Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24311 → Rev 24312

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.lt_LT.ts
27,234 → 27,239
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="279"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Pagalbininkai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="162"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;Apie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="149"/>
<source>SVN Revision: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>A&amp;utoriai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Vertimai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="193"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;Internete</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="236"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Užverti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="281"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="269"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Plėtotės grupė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="281"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Oficiali dokumentacija:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="285"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Kita dokumentacija:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="319"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
<source>AppImage for Linux:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
<source>Official Translations and Translators (in order of locale shortcode):</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="325"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Interneto svetainė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="327"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Žinynai internete</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="331"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Klaidų fiksavimo ir užklausų sistema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="335"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Pašto grupių sąrašai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="311"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Ankstesni vertimo talkininkai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="98"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>Apie „Scribus“ %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="329"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Vikis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="140"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%3 %2 %1 d.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="145"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="157"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Naudojama „Ghostscript“ %1 versija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="159"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Nėra prieinamos programos „Ghostscript“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="160"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>Laidos Nr.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="283"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="271"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua prievadas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; prievadas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>„Tango“ projekto piktogramos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="198"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation>&amp;Atnaujinimai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="248"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Ieškoti „Scribus“ atnaujinimų. Jokie duomenys iš jūsų kompiuterio nebus siunčiami.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; prievadas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation>Pradžios užsklanda:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="256"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="244"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation>Šiame skydelyje rodoma versija, kompiliavimo data ir „Scribus“ bibliotekų naudojimo galimybė.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="257"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="245"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation>„C-C-T-F“ reiškia: C=littlecms C=CUPS T=TIFF palaikymas F=Fontconfig palaikymas. Paskutinė raidė žymi vizualizavimą ir yra arba C=cairo, arba Q=„Qt“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="246"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>Jei biblioteka nenaudojama, vietoje raidės rašoma žvaigždutė *. Čia taip pat parodoma aptiktos „Ghostscript“ versija.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="247"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>Ši „Windows“ laida nenaudoja šriftų konfigūracijos arba CUPS bibliotekų.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="160"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="160"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>„Scribus“ versija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="202"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Tikrinti, ar yra atnaujinimų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="333"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation>Kūrėjų ir plėtotojų tinklaraštis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="209"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation>&amp;Licencija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="230"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="218"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation>Negalima atverti licencijos failo. Informacijos apie licenciją ieškokite programos diegimo aplanke arba „Scribus“ interneto svetainėje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="283"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation>Dokumentacijos vertėjai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation>Svetainės prižiūrėtojai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<source>Refactoring text layout code, the new boxes model &amp; CTL text layout, Oman House of Open Source Technology team:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="437"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="593"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="660"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="427"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="583"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="650"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation>Negalima atverti failo „%1“. Prašome informacijos apie „%1“ ieškoti programos diegimo aplanke arba „Scribus“ interneto svetainėje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
<source>Haiku Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
<source>SVN Revision: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
<source>Scribus 1.5.1+ Icon Set:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
2492,6 → 2497,11
<translation>Išorinis saityno saitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="134"/>
<source>New Paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="149"/>
<source>Destination</source>
<translation>Vieta</translation>
2573,11 → 2583,6
<translation>Pagalba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="134"/>
<source>NewParagraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="135"/>
<source>Paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
2732,17 → 2737,17
<context>
<name>ArcWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="48"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation>Pradžios kampas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="68"/>
<source>End Angle:</source>
<translation>Pabaigos kampas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="129"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation>Daugiakampio pavyzdys</translation>
</message>
3753,37 → 3758,37
<context>
<name>CWDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="323"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="324"/>
<source>Merging colors</source>
<translation>Spalvų suliejimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="329"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
<source>Error: </source>
<translation>Klaida: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="329"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation>„%1“ spalva jau yra!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="335"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation>„%1“ spalva pridėta.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="338"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="339"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation>Atveriamas spalvų tvarkiklis.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="341"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="342"/>
<source>Color Merging</source>
<translation>Spalvų suliejimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="492"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="493"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation>Nepavyksta rasti nurodytos spalvos. Galite pasirinkti juodą, pilką arba baltą. Nėra galimybės apdoroti šią spalvą.</translation>
</message>
7960,7 → 7965,7
<translation>Kai kurie šio dokumento šriftai yra pakeisti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="466"/>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="465"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> bus pakeisti šiais: </translation>
</message>
8127,18 → 8132,18
<context>
<name>FontPreview</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="110"/>
<source>Leave preview</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Išeiti iš peržiūros</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
<source>Size of the selected font</source>
<translation>Pažymėto šrifto dydis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="45"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Šešios žąsys su šešiais žąsyčiais</translation>
8194,7 → 8199,7
<translation>Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
<source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
<translation>Rašydami čia tekstą pradėsite sparčiają šriftų pavadinimų paiešką. Didžiosios ir mažosios raidės laikomos vienodomis. Parašytas tekstas laikomas eilutės poaibiu.</translation>
</message>
9153,6 → 9158,16
<translation>Importuoti „Adobe Illustrator“ failus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="170"/>
<source>Use the PDF part</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="171"/>
<source>Use the AI part</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="190"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="225"/>
9175,16 → 9190,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="170"/>
<source>Use the pdf part</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="171"/>
<source>Use the ai part</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="180"/>
<source>The PDF Import plugin could not be found</source>
<translation type="unfinished"></translation>
9433,16 → 9438,26
<context>
<name>ImportIdml</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="52"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="81"/>
<source>Adobe InDesign IDML</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="53"/>
<source>Adobe InDesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="65"/>
<source>Imports Adobe Idml Packages</source>
<translation>„Adobe Indesign“ IDML paketas</translation>
<source>Imports Adobe IDML Packages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="66"/>
<source>Imports Adobe Indesign&apos;s idml packages into Scribus
converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
<translation>Importuoja „Adobe Indesign“ IDML paketus į „Scribus“
konvertuodamas „Indesign“ objektus į „Scribus“ puslapių objektus; ne viską „Scribus“ palaiko, bet visi palaikomi objektai bus importuoti</translation>
<source>Imports Adobe InDesign&apos;s IDML packages into Scribus
converting InDesign objects into Scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="67"/>
9450,17 → 9465,6
<translation>GPL</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="52"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="81"/>
<source>Adobe Indesign IDML</source>
<translation>„Adobe Indesign“ IDML failas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="53"/>
<source>Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
<translation>„Adobe Indesign“ IDML (*.idml *.IDML)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="101"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Visi palaikomi formatai</translation>
9474,32 → 9478,32
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="83"/>
<source>Imports IDML Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="99"/>
<source>Adobe Indesign IDML</source>
<translation>„Adobe Indesign“ IDML failas</translation>
<source>Adobe InDesign IDML</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="100"/>
<source>Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
<translation>„Adobe Indesign“ IDML (*.idml *.IDML)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="83"/>
<source>Imports IDML Files</source>
<source>Adobe InDesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="64"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="113"/>
<source>Adobe Indesign IDMS</source>
<source>Adobe InDesign IDMS</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="114"/>
<source>Adobe Indesign IDMS (*.idms *.IDMS)</source>
<source>Adobe InDesign IDMS (*.idms *.IDMS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
12546,32 → 12550,32
<context>
<name>NewMarginWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="68"/>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="80"/>
<source>Preset Layouts:</source>
<translation>Numatytieji maketai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="50"/>
<source>Left:</source>
<translation>Kairėje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="58"/>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="70"/>
<source>Right:</source>
<translation>Dešinėje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="75"/>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="87"/>
<source>Top:</source>
<translation>Viršuje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="28"/>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="40"/>
<source>Bottom:</source>
<translation>Apačioje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="137"/>
<source>Printer Margins...</source>
<translation>Spausdintuvo paraštės...</translation>
</message>
13900,37 → 13904,37
<translation>Slenkstis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="49"/>
<source>PostScript Output Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="75"/>
<source>Separation Name</source>
<translation>Spalvų skaidinio pavadinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="87"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Žydra (C)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="94"/>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="95"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Purpurinė (Magenta)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="103"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Geltona (Yellow)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="111"/>
<source>Black</source>
<translation>Juoda (Key)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="136"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
14092,37 → 14096,37
<context>
<name>PSLib</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1636"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1637"/>
<source>Processing Master Page:</source>
<translation>Apdorojamas puslapio šablonas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1636"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1637"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation>Eksportuoti puslapį:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1575"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1576"/>
<source>Failed to write data for an image</source>
<translation>Nepavyko įrašyti paveikslo duomenų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="524"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="525"/>
<source>Failed to open file for writing : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1580"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1581"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Nepavyko įkelti paveikslo: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1585"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1586"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Nepavyko įkelti paveikslo maskuotės: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1590"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1591"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Nepakanka atminties paveikslui apdoroti</translation>
</message>
14610,32 → 14614,32
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4986"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4992"/>
<source>Linked Text</source>
<translation>Susaistytas tekstas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4988"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4994"/>
<source>Text Frame</source>
<translation>Teksto rėmelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4992"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4998"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation>Pastraipų:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5000"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5006"/>
<source>Lines: </source>
<translation>Linijų:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5006"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5012"/>
<source>Words: </source>
<translation>Žodžių:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5014"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5020"/>
<source>Chars: </source>
<translation>Ženklų: </translation>
</message>
17069,71 → 17073,71
<context>
<name>PolygonWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="28"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="40"/>
<source>Corn&amp;ers:</source>
<translation>&amp;Kampų skaičius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="50"/>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation>Daugiakampio kampų skaičius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="66"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>Pa&amp;sukimo kampas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="64"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="89"/>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation>Daugiakampių pasukimo kampas laipsniais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="136"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation>Daugiakampio pavyzdys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="161"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="173"/>
<source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
<translation>Taikyti iškilumo/neiškilumo koeficientus daugiakampių formai keisti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="164"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="176"/>
<source>Apply &amp;Factor</source>
<translation>Lau&amp;žti kraštines</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="173"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="185"/>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation>&amp;Koeficientas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="183"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="199"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="211"/>
<source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex</source>
<translation>Neigiama reikšmė reiškia, kad daugiakampis bus neiškilas (arba žvaigždės formos), teigiama – daugiakampis iškilas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="186"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="303"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="218"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="230"/>
<source>Inner Rotation:</source>
<translation>Vidinis posūkis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="251"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="263"/>
<source>Inner C&amp;urvature:</source>
<translation>Vidinis kreiv&amp;umas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="284"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="296"/>
<source>Outer Curvature:</source>
<translation>Išorinis kreivumas:</translation>
</message>
17208,8 → 17212,8
<context>
<name>PrefsManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2428"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2437"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2427"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2436"/>
<source>Postscript</source>
<translation>Postskriptas</translation>
</message>
17219,8 → 17223,8
<translation>Perkelti ankstesnės „Scribus“ versijos nuostatas?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2427"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2437"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2426"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2436"/>
<source>PostScript</source>
<translation>Postskriptas</translation>
</message>
17252,28 → 17256,28
<translation>Nepavko perskaityti XML failo su nuostatomis iš „%1“: %2 eilutė: %3, stulpelis: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2853"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2852"/>
<source>Error Writing Preferences</source>
<translation>Nuostatų rašymo klaida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2855"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2854"/>
<source>Scribus was not able to save its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Please check file and directory permissions and available disk space.</source>
<comment>scribus app error</comment>
<translation>„Scribus“ negali įrašyti nuostatų:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Patikrinkite leidimus prieiti prie failo ir aplanko bei kiek yra laisvos disko vietos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2870"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2869"/>
<source>Error Loading Preferences</source>
<translation>Nuostatų įkėlimo klaida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2872"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2871"/>
<source>Scribus was not able to load its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Default settings will be loaded.</source>
<translation>„Scribus“ negali įkelti nuostatų:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Bus įkeltos numatytosios nuostatos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2545"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2544"/>
<source>No valid renderframe config found. Using defaults!</source>
<translation>Nerasta korektiška vizualizavimo rėmelio konfigūracija. Naudojami numatytieji parametrai!</translation>
</message>
17406,7 → 17410,7
<name>Prefs_Display</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="27"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="26"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="29"/>
<source>Display</source>
<translation>Rodyti</translation>
</message>
17496,7 → 17500,7
<translation>Rodyti mastelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="396"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="414"/>
<source>Scratch Space:</source>
<translation>Koliažinės sritis:</translation>
</message>
17536,124 → 17540,124
<translation>Spalvos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="382"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="400"/>
<source>Page Fill:</source>
<translation>Puslapio užpildas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="410"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="428"/>
<source>Selected Page Border:</source>
<translation>Pasirinktos puslapio kraštinės:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="424"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="442"/>
<source>Frames:</source>
<translation>Rėmeliai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="438"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="456"/>
<source>Locked Frames:</source>
<translation>Prirakinti rėmeliai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="452"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="470"/>
<source>Selected Frames:</source>
<translation>Pažymėti rėmeliai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="466"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="484"/>
<source>Linked Frames:</source>
<translation>Susieti rėmeliai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="480"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="498"/>
<source>Grouped Frames:</source>
<translation>Sugrupuoti rėmeliai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="494"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="512"/>
<source>Annotation Frames:</source>
<translation>Anotacijos rėmeliai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="508"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="526"/>
<source>Text Control Characters:</source>
<translation>Teksto valdantieji simboliai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="77"/>
<source>Color for paper (onscreen)</source>
<translation>Popieriaus spalva (rodoma ekrane)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="78"/>
<source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
<translation>Maskuoti paraščių spalva sritį už paraščių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="80"/>
<source>Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames</source>
<translation>Rodyti nespausdinamus simbolius, tokius kaip pastraipos pabaigos ženklas, teksto rėmelyje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="81"/>
<source>Turns the display of frames on or off</source>
<translation>Įjungia arba išjungia rėmelių rodymą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="82"/>
<source>Turns the display of layer indicators on or off</source>
<translation>Įjungia arba išjungia sluoksnių rodmenų rodymą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="83"/>
<source>Turns the display of images on or off</source>
<translation>Įjungia arba išjungia paveikslų rodymą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="84"/>
<source>Turns the page shadow on or off</source>
<translation>Įjungti arba išjungti puslapio šešėlius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="85"/>
<source>Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
<translation>Nurodo, kiek erdvės dokumento lapo kairėje skirti darbo laukui, kuriame kuriami bei modifikuojami elementai, kurie vėliau perkeliami į aktyvųjį puslapį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="86"/>
<source>Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
<translation>Nurodo, kiek erdvės dokumento lapo dešinėje skirti darbo laukui, kuriame kuriami bei modifikuojami elementai, kurie vėliau perkeliami į aktyvųjį puslapį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="87"/>
<source>Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
<translation>Nurodo, kiek erdvės dokumento lapo viršuje skirti darbo laukui, kuriame kuriami bei modifikuojami elementai, kurie vėliau perkeliami į aktyvųjį puslapį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="85"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="88"/>
<source>Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
<translation>Nurodo, kiek erdvės dokumento lapo apačioje skirti darbo laukui, kuriame kuriami bei modifikuojami elementai, kurie vėliau perkeliami į aktyvųjį puslapį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="89"/>
<source>Set the default zoom level</source>
<translation>Nurodyti numatytąjį didinimo lygį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="90"/>
<source>Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size</source>
<translation>Pridėkite liniuotę prie ekrano ir perkelkite šliaužiklį į tokią vietą, kur „Scribus“ liniuotės ir pridėtos prie ekrano liniuotės padalos visiškai sutampa. Atlikus šiuos veiksmus 100 proc. mastelis ekrane atitiks realų dydį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="281"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="284"/>
<source> dpi</source>
<translation> tšk. col.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="79"/>
<source>Enable or disable the display of linked frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
17662,7 → 17666,7
<name>Prefs_DocumentInformation</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="27"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformation.cpp" line="18"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformation.cpp" line="21"/>
<source>Document Information</source>
<translation>Dokumento informacija</translation>
</message>
17702,57 → 17706,57
<translation>Papildoma informacija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="138"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="150"/>
<source>Publisher:</source>
<translation>Leidėjas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="160"/>
<source>Contributors:</source>
<translation>Bendraautoriai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="158"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="170"/>
<source>Date:</source>
<translation>Data:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="168"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="180"/>
<source>Type:</source>
<translation>Tipas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="178"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="190"/>
<source>Format:</source>
<translation>Formatas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="200"/>
<source>Identifier:</source>
<translation>Identifikatorius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="210"/>
<source>Source:</source>
<translation>Šaltinis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="208"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="220"/>
<source>Language:</source>
<translation>Kalba:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="218"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="230"/>
<source>Relation:</source>
<translation>Ryšys:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="228"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="240"/>
<source>Coverage:</source>
<translation>Apimtis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="238"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="250"/>
<source>Rights:</source>
<translation>Teisės:</translation>
</message>
17767,77 → 17771,77
<translation>Dokumento objekto atributai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="42"/>
<source>Name</source>
<translation>Pavadinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="53"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="47"/>
<source>Type</source>
<translation>Tipas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="58"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="52"/>
<source>Value</source>
<translation>Reikšmė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="57"/>
<source>Parameter</source>
<translation>Parametras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="68"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="62"/>
<source>Relationship</source>
<translation>Ryšys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="73"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="67"/>
<source>Relationship To</source>
<translation>Ryšys su</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="72"/>
<source>Auto Add To</source>
<translation>Autom. įtraukti į</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="98"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Pridėti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="107"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="101"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="108"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopijuoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="111"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+K</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="118"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>Pa&amp;šalinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="127"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="121"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+Š</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="134"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="128"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>Va&amp;lyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="137"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="131"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
17998,7 → 18002,7
<name>Prefs_DocumentSetup</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="27"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="34"/>
<source>Document Setup</source>
<translation>Dokumento nuostatos</translation>
</message>
18190,77 → 18194,77
<translation>Užlaidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="118"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Stačias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="119"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Gulsčias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="129"/>
<source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Dokumento puslapio plotis, jei pasirinktas individualus lapo dydis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="130"/>
<source>Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Dokumento puslapio aukštis, jei pasirinktas individualus jo dydis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="131"/>
<source>Default page size, either a standard size or a custom size. More page sizes can be made visible by activating them in Preferences.</source>
<translation>Numatytasis puslapio dydis arba standartinis, arba individualus. Daugiau matomų puslapių dydžių galima padaryti suaktyvinus juos Nuostatose.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="132"/>
<source>Enable or disable more page sizes by jumping to Page Size preferences</source>
<translation>Leidžiama arba draudžiama daugiau puslapio dydžių persijungus į puslapio dydžio nuostatas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="133"/>
<source>Default orientation of document pages</source>
<translation>Numatytoji dokumento puslapių kryptis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="134"/>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation>Numatytieji taisomo dokumento matavimo vienetai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="135"/>
<source>When enabled, Scribus saves backup copys of your file each time the time period elapses</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="140"/>
<source>Keep this many files during the editing session. Backup files will be removed when you close the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="420"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="423"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Parinkti aplanką</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="136"/>
<source>Time period between saving automatically</source>
<translation>Automatinio įrašymo peridiškumas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="137"/>
<source>Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored.</source>
<translation>Pažingsninio veiksmų žurnalo ilgio nustatymas. Jei nurodyta 0, tai įsimintų žingsnių skaičius neapibrėžtas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="138"/>
<source>Apply the page size changes to all existing pages in the document</source>
<translation>Pritaikyti puslapio matmenų pakeitimus visiems dokumento puslapiams</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="139"/>
<source>Apply the page size changes to all existing master pages in the document</source>
<translation>Pritaikyti puslapio matmenų pakeitimus visiems dokumento puslapių šablonams</translation>
</message>
18566,43 → 18570,43
<translation>Šriftai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="103"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="79"/>
<source>Delete</source>
<translation>Pašalinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="102"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>&amp;Keisti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="109"/>
<source>A&amp;dd...</source>
<translation>Pri&amp;dėti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="140"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="116"/>
<source>&amp;Remove</source>
<translation>Pa&amp;šalinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="191"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="167"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="54"/>
<source>Rejected Fonts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="201"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="177"/>
<source>Font name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="206"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="182"/>
<source>Error message</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="211"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="187"/>
<source>Font file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
18613,13 → 18617,13
<translation>Turimi šriftai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="54"/>
<source>Font Substitutions</source>
<translation>Šriftų keitiniai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="89"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="54"/>
<source>Additional Paths</source>
<translation>Papildomos šriftų laikymo vietos</translation>
18650,7 → 18654,7
<name>Prefs_Guides</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="27"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="355"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="362"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="24"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="131"/>
18658,34 → 18662,34
<translation>Kreiptinės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="50"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="57"/>
<source>Placement</source>
<translation>Vieta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="155"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="162"/>
<source>Snap Distance:</source>
<translation>Pritraukimo atstumas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="162"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="182"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="169"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="189"/>
<source> px</source>
<translation> px</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="175"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="182"/>
<source>Grab Radius:</source>
<translation>Pagriebimo spindulys:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="345"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="352"/>
<source>Visibility</source>
<translation>Matomumas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="368"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="375"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="137"/>
<source>Margins</source>
18692,12 → 18696,12
<translation>Paraštės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="381"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="388"/>
<source>Page Grid</source>
<translation>Lapo tinklelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="405"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="412"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="135"/>
<source>Baseline Grid</source>
18704,57 → 18708,57
<translation>Bazinių linijų tinklelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="259"/>
<source>Distances</source>
<translation>Atstumai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="280"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="287"/>
<source>Minor Grid Spacing:</source>
<translation>Mažiausi tinklelio intervalai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="290"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="297"/>
<source>Baseline Grid Spacing:</source>
<translation>Bazinių linijų tinklelio intervalai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="277"/>
<source>Major Grid Spacing:</source>
<translation>Didžiausi tinklelio intervalai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="304"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="311"/>
<source>Baseline Grid Offset:</source>
<translation>Bazinių linijų tinklelio poslinkis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="443"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="450"/>
<source>Colors</source>
<translation>Spalvos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="454"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="461"/>
<source>Guides:</source>
<translation>Kreipiamosios:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="468"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="475"/>
<source>Margins:</source>
<translation>Paraštės:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="482"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="489"/>
<source>Major Grid:</source>
<translation>Stambusis tinklelis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="496"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="503"/>
<source>Minor Grid:</source>
<translation>Smulkusis tinklelis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="510"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="517"/>
<source>Baseline Grid:</source>
<translation>Bazinių linijų tinklelis:</translation>
</message>
18834,7 → 18838,7
<translation>Įjungia arba išjungia paraščų rodymą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="388"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="395"/>
<source>Type:</source>
<translation>Tipas:</translation>
</message>
19003,7 → 19007,7
<name>Prefs_ItemTools</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="27"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="28"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="34"/>
<source>Item Tools</source>
<translation>Objekto įrankiai</translation>
</message>
19175,32 → 19179,32
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="572"/>
<source>First Line Offset</source>
<translation type="unfinished">Pirmosios eilutės nuleidimas</translation>
<translation>Pirmosios eilutės nuleidimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="638"/>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished">Poslinkis:</translation>
<translation>Poslinkis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="646"/>
<source>Maximum Ascent</source>
<translation type="unfinished">Pagal aukščiausią eilutės rašmenį</translation>
<translation>Pagal aukščiausią eilutės rašmenį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="651"/>
<source>Font Ascent</source>
<translation type="unfinished">Pagal aukščiausią šrifto rašmenį</translation>
<translation>Pagal aukščiausią šrifto rašmenį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="656"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation type="unfinished">Intervalas tarp eilučių</translation>
<translation>Intervalas tarp eilučių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="661"/>
<source>Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished">Bazinių linijų tinklelis</translation>
<translation>Bazinių linijų tinklelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="794"/>
19267,41 → 19271,41
<translation>Pabaigos rodyklė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="56"/>
<source>Hairline</source>
<translation>Ploniausia linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="376"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="383"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<translation>Šešios žąsys su šešiais žąsyčiais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="110"/>
<source>None</source>
<comment>tab fill</comment>
<translation>Nieko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="105"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="111"/>
<source>Dot</source>
<translation>Taškas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="112"/>
<source>Hyphen</source>
<translation>Brūkšnelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="107"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="113"/>
<source>Underscore</source>
<translation>Pabraukimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="114"/>
<source>Custom</source>
<translation>Individualus</translation>
</message>
19321,7 → 19325,7
<translation>Plunksnos plotis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="68"/>
<source>Keep horizontal and vertical scaling the same</source>
<translation>Taikyti tą patį vertikalų ir horizontalų mastelį</translation>
</message>
19636,7 → 19640,7
<name>Prefs_PDFExport</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="27"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="45"/>
<source>PDF Export</source>
<translation>PDF eksportas</translation>
</message>
19677,33 → 19681,33
<translation>Puslapio atspindėjimas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="283"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="295"/>
<source>Page Binding:</source>
<translation>Puslapio susegimas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="450"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="462"/>
<source>Resolution for EPS Graphics:</source>
<translation>EPS paveikslų raiška:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="420"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="457"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="432"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="469"/>
<source> dpi</source>
<translation> tšk. col.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="309"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation>Apkirpti ties spausdintuvo paraštėmis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="413"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="425"/>
<source>Limit Maximum Image Resolution to:</source>
<translation>Riboti maksimalią paveikslų raišką iki:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="637"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="649"/>
<source>Allow Copying Text and Graphics</source>
<translation>Leisti kopijuoti tekstą ir paveikslus</translation>
</message>
19718,974 → 19722,974
<translation>Puslapiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="285"/>
<source>Compatibility:</source>
<translation>Suderinamumas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="304"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="316"/>
<source>Generate Thumbnails</source>
<translation>Sukurti miniatiūras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="323"/>
<source>Save Linked Text Frames as PDF Articles</source>
<translation>Įrašyti susietuosius teksto rėmelius kaip PDF dokumentus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="318"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="330"/>
<source>Include Layers</source>
<translation>Įtraukti sluoksnius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="325"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="337"/>
<source>Include Bookmarks</source>
<translation>Įtraukti nuorodas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="332"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="344"/>
<source>Embed PDF &amp;&amp; EPS Files (Experimental)</source>
<translation>Įtraukti PDF ir EPS failus (eksperimentiškai)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="363"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="375"/>
<source>Compression</source>
<translation>Glaudinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="377"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="389"/>
<source>Compress Text and Vector Graphics</source>
<translation>Suglaudinti tekstą ir vektorinę grafiką</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="389"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="401"/>
<source>Image Compression Method:</source>
<translation>Paveikslų glaudinimo metodas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="399"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="411"/>
<source>Image Compression Quality:</source>
<translation>Paveikslų glaudinimo kokybė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="503"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="515"/>
<source>Security</source>
<translation>Saugumas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="509"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="521"/>
<source>Use Encryption</source>
<translation>Naudoti kodavimą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="538"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="550"/>
<source>Passwords</source>
<translation>Slaptažodžiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="557"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="569"/>
<source>Owner:</source>
<translation>Savininkas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="571"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="583"/>
<source>User:</source>
<translation>Naudotojas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="609"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="621"/>
<source>Settings</source>
<translation>Nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="623"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="635"/>
<source>Allow Printing the Document</source>
<translation>Leisti spausdinti dokumentą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="630"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="642"/>
<source>Allow Changing the Document</source>
<translation>Leisti keisti dokumentą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="644"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="656"/>
<source>Allow Adding Annotations and Fields</source>
<translation>Leisti pridėti anotacijas ir laukus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="665"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="677"/>
<source>Color</source>
<translation>Spalva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="697"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="724"/>
<source>Output Intended For:</source>
<translation>Išvedimui bus naudojama:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="709"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="736"/>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation>Konvertuoti neskaidomąsias spalvas į skaidomąsias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="738"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="765"/>
<source>Solid Colors</source>
<translation>Grynosios spalvos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="759"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="826"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="786"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="853"/>
<source>Use Color Profile</source>
<translation>Naudoti spalvų profilį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="768"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="842"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="795"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="869"/>
<source>Profile:</source>
<translation>Profilis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="778"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="852"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="805"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="879"/>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation>Vizualizavimo tikslumas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="812"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="839"/>
<source>Images</source>
<translation>Paveikslai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="833"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="860"/>
<source>Do not use Embedded Color Profiles</source>
<translation>Nenaudoti įdėtųjų spalvų profilių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="886"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="913"/>
<source>Custom Rendering</source>
<translation>Individualus vizualizavimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="900"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="927"/>
<source>Use Custom Rendering</source>
<translation>Naudoti individualų vizualizavimą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="912"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="939"/>
<source>Color:</source>
<translation>Spalva:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="922"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="949"/>
<source>Frequency:</source>
<translation>Dažnis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="939"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="966"/>
<source>Angle:</source>
<translation>Kampas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="946"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="973"/>
<source> °</source>
<translation> °</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="959"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="986"/>
<source>Spot Function:</source>
<translation>Neskaidomų spalvų („spot“) funkcija:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="989"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1016"/>
<source>Pre-Press</source>
<translation>Priešspaustuvinis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1025"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1064"/>
<source>Printer Marks</source>
<translation>Spausdinimo žymos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1086"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1125"/>
<source>Page Information</source>
<translation>Puslapio informacija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1282"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1321"/>
<source>Embedding</source>
<translation>Įtraukimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1588"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1627"/>
<source>Facing Pages Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1595"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1634"/>
<source>Facing Pages Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1079"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1118"/>
<source>Registration Marks</source>
<translation>Sutapimo žymos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1101"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1140"/>
<source>Crop Marks</source>
<translation>Apipjovimo žymos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1065"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1104"/>
<source>Bleed Marks</source>
<translation>Užlaidų žymos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1072"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1111"/>
<source>Color Bars</source>
<translation>Spalvų juostos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1148"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1187"/>
<source>Bleed Settings</source>
<translation>Užlaidų nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1162"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1201"/>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation>Naudoti dokumento užlaidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1230"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1269"/>
<source>Output Profile:</source>
<translation>Išvedimo profilis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1240"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1279"/>
<source>Information String:</source>
<translation>Informacinė eilutė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1270"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1309"/>
<source>Fonts</source>
<translation>Šriftai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1330"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1369"/>
<source>Embed All</source>
<translation>Įtraukti visus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1320"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1359"/>
<source>Fonts to Embed</source>
<translation>Įtrauksimi šriftai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1412"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1451"/>
<source>Extras</source>
<translation>Priemonės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1418"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1457"/>
<source>Enable Presentation Effects</source>
<translation>Leidžiami pateikčių efektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1437"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1476"/>
<source>Display Duration:</source>
<translation>Rodymo trukmė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1444"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1483"/>
<source>Effect Duration:</source>
<translation>Efekto trukmė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1451"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1490"/>
<source>Effect Type:</source>
<translation>Efekto tipas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1461"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1500"/>
<source>Moving Lines:</source>
<translation>Judančios eilutės:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1471"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1510"/>
<source>From the:</source>
<translation>Iš:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1481"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1520"/>
<source>Direction:</source>
<translation>Kryptis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1491"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1501"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1530"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1540"/>
<source> s</source>
<translation> s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1516"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1555"/>
<source>Apply Effect to All Pages</source>
<translation>Taukyti efektą visiems puslapiams</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1540"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1579"/>
<source>Show Page Previews</source>
<translation>Rodyti puslapių peržiūrą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1548"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1587"/>
<source>Viewer</source>
<translation>Žiūryklė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1560"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1599"/>
<source>Document Layout</source>
<translation>Dokumento maketas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1574"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1613"/>
<source>Single Page</source>
<translation>Atskiras puslais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1581"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1620"/>
<source>Continuous Pages</source>
<translation>Nepertraukiami puslapiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1624"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1663"/>
<source>Visual Appearance</source>
<translation>Išvaizda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1642"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1681"/>
<source>Use Viewer&apos;s Default</source>
<translation>Naudoti numatytąsias žiūryklės nuostatas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1649"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1688"/>
<source>Use Full Screen Mode</source>
<translation>Naudoti visaekranę veikseną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1656"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1695"/>
<source>Display Bookmarks Tab</source>
<translation>Rodyti nuorodų kortelę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1663"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1702"/>
<source>Display Thumbnails</source>
<translation>Rodyti miniatiūras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1670"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1709"/>
<source>Display Layers Tab</source>
<translation>Rodyti sluoksnių kortelę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1681"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1720"/>
<source>Hide Viewer&apos;s Menu Bar</source>
<translation>Paslėpti žiūryklės meniu juostą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1688"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1727"/>
<source>Hide Viewer&apos;s Tool Bar</source>
<translation>Paslėpti žiūryklės priemonių juostą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1695"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1734"/>
<source>Zoom Pages to fit Viewer Window</source>
<translation>Keisti puslapių mastelį, kad tilptų Žiūryklės lange</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1741"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1780"/>
<source>Special Actions</source>
<translation>Specialūs veiksmai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1757"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1796"/>
<source>Javascript to be executed when PDF document is opened:</source>
<translation>„Javascript“ programa, krią įvykdyti atvėrus PDF dokumentą:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="52"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="61"/>
<source>Automatically rotate the exported pages</source>
<translation>Automatiškai pasukti eksportuotus puslapius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="62"/>
<source>Export all pages to PDF</source>
<translation>Eksportuoti visus puslapius į PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="63"/>
<source>Export a range of pages to PDF</source>
<translation>Eksportuoti nurodytus puslapius į PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="60"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="69"/>
<source>Determines the PDF compatibility.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF 1.3&lt;/b&gt;, which is the earliest supported version, gives the widest compatibility with printers&apos; RIPS.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF 1.4&lt;/b&gt;, which is the default version, supports features such as transparency and 128 bit encryption.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF 1.5&lt;/b&gt; is necessary when you wish to preserve objects in separate layers within the PDF.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-1a&lt;/b&gt; is for blind exchange with colors strictly specified in CMYK or spot colors.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-3&lt;/b&gt; is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-4&lt;/b&gt; is an extension of PDF/X-3 to support transparency and layering.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="70"/>
<source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left.</source>
<translation>Nurodo puslapių įrišimo paraštes PDF dokumente. Jei nežinote, ką keisti, palikite numatytąją (kairiąją).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="71"/>
<source>Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
<translation>Sukuria PDFdokumento kiekvieno puslapio miniatiūras. Kai kurios PDF dokumentų žiūryklės naudoja miniatiūras navigacijai.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="74"/>
<source>Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents.</source>
<translation>Įtraukti nuorodas į sukurtą dokumentą. Tai labai praverčia naršant didelės apimties PDF dokumentą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="75"/>
<source>Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos.</source>
<translation>Vektorinės grafikos ir tekstų eksportavimo raiška. Tai netaikoma taškinės grafikos piešiniams, pavyzdžiui, nuotraukoms.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="76"/>
<source>Export PDFs in image frames as embedded PDFs. This does *not* yet take care of colorspaces, so you should know what you are doing before setting this to &apos;true&apos;.</source>
<translation>Eksportuoti paveikslų rėmeliuose esančius PDF failus kaip įdėtuosius PDF dokumentus. Į spalvų modelius dar neatsižvelgiama, todėl prieš nurodydami naudoti šią funkciją turite tiksliai žinoti, ką darote.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="68"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="77"/>
<source>Enables lossless compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF file size.</source>
<translation>Leidžiamas nenuostolingasis tekstų ir grafikos glaudinimas. Jei neturie konkrečios priežasties, palikite langelį pažymėtą. Tai leis sumažinti PDF failo dydį.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="78"/>
<source>Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options.</source>
<translation>Glaudinimo metodas paveikslams. Leidžiama „Scribus“ automatiškai parinkti tinkamiausią metodą. ZIP glaudinimas yra nenuostolingas ir tinkamas grynųjų spalvų paveikslams. JPEG tinkamesnis mažesnio dydžio PDF failams kurti, ypač nuotraukoms (žinoma, galimas nežymus paveikslų kokybės pablogėjimas). Palikite parinkti „Automatiškai“ jei nėra būtinybės naudoti specialias glaudinimo parinktis.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="70"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="79"/>
<source>Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg.</source>
<translation>Glaudinimo kokybės parinktys nuostolingojo glaudinimo atveju: Minimali (25%), Žema (50%), Vidutinė (75%), Aukšta (85%), Maksimali (95%). Atminkite, kad kokybės lygmuo tiesiogiai nenusako gausimo paveikslo failo dydžio – failo dydis ir paveikslo kokybė priklauso nuo konkretaus paveikslo. Netgi pasirinkus parinktį „Maksimali“, „jpeg“ formato atveju galimas kokybės pablogėjimas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="71"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="80"/>
<source>Limits the resolution of your bitmap images to the selected DPI. Images with a lower resolution will be left untouched. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Enabling this will increase memory usage and slow down export.</source>
<translation>Taškinio vaizdo kokybę riboja pasirinkta raiška (taškais colyje). Mažesnės raiškos paveikslai gali likti nepakitę. Palikus nepažymėtą šią parinktį, bus naudojama paveikslų pradinė raiška. Pažymėjus šį langelį, reikės daugiau atminties ir sulėtės eksportavimas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="73"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="82"/>
<source>Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
<translation>Leidžiamos apsaugos priemonės eksportuojamame PDF dokumente. Pasirinkus „PDF 1.3“ PDF dokumento apsaugai bus naudojamas 40 bitų šifravimas, o pasirinkus „PDF 1.4“ – 128 bitų šifravimas. Pastaba: PDF šifravimas nėra toks patikimas, kaip GPG (GNU Privacy Guard) arba PGP (Pretty Good Privacy) šifravimas ir turi kai kurių ribojimų.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="87"/>
<source>Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied.</source>
<translation>Leisti kopijuoti tekstą ir paveikslus iš PDF dokumento. Jei nepažymėta – teksto ir paveikslų kopijuoti neleidžiama. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="88"/>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF. If unchecked, editing annotations and fields is prevented.</source>
<translation>Leisti įterpti į PDF dokumentą pastabas ir papildomus laukus. Jei nepažymėta – pastabų ir laukų keisti neleidžiama. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="90"/>
<source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
<translation>Tai papildomos nuostatos, neleidžiamos numatytuoju atveju. Jas verta leisti tik jei tai yra būtina spausdintuvui ir turite aiškius ir konkrečius nurodymus. Priešingu atveju gali būti keblumų norint spausdinti ar panaudoti kitose programose sukurtą PDF dokumentą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="91"/>
<source>Embed a color profile for solid colors</source>
<translation>Įdėti spalvų profilį grynosioms spalvoms </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="92"/>
<source>Color profile for solid colors</source>
<translation>Spalvų profilis grynosioms spalvoms</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="93"/>
<source>Rendering intent for solid colors</source>
<translation>Grynųjų spalvų vizualizavimo tikslumas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="85"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="94"/>
<source>Embed a color profile for images</source>
<translation>Įdėti spalvų profilį paveikslams</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="95"/>
<source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
<translation>Nenaudoti spalvų profilių, kurie įdėti į duotus paveikslus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="96"/>
<source>Color profile for images</source>
<translation>Spalvų profilis paveikslams</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="88"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="97"/>
<source>Rendering intent for images</source>
<translation>Paveikslų vizualizavimo tikslumas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="98"/>
<source>Mirror Page(s) horizontally</source>
<translation>Atspindėti puslapį(-ius) horizontaliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="99"/>
<source>Mirror Page(s) vertically</source>
<translation>Atspindėti puslapį(-ius) vertikaliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="100"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation>Leisti konvertuoti neskaidomąsias spalvas į skaidomąsias. Jei ketinate spausdinti neskaidomąsias spalvas profesionaliu spausdintuvu, tai greičiausiai verta palikti įgalintą šią ypatybę.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="101"/>
<source>Do not show objects outside the margins in the exported file</source>
<translation>Eksportuotame faile nerodyti objektų, esančių už paraščių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="94"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="103"/>
<source>Creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing</source>
<translation>Uždeda apipjovimo žymas PDF dokumente. Šios žymos parodo, kur reikia nukirpti (pjauti) atspausdintą lapą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="104"/>
<source>This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit</source>
<translation>Uždedamos užlaidų žymos, kurios rodomos „_ . _“ ir žymi užlaidų ribas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="96"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="105"/>
<source>Add registration marks to each separation</source>
<translation>Pridėti sutapimo žymas kiekvienai spalvų skaidinio spalvai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="106"/>
<source>Add color calibration bars</source>
<translation>Pridėti spalvų kalibravimo juostą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="107"/>
<source>Add document information which includes the document title and page numbers</source>
<translation>Pridėti dokumento informaciją, į kurią įeina pavadinimas ir puslapių numeriai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="109"/>
<source>Indicate the distance offset for the registration marks</source>
<translation>Parodyti sutapimo žymų poslinkio atstumą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="105"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="114"/>
<source>Use the existing bleed settings from the document preferences</source>
<translation>Naudoti dokumento nuostatose nurodytas užlaidų nuostatas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="115"/>
<source>Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection.</source>
<translation>Išvesties profilis spausdinimui. Jei įmanoma, pasikonsultuok su spaustuve, kurį profilį pasirinkti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="107"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="116"/>
<source>Mandatory string for PDF/X or the PDF will fail PDF/X conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
<translation>Privaloma PDF/X arba PDF eilutė iššauks PDF/X atikties praradimą. Rekomenduojame jums naudoti dokumento antraštę.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="200"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="209"/>
<source>Automatic</source>
<translation>Automatiškai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="201"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="210"/>
<source>Lossy - JPEG</source>
<translation>Nuostolingas – JPEG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="202"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="211"/>
<source>Lossless - Zip</source>
<translation>Nenuostolingas – Zip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="212"/>
<source>None</source>
<translation>Jokio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="217"/>
<source>Maximum</source>
<translation>Maksimali</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="218"/>
<source>High</source>
<translation>Aukšta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="219"/>
<source>Medium</source>
<translation>Vidutinė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="220"/>
<source>Low</source>
<translation>Žema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="221"/>
<source>Minimum</source>
<translation>Minimali</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="228"/>
<source>Left Margin</source>
<translation>Kairioji paraštė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="229"/>
<source>Right Margin</source>
<translation>Dešinioji paraštė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="234"/>
<source>Screen / Web</source>
<translation>Ekranui / saitynui</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="235"/>
<source>Printer</source>
<translation>Spausdintuvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="227"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="236"/>
<source>Grayscale</source>
<translation>Nespalvotai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="232"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="241"/>
<source>Simple Dot</source>
<translation>Paprastas taškas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="233"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="242"/>
<source>Line</source>
<translation>Linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="234"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="243"/>
<source>Round</source>
<translation>Apskritimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="244"/>
<source>Ellipse</source>
<translation>Elipsė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="252"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Suvokiamasis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="252"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Santykinis kolorimetrinis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="252"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Prisotintas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="252"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Absoliutusis kolorimetrinis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1294"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="360"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1311"/>
<source>Page</source>
<translation>Puslapis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="370"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="379"/>
<source>No Script</source>
<translation>Be skriptų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="510"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="519"/>
<source>InfoString</source>
<translation>InfoString</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="542"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="965"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="551"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="974"/>
<source>No Effect</source>
<translation>Be efektų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="543"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="966"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="552"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="975"/>
<source>Blinds</source>
<translation>Uždangos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="544"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="967"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="553"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="976"/>
<source>Box</source>
<translation>Dėžutė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="545"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="968"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="554"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="977"/>
<source>Dissolve</source>
<translation>Išsisklaidymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="546"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="969"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="555"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="978"/>
<source>Glitter</source>
<translation>Mirgesys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="547"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="970"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="556"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="979"/>
<source>Split</source>
<translation>Perskirti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="548"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="971"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="557"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="980"/>
<source>Wipe</source>
<translation>Nuvalymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="551"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="974"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="560"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="983"/>
<source>Push</source>
<translation>Spausti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="552"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="975"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="561"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="984"/>
<source>Cover</source>
<translation>Uždengti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="553"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="976"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="562"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="985"/>
<source>Uncover</source>
<translation>Atidengti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="554"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="977"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="563"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="986"/>
<source>Fade</source>
<translation>Prigesinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="598"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="607"/>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document.</source>
<translation>Įtraukti šriftus į PDF. Šriftų įtraukimas leidžia išlaikyti nepakeistą dokumento maketą ir išvaizdą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="599"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="608"/>
<source>Enables presentation effects when using Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode.</source>
<translation>Leidžiami pateikčių efektai, jei naudojama Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; ir kitos PDF žiūryklės, palaikančios jų rodymą visaekrane veiksena.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="600"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="609"/>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation>Rodyti, kaip bus atspausdintas kiekvienas aukščiau nurodytas puslapis.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="601"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="610"/>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition.</source>
<translation>Laikas, kiek puslapis bus rodomas prieš paleidžiant parinkto puslapio pateiktį. Reikšmė 0 nurodo drausti automatinį puslapių keitimą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="602"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="611"/>
<source>Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
<translation>Laikas, kurį bus vykdomas efektas. Trumpesnis laikas pagreitins efekto vykdymo spartą, ilgesnis – sulėtins.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="609"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="618"/>
<source>Show the document in single page mode</source>
<translation>Rodyti dokumentą po vieną puslapį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="610"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="619"/>
<source>Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll</source>
<translation>Rodyti dokumentą po vieną puslapį ištisai, po vieno puslapio pabaigos iš karto slinkti kito pradžią</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="611"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="620"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left</source>
<translation>Rodyti dokumentą po du puslapius greta, tik pirmajį – vieną ir kairėje pusėje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="612"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="621"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right</source>
<translation>Rodyti dokumentą po du puslapius greta, tik pirmajį – vieną ir dešinėje pusėje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="613"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="622"/>
<source>Use the viewer&apos;s defaults or the user&apos;s preferences if set differently from the viewer defaults</source>
<translation>Naudoti žiūryklės numatytąsias nuostatas arba naudotojo parinktas, jei jos skiriasi nuo numatytųjų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="614"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="623"/>
<source>Enables viewing the document in full screen</source>
<translation>Leidžiama visaekranė dokumentų peržiūra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="615"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="624"/>
<source>Display the bookmarks upon opening</source>
<translation>Atvėrus rodyti nuorodas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="616"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="625"/>
<source>Display the page thumbnails upon opening</source>
<translation>Atvėrus rodyti puslapių miniatiūras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="617"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="626"/>
<source>Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+.</source>
<translation>Iššaukia sluoksnių rodymą. Aktualu tik PDF 1.5+.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="618"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="627"/>
<source>Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities</source>
<translation>Paslepia priemonių juostą, kurioje yra redagavimo priemonės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1043"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1082"/>
<source>Mark Length:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1112"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1151"/>
<source>Mark Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="108"/>
<source>Length of crop marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="83"/>
<source>Choose an owner password which enables or disables all the security features in your exported PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="58"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="67"/>
<source>Create a range of pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1304"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1343"/>
<source>Embedding mode:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1390"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1429"/>
<source>Fonts to Subset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1400"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1439"/>
<source>Subset All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="64"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="72"/>
<source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="64"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="73"/>
<source>Layers in your document are exported to the PDF. Only available if PDF 1.5 is chosen.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="81"/>
<source>DPI (Dots Per Inch) for image export</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="84"/>
<source>Choose a password for users to be able to read your PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="86"/>
<source>Allow modifying of the PDF. If unchecked, modifying the PDF is prevented.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="89"/>
<source>Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Choose Grayscale when you want a grey scale PDF.</source>
<translation>Kursimo PDF dokumento spalvų modelis. Pasirink „Ekranas/Saitynas“ PDF dokumentams, kurie bus peržiūrimi kompiuterio ekrane ir spasdinami įprastais rašaliniais spausdintuvais. Rinkis „Spausdintuvas“, jei ketini spausdinti kokybišku 4 spalvų ŽPGJ (CMYK) spausdintuvu. Rinkis „Nespalvotai“, jei nori sukurti nespalvotą PDF dokumentą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="603"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="612"/>
<source>Type of the display effect</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="604"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="613"/>
<source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="605"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="614"/>
<source>Starting position for the box and split effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="606"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="615"/>
<source>Direction of the glitter or wipe effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="607"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="616"/>
<source>Apply the selected effect to all pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="619"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="628"/>
<source>Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="620"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="629"/>
<source>Fit the document page or pages to the available space in the viewer window</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="608"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="617"/>
<source>Embed only subset fonts with glyphs used in the document into the PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1211"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1250"/>
<source>PDF/X Output Intent</source>
<translation type="unfinished">PDF/X skirtas išvedimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="85"/>
<source>Allow printing of the PDF. If unchecked, printing is prevented.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
22283,72 → 22287,72
<translation>Spausdinio peržiūra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="253"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="254"/>
<source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
<translation>Įjungiamas ŽPGJ (CMYK) spalvų modelio simuliavimas (vietoje RŽM (RGB))</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="126"/>
<source>Separation Name</source>
<translation>Spalvų skaidinio pavadinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="139"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Žydra (C)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="147"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Purpurinė (Magenta)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="154"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="155"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Geltona (Yellow)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="162"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="163"/>
<source>Black</source>
<translation>Juoda (Key)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="255"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation>Kai kurių pilkų (achromatinių) tonų, sudarytų iš žydros (C), purpurinės (M) ir geltonos (Y) spalvų, pašalinimo būdas, pakeičiant juos juodais. Juodos spalvos išskyrimu (UCR) paprastai keičiamos neutralios spalvų atžvilgiu paveikslo dalys. Šio metodo taikymas leidžia pagerinti kai kurių paveikslų spaudos kokybę. Tačiau būtina kiekvieną atvejį nagrinėti ypač atidžiai. Vartojant UCR metodą sumažinama CMY dažų per didelio grynio tikimybė.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="570"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="574"/>
<source>File</source>
<translation>Failas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="251"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="252"/>
<source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation>Leidžia išgauti geresnį „Type 1“, „TrueType“, „OpenType“ šriftų, EPS, PDF ir vektorinėsgrafikos vaizdą peržiūros metu; tai pasiekiama sulėtinus vaizdo kontūro perpiešimą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="256"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="257"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation>Leisti konvertuoti neskaidomąsias spalvas į skaidomąsias. Jei ketinate spausdinti neskaidomąsias spalvas profesionaliu spausdintuvu, tai greičiausiai verta palikti įgalintą šią ypatybę.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="188"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="189"/>
<source>None</source>
<translation>Nėra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="253"/>
<source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="255"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="256"/>
<source>Resize the scale of the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
22357,8 → 22361,8
<name>PrintPreviewBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="14"/>
<source>Dialog</source>
<translation>Dialogas</translation>
<source>Print Preview</source>
<translation type="unfinished">Spausdinio peržiūra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="83"/>
25708,16 → 25712,16
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="232"/>
<source>Initializing...</source>
<translation>Inicializuojama...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1279"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="627"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="629"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1081"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1946"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1495"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="2148"/>
<source>Background</source>
<translation>Fonas</translation>
</message>
25919,7 → 25923,7
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="265"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="266"/>
<source>Own Templates</source>
<translation>Savi šablonai</translation>
</message>
29602,7 → 29606,7
<translation>Apie „Scribus“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="985"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="978"/>
<source>Scribus Python interface module
 
This module is the Python interface for Scribus. It provides functions
29800,22 → 29804,22
<translation>Naujas dokumentas iš šablono</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="68"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="69"/>
<source>Save As Template</source>
<translation>Įrašyti kaip šabloną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="132"/>
<source>No User Template Location Defined</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="133"/>
<source>You have not configured where to save document templates.&lt;br&gt;Please go to the Paths section in the Scribus application Preferences to set a location.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="137"/>
<source>Scripter</source>
<translation>Skriptų rašyklė</translation>
</message>
29932,12 → 29936,12
<translation>Vokiečių (Trad.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1628"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1629"/>
<source>Exporting PostScript File</source>
<translation>Eksportuojamas postskriptinis failas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1630"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1631"/>
<source>Printing File</source>
<translation>Spausdinimas failas</translation>
</message>
30371,12 → 30375,12
<translation>Vietnamiečių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scdocoutput_ps2.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/scdocoutput_ps2.cpp" line="121"/>
<source>An error occurred while initializing icc transforms</source>
<translation>Įvyko klaida bandant inicializuoti ICC transformacijas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scdocoutput_ps2.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/scdocoutput_ps2.cpp" line="105"/>
<source>Output profile is not supported</source>
<translation>Išvesties profilis nepalaikomas</translation>
</message>
31279,7 → 31283,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17923"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17958"/>
<source>Unacceptable settings for note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
33299,12 → 33303,12
<context>
<name>SToolBAlign</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1447"/>
<source>Style of current paragraph</source>
<translation>Pastraipos, kurioje teksto žymeklis, stilius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1414"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1415"/>
<source>Style Settings</source>
<translation>Stiliaus nuostatos</translation>
</message>
33312,17 → 33316,17
<context>
<name>SToolBColorF</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1176"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1177"/>
<source>Color of text fill</source>
<translation>Teksto užpildo spalva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1177"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1178"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Teksto užpildo spalvos grynis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1132"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1133"/>
<source>Fill Color Settings</source>
<translation>Užpildo spalvos nuostatos</translation>
</message>
33330,17 → 33334,17
<context>
<name>SToolBColorS</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1255"/>
<source>Color of text stroke</source>
<translation>Teksto apvado spalva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1255"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1256"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation>Teksto apvado spalvos grynis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1205"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1206"/>
<source>Stroke Color Settings</source>
<translation>Apvado spalvos nuostatos</translation>
</message>
33348,27 → 33352,27
<context>
<name>SToolBFont</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1536"/>
<source>Font of selected text</source>
<translation>Pažymėto teksto šriftas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1537"/>
<source>Font Size</source>
<translation>Šrifto dydis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1538"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Rašmenų pločio mastelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1468"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1469"/>
<source>Font Settings</source>
<translation>Šrifto nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1539"/>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation>Rašmenų aukščio mastelis</translation>
</message>
33376,12 → 33380,12
<context>
<name>SToolBStyle</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1284"/>
<source>Character Settings</source>
<translation>Rašmenų nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1336"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation>Pasirinktinis retinimas</translation>
</message>
33556,17 → 33560,17
<context>
<name>SaveAsTemplatePlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="57"/>
<source>Save as &amp;Template...</source>
<translation>Įrašyti kaip ša&amp;bloną...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="77"/>
<source>Save a document as a template</source>
<translation>Įrašyti dokumentą kaip šabloną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="78"/>
<source>Save a document as a template. Good way to ease the initial work for documents with a constant look</source>
<translation>Įrašyti dokumentą kaip šabloną. Geras būdas supaprastinti dokumentų kūrimą – pradėti ne nuo nulio, o nuo dabartinės būsenos</translation>
</message>
34946,7 → 34950,7
<context>
<name>Scribus134Format</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3858"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3919"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>%1-oji kopija iš </translation>
</message>
35007,7 → 35011,7
<translation>„Scribus 1.3.5“ (ir naujesnių) dokumentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="7000"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="7288"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>%1-oji kopija iš </translation>
</message>
35025,52 → 35029,52
<context>
<name>ScribusCore</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="183"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="185"/>
<source>Initializing Plugins</source>
<translation>Inicializuojami papildiniai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="170"/>
<source>Initializing Keyboard Shortcuts</source>
<translation>Inicializuojamos klaviatūros sparčiosios komandos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="172"/>
<source>Reading Preferences</source>
<translation>Skaitomos nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="193"/>
<source>Initializing Image Cache</source>
<translation>Inicializuojamas paveikslų podėlis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="292"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>Ieškoma šriftų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="297"/>
<source>There are no fonts found on your system.</source>
<translation>Jūsų sistemoje nerasta šriftų.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="283"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="298"/>
<source>Exiting now.</source>
<translation>Išeinama dabar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="284"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="299"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Lemtinga klaida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="302"/>
<source>Font System Initialized</source>
<translation>Šriftų sistema inicializuota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="186"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="188"/>
<source>Reading Color Profiles</source>
<translation>Skaitomi spalvų profiliai</translation>
</message>
35078,66 → 35082,66
<context>
<name>ScribusDoc</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="242"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16385"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16420"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokumentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="448"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="449"/>
<source>Background</source>
<translation>Fonas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11108"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11138"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>Negalima pašalinti naudojamų objektų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11108"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11138"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>Objektas „%1“ šiuo metu yra pakeistas „Teksto tvarkytuvėje“. Šalinimo komanda bus atšaukta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11713"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11743"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Kai kurie objektai fiksuoti (prirakinti).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11709"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11739"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>At&amp;rakinti viską</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11710"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11740"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation>&amp;Praleisti fiksuotus (prirakintus) objektus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="939"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="940"/>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation>Atveriant ICC profilius įvyko klaida. Spalvų valdymas neleidžiamas. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="948"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16066"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="949"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16101"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Patikslinti spalvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8943"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8973"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation>pašalinti tiesioginį pastraipų formatavimą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9412"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9442"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation>pašalinti tiesioginį rašmenų formatavimą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13360"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13390"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
35148,7 → 35152,7
Posūkis: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13393"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13423"/>
<source>Number of rows: %1
Number of columns: %2
Horizontal gap: %3
35156,41 → 35160,41
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13514"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13544"/>
<source>Copied %1 items on %2 pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14760"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14815"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14974"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14790"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14845"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15007"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupė %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1524"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1525"/>
<source>Imported </source>
<comment>Prefix of imported default style</comment>
<translation>Importuotas </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16401"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16436"/>
<source>File %1 autosaved</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17550"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17589"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17585"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17624"/>
<source>No Style</source>
<translation>Be stiliaus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17917"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17952"/>
<source>%1 note style has document as range and provide same numbering style as set %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11006"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11036"/>
<source>Do you really want to clear the content of all selected frames?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35250,8 → 35254,8
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4092"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4166"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4321"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6566"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8590"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6540"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8564"/>
<source>Ready</source>
<translation>Pasirengęs</translation>
</message>
35322,9 → 35326,9
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4022"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4087"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7036"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7194"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7208"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7010"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7168"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7182"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Negalima įrašyti failo:
35332,7 → 35336,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4072"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7025"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6999"/>
<source>Save As</source>
<translation>Įrašyti kitaip</translation>
</message>
35343,9 → 35347,9
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4229"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6706"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6783"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6855"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6680"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6757"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6829"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>„Scribus“ aptiko keletą klaidų. Priešspauspaustuvinis tikrintuvas padės jas ištaisyti</translation>
</message>
35358,8 → 35362,8
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1196"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2111"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4268"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7004"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8325"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6978"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8299"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokumentas</translation>
</message>
35379,28 → 35383,28
<translation>Objektas „%1“ šiuo metu yra pakeistas „Teksto tvarkytuvėje“. Iškirpimo komanda bus atšaukta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5037"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5011"/>
<source>About Qt</source>
<translation>Apie „Qt“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5068"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5042"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>„Scribus“ vadovas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6174"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6148"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Dydis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6174"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6148"/>
<source>Size</source>
<translation>Dydis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6552"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6526"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation>Monitoriaus profilio atvėrimo klaida.
35407,7 → 35411,7
Bus naudojamas senas profilis.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6971"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6945"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>„Scribus“ aptiko keletą klaidų.
35414,7 → 35418,7
Priešspauspaustuvinis tikrintuvas padės jas ištaisyti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7067"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7041"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Aptikta keletas klaidų.
35421,33 → 35425,33
Priešspauspaustuvinis tikrintuvas padės jas ištaisyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7190"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7164"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-Puslapis%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7725"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7699"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Kai kurie objektai fiksuoti (prirakinti).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7721"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7695"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>&amp;Prirakinti visus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7222"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7196"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation>Nurodyti PDF žiūryklės vietą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7722"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7696"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>At&amp;rakinti viską</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3846"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8789"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8763"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Ar tikrai norite nori pakeisti turimą paveikslą?</translation>
</message>
35492,7 → 35496,7
<translation>Kai kurie šiame dokumente naudojami profiliai neįdiegti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7025"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6999"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Visi failai (*)</translation>
</message>
35502,7 → 35506,7
<translation>Taikoma klaviatūros sparčiosioms komandoms</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6588"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6562"/>
<source>Updating Images</source>
<translation>Atnaujinami paveikslai</translation>
</message>
35525,19 → 35529,19
<translation>Visi palaikomi formatai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9066"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9144"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9040"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9118"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>Pa&amp;vadinimas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9066"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9144"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9040"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9118"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Naujas įrašas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6747"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6721"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation>Nėra „Ghostscript“: postskriptinio spausdinimo peržiūra negalima</translation>
</message>
35552,7 → 35556,7
<translation>Failas pažeistas arba sukurtas naujesne programa „Scribus“.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7488"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7462"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation>Redaguojamas simbolis: %1</translation>
</message>
35582,31 → 35586,31
<translation>Žymos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9488"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9462"/>
<source>Insert new </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9515"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9744"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9489"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9718"/>
<source>Anchor mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9523"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9757"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9497"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9731"/>
<source>Mark with &lt;%1&gt; variable text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9531"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9795"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9505"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9769"/>
<source>Mark to %1 item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9541"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9816"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9515"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9790"/>
<source>Mark to %1 mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35616,11 → 35620,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="335"/>
<source>Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="913"/>
<source>&amp;Output Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
35712,13 → 35711,13
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8586"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8560"/>
<source>X:</source>
<translation>X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1394"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8587"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8561"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
35728,67 → 35727,67
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5122"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5096"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5122"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5096"/>
<source>Save as</source>
<translation>Įrašyti kitaip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6187"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6161"/>
<source>&amp;Language:</source>
<translation>Ka&amp;lba:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6187"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6161"/>
<source>Language</source>
<translation>Kalba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7539"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7513"/>
<source>Editing Inline Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8436"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8410"/>
<source>The program %1 is missing or failed to open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8580"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8554"/>
<source>Current zoom level</source>
<translation>Dabartinis mastelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8581"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8555"/>
<source>Zoom to 100%</source>
<translation>Padidinti iki 100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8582"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8556"/>
<source>Zoom out by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Mažinti pažingsniui imant įrankių ypatybėse nurodytas mastelio reikšmes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8583"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8557"/>
<source>Zoom in by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Didinti pažingsniui imant įrankių ypatybėse nurodytas mastelio reikšmes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8584"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8558"/>
<source>Select the current layer</source>
<translation>Pasirink aktyvų sluoksnį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8585"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8559"/>
<source>Select the current unit</source>
<translation>Pasirink dabartinį matavimo vienetą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9726"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9700"/>
<source>Edit %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35816,148 → 35815,148
<context>
<name>ScribusQApp</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="292"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="308"/>
<source>File %1 does not exist, aborting.</source>
<translation>Failas %1 neegzistuoja; nutraukiama.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="586"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="587"/>
<source>Options:</source>
<translation>Parinktys:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="588"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="589"/>
<source>Print help (this message) and exit</source>
<translation>Atspausdinti šį pranešimą ir išeiti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="589"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="590"/>
<source>Uses xx as shortcut for a language, eg `en&apos; or `de&apos;</source>
<translation>Vartoti xx kaip kalbos santrumpą, pavyzdžiui „lt“ arba „en“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="590"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="591"/>
<source>List the currently installed interface languages</source>
<translation>Šiuo metu įdiegtų sąsajos kalbų sąrašas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="587"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="588"/>
<source>Show information on the console when fonts are being loaded</source>
<translation>Šriftų įkėlimo metu rodyti informaciją pulte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="591"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="592"/>
<source>Do not show the splashscreen on startup</source>
<translation>Nerodyti paleidimo metu užsklandos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="592"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="593"/>
<source>Stop showing the splashscreen on startup. Writes an empty file called .neversplash in ~/.config/scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="593"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="594"/>
<source>path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="593"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="594"/>
<source>Use path for user given preferences location</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="596"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="597"/>
<source>Output version information and exit</source>
<translation>Išvesti informaciją apie versiją ir išeiti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="268"/>
<source>Preferences directory %1 does not exist, aborting.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="626"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="627"/>
<source>Installed interface languages for Scribus are as follows:</source>
<translation>Įdiegtos „Scribus“ sąsaja yra išversta į šias kalbas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="632"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="633"/>
<source>To override the default language choice:</source>
<translation>Norėdami pakeisti numatytąją kalbą, parinkite naują:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="633"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="634"/>
<source>scribus -l xx or scribus --lang xx, where xx is the language of choice.</source>
<translation>„Scribus -l xx“ arba „scribus --lang xx“; čia „xx“ – pasirinkta kalba.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="638"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="639"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Scribus versija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="647"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="648"/>
<source>Scribus, Open Source Desktop Publishing</source>
<translation>„Scribus“ – atviroji kompiuterinės leidybos programa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="655"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="656"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Interneto svetainė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="656"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="657"/>
<source>Documentation</source>
<translation>Dokumentacija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="657"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="658"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Vikis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="658"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="659"/>
<source>Issues</source>
<translation>Laidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="603"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="604"/>
<source>Display a console window</source>
<translation>Rodyti pulto langą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="286"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="287"/>
<source>Invalid argument: %1</source>
<translation>Neteisingas argumentas: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="607"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="608"/>
<source>Run unit tests and exit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="598"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="599"/>
<source>Do not start GUI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="594"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="595"/>
<source>Show location of ICC profile information on console while starting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="595"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="596"/>
<source>Download a file from the Scribus website and show the latest available version</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="585"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="586"/>
<source>Usage: scribus [options] [files]</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="599"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="600"/>
<source>Explicit end of command line options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35964,7 → 35963,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="260"/>
<source>Option %1 requires an argument.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35974,17 → 35973,17
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="597"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="598"/>
<source>script</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="597"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="598"/>
<source>arguments ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="597"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="598"/>
<source>Run script in Python [with optional arguments]. This option must be last option used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
36202,7 → 36201,7
<context>
<name>ScriptPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="148"/>
<source>Embedded Python scripting support for Python 3.x.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
36724,8 → 36723,8
<context>
<name>SideBar</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="216"/>
<source>No Style</source>
<translation>Be stiliaus</translation>
</message>
36807,27 → 36806,27
<context>
<name>SpiralWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="45"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation>Pradžios kampas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="65"/>
<source>End Angle:</source>
<translation>Pabaigos kampas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="85"/>
<source>Factor:</source>
<translation>Daugiklis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="83"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="92"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="139"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="148"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation>Daugiakampio pavyzdys</translation>
</message>
40406,7 → 40405,7
<translation>Rodyti tik pažymėtus objektus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="458"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="460"/>
<source>%1 - %2
%3</source>
<translation>%1 – %2
40483,17 → 40482,17
<context>
<name>UpgradeChecker</name>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="88"/>
<source>Timed out when attempting to get update file.</source>
<translation>Baigėsi laikas, skirtas atnaujinimo failui gauti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="132"/>
<source>File not found on server</source>
<translation>Serveryje failas nerastas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="134"/>
<source>Could not open version file: %1
Error:%2 at line: %3, row: %4</source>
<translation>Negalima atverti versijos failo: %1
40500,54 → 40499,54
Klaida:%2. Eilutė: %3, stulpelis: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="206"/>
<source>An error occurred while looking for updates for Scribus, please check your internet connection.</source>
<translation>Ieškant „Scribus“ atnaujinimų įvyko klaida. Prašome patikrinti interneto ryšį.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="210"/>
<source>No updates are available for your version of Scribus %1</source>
<translation>Jūsų „Scribus %1“ versijos atnaujinimų nėra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="216"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="213"/>
<source>One or more updates for your version of Scribus (%1) are available:</source>
<translation>Yra vienas ar daugiau „Scribus“ (%1) atnaujinimų:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="217"/>
<source>Please visit www.scribus.net for details.</source>
<translation>Išsamesnės informacijos prašome ieškoti adresu www.scribus.net.&lt;br&gt;
---------------.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="95"/>
<source>Finished</source>
<translation>--------------- &lt;br&gt;
Atlikta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="214"/>
<source>This list may contain development/unstable versions.</source>
<translation>Šiame sąraše gali būti darbinių/nestabilių versijų.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="218"/>
<source>If you have installed Scribus from a package management system, for example on a Linux-based operating system, your package manager may have this upgrade available.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="240"/>
<source>Error: %1</source>
<translation>Klaida: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="60"/>
<source>No data on your computer will be sent to an external location</source>
<translation>Jokie jūsų kompiuterio duomenys nebus perduodami į išorę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="70"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="67"/>
<source>Attempting to get the Scribus version update file:</source>
<translation>Ketinama atsiųsti „Scribus“ atnaujinimo failą:</translation>
</message>
42082,28 → 42081,28
<translation>Sukurti filtrą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="76"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Trinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="79"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>P&amp;ašalinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="86"/>
<source>Choose a previously saved filter</source>
<translation>Parinkti anksčiau įrašytą filtrą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="278"/>
<source>Give a name to this filter for saving</source>
<translation>Suteikite pavadinimą įrašysimam filtrui</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="141"/>
<source>Give a name for saving</source>
<translation>Suteikti vardą, reikalingą įrašymui</translation>
</message>