Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24193 → Rev 24194

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.cs_CZ.ts
7481,30 → 7481,30
<context>
<name>ExportBitmap</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="212"/>
<source>File exists. Overwrite?</source>
<translation>Soubor již existuje. Přepsat?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="213"/>
<source>exists already. Overwrite?</source>
<translation>už existuje. Přepsat?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="198"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="227"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="228"/>
<source>Save as Image</source>
<translation>Uložit jako obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="198"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="200"/>
<source>Insufficient memory for this image size.</source>
<translation>Nedostatek paměti pro tak velký obrázek.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="227"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="228"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="229"/>
<source>Error writing the output file(s).</source>
<translation>Chyba při zápisu souboru.</translation>
</message>
7517,12 → 7517,12
<translation>&amp;Všechny stánky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="129"/>
<source>Change the output directory</source>
<translation>Změnit výstupní adresář</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="128"/>
<source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
<translation>Výstupní adresář - místo, kde budou uloženy vaše obrázky.
7529,17 → 7529,17
Názvy exportovaných souborů budou ve tvaru &apos;nazevdokumentu-cislostranky.typ&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="81"/>
<source>Choose an Export Directory</source>
<translation>Vyberte adresář exportu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
<source>Export only the current page</source>
<translation>Exportovat pouze aktuální stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
<source>Available export formats</source>
<translation>Dostupné exportní formáty</translation>
</message>
7605,17 → 7605,17
<translation>&amp;Interval</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
<source>Export a range of pages</source>
<translation>Exportovat interval stránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
<source>Export all pages</source>
<translation>Uložit všechny stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
<source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
<translation>Rozlišení obrázků
7627,7 → 7627,7
<translation>&amp;Velikost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
<source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
<translation>Velikost obrázků. 100% beze změny, 200% dvakrát větší atd.</translation>
</message>
7637,12 → 7637,12
<translation>Velikost obrázku v pixelech</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
<source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
<translation>Komprimační poměr vašeho obrázku - 100% je bez komprimace, 0% nejvyšší komprimace. Jestliže si nevíte rady, použijte &apos;Automaticky&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
<source>Automatic</source>
<translation>Automaticky</translation>
</message>
7662,17 → 7662,17
<translation>Bez pozadí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="130"/>
<source>Don&apos;t export Page Background</source>
<translation>Neexportujte pozadí stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
<source>Create a range of pages</source>
<translation>Vytvořit rozsah stránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number</source>
16920,23 → 16920,23
<translation>Exportuje vybrané stránky jako bitmapové obrázky.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="131"/>
<source>Save as Image</source>
<translation>Uložit jako obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="152"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="153"/>
<source>Export successful</source>
<translation>Export byl úspěšný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="126"/>
<source>The target location %1 must be an existing directory</source>
<translation>Cílové umístění %1 musí existovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="132"/>
<source>The target location %1 must be writable</source>
<translation>Na cílové umístění %1 musí jít zapisovat</translation>
</message>