Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24134 → Rev 24135

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.hu.ts
8914,7 → 8914,7
<context>
<name>HunspellDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialog.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialog.cpp" line="110"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation>Helyesírás-ellenőrzés befejeződött</translation>
</message>
14055,17 → 14055,17
<translation>A Qt buildből hiányzik az „UTF-16” és az „ISO-10646-UCS-2” szövegkódolás, a PDF exportálás nem lehetséges</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3530"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3529"/>
<source>Page:</source>
<translation>Oldal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3540"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3539"/>
<source>Date:</source>
<translation>Dátum:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10335"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10332"/>
<source>Failed to embed the PDF file : %1.
Please disable experimental PDF and PS embedding and try again.</source>
<translation>Nem sikerült a PDF-fájl beágyazása: %1
14072,27 → 14072,27
A kísérleti PDF és PS beágyazás kikapcsolásával érdemes újrapróbálni.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11496"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11493"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Kép betöltése sikertelen: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11501"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11498"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Kép írása sikertelen: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11506"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11503"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Képmaszk betöltése sikertelen: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11511"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11508"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Nincs elegendő memória egy kép feldolgozásához</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11491"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11488"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation>Írási hiba történt, ellenőrizze a rendelkezésre álló szabad lemezterületet</translation>
</message>
29662,7 → 29662,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="434"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="238"/>
<source>Font %1 is broken (read stream), no embedding</source>
<translation>%1 betűkészlet törött (adatfolyam betöltése), nem lesz beágyazva</translation>
</message>
29703,7 → 29703,7
<translation>Betűkészlet betöltése sikertelen – Freetype2 nem találja a betűtípus fájlt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="119"/>
<source>extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4)</source>
<translation>%1 betűkép kicsomagolása a(z) %2 betűkészletből (offset=%3, nTables=%4)</translation>
</message>
31768,7 → 31768,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="53"/>
<source>Autosaved files are automatically saved versions of a document that was opened in a previous Scribus session.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Az automatikus mentések olyan automatikusan mentett dokumentumváltozatok, amelyek egy előző Scribus munkamenetben lettek megnyitva.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="99"/>