Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24085 → Rev 24086

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.eu.ts
23403,16 → 23403,16
<translation>Textu-fluxua muga-koadroaren inguruan </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="58"/>
<source>Text flow around frame disabled</source>
<translation>Textu-fluxua markoaren inguruan desgaituta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="92"/>
<source>Text flow around frame shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="58"/>
<source>Text flow around frame disabled</source>
<translation>Textu-fluxua markoaren inguruan desgaituta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="163"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation>Erabili &amp;ingerada-lerroa</translation>
31293,7 → 31293,7
<translation>&lt;p&gt;Uneko dokumentuan (orrialde aktibotik hasita) daudenak baino orrialde gehiago inportatzen saiatzen ari zara&lt;/p&gt;Hautatu hauetako bat:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Sortu&lt;/b&gt; falta diren orrialdeak&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Inportatu&lt;/b&gt;orrialdeak azkenekoraino&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Utzi&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17850"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17859"/>
<source>Unacceptable settings for note style</source>
<translation>Ezarpen onartezinak oharpen-estilorako</translation>
</message>
35099,7 → 35099,7
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="242"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16312"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16321"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokumentua</translation>
</message>
35109,27 → 35109,27
<translation>Atzeko planoa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11099"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11108"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>Ezin da erabiltzen dagoen elementua ezabatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11099"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11108"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>%1 elementua artikulu-editorean editatzen ari zara. Ezabatze-eragiketa bertan behera utziko da</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11704"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11713"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Objektu batzuk blokeatuta daude</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11700"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11709"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Desblokeatu denak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11701"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11710"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation>&amp;Saltatu blokeatutako objektuak</translation>
</message>
35140,7 → 35140,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="948"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15993"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16002"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Koloreak doitzen</translation>
</message>
35155,7 → 35155,7
<translation>kendu karaktere-formatu zuzena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13308"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13317"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
35166,7 → 35166,7
Biraketa: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13343"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13352"/>
<source>Number of rows: %1
Number of columns: %2
Horizontal gap: %3
35177,14 → 35177,14
Tarte bertikala: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13463"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13472"/>
<source>Copied %1 items on %2 pages</source>
<translation>%1 elementu kopiatu dira %2 orrialdetan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14709"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14764"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14918"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14718"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14773"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14927"/>
<source>Group%1</source>
<translation>%1taldea</translation>
</message>
35195,18 → 35195,18
<translation>Inportatua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16328"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16337"/>
<source>File %1 autosaved</source>
<translation>%1 fitxategia automatikoki gorde da</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17477"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17516"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17486"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17525"/>
<source>No Style</source>
<translation>Estilorik ez</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17844"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17853"/>
<source>%1 note style has document as range and provide same numbering style as set %2</source>
<translation>%1 ohar-estiloak dokumentua du barruti gisa eta %2(e)n ezarritako zenbakitze-estilo bera ematen du</translation>
</message>