Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 16521 → Rev 16522

/trunk/Scribus/resources/translations/po/scribus.nl.ts
4,24 → 4,22
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="403"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Importeren: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="406"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Bezig met analyzeren van bestand:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="223"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2216"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2131"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Groeperen%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3284"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3186"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Verwerk items</translation>
</message>
29,220 → 27,220
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="187"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>Inf&amp;o</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Bijdragen van:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="200"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>A&amp;uteurs</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="215"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="214"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>Ver&amp;talingen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="226"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="225"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;Online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Sluiten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Ontwikkelteam:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Officiële documentatie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="311"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Andere documentatie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Homepage</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Online handleiding</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="351"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Fouten en wensen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="355"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Mailinglijst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>Info over Scribus %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="329"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Officiële vertalingen en vertalers:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="332"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="331"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Eerdere bijdragers van vertalingen:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="349"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="123"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="131"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="183"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Ghostscript versie %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Geen Ghostscript beschikbaar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>Build ID:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="318"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="317"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Tango project iconen:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="229"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="228"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation>&amp;Updates</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Zoeken naar updates voor Scribus. Door deze computer wordt geen data verzonden.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="316"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="315"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation>Opstartscherm:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="272"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation>Dit venster toont de versie, compileerdatum en de bibliotheek-ondersteuning waarin scribus gecompileerd kan worden.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>Ontbrekende bibliotheek-ondersteuning wordt aangegevens met een *. Dit geeft dus de versie van Ghostscript aan die Scribus heeft gedetecteerd.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>De Windows versie gebruikt geen fontconfig of CUPS bibliotheken.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Scribus versie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="232"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="653"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Controleer op updates</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="651"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation>Annuleer update controle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="354"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="353"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation>Ontwikkelaarsweblog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="239"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation>&amp;Licentie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="248"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation>Kon het licentiebestand niet openen. Kijk in uw installatiemap of op de scribus webstie voor meer licentieinformatie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation>Documentatie vertalers:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="314"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="313"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation>Websitebeheerders:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="563"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="630"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="629"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation>Openen van bestand %1 mislukt. Controleer alstublieft uw installatiemap of de Scribus website voor %1 meer information.</translation>
</message>
298,144 → 296,144
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nieuw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Openen...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>S&amp;luiten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>Op&amp;slaan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Opslaan &amp;als...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>Terug&amp;zetten naar opgeslagen versie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Verzamelen voor &amp;uitvoer...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Tekst verkrijgen ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>Tekst &amp;toevoegen...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Afbeelding verkrijgen ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>&amp;Tekst opslaan...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Opslaan als P&amp;DF...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>Documentin&amp;stellingen...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>Afdru&amp;kken...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>A&amp;fsluiten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Ongedaan maken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>O&amp;pnieuw doen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>&amp;Item Actie Mode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Kni&amp;ppen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopiëren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>Pla&amp;kken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>&amp;Alles selecteren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>Alle&amp;s deselecteren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>&amp;Zoeken/vervangen...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Afbeelding bewerken ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation>Kle&amp;uren...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>S&amp;jablonen ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>&amp;Voorkeuren...</translation>
</message>
448,152 → 446,152
<translation type="obsolete">&amp;Voorkeuren (oud)...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Overig...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>&amp;Links</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>&amp;Midden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>&amp;Rechts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>&amp;Uitvullen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>Ge&amp;forceerd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Normaal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>&amp;Onderstreept</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Onderstreep &amp;woorden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>Door&amp;haalen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>K&amp;apitalen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>Kleinkap&amp;itaal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>S&amp;uperscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>Su&amp;bscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>Schadu&amp;w</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>&amp;Afbeelding effecten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Tabstops...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>D&amp;upliceren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>&amp;Meervoudig dupliceren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<source>&amp;Transform</source>
<translation>&amp;Transformeren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>Verwij&amp;deren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Groeperen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>&amp;Groep losmaken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>Is &amp;vergrendeld</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>Groo&amp;tte is vergrendeld</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Naar achte&amp;rgrond</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Naar voorgron&amp;d</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>&amp;Lager</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>&amp;Hoger</translation>
</message>
602,387 → 600,397
<translation type="obsolete">In &amp;kladblok zetten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>Eigensch&amp;appen...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>Af&amp;beelding zichtbaar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>Afbeelding bij&amp;werken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Frame aan afbeelding aanpassen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<source>Embed Image</source>
<translation>Afbeelding insluiten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Uitgebreide afbeeldingseigenschappen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>&amp;Lage resolutie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>&amp;Normale resolutie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>&amp;Volledige resolutie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>Dit is een PDF-&amp;bladwijzer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>Dit is een PDF-a&amp;nnotatie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>&amp;Eigenschappen van annotatie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>&amp;Veldeigenschappen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>Vorm b&amp;ewerken...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>Tekst &amp;aan pad toevoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>Tekst van &amp;pad losmaken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>Polygonen &amp;samenvoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>&amp;Polygonen opsplitsen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>&amp;Beziercurve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>&amp;Afbeeldingsframe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Polygoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>&amp;Tekstframe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Symboolteken...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Voorbeeldtekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Invoegen...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>Im&amp;porteren ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>Verwij&amp;deren...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Kopiëren ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Verplaatsen...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>Pa&amp;gina sjabloon toepassen ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>&amp;Hulplijnen beheren...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Paginaeigenschappen bewerken...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>&amp;Marges tonen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>&amp;Frames tonen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Afbeeld&amp;ingen tonen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>R&amp;aster tonen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>H&amp;ulplijnen tonen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>&amp;Basislijn-raster tonen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>&amp;Tekstkoppeling tonen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Opmaaktekens tonen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>Ma&amp;gnetisch raster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>Magnetische hul&amp;plijnen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Eigenschappen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Kladblok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>&amp;Lagen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>&amp;Paginatablet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Bladwijzers</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Afstanden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>Actie&amp;geschiedenis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>Preflight &amp;controle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>&amp;Verdelen en uitlijnen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>Symbols</source>
<translation>Symbolen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Gereedschappen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>P&amp;DF-gereedschappen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Item selecteren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Item roteren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>In- of uitzoomen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Inzoomen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Uitzoomen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Frameinhoud bewerken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Tekst bewerken...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Tekstframes koppelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Tekstframes loskoppelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>&amp;Pipet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Itemeigenschappen kopiëren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>Insert Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>Insert Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>Insert Calligraphic Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>Tekst a&amp;fbreken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Afbreking ongedaan maken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Inhoudsopgave aanmaken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;Info over Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Info over &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>Hul&amp;pballonnen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>Scribus &amp;handboek...</translation>
</message>
991,257 → 999,256
<translation type="obsolete">Slimme &amp;woordafbraak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Niet afbrekende streep</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>Niet afbrekende &amp;spatie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>Pagina&amp;nummer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>New Line</source>
<translation>Nieuwe regel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Frame-einde</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Kolomeinde</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Copyright</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Geregistreerd handelsmerk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Handelsmerk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Opsomteken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Kastlijn (Em-streepje)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>En Dash</source>
<translation>Halve kastlijn (En-streepje)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Nummer streep</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Quote streep</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Paletten wisselen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Hulplijnen wisselen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>Afdruk&amp;voorbeeld</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>&amp;JavaScripts...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Omzetten naar pagina sjabloon...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Trapsgewijs</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>&amp;Tegels</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Meer informatie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>&amp;Printen toegestaan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>&amp;Draai horizontaal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>&amp;Draai verticaal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Toon linealen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Outline</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Slash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Interpunt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
<source>En Space</source>
<translation>En-spatie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Em-spatie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Halfspatie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Brede spatie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Midden spatie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Haarspatie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>S&amp;tijlen...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>&amp;Outline</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>C&amp;urven</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Plakken (&amp;Absoluut)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>W&amp;issen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Toon tekstframe kolomlijnen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation>Opslaan als &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<source>Patterns...</source>
<translation>Patronen...</translation>
<translation type="obsolete">Patronen...</translation>
</message>
<message>
<source>Gradients...</source>
1248,108 → 1255,108
<translation type="obsolete">Verlopen...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation>In patroon zetten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation>&amp;Frame...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation>Magnetisch gereedschap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation>Aanpassen aan &amp;hoogte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Aanpassen aan breedte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Voorbeeldmodus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation>Toon afloop</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation>Toon laag indicatoren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation>PDF knop invoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation>PDF-tekstveld invoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation>PDF-keuzevak invoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation>PDF-combobox invoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation>PDF-lijst invoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation>Tekst annotatie invoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation>Link annotatie invoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<source>Insert 3D Annotation</source>
<translation>3D annotatie invoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Soft &amp;Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation>&amp;Nul breedte spatie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation>Nul breedte NB spatie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation>Apostrof</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translatorcomment>Unicode 0x0022</translatorcomment>
1356,7 → 1363,7
<translation>Dubbel Recht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translatorcomment>Unicode 0x2018</translatorcomment>
1363,7 → 1370,7
<translation>Enkel links</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translatorcomment>Unicode 0x2019</translatorcomment>
1370,7 → 1377,7
<translation>Enkel rechts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translatorcomment>Unicode 0x201C</translatorcomment>
1377,7 → 1384,7
<translation>Dubbel links</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translatorcomment>Unicode 0x201D</translatorcomment>
1384,7 → 1391,7
<translation>Dubbel rechts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translatorcomment>Unicode 0x201B</translatorcomment>
1391,7 → 1398,7
<translation>Enkel omgedraaid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translatorcomment>Unicode 0x201F</translatorcomment>
1398,7 → 1405,7
<translation>Dubbel omgedraaid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translatorcomment>Unicode 0x2039</translatorcomment>
1405,7 → 1412,7
<translation>Enkele linker Guillemet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translatorcomment>Unicode 0x203A</translatorcomment>
1412,7 → 1419,7
<translation>Enkele rechter Guillemet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translatorcomment>Unicode 0x00AB</translatorcomment>
1419,7 → 1426,7
<translation>Dubbele linker Guillemets</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translatorcomment>Unicode 0x00BB</translatorcomment>
1426,7 → 1433,7
<translation>Dubbele rechter Guillemets</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translatorcomment>Unicode 0x201A</translatorcomment>
1433,7 → 1440,7
<translation>Lage enkele komma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translatorcomment>Unicode 0x201E</translatorcomment>
1440,7 → 1447,7
<translation>Lage dubbele komma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translatorcomment>Unicode 0x300C</translatorcomment>
1447,7 → 1454,7
<translation>CJK enkel links</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translatorcomment>Unicode 0x300D</translatorcomment>
1454,7 → 1461,7
<translation>CJK enkel rechts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translatorcomment>Unicode 0x300E</translatorcomment>
1461,7 → 1468,7
<translation>CJK dubbel links</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translatorcomment>Unicode 0x300F</translatorcomment>
1468,257 → 1475,257
<translation>CJK dubbel rechts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation>&amp;400%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation>&amp;Tekstframe invoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation>&amp;Afbeeldingsframe invoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation>&amp;Tabel invoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation>&amp;Vorm invoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Veelhoek invoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation>&amp;Lijn invoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation>&amp;Beziercurve invoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation>Vrije&amp;hand-curve invoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation>Scribus website</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation>Scribus online documentatie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation>Scribus Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation>Beginnen met Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation>Hulpballonnen weergeven</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation>Afbeeldingen &amp;beheren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation>&amp;Over plugins</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation>Voeg het begin van een geordende unicode karakterlijst in</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation>Importeer vector-bestand...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation>Geavanceerd alles selecteren...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation>Broncode bewerken...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation>Kleuren vervangen...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation>Linealen relatief naar pagina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation>&amp;Renderframe invoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Controleren op updates</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation>Aantal pagina&apos;s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation>Afbeelding aan frame aanpassen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>File</source>
<translation>Bestand</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Bestand</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<source>Edit</source>
<translation>Bewerken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Bewerken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>Style</source>
<translation>Stijl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation>&amp;Stijl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>Item</source>
<translation>Item</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation>&amp;Item</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>Insert</source>
<translation>Invoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation>I&amp;nvoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>Page</source>
<translation>Pagina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>&amp;Pagina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>View</source>
<translation>Beeld</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>&amp;View</source>
<translation>Beel&amp;d</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<source>Extras</source>
<translation>Extra&apos;s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation>E&amp;xtra&apos;s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<source>Windows</source>
<translation>Venster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation>&amp;Venster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>Help</source>
<translation>Help</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;Help</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2034"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2043"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation>Plug-inmenu items</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2036"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2045"/>
<source>Others</source>
<translation>Andere</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2038"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2047"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation>Unicode karakers</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation>Verplaats/schaal waarde Indicator</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation>Nieuw &amp;van sjabloon...</translation>
</message>
2152,7 → 2159,7
<translation>Kleur:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2122"/>
<source>None</source>
<translation>Geen</translation>
</message>
2396,25 → 2403,25
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2085"/>
<source>Go To</source>
<translation>Ga naar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2086"/>
<source>Submit Form</source>
<translation>Formulier verzenden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2086"/>
<source>Reset Form</source>
<translation>Formulier wissen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2086"/>
<source>Import Data</source>
<translation>Gegevens importeren</translation>
</message>
2425,37 → 2432,37
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2065"/>
<source>Mouse Up</source>
<translation>Muisknop omhoog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2065"/>
<source>Mouse Down</source>
<translation>Muisknop omlaag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2065"/>
<source>Mouse Enter</source>
<translation>Muis komt over</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2066"/>
<source>Mouse Exit</source>
<translation>Muis gaat weg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2066"/>
<source>On Focus</source>
<translation>Bij focus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2066"/>
<source>On Blur</source>
<translation>Bij verlaten van focus</translation>
</message>
2728,32 → 2735,32
<translation>U hebt tenminste een pictogram &apos;Normaal&apos; nodig om pictogrammen voor knoppen te kunnen gebruiken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2272"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1346"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1371"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2280"/>
<source>Open</source>
<translation>Openen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1490"/>
<source>Example:</source>
<translation>Voorbeeld:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2106"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2114"/>
<source>Selection Change</source>
<translation>Selectie wijzigen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2272"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2280"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF-bestanden (*.pdf);;Alle bestanden (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2085"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2123"/>
<source>JavaScript</source>
<translation>JavaScript</translation>
</message>
2766,7 → 2773,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2085"/>
<source>None</source>
<comment>action</comment>
<translatorcomment>actie</translatorcomment>
2783,13 → 2790,13
<translation>Waarde niet exporteren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1372"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
<translation>Afbeeldingen (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;Alle bestanden (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1315"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
<translation>Afbeeldingen (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;Alle Bestanden (*)</translation>
</message>
2997,6 → 3004,62
</message>
</context>
<context>
<name>ArcVectorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
<source>Edit Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished">Hoogte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="88"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Breedte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="122"/>
<source>End Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ArcWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="26"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="unfinished">Voobeeldpolygoon</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="68"/>
3480,47 → 3543,47
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2084"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1780"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Kladblok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="998"/>
<source>Rename</source>
<translation>Hernoemen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1000"/>
<source>Delete</source>
<translation>Verwijderen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1824"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1832"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1922"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2000"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1618"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1696"/>
<source>Object</source>
<translation>Object</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1572"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1837"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1075"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1268"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1403"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1700"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Naam:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1837"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1075"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1403"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1700"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nieuwe ingang</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1066"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="762"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Kies een kladblokmap</translation>
</message>
3529,34 → 3592,34
<translation type="obsolete">Kies een map</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="807"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation>Kies een kladblokbestand om te importeren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="607"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="608"/>
<source>Main</source>
<translation>Hoofd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="915"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="610"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="611"/>
<source>Copied Items</source>
<translation>Gekopiërde items</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1309"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1005"/>
<source>Copy To:</source>
<translation>Kopieer naar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Move To:</source>
<translation>Verplaats naar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2085"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1781"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation>Nieuwe kladblok pagina aanmaken</translation>
</message>
3569,7 → 3632,7
<translation type="obsolete">Geselecteerd kladblok opslaan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2087"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1783"/>
<source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation>Kladblok bestand van Scribus &lt;=1.3.2 importeren</translation>
</message>
3578,76 → 3641,76
<translation type="obsolete">Kladblok bestand van Scribus &lt;=1.3.2 importeren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2088"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1784"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation>Geslecteerd kladblok sluiten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1572"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1268"/>
<source>New Name</source>
<translation>Nieuwe Naam</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="885"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2090"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1786"/>
<source>Hide Directorys</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="888"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2091"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="584"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1787"/>
<source>Hide Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="891"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2092"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="587"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1788"/>
<source>Hide Vector files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="895"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2093"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="591"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1789"/>
<source>Open Directorys in a new tab</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="809"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation>Kladblok (*.scs *.SCS)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="994"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation>Plakken op pagina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1354"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1050"/>
<source>Save as...</source>
<translation>Opslaan als...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1357"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1053"/>
<source>Close</source>
<translation>Sluiten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1056"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation>Inhoud verwijderen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1223"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation>Wilt u echt alles verwijderen?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2086"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1782"/>
<source>Go up one Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2089"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1785"/>
<source>Configure the scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
4371,8 → 4434,8
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2268"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2296"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2167"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2195"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation>X: %1
4379,17 → 4442,17
Y: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2281"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2180"/>
<source>X: %1</source>
<translation>X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2288"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2187"/>
<source>Y: %1</source>
<translation>Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2304"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2203"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation>Lengte: %1
4396,7 → 4459,7
Hoek: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2306"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2205"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation>Breedte: %1
4403,7 → 4466,8
Hoogte: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2318"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2217"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2224"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation>Hoek: %1</translation>
</message>
4429,12 → 4493,12
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1273"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Alle ondersteunde formaten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1366"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1301"/>
<source>Open</source>
<translation>Openen</translation>
</message>
4442,23 → 4506,21
<context>
<name>CgmPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="207"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="147"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Importeren: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="210"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="150"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Bestand analizeren:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="335"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Groep%1</translation>
<translation type="obsolete">Groep%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="495"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="382"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Verwerk items</translation>
</message>
4482,7 → 4544,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="255"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="297"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="298"/>
<source>Error</source>
<translation>Fout</translation>
</message>
4492,17 → 4554,17
<translation>Fout tijdens lezen bestand %1 - bestand is mogelijk beschadigd.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="299"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation>Kan bestand %1 niet schrijven</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="307"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation>Lettertekenset legen?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="307"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="308"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation>Alle tekens in de lettertekenset zullen worden verwijderd. Wilt u doorgaan?</translation>
</message>
4738,169 → 4800,174
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="703"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="603"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation>Huidige profiel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="698"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="598"/>
<source>Items</source>
<translation>Items</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="429"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="329"/>
<source>Print/Visible Mismatch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="698"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="598"/>
<source>Problems</source>
<translation>Problemen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="711"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="611"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Missende symbooltekens</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="712"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="612"/>
<source>Text overflow</source>
<translation>Tekstoverloop</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="713"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="613"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation>Object staat niet op een pagina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="714"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="614"/>
<source>Missing Image</source>
<translation>Missende afbeelding</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="718"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="618"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>Object is doorzichtig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="720"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="620"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation>Object is een geplaatste PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="385"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="623"/>
<source>Image dimension is smaller than its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="285"/>
<source>Document</source>
<translation>Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="387"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="287"/>
<source>No Problems found</source>
<translation>Geen problemen gevonden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="599"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="499"/>
<source>Page </source>
<translation>Pagina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="563"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Vrije objecten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="696"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="596"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Preflight controle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="719"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="619"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>Object is een PDF annotatie of veld</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="704"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="604"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>&amp;Negeer fouten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="288"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="419"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="319"/>
<source>Transparency used</source>
<translation>Transparatie gebruikt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="424"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="324"/>
<source>Blendmode used</source>
<translation>Vermeng modus gebruikt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="337"/>
<source>Layer &quot;%1&quot;</source>
<translation>Laag &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="705"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="605"/>
<source>Check again</source>
<translation>Check opnieuw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="721"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="621"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation>Afbeelding is GIF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="722"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="622"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation>Aantekening gebruikt geen TrueType-font</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="607"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation>Preflight profiel om de preflight op te baseren. De opties kunnen ingesteld worden in Documentinstellingen of in de Voorkeuren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="708"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="608"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation>Gevonden fouten negeren en verdergaan met het exporteren of printen. Verzeker u ervan dat u de fouten begrijpt voordat u verder gaat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="709"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="609"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation>Terugkeren naar het document om te controleren of correcties die u gemaakt hebt juist zijn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="715"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="615"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation>Leeg afbeeldigsframe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="300"/>
<source>Layers</source>
<translation>Lagen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="442"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="528"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="428"/>
<source>Issue(s): %1</source>
<translation>Problemen: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="453"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="353"/>
<source>Master Pages</source>
<translation>Pagina sjablonen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="699"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="599"/>
<source>Layer</source>
<translation>Laag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="716"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="616"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>Afbeeldingsresolutie lager dan %1 DPI,
4907,7 → 4974,7
huidige resolutie %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="717"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="617"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>Afbeeldingsresolutie hoger dan %1 DPI,
5754,12 → 5821,12
<translation>Voorbeeldinstellingen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="444"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="432"/>
<source>Paste File...</source>
<translation>Plak bestand...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="477"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="465"/>
<source>Delete Page</source>
<translation>Pagina verwijderen</translation>
</message>
5804,7 → 5871,7
<translation>Aangepast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="902"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="915"/>
<source>Create Mesh</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
6141,48 → 6208,48
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="430"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="376"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>Bestand &amp;comprimeren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="409"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="355"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>Fonts &amp;insluiten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="458"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="404"/>
<source>Encoding:</source>
<translation>Codering:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="377"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="323"/>
<source>Show Preview</source>
<translation>Toon voorbeeld</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="411"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="357"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation>&amp;Kleurprofielen insluiten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="324"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation>Toon voorbeeld en informatie over het geselecteerde bestand</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="445"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="391"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation>Scribus document comprimeren tijdens het opslaan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="447"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="393"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation>Fonts insluiten tijdens verzamelen voor uitvoer. Verzeker u ervan dat u de licentie-informatie van de fonts kent voordat u ze verder verspreid.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="395"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation>Kleurprofielen insluiten bij het verzamelen bestanden voor het document</translation>
</message>
6190,23 → 6257,21
<context>
<name>CvgPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="203"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="143"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Importeren: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="206"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="146"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Bezig met analyzeren van bestand:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="136"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="334"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Groeperen%1</translation>
<translation type="obsolete">Groeperen%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="461"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="349"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Verwerk items</translation>
</message>
6279,12 → 6344,12
<context>
<name>DocIm</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="164"/>
<source>Importing failed</source>
<translation>Importeren mislukt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="165"/>
<source>Importing Word document failed
%1</source>
<translation>Het importeren mislukt bij het bestand:
6467,278 → 6532,227
<context>
<name>DocSections</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="72"/>
<source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
<translation>Voeg een sectie voor paginanummering toe aan het document. De nieuwe sectie wordt toegevoegd na de huidige geselecteerde sectie.</translation>
<translation type="obsolete">Voeg een sectie voor paginanummering toe aan het document. De nieuwe sectie wordt toegevoegd na de huidige geselecteerde sectie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="73"/>
<source>Delete the currently selected section.</source>
<translation>Wis de geselecteerde sectie.</translation>
<translation type="obsolete">Wis de geselecteerde sectie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>1, 2, 3, ...</source>
<translation>1, 2, 3, ...</translation>
<translation type="obsolete">1, 2, 3, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>i, ii, iii, ...</source>
<translation>i, ii, iii, ...</translation>
<translation type="obsolete">i, ii, iii, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>I, II, III, ...</source>
<translation>I, II, III, ...</translation>
<translation type="obsolete">I, II, III, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>a, b, c, ...</source>
<translation>a, b, c, ...</translation>
<translation type="obsolete">a, b, c, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>A, B, C, ...</source>
<translation>A, B, C, ...</translation>
<translation type="obsolete">A, B, C, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="74"/>
<source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
<translation>&lt;b&gt;Naam:&lt;/b&gt;Optionele naam voor sectie bijv. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Getoond:&lt;/b&gt;Selecteer om paginanummers in deze sectie tonen als dit voor meerdere tekstframes geldt.&lt;br/&gt;Van:&lt;/b&gt;De start van de pagina index voor deze sectie.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Tot:&lt;/b&gt;Het eind van de pagina index voor deze sectie.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Stijl:&lt;/b&gt; Selecteer de te gebruiken stijl voor de paginanummering.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:,/b&gt; De index waarbinnen binnen de nummeringsstijl moet worden gestart. Bijv. Als Start=2 en Stijl=a,b,c,..., zal de nummering beginnen bij b. Voor de eerste sectie in het document zal dit het oudere Eerste Pagina Nummer in het nieuwe bestandsvenster vervangen.</translation>
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Naam:&lt;/b&gt;Optionele naam voor sectie bijv. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Getoond:&lt;/b&gt;Selecteer om paginanummers in deze sectie tonen als dit voor meerdere tekstframes geldt.&lt;br/&gt;Van:&lt;/b&gt;De start van de pagina index voor deze sectie.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Tot:&lt;/b&gt;Het eind van de pagina index voor deze sectie.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Stijl:&lt;/b&gt; Selecteer de te gebruiken stijl voor de paginanummering.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:,/b&gt; De index waarbinnen binnen de nummeringsstijl moet worden gestart. Bijv. Als Start=2 en Stijl=a,b,c,..., zal de nummering beginnen bij b. Voor de eerste sectie in het document zal dit het oudere Eerste Pagina Nummer in het nieuwe bestandsvenster vervangen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="201"/>
<source>Page Number Out Of Bounds</source>
<translation>Paginanummer buiten bereik</translation>
<translation type="obsolete">Paginanummer buiten bereik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="201"/>
<source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
<translation>De ingevoerde waarde ligt buiten de waarde van de paginanummering in dit document (%1-%2).</translation>
<translation type="obsolete">De ingevoerde waarde ligt buiten de waarde van de paginanummering in dit document (%1-%2).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="13"/>
<source>Document Sections</source>
<translation>Document secties</translation>
<translation type="obsolete">Document secties</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="83"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Toevoegen</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Toevoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="86"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+T</translation>
<translation type="obsolete">Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="93"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>Verwij&amp;deren</translation>
<translation type="obsolete">Verwij&amp;deren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="96"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="32"/>
<source>Name</source>
<translation>Naam</translation>
<translation type="obsolete">Naam</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="37"/>
<source>Shown</source>
<translation>Getoond</translation>
<translation type="obsolete">Getoond</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="42"/>
<source>From</source>
<translation>Van</translation>
<translation type="obsolete">Van</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="47"/>
<source>To</source>
<translation>Naar</translation>
<translation type="obsolete">Naar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="52"/>
<source>Style</source>
<translation>Stijl</translation>
<translation type="obsolete">Stijl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="57"/>
<source>Start</source>
<translation>Start</translation>
<translation type="obsolete">Start</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DocumentItemAttributes</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>Relates To</source>
<translation>Relatie tot</translation>
<translation type="obsolete">Relatie tot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>Is Parent Of</source>
<translation>Is ouder van</translation>
<translation type="obsolete">Is ouder van</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>Is Child Of</source>
<translation>Is kind van</translation>
<translation type="obsolete">Is kind van</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<source>Text Frames</source>
<translation>Tekstframes</translation>
<translation type="obsolete">Tekstframes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<source>Image Frames</source>
<translation>Afbeeldingsframe</translation>
<translation type="obsolete">Afbeeldingsframe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>Boolean</source>
<translation>Boolean</translation>
<translation type="obsolete">Boolean</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>Integer</source>
<translation>Integer</translation>
<translation type="obsolete">Integer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>String</source>
<translation>String</translation>
<translation type="obsolete">String</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>None</source>
<comment>relationship</comment>
<translation>Geen</translation>
<translation type="obsolete">Geen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<source>None</source>
<comment>auto add</comment>
<translation>Geen</translation>
<translation type="obsolete">Geen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>None</source>
<comment>types</comment>
<translation>Geen</translation>
<translation type="obsolete">Geen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>Real Number</source>
<translation>Getal</translation>
<translation type="obsolete">Getal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="13"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation>Documentitem attributen</translation>
<translation type="obsolete">Documentitem attributen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="82"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Toevoegen</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Toevoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="85"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+T</translation>
<translation type="obsolete">Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="92"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopiëren</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Kopiëren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="95"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+K</translation>
<translation type="obsolete">Alt+K</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="102"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>Verwij&amp;deren</translation>
<translation type="obsolete">Verwij&amp;deren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="105"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="112"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Wissen</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Wissen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="115"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+W</translation>
<translation type="obsolete">Alt+W</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="26"/>
<source>Name</source>
<translation>Naam</translation>
<translation type="obsolete">Naam</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="31"/>
<source>Type</source>
<translation>Type</translation>
<translation type="obsolete">Type</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="36"/>
<source>Value</source>
<translation>Waarde</translation>
<translation type="obsolete">Waarde</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="41"/>
<source>Parameter</source>
<translation>Parameter</translation>
<translation type="obsolete">Parameter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="46"/>
<source>Relationship</source>
<translation>Relatie</translation>
<translation type="obsolete">Relatie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="51"/>
<source>Relationship To</source>
<translation>Relatie tot</translation>
<translation type="obsolete">Relatie tot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="56"/>
<source>Auto Add To</source>
<translation>Voeg automatisch toe aan</translation>
<translation type="obsolete">Voeg automatisch toe aan</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DrwPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1337"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1224"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Groeperen%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="219"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="159"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Importeren: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="222"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="162"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Bezig met analyzeren van bestand:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="487"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="374"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Verwerk items</translation>
</message>
6746,7 → 6760,7
<context>
<name>EPSPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="423"/>
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
6755,12 → 6769,12
is mislukt!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="477"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="424"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Fatale fout</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="875"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="792"/>
<source>Error</source>
<translation>Fout</translation>
</message>
6770,12 → 6784,12
<translation>Analyseer Postscript:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="482"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="429"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Verwerk items</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="874"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="791"/>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation>Verwerken van %1 afbeelding mislukt!</translation>
</message>
6785,9 → 6799,8
<translation>Importeren: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="278"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="705"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="741"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="635"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="664"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Groep %1</translation>
</message>
7518,58 → 7531,56
<context>
<name>FDialogPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="251"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="212"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="252"/>
<source>Size:</source>
<translation>Grootte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="265"/>
<source>Title:</source>
<translation>Titel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="322"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="268"/>
<source>No Title</source>
<translation>Geen titel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="270"/>
<source>Author:</source>
<translation>Auteur:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="327"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="332"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="190"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="278"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Onbekend</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="334"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="280"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Scribus document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<source>Resolution:</source>
<translation>Resolutie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<source>DPI</source>
<translation>DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="193"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Kleurruimte: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="329"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="275"/>
<source>File Format:</source>
<translation>Bestandformaat:</translation>
</message>
7577,12 → 7588,12
<context>
<name>FileLoader</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="625"/>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="626"/>
<source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
<translation>Enkele in dit document gebruikte fonts zijn vervangen:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="629"/>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="630"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> vervangen door: </translation>
</message>
7596,6 → 7607,29
</message>
</context>
<context>
<name>FlattenPathPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="76"/>
<source>Flatten Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="80"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="101"/>
<source>Flattens a Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="102"/>
<source>Converts a Bezier Path to a Path made of line segments.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontComboH</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="148"/>
7713,75 → 7747,60
<context>
<name>FontPrefsTab</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
<source>Available Fonts</source>
<translation>Beschikbare fonts</translation>
<translation type="obsolete">Beschikbare fonts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
<source>Font Substitutions</source>
<translation>Font-vervangingen</translation>
<translation type="obsolete">Font-vervangingen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
<source>Additional Paths</source>
<translation>Additionele paden</translation>
<translation type="obsolete">Additionele paden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="58"/>
<source>&amp;Available Fonts</source>
<translation>Beschikbare &amp;fonts</translation>
<translation type="obsolete">Beschikbare &amp;fonts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="66"/>
<source>Font Name</source>
<translation>Fontnaam</translation>
<translation type="obsolete">Fontnaam</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="67"/>
<source>Replacement</source>
<translation>Vervanging</translation>
<translation type="obsolete">Vervanging</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="82"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>Verwij&amp;deren</translation>
<translation type="obsolete">Verwij&amp;deren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="88"/>
<source>Font &amp;Substitutions</source>
<translation>Font-&amp;vervangingen</translation>
<translation type="obsolete">Font-&amp;vervangingen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="107"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>&amp;Wijzigen...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Wijzigen...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="109"/>
<source>A&amp;dd...</source>
<translation>&amp;Toevoegen...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Toevoegen...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="111"/>
<source>&amp;Remove</source>
<translation>Ve&amp;rwijderen</translation>
<translation type="obsolete">Ve&amp;rwijderen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="128"/>
<source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
<translation>Een font zoekpad kan alleen worden ingesteld in Bestand &gt; Voorkeuren, en alleen als er geen document is geopend. Sluiten alle documenten, en gebruik Bestand &gt; Voorkeuren &gt; Fonts om het font zoekpad te wijzigen.</translation>
<translation type="obsolete">Een font zoekpad kan alleen worden ingesteld in Bestand &gt; Voorkeuren, en alleen als er geen document is geopend. Sluiten alle documenten, en gebruik Bestand &gt; Voorkeuren &gt; Fonts om het font zoekpad te wijzigen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="135"/>
<source>Additional &amp;Paths</source>
<translation>Additionele &amp;paden</translation>
<translation type="obsolete">Additionele &amp;paden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="222"/>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="247"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Kies een map</translation>
<translation type="obsolete">Kies een map</translation>
</message>
</context>
<context>
8565,7 → 8584,7
<translation>A&amp;fsluiten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="755"/>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="756"/>
<source>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Sorry, no manual is installed!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net for updated documentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net for downloads&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</source>
<comment>HTML message for no documentation available to show</comment>
<translatorcomment>HTML-bericht om te melden dat er geen documentatie is om te tonen</translatorcomment>
8667,28 → 8686,20
<context>
<name>HySettings</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="92"/>
<source>Ignore List</source>
<translation>Negeerlijst</translation>
<translation type="obsolete">Negeerlijst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="121"/>
<source>Add a new Entry</source>
<translation>Voeg nieuw item toe</translation>
<translation type="obsolete">Voeg nieuw item toe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="133"/>
<source>Edit Entry</source>
<translation>Bewerk item</translation>
<translation type="obsolete">Bewerk item</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="133"/>
<source>Exception List</source>
<translation>Uitzonderingslijst</translation>
<translation type="obsolete">Uitzonderingslijst</translation>
</message>
</context>
<context>
8994,6 → 9005,82
</message>
</context>
<context>
<name>ImportShapePlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="52"/>
<source>Import Dia Shapes...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="89"/>
<source>Dia Shapes &quot;*.shape&quot; File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="55"/>
<source>Dia Shapes &quot;*.shape&quot; File (*.shape *.SHAPE)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="73"/>
<source>Imports Dia shape Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports most Dia shapes into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="91"/>
<source>Dia shapes &quot;*.shape&quot; File (*.shape *.SHAPE)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Alle ondersteunde formaten</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportSmlPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="59"/>
<source>Import Sml...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="96"/>
<source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="98"/>
<source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File (*.sml *.SML)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports Sml Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="81"/>
<source>Imports most Kivio stencils into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="130"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Alle ondersteunde formaten</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportWpgPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="58"/>
10074,14 → 10161,12
<context>
<name>LegacyMode</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5003"/>
<source>Open</source>
<translation>Openen</translation>
<translation type="obsolete">Openen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4973"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Alle ondersteunde formaten</translation>
<translation type="obsolete">Alle ondersteunde formaten</translation>
</message>
</context>
<context>
10210,12 → 10295,12
<translation>Padgereedschap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="95"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation>Lenseffecten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="96"/>
<source>Apply fancy lens effects</source>
<translation type="unfinished">Pas lenseffecten toe</translation>
</message>
10228,12 → 10313,12
<translation>Alle bestanden (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="211"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="231"/>
<source>An error occured while opening file or file is damaged</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="236"/>
<source>An error occured while parsing file at line %1, column %2 :
%3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
10867,8 → 10952,8
<translation type="unfinished">Pad-gereedschappen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="99"/>
<source>Mesh Distortion of Polygons</source>
<translation type="unfinished">Maas Vervorming van Polygonen</translation>
</message>
10904,19 → 10989,19
<translation>Gereedschappen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="160"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Hoek:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="161"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Breedte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="162"/>
<source>Properties...</source>
<translation>Eigenschappen...</translation>
</message>
11118,8 → 11203,8
<name>NewDoc</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="686"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="694"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="689"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="697"/>
<source>New Document</source>
<translation>Nieuw document</translation>
</message>
11179,17 → 11264,17
<translation>&amp;Tussenruimte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="688"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="691"/>
<source>New from Template</source>
<translation>Nieuw van sjabloon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="690"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="693"/>
<source>Open Existing Document</source>
<translation>Open bestaand document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="692"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="695"/>
<source>Open Recent Document</source>
<translation>Open recent document</translation>
</message>
11255,7 → 11340,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="377"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="378"/>
<source>Open</source>
<translation>Openen</translation>
</message>
11400,214 → 11485,214
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="897"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Knooppunten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="900"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="904"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>&amp;Absolute coördinaten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="903"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="904"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>&amp;Contourlijn bewerken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="910"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>Contou&amp;rlijn opnieuw instellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="913"/>
<source>&amp;End Editing</source>
<translation>B&amp;ewerking beëindigen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="910"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Knooppunten verplaatsen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Controlepunten verplaatsen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Knooppunten toevoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="913"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Knooppunten verwijderen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Controlepunten onafhankelijk verplaatsen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Controlepunten symmetrisch verplaatsen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Controlepunten opnieuw instellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Dit controlepunt opnieuw instellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Veelhoek starten of beziercurve knippen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="923"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Deze beziercurve sluiten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="924"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Pad horizontaal spiegelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="925"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Pad verticaal spiegelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Pad horizontaal naar rechts scheeftrekken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="923"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Pad horizontaal naar links scheeftrekken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="924"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="928"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Pad verticaal omhoog scheeftrekken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="925"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Pad verticaal naar beneden scheeftrekken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="930"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Pad tegen de klok in roteren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="931"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Pad met de klok mee roteren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="933"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Pad met getoonde % verkleinen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="932"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="936"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Rotatiehoek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="935"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="939"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Contourlijnen bewerken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="936"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="940"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Contourlijnen terugzetten naar oorspronkelijke framevorm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="898"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="943"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
<translation>Als aangevinkt; gebruik coordinaten gerelateerd aan de pagina, anders relatief aan het object.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="928"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="932"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Verklein Pad met getoonde %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="930"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="934"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Verklein het formaat van het pad me de getoonde waarde</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="931"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="935"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Vergroot het formaat van het pad met de getoonde waarde</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="933"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="937"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>% te vergroten of te verkleinen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="934"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="938"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Waarde om te vergroten of te verkleinen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation type="unfinished">Contourlijn toepassen op Afbeeldingsknippad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="937"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="941"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished">Draai de Contourlijn terug op het Afbeeldingsknippad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="241"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>naar canvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
<source>to Page</source>
<translation>naar pagina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation type="unfinished">Pas vorm aan aan het afbeeldingsknippad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="942"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished">Pas vorm aan aan het afbeeldingsknippad van de afbeelding</translation>
</message>
11615,14 → 11700,12
<context>
<name>OODPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="514"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="457"/>
<source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
<translation>Dit bestand lijkt geen OpenOffice.org Draw bestand te zijn.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="406"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="685"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="835"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="695"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Groep%1</translation>
</message>
12052,52 → 12135,48
<context>
<name>OutlinePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="869"/>
<source>Element</source>
<translation type="unfinished">Element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="309"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="323"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished">Naam &quot;%1&quot; is niet uniek.&lt;br/&gt;Kies een andere naam.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="717"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="767"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="822"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="907"/>
<source>Group </source>
<translation type="unfinished">Groep</translation>
<translation type="obsolete">Groep</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="782"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="745"/>
<source>Page </source>
<translation type="unfinished">Pagina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="837"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="788"/>
<source>Free Objects</source>
<translation type="unfinished">Vrije objecten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="868"/>
<source>Outline</source>
<translation type="unfinished">Outline</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="164"/>
<source>Enter a keyword or regular expression to filter the outline.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="940"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="166"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="870"/>
<source>Filter:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="165"/>
<source>Ctrl+F</source>
<comment>Filter the Outline using a keyword</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
12190,62 → 12269,62
<context>
<name>PDFLibCore</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="146"/>
<source>Saving PDF</source>
<translation type="unfinished">Opslaan als PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="150"/>
<source>Exporting Master Page:</source>
<translation type="unfinished">Exporteer pagina sjabloon:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="150"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="unfinished">Pagina Exporteren:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="150"/>
<source>Exporting Items on Current Page:</source>
<translation type="unfinished">Exporteer items op huidige pagina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="188"/>
<source>Qt build miss both &quot;UTF-16&quot; and &quot;ISO-10646-UCS-2&quot; text codecs, pdf export is not possible</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2851"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2875"/>
<source>Page:</source>
<translation type="unfinished">Pagina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2864"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2888"/>
<source>Date:</source>
<translation type="unfinished">Datum:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10350"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10286"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished">Afbeelding : %1 kon niet worden geladen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10355"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10291"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation type="unfinished">Afbeelding : %1 kon niet worden overschreven</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10360"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10296"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished">Afbeeldingknippad : %1 kon niet worden geladen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10365"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10301"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished">Onvoldoende geheugen beschikbaar om de afbeelding te verwerken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10345"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10281"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation type="unfinished">Er deed zich een schrijffout voor, controleer de beschikbare schijfruimte</translation>
</message>
12336,8 → 12415,8
<translation>Schakelt de K (Black = zwart) inktplaat in of uit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="590"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="695"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="592"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="704"/>
<source>All</source>
<translation>Alles</translation>
</message>
12392,7 → 12471,7
<translation>Sluiten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="1311"/>
<source>File</source>
<translation>Bestand</translation>
</message>
12494,32 → 12573,32
<context>
<name>PSLib</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1487"/>
<source>Processing Master Page:</source>
<translation>Bewerk pagina sjabloon:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1487"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation>Exporteren pagina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1422"/>
<source>Failed to write data for an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1427"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished">Afbeelding : %1 kon niet worden geladen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1432"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished">Afbeeldingknippad : %1 kon niet worden geladen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1437"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished">Onvoldoende geheugen beschikbaar om de afbeelding te verwerken</translation>
</message>
12562,8 → 12641,28
<translation type="unfinished">Symbool</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="5040"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="5041"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="556"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished">Groeperen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="560"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="564"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="568"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="4654"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="4655"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Kopie van</translation>
</message>
12680,87 → 12779,87
<context>
<name>PageItem_ImageFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="429"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="336"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="441"/>
<source>Image</source>
<translation>Afbeelding</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="435"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="447"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation>Ingesloten afbeeldingen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="337"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="371"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="464"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="476"/>
<source>File:</source>
<translation>Bestand:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="438"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="450"/>
<source>Original PPI:</source>
<translation>Originele PPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="350"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="439"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="362"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="451"/>
<source>Actual PPI:</source>
<translation>Eigenlijke PPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="116"/>
<source>Size:</source>
<translation>Grootte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="355"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="440"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="452"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Kleurruimte: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="109"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="360"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="444"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="372"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="456"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Onbekend</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="451"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="463"/>
<source>Page:</source>
<translation>Pagina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="453"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="465"/>
<source>Pages:</source>
<translation>Pagina&apos;s:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="375"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="462"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="387"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="474"/>
<source>Embedded Image missing</source>
<translation>Er ontbreken ingesloten afbeeldingen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="377"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="464"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="389"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="476"/>
<source>missing</source>
<translation>ontbrekend</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="467"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="394"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="479"/>
<source>No Image Loaded</source>
<translation>Geen afbeelding geladen</translation>
</message>
12768,11 → 12867,11
<context>
<name>PageItem_LatexFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="247"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="242"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="410"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="415"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="420"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="576"/>
<source>Error</source>
<translation>Fout</translation>
</message>
12783,43 → 12882,43
<translation>Starten van het externe programma mislukt!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="248"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="252"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="247"/>
<source>Could not create a temporary file to run the application!</source>
<translation>Kon geen tijdelijk bestand maken om het programma te starten!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="427"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="422"/>
<source>Running the application &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation>Het starten van het programma &quot;%1&quot; is mislukt!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="581"/>
<source>Running</source>
<translation>Bezig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="421"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="416"/>
<source>The application &quot;%1&quot; crashed!</source>
<translation>Het programma &quot;%1&quot; is gecrashed!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="570"/>
<source>Application</source>
<translation>Programma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="571"/>
<source>DPI</source>
<translation>DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="577"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="573"/>
<source>State</source>
<translation>Status</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="578"/>
<source>Finished</source>
<translation>Klaar</translation>
</message>
12839,28 → 12938,28
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="272"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="263"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="267"/>
<source>The config file didn&apos;t specify a executable path!</source>
<translation>In het configuratiebestand is geen uitvoerbare locatie aangegeven!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="416"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="411"/>
<source>The application &quot;%1&quot; failed to start! Please check the path: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="569"/>
<source>Render Frame</source>
<translation>Renderframe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="237"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="232"/>
<source>No configuration defined to run the application!</source>
<translation>Geen configuratie opgegeven om het programma te starten!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="433"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="429"/>
<source>No application defined</source>
<translation>Geen programma opgegeven</translation>
</message>
12927,32 → 13026,32
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3573"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3533"/>
<source>Linked Text</source>
<translation>Gekoppelde tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3575"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3535"/>
<source>Text Frame</source>
<translation>Tekstframe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3579"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3539"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation>Alinea&apos;s:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3587"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3547"/>
<source>Lines: </source>
<translation>Lijnen: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3593"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3553"/>
<source>Words: </source>
<translation>Woorden:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3601"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3561"/>
<source>Chars: </source>
<translation>Tekens:</translation>
</message>
13188,118 → 13287,167
<context>
<name>PaintManagerDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="79"/>
<source>Solid Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="81"/>
<source>Gradients</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="90"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished">Patronen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="99"/>
<source>Scribus Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="103"/>
<source>User Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="111"/>
<source>Merge Color Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="264"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="314"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation type="unfinished">Sorteer op Naam</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="265"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="315"/>
<source>Sort by Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="316"/>
<source>Sort by Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="365"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="353"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="unfinished">&amp;Importeren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="354"/>
<source>Add</source>
<translation type="unfinished">Toevoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="355"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="393"/>
<source>Load File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="394"/>
<source>Load Set</source>
<translation type="unfinished">Set laden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="384"/>
<source>Rename</source>
<translation type="unfinished">Hernoemen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="442"/>
<source>New Gradient</source>
<translation type="unfinished">Nieuw verloop</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="460"/>
<source>New Color</source>
<translation type="unfinished">Nieuwe kleur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="478"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="510"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="573"/>
<source>Rename Entry</source>
<translation type="unfinished">Naam Pad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="628"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="661"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="unfinished">Kopie van %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="586"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="741"/>
<source>Selected Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="640"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="796"/>
<source>Do you really want to clear all your gradients?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="663"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="816"/>
<source>Do you really want to clear all your colors and gradients?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="777"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="873"/>
<source>Do you really want to clear all your patterns?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1060"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Alle ondersteunde formaten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="781"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1004"/>
<source>Scribus Gradient Files &quot;*.sgr&quot; (*.sgr *.SGR);;</source>
<translation type="unfinished">Scribus verloop bestanden &quot;*.sgr&quot; (*.sgr *.SGR);;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="782"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1005"/>
<source>Gimp Gradient Files &quot;*.ggr&quot; (*.ggr *.GGR);;</source>
<translation type="unfinished">Gimp verloop bestanden &quot;*.ggr&quot; (*.ggr *.GGR);;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="783"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1006"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Alle bestanden (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="787"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1153"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Openen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="815"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1038"/>
<source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Alle ondersteunde bestandstypen (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="816"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1039"/>
<source>Import Colors</source>
<translation type="unfinished">Importeer kleuren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="824"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1047"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Informatie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="824"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1047"/>
<source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import.
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
13312,12 → 13460,23
Zie het Bewerk Kleuren deel van het document voor details.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1825"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Naam:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1193"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="unfinished">Kies een map</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1221"/>
<source>Loading Patterns</source>
<translation type="unfinished">Patronen laden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1825"/>
<source>Choose a Name</source>
<translation type="unfinished">Kies een naam</translation>
</message>
13335,27 → 13494,27
<context>
<name>PathAlongPathPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="70"/>
<source>Path Along Path...</source>
<translation type="unfinished">Pad-Op-Pad...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="71"/>
<source>Bends a Polygon along a Path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="75"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Pad Bewerken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="102"/>
<source>Bends a Polygon along a Polyline</source>
<translation type="unfinished">Buigt een veelhoek langs een veelhoeklijn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="103"/>
<source>This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline.</source>
<translation type="unfinished">Deze plugin buigt een Polygoon met behulp van een polylijn.</translation>
</message>
13414,7 → 13573,7
<name>PathConnectPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="97"/>
<source>Connect Paths</source>
<translation type="unfinished">Verbind paden</translation>
</message>
13429,7 → 13588,7
<translation type="unfinished">Pad gereedschappen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="98"/>
<source>Connect 2 Polylines.</source>
<translation type="unfinished">Verbind 2 Polylijnen.</translation>
</message>
13452,28 → 13611,28
<translation type="unfinished">Pad Gereedschappen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="107"/>
<source>Cuts a Polygon by a Polyline</source>
<translation type="unfinished">Knipt een polygoon door een polylijn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="126"/>
<source>Qt Version too old</source>
<translation type="unfinished">Qt Versie te oud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="126"/>
<source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
<translation type="unfinished">Voor deze plugin heeft u tenminste versie 4.3.3 nodig van de Qt ibliotheek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="157"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Fout</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="157"/>
<source>The cutting line must cross the polygon and
both end points must lie outside of the polygon</source>
<translation type="unfinished">De snijlijnen moeten de polygonen en beide eindpunten kruisen
13734,22 → 13893,22
<translation type="unfinished">Padgereedschappen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="110"/>
<source>Path Operations</source>
<translation type="unfinished">Padbewerking</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="111"/>
<source>Apply fancy boolean operations to paths.</source>
<translation type="unfinished">Pas een willekeurige variabele toe op paden die de waarde ‘waar’ of ‘niet waar’ kan aannemen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="127"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="130"/>
<source>Qt Version too old</source>
<translation type="unfinished">Qt versie te oud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="127"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="130"/>
<source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
<translation type="unfinished">Deze plugin vereist minstens versie 4.3.3 van de Qt bibliotheek</translation>
</message>
13758,7 → 13917,7
<name>PathStrokerPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="76"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="105"/>
<source>Create Path from Stroke</source>
<translation type="unfinished">Maak Pad van Lijn</translation>
</message>
13768,7 → 13927,7
<translation type="unfinished">Padgereedschappen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="106"/>
<source>Converts the stroke of a Path to a filled Path.</source>
<translation type="unfinished">Zet een lijn van een pad om naar een gevuld pad.</translation>
</message>
13776,79 → 13935,60
<context>
<name>PatternDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="134"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Kies een map</translation>
<translation type="obsolete">Kies een map</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="162"/>
<source>Loading Patterns</source>
<translation>Patronen laden</translation>
<translation type="obsolete">Patronen laden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="296"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Alle bestanden (*)</translation>
<translation type="obsolete">Alle bestanden (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="310"/>
<source>Open</source>
<translation>Openen</translation>
<translation type="obsolete">Openen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="15"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished">Patronen</translation>
<translation type="obsolete">Patronen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="48"/>
<source>Load File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="55"/>
<source>Load Set</source>
<translation type="unfinished">Set laden</translation>
<translation type="obsolete">Set laden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="69"/>
<source>Remove</source>
<translation type="unfinished">Verwijderen</translation>
<translation type="obsolete">Verwijderen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="76"/>
<source>Remove All</source>
<translation type="unfinished">Alle verwijderen</translation>
<translation type="obsolete">Alle verwijderen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="99"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
<translation type="obsolete">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="106"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Annuleren</translation>
<translation type="obsolete">Annuleren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="85"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Naam:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Naam:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="85"/>
<source>Rename Entry</source>
<translation type="unfinished">Naam Pad</translation>
<translation type="obsolete">Naam Pad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="213"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Alle ondersteunde formaten</translation>
<translation type="obsolete">Alle ondersteunde formaten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="62"/>
<source>Rename</source>
<translation type="unfinished">Hernoemen</translation>
<translation type="obsolete">Hernoemen</translation>
</message>
</context>
<context>
13947,23 → 14087,17
<context>
<name>PctPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="206"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="146"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importeren: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="209"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="149"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="139"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="335"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="494"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="381"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Verwerk items</translation>
</message>
14163,12 → 14297,12
<context>
<name>PicStatus</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="434"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="445"/>
<source>Scribus - Image Search</source>
<translation>Scribus - Afbeelding zoeken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="434"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="445"/>
<source>No images named &quot;%1&quot; were found.</source>
<translation>Geen afbeelding genaamd &quot;%1&quot; werd gevonden.</translation>
</message>
14178,52 → 14312,52
<translation>Sluiten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="259"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="278"/>
<source>Not on a Page</source>
<translation type="unfinished">Niet op de Pagina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="303"/>
<source>JPG</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="287"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="306"/>
<source>TIFF</source>
<translation type="unfinished">TIFF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="290"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="309"/>
<source>PSD</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="293"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="312"/>
<source>EPS/PS</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="315"/>
<source>PDF</source>
<translation type="unfinished">PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="299"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="318"/>
<source>JPG2000</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="305"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="324"/>
<source>emb. PSD</source>
<translation type="unfinished">Inv. PSD</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="330"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">Onbekend</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="328"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="347"/>
<source>n/a</source>
<translation type="unfinished">niet beschikbaar</translation>
</message>
14333,12 → 14467,12
<translation type="unfinished">Uitgebreide Afbeeldingseigenschappen...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="228"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="247"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation type="unfinished">Sorteer op Naam</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="230"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="249"/>
<source>Sort by Page</source>
<translation type="unfinished">Sorteer op Pagina</translation>
</message>
14463,9 → 14597,9
<translation type="unfinished">Pas alleen effecten toe die de afbeeldingen niet vernielen in het afbeeldingsframe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="270"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="136"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="289"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation type="unfinished">Ingesloten Afbeelding</translation>
</message>
14965,122 → 15099,122
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="405"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="738"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="818"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="902"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="947"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1053"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1248"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="408"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="754"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="834"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="918"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="963"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1069"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1443"/>
<source>Picture Browser Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="405"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="408"/>
<source>No Image(s) Selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="738"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1248"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="754"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1264"/>
<source>You have to create a category first</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="902"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="918"/>
<source>No image(s) selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="947"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="963"/>
<source>No page/image frame selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1053"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1069"/>
<source>Directory does not exist</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1211"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1227"/>
<source>Select Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1290"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1306"/>
<source>Import Image Collection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1290"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1312"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1306"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1328"/>
<source>Scribus ImageCollection (*.sic)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1312"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1328"/>
<source>Export Image Collection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1334"/>
<source>You have to select something you want to export</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1443"/>
<source>No tag entered</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1723"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1739"/>
<source>Image still loading</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1731"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1747"/>
<source>JPG</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1735"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1751"/>
<source>TIFF</source>
<translation type="unfinished">TIFF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1739"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1755"/>
<source>PSD</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1743"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1759"/>
<source>EPS/PS</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1747"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1763"/>
<source>PDF</source>
<translation type="unfinished">PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1751"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1767"/>
<source>JPG2000</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1759"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1775"/>
<source>emb. PSD</source>
<translation type="unfinished">Inv. PSD</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1763"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1779"/>
<source>not available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1788"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1804"/>
<source>No image selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
15192,13 → 15326,13
<translation>Er is en probleem met het laden van %1 of %2 plugins. %3 Dit kan worden veroorzaakt door ontbreken van een afhankelijkheid of een oude plugin in de installatie map. Als de oude installatie map is leeggemaakt en de fout blijft optreden, rapporteer dit dan op bugs.scribus.net.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="347"/>
<source>Plugin: %1 initialized ok </source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Pluginin: %1 initialisering ok </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="349"/>
<source>Plugin: %1 failed post initialization</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Plugin: %1 post initialisatie mislukt</translation>
15254,9 → 15388,22
</message>
</context>
<context>
<name>PolyVectorDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polyprops.cpp" line="19"/>
<source>Polygon Properties</source>
<translation type="unfinished">Polygoon-eigenschappen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polyprops.cpp" line="32"/>
<source>End Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PolygonProps</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polyprops.cpp" line="20"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polyprops.cpp" line="49"/>
<source>Polygon Properties</source>
<translation>Polygoon-eigenschappen</translation>
</message>
15270,62 → 15417,77
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="31"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="33"/>
<source>Corn&amp;ers:</source>
<translation>&amp;Hoeken:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="43"/>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation>Aantal hoeken voor polygonen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="56"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Rotatie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="79"/>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation>Rotatiegraden voor polygonen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="98"/>
<source>Inner Rotation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="190"/>
<source>Inner C&amp;urvature:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="223"/>
<source>Outer Curvature:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="284"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation>Voobeeldpolygoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="133"/>
<source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
<translation>Convex/concaaf-factor toepassen op de vorm van polygonen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="136"/>
<source>Apply &amp;Factor</source>
<translation>&amp;Factor toepassen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="145"/>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation>&amp;Factor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="171"/>
<source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex</source>
<translation>Een negatieve waarde zal de polygoon concaaf (of stervormig) maken, een positieve waarde zal het convex maken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="217"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="230"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="207"/>
<source>C&amp;urvature:</source>
<translation>&amp;Kromming:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Kromming:</translation>
</message>
</context>
<context>
15364,104 → 15526,84
<context>
<name>Preferences</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="73"/>
<source>Preferences</source>
<translation>Voorkeuren</translation>
<translation type="obsolete">Voorkeuren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="76"/>
<source>General</source>
<translation>Algemeen</translation>
<translation type="obsolete">Algemeen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="79"/>
<source>Document</source>
<translation>Document</translation>
<translation type="obsolete">Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="82"/>
<source>Guides</source>
<translation>Hulplijnen</translation>
<translation type="obsolete">Hulplijnen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="85"/>
<source>Typography</source>
<translation>Typografie</translation>
<translation type="obsolete">Typografie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="88"/>
<source>Tools</source>
<translation>Gereedschappen</translation>
<translation type="obsolete">Gereedschappen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="139"/>
<source>Display</source>
<translation>Weergave</translation>
<translation type="obsolete">Weergave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="142"/>
<source>External Tools</source>
<translation>Externe hulpprogramma&apos;s</translation>
<translation type="obsolete">Externe hulpprogramma&apos;s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="91"/>
<source>Hyphenator</source>
<translation>Afbreekfunctie</translation>
<translation type="obsolete">Afbreekfunctie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="94"/>
<source>Fonts</source>
<translation>Fonts</translation>
<translation type="obsolete">Fonts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="105"/>
<source>Color Management</source>
<translation>Kleurbeheer</translation>
<translation type="obsolete">Kleurbeheer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="120"/>
<source>PDF Export</source>
<translation>PDF Exporteren</translation>
<translation type="obsolete">PDF Exporteren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="133"/>
<source>Keyboard Shortcuts</source>
<translation>Toetsenbord sneltoetssets</translation>
<translation type="obsolete">Toetsenbord sneltoetssets</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="149"/>
<source>Plugins</source>
<translation>Plug-ins</translation>
<translation type="obsolete">Plug-ins</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="100"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Preflight controle</translation>
<translation type="obsolete">Preflight controle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="125"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation>Document Item attributen</translation>
<translation type="obsolete">Document Item attributen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="130"/>
<source>Table of Contents and Indexes</source>
<translation>Inhoudsopgave en indices</translation>
<translation type="obsolete">Inhoudsopgave en indices</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="145"/>
<source>Miscellaneous</source>
<translation>Diversen</translation>
<translation type="obsolete">Diversen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="97"/>
<source>Printer</source>
<translation>Printer</translation>
<translation type="obsolete">Printer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="136"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Kladblok</translation>
<translation type="obsolete">Kladblok</translation>
</message>
</context>
<context>
15627,109 → 15769,102
<context>
<name>PrefsDialogBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="198"/>
<source>&amp;Defaults</source>
<translation>Stan&amp;daard</translation>
<translation type="obsolete">Stan&amp;daard</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="207"/>
<source>Save Preferences</source>
<translation>Voorkeuren opslaan</translation>
<translation type="obsolete">Voorkeuren opslaan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="197"/>
<source>Export...</source>
<translation>Exporteren...</translation>
<translation type="obsolete">Exporteren...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="199"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation>Toe&amp;passen</translation>
<translation type="obsolete">Toe&amp;passen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="200"/>
<source>All preferences can be reset here</source>
<translation>Alle voorkeuren kunnen hier worden hersteld</translation>
<translation type="obsolete">Alle voorkeuren kunnen hier worden hersteld</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="201"/>
<source>Apply all changes without closing the dialog</source>
<translation>Alle veranderingen toepassen zonder dialoog te sluiten</translation>
<translation type="obsolete">Alle veranderingen toepassen zonder dialoog te sluiten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="202"/>
<source>Export current preferences into file</source>
<translation>Exporteer huidige voorkeuren naar bestand</translation>
<translation type="obsolete">Exporteer huidige voorkeuren naar bestand</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PrefsManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2221"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2230"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2244"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2253"/>
<source>Postscript</source>
<translation>Postscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="809"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="815"/>
<source>Migrate Old Scribus Settings?</source>
<translation>Migreer oude instellingen van Scribus?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2220"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2230"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2243"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2253"/>
<source>PostScript</source>
<translation>PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1782"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1799"/>
<source>Could not open preferences file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
<translation>Kan voorkeurbestand &quot;%1&quot; niet openen om te schrijven: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="810"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="816"/>
<source>Scribus has detected existing Scribus 1.3.5 preferences files.
Do you want to migrate them to the new Scribus version?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1793"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1810"/>
<source>Writing to preferences file &quot;%1&quot; failed: QIODevice status code %2</source>
<translation>Schrijft naar voorkeurbestand &quot;%1&quot; mislukt: QIODevice status code %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1808"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1825"/>
<source>Failed to open prefs file &quot;%1&quot;: %2</source>
<translation>Openen van voorkeurbestand &quot;%1&quot; mislukt: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1818"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1835"/>
<source>Failed to read prefs XML from &quot;%1&quot;: %2 at line %3, col %4</source>
<translation>Lezen van voorkeur XML &quot;%1&quot; mislukt: %2 op regel %3, col %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2615"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2618"/>
<source>Error Writing Preferences</source>
<translation>Schrijffout voorkeuren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2617"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2620"/>
<source>Scribus was not able to save its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Please check file and directory permissions and available disk space.</source>
<comment>scribus app error</comment>
<translation>Scribus was niet in staat om de voorkeuren op te slaan:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Controleer bestands- en maprechten en beschikbare schrijfruimte.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2634"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2637"/>
<source>Error Loading Preferences</source>
<translation>Laadfout voorkeuren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2636"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2639"/>
<source>Scribus was not able to load its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Default settings will be loaded.</source>
<translation>Scribus was niet in staat om de voorkeuren te laden: &lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Standaard instellingen worden geladen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2308"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2332"/>
<source>No valid renderframe config found. Using defaults!</source>
<translation type="unfinished">Geen ondersteund renderframe configuratie gevonden Scribus gebruikt de standaardwaarden!</translation>
</message>
15748,112 → 15883,117
<translation>Kleurbeheer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="83"/>
<source>Document Options</source>
<translation type="unfinished">Document opties</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="97"/>
<source>Activate Color Management</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="104"/>
<source>Simulate Printer on the Screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="111"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation type="unfinished">Zet alle kleuren om naar printer kleurruimte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="118"/>
<source>Mark Colors out of Gamut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="125"/>
<source>Use Blackpoint Compensation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="135"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="154"/>
<source>Document Profiles</source>
<translation type="unfinished">Documentprofielen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="176"/>
<source>RGB Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="196"/>
<source>CMYK Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="216"/>
<source>RGB Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="210"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="229"/>
<source>CMYK Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="223"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="242"/>
<source>Printer:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="257"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="276"/>
<source>Document Rendering Intents</source>
<translation type="unfinished">Document rendering intents</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="295"/>
<source>Images:</source>
<translation>Afbeeldingen:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="286"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="305"/>
<source>Solid Colors:</source>
<translation>Effen kleuren:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="320"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="339"/>
<source>Monitor Profile</source>
<translation type="unfinished">Monitorprofiel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="361"/>
<source>Monitor:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="28"/>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are open</source>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are open.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="53"/>
<source>&lt;qt&gt;Color Management cannot be activated due to missing color profiles.&lt;/br&gt;You need to install at least one RGB and one CMYK profile.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="62"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Perceptueel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="62"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Relatief colorimetrisch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="63"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Verzadiging</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="63"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Absoluut colorimetrisch</translation>
</message>
17706,6 → 17846,16
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="1445"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="1492"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="43"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="45"/>
17714,7 → 17864,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="363"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="373"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
18952,201 → 19102,201
<translation type="unfinished">Absoluut colorimetrisch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="351"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="368"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1332"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Pagina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="394"/>
<source>No Script</source>
<translation type="unfinished">Geen script</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="539"/>
<source>InfoString</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="542"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="966"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="570"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="994"/>
<source>No Effect</source>
<translation type="unfinished">Geen effect</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="543"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="967"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="571"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="995"/>
<source>Blinds</source>
<translation type="unfinished">Luiken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="544"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="968"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="572"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="996"/>
<source>Box</source>
<translation type="unfinished">Box</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="545"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="969"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="997"/>
<source>Dissolve</source>
<translation type="unfinished">Oplossen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="546"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="970"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="998"/>
<source>Glitter</source>
<translation type="unfinished">Glitter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="547"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="971"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="999"/>
<source>Split</source>
<translation type="unfinished">Splitsen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="548"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="972"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="576"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1000"/>
<source>Wipe</source>
<translation type="unfinished">Wegvegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="551"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="975"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1003"/>
<source>Push</source>
<translation type="unfinished">Druk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="552"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="976"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1004"/>
<source>Cover</source>
<translation type="unfinished">Verbergen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="553"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="977"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1005"/>
<source>Uncover</source>
<translation type="unfinished">Tonen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="554"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="978"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1006"/>
<source>Fade</source>
<translation type="unfinished">Vervagen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="602"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="630"/>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document.</source>
<translation type="unfinished">Alle fonts insluiten in PDF. Insluiten van fonts zorgt dat de layout en aanzicht van het document behouden blijven.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="603"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="631"/>
<source>Enables presentation effects when using Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode.</source>
<translation type="unfinished">Staat presentatie-effecten toe bij gebruik van Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; en andere viewers welke full screen mode ondersteunen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="604"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="632"/>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation type="unfinished">Laat van elke pagina een voorbeeld zien.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="633"/>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition.</source>
<translation type="unfinished">Lengte in tijd waarin de pagina wordt getoont voor de presentatie start op de geselecteerde pagina. Instelling 0 zet automatische pagina-wisseling uit.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="606"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="634"/>
<source>Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
<translation type="unfinished">Lengte in tijd van het effect. Een kortere tijd zal het effect versnellen, een langere tijd zal het effect vertragen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="607"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="635"/>
<source>Type of the display effect.</source>
<translation type="unfinished">Type van het overgangseffect.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="608"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="636"/>
<source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
<translation type="unfinished">Richting van het effect van bewegende lijnen en de lamel-effecten.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="609"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="637"/>
<source>Starting position for the box and split effects.</source>
<translation type="unfinished">Startpositie voor de rechthoek en split-effecten.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="610"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="638"/>
<source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
<translation type="unfinished">Richting voor de glitter of veeg-effecten.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="611"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="639"/>
<source>Apply the selected effect to all pages.</source>
<translation type="unfinished">Het geselecteerde effect op alle pagina&apos;s toepassen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="612"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="640"/>
<source>Convert all glyphs in the document to outlines.</source>
<translation type="unfinished">Alle lettertekens in het document naar curven omzetten.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="613"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="641"/>
<source>Show the document in single page mode</source>
<translation type="unfinished">Toon het document in enkele pagina modus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="614"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="642"/>
<source>Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll</source>
<translation type="unfinished">Toon het document in enkele pagina modus met weergegeven met oneindige eind-tot-eind als scrollen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="615"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="643"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left</source>
<translation type="unfinished">Toon het document dubbelzijdig en start met eerste pagina weergegeven aan de linker kant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="616"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="644"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right</source>
<translation type="unfinished">Toon het document dubbelzijdig en start met eerste pagina weergegeven aan de rechter kant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="617"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="645"/>
<source>Use the viewer&apos;s defaults or the user&apos;s preferences if set differently from the viewer defaults</source>
<translation type="unfinished">Gebruik de door de gebruiker opgegeven voorkeuren als die afwijken de beginwaarden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="618"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="646"/>
<source>Enables viewing the document in full screen</source>
<translation type="unfinished">Schakelt de volledig scherm weergave in</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="619"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="647"/>
<source>Display the bookmarks upon opening</source>
<translation type="unfinished">Toon bladwijzers bij openen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="620"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="648"/>
<source>Display the page thumbnails upon opening</source>
<translation type="unfinished">Toon de paginavoorbeelden bij het openen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="621"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="649"/>
<source>Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+.</source>
<translation type="unfinished">Forceer het weergeven van lagen. Alleen handig voor PDF 1.5+.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="622"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="650"/>
<source>Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities</source>
<translation type="unfinished">Verberg gereedschap welke selectie andere mogelijkheden heeft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="623"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="651"/>
<source>Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window. </source>
<translation type="unfinished">Verbergt de menubalk voor de viewer, de PDF will display in een vlak scherm. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="624"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="652"/>
<source>Fit the document page or pages to the available space in the viewer window.</source>
<translation type="unfinished">Pas de document pagina of pagina&apos;s aan aan de beschikbare ruimte aan de beschikbare schermruimte.</translation>
</message>
19410,47 → 19560,52
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="242"/>
<source>Check for part filed image frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="249"/>
<source>Check image resolution</source>
<translation type="unfinished">Controleer afbeeldingresoluties</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="254"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="261"/>
<source>Minimum Resolution:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="261"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="281"/>
<source> dpi</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="287"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="294"/>
<source>Maximum Resolution:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="303"/>
<source>Check for placed PDF files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="310"/>
<source>Check for GIF images</source>
<translation type="unfinished">Controleer op GIF afbeeldingen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="310"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="317"/>
<source>Check for PDF Annotations and Fields</source>
<translation type="unfinished">Controleer op PDF annotaties en velden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="317"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="324"/>
<source>Check for Visible/Printable mismatch in layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="331"/>
<source>Ignore non-printable layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
19969,7 → 20124,7
<translation type="unfinished">Niet getoond</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_tableofcontents.cpp" line="203"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_tableofcontents.cpp" line="214"/>
<source>Table of Contents %1</source>
<translation type="unfinished">Inhoudsopgave %1</translation>
</message>
20725,120 → 20880,120
<context>
<name>PropertiesPalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4864"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4930"/>
<source>Properties</source>
<translation>Eigenschappen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4866"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4932"/>
<source>X, Y, &amp;Z</source>
<translation>X, Y, &amp;Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4869"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4935"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation>&amp;Vorm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4867"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4933"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4868"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4934"/>
<source>&amp;Image</source>
<translation>Afbeeld&amp;ing</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4870"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4936"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation>&amp;Lijn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4871"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4937"/>
<source>&amp;Colors</source>
<translation>&amp;Kleuren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4875"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4941"/>
<source>Name</source>
<translation>Naam</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4876"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4942"/>
<source>Geometry</source>
<translation>Geometrie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5056"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5126"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1899"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2074"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3644"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4877"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4949"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2066"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3681"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4943"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5019"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1901"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2076"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2155"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4878"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4950"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1913"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2068"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3683"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4944"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5020"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1900"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2075"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2154"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3645"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4879"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2067"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2151"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3682"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4945"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>&amp;Breedte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1902"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3647"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4880"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2069"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3684"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4946"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Hoogte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4881"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4947"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Rotatie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4882"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4948"/>
<source>Basepoint:</source>
<translation>Basispunt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4883"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4949"/>
<source>Level</source>
<translation>Niveau</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4884"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4887"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4950"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4953"/>
<source>Shape:</source>
<translation>Vorm:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4888"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4954"/>
<source>R&amp;ound
Corners:</source>
<translation>R&amp;onde
20845,1026 → 21000,1030
hoeken:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4889"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4955"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>Kolo&amp;mmen:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4895"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4961"/>
<source>To&amp;p:</source>
<translation>&amp;Boven:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4896"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4962"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>On&amp;der:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4897"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4963"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>&amp;Links:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4898"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4964"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>&amp;Rechts:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4899"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4965"/>
<source>T&amp;abulators...</source>
<translation>T&amp;abulators...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="855"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4944"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="859"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5014"/>
<source>Path Text Properties</source>
<translation>Tekstpad-eigenschappen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4907"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4973"/>
<source>Show Curve</source>
<translation>Curve weergeven</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4909"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4975"/>
<source>Start Offset:</source>
<translation>Beginafstand:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4910"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4976"/>
<source>Distance from Curve:</source>
<translation>Afstand van curve:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4923"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4983"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4989"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation>&amp;Bounding Box gebruiken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4918"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4924"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4984"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4990"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation>Contourlijn gebr&amp;uiken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5040"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5110"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4946"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5016"/>
<source>&amp;Free Scaling</source>
<translation>&amp;Vrije schaal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4951"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5021"/>
<source>X-Sc&amp;ale:</source>
<translation>&amp;X-schaal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4952"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5022"/>
<source>Y-Scal&amp;e:</source>
<translation>&amp;Y-schaal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4954"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5024"/>
<source>Scale &amp;To Frame Size</source>
<translation>Schalen naar &amp;framegrootte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4955"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5025"/>
<source>P&amp;roportional</source>
<translation>&amp;Proportioneel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4958"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5028"/>
<source>Input Profile:</source>
<translation>Invoerprofiel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4959"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5029"/>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation>Rendering intent:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4970"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5040"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Perceptueel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4971"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5041"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Relatief colorimetrisch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4972"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5042"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Verzadiging</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4973"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5043"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Absoluut colorimetrisch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4999"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5069"/>
<source>Left Point</source>
<translation>Linker punt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5000"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5070"/>
<source>End Points</source>
<translation>Eindpunt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5002"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5072"/>
<source>&amp;Basepoint:</source>
<translation>&amp;Basispunt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5003"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5073"/>
<source>T&amp;ype of Line:</source>
<translation>Lijnt&amp;ype:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5017"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5087"/>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation>Linedi&amp;kte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5021"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5091"/>
<source>Miter Join</source>
<translation>Verstek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5022"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5092"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation>Schuin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5023"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5093"/>
<source>Round Join</source>
<translation>Rond</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5018"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5088"/>
<source>Ed&amp;ges:</source>
<translation>&amp;Hoeken:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5028"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5098"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation>Plat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5029"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5099"/>
<source>Square Cap</source>
<translation>Vierkant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5030"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5100"/>
<source>Round Cap</source>
<translation>Rond</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5032"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5102"/>
<source>&amp;Endings:</source>
<translation>&amp;Einden:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4396"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5083"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4452"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5153"/>
<source>No Style</source>
<translation>Geen stijl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5034"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5104"/>
<source>Cell Lines</source>
<translation>Cellijnen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5035"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5105"/>
<source>Line at Top</source>
<translation>Bovenlijn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5036"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5106"/>
<source>Line at the Left</source>
<translation>Linkerlijn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5037"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5107"/>
<source>Line at the Right </source>
<translation>Rechterlijn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5038"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5108"/>
<source>Line at Bottom</source>
<translation>Onderlijn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5085"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5155"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation>Naam van geselecteerd object</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5086"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5156"/>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation>Horizontale positie van het huidige basispunt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5087"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5157"/>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation>Verticale positie van het huidige basispunt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5088"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5158"/>
<source>Width</source>
<translation>Breedte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5089"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5159"/>
<source>Height</source>
<translation>Hoogte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5090"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5160"/>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation>Rotatie van object op huidig basispunt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5091"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5161"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation>Punt waarvandaan de rotatiehoeken worden berekend</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5094"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5164"/>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation>Horizontaal spiegelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5095"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5165"/>
<source>Flip Vertical</source>
<translation>Verticaal spiegelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5096"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5166"/>
<source>Move one level up</source>
<translation>Een niveau hoger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5097"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5167"/>
<source>Move one level down</source>
<translation>Een niveau lager</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5098"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5168"/>
<source>Move to front</source>
<translation>Naar voorgrond</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5099"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5169"/>
<source>Move to back</source>
<translation>Naar achtergrond</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5100"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5170"/>
<source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
<translation>Geeft weer op welk niveau dit opject is, 0 betekent onderaan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5101"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5171"/>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation>Object vergrendelen of losmaken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5102"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5172"/>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation>Grootte van het object vergrendelen of losmaken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5185"/>
<source>Font Size</source>
<translation>Tekengrootte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5117"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5187"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Schaalbreedte van tekens</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5121"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5191"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation>Verzadiging van kleur van tekstlijnen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5122"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5192"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Verzadiging van kleur van tekstinvulling</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5125"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5012"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5195"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Regelspatiëring</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5211"/>
<source>Change settings for left or end points</source>
<translation>Instellingen voor linkerpunt of eindpunt aanpassen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5212"/>
<source>Pattern of line</source>
<translation>Lijnpatroon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5213"/>
<source>Thickness of line</source>
<translation>Lijndikte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5214"/>
<source>Type of line joins</source>
<translation>Type lijnverbindingen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5145"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5215"/>
<source>Type of line end</source>
<translation>Type lijneinden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5146"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5216"/>
<source>Line style of current object</source>
<translation>Lijnstijl van huidig object</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5222"/>
<source>Choose the shape of frame...</source>
<translation>Vorm van het frame kiezen...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5223"/>
<source>Edit shape of the frame...</source>
<translation>Vorm van het frame bewerken...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5154"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5224"/>
<source>Set radius of corner rounding</source>
<translation>Straal van ronde hoeken instellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5155"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5225"/>
<source>Number of columns in text frame</source>
<translation>Aantal kolommen in tekstframe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5226"/>
<source>Switches between Gap or Column width</source>
<translation>Schakelt tussen Tussenruimte of Kolombreedte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3391"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3428"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5227"/>
<source>Distance between columns</source>
<translation>Afstand tussen kolommen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4873"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4939"/>
<source>&amp;Transparency</source>
<translation>&amp;Transparatie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4953"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5023"/>
<source>Rotation:</source>
<translation>Rotatie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4960"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5030"/>
<source>PDF Compression Method:</source>
<translation>PDF-compressie methode:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4961"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5031"/>
<source>PDF Compression Quality:</source>
<translation>PDF-compressie kwaliteit:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4977"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4985"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5047"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5055"/>
<source>Global</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4978"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5048"/>
<source>Automatic</source>
<translation>Automatisch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4979"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5049"/>
<source>Lossy - JPEG</source>
<translation>Lossy - JPEG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4980"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5050"/>
<source>Lossless - Zip</source>
<translation>Lossles - Zip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4981"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5051"/>
<source>None</source>
<translation>Geen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4986"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5056"/>
<source>Maximum</source>
<translation>Maximaal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4987"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5057"/>
<source>High</source>
<translation>Hoog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4988"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5058"/>
<source>Medium</source>
<translation>Gemiddeld</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4989"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5059"/>
<source>Low</source>
<translation>Laag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4990"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5060"/>
<source>Minimum</source>
<translation>Minimaal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5006"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5007"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5076"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5077"/>
<source>Scaling:</source>
<translation type="unfinished">Schalen:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5107"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5112"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5182"/>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5149"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5219"/>
<source>Arrow head scale for start of line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5220"/>
<source>Arrow head scale for end of line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5228"/>
<source>Distance of text from top of frame</source>
<translation>Afstand van tekst tot bovenkant frame</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5159"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5229"/>
<source>Distance of text from bottom of frame</source>
<translation>Afstand van tekst tot onderkant frame</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5230"/>
<source>Distance of text from left of frame</source>
<translation>Afstand van tekst tot linkerkant frame</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5161"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5231"/>
<source>Distance of text from right of frame</source>
<translation>Afstand van tekst tot rechterkant frame</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5232"/>
<source>Edit tab settings of text frame...</source>
<translation>Tabinstellingen van tekstframe bewerken...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5164"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5234"/>
<source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
<translation>Toestaan dat een afbeelding een andere grootte heeft dan het frame</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5165"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5235"/>
<source>Horizontal offset of image within frame</source>
<translation>Horizontale afstand van afbeelding in frame</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5166"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5236"/>
<source>Vertical offset of image within frame</source>
<translation>Verticale afstand van afbeelding in frame</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5167"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5237"/>
<source>Resize the image horizontally</source>
<translation>De afbeelding horizontaal schalen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5168"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5238"/>
<source>Resize the image vertically</source>
<translation>De afbeelding verticaal schalen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5169"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5239"/>
<source>Keep the X and Y scaling the same</source>
<translation>X- en Y-schaling gelijk houden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5240"/>
<source>Keep the aspect ratio</source>
<translation>Beeldverhouding behouden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5171"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5241"/>
<source>Make the image fit within the size of the frame</source>
<translation>Afbeelding passend maken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5174"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5244"/>
<source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
<translation>De afbeeldingsverhoudingen gebruiken in plaats van die van het frame</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5245"/>
<source>Source profile of the image</source>
<translation>Bronprofiel van de afbeelding</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5176"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5246"/>
<source>Rendering intent for the image</source>
<translation>Rendering intent van de afbeelding</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5247"/>
<source>Compression method used in PDF export for the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5248"/>
<source>Compression quality used in PDF export for the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1891"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1903"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3691"/>
<source>&amp;X1:</source>
<translation>&amp;X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1892"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1904"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3692"/>
<source>X&amp;2:</source>
<translation>X&amp;2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1893"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3693"/>
<source>Y&amp;1:</source>
<translation>Y&amp;1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1894"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3657"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3694"/>
<source>&amp;Y2:</source>
<translation>&amp;Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3393"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3430"/>
<source>Column width</source>
<translation>Kolombreedte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5123"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5193"/>
<source>Right to Left Writing</source>
<translation>Rechts naar links scrijven</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5074"/>
<source>Start Arrow:</source>
<translation>Begin pijl:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5005"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5075"/>
<source>End Arrow:</source>
<translation>Eind pijl:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4964"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5034"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation>Vaste regelspatiëring</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4965"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5035"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation>Automatische regelspatiëring</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4966"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5036"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation>Aan de basislijn van het raster uitlijnen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4947"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5017"/>
<source>Actual X-DPI:</source>
<translation>Werkelijk X-DPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4948"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5018"/>
<source>Actual Y-DPI:</source>
<translation>Werkelijk Y-DPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5186"/>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation>Offset ten opzichte van basislijn tekens</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5118"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5188"/>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation>Schaalhoogte van tekens</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5124"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5194"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation>Handmatige tracking</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4732"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4799"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation>Naam &quot;%1&quot; is niet uniek.&lt;br/&gt;Kies een andere naam.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4977"/>
<source>Fill Rule</source>
<translation>Vulmethode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4978"/>
<source>Even-Odd</source>
<translation>Even-oneven</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4913"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4979"/>
<source>Non Zero</source>
<translation>Niet nul</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5119"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5189"/>
<source>Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color.</source>
<translation>Kleur van tekstomlijning en/of valschaduw, afhankelijk van welke is gekozen. Als beiden zijn gekozen, gebruiken ze dezelfde kleur.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5120"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5190"/>
<source>Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color.</source>
<translation>Kleur van de geselecteerde tekst. Als Outline tekt decoratie is ingeschakeld, zal deze kleur de vulkleur zijn. Als Valschaduw Tekst is ingeschakeld, is dit de bovenliggende kleur.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5106"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5176"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5181"/>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation>Gebruik de omliggende rechthoek, in plaats van de vorm van het frame voor de tekstomloop.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="870"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2755"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="874"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2748"/>
<source>Auto</source>
<translation>Automatisch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4872"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4938"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Groeperen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4892"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4958"/>
<source>Gap:</source>
<translation>Tussenruimte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4893"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4959"/>
<source>Width:</source>
<translation>Breedte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4920"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4980"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4986"/>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation>Tekstomloop rond &amp;frame</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4915"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4921"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4981"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4987"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Uitgeschakeld</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4916"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4922"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4982"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4988"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation>Gebruik frame &amp;vorm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4956"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5026"/>
<source>Image Effects</source>
<translation>Afbeeldingseffecten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4957"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5027"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Uitgebreide afbeeldingseigenschappen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5092"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5162"/>
<source>Group the selected objects</source>
<translation>Geselecteerde objecten groeperen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5104"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5109"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5174"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5179"/>
<source>Disable text flow from lower frames around object</source>
<translation>Tekstomloop van onderliggende frames rond objecten uitschakelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5105"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5110"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5180"/>
<source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation>Gebruik de frame vorm van onderliggende frames voor tekstomloop rond object.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4902"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4968"/>
<source>Default</source>
<translation>Standaard</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4903"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4969"/>
<source>Stair Step</source>
<translation>Getrapt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4904"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4970"/>
<source>Skew</source>
<translation>Schuintrekken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4908"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4974"/>
<source>Type:</source>
<translation>Type:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4926"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4992"/>
<source>Paragraph St&amp;yle:</source>
<translation>Alinea st&amp;ijl:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4927"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4993"/>
<source>Character St&amp;yle:</source>
<translation>Teken st&amp;ijl:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4933"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5000"/>
<source>Word Tracking</source>
<translation>Woord tracking</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4934"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4937"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5001"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5004"/>
<source>Min:</source>
<translation>Min:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5005"/>
<source>Max:</source>
<translation>Max:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4936"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5003"/>
<source>Glyph Extension</source>
<translation>Symboolteken extensie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5127"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5197"/>
<source>Paragraph style of currently selected text or paragraph</source>
<translation>Alineastijl van de huidige geselecteerde tekst of alinea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5128"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5198"/>
<source>Character style of currently selected text or paragraph</source>
<translation>Tekenstijl van de huidige geselecteerde tekst of alinea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4972"/>
<source>Flip Text</source>
<translation>Spiegel tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4919"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4925"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4985"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4991"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation>Gebruik afbeeldingsknippad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4935"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5002"/>
<source>Norm:</source>
<translation>Norm:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5108"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5113"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5183"/>
<source>Use the clipping path of the image</source>
<translation>Gebruik het knippad van de afbeelding</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5129"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5199"/>
<source>Remove Direct Paragraph Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5130"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5200"/>
<source>Remove Direct Character Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5136"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5206"/>
<source>Minimal width of spaces between words</source>
<translation type="unfinished">Minimale breedte ruimtes tussen woorden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5137"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5207"/>
<source>Normal width of spaces between words</source>
<translation type="unfinished">Normale breedte ruimtes tussen woorden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5138"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5208"/>
<source>Minimal shrinkage of glyphs for justification</source>
<translation type="unfinished">Minimale inkrimping tussen woorden bij uitvullen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5139"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5209"/>
<source>Maximal extension of glyphs for justification</source>
<translation type="unfinished">Maximale uiytzetting tussen woorden bij uitvullen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5103"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5173"/>
<source>Enable or disable exporting of the object</source>
<translation type="unfinished">Schakel het exporteren van dit object in of uit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1028"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4995"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1032"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5065"/>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Aangepast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4885"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4886"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4951"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4952"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="unfinished">B&amp;ewerken...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4942"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="660"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5009"/>
<source>First Line Offset</source>
<translation type="unfinished">Eerste Regel Inspringen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="650"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5010"/>
<source>Maximum Ascent</source>
<translation type="unfinished">Maximale Stijging</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="647"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="651"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5011"/>
<source>Font Ascent</source>
<translation type="unfinished">Lettertype Stijging</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="609"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="613"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5006"/>
<source>Color &amp; Effects</source>
<translation type="unfinished">Kleuren &amp; Effeten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="819"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4940"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="823"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5007"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation type="unfinished">Geavanceerde Instellingen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="639"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4941"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="643"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5008"/>
<source>Style Settings</source>
<translation type="unfinished">Stijlinstellingen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2757"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2750"/>
<source>Baseline</source>
<translation type="unfinished">Basislijn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5093"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5163"/>
<source>Ungroup the selected group</source>
<translation type="unfinished">Degroepeer de geselecteerde groep</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5126"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5196"/>
<source>Select the line spacing mode.</source>
<translation type="unfinished">Selecteer de lijnruimtes mode.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5132"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5202"/>
<source>Set the height of the first line of the text frame to use the tallest height of the included characters</source>
<translation type="unfinished">Geef de hoogte op van de eerste regel van het tekstframe om de hoogste van de gebruikte letters te gebruiken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5133"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5203"/>
<source>Set the height of the first line of text frame to use the full ascent of the font(s) in use</source>
<translation type="unfinished">Geef de hoogte op van de eerste regel van het tekstframe om de volledige stijging van de gebruikte letters te gebruiken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5134"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5204"/>
<source>Set the height of the first line of the text frame to the specified line height</source>
<translation type="unfinished">Geef de hoogte op van de eerste regel van het tekstframe om de lijnhoogte in te stellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4945"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5015"/>
<source>&amp;Page Number:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Paginanummer:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="706"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4943"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="710"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5013"/>
<source>Columns &amp; Text Distances</source>
<translation>Kolommen &amp; tekst afstanden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="738"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4932"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="742"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4998"/>
<source>Reset</source>
<translation>Opnieuw instellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="746"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="750"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4999"/>
<source>Optical Margins</source>
<translation>Optische marges</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5135"/>
<source>Hairline</source>
<translation>Haarlijn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="734"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4928"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="738"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4994"/>
<source>None</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation>Geen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="735"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4929"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="739"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4995"/>
<source>Both Sides</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation>Beide kanten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="736"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4930"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="740"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4996"/>
<source>Left Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation>Alleen links</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="737"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4931"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="741"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4997"/>
<source>Right Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation>Alleen rechts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5217"/>
<source>Arrow head style for start of line</source>
<translation>Pijl hoofd stijl om de start van lijn aan te geven</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5218"/>
<source>Arrow head style for end of line</source>
<translation>Pijl hoofd stijl om het einde van lijn aan te geven</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5172"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5242"/>
<source>Effective horizontal DPI of the image after scaling</source>
<translation>Effectieve horizontale resolutie van de afbeelding na het schalen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5173"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5243"/>
<source>Effective vertical DPI of the image after scaling</source>
<translation>Effectieve verticale resolutie van de afbeelding na het schalen</translation>
</message>
22581,7 → 22740,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/scgtplugin.cpp" line="68"/>
<location filename="../../../scribus/util_formats.cpp" line="217"/>
<source>All Supported Formats</source>
22588,7 → 22747,7
<translation>Alle ondersteunde formaten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="183"/>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="189"/>
<location filename="../../../scribus/scgtplugin.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/util_formats.cpp" line="264"/>
<source>All Files (*)</source>
22595,15 → 22754,16
<translation>Alle bestanden (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="250"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="227"/>
<source>Initializing...</source>
<translation>Bezig te initialiseren...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="739"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="584"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1231"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1056"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="910"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1335"/>
<source>Background</source>
<translation>Achtergrond</translation>
</message>
22771,7 → 22931,9
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
22781,25 → 22943,25
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="571"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="536"/>
<source>&amp;Scribus Scripts</source>
<translation>&amp;Scribus scripts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="566"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="531"/>
<source>&amp;Execute Script...</source>
<translation>Script &amp;uitvoeren...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="572"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="537"/>
<source>&amp;Recent Scripts</source>
<translation>&amp;Recente scripts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="567"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="532"/>
<source>Show &amp;Console</source>
<translation>&amp;Console tonen</translation>
</message>
23047,12 → 23209,12
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="46"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="568"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="533"/>
<source>&amp;About Script...</source>
<translation>&amp;Over script...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="504"/>
<source>About Script</source>
<translation>Over script</translation>
</message>
23112,13 → 23274,13
<translation>Kan tekst niet intvoegen in non-tekst frame.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="330"/>
<source>Alignment out of range. Use one of the scribus.ALIGN* constants.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Uitlijning buiten bereik. Gebruik een van de scribus.ALIGN* constanten.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="600"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="599"/>
<source>Selection index out of bounds</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Selectie index buiten bereik</translation>
23280,7 → 23442,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="419"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="418"/>
<source>Font not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Font niet gevonden.</translation>
23350,139 → 23512,139
<translation>In te voegen index buiten bereik.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="338"/>
<source>Cannot set text alignment on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan regeluitlijning niet verkrijgen van non-tekst frame.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="365"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="364"/>
<source>Font size out of bounds - must be 1 &lt;= size &lt;= 512.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Fontgrootte buiten bereik - moet 1 &lt;= grootte &lt;= 512 zijn.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="374"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="373"/>
<source>Cannot set font size on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan fontgrootte niet instellen van non-tekst frame.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="403"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="402"/>
<source>Cannot set font on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan font niet instellen van non-tekst frame.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="436"/>
<source>Line space out of bounds, must be &gt;= 0.1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Spatiëring buiten bereik, moet zijn &gt;= 0.1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="445"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="444"/>
<source>Cannot set line spacing on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan regelspaciering niet instellen van non-tekst frame.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="474"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="473"/>
<source>Line space mode invalid, must be 0, 1 or 2</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="482"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="481"/>
<source>Cannot set line spacing mode on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="534"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="533"/>
<source>Column gap out of bounds, must be positive.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kolomruimte buiten bereik, moet positief zijn.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="542"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="541"/>
<source>Cannot set column gap on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan kolomruimte niet instellen van non-tekst frame.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="561"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="560"/>
<source>Column count out of bounds, must be &gt; 1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kolomtelling buiten bereik, moet &gt; 1 zijn.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="569"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="568"/>
<source>Cannot set number of columns on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan aantal kolommen niet instellen in non-tekst frame.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="604"/>
<source>Cannot select text in a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan tekst niet selecteren in non-tekst frame</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="642"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="641"/>
<source>Cannot delete text from a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan tekst niet wissen in een non-tekst frame.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="673"/>
<source>Cannot set text fill on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan tekenvulkleur niet instellen in een non-tekst frame.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="710"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="709"/>
<source>Cannot set text stroke on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan kleur tekenomlijning niet instellen in een non-tekst frame.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="823"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="822"/>
<source>Cannot set text shade on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan tint tekst niet instellen in een non-tekst frame.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="863"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="862"/>
<source>Can only link text frames.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan alleen tekstframes verbinden.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="873"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="872"/>
<source>Target frame links to another frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Doel frame linkt naar ander frame.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="878"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="877"/>
<source>Target frame is linked to by another frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Naar doelframe wordt gelinkt door ander frame.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="883"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="882"/>
<source>Source and target are the same object.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Bron en doel zijn het zelfde object.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="908"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="907"/>
<source>Cannot unlink a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan een non-tekst frame niet loskoppelen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="963"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="962"/>
<source>Cannot convert a non-text frame to outlines.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan een non-tekst frame niet naar curven omzetten.</translation>
23494,7 → 23656,7
<translation>Pagina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="616"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="632"/>
<source>Scribus Development Version</source>
<translation>Scribus ontwikkelings versie</translation>
</message>
23539,9 → 23701,9
<translation>Bestand bestaat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1688"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1713"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1658"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1683"/>
<location filename="../../../scribus/scprintengine_gdi.cpp" line="486"/>
<source>All</source>
<translation>Alles</translation>
23602,50 → 23764,50
<translation>Kan pixmap niet opslaan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="194"/>
<source>Point list must contain at least two points (four values).</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Puntenlijst moet tenminste twee punten bevatten (vier waarden).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="199"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="276"/>
<source>Point list must contain an even number of values.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Puntenlijst moet een even aantal waarden bevatten.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="271"/>
<source>Point list must contain at least three points (six values).</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Puntenlijst moet tenminste drie punten bevatten (zes waarden).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="405"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="352"/>
<source>Point list must contain at least four points (eight values).</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Puntenlijst moet tenminste vier punten bevatten (acht waarden).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="410"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="357"/>
<source>Point list must have a multiple of six values.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Puntenlijst moet een veelvoud van zes waarden bevatten.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="513"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="455"/>
<source>Object not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Object niet gevonden.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="643"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="580"/>
<source>Style not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Stijl niet gevonden.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="669"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="606"/>
<source>Cannot set style on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan stijl niet instellen van non-tekst frame.</translation>
23716,13 → 23878,13
<translation>Lijn stijl niet gevonden.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="913"/>
<source>Object is not a linked text frame, can&apos;t unlink.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Object is een niet gekoppeld tekst frame, kan niet ontkoppelen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="990"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="989"/>
<source>Only text frames can be checked for overflowing</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Alleeen tekst frames kunnen worden gecontroleerd op overloop</translation>
23729,7 → 23891,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="570"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="535"/>
<source>&amp;Script</source>
<translation>&amp;Script</translation>
</message>
23884,7 → 24046,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="591"/>
<source>Font %1 is broken (read stream), no embedding</source>
<translation>Het font %1 is beschadigd (read stream), wordt niet ingesloten</translation>
</message>
23932,27 → 24094,27
<translation>Laden van een font niet gelukt - freetype2 kan font bestand niet vinden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="463"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="469"/>
<source>extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4)</source>
<translation>extractie face %1 van font %2 (offset=%3, nTables=%4)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="482"/>
<source>memcpy header: %1 %2 %3</source>
<translation>memcpy header: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="485"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="491"/>
<source>table &apos;%1&apos;</source>
<translation>tabel &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="486"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="492"/>
<source>memcpy table: %1 %2 %3</source>
<translation>memcpy tabel: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="489"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="495"/>
<source>memcpy offset: %1 %2 %3</source>
<translation>memcpy positie: %1 %2 %3</translation>
</message>
23989,8 → 24151,8
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1703"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1988"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1722"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2039"/>
<source>Document Template: </source>
<translation>Document Sjabloon:</translation>
</message>
24033,13 → 24195,13
<translation>Benodig selectie of argumentenlijst van te groeperen items</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1082"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1081"/>
<source>Can&apos;t set bookmark on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan geen bookmark instellen van non-tekst frame</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1116"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1115"/>
<source>Can&apos;t get info from a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan geen informatie krijgen van non-tekst frame</translation>
24119,29 → 24281,29
<translation>OpenDocument Text Documenten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3027"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2729"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="3151"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2059"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="4080"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopie #%1 van</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1680"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1650"/>
<source>Black</source>
<translation>Zwart</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1682"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1652"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Cyaan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1684"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1654"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Magenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1686"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1656"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Geel</translation>
</message>
24186,7 → 24348,7
<translation>SVG exporteren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="102"/>
<source>SVG Import</source>
<translation>SVG importeren</translation>
</message>
24230,7 → 24392,7
<translation>Zoekt naar fonts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4268"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4327"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation>De veranderingen in het document zijn nog niet opgeslagen en u heeft gevraagd deze terug te zetten. Wilt u doorgaan?</translation>
</message>
24256,27 → 24418,27
<translation>Duits (Trad.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1477"/>
<source>Exporting PostScript File</source>
<translation>Exporteren PostScript bestand</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1479"/>
<source>Printing File</source>
<translation>Afdrukken bestand</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3523"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3584"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;U probeert meer pagina&apos;s te importeren dan er beschikbaar zijn in het huidige document geteld vanaf de actieve pagina.&lt;/p&gt;Maak een keuze:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Aanmaken&lt;/b&gt; ontbrekende pagina&apos;s&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Importeren&lt;/b&gt; Pagina&apos;s tot de laatste pagina&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Afbreken&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3527"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3588"/>
<source>C&amp;reate</source>
<translation>&amp;Aanmaken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3528"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3589"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importeren</translation>
</message>
24521,7 → 24683,7
<translation>E</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="617"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="633"/>
<source>You are running a development version of Scribus 1.3.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under 1.3.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and further edit the newly named file and the original will be untouched. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation>U werkt met een ontwikkelversie van Scribus 1.3.x. Het document waarin u werkt is oorspronkelijk opgezet in Scribus 1.2.x Opslaan van dit bestand maakt het onbruikbaar voor Scribus 1.2.x versies. Om toch in 1.2.x te bewerken, bewaar dit bestand onder een andere naam bewerk het onder deze nieuwe naam en het originele bestand zal niet worden gewijzigd. Weet u zeker dat u wilt doorgaan?</translation>
</message>
24642,7 → 24804,7
<translation>Kan aantal regels van niet-tekst frames niet vaststellen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="60"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="62"/>
<source>Scribus 1.2.x Support</source>
<translation>Scribus 1.2.x ondersteuning</translation>
</message>
24662,11 → 24824,8
<translation>Scribus 1.3.0-&gt;1.3.3.x ondersteuning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="374"/>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="396"/>
<source>Copy of %1 (%2)</source>
<translation>Kopie van %1 (%2)</translation>
<translation type="obsolete">Kopie van %1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/units.cpp" line="162"/>
24730,7 → 24889,7
<translation>%1;;Alle bestanden (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="169"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="168"/>
<source>Do you really want to overwrite the file:
%1 ?</source>
<translation>Weet u zeker dat u het bestand:
24906,13 → 25065,13
<translation type="unfinished">De naam van de lettertypestijl kan niet leeg zijn.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1039"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1038"/>
<source>Can only hyphenate text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">Kan alleen tekstframes koppelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1062"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1061"/>
<source>Can only dehyphenate text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translatorcomment>Python fout</translatorcomment>
24919,22 → 25078,22
<translation type="unfinished">Kan alleen tekstframes ontkoppelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="87"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation>Lenseffecten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="98"/>
<source>PathCutter</source>
<translation type="unfinished">PadKnipper</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="102"/>
<source>PathFinder</source>
<translation type="unfinished">Padbewerker</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="97"/>
<source>PathStroker</source>
<translation type="unfinished">Lijn om pad</translation>
</message>
24961,12 → 25120,12
%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="90"/>
<source>MeshDistortion</source>
<translation type="unfinished">Vorm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="94"/>
<source>PathAlongPath</source>
<translation type="unfinished">Pad-Op-Pad</translation>
</message>
24987,13 → 25146,13
<translation type="unfinished">Kan geen tekstafstanden verkrijgen van een niet-tekstframe.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="508"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="507"/>
<source>Text distances out of bounds, must be positive.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">Tekstafstanden die buiten het documentkader vallen, moeent positief zijn.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="516"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="515"/>
<source>Cannot set text distances on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translatorcomment>python fout</translatorcomment>
25011,12 → 25170,11
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="69"/>
<source>Scribus 1.3.4+ Support</source>
<translation>Scribus 1.3.4+ ondersteuning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="89"/>
<source>PathConnect</source>
<translation type="unfinished">PadVerbinden</translation>
</message>
25072,8 → 25230,8
<translation type="unfinished">Transparantie buiten de grenzen, moet zijn 0 &lt;= transparantie &lt;= 1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="744"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="779"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="743"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="778"/>
<source>Character scaling out of bounds, must be &gt;= 10</source>
<comment>python error</comment>
<translatorcomment>python fout</translatorcomment>
25080,8 → 25238,8
<translation type="unfinished">karakter schaling buiten de grenzen moet zijn &gt;= 10</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="752"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="787"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="751"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="786"/>
<source>Cannot set character scaling on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">Kan karakter schaling niet toepassen op een niet-tekstframe.</translation>
25169,10 → 25327,30
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scpreview.cpp" line="103"/>
<source>Group%1</source>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="72"/>
<source>Scribus 1.5.0+ Support</source>
<translation type="unfinished">Scribus 1.3.4+ ondersteuning {1.5.0+?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="65"/>
<source>Shape Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="72"/>
<source>Sml Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="93"/>
<source>FlattenPath</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="99"/>
<source>SmoothPath</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
25311,84 → 25489,68
<context>
<name>ReformDoc</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="63"/>
<source>Document Setup</source>
<translation>Instellingen voor document</translation>
<translation type="obsolete">Instellingen voor document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="66"/>
<source>Document</source>
<translation>Document</translation>
<translation type="obsolete">Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="72"/>
<source>Guides</source>
<translation>Hulplijnen</translation>
<translation type="obsolete">Hulplijnen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="76"/>
<source>Display</source>
<translation>Tonen</translation>
<translation type="obsolete">Tonen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="79"/>
<source>Typography</source>
<translation>Typografie</translation>
<translation type="obsolete">Typografie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="82"/>
<source>Tools</source>
<translation>Gereedschappen</translation>
<translation type="obsolete">Gereedschappen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="85"/>
<source>Hyphenator</source>
<translation>Afbreekfunctie</translation>
<translation type="obsolete">Afbreekfunctie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="88"/>
<source>Fonts</source>
<translation>Fonts</translation>
<translation type="obsolete">Fonts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="96"/>
<source>PDF Export</source>
<translation>PDF Exporteren</translation>
<translation type="obsolete">PDF Exporteren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="116"/>
<source>Color Management</source>
<translation>Kleurbeheer</translation>
<translation type="obsolete">Kleurbeheer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="69"/>
<source>Document Information</source>
<translation>Documentinformatie</translation>
<translation type="obsolete">Documentinformatie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="91"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Preflight controle</translation>
<translation type="obsolete">Preflight controle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="101"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation>Document Item attributen</translation>
<translation type="obsolete">Document Item attributen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="106"/>
<source>Table of Contents and Indexes</source>
<translation>Inhoudsopgave en indices</translation>
<translation type="obsolete">Inhoudsopgave en indices</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="462"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Aanpassen kleuren</translation>
<translation type="obsolete">Aanpassen kleuren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="110"/>
<source>Sections</source>
<translation>Secties</translation>
<translation type="obsolete">Secties</translation>
</message>
</context>
<context>
26354,17 → 26516,17
<context>
<name>SVGImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="94"/>
<source>Import &amp;SVG...</source>
<translation>&amp;SVG importeren...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="109"/>
<source>Imports SVG Files</source>
<translation>Importeert SVG bestanden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="109"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="110"/>
<source>Imports most SVG files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importeert de meeste SVG bestanden naar het huidige document,
26371,12 → 26533,11
zet de vectordata over naar Scribus objecten.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="199"/>
<source>SVG file contains some unsupported features</source>
<translation>SVG bestand bevat niet ondersteunde eigenschappen</translation>
<translation type="obsolete">SVG bestand bevat niet ondersteunde eigenschappen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="198"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation>Het bestand kan niet worden geïmporteerd</translation>
</message>
26384,9 → 26545,7
<context>
<name>SVGPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="577"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="1270"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="1201"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Groep %1</translation>
</message>
26729,28 → 26888,33
<context>
<name>Scribus12Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="110"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="112"/>
<source>Scribus 1.2.x Document</source>
<translation>Scribus 1.2.x document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1802"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1795"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="2263"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopie #%1 van</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="72"/>
<source>Scribus 1.2.x File Format Support</source>
<translation>Scribus 1.2.x Bestandsondersteuning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="73"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.2.x formatted files.</source>
<translation>Maakt het Scribus mogelijk om 1.2.x bestanden te lezen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="781"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="474"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1273"/>
<source>You have opened a file produced by Scribus 1.2.x.
If you save it in this version, it will no longer be readable by older Scribus versions.</source>
<translation>U hebt een bestand geopend dat is gemaakt met Scribus 1.2.x.
26760,7 → 26924,7
<context>
<name>Scribus134Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3452"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3540"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopie #%1 van</translation>
</message>
26783,7 → 26947,7
<context>
<name>Scribus13Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="3175"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2505"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopie #%1 van</translation>
</message>
26803,7 → 26967,7
<translation>Maakt het Scribus mogelijk om bestanden van versie 1.3.0-&gt;1.3.3.x te lezen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1175"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1101"/>
<source>You have opened a file produced by Scribus 1.3.3.x.
If you save it in this version, it will no longer be readable by older Scribus versions.</source>
<translation>U hebt een door Scribus 1.3.3.x. gemaakt bestand geopend.
26813,22 → 26977,30
<context>
<name>Scribus150Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="79"/>
<source>Scribus 1.3.4+ File Format Support</source>
<translation>Scribus 1.3.4+ Bestandsondersteuning</translation>
<translation type="obsolete">Scribus 1.3.4+ Bestandsondersteuning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="80"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.3.4 and higher formatted files.</source>
<translation>Maakt het Scribus Mogelijk om bestanden van versie 1.3.4.x en hogere versies te lezen.</translation>
<translation type="obsolete">Maakt het Scribus Mogelijk om bestanden van versie 1.3.4.x en hogere versies te lezen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="82"/>
<source>Scribus 1.5.0+ File Format Support</source>
<translation type="unfinished">Scribus 1.3.4+ Bestandsondersteuning {1.5.0+?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="83"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.5.0 and higher formatted files.</source>
<translation type="unfinished">Maakt het Scribus Mogelijk om bestanden van versie 1.3.4.x en hogere versies te lezen. {1.5.0 ?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="100"/>
<source>Scribus 1.5.0+ Document</source>
<translation>Scribus 1.5.0+ Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="3560"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="4549"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopie #%1 van</translation>
</message>
26836,52 → 27008,52
<context>
<name>ScribusCore</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="174"/>
<source>Initializing Plugins</source>
<translation>Initialiseren Plugins</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="179"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="186"/>
<source>Initializing Keyboard Shortcuts</source>
<translation>Initializeren Sneltoetssets</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="188"/>
<source>Reading Preferences</source>
<translation>Voorkeuren inlezen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="199"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="206"/>
<source>Initializing Image Cache</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="338"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="315"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>Zoekt naar fonts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="343"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="320"/>
<source>There are no fonts found on your system.</source>
<translation>Er zijn geen fonts op uw systeem gevonden.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="344"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="321"/>
<source>Exiting now.</source>
<translation>Sluit nu af.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="322"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Kritieke fout</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="325"/>
<source>Font System Initialized</source>
<translation>Fonts geïnitialiseerd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="201"/>
<source>Reading Color Profiles</source>
<translation>Kleurprofielen inlezen</translation>
</message>
26889,60 → 27061,60
<context>
<name>ScribusDoc</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="247"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="255"/>
<source>Document</source>
<translation>Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="457"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="469"/>
<source>Background</source>
<translation>Achtergrond</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8383"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8810"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Wilt u werkelijk uw tekst verwijderen?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8430"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8890"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>Kan item in gebruik niet wissen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8430"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8890"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>Dit item %1 wordt momenteel bijgewerkt met de Story Editor. Wissen wordt geannuleerd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="815"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="882"/>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation>Fout opgetreden bij openen van ICC profielen, kleurmanagement is niet ingeschakeld.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="827"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12579"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="894"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13269"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Aanpassen kleuren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9017"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9449"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Sommige objecten zijn vergrendeld.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9013"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9445"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Alle ontgrendelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9014"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9446"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation>Vergrendelde objecten over&amp;slaan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="10516"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11005"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal gap: %2
Vertical gap: %3</source>
26951,7 → 27123,7
Verticale ruimte: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="10487"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="10976"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
26962,23 → 27134,24
Rotatie: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6875"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6975"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation>Directe alinea-opmaak verwijderen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7107"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7207"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation>Directe lettertype-opmaak verwijderen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="4016"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11602"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12065"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12116"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12252"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Groep%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1206"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1355"/>
<source>Imported </source>
<comment>Prefix of imported default style</comment>
<translation>Geïmporteerd</translation>
26987,120 → 27160,120
<context>
<name>ScribusMainWindow</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="353"/>
<source>Initializing Story Editor</source>
<translation>Initializeren Story Editor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="359"/>
<source>Initializing Hyphenator</source>
<translation>Initializeren Afbreekfunctie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="373"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="365"/>
<source>Reading Scrapbook</source>
<translation>Kladblok inlezen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3701"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3762"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Kritieke fout</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="648"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation>&amp;Recent geopend</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="640"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="656"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importeren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="647"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="663"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Exporteren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="752"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="768"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Voorbeeld instellingen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="733"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="749"/>
<source>Level</source>
<translation>Niveau</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="739"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="755"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation>In &amp;laag zetten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="741"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="757"/>
<source>Send to Scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="760"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="776"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>&amp;PDF-opties</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="766"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="782"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation>&amp;Omzetten naar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1727"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1767"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3974"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4369"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4586"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4725"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9519"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1746"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1786"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4033"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4428"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4652"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4791"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9676"/>
<source>Ready</source>
<translation>Gereed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2536"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2609"/>
<source>1 Object selected</source>
<translation>1 Object geselecteerd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2538"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2611"/>
<source>%1 Objects selected</source>
<translation>%1 Objecten geselecteerd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3360"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3478"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4065"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3422"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3539"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4124"/>
<source>Open</source>
<translation>Openen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3493"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3554"/>
<source>Importing Pages...</source>
<translation>Pagina&apos;s worden geïmporteerd...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3522"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3583"/>
<source>Import Page(s)</source>
<translation>Pagina(&apos;s) importeren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3564"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3625"/>
<source>Import done</source>
<translation>Importeren voltooid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3568"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3629"/>
<source>Found nothing to import</source>
<translation>Niets gevonden om te importeren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3656"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3717"/>
<source>File does not exist on the specified path :
%1</source>
<translation>Bestand bestaat niet op het gespecificeerde pad:
27107,41 → 27280,46
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3701"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3763"/>
<source>File %1 is not in an acceptable format</source>
<translation>Bestand %1 is een niet door Scribus geaccepteerd bestandsformaat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3722"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3764"/>
<source>The file may be damaged or may have been produced in a later version of Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3790"/>
<source>Loading...</source>
<translation>Laden...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3869"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3937"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> vervangen door: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3901"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3969"/>
<source>(converted)</source>
<translation>(omgezet)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4207"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4266"/>
<source>Filename and Path for Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4207"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4266"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Alle bestanden (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4303"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4364"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8094"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8228"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8250"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4362"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4423"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8162"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8296"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8318"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Kan het bestand niet schrijven:
27148,92 → 27326,92
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4349"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5423"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8085"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4408"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5429"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8153"/>
<source>Save As</source>
<translation>Opslaan als</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4378"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4437"/>
<source>Saving...</source>
<translation>Opslaan...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4637"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7947"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4703"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8015"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Fouten geconstateerd. Gebruik Preflight Controle om te herstellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4670"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4736"/>
<source>Printing...</source>
<translation>Afdrukken...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1872"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4674"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8062"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1891"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4740"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8130"/>
<source>Document</source>
<translation>Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4711"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4777"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation>Afdrukken mislukt!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4806"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4865"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation>Kan item in gebruik niet knippen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4806"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4865"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation>Dit item %1 wordt momenteel bijgewerkt met de Story Editor. Knippen wordt geannuleerd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5382"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5372"/>
<source>About Qt</source>
<translation>Over Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5393"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5385"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>Scribus handboek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5423"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5429"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
<translation>Tekstbestanden (*.txt);;Alle bestanden (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6882"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6909"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Grootte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6882"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6909"/>
<source>Size</source>
<translation>Grootte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6912"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6939"/>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation>&amp;Tint:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6912"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6939"/>
<source>Shade</source>
<translation>Tint</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7016"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7043"/>
<source>No Style</source>
<translation>Geen stijl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7688"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7743"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
27247,12 → 27425,12
<translation type="obsolete">Ghostscript: EPS afbeeldingen of Print Preview kan niet worden gebruikt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7983"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8051"/>
<source>All</source>
<translation>Alles</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8031"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8099"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>Fouten geconstateerd.
27259,7 → 27437,7
Gebruik Preflight Controle om te herstellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8128"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8196"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Fouten geconstateerd.
27266,79 → 27444,89
Gebruik Preflight Controle om te herstellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8224"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8292"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-Pagina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8637"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8824"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Sommige objecten zijn vergrendeld.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8633"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8820"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>&amp;Alles vergrendelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7833"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7889"/>
<source>Ghostscript is not installed on your system, or Scribus is not configured with the path to the software.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7836"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7892"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7838"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7894"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use PostScript Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7840"/>
<source>Please read our &lt;a href=&quot;http://wiki.scribus.net/index.php/Ghostscript&quot;&gt;help and installation instructions&lt;/a&gt;.</source>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7902"/>
<source>Ghostscript is missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7844"/>
<source>Ghostscript is missing</source>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8333"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8265"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8536"/>
<source>Click here to leave symbol edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8634"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8573"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8586"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Sluiten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8821"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Alle losmaken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9361"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9515"/>
<source>Information</source>
<translation>Informatie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9361"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9515"/>
<source>The program %1 is already running!</source>
<translation>Het programma %1 is al actief!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9400"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9554"/>
<source>The program %1 is missing!</source>
<translation>Het programma %1 ontbreekt!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1017"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9515"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1035"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9672"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation>X-positie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1018"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9516"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1036"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9673"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Y-positie:</translation>
</message>
27347,84 → 27535,89
<translation type="obsolete">Ghostscript: EPS afbeeldingen of Print Preview kan niet worden gebruikt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4145"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9737"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4204"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9880"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Wilt u deze afbeelding werkelijk vervangen?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="690"/>
<source>Contents</source>
<translation>Inhoud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="862"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="880"/>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation>Liga&amp;tuur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="689"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation>Recente plakken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="805"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="823"/>
<source>&amp;Character</source>
<translation>&amp;Teken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="823"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="841"/>
<source>&amp;Quote</source>
<translation>&amp;Aanhalingsteken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="848"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="866"/>
<source>S&amp;paces &amp;&amp; Breaks</source>
<translation>S&amp;paties &amp;&amp; afbrekingen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4093"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4152"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Wilt u werkelijk uw tekst verwijderen?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4347"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4406"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Documenten (*.sla *.sla.gz);;Alle bestanden (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="300"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="292"/>
<source>Scribus </source>
<translation>Scribus </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="962"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="980"/>
<source>Online &amp;Tutorials</source>
<translation>&amp;Tutorials op internet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3866"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3934"/>
<source>Some color profiles used by this document are not installed:</source>
<translation>Sommige kleurprofielen die in dit document worden gebruikt, zijn niet geïnstalleerd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8085"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7897"/>
<source>Click the Help button to read Scribus-related Ghostscript help and installation instructions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8153"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Alle Bestanden (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="331"/>
<source>Applying User Shortcuts</source>
<translation>Gebruikerskoppelingen toepassen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7789"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7844"/>
<source>Updating Images</source>
<translation>Afbeelding Bijwerken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4301"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4362"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4360"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4421"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved:
%1</source>
<translation>Uw document is niet opgeslagen in een tijdelijk bestand en kan niet worden verplaatst:
27431,37 → 27624,37
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4766"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4832"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation type="unfinished">Print plugin initialiseren mislukt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3331"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3396"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Alle ondersteunde formaten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9812"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9954"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Naam:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9812"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9954"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nieuwe ingang</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7893"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7961"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation>Ghostscript ontbreekt: Postscript afdrukvoorbeeld is niet beschikbaar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3684"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3745"/>
<source>Document is already opened</source>
<translation>Het document is al geopend</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3685"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3746"/>
<source>This document is already in use.You&apos;ll be switched into its window now.</source>
<translation>Dit document is al in gebruik. U zult worden verwezen naar het betreffende venster.</translation>
</message>
27608,44 → 27801,44
<context>
<name>ScribusView</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="204"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="202"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1091"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1077"/>
<source>Copy Here</source>
<translation>Kopie hier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1092"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1078"/>
<source>Move Here</source>
<translation>Verplaatsen hier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1093"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1079"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Annuleren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="430"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="418"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>Pla&amp;kken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7214"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="6654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="128"/>
<source>Print: </source>
<translation>Afdrukken:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7216"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="6656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="131"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Ingeschakeld</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7218"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="6658"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="133"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Uitgeschakeld</translation>
27672,12 → 27865,12
<translation>In &amp;laag zetten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="344"/>
<source>Le&amp;vel</source>
<translation>Ni&amp;veau</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="378"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="366"/>
<source>Conve&amp;rt to</source>
<translation>Omzetten naa&amp;r</translation>
</message>
27684,131 → 27877,126
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="212"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="219"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="1966"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="1973"/>
<source>Linking Text Frames</source>
<translation>Verbind tekstframes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="3544"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="3413"/>
<source>Cannot Convert In-Use Item</source>
<translation>Kan item in gebruik niet omzetten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="3544"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="3413"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to outlines operation for this item will be skipped</source>
<translation>Dit item %1 wordt momenteel bijgewerkt met de Story Editor. Omzetten naar curven wordt voor dit item geannuleerd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="2454"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="2302"/>
<source>Page %1 to %2</source>
<translation>Pagina %1 tot %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="410"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="398"/>
<source>Contents</source>
<translation>Inhoud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="425"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="426"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Voorbeeld modus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="426"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="427"/>
<source>CMS is active. Therefore the color display may not match the perception by visually impaired</source>
<translation>CMS is actief. De kleuren weergave kan bij afwijkend zijn bij mensen met een visuele beperking</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="436"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="424"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation>Plak recent</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="909"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="2829"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="891"/>
<source>Enter Object Size</source>
<translation>Voer Object grootte in</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="1967"/>
<source>You are trying to link a frame to itself.</source>
<translation>U probeert een frame aan zichzelf te koppelen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="220"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="1974"/>
<source>You are trying to link a frame which is already linked.</source>
<translation>U probeert een frame aan een reeds gekoppeld frame te koppelen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="364"/>
<source>Enable/disable Color Management</source>
<translation>Schakel Kleurbeheer in/uit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="368"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="366"/>
<source>Enable/disable the Preview Mode</source>
<translation>Schakel voorbeeldmodus in/uit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="369"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="367"/>
<source>Select the visual appearance of the display. You can choose between normal and several color blindness forms</source>
<translation>Selecteer de vertoning van het display. U kunt kiezen tussen normaal en diverse kleurblindheidsvormen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="365"/>
<source>Configure CMS...</source>
<translation>Stel CMS in...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="354"/>
<source>Zoom to 100%</source>
<translation>Zoom tot 100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="355"/>
<source>Zoom out by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Zoom uit door de stappen te gebruiken in de gereedschapsvoorkeuren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="358"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="356"/>
<source>Zoom in by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Zoom in door de stappen te gebruiken in de gereedschapsvoorkeuren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="357"/>
<source>Current zoom level</source>
<translation>Huide zoom niveau</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="362"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="360"/>
<source>Select the current layer</source>
<translation>Selecteer de huidige laag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="363"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="361"/>
<source>Select the current unit</source>
<translation>Slecteer de huidige maat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="190"/>
<source>High</source>
<translation>Hoog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="193"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="191"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normaal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="192"/>
<source>Low</source>
<translation>Laag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="364"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="362"/>
<source>Select the image preview quality</source>
<translation>Selecteer kwaliteit van het afbeeldingsvoorbeeld</translation>
</message>
27816,12 → 28004,12
<context>
<name>ScribusWin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuswin.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/scribuswin.cpp" line="125"/>
<source>Document:</source>
<translation>Het document:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuswin.cpp" line="119"/>
<location filename="../../../scribus/scribuswin.cpp" line="127"/>
<source>has been changed since the last save.</source>
<translation>is gewijzigd na de laatste keer opslaan.</translation>
</message>
27912,54 → 28100,54
<context>
<name>ScripterCore</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="593"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="402"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="558"/>
<source>Script error</source>
<translation>Scriptfout</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="326"/>
<source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
<translation>Als dit een officieel script is, geef deze fout dan a.u.b. door op &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="363"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="328"/>
<source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
<translation>Dit bericht staat ook op het klembord. Met Ctrl+V kunt u het in de bugtracker plakken.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="438"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="403"/>
<source>There was an internal error while trying the command you entered. Details were printed to stderr. </source>
<translation>Er is een interne fout opgetreden tijdens de uitvoering van de ingevoerde opdracht. Details zijn geprint naar stderr.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="516"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="481"/>
<source>Examine Script</source>
<translation>Onderzoek Script</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="594"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="559"/>
<source>Setting up the Python plugin failed. Error details were printed to stderr. </source>
<translation>Instellen van Python plugin mislukt. Details zijn geprint naar stderr.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="529"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="494"/>
<source>Documentation for:</source>
<translation>Documentatie over:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="534"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="499"/>
<source>Script</source>
<translation>Script</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="534"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="499"/>
<source> doesn&apos;t contain any docstring!</source>
<translation> bevat geen docstring!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="516"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="481"/>
<source>Python Scripts (*.py *.PY);;All Files (*)</source>
<translation>Python Scripts (*.py *.PY);;Alle bestanden (*)</translation>
</message>
28278,17 → 28466,17
<translation>Beschikbare velden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/selfield.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/ui/selfield.cpp" line="77"/>
<source>&amp;&gt;&gt;</source>
<translation>&amp;&gt;&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/selfield.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/ui/selfield.cpp" line="79"/>
<source>&amp;&lt;&lt;</source>
<translation>&amp;&lt;&lt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/selfield.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/selfield.cpp" line="87"/>
<source>Selected Fields</source>
<translation>Geselecteerde velden</translation>
</message>
28331,6 → 28519,29
</message>
</context>
<context>
<name>ShapePlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshape.cpp" line="144"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importeren: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshape.cpp" line="147"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshape.cpp" line="353"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Verwerk items</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshape.cpp" line="638"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ShortWordsPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="75"/>
28442,6 → 28653,113
</message>
</context>
<context>
<name>SmlPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsml.cpp" line="142"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importeren: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsml.cpp" line="145"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsml.cpp" line="359"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Verwerk items</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SmoothPathPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="77"/>
<source>Smooth Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="81"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="107"/>
<source>Smoothes a Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="108"/>
<source>Converts a Polyline made of straight Lines to a smoothed Bezier Curve.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SpiralVectorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="23"/>
<source>Edit Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="31"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="51"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="71"/>
<source>Factor:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="78"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="108"/>
<source>End Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SpiralWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="26"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="36"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="56"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="76"/>
<source>Factor:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="83"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="139"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="unfinished">Voobeeldpolygoon</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>StoryEditor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1937"/>
28707,7 → 29025,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.ui" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="986"/>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="990"/>
<source>Shortcut</source>
<translation>Sneltoetsset</translation>
</message>
28771,7 → 29089,7
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.ui" line="363"/>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="875"/>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="880"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation>Toep&amp;assen</translation>
</message>
28806,7 → 29124,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="642"/>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="648"/>
<source>New</source>
<translation>Nieuw</translation>
</message>
28831,14 → 29149,14
<translation>Verwijderen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="623"/>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="595"/>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="629"/>
<source>New %1</source>
<translation>Nieuw %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="126"/>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="758"/>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="764"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>B&amp;ewerken</translation>
</message>
28848,22 → 29166,22
<translation>&amp;Gereed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1050"/>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1054"/>
<source>This key sequence is already in use</source>
<translation>Deze toetsenvolgorde is al in gebruik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1146"/>
<source>More than one style selected</source>
<translation>Meer dan 1 stijl geselecteerd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="291"/>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="297"/>
<source>Open</source>
<translation>Openen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="291"/>
<location filename="../../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="297"/>
<source>documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Documenten (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Alle bestanden (*)</translation>
</message>
28995,58 → 29313,58
<context>
<name>SxwDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/sxwim/sxwdia.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/sxwim/sxwdia.cpp" line="51"/>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<translation>Documentnaam als prefix voor alineastijlen gebruiken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/sxwim/sxwdia.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/sxwim/sxwdia.cpp" line="60"/>
<source>Do not ask again</source>
<translation>Deze vraag niet meer stellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/sxwim/sxwdia.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/sxwim/sxwdia.cpp" line="71"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/sxwim/sxwdia.cpp" line="25"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/sxwim/sxwdia.cpp" line="24"/>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<translation>Instellingen voor OpenOffice.org Writer-import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/sxwim/sxwdia.cpp" line="34"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/sxwim/sxwdia.cpp" line="33"/>
<source>Overwrite Paragraph Styles</source>
<translation>Overschrijf alineastijlen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/sxwim/sxwdia.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/sxwim/sxwdia.cpp" line="35"/>
<source>Enabling this will overwrite existin