Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24193 → Rev 24194

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.lt_LT.ts
7488,30 → 7488,30
<context>
<name>ExportBitmap</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="212"/>
<source>File exists. Overwrite?</source>
<translation>Failas jau yra. Rašyti ant viršaus?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="213"/>
<source>exists already. Overwrite?</source>
<translation>jau yra. Rašyti ant viršaus?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="198"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="227"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="228"/>
<source>Save as Image</source>
<translation>Įrašyti kaip paveikslą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="198"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="200"/>
<source>Insufficient memory for this image size.</source>
<translation>Šio dydžio paveikslui nepakanka atminties.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="227"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="228"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="229"/>
<source>Error writing the output file(s).</source>
<translation>Išvesties failo (-ų) rašymo klaida.</translation>
</message>
7524,12 → 7524,12
<translation>V&amp;isus puslapius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="129"/>
<source>Change the output directory</source>
<translation>Pakeisti išvesties aplanką</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="128"/>
<source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
<translation>Išvedimo aplankas - vieta, išsaugoti jūsų paveikslams.
7536,17 → 7536,17
Eksporto failo pavadinimas bus „dokumentopavadinimas-puslapionumeris.failotipas“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="81"/>
<source>Choose an Export Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
<source>Export only the current page</source>
<translation>Eksportuoti tik dabartinį puslapį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
<source>Available export formats</source>
<translation>Galimi eksportavimo formatai</translation>
</message>
7612,17 → 7612,17
<translation>&amp;Rėžis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
<source>Export a range of pages</source>
<translation>Eksportuoti puslapių grupę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
<source>Export all pages</source>
<translation>Eksportuoti visus puslapius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
<source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
<translation>Paveikslų raiška
7634,7 → 7634,7
<translation>&amp;Dydis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
<source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
<translation>Paveikslų dydis. 100% – be pakeitimų, 200% – dvigubai didesnis ir pan.</translation>
</message>
7644,12 → 7644,12
<translation>Paveikslo dydis pikseliais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
<source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
<translation>Jūsų paveikslų glaudinimo lygis: 100% - jokio glaudinimo, 0% - maksimalus glaudinimas, Jei abejojate, rinkitės „Automatiškai“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
<source>Automatic</source>
<translation>Automatiškai parinktas</translation>
</message>
7669,17 → 7669,17
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="130"/>
<source>Don&apos;t export Page Background</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
<source>Create a range of pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number</source>
16937,23 → 16937,23
<translation>Eksportuoja pažymėtus puslapius kaip taškinės grafikos paveikslus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="131"/>
<source>Save as Image</source>
<translation>Įrašyti kaip paveikslą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="152"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="153"/>
<source>Export successful</source>
<translation>Eksportuota sėkmingai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="126"/>
<source>The target location %1 must be an existing directory</source>
<translation>Paskirties vieta „%1“ turi būti jau esamas aplankas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="132"/>
<source>The target location %1 must be writable</source>
<translation>Į paskirties vietą „%1“ turi būti leidžiama rašyti </translation>
</message>