Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24134 → Rev 24135

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.da_DK.ts
8921,7 → 8921,7
<context>
<name>HunspellDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialog.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialog.cpp" line="110"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation>Stavekontrol fuldført</translation>
</message>
14064,17 → 14064,17
<translation>Qt Build mangler både &quot;UTF-16&quot; og &quot;ISO-10646-UCS-2&quot; kodeks for tekst, så pdf eksport er ikke muligt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3530"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3529"/>
<source>Page:</source>
<translation>Side:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3540"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3539"/>
<source>Date:</source>
<translation>Dato:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10335"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10332"/>
<source>Failed to embed the PDF file : %1.
Please disable experimental PDF and PS embedding and try again.</source>
<translation>Kunne ikke indlejre PDF-filen : %1.
14081,27 → 14081,27
Deaktiver venligst eksperimentel PDF og PS indlejring, og prøv igen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11496"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11493"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Kunne ikke indlæse et billede: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11501"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11498"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Kunne ikke gemme et billede: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11506"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11503"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Kunne ikke indlæse en billedmaske: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11511"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11508"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Utilstrækkelig hukommelse for behandling af et billede</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11491"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11488"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation>Der opstod en skrivefejl, kontroller venligst tilgængelig diskplads</translation>
</message>
29452,7 → 29452,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="434"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="238"/>
<source>Font %1 is broken (read stream), no embedding</source>
<translation>Skrifttype %1 indeholder fejl (læse strøm), ingen indlejring</translation>
</message>
29498,7 → 29498,7
<translation>Kunne ikke indlæse en skrifttype - freetype2 kunne ikke finde skrifttype-filen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="119"/>
<source>extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4)</source>
<translation>Udpakker skriftsnit %1 fra skrifttype %2 (forskydning=%3, nTabeller=%4)</translation>
</message>