Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24311 → Rev 24312

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.cs_CZ.ts
27,234 → 27,239
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="279"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Příspěvky od:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="162"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>O &amp;Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="149"/>
<source>SVN Revision: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>&amp;Autoři</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Překlady</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="193"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;Online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="236"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="281"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="269"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Tým vývojářů:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="281"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Oficiální dokumentace:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="285"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Ostatní dokumentace:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="319"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
<source>AppImage for Linux:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
<source>Official Translations and Translators (in order of locale shortcode):</source>
<translation>Oficiální překlady a překladatelé (seřazeni podle lokalizačního kódu):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="325"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Webová stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="327"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Online odkazy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="331"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="335"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Mailová skupina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="311"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="98"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>O Scribusu %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="329"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="140"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="145"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="157"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Ghostscript verze %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="159"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Ghostscript není dostupný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="160"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>Build ID:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="283"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="271"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Ikonky projektu Tango:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="198"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation>Akt&amp;ualizace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="248"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Pokouším se získat aktualizační soubor Scribusu. Z Vašeho počítače nebudou odesílána žádná data.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation>Úvodní obrazovka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="256"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="244"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation>Tento panel ukazuje verzi, datum sestavení a zkompilování podpůrných knihoven Scribusu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="257"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="245"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation>C-C-T-F značí C=littlecms C=CUPS T=TIFF podpora F=Fontconfig podpora. Poslední písmeno vyjadřuje C=cairo nebo Q=Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="246"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>* je označena chybějící podpůrná knihovna. Také ukazuje verzi Ghostscriptu, kterou zjistil Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="247"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>Verze pro Windows nepoužívá knihovny fontconfig nebo CUPS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="160"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="160"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Verze Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="202"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Zkontrolovat aktualizace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="333"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation>Blog vývojářů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="209"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation>&amp;Licence</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="230"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="218"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation>Není možné otevřít soubor s licencí. Zkontrolujte si, prosím, umístění nainstalovaného programu nebo si přečtěte informace o licenci na stránkách Scribusu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="283"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation>Překladatelé dokumentace:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation>Správci webových stránek:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<source>Refactoring text layout code, the new boxes model &amp; CTL text layout, Oman House of Open Source Technology team:</source>
<translation>Předělání kódu pro rozložení textu, nový model polí &amp; rozložení CTL textu, Oman House z týmu Open Source Technology:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="437"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="593"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="660"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="427"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="583"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="650"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation>Není možné otevřít soubor %1 . Zkontrolujte si, prosím, umístění nainstalovaného programu nebo navštivte stránky Scribusu, kde je také %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
<source>Haiku Port:</source>
<translation>Haiku Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
<source>SVN Revision: %1</source>
<translation>SVN revize: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
<source>Scribus 1.5.1+ Icon Set:</source>
<translation>Sada ikon Scribus 1.5.1+:</translation>
</message>
2492,6 → 2497,11
<translation>Odkaz ven na web</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="134"/>
<source>New Paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="149"/>
<source>Destination</source>
<translation>Cíl</translation>
2573,11 → 2583,6
<translation>Nápověda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="134"/>
<source>NewParagraph</source>
<translation>NovýOdstavec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="135"/>
<source>Paragraph</source>
<translation>Odstavec</translation>
2732,17 → 2737,17
<context>
<name>ArcWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="48"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation>Počáteční úhel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="68"/>
<source>End Angle:</source>
<translation>Konečný úhel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="129"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation>Ukázkový mnohoúhelník</translation>
</message>
3747,37 → 3752,37
<context>
<name>CWDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="323"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="324"/>
<source>Merging colors</source>
<translation>Slučování barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="329"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
<source>Error: </source>
<translation>Chyba:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="329"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation>Barva %1 už existuje!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="335"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation>Barva %1 přidána.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="338"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="339"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation>Spouštění správce barev.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="341"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="342"/>
<source>Color Merging</source>
<translation>Slučování barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="492"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="493"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation>Není možné nalézt požadovanou barvu. Pravděpodobně jste vybrali černou, šedou nebo bílou. Tuto barvu není možné zpracovat.</translation>
</message>
7956,7 → 7961,7
<translation>Některá písma, použitá v tomto dokumentu, byla nahrazena:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="466"/>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="465"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> nahrazeno čím: </translation>
</message>
8123,18 → 8128,18
<context>
<name>FontPreview</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="110"/>
<source>Leave preview</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Zavřít náhled písem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
<source>Size of the selected font</source>
<translation>Velikost zvoleného písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="45"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské Ódy</translation>
8190,7 → 8195,7
<translation>Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
<source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9148,6 → 9153,16
<translation>Importovat soubory Illustratoru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="170"/>
<source>Use the PDF part</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="171"/>
<source>Use the AI part</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="190"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="225"/>
9170,16 → 9185,6
<translation>Vyberte, který by měl být importován</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="170"/>
<source>Use the pdf part</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="171"/>
<source>Use the ai part</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="180"/>
<source>The PDF Import plugin could not be found</source>
<translation>Doplněk pro PDF import nebyl nalezen</translation>
9431,14 → 9436,25
<context>
<name>ImportIdml</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="52"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="81"/>
<source>Adobe InDesign IDML</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="53"/>
<source>Adobe InDesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="65"/>
<source>Imports Adobe Idml Packages</source>
<source>Imports Adobe IDML Packages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="66"/>
<source>Imports Adobe Indesign&apos;s idml packages into Scribus
converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
<source>Imports Adobe InDesign&apos;s IDML packages into Scribus
converting InDesign objects into Scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
9447,17 → 9463,6
<translation>GPL</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="52"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="81"/>
<source>Adobe Indesign IDML</source>
<translation>Adobe Indesign IDML</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="53"/>
<source>Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
<translation>Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="101"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Všechny podporované formáty</translation>
9471,33 → 9476,33
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="83"/>
<source>Imports IDML Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="99"/>
<source>Adobe Indesign IDML</source>
<translation>Adobe Indesign IDML</translation>
<source>Adobe InDesign IDML</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="100"/>
<source>Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
<translation>Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="83"/>
<source>Imports IDML Files</source>
<source>Adobe InDesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="64"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="113"/>
<source>Adobe Indesign IDMS</source>
<translation>Adobe Indesign IDMS</translation>
<source>Adobe InDesign IDMS</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="114"/>
<source>Adobe Indesign IDMS (*.idms *.IDMS)</source>
<translation>Adobe Indesign IDMS (*.idms *.IDMS)</translation>
<source>Adobe InDesign IDMS (*.idms *.IDMS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="84"/>
12539,32 → 12544,32
<context>
<name>NewMarginWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="68"/>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="80"/>
<source>Preset Layouts:</source>
<translation>Předdefinované vzhledy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="50"/>
<source>Left:</source>
<translation>Vlevo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="58"/>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="70"/>
<source>Right:</source>
<translation>Vpravo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="75"/>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="87"/>
<source>Top:</source>
<translation>Nahoře:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="28"/>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="40"/>
<source>Bottom:</source>
<translation>Dole:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="137"/>
<source>Printer Margins...</source>
<translation>Okraje tiskárny...</translation>
</message>
13892,37 → 13897,37
<translation>Práh:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="49"/>
<source>PostScript Output Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="75"/>
<source>Separation Name</source>
<translation>Název separace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="87"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Tyrkysová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="94"/>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="95"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Purpurová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="103"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Žlutá (Yellow)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="111"/>
<source>Black</source>
<translation>Černá (Black)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="136"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
14084,37 → 14089,37
<context>
<name>PSLib</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1636"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1637"/>
<source>Processing Master Page:</source>
<translation>Zpracovávám vzorovou stránku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1636"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1637"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation>Exportuji stránku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1575"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1576"/>
<source>Failed to write data for an image</source>
<translation>Chyba při zapisování dat obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="524"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="525"/>
<source>Failed to open file for writing : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1580"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1581"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Chyba při exportu obrázku: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1585"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1586"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Chyba při nahrávání masky obrázky: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1590"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1591"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Nedostatek paměti pro zpracování obrázku</translation>
</message>
14602,32 → 14607,32
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4986"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4992"/>
<source>Linked Text</source>
<translation>Řeťezený text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4988"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4994"/>
<source>Text Frame</source>
<translation>Textový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4992"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4998"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation>Odstavce:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5000"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5006"/>
<source>Lines: </source>
<translation>Řádků:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5006"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5012"/>
<source>Words: </source>
<translation>Slov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5014"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5020"/>
<source>Chars: </source>
<translation>Znaků:</translation>
</message>
17055,71 → 17060,71
<context>
<name>PolygonWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="28"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="40"/>
<source>Corn&amp;ers:</source>
<translation> &amp;Vrcholy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="50"/>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation>Počet vrcholů mnohoúhelníků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="66"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Otočení:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="64"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="89"/>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation>Otočení mnohoúhelníků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="136"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation>Ukázkový mnohoúhelník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="161"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="173"/>
<source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
<translation>Aplikovat konvexnost/konkávnost pro změnu tvaru mnohoúhelníku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="164"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="176"/>
<source>Apply &amp;Factor</source>
<translation>Použít &amp;faktor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="173"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="185"/>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation>&amp;Faktor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="183"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="199"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="211"/>
<source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex</source>
<translation>Záporná hodnota nastaví mnohoúhelník jako konkávní (nebo s tvarem hvězdy), kladná jako konvexní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="186"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="303"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="218"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="230"/>
<source>Inner Rotation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="251"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="263"/>
<source>Inner C&amp;urvature:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="284"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="296"/>
<source>Outer Curvature:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
17194,8 → 17199,8
<context>
<name>PrefsManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2428"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2437"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2427"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2436"/>
<source>Postscript</source>
<translation>Postsript</translation>
</message>
17205,8 → 17210,8
<translation>Převést stará nastavení Scribusu?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2427"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2437"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2426"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2436"/>
<source>PostScript</source>
<translation>PostScript</translation>
</message>
17237,28 → 17242,28
<translation>Nelze číst XML nastavení z &quot;%1&quot;: %2, řádek %3, sloupec %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2853"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2852"/>
<source>Error Writing Preferences</source>
<translation>Chyba zápisu nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2855"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2854"/>
<source>Scribus was not able to save its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Please check file and directory permissions and available disk space.</source>
<comment>scribus app error</comment>
<translation>Nelze uložit nastavení: &lt;br&gt;%1&lt;br&gt; Zkontrolujte prosím oprávnění k souboru a adresáři a také volné místo dostupné na disku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2870"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2869"/>
<source>Error Loading Preferences</source>
<translation>Chyba při načítání nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2872"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2871"/>
<source>Scribus was not able to load its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Default settings will be loaded.</source>
<translation>Nelze načíst nastavení:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Použije se výchozí nastavení.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2545"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2544"/>
<source>No valid renderframe config found. Using defaults!</source>
<translation>Nebylo nalezeno žádné nastavení generovaných rámců. Bude použito vychozí!</translation>
</message>
17391,7 → 17396,7
<name>Prefs_Display</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="27"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="26"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="29"/>
<source>Display</source>
<translation>Zobrazit</translation>
</message>
17481,7 → 17486,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="396"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="414"/>
<source>Scratch Space:</source>
<translation>Pracovní prostor: </translation>
</message>
17521,124 → 17526,124
<translation>Barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="382"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="400"/>
<source>Page Fill:</source>
<translation>Výplň stránky: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="410"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="428"/>
<source>Selected Page Border:</source>
<translation>Vybrané okraje stran:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="424"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="442"/>
<source>Frames:</source>
<translation>Rámce:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="438"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="456"/>
<source>Locked Frames:</source>
<translation>Uzamčené rámce: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="452"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="470"/>
<source>Selected Frames:</source>
<translation>Vybrané rámce: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="466"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="484"/>
<source>Linked Frames:</source>
<translation>Propojené rámce: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="480"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="498"/>
<source>Grouped Frames:</source>
<translation>Seskupené rámce: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="494"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="512"/>
<source>Annotation Frames:</source>
<translation>Rámce s anotací: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="508"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="526"/>
<source>Text Control Characters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="77"/>
<source>Color for paper (onscreen)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="78"/>
<source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
<translation>Vyplnit plochu za okraji stránky barvou okrajů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="80"/>
<source>Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames</source>
<translation>Zobrazit netisknutelné znaky, např. značky pro odstavec v textových rámcích</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="81"/>
<source>Turns the display of frames on or off</source>
<translation>Přepíná zobrazení rámců</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="82"/>
<source>Turns the display of layer indicators on or off</source>
<translation>Přepíná ukazatele vrstev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="83"/>
<source>Turns the display of images on or off</source>
<translation>Přepíná zobrazení obrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="84"/>
<source>Turns the page shadow on or off</source>
<translation>Přepne zobrazení stínu stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="85"/>
<source>Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
<translation>Určuje velikost místa vlevo od dokumentu, kam lze vkládat a kde lze vytvářet prvky a přesunovat je na aktivní stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="86"/>
<source>Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
<translation>Určuje velikost místa vpravo od dokumentu, kam lze vkládat a kde lze vytvářet prvky a přesunovat je na aktivní stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="87"/>
<source>Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
<translation>Určuje velikost místa nad dokumentem, kam lze vkládat a kde lze vytvářet prvky a přesunovat je na aktivní stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="85"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="88"/>
<source>Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
<translation>Určuje velikost místa pod dokumentem, kam lze vkládat a kde lze vytvářet prvky a přesunovat je na aktivní stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="89"/>
<source>Set the default zoom level</source>
<translation>Nastavení výchozí úrovně zvětšení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="90"/>
<source>Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size</source>
<translation>Umístěte na obrazovku pravítko a posuňte jezdce, abyste nastavili požadované přiblížení. Scribus pak zobrazí stránky a jejich objekty ve správné velikosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="281"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="284"/>
<source> dpi</source>
<translation> dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="79"/>
<source>Enable or disable the display of linked frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
17647,7 → 17652,7
<name>Prefs_DocumentInformation</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="27"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformation.cpp" line="18"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformation.cpp" line="21"/>
<source>Document Information</source>
<translation>Informace o dokumentu</translation>
</message>
17687,57 → 17692,57
<translation>Další informace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="138"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="150"/>
<source>Publisher:</source>
<translation>Vydavatel: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="160"/>
<source>Contributors:</source>
<translation>Přispěvatelé: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="158"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="170"/>
<source>Date:</source>
<translation>Datum:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="168"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="180"/>
<source>Type:</source>
<translation>Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="178"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="190"/>
<source>Format:</source>
<translation>Formát:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="200"/>
<source>Identifier:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="210"/>
<source>Source:</source>
<translation>Zdroj:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="208"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="220"/>
<source>Language:</source>
<translation>Jazyk:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="218"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="230"/>
<source>Relation:</source>
<translation>Odkaz: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="228"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="240"/>
<source>Coverage:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="238"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="250"/>
<source>Rights:</source>
<translation>Práva:</translation>
</message>
17752,77 → 17757,77
<translation>Atributy objektů dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="42"/>
<source>Name</source>
<translation>Název</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="53"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="47"/>
<source>Type</source>
<translation>Typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="58"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="52"/>
<source>Value</source>
<translation>Hodnota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="57"/>
<source>Parameter</source>
<translation>Parametr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="68"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="62"/>
<source>Relationship</source>
<translation>Vztah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="73"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="67"/>
<source>Relationship To</source>
<translation>Vztah k</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="72"/>
<source>Auto Add To</source>
<translation>Automaticky přidat k</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="98"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Přidat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="107"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="101"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="108"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopírovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="111"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+K</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="118"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="127"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="121"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="134"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="128"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Vyčistit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="137"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="131"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
17983,7 → 17988,7
<name>Prefs_DocumentSetup</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="27"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="34"/>
<source>Document Setup</source>
<translation>Nastavení dokumentu</translation>
</message>
18175,77 → 18180,77
<translation>Spadávka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="118"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Na výšku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="119"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Na šířku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="129"/>
<source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Šířka stránek dokumentu - upravitelná, jestliže je vybrán volitelný rozměr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="130"/>
<source>Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Šířka stránek dokumentu - upravitelná, jestliže je vybrán volitelný rozměr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="131"/>
<source>Default page size, either a standard size or a custom size. More page sizes can be made visible by activating them in Preferences.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="132"/>
<source>Enable or disable more page sizes by jumping to Page Size preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="133"/>
<source>Default orientation of document pages</source>
<translation>Výchozí orientace stránek dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="134"/>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation>Výchozí měrná jednotka dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="135"/>
<source>When enabled, Scribus saves backup copys of your file each time the time period elapses</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="140"/>
<source>Keep this many files during the editing session. Backup files will be removed when you close the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="420"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="423"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Vybrat složku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="136"/>
<source>Time period between saving automatically</source>
<translation>Interval automatického ukládání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="137"/>
<source>Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored.</source>
<translation>Délka historie jednotlivých akcí po krocích. Pokud se rovná nule, ukládá se neomezené množství akcí.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="138"/>
<source>Apply the page size changes to all existing pages in the document</source>
<translation>Použít změny velikosti stránky na všechny existující stránky dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="139"/>
<source>Apply the page size changes to all existing master pages in the document</source>
<translation>Použít změny velikosti stránky na všechny existující vzorové stránky dokumentu</translation>
</message>
18549,43 → 18554,43
<translation>Písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="103"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="79"/>
<source>Delete</source>
<translation>Smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="102"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>Změ&amp;nit...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="109"/>
<source>A&amp;dd...</source>
<translation>&amp;Přidat...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="140"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="116"/>
<source>&amp;Remove</source>
<translation>Odst&amp;ranit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="191"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="167"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="54"/>
<source>Rejected Fonts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="201"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="177"/>
<source>Font name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="206"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="182"/>
<source>Error message</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="211"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="187"/>
<source>Font file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
18596,13 → 18601,13
<translation>Dostupná písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="54"/>
<source>Font Substitutions</source>
<translation>Náhrady písem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="89"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="54"/>
<source>Additional Paths</source>
<translation>Dodatečné cesty</translation>
18633,7 → 18638,7
<name>Prefs_Guides</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="27"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="355"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="362"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="24"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="131"/>
18641,34 → 18646,34
<translation>Vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="50"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="57"/>
<source>Placement</source>
<translation>Umístění</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="155"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="162"/>
<source>Snap Distance:</source>
<translation>Vzdálenost pro magnet:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="162"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="182"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="169"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="189"/>
<source> px</source>
<translation> px</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="175"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="182"/>
<source>Grab Radius:</source>
<translation>Poloměr uchopení:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="345"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="352"/>
<source>Visibility</source>
<translation>Viditelnost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="368"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="375"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="137"/>
<source>Margins</source>
18675,12 → 18680,12
<translation>Okraje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="381"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="388"/>
<source>Page Grid</source>
<translation>Mřížka stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="405"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="412"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="135"/>
<source>Baseline Grid</source>
18687,57 → 18692,57
<translation>Pomocná mřížka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="259"/>
<source>Distances</source>
<translation>Vzdálenosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="280"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="287"/>
<source>Minor Grid Spacing:</source>
<translation>Řádkování vedlejší mřížka: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="290"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="297"/>
<source>Baseline Grid Spacing:</source>
<translation>Řádkování pomocné mřížky: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="277"/>
<source>Major Grid Spacing:</source>
<translation>Řádkování hlavní mřížky: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="304"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="311"/>
<source>Baseline Grid Offset:</source>
<translation>Posunutí pomocné mřížky: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="443"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="450"/>
<source>Colors</source>
<translation>Barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="454"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="461"/>
<source>Guides:</source>
<translation>Vodítka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="468"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="475"/>
<source>Margins:</source>
<translation>Okraje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="482"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="489"/>
<source>Major Grid:</source>
<translation>Hlavní mřížka: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="496"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="503"/>
<source>Minor Grid:</source>
<translation>Vedlejší mřížka: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="510"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="517"/>
<source>Baseline Grid:</source>
<translation>Pomocná mřížka:</translation>
</message>
18817,7 → 18822,7
<translation>Přepne zobrazení okrajů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="388"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="395"/>
<source>Type:</source>
<translation>Typ:</translation>
</message>
18986,7 → 18991,7
<name>Prefs_ItemTools</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="27"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="28"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="34"/>
<source>Item Tools</source>
<translation>Nástroje objektu</translation>
</message>
19158,32 → 19163,32
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="572"/>
<source>First Line Offset</source>
<translation type="unfinished">Posunutí prvního řádku</translation>
<translation>Posunutí prvního řádku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="638"/>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished">Posun:</translation>
<translation>Posun:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="646"/>
<source>Maximum Ascent</source>
<translation type="unfinished">maximální</translation>
<translation>maximální</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="651"/>
<source>Font Ascent</source>
<translation type="unfinished">podle písma</translation>
<translation>podle písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="656"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation type="unfinished">Řádkování</translation>
<translation>Řádkování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="661"/>
<source>Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished">Pomocná mřížka:</translation>
<translation>Pomocná mřížka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="794"/>
19250,41 → 19255,41
<translation>Koncová šipka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="56"/>
<source>Hairline</source>
<translation>Vlasová čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="376"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="383"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<translation>Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské Ódy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="110"/>
<source>None</source>
<comment>tab fill</comment>
<translation>Žádná</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="105"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="111"/>
<source>Dot</source>
<translation>Tečka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="112"/>
<source>Hyphen</source>
<translation>Spojovník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="107"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="113"/>
<source>Underscore</source>
<translation>Podtržení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="114"/>
<source>Custom</source>
<translation>Vlastní</translation>
</message>
19304,7 → 19309,7
<translation>Tloušťka pera: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="68"/>
<source>Keep horizontal and vertical scaling the same</source>
<translation>Dodržet stejné vodorovné a svislé zvětšení</translation>
</message>
19619,7 → 19624,7
<name>Prefs_PDFExport</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="27"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="45"/>
<source>PDF Export</source>
<translation>PDF export</translation>
</message>
19660,33 → 19665,33
<translation>Zrcadlení stran: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="283"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="295"/>
<source>Page Binding:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="450"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="462"/>
<source>Resolution for EPS Graphics:</source>
<translation>Rozlišení pro EPS grafiku: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="420"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="457"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="432"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="469"/>
<source> dpi</source>
<translation> dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="309"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation>Zmenšit na okraje stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="413"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="425"/>
<source>Limit Maximum Image Resolution to:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="637"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="649"/>
<source>Allow Copying Text and Graphics</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
19701,974 → 19706,974
<translation>Stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="285"/>
<source>Compatibility:</source>
<translation>Kompatibilita:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="304"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="316"/>
<source>Generate Thumbnails</source>
<translation>Vytvořit náhledy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="323"/>
<source>Save Linked Text Frames as PDF Articles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="318"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="330"/>
<source>Include Layers</source>
<translation>Včetně vrstev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="325"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="337"/>
<source>Include Bookmarks</source>
<translation>Včetně záložek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="332"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="344"/>
<source>Embed PDF &amp;&amp; EPS Files (Experimental)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="363"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="375"/>
<source>Compression</source>
<translation>Komprimace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="377"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="389"/>
<source>Compress Text and Vector Graphics</source>
<translation>Komprimovat textovou a vektorovou grafiku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="389"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="401"/>
<source>Image Compression Method:</source>
<translation>Metoda komprese obrázku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="399"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="411"/>
<source>Image Compression Quality:</source>
<translation>Kvalita komprese obrázku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="503"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="515"/>
<source>Security</source>
<translation>Zabezpečení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="509"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="521"/>
<source>Use Encryption</source>
<translation>Použít šifrování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="538"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="550"/>
<source>Passwords</source>
<translation>Heslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="557"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="569"/>
<source>Owner:</source>
<translation>Vlastník:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="571"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="583"/>
<source>User:</source>
<translation>Uživatel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="609"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="621"/>
<source>Settings</source>
<translation>Nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="623"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="635"/>
<source>Allow Printing the Document</source>
<translation>Povolit tisk dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="630"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="642"/>
<source>Allow Changing the Document</source>
<translation>Povolit změny dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="644"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="656"/>
<source>Allow Adding Annotations and Fields</source>
<translation>Povolit přidávání anotací a polí formulářů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="665"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="677"/>
<source>Color</source>
<translation>Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="697"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="724"/>
<source>Output Intended For:</source>
<translation>Plánovaný výstup na: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="709"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="736"/>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation>Konvertovat přímé barvy na procesní barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="738"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="765"/>
<source>Solid Colors</source>
<translation>Plné barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="759"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="826"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="786"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="853"/>
<source>Use Color Profile</source>
<translation>Použít profily barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="768"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="842"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="795"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="869"/>
<source>Profile:</source>
<translation>Profil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="778"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="852"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="805"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="879"/>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation>Účel reprodukce:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="812"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="839"/>
<source>Images</source>
<translation>Obrázky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="833"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="860"/>
<source>Do not use Embedded Color Profiles</source>
<translation>Nepoužívat vložené barevné profily</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="886"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="913"/>
<source>Custom Rendering</source>
<translation>Vlastní nastavení reprodukce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="900"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="927"/>
<source>Use Custom Rendering</source>
<translation>Použít vlastní nastavení reprodukce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="912"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="939"/>
<source>Color:</source>
<translation>Barva:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="922"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="949"/>
<source>Frequency:</source>
<translation>Frekvence: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="939"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="966"/>
<source>Angle:</source>
<translation>Úhel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="946"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="973"/>
<source> °</source>
<translation> °</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="959"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="986"/>
<source>Spot Function:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="989"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1016"/>
<source>Pre-Press</source>
<translation>Předtisková kontrola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1025"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1064"/>
<source>Printer Marks</source>
<translation>Značky pro tisk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1086"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1125"/>
<source>Page Information</source>
<translation>Informace o stránce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1282"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1321"/>
<source>Embedding</source>
<translation>Vkládání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1588"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1627"/>
<source>Facing Pages Left</source>
<translation>Dvojstrany, první levá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1595"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1634"/>
<source>Facing Pages Right</source>
<translation>Dvojstrany, první pravá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1079"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1118"/>
<source>Registration Marks</source>
<translation>Registrační známky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1101"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1140"/>
<source>Crop Marks</source>
<translation>Ořezové značky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1065"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1104"/>
<source>Bleed Marks</source>
<translation>Značky spadávky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1072"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1111"/>
<source>Color Bars</source>
<translation>Barevné mřížky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1148"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1187"/>
<source>Bleed Settings</source>
<translation>Nastavení spadávky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1162"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1201"/>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation>Použít spadávku dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1230"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1269"/>
<source>Output Profile:</source>
<translation>Výstupní profil: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1240"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1279"/>
<source>Information String:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1270"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1309"/>
<source>Fonts</source>
<translation>Písmo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1330"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1369"/>
<source>Embed All</source>
<translation>Vložit vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1320"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1359"/>
<source>Fonts to Embed</source>
<translation>Písma k vložení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1412"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1451"/>
<source>Extras</source>
<translation>Extra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1418"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1457"/>
<source>Enable Presentation Effects</source>
<translation>Povolit efekty prezentace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1437"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1476"/>
<source>Display Duration:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1444"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1483"/>
<source>Effect Duration:</source>
<translation>Trvání efektu: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1451"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1490"/>
<source>Effect Type:</source>
<translation>Typ efektu: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1461"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1500"/>
<source>Moving Lines:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1471"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1510"/>
<source>From the:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1481"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1520"/>
<source>Direction:</source>
<translation>Směr: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1491"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1501"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1530"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1540"/>
<source> s</source>
<translation>s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1516"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1555"/>
<source>Apply Effect to All Pages</source>
<translation>Použít efekt pro všechny stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1540"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1579"/>
<source>Show Page Previews</source>
<translation>Zobrazit náhledy stránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1548"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1587"/>
<source>Viewer</source>
<translation>Prohlížeč</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1560"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1599"/>
<source>Document Layout</source>
<translation>Vzhled dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1574"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1613"/>
<source>Single Page</source>
<translation>Jedna strana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1581"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1620"/>
<source>Continuous Pages</source>
<translation>Souvislé stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1624"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1663"/>
<source>Visual Appearance</source>
<translation>Vzhled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1642"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1681"/>
<source>Use Viewer&apos;s Default</source>
<translation>Použít nastavení prohlížeče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1649"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1688"/>
<source>Use Full Screen Mode</source>
<translation>Použít celoobrazovkový režim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1656"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1695"/>
<source>Display Bookmarks Tab</source>
<translation>Zobrazit kartu Záložky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1663"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1702"/>
<source>Display Thumbnails</source>
<translation>Zobrazit náhledy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1670"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1709"/>
<source>Display Layers Tab</source>
<translation>Zobrazit kartu Vrstvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1681"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1720"/>
<source>Hide Viewer&apos;s Menu Bar</source>
<translation>Skrýt hlavní nabídku prohlížeče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1688"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1727"/>
<source>Hide Viewer&apos;s Tool Bar</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1695"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1734"/>
<source>Zoom Pages to fit Viewer Window</source>
<translation>Přizpůsobit velikost stránek oknu prohlížeče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1741"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1780"/>
<source>Special Actions</source>
<translation>Zvláštní akce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1757"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1796"/>
<source>Javascript to be executed when PDF document is opened:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="52"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="61"/>
<source>Automatically rotate the exported pages</source>
<translation>Automaticky otočit exportované stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="62"/>
<source>Export all pages to PDF</source>
<translation>Exportovat všechny stránky do PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="63"/>
<source>Export a range of pages to PDF</source>
<translation>Exportovat interval stránek do PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="60"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="69"/>
<source>Determines the PDF compatibility.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF 1.3&lt;/b&gt;, which is the earliest supported version, gives the widest compatibility with printers&apos; RIPS.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF 1.4&lt;/b&gt;, which is the default version, supports features such as transparency and 128 bit encryption.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF 1.5&lt;/b&gt; is necessary when you wish to preserve objects in separate layers within the PDF.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-1a&lt;/b&gt; is for blind exchange with colors strictly specified in CMYK or spot colors.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-3&lt;/b&gt; is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-4&lt;/b&gt; is an extension of PDF/X-3 to support transparency and layering.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="70"/>
<source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left.</source>
<translation>Určuje způsob vazby stránek v PDF. Pokud ji nepotřebujete měnit, ponechte předvolenou hodnotu - vlevo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="71"/>
<source>Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
<translation>Vytvoří náhledy každé stránky v PDF. Některé prohlížeče je pak používají pro navigaci.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="74"/>
<source>Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents.</source>
<translation>Vložit do dokumentu vaše záložky. Je to praktické při orientaci v dlouhých PDF dokumentech.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="75"/>
<source>Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos.</source>
<translation>Exportovat rozlišení textu a vektorové grafiky. Neovlivní to rozlišení bitmapových obrázků jako třeba fotografií.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="76"/>
<source>Export PDFs in image frames as embedded PDFs. This does *not* yet take care of colorspaces, so you should know what you are doing before setting this to &apos;true&apos;.</source>
<translation>Exportuje soubory PDF v obrázkových rámcích jako vložené PDF soubory. Před použitím této funkce byste měli vědět, že nebude brán zřetel na barevné prostory.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="68"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="77"/>
<source>Enables lossless compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF file size.</source>
<translation>Povolí bezztrátovou kompresi textu a grafiky. Pokud nemáte důvod to měnit, nechte zatržené. Ovlivníte tak velikost PDF souboru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="78"/>
<source>Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options.</source>
<translation>Metoda komprese pro obrázky. Automatická volba umožní vybrat nejlepší metodu. ZIP je bezztrátový způsob a je dobrý pro obrázky v plných barvách. JPEG je lepší pro vytváření malých PDF souborů s mnoha fotografiemi (s mírnou ztrátou kvality). Ponechejte Automaticky, pokud nemáte na kompresi speciální požadavky.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="70"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="79"/>
<source>Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg.</source>
<translation>Úrovně kvality pro metody ztrátové komprese: Minimální (25 %), Nízká (50 %), Střední (75 %), Vysoká (85 %), Maximální (95 %). Uvědomte si, prosím, že úroveň kvality nemá jednoznačný vliv na datovou velikost výsledného obrázku - výsledná velikost a ztráta kvality se liší obrázek od obrázku, a to u každé úrovně komprese. I když vyberete Maximum, u JPEG vždy ke ztrátě dochází.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="71"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="80"/>
<source>Limits the resolution of your bitmap images to the selected DPI. Images with a lower resolution will be left untouched. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Enabling this will increase memory usage and slow down export.</source>
<translation>Omezí rozlišení bitmapových obrázků na vybrané DPI. Obrázky s nižším rozlišením budou upraveny. Jestliže toto pole nezašrtnete, obrázek bude vložen v původním rozlišení. Povolením zvýšíte velikost použité paměti a zpomalíte export.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="73"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="82"/>
<source>Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
<translation>Povolit bezpečnostní vlastnosti v exportovaném PDF. Pokud vyberete PDF 1.3, výsledné PDF bude chráněno 40bitovým šifrováním. Pokud vyberete PDF 1.4, PDF bude chráněno 128bitovým šifrováním. Upozornění: PDF šifrování není tak věrohodné jako GPG nebo PGP šifrování a má svá omezení.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="87"/>
<source>Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied.</source>
<translation>Umožní kopírování textu nebo grafiky z PDF. Není-li zatrženo, text a grafiku nelze kopírovat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="88"/>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF. If unchecked, editing annotations and fields is prevented.</source>
<translation>Povolit přidávání anotací a polí do PDF. Pokud není zatrženo, úprava anotací a polí není možná.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="90"/>
<source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
<translation>Jedná se o pokročilé nastavení, které není běžně povoleno. Povolte jej pouze v případě, že jej vyžaduje vaše tiskárna a máte přesné instrukce, jak to udělat. Jinak hrozí, že vytvořené PDF nebude možné korektně tisknout a rozhodně jej nebude možné používat na různých systémech.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="91"/>
<source>Embed a color profile for solid colors</source>
<translation>Vložit barevný profil plných barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="92"/>
<source>Color profile for solid colors</source>
<translation>Barevný profil plných barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="93"/>
<source>Rendering intent for solid colors</source>
<translation>Účel reprodukce plných barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="85"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="94"/>
<source>Embed a color profile for images</source>
<translation>Vložit barevný profil obrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="95"/>
<source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
<translation>Nepoužívat barevný profil vložený ve zdrojových obrázcích</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="96"/>
<source>Color profile for images</source>
<translation>Barevný profil obrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="88"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="97"/>
<source>Rendering intent for images</source>
<translation>Účel reprodukce obrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="98"/>
<source>Mirror Page(s) horizontally</source>
<translation>Zrcadlit stránky vodorovně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="99"/>
<source>Mirror Page(s) vertically</source>
<translation>Zrcadlit stránky svisle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="100"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation>Povolí převod přímých barev na kompozitní. Pokud neplánujete tisk přímých barev na komerční tiskárně, je zřejmě lepší nechat tuto volbu povolenou.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="101"/>
<source>Do not show objects outside the margins in the exported file</source>
<translation>Nezobrazovat v exportovaném souboru objekty, které přesahují okraje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="94"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="103"/>
<source>Creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing</source>
<translation>V PDF souboru vytvoří ořezové značky, kde bude papír po vytištění oříznut nebo zastřižen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="104"/>
<source>This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit</source>
<translation>Vytvoří značky spadávky, které jsou značené _ . _ a zobrazí hranici spadávky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="96"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="105"/>
<source>Add registration marks to each separation</source>
<translation>Přidá registrační známky na každou separaci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="106"/>
<source>Add color calibration bars</source>
<translation>Přidá barevné kalibrační mřížky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="107"/>
<source>Add document information which includes the document title and page numbers</source>
<translation>Přidá informace o dokumentu, které obsahují jeho název a čísla stránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="109"/>
<source>Indicate the distance offset for the registration marks</source>
<translation>Zobrazuje vzdálenost posunu registračních známek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="105"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="114"/>
<source>Use the existing bleed settings from the document preferences</source>
<translation>Použít nynější nastavení ořezu z nastavení dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="115"/>
<source>Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection.</source>
<translation>Výstupní profil tisku. Je-li to možné, snažte se získat z tiskárny informace ohledně profilů.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="107"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="116"/>
<source>Mandatory string for PDF/X or the PDF will fail PDF/X conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
<translation>Povinný řetězec pro PDF/X - jinak se PDF nebude shodovat s formátem PDF/X. Doporučujeme, abyste použili název dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="200"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="209"/>
<source>Automatic</source>
<translation>Automaticky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="201"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="210"/>
<source>Lossy - JPEG</source>
<translation>Ztrátový - JPEG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="202"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="211"/>
<source>Lossless - Zip</source>
<translation>Bezztrátový - ZIP</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="212"/>
<source>None</source>
<translation>Žádná</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="217"/>
<source>Maximum</source>
<translation>Maximální</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="218"/>
<source>High</source>
<translation>Vysoká</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="219"/>
<source>Medium</source>
<translation>Střední</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="220"/>
<source>Low</source>
<translation>Nízká</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="221"/>
<source>Minimum</source>
<translation>Minimální</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="228"/>
<source>Left Margin</source>
<translation>Levý okraj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="229"/>
<source>Right Margin</source>
<translation>Pravý okraj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="234"/>
<source>Screen / Web</source>
<translation>Obrazovka/web</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="235"/>
<source>Printer</source>
<translation>Tiskárna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="227"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="236"/>
<source>Grayscale</source>
<translation>Odstíny šedé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="232"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="241"/>
<source>Simple Dot</source>
<translation>Prostá tečka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="233"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="242"/>
<source>Line</source>
<translation>Čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="234"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="243"/>
<source>Round</source>
<translation>Kruh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="244"/>
<source>Ellipse</source>
<translation>Elipsa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="252"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Perceptuální (fotografická) transformace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="252"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Relativní kolorimetrická transformace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="252"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Sytost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="252"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Absolutní kolorimetrická transformace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1294"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="360"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1311"/>
<source>Page</source>
<translation>Stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="370"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="379"/>
<source>No Script</source>
<translation>Bez skriptu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="510"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="519"/>
<source>InfoString</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="542"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="965"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="551"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="974"/>
<source>No Effect</source>
<translation>Bez efektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="543"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="966"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="552"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="975"/>
<source>Blinds</source>
<translation>Pruhy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="544"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="967"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="553"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="976"/>
<source>Box</source>
<translation>Rám</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="545"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="968"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="554"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="977"/>
<source>Dissolve</source>
<translation>Rozpustit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="546"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="969"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="555"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="978"/>
<source>Glitter</source>
<translation>Lesk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="547"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="970"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="556"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="979"/>
<source>Split</source>
<translation>Rozdělit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="548"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="971"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="557"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="980"/>
<source>Wipe</source>
<translation>Setřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="551"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="974"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="560"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="983"/>
<source>Push</source>
<translation>Stisknout</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="552"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="975"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="561"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="984"/>
<source>Cover</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="553"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="976"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="562"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="985"/>
<source>Uncover</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="554"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="977"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="563"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="986"/>
<source>Fade</source>
<translation>Slábnout</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="598"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="607"/>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document.</source>
<translation>Vložit písma do PDF. Vložení písem zachová uspořádání a vzhled vašeho dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="599"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="608"/>
<source>Enables presentation effects when using Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode.</source>
<translation>Povolí prezentační efekty, pokud se použije Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; nebo jiný PDF prohlížeč, který je v celoobrazovkovém režimu podporuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="600"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="609"/>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation>Zobrazit náhled každé stránky uvedené v seznamu nahoře.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="601"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="610"/>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition.</source>
<translation>Doba, po kterou se zobrazí snímek, než se prezentace spustí na zvolené stránce. Nastavení na nulu automatickou změnu stránek zakáže.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="602"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="611"/>
<source>Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
<translation>Doba, po kterou efekt běží. Kratší doba efekt zrychlí, delší doba jej zpomalí.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="609"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="618"/>
<source>Show the document in single page mode</source>
<translation>Zobrazí dokument v jednostránkovém režimu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="610"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="619"/>
<source>Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll</source>
<translation>Zobrazí stránky průběžně v jednostránkovém režimu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="611"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="620"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left</source>
<translation>Zobrazí zrcadlící stránky dokumentu. První stránka je vlevo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="612"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="621"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right</source>
<translation>Zobrazí zrcadlící stránky dokumentu. První stránka je vpravo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="613"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="622"/>
<source>Use the viewer&apos;s defaults or the user&apos;s preferences if set differently from the viewer defaults</source>
<translation>Použije výchozí nastavení prohlížeče nebo uživatele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="614"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="623"/>
<source>Enables viewing the document in full screen</source>
<translation>Zobrazí dokument přes celou plochu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="615"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="624"/>
<source>Display the bookmarks upon opening</source>
<translation>Zobrazí záložky při otevření dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="616"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="625"/>
<source>Display the page thumbnails upon opening</source>
<translation>Při otevření dokumentu zobrazí náhledy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="617"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="626"/>
<source>Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+.</source>
<translation>Vynucené zobrazení vrstev. Užitečné pouze pro PDF 1.5+.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="618"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="627"/>
<source>Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities</source>
<translation>Skryje nabídky nástrojů, které umožňují výběr a úpravy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1043"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1082"/>
<source>Mark Length:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1112"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1151"/>
<source>Mark Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="108"/>
<source>Length of crop marks</source>
<translation>Délka ořezových značek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="83"/>
<source>Choose an owner password which enables or disables all the security features in your exported PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="58"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="67"/>
<source>Create a range of pages</source>
<translation>Vytvořit rozsah stránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1304"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1343"/>
<source>Embedding mode:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1390"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1429"/>
<source>Fonts to Subset</source>
<translation>Písma k vložení podmnožiny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1400"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1439"/>
<source>Subset All</source>
<translation>Vložit všechny jako podmnožinu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="64"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="72"/>
<source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="64"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="73"/>
<source>Layers in your document are exported to the PDF. Only available if PDF 1.5 is chosen.</source>
<translation>Vrstvy ve vašem dokumentu jsou do PDF exportovány pouze tehdy, je-li jako výstup zvolena PDF verze 1.5.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="81"/>
<source>DPI (Dots Per Inch) for image export</source>
<translation>Rozlišení (DPI) pro export obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="84"/>
<source>Choose a password for users to be able to read your PDF</source>
<translation>Zvolit heslo, které musí použít čtenář PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="86"/>
<source>Allow modifying of the PDF. If unchecked, modifying the PDF is prevented.</source>
<translation>Povolit úpravy PDF. Pokud není vybráno, úpravy jsou znemožněny.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="89"/>
<source>Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Choose Grayscale when you want a grey scale PDF.</source>
<translation>Barevný model pro výstupní PDF. Vyberte Obrazovka/web pro PDF soubory, které se budou zobrazovat na monitoru a tisknout na běžných inkoustových tiskárnách. Pokud se budou tisknout na CMYK tiskárně, zvolte Tiskárna. Chcete-li PDF v odstínech šedé, zatrhněte Odstíny šedé.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="603"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="612"/>
<source>Type of the display effect</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="604"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="613"/>
<source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="605"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="614"/>
<source>Starting position for the box and split effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="606"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="615"/>
<source>Direction of the glitter or wipe effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="607"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="616"/>
<source>Apply the selected effect to all pages</source>
<translation>Použít vybraný efekt na všechny stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="619"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="628"/>
<source>Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="620"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="629"/>
<source>Fit the document page or pages to the available space in the viewer window</source>
<translation>Přizpůsobí stránky dokumentu nebo stránky dostupnému prostoru v oknu prohlížeče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="608"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="617"/>
<source>Embed only subset fonts with glyphs used in the document into the PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1211"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1250"/>
<source>PDF/X Output Intent</source>
<translation>Výstup do PDF/X</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="85"/>
<source>Allow printing of the PDF. If unchecked, printing is prevented.</source>
<translation>Povolit tisk PDF. Pokud není zaškrtnuto, je tisku zabráněno.</translation>
</message>
22266,72 → 22271,72
<translation>Náhled před tiskem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="253"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="254"/>
<source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
<translation>Vytvoří náhled tisku simulací CMYK inkoustů místo RGB barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="126"/>
<source>Separation Name</source>
<translation>Název separace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="139"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Tyrkysová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="147"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Purpurová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="154"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="155"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Žlutá (Yellow)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="162"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="163"/>
<source>Black</source>
<translation>Černá (Black)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="255"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation>Způsob, jak odstranit některé odstíny šedé, které jsou tvořeny tyrkysovou, žlutou a purpurovou, a použít místo nich černou. UCR ovlivní části obrázku, které jsou neutrální a/nebo obsahují tmavé tóny blízké šedé. Můžete tak vylepšit tisk některých obrázků, je ale nutné to vyzkoušet v praxi a trochu experimentovat. UCR snižuje riziko přesycení v případě CMY inkoustů.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="570"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="574"/>
<source>File</source>
<translation>Soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="251"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="252"/>
<source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation>Umožňuje hezčí náhled písem Type 1, TrueType, OpenType, EPS, PDF a vektorové grafiky, ovšem za cenu zpomalení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="256"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="257"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation>Povolí převod přímých barev na kompozitní. Pokud neplánujete tisk přímých barev na komerční tiskárně, je zřejmě lepší nechat tuto volbu povolenou.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="188"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="189"/>
<source>None</source>
<translation>Žádná</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="253"/>
<source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="255"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="256"/>
<source>Resize the scale of the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
22340,8 → 22345,8
<name>PrintPreviewBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="14"/>
<source>Dialog</source>
<translation>Dialog</translation>
<source>Print Preview</source>
<translation type="unfinished">Náhled před tiskem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="83"/>
25695,16 → 25700,16
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="232"/>
<source>Initializing...</source>
<translation>Inicializace...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1279"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="627"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="629"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1081"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1946"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1495"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="2148"/>
<source>Background</source>
<translation>Pozadí</translation>
</message>
25906,7 → 25911,7
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="265"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="266"/>
<source>Own Templates</source>
<translation>Vlastní šablony</translation>
</message>
29595,7 → 29600,7
<translation>O skriptu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="985"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="978"/>
<source>Scribus Python interface module
 
This module is the Python interface for Scribus. It provides functions
29764,22 → 29769,22
<translation>Nový ze šablony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="68"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="69"/>
<source>Save As Template</source>
<translation>Uložit jako šablonu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="132"/>
<source>No User Template Location Defined</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="133"/>
<source>You have not configured where to save document templates.&lt;br&gt;Please go to the Paths section in the Scribus application Preferences to set a location.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="137"/>
<source>Scripter</source>
<translation>Skripter</translation>
</message>
29896,12 → 29901,12
<translation>Německy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1628"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1629"/>
<source>Exporting PostScript File</source>
<translation>Export PostScript souboru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1630"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1631"/>
<source>Printing File</source>
<translation>Tisk souboru</translation>
</message>
30335,12 → 30340,12
<translation>Vietnamský</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scdocoutput_ps2.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/scdocoutput_ps2.cpp" line="121"/>
<source>An error occurred while initializing icc transforms</source>
<translation>Při inicializaci transformace icc nastala chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scdocoutput_ps2.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/scdocoutput_ps2.cpp" line="105"/>
<source>Output profile is not supported</source>
<translation>Výstupní profil není podporován</translation>
</message>
31238,7 → 31243,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17923"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17958"/>
<source>Unacceptable settings for note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
33260,12 → 33265,12
<context>
<name>SToolBAlign</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1447"/>
<source>Style of current paragraph</source>
<translation>Styl aktuálního odstavce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1414"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1415"/>
<source>Style Settings</source>
<translation>Nastavení stylu</translation>
</message>
33273,17 → 33278,17
<context>
<name>SToolBColorF</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1176"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1177"/>
<source>Color of text fill</source>
<translation>Barva výplně textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1177"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1178"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Sytost barvy výplně textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1132"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1133"/>
<source>Fill Color Settings</source>
<translation>Nastavení výplně</translation>
</message>
33291,17 → 33296,17
<context>
<name>SToolBColorS</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1255"/>
<source>Color of text stroke</source>
<translation>Barva tahu textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1255"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1256"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation>Barevná sytost tahu textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1205"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1206"/>
<source>Stroke Color Settings</source>
<translation>Nastavení barvy tahu</translation>
</message>
33309,27 → 33314,27
<context>
<name>SToolBFont</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1536"/>
<source>Font of selected text</source>
<translation>Písmo vybraného textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1537"/>
<source>Font Size</source>
<translation>Velikost písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1538"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Upravit šířku znaků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1468"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1469"/>
<source>Font Settings</source>
<translation>Nastavení písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1539"/>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation>Upravit výšku znaků</translation>
</message>
33337,12 → 33342,12
<context>
<name>SToolBStyle</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1284"/>
<source>Character Settings</source>
<translation>Nastavení znaků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1336"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation>Manuální nastavení prokládání textu</translation>
</message>
33516,17 → 33521,17
<context>
<name>SaveAsTemplatePlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="57"/>
<source>Save as &amp;Template...</source>
<translation>Uložit jako ša&amp;blonu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="77"/>
<source>Save a document as a template</source>
<translation>Uložit dokument jako šablonu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="78"/>
<source>Save a document as a template. Good way to ease the initial work for documents with a constant look</source>
<translation>Uložit dokument jako šablonu. Dobrá cesta, jak si usnadnit práci s dokumenty, které mají mít jednotný vzhled</translation>
</message>
34906,7 → 34911,7
<context>
<name>Scribus134Format</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3858"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3919"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopie č. #%1 z</translation>
</message>
34967,7 → 34972,7
<translation>Dokument Scribusu 1.5.0+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="7000"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="7288"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopie č. #%1 z</translation>
</message>
34985,52 → 34990,52
<context>
<name>ScribusCore</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="183"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="185"/>
<source>Initializing Plugins</source>
<translation>Inicializace zásuvných modulů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="170"/>
<source>Initializing Keyboard Shortcuts</source>
<translation>Inicializace klávesových zkratek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="172"/>
<source>Reading Preferences</source>
<translation>Načítám nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="193"/>
<source>Initializing Image Cache</source>
<translation>Inicializace mezipaměti obrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="292"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>Hledám písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="297"/>
<source>There are no fonts found on your system.</source>
<translation>Nenalezena žádná písma.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="283"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="298"/>
<source>Exiting now.</source>
<translation>Ukončuji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="284"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="299"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Kritická chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="302"/>
<source>Font System Initialized</source>
<translation>Inicializován systém písem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="186"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="188"/>
<source>Reading Color Profiles</source>
<translation>Načítám profily barev</translation>
</message>
35038,66 → 35043,66
<context>
<name>ScribusDoc</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="242"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16385"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16420"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="448"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="449"/>
<source>Background</source>
<translation>Pozadí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11108"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11138"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>Nelze smazat používaný objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11108"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11138"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>Objekt %1 je momentálně upravován v zápisníku, nelze tedy nic smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11713"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11743"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Některé objekty jsou zamčeny.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11709"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11739"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Odemknout vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11710"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11740"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation>&amp;Přeskočit zamčené objekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="939"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="940"/>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation>Při otevírání ICC profilů došlo k chybě, správa barev není aktivní.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="948"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16066"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="949"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16101"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Přizpůsobení barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8943"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8973"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation>odstranit přímé formátování odstavce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9412"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9442"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation>odstranit přímé formátování znaků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13360"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13390"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
35108,7 → 35113,7
Otočení: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13393"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13423"/>
<source>Number of rows: %1
Number of columns: %2
Horizontal gap: %3
35116,41 → 35121,41
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13514"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13544"/>
<source>Copied %1 items on %2 pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14760"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14815"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14974"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14790"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14845"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15007"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Skupina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1524"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1525"/>
<source>Imported </source>
<comment>Prefix of imported default style</comment>
<translation>Importováno </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16401"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16436"/>
<source>File %1 autosaved</source>
<translation>Soubor %1 byl automaticky uložen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17550"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17589"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17585"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17624"/>
<source>No Style</source>
<translation>Bez stylu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17917"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17952"/>
<source>%1 note style has document as range and provide same numbering style as set %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11006"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11036"/>
<source>Do you really want to clear the content of all selected frames?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35210,8 → 35215,8
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4092"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4166"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4321"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6566"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8590"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6540"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8564"/>
<source>Ready</source>
<translation>Připravený</translation>
</message>
35282,9 → 35287,9
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4022"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4087"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7036"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7194"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7208"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7010"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7168"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7182"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Nelze uložit soubor:
35292,7 → 35297,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4072"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7025"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6999"/>
<source>Save As</source>
<translation>Uložit jako</translation>
</message>
35303,9 → 35308,9
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4229"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6706"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6783"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6855"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6680"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6757"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6829"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Scribus detekoval nějaké chyby. Zvažte použití předtiskové kontroly pro jejich odstranění</translation>
</message>
35318,8 → 35323,8
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1196"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2111"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4268"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7004"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8325"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6978"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8299"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
35339,34 → 35344,34
<translation>Objekt %1 je momentálně upravován v zápisníku. proto nelze nic vyříznout</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5037"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5011"/>
<source>About Qt</source>
<translation>O Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5068"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5042"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>Scribus manuál</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6174"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6148"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Velikost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6174"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6148"/>
<source>Size</source>
<translation>Velikost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6552"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6526"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6971"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6945"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>Scribus detekoval nějaké chyby.
35373,7 → 35378,7
Zvažte použití předtiskové kontrol pro jejich odstranění.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7067"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7041"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Detekovány chyby.
35380,33 → 35385,33
Zvažte použití předtiskové kontroly pro jejich odstranění</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7190"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7164"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-Stránka%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7725"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7699"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Některé objekty jsou zamčeny.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7721"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7695"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>&amp;Zamknout vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7222"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7196"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation>Zadejte cestu k PDF prohlížeči</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7722"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7696"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Odemknout vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3846"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8789"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8763"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Opravdu chcete nahradit existující obrázek?</translation>
</message>
35451,7 → 35456,7
<translation>Některé profily barev používané v tomto dokumentu nejsou nainstalované:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7025"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6999"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
35461,7 → 35466,7
<translation>Nahrávám klávesové zkratky uživatele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6588"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6562"/>
<source>Updating Images</source>
<translation>Aktualizuji obrázky</translation>
</message>
35484,19 → 35489,19
<translation>Všechny podporované formáty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9066"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9144"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9040"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9118"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Název:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9066"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9144"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9040"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9118"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nová položka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6747"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6721"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation>Není nainstalován Ghostscript: Není dostupný PostScriptový náhled před tiskem</translation>
</message>
35511,7 → 35516,7
<translation>Soubor může být poškozený nebo mohl být vytvořen v novější verzi Scribusu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7488"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7462"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35541,31 → 35546,31
<translation>Značky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9488"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9462"/>
<source>Insert new </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9515"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9744"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9489"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9718"/>
<source>Anchor mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9523"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9757"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9497"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9731"/>
<source>Mark with &lt;%1&gt; variable text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9531"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9795"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9505"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9769"/>
<source>Mark to %1 item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9541"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9816"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9515"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9790"/>
<source>Mark to %1 mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35575,11 → 35580,6
<translation>Duplikovat/transformovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="335"/>
<source>Scribus</source>
<translation>Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="913"/>
<source>&amp;Output Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
35671,13 → 35671,13
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8586"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8560"/>
<source>X:</source>
<translation>X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1394"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8587"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8561"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
35687,67 → 35687,67
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5122"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5096"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
<translation>Textové soubory (*.txt);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5122"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5096"/>
<source>Save as</source>
<translation>Uložit jako</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6187"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6161"/>
<source>&amp;Language:</source>
<translation>&amp;Jazyk:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6187"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6161"/>
<source>Language</source>
<translation>Jazyk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7539"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7513"/>
<source>Editing Inline Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8436"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8410"/>
<source>The program %1 is missing or failed to open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8580"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8554"/>
<source>Current zoom level</source>
<translation>Aktuální zvětšení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8581"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8555"/>
<source>Zoom to 100%</source>
<translation>Zvětšit na 100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8582"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8556"/>
<source>Zoom out by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Oddálit o hodnotu v Nastavení &gt; Nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8583"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8557"/>
<source>Zoom in by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Přiblížit o hodnotu v Nastavení &gt; Nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8584"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8558"/>
<source>Select the current layer</source>
<translation>Vybrat aktuální vrstvu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8585"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8559"/>
<source>Select the current unit</source>
<translation>Vybrat aktuální jednotku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9726"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9700"/>
<source>Edit %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35775,148 → 35775,148
<context>
<name>ScribusQApp</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="292"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="308"/>
<source>File %1 does not exist, aborting.</source>
<translation>Soubor %1 neexistuje, končím.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="586"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="587"/>
<source>Options:</source>
<translation>Volby:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="588"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="589"/>
<source>Print help (this message) and exit</source>
<translation>Zobrazit nápovědu (tuto zprávu) a skončit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="589"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="590"/>
<source>Uses xx as shortcut for a language, eg `en&apos; or `de&apos;</source>
<translation>Používá xx jako zkratku pro jazyk, např. &apos;en&apos; nebo &apos;de&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="590"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="591"/>
<source>List the currently installed interface languages</source>
<translation>Zobrazit dostupné jazykové verze prostředí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="587"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="588"/>
<source>Show information on the console when fonts are being loaded</source>
<translation>Zobrazit na konzoli informace o načítání písem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="591"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="592"/>
<source>Do not show the splashscreen on startup</source>
<translation>Nezobrazovat při startu uvítací obrazovku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="592"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="593"/>
<source>Stop showing the splashscreen on startup. Writes an empty file called .neversplash in ~/.config/scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="593"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="594"/>
<source>path</source>
<translation>cesta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="593"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="594"/>
<source>Use path for user given preferences location</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="596"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="597"/>
<source>Output version information and exit</source>
<translation>Zobrazit informace o verzi a skončit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="268"/>
<source>Preferences directory %1 does not exist, aborting.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="626"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="627"/>
<source>Installed interface languages for Scribus are as follows:</source>
<translation>Nainstalované jazykové verze v prostředí Scribusu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="632"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="633"/>
<source>To override the default language choice:</source>
<translation>Změna nastavení jazyka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="633"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="634"/>
<source>scribus -l xx or scribus --lang xx, where xx is the language of choice.</source>
<translation>scribus -l xx nebo scribus --lang xx, kde xx je kód jazyka.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="638"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="639"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Verze Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="647"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="648"/>
<source>Scribus, Open Source Desktop Publishing</source>
<translation>Scribus, Open Source Desktop Publishing</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="655"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="656"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Webová stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="656"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="657"/>
<source>Documentation</source>
<translation>Dokumentace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="657"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="658"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="658"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="659"/>
<source>Issues</source>
<translation>Vydání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="603"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="604"/>
<source>Display a console window</source>
<translation>Zobrazit okno konzole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="286"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="287"/>
<source>Invalid argument: %1</source>
<translation>Nesprávný argument: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="607"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="608"/>
<source>Run unit tests and exit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="598"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="599"/>
<source>Do not start GUI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="594"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="595"/>
<source>Show location of ICC profile information on console while starting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="595"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="596"/>
<source>Download a file from the Scribus website and show the latest available version</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="585"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="586"/>
<source>Usage: scribus [options] [files]</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="599"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="600"/>
<source>Explicit end of command line options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35923,7 → 35923,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="260"/>
<source>Option %1 requires an argument.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35933,17 → 35933,17
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="597"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="598"/>
<source>script</source>
<translation>skript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="597"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="598"/>
<source>arguments ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="597"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="598"/>
<source>Run script in Python [with optional arguments]. This option must be last option used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
36161,7 → 36161,7
<context>
<name>ScriptPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="148"/>
<source>Embedded Python scripting support for Python 3.x.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
36684,8 → 36684,8
<context>
<name>SideBar</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="216"/>
<source>No Style</source>
<translation>Bez stylu</translation>
</message>
36767,27 → 36767,27
<context>
<name>SpiralWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="45"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation>Počáteční úhel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="65"/>
<source>End Angle:</source>
<translation>Konečný úhel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="85"/>
<source>Factor:</source>
<translation>Faktor: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="83"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="92"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="139"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="148"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation>Ukázkový mnohoúhelník</translation>
</message>
40366,7 → 40366,7
<translation>Zobraz pouze vybraný objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="458"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="460"/>
<source>%1 - %2
%3</source>
<translation>%1 - %2
40443,17 → 40443,17
<context>
<name>UpgradeChecker</name>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="88"/>
<source>Timed out when attempting to get update file.</source>
<translation>Při pokusu o získání aktualizačního souboru vypršel čas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="132"/>
<source>File not found on server</source>
<translation>Soubor nebyl na serveru nalezen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="134"/>
<source>Could not open version file: %1
Error:%2 at line: %3, row: %4</source>
<translation>Nepodařilo se otevřít soubor s verzí %1
40460,52 → 40460,52
Chyba %2 na řádku %3, sloupci %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="206"/>
<source>An error occurred while looking for updates for Scribus, please check your internet connection.</source>
<translation>Při hledání aktualizací Scribusu došlo k chybě. Zkontrolujte prosím své připojení k Internetu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="210"/>
<source>No updates are available for your version of Scribus %1</source>
<translation>Pro vaši verzi Scribusu (%1) nejsou k dispozici žádné aktualizace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="216"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="213"/>
<source>One or more updates for your version of Scribus (%1) are available:</source>
<translation>Pro vaši verzi Scribusu (%1) je k dispozici jedna nebo více aktualizací:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="217"/>
<source>Please visit www.scribus.net for details.</source>
<translation>Podrobnosti najdete na www.scribus.net.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="95"/>
<source>Finished</source>
<translation>Dokončeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="214"/>
<source>This list may contain development/unstable versions.</source>
<translation>Seznam může obsahovat vývojové/nestabilní verze.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="218"/>
<source>If you have installed Scribus from a package management system, for example on a Linux-based operating system, your package manager may have this upgrade available.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="240"/>
<source>Error: %1</source>
<translation>Chyba: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="60"/>
<source>No data on your computer will be sent to an external location</source>
<translation>Z vašeho počítače nebudou odeslána žádná data</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="70"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="67"/>
<source>Attempting to get the Scribus version update file:</source>
<translation>Pokouším se získat aktualizační soubor Scribusu:</translation>
</message>
42046,28 → 42046,28
<translation>Vytvořit filtr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="76"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Vyčistit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="79"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="86"/>
<source>Choose a previously saved filter</source>
<translation>Zvolit předchozí uložený filtr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="278"/>
<source>Give a name to this filter for saving</source>
<translation>Zadejte název filtru pro uložení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="141"/>
<source>Give a name for saving</source>
<translation>Zadejte název pro uložení</translation>
</message>