Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24120 → Rev 24121

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.eu.ts
14207,8 → 14207,8
<translation>Ikurra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7415"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7416"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7411"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7412"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Honen kopia</translation>
</message>
31293,7 → 31293,7
<translation>&lt;p&gt;Uneko dokumentuan (orrialde aktibotik hasita) daudenak baino orrialde gehiago inportatzen saiatzen ari zara&lt;/p&gt;Hautatu hauetako bat:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Sortu&lt;/b&gt; falta diren orrialdeak&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Inportatu&lt;/b&gt;orrialdeak azkenekoraino&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Utzi&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17859"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17881"/>
<source>Unacceptable settings for note style</source>
<translation>Ezarpen onartezinak oharpen-estilorako</translation>
</message>
31810,7 → 31810,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="53"/>
<source>Autosaved files are automatically saved versions of a document that was opened in a previous Scribus session.</source>
<translation>Automatikoki gordetako fitxategiak aurreko Scribus saio batean ireki zen dokumentu baten gordetako bertsioak dira.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="99"/>
35099,7 → 35099,7
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="242"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16321"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16343"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokumentua</translation>
</message>
35140,7 → 35140,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="948"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16002"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16024"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Koloreak doitzen</translation>
</message>
35184,7 → 35184,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14718"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14773"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14927"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14932"/>
<source>Group%1</source>
<translation>%1taldea</translation>
</message>
35195,18 → 35195,18
<translation>Inportatua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16337"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16359"/>
<source>File %1 autosaved</source>
<translation>%1 fitxategia automatikoki gorde da</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17486"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17525"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17508"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17547"/>
<source>No Style</source>
<translation>Estilorik ez</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17853"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17875"/>
<source>%1 note style has document as range and provide same numbering style as set %2</source>
<translation>%1 ohar-estiloak dokumentua du barruti gisa eta %2(e)n ezarritako zenbakitze-estilo bera ematen du</translation>
</message>
36033,27 → 36033,27
<translation>Utzi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10367"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10363"/>
<source>Print: </source>
<translation>Inprimatu: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10369"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10365"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Gaituta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10371"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10367"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Desgaituta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3151"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3169"/>
<source>Cannot Convert In-Use Item</source>
<translation>Ezin da erabiltzen dagoen elementua bihurtu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3151"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3169"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to outlines operation for this item will be skipped</source>
<translation>%1 elementua artikulu-editorean editatzen ari da. Elementua eskemetara bihurtzeko
eragiketa saltatu egingo da</translation>