Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24482 → Rev 24483

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.cs_CZ.ts
2709,27 → 2709,27
<translation>Upravit oblouk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="43"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation>Počáteční úhel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="63"/>
<source>End Angle:</source>
<translation>Konečný úhel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="83"/>
<source>Height:</source>
<translation>Výška:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="91"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="103"/>
<source>Width:</source>
<translation>Šířka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="128"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="140"/>
<source>End Edit</source>
<translation>Konec Úpravy</translation>
</message>
2806,63 → 2806,63
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="395"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="398"/>
<source>Select Type</source>
<translation>Vybrat typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="376"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="197"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="379"/>
<source>Select a barcode format</source>
<translation>Vyberte formát čárového kódu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="200"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="203"/>
<source>Point of Sale</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="209"/>
<source>Supply Chain</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="217"/>
<source>Two-dimensional symbols</source>
<translation>Dvojrozměrné symboly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="224"/>
<source>One-dimensional symbols</source>
<translation>Jednozměrné symboly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="232"/>
<source>GS1 DataBar family</source>
<translation>rodina GS1 DataBar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="237"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="240"/>
<source>Postal symbols</source>
<translation>Poštovní symboly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="245"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="248"/>
<source>Pharmaceutical symbols</source>
<translation>Farmaceutické symboly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="257"/>
<source>Less-used symbols</source>
<translation>Méně používané symboly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="267"/>
<source>GS1 Composite symbols</source>
<translation>Kompozitní symboly GS1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="190"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="193"/>
<source>Select a barcode family</source>
<translation>Vybrat druh čárového kódu</translation>
</message>
2870,92 → 2870,92
<context>
<name>BarcodeGeneratorBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="334"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="402"/>
<source>Reset the barcode samples</source>
<translation>Vynulovat ukázky čárového kódu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="87"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="277"/>
<source>Alt+I</source>
<translation>Alt+TAlt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="81"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="271"/>
<source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
<translation>Jestliže je zatrženo, bude ve výsledném kódu také jeho textová reprezentace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="110"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="104"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="231"/>
<source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
<translation>Kreslit pomocné šipky, aby bylo kolem kódu dostatek místa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="152"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="116"/>
<source>&amp;Background</source>
<translation>&amp;Pozadí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="155"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="119"/>
<source>Alt+B</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="149"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="113"/>
<source>Background color - under the code lines</source>
<translation>Barva pozadí - pod čaramy kódu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="184"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="129"/>
<source>&amp;Lines</source>
<translation>Čá&amp;ry</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="187"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="132"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+R</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="181"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="126"/>
<source>Color of the lines in barcode</source>
<translation>Barva čar v čárovém kódu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="216"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="84"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="219"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="87"/>
<source>Alt+T</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="213"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="81"/>
<source>Color of the text and numbers</source>
<translation>Barva textu a čísel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="130"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="198"/>
<source>Alt+N</source>
<translation>Alt+V</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="124"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="192"/>
<source>Generate and include a checksum in barcode</source>
<translation>Vytvořit a vložit kontrolní součet do kódu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="74"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="224"/>
<source>Alt+U</source>
<translation>Alt+K</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="68"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="218"/>
<source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
<translation>Vložit kontrolní číslici do textu kódu</translation>
</message>
2965,87 → 2965,102
<translation>Vložit čárový kód</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="71"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
<source>Colors</source>
<translation type="unfinished">Barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="186"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Volby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="221"/>
<source>Display checksum</source>
<translation>Zobrazit kontrolní součet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="84"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="274"/>
<source>Show readable text</source>
<translation>Zobraz čitelný text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="97"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="264"/>
<source>Parse specials</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="107"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
<source>Guard whitespace</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="117"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="244"/>
<source>^NNN as ASCII</source>
<translation>^NNN jako ASCII</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="127"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="195"/>
<source>Add checksum</source>
<translation>Přidat kontrolní součet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="360"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="428"/>
<source>Advanced options for the barcode</source>
<translation>Pokročilé možnosti čárového kódu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="270"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="338"/>
<source>&amp;Barcode:</source>
<translation>Čá&amp;rový kód</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="290"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="322"/>
<source>Type</source>
<translation type="unfinished">Typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="358"/>
<source>&amp;Contents:</source>
<translation>&amp;Obsah:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="344"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="412"/>
<source>Options:</source>
<translation>Volby:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="315"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="383"/>
<source>The contents encoded in the barcode</source>
<translation>Obsah zakódovaný v čárovém kódu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="283"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="351"/>
<source>Select one of the available barcode types here</source>
<translation>Vyberte jeden z dostupných typů čárových kódů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="401"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
<source>Version:</source>
<translation>Verze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="440"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="251"/>
<source>Error correction level:</source>
<translation>Úroveň korekce chyb:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="260"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="328"/>
<source>Barcode Family:</source>
<translation>Rodina čárových kódů:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="420"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="293"/>
<source>Version of the symbol</source>
<translation>Verze symbolu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="433"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="306"/>
<source>Error correction level</source>
<translation>Úroveň korekce chyb</translation>
</message>
6689,7 → 6704,7
<translation>Importovat CxF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cxfimportdialogbase.ui" line="20"/>
<location filename="../../scribus/ui/cxfimportdialogbase.ui" line="32"/>
<source>The file you are trying to import contains multiple definitions for colors. Please select how you would like colors to be imported by priority:</source>
<translation>Soubor, který se pokoušíte importovat, obsahuje několik barevných definic. Podle priority si vyberte, jak mají být barvy importovány:</translation>
</message>
7977,22 → 7992,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="76"/>
<source>Flatten Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vyrovnaná Cesta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="80"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Nástroje cesty</translation>
<translation>Nástroje cesty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="101"/>
<source>Flattens a Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vyrovná Cestu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="102"/>
<source>Converts a Bezier Path to a Path made of line segments.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Převede Bézierovu Cestu na Cestu z rovných úseků.</translation>
</message>
</context>
<context>
8907,7 → 8922,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialog.cpp" line="110"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kontrola pravopisu dokončena</translation>
</message>
</context>
<context>
8915,43 → 8930,43
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="14"/>
<source>Check Spelling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kontrola pravopisu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="22"/>
<source>Text Language:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jazyk textu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="49"/>
<source>Not in dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Není ve slovníku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="102"/>
<source>Ignore Once</source>
<translation>Ignorovat jednou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="109"/>
<source>Ignore All</source>
<translation>Ignorovat vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="59"/>
<source>Suggestions</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Návrhy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="71"/>
<source>Change</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Změnit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="78"/>
<source>Change All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Změnit vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="102"/>
<source>Ignore Once</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="109"/>
<source>Ignore All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HunspellPlugin</name>
8958,7 → 8973,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="33"/>
<source>Check Spelling...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kontrola pravopisu...</translation>
</message>
</context>
<context>
10730,62 → 10745,62
<context>
<name>LatexEditor</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="33"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="45"/>
<source>Enter Code:</source>
<translation>Vložit kód:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="57"/>
<source>Update</source>
<translation>Aktualizovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="52"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="64"/>
<source>Revert</source>
<translation>Vrátit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="135"/>
<source>Program Messages:</source>
<translation>Hlášení programu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="186"/>
<source>Status: Unknown</source>
<translation>Stav: Neznámý</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="158"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="170"/>
<source>Kill Program</source>
<translation>Zabít program</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="78"/>
<source>Options</source>
<translation>Volby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="74"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="86"/>
<source>Resolution:</source>
<translation>Rozlišení:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="93"/>
<source>Automatic</source>
<translation>Automaticky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="84"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="96"/>
<source> DPI</source>
<translation> DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="97"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="109"/>
<source>Program:</source>
<translation>Program:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="109"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="121"/>
<source>Use Preamble</source>
<translation>Použít preambuli</translation>
</message>
10849,7 → 10864,7
<translation>Není možné vytvořit dočasnou složku pro běh externího editoru!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="160"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="239"/>
<source>Run External Editor...</source>
11068,112 → 11083,112
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="14"/>
<source>Optical Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Optická čočka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="90"/>
<source>+</source>
<translation>+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="100"/>
<source>-</source>
<translation>-</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="115"/>
<source>Lens Parameters</source>
<translation>Parametry čočky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="50"/>
<source>Add a new lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přidat novou čočku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="53"/>
<source>&amp;Add Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Přidat čočku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="60"/>
<source>Remove selected lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odstanit vybranou čočku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="63"/>
<source>&amp;Remove Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Odstanit čočku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="87"/>
<source>Zoom In</source>
<translation type="unfinished">Přiblížit</translation>
<translation>Přiblížit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="90"/>
<source>+</source>
<translation type="unfinished">+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="97"/>
<source>Zoom Out</source>
<translation type="unfinished">Oddálit</translation>
<translation>Oddálit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="100"/>
<source>-</source>
<translation type="unfinished">-</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="115"/>
<source>Lens Parameters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="121"/>
<source>&amp;X Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;X Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="131"/>
<source>Horizontal position of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vodorovné umístění čočky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="144"/>
<source>&amp;Y Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Y Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="154"/>
<source>Vertical position of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Svislé umístění čočky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="167"/>
<source>The selected lens acts like a magnification lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vybraná čočka funguje jako lupa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="170"/>
<source>&amp;Magnification Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Zvětšení čočky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="180"/>
<source>The selected lens acts like a fish eye lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vybraná čočka funguje jako čočka typu rybí oko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="183"/>
<source>&amp;Fish Eye Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Čočka typu rybí &amp;oko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="190"/>
<source>Ra&amp;dius:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Polomě&amp;r:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="200"/>
<source>Radius of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Poloměr čočky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="213"/>
<source>&amp;Strength:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Síla:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="223"/>
<source>Strength of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Síla čočky</translation>
</message>
</context>
<context>
11181,22 → 11196,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="68"/>
<source>Lens Effects...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Efekt čočky...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="72"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Nástroje cesty</translation>
<translation>Nástroje cesty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="96"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Efekt čočky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="97"/>
<source>Apply fancy lens effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Použít ozdobné efekty čočky</translation>
</message>
</context>
<context>
11476,12 → 11491,12
<translation>Dialog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/mark2item.ui" line="37"/>
<location filename="../../scribus/ui/mark2item.ui" line="49"/>
<source>Label:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/mark2item.ui" line="47"/>
<location filename="../../scribus/ui/mark2item.ui" line="59"/>
<source>Item:</source>
<translation>Objekt: </translation>
</message>
11518,12 → 11533,12
<translation>Dialog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/mark2mark.ui" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/mark2mark.ui" line="54"/>
<source>Label:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/mark2mark.ui" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/mark2mark.ui" line="67"/>
<source>Select marker:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11544,7 → 11559,7
<translation>Dialog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/markanchor.ui" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/markanchor.ui" line="50"/>
<source>Label:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11565,7 → 11580,7
<translation>Dialog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/marknote.ui" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/marknote.ui" line="71"/>
<source>Notes Style:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11610,12 → 11625,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.ui" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.ui" line="52"/>
<source>Label:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.ui" line="51"/>
<location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.ui" line="63"/>
<source>Text to insert:</source>
<translation>TExt k vložení: </translation>
</message>
11983,17 → 11998,17
<context>
<name>MultiProgressDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="14"/>
<source>Progress</source>
<translation>Průběh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="24"/>
<location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="37"/>
<source>Overall Progress:</source>
<translation>Celkový průběh:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="74"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Zrušit</translation>
</message>
12915,212 → 12930,212
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="118"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="127"/>
<source>Load Model ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="128"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="137"/>
<source>Clear Model</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="140"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="149"/>
<source>Views</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="151"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="157"/>
<source>Name:</source>
<translation>Název:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="170"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="176"/>
<source>Options</source>
<translation>Volby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="190"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="196"/>
<source>Solid</source>
<translation>plný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="201"/>
<source>Solid Wireframe</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="200"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="206"/>
<source>Transparent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="205"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="211"/>
<source>Transparent Wireframe</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="225"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="231"/>
<source>Wireframe</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="230"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="236"/>
<source>Shaded Wireframe</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="235"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="241"/>
<source>Hidden Wireframe</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="240"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="246"/>
<source>Vertices</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="245"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="251"/>
<source>Shaded Vertices</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="250"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="256"/>
<source>Illustration</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="255"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="261"/>
<source>Solid Outline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="266"/>
<source>Shaded Illustration</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="279"/>
<source>Line Color:</source>
<translation>Barva čáry: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="314"/>
<source>Face Color:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="343"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="349"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Neprůsvitnost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="353"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="359"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="182"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="188"/>
<source>Render Style:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="210"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="216"/>
<source>Bounding Box</source>
<translation>Ohraničení obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="215"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="221"/>
<source>Transparent Bounding Box</source>
<translation>Průhledné ohraničení obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="220"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="226"/>
<source>Transparent Bounding Box Outline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="374"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="380"/>
<source>Lighting:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="385"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="391"/>
<source>None</source>
<translation>Žádná</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="390"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="396"/>
<source>Headlamp</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="395"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="401"/>
<source>White</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="400"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="406"/>
<source>Day</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="405"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="411"/>
<source>Night</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="410"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="416"/>
<source>Hard</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="415"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="421"/>
<source>Primary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="420"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="426"/>
<source>Blue</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="425"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="431"/>
<source>Red</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="430"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="436"/>
<source>Cube</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="435"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="441"/>
<source>CAD</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="440"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="446"/>
<source>Artwork</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="451"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="457"/>
<source>Field of Vision</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="463"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="469"/>
<source>Angle:</source>
<translation>Úhel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="491"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="497"/>
<source>Add View...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="501"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="507"/>
<source>Remove View</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13764,43 → 13779,43
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3557"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3596"/>
<source>Page:</source>
<translation>Stránka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3567"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3606"/>
<source>Date:</source>
<translation>Datum:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10360"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10399"/>
<source>Failed to embed the PDF file : %1.
Please disable experimental PDF and PS embedding and try again.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11521"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11560"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Chyba při nahrávání obrázku: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11526"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11565"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Chyba při ukládání obrázku: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11531"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11570"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Chyba při nahrávání masky obrázky: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11536"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11575"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Nedostatek paměti pro zpracování obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11516"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11555"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation>Při ukládání došlo k chybě. Prosím, zkontrolujte volné místo na disku</translation>
</message>
14725,39 → 14740,24
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="14"/>
<source>Connect Paths</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spojit cesty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="32"/>
<source>Connect First Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="40"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="61"/>
<source>Starting Point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Počáteční bod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="45"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="66"/>
<source>End Point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Koncový bod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="53"/>
<source>with Second Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="74"/>
<source>by using:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="82"/>
<source>a straight Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>rovná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="87"/>
14767,8 → 14767,23
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="95"/>
<source>Preview on Canvas</source>
<translation type="unfinished">Náhled na ploše</translation>
<translation>Náhled na ploše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="32"/>
<source>Connect First Line</source>
<translation>Spojit první čáru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="53"/>
<source>with Second Line</source>
<translation>s druhou čárou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="74"/>
<source>by using:</source>
<translation>použitím:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathConnectPlugin</name>
14776,21 → 14791,21
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="99"/>
<source>Connect Paths</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spojit cesty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="70"/>
<source>Connects two Paths.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="74"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Nástroje cesty</translation>
<translation>Nástroje cesty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="100"/>
<source>Connect 2 Polylines.</source>
<translation>Spojit 2 lomené čáry.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="70"/>
<source>Connects two Paths.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
14799,33 → 14814,34
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="73"/>
<source>Cut Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rozdělit mnohoúhelník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="74"/>
<source>Cuts a Polygon with a Path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="80"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Nástroje cesty</translation>
<translation>Nástroje cesty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="107"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="108"/>
<source>Cuts a Polygon by a Polyline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rozdělit mnohoúhelník lomenou čárou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="152"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Chyba</translation>
<translation>Chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="152"/>
<source>The cutting line must cross the polygon and
both end points must lie outside of the polygon</source>
<translation>Dělící čára musí ležet přes mnohoúhelník
a oba konce musí ležet vně mnohoúhelníku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="74"/>
<source>Cuts a Polygon with a Path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
14912,56 → 14928,24
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="14"/>
<source>Boolean Path Operations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Booleovské operace s cestami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="48"/>
<source>First source shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="67"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="172"/>
<source>Keep a copy of the original item after applying the operation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="175"/>
<source>Keep</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="114"/>
<source>+</source>
<translation type="unfinished">+</translation>
<translation>+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="153"/>
<source>Second source shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="219"/>
<source>=</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>=</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="258"/>
<source>The resulting shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="298"/>
<source>Operation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Operace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="304"/>
<source>Unites the shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="307"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="326"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="342"/>
14968,94 → 14952,126
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="358"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="375"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished">...</translation>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="323"/>
<source>Subtracts the second shape from the first shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="394"/>
<source>Swap Shapes</source>
<translation>Prohodit tvary</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="304"/>
<source>Unites the shapes</source>
<translation>Sloučit tvary</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="339"/>
<source>Intersection of the shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Průnik tvarů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="355"/>
<source>Result is the area where the two shapes do not intersect</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Výsledkem je plocha, kde se tvary neprotínají</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="371"/>
<source>Break apart,
The result is a combination of &quot;Intersection&quot; and &quot;Exclusion&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rozdělit od sebe. Výsledkem je kombinace &quot;průniku&quot; a &quot;vyloučení&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="391"/>
<source>Exchange the Source Shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="456"/>
<source>Custom Colors</source>
<translation>Vlastní barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="394"/>
<source>Swap Shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="468"/>
<source>Stroke:</source>
<translation>Tah:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="424"/>
<source>Result Takes Color from:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="494"/>
<source>Fill:</source>
<translation>Výplň:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="67"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="172"/>
<source>Keep a copy of the original item after applying the operation</source>
<translation>Po použití operace ponechá kopii původního tvaru </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="175"/>
<source>Keep</source>
<translation>Ponechat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="323"/>
<source>Subtracts the second shape from the first shape</source>
<translation>Odečte druhý tvar od prvního</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="391"/>
<source>Exchange the Source Shapes</source>
<translation>Prohodí původní tvary</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="430"/>
<source>The resulting shape uses the color of the first source shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Výsledný tvar bude mít barvu prvního původního tvaru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="433"/>
<source>First Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>První tvar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="443"/>
<source>The resulting shape uses the color of the second source shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Výsledný tvar bude mít barvu druhého původního tvaru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="446"/>
<source>Second Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Druhý tvar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="453"/>
<source>The resulting shape uses the colors listed below</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Výsledný tvar bude mít barvu vybranou níže</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="456"/>
<source>Custom Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="484"/>
<source>Stroke Color</source>
<translation>Barva tahu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="468"/>
<source>Stroke:</source>
<translation type="unfinished">Tah:</translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="504"/>
<source>Fill Color</source>
<translation>Barva výplně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="484"/>
<source>Stroke Color</source>
<translation type="unfinished">Barva tahu</translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="424"/>
<source>Result Takes Color from:</source>
<translation>Barva výsledného tvaru:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="494"/>
<source>Fill:</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="48"/>
<source>First source shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="504"/>
<source>Fill Color</source>
<translation type="unfinished">Barva výplně</translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="153"/>
<source>Second source shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="258"/>
<source>The resulting shape</source>
<translation>Výsledný tvar</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathFinderDialog</name>
15062,12 → 15078,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="106"/>
<source>Result gets Color of:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Výsledný tvar bude mít barvu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="130"/>
<source>Intersection gets Color of:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Průnik bude mít barvu:</translation>
</message>
</context>
<context>
15075,17 → 15091,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="80"/>
<source>Path Operations...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Operace s cestami...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="84"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Nástroje cesty</translation>
<translation>Nástroje cesty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="113"/>
<source>Path Operations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Operace s cestami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="114"/>
15099,17 → 15115,17
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="109"/>
<source>Create Path from Stroke</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vytvořit cestu z tahu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="84"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Nástroje cesty</translation>
<translation>Nástroje cesty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="110"/>
<source>Converts the stroke of a Path to a filled Path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přeměnit cesty tahu na vyplněnou cestu.</translation>
</message>
</context>
<context>
15325,12 → 15341,12
<translation>Vytvářím objekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="385"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="379"/>
<source>Open PDF-File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="385"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="379"/>
<source>Password</source>
<translation>Heslo</translation>
</message>
21708,292 → 21724,292
<translation>Nastavit tiskárnu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="23"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="35"/>
<source>Print Destination</source>
<translation>Tisk do</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="53"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Volby...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="95"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="86"/>
<source>&amp;File:</source>
<translation>&amp;Soubor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="102"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>Změ&amp;nit...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="117"/>
<source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options</source>
<translation>Použít alternativní tiskový program, např. kprinter nebo gtklp, který nabízí další možnosti při tisku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="129"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="120"/>
<source>A&amp;lternative Printer Command</source>
<translation>A&amp;lternativní příkaz tisku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="147"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="138"/>
<source>Co&amp;mmand:</source>
<translation>&amp;Příkaz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="169"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="160"/>
<source>Range</source>
<translation>Interval</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="190"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="166"/>
<source>Print &amp;All</source>
<translation>Tisknout &amp;vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="210"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="186"/>
<source>N&amp;umber of Copies:</source>
<translation>&amp;Počet kopií:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="230"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="206"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Ti&amp;sknout aktuální stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="237"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="213"/>
<source>Print &amp;Range</source>
<translation>T&amp;isknout interval</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="271"/>
<source>Options</source>
<translation>Volby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="302"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="278"/>
<source>Print Normal</source>
<translation>Tisknout normálně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="307"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="283"/>
<source>Print Separations</source>
<translation>Tisknout separace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="316"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="292"/>
<source>Print in Color if Available</source>
<translation>Tisknout barevně, pokud lze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="321"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="297"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation>Tisknout v odstínech šedé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="354"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="330"/>
<source>Advanced Options</source>
<translation>Pokročilé volby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="360"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="336"/>
<source>Page</source>
<translation>Stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="366"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="342"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation>Zrcadlit stránky vodorovně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="373"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="349"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation>Zrcadlit stránky svisle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="383"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="359"/>
<source>Set Media Size</source>
<translation>Nastavit velikost média</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="400"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="376"/>
<source>Color</source>
<translation>Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="409"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="385"/>
<source>Apply Under Color Removal</source>
<translation>Použít Under Color Removal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="419"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="395"/>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation>Konvertovat přímé barvy na procesní barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="422"/>
<source>Marks</source>
<translation>Značky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="462"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="438"/>
<source>This creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing</source>
<translation>V PDF souboru vytvoří ořezové značky, kde bude papír po vytištění oříznut nebo zastřižen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="465"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="441"/>
<source>Crop Marks</source>
<translation>Ořezové značky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="482"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="458"/>
<source>Add registration marks which are added to each separation</source>
<translation>Přidat registrační známky, které jsou vloženy na každou separaci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="485"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="461"/>
<source>Registration Marks</source>
<translation>Registrační známky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="452"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="428"/>
<source>This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit</source>
<translation>Vytvoří značky spadávky, které jsou značené _ . _ a zobrazí hranici spadávky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="455"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="431"/>
<source>Bleed Marks</source>
<translation>Značky spadávky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="472"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="448"/>
<source>Add color calibration bars</source>
<translation>Přidá barevné kalibrační mřížky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="451"/>
<source>Color Bars</source>
<translation>Barevné mřížky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="518"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="494"/>
<source>Offset:</source>
<translation>Posun:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="525"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="501"/>
<source>Indicate the distance offset for the registration marks</source>
<translation>Zobrazuje vzdálenost posunu registračních známek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="548"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="524"/>
<source>Bleeds</source>
<translation>Spadávka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="554"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="530"/>
<source>Top:</source>
<translation>Nahoře:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="561"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="537"/>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation>Vzdálenost spadávky od horního okraje fyzické stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="568"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="544"/>
<source>Left:</source>
<translation>Vlevo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="575"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="551"/>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation>Vzdálenost spadávky od pravého okraje fyzické stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="582"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="558"/>
<source>Bottom:</source>
<translation>Dole:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="589"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="565"/>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation>Vzdálenost spadávky od dolního okraje fyzické stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="596"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="572"/>
<source>Right:</source>
<translation>Vpravo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="603"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="579"/>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation>Vzdálenost spadávky od levého okraje fyzické stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="610"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="586"/>
<source>Use the existing bleed settings from the document preferences</source>
<translation>Použít nynější nastavení ořezu z nastavení dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="613"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="589"/>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation>Použít spadávku dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="639"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="615"/>
<source>Preview...</source>
<translation>Náhled...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="649"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="625"/>
<source>&amp;Print</source>
<translation>&amp;Tisk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="659"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="635"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="346"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="322"/>
<source>Include PDF Annotations and Links</source>
<translation>Vložit PDF anotace a odkazy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="380"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="356"/>
<source>This enables you to explicitly set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="390"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="366"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation>Zmenšit na okraje stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="406"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="382"/>
<source>&lt;qt&gt;A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. Under Color Removal mostly affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. Under Color Removal reduces the possibility of over saturation with CMY inks.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="416"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="392"/>
<source>&lt;qt&gt;Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="494"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="470"/>
<source>Length:</source>
<translation>Délka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="265"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="241"/>
<source>Create a range of pages</source>
<translation>Vytvořit rozsah stránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="247"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="223"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number</source>
22000,12 → 22016,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="343"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="319"/>
<source>Include PDF Annotations and Links into the output. Note: PDF Forms will not be exported.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="336"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="312"/>
<source>Sets the PostScript Level. Setting to Level 1 or 2 can create huge files.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
29368,8 → 29384,8
<translation>Knihovna Freetype2 není k dispozici</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="435"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="251"/>
<source>Font %1 is broken (read stream), no embedding</source>
<translation>Font %1 je poškozený (chyba při čtení), nebude vložen</translation>
</message>
29410,7 → 29426,7
<translation>Nelze načíst font FreeType2 - nelze nalézt soubor s fontem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="132"/>
<source>extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4)</source>
<translation>rozbaluji face %1 z fontu %2 (offset=%3, nTables=%4)</translation>
</message>
29965,7 → 29981,7
<translation>%1 může být poškozený: chybí značky pro rozlišení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="221"/>
<source>Font %1 has broken glyph %2</source>
<translation>Písmo %1 má poškozený znak %2</translation>
</message>
30236,6 → 30252,31
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="88"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation>Efekt čočky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="99"/>
<source>PathCutter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="105"/>
<source>PathFinder</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="101"/>
<source>PathStroker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="83"/>
<source>Subdivide</source>
<translation>Rozdělit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="66"/>
<source>Xfig Importer</source>
<translation>Xfig Importer</translation>
30300,6 → 30341,11
<translation>Podpora Scribusu 1.3.4+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="91"/>
<source>PathConnect</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/imagedataloaders/scimgdataloader_ps.cpp" line="529"/>
<source>The Font(s):
%1 are not embedded or available for Scribus.
30465,6 → 30511,16
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="93"/>
<source>FlattenPath</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="99"/>
<source>SmoothPath</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="188"/>
<source>Grids</source>
30866,6 → 30922,11
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="61"/>
<source>Hunspell Plugin</source>
<translation>Doplněk Hunspell</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="158"/>
<source>Bengali (Bangladesh)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
31256,51 → 31317,6
<source>MarkDown Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="93"/>
<source>FlattenPath</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="61"/>
<source>Hunspell Plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="88"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="91"/>
<source>PathConnect</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="99"/>
<source>PathCutter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="105"/>
<source>PathFinder</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="101"/>
<source>PathStroker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="99"/>
<source>SmoothPath</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="83"/>
<source>Subdivide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
36436,7 → 36452,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="81"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Nástroje cesty</translation>
<translation>Nástroje cesty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="107"/>
36457,27 → 36473,27
<translation>Upravit spirálu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="31"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="43"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation>Počáteční úhel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="51"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="63"/>
<source>End Angle:</source>
<translation>Konečný úhel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="71"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="83"/>
<source>Factor:</source>
<translation>Faktor: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="90"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="120"/>
<source>End Edit</source>
<translation>Konec Úpravy</translation>
</message>
37035,26 → 37051,26
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="68"/>
<source>Subdivide Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rozdělit cestu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="69"/>
<source>Subdivide a path by inserting new Nodes.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="73"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Nástroje cesty</translation>
<translation>Nástroje cesty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="91"/>
<source>Subdivide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rozdělit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="92"/>
<source>Subdivide selected Path</source>
<translation>Rozdělit vybrané cesty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="69"/>
<source>Subdivide a path by inserting new Nodes.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
37171,68 → 37187,68
<context>
<name>TabPDFOptions</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="44"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="38"/>
<source>Export Range</source>
<translation>Exportovat interval</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="44"/>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation>Všechny str&amp;ánky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="63"/>
<source>C&amp;hoose Pages</source>
<translation>&amp;Vybrat stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="74"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Otočení:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="180"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="147"/>
<source>File Options</source>
<translation>Volby souboru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="204"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="156"/>
<source>Compatibilit&amp;y:</source>
<translation>&amp;Kompatibilita:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="224"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="176"/>
<source>&amp;Binding:</source>
<translation>Vaz&amp;ba:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="241"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="193"/>
<source>Left Margin</source>
<translation>Levý okraj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="198"/>
<source>Right Margin</source>
<translation>Pravý okraj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="254"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="206"/>
<source>Generate &amp;Thumbnails</source>
<translation>Vytvořit &amp;náhledy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="281"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="233"/>
<source>Save &amp;Linked Text Frames as PDF Articles</source>
<translation>Uložit &amp;propojené textové rámce jako PDF články</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="274"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="226"/>
<source>&amp;Include Bookmarks</source>
<translation>Vče&amp;tně záložek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="427"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="213"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="364"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="83"/>
<source> dpi</source>
37239,47 → 37255,47
<translation>dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="247"/>
<source>&amp;Resolution for EPS Graphics:</source>
<translation>&amp;Rozlišení pro EPS grafiku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="320"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="272"/>
<source>Com&amp;press Text and Vector Graphics</source>
<translation>Kom&amp;primovat textovou a vektorovou grafiku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="362"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="299"/>
<source>Automatic</source>
<translation>Automaticky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="377"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="314"/>
<source>None</source>
<translation>Žádný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="399"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="336"/>
<source>Maximum</source>
<translation>Maximální</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="404"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="341"/>
<source>High</source>
<translation>Vysoká</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="409"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="346"/>
<source>Medium</source>
<translation>Střední</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="414"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="351"/>
<source>Low</source>
<translation>Nízká</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="419"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="356"/>
<source>Minimum</source>
<translation>Minimální</translation>
</message>
37289,27 → 37305,27
<translation>&amp;Všeobecné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="488"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="410"/>
<source>Embedding</source>
<translation>Vkládání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="533"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="440"/>
<source>Fonts to embed:</source>
<translation>Písma k vložení:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="467"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="404"/>
<source>&amp;Fonts</source>
<translation>&amp;Písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="650"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="536"/>
<source>Enable &amp;Presentation Effects</source>
<translation>Povolit efekty &amp;prezentace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1840"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1483"/>
<source>PDF/X Output Intent</source>
<translation>Výstup do PDF/X</translation>
</message>
37326,48 → 37342,48
<translation>Stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="660"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="546"/>
<source>Show Page Pre&amp;views</source>
<translation>Zobrazit &amp;náhledy stránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="667"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="553"/>
<source>Effects</source>
<translation>Efekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="831"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="717"/>
<source>&amp;Display Duration:</source>
<translation>&amp;Doba zobrazení:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="811"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="697"/>
<source>Effec&amp;t Duration:</source>
<translation>Tr&amp;vání efektu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="821"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="707"/>
<source>Effect T&amp;ype:</source>
<translation>&amp;Typ efektu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="715"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="601"/>
<source>&amp;Moving Lines:</source>
<translation>&amp;Přesouvání řádků:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="784"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="670"/>
<source>F&amp;rom the:</source>
<translation>O&amp;d:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="705"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="591"/>
<source>D&amp;irection:</source>
<translation>&amp;Směr:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="841"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="854"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="727"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="740"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="101"/>
<source> sec</source>
37374,7 → 37390,7
<translation>s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="746"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="632"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="609"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="804"/>
<source>No Effect</source>
37381,7 → 37397,7
<translation>Bez efektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="751"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="637"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="610"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="805"/>
<source>Blinds</source>
37388,7 → 37404,7
<translation>Pruhy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="756"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="642"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="611"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="806"/>
<source>Box</source>
37395,7 → 37411,7
<translation>Rám</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="761"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="647"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="612"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="807"/>
<source>Dissolve</source>
37402,7 → 37418,7
<translation>Rozpuštění</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="766"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="652"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="613"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="808"/>
<source>Glitter</source>
37409,7 → 37425,7
<translation>Lesk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="771"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="657"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="614"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="809"/>
<source>Split</source>
37416,7 → 37432,7
<translation>Rozdělit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="776"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="662"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="615"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="810"/>
<source>Wipe</source>
37423,237 → 37439,237
<translation>Setřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="729"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="615"/>
<source>Horizontal</source>
<translation>Vodorovně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="734"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="620"/>
<source>Vertical</source>
<translation>Svisle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="798"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="684"/>
<source>Inside</source>
<translation>Zevnitř</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="803"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="689"/>
<source>Outside</source>
<translation>Zvenku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="677"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="563"/>
<source>Left to Right</source>
<translation>Zleva doprava</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="682"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="568"/>
<source>Top to Bottom</source>
<translation>Shora dolů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="687"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="573"/>
<source>Bottom to Top</source>
<translation>Zdola nahoru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="692"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="578"/>
<source>Right to Left</source>
<translation>Zprava doleva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="697"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="583"/>
<source>Top-left to Bottom-Right</source>
<translation>Zleva nahoře na doprava dolů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="629"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="530"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation>E&amp;xtra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1140"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="933"/>
<source>&amp;Use Encryption</source>
<translation>Použít ši&amp;frování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1153"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="946"/>
<source>Passwords</source>
<translation>Hesla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1174"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="952"/>
<source>&amp;User:</source>
<translation>&amp;Uživatel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1184"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="962"/>
<source>&amp;Owner:</source>
<translation>&amp;Vlastník:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1217"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="995"/>
<source>Settings</source>
<translation>Nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1238"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1001"/>
<source>Allow &amp;Printing the Document</source>
<translation>&amp;Povolit tisk dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1245"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1008"/>
<source>Allow &amp;Changing the Document</source>
<translation>Povolit z&amp;měny dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1252"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1015"/>
<source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
<translation>Povolit &amp;kopírování textu a grafiky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1259"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1022"/>
<source>Allow Adding &amp;Annotations and Fields</source>
<translation>Povolit přidávání &amp;anotací a polí formulářů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1119"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="927"/>
<source>S&amp;ecurity</source>
<translation>&amp;Bezpečnost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="972"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="810"/>
<source>Facing Page Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="979"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="817"/>
<source>Facing Page Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1304"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1052"/>
<source>General</source>
<translation>Všeobecné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1325"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1058"/>
<source>Output &amp;Intended For:</source>
<translation>&amp;Plánovaný výstup na:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1336"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1069"/>
<source>Screen / Web</source>
<translation>Obrazovka/web</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1341"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1074"/>
<source>Printer</source>
<translation>Tiskárna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1346"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1079"/>
<source>Grayscale</source>
<translation>Odstíny šedé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1364"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1097"/>
<source>&amp;Use Custom Rendering Settings</source>
<translation>&amp;Použít vlastní nastavení reprodukce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1371"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1104"/>
<source>Rendering Settings</source>
<translation>Nastavení reprodukce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1397"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1115"/>
<source>Fre&amp;quency:</source>
<translation>&amp;Frekvence:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1421"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1139"/>
<source>&amp;Angle:</source>
<translation>Úhe&amp;l:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1448"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1166"/>
<source>S&amp;pot Function:</source>
<translation>Funkce &amp;bodu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1462"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1180"/>
<source>Simple Dot</source>
<translation>Prostá tečka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1467"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1185"/>
<source>Line</source>
<translation>Čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1472"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1190"/>
<source>Round</source>
<translation>Kruh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1477"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1195"/>
<source>Ellipse</source>
<translation>Elipsa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1490"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1208"/>
<source>Solid Colors:</source>
<translation>Plné barvy (Solid colors):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1511"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1593"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1214"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1281"/>
<source>Profile:</source>
<translation>Profil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1539"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1621"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1242"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1309"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Perceptuální (fotografická) transformace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1544"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1626"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1247"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1314"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Relativní kolorimetrická transformace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1549"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1631"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1252"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1319"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Sytost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1554"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1636"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1257"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1324"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Absolutní kolorimetrická transformace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1565"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1268"/>
<source>Images:</source>
<translation>Obrázky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1283"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1046"/>
<source>C&amp;olor</source>
<translation>&amp;Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1878"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1506"/>
<source>&amp;Info String:</source>
<translation>&amp;Info text:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1868"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1496"/>
<source>Output &amp;Profile:</source>
<translation>&amp;Výstupní profil:</translation>
</message>
37778,12 → 37794,12
<translation>Zrcadlit stránky svisle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1357"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1090"/>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation>Konvertovat přímé barvy na procesní barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="385"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="322"/>
<source>Compression &amp;Quality:</source>
<translation>&amp;Komprese a kvalita:</translation>
</message>
37803,12 → 37819,12
<translation>Umožní převod přímých barev na kompozitní. Pokud neplánujete tisk přímých barev na komeční tiskárně, je zřejmě lepší nechat tuto volbu povolenou.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="240"/>
<source>Include La&amp;yers</source>
<translation>Vložit &amp;vrstvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="348"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="285"/>
<source>Compression Metho&amp;d:</source>
<translation>&amp;Metoda komprese:</translation>
</message>
37853,93 → 37869,93
<translation>Povolit bezpečnostní vlastnosti v exportovaném PDF. Pokud vyberete PDF 1.3, výsledné PDF bude chráněno 40bitovým šifrováním. Pokud vyberete PDF 1.4, PDF bude chráněno 128bitovým šifrováním. Upozornění: PDF šifrování není tak věrohodné jako GPG nebo PGP šifrování a má svá omezení.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="899"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="770"/>
<source>Display Settings</source>
<translation>Nastavení displeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="958"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="796"/>
<source>Single Page</source>
<translation>Jedna strana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="965"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="803"/>
<source>Continuous</source>
<translation>Pruběžně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="989"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="827"/>
<source>Visual Appearance</source>
<translation>Vzhled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1010"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="833"/>
<source>Use Viewers Defaults</source>
<translation>Použít nastavení prohlížeče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1017"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="840"/>
<source>Use Full Screen Mode</source>
<translation>Použít celoobrazovkový režim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1024"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="847"/>
<source>Display Bookmarks Tab</source>
<translation>Zobrazit kartu Záložky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1031"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="854"/>
<source>Display Thumbnails</source>
<translation>Zobrazit náhledy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1038"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="861"/>
<source>Display Layers Tab</source>
<translation>Zobrazit kartu Vrstvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1045"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="868"/>
<source>Hide Viewers Toolbar</source>
<translation>Skrýt nástrojový panel prohlížeče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1052"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="875"/>
<source>Hide Viewers Menubar</source>
<translation>Skrýt hlavní nabídku prohlížeče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1059"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="882"/>
<source>Zoom Pages to fit Viewer Window</source>
<translation>Přizpůsobit velikost stránek oknu prohlížeče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1071"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="894"/>
<source>Special Actions</source>
<translation>Zvláštní akce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1104"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="912"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="466"/>
<source>No Script</source>
<translation>Bez skriptu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="878"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="764"/>
<source>Viewer</source>
<translation>Prohlížeč</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="367"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="304"/>
<source>Lossy - JPEG</source>
<translation>Ztrátový - JPEG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="372"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="309"/>
<source>Lossless - Zip</source>
<translation>Bezztrátový - ZIP</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1092"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="900"/>
<source>Javascript to be executed
when PDF document is opened:</source>
<translation>Javascript, který se vykoná
37961,72 → 37977,72
<translation>Doba, po kterou se zobrazí snímek, než se prezentace spustí na zvolené stránce. Nastavení na nulu automatickou změnu stránek zakáže.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1682"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1355"/>
<source>Printer Marks</source>
<translation>Značky pro tisk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1724"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1382"/>
<source>Crop Marks</source>
<translation>Ořezové značky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1717"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1375"/>
<source>Bleed Marks</source>
<translation>Značky spadávky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1710"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1368"/>
<source>Registration Marks</source>
<translation>Registrační známky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1703"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1361"/>
<source>Color Bars</source>
<translation>Barevné mřížky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1759"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1417"/>
<source>Page Information</source>
<translation>Informace o stránce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1733"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1391"/>
<source>Offset:</source>
<translation>Posun:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1769"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1427"/>
<source>Bleed Settings</source>
<translation>Nastavení spadávky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1790"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1433"/>
<source>Top:</source>
<translation>Nahoře:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1800"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1443"/>
<source>Bottom:</source>
<translation>Dole:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1813"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1456"/>
<source>Left:</source>
<translation>Vlevo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1823"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1466"/>
<source>Right:</source>
<translation>Vpravo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1830"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1473"/>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation>Použít spadávku dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1661"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1349"/>
<source>Pre-Press</source>
<translation>Předtisková kontrola</translation>
</message>
38051,17 → 38067,17
<translation>Vně:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="543"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="450"/>
<source>&amp;Embed all</source>
<translation>&amp;Vložit vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="937"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="790"/>
<source>Document Layout</source>
<translation>Vzhled dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="443"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="380"/>
<source>Maximum Image Resolution:</source>
<translation>Maximální rozlišení obrázku:</translation>
</message>
38156,18 → 38172,18
<translation>Použít nynější nastavení ořezu z nastavení dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1518"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1586"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1221"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1274"/>
<source>Use Color Profile</source>
<translation>Použít profily barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1607"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1295"/>
<source>Do not use embedded color profiles</source>
<translation>Nepoužívat vložené barevné profily</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="867"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="753"/>
<source>&amp;Apply Effect to all Pages</source>
<translation>&amp;Použít pro všechny stránky</translation>
</message>
38206,23 → 38222,23
<translation>Slábnout</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="260"/>
<source>Embed PDF &amp;&amp; EPS files (EXPERIMENTAL)</source>
<translation>Vlož PDF &amp;&amp; EPS soubory (EXPERIMENTÁLNÍ)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1525"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1600"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1228"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1288"/>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation>Účel reprodukce:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="170"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="137"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation>Zmenšit na okraje stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1747"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1405"/>
<source>Length:</source>
<translation>Délka:</translation>
</message>
38232,7 → 38248,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="327"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="279"/>
<source>Image Quality Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
38247,42 → 38263,42
<translation>Vytvořit rozsah stránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="118"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="88"/>
<source>0 °</source>
<translation>0 °</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="93"/>
<source>90 °</source>
<translation>90 °</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="128"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="98"/>
<source>180 °</source>
<translation>180 °</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="103"/>
<source>270 °</source>
<translation>270 °</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1431"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1149"/>
<source> °</source>
<translation> °</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="514"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="424"/>
<source>Embedding Mode:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="604"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="505"/>
<source>Fonts to subset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="614"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="515"/>
<source>&amp;Subset all</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
38592,67 → 38608,67
<translation>Transformovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="53"/>
<source>Add</source>
<translation>Přidat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="51"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="63"/>
<source>Remove</source>
<translation>Odstranit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="143"/>
<source>Scaling</source>
<translation>Změnit velikost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="141"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="153"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="279"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="371"/>
<source>Horizontal:</source>
<translation>Vodorovná:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="210"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="284"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="410"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="222"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="296"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="422"/>
<source>Vertical:</source>
<translation>Svislá:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="320"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="332"/>
<source>Angle:</source>
<translation>Úhel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="160"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="172"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="241"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="257"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="269"/>
<source>Translation</source>
<translation>Posun</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="310"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="322"/>
<source>Rotate</source>
<translation>Otočit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="349"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="361"/>
<source>Skew</source>
<translation>Zkosit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="436"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="448"/>
<source>Basepoint</source>
<translation>Střed otáčení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="457"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="469"/>
<source>Copies</source>
<translation>Počet kopií</translation>
</message>
40256,57 → 40272,57
<translation>Minimální okraje pro velikost stránky %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="14"/>
<source>Use Printer Margins</source>
<translation>Použít okraje tiskárny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="21"/>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="34"/>
<source>Select &amp;Printer:</source>
<translation>Vybrat &amp;tiskárnu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="46"/>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="59"/>
<source>Margins</source>
<translation>Okraje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="61"/>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="74"/>
<source>Right:</source>
<translation>Vpravo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="117"/>
<source>&amp;Top:</source>
<translation>Na&amp;hoře:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="130"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Dole:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="143"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>V&amp;levo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="202"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="205"/>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="199"/>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="212"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="202"/>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="215"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
40932,22 → 40948,22
<translation>Otevřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/gtfiledialog.ui" line="23"/>
<location filename="../../scribus/ui/gtfiledialog.ui" line="35"/>
<source>&amp;Importer:</source>
<translation>&amp;Importer:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/gtfiledialog.ui" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/gtfiledialog.ui" line="48"/>
<source>Import &amp;Text Only</source>
<translation>Importovat pouze &amp;text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/gtfiledialog.ui" line="43"/>
<location filename="../../scribus/ui/gtfiledialog.ui" line="55"/>
<source>&amp;Encoding:</source>
<translation>&amp;Kódování:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/gtfiledialog.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/gtfiledialog.ui" line="68"/>
<source>Prefix Styles with Item Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
41168,37 → 41184,37
<translation>Obnova po pádu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="23"/>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="35"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;It appears that Scribus crashed with the following files open.&lt;br&gt;Would you like to try to recover them?&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Zdá se, že Scribus spadl s následujícími otevřenými soubory.&lt;br&gt;Budete je chtít obnovit?&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="77"/>
<source>Name</source>
<translation>Název</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="82"/>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="75"/>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="87"/>
<source>Type</source>
<translation>Typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="88"/>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="100"/>
<source>Recover</source>
<translation>Obnovit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="98"/>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="110"/>
<source>Remove</source>
<translation>Odstranit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="118"/>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="130"/>
<source>Close</source>
<translation>Zavřít</translation>
</message>
41951,12 → 41967,12
<context>
<name>weldEditBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/weldeditbase.ui" line="30"/>
<location filename="../../scribus/ui/weldeditbase.ui" line="42"/>
<source>Move Object</source>
<translation>Přesunout objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/weldeditbase.ui" line="37"/>
<location filename="../../scribus/ui/weldeditbase.ui" line="49"/>
<source>End Edit</source>
<translation>Konec Úpravy</translation>
</message>
41966,7 → 41982,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/weldeditbase.ui" line="20"/>
<location filename="../../scribus/ui/weldeditbase.ui" line="32"/>
<source>Move Weld Point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>