Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24101 → Rev 24102

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.fi.ts
28606,7 → 28606,7
<translation>Yksikkö sallittujen rajojen ulkopuolella. Käytä jotain scribus.UNIT_* vakioista.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="29"/>
<source>Target is not an image frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kohde ei ole kuvakehys.</translation>
28785,19 → 28785,19
<translation>Väriä ei löydy oletusväreistä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="434"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="432"/>
<source>Cannot scale by 0%.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kokoa ei voi skaalata 0 %:lla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="51"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="543"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="570"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="541"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="568"/>
<source>Specified item not an image frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Valittu kohde ei ole kuvakehys.</translation>
29676,19 → 29676,19
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="360"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="358"/>
<source>Need selection or argument list of items to group</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Tarvitaan valinta tai lista kohteista ryhmitettäväksi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="390"/>
<source>Cannot group less than two items</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kahta kohdetta vähempää ei voi ryhmittää</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="644"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="642"/>
<source>Selection must contain only shapes or bezier curves.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
29842,7 → 29842,7
<translation>Etsitään fontteja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3988"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3987"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation>Muutoksia asiakirjaan ei ole tallennettu ja olet pyytänyt palauttamaan viimeksi tallennetun. Haluatko kumota muutokset ja palauttaa tallennetun asiakirjan?</translation>
</message>
31724,12 → 31724,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="149"/>
<source>Emergency</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="158"/>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="161"/>
<source>Autosave</source>
<translation>Automaattinen tallennus</translation>
</message>
35163,12 → 35163,12
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2042"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2082"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3646"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4093"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4167"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4322"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6595"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8619"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3645"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4092"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4166"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4321"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6594"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8618"/>
<source>Ready</source>
<translation>Valmis</translation>
</message>
35175,7 → 35175,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3000"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3115"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3737"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3736"/>
<source>Open</source>
<translation>Avaa</translation>
</message>
35216,31 → 35216,31
<translation>Ladataan...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3543"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3542"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation>korvattiin tyypillä: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3573"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3572"/>
<source>(converted)</source>
<translation>(muutettu)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3928"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3927"/>
<source>Filename and Path for Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3928"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3927"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Kaikki tiedostot (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4023"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4088"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7065"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7223"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7237"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4022"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4087"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7064"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7222"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7236"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Tiedostoon ei voi kirjoittaa:
35247,26 → 35247,26
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4073"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7054"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4072"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7053"/>
<source>Save As</source>
<translation>Tallenna nimellä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4102"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4101"/>
<source>Saving...</source>
<translation>Tallentaa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4230"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6735"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6812"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6884"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4229"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6734"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6811"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6883"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Scribus havaitsi joitain virheitä. Käytä tarkastustyökalua korjataksesi ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4265"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4264"/>
<source>Printing...</source>
<translation>Tulostaa...</translation>
</message>
35273,50 → 35273,50
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1196"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2111"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4269"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7033"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8354"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4268"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7032"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8353"/>
<source>Document</source>
<translation>Asiakirja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4310"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4309"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation>Tulostus epäonnistui!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4400"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4399"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation>Ei voi leikata käytössä olevaa kohdetta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4400"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4399"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation>Kohde %1 on avoinna tekstieditorissa. Leikkaus peruutetaan.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5038"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5037"/>
<source>About Qt</source>
<translation>Tietoja Qt:stä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5069"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5068"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>Scribus ohje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6175"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6174"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Koko:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6175"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6174"/>
<source>Size</source>
<translation>Koko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6581"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6580"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation>Näytön profiilin lataus ei onnistunut.
35323,7 → 35323,7
Käytetään edellistä profiilia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7000"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6999"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>Scribus havaitsi virheitä
35330,7 → 35330,7
Käytä tarkastustyökalua korjataksesi ne.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7096"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7095"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Virheitä havaittiin.
35337,33 → 35337,33
Käytä tarkastustyökalua korjataksesi ne.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7219"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7218"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-sivu %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7754"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7753"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Jotkin kohteet ovat lukittuina.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7750"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7749"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>&amp;Lukitse kaikki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7251"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7250"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7751"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7750"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Vapauta kaikki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3847"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8818"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3846"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8817"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Haluatko korvata nykyisen kuvan?</translation>
</message>
35393,22 → 35393,22
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4071"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4070"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Asiakirjat (*.sla *.sla.gz);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3759"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3758"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Haluatko poistaa kaiken tekstin?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3540"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3539"/>
<source>Some color profiles used by this document are not installed:</source>
<translation>Joitain tämän dokumentin käyttämiä väriprofiileja ei ole asennettu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7054"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7053"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Kaikki tiedostot (*)</translation>
</message>
35418,19 → 35418,19
<translation>Otetaan käyttäjän näppäinoikopolut käyttöön</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6617"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6616"/>
<source>Updating Images</source>
<translation>Päivitetään kuvia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4021"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4086"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4020"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4085"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4373"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4372"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35440,19 → 35440,19
<translation>Kaikki tuetut tiedostotyypit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9095"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9173"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9094"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9172"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nimi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9095"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9173"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9094"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9172"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Uusi leike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6776"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6775"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation>Ghostscript puuttuu: Postscript-esikatselu ei toimi</translation>
</message>
35467,7 → 35467,7
<translation>Tiedosto on vahingoittunut tai se on voitu tehdä uudemmalla versiolla Scribuksesta.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7517"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7516"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35497,31 → 35497,31
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9517"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9516"/>
<source>Insert new </source>
<translation>Lisää uusi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9544"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9773"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9543"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9772"/>
<source>Anchor mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9552"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9786"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9551"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9785"/>
<source>Mark with &lt;%1&gt; variable text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9560"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9824"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9559"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9823"/>
<source>Mark to %1 item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9570"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9845"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9569"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9844"/>
<source>Mark to %1 mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35627,13 → 35627,13
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8615"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8614"/>
<source>X:</source>
<translation>X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1394"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8616"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8615"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
35643,67 → 35643,67
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5123"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5122"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
<translation>Tekstitiedostot (*.txt);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5123"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5122"/>
<source>Save as</source>
<translation>Tallenna nimellä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6188"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6187"/>
<source>&amp;Language:</source>
<translation>&amp;Kieli:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6188"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6187"/>
<source>Language</source>
<translation>Kieli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7568"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7567"/>
<source>Editing Inline Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8465"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8464"/>
<source>The program %1 is missing or failed to open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8609"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8608"/>
<source>Current zoom level</source>
<translation>Nykinen koko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8610"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8609"/>
<source>Zoom to 100%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8611"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8610"/>
<source>Zoom out by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8612"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8611"/>
<source>Zoom in by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8613"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8612"/>
<source>Select the current layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8614"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8613"/>
<source>Select the current unit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9755"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9754"/>
<source>Edit %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>