Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24101 → Rev 24102

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.nl.ts
28621,7 → 28621,7
<translation>Eenheid buiten bereik. Gebruik een van de scribus.UNIT_* constanten.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="29"/>
<source>Target is not an image frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Doel is geen afbeeldingsframe.</translation>
28800,19 → 28800,19
<translation>Kleur niet gevonden in standaard kleuren.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="434"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="432"/>
<source>Cannot scale by 0%.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan niet schalen met 0%.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="51"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="543"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="570"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="541"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="568"/>
<source>Specified item not an image frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Item is geen afbeeldingsframe.</translation>
29689,19 → 29689,19
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="360"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="358"/>
<source>Need selection or argument list of items to group</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Benodig selectie of argumentenlijst van te groeperen items</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="390"/>
<source>Cannot group less than two items</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Kan minder dan twee items niet groeperen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="644"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="642"/>
<source>Selection must contain only shapes or bezier curves.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
29855,7 → 29855,7
<translation>Zoekt naar fonts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3988"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3987"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation>De veranderingen in het document zijn nog niet opgeslagen en u heeft gevraagd deze terug te zetten. Wilt u doorgaan?</translation>
</message>
31741,12 → 31741,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="149"/>
<source>Emergency</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="158"/>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="161"/>
<source>Autosave</source>
<translation>Automatisch opslaan</translation>
</message>
35185,12 → 35185,12
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2042"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2082"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3646"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4093"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4167"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4322"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6595"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8619"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3645"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4092"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4166"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4321"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6594"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8618"/>
<source>Ready</source>
<translation>Gereed</translation>
</message>
35197,7 → 35197,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3000"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3115"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3737"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3736"/>
<source>Open</source>
<translation>Openen</translation>
</message>
35239,31 → 35239,31
<translation>Laden...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3543"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3542"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> vervangen door: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3573"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3572"/>
<source>(converted)</source>
<translation>(omgezet)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3928"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3927"/>
<source>Filename and Path for Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3928"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3927"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Alle bestanden (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4023"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4088"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7065"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7223"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7237"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4022"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4087"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7064"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7222"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7236"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Kan het bestand niet schrijven:
35270,26 → 35270,26
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4073"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7054"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4072"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7053"/>
<source>Save As</source>
<translation>Opslaan als</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4102"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4101"/>
<source>Saving...</source>
<translation>Opslaan...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4230"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6735"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6812"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6884"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4229"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6734"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6811"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6883"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Fouten geconstateerd. Gebruik Preflight Controle om te herstellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4265"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4264"/>
<source>Printing...</source>
<translation>Afdrukken...</translation>
</message>
35296,56 → 35296,56
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1196"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2111"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4269"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7033"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8354"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4268"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7032"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8353"/>
<source>Document</source>
<translation>Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4310"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4309"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation>Afdrukken mislukt!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4400"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4399"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation>Kan item in gebruik niet knippen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4400"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4399"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation>Dit item %1 wordt momenteel bijgewerkt met de Story Editor. Knippen wordt geannuleerd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5038"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5037"/>
<source>About Qt</source>
<translation>Over Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5069"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5068"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>Scribus handboek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6175"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6174"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Grootte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6175"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6174"/>
<source>Size</source>
<translation>Grootte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6581"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6580"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7000"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6999"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>Fouten geconstateerd.
35352,7 → 35352,7
Gebruik Preflight Controle om te herstellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7096"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7095"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Fouten geconstateerd.
35359,33 → 35359,33
Gebruik Preflight Controle om te herstellen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7219"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7218"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-Pagina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7754"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7753"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Sommige objecten zijn vergrendeld.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7750"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7749"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>&amp;Alles vergrendelen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7251"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7250"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7751"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7750"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Alle losmaken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3847"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8818"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3846"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8817"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Wilt u deze afbeelding werkelijk vervangen?</translation>
</message>
35415,22 → 35415,22
<translation>Recente plakken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4071"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4070"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Documenten (*.sla *.sla.gz);;Alle bestanden (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3759"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3758"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Wilt u werkelijk uw tekst verwijderen?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3540"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3539"/>
<source>Some color profiles used by this document are not installed:</source>
<translation>Sommige kleurprofielen die in dit document worden gebruikt, zijn niet geïnstalleerd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7054"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7053"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Alle Bestanden (*)</translation>
</message>
35440,13 → 35440,13
<translation>Gebruikerskoppelingen toepassen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6617"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6616"/>
<source>Updating Images</source>
<translation>Afbeelding Bijwerken</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4021"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4086"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4020"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4085"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved:
%1</source>
<translation>Uw document is niet opgeslagen in een tijdelijk bestand en kan niet worden verplaatst:
35453,7 → 35453,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4373"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4372"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35463,19 → 35463,19
<translation>Alle ondersteunde formaten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9095"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9173"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9094"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9172"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Naam:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9095"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9173"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9094"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9172"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nieuwe ingang</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6776"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6775"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation>Ghostscript ontbreekt: Postscript afdrukvoorbeeld is niet beschikbaar</translation>
</message>
35490,7 → 35490,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7517"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7516"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35520,31 → 35520,31
<translation>Markeringen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9517"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9516"/>
<source>Insert new </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9544"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9773"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9543"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9772"/>
<source>Anchor mark</source>
<translation>Markering vastzetten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9552"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9786"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9551"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9785"/>
<source>Mark with &lt;%1&gt; variable text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9560"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9824"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9559"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9823"/>
<source>Mark to %1 item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9570"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9845"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9569"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9844"/>
<source>Mark to %1 mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35650,13 → 35650,13
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8615"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8614"/>
<source>X:</source>
<translation>X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1394"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8616"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8615"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
35666,67 → 35666,67
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5123"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5122"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
<translation>Tekstbestanden (*.txt);;Alle bestanden (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5123"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5122"/>
<source>Save as</source>
<translation>Opslaan als</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6188"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6187"/>
<source>&amp;Language:</source>
<translation>&amp;Taal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6188"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6187"/>
<source>Language</source>
<translation>Taal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7568"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7567"/>
<source>Editing Inline Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8465"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8464"/>
<source>The program %1 is missing or failed to open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8609"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8608"/>
<source>Current zoom level</source>
<translation>Huidig zoomniveau</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8610"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8609"/>
<source>Zoom to 100%</source>
<translation>Zoom tot 100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8611"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8610"/>
<source>Zoom out by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8612"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8611"/>
<source>Zoom in by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8613"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8612"/>
<source>Select the current layer</source>
<translation>Selecteer de huidige laag</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8614"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8613"/>
<source>Select the current unit</source>
<translation>Selecteer de huidige eenheid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9755"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9754"/>
<source>Edit %1</source>
<translation>Bewerken %1</translation>
</message>