Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24134 → Rev 24135

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.eu.ts
8930,7 → 8930,7
<context>
<name>HunspellDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialog.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialog.cpp" line="110"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation>Ortografia egiaztatzea osatu da</translation>
</message>
14081,17 → 14081,17
<translation>Qt bertsioak &quot;UTF-16&quot; eta &quot;ISO-10646-UCS-2&quot; testu-kodekak falta ditu, ezin da PDFra esportatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3530"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3529"/>
<source>Page:</source>
<translation>Orrialdea:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3540"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3539"/>
<source>Date:</source>
<translation>Eguna:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10335"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10332"/>
<source>Failed to embed the PDF file : %1.
Please disable experimental PDF and PS embedding and try again.</source>
<translation>Ezin izan da PDFa kapsulatu: %1
14098,27 → 14098,27
Desgaitu PDF eta PS kapsulatze esperimentala eta saiatu berriro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11496"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11493"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Irudi bat kargatzeak huts egin du : %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11501"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11498"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Irudi bat idazteak huts egin du : %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11506"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11503"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Irudi-maskara bat kargatzeak huts egin du : %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11511"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11508"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Memoria gutxi irudi bat prozesatzeko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11491"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11488"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation>Idazte-errorea gertatu da, begiratu tokirik duzun diskoan</translation>
</message>
29702,7 → 29702,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="434"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="238"/>
<source>Font %1 is broken (read stream), no embedding</source>
<translation>%1 letra-tipoa hondatuta dago (korrontea irakurtzean), ez dago kapsulatua</translation>
</message>
29743,7 → 29743,7
<translation>Huts egin du letra-tipoa kargatzean - freetype2 ezin izan da letra-fitxategian aurkitu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="119"/>
<source>extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4)</source>
<translation>%1 kanporatzen %2 letra-tipotik (despl.=%3, nTaula=%4)</translation>
</message>