Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 18784 → Rev 18785

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.nl.ts
4,22 → 4,22
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="343"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Importeren: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="346"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Bezig met analyzeren van bestand:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2340"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2341"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Groeperen%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3438"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3439"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Verwerk items</translation>
</message>
32,7 → 32,7
<translation>Inf&amp;o</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Bijdragen van:</translation>
</message>
52,47 → 52,47
<translation>&amp;Online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="254"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Sluiten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Ontwikkelteam:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
<source>Haiku Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Officiële documentatie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Andere documentatie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Homepage</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Online handleiding</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Fouten en wensen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Mailinglijst</translation>
</message>
102,17 → 102,17
<translation>Info over Scribus %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="319"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Officiële vertalingen en vertalers:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="323"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Eerdere bijdragers van vertalingen:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
142,22 → 142,22
<translation>Build ID:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Tango project iconen:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
</message>
167,32 → 167,32
<translation>&amp;Updates</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="266"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Zoeken naar updates voor Scribus. Door deze computer wordt geen data verzonden.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation>Opstartscherm:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="262"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation>Dit venster toont de versie, compileerdatum en de bibliotheek-ondersteuning waarin scribus gecompileerd kan worden.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="263"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation>De C-C-T-F staat voor C=littlecms C=CUPS T=TIFF ondersteuning F=Fontconfig ondersteuning.Laatste letter is de renderer C=cairo of Q=Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>Ontbrekende bibliotheek-ondersteuning wordt aangegevens met een *. Dit geeft dus de versie van Ghostscript aan die Scribus heeft gedetecteerd.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="263"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>De Windows versie gebruikt geen fontconfig of CUPS bibliotheken.</translation>
</message>
216,7 → 216,7
<translation type="obsolete">Annuleer update controle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation>Ontwikkelaarsweblog</translation>
</message>
231,19 → 231,19
<translation>Kon het licentiebestand niet openen. Kijk in uw installatiemap of op de scribus webstie voor meer licentieinformatie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation>Documentatie vertalers:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation>Websitebeheerders:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="438"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="552"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="619"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="554"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="621"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation>Openen van bestand %1 mislukt. Controleer alstublieft uw installatiemap of de Scribus website voor %1 meer information.</translation>
</message>
802,21 → 802,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Unweld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>Weld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>Edit weld item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>&amp;Frames...</source>
<translation>&amp;Frames...</translation>
2015,6 → 2000,21
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Unweld Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>Weld Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>Edit Welded Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1934"/>
<source>File</source>
<translation>Bestand</translation>
3596,12 → 3596,16
<context>
<name>Barcode</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation>&amp;Streepjescode...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Streepjescode...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="23"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation type="unfinished">Streepjescode invoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="44"/>
<source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
<translation>Scribus interface om PostScript barcodes te maken</translation>
</message>
3609,7 → 3613,7
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="343"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="393"/>
<source>Error opening file: %1</source>
<translation>Fout bij het openen van bestand: %1</translation>
</message>
3688,12 → 3692,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="111"/>
<source>Barcode</source>
<translation>Streepjescode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="377"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="427"/>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation>Streepjescode onvolledig</translation>
</message>
3703,7 → 3707,7
<translation>12 of 13 cijfers met streepjes. Het oorspronkelijke ISBN-10 formaat accepteert 9 of 10 cijfers met streepjes, maar deze standaard is beïndigd voor publiek gebruik na 1 januari 2007. (Noot: om een oud ISBN-10 naar een nieuw ISBN-13 nummer om zetten. Zet 978 voor de eerste 9 cijfers, dus 1-56592-47907 -&gt; 978-1-56592-47907. Het uiteindelijke controle-cijfer wordt automatisch berekend.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="200"/>
<source>Select Type</source>
<translation>Selecteer type</translation>
</message>
3711,12 → 3715,12
<context>
<name>BarcodeGeneratorBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="135"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>T&amp;ype:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="141"/>
<source>Select one of the available barcode type here</source>
<translation>Kies een van de beschikbare streepjescodes</translation>
</message>
3860,6 → 3864,26
<source>&amp;Include Text in Barcode</source>
<translation>Tekst in &amp;streepjescode invoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="323"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Opties</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="329"/>
<source>&amp;Format:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="349"/>
<source>Error &amp;checking:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="362"/>
<source>Minimum error checking; raised opportunistically if size of symbol is not increased</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Biblio</name>
4772,8 → 4796,8
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2435"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2463"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2431"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2459"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation>X: %1
4780,17 → 4804,17
Y: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2448"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2444"/>
<source>X: %1</source>
<translation>X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2455"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2451"/>
<source>Y: %1</source>
<translation>Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2467"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation>Lengte: %1
4797,7 → 4821,7
Hoek: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2473"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2469"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation>Breedte: %1
4804,8 → 4828,8
Hoogte: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2485"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2492"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2481"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2488"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation>Hoek: %1</translation>
</message>
4869,24 → 4893,24
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<source>Page %1 does not exist!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1548"/>
<source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1554"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Informatie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1553"/>
<source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
4893,12 → 4917,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1813"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1820"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Alle ondersteunde formaten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1841"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1848"/>
<source>Open</source>
<translation>Openen</translation>
</message>
5210,12 → 5234,12
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="669"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation>Huidige profiel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<source>Items</source>
<translation>Items</translation>
</message>
5232,62 → 5256,67
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="566"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="567"/>
<source>Issues: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<source>Problems</source>
<translation>Problemen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="677"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Missende symbooltekens</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>Text overflow</source>
<translation>Tekstoverloop</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation>Object staat niet op een pagina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<source>Missing Image</source>
<translation>Missende afbeelding</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="684"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="683"/>
<source>Empty Text Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="686"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>Object is doorzichtig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="686"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="688"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation>Object is een geplaatste PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="689"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="691"/>
<source>Image dimension is smaller than its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="690"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="692"/>
<source>Object colorspace is not CMYK or spot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="691"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="693"/>
<source>Imported document contains non embedded fonts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="693"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="695"/>
<source>Applied master page has different page destination (left, middle, right side)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
5302,28 → 5331,28
<translation>Geen problemen gevonden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="574"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="575"/>
<source>Page </source>
<translation>Pagina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="636"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="637"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Vrije objecten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Preflight controle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="685"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="687"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>Object is een PDF annotatie of veld</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="640"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="641"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>&amp;Negeer fouten</translation>
</message>
5348,38 → 5377,37
<translation>Laag &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="672"/>
<source>Check again</source>
<translation>Check opnieuw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="687"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="689"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation>Afbeelding is GIF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="688"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="690"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation>Aantekening gebruikt geen TrueType-font</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation>Preflight profiel om de preflight op te baseren. De opties kunnen ingesteld worden in Documentinstellingen of in de Voorkeuren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation>Gevonden fouten negeren en verdergaan met het exporteren of printen. Verzeker u ervan dat u de fouten begrijpt voordat u verder gaat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="676"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation>Terugkeren naar het document om te controleren of correcties die u gemaakt hebt juist zijn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="694"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation>Leeg afbeeldingsframe</translation>
</message>
5398,12 → 5426,12
<translation>Pagina sjablonen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="666"/>
<source>Layer</source>
<translation>Laag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="684"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>Afbeeldingsresolutie lager dan %1 DPI,
5410,7 → 5438,7
huidige resolutie %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="683"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="685"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>Afbeeldingsresolutie hoger dan %1 DPI,
5428,12 → 5456,12
<context>
<name>CollectForOutput</name>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="73"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Kies een map</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="103"/>
<source>Cannot create directory:
%1</source>
<translation>Kan map niet aanmaken:
5440,12 → 5468,12
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="118"/>
<source>Collecting...</source>
<translation>Verzamelen...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="122"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation>Kan niet alle bestanden vinden voor de output van bestand:
5452,7 → 5480,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="137"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation>Verzamelen niet gelukt van bestand:
5736,12 → 5764,12
<translation>&amp;Kleurwiel...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
<source>Color setting helper</source>
<translation>Kleurinstellingen helper</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="67"/>
<source>Color selector with color theory included.</source>
<translation>Kleur selecteren inclusief kleurtheorie.</translation>
</message>
6466,7 → 6494,7
<context>
<name>CreateMode</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="839"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="838"/>
<source>3DAnnot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
6803,48 → 6831,48
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="349"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="379"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>Bestand &amp;comprimeren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="358"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>Fonts &amp;insluiten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="408"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="409"/>
<source>Encoding:</source>
<translation>Codering:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="325"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
<source>Show Preview</source>
<translation>Toon voorbeeld</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="360"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation>&amp;Kleurprofielen insluiten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="327"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation>Toon voorbeeld en informatie over het geselecteerde bestand</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="395"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="396"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation>Scribus document comprimeren tijdens het opslaan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="398"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation>Fonts insluiten tijdens verzamelen voor uitvoer. Verzeker u ervan dat u de licentie-informatie van de fonts kent voordat u ze verder verspreid.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="399"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="400"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation>Kleurprofielen insluiten bij het verzamelen bestanden voor het document</translation>
</message>
8135,56 → 8163,56
<context>
<name>FDialogPreview</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="255"/>
<source>Size:</source>
<translation>Grootte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="268"/>
<source>Title:</source>
<translation>Titel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="271"/>
<source>No Title</source>
<translation>Geen titel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="273"/>
<source>Author:</source>
<translation>Auteur:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="280"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="193"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="281"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Onbekend</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="283"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Scribus document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="190"/>
<source>Resolution:</source>
<translation>Resolutie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="190"/>
<source>DPI</source>
<translation>DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="196"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Kleurruimte: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="278"/>
<source>File Format:</source>
<translation>Bestandformaat:</translation>
</message>
8505,12 → 8533,12
<translation>&amp;Fontweergave...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
<source>Font Preview dialog</source>
<translation>Fontvoorbeeldvenster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="68"/>
<source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
<translation>Sorteer, zoek en blader door beschikbare fonts.</translation>
</message>
8810,8 → 8838,8
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="360"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="304"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="363"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
8824,7 → 8852,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="224"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="314"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
8867,7 → 8895,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="324"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="327"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="239"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="254"/>
<source>Appl&amp;y to All Pages</source>
8875,7 → 8903,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="327"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="330"/>
<source>Alt+Y</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
8904,7 → 8932,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="251"/>
<source>&amp;Page</source>
8912,14 → 8940,14
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="201"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="347"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="350"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="211"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="298"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="249"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="252"/>
<source>M&amp;argins</source>
8927,7 → 8955,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="221"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="253"/>
<source>S&amp;election</source>
8940,40 → 8968,40
<translation>Nu&amp;mmer:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="266"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="245"/>
<source>Use &amp;Gap:</source>
<translation>&amp;Gebruik tussenruimte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="272"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="335"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="338"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="231"/>
<source>&amp;Misc</source>
<translation>&amp;Diversen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="341"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
<source>Delete all guides from the current page</source>
<translation>Verwijder alle hulplijnen op de huidige pagina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="347"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="255"/>
<source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
<translation>Verwijder alle hulplijnen op de huidige &amp;pagina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="354"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
<source>Delete all guides from the current document</source>
<translation>Verwijder alle hulplijnen van het huidige document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="360"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="256"/>
<source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
<translation>Verwijder hulplijnen op &amp;alle pagina&apos;s</translation>
9081,7 → 9109,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="279"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="247"/>
<source>Refer to</source>
9759,6 → 9787,42
</message>
</context>
<context>
<name>ImportPagesPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="59"/>
<source>Import iWorks Pages...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="96"/>
<source>iWorks Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="97"/>
<source>iWorks Pages (*.pages *.PAGES)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports iWorks Pages Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="81"/>
<source>Imports most iWorks Pages files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="130"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Alle ondersteunde formaten</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportPctPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="53"/>
9925,6 → 9989,78
</message>
</context>
<context>
<name>ImportVivaPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="59"/>
<source>Import Viva...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="96"/>
<source>Viva Designer XML</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="97"/>
<source>Viva Designer XML (*.xml *.XML)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports Viva Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="81"/>
<source>Imports most Viva files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="130"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Alle ondersteunde formaten</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportVsdPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import Visio...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="90"/>
<source>MS Visio</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="91"/>
<source>MS Visio (*.vsd *.VSD *.vdx *.VDX *.vsdx *.VSDX)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports MS Visio Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most MS Visio files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="124"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Alle ondersteunde formaten</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportWpgPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="53"/>
10010,6 → 10146,54
</message>
</context>
<context>
<name>ImportXpsPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="59"/>
<source>Import Xps...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="99"/>
<source>Microsoft XPS</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="100"/>
<source>Microsoft XPS (*.xps *.XPS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="64"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="112"/>
<source>Open XML Paper</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="113"/>
<source>Open XML Paper (*.oxps *.OXPS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="83"/>
<source>Imports XPS and Open XML Paper Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="84"/>
<source>Imports most XPS and Open XML Paper files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="146"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Alle ondersteunde formaten</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Imposition</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="72"/>
10209,7 → 10393,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="287"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12683,32 → 12867,32
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="982"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="987"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Knooppunten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="985"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="990"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>&amp;Absolute coördinaten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="988"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="993"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="989"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="994"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-pos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="990"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="995"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>&amp;Contourlijn bewerken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="991"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="996"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>Contou&amp;rlijn opnieuw instellen</translation>
</message>
12717,196 → 12901,196
<translation type="obsolete">B&amp;ewerking beëindigen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="998"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1003"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Knooppunten verplaatsen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="999"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1004"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Controlepunten verplaatsen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1005"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Knooppunten toevoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1001"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Knooppunten verwijderen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1002"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1007"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Controlepunten onafhankelijk verplaatsen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1003"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1008"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Controlepunten symmetrisch verplaatsen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1009"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Controlepunten opnieuw instellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1010"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Dit controlepunt opnieuw instellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1011"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Veelhoek starten of beziercurve knippen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1007"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1012"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Deze beziercurve sluiten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1013"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Pad horizontaal spiegelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1014"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Pad verticaal spiegelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1015"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Pad horizontaal naar rechts scheeftrekken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1016"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Pad horizontaal naar links scheeftrekken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1012"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1017"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Pad verticaal omhoog scheeftrekken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1013"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1018"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Pad verticaal naar beneden scheeftrekken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1019"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Pad tegen de klok in roteren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1015"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1020"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Pad met de klok mee roteren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1017"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1022"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Pad met getoonde % verkleinen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1025"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Rotatiehoek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1023"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1028"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Contourlijnen bewerken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1024"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1029"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Contourlijnen terugzetten naar oorspronkelijke framevorm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="983"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="988"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1027"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1032"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
<translation>Als aangevinkt; gebruik coordinaten gerelateerd aan de pagina, anders relatief aan het object.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1016"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1021"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Verklein Pad met getoonde %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="994"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="999"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="995"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1000"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Annuleren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="996"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1001"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1018"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1023"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Verklein het formaat van het pad me de getoonde waarde</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1019"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1024"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Vergroot het formaat van het pad met de getoonde waarde</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1026"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>% te vergroten of te verkleinen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1022"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1027"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Waarde om te vergroten of te verkleinen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="992"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="997"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation type="unfinished">Contourlijn toepassen op afbeeldingsknippad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1025"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1030"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished">Draai de Contourlijn terug op het Afbeeldingsknippad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="241"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="986"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="991"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>naar canvas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="987"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="992"/>
<source>to Page</source>
<translation>naar pagina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="993"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="998"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation type="unfinished">Pas vorm aan aan het afbeeldingsknippad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1026"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1031"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished">Pas vorm aan aan het afbeeldingsknippad van de afbeelding</translation>
</message>
13809,37 → 13993,37
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2883"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2879"/>
<source>Page:</source>
<translation>Pagina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2893"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2889"/>
<source>Date:</source>
<translation>Datum:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11085"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11218"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Afbeelding : %1 kon niet worden geladen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11090"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11223"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Afbeelding : %1 kon niet worden geschreven</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11095"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11228"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished">Afbeeldingknippad : %1 kon niet worden geladen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11100"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11233"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Onvoldoende geheugen beschikbaar om de afbeelding te verwerken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11080"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11213"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation>Er deed zich een schrijffout voor, controleer de beschikbare schijfruimte</translation>
</message>
14121,68 → 14305,68
<context>
<name>PageItem</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="536"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="545"/>
<source>Image</source>
<translation>Afbeelding</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="540"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="549"/>
<source>Text</source>
<translation>Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="544"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="553"/>
<source>Line</source>
<translation>Lijn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="548"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="557"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Polygoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="552"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="561"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Polylijn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="556"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="565"/>
<source>PathText</source>
<translation>Tekstpad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="560"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="569"/>
<source>Symbol</source>
<translation>Symbool</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="564"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="573"/>
<source>Group</source>
<translation>Groeperen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="568"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="577"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation>RegulierePolygoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="572"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="581"/>
<source>Arc</source>
<translation>Boog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="576"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="585"/>
<source>Spiral</source>
<translation>Spiraal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="580"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="589"/>
<source>Table</source>
<translation>Tabel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7189"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7190"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7256"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7257"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Kopie van</translation>
</message>
14790,32 → 14974,32
<translation type="unfinished">Wilt u dit pagina sjabloon werkelijk verwijderen?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="397"/>
<source>Arrange Pages</source>
<translation type="unfinished">Rangschik pagina&apos;s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="398"/>
<source>Available Master Pages:</source>
<translation type="unfinished">Beschikbare pagina sjablonen:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="399"/>
<source>Document Pages:</source>
<translation type="unfinished">Documentpagina&apos;s:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="396"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="401"/>
<source>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</source>
<translation type="unfinished">Maak een lijst van pagina&apos;s in het document. Paginasjablonen kunnen op de pagina worden gesleept om ze toe te passen op pagina&apos;s, of op lege ruimte tussen de pagina&apos;s om nieuwe pagina&apos;s te creëren.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="402"/>
<source>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</source>
<translation type="unfinished">Lijst van normale pagina&apos;s in het document worden getoond met de documentlayout Pagina&apos;s kunnen worden gesleept om te rangschikken of te verwijderen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="403"/>
<source>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</source>
<translation type="unfinished">Sleep pagina&apos;s of paginasjablonen op de prullenmand om ze te verwijderen</translation>
</message>
14879,6 → 15063,24
</message>
</context>
<context>
<name>PagesPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="212"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importeren: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="215"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="399"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Verwerk items</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PaintManagerBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="14"/>
17140,13 → 17342,13
<translation>Er is en probleem met het laden van %1 of %2 plugins. %3 Dit kan worden veroorzaakt door ontbreken van een afhankelijkheid of een oude plugin in de installatie map. Als de oude installatie map is leeggemaakt en de fout blijft optreden, rapporteer dit dan op bugs.scribus.net.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="355"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="352"/>
<source>Plugin: %1 initialized ok </source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Pluginin: %1 initialisering ok </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="354"/>
<source>Plugin: %1 failed post initialization</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Plugin: %1 post initialisatie mislukt</translation>
22833,42 → 23035,47
<context>
<name>PropertiesPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="886"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="912"/>
<source>Properties</source>
<translation>Eigenschappen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="888"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="914"/>
<source>X, Y, &amp;Z</source>
<translation>X, Y, &amp;Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="891"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="918"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation>&amp;Vorm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="889"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="915"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="890"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="916"/>
<source>&amp;Image</source>
<translation>Afbeeld&amp;ing</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="892"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="917"/>
<source>Drop Shadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="919"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation>&amp;Lijn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="893"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="920"/>
<source>&amp;Colors</source>
<translation>&amp;Kleuren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="896"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="923"/>
<source>T&amp;able</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
23227,7 → 23434,7
<translation type="obsolete">Afstand tussen kolommen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="895"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="922"/>
<source>&amp;Transparency</source>
<translation>&amp;Transparatie</translation>
</message>
23444,7 → 23651,7
<translation type="obsolete">Automatisch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="894"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="921"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Groeperen</translation>
</message>
23688,67 → 23895,67
<context>
<name>PropertiesPalette_Group</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="617"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="627"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="unfinished">B&amp;ewerken...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="618"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="628"/>
<source>Shape</source>
<translation type="unfinished">Vorm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="620"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="630"/>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation type="unfinished">Tekstomloop rond &amp;frame</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="621"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="631"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished">Uitgeschakeld</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="622"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="632"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished">Gebruik frame &amp;vorm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="623"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="633"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation type="unfinished">&amp;Bounding Box gebruiken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="624"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="634"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation type="unfinished">Contourlijn gebr&amp;uiken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="625"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="635"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation type="unfinished">Gebruik afbeeldingsknippad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="627"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="637"/>
<source>Disable text flow from lower frames around object</source>
<translation type="unfinished">Tekstomloop van onderliggende frames rond objecten uitschakelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="628"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="638"/>
<source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished">Gebruik de frame vorm van onderliggende frames voor tekstomloop rond object.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="629"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="639"/>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="unfinished">Gebruik de omliggende rechthoek, in plaats van de vorm van het frame voor de tekstomloop.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="630"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="640"/>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="631"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="641"/>
<source>Use the clipping path of the image</source>
<translation type="unfinished">Gebruik het knippad van de afbeelding</translation>
</message>
23761,76 → 23968,72
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="26"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="35"/>
<source>Shape</source>
<translation type="unfinished">Vorm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="74"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished">...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="81"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="unfinished">B&amp;ewerken...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="75"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="93"/>
<source>Text Flow Around Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="96"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="123"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished">Uitgeschakeld</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="158"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="183"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="208"/>
<source>textFlowBtnGroup</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="148"/>
<source>Use &amp;Frame Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="146"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="173"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation type="unfinished">&amp;Bounding Box gebruiken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="171"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="198"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation type="unfinished">Contourlijn gebr&amp;uiken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="196"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="223"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation type="unfinished">Gebruik afbeeldingsknippad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="218"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="245"/>
<source>Fill Rule</source>
<translation type="unfinished">Vulmethode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="288"/>
<source>Even-Odd</source>
<translation type="unfinished">Even-oneven</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="265"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="301"/>
<source>Non Zero</source>
<translation type="unfinished">Niet nul</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="324"/>
<source>Group clips Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="331"/>
<source>Transparency</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24437,6 → 24640,193
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_Shadow</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="300"/>
<source>Object has a drop shadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="301"/>
<source>X-Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="302"/>
<source>Y-Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="303"/>
<source>Blur:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="304"/>
<source>Color:</source>
<translation type="unfinished">Kleur:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="305"/>
<source>Shade:</source>
<translation type="unfinished">Tint:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="306"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="307"/>
<source>Blendmode:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="309"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_ShadowBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="20"/>
<source>Object has a drop shadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="29"/>
<source>X-Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="42"/>
<source>Y-Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="55"/>
<source>Color:</source>
<translation type="unfinished">Kleur:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="68"/>
<source>Shade:</source>
<translation type="unfinished">Tint:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="78"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="88"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="218"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="101"/>
<source>Blendmode:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="112"/>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished">Normaal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="117"/>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished">Donkerder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="122"/>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished">Lichter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="127"/>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished">Vermenigvuldig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="132"/>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished">Scherm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="137"/>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished">Maskerlaag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="142"/>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished">Hard licht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="147"/>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished">Zacht licht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="152"/>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished">Verschil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="157"/>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished">Uitsluiting</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="162"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished">Kleur tegenhouden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="167"/>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished">Kleur doordrukken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="172"/>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished">Tint</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="177"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">Verzadiging</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="182"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Kleur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="187"/>
<source>Luminosity</source>
<translation type="unfinished">Helderheid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="195"/>
<source>Blur:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="205"/>
<source> px</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_Shape</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shape.cpp" line="547"/>
24609,22 → 24999,22
<context>
<name>PropertiesPalette_Table</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="568"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="587"/>
<source>Cell style of currently selected cell</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="569"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="588"/>
<source>Table style of currently selected table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="570"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="589"/>
<source>Remove Direct Cell Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="571"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="590"/>
<source>Remove Direct Table Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24847,7 → 25237,7
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="365"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="442"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="510"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1290"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation type="unfinished">&amp;X-pos:</translation>
</message>
24864,7 → 25254,7
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="367"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="444"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="512"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1291"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Y-pos:</translation>
</message>
24874,7 → 25264,7
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="368"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="513"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1299"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1293"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Hoogte:</translation>
</message>
24905,127 → 25295,127
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="443"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="511"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1292"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Breedte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1229"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1223"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished">Naam &quot;%1&quot; is niet uniek.&lt;br/&gt;Kies een andere naam.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1292"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1286"/>
<source>Properties</source>
<translation type="unfinished">Eigenschappen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1294"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1288"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Naam</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1295"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1289"/>
<source>Geometry</source>
<translation type="unfinished">Geometrie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1300"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1294"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Rotatie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1301"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1295"/>
<source>Basepoint:</source>
<translation type="unfinished">Basispunt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1296"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">Niveau</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1298"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1307"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation type="unfinished">Naam van geselecteerd object</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1308"/>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation type="unfinished">Horizontale positie van het huidige basispunt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1315"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1309"/>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation type="unfinished">Verticale positie van het huidige basispunt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1316"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1310"/>
<source>Width</source>
<translation type="unfinished">Breedte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1317"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1311"/>
<source>Height</source>
<translation type="unfinished">Hoogte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1312"/>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation type="unfinished">Rotatie van object op huidig basispunt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1319"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1313"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation type="unfinished">Punt waarvandaan de rotatiehoeken worden berekend</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1320"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1314"/>
<source>Group the selected objects</source>
<translation type="unfinished">Geselecteerde objecten groeperen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1321"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1315"/>
<source>Ungroup the selected group</source>
<translation type="unfinished">Degroepeer de geselecteerde groep</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1322"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1316"/>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation type="unfinished">Horizontaal spiegelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1323"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1317"/>
<source>Flip Vertical</source>
<translation type="unfinished">Verticaal spiegelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1318"/>
<source>Move one level up</source>
<translation type="unfinished">Een niveau hoger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1319"/>
<source>Move one level down</source>
<translation type="unfinished">Een niveau lager</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1326"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1320"/>
<source>Move to front</source>
<translation type="unfinished">Naar voorgrond</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1327"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1321"/>
<source>Move to back</source>
<translation type="unfinished">Naar achtergrond</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1328"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1322"/>
<source>Indicates the level the object is on, 1 means the object is at the bottom</source>
<translation type="unfinished">Geeft weer op welk niveau dit opject is, 0 betekent onderaan {1 ?}</translation>
</message>
25034,22 → 25424,22
<translation type="obsolete">Geeft weer op welk niveau dit opject is, 0 betekent onderaan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1329"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1323"/>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation type="unfinished">Object vergrendelen of losmaken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1330"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1324"/>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation type="unfinished">Grootte van het object vergrendelen of losmaken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1331"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1325"/>
<source>Enable or disable exporting of the object</source>
<translation type="unfinished">Schakel het exporteren van dit object in of uit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1333"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1327"/>
<source>Keep the aspect ratio</source>
<translation type="unfinished">Beeldverhouding behouden</translation>
</message>
25974,12 → 26364,12
<context>
<name>PubPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1640"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importeren: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1643"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
26727,7 → 27117,7
<translation>Alle bestanden (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="229"/>
<source>Initializing...</source>
<translation>Bezig te initialiseren...</translation>
</message>
26741,7 → 27131,7
<translation>Achtergrond</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="169"/>
<source>Newsletters</source>
26748,7 → 27138,7
<translation>Nieuwsbrieven</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="166"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="200"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="155"/>
<source>Brochures</source>
26755,7 → 27145,7
<translation>Brochures</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="201"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="159"/>
<source>Catalogs</source>
26762,7 → 27152,7
<translation>Catalogi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="202"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="161"/>
<source>Flyers</source>
26769,13 → 27159,13
<translation>Flyers</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="162"/>
<source>Grids</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="186"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="175"/>
<source>Signs</source>
26782,7 → 27172,7
<translation>Tekens</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="158"/>
<source>Cards</source>
26789,7 → 27179,7
<translation>Kaarten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="165"/>
<source>Letterheads</source>
26796,7 → 27186,7
<translation>Briefhoofden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="160"/>
<source>Envelopes</source>
26803,7 → 27193,7
<translation>Enveloppen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="156"/>
<source>Business Cards</source>
26810,7 → 27200,7
<translation>Visitekaartjes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="157"/>
<source>Calendars</source>
26817,7 → 27207,7
<translation>Kalenders</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="164"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="153"/>
<source>Advertisements</source>
26824,7 → 27214,7
<translation>Advertenties</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="164"/>
<source>Labels</source>
26831,7 → 27221,7
<translation>Labels</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="179"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="168"/>
<source>Menus</source>
26838,7 → 27228,7
<translation>Menu&apos;s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="224"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="174"/>
<source>Programs</source>
26845,7 → 27235,7
<translation>Programma&apos;s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="171"/>
<source>PDF Forms</source>
26852,7 → 27242,7
<translation>PDF-formulieren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="222"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="183"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="172"/>
<source>PDF Presentations</source>
26859,7 → 27249,7
<translation>PDF-presentaties</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="216"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="166"/>
<source>Magazines</source>
26866,7 → 27256,7
<translation>Magazines</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="223"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="216"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="173"/>
<source>Posters</source>
26873,7 → 27263,7
<translation>Posters</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="165"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="154"/>
<source>Announcements</source>
26880,7 → 27270,7
<translation>Aankondigingen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="176"/>
<source>Text Documents</source>
26887,7 → 27277,7
<translation>Tekstdocumenten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="163"/>
<source>Folds</source>
26894,7 → 27284,7
<translation>Gevouwen documenten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="261"/>
26909,6 → 27299,7
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="161"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="152"/>
26916,39 → 27307,43
<location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="162"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="146"/>
<source>Open</source>
<translation>Openen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="586"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="563"/>
<source>&amp;Scribus Scripts</source>
<translation>&amp;Scribus scripts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="581"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="558"/>
<source>&amp;Execute Script...</source>
<translation>Script &amp;uitvoeren...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="587"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="564"/>
<source>&amp;Recent Scripts</source>
<translation>&amp;Recente scripts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="582"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="559"/>
<source>Show &amp;Console</source>
<translation>&amp;Console tonen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="134"/>
<source>Save as</source>
<translation>Opslaan als</translation>
</message>
26992,7 → 27387,7
<translation>Tekstbestanden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="340"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="482"/>
<source>Font %1 is broken, discarding it</source>
<translation>Het font %1 is beschadigd en wordt weggelaten</translation>
</message>
27002,60 → 27397,60
<translation>Tekstfilters</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="152"/>
<source>Albanian</source>
<translation>Albanees</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="118"/>
<source>Basque</source>
<translation>Baskisch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="85"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="93"/>
<source>Bulgarian</source>
<translation>Bulgaars</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="97"/>
<source>Catalan</source>
<translation>Catalaans</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="103"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="111"/>
<source>English (US)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="139"/>
<source>Nepali</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="159"/>
<source>Chinese</source>
<translation>Chinees</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="98"/>
<source>Czech</source>
<translation>Tsjechisch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="100"/>
<source>Danish</source>
<translation>Deens</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="141"/>
<source>Dutch</source>
<translation>Nederlands</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="374"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="319"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="367"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="382"/>
<source>English</source>
<translation>Engels</translation>
</message>
27064,122 → 27459,122
<translation type="obsolete">Engels (Brits)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="105"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="113"/>
<source>Esperanto</source>
<translation>Esperanto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="101"/>
<source>German</source>
<translation>Duits</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="119"/>
<source>Finnish</source>
<translation>Fins</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="120"/>
<source>French</source>
<translation>Frans</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="122"/>
<source>Galician</source>
<translation>Galiciaans</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="106"/>
<source>Greek</source>
<translation>Grieks</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="90"/>
<source>Aragonese</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="92"/>
<source>Belarusian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="95"/>
<source>Bengali (Bangladesh)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="103"/>
<source>German (Austria)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="108"/>
<source>English (Australia)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="109"/>
<source>English (Canada)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="107"/>
<source>English (UK)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="110"/>
<source>English (New Zealand)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="112"/>
<source>English (South Africa)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="107"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="115"/>
<source>Spanish (Argentina)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="121"/>
<source>Scottish Gaelic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="123"/>
<source>Gujarati</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="126"/>
<source>Hungarian</source>
<translation>Hongaars</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="128"/>
<source>Indonesian</source>
<translation>Indonesisch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="130"/>
<source>Italian</source>
<translation>Italiaans</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="133"/>
<source>Korean</source>
<translation>Koreaans</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="134"/>
<source>Kurdish</source>
<translation>Koerdisch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="138"/>
<source>Lithuanian</source>
<translation>Litouws</translation>
</message>
27188,62 → 27583,62
<translation type="obsolete">Noors (Bokmål)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="142"/>
<source>Norwegian (Nnyorsk)</source>
<translation>Noors (Nnyorsk)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="143"/>
<source>Norwegian</source>
<translation>Noors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="144"/>
<source>Polish</source>
<translation>Pools</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="148"/>
<source>Russian</source>
<translation>Russisch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="154"/>
<source>Swedish</source>
<translation>Zweeds</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="114"/>
<source>Spanish</source>
<translation>Spaans</translation>
</message>
<message utf8="true">
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="140"/>
<source>Norwegian (Bokmål)</source>
<translation>Noors (Bokmål)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="116"/>
<source>Spanish (Latin)</source>
<translation>Spaans (Latijn)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="150"/>
<source>Slovak</source>
<translation>Slovaaks</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="151"/>
<source>Slovenian</source>
<translation>Sloveens</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="153"/>
<source>Serbian</source>
<translation>Servisch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="167"/>
<source>Media Cases</source>
27251,12 → 27646,12
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="583"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="560"/>
<source>&amp;About Script...</source>
<translation>&amp;Over script...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="554"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="531"/>
<source>About Script</source>
<translation>Over script</translation>
</message>
27403,34 → 27798,34
<translation>Standaard configuratie: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="132"/>
<source>Short Words processing. Wait please...</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Korte woorden in bewerking. Wachten aub...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="151"/>
<source>Short Words processing. Done.</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Korte woorden in bewerking. Gereed.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="89"/>
<source>Afrikaans</source>
<translation>Afrikaans</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="156"/>
<source>Turkish</source>
<translation>Turks</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="149"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="157"/>
<source>Ukranian</source>
<translation>Oekraïens</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="99"/>
<source>Welsh</source>
<translation>Welsh</translation>
</message>
27698,7 → 28093,7
<translation>Pagina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="716"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="729"/>
<source>Scribus Development Version</source>
<translation>Scribus ontwikkelings versie</translation>
</message>
27945,22 → 28340,22
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="585"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="562"/>
<source>&amp;Script</source>
<translation>&amp;Script</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="125"/>
<source>Croatian</source>
<translation>Kroatisch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="145"/>
<source>Portuguese</source>
<translation>Portugees</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="146"/>
<source>Portuguese (BR)</source>
<translation>Portugees (Br)</translation>
</message>
28111,8 → 28506,8
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="366"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="403"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="508"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="545"/>
<source>Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3)</source>
<translation>Font %1 heeft beschadigde symboolteken %2 (charcode %3)</translation>
</message>
28123,27 → 28518,27
<translation>Font %1 kan niet worden gelezen, wordt niet ingesloten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="347"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="489"/>
<source>Failed to load font %1 - font type unknown</source>
<translation>Font %1 kan niet worden geladen, font type onbekend</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="551"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="693"/>
<source>Font %1 loaded from %2(%3)</source>
<translation>Font %1 geladen uit %2(%3)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="567"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="709"/>
<source>Font %1(%2) is duplicate of %3</source>
<translation>Font %1(%2) is een duplicaat van %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="680"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="822"/>
<source>Loading font %1 (found using fontconfig)</source>
<translation>Laden font %1 (gevonden met fontconfig)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="685"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="827"/>
<source>Failed to load a font - freetype2 couldn&apos;t find the font file</source>
<translation>Laden van een font niet gelukt - freetype2 kan font bestand niet vinden</translation>
</message>
28205,8 → 28600,8
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1940"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2307"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1945"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2199"/>
<source>Document Template: </source>
<translation>Document Sjabloon:</translation>
</message>
28337,7 → 28732,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3192"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2152"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="5711"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="5721"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopie #%1 van</translation>
</message>
28362,12 → 28757,12
<translation>Geel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="57"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="58"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation>Kleurwiel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="58"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="59"/>
<source>Font Preview</source>
<translation>Fontvoorbeeld</translation>
</message>
28392,7 → 28787,7
<translation>Scripter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="87"/>
<source>Short Words</source>
<translation>Korte woorden</translation>
</message>
28416,37 → 28811,37
<translation type="obsolete">Scribus wordt gestopt ten gevolge van de volgende uitzondering : %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="331"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="473"/>
<source>Creating Font Cache</source>
<translation>Maak Font Cache aan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="499"/>
<source>New Font found, checking...</source>
<translation>Nieuw Font gevonden, controleren...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="536"/>
<source>Modified Font found, checking...</source>
<translation>Bijgewerkt Font gevonden, controleren...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="781"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="923"/>
<source>Reading Font Cache</source>
<translation>Lees Font Cache</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="828"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="970"/>
<source>Writing updated Font Cache</source>
<translation>Schrijf bijgewerkte Font Cache</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="845"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="987"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>Zoekt naar fonts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4770"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4662"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation>De veranderingen in het document zijn nog niet opgeslagen en u heeft gevraagd deze terug te zetten. Wilt u doorgaan?</translation>
</message>
28467,7 → 28862,7
<translation>Oud .sla bestandsformaat ondersteuning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="94"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="102"/>
<source>German (Trad.)</source>
<translation>Duits (Trad.)</translation>
</message>
28482,7 → 28877,7
<translation>Afdrukken bestand</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="717"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="730"/>
<source>You are running a development version of Scribus 1.5.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under 1.5.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and further edit the newly named file and the original will be untouched. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation type="unfinished">U werkt met een ontwikkelversie van Scribus 1.3.x. Het document waarin u werkt is oorspronkelijk opgezet in Scribus 1.2.x Opslaan van dit bestand maakt het onbruikbaar voor Scribus 1.2.x versies. Om toch in 1.2.x te bewerken, bewaar dit bestand onder een andere naam bewerk het onder deze nieuwe naam en het originele bestand zal niet worden gewijzigd. Weet u zeker dat u wilt doorgaan? {1.5.?} {1.2.?} {1.5.?} {1.2.?} {1.2.?}</translation>
</message>
28491,27 → 28886,27
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;U probeert meer pagina&apos;s te importeren dan er beschikbaar zijn in het huidige document geteld vanaf de actieve pagina.&lt;/p&gt;Maak een keuze:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Aanmaken&lt;/b&gt; ontbrekende pagina&apos;s&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Importeren&lt;/b&gt; Pagina&apos;s tot de laatste pagina&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Afbreken&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4002"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3893"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4006"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3897"/>
<source>C&amp;reate</source>
<translation>&amp;Aanmaken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4007"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3898"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importeren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="155"/>
<source>Thai</source>
<translation>Thais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="36"/>
<source>Barcode Generator</source>
<translation>Streepjescodegenerator</translation>
</message>
28545,22 → 28940,22
<translation>Kan bestand %1 niet openen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="136"/>
<source>Luxembourgish</source>
<translation>Luxemburgs</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="91"/>
<source>Arabic</source>
<translation>Arabisch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="117"/>
<source>Estonian</source>
<translation>Estisch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="131"/>
<source>Japanese</source>
<translation>Japans</translation>
</message>
28571,7 → 28966,7
<translation>Deze pagina sjabloon naam komt niet overeen met een bestaande.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="129"/>
<source>Icelandic</source>
<translation>IJslands</translation>
</message>
28587,7 → 28982,7
<translation>Bestand wordt niet herkend als een PDF document. Meldt dit als een bug.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="88"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="96"/>
<source>Breton</source>
<translation>Bretons</translation>
</message>
28607,28 → 29002,28
<translation>%1 kan beschadigd zijn: ontbrekende of verkeerde resolutie labels</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="105"/>
<source>Dzongkha</source>
<translation>Dzongkha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="96"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="104"/>
<source>German (Swiss)</source>
<translation>Duits (Zwitsers)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="124"/>
<source>Hebrew</source>
<translation>Hebreeuws</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="135"/>
<source>Latin</source>
<translation>Latijn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="147"/>
<source>Romanian</source>
<translation>Roemeens</translation>
</message>
28743,6 → 29138,31
<translation>E</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="328"/>
<source>Compact Disc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="334"/>
<source>Letter Half</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="340"/>
<source>US Letter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="346"/>
<source>US Legal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="352"/>
<source>11x17</source>
<translation type="unfinished">2A17 {11x?}</translation>
</message>
<message>
<source>You are running a development version of Scribus 1.3.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under 1.3.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and further edit the newly named file and the original will be untouched. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation type="obsolete">U werkt met een ontwikkelversie van Scribus 1.3.x. Het document waarin u werkt is oorspronkelijk opgezet in Scribus 1.2.x Opslaan van dit bestand maakt het onbruikbaar voor Scribus 1.2.x versies. Om toch in 1.2.x te bewerken, bewaar dit bestand onder een andere naam bewerk het onder deze nieuwe naam en het originele bestand zal niet worden gewijzigd. Weet u zeker dat u wilt doorgaan?</translation>
</message>
28873,7 → 29293,7
<translation>Font %1 heeft beschadigde elementen in bestand %2, negeert elementen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="152"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="160"/>
<source>Chinese (Trad.)</source>
<translation>Chinees (Trad.)</translation>
</message>
28892,17 → 29312,17
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="132"/>
<source>Khmer</source>
<translation>Khmer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="137"/>
<source>Lao</source>
<translation>Laotiaans</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="158"/>
<source>Vietnamese</source>
<translation>Vietnamees</translation>
</message>
28949,6 → 29369,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="185"/>
<source>Do you really want to overwrite the file:
%1 ?</source>
<translation>Weet u zeker dat u het bestand:
29217,12 → 29638,12
<translation type="unfinished">Kan geen tekstafstanden toepassen op een niet tekstframe.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="94"/>
<source>Bengali</source>
<translation>Bengaals</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="149"/>
<source>Sanskrit</source>
<translation>Sanskrit</translation>
</message>
29746,7 → 30167,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="60"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="61"/>
<source>Hunspell Plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
29756,10 → 30177,60
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18488"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18573"/>
<source>Unacceptable settings for note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="72"/>
<source>Pages Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="72"/>
<source>Viva Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="66"/>
<source>MS Visio Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="75"/>
<source>Xps Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="106"/>
<source>XPS Export</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="134"/>
<source>Microsoft XPS (*.xps *.XPS);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="139"/>
<source>Output Settings:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="142"/>
<source>Low Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="143"/>
<source>Medium Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="144"/>
<source>High Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
30405,17 → 30876,17
<translation type="unfinished">Vultint</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="57"/>
<source>A default style cannot be assigned a parent style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="109"/>
<source>Shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="136"/>
<source>Fill Color</source>
<translation type="unfinished">Vulkleur</translation>
</message>
30423,39 → 30894,39
<context>
<name>SMCharacterStyle</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1823"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2208"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1827"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2212"/>
<source>Properties</source>
<translation>Eigenschappen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1833"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1837"/>
<source>Character Styles</source>
<translation>Teken stijlen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1838"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1842"/>
<source>Character Style</source>
<translation>Teken stijl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1980"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1984"/>
<source>New Style</source>
<translation>Nieuwe stijl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2002"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2006"/>
<source>Clone of %1</source>
<translation>Kloon van %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2026"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2030"/>
<source>%1 (%2)</source>
<comment>This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2)</comment>
<translation>%1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2700"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2706"/>
<source>Setting that style as parent would create an infinite loop.</source>
<translation>Deze stijl toewijzen als ouderstijl zal een eindeloze lus creëren.</translation>
</message>
30640,58 → 31111,58
<context>
<name>SMPStyleWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="37"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="284"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="559"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="286"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="561"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation>Vaste regelspatiëring</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="560"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="562"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation>Automatische regelspatiëring</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="286"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="561"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="563"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation>Aan de basislijn van het raster uitlijnen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="113"/>
<source>Enhanced Char Table for inserting customs chars as bullets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="114"/>
<source>Paragraph Effects Chars Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="115"/>
<source>Hang Paragraph Effect before paragraph indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="117"/>
<source>Alignment</source>
<translation>Uitlijning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="159"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="161"/>
<source>Distances and Alignment</source>
<translation>Afstanden en uitlijning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="615"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="162"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="164"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation>Beginkapitaal</translation>
</message>
30702,7 → 31173,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="938"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="131"/>
<source>Ensure that first lines of a paragraph won&apos;t end up separated from the rest (known as widow/orphan control)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
30719,13 → 31190,13
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="239"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="161"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="163"/>
<source>Paragraph Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="247"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="178"/>
<source>Character Style for Effect:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
30736,31 → 31207,31
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="330"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="180"/>
<source>Use Parent`s Values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="345"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="165"/>
<source>Bullets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="166"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="168"/>
<source>Bullet Char/String</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="404"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="169"/>
<source>Char Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="438"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="164"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="166"/>
<source>Numeration</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
30771,7 → 31242,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="469"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="171"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">Niveau</translation>
</message>
30787,19 → 31258,19
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="526"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="174"/>
<source>Start with</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="543"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="172"/>
<source>Prefix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="553"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="173"/>
<source>Suffix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
30810,13 → 31281,13
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="590"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="175"/>
<source>Restart after other format</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="597"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="176"/>
<source>Restart after higher level</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
30837,18 → 31308,18
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="991"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="190"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation>Tabs en inspringing</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="21"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="191"/>
<source>Properties</source>
<translation>Eigenschappen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="190"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="192"/>
<source>Character Style</source>
<translation>Teken stijl</translation>
</message>
30859,37 → 31330,37
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="179"/>
<source>Distance from Text:</source>
<translation>Afstand van tekst:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="100"/>
<source>Parent Style</source>
<translation type="unfinished">Ouder Stijl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="101"/>
<source>Line Spacing Mode</source>
<translation>Lijn spatiëring modus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="102"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Regelspatiëring</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="103"/>
<source>Space Above</source>
<translation>Ruimte er boven</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="104"/>
<source>Space Below</source>
<translation>Ruimte er onder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="112"/>
<source>Drop Cap Lines</source>
<translation>Beginkapitaal lijnen</translation>
</message>
30898,111 → 31369,111
<translation type="obsolete">Beginkapitaal afstand</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="116"/>
<source>Choose chracter style or leave blank for use default paragraph style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="118"/>
<source>First Line Indent</source>
<translation>Eerste regel Inzet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="119"/>
<source>Left Indent</source>
<translation>Linker inzet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="120"/>
<source>Right Indent</source>
<translation>Rechter inzet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="132"/>
<source>Ensure that last lines of a paragraph won&apos;t end up separated from the rest (known as widow/orphan control)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="135"/>
<source>If checked, ensures that the paragraph won&apos;t be split across multiple pages or columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="136"/>
<source>If checked, automatically moves the paragraph to the next column or page if the next paragraph isn&apos;t on the same page or column</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="165"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="167"/>
<source>Lines:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="170"/>
<source>Numbering Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="201"/>
<source>None</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Geen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="200"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="202"/>
<source>Both Sides</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Beide kanten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="201"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="203"/>
<source>Left Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Alleen links</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="202"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="204"/>
<source>Right Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Alleen rechts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="257"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="259"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="260"/>
<source>Section</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="261"/>
<source>Story</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="262"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Pagina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="263"/>
<source>Frame</source>
<translation type="unfinished">Frame</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="493"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="496"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="1150"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="495"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="498"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="1152"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Geen stijl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="32"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="158"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="498"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="930"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="160"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="500"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="932"/>
<source>Based On:</source>
<translation>Gebaseerd op:</translation>
</message>
31028,7 → 31499,7
<translation>Geen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="124"/>
<source>Maximum white space compression allowed.
Expressed as a percentage of the current white space value.</source>
<translation>Maximale witruimte compressie
31035,62 → 31506,62
Uitgedrukt als een percentage van huidige witruimte.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="126"/>
<source>Maximum compression of glyphs</source>
<translation>Maximale inkrimping van tekens</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="128"/>
<source>Maximum extension of glyphs</source>
<translation>Maximale groei van tekens</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="696"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="200"/>
<source>Optical Margins</source>
<translation>Optische marges</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="502"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="504"/>
<source>A default style cannot be assigned a parent style</source>
<translation>Een standaardstijl kan niet worden toegewezen aan een ouderstijl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="193"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="195"/>
<source>Min. Space Width:</source>
<translation>Minimale spatiebreedte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="714"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="207"/>
<source>Use Parent Value</source>
<translation>Gebruik ouder waarde</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="707"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="206"/>
<source>Reset to Default</source>
<translation>Terugdraaien naar standaard</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="772"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="194"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation>Geavanceerde instellingen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="196"/>
<source>Glyph Extension</source>
<translation>Symboolteken extensie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="197"/>
<source>Min:</source>
<comment>Glyph Extension</comment>
<translation>Min:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="198"/>
<source>Max:</source>
<comment>Glyph Extension</comment>
<translation>Max:</translation>
31140,7 → 31611,7
<translation>%1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1773"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1776"/>
<source>Setting that style as parent would create an infinite loop.</source>
<translation>Deze stijl instellen als ouderstijl zou een oneindige lus creëren.</translation>
</message>
31330,22 → 31801,22
<translation type="unfinished">Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="57"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="55"/>
<source>A default style cannot be assigned a parent style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="107"/>
<source>Shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="134"/>
<source>Fill Color</source>
<translation type="unfinished">Vulkleur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="135"/>
<source>Fill Shade</source>
<translation type="unfinished">Vultint</translation>
</message>
32791,82 → 33262,82
<context>
<name>ScMWMenuManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="33"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="35"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation>&amp;Recent geopend</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="34"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="36"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation>Recente plakken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="35"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="37"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importeren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="38"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Exporteren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="40"/>
<source>Contents</source>
<translation>Inhoud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="42"/>
<source>&amp;Level</source>
<translation>&amp;Niveau</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="43"/>
<source>Send to Layer</source>
<translation>In laag zetten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="44"/>
<source>Previe&amp;w Settings</source>
<translation>&amp;Voorbeeldinstellingen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="43"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="45"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>&amp;PDF-opties</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="46"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation>&amp;Omzetten naar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="47"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="49"/>
<source>Character</source>
<translation>Teken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="50"/>
<source>Quote</source>
<translation>Aanhalingsteken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="51"/>
<source>Space</source>
<translation>Spatie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="52"/>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation>Liga&amp;tuur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="58"/>
<source>&amp;Alignment</source>
<translation>&amp;Uitlijning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="57"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="59"/>
<source>Online &amp;Tutorials</source>
<translation type="unfinished">Online &amp;Tutorials</translation>
</message>
33023,7 → 33494,7
<translation>Scribus 1.5.0+ Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="6342"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="6352"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopie #%1 van</translation>
</message>
33031,52 → 33502,52
<context>
<name>ScribusCore</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="200"/>
<source>Initializing Plugins</source>
<translation>Initialiseren Plugins</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="186"/>
<source>Initializing Keyboard Shortcuts</source>
<translation>Initializeren Sneltoetssets</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="188"/>
<source>Reading Preferences</source>
<translation>Voorkeuren inlezen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="208"/>
<source>Initializing Image Cache</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="313"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="317"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>Zoekt naar fonts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="318"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="322"/>
<source>There are no fonts found on your system.</source>
<translation>Er zijn geen fonts op uw systeem gevonden.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="319"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="323"/>
<source>Exiting now.</source>
<translation>Sluit nu af.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="320"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="324"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Kritieke fout</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="323"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="327"/>
<source>Font System Initialized</source>
<translation>Fonts geïnitialiseerd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="203"/>
<source>Reading Color Profiles</source>
<translation>Kleurprofielen inlezen</translation>
</message>
33085,13 → 33556,13
<name>ScribusDoc</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="197"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="236"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="312"/>
<source>Document</source>
<translation>Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="580"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="582"/>
<source>Background</source>
<translation>Achtergrond</translation>
</message>
33100,54 → 33571,54
<translation type="obsolete">Wilt u werkelijk uw tekst verwijderen?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11468"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11507"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>Kan item in gebruik niet wissen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11468"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11507"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>Dit item %1 wordt momenteel bijgewerkt met de Story Editor. Wissen wordt geannuleerd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18126"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18164"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18211"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18249"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Geen stijl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18482"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18567"/>
<source>%1 note style has document as range and provide same numbering style as set %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1030"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1032"/>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation>Fout opgetreden bij openen van ICC profielen, kleurmanagement is niet ingeschakeld.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1042"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16461"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1044"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16546"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Aanpassen kleuren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12128"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12167"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Sommige objecten zijn vergrendeld.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12124"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12163"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Alle ontgrendelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12125"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12164"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation>Vergrendelde objecten over&amp;slaan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13699"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13738"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal gap: %2
Vertical gap: %3</source>
33156,7 → 33627,7
Verticale ruimte: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13671"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13710"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
33167,29 → 33638,29
Rotatie: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9076"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9105"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation>Directe alinea-opmaak verwijderen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9550"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9589"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation>Directe lettertype-opmaak verwijderen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11384"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11423"/>
<source>Do you really want to clear the content of all selected frames?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14853"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14908"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15043"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14899"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14954"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15089"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Groep%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1664"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1666"/>
<source>Imported </source>
<comment>Prefix of imported default style</comment>
<translation>Geïmporteerd</translation>
33198,7 → 33669,7
<context>
<name>ScribusMainWindow</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="401"/>
<source>Initializing Story Editor</source>
<translation>Initializeren Story Editor</translation>
</message>
33207,63 → 33678,63
<translation type="obsolete">Initializeren Afbreekfunctie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="407"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="415"/>
<source>Reading Scrapbook</source>
<translation>Kladblok inlezen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4183"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4074"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Kritieke fout</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="733"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="746"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation>&amp;Recent geopend</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="741"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="754"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importeren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="748"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="761"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Exporteren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="842"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="854"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Voorbeeldinstellingen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="815"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="829"/>
<source>Level</source>
<translation>Niveau</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="821"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="835"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation>In &amp;laag zetten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="849"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="861"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>&amp;PDF-opties</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="856"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="867"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation>&amp;Omzetten naar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2082"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2122"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4470"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4879"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5120"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5268"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10246"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1973"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2013"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4362"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4771"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5013"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5161"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10150"/>
<source>Ready</source>
<translation>Gereed</translation>
</message>
33276,34 → 33747,34
<translation type="obsolete">%1 Objecten geselecteerd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3833"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3953"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4568"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3725"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3844"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4460"/>
<source>Open</source>
<translation>Openen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3972"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3863"/>
<source>Importing Pages...</source>
<translation>Pagina&apos;s worden geïmporteerd...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4001"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3892"/>
<source>Import Page(s)</source>
<translation>Pagina(&apos;s) importeren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4043"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3934"/>
<source>Import done</source>
<translation>Importeren voltooid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4047"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3938"/>
<source>Found nothing to import</source>
<translation>Niets gevonden om te importeren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4138"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4029"/>
<source>File does not exist on the specified path :
%1</source>
<translation>Bestand bestaat niet op het gespecificeerde pad:
33310,46 → 33781,46
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4184"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4075"/>
<source>File %1 is not in an acceptable format</source>
<translation>Bestand %1 is een niet door Scribus geaccepteerd bestandsformaat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4185"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4076"/>
<source>The file may be damaged or may have been produced in a later version of Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4225"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4117"/>
<source>Loading...</source>
<translation>Laden...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4373"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4265"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> vervangen door: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4405"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4297"/>
<source>(converted)</source>
<translation>(omgezet)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4709"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4601"/>
<source>Filename and Path for Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4709"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4601"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Alle bestanden (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4808"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4874"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8541"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8675"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8697"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4700"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4766"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8445"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8579"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8601"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Kan het bestand niet schrijven:
33356,218 → 33827,218
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4859"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6009"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8532"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4751"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5909"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8436"/>
<source>Save As</source>
<translation>Opslaan als</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4888"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4780"/>
<source>Saving...</source>
<translation>Opslaan...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5176"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8393"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5069"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8297"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Fouten geconstateerd. Gebruik Preflight Controle om te herstellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5209"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5102"/>
<source>Printing...</source>
<translation>Afdrukken...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1037"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2151"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5213"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8509"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1047"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2042"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5106"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8413"/>
<source>Document</source>
<translation>Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="399"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="407"/>
<source>Initializing Languages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="528"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="541"/>
<source>All Supported Formats (%1);;%2All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2912"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2803"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished">Tabel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="984"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="994"/>
<source>Marks</source>
<translation type="unfinished">Merktekens</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2872"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2763"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">Onbekend</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2876"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2767"/>
<source>Image Frame</source>
<translation type="unfinished">Afbeeldingsframe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2879"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2770"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Tekstframe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2882"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2773"/>
<source>Line</source>
<translation type="unfinished">Lijn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2885"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2776"/>
<source>Polygon</source>
<translation type="unfinished">Polygoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2888"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2779"/>
<source>Polyline</source>
<translation type="unfinished">Polylijn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2891"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2782"/>
<source>Text on Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2894"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2785"/>
<source>Latex Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2897"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2788"/>
<source>Symbol</source>
<translation type="unfinished">Symbool</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2900"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2791"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished">Groeperen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2903"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2794"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation type="unfinished">RegulierePolygoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2906"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2797"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished">Boog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2909"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2800"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished">Spiraal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2927"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2818"/>
<source>%1 Objects selected, Selection Size = %2 x %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5256"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5149"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation>Afdrukken mislukt!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5343"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5243"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation>Kan item in gebruik niet knippen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5343"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5243"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation>Dit item %1 wordt momenteel bijgewerkt met de Story Editor. Knippen wordt geannuleerd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5952"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5852"/>
<source>About Qt</source>
<translation>Over Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5965"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5865"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>Scribus handboek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6009"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5909"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
<translation>Tekstbestanden (*.txt);;Alle bestanden (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7484"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7384"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Grootte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7484"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7384"/>
<source>Size</source>
<translation>Grootte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7512"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7412"/>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation>&amp;Tint:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7512"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7412"/>
<source>Shade</source>
<translation>Tint</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7579"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7479"/>
<source>No Style</source>
<translation>Geen stijl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8178"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8082"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11305"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11211"/>
<source>Insert new </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11322"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11554"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11228"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11460"/>
<source>Anchor mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11330"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11566"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11236"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11472"/>
<source>Mark with &lt;%1&gt; variable text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11338"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11604"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11244"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11510"/>
<source>Mark to %1 item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11348"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11625"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11254"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11531"/>
<source>Mark to %1 mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11536"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11442"/>
<source>Edit </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
33580,12 → 34051,12
<translation type="obsolete">Ghostscript: EPS afbeeldingen of Print Preview kan niet worden gebruikt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8428"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8332"/>
<source>All</source>
<translation>Alles</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8478"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8382"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>Fouten geconstateerd.
33592,7 → 34063,7
Gebruik Preflight Controle om te herstellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8575"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8479"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Fouten geconstateerd.
33599,191 → 34070,191
Gebruik Preflight Controle om te herstellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8671"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8575"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-Pagina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9397"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9301"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Sommige objecten zijn vergrendeld.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9393"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9297"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>&amp;Alles vergrendelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="801"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="815"/>
<source>Duplicate/Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="806"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="820"/>
<source>Grouping</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="811"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="825"/>
<source>Locking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="824"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="837"/>
<source>Send to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="826"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="839"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">Kladblok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="831"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="843"/>
<source>Adjust</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="836"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="848"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Afbeelding</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="864"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="875"/>
<source>Text Frame Links</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="870"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="881"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="880"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="891"/>
<source>Welding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1021"/>
<source>Zoom</source>
<translation type="unfinished">Zoomen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1030"/>
<source>Preview</source>
<translation type="unfinished">Voorbeeld</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1023"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1033"/>
<source>Measures</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1028"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1038"/>
<source>Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Tekstframes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1034"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1044"/>
<source>Image Frames</source>
<translation type="unfinished">Afbeeldingsframe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1043"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1053"/>
<source>Grids and Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2920"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2811"/>
<source>selected, Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8264"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8168"/>
<source>Ghostscript is not installed on your system, or Scribus is not configured with the path to the software.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8267"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8171"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8269"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8173"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use PostScript Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8277"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8181"/>
<source>Ghostscript is missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8712"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8616"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8928"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8832"/>
<source>Click here to leave symbol edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8970"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8874"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8991"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9120"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9257"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8895"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9024"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9161"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Sluiten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9072"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8976"/>
<source>Click here to leave inline frame edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9099"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9003"/>
<source>Editing Inline Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9219"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9123"/>
<source>Click here to leave master page edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9394"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9298"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Alle losmaken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10081"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9985"/>
<source>Information</source>
<translation>Informatie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10081"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9985"/>
<source>The program %1 is already running!</source>
<translation>Het programma %1 is al actief!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10120"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10024"/>
<source>The program %1 is missing!</source>
<translation>Het programma %1 ontbreekt!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1172"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10242"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1178"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10146"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation>X-positie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1173"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10243"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1179"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10147"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Y-positie:</translation>
</message>
33792,53 → 34263,53
<translation type="obsolete">Ghostscript: EPS afbeeldingen of Print Preview kan niet worden gebruikt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4644"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10448"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4536"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10352"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Wilt u deze afbeelding werkelijk vervangen?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="773"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="786"/>
<source>Contents</source>
<translation>Inhoud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="971"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="981"/>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation>Liga&amp;tuur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="772"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="785"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation>Recente plakken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="911"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="921"/>
<source>&amp;Character</source>
<translation>&amp;Teken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="930"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="940"/>
<source>&amp;Quote</source>
<translation>&amp;Aanhalingsteken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="956"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="966"/>
<source>S&amp;paces &amp;&amp; Breaks</source>
<translation>S&amp;paties &amp;&amp; afbrekingen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4588"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4480"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Wilt u werkelijk uw tekst verwijderen?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4857"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4749"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Documenten (*.sla *.sla.gz);;Alle bestanden (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="327"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="331"/>
<source>Scribus </source>
<translation>Scribus </translation>
</message>
33847,33 → 34318,33
<translation type="obsolete">&amp;Tutorials op internet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4370"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4262"/>
<source>Some color profiles used by this document are not installed:</source>
<translation>Sommige kleurprofielen die in dit document worden gebruikt, zijn niet geïnstalleerd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8272"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8176"/>
<source>Click the Help button to read Scribus-related Ghostscript help and installation instructions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8532"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8436"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Alle Bestanden (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="371"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="375"/>
<source>Applying User Shortcuts</source>
<translation>Gebruikerskoppelingen toepassen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8213"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8117"/>
<source>Updating Images</source>
<translation>Afbeelding Bijwerken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4806"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4872"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4698"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4764"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved:
%1</source>
<translation>Uw document is niet opgeslagen in een tijdelijk bestand en kan niet worden verplaatst:
33880,39 → 34351,39
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5309"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5202"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation type="unfinished">Print plugin initialiseren mislukt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3807"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3699"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Alle ondersteunde formaten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10721"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10843"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10625"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10747"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Naam:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10721"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10843"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10625"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10747"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nieuwe ingang</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8339"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8243"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation>Ghostscript ontbreekt: Postscript afdrukvoorbeeld is niet beschikbaar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4166"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4057"/>
<source>Document is already opened</source>
<translation>Het document is al geopend</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4167"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4058"/>
<source>This document is already in use.You&apos;ll be switched into its window now.</source>
<translation>Dit document is al in gebruik. U zult worden verwezen naar het betreffende venster.</translation>
</message>
33920,143 → 34391,143
<context>
<name>ScribusQApp</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="234"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="242"/>
<source>Invalid argument: </source>
<translation>Fout argument:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="236"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="244"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="262"/>
<source>File %1 does not exist, aborting.</source>
<translation>Bestand %1 bestaat niet, afbreken.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="444"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="452"/>
<source>Usage: scribus [option ... ] [file]</source>
<translation>Gebruik: scribus [optie...] [bestand]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="453"/>
<source>Options:</source>
<translation>Opties:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="447"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="455"/>
<source>Print help (this message) and exit</source>
<translation>Druk help af (deze mededeling) en sluit af</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="448"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="456"/>
<source>Uses xx as shortcut for a language, eg `en&apos; or `de&apos;</source>
<translation>Gebruik xx als afkorting voor een taal, bijv. &apos;en&apos; of &apos;nl&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="449"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="457"/>
<source>List the currently installed interface languages</source>
<translation>Toon de momenteel geïnstalleerde interface talen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="454"/>
<source>Show information on the console when fonts are being loaded</source>
<translation>Toon informatie in de console als fonts worden geladen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="450"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="458"/>
<source>Do not show the splashscreen on startup</source>
<translation>Toon opstartscherm niet tijdens opstarten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="456"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="464"/>
<source>Output version information and exit</source>
<translation>Versie informatie Output en sluit af</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="454"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="462"/>
<source>Use right to left dialog button ordering (eg. Cancel/No/Yes instead of Yes/No/Cancel)</source>
<translation>Gebruik van rechts naar links dialoogknop rangschikking (Afbreken/Nee/Ja inplaats van Ja/Nee/Afbreken)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="452"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="460"/>
<source>filename</source>
<translation>bestandsnaam</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="452"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="460"/>
<source>Use filename as path for user given preferences</source>
<translation>Gebuik bestandsnaam als pad voor door gebruiker ingevoerde voorkeuren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="464"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="472"/>
<source>Run unit tests and exit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="480"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="488"/>
<source>Installed interface languages for Scribus are as follows:</source>
<translation>Geïnstalleerde taal interfaces voor Scribus zijn:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="486"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="494"/>
<source>To override the default language choice:</source>
<translation>Standaard taalkeuze negeren:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="487"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="495"/>
<source>scribus -l xx or scribus --lang xx, where xx is the language of choice.</source>
<translation>scribus -l xx of scribus --lang xx, waarbij xx de keuzetaal is.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="492"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="500"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Scribus versie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="501"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="509"/>
<source>Scribus, Open Source Desktop Publishing</source>
<translation>Scribus, Open Source Desktop Publishing</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="509"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="517"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Homepage</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="510"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="518"/>
<source>Documentation</source>
<translation>Documentatie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="511"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="519"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="512"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="520"/>
<source>Issues</source>
<translation>Kwesties</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="460"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="468"/>
<source>Display a console window</source>
<translation>Toon een console venster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="451"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="459"/>
<source>Stop the showing of the splashscreen on startup. Writes an empty file called .neversplash in ~/.scribus.</source>
<translation>Toon geen opstartscherm tijdens starten. Schrijft een leeg bestand genaamd .neversplash in ~/.scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="453"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="461"/>
<source>Show location ICC profile information on console while starting</source>
<translation>Toon ICC kleurprofiel lokatie informatie in console tijdens starten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="455"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="463"/>
<source>Download a file from the Scribus website and show the latest available version.</source>
<translation>Download een bestand van de Scribus website en toon de laatst beschikbare versie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="260"/>
<source>Invalid argument: %1</source>
<translation>Ongeldig argument: %1</translation>
</message>
34069,27 → 34540,27
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="395"/>
<source>Enable/disable editing the Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="396"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="397"/>
<source>Click here to leave this special edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1145"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1153"/>
<source>Copy Here</source>
<translation>Kopie hier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1154"/>
<source>Move Here</source>
<translation>Verplaatsen hier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1147"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1155"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Annuleren</translation>
</message>
34098,19 → 34569,19
<translation type="obsolete">Pla&amp;kken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10132"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10199"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="134"/>
<source>Print: </source>
<translation>Afdrukken:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10134"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10201"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="137"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Ingeschakeld</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10136"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10203"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="139"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Uitgeschakeld</translation>
34183,17 → 34654,17
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3438"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3444"/>
<source>Cannot Convert In-Use Item</source>
<translation>Kan item in gebruik niet omzetten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3438"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3444"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to outlines operation for this item will be skipped</source>
<translation>Dit item %1 wordt momenteel bijgewerkt met de Story Editor. Omzetten naar curven wordt voor dit item geannuleerd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="2254"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="2260"/>
<source>Page %1 to %2</source>
<translation>Pagina %1 tot %2</translation>
</message>
34203,12 → 34674,12
<translation>Inhoud</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="476"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Voorbeeld modus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="472"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="477"/>
<source>CMS is active. Therefore the color display may not match the perception by visually impaired</source>
<translation>CMS is actief. De kleuren weergave kan bij afwijkend zijn bij mensen met een visuele beperking</translation>
</message>
34218,7 → 34689,7
<translation>Plak recent</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="878"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="877"/>
<source>Enter Object Size</source>
<translation>Voer Object grootte in</translation>
</message>
34232,22 → 34703,22
<translation type="obsolete">U probeert een frame aan een reeds gekoppeld frame te koppelen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="391"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="392"/>
<source>Enable/disable Color Management</source>
<translation>Schakel Kleurbeheer in/uit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="394"/>
<source>Enable/disable the Preview Mode</source>
<translation>Schakel voorbeeldmodus in/uit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="395"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="396"/>
<source>Select the visual appearance of the display. You can choose between normal and several color blindness forms</source>
<translation>Selecteer de vertoning van het display. U kunt kiezen tussen normaal en diverse kleurblindheidsvormen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="393"/>
<source>Configure CMS...</source>
<translation>Stel CMS in...</translation>
</message>
34257,32 → 34728,32
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="381"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="382"/>
<source>Zoom to 100%</source>
<translation>Zoom tot 100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="382"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="383"/>
<source>Zoom out by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Zoom uit door de stappen te gebruiken in de gereedschapsvoorkeuren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="383"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="384"/>
<source>Zoom in by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Zoom in door de stappen te gebruiken in de gereedschapsvoorkeuren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="385"/>
<source>Current zoom level</source>
<translation>Huide zoom niveau</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="387"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="388"/>
<source>Select the current layer</source>
<translation>Selecteer de huidige laag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="389"/>
<source>Select the current unit</source>
<translation>Slecteer de huidige maat</translation>
</message>
34302,7 → 34773,7
<translation>Laag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="389"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="390"/>
<source>Select the image preview quality</source>
<translation>Selecteer kwaliteit van het afbeeldingsvoorbeeld</translation>
</message>
34310,12 → 34781,12
<context>
<name>ScribusWin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuswin.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/scribuswin.cpp" line="139"/>
<source>Document:</source>
<translation>Het document:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuswin.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/scribuswin.cpp" line="141"/>
<source>has been changed since the last save.</source>
<translation>is gewijzigd na de laatste keer opslaan.</translation>
</message>
34461,54 → 34932,54
<context>
<name>ScripterCore</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="364"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="450"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="608"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="336"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="422"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="585"/>
<source>Script error</source>
<translation>Scriptfout</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="366"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="338"/>
<source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
<translation>Als dit een officieel script is, geef deze fout dan a.u.b. door op &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="368"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="340"/>
<source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
<translation>Dit bericht staat ook op het klembord. Met Ctrl+V kunt u het in de bugtracker plakken.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="451"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="423"/>
<source>There was an internal error while trying the command you entered. Details were printed to stderr. </source>
<translation>Er is een interne fout opgetreden tijdens de uitvoering van de ingevoerde opdracht. Details zijn geprint naar stderr.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="531"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="508"/>
<source>Examine Script</source>
<translation>Onderzoek Script</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="609"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="586"/>
<source>Setting up the Python plugin failed. Error details were printed to stderr. </source>
<translation>Instellen van Python plugin mislukt. Details zijn geprint naar stderr.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="544"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="521"/>
<source>Documentation for:</source>
<translation>Documentatie over:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="549"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="526"/>
<source>Script</source>
<translation>Script</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="549"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="526"/>
<source> doesn&apos;t contain any docstring!</source>
<translation> bevat geen docstring!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="531"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="508"/>
<source>Python Scripts (*.py *.PY);;All Files (*)</source>
<translation>Python Scripts (*.py *.PY);;Alle bestanden (*)</translation>
</message>
34917,14 → 35388,14
<translation>Korte &amp;woorden...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="164"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="173"/>
<source>Short Words</source>
<translation>Korte woorden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="102"/>
<source>Special plug-in for adding non-breaking spaces before or after so called short words. Available in the following languages: </source>
<translation>Speciale plug-in om niet-afbrekende spaties voor en achter zgn. korte woorden te plaatsen. Beschikbaar in de volgende talen:</translation>
</message>
35533,12 → 36004,12
<translation>&amp;Gereed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1054"/>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1059"/>
<source>This key sequence is already in use</source>
<translation>Deze toetsenvolgorde is al in gebruik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1151"/>
<source>More than one style selected</source>
<translation>Meer dan 1 stijl geselecteerd</translation>
</message>
35739,7 → 36210,7
<context>
<name>SymbolPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/symbolpalette.cpp" line="271"/>
<location filename="../../scribus/ui/symbolpalette.cpp" line="274"/>
<source>Symbols</source>
<translation type="unfinished">Symbolen</translation>
</message>
39131,6 → 39602,94
</message>
</context>
<context>
<name>UnZip</name>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1194"/>
<source>ZIP operation completed successfully.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1195"/>
<source>Failed to initialize or load zlib library.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1196"/>
<source>zlib library error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1197"/>
<source>Unable to create or open file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1198"/>
<source>Partially corrupted archive. Some files might be extracted.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1199"/>
<source>Corrupted archive.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1200"/>
<source>Wrong password.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1201"/>
<source>No archive has been created yet.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1202"/>
<source>File or directory does not exist.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1203"/>
<source>File read error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1204"/>
<source>File write error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1205"/>
<source>File seek error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1206"/>
<source>Unable to create a directory.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1207"/>
<source>Invalid device.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1208"/>
<source>Invalid or incompatible zip archive.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1209"/>
<source>Inconsistent headers. Archive might be corrupted.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1213"/>
<source>Unknown error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UnderlineValues</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="57"/>
39166,107 → 39725,107
<context>
<name>UndoManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="838"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="850"/>
<source>Add vertical guide</source>
<translation>Voeg verticale hulplijnen toe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="839"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="851"/>
<source>Add horizontal guide</source>
<translation>Voeg horizontale hulplijnen toe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="840"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="852"/>
<source>Remove vertical guide</source>
<translation>Verwijder verticale hulplijnen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="841"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="853"/>
<source>Remove horizontal guide</source>
<translation>Verwijder horizontale hulplijnen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="844"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="856"/>
<source>Move vertical guide</source>
<translation>Verplaats verticale hulplijnen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="845"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="857"/>
<source>Move horizontal guide</source>
<translation>Verplaats horizontale hulplijnen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="846"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="858"/>
<source>Lock guides</source>
<translation>Hulplijnen vastzetten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="847"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="859"/>
<source>Unlock guides</source>
<translation>Hulplijnen losmaken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="848"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="860"/>
<source>Change overprint</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="849"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="861"/>
<source>Change blend mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="850"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="862"/>
<source>Change action PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="851"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="863"/>
<source>Move</source>
<translation>Verplaatsen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="852"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="864"/>
<source>Add master page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="853"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="865"/>
<source>Del master page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="854"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="866"/>
<source>Import master page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="855"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="867"/>
<source>Duplicate master page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="856"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="868"/>
<source>Combine Polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="857"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="869"/>
<source>Split Polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="858"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="870"/>
<source>Resize</source>
<translation>Grootte aanpassen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="859"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="871"/>
<source>Rotate</source>
<translation>Roteer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="860"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="872"/>
<source>X1: %1, Y1: %2, %3
X2: %4, Y2: %5, %6</source>
<translation>X1: %1, Y1: %2, %3
39273,7 → 39832,7
X2: %4, Y2: %5, %6</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="861"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="873"/>
<source>W1: %1, H1: %2
W2: %3, H2: %4</source>
<translation>W1: %1, H1: %2
39280,47 → 39839,47
W2: %3, H2: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="866"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="878"/>
<source>Selection</source>
<translation>Selectie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="867"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="879"/>
<source>Group</source>
<translation>Groeperen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="868"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="880"/>
<source>Selection/Group</source>
<translation>Selectie/Grouperen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="869"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="881"/>
<source>Create</source>
<translation>Aanmaken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="870"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="882"/>
<source>Level up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="871"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="883"/>
<source>Level down</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="872"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="884"/>
<source>Send to front</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="873"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="885"/>
<source>Send to bottom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="874"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="886"/>
<source>X: %1, Y: %2
W: %3, H: %4</source>
<translation>X: %1, Y: %2
39327,102 → 39886,102
W: %3, H: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="875"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="887"/>
<source>Align/Distribute</source>
<translation>Verdelen/uitlijnen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="876"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="888"/>
<source>Items involved</source>
<translation>Items betrokken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="878"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="890"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Annuleren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="879"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="891"/>
<source>Set fill color</source>
<translation>Bepaal vulkleur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="880"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="892"/>
<source>Color1: %1, Color2: %2</source>
<translation>Kleur1: %1, Kleur2: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="881"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="893"/>
<source>Set fill color shade</source>
<translation>Bepaal vulkleur schaduw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="882"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="894"/>
<source>Set line color</source>
<translation>Bepaal lijnkleur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="883"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="895"/>
<source>Set line color shade</source>
<translation>Bepaal tint lijnkleur schaduw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="884"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="896"/>
<source>Flip horizontally</source>
<translation>Horizontaal spiegelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="885"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="897"/>
<source>Flip vertically</source>
<translation>Verticaal spiegelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="886"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="898"/>
<source>Lock</source>
<translation>Vastzetten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="887"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="899"/>
<source>Change image resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="888"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="900"/>
<source>Unlock</source>
<translation>Losmaken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="889"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="901"/>
<source>Lock size</source>
<translation>Grootte vastzetten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="890"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="902"/>
<source>Set mask gradient type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="891"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="903"/>
<source>Unlock size</source>
<translation>Grootte losmaken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="894"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="906"/>
<source>Ungroup</source>
<translation>Degroeperen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="895"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="907"/>
<source>Delete</source>
<translation>Verwijderen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="896"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="908"/>
<source>Rename</source>
<translation>Hernoemen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="897"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="909"/>
<source>From %1
to %2</source>
<translation>Van %1
39429,670 → 39988,670
tot %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="899"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="911"/>
<source>Paste</source>
<translation>Plakken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="900"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="912"/>
<source>Cut</source>
<translation>Knippen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="901"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="913"/>
<source>Change round corner</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="902"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="914"/>
<source>Set fill color transparency</source>
<translation>Bepaal vulkleur transparantie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="903"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="915"/>
<source>Set line color transparency</source>
<translation>Bepaal lijnkleur transparantie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="904"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="916"/>
<source>Set line style</source>
<translation>Bepaal lijnstijl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="905"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="917"/>
<source>Set the style of line end</source>
<translation>Stel stijl in van eindpunt lijn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="906"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="918"/>
<source>Set the style of line join</source>
<translation>Stel stijl in van lijnverbinding</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="907"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="919"/>
<source>Set line width</source>
<translation>Bepaal lijndikte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="908"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="920"/>
<source>No style</source>
<translation>Geen stijl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="909"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="921"/>
<source>Set custom line style</source>
<translation>Bepaal eigen lijnstijl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="910"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="922"/>
<source>Do not use custom line style</source>
<translation>Gebruik eigen lijnstijl niet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="911"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="923"/>
<source>Set start arrow</source>
<translation>Stel begin pijl in</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="912"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="924"/>
<source>Set end arrow</source>
<translation>Stel einde pijl in</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="926"/>
<source>Create table</source>
<translation>Maak tabel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="915"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="927"/>
<source>Rows: %1, Cols: %2</source>
<translation>Rijen: %1, Kolommen: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="916"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="928"/>
<source>Set font</source>
<translation>Font instellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="920"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="929"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="932"/>
<source>Set font size</source>
<translation>Tekengrootte instellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="918"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="930"/>
<source>Set start arrow scale</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="919"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="931"/>
<source>Set end arrow scale</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="921"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="933"/>
<source>Set font width</source>
<translation>Schaalbreedte van tekens instellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="923"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="935"/>
<source>Change fill gradient type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="924"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="936"/>
<source>Change fill gradient values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="925"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="937"/>
<source>Change stroke gradient values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="926"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="938"/>
<source>Change gradient color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="927"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="939"/>
<source>Change stroke gradient type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="928"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="940"/>
<source>Set font fill color</source>
<translation>Font vulkleur instellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="929"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="941"/>
<source>Set font stroke color</source>
<translation>Kleur font-omlijning instellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="930"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="942"/>
<source>Set font fill color shade</source>
<translation>Tint font vulkleur instellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="931"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="943"/>
<source>Set font stroke color shade</source>
<translation>Tint font-omlijning kleur instellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="932"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="944"/>
<source>Set kerning</source>
<translation>Kerning instellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="933"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="945"/>
<source>Set line spacing</source>
<translation>Regelspatiëring instellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="934"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="946"/>
<source>Set paragraph style</source>
<translation>Alineastijl instellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="935"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="947"/>
<source>Set language</source>
<translation>Taal instellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="936"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="948"/>
<source>Align text</source>
<translation>Tekst uitlijnen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="937"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="949"/>
<source>Set font effect</source>
<translation>Font-effecten instellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="938"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="950"/>
<source>Image frame</source>
<translation>Afbeeldingsframe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="939"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="951"/>
<source>Text frame</source>
<translation>Tekstframe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="940"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="952"/>
<source>Layer</source>
<translation type="unfinished">Laag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="942"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="954"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Polygoon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="943"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="955"/>
<source>Edit polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="944"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="956"/>
<source>Edit arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="945"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="957"/>
<source>Edit spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="946"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="958"/>
<source>Bezier curve</source>
<translation>Beziercurve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="947"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="959"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Polylijn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="949"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="961"/>
<source>Convert to</source>
<translation>Converteer naar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="950"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="962"/>
<source>Import SVG image</source>
<translation>Importeer SVG bestand</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="951"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="963"/>
<source>Import Uniconvertor image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="952"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="964"/>
<source>Import EPS image</source>
<translation>Importeer EPS bestand </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="957"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="969"/>
<source>Change columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="958"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="970"/>
<source>Change columns gap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="960"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="972"/>
<source>Change text to frame distance</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="961"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="973"/>
<source>Scratch space</source>
<translation>Kladblok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="963"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="975"/>
<source>Text flows around the frame</source>
<translation>Tekst loopt om frame</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="964"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="976"/>
<source>Text flows around bounding box</source>
<translation>Tekstomloop rond omliggende rechthoek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="965"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="977"/>
<source>Text flows around contour line</source>
<translation>Tekstomloop rond contourlijn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="967"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="979"/>
<source>No text flow</source>
<translation>Geen tekstomloop</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="969"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="981"/>
<source>No bounding box</source>
<translation>Geen omliggende rechthoek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="970"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="982"/>
<source>No contour line</source>
<translation>Geen contourlijn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="971"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="983"/>
<source>Show image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="972"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="984"/>
<source>Page %1</source>
<translation>Pagina %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="973"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="985"/>
<source>Set image scaling</source>
<translation>Stel afbeeldingsschaal in</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="974"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="986"/>
<source>Frame size</source>
<translation>Framegrootte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="975"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="987"/>
<source>Create mesh gradient</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="976"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="988"/>
<source>Change mesh gradient</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="977"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="989"/>
<source>Change Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="978"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="990"/>
<source>Free scaling</source>
<translation>Vrije schaal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="979"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="991"/>
<source>Keep aspect ratio</source>
<translation>Beeldverhouding behouden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="980"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="992"/>
<source>Break aspect ratio</source>
<translation>Beeldverhouding niet behouden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="981"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1035"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="993"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1047"/>
<source>Edit contour line</source>
<translation>Contourlijn bewerken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="982"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="994"/>
<source>Edit shape</source>
<translation>Bewerk vorm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="984"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="996"/>
<source>Reset contour line</source>
<translation>Contourlijn opnieuw instellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="987"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="999"/>
<source>Replace text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="988"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1000"/>
<source>Change First Line Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="989"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1001"/>
<source>Delete text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="990"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1002"/>
<source>Insert text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="991"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1003"/>
<source>Append text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="992"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1004"/>
<source>Import text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="993"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1005"/>
<source>Clear text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="994"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1006"/>
<source>Add Lorem Ipsum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="995"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1007"/>
<source>Insert mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="996"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1008"/>
<source>Insert note</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="997"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1009"/>
<source>Edit mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="998"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1010"/>
<source>Delete mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="999"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1011"/>
<source>Delete note</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1012"/>
<source>Add note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1001"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1013"/>
<source>Edit note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1002"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1003"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1015"/>
<source>Delete note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1012"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1024"/>
<source>Change gradient position</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1026"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1038"/>
<source>Duplicate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1028"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1040"/>
<source>Remove mesh patch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1030"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1042"/>
<source>Remove text style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1045"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1057"/>
<source>Move page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1046"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1058"/>
<source>Import page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1048"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1060"/>
<source>Link text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1049"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1061"/>
<source>Unlink text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1050"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1062"/>
<source>Clear image frame content</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1051"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1063"/>
<source>Path Operation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1052"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1064"/>
<source>Change Page Attributes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1053"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1065"/>
<source>Transform</source>
<translation type="unfinished">Transformeren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1054"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1066"/>
<source>Weld Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="898"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="910"/>
<source>Apply Master Page</source>
<translation>Pagina sjabloon toepassen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="837"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="849"/>
<source>Connect path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="922"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="934"/>
<source>Set font height</source>
<translation>Bepaal letertypehoogte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="954"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="966"/>
<source>Import OpenOffice.org Draw image</source>
<translation>Importeer OpenOffice.org Draw afbeelding</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="985"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="997"/>
<source>Add page</source>
<translation>Pagina toevoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="986"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="998"/>
<source>Add pages</source>
<translation>Pagina&apos;s toevoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1016"/>
<source>Delete page</source>
<translation>Pagina verwijderen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1017"/>
<source>Delete pages</source>
<translation>Pagina&apos;s verwijderen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1018"/>
<source>Change page properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1007"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1019"/>
<source>Add layer</source>
<translation>Laag toevoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1021"/>
<source>Delete layer</source>
<translation>Laag verwijderen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1022"/>
<source>Rename layer</source>
<translation>Laag hernoemen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1023"/>
<source>Raise layer</source>
<translation>Laag niveau hoger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1013"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1025"/>
<source>Lower layer</source>
<translation>Laag niveau lager</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1026"/>
<source>Send to layer</source>
<translation>In laag zetten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1015"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1027"/>
<source>Enable printing of layer</source>
<translation>Printen van deze laag inschakelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1016"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1028"/>
<source>Disable printing of layer</source>
<translation>Printen van deze laag uitschakelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1017"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1029"/>
<source>Change name of the layer</source>
<translation>Naam van laag veranderen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1018"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1030"/>
<source>Enable text flow around for lower layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1019"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1031"/>
<source>Disable text flow around for lower layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1032"/>
<source>Set layer blend mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1033"/>
<source>Set layer opacity</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1022"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1034"/>
<source>Lock layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1023"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1035"/>
<source>Unlock layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1024"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1036"/>
<source>Get image</source>
<translation>Verkrijg afbeelding</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="948"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="960"/>
<source>Text on a Path</source>
<translation>Tekst op een pad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="892"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="904"/>
<source>Enable Item Printing</source>
<translation>Item printen inschakelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="893"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="905"/>
<source>Disable Item Printing</source>
<translation>Item printen uitschakelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1027"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1039"/>
<source>Multiple duplicate</source>
<translation>Meervoudig dupliceren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="862"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="874"/>
<source>Change Image Offset</source>
<translation>Verander afbeeldingspositie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="863"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="875"/>
<source>Change Image Scale</source>
<translation>Verander afbeeldingsschaal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="864"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="876"/>
<source>X1: %1, Y1: %2
X2: %4, Y2: %5</source>
<translation>X1: %1, Y1: %2
40099,7 → 40658,7
X2: %4, Y2: %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="865"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="877"/>
<source>X: %1, Y: %2
X: %4, Y: %5</source>
<translation>X: %1, Y: %2
40106,149 → 40665,149
X: %4, Y: %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1036"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1048"/>
<source>Reset control point</source>
<translation>Controlepunt opnieuw instellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1037"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1049"/>
<source>Reset control points</source>
<translation>Controlepunten opnieuw instellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="968"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="980"/>
<source>No object frame</source>
<translation>Geen object frame</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1029"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1041"/>
<source>Apply text style</source>
<translation>Tekst stijl toepassen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1031"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1043"/>
<source>&amp;Undo: %1</source>
<comment>f.e. Undo: Move</comment>
<translation>&amp;Ongedaan maken: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1032"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1044"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Ongedaan maken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1033"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1045"/>
<source>&amp;Redo: %1</source>
<comment>f.e. Redo: Move</comment>
<translation>O&amp;pnieuw doen: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1034"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1046"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>O&amp;pnieuw doen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1038"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1050"/>
<source>Apply image effects</source>
<translation>Afbeelding effecten toepassen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1039"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1051"/>
<source>Insert frame</source>
<translation>Frame invoegen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1040"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1052"/>
<source>Adjust frame to the image size</source>
<translation>Frame aanpassen aan afbeeldingsgrootte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="913"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="925"/>
<source>Set start and end arrows</source>
<translation>Stel begin en eindpijl in</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1041"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1053"/>
<source>Remove all guides</source>
<translation>Alle hulplijnen verwijderen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1043"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1055"/>
<source>Copy</source>
<translation>Kopieëren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1044"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1056"/>
<source>Copy page</source>
<translation>Kopieer pagina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="842"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="854"/>
<source>Remove vertical auto guide</source>
<translation>Verwijder automatische verticale hulplijn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="843"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="855"/>
<source>Remove horizontal auto guide</source>
<translation>Verwijder automatische horizontale hulplijn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="966"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="978"/>
<source>Text flows around image clipping path</source>
<translation>Tekst gaat automatisch om knippaden heen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1042"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1054"/>
<source>Remove page guides</source>
<translation>Verwijder pagina hulplijnen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1047"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1059"/>
<source>Convert to outlines</source>
<translation type="unfinished">Omzetten naar paden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1025"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1037"/>
<source>Change formula</source>
<translation>Formules veranderen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="955"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="967"/>
<source>Import AI drawing</source>
<translation>Importeer AI-tekening</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="956"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="968"/>
<source>Import XFig drawing</source>
<translation>Importeer XFig tekening</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="941"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="953"/>
<source>Render frame</source>
<translation type="unfinished">Frame omzetten naar pixels</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="953"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="965"/>
<source>Import Barcode</source>
<translation>Importeer Streepjescode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1020"/>
<source>Duplicate layer %1</source>
<translation>Dupliceer laag %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="877"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="889"/>
<source>More than 20 items involved</source>
<translation>Meer dan 20 items betrokken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="959"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="971"/>
<source>Import WMF drawing</source>
<translation>Importeer WMF tekening</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="983"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="995"/>
<source>Change shape type</source>
<translation>Verander vorm type</translation>
</message>
40260,43 → 40819,43
<translation type="obsolete">Actiegeschiedenis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="313"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="315"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Ongedaan maken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="316"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>O&amp;pnieuw doen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="287"/>
<source>Initial State</source>
<translation>Oorspronkelijke staat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="318"/>
<source>Show the action history for the selected item only. This changes the effect of the undo/redo buttons to act on the object or document.</source>
<translation type="unfinished">Toon de Actiegeschiedenis alleen voor het geselecteerde item. Dit verandert van het effect van de &quot;ongedaan maken&quot;/&quot;Opnieuw doen&quot; knoppen zodat dit toegepast wordt op het object of het document.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="317"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="319"/>
<source>Undo the last action for either the current object or the document</source>
<translation type="unfinished">Maak de laatste actie ongedaan van elk object van het huidige document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="318"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="320"/>
<source>Redo the last action for either the current object or the document</source>
<translation type="unfinished">Herhaal de laatste actie van elk object van het huidige document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="535"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="537"/>
<source>%1 - %2
%3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="314"/>
<source>Show Selected Object Only</source>
<translation type="unfinished">Toon Alleen Geselecteerd Object</translation>
</message>
40304,8 → 40863,8
<context>
<name>UndoWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="149"/>
<source>%1: %2</source>
<comment>undo target: action (f.e. Text frame: Resize)</comment>
<translation>%1: %2</translation>
40521,6 → 41080,37
</message>
</context>
<context>
<name>VivaPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importviva.cpp" line="222"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importeren: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importviva.cpp" line="225"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importviva.cpp" line="391"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Verwerk items</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VsdPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsd.cpp" line="1535"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importeren: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsd.cpp" line="1538"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>WMFImport</name>
<message>
<source>Group%1</source>
40575,6 → 41165,24
</message>
</context>
<context>
<name>XPSExportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="97"/>
<source>Save as XPS...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="113"/>
<source>Exports XPS Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="114"/>
<source>Exports the current document into an XPS file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>XarPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="248"/>
40587,12 → 41195,12
<translation>Analyseer bestand:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="3504"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="3678"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Groep%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="537"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="539"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Verwerk items</translation>
</message>
40620,6 → 41228,62
</message>
</context>
<context>
<name>XpsImportOptions</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="14"/>
<source>XPS Import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="31"/>
<source>Importing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="44"/>
<source>TextLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="61"/>
<source>Page Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="67"/>
<source>All Pages</source>
<translation type="unfinished">Alle pagina&apos;s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="79"/>
<source>Single Page</source>
<translation type="unfinished">Enkele pagina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="95"/>
<source>Choose Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>XpsPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxps.cpp" line="214"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importeren: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxps.cpp" line="217"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxps.cpp" line="406"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Verwerk items</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>XtgDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/xtgdialog.cpp" line="44"/>
40658,6 → 41322,59
</message>
</context>
<context>
<name>Zip</name>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1605"/>
<source>ZIP operation completed successfully.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1606"/>
<source>Failed to initialize or load zlib library.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1607"/>
<source>zlib library error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1608"/>
<source>Unable to create or open file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1609"/>
<source>No archive has been created yet.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1610"/>
<source>File or directory does not exist.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1611"/>
<source>File read error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1612"/>
<source>File write error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1613"/>
<source>File seek error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1617"/>
<source>Unknown error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>colorPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="14"/>