Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24101 → Rev 24102

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.da_DK.ts
28727,13 → 28727,13
<translation>Kunne ikke anvende masterside &apos;%1&apos; på side: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="29"/>
<source>Target is not an image frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Målet er ikke en billedramme.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="644"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="642"/>
<source>Selection must contain only shapes or bezier curves.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
28968,19 → 28968,19
<translation>Farve ikke fundet i standardfarver.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="434"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="432"/>
<source>Cannot scale by 0%.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan ikke skalere med 0%.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="51"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="543"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="570"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="541"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="568"/>
<source>Specified item not an image frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Specificerede element er ikke en billedramme.</translation>
29622,13 → 29622,13
<translation>Typer stemmer overens, men sætte egenskab mislykkedes.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="390"/>
<source>Cannot group less than two items</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan ikke lave gruppe af mindre end to elementer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="360"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="358"/>
<source>Need selection or argument list of items to group</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Behøver udvalg eller argument-liste af elementer, der skal laves til gruppe</translation>
30053,7 → 30053,7
<translation>Leder efter skrifttyper</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3988"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3987"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation>Ændringerne i dit dokument er ikke gemt og du har valgt at fortryde dem. Ønsker du at fortsætte?</translation>
</message>
31784,12 → 31784,12
<translation>(gendannet)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="149"/>
<source>Emergency</source>
<translation>Nødsituation</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="158"/>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="161"/>
<source>Autosave</source>
<translation>Gem automatisk</translation>
</message>
35229,12 → 35229,12
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2042"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2082"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3646"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4093"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4167"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4322"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6595"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8619"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3645"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4092"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4166"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4321"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6594"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8618"/>
<source>Ready</source>
<translation>Klar</translation>
</message>
35241,7 → 35241,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3000"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3115"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3737"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3736"/>
<source>Open</source>
<translation>Åbn</translation>
</message>
35288,31 → 35288,31
<translation>Indlæser...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3543"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3542"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> var erstattet med: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3573"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3572"/>
<source>(converted)</source>
<translation>(konverteret)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3928"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3927"/>
<source>Filename and Path for Image</source>
<translation>Filnavn og sti for billede</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3928"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3927"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Alle filer (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4023"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4088"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7065"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7223"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7237"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4022"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4087"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7064"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7222"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7236"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Kan ikke skrive filen:
35319,26 → 35319,26
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4073"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7054"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4072"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7053"/>
<source>Save As</source>
<translation>Gem som</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4102"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4101"/>
<source>Saving...</source>
<translation>Gemmer...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4230"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6735"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6812"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6884"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4229"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6734"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6811"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6883"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Scribus har opdaget nogle fejl. Overvej at bruge Preflight Efterprøvning for at rette dem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4265"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4264"/>
<source>Printing...</source>
<translation>Udskrivning...</translation>
</message>
35345,9 → 35345,9
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1196"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2111"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4269"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7033"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8354"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4268"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7032"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8353"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
35362,48 → 35362,48
<translation>Måling</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4310"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4309"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation>Udskrivning fejlede!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4400"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4399"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation>Kan ikke Fjerne element, der i brug</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4400"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4399"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation>Elementet %1 redigeres lige nu i den indbyggede tekstbehandler. Klip funktionen vil blive annulleret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5038"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5037"/>
<source>About Qt</source>
<translation>Om Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5069"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5068"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>Scribus manual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6175"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6174"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Størrelse:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6175"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6174"/>
<source>Size</source>
<translation>Størrelse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5123"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5122"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
<translation>Tekstfiler (*.txt);;Alle filer (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6581"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6580"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation>Der opstod en fejl under åbning af skærmprofil.
35410,7 → 35410,7
Tidligere skærmprofil vil blive brugt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7000"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6999"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>Scribus har opdaget nogle fejl.
35417,7 → 35417,7
Overvej at bruge Preflight Efterprøvning for at rette dem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7096"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7095"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Opdaget nogle fejl.
35424,22 → 35424,22
Overvej at bruge Preflight Efterprøvning for at rette dem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7219"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7218"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-Side%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7568"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7567"/>
<source>Editing Inline Item</source>
<translation>Redigerer indlejret element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7754"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7753"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Nogle objekter er låst.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7750"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7749"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>&amp;Lås alt</translation>
</message>
35560,13 → 35560,13
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8615"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8614"/>
<source>X:</source>
<translation>X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1394"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8616"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8615"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
35596,102 → 35596,102
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5123"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5122"/>
<source>Save as</source>
<translation type="unfinished">Gem som</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6188"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6187"/>
<source>&amp;Language:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Sprog:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6188"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6187"/>
<source>Language</source>
<translation type="unfinished">Sprog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7251"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7250"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation>Find din PDF-læser</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7517"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7516"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation>Redigerer symbol: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7751"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7750"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Frigør alt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9755"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9754"/>
<source>Edit %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8609"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8608"/>
<source>Current zoom level</source>
<translation>Nuværende zoomniveau</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8610"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8609"/>
<source>Zoom to 100%</source>
<translation>Zoom til 100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8611"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8610"/>
<source>Zoom out by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Zoom ud med trinværdierne i værktøj-præferencer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8612"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8611"/>
<source>Zoom in by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Zoom ind med trinværdierne i værktøj-præferencer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8613"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8612"/>
<source>Select the current layer</source>
<translation>Vælg det nuværende lag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8614"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8613"/>
<source>Select the current unit</source>
<translation>Vælg den nuværende måle-enhed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9517"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9516"/>
<source>Insert new </source>
<translation>Indsæt ny </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9544"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9773"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9543"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9772"/>
<source>Anchor mark</source>
<translation>Ankermærke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9552"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9786"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9551"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9785"/>
<source>Mark with &lt;%1&gt; variable text</source>
<translation>Mærke med &lt;%1&gt; variabeltekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9560"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9824"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9559"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9823"/>
<source>Mark to %1 item</source>
<translation>mærke til %1 element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9570"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9845"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9569"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9844"/>
<source>Mark to %1 mark</source>
<translation>mærke til %1mærke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3847"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8818"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3846"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8817"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Ønsker du virkelig at erstatte det eksisterende billede?</translation>
</message>
35721,22 → 35721,22
<translation>&amp;Anførselstegn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4071"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4070"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumenter (*.sla *.sla.gz);;Alle filer (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3759"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3758"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Ønsker du virkelig at rydde al din tekst?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3540"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3539"/>
<source>Some color profiles used by this document are not installed:</source>
<translation>Nogle ICC-profiler brugt i dette dokument er ikke installeret:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7054"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7053"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Alle filer (*)</translation>
</message>
35746,13 → 35746,13
<translation>Anvender bruger-genveje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6617"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6616"/>
<source>Updating Images</source>
<translation>Opdaterer billeder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4021"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4086"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4020"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4085"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved:
%1</source>
<translation>Dit dokument blev gemt i en midlertidig fil og kunne ikke flyttes:
35759,7 → 35759,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4373"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4372"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation>Opstart at print-funktion mislykkedes</translation>
</message>
35769,24 → 35769,24
<translation>Alle understøttede formater</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8465"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8464"/>
<source>The program %1 is missing or failed to open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9095"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9173"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9094"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9172"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Navn:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9095"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9173"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9094"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9172"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Ny indgang</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6776"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6775"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation>Ghostscript mangler: PostScript-forhåndsvisning af udskrift er ikke tilgængelig</translation>
</message>