Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24120 → Rev 24121

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.da_DK.ts
14215,8 → 14215,8
<translation>Tabel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7415"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7416"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7411"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7412"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Kopi af</translation>
</message>
31427,7 → 31427,7
<translation>PUB Importfilter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17859"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17881"/>
<source>Unacceptable settings for note style</source>
<translation>Uacceptable indstillinger for noteformat</translation>
</message>
35064,7 → 35064,7
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="242"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16321"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16343"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
35097,18 → 35097,18
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16337"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16359"/>
<source>File %1 autosaved</source>
<translation>Fil %1 gemt automatisk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17486"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17525"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17508"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17547"/>
<source>No Style</source>
<translation>Ingen typografi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17853"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17875"/>
<source>%1 note style has document as range and provide same numbering style as set %2</source>
<translation>%1 noteformat har dokument som rækkevidde og giver samme nummereringsformat som sæt %2</translation>
</message>
35119,7 → 35119,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="948"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16002"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16024"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Tilpasser farver</translation>
</message>
35167,7 → 35167,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14718"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14773"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14927"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14932"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Gruppe%1</translation>
</message>
35995,17 → 35995,17
<translation>Annuller</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10367"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10363"/>
<source>Print: </source>
<translation>Udskriv: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10369"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10365"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Aktiv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10371"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10367"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Deaktiveret</translation>
</message>
36015,12 → 36015,12
<translation>Side %1 til %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3151"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3169"/>
<source>Cannot Convert In-Use Item</source>
<translation>Kan ikke konvertere element, der i brug</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3151"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3169"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to outlines operation for this item will be skipped</source>
<translation>Elementet %1 redigeres lige nu i den indbyggede tekstbehandler. Konvertering til kurver springes over for dette element</translation>
</message>