Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24183 → Rev 24184

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.hu.ts
3462,7 → 3462,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
<source>Enable 'soft proofing' of how your document colors will print,
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation>Engedélyezi a monitoron történő színellenőrzést, vagyis hogy milyenek lesznek a kinyomtatott színek a kiválasztott nyomtatóprofil alapján.</translation>
</message>
5080,7 → 5080,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'Sans Serif'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; style=&quot;-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;&quot;&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style=&quot;border: none;&quot;&gt;
9448,7 → 9448,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="66"/>
<source>Imports Adobe Indesign's idml packages into Scribus
<source>Imports Adobe Indesign&apos;s idml packages into Scribus
converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
<translation>A legtöbb Adobe Indesign Idml csomagot képes az aktuális dokumentumba importálni, az Indesign objektumokat Scribus-objektumokká konvertálva; nem minden objektum támogatott, de minden támogatott importálásra kerül itt</translation>
</message>
10222,7 → 10222,7
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="325"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
11066,41 → 11066,41
<context>
<name>LayerPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="698"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="699"/>
<source>Layers</source>
<translation>Rétegek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="737"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="353"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="736"/>
<source>Delete Layer</source>
<translation>Réteg törlése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="727"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="726"/>
<source>Name</source>
<translation>Név</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="353"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="354"/>
<source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
<translation>Valóban törölhetőek a réteggel együtt a tartalmazott objektumok is?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="725"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="724"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Átlátszatlanság:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="68"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="726"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="725"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="699"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="700"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation>Keverési mód:</translation>
</message>
11185,72 → 11185,72
<translation>Fényintenzitás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="740"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="739"/>
<source>Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4</source>
<translation>Keverési mód kiválasztása, csak PDF 1.4-ben működik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="741"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="740"/>
<source>Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG</source>
<translation>Réteg átlátszósága, csak PDF 1.4-ben és SVG-ben működik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="735"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="734"/>
<source>Add a New Layer</source>
<translation>Új réteg hozzáadása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="736"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="735"/>
<source>Duplicate the Current Layer</source>
<translation>Aktuális réteg kettőzése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="738"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="737"/>
<source>Raise Layer</source>
<translation>Réteg emelése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="739"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="738"/>
<source>Lower Layer</source>
<translation>Réteg süllyesztése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="742"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="741"/>
<source>Color of the Layer Indicator. Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color.</source>
<translation>Rétegjelző színe. Ha a rétegjelzők be vannak kapcsolva, a rajzvásznon minden réteg egy színnel lesz megjelölve. A szín dupla kattintással módosítható.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="743"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="742"/>
<source>Make Layer Visible. Uncheck to hide the layer from the display.</source>
<translation>Réteg láthatósága. Csak a megjelölt réteg látható.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="744"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="743"/>
<source>Print Layer. Uncheck to disable printing.</source>
<translation>Réteg nyomtatása – A jelölés megszüntetésével a réteg nem kerül nyomtatásra.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="745"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="744"/>
<source>Lock or Unlock Layer. Unchecked is unlocked.</source>
<translation>Réteg zárolása vagy zárolás feloldása – A jelölés megszüntetésével a réteg zárolása feloldódik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="746"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="745"/>
<source>Make text in lower layers flow around objects. Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled.</source>
<translation>Rétegszintű körbefuttatás. Megjelölve az alsó rétegek szövegtartalma körbefuthatja a felső rétegek objektumait.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="747"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="746"/>
<source>Outline Mode. Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
<translation>Körvonal mód. Átváltás „drótvázas” megjelenítésre, ezzel a nagyon összetett objektumok megjelenítése felgyorsul.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="748"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="747"/>
<source>Select Objects on Layer. Check to enable selecting.</source>
<translation>Objektum kiválasztása a rétegen. A kiválasztás engedélyezéséhez be kell jelölni.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="749"/>
<location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="748"/>
<source>Name of the Layer. Double click on the name of a layer to edit the name.</source>
<translation>Réteg neve. Dupla kattintással szerkeszthető.</translation>
</message>
14173,8 → 14173,8
<translation>Szimbólum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7411"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7412"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7413"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7414"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Másolat</translation>
</message>
14915,32 → 14915,32
<context>
<name>PageSelector</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="232"/>
<location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="222"/>
<source>Go to the first page</source>
<translation>Ugrás az első oldalra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="233"/>
<location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="223"/>
<source>Go to the previous page</source>
<translation>Ugrás az előző oldalra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="234"/>
<location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="224"/>
<source>Go to the next page</source>
<translation>Ugrás a következő oldalra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="225"/>
<source>Go to the last page</source>
<translation>Ugrás az utolsó oldalra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="236"/>
<location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="226"/>
<source>Select the current page</source>
<translation>Aktuális oldal kijelölése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="237"/>
<location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="227"/>
<source> of %1</source>
<comment>number of pages in document</comment>
<translation> / %1</translation>
15654,7 → 15654,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Attention:&lt;/span&gt; This script file contains code which &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;might harm &lt;/span&gt;your system.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
15676,7 → 15676,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans Serif&apos;;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
15858,12 → 15858,12
<context>
<name>PicStatus</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="477"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="475"/>
<source>Scribus - Image Search</source>
<translation>Scribus – Kép keresése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="477"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="475"/>
<source>No images named &quot;%1&quot; were found.</source>
<translation>„%1” nevű kép nem található.</translation>
</message>
15873,52 → 15873,52
<translation>Bezárás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="302"/>
<source>Not on a Page</source>
<translation>Nincs az oldalon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="330"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="329"/>
<source>JPG</source>
<translation>JPG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="333"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="332"/>
<source>TIFF</source>
<translation>TIFF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="336"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="335"/>
<source>PSD</source>
<translation>PSD</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="338"/>
<source>EPS/PS</source>
<translation>EPS/PS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="342"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="341"/>
<source>PDF</source>
<translation>PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="344"/>
<source>JPG2000</source>
<translation>JPG2000</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="350"/>
<source>emb. PSD</source>
<translation>beágyazott PSD</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="356"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Ismeretlen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="374"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="373"/>
<source>n/a</source>
<translation>nem érhető el</translation>
</message>
16028,12 → 16028,12
<translation>Bővített képtulajdonságok...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="265"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="264"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation>Rendezés név szerint</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="266"/>
<source>Sort by Page</source>
<translation>Rendezés oldalak szerint</translation>
</message>
16168,9 → 16168,9
<translation>A képet nem rongáló effektusok alkalmazása a kép keretén belül</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="153"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="152"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="313"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation>Beágyazott kép</translation>
</message>
21794,8 → 21794,8
<translation>Késleltetési idő a kattintás és az átméretezés, ill. a mozgatás megkezdése között, amely megakadályozza az akaratlan elmozdítást. Ez akkor lehet hasznos, ha próbáljuk beállítani az egér érzékenységét vagy az ergonomikus egér, érintőpad hozzáférhetőségét vagy a csukló és a kéz mozgathatóságát.</translation>
</message>
<message>
<source/>
<translation type="unfinished"></translation>
<source></source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="307"/>
28702,13 → 28702,19
<translation>OpenOffice.org Writer dokumentumok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.cpp" line="327"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.cpp" line="350"/>
<source>page number is invalid.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>az oldalszám nem érvényes.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.cpp" line="428"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.cpp" line="361"/>
<source>layer name is invalid.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>a réteg neve nem érvényes.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.cpp" line="445"/>
<source>Page item must be an ImageFrame</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Az oldalelem ImageFrame típus kell legyen</translation>
29310,7 → 29316,7
<translation>Centiméter (cm)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="354"/>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="355"/>
<source>File exists</source>
<translation>Fájl már létezik</translation>
</message>
29438,6 → 29444,20
<translation>Karakterstílus nem található.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="865"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="974"/>
<source>incorrect argument: must be a string or a list of strings</source>
<comment>python error</comment>
<translation>hibás argumentum: karakterlánc vagy karakterláncok listája kellene legyen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="887"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="996"/>
<source>incorrect argument: must be a list of strings</source>
<comment>python error</comment>
<translation>hibás argumentum: karakterláncok listája kellene legyen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="691"/>
<source>Cannot set style on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
29575,7 → 29595,7
<translation>Parancsfájl névjegye</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="962"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="985"/>
<source>Scribus Python interface module
 
This module is the Python interface for Scribus. It provides functions
29593,11 → 29613,11
without a document to operate on.
- If you do not pass a frame name to a function that requires one,
the function will use the currently selected frame, if any, or
raise a NoValidObjectError if it can't find anything to operate
raise a NoValidObjectError if it can&apos;t find anything to operate
on.
- Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them
on a frame type that they do not make sense with. For example, setting
the text color on a graphics frame doesn't make sense, and will result
the text color on a graphics frame doesn&apos;t make sense, and will result
in this exception being raised.
- Errors resulting from calls to the underlying Python API will be
passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by
29604,7 → 29624,7
any function as provided here and in its docstring is incomplete.
 
Details of what exceptions each function may throw are provided on the
function's documentation, though as with most Python code this list
function&apos;s documentation, though as with most Python code this list
is not exhaustive due to exceptions from called functions.
</source>
<translation>Scribus Python felület modul
29654,7 → 29674,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="434"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="238"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="250"/>
<source>Font %1 is broken (read stream), no embedding</source>
<translation>%1 betűkészlet törött (adatfolyam betöltése), nem lesz beágyazva</translation>
</message>
29664,8 → 29684,8
<translation>%1 betűkészletnek törött a %2 betűkészletjele (%3 karakterkód)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ps.cpp" line="245"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ps.cpp" line="265"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ps.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ps.cpp" line="227"/>
<source>Font %1 cannot be read, no embedding</source>
<translation>%1 betűkészlet nem tölthető be, nem lesz beágyazva</translation>
</message>
29695,7 → 29715,7
<translation>Betűkészlet betöltése sikertelen – Freetype2 nem találja a betűtípus fájlt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="131"/>
<source>extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4)</source>
<translation>%1 betűkép kicsomagolása a(z) %2 betűkészletből (offset=%3, nTables=%4)</translation>
</message>
29746,7 → 29766,7
<translation>A fájlnév nem lehet üres karaktersor.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="525"/>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="526"/>
<source>page</source>
<comment>page export</comment>
<translation>oldal</translation>
29883,7 → 29903,7
<translation>A dokumentum változásai nem lettek elmentve és vissza akarja vonni. Folytatni szeretné?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="355"/>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="356"/>
<source>A file named &apos;%1&apos; already exists.&lt;br/&gt;Do you want to replace it with the file you are saving?</source>
<translation>&apos;%1&apos; nevű fájl már létezik. &lt;br/&gt;Felülírható a most mentésre kerülő fájllal?</translation>
</message>
30308,7 → 30328,7
<translation>héber</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ps.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ps.cpp" line="111"/>
<source>Font %1 has broken metrics in file %2, ignoring metrics</source>
<translation>%1 betűkészlet metrikája törött ebben a fájlban: %2, metrika elvetése</translation>
</message>
30438,12 → 30458,12
<translation>XPM</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ps.cpp" line="107"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ps.cpp" line="106"/>
<source>Valid metrics were found for font %1, using metrics in file %2</source>
<translation>%1 betűkészlethez érvényes metrika alkalmazása ebből a fájlból: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ps.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ps.cpp" line="93"/>
<source>No metrics found for font %1, ignoring font</source>
<translation>%1 betűkészlethez nem található érvényes metrika, betűkészlet kihagyása</translation>
</message>
35982,17 → 36002,17
<translation>Mégse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10363"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10365"/>
<source>Print: </source>
<translation>Nyomtatás:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10365"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10367"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Engedélyezve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10367"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10369"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Tiltva</translation>
</message>
40781,7 → 40801,7
<translation>Fájl elemzése:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfig.cpp" line="1615"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfig.cpp" line="1616"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Elemek létrehozása</translation>
</message>