Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 18784 → Rev 18785

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.gl.ts
7238,22 → 7238,22
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="343"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>A importar: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="346"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>A analizar ficheiro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2340"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2341"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupo%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3438"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3439"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>A xerar elementos</translation>
</message>
7283,7 → 7283,7
<translation type="obsolete">Programación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Aportacións de:</translation>
</message>
7426,7 → 7426,7
<translation>&amp;Na rede</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="254"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Fechar</translation>
</message>
7436,27 → 7436,27
<translation>Sobre o Scribus %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Equipo de desenvolvemento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
<source>Haiku Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Documentación oficial:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Outra documentación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="319"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Traducións e tradutores oficiais:</translation>
</message>
7489,27 → 7489,27
<translation type="obsolete">Sueco:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="323"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Contribuíron anteriormente coas súas traducións:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Sitio web</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Referencia na rede</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Erros e peticións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Lista de correo</translation>
</message>
7562,7 → 7562,7
<translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
7604,12 → 7604,12
<translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F equivale a C=littlecms C=CUPS T=soporta TIFF F=soporta Fontconfig. A derradeira letra é o visualizador C=cairo ou A=libart. Se falla o soporte de librarías indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Portaxe a Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Portaxe a Windows&amp;#174;:</translation>
</message>
7618,7 → 7618,7
<translation type="obsolete">Marzo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Iconas do Proxecto Tango:</translation>
</message>
7636,12 → 7636,12
<translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa C=littlecms, C=CUPS, T=soporte TIFF, F soporte Fontconfig. A última letra é o renderizador C=cairo ou A=libart. Se falta soporte dalgunha libraría indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectado por Scribus. A versión para Windows non emprega librarías fontconfig ou CUPS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="266"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Comprobar se existen actualizacións do Scribus. Non se transferirá ningunha información sobre esta máquina.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>Portaxe a OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
</message>
7656,27 → 7656,27
<translation>Versión do Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation>Pantalla de presentación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="262"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation>Este panel mostra a versión, a data de compilación e as bibliotecas recoñecidas incorporadas no Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="263"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation>C-C-T-F significa C=littlecms C=CUPS T=acepta TIFF F=acepta Fontconfig. A derradeira letra é o renderizador C=cairo ou Q=Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>Se falta o soporte para unha biblioteca indícase cun *. Isto tamén indica a versión do Ghostscript detectada polo Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="263"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>A versión para o Windows non emprega as bibliotecas fontconfig e CUPS.</translation>
</message>
7690,7 → 7690,7
<translation type="obsolete">Cancelar a comprobación de actualizacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation>Blogue dos desenvolvedores</translation>
</message>
7705,19 → 7705,19
<translation>Foi imposíbel abrir o ficheiro da licenza. Comprobe o directorio de instalación ou o sitio web de Scribus para información sobre a licenza.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation>Tradutores da documentación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation>Webmasters:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="438"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="552"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="619"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="554"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="621"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation>Foi imposíbel abrir o ficheiro %1. Comprobe o directorio de instalación ou o sitio web do Scribus para información sobre %1.</translation>
</message>
9084,21 → 9084,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Unweld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>Weld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>Edit weld item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>&amp;Frames...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
9712,6 → 9697,21
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Unweld Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>Weld Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>Edit Welded Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished">Molduras na liña</translation>
11782,12 → 11782,16
<translation type="obsolete">Interface de Scribus para o Escritor de Códigos de Barras Postscript Puro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation>Código de &amp;barras...</translation>
<translation type="obsolete">Código de &amp;barras...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="23"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation type="unfinished">Inserir código de barras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="44"/>
<source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
<translation>Interface do Scribus para o Escritor de códigos de barras en postScript puro</translation>
</message>
11795,7 → 11799,7
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="343"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="393"/>
<source>Error opening file: %1</source>
<translation>Houbo un erro ao abrir o ficheiro: %1</translation>
</message>
11878,12 → 11882,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="111"/>
<source>Barcode</source>
<translation>Código de barras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="377"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="427"/>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation>O código de barras está incompleto</translation>
</message>
11893,7 → 11897,7
<translation>12 ou 13 díxitos con guións. O formato antigo ISBN-10 acepta 9 ou 10 díxitos con guións, mais este padrón deixou de recomendarse para uso público o 1 de xaneiro de 2007. (Nota: Para converter un ISBN-10 antigo ao novo ISBN-13, antepoña 978- aos primeiros 9 díxitos, p.ex. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. O díxito de comprobación final calcularase automaticamente)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="200"/>
<source>Select Type</source>
<translation>Seleccionar un tipo</translation>
</message>
11913,12 → 11917,12
<translation type="obsolete">Código de Barras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="135"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Tipo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="141"/>
<source>Select one of the available barcode type here</source>
<translation>Escolla aquí un dos tipos dispoñíbeis de códigos de barras</translation>
</message>
12086,6 → 12090,26
<source>&amp;Include Text in Barcode</source>
<translation>&amp;Incluír o texto no código de barras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="323"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Opcións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="329"/>
<source>&amp;Format:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="349"/>
<source>Error &amp;checking:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="362"/>
<source>Minimum error checking; raised opportunistically if size of symbol is not increased</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Biblio</name>
13548,8 → 13572,8
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2435"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2463"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2431"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2459"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation>X: %1
13556,17 → 13580,17
Y: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2448"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2444"/>
<source>X: %1</source>
<translation>X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2455"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2451"/>
<source>Y: %1</source>
<translation>Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2467"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation>Lonxitude: %1
13573,7 → 13597,7
Ángulo: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2473"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2469"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation>Largura: %1
13580,8 → 13604,8
Altura: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2485"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2492"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2481"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2488"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation>Ángulo: %1</translation>
</message>
13645,24 → 13669,24
<translation>Caracteres de sobra: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<source>Page %1 does not exist!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1548"/>
<source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1554"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Información</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1553"/>
<source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
13669,12 → 13693,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1813"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1820"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Todos os formatos admitidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1841"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1848"/>
<source>Open</source>
<translation>Abrir</translation>
</message>
14214,22 → 14238,22
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="677"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Glifos ausentes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>Text overflow</source>
<translation>Rebordo do texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation>O obxecto non é unha páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<source>Missing Image</source>
<translation>Falta a imaxe</translation>
</message>
14238,17 → 14262,17
<translation type="obsolete">A imaxe ten un Valor de DPI menor de %1 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="684"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="686"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>O obxecto ten transparencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="685"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="687"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>O obxecto é unha anotación ou un campo PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="686"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="688"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation>O obxecto é un PDF colocado</translation>
</message>
14263,12 → 14287,12
<translation>Non se atoparon problemas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="574"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="575"/>
<source>Page </source>
<translation>Páxina </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="636"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="637"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Obxectos libres</translation>
</message>
14277,33 → 14301,33
<translation type="obsolete">Atopáronse Problemas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Verificador pré-voo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<source>Items</source>
<translation>Elementos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<source>Problems</source>
<translation>Problemas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="669"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation>Perfil actual:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="640"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="641"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>&amp;Ignorar os erros</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="672"/>
<source>Check again</source>
<translation>Comprobar outra vez</translation>
</message>
14316,7 → 14340,7
<translation type="obsolete">Resolución de imaxe por enriba de %1 DPI, actualmente %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="687"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="689"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation>A imaxe é un GIF</translation>
</message>
14343,48 → 14367,52
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="566"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="567"/>
<source>Issues: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="688"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="683"/>
<source>Empty Text Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="690"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation>A anotación emprega unha fonte que non é TrueType</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="690"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="692"/>
<source>Object colorspace is not CMYK or spot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="691"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="693"/>
<source>Imported document contains non embedded fonts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="693"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="695"/>
<source>Applied master page has different page destination (left, middle, right side)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation>Perfil pré-voo no que se baseará a xeración do informe. Pódense configurar as opcións en Configuración do documento ou en Preferencias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation>Ignorar os erros atopados e continuar a exportar ou imprimir. Asegúrese de que entende os erros que está a ignorar antes de continuar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="676"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation>Examinar de novo o documento para verificar as correccións feitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="694"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation>Moldura de imaxe baleira</translation>
</message>
14413,12 → 14441,12
<translation>Páxinas mestras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="666"/>
<source>Layer</source>
<translation>Capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="684"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>A resolución da imaxe está por baixo dos %1 PPP,
14425,7 → 14453,7
actualmente %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="683"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="685"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>A resolución da imaxe está por riba dos %1 PPP,
14432,7 → 14460,7
actualmente %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="689"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="691"/>
<source>Image dimension is smaller than its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14467,18 → 14495,18
<context>
<name>CollectForOutput</name>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="73"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Escolla un Directorio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="103"/>
<source>Cannot create directory:
%1</source>
<translation>Non é posíbel crear o directorio: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="118"/>
<source>Collecting...</source>
<translation>A recoller...</translation>
</message>
14487,7 → 14515,7
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="122"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation>Non é posíbel recoller todos os ficheiros para a saída do ficheiro:
14494,7 → 14522,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="137"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation> Non é posíbel recoller o ficheiro:
15001,12 → 15029,12
<translation>Roda de &amp;cores...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
<source>Color setting helper</source>
<translation>Axudante para a configuración da cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="67"/>
<source>Color selector with color theory included.</source>
<translation>Selector de cores con teoría das cores incluída.</translation>
</message>
15984,7 → 16012,7
<context>
<name>CreateMode</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="839"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="838"/>
<source>3DAnnot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16471,7 → 16499,7
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="408"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="409"/>
<source>Encoding:</source>
<translation>Codificación:</translation>
</message>
16482,13 → 16510,13
Pódese definir nas Preferencias.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="349"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="379"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>&amp;Comprimir o ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="358"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>&amp;Incluír os tipos de letra</translation>
</message>
16497,32 → 16525,32
<translation type="obsolete">&amp;Incluir Perfís ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="325"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
<source>Show Preview</source>
<translation>Mostrar a vista previa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="360"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation>&amp;Incluír os perfís de cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="327"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation>Mostrar unha vista previa e información do ficheiro seleccionado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="395"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="396"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation>Comprimir o documento de Scribus ao gardalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="398"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation>Incluír os tipos de letra cando se recollan os ficheiros para o documento. Asegúrese de que coñece e comprende a información sobre a licenza de todos os tipos de letra que recolla e posibelmente redistribúa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="399"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="400"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation>Incluír os perfís de cores ao recoller ficheiros para o documento</translation>
</message>
18561,46 → 18589,46
<context>
<name>FDialogPreview</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="255"/>
<source>Size:</source>
<translation>Tamaño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="268"/>
<source>Title:</source>
<translation>Título:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="271"/>
<source>No Title</source>
<translation>Sen título</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="273"/>
<source>Author:</source>
<translation>Autor/a:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="280"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="193"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="281"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Descoñecido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="283"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Documento de Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="190"/>
<source>Resolution:</source>
<translation>Resolución:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="190"/>
<source>DPI</source>
<translation>PPP</translation>
</message>
18617,7 → 18645,7
<translation type="obsolete">Escala de grises</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="196"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Espazo de cores:</translation>
</message>
18626,7 → 18654,7
<translation type="obsolete">Duotono</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="278"/>
<source>File Format:</source>
<translation>Formato de ficheiro:</translation>
</message>
19474,12 → 19502,12
<translation>&amp;Previsualización do tipo de letra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
<source>Font Preview dialog</source>
<translation>Diálogo de previsualización do tipo de letra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="68"/>
<source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
<translation>Ordenación, procura e exame dos tipos de letra dispoñíbeis.</translation>
</message>
19862,7 → 19890,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="251"/>
<source>&amp;Page</source>
19940,8 → 19968,8
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="360"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="304"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="363"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
19948,7 → 19976,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="224"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="314"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
19973,7 → 20001,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="324"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="327"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="239"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="254"/>
<source>Appl&amp;y to All Pages</source>
19981,7 → 20009,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="327"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="330"/>
<source>Alt+Y</source>
<translation>Alt+Y</translation>
</message>
20014,14 → 20042,14
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="201"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="347"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="350"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="211"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="298"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="249"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="252"/>
<source>M&amp;argins</source>
20029,7 → 20057,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="221"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="253"/>
<source>S&amp;election</source>
20042,40 → 20070,40
<translation>Nú&amp;mero:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="266"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="245"/>
<source>Use &amp;Gap:</source>
<translation>Usar &amp;espazo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="272"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="335"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="338"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="231"/>
<source>&amp;Misc</source>
<translation>&amp;Diversos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="341"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
<source>Delete all guides from the current page</source>
<translation>Eliminar todas as guías da páxina actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="347"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="255"/>
<source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
<translation>Eliminar as guías da &amp;páxina actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="354"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
<source>Delete all guides from the current document</source>
<translation>Elimnar todas as guías do documento actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="360"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="256"/>
<source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
<translation>Eliminar as guías de tod&amp;as as páxinas</translation>
20183,7 → 20211,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="279"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="247"/>
<source>Refer to</source>
21223,6 → 21251,42
</message>
</context>
<context>
<name>ImportPagesPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="59"/>
<source>Import iWorks Pages...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="96"/>
<source>iWorks Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="97"/>
<source>iWorks Pages (*.pages *.PAGES)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports iWorks Pages Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="81"/>
<source>Imports most iWorks Pages files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="130"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportPctPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="53"/>
21392,6 → 21456,78
</message>
</context>
<context>
<name>ImportVivaPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="59"/>
<source>Import Viva...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="96"/>
<source>Viva Designer XML</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="97"/>
<source>Viva Designer XML (*.xml *.XML)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports Viva Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="81"/>
<source>Imports most Viva files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="130"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportVsdPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import Visio...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="90"/>
<source>MS Visio</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="91"/>
<source>MS Visio (*.vsd *.VSD *.vdx *.VDX *.vsdx *.VSDX)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports MS Visio Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most MS Visio files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="124"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportWpgPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="53"/>
21479,6 → 21615,54
</message>
</context>
<context>
<name>ImportXpsPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="59"/>
<source>Import Xps...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="99"/>
<source>Microsoft XPS</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="100"/>
<source>Microsoft XPS (*.xps *.XPS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="64"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="112"/>
<source>Open XML Paper</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="113"/>
<source>Open XML Paper (*.oxps *.OXPS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="83"/>
<source>Imports XPS and Open XML Paper Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="84"/>
<source>Imports most XPS and Open XML Paper files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="146"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Imposition</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="72"/>
21678,7 → 21862,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="287"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation>Molduras na liña</translation>
</message>
25894,32 → 26078,32
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="982"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="987"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Nós</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="985"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="990"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>Coordenadas &amp;absolutas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="988"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="993"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>Pos-&amp;X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="989"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="994"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>Pos-&amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="990"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="995"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Modificar a liña de &amp;contorno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="991"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="996"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>Limpa&amp;r a liña de contorno</translation>
</message>
25928,92 → 26112,92
<translation type="obsolete">R&amp;ematar as modificacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="998"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1003"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Mover os nós</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="999"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1004"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Mover os puntos de control</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1005"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Adicionar nós</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1001"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Eliminar nós</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1002"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1007"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Mover os puntos de control independentemente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1003"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1008"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Mover os puntos de control simetricamente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1009"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Limpar os puntos de control</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1010"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Limpar este punto de control</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1011"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Abrir un polígono ou cortar unha curva de Bézier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1007"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1012"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Fechar esta curva de Bézier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1013"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Reflectir o trazo horizontalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1014"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Reflectir o trazo verticalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1015"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Recortar o trazo horizontalmente para a dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1016"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Recortar o trazo horizontalmente para a esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1012"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1017"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Recortar o trazo verticalmente para arriba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1013"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1018"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Recortar o trazo verticalmente para abaixo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1019"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Xirar o trazo en sentido anti-reloxio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1015"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1020"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Xirar o trazo no sentido do reloxio</translation>
</message>
26022,12 → 26206,12
<translation type="obsolete">Reducir o Tamaño do Trazo polo % mostrado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1017"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1022"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Aumentar o tamaño do trazo no % mostrado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1025"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Ángulo de rotación</translation>
</message>
26036,12 → 26220,12
<translation type="obsolete">% polo que Aumentar ou Reducir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1023"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1028"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Activar o modo de edición da liña de contorno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1024"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1029"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Limpar a liña de contorno para a forma orixinal da moldura</translation>
</message>
26051,86 → 26235,86
<translation type="obsolete">Se está seleccionado, úsanse as Coordenadas relativas á Páxina; se non, as Coordenadas son relativas ao Obxecto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="983"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="988"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1027"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1032"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
<translation>De estar seleccionado utilizar coordenadas relativas á páxina; se non, as coordenadas son relativas ao obxecto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1016"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1021"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Encoller o tamaño do trazo na porcentaxe mostrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="994"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="999"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="995"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1000"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="996"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1001"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1018"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1023"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Reducir o tamaño do trazo no valor mostrado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1019"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1024"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Aumentar o tamaño do trazo no valor mostrado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1026"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Percentaxe no que aumentar ou reducir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1022"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1027"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Valor no que aumentar ou reducir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="992"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="997"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation>Axustar o contorno á imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1025"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1030"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Desfacer a liña de contorno ao trazo de pegado da imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="241"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="986"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="991"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>á mesa de traballo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="987"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="992"/>
<source>to Page</source>
<translation>á páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="993"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="998"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation>Axustar a forma á imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1026"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1031"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Axustar a forma ao trazo de pegado da imaxe</translation>
</message>
27078,32 → 27262,32
<translation>Faltan os códecs de texto «UTF-16» e «ISO-10646-UCS-2» desta construción de Qt; non é posíbel exportar a pdf</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2883"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2879"/>
<source>Page:</source>
<translation>Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2893"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2889"/>
<source>Date:</source>
<translation>Data:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11085"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11218"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Non foi posíbel cargar unha imaxe: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11090"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11223"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Non foi posíbel escribir unha imaxe: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11095"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11228"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Non foi posíbel cargar unha máscara de imaxe: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11100"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11233"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Non hai memoria dabondo para procesar unha imaxe</translation>
</message>
27112,7 → 27296,7
<translation type="obsolete">Produciuse un erro de escrita; comprobe o espazo de que dispón o disco</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11080"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11213"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation>Produciuse un erro de escrita; comprobe o espazo de que dispón o disco</translation>
</message>
28591,68 → 28775,68
<context>
<name>PageItem</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="536"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="545"/>
<source>Image</source>
<translation>Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="540"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="549"/>
<source>Text</source>
<translation>Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="544"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="553"/>
<source>Line</source>
<translation>Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="548"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="557"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Polígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="552"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="561"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Poli-liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="556"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="565"/>
<source>PathText</source>
<translation>Texto en trazo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="560"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="569"/>
<source>Symbol</source>
<translation type="unfinished">Símbolo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="564"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="573"/>
<source>Group</source>
<translation>Grupo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="568"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="577"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation>Polígono regular</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="572"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="581"/>
<source>Arc</source>
<translation>Arco</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="576"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="585"/>
<source>Spiral</source>
<translation>Espiral</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="580"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="589"/>
<source>Table</source>
<translation>Táboa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7189"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7190"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7256"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7257"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Copiar de</translation>
</message>
29405,32 → 29589,32
<translation type="unfinished">Quer realmente eliminar esta páxina mestra?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="397"/>
<source>Arrange Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="398"/>
<source>Available Master Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="399"/>
<source>Document Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="396"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="401"/>
<source>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</source>
<translation type="unfinished">Lista de páxinas mestras do documento. Pódense arrastrar os nomes das páxinas mestras para a vista de páxina de embaixo para aplicar as páxinas mestras ou para o espazo baleiro entre as páxinas para crear páxinas novas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="402"/>
<source>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</source>
<translation type="unfinished">Listaxe das páxinas normais do documento, mostradas coa disposición do documento. As páxinas pódense arrastrar para redistribuilas ou para eliminalas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="403"/>
<source>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</source>
<translation type="unfinished">Arraste páxinas ou páxinas mestras sobre o lixo para eliminalas</translation>
</message>
29600,6 → 29784,24
</message>
</context>
<context>
<name>PagesPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="212"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">A importar: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="215"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="399"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PaintManagerBase</name>
<message>
<source>Manage Paints</source>
32247,13 → 32449,13
<translation type="obsolete">Draw do OpenOffice.org (*.sxd);;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="355"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="352"/>
<source>Plugin: %1 initialized ok </source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Engadido: %1 inicializada sen problemas </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="354"/>
<source>Plugin: %1 failed post initialization</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Engadido: %1 fallou a post-inicialización</translation>
39613,42 → 39815,47
<context>
<name>PropertiesPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="886"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="912"/>
<source>Properties</source>
<translation>Propiedades</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="888"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="914"/>
<source>X, Y, &amp;Z</source>
<translation>X, Y, &amp;Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="891"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="918"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation>&amp;Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="889"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="915"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="890"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="916"/>
<source>&amp;Image</source>
<translation>&amp;Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="892"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="917"/>
<source>Drop Shadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="919"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation>&amp;Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="893"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="920"/>
<source>&amp;Colors</source>
<translation>&amp;Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="896"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="923"/>
<source>T&amp;able</source>
<translation>T&amp;áboa</translation>
</message>
40353,12 → 40560,12
<translation type="obsolete">Configuración da Transparencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="894"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="921"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>A&amp;grupar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="895"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="922"/>
<source>&amp;Transparency</source>
<translation></translation>
</message>
40706,67 → 40913,67
<context>
<name>PropertiesPalette_Group</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="617"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="627"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation>&amp;Editar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="618"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="628"/>
<source>Shape</source>
<translation>Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="620"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="630"/>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation>O texto &amp;flúe arredor da moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="621"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="631"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Desactivado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="622"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="632"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation>Empregar a &amp;forma da moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="623"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="633"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation>Empregar a &amp;caixa delimitadora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="624"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="634"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation>Empregar a &amp;liña de contorno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="625"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="635"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation>Empregar o trazo de pegado da imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="627"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="637"/>
<source>Disable text flow from lower frames around object</source>
<translation>Desactivar o fluxo de texto das molduras inferiores arredor do texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="628"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="638"/>
<source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation>Empregar a forma da muldura para o fluxo do texto das molduras de texto por baixo do obxecto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="629"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="639"/>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation>Usar a caixa delimitadora, que é sempre rectangular, en troques da forma da moltura para o fluxo do texto das molduras de texto por baixo do obxecto. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="630"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="640"/>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation>Se se escolle, pódese editar a liña de contorno coa ferramenta Editar Forma da paleta de enriba. Cando se edita coa paleta de formas, convírtese nunha segunda liña separada baseada orixinalmente na forma da moldura para o fluxo do texto das molduras de texto por baixo do obxecto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="631"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="641"/>
<source>Use the clipping path of the image</source>
<translation>Empregar o trazo de pegado da imaxe</translation>
</message>
40779,76 → 40986,76
<translation>Formulario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="26"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="35"/>
<source>Shape</source>
<translation>Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="74"/>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="81"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation>&amp;Editar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="75"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="93"/>
<source>Text Flow Around Frame</source>
<translation>Fluxo do texto arredor da moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="96"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="123"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Desactivado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="158"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="183"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="208"/>
<source>textFlowBtnGroup</source>
<translation>GrupoBotónFluxoTexto</translation>
<translation type="obsolete">GrupoBotónFluxoTexto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="148"/>
<source>Use &amp;Frame Shape</source>
<translation>Empregar a &amp;forma da moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="146"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="173"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation>Empregar a &amp;caixa delimitadora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="171"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="198"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation>Empregar a &amp;liña de contorno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="196"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="223"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation>Empregar o trazo de pegado da imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="218"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="245"/>
<source>Fill Rule</source>
<translation>Regra de enchido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="288"/>
<source>Even-Odd</source>
<translation>Par-Impar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="265"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="301"/>
<source>Non Zero</source>
<translation>Non cero</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="324"/>
<source>Group clips Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="331"/>
<source>Transparency</source>
<translation>Transparencia</translation>
</message>
41447,6 → 41654,193
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_Shadow</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="300"/>
<source>Object has a drop shadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="301"/>
<source>X-Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="302"/>
<source>Y-Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="303"/>
<source>Blur:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="304"/>
<source>Color:</source>
<translation type="unfinished">Cor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="305"/>
<source>Shade:</source>
<translation type="unfinished">Saturación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="306"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">Opacidade:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="307"/>
<source>Blendmode:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="309"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished"> pt</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_ShadowBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished">Formulario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="20"/>
<source>Object has a drop shadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="29"/>
<source>X-Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="42"/>
<source>Y-Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="55"/>
<source>Color:</source>
<translation type="unfinished">Cor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="68"/>
<source>Shade:</source>
<translation type="unfinished">Saturación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="78"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">Opacidade:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="88"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="218"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="101"/>
<source>Blendmode:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="112"/>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="117"/>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished">Escurecer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="122"/>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished">Aclarar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="127"/>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished">Multiplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="132"/>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished">Pantalla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="137"/>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished">Transparencia superposta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="142"/>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="147"/>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="152"/>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished">Diferenza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="157"/>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished">Exclusión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="162"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="167"/>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="172"/>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished">Ton</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="177"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">Saturación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="182"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="187"/>
<source>Luminosity</source>
<translation type="unfinished">Luminosidade</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="195"/>
<source>Blur:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="205"/>
<source> px</source>
<translation type="unfinished"> px</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_Shape</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shape.cpp" line="547"/>
41619,22 → 42013,22
<context>
<name>PropertiesPalette_Table</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="568"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="587"/>
<source>Cell style of currently selected cell</source>
<translation>Estilo de cela da cela seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="569"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="588"/>
<source>Table style of currently selected table</source>
<translation>Estilo de táboa da táboa seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="570"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="589"/>
<source>Remove Direct Cell Formatting</source>
<translation>Eliminar o formato directo da cela</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="571"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="590"/>
<source>Remove Direct Table Formatting</source>
<translation>Eliminar o formato directo da táboa</translation>
</message>
41861,7 → 42255,7
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="365"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="442"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="510"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1290"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>Pos-&amp;X:</translation>
</message>
41878,7 → 42272,7
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="367"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="444"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="512"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1291"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>Pos-&amp;Y:</translation>
</message>
41888,7 → 42282,7
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="368"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="513"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1299"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1293"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Altura:</translation>
</message>
41919,127 → 42313,127
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="443"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="511"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1292"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>La&amp;rgura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1229"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1223"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation>O nome «%1» non é único.&lt;br/&gt;Escolla outro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1292"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1286"/>
<source>Properties</source>
<translation>Propiedades</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1294"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1288"/>
<source>Name</source>
<translation>Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1295"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1289"/>
<source>Geometry</source>
<translation>Xeometría</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1300"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1294"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Rotación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1301"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1295"/>
<source>Basepoint:</source>
<translation>Punto base:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1296"/>
<source>Level</source>
<translation>Nivel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1298"/>
<source> pt</source>
<translation> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1307"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation>Nome do obxecto seleccionado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1308"/>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation>Posición horizontal do punto base actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1315"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1309"/>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation>Posición vertical do punto base actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1316"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1310"/>
<source>Width</source>
<translation>Largura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1317"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1311"/>
<source>Height</source>
<translation>Altura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1312"/>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation>Rotación do obxecto sobre o punto base actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1319"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1313"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation>Punto desde o que se referencian as medidas e ángulos de rotación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1320"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1314"/>
<source>Group the selected objects</source>
<translation>Agrupar os obxectos seleccionados</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1321"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1315"/>
<source>Ungroup the selected group</source>
<translation>Desagrupar o grupo seleccionado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1322"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1316"/>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation>Voltear na horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1323"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1317"/>
<source>Flip Vertical</source>
<translation>Voltear na vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1318"/>
<source>Move one level up</source>
<translation>Subir un nivel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1319"/>
<source>Move one level down</source>
<translation>Baixar un nivel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1326"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1320"/>
<source>Move to front</source>
<translation>Traer para a frente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1327"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1321"/>
<source>Move to back</source>
<translation>Enviar para o fondo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1328"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1322"/>
<source>Indicates the level the object is on, 1 means the object is at the bottom</source>
<translation>Indica o nivel no que se atopa o obxecto; 0 significa que o obxecto está no fondo {1 ?}</translation>
</message>
42048,22 → 42442,22
<translation type="obsolete">Indica o nível no que se atopa o obxecto; 0 significa que o obxecto está no fondo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1329"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1323"/>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation>Bloquear ou desbloquear o obxecto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1330"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1324"/>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation>Bloquear ou desbloquear o tamaño do obxecto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1331"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1325"/>
<source>Enable or disable exporting of the object</source>
<translation>Permitir ou impedir que se exporte o obxecto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1333"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1327"/>
<source>Keep the aspect ratio</source>
<translation>Manter a proporción</translation>
</message>
42996,12 → 43390,12
<context>
<name>PubPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1640"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">A importar: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1643"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
43795,22 → 44189,22
<translation>Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="89"/>
<source>Afrikaans</source>
<translation>Africaner</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="152"/>
<source>Albanian</source>
<translation>Albanés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="118"/>
<source>Basque</source>
<translation>Basco</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="85"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="93"/>
<source>Bulgarian</source>
<translation>Búlgaro</translation>
</message>
43819,40 → 44213,40
<translation type="obsolete">Portugués do Brasil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="97"/>
<source>Catalan</source>
<translation>Catalán</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="159"/>
<source>Chinese</source>
<translation>Chinés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="125"/>
<source>Croatian</source>
<translation>Croata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="98"/>
<source>Czech</source>
<translation>Checo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="100"/>
<source>Danish</source>
<translation>Dinamarqués</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="141"/>
<source>Dutch</source>
<translation>Holandés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="374"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="319"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="367"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="382"/>
<source>English</source>
<translation>Inglés</translation>
</message>
43861,102 → 44255,102
<translation type="obsolete">Inglés (británico)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="105"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="113"/>
<source>Esperanto</source>
<translation>Esperanto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="101"/>
<source>German</source>
<translation>Alemán</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="119"/>
<source>Finnish</source>
<translation>Finlandés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="120"/>
<source>French</source>
<translation>Francés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="122"/>
<source>Galician</source>
<translation>Galego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="106"/>
<source>Greek</source>
<translation>Grego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="90"/>
<source>Aragonese</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="92"/>
<source>Belarusian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="108"/>
<source>English (Australia)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="109"/>
<source>English (Canada)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="107"/>
<source>English (UK)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="110"/>
<source>English (New Zealand)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="112"/>
<source>English (South Africa)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="107"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="115"/>
<source>Spanish (Argentina)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="126"/>
<source>Hungarian</source>
<translation>Húngaro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="128"/>
<source>Indonesian</source>
<translation>Indonesio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="130"/>
<source>Italian</source>
<translation>Italiano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="133"/>
<source>Korean</source>
<translation>Coreano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="134"/>
<source>Kurdish</source>
<translation>Curdo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="138"/>
<source>Lithuanian</source>
<translation>Lituano</translation>
</message>
43965,17 → 44359,17
<translation type="obsolete">Noruegués (bokmaal)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="142"/>
<source>Norwegian (Nnyorsk)</source>
<translation>Noruegués (nnyorsk)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="143"/>
<source>Norwegian</source>
<translation>Noruegués</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="144"/>
<source>Polish</source>
<translation>Polonés</translation>
</message>
43984,97 → 44378,97
<translation type="obsolete">Portugués do Brasil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="148"/>
<source>Russian</source>
<translation>Ruso</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="154"/>
<source>Swedish</source>
<translation>Sueco</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="114"/>
<source>Spanish</source>
<translation>Español</translation>
</message>
<message utf8="true">
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="140"/>
<source>Norwegian (Bokmål)</source>
<translation>Noruegués (bokmaal)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="116"/>
<source>Spanish (Latin)</source>
<translation>Español (Latinoamerica)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="95"/>
<source>Bengali (Bangladesh)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="103"/>
<source>German (Austria)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="103"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="111"/>
<source>English (US)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="121"/>
<source>Scottish Gaelic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="123"/>
<source>Gujarati</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="139"/>
<source>Nepali</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="150"/>
<source>Slovak</source>
<translation>Eslovaco</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="151"/>
<source>Slovenian</source>
<translation>Esloveno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="153"/>
<source>Serbian</source>
<translation>Serbio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="156"/>
<source>Turkish</source>
<translation>Turco</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="149"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="157"/>
<source>Ukranian</source>
<translation>Ucraíno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="99"/>
<source>Welsh</source>
<translation>Galés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="340"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="482"/>
<source>Font %1 is broken, discarding it</source>
<translation>O tipo de letra %1 está mal; desbótase</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="229"/>
<source>Initializing...</source>
<translation>A inicializar...</translation>
</message>
44124,7 → 44518,7
<translation type="obsolete">Modelo: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="169"/>
<source>Newsletters</source>
44131,7 → 44525,7
<translation>Boletíns</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="166"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="200"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="155"/>
<source>Brochures</source>
44138,7 → 44532,7
<translation>Folletos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="201"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="159"/>
<source>Catalogs</source>
44145,7 → 44539,7
<translation>Catálogos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="202"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="161"/>
<source>Flyers</source>
44152,13 → 44546,13
<translation>Panfletos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="162"/>
<source>Grids</source>
<translation>Grades</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="186"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="175"/>
<source>Signs</source>
44165,7 → 44559,7
<translation>Sinalización</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="158"/>
<source>Cards</source>
44172,7 → 44566,7
<translation>Cartóns</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="165"/>
<source>Letterheads</source>
44179,7 → 44573,7
<translation>Membretes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="160"/>
<source>Envelopes</source>
44186,7 → 44580,7
<translation>Sobres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="156"/>
<source>Business Cards</source>
44193,7 → 44587,7
<translation>Cartóns de negocios</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="157"/>
<source>Calendars</source>
44200,7 → 44594,7
<translation>Calendarios</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="164"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="153"/>
<source>Advertisements</source>
44207,7 → 44601,7
<translation>Anuncios</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="164"/>
<source>Labels</source>
44214,7 → 44608,7
<translation>Etiquetas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="179"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="168"/>
<source>Menus</source>
44221,7 → 44615,7
<translation>Menús</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="224"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="174"/>
<source>Programs</source>
44228,7 → 44622,7
<translation>Programas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="171"/>
<source>PDF Forms</source>
44235,7 → 44629,7
<translation>Formularios en PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="222"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="183"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="172"/>
<source>PDF Presentations</source>
44242,7 → 44636,7
<translation>Presentacións en PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="216"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="166"/>
<source>Magazines</source>
44249,7 → 44643,7
<translation>Revistas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="223"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="216"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="173"/>
<source>Posters</source>
44256,7 → 44650,7
<translation>Pósters</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="165"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="154"/>
<source>Announcements</source>
44263,7 → 44657,7
<translation>Notificacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="176"/>
<source>Text Documents</source>
44270,7 → 44664,7
<translation>Documentos de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="163"/>
<source>Folds</source>
44277,7 → 44671,7
<translation>Trípticos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="167"/>
<source>Media Cases</source>
44284,7 → 44678,7
<translation>Carátulas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="261"/>
44355,6 → 44749,7
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="161"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="152"/>
44362,10 → 44757,13
<location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="162"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="146"/>
<source>Open</source>
<translation>Abrir</translation>
</message>
45048,13 → 45446,13
extensión de abreviaturas...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="132"/>
<source>Short Words processing. Wait please...</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>A procesar as abreviaturas. Agarde un bocadiño...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="151"/>
<source>Short Words processing. Done.</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Abreviaturas procesadas. Feito.</translation>
45065,6 → 45463,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="134"/>
<source>Save as</source>
<translation>Gardar como</translation>
</message>
45144,17 → 45543,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3192"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2152"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="5711"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="5721"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Copia nº %1 de </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="145"/>
<source>Portuguese</source>
<translation>Portugués</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="146"/>
<source>Portuguese (BR)</source>
<translation>Portugués do Brasil</translation>
</message>
45351,8 → 45750,8
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="366"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="403"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="508"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="545"/>
<source>Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3)</source>
<translation>O tipo de letra %1 ten mal un glifo %2 (código %3)</translation>
</message>
45367,22 → 45766,22
<translation>O tipo de letra %1 non se pode ler; non se vai incorporar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="347"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="489"/>
<source>Failed to load font %1 - font type unknown</source>
<translation>Non foi posíbel cargar o tipo de letra %1 - descoñécese este tipo de letra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="551"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="693"/>
<source>Font %1 loaded from %2(%3)</source>
<translation>Cargouse o tipo de letra %1 desde %2(%3)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="567"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="709"/>
<source>Font %1(%2) is duplicate of %3</source>
<translation>O tipo de letra %1(%2) é un duplicado de %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="680"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="822"/>
<source>Loading font %1 (found using fontconfig)</source>
<translation>A cargar o tipo de letra %1 (atopado mediante fontconfig)</translation>
</message>
45391,7 → 45790,7
<translation type="obsolete">A fonte %1 (atopada mediante fontconfig) está mal, desbótase</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="685"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="827"/>
<source>Failed to load a font - freetype2 couldn&apos;t find the font file</source>
<translation>Non foi posíbel cargar un tipo de letra - freetype2 non atopou o ficheiro deste tipo de letra</translation>
</message>
45429,7 → 45828,7
<translation>offset memcpy: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="716"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="729"/>
<source>Scribus Development Version</source>
<translation>Versión de desenvolvemento do Scribus</translation>
</message>
45627,12 → 46026,12
<translation type="obsolete">&amp;Substituir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="57"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="58"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation>Roda de cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="58"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="59"/>
<source>Font Preview</source>
<translation>Previsualización dos tipos de letra</translation>
</message>
45648,8 → 46047,8
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1940"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2307"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1945"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2199"/>
<source>Document Template: </source>
<translation>Modelo de documento: </translation>
</message>
45894,42 → 46293,42
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="581"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="558"/>
<source>&amp;Execute Script...</source>
<translation>&amp;Executar un script...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="582"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="559"/>
<source>Show &amp;Console</source>
<translation>Mostrar a &amp;consola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="583"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="560"/>
<source>&amp;About Script...</source>
<translation>&amp;Sobre o script...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="585"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="562"/>
<source>&amp;Script</source>
<translation>&amp;Script</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="586"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="563"/>
<source>&amp;Scribus Scripts</source>
<translation>&amp;Scripts do Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="587"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="564"/>
<source>&amp;Recent Scripts</source>
<translation>Scripts &amp;recentes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="554"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="531"/>
<source>About Script</source>
<translation>Sobre o script</translation>
</message>
46000,7 → 46399,7
debido a excepcións das funcións chamadas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="87"/>
<source>Short Words</source>
<translation>Abreviaturas</translation>
</message>
46028,32 → 46427,32
<translation type="obsolete">Scribus quebrouse debido á seguinte excepción: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="331"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="473"/>
<source>Creating Font Cache</source>
<translation>A crear o caché dos tipos de letra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="499"/>
<source>New Font found, checking...</source>
<translation>Atopouse un tipo de letra novo, a comprobalo...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="536"/>
<source>Modified Font found, checking...</source>
<translation>Atopouse un tipo de letra modificado, a comprobalo...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="781"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="923"/>
<source>Reading Font Cache</source>
<translation>A ler a caché dos tipos de letra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="828"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="970"/>
<source>Writing updated Font Cache</source>
<translation>A escribir a caché dos tipos de letra actualizada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="845"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="987"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>A buscar tipos de letra</translation>
</message>
46062,7 → 46461,7
<translation type="obsolete">Está a executar unha versión de desenvolvemento de Scribus 1.3.x. O documento no que está a traballar creouse con Scribus 1.2.3 ou anterior. O proceso de gardado fará que este ficheiro non se poida ler de novo en Scribus 1.2.3 a non ser que utilice Ficheiro-&gt;Gardar Como. Ten a certeza de querer continuar con esta oepración?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4770"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4662"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation>Non se gardaron as mudanzas realizadas no documento e pediu volver atrás. Desexa continuar?</translation>
</message>
46083,7 → 46482,7
<translation>Soporte para o formato .sla antigo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="94"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="102"/>
<source>German (Trad.)</source>
<translation>Alemán (trad.)</translation>
</message>
46098,7 → 46497,7
<translation>A imprimir ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="717"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="730"/>
<source>You are running a development version of Scribus 1.5.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under 1.5.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and further edit the newly named file and the original will be untouched. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation type="unfinished">Está a executar unha versión en desenvolvemento de Scribus 1.3.x. O documento co que está a traballar creouse con Scribus 1.2.x. Se grava o ficheiro actual con 1.3.x non se poderá editar nas versións 1.2.x do Scribus. Para manter a posibilidade de editalo con 1.2.x, salve este ficheiro cun nome diferente e continúe editando o ficheiro novo deixando o orixinal sen tocar. Ten certeza de querer continuar con esta operación? {1.5.?} {1.2.?} {1.5.?} {1.2.?} {1.2.?}</translation>
</message>
46107,27 → 46506,27
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Está tentando importar máis páxinas das dispoñíbeis no documento actual a contar desde a páxina actual.&lt;/p&gt;Escolla entre o seguinte:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Crear&lt;/b&gt; as páxinas que falten&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Importar&lt;/b&gt; páxinas até a derradeira páxina&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancelar&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4002"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3893"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4006"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3897"/>
<source>C&amp;reate</source>
<translation>C&amp;rear</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4007"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3898"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="155"/>
<source>Thai</source>
<translation>Tailandés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="36"/>
<source>Barcode Generator</source>
<translation>Xerador de códigos de barras</translation>
</message>
46171,12 → 46570,12
<translation type="obsolete">Probabelmente non se recoñece este ficheiro como un documento PDB. Informe deste erro se ten a certeza de que o é.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="136"/>
<source>Luxembourgish</source>
<translation>Luxemburgués</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="131"/>
<source>Japanese</source>
<translation>Xaponés</translation>
</message>
46193,17 → 46592,17
<translation>O nome da páxina mestra dado non coincide con nengún existente.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="91"/>
<source>Arabic</source>
<translation>Árabe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="105"/>
<source>Dzongkha</source>
<translation>Dzongkha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="117"/>
<source>Estonian</source>
<translation>Estoniano</translation>
</message>
46283,13 → 46682,13
<translation>pai= %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="135"/>
<source>Latin</source>
<translation>Latín</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="129"/>
<source>Icelandic</source>
<translation>Islandés</translation>
</message>
46298,7 → 46697,7
<translation type="obsolete">Noruegués (Bokmaal)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="147"/>
<source>Romanian</source>
<translation>Romanés</translation>
</message>
46413,6 → 46812,31
<translation>E</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="328"/>
<source>Compact Disc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="334"/>
<source>Letter Half</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="340"/>
<source>US Letter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="346"/>
<source>US Legal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="352"/>
<source>11x17</source>
<translation type="unfinished">2A17 {11x?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scimgdataloader_tiff.cpp" line="966"/>
<source>%1 may be corrupted : missing resolution tags</source>
<translation>%1 pode estar corrompido: faltan as etiquetas de resolución</translation>
46472,7 → 46896,7
<translation>+liña base %1 </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="88"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="96"/>
<source>Breton</source>
<translation>Bretón</translation>
</message>
46506,12 → 46930,12
<translation type="obsolete">Todos os Formatos Recoñecidos (*.eps *.EPS *.epsi *.EPSI *.ps *.PS);;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="96"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="104"/>
<source>German (Swiss)</source>
<translation>Alemán (suízo)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="124"/>
<source>Hebrew</source>
<translation>Hebreu</translation>
</message>
46581,22 → 47005,22
<translation type="obsolete">Copia de %1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="152"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="160"/>
<source>Chinese (Trad.)</source>
<translation>Chinés (tradic.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="132"/>
<source>Khmer</source>
<translation>Khmer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="137"/>
<source>Lao</source>
<translation>Lao</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="158"/>
<source>Vietnamese</source>
<translation>Vietnamés</translation>
</message>
46662,6 → 47086,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="185"/>
<source>Do you really want to overwrite the file:
%1 ?</source>
<translation>Desexa realmente substituír o ficheiro:
46939,12 → 47364,12
<translation>Non se poden configurar distancias de texto nunha moldura que non sexa de texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="94"/>
<source>Bengali</source>
<translation>Bengalí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="149"/>
<source>Sanskrit</source>
<translation>Sánscrito</translation>
</message>
47467,7 → 47892,7
<translation>Importador de Idml</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="60"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="61"/>
<source>Hunspell Plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
47477,10 → 47902,60
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18488"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18573"/>
<source>Unacceptable settings for note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="72"/>
<source>Pages Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="72"/>
<source>Viva Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="66"/>
<source>MS Visio Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="75"/>
<source>Xps Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="106"/>
<source>XPS Export</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="134"/>
<source>Microsoft XPS (*.xps *.XPS);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="139"/>
<source>Output Settings:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="142"/>
<source>Low Resolution</source>
<translation type="unfinished">Resolución baixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="143"/>
<source>Medium Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="144"/>
<source>High Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
48677,17 → 49152,17
<translation>Saturación do enchido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="57"/>
<source>A default style cannot be assigned a parent style</source>
<translation>A un estilo por omisión non se lle pode asignar un estilo pai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="109"/>
<source>Shade</source>
<translation>Saturación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="136"/>
<source>Fill Color</source>
<translation>Cor de enchido</translation>
</message>
48695,39 → 49170,39
<context>
<name>SMCharacterStyle</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1823"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2208"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1827"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2212"/>
<source>Properties</source>
<translation>Propiedades</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1833"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1837"/>
<source>Character Styles</source>
<translation>Estilos de carácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1838"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1842"/>
<source>Character Style</source>
<translation>Estilo de carácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1980"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1984"/>
<source>New Style</source>
<translation>Estilo novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2002"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2006"/>
<source>Clone of %1</source>
<translation>Clon de %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2026"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2030"/>
<source>%1 (%2)</source>
<comment>This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2)</comment>
<translation>%1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2700"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2706"/>
<source>Setting that style as parent would create an infinite loop.</source>
<translation>Asignar ese estilo como pai crearía un bucle infinito.</translation>
</message>
48916,26 → 49391,26
<context>
<name>SMPStyleWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="37"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="284"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="559"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="286"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="561"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation>Interliñado fixo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="560"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="562"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation>Interliñado automático</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="286"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="561"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="563"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation>Aliñar á grade base</translation>
</message>
48945,13 → 49420,13
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="159"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="161"/>
<source>Distances and Alignment</source>
<translation>Distancias e aliñamento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="615"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="162"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="164"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation>Maiúsculas capitulares</translation>
</message>
48966,7 → 49441,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="938"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="131"/>
<source>Ensure that first lines of a paragraph won&apos;t end up separated from the rest (known as widow/orphan control)</source>
<translation>Asegurarse de que as primeiras liñas dun parágrafo non fican separadas do resto (o que se coñece como control de viúvas/orfas)</translation>
</message>
48983,13 → 49458,13
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="239"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="161"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="163"/>
<source>Paragraph Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="247"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="178"/>
<source>Character Style for Effect:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
49000,31 → 49475,31
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="330"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="180"/>
<source>Use Parent`s Values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="345"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="165"/>
<source>Bullets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="166"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="168"/>
<source>Bullet Char/String</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="404"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="169"/>
<source>Char Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="438"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="164"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="166"/>
<source>Numeration</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
49035,7 → 49510,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="469"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="171"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
49051,19 → 49526,19
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="526"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="174"/>
<source>Start with</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="543"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="172"/>
<source>Prefix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="553"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="173"/>
<source>Suffix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
49074,13 → 49549,13
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="590"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="175"/>
<source>Restart after other format</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="597"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="176"/>
<source>Restart after higher level</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
49101,18 → 49576,18
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="991"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="190"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation>Tabuladores e sangrado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="21"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="191"/>
<source>Properties</source>
<translation>Propiedades</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="190"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="192"/>
<source>Character Style</source>
<translation>Estilo de carácter</translation>
</message>
49123,42 → 49598,42
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="179"/>
<source>Distance from Text:</source>
<translation>Distancia ao texto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="117"/>
<source>Alignment</source>
<translation>Aliñamento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="100"/>
<source>Parent Style</source>
<translation>Estilo pai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="101"/>
<source>Line Spacing Mode</source>
<translation>Modo de interliñado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="102"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Interliñado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="103"/>
<source>Space Above</source>
<translation>Espazo por arriba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="104"/>
<source>Space Below</source>
<translation>Espazo por abaixo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="112"/>
<source>Drop Cap Lines</source>
<translation>Liñas de capitulares</translation>
</message>
49167,126 → 49642,126
<translation type="obsolete">Separación das capitulares</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="113"/>
<source>Enhanced Char Table for inserting customs chars as bullets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="114"/>
<source>Paragraph Effects Chars Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="115"/>
<source>Hang Paragraph Effect before paragraph indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="116"/>
<source>Choose chracter style or leave blank for use default paragraph style</source>
<translation>Escolla o estilo de carácter ou déixeo en branco para empregar o estilo de parágrafo por omisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="118"/>
<source>First Line Indent</source>
<translation>Sangrado da primeira liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="119"/>
<source>Left Indent</source>
<translation>Sangrado á esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="120"/>
<source>Right Indent</source>
<translation>Sangrado á dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="132"/>
<source>Ensure that last lines of a paragraph won&apos;t end up separated from the rest (known as widow/orphan control)</source>
<translation>Asegurarse de que as derradeiras liñas dun parágrafo non fican separadas do resto (o que se coñece como control das viúvas/orfas)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="135"/>
<source>If checked, ensures that the paragraph won&apos;t be split across multiple pages or columns</source>
<translation>Se está activado, asegúrase de que o parágrafo non se quebra entre varias páxinas ou columnas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="136"/>
<source>If checked, automatically moves the paragraph to the next column or page if the next paragraph isn&apos;t on the same page or column</source>
<translation>Se está activado, o parágrafo móvese automaticamente á seguinte columna ou páxina se o seguinte parágrafo non está na mesma páxina ou columna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="165"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="167"/>
<source>Lines:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="170"/>
<source>Numbering Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="201"/>
<source>None</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="200"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="202"/>
<source>Both Sides</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Ambas as dúas caras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="201"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="203"/>
<source>Left Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Só a esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="202"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="204"/>
<source>Right Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Só a dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="257"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="259"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="260"/>
<source>Section</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="261"/>
<source>Story</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="262"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="263"/>
<source>Frame</source>
<translation type="unfinished">Moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="493"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="496"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="1150"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="495"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="498"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="1152"/>
<source>No Style</source>
<translation>Sen estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="32"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="158"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="498"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="930"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="160"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="500"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="932"/>
<source>Based On:</source>
<translation>Baseado en:</translation>
</message>
49331,7 → 49806,7
<translation type="obsolete">Predefinido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="124"/>
<source>Maximum white space compression allowed.
Expressed as a percentage of the current white space value.</source>
<translation>Máxima compresión permitida para os espazos en branco.
49338,28 → 49813,28
Exprésase como porcentaxe do valor de espazo en branco actual.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="126"/>
<source>Maximum compression of glyphs</source>
<translation>Compresión máxima para os glifos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="128"/>
<source>Maximum extension of glyphs</source>
<translation>Extensión máxima para os glifos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="696"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="200"/>
<source>Optical Margins</source>
<translation>Marxes ópticas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="502"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="504"/>
<source>A default style cannot be assigned a parent style</source>
<translation>A un estilo por omisión non se lle pode asignar un estilo pai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="193"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="195"/>
<source>Min. Space Width:</source>
<translation>Largura mínima do espazo:</translation>
</message>
49373,35 → 49848,35
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="714"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="207"/>
<source>Use Parent Value</source>
<translation>Empregar o valor pai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="707"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="206"/>
<source>Reset to Default</source>
<translation>Volver ao predeterminado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="772"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="194"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation>Configuración avanzada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="196"/>
<source>Glyph Extension</source>
<translation>Extensión dos glifos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="197"/>
<source>Min:</source>
<comment>Glyph Extension</comment>
<translation>Mín:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="198"/>
<source>Max:</source>
<comment>Glyph Extension</comment>
<translation>Máx:</translation>
49456,7 → 49931,7
<translation>%1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1773"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1776"/>
<source>Setting that style as parent would create an infinite loop.</source>
<translation>Asignar ese estilo como pai crearía un bucle infinito.</translation>
</message>
49669,22 → 50144,22
<translation>Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="57"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="55"/>
<source>A default style cannot be assigned a parent style</source>
<translation>A un estilo por omisión non se lle pode asignar un estilo pai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="107"/>
<source>Shade</source>
<translation>Saturación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="134"/>
<source>Fill Color</source>
<translation>Cor de enchido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="135"/>
<source>Fill Shade</source>
<translation>Saturación do enchido</translation>
</message>
51188,82 → 51663,82
<context>
<name>ScMWMenuManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="33"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="35"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation>Abrir &amp;recente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="34"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="36"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation>Pegar recente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="35"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="37"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="38"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>E&amp;xportar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="40"/>
<source>Contents</source>
<translation>Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="42"/>
<source>&amp;Level</source>
<translation>&amp;Nivel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="43"/>
<source>Send to Layer</source>
<translation>Enviar á capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="44"/>
<source>Previe&amp;w Settings</source>
<translation>&amp;Configuración da vista previa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="43"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="45"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>Opcións do &amp;PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="46"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation>C&amp;onverter a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="47"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="49"/>
<source>Character</source>
<translation>Carácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="50"/>
<source>Quote</source>
<translation>Aspa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="51"/>
<source>Space</source>
<translation>Espazo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="52"/>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation>Liga&amp;tura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="58"/>
<source>&amp;Alignment</source>
<translation>&amp;Aliñamento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="57"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="59"/>
<source>Online &amp;Tutorials</source>
<translation>&amp;Tutoriais na rede</translation>
</message>
51517,7 → 51992,7
<translation>Documento do Scribus 1.5.0+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="6342"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="6352"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Copia nº%1 de </translation>
</message>
52966,17 → 53441,17
<context>
<name>ScribusCore</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="200"/>
<source>Initializing Plugins</source>
<translation>A inicializar os engadidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="186"/>
<source>Initializing Keyboard Shortcuts</source>
<translation>A inicializar os atallos de teclado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="188"/>
<source>Reading Preferences</source>
<translation>A ler as preferencias</translation>
</message>
52985,37 → 53460,37
<translation type="obsolete">A ler os Perfís ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="208"/>
<source>Initializing Image Cache</source>
<translation>A inicializar a caché de imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="313"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="317"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>A buscar os tipos de letra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="318"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="322"/>
<source>There are no fonts found on your system.</source>
<translation>Non se atoparon tipos de letra neste sistema.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="319"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="323"/>
<source>Exiting now.</source>
<translation>A saír agora.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="320"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="324"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Erro fatal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="323"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="327"/>
<source>Font System Initialized</source>
<translation>O sistema de tipos de letra está inicializado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="203"/>
<source>Reading Color Profiles</source>
<translation>A ler os perfís de cores</translation>
</message>
53024,13 → 53499,13
<name>ScribusDoc</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="197"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="236"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="312"/>
<source>Document</source>
<translation>Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="580"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="582"/>
<source>Background</source>
<translation>Fondo</translation>
</message>
53047,43 → 53522,43
<translation type="obsolete">Realmente pretende eliminar todo o texto?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11468"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11507"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>Non posíbel eliminar o elemento en uso</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11468"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11507"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>O elemento %1 está a ser modificado no Editor de artigos. Cancelarase a operación de eliminación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12128"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12167"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Algúns obxectos están bloqueados.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18126"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18164"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18211"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18249"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18482"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18567"/>
<source>%1 note style has document as range and provide same numbering style as set %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12124"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12163"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Desbloquear todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12125"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12164"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation>&amp;Saltar os obxectos bloqueados</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1030"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1032"/>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation>Produciuse un erro ao abrir os perfís ICC; non se activa a xestión da cor.</translation>
</message>
53096,7 → 53571,7
Desprazamento vertical: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13699"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13738"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal gap: %2
Vertical gap: %3</source>
53105,8 → 53580,8
Separación vertical: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1042"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16461"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1044"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16546"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>A axustar as cores</translation>
</message>
53127,7 → 53602,7
<translation type="obsolete">eliminar o estilo de carácter manual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13671"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13710"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
53138,24 → 53613,24
Rotación: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9076"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9105"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation>eliminar o formato directo do parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9550"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9589"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation>eliminar o formato directo de carácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11384"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11423"/>
<source>Do you really want to clear the content of all selected frames?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14853"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14908"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15043"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14899"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14954"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15089"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupo%1</translation>
</message>
53164,7 → 53639,7
<translation type="obsolete">Copia_de_</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1664"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1666"/>
<source>Imported </source>
<comment>Prefix of imported default style</comment>
<translation>Importado</translation>
53185,7 → 53660,7
<translation type="obsolete">A ler as Preferencias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="401"/>
<source>Initializing Story Editor</source>
<translation>A iniciar o editor de artigos</translation>
</message>
53198,7 → 53673,7
<translation type="obsolete">A iniciar o separador de guións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="407"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="415"/>
<source>Reading Scrapbook</source>
<translation>A ler o porta-retallos</translation>
</message>
53227,7 → 53702,7
<translation type="obsolete">A sair agora.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4183"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4074"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Erro fatal</translation>
</message>
53240,17 → 53715,17
<translation type="obsolete">&amp;Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="733"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="746"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation>Abrir un &amp;recente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="741"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="754"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="748"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="761"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>E&amp;xportar</translation>
</message>
53287,22 → 53762,22
<translation type="obsolete">&amp;Elemento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="842"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="854"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Configuración da antevisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="815"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="829"/>
<source>Level</source>
<translation>Nível</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="821"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="835"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation>Enviar para a &amp;capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="849"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="861"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>Opcións do &amp;PDF</translation>
</message>
53311,7 → 53786,7
<translation type="obsolete">&amp;Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="856"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="867"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation>C&amp;onverter en</translation>
</message>
53356,50 → 53831,50
<translation type="obsolete">&amp;Aliñamento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2082"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2122"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4470"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4879"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5120"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5268"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10246"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1973"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2013"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4362"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4771"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5013"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5161"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10150"/>
<source>Ready</source>
<translation>Preparado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2920"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2811"/>
<source>selected, Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3833"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3953"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4568"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3725"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3844"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4460"/>
<source>Open</source>
<translation>Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3972"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3863"/>
<source>Importing Pages...</source>
<translation>A importar páxina(s)...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4001"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3892"/>
<source>Import Page(s)</source>
<translation>Importar páxina(s)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4043"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3934"/>
<source>Import done</source>
<translation>Importado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4047"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3938"/>
<source>Found nothing to import</source>
<translation>Non se atopou nada que importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4138"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4029"/>
<source>File does not exist on the specified path :
%1</source>
<translation>Non existe o ficheiro na ruta especificada:
53406,17 → 53881,17
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4184"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4075"/>
<source>File %1 is not in an acceptable format</source>
<translation>O ficheiro %1 non está nun formato aceptábel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4185"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4076"/>
<source>The file may be damaged or may have been produced in a later version of Scribus.</source>
<translation>O ficheiro pode estar estragado ou pode ser que fose producido por unha versión posterior do Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4225"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4117"/>
<source>Loading...</source>
<translation>A cargar...</translation>
</message>
53429,31 → 53904,31
<translation type="obsolete">Non están instalados algúns perfís ICC utilizados por este documento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4373"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4265"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> substituíuse por: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4405"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4297"/>
<source>(converted)</source>
<translation>(convertido)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3807"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3699"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Todos os formatos coñecidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4709"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4601"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4808"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4874"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8541"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8675"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8697"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4700"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4766"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8445"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8579"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8601"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Non se pode escribir o ficheiro:
53468,20 → 53943,20
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4859"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6009"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8532"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4751"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5909"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8436"/>
<source>Save As</source>
<translation>Gardar como</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4888"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4780"/>
<source>Saving...</source>
<translation>A gardar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5176"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8393"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5069"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8297"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>O Scribus detectou algúns erros. Considere utilizar o Comprobador pré-voo para corrixilos</translation>
</message>
53494,45 → 53969,45
<translation type="obsolete">P&amp;arar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5209"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5102"/>
<source>Printing...</source>
<translation>A imprimir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1037"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2151"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5213"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8509"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1047"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2042"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5106"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8413"/>
<source>Document</source>
<translation>Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4709"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4601"/>
<source>Filename and Path for Image</source>
<translation>Nome de ficheiro e ruta da imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5256"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5149"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation>Non foi posíbel imprimir!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5343"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5243"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation>Non se pode recortar un elemento en uso</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5343"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5243"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation>O elemento %1 está a ser modificado no Editor de Artigos. Cancelarase a operación de recortar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5952"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5852"/>
<source>About Qt</source>
<translation>Sobre Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5965"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5865"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>Manual do Scribus</translation>
</message>
53541,7 → 54016,7
<translation type="obsolete">Gardar como</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6009"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5909"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
<translation>Ficheiros de texto (*.txt);;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
53558,32 → 54033,32
<translation type="obsolete">Converter a Páxina en Páxina Mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7484"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7384"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Tamaño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7484"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7384"/>
<source>Size</source>
<translation>Tamaño</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7512"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7412"/>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation>&amp;Saturación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7512"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7412"/>
<source>Shade</source>
<translation>Saturación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7579"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7479"/>
<source>No Style</source>
<translation>Sen estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8178"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8082"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation>Houbo un erro ao abrir o perfil do monitor.
53598,12 → 54073,12
<translation type="obsolete">Ghostscript: Non se poden utilizar imaxes EPS na Antevisión da Impresión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8428"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8332"/>
<source>All</source>
<translation>Todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8478"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8382"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>O Scribus detectou algúns erros.
53614,7 → 54089,7
<translation type="obsolete">Ficheiros EPS (*.eps);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8575"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8479"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Detectáronse algúns erros
53621,27 → 54096,27
Considere utilizar o Comprobador pré-voo para corrixilos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8671"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8575"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-Páxina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9397"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9301"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Algúns obxectos están bloqueados.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9393"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9297"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>B&amp;loquear todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="399"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="407"/>
<source>Initializing Languages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="528"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="541"/>
<source>All Supported Formats (%1);;%2All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
53650,157 → 54125,157
<translation type="obsolete">Enviar para o porta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2912"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2803"/>
<source>Table</source>
<translation>Táboa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="984"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="994"/>
<source>Marks</source>
<translation type="unfinished">Marcas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="801"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="815"/>
<source>Duplicate/Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="806"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="820"/>
<source>Grouping</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="811"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="825"/>
<source>Locking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="824"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="837"/>
<source>Send to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="826"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="839"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">Porta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="831"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="843"/>
<source>Adjust</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="836"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="848"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="864"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="875"/>
<source>Text Frame Links</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="870"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="881"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="880"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="891"/>
<source>Welding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1021"/>
<source>Zoom</source>
<translation type="unfinished">Ampliación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1030"/>
<source>Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1023"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1033"/>
<source>Measures</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1028"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1038"/>
<source>Text Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1034"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1044"/>
<source>Image Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1043"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1053"/>
<source>Grids and Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2872"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2763"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Descoñecido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2876"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2767"/>
<source>Image Frame</source>
<translation>Moldura de imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2879"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2770"/>
<source>Text Frame</source>
<translation>Moldura de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2882"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2773"/>
<source>Line</source>
<translation>Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2885"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2776"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Polígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2888"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2779"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Poli-liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2891"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2782"/>
<source>Text on Path</source>
<translation>Texto nun Trazo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2894"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2785"/>
<source>Latex Frame</source>
<translation>Moldura de Latex</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2897"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2788"/>
<source>Symbol</source>
<translation>Símbolo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2900"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2791"/>
<source>Group</source>
<translation>Agrupar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2903"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2794"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation>Polígono regular</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2906"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2797"/>
<source>Arc</source>
<translation>Arco</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2909"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2800"/>
<source>Spiral</source>
<translation>Espiral</translation>
</message>
53809,118 → 54284,118
<translation type="obsolete">%1 escollido; tamaño = %2 x %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2927"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2818"/>
<source>%1 Objects selected, Selection Size = %2 x %3</source>
<translation>%1 obxectos escollidos; tamaño da selección = %2 x %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8264"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8168"/>
<source>Ghostscript is not installed on your system, or Scribus is not configured with the path to the software.</source>
<translation>O Ghostscript non está instalado no sistema ou o Scribus non está configurado coa ruta ao software.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8267"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8171"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use Print Preview. </source>
<translation>Até que se arranxe isto non se poden importar imaxes EPS ou empregar a previsualización. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8269"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8173"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use PostScript Print Preview. </source>
<translation>Até que se arranxe isto non se poden importar imaxes EPS ou empregar a previsualización do PostScript. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8277"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8181"/>
<source>Ghostscript is missing</source>
<translation>Falta o Ghostscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8712"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8616"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation>Localice o seu visor de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8928"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8832"/>
<source>Click here to leave symbol edit mode.</source>
<translation>Prema aquí para saír do modo de edición de símbolos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8970"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8874"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation>A editar símbolo: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8991"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9120"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9257"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8895"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9024"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9161"/>
<source>Close</source>
<translation>Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9072"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8976"/>
<source>Click here to leave inline frame edit mode.</source>
<translation>Prema aquí para saír do módulo de edición de molduras na liña.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9099"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9003"/>
<source>Editing Inline Frame</source>
<translation>A editar a moldura na liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9219"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9123"/>
<source>Click here to leave master page edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9394"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9298"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Desbloquear todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10081"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9985"/>
<source>Information</source>
<translation>Información</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10081"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9985"/>
<source>The program %1 is already running!</source>
<translation>Xa se está a executar o programa %1!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10120"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10024"/>
<source>The program %1 is missing!</source>
<translation>Falta o programa %1!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11305"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11211"/>
<source>Insert new </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11322"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11554"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11228"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11460"/>
<source>Anchor mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11330"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11566"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11236"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11472"/>
<source>Mark with &lt;%1&gt; variable text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11338"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11604"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11244"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11510"/>
<source>Mark to %1 item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11348"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11625"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11254"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11531"/>
<source>Mark to %1 mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11536"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11442"/>
<source>Edit </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
53953,14 → 54428,14
<translation type="obsolete">&amp;Ferramentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1172"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10242"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1178"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10146"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation>Posición X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1173"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10243"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1179"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10147"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Posición Y:</translation>
</message>
53993,38 → 54468,38
<translation type="obsolete">Falta o Ghostscript: Non se dispón da Antevisión da Impresión Postscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4644"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10448"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4536"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10352"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Pretende substituír a imaxe existente?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="773"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="786"/>
<source>Contents</source>
<translation>Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="911"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="921"/>
<source>&amp;Character</source>
<translation>&amp;Carácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="930"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="940"/>
<source>&amp;Quote</source>
<translation>&amp;Cita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="956"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="966"/>
<source>S&amp;paces &amp;&amp; Breaks</source>
<translation>Es&amp;pazos e quebras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="971"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="981"/>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation>Liga&amp;tura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="772"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="785"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation>Pegar recente</translation>
</message>
54033,7 → 54508,7
<translation type="obsolete">A actualizar as Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4857"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4749"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Documentos (*.sla *.sla.gz);;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
54042,12 → 54517,12
<translation type="obsolete">Grupo%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4588"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4480"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Realmente pretende eliminar todo o texto?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="327"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="331"/>
<source>Scribus </source>
<translation>Scribus </translation>
</message>
54056,33 → 54531,33
<translation type="obsolete">&amp;Titoriais na rede</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4370"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4262"/>
<source>Some color profiles used by this document are not installed:</source>
<translation>Non están instalados algúns dos perfís de cores empregados por este documento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8272"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8176"/>
<source>Click the Help button to read Scribus-related Ghostscript help and installation instructions.</source>
<translation>Prema o botón Axuda para ler a axuda e instrucións de instalación de Ghostscript relacionadas co Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8532"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8436"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="371"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="375"/>
<source>Applying User Shortcuts</source>
<translation>A aplicar os atallos do usuario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8213"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8117"/>
<source>Updating Images</source>
<translation>A actualizar as imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4806"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4872"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4698"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4764"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved:
%1</source>
<translation>O documento gardouse nun ficheiro temporal e non foi posíbel movelo:
54089,34 → 54564,34
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5309"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5202"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation>Fallou a inicialización do motor de impresión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10721"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10843"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10625"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10747"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10721"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10843"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10625"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10747"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Entrada nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8339"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8243"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation>Falta o Ghostscript: Non se dispón da previsualización do Postscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4166"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4057"/>
<source>Document is already opened</source>
<translation>O documento xa está aberto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4167"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4058"/>
<source>This document is already in use.You&apos;ll be switched into its window now.</source>
<translation>Xa se está a utilizar este documento. Pasará a esta xanela agora.</translation>
</message>
54124,143 → 54599,143
<context>
<name>ScribusQApp</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="234"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="242"/>
<source>Invalid argument: </source>
<translation> O argumento non é válido: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="236"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="244"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="262"/>
<source>File %1 does not exist, aborting.</source>
<translation>O ficheiro %1 non existe; interrompemos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="444"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="452"/>
<source>Usage: scribus [option ... ] [file]</source>
<translation>Uso: scribus [opción ... ] [ficheiro]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="453"/>
<source>Options:</source>
<translation>Opcións:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="447"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="455"/>
<source>Print help (this message) and exit</source>
<translation>Imprimir a axuda (esta mensaxe) e saír</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="448"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="456"/>
<source>Uses xx as shortcut for a language, eg `en&apos; or `de&apos;</source>
<translation>Use xx como atallo para unha lingua, p.ex. «gl» ou «pt»</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="449"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="457"/>
<source>List the currently installed interface languages</source>
<translation>Listar as interfaces de idioma instaladas actualmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="454"/>
<source>Show information on the console when fonts are being loaded</source>
<translation>Mostrar información na consola encanto se carregan os tipos de letra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="450"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="458"/>
<source>Do not show the splashscreen on startup</source>
<translation>Non mostrar a pantalla de inicio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="456"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="464"/>
<source>Output version information and exit</source>
<translation>Mostrar información sobre a versión e saír</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="454"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="462"/>
<source>Use right to left dialog button ordering (eg. Cancel/No/Yes instead of Yes/No/Cancel)</source>
<translation>Empregar a ordenación dereita a esquerda dos botóns (p.ex. Cancelar/Non/Si no canto de Si/Non/Cancelar)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="452"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="460"/>
<source>filename</source>
<translation>nome do ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="452"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="460"/>
<source>Use filename as path for user given preferences</source>
<translation>Empregar o nome do ficheiro como ruta para as preferencias dadas do usuario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="464"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="472"/>
<source>Run unit tests and exit</source>
<translation>Executar as probas de unidade e saír</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="480"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="488"/>
<source>Installed interface languages for Scribus are as follows:</source>
<translation>As interfaces para linguas instaladas para Scribus son as seguintes:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="486"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="494"/>
<source>To override the default language choice:</source>
<translation>Para anular a escolla de lingua por omisión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="487"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="495"/>
<source>scribus -l xx or scribus --lang xx, where xx is the language of choice.</source>
<translation>scribus -l xx ou scribus --lang xx, onde xx é a lingua escollida.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="492"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="500"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Versión do Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="501"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="509"/>
<source>Scribus, Open Source Desktop Publishing</source>
<translation>Scribus, publicación dixital de código aberto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="509"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="517"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Sitio web</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="510"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="518"/>
<source>Documentation</source>
<translation>Documentación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="511"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="519"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="512"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="520"/>
<source>Issues</source>
<translation>Problemas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="451"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="459"/>
<source>Stop the showing of the splashscreen on startup. Writes an empty file called .neversplash in ~/.scribus.</source>
<translation>Deixar de mostrar a pantalla de inicio. Crea un ficheiro en branco chamado .neversplash en ~/.scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="455"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="463"/>
<source>Download a file from the Scribus website and show the latest available version.</source>
<translation>Descargar un ficheiro desde o sitio web de Scribus e mostrar a versión máis recente dispoñíbel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="460"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="468"/>
<source>Display a console window</source>
<translation>Mostrar unha xanela de consola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="453"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="461"/>
<source>Show location ICC profile information on console while starting</source>
<translation>Mostrar a información sobre a localización do perfil ICC na consola mentres se inicia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="260"/>
<source>Invalid argument: %1</source>
<translation>O argumento non é válido: %1</translation>
</message>
54301,17 → 54776,17
<translation type="obsolete">Copiar de</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1145"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1153"/>
<source>Copy Here</source>
<translation>Copiar aquí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1154"/>
<source>Move Here</source>
<translation>Mover aquí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1147"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1155"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Cancelar</translation>
</message>
54360,19 → 54835,19
<translation type="obsolete">Caracteres: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10132"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10199"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="134"/>
<source>Print: </source>
<translation>Imprimir: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10134"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10201"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="137"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Activado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10136"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10203"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="139"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Desactivado</translation>
54472,17 → 54947,17
<translation type="obsolete">O elemento %1 está a ser modificado no Editor de Artigos. Cancelarase a operación de recordado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3438"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3444"/>
<source>Cannot Convert In-Use Item</source>
<translation>Non se pode converter o elemento en uso</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3438"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3444"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to outlines operation for this item will be skipped</source>
<translation>O elemento %1 está a ser modificado no Editor de Artigos. Saltarase a operación de conversión deste elemento a siluetas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="2254"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="2260"/>
<source>Page %1 to %2</source>
<translation>Póxina %1 a %2</translation>
</message>
54568,17 → 55043,17
<translation type="obsolete">Alterna a activación da Xestión da Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="476"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Modo de previsualización</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="472"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="477"/>
<source>CMS is active. Therefore the color display may not match the perception by visually impaired</source>
<translation>CMS está activo. En consecuencia, pode que a exhibición da cor non coincida coa percepción por parte de quen teña problemas visuais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="878"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="877"/>
<source>Enter Object Size</source>
<translation>Introducir o tamaño do obxecto</translation>
</message>
54604,27 → 55079,27
<translation type="obsolete">Páxinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="391"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="392"/>
<source>Enable/disable Color Management</source>
<translation>Activar/desactivar a xestión da cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="394"/>
<source>Enable/disable the Preview Mode</source>
<translation>Activar/desactivar o modo de previsualización</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="395"/>
<source>Enable/disable editing the Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="395"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="396"/>
<source>Select the visual appearance of the display. You can choose between normal and several color blindness forms</source>
<translation>Seleccionar a aparencia visual da exhibición. Pode escoller entre normal e varias formas de cegueira para a cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="393"/>
<source>Configure CMS...</source>
<translation>Configurar CMS...</translation>
</message>
54634,37 → 55109,37
<translation type="unfinished">Rematar a edición</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="381"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="382"/>
<source>Zoom to 100%</source>
<translation>Ampliar ao 100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="382"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="383"/>
<source>Zoom out by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Alonxarse polo valor dos pasos das preferencias das Ferramentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="383"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="384"/>
<source>Zoom in by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Achegarse polo valor dos pasos das preferencias das Ferramentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="385"/>
<source>Current zoom level</source>
<translation>Nivel actual da ampliación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="387"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="388"/>
<source>Select the current layer</source>
<translation>Seleccionar a capa actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="389"/>
<source>Select the current unit</source>
<translation>Seleccionar a unidade actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="396"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="397"/>
<source>Click here to leave this special edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
54684,7 → 55159,7
<translation>Baixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="389"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="390"/>
<source>Select the image preview quality</source>
<translation>Selecciona a calidade da vista previa da imaxe</translation>
</message>
54704,12 → 55179,12
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuswin.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/scribuswin.cpp" line="139"/>
<source>Document:</source>
<translation>Documento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuswin.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/scribuswin.cpp" line="141"/>
<source>has been changed since the last save.</source>
<translation>mudou desde a última vez que se gravou.</translation>
</message>
54931,19 → 55406,19
<translation type="obsolete">Guións en Python (*.py);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="364"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="450"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="608"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="336"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="422"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="585"/>
<source>Script error</source>
<translation>Erro do script</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="366"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="338"/>
<source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
<translation>Se está a executar un script oficial informe disto en &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;, por favor.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="368"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="340"/>
<source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
<translation>Esta mensaxe tamén está no porta-retallos. Empregue Ctrl+V para apegala no xestor de erros.</translation>
</message>
54981,12 → 55456,12
<translation type="obsolete">Acerca do Script</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="451"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="423"/>
<source>There was an internal error while trying the command you entered. Details were printed to stderr. </source>
<translation>Produciuse un erro interno ao tentar a orde introducida. Enviáronse os detalles á saída normal.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="531"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="508"/>
<source>Examine Script</source>
<translation>Examinar o script</translation>
</message>
54995,7 → 55470,7
<translation type="obsolete">Guións en Python (*.py)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="609"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="586"/>
<source>Setting up the Python plugin failed. Error details were printed to stderr. </source>
<translation>Fallou a configuración do engadido en Python. Enviáronse os detalles á saída normal.</translation>
</message>
55004,22 → 55479,22
<translation type="obsolete">Guións en Python (*.py);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="544"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="521"/>
<source>Documentation for:</source>
<translation>Documentación sobre:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="549"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="526"/>
<source>Script</source>
<translation>Script</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="549"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="526"/>
<source> doesn&apos;t contain any docstring!</source>
<translation> non contén ningún docstring!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="531"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="508"/>
<source>Python Scripts (*.py *.PY);;All Files (*)</source>
<translation>Scripts en Python (*.py *.PY);;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
55702,9 → 56177,9
<translation>A&amp;breviaturas...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="164"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="173"/>
<source>Short Words</source>
<translation>Abreviaturas</translation>
</message>
55713,7 → 56188,7
<translation type="obsolete">Extensión especial para adicionar espazos que non quebran antes ou despóis das chamadas abreviaturas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="102"/>
<source>Special plug-in for adding non-breaking spaces before or after so called short words. Available in the following languages: </source>
<translation>Engadido especial para engadir espazos que non quebran antes ou depois das chamadas abreviaturas. Dispoñíbel nas linguas seguintes: </translation>
</message>
56475,12 → 56950,12
<translation>Novo %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1054"/>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1059"/>
<source>This key sequence is already in use</source>
<translation>Esta secuencia de teclas xa se está a utilizar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1151"/>
<source>More than one style selected</source>
<translation>Escolleuse máis de un estilo</translation>
</message>
56720,7 → 57195,7
<context>
<name>SymbolPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/symbolpalette.cpp" line="271"/>
<location filename="../../scribus/ui/symbolpalette.cpp" line="274"/>
<source>Symbols</source>
<translation>Símbolos</translation>
</message>
61560,6 → 62035,94
</message>
</context>
<context>
<name>UnZip</name>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1194"/>
<source>ZIP operation completed successfully.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1195"/>
<source>Failed to initialize or load zlib library.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1196"/>
<source>zlib library error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1197"/>
<source>Unable to create or open file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1198"/>
<source>Partially corrupted archive. Some files might be extracted.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1199"/>
<source>Corrupted archive.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1200"/>
<source>Wrong password.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1201"/>
<source>No archive has been created yet.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1202"/>
<source>File or directory does not exist.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1203"/>
<source>File read error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1204"/>
<source>File write error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1205"/>
<source>File seek error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1206"/>
<source>Unable to create a directory.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1207"/>
<source>Invalid device.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1208"/>
<source>Invalid or incompatible zip archive.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1209"/>
<source>Inconsistent headers. Archive might be corrupted.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1213"/>
<source>Unknown error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UnderlineValues</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="57"/>
61595,107 → 62158,107
<context>
<name>UndoManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="838"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="850"/>
<source>Add vertical guide</source>
<translation>Engadir unha guía vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="839"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="851"/>
<source>Add horizontal guide</source>
<translation>Engadir unha guía horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="840"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="852"/>
<source>Remove vertical guide</source>
<translation>Eliminar a guía vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="841"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="853"/>
<source>Remove horizontal guide</source>
<translation>Eliminar a guía horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="844"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="856"/>
<source>Move vertical guide</source>
<translation>Mover a guía vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="845"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="857"/>
<source>Move horizontal guide</source>
<translation>Mover a guía horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="846"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="858"/>
<source>Lock guides</source>
<translation>Bloquear as guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="847"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="859"/>
<source>Unlock guides</source>
<translation>Desbloquear as guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="848"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="860"/>
<source>Change overprint</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="849"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="861"/>
<source>Change blend mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="850"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="862"/>
<source>Change action PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="851"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="863"/>
<source>Move</source>
<translation>Mover</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="852"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="864"/>
<source>Add master page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="853"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="865"/>
<source>Del master page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="854"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="866"/>
<source>Import master page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="855"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="867"/>
<source>Duplicate master page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="856"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="868"/>
<source>Combine Polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="857"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="869"/>
<source>Split Polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="858"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="870"/>
<source>Resize</source>
<translation>Mudar o tamaño</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="859"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="871"/>
<source>Rotate</source>
<translation>Xirar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="860"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="872"/>
<source>X1: %1, Y1: %2, %3
X2: %4, Y2: %5, %6</source>
<translation>X1: %1, Y1: %2, %3
61702,7 → 62265,7
X2: %4, Y2: %5, %6</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="861"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="873"/>
<source>W1: %1, H1: %2
W2: %3, H2: %4</source>
<translation>W1: %1, H1: %2
61709,47 → 62272,47
W2: %3, H2: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="866"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="878"/>
<source>Selection</source>
<translation>Selección</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="867"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="879"/>
<source>Group</source>
<translation>Grupo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="868"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="880"/>
<source>Selection/Group</source>
<translation>Selección/Grupo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="869"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="881"/>
<source>Create</source>
<translation>Crear</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="870"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="882"/>
<source>Level up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="871"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="883"/>
<source>Level down</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="872"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="884"/>
<source>Send to front</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="873"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="885"/>
<source>Send to bottom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="874"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="886"/>
<source>X: %1, Y: %2
W: %3, H: %4</source>
<translation>X: %1, Y: %2
61756,102 → 62319,102
W: %3, H: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="875"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="887"/>
<source>Align/Distribute</source>
<translation>Aliñar/Distribuír</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="876"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="888"/>
<source>Items involved</source>
<translation>Elementos implicados</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="878"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="890"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="879"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="891"/>
<source>Set fill color</source>
<translation>Configurar unha cor de enchido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="880"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="892"/>
<source>Color1: %1, Color2: %2</source>
<translation>Cor1: %1, Cor2: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="881"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="893"/>
<source>Set fill color shade</source>
<translation>Configurar a saturación da cor de enchido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="882"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="894"/>
<source>Set line color</source>
<translation>Configurar a cor da liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="883"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="895"/>
<source>Set line color shade</source>
<translation>Configurar a saturación da cor da liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="884"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="896"/>
<source>Flip horizontally</source>
<translation>Voltear na horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="885"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="897"/>
<source>Flip vertically</source>
<translation>Voltear na vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="886"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="898"/>
<source>Lock</source>
<translation>Bloquear</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="887"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="899"/>
<source>Change image resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="888"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="900"/>
<source>Unlock</source>
<translation>Desbloquear</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="889"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="901"/>
<source>Lock size</source>
<translation>Bloquear o tamaño</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="890"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="902"/>
<source>Set mask gradient type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="891"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="903"/>
<source>Unlock size</source>
<translation>Desbloquear o tamaño</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="894"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="906"/>
<source>Ungroup</source>
<translation>Desagrupar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="895"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="907"/>
<source>Delete</source>
<translation>Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="896"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="908"/>
<source>Rename</source>
<translation>Mudar o nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="897"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="909"/>
<source>From %1
to %2</source>
<translation>Desde %1
61858,670 → 62421,670
até %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="898"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="910"/>
<source>Apply Master Page</source>
<translation>Aplicar unha páxina mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="899"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="911"/>
<source>Paste</source>
<translation>Pegar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="900"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="912"/>
<source>Cut</source>
<translation>Recortar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="901"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="913"/>
<source>Change round corner</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="902"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="914"/>
<source>Set fill color transparency</source>
<translation>Configurar a transparencia da cor de enchido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="903"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="915"/>
<source>Set line color transparency</source>
<translation>Configurar a transparencia da cor da liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="904"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="916"/>
<source>Set line style</source>
<translation>Configurar o estilo da liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="905"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="917"/>
<source>Set the style of line end</source>
<translation>Configurar o estilo do remate da liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="906"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="918"/>
<source>Set the style of line join</source>
<translation>Configurar o estilo da xunta da liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="907"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="919"/>
<source>Set line width</source>
<translation>Configurar a largura da liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="908"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="920"/>
<source>No style</source>
<translation>Sen estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="909"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="921"/>
<source>Set custom line style</source>
<translation>Configurar un estilo de liña personalizado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="910"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="922"/>
<source>Do not use custom line style</source>
<translation>Non empregar un estilo de liña personalizado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="911"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="923"/>
<source>Set start arrow</source>
<translation>Configurar a frecha inicial</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="912"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="924"/>
<source>Set end arrow</source>
<translation>Configurar a frecha final</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="926"/>
<source>Create table</source>
<translation>Crear unha táboa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="915"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="927"/>
<source>Rows: %1, Cols: %2</source>
<translation>Fileiras: %1, Cols. %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="916"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="928"/>
<source>Set font</source>
<translation>Configurar o tipo de letra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="920"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="929"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="932"/>
<source>Set font size</source>
<translation>Configurar o tamaño da letra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="918"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="930"/>
<source>Set start arrow scale</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="919"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="931"/>
<source>Set end arrow scale</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="921"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="933"/>
<source>Set font width</source>
<translation>Configurar a largura da letra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="922"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="934"/>
<source>Set font height</source>
<translation>Configurar a altura da letra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="923"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="935"/>
<source>Change fill gradient type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="924"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="936"/>
<source>Change fill gradient values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="925"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="937"/>
<source>Change stroke gradient values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="926"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="938"/>
<source>Change gradient color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="927"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="939"/>
<source>Change stroke gradient type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="928"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="940"/>
<source>Set font fill color</source>
<translation>Configurar a cor de enchido do tipo de letra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="929"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="941"/>
<source>Set font stroke color</source>
<translation>Configurar a cor de trazo da letra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="930"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="942"/>
<source>Set font fill color shade</source>
<translation>Configurar a saturación de cor de recheo do tipo de letra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="931"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="943"/>
<source>Set font stroke color shade</source>
<translation>Configurar a saturación de cor de trazo da letra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="932"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="944"/>
<source>Set kerning</source>
<translation>Configurar o kerning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="933"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="945"/>
<source>Set line spacing</source>
<translation>Configurar o interliñado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="934"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="946"/>
<source>Set paragraph style</source>
<translation>Configurar o estilo de parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="935"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="947"/>
<source>Set language</source>
<translation>Configurar a lingua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="936"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="948"/>
<source>Align text</source>
<translation>Aliñar o texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="937"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="949"/>
<source>Set font effect</source>
<translation>Configurar o efecto do tipo de letra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="938"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="950"/>
<source>Image frame</source>
<translation>Moldura de Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="939"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="951"/>
<source>Text frame</source>
<translation>Moldura de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="940"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="952"/>
<source>Layer</source>
<translation type="unfinished">Capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="942"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="954"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Polígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="943"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="955"/>
<source>Edit polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="944"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="956"/>
<source>Edit arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="945"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="957"/>
<source>Edit spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="946"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="958"/>
<source>Bezier curve</source>
<translation>Curva de Bézier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="947"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="959"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Poli-liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="949"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="961"/>
<source>Convert to</source>
<translation>Converter en</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="950"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="962"/>
<source>Import SVG image</source>
<translation>Importar unha imaxe SVG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="951"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="963"/>
<source>Import Uniconvertor image</source>
<translation>Importar unha imaxe de Uniconvertor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="952"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="964"/>
<source>Import EPS image</source>
<translation>Importar unha imaxe EPS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="954"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="966"/>
<source>Import OpenOffice.org Draw image</source>
<translation>Importar unha imaxe do Draw do OpenOffice.org</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="957"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="969"/>
<source>Change columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="958"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="970"/>
<source>Change columns gap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="960"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="972"/>
<source>Change text to frame distance</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="961"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="973"/>
<source>Scratch space</source>
<translation>Espazo de traballo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="963"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="975"/>
<source>Text flows around the frame</source>
<translation>O texto flúe arredor da moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="964"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="976"/>
<source>Text flows around bounding box</source>
<translation>O texto flúe arredor da caixa delimitadora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="965"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="977"/>
<source>Text flows around contour line</source>
<translation>O texto flúe arredor da liña de contorno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="967"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="979"/>
<source>No text flow</source>
<translation>Sen fluxo de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="969"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="981"/>
<source>No bounding box</source>
<translation>Sen caixa delimitadora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="970"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="982"/>
<source>No contour line</source>
<translation>Sen liña de contorno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="971"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="983"/>
<source>Show image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="972"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="984"/>
<source>Page %1</source>
<translation>Páxina %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="973"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="985"/>
<source>Set image scaling</source>
<translation>Configurar a ampliación da imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="974"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="986"/>
<source>Frame size</source>
<translation>Tamaño da moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="975"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="987"/>
<source>Create mesh gradient</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="976"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="988"/>
<source>Change mesh gradient</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="977"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="989"/>
<source>Change Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="978"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="990"/>
<source>Free scaling</source>
<translation>Ampliación libre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="979"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="991"/>
<source>Keep aspect ratio</source>
<translation>Manter as proporcións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="980"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="992"/>
<source>Break aspect ratio</source>
<translation>Rachar a proporción do aspecto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="981"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1035"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="993"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1047"/>
<source>Edit contour line</source>
<translation>Modificar a liña de contorno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="982"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="994"/>
<source>Edit shape</source>
<translation>Modificar a forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="984"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="996"/>
<source>Reset contour line</source>
<translation>Restaurar a liña de contorno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="985"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="997"/>
<source>Add page</source>
<translation>Engadir unha páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="986"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="998"/>
<source>Add pages</source>
<translation>Engadir páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="987"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="999"/>
<source>Replace text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="988"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1000"/>
<source>Change First Line Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="989"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1001"/>
<source>Delete text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="990"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1002"/>
<source>Insert text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="991"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1003"/>
<source>Append text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="992"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1004"/>
<source>Import text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="993"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1005"/>
<source>Clear text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="994"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1006"/>
<source>Add Lorem Ipsum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="995"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1007"/>
<source>Insert mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="996"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1008"/>
<source>Insert note</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="997"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1009"/>
<source>Edit mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="998"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1010"/>
<source>Delete mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="999"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1011"/>
<source>Delete note</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1012"/>
<source>Add note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1001"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1013"/>
<source>Edit note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1002"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1003"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1015"/>
<source>Delete note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1016"/>
<source>Delete page</source>
<translation>Eliminar páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1017"/>
<source>Delete pages</source>
<translation>Eliminar páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1018"/>
<source>Change page properties</source>
<translation>Mudar as propiedades da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1007"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1019"/>
<source>Add layer</source>
<translation>Engadir unha capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1021"/>
<source>Delete layer</source>
<translation>Eliminar capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1022"/>
<source>Rename layer</source>
<translation>Mudar o nome da capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1023"/>
<source>Raise layer</source>
<translation>Subir a capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1012"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1024"/>
<source>Change gradient position</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1013"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1025"/>
<source>Lower layer</source>
<translation>Baixar capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1026"/>
<source>Send to layer</source>
<translation>Enviar para a capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1015"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1027"/>
<source>Enable printing of layer</source>
<translation>Permitir que se imprima a capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1016"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1028"/>
<source>Disable printing of layer</source>
<translation>Impedir que se imprima a capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1017"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1029"/>
<source>Change name of the layer</source>
<translation>Mudar o nome da capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1018"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1030"/>
<source>Enable text flow around for lower layers</source>
<translation>Activar o fluxo de texto das molduras inferiores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1019"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1031"/>
<source>Disable text flow around for lower layers</source>
<translation>Desactivar o fluxo de texto das molduras inferiores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1032"/>
<source>Set layer blend mode</source>
<translation>Configurar o modo de mestura da capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1033"/>
<source>Set layer opacity</source>
<translation>Configurar a opacidade da capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1022"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1034"/>
<source>Lock layer</source>
<translation>Bloquear a capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1023"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1035"/>
<source>Unlock layer</source>
<translation>Desbloquear a capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1024"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1036"/>
<source>Get image</source>
<translation>Obter unha imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1026"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1038"/>
<source>Duplicate</source>
<translation type="unfinished">Duplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1028"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1040"/>
<source>Remove mesh patch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1030"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1042"/>
<source>Remove text style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1045"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1057"/>
<source>Move page</source>
<translation>Mover a páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1046"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1058"/>
<source>Import page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1048"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1060"/>
<source>Link text frame</source>
<translation>Ligar a moldura de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1049"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1061"/>
<source>Unlink text frame</source>
<translation>Desligar a moldura de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1050"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1062"/>
<source>Clear image frame content</source>
<translation>Limpar o contido da moldura de imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1051"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1063"/>
<source>Path Operation</source>
<translation>Operacións dos trazos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1052"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1064"/>
<source>Change Page Attributes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1053"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1065"/>
<source>Transform</source>
<translation type="unfinished">Transformar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1054"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1066"/>
<source>Weld Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="948"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="960"/>
<source>Text on a Path</source>
<translation>Texto nun trazo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="892"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="904"/>
<source>Enable Item Printing</source>
<translation>Permitir que se imprima o elemento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="893"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="905"/>
<source>Disable Item Printing</source>
<translation>Impedir que se imprima o elemento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1027"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1039"/>
<source>Multiple duplicate</source>
<translation>Duplicados múltiples</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="862"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="874"/>
<source>Change Image Offset</source>
<translation>Mudar o desprazamento da imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="837"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="849"/>
<source>Connect path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="863"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="875"/>
<source>Change Image Scale</source>
<translation>Mudar a ampliación da imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="864"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="876"/>
<source>X1: %1, Y1: %2
X2: %4, Y2: %5</source>
<translation>X1: %1, Y1: %2
62528,7 → 63091,7
X2: %4, Y2: %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="865"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="877"/>
<source>X: %1, Y: %2
X: %4, Y: %5</source>
<translation>X: %1, Y: %2
62535,149 → 63098,149
X: %4, Y: %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1029"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1041"/>
<source>Apply text style</source>
<translation>Aplicar un estilo de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1031"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1043"/>
<source>&amp;Undo: %1</source>
<comment>f.e. Undo: Move</comment>
<translation>&amp;Desfacer: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1032"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1044"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Desfacer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1033"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1045"/>
<source>&amp;Redo: %1</source>
<comment>f.e. Redo: Move</comment>
<translation>&amp;Refacer: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1034"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1046"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Refacer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="968"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="980"/>
<source>No object frame</source>
<translation>Sen moldura de obxecto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1036"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1048"/>
<source>Reset control point</source>
<translation>Limpar o punto de control</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1037"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1049"/>
<source>Reset control points</source>
<translation>Limpar os puntos de control</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1038"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1050"/>
<source>Apply image effects</source>
<translation>Aplicar efectos de imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1039"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1051"/>
<source>Insert frame</source>
<translation>Inserir unha moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1040"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1052"/>
<source>Adjust frame to the image size</source>
<translation>Axustar a moldura ao tamaño da imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="913"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="925"/>
<source>Set start and end arrows</source>
<translation>Configurar as frechas inicial e final</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="966"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="978"/>
<source>Text flows around image clipping path</source>
<translation>O texto flúe arredor do trazo de pegado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1041"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1053"/>
<source>Remove all guides</source>
<translation>Eliminar todas as guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1043"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1055"/>
<source>Copy</source>
<translation>Copiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1044"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1056"/>
<source>Copy page</source>
<translation>Copiar páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="842"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="854"/>
<source>Remove vertical auto guide</source>
<translation>Eliminar a guía vertical automática</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="843"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="855"/>
<source>Remove horizontal auto guide</source>
<translation>Eliminar a guía horizontal automática</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1042"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1054"/>
<source>Remove page guides</source>
<translation>Eliminar as guías das páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1047"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1059"/>
<source>Convert to outlines</source>
<translation>Converter en siluetas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1025"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1037"/>
<source>Change formula</source>
<translation>Mudar a fórmula</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="955"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="967"/>
<source>Import AI drawing</source>
<translation>Importar un deseño do AI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="956"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="968"/>
<source>Import XFig drawing</source>
<translation>Importar un deseño do XFig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="941"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="953"/>
<source>Render frame</source>
<translation>Moldura renderizada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="953"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="965"/>
<source>Import Barcode</source>
<translation>Importar un código de barras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1020"/>
<source>Duplicate layer %1</source>
<translation>Duplicar a capa %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="877"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="889"/>
<source>More than 20 items involved</source>
<translation>Hai máis de 20 elementos implicados</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="959"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="971"/>
<source>Import WMF drawing</source>
<translation>Importar un deseño de WMF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="983"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="995"/>
<source>Change shape type</source>
<translation>Mudar o tipo de forma</translation>
</message>
62685,7 → 63248,7
<context>
<name>UndoPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="287"/>
<source>Initial State</source>
<translation>Estado inicial</translation>
</message>
62698,38 → 63261,38
<translation type="obsolete">Mostrar só o obxecto seleccionado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="313"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="315"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Desfacer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="316"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Refacer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="318"/>
<source>Show the action history for the selected item only. This changes the effect of the undo/redo buttons to act on the object or document.</source>
<translation>Mostrar o historial de accións só do elemento seleccionado. Isto fai que os botóns de desfacer/refacer actúen sobre o obxecto ou documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="317"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="319"/>
<source>Undo the last action for either the current object or the document</source>
<translation>Desfacer a última acción do obxecto actual ou do documento actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="318"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="320"/>
<source>Redo the last action for either the current object or the document</source>
<translation>Refacer a última acción do obxecto actual ou do documento actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="535"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="537"/>
<source>%1 - %2
%3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="314"/>
<source>Show Selected Object Only</source>
<translation>Mostrar só o obxecto seleccionado</translation>
</message>
62737,8 → 63300,8
<context>
<name>UndoWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="149"/>
<source>%1: %2</source>
<comment>undo target: action (f.e. Text frame: Resize)</comment>
<translation>%1: %2</translation>
63070,6 → 63633,24
</message>
</context>
<context>
<name>VivaPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importviva.cpp" line="222"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">A importar: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importviva.cpp" line="225"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importviva.cpp" line="391"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VlnaDialog</name>
<message>
<source>Short Words</source>
63245,6 → 63826,19
</message>
</context>
<context>
<name>VsdPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsd.cpp" line="1535"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">A importar: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsd.cpp" line="1538"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>WMFImport</name>
<message>
<source>Group%1</source>
63421,6 → 64015,24
</message>
</context>
<context>
<name>XPSExportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="97"/>
<source>Save as XPS...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="113"/>
<source>Exports XPS Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="114"/>
<source>Exports the current document into an XPS file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>XarPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="248"/>
63433,12 → 64045,12
<translation>A analizar o ficheiro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="3504"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="3678"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupo%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="537"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="539"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>A xerar os elementos</translation>
</message>
63466,6 → 64078,62
</message>
</context>
<context>
<name>XpsImportOptions</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="14"/>
<source>XPS Import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="31"/>
<source>Importing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="44"/>
<source>TextLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="61"/>
<source>Page Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="67"/>
<source>All Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="79"/>
<source>Single Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="95"/>
<source>Choose Pages</source>
<translation type="unfinished">Escoller as páxinas</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>XpsPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxps.cpp" line="214"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">A importar: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxps.cpp" line="217"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxps.cpp" line="406"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>XtgDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/xtgdialog.cpp" line="44"/>
63535,6 → 64203,59
</message>
</context>
<context>
<name>Zip</name>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1605"/>
<source>ZIP operation completed successfully.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1606"/>
<source>Failed to initialize or load zlib library.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1607"/>
<source>zlib library error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1608"/>
<source>Unable to create or open file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1609"/>
<source>No archive has been created yet.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1610"/>
<source>File or directory does not exist.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1611"/>
<source>File read error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1612"/>
<source>File write error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1613"/>
<source>File seek error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1617"/>
<source>Unknown error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>colorPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="14"/>