Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 16521 → Rev 16522

/trunk/Scribus/resources/translations/po/scribus.sk_SK.ts
11,24 → 11,22
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="403"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Importovanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="406"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Analýza súboru:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="223"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2216"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2131"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Skupina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3284"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3186"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Generovanie položiek</translation>
</message>
36,7 → 34,7
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>O Scribuse %1</translation>
</message>
63,17 → 61,17
<translation type="obsolete">Build-ID:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="187"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;O programe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Vývojársky tím:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Príspevky od:</translation>
</message>
86,67 → 84,67
<translation type="obsolete">Windows verzia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Oficiálna dokumentácia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="311"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Ďalšia dokumentácia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="200"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>A&amp;utori</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="329"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Oficiálne preklady a prekladatelia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="332"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="331"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Predchádzajúci prispievatelia prekladov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="215"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="214"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>Pre&amp;klady</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Domovská stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Online referencie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="349"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="351"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Chyby a požiadavky na vlastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="355"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>E-mailová konferencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="226"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="225"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;On-line</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zavrieť</translation>
</message>
156,22 → 154,22
C-C-T-F vyjadruje podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF a F=Fontconfig. Posledné písmeno predstavuje renderer C=cairo alebo A=libart. Chýbajúca podpora knižnice je indikovaná znakom *. To tiež indikuje verziu Ghostscriptu, ktorú našiel Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="123"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="131"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="183"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Používam Ghostscript verziu %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Ghostscript nie je dostupný</translation>
</message>
180,7 → 178,7
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus verzia %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>ID zostavenia:</translation>
</message>
189,22 → 187,22
<translation type="obsolete">Tento panel zobrazuje verziu, dátum kompilácie a podporu knižníc v Scribuse. C-C-T-F vyjadruje podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF a F=Fontconfig podporu. Posledné písmeno je generátor C=cairo alebo A=libart. Chýbajúca podpora knižnice je indikovaná znakom *. Tiež je tu uvedené, akú verziu Ghostscript-u Scribus našiel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="318"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="317"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Ikony projektu Tango:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="229"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="228"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation>Akt&amp;ualizácie</translation>
</message>
218,90 → 216,90
C-C-T-F vyjadruje podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF a F=Fontconfig. Posledné písmeno predstavuje renderer C=cairo alebo A=libart. Chýbajúca podpora knižnice je indikovaná znakom *. To tiež indikuje verziu Ghostscriptu, ktorú našiel Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Skontrolovať aktualizácie Scribusu. Žiadne dáta z Vášho počítača nebudú prenesené.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="316"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="315"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation>Úvodný obrázok:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="272"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation>Tento panel zobrazuje verziu, dátum vytvorenia a kompiláciu a podporu knižníc v Scribuse.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation>C-C-T-F zodpovedá pre C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig podporu. Posledné písmeno zodpovedá generátoru C=cairo alebo Q=Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>Chýbajúca knižnica je indikovaná cez *. Toto tiež indikuje verziu Ghostscriptu, ktorý našiel Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>Windows verzia nepoužíva fontconfig alebo CUPS knižnice.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Scribus verzia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="232"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="653"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Vyhľadať aktualizácie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="651"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation>O kontrole aktualizácií</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="354"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="353"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation>Vývojársky blog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="239"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation>&amp;Licencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="248"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation>Nie je možné otvoriť súbor s licenciou. Prosím skontrolujte svoj inštalačný priečinok alebo web stránku Scribusu, kde sú uvedené licenčné informácie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation>Preklad dokumentov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="314"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="313"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation>Správca webu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="563"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="630"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="629"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation>Nie je možné otvoriť súbor %1. Skontrolujte svoju inštalačný priečinok alebo Scribus web stránku ohľadom informácie o %1.</translation>
</message>
412,57 → 410,57
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nový</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Otvoriť...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zavrieť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Uložiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Uložiť &amp;ako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>&amp;Vrátiť sa k uloženému</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Adresár pre výst&amp;upy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Získať text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>Pripojiť &amp;text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Získať obrázok...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Uložiť &amp;text...</translation>
</message>
471,59 → 469,59
<translation type="obsolete">Uložiť stranu ako &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Uložiť ako P&amp;DF...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>Na&amp;stavenie dokumentu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>&amp;Tlačiť...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>&amp;Ukážka pred tlačou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>&amp;Koniec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>S&amp;päť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Opakovať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>Reži&amp;m akcií položky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Vys&amp;trihnúť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopírovať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>V&amp;ložiť</translation>
</message>
532,27 → 530,27
<translation type="obsolete">V&amp;ymazať obsah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>Vybrať &amp;všetko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>O&amp;dstrániť všetko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>&amp;Hľadať/Nahradiť...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Upraviť obrázok...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation>&amp;Farby...</translation>
</message>
565,52 → 563,52
<translation type="obsolete">Štý&amp;ly čiar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>Ša&amp;blóny...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>&amp;JavaSkripty...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>Nas&amp;tavenia...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Iné...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>&amp;Vľavo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>Do &amp;stredu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>V&amp;pravo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>Do &amp;bloku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>&amp;Vynútené</translation>
</message>
619,42 → 617,42
<translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Normálne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>&amp;Podčiarknuť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Podčiarknuť s&amp;lová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>Pre&amp;čiarknuť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>Všetko k&amp;apitálkami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>&amp;Kapitálky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>Ho&amp;rný index</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>&amp;Dolný index</translation>
</message>
663,77 → 661,77
<translation type="obsolete">&amp;Obrys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>&amp;Tieň</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>Obrázkové &amp;efekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Tabulátory...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>D&amp;uplikovať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>&amp;Viacnásobné duplikovanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<source>&amp;Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Odstrániť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>Zos&amp;kupiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>Z&amp;rušiť zoskupenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>Je &amp;zamknutá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>Veľkosť je &amp;zamknutá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Premiestniť na &amp;spodok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Pre&amp;miestniť na vrch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>Z&amp;nížiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>Z&amp;výšiť</translation>
</message>
742,102 → 740,102
<translation type="obsolete">Poslať do z&amp;ápisníka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>&amp;Atribúty...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>&amp;Viditeľný obrázok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>Ak&amp;tualizovať obrázok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Prispôsobiť rámec obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<source>Embed Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Rozšírené vlastnosti obrázka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>&amp;Nízke rozlíšenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>N&amp;ormálne rozlíšenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>&amp;Vysoké rozlíšenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>Je PDF &amp;záložkou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>Je PDF a&amp;notáciou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>V&amp;lastnosti anotácie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>Vlas&amp;tnosti pola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>&amp;Upraviť tvar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>&amp;Pripojiť text k ceste</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>O&amp;dpojiť text z cesty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>&amp;Kombinovať mnohouholníky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>Ro&amp;zdeliť mnohouholníky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>&amp;Bézierová krivka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>R&amp;ámec obrázka</translation>
</message>
846,67 → 844,67
<translation type="obsolete">&amp;Obrysy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Mnohouholník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>&amp;Textový rám</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Glyf...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Ukážkový text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Vložiť...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>&amp;Import...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>&amp;Odstrániť...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Kopírovať...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Presunúť...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>Použiť š&amp;ablónu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Konvertovať na šablónu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Správa vo&amp;dítok...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Správa vlastností strany...</translation>
</message>
915,22 → 913,22
<translation type="obsolete">Pr&amp;ispôsobiť oknu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
939,42 → 937,42
<translation type="obsolete">Minia&amp;túry</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>Zobraziť o&amp;kraje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Zobraziť &amp;rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Zobraziť &amp;obrázky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Zobraziť m&amp;riežku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Zobraziť &amp;vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>Zo&amp;braziť pomocnú mriežku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Zobraziť &amp;textové reťazce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Zobraziť riadiace znaky</translation>
</message>
983,72 → 981,72
<translation type="obsolete">Pravítka relatívne k strane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>Priti&amp;ahnuť k mriežke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>&amp;Pritiahnuť k vodítkam</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Vlastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Zápisník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>V&amp;rstvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>Uspori&amp;adať strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>Zá&amp;ložky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Meranie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>&amp;História akcií</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>&amp;Predtlačová kontrola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>Z&amp;arovnať a umiestniť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>P&amp;DF nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Vybrať položku</translation>
</message>
1069,52 → 1067,52
<translation type="obsolete">Čiara kreslená vo&amp;ľnou rukou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Otočiť objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Zväčšiť alebo zmenšiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Zväčšiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Zmenšiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Upraviť obsah rámca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Upraviť text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Prepojiť textové rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Zrušiť prepojenie textových rámcov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>Pip&amp;eta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Kopírovať vlastnosti položky</translation>
</message>
1159,32 → 1157,32
<translation type="obsolete">&amp;Správa obrázkov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>&amp;Deliť slová v texte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Zrušiť delenie slov v texte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Vytvoriť Obsah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Kaskáda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>&amp;Dláždenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;O Scribuse</translation>
</message>
1193,17 → 1191,17
<translation type="obsolete">&amp;O moduloch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Informácie o &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>Ti&amp;py pre nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>Scribus &amp;manuál...</translation>
</message>
1212,72 → 1210,72
<translation type="obsolete">&amp;Inteligentný spojovník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Nedeliteľný spojovník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>Nedeliteľná &amp;medzera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>Číslo stra&amp;ny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>New Line</source>
<translation>Nový riadok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Zalomenie rámca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Zalomenie stĺpca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Copyright</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Registrované</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Obchodná značka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Zarážka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Dlhá (Em) pomlčka </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>En Dash</source>
<translation>Pomlčka (En)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Mínus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Horizontálna čiara</translation>
</message>
1286,17 → 1284,17
<translation type="obsolete">Apostrof</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Prepnúť palety</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Prepnúť vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Viac informácií...</translation>
</message>
1309,68 → 1307,68
<translation type="obsolete">Vložiť obsah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>&amp;Povoliť tlač</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>Preklopiť &amp;horizontálne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>Preklopiť &amp;vertikálne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Zobraziť pravítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Osnova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Zlomkové lomítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Stredná bodka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
<source>En Space</source>
<translation>En medzera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Em medzera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Úzka medzera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Široká medzera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Stredná medzera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Vlasová medzera</translation>
</message>
1391,547 → 1389,556
<translation type="obsolete">Vložiť číslo strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>Š&amp;týly...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>&amp;Osnova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>&amp;Obrysy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Vložiť (&amp;Absolútne)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Zmazať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation>Vložiť PDF tlačidlo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation>Vložiť PDF textové pole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation>Vložiť PDF zaškrtávacie políčko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation>Vložiť PDF výber zo zoznamu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation>Vložiť PDF zoznam</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation>Vložiť textovú anotáciu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation>Vložiť anotáciou odkazom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation>Uložiť ako &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Zobraziť rámce textových stĺpcov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation>&amp;Rámec...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Režim prezerania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation>Zobraziť indikáciu vrstvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<source>Patterns...</source>
<translation>Vzorky...</translation>
<translation type="obsolete">Vzorky...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation>Nový p&amp;odľa šablóny...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation>Poslať do vzoriek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation>Lepiace nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation>Prispôsobiť &amp;výške</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Prispôsobiť šírke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation>Zobraziť orezania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>Insert Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>Insert Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>Insert Calligraphic Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<source>Insert 3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Soft &amp;Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation>&amp;Nulová šírka medzery</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation>Nulová nedeliteľná medzera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation>Apostrof (&apos;)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation>Priame dvojité (&quot;)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation>Ľavé jednoduché (‘)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation>Pravé jednoduché (’)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation>Ľavé dvojité (“)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation>Pravé dvojité (”)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation>Jednoduché obrátené (‛)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation>Dvojité obrátené (‟)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation>Jednoduché ľavé Guillemet (‹)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation>Jednoduché pravé Guillemet (›)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation>Dvojité ľavé Guillemet («)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation>Dvojité pravé Guillemet (»)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation>Dolná jednoduchá (‚)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation>Dolné dvojité („)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation>Ázijské jednoduché ľavé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation>Ázijské jednoduché pravé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation>Ázijské dvojité ľavé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation>Ázijské dvojité pravé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation>&amp;400%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation>Vložiť &amp;Textový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation>Vložiť &amp;obrázkový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation>Vložiť t&amp;abuľku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation>Vložiť &amp;tvar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation>Vložiť &amp;mnohouholník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation>Vložiť &amp;čiaru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation>Vložiť &amp;bézierovú krivku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation>Vložiť čiaru &amp;kreslenú rukou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation>Domovská stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation>Online Scribus dokumentácia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation>Scribus Wiki stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation>Začíname so Scribusom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation>Zobraziť kontextovú ponuku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation>&amp;Správa obrázkov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation>&amp;O moduloch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation>Vložiť začiatočnú sekvenciu pre unicode znak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation>Získať vektorový súbor...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation>Pokročilý výber všetkého... </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation>Upraviť zdroj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation>Nahradiť farby...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation>Pravítka relatívne k strane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation>Vložiť ge&amp;nerovaný rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Vyhľadať aktualizácie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation>Počet strán</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation>Prispôsobiť obrázok rámcu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>File</source>
<translation>Súbor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Súbor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<source>Edit</source>
<translation>Upraviť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Upraviť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>Style</source>
<translation>Štýl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation>&amp;Štýl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>Item</source>
<translation>Položky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation>Po&amp;ložka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>Insert</source>
<translation>Vložiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation>&amp;Vložiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>Page</source>
<translation>Strana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>&amp;Strana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>View</source>
<translation>Zobraziť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>&amp;View</source>
<translation>&amp;Zobraziť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<source>Extras</source>
<translation>Extra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation>E&amp;xtra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<source>Windows</source>
<translation>Okná</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation>&amp;Okná</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>Help</source>
<translation>Pomocník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;Pomocník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2034"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2043"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation>Položky ponuky modulu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2036"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2045"/>
<source>Others</source>
<translation>Iné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2038"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2047"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation>Unicode znak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation>Posunúť/Zmeniť hodnotu indikátora</translation>
</message>
2444,7 → 2451,7
<translation>Farba:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2122"/>
<source>None</source>
<translation>Žiadne</translation>
</message>
2692,32 → 2699,32
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2085"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2123"/>
<source>JavaScript</source>
<translation>Java skript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2085"/>
<source>Go To</source>
<translation>Ísť na</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2086"/>
<source>Submit Form</source>
<translation>Odoslať formulár</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2086"/>
<source>Reset Form</source>
<translation>Vynulovať formulár</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2086"/>
<source>Import Data</source>
<translation>Importovať dáta</translation>
</message>
2728,37 → 2735,37
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2065"/>
<source>Mouse Up</source>
<translation>Uvoľnenie myši</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2065"/>
<source>Mouse Down</source>
<translation>Stlačenie myši</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2065"/>
<source>Mouse Enter</source>
<translation>Vstup myši</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2066"/>
<source>Mouse Exit</source>
<translation>Odchod myši</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2066"/>
<source>On Focus</source>
<translation>Po kliknutí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2066"/>
<source>On Blur</source>
<translation>Pri rozmazaní</translation>
</message>
3060,10 → 3067,10
<translation>Potrebujete najmenej ikonu pre Normal, aby ste mohli použiť ikony pre tlačítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2272"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1346"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1371"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2280"/>
<source>Open</source>
<translation>Otvoriť</translation>
</message>
3072,17 → 3079,17
<translation type="obsolete">Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Všetky súbory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1490"/>
<source>Example:</source>
<translation>Príklad:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2106"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2114"/>
<source>Selection Change</source>
<translation>Zmena výberu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2272"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2280"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF súbory (*.pdf);;Všetky súbory (*)</translation>
</message>
3094,7 → 3101,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2085"/>
<source>None</source>
<comment>action</comment>
<translation>Bez akcie</translation>
3110,13 → 3117,13
<translation>Neexportovať hodnoty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1372"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
<translation>Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;Všetky súbory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1315"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
<translation>Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;Všetky súbory (*)</translation>
</message>
3335,6 → 3342,62
</message>
</context>
<context>
<name>ArcVectorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
<source>Edit Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished">Výška:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="88"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Šírka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="122"/>
<source>End Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ArcWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="26"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished">Formulár</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="unfinished">Ukážka mnohouholníka</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ArrowChooser</name>
<message>
<source>None</source>
3903,17 → 3966,17
<translation type="obsolete">Zápisník (*.scs);;Všetky súbory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="998"/>
<source>Rename</source>
<translation>Premenovať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1000"/>
<source>Delete</source>
<translation>Odstrániť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2084"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1780"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Zápisník</translation>
</message>
3928,27 → 3991,27
Vyberte si, prosím, iný.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1824"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1832"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1922"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2000"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1618"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1696"/>
<source>Object</source>
<translation>Objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1572"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1837"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1075"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1268"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1403"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1700"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Názov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1837"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1075"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1403"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1700"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nová položka</translation>
</message>
3999,7 → 4062,7
Vyberte si prosím iný.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1066"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="762"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Vyberte priečinok zápisníka</translation>
</message>
4012,12 → 4075,12
<translation type="obsolete">Zápisník (*.scs)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="807"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation>Vyberte súbor zápisníka na importovanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2085"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1781"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation>Vytvoriť novú stranu zápisníka</translation>
</message>
4034,103 → 4097,103
<translation type="obsolete">Importovať súbor zápisníka zo Scribus &lt;=1.3.2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2088"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1784"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation>Zatvoriť zvolený zápisník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1309"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1005"/>
<source>Copy To:</source>
<translation>Skopírovať do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Move To:</source>
<translation>Presunúť do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="607"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="608"/>
<source>Main</source>
<translation>Hlavný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="915"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="610"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="611"/>
<source>Copied Items</source>
<translation>Kopírované položky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1572"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1268"/>
<source>New Name</source>
<translation>Nový názov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="809"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation>Zápisník (*.scs *.SCS)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="885"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2090"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1786"/>
<source>Hide Directorys</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="888"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2091"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="584"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1787"/>
<source>Hide Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="891"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2092"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="587"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1788"/>
<source>Hide Vector files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="895"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2093"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="591"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1789"/>
<source>Open Directorys in a new tab</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="994"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation>Vložiť do strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1354"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1050"/>
<source>Save as...</source>
<translation>Uložiť ako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1357"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1053"/>
<source>Close</source>
<translation>Zavrieť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1056"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation>Vymazať obsah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1223"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation>Skutočne chcete zmazať všetky položky?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2086"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1782"/>
<source>Go up one Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2087"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1783"/>
<source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2089"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1785"/>
<source>Configure the scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
5185,8 → 5248,8
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2268"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2296"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2167"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2195"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation>X: %1
5193,17 → 5256,17
Y: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2281"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2180"/>
<source>X: %1</source>
<translation>X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2288"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2187"/>
<source>Y: %1</source>
<translation>Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2304"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2203"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation>Dĺžka: %1
5210,7 → 5273,7
Uhol: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2306"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2205"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation>Šírka: %1
5217,7 → 5280,8
Výška: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2318"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2217"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2224"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation>Uhol: %1</translation>
</message>
5243,12 → 5307,12
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1273"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Všetky podporované formáty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1366"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1301"/>
<source>Open</source>
<translation>Otvoriť</translation>
</message>
5256,23 → 5320,21
<context>
<name>CgmPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="335"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">Skupina%1</translation>
<translation type="obsolete">Skupina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="207"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="147"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importovanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="210"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="150"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Analýza súboru:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="495"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="382"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generovanie položiek</translation>
</message>
5466,7 → 5528,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="255"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="297"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="298"/>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
</message>
5476,7 → 5538,7
<translation>Chyba pri čítaní súboru %1 - súbor je pravdepodobne poškodený.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="299"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation>Nie je možné zapísať súbor %1</translation>
</message>
5490,12 → 5552,12
<translation type="obsolete">&amp;Hľadať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="307"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation>Prázdna paleta?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="307"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="308"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation>Odstránite všetky znaky z palety. Ste si istý?</translation>
</message>
5742,22 → 5804,22
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="711"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="611"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Chýba glyf</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="712"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="612"/>
<source>Text overflow</source>
<translation>Pretečenie textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="713"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="613"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation>Objekt nie je na strane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="714"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="614"/>
<source>Missing Image</source>
<translation>Chýbajúci obrázok</translation>
</message>
5766,37 → 5828,37
<translation type="obsolete">Obrázok ma DPI-hodnotu nižšiu než %1 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="718"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="618"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>Objekt je priesvitný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="719"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="619"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>Objekt je PDF anotácia alebo pole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="720"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="620"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation>Objekt je umiestnené PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="385"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="285"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="387"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="287"/>
<source>No Problems found</source>
<translation>Neboli nájdené žiadne problémy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="599"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="499"/>
<source>Page </source>
<translation>Strana </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="563"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Voľné objekty</translation>
</message>
5805,33 → 5867,33
<translation type="obsolete">Nájdené problémy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="696"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="596"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Predtlačová kontrola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="698"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="598"/>
<source>Items</source>
<translation>Položky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="698"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="598"/>
<source>Problems</source>
<translation>Problémy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="703"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="603"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation>Aktuálny profil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="704"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="604"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>&amp;Ignorovať chyby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="705"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="605"/>
<source>Check again</source>
<translation>Znovu</translation>
</message>
5844,58 → 5906,58
<translation type="obsolete">Rozlíšenie obrázku je nad %1 DPI, aktuálne %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="721"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="621"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation>Obrázok je GIF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="288"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="300"/>
<source>Layers</source>
<translation>Vrstvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="419"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="319"/>
<source>Transparency used</source>
<translation>Je použitá priesvitnosť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="424"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="324"/>
<source>Blendmode used</source>
<translation>Použitý režim miešania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="429"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="329"/>
<source>Print/Visible Mismatch</source>
<translation>Tlačiteľné/Viditeľné problémy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="337"/>
<source>Layer &quot;%1&quot;</source>
<translation>Vrstva &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="442"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="528"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="428"/>
<source>Issue(s): %1</source>
<translation>Problém(y): %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="453"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="353"/>
<source>Master Pages</source>
<translation>Šablóny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="699"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="599"/>
<source>Layer</source>
<translation>Vrstva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="716"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="616"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>Rozlíšenie obrázku je pod %1 DPI,
5902,7 → 5964,7
aktuálne %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="717"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="617"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>Rozlíšenie obrázku nad %1 DPI,
5909,27 → 5971,32
aktuálne %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="722"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="622"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation>Anotácia nepoužíva TrueType písmo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="623"/>
<source>Image dimension is smaller than its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="607"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation>Predtlačový profil je základom pre vytvorenie reportu. Možnosti je možné nastaviť v &quot;Nastaveniach Dokumentu&quot; alebo v &quot;Nastaveniach&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="708"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="608"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation>Ignorovať nájdené chyba a pokračovať exportom alebo tlačou. Uistite sa, že rozumiete chybám, ktoré ignorujete, skôr ako budete pokračovať.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="709"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="609"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation>Znova spustiť skenovanie dokumentu na kontrolu vykonaných opráv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="715"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="615"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation>Prázdny obrázkový rámec</translation>
</message>
7020,12 → 7087,12
<translation>Nastavenie náhľadu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="444"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="432"/>
<source>Paste File...</source>
<translation>Vložiť súbor...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="477"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="465"/>
<source>Delete Page</source>
<translation>Odstrániť stranu</translation>
</message>
7278,7 → 7345,7
<translation type="unfinished">Vlastné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="902"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="915"/>
<source>Create Mesh</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7697,18 → 7764,18
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="430"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="376"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>&amp;Komprimovať súbor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="409"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="355"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>&amp;Vrátane písem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="458"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="404"/>
<source>Encoding:</source>
<translation>Kódovanie:</translation>
</message>
7723,32 → 7790,32
<translation type="obsolete">&amp;Vložiť ICC profily</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="377"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="323"/>
<source>Show Preview</source>
<translation>Zobraziť náhľad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="411"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="357"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation>&amp;Vrátate farebných profilov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="324"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation>Zobraziť náhľad a informácie pre označený súbor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="445"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="391"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation>Skomprimovať a uložiť Scribus súbor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="447"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="393"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation>Vložiť písma pri zlučovaní súborov pre dokument. Uistite sa, že chápete licenčné podmienky pre ktorékoľvek písmo, ktoré priložíte do dokumentu alebo budete redistribuovať.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="395"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation>Vložiť farebné profily pri zlučovaní súborov pre dokument</translation>
</message>
7756,23 → 7823,21
<context>
<name>CvgPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="136"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="334"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">Skupina%1</translation>
<translation type="obsolete">Skupina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="203"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="143"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importovanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="206"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="146"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Analýza súboru:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="461"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="349"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generovanie položiek</translation>
</message>
7907,12 → 7972,12
<context>
<name>DocIm</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="164"/>
<source>Importing failed</source>
<translation>Import sa nepodaril</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="165"/>
<source>Importing Word document failed
%1</source>
<translation>Importovanie Word dokumentu bolo neúspešné
8095,109 → 8160,88
<context>
<name>DocSections</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="72"/>
<source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
<translation>Pridať sekciu číslovania strán do dokumentu. Nová sekcia bude pridaná za aktuálne označenou sekciou.</translation>
<translation type="obsolete">Pridať sekciu číslovania strán do dokumentu. Nová sekcia bude pridaná za aktuálne označenou sekciou.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="73"/>
<source>Delete the currently selected section.</source>
<translation>Zmazať aktuálne označenú sekciu.</translation>
<translation type="obsolete">Zmazať aktuálne označenú sekciu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>1, 2, 3, ...</source>
<translation>1, 2, 3, ...</translation>
<translation type="obsolete">1, 2, 3, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>i, ii, iii, ...</source>
<translation>i, ii, iii, ...</translation>
<translation type="obsolete">i, ii, iii, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>I, II, III, ...</source>
<translation>I, II, III, ...</translation>
<translation type="obsolete">I, II, III, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>a, b, c, ...</source>
<translation>a, b, c, ...</translation>
<translation type="obsolete">a, b, c, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>A, B, C, ...</source>
<translation>A, B, C, ...</translation>
<translation type="obsolete">A, B, C, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="74"/>
<source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
<translation>&lt;b&gt;Názov:&lt;/b&gt; Voliteľný názov pre časť, napr. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Zobrazené:&lt;/b&gt;Vyberte, pokiaľ chcete v tejto časti zobraziť čísla stránok a pokiaľ je v časti aspoň jeden textový rámec.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Od:&lt;/b&gt; Číslo stránky, od ktorej sa má začať.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Po:&lt;/b&gt; Číslo stránky, pri ktorej sa má skončiť.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Štýl:&lt;/b&gt; Vyberte štýl pre číslovanie stránok.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Začiatok:&lt;/b&gt; Index v rámci rozmedzí štýlu, kde sa má začať, napr. pokiaľ je Start=2 a Style=a,b,c ..., potom budú čísla začínať od &quot;b&quot;. V prvej časti dokumentu sa nahradí pôvodná prvá stránka novým značením.</translation>
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Názov:&lt;/b&gt; Voliteľný názov pre časť, napr. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Zobrazené:&lt;/b&gt;Vyberte, pokiaľ chcete v tejto časti zobraziť čísla stránok a pokiaľ je v časti aspoň jeden textový rámec.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Od:&lt;/b&gt; Číslo stránky, od ktorej sa má začať.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Po:&lt;/b&gt; Číslo stránky, pri ktorej sa má skončiť.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Štýl:&lt;/b&gt; Vyberte štýl pre číslovanie stránok.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Začiatok:&lt;/b&gt; Index v rámci rozmedzí štýlu, kde sa má začať, napr. pokiaľ je Start=2 a Style=a,b,c ..., potom budú čísla začínať od &quot;b&quot;. V prvej časti dokumentu sa nahradí pôvodná prvá stránka novým značením.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="201"/>
<source>Page Number Out Of Bounds</source>
<translation>Číslo strany je mimo ohraničenia</translation>
<translation type="obsolete">Číslo strany je mimo ohraničenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="201"/>
<source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
<translation>Hodnota, ktorú ste vložili je mimo rozsahu počtu strán v aktuálnom dokumente (%1-%2).</translation>
<translation type="obsolete">Hodnota, ktorú ste vložili je mimo rozsahu počtu strán v aktuálnom dokumente (%1-%2).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="13"/>
<source>Document Sections</source>
<translation>Sekcia dokumentu</translation>
<translation type="obsolete">Sekcia dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="83"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Pridať</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Pridať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="86"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+P</translation>
<translation type="obsolete">Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="93"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Odstrániť</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Odstrániť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="96"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+O</translation>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="32"/>
<source>Name</source>
<translation>Názov</translation>
<translation type="obsolete">Názov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="37"/>
<source>Shown</source>
<translation>Zobrazený</translation>
<translation type="obsolete">Zobrazený</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="42"/>
<source>From</source>
<translation>Od</translation>
<translation type="obsolete">Od</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="47"/>
<source>To</source>
<translation>Do</translation>
<translation type="obsolete">Do</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="52"/>
<source>Style</source>
<translation>Štýl</translation>
<translation type="obsolete">Štýl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="57"/>
<source>Start</source>
<translation>Začiatok</translation>
<translation type="obsolete">Začiatok</translation>
</message>
</context>
<context>
8254,147 → 8298,119
<translation type="obsolete">Žiadne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>Relates To</source>
<translation>Vzťahuje sa k</translation>
<translation type="obsolete">Vzťahuje sa k</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>Is Parent Of</source>
<translation>Je rodičom</translation>
<translation type="obsolete">Je rodičom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>Is Child Of</source>
<translation>Je potomkom</translation>
<translation type="obsolete">Je potomkom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<source>Text Frames</source>
<translation>Textové rámce</translation>
<translation type="obsolete">Textové rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<source>Image Frames</source>
<translation>Obrázkové rámce</translation>
<translation type="obsolete">Obrázkové rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>Boolean</source>
<translation>Logická hodnota</translation>
<translation type="obsolete">Logická hodnota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>Integer</source>
<translation>Celé číslo</translation>
<translation type="obsolete">Celé číslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>String</source>
<translation>Reťazec</translation>
<translation type="obsolete">Reťazec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="13"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation>Atribúty položiek dokumentu</translation>
<translation type="obsolete">Atribúty položiek dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="26"/>
<source>Name</source>
<translation>Názov</translation>
<translation type="obsolete">Názov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="31"/>
<source>Type</source>
<translation>Typ</translation>
<translation type="obsolete">Typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="36"/>
<source>Value</source>
<translation>Hodnota</translation>
<translation type="obsolete">Hodnota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="41"/>
<source>Parameter</source>
<translation>Parameter</translation>
<translation type="obsolete">Parameter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="46"/>
<source>Relationship</source>
<translation>Vzťah</translation>
<translation type="obsolete">Vzťah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="51"/>
<source>Relationship To</source>
<translation>Vzťah k</translation>
<translation type="obsolete">Vzťah k</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="56"/>
<source>Auto Add To</source>
<translation>Automaticky pridať k</translation>
<translation type="obsolete">Automaticky pridať k</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="82"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Pridať</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Pridať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="85"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+P</translation>
<translation type="obsolete">Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="92"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopírovať</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Kopírovať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="95"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+K</translation>
<translation type="obsolete">Alt+K</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="102"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Odstrániť</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Odstrániť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="105"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+O</translation>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="112"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Zmazať</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Zmazať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="115"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+Z</translation>
<translation type="obsolete">Alt+Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>None</source>
<comment>relationship</comment>
<translation>Žiadny</translation>
<translation type="obsolete">Žiadny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<source>None</source>
<comment>auto add</comment>
<translation>Žiadne</translation>
<translation type="obsolete">Žiadne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>None</source>
<comment>types</comment>
<translation>Žiadny</translation>
<translation type="obsolete">Žiadny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>Real Number</source>
<translation>Reálne číslo</translation>
<translation type="obsolete">Reálne číslo</translation>
</message>
</context>
<context>
8467,24 → 8483,22
<context>
<name>DrwPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1337"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1224"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">Skupina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="219"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="159"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importovanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="222"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="162"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Analýza súboru:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="487"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="374"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generovanie položiek</translation>
</message>
8492,7 → 8506,7
<context>
<name>EPSPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="423"/>
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
8501,7 → 8515,7
zlyhalo!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="477"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="424"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Kritická chyba</translation>
</message>
8514,7 → 8528,7
sa nepodarila!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="875"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="792"/>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
</message>
8524,19 → 8538,18
<translation>Analyzovanie PostScriptu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="482"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="429"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Generovanie položiek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="874"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="791"/>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation>Konverzia obrázkov %1 zlyhala!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="278"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="705"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="741"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="635"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="664"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Skupina%1</translation>
</message>
9407,28 → 9420,26
<context>
<name>FDialogPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="251"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="212"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="252"/>
<source>Size:</source>
<translation>Veľkosť:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<source>Resolution:</source>
<translation>Rozlíšenie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<source>DPI</source>
<translation>DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="327"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="332"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="190"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="278"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Neznámy</translation>
</message>
9445,27 → 9456,27
<translation type="obsolete">Odtiene šedej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="193"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Farebný priestor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="265"/>
<source>Title:</source>
<translation>Titulok:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="322"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="268"/>
<source>No Title</source>
<translation>Bez titulku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="270"/>
<source>Author:</source>
<translation>Autor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="334"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="280"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Scribus dokument</translation>
</message>
9474,7 → 9485,7
<translation type="obsolete">Dvojtónová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="329"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="275"/>
<source>File Format:</source>
<translation>Formát súboru:</translation>
</message>
9593,12 → 9604,12
<context>
<name>FileLoader</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="625"/>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="626"/>
<source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
<translation>Niektoré písma použité v tomto dokumente boli nahradené:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="629"/>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="630"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> bol nahradený s: </translation>
</message>
9612,6 → 9623,29
</message>
</context>
<context>
<name>FlattenPathPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="76"/>
<source>Flatten Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="80"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Nástroj cesta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="101"/>
<source>Flattens a Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="102"/>
<source>Converts a Bezier Path to a Path made of line segments.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontComboH</name>
<message>
<source>Face:</source>
9837,75 → 9871,52
<context>
<name>FontPrefsTab</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
<source>Available Fonts</source>
<translation type="unfinished">Dostupné písma</translation>
<translation type="obsolete">Dostupné písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
<source>Font Substitutions</source>
<translation type="unfinished">Substitúcia písem</translation>
<translation type="obsolete">Substitúcia písem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
<source>Additional Paths</source>
<translation type="unfinished">Dodatočné cesty</translation>
<translation type="obsolete">Dodatočné cesty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="58"/>
<source>&amp;Available Fonts</source>
<translation type="unfinished">Dostupné písm&amp;a</translation>
<translation type="obsolete">Dostupné písm&amp;a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="66"/>
<source>Font Name</source>
<translation type="unfinished">Názov písma</translation>
<translation type="obsolete">Názov písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="67"/>
<source>Replacement</source>
<translation type="unfinished">Náhrada</translation>
<translation type="obsolete">Náhrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="82"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="88"/>
<source>Font &amp;Substitutions</source>
<translation type="unfinished">&amp;Substitúcia písem</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Substitúcia písem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="107"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="109"/>
<source>A&amp;dd...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Pridať...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Pridať...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="111"/>
<source>&amp;Remove</source>
<translation type="unfinished">&amp;Odstrániť</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Odstrániť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="128"/>
<source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
<translation type="unfinished">Cesty k písmam je možné nastaviť, len pokiaľ nie sú otvorené žiadne dokumenty. Zavrite všetky dokumenty a potom zmeňte cestu pre písma v ponuke Súbor &gt; Nastavenia -&gt; Písma.</translation>
<translation type="obsolete">Cesty k písmam je možné nastaviť, len pokiaľ nie sú otvorené žiadne dokumenty. Zavrite všetky dokumenty a potom zmeňte cestu pre písma v ponuke Súbor &gt; Nastavenia -&gt; Písma.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="135"/>
<source>Additional &amp;Paths</source>
<translation type="unfinished">&amp;Dodatočné cesty</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Dodatočné cesty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="222"/>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="247"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="unfinished">Vybrať priečinok</translation>
<translation type="obsolete">Vybrať priečinok</translation>
</message>
</context>
<context>
11049,7 → 11060,7
<translation>&amp;Koniec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="755"/>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="756"/>
<source>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Sorry, no manual is installed!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net for updated documentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net for downloads&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</source>
<comment>HTML message for no documentation available to show</comment>
<translation>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Ľutujem, manuál nie je nainštalovaný!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prosím pozrite si na:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net, kde je aktuálna dokumentácia&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net, kde sú súbory na stiahnutie&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</translation>
11206,28 → 11217,20
Hodnota 0 znamená neobmedzené delenie slov.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="92"/>
<source>Ignore List</source>
<translation>Zoznam ignorovaných položiek</translation>
<translation type="obsolete">Zoznam ignorovaných položiek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="121"/>
<source>Add a new Entry</source>
<translation>Pridať novú položku</translation>
<translation type="obsolete">Pridať novú položku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="133"/>
<source>Edit Entry</source>
<translation>Upraviť položku</translation>
<translation type="obsolete">Upraviť položku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="133"/>
<source>Exception List</source>
<translation>Zoznam výnimiek</translation>
<translation type="obsolete">Zoznam výnimiek</translation>
</message>
</context>
<context>
11579,6 → 11582,82
</message>
</context>
<context>
<name>ImportShapePlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="52"/>
<source>Import Dia Shapes...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="89"/>
<source>Dia Shapes &quot;*.shape&quot; File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="55"/>
<source>Dia Shapes &quot;*.shape&quot; File (*.shape *.SHAPE)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="73"/>
<source>Imports Dia shape Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports most Dia shapes into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="91"/>
<source>Dia shapes &quot;*.shape&quot; File (*.shape *.SHAPE)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Všetky podporované formáty</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportSmlPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="59"/>
<source>Import Sml...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="96"/>
<source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="98"/>
<source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File (*.sml *.SML)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports Sml Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="81"/>
<source>Imports most Kivio stencils into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="130"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Všetky podporované formáty</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportWpgPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="58"/>
12948,14 → 13027,12
<translation type="obsolete">Všetky súbory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5003"/>
<source>Open</source>
<translation>Otvoriť</translation>
<translation type="obsolete">Otvoriť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4973"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Všetky podporované formáty</translation>
<translation type="obsolete">Všetky podporované formáty</translation>
</message>
</context>
<context>
13088,12 → 13165,12
<translation>Nástroj cesta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="95"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation>Efekty šošoviek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="96"/>
<source>Apply fancy lens effects</source>
<translation>Použiť ozdobný efekt šošoviek</translation>
</message>
13282,12 → 13359,12
<translation>Všetky súbory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="211"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="231"/>
<source>An error occured while opening file or file is damaged</source>
<translation>Vyskytla sa chyba pri otváraní súboru, alebo súbor je poškodený</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="236"/>
<source>An error occured while parsing file at line %1, column %2 :
%3</source>
<translation>Vyskytla sa chyba pri spracovaní súboru na riadku %1, v stĺpci %2 :
14045,8 → 14122,8
<translation>Nástroj cesta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="99"/>
<source>Mesh Distortion of Polygons</source>
<translation>Sieťové skreslenie mnohouholníkov</translation>
</message>
14082,19 → 14159,19
<translation>Nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="160"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Uhol:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="161"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Šírka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="162"/>
<source>Properties...</source>
<translation>Vlastnosti...</translation>
</message>
14447,8 → 14524,8
<name>NewDoc</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="686"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="694"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="689"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="697"/>
<source>New Document</source>
<translation>Nový dokument</translation>
</message>
14559,17 → 14636,17
<translation>Možnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="688"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="691"/>
<source>New from Template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="690"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="693"/>
<source>Open Existing Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="692"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="695"/>
<source>Open Recent Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14616,7 → 14693,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="377"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="378"/>
<source>Open</source>
<translation>Otvoriť</translation>
</message>
14768,132 → 14845,132
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="897"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Uzly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="898"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="900"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="904"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>&amp;Absolútne súradnice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="903"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="904"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Upraviť vrstevni&amp;cu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="910"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>Vynulovať v&amp;rstevnicu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="913"/>
<source>&amp;End Editing</source>
<translation>&amp;Koniec úprav</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="910"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Presunúť uzly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Presunúť riadiace body</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Pridať uzly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="913"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Odstrániť uzly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Presúvať riadiace body nezávisle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Presúvať riadiace body symetricky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Vynulovať riadiace body</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Vynulovať tento riadiaci bod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Otvorí polygón alebo oreže Bézierovú krivku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="923"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Uzavrie túto Bézierovú krivku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="924"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Horizontálne zrkadliť cestu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="925"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Vertikálne zrkadliť cestu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Zrezať cestu vodorovne doprava</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="923"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Zrezať cestu vodorovne doľava</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="924"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="928"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Zrezať cestu zvislo hore</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="925"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Zrezať cestu zvislo dole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="930"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Rotácia cesty proti smeru hodinových ručičiek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="931"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Rotácia cesty v smere hodinových ručičiek</translation>
</message>
14902,12 → 14979,12
<translation type="obsolete">Zmenšiť veľkosť cesty o zobrazené %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="933"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Zväčšiť veľkosť cesty o zobrazené %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="932"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="936"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Uhol otočenia</translation>
</message>
14916,74 → 14993,74
<translation type="obsolete">% zväčšenia alebo zmenšenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="935"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="939"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Aktivuje režim úprav vrstevnice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="936"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="940"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Vrátiť vrstevnicu do pôvodného tvaru rámu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="943"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
<translation>Keď je označené, súradnice sú relatívne vzhľadom k strane, v opačnom prípade sú relatívne k objektu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="928"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="932"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="930"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="934"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="931"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="935"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="933"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="937"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="934"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="938"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="937"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="941"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Vrátiť vrstevnicu do orezovej cesty obrázka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="241"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>k plátnu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
<source>to Page</source>
<translation>k strane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="942"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Nastaviť tvar na orezovú cestu obrázka</translation>
</message>
14991,14 → 15068,12
<context>
<name>OODPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="514"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="457"/>
<source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
<translation>Tento dokument nevyzerá ako OpenOffice Draw súbor.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="406"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="685"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="835"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="695"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Skupina%1</translation>
</message>
15440,52 → 15515,48
<context>
<name>OutlinePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="869"/>
<source>Element</source>
<translation>Element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="309"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="323"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation>Názov &quot;%1&quot; nie je jedinečný.&lt;br/&gt;Vyberte prosím iný.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="717"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="767"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="822"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="907"/>
<source>Group </source>
<translation>Zoskupiť </translation>
<translation type="obsolete">Zoskupiť </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="782"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="745"/>
<source>Page </source>
<translation>Strana </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="837"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="788"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Voľné objekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="868"/>
<source>Outline</source>
<translation>Osnova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="164"/>
<source>Enter a keyword or regular expression to filter the outline.</source>
<translation>Vložte kľúčové slovo alebo regulárny výraz na filtrovanie osnovy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="940"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="166"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="870"/>
<source>Filter:</source>
<translation>Filter:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="165"/>
<source>Ctrl+F</source>
<comment>Filter the Outline using a keyword</comment>
<translation>Ctrl+F</translation>
15590,62 → 15661,62
<context>
<name>PDFLibCore</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="146"/>
<source>Saving PDF</source>
<translation>Ukladanie PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="150"/>
<source>Exporting Master Page:</source>
<translation>Exportovanie šablóny:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="150"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation>Exportovanie strany:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="150"/>
<source>Exporting Items on Current Page:</source>
<translation>Exportovanie položiek aktuálnej strany:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="188"/>
<source>Qt build miss both &quot;UTF-16&quot; and &quot;ISO-10646-UCS-2&quot; text codecs, pdf export is not possible</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2851"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2875"/>
<source>Page:</source>
<translation>Strana:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2864"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2888"/>
<source>Date:</source>
<translation>Dátum:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10345"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10281"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation>Vyskytla sa chyba zápisu, skontrolujte, či je dostatok miesta na disku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10350"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10286"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Nepodarilo sa načítať obrázok: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10355"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10291"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Nepodarilo sa zapísať obrázok: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10360"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10296"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Nepodarilo sa načítať masku obrázka: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10365"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10301"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Nedostatok pamäte pre spracovanie obrázka</translation>
</message>
15876,8 → 15947,8
<translation>Povolí/zakáže K (čiernu) zložku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="590"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="695"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="592"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="704"/>
<source>All</source>
<translation>Všetky</translation>
</message>
15887,7 → 15958,7
<translation>Zavrieť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="1311"/>
<source>File</source>
<translation>Súbor</translation>
</message>
15981,32 → 16052,32
<context>
<name>PSLib</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1487"/>
<source>Processing Master Page:</source>
<translation>Spracovanie šablóny:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1487"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation>Exportovanie strany:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1422"/>
<source>Failed to write data for an image</source>
<translation>Nepodarilo sa zapísať dáta pre obrázok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1427"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Nepodarilo sa načítať obrázok: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1432"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Nepodarilo sa načítať masku obrázka: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1437"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Nedostatok pamäte pre spracovanie obrázka</translation>
</message>
16083,8 → 16154,28
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="5040"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="5041"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="556"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished">Skupina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="560"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="564"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="568"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="4654"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="4655"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Kópia z </translation>
</message>
16288,87 → 16379,87
<translation type="obsolete">Nastavenie náhľadu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="429"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="336"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="441"/>
<source>Image</source>
<translation>Obrázok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="435"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="447"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation>Zapustený obrázok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="337"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="371"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="464"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="476"/>
<source>File:</source>
<translation>Súbor: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="438"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="450"/>
<source>Original PPI:</source>
<translation>Pôvodné PPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="350"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="439"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="362"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="451"/>
<source>Actual PPI:</source>
<translation>Aktuálne PPI: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="116"/>
<source>Size:</source>
<translation>Veľkosť:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="355"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="440"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="452"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Farebný priestor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="109"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="360"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="444"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="372"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="456"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Neznámy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="451"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="463"/>
<source>Page:</source>
<translation>Strana:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="453"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="465"/>
<source>Pages:</source>
<translation>Strany:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="375"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="462"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="387"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="474"/>
<source>Embedded Image missing</source>
<translation>Zapustený obrázok chýba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="377"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="464"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="389"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="476"/>
<source>missing</source>
<translation>chýbajúci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="467"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="394"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="479"/>
<source>No Image Loaded</source>
<translation>Žiadny obrázok nebol načítaný</translation>
</message>
16376,11 → 16467,11
<context>
<name>PageItem_LatexFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="247"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="242"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="410"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="415"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="420"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="576"/>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
</message>
16391,8 → 16482,8
<translation>Spustenie externej aplikácie zlyhalo!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="248"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="252"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="247"/>
<source>Could not create a temporary file to run the application!</source>
<translation>Nie je možné vytvoriť dočasný súbor pre spustenie aplikácie!</translation>
</message>
16401,7 → 16492,7
<translation type="obsolete">Informácie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="427"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="422"/>
<source>Running the application &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation>Spustenie aplikácie &quot;%1&quot; zlyhalo!</translation>
</message>
16410,32 → 16501,32
<translation type="obsolete">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="581"/>
<source>Running</source>
<translation>Beží</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="421"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="416"/>
<source>The application &quot;%1&quot; crashed!</source>
<translation>Aplikácia &quot;%1&quot; spadla!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="570"/>
<source>Application</source>
<translation>Aplikácia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="571"/>
<source>DPI</source>
<translation>DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="577"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="573"/>
<source>State</source>
<translation>Stav</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="578"/>
<source>Finished</source>
<translation>Dokončené</translation>
</message>
16455,28 → 16546,28
<translation>Chcete otvoriť editor na opravu problému?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="272"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="263"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="267"/>
<source>The config file didn&apos;t specify a executable path!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="416"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="411"/>
<source>The application &quot;%1&quot; failed to start! Please check the path: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="569"/>
<source>Render Frame</source>
<translation>Vykresliť rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="237"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="232"/>
<source>No configuration defined to run the application!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="433"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="429"/>
<source>No application defined</source>
<translation>Žiadna aplikácia nie je definovaná</translation>
</message>
16543,32 → 16634,32
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3573"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3533"/>
<source>Linked Text</source>
<translation>Prepojený text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3575"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3535"/>
<source>Text Frame</source>
<translation>Textový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3579"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3539"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation>Odseky: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3587"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3547"/>
<source>Lines: </source>
<translation>Riadky: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3593"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3553"/>
<source>Words: </source>
<translation>Slová: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3601"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3561"/>
<source>Chars: </source>
<translation>Znaky: </translation>
</message>
16870,118 → 16961,167
<context>
<name>PaintManagerDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="79"/>
<source>Solid Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="81"/>
<source>Gradients</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="90"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished">Vzorky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="99"/>
<source>Scribus Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="103"/>
<source>User Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="111"/>
<source>Merge Color Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="264"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="314"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation type="unfinished">Triediť podľa mena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="265"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="315"/>
<source>Sort by Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="316"/>
<source>Sort by Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="365"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="353"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="unfinished">&amp;Import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="354"/>
<source>Add</source>
<translation type="unfinished">Pridať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="355"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Upraviť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="393"/>
<source>Load File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="394"/>
<source>Load Set</source>
<translation type="unfinished">Načítať set</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="384"/>
<source>Rename</source>
<translation type="unfinished">Premenovať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="442"/>
<source>New Gradient</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="460"/>
<source>New Color</source>
<translation type="unfinished">Nová farba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="478"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="510"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="573"/>
<source>Rename Entry</source>
<translation type="unfinished">Premenovať položku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="628"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="661"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="unfinished">Kópia %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="586"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="741"/>
<source>Selected Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="640"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="796"/>
<source>Do you really want to clear all your gradients?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="663"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="816"/>
<source>Do you really want to clear all your colors and gradients?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="777"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="873"/>
<source>Do you really want to clear all your patterns?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1060"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Všetky podporované formáty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="781"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1004"/>
<source>Scribus Gradient Files &quot;*.sgr&quot; (*.sgr *.SGR);;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="782"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1005"/>
<source>Gimp Gradient Files &quot;*.ggr&quot; (*.ggr *.GGR);;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="783"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1006"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Všetky súbory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="787"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1153"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Otvoriť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="815"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1038"/>
<source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Všetky podporované formáty (%1);;Dokumenty (%2);;Ostatné súbory (%3);;Všetky súbory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="816"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1039"/>
<source>Import Colors</source>
<translation type="unfinished">Importovať farby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="824"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1047"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Informácie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="824"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1047"/>
<source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import.
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
16994,12 → 17134,23
Pozrite si sekciu Úprava farieb v dokumentácií, kde je viac informácií.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1825"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Názov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1193"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="unfinished">Vybrať priečinok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1221"/>
<source>Loading Patterns</source>
<translation type="unfinished">Načítavanie vzoriek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1825"/>
<source>Choose a Name</source>
<translation type="unfinished">Vybrať názov</translation>
</message>
17017,27 → 17168,27
<context>
<name>PathAlongPathPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="70"/>
<source>Path Along Path...</source>
<translation>Cesta pozdĺž cesty...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="71"/>
<source>Bends a Polygon along a Path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="75"/>
<source>Path Tools</source>
<translation>Nástroj cesta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="102"/>
<source>Bends a Polygon along a Polyline</source>
<translation>Ohnúť mnohouholník pomocou lomenej čiary</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="103"/>
<source>This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline.</source>
<translation>Toto rozšírenie ohýba mnohouholník pomocou lomenej čiary.</translation>
</message>
17100,7 → 17251,7
<name>PathConnectPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="97"/>
<source>Connect Paths</source>
<translation>Spojiť cesty</translation>
</message>
17115,7 → 17266,7
<translation>Nástroj cesta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="98"/>
<source>Connect 2 Polylines.</source>
<translation>Spojiť dve lomené čiary.</translation>
</message>
17138,28 → 17289,28
<translation>Nástroj cesta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="107"/>
<source>Cuts a Polygon by a Polyline</source>
<translation>Rozdeliť mnohouholník lomenou čiarou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="126"/>
<source>Qt Version too old</source>
<translation>Qt veria je príliš stará</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="126"/>
<source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
<translation>Toto rozšírenie vyžaduje minimálne verziu 4.3.3 Qt knižnice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="157"/>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="157"/>
<source>The cutting line must cross the polygon and
both end points must lie outside of the polygon</source>
<translation>Deliaca čiara musí ležať cez mnohouholník
17425,22 → 17576,22
<translation>Nástroj cesta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="110"/>
<source>Path Operations</source>
<translation>Operácie s cestami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="111"/>
<source>Apply fancy boolean operations to paths.</source>
<translation>Použiť logické (booleanovské) operácie na cestách.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="127"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="130"/>
<source>Qt Version too old</source>
<translation>Verzia Qt je zastaralá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="127"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="130"/>
<source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
<translation>Toto rozšírenie vyžaduje minimálne verziu 4.3.3 Qt knižnice</translation>
</message>
17449,7 → 17600,7
<name>PathStrokerPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="76"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="105"/>
<source>Create Path from Stroke</source>
<translation>Vytvoriť cestu z ťahu</translation>
</message>
17459,7 → 17610,7
<translation>Nástroj cesta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="106"/>
<source>Converts the stroke of a Path to a filled Path.</source>
<translation>Premeniť cesty ťahu na vyplnenú cestu.</translation>
</message>
17467,29 → 17618,24
<context>
<name>PatternDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="134"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Vybrať priečinok</translation>
<translation type="obsolete">Vybrať priečinok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="162"/>
<source>Loading Patterns</source>
<translation>Načítavanie vzoriek</translation>
<translation type="obsolete">Načítavanie vzoriek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="296"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Všetky súbory (*)</translation>
<translation type="obsolete">Všetky súbory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="310"/>
<source>Open</source>
<translation>Otvoriť</translation>
<translation type="obsolete">Otvoriť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="15"/>
<source>Patterns</source>
<translation>Vzorky</translation>
<translation type="obsolete">Vzorky</translation>
</message>
<message>
<source>Load</source>
17496,54 → 17642,40
<translation type="obsolete">Načítať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="48"/>
<source>Load File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="55"/>
<source>Load Set</source>
<translation>Načítať set</translation>
<translation type="obsolete">Načítať set</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="69"/>
<source>Remove</source>
<translation>Odstrániť</translation>
<translation type="obsolete">Odstrániť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="76"/>
<source>Remove All</source>
<translation>Odstrániť všetko</translation>
<translation type="obsolete">Odstrániť všetko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="99"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
<translation type="obsolete">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="106"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Zrušiť</translation>
<translation type="obsolete">Zrušiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="85"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Názov:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Názov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="85"/>
<source>Rename Entry</source>
<translation>Premenovať položku</translation>
<translation type="obsolete">Premenovať položku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="213"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Všetky podporované formáty</translation>
<translation type="obsolete">Všetky podporované formáty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="62"/>
<source>Rename</source>
<translation>Premenovať</translation>
<translation type="obsolete">Premenovať</translation>
</message>
</context>
<context>
17642,23 → 17774,21
<context>
<name>PctPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="139"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="335"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">Skupina%1</translation>
<translation type="obsolete">Skupina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="206"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="146"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importovanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="209"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="149"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Analýza súboru:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="494"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="381"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generovanie položiek</translation>
</message>
17968,7 → 18098,7
<translation type="obsolete">Ísť na</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="434"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="445"/>
<source>Scribus - Image Search</source>
<translation>Scribus - vyhľadávanie obrázkov</translation>
</message>
17977,7 → 18107,7
<translation type="obsolete">Vyhľadávanie zlyhalo: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="434"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="445"/>
<source>No images named &quot;%1&quot; were found.</source>
<translation>Obrázok s názvom &quot;%1&quot; nebol nájdený.</translation>
</message>
17987,47 → 18117,47
<translation>Zavrieť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="259"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="278"/>
<source>Not on a Page</source>
<translation>Nie je na stane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="303"/>
<source>JPG</source>
<translation>JPG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="287"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="306"/>
<source>TIFF</source>
<translation>TIFF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="290"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="309"/>
<source>PSD</source>
<translation>PSD</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="293"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="312"/>
<source>EPS/PS</source>
<translation>EPS/PS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="315"/>
<source>PDF</source>
<translation>PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="299"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="318"/>
<source>JPG2000</source>
<translation>JPG2000</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="305"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="324"/>
<source>emb. PSD</source>
<translation>emb. PSD</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="330"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Neznámy</translation>
</message>
18048,7 → 18178,7
<translation type="obsolete">Dvojtónové</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="328"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="347"/>
<source>n/a</source>
<translation>nedostupné</translation>
</message>
18170,12 → 18300,12
<translation>Rozšírené vlastnosti obrázkov...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="228"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="247"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation>Triediť podľa mena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="230"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="249"/>
<source>Sort by Page</source>
<translation>Triediť podľa strany</translation>
</message>
18304,9 → 18434,9
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="270"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="136"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="289"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation type="unfinished">Zapustený obrázok</translation>
</message>
18405,122 → 18535,122
<context>
<name>PictureBrowser</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="405"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="738"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="818"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="902"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="947"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1053"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1248"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="408"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="754"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="834"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="918"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="963"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1069"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1443"/>
<source>Picture Browser Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="405"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="408"/>
<source>No Image(s) Selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="738"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1248"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="754"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1264"/>
<source>You have to create a category first</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="902"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="918"/>
<source>No image(s) selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="947"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="963"/>
<source>No page/image frame selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1053"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1069"/>
<source>Directory does not exist</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1211"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1227"/>
<source>Select Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1290"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1306"/>
<source>Import Image Collection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1290"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1312"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1306"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1328"/>
<source>Scribus ImageCollection (*.sic)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1312"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1328"/>
<source>Export Image Collection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1334"/>
<source>You have to select something you want to export</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1443"/>
<source>No tag entered</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1723"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1739"/>
<source>Image still loading</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1731"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1747"/>
<source>JPG</source>
<translation type="unfinished">JPG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1735"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1751"/>
<source>TIFF</source>
<translation type="unfinished">TIFF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1739"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1755"/>
<source>PSD</source>
<translation type="unfinished">PSD</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1743"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1759"/>
<source>EPS/PS</source>
<translation type="unfinished">EPS/PS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1747"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1763"/>
<source>PDF</source>
<translation type="unfinished">PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1751"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1767"/>
<source>JPG2000</source>
<translation type="unfinished">JPG2000</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1759"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1775"/>
<source>emb. PSD</source>
<translation type="unfinished">emb. PSD</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1763"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1779"/>
<source>not available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1788"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1804"/>
<source>No image selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
19139,13 → 19269,13
<translation type="obsolete">OpenOffice.org Draw (*.sxd);;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="347"/>
<source>Plugin: %1 initialized ok </source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Modul: %1 inicializácia ok </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="349"/>
<source>Plugin: %1 failed post initialization</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Modul: %1 neporadila sa post-inicializácia</translation>
19213,9 → 19343,22
</message>
</context>
<context>
<name>PolyVectorDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polyprops.cpp" line="19"/>
<source>Polygon Properties</source>
<translation type="unfinished">Vlastnosti mnohouholníkov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polyprops.cpp" line="32"/>
<source>End Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PolygonProps</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polyprops.cpp" line="20"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polyprops.cpp" line="49"/>
<source>Polygon Properties</source>
<translation>Vlastnosti mnohouholníkov</translation>
</message>
19273,62 → 19416,77
<translation>Formulár</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="31"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="33"/>
<source>Corn&amp;ers:</source>
<translation>R&amp;ohy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="43"/>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation>Počet uhlov pre mnohouholník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="56"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Otočenie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="79"/>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation>Stupne otočenia pre mnohouholníky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="98"/>
<source>Inner Rotation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="190"/>
<source>Inner C&amp;urvature:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="223"/>
<source>Outer Curvature:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="284"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation>Ukážka mnohouholníka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="133"/>
<source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
<translation>Použiť konvexný/konkávny faktor na zmenu tvaru mnohouholníkov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="136"/>
<source>Apply &amp;Factor</source>
<translation>Použiť &amp;faktor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="145"/>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation>&amp;Faktor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="171"/>
<source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex</source>
<translation>Záporná hodnota nastaví mnohouholník ako konkávny (alebo s tvarom hviezdy), kladná hodnota ako konvexný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="217"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="230"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="207"/>
<source>C&amp;urvature:</source>
<translation>Za&amp;krivenosť:</translation>
<translation type="obsolete">Za&amp;krivenosť:</translation>
</message>
</context>
<context>
19367,9 → 19525,8
<context>
<name>Preferences</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="73"/>
<source>Preferences</source>
<translation>Nastavenia</translation>
<translation type="obsolete">Nastavenia</translation>
</message>
<message>
<source>GUI</source>
19436,9 → 19593,8
<translation type="obsolete">&amp;Zmeniť...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="76"/>
<source>General</source>
<translation>Všeobecné</translation>
<translation type="obsolete">Všeobecné</translation>
</message>
<message>
<source>Page Size</source>
19505,64 → 19661,52
<translation type="obsolete">Dĺžka histórie úkonov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="79"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
<translation type="obsolete">Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="82"/>
<source>Guides</source>
<translation>Vodítka</translation>
<translation type="obsolete">Vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="85"/>
<source>Typography</source>
<translation>Typografia</translation>
<translation type="obsolete">Typografia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="88"/>
<source>Tools</source>
<translation>Nástroje</translation>
<translation type="obsolete">Nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="91"/>
<source>Hyphenator</source>
<translation>Delenie slov</translation>
<translation type="obsolete">Delenie slov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="94"/>
<source>Fonts</source>
<translation>Písma</translation>
<translation type="obsolete">Písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="100"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Predtlačová kontrola</translation>
<translation type="obsolete">Predtlačová kontrola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="105"/>
<source>Color Management</source>
<translation>Správa farieb</translation>
<translation type="obsolete">Správa farieb</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="120"/>
<source>PDF Export</source>
<translation>PDF Export</translation>
<translation type="obsolete">PDF Export</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="125"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation>Atribúty položiek dokumentu</translation>
<translation type="obsolete">Atribúty položiek dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="130"/>
<source>Table of Contents and Indexes</source>
<translation>Obsahy a Indexy</translation>
<translation type="obsolete">Obsahy a Indexy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="133"/>
<source>Keyboard Shortcuts</source>
<translation>Klávesové skratky</translation>
<translation type="obsolete">Klávesové skratky</translation>
</message>
<message>
<source>Other Options</source>
19589,9 → 19733,8
<translation type="obsolete">Veľký</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="136"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Zápisník</translation>
<translation type="obsolete">Zápisník</translation>
</message>
<message>
<source>Page Display</source>
19666,9 → 19809,8
<translation type="obsolete">Obrazovku si prispôsobíte pomocou jazdca na dolnom pravítku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="139"/>
<source>Display</source>
<translation>Zobrazenie</translation>
<translation type="obsolete">Zobrazenie</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript Interpreter</source>
19703,9 → 19845,8
<translation type="obsolete">P&amp;ríkaz pre spustenie programu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="142"/>
<source>External Tools</source>
<translation>Externé nástroje</translation>
<translation type="obsolete">Externé nástroje</translation>
</message>
<message>
<source>Printing</source>
19744,14 → 19885,12
<translation type="obsolete">Počet odsekov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="145"/>
<source>Miscellaneous</source>
<translation>Rôzne</translation>
<translation type="obsolete">Rôzne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="149"/>
<source>Plugins</source>
<translation>Moduly</translation>
<translation type="obsolete">Moduly</translation>
</message>
<message>
<source>Enable or disable the display of linked frames.</source>
19948,9 → 20087,8
v tmavých tónoch, ktoré sú blízko šedej. Použitie tohoto postupu môže zlepšiť tlač niektorých obrázkov - je však potrebné testovať jednotlivé prípady. UCR znižuje možnosť presýtenosti s CMYK atramentami.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="97"/>
<source>Printer</source>
<translation>Tlačiareň</translation>
<translation type="obsolete">Tlačiareň</translation>
</message>
</context>
<context>
20116,39 → 20254,32
<context>
<name>PrefsDialogBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="198"/>
<source>&amp;Defaults</source>
<translation>Štan&amp;dardné</translation>
<translation type="obsolete">Štan&amp;dardné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="207"/>
<source>Save Preferences</source>
<translation>Uložiť nastavenia</translation>
<translation type="obsolete">Uložiť nastavenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="197"/>
<source>Export...</source>
<translation>Export...</translation>
<translation type="obsolete">Export...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="199"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation>&amp;Použiť</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Použiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="200"/>
<source>All preferences can be reset here</source>
<translation>Vynulovať všetky nastavenia</translation>
<translation type="obsolete">Vynulovať všetky nastavenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="201"/>
<source>Apply all changes without closing the dialog</source>
<translation>Aplikovať zmeny bez zatvorenia dialógového okna</translation>
<translation type="obsolete">Aplikovať zmeny bez zatvorenia dialógového okna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="202"/>
<source>Export current preferences into file</source>
<translation>Exportovať aktuálne nastavenia do súboru</translation>
<translation type="obsolete">Exportovať aktuálne nastavenia do súboru</translation>
</message>
</context>
<context>
20190,13 → 20321,13
<translation type="obsolete">V strede vpravo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2220"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2230"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2243"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2253"/>
<source>PostScript</source>
<translation>Postscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="809"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="815"/>
<source>Migrate Old Scribus Settings?</source>
<translation>Migrovať staré nastavenia Scribusu?</translation>
</message>
20207,7 → 20338,7
Chcete ich migrovať na novú verziu?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="810"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="816"/>
<source>Scribus has detected existing Scribus 1.3.5 preferences files.
Do you want to migrate them to the new Scribus version?</source>
<translation type="unfinished">Scribus našiel nastavenia pre Scribus 1.2.
20214,28 → 20345,28
Chcete ich migrovať na novú verziu? {1.3.5 ?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1782"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1799"/>
<source>Could not open preferences file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
<translation>Nie je možné otvoriť súbor s nastaveniami &quot;%1&quot; pre zápis: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1793"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1810"/>
<source>Writing to preferences file &quot;%1&quot; failed: QIODevice status code %2</source>
<translation>Zápis do súbora s nastaveniami &quot;%1&quot; zlyhalo: QIODevice stavový kód %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1808"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1825"/>
<source>Failed to open prefs file &quot;%1&quot;: %2</source>
<translation>Nepodarilo sa otvoriť súbor nastavení &quot;%1&quot;: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1818"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1835"/>
<source>Failed to read prefs XML from &quot;%1&quot;: %2 at line %3, col %4</source>
<translation>Nepodarilo sa prečítať XML nastavenia &quot;%1&quot;: %2 na riadku %3, stĺpec %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2221"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2230"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2244"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2253"/>
<source>Postscript</source>
<translation>Postscript</translation>
</message>
20252,23 → 20383,23
<translation type="obsolete">PDF/X-3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2615"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2618"/>
<source>Error Writing Preferences</source>
<translation>Chýba zápisu nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2617"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2620"/>
<source>Scribus was not able to save its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Please check file and directory permissions and available disk space.</source>
<comment>scribus app error</comment>
<translation>Scribus nebol schopný uložiť svoje nastavenia: &lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Prosím skontrolujte práva súbora a priečinku a dostupný priestor na disku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2634"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2637"/>
<source>Error Loading Preferences</source>
<translation>Chyba načítavania nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2636"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2639"/>
<source>Scribus was not able to load its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Default settings will be loaded.</source>
<translation>Scribus nebol schopný načítať svoje nastavenia:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt; Načítajú sa štandardné nastavenia.</translation>
</message>
20277,7 → 20408,7
<translation type="obsolete">PDF 1.5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2308"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2332"/>
<source>No valid renderframe config found. Using defaults!</source>
<translation>Nebola nájdená platná konfigurácia pre generovanie rámcov. Použijú sa štandardné!</translation>
</message>
20286,26 → 20417,31
<name>Prefs_ColorManagement</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="28"/>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are open</source>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are open.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="53"/>
<source>&lt;qt&gt;Color Management cannot be activated due to missing color profiles.&lt;/br&gt;You need to install at least one RGB and one CMYK profile.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="62"/>
<source>Perceptual</source>
<translation type="unfinished">Vnímateľné (Perceptual)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="62"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation type="unfinished">Relatívna kolorimetria</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="63"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">Sýtosť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="63"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation type="unfinished">Absolútna kolorimetria</translation>
</message>
20320,87 → 20456,87
<translation type="unfinished">Správa farieb</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="83"/>
<source>Document Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="97"/>
<source>Activate Color Management</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="104"/>
<source>Simulate Printer on the Screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="111"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation type="unfinished">Konvertovať všetky farby do farieb tlačiarne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="118"/>
<source>Mark Colors out of Gamut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="125"/>
<source>Use Blackpoint Compensation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="135"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="154"/>
<source>Document Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="176"/>
<source>RGB Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="196"/>
<source>CMYK Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="216"/>
<source>RGB Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="210"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="229"/>
<source>CMYK Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="223"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="242"/>
<source>Printer:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="257"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="276"/>
<source>Document Rendering Intents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="295"/>
<source>Images:</source>
<translation type="unfinished">Obrázky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="286"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="305"/>
<source>Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished">Plné farby (Solid colors):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="320"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="339"/>
<source>Monitor Profile</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="361"/>
<source>Monitor:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
21989,7 → 22125,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="363"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="373"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
22291,6 → 22427,16
<source>Pen Width:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="1445"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="1492"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Prefs_KeyboardShortcuts</name>
22982,201 → 23128,201
<translation type="unfinished">Absolútna kolorimetria</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="351"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="368"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1332"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Strana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="394"/>
<source>No Script</source>
<translation type="unfinished">Bez skriptu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="539"/>
<source>InfoString</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="542"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="966"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="570"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="994"/>
<source>No Effect</source>
<translation type="unfinished">Bez efektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="543"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="967"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="571"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="995"/>
<source>Blinds</source>
<translation type="unfinished">Pruhy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="544"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="968"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="572"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="996"/>
<source>Box</source>
<translation type="unfinished">Box</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="545"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="969"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="997"/>
<source>Dissolve</source>
<translation type="unfinished">Rozpustenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="546"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="970"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="998"/>
<source>Glitter</source>
<translation type="unfinished">Lesk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="547"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="971"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="999"/>
<source>Split</source>
<translation type="unfinished">Rozdeliť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="548"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="972"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="576"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1000"/>
<source>Wipe</source>
<translation type="unfinished">Zotrieť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="551"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="975"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1003"/>
<source>Push</source>
<translation type="unfinished">Stlačiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="552"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="976"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1004"/>
<source>Cover</source>
<translation type="unfinished">Krytie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="553"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="977"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1005"/>
<source>Uncover</source>
<translation type="unfinished">Odkrytie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="554"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="978"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1006"/>
<source>Fade</source>
<translation type="unfinished">Zanikanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="602"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="630"/>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document.</source>
<translation type="unfinished">Vložiť písma do PDF. Vloženie písma zachová rozloženie a vzhľad vášho dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="603"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="631"/>
<source>Enables presentation effects when using Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode.</source>
<translation type="unfinished">Povolenie prezentačných efektov pri celoobrazovkovom použití Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174. a ostatných PDF prehliadačov, ktoré podporujú celoobrazovkové prezeranie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="604"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="632"/>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation type="unfinished">Ukázať náhľad každej strany v zozname uvedenom hore.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="633"/>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition.</source>
<translation type="unfinished">Dĺžka času stránky, ktorá sa zobrazuje pred spustením prezentácie na označenej strane. Nastavenie 0 zakáže automatickú zmenu strany.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="606"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="634"/>
<source>Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
<translation type="unfinished">Ako dlho beží prezentačný efekt. Menšia hodnota efekt zrýchli, väčšia spomalí.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="607"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="635"/>
<source>Type of the display effect.</source>
<translation type="unfinished">Typ efektu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="608"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="636"/>
<source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
<translation type="unfinished">Smer efektu presúvania riadkov pre efekty pruhy a rozdeliť.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="609"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="637"/>
<source>Starting position for the box and split effects.</source>
<translation type="unfinished">Štartovacia pozícia efektov box a rozdeliť.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="610"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="638"/>
<source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
<translation type="unfinished">Smer efektu lesk alebo zotrieť.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="611"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="639"/>
<source>Apply the selected effect to all pages.</source>
<translation type="unfinished">Použiť zvolený efekt na všetky strany.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="612"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="640"/>
<source>Convert all glyphs in the document to outlines.</source>
<translation type="unfinished">Konvertovať všetky znaky na obrysy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="613"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="641"/>
<source>Show the document in single page mode</source>
<translation type="unfinished">Zobraziť dokument v jednostránkovom režime</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="614"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="642"/>
<source>Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll</source>
<translation type="unfinished">Zobrazí dokument v priebežnom jednostránkovom režime</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="615"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="643"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left</source>
<translation type="unfinished">Zobrazí zrkadliace stránky. Prvá strana sa zobrazí vľavo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="616"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="644"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right</source>
<translation type="unfinished">Zobrazí zrkadliace stránky. Prvá strana sa zobrazí vpravo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="617"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="645"/>
<source>Use the viewer&apos;s defaults or the user&apos;s preferences if set differently from the viewer defaults</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="618"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="646"/>
<source>Enables viewing the document in full screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="619"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="647"/>
<source>Display the bookmarks upon opening</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="620"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="648"/>
<source>Display the page thumbnails upon opening</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="621"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="649"/>
<source>Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="622"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="650"/>
<source>Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="623"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="651"/>
<source>Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="624"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="652"/>
<source>Fit the document page or pages to the available space in the viewer window.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
23946,47 → 24092,52
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="242"/>
<source>Check for part filed image frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="249"/>
<source>Check image resolution</source>
<translation type="unfinished">Kontrolovať rozlíšenie obrázkov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="254"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="261"/>
<source>Minimum Resolution:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="261"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="281"/>
<source> dpi</source>
<translation type="unfinished"> dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="287"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="294"/>
<source>Maximum Resolution:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="303"/>
<source>Check for placed PDF files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="310"/>
<source>Check for GIF images</source>
<translation type="unfinished">Kontrola na GIF obrázky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="310"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="317"/>
<source>Check for PDF Annotations and Fields</source>
<translation type="unfinished">Kontrolovať PDF anotácie a polia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="317"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="324"/>
<source>Check for Visible/Printable mismatch in layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="331"/>
<source>Ignore non-printable layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24415,7 → 24566,7
<translation type="unfinished">Nezobrazené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_tableofcontents.cpp" line="203"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_tableofcontents.cpp" line="214"/>
<source>Table of Contents %1</source>
<translation type="unfinished">Obsahy %1</translation>
</message>
25479,105 → 25630,105
<context>
<name>PropertiesPalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4964"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5034"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation>Fixné riadkovanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4965"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5035"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation>Automatické riadkovanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4966"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5036"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation>Zarovnať k pomocnej mriežke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1891"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1903"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3691"/>
<source>&amp;X1:</source>
<translation>&amp;X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1892"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1904"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3692"/>
<source>X&amp;2:</source>
<translation>X&amp;2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1893"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3693"/>
<source>Y&amp;1:</source>
<translation>Y&amp;1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1894"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3657"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3694"/>
<source>&amp;Y2:</source>
<translation>&amp;Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1899"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2074"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3644"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4877"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4949"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2066"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3681"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4943"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5019"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1900"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2075"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2154"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3645"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4879"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2067"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2151"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3682"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4945"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>Šír&amp;ka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1901"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2076"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2155"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4878"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4950"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1913"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2068"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3683"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4944"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5020"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1902"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3647"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4880"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2069"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3684"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4946"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Výška:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3391"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3428"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5227"/>
<source>Distance between columns</source>
<translation>Vzdialenosť medzi stĺpcami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3393"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3430"/>
<source>Column width</source>
<translation>Šírka stĺpca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4396"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5083"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4452"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5153"/>
<source>No Style</source>
<translation>Bez štýlu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4981"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5051"/>
<source>None</source>
<translation type="unfinished">Žiadne</translation>
</message>
25592,68 → 25743,68
Vyberte si, prosím, iný.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4864"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4930"/>
<source>Properties</source>
<translation>Vlastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4866"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4932"/>
<source>X, Y, &amp;Z</source>
<translation>X, Y, &amp;Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4867"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4933"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4868"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4934"/>
<source>&amp;Image</source>
<translation>&amp;Obrázok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4869"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4935"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation>&amp;Tvar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4870"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4936"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation>&amp;Čiara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4871"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4937"/>
<source>&amp;Colors</source>
<translation>&amp;Farby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4875"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4941"/>
<source>Name</source>
<translation>Názov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4876"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4942"/>
<source>Geometry</source>
<translation>Geometria</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4881"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4947"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Otočenie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4882"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4948"/>
<source>Basepoint:</source>
<translation>Základný bod:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4883"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4949"/>
<source>Level</source>
<translation>Úroveň</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4884"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4887"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4950"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4953"/>
<source>Shape:</source>
<translation>Tvar:</translation>
</message>
25662,7 → 25813,7
<translation type="obsolete">&amp;Upraviť tvar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4888"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4954"/>
<source>R&amp;ound
Corners:</source>
<translation>Za&amp;obliť Rohy:</translation>
25672,7 → 25823,7
<translation type="obsolete">Vzdialenosť textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4889"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4955"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>&amp;Stĺpce:</translation>
</message>
25681,48 → 25832,48
<translation type="obsolete">&amp;Odstup:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4895"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4961"/>
<source>To&amp;p:</source>
<translation>&amp;Horný:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4896"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4962"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Dolný:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4897"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4963"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>&amp;Ľavý:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4898"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4964"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>P&amp;ravý:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4899"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4965"/>
<source>T&amp;abulators...</source>
<translation>T&amp;abulátory...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="855"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4944"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="859"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5014"/>
<source>Path Text Properties</source>
<translation>Vlastnosti cesty textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4907"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4973"/>
<source>Show Curve</source>
<translation>Zobraziť krivku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4909"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4975"/>
<source>Start Offset:</source>
<translation>Počiatočný posun:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4910"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4976"/>
<source>Distance from Curve:</source>
<translation>Vzdialenosť od krivky:</translation>
</message>
25731,14 → 25882,14
<translation type="obsolete">Text o&amp;bteká okolo rámu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4923"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4983"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4989"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation>Použiť &amp;viazané pole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4918"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4924"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4984"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4990"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation>Po&amp;užiť vrstevnicu</translation>
</message>
25751,332 → 25902,332
<translation type="obsolete">&amp;Jazyk:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4946"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5016"/>
<source>&amp;Free Scaling</source>
<translation>Voľ&amp;ná zmena veľkosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4947"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5017"/>
<source>Actual X-DPI:</source>
<translation>Aktuálne X-DPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4948"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5018"/>
<source>Actual Y-DPI:</source>
<translation>Aktuálne Y-DPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4951"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5021"/>
<source>X-Sc&amp;ale:</source>
<translation>X-Mierk&amp;a:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4952"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5022"/>
<source>Y-Scal&amp;e:</source>
<translation>Y-Mi&amp;erka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4954"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5024"/>
<source>Scale &amp;To Frame Size</source>
<translation>Zmeniť veľ&amp;kosť na rozmer rámca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4955"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5025"/>
<source>P&amp;roportional</source>
<translation>P&amp;roporcionálne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4958"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5028"/>
<source>Input Profile:</source>
<translation>Vložiť profil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4959"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5029"/>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation>Účel generovania:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4970"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5040"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Vnímateľné (Perceptual)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4971"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5041"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Relatívna kolorimetria</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4972"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5042"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Sýtosť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="734"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4928"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="738"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4994"/>
<source>None</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation>Žiadne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="735"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4929"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="739"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4995"/>
<source>Both Sides</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation>Obe strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="736"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4930"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="740"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4996"/>
<source>Left Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation>Iba ľavé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="737"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4931"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="741"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4997"/>
<source>Right Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation>Iba pravé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4873"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4939"/>
<source>&amp;Transparency</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4953"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5023"/>
<source>Rotation:</source>
<translation type="unfinished">Otočenie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4960"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5030"/>
<source>PDF Compression Method:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4961"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5031"/>
<source>PDF Compression Quality:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4973"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5043"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Absolútna kolorimetria</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4977"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4985"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5047"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5055"/>
<source>Global</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4978"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5048"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4979"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5049"/>
<source>Lossy - JPEG</source>
<translation type="unfinished">Stratová - JPEG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4980"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5050"/>
<source>Lossless - Zip</source>
<translation type="unfinished">Bezstratová - Zip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4986"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5056"/>
<source>Maximum</source>
<translation type="unfinished">Maximum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4987"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5057"/>
<source>High</source>
<translation type="unfinished">Vysoká</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4988"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5058"/>
<source>Medium</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4989"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5059"/>
<source>Low</source>
<translation type="unfinished">Nízka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4990"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5060"/>
<source>Minimum</source>
<translation type="unfinished">Minimum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4999"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5069"/>
<source>Left Point</source>
<translation>Ľavý bod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5000"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5070"/>
<source>End Points</source>
<translation>Koncové body</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5002"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5072"/>
<source>&amp;Basepoint:</source>
<translation>Základný &amp;bod:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5003"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5073"/>
<source>T&amp;ype of Line:</source>
<translation>T&amp;yp čiary:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5074"/>
<source>Start Arrow:</source>
<translation>Začiatok šípky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5005"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5075"/>
<source>End Arrow:</source>
<translation>Koniec šípky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5006"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5007"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5076"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5077"/>
<source>Scaling:</source>
<translation type="unfinished">Zmena veľkosti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5017"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5087"/>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation>Ší&amp;rka čiary:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5018"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5088"/>
<source>Ed&amp;ges:</source>
<translation>&amp;Hrany:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5021"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5091"/>
<source>Miter Join</source>
<translation>Kolmý spoj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5022"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5092"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation>Skosený spoj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5023"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5093"/>
<source>Round Join</source>
<translation>Oblý spoj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5028"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5098"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation>Rovná hlavička</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5029"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5099"/>
<source>Square Cap</source>
<translation>Štvorcová hlavička</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5030"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5100"/>
<source>Round Cap</source>
<translation>Oblá hlavička</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5032"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5102"/>
<source>&amp;Endings:</source>
<translation>Ukonč&amp;enia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5034"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5104"/>
<source>Cell Lines</source>
<translation>Čiary bunky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5035"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5105"/>
<source>Line at Top</source>
<translation>Horná čiara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5036"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5106"/>
<source>Line at the Left</source>
<translation>Ľavá čiara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5037"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5107"/>
<source>Line at the Right </source>
<translation>Pravá čiara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5038"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5108"/>
<source>Line at Bottom</source>
<translation>Dolná čiara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5040"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5110"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5056"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5126"/>
<source> pt</source>
<translation> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5085"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5155"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation>Názov zvoleného objektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5086"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5156"/>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation>Vodorovná pozícia aktuálneho základného bodu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5087"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5157"/>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation>Zvislá pozícia aktuálneho základného bodu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5088"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5158"/>
<source>Width</source>
<translation>Šírka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5089"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5159"/>
<source>Height</source>
<translation>Výška</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5090"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5160"/>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation>Otočenie objektu v aktuálnom základnom bode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5091"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5161"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation>Bod, od ktorého sú odvodené vzdialenosti alebo uhly rotácie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5149"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5219"/>
<source>Arrow head scale for start of line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5220"/>
<source>Arrow head scale for end of line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5247"/>
<source>Compression method used in PDF export for the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5248"/>
<source>Compression quality used in PDF export for the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
26101,47 → 26252,47
<translation type="obsolete">Zvoliť stred za základný bod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5094"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5164"/>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation>Vodorovne zameniť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5095"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5165"/>
<source>Flip Vertical</source>
<translation>Zvislo zameniť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5096"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5166"/>
<source>Move one level up</source>
<translation>Presunúť o jednu úroveň vyššie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5097"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5167"/>
<source>Move one level down</source>
<translation>Presunúť o jednu úroveň nižšie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5098"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5168"/>
<source>Move to front</source>
<translation>Presunúť dopredu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5099"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5169"/>
<source>Move to back</source>
<translation>Presunúť dozadu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5100"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5170"/>
<source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
<translation>Ukazuje hladinu zvoleného objektu. 0 znamená, že objekt je na najnižšej úrovni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5101"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5171"/>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation>Uzamknúť alebo odomknúť objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5102"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5172"/>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation>Uzamknúť alebo odomknúť veľkosť objekt</translation>
</message>
26166,22 → 26317,22
<translation type="obsolete">Písmo pre zvolený text alebo objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5185"/>
<source>Font Size</source>
<translation>Veľkosť písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5186"/>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation>Posun základnej čiary znakov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5117"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5187"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Zmena šírky znakov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5118"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5188"/>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation>Zmena šírky znakov</translation>
</message>
26194,28 → 26345,29
<translation type="obsolete">Farba výplne písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5121"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5191"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation>Sýtosť farby obrysu písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5122"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5192"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Sýtosť farby výplne textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5123"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5193"/>
<source>Right to Left Writing</source>
<translation>Písanie sprava doľava</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5124"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5194"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation>Manuálne sledovanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5125"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5012"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5195"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Riadkovanie</translation>
</message>
26228,157 → 26380,157
<translation type="obsolete">Jazyk rámca pre delenie slov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5211"/>
<source>Change settings for left or end points</source>
<translation>Zmena nastavenia pre ľavé alebo koncové body</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5212"/>
<source>Pattern of line</source>
<translation>Vzorka čiary</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5213"/>
<source>Thickness of line</source>
<translation>Hrúbka čiary</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5214"/>
<source>Type of line joins</source>
<translation>Typ spojenia čiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5145"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5215"/>
<source>Type of line end</source>
<translation>Zakončenie čiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5146"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5216"/>
<source>Line style of current object</source>
<translation>Štýl čiary aktuálneho objektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5222"/>
<source>Choose the shape of frame...</source>
<translation>Vyberte tvar rámca...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5223"/>
<source>Edit shape of the frame...</source>
<translation>Upraviť tvar rámca...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5154"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5224"/>
<source>Set radius of corner rounding</source>
<translation>Nastaví polomer zaoblenia rohov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5155"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5225"/>
<source>Number of columns in text frame</source>
<translation>Počet stĺpcov v textovom rámci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5226"/>
<source>Switches between Gap or Column width</source>
<translation>Prepína medzi medzerou alebo šírkou stĺpca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5228"/>
<source>Distance of text from top of frame</source>
<translation>Vzdialenosť textu od horného okraja rámca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5159"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5229"/>
<source>Distance of text from bottom of frame</source>
<translation>Vzdialenosť textu od dolného okraja rámca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5230"/>
<source>Distance of text from left of frame</source>
<translation>Vzdialenosť textu od ľavého okraja rámca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5161"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5231"/>
<source>Distance of text from right of frame</source>
<translation>Vzdialenosť textu od pravého okraja rámca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5232"/>
<source>Edit tab settings of text frame...</source>
<translation>Úprava nastavení tabulátorov textového rámca...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5164"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5234"/>
<source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
<translation>Povolí nastavenie iných rozmerov obrázku ako má rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5165"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5235"/>
<source>Horizontal offset of image within frame</source>
<translation>Vodorovný posun obrázku v rámci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5166"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5236"/>
<source>Vertical offset of image within frame</source>
<translation>Zvislý posun obrázku v rámci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5167"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5237"/>
<source>Resize the image horizontally</source>
<translation>Zmeniť obrázok vodorovne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5168"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5238"/>
<source>Resize the image vertically</source>
<translation>Zmeniť obrázok zvisle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5169"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5239"/>
<source>Keep the X and Y scaling the same</source>
<translation>Použije sa rovnaká zmena veľkosti pre oba rozmery (X a Y)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5240"/>
<source>Keep the aspect ratio</source>
<translation>Zachovať pomer strán</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5171"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5241"/>
<source>Make the image fit within the size of the frame</source>
<translation>Obrázok zmení veľkosť podľa rozmeru rámca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5174"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5244"/>
<source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
<translation>Použiť radšej pomer strán obrázka než rámca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5245"/>
<source>Source profile of the image</source>
<translation>Zdrojový profil obrázka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5176"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5246"/>
<source>Rendering intent for the image</source>
<translation>Účel generovania obrázka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4732"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4799"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation>Názov &quot;%1&quot; nie je jedinečný.&lt;br/&gt;Vyberte prosím iný.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4977"/>
<source>Fill Rule</source>
<translation>Pravidlo vyplnenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4978"/>
<source>Even-Odd</source>
<translation>Párne-Nepárne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4913"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4979"/>
<source>Non Zero</source>
<translation>Nenulové</translation>
</message>
26395,68 → 26547,68
<translation type="obsolete">Pretlač (overprint)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5119"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5189"/>
<source>Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color.</source>
<translation>Farba ťahu textu a/alebo tieňa v závislosti od výberu. Ak sú zvolené obe formátovania, tak budú mať rovnakú farbu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5120"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5190"/>
<source>Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color.</source>
<translation>Farba označeného textu. Pokiaľ je povolený obry textu, toto bude farba výplne. Aj je povolený tieň textu, tak toto bude najvrchnejšia farba.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4892"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4958"/>
<source>Gap:</source>
<translation>Odstup:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4893"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4959"/>
<source>Width:</source>
<translation>Šírka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4920"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4980"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4986"/>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation>Text o&amp;bteká okolo rámu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4915"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4921"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4981"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4987"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Zakázané</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4916"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4922"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4982"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4988"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation>Použiť tvar rám&amp;ca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4956"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5026"/>
<source>Image Effects</source>
<translation>Obrázkové efekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4957"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5027"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Rozšírené vlastnosti obrázkov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5104"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5109"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5174"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5179"/>
<source>Disable text flow from lower frames around object</source>
<translation>Zakáže obtekanie textu z nižších rámcov okolo objektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5105"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5110"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5180"/>
<source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation>Použiť tvar rámca pre obtekanie textu textového rámca pod objektom.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5106"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5176"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5181"/>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation>Pre obtekanie textu pod objektom sa použije ohraničujúci obdĺžnik (bounding box), namiesto tvaru rámca.</translation>
</message>
26465,7 → 26617,7
<translation type="obsolete">Nastavenie priesvitnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4872"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4938"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>S&amp;kupina</translation>
</message>
26534,13 → 26686,13
<translation type="obsolete">Farba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5092"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5162"/>
<source>Group the selected objects</source>
<translation>Zoskupiť označené objekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="870"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2755"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="874"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2748"/>
<source>Auto</source>
<translation>Automaticky</translation>
</message>
26549,249 → 26701,252
<translation type="obsolete">Obrysová čiara môže byť upravená s nástrojom Úprava tvaru na palete hore. Keď ju zmeníte paletu tvaru, tak sa stane druhou samostatnou čiarou, pôvodne založenou na tvare rámca pre tok textu pod objektom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4902"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4968"/>
<source>Default</source>
<translation>Štandard</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4903"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4969"/>
<source>Stair Step</source>
<translation>Schodík</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4904"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4970"/>
<source>Skew</source>
<translation>Skosiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4972"/>
<source>Flip Text</source>
<translation>Preklopiť text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4908"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4974"/>
<source>Type:</source>
<translation>Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4919"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4925"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4985"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4991"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation>Použiť orezovú cestu obrázka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4926"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4992"/>
<source>Paragraph St&amp;yle:</source>
<translation>Št&amp;ýl odstavca:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4927"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4993"/>
<source>Character St&amp;yle:</source>
<translation>Št&amp;ýly znaku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4933"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5000"/>
<source>Word Tracking</source>
<translation>Odstup medzi slovami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4934"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4937"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5001"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5004"/>
<source>Min:</source>
<translation>Min:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4935"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5002"/>
<source>Norm:</source>
<translation>Norm:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4936"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5003"/>
<source>Glyph Extension</source>
<translation>Rozšírenie glyfu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5005"/>
<source>Max:</source>
<translation>Max:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5107"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5112"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5182"/>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5108"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5113"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5183"/>
<source>Use the clipping path of the image</source>
<translation>Použiť orezovú cestu obrázka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5127"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5197"/>
<source>Paragraph style of currently selected text or paragraph</source>
<translation>Štýl odstavca aktuálneho vybraného textu alebo odstavca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5128"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5198"/>
<source>Character style of currently selected text or paragraph</source>
<translation>Štýl znaku aktuálneho vybraného textu alebo odstavca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5136"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5206"/>
<source>Minimal width of spaces between words</source>
<translation>Minimálna šírka medzery medzi slovami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5137"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5207"/>
<source>Normal width of spaces between words</source>
<translation>Normálna šírka medzi slovami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5138"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5208"/>
<source>Minimal shrinkage of glyphs for justification</source>
<translation>Minimálna šírka znakov pre vyrovnanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5139"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5209"/>
<source>Maximal extension of glyphs for justification</source>
<translation>Maximálna šírka znakov pre vyrovnávanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5129"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5199"/>
<source>Remove Direct Paragraph Formatting</source>
<translation>Odstrániť priame formátovanie odstavca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5130"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5200"/>
<source>Remove Direct Character Formatting</source>
<translation>Odstrániť priame formátovanie znaku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5103"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5173"/>
<source>Enable or disable exporting of the object</source>
<translation>Povoliť alebo zakázať export objektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1028"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4995"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1032"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5065"/>
<source>Custom</source>
<translation>Vlastné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4885"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4886"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4951"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4952"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation>&amp;Upraviť...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4942"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="660"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5009"/>
<source>First Line Offset</source>
<translation>Posun prvého riadku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="650"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5010"/>
<source>Maximum Ascent</source>
<translation>Maximálny vzostup</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="647"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="651"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5011"/>
<source>Font Ascent</source>
<translation>Výška písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="609"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="613"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5006"/>
<source>Color &amp; Effects</source>
<translation>Farby &amp; efekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="819"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4940"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="823"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5007"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation>Pokročilé nastavenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="639"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4941"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="643"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5008"/>
<source>Style Settings</source>
<translation>Nastavenie štýlu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2757"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2750"/>
<source>Baseline</source>
<translation>Základná čiara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5093"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5163"/>
<source>Ungroup the selected group</source>
<translation>Zrušiť zoskupenie označenej skupiny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5126"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5196"/>
<source>Select the line spacing mode.</source>
<translation>Vyber režim riadkovania.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5132"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5202"/>
<source>Set the height of the first line of the text frame to use the tallest height of the included characters</source>
<translation>Nastaví výšku prvého riadku textového rámca podľa najvyššieho použitého znaku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5133"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5203"/>
<source>Set the height of the first line of text frame to use the full ascent of the font(s) in use</source>
<translation>Nastaví výšku prvého riadku textového rámca podľa výšky všetkých znakov použitého písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5134"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5204"/>
<source>Set the height of the first line of the text frame to the specified line height</source>
<translation>Nastaví výšku prvého riadku textového rámca podľa určenej výšky riadku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4945"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5015"/>
<source>&amp;Page Number:</source>
<translation>Číslo stra&amp;ny:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="706"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4943"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="710"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5013"/>
<source>Columns &amp; Text Distances</source>
<translation>Stĺpce &amp; textové vzdialenosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="738"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4932"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="742"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4998"/>
<source>Reset</source>
<translation>Vynulovať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="746"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="750"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4999"/>
<source>Optical Margins</source>
<translation>Optické okraje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5135"/>
<source>Hairline</source>
<translation>Vlasová čiara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5217"/>
<source>Arrow head style for start of line</source>
<translation>Štýl šípky na začiatku čiary</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5218"/>
<source>Arrow head style for end of line</source>
<translation>Štýl šípky na konci čiary</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5172"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5242"/>
<source>Effective horizontal DPI of the image after scaling</source>
<translation>Efektívne vodorovné DPI obrázku po zmene veľkosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5173"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5243"/>
<source>Effective vertical DPI of the image after scaling</source>
<translation>Efektívne zvislé DPI obrázku po zmene veľkosti</translation>
</message>
27530,17 → 27685,18
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3027"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2729"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="3151"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2059"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="4080"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kópia #%1 z </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="739"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="584"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1231"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1056"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="910"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1335"/>
<source>Background</source>
<translation>Pozadie</translation>
</message>
27551,7 → 27707,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/scgtplugin.cpp" line="68"/>
<location filename="../../../scribus/util_formats.cpp" line="217"/>
<source>All Supported Formats</source>
27558,7 → 27714,7
<translation>Všetky podporované formáty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="183"/>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="189"/>
<location filename="../../../scribus/scgtplugin.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/util_formats.cpp" line="264"/>
<source>All Files (*)</source>
27919,30 → 28075,30
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1688"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1713"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1658"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1683"/>
<location filename="../../../scribus/scprintengine_gdi.cpp" line="486"/>
<source>All</source>
<translation>Všetky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1680"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1650"/>
<source>Black</source>
<translation>Čierna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1682"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1652"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Azúrová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1684"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1654"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Purpurová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1686"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1656"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Žltá</translation>
</message>
27957,7 → 28113,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="591"/>
<source>Font %1 is broken (read stream), no embedding</source>
<translation>Písmo %1 je poškodené (prúd čítania), nebude vložené</translation>
</message>
28030,37 → 28186,37
<translation type="obsolete"> Písmo %1 má neplatný glyf %2 (kód znaku %3), odkladám ho</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="463"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="469"/>
<source>extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="482"/>
<source>memcpy header: %1 %2 %3</source>
<translation>memcpy hlavička: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="485"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="491"/>
<source>table &apos;%1&apos;</source>
<translation>tabuľka &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="486"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="492"/>
<source>memcpy table: %1 %2 %3</source>
<translation>memcpy tabuľka: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="489"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="495"/>
<source>memcpy offset: %1 %2 %3</source>
<translation>memcpy posun: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="250"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="227"/>
<source>Initializing...</source>
<translation>Inicializácia...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="616"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="632"/>
<source>Scribus Development Version</source>
<translation>Scribus vývojárska verzia</translation>
</message>
28279,8 → 28435,8
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1703"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1988"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1722"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2039"/>
<source>Document Template: </source>
<translation> Šablóna dokumentu: </translation>
</message>
28499,7 → 28655,9
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
28684,7 → 28842,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="419"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="418"/>
<source>Font not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Písmo nebolo nájdené.</translation>
28760,50 → 28918,50
<translation type="obsolete">Objekt s požadovaným názvom už existuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="194"/>
<source>Point list must contain at least two points (four values).</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Bodový zoznam musí obsahovať najmenej dva body (štyri hodnoty).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="199"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="276"/>
<source>Point list must contain an even number of values.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Bodový zoznam musí obsahovať párny počet hodnôt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="271"/>
<source>Point list must contain at least three points (six values).</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Bodový zoznam musí obsahovať najmenej tri body (šesť hodnôt).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="405"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="352"/>
<source>Point list must contain at least four points (eight values).</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Bodový zoznam musí obsahovať najmenej štyri body (osem hodnôt).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="410"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="357"/>
<source>Point list must have a multiple of six values.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Bodový zoznam musí byť násobok šiestich hodnôt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="513"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="455"/>
<source>Object not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Objekt nebol nájdený.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="643"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="580"/>
<source>Style not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Štýl nebol nájdený.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="669"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="606"/>
<source>Cannot set style on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nie je možné použiť štýl na netextový rámec.</translation>
28960,135 → 29118,135
<translation>Vkladanie indexu mimo hraníc.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="330"/>
<source>Alignment out of range. Use one of the scribus.ALIGN* constants.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Zarovnanie je mimo rozsahu. Použite jednu zo scribus.ALIGN* konštánt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="338"/>
<source>Cannot set text alignment on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nie je možné použiť zarovnanie textu na netextový rámec.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="365"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="364"/>
<source>Font size out of bounds - must be 1 &lt;= size &lt;= 512.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Veľkosť písma je mimo hraníc - musí byť 1 &lt;= veľkosť &lt;= 512.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="374"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="373"/>
<source>Cannot set font size on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nie je možné nastaviť veľkosť písma pre netextový rámec.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="403"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="402"/>
<source>Cannot set font on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nie je možné nastaviť písmo na netextový rámec.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="436"/>
<source>Line space out of bounds, must be &gt;= 0.1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Riadkovanie je mimo hraníc, musí byť &gt;=0.1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="445"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="444"/>
<source>Cannot set line spacing on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nie je možné nastaviť riadkovanie na netextový rámec.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="474"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="473"/>
<source>Line space mode invalid, must be 0, 1 or 2</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="482"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="481"/>
<source>Cannot set line spacing mode on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="534"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="533"/>
<source>Column gap out of bounds, must be positive.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Vzdialenosť medzi stĺpcami je mimo hraníc, musí byť kladná.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="542"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="541"/>
<source>Cannot set column gap on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nie je možné nastaviť vzdialenosť medzi stĺpcami v netextovom rámci.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="561"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="560"/>
<source>Column count out of bounds, must be &gt; 1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Počet stĺpcov je mimo hraníc, musí byť &gt; 1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="569"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="568"/>
<source>Cannot set number of columns on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nie je možné nastaviť počet stĺpcov v netextovom rámci.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="600"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="599"/>
<source>Selection index out of bounds</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Index výberu je mimo hraníc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="604"/>
<source>Cannot select text in a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nie je možné označiť text v netextovom rámci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="642"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="641"/>
<source>Cannot delete text from a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nie je možné odstrániť text z netextového rámca.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="673"/>
<source>Cannot set text fill on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nie je možné nastaviť vyplnenie textom na netextový rámec.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="710"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="709"/>
<source>Cannot set text stroke on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nie je možné nastaviť štýl textu na netextový rámec.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="744"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="779"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="743"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="778"/>
<source>Character scaling out of bounds, must be &gt;= 10</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="752"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="787"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="751"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="786"/>
<source>Cannot set character scaling on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="823"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="822"/>
<source>Cannot set text shade on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nie je možné nastaviť tieňovanie textu na netextový rámec.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="863"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="862"/>
<source>Can only link text frames.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Prepojiť je možné len textové rámce.</translation>
29099,31 → 29257,31
<translation type="obsolete">Cieľový rámec musí byť prázdny.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="873"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="872"/>
<source>Target frame links to another frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Cieľový rámec je prepojený na iný rámec.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="878"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="877"/>
<source>Target frame is linked to by another frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Cieľový rámec je prepojený k inému rámcu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="883"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="882"/>
<source>Source and target are the same object.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Zdroj a cieľ je rovnaký objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="908"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="907"/>
<source>Cannot unlink a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nie je možné odstrániť prepojenie z netextového rámca.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="913"/>
<source>Object is not a linked text frame, can&apos;t unlink.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Objekt nie je pripojený textový rámec - nie je možné ho odpojiť.</translation>
29134,25 → 29292,25
<translation type="obsolete">Objekt je posledný rámec v sérií, nie je možné ho odpojiť. Odpojte namiesto neho predchádzajúci rámec.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="963"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="962"/>
<source>Cannot convert a non-text frame to outlines.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nie je možné konvertovať netextový rámec do osnovy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="990"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="989"/>
<source>Only text frames can be checked for overflowing</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Iba textové rámce môžu byť skontrolovanie na pretekanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1082"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1081"/>
<source>Can&apos;t set bookmark on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nie je možné nastaviť záložku na netextový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1116"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1115"/>
<source>Can&apos;t get info from a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nie je možné získať info z netextového rámca</translation>
29196,42 → 29354,42
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="566"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="531"/>
<source>&amp;Execute Script...</source>
<translation>&amp;Spustiť skript...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="567"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="532"/>
<source>Show &amp;Console</source>
<translation>Zobraziť &amp;konzolu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="46"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="568"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="533"/>
<source>&amp;About Script...</source>
<translation>&amp;O skripte...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="570"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="535"/>
<source>&amp;Script</source>
<translation>&amp;Skript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="571"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="536"/>
<source>&amp;Scribus Scripts</source>
<translation>&amp;Scribus skripty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="572"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="537"/>
<source>&amp;Recent Scripts</source>
<translation>&amp;Posledné skripty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="504"/>
<source>About Script</source>
<translation>O skripte</translation>
</message>
29337,7 → 29495,7
%1 ?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="102"/>
<source>SVG Import</source>
<translation>SVG Import</translation>
</message>
29435,7 → 29593,7
<translation>Vyhľadanie písem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4268"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4327"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
29461,27 → 29619,27
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1477"/>
<source>Exporting PostScript File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1479"/>
<source>Printing File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3523"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3584"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3527"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3588"/>
<source>C&amp;reate</source>
<translation>Vytvo&amp;riť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3528"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3589"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Import</translation>
</message>
29794,7 → 29952,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="60"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="62"/>
<source>Scribus 1.2.x Support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
29811,7 → 29969,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="617"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="633"/>
<source>You are running a development version of Scribus 1.3.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under 1.3.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and further edit the newly named file and the original will be untouched. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
29887,11 → 30045,8
<translation type="obsolete">Text na cestu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="374"/>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="396"/>
<source>Copy of %1 (%2)</source>
<translation>Kópia %1 (%2)</translation>
<translation type="obsolete">Kópia %1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/langmgr.cpp" line="67"/>
29965,7 → 30120,7
<translation>%1;;Všetky súbory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="169"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="168"/>
<source>Do you really want to overwrite the file:
%1 ?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
30144,34 → 30299,34
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1039"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1038"/>
<source>Can only hyphenate text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1062"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1061"/>
<source>Can only dehyphenate text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="87"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation>Efekty šošoviek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="98"/>
<source>PathCutter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="102"/>
<source>PathFinder</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="97"/>
<source>PathStroker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
30197,12 → 30352,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="90"/>
<source>MeshDistortion</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="94"/>
<source>PathAlongPath</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
30223,13 → 30378,13
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="508"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="507"/>
<source>Text distances out of bounds, must be positive.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="516"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="515"/>
<source>Cannot set text distances on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
30246,12 → 30401,11
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="69"/>
<source>Scribus 1.3.4+ Support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="89"/>
<source>PathConnect</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
30351,9 → 30505,8
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scpreview.cpp" line="103"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">Skupina%1</translation>
<translation type="obsolete">Skupina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/util_layer.cpp" line="70"/>
30360,6 → 30513,31
<source> (mp items)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="72"/>
<source>Scribus 1.5.0+ Support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="65"/>
<source>Shape Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="72"/>
<source>Sml Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="93"/>
<source>FlattenPath</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="99"/>
<source>SmoothPath</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
30553,9 → 30731,8
<context>
<name>ReformDoc</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="63"/>
<source>Document Setup</source>
<translation>Nastavenie dokumentu</translation>
<translation type="obsolete">Nastavenie dokumentu</translation>
</message>
<message>
<source>Page Size</source>
30626,19 → 30803,16
<translation type="obsolete">&amp;Interval:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="66"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
<translation type="obsolete">Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="69"/>
<source>Document Information</source>
<translation>Informácie o dokumente</translation>
<translation type="obsolete">Informácie o dokumente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="72"/>
<source>Guides</source>
<translation>Vodítka</translation>
<translation type="obsolete">Vodítka</translation>
</message>
<message>
<source>Page Display</source>
30705,54 → 30879,44
<translation type="obsolete">Zvislé:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="76"/>
<source>Display</source>
<translation>Zobraziť</translation>
<translation type="obsolete">Zobraziť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="79"/>
<source>Typography</source>
<translation>Typografia</translation>
<translation type="obsolete">Typografia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="82"/>
<source>Tools</source>
<translation>Nástroje</translation>
<translation type="obsolete">Nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="85"/>
<source>Hyphenator</source>
<translation>Delenie slov</translation>
<translation type="obsolete">Delenie slov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="88"/>
<source>Fonts</source>
<translation>Písma</translation>
<translation type="obsolete">Písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="91"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Predtlačová kontrola</translation>
<translation type="obsolete">Predtlačová kontrola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="96"/>
<source>PDF Export</source>
<translation>PDF Export</translation>
<translation type="obsolete">PDF Export</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="101"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation>Atribúty položiek dokumentu</translation>
<translation type="obsolete">Atribúty položiek dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="106"/>
<source>Table of Contents and Indexes</source>
<translation>Obsahy a Indexy</translation>
<translation type="obsolete">Obsahy a Indexy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="116"/>
<source>Color Management</source>
<translation>Správa farieb</translation>
<translation type="obsolete">Správa farieb</translation>
</message>
<message>
<source>Enable or disable the display of linked text frames.</source>
30779,9 → 30943,8
<translation type="obsolete">Vyplniť plochu za hranicami strany farbou okrajov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="462"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Prispôsobenie farieb</translation>
<translation type="obsolete">Prispôsobenie farieb</translation>
</message>
<message>
<source>Apply size settings to all pages</source>
30788,9 → 30951,8
<translation type="obsolete">Použiť veľkostné nastavenia na všetky strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="110"/>
<source>Sections</source>
<translation>Sekcie</translation>
<translation type="obsolete">Sekcie</translation>
</message>
<message>
<source>Apply the page size changes to all existing pages in the document</source>
31932,17 → 32094,17
<context>
<name>SVGImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="94"/>
<source>Import &amp;SVG...</source>
<translation>Importovať &amp;SVG...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="109"/>
<source>Imports SVG Files</source>
<translation>Import SVG súborov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="109"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="110"/>
<source>Imports most SVG files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importuje väčšinu SVG súborov do aktuálneho dokumentu.
31953,12 → 32115,11
<translation type="obsolete">Scalable Vector Graphics</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="199"/>
<source>SVG file contains some unsupported features</source>
<translation>SVG súbor obsahuje niektoré nepodporované vlastnosti</translation>
<translation type="obsolete">SVG súbor obsahuje niektoré nepodporované vlastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="198"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation>Súbor sa nedá naimportovať</translation>
</message>
31966,9 → 32127,7
<context>
<name>SVGPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="577"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="1270"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="1201"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Skupina%1</translation>
</message>
32402,7 → 32561,7
<context>
<name>Scribus12Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="110"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="112"/>
<source>Scribus 1.2.x Document</source>
<translation>Scribus 1.2.x dokument</translation>
</message>
32411,23 → 32570,28
<translation type="obsolete">Pozadie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1802"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1795"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="2263"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopírovať #%1 z </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="72"/>
<source>Scribus 1.2.x File Format Support</source>
<translation>Podpora pre formát súboru Scribus 1.2.x</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="73"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.2.x formatted files.</source>
<translation>Povoliť Scribusu, aby čítal súbory vo formáte Scribus 1.2.x.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="781"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="474"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">Skupina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1273"/>
<source>You have opened a file produced by Scribus 1.2.x.
If you save it in this version, it will no longer be readable by older Scribus versions.</source>
<translation>Otvorili ste súbor vytvorený Scribusom 1.2.x
32441,7 → 32605,7
<translation type="obsolete">Scribus 1.3.4 dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3452"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3540"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kópia #%1 z </translation>
</message>
32464,7 → 32628,7
<context>
<name>Scribus13Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="3175"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2505"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopírovanie #%1 z </translation>
</message>
32484,7 → 32648,7
<translation>Povoliť Scribusu, aby čítal súbory vo formáte Scribus 1.3.0-&gt;1.3.3.x.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1175"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1101"/>
<source>You have opened a file produced by Scribus 1.3.3.x.
If you save it in this version, it will no longer be readable by older Scribus versions.</source>
<translation>Otvorili ste súbor vytvorený Scribusom 1.3.3.x.
32494,22 → 32658,30
<context>
<name>Scribus150Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="79"/>
<source>Scribus 1.3.4+ File Format Support</source>
<translation type="unfinished">Podpora pre formát súboru Scribus 1.3.4+</translation>
<translation type="obsolete">Podpora pre formát súboru Scribus 1.3.4+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="80"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.3.4 and higher formatted files.</source>
<translation type="unfinished">Povoliť Scribusu, aby čítal súbory vo formáte Scribus 1.3.4.</translation>
<translation type="obsolete">Povoliť Scribusu, aby čítal súbory vo formáte Scribus 1.3.4.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="82"/>
<source>Scribus 1.5.0+ File Format Support</source>
<translation type="unfinished">Podpora pre formát súboru Scribus 1.3.4+ {1.5.0+?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="83"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.5.0 and higher formatted files.</source>
<translation type="unfinished">Povoliť Scribusu, aby čítal súbory vo formáte Scribus 1.3.4. {1.5.0 ?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="100"/>
<source>Scribus 1.5.0+ Document</source>
<translation type="unfinished">Scribus 1.3.4+ dokument {1.5.0+?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="3560"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="4549"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
33095,17 → 33267,17
<context>
<name>ScribusCore</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="174"/>
<source>Initializing Plugins</source>
<translation>Inicializácia zásuvných modulov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="179"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="186"/>
<source>Initializing Keyboard Shortcuts</source>
<translation>Inicializácia klávesových skratiek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="188"/>
<source>Reading Preferences</source>
<translation>Načítavanie nastavení</translation>
</message>
33114,37 → 33286,37
<translation type="obsolete">Načítavanie ICC profilov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="199"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="206"/>
<source>Initializing Image Cache</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="338"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="315"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>Hľadanie písem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="343"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="320"/>
<source>There are no fonts found on your system.</source>
<translation>Vo Vašom systéme nie sú dostupné písma.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="344"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="321"/>
<source>Exiting now.</source>
<translation>Končím.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="322"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Kritická chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="325"/>
<source>Font System Initialized</source>
<translation>Systém písem bol inicializovaný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="201"/>
<source>Reading Color Profiles</source>
<translation>Čítanie farebných profilov</translation>
</message>
33152,14 → 33324,14
<context>
<name>ScribusDoc</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="247"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="255"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="457"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="469"/>
<source>Background</source>
<translation>Pozadie</translation>
</message>
33172,42 → 33344,42
<translation type="obsolete">Normálna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8383"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8810"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Skutočne chcete odstrániť celý text?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8430"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8890"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>Nie je možné zmazať používanú položku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8430"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8890"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>Položka %1 práve upravovaná v Story Editore. Operácia odstránenie bola zrušená</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9017"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9449"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Niektoré objekty sú uzamknuté.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9013"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9445"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>Odom&amp;knúť všetko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9014"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9446"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation>Pre&amp;skočiť uzamknuté objekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="815"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="882"/>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation>Vyskytla sa chyba pri otváraní ICC profilov, správa farieb nie je povolená.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="10516"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11005"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal gap: %2
Vertical gap: %3</source>
33216,8 → 33388,8
Vertikálna medzera: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="827"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12579"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="894"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13269"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Prispôsobenie farieb</translation>
</message>
33238,7 → 33410,7
<translation type="obsolete">odstránenie manuálneho štýlu znaku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="10487"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="10976"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
33249,18 → 33421,19
Otočenie: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6875"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6975"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation>odstrániť priame formátovanie odseku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7107"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7207"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation>odstrániť priame formátovanie znaku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="4016"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11602"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12065"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12116"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12252"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Skupina%1</translation>
</message>
33269,7 → 33442,7
<translation type="obsolete">Kópia_z_</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1206"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1355"/>
<source>Imported </source>
<comment>Prefix of imported default style</comment>
<translation>Importovaný </translation>
33290,7 → 33463,7
<translation type="obsolete">Načítavanie nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="353"/>
<source>Initializing Story Editor</source>
<translation>Inicializácia Story Editora</translation>
</message>
33299,12 → 33472,12
<translation type="obsolete">Načítavanie ICC profilov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="359"/>
<source>Initializing Hyphenator</source>
<translation>Inicializácia delenia slov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="373"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="365"/>
<source>Reading Scrapbook</source>
<translation>Načítavanie zápisníka</translation>
</message>
33333,7 → 33506,7
<translation type="obsolete">Koniec.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3701"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3762"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Kritická chyba</translation>
</message>
33346,17 → 33519,17
<translation type="obsolete">&amp;Súbor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="648"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation>Otvoriť n&amp;edávne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="640"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="656"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="647"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="663"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Export</translation>
</message>
33393,22 → 33566,22
<translation type="obsolete">Po&amp;ložka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="752"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="768"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Nastavenie náhľadu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="733"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="749"/>
<source>Level</source>
<translation>Úroveň</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="739"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="755"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation>Poslať do vrstv&amp;y</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="760"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="776"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>Nastavenia &amp;PDF</translation>
</message>
33417,7 → 33590,7
<translation type="obsolete">&amp;Tvar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="766"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="782"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation>Konve&amp;rzia na</translation>
</message>
33462,55 → 33635,55
<translation type="obsolete">&amp;Zarovnanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1727"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1767"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3974"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4369"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4586"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4725"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9519"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1746"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1786"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4033"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4428"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4652"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4791"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9676"/>
<source>Ready</source>
<translation>Pripravený</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2536"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2609"/>
<source>1 Object selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2538"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2611"/>
<source>%1 Objects selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3360"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3478"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4065"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3422"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3539"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4124"/>
<source>Open</source>
<translation>Otvoriť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3493"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3554"/>
<source>Importing Pages...</source>
<translation>Importovanie strán...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3522"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3583"/>
<source>Import Page(s)</source>
<translation>Importovať stranu/strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3564"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3625"/>
<source>Import done</source>
<translation>Import je dokončený</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3568"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3629"/>
<source>Found nothing to import</source>
<translation>Nebolo nájdené nič na importovanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3656"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3717"/>
<source>File does not exist on the specified path :
%1</source>
<translation>Súbor neexistuje v špecifikovanej ceste:
33517,12 → 33690,17
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3701"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3763"/>
<source>File %1 is not in an acceptable format</source>
<translation>Súbor %1 nie je v akceptovateľnom formáte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3722"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3764"/>
<source>The file may be damaged or may have been produced in a later version of Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3790"/>
<source>Loading...</source>
<translation>Načítavanie...</translation>
</message>
33535,31 → 33713,31
<translation type="obsolete">Niektoré ICC profily použité v tomto dokumente neboli nainštalované:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3869"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3937"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> bol nadradený: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3901"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3969"/>
<source>(converted)</source>
<translation>(konvertované)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3331"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3396"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Všetky podporované formáty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4207"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4266"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Všetky súbory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4303"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4364"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8094"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8228"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8250"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4362"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4423"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8162"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8296"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8318"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation> Nie je možné zapísať súbor:
33574,20 → 33752,20
<translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Všetky súbory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4349"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5423"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8085"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4408"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5429"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8153"/>
<source>Save As</source>
<translation>Uložiť ako</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4378"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4437"/>
<source>Saving...</source>
<translation>Ukladám...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4637"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7947"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4703"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8015"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Scribus našiel nejaké chyby. Skúste použiť Predtlačovú kontrolu na ich opravu</translation>
</message>
33600,44 → 33778,44
<translation type="obsolete">&amp;Prerušiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4670"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4736"/>
<source>Printing...</source>
<translation>Tlačím...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1872"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4674"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8062"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1891"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4740"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8130"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4207"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4266"/>
<source>Filename and Path for Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4711"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4777"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation>Tlač sa nepodarila!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4806"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4865"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation>Nie je možné vystrihnúť používanú položku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4806"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4865"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation>Položka %1 práve upravovaná v Story Editore. Operácia vystrihnutie bola zrušená</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5382"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5372"/>
<source>About Qt</source>
<translation>O Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5393"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5385"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>Scribus manuál</translation>
</message>
33646,7 → 33824,7
<translation type="obsolete">Uložiť ako</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5423"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5429"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
<translation>Textové súbory (*.txt);;Všetky súbory (*)</translation>
</message>
33663,27 → 33841,27
<translation type="obsolete">Konvertovať na šablónu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6882"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6909"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Veľkosť:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6882"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6909"/>
<source>Size</source>
<translation>Veľkosť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6912"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6939"/>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation>&amp;Tieň:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6912"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6939"/>
<source>Shade</source>
<translation>Tieň</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7016"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7043"/>
<source>No Style</source>
<translation>Bez štýlu</translation>
</message>
33696,12 → 33874,12
<translation type="obsolete">Ghostscript : Nemôžete používať EPS obrázky alebo tlačiť náhľad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7983"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8051"/>
<source>All</source>
<translation>Všetky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8031"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8099"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>Scribus našiel nejaké chyby.
33712,7 → 33890,7
<translation type="obsolete">EPS súbory *.eps);;Všetky súbory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8128"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8196"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Boli nájdené nejaké chyby.
33719,78 → 33897,88
Skúste použiť Predtlačovú kontrolu na ich opravu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8224"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8292"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-Strana%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8637"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8824"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Niektoré objekty sú uzamknuté.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8633"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8820"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>&amp;Uzamknúť všetko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="741"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="757"/>
<source>Send to Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">Poslať do zápisníka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7688"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7743"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7833"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7889"/>
<source>Ghostscript is not installed on your system, or Scribus is not configured with the path to the software.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7836"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7892"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7838"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7894"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use PostScript Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7840"/>
<source>Please read our &lt;a href=&quot;http://wiki.scribus.net/index.php/Ghostscript&quot;&gt;help and installation instructions&lt;/a&gt;.</source>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7902"/>
<source>Ghostscript is missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7844"/>
<source>Ghostscript is missing</source>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8333"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8265"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8536"/>
<source>Click here to leave symbol edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8634"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8573"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8586"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Zavrieť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8821"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>Odom&amp;knúť všetko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9361"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9515"/>
<source>Information</source>
<translation>Informácie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9361"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9515"/>
<source>The program %1 is already running!</source>
<translation>Program %1 je už spustený!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9400"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9554"/>
<source>The program %1 is missing!</source>
<translation>Tieto program %1 chýba!</translation>
</message>
33823,14 → 34011,14
<translation type="obsolete">&amp;Nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1017"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9515"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1035"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9672"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation>X-poz.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1018"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9516"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1036"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9673"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Y-poz.:</translation>
</message>
33855,43 → 34043,43
<translation type="obsolete">Chýba Ghostscript: Postscriptový náhľad na tlač nie je dostupný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4145"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9737"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4204"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9880"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Naozaj chcete nahradiť existujúci obrázok?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="690"/>
<source>Contents</source>
<translation>Obsahy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="805"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="823"/>
<source>&amp;Character</source>
<translation>&amp;Znak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="823"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="841"/>
<source>&amp;Quote</source>
<translation>Úvo&amp;dzovka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="848"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="866"/>
<source>S&amp;paces &amp;&amp; Breaks</source>
<translation>&amp;Medzery a zalomenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="862"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="880"/>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation>Liga&amp;túra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="689"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation>Vložiť nedávne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4347"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4406"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumenty (*.sla *sla.gz);;Všetky súbory (*)</translation>
</message>
33900,43 → 34088,48
<translation type="obsolete">Skupina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4093"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4152"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Skutočne chcete odstrániť všetky svoje texty?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="300"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="292"/>
<source>Scribus </source>
<translation>Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="962"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="980"/>
<source>Online &amp;Tutorials</source>
<translation>On&amp;line návody</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3866"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3934"/>
<source>Some color profiles used by this document are not installed:</source>
<translation>Niektoré farebné profily použité v tomto dokumente nie sú nainštalované:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8085"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7897"/>
<source>Click the Help button to read Scribus-related Ghostscript help and installation instructions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8153"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Všetky súbory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="331"/>
<source>Applying User Shortcuts</source>
<translation>Aplikovanie používateľských skratiek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7789"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7844"/>
<source>Updating Images</source>
<translation>Aktualizácia obrázkov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4301"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4362"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4360"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4421"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved:
%1</source>
<translation>Váš dokument bol uložený do dočasného súboru a nemôže byť presunutý:
33943,32 → 34136,32
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4766"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4832"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation>Nepodarilo sa inicializovať tlačový systém</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9812"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9954"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Názov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9812"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9954"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nová položka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7893"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7961"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation>Chýba Ghostscript: Postscriptový náhľad na tlač nie je dostupný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3684"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3745"/>
<source>Document is already opened</source>
<translation>Dokument je už otvorený</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3685"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3746"/>
<source>This document is already in use.You&apos;ll be switched into its window now.</source>
<translation>Tento dokument je už používaný. Teraz sa prepne zobrazenie do jeho okna.</translation>
</message>
34115,7 → 34308,7
<context>
<name>ScribusView</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="204"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="202"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
34124,22 → 34317,22
<translation type="obsolete">Vrstva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1091"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1077"/>
<source>Copy Here</source>
<translation>Kopírovať sem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1092"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1078"/>
<source>Move Here</source>
<translation>Sem presunúť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1093"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1079"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Zrušiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="430"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="418"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>V&amp;ložiť</translation>
</message>
34184,19 → 34377,19
<translation type="obsolete"> Znaky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7214"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="6654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="128"/>
<source>Print: </source>
<translation> Tlačiť: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7216"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="6656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="131"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Povolené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7218"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="6658"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="133"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Zakázané</translation>
34227,12 → 34420,12
<translation>Poslať do vrstv&amp;y</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="344"/>
<source>Le&amp;vel</source>
<translation>Úro&amp;veň</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="378"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="366"/>
<source>Conve&amp;rt to</source>
<translation>Konve&amp;rzia na</translation>
</message>
34243,8 → 34436,6
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="212"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="219"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="1966"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="1973"/>
<source>Linking Text Frames</source>
<translation>Prepojiť textové rámce</translation>
</message>
34269,17 → 34460,17
<translation type="obsolete">Položka %1 práve upravovaná v Story Editore. Operácia odstránenie bola zrušená</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="2454"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="2302"/>
<source>Page %1 to %2</source>
<translation>Strana %1 až %2 </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="3544"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="3413"/>
<source>Cannot Convert In-Use Item</source>
<translation>Nie je možné konvertovať používanú položku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="3544"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="3413"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to outlines operation for this item will be skipped</source>
<translation>Položka %1 práve upravovaná v Story Editore. Operácia konvertovanie na obrysy pre túto položku bude preskočená</translation>
</message>
34304,12 → 34495,12
<translation type="obsolete">Odtiene šedej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="410"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="398"/>
<source>Contents</source>
<translation>Obsahy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="436"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="424"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation>Vložiť nedávne</translation>
</message>
34338,100 → 34529,97
<translation type="obsolete">Celofarebná slepota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="425"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="426"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Režim prezerania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="426"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="427"/>
<source>CMS is active. Therefore the color display may not match the perception by visually impaired</source>
<translation>Správa farieb je povolená. Preto zobrazenie farieb nemusí súhlasiť s tým, ako sú vnímané farboslepými</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="909"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="2829"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="891"/>
<source>Enter Object Size</source>
<translation>Vložte veľkosť objektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="1967"/>
<source>You are trying to link a frame to itself.</source>
<translation>Pokúšate sa prepojiť rámec na samého seba.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="220"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="1974"/>
<source>You are trying to link a frame which is already linked.</source>
<translation>Pokúšate sa vytvoriť prepojenie rámca, ktoré už existuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="364"/>
<source>Enable/disable Color Management</source>
<translation>Povoliť/Zakázať manažment farieb</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="368"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="366"/>
<source>Enable/disable the Preview Mode</source>
<translation>Povoliť/Zakázať režim náhľadu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="369"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="367"/>
<source>Select the visual appearance of the display. You can choose between normal and several color blindness forms</source>
<translation>Vybrať vzhľad obrazovky. Môžete si vybrať medzi normálnym a niekoľkými formami farbosleposti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="365"/>
<source>Configure CMS...</source>
<translation>Konfigurovať CMS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="190"/>
<source>High</source>
<translation>Vysoká</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="193"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="191"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normálne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="192"/>
<source>Low</source>
<translation>Nízka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="354"/>
<source>Zoom to 100%</source>
<translation>Zobraziť na 100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="355"/>
<source>Zoom out by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Oddialiť o veľkosť kroku podľa nastavenia nástroja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="358"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="356"/>
<source>Zoom in by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Priblížiť o veľkosť kroku podľa nastavenia nástroja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="357"/>
<source>Current zoom level</source>
<translation>Aktuálna miera zobrazenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="362"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="360"/>
<source>Select the current layer</source>
<translation>Vybrať aktuálnu vrstvu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="363"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="361"/>
<source>Select the current unit</source>
<translation>Vybrať aktuálnu jednotku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="364"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="362"/>
<source>Select the image preview quality</source>
<translation>Vyberte kvalitu náhľadu na obrázok</translation>
</message>
34451,12 → 34639,12
<translation type="obsolete">Varovanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuswin.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/scribuswin.cpp" line="125"/>
<source>Document:</source>
<translation>Dokument:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuswin.cpp" line="119"/>
<location filename="../../../scribus/scribuswin.cpp" line="127"/>
<source>has been changed since the last save.</source>
<translation>bol od posledného uloženia zmenený.</translation>
</message>
34555,29 → 34743,29
<context>
<name>ScripterCore</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="593"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="402"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="558"/>
<source>Script error</source>
<translation>Chyba skriptu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="326"/>
<source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
<translation>Ak ste spustili oficiálny skript, tak nahláste toto na &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="363"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="328"/>
<source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
<translation>Táto správa je tiež vo vašej schránke (clipboard). Použite Ctrl+V a vložte ju do stopovača chýb (bug tracker).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="438"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="403"/>
<source>There was an internal error while trying the command you entered. Details were printed to stderr. </source>
<translation> Došlo k internej chybe, keď ste sa pokúsili vložiť príkaz. Detaily budú zobrazené na stderr.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="516"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="481"/>
<source>Examine Script</source>
<translation>Otestovať skript</translation>
</message>
34586,7 → 34774,7
<translation type="obsolete">Python skripty (*.py)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="594"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="559"/>
<source>Setting up the Python plugin failed. Error details were printed to stderr. </source>
<translation> Nastavenie Python modulu zlyhalo. Detaily chyby budú zobrazené v stderr.</translation>
</message>
34595,22 → 34783,22
<translation type="obsolete">Python skripty (*.py);;Všetky súbory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="529"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="494"/>
<source>Documentation for:</source>
<translation>Dokumentácia pre:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="534"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="499"/>
<source>Script</source>
<translation>Skript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="534"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="499"/>
<source> doesn&apos;t contain any docstring!</source>
<translation> neobsahuje žiadny docstring!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="516"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="481"/>
<source>Python Scripts (*.py *.PY);;All Files (*)</source>
<translation>Python skripty (*.py *.PY);;Všetky súbory (*)</translation>
</message>
35031,17 → 35219,17
<translation>Dostupné polia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/selfield.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/ui/selfield.cpp" line="77"/>
<source>&amp;&gt;&gt;</source>
<translation>&amp;&gt;&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/selfield.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/ui/selfield.cpp" line="79"/>
<source>&amp;&lt;&lt;</source>
<translation>&amp;&lt;&lt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/selfield.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/selfield.cpp" line="87"/>
<source>Selected Fields</source>
<translation>Zvolené polia</translation>
</message>
35084,6 → 35272,29
</message>
</context>
<context>
<name>ShapePlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshape.cpp" line="144"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importovanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshape.cpp" line="147"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Analýza súboru:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshape.cpp" line="353"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generovanie položiek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshape.cpp" line="638"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">Skupina%1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ShortWordsPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="75"/>
35203,6 → 35414,47
</message>
</context>
<context>
<name>SmlPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsml.cpp" line="142"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importovanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsml.cpp" line="145"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Analýza súboru:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsml.cpp" line="359"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generovanie položiek</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SmoothPathPlugin</name>
<mess