Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24482 → Rev 24483

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.lt_LT.ts
2709,27 → 2709,27
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="43"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation>Pradžios kampas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="63"/>
<source>End Angle:</source>
<translation>Pabaigos kampas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="83"/>
<source>Height:</source>
<translation>Aukštis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="91"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="103"/>
<source>Width:</source>
<translation>Plotis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="128"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="140"/>
<source>End Edit</source>
<translation>Baigti redaguoti</translation>
</message>
2806,63 → 2806,63
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="395"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="398"/>
<source>Select Type</source>
<translation>Nurodyk tipą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="376"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="197"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="379"/>
<source>Select a barcode format</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="200"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="203"/>
<source>Point of Sale</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="209"/>
<source>Supply Chain</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="217"/>
<source>Two-dimensional symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="224"/>
<source>One-dimensional symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="232"/>
<source>GS1 DataBar family</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="237"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="240"/>
<source>Postal symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="245"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="248"/>
<source>Pharmaceutical symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="257"/>
<source>Less-used symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="267"/>
<source>GS1 Composite symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="190"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="193"/>
<source>Select a barcode family</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
2870,92 → 2870,92
<context>
<name>BarcodeGeneratorBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="334"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="402"/>
<source>Reset the barcode samples</source>
<translation>Atstatyti brūkšninio kodo pavyzdžius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="87"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="277"/>
<source>Alt+I</source>
<translation>Alt+R</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="81"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="271"/>
<source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
<translation>Jei pažymėtas, tai skaitmenys bus parašyti po brūkšniniu kodu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="110"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="104"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="231"/>
<source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
<translation>Apibrėžia rezervuotą sritį aplink kodą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="152"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="116"/>
<source>&amp;Background</source>
<translation>&amp;Fonas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="155"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="119"/>
<source>Alt+B</source>
<translation>Alt+F</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="149"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="113"/>
<source>Background color - under the code lines</source>
<translation>Fono spalva – po kodo brūkšniais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="184"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="129"/>
<source>&amp;Lines</source>
<translation>&amp;Linijos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="187"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="132"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="181"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="126"/>
<source>Color of the lines in barcode</source>
<translation>Brūkšninio kodo linijų spalva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="216"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="84"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Tekstas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="219"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="87"/>
<source>Alt+T</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="213"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="81"/>
<source>Color of the text and numbers</source>
<translation>Teksto ir skaitmenų spalva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="130"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="198"/>
<source>Alt+N</source>
<translation>Alt+Į</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="124"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="192"/>
<source>Generate and include a checksum in barcode</source>
<translation>Generuoti brūkšninį kodą su pridėtų kontrolinės sumos skaitmeniu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="74"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="224"/>
<source>Alt+U</source>
<translation>Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="68"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="218"/>
<source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
<translation>Įtraukti kontrolinės sumos skaitmenį į brūkšninio kodo tekstą</translation>
</message>
2965,87 → 2965,102
<translation>Įterpti brūkšninį kodą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="71"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
<source>Colors</source>
<translation type="unfinished">Spalvos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="186"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="221"/>
<source>Display checksum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="84"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="274"/>
<source>Show readable text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="97"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="264"/>
<source>Parse specials</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="107"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
<source>Guard whitespace</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="117"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="244"/>
<source>^NNN as ASCII</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="127"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="195"/>
<source>Add checksum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="360"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="428"/>
<source>Advanced options for the barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="270"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="338"/>
<source>&amp;Barcode:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="290"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="322"/>
<source>Type</source>
<translation type="unfinished">Tipas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="358"/>
<source>&amp;Contents:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="344"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="412"/>
<source>Options:</source>
<translation type="unfinished">Parinktys:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="315"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="383"/>
<source>The contents encoded in the barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="283"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="351"/>
<source>Select one of the available barcode types here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="401"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
<source>Version:</source>
<translation type="unfinished">Laida:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="440"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="251"/>
<source>Error correction level:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="260"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="328"/>
<source>Barcode Family:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="420"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="293"/>
<source>Version of the symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="433"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="306"/>
<source>Error correction level</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
6695,7 → 6710,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cxfimportdialogbase.ui" line="20"/>
<location filename="../../scribus/ui/cxfimportdialogbase.ui" line="32"/>
<source>The file you are trying to import contains multiple definitions for colors. Please select how you would like colors to be imported by priority:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7981,22 → 7996,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="76"/>
<source>Flatten Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Išlyginti apybrėžą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="80"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Apybrėžų įrankiai</translation>
<translation>Apybrėžų įrankiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="101"/>
<source>Flattens a Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Išlygintos apybrėžos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="102"/>
<source>Converts a Bezier Path to a Path made of line segments.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Konvertuoti Bezė apybrėžą į linijos segmentų apybrėžas</translation>
</message>
</context>
<context>
8911,7 → 8926,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialog.cpp" line="110"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rašybos tikrinimas baigtas</translation>
</message>
</context>
<context>
8932,6 → 8947,16
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="102"/>
<source>Ignore Once</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="109"/>
<source>Ignore All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="59"/>
<source>Suggestions</source>
<translation type="unfinished"></translation>
8946,16 → 8971,6
<source>Change All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="102"/>
<source>Ignore Once</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="109"/>
<source>Ignore All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HunspellPlugin</name>
10732,62 → 10747,62
<context>
<name>LatexEditor</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="33"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="45"/>
<source>Enter Code:</source>
<translation>Įveskite kodą:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="57"/>
<source>Update</source>
<translation>Atnaujinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="52"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="64"/>
<source>Revert</source>
<translation>Grąžinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="135"/>
<source>Program Messages:</source>
<translation>Programos pranešimas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="186"/>
<source>Status: Unknown</source>
<translation>Būsena: nežinoma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="158"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="170"/>
<source>Kill Program</source>
<translation>Nutraukti programos vykdymą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="78"/>
<source>Options</source>
<translation>Parinktys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="74"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="86"/>
<source>Resolution:</source>
<translation>Raiška:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="93"/>
<source>Automatic</source>
<translation>Automatiškai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="84"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="96"/>
<source> DPI</source>
<translation>tšk. col.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="97"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="109"/>
<source>Program:</source>
<translation>Programa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="109"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="121"/>
<source>Use Preamble</source>
<translation>Naudoti preambulę</translation>
</message>
10851,7 → 10866,7
<translation>Nepavyksta sukurti laikino failo, reikalingo išorinei redagavimo programai paleisti!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="160"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="239"/>
<source>Run External Editor...</source>
11070,112 → 11085,112
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="14"/>
<source>Optical Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Optinis lęšis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="90"/>
<source>+</source>
<translation>+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="100"/>
<source>-</source>
<translation>-</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="115"/>
<source>Lens Parameters</source>
<translation>Lęšio parametrai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="50"/>
<source>Add a new lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pridėti naują lęšį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="53"/>
<source>&amp;Add Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Pridėti lęšį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="60"/>
<source>Remove selected lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pašalinti pažymėtą lęšį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="63"/>
<source>&amp;Remove Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Pašalinti lęšį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="87"/>
<source>Zoom In</source>
<translation type="unfinished">Didinti</translation>
<translation>Didinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="90"/>
<source>+</source>
<translation type="unfinished">+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="97"/>
<source>Zoom Out</source>
<translation type="unfinished">Mažinti</translation>
<translation>Mažinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="100"/>
<source>-</source>
<translation type="unfinished">-</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="115"/>
<source>Lens Parameters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="121"/>
<source>&amp;X Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;X koord.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="131"/>
<source>Horizontal position of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Horizontali lęšio padėtis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="144"/>
<source>&amp;Y Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Y koord.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="154"/>
<source>Vertical position of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vertikali lęšio padėtis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="167"/>
<source>The selected lens acts like a magnification lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pasirinktas lęšis veikia kaip lupa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="170"/>
<source>&amp;Magnification Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Lupa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="180"/>
<source>The selected lens acts like a fish eye lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pasirinktas lęšis veikia kaip „žuvies akies“ objektyvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="183"/>
<source>&amp;Fish Eye Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>„&amp;žuvies akies“ lęšis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="190"/>
<source>Ra&amp;dius:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Spindulys:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="200"/>
<source>Radius of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lešio spindulys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="213"/>
<source>&amp;Strength:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Intensyvumas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="223"/>
<source>Strength of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lęšio intensyvumas</translation>
</message>
</context>
<context>
11183,22 → 11198,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="68"/>
<source>Lens Effects...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Optiniai efektai...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="72"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Apybrėžų įrankiai</translation>
<translation>Apybrėžų įrankiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="96"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Optiniai efektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="97"/>
<source>Apply fancy lens effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pritaikyti vaizdžius optinius efektus</translation>
</message>
</context>
<context>
11478,12 → 11493,12
<translation>Dialogas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/mark2item.ui" line="37"/>
<location filename="../../scribus/ui/mark2item.ui" line="49"/>
<source>Label:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/mark2item.ui" line="47"/>
<location filename="../../scribus/ui/mark2item.ui" line="59"/>
<source>Item:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11520,12 → 11535,12
<translation>Dialogas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/mark2mark.ui" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/mark2mark.ui" line="54"/>
<source>Label:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/mark2mark.ui" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/mark2mark.ui" line="67"/>
<source>Select marker:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11546,7 → 11561,7
<translation>Dialogas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/markanchor.ui" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/markanchor.ui" line="50"/>
<source>Label:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11567,7 → 11582,7
<translation>Dialogas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/marknote.ui" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/marknote.ui" line="71"/>
<source>Notes Style:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11612,12 → 11627,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.ui" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.ui" line="52"/>
<source>Label:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.ui" line="51"/>
<location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.ui" line="63"/>
<source>Text to insert:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11986,17 → 12001,17
<context>
<name>MultiProgressDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="14"/>
<source>Progress</source>
<translation>Eiga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="24"/>
<location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="37"/>
<source>Overall Progress:</source>
<translation>Bendroji eiga:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="74"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Atsisakyti</translation>
</message>
12919,212 → 12934,212
<translation>Trimačių objektų ypatybės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="118"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="127"/>
<source>Load Model ...</source>
<translation>Įkelti modelį...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="128"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="137"/>
<source>Clear Model</source>
<translation>Išvalyti modelį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="140"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="149"/>
<source>Views</source>
<translation>Rodiniai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="151"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="157"/>
<source>Name:</source>
<translation>Pavadinimas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="170"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="176"/>
<source>Options</source>
<translation>PArinktys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="190"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="196"/>
<source>Solid</source>
<translation>Ryškus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="201"/>
<source>Solid Wireframe</source>
<translation>Ryškus karkasas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="200"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="206"/>
<source>Transparent</source>
<translation>Permatomas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="205"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="211"/>
<source>Transparent Wireframe</source>
<translation>Permatomas karkasas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="225"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="231"/>
<source>Wireframe</source>
<translation>Karkasas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="230"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="236"/>
<source>Shaded Wireframe</source>
<translation>Karkasas su šešėliu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="235"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="241"/>
<source>Hidden Wireframe</source>
<translation>Paslėptas karkasas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="240"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="246"/>
<source>Vertices</source>
<translation>Viršūnės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="245"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="251"/>
<source>Shaded Vertices</source>
<translation>Viršūnės su šešėliais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="250"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="256"/>
<source>Illustration</source>
<translation>Iliustracija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="255"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="261"/>
<source>Solid Outline</source>
<translation>Ryškus kontūras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="266"/>
<source>Shaded Illustration</source>
<translation>Iliustracija su šešėliu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="279"/>
<source>Line Color:</source>
<translation>Linijos spalva:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="314"/>
<source>Face Color:</source>
<translation>Priekinė spalva:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="343"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="349"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Nepermatomumas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="353"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="359"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="182"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="188"/>
<source>Render Style:</source>
<translation>Vizualizavimo stilius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="210"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="216"/>
<source>Bounding Box</source>
<translation>Aprėpos stačiakampis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="215"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="221"/>
<source>Transparent Bounding Box</source>
<translation>Permatomas aprėpos stačiakampis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="220"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="226"/>
<source>Transparent Bounding Box Outline</source>
<translation>Permatomo aprėpos stačiakampio kontūras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="374"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="380"/>
<source>Lighting:</source>
<translation>Šviesumas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="385"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="391"/>
<source>None</source>
<translation>Nieko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="390"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="396"/>
<source>Headlamp</source>
<translation>Apšvietimo lempa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="395"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="401"/>
<source>White</source>
<translation>Balta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="400"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="406"/>
<source>Day</source>
<translation>Dienos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="405"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="411"/>
<source>Night</source>
<translation>Nakties</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="410"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="416"/>
<source>Hard</source>
<translation>Ryški</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="415"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="421"/>
<source>Primary</source>
<translation>Įprasta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="420"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="426"/>
<source>Blue</source>
<translation>Mėlyna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="425"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="431"/>
<source>Red</source>
<translation>Raudona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="430"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="436"/>
<source>Cube</source>
<translation>Kubas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="435"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="441"/>
<source>CAD</source>
<translation>CAD</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="440"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="446"/>
<source>Artwork</source>
<translation>Meno kūrinys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="451"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="457"/>
<source>Field of Vision</source>
<translation>Akiratis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="463"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="469"/>
<source>Angle:</source>
<translation>Kampas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="491"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="497"/>
<source>Add View...</source>
<translation>Pridėti vaizdą...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="501"/>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="507"/>
<source>Remove View</source>
<translation>Pašalinti vaizdą</translation>
</message>
13768,43 → 13783,43
<translation>Ši „Qt“ laida nepalaiko „UTF-16“ ir „ISO-10646-UCS-2“ teksto koduočių, „pdf“ eksportas negalimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3557"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3596"/>
<source>Page:</source>
<translation>Puslapis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3567"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3606"/>
<source>Date:</source>
<translation>Data:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10360"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10399"/>
<source>Failed to embed the PDF file : %1.
Please disable experimental PDF and PS embedding and try again.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11521"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11560"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Nepavyko įkelti paveikslo: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11526"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11565"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Nepavyko įrašyti paveikslo: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11531"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11570"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Nepavyko įkelti paveikslo maskuotės: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11536"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11575"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Nepakanka atminties paveikslui apdoroti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11516"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11555"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation>Rašymo klaida, prašome patikrinti, ar pakanka vietos diske</translation>
</message>
14726,50 → 14741,50
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="14"/>
<source>Connect Paths</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sujungti apybrėžas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="32"/>
<source>Connect First Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="40"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="61"/>
<source>Starting Point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pradžios taškas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="45"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="66"/>
<source>End Point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pabaigos taškas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="53"/>
<source>with Second Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="74"/>
<source>by using:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="82"/>
<source>a straight Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>tiesė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="87"/>
<source>Points moving</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Perkeliami taškai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="95"/>
<source>Preview on Canvas</source>
<translation type="unfinished">Lapo peržiūra</translation>
<translation>Lapo peržiūra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="32"/>
<source>Connect First Line</source>
<translation>Sujungti pirmą liniją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="53"/>
<source>with Second Line</source>
<translation>su antra linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="74"/>
<source>by using:</source>
<translation>naudojantis:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathConnectPlugin</name>
14777,23 → 14792,23
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="99"/>
<source>Connect Paths</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sujungti apybrėžas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="70"/>
<source>Connects two Paths.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="74"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Apybrėžų įrankiai</translation>
<translation>Apybrėžų įrankiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="100"/>
<source>Connect 2 Polylines.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sujungti 2 laužtes.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="70"/>
<source>Connects two Paths.</source>
<translation>Jungia du kontūrus.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathCutPlugin</name>
14800,35 → 14815,36
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="73"/>
<source>Cut Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kirsti daugiakampį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="74"/>
<source>Cuts a Polygon with a Path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="80"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Apybrėžų įrankiai</translation>
<translation>Apybrėžų įrankiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="107"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="108"/>
<source>Cuts a Polygon by a Polyline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Laužte kerta daugiakampį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="152"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Klaida</translation>
<translation>Klaida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="152"/>
<source>The cutting line must cross the polygon and
both end points must lie outside of the polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kertančioji linija turi kirsti daugiakampį ir
abu pabaigos taškai turi būti daugiakampio išorėje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="74"/>
<source>Cuts a Polygon with a Path.</source>
<translation>Apybrėža „kerta“ daugiakampį.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathDialogBase</name>
14913,56 → 14929,24
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="14"/>
<source>Boolean Path Operations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Loginės apybrėžų operacijos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="48"/>
<source>First source shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="67"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="172"/>
<source>Keep a copy of the original item after applying the operation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="175"/>
<source>Keep</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="114"/>
<source>+</source>
<translation type="unfinished">+</translation>
<translation>+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="153"/>
<source>Second source shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="219"/>
<source>=</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>=</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="258"/>
<source>The resulting shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="298"/>
<source>Operation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Operacija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="304"/>
<source>Unites the shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="307"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="326"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="342"/>
14969,93 → 14953,126
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="358"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="375"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished">...</translation>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="323"/>
<source>Subtracts the second shape from the first shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="394"/>
<source>Swap Shapes</source>
<translation>Sukeisti figūras vietomis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="304"/>
<source>Unites the shapes</source>
<translation>Figūrų sąjunga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="339"/>
<source>Intersection of the shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Figūrų sankirta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="355"/>
<source>Result is the area where the two shapes do not intersect</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rezultatas – sritis, kur abi figūros nesikerta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="371"/>
<source>Break apart,
The result is a combination of &quot;Intersection&quot; and &quot;Exclusion&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Laužytuvas.
Rezultatas yra sankirtos ir išskirimo kombinacija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="391"/>
<source>Exchange the Source Shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="456"/>
<source>Custom Colors</source>
<translation>Individualios spalvos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="394"/>
<source>Swap Shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="468"/>
<source>Stroke:</source>
<translation>Apvadas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="424"/>
<source>Result Takes Color from:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="494"/>
<source>Fill:</source>
<translation>Užpildas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="67"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="172"/>
<source>Keep a copy of the original item after applying the operation</source>
<translation>Pritaikius operaciją išlaikyti (išsaugoti) originalo kopiją </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="175"/>
<source>Keep</source>
<translation>Išlaikyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="323"/>
<source>Subtracts the second shape from the first shape</source>
<translation>Atimti antrą figūrą iš pirmos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="391"/>
<source>Exchange the Source Shapes</source>
<translation>Sukeisti vietomis duotas figūras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="430"/>
<source>The resulting shape uses the color of the first source shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rezultato figūroje naudojama pirmos duotosios figūros spalva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="433"/>
<source>First Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pirmoji figūra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="443"/>
<source>The resulting shape uses the color of the second source shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rezultato figūroje naudojama antros duotosios figūros spalva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="446"/>
<source>Second Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Antroji figūra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="453"/>
<source>The resulting shape uses the colors listed below</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rezultato figūroje naudojamos žemiau išvardintos spalvos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="456"/>
<source>Custom Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="484"/>
<source>Stroke Color</source>
<translation>Apvado spalva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="468"/>
<source>Stroke:</source>
<translation type="unfinished">Apvadas:</translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="504"/>
<source>Fill Color</source>
<translation>Užpildo spalva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="484"/>
<source>Stroke Color</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="424"/>
<source>Result Takes Color from:</source>
<translation>Rezultato figūroje naudojamos spalvos iš:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="48"/>
<source>First source shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="494"/>
<source>Fill:</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="153"/>
<source>Second source shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="504"/>
<source>Fill Color</source>
<translation type="unfinished">Užpildo spalva</translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="258"/>
<source>The resulting shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
15063,12 → 15080,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="106"/>
<source>Result gets Color of:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rezultato spalva:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="130"/>
<source>Intersection gets Color of:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sankirta įgaus spalvą:</translation>
</message>
</context>
<context>
15076,22 → 15093,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="80"/>
<source>Path Operations...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Apybrėžų komandos...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="84"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Apybrėžų įrankiai</translation>
<translation>Apybrėžų įrankiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="113"/>
<source>Path Operations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Apybrėžų komandos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="114"/>
<source>Apply fancy boolean operations to paths.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Taikyti pageidaujamas logines operacijas apybrėžoms.</translation>
</message>
</context>
<context>
15100,17 → 15117,17
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="109"/>
<source>Create Path from Stroke</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Iš apvado sukurti apybrėžą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="84"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Apybrėžų įrankiai</translation>
<translation>Apybrėžų įrankiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="110"/>
<source>Converts the stroke of a Path to a filled Path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Paversti apvadą užpildyta figūra.</translation>
</message>
</context>
<context>
15326,12 → 15343,12
<translation>Generuojami objektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="385"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="379"/>
<source>Open PDF-File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="385"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="379"/>
<source>Password</source>
<translation>Slaptažodis</translation>
</message>
21720,292 → 21737,292
<translation>Spausdintuvo nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="23"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="35"/>
<source>Print Destination</source>
<translation>Spausdinimo paskirtis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="53"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Parinktys...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="95"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="86"/>
<source>&amp;File:</source>
<translation>&amp;Failas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="102"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>&amp;Keisti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="117"/>
<source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options</source>
<translation>Norėdamas panaudoti papildomas spausdinimo parinktis naudokis kita spausdinimo priežiūros programa, pavyzdžiui, „kprinter“ arba „gtklp“</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="129"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="120"/>
<source>A&amp;lternative Printer Command</source>
<translation>A&amp;lternatyvi spausdintuvo komanda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="147"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="138"/>
<source>Co&amp;mmand:</source>
<translation>Ko&amp;manda:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="169"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="160"/>
<source>Range</source>
<translation>Sritis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="190"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="166"/>
<source>Print &amp;All</source>
<translation>Spausdinti &amp;viską</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="210"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="186"/>
<source>N&amp;umber of Copies:</source>
<translation>&amp;Kopijų skaičius:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="230"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="206"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Spausdinti da&amp;bartinį puslapį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="237"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="213"/>
<source>Print &amp;Range</source>
<translation>Spausdinti pus&amp;lapius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="271"/>
<source>Options</source>
<translation>Parinktys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="302"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="278"/>
<source>Print Normal</source>
<translation>Spausdinti įprastai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="307"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="283"/>
<source>Print Separations</source>
<translation>Spausdinti spalvų skaidinius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="316"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="292"/>
<source>Print in Color if Available</source>
<translation>Jei įmanoma, spausdinti spalvotai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="321"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="297"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation>Spausdinti nespalvotai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="354"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="330"/>
<source>Advanced Options</source>
<translation>Papildomos parinktys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="360"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="336"/>
<source>Page</source>
<translation>Puslapis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="366"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="342"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation>Atspindėti puslapį (-ius) horizontaliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="373"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="349"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation>Atspindėti puslapį (-ius) vertikaliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="383"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="359"/>
<source>Set Media Size</source>
<translation>Nurodyti popieriaus formatą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="400"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="376"/>
<source>Color</source>
<translation>Spalva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="409"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="385"/>
<source>Apply Under Color Removal</source>
<translation>Taikyti juodos spalvos išskyrimą (UCR)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="419"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="395"/>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation>Konvertuoti neskaidomąsias spalvas į skaidomąsias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="446"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="422"/>
<source>Marks</source>
<translation>Žymos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="462"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="438"/>
<source>This creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing</source>
<translation>PDF dokumente sudedamos apipjovimo žymos, kurodančios kur atspausdinus turi būti kerpamas (pjaunamas) popierius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="465"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="441"/>
<source>Crop Marks</source>
<translation>Apipjovimo žymos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="482"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="458"/>
<source>Add registration marks which are added to each separation</source>
<translation>Pridėti sutapimo žymas, nurodytas kiekvienai skaidinio spalvai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="485"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="461"/>
<source>Registration Marks</source>
<translation>Sutapimo žymos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="452"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="428"/>
<source>This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit</source>
<translation>Uždedamos užlaidų žymos, kurios rodomos „_ . _“ ir žymi užlaidų ribas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="455"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="431"/>
<source>Bleed Marks</source>
<translation>Užlaidų žymos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="472"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="448"/>
<source>Add color calibration bars</source>
<translation>Pridėti spalvų kalibravimo juostą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="451"/>
<source>Color Bars</source>
<translation>Spalvų juostos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="518"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="494"/>
<source>Offset:</source>
<translation>Poslinkis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="525"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="501"/>
<source>Indicate the distance offset for the registration marks</source>
<translation>Parodyti sutapimo žymų poslinkio atstumą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="548"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="524"/>
<source>Bleeds</source>
<translation>Užlaidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="554"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="530"/>
<source>Top:</source>
<translation>Viršuje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="561"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="537"/>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation>Atstumas užlaidoms nuo popieriaus lapo viršaus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="568"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="544"/>
<source>Left:</source>
<translation>Kairėje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="575"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="551"/>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation>Atstumas užlaidoms nuo popieriaus lapo dešinės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="582"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="558"/>
<source>Bottom:</source>
<translation>Apačioje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="589"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="565"/>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation>Atstumas užlaidoms nuo popieriaus lapo apačios</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="596"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="572"/>
<source>Right:</source>
<translation>Dešinėje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="603"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="579"/>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation>Atstumas užlaidoms nuo popieriaus lapo kairės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="610"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="586"/>
<source>Use the existing bleed settings from the document preferences</source>
<translation>Naudoti dokumento nuostatose nurodytas užlaidų nuostatas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="613"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="589"/>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation>Naudoti dokumento užlaidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="639"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="615"/>
<source>Preview...</source>
<translation>Peržiūra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="649"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="625"/>
<source>&amp;Print</source>
<translation>S&amp;pausdinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="659"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="635"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Atsisakyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="346"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="322"/>
<source>Include PDF Annotations and Links</source>
<translation>Įtraukti PDF anotacijas ir saitus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="380"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="356"/>
<source>This enables you to explicitly set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
<translation>Tai leidžia tiesiogiai nurodyti popieriaus (ar kitos medžiagos), ant kurios bus spausdinama, formatą pačiame postskriptiniame faile. Nerekomenduojama šios funkcijos naudoti tol, kol nepareikalaus spausdintuvas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="390"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="366"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation>Apkirpti pagal spausdintuvo paraštes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="406"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="382"/>
<source>&lt;qt&gt;A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. Under Color Removal mostly affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. Under Color Removal reduces the possibility of over saturation with CMY inks.&lt;/qt&gt;</source>
<translation>&lt;qt&gt;Kai kurių pilkų (achromatinių) tonų, sudarytų iš žydros (C), purpurinės (M) ir geltonos (Y) spalvų, pašalinimo būdas, pakeičiant juos juodais. Juodos spalvos išskyrimu (UCR) paprastai keičiamos neutralios spalvų atžvilgiu paveikslo dalys. Šio metodo taikymas leidžia pagerinti kai kurių paveikslų spaudos kokybę. Tačiau būtina kiekvieną atvejį nagrinėti ypač atidžiai. Vartojant UCR metodą sumažinama CMY dažų per didelio grynio tikimybė.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="416"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="392"/>
<source>&lt;qt&gt;Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.&lt;/qt&gt;</source>
<translation>&lt;qt&gt;Leisti konvertuoti neskaidomąsias spalvas į skaidomąsias. Jei ketinate spausdinti neskaidomąsias spalvas profesionaliu spausdintuvu, tai greičiausiai verta palikti įgalintą šią ypatybę.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="494"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="470"/>
<source>Length:</source>
<translation>Ilgis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="265"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="241"/>
<source>Create a range of pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="247"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="223"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number</source>
22012,12 → 22029,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="343"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="319"/>
<source>Include PDF Annotations and Links into the output. Note: PDF Forms will not be exported.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="336"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="312"/>
<source>Sets the PostScript Level. Setting to Level 1 or 2 can create huge files.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
29399,8 → 29416,8
<translation>„Freetype2“ biblioteka neprieinama</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="435"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="251"/>
<source>Font %1 is broken (read stream), no embedding</source>
<translation>Šriftas „%1“ yra sugadintas (srauto skaitymas); neįtrauktas</translation>
</message>
29441,7 → 29458,7
<translation>Nepavyko įkelti šrifto – „freetype2“ negali rasti šrifto failo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="132"/>
<source>extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4)</source>
<translation>ištraukiamas simbolis „%1“ iš šrifto „%2“ (poslinkis = %3, nTables = %4)</translation>
</message>
29996,7 → 30013,7
<translation>„%1“ gali būti pažeistas: klaidinga raiškos žymelė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="221"/>
<source>Font %1 has broken glyph %2</source>
<translation>Šrifto „%1“ rašmuo „%2“ sugadintas</translation>
</message>
30268,6 → 30285,31
<translation>Galima tik pašalinti tekstio rėmelio turinio skiemenavimą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="88"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation>Optiniai efektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="99"/>
<source>PathCutter</source>
<translation>PathCutter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="105"/>
<source>PathFinder</source>
<translation>PathFinder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="101"/>
<source>PathStroker</source>
<translation>PathStroker</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="83"/>
<source>Subdivide</source>
<translation>Padalijimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="66"/>
<source>Xfig Importer</source>
<translation>„Xfig“ importuoklis</translation>
30333,6 → 30375,11
<translation>„Scribus 1.3.4“ ir naujesnių palaikymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="91"/>
<source>PathConnect</source>
<translation>PathConnect</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/imagedataloaders/scimgdataloader_ps.cpp" line="529"/>
<source>The Font(s):
%1 are not embedded or available for Scribus.
30501,6 → 30548,16
<translation>Diagramų (sml) importuoklis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="93"/>
<source>FlattenPath</source>
<translation>Plokščia apybrėža</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="99"/>
<source>SmoothPath</source>
<translation>Glodi apybrėža</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="188"/>
<source>Grids</source>
30902,6 → 30959,11
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="61"/>
<source>Hunspell Plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="158"/>
<source>Bengali (Bangladesh)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
31292,51 → 31354,6
<source>MarkDown Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="93"/>
<source>FlattenPath</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="61"/>
<source>Hunspell Plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="88"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="91"/>
<source>PathConnect</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="99"/>
<source>PathCutter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="105"/>
<source>PathFinder</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="101"/>
<source>PathStroker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="99"/>
<source>SmoothPath</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="83"/>
<source>Subdivide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
36466,22 → 36483,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="77"/>
<source>Smooth Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Glotni apybrėža</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="81"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Apybrėžų įrankiai</translation>
<translation>Apybrėžų įrankiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="107"/>
<source>Smoothes a Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Glotninti apybrėžą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="108"/>
<source>Converts a Polyline made of straight Lines to a smoothed Bezier Curve.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Konvertuoti laužtę į glotnią Bezjė kreivę.</translation>
</message>
</context>
<context>
36492,27 → 36509,27
<translation>Redaguoti spiralę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="31"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="43"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation>Pradžios kampas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="51"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="63"/>
<source>End Angle:</source>
<translation>Pabaigos kampas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="71"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="83"/>
<source>Factor:</source>
<translation>Daugiklis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="90"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralvectorbase.ui" line="120"/>
<source>End Edit</source>
<translation>Baigti redaguoti</translation>
</message>
37070,28 → 37087,28
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="68"/>
<source>Subdivide Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Padalyti apybrėžą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="69"/>
<source>Subdivide a path by inserting new Nodes.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="73"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Apybrėžų įrankiai</translation>
<translation>Apybrėžų įrankiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="91"/>
<source>Subdivide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Padalijimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="92"/>
<source>Subdivide selected Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Padalyti pasirinktą apybrėžą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="69"/>
<source>Subdivide a path by inserting new Nodes.</source>
<translation>Suskaidyti apybrėžą pridedant naujų mazgų.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SvmPlug</name>
37206,68 → 37223,68
<context>
<name>TabPDFOptions</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="44"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="38"/>
<source>Export Range</source>
<translation>Eksporto rėžiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="44"/>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation>&amp;Visi puslapiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="63"/>
<source>C&amp;hoose Pages</source>
<translation>&amp;Pasirinkti puslapius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="74"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>Pa&amp;sukimo kampas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="180"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="147"/>
<source>File Options</source>
<translation>Failo parinktys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="204"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="156"/>
<source>Compatibilit&amp;y:</source>
<translation>Su&amp;derinamumas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="224"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="176"/>
<source>&amp;Binding:</source>
<translation>Į&amp;rišimas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="241"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="193"/>
<source>Left Margin</source>
<translation>Kairioji paraštė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="198"/>
<source>Right Margin</source>
<translation>Dešinioji paraštė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="254"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="206"/>
<source>Generate &amp;Thumbnails</source>
<translation>Sukurti &amp;miniatiūras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="281"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="233"/>
<source>Save &amp;Linked Text Frames as PDF Articles</source>
<translation>&amp;Susietojo teksto rėmelius įrašyti kaip PDF dokumentus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="274"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="226"/>
<source>&amp;Include Bookmarks</source>
<translation>&amp;Įtraukti saitus (nuorodas)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="427"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="213"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="364"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="83"/>
<source> dpi</source>
37274,47 → 37291,47
<translation> tšk. col.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="247"/>
<source>&amp;Resolution for EPS Graphics:</source>
<translation>EPS paveikslo &amp;raiška:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="320"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="272"/>
<source>Com&amp;press Text and Vector Graphics</source>
<translation>Su&amp;glaudinti tekstinius ir vektorinės grafikos failus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="362"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="299"/>
<source>Automatic</source>
<translation>Automatiškai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="377"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="314"/>
<source>None</source>
<translation>Nėra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="399"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="336"/>
<source>Maximum</source>
<translation>Maksimali</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="404"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="341"/>
<source>High</source>
<translation>Aukšta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="409"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="346"/>
<source>Medium</source>
<translation>Vidutinė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="414"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="351"/>
<source>Low</source>
<translation>Žema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="419"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="356"/>
<source>Minimum</source>
<translation>Minimali</translation>
</message>
37324,27 → 37341,27
<translation>&amp;Pagrindinis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="488"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="410"/>
<source>Embedding</source>
<translation>Įtraukimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="533"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="440"/>
<source>Fonts to embed:</source>
<translation>Įtraukti šiuos šriftus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="467"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="404"/>
<source>&amp;Fonts</source>
<translation>Š&amp;riftai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="650"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="536"/>
<source>Enable &amp;Presentation Effects</source>
<translation>Leidžiami &amp;pateikčių efektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1840"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1483"/>
<source>PDF/X Output Intent</source>
<translation>PDF/X skirtas išvedimas</translation>
</message>
37361,48 → 37378,48
<translation>Puslapis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="660"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="546"/>
<source>Show Page Pre&amp;views</source>
<translation>Spausdinio pe&amp;ržiūra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="667"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="553"/>
<source>Effects</source>
<translation>Efektai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="831"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="717"/>
<source>&amp;Display Duration:</source>
<translation>&amp;Rodymo trukmė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="811"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="697"/>
<source>Effec&amp;t Duration:</source>
<translation>Efek&amp;to trukmė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="821"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="707"/>
<source>Effect T&amp;ype:</source>
<translation>Efekto &amp;tipas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="715"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="601"/>
<source>&amp;Moving Lines:</source>
<translation>Sl&amp;enkančios eilutės:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="784"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="670"/>
<source>F&amp;rom the:</source>
<translation>&amp;Iš:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="705"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="591"/>
<source>D&amp;irection:</source>
<translation>Kr&amp;yptis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="841"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="854"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="727"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="740"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="101"/>
<source> sec</source>
37409,7 → 37426,7
<translation> s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="746"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="632"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="609"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="804"/>
<source>No Effect</source>
37416,7 → 37433,7
<translation>Be efektų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="751"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="637"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="610"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="805"/>
<source>Blinds</source>
37423,7 → 37440,7
<translation>Uždangos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="756"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="642"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="611"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="806"/>
<source>Box</source>
37430,7 → 37447,7
<translation>Dėžutė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="761"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="647"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="612"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="807"/>
<source>Dissolve</source>
37437,7 → 37454,7
<translation>Išsisklaidymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="766"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="652"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="613"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="808"/>
<source>Glitter</source>
37444,7 → 37461,7
<translation>Mirgesys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="771"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="657"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="614"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="809"/>
<source>Split</source>
37451,7 → 37468,7
<translation>Perskyrimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="776"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="662"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="615"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="810"/>
<source>Wipe</source>
37458,237 → 37475,237
<translation>Nuvalymas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="729"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="615"/>
<source>Horizontal</source>
<translation>Horizontali</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="734"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="620"/>
<source>Vertical</source>
<translation>Vertikali</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="798"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="684"/>
<source>Inside</source>
<translation>Vidaus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="803"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="689"/>
<source>Outside</source>
<translation>Išorės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="677"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="563"/>
<source>Left to Right</source>
<translation>Iš kairės į dešinę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="682"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="568"/>
<source>Top to Bottom</source>
<translation>Iš viršaus į apačią</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="687"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="573"/>
<source>Bottom to Top</source>
<translation>Iš apačios į viršų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="692"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="578"/>
<source>Right to Left</source>
<translation>Iš dešinės į kairę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="697"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="583"/>
<source>Top-left to Bottom-Right</source>
<translation>Iš viršutinio kairiojo į apatinį dešinįjį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="629"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="530"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation>P&amp;riedai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1140"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="933"/>
<source>&amp;Use Encryption</source>
<translation>Na&amp;udoti šifravimą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1153"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="946"/>
<source>Passwords</source>
<translation>Slaptažodžiai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1174"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="952"/>
<source>&amp;User:</source>
<translation>Na&amp;udotojas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1184"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="962"/>
<source>&amp;Owner:</source>
<translation>Sa&amp;vininkas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1217"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="995"/>
<source>Settings</source>
<translation>Nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1238"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1001"/>
<source>Allow &amp;Printing the Document</source>
<translation>Leisti s&amp;pausdinti dokumentą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1245"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1008"/>
<source>Allow &amp;Changing the Document</source>
<translation>Leisti &amp;keisti dokumentą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1252"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1015"/>
<source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
<translation>Leisti kop&amp;ijuoti tekstą ir grafinius objektus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1259"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1022"/>
<source>Allow Adding &amp;Annotations and Fields</source>
<translation>Leisti papildyti &amp;anotacijomis ir laukais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1119"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="927"/>
<source>S&amp;ecurity</source>
<translation>Sau&amp;ga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="972"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="810"/>
<source>Facing Page Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="979"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="817"/>
<source>Facing Page Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1304"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1052"/>
<source>General</source>
<translation>Pagrindinis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1325"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1058"/>
<source>Output &amp;Intended For:</source>
<translation>&amp;Išvesti į:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1336"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1069"/>
<source>Screen / Web</source>
<translation>Ekraną / saitynui</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1341"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1074"/>
<source>Printer</source>
<translation>Spausdintuvą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1346"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1079"/>
<source>Grayscale</source>
<translation>Nespalvotai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1364"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1097"/>
<source>&amp;Use Custom Rendering Settings</source>
<translation>Na&amp;udoti individualias vizualizavimo nuostatas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1371"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1104"/>
<source>Rendering Settings</source>
<translation>Vizualizavimo nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1397"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1115"/>
<source>Fre&amp;quency:</source>
<translation>&amp;Dažnis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1421"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1139"/>
<source>&amp;Angle:</source>
<translation>&amp;Kampas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1448"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1166"/>
<source>S&amp;pot Function:</source>
<translation>Neskaidomų spalvų („spot“) funkcija:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1462"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1180"/>
<source>Simple Dot</source>
<translation>Paprastas taškas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1467"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1185"/>
<source>Line</source>
<translation>Linija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1472"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1190"/>
<source>Round</source>
<translation>Apskritimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1477"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1195"/>
<source>Ellipse</source>
<translation>Elipsė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1490"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1208"/>
<source>Solid Colors:</source>
<translation>Grynosios spalvos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1511"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1593"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1214"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1281"/>
<source>Profile:</source>
<translation>Profilis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1539"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1621"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1242"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1309"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Suvokiamasis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1544"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1626"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1247"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1314"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Santykinis kolorimetrinis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1549"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1631"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1252"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1319"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Prisotintasis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1554"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1636"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1257"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1324"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Absoliutusis kolorimetrinis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1565"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1268"/>
<source>Images:</source>
<translation>Paveikslai:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1283"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1046"/>
<source>C&amp;olor</source>
<translation>Spa&amp;lva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1878"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1506"/>
<source>&amp;Info String:</source>
<translation>&amp;Informacijos eilutė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1868"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1496"/>
<source>Output &amp;Profile:</source>
<translation>Išvesties &amp;profilis:</translation>
</message>
37813,12 → 37830,12
<translation>Atspindėti puslapį(-ius) vertikaliai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1357"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1090"/>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation>Konvertuoti neskaidomąsias spalvas į skaidomąsias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="385"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="322"/>
<source>Compression &amp;Quality:</source>
<translation>Suglaudinimo &amp;kokybė:</translation>
</message>
37838,12 → 37855,12
<translation>Leisti konvertuoti neskaidomąsias spalvas į skaidomąsias. Jei ketinate spausdinti neskaidomąsias spalvas profesionaliu spausdintuvu, tai greičiausiai verta palikti įgalintą šią ypatybę.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="240"/>
<source>Include La&amp;yers</source>
<translation>Įtraukti sl&amp;uoksnius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="348"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="285"/>
<source>Compression Metho&amp;d:</source>
<translation>Suglaudinimo meto&amp;das:</translation>
</message>
37888,93 → 37905,93
<translation>Leidžiamos apsaugos priemonės eksportuojamame PDF dokumente. Pasirinkus „PDF 1.3“ PDF dokumento apsaugai bus naudojamas 40 bitų šifravimas, o pasirinkus „PDF 1.4“ – 128 bitų šifravimas. Pastaba: PDF šifravimas nėra toks patikimas, kaip GPG (GNU Privacy Guard) arba PGP (Pretty Good Privacy) šifravimas ir turi kai kurių ribojimų.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="899"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="770"/>
<source>Display Settings</source>
<translation>Rodymo nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="958"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="796"/>
<source>Single Page</source>
<translation>Po puslapį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="965"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="803"/>
<source>Continuous</source>
<translation>Ištisai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="989"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="827"/>
<source>Visual Appearance</source>
<translation>Išvaizda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1010"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="833"/>
<source>Use Viewers Defaults</source>
<translation>Numatytosios peržiūros nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1017"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="840"/>
<source>Use Full Screen Mode</source>
<translation>Visaekranė veiksena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1024"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="847"/>
<source>Display Bookmarks Tab</source>
<translation>Rodyti nuorodų kortelę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1031"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="854"/>
<source>Display Thumbnails</source>
<translation>Rodyti miniatiūras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1038"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="861"/>
<source>Display Layers Tab</source>
<translation>Rodyti sluoksnių kortelę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1045"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="868"/>
<source>Hide Viewers Toolbar</source>
<translation>Slėpti žiūryklių priemonių juostą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1052"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="875"/>
<source>Hide Viewers Menubar</source>
<translation>Slėpti žiūryklių meniu juostą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1059"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="882"/>
<source>Zoom Pages to fit Viewer Window</source>
<translation>Keisti puslapių mastelį, kad tilptų Žiūryklės lange</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1071"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="894"/>
<source>Special Actions</source>
<translation>Specialūs veiksmai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1104"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="912"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="466"/>
<source>No Script</source>
<translation>Be skriptų</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="878"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="764"/>
<source>Viewer</source>
<translation>Žiūryklė</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="367"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="304"/>
<source>Lossy - JPEG</source>
<translation>Nuostolingas – JPEG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="372"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="309"/>
<source>Lossless - Zip</source>
<translation>Nenuostolingas – Zip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1092"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="900"/>
<source>Javascript to be executed
when PDF document is opened:</source>
<translation>„Javascript“ programa bus įvykdyta
37996,72 → 38013,72
<translation>Laikas, kiek puslapis bus rodomas prieš paleidžiant parinkto puslapio pateiktį. Reikšmė 0 nurodo drausti automatinį puslapių keitimą.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1682"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1355"/>
<source>Printer Marks</source>
<translation>Spausdinimo žymos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1724"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1382"/>
<source>Crop Marks</source>
<translation>Apipjovimo žymos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1717"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1375"/>
<source>Bleed Marks</source>
<translation>Užlaidų žymos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1710"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1368"/>
<source>Registration Marks</source>
<translation>Sutapimo žymos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1703"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1361"/>
<source>Color Bars</source>
<translation>Spalvų juostos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1759"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1417"/>
<source>Page Information</source>
<translation>Puslapio informacija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1733"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1391"/>
<source>Offset:</source>
<translation>Poslinkis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1769"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1427"/>
<source>Bleed Settings</source>
<translation>Užlaidų nuostatos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1790"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1433"/>
<source>Top:</source>
<translation>Viršuje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1800"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1443"/>
<source>Bottom:</source>
<translation>Apačioje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1813"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1456"/>
<source>Left:</source>
<translation>Kairėje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1823"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1466"/>
<source>Right:</source>
<translation>Dešinėje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1830"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1473"/>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation>Naudoti dokumento užlaidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1661"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1349"/>
<source>Pre-Press</source>
<translation>Priešspaustuvinis</translation>
</message>
38086,17 → 38103,17
<translation>Išorinės:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="543"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="450"/>
<source>&amp;Embed all</source>
<translation>&amp;Įtraukti visus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="937"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="790"/>
<source>Document Layout</source>
<translation>Dokumento maketas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="443"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="380"/>
<source>Maximum Image Resolution:</source>
<translation>Maksimali paveikslo raiška:</translation>
</message>
38191,18 → 38208,18
<translation>Naudoti dokumento nuostatose nurodytas užlaidų reikšmes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1518"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1586"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1221"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1274"/>
<source>Use Color Profile</source>
<translation>Naudoti spalvų profilį</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1607"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1295"/>
<source>Do not use embedded color profiles</source>
<translation>Nenaudoti įdėtųjų spalvų profilių</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="867"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="753"/>
<source>&amp;Apply Effect to all Pages</source>
<translation>Pri&amp;taikyti efektus visuose puslapiuose</translation>
</message>
38241,23 → 38258,23
<translation>Prigesinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="260"/>
<source>Embed PDF &amp;&amp; EPS files (EXPERIMENTAL)</source>
<translation>Įtraukti PDF ir EPS failus (BANDOMASIS)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1525"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1600"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1228"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1288"/>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation>Vizualizavimo tikslumas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="170"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="137"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation>Apipjauti pagal spausdintuvo paraštes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1747"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1405"/>
<source>Length:</source>
<translation>Ilgis:</translation>
</message>
38267,7 → 38284,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="327"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="279"/>
<source>Image Quality Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
38282,42 → 38299,42
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="118"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="88"/>
<source>0 °</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="93"/>
<source>90 °</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="128"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="98"/>
<source>180 °</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="103"/>
<source>270 °</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1431"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1149"/>
<source> °</source>
<translation> °</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="514"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="424"/>
<source>Embedding Mode:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="604"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="505"/>
<source>Fonts to subset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="614"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="515"/>
<source>&amp;Subset all</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
38627,67 → 38644,67
<translation>Transformacijos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="53"/>
<source>Add</source>
<translation>Pridėti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="51"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="63"/>
<source>Remove</source>
<translation>Pašalinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="143"/>
<source>Scaling</source>
<translation>Mastelis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="141"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="153"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="279"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="371"/>
<source>Horizontal:</source>
<translation>Horizontalus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="210"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="284"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="410"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="222"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="296"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="422"/>
<source>Vertical:</source>
<translation>Vertikalus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="320"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="332"/>
<source>Angle:</source>
<translation>Kampas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="160"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="172"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="241"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="257"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="269"/>
<source>Translation</source>
<translation>Perstūmimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="310"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="322"/>
<source>Rotate</source>
<translation>Pasukimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="349"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="361"/>
<source>Skew</source>
<translation>Pokrypis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="436"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="448"/>
<source>Basepoint</source>
<translation>Bazinis taškas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="457"/>
<location filename="../../scribus/ui/transformdialogbase.ui" line="469"/>
<source>Copies</source>
<translation>Kopijos</translation>
</message>
40293,57 → 40310,57
<translation>Minimalios paraštės puslapiui, kurio matmenys %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="14"/>
<source>Use Printer Margins</source>
<translation>Naudoti spausdintuvo paraštes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="21"/>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="34"/>
<source>Select &amp;Printer:</source>
<translation>Pasi&amp;rinkti spausdintuvą:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="46"/>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="59"/>
<source>Margins</source>
<translation>Paraštės</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="61"/>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="74"/>
<source>Right:</source>
<translation>Dešinėje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="117"/>
<source>&amp;Top:</source>
<translation>&amp;Viršuje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="130"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Apačioje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="143"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>&amp;Kairėje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="202"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;Gerai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="205"/>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="199"/>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="212"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Atsisakyti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="202"/>
<location filename="../../scribus/ui/useprintermarginsdialog.ui" line="215"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
40963,22 → 40980,22
<translation>Atverti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/gtfiledialog.ui" line="23"/>
<location filename="../../scribus/ui/gtfiledialog.ui" line="35"/>
<source>&amp;Importer:</source>
<translation>&amp;Importuoklis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/gtfiledialog.ui" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/gtfiledialog.ui" line="48"/>
<source>Import &amp;Text Only</source>
<translation>Importuoti tik &amp;tekstą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/gtfiledialog.ui" line="43"/>
<location filename="../../scribus/ui/gtfiledialog.ui" line="55"/>
<source>&amp;Encoding:</source>
<translation>&amp;Koduotė:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/gtfiledialog.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/gtfiledialog.ui" line="68"/>
<source>Prefix Styles with Item Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
41199,37 → 41216,37
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="23"/>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="35"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;It appears that Scribus crashed with the following files open.&lt;br&gt;Would you like to try to recover them?&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="77"/>
<source>Name</source>
<translation>Pavadinimas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="82"/>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="75"/>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="87"/>
<source>Type</source>
<translation>Tipas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="88"/>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="100"/>
<source>Recover</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="98"/>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="110"/>
<source>Remove</source>
<translation>Pašalinti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="118"/>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.ui" line="130"/>
<source>Close</source>
<translation>Užverti</translation>
</message>
41982,12 → 41999,12
<context>
<name>weldEditBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/weldeditbase.ui" line="30"/>
<location filename="../../scribus/ui/weldeditbase.ui" line="42"/>
<source>Move Object</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/weldeditbase.ui" line="37"/>
<location filename="../../scribus/ui/weldeditbase.ui" line="49"/>
<source>End Edit</source>
<translation>Baigti redaguoti</translation>
</message>
41997,7 → 42014,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/weldeditbase.ui" line="20"/>
<location filename="../../scribus/ui/weldeditbase.ui" line="32"/>
<source>Move Weld Point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>