Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 18784 → Rev 18785

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.et.ts
4,22 → 4,22
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="343"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Import: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="346"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Faili analüüs:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2340"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2341"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupp%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3438"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3439"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Elementide genereerimine</translation>
</message>
66,37 → 66,37
<translation>&amp;Info</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Arendajate meeskond:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Kaasautorid:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Ametlik dokumentatsioon:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Muu dokumentatsioon:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Tango projekti ikoonid:</translation>
</message>
106,12 → 106,12
<translation>A&amp;utorid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="319"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Ametlikud tõlked ja tõlkijad:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="323"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Varasemad tõlkijad:</translation>
</message>
121,32 → 121,32
<translation>&amp;Tõlked</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
<source>Haiku Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Kodulehekülg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Dokumentatsioon internetis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Veateated ja soovid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Meililist</translation>
</message>
156,7 → 156,7
<translation>I&amp;nternet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="254"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>S&amp;ulge</translation>
</message>
178,37 → 178,37
<translation type="obsolete">See dialoog näitab Scribuse versiooni, ehitamise aega ja kompileeritud teekide toetust. Lühendis C-C-T-F tähendab C littlecms&apos;i, teine C CUPS-i, T TIFF-i ja F Fontconfig&apos;i tuge. Viimane täht näitab renderdajat: C=cairo või A=libart. Teegi toe puudumist näitab *. Samuti näeb siin Ghostscripti versiooni, mille Scribus leidis. Windowsi versioon ei kasuta Fontconfig&apos;i ega CUPS-i teeke.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="266"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Scribuse uuenduste kontrollimine. Masinast ei saadeta selleks välja mingeid andmeid.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation>Käivitusekraan:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="262"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation>See paneel näitab Scribuse versiooni, selle valmimise aega ja teekide toetust.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="263"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation>C-C-T-F tähendab: C=littlecms C=CUPS T=TIFF-i toetus F=Fontconfig&apos;i toetus.Viimane täht märgib renderdajat: C=cairo või Q=Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>Teegi toetuse puudumist tähistab *. Samuti on näha Scribuse tuvastatud Ghostscripti versioon.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="263"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>Windowsi versioon ei kasuta fontconfig&apos;i või CUPS-i teeke.</translation>
</message>
232,7 → 232,7
<translation type="obsolete">Loobu uuenduste kontrollist</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation>Arendajate veebipäevik</translation>
</message>
247,19 → 247,19
<translation>Litsentsifaili avamine nurjus. Palun kontrolli oma paigalduskataloogi või Scribuse veebilehte litsentsi kohta teabe hankimiseks.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation>Dokumentatsiooni tõlkijad:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation>Veebimeistrid:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="438"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="552"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="619"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="554"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="621"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation>Faili %1 avamine nurjus. Palun kontrolli oma paigalduskataloogi või Scribuse veebilehte %1 kohta teabe hankimiseks.</translation>
</message>
901,21 → 901,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Unweld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>Weld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>Edit weld item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>&amp;Frames...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
2204,6 → 2189,21
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Unweld Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>Weld Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>Edit Welded Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
3978,12 → 3978,16
<translation type="obsolete">Scribuse kasutajaliides puhtas PostScriptis loodud ribakoodi generaatorile</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation>Ri&amp;bakood...</translation>
<translation type="obsolete">Ri&amp;bakood...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="23"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation type="unfinished">Ribakoodi lisamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="44"/>
<source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
<translation>Scribuse kasutajaliides puhtas PostScriptis loodud ribakoodi generaatorile</translation>
</message>
4069,17 → 4073,17
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="111"/>
<source>Barcode</source>
<translation>Ribakood</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="343"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="393"/>
<source>Error opening file: %1</source>
<translation>Viga faili avamisel: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="377"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="427"/>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation>Ribakood pole täielik</translation>
</message>
4097,7 → 4101,7
<translation>12 või 13 arvu kriipsudega. ISBN-10 pärandvorming tunnistab 9 või 10 arvu kriipsudega, kuid see standard on tunnistatud alates 1. jaanuarist 2007 iganenuks. (Märkus: vana ISBN-10 teisendamiseks ISBN-13 vormingusse, lisa esimese 9 arvu ette prefiks 978-, nt. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. Viimane kontrollarv arvutatakse automaatselt.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="200"/>
<source>Select Type</source>
<translation>Vali tüüp</translation>
</message>
4117,7 → 4121,7
<translation type="obsolete">Ribakood</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="135"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Tüüp:</translation>
</message>
4127,7 → 4131,7
<translation>Koo&amp;d:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="141"/>
<source>Select one of the available barcode type here</source>
<translation>Vali mõni saadaolevatest ribakoodi tüüpidest</translation>
</message>
4286,6 → 4290,26
<source>&amp;Include Text in Barcode</source>
<translation>Tekst&amp;i kaasamine ribakoodi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="323"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Valikud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="329"/>
<source>&amp;Format:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="349"/>
<source>Error &amp;checking:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="362"/>
<source>Minimum error checking; raised opportunistically if size of symbol is not increased</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Biblio</name>
5567,8 → 5591,8
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2435"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2463"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2431"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2459"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation>X: %1
5575,17 → 5599,17
Y: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2448"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2444"/>
<source>X: %1</source>
<translation>X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2455"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2451"/>
<source>Y: %1</source>
<translation>Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2467"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation>Pikkus: %1
5592,7 → 5616,7
Nurk: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2473"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2469"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation>Laius: %1
5599,8 → 5623,8
Kõrgus: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2485"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2492"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2481"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2488"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation>Nurk: %1</translation>
</message>
5664,24 → 5688,24
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<source>Page %1 does not exist!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1548"/>
<source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1554"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1553"/>
<source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
5688,12 → 5712,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1813"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1820"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Kõik toetatud vormingud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1841"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1848"/>
<source>Open</source>
<translation>Avamine</translation>
</message>
6190,12 → 6214,12
<translation>Probleeme ei esinenud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="574"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="575"/>
<source>Page </source>
<translation>Lehekülg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="636"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="637"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Vabad objektid</translation>
</message>
6204,28 → 6228,28
<translation type="obsolete">Esines probleeme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Trükieelne kontroll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<source>Items</source>
<translation>Elemendid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<source>Problems</source>
<translation>Probleemid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="669"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation>Aktiivne profiil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="640"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="641"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>&amp;Ignoreeri vigu</translation>
</message>
6242,52 → 6266,57
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="566"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="567"/>
<source>Issues: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="672"/>
<source>Check again</source>
<translation>Kontrolli uuesti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="677"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Puuduvad glüüfid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>Text overflow</source>
<translation>Teksti ülejooksmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation>Objekt ei paikne leheküljel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<source>Missing Image</source>
<translation>Puuduv pilt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="689"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="683"/>
<source>Empty Text Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="691"/>
<source>Image dimension is smaller than its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="690"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="692"/>
<source>Object colorspace is not CMYK or spot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="691"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="693"/>
<source>Imported document contains non embedded fonts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="693"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="695"/>
<source>Applied master page has different page destination (left, middle, right side)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
6300,22 → 6329,22
<translation type="obsolete">Pildi lahutus on üle %1 DPI, praegu %2 x %3 DPI-d</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="684"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="686"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>Objekt on läbipaistev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="685"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="687"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>Objekt on PDF-i annotatsioon või väli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="686"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="688"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation>Objekt on põimitud PDF-fail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="687"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="689"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation>Pilt on GIF</translation>
</message>
6340,28 → 6369,27
<translation>Kiht &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="688"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="690"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation>Annotatsioon kasutab muud kui TrueType fonti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation>Trükieelne profiil, mille põhjal luuakse aruanne. Valikud saab määrata dokumendi või üldistes seadistustes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation>Leitud vigade eiramine ning ekspordi või trükkimise jätkamine. Enne jätkamist tuleks kindlasti vigade iseloom endale selgeks teha.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="676"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation>Dokumendi taasuurimine, et kontrollida tehtud parandusi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="694"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation>Tühi pildikast</translation>
</message>
6380,12 → 6408,12
<translation>Leheküljetoorikud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="666"/>
<source>Layer</source>
<translation>Kiht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="684"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>Pildi lahutus on alla %1 DPI,
6392,7 → 6420,7
praegu %2 x %3 DPI-d</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="683"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="685"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>Pildi lahutus on üle %1 DPI,
6421,12 → 6449,12
<context>
<name>CollectForOutput</name>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="73"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Kataloogi valik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="103"/>
<source>Cannot create directory:
%1</source>
<translation>Kataloogi loomine nurjus:
6433,12 → 6461,12
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="118"/>
<source>Collecting...</source>
<translation>Kogumine...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="137"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation>Faili ei õnnestunud koguda:
6449,7 → 6477,7
<translation type="obsolete">Hoiatus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="122"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation>Ei õnnestunud koguda kõigi faile väljundiks failile:
6820,12 → 6848,12
<translation>&amp;Värviratas...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
<source>Color setting helper</source>
<translation>Värviseadistuste abiline</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="67"/>
<source>Color selector with color theory included.</source>
<translation>Värvivalija, mis arvestab värviteooriat.</translation>
</message>
7786,7 → 7814,7
<context>
<name>CreateMode</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="839"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="838"/>
<source>3DAnnot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8249,18 → 8277,18
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="349"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="379"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>&amp;Faili tihendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="358"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>Fo&amp;ntide kaasamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="408"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="409"/>
<source>Encoding:</source>
<translation>Kodeering:</translation>
</message>
8275,32 → 8303,32
<translation type="obsolete">&amp;ICC profiilide kaasamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="325"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
<source>Show Preview</source>
<translation>Eelvaatluse näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="360"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation>Värv&amp;iprofiilide kaasamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="327"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation>Valitud faili eelvaatluse ja teabe näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="395"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="396"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation>Scribuse dokumendi tihendamine salvestamisel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="398"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation>Fontide kaasamine dokumendi failide kogumisel. Kontrolli kindlasti kõigi kogutavate fontide litsentse, sest sellest võib sõltuda õigus neid levitada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="399"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="400"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation>Värviprofiilide kaasamine dokunendi failide kogumisel</translation>
</message>
9934,26 → 9962,26
<context>
<name>FDialogPreview</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="255"/>
<source>Size:</source>
<translation>Suurus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="190"/>
<source>Resolution:</source>
<translation>Lahutus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="190"/>
<source>DPI</source>
<translation>DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="280"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="193"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="281"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Teadmata</translation>
</message>
9970,27 → 9998,27
<translation type="obsolete">Halltoonid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="196"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Värviruum:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="268"/>
<source>Title:</source>
<translation>Pealkiri:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="271"/>
<source>No Title</source>
<translation>Pealkiri puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="273"/>
<source>Author:</source>
<translation>Autor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="283"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Scribuse dokument</translation>
</message>
9999,7 → 10027,7
<translation type="obsolete">Duotone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="278"/>
<source>File Format:</source>
<translation>Failivorming:</translation>
</message>
10579,12 → 10607,12
<translation>&amp;Fontide eelvaatlus...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
<source>Font Preview dialog</source>
<translation>Fontide eelvaatluse dialoog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="68"/>
<source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
<translation>Saadaolevate fontide sortimine, otsimine ja sirvimine.</translation>
</message>
10900,8 → 10928,8
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="360"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="304"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="363"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
10914,7 → 10942,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="224"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="314"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
10957,7 → 10985,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="324"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="327"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="239"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="254"/>
<source>Appl&amp;y to All Pages</source>
10965,7 → 10993,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="327"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="330"/>
<source>Alt+Y</source>
<translation>Alt+Y</translation>
</message>
10998,7 → 11026,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="251"/>
<source>&amp;Page</source>
11006,14 → 11034,14
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="201"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="347"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="350"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="211"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="298"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="249"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="252"/>
<source>M&amp;argins</source>
11021,7 → 11049,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="221"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="253"/>
<source>S&amp;election</source>
11034,40 → 11062,40
<translation>A&amp;rv:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="266"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="245"/>
<source>Use &amp;Gap:</source>
<translation>Va&amp;he:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="272"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="335"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="338"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="231"/>
<source>&amp;Misc</source>
<translation>&amp;Muud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="341"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
<source>Delete all guides from the current page</source>
<translation>Kõigi juhtjoonte kustutamine aktiivselt lehelt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="347"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="255"/>
<source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
<translation>Kustuta aktii&amp;vse lehe juhtjooned</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="354"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
<source>Delete all guides from the current document</source>
<translation>Kõigi juhtjoonte kustutamine aktiivsest dokumendist</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="360"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="256"/>
<source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
<translation>Kustuta kõi&amp;gi lehtede juhtjooned</translation>
11175,7 → 11203,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="279"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="247"/>
<source>Refer to</source>
12171,6 → 12199,42
</message>
</context>
<context>
<name>ImportPagesPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="59"/>
<source>Import iWorks Pages...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="96"/>
<source>iWorks Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="97"/>
<source>iWorks Pages (*.pages *.PAGES)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports iWorks Pages Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="81"/>
<source>Imports most iWorks Pages files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="130"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Kõik toetatud vormingud</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportPctPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="53"/>
12337,6 → 12401,78
</message>
</context>
<context>
<name>ImportVivaPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="59"/>
<source>Import Viva...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="96"/>
<source>Viva Designer XML</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="97"/>
<source>Viva Designer XML (*.xml *.XML)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports Viva Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="81"/>
<source>Imports most Viva files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="130"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Kõik toetatud vormingud</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportVsdPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import Visio...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="90"/>
<source>MS Visio</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="91"/>
<source>MS Visio (*.vsd *.VSD *.vdx *.VDX *.vsdx *.VSDX)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports MS Visio Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most MS Visio files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="124"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Kõik toetatud vormingud</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportWpgPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="53"/>
12424,6 → 12560,54
</message>
</context>
<context>
<name>ImportXpsPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="59"/>
<source>Import Xps...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="99"/>
<source>Microsoft XPS</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="100"/>
<source>Microsoft XPS (*.xps *.XPS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="64"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="112"/>
<source>Open XML Paper</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="113"/>
<source>Open XML Paper (*.oxps *.OXPS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="83"/>
<source>Imports XPS and Open XML Paper Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="84"/>
<source>Imports most XPS and Open XML Paper files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="146"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Kõik toetatud vormingud</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Imposition</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="72"/>
12626,7 → 12810,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="287"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
15958,37 → 16142,37
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="982"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="987"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Sõlmed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="983"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="988"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="985"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="990"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>&amp;Absoluutsed koordinaadid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="988"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="993"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-asukoht:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="989"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="994"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-asukoht:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="990"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="995"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>&amp;Kontuurjoone redigeerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="991"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="996"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>Lä&amp;htesta kontuurjoon</translation>
</message>
15997,191 → 16181,191
<translation type="obsolete">Lõp&amp;eta redigeerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="998"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1003"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Sõlmede liigutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="999"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1004"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Kontrollpunktide liigutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1005"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Sõlmede lisamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1001"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Sõlmede kustutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1002"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1007"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Kontrollpunktide liigutamine ükshaaval</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1003"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1008"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Kontrollpunktide liigutamine sümmeetriliselt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1009"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Kontrollpunktide lähtestamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1010"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Konkreetse kontrollpunkti lähtestamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1011"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Hulknurga avamine või Bezier&apos; kõvera lõikamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1007"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1012"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Bezier&apos; kõvera sulgemine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1013"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Asukoha peegeldamine rõhtsuunas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1014"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Asukoha peegeldamine püstsuunas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1015"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Asukoha nihe rõhtsuunas paremale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1016"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Asukoha nihe rõhtsuunas vasakule</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1012"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1017"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Asukoha nihe püstsuunas üles</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1013"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1018"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Asukoha nihe püstsuunas alla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1019"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Asukoha pööramine vastupäeva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1015"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1020"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Asukoha pööramine päripäeva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1016"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1021"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Asukoha suuruse kärpimine määratud protsendi võrra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1017"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1022"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Asukoha suuruse suurendamine määratud protsendi võrra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1018"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1023"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Asukoha suuruse kärpimine määratud väärtuse võrra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1019"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1024"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Asukoha suuruse suurendamine määratud väärtuse võrra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1025"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Pööramisnurk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1026"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Suurendamise või vähendamise protsent</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1022"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1027"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Suurendamise või vähendamise väärtus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1023"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1028"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Kontuurjoone redigeerimise lubamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1024"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1029"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Kontuurjoone lähtestamine kasti esialgsele kujule</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1027"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1032"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
<translation>Sisselülitamisel kasutatakse leheküljega, vastasel juhul objektiga seotud koordinaate.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="992"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="997"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation>Kontuuri seadmine pildi lõikejoonele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1025"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1030"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Kontuurjoone lähtestamine pildi lõikejoonele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="241"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="986"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="991"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>Sidumine dokumendialaga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="987"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="992"/>
<source>to Page</source>
<translation>Sidumine leheküljega</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="994"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="999"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="995"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1000"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="993"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="998"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation>Kujundi seadmine pildi lõikejoonele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="996"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1001"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1026"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1031"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Kujundi seadmine pildi lõikejoonele</translation>
</message>
17105,37 → 17289,37
<translation>Qt paigalduses puuduvad nii &quot;UTF-16&quot; kui ka &quot;ISO-10646-UCS-2&quot; tekstikoodekid, PDF-i eksporti ei ole võimalik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2883"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2879"/>
<source>Page:</source>
<translation>Lehekülg:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2893"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2889"/>
<source>Date:</source>
<translation>Kuupäev:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11085"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11218"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Pildi laadimine nurjus: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11090"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11223"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Pildi kirjutamine nurjus: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11095"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11228"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Pildimaski laadimine nurjus: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11100"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11233"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Pildi töötlemiseks jääb mälu napiks</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11080"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11213"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation>Kirjutamisel tekkis viga, palun kontrolli kettaruumi saadavust</translation>
</message>
17538,68 → 17722,68
<context>
<name>PageItem</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="536"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="545"/>
<source>Image</source>
<translation>Pilt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="540"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="549"/>
<source>Text</source>
<translation>Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="544"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="553"/>
<source>Line</source>
<translation>Joon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="548"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="557"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Hulknurk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="552"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="561"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Murdjoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="556"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="565"/>
<source>PathText</source>
<translation>Vektorjoone tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="560"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="569"/>
<source>Symbol</source>
<translation>Sümbol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="564"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="573"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished">Rühmitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="568"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="577"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="572"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="581"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="576"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="585"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="580"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="589"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7189"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7190"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7256"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7257"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Koopia -</translation>
</message>
18326,32 → 18510,32
<translation type="unfinished">Kas tõesti kustutada see leheküljetoorik?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="397"/>
<source>Arrange Pages</source>
<translation type="unfinished">Lehekülgede korraldamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="398"/>
<source>Available Master Pages:</source>
<translation type="unfinished">Saadaolevad leheküljetoorikud:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="399"/>
<source>Document Pages:</source>
<translation type="unfinished">Dokumendi leheküljed:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="396"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="401"/>
<source>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</source>
<translation type="unfinished">Dokumendi leheküljetoorikute nimekiri. Leheküljetoorikute nimesid võib lohistada allolevasse leheküljevaatesse, et neid rakendada, või tühjale ruumile lehekülgede vahel, et luua uued leheküljed.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="402"/>
<source>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</source>
<translation type="unfinished">Dokumendi paigutuses näidatavate dokumendi tavaliste lehekülgede loend. Lehekülgi võib lohistada nende ümberkorraldamiseks või kustutamiseks.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="403"/>
<source>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</source>
<translation type="unfinished">Kusutamiseks lohista leheküljed või leheküljetoorikud prügikasti</translation>
</message>
18513,6 → 18697,24
</message>
</context>
<context>
<name>PagesPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="212"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Import: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="215"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Faili analüüs:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="399"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Elementide genereerimine</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PaintManagerBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="14"/>
20963,13 → 21165,13
<translation>Plugin: %1 laadimine nurjus: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="355"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="352"/>
<source>Plugin: %1 initialized ok </source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Plugin: %1 initsialiseerimine korras </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="354"/>
<source>Plugin: %1 failed post initialization</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Plugin: %1 nurjus initsialiseerimise järel</translation>
27380,42 → 27582,47
<translation type="obsolete">Nimi &quot;%1&quot; ei ole unikaalne.&lt;br/&gt;Palun vali mõni muu nimi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="886"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="912"/>
<source>Properties</source>
<translation>Omadused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="888"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="914"/>
<source>X, Y, &amp;Z</source>
<translation>X, Y, &amp;Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="889"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="915"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="890"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="916"/>
<source>&amp;Image</source>
<translation>P&amp;ilt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="891"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="917"/>
<source>Drop Shadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="918"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation>&amp;Kujund</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="892"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="919"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation>&amp;Joon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="893"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="920"/>
<source>&amp;Colors</source>
<translation>&amp;Värvid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="896"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="923"/>
<source>T&amp;able</source>
<translation type="unfinished">T&amp;abel</translation>
</message>
27582,7 → 27789,7
<translation type="obsolete">Küllastus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="895"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="922"/>
<source>&amp;Transparency</source>
<translation>Lä&amp;bipaistvus</translation>
</message>
28075,7 → 28282,7
<translation type="obsolete">Läbipaistvuse seadistused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="894"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="921"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Rühmitamine</translation>
</message>
28367,67 → 28574,67
<context>
<name>PropertiesPalette_Group</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="617"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="627"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="618"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="628"/>
<source>Shape</source>
<translation type="unfinished">Kujund</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="620"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="630"/>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation type="unfinished">Teksti&amp;voog ümber kasti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="621"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="631"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished">Keelatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="622"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="632"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished">Ku&amp;jund</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="623"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="633"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation type="unfinished">Üm&amp;britsev ristkülik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="624"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="634"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation type="unfinished">Kont&amp;uurjoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="625"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="635"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation type="unfinished">Pildi lõikejoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="627"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="637"/>
<source>Disable text flow from lower frames around object</source>
<translation type="unfinished">Alumiste kastide teksti kulgemine ümber objekti keelatakse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="628"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="638"/>
<source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished">Kasti kujundi kasutamine objekti all asuvate tekstikastide tekstivoo jaoks.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="629"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="639"/>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="unfinished">Kasti kujundi asemel kasutatakse alati nelinurkset ümbritsevat kasti objekti all asuvate tekstiraamide tekstivoo jaoks. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="630"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="640"/>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished">Valimise korral saab kontuurjoont muuta ülaloleval paletil asuva kujundi muutmise tööriistaga. Kujundi paletil muutmise korral muutub see omaette jooneks, mis tugineb algselt objektist allpool asuvate tekstikastide tekstivoo arvestamisel kasti kujundile.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="631"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="641"/>
<source>Use the clipping path of the image</source>
<translation type="unfinished">Pildi lõikejoone kasutamine</translation>
</message>
28440,76 → 28647,72
<translation type="unfinished">Vorm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="26"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="35"/>
<source>Shape</source>
<translation type="unfinished">Kujund</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="74"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished">...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="81"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="75"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="93"/>
<source>Text Flow Around Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="96"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="123"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished">Keelatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="158"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="183"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="208"/>
<source>textFlowBtnGroup</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="148"/>
<source>Use &amp;Frame Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="146"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="173"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation type="unfinished">Üm&amp;britsev ristkülik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="171"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="198"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation type="unfinished">Kont&amp;uurjoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="196"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="223"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation type="unfinished">Pildi lõikejoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="218"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="245"/>
<source>Fill Rule</source>
<translation type="unfinished">Täitmise reegel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="288"/>
<source>Even-Odd</source>
<translation type="unfinished">Paaris-paaritu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="265"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="301"/>
<source>Non Zero</source>
<translation type="unfinished">Mittenull</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="324"/>
<source>Group clips Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="331"/>
<source>Transparency</source>
<translation type="unfinished">Läbipaistvus</translation>
</message>
29116,6 → 29319,193
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_Shadow</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="300"/>
<source>Object has a drop shadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="301"/>
<source>X-Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="302"/>
<source>Y-Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="303"/>
<source>Blur:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="304"/>
<source>Color:</source>
<translation type="unfinished">Värv:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="305"/>
<source>Shade:</source>
<translation type="unfinished">Varjund:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="306"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">Läbipaistmatus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="307"/>
<source>Blendmode:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="309"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_ShadowBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished">Vorm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="20"/>
<source>Object has a drop shadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="29"/>
<source>X-Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="42"/>
<source>Y-Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="55"/>
<source>Color:</source>
<translation type="unfinished">Värv:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="68"/>
<source>Shade:</source>
<translation type="unfinished">Varjund:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="78"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">Läbipaistmatus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="88"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="218"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="101"/>
<source>Blendmode:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="112"/>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished">Normaalne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="117"/>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished">Tumendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="122"/>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished">Helendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="127"/>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished">Korrutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="132"/>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished">Ekraan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="137"/>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished">Ülekatmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="142"/>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished">Külm valgus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="147"/>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished">Soe valgus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="152"/>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished">Lahutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="157"/>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished">Väljajätmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="162"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished">Värvi helestamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="167"/>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished">Värvi tumestamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="172"/>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished">Toon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="177"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="182"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="187"/>
<source>Luminosity</source>
<translation type="unfinished">Valgsus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="195"/>
<source>Blur:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="205"/>
<source> px</source>
<translation type="unfinished"> px</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_Shape</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shape.cpp" line="547"/>
29288,22 → 29678,22
<context>
<name>PropertiesPalette_Table</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="568"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="587"/>
<source>Cell style of currently selected cell</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="569"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="588"/>
<source>Table style of currently selected table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="570"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="589"/>
<source>Remove Direct Cell Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="571"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="590"/>
<source>Remove Direct Table Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
29522,7 → 29912,7
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="365"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="442"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="510"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1290"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation type="unfinished">&amp;X-asukoht:</translation>
</message>
29539,7 → 29929,7
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="367"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="444"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="512"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1291"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Y-asukoht:</translation>
</message>
29549,7 → 29939,7
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="368"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="513"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1299"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1293"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kõrgus:</translation>
</message>
29580,127 → 29970,127
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="443"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="511"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1292"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Laius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1229"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1223"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished">Nimi &quot;%1&quot; ei ole unikaalne.&lt;br/&gt;Palun vali mõni muu nimi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1292"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1286"/>
<source>Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1294"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1288"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Nimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1295"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1289"/>
<source>Geometry</source>
<translation type="unfinished">Geomeetria</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1300"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1294"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="unfinished">Pöö&amp;ramine:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1301"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1295"/>
<source>Basepoint:</source>
<translation type="unfinished">Baaspunkt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1296"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">Tase</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1298"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1307"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation type="unfinished">Valitud objekti nimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1308"/>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation type="unfinished">Aktiivse baaspunkti asukoht rõhtteljel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1315"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1309"/>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation type="unfinished">Aktiivse baaspunkti asukoht püstteljel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1316"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1310"/>
<source>Width</source>
<translation type="unfinished">Laius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1317"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1311"/>
<source>Height</source>
<translation type="unfinished">Kõrgus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1312"/>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation type="unfinished">Objekti pööramine aktiivse baaspunkti suhtes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1319"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1313"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation type="unfinished">Punkt, millest arvestatakse mõõte või pööramisnurka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1320"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1314"/>
<source>Group the selected objects</source>
<translation type="unfinished">Valitud objektide rühmitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1321"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1315"/>
<source>Ungroup the selected group</source>
<translation type="unfinished">Valitud grupi lõhkumine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1322"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1316"/>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation type="unfinished">Peegelda rõhtsalt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1323"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1317"/>
<source>Flip Vertical</source>
<translation type="unfinished">Peegelda püstiselt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1318"/>
<source>Move one level up</source>
<translation type="unfinished">Liiguta üks tase ettepoole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1319"/>
<source>Move one level down</source>
<translation type="unfinished">Liiguta üks tase tahapoole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1326"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1320"/>
<source>Move to front</source>
<translation type="unfinished">Liiguta kõige ette</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1327"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1321"/>
<source>Move to back</source>
<translation type="unfinished">Liiguta kõige taha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1328"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1322"/>
<source>Indicates the level the object is on, 1 means the object is at the bottom</source>
<translation type="unfinished">Tähistab taset, millel objekt asub. 0 tähendab, et objekt asub kõige all {1 ?}</translation>
</message>
29709,22 → 30099,22
<translation type="obsolete">Tähistab taset, millel objekt asub. 0 tähendab, et objekt asub kõige all</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1329"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1323"/>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation type="unfinished">Lukusta objekt või eemalda lukustus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1330"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1324"/>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation type="unfinished">Lukusta objekti suurus või eemalda lukustus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1331"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1325"/>
<source>Enable or disable exporting of the object</source>
<translation type="unfinished">Objekti eksportimise lubamine või keelamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1333"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1327"/>
<source>Keep the aspect ratio</source>
<translation type="unfinished">Säilitatakse proportsioon</translation>
</message>
30649,12 → 31039,12
<context>
<name>PubPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1640"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Import: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1643"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Faili analüüs:</translation>
</message>
31412,7 → 31802,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3192"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2152"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="5711"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="5721"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Koopia nr. %1 - </translation>
</message>
31446,22 → 31836,22
<translation>Kõik failid (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="89"/>
<source>Afrikaans</source>
<translation>Afrikaani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="152"/>
<source>Albanian</source>
<translation>Albaania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="118"/>
<source>Basque</source>
<translation>Baski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="85"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="93"/>
<source>Bulgarian</source>
<translation>Bulgaaria</translation>
</message>
31470,40 → 31860,40
<translation type="obsolete">Brasiilia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="97"/>
<source>Catalan</source>
<translation>Katalaani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="159"/>
<source>Chinese</source>
<translation>Hiina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="125"/>
<source>Croatian</source>
<translation>Horvaadi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="98"/>
<source>Czech</source>
<translation>Tšehhi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="100"/>
<source>Danish</source>
<translation>Taani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="141"/>
<source>Dutch</source>
<translation>Hollandi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="374"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="319"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="367"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="382"/>
<source>English</source>
<translation>Inglise</translation>
</message>
31512,117 → 31902,117
<translation type="obsolete">Inglise (Briti)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="105"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="113"/>
<source>Esperanto</source>
<translation>Esperanto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="101"/>
<source>German</source>
<translation>Saksa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="94"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="102"/>
<source>German (Trad.)</source>
<translation>Saksa (tradits.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="119"/>
<source>Finnish</source>
<translation>Soome</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="120"/>
<source>French</source>
<translation>Prantsuse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="122"/>
<source>Galician</source>
<translation>Galeegi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="106"/>
<source>Greek</source>
<translation>Kreeka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="90"/>
<source>Aragonese</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="92"/>
<source>Belarusian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="108"/>
<source>English (Australia)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="109"/>
<source>English (Canada)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="107"/>
<source>English (UK)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="110"/>
<source>English (New Zealand)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="112"/>
<source>English (South Africa)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="107"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="115"/>
<source>Spanish (Argentina)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="126"/>
<source>Hungarian</source>
<translation>Ungari</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="128"/>
<source>Indonesian</source>
<translation>Indoneesia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="130"/>
<source>Italian</source>
<translation>Itaalia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="131"/>
<source>Japanese</source>
<translation>Jaapani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="133"/>
<source>Korean</source>
<translation>Korea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="134"/>
<source>Kurdish</source>
<translation>Kurdi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="138"/>
<source>Lithuanian</source>
<translation>Leedu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="136"/>
<source>Luxembourgish</source>
<translation>Letseburgi</translation>
</message>
31631,117 → 32021,117
<translation type="obsolete">Norra (Bokmaal)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="142"/>
<source>Norwegian (Nnyorsk)</source>
<translation>Norra (Nynorsk)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="143"/>
<source>Norwegian</source>
<translation>Norra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="144"/>
<source>Polish</source>
<translation>Poola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="145"/>
<source>Portuguese</source>
<translation>Portugali</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="146"/>
<source>Portuguese (BR)</source>
<translation>Portugali (BR)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="148"/>
<source>Russian</source>
<translation>Vene</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="154"/>
<source>Swedish</source>
<translation>Rootsi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="114"/>
<source>Spanish</source>
<translation>Hispaania</translation>
</message>
<message utf8="true">
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="140"/>
<source>Norwegian (Bokmål)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="116"/>
<source>Spanish (Latin)</source>
<translation>Hispaania (Lad-Am)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="95"/>
<source>Bengali (Bangladesh)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="103"/>
<source>German (Austria)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="103"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="111"/>
<source>English (US)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="121"/>
<source>Scottish Gaelic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="123"/>
<source>Gujarati</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="139"/>
<source>Nepali</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="150"/>
<source>Slovak</source>
<translation>Slovaki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="151"/>
<source>Slovenian</source>
<translation>Sloveeni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="153"/>
<source>Serbian</source>
<translation>Serbia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="155"/>
<source>Thai</source>
<translation>Tai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="156"/>
<source>Turkish</source>
<translation>Türgi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="149"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="157"/>
<source>Ukranian</source>
<translation>Ukraina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="99"/>
<source>Welsh</source>
<translation>Uelsi</translation>
</message>
31945,8 → 32335,8
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="366"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="403"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="508"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="545"/>
<source>Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3)</source>
<translation>Fondis %1 on vigane glüüf %2 (kood %3)</translation>
</message>
31961,62 → 32351,62
<translation>Fondi %1 lugemine nurjus, ei põimita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="331"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="473"/>
<source>Creating Font Cache</source>
<translation>Fondipuhvri loomine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="340"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="482"/>
<source>Font %1 is broken, discarding it</source>
<translation>Font %1 on vigane, jäetakse kõrvale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="347"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="489"/>
<source>Failed to load font %1 - font type unknown</source>
<translation>Fondi %1 laadimine nurjus - fondi tüüp on tundmatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="499"/>
<source>New Font found, checking...</source>
<translation>Leiti uus font, kontrollitakse...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="536"/>
<source>Modified Font found, checking...</source>
<translation>Leiti muudetud font, kontrollitakse...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="551"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="693"/>
<source>Font %1 loaded from %2(%3)</source>
<translation>Font %1 laaditud failist %2(%3)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="567"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="709"/>
<source>Font %1(%2) is duplicate of %3</source>
<translation>Font %1(%2) on %3 kloon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="680"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="822"/>
<source>Loading font %1 (found using fontconfig)</source>
<translation>Fondi %1 laadimine (leiti fontconfig&apos;i abil)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="685"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="827"/>
<source>Failed to load a font - freetype2 couldn&apos;t find the font file</source>
<translation>Fondi laadimine nurjus - freetype2 ei leidnud fondifaili</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="781"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="923"/>
<source>Reading Font Cache</source>
<translation>Fondipuhvri lugemine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="828"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="970"/>
<source>Writing updated Font Cache</source>
<translation>Uuendatud fondipuhvri kirjutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="845"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="987"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>Fontide otsimine</translation>
</message>
32050,7 → 32440,7
<translation>memcpy suhtaadress: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="716"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="729"/>
<source>Scribus Development Version</source>
<translation>Scribuse arendusversioon</translation>
</message>
32059,7 → 32449,7
<translation type="obsolete">Kasutad Scribus 1.3.x arendusversiooni. Redigeeritav dokument on loodud Scribuse versiooniga 1.2.3 või vanemaga. Salvestamisel ei saa seda enam Scribus 1.2.3 või vanemas kasutada, kui sa ei vali just Fail-&gt;Salvesta kui. Kas soovid kindlasti jätkata?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="717"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="730"/>
<source>You are running a development version of Scribus 1.5.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under 1.5.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and further edit the newly named file and the original will be untouched. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation type="unfinished">Sul töötab Scribus 1.3.x arendusversioon. Dokument, millega töötad, on loodud Scribus 1.2.x abil. Faili salvestamine versioonis 1.3.x muudab võimatuks selle edasise redigeerimise Scribus 1.2.x versioonides. Kui soovid säilitada võimaluse redigeerida faili versioonis 1.2.x, salvesta fail teise nimega ning redigeeri edaspidi uue nimega faili, mis jätab originaali puutumata. Kas oled kindel, et soovid jätkata? {1.5.?} {1.2.?} {1.5.?} {1.2.?} {1.2.?}</translation>
</message>
32068,32 → 32458,33
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Üritad importida rohkem lehekülgi, kui neid leidub aktiivses dokumendis alates aktiivsest leheküljest.&lt;/p&gt;Vali üks järgmistest võimalustest:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Loo&lt;/b&gt; puuduvad leheküljed&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Impordi&lt;/b&gt; leheküljed viimase leheküljeni&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Loobu&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4002"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3893"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4006"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3897"/>
<source>C&amp;reate</source>
<translation>&amp;Loo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4007"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3898"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Impordi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4770"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4662"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation>Dokumenti tehtud muudatused pole salvestatud, nüüd aga soovisid need tühistada. Kas soovid jätkata?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="229"/>
<source>Initializing...</source>
<translation>Initsialiseerimine...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="134"/>
<source>Save as</source>
<translation>Salvestamine</translation>
</message>
32208,17 → 32599,17
<translation>lk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="36"/>
<source>Barcode Generator</source>
<translation>Ribakoodi generaator</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="57"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="58"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation>Värviratas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="58"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="59"/>
<source>Font Preview</source>
<translation>Fontide eelvaatlus</translation>
</message>
32234,13 → 32625,13
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1940"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2307"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1945"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2199"/>
<source>Document Template: </source>
<translation>Dokumendimall: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="169"/>
<source>Newsletters</source>
32247,7 → 32638,7
<translation>Ajalehed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="166"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="200"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="155"/>
<source>Brochures</source>
32254,7 → 32645,7
<translation>Brošüürid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="201"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="159"/>
<source>Catalogs</source>
32261,7 → 32652,7
<translation>Almanahhid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="202"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="161"/>
<source>Flyers</source>
32268,13 → 32659,13
<translation>Lendlehed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="162"/>
<source>Grids</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="186"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="175"/>
<source>Signs</source>
32281,7 → 32672,7
<translation>Sildid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="158"/>
<source>Cards</source>
32288,7 → 32679,7
<translation>Kaardid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="165"/>
<source>Letterheads</source>
32295,7 → 32686,7
<translation>Kirjablanketid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="160"/>
<source>Envelopes</source>
32302,7 → 32693,7
<translation>Ümbrikud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="156"/>
<source>Business Cards</source>
32309,7 → 32700,7
<translation>Visiitkaardid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="157"/>
<source>Calendars</source>
32316,7 → 32707,7
<translation>Kalendrid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="164"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="153"/>
<source>Advertisements</source>
32323,7 → 32714,7
<translation>Reklaamid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="164"/>
<source>Labels</source>
32330,7 → 32721,7
<translation>Etiketid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="179"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="168"/>
<source>Menus</source>
32337,7 → 32728,7
<translation>Menüüd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="224"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="174"/>
<source>Programs</source>
32344,7 → 32735,7
<translation>Programmid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="171"/>
<source>PDF Forms</source>
32351,7 → 32742,7
<translation>PDF-vormid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="222"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="183"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="172"/>
<source>PDF Presentations</source>
32358,7 → 32749,7
<translation>PDF-esitlused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="216"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="166"/>
<source>Magazines</source>
32365,7 → 32756,7
<translation>Ajakirjad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="223"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="216"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="173"/>
<source>Posters</source>
32372,7 → 32763,7
<translation>Postrid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="165"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="154"/>
<source>Announcements</source>
32379,7 → 32770,7
<translation>Kuulutused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="176"/>
<source>Text Documents</source>
32386,7 → 32777,7
<translation>Tekstidokumendid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="163"/>
<source>Folds</source>
32393,7 → 32784,7
<translation>Voldikud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="167"/>
<source>Media Cases</source>
32400,7 → 32791,7
<translation>Ümbrised</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="261"/>
32459,6 → 32850,7
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="161"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="152"/>
32466,10 → 32858,13
<location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="162"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="146"/>
<source>Open</source>
<translation>Avamine</translation>
</message>
33141,42 → 33536,42
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="581"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="558"/>
<source>&amp;Execute Script...</source>
<translation>Kä&amp;ivita skript...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="582"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="559"/>
<source>Show &amp;Console</source>
<translation>&amp;Näita konsooli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="583"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="560"/>
<source>&amp;About Script...</source>
<translation>Sk&amp;ripti info...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="585"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="562"/>
<source>&amp;Script</source>
<translation>&amp;Skript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="586"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="563"/>
<source>&amp;Scribus Scripts</source>
<translation>&amp;Scribuse skriptid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="587"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="564"/>
<source>&amp;Recent Scripts</source>
<translation>&amp;Viimati kasutatud skriptid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="554"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="531"/>
<source>About Script</source>
<translation>Skripti info</translation>
</message>
33261,18 → 33656,18
<translation>Standardseadistus: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="87"/>
<source>Short Words</source>
<translation>Lühendid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="132"/>
<source>Short Words processing. Wait please...</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Lühendite töötlemine. Palun oota...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="151"/>
<source>Short Words processing. Done.</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Lühendite töötlemine. Tehtud.</translation>
33409,7 → 33804,7
<translation>Tekstifailid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="91"/>
<source>Arabic</source>
<translation>Araabia</translation>
</message>
33497,12 → 33892,12
<translation type="obsolete">nimetu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="105"/>
<source>Dzongkha</source>
<translation>Dzongkha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="117"/>
<source>Estonian</source>
<translation>Eesti</translation>
</message>
33512,13 → 33907,13
<translation>Font %1 on vigane (Face puudub), jäetakse kõrvale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="135"/>
<source>Latin</source>
<translation>Latin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="129"/>
<source>Icelandic</source>
<translation>Islandi</translation>
</message>
33527,7 → 33922,7
<translation type="obsolete">Norra (Bokmål)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="147"/>
<source>Romanian</source>
<translation>Rumeenia</translation>
</message>
33642,6 → 34037,31
<translation>E</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="328"/>
<source>Compact Disc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="334"/>
<source>Letter Half</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="340"/>
<source>US Letter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="346"/>
<source>US Legal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="352"/>
<source>11x17</source>
<translation type="unfinished">2A17 {11x?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scimgdataloader_tiff.cpp" line="966"/>
<source>%1 may be corrupted : missing resolution tags</source>
<translation>%1 võib olla vigane: lahutussildid puuduvad</translation>
33705,7 → 34125,7
<translation>+alusjoon %1 </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="88"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="96"/>
<source>Breton</source>
<translation>Bretooni</translation>
</message>
33735,12 → 34155,12
<translation type="obsolete">Inglise (Austraalia)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="96"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="104"/>
<source>German (Swiss)</source>
<translation>Saksa (Šveits)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="124"/>
<source>Hebrew</source>
<translation>Heebrea</translation>
</message>
33754,7 → 34174,7
<translation>Fondi %1 meetrika failis %2 on vigane, meetrikat eiratakse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="152"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="160"/>
<source>Chinese (Trad.)</source>
<translation>Hiina (tradits.)</translation>
</message>
33797,17 → 34217,17
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="132"/>
<source>Khmer</source>
<translation>Khmeeri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="137"/>
<source>Lao</source>
<translation>Lao</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="158"/>
<source>Vietnamese</source>
<translation>Vietnami</translation>
</message>
33854,6 → 34274,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="185"/>
<source>Do you really want to overwrite the file:
%1 ?</source>
<translation>Kas tõesti kirjutada fail üle:
34148,12 → 34569,12
<translation>Teksti vahemaid saab määrata ainult tekstikastis.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="94"/>
<source>Bengali</source>
<translation>Bengali</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="149"/>
<source>Sanskrit</source>
<translation>Sanskriti</translation>
</message>
34676,7 → 35097,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="60"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="61"/>
<source>Hunspell Plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
34686,10 → 35107,60
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18488"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18573"/>
<source>Unacceptable settings for note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="72"/>
<source>Pages Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="72"/>
<source>Viva Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="66"/>
<source>MS Visio Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="75"/>
<source>Xps Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="106"/>
<source>XPS Export</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="134"/>
<source>Microsoft XPS (*.xps *.XPS);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="139"/>
<source>Output Settings:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="142"/>
<source>Low Resolution</source>
<translation type="unfinished">Madala kvaliteediga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="143"/>
<source>Medium Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="144"/>
<source>High Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
35673,17 → 36144,17
<translation type="unfinished">Täidise varjund</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="57"/>
<source>A default style cannot be assigned a parent style</source>
<translation type="unfinished">Vaikestiili ei saa omistada eellasstiilile</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="109"/>
<source>Shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="136"/>
<source>Fill Color</source>
<translation type="unfinished">Täidise värv</translation>
</message>
35691,39 → 36162,39
<context>
<name>SMCharacterStyle</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1823"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2208"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1827"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2212"/>
<source>Properties</source>
<translation>Omadused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1833"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1837"/>
<source>Character Styles</source>
<translation>Märgistiilid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1838"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1842"/>
<source>Character Style</source>
<translation>Märgistiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1980"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1984"/>
<source>New Style</source>
<translation>Uus stiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2002"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2006"/>
<source>Clone of %1</source>
<translation>%1 kloon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2026"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2030"/>
<source>%1 (%2)</source>
<comment>This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2)</comment>
<translation>%1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2700"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2706"/>
<source>Setting that style as parent would create an infinite loop.</source>
<translation>Selle stiili määramine eellaseks tekitab lõputu silmuse.</translation>
</message>
35912,26 → 36383,26
<context>
<name>SMPStyleWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="37"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="284"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="559"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="286"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="561"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation>Fikseeritud reavahe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="560"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="562"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation>Automaatne reavahe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="286"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="561"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="563"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation>Joondamine alusjoontele</translation>
</message>
35945,13 → 36416,13
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="159"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="161"/>
<source>Distances and Alignment</source>
<translation>Vahed ja joondus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="615"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="162"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="164"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation>Süvisinitsiaalid</translation>
</message>
35962,7 → 36433,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="938"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="131"/>
<source>Ensure that first lines of a paragraph won&apos;t end up separated from the rest (known as widow/orphan control)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35979,13 → 36450,13
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="239"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="161"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="163"/>
<source>Paragraph Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="247"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="178"/>
<source>Character Style for Effect:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35996,31 → 36467,31
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="330"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="180"/>
<source>Use Parent`s Values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="345"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="165"/>
<source>Bullets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="166"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="168"/>
<source>Bullet Char/String</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="404"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="169"/>
<source>Char Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="438"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="164"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="166"/>
<source>Numeration</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
36031,7 → 36502,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="469"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="171"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">Tase</translation>
</message>
36047,19 → 36518,19
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="526"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="174"/>
<source>Start with</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="543"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="172"/>
<source>Prefix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="553"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="173"/>
<source>Suffix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
36070,13 → 36541,13
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="590"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="175"/>
<source>Restart after other format</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="597"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="176"/>
<source>Restart after higher level</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
36097,18 → 36568,18
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="991"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="190"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation>Tabeldusmärgid ja taandus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="21"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="191"/>
<source>Properties</source>
<translation>Omadused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="190"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="192"/>
<source>Character Style</source>
<translation>Märgistiil</translation>
</message>
36119,7 → 36590,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="179"/>
<source>Distance from Text:</source>
<translation>Kaugus tekstist:</translation>
</message>
36132,37 → 36603,37
<translation type="obsolete">Eellase märgistiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="117"/>
<source>Alignment</source>
<translation>Joondus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="100"/>
<source>Parent Style</source>
<translation>Eellasstiil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="101"/>
<source>Line Spacing Mode</source>
<translation>Reavahe režiim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="102"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Reavahe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="103"/>
<source>Space Above</source>
<translation>Vahe ülal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="104"/>
<source>Space Below</source>
<translation>Vahe all</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="112"/>
<source>Drop Cap Lines</source>
<translation>Süvisinitsiaalide jooned</translation>
</message>
36171,126 → 36642,126
<translation type="obsolete">Süvisinitsiaalide nihe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="113"/>
<source>Enhanced Char Table for inserting customs chars as bullets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="114"/>
<source>Paragraph Effects Chars Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="115"/>
<source>Hang Paragraph Effect before paragraph indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="116"/>
<source>Choose chracter style or leave blank for use default paragraph style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="118"/>
<source>First Line Indent</source>
<translation>Esimese rea nihe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="119"/>
<source>Left Indent</source>
<translation>Vasak taane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="120"/>
<source>Right Indent</source>
<translation>Parem taane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="132"/>
<source>Ensure that last lines of a paragraph won&apos;t end up separated from the rest (known as widow/orphan control)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="135"/>
<source>If checked, ensures that the paragraph won&apos;t be split across multiple pages or columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="136"/>
<source>If checked, automatically moves the paragraph to the next column or page if the next paragraph isn&apos;t on the same page or column</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="165"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="167"/>
<source>Lines:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="170"/>
<source>Numbering Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="201"/>
<source>None</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="200"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="202"/>
<source>Both Sides</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Mõlemal küljel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="201"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="203"/>
<source>Left Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Ainult vasakul</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="202"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="204"/>
<source>Right Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Ainult paremal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="257"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="259"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="260"/>
<source>Section</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="261"/>
<source>Story</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="262"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Lehekülg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="263"/>
<source>Frame</source>
<translation type="unfinished">Kast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="493"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="496"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="1150"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="495"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="498"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="1152"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Stiil puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="32"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="158"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="498"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="930"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="160"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="500"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="932"/>
<source>Based On:</source>
<translation>Alus:</translation>
</message>
36320,7 → 36791,7
<translation>Puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="124"/>
<source>Maximum white space compression allowed.
Expressed as a percentage of the current white space value.</source>
<translation>Tühiruumi maksimaalne lubatud kokkurusumine.
36327,62 → 36798,62
Väljendatakse protsendina kehtivast tühiruumi väärtusest.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="126"/>
<source>Maximum compression of glyphs</source>
<translation>Glüüfide maksimaalne kokkusurumine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="128"/>
<source>Maximum extension of glyphs</source>
<translation>Glüüfide maksimaalne laiendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="696"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="200"/>
<source>Optical Margins</source>
<translation>Optilised veerised</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="502"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="504"/>
<source>A default style cannot be assigned a parent style</source>
<translation>Vaikestiili ei saa omistada eellasstiilile</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="193"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="195"/>
<source>Min. Space Width:</source>
<translation>Tühiruumi min laius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="714"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="207"/>
<source>Use Parent Value</source>
<translation>Eellase väärtused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="707"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="206"/>
<source>Reset to Default</source>
<translation>Vaikeväärtused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="772"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="194"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation>Muud seadistused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="196"/>
<source>Glyph Extension</source>
<translation>Glüüfi laiendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="197"/>
<source>Min:</source>
<comment>Glyph Extension</comment>
<translation>Min:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="198"/>
<source>Max:</source>
<comment>Glyph Extension</comment>
<translation>Maks:</translation>
36432,7 → 36903,7
<translation>%1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1773"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1776"/>
<source>Setting that style as parent would create an infinite loop.</source>
<translation>Selle stiili määramine eellaseks tekitab lõputu silmuse.</translation>
</message>
36641,22 → 37112,22
<translation type="unfinished">Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="57"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="55"/>
<source>A default style cannot be assigned a parent style</source>
<translation type="unfinished">Vaikestiili ei saa omistada eellasstiilile</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="107"/>
<source>Shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="134"/>
<source>Fill Color</source>
<translation type="unfinished">Täidise värv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="135"/>
<source>Fill Shade</source>
<translation type="unfinished">Täidise varjund</translation>
</message>
38141,82 → 38612,82
<context>
<name>ScMWMenuManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="33"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="35"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation>Ava &amp;viimati kasutatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="34"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="36"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation>Aseta viimati kasutatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="35"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="37"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Impordi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="38"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Ekspordi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="40"/>
<source>Contents</source>
<translation>Sisu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="42"/>
<source>&amp;Level</source>
<translation>&amp;Tase</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="43"/>
<source>Send to Layer</source>
<translation>Saatmine kihile</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="44"/>
<source>Previe&amp;w Settings</source>
<translation>Eel&amp;vaatluse seadistused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="43"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="45"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>&amp;PDF-i valikud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="46"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation>T&amp;eisendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="47"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="49"/>
<source>Character</source>
<translation>Märk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="50"/>
<source>Quote</source>
<translation>Jutumärk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="51"/>
<source>Space</source>
<translation>Tühik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="52"/>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation>Li&amp;gatuur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="58"/>
<source>&amp;Alignment</source>
<translation>&amp;Joondus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="57"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="59"/>
<source>Online &amp;Tutorials</source>
<translation>Õ&amp;ppematerjalid internetis</translation>
</message>
38460,7 → 38931,7
<translation>Scribus 1.5.0+ dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="6342"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="6352"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Koopia nr. %1 - </translation>
</message>
38475,17 → 38946,17
<context>
<name>ScribusCore</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="200"/>
<source>Initializing Plugins</source>
<translation>Pluginate initsialiseerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="186"/>
<source>Initializing Keyboard Shortcuts</source>
<translation>Kiirklahvide initsialiseerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="188"/>
<source>Reading Preferences</source>
<translation>Seadistuste lugemine</translation>
</message>
38494,37 → 38965,37
<translation type="obsolete">ICC profiilide lugemine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="208"/>
<source>Initializing Image Cache</source>
<translation>Pildipuhvri initsialiseerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="313"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="317"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>Fontide otsimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="318"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="322"/>
<source>There are no fonts found on your system.</source>
<translation>Süsteemist ei leitud ühtegi fonti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="319"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="323"/>
<source>Exiting now.</source>
<translation>Lõpetatakse.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="320"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="324"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Saatuslik viga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="323"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="327"/>
<source>Font System Initialized</source>
<translation>Fondisüsteem initsialiseeritud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="203"/>
<source>Reading Color Profiles</source>
<translation>Värviprofiilide lugemine</translation>
</message>
38533,13 → 39004,13
<name>ScribusDoc</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="197"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="236"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="312"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="580"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="582"/>
<source>Background</source>
<translation>Taust</translation>
</message>
38560,32 → 39031,32
<translation type="obsolete">Kas tõesti kustutada kogu tekst?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11468"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11507"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>Kasutuselolevat elementi ei saa kustutada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11468"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11507"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>Elementi %1 redigeeritakse parajasti looredaktoris. Kustutamisoperatsioon katkestatakse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12128"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12167"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Mõned objektid on lukustatud.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12124"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12163"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>Eemalda kõigi l&amp;ukustus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12125"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12164"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation>&amp;Jäta lukustatud objektid vahele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1030"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1032"/>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation>ICC-profiilide avamisel tekkis viga, värvihaldus on välja lülitatud.</translation>
</message>
38598,7 → 39069,7
Nihe püstsuunas: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13699"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13738"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal gap: %2
Vertical gap: %3</source>
38607,28 → 39078,28
Vahe püstsuunas: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1042"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16461"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1044"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16546"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Värvide kohandamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9076"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9105"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation>lõigu otsevorminduse eemaldamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9550"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9589"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation>märgi otsevorminduse eemaldamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11384"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11423"/>
<source>Do you really want to clear the content of all selected frames?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13671"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13710"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
38639,20 → 39110,20
Pööramine: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14853"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14908"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15043"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14899"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14954"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15089"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupp%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18126"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18164"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18211"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18249"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Stiil puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18482"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18567"/>
<source>%1 note style has document as range and provide same numbering style as set %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
38661,7 → 39132,7
<translation type="obsolete">Koopia_-_</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1664"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1666"/>
<source>Imported </source>
<comment>Prefix of imported default style</comment>
<translation>Imporditud </translation>
38674,7 → 39145,7
<translation type="obsolete">Kiirklahvide seadmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="401"/>
<source>Initializing Story Editor</source>
<translation>Looredaktori initsialiseerimine</translation>
</message>
38683,7 → 39154,7
<translation type="obsolete">Poolitaja initsialiseerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="407"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="415"/>
<source>Reading Scrapbook</source>
<translation>Visandimapi lugemine</translation>
</message>
38700,17 → 39171,17
<translation type="obsolete">&amp;Fail</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="733"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="746"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation>Ava &amp;viimati kasutatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="741"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="754"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Impordi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="748"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="761"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Ekspordi</translation>
</message>
38719,7 → 39190,7
<translation type="obsolete">&amp;Redigeerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="773"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="786"/>
<source>Contents</source>
<translation>Sisu</translation>
</message>
38752,22 → 39223,22
<translation type="obsolete">&amp;Element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="842"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="854"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Eelvaatluse seadistused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="815"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="829"/>
<source>Level</source>
<translation>Tase</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="821"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="835"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation>Saatmine ki&amp;hile</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="849"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="861"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>&amp;PDF-i valikud</translation>
</message>
38776,7 → 39247,7
<translation type="obsolete">&amp;Kuju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="856"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="867"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation>T&amp;eisendamine</translation>
</message>
38785,22 → 39256,22
<translation type="obsolete">L&amp;isamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="911"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="921"/>
<source>&amp;Character</source>
<translation>&amp;Märk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="930"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="940"/>
<source>&amp;Quote</source>
<translation>&amp;Jutumärk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="956"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="966"/>
<source>S&amp;paces &amp;&amp; Breaks</source>
<translation>&amp;Tühikud ja katkestused</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="971"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="981"/>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation>Li&amp;gatuur</translation>
</message>
38829,13 → 39300,13
<translation type="obsolete">&amp;Joondus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2082"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2122"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4470"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4879"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5120"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5268"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10246"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1973"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2013"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4362"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4771"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5013"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5161"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10150"/>
<source>Ready</source>
<translation>Valmis</translation>
</message>
38848,34 → 39319,34
<translation type="obsolete">%1 objekti valitud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3833"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3953"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4568"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3725"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3844"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4460"/>
<source>Open</source>
<translation>Avamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3972"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3863"/>
<source>Importing Pages...</source>
<translation>Lehekülgede import...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4001"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3892"/>
<source>Import Page(s)</source>
<translation>Lehekülgede import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4043"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3934"/>
<source>Import done</source>
<translation>Import tehtud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4047"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3938"/>
<source>Found nothing to import</source>
<translation>Ei leitud midagi importida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4138"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4029"/>
<source>File does not exist on the specified path :
%1</source>
<translation>Määratud asukohas faili ei ole:
38882,22 → 39353,22
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4183"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4074"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Saatuslik viga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4184"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4075"/>
<source>File %1 is not in an acceptable format</source>
<translation>Fail %1 ei ole sobivas vormingus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4185"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4076"/>
<source>The file may be damaged or may have been produced in a later version of Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4225"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4117"/>
<source>Loading...</source>
<translation>Laadimine...</translation>
</message>
38910,31 → 39381,31
<translation type="obsolete">Mõned dokumendis kasutatud ICC profiilid ei ole paigaldatud:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4373"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4265"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> asendati profiiliga: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4405"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4297"/>
<source>(converted)</source>
<translation>(teisendatud)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3807"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3699"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Kõik toetatud vormingud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4709"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4601"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Kõik failid (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4808"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4874"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8541"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8675"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8697"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4700"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4766"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8445"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8579"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8601"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Ei õnnestunud kirjutada faili:
38949,20 → 39420,20
<translation type="obsolete">Dokumendid (*.sla *.scd);;Kõik failid (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4859"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6009"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8532"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4751"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5909"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8436"/>
<source>Save As</source>
<translation>Salvestamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4888"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4780"/>
<source>Saving...</source>
<translation>Salvestamine...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5176"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8393"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5069"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8297"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Scribus avastas vigu. Nende parandamiseks võiks kasutada trükieelset kontrolli</translation>
</message>
38975,249 → 39446,249
<translation type="obsolete">&amp;Katkesta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5209"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5102"/>
<source>Printing...</source>
<translation>Trükkimine...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1037"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2151"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5213"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8509"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1047"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2042"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5106"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8413"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="399"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="407"/>
<source>Initializing Languages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="528"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="541"/>
<source>All Supported Formats (%1);;%2All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2912"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2803"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="984"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="994"/>
<source>Marks</source>
<translation type="unfinished">Märgid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="801"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="815"/>
<source>Duplicate/Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="806"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="820"/>
<source>Grouping</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="811"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="825"/>
<source>Locking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="824"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="837"/>
<source>Send to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="826"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="839"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">Visandimapp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="831"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="843"/>
<source>Adjust</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="836"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="848"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Pilt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="864"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="875"/>
<source>Text Frame Links</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="870"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="881"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Vektorjoone tööriistad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="880"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="891"/>
<source>Welding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1021"/>
<source>Zoom</source>
<translation type="unfinished">Suurendus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1030"/>
<source>Preview</source>
<translation type="unfinished">Eelvaatlus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1023"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1033"/>
<source>Measures</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1028"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1038"/>
<source>Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Tekstikastid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1034"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1044"/>
<source>Image Frames</source>
<translation type="unfinished">Pildikastid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1043"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1053"/>
<source>Grids and Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2872"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2763"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">Teadmata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2876"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2767"/>
<source>Image Frame</source>
<translation type="unfinished">Pildikast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2879"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2770"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Tekstikast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2882"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2773"/>
<source>Line</source>
<translation type="unfinished">Joon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2885"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2776"/>
<source>Polygon</source>
<translation type="unfinished">Hulknurk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2888"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2779"/>
<source>Polyline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2891"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2782"/>
<source>Text on Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2894"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2785"/>
<source>Latex Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2897"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2788"/>
<source>Symbol</source>
<translation type="unfinished">Sümbol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2900"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2791"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished">Rühmitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2903"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2794"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2906"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2797"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2909"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2800"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2927"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2818"/>
<source>%1 Objects selected, Selection Size = %2 x %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4709"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4601"/>
<source>Filename and Path for Image</source>
<translation>Pildi failinimi ja asukoht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5256"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5149"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation>Trükkimine nurjus!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5343"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5243"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation>Kasutuselolevat elementi ei saa lõigata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5343"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5243"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation>Elementi %1 redigeeritakse parajasti looredaktoris. Lõikamisoperatsioon katkestatakse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5952"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5852"/>
<source>About Qt</source>
<translation>Qt info</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5965"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5865"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>Scribuse käsiraamat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11305"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11211"/>
<source>Insert new </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11322"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11554"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11228"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11460"/>
<source>Anchor mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11330"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11566"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11236"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11472"/>
<source>Mark with &lt;%1&gt; variable text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11338"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11604"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11244"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11510"/>
<source>Mark to %1 item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11348"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11625"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11254"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11531"/>
<source>Mark to %1 mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11536"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11442"/>
<source>Edit </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
39226,7 → 39697,7
<translation type="obsolete">Salvestamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6009"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5909"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
<translation>Tekstifailid (*.txt);;Kõik failid (*)</translation>
</message>
39247,27 → 39718,27
<translation type="obsolete">Uus leheküljetoorik %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7484"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7384"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Suurus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7484"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7384"/>
<source>Size</source>
<translation>Suurus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7512"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7412"/>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation>&amp;Varjund:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7512"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7412"/>
<source>Shade</source>
<translation>Varjund</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7579"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7479"/>
<source>No Style</source>
<translation>Stiil puudub</translation>
</message>
39296,12 → 39767,12
<translation type="obsolete">Ghostscript puudub: ei saa kasutada PostScript trükkimise eelvaatlust</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8428"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8332"/>
<source>All</source>
<translation>Kõik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8478"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8382"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>Scribus avastas vigu.
39312,7 → 39783,7
<translation type="obsolete">EPS-failid (*.eps);;Kõik failid (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8575"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8479"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Avastati mõned vead.
39319,17 → 39790,17
Nende parandamiseks võiks kasutada trükieelset kontrolli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8671"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8575"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-lk%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9397"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9301"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Mõned objektid on lukustatud.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9393"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9297"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>&amp;Lukusta kõik</translation>
</message>
39338,17 → 39809,17
<translation type="obsolete">Saada visandimappi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8264"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8168"/>
<source>Ghostscript is not installed on your system, or Scribus is not configured with the path to the software.</source>
<translation>Ghostscript ei ole sinu süsteemi paigaldatud või ei ole Scribus seadistatud õiget asukohta kasutama.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8267"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8171"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use Print Preview. </source>
<translation>Kuni probleem pole parandatud, ei saa importida EPS-pilte ega kasutada trükkimise eelvaatlust. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8269"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8173"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use PostScript Print Preview. </source>
<translation>Kuni probleem pole parandatud, ei saa importida EPS-pilte ega kasutada PostScripti trükkimise eelvaatlust. </translation>
</message>
39357,64 → 39828,64
<translation type="obsolete">Palun loe meie &lt;a href=&quot;http://wiki.scribus.net/index.php/Ghostscript&quot;&gt;abiteavet ja paigaldamisjuhiseid&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8277"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8181"/>
<source>Ghostscript is missing</source>
<translation>Ghostscript puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8712"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8616"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation>PDF-i näitaja asukoht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8928"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8832"/>
<source>Click here to leave symbol edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8970"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8874"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8991"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9120"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9257"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8895"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9024"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9161"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Sulge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9072"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8976"/>
<source>Click here to leave inline frame edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9099"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9003"/>
<source>Editing Inline Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9219"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9123"/>
<source>Click here to leave master page edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9394"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9298"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>Eemalda kõigi l&amp;ukustus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10081"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9985"/>
<source>Information</source>
<translation>Info</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10081"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9985"/>
<source>The program %1 is already running!</source>
<translation>Programm %1 juba töötab!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10120"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10024"/>
<source>The program %1 is missing!</source>
<translation>Programm %1 puudub!</translation>
</message>
39459,25 → 39930,25
<translation type="obsolete">&amp;Tööriistad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1172"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10242"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1178"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10146"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation>X-asukoht:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1173"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10243"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1179"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10147"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Y-asukoht:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4644"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10448"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4536"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10352"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Kas tõesti asendada olemasolev pilt?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="772"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="785"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation>Aseta viimati kasutatud</translation>
</message>
39486,7 → 39957,7
<translation type="obsolete">Piltide uuendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4857"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4749"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumendid (*.sla *.sla.gz);;Kõik failid (*)</translation>
</message>
39499,12 → 39970,12
<translation type="obsolete">Grupp%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4588"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4480"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Kas tõesti kustutada kogu tekst?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="327"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="331"/>
<source>Scribus </source>
<translation>Scribus </translation>
</message>
39513,28 → 39984,28
<translation type="obsolete">Õ&amp;ppematerjalid internetis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4370"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4262"/>
<source>Some color profiles used by this document are not installed:</source>
<translation>Mõned dokumendis kasutatud värviprofiilid ei ole paigaldatud:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8532"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8436"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Kõik failid (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="371"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="375"/>
<source>Applying User Shortcuts</source>
<translation>Kasutaja kiirklahvide rakendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8213"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8117"/>
<source>Updating Images</source>
<translation>Piltide uuendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4806"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4872"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4698"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4764"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved:
%1</source>
<translation>Sinu dokument on salvestatud ajutisse faili ja seda ei saa liigutada:
39541,17 → 40012,17
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2920"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2811"/>
<source>selected, Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5309"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5202"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation>Trükkimismootori initsialiseerimine nurjus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8178"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8082"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation>Monitori profiili avamisel tekkis tõrge.
39558,34 → 40029,34
Kasutatakse endist monitori profiili.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8272"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8176"/>
<source>Click the Help button to read Scribus-related Ghostscript help and installation instructions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10721"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10843"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10625"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10747"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nimi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10721"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10843"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10625"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10747"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Uus kirje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8339"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8243"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation>Ghostscript puudub: ei saa kasutada PostScript trükkimise eelvaatlust</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4166"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4057"/>
<source>Document is already opened</source>
<translation>Dokument on juba avatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4167"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4058"/>
<source>This document is already in use.You&apos;ll be switched into its window now.</source>
<translation>Dokument on juba kasutusel. Nüüd lülitutakse selle aknasse.</translation>
</message>
39593,143 → 40064,143
<context>
<name>ScribusQApp</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="234"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="242"/>
<source>Invalid argument: </source>
<translation>Vigane argument: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="236"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="244"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="262"/>
<source>File %1 does not exist, aborting.</source>
<translation>Faili %1 ei ole olemas, lõpetatakse.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="444"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="452"/>
<source>Usage: scribus [option ... ] [file]</source>
<translation>Kasutamine: scribus [võti ...] [fail]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="453"/>
<source>Options:</source>
<translation>Võtmed:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="447"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="455"/>
<source>Print help (this message) and exit</source>
<translation>Abi näitamine ja väljumine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="448"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="456"/>
<source>Uses xx as shortcut for a language, eg `en&apos; or `de&apos;</source>
<translation>xx kasutamine keele lühendina, näiteks &apos;et&apos; või &apos;en&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="449"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="457"/>
<source>List the currently installed interface languages</source>
<translation>Kasutajaliidese paigaldatud keelte nimekiri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="454"/>
<source>Show information on the console when fonts are being loaded</source>
<translation>Info näitamine konsoolis fontide laadimisel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="450"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="458"/>
<source>Do not show the splashscreen on startup</source>
<translation>Käivitamisel ei näidata käivitusekraani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="451"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="459"/>
<source>Stop the showing of the splashscreen on startup. Writes an empty file called .neversplash in ~/.scribus.</source>
<translation>Käivitamisel ei näidata enam käivitusekraani. Kirjutab kataloogi ~/.scribus tühja faili nimega .neversplash.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="456"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="464"/>
<source>Output version information and exit</source>
<translation>Näitab versiooni ja väljub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="454"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="462"/>
<source>Use right to left dialog button ordering (eg. Cancel/No/Yes instead of Yes/No/Cancel)</source>
<translation>Vahetab dialooginuppude järjekorra (nt. Loobu/Ei/Jah tavalise Jah/Ei/Loobu asemel)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="452"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="460"/>
<source>filename</source>
<translation>failinimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="452"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="460"/>
<source>Use filename as path for user given preferences</source>
<translation>Failinimi määrab kasutaja seadistuste asukoha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="464"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="472"/>
<source>Run unit tests and exit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="480"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="488"/>
<source>Installed interface languages for Scribus are as follows:</source>
<translation>Scribuse kasutajaliidese paigaldatud keeled on järgmised:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="486"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="494"/>
<source>To override the default language choice:</source>
<translation>Vaikimisi valitud keele tühistamiseks anna käsk:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="487"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="495"/>
<source>scribus -l xx or scribus --lang xx, where xx is the language of choice.</source>
<translation>scribus -l xx või scribus --lang xx, kus xx on sinu valitud keel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="492"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="500"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Scribuse versioon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="501"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="509"/>
<source>Scribus, Open Source Desktop Publishing</source>
<translation>Scribus - avatud lähtekoodiga küljendusprogramm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="509"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="517"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Kodulehekülg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="510"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="518"/>
<source>Documentation</source>
<translation>Dokumentatsioon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="511"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="519"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="512"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="520"/>
<source>Issues</source>
<translation>Vead</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="455"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="463"/>
<source>Download a file from the Scribus website and show the latest available version.</source>
<translation>Fail laaditakse alla Scribuse veebisaidilt ja näidatakse uusimat saadaolevat versiooni.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="460"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="468"/>
<source>Display a console window</source>
<translation>Näidatakse konsooliaknas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="453"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="461"/>
<source>Show location ICC profile information on console while starting</source>
<translation>ICC-profiili teabe asukoha näitamine konsoolis käivitamise ajal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="260"/>
<source>Invalid argument: %1</source>
<translation>Vigane argument: %1</translation>
</message>
39746,17 → 40217,17
<translation type="obsolete">Kiht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1145"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1153"/>
<source>Copy Here</source>
<translation>Kopeeri siia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1154"/>
<source>Move Here</source>
<translation>Liiguta siia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1147"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1155"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Loobu</translation>
</message>
39825,19 → 40296,19
<translation type="obsolete">Märke: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10132"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10199"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="134"/>
<source>Print: </source>
<translation>Trükkimine: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10134"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10201"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="137"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Lubatud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10136"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10203"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="139"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Keelatud</translation>
39931,17 → 40402,17
<translation type="obsolete">Üritad linkida täidetud kastiga või sama kasti endaga.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="2254"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="2260"/>
<source>Page %1 to %2</source>
<translation>Lehekülg %1 kuni %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3438"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3444"/>
<source>Cannot Convert In-Use Item</source>
<translation>Kasutuselolevat elementi ei saa teisendada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3438"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3444"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to outlines operation for this item will be skipped</source>
<translation>Elementi %1 redigeeritakse parajasti looredaktoris. Antud elemendi kontuuriks teisendamise operatsioon jäetakse vahele</translation>
</message>
39997,17 → 40468,17
<translation type="obsolete">Lülitab värvihalduse sisse või välja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="476"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Eelvaatluse režiim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="472"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="477"/>
<source>CMS is active. Therefore the color display may not match the perception by visually impaired</source>
<translation>Värvihaldus on sisse lülitatud. Seepärast ei pruugi värvivaade klappida nägemisvaegusega inimeste tajuga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="878"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="877"/>
<source>Enter Object Size</source>
<translation>Sisesta objekti suurus</translation>
</message>
40021,27 → 40492,27
<translation type="obsolete">Püüad linkida kasti, mis on juba lingitud.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="391"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="392"/>
<source>Enable/disable Color Management</source>
<translation>Värvihalduse lubamine/keelamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="394"/>
<source>Enable/disable the Preview Mode</source>
<translation>Eelvaatluse režiimi lubamine/keelamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="395"/>
<source>Enable/disable editing the Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="395"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="396"/>
<source>Select the visual appearance of the display. You can choose between normal and several color blindness forms</source>
<translation>Vaate väljanägemise valimine. Valida on tavalise ja mitme värvipimeduse vormi vahel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="393"/>
<source>Configure CMS...</source>
<translation>Seadista värvihaldust...</translation>
</message>
40051,37 → 40522,37
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="381"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="382"/>
<source>Zoom to 100%</source>
<translation>Suurendus 100% peale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="382"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="383"/>
<source>Zoom out by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Vähendus tööriista seadistustes määratud sammu võrra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="383"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="384"/>
<source>Zoom in by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Suurendus tööriista seadistustes määratud sammu võrra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="385"/>
<source>Current zoom level</source>
<translation>Praegune suurendustase</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="387"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="388"/>
<source>Select the current layer</source>
<translation>Aktiivse kihi valimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="389"/>
<source>Select the current unit</source>
<translation>Aktiivse ühiku valimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="396"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="397"/>
<source>Click here to leave this special edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
40101,7 → 40572,7
<translation>Väike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="389"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="390"/>
<source>Select the image preview quality</source>
<translation>Pildi eelvaatluse kvaliteedi valimine</translation>
</message>
40109,12 → 40580,12
<context>
<name>ScribusWin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuswin.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/scribuswin.cpp" line="139"/>
<source>Document:</source>
<translation>Dokumenti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuswin.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/scribuswin.cpp" line="141"/>
<source>has been changed since the last save.</source>
<translation>on pärast viimast salvestamist muudetud.</translation>
</message>
40264,29 → 40735,29
<context>
<name>ScripterCore</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="364"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="450"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="608"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="336"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="422"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="585"/>
<source>Script error</source>
<translation>Skripti viga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="366"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="338"/>
<source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
<translation>Kui kasutad ametlikku skripti, anna sellest palun teada aadressil &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="368"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="340"/>
<source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
<translation>See teade leidub ka lõikepuhvris. Käsuga Ctrl+V saab selle veajälitusse asetada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="451"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="423"/>
<source>There was an internal error while trying the command you entered. Details were printed to stderr. </source>
<translation>Sisestatud käsu puhul tekkis sisemine viga. Üksikasjad saadeti standardveaväljundisse. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="531"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="508"/>
<source>Examine Script</source>
<translation>Skripti uurimine</translation>
</message>
40295,27 → 40766,27
<translation type="obsolete">Pythoni skriptid (*.py);; Kõik failid (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="544"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="521"/>
<source>Documentation for:</source>
<translation>Dokumentatsioon:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="549"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="526"/>
<source>Script</source>
<translation>Skript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="549"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="526"/>
<source> doesn&apos;t contain any docstring!</source>
<translation> ei sisalda ühtegi docstringi!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="609"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="586"/>
<source>Setting up the Python plugin failed. Error details were printed to stderr. </source>
<translation>Pythoni plugina seadistamine nurjus. Vead saadeti standardveaväljundisse. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="531"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="508"/>
<source>Python Scripts (*.py *.PY);;All Files (*)</source>
<translation>Pythoni skriptid (*.py *.PY);; Kõik failid (*)</translation>
</message>
40771,14 → 41242,14
<translation>Lü&amp;hendid...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="164"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="173"/>
<source>Short Words</source>
<translation>Lühendid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="102"/>
<source>Special plug-in for adding non-breaking spaces before or after so called short words. Available in the following languages: </source>
<translation>Spetsiaalne plugin sisetühiku lisamiseks lühendite ette või järele. Saadaval järgmistele keeltele: </translation>
</message>
41465,12 → 41936,12
<translation>Uus %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1054"/>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1059"/>
<source>This key sequence is already in use</source>
<translation>See klahvikombinatsioon on juba kasutusel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1151"/>
<source>More than one style selected</source>
<translation>Valitud on rohkem kui üks stiil</translation>
</message>
41670,7 → 42141,7
<context>
<name>SymbolPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/symbolpalette.cpp" line="271"/>
<location filename="../../scribus/ui/symbolpalette.cpp" line="274"/>
<source>Symbols</source>
<translation>Sümbolid</translation>
</message>
46159,6 → 46630,94
</message>
</context>
<context>
<name>UnZip</name>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1194"/>
<source>ZIP operation completed successfully.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1195"/>
<source>Failed to initialize or load zlib library.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1196"/>
<source>zlib library error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1197"/>
<source>Unable to create or open file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1198"/>
<source>Partially corrupted archive. Some files might be extracted.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1199"/>
<source>Corrupted archive.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1200"/>
<source>Wrong password.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1201"/>
<source>No archive has been created yet.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1202"/>
<source>File or directory does not exist.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1203"/>
<source>File read error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1204"/>
<source>File write error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1205"/>
<source>File seek error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1206"/>
<source>Unable to create a directory.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1207"/>
<source>Invalid device.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1208"/>
<source>Invalid or incompatible zip archive.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1209"/>
<source>Inconsistent headers. Archive might be corrupted.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1213"/>
<source>Unknown error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UnderlineValues</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="57"/>
46194,107 → 46753,107
<context>
<name>UndoManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="838"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="850"/>
<source>Add vertical guide</source>
<translation>Püstise juhtjoone lisamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="839"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="851"/>
<source>Add horizontal guide</source>
<translation>Rõhtsa juhtjoone lisamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="840"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="852"/>
<source>Remove vertical guide</source>
<translation>Püstise juhtjoone eemaldamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="841"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="853"/>
<source>Remove horizontal guide</source>
<translation>Rõhtsa juhtjoone eemaldamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="844"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="856"/>
<source>Move vertical guide</source>
<translation>Püstise juhtjoone liigutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="845"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="857"/>
<source>Move horizontal guide</source>
<translation>Rõhtsa juhtjoone liigutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="846"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="858"/>
<source>Lock guides</source>
<translation>Juhtjoonte lukustamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="847"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="859"/>
<source>Unlock guides</source>
<translation>Juhtjoonte lukustuse eemaldamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="848"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="860"/>
<source>Change overprint</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="849"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="861"/>
<source>Change blend mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="850"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="862"/>
<source>Change action PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="851"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="863"/>
<source>Move</source>
<translation>Liigutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="852"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="864"/>
<source>Add master page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="853"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="865"/>
<source>Del master page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="854"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="866"/>
<source>Import master page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="855"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="867"/>
<source>Duplicate master page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="856"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="868"/>
<source>Combine Polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="857"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="869"/>
<source>Split Polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="858"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="870"/>
<source>Resize</source>
<translation>Suuruse muutmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="859"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="871"/>
<source>Rotate</source>
<translation>Pööramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="860"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="872"/>
<source>X1: %1, Y1: %2, %3
X2: %4, Y2: %5, %6</source>
<translation>X1: %1, Y1: %2, %3
46301,7 → 46860,7
X2: %4, Y2: %5, %6</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="861"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="873"/>
<source>W1: %1, H1: %2
W2: %3, H2: %4</source>
<translation>L1: %1, K1: %2
46308,17 → 46867,17
L2: %3, K2: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="862"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="874"/>
<source>Change Image Offset</source>
<translation>Pildi nihke muutmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="863"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="875"/>
<source>Change Image Scale</source>
<translation>Pildi skaleerimise muutmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="864"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="876"/>
<source>X1: %1, Y1: %2
X2: %4, Y2: %5</source>
<translation>X1: %1, Y1: %2
46325,7 → 46884,7
X2: %4, Y2: %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="865"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="877"/>
<source>X: %1, Y: %2
X: %4, Y: %5</source>
<translation>X: %1, Y: %2
46332,47 → 46891,47
X: %4, Y: %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="866"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="878"/>
<source>Selection</source>
<translation>Valik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="867"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="879"/>
<source>Group</source>
<translation>Rühmitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="868"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="880"/>
<source>Selection/Group</source>
<translation>Valik/rühmitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="869"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="881"/>
<source>Create</source>
<translation>Loomine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="870"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="882"/>
<source>Level up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="871"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="883"/>
<source>Level down</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="872"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="884"/>
<source>Send to front</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="873"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="885"/>
<source>Send to bottom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="874"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="886"/>
<source>X: %1, Y: %2
W: %3, H: %4</source>
<translation>X: %1, Y: %2
46379,112 → 46938,112
L: %3, K: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="875"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="887"/>
<source>Align/Distribute</source>
<translation>Joondamine/jaotamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="876"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="888"/>
<source>Items involved</source>
<translation>Asjassepuutuvad elemendid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="878"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="890"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Loobumine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="879"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="891"/>
<source>Set fill color</source>
<translation>Täidise värvi määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="880"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="892"/>
<source>Color1: %1, Color2: %2</source>
<translation>Värv1: %1, Värv2: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="881"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="893"/>
<source>Set fill color shade</source>
<translation>Täidise värvi varjundi määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="882"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="894"/>
<source>Set line color</source>
<translation>Joone värvi määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="883"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="895"/>
<source>Set line color shade</source>
<translation>Joone värvi varjundi määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="884"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="896"/>
<source>Flip horizontally</source>
<translation>Peegeldamine rõhtsalt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="885"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="897"/>
<source>Flip vertically</source>
<translation>Peegeldamine püstiselt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="886"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="898"/>
<source>Lock</source>
<translation>Lukustamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="887"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="899"/>
<source>Change image resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="888"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="900"/>
<source>Unlock</source>
<translation>Lukustuse eemaldamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="889"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="901"/>
<source>Lock size</source>
<translation>Suuruse lukustamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="890"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="902"/>
<source>Set mask gradient type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="891"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="903"/>
<source>Unlock size</source>
<translation>Suuruse lukustuse eemaldamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="892"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="904"/>
<source>Enable Item Printing</source>
<translation>Elemendi trükkimise lubamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="893"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="905"/>
<source>Disable Item Printing</source>
<translation>Elemendi trükkimise keelamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="894"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="906"/>
<source>Ungroup</source>
<translation>Rühma lõhkumine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="895"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="907"/>
<source>Delete</source>
<translation>Kustutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="896"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="908"/>
<source>Rename</source>
<translation>Ümbernimetamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="897"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="909"/>
<source>From %1
to %2</source>
<translation>%1
46491,792 → 47050,792
-&gt; %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="898"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="910"/>
<source>Apply Master Page</source>
<translation>Leheküljetooriku rakendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="899"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="911"/>
<source>Paste</source>
<translation>Asetamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="900"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="912"/>
<source>Cut</source>
<translation>Lõikamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="901"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="913"/>
<source>Change round corner</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="902"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="914"/>
<source>Set fill color transparency</source>
<translation>Täidise värvi läbipaistvuse määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="903"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="915"/>
<source>Set line color transparency</source>
<translation>Joone värvi läbipaistvuse määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="904"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="916"/>
<source>Set line style</source>
<translation>Joone stiili määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="905"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="917"/>
<source>Set the style of line end</source>
<translation>Jooneotsa stiili määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="906"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="918"/>
<source>Set the style of line join</source>
<translation>Joonte ühenduse stiili määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="907"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="919"/>
<source>Set line width</source>
<translation>Joone jämeduse määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="908"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="920"/>
<source>No style</source>
<translation>Stiil puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="909"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="921"/>
<source>Set custom line style</source>
<translation>Kohandatud joone stiili määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="910"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="922"/>
<source>Do not use custom line style</source>
<translation>Kohandatud joonestiili mittekasutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="911"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="923"/>
<source>Set start arrow</source>
<translation>Algusnoole määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="912"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="924"/>
<source>Set end arrow</source>
<translation>Lõpunoole määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="926"/>
<source>Create table</source>
<translation>Tabeli loomine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="915"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="927"/>
<source>Rows: %1, Cols: %2</source>
<translation>Ridu: %1, Veerge: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="916"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="928"/>
<source>Set font</source>
<translation>Fondi määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="920"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="929"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="932"/>
<source>Set font size</source>
<translation>Fondi suuruse määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="918"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="930"/>
<source>Set start arrow scale</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="919"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="931"/>
<source>Set end arrow scale</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="921"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="933"/>
<source>Set font width</source>
<translation>Fondi laiuse määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="922"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="934"/>
<source>Set font height</source>
<translation>Fondi kõrguse määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="923"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="935"/>
<source>Change fill gradient type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="924"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="936"/>
<source>Change fill gradient values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="925"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="937"/>
<source>Change stroke gradient values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="926"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="938"/>
<source>Change gradient color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="927"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="939"/>
<source>Change stroke gradient type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="928"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="940"/>
<source>Set font fill color</source>
<translation>Fondi täidise värvi määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="929"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="941"/>
<source>Set font stroke color</source>
<translation>Fondi äärejoone värvi määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="930"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="942"/>
<source>Set font fill color shade</source>
<translation>Fondi täidise värvi varjundi määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="931"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="943"/>
<source>Set font stroke color shade</source>
<translation>Fondi äärejoone värvi varjundi määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="932"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="944"/>
<source>Set kerning</source>
<translation>Tähemärkide koondamise määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="933"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="945"/>
<source>Set line spacing</source>
<translation>Reavahe määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="934"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="946"/>
<source>Set paragraph style</source>
<translation>Lõigustiili määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="935"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="947"/>
<source>Set language</source>
<translation>Keele määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="936"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="948"/>
<source>Align text</source>
<translation>Teksti joondamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="937"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="949"/>
<source>Set font effect</source>
<translation>Fondefekti määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="938"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="950"/>
<source>Image frame</source>
<translation>Pildikast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="939"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="951"/>
<source>Text frame</source>
<translation>Tekstikast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="940"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="952"/>
<source>Layer</source>
<translation type="unfinished">Kiht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="942"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="954"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Hulknurk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="943"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="955"/>
<source>Edit polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="944"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="956"/>
<source>Edit arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="945"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="957"/>
<source>Edit spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="946"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="958"/>
<source>Bezier curve</source>
<translation>Bezier&apos; kõver</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="947"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="959"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Murdjoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="948"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="960"/>
<source>Text on a Path</source>
<translation>Tekst vektorjoonel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="949"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="961"/>
<source>Convert to</source>
<translation>Teisendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="950"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="962"/>
<source>Import SVG image</source>
<translation>SVG-pildi import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="951"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="963"/>
<source>Import Uniconvertor image</source>
<translation>Uniconvertori pildi import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="952"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="964"/>
<source>Import EPS image</source>
<translation>EPS-pildi eksport</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="954"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="966"/>
<source>Import OpenOffice.org Draw image</source>
<translation>OpenOffice.org Draw&apos; pildi import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="957"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="969"/>
<source>Change columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="958"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="970"/>
<source>Change columns gap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="960"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="972"/>
<source>Change text to frame distance</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="961"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="973"/>
<source>Scratch space</source>
<translation>Sodiala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="963"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="975"/>
<source>Text flows around the frame</source>
<translation>Tekstivoog ümber kasti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="964"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="976"/>
<source>Text flows around bounding box</source>
<translation>Tekstivoog ümber ümbritseva kasti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="965"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="977"/>
<source>Text flows around contour line</source>
<translation>Tekstivoog ümber kontuurjoone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="967"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="979"/>
<source>No text flow</source>
<translation>Tekstivoog puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="969"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="981"/>
<source>No bounding box</source>
<translation>Ümbritsev kast puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="970"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="982"/>
<source>No contour line</source>
<translation>Kontuurjoon puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="971"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="983"/>
<source>Show image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="972"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="984"/>
<source>Page %1</source>
<translation>Lehekülg %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="973"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="985"/>
<source>Set image scaling</source>
<translation>Pildi skaleerimise määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="974"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="986"/>
<source>Frame size</source>
<translation>Kasti suurus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="975"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="987"/>
<source>Create mesh gradient</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="976"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="988"/>
<source>Change mesh gradient</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="977"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="989"/>
<source>Change Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="978"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="990"/>
<source>Free scaling</source>
<translation>Vaba skaleerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="979"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="991"/>
<source>Keep aspect ratio</source>
<translation>Proportsiooni säilitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="980"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="992"/>
<source>Break aspect ratio</source>
<translation>Proportsiooni mittesäilitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="981"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1035"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="993"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1047"/>
<source>Edit contour line</source>
<translation>Kontuurjoone redigeerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="982"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="994"/>
<source>Edit shape</source>
<translation>Kuju redigeerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="984"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="996"/>
<source>Reset contour line</source>
<translation>Kontuurjoone lähtestamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="985"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="997"/>
<source>Add page</source>
<translation>Lehekülje lisamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="986"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="998"/>
<source>Add pages</source>
<translation>Lehekülgede lisamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="987"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="999"/>
<source>Replace text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="988"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1000"/>
<source>Change First Line Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="989"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1001"/>
<source>Delete text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="990"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1002"/>
<source>Insert text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="991"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1003"/>
<source>Append text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="992"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1004"/>
<source>Import text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="993"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1005"/>
<source>Clear text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="994"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1006"/>
<source>Add Lorem Ipsum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="995"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1007"/>
<source>Insert mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="996"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1008"/>
<source>Insert note</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="997"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1009"/>
<source>Edit mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="998"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1010"/>
<source>Delete mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="999"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1011"/>
<source>Delete note</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1012"/>
<source>Add note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1001"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1013"/>
<source>Edit note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1002"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1003"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1015"/>
<source>Delete note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1016"/>
<source>Delete page</source>
<translation>Lehekülje kustutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1017"/>
<source>Delete pages</source>
<translation>Lehekülgede kustutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1018"/>
<source>Change page properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1007"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1019"/>
<source>Add layer</source>
<translation>Kihi lisamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1021"/>
<source>Delete layer</source>
<translation>Kihi kustutamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1022"/>
<source>Rename layer</source>
<translation>Kihi ümbernimetamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1023"/>
<source>Raise layer</source>
<translation>Kihi toomine ettepoole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1012"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1024"/>
<source>Change gradient position</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1013"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1025"/>
<source>Lower layer</source>
<translation>Kihi viimine tahapoole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1026"/>
<source>Send to layer</source>
<translation>Saatmine kihile</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1015"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1027"/>
<source>Enable printing of layer</source>
<translation>Kihi trükkimise lubamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1016"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1028"/>
<source>Disable printing of layer</source>
<translation>Kihi trükkimise keelamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1017"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1029"/>
<source>Change name of the layer</source>
<translation>Kihi nime muutmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1018"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1030"/>
<source>Enable text flow around for lower layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1019"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1031"/>
<source>Disable text flow around for lower layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1032"/>
<source>Set layer blend mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1033"/>
<source>Set layer opacity</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1022"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1034"/>
<source>Lock layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1023"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1035"/>
<source>Unlock layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1024"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1036"/>
<source>Get image</source>
<translation>Pildi hankimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1026"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1038"/>
<source>Duplicate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1027"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1039"/>
<source>Multiple duplicate</source>
<translation>Mitmekordne kloonimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1028"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1040"/>
<source>Remove mesh patch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1029"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1041"/>
<source>Apply text style</source>
<translation>Tekstistiili rakendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1030"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1042"/>
<source>Remove text style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1031"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1043"/>
<source>&amp;Undo: %1</source>
<comment>f.e. Undo: Move</comment>
<translation>&amp;Võta tagasi: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1032"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1044"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Võta tagasi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1033"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1045"/>
<source>&amp;Redo: %1</source>
<comment>f.e. Redo: Move</comment>
<translation>&amp;Tee uuesti: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1034"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1046"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Tee uuesti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1045"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1057"/>
<source>Move page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1046"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1058"/>
<source>Import page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1048"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1060"/>
<source>Link text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1049"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1061"/>
<source>Unlink text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1050"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1062"/>
<source>Clear image frame content</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1051"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1063"/>
<source>Path Operation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1052"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1064"/>
<source>Change Page Attributes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1053"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1065"/>
<source>Transform</source>
<translation type="unfinished">Teisendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1054"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1066"/>
<source>Weld Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="968"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="980"/>
<source>No object frame</source>
<translation>Objekti kast puudub</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1036"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1048"/>
<source>Reset control point</source>
<translation>Kontrollpunkti lähtestamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1037"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1049"/>
<source>Reset control points</source>
<translation>Kontrollpunktide lähtestamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1038"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1050"/>
<source>Apply image effects</source>
<translation>Pildiefektide rakendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1039"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1051"/>
<source>Insert frame</source>
<translation>Kasti lisamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1040"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1052"/>
<source>Adjust frame to the image size</source>
<translation>Kasti suuruse muutmine vastavalt pildile</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="913"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="925"/>
<source>Set start and end arrows</source>
<translation>Algus- ja lõpunoole määramine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="837"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="849"/>
<source>Connect path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="842"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="854"/>
<source>Remove vertical auto guide</source>
<translation>Püstise juhtjoone eemaldamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="843"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="855"/>
<source>Remove horizontal auto guide</source>
<translation>Rõhtsa juhtjoone eemaldamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="966"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="978"/>
<source>Text flows around image clipping path</source>
<translation>Tekstivoog ümber pildi lõikejoone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1041"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1053"/>
<source>Remove all guides</source>
<translation>Kõigi juhtjoonte eemaldamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1042"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1054"/>
<source>Remove page guides</source>
<translation>Lehekülje juhtjoonte eemaldamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1043"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1055"/>
<source>Copy</source>
<translation>Kopeerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1044"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1056"/>
<source>Copy page</source>
<translation>Lehekülje kopeerimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1047"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1059"/>
<source>Convert to outlines</source>
<translation>Kontuurjoonteks teisendamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1025"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1037"/>
<source>Change formula</source>
<translation>Valemi muutmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="955"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="967"/>
<source>Import AI drawing</source>
<translation>AI joonistuse import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="956"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="968"/>
<source>Import XFig drawing</source>
<translation>Xfigi joonistuse import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="941"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="953"/>
<source>Render frame</source>
<translation>Renderduskast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="953"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="965"/>
<source>Import Barcode</source>
<translation>Ribakoodi import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1020"/>
<source>Duplicate layer %1</source>
<translation>Kihi %1 kloonimine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="877"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="889"/>
<source>More than 20 items involved</source>
<translation>Tegemist on enam kui 20 elemendiga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="959"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="971"/>
<source>Import WMF drawing</source>
<translation>WMF joonistuse import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="983"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="995"/>
<source>Change shape type</source>
<translation>Kujundi tüübi muutmine</translation>
</message>
47284,7 → 47843,7
<context>
<name>UndoPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="287"/>
<source>Initial State</source>
<translation>Esialgne olek</translation>
</message>
47297,38 → 47856,38
<translation type="obsolete">Ainult valitud objekti näitamine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="313"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="315"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Võta tagasi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="316"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Tee uuesti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="318"/>
<source>Show the action history for the selected item only. This changes the effect of the undo/redo buttons to act on the object or document.</source>
<translation>Ainult valitud elemendi toimingute ajaloo näitamine. Selle korral mõjuvad tagasivõtmise/uuestitegemise nupud ainult valitud objektile või dokumendile.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="317"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="319"/>
<source>Undo the last action for either the current object or the document</source>
<translation>Aktiivse objekti või dokumendi viimase toimingu tagasivõtmine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="318"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="320"/>
<source>Redo the last action for either the current object or the document</source>
<translation>Aktiivse objekti või dokumendi viimase toimingu uuestitegemine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="535"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="537"/>
<source>%1 - %2
%3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="314"/>
<source>Show Selected Object Only</source>
<translation>Ainult valitud objekti näitamine</translation>
</message>
47336,8 → 47895,8
<context>
<name>UndoWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="149"/>
<source>%1: %2</source>
<comment>undo target: action (f.e. Text frame: Resize)</comment>
<translation>%1: %2</translation>
47642,6 → 48201,37
</message>
</context>
<context>
<name>VivaPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importviva.cpp" line="222"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Import: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importviva.cpp" line="225"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Faili analüüs:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importviva.cpp" line="391"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Elementide genereerimine</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VsdPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsd.cpp" line="1535"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Import: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsd.cpp" line="1538"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Faili analüüs:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>WMFImport</name>
<message>
<source>Group%1</source>
47696,6 → 48286,24
</message>
</context>
<context>
<name>XPSExportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="97"/>
<source>Save as XPS...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="113"/>
<source>Exports XPS Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="114"/>
<source>Exports the current document into an XPS file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>XarPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="248"/>
47708,12 → 48316,12
<translation>Faili analüüs:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="3504"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="3678"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupp%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="537"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="539"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Elementide genereerimine</translation>
</message>
47741,6 → 48349,62
</message>
</context>
<context>
<name>XpsImportOptions</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="14"/>
<source>XPS Import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="31"/>
<source>Importing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="44"/>
<source>TextLabel</source>
<translation type="unfinished">Tekstipealdis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="61"/>
<source>Page Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="67"/>
<source>All Pages</source>
<translation type="unfinished">Kõik leheküljed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="79"/>
<source>Single Page</source>
<translation type="unfinished">Üks lehekülg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="95"/>
<source>Choose Pages</source>
<translation type="unfinished">Valitud leheküljed</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>XpsPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxps.cpp" line="214"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Import: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxps.cpp" line="217"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Faili analüüs:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxps.cpp" line="406"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Elementide genereerimine</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>XtgDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/xtgdialog.cpp" line="44"/>
47779,6 → 48443,59
</message>
</context>
<context>
<name>Zip</name>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1605"/>
<source>ZIP operation completed successfully.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1606"/>
<source>Failed to initialize or load zlib library.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1607"/>
<source>zlib library error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1608"/>
<source>Unable to create or open file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1609"/>
<source>No archive has been created yet.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1610"/>
<source>File or directory does not exist.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1611"/>
<source>File read error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1612"/>
<source>File write error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1613"/>
<source>File seek error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1617"/>
<source>Unknown error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>colorPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="14"/>