Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24193 → Rev 24194

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.da_DK.ts
7498,30 → 7498,30
<context>
<name>ExportBitmap</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="212"/>
<source>File exists. Overwrite?</source>
<translation>Filen eksisterer. Overskriv?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="213"/>
<source>exists already. Overwrite?</source>
<translation>eksisterer allerede. Overskriv?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="198"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="227"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="228"/>
<source>Save as Image</source>
<translation>Gem som billede</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="198"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="200"/>
<source>Insufficient memory for this image size.</source>
<translation>Utilstrækkelig hukommelse for denne billedstørrelse.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="227"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="228"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="229"/>
<source>Error writing the output file(s).</source>
<translation>Fejl ved skrivning af uddata-fil(er).</translation>
</message>
7534,17 → 7534,17
<translation>A&amp;lle sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="129"/>
<source>Change the output directory</source>
<translation>Ændr mappen for uddata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
<source>Available export formats</source>
<translation>Tilgængelige eksportformater</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number</source>
7553,12 → 7553,12
en række sider eller et enkelt sidenummer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
<source>Create a range of pages</source>
<translation>Opret en række sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="128"/>
<source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
<translation>Uddata-mappen - stedet hvor dine billeder gemmes.
7565,12 → 7565,12
Navnet på den eksporterede fil vil være &apos;dokumentnavn-sidenummer.filtype&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="130"/>
<source>Don&apos;t export Page Background</source>
<translation>Eksporter ikke side-baggrund</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
<source>Export only the current page</source>
<translation>Eksporter kun den nuværende side</translation>
</message>
7651,7 → 7651,7
<translation>&amp;Udvalg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
<source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
<translation>Billedernes opløsning
7658,17 → 7658,17
Brug 72 dpi for billeder, der er beregnet til skærmen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
<source>Export a range of pages</source>
<translation>Eksporterer en række sider</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="81"/>
<source>Choose an Export Directory</source>
<translation>Vælg en eksportmappe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
<source>Export all pages</source>
<translation>Eksporter alle sider</translation>
</message>
7678,7 → 7678,7
<translation>&amp;Størrelse:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
<source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
<translation>Billedernes størrelse. 100% for ingen ændringer. 200% for to gange større etc.</translation>
</message>
7688,12 → 7688,12
<translation>Billedstørrelse i pixler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
<source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
<translation>Komprimeringsforholdet for dine billeder - 100% er ingen komprimering, 0% højeste komprimering. Hvis du er i tvivl, så brug &apos;Automatisk&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
<source>Automatic</source>
<translation>Automatisk</translation>
</message>
16957,23 → 16957,23
<translation>Eksporterer de valgte sider som bitmapbilleder.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="131"/>
<source>Save as Image</source>
<translation>Gem som billede</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="152"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="153"/>
<source>Export successful</source>
<translation>Eksporteret uden problemer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="126"/>
<source>The target location %1 must be an existing directory</source>
<translation>Modtage-stedet %1 skal være en eksisterende mappe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="132"/>
<source>The target location %1 must be writable</source>
<translation>Modtage-stedet %1 skal der kunne skrives til</translation>
</message>