Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 18309 → Rev 18310

/trunk/Scribus/resources/translations/po/scribus.pl_PL.ts
3776,12 → 3776,12
<translation>Analiza pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2352"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2348"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupa%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3447"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3448"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Generewanie obiektów</translation>
</message>
3799,82 → 3799,82
<translation type="obsolete">Identyfikator kompilacji:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;O programie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="195"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>&amp;Autorzy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="209"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="225"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="220"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;Online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="259"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="292"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Zespół tworzący program:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Inna dokumentacja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="340"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Strona domowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="342"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Dokumentacja online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="351"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="355"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Lista dyskusyjna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="329"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="324"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="326"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>O Scribusie %1</translation>
</message>
3915,7 → 3915,7
<translation type="obsolete">Wersja dla systemu Mac OSX Aqua:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="344"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
3924,22 → 3924,22
<translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="177"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Używa Ghostscriptu w wersji %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="179"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Brak Ghostscriptu</translation>
</message>
3948,7 → 3948,7
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus wersja %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
</message>
3965,12 → 3965,12
<translation type="obsolete">Styczeń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="294"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Wersja dla Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Wersja dla Windows&amp;#174;:</translation>
</message>
3979,7 → 3979,7
<translation type="obsolete">Marzec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="317"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Ikony z projektu Tango:</translation>
</message>
3988,7 → 3988,7
<translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript. Wersja Scribusa dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="228"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="223"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation>A&amp;ktualizacje</translation>
</message>
3997,90 → 3997,90
<translation type="obsolete">&amp;Sprawdź aktualizacje </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="271"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Sprawdź, czy istnieją nowsze wersje Scribusa. Z twojego komputera nie zostaną wysłane żadne dane.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="296"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>Wersja dla OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation>Ekran startowy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="272"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="267"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation>Ten panel wyświetla wersję, datę zbudowania i wkompilowane w Scribusa biblioteki.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="268"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation>C-C-T-F jest równoważne z: C=LittleCMS C=CUPS T=TIFF (wparcie) F=Fontconfig (wsparcie). Ostatnia litera oznacza mechanizm renderowania C=Cairo lub Q=Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="269"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>Brak bibliotek jest sygnalizowany przez *. Jednocześnie wskazuje to na wersję Ghostscripta wykrytą przez Scribusa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="270"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>Wersia dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Scribus wersja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="232"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="653"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="649"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Sprawdź aktualizacje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="651"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="647"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation>Anuluj sprawdzenie aktualizacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="353"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation>Blog deweloperów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="239"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="234"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation>&amp;Licencja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="248"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="243"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation>Nie znaleziono pliku licencji. Proszę poszukać informacji nt. licencji w katalogu instalacyjnym lub na stronie internetowej Scribusa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation>Dokumentacja dla tłumaczy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation>Webmasterzy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="629"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="443"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="557"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="624"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation>Nie znaleziono pliku %1. Proszę poszukać informacji nt. %1 w katalogu instalacyjnym lub na stronie internetowej Scribusa.</translation>
</message>
4191,67 → 4191,67
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>&amp;Filtry obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Tabulatory...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Otwórz...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>Z&amp;apisz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>Pop&amp;rzednia wersja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Zbierz &amp;wszystko dla pliku wyjściowego...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Pobierz tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>&amp;Dołącz tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Pobierz obrazek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Zapisz &amp;tekst...</translation>
</message>
4260,7 → 4260,7
<translation type="obsolete">Zapisz stronę jako &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Zapisz jako &amp;PDF...</translation>
</message>
4269,49 → 4269,49
<translation type="obsolete">Informacje o doku&amp;mencie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>&amp;Ustawienia dokumentu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>&amp;Drukuj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>Za&amp;kończ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Cofnij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Przywróć</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>T&amp;ryb operacji na obiektach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Wy&amp;tnij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopiuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Wklej</translation>
</message>
4320,24 → 4320,23
<translation type="obsolete">W&amp;yczyść zawartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>&amp;Zaznacz wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>&amp;Usuń zaznaczenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>Z&amp;najdź/Zastąp...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation>K&amp;olory...</translation>
<translation type="obsolete">K&amp;olory...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Paragraph Styles...</source>
4348,7 → 4347,7
<translation type="obsolete">Style &amp;linii...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>&amp;Strony wzorcowe...</translation>
</message>
4357,42 → 4356,42
<translation type="obsolete">Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>Kon&amp;figuracja...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Inne...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>Do &amp;lewej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>&amp;Wyśrodkowane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>Do &amp;prawej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>&amp;Justowany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>J&amp;ustowany (z ostatnią linią)</translation>
</message>
4401,37 → 4400,37
<translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Normalny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>&amp;Podkreślenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>P&amp;rzekreślenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>&amp;Wersaliki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>&amp;Kapitaliki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>&amp;Indeks górny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>Indeks &amp;dolny</translation>
</message>
4440,57 → 4439,57
<translation type="obsolete">&amp;Struktura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>&amp;Klonuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>&amp;Wielokrotne klonowanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Usuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Grupuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>&amp;Rozgrupuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>&amp;Jest zabezpieczony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>Rozmiar jest &amp;zabezpieczony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Przesuń na &amp;dół</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Przesuń na &amp;górę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>O poziom &amp;niżej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>O poziom w&amp;yżej</translation>
</message>
4503,67 → 4502,67
<translation type="obsolete">Dodaj do &amp;biblioteki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>Atr&amp;ybuty...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>&amp;Obrazek widoczny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>Jest &amp;zakładką PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>Jest adnotac&amp;ją PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>Właściwości &amp;adnotacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>Właściwości &amp;pola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>Ed&amp;ycja ramki...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>&amp;Dołącz tekst do ścieżki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>Odłą&amp;cz tekst od ścieżki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>&amp;Połącz wielokąty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>Podzie&amp;l wielokąty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>Krzywa &amp;Beziera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>&amp;Ramka graficzna</translation>
</message>
4572,57 → 4571,57
<translation type="obsolete">&amp;Krzywe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Wielokąt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>Ramka &amp;tekstowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Glif...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Przykładowy tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Wstaw...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>&amp;Importuj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>&amp;Usuń...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Kopiuj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Przesuń...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>&amp;Zastosuj stronę wzorcową...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Zarządzaj &amp;liniami pomocniczymi...</translation>
</message>
4631,22 → 4630,22
<translation type="obsolete">&amp;Dopasuj do wymiarów okna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
4655,62 → 4654,62
<translation type="obsolete">&amp;Miniatury</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>&amp;Wyświetlaj marginesy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;ramki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;obrazki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;siatkę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;linie pomocnicze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>W&amp;yświetlaj linie pisma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;połączenia ramek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>Wyrów&amp;naj do siatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>Wyrówna&amp;j do linii pomocniczych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1609"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Właściwości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1611"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Biblioteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>W&amp;arstwy</translation>
</message>
4719,37 → 4718,37
<translation type="obsolete">S&amp;trony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Zakładki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Odstępy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>&amp;Historia operacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>Weryfikator &amp;materiału wejściowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Narzędzia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>Narzędzia &amp;PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Wybierz obiekt</translation>
</message>
4770,27 → 4769,27
<translation type="obsolete">&amp;Odręczna linia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1626"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Obróć element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1627"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Powiększ/pomniejsz widok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Powiększ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Pomniejsz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Edytuj zawartość ramki</translation>
</message>
4799,22 → 4798,22
<translation type="obsolete">Tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Połącz ramki tekstowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Rozłącz ramki tekstowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>&amp;Zakraplacz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Kopiuj właściwości obiektu</translation>
</message>
4859,32 → 4858,32
<translation type="obsolete">&amp;Zarządzanie obrazkami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1667"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1670"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>&amp;Dziel wyrazy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Utwórz spis treści</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;O Scribusie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1678"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>O &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1679"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>&amp;Podpowiedzi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>Podręcznik &amp;Scribusa...</translation>
</message>
4893,52 → 4892,52
<translation type="obsolete">Łącznik &amp;opcjonalny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>&amp;Twarda spacja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>&amp;Numer strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Prawa autorskie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Zarejestrowany znak towarowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Znak towarowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Punktor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Pauza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<source>En Dash</source>
<translation>Półpauza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Kreska liczbowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Kreska dialogowa</translation>
</message>
5019,102 → 5018,102
<translation type="obsolete">CJK podwójny prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Włącz/wyłącz palety</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Włącz/wyłącz linie pomocnicze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Podkreśl &amp;słowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>C&amp;ień</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Edytuj obrazek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>&amp;Aktualizuj obrazek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Dopasuj ramkę do obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Rozszerzone właściwości obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>&amp;Niska rozdzielczość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>&amp;Normalna rozdzielczość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>&amp;Pełna rozdzielczość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Edytuj tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Wyświetlaj znaki kontrolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>W&amp;yrównanie i odstęp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>New Line</source>
<translation>Zmiana wiersza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Przejście do nowej ramki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Zmiana łamu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Nierozdzielny łącznik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>&amp;Rozmieść strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Właściwości strony...</translation>
</message>
5123,32 → 5122,32
<translation type="obsolete">Linijki związane ze stroną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1668"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Usuń podział na sylaby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>Pod&amp;gląd wydruku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Zamień na stronę wzorcową...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Kaskada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>Sąs&amp;iadujące</translation>
</message>
5157,7 → 5156,7
<translation type="obsolete">O &amp;wtyczkach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Więcej informacji...</translation>
</message>
5170,73 → 5169,73
<translation type="obsolete">Wklej zawartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>&amp;Drukowanie włączone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>&amp;Odbicie lustrzane w poziomie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>O&amp;dbicie lustrzane w pionie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Wyświetlaj linijki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1610"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Struktura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Ukośnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Punkt środkowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
<source>En Space</source>
<translation>Spacja półfiretowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Spacja firetowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1745"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Spacja chuda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1742"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Trzeciak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1747"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Ćwiertak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1748"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Spacja włosowa</translation>
</message>
5257,37 → 5256,37
<translation type="obsolete">Wstaw numer strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1747"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1748"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1749"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1753"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1754"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
5296,74 → 5295,74
<translation type="obsolete">Wklej zawartość (bezwzględna)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>S&amp;tyle...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>&amp;Struktura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>&amp;Krzywe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Wklej (&amp;bezwzględnie)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>W&amp;yczyść</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation>Wstaw przycisk PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1654"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation>Wstaw pole tekstowe PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation>Wstaw pole wyboru PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation>Wstaw listę rozwijaną PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation>Wstaw listę PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation>Wstaw adnotację tekstową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation>Wstaw adnotację jako dowiązanie </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation>Zapisz jako &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Wyświetlaj łamy ramki tekstowej</translation>
</message>
5372,12 → 5371,12
<translation type="obsolete">Pobierz tekst 2...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Tryb podglądu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation>Wyświetlaj znaczniki warstw</translation>
</message>
5390,350 → 5389,374
<translation type="obsolete">Desenie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation>Dodaj do deseni</translation>
<translation type="obsolete">Dodaj do deseni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation>Wyświetlaj spady</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation>&amp;Zero ze spacją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation>Zero z twardą spacją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation>Dopasuj do w&amp;ysokości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Dopasuj do szerokości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation>Zachowaj wybór narzędzia </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation type="unfinished">Wstaw obrazek ze schowka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<source>Colors and Fills...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Marks...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>Notes Styles...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>&amp;Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<source>Adjust Group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished">Desenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>Inline Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>Insert Rows...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>Insert Columns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Delete Rows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Delete Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Merge Cells</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Split Cells...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<source>Set Row Heights...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<source>Set Column Widths...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<source>Distribute Rows Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>Distribute Columns Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>Adjust Frame to Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>Adjust Table to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>Adjust Frame Height to Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Embed Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>&amp;Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>Unweld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>Weld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Edit weld item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<source>&amp;Frames...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<source>Anchor Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>Variable Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>Reference to Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>Reference to Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<source>Foot/Endnote</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<source>Edit Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<source>Update Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
<source>Snap to Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
<source>Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Copy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Cut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
<source>Insert Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
<source>Insert Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
<source>Insert Calligraphic Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
<source>Insert PDF Radio Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
<source>Insert 3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1699"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
<source>&amp;Update Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<source>Soft &amp;Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation>Apostrof</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation>Prosty podwójny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation>Pojedyńczy angielski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation>Pojedyńczy angielski prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation>Podwójny angielski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation>Prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation>Pojedyńczy odwrócony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation>Podwójny odwrócony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation>Pojedyńczy francuski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation>Pojedyńczy francuski prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation>Podwójny francuski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation>Podwójny francuski prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation>Przecinkowy frakcja dolna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation>Lewy polski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation>CJK pojedyńczy lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation>CJK pojedyńczy prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation>CJK podwójny lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation>CJK podwójny prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation>&amp;400%</translation>
</message>
5742,12 → 5765,12
<translation type="obsolete">Edytuj źródło LaTeXa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation>Utwórz ramkę &amp;tekstową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation>Wstaw ramkę &amp;graficzną</translation>
</message>
5756,67 → 5779,67
<translation type="obsolete">Wstaw ramkę &amp;LaTeX</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation>Wstaw ta&amp;belę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation>Wstaw &amp;figurę geometryczną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation>Wstaw &amp;wielokąt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation>Wstaw &amp;linię</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation>Wstaw krzywą &amp;Beziera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation>Wstaw &amp;odręczną linię</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation>Strona domowa Scribusa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation>Dokumentacja online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation>Scribus Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation>Pierwsze kroki ze Scribusem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation>Pokaż menu kontekstowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1666"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation>&amp;Zarządzaj obrazkami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation>O &amp;wtyczkach</translation>
</message>
5825,52 → 5848,52
<translation type="obsolete">Sprawdź aktualizacje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation>Wstaw sekwencję początkową znaku w Unikodzie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation>Pobierz plik wektorowy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation>Zaawansowane zaznaczenie wszystkiego...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation>Edycja pliku źródłowego...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation>Zastąp kolory...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation>Linijki związane ze stroną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1641"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation>Wstaw ramkę &amp;renderowaną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Sprawdź aktualizacje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation>Ilość stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation>Dopasuj obrazek do ramki</translation>
</message>
5879,127 → 5902,137
<translation type="obsolete">Wskażnik przemieszczania/zmiany rozmiaru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1877"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
<source>File</source>
<translation>Plik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1877"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1879"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
<source>Edit</source>
<translation>Edycja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1879"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Edycja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1881"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
<source>Style</source>
<translation>Styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1881"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation>&amp;Styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1883"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
<source>Item</source>
<translation>Obiekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1883"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation>&amp;Obiekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1885"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
<source>Insert</source>
<translation>Wstaw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1885"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation>&amp;Wstaw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1887"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
<source>Page</source>
<translation>Strona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1887"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>S&amp;trona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1889"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
<source>View</source>
<translation>Widok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1889"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
<source>&amp;View</source>
<translation>W&amp;idok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1891"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
<source>&amp;Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
<source>Extras</source>
<translation>Dodatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1891"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation>&amp;Dodatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1893"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
<source>Windows</source>
<translation>Okna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1893"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation>Okn&amp;a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1895"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
<source>Help</source>
<translation>Pomoc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1895"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>Po&amp;moc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2244"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2255"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation>Elementy menu wtyczek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2246"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2257"/>
<source>Others</source>
<translation>Inne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2248"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2259"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation>Znaki Unicode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation>Wskażnik przemieszczania/zmiany rozmiaru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation>Nowy z &amp;szablonu...</translation>
</message>
6295,42 → 6328,42
<context>
<name>AlignDistributePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation>Wyrównanie i odstęp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
<source>Align</source>
<translation>Wyrównaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<source>&amp;Relative to:</source>
<translation>&amp;Do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
<source>First Selected</source>
<translation>Pierwszego zaznaczonego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<source>Last Selected</source>
<translation>Ostatniego zaznaczonego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<source>Page</source>
<translation>Strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
<source>Margins</source>
<translation>Marginesów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
<source>Selection</source>
<translation>Zaznaczenia</translation>
</message>
6343,12 → 6376,12
<translation type="obsolete">Wyrównaj lewe krawędzie obiektów do prawej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
<source>Align bottoms</source>
<translation>Wyrównaj dolne krawędzie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
<source>Align right sides</source>
<translation>Wyrównaj prawe strony</translation>
</message>
6357,17 → 6390,17
<translation type="obsolete">Wyrównaj górne krawędzie obiektów do dolnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
<source>Center on vertical axis</source>
<translation>Wyśrodkuj do pionowej osi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
<source>Align left sides</source>
<translation>Wyrównaj lewe strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
<source>Center on horizontal axis</source>
<translation>Wyśrodkuj na poziomej osi</translation>
</message>
6376,12 → 6409,12
<translation type="obsolete">Wyrównaj dolne krawędzie obiektów do górnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="136"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
<source>Align tops</source>
<translation>Wyrównaj górne krawędzie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
<source>Distribute</source>
<translation>Rozmieść</translation>
</message>
6394,17 → 6427,17
<translation type="obsolete">Zrównaj poziome odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation>Rozmieść prawe krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<translation>Rozmieść dolne krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="149"/>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<translation>Rozmieść punkty środkowe w równych odstępach w poziomie</translation>
</message>
6417,27 → 6450,27
<translation type="obsolete">Zrównaj pionowe odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation>Rozmieść lewe krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="157"/>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<translation>Rozmieść punkty środkowe w równych odstępach w pionie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="159"/>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<translation>Rozmieść górne krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>&amp;Odstęp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="171"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="170"/>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<translation>Rozmieść wszystkie obiekty zgodnie z podanym odstępem</translation>
</message>
6458,47 → 6491,47
<translation type="obsolete">&amp;Odbezpiecz wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<source>Guide</source>
<translation>Linii pomocniczej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
<source>&amp;Align Sides By:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>&amp;Wybrana linia pomocnicza:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="172"/>
<source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
<source>None Selected</source>
<translation>Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="176"/>
<source>Swap items to the left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="177"/>
<source>Swap items to the right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="478"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="477"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation>Y: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="486"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="485"/>
<source>X: %1%2</source>
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
6519,87 → 6552,87
<translation type="obsolete">Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górą i dołem strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation>Wyrównaj prawe krawędzie obiektów do lewej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="120"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation>Wyrównaj lewe krawędzie obiektów do prawej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="126"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation>Wyrównaj górne krawędzie obiektów do dolnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="134"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation>Wyrównaj dolne krawędzie obiektów do górnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="140"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation>Zrównaj ze sobą poziome odstępy między obiektami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation>Zrównaj poziome odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="151"/>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation>Zrównaj ze sobą pionowe odstępy między obiektami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="153"/>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation>Zrównaj pionowe odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="161"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation>Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a brzegami strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="168"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation>Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górnym i dolnym marginesem strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="166"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="165"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation>Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a marginesami strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
<source>Move</source>
<translation type="unfinished">Przesuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
<source>Resize</source>
<translation type="unfinished">Zmień rozmiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
<source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="164"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="163"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation>Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górą i dołem strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="106"/>
<source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation>&lt;qt&gt;Wyrównaj do:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pierwszego zaznaczonego obiektu&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Drugiego zaznaczonego obiektu&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktualnej strony&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Marginesów aktualnej strony&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Linii pomocniczej&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Zaznaczenia&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
<source>The location of the selected guide to align to</source>
<translation>Położenie linii pomocniczej, do której należy wyrównanie</translation>
</message>
7630,7 → 7663,7
<translation type="obsolete">Sprawdzanie pisowni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation>Wsparcie sprawdzania pisowni</translation>
</message>
7639,7 → 7672,7
<translation type="obsolete">Dodaje wsparcie dla sprawdzania pisowni poprzez aspell. Język można wybrać spośród zainstalowanych słowników aspella, a sprawdzenie pisowni może odbywać się w trakcie pisania lub na wybranym fragmencie tekstu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="76"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="80"/>
<source>0.1</source>
<translation>0.1</translation>
</message>
7649,12 → 7682,12
<translation>Sprawdzanie pisowni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="76"/>
<source>Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="104"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation>Błąd wtyczki Aspell</translation>
</message>
7933,7 → 7966,7
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="343"/>
<source>Error opening file: %1</source>
<translation>Błąd podczas otwierania pliku: %1</translation>
</message>
8011,12 → 8044,17
<translation>Zmienna ilość znaków w systemie szesnastkowym</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="102"/>
<source>Variable number of characters, digits and any symbols.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="109"/>
<source>Barcode</source>
<translation type="unfinished">Kod kreskowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="373"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="377"/>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation>Kod kreskowy niekompletny</translation>
</message>
8026,7 → 8064,7
<translation>12 lub 13 cyfr rozdzielonych łącznikami. Starszy format ISBN-10 dopuszcza 9 lub 10 cyfr rozdzielonych łącznikami, ale po 1 stycznia 2007 nie zaleca się jego używania (Uwaga: aby zamienić stary format ISBN-10 na nowy format ISBN-13, należy dodać z przodu 978-, np. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. Ostateczna liczba kontrolna zostanie obliczona automatycznie)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="167"/>
<source>Select Type</source>
<translation>Wybierz typ</translation>
</message>
8223,7 → 8261,7
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1754"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1750"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Biblioteka</translation>
</message>
8232,28 → 8270,28
<translation type="obsolete">Biblioteki (*.scs);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="995"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1000"/>
<source>Delete</source>
<translation>Usuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1597"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1675"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1592"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1671"/>
<source>Object</source>
<translation>Obiekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1070"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1389"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1679"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1674"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nowy wpis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="993"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="998"/>
<source>Rename</source>
<translation>Zmień nazwę</translation>
</message>
8308,11 → 8346,11
<translation type="obsolete">P&amp;odgląd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1070"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1259"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1389"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1679"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1674"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nazwa:</translation>
</message>
8327,7 → 8365,7
Proszę wybrać inną.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="757"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="761"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Wybierz katalog dla biblioteki</translation>
</message>
8340,12 → 8378,12
<translation type="obsolete">Biblioteka (*.scs)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="802"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="806"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation>Wybierz plik biblioteki do zaimportowania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1755"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1751"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation>Utwórz nową stronę biblioteki</translation>
</message>
8362,103 → 8400,102
<translation type="obsolete">Importuj plik biblioteki dla wersji Scribusa &lt;=1.3.2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1758"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1754"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation>Zamknij zaznaczoną bibliotekę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1005"/>
<source>Copy To:</source>
<translation>Kopiuj do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1001"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Move To:</source>
<translation>Przenieś do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="601"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="602"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="606"/>
<source>Main</source>
<translation>Główna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1760"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1756"/>
<source>Hide Directories</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1763"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1759"/>
<source>Open Directories in a new tab</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="604"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="608"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="609"/>
<source>Copied Items</source>
<translation>Skopiowane obiekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1259"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1254"/>
<source>New Name</source>
<translation>Nowa nazwa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="804"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="808"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation>Biblioteka (*.scs *.SCS)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="578"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1761"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1757"/>
<source>Hide Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1762"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1758"/>
<source>Hide Vector files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="989"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="994"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation>Wklej na Stronę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1045"/>
<source>Save as...</source>
<translation>Zapisz jako...</translation>
<translation type="obsolete">Zapisz jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1048"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1044"/>
<source>Close</source>
<translation>Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1051"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1047"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation>Usuń zawartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1209"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation>Czy na pewno usunąć wszystkie elementy?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1756"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1752"/>
<source>Go up one Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1757"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1753"/>
<source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1759"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1755"/>
<source>Configure the scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8988,9 → 9025,9
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="633"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="843"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="850"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="842"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="849"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
8997,13 → 9034,13
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="384"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="855"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="854"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="708"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="707"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation>RGB dla internetu</translation>
</message>
9029,19 → 9066,19
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="658"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="657"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="659"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="658"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="289"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="660"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="659"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
9051,27 → 9088,27
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="414"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="413"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Dynamiczne paski kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="412"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="411"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation>Statyczne paski kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="696"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="698"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="699"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="698"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
9080,9 → 9117,9
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="338"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="657"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
9136,7 → 9173,7
<translation type="obsolete">Jest kolorem znaczników</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="946"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="945"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation>Nie można utworzyć koloru o nazwie &quot;%1&quot;.
9147,7 → 9184,7
<translation type="obsolete">Nazwa koloru nie jest jednoznaczna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="955"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="954"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation>Ta nazwa koloru już istnieje,
9159,13 → 9196,13
<translation>Wybranie tej opcji spowoduje ustawienie koloru jako koloru &quot;spot&quot;, a co za tym idzie dodatkowej płyty podczas wykonywania rozbarwień lub naświetlania. Opcji tej używa się najczęściej w sytuacji gdy logo lub kolor wymaga dokładnej reprezentacji i nie może być odwzorowane za pomocą farb CMYK. Dobrym przykładem może być użycie farb metalicznych lub fluorescencyjnych, które nie dają się łatwo odwzorować w przestrzeni CMYK.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="727"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="728"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="729"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation>Jeśli włączone jest zarządzanie kolorem, trójkątny wskaźnik ostrzegawczy informuje, że wybrany kolor może znajdować się poza przestrzenią kolorów wybranego profilu drukarki. Oznacza to, że wybrany kolor może wyglądać na wydruki inaczej niż na ekranie. Więcej wskazówek odnośnie ostrzeżeń przestrzeni kolorów można znaleźć w pomocy on-line pod hasłem Zarządzanie kolorem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="938"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation>Nie można utworzyć koloru bez nazwy
9659,8 → 9696,8
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2431"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2459"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2435"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2463"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation>X: %1
9667,17 → 9704,17
Y: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2444"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2448"/>
<source>X: %1</source>
<translation>X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2451"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2455"/>
<source>Y: %1</source>
<translation>Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2467"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation>Długość: %1
9684,7 → 9721,7
Kąt: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2469"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2473"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation>Szerokość: %1
9691,8 → 9728,8
Wysokość: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2481"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2488"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2485"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2492"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation>Kąt: %1</translation>
</message>
9700,17 → 9737,17
<context>
<name>CanvasMode_EyeDropper</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="166"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="174"/>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation>Wybrany kolor nie jest zawarty w zestawie kolorów dokumentu. Proszę podać nazwę nowego koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="169"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="177"/>
<source>Color Not Found</source>
<translation>Nie znaleziono koloru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="181"/>
<source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
<translation>Wybrana nazwa już istnieje. Proszę wybrać inną nazwę dla nowego koloru.</translation>
</message>
9718,17 → 9755,17
<context>
<name>CanvasMode_FrameLinks</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="194"/>
<source>Linking Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Łączenie ramek tekstowych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="198"/>
<source>Before</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="199"/>
<source>After</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9736,44 → 9773,44
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="396"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="389"/>
<source>Go to Page %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="398"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="391"/>
<source>Go to URL %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="393"/>
<source>Go to Page %1 in File %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="441"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="434"/>
<source>Overflow Characters: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1536"/>
<source>Page %1 does not exist!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1548"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Informacja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1547"/>
<source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
9780,12 → 9817,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1807"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1814"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1835"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1842"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
9807,17 → 9844,17
<translation type="obsolete">Grupa%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="191"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importowanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="194"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Analiza pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="441"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
10303,43 → 10340,43
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="653"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation>Aktualny profil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<source>Items</source>
<translation>Obiekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<source>Problems</source>
<translation>Problemy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="623"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>&amp;Ignoruj błędy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="661"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Brakujące glify</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<source>Text overflow</source>
<translation>Tekst nie mieści się w ramce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="672"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation>Obiekt nie znajduje się na stronie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<source>Missing Image</source>
<translation>Brakujący obrazek</translation>
</message>
10348,37 → 10385,37
<translation type="obsolete">Obrazek ma wartość DPI mniejszą niż %1 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="668"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="677"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>Obiekt zawiera przezroczystość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="669"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>Obiekt jest adnotacją PDF albo polem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation>Obiekt jest osadzonym PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="321"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="330"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="332"/>
<source>No Problems found</source>
<translation>Nie znaleziono problemów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="549"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="558"/>
<source>Page </source>
<translation>Strona </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="613"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="622"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Wolne obiekty</translation>
</message>
10387,12 → 10424,12
<translation type="obsolete">Znaleziono problemy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="655"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Weryfikator materiału wejściowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<source>Check again</source>
<translation>Sprawdź ponownie</translation>
</message>
10405,100 → 10442,100
<translation type="obsolete">Rozdzielczość obrazka powyżej %1 DPI, aktualnie %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation>Obrazek to plik GIF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="333"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="365"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="374"/>
<source>Transparency used</source>
<translation>Użyto przezroczystości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="370"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="379"/>
<source>Blendmode used</source>
<translation>Zastosowano tryb mieszania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="392"/>
<source>Layer &quot;%1&quot;</source>
<translation>Warstwa &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="672"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation>Adnotacja używa fontu innego typu niż TTF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="666"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="658"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="667"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="659"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="668"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation>Pusta ramka graficzna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="355"/>
<source>Layers</source>
<translation>Warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="348"/>
<source>After Marks update document was changed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="375"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="384"/>
<source>Print/Visible Mismatch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="397"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="485"/>
<source>Issue(s): %1</source>
<translation>Błędy: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="399"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="408"/>
<source>Master Pages</source>
<translation>Strony wzorcowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="649"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="658"/>
<source>Layer</source>
<translation>Warstwa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="666"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="667"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="676"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<source>Image dimension is smaller than its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
10634,17 → 10671,17
<translation type="obsolete">Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="251"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="250"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation type="unfinished">Sortuj według nazwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="252"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="251"/>
<source>Sort by Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="253"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="252"/>
<source>Sort by Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11801,12 → 11838,12
<translation>Ustawienia podglądu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="522"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="515"/>
<source>Paste File...</source>
<translation>Wklej plik...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="556"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="549"/>
<source>Delete Page</source>
<translation>Usuń stronę</translation>
</message>
12084,7 → 12121,7
<context>
<name>CreateMode</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="841"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="839"/>
<source>3DAnnot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12414,30 → 12451,30
<translation>Wartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="134"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="150"/>
<source>Page Set</source>
<translation>Zestaw stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="154"/>
<source>All Pages</source>
<translation>Wszystkie strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="148"/>
<source>Even Pages only</source>
<translation>Tylko strony parzyste</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="149"/>
<source>Odd Pages only</source>
<translation>Tylko strony nieparzyste</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="167"/>
<source>Mirror</source>
<translation>Odwrócone</translation>
</message>
12450,40 → 12487,40
<translation type="obsolete">Tak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="168"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="174"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="184"/>
<source>Orientation</source>
<translation>Orientacja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="188"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Portret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="182"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Pejzaż</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="204"/>
<source>N-Up Printing</source>
<translation>Zgrupowanie stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="208"/>
<source>Page per Sheet</source>
<translation>strona na kartkę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="193"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="195"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="196"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="199"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="203"/>
<source>Pages per Sheet</source>
<translation>Stron na kartkę</translation>
</message>
12508,7 → 12545,7
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="225"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="231"/>
<source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
<translation>Panel ten wyświetla opcje CUPS dla druku.
Opcje te zależą od zainstalowanego sterownika drukarki.
12520,7 → 12557,7
<context>
<name>CurveWidget</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="413"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
12533,7 → 12570,7
<translation type="obsolete">Pliki krzywych (*.scu *.SCU);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="451"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<source>Save as</source>
<translation>Zapisz jako</translation>
</message>
12542,13 → 12579,13
<translation type="obsolete">Pliki krzywych (*.scu *.SCU);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="413"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="451"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<source>Curve Files &quot;*.scu&quot; (*.scu *.SCU);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="485"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="478"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Nie można zapisać pliku:
12555,27 → 12592,27
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="504"/>
<source>Inverts the curve</source>
<translation>Odwraca krzywą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="512"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="505"/>
<source>Resets the curve</source>
<translation>Wyzerowuje krzywą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="513"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="506"/>
<source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
<translation>Przełącza pomiędzy linearną i przestrzenną interpolacją krzywej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="514"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="507"/>
<source>Loads a curve</source>
<translation>Wczytuje krzywą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="515"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="508"/>
<source>Saves this curve</source>
<translation>Zapisuje tę krzywą</translation>
</message>
12583,7 → 12620,7
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="407"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="408"/>
<source>Encoding:</source>
<translation>Kodowanie:</translation>
</message>
12594,13 → 12631,13
Ścieżkę tego katalogu można zmienić w &quot;Ustawieniach&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="377"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>&amp;Kompresja pliku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="357"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>&amp;Dołącz fonty</translation>
</message>
12609,32 → 12646,32
<translation type="obsolete">Dołącz profile &amp;ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="325"/>
<source>Show Preview</source>
<translation>Pokaż podgląd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="358"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="359"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation>&amp;Dołącz profile koloru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation>Wyświetlaj podgląd i informację o wybranym pliku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="394"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="395"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation>Kompresja dokumentu Scribusa podczas zapisywania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="396"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="397"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="398"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="399"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation>Dołącz profile kolorów podczas zbierania plików dla dokumentu końcowego</translation>
</message>
12656,7 → 12693,7
<translation type="unfinished">Analiza pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="345"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12735,12 → 12772,12
<context>
<name>DashEditor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="368"/>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="372"/>
<source>Value:</source>
<translation>Wartość:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="369"/>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="373"/>
<source>Offset:</source>
<translation>Przesunięcie:</translation>
</message>
13394,7 → 13431,7
<context>
<name>DrwPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1229"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1230"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">Grupa%1</translation>
</message>
13409,7 → 13446,7
<translation type="unfinished">Analiza pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="374"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="372"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13698,7 → 13735,7
<context>
<name>Editor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="30"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="34"/>
<source>Editor</source>
<translation>Edytor</translation>
</message>
13707,103 → 13744,113
<translation type="obsolete">Skrypty Javascript (*.js);;Wszystkie pliki(*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="40"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="43"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Otwórz...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="43"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
<source>&amp;Save and Exit</source>
<translation>&amp;Zapisz i zakończ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="49"/>
<source>&amp;Exit without Saving</source>
<translation>Zakończ &amp;bez zapisywania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="51"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Cofnij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="50"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="54"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Przywróć</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Wy&amp;tnij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="59"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopiuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="58"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="62"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Wklej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="65"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Usuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="67"/>
<source>&amp;Get Field Names</source>
<translation>Wybierz &amp;nazwy pól</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="69"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="76"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Edycja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="127"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="100"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="104"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="148"/>
<source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation>Skrypty w JavaScript (*.js);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="37"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
<source>Ctrl+N</source>
<translation>Ctrl+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="48"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
<source>Ctrl+Z</source>
<translation>Ctrl+Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="57"/>
<source>Ctrl+X</source>
<translation>Ctrl+X</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="60"/>
<source>Ctrl+C</source>
<translation>Ctrl+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
<source>Ctrl-V</source>
<translation>Ctrl-V</translation>
</message>
13866,10 → 13913,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="465"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="547"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="784"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="846"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1301"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="796"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="858"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1435"/>
<source>Blur</source>
<translation>Rozmywanie</translation>
</message>
13876,10 → 13923,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="466"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="532"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="769"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="840"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1252"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1401"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="781"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="852"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1413"/>
<source>Brightness</source>
<translation>Jasność</translation>
</message>
13886,11 → 13933,11
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="467"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="523"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="764"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="850"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="992"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="776"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="862"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1404"/>
<source>Colorize</source>
<translation>Kolorowanie</translation>
</message>
13897,10 → 13944,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="537"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="774"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="842"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1268"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1407"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="786"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="854"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1419"/>
<source>Contrast</source>
<translation>Kontrast</translation>
</message>
13907,9 → 13954,9
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="472"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="518"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="759"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="838"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="988"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="771"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="850"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1000"/>
<source>Grayscale</source>
<translation>Odcienie szarości</translation>
</message>
13916,9 → 13963,9
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="513"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="754"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="836"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="990"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="766"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="848"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1002"/>
<source>Invert</source>
<translation>Negatyw</translation>
</message>
13925,10 → 13972,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="475"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="557"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="792"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="848"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="804"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="860"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1448"/>
<source>Posterize</source>
<translation>Posteryzacja</translation>
</message>
13935,10 → 13982,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="542"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="779"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="844"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1413"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="791"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="856"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1425"/>
<source>Sharpen</source>
<translation>Wyostrzanie</translation>
</message>
13995,11 → 14042,11
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="468"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="797"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="861"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="809"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="873"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1454"/>
<source>Duotone</source>
<translation>Duotone</translation>
</message>
14006,11 → 14053,11
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="469"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="571"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="802"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="872"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1067"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="814"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="884"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1079"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1490"/>
<source>Tritone</source>
<translation>Tritone</translation>
</message>
14017,11 → 14064,11
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="470"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="807"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="883"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="819"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="895"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1541"/>
<source>Quadtone</source>
<translation>Quadtone</translation>
</message>
14028,10 → 14075,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="473"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="812"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="894"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1329"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1595"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="824"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1607"/>
<source>Curves</source>
<translation>Krzywe</translation>
</message>
14415,17 → 14462,17
<translation type="obsolete">Tło</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="215"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="225"/>
<source>Layers</source>
<translation>Warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="278"/>
<source>Don&apos;t use any Path</source>
<translation>Nie używaj żadnych ścieżek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="269"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="280"/>
<source>Paths</source>
<translation>Ścieżki</translation>
</message>
14437,7 → 14484,7
<translation>Wyjątek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="287"/>
<source>Live Preview</source>
<translation>Podgląd na bieżąco</translation>
</message>
14446,45 → 14493,45
<name>FDialogPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="253"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="254"/>
<source>Size:</source>
<translation>Rozmiar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="267"/>
<source>Title:</source>
<translation>Tytuł:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="269"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="270"/>
<source>No Title</source>
<translation>Bez tytułu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="271"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="272"/>
<source>Author:</source>
<translation>Autor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="279"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="280"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Nieznany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="281"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="282"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Dokument Scribusa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<source>Resolution:</source>
<translation>Rozdzielczość:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<source>DPI</source>
<translation>DPI</translation>
</message>
14501,7 → 14548,7
<translation type="obsolete">Odcienie szarości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="195"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Przestrzeń barw:</translation>
</message>
14510,7 → 14557,7
<translation type="obsolete">Duotone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
<source>File Format:</source>
<translation>Format pliku:</translation>
</message>
14645,12 → 14692,12
<context>
<name>FileLoader</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="441"/>
<source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
<translation>Niektóre fonty użyte w dokumencie zostały zastąpione:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="452"/>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="445"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation>został zastąpiony przez:</translation>
</message>
14716,91 → 14763,91
<context>
<name>FontListModel</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="70"/>
<source>Font Name</source>
<translation>Nazwa fontu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="72"/>
<source>Use Font</source>
<translation>Użyj fontu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="74"/>
<source>Family</source>
<translation>Rodzina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="76"/>
<source>Style</source>
<translation>Styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="78"/>
<source>Variant</source>
<translation>Odmiana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="80"/>
<source>Type</source>
<translation>Typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="82"/>
<source>Format</source>
<translation>Format</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="84"/>
<source>Embed in PostScript</source>
<translation>Osadź w PostScripcie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="86"/>
<source>Subset</source>
<translation>Podzestaw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="88"/>
<source>Access</source>
<translation>Dostęp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="90"/>
<source>Used in Doc</source>
<translation>Użyte w dokumencie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="92"/>
<source>Path to Font File</source>
<translation>Ścieżka do pliku fontu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="151"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font type</comment>
<translation>Nieznany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font format</comment>
<translation>Nieznany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="171"/>
<source>User</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Użytkownika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="165"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="172"/>
<source>System</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Systemowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="190"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="197"/>
<source>Click to change the value</source>
<translation>Kliknij by zmienić wartość</translation>
</message>
15307,7 → 15354,7
<translation>Font zastępczy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="78"/>
<source>Make these substitutions permanent</source>
<translation>Zastąp fonty na stałe</translation>
</message>
15321,17 → 15368,17
<translation>Niektóre fonty zawarte w tym dokumencie nie są zainstalowane w twoim systemie, wybierz pasujące fonty zastępcze. &quot;Anuluj&quot; spowoduje przerwanie wczytywania dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="89"/>
<source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
<translation>Anuluje zastępowanie fontów i przerywa wczytywanie dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="90"/>
<source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
<translation>Włączenie tej opcji spowoduje, że Scribus będzie używał tych fontów zastępczych we wszystkich przyszłych dokumentów. Można to zmienić w menu Edycja&gt;Konfiguracja&gt;Fonty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="91"/>
<source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
<translation>Jeśli wybierzesz OK i zapiszesz dokument, fonty te będą zastępowane permanentnie w dokumentnie.</translation>
</message>
15409,12 → 15456,12
<context>
<name>GradientPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="222"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="224"/>
<source>Add Stop</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="224"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="226"/>
<source>Remove Stop</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16556,7 → 16603,7
<translation type="unfinished">Analiza pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="506"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="504"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16675,17 → 16722,17
<context>
<name>ImportAIPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="58"/>
<source>Import AI...</source>
<translation>Importuj AI...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="79"/>
<source>Imports Illustrator Files</source>
<translation>Importuje pliki Illustratora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports most Illustrator files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importuje większość plików Illustratora do bieżącego dokumentu,
16692,33 → 16739,33
zamieniając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="166"/>
<source>This file contains 2 versions of the data.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="174"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="167"/>
<source>Choose which one should be imported</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="169"/>
<source>Use the pdf part</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="170"/>
<source>Use the ai part</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="179"/>
<source>The PDF Import plugin could not be found</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="220"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="193"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="213"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation>Nie udało się zaimportować pliku</translation>
</message>
16754,7 → 16801,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="129"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
16762,23 → 16809,23
<context>
<name>ImportCvgPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import Cvg...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports Cvg Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Cvg files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="122"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
16849,7 → 16896,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="130"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
16898,39 → 16945,41
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="99"/>
<source>Adobe Indesign IDML</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="100"/>
<source>Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="83"/>
<source>Imports IDML Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="84"/>
<source>Imports most IDML files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="113"/>
<source>Adobe Indesign IDMS</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="112"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="114"/>
<source>Adobe Indesign IDMS (*.idms *.IDMS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="147"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
16979,17 → 17028,17
<context>
<name>ImportPctPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import Pict...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports Pict Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Mac Pict files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
17003,17 → 17052,17
<context>
<name>ImportPdfPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="58"/>
<source>Import PDF...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="88"/>
<source>Imports PDF Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="89"/>
<source>Imports most PDF files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
17030,6 → 17079,42
</message>
</context>
<context>
<name>ImportPubPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import PUB...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="90"/>
<source>MS Publisher</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="91"/>
<source>MS Publisher (*.pub *.PUB)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports PUB Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most MS Publisher files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="124"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportShapePlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="53"/>
17064,7 → 17149,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
17072,35 → 17157,35
<context>
<name>ImportSmlPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="60"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import Sml...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="90"/>
<source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="92"/>
<source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File (*.sml *.SML)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports Sml Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Kivio stencils into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="123"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
17108,23 → 17193,23
<context>
<name>ImportWpgPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import WPG...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports WPG Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most WPG files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="122"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
17160,7 → 17245,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
17168,23 → 17253,23
<context>
<name>ImportXfigPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import Xfig...</source>
<translation>Importuj Xfig...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports Xfig Files</source>
<translation>Importuje pliki Xfig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Xfig files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importuje większość plików Xfig do aktualnego dokumentu, zamieniając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="122"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
17374,22 → 17459,22
<context>
<name>InlinePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="137"/>
<source>Paste to Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="142"/>
<source>Edit Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="145"/>
<source>Remove Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="281"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
17505,7 → 17590,7
<context>
<name>InsertAFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="237"/>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="233"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
17747,12 → 17832,12
<translation>Inny rozmiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="129"/>
<source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="133"/>
<source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
18555,7 → 18640,7
<context>
<name>LayerPalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="636"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="647"/>
<source>Layers</source>
<translation>Warstwy</translation>
</message>
18564,18 → 18649,18
<translation type="obsolete">Dodaj nową wartwę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="667"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="326"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="678"/>
<source>Delete Layer</source>
<translation>Usuń warstwę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="668"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="679"/>
<source>Raise Layer</source>
<translation>Przesuń o wartwę wyżej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="669"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="680"/>
<source>Lower Layer</source>
<translation>Przesuń o warstwę niżej</translation>
</message>
18589,12 → 18674,12
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="657"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="668"/>
<source>Name</source>
<translation>Nazwa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="316"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="327"/>
<source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
<translation>Czy chcesz także usunąć wszystkie obiekty na tej warstwie?</translation>
</message>
18616,63 → 18701,63
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="57"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="666"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Krycie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="667"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="637"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="648"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation>Tryb mieszania kolorów:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="639"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="650"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normalny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="640"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="651"/>
<source>Darken</source>
<translation>Przyciemnianie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="641"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="652"/>
<source>Lighten</source>
<translation>Rozjaśnianie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="642"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="653"/>
<source>Multiply</source>
<translation>Mnożenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="643"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="654"/>
<source>Screen</source>
<translation>Mnożenie odwrotności</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="644"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="655"/>
<source>Overlay</source>
<translation>Nakładanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="645"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="656"/>
<source>Hard Light</source>
<translation>Ostre światło</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="657"/>
<source>Soft Light</source>
<translation>Łagodne światło</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="647"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="658"/>
<source>Difference</source>
<translation>Różnica</translation>
</message>
18681,42 → 18766,42
<translation type="obsolete">Wyjątek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="649"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="660"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation>Rozcieńczenie koloru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="650"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="661"/>
<source>Color Burn</source>
<translation>Dosycenie koloru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="659"/>
<source>Exclusion</source>
<translation>Wyjątek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="651"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="662"/>
<source>Hue</source>
<translation>Barwa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="663"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Nasycenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="653"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="664"/>
<source>Color</source>
<translation>Kolor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="665"/>
<source>Luminosity</source>
<translation>Jasność</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="685"/>
<source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
<translation>Drukuj warstwę. Brak zakreślenia oznacza wyłączenie drukowania. </translation>
</message>
18725,17 → 18810,17
<translation type="obsolete">Klonuje aktualną warstwę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="672"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="683"/>
<source>Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. </source>
<translation>Koloru znacznika warstwy . Każdej warstwie przyporządkowany jest kolor, który zostanie wyświetlony na obszarze roboczym, jeśli zostaną włączone znaczniki warstw. Dwuklik, aby zmienić kolor. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="684"/>
<source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
<translation>Włącz widoczność warstwy. Brak zakreślenia oznacza wyłączenie wyświetlania warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="675"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="686"/>
<source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
<translation>Zabezpiecz lub odbezpiecz warstwę. Brak zakreślenia oznacza odbezpieczenie warstwy</translation>
</message>
18744,7 → 18829,7
<translation type="obsolete">Tekst opływa obiekty na niższych warstwach. Włączenie tej opcji spowoduje, że ramki tekstowe będą opływały także obiekty położone na niższych warstwach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="677"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="688"/>
<source>Outline Mode - Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
<translation>Tryb szkieletowy. Przełącza on wyświetlanie obiektów na tryb szkieletowy w celu przyśpieszenia wyświetlania skomplikowanych obiektów.</translation>
</message>
18761,37 → 18846,37
<translation type="obsolete">Przezroczystość warstw, dostępna tylko dla PDF-1.4 i SVG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="670"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="681"/>
<source>Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4</source>
<translation>Wybiera tryb mieszania kolorów, dostępne tylko w PDF-1.4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="671"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="682"/>
<source>Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG</source>
<translation>Przezroczystość warstw, dostępna tylko dla PDF-1.4 i SVG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="665"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="676"/>
<source>Add a New Layer</source>
<translation>Dodaj nową wartwę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="666"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="677"/>
<source>Duplicate the Current Layer</source>
<translation>Klonuj aktualną warstwę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="676"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="687"/>
<source>Make text in lower layers flow around objects - Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="678"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="689"/>
<source>Select Objects on Layer - Check to enable selecting. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="679"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="690"/>
<source>Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name</source>
<translation>Nazwa warstwy. Dwuklik, aby zmienić nazwę</translation>
</message>
19170,26 → 19255,26
<context>
<name>LoadSavePlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="203"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="212"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="244"/>
<source>An error occured while opening file or file is damaged</source>
<translation>Nastąpił błąd podczas otwierania pliku albo plik jest uszkodzony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="249"/>
<source>An error occured while parsing file at line %1, column %2 :
%3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="211"/>
<source>No File Loader Plugins Found</source>
<translation>Nie znaleziono wtyczki wczytywania plików</translation>
</message>
19202,58 → 19287,58
<translation>Wybierz przykładowy tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="223"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="228"/>
<source>Author:</source>
<translation>Autor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="225"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="230"/>
<source>Get More:</source>
<translation>Więcej:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="227"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="232"/>
<source>XML File:</source>
<translation>Plik XML:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="267"/>
<source>Lorem Ipsum</source>
<translation>Przykładowy tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="263"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="268"/>
<source>Paragraphs:</source>
<translation>Akapitów:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="271"/>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="273"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="269"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="274"/>
<source>Standard Lorem Ipsum</source>
<translation>Standardowe Lorem Ipsum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="264"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="269"/>
<source>Random Paragraphs</source>
<translation>Przypadkowe akapity</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="270"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="275"/>
<source>Number of paragraphs of selected sample text to insert</source>
<translation>Ilość akapitów wybranego przykładowego tekstu, którą należy wstawić</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="271"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="276"/>
<source>List of languages available to insert sample text in</source>
<translation>Lista jezyków, w których dostępne są przykładowe teksty</translation>
</message>
19824,17 → 19909,17
<translation type="obsolete">Kopia %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="322"/>
<source>Name:</source>
<translation>Nazwa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="322"/>
<source>New MasterPage</source>
<translation>Nowa strona wzorcowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="401"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="400"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopia %1</translation>
</message>
19863,27 → 19948,27
<translation>Importuj strony wzorcowe z innego dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="322"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation>Nowa strona wzorcowa %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="498"/>
<source>Unable to Rename Master Page</source>
<translation>Niemożliwa zmiana nazwy strony wzorcowej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="498"/>
<source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
<translation>Niedozwolona zmiana nazwy strony wzorcowej Normal.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="503"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="502"/>
<source>Rename Master Page</source>
<translation>Zmień nazwę strony wzorcowej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="503"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="502"/>
<source>New Name:</source>
<translation>Nowa nazwa:</translation>
</message>
19977,7 → 20062,7
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
<message utf8="true">
<location filename="../../../scribus/ui/measurements.cpp" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/ui/measurements.cpp" line="50"/>
<source> °</source>
<translation> °</translation>
</message>
20050,12 → 20135,12
<context>
<name>MergeDoc</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="137"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="137"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
20069,12 → 20154,11
<translation>Importuj strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="78"/>
<source> from 0</source>
<translation>od 0</translation>
<translation type="obsolete">od 0</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="80"/>
<source>Create Page(s)</source>
<translation>Utwórz strony</translation>
</message>
20109,22 → 20193,22
<translation>&amp;Importuj stronę wzorcową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="84"/>
<source>Before Page</source>
<translation>Przed stroną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="85"/>
<source>After Page</source>
<translation>Po stronie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="86"/>
<source>At End</source>
<translation>Na końcu dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="103"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importuj</translation>
</message>
20438,7 → 20522,7
<translation>&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/multiprogressdialog.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multiprogressdialog.cpp" line="72"/>
<source>%v of %m</source>
<translation>%v z %m</translation>
</message>
20462,23 → 20546,23
<name>MultipleDuplicate</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="61"/>
<source>&amp;Horizontal Shift:</source>
<translation>&amp;Przesunięcie poziome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="169"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="62"/>
<source>&amp;Vertical Shift:</source>
<translation>P&amp;rzesunięcie pionowe:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="67"/>
<source>&amp;Horizontal Gap:</source>
<translation>O&amp;dstęp poziomy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="68"/>
<source>&amp;Vertical Gap:</source>
<translation>Od&amp;stęp pionowy:</translation>
</message>
20653,9 → 20737,9
<context>
<name>NewDoc</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="691"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="699"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="684"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="692"/>
<source>New Document</source>
<translation>Nowy dokument</translation>
</message>
20664,37 → 20748,37
<translation type="obsolete">Format strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="238"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="237"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Portret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="239"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="238"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Pejzaż</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="266"/>
<source>Margin Guides</source>
<translation>Marginesy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="286"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="285"/>
<source>Options</source>
<translation>Opcje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="693"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="686"/>
<source>New from Template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="695"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="688"/>
<source>Open Existing Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="697"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="690"/>
<source>Open Recent Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
20703,22 → 20787,22
<translation type="obsolete">Szpalty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="143"/>
<source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
<translation>Rozmiar strony dokumentu, standardowy albo zdefiniowany przez użytkownika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="144"/>
<source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
<translation>Orientacja stron dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="145"/>
<source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Szerokość stron dokumentu, można ją zmienić, jeśli wybrałeś definiowanie rozmiaru strony przez użytkownika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="146"/>
<source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Wysokość stron dokumentu, można ją zmienić, jeśli wybrałeś definiowanie rozmiaru strony przez użytkownika</translation>
</message>
20755,37 → 20839,37
<translation type="obsolete">Pierwszy numer strony dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="148"/>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation>Domyślna jednostka miary dla edycji dokumentów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="149"/>
<source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
<translation>Utwórz automatycznie ramki tekstowe, kiedy będą dodawane nowe strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="151"/>
<source>Distance between automatically created columns</source>
<translation>Odstęp pomiędzy automatycznie tworzonymi łamami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="150"/>
<source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
<translation>Ilość łamów w automatycznie tworzonych ramkach tekstowych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="226"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="225"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Rozmiar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="245"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="244"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>&amp;Szerokość:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="251"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="250"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Wysokość:</translation>
</message>
20814,17 → 20898,17
<translation type="obsolete">Na &amp;dole:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="309"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="308"/>
<source>&amp;Automatic Text Frames</source>
<translation>A&amp;utomatyczne ramki tekstowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="318"/>
<source>&amp;Gap:</source>
<translation>Odstęp &amp;między łamami:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="310"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>Łam&amp;y:</translation>
</message>
20841,7 → 20925,7
<translation type="obsolete">W&amp;ewnątrz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="234"/>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation>Or&amp;ientacja:</translation>
</message>
20850,7 → 20934,7
<translation type="obsolete">Pierwszy &amp;numer strony:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="299"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="298"/>
<source>&amp;Default Unit:</source>
<translation>&amp;Jednostka:</translation>
</message>
20867,17 → 20951,17
<translation type="obsolete">Otwórz poprzedni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="129"/>
<source>Do not show this dialog again</source>
<translation>Nie wyświetlaj więcej tego okna dialogowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="147"/>
<source>Initial number of pages of the document</source>
<translation>Początkowa ilość stron dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="293"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="292"/>
<source>N&amp;umber of Pages:</source>
<translation>&amp;Ilość stron:</translation>
</message>
20906,23 → 20990,22
<translation type="obsolete">Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="378"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="366"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="110"/>
<source>&amp;New Document</source>
<translation>&amp;Nowy dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="115"/>
<source>Open &amp;Existing Document</source>
<translation>Otwórz &amp;istniejący dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="119"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="118"/>
<source>Open Recent &amp;Document</source>
<translation>Otwórz &amp;poprzedni dokument</translation>
</message>
20935,22 → 21018,22
<translation type="obsolete">Układ strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="258"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="257"/>
<source>First Page is:</source>
<translation>Położenie pierwszej strony:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="330"/>
<source>Show Document Settings After Creation</source>
<translation>Wyświetl ustawienia dokumentu po jego utworzeniu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="183"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="182"/>
<source>Document Layout</source>
<translation>Układ dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="113"/>
<source>New &amp;from Template</source>
<translation>Nowy z &amp;szablonu</translation>
</message>
21078,122 → 21161,138
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="982"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Węzły</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="924"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="996"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="998"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Przesuń węzły</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="925"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="999"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Przesuń punkty kontrolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1000"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Dodaj węzły</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1001"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Usuń węzły</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="930"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1004"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Wyzeruj punkty kontrolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="931"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1005"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Wyzeruj ten punkt kontrolny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="985"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>Współrzędne &amp;bezwzględne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="288"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="994"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="293"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="995"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="988"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>Wsp. &amp;X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="989"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>Wsp. &amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="990"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Edytuj linię &amp;konturu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="991"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>&amp;Wyzeruj kontur obiektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="923"/>
<source>&amp;End Editing</source>
<translation>&amp;Zakończ edycję</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Zakończ edycję</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="928"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1002"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Przesuń punkty kontrolne niezależnie od siebie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1003"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Przesuń punkty kontrolne symetrycznie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="932"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Otwiera wielokąt lub przecina krzywą Beziera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="933"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1007"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Zamknij tę krzywą Beziera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="934"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1008"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Odwróć ścieżkę w poziomie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="935"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1009"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Odwróć ścieżkę w pionie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="937"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1011"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Przemieszczenie w poziomie w lewo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1012"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Przemieszczenie w pionie do góry</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1013"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Przemieszczenie w pionie na dół</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="940"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1014"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Obraca ścieżkę odwrotnie do ruchu wskazówek zegara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="941"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1015"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Obraca ścieżkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara</translation>
</message>
21202,12 → 21301,12
<translation type="obsolete">Zmniejsz rozmiar ścieżki o 10%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="943"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1017"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Zwiększ rozmiar ścieżki o 10%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="946"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1020"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Kąt obrotu</translation>
</message>
21216,84 → 21315,84
<translation type="obsolete">% powiększenia lub pomniejszenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="949"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1023"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Włącz tryb edycji linii konturu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="950"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1024"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Wyzeruj linię konturu do oryginalnego kształtu ramki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="936"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1010"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Przemieszczenie w poziomie w prawo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="983"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="953"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1027"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
<translation>Jeśli zakreślisz tę opcję, zostaną użyte współrzędne odnoszące się do strony, w innym przypadku współrzędne odnoszą się do obiektu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="942"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1016"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Zmniejsz rozmiar krzywej o pokazaną wartość w %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="944"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1018"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Zmniejsz rozmiar krzywej o pokazaną wartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="945"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1019"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Zwiększ rozmiar krzywej o pokazaną wartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="947"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1021"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>% do którego należy powiększyć lub pomniejszyć</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="948"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1022"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Wartość, do której należy powiększyć lub pomniejszyć</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="992"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation>Zrównaj kontur ze ściężką odcięcia obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="951"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1025"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Wyzeruj linię konturu do ścieżki odcięcia obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="241"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="986"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>do obszaru roboczego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="987"/>
<source>to Page</source>
<translation>do strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="993"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation>Zrównaj figurę ze ściężką odcięcia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="952"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1026"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Zrównaj figurę ze ściężką odcięcia obrazka</translation>
</message>
21522,12 → 21621,12
<context>
<name>OODPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="426"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="420"/>
<source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
<translation>Ten dokument nie wydaje się być plikiem OpenOffice Draw.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="657"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="644"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupa%1</translation>
</message>
21535,7 → 21634,7
<context>
<name>OODrawImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="91"/>
<source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
<translation>Importuj &amp;OpenOffice.org Draw...</translation>
</message>
21548,34 → 21647,46
<translation type="obsolete">Importuje większość plików OpenOffice Draw do aktualnego dokumentu, zamieniając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="109"/>
<source>Imports OpenOffice.org Draw Files</source>
<translation>Importuje pliki OpenOffice.org Draw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="110"/>
<source>Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importuje większość plików OpenOffice.org Draw do aktualnego dokumentu, zamieniając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="124"/>
<source>OpenDocument 1.0 Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation>OpenDocument 1.0 Draw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="94"/>
<source>OpenDocument 1.0 Draw (*.odg *.ODG)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="137"/>
<source>OpenOffice.org 1.x Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation>OpenOffice.org 1.x Draw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="97"/>
<source>OpenOffice.org 1.x Draw (*.sxd *.SXD)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="210"/>
<source>This file contains some unsupported features</source>
<translation>Ten plik zawiera nieobsługiwane elementy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="208"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation>Nie udało się zaimportować pliku</translation>
</message>
21969,43 → 22080,43
<name>OutlinePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="395"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1382"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1394"/>
<source>Element</source>
<translation>Element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="509"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="514"/>
<source>Active</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="517"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="522"/>
<source>Visible</source>
<translation type="unfinished">Widoczny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="525"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="530"/>
<source>Printing</source>
<translation type="unfinished">Drukowanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="533"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="538"/>
<source>Locked</source>
<translation type="unfinished">Zabezpieczona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="618"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="626"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation>Nazwa &quot;%1&quot; już istnieje.&lt;br/&gt;Proszę wybrać inną.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1054"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1066"/>
<source>Inline Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1128"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1224"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1140"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1236"/>
<source>Layer: &quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
22014,17 → 22125,17
<translation type="obsolete">Grupuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1195"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1207"/>
<source>Page </source>
<translation>Strona </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1289"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1301"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Wolne obiekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1381"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1393"/>
<source>Outline</source>
<translation>Struktura</translation>
</message>
22035,7 → 22146,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="386"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1395"/>
<source>Filter:</source>
<translation>Filtr:</translation>
</message>
22224,32 → 22335,32
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2878"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2884"/>
<source>Page:</source>
<translation>Strona:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2888"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2894"/>
<source>Date:</source>
<translation>Data:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11050"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11099"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Nie udało się wczytać obrazka: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11055"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11104"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Nie udało się zapisać obrazka: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11060"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11109"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Nie udało się wczytać maski obrazka: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11065"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11114"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Za mało pamięci by przetworzyć obrazek</translation>
</message>
22258,7 → 22369,7
<translation type="obsolete">Nastąpił błąd zapisu, proszę sprawdzić ilość miejsca dostępnego na dysku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11045"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11094"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation>Nastąpił błąd zapisu, proszę sprawdzić ilość miejsca dostępnego na dysku</translation>
</message>
22353,8 → 22464,8
<translation>Podgląd wydruku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="594"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="598"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="711"/>
<source>All</source>
<translation>Wszystkie</translation>
</message>
22365,32 → 22476,32
generowania podglądu. Dotyczy to tylko czcionek Type 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="363"/>
<source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
<translation>Wyświetla przezroczystość i przezroczyste obiekty zawarte w dokumencie. Wymaga Ghostscriptu w wersji 7.07 lub późniejszej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="360"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="364"/>
<source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
<translation>Włącza podgląd z zastosowaniem symulacji generycznych barw CMYK zamiast kolorów RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="387"/>
<source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
<translation>Włącza/wyłącza podgląd barwy C (cyjan)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="384"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="388"/>
<source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
<translation>Włącza/wyłącza podgląd barwy M (madżenta)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="385"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="389"/>
<source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
<translation>Włącza/wyłącza podgląd barwy Y (żółty)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="386"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="390"/>
<source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
<translation>Włącza/wyłącza podgląd barwy K (czarny)</translation>
</message>
22413,32 → 22524,32
<translation>&amp;Wyświetlaj CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="239"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="243"/>
<source>&amp;C</source>
<translation>&amp;C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="244"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="248"/>
<source>&amp;M</source>
<translation>&amp;M</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="253"/>
<source>&amp;Y</source>
<translation>&amp;Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="254"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="258"/>
<source>&amp;K</source>
<translation>&amp;K</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="263"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="267"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="281"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="285"/>
<source>&amp;Under Color Removal</source>
<translation>Zastosuj &amp;UCR (usuwanie koloru neutralnego)</translation>
</message>
22487,32 → 22598,32
<translation>Nazwa wyciągu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="166"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="170"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Cyjan (C)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="177"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Madżenta (M)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="180"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="184"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Żółty (Y)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="191"/>
<source>Black</source>
<translation>Czarny (K)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="302"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="306"/>
<source>Scaling:</source>
<translation>Rozmiar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="334"/>
<source>Print...</source>
<translation>Drukuj...</translation>
</message>
22525,7 → 22636,7
<translation type="obsolete">Umożliwia ładniejszy widok fontów TrueType i OpenType, plików EPS, PDF oraz grafik wektorowych w oknie podglądu kosztem nieznacznego spowolnienia generowania podglądu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="365"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation>UCR jest to sposób zamiany niektórych odcieni szarości, które
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) na czarny.
22536,17 → 22647,17
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia tuszami CMY.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="362"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="366"/>
<source>Resize the scale of the page.</source>
<translation>Zmienia skalę strony.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="327"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="331"/>
<source>Close</source>
<translation>Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="1329"/>
<source>File</source>
<translation>Plik</translation>
</message>
22560,22 → 22671,22
<translation>Włącz wy&amp;gładzanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="314"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="318"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Dopasuj do szerokości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="319"/>
<source>Fit to Height</source>
<translation>Dopasuj do wysokości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="316"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="320"/>
<source>Fit to Page</source>
<translation>Dopasuj do strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="358"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="362"/>
<source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation>Umożliwia ładniejszy widok fontów Type 1, TrueType i OpenType, plików EPS, PDF oraz grafik wektorowych w oknie podglądu kosztem nieznacznego spowolnienia generowania podglądu</translation>
</message>
22589,12 → 22700,12
<translation type="obsolete">Ustawienia druku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="269"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="273"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation>Odwróć strony w poziomie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="272"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="276"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation>Odwróć strony w pionie</translation>
</message>
22603,12 → 22714,12
<translation type="obsolete">Przycinaj do marginesów strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="278"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="282"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation>Drukuj w odcieniach szarości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="288"/>
<source>Convert Spot Colors</source>
<translation>Zamień kolory dodatkowe</translation>
</message>
22617,7 → 22728,7
<translation type="obsolete">Zastosuj profile ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="363"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="367"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation>Włącza konwersję kolorów dodatkowych na kolory kompozytowe. Jeśli nie planujesz druku kolorów dodatkowych w drukarni, najlepiej zostawić tę opcję włączoną.</translation>
</message>
22630,37 → 22741,37
<translation type="obsolete">Pozwala na osadzenie profili ICC w strumieniu danych do druku, jeśli włączone jest zarządzanie kolorami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="287"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="291"/>
<source>Apply Color Profiles</source>
<translation>Zastosuj profile kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="364"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="368"/>
<source>Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation>Pozwala na osadzenie profili kolorów w strumieniu danych do druku, jeśli włączone jest zarządzanie kolorami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="279"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation>Przycinaj do marginesów drukarki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="208"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="212"/>
<source>Display Ink Coverage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="220"/>
<source>Threshold:</source>
<translation>Próg:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="219"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="223"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="224"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="228"/>
<source>None</source>
<translation>Brak</translation>
</message>
22799,62 → 22910,62
<context>
<name>PageItem</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="546"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="537"/>
<source>Image</source>
<translation>Obrazek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="550"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="541"/>
<source>Text</source>
<translation>Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="554"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="545"/>
<source>Line</source>
<translation>Linia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="558"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="549"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Wielokąt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="553"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Linia łamana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="566"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="557"/>
<source>PathText</source>
<translation>Tekst na ścieżce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="570"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="561"/>
<source>Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="565"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished">Grupuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="578"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="569"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="573"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="586"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="577"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="590"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="581"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
22863,8 → 22974,8
<translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7221"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7222"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7240"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7241"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Kopia</translation>
</message>
22876,17 → 22987,17
<translation type="obsolete">Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
<source>Relates To</source>
<translation>Odnosi się do</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
<source>Is Parent Of</source>
<translation>Jest rodzicem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
<source>Is Child Of</source>
<translation>Jest dzieckiem</translation>
</message>
22975,7 → 23086,7
<translation>&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
<source>None</source>
<comment>relationship</comment>
<translation>Brak</translation>
23342,18 → 23453,18
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="141"/>
<source>Default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="161"/>
<source>3D Model</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="163"/>
<source>File:</source>
<translation type="unfinished">Plik: </translation>
</message>
23361,22 → 23472,22
<context>
<name>PageItem_PathText</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="407"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="406"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation>Akapitów: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="415"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="414"/>
<source>Lines: </source>
<translation>Wierszy: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="421"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="420"/>
<source>Words: </source>
<translation>Słów: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="429"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="428"/>
<source>Chars: </source>
<translation>Znaków: </translation>
</message>
23384,39 → 23495,39
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1610"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1621"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1626"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1634"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Bez stylu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5091"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5150"/>
<source>Linked Text</source>
<translation>Dowiązany tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5093"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5152"/>
<source>Text Frame</source>
<translation>Ramka tekstowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5097"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5156"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation>Akapitów: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5105"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5164"/>
<source>Lines: </source>
<translation>Wierszy: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5111"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5170"/>
<source>Words: </source>
<translation>Słów: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5119"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5178"/>
<source>Chars: </source>
<translation>Znaków: </translation>
</message>
23546,42 → 23657,42
<translation type="unfinished">Nowa strona wzorcowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="318"/>
<source>Name:</source>
<translation type="unfinished">Nazwa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="318"/>
<source>New MasterPage</source>
<translation type="unfinished">Nowa strona wzorcowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="318"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation type="unfinished">Nowa strona wzorcowa %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="384"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="383"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="469"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="468"/>
<source>Unable to Rename Master Page</source>
<translation type="unfinished">Niemożliwa zmiana nazwy strony wzorcowej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="469"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="468"/>
<source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
<translation type="unfinished">Niedozwolona zmiana nazwy strony wzorcowej Normal.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="473"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="472"/>
<source>Rename Master Page</source>
<translation type="unfinished">Zmień nazwę strony wzorcowej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="473"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="472"/>
<source>New Name:</source>
<translation type="unfinished">Nowa nazwa:</translation>
</message>
23602,42 → 23713,42
<context>
<name>PagePalette_Pages</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="104"/>
<source>This master page is used at least once in the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="108"/>
<source>Do you really want to delete this master page?</source>
<translation type="unfinished">Naprawdę usunąć tę stronę wzorcową?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="388"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="398"/>
<source>Arrange Pages</source>
<translation type="unfinished">Strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="389"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="399"/>
<source>Available Master Pages:</source>
<translation type="unfinished">Dostępne strony wzorcowe:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="390"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="400"/>
<source>Document Pages:</source>
<translation type="unfinished">Strony dokumentu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="392"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="402"/>
<source>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="393"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="403"/>
<source>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="394"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="404"/>
<source>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</source>
<translation type="unfinished">Przeciągnij strony lub strony wzorcowe nad kosz na śmieci, aby je usunąć</translation>
</message>
23806,7 → 23917,7
<name>PaintManagerBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="14"/>
<source>Manage Paints</source>
<source>Manage Colors and Fills</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
24100,7 → 24211,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="578"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1847"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1842"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Nazwa:</translation>
</message>
24115,7 → 24226,7
<translation type="unfinished">Wczytywanie deseni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1847"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1842"/>
<source>Choose a Name</source>
<translation type="unfinished">Wybierz nazwę</translation>
</message>
24798,7 → 24909,7
<translation type="unfinished">Analiza pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="454"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24884,17 → 24995,17
<translation type="unfinished">Analiza pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="375"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="374"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="407"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="406"/>
<source>Open PDF-File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="407"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="406"/>
<source>Password</source>
<translation type="unfinished">Hasło</translation>
</message>
29109,13 → 29220,13
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="103"/>
<source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
<translation type="unfinished">Katalogi zawierające fonty można dodawać w menu Plik&gt;Konfiguracja tylko wtedy, kiedy nie jest otwarty żaden dokument. Zamknij wszystkie dokumenty, następnie otwórz w menu Plik&gt;Konfiguracja&gt;Fonty, aby zmienić ścieżki przeszukiwania fontów.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="294"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="318"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="332"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="unfinished">Wybierz katalog</translation>
</message>
29916,7 → 30027,7
<translation type="unfinished">Wpisz nazwę zestawu skrótów:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_keyboardshortcuts.cpp" line="526"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_keyboardshortcuts.cpp" line="546"/>
<source>The %1 key sequence is already in use by &quot;%2&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
30578,8 → 30689,8
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="374"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1332"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1340"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1338"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
30589,188 → 30700,188
<translation type="unfinished">Brak skryptu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="545"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="543"/>
<source>InfoString</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="577"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1002"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1000"/>
<source>No Effect</source>
<translation type="unfinished">Brak efektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="578"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1003"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="576"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1001"/>
<source>Blinds</source>
<translation type="unfinished">Żaluzje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="577"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1002"/>
<source>Box</source>
<translation type="unfinished">Ramka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="578"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1003"/>
<source>Dissolve</source>
<translation type="unfinished">Rozpuszczanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1004"/>
<source>Glitter</source>
<translation type="unfinished">Szachownica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1007"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1005"/>
<source>Split</source>
<translation type="unfinished">Dzielenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="583"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1006"/>
<source>Wipe</source>
<translation type="unfinished">Zacieranie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="586"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="584"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1009"/>
<source>Push</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="587"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1012"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1010"/>
<source>Cover</source>
<translation type="unfinished">Przykrywanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="588"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1013"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="586"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1011"/>
<source>Uncover</source>
<translation type="unfinished">Odkrywanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="587"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1012"/>
<source>Fade</source>
<translation type="unfinished">Zanikanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="637"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="635"/>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document.</source>
<translation type="unfinished">Osadza fonty w pliku PDF. Osadzanie fontów pozwala na zachowanie układu graficznego i wyglądu dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="638"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="636"/>
<source>Enables presentation effects when using Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode.</source>
<translation type="unfinished">Włącza efekty prezentacyjne w programie Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; i innych przeglądarkach PDF wspierających wyświetlanie w trybie pełnoekranowym.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="639"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="637"/>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation type="unfinished">Wyświetl podgląd każdej strony wymienionej powyżej.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="640"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="638"/>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition.</source>
<translation type="unfinished">Czas, przez jaki strona będzie pokazywana, zanim włączy się efekt prezentacyjny dla wybranej strony. Wartość 0 wyłączy automatyczne przełączanie stron.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="641"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="639"/>
<source>Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
<translation type="unfinished">Czas trwania efektu. Krótszy czazs przyspieszy efekt, dłuższy czas spowolni go.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="642"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="640"/>
<source>Type of the display effect.</source>
<translation type="unfinished">Typ efektu prezentacyjnego.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="643"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="641"/>
<source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
<translation type="unfinished">Kierunek przemieszczania się linii dla efektu dzielenia i żaluzji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="644"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="642"/>
<source>Starting position for the box and split effects.</source>
<translation type="unfinished">Wybierz pozycję początkową dla efektu ramki i dzielenia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="645"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="643"/>
<source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
<translation type="unfinished">Wybierz kierunek efektu szachownicy lub zacierania.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="644"/>
<source>Apply the selected effect to all pages.</source>
<translation type="unfinished">Zastosuj wybrany efekt do wszystkich stron.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="647"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="645"/>
<source>Convert all glyphs in the document to outlines.</source>
<translation type="unfinished">Zamień wszystkie glify w dokumencie na krzywe.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="646"/>
<source>Show the document in single page mode</source>
<translation type="unfinished">Wyświetlaj dokument w trybie jednostronicowym</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="649"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="647"/>
<source>Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="650"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="648"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="651"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="649"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="650"/>
<source>Use the viewer&apos;s defaults or the user&apos;s preferences if set differently from the viewer defaults</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="653"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="651"/>
<source>Enables viewing the document in full screen</source>
<translation type="unfinished">Włącza wyświetlanie dokumentu w trybie pełnoekranowym</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="652"/>
<source>Display the bookmarks upon opening</source>
<translation type="unfinished">Wyświetlaj zakładki podczas otwierania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="653"/>
<source>Display the page thumbnails upon opening</source>
<translation type="unfinished">Wyświetlaj miniatury stron podcza otwierania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="654"/>
<source>Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="657"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="655"/>
<source>Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="658"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="656"/>
<source>Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="659"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="657"/>
<source>Fit the document page or pages to the available space in the viewer window.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
34337,67 → 34448,67
<context>
<name>PropertiesPalette_Group</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="619"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="618"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Edycja...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="620"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="619"/>
<source>Shape</source>
<translation type="unfinished">Figura geometryczna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="622"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="621"/>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation type="unfinished">&amp;Opływanie ramki tekstowej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="623"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="622"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished">Wyłączone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="624"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="623"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished">Zastosuj &amp;kontur ramki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="625"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="624"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation type="unfinished">Zastosuj ramkę o&amp;graniczającą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="626"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="625"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation type="unfinished">Z&amp;astosuj kontur obiektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="627"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="626"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation type="unfinished">Zastosuj ścieżkę odcięcia obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="629"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="628"/>
<source>Disable text flow from lower frames around object</source>
<translation type="unfinished">Wyłącz opływanie obiektu tekstem z położonych niżej ramek tekstowych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="630"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="629"/>
<source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="631"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="630"/>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="631"/>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="633"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="632"/>
<source>Use the clipping path of the image</source>
<translation type="unfinished">Użyj ścieżki odcięcia obrazka</translation>
</message>
35347,40 → 35458,35
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="678"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="679"/>
<source>First Line Offset</source>
<translation type="unfinished">Przesunięcie pierwszego wiersza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="681"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="682"/>
<source>Orphans and Widows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="81"/>
<source>Drop Cap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Columns &amp; Text Distances</source>
<translation type="obsolete">Łamy i odstępy tekstowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="88"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="680"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="681"/>
<source>Optical Margins</source>
<translation type="unfinished">Optyczne marginesy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="677"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="678"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation type="unfinished">Zaawansowane ustawienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="682"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="683"/>
<source>Path Text Properties</source>
<translation type="unfinished">Właściwości ścieżki tekstowej</translation>
</message>
35404,78 → 35510,83
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="676"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="677"/>
<source>Color &amp;&amp; Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="81"/>
<source>Paragraph Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="679"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="680"/>
<source>Columns &amp;&amp; Text Distances</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="674"/>
<source>Paragraph St&amp;yle:</source>
<translation type="unfinished">Styl &amp;akapitu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="675"/>
<source>Character St&amp;yle:</source>
<translation type="unfinished">Styl z&amp;naków:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="686"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="687"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation type="unfinished">Stała interlinia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="687"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="688"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation type="unfinished">Automatyczna interlinia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="688"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="689"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished">Wyrównaj do linii pisma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="691"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="692"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished">pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="705"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="706"/>
<source>Font Size</source>
<translation type="unfinished">Stopień pisma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="708"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation type="unfinished">Interlinia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="708"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="709"/>
<source>Select the line spacing mode.</source>
<translation type="unfinished">Wybierz tryb interlinii.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="709"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="710"/>
<source>Paragraph style of currently selected text or paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="710"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="711"/>
<source>Character style of currently selected text or paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="711"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="712"/>
<source>Remove Direct Paragraph Formatting</source>
<translation type="unfinished">Usuń bezpośrednie formatowanie akapitu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="712"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="713"/>
<source>Remove Direct Character Formatting</source>
<translation type="unfinished">Usuń bezpośrednie formatowanie znaków</translation>
</message>
36311,6 → 36422,199
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_ParEffect</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="553"/>
<source>Lines</source>
<translation type="unfinished">Linie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="554"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.h" line="99"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="unfinished">Inicjały opuszczone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="555"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.h" line="100"/>
<source>Bulleted List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="556"/>
<source>Bullet Char(s)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="557"/>
<source>Enhanced char table to choose bullet chars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="558"/>
<source>Char Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="559"/>
<source>Numbered List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="560"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">Poziom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="561"/>
<source>Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="562"/>
<source>Format</source>
<translation type="unfinished">Format</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="563"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished">Początek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="564"/>
<source>Prefix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="565"/>
<source>Suffix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="566"/>
<source>Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="567"/>
<source>Auto-Indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="568"/>
<source>Char Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="569"/>
<source>Choose chracter style or leave blank for use default paragraph style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.h" line="98"/>
<source>No Paragraph Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.h" line="101"/>
<source>Numerated List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_ParEffectBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="20"/>
<source>Effect Parameters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="26"/>
<source>Char Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="41"/>
<source>AutoIndent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="61"/>
<source>Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="86"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="unfinished">Inicjały opuszczone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="92"/>
<source>Number of lines used by the drop cap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="95"/>
<source>Lines</source>
<translation type="unfinished">Linie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="125"/>
<source>Numbered List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="133"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">Poziom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="163"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished">Początek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="184"/>
<source>Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="211"/>
<source>Format</source>
<translation type="unfinished">Format</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="235"/>
<source>Prefix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="261"/>
<source>Suffix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="282"/>
<source>Bulleted List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="307"/>
<source>Bullet Char(s)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="323"/>
<source>Char Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_PathText</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pathtext.cpp" line="218"/>
36428,6 → 36732,19
</message>
</context>
<context>
<name>PubPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1462"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importowanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1465"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Analiza pliku:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PythonConsole</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/pconsole.ui" line="93"/>
37175,7 → 37492,7
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="66"/>
<source>Spell check (Aspell)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
37194,23 → 37511,24
<translation type="obsolete">Podręcznik wtyczki skryptowej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="136"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="122"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
37245,11 → 37563,11
<translation type="obsolete">Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1253"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1068"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1185"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1780"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1191"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1786"/>
<source>Background</source>
<translation>Tło</translation>
</message>
37482,12 → 37800,12
<translation type="obsolete">Importuj &amp;SVG...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/gtaction.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/gtaction.cpp" line="95"/>
<source>Importing text</source>
<translation>Importuję tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/scgtplugin.cpp" line="68"/>
<location filename="../../../scribus/util_formats.cpp" line="217"/>
37525,7 → 37843,7
<translation>nagłówek_CSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/htmlim/htmlreader.cpp" line="663"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/htmlim/htmlreader.cpp" line="667"/>
<source>
External Links
</source>
37534,7 → 37852,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="335"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="340"/>
<source>Font %1 is broken, discarding it</source>
<translation>Font %1 jest wadliwy i zostaje wyłączony</translation>
</message>
38424,7 → 38742,7
<translation type="obsolete">Font %1 (wykryty za pomocą fontconfiga) zawiera błędy i zostaje wyłączony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="712"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="717"/>
<source>Scribus Development Version</source>
<translation>Scribus Development Version</translation>
</message>
38543,8 → 38861,8
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1921"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2171"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1899"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2148"/>
<source>Document Template: </source>
<translation>Szablon dokumentu:</translation>
</message>
38927,8 → 39245,8
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="398"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="403"/>
<source>Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3)</source>
<translation>Font %1 zawiera wadliwy glif %2 (kod znaku %3)</translation>
</message>
38939,27 → 39257,27
<translation>Font %1 nie daje się wczytać i nie zostanie osadzony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="347"/>
<source>Failed to load font %1 - font type unknown</source>
<translation>Nie udało się wczytać fontu %1 - nieznany typ fontu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="546"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="551"/>
<source>Font %1 loaded from %2(%3)</source>
<translation>Font %1 został wczytany z %2(%3)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="567"/>
<source>Font %1(%2) is duplicate of %3</source>
<translation>Font %1(%2) jest duplikatem fontu %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="679"/>
<source>Loading font %1 (found using fontconfig)</source>
<translation>Wczytywanie fontu %1 (znalezionego za pomocą fontconfigu)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="679"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="684"/>
<source>Failed to load a font - freetype2 couldn&apos;t find the font file</source>
<translation>Nie udało się wczytać fontu - freetype2 nie znalazł pliku zawierającego font</translation>
</message>
39068,9 → 39386,9
<translation>strona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3172"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2142"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="5583"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3173"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2139"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="5687"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopia %1</translation>
</message>
39143,12 → 39461,12
<translation>Eksport do SVG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="104"/>
<source>SVG Import</source>
<translation>Import SVG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="102"/>
<source>OpenOffice.org Draw Importer</source>
<translation>Importer OpenOffice.org Draw</translation>
</message>
39157,32 → 39475,32
<translation type="obsolete">Scribus zakończył działanie z powodu następującego błędu: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="326"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="331"/>
<source>Creating Font Cache</source>
<translation>Tworzenie pamięci podręcznej z fontami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="357"/>
<source>New Font found, checking...</source>
<translation>Znaleziono nowy font, sprawdzanie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="389"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="394"/>
<source>Modified Font found, checking...</source>
<translation>Znaleziono zmieniony font, sprawdzanie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="775"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="780"/>
<source>Reading Font Cache</source>
<translation>Wczytywanie pamięci podręcznej z fontami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="822"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="827"/>
<source>Writing updated Font Cache</source>
<translation>Zapisywanie zaktualizowanej pamieci podręcznej z fontami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="839"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="844"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>Szukanie fontów</translation>
</message>
39191,7 → 39509,7
<translation type="obsolete">Używasz rozwojowej wersji Scribusa z serii 1.3.x. Dokument, nad którym pracujesz, utworzony został w wersji 1.2.3 Scribusa lub w wersji niższej. Zapisanie tego pliku spowoduje, że nie będziesz mógł go otworzyć w Scribusie 1.2.3, chyba że użyjesz opcji Plik&gt;Zapisz jako. Czy na pewno chcesz kontynuować?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4589"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4599"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation>Zmiany w twoim dokumencie nie zostały jeszcze zapisane, a mają być cofnięte. Czy chcesz kontynuować? </translation>
</message>
39227,13 → 39545,13
<translation>Drukowanie pliku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="713"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="718"/>
<source>You are running a development version of Scribus 1.5.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under 1.5.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and further edit the newly named file and the original will be untouched. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3837"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
39257,7 → 39575,7
<translation>Generator kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="172"/>
<source>OpenOffice.org Draw (*.sxd *.odg);;All Files (*)</source>
<translation>OpenOffice.org Draw (*.sxd *.odg);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
39420,7 → 39738,7
<translation>Islandzki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="65"/>
<source>Scribus 1.2.x Support</source>
<translation>Wsparcie dla Scribusa 1.2.x</translation>
</message>
39708,7 → 40026,7
<translation>Chiński (trad.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="68"/>
<source>Scribus 1.3.0-&gt;1.3.3.x Support</source>
<translation>Wsparcie dla Scribusa 1.3.0-&gt;1.3.3</translation>
</message>
39747,7 → 40065,7
<translation>Profil wyjściowy nie jest wspierany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="84"/>
<source>WMF Import</source>
<translation>Import WMF</translation>
</message>
39758,7 → 40076,7
<translation>Nowa warstwa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="71"/>
<source>Adobe Illustrator Importer</source>
<translation>Importer plików Adobe Illustatora</translation>
</message>
39914,13 → 40232,13
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="77"/>
<source>Highlighter error: Invalid index returned by Qt&apos;s QString.indexOf(). This is a incompatibility between different Qt versions and it can only be fixed by recompiling Scribus with the same Qt version that is running on this system. Syntax highlighting is disabled now, but render frames should continue to work without problems.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="431"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="435"/>
<location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="384"/>
<source>Error</source>
<translation>Błąd</translation>
39943,19 → 40261,19
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="54"/>
<source>Cannot have an empty paragraph style name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="74"/>
<source>hasdropcap has to be 0 or 1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="131"/>
<source>Cannot have an empty char style name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
40002,7 → 40320,7
<translation>Dzlelenie ścieżki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="66"/>
<source>Xfig Importer</source>
<translation>Importer plików Xfig</translation>
</message>
40012,7 → 40330,7
<translation>Plik Xfig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="432"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="436"/>
<source>Parsing the configfile %1 failed! Depending on the type of the error render frames might not work correctly!
%2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
40066,7 → 40384,7
<translation>Sanskryt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scimgdataloader_ps.cpp" line="507"/>
<location filename="../../../scribus/scimgdataloader_ps.cpp" line="508"/>
<source>The Font(s):
%1 are not embedded or available for Scribus.
They might be replaced by &quot;Courier&quot;, depending how your Ghostscript is configured.
40084,7 → 40402,7
<translation>Drukowanie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="72"/>
<source>Scribus 1.3.4+ Support</source>
<translation>Wsparcie dla Scribusa 1.3.4</translation>
</message>
40139,7 → 40457,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="109"/>
<source>Opening the configfile %1 failed! %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
40154,7 → 40472,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="66"/>
<source>Cvg Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
40169,17 → 40487,17
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="66"/>
<source>Pict Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/uniconvertor/uniconvplugin.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/uniconvertor/uniconvplugin.cpp" line="77"/>
<source>Uniconvertor Import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="66"/>
<source>WPG Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
40225,7 → 40543,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="80"/>
<source>Scribus 1.5.0+ Support</source>
<translation type="unfinished">Wsparcie dla Scribusa 1.3.4 {1.5.0+?}</translation>
</message>
40235,7 → 40553,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="66"/>
<source>Sml Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
40250,7 → 40568,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="80"/>
<source>PDF Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
40581,20 → 40899,25
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="75"/>
<source>Idml Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="60"/>
<source>Hunspell Plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17932"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18438"/>
<source>Unaceptable settings for note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="66"/>
<source>PUB Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
40780,19 → 41103,19
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="70"/>
<source>Name &quot;%1&quot; is not allowed.
Please choose another.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="82"/>
<source>Name &quot;%1&quot; already exists.
Do you want to replace the current contents?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="92"/>
<source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
<translation type="unfinished">Nazwa &quot;%1&quot; nie jest jednoznaczna.
41135,47 → 41458,47
<context>
<name>RulerMover</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="86"/>
<source>Reset Rulers</source>
<translation>Wyzeruj linijki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="93"/>
<source>Move on current Page</source>
<translation>Przesuń na aktualną stronę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="94"/>
<source>Origin at Top Left</source>
<translation>Początek w górnym lewym rogu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="95"/>
<source>Origin at Top Right</source>
<translation>Początek w górnym prawym rogu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="96"/>
<source>Origin at Bottom Left</source>
<translation>Początek w dolnym lewym rogu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="97"/>
<source>Origin at Bottom Right</source>
<translation>Początek w dolnym prawym rogu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="98"/>
<source>Origin at Center</source>
<translation>Początek w środku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="99"/>
<source>Origin at Top Center</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="100"/>
<source>Origin at Bottom Center</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
41811,39 → 42134,39
<context>
<name>SMCharacterStyle</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1833"/>
<source>Character Styles</source>
<translation>Style znaków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1928"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1823"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2208"/>
<source>Properties</source>
<translation>Właściwości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1558"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1838"/>
<source>Character Style</source>
<translation>Styl znaków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1700"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1980"/>
<source>New Style</source>
<translation>Nowy styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1722"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2002"/>
<source>Clone of %1</source>
<translation>Klon %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1746"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2026"/>
<source>%1 (%2)</source>
<comment>This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2)</comment>
<translation>%1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2420"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2700"/>
<source>Setting that style as parent would create an infinite loop.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
42032,26 → 42355,26
<context>
<name>SMPStyleWidget</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="34"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="180"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="369"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="37"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="559"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation>Stała interlinia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="35"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="125"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="370"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="38"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="285"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="560"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation>Automatyczna interlinia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="126"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="371"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="286"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="561"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation>Wyrównaj do linii pisma</translation>
</message>
42064,89 → 42387,187
<translation type="obsolete">%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="259"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="629"/>
<source>&amp;Lines:</source>
<translation>Wi&amp;erszy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="292"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="139"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="270"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="177"/>
<source>Distance from Text:</source>
<translation>Odstęp od tekstu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="98"/>
<source>Parent Style</source>
<translation>Styl nadrzędny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="159"/>
<source>Distances and Alignment</source>
<translation>Odstępy i wyrównanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="245"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="615"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="162"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation>Inicjały opuszczone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="327"/>
<source>Character Style for Drop Cap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="350"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="905"/>
<source>Orphans and Widows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="129"/>
<source>Ensure that first lines of a paragraph won&apos;t end up separated from the rest (known as widow/orphan control)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="941"/>
<source>Don&apos;t separate first</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="928"/>
<source> lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="376"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="239"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="161"/>
<source>Paragraph Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="247"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="176"/>
<source>Character Style for Effect:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="303"/>
<source>AutoIndent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="178"/>
<source>Use Parent`s Values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="163"/>
<source>Bullets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="166"/>
<source>Bullet Char/String</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="404"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="167"/>
<source>Char Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="438"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="164"/>
<source>Numeration</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="452"/>
<source>Set:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="469"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="169"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">Poziom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="492"/>
<source>Create New Set:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="506"/>
<source>Nums Format</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="526"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="172"/>
<source>Start with</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="543"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="170"/>
<source>Prefix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="553"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="171"/>
<source>Suffix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="567"/>
<source>Restart</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="590"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="173"/>
<source>Restart after other format</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="597"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="174"/>
<source>Restart after higher level</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="921"/>
<source>Don&apos;t separate last</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="393"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="948"/>
<source>Do not split paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="955"/>
<source>Keep with next paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="658"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="991"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="188"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation>Tabulatory i wcięcie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="189"/>
<source>Properties</source>
<translation>Właściwości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="190"/>
<source>Character Style</source>
<translation>Styl znaków</translation>
</message>
42199,7 → 42620,7
<translation type="obsolete">Przesunięcie inicjału opuszczonego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="115"/>
<source>Alignment</source>
<translation>Wyrównanie</translation>
</message>
42220,111 → 42641,155
<translation type="obsolete">Tabulatory</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="99"/>
<source>Line Spacing Mode</source>
<translation>Tryb interlinii</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="100"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Interlinia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="101"/>
<source>Space Above</source>
<translation>Odstęp powyżej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="102"/>
<source>Space Below</source>
<translation>Odstęp poniżej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="110"/>
<source>Drop Cap Lines</source>
<translation>Wysokość inicjału opuszczonego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="95"/>
<source>Drop Cap Offset</source>
<translation>Przesunięcie inicjału opuszczonego</translation>
<translation type="obsolete">Przesunięcie inicjału opuszczonego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="111"/>
<source>Enhanced Char Table for inserting customs chars as bullets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="112"/>
<source>Paragraph Effects Chars Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="113"/>
<source>Hang Paragraph Effect before paragraph indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="114"/>
<source>Choose chracter style or leave blank for use default paragraph style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="116"/>
<source>First Line Indent</source>
<translation>Wcięcie pierwszego wiersza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="117"/>
<source>Left Indent</source>
<translation>Wcięcie z lewej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="118"/>
<source>Right Indent</source>
<translation>Wcięcie z prawej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="112"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="130"/>
<source>Ensure that last lines of a paragraph won&apos;t end up separated from the rest (known as widow/orphan control)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="133"/>
<source>If checked, ensures that the paragraph won&apos;t be split across multiple pages or columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="134"/>
<source>If checked, automatically moves the paragraph to the next column or page if the next paragraph isn&apos;t on the same page or column</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="165"/>
<source>Lines:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="168"/>
<source>Numbering Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="199"/>
<source>None</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="200"/>
<source>Both Sides</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Obie strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="159"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="201"/>
<source>Left Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Tylko lewa strona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="202"/>
<source>Right Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Tylko prawa strona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="305"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="257"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="258"/>
<source>Section</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="259"/>
<source>Story</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="260"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="261"/>
<source>Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="493"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="496"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="1150"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Bez stylu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="32"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="314"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="700"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="498"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="930"/>
<source>Based On:</source>
<translation>Bazuje na:</translation>
</message>
42332,10 → 42797,10
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="529"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="570"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="789"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="830"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="841"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="865"/>
<source>TextLabel</source>
<translation>Etykieta Tekstowa</translation>
</message>
42344,12 → 42809,12
<translation type="obsolete">Status inicjału opuszczonego stylu nadrzędnego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="708"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="1041"/>
<source>Ch&amp;aracter Style</source>
<translation>Styl &amp;znaków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="463"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="723"/>
<source>None</source>
<translation>Brak</translation>
</message>
42378,24 → 42843,24
<translation type="obsolete">Włącz layout z optycznymi marginesami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="122"/>
<source>Maximum white space compression allowed.
Expressed as a percentage of the current white space value.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="124"/>
<source>Maximum compression of glyphs</source>
<translation>Maksymalna kompresja glifów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="126"/>
<source>Maximum extension of glyphs</source>
<translation>Maks. rozciągnięcie glifów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="436"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="696"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="198"/>
<source>Optical Margins</source>
<translation>Optyczne marginesy</translation>
</message>
42416,63 → 42881,62
<translation type="obsolete">Zaawansowane ustawienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="318"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="502"/>
<source>A default style cannot be assigned a parent style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="193"/>
<source>Min. Space Width:</source>
<translation>Min. szerokość odstępu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="454"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="714"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="205"/>
<source>Use Parent Value</source>
<translation>Zastosuj wartość stylu nadrzędnego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="447"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="204"/>
<source>Reset to Default</source>
<translation>Wyzeruj do domyślnego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="512"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="772"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="192"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation>Zaawansowane ustawienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="194"/>
<source>Glyph Extension</source>
<translation>Rozciągnięcie glifów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="195"/>
<source>Min:</source>
<comment>Glyph Extension</comment>
<translation>Min.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="196"/>
<source>Max:</source>
<comment>Glyph Extension</comment>
<translation>Maks.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="473"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="733"/>
<source>Both Sides</source>
<translation>Obie strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="480"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="740"/>
<source>Left Only</source>
<translation>Tylko lewa strona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="487"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="747"/>
<source>Right Only</source>
<translation>Tylko prawa strona</translation>
</message>
42489,17 → 42953,17
<translation type="obsolete">Styl akapitu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="235"/>
<source>New Style</source>
<translation>Nowy styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="255"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="257"/>
<source>Clone of %1</source>
<translation>Klon %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="280"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="282"/>
<source>%1 (%2)</source>
<comment>This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2)</comment>
<translation>%1 (%2)</translation>
42510,7 → 42974,7
<translation>Styl akapitu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1773"/>
<source>Setting that style as parent would create an infinite loop.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
42750,12 → 43214,12
<context>
<name>SToolBAlign</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1393"/>
<source>Style of current paragraph</source>
<translation>Styl aktualnego akapitu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1365"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1366"/>
<source>Style Settings</source>
<translation>Ustawienia styli</translation>
</message>
42767,17 → 43231,17
<translation type="obsolete">Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1129"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1130"/>
<source>Color of text fill</source>
<translation>Kolor wypełnienia tekstu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1131"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Nasycenie koloru wypełnienia tekstu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1092"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1093"/>
<source>Fill Color Settings</source>
<translation>Ustawienia koloru wypełnienia</translation>
</message>
42789,17 → 43253,17
<translation type="obsolete">Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1202"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1203"/>
<source>Color of text stroke</source>
<translation>Kolor obrysu tekstu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1203"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1204"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation>Nasycenie koloru obrysu tekstu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1167"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1168"/>
<source>Stroke Color Settings</source>
<translation>Ustawienia koloru obrysu</translation>
</message>
42815,27 → 43279,27
<translation type="obsolete">%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1466"/>
<source>Font of selected text</source>
<translation>Krój pisma zaznaczonego tekstu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1467"/>
<source>Font Size</source>
<translation>Stopień pisma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1467"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1468"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Skalowanie szerokości znaków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1412"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1413"/>
<source>Font Settings</source>
<translation>Ustawienia fontów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1468"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1469"/>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation>Wysokość skalowania znaków</translation>
</message>
42847,7 → 43311,7
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1235"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1236"/>
<source>Character Settings</source>
<translation>Ustawienia znaków</translation>
</message>
42856,7 → 43320,7
<translation type="obsolete">Podcinanie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1277"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1278"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation>Manualne podcinanie</translation>
</message>
42917,17 → 43381,17
<context>
<name>SVGImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="96"/>
<source>Import &amp;SVG...</source>
<translation>Importuj &amp;SVG...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="110"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="111"/>
<source>Imports SVG Files</source>
<translation>Importuje pliki SVG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="112"/>
<source>Imports most SVG files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importuje większość plików SVG do aktualnego dokumentu, zamieniając dane wektorowe na obiekty Scribusa.</translation>
42949,7 → 43413,7
<context>
<name>SVGPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="1263"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="1258"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupa%1</translation>
</message>
44238,22 → 44702,22
<context>
<name>ScInputDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="79"/>
<source>Input Dialog</source>
<translation>Dialog wejściowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="80"/>
<source>InputDialog</source>
<translation>Dialog wejściowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="81"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="83"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Anuluj</translation>
</message>
44466,7 → 44930,8
<context>
<name>Scribus12Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="115"/>
<source>Scribus 1.2.x Document</source>
<translation>Dokument Scribusa 1.2.x</translation>
</message>
44475,18 → 44940,18
<translation type="obsolete">Tło</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1888"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="2424"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1887"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="2423"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopia %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="75"/>
<source>Scribus 1.2.x File Format Support</source>
<translation>Wsparcie dla plików Scribusa 1.2.x</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="76"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.2.x formatted files.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
44496,7 → 44961,7
<translation type="unfinished">Grupa%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1364"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1363"/>
<source>You have opened a file produced by Scribus 1.2.x.
If you save it in this version, it will no longer be readable by older Scribus versions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
44509,22 → 44974,23
<translation type="obsolete">Dokument Scribusa 1.3.4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3581"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3582"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopia %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="82"/>
<source>Scribus 1.3.4+ File Format Support</source>
<translation>Wsparcie dla plików Scribusa 1.3.4+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="83"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.3.4 and higher formatted files.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="100"/>
<source>Scribus 1.3.4+ Document</source>
<translation>Dokument Scribusa 1.3.4</translation>
</message>
44536,22 → 45002,23
<translation type="obsolete">Document Scribusa 1.3.0-&gt;1.3.3.2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2655"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2652"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopia %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="96"/>
<source>Scribus 1.3.0-&gt;1.3.3.7 Document</source>
<translation>Dokument Scribusa 1.3.0-&gt;1.3.3.7</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="78"/>
<source>Scribus 1.3.x File Format Support</source>
<translation>Wsparcie dla plików Scribusa 1.3.x</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="79"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.3.0-&gt;1.3.3.x formatted files.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
44569,22 → 45036,23
<translation type="obsolete">Wsparcie dla plików Scribusa 1.3.4+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="89"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="90"/>
<source>Scribus 1.5.0+ File Format Support</source>
<translation type="unfinished">Wsparcie dla plików Scribusa 1.3.4+ {1.5.0+?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="91"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.5.0 and higher formatted files.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="108"/>
<source>Scribus 1.5.0+ Document</source>
<translation type="unfinished">Dokument Scribusa 1.3.4 {1.5.0+?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="6211"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="6317"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
45284,17 → 45752,17
<context>
<name>ScribusCore</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="196"/>
<source>Initializing Plugins</source>
<translation>Inicjalizacja wtyczek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="182"/>
<source>Initializing Keyboard Shortcuts</source>
<translation>Inicjalizacja skrótów klawiaturowych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="184"/>
<source>Reading Preferences</source>
<translation>Wczytywanie ustawień</translation>
</message>
45349,40 → 45817,39
<translation type="obsolete">Normalny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="236"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="311"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="561"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="579"/>
<source>Background</source>
<translation>Tło</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11206"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Naprawdę usunąć cały tekst?</translation>
<translation type="obsolete">Naprawdę usunąć cały tekst?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11285"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11432"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>Nie można usunąć obiektu będącego w użyciu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11285"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11432"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>Obiekt %1 jest edytowany w Edytorze Artykułów. Operacja usunięcia zostaje anulowana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17574"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17612"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18076"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18114"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Bez stylu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17926"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18432"/>
<source>%1 note style has document as range and provide same numbering style as set %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
45391,22 → 45858,22
<translation type="obsolete">Podczas wczytywania profili ICC wystąpił błąd, zarządzanie kolorami zostanie wyłączone.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11944"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12092"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Niektóre obiekty są zabezpieczone.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11940"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12088"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Odbezpiecz wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11941"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12089"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation>&amp;Pomiń zabezpieczone obiekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1029"/>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation>Błąd podczas otwierania profili ICC, zarządzanie kolorami jest wyłączone.</translation>
</message>
45419,7 → 45886,7
Przesunięcie w pionie: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13515"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13663"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal gap: %2
Vertical gap: %3</source>
45428,8 → 45895,8
Odstęp w pionie: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16271"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1041"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16419"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Dopasuj kolory</translation>
</message>
45442,7 → 45909,7
<translation type="obsolete">Domyślny styl znaku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13487"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13635"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
45453,19 → 45920,24
Obrót: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8963"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9055"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation>usuń bezpośrednie formatowanie akapitu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9367"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9523"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation>usuń bezpośrednie formatowanie znaków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14666"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14721"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14854"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11348"/>
<source>Do you really want to clear the content of all selected frames?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14815"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14870"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15003"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupa%1</translation>
</message>
45474,7 → 45946,7
<translation type="obsolete">Kopia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1636"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1663"/>
<source>Imported </source>
<comment>Prefix of imported default style</comment>
<translation>Zaimportowany</translation>
45499,7 → 45971,7
<translation type="obsolete">Wczytywanie ustawień</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="389"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="390"/>
<source>Initializing Story Editor</source>
<translation>Inicjalizacja edytora artykułów</translation>
</message>
45512,7 → 45984,7
<translation type="obsolete">Inicjalizacja dzielenia wyrazów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="403"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="404"/>
<source>Reading Scrapbook</source>
<translation>Wczytywanie biblioteki</translation>
</message>
45554,17 → 46026,17
<translation type="obsolete">&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="728"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="733"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation>Otwórz &amp;poprzedni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="736"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="741"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="743"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="748"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Eksportuj</translation>
</message>
45601,22 → 46073,22
<translation type="obsolete">&amp;Obiekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="873"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="835"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Rodzielczość podglądu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="832"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="814"/>
<source>Level</source>
<translation>Poziom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="838"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="819"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation>P&amp;rzesuń do warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="881"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="842"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>Opcje PD&amp;F</translation>
</message>
45625,7 → 46097,7
<translation type="obsolete">&amp;Figura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="887"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="848"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation>Za&amp;mień na</translation>
</message>
45670,20 → 46142,25
<translation type="obsolete">&amp;Wyrównanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1945"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1985"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4297"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4698"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4937"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5086"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10030"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1923"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1963"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4299"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4708"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4949"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5097"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10069"/>
<source>Ready</source>
<translation>Gotowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3670"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2759"/>
<source>selected, Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3669"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3788"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4393"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4397"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
45737,31 → 46214,31
<translation type="obsolete">Niektóre profile ICC używane przez ten dokument nie są zainstalowane:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4202"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4203"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation>został zastąpiony przez:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4234"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4235"/>
<source>(converted)</source>
<translation>(zamienione)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3644"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3643"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4528"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4538"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4627"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4693"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8382"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8516"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8538"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4637"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4703"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8371"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8505"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8527"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Nie można zapisać pliku:
45776,20 → 46253,20
<translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4678"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5828"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8373"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4688"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5839"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8362"/>
<source>Save As</source>
<translation>Zapisz jako</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4707"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4717"/>
<source>Saving...</source>
<translation>Zapisywanie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4993"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8234"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5005"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8223"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Scribus wykrył błędy, proszę użyć weryfikatora materiału wejściowego, aby je poprawić</translation>
</message>
45802,44 → 46279,45
<translation type="obsolete">&amp;Porzuć</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5026"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5038"/>
<source>Printing...</source>
<translation>Drukowanie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2014"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5030"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8350"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1992"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5042"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8339"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4528"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4538"/>
<source>Filename and Path for Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5072"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5085"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation>Wydruk nie został ukończony!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5161"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5172"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation>Nie można wyciąć obiektu będącego w użyciu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5161"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5172"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation>Obiekt %1 jest edytowany w Edytorze Artykułów. Operacja wycinania zostaje anulowana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5771"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5782"/>
<source>About Qt</source>
<translation>O Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5784"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5795"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>Podręcznik Scribusa</translation>
</message>
45848,7 → 46326,7
<translation type="obsolete">Zapisz jako</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5828"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5839"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
<translation>Pliki tekstowe (*.txt);;Wszystkie pliki(*)</translation>
</message>
45869,27 → 46347,27
<translation type="obsolete">Nowa strona wzorcowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7325"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7314"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Rozmiar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7325"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7314"/>
<source>Size</source>
<translation>Rozmiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7353"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7342"/>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation>C&amp;ieniowanie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7353"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7342"/>
<source>Shade</source>
<translation>Cieniowanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7420"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7409"/>
<source>No Style</source>
<translation>Bez stylu</translation>
</message>
45902,12 → 46380,12
<translation type="obsolete">Ghostscript: Nie będzie można używać grafik EPS ani podglądu wydruku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8270"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8258"/>
<source>All</source>
<translation>Wszystkie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8319"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8308"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>Scribus wykrył błędy. Użyj weryfikatora
45918,7 → 46396,7
<translation type="obsolete">Pliki EPS (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8416"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8405"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Scribus wykrył błędy. Użyj weryfikatora
45925,235 → 46403,308
materiału wejściowego, aby je poprawić</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8512"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8501"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-strona%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9196"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9222"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Niektóre obiekty są zabezpieczone.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9192"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9218"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>&amp;Zabezpiecz wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="395"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="396"/>
<source>Initializing Languages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="524"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="525"/>
<source>All Supported Formats (%1);;%2All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="840"/>
<source>Send to Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">Wyślij do biblioteki</translation>
<translation type="obsolete">Wyślij do biblioteki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="846"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2775"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2751"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="966"/>
<source>Marks</source>
<translation type="unfinished">Znaczniki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2735"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="803"/>
<source>Duplicate/Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="807"/>
<source>Grouping</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="811"/>
<source>Locking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="821"/>
<source>Send to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="822"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">Biblioteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="826"/>
<source>Adjust</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="830"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Obrazek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="855"/>
<source>Text Frame Links</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="860"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Narzędzia ścieżek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="869"/>
<source>Welding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="993"/>
<source>Zoom</source>
<translation type="unfinished">Powiększenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1001"/>
<source>Preview</source>
<translation type="unfinished">Podgląd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1003"/>
<source>Measures</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1007"/>
<source>Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Ramki tekstowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1012"/>
<source>Image Frames</source>
<translation type="unfinished">Ramki graficzne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1019"/>
<source>Grids and Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2711"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">Nieznany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2739"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2715"/>
<source>Image Frame</source>
<translation type="unfinished">Ramka obrazu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2742"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2718"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Ramka tekstowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2745"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2721"/>
<source>Line</source>
<translation type="unfinished">Linia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2748"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2724"/>
<source>Polygon</source>
<translation type="unfinished">Wielokąt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2751"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2727"/>
<source>Polyline</source>
<translation type="unfinished">Linia łamana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2754"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2730"/>
<source>Text on Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2757"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2733"/>
<source>Latex Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2760"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2736"/>
<source>Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2763"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2739"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished">Grupuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2766"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2742"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2769"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2745"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2772"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2748"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2783"/>
<source>%1 selected, Size = %2 x %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2789"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2766"/>
<source>%1 Objects selected, Selection Size = %2 x %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8020"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8008"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8105"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8094"/>
<source>Ghostscript is not installed on your system, or Scribus is not configured with the path to the software.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8108"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8097"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8110"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8099"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use PostScript Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8118"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8107"/>
<source>Ghostscript is missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8553"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8542"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8759"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8753"/>
<source>Click here to leave symbol edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8801"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8795"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8819"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8939"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9064"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8816"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8945"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9082"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8894"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8897"/>
<source>Click here to leave inline frame edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8921"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8924"/>
<source>Editing Inline Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9028"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9044"/>
<source>Click here to leave master page edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9193"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9219"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Odbezpiecz wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9876"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9904"/>
<source>Information</source>
<translation>Informacja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9876"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9904"/>
<source>The program %1 is already running!</source>
<translation>Program %1 jest już uruchomiony!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9915"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9943"/>
<source>The program %1 is missing!</source>
<translation>Brak programu %1!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10884"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11128"/>
<source>Insert new </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10901"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11133"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11145"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11377"/>
<source>Anchor mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10909"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11145"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11153"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11389"/>
<source>Mark with &lt;%1&gt; variable text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10917"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11185"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11161"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11429"/>
<source>Mark to %1 item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10927"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11206"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11171"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11450"/>
<source>Mark to %1 mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11115"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="11359"/>
<source>Edit </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
46186,14 → 46737,14
<translation type="obsolete">&amp;Narzędzia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1157"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10026"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1126"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10065"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation>Wsp. X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1158"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10027"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1127"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10066"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Wsp. Y:</translation>
</message>
46226,38 → 46777,38
<translation type="obsolete">Brak Ghostscriptu: podgląd wydruku w Postscripcie jest niedostępny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4467"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10234"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4473"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10271"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Czy naprawdę zastąpić istniejący obrazek?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="770"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="775"/>
<source>Contents</source>
<translation>Zawartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="936"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="897"/>
<source>&amp;Character</source>
<translation>&amp;Znak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="954"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="915"/>
<source>&amp;Quote</source>
<translation>&amp;Cytat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="979"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="940"/>
<source>S&amp;paces &amp;&amp; Breaks</source>
<translation>&amp;Spacje i przenoszenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="993"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="954"/>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation>&amp;Ligatury</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="769"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="774"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation>Wklej poprzedni</translation>
</message>
46266,7 → 46817,7
<translation type="obsolete">Aktualizacja obrazków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4676"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4686"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumenty (*.sla *.sla.gz);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
46279,69 → 46830,71
<translation type="obsolete">Grupa%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4413"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4417"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Naprawdę usunąć cały tekst?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="326"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="327"/>
<source>Scribus </source>
<translation>Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1101"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1069"/>
<source>Online &amp;Tutorials</source>
<translation>&amp;Samouczki w trybie online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4199"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4200"/>
<source>Some color profiles used by this document are not installed:</source>
<translation>Niektóre profile kolorów używane przez ten dokument nie są zainstalowane:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8113"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8102"/>
<source>Click the Help button to read Scribus-related Ghostscript help and installation instructions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8373"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8362"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="368"/>
<source>Applying User Shortcuts</source>
<translation>Przypisywanie skrótów klawiaturowych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8055"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8043"/>
<source>Updating Images</source>
<translation>Aktualizacja obrazków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4625"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4691"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4635"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4701"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5127"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5138"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10422"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10544"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10666"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nazwa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10422"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10544"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10666"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nowy wpis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8180"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8169"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation>Brak Ghostscriptu: podgląd wydruku w Postscripcie jest niedostępny</translation>
</message>
46359,143 → 46912,143
<context>
<name>ScribusQApp</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="231"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="236"/>
<source>Invalid argument: </source>
<translation>Niedozwolony argument:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="251"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="238"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="256"/>
<source>File %1 does not exist, aborting.</source>
<translation>Plik %1 nie istnieje, porzucam.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="441"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="446"/>
<source>Usage: scribus [option ... ] [file]</source>
<translation>Użycie: scribus [opcja...] [plik]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="442"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="447"/>
<source>Options:</source>
<translation>Opcje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="444"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="449"/>
<source>Print help (this message) and exit</source>
<translation>Wyświetl pomoc (tę wiadomość) i zakończ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="445"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="450"/>
<source>Uses xx as shortcut for a language, eg `en&apos; or `de&apos;</source>
<translation>Użyj xx jako skrótu języka, np. `en&apos; lub `pl&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="446"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="451"/>
<source>List the currently installed interface languages</source>
<translation>Lista aktualnie zainstalowanych języków interfejsów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="443"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="448"/>
<source>Show information on the console when fonts are being loaded</source>
<translation>Wyświetl w konsoli informację, jakie fonty są wczytywane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="447"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="452"/>
<source>Do not show the splashscreen on startup</source>
<translation>Nie wyświetlaj loga przy starcie programu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="453"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="458"/>
<source>Output version information and exit</source>
<translation>Wyświetl informację o wersji i zakończ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="451"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="456"/>
<source>Use right to left dialog button ordering (eg. Cancel/No/Yes instead of Yes/No/Cancel)</source>
<translation>Użyj ułożenia przycisków od lewej do prawej (np. Anuluj/Nie/Tak zamiast Tak/Nie/Anuluj)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="454"/>
<source>filename</source>
<translation>plik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="454"/>
<source>Use filename as path for user given preferences</source>
<translation>Użyj nazwy pliku jako jako ścieżki dla konfiguracji użytkownika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="461"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="466"/>
<source>Run unit tests and exit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="477"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="482"/>
<source>Installed interface languages for Scribus are as follows:</source>
<translation>Zainstalowano następujące języki interfejsu Scribusa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="483"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="488"/>
<source>To override the default language choice:</source>
<translation>Aby nadpisać domyślny wybór języka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="484"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="489"/>
<source>scribus -l xx or scribus --lang xx, where xx is the language of choice.</source>
<translation>scribus -l xx lub scribus --lang xx, gdzie xx oznacza wybrany język.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="489"/>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="494"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Scribus wersja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusapp.cpp" line="498"/>