Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 18552 → Rev 18553

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.pl_PL.ts
3766,22 → 3766,22
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Importowanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Analiza pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2348"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2340"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupa%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3448"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3438"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Generewanie obiektów</translation>
</message>
3799,82 → 3799,87
<translation type="obsolete">Identyfikator kompilacji:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="175"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;O programie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>&amp;Autorzy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="202"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="213"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;Online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="252"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="292"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="285"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Zespół tworzący program:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
<source>Haiku Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Inna dokumentacja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="340"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="335"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Strona domowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="342"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Dokumentacja online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Lista dyskusyjna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="324"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="319"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>O Scribusie %1</translation>
</message>
3915,7 → 3920,7
<translation type="obsolete">Wersja dla systemu Mac OSX Aqua:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="344"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
3924,22 → 3929,22
<translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="123"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="131"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="170"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Używa Ghostscriptu w wersji %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="179"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Brak Ghostscriptu</translation>
</message>
3948,7 → 3953,7
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus wersja %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
</message>
3965,12 → 3970,12
<translation type="obsolete">Styczeń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="294"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Wersja dla Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Wersja dla Windows&amp;#174;:</translation>
</message>
3979,7 → 3984,7
<translation type="obsolete">Marzec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Ikony z projektu Tango:</translation>
</message>
3988,7 → 3993,7
<translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript. Wersja Scribusa dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="223"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="216"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation>A&amp;ktualizacje</translation>
</message>
3997,90 → 4002,88
<translation type="obsolete">&amp;Sprawdź aktualizacje </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="271"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Sprawdź, czy istnieją nowsze wersje Scribusa. Z twojego komputera nie zostaną wysłane żadne dane.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="296"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>Wersja dla OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation>Ekran startowy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="260"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation>Ten panel wyświetla wersję, datę zbudowania i wkompilowane w Scribusa biblioteki.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="268"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="261"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation>C-C-T-F jest równoważne z: C=LittleCMS C=CUPS T=TIFF (wparcie) F=Fontconfig (wsparcie). Ostatnia litera oznacza mechanizm renderowania C=Cairo lub Q=Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="262"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>Brak bibliotek jest sygnalizowany przez *. Jednocześnie wskazuje to na wersję Ghostscripta wykrytą przez Scribusa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="263"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>Wersia dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Scribus wersja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="649"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="220"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Sprawdź aktualizacje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="647"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation>Anuluj sprawdzenie aktualizacji</translation>
<translation type="obsolete">Anuluj sprawdzenie aktualizacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation>Blog deweloperów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="234"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation>&amp;Licencja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="236"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation>Nie znaleziono pliku licencji. Proszę poszukać informacji nt. licencji w katalogu instalacyjnym lub na stronie internetowej Scribusa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation>Dokumentacja dla tłumaczy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation>Webmasterzy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="443"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="557"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="624"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="438"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="552"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="619"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation>Nie znaleziono pliku %1. Proszę poszukać informacji nt. %1 w katalogu instalacyjnym lub na stronie internetowej Scribusa.</translation>
</message>
4096,47 → 4099,47
<translation type="obsolete">Nie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
<source>Filename:</source>
<translation>Nazwa pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
<source>Version:</source>
<translation>Wersja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
<source>Enabled:</source>
<translation>Włączona:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
<source>Release Date:</source>
<translation>Data wydania:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
<source>Description:</source>
<translation>Opis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
<source>Author(s):</source>
<translation>Autorzy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
<source>Copyright:</source>
<translation>Copyright:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
<source>License:</source>
<translation>Licencja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation>Scribus: O wtyczkach</translation>
</message>
4191,67 → 4194,67
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>&amp;Filtry obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Tabulatory...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Otwórz...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>Z&amp;apisz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>Pop&amp;rzednia wersja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Zbierz &amp;wszystko dla pliku wyjściowego...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Pobierz tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>&amp;Dołącz tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Pobierz obrazek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Zapisz &amp;tekst...</translation>
</message>
4260,7 → 4263,7
<translation type="obsolete">Zapisz stronę jako &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Zapisz jako &amp;PDF...</translation>
</message>
4269,49 → 4272,49
<translation type="obsolete">Informacje o doku&amp;mencie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>&amp;Ustawienia dokumentu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>&amp;Drukuj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>Za&amp;kończ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Cofnij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Przywróć</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>T&amp;ryb operacji na obiektach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Wy&amp;tnij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopiuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Wklej</translation>
</message>
4320,17 → 4323,17
<translation type="obsolete">W&amp;yczyść zawartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>&amp;Zaznacz wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>&amp;Usuń zaznaczenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>Z&amp;najdź/Zastąp...</translation>
</message>
4347,7 → 4350,7
<translation type="obsolete">Style &amp;linii...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>&amp;Strony wzorcowe...</translation>
</message>
4356,42 → 4359,42
<translation type="obsolete">Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>Kon&amp;figuracja...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Inne...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>Do &amp;lewej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>&amp;Wyśrodkowane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>Do &amp;prawej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>&amp;Justowany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>J&amp;ustowany (z ostatnią linią)</translation>
</message>
4400,37 → 4403,37
<translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Normalny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>&amp;Podkreślenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>P&amp;rzekreślenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>&amp;Wersaliki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>&amp;Kapitaliki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>&amp;Indeks górny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>Indeks &amp;dolny</translation>
</message>
4439,57 → 4442,57
<translation type="obsolete">&amp;Struktura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>&amp;Klonuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>&amp;Wielokrotne klonowanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Usuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Grupuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>&amp;Rozgrupuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>&amp;Jest zabezpieczony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>Rozmiar jest &amp;zabezpieczony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Przesuń na &amp;dół</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Przesuń na &amp;górę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>O poziom &amp;niżej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>O poziom w&amp;yżej</translation>
</message>
4502,67 → 4505,67
<translation type="obsolete">Dodaj do &amp;biblioteki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>Atr&amp;ybuty...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>&amp;Obrazek widoczny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>Jest &amp;zakładką PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>Jest adnotac&amp;ją PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>Właściwości &amp;adnotacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>Właściwości &amp;pola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>Ed&amp;ycja ramki...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>&amp;Dołącz tekst do ścieżki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>Odłą&amp;cz tekst od ścieżki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>&amp;Połącz wielokąty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>Podzie&amp;l wielokąty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>Krzywa &amp;Beziera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>&amp;Ramka graficzna</translation>
</message>
4571,57 → 4574,57
<translation type="obsolete">&amp;Krzywe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Wielokąt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>Ramka &amp;tekstowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Glif...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Przykładowy tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Wstaw...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>&amp;Importuj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>&amp;Usuń...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Kopiuj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Przesuń...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>&amp;Zastosuj stronę wzorcową...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Zarządzaj &amp;liniami pomocniczymi...</translation>
</message>
4630,22 → 4633,22
<translation type="obsolete">&amp;Dopasuj do wymiarów okna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
4654,62 → 4657,62
<translation type="obsolete">&amp;Miniatury</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>&amp;Wyświetlaj marginesy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;ramki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;obrazki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;siatkę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;linie pomocnicze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>W&amp;yświetlaj linie pisma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;połączenia ramek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>Wyrów&amp;naj do siatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>Wyrówna&amp;j do linii pomocniczych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Właściwości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Biblioteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>W&amp;arstwy</translation>
</message>
4718,37 → 4721,37
<translation type="obsolete">S&amp;trony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Zakładki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Odstępy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>&amp;Historia operacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>Weryfikator &amp;materiału wejściowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1626"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Narzędzia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1627"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>Narzędzia &amp;PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Wybierz obiekt</translation>
</message>
4769,27 → 4772,28
<translation type="obsolete">&amp;Odręczna linia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Obróć element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1742"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Powiększ/pomniejsz widok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Powiększ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Pomniejsz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Edytuj zawartość ramki</translation>
</message>
4798,22 → 4802,22
<translation type="obsolete">Tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Połącz ramki tekstowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Rozłącz ramki tekstowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1641"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>&amp;Zakraplacz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Kopiuj właściwości obiektu</translation>
</message>
4858,32 → 4862,32
<translation type="obsolete">&amp;Zarządzanie obrazkami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1670"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>&amp;Dziel wyrazy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1674"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Utwórz spis treści</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;O Scribusie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>O &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>&amp;Podpowiedzi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>Podręcznik &amp;Scribusa...</translation>
</message>
4892,52 → 4896,52
<translation type="obsolete">Łącznik &amp;opcjonalny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1757"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>&amp;Twarda spacja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1758"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>&amp;Numer strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1765"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Prawa autorskie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1766"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Zarejestrowany znak towarowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1767"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Znak towarowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1769"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Punktor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1771"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Pauza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1772"/>
<source>En Dash</source>
<translation>Półpauza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1773"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Kreska liczbowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1774"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Kreska dialogowa</translation>
</message>
5018,102 → 5022,102
<translation type="obsolete">CJK podwójny prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Włącz/wyłącz palety</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Włącz/wyłącz linie pomocnicze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Podkreśl &amp;słowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>C&amp;ień</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Edytuj obrazek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>&amp;Aktualizuj obrazek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Dopasuj ramkę do obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Rozszerzone właściwości obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>&amp;Niska rozdzielczość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>&amp;Normalna rozdzielczość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>&amp;Pełna rozdzielczość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Edytuj tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Wyświetlaj znaki kontrolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>W&amp;yrównanie i odstęp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1760"/>
<source>New Line</source>
<translation>Zmiana wiersza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1761"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Przejście do nowej ramki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1762"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Zmiana łamu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Nierozdzielny łącznik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>&amp;Rozmieść strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Właściwości strony...</translation>
</message>
5122,32 → 5126,32
<translation type="obsolete">Linijki związane ze stroną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Usuń podział na sylaby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>Pod&amp;gląd wydruku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Zamień na stronę wzorcową...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1678"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Kaskada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1679"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>Sąs&amp;iadujące</translation>
</message>
5156,7 → 5160,7
<translation type="obsolete">O &amp;wtyczkach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Więcej informacji...</translation>
</message>
5169,73 → 5173,73
<translation type="obsolete">Wklej zawartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>&amp;Drukowanie włączone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>&amp;Odbicie lustrzane w poziomie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>O&amp;dbicie lustrzane w pionie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Wyświetlaj linijki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Struktura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1768"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Ukośnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1770"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Punkt środkowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1795"/>
<source>En Space</source>
<translation>Spacja półfiretowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1796"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Spacja firetowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1745"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1797"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Spacja chuda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1798"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Trzeciak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1747"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1799"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Ćwiertak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1748"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1800"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Spacja włosowa</translation>
</message>
5256,37 → 5260,37
<translation type="obsolete">Wstaw numer strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1802"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1803"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1804"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1753"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1805"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1754"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1806"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1807"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1808"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
5295,74 → 5299,74
<translation type="obsolete">Wklej zawartość (bezwzględna)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>S&amp;tyle...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>&amp;Struktura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>&amp;Krzywe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Wklej (&amp;bezwzględnie)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>W&amp;yczyść</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation>Wstaw przycisk PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation>Wstaw pole tekstowe PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation>Wstaw pole wyboru PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation>Wstaw listę rozwijaną PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation>Wstaw listę PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1663"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation>Wstaw adnotację tekstową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation>Wstaw adnotację jako dowiązanie </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation>Zapisz jako &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Wyświetlaj łamy ramki tekstowej</translation>
</message>
5371,12 → 5375,12
<translation type="obsolete">Pobierz tekst 2...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Tryb podglądu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation>Wyświetlaj znaczniki warstw</translation>
</message>
5393,370 → 5397,585
<translation type="obsolete">Dodaj do deseni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation>Wyświetlaj spady</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1763"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation>&amp;Zero ze spacją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1764"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation>Zero z twardą spacją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation>Dopasuj do w&amp;ysokości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Dopasuj do szerokości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation>Zachowaj wybór narzędzia </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation type="unfinished">Wstaw obrazek ze schowka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>Colors and Fills...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>Marks...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>Notes Styles...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>&amp;Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>Adjust Group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished">Desenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>Inline Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Insert Rows...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Insert Columns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Delete Rows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Delete Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<source>Merge Cells</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<source>Split Cells...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<source>Set Row Heights...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>Set Column Widths...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>Distribute Rows Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>Distribute Columns Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>Adjust Frame to Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Adjust Table to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Adjust Frame Height to Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>Embed Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>&amp;Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Unweld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>Weld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>Edit weld item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>&amp;Frames...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>Anchor Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>Variable Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<source>Reference to Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<source>Reference to Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<source>Foot/Endnote</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
<source>Edit Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
<source>Update Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1609"/>
<source>Snap to Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
<source>Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Copy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Cut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
<source>Insert Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
<source>Insert Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
<source>Insert Calligraphic Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
<source>Insert PDF Radio Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1666"/>
<source>Insert 3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1675"/>
<source>&amp;Update Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
<source>Test Qt Quick</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
<source>Copy</source>
<translation type="unfinished">Kopiuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<source>Cut</source>
<translation type="unfinished">Wytnij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<source>Paste</source>
<translation type="unfinished">Wklej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>Redo</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<source>Undo</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>Close the current document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<source>Export the document to PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>Create a new document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>Open an existing document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<source>Print the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<source>Save the current document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<source>Copy item properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>Edit contents of a frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<source>Edit text in the Story Editor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>Eye Dropper</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<source>Insert an arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>Insert a bezier curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<source>Insert a calligraphic line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>Insert a freehand line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<source>Insert an image frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>Insert a line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
<source>Insert a polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<source>Insert a render frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<source>Insert a shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<source>Insert a spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
<source>Insert a table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>Insert a text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
<source>Link text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<source>Measurements</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
<source>Insert link annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<source>Insert text annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
<source>Insert PDF check box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
<source>Insert PDF combo box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
<source>Insert PDF list box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
<source>Insert PDF push button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
<source>Insert PDF radio button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
<source>Insert PDF text field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
<source>Analyse the document for issues prior to exporting to PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
<source>Rotate an item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
<source>Select an item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
<source>Unlink text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
<source>Insert 3D annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
<source>Soft &amp;Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1776"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation>Apostrof</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1777"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation>Prosty podwójny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1778"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation>Pojedyńczy angielski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1779"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation>Pojedyńczy angielski prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1780"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation>Podwójny angielski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1781"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation>Prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1782"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation>Pojedyńczy odwrócony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1783"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation>Podwójny odwrócony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1784"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation>Pojedyńczy francuski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1785"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation>Pojedyńczy francuski prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1786"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation>Podwójny francuski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1787"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation>Podwójny francuski prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1788"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation>Przecinkowy frakcja dolna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1789"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation>Lewy polski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1790"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation>CJK pojedyńczy lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1791"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation>CJK pojedyńczy prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1792"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation>CJK podwójny lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1793"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation>CJK podwójny prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation>&amp;400%</translation>
</message>
5765,12 → 5984,12
<translation type="obsolete">Edytuj źródło LaTeXa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation>Utwórz ramkę &amp;tekstową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation>Wstaw ramkę &amp;graficzną</translation>
</message>
5779,67 → 5998,67
<translation type="obsolete">Wstaw ramkę &amp;LaTeX</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation>Wstaw ta&amp;belę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation>Wstaw &amp;figurę geometryczną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation>Wstaw &amp;wielokąt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation>Wstaw &amp;linię</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1654"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation>Wstaw krzywą &amp;Beziera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation>Wstaw &amp;odręczną linię</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation>Strona domowa Scribusa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation>Dokumentacja online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation>Scribus Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation>Pierwsze kroki ze Scribusem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1610"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation>Pokaż menu kontekstowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation>&amp;Zarządzaj obrazkami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation>O &amp;wtyczkach</translation>
</message>
5848,52 → 6067,52
<translation type="obsolete">Sprawdź aktualizacje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation>Wstaw sekwencję początkową znaku w Unikodzie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation>Pobierz plik wektorowy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation>Zaawansowane zaznaczenie wszystkiego...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation>Edycja pliku źródłowego...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation>Zastąp kolory...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation>Linijki związane ze stroną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation>Wstaw ramkę &amp;renderowaną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Sprawdź aktualizacje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1759"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation>Ilość stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation>Dopasuj obrazek do ramki</translation>
</message>
5902,137 → 6121,137
<translation type="obsolete">Wskażnik przemieszczania/zmiany rozmiaru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1934"/>
<source>File</source>
<translation>Plik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1934"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1936"/>
<source>Edit</source>
<translation>Edycja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1936"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Edycja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1938"/>
<source>Style</source>
<translation>Styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1938"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation>&amp;Styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1940"/>
<source>Item</source>
<translation>Obiekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1940"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation>&amp;Obiekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1942"/>
<source>Insert</source>
<translation>Wstaw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1942"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation>&amp;Wstaw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1944"/>
<source>Page</source>
<translation>Strona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1944"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>S&amp;trona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1946"/>
<source>View</source>
<translation>Widok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1946"/>
<source>&amp;View</source>
<translation>W&amp;idok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1948"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1948"/>
<source>&amp;Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1950"/>
<source>Extras</source>
<translation>Dodatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1950"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation>&amp;Dodatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1952"/>
<source>Windows</source>
<translation>Okna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1952"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation>Okn&amp;a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1954"/>
<source>Help</source>
<translation>Pomoc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1954"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>Po&amp;moc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2255"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2307"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation>Elementy menu wtyczek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2257"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2309"/>
<source>Others</source>
<translation>Inne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2259"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2311"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation>Znaki Unicode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation>Wskażnik przemieszczania/zmiany rozmiaru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation>Nowy z &amp;szablonu...</translation>
</message>
6040,7 → 6259,7
<context>
<name>AdjustCmsDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<location filename="../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>CMS Settings</source>
<translation>Ustawienia zarządzania kolorami</translation>
</message>
6217,79 → 6436,79
<context>
<name>AlignDistribute</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
<source>DockWidget</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="25"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="25"/>
<source>Align</source>
<translation>Wyrównaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="54"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>&amp;Wybrana linia pomocnicza:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="67"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation>&amp;Względnie Do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="86"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="86"/>
<source>&amp;Align Sides By:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="205"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="282"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="289"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="320"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="337"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="354"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="371"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="378"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="385"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="392"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="566"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="573"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="142"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="149"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="156"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="163"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="170"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="177"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="184"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="191"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="205"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="296"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="313"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="320"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="330"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="337"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="347"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="354"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="361"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="371"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="378"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="385"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="392"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="566"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="573"/>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="249"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="249"/>
<source>Distribute</source>
<translation>Rozmieść</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="439"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="439"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>&amp;Odstęp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="503"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="503"/>
<source>Reverse Distribution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="545"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="545"/>
<source>Swap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
6328,42 → 6547,42
<context>
<name>AlignDistributePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation>Wyrównanie i odstęp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
<source>Align</source>
<translation>Wyrównaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<source>&amp;Relative to:</source>
<translation>&amp;Do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
<source>First Selected</source>
<translation>Pierwszego zaznaczonego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<source>Last Selected</source>
<translation>Ostatniego zaznaczonego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<source>Page</source>
<translation>Strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
<source>Margins</source>
<translation>Marginesów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
<source>Selection</source>
<translation>Zaznaczenia</translation>
</message>
6376,12 → 6595,12
<translation type="obsolete">Wyrównaj lewe krawędzie obiektów do prawej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
<source>Align bottoms</source>
<translation>Wyrównaj dolne krawędzie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
<source>Align right sides</source>
<translation>Wyrównaj prawe strony</translation>
</message>
6390,17 → 6609,17
<translation type="obsolete">Wyrównaj górne krawędzie obiektów do dolnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
<source>Center on vertical axis</source>
<translation>Wyśrodkuj do pionowej osi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
<source>Align left sides</source>
<translation>Wyrównaj lewe strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
<source>Center on horizontal axis</source>
<translation>Wyśrodkuj na poziomej osi</translation>
</message>
6409,12 → 6628,12
<translation type="obsolete">Wyrównaj dolne krawędzie obiektów do górnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
<source>Align tops</source>
<translation>Wyrównaj górne krawędzie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
<source>Distribute</source>
<translation>Rozmieść</translation>
</message>
6427,17 → 6646,17
<translation type="obsolete">Zrównaj poziome odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation>Rozmieść prawe krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<translation>Rozmieść dolne krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="149"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="149"/>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<translation>Rozmieść punkty środkowe w równych odstępach w poziomie</translation>
</message>
6450,27 → 6669,27
<translation type="obsolete">Zrównaj pionowe odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation>Rozmieść lewe krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="157"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="157"/>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<translation>Rozmieść punkty środkowe w równych odstępach w pionie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="159"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="159"/>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<translation>Rozmieść górne krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>&amp;Odstęp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="170"/>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<translation>Rozmieść wszystkie obiekty zgodnie z podanym odstępem</translation>
</message>
6491,47 → 6710,47
<translation type="obsolete">&amp;Odbezpiecz wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<source>Guide</source>
<translation>Linii pomocniczej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
<source>&amp;Align Sides By:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>&amp;Wybrana linia pomocnicza:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="172"/>
<source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
<source>None Selected</source>
<translation>Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="176"/>
<source>Swap items to the left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="177"/>
<source>Swap items to the right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="477"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="477"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation>Y: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="485"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="485"/>
<source>X: %1%2</source>
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
6552,87 → 6771,87
<translation type="obsolete">Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górą i dołem strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation>Wyrównaj prawe krawędzie obiektów do lewej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation>Wyrównaj lewe krawędzie obiektów do prawej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation>Wyrównaj górne krawędzie obiektów do dolnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation>Wyrównaj dolne krawędzie obiektów do górnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="140"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation>Zrównaj ze sobą poziome odstępy między obiektami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation>Zrównaj poziome odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="151"/>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation>Zrównaj ze sobą pionowe odstępy między obiektami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="153"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="153"/>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation>Zrównaj pionowe odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="161"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="161"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation>Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a brzegami strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation>Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górnym i dolnym marginesem strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="165"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="165"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation>Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a marginesami strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
<source>Move</source>
<translation type="unfinished">Przesuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
<source>Resize</source>
<translation type="unfinished">Zmień rozmiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
<source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="163"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation>Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górą i dołem strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="106"/>
<source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation>&lt;qt&gt;Wyrównaj do:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pierwszego zaznaczonego obiektu&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Drugiego zaznaczonego obiektu&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktualnej strony&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Marginesów aktualnej strony&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Linii pomocniczej&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Zaznaczenia&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
<source>The location of the selected guide to align to</source>
<translation>Położenie linii pomocniczej, do której należy wyrównanie</translation>
</message>
6640,27 → 6859,27
<context>
<name>AlignSelect</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
<source>Align Text Left</source>
<translation>Wyrównaj tekst do lewej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
<source>Align Text Right</source>
<translation>Wyrównaj tekst do prawej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
<source>Align Text Center</source>
<translation>Wyśrodkuj tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
<source>Align Text Justified</source>
<translation>Justuj tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
<source>Align Text Forced Justified</source>
<translation>Justuj tekst z ostatnią linią</translation>
</message>
7265,103 → 7484,103
<context>
<name>Annota</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
<source>Annotation Properties</source>
<translation>Właściwości adnotacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
<source>Text</source>
<translation>Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
<source>Link</source>
<translation>Dowiązanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
<source>External Link</source>
<translation>Zewnętrzne dowiązanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="80"/>
<source>External Web-Link</source>
<translation>Zewnętrzny web link</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="117"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Opcje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="122"/>
<source>Icon:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="124"/>
<source>Note</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="125"/>
<source>Comment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="126"/>
<source>Key</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="127"/>
<source>Help</source>
<translation type="unfinished">Pomoc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="128"/>
<source>NewParagraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
<source>Paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="130"/>
<source>Insert</source>
<translation type="unfinished">Wstaw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
<source>Cross</source>
<translation type="unfinished">Krzyżyk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="132"/>
<source>Circle</source>
<translation type="unfinished">Kółko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="137"/>
<source>Annotation is Open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="143"/>
<source>Destination</source>
<translation>Cel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="196"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="206"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
7370,27 → 7589,27
<translation type="obsolete">Dokumenty PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="154"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="154"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>&amp;Zmień...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="174"/>
<source>&amp;Page:</source>
<translation>&amp;Strona:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="199"/>
<source>&amp;X-Pos</source>
<translation>Wsp. &amp;X</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="208"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>Wsp. &amp;Y:</translation>
</message>
7403,12 → 7622,12
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="156"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="156"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation>Eksportuj absolutną nazwę pliku</translation>
</message>
7420,12 → 7639,12
<translation type="obsolete">Normalny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<source>Apply Master Page</source>
<translation>Zastosuj stronę wzorcową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<source>&amp;Master Page:</source>
<translation>&amp;Strona wzorcowa:</translation>
</message>
7438,7 → 7657,7
<translation type="obsolete">Aktualnej &amp;strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
7447,7 → 7666,7
<translation type="obsolete">&amp;Parzystych stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
7456,7 → 7675,7
<translation type="obsolete">&amp;Nieparzystych stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
7465,7 → 7684,7
<translation type="obsolete">&amp;Wszystkich stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
7474,7 → 7693,7
<translation type="obsolete">&amp;W zakresie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<source>Alt+W</source>
<translation>Alt+W</translation>
</message>
7483,7 → 7702,7
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Zastosuj wybrany szablon do parzystych, nieparzystych lub wszystkich stron zawartych w następującym zakresie&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
<source>to</source>
<translation>do</translation>
</message>
7492,7 → 7711,7
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="287"/>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
7501,7 → 7720,7
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="289"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
7510,42 → 7729,42
<translation type="obsolete">Zastosuj wybrany szablon do parzystych, nieparzystych lub wszystkich stron zawartych w następującym zakresie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="284"/>
<source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
<translation>Zastosuj wybraną stronę wzorcową do parzystych, nieparzystych lub wszystkich stron w następującym zakresie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
<source>Possible Hyphenation</source>
<translation>Propozycja podziału</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<source>Apply to</source>
<translation>Zastosuj do</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<source>Current &amp;Page</source>
<translation>Aktualnej &amp;strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<source>&amp;Even Pages</source>
<translation>&amp;Parzystych stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>O&amp;dd Pages</source>
<translation>&amp;Nieparzystych stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation>&amp;Wszystkich stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="282"/>
<source>&amp;Within Range</source>
<translation>&amp;W zakresie</translation>
</message>
7596,32 → 7815,32
<context>
<name>ArcVectorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
<source>Edit Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished">Wysokość:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="88"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="88"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Szerokość:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="122"/>
<source>End Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7629,22 → 7848,22
<context>
<name>ArcWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="26"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="26"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="unfinished">Przykładowy wielokąt</translation>
</message>
7663,7 → 7882,7
<translation type="obsolete">Sprawdzanie pisowni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation>Wsparcie sprawdzania pisowni</translation>
</message>
7672,22 → 7891,22
<translation type="obsolete">Dodaje wsparcie dla sprawdzania pisowni poprzez aspell. Język można wybrać spośród zainstalowanych słowników aspella, a sprawdzenie pisowni może odbywać się w trakcie pisania lub na wybranym fragmencie tekstu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="80"/>
<source>0.1</source>
<translation>0.1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="38"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="38"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation>Sprawdzanie pisowni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="76"/>
<source>Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="104"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation>Błąd wtyczki Aspell</translation>
</message>
7695,7 → 7914,7
<context>
<name>AspellPluginBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="14"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="14"/>
<source>Spell Check</source>
<translation>Sprawdzanie Pisowni</translation>
</message>
7704,7 → 7923,7
<translation type="obsolete">Błędna pisownia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="119"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="119"/>
<source>Replacement:</source>
<translation>Zastąp przez:</translation>
</message>
7719,12 → 7938,12
osobisty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="279"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="279"/>
<source>&amp;Add Word</source>
<translation>&amp;Dodaj słowo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="307"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="307"/>
<source>&amp;Change</source>
<translation>&amp;Zastąp</translation>
</message>
7745,22 → 7964,22
<translation type="obsolete">Za&amp;kończ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="46"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="46"/>
<source>Not in Dictionary:</source>
<translation>Brak w słowniku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="71"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="71"/>
<source>Word that was not found in the active dictionary</source>
<translation>Nie znaleziono tego słowa w aktualnym słowniku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="126"/>
<source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
<translation>Nie znaleziono zamiennika dla aktualnego słowa w słowniku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="182"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="182"/>
<source>Active Dictionary: </source>
<translation>Aktualny słownik:</translation>
</message>
7769,52 → 7988,52
<translation type="obsolete">Aktualnie włączony słownik. Scribus używa słownika aspell do sprawdzania pisowni.&lt;br /&gt;Jeśli potrzebujesz nowszych lub innych wersji słowników, powinieneś zainstalować je z pomoca narzędzi instalacyjnych lub menedżera pakietów dostępnych w twoim systemie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="195"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="195"/>
<source>The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="226"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="226"/>
<source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
<translation>Ignoruj aktualny tekst, którego nie znaleziono w aktualnym słowniku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="229"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="229"/>
<source>&amp;Ignore</source>
<translation>&amp;Ignoruj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="248"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="248"/>
<source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
<translation>Ignoruj wszystkie wystąpienia aktualnego tekstu, którego nie znaleziono w aktualnym słowniku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="251"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="251"/>
<source>I&amp;gnore All</source>
<translation>I&amp;gnoruj wszystkie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="276"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="276"/>
<source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
<translation>Dodaj aktualne słowo do swojego osobistego słownika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="304"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="304"/>
<source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation>Zastąp aktualne słowo, którego nie znaleziono w słowniku, słowem znajdującym się w polu propozycji zamiennika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="332"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="332"/>
<source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation>Zamień wszystkie wystąpienia aktualnego słowa w tekście, które nie zostało znalezione, na słowo zawarte w polu &quot;Zastąp przez:&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="335"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="335"/>
<source>Change A&amp;ll</source>
<translation>Zastąp &amp;wszystkie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="373"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="373"/>
<source>Close</source>
<translation>Zamknij</translation>
</message>
7822,12 → 8041,12
<context>
<name>AspellPluginImpl</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<source>Loaded </source>
<translation>Załadowany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<source>default </source>
<translation>domyślny</translation>
</message>
7852,59 → 8071,59
<translation type="obsolete">Zakończono sprawdzanie pisowni.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="106"/>
<source>Spell Checker Plugin Failed to Initialise.
Configuration invalid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="113"/>
<source>Spell Checker Plugin Failed to Initialise.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="115"/>
<source>No Aspell dictionaries could be found.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="391"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="391"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="393"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="414"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="414"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="267"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation>Sprawdzanie pisowni zakończone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<source> Aspell dictionary.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="460"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="268"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="460"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation>Sprawdzanie pisowni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="461"/>
<source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
<translation>Czy chcesz zacząć sprawdzanie od początku zaznaczenia z użyciem wybranego języka?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="81"/>
<source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
<translation>Nie znaleziono słowników Aspell, proszę najpierw zainstalować słowniki.</translation>
</message>
7912,32 → 8131,32
<context>
<name>AutoformButtonGroup</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
<source>Arrows</source>
<translation>Strzałki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
<source>Flow Chart</source>
<translation>Diagram przepływu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
<source>Jigsaw</source>
<translation>Puzzle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1284"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1284"/>
<source>Specials</source>
<translation>Znaki specjalne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<source>Default Shapes</source>
<translation>Domyślne figury</translation>
</message>
7953,12 → 8172,12
<translation type="obsolete">Scribusowy frontend do programu Pure Postscript Barcode Writer </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation>&amp;Kod kreskowy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
<translation>Scribusowy frontend do programu Pure Postscript Barcode Writer </translation>
</message>
7966,37 → 8185,37
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="343"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="343"/>
<source>Error opening file: %1</source>
<translation>Błąd podczas otwierania pliku: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
<source>12 or 13 digits</source>
<translation>12 lub 13 cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
<source>8 digits</source>
<translation>8 cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
<source>11 or 12 digits</source>
<translation>11 lub 12 cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
<source>7 or 8 digits</source>
<translation>7 lub 8 cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
<source>5 digits</source>
<translation>5 cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
<source>2 digits</source>
<translation>2 cyfry</translation>
</message>
8005,66 → 8224,66
<translation type="obsolete">9 lub 10 cyfr rozdzielonych łącznikami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
<source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
<translation>Zmienna ilość liter, cyfr lub dowolnego z symboli -. *$/+%.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
<source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
<translation>Zmienna ilość znaków ASCII i symboli o specjalnego przeznaczenia, zaczynająca się od odpowiedniego znaku początkowego dla początkowego zestawu znaków. UCC/EAN-128s musi koniecznie zawierać symbol FNC 1 po znaku początkowym.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
<source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
<translation>Zmienna ilość cyfr lub dowolnego z symboli -$:/.+ABCD.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
<source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
<translation>Zmienna ilość cyfr. ITF-14 składa się z 14 znaków i nie zawiera cyfry kontrolnej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
<source>Variable number of digits</source>
<translation>Zmienna ilość cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
<source>Variable number of digits and capital letters</source>
<translation>Zmienna ilość cyfr i dużych liter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
<source>Variable number of hexadecimal characters</source>
<translation>Zmienna ilość znaków w systemie szesnastkowym</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="102"/>
<source>Variable number of characters, digits and any symbols.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="109"/>
<source>Barcode</source>
<translation type="unfinished">Kod kreskowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="377"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="377"/>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation>Kod kreskowy niekompletny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
<source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
<translation>12 lub 13 cyfr rozdzielonych łącznikami. Starszy format ISBN-10 dopuszcza 9 lub 10 cyfr rozdzielonych łącznikami, ale po 1 stycznia 2007 nie zaleca się jego używania (Uwaga: aby zamienić stary format ISBN-10 na nowy format ISBN-13, należy dodać z przodu 978-, np. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. Ostateczna liczba kontrolna zostanie obliczona automatycznie)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="167"/>
<source>Select Type</source>
<translation>Wybierz typ</translation>
</message>
8084,22 → 8303,22
<translation type="obsolete">Kod kreskowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="135"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="135"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<source>Select one of the available barcode type here</source>
<translation>Wybierz jeden z typów kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="108"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="108"/>
<source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
<translation>Numeryczna reprezentacja samego kodu. Zobacz tekst pomocy poniżej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="98"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="98"/>
<source>Reset the barcode samples</source>
<translation>Wyzeruj przykłady kodów kreskowych</translation>
</message>
8108,12 → 8327,12
<translation type="obsolete">&amp;Dołącz tekst do kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="76"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="76"/>
<source>Alt+I</source>
<translation>Alt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="70"/>
<source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
<translation>Jeśli opcja zostanie zakreślona, kod kreskowy będzie zawierać również numery</translation>
</message>
8122,67 → 8341,67
<translation type="obsolete">&amp;Pilnuj pustego miejsca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="63"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="63"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="57"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="57"/>
<source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
<translation>Narysuj strzałki, aby upewnić się co do pustego miejsca obok kodu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="151"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="151"/>
<source>Colors</source>
<translation>Kolory</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="173"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="173"/>
<source>&amp;Background</source>
<translation>Tł&amp;o</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="176"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="176"/>
<source>Alt+B</source>
<translation>Alt+B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="170"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="170"/>
<source>Background color - under the code lines</source>
<translation>Kolor tła - pod kreskami kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
<source>&amp;Lines</source>
<translation>&amp;Linie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="202"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="202"/>
<source>Color of the lines in barcode</source>
<translation>Kolor kresek kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>Tek&amp;st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
<source>Alt+T</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
<source>Color of the text and numbers</source>
<translation>Kolor tekstu i numerów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
<source>Hints and help is shown here</source>
<translation>Tutaj wyświetlane są podpowiedzi i teksty pomocy</translation>
</message>
8195,7 → 8414,7
<translation type="obsolete">Wyświetlaj w tekscie cyfrę kontrolną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
<source>Co&amp;de:</source>
<translation>&amp;Kod:</translation>
</message>
8204,12 → 8423,12
<translation type="obsolete">Dołą&amp;cz sumę kontrolną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="50"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="50"/>
<source>Alt+N</source>
<translation>Alt+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="44"/>
<source>Generate and include a checksum in barcode</source>
<translation>Generuj i dołącz sumę kontrolną do kodu kreskowego</translation>
</message>
8218,42 → 8437,42
<translation type="obsolete">Dołąc&amp;z cyfrę sumy kontrolnej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
<source>Alt+U</source>
<translation>Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="31"/>
<source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
<translation>Dołącz cyfrę sumy kontrolnej do tekstu kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation>Wprowadź kod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="25"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="25"/>
<source>Format</source>
<translation>Format</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="34"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="34"/>
<source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
<translation>Dołąc&amp;z cyfrę sumy kontrolnej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="47"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="47"/>
<source>I&amp;nclude Checksum</source>
<translation>Dołą&amp;cz sumę kontrolną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="60"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="60"/>
<source>&amp;Guard Whitespace</source>
<translation>&amp;Pilnuj pustego miejsca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="73"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="73"/>
<source>&amp;Include Text in Barcode</source>
<translation>&amp;Dołącz tekst do kodu kreskowego</translation>
</message>
8261,7 → 8480,7
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1750"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1967"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Biblioteka</translation>
</message>
8270,28 → 8489,28
<translation type="obsolete">Biblioteki (*.scs);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1155"/>
<source>Delete</source>
<translation>Usuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1592"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1671"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1724"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1809"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1888"/>
<source>Object</source>
<translation>Obiekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1674"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1220"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1600"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1728"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1891"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nowy wpis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="998"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1153"/>
<source>Rename</source>
<translation>Zmień nazwę</translation>
</message>
8346,11 → 8565,11
<translation type="obsolete">P&amp;odgląd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1674"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1220"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1409"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1600"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1728"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1891"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nazwa:</translation>
</message>
8365,7 → 8584,7
Proszę wybrać inną.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="761"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="916"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Wybierz katalog dla biblioteki</translation>
</message>
8378,12 → 8597,12
<translation type="obsolete">Biblioteka (*.scs)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="806"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="961"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation>Wybierz plik biblioteki do zaimportowania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1751"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1968"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation>Utwórz nową stronę biblioteki</translation>
</message>
8400,68 → 8619,68
<translation type="obsolete">Importuj plik biblioteki dla wersji Scribusa &lt;=1.3.2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1754"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1971"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation>Zamknij zaznaczoną bibliotekę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1160"/>
<source>Copy To:</source>
<translation>Kopiuj do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1161"/>
<source>Move To:</source>
<translation>Przenieś do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="606"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="760"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="761"/>
<source>Main</source>
<translation>Główna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1756"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="734"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1973"/>
<source>Hide Directories</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1759"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="744"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1976"/>
<source>Open Directories in a new tab</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="608"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="609"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="763"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="764"/>
<source>Copied Items</source>
<translation>Skopiowane obiekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1409"/>
<source>New Name</source>
<translation>Nowa nazwa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="808"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="963"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation>Biblioteka (*.scs *.SCS)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1757"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="737"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1974"/>
<source>Hide Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1758"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="740"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1975"/>
<source>Hide Vector files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="994"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1149"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation>Wklej na Stronę</translation>
</message>
8470,32 → 8689,32
<translation type="obsolete">Zapisz jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1044"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1199"/>
<source>Close</source>
<translation>Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1047"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1202"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation>Usuń zawartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1209"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1364"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation>Czy na pewno usunąć wszystkie elementy?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1752"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1969"/>
<source>Go up one Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1753"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1970"/>
<source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1755"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1972"/>
<source>Configure the scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8522,7 → 8741,7
<context>
<name>BookPalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="48"/>
<source>Bookmarks</source>
<translation>Zakładki</translation>
</message>
8530,107 → 8749,107
<context>
<name>ButtonIcon</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
<source>Icon Placement</source>
<translation>Rozmieszczenie ikon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
<source>Layout:</source>
<translation>Układ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption only</source>
<translation>Tylko tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Icon only</source>
<translation>Tylko ikona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption below Icon</source>
<translation>Tekst pod ikoną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption above Icon</source>
<translation>Tekst nad ikoną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption right to Icon</source>
<translation>Tekst na prawo od ikony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption left to Icon</source>
<translation>Tekst na lewo od ikony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption overlays Icon</source>
<translation>Tekst na ikonie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
<source>Scale:</source>
<translation>Skaluj:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<source>Always</source>
<translation>zawsze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<source>When Icon is too small</source>
<translation>kiedy ikona jest za mała</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>When Icon is too big</source>
<translation>kiedy ikona jest za duża</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>Never</source>
<translation>nigdy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
<source>Scale How:</source>
<translation>Jak skalować:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
<source>Proportional</source>
<translation>proporcjonalnie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
<source>Non Proportional</source>
<translation>nieproporcjonalnie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
<source>Icon</source>
<translation>Ikona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="121"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="124"/>
<source>Reset</source>
<translation>Wyzeruj</translation>
</message>
8646,27 → 8865,27
<translation type="obsolete">Metody konwersji przestrzeni kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="26"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="26"/>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Spostrzeżeniowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Względna kolorymetryczna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Nasyceniowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Bezwzględna kolorymetryczna</translation>
</message>
8838,12 → 9057,12
<context>
<name>CMSPrefsBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="20"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="20"/>
<source>Form</source>
<translation>Formularz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="32"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="32"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation>&amp;Włącz zarządzanie kolorami</translation>
</message>
8852,72 → 9071,72
<translation type="obsolete">Profile systemowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="54"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation>Obrazy &amp;RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="70"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation>Domyślny profil kolorów dla importowanych obrazków RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="77"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation>Obrazy &amp;CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="93"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="93"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation>Domyślny profil kolorów dla importowanych obrazków CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="100"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation>Pełne kolory &amp;RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="116"/>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation>Domyślny profil kolorów dla pełnych kolorów RGB na stronie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="123"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation>Pełne kolory &amp;CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="139"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="139"/>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation>Domyślny profil kolorów dla pełnych kolorów CMYK na stronie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="176"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="176"/>
<source>Document Rendering Intents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="245"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="245"/>
<source>Document Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="278"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="278"/>
<source>Simulate printer on Screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="313"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="313"/>
<source>Monitor Profile</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="325"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="325"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation>&amp;Monitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="341"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="341"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Profil barw, który wygenerowałeś lub otrzymałeś od producenta.
8924,17 → 9143,17
Profil ten powinien być specyficzny dla twojego monitora, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="146"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="146"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation>&amp;Drukarka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="42"/>
<source>Document Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="162"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="162"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Profil barw twojej drukarki pochodzący od producenta.
8945,12 → 9164,12
<translation type="obsolete">Metody konwersji przestrzeni kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="188"/>
<source>Images:</source>
<translation>Obrazki:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="204"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="204"/>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation>Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla obrazków. Wybierz metodę
8957,12 → 9176,12
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="212"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="212"/>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation>&amp;Pełne kolory:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="228"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="228"/>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation>Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla pełnych kolorów. Wybierz metodę
8969,7 → 9188,7
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation>Włącz tzw. &quot;soft proofing&quot; pozwalający na sprawdzenie, jak zostaną
8980,7 → 9199,7
<translation type="obsolete">&amp;Symuluj drukarkę na ekranie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="285"/>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
<translation>Symuluje środowisko zarządzane kolorami:
8987,12 → 9206,12
wszystkie kolory, zarówno RGB jak i CMYK, zostaną zamienione na przestrzeń kolorów drukarki.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="289"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation>Zamień wszystkie kolory na przestrzeń kolorów drukarki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="296"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="296"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation>Metoda pokazywania kolorów na ekranie, które mogą nie być poprawnie wydrukowane.
8999,12 → 9218,12
Wymaga ona bardzo dokładnie dopasowanych profili i służy jedynie jako ostrzeżenie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="300"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="300"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation>&amp;Zaznacz kolory spoza przestrzeni kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="263"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="263"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation>Kompensacja poziomu czerni to metoda polepszania kontrastu zdjęć.
9011,7 → 9230,7
Jest ona zalecana, jeśli twój dokument zawiera zdjęcia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="267"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation>Zastosuj &amp;kompensację poziomu czerni</translation>
</message>
9019,107 → 9238,119
<context>
<name>CMYKChoose</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="90"/>
<source>Edit Color</source>
<translation>Edytuj kolor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="842"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="849"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="632"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="842"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="849"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="384"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="854"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="854"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="707"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="707"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation>RGB dla internetu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="133"/>
<source>New</source>
<translation>Nowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="150"/>
<source>Old</source>
<translation>Stary</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="191"/>
<source>Scribus Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="195"/>
<source>User Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="657"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="657"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="658"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="658"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="289"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="659"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="659"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="316"/>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="413"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="413"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Dynamiczne paski kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="411"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="938"/>
<source>You cannot create a color without a name.
Please give it a name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="954"/>
<source>The name of the color already exists.
Please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="411"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation>Statyczne paski kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="696"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="696"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="698"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="698"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="257"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="338"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="656"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="257"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="284"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="338"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="654"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="655"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="656"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
9136,12 → 9367,12
<translation type="obsolete">Mapa kolorów HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="99"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nazwa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="109"/>
<source>Color &amp;Model</source>
<translation>&amp;Model kolorów</translation>
</message>
9164,7 → 9395,7
Nazwa ta jest zarezerwowana dla przezroczystości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="123"/>
<source>Is Spot Color</source>
<translation>Jest kolorem dodatkowym</translation>
</message>
9173,7 → 9404,7
<translation type="obsolete">Jest kolorem znaczników</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="945"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="945"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation>Nie można utworzyć koloru o nazwie &quot;%1&quot;.
9184,33 → 9415,31
<translation type="obsolete">Nazwa koloru nie jest jednoznaczna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="954"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation>Ta nazwa koloru już istnieje,
<translation type="obsolete">Ta nazwa koloru już istnieje,
proszę wybrać inną nazwę.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="359"/>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation>Wybranie tej opcji spowoduje ustawienie koloru jako koloru &quot;spot&quot;, a co za tym idzie dodatkowej płyty podczas wykonywania rozbarwień lub naświetlania. Opcji tej używa się najczęściej w sytuacji gdy logo lub kolor wymaga dokładnej reprezentacji i nie może być odwzorowane za pomocą farb CMYK. Dobrym przykładem może być użycie farb metalicznych lub fluorescencyjnych, które nie dają się łatwo odwzorować w przestrzeni CMYK.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="727"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="728"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="727"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="728"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation>Jeśli włączone jest zarządzanie kolorem, trójkątny wskaźnik ostrzegawczy informuje, że wybrany kolor może znajdować się poza przestrzenią kolorów wybranego profilu drukarki. Oznacza to, że wybrany kolor może wyglądać na wydruki inaczej niż na ekranie. Więcej wskazówek odnośnie ostrzeżeń przestrzeni kolorów można znaleźć w pomocy on-line pod hasłem Zarządzanie kolorem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="938"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation>Nie można utworzyć koloru bez nazwy
<translation type="obsolete">Nie można utworzyć koloru bez nazwy
Podaj nazwę koloru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="199"/>
<source>HSV Color Map</source>
<translation>Mapa kolorów HSV</translation>
</message>
9295,241 → 9524,241
<translation type="obsolete">Całkowity daltonizm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="320"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="320"/>
<source>Merging colors</source>
<translation>Scalanie kolorów w toku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<source>Error: </source>
<translation>Błąd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation>Kolor %1 już istnieje!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="331"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="331"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation>Kolor %1 został dołączony.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="335"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation>Otwieranie menedżera kolorów w toku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="338"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="338"/>
<source>Color Merging</source>
<translation>Scalanie kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="487"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="487"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation>Nie można znaleźć wybranego koloru. Prawdopodobnie wybrałeś czarny, szary lub biały. Nie da się przetworzyć tego koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation>Koło barw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
<source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
<translation>Kliknij na kole, aby uzyskać kolor podstawowy. Model kolorów zależy od tego, jak zakładka została wybrana po prawej stronie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
<source>Result Colors</source>
<translation>Kolory wynikowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="77"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="82"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="87"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
<source>HSV</source>
<translation>HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
<source>Colors of your chosen color scheme.</source>
<translation>Kolory wybranego schematu koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation>Metoda przedstawiania kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
<source>Angle:</source>
<translation>Kąt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation>Różnica pomiędzy wybraną wartością a wartością obliczoną. Zajrzyj do dokumentacji, aby uzyskać więcej informacji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation>Wybierz jedną z metod tworzenia schematu koloru. W dokumentacji programu znajdziesz więcej informacji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation>Scal utworzone kolory w kolory dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
<source>&amp;Merge</source>
<translation>&amp;Scal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
<source>Alt+M</source>
<translation>Alt+M</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation>Zastąp utworzone kolory w kolorach dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
<source>&amp;Replace</source>
<translation>Zas&amp;tąp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
<source>Alt+R</source>
<translation>Alt+R</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation>Nie zmieniaj kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
<source>Preview:</source>
<translation>Podgląd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
<source>Sample color scheme.</source>
<translation>Przykładowy schemat koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation>Symulacja częstych wad wzroku. Wybierz typ wady wzroku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
<source>Vision Defect Type:</source>
<translation>Typ wady wzroku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="412"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="352"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="382"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="412"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="462"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="462"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
<source>RGB:</source>
<translation>RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="498"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="498"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
<source>HSV:</source>
<translation>HSV:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="652"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
<source>CMYK:</source>
<translation>CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
<source>H:</source>
<translation>H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
<source>S:</source>
<translation>S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
<source>V:</source>
<translation>V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
9696,8 → 9925,8
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2435"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2463"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2435"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2463"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation>X: %1
9704,17 → 9933,17
Y: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2448"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2448"/>
<source>X: %1</source>
<translation>X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2455"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2455"/>
<source>Y: %1</source>
<translation>Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation>Długość: %1
9721,7 → 9950,7
Kąt: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2473"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2473"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation>Szerokość: %1
9728,8 → 9957,8
Wysokość: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2485"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2492"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2485"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2492"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation>Kąt: %1</translation>
</message>
9737,17 → 9966,17
<context>
<name>CanvasMode_EyeDropper</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="168"/>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation>Wybrany kolor nie jest zawarty w zestawie kolorów dokumentu. Proszę podać nazwę nowego koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="171"/>
<source>Color Not Found</source>
<translation>Nie znaleziono koloru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="175"/>
<source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
<translation>Wybrana nazwa już istnieje. Proszę wybrać inną nazwę dla nowego koloru.</translation>
</message>
9755,17 → 9984,17
<context>
<name>CanvasMode_FrameLinks</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="188"/>
<source>Linking Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Łączenie ramek tekstowych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="198"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="192"/>
<source>Before</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="193"/>
<source>After</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9773,44 → 10002,44
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="389"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="389"/>
<source>Go to Page %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="391"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="391"/>
<source>Go to URL %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="393"/>
<source>Go to Page %1 in File %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="434"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="434"/>
<source>Overflow Characters: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1535"/>
<source>Page %1 does not exist!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1541"/>
<source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1547"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Informacja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1546"/>
<source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
9817,12 → 10046,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1814"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1813"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1842"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1841"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
9830,9 → 10059,9
<context>
<name>CellStyleComboBox</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="158"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="169"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Bez stylu</translation>
</message>
9844,17 → 10073,17
<translation type="obsolete">Grupa%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="191"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importowanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="194"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Analiza pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="441"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="441"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
10045,23 → 10274,23
<translation type="obsolete">Ukryj rozszerzoną </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="28"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="28"/>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<translation>Paleta znaków Scribusa (*.ucp);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="226"/>
<source>Choose a filename to open</source>
<translation>Wybierz nazwę pliku do otworzenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="260"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="302"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="302"/>
<source>Error</source>
<translation>Błąd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="261"/>
<source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
<translation>Błąd w trakcie czytania pliku %1 - plik jest prawdopodobnie uszkodzony.</translation>
</message>
10070,7 → 10299,7
<translation type="obsolete">Wybierz nazwę pliku do zapisania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="303"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation>Nie można zapisać pliku %1</translation>
</message>
10083,27 → 10312,27
<translation type="obsolete">Masz zamiar usunąć wszystkie znaki z tej palety. Czy jesteś pewien?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="13"/>
<source>Character Palette</source>
<translation>Paleta znaków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="311"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation>Opróżnić paletę?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="312"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation>Usuwasz wszystkie znaki palety. Jesteś pewien?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.ui" line="24"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="24"/>
<source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
<translation>Ukryj/Pokaż paletę rozszerzoną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="275"/>
<source>Save Quick Character Palette</source>
<translation>Zapisz skróconą paletę znaków</translation>
</message>
10111,162 → 10340,162
<context>
<name>CharSelectEnhanced</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="208"/>
<source>Full Character Set</source>
<translation>Pełen zestaw znaków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="213"/>
<source>Basic Latin</source>
<translation>Podstawowy łaciński</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="219"/>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation>Dodatek Latin-1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="225"/>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation>Rozszerzony łaciński A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="231"/>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation>Rozszerzony łaciński B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="237"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="237"/>
<source>General Punctuation</source>
<translation>Ogólna interpunkcja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="243"/>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation>Indeksy górne i dolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="249"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="249"/>
<source>Currency Symbols</source>
<translation>Symbole walut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="255"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="255"/>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation>Znaki literopodobne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="261"/>
<source>Number Forms</source>
<translation>Formy liczbowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="267"/>
<source>Arrows</source>
<translation>Strzałki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="273"/>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation>Operatory matematyczne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="279"/>
<source>Box Drawing</source>
<translation>Rysowanie ramek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="285"/>
<source>Block Elements</source>
<translation>Elementy blokowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="291"/>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation>Figury geometryczne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="297"/>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation>Różne symbole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="303"/>
<source>Dingbats</source>
<translation>Dingbaty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="309"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="309"/>
<source>Small Form Variants</source>
<translation>Różne małe formy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="315"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="315"/>
<source>Ligatures</source>
<translation>Ligatury</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="321"/>
<source>Specials</source>
<translation>Znaki specjalne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="327"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="327"/>
<source>Greek</source>
<translation>Grecki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="333"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="333"/>
<source>Greek Extended</source>
<translation>Greckie rozszerzone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="339"/>
<source>Cyrillic</source>
<translation>Cyrylica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="345"/>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation>Cyrylica suplement</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="351"/>
<source>Arabic</source>
<translation>Arabskie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="357"/>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation>Arabskie rozszerzone A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="363"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="363"/>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation>Arabskie rozszerzone B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="369"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="369"/>
<source>Hebrew</source>
<translation>Hebrajskie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="13"/>
<source>Enhanced Character Palette</source>
<translation>Rozszerzona paleta znaków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="19"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="19"/>
<source>&amp;Font:</source>
<translation>&amp;Font:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="45"/>
<source>C&amp;haracter Class:</source>
<translation>Klasa &amp;znaków:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="77"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation>Możesz wyświetlić miniaturę, jeśli wciśniesz prawy przycisk myszy. Klawisz Insert
10273,7 → 10502,7
dołącza glif do listy wybranych znaków znajdujących się poniżej, klawisz Delete usuwa ostatni glif z listy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="96"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="96"/>
<source>Insert &amp;Code:</source>
<translation>Wst&amp;aw kod:</translation>
</message>
10282,32 → 10511,32
<translation type="obsolete">Wpisz tutaj czterocyfrowy kod w Unikodzie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="131"/>
<source>Glyphs to Insert</source>
<translation>Glify do wstawienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="171"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="171"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation>Wstaw znak do tekstu obok kursora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="174"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation>&amp;Wstaw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="184"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="184"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation>Usuń aktualne zaznaczenie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="187"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="187"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>W&amp;yczyść</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="106"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="106"/>
<source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
<translation>Wpisz tutaj czterocyfrowy kod w Unikodzie</translation>
</message>
10315,9 → 10544,9
<context>
<name>CharStyleComboBox</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="103"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="114"/>
<source>No Style</source>
<translation>Bez stylu</translation>
</message>
10332,7 → 10561,7
<context>
<name>CharTableView</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
<location filename="../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
<source>Delete</source>
<translation>Usuń</translation>
</message>
10340,82 → 10569,104
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="669"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation>Aktualny profil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<source>Items</source>
<translation>Obiekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<source>Problems</source>
<translation>Problemy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="640"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>&amp;Ignoruj błędy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="566"/>
<source>Issues: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="677"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Brakujące glify</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<source>Text overflow</source>
<translation>Tekst nie mieści się w ramce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="672"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation>Obiekt nie znajduje się na stronie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<source>Missing Image</source>
<translation>Brakujący obrazek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="690"/>
<source>Object colorspace is not CMYK or spot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="691"/>
<source>Imported document contains non embedded fonts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="693"/>
<source>Applied master page has different page destination (left, middle, right side)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
<translation type="obsolete">Obrazek ma wartość DPI mniejszą niż %1 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="677"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="684"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>Obiekt zawiera przezroczystość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="685"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>Obiekt jest adnotacją PDF albo polem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="686"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation>Obiekt jest osadzonym PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="330"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="324"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="332"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="326"/>
<source>No Problems found</source>
<translation>Nie znaleziono problemów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="558"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="574"/>
<source>Page </source>
<translation>Strona </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="622"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="636"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Wolne obiekty</translation>
</message>
10424,12 → 10675,12
<translation type="obsolete">Znaleziono problemy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="655"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Weryfikator materiału wejściowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<source>Check again</source>
<translation>Sprawdź ponownie</translation>
</message>
10442,100 → 10693,99
<translation type="obsolete">Rozdzielczość obrazka powyżej %1 DPI, aktualnie %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="687"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation>Obrazek to plik GIF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="333"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="327"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="374"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="366"/>
<source>Transparency used</source>
<translation>Użyto przezroczystości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="379"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="371"/>
<source>Blendmode used</source>
<translation>Zastosowano tryb mieszania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="383"/>
<source>Layer &quot;%1&quot;</source>
<translation>Warstwa &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="688"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation>Adnotacja używa fontu innego typu niż TTF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="666"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="667"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="668"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="694"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation>Pusta ramka graficzna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="355"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="347"/>
<source>Layers</source>
<translation>Warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="340"/>
<source>After Marks update document was changed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="376"/>
<source>Print/Visible Mismatch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="397"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="485"/>
<source>Issue(s): %1</source>
<translation>Błędy: %1</translation>
<translation type="obsolete">Błędy: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="408"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="397"/>
<source>Master Pages</source>
<translation>Strony wzorcowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="658"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<source>Layer</source>
<translation>Warstwa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="676"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="683"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="689"/>
<source>Image dimension is smaller than its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
10581,7 → 10831,7
<context>
<name>ClockWidget</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/clockwidget.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/clockwidget.cpp" line="77"/>
<source>A</source>
<translation type="unfinished">A</translation>
</message>
10589,12 → 10839,12
<context>
<name>CollectForOutput</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="71"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="72"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Wybierz katalog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="102"/>
<source>Cannot create directory:
%1</source>
<translation>Niemożliwe utworzenie katalogu:
10601,7 → 10851,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="117"/>
<source>Collecting...</source>
<translation>Zapisywanie w toku...</translation>
</message>
10610,7 → 10860,7
<translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="121"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation>Niemożliwe zapisanie wszystkich plików dla pliku wyjściowego:
10617,7 → 10867,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="136"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation>Nie można zapisać pliku %1</translation>
10626,32 → 10876,32
<context>
<name>CollectForOutput_UI</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="39"/>
<source>Collecting Items:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="42"/>
<source>Collecting Patterns:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="48"/>
<source>Collecting Fonts:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="54"/>
<source>Collecting Profiles:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="87"/>
<source>Collecting...</source>
<translation type="unfinished">Zapisywanie w toku...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="91"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation type="unfinished">Niemożliwe zapisanie wszystkich plików dla pliku wyjściowego:
10658,7 → 10908,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="114"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation type="unfinished">Nie można zapisać pliku %1</translation>
10671,17 → 10921,17
<translation type="obsolete">Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="250"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation type="unfinished">Sortuj według nazwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="251"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="251"/>
<source>Sort by Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="252"/>
<source>Sort by Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
10840,37 → 11090,37
<context>
<name>ColorWheel</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
<source>Monochromatic</source>
<translation>Monochromatyczny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
<source>Analogous</source>
<translation>Analogiczny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="141"/>
<source>Complementary</source>
<translation>Uzupełniający</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
<source>Split Complementary</source>
<translation>Uzupełniający bliski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
<source>Triadic</source>
<translation>Triada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
<source>Tetradic (Double Complementary)</source>
<translation>Tetrada (podwójne uzupełnienie)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
<source>Base Color</source>
<translation>Kolor podstawowy</translation>
</message>
11145,17 → 11395,17
<context>
<name>ColorWheelPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="48"/>
<source>&amp;Color Wheel...</source>
<translation>&amp;Koło barw...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
<source>Color setting helper</source>
<translation>Narzędzie konfiguracji kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
<source>Color selector with color theory included.</source>
<translation>Narzędzie dobierania kolorów z dołączoną teorią kolorów.</translation>
</message>
11163,7 → 11413,7
<context>
<name>ColumnResize</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasgesture_columnresize.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/canvasgesture_columnresize.cpp" line="92"/>
<source>Width</source>
<translation type="unfinished">Szerokość</translation>
</message>
11171,64 → 11421,64
<context>
<name>CommonStrings</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation>&amp;Zastosuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
<source>None</source>
<translation>Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="282"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>Za&amp;pisz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="288"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="288"/>
<source>Warning</source>
<translation>Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
<source>None</source>
<comment>color name</comment>
<translation>Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="329"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="329"/>
<source>Custom</source>
<comment>CommonStrings, custom page size</comment>
<translation>Definicja użytkownika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="335"/>
<source>Single Page</source>
<translation>Pojedyncza strona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
<source>Double Sided</source>
<translation>Podwójna strona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
<source>3-Fold</source>
<translation>Składanka potrójna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
<source>4-Fold</source>
<translation>Składanka poczwórna</translation>
</message>
11253,117 → 11503,117
<translation type="obsolete">Prawa strona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="378"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="378"/>
<source>Monday</source>
<translation>Poniedziałek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="379"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="379"/>
<source>Tuesday</source>
<translation>Wtorek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="380"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="380"/>
<source>Wednesday</source>
<translation>Środa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="381"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="381"/>
<source>Thursday</source>
<translation>Czwartek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="382"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="382"/>
<source>Friday</source>
<translation>Piątek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="383"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="383"/>
<source>Saturday</source>
<translation>Sobota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="384"/>
<source>Sunday</source>
<translation>Niedziela</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="385"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="385"/>
<source>January</source>
<translation>Styczeń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="386"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="386"/>
<source>February</source>
<translation>Luty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="387"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="387"/>
<source>March</source>
<translation>Marzec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
<source>April</source>
<translation>Kwiecień</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="389"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="389"/>
<source>May</source>
<translation>Maj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="390"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="390"/>
<source>June</source>
<translation>Czerwiec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="391"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="391"/>
<source>July</source>
<translation>Lipiec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="392"/>
<source>August</source>
<translation>Sierpień</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="393"/>
<source>September</source>
<translation>Wrzesień</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
<source>October</source>
<translation>Październik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="395"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="395"/>
<source>November</source>
<translation>Listopad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="396"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="396"/>
<source>December</source>
<translation>Grudzień</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="290"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="290"/>
<source>Yes</source>
<translation>Tak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="291"/>
<source>No</source>
<translation>Nie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="292"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="292"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation>&amp;Tak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="293"/>
<source>&amp;No</source>
<translation>&amp;Nie</translation>
</message>
11372,301 → 11622,301
<translation type="obsolete">Normalny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
<source>Left Page</source>
<comment>Left page location</comment>
<translation>Lewa strona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="346"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="346"/>
<source>Middle</source>
<comment>Middle page location</comment>
<translation>Środkowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
<source>Middle Left</source>
<comment>Middle Left page location</comment>
<translation>Lewa środkowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
<source>Middle Right</source>
<comment>Middle Right page location</comment>
<translation>Prawa środkowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="349"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="349"/>
<source>Right Page</source>
<comment>Right page location</comment>
<translation>Prawa strona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
<source>Normal</source>
<comment>Default single master page</comment>
<translation>Normalna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
<source>Normal Left</source>
<comment>Default left master page</comment>
<translation>Normalna lewa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
<source>Normal Middle</source>
<comment>Default middle master page</comment>
<translation>Normalna środkowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
<source>Normal Right</source>
<comment>Default right master page</comment>
<translation>Normalna prawa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="405"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="405"/>
<source>Normal Vision</source>
<comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
<translation>Normalny wzrok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="406"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="406"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
<translation>Protanopia (czerwony)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="407"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="407"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
<translation>Deuteranopia (zielony)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="408"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="408"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
<translation>Tritanopia (niebieski)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="409"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="409"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
<translation>Całkowity daltonizm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="411"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="411"/>
<source>Custom: </source>
<comment>Custom Tab Fill Option</comment>
<translation>Definicja użytkownika:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
<source>Solid Line</source>
<translation>Linia ciągła</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="302"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="302"/>
<source>PDF 3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="303"/>
<source>Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="304"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="304"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished">Grupuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
<source>Regular Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="306"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="306"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="307"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="311"/>
<source>PDF Radio Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
<source>Button</source>
<translation type="unfinished">Przycisk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="319"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="319"/>
<source>RadioButton</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
<source>Textfield</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="321"/>
<source>Checkbox</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="322"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="322"/>
<source>Combobox</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="323"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="323"/>
<source>Listbox</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="324"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="324"/>
<source>TextAnnot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
<source>Link</source>
<translation type="unfinished">Dowiązanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="361"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="361"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation>Linia przerywana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation>Linia punktowana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="363"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="363"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation>Linia kreskowo-punktowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation>Linia punkt punkt kreska</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="374"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="374"/>
<source>Default Table Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="375"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="375"/>
<source>Default Cell Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="402"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="402"/>
<source>Monochrome</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="413"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="413"/>
<source>None</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="414"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="414"/>
<source>Left Protruding</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Wystający w lewo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="415"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="415"/>
<source>Right Protruding</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Wystający w prawo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="416"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="416"/>
<source>Left Hanging Punctuation</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Interunkcja wystająca z lewej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="417"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="417"/>
<source>Right Hanging Punctuation</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Interpunkcja wystająca z prawej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="418"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="418"/>
<source>Default</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Domyślny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="421"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="421"/>
<source>Min. Word Tracking</source>
<translation>Min. odstęp między słowami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="422"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="422"/>
<source>Max. Word Tracking</source>
<translation>Maks. odstęp między słowami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="425"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="425"/>
<source>Min. Glyph Extension</source>
<translation>Min. rozciągnięcie glifu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="426"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="426"/>
<source>Max. Glyph Extension</source>
<translation>Maks. rozciągnięcie glifu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="462"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="462"/>
<source>Alt</source>
<translation type="unfinished">Alt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="463"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="463"/>
<source>Shift</source>
<translation type="unfinished">Shift</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="466"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="466"/>
<source>Cmd</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="467"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="470"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="474"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="467"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="470"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="474"/>
<source>Ctrl</source>
<translation type="unfinished">Ctrl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="471"/>
<source>Windows</source>
<translation type="unfinished">Okna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="475"/>
<source>Meta</source>
<translation type="unfinished">Meta</translation>
</message>
11680,67 → 11930,67
<translation type="obsolete">Norm. odstęp między słowami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="398"/>
<source>RGB</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="399"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="399"/>
<source>CMYK</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="400"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="400"/>
<source>Grayscale</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation>Odcienie szarości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="401"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="401"/>
<source>Duotone</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation>Duotone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="403"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="403"/>
<source>Unknown</source>
<comment>Colorspace (Unknown)</comment>
<translation>Nieznany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="430"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="430"/>
<source>PostScript</source>
<translation>PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="295"/>
<source>Text Frame</source>
<translation>Ramka tekstowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="296"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="296"/>
<source>Image Frame</source>
<translation>Ramka obrazu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="297"/>
<source>Line</source>
<translation>Linia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="298"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="298"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Wielokąt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="299"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="299"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Linia łamana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="300"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="300"/>
<source>Text on a Path</source>
<translation>Tekst na ścieżce</translation>
</message>
11749,83 → 11999,83
<translation type="obsolete">Ramka LaTeX</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="309"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="309"/>
<source>Multiple</source>
<comment>Multiple frame types</comment>
<translation>Różne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
<source>PDF Push Button</source>
<translation>Przycisk PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
<source>PDF Text Field</source>
<translation>Pole tekstowe PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="313"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="313"/>
<source>PDF Check Box</source>
<translation>Pole wyboru PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
<source>PDF Combo Box</source>
<translation>Lista rozwijana PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="315"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="315"/>
<source>PDF List Box</source>
<translation>Lista PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
<source>PDF Text Annotation</source>
<translation>Adnotacja tekstowa PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="317"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="317"/>
<source>PDF Link Annotation</source>
<translation>Adnotacja-dowiązanie PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="439"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="439"/>
<source>PostScript Level 1</source>
<translation>PostScript Level 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="441"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="441"/>
<source>PostScript Level 2</source>
<translation>PostScript Level 2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="443"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="443"/>
<source>PostScript Level 3</source>
<translation>PostScript Level 3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="445"/>
<source>Windows GDI</source>
<translation>Windows GDI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="301"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="301"/>
<source>Render Frame</source>
<translation>Ramka renderowana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="371"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="371"/>
<source>Default Paragraph Style</source>
<translation>Domyślny styl akapitu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
<source>Default Character Style</source>
<translation>Domyślny styl znaku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
<source>Default Line Style</source>
<translation>Domyślny styl linii</translation>
</message>
11833,17 → 12083,17
<context>
<name>ContextMenu</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="279"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Ustawienia podglądu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="515"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="535"/>
<source>Paste File...</source>
<translation>Wklej plik...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="549"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="569"/>
<source>Delete Page</source>
<translation>Usuń stronę</translation>
</message>
11855,17 → 12105,17
<context>
<name>CopyPageToMasterPageBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
<source>Convert Page to Master Page</source>
<translation>Zamień stronę na stronę wzorcową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
<source>Name:</source>
<translation>Nazwa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
<source>Copy Applied Master Page Items</source>
<translation>Skopiuj obiekty użytej strony wzorcowej</translation>
</message>
11873,7 → 12123,7
<context>
<name>CopyPageToMasterPageDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="29"/>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="29"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation>Nowa strona wzorcowa %1</translation>
</message>
12073,8 → 12323,8
<translation type="obsolete">Kąt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="396"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="396"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="398"/>
<source>Pattern</source>
<translation type="unfinished">Deseń</translation>
</message>
12095,25 → 12345,25
<translation type="obsolete">Tylko kolory w użyciu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="92"/>
<source>Solid</source>
<translation type="unfinished">Pełny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="93"/>
<source>Gradient</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="636"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="639"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="636"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="639"/>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Definicja użytkownika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1225"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1225"/>
<source>Create Mesh</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12121,7 → 12371,7
<context>
<name>CreateMode</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="839"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="839"/>
<source>3DAnnot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12129,142 → 12379,142
<context>
<name>CreateRange</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="14"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="14"/>
<source>Create Range</source>
<translation>Utwórz zakres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="34"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="34"/>
<source>Number of Pages in Document:</source>
<translation>Ilość stron w dokumencie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="44"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="44"/>
<source>Doc Page Range</source>
<translation>Zakres stron dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="92"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="92"/>
<source>Basic Range Selection</source>
<translation>Wybór zakresu podstawowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="104"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation>Zakres stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="116"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation>U&amp;suń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="119"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="119"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="142"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="142"/>
<source>Move &amp;Down</source>
<translation>Przesuń &amp;niżej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="145"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="145"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="152"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="152"/>
<source>Move &amp;Up</source>
<translation>Przesuń &amp;wyżej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="155"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="155"/>
<source>Alt+U</source>
<translation>Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="174"/>
<source>Add a Range of Pages</source>
<translation>Dodaj zakres stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="186"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="186"/>
<source>Consecutive Pages</source>
<translation>Strony następujące po sobie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="196"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="196"/>
<source>Even Pages</source>
<translation>Strony parzyste</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="203"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="203"/>
<source>From:</source>
<translation>Od:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="235"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="235"/>
<source>To:</source>
<translation>do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="269"/>
<source>&amp;Add To Range</source>
<translation>&amp;Dodaj do zakresu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="272"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="272"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="297"/>
<source>Odd Pages</source>
<translation>Strony nieparzyste</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="307"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="307"/>
<source>Comma Separated List</source>
<translation>Lista rozdzielona przecinkami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="318"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="318"/>
<source>Advanced Reordering</source>
<translation>Ustawienia kolejności</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="362"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="362"/>
<source>Page Order</source>
<translation>Kolejność stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="372"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="372"/>
<source>Sample Page Order:</source>
<translation>Przykładowa kolejność stron:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="401"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="401"/>
<source>Page Group Size:</source>
<translation>Wielkość grupy stron:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="439"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="439"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="442"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="442"/>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="449"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="449"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="452"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="452"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
12387,38 → 12637,38
<context>
<name>CsvDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
<source>CSV Importer Options</source>
<translation>Ustawienia importera CSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
<source>Field delimiter:</source>
<translation>Ogranicznik pól:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
<source>(TAB)</source>
<translation>(TAB)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
<source>Value delimiter:</source>
<translation>Ogranicznik wartości:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
<source>First row is a header</source>
<translation>Pierwszy wiersz jest nagłówkiem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Anuluj</translation>
</message>
12427,7 → 12677,7
<translation type="obsolete">Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
<source>None</source>
<comment>delimiter</comment>
<translation>Brak</translation>
12436,45 → 12686,45
<context>
<name>CupsOptions</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="53"/>
<source>Printer Options</source>
<translation>Ustawienia drukarki (CUPS)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="64"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="64"/>
<source>Option</source>
<translation>Opcja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="65"/>
<source>Value</source>
<translation>Wartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="144"/>
<source>Page Set</source>
<translation>Zestaw stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="154"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="148"/>
<source>All Pages</source>
<translation>Wszystkie strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="142"/>
<source>Even Pages only</source>
<translation>Tylko strony parzyste</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="149"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="143"/>
<source>Odd Pages only</source>
<translation>Tylko strony nieparzyste</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="161"/>
<source>Mirror</source>
<translation>Odwrócone</translation>
</message>
12487,40 → 12737,40
<translation type="obsolete">Tak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="174"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="178"/>
<source>Orientation</source>
<translation>Orientacja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="182"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Portret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="176"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Pejzaż</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="198"/>
<source>N-Up Printing</source>
<translation>Zgrupowanie stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="202"/>
<source>Page per Sheet</source>
<translation>strona na kartkę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="199"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="193"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="197"/>
<source>Pages per Sheet</source>
<translation>Stron na kartkę</translation>
</message>
12545,7 → 12795,7
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="225"/>
<source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
<translation>Panel ten wyświetla opcje CUPS dla druku.
Opcje te zależą od zainstalowanego sterownika drukarki.
12557,7 → 12807,7
<context>
<name>CurveWidget</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
12570,7 → 12820,7
<translation type="obsolete">Pliki krzywych (*.scu *.SCU);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<source>Save as</source>
<translation>Zapisz jako</translation>
</message>
12579,13 → 12829,13
<translation type="obsolete">Pliki krzywych (*.scu *.SCU);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<source>Curve Files &quot;*.scu&quot; (*.scu *.SCU);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="478"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="478"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Nie można zapisać pliku:
12592,27 → 12842,27
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="504"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="504"/>
<source>Inverts the curve</source>
<translation>Odwraca krzywą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="505"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="505"/>
<source>Resets the curve</source>
<translation>Wyzerowuje krzywą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="506"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="506"/>
<source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
<translation>Przełącza pomiędzy linearną i przestrzenną interpolacją krzywej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="507"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="507"/>
<source>Loads a curve</source>
<translation>Wczytuje krzywą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="508"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="508"/>
<source>Saves this curve</source>
<translation>Zapisuje tę krzywą</translation>
</message>
12620,7 → 12870,7
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="408"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="408"/>
<source>Encoding:</source>
<translation>Kodowanie:</translation>
</message>
12631,13 → 12881,13
Ścieżkę tego katalogu można zmienić w &quot;Ustawieniach&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>&amp;Kompresja pliku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="357"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>&amp;Dołącz fonty</translation>
</message>
12646,32 → 12896,32
<translation type="obsolete">Dołącz profile &amp;ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="325"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="325"/>
<source>Show Preview</source>
<translation>Pokaż podgląd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="359"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation>&amp;Dołącz profile koloru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation>Wyświetlaj podgląd i informację o wybranym pliku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="395"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="395"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation>Kompresja dokumentu Scribusa podczas zapisywania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="397"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="399"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="399"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation>Dołącz profile kolorów podczas zbierania plików dla dokumentu końcowego</translation>
</message>
12683,17 → 12933,17
<translation type="obsolete">Grupa%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="144"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importowanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="147"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Analiza pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="345"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12772,12 → 13022,12
<context>
<name>DashEditor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="372"/>
<location filename="../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="372"/>
<source>Value:</source>
<translation>Wartość:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="373"/>
<location filename="../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="373"/>
<source>Offset:</source>
<translation>Przesunięcie:</translation>
</message>
12785,7 → 13035,7
<context>
<name>DeferredTask</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/deferredtask.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/deferredtask.cpp" line="82"/>
<source>Cancelled by user</source>
<translation>Anulowane przez użytkownika</translation>
</message>
12793,7 → 13043,7
<context>
<name>DelColor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="28"/>
<location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="28"/>
<source>Delete Color</source>
<translation>Usuń kolor</translation>
</message>
12810,12 → 13060,12
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="36"/>
<source>Delete Color:</source>
<translation>Usuń kolor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="45"/>
<source>Replace With:</source>
<translation>Zastąp przez:</translation>
</message>
12823,12 → 13073,12
<context>
<name>DelPages</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="17"/>
<location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="17"/>
<source>Delete Pages</source>
<translation>Usuń strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="37"/>
<location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="37"/>
<source>to:</source>
<translation>do:</translation>
</message>
12841,7 → 13091,7
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="26"/>
<location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="26"/>
<source>Delete From:</source>
<translation>Usuń od:</translation>
</message>
12868,7 → 13118,7
<context>
<name>DialogsAPI</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/api_dialogs.cpp" line="33"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/api_dialogs.cpp" line="33"/>
<source>Alert - Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12876,12 → 13126,12
<context>
<name>DocIm</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="180"/>
<source>Importing failed</source>
<translation>Import nie powiódł się</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="181"/>
<source>Importing Word document failed
%1</source>
<translation>Import dokumentu Worda nie powiódł sieę %1</translation>
12890,87 → 13140,87
<context>
<name>DocInfos</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="30"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="30"/>
<source>Document Information</source>
<translation>Informacje o dokumencie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="39"/>
<source>&amp;Title:</source>
<translation>&amp;Tytuł:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="46"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="46"/>
<source>&amp;Author:</source>
<translation>&amp;Autor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="53"/>
<source>&amp;Subject:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="61"/>
<source>&amp;Keywords:</source>
<translation>&amp;Słowa kluczowe:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="69"/>
<source>Descri&amp;ption:</source>
<translation>O&amp;pis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="82"/>
<source>P&amp;ublisher:</source>
<translation>&amp;Wydawca:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="89"/>
<source>&amp;Contributors:</source>
<translation>I&amp;nni autorzy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="97"/>
<source>Dat&amp;e:</source>
<translation>&amp;Data:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="104"/>
<source>T&amp;ype:</source>
<translation>&amp;Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="111"/>
<source>F&amp;ormat:</source>
<translation>&amp;Format:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="118"/>
<source>Identi&amp;fier:</source>
<translation>Id&amp;entyfikator:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="125"/>
<source>&amp;Source:</source>
<translation>Ź&amp;ródło:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="132"/>
<source>&amp;Language:</source>
<translation>&amp;Język:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="139"/>
<source>&amp;Relation:</source>
<translation>Odnie&amp;sienie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="146"/>
<source>Co&amp;verage:</source>
<translation>&amp;Zakres:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="153"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="153"/>
<source>Ri&amp;ghts:</source>
<translation>&amp;Prawa:</translation>
</message>
12979,7 → 13229,7
<translation type="obsolete">&amp;Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="161"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="161"/>
<source>Further &amp;Information</source>
<translation>Pozostałe &amp;informacje</translation>
</message>
13008,22 → 13258,22
Pole to może być dodane do dokumentu Scribusa jako dodatkowa informacja, jak też zagnieżdżone jako metadane w pliku PDF </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="171"/>
<source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
<translation>Osoba lub organizacja odpowiedzialna za opublikowanie dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="172"/>
<source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
<translation>Osoby lub organizacje, które uczestniczyły w tworzeniu zawartości dokumentu </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="173"/>
<source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
<translation>Data jakiegoś wydarzenia w cyklu życia dokumentu w formacie YYYY-MM-DD, zgodnie z ISO 8601</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="174"/>
<source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
<translation>Natura albo rodzaj zawartości dokumentu, np. kategorie, funkcje, gatunki</translation>
</message>
13034,7 → 13284,7
Przydatne informacje na temat typów MIME znajdują się w RFC2045 i RFC2046</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="176"/>
<source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
<translation>Jednoznaczny odnośnik do dokumentu w danym kontekście, jak np. ISBN lub URI</translation>
</message>
13045,17 → 13295,17
opcjonalnie uzupełniony o myślnik i kod kraju zgodny z ISO-3166, np pl-PL, fr-CH</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="179"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="179"/>
<source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
<translation>Odnośnik do powiązanego dokumentu, najlepiej w formie identyfikatora takiego jako ISBN lub URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="180"/>
<source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
<translation>Zakres i zasięg zawartości dokumentu, najlepiej z podaniem miejsca, czasu i jurysdykcji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="181"/>
<source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
<translation>Informacja o prawach obawiązujących dla tego dokumentu, np. prawach autorskich, patentach i znakach towarowych</translation>
</message>
13068,43 → 13318,43
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="177"/>
<source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
<translation>Odnośnik do dokumentu, z którego wywodzi się aktualny dokument, na przykład numer ISBN lub URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="160"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="160"/>
<source>Documen&amp;t</source>
<translation>Dokumen&amp;t</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="167"/>
<source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation>Osoba lub organizacja głównie odpowiedzialna za utworzenie zawartości dokumentu. Pole to może zostać zapisane w dokumencie Scribusa, jak też w dokumencie PDF jako metadane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="168"/>
<source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation>Nazwa danego dokumentu. Pole to może zostać zapisane w dokumencie Scribusa, jak też w dokumencie PDF jako metadane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="169"/>
<source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
<translation>Opis zawartości dokumentu. Pole to zawiera krótki opis lub streszczenie dokumentu. Jest ono osadzane w pliku PDF w trakcie eksportu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="170"/>
<source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
<translation>Temat zawartości dokumentu. Pole to przeznaczone jest na słowa kluczowe, które chcesz osadzić w pliku PDF, aby umożliwić przeszukiwanie i indeksowanie plików PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="175"/>
<source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
<translation>Fizyczna albo cyfrowa forma dokumentu. Tutaj warto podać typ nośnika i rozmiar dokumentu.
Przydatne informacje na temat typów MIME znajdują się w RFC2045 i RFC2046</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="178"/>
<source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
<translation>Język zawartości dokumentu, zazwyczaj kod języka wg ISO-639, z opcjonalnie dołączonym po myślniku kodem kraju wg ISO-3166, np. en-GB lub fr-CH</translation>
</message>
13431,22 → 13681,22
<context>
<name>DrwPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1230"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1230"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">Grupa%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="160"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="160"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importowanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="163"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Analiza pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="372"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="372"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13454,7 → 13704,7
<context>
<name>EPSPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="423"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="423"/>
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
13462,7 → 13712,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="424"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="424"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Krytyczny błąd</translation>
</message>
13475,7 → 13725,7
nie powiodła się!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="763"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="763"/>
<source>Error</source>
<translation>Błąd</translation>
</message>
13484,27 → 13734,27
<translation type="obsolete">Importowanie PostScriptu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="82"/>
<source>Analyzing PostScript:</source>
<translation>Analizowanie Postscriptu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="429"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="429"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Generewanie obiektów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="762"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="762"/>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation>Konwersja %1 obrazków nie powiodła się!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="636"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="636"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupa%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="79"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Importowanie: %1</translation>
</message>
13727,7 → 13977,7
<context>
<name>EditToolBar</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
<location filename="../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
<source>Edit</source>
<translation>Edycja</translation>
</message>
13735,7 → 13985,7
<context>
<name>Editor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="34"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="34"/>
<source>Editor</source>
<translation>Edytor</translation>
</message>
13744,113 → 13994,113
<translation type="obsolete">Skrypty Javascript (*.js);;Wszystkie pliki(*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="40"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="43"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="43"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Otwórz...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
<source>&amp;Save and Exit</source>
<translation>&amp;Zapisz i zakończ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="49"/>
<source>&amp;Exit without Saving</source>
<translation>Zakończ &amp;bez zapisywania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="51"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="51"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Cofnij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="54"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Przywróć</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Wy&amp;tnij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="59"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopiuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="62"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Wklej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="65"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Usuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="67"/>
<source>&amp;Get Field Names</source>
<translation>Wybierz &amp;nazwy pól</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="69"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="76"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Edycja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="100"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="104"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="148"/>
<source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation>Skrypty w JavaScript (*.js);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
<source>Ctrl+N</source>
<translation>Ctrl+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
<source>Ctrl+Z</source>
<translation>Ctrl+Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="57"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="57"/>
<source>Ctrl+X</source>
<translation>Ctrl+X</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="60"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="60"/>
<source>Ctrl+C</source>
<translation>Ctrl+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
<source>Ctrl-V</source>
<translation>Ctrl-V</translation>
</message>
13858,227 → 14108,227
<context>
<name>EffectsDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="45"/>
<source>Image Effects</source>
<translation>Filtry obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="87"/>
<source>Options:</source>
<translation>Opcje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="104"/>
<source>Color:</source>
<translation>Kolor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="115"/>
<source>Shade:</source>
<translation>Cieniowanie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="131"/>
<source>Brightness:</source>
<translation>Jasność:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="153"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="153"/>
<source>Contrast:</source>
<translation>Kontrast:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="204"/>
<source>Radius:</source>
<translation>Promień:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="186"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="186"/>
<source>Value:</source>
<translation>Wartość:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="222"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="222"/>
<source>Posterize:</source>
<translation>Posteryzuj:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="478"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="506"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="478"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="506"/>
<source>Available Effects</source>
<translation>Dostępne filtry</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="465"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="547"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="796"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="858"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="465"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="547"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="796"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="858"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1435"/>
<source>Blur</source>
<translation>Rozmywanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="466"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="532"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="781"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="852"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1413"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="466"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="532"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="781"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="852"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1413"/>
<source>Brightness</source>
<translation>Jasność</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="467"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="523"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="776"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="862"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1404"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="467"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="523"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="776"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="862"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1404"/>
<source>Colorize</source>
<translation>Kolorowanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="537"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="786"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="854"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="537"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="786"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="854"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1419"/>
<source>Contrast</source>
<translation>Kontrast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="472"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="518"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="771"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="850"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="472"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="518"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="771"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="850"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1000"/>
<source>Grayscale</source>
<translation>Odcienie szarości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="513"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="766"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="848"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1002"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="513"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="766"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="848"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1002"/>
<source>Invert</source>
<translation>Negatyw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="475"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="557"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="804"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="860"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="557"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="804"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="860"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1448"/>
<source>Posterize</source>
<translation>Posteryzacja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="542"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="791"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="856"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="476"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="542"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="791"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="856"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1425"/>
<source>Sharpen</source>
<translation>Wyostrzanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="488"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="488"/>
<source>&gt;&gt;</source>
<translation>&gt;&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="492"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="492"/>
<source>&lt;&lt;</source>
<translation>&lt;&lt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="503"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="503"/>
<source>Effects in use</source>
<translation>Zastosowane filtry</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="622"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="622"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="626"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="626"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="241"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="291"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="241"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="357"/>
<source>Color 1:</source>
<translation>Kolor 1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="377"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="377"/>
<source>Color 2:</source>
<translation>Kolor 2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="331"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="397"/>
<source>Color 3:</source>
<translation>Kolor 3:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="417"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="417"/>
<source>Color 4:</source>
<translation>Kolor 4:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="468"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="809"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="873"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="468"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="562"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="809"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="873"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1454"/>
<source>Duotone</source>
<translation>Duotone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="469"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="571"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="814"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="884"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1079"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="469"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="571"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="814"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="884"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1079"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1490"/>
<source>Tritone</source>
<translation>Tritone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="470"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="819"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="895"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="470"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="580"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="819"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="895"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1160"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1541"/>
<source>Quadtone</source>
<translation>Quadtone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="473"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="824"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1607"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="473"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="589"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="824"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="906"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1607"/>
<source>Curves</source>
<translation>Krzywe</translation>
</message>
14086,27 → 14336,27
<context>
<name>ExceptHookDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="13"/>
<source>Script error</source>
<translation type="unfinished">Błąd w skrypcie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="24"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="24"/>
<source>An exception occured while running the script.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="31"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="44"/>
<source>Exception</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="51"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="51"/>
<source>&amp;Details &gt;&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14114,12 → 14364,12
<context>
<name>ExportBitmap</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="203"/>
<source>File exists. Overwrite?</source>
<translation>Plik istnieje. Nadpisać?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="204"/>
<source>exists already. Overwrite?</source>
<translation>już istnieje. Nadpisać?</translation>
</message>
14128,20 → 14378,20
<translation type="obsolete">Wszystkie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="217"/>
<source>Save as Image</source>
<translation>Zapisz jako obrazek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="191"/>
<source>Insufficient memory for this image size.</source>
<translation>Za mało pamięci dla wybranego rozmiaru obrazka.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="217"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="218"/>
<source>Error writing the output file(s).</source>
<translation>Błąd podczas zapisu do pliku wyjściowego.</translation>
</message>
14149,12 → 14399,12
<context>
<name>ExportForm</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="80"/>
<source>Choose a Export Directory</source>
<translation>Wybierz katalog dla eksportu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="224"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="224"/>
<source>&amp;All pages</source>
<translation>&amp;Wszystkie strony</translation>
</message>
14167,12 → 14417,12
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
<source>Change the output directory</source>
<translation>Zmień katalog wyjściowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
<source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
<translation>Katalog wyjściowy - miejsce, w którym zapisywane będą twoje obrazki.
14179,73 → 14429,73
Nazwa wyeksportowanego pliku będzie następująca: &quot;nazwa_dokumentu-numer_strony.typ_pliku&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
<source>Export only the current page</source>
<translation>Eksportuj tylko aktualną stronę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
<source>Available export formats</source>
<translation>Dostępne formaty eksportu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="166"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="166"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>&amp;Zmień...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="153"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="153"/>
<source>&amp;Export to Directory:</source>
<translation>&amp;Eksportuj do katalogu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="54"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="54"/>
<source>Image &amp;Type:</source>
<translation>Typ o&amp;brazka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
<source>&amp;Quality:</source>
<translation>&amp;Jakość:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="13"/>
<source>Export as Image(s)</source>
<translation>Eksportuj jako obrazek(ki)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="25"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="25"/>
<source>Options</source>
<translation>Opcje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="74"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="74"/>
<source>&amp;Resolution:</source>
<translation>&amp;Rozdzielczość:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="94"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="126"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="110"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="110"/>
<source> dpi</source>
<translation>dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="175"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="175"/>
<source>Range</source>
<translation>Zakres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="197"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="197"/>
<source>&amp;Current page</source>
<translation>Aktualna &amp;strona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="217"/>
<source>&amp;Range</source>
<translation>Za&amp;kres</translation>
</message>
14254,7 → 14504,7
<translation type="obsolete">C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
14263,7 → 14513,7
a pojedynczy numer oznacza numer strony.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
<source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
<translation>Rozdzielczość obrazków
14274,42 → 14524,42
<translation type="obsolete">Jakość obrazków - 100% oznacza najlepszą, 1% najniższą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<source>Export a range of pages</source>
<translation>Eksportuj zakres stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<source>Export all pages</source>
<translation>Eksportuj wszystkie strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="84"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="84"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Stopień pisma:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
<source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
<translation>Rozmiar obrazków. 100% oznacza niezmieniony rozmiar, 200% dwa razy większy itd.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="44"/>
<source>Image size in Pixels</source>
<translation>Rozmiar obrazka w pikselach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
<source>TextLabel</source>
<translation>Etykieta tekstowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
<source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
<source>Automatic</source>
<translation>Automatyczny</translation>
</message>
14317,105 → 14567,105
<context>
<name>ExtImageProps</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="39"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Rozszerzone właściwości obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="50"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="68"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="68"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="102"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normalny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="103"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="51"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="103"/>
<source>Darken</source>
<translation>Przyciemnianie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="52"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="70"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="104"/>
<source>Lighten</source>
<translation>Rozjaśnianie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="105"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="71"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="105"/>
<source>Hue</source>
<translation>Barwa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="106"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Nasycenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="107"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="73"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="107"/>
<source>Color</source>
<translation>Kolor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="108"/>
<source>Luminosity</source>
<translation>Jasność</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="57"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="57"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="109"/>
<source>Multiply</source>
<translation>Mnożenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="58"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="76"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="58"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="110"/>
<source>Screen</source>
<translation>Mnożenie odwrotności</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="111"/>
<source>Dissolve</source>
<translation>Rozpuszczanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="60"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="60"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="112"/>
<source>Overlay</source>
<translation>Nakładanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="113"/>
<source>Hard Light</source>
<translation>Ostre światło</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="114"/>
<source>Soft Light</source>
<translation>Łagodne światło</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="115"/>
<source>Difference</source>
<translation>Różnica</translation>
</message>
14424,36 → 14674,36
<translation type="obsolete">Wyjątek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="117"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation>Rozcieńczenie koloru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="118"/>
<source>Color Burn</source>
<translation>Dosycenie koloru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="98"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation>Tryb mieszania kolorów:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="121"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Krycie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="128"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="134"/>
<source>Name</source>
<translation>Nazwa</translation>
</message>
14462,29 → 14712,29
<translation type="obsolete">Tło</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="215"/>
<source>Layers</source>
<translation>Warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="278"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="268"/>
<source>Don&apos;t use any Path</source>
<translation>Nie używaj żadnych ścieżek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="280"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="270"/>
<source>Paths</source>
<translation>Ścieżki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="64"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="116"/>
<source>Exclusion</source>
<translation>Wyjątek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="277"/>
<source>Live Preview</source>
<translation>Podgląd na bieżąco</translation>
</message>
14492,46 → 14742,46
<context>
<name>FDialogPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="254"/>
<source>Size:</source>
<translation>Rozmiar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="267"/>
<source>Title:</source>
<translation>Tytuł:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="270"/>
<source>No Title</source>
<translation>Bez tytułu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="272"/>
<source>Author:</source>
<translation>Autor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="280"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="280"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Nieznany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="282"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Dokument Scribusa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<source>Resolution:</source>
<translation>Rozdzielczość:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<source>DPI</source>
<translation>DPI</translation>
</message>
14548,7 → 14798,7
<translation type="obsolete">Odcienie szarości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="195"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Przestrzeń barw:</translation>
</message>
14557,7 → 14807,7
<translation type="obsolete">Duotone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
<source>File Format:</source>
<translation>Format pliku:</translation>
</message>
14692,12 → 14942,12
<context>
<name>FileLoader</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="441"/>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="448"/>
<source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
<translation>Niektóre fonty użyte w dokumencie zostały zastąpione:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="452"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation>został zastąpiony przez:</translation>
</message>
14705,7 → 14955,7
<context>
<name>FileToolBar</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="32"/>
<source>File</source>
<translation>Plik</translation>
</message>
14713,22 → 14963,22
<context>
<name>FlattenPathPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="76"/>
<source>Flatten Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="80"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Narzędzia ścieżek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="101"/>
<source>Flattens a Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="102"/>
<source>Converts a Bezier Path to a Path made of line segments.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14740,22 → 14990,22
<translation type="obsolete">Krój:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="147"/>
<source>Family:</source>
<translation>Rodzina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="148"/>
<source>Style:</source>
<translation>Styl:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="150"/>
<source>Font Family of Selected Text or Text Frame</source>
<translation>Rodzina fontów zaznaczonego tekstu lub ramki tekstowej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="151"/>
<source>Font Style of Selected Text or Text Frame</source>
<translation>Styl fontów zaznaczonego tekstu albo ramki tekstowej</translation>
</message>
14763,91 → 15013,91
<context>
<name>FontListModel</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="70"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="64"/>
<source>Font Name</source>
<translation>Nazwa fontu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="66"/>
<source>Use Font</source>
<translation>Użyj fontu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="68"/>
<source>Family</source>
<translation>Rodzina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="70"/>
<source>Style</source>
<translation>Styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="72"/>
<source>Variant</source>
<translation>Odmiana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="74"/>
<source>Type</source>
<translation>Typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="76"/>
<source>Format</source>
<translation>Format</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="78"/>
<source>Embed in PostScript</source>
<translation>Osadź w PostScripcie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="80"/>
<source>Subset</source>
<translation>Podzestaw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="88"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="82"/>
<source>Access</source>
<translation>Dostęp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="84"/>
<source>Used in Doc</source>
<translation>Użyte w dokumencie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="86"/>
<source>Path to Font File</source>
<translation>Ścieżka do pliku fontu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="145"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font type</comment>
<translation>Nieznany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="158"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font format</comment>
<translation>Nieznany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="165"/>
<source>User</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Użytkownika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="166"/>
<source>System</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Systemowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="197"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="191"/>
<source>Click to change the value</source>
<translation>Kliknij by zmienić wartość</translation>
</message>
15094,7 → 15344,7
<translation type="obsolete">Dołącz wybrane kroje pisma do Fontów w menu Styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="110"/>
<source>Leave preview</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Zamknij podgląd</translation>
15108,12 → 15358,12
<translation type="obsolete">Rozpocznij przeszukiwanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
<source>Size of the selected font</source>
<translation>Stopień wybranego kroju pisma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Zażółć Gęślą Jaźń AaBbCc1!2@3#</translation>
15161,12 → 15411,12
<translation type="obsolete">Dostęp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
<source>Fonts Preview</source>
<translation>Podgląd fontów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="19"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="19"/>
<source>&amp;Quick Search:</source>
<translation>Szybkie &amp;przeszukiwanie:</translation>
</message>
15175,32 → 15425,32
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation>S&amp;topień pisma:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
<source>Text</source>
<translation>Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
<source>Sample text to display</source>
<translation>Przykładowy tekst do wyświetlenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
<source>Se&amp;t</source>
<translation>&amp;Ustaw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
<source>Alt+T</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
<source>Reset the text</source>
<translation>Wyzeruj tekst</translation>
</message>
15209,32 → 15459,32
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
<source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
<translation>Wpisywanie tekstu w tym polu umożliwia szybkie przeszukanie w nazwach fontów. Wyszukiwanie jest niewrażliwe na wielkość znaku. Tekst jest wyszukiwany jako podłańcuch.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
<source>&amp;Default</source>
<translation>&amp;Domyślny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
<source>Show Extended Font Information</source>
<translation>Wyświetlaj rozszerzoną informację o fontach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
<source>Set the preview text</source>
<translation>Ustaw tekst podglądu</translation>
</message>
15321,17 → 15571,17
<context>
<name>FontPreviewPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
<source>&amp;Font Preview...</source>
<translation>&amp;Podgląd fontów...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
<source>Font Preview dialog</source>
<translation>Okno dialogowe podglądu fontów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
<source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
<translation>Sortowanie i przeszukiwanie dostępnych fontów. </translation>
</message>
15339,46 → 15589,50
<context>
<name>FontReplaceDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="30"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="30"/>
<source>Font Substitution</source>
<translation>Fonty zastępcze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
<source>Original Font</source>
<translation>Oryginalny font</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="46"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="46"/>
<source>Substitution Font</source>
<translation>Font zastępczy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="72"/>
<source>Make these substitutions permanent</source>
<translation>Zastąp fonty na stałe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
<source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in File &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="40"/>
<source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
<translation>Niektóre fonty zawarte w tym dokumencie nie są zainstalowane w twoim systemie, wybierz pasujące fonty zastępcze. &quot;Anuluj&quot; spowoduje przerwanie wczytywania dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
<source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
<translation>Anuluje zastępowanie fontów i przerywa wczytywanie dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="90"/>
<source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
<translation>Włączenie tej opcji spowoduje, że Scribus będzie używał tych fontów zastępczych we wszystkich przyszłych dokumentów. Można to zmienić w menu Edycja&gt;Konfiguracja&gt;Fonty.</translation>
<translation type="obsolete">Włączenie tej opcji spowoduje, że Scribus będzie używał tych fontów zastępczych we wszystkich przyszłych dokumentów. Można to zmienić w menu Edycja&gt;Konfiguracja&gt;Fonty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="85"/>
<source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
<translation>Jeśli wybierzesz OK i zapiszesz dokument, fonty te będą zastępowane permanentnie w dokumentnie.</translation>
</message>
15386,12 → 15640,12
<context>
<name>FontSelect</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="35"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="35"/>
<source>Select Alternate Font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="44"/>
<source>Font</source>
<translation type="unfinished">Font</translation>
</message>
15399,12 → 15653,12
<context>
<name>GradientEditor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="174"/>
<source>Position:</source>
<translation>Pozycja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="175"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
15413,7 → 15667,7
<translation type="obsolete">Tutaj można dodawać, zmieniać i usuwać stopery kolorów.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="183"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="183"/>
<source>Add, change or remove color stops here</source>
<translation>Tutaj można dodawać, zmieniać i usuwać stopery kolorów</translation>
</message>
15421,34 → 15675,34
<context>
<name>GradientEditorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="14"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="14"/>
<source>Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="63"/>
<source>Position:</source>
<translation type="unfinished">Pozycja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="120"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="97"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="120"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished">%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="80"/>
<source>Color:</source>
<translation type="unfinished">Kolor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="90"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">Krycie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="113"/>
<source>Shade:</source>
<translation type="unfinished">Cieniowanie:</translation>
</message>
15456,12 → 15710,12
<context>
<name>GradientPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="224"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="224"/>
<source>Add Stop</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="226"/>
<source>Remove Stop</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
15469,136 → 15723,136
<context>
<name>GradientVectorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="23"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="23"/>
<source>Gradient Vector</source>
<translation type="unfinished">Wektor gradientu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="131"/>
<source>Start:</source>
<translation type="unfinished">Początek:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="291"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="393"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="431"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="465"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="533"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="567"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="182"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="216"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="325"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="393"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="431"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="465"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="499"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="533"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="567"/>
<source>/</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="165"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="73"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="165"/>
<source>End:</source>
<translation type="unfinished">Koniec:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="233"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="107"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="233"/>
<source>Skew:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="199"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="199"/>
<source>Focal:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="250"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="250"/>
<source>Scale:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="414"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="274"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="414"/>
<source>1. Point:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="448"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="448"/>
<source>2. Point:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="482"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="342"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="482"/>
<source>3. Point:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="376"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="516"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="376"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="516"/>
<source>4. Point:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="550"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="550"/>
<source>5. Point:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="598"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="772"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="598"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="772"/>
<source>Edit Grid Points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="620"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="794"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="620"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="794"/>
<source>Edit Control Points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="645"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="819"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="645"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="819"/>
<source>Reset selected Control Point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="670"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="844"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="670"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="844"/>
<source>Reset all Control Points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="707"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="707"/>
<source>New Mesh...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="714"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="714"/>
<source>Reset Mesh</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="721"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="721"/>
<source>Mesh -&gt; Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="877"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="877"/>
<source>Snap to other Mesh Points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="889"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="889"/>
<source>Add Patch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="902"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="902"/>
<source>Remove Patch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
15629,14 → 15883,14
<translation type="obsolete">Wsp. &amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="234"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="234"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Dodaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="235"/>
<source>D&amp;elete</source>
<translation>&amp;Usuń</translation>
</message>
15645,20 → 15899,20
<translation type="obsolete">Wsp. &amp;X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="236"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="95"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="236"/>
<source>A&amp;dd</source>
<translation>Doda&amp;j</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="237"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="105"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="237"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation>U&amp;suń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="120"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="238"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="120"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="238"/>
<source>&amp;Lock Guides</source>
<translation>&amp;Zabezpiecz linie pomocnicze</translation>
</message>
15679,10 → 15933,10
<translation type="obsolete">Odniesienie do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="285"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="248"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="251"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="251"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>S&amp;trona</translation>
</message>
15752,87 → 16006,87
<translation type="obsolete">Nowa linia pomocnicza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="32"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="32"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="229"/>
<source>&amp;Single</source>
<translation>&amp;Pojedyńcze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="40"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="232"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="240"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="147"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="232"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="240"/>
<source>Horizontals</source>
<translation>Poziome</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="301"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="360"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="360"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="224"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="224"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="311"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="237"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="241"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="237"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="233"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="241"/>
<source>Verticals</source>
<translation>Pionowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="98"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="98"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="123"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="239"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="324"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="239"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="254"/>
<source>Appl&amp;y to All Pages</source>
<translation>Zastosuj do &amp;wszystkich stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="327"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="327"/>
<source>Alt+Y</source>
<translation>Alt+Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="230"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="141"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="230"/>
<source>&amp;Column/Row</source>
<translation>Szpalty/Wi&amp;ersze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="242"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="153"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="242"/>
<source>&amp;Number:</source>
<translation>&amp;Ilość:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="179"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="244"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="179"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="244"/>
<source>U&amp;se Gap:</source>
<translation>Zastosuj &amp;odstęp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="182"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="182"/>
<source>Alt+S</source>
<translation>Alt+S</translation>
</message>
15841,179 → 16095,179
<translation type="obsolete">Odnieś do</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="288"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="347"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="201"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="347"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="211"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="211"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="298"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="249"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="252"/>
<source>M&amp;argins</source>
<translation>M&amp;arginesów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="221"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="250"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="253"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="221"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="253"/>
<source>S&amp;election</source>
<translation>Zazna&amp;czenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="243"/>
<source>Nu&amp;mber:</source>
<translation>I&amp;lość:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="245"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="266"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="245"/>
<source>Use &amp;Gap:</source>
<translation>Zastosuj o&amp;dstęp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="269"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="335"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="335"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="231"/>
<source>&amp;Misc</source>
<translation>&amp;Inne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="341"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="341"/>
<source>Delete all guides from the current page</source>
<translation>Usuń linie pomocnicze z aktualnej strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="255"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="255"/>
<source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
<translation>Usuń linie pomocnicze z &amp;aktualnej strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="354"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="354"/>
<source>Delete all guides from the current document</source>
<translation>Usuń wszystkie linie pomocnicze z aktualnego dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="256"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="256"/>
<source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
<translation>Usuń linie pomocnicze z &amp;wszytkich stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="16"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="228"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="16"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="228"/>
<source>Guide Manager</source>
<translation>Zarządzaj Liniami Pomocniczymi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="258"/>
<source>Add a new horizontal guide</source>
<translation>Dodaj nową poziomą linię pomocniczą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="259"/>
<source>Delete the selected horizontal guide</source>
<translation>Usuń zaznaczoną poziomą linię pomocniczą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="260"/>
<source>Add a new vertical guide</source>
<translation>Dodaj nową pionową linię pomocniczą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="261"/>
<source>Delete the selected vertical guide</source>
<translation>Usuń zaznaczoną pionową linię pomocniczą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="262"/>
<source>Lock the guides</source>
<translation>Zabezpiecz linie pomocnicze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="263"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="263"/>
<source>Apply to all pages</source>
<translation>Zastosuj do wszystkich stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="264"/>
<source>Number of horizontal guides to create</source>
<translation>Ilość poziomych linii pomocniczych do utworzenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="265"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="265"/>
<source>Number of vertical guides to create</source>
<translation>Ilość pionowych linii pomocniczych do utworzenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="266"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="266"/>
<source>Create rows with guides, with an additional gap between the rows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="267"/>
<source>Create columns with guides, with an additional gap between the columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="268"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="268"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="269"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page&apos;s margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="270"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="271"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp