Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 18552 → Rev 18553

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.et.ts
4,22 → 4,22
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Import: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Faili analüüs:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2348"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2340"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupp%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3448"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3438"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Elementide genereerimine</translation>
</message>
27,27 → 27,27
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>Scribus %1 info</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="123"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="131"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="170"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Ghostscripti versioon %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="179"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Ghostscripti versioon pole teada</translation>
</message>
56,102 → 56,107
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribuse versioon %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>Ehitamise ID:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="175"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;Info</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="292"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="285"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Arendajate meeskond:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Kaasautorid:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="294"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Ametlik dokumentatsioon:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Muu dokumentatsioon:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Tango projekti ikoonid:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>A&amp;utorid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="324"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="319"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Ametlikud tõlked ja tõlkijad:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Varasemad tõlkijad:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="202"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Tõlked</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="340"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
<source>Haiku Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="335"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Kodulehekülg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="342"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Dokumentatsioon internetis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="344"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Veateated ja soovid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Meililist</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="213"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>I&amp;nternet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="252"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>S&amp;ulge</translation>
</message>
160,7 → 165,7
<translation type="obsolete">See dialoog näitab Scribuse versiooni, ehitamise aega ja kompileeritud teekide toetust. Lühendis C-C-T-F tähendab C littlecms&apos;i, teine C CUPS-i, T TIFF-i ja F Fontconfig&apos;i tuge. Viimane täht näitab renderdajat: C=cairo või A=libart. Teegi toe puudumist näitab *. Samuti näeb siin Ghostscripti versiooni, mille Scribus leidis.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="223"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="216"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation>&amp;Uuendused</translation>
</message>
173,90 → 178,88
<translation type="obsolete">See dialoog näitab Scribuse versiooni, ehitamise aega ja kompileeritud teekide toetust. Lühendis C-C-T-F tähendab C littlecms&apos;i, teine C CUPS-i, T TIFF-i ja F Fontconfig&apos;i tuge. Viimane täht näitab renderdajat: C=cairo või A=libart. Teegi toe puudumist näitab *. Samuti näeb siin Ghostscripti versiooni, mille Scribus leidis. Windowsi versioon ei kasuta Fontconfig&apos;i ega CUPS-i teeke.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="271"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Scribuse uuenduste kontrollimine. Masinast ei saadeta selleks välja mingeid andmeid.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="296"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation>Käivitusekraan:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="260"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation>See paneel näitab Scribuse versiooni, selle valmimise aega ja teekide toetust.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="268"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="261"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation>C-C-T-F tähendab: C=littlecms C=CUPS T=TIFF-i toetus F=Fontconfig&apos;i toetus.Viimane täht märgib renderdajat: C=cairo või Q=Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="262"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>Teegi toetuse puudumist tähistab *. Samuti on näha Scribuse tuvastatud Ghostscripti versioon.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="263"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>Windowsi versioon ei kasuta fontconfig&apos;i või CUPS-i teeke.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Scribuse versioon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="649"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="220"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Kontrolli uuendusi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="647"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation>Loobu uuenduste kontrollist</translation>
<translation type="obsolete">Loobu uuenduste kontrollist</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation>Arendajate veebipäevik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="234"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation>&amp;Litsents</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="236"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation>Litsentsifaili avamine nurjus. Palun kontrolli oma paigalduskataloogi või Scribuse veebilehte litsentsi kohta teabe hankimiseks.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation>Dokumentatsiooni tõlkijad:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation>Veebimeistrid:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="443"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="557"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="624"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="438"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="552"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="619"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation>Faili %1 avamine nurjus. Palun kontrolli oma paigalduskataloogi või Scribuse veebilehte %1 kohta teabe hankimiseks.</translation>
</message>
264,12 → 267,12
<context>
<name>AboutPlugins</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
<source>Filename:</source>
<translation>Failinimi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
<source>Version:</source>
<translation>Versioon:</translation>
</message>
282,37 → 285,37
<translation type="obsolete">Ei</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
<source>Enabled:</source>
<translation>Lubatud:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
<source>Release Date:</source>
<translation>Väljalaskeaeg:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
<source>Description:</source>
<translation>Kirjeldus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
<source>Author(s):</source>
<translation>Autor(id):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
<source>Copyright:</source>
<translation>Autoriõigus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
<source>License:</source>
<translation>Litsents:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation>Scribus: pluginate info</translation>
</message>
335,154 → 338,154
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Uus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Ava...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>S&amp;ulge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Salvesta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Salvesta &amp;kui...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>&amp;Taasta salvestatud versioon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Ko&amp;gu väljundiks...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Hangi tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>Lisa &amp;tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Hangi pilt...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Salvesta &amp;tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation>Salvesta &amp;EPS-failina...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Salvesta P&amp;DF-failina...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>Dokumendi &amp;seadistused...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>&amp;Trüki...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>T&amp;rükkimise eelvaatlus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>&amp;Välju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Võta tagasi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Tee uuesti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>Val&amp;itud elemendi režiim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>&amp;Lõika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopeeri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Aseta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Aseta (a&amp;bsoluutselt)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation type="unfinished">Aseta pilt lõikepuhvrist</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Puhasta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>&amp;Vali kõik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>&amp;Tühista kõik valikud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>Ot&amp;si/asenda...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Redigeeri pilti...</translation>
</message>
495,7 → 498,7
<translation type="obsolete">Üleminekud...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>S&amp;tiilid...</translation>
</message>
508,52 → 511,52
<translation type="obsolete">&amp;Joone stiilid...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>Le&amp;heküljetoorikud...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>&amp;JavaScriptid...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>&amp;Seadistused...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Muu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>&amp;Vasakule</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>&amp;Keskele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>&amp;Paremale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>&amp;Rööpjoondus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>Pü&amp;siv rööpjoondus</translation>
</message>
562,143 → 565,143
<translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Normaalne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>Alla&amp;joonitud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>&amp;Sõnade allajoonimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>&amp;Läbikriipsutatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>S&amp;uurtähed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>&amp;Kapiteelkiri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>Ü&amp;laindeks</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>Ala&amp;indeks</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>K&amp;ontuur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>&amp;Vari</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>&amp;Pildiefektid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Tabeldusmärgid...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>&amp;Klooni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>Klooni &amp;mitmekordselt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>&amp;Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>K&amp;ustuta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Rühmita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>Lõh&amp;u rühm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>Adjust Group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>&amp;Lukustatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>&amp;Suurus lukustatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>&amp;Trükkimine lubatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>Pee&amp;gelda rõhtsalt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>Pee&amp;gelda püstiselt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>V&amp;ii kõige taha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Too &amp;kõige ette</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>&amp;Vii tahapoole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>&amp;Too ettepoole</translation>
</message>
707,303 → 710,303
<translation type="obsolete">Saada &amp;visandimappi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>&amp;Atribuudid...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Rohkem infot...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>Pilt &amp;nähtaval</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>&amp;Uuenda pilti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Insert Rows...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Insert Columns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Delete Rows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Delete Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<source>Merge Cells</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<source>Split Cells...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<source>Set Row Heights...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>Set Column Widths...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>Distribute Rows Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>Distribute Columns Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>Adjust Frame to Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Adjust Table to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Adjust Frame Height to Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Sobita kast pildiga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>Embed Image</source>
<translation>Põimi pilt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Pildi laiendatud omadused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>&amp;Madala kvaliteediga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>&amp;Normaalse kvaliteediga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>&amp;Täieliku kvaliteediga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>On PDF-i &amp;järjehoidja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>On PDF-i &amp;annotatsioon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>A&amp;nnotatsiooni omadused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>&amp;Välja omadused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>&amp;Muuda kuju...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>Lis&amp;a tekst vektorjoonele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>&amp;Haagi tekst vektorjoone küljest lahti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>Ü&amp;henda hulknurgad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>Lah&amp;uta hulknurgad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>&amp;Bezier&apos; kõver</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>P&amp;ildikast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>&amp;Kontuurid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Hulknurk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>&amp;Tekstikast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>&amp;Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Unweld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>Weld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>Edit weld item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>&amp;Frames...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Glüüf...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Näidistekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>Anchor Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>Variable Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<source>Reference to Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<source>Reference to Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<source>Foot/Endnote</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
<source>Edit Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
<source>Update Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>L&amp;isa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>Im&amp;pordi...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>&amp;Eemalda...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Kopeeri...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Liiguta...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>&amp;Rakenda leheküljetoorikut...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Salvesta leheküljetoorikuna...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Halda &amp;juhtjooni...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Halda lehekülje omadusi...</translation>
</message>
1012,22 → 1015,22
<translation type="obsolete">So&amp;bita aknasse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
1036,47 → 1039,47
<translation type="obsolete">&amp;Pisipildid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>&amp;Veeriste näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>&amp;Kastide näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>P&amp;iltide näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>&amp;Alusvõrgu näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>&amp;Juhtjoonte näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>Al&amp;usjoonte näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>&amp;Tekstiahela näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Mittetrükitavate märkide näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Joonlaudade näitamine</translation>
</message>
1085,78 → 1088,78
<translation type="obsolete">Joonlauad on seotud leheküljega</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>Tõmme &amp;alusvõrgule</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>Tõmme &amp;juhtjoontele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Omadused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Struktuur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Visandimapp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>&amp;Kihid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>L&amp;ehekülgede korraldamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Järjehoidjad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Mõõtmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>T&amp;oimingute ajalugu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>Trük&amp;ieelne kontroll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>Joo&amp;ndus ja jaotus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1626"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Tööriistad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1627"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>P&amp;DF-i tööriistad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Vali element</translation>
</message>
1177,52 → 1180,53
<translation type="obsolete">&amp;Vabakäejoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Pööra elementi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1742"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Suurenda või vähenda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Suurenda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Vähenda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Redigeeri kasti sisu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Redigeeri teksti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Lingi tekstikastid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Eemalda tekstikastide link</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1641"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>&amp;Värvivalija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Kopeeri elemendi omadused</translation>
</message>
1263,37 → 1267,37
<translation type="obsolete">Lisa vabakäejoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation>Lisa PDF-i kinnitusnupp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation>Lisa PDF-i tekstiväli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation>Lisa PDF-i märkekast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation>Lisa PDF-i liitkast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation>Lisa PDF-i nimekirjakast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1663"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation>Lisa teksti annotatsioon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation>Lisa lingi annotatsioon</translation>
</message>
1302,32 → 1306,32
<translation type="obsolete">Piltide &amp;haldamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1670"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>&amp;Poolitamise lubamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Poolitamise keelamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1674"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>Sisukorra &amp;genereerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1678"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Kaskaadi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1679"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>&amp;Paanidena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;Scribuse info</translation>
</message>
1336,27 → 1340,27
<translation type="obsolete">&amp;Pluginate info</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>&amp;Qt info</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>&amp;Vihjed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>S&amp;cribuse käsiraamat...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Lülita palette</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Lülita juhtjooni</translation>
</message>
1365,82 → 1369,82
<translation type="obsolete">&amp;Poolituskoht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Sidekriips</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1757"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>&amp;Sisetühik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1758"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>Lehekülje&amp;number</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1760"/>
<source>New Line</source>
<translation>Uus rida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1761"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Kasti katkestus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1762"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Veeru katkestus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1765"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Autoriõigus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1766"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Registreeritud kaubamärk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1767"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Kaubamärk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1768"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Kaldkriips</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1769"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Täpp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1770"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Punkt keskel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1771"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Pikk mõttekriips</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1772"/>
<source>En Dash</source>
<translation>Lühike mõttekriips</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1773"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Arvuvahemiku kriips</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1774"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Tsitaadikriips</translation>
</message>
1517,32 → 1521,32
<translation type="obsolete">CJK kahekordne parempoolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1795"/>
<source>En Space</source>
<translation>Enn-tühik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1796"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Emm-tühik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1745"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1797"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Kitsas tühik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1798"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Lai tühik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1747"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1799"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Keskmine tühik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1748"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1800"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Juuspeen tühik</translation>
</message>
1563,42 → 1567,42
<translation type="obsolete">Lisa leheküljenumber</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1802"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1803"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1804"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1753"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1805"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1754"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1806"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1807"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1808"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Tekstikasti veergude näitamine</translation>
</message>
1611,12 → 1615,12
<translation type="obsolete">&amp;Kast...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Eelvaatluse režiim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation>Kihi indikaatorite näitamine</translation>
</message>
1637,490 → 1641,705
<translation type="obsolete">Lisa mustritesse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation>Kleepuvad tööriistad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation>Ma&amp;hutamine kõrgusele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Mahutamine laiusele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation>Lõikevaru näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1609"/>
<source>Snap to Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
<source>Symbols</source>
<translation>Sümbolid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Copy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Cut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
<source>Insert Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
<source>Insert Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
<source>Insert Calligraphic Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
<source>Insert PDF Radio Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1666"/>
<source>Insert 3D Annotation</source>
<translation>Lisa ruumiline annotatsioon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1675"/>
<source>&amp;Update Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
<source>Test Qt Quick</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
<source>Copy</source>
<translation type="unfinished">Kopeerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<source>Cut</source>
<translation type="unfinished">Lõikamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<source>Paste</source>
<translation type="unfinished">Asetamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>Redo</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<source>Undo</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>Close the current document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<source>Export the document to PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>Create a new document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>Open an existing document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<source>Print the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<source>Save the current document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<source>Copy item properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>Edit contents of a frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<source>Edit text in the Story Editor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>Eye Dropper</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<source>Insert an arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>Insert a bezier curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<source>Insert a calligraphic line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>Insert a freehand line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<source>Insert an image frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>Insert a line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
<source>Insert a polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<source>Insert a render frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<source>Insert a shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<source>Insert a spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
<source>Insert a table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>Insert a text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
<source>Link text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<source>Measurements</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
<source>Insert link annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<source>Insert text annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
<source>Insert PDF check box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
<source>Insert PDF combo box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
<source>Insert PDF list box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
<source>Insert PDF push button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
<source>Insert PDF radio button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
<source>Insert PDF text field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
<source>Analyse the document for issues prior to exporting to PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
<source>Rotate an item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
<source>Select an item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
<source>Unlink text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
<source>Insert 3D annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
<source>Soft &amp;Hyphen</source>
<translation>&amp;Poolituskoht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1763"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation>&amp;Null-laiusega tühik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1764"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation>Null-laiusega sisetühik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1776"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation>Ülakoma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1777"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation>Sirged topelt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1778"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation>Ühekordne vasakpoolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1779"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation>Ühekordne parempoolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1780"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation>Kahekordne vasakpoolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1781"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation>Kahekordne parempoolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1782"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation>Ühekordne ümberpööratud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1783"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation>Kahekordne ümberpööratud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1784"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation>Ühekordne vasakpoolne prantsuse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1785"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation>Ühekordne parempoolne prantsuse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1786"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation>Kahekordne vasakpoolne prantsuse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1787"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation>Kahekordne parempoolne prantsuse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1788"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation>Ühekordne alumine koma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1789"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation>Kahekordne alumine koma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1790"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation>CJK ühekordne vasakpoolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1791"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation>CJK ühekordne parempoolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1792"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation>CJK kahekordne vasakpoolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1793"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation>CJK kahekordne parempoolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation>&amp;400%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation>Lisa &amp;tekstikast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation>Lisa p&amp;ildikast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation>Lisa t&amp;abel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation>Li&amp;sa kujund</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation>Lisa &amp;hulknurk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation>&amp;Lisa joon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1654"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation>Lisa &amp;Bezier&apos; kõver</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation>Lisa &amp;vabakäejoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation>Scribuse kodulehekülg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation>Scribuse dokumentatsioon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation>Scribuse Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation>Scribuse tundmaõppimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1610"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation>Kontekstimenüü näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation>Piltide halda&amp;mine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation>&amp;Pluginate info</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation>Lisa Unicode märgi algusjada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation>Hangi vektorfail...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation>Põhjalikum kõigi valimine...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation>Muuda allikat...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation>Asenda värvid...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation>Joonlaudade sidumine leheküljega</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation>Lisa &amp;renderduskast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Uuenduste kontroll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1759"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation>Lehekülgede arv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation>Sobita pilt kasti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>Colors and Fills...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>Marks...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>Notes Styles...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished">Mustrid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>Inline Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1934"/>
<source>File</source>
<translation>Fail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1934"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Fail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1936"/>
<source>Edit</source>
<translation>Redigeerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1936"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Redigeerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1938"/>
<source>Style</source>
<translation>Stiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1938"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation>&amp;Stiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1940"/>
<source>Item</source>
<translation>Element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1940"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation>&amp;Element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1942"/>
<source>Insert</source>
<translation>Lisamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1942"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation>L&amp;isamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1944"/>
<source>Page</source>
<translation>Lehekülg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1944"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>Le&amp;hekülg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1946"/>
<source>View</source>
<translation>Vaade</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1946"/>
<source>&amp;View</source>
<translation>&amp;Vaade</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1948"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1948"/>
<source>&amp;Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1950"/>
<source>Extras</source>
<translation>Ekstra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1950"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation>E&amp;kstra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1952"/>
<source>Windows</source>
<translation>Aknad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1952"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation>&amp;Aknad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1954"/>
<source>Help</source>
<translation>Abi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1954"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>A&amp;bi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2255"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2307"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation>Plugina menüü elemendid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2257"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2309"/>
<source>Others</source>
<translation>Muu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2259"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2311"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation>Unicode märgid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation>Liigutamise/suuruse muutmise väärtuse indikaator</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation>Uus &amp;mallist...</translation>
</message>
2128,7 → 2347,7
<context>
<name>AdjustCmsDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<location filename="../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>CMS Settings</source>
<translation>Värvihalduse seadistused</translation>
</message>
2136,79 → 2355,79
<context>
<name>AlignDistribute</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
<source>DockWidget</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="25"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="25"/>
<source>Align</source>
<translation>Joondus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="54"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>&amp;Valitud juhtjoon:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="67"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation>&amp;Joondamise alus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="86"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="86"/>
<source>&amp;Align Sides By:</source>
<translation>Külgede &amp;joondamise meetod:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="205"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="282"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="289"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="320"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="337"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="354"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="371"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="378"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="385"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="392"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="566"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="573"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="142"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="149"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="156"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="163"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="170"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="177"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="184"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="191"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="205"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="296"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="313"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="320"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="330"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="337"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="347"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="354"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="361"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="371"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="378"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="385"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="392"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="566"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="573"/>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="249"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="249"/>
<source>Distribute</source>
<translation>Jaotus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="439"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="439"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>Va&amp;hemaa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="503"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="503"/>
<source>Reverse Distribution</source>
<translation>Jaotus teistpidi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="545"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="545"/>
<source>Swap</source>
<translation>Vahetamine</translation>
</message>
2247,47 → 2466,47
<context>
<name>AlignDistributePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation>Joondus ja jaotus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
<source>Align</source>
<translation>Joondus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<source>&amp;Relative to:</source>
<translation>&amp;Joondamise alus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
<source>First Selected</source>
<translation>Esimene valitud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<source>Last Selected</source>
<translation>Viimane valitud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<source>Page</source>
<translation>Lehekülg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
<source>Margins</source>
<translation>Veerised</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<source>Guide</source>
<translation>Juhtjoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
<source>Selection</source>
<translation>Valik</translation>
</message>
2300,12 → 2519,12
<translation type="obsolete">Objektide vasaku serva joondamine ankru parema serva järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
<source>Align bottoms</source>
<translation>Joondamine alumise serva järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
<source>Align right sides</source>
<translation>Joondamine parema serva järgi</translation>
</message>
2314,17 → 2533,17
<translation type="obsolete">Objektide ülemise serva joondamine ankru alumise serva järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
<source>Center on vertical axis</source>
<translation>Tsentreerimine püstteljel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
<source>Align left sides</source>
<translation>Joondamine vasaku serva järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
<source>Center on horizontal axis</source>
<translation>Tsentreerimine rõhtteljel</translation>
</message>
2333,17 → 2552,17
<translation type="obsolete">Objektide alumise serva joondamine ankru ülemise serva järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
<source>Align tops</source>
<translation>Joondamine ülemise serva järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>&amp;Valitud juhtjoon:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
<source>Distribute</source>
<translation>Jaotus</translation>
</message>
2356,17 → 2575,17
<translation type="obsolete">Objektide rõhtsate vahede võrdsustamine määratud väärtuse järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation>Paremate servade võrdsed vahed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<translation>Alumiste servade võrdsed vahed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="149"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="149"/>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<translation>Rõhtsuunas keskmete võrdsed vahed</translation>
</message>
2379,57 → 2598,57
<translation type="obsolete">Objektide püstiste vahede võrdsustamine määratud väärtuse järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation>Vasakute servade võrdsed vahed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="157"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="157"/>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<translation>Püstsuunas keskmete võrdsed vahed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="159"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="159"/>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<translation>Ülemiste servade võrdsed vahed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>Va&amp;hemaa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="170"/>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<translation>Elementide jaotus määratud vahemaa järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="172"/>
<source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
<translation>Jaotamisel määratud vahemaa järgi muudetakse elementide jaotamise suund vastupidiseks</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
<source>None Selected</source>
<translation>Valik puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="176"/>
<source>Swap items to the left</source>
<translation>Vaheta elemendid vasakule</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="177"/>
<source>Swap items to the right</source>
<translation>Vaheta elemendid paremale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="477"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="477"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation>Y: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="485"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="485"/>
<source>X: %1%2</source>
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
2450,62 → 2669,62
<translation type="obsolete">Objektide ja lehekülje üla- ja alaserva püstiste vahede võrdsustamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation>Elementide parema serva joondamine ankru vasaku serva järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation>Elementide vasaku serva joondamine ankru parema serva järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation>Elementide ülemise serva joondamine ankru alumise serva järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation>Elementide alumise serva joondamine ankru ülemise serva järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="140"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation>Elementide rõhtsate vahede võrdsustamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation>Elementide rõhtsate vahede võrdsustamine määratud väärtuse järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="151"/>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation>Elementide püstiste vahede võrdsustamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="153"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="153"/>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation>Elementide püstiste vahede võrdsustamine määratud väärtuse järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="161"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="161"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation>Elementide ja lehekülje külgede rõhtsate vahede võrdsustamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation>Elementide ja lehekülje üla- ja alaveerise püstiste vahede võrdsustamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="165"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="165"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation>Elementide ja lehekülje külgveeriste rõhtsate vahede võrdsustamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
<source>&amp;Align Sides By:</source>
<translation>Külgede &amp;joondamise meetod:</translation>
</message>
2522,32 → 2741,32
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Elemendi ühe külje joondamisel:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;liigutatakse alati ka teist külge (säilitades senise laiuse ja kõrguse) või &lt;/li&gt;&lt;li&gt;jäetakse teine külg võimaluse korral fikseerituks (liigutamise asemel muudetakse elemendi suurust)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="163"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation>Elementide ja lehekülje üla- ja alaserva püstiste vahede võrdsustamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="106"/>
<source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation>&lt;qt&gt;Joondamine järgmistel alustel:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Esimene valitud element&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Teine valitud element&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktiivne lehekülg&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktiivse lehekülje veerised&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Juhtjoon&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Valik&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
<source>Move</source>
<translation type="unfinished">Liigutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
<source>Resize</source>
<translation type="unfinished">Suuruse muutmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
<source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
<source>The location of the selected guide to align to</source>
<translation>Valitud juhtjoone asukoht, mille järgi joondada</translation>
</message>
2555,27 → 2774,27
<context>
<name>AlignSelect</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
<source>Align Text Left</source>
<translation>Joonda tekst vasakule</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
<source>Align Text Right</source>
<translation>Joonda tekst paremale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
<source>Align Text Center</source>
<translation>Joonda tekst keskele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
<source>Align Text Justified</source>
<translation>Rööpjoondus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
<source>Align Text Forced Justified</source>
<translation>Püsiv rööpjoondus</translation>
</message>
3168,128 → 3387,128
<context>
<name>Annota</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
<source>Annotation Properties</source>
<translation>Annotatsiooni omadused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
<source>Text</source>
<translation>Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
<source>Link</source>
<translation>Link</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
<source>External Link</source>
<translation>Väline link</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="80"/>
<source>External Web-Link</source>
<translation>Väline veebilink</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Tüüp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="117"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Valikud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="122"/>
<source>Icon:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="124"/>
<source>Note</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="125"/>
<source>Comment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="126"/>
<source>Key</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="127"/>
<source>Help</source>
<translation type="unfinished">Abi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="128"/>
<source>NewParagraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
<source>Paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="130"/>
<source>Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
<source>Cross</source>
<translation type="unfinished">Rist</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="132"/>
<source>Circle</source>
<translation type="unfinished">Ring</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="137"/>
<source>Annotation is Open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="143"/>
<source>Destination</source>
<translation>Sihtkoht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="154"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="154"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>&amp;Muuda...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="174"/>
<source>&amp;Page:</source>
<translation>&amp;Lehekülg:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="196"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="206"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="199"/>
<source>&amp;X-Pos</source>
<translation>&amp;X-asukoht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="208"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-asukoht:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<source>Open</source>
<translation>Avamine</translation>
</message>
3298,12 → 3517,12
<translation type="obsolete">PDF-dokumendid (*.pdf);;Kõik failid (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Kõik failid (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="156"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="156"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation>Absoluutse failinime eksport</translation>
</message>
3315,12 → 3534,12
<translation type="obsolete">Normaalne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<source>Apply Master Page</source>
<translation>Leheküljetooriku rakendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<source>&amp;Master Page:</source>
<translation>&amp;Leheküljetoorik:</translation>
</message>
3333,7 → 3552,7
<translation type="obsolete">&amp;Aktiivsele leheküljele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
3342,7 → 3561,7
<translation type="obsolete">&amp;Paarislehekülgedele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
3351,7 → 3570,7
<translation type="obsolete">Paa&amp;ritutele lehekülgedele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
3360,7 → 3579,7
<translation type="obsolete">&amp;Kõigile lehekülgedele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
3369,62 → 3588,62
<translation type="obsolete">&amp;Vahemikule</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<source>Alt+W</source>
<translation>Alt+W</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="284"/>
<source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
<translation>Valitud leheküljetooriku rakendamine paaris-, paaritutele või kõigile lehekülgedele määratud vahemikus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
<source>to</source>
<translation>kuni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="287"/>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="289"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
<source>Possible Hyphenation</source>
<translation>Võimalik poolitus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<source>Apply to</source>
<translation>Rakendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<source>Current &amp;Page</source>
<translation>&amp;Aktiivsele leheküljele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<source>&amp;Even Pages</source>
<translation>&amp;Paarislehekülgedele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>O&amp;dd Pages</source>
<translation>Paa&amp;ritutele lehekülgedele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation>&amp;Kõigile lehekülgedele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="282"/>
<source>&amp;Within Range</source>
<translation>&amp;Vahemikule</translation>
</message>
3432,32 → 3651,32
<context>
<name>ArcVectorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
<source>Edit Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished">Kõrgus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="88"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="88"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Laius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="122"/>
<source>End Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
3465,22 → 3684,22
<context>
<name>ArcWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="26"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="26"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished">Vorm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="unfinished">Näidishulknurk</translation>
</message>
3495,7 → 3714,7
<context>
<name>AspellPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation>Õigekirja kontrollimise toetus</translation>
</message>
3504,22 → 3723,22
<translation type="obsolete">Võimaldab kontrollida õigekirja aspelli vahendusel. Keeli saab valida paigaldatud aspelli sõnaraamatute seast ning kontroll võib toimuda kohe töö ajal või ainult valitud teksti puhul.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="80"/>
<source>0.1</source>
<translation>0.1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="38"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="38"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation>Õigekirja kontroll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="76"/>
<source>Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation>Võimaldab kontrollida õigekirja Aspelli vahendusel. Keeli saab valida paigaldatud Aspelli sõnaraamatute seast ning kontroll võib toimuda kohe töö ajal või ainult valitud teksti puhul.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="104"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation>Aspelli plugina viga</translation>
</message>
3527,27 → 3746,27
<context>
<name>AspellPluginBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="14"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="14"/>
<source>Spell Check</source>
<translation>Õigekirja kontroll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="119"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="119"/>
<source>Replacement:</source>
<translation>Asendus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="195"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="195"/>
<source>The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
<translation>Praegu aktiivne sõnaraamat. Scribus kasutab Aspelli sõnaraamatuid.&lt;br/&gt;Kui soovid sõnaraamatuid uuendada, tuleks need paigaldada sinu süsteemi tarkvarahalduriga.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="279"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="279"/>
<source>&amp;Add Word</source>
<translation>Lis&amp;a sõna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="307"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="307"/>
<source>&amp;Change</source>
<translation>&amp;Muuda</translation>
</message>
3556,22 → 3775,22
<translation type="obsolete">&amp;Välju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="46"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="46"/>
<source>Not in Dictionary:</source>
<translation>Puudub sõnaraamatus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="71"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="71"/>
<source>Word that was not found in the active dictionary</source>
<translation>Sõna, mida ei leitud aktiivsest sõnaraamatust</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="126"/>
<source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
<translation>Sõnaraamatust puuduva sõna asendustekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="182"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="182"/>
<source>Active Dictionary: </source>
<translation>Aktiivne sõnaraamat: </translation>
</message>
3580,47 → 3799,47
<translation type="obsolete">Praegu aktiivne sõnaraamat. Scribus kasutab aspelli sõnaraamatuid.&lt;br/&gt;Kui soovid sõnaraamatuid uuendada, tuleks need paigaldada sinu süsteemi tarkvarahalduriga.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="226"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="226"/>
<source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
<translation>Aktiivses sõnaraamatus puuduva aktiivse teksti eiramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="229"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="229"/>
<source>&amp;Ignore</source>
<translation>&amp;Ignoreeri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="248"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="248"/>
<source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
<translation>Aktiivses sõnaraamatus puuduva aktiivse teksti eiramine kõigil esinemiskordadel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="251"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="251"/>
<source>I&amp;gnore All</source>
<translation>I&amp;gnoreeri kõiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="276"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="276"/>
<source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
<translation>Aktiivse sõna lisamine sinu isiklikku õigekirja kontrolli sõnaraamatusse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="304"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="304"/>
<source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation>Leidmata sõna asendamine asendusväljal näidatava sõnaga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="332"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="332"/>
<source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation>Leidmata sõna asendamine asendusväljal näidatava sõnaga kõigil esinemiskordadel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="335"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="335"/>
<source>Change A&amp;ll</source>
<translation>M&amp;uuda kõiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="373"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="373"/>
<source>Close</source>
<translation>Sulge</translation>
</message>
3628,12 → 3847,12
<context>
<name>AspellPluginImpl</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<source>Loaded </source>
<translation>Laaditi </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<source>default </source>
<translation>vaikimisi </translation>
</message>
3650,27 → 3869,27
<translation type="obsolete">aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): viga aspelli õigekirja kontrollija loomisel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="391"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="391"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): ei saa jätta vahele kõiki &quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="393"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<translation> isendeid selle lisamisega seansinimekirja.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="414"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="414"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): sõna lisamine isiklikku nimekirja nurjus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="267"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation>Õigekiri on kontrollitud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<source> Aspell dictionary.</source>
<translation> Aspelli sõnaraamat.</translation>
</message>
3683,34 → 3902,34
<translation type="obsolete">aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): viga Aspelli õigekirja kontrollija loomisel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="460"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="268"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="460"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation>Õigekirja kontroll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="81"/>
<source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
<translation>Aspelli sõnaraamatuid ei leitud. Palun paigalda kas või üks.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="106"/>
<source>Spell Checker Plugin Failed to Initialise.
Configuration invalid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="113"/>
<source>Spell Checker Plugin Failed to Initialise.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="115"/>
<source>No Aspell dictionaries could be found.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="461"/>
<source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
<translation>Kas alustada uue valitud keelega valiku algusest?</translation>
</message>
3718,32 → 3937,32
<context>
<name>AutoformButtonGroup</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
<source>Arrows</source>
<translation>Nooled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
<source>Flow Chart</source>
<translation>Vooskeem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
<source>Jigsaw</source>
<translation>Pusle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1284"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1284"/>
<source>Specials</source>
<translation>Erisümbolid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<source>Default Shapes</source>
<translation>Vaikekujundid</translation>
</message>
3759,12 → 3978,12
<translation type="obsolete">Scribuse kasutajaliides puhtas PostScriptis loodud ribakoodi generaatorile</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation>Ri&amp;bakood...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
<translation>Scribuse kasutajaliides puhtas PostScriptis loodud ribakoodi generaatorile</translation>
</message>
3772,32 → 3991,32
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
<source>12 or 13 digits</source>
<translation>12 või 13 arvu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
<source>8 digits</source>
<translation>8 arvu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
<source>11 or 12 digits</source>
<translation>11 või 12 arvu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
<source>7 or 8 digits</source>
<translation>7 või 8 arvu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
<source>5 digits</source>
<translation>5 arvu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
<source>2 digits</source>
<translation>2 arvu</translation>
</message>
3806,61 → 4025,61
<translation type="obsolete">9 või 10 arvu, mugavuse mõttes eraldatud kriipsudega</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
<source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
<translation>Varieeruv arv tähti, arve ja sümboleid -. *$/+%.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
<source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
<translation>Varieeruv arv ASCII sümboleid ja erifunktsioonide sümboleid. Algab esialgsele märgistikule vastava sobiva algustähega. UCC/EAN-128 nõuab, et algustähele järgneks tingimata FNC 1 sümbol.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
<source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
<translation>Varieeruv arv arve ja sümboleid -$:/.+ABCD.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
<source>Variable number of digits</source>
<translation>Varieeruv arv arve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
<source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
<translation>Varieeruv arv arve. ITF-14 koosneb 14 arvust ega sisalda kontrollarvu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
<source>Variable number of digits and capital letters</source>
<translation>Varieeruv arv arve ja suurtähti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
<source>Variable number of hexadecimal characters</source>
<translation>Varieeruv arv kuueteistkümnendsüsteemi märke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="102"/>
<source>Variable number of characters, digits and any symbols.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="109"/>
<source>Barcode</source>
<translation>Ribakood</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="343"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="343"/>
<source>Error opening file: %1</source>
<translation>Viga faili avamisel: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="377"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="377"/>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation>Ribakood pole täielik</translation>
</message>
3873,12 → 4092,12
Kui viimast arvu ei ole antud, arvutatakse (tab)(tab)(tab)(tab)(tab)(tab)(tab)(tab)ISBN kontrollarv automaatselt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
<source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
<translation>12 või 13 arvu kriipsudega. ISBN-10 pärandvorming tunnistab 9 või 10 arvu kriipsudega, kuid see standard on tunnistatud alates 1. jaanuarist 2007 iganenuks. (Märkus: vana ISBN-10 teisendamiseks ISBN-13 vormingusse, lisa esimese 9 arvu ette prefiks 978-, nt. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. Viimane kontrollarv arvutatakse automaatselt.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="167"/>
<source>Select Type</source>
<translation>Vali tüüp</translation>
</message>
3898,27 → 4117,27
<translation type="obsolete">Ribakood</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="135"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="135"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Tüüp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
<source>Co&amp;de:</source>
<translation>Koo&amp;d:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<source>Select one of the available barcode type here</source>
<translation>Vali mõni saadaolevatest ribakoodi tüüpidest</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="108"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="108"/>
<source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
<translation>Kood ise arvuna. Vaata täpsemalt allolevat abiteadet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="98"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="98"/>
<source>Reset the barcode samples</source>
<translation>Lähtesta ribakoodi näited</translation>
</message>
3927,12 → 4146,12
<translation type="obsolete">Tekst&amp;i kaasamine ribakoodi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="76"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="76"/>
<source>Alt+I</source>
<translation>Alt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="70"/>
<source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
<translation>Märkimise korral võib ribakoodis olla ka tähti</translation>
</message>
3941,12 → 4160,12
<translation type="obsolete">Tühimär&amp;gi kaitse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="63"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="63"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="57"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="57"/>
<source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
<translation>Noolte joonistamine koodi järel tühiku tagamiseks</translation>
</message>
3955,12 → 4174,12
<translation type="obsolete">Ko&amp;ntrollsumma kaasamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="50"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="50"/>
<source>Alt+N</source>
<translation>Alt+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="44"/>
<source>Generate and include a checksum in barcode</source>
<translation>Kontrollsumma genereerimine ja kaasamine ribakoodi</translation>
</message>
3969,67 → 4188,67
<translation type="obsolete">Kontrolls&amp;umma arvu kaasamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
<source>Alt+U</source>
<translation>Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="31"/>
<source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
<translation>Kontrollsumma arvu lisamine ribakoodi teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="151"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="151"/>
<source>Colors</source>
<translation>Värvid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="173"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="173"/>
<source>&amp;Background</source>
<translation>&amp;Taust</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="176"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="176"/>
<source>Alt+B</source>
<translation>Alt+B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="170"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="170"/>
<source>Background color - under the code lines</source>
<translation>Taustavärv ribade taga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
<source>&amp;Lines</source>
<translation>&amp;Ribad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="202"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="202"/>
<source>Color of the lines in barcode</source>
<translation>Ribakoodi ribade värv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
<source>Alt+T</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
<source>Color of the text and numbers</source>
<translation>Teksti ja arvude värv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
<source>Hints and help is shown here</source>
<translation>Siin näeb vihjeid ja abi</translation>
</message>
4038,32 → 4257,32
<translation type="obsolete">Tulemuse eelvaatlus. 72dpi näide.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation>Ribakoodi lisamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="25"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="25"/>
<source>Format</source>
<translation>Vorming</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="34"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="34"/>
<source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
<translation>Kontrolls&amp;umma arvu kaasamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="47"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="47"/>
<source>I&amp;nclude Checksum</source>
<translation>Ko&amp;ntrollsumma kaasamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="60"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="60"/>
<source>&amp;Guard Whitespace</source>
<translation>Tühimär&amp;gi kaitse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="73"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="73"/>
<source>&amp;Include Text in Barcode</source>
<translation>Tekst&amp;i kaasamine ribakoodi</translation>
</message>
4071,7 → 4290,7
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="761"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="916"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Visandimapi kataloogi valik</translation>
</message>
4080,7 → 4299,7
<translation type="obsolete">Visandimapp (*.scs)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="806"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="961"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation>Imporditava visandimapifaili valik</translation>
</message>
4089,12 → 4308,12
<translation type="obsolete">Kataloogi valik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="998"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1153"/>
<source>Rename</source>
<translation>Nimeta ümber</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1155"/>
<source>Delete</source>
<translation>Kustuta</translation>
</message>
4105,49 → 4324,49
Palun vali mõni muu nimi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1592"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1671"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1724"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1809"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1888"/>
<source>Object</source>
<translation>Objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1674"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1220"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1409"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1600"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1728"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1891"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nimi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1756"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="734"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1973"/>
<source>Hide Directories</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1759"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="744"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1976"/>
<source>Open Directories in a new tab</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1674"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1220"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1600"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1728"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1891"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Uus kirje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1750"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1967"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Visandimapp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1751"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1968"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation>Loo uus visandimapi lehekülg</translation>
</message>
4160,7 → 4379,7
<translation type="obsolete">Salvesta valitud visandimapp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1753"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1970"/>
<source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation>Visandimapifaili import Scribuse versioonist &lt;=1.3.2</translation>
</message>
4169,56 → 4388,56
<translation type="obsolete">Impordi visandimapifail Scribuse versioonist &lt;=1.3.2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1754"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1971"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation>Sulge valitud visandimapp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1160"/>
<source>Copy To:</source>
<translation>Kopeerimine:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1161"/>
<source>Move To:</source>
<translation>Liigutamine:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="606"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="760"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="761"/>
<source>Main</source>
<translation>Peamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="608"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="609"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="763"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="764"/>
<source>Copied Items</source>
<translation>Kopeeritud elemendid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1409"/>
<source>New Name</source>
<translation>Uus nimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="808"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="963"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation>Visandimapp (*.scs *.SCS)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1757"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="737"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1974"/>
<source>Hide Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1758"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="740"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1975"/>
<source>Hide Vector files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="994"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1149"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation>Aseta leheküljele</translation>
</message>
4227,27 → 4446,27
<translation type="obsolete">Salvesta kui...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1044"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1199"/>
<source>Close</source>
<translation>Sulge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1047"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1202"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation>Kustuta sisu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1209"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1364"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation>Kas tõesti kustutada kõik kirjed?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1752"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1969"/>
<source>Go up one Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1755"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1972"/>
<source>Configure the scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
4274,7 → 4493,7
<context>
<name>BookPalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="48"/>
<source>Bookmarks</source>
<translation>Järjehoidjad</translation>
</message>
4282,107 → 4501,107
<context>
<name>ButtonIcon</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
<source>Icon Placement</source>
<translation>Ikooni paigutus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
<source>Layout:</source>
<translation>Välimus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption only</source>
<translation>Ainult pealdis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Icon only</source>
<translation>Ainult ikoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption below Icon</source>
<translation>Pealdis ikooni all</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption above Icon</source>
<translation>Pealdis ikooni kohal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption right to Icon</source>
<translation>Pealdis ikoonist paremal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption left to Icon</source>
<translation>Pealdis ikoonist vasakul</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption overlays Icon</source>
<translation>Pealdis ikooni peal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
<source>Scale:</source>
<translation>Skaleerimine:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<source>Always</source>
<translation>Alati</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<source>When Icon is too small</source>
<translation>Kui ikoon on liiga väike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>When Icon is too big</source>
<translation>Kui ikoon on liiga suur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>Never</source>
<translation>Mitte kunagi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
<source>Scale How:</source>
<translation>Skaleerimine viis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
<source>Proportional</source>
<translation>Proportsionaalne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
<source>Non Proportional</source>
<translation>Mitteproportsionaalne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
<source>Icon</source>
<translation>Ikoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="121"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Loobu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="124"/>
<source>Reset</source>
<translation>Lähtesta</translation>
</message>
4426,27 → 4645,27
<translation type="obsolete">Renderdamisviisid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="26"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="26"/>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened.</source>
<translation>Monitori profiile saab muuta ainult siis, kui avatud ei ole ühtegi dokumenti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Pertseptuaalne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Suhteline kolorimeetriline</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Küllastus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Absoluutne kolorimeetriline</translation>
</message>
4546,12 → 4765,12
<context>
<name>CMSPrefsBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="20"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="20"/>
<source>Form</source>
<translation>Vorm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="32"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="32"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation>Värvih&amp;alduse lubamine</translation>
</message>
4560,67 → 4779,67
<translation type="obsolete">Süsteemsed profiilid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="54"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation>&amp;RGB-pildid:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="70"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation>Imporditud RGB-piltide vaikimisi värviprofiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="77"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation>&amp;CMYK-pildid:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="93"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="93"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation>Imporditud CMYK-piltide vaikimisi värviprofiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="100"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation>Ühtlased &amp;RGB-värvid:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="116"/>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation>Ühtlaste RGB-värvide vaikimisi värviprofiil leheküljel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="123"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation>Ühtlased &amp;CMYK-värvid:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="139"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="139"/>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation>Ühtlaste CMYK-värvide vaikimisi värviprofiil leheküljel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="245"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="245"/>
<source>Document Options</source>
<translation>Dokumendi valikud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="278"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="278"/>
<source>Simulate printer on Screen</source>
<translation>Printeri simuleerimine ekraanil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="313"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="313"/>
<source>Monitor Profile</source>
<translation>Monitori profiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="325"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="325"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation>&amp;Monitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="341"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="341"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Värviprofiil, mille oled genereerinud või saanud tootjalt.
4627,17 → 4846,17
See profiil peab vastama monitorile ega tohi olla üldine profiil (s.t. sRGB).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="146"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="146"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation>P&amp;rinter:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="42"/>
<source>Document Profiles</source>
<translation>Dokumendi profiilid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="162"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="162"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Printeri tootjapoolne värviprofiil.
4648,12 → 4867,12
<translation type="obsolete">Renderdamisviisid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="188"/>
<source>Images:</source>
<translation>Pildid:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="204"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="204"/>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation>Piltide vaikimisi renderdamisviis. Kui sa ei tea, kuidas seda muuta,
4660,12 → 4879,12
tuleks valida suhteline kolorimeetriline või pertseptuaalne.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="212"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="212"/>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation>Ühtlased värv&amp;id:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="228"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="228"/>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation>Ühtlaste värvide vaikimisi renderdamisviis. Kui sa ei tea, kuidas seda muuta,
4672,7 → 4891,7
tuleks valida suhteline kolorimeetriline või pertseptuaalne.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation>Niinimetatud väljundvaate lubamine, mis näitab printeri profiili alusel,
4683,7 → 4902,7
<translation type="obsolete">Printeri sim&amp;uleerimine ekraanil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="285"/>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
<translation>Täieliku värvihaldusega keskkonna simuleerimine:
4690,12 → 4909,12
kõik värvid, nii RGB kui CMYK, teisendatakse printeri värviruumi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="289"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation>Kõigi värvide teisendamine printeriruumi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="296"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="296"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation>Ekraanil näidatakse värve, mida ei pruugi olla võimalik korralikult trükkida.
4702,12 → 4921,12
See nõuab väga täpseid profiile ja on mõeldud lihtsalt hoiatuseks.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="300"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="300"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation>Värviulatusest väl&amp;jajäävate värvide märkimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="263"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="263"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation>Mustpunkti kompenseerimisega saab parandada fotode kontrasti.
4714,12 → 4933,12
Kui dokumendis leidub fotosid, on soovitatav see valik sisse lülitada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="176"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="176"/>
<source>Document Rendering Intents</source>
<translation>Dokumendi renderdamisviisid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="267"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation>Must&amp;punkti kompenseerimine</translation>
</message>
4727,43 → 4946,43
<context>
<name>CMYKChoose</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="90"/>
<source>Edit Color</source>
<translation>Värvi muutmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="99"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nimi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="109"/>
<source>Color &amp;Model</source>
<translation>Värvi&amp;mudel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="842"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="849"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="632"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="842"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="849"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="384"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="854"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="854"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="707"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="707"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation>Web Safe RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="123"/>
<source>Is Spot Color</source>
<translation>Spot-värv</translation>
</message>
4772,12 → 4991,12
<translation type="obsolete">Kokkutrükivärv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="133"/>
<source>New</source>
<translation>Uus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="150"/>
<source>Old</source>
<translation>Vana</translation>
</message>
4786,76 → 5005,82
<translation type="obsolete">HSV-värvikaart</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="657"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="657"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="257"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="338"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="656"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="257"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="284"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="338"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="654"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="655"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="656"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="658"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="658"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="289"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="659"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="659"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="316"/>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="413"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="413"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Dünaamilised värviribad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="411"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="411"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation>Staatilised värviribad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="191"/>
<source>Scribus Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="195"/>
<source>User Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="696"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="696"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="698"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="698"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="945"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="938"/>
<source>You cannot create a color without a name.
Please give it a name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="945"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation>Värvi nimega &quot;%1&quot; ei saa luua.
4862,6 → 5087,12
See nimi on reserveeritud läbipaistvale värvile</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="954"/>
<source>The name of the color already exists.
Please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Name of the color is not unique</source>
<translation type="obsolete">Värvi nimi ei ole unikaalne</translation>
</message>
4874,32 → 5105,30
<translation type="obsolete">Kui värvihaldus on lubatud, hoiatab kolmnurkne märk värvi ees, et see võib jääda parajasti valitud printeriprofiili värviulatusest välja. See tähendab, et trükkimisel ei pruugi värv olla täpselt selline, nagu seda näeb ekraanil. Lähemalt räägib värviulatuse hoiatustest käsiraamat värvihalduse osas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="954"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation>Selle nimega värv on juba olemas, palun vali mõni muu nimi.</translation>
<translation type="obsolete">Selle nimega värv on juba olemas, palun vali mõni muu nimi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="359"/>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation>Selle valimisel muudetakse värv spot-värviks, luues plaatide või separeerimise jaoks täiendava värvi. Enamasti on seda mõtet kasutada siis, kui logo või mõned muud värvid peavad olema äärmiselt täpsed või neid ei saa tekitada CMYK-i abil. Heaks näiteks on metallik- ja fluorestsensvärv, mida CMYK-iga on raske saavutada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="727"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="728"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="727"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="728"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation>Kui värvihaldus on lubatud, hoiatab kolmnurkne märk värvi ees, et see võib jääda parajasti valitud printeriprofiili värviulatusest välja. See tähendab, et trükkimisel ei pruugi värv olla täpselt selline, nagu seda näeb ekraanil. Lähemalt räägib värviulatuse hoiatustest käsiraamat värvihalduse osas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="938"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation>Ilma nimeta värvi ei saa luua
<translation type="obsolete">Ilma nimeta värvi ei saa luua
Palun anna sellele nimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="199"/>
<source>HSV Color Map</source>
<translation>HSV-värvikaart</translation>
</message>
4949,241 → 5178,241
<translation type="obsolete">Täielik värvipimedus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="320"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="320"/>
<source>Merging colors</source>
<translation>Värvide ühendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<source>Error: </source>
<translation>Viga: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation>Värv %1 on juba olemas!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="331"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="331"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation>Värv %1 lisatud.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="335"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation>Avatakse värvihaldur.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="338"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="338"/>
<source>Color Merging</source>
<translation>Värvide ühendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="487"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="487"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation>Soovitud värvi ei leitud. Arvatavasti valisid musta, halli või valge. Seda värvi pole võimalik töödelda.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation>Värviratas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
<source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
<translation>Klõpsa rattal baasvärvi valimiseks. Selle värvimudel sõltub valitud meetodist.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
<source>Result Colors</source>
<translation>Tulemusvärvid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="77"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="82"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="87"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
<source>HSV</source>
<translation>HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
<source>Colors of your chosen color scheme.</source>
<translation>Valitud värviskeemi värvid.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation>Värviskeemi meetod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
<source>Angle:</source>
<translation>Nurk:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation>Erinevus valitud ja arvutatud väärtuse vahel. Lähemalt räägib sellest dokumentatsioon.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation>Vali värviskeemi loomiseks mõni meetod. Lähemalt räägib neist dokumentatsioon.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation>Loodud värvide ühendamine dokumendi värvidega</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
<source>&amp;Merge</source>
<translation>Ü&amp;henda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
<source>Alt+M</source>
<translation>Alt+M</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation>Dokumendi värvide asendamine loodud värvidega</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
<source>&amp;Replace</source>
<translation>&amp;Asenda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
<source>Alt+R</source>
<translation>Alt+R</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation>Värvid jäetakse muutmata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Loobu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
<source>Preview:</source>
<translation>Eelvaatlus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
<source>Sample color scheme.</source>
<translation>Näidisvärviskeem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation>Levinumate nägemishäirete simuleerimine. Vali vajalik puudetüüp.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
<source>Vision Defect Type:</source>
<translation>Nägemishäire tüüp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="412"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="352"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="382"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="412"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="462"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="462"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
<source>RGB:</source>
<translation>RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="498"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="498"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
<source>HSV:</source>
<translation>HSV:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="652"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
<source>CMYK:</source>
<translation>CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
<source>H:</source>
<translation>H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
<source>S:</source>
<translation>S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
<source>V:</source>
<translation>V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
5338,8 → 5567,8
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2435"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2463"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2435"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2463"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation>X: %1
5346,17 → 5575,17
Y: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2448"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2448"/>
<source>X: %1</source>
<translation>X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2455"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2455"/>
<source>Y: %1</source>
<translation>Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation>Pikkus: %1
5363,7 → 5592,7
Nurk: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2473"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2473"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation>Laius: %1
5370,8 → 5599,8
Kõrgus: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2485"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2492"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2485"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2492"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation>Nurk: %1</translation>
</message>
5379,17 → 5608,17
<context>
<name>CanvasMode_EyeDropper</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="168"/>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation>Valitud värv puudub dokumendi värvikomplektis. Palun anna uuele värvile nimi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="171"/>
<source>Color Not Found</source>
<translation>Värvi ei leitud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="175"/>
<source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
<translation>Valitud nimi on juba olemas. Palun anna uuele värvile mõni muu nimi.</translation>
</message>
5397,17 → 5626,17
<context>
<name>CanvasMode_FrameLinks</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="188"/>
<source>Linking Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Tekstikastide linkimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="198"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="192"/>
<source>Before</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="193"/>
<source>After</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
5415,44 → 5644,44
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="389"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="389"/>
<source>Go to Page %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="391"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="391"/>
<source>Go to URL %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="393"/>
<source>Go to Page %1 in File %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="434"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="434"/>
<source>Overflow Characters: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1535"/>
<source>Page %1 does not exist!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1541"/>
<source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1547"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1546"/>
<source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
5459,12 → 5688,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1814"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1813"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Kõik toetatud vormingud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1842"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1841"/>
<source>Open</source>
<translation>Avamine</translation>
</message>
5472,9 → 5701,9
<context>
<name>CellStyleComboBox</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="158"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="169"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Stiil puudub</translation>
</message>
5482,12 → 5711,12
<context>
<name>CgmPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="191"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Import: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="194"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Faili analüüs:</translation>
</message>
5496,7 → 5725,7
<translation type="obsolete">Grupp%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="441"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="441"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Elementide genereerimine</translation>
</message>
5671,33 → 5900,33
<translation type="obsolete">Hiire paremat klahvi all hoides näeb pisipilti. Klahviga Insert saab glüüfi allolevasse valikukasti lisada, klahviga Delete viimati lisatud glüüfi eemaldada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="28"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="28"/>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<translation>Scribuse märgipalett (*.ucp);;Kõik failid (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="226"/>
<source>Choose a filename to open</source>
<translation>Faili avamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="260"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="302"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="302"/>
<source>Error</source>
<translation>Viga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="261"/>
<source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
<translation>Viga faili %1 lugemisel - fail on arvatavasti vigane.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="303"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation>Faili %1 kirjutamine nurjus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="13"/>
<source>Character Palette</source>
<translation>Märgipalett</translation>
</message>
5706,22 → 5935,22
<translation type="obsolete">Ot&amp;si</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="311"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation>Kas tühjendada palett?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="312"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation>Nii eemaldatakse paletist kõik märgid. Kas tõesti seda teha?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.ui" line="24"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="24"/>
<source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
<translation>Põhjalikuma paleti näitamine/peitmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="275"/>
<source>Save Quick Character Palette</source>
<translation>Kiirmärgipaleti salvestamine</translation>
</message>
5729,162 → 5958,162
<context>
<name>CharSelectEnhanced</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="208"/>
<source>Full Character Set</source>
<translation>Täielik märgistik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="213"/>
<source>Basic Latin</source>
<translation>Ladina alusosa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="219"/>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation>Latin-1 täiendosa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="225"/>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation>Ladina laiendatud A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="231"/>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation>Ladina laiendatud B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="237"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="237"/>
<source>General Punctuation</source>
<translation>Üldised kirjavahemärgid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="243"/>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation>Üla- ja alaindeksid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="249"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="249"/>
<source>Currency Symbols</source>
<translation>Rahasümbolid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="255"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="255"/>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation>Tähelaadsed sümbolid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="261"/>
<source>Number Forms</source>
<translation>Arvuvormid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="267"/>
<source>Arrows</source>
<translation>Nooled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="273"/>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation>Matemaatilised märgid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="279"/>
<source>Box Drawing</source>
<translation>Joonekombinatsioonid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="285"/>
<source>Block Elements</source>
<translation>Plokid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="291"/>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation>Geomeetrilised kujundid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="297"/>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation>Mitmesugused sümbolid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="303"/>
<source>Dingbats</source>
<translation>Piltmärgid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="309"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="309"/>
<source>Small Form Variants</source>
<translation>Väikesed märgid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="315"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="315"/>
<source>Ligatures</source>
<translation>Ligatuurid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="321"/>
<source>Specials</source>
<translation>Erisümbolid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="327"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="327"/>
<source>Greek</source>
<translation>Kreeka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="333"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="333"/>
<source>Greek Extended</source>
<translation>Kreeka laiendatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="339"/>
<source>Cyrillic</source>
<translation>Kirillitsa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="345"/>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation>Kirillitsa täiendosa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="351"/>
<source>Arabic</source>
<translation>Araabia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="357"/>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation>Araabia laiendatud A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="363"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="363"/>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation>Araabia laiendatud B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="369"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="369"/>
<source>Hebrew</source>
<translation>Heebrea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="13"/>
<source>Enhanced Character Palette</source>
<translation>Põhjalikum märgipalett</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="19"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="19"/>
<source>&amp;Font:</source>
<translation>&amp;Font:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="45"/>
<source>C&amp;haracter Class:</source>
<translation>Mär&amp;giklass:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="77"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation>Hiire paremat nuppu all hoides näeb pisipilti.
5891,7 → 6120,7
Klahviga Insert saab lisada glüüfi allolevasse valikusse, klahviga Delete eemaldada viimati lisatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="96"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="96"/>
<source>Insert &amp;Code:</source>
<translation>&amp;Kood:</translation>
</message>
5900,32 → 6129,32
<translation type="obsolete">Siia saab otse kirjutada Unicode&apos;i neljakohalise arvväärtuse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="131"/>
<source>Glyphs to Insert</source>
<translation>Lisatavad glüüfid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="171"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="171"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation>Lisab märgid teksti kursori asukohta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="174"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation>L&amp;isa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="184"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="184"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation>Kustutab aktiivse valiku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="187"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="187"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Puhasta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="106"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="106"/>
<source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
<translation>Kirjuta siia Unicode neljaarvuline väärtus</translation>
</message>
5933,9 → 6162,9
<context>
<name>CharStyleComboBox</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="103"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="114"/>
<source>No Style</source>
<translation>Stiil puudub</translation>
</message>
5943,7 → 6172,7
<context>
<name>CharTableView</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
<location filename="../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
<source>Delete</source>
<translation>Kustuta</translation>
</message>
5951,22 → 6180,22
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="330"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="324"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="332"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="326"/>
<source>No Problems found</source>
<translation>Probleeme ei esinenud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="558"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="574"/>
<source>Page </source>
<translation>Lehekülg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="622"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="636"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Vabad objektid</translation>
</message>
5975,72 → 6204,94
<translation type="obsolete">Esines probleeme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="655"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Trükieelne kontroll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<source>Items</source>
<translation>Elemendid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<source>Problems</source>
<translation>Probleemid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="669"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation>Aktiivne profiil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="640"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>&amp;Ignoreeri vigu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="340"/>
<source>After Marks update document was changed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="376"/>
<source>Print/Visible Mismatch</source>
<translation>Trükkimise ja nähtavuse ebakõlad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="566"/>
<source>Issues: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<source>Check again</source>
<translation>Kontrolli uuesti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="677"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Puuduvad glüüfid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<source>Text overflow</source>
<translation>Teksti ülejooksmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="672"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation>Objekt ei paikne leheküljel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<source>Missing Image</source>
<translation>Puuduv pilt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="689"/>
<source>Image dimension is smaller than its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="690"/>
<source>Object colorspace is not CMYK or spot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="691"/>
<source>Imported document contains non embedded fonts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="693"/>
<source>Applied master page has different page destination (left, middle, right side)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="obsolete">Pildi lahutus on alla %1 DPI, praegu %2 x %3 DPI-d</translation>
</message>
6049,93 → 6300,92
<translation type="obsolete">Pildi lahutus on üle %1 DPI, praegu %2 x %3 DPI-d</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="677"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="684"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>Objekt on läbipaistev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="685"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>Objekt on PDF-i annotatsioon või väli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="686"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation>Objekt on põimitud PDF-fail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="687"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation>Pilt on GIF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="333"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="327"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="374"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="366"/>
<source>Transparency used</source>
<translation>Läbipaistvuse kasutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="379"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="371"/>
<source>Blendmode used</source>
<translation>Sulandamise kasutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="383"/>
<source>Layer &quot;%1&quot;</source>
<translation>Kiht &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="688"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation>Annotatsioon kasutab muud kui TrueType fonti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="666"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation>Trükieelne profiil, mille põhjal luuakse aruanne. Valikud saab määrata dokumendi või üldistes seadistustes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="667"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation>Leitud vigade eiramine ning ekspordi või trükkimise jätkamine. Enne jätkamist tuleks kindlasti vigade iseloom endale selgeks teha.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="668"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation>Dokumendi taasuurimine, et kontrollida tehtud parandusi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="694"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation>Tühi pildikast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="355"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="347"/>
<source>Layers</source>
<translation>Kihid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="397"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="485"/>
<source>Issue(s): %1</source>
<translation>Probleemid: %1</translation>
<translation type="obsolete">Probleemid: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="408"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="397"/>
<source>Master Pages</source>
<translation>Leheküljetoorikud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="658"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<source>Layer</source>
<translation>Kiht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>Pildi lahutus on alla %1 DPI,
6142,7 → 6392,7
praegu %2 x %3 DPI-d</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="676"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="683"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>Pildi lahutus on üle %1 DPI,
6163,7 → 6413,7
<context>
<name>ClockWidget</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/clockwidget.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/clockwidget.cpp" line="77"/>
<source>A</source>
<translation type="unfinished">A</translation>
</message>
6171,12 → 6421,12
<context>
<name>CollectForOutput</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="71"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="72"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Kataloogi valik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="102"/>
<source>Cannot create directory:
%1</source>
<translation>Kataloogi loomine nurjus:
6183,12 → 6433,12
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="117"/>
<source>Collecting...</source>
<translation>Kogumine...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="136"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation>Faili ei õnnestunud koguda:
6199,7 → 6449,7
<translation type="obsolete">Hoiatus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="121"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation>Ei õnnestunud koguda kõigi faile väljundiks failile:
6209,32 → 6459,32
<context>
<name>CollectForOutput_UI</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="39"/>
<source>Collecting Items:</source>
<translation>Elementide kogumine:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="42"/>
<source>Collecting Patterns:</source>
<translation>Mustrite kogumine:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="48"/>
<source>Collecting Fonts:</source>
<translation>Fontide kogumine:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="54"/>
<source>Collecting Profiles:</source>
<translation>Profiilide kogumine:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="87"/>
<source>Collecting...</source>
<translation>Kogumine...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="91"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation>Ei õnnestunud koguda kõiki faile väljundiks failile:
6241,7 → 6491,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="114"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation>Faili ei õnnestunud koguda:
6251,17 → 6501,17
<context>
<name>ColorListBox</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="250"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation type="unfinished">Sorteeri nime järgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="251"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="251"/>
<source>Sort by Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="252"/>
<source>Sort by Type</source>
<translation type="unfinished">Sorteeri tüübi järgi</translation>
</message>
6420,37 → 6670,37
<context>
<name>ColorWheel</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
<source>Monochromatic</source>
<translation>Monokromaatiline</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
<source>Analogous</source>
<translation>Analoogvärvid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="141"/>
<source>Complementary</source>
<translation>Komplementaarvärvid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
<source>Split Complementary</source>
<translation>Lõhestatud komplementaarvärvid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
<source>Triadic</source>
<translation>Triaad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
<source>Tetradic (Double Complementary)</source>
<translation>Nelikõla (topeltkomplementaarsus)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
<source>Base Color</source>
<translation>Baasvärv</translation>
</message>
6565,17 → 6815,17
<context>
<name>ColorWheelPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="48"/>
<source>&amp;Color Wheel...</source>
<translation>&amp;Värviratas...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
<source>Color setting helper</source>
<translation>Värviseadistuste abiline</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
<source>Color selector with color theory included.</source>
<translation>Värvivalija, mis arvestab värviteooriat.</translation>
</message>
6583,7 → 6833,7
<context>
<name>ColumnResize</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasgesture_columnresize.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/canvasgesture_columnresize.cpp" line="92"/>
<source>Width</source>
<translation type="unfinished">Laius</translation>
</message>
6591,59 → 6841,59
<context>
<name>CommonStrings</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation>&amp;Rakenda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Loobu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
<source>None</source>
<comment>color name</comment>
<translation>Puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="282"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Salvesta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="288"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="288"/>
<source>Warning</source>
<translation>Hoiatus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="329"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="329"/>
<source>Custom</source>
<comment>CommonStrings, custom page size</comment>
<translation>Kohandatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="335"/>
<source>Single Page</source>
<translation>Üks lehekülg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
<source>Double Sided</source>
<translation>Kaks lehekülge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
<source>3-Fold</source>
<translation>Kolm lehekülge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
<source>4-Fold</source>
<translation>4 lehekülge</translation>
</message>
6668,117 → 6918,117
<translation type="obsolete">Parempoolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="378"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="378"/>
<source>Monday</source>
<translation>Esmaspäev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="379"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="379"/>
<source>Tuesday</source>
<translation>Teisipäev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="380"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="380"/>
<source>Wednesday</source>
<translation>Kolmapäev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="381"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="381"/>
<source>Thursday</source>
<translation>Neljapäev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="382"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="382"/>
<source>Friday</source>
<translation>Reede</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="383"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="383"/>
<source>Saturday</source>
<translation>Laupäev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="384"/>
<source>Sunday</source>
<translation>Pühapäev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="385"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="385"/>
<source>January</source>
<translation>Jaanuar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="386"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="386"/>
<source>February</source>
<translation>Veebruar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="387"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="387"/>
<source>March</source>
<translation>Märts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
<source>April</source>
<translation>Aprill</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="389"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="389"/>
<source>May</source>
<translation>Mai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="390"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="390"/>
<source>June</source>
<translation>Juuni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="391"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="391"/>
<source>July</source>
<translation>Juuli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="392"/>
<source>August</source>
<translation>August</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="393"/>
<source>September</source>
<translation>September</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
<source>October</source>
<translation>Oktoober</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="395"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="395"/>
<source>November</source>
<translation>November</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="396"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="396"/>
<source>December</source>
<translation>Detsember</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="290"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="290"/>
<source>Yes</source>
<translation>Jah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="291"/>
<source>No</source>
<translation>Ei</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="292"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="292"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation>&amp;Jah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="293"/>
<source>&amp;No</source>
<translation>&amp;Ei</translation>
</message>
6799,452 → 7049,452
<translation type="obsolete">Normaalne paremal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
<source>Left Page</source>
<comment>Left page location</comment>
<translation>Vasakpoolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="346"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="346"/>
<source>Middle</source>
<comment>Middle page location</comment>
<translation>Keskmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
<source>Middle Left</source>
<comment>Middle Left page location</comment>
<translation>Vasak keskmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
<source>Middle Right</source>
<comment>Middle Right page location</comment>
<translation>Parem keskmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="349"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="349"/>
<source>Right Page</source>
<comment>Right page location</comment>
<translation>Parempoolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
<source>Normal</source>
<comment>Default single master page</comment>
<translation>Normaalne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
<source>Normal Left</source>
<comment>Default left master page</comment>
<translation>Normaalne vasakul</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
<source>Normal Middle</source>
<comment>Default middle master page</comment>
<translation>Normaalne keskel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
<source>Normal Right</source>
<comment>Default right master page</comment>
<translation>Normaalne paremal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="405"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="405"/>
<source>Normal Vision</source>
<comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
<translation>Tavaline nägemine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="406"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="406"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
<translation>Protanoopia (punane)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="407"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="407"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
<translation>Deuteranoopia (roheline)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="408"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="408"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
<translation>Tritanoopia (sinine)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="409"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="409"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
<translation>Täielik värvipimedus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="411"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="411"/>
<source>Custom: </source>
<comment>Custom Tab Fill Option</comment>
<translation>Kohandatud: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
<source>None</source>
<translation>Puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
<source>Solid Line</source>
<translation>Ühtlane joon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="361"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="361"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation>Punktiirjoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation>Punktjoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="363"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="363"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation>Kriipspunktjoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation>Kriipspunktpunktjoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="413"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="413"/>
<source>None</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="414"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="414"/>
<source>Left Protruding</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Eendumine vasakule</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="415"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="415"/>
<source>Right Protruding</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Eendumine paremale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="416"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="416"/>
<source>Left Hanging Punctuation</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Kirjavahemärkide väljaulatumine vasakule</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="417"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="417"/>
<source>Right Hanging Punctuation</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Kirjavahemärkide väljaulatumine paremale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="418"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="418"/>
<source>Default</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Vaikimisi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="421"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="421"/>
<source>Min. Word Tracking</source>
<translation>Min. sõnade koondamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="422"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="422"/>
<source>Max. Word Tracking</source>
<translation>Maks. sõnade koondamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="425"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="425"/>
<source>Min. Glyph Extension</source>
<translation>Min. glüüfi laiendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="426"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="426"/>
<source>Max. Glyph Extension</source>
<translation>Maks. glüüfi laiendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="398"/>
<source>RGB</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="399"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="399"/>
<source>CMYK</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="400"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="400"/>
<source>Grayscale</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation>Halltoonid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="401"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="401"/>
<source>Duotone</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation>Duotone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="403"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="403"/>
<source>Unknown</source>
<comment>Colorspace (Unknown)</comment>
<translation>Teadmata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="430"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="430"/>
<source>PostScript</source>
<translation>PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="295"/>
<source>Text Frame</source>
<translation>Tekstikast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="296"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="296"/>
<source>Image Frame</source>
<translation>Pildikast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="297"/>
<source>Line</source>
<translation>Joon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="298"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="298"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Hulknurk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="299"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="299"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Murdjoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="300"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="300"/>
<source>Text on a Path</source>
<translation>Tekst vektorjoonel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="302"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="302"/>
<source>PDF 3D Annotation</source>
<translation>PDF ruumiline annotatsioon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="303"/>
<source>Symbol</source>
<translation>Sümbol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="304"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="304"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished">Rühmitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
<source>Regular Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="306"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="306"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="307"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="309"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="309"/>
<source>Multiple</source>
<comment>Multiple frame types</comment>
<translation>Mitu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
<source>PDF Push Button</source>
<translation>PDF-i kinnitusnupp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="311"/>
<source>PDF Radio Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
<source>PDF Text Field</source>
<translation>PDF-i tekstiväli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="313"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="313"/>
<source>PDF Check Box</source>
<translation>PDF-i märkekast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
<source>PDF Combo Box</source>
<translation>PDF-i liitkast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="315"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="315"/>
<source>PDF List Box</source>
<translation>PDF-i nimekirjakast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
<source>PDF Text Annotation</source>
<translation>PDF-i tekstiannotatsioon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="317"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="317"/>
<source>PDF Link Annotation</source>
<translation>PDF-i lingiannotatsioon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
<source>Button</source>
<translation type="unfinished">Nupp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="319"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="319"/>
<source>RadioButton</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
<source>Textfield</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="321"/>
<source>Checkbox</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="322"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="322"/>
<source>Combobox</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="323"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="323"/>
<source>Listbox</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="324"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="324"/>
<source>TextAnnot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
<source>Link</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="374"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="374"/>
<source>Default Table Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="375"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="375"/>
<source>Default Cell Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="402"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="402"/>
<source>Monochrome</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="439"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="439"/>
<source>PostScript Level 1</source>
<translation>PostScript tase 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="441"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="441"/>
<source>PostScript Level 2</source>
<translation>PostScript tase 2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="443"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="443"/>
<source>PostScript Level 3</source>
<translation>PostScript tase 3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="445"/>
<source>Windows GDI</source>
<translation>Windows GDI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="462"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="462"/>
<source>Alt</source>
<translation type="unfinished">Alt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="463"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="463"/>
<source>Shift</source>
<translation type="unfinished">Shift</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="466"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="466"/>
<source>Cmd</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="467"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="470"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="474"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="467"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="470"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="474"/>
<source>Ctrl</source>
<translation type="unfinished">Ctrl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="471"/>
<source>Windows</source>
<translation type="unfinished">Aknad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="475"/>
<source>Meta</source>
<translation type="unfinished">Meta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="301"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="301"/>
<source>Render Frame</source>
<translation>Renderduskast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="371"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="371"/>
<source>Default Paragraph Style</source>
<translation>Vaikimisi lõigustiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
<source>Default Character Style</source>
<translation>Vaikimisi märgistiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
<source>Default Line Style</source>
<translation>Vaikimisi joonestiil</translation>
</message>
7252,17 → 7502,17
<context>
<name>ContextMenu</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="279"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Eelvaatluse seadistused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="515"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="535"/>
<source>Paste File...</source>
<translation>Aseta fail...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="549"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="569"/>
<source>Delete Page</source>
<translation>Kustuta lehekülg</translation>
</message>
7274,17 → 7524,17
<context>
<name>CopyPageToMasterPageBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
<source>Convert Page to Master Page</source>
<translation>Lehekülje salvestamine toorikuna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
<source>Name:</source>
<translation>Nimi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
<source>Copy Applied Master Page Items</source>
<translation>Rakendatud leheküljetooriku elementide kopeerimine</translation>
</message>
7292,7 → 7542,7
<context>
<name>CopyPageToMasterPageDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="29"/>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="29"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation>Uus leheküljetoorik %1</translation>
</message>
7484,8 → 7734,8
<translation type="obsolete">Nurk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="396"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="396"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="398"/>
<source>Pattern</source>
<translation type="unfinished">Muster</translation>
</message>
7510,25 → 7760,25
<translation type="obsolete">Kas kõigi dokumendi värvinimekirja värvide või ainult kasutatud värvide näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="92"/>
<source>Solid</source>
<translation type="unfinished">Ühtlane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="93"/>
<source>Gradient</source>
<translation type="unfinished">Üleminek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="636"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="639"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="636"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="639"/>
<source>Custom</source>
<translation>Kohandatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1225"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1225"/>
<source>Create Mesh</source>
<translation>Võre loomine</translation>
</message>
7536,7 → 7786,7
<context>
<name>CreateMode</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="839"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="839"/>
<source>3DAnnot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7544,142 → 7794,142
<context>
<name>CreateRange</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="14"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="14"/>
<source>Create Range</source>
<translation>Vahemiku loomine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="34"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="34"/>
<source>Number of Pages in Document:</source>
<translation>Lehekülgede arv dokumendis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="44"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="44"/>
<source>Doc Page Range</source>
<translation>Dokumendi lehekülgede vahemik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="92"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="92"/>
<source>Basic Range Selection</source>
<translation>Baasvahemiku valimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="104"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation>Lehekülgede vahemik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="116"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation>&amp;Kustuta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="119"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="119"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="142"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="142"/>
<source>Move &amp;Down</source>
<translation>L&amp;iiguta alla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="145"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="145"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="152"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="152"/>
<source>Move &amp;Up</source>
<translation>&amp;Liiguta üles</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="155"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="155"/>
<source>Alt+U</source>
<translation>Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="174"/>
<source>Add a Range of Pages</source>
<translation>Lehekülgede vahemiku lisamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="186"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="186"/>
<source>Consecutive Pages</source>
<translation>Järjestikused leheküljed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="196"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="196"/>
<source>Even Pages</source>
<translation>Paarisleheküljed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="203"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="203"/>
<source>From:</source>
<translation>Alates:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="235"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="235"/>
<source>To:</source>
<translation>kuni:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="269"/>
<source>&amp;Add To Range</source>
<translation>Lis&amp;a vahemikku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="272"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="272"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="297"/>
<source>Odd Pages</source>
<translation>Paaritud leheküljed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="307"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="307"/>
<source>Comma Separated List</source>
<translation>Komadega eraldatud loend</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="318"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="318"/>
<source>Advanced Reordering</source>
<translation>Täpsem ümberkorraldamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="362"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="362"/>
<source>Page Order</source>
<translation>Lehekülgede järjekord</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="372"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="372"/>
<source>Sample Page Order:</source>
<translation>Lehekülgede näidisjärjekord:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="401"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="401"/>
<source>Page Group Size:</source>
<translation>Leheküljerühma suurus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="439"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="439"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="442"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="442"/>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="449"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="449"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Loobu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="452"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="452"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
7802,44 → 8052,44
<context>
<name>CsvDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
<source>CSV Importer Options</source>
<translation>CSV importija valikud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
<source>Field delimiter:</source>
<translation>Väljade eraldaja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
<source>(TAB)</source>
<translation>(TAB)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
<source>Value delimiter:</source>
<translation>Väärtuste eraldaja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
<source>None</source>
<comment>delimiter</comment>
<translation>Puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
<source>First row is a header</source>
<translation>Esimene rida on päis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Loobu</translation>
</message>
7847,35 → 8097,35
<context>
<name>CupsOptions</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="53"/>
<source>Printer Options</source>
<translation>Printeri valikud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="144"/>
<source>Page Set</source>
<translation>Lehekülgede valim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="154"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="148"/>
<source>All Pages</source>
<translation>Kõik leheküljed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="142"/>
<source>Even Pages only</source>
<translation>Ainult paarisleheküljed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="149"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="143"/>
<source>Odd Pages only</source>
<translation>Ainult paaritud leheküljed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="161"/>
<source>Mirror</source>
<translation>Peegeldamine</translation>
</message>
7888,55 → 8138,55
<translation type="obsolete">Jah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="174"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="178"/>
<source>Orientation</source>
<translation>Orientatsioon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="182"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Püstpaigutus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="176"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Rõhtpaigutus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="198"/>
<source>N-Up Printing</source>
<translation>Lehekülgi lehele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="202"/>
<source>Page per Sheet</source>
<translation>lehekülg lehe kohta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="199"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="193"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="197"/>
<source>Pages per Sheet</source>
<translation>lehekülge lehe kohta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="64"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="64"/>
<source>Option</source>
<translation>Valik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="65"/>
<source>Value</source>
<translation>Väärtus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="225"/>
<source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
<translation>See dialoog näitab trükkimisel kasutatavaid CUPS-i valikuid. Täpsed parameetrid sõltuvad printeri draiverist. CUPS-i toetust saab kontrollida dialoogis Abi -&gt; Info. Seal tuleb otsida kirjet C-C-T, milles C=CUPS, teine C=littlecms ja T=TIFF. Puuduva toetuse korral seisab vastava teegi asemel *</translation>
</message>
7944,7 → 8194,7
<context>
<name>CurveWidget</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<source>Open</source>
<translation>Avamine</translation>
</message>
7953,18 → 8203,18
<translation type="obsolete">Kõverafailid (*.scu);;Kõik failid (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<source>Curve Files &quot;*.scu&quot; (*.scu *.SCU);;All Files (*)</source>
<translation>Kõverafailid &quot;*.scu&quot; (*.scu *.SCU);;Kõik failid (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<source>Save as</source>
<translation>Salvestamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="478"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="478"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Ei õnnestunud kirjutada faili:
7971,27 → 8221,27
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="504"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="504"/>
<source>Inverts the curve</source>
<translation>Inverteerib kõvera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="505"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="505"/>
<source>Resets the curve</source>
<translation>Lähtestab kõvera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="506"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="506"/>
<source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
<translation>Lülitab kõvera lineaarse ja kolmanda astme interpolatsiooni vahel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="507"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="507"/>
<source>Loads a curve</source>
<translation>Laadib kõvera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="508"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="508"/>
<source>Saves this curve</source>
<translation>Salvestab kõvera</translation>
</message>
7999,18 → 8249,18
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>&amp;Faili tihendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="357"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>Fo&amp;ntide kaasamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="408"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="408"/>
<source>Encoding:</source>
<translation>Kodeering:</translation>
</message>
8025,32 → 8275,32
<translation type="obsolete">&amp;ICC profiilide kaasamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="325"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="325"/>
<source>Show Preview</source>
<translation>Eelvaatluse näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="359"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation>Värv&amp;iprofiilide kaasamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation>Valitud faili eelvaatluse ja teabe näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="395"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="395"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation>Scribuse dokumendi tihendamine salvestamisel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="397"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation>Fontide kaasamine dokumendi failide kogumisel. Kontrolli kindlasti kõigi kogutavate fontide litsentse, sest sellest võib sõltuda õigus neid levitada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="399"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="399"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation>Värviprofiilide kaasamine dokunendi failide kogumisel</translation>
</message>
8058,12 → 8308,12
<context>
<name>CvgPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="144"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Import: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="147"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Faili analüüs:</translation>
</message>
8072,7 → 8322,7
<translation type="obsolete">Grupp%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="345"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Elementide genereerimine</translation>
</message>
8135,12 → 8385,12
<context>
<name>DashEditor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="372"/>
<location filename="../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="372"/>
<source>Value:</source>
<translation>Väärtus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="373"/>
<location filename="../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="373"/>
<source>Offset:</source>
<translation>Nihe:</translation>
</message>
8148,7 → 8398,7
<context>
<name>DeferredTask</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/deferredtask.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/deferredtask.cpp" line="82"/>
<source>Cancelled by user</source>
<translation>Kasutaja katkestas toimingu</translation>
</message>
8156,17 → 8406,17
<context>
<name>DelColor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="28"/>
<location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="28"/>
<source>Delete Color</source>
<translation>Värvi kustutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="36"/>
<source>Delete Color:</source>
<translation>Kustutatav värv:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="45"/>
<source>Replace With:</source>
<translation>Asendus:</translation>
</message>
8174,17 → 8424,17
<context>
<name>DelPages</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="17"/>
<location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="17"/>
<source>Delete Pages</source>
<translation>Lehekülgede kustutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="26"/>
<location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="26"/>
<source>Delete From:</source>
<translation>Kustutatakse alates:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="37"/>
<location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="37"/>
<source>to:</source>
<translation>kuni:</translation>
</message>
8211,7 → 8461,7
<context>
<name>DialogsAPI</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/api_dialogs.cpp" line="33"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/api_dialogs.cpp" line="33"/>
<source>Alert - Scribus</source>
<translation>Hoiatus - Scribus</translation>
</message>
8219,12 → 8469,12
<context>
<name>DocIm</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="180"/>
<source>Importing failed</source>
<translation>Import nurjus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="181"/>
<source>Importing Word document failed
%1</source>
<translation>Word&apos;i dokumendi import nurjus
8234,172 → 8484,172
<context>
<name>DocInfos</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="30"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="30"/>
<source>Document Information</source>
<translation>Dokumendi info</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="39"/>
<source>&amp;Title:</source>
<translation>&amp;Pealkiri:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="46"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="46"/>
<source>&amp;Author:</source>
<translation>A&amp;utor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="53"/>
<source>&amp;Subject:</source>
<translation>&amp;Teema:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="61"/>
<source>&amp;Keywords:</source>
<translation>&amp;Võtmesõnad:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="69"/>
<source>Descri&amp;ption:</source>
<translation>&amp;Kirjeldus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="82"/>
<source>P&amp;ublisher:</source>
<translation>&amp;Avaldaja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="89"/>
<source>&amp;Contributors:</source>
<translation>&amp;Kaasautorid:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="97"/>
<source>Dat&amp;e:</source>
<translation>Kuupä&amp;ev:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="104"/>
<source>T&amp;ype:</source>
<translation>&amp;Tüüp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="111"/>
<source>F&amp;ormat:</source>
<translation>&amp;Vorming:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="118"/>
<source>Identi&amp;fier:</source>
<translation>I&amp;dentifikaator:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="125"/>
<source>&amp;Source:</source>
<translation>All&amp;ikas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="132"/>
<source>&amp;Language:</source>
<translation>&amp;Keel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="139"/>
<source>&amp;Relation:</source>
<translation>&amp;Seos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="146"/>
<source>Co&amp;verage:</source>
<translation>&amp;Hõlmamine:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="153"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="153"/>
<source>Ri&amp;ghts:</source>
<translation>Õi&amp;gused:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="160"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="160"/>
<source>Documen&amp;t</source>
<translation>&amp;Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="161"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="161"/>
<source>Further &amp;Information</source>
<translation>Täiendav &amp;info</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="167"/>
<source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation>Isik või organisatsioon, kes vastutab dokumendi sisu eest tervikuna. Selle välja saab info huvides põimida nii Scribuse dokumenti kui ka PDF-i metaandmetesse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="168"/>
<source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation>Dokumendi nimi. Selle välja saab info huvides põimida nii Scribuse dokumenti kui ka PDF-i metaandmetesse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="169"/>
<source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
<translation>Dokumendi sisu ülevaade. See väli sisaldab dokumendi lühikirjeldust või kokkuvõtet. See põimitakse eksportimisel PDF-i</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="170"/>
<source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
<translation>Dokumendi sisu teema. See väli on mõeldud PDF-i põimitavate dokumendi võtmesõnade jaoks, mis aitavad PDF-failides otsida ja neid indekseerida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="171"/>
<source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
<translation>Isik või organisatsioon, kes vastutab dokumendi avaldamise eest</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="172"/>
<source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
<translation>Isik või organisatsioon, kes on andnud panuse dokumendi sisu loomisse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="173"/>
<source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
<translation>Dokumendi loomisega seotud kuupäev vormingus YYYY-MM-DD (vastavalt ISO 8601 nõuetele)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="174"/>
<source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
<translation>Dokumendi sisu iseloom või žanr, nt. kategooria, funktsioon, žanr vms</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="175"/>
<source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
<translation>Dokumendi füüsiline või digitaalne kuju. Mainida tasuks nii andmekandja tüüpi kui ka mõõtmeid. Siin saab ära kasutada MIME tüüpide jaoks mõeldud RFC2045 ja RFC2046</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="176"/>
<source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
<translation>Üheselt mõistetav viide dokumendile kindlas kontekstis, n. ISBN või URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="177"/>
<source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
<translation>Viide dokumendile, millest aktiivne dokument on tuletatud, nt. ISBN või URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="178"/>
<source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
<translation>Keel, milles on kirja pandud dokumendi sisu. Tavaliselt keelekood (ISO-639 järgi), millele võib lisanduda sidekriips ja riigikood (ISO-3166 järgi), nt. et, en-GB, fr-CH</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="179"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="179"/>
<source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
<translation>Viide seotud dokumendile, võib olla formaalne identifikaator, nt. ISBN või URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="180"/>
<source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
<translation>Dokumendi sisu haare või ulatus, võib sisaldada asukohta, aega, jurisdiktsiooni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="181"/>
<source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
<translation>Info dokumendiga seotud õiguste kohta, nt. autoriõigus, patent, kaubamärk</translation>
</message>
8726,22 → 8976,22
<context>
<name>DrwPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1230"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1230"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupp%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="160"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="160"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Import: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="163"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Faili analüüs:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="372"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="372"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Elementide genereerimine</translation>
</message>
8753,12 → 9003,12
<translation type="obsolete">PostScripti import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="82"/>
<source>Analyzing PostScript:</source>
<translation>PostScripti analüüsimine:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="423"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="423"/>
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
8767,32 → 9017,32
import nurjus!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="424"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="424"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Saatuslik viga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="429"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="429"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Elementide genereerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="762"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="762"/>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation>%1 pildi teisendamine nurjus!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="763"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="763"/>
<source>Error</source>
<translation>Viga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="636"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="636"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupp%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="79"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Import: %1</translation>
</message>
8931,7 → 9181,7
<context>
<name>EditToolBar</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
<location filename="../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
<source>Edit</source>
<translation>Redigeerimine</translation>
</message>
8939,118 → 9189,118
<context>
<name>Editor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="34"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="34"/>
<source>Editor</source>
<translation>Redaktor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="40"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Uus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="43"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="43"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Ava...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Salvesta &amp;kui...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
<source>&amp;Save and Exit</source>
<translation>&amp;Salvesta ja välju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="49"/>
<source>&amp;Exit without Saving</source>
<translation>&amp;Välju salvestamata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="51"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="51"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Võta tagasi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="54"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Tee uuesti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>&amp;Lõika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="59"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopeeri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="62"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Aseta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="65"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Puhasta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="67"/>
<source>&amp;Get Field Names</source>
<translation>&amp;Hangi väljanimed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="69"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Fail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="76"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Redigeerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="100"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="104"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="148"/>
<source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation>JavaScriptid (*.js);;Kõik failid (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
<source>Ctrl+N</source>
<translation>Ctrl+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
<source>Ctrl+Z</source>
<translation>Ctrl+Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="57"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="57"/>
<source>Ctrl+X</source>
<translation>Ctrl+X</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="60"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="60"/>
<source>Ctrl+C</source>
<translation>Ctrl+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
<source>Ctrl-V</source>
<translation>Ctrl+V</translation>
</message>
9058,227 → 9308,227
<context>
<name>EffectsDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="45"/>
<source>Image Effects</source>
<translation>Pildiefektid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="87"/>
<source>Options:</source>
<translation>Valikud:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="104"/>
<source>Color:</source>
<translation>Värv:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="115"/>
<source>Shade:</source>
<translation>Varjund:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="131"/>
<source>Brightness:</source>
<translation>Heledus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="153"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="153"/>
<source>Contrast:</source>
<translation>Kontrast:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="204"/>
<source>Radius:</source>
<translation>Raadius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="186"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="186"/>
<source>Value:</source>
<translation>Väärtus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="222"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="222"/>
<source>Posterize:</source>
<translation>Posterdamine:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="478"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="506"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="478"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="506"/>
<source>Available Effects</source>
<translation>Saadaolevad efektid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="465"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="547"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="796"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="858"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="465"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="547"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="796"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="858"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1435"/>
<source>Blur</source>
<translation>Pehmendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="466"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="532"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="781"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="852"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1413"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="466"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="532"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="781"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="852"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1413"/>
<source>Brightness</source>
<translation>Heledus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="467"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="523"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="776"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="862"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1404"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="467"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="523"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="776"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="862"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1404"/>
<source>Colorize</source>
<translation>Toonimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="537"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="786"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="854"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="537"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="786"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="854"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1419"/>
<source>Contrast</source>
<translation>Kontrast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="472"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="518"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="771"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="850"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="472"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="518"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="771"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="850"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1000"/>
<source>Grayscale</source>
<translation>Halltoonid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="513"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="766"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="848"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1002"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="513"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="766"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="848"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1002"/>
<source>Invert</source>
<translation>Inverteerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="475"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="557"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="804"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="860"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="557"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="804"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="860"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1448"/>
<source>Posterize</source>
<translation>Posterdamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="542"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="791"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="856"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="476"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="542"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="791"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="856"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1425"/>
<source>Sharpen</source>
<translation>Teravustamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="488"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="488"/>
<source>&gt;&gt;</source>
<translation>&gt;&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="492"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="492"/>
<source>&lt;&lt;</source>
<translation>&lt;&lt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="503"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="503"/>
<source>Effects in use</source>
<translation>Kasutatavad efektid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="622"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="622"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="626"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="626"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Loobu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="241"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="291"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="241"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="357"/>
<source>Color 1:</source>
<translation>Värv 1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="377"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="377"/>
<source>Color 2:</source>
<translation>Värv 2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="331"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="397"/>
<source>Color 3:</source>
<translation>Värv 3:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="417"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="417"/>
<source>Color 4:</source>
<translation>Värv 4:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="468"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="809"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="873"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="468"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="562"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="809"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="873"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1454"/>
<source>Duotone</source>
<translation>Duotone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="469"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="571"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="814"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="884"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1079"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="469"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="571"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="814"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="884"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1079"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1490"/>
<source>Tritone</source>
<translation>Tritone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="470"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="819"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="895"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="470"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="580"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="819"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="895"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1160"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1541"/>
<source>Quadtone</source>
<translation>Quadtone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="473"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="824"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1607"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="473"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="589"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="824"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="906"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1607"/>
<source>Curves</source>
<translation>Kurvid</translation>
</message>
9286,27 → 9536,27
<context>
<name>ExceptHookDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="13"/>
<source>Script error</source>
<translation>Skripti viga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="24"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="24"/>
<source>An exception occured while running the script.</source>
<translation>Skripti töö ajal tekkis erind.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="31"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>S&amp;ulge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="44"/>
<source>Exception</source>
<translation>Erind</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="51"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="51"/>
<source>&amp;Details &gt;&gt;</source>
<translation>Ü&amp;ksikasjad &gt;&gt;</translation>
</message>
9314,12 → 9564,12
<context>
<name>ExportBitmap</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="203"/>
<source>File exists. Overwrite?</source>
<translation>Fail on olemas. Kas kirjutada üle?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="204"/>
<source>exists already. Overwrite?</source>
<translation>on juba olemas. Kas kirjutada üle?</translation>
</message>
9328,20 → 9578,20
<translation type="obsolete">Kõik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="217"/>
<source>Save as Image</source>
<translation>Salvestamine pildina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="191"/>
<source>Insufficient memory for this image size.</source>
<translation>Selle pildi suuruse jaoks jääb mälu napiks.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="217"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="218"/>
<source>Error writing the output file(s).</source>
<translation>Viga väljundfaili kirjutamisel.</translation>
</message>
9349,78 → 9599,78
<context>
<name>ExportForm</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="80"/>
<source>Choose a Export Directory</source>
<translation>Ekspordikataloogi valik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="13"/>
<source>Export as Image(s)</source>
<translation>Eksport piltidena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="153"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="153"/>
<source>&amp;Export to Directory:</source>
<translation>&amp;Ekspordikataloog:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="166"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="166"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>&amp;Muuda...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="25"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="25"/>
<source>Options</source>
<translation>Valikud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="54"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="54"/>
<source>Image &amp;Type:</source>
<translation>Pildi &amp;tüüp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
<source>&amp;Quality:</source>
<translation>&amp;Kvaliteet:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="74"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="74"/>
<source>&amp;Resolution:</source>
<translation>&amp;Lahutus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="84"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="84"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Suurus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="94"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="126"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="110"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="110"/>
<source> dpi</source>
<translation> dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="175"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="175"/>
<source>Range</source>
<translation>Vahemik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="197"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="197"/>
<source>&amp;Current page</source>
<translation>&amp;Aktiivne lehekülg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="224"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="224"/>
<source>&amp;All pages</source>
<translation>&amp;Kõik leheküljed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="217"/>
<source>&amp;Range</source>
<translation>&amp;Vahemik</translation>
</message>
9429,17 → 9679,17
<translation type="obsolete">C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="44"/>
<source>Image size in Pixels</source>
<translation>Pildi suurus pikslites</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<source>Export a range of pages</source>
<translation>Lehekülgede vahemiku eksport</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
9448,17 → 9698,17
konkreetsed leheküljenumbrid vastavaid lehekülgi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<source>Export all pages</source>
<translation>Kõigi lehekülgede eksport</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
<source>Export only the current page</source>
<translation>Ainult aktiivse lehekülje eksport</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
<source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
<translation>Piltide lahutus
9465,7 → 9715,7
Ekraanile mõeldud piltide korral võiks see olla 72 dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
<source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
<translation>Piltide suurus. 100% tähendab muudatusteta, 200% kaks korda suuremat jne.</translation>
</message>
9474,12 → 9724,12
<translation type="obsolete">Piltide kvaliteet. 100% on parim, 1% halvim kvaliteet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
<source>Available export formats</source>
<translation>Saadaolevad ekspordivormingud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
<source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
<translation>Väljundkataloog, kuhu pildid salvestatakse.
9486,22 → 9736,22
Eksportfaili nimeks saab &apos;dokumendinimi-leheküljenumber.failitüüp&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
<source>Change the output directory</source>
<translation>Muuda väljundkataloogi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
<source>TextLabel</source>
<translation>Tekstipealdis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
<source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
<translation>Piltide tihendustase - 100% korral tihendus puudub, 0% on suurim tihendus. Kahtluse korral vali &apos;Automaatne&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
<source>Automatic</source>
<translation>Automaatne</translation>
</message>
9509,126 → 9759,126
<context>
<name>ExtImageProps</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="39"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Laiendatud pildi omadused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="50"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="68"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="68"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="102"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normaalne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="103"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="51"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="103"/>
<source>Darken</source>
<translation>Tumendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="52"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="70"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="104"/>
<source>Lighten</source>
<translation>Helendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="105"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="71"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="105"/>
<source>Hue</source>
<translation>Toon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="106"/>
<source>Saturation</source>
<translation>KüllastusKüllastus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="107"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="73"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="107"/>
<source>Color</source>
<translation>VärvVärv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="108"/>
<source>Luminosity</source>
<translation>Valgsus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="57"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="57"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="109"/>
<source>Multiply</source>
<translation>Korrutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="58"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="76"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="58"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="110"/>
<source>Screen</source>
<translation>Ekraan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="111"/>
<source>Dissolve</source>
<translation>Hägunemine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="60"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="60"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="112"/>
<source>Overlay</source>
<translation>Ülekatmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="113"/>
<source>Hard Light</source>
<translation>Külm valgus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="114"/>
<source>Soft Light</source>
<translation>Soe valgus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="115"/>
<source>Difference</source>
<translation>Lahutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="64"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="116"/>
<source>Exclusion</source>
<translation>Väljajätmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="117"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation>Värvi helestamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="118"/>
<source>Color Burn</source>
<translation>Värvi tumestamine</translation>
</message>
9637,22 → 9887,22
<translation type="obsolete">Väljajätmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="98"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation>Sulandamisrežiim:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="121"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Läbipaistmatus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="128"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="134"/>
<source>Name</source>
<translation>Nimi</translation>
</message>
9661,22 → 9911,22
<translation type="obsolete">Taust</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="215"/>
<source>Layers</source>
<translation>Kihid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="278"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="268"/>
<source>Don&apos;t use any Path</source>
<translation>Ära kasuta vektorjooni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="280"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="270"/>
<source>Paths</source>
<translation>Vektorjooned</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="277"/>
<source>Live Preview</source>
<translation>Live-eelvaatlus</translation>
</message>
9684,26 → 9934,26
<context>
<name>FDialogPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="254"/>
<source>Size:</source>
<translation>Suurus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<source>Resolution:</source>
<translation>Lahutus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<source>DPI</source>
<translation>DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="280"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="280"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Teadmata</translation>
</message>
9720,27 → 9970,27
<translation type="obsolete">Halltoonid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="195"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Värviruum:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="267"/>
<source>Title:</source>
<translation>Pealkiri:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="270"/>
<source>No Title</source>
<translation>Pealkiri puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="272"/>
<source>Author:</source>
<translation>Autor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="282"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Scribuse dokument</translation>
</message>
9749,7 → 9999,7
<translation type="obsolete">Duotone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
<source>File Format:</source>
<translation>Failivorming:</translation>
</message>
9757,12 → 10007,12
<context>
<name>FileLoader</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="441"/>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="448"/>
<source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
<translation>Mõned selles dokumendis kasutatavad fondid on asendatud:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="452"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> asendati fondiga: </translation>
</message>
9770,7 → 10020,7
<context>
<name>FileToolBar</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="32"/>
<source>File</source>
<translation>Fail</translation>
</message>
9778,22 → 10028,22
<context>
<name>FlattenPathPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="76"/>
<source>Flatten Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="80"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Vektorjoone tööriistad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="101"/>
<source>Flattens a Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="102"/>
<source>Converts a Bezier Path to a Path made of line segments.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9805,22 → 10055,22
<translation type="obsolete">Tüüp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="147"/>
<source>Family:</source>
<translation>Pere:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="148"/>
<source>Style:</source>
<translation>Stiil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="150"/>
<source>Font Family of Selected Text or Text Frame</source>
<translation>Valitud teksti või tekstikasti fondipere</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="151"/>
<source>Font Style of Selected Text or Text Frame</source>
<translation>Valitud teksti või tekstikasti fondistiil</translation>
</message>
9828,91 → 10078,91
<context>
<name>FontListModel</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="70"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="64"/>
<source>Font Name</source>
<translation>Fondi nimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="66"/>
<source>Use Font</source>
<translation>Kasutusel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="68"/>
<source>Family</source>
<translation>Pere</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="70"/>
<source>Style</source>
<translation>Stiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="72"/>
<source>Variant</source>
<translation>Variant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="74"/>
<source>Type</source>
<translation>Tüüp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="76"/>
<source>Format</source>
<translation>Vorming</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="78"/>
<source>Embed in PostScript</source>
<translation>Põimimine PostScripti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="80"/>
<source>Subset</source>
<translation>Alamhulk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="88"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="82"/>
<source>Access</source>
<translation>Õigused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="84"/>
<source>Used in Doc</source>
<translation>Kasutamine dokumendis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="86"/>
<source>Path to Font File</source>
<translation>Fondifaili asukoht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="145"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font type</comment>
<translation>Teadmata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="158"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font format</comment>
<translation>Teadmata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="165"/>
<source>User</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Kasutaja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="166"/>
<source>System</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Süsteem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="197"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="191"/>
<source>Click to change the value</source>
<translation>Klõpsa väärtuse muutmiseks</translation>
</message>
10092,7 → 10342,7
<context>
<name>FontPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Põdur Zagrebi tšellomängija-följetonist Ciqo külmetas kehvas garaažis</translation>
10103,7 → 10353,7
<translation type="obsolete">Lisa valitud font stiili- ja fondimenüüsse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="110"/>
<source>Leave preview</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Sulge eelvaatlus</translation>
10117,7 → 10367,7
<translation type="obsolete">Alusta otsimist</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
<source>Size of the selected font</source>
<translation>Valitud fondi suurus</translation>
</message>
10156,12 → 10406,12
<translation type="obsolete">Õigused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
<source>Fonts Preview</source>
<translation>Fontide eelvaatlus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="19"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="19"/>
<source>&amp;Quick Search:</source>
<translation>&amp;Kiirotsing:</translation>
</message>
10174,32 → 10424,32
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation>&amp;Fondi suurus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
<source>Text</source>
<translation>Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
<source>Sample text to display</source>
<translation>Näitetekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
<source>Se&amp;t</source>
<translation>&amp;Määra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
<source>Alt+T</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
<source>Reset the text</source>
<translation>Lähtesta tekst</translation>
</message>
10212,32 → 10462,32
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>S&amp;ulge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
<source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
<translation>Siia midagi kirjutades saab kiiresti otsida fondinimedes. Otsing on tõstutundetu. Kirjutatud teksti käsitletakse alamstringina.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
<source>&amp;Default</source>
<translation>&amp;Vaikeväärtus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
<source>Show Extended Font Information</source>
<translation>Laiendatud fondiinfo näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
<source>Set the preview text</source>
<translation>Näiteteksti määramine</translation>
</message>
10324,17 → 10574,17
<context>
<name>FontPreviewPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
<source>&amp;Font Preview...</source>
<translation>&amp;Fontide eelvaatlus...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
<source>Font Preview dialog</source>
<translation>Fontide eelvaatluse dialoog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
<source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
<translation>Saadaolevate fontide sortimine, otsimine ja sirvimine.</translation>
</message>
10342,42 → 10592,46
<context>
<name>FontReplaceDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="30"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="30"/>
<source>Font Substitution</source>
<translation>Fondiasendus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="40"/>
<source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
<translation>Dokument sisaldab fonte, mida pole sinu süsteemi paigaldatut. Palun vali neile sobiv asendus. Loobumisel dokumenti ei avata.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
<source>Original Font</source>
<translation>Originaalfont</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="46"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="46"/>
<source>Substitution Font</source>
<translation>Asendusfont</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="72"/>
<source>Make these substitutions permanent</source>
<translation>Alati kasutatakse määratud asendusi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
<source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
<translation>Katkestab fontide asendamise ja dokumendi avamise.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
<source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in File &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
<translation>Sisselülitamisel kasutab Scribus määratud asendusi puuduvate fontide jaoks ka edaspidi. Seda saab tühistada või muuta menüükäsuga Redigeerimine-&gt;Seadistused-&gt;Fondid.</translation>
<translation type="obsolete">Sisselülitamisel kasutab Scribus määratud asendusi puuduvate fontide jaoks ka edaspidi. Seda saab tühistada või muuta menüükäsuga Redigeerimine-&gt;Seadistused-&gt;Fondid.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="85"/>
<source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
<translation>Kui valida OK ja siis salvestada, kehtestatakse asendused dokumendis püsivalt.</translation>
</message>
10385,12 → 10639,12
<context>
<name>FontSelect</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="35"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="35"/>
<source>Select Alternate Font</source>
<translation>Alternatiivse fondi valimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="44"/>
<source>Font</source>
<translation>Font</translation>
</message>
10398,17 → 10652,17
<context>
<name>GradientEditor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="183"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="183"/>
<source>Add, change or remove color stops here</source>
<translation>Lisa, muuda või eemalda värvimarkereid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="174"/>
<source>Position:</source>
<translation>Asukoht:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="175"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
10416,34 → 10670,34
<context>
<name>GradientEditorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="14"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="14"/>
<source>Frame</source>
<translation>Kast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="63"/>
<source>Position:</source>
<translation>Asukoht:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="120"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="97"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="120"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="80"/>
<source>Color:</source>
<translation>Värv:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="90"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Läbipaistmatus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="113"/>
<source>Shade:</source>
<translation>Varjund:</translation>
</message>
10451,12 → 10705,12
<context>
<name>GradientPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="224"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="224"/>
<source>Add Stop</source>
<translation>Lisa murdepunkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="226"/>
<source>Remove Stop</source>
<translation>Eemalda murdepunkt</translation>
</message>
10464,136 → 10718,136
<context>
<name>GradientVectorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="23"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="23"/>
<source>Gradient Vector</source>
<translation>Ülemineku vektor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="131"/>
<source>Start:</source>
<translation>Algus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="291"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="393"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="431"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="465"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="533"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="567"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="182"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="216"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="325"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="393"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="431"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="465"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="499"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="533"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="567"/>
<source>/</source>
<translation>/</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="165"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="73"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="165"/>
<source>End:</source>
<translation>Lõpp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="233"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="107"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="233"/>
<source>Skew:</source>
<translation>Nurgeti pööramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="199"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="199"/>
<source>Focal:</source>
<translation>Fookus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="250"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="250"/>
<source>Scale:</source>
<translation>Skaleerimine:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="414"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="274"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="414"/>
<source>1. Point:</source>
<translation>1. punkt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="448"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="448"/>
<source>2. Point:</source>
<translation>2. punkt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="482"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="342"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="482"/>
<source>3. Point:</source>
<translation>3. punkt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="376"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="516"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="376"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="516"/>
<source>4. Point:</source>
<translation>4. punkt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="550"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="550"/>
<source>5. Point:</source>
<translation>5. punkt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="598"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="772"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="598"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="772"/>
<source>Edit Grid Points</source>
<translation>Muuda alusvõrgu punkte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="620"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="794"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="620"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="794"/>
<source>Edit Control Points</source>
<translation>Muuda kontrollpunkte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="645"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="819"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="645"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="819"/>
<source>Reset selected Control Point</source>
<translation>Lähtesta valitud kontrollpunkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="670"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="844"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="670"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="844"/>
<source>Reset all Control Points</source>
<translation>Lähtesta kõik kontrollpunktid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="707"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="707"/>
<source>New Mesh...</source>
<translation>Uus võre...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="714"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="714"/>
<source>Reset Mesh</source>
<translation>Lähtesta võre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="721"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="721"/>
<source>Mesh -&gt; Shape</source>
<translation>Võre -&gt; Kujund</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="877"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="877"/>
<source>Snap to other Mesh Points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="889"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="889"/>
<source>Add Patch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="902"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="902"/>
<source>Remove Patch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
10620,16 → 10874,16
<translation type="obsolete">Uus juhtjoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="32"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="32"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="229"/>
<source>&amp;Single</source>
<translation>Ü&amp;ksik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="40"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="232"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="240"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="147"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="232"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="240"/>
<source>Horizontals</source>
<translation>Rõhtjooned</translation>
</message>
10638,103 → 10892,103
<translation type="obsolete">Juhtjoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="234"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="234"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation>Lis&amp;a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="301"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="360"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="360"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="235"/>
<source>D&amp;elete</source>
<translation>K&amp;ustuta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="224"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="224"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="311"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="237"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="241"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="237"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="233"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="241"/>
<source>Verticals</source>
<translation>Püstjooned</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="236"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="95"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="236"/>
<source>A&amp;dd</source>
<translation>L&amp;isa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="98"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="98"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="237"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="105"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="237"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation>&amp;Kustuta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="123"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="120"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="238"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="120"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="238"/>
<source>&amp;Lock Guides</source>
<translation>&amp;Juhtjoonte lukustamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="239"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="324"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="239"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="254"/>
<source>Appl&amp;y to All Pages</source>
<translation>&amp;Rakenda kõigile lehekülgedele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="327"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="327"/>
<source>Alt+Y</source>
<translation>Alt+Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="230"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="141"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="230"/>
<source>&amp;Column/Row</source>
<translation>&amp;Veerg/rida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="242"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="153"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="242"/>
<source>&amp;Number:</source>
<translation>&amp;Arv:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="179"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="244"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="179"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="244"/>
<source>U&amp;se Gap:</source>
<translation>&amp;Vahe:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="182"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="182"/>
<source>Alt+S</source>
<translation>Alt+S</translation>
</message>
10743,187 → 10997,187
<translation type="obsolete">Sidumine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="285"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="248"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="251"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="251"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>Le&amp;heküljega</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="288"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="347"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="201"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="347"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="211"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="211"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="298"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="249"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="252"/>
<source>M&amp;argins</source>
<translation>V&amp;eeristega</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="221"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="250"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="253"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="221"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="253"/>
<source>S&amp;election</source>
<translation>&amp;Valikuga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="243"/>
<source>Nu&amp;mber:</source>
<translation>A&amp;rv:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="245"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="266"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="245"/>
<source>Use &amp;Gap:</source>
<translation>Va&amp;he:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="269"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="335"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="335"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="231"/>
<source>&amp;Misc</source>
<translation>&amp;Muud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="341"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="341"/>
<source>Delete all guides from the current page</source>
<translation>Kõigi juhtjoonte kustutamine aktiivselt lehelt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="255"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="255"/>
<source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
<translation>Kustuta aktii&amp;vse lehe juhtjooned</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="354"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="354"/>
<source>Delete all guides from the current document</source>
<translation>Kõigi juhtjoonte kustutamine aktiivsest dokumendist</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="256"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="256"/>
<source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
<translation>Kustuta kõi&amp;gi lehtede juhtjooned</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="16"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="228"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="16"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="228"/>
<source>Guide Manager</source>
<translation>Juhtjoonte haldur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="258"/>
<source>Add a new horizontal guide</source>
<translation>Uue rõhtsa juhtjoone lisamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="259"/>
<source>Delete the selected horizontal guide</source>
<translation>Valitud rõhtsa juhtjoone kustutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="260"/>
<source>Add a new vertical guide</source>
<translation>Uue püstise juhtjoone lisamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="261"/>
<source>Delete the selected vertical guide</source>
<translation>Valitud püstise juhtjoone kustutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="262"/>
<source>Lock the guides</source>
<translation>Juhtjoonte lukustamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="263"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="263"/>
<source>Apply to all pages</source>
<translation>Rakendamine kõigile lehekülgedele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="264"/>
<source>Number of horizontal guides to create</source>
<translation>Loodavate rõhtsate juhtjoonte arv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="265"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="265"/>
<source>Number of vertical guides to create</source>
<translation>Loodavate püstiste juhtjoonte arv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="266"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="266"/>
<source>Create rows with guides, with an additional gap between the rows</source>
<translation>Juhtjoontega ridade loomine, soovi korral ridade vahet määrates</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="267"/>
<source>Create columns with guides, with an additional gap between the columns</source>
<translation>Juhtjoontega veergude loomine, soovi korral veergude vahet määrates</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="268"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="268"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page</source>
<translation>Määratud arvu aktiivse leheküljega seotud rõhtsate juhtjoonte loomine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="269"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page&apos;s margins</source>
<translation>Määratud arvu aktiivse lehekülje veeristega seotud rõhtsate juhtjoonte loomine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="270"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items</source>
<translation>Määratud arvu aktiivse elemendivalikuga seotud rõhtsate juhtjoonte loomine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="271"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="271"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page</source>
<translation>Määratud arvu aktiivse leheküljega seotud püstiste juhtjoonte loomine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="272"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page&apos;s margins</source>
<translation>Määratud arvu aktiivse lehekülje veeristega seotud püstiste juhtjoonte loomine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="273"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items</source>
<translation>Määratud arvu aktiivse elemendivalikuga seotud püstiste juhtjoonte loomine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="274"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="274"/>
<source>Apply the shown guides to all pages in the document</source>
<translation>Näidatavate juhtjoonte rakendamine dokumendi kõigile lehtedele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="275"/>
<source>Delete all guides shown on the current page</source>
<translation>Kõigi aktiivsel lehel näidatavate juhtjoonte kustutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="276"/>
<source>Delete all guides from all pages</source>
<translation>Kõigi lehtede kõigi juhtjoonte kustutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="279"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="246"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="247"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="279"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="247"/>
<source>Refer to</source>
<translation>Sidumine</translation>
</message>
11106,8 → 11360,8
<translation type="obsolete">&amp;Uus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="76"/>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="339"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>K&amp;ustuta</translation>
</message>
11120,8 → 11374,8
<translation type="obsolete">&amp;Järjehoidjad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="46"/>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="333"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="46"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="333"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>&amp;Trüki...</translation>
</message>
11130,59 → 11384,59
<translation type="obsolete">&amp;Välju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="329"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="329"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Fail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="335"/>
<source>&amp;Find...</source>
<translation>Ot&amp;si...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="336"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="336"/>
<source>Find &amp;Next</source>
<translation>Otsi &amp;järgmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="337"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="337"/>
<source>Find &amp;Previous</source>
<translation>Otsi &amp;eelmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="330"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="330"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Redigeerimine</translation>
</message>