Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24446 → Rev 24447

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.hu.ts
39,7 → 39,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="149"/>
<source>SVN Revision: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>SVN revízió: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
79,7 → 79,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
<source>AppImage for Linux:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Linux AppImage:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
5082,125 → 5082,111
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="38"/>
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; style=&quot;-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;&quot;&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style=&quot;border: none;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;If color management is enabled, an exclamation mark indicates that the color may be outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; style=&quot;-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;&quot;&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style=&quot;border: none;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Aktív színkezelés esetén egy felkiáltójel jelzi, ha a szín valószínűleg kívül esik a kiválasztott nyomtató-profil színkorlátján. Ez azt jelenti, hogy nyomtatásban a szín valószínűleg nem úgy jelenik meg, mint a képernyőn. A direkt színeket egy kis piros kör jelzi. A színkorlát-figyelmeztetésekről további útmutató az online dokumentáció Színkezelés fejezetében található. A regisztrációs szín mögött egy regisztrációs jel látható. E szín csak a nyomtatási- és vágójelekhez használatos.&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
<source>If color management is enabled, an exclamation mark indicates that the color may be outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="52"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="45"/>
<source>1</source>
<translation>1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="62"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="55"/>
<source>Import colors to the current set from an existing document</source>
<translation>Színek importálása egy létező dokumentumból a jelenlegi készletbe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="58"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importálás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="71"/>
<source>Create a new color within the current set</source>
<translation>Új szín létrehozása a jelenlegi készletben</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="74"/>
<source>Add</source>
<translation>Hozzáadás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="88"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="81"/>
<source>Edit the currently selected color</source>
<translation>Kiválasztott szín szerkesztése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="91"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="84"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>S&amp;zerkesztés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="98"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="91"/>
<source>Make a copy of the currently selected color</source>
<translation>Másolat készítése a jelenleg kijelölt színről</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="101"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="94"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>&amp;Kettőzés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="101"/>
<source>Delete the currently selected color</source>
<translation>Kiválasztott szín törlése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="104"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Törlés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="118"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="111"/>
<source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
<translation>Nem használt színek eltávolítása a jelenlegi dokumentum színkészletéből</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="114"/>
<source>&amp;Remove Unused</source>
<translation>&amp;Nem használtak eltávolítása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="128"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="121"/>
<source>Color Sets</source>
<translation>Színkészlet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="134"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="127"/>
<source>Current Color Set:</source>
<translation>Jelenlegi színkészlet:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="147"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="140"/>
<source>...</source>
<translation>…</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="157"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="150"/>
<source>Save the current color set</source>
<translation>Jelenlegi színkészlet mentése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="160"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="153"/>
<source>&amp;Save Color Set</source>
<translation>&amp;Színkészlet mentése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="181"/>
<source>Make the current colorset the default color set</source>
<translation>Jelenlegi színkészlet legyen az alapértelmezett</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="191"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="184"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="191"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Mégse</translation>
</message>
6245,17 → 6231,17
<context>
<name>CopyPageToMasterPageBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="17"/>
<source>Convert Page to Master Page</source>
<translation>Oldal mesteroldallá alakítása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="37"/>
<source>Name:</source>
<translation>Név:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="52"/>
<source>Copy Applied Master Page Items</source>
<translation>Alkalmazott mesteroldalelemek másolása</translation>
</message>
6597,68 → 6583,68
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="401"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="400"/>
<source>Encoding:</source>
<translation>Kódolás:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="340"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="371"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="370"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>&amp;Fájl tömörítése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="349"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="348"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>&amp;Betűkészletek mellékelése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="317"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="316"/>
<source>Show Preview</source>
<translation>Előnézet megjelenítése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="350"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation>&amp;Színprofilfájlok mellékelése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="318"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="317"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation>Előnézet és információk megjelenítése a kijelölt fájlról</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="387"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation>Scribus-dokumentum tömörítése mentéskor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="390"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="389"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation>Betűkészletek mellékelése a dokumentum fájljainak összegyűjtésekor. Szükséges a betűkészletek licenceinek terjesztésre vonatkozó információit megismerni és megérteni.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="391"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation>Színprofilfájlok mellékelése a dokumentum fájljainak összegyűjtésekor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="447"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="446"/>
<source>Import Option:</source>
<translation>Importálási beállítás:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="451"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="450"/>
<source>Keep original size</source>
<translation>Eredeti méret megőrzése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="452"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="451"/>
<source>Downscale to page size</source>
<translation>Kicsinyítés a lap méretéhez</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="453"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="452"/>
<source>Upscale to page size</source>
<translation>Nagyítás a lap méretéhez</translation>
</message>
7223,226 → 7209,231
<context>
<name>EffectsDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="48"/>
<source>Image Effects</source>
<translation>Képeffektusok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="597"/>
<source>Options:</source>
<translation>Beállítások:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="107"/>
<source>Color:</source>
<translation>Szín:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="83"/>
<source>Preview</source>
<translation type="unfinished">Előnézet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="119"/>
<source>Shade:</source>
<translation>Árnyalat:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="135"/>
<source>Brightness:</source>
<translation>Fényerő:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="154"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="157"/>
<source>Contrast:</source>
<translation>Kontraszt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="179"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="208"/>
<source>Radius:</source>
<translation>Sugár:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="190"/>
<source>Value:</source>
<translation>Érték:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="223"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="226"/>
<source>Posterize:</source>
<translation>Poszter:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="489"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="464"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="481"/>
<source>Available Effects</source>
<translation>Elérhető effektusok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="560"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="809"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="869"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="467"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="532"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="795"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="855"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1431"/>
<source>Blur</source>
<translation>Elmosás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="476"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="545"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="794"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="863"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1275"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="468"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="517"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="780"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="849"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1261"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1409"/>
<source>Brightness</source>
<translation>Fényerő</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="477"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="536"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="789"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="873"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="928"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1015"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1415"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="469"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="508"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="775"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="859"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1001"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1401"/>
<source>Colorize</source>
<translation>Színezés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="481"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="550"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="799"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="865"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1291"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="473"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="522"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="785"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="851"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1277"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1415"/>
<source>Contrast</source>
<translation>Kontraszt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="482"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="531"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="784"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="861"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="503"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="770"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="847"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="997"/>
<source>Grayscale</source>
<translation>Szürkeárnyalatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="484"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="526"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="779"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="859"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1013"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="476"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="498"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="765"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="845"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="999"/>
<source>Invert</source>
<translation>Inverz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="485"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="570"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="817"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="871"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="477"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="542"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="803"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="857"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1322"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1444"/>
<source>Posterize</source>
<translation>Poszter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="486"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="555"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="804"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="867"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1307"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="478"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="527"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="790"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="853"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1293"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1421"/>
<source>Sharpen</source>
<translation>Élesítés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="501"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="485"/>
<source>Add</source>
<translation>Hozzáadás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="505"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="582"/>
<source>Remove</source>
<translation>Eltávolítás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="516"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="489"/>
<source>Applied Effects</source>
<translation>Alkalmazott effektusok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="635"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="621"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="639"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="624"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Mégse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="242"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="294"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="363"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="245"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="366"/>
<source>Color 1:</source>
<translation>1. szín:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="315"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="318"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="387"/>
<source>Color 2:</source>
<translation>2. szín:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="336"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="405"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="408"/>
<source>Color 3:</source>
<translation>3. szín:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="426"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="429"/>
<source>Color 4:</source>
<translation>4. szín:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="478"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="575"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="822"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="884"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="928"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1032"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1464"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="470"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="547"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="808"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="870"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1018"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1450"/>
<source>Duotone</source>
<translation>Kétszínű</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="479"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="584"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="827"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="895"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="928"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1090"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="556"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="813"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="881"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1076"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1485"/>
<source>Tritone</source>
<translation>Háromszínű</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="480"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="593"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="832"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="906"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="928"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1171"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="472"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="565"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="818"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="892"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1157"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1536"/>
<source>Quadtone</source>
<translation>Négyszínű</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="483"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="602"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="837"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1352"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1615"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="574"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="823"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="903"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1338"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1601"/>
<source>Curves</source>
<translation>Görbék</translation>
</message>
7527,7 → 7518,7
<context>
<name>ExportForm</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="229"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="90"/>
<source>&amp;All pages</source>
<translation>&amp;Minden oldal</translation>
</message>
7559,22 → 7550,22
<translation>Elérhető exportálási formátumok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="50"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="47"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>&amp;Módosítás...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="34"/>
<source>&amp;Export to Directory:</source>
<translation>&amp;Exportálási mappa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="86"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="152"/>
<source>Image &amp;Type:</source>
<translation>Kép&amp;típus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="99"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="208"/>
<source>&amp;Quality:</source>
<translation>&amp;Minőség:</translation>
</message>
7584,38 → 7575,38
<translation>Exportálás képként</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="130"/>
<source>Options</source>
<translation>Beállítás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="225"/>
<source>&amp;Resolution:</source>
<translation>&amp;Felbontás:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="109"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="161"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="162"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="245"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="135"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="136"/>
<source> dpi</source>
<translation> dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="201"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="77"/>
<source>Range</source>
<translation>Tartomány</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="243"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="104"/>
<source>&amp;Current page</source>
<translation>&amp;Aktuális oldal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="222"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="83"/>
<source>&amp;Range</source>
<translation>&amp;Tartomány</translation>
</message>
7637,7 → 7628,7
Képernyőn megjelenő képekhez 72 dpi-t használjon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="151"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="178"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>Mér&amp;et:</translation>
</message>
7647,7 → 7638,7
<translation>Képek mérete. 100%: eredeti méret, 200%: kétszeres méret stb.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="184"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="201"/>
<source>Image size in Pixels</source>
<translation>Képméret pixelben</translation>
</message>
7662,17 → 7653,17
<translation>Automatikus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="61"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="58"/>
<source>Naming of exported files:</source>
<translation>Exportált fájlok elnevezése:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="67"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
<source>Prefix:</source>
<translation>Előtag:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="177"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="218"/>
<source>No Background</source>
<translation>Háttér nélkül</translation>
</message>
7985,29 → 7976,6
</message>
</context>
<context>
<name>FlattenPathPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="76"/>
<source>Flatten Path</source>
<translation>Útvonallapítás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="80"/>
<source>Path Tools</source>
<translation>Útvonaleszközök</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="101"/>
<source>Flattens a Path</source>
<translation>Útvonal lapítása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="102"/>
<source>Converts a Bezier Path to a Path made of line segments.</source>
<translation>Egy Bézier-görbét vonalszakaszokból álló útvonallá alakít.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontComboH</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="159"/>
8157,52 → 8125,52
Wesselényinél mázol Quitóban</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="14"/>
<source>Fonts Preview</source>
<translation>Betűkészletek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="19"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="32"/>
<source>&amp;Quick Search:</source>
<translation>&amp;Gyors keresés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="93"/>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation>&amp;Betűméret:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="116"/>
<source>Text</source>
<translation>Szöveg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
<source>Sample text to display</source>
<translation>Megjelenő mintaszöveg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
<source>Se&amp;t</source>
<translation>&amp;Beállítás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="139"/>
<source>Alt+T</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="146"/>
<source>Reset the text</source>
<translation>Szöveg alapállapotba hozása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="174"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>Be&amp;zárás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="177"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
8212,17 → 8180,17
<translation>Gyors keresés a betűkészletek nevében. A keresés nem érzékeny a kis- és nagybetűkre. A megadott szöveg illeszkedni fog a betűkészletek nevére.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="149"/>
<source>&amp;Default</source>
<translation>&amp;Alapállapot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="48"/>
<source>Show Extended Font Information</source>
<translation>Kiegészítő információk megjelenítése a betűkészletekről</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
<source>Set the preview text</source>
<translation>Előnézeti szöveg beállítása</translation>
</message>
8497,162 → 8465,162
<translation>&amp;Egyedi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="46"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="184"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="58"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="208"/>
<source>Horizontals</source>
<translation>Vízszintesek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="77"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Hozzáadás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="68"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="263"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="368"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="433"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="392"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="469"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="90"/>
<source>D&amp;elete</source>
<translation>&amp;Törlés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="276"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="381"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="93"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="300"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="405"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="91"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="103"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="313"/>
<source>Verticals</source>
<translation>Függőlegesek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="110"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="122"/>
<source>A&amp;dd</source>
<translation>&amp;Hozzáadás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="125"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="135"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation>&amp;Törlés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="144"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="138"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="156"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="141"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="153"/>
<source>&amp;Lock Guides</source>
<translation>&amp;Segédvonalak zárolása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="154"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="166"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="198"/>
<source>Appl&amp;y to All Pages</source>
<translation>&amp;Alkalmazás minden oldalon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="157"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="177"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="169"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="201"/>
<source>Alt+Y</source>
<translation>Alt+Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="165"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="177"/>
<source>&amp;Column/Row</source>
<translation>&amp;Oszlop/sor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="190"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="214"/>
<source>&amp;Number:</source>
<translation>&amp;Szám:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="222"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="246"/>
<source>U&amp;se Gap:</source>
<translation>&amp;Rés alkalmazása:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="225"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="249"/>
<source>Alt+S</source>
<translation>Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="244"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="349"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="268"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="373"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>&amp;Oldal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="247"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="352"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="420"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="271"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="376"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="456"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="365"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="284"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="389"/>
<source>M&amp;argins</source>
<translation>&amp;Margók</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="378"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="402"/>
<source>S&amp;election</source>
<translation>&amp;Kijelölés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="319"/>
<source>Nu&amp;mber:</source>
<translation>&amp;Szám:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="327"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="351"/>
<source>Use &amp;Gap:</source>
<translation>&amp;Rés alkalmazása:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="330"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="354"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="408"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="432"/>
<source>&amp;Misc</source>
<translation>Egyé&amp;b</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="414"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="450"/>
<source>Delete all guides from the current page</source>
<translation>Minden segédvonal törlése az aktuális oldalról</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="417"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="453"/>
<source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
<translation>Segédvonalak törlése az aktuális &amp;oldalról</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="427"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="463"/>
<source>Delete all guides from the current document</source>
<translation>Minden segédvonal törlése a dokumentumból</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="430"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="466"/>
<source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
<translation>Segédvonalak törlése &amp;minden oldalról</translation>
</message>
8662,93 → 8630,93
<translation>Segédvonal-kezelő</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="62"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="74"/>
<source>Add a new horizontal guide</source>
<translation>Új vízszintes segédvonal hozzáadása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="75"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="87"/>
<source>Delete the selected horizontal guide</source>
<translation>Kijelölt vízszintes segédvonal törlése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="107"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="119"/>
<source>Add a new vertical guide</source>
<translation>Új függőleges segédvonal hozzáadása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="120"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="132"/>
<source>Delete the selected vertical guide</source>
<translation>Kijelölt függőleges segédvonal törlése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="138"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="150"/>
<source>Lock the guides</source>
<translation>Segédvonalak zárolása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="151"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="163"/>
<source>Apply to all pages</source>
<translation>Alkalmazás minden oldalon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="203"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="227"/>
<source>Number of horizontal guides to create</source>
<translation>Létrehozandó vízszintes segédvonalak száma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="332"/>
<source>Number of vertical guides to create</source>
<translation>Létrehozandó függőleges segédvonalak száma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="219"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="243"/>
<source>Create rows with guides, with an additional gap between the rows</source>
<translation>Sorok létrehozása a segédvonalakból úgy, hogy a sorok között egy további térköz jön létre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="324"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="348"/>
<source>Create columns with guides, with an additional gap between the columns</source>
<translation>Oszlopok létrehozása a segédvonalakból úgy, hogy az oszlopok között egy további térköz jön létre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="241"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="265"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page</source>
<translation>Megadott számú vízszintes segédvonal létrehozása az oldalhoz viszonyítva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="257"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="281"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page&apos;s margins</source>
<translation>Megadott számú vízszintes segédvonal létrehozása az oldal margóihoz viszonyítva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="294"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items</source>
<translation>Megadott számú vízszintes segédvonal létrehozása a jelenleg kijelölt elemekhez viszonyítva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="346"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="370"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page</source>
<translation>Megadott számú függőleges segédvonal létrehozása az oldalhoz viszonyítva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="362"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="386"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page&apos;s margins</source>
<translation>Megadott számú függőleges segédvonal létrehozása az oldal margóihoz viszonyítva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="375"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="399"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items</source>
<translation>Megadott számú függőleges segédvonal létrehozása a jelenleg kijelölt elemekhez viszonyítva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="171"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="195"/>
<source>Apply the shown guides to all pages in the document</source>
<translation>Megadott segédvonalak alkalmazása a dokumentum minden oldalára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="235"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="340"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="259"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="364"/>
<source>Refer to</source>
<translation>Viszonyítás</translation>
</message>
8917,65 → 8885,6
</message>
</context>
<context>
<name>HunspellDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialog.cpp" line="110"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation>Helyesírás-ellenőrzés befejeződött</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HunspellDialogBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="14"/>
<source>Check Spelling</source>
<translation>Helyesírás-ellenőrzés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="22"/>
<source>Text Language:</source>
<translation>Szöveg nyelve:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="49"/>
<source>Not in dictionary</source>
<translation>Nincs a szótárban</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="102"/>
<source>Ignore Once</source>
<translation>Mellőzés egyszer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="109"/>
<source>Ignore All</source>
<translation>Összes mellőzése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="59"/>
<source>Suggestions</source>
<translation>Javaslat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="71"/>
<source>Change</source>
<translation>Módosítás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="78"/>
<source>Change All</source>
<translation>Összes cseréje</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HunspellPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="33"/>
<source>Check Spelling...</source>
<translation>Helyesírás-ellenőrzés...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HyAsk</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="50"/>
9166,12 → 9075,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="170"/>
<source>Use the PDF part</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PDF-rész alkalmazása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="171"/>
<source>Use the AI part</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>AI-rész alkalmazása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="190"/>
9450,23 → 9359,23
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="52"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="81"/>
<source>Adobe InDesign IDML</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Adobe InDesign IDML</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="53"/>
<source>Adobe InDesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Adobe InDesign IDML (*.idml *.IDML)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="65"/>
<source>Imports Adobe IDML Packages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Adobe IDML csomagok importálása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="66"/>
<source>Imports Adobe InDesign&apos;s IDML packages into Scribus
converting InDesign objects into Scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A legtöbb Adobe InDesign IDML csomagot képes az aktuális dokumentumba importálni, az InDesign objektumokat Scribus-objektumokká konvertálva; nem minden objektum támogatott, de minden támogatott importálásra kerül itt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="67"/>
9495,25 → 9404,25
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="99"/>
<source>Adobe InDesign IDML</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Adobe InDesign IDML</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="100"/>
<source>Adobe InDesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Adobe InDesign IDML (*.idml *.IDML)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="64"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="113"/>
<source>Adobe InDesign IDMS</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Adobe InDesign IDMS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="114"/>
<source>Adobe InDesign IDMS (*.idms *.IDMS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Adobe InDesign IDMS (*.idms *.IDMS)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="84"/>
10144,191 → 10053,6
</message>
</context>
<context>
<name>Imposition</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="72"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Álló</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="73"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Fekvő</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImpositionBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="19"/>
<source>Imposition</source>
<translation>Kilövés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="44"/>
<source>Gri&amp;d</source>
<translation>&amp;Rács</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="102"/>
<source>Copies</source>
<translation>Másolatok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="157"/>
<source>Do&amp;uble sided</source>
<translation>&amp;Kétoldalas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="160"/>
<source>Alt+U</source>
<translation>Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="186"/>
<source>Front side</source>
<translation>Előlap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="218"/>
<source>Back side</source>
<translation>Hátlap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="253"/>
<source>&amp;Booklet</source>
<translation>&amp;Füzet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="285"/>
<source>Pages per sheet</source>
<translation>Oldalak laponként</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="296"/>
<source>4</source>
<translation>4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="301"/>
<source>8</source>
<translation>8</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="306"/>
<source>16</source>
<translation>16</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="318"/>
<source>Pages</source>
<translation>Oldalak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="325"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Oldalak elválasztása vesszővel, tartományok kötőjellel, például az 1,4,9-11 az alábbi oldalakat jelöli ki: 1,4,9,10,11&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="339"/>
<source>Fold</source>
<translation>Hajtogatás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="349"/>
<source>Front page from</source>
<translation>Címoldal innen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="376"/>
<source>Facing Pages</source>
<translation>Oldalpár</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="387"/>
<source>Back page from</source>
<translation>Hátoldal innen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="415"/>
<source>Destination page</source>
<translation>Céloldal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="455"/>
<source>Size</source>
<translation>Méret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="487"/>
<source>Orientation</source>
<translation>Tájolás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="519"/>
<source>Width</source>
<translation>Szélesség</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="564"/>
<source>Height</source>
<translation>Magasság</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="620"/>
<source>Preview</source>
<translation>Előnézet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="627"/>
<source>Refresh preview</source>
<translation>Előnézet frissítése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="671"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="674"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="681"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Mégse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="684"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImpositionPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="37"/>
<source>&amp;Imposition...</source>
<translation>&amp;Kilövés...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="69"/>
<source>Imposition dialog</source>
<translation>Kilövési párbeszédablak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="70"/>
<source>Imposition on grids, booklets and folds</source>
<translation>Kilövés rácsra, füzetekre és hajtogatásokra</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>InlinePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="141"/>
10791,29 → 10515,29
<translation>Oszlopok beszúrása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="25"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="37"/>
<source>Number of Columns:</source>
<translation>Oszlopok száma:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="57"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="69"/>
<source>Position:</source>
<translation>Pozíció:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.cpp" line="23"/>
<source>Before</source>
<translation>Elé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="72"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="82"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="84"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="94"/>
<source>positions</source>
<translation>pozíciók</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="91"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.cpp" line="24"/>
<source>After</source>
<translation>Után</translation>
10837,29 → 10561,29
<translation>Sorok beszúrása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="25"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="37"/>
<source>Number of Rows:</source>
<translation>Sorok száma:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="57"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="69"/>
<source>Position:</source>
<translation>Pozíció:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.cpp" line="23"/>
<source>Before</source>
<translation>Elé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="72"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="82"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="84"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="94"/>
<source>positions</source>
<translation>pozíciók</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="91"/>
<location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.cpp" line="24"/>
<source>After</source>
<translation>Után</translation>
11261,142 → 10985,6
</message>
</context>
<context>
<name>LensDialogBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="14"/>
<source>Optical Lens</source>
<translation>Optikai lencse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="90"/>
<source>+</source>
<translation>+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="100"/>
<source>-</source>
<translation>-</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="115"/>
<source>Lens Parameters</source>
<translation>Lencse paraméterei</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="50"/>
<source>Add a new lens</source>
<translation>Új lencse hozzáadása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="53"/>
<source>&amp;Add Lens</source>
<translation>Lencse &amp;hozzáadása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="60"/>
<source>Remove selected lens</source>
<translation>Kijelölt lencse eltávolítása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="63"/>
<source>&amp;Remove Lens</source>
<translation>Lencse &amp;eltávolítása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="87"/>
<source>Zoom In</source>
<translation>Nagyítás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="97"/>
<source>Zoom Out</source>
<translation>Kicsinyítés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="121"/>
<source>&amp;X Pos:</source>
<translation>&amp;X pozíció:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="131"/>
<source>Horizontal position of the lens</source>
<translation>A lencse vízszintes pozíciója</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="144"/>
<source>&amp;Y Pos:</source>
<translation>&amp;Y pozíció:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="154"/>
<source>Vertical position of the lens</source>
<translation>A lencse függőleges pozíciója</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="167"/>
<source>The selected lens acts like a magnification lens</source>
<translation>A kijelölt lencse nagyítóként hat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="170"/>
<source>&amp;Magnification Lens</source>
<translation>&amp;Nagyító</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="180"/>
<source>The selected lens acts like a fish eye lens</source>
<translation>A kijelölt lencse halszemoptikaként hat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="183"/>
<source>&amp;Fish Eye Lens</source>
<translation>Halsze&amp;moptika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="190"/>
<source>Ra&amp;dius:</source>
<translation>S&amp;ugár:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="200"/>
<source>Radius of the lens</source>
<translation>Lencse sugara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="213"/>
<source>&amp;Strength:</source>
<translation>Erő&amp;sség:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="223"/>
<source>Strength of the lens</source>
<translation>Lencse erőssége</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LensEffectsPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="68"/>
<source>Lens Effects...</source>
<translation>Lencseeffektus...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="72"/>
<source>Path Tools</source>
<translation>Útvonaleszközök</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="96"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation>Lencseeffektus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="97"/>
<source>Apply fancy lens effects</source>
<translation>Különleges lencseeffektus alkalmazása</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LoadSavePlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="211"/>
12538,24 → 12126,6
</message>
</context>
<context>
<name>NewFromTemplatePlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="59"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation>Új, s&amp;ablonból...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="79"/>
<source>Load documents with predefined layout</source>
<translation>Dokumentumok betöltése előre definiált elrendezéssel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="80"/>
<source>Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style).</source>
<translation>A dokumentum egy felhasználó által készített sablonból történő indítása (pl. egy dokumentum, mely állandó stílussal készül).</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>NewMarginWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="80"/>
13389,77 → 12959,6
</message>
</context>
<context>
<name>OdtDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="70"/>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<translation>A dokumentum nevének alkalmazása a bekezdésstílus előtagjaként</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="79"/>
<source>Do not ask again</source>
<translation>Ne kérdezze ismét</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="90"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="54"/>
<source>Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document</source>
<translation>Engedélyezve felülírja a jelenlegi Scribus-dokumentumban lévő stílusokat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="61"/>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation>Bekezdésstílusok összefésülése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="63"/>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation>Bekezdésstílusok összefésülése jellemzők szerint. Ez kevesebb hasonló bekezdésstílust eredményez, de megtartja a stílus-jellemzőket, még akkor is, ha az eredeti dokumentum stílusai különböző nevűek.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="52"/>
<source>Overwrite Paragraph Styles</source>
<translation>Bekezdésstílusok felülírása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="43"/>
<source>OpenDocument Importer Options</source>
<translation>OpenDocument-importáló beállításai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="92"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Mégse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="72"/>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus</source>
<translation>A dokumentum nevének beszúrása a bekezdés stílusának nevébe a Scribusban</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="81"/>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument</source>
<translation>A beállítások legyenek alapértelmezettek, többé ne kérdezzen OASIS OpenDocument importálásakor</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OldScribusFormat</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oldscribusformat/oldscribusformat.cpp" line="59"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Scribus-dokumentum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oldscribusformat/oldscribusformat.cpp" line="70"/>
<source>Scribus 1.2.x Document</source>
<translation>Scribus 1.2.x dokumentum</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OpenPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/openpalette.cpp" line="46"/>
15011,115 → 14510,6
</message>
</context>
<context>
<name>PathConnectDialogBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="13"/>
<source>Connect Paths</source>
<translation>Útvonalak összekapcsolása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="27"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="48"/>
<source>Starting Point</source>
<translation>Kiindulópont</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="32"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="53"/>
<source>End Point</source>
<translation>Végpont</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="69"/>
<source>a straight Line</source>
<translation>Egyenes vonal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="74"/>
<source>Points moving</source>
<translation>Mozgó pontok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="82"/>
<source>Preview on Canvas</source>
<translation>Előnézet a rajzvásznon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="19"/>
<source>Connect First Line</source>
<translation>Első vonal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="40"/>
<source>with Second Line</source>
<translation>Második vonal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="61"/>
<source>by using:</source>
<translation>Összekapcsolás:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathConnectPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="99"/>
<source>Connect Paths</source>
<translation>Útvonalak összekapcsolása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="74"/>
<source>Path Tools</source>
<translation>Útvonaleszközök</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="100"/>
<source>Connect 2 Polylines.</source>
<translation>Két kapcsolódó vonal összekapcsolása.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="70"/>
<source>Connects two Paths.</source>
<translation>Két útvonal összekapcsolása.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathCutPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="73"/>
<source>Cut Polygon</source>
<translation>Sokszög elvágása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="80"/>
<source>Path Tools</source>
<translation>Útvonaleszközök</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="107"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="108"/>
<source>Cuts a Polygon by a Polyline</source>
<translation>Sokszög elvágása töröttvonallal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="152"/>
<source>Error</source>
<translation>Hiba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="152"/>
<source>The cutting line must cross the polygon and
both end points must lie outside of the polygon</source>
<translation>Az elvágó vonalnak át kell szelnie a sokszöget és mindkét végpontjának a sokszög területén kívül kell esnie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="74"/>
<source>Cuts a Polygon with a Path.</source>
<translation>Sokszög elvágása egy útvonallal.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathDialogBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="14"/>
15198,211 → 14588,6
</message>
</context>
<context>
<name>PathFinderBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="14"/>
<source>Boolean Path Operations</source>
<translation>Logikai útvonal-műveletek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="114"/>
<source>+</source>
<translation>+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="219"/>
<source>=</source>
<translation>=</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="298"/>
<source>Operation</source>
<translation>Művelet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="307"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="326"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="342"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="358"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="375"/>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="394"/>
<source>Swap Shapes</source>
<translation>Alakzatok cseréje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="304"/>
<source>Unites the shapes</source>
<translation>Alakzatok uniója</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="339"/>
<source>Intersection of the shapes</source>
<translation>Alakzatok metszete</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="355"/>
<source>Result is the area where the two shapes do not intersect</source>
<translation>Kizárás, melynek eredménye az a terület, ahol a két alakzat nem metszi egymást</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="371"/>
<source>Break apart,
The result is a combination of &quot;Intersection&quot; and &quot;Exclusion&quot;</source>
<translation>Darabolás, melynek eredmény a metszet és a kizárás kombinációja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="456"/>
<source>Custom Colors</source>
<translation>Egyedi színek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="468"/>
<source>Stroke:</source>
<translation>Körvonal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="494"/>
<source>Fill:</source>
<translation>Kitöltés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="67"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="172"/>
<source>Keep a copy of the original item after applying the operation</source>
<translation>Az eredeti elem másolatának megőrzése a művelet végrehajtása után</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="175"/>
<source>Keep</source>
<translation>Megőrzés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="323"/>
<source>Subtracts the second shape from the first shape</source>
<translation>Különbség. A második alakzatot kivonja az elsőből</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="391"/>
<source>Exchange the Source Shapes</source>
<translation>Forrásalakzatok felcserélése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="430"/>
<source>The resulting shape uses the color of the first source shape</source>
<translation>Az eredményalakzat az első forrásalakzat színét veszi fel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="433"/>
<source>First Shape</source>
<translation>Első alakzat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="443"/>
<source>The resulting shape uses the color of the second source shape</source>
<translation>Az eredményalakzat a második forrásalakzat színét veszi fel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="446"/>
<source>Second Shape</source>
<translation>Második alakzat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="453"/>
<source>The resulting shape uses the colors listed below</source>
<translation>Az eredményalakzat az alábbi színt veszi fel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="484"/>
<source>Stroke Color</source>
<translation>Körvonalszín</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="504"/>
<source>Fill Color</source>
<translation>Kitöltőszín</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="424"/>
<source>Result Takes Color from:</source>
<translation>Eredményalakzat színe ebből:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="48"/>
<source>First source shape</source>
<translation>Első forrásalakzat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="153"/>
<source>Second source shape</source>
<translation>Második forrásalakzat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="258"/>
<source>The resulting shape</source>
<translation>Eredményalakzat</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathFinderDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="106"/>
<source>Result gets Color of:</source>
<translation>Eredményalakzat színe ebből:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="130"/>
<source>Intersection gets Color of:</source>
<translation>Metszet színe ebből:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathFinderPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="80"/>
<source>Path Operations...</source>
<translation>Útvonal-műveletek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="84"/>
<source>Path Tools</source>
<translation>Útvonaleszközök</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="113"/>
<source>Path Operations</source>
<translation>Útvonal-műveletek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="114"/>
<source>Apply fancy boolean operations to paths.</source>
<translation>Különleges logikai műveletek alkalmazása útvonalakon.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathStrokerPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="109"/>
<source>Create Path from Stroke</source>
<translation>Útvonal a körvonalból</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="84"/>
<source>Path Tools</source>
<translation>Útvonaleszközök</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="110"/>
<source>Converts the stroke of a Path to a filled Path.</source>
<translation>Egy útvonal körvonalából kitöltött útvonalat hoz létre.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PatternPropsDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="173"/>
15578,23 → 14763,24
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="196"/>
<source>Import Text As Vectors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Szövegek importálása vektorként</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="206"/>
<source>Import Text As Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Szövegek importálása szövegként</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="213"/>
<source>Note: importing text as text may significantly alter PDF visual aspect</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Megjegyzés: a szövegek szövegként való importálása jelentős mértékben megváltoztathatja a PDF vizuális megjelenését</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.cpp" line="54"/>
<source>The range of pages to import is invalid.
Please check it and try again.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Az importálandó oldaltartomány érvénytelen.
Javító ellenőrzés után érdemes újra megpróbálni.</translation>
</message>
</context>
<context>
15759,47 → 14945,47
<translation>Eredmény</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="53"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="35"/>
<source>Search Results for: </source>
<translation>A keresés eredménye: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="73"/>
<source>&amp;Preview</source>
<translation>&amp;Előnézet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="76"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="211"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="148"/>
<source>Apply to all &amp;matching images</source>
<translation>Alkalmazás minden &amp;megfelelő képre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="151"/>
<source>Alt+M</source>
<translation>Alt+M</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="230"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="167"/>
<source>Since you selected an image with a broken link, only image frames with invalid links will be modified.</source>
<translation>Mivel egy törött hivatkozású kép lett kijelölve, csak az érvénytelen hivatkozással rendelkező képkeretek lesznek módosítva.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="258"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="195"/>
<source>&amp;Select</source>
<translation>&amp;Kijelölés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="198"/>
<source>Alt+S</source>
<translation>Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="271"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="208"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Mégse</translation>
</message>
15812,7 → 14998,7
<translation>Keresés leállítása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.cpp" line="68"/>
<source>Start Search</source>
<translation>Keresés indítása</translation>
15834,37 → 15020,37
<translation>Keresés sikertelen: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="14"/>
<source>Search Images</source>
<translation>Képek keresése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="25"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="32"/>
<source>Search for:</source>
<translation>Keresés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="45"/>
<source>Start at:</source>
<translation>Kiindulópont:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="64"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="71"/>
<source>Change...</source>
<translation>Módosítás...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="80"/>
<source>Searching</source>
<translation>Keresés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="141"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="136"/>
<source>Case insensitive search</source>
<translation>Kis- és nagybetűre nem érzékeny keresés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.ui" line="143"/>
<source>Search recursively</source>
<translation>Rekurzív keresés</translation>
</message>
15894,7 → 15080,7
<translation>„%1” nevű kép nem található.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="682"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="679"/>
<source>Close</source>
<translation>Bezárás</translation>
</message>
15949,82 → 15135,82
<translation>nem érhető el</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="82"/>
<source>Information</source>
<translation>Információ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="154"/>
<source>Path:</source>
<translation>Útvonal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="191"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="197"/>
<source>Search...</source>
<translation>Keresés...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="98"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="104"/>
<source>Name:</source>
<translation>Név:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="224"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="230"/>
<source>Image</source>
<translation>Kép</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="303"/>
<source>DPI:</source>
<translation>DPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="230"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="236"/>
<source>Format:</source>
<translation>Formátum:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="265"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="271"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Színtér:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="332"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="338"/>
<source>Size</source>
<translation>Méret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="338"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="344"/>
<source>Pixels:</source>
<translation>Pixel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="367"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="373"/>
<source>Scale:</source>
<translation>Méretezés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="396"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="402"/>
<source>Printed:</source>
<translation>Nyomtatás:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="434"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="440"/>
<source>Layout</source>
<translation>Elrendezés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="442"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="448"/>
<source>On Page:</source>
<translation>Ezen az oldalon:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="555"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="561"/>
<source>Select</source>
<translation>Kijelölés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="576"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="582"/>
<source>Image Tools</source>
<translation>Képeszközök</translation>
</message>
16069,102 → 15255,102
<translation>Képkezelő</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="539"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="545"/>
<source>Go to</source>
<translation>Ugrás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="120"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="126"/>
<source>Name of the image file</source>
<translation>Képfájl neve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="170"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="176"/>
<source>Location where the image file is stored</source>
<translation>A hely, ahova a képfájl el van mentve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="194"/>
<source>Search for a missing image</source>
<translation>Hiányzó kép keresése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="204"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="210"/>
<source>Show Image in the File Manager</source>
<translation>Kép megjelenítése a fájlkezelőben</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="207"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="213"/>
<source>Show directory...</source>
<translation>Mappa megjelenítése…</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="249"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="255"/>
<source>Type of the image</source>
<translation>Képtípus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="268"/>
<source>The colorspace of the image</source>
<translation>Kép színtere</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="284"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="290"/>
<source>Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK</source>
<translation>A képben alkalmazott színtér, pl. RGB vagy CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="316"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="322"/>
<source>Native resolution of the image, in dots per inch</source>
<translation>Kép natív felbontása pont/hüvelykben</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="354"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="360"/>
<source>Height and width of the image</source>
<translation>Kép magassága és szélessége</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="383"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="389"/>
<source>Horizontal and vertical scaling applied to the image</source>
<translation>A képen alkalmazott vízszintes és függőleges méretezés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="418"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="424"/>
<source>Size of the image when printed</source>
<translation>A kép nyomtatott mérete</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="458"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="464"/>
<source>Page that the image is displayed on</source>
<translation>Az oldal, amelyen megjelenik a kép</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="471"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="477"/>
<source>Page Item:</source>
<translation>Oldalelem:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="487"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="493"/>
<source>Name of the page item that contains the image</source>
<translation>Az oldalelem neve, mely tartalmazza a képet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="500"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="506"/>
<source>Effective DPI:</source>
<translation>Érvényes DPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="519"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="525"/>
<source>Effective resolution of the image after scaling</source>
<translation>A kép tényleges felbontása méretezés után</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="536"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="542"/>
<source>Move to the page that the image is on</source>
<translation>Ugrás az oldalra, amelyen a kép szerepel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="552"/>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="558"/>
<source>Move to the page that the item is on and select it</source>
<translation>Ugrás az oldalra amelyen a kép szerepel, majd a kép kijelölése</translation>
</message>
17001,13 → 16187,13
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="73"/>
<source>Error loading plugin</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hiba a bővítmény betöltésekor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="62"/>
<source>Unknown error</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ismeretlen hiba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="89"/>
25817,7 → 25003,6
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="195"/>
<source>Newsletters</source>
<translation>Hírlevelek</translation>
25824,7 → 25009,6
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="166"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="200"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="181"/>
<source>Brochures</source>
<translation>Brosúrák</translation>
25831,7 → 25015,6
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="201"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="185"/>
<source>Catalogs</source>
<translation>Katalógusok</translation>
25838,7 → 25021,6
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="202"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="187"/>
<source>Flyers</source>
<translation>Szórólapok</translation>
25845,7 → 25027,6
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="186"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="201"/>
<source>Signs</source>
<translation>Feliratok</translation>
25852,7 → 25033,6
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="184"/>
<source>Cards</source>
<translation>Levelezőlapok</translation>
25859,7 → 25039,6
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="191"/>
<source>Letterheads</source>
<translation>Levélfejlécek</translation>
25866,7 → 25045,6
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="186"/>
<source>Envelopes</source>
<translation>Borítékok</translation>
25873,7 → 25051,6
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="182"/>
<source>Business Cards</source>
<translation>Névjegykártyák</translation>
25880,7 → 25057,6
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="183"/>
<source>Calendars</source>
<translation>Naptárak</translation>
25887,7 → 25063,6
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="164"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="179"/>
<source>Advertisements</source>
<translation>Hirdetések</translation>
25894,7 → 25069,6
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="190"/>
<source>Labels</source>
<translation>Címkék</translation>
25901,7 → 25075,6
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="179"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="194"/>
<source>Menus</source>
<translation>Étlapok</translation>
25908,7 → 25081,6
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="200"/>
<source>Programs</source>
<translation>Programok</translation>
25915,7 → 25087,6
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="197"/>
<source>PDF Forms</source>
<translation>PDF űrlapok</translation>
25922,7 → 25093,6
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="183"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="198"/>
<source>PDF Presentations</source>
<translation>PDF-bemutatók</translation>
25929,7 → 25099,6
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="192"/>
<source>Magazines</source>
<translation>Magazinok</translation>
25936,7 → 25105,6
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="216"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="199"/>
<source>Posters</source>
<translation>Plakátok</translation>
25943,7 → 25111,6
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="165"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="180"/>
<source>Announcements</source>
<translation>Hirdetmények</translation>
25950,7 → 25117,6
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="202"/>
<source>Text Documents</source>
<translation>Szöveges dokumentumok</translation>
25957,7 → 25123,6
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="189"/>
<source>Folds</source>
<translation>Hajtogatott ívek</translation>
25964,7 → 25129,6
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="266"/>
<source>Own Templates</source>
26029,7 → 25193,6
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="193"/>
<source>Media Cases</source>
<translation>Médiadobozok</translation>
29191,11 → 28354,6
<translation>Nem kapható információ egy nem szövegkeretről</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtim.cpp" line="48"/>
<source>OpenDocument Text Documents</source>
<translation>OpenDocument szöveges dokumentumok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="213"/>
<source>Croatian</source>
<translation>horvát</translation>
29377,7 → 28535,6
<translation>Fájl már létezik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2014"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2259"/>
<source>Document Template: </source>
29843,11 → 29000,6
<translation>Bővítményem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="71"/>
<source>New From Template</source>
<translation>Új, sablonból</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="69"/>
<source>Save As Template</source>
<translation>Mentés sablonként</translation>
29910,12 → 29062,12
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="690"/>
<source>Failed to load font: font family unspecified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A betűkészlet betöltése sikertelen: betűkészlet nincs meghatározva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="692"/>
<source>Failed to load font %1 - font family unspecified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1 betűkészlet betöltése sikertelen – betűkészlet nincs meghatározva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="700"/>
29980,11 → 29132,6
<translation>fisrtPageOrder nagyobb a megengedettnél.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oldscribusformat/oldscribusformat.cpp" line="40"/>
<source>Old .sla format support</source>
<translation>Régi .sla formátum támogatás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="265"/>
<source>German (Trad.)</source>
<translation>német (tradicionális)</translation>
30461,11 → 29608,6
<translation>Adobe Illustrator-importáló</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="61"/>
<source>Imposition</source>
<translation>Kilövés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="75"/>
<source>PostScript Importer</source>
<translation>PostScript-importáló</translation>
30477,7 → 29619,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="190"/>
<source>Do you really want to overwrite the file:
%1 ?</source>
<translation>Valóban felülírható a(z)
30612,31 → 29754,6
<translation>Elválasztás törlése csak szövegkeretben lehetséges</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="88"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation>Lencseeffektus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="99"/>
<source>PathCutter</source>
<translation>Útvonalvágó</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="105"/>
<source>PathFinder</source>
<translation>Útvonalkereső</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="101"/>
<source>PathStroker</source>
<translation>Útvonal a körvonalból</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="83"/>
<source>Subdivide</source>
<translation>Felező</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="66"/>
<source>Xfig Importer</source>
<translation>Xfig-importáló</translation>
30701,11 → 29818,6
<translation>Scribus 1.3.4+ támogatás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="91"/>
<source>PathConnect</source>
<translation>Útvonalak összekapcsolása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/imagedataloaders/scimgdataloader_ps.cpp" line="529"/>
<source>The Font(s):
%1 are not embedded or available for Scribus.
30874,16 → 29986,6
<translation>Sml-importáló</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="93"/>
<source>FlattenPath</source>
<translation>Útvonallapítás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="99"/>
<source>SmoothPath</source>
<translation>Útvonalívesítés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="188"/>
<source>Grids</source>
31285,11 → 30387,6
<translation>spanyol (Argentína)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="61"/>
<source>Hunspell Plugin</source>
<translation>Hunspell bővítmény</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="158"/>
<source>Bengali (Bangladesh)</source>
<translation>bengáli (Banglades)</translation>
31395,22 → 30492,22
<translation>Microsoft XPS (*.xps *.XPS);;Minden fájl (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="144"/>
<source>Output Settings:</source>
<translation>Kimeneti beállítások:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="147"/>
<source>Low Resolution</source>
<translation>Alacsony felbontás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="148"/>
<source>Medium Resolution</source>
<translation>Közepes felbontás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="149"/>
<source>High Resolution</source>
<translation>Nagy felbontás</translation>
</message>
31675,6 → 30772,11
<source>Zoner Draw Importer</source>
<translation>Zoner Draw-importáló</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/markdownim/markdownim.cpp" line="33"/>
<source>MarkDown Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
33536,37 → 32638,37
<translation>Rövid szavak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="65"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="77"/>
<source>&amp;Languages:</source>
<translation>&amp;Nyelv:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="26"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="38"/>
<source>&amp;Selected Frames</source>
<translation>&amp;Kijelölt keretek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="33"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="45"/>
<source>Active &amp;Page</source>
<translation>Aktív &amp;oldal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="40"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="52"/>
<source>&amp;All Items</source>
<translation>&amp;Minden elem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="50"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="62"/>
<source>Language Settings</source>
<translation>Nyelvi beállítások</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="68"/>
<source>&amp;Use Language from Style Definition</source>
<translation>Nyelv a &amp;stílusdefinícióból</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="20"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="32"/>
<source>Apply Unbreakable Space To:</source>
<translation>Nem törhető szóköz beszúrása:</translation>
</message>
36051,7 → 35153,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="326"/>
<source>Out of gamut colors display is active. Therefore the color display may not match the perception by visually impaired</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Színkorláton kívüli színek megjelölése aktív. A színek megjelenítése ezért nem biztos, hogy azonos a látássérültek érzékelésével</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1063"/>
36806,29 → 35908,6
</message>
</context>
<context>
<name>SmoothPathPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="77"/>
<source>Smooth Path</source>
<translation>Útvonalívesítés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="81"/>
<source>Path Tools</source>
<translation>Útvonaleszközök</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="107"/>
<source>Smoothes a Path</source>
<translation>Útvonal ívesítése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="108"/>
<source>Converts a Polyline made of straight Lines to a smoothed Bezier Curve.</source>
<translation>Egyenesekből álló töröttvonal íves Bézier-görbévé alakítása.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SpiralVectorBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="23"/>
37410,34 → 36489,6
</message>
</context>
<context>
<name>SubdividePlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="68"/>
<source>Subdivide Path</source>
<translation>Útvonalfelező</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="73"/>
<source>Path Tools</source>
<translation>Útvonaleszközök</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="91"/>
<source>Subdivide</source>
<translation>Felező</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="92"/>
<source>Subdivide selected Path</source>
<translation>Kijelölt útvonal felezése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="69"/>
<source>Subdivide a path by inserting new Nodes.</source>
<translation>Útvonal felosztása új csomópontok beszúrásával.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SvmPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvm.cpp" line="408"/>
38729,7 → 37780,7
<translation>Oszlopszélesség beállítása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tablecolumnwidthsdialog.ui" line="25"/>
<location filename="../../scribus/ui/tablecolumnwidthsdialog.ui" line="37"/>
<source>Column Width:</source>
<translation>Oszlopszélesség:</translation>
</message>
38742,7 → 37793,7
<translation>Sormagasság beállítása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tablerowheightsdialog.ui" line="25"/>
<location filename="../../scribus/ui/tablerowheightsdialog.ui" line="37"/>
<source>Row Height:</source>
<translation>Sormagasság:</translation>
</message>
41404,136 → 40455,10
<context>
<name>nftdialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/ui/nftdialog.ui" line="14"/>
<source>New From Template</source>
<translation>Új, sablonból</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="59"/>
<source>All</source>
<translation>Minden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="146"/>
<source>Name</source>
<translation>Név</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="148"/>
<source>Page Size</source>
<translation>Oldalméret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="150"/>
<source>Colors</source>
<translation>Színek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="152"/>
<source>Description</source>
<translation>Leírás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="154"/>
<source>Usage</source>
<translation>Felhasználás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="156"/>
<source>Created with</source>
<translation>Létrehozta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="160"/>
<source>Author</source>
<translation>Szerző</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="32"/>
<source>&amp;Remove</source>
<translation>&amp;Eltávolítás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="33"/>
<source>&amp;Open</source>
<translation>&amp;Megnyitás</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="181"/>
<source>Downloading Templates</source>
<translation>Sablonok letöltése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="187"/>
<source>Installing Templates</source>
<translation>Sablonok telepítése</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="189"/>
<source>Extract the package to the template directory ~/.scribus/templates for the current user or PREFIX/share/scribus/templates for all users in the system.</source>
<translation>A csomagot a ~/.scribus/templates mappába kell kicsomagolni az aktuális felhasználónak vagy a PREFIX/share/scribus/templates mappába a rendszer minden felhasználójának.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="196"/>
<source>Preparing a template</source>
<translation>Sablon létrehozása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="201"/>
<source>Removing a template</source>
<translation>Sablon eltávolítása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="206"/>
<source>Translating template.xml</source>
<translation>template.xml fordítása</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="183"/>
<source>Document templates can be found at http://www.scribus.net/ in the Downloads section.</source>
<translation>Dokumentumsablonok a http://www.scribus.net/ honlapon, a Letöltések részben találhatók.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="198"/>
<source>Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be shared do not collect them when saving as a template.</source>
<translation>Győződjünk meg arról, hogy az alkalmazott képek és betűkészletek szabadon használhatók. Ha a betűkészletek nem oszthatók meg, ne használjuk fel a sablonok mentéskor.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="199"/>
<source>The template creator should also make sure that the Installing Templates section above applies to their templates as well. This means a user should be able to download a template package and be able to extract them to the template directory and start using them.</source>
<translation>A sablon készítőjének meg kell győződni róla, hogy a fenti „Sablonok telepítése” részben elérhetőek a sablonjai. A felhasználónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy letöltsön egy sabloncsomagot, kicsomagolja a sablonok mappába, majd használatba vegye azt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="203"/>
<source>Removing a template from the New From Template dialog will only remove the entry from the template.xml, it will not delete the document files. A popup menu with remove is only shown if you have write access to the template.xml file.</source>
<translation>Egy sablonnak az Új sablonból párbeszédablakban való eltávolításával csak a bejegyzés törlődik a template.xml fájlból. Az eltávolítás felugró menü csak akkor jelenik meg, ha van írási jog a template.xml fájlra.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="208"/>
<source>Copy an existing template.xml to a file called template.lang_COUNTRY.xml (use the same lang code that is present in the qm file for your language), for example template.fi.xml for Finnish language template.xml. The copy must be located in the same directory as the original template.xml so Scribus can load it.</source>
<translation>Egy létező template.xml fájl másolása a template.lang_COUNTRY.xml fájlba (használjuk ugyanazt a nyelvi kódot, mint az saját nyelvünkhöz tartozó qm-fájlban), például template.fi.xml a finn nyelvű template.xml esetében. A másolatnak ugyanabban a mappában kell lennie mint az eredeti template.xml fájlnak, hogy a Scribus betölthesse.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.cpp" line="158"/>
<source>Date</source>
<translation>Dátum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.ui" line="62"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;Névjegy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.ui" line="114"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;Súgó</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftdialog.ui" line="86"/>
<source>&amp;Preview</source>
<translation>&amp;Előnézet</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>nftwidget</name>
41930,7 → 40855,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smfontfeaturesbase.ui" line="23"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600; color:#008000;&quot;&gt;The current selected font does not have any font features.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600; color:#008000;&quot;&gt;A kijelölt betűkészletnek nincs semmilyen betűkészlet-képessége.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600; color:#008000;&quot;&gt;A kijelölt betűkészletnek nincs betűkészlet-képessége.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smfontfeaturesbase.ui" line="67"/>