Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 18784 → Rev 18785

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.pl_PL.ts
3766,22 → 3766,22
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="343"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Importowanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="346"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Analiza pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2340"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2341"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupa%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3438"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3439"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Generewanie obiektów</translation>
</message>
3799,7 → 3799,7
<translation type="obsolete">Identyfikator kompilacji:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
</message>
3824,57 → 3824,57
<translation>&amp;Online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="254"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Zespół tworzący program:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
<source>Haiku Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Inna dokumentacja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Strona domowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Dokumentacja online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Lista dyskusyjna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="319"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="323"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
</message>
3920,7 → 3920,7
<translation type="obsolete">Wersja dla systemu Mac OSX Aqua:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
3970,12 → 3970,12
<translation type="obsolete">Styczeń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Wersja dla Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Wersja dla Windows&amp;#174;:</translation>
</message>
3984,7 → 3984,7
<translation type="obsolete">Marzec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Ikony z projektu Tango:</translation>
</message>
4002,37 → 4002,37
<translation type="obsolete">&amp;Sprawdź aktualizacje </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="266"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Sprawdź, czy istnieją nowsze wersje Scribusa. Z twojego komputera nie zostaną wysłane żadne dane.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>Wersja dla OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation>Ekran startowy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="262"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation>Ten panel wyświetla wersję, datę zbudowania i wkompilowane w Scribusa biblioteki.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="263"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation>C-C-T-F jest równoważne z: C=LittleCMS C=CUPS T=TIFF (wparcie) F=Fontconfig (wsparcie). Ostatnia litera oznacza mechanizm renderowania C=Cairo lub Q=Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>Brak bibliotek jest sygnalizowany przez *. Jednocześnie wskazuje to na wersję Ghostscripta wykrytą przez Scribusa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="263"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>Wersia dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
</message>
4056,7 → 4056,7
<translation type="obsolete">Anuluj sprawdzenie aktualizacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation>Blog deweloperów</translation>
</message>
4071,19 → 4071,19
<translation>Nie znaleziono pliku licencji. Proszę poszukać informacji nt. licencji w katalogu instalacyjnym lub na stronie internetowej Scribusa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation>Dokumentacja dla tłumaczy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation>Webmasterzy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="438"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="552"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="619"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="554"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="621"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation>Nie znaleziono pliku %1. Proszę poszukać informacji nt. %1 w katalogu instalacyjnym lub na stronie internetowej Scribusa.</translation>
</message>
5188,6 → 5188,21
<translation>O&amp;dbicie lustrzane w pionie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Unweld Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>Weld Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>Edit Welded Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Wyświetlaj linijki</translation>
5542,21 → 5557,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Unweld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>Weld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>Edit weld item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>&amp;Frames...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
8172,12 → 8172,16
<translation type="obsolete">Scribusowy frontend do programu Pure Postscript Barcode Writer </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation>&amp;Kod kreskowy...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Kod kreskowy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="23"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation type="unfinished">Wprowadź kod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="44"/>
<source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
<translation>Scribusowy frontend do programu Pure Postscript Barcode Writer </translation>
</message>
8185,7 → 8189,7
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="343"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="393"/>
<source>Error opening file: %1</source>
<translation>Błąd podczas otwierania pliku: %1</translation>
</message>
8268,12 → 8272,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="111"/>
<source>Barcode</source>
<translation type="unfinished">Kod kreskowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="377"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="427"/>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation>Kod kreskowy niekompletny</translation>
</message>
8283,7 → 8287,7
<translation>12 lub 13 cyfr rozdzielonych łącznikami. Starszy format ISBN-10 dopuszcza 9 lub 10 cyfr rozdzielonych łącznikami, ale po 1 stycznia 2007 nie zaleca się jego używania (Uwaga: aby zamienić stary format ISBN-10 na nowy format ISBN-13, należy dodać z przodu 978-, np. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. Ostateczna liczba kontrolna zostanie obliczona automatycznie)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="200"/>
<source>Select Type</source>
<translation>Wybierz typ</translation>
</message>
8303,12 → 8307,12
<translation type="obsolete">Kod kreskowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="135"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="141"/>
<source>Select one of the available barcode type here</source>
<translation>Wybierz jeden z typów kodu kreskowego</translation>
</message>
8476,6 → 8480,26
<source>&amp;Include Text in Barcode</source>
<translation>&amp;Dołącz tekst do kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="323"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Opcje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="329"/>
<source>&amp;Format:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="349"/>
<source>Error &amp;checking:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="362"/>
<source>Minimum error checking; raised opportunistically if size of symbol is not increased</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Biblio</name>
9925,8 → 9949,8
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2435"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2463"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2431"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2459"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation>X: %1
9933,17 → 9957,17
Y: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2448"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2444"/>
<source>X: %1</source>
<translation>X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2455"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2451"/>
<source>Y: %1</source>
<translation>Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2467"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation>Długość: %1
9950,7 → 9974,7
Kąt: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2473"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2469"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation>Szerokość: %1
9957,8 → 9981,8
Wysokość: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2485"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2492"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2481"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2488"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation>Kąt: %1</translation>
</message>
10022,24 → 10046,24
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<source>Page %1 does not exist!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1548"/>
<source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1554"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Informacja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1553"/>
<source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
10046,12 → 10070,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1813"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1820"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1841"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1848"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
10569,23 → 10593,23
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="669"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation>Aktualny profil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<source>Items</source>
<translation>Obiekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<source>Problems</source>
<translation>Problemy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="640"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="641"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>&amp;Ignoruj błędy</translation>
</message>
10592,42 → 10616,47
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="566"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="567"/>
<source>Issues: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="677"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Brakujące glify</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>Text overflow</source>
<translation>Tekst nie mieści się w ramce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation>Obiekt nie znajduje się na stronie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<source>Missing Image</source>
<translation>Brakujący obrazek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="690"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="683"/>
<source>Empty Text Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="692"/>
<source>Object colorspace is not CMYK or spot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="691"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="693"/>
<source>Imported document contains non embedded fonts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="693"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="695"/>
<source>Applied master page has different page destination (left, middle, right side)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
10636,17 → 10665,17
<translation type="obsolete">Obrazek ma wartość DPI mniejszą niż %1 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="684"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="686"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>Obiekt zawiera przezroczystość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="685"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="687"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>Obiekt jest adnotacją PDF albo polem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="686"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="688"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation>Obiekt jest osadzonym PDF</translation>
</message>
10661,12 → 10690,12
<translation>Nie znaleziono problemów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="574"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="575"/>
<source>Page </source>
<translation>Strona </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="636"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="637"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Wolne obiekty</translation>
</message>
10675,12 → 10704,12
<translation type="obsolete">Znaleziono problemy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Weryfikator materiału wejściowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="672"/>
<source>Check again</source>
<translation>Sprawdź ponownie</translation>
</message>
10693,7 → 10722,7
<translation type="obsolete">Rozdzielczość obrazka powyżej %1 DPI, aktualnie %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="687"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="689"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation>Obrazek to plik GIF</translation>
</message>
10718,28 → 10747,27
<translation>Warstwa &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="688"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="690"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation>Adnotacja używa fontu innego typu niż TTF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="676"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="694"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation>Pusta ramka graficzna</translation>
</message>
10768,24 → 10796,24
<translation>Strony wzorcowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="666"/>
<source>Layer</source>
<translation>Warstwa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="684"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="683"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="685"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="689"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="691"/>
<source>Image dimension is smaller than its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
10839,12 → 10867,12
<context>
<name>CollectForOutput</name>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="73"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Wybierz katalog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="103"/>
<source>Cannot create directory:
%1</source>
<translation>Niemożliwe utworzenie katalogu:
10851,7 → 10879,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="118"/>
<source>Collecting...</source>
<translation>Zapisywanie w toku...</translation>
</message>
10860,7 → 10888,7
<translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="122"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation>Niemożliwe zapisanie wszystkich plików dla pliku wyjściowego:
10867,7 → 10895,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="137"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation>Nie można zapisać pliku %1</translation>
11400,12 → 11428,12
<translation>&amp;Koło barw...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
<source>Color setting helper</source>
<translation>Narzędzie konfiguracji kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="67"/>
<source>Color selector with color theory included.</source>
<translation>Narzędzie dobierania kolorów z dołączoną teorią kolorów.</translation>
</message>
12371,7 → 12399,7
<context>
<name>CreateMode</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="839"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="838"/>
<source>3DAnnot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12870,7 → 12898,7
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="408"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="409"/>
<source>Encoding:</source>
<translation>Kodowanie:</translation>
</message>
12881,13 → 12909,13
Ścieżkę tego katalogu można zmienić w &quot;Ustawieniach&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="349"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="379"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>&amp;Kompresja pliku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="358"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>&amp;Dołącz fonty</translation>
</message>
12896,32 → 12924,32
<translation type="obsolete">Dołącz profile &amp;ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="325"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
<source>Show Preview</source>
<translation>Pokaż podgląd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="360"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation>&amp;Dołącz profile koloru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="327"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation>Wyświetlaj podgląd i informację o wybranym pliku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="395"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="396"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation>Kompresja dokumentu Scribusa podczas zapisywania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="398"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="399"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="400"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation>Dołącz profile kolorów podczas zbierania plików dla dokumentu końcowego</translation>
</message>
14742,46 → 14770,46
<context>
<name>FDialogPreview</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="255"/>
<source>Size:</source>
<translation>Rozmiar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="268"/>
<source>Title:</source>
<translation>Tytuł:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="271"/>
<source>No Title</source>
<translation>Bez tytułu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="273"/>
<source>Author:</source>
<translation>Autor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="280"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="193"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="281"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Nieznany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="283"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Dokument Scribusa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="190"/>
<source>Resolution:</source>
<translation>Rozdzielczość:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="190"/>
<source>DPI</source>
<translation>DPI</translation>
</message>
14798,7 → 14826,7
<translation type="obsolete">Odcienie szarości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="196"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Przestrzeń barw:</translation>
</message>
14807,7 → 14835,7
<translation type="obsolete">Duotone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="278"/>
<source>File Format:</source>
<translation>Format pliku:</translation>
</message>
15576,12 → 15604,12
<translation>&amp;Podgląd fontów...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
<source>Font Preview dialog</source>
<translation>Okno dialogowe podglądu fontów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="68"/>
<source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
<translation>Sortowanie i przeszukiwanie dostępnych fontów. </translation>
</message>
15934,7 → 15962,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="251"/>
<source>&amp;Page</source>
16022,8 → 16050,8
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="360"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="304"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="363"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
16030,7 → 16058,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="224"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="314"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
16055,7 → 16083,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="324"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="327"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="239"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="254"/>
<source>Appl&amp;y to All Pages</source>
16063,7 → 16091,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="327"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="330"/>
<source>Alt+Y</source>
<translation>Alt+Y</translation>
</message>
16096,14 → 16124,14
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="201"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="347"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="350"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="211"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="298"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="249"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="252"/>
<source>M&amp;argins</source>
16111,7 → 16139,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="221"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="253"/>
<source>S&amp;election</source>
16124,40 → 16152,40
<translation>I&amp;lość:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="266"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="245"/>
<source>Use &amp;Gap:</source>
<translation>Zastosuj o&amp;dstęp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="272"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="335"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="338"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="231"/>
<source>&amp;Misc</source>
<translation>&amp;Inne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="341"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
<source>Delete all guides from the current page</source>
<translation>Usuń linie pomocnicze z aktualnej strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="347"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="255"/>
<source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
<translation>Usuń linie pomocnicze z &amp;aktualnej strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="354"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
<source>Delete all guides from the current document</source>
<translation>Usuń wszystkie linie pomocnicze z aktualnego dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="360"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="256"/>
<source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
<translation>Usuń linie pomocnicze z &amp;wszytkich stron</translation>
16265,7 → 16293,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="279"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="247"/>
<source>Refer to</source>
17280,6 → 17308,42
</message>
</context>
<context>
<name>ImportPagesPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="59"/>
<source>Import iWorks Pages...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="96"/>
<source>iWorks Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="97"/>
<source>iWorks Pages (*.pages *.PAGES)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports iWorks Pages Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="81"/>
<source>Imports most iWorks Pages files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="130"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportPctPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="53"/>
17445,6 → 17509,78
</message>
</context>
<context>
<name>ImportVivaPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="59"/>
<source>Import Viva...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="96"/>
<source>Viva Designer XML</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="97"/>
<source>Viva Designer XML (*.xml *.XML)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports Viva Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="81"/>
<source>Imports most Viva files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="130"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportVsdPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import Visio...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="90"/>
<source>MS Visio</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="91"/>
<source>MS Visio (*.vsd *.VSD *.vdx *.VDX *.vsdx *.VSDX)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports MS Visio Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most MS Visio files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="124"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportWpgPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="53"/>
17529,6 → 17665,54
</message>
</context>
<context>
<name>ImportXpsPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="59"/>
<source>Import Xps...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="99"/>
<source>Microsoft XPS</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="100"/>
<source>Microsoft XPS (*.xps *.XPS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="64"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="112"/>
<source>Open XML Paper</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="113"/>
<source>Open XML Paper (*.oxps *.OXPS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="83"/>
<source>Imports XPS and Open XML Paper Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="84"/>
<source>Imports most XPS and Open XML Paper files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="146"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Imposition</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="72"/>
17728,7 → 17912,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="287"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
21415,79 → 21599,79
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="982"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="987"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Węzły</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="996"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1001"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="998"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1003"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Przesuń węzły</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="999"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1004"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Przesuń punkty kontrolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1005"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Dodaj węzły</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1001"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Usuń węzły</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1009"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Wyzeruj punkty kontrolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1010"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Wyzeruj ten punkt kontrolny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="985"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="990"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>Współrzędne &amp;bezwzględne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="994"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="999"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="995"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1000"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="988"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="993"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>Wsp. &amp;X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="989"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="994"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>Wsp. &amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="990"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="995"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Edytuj linię &amp;konturu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="991"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="996"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>&amp;Wyzeruj kontur obiektu</translation>
</message>
21496,57 → 21680,57
<translation type="obsolete">&amp;Zakończ edycję</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1002"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1007"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Przesuń punkty kontrolne niezależnie od siebie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1003"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1008"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Przesuń punkty kontrolne symetrycznie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1011"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Otwiera wielokąt lub przecina krzywą Beziera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1007"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1012"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Zamknij tę krzywą Beziera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1013"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Odwróć ścieżkę w poziomie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1014"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Odwróć ścieżkę w pionie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1016"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Przemieszczenie w poziomie w lewo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1012"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1017"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Przemieszczenie w pionie do góry</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1013"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1018"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Przemieszczenie w pionie na dół</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1019"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Obraca ścieżkę odwrotnie do ruchu wskazówek zegara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1015"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1020"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Obraca ścieżkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara</translation>
</message>
21555,12 → 21739,12
<translation type="obsolete">Zmniejsz rozmiar ścieżki o 10%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1017"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1022"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Zwiększ rozmiar ścieżki o 10%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1025"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Kąt obrotu</translation>
</message>
21569,84 → 21753,84
<translation type="obsolete">% powiększenia lub pomniejszenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1023"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1028"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Włącz tryb edycji linii konturu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1024"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1029"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Wyzeruj linię konturu do oryginalnego kształtu ramki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1015"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Przemieszczenie w poziomie w prawo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="983"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="988"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1027"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1032"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
<translation>Jeśli zakreślisz tę opcję, zostaną użyte współrzędne odnoszące się do strony, w innym przypadku współrzędne odnoszą się do obiektu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1016"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1021"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Zmniejsz rozmiar krzywej o pokazaną wartość w %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1018"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1023"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Zmniejsz rozmiar krzywej o pokazaną wartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1019"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1024"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Zwiększ rozmiar krzywej o pokazaną wartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1026"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>% do którego należy powiększyć lub pomniejszyć</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1022"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1027"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Wartość, do której należy powiększyć lub pomniejszyć</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="992"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="997"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation>Zrównaj kontur ze ściężką odcięcia obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1025"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1030"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Wyzeruj linię konturu do ścieżki odcięcia obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="241"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="986"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="991"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>do obszaru roboczego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="987"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="992"/>
<source>to Page</source>
<translation>do strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="993"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="998"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation>Zrównaj figurę ze ściężką odcięcia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1026"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1031"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation>Zrównaj figurę ze ściężką odcięcia obrazka</translation>
</message>
22589,32 → 22773,32
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2883"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2879"/>
<source>Page:</source>
<translation>Strona:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2893"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2889"/>
<source>Date:</source>
<translation>Data:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11085"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11218"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Nie udało się wczytać obrazka: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11090"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11223"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Nie udało się zapisać obrazka: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11095"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11228"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Nie udało się wczytać maski obrazka: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11100"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11233"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Za mało pamięci by przetworzyć obrazek</translation>
</message>
22623,7 → 22807,7
<translation type="obsolete">Nastąpił błąd zapisu, proszę sprawdzić ilość miejsca dostępnego na dysku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11080"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11213"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation>Nastąpił błąd zapisu, proszę sprawdzić ilość miejsca dostępnego na dysku</translation>
</message>
23164,62 → 23348,62
<context>
<name>PageItem</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="536"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="545"/>
<source>Image</source>
<translation>Obrazek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="540"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="549"/>
<source>Text</source>
<translation>Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="544"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="553"/>
<source>Line</source>
<translation>Linia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="548"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="557"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Wielokąt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="552"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="561"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Linia łamana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="556"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="565"/>
<source>PathText</source>
<translation>Tekst na ścieżce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="560"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="569"/>
<source>Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="564"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="573"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished">Grupuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="568"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="577"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="572"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="581"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="576"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="585"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="580"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="589"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
23228,8 → 23412,8
<translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7189"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7190"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7256"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7257"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Kopia</translation>
</message>
23975,32 → 24159,32
<translation type="unfinished">Naprawdę usunąć tę stronę wzorcową?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="397"/>
<source>Arrange Pages</source>
<translation type="unfinished">Strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="398"/>
<source>Available Master Pages:</source>
<translation type="unfinished">Dostępne strony wzorcowe:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="399"/>
<source>Document Pages:</source>
<translation type="unfinished">Strony dokumentu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="396"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="401"/>
<source>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="402"/>
<source>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="403"/>
<source>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</source>
<translation type="unfinished">Przeciągnij strony lub strony wzorcowe nad kosz na śmieci, aby je usunąć</translation>
</message>
24166,6 → 24350,24
</message>
</context>
<context>
<name>PagesPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="212"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importowanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="215"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Analiza pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="399"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PaintManagerBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="14"/>
26843,13 → 27045,13
<translation type="obsolete">Pliki OpenOffice.org Draw (*.sxd);;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="355"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="352"/>
<source>Plugin: %1 initialized ok </source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Wtyczka: %1 została zainicjowana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="354"/>
<source>Plugin: %1 failed post initialization</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Wtyczka: %1 błąd po inicjalizacji</translation>
33683,7 → 33885,7
<context>
<name>PropertiesPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="886"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="912"/>
<source>Properties</source>
<translation>Właściwości</translation>
</message>
33978,7 → 34180,7
<translation type="obsolete">Ostęp pomiędzy łamami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="895"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="922"/>
<source>&amp;Transparency</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
34119,37 → 34321,42
<translation type="obsolete">Pokazuje poziom, na którym znajduje się obiekt. 0 oznacza, że obiekt jest na spodzie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="888"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="914"/>
<source>X, Y, &amp;Z</source>
<translation>X, Y, &amp;Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="891"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="918"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation>Ksz&amp;tałt ramki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="889"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="915"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>Tek&amp;st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="890"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="916"/>
<source>&amp;Image</source>
<translation>&amp;Obrazek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="892"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="917"/>
<source>Drop Shadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="919"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation>&amp;Linia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="893"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="920"/>
<source>&amp;Colors</source>
<translation>&amp;Kolory</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="896"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="923"/>
<source>T&amp;able</source>
<translation type="unfinished">T&amp;abela</translation>
</message>
34445,7 → 34652,7
<translation type="obsolete">Ustawienia przezroczystości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="894"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="921"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Grupuj</translation>
</message>
34709,67 → 34916,67
<context>
<name>PropertiesPalette_Group</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="617"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="627"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Edycja...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="618"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="628"/>
<source>Shape</source>
<translation type="unfinished">Figura geometryczna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="620"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="630"/>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation type="unfinished">&amp;Opływanie ramki tekstowej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="621"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="631"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished">Wyłączone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="622"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="632"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished">Zastosuj &amp;kontur ramki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="623"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="633"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation type="unfinished">Zastosuj ramkę o&amp;graniczającą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="624"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="634"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation type="unfinished">Z&amp;astosuj kontur obiektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="625"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="635"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation type="unfinished">Zastosuj ścieżkę odcięcia obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="627"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="637"/>
<source>Disable text flow from lower frames around object</source>
<translation type="unfinished">Wyłącz opływanie obiektu tekstem z położonych niżej ramek tekstowych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="628"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="638"/>
<source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="629"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="639"/>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="630"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="640"/>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="631"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="641"/>
<source>Use the clipping path of the image</source>
<translation type="unfinished">Użyj ścieżki odcięcia obrazka</translation>
</message>
34782,76 → 34989,72
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="26"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="35"/>
<source>Shape</source>
<translation type="unfinished">Figura geometryczna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="74"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished">...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="81"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Edycja...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="75"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="93"/>
<source>Text Flow Around Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="96"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="123"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished">Wyłączone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="158"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="183"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="208"/>
<source>textFlowBtnGroup</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="148"/>
<source>Use &amp;Frame Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="146"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="173"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation type="unfinished">Zastosuj ramkę o&amp;graniczającą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="171"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="198"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation type="unfinished">Z&amp;astosuj kontur obiektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="196"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="223"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation type="unfinished">Zastosuj ścieżkę odcięcia obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="218"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="245"/>
<source>Fill Rule</source>
<translation type="unfinished">Reguła wypełniania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="288"/>
<source>Even-Odd</source>
<translation type="unfinished">Parzyste-Nieparzyste</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="265"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="301"/>
<source>Non Zero</source>
<translation type="unfinished">Nie zero</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="324"/>
<source>Group clips Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="331"/>
<source>Transparency</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35458,6 → 35661,193
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_Shadow</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="300"/>
<source>Object has a drop shadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="301"/>
<source>X-Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="302"/>
<source>Y-Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="303"/>
<source>Blur:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="304"/>
<source>Color:</source>
<translation type="unfinished">Kolor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="305"/>
<source>Shade:</source>
<translation type="unfinished">Cieniowanie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="306"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">Krycie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="307"/>
<source>Blendmode:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="309"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished">pt</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_ShadowBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="20"/>
<source>Object has a drop shadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="29"/>
<source>X-Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="42"/>
<source>Y-Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="55"/>
<source>Color:</source>
<translation type="unfinished">Kolor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="68"/>
<source>Shade:</source>
<translation type="unfinished">Cieniowanie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="78"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">Krycie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="88"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="218"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished">%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="101"/>
<source>Blendmode:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="112"/>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="117"/>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished">Przyciemnianie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="122"/>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished">Rozjaśnianie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="127"/>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished">Mnożenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="132"/>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished">Mnożenie odwrotności</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="137"/>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished">Nakładanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="142"/>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished">Ostre światło</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="147"/>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished">Łagodne światło</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="152"/>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished">Różnica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="157"/>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished">Wyjątek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="162"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished">Rozcieńczenie koloru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="167"/>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished">Dosycenie koloru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="172"/>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished">Barwa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="177"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="182"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Kolor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="187"/>
<source>Luminosity</source>
<translation type="unfinished">Jasność</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="195"/>
<source>Blur:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="205"/>
<source> px</source>
<translation type="unfinished">px</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_Shape</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shape.cpp" line="547"/>
35630,22 → 36020,22
<context>
<name>PropertiesPalette_Table</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="568"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="587"/>
<source>Cell style of currently selected cell</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="569"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="588"/>
<source>Table style of currently selected table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="570"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="589"/>
<source>Remove Direct Cell Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="571"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="590"/>
<source>Remove Direct Table Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35868,7 → 36258,7
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="365"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="442"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="510"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1290"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation type="unfinished">Wsp. &amp;X:</translation>
</message>
35885,7 → 36275,7
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="367"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="444"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="512"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1291"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation type="unfinished">Wsp. &amp;Y:</translation>
</message>
35895,7 → 36285,7
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="368"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="513"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1299"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1293"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35926,127 → 36316,127
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="443"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="511"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1292"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1229"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1223"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1292"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1286"/>
<source>Properties</source>
<translation type="unfinished">Właściwości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1294"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1288"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Nazwa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1295"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1289"/>
<source>Geometry</source>
<translation type="unfinished">Geometria</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1300"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1294"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="unfinished">O&amp;brót:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1301"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1295"/>
<source>Basepoint:</source>
<translation type="unfinished">Punkt odniesienia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1296"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">Poziom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1298"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished">pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1307"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation type="unfinished">Nazwa wybranego obiektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1308"/>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation type="unfinished">Współrzędna pozioma aktualnego punktu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1315"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1309"/>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation type="unfinished">Współrzędna pionowa aktualnego punktu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1316"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1310"/>
<source>Width</source>
<translation type="unfinished">Szerokość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1317"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1311"/>
<source>Height</source>
<translation type="unfinished">Wysokość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1312"/>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation type="unfinished">Obrót obiektu dookoła aktualnego punktu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1319"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1313"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation type="unfinished">Punkt, do którego odnoszą się miary oraz kąty obrotu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1320"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1314"/>
<source>Group the selected objects</source>
<translation type="unfinished">Grupuje wybrane obiekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1321"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1315"/>
<source>Ungroup the selected group</source>
<translation type="unfinished">Rozgrupowuje zaznaczoną grupę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1322"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1316"/>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation type="unfinished">Odbicie lustrzane w poziomie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1323"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1317"/>
<source>Flip Vertical</source>
<translation type="unfinished">Odbicie lustrzane w pionie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1318"/>
<source>Move one level up</source>
<translation type="unfinished">Przesuń o poziom wyżej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1319"/>
<source>Move one level down</source>
<translation type="unfinished">Przesuń o poziom niżej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1326"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1320"/>
<source>Move to front</source>
<translation type="unfinished">Przesuń na wierzch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1327"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1321"/>
<source>Move to back</source>
<translation type="unfinished">Przesuń na spód</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1328"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1322"/>
<source>Indicates the level the object is on, 1 means the object is at the bottom</source>
<translation type="unfinished">Pokazuje poziom, na którym znajduje się obiekt. 0 oznacza, że obiekt jest na spodzie {1 ?}</translation>
</message>
36055,22 → 36445,22
<translation type="obsolete">Pokazuje poziom, na którym znajduje się obiekt. 0 oznacza, że obiekt jest na spodzie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1329"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1323"/>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation type="unfinished">Zabezpiecza albo odbezpiecza obiekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1330"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1324"/>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation type="unfinished">Zabezpiecza albo odbezpiecza rozmiary obiektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1331"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1325"/>
<source>Enable or disable exporting of the object</source>
<translation type="unfinished">Włącza albo wyłącza eksport obiektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1333"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1327"/>
<source>Keep the aspect ratio</source>
<translation type="unfinished">Zachowaj proporcje</translation>
</message>
36995,12 → 37385,12
<context>
<name>PubPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1640"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importowanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1643"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Analiza pliku:</translation>
</message>
37779,6 → 38169,7
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="161"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="152"/>
37786,15 → 38177,19
<location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="162"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="146"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="134"/>
<source>Save as</source>
<translation>Zapisz jako</translation>
</message>
37815,7 → 38210,7
<translation type="obsolete">Nie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="229"/>
<source>Initializing...</source>
<translation>Inicjalizacja...</translation>
</message>
37872,7 → 38267,7
<translation type="obsolete">Nowy z &amp;szablonu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="169"/>
<source>Newsletters</source>
37879,7 → 38274,7
<translation>Biuletyny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="166"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="200"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="155"/>
<source>Brochures</source>
37886,7 → 38281,7
<translation>Broszury</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="201"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="159"/>
<source>Catalogs</source>
37893,7 → 38288,7
<translation>Katalogi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="202"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="161"/>
<source>Flyers</source>
37900,13 → 38295,13
<translation>Ulotki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="162"/>
<source>Grids</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="186"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="175"/>
<source>Signs</source>
37913,7 → 38308,7
<translation>Znaki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="158"/>
<source>Cards</source>
37920,7 → 38315,7
<translation>Karty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="165"/>
<source>Letterheads</source>
37927,7 → 38322,7
<translation>Nagłówki listów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="160"/>
<source>Envelopes</source>
37934,7 → 38329,7
<translation>Koperty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="156"/>
<source>Business Cards</source>
37941,7 → 38336,7
<translation>Wizytówki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="157"/>
<source>Calendars</source>
37948,7 → 38343,7
<translation>Kalendarze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="164"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="153"/>
<source>Advertisements</source>
37955,7 → 38350,7
<translation>Reklamy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="164"/>
<source>Labels</source>
37962,7 → 38357,7
<translation>Etykiety</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="179"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="168"/>
<source>Menus</source>
37969,7 → 38364,7
<translation>Jadłospisy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="224"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="174"/>
<source>Programs</source>
37976,7 → 38371,7
<translation>Programy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="171"/>
<source>PDF Forms</source>
37983,7 → 38378,7
<translation>Formularze PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="222"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="183"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="172"/>
<source>PDF Presentations</source>
37990,7 → 38385,7
<translation>Prezentacje PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="216"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="166"/>
<source>Magazines</source>
37997,7 → 38392,7
<translation>Magazyny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="223"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="216"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="173"/>
<source>Posters</source>
38004,7 → 38399,7
<translation>Plakaty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="165"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="154"/>
<source>Announcements</source>
38011,7 → 38406,7
<translation>Ogłoszenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="176"/>
<source>Text Documents</source>
38018,7 → 38413,7
<translation>Dokumenty tekstowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="163"/>
<source>Folds</source>
38025,7 → 38420,7
<translation>Składanki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="261"/>
38113,7 → 38508,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="340"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="482"/>
<source>Font %1 is broken, discarding it</source>
<translation>Font %1 jest wadliwy i zostaje wyłączony</translation>
</message>
38123,7 → 38518,7
<translation>Importery tekstu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="167"/>
<source>Media Cases</source>
38130,17 → 38525,17
<translation>Pudełka na CD/DVD</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="152"/>
<source>Albanian</source>
<translation>Albański</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="118"/>
<source>Basque</source>
<translation>Baskijski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="85"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="93"/>
<source>Bulgarian</source>
<translation>Bułgarski</translation>
</message>
38149,45 → 38544,45
<translation type="obsolete">Brazylijski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="97"/>
<source>Catalan</source>
<translation>Kataloński</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="159"/>
<source>Chinese</source>
<translation>Chiński</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="98"/>
<source>Czech</source>
<translation>Czeski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="100"/>
<source>Danish</source>
<translation>Duński</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="103"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="111"/>
<source>English (US)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="139"/>
<source>Nepali</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="141"/>
<source>Dutch</source>
<translation>Holenderski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="374"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="319"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="367"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="382"/>
<source>English</source>
<translation>Angielski</translation>
</message>
38196,122 → 38591,122
<translation type="obsolete">Angielski (Brytyjski)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="105"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="113"/>
<source>Esperanto</source>
<translation>Esperanto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="101"/>
<source>German</source>
<translation>Niemiecki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="119"/>
<source>Finnish</source>
<translation>Fiński</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="120"/>
<source>French</source>
<translation>Francuski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="122"/>
<source>Galician</source>
<translation>Galicyjski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="106"/>
<source>Greek</source>
<translation>Grecki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="90"/>
<source>Aragonese</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="92"/>
<source>Belarusian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="95"/>
<source>Bengali (Bangladesh)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="103"/>
<source>German (Austria)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="108"/>
<source>English (Australia)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="109"/>
<source>English (Canada)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="107"/>
<source>English (UK)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="110"/>
<source>English (New Zealand)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="112"/>
<source>English (South Africa)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="107"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="115"/>
<source>Spanish (Argentina)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="121"/>
<source>Scottish Gaelic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="123"/>
<source>Gujarati</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="126"/>
<source>Hungarian</source>
<translation>Węgierski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="128"/>
<source>Indonesian</source>
<translation>Indonezyjski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="130"/>
<source>Italian</source>
<translation>Włoski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="133"/>
<source>Korean</source>
<translation>Koreański</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="134"/>
<source>Kurdish</source>
<translation>Kurdyjski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="138"/>
<source>Lithuanian</source>
<translation>Litewski</translation>
</message>
38320,57 → 38715,57
<translation type="obsolete">Norweski (Bokmaal)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="142"/>
<source>Norwegian (Nnyorsk)</source>
<translation>Norweski (Nynorsk)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="143"/>
<source>Norwegian</source>
<translation>Norweski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="144"/>
<source>Polish</source>
<translation>Polski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="148"/>
<source>Russian</source>
<translation>Rosyjski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="154"/>
<source>Swedish</source>
<translation>Szwedzki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="114"/>
<source>Spanish</source>
<translation>Hiszpański</translation>
</message>
<message utf8="true">
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="140"/>
<source>Norwegian (Bokmål)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="116"/>
<source>Spanish (Latin)</source>
<translation>Hiszpański (LA)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="150"/>
<source>Slovak</source>
<translation>Słowacki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="151"/>
<source>Slovenian</source>
<translation>Słoweński</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="153"/>
<source>Serbian</source>
<translation>Serbski</translation>
</message>
38530,34 → 38925,34
<translation type="obsolete">Short &amp;Words...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="132"/>
<source>Short Words processing. Wait please...</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Operacja w toku. Proszę czekać...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="151"/>
<source>Short Words processing. Done.</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Operacja zakończona.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="89"/>
<source>Afrikaans</source>
<translation>Afrykanerski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="156"/>
<source>Turkish</source>
<translation>Turecki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="149"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="157"/>
<source>Ukranian</source>
<translation>Ukraiński</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="99"/>
<source>Welsh</source>
<translation>Walijski</translation>
</message>
38867,17 → 39262,17
<translation>OpenDocument Dokumenty tekstowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="125"/>
<source>Croatian</source>
<translation>Chorwacki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="145"/>
<source>Portuguese</source>
<translation>Portugalski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="146"/>
<source>Portuguese (BR)</source>
<translation>Portugalski (BR)</translation>
</message>
39003,7 → 39398,7
<translation type="obsolete">Font %1 (wykryty za pomocą fontconfiga) zawiera błędy i zostaje wyłączony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="716"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="729"/>
<source>Scribus Development Version</source>
<translation>Scribus Development Version</translation>
</message>
39128,8 → 39523,8
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1940"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2307"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1945"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2199"/>
<source>Document Template: </source>
<translation>Szablon dokumentu:</translation>
</message>
39322,37 → 39717,37
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="581"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="558"/>
<source>&amp;Execute Script...</source>
<translation>&amp;Wykonaj skrypt...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="582"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="559"/>
<source>Show &amp;Console</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;konsolę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="583"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="560"/>
<source>&amp;About Script...</source>
<translation>O sk&amp;rypcie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="585"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="562"/>
<source>&amp;Script</source>
<translation>Skr&amp;ypt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="586"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="563"/>
<source>&amp;Scribus Scripts</source>
<translation>&amp;Skrypty Scribusa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="587"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="564"/>
<source>&amp;Recent Scripts</source>
<translation>&amp;Otwórz poprzedni skrypt</translation>
</message>
39361,7 → 39756,7
<translation type="obsolete">Skrypty w Pythonie (*.py);; Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="554"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="531"/>
<source>About Script</source>
<translation>O skrypcie</translation>
</message>
39512,8 → 39907,8
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="366"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="403"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="508"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="545"/>
<source>Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3)</source>
<translation>Font %1 zawiera wadliwy glif %2 (kod znaku %3)</translation>
</message>
39524,27 → 39919,27
<translation>Font %1 nie daje się wczytać i nie zostanie osadzony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="347"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="489"/>
<source>Failed to load font %1 - font type unknown</source>
<translation>Nie udało się wczytać fontu %1 - nieznany typ fontu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="551"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="693"/>
<source>Font %1 loaded from %2(%3)</source>
<translation>Font %1 został wczytany z %2(%3)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="567"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="709"/>
<source>Font %1(%2) is duplicate of %3</source>
<translation>Font %1(%2) jest duplikatem fontu %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="680"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="822"/>
<source>Loading font %1 (found using fontconfig)</source>
<translation>Wczytywanie fontu %1 (znalezionego za pomocą fontconfigu)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="685"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="827"/>
<source>Failed to load a font - freetype2 couldn&apos;t find the font file</source>
<translation>Nie udało się wczytać fontu - freetype2 nie znalazł pliku zawierającego font</translation>
</message>
39655,7 → 40050,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3192"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2152"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="5711"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="5721"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopia %1</translation>
</message>
39680,12 → 40075,12
<translation>Żółty (Y)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="57"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="58"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation>Koło barw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="58"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="59"/>
<source>Font Preview</source>
<translation>Podgląd fontów</translation>
</message>
39718,7 → 40113,7
<translation>Skryptownik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="87"/>
<source>Short Words</source>
<translation>Usuwanie zawieszonych spójników</translation>
</message>
39742,32 → 40137,32
<translation type="obsolete">Scribus zakończył działanie z powodu następującego błędu: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="331"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="473"/>
<source>Creating Font Cache</source>
<translation>Tworzenie pamięci podręcznej z fontami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="499"/>
<source>New Font found, checking...</source>
<translation>Znaleziono nowy font, sprawdzanie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="536"/>
<source>Modified Font found, checking...</source>
<translation>Znaleziono zmieniony font, sprawdzanie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="781"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="923"/>
<source>Reading Font Cache</source>
<translation>Wczytywanie pamięci podręcznej z fontami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="828"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="970"/>
<source>Writing updated Font Cache</source>
<translation>Zapisywanie zaktualizowanej pamieci podręcznej z fontami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="845"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="987"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>Szukanie fontów</translation>
</message>
39776,7 → 40171,7
<translation type="obsolete">Używasz rozwojowej wersji Scribusa z serii 1.3.x. Dokument, nad którym pracujesz, utworzony został w wersji 1.2.3 Scribusa lub w wersji niższej. Zapisanie tego pliku spowoduje, że nie będziesz mógł go otworzyć w Scribusie 1.2.3, chyba że użyjesz opcji Plik&gt;Zapisz jako. Czy na pewno chcesz kontynuować?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4770"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4662"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation>Zmiany w twoim dokumencie nie zostały jeszcze zapisane, a mają być cofnięte. Czy chcesz kontynuować? </translation>
</message>
39797,7 → 40192,7
<translation>Obsługa starego formatu .sla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="94"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="102"/>
<source>German (Trad.)</source>
<translation>Niemiecki (trad.)</translation>
</message>
39812,32 → 40207,32
<translation>Drukowanie pliku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="717"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="730"/>
<source>You are running a development version of Scribus 1.5.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under 1.5.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and further edit the newly named file and the original will be untouched. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4002"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3893"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4006"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3897"/>
<source>C&amp;reate</source>
<translation>&amp;Utwórz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4007"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3898"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="155"/>
<source>Thai</source>
<translation>Tajski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="36"/>
<source>Barcode Generator</source>
<translation>Generator kodu kreskowego</translation>
</message>
39876,12 → 40271,12
<translation>Nie udało się otworzyć pliku %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="136"/>
<source>Luxembourgish</source>
<translation>Luksemburski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="131"/>
<source>Japanese</source>
<translation>Japoński</translation>
</message>
39898,17 → 40293,17
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="91"/>
<source>Arabic</source>
<translation>Arabski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="105"/>
<source>Dzongkha</source>
<translation>Dzongka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="117"/>
<source>Estonian</source>
<translation>Estoński</translation>
</message>
40000,7 → 40395,7
<translation type="obsolete">bez nazwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="129"/>
<source>Icelandic</source>
<translation>Islandzki</translation>
</message>
40148,6 → 40543,31
<translation>E</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="328"/>
<source>Compact Disc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="334"/>
<source>Letter Half</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="340"/>
<source>US Letter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="346"/>
<source>US Legal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="352"/>
<source>11x17</source>
<translation type="unfinished">2A17 {11x?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scimgdataloader_tiff.cpp" line="966"/>
<source>%1 may be corrupted : missing resolution tags</source>
<translation>%1 może być uszkodzony: brak znaczników rozdzielczości</translation>
40158,8 → 40578,8
<translation>Font %1 zawiera uszkodzony glif %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="135"/>
<source>Latin</source>
<translation>Latin</translation>
</message>
40168,7 → 40588,7
<translation type="obsolete">Norweski (Bokmål)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="147"/>
<source>Romanian</source>
<translation>Rumuński</translation>
</message>
40189,7 → 40609,7
<translation>+linia pisma %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="88"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="96"/>
<source>Breton</source>
<translation>Bretoński</translation>
</message>
40213,12 → 40633,12
<translation type="obsolete">Wszystkie wspierane formaty (*.eps *.EPS *.epsi *.EPSI *.ps *.PS);;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="96"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="104"/>
<source>German (Swiss)</source>
<translation>Niemiecki (Szwajcarski)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="124"/>
<source>Hebrew</source>
<translation>Hebrajski</translation>
</message>
40288,7 → 40708,7
<translation type="obsolete">Kopia %1 z (%2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="152"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="160"/>
<source>Chinese (Trad.)</source>
<translation>Chiński (trad.)</translation>
</message>
40307,17 → 40727,17
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="132"/>
<source>Khmer</source>
<translation>Kmerski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="137"/>
<source>Lao</source>
<translation>Laotański</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="158"/>
<source>Vietnamese</source>
<translation>Wietnamski</translation>
</message>
40359,6 → 40779,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="185"/>
<source>Do you really want to overwrite the file:
%1 ?</source>
<translation>Naprawdę zastąpić plik:
40640,12 → 41061,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="94"/>
<source>Bengali</source>
<translation>Bengalski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="149"/>
<source>Sanskrit</source>
<translation>Sanskryt</translation>
</message>
41170,7 → 41591,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="60"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="61"/>
<source>Hunspell Plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
41180,10 → 41601,60
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18488"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18573"/>
<source>Unacceptable settings for note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="72"/>
<source>Pages Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="72"/>
<source>Viva Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="66"/>
<source>MS Visio Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="75"/>
<source>Xps Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="106"/>
<source>XPS Export</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="134"/>
<source>Microsoft XPS (*.xps *.XPS);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="139"/>
<source>Output Settings:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="142"/>
<source>Low Resolution</source>
<translation type="unfinished">Niska rozdzielczość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="143"/>
<source>Medium Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="144"/>
<source>High Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
42382,17 → 42853,17
<translation type="unfinished">Cieniowanie wypełnienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="57"/>
<source>A default style cannot be assigned a parent style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="109"/>
<source>Shade</source>
<translation type="unfinished">Cieniowanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="136"/>
<source>Fill Color</source>
<translation type="unfinished">Kolor wypełnienia</translation>
</message>
42400,39 → 42871,39
<context>
<name>SMCharacterStyle</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1833"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1837"/>
<source>Character Styles</source>
<translation>Style znaków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1823"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2208"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1827"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2212"/>
<source>Properties</source>
<translation>Właściwości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1838"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1842"/>
<source>Character Style</source>
<translation>Styl znaków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1980"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1984"/>
<source>New Style</source>
<translation>Nowy styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2002"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2006"/>
<source>Clone of %1</source>
<translation>Klon %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2026"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2030"/>
<source>%1 (%2)</source>
<comment>This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2)</comment>
<translation>%1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2700"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2706"/>
<source>Setting that style as parent would create an infinite loop.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
42621,26 → 43092,26
<context>
<name>SMPStyleWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="37"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="284"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="559"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="286"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="561"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation>Stała interlinia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="560"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="562"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation>Automatyczna interlinia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="286"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="561"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="563"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation>Wyrównaj do linii pisma</translation>
</message>
42659,24 → 43130,24
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="179"/>
<source>Distance from Text:</source>
<translation>Odstęp od tekstu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="100"/>
<source>Parent Style</source>
<translation>Styl nadrzędny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="159"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="161"/>
<source>Distances and Alignment</source>
<translation>Odstępy i wyrównanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="615"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="162"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="164"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation>Inicjały opuszczone</translation>
</message>
42687,7 → 43158,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="938"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="131"/>
<source>Ensure that first lines of a paragraph won&apos;t end up separated from the rest (known as widow/orphan control)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
42704,13 → 43175,13
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="239"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="161"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="163"/>
<source>Paragraph Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="247"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="178"/>
<source>Character Style for Effect:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
42721,31 → 43192,31
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="330"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="180"/>
<source>Use Parent`s Values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="345"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="165"/>
<source>Bullets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="166"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="168"/>
<source>Bullet Char/String</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="404"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="169"/>
<source>Char Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="438"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="164"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="166"/>
<source>Numeration</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
42756,7 → 43227,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="469"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="171"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">Poziom</translation>
</message>
42772,19 → 43243,19
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="526"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="174"/>
<source>Start with</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="543"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="172"/>
<source>Prefix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="553"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="173"/>
<source>Suffix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
42795,13 → 43266,13
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="590"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="175"/>
<source>Restart after other format</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="597"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="176"/>
<source>Restart after higher level</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
42822,18 → 43293,18
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="991"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="190"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation>Tabulatory i wcięcie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="21"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="191"/>
<source>Properties</source>
<translation>Właściwości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="190"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="192"/>
<source>Character Style</source>
<translation>Styl znaków</translation>
</message>
42886,7 → 43357,7
<translation type="obsolete">Przesunięcie inicjału opuszczonego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="117"/>
<source>Alignment</source>
<translation>Wyrównanie</translation>
</message>
42907,27 → 43378,27
<translation type="obsolete">Tabulatory</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="101"/>
<source>Line Spacing Mode</source>
<translation>Tryb interlinii</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="102"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Interlinia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="103"/>
<source>Space Above</source>
<translation>Odstęp powyżej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="104"/>
<source>Space Below</source>
<translation>Odstęp poniżej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="112"/>
<source>Drop Cap Lines</source>
<translation>Wysokość inicjału opuszczonego</translation>
</message>
42936,126 → 43407,126
<translation type="obsolete">Przesunięcie inicjału opuszczonego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="113"/>
<source>Enhanced Char Table for inserting customs chars as bullets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="114"/>
<source>Paragraph Effects Chars Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="115"/>
<source>Hang Paragraph Effect before paragraph indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="116"/>
<source>Choose chracter style or leave blank for use default paragraph style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="118"/>
<source>First Line Indent</source>
<translation>Wcięcie pierwszego wiersza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="119"/>
<source>Left Indent</source>
<translation>Wcięcie z lewej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="120"/>
<source>Right Indent</source>
<translation>Wcięcie z prawej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="132"/>
<source>Ensure that last lines of a paragraph won&apos;t end up separated from the rest (known as widow/orphan control)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="135"/>
<source>If checked, ensures that the paragraph won&apos;t be split across multiple pages or columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="136"/>
<source>If checked, automatically moves the paragraph to the next column or page if the next paragraph isn&apos;t on the same page or column</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="165"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="167"/>
<source>Lines:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="170"/>
<source>Numbering Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="201"/>
<source>None</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="200"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="202"/>
<source>Both Sides</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Obie strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="201"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="203"/>
<source>Left Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Tylko lewa strona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="202"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="204"/>
<source>Right Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Tylko prawa strona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="257"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="259"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="260"/>
<source>Section</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="261"/>
<source>Story</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="262"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="263"/>
<source>Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="493"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="496"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="1150"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="495"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="498"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="1152"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Bez stylu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="32"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="158"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="498"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="930"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="160"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="500"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="932"/>
<source>Based On:</source>
<translation>Bazuje na:</translation>
</message>
43109,24 → 43580,24
<translation type="obsolete">Włącz layout z optycznymi marginesami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="124"/>
<source>Maximum white space compression allowed.
Expressed as a percentage of the current white space value.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="126"/>
<source>Maximum compression of glyphs</source>
<translation>Maksymalna kompresja glifów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="128"/>
<source>Maximum extension of glyphs</source>
<translation>Maks. rozciągnięcie glifów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="696"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="200"/>
<source>Optical Margins</source>
<translation>Optyczne marginesy</translation>
</message>
43147,46 → 43618,46
<translation type="obsolete">Zaawansowane ustawienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="502"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="504"/>
<source>A default style cannot be assigned a parent style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="193"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="195"/>
<source>Min. Space Width:</source>
<translation>Min. szerokość odstępu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="714"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="207"/>
<source>Use Parent Value</source>
<translation>Zastosuj wartość stylu nadrzędnego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="707"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="206"/>
<source>Reset to Default</source>
<translation>Wyzeruj do domyślnego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="772"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="194"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation>Zaawansowane ustawienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="196"/>
<source>Glyph Extension</source>
<translation>Rozciągnięcie glifów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="197"/>
<source>Min:</source>
<comment>Glyph Extension</comment>
<translation>Min.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="198"/>
<source>Max:</source>
<comment>Glyph Extension</comment>
<translation>Maks.:</translation>
43240,7 → 43711,7
<translation>Styl akapitu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1773"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1776"/>
<source>Setting that style as parent would create an infinite loop.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
43449,22 → 43920,22
<translation type="unfinished">Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="57"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="55"/>
<source>A default style cannot be assigned a parent style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="107"/>
<source>Shade</source>
<translation type="unfinished">Cieniowanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="134"/>
<source>Fill Color</source>
<translation type="unfinished">Kolor wypełnienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="135"/>
<source>Fill Shade</source>
<translation type="unfinished">Cieniowanie wypełnienia</translation>
</message>
44991,82 → 45462,82
<context>
<name>ScMWMenuManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="33"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="35"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation type="unfinished">Otwórz &amp;poprzedni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="34"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="36"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation type="unfinished">Wklej poprzedni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="35"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="37"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="unfinished">&amp;Importuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="38"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation type="unfinished">&amp;Eksportuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="40"/>
<source>Contents</source>
<translation type="unfinished">Zawartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="42"/>
<source>&amp;Level</source>
<translation type="unfinished">&amp;Poziom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="43"/>
<source>Send to Layer</source>
<translation type="unfinished">Przesuń do warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="44"/>
<source>Previe&amp;w Settings</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ustawienia podglądu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="43"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="45"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation type="unfinished">Opcje PD&amp;F</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="46"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation type="unfinished">Za&amp;mień na</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="47"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="49"/>
<source>Character</source>
<translation type="unfinished">Znak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="50"/>
<source>Quote</source>
<translation type="unfinished">Cytat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="51"/>
<source>Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="52"/>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ligatury</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="58"/>
<source>&amp;Alignment</source>
<translation type="unfinished">&amp;Wyrównanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="57"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="59"/>
<source>Online &amp;Tutorials</source>
<translation type="unfinished">&amp;Samouczki w trybie online</translation>
</message>
45318,7 → 45789,7
<translation type="unfinished">Dokument Scribusa 1.3.4 {1.5.0+?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="6342"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="6352"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
46018,17 → 46489,17
<context>
<name>ScribusCore</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="200"/>
<source>Initializing Plugins</source>
<translation>Inicjalizacja wtyczek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="186"/>
<source>Initializing Keyboard Shortcuts</source>
<translation>Inicjalizacja skrótów klawiaturowych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="188"/>
<source>Reading Preferences</source>
<translation>Wczytywanie ustawień</translation>
</message>
46037,37 → 46508,37
<translation type="obsolete">Wczytywanie profili ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="208"/>
<source>Initializing Image Cache</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="313"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="317"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>Szukanie fontów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="318"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="322"/>
<source>There are no fonts found on your system.</source>
<translation>W systemie nie znaleziono fontów.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="319"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="323"/>
<source>Exiting now.</source>
<translation>Zakończenie działania.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="320"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="324"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Krytyczny błąd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="323"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="327"/>
<source>Font System Initialized</source>
<translation>Inicjalizacja systemu obsługi fontów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="203"/>
<source>Reading Color Profiles</source>
<translation>Wczytywanie profili kolorów</translation>
</message>
46084,13 → 46555,13
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="197"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="236"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="312"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="580"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="582"/>
<source>Background</source>
<translation>Tło</translation>
</message>
46099,23 → 46570,23
<translation type="obsolete">Naprawdę usunąć cały tekst?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11468"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11507"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>Nie można usunąć obiektu będącego w użyciu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11468"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11507"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>Obiekt %1 jest edytowany w Edytorze Artykułów. Operacja usunięcia zostaje anulowana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18126"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18164"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18211"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18249"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Bez stylu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18482"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18567"/>
<source>%1 note style has document as range and provide same numbering style as set %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
46124,22 → 46595,22
<translation type="obsolete">Podczas wczytywania profili ICC wystąpił błąd, zarządzanie kolorami zostanie wyłączone.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12128"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12167"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Niektóre obiekty są zabezpieczone.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12124"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12163"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Odbezpiecz wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12125"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12164"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation>&amp;Pomiń zabezpieczone obiekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1030"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1032"/>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation>Błąd podczas otwierania profili ICC, zarządzanie kolorami jest wyłączone.</translation>
</message>
46152,7 → 46623,7
Przesunięcie w pionie: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13699"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13738"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal gap: %2
Vertical gap: %3</source>
46161,8 → 46632,8
Odstęp w pionie: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1042"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16461"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1044"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16546"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Dopasuj kolory</translation>
</message>
46175,7 → 46646,7
<translation type="obsolete">Domyślny styl znaku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13671"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13710"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
46186,24 → 46657,24
Obrót: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9076"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9105"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation>usuń bezpośrednie formatowanie akapitu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9550"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9589"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation>usuń bezpośrednie formatowanie znaków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11384"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11423"/>
<source>Do you really want to clear the content of all selected frames?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14853"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14908"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15043"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14899"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14954"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15089"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupa%1</translation>
</message>
46212,7 → 46683,7
<translation type="obsolete">Kopia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1664"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1666"/>
<source>Imported </source>
<comment>Prefix of imported default style</comment>
<translation>Zaimportowany</translation>
46237,7 → 46708,7
<translation type="obsolete">Wczytywanie ustawień</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="401"/>
<source>Initializing Story Editor</source>
<translation>Inicjalizacja edytora artykułów</translation>
</message>
46250,7 → 46721,7
<translation type="obsolete">Inicjalizacja dzielenia wyrazów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="407"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="415"/>
<source>Reading Scrapbook</source>
<translation>Wczytywanie biblioteki</translation>
</message>
46279,7 → 46750,7
<translation type="obsolete">Zakończenie działania.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4183"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4074"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Krytyczny błąd</translation>
</message>
46292,17 → 46763,17
<translation type="obsolete">&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="733"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="746"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation>Otwórz &amp;poprzedni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="741"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="754"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="748"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="761"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Eksportuj</translation>
</message>
46339,22 → 46810,22
<translation type="obsolete">&amp;Obiekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="842"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="854"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Rodzielczość podglądu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="815"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="829"/>
<source>Level</source>
<translation>Poziom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="821"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="835"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation>P&amp;rzesuń do warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="849"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="861"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>Opcje PD&amp;F</translation>
</message>
46363,7 → 46834,7
<translation type="obsolete">&amp;Figura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="856"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="867"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation>Za&amp;mień na</translation>
</message>
46408,66 → 46879,66
<translation type="obsolete">&amp;Wyrównanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2082"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2122"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4470"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4879"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5120"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5268"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10246"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1973"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2013"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4362"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4771"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5013"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5161"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10150"/>
<source>Ready</source>
<translation>Gotowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2920"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2811"/>
<source>selected, Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3833"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3953"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4568"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3725"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3844"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4460"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3972"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3863"/>
<source>Importing Pages...</source>
<translation>Import stron w toku...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4001"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3892"/>
<source>Import Page(s)</source>
<translation>Importuj strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4043"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3934"/>
<source>Import done</source>
<translation>Import zakończony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4047"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3938"/>
<source>Found nothing to import</source>
<translation>Nie znaleziono niczego do zaimportowania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4138"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4029"/>
<source>File does not exist on the specified path :
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4184"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4075"/>
<source>File %1 is not in an acceptable format</source>
<translation>Plik %1 nie jest w dopuszczalnym formacie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4185"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4076"/>
<source>The file may be damaged or may have been produced in a later version of Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4225"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4117"/>
<source>Loading...</source>
<translation>Pobieranie...</translation>
</message>
46480,31 → 46951,31
<translation type="obsolete">Niektóre profile ICC używane przez ten dokument nie są zainstalowane:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4373"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4265"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation>został zastąpiony przez:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4405"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4297"/>
<source>(converted)</source>
<translation>(zamienione)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3807"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3699"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4709"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4601"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4808"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4874"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8541"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8675"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8697"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4700"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4766"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8445"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8579"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8601"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Nie można zapisać pliku:
46519,20 → 46990,20
<translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4859"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6009"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8532"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4751"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5909"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8436"/>
<source>Save As</source>
<translation>Zapisz jako</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4888"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4780"/>
<source>Saving...</source>
<translation>Zapisywanie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5176"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8393"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5069"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8297"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Scribus wykrył błędy, proszę użyć weryfikatora materiału wejściowego, aby je poprawić</translation>
</message>
46545,45 → 47016,45
<translation type="obsolete">&amp;Porzuć</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5209"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5102"/>
<source>Printing...</source>
<translation>Drukowanie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1037"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2151"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5213"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8509"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1047"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2042"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5106"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8413"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4709"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4601"/>
<source>Filename and Path for Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5256"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5149"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation>Wydruk nie został ukończony!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5343"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5243"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation>Nie można wyciąć obiektu będącego w użyciu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5343"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5243"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation>Obiekt %1 jest edytowany w Edytorze Artykułów. Operacja wycinania zostaje anulowana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5952"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5852"/>
<source>About Qt</source>
<translation>O Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5965"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5865"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>Podręcznik Scribusa</translation>
</message>
46592,7 → 47063,7
<translation type="obsolete">Zapisz jako</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6009"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5909"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
<translation>Pliki tekstowe (*.txt);;Wszystkie pliki(*)</translation>
</message>
46613,27 → 47084,27
<translation type="obsolete">Nowa strona wzorcowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7484"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7384"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Rozmiar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7484"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7384"/>
<source>Size</source>
<translation>Rozmiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7512"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7412"/>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation>C&amp;ieniowanie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7512"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7412"/>
<source>Shade</source>
<translation>Cieniowanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7579"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7479"/>
<source>No Style</source>
<translation>Bez stylu</translation>
</message>
46646,12 → 47117,12
<translation type="obsolete">Ghostscript: Nie będzie można używać grafik EPS ani podglądu wydruku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8428"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8332"/>
<source>All</source>
<translation>Wszystkie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8478"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8382"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>Scribus wykrył błędy. Użyj weryfikatora
46662,7 → 47133,7
<translation type="obsolete">Pliki EPS (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8575"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8479"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Scribus wykrył błędy. Użyj weryfikatora
46669,27 → 47140,27
materiału wejściowego, aby je poprawić</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8671"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8575"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-strona%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9397"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9301"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Niektóre obiekty są zabezpieczone.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9393"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9297"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>&amp;Zabezpiecz wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="399"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="407"/>
<source>Initializing Languages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="528"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="541"/>
<source>All Supported Formats (%1);;%2All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
46698,279 → 47169,279
<translation type="obsolete">Wyślij do biblioteki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2912"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2803"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="984"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="994"/>
<source>Marks</source>
<translation type="unfinished">Znaczniki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="801"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="815"/>
<source>Duplicate/Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="806"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="820"/>
<source>Grouping</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="811"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="825"/>
<source>Locking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="824"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="837"/>
<source>Send to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="826"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="839"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">Biblioteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="831"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="843"/>
<source>Adjust</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="836"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="848"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Obrazek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="864"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="875"/>
<source>Text Frame Links</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="870"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="881"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Narzędzia ścieżek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="880"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="891"/>
<source>Welding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1021"/>
<source>Zoom</source>
<translation type="unfinished">Powiększenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1030"/>
<source>Preview</source>
<translation type="unfinished">Podgląd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1023"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1033"/>
<source>Measures</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1028"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1038"/>
<source>Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Ramki tekstowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1034"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1044"/>
<source>Image Frames</source>
<translation type="unfinished">Ramki graficzne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1043"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1053"/>
<source>Grids and Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2872"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2763"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">Nieznany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2876"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2767"/>
<source>Image Frame</source>
<translation type="unfinished">Ramka obrazu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2879"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2770"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Ramka tekstowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2882"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2773"/>
<source>Line</source>
<translation type="unfinished">Linia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2885"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2776"/>
<source>Polygon</source>
<translation type="unfinished">Wielokąt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2888"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2779"/>
<source>Polyline</source>
<translation type="unfinished">Linia łamana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2891"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2782"/>
<source>Text on Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2894"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2785"/>
<source>Latex Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2897"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2788"/>
<source>Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2900"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2791"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished">Grupuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2903"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2794"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2906"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2797"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2909"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2800"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2927"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2818"/>
<source>%1 Objects selected, Selection Size = %2 x %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8178"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8082"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8264"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8168"/>
<source>Ghostscript is not installed on your system, or Scribus is not configured with the path to the software.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8267"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8171"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8269"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8173"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use PostScript Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8277"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8181"/>
<source>Ghostscript is missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8712"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8616"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8928"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8832"/>
<source>Click here to leave symbol edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8970"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8874"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8991"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9120"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9257"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8895"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9024"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9161"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9072"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8976"/>
<source>Click here to leave inline frame edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9099"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9003"/>
<source>Editing Inline Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9219"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9123"/>
<source>Click here to leave master page edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9394"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9298"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Odbezpiecz wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10081"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9985"/>
<source>Information</source>
<translation>Informacja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10081"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9985"/>
<source>The program %1 is already running!</source>
<translation>Program %1 jest już uruchomiony!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10120"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10024"/>
<source>The program %1 is missing!</source>
<translation>Brak programu %1!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11305"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11211"/>
<source>Insert new </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11322"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11554"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11228"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11460"/>
<source>Anchor mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11330"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11566"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11236"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11472"/>
<source>Mark with &lt;%1&gt; variable text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11338"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11604"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11244"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11510"/>
<source>Mark to %1 item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11348"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11625"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11254"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11531"/>
<source>Mark to %1 mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11536"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11442"/>
<source>Edit </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
47003,14 → 47474,14
<translation type="obsolete">&amp;Narzędzia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1172"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10242"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1178"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10146"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation>Wsp. X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1173"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10243"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1179"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10147"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Wsp. Y:</translation>
</message>
47043,38 → 47514,38
<translation type="obsolete">Brak Ghostscriptu: podgląd wydruku w Postscripcie jest niedostępny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4644"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10448"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4536"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10352"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Czy naprawdę zastąpić istniejący obrazek?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="773"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="786"/>
<source>Contents</source>
<translation>Zawartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="911"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="921"/>
<source>&amp;Character</source>
<translation>&amp;Znak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="930"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="940"/>
<source>&amp;Quote</source>
<translation>&amp;Cytat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="956"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="966"/>
<source>S&amp;paces &amp;&amp; Breaks</source>
<translation>&amp;Spacje i przenoszenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="971"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="981"/>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation>&amp;Ligatury</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="772"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="785"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation>Wklej poprzedni</translation>
</message>
47083,7 → 47554,7
<translation type="obsolete">Aktualizacja obrazków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4857"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4749"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumenty (*.sla *.sla.gz);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
47096,12 → 47567,12
<translation type="obsolete">Grupa%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4588"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4480"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Naprawdę usunąć cały tekst?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="327"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="331"/>
<source>Scribus </source>
<translation>Scribus</translation>
</message>
47110,66 → 47581,66
<translation type="obsolete">&amp;Samouczki w trybie online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4370"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4262"/>
<source>Some color profiles used by this document are not installed:</source>
<translation>Niektóre profile kolorów używane przez ten dokument nie są zainstalowane:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8272"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8176"/>
<source>Click the Help button to read Scribus-related Ghostscript help and installation instructions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8532"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8436"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="371"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="375"/>
<source>Applying User Shortcuts</source>
<translation>Przypisywanie skrótów klawiaturowych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8213"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8117"/>
<source>Updating Images</source>
<translation>Aktualizacja obrazków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4806"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4872"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4698"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4764"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5309"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5202"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10721"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10843"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10625"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10747"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nazwa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10721"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10843"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10625"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10747"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nowy wpis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8339"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8243"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation>Brak Ghostscriptu: podgląd wydruku w Postscripcie jest niedostępny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4166"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4057"/>
<source>Document is already opened</source>
<translation>Dokument jest już otwarty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4167"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4058"/>
<source>This document is already in use.You&apos;ll be switched into its window now.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
47177,143 → 47648,143
<context>
<name>ScribusQApp</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="234"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="242"/>
<source>Invalid argument: </source>
<translation>Niedozwolony argument:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="236"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="244"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="262"/>
<source>File %1 does not exist, aborting.</source>
<translation>Plik %1 nie istnieje, porzucam.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="444"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="452"/>
<source>Usage: scribus [option ... ] [file]</source>
<translation>Użycie: scribus [opcja...] [plik]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="453"/>
<source>Options:</source>
<translation>Opcje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="447"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="455"/>
<source>Print help (this message) and exit</source>
<translation>Wyświetl pomoc (tę wiadomość) i zakończ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="448"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="456"/>
<source>Uses xx as shortcut for a language, eg `en&apos; or `de&apos;</source>
<translation>Użyj xx jako skrótu języka, np. `en&apos; lub `pl&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="449"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="457"/>
<source>List the currently installed interface languages</source>
<translation>Lista aktualnie zainstalowanych języków interfejsów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="454"/>
<source>Show information on the console when fonts are being loaded</source>
<translation>Wyświetl w konsoli informację, jakie fonty są wczytywane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="450"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="458"/>
<source>Do not show the splashscreen on startup</source>
<translation>Nie wyświetlaj loga przy starcie programu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="456"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="464"/>
<source>Output version information and exit</source>
<translation>Wyświetl informację o wersji i zakończ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="454"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="462"/>
<source>Use right to left dialog button ordering (eg. Cancel/No/Yes instead of Yes/No/Cancel)</source>
<translation>Użyj ułożenia przycisków od lewej do prawej (np. Anuluj/Nie/Tak zamiast Tak/Nie/Anuluj)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="452"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="460"/>
<source>filename</source>
<translation>plik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="452"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="460"/>
<source>Use filename as path for user given preferences</source>
<translation>Użyj nazwy pliku jako jako ścieżki dla konfiguracji użytkownika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="464"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="472"/>
<source>Run unit tests and exit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="480"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="488"/>
<source>Installed interface languages for Scribus are as follows:</source>
<translation>Zainstalowano następujące języki interfejsu Scribusa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="486"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="494"/>
<source>To override the default language choice:</source>
<translation>Aby nadpisać domyślny wybór języka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="487"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="495"/>
<source>scribus -l xx or scribus --lang xx, where xx is the language of choice.</source>
<translation>scribus -l xx lub scribus --lang xx, gdzie xx oznacza wybrany język.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="492"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="500"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Scribus wersja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="501"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="509"/>
<source>Scribus, Open Source Desktop Publishing</source>
<translation>Scribus, Open Source Desktop Publishing</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="509"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="517"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Strona domowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="510"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="518"/>
<source>Documentation</source>
<translation>Dokumentacja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="511"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="519"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="512"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="520"/>
<source>Issues</source>
<translation>Błędy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="451"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="459"/>
<source>Stop the showing of the splashscreen on startup. Writes an empty file called .neversplash in ~/.scribus.</source>
<translation>Nie wyświetlaj loga przy starcie programu. Zapisuje pusty plik o nazwie .neversplash w katalogu ~/.scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="460"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="468"/>
<source>Display a console window</source>
<translation>Wyświetlaj okno konsoli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="455"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="463"/>
<source>Download a file from the Scribus website and show the latest available version.</source>
<translation>Pobierz plik ze strony Scribusa i wyświetl najnowszą dostępną wersję.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="453"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="461"/>
<source>Show location ICC profile information on console while starting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="260"/>
<source>Invalid argument: %1</source>
<translation>Niedozwolony argument:: %1</translation>
</message>
47330,17 → 47801,17
<translation type="obsolete">Warstwa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1145"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1153"/>
<source>Copy Here</source>
<translation>Kopiuj tutaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1154"/>
<source>Move Here</source>
<translation>Przesuń tutaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1147"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1155"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Anuluj</translation>
</message>
47389,19 → 47860,19
<translation type="obsolete">Znaków: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10132"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10199"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="134"/>
<source>Print: </source>
<translation>Drukowanie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10134"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10201"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="137"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Włączone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10136"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10203"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="139"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Wyłączone</translation>
47537,17 → 48008,17
<translation type="obsolete">Naprawdę usunąć cały tekst?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3438"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3444"/>
<source>Cannot Convert In-Use Item</source>
<translation>Nie można zamienić obiektu będącego w użyciu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3438"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3444"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to outlines operation for this item will be skipped</source>
<translation>Obiekt %1 jest edytowany w Edytorze Artykułów. Operacja zamiany na krzywe zostaje anulowana dla tego obiektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="2254"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="2260"/>
<source>Page %1 to %2</source>
<translation>Strony %1 do %2</translation>
</message>
47627,17 → 48098,17
<translation type="obsolete">Włącza lub wyłącza zarządzanie kolorami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="476"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Tryb podglądu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="472"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="477"/>
<source>CMS is active. Therefore the color display may not match the perception by visually impaired</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="878"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="877"/>
<source>Enter Object Size</source>
<translation>Podaj rozmiar obiektu</translation>
</message>
47663,27 → 48134,27
<translation type="obsolete">Strony:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="391"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="392"/>
<source>Enable/disable Color Management</source>
<translation>Włącz/Wyłącz zarządzanie kolorami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="394"/>
<source>Enable/disable the Preview Mode</source>
<translation>Włącz/Wyłącz tryb podglądu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="395"/>
<source>Enable/disable editing the Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="395"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="396"/>
<source>Select the visual appearance of the display. You can choose between normal and several color blindness forms</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="393"/>
<source>Configure CMS...</source>
<translation>Konfiguracja zarządzania kolorami...</translation>
</message>
47693,37 → 48164,37
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="381"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="382"/>
<source>Zoom to 100%</source>
<translation>Powiększ do 100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="382"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="383"/>
<source>Zoom out by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="383"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="384"/>
<source>Zoom in by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="385"/>
<source>Current zoom level</source>
<translation>Aktualne powiększenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="387"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="388"/>
<source>Select the current layer</source>
<translation>Wybierz aktualną warstwę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="389"/>
<source>Select the current unit</source>
<translation>Wybierz aktualną jednostkę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="396"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="397"/>
<source>Click here to leave this special edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
47743,7 → 48214,7
<translation>Niska</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="389"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="390"/>
<source>Select the image preview quality</source>
<translation>Wybierz jakość podglądu obrazka</translation>
</message>
47755,12 → 48226,12
<translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuswin.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/scribuswin.cpp" line="139"/>
<source>Document:</source>
<translation>Dokument:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuswin.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/scribuswin.cpp" line="141"/>
<source>has been changed since the last save.</source>
<translation>został zmieniony od ostatniego zapisu.</translation>
</message>
47926,24 → 48397,24
<context>
<name>ScripterCore</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="364"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="450"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="608"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="336"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="422"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="585"/>
<source>Script error</source>
<translation>Błąd w skrypcie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="366"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="338"/>
<source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
<translation>Jeśli wykonujesz skrypt wchodzący w część oficjalnego pakietu Scribusa, zamelduj proszę błąd pod adresem &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="368"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="340"/>
<source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
<translation>Wiadomość ta zawarta jest również w twoim schowku. Użyj Ctrl+V, aby wkopiować ją w systemie zgłaszania błędów.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="531"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="508"/>
<source>Examine Script</source>
<translation>Sprawdź skrypt</translation>
</message>
47952,12 → 48423,12
<translation type="obsolete">Skrypty w Pythonie (*.py)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="451"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="423"/>
<source>There was an internal error while trying the command you entered. Details were printed to stderr. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="609"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="586"/>
<source>Setting up the Python plugin failed. Error details were printed to stderr. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
47966,22 → 48437,22
<translation type="obsolete">Skrypty w Pythonie (*.py);; Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="544"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="521"/>
<source>Documentation for:</source>
<translation>Dokumentacja dla:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="549"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="526"/>
<source>Script</source>
<translation>Skrypt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="549"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="526"/>
<source> doesn&apos;t contain any docstring!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="531"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="508"/>
<source>Python Scripts (*.py *.PY);;All Files (*)</source>
<translation>Skrypty w Pythonie (*.py *.PY);; Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
48504,9 → 48975,9
<translation>Usuń zawieszone &amp;spójniki...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="164"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="173"/>
<source>Short Words</source>
<translation>Usuwanie zawieszonych spójników</translation>
</message>
48515,7 → 48986,7
<translation type="obsolete">Specjalna wtyczka wstawiająca twarde spacje przed albo po tzw. short words, np. przed &quot;zawieszonymi spójnikami&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="102"/>
<source>Special plug-in for adding non-breaking spaces before or after so called short words. Available in the following languages: </source>
<translation>Specjalna wtyczka wstawiająca twarde spacje przed albo po tzw. short words, np. przed &quot;zawieszonymi spójnikami&quot;. Dostępna w następujących językach: </translation>
</message>
49282,12 → 49753,12
<translation>Nowy %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1054"/>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1059"/>
<source>This key sequence is already in use</source>
<translation>Ta kombinacja klawiszy jest już używana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1151"/>
<source>More than one style selected</source>
<translation>Zaznaczono więcej niż jeden styl</translation>
</message>
49516,7 → 49987,7
<context>
<name>SymbolPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/symbolpalette.cpp" line="271"/>
<location filename="../../scribus/ui/symbolpalette.cpp" line="274"/>
<source>Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
54168,6 → 54639,94
</message>
</context>
<context>
<name>UnZip</name>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1194"/>
<source>ZIP operation completed successfully.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1195"/>
<source>Failed to initialize or load zlib library.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1196"/>
<source>zlib library error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1197"/>
<source>Unable to create or open file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1198"/>
<source>Partially corrupted archive. Some files might be extracted.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1199"/>
<source>Corrupted archive.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1200"/>
<source>Wrong password.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1201"/>
<source>No archive has been created yet.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1202"/>
<source>File or directory does not exist.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1203"/>
<source>File read error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1204"/>
<source>File write error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1205"/>
<source>File seek error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1206"/>
<source>Unable to create a directory.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1207"/>
<source>Invalid device.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1208"/>
<source>Invalid or incompatible zip archive.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1209"/>
<source>Inconsistent headers. Archive might be corrupted.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1213"/>
<source>Unknown error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UnderlineValues</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="57"/>
54203,107 → 54762,107
<context>
<name>UndoManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="838"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="850"/>
<source>Add vertical guide</source>
<translation>Dodaj pionową linię pomocniczą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="839"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="851"/>
<source>Add horizontal guide</source>
<translation>Gradient w poziomie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="840"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="852"/>
<source>Remove vertical guide</source>
<translation>Usuń pionową linię pomocniczą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="841"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="853"/>
<source>Remove horizontal guide</source>
<translation>Usuń poziomą linię pomocniczą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="844"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="856"/>
<source>Move vertical guide</source>
<translation>Przesuń pionową linię pomocniczą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="845"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="857"/>
<source>Move horizontal guide</source>
<translation>Przesuń poziomą linię pomocniczą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="846"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="858"/>
<source>Lock guides</source>
<translation>Zabezpiecz linie pomocnicze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="847"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="859"/>
<source>Unlock guides</source>
<translation>Odbezpiecz linie pomocnicze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="848"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="860"/>
<source>Change overprint</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="849"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="861"/>
<source>Change blend mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="850"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="862"/>
<source>Change action PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="851"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="863"/>
<source>Move</source>
<translation>Przesuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="852"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="864"/>
<source>Add master page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="853"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="865"/>
<source>Del master page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="854"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="866"/>
<source>Import master page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="855"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="867"/>
<source>Duplicate master page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="856"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="868"/>
<source>Combine Polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="857"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="869"/>
<source>Split Polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="858"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="870"/>
<source>Resize</source>
<translation>Zmień rozmiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="859"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="871"/>
<source>Rotate</source>
<translation>Obróć</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="860"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="872"/>
<source>X1: %1, Y1: %2, %3
X2: %4, Y2: %5, %6</source>
<translation>X1: %1, Y1: %2, %3
54310,7 → 54869,7
X2: %4, Y2: %5, %6</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="861"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="873"/>
<source>W1: %1, H1: %2
W2: %3, H2: %4</source>
<translation>W1: %1, H1: %2
54317,47 → 54876,47
W2: %3, H2: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="866"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="878"/>
<source>Selection</source>
<translation>Zaznaczenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="867"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="879"/>
<source>Group</source>
<translation>Grupuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="868"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="880"/>
<source>Selection/Group</source>
<translation>Zaznaczenie/Grupa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="869"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="881"/>
<source>Create</source>
<translation>Utwórz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="870"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="882"/>
<source>Level up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="871"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="883"/>
<source>Level down</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="872"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="884"/>
<source>Send to front</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="873"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="885"/>
<source>Send to bottom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="874"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="886"/>
<source>X: %1, Y: %2
W: %3, H: %4</source>
<translation>X: %1, Y: %2
54364,102 → 54923,102
W: %3, H: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="875"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="887"/>
<source>Align/Distribute</source>
<translation>Wyrównanie/Odstęp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="876"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="888"/>
<source>Items involved</source>
<translation>Które obiekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="878"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="890"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="879"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="891"/>
<source>Set fill color</source>
<translation>Ustaw kolor wypełnienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="880"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="892"/>
<source>Color1: %1, Color2: %2</source>
<translation>Kolor1: %1, Kolor2: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="881"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="893"/>
<source>Set fill color shade</source>
<translation>Ustaw cień koloru wypełnienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="882"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="894"/>
<source>Set line color</source>
<translation>Ustaw kolor linii</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="883"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="895"/>
<source>Set line color shade</source>
<translation>Ustaw cień koloru linii</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="884"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="896"/>
<source>Flip horizontally</source>
<translation>Odbicie lustrzane w poziomie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="885"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="897"/>
<source>Flip vertically</source>
<translation>Odbicie lustrzane w pionie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="886"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="898"/>
<source>Lock</source>
<translation>Zabezpiecz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="887"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="899"/>
<source>Change image resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="888"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="900"/>
<source>Unlock</source>
<translation>Odbezpiecz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="889"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="901"/>
<source>Lock size</source>
<translation>Zabezpiecz rozmiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="890"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="902"/>
<source>Set mask gradient type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="891"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="903"/>
<source>Unlock size</source>
<translation>Odbezpiecz rozmiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="894"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="906"/>
<source>Ungroup</source>
<translation>Rozgrupuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="895"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="907"/>
<source>Delete</source>
<translation>Usuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="896"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="908"/>
<source>Rename</source>
<translation>Zmień nazwę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="897"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="909"/>
<source>From %1
to %2</source>
<translation>Od %1
54466,670 → 55025,670
do %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="898"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="910"/>
<source>Apply Master Page</source>
<translation>Zastosuj stronę wzorcową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="899"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="911"/>
<source>Paste</source>
<translation>Wklej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="900"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="912"/>
<source>Cut</source>
<translation>Wytnij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="901"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="913"/>
<source>Change round corner</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="902"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="914"/>
<source>Set fill color transparency</source>
<translation>Ustaw przezroczystość koloru wypełnienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="903"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="915"/>
<source>Set line color transparency</source>
<translation>Ustaw przezroczystość koloru linii</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="904"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="916"/>
<source>Set line style</source>
<translation>Ustaw styl linii</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="905"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="917"/>
<source>Set the style of line end</source>
<translation>Ustaw styl końca linii</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="906"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="918"/>
<source>Set the style of line join</source>
<translation>Ustaw styl połączenia linii</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="907"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="919"/>
<source>Set line width</source>
<translation>Ustaw grubość linii</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="908"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="920"/>
<source>No style</source>
<translation>Bez stylu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="909"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="921"/>
<source>Set custom line style</source>
<translation>Ustaw własny styl linii</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="910"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="922"/>
<source>Do not use custom line style</source>
<translation>Nie używaj własnego stylu linii</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="911"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="923"/>
<source>Set start arrow</source>
<translation>Ustaw strzałkę początkową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="912"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="924"/>
<source>Set end arrow</source>
<translation>Ustaw strzałkę końcową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="926"/>
<source>Create table</source>
<translation>Utwórz tabelę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="915"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="927"/>
<source>Rows: %1, Cols: %2</source>
<translation>Wierszy: %1, Szpalt: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="916"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="928"/>
<source>Set font</source>
<translation>Ustaw krój pisma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="920"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="929"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="932"/>
<source>Set font size</source>
<translation>Ustaw stopień pisma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="918"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="930"/>
<source>Set start arrow scale</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="919"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="931"/>
<source>Set end arrow scale</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="921"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="933"/>
<source>Set font width</source>
<translation>Ustaw szerokość pisma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="923"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="935"/>
<source>Change fill gradient type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="924"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="936"/>
<source>Change fill gradient values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="925"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="937"/>
<source>Change stroke gradient values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="926"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="938"/>
<source>Change gradient color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="927"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="939"/>
<source>Change stroke gradient type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="928"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="940"/>
<source>Set font fill color</source>
<translation>Ustaw kolor wypełnienia pisma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="929"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="941"/>
<source>Set font stroke color</source>
<translation>Ustaw kolor obrysu pisma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="930"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="942"/>
<source>Set font fill color shade</source>
<translation>Ustaw cień koloru wypełnienia pisma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="931"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="943"/>
<source>Set font stroke color shade</source>
<translation>Ustaw cień koloru obrysu pisma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="932"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="944"/>
<source>Set kerning</source>
<translation>Ustaw podcięcie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="933"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="945"/>
<source>Set line spacing</source>
<translation>Ustaw interlinię</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="934"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="946"/>
<source>Set paragraph style</source>
<translation>Ustaw styl akapitu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="935"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="947"/>
<source>Set language</source>
<translation>Ustaw język</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="936"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="948"/>
<source>Align text</source>
<translation>Wyrównaj tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="937"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="949"/>
<source>Set font effect</source>
<translation>Ustaw atrybuty pisma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="938"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="950"/>
<source>Image frame</source>
<translation>Ramka graficzna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="939"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="951"/>
<source>Text frame</source>
<translation>Ramka tekstowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="940"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="952"/>
<source>Layer</source>
<translation type="unfinished">Warstwa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="942"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="954"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Wielokąt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="943"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="955"/>
<source>Edit polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="944"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="956"/>
<source>Edit arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="945"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="957"/>
<source>Edit spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="946"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="958"/>
<source>Bezier curve</source>
<translation>Krzywa Beziera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="947"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="959"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Linia łamana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="949"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="961"/>
<source>Convert to</source>
<translation>Zamień na</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="950"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="962"/>
<source>Import SVG image</source>
<translation>Importuj grafikę SVG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="951"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="963"/>
<source>Import Uniconvertor image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="952"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="964"/>
<source>Import EPS image</source>
<translation>Importuj grafikę EPS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="957"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="969"/>
<source>Change columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="958"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="970"/>
<source>Change columns gap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="960"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="972"/>
<source>Change text to frame distance</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="961"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="973"/>
<source>Scratch space</source>
<translation>Brudnopis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="963"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="975"/>
<source>Text flows around the frame</source>
<translation>Tekst opływa ramkę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="964"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="976"/>
<source>Text flows around bounding box</source>
<translation>Tekst opływa ramkę ograniczającą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="965"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="977"/>
<source>Text flows around contour line</source>
<translation>Tekst opływa linię konturu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="967"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="979"/>
<source>No text flow</source>
<translation>Brak opływania tekstu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="969"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="981"/>
<source>No bounding box</source>
<translation>Brak ramki ograniczającej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="970"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="982"/>
<source>No contour line</source>
<translation>Bez linii konturu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="971"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="983"/>
<source>Show image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="972"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="984"/>
<source>Page %1</source>
<translation>Strona %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="973"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="985"/>
<source>Set image scaling</source>
<translation>Ustaw skalowania obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="974"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="986"/>
<source>Frame size</source>
<translation>Rozmiar ramki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="975"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="987"/>
<source>Create mesh gradient</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="976"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="988"/>
<source>Change mesh gradient</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="977"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="989"/>
<source>Change Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="978"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="990"/>
<source>Free scaling</source>
<translation>Skalowanie ręczne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="979"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="991"/>
<source>Keep aspect ratio</source>
<translation>Zachowaj proporcje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="980"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="992"/>
<source>Break aspect ratio</source>
<translation>Nie zachowuj proporcji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="981"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1035"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="993"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1047"/>
<source>Edit contour line</source>
<translation>Edytuj linię konturu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="982"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="994"/>
<source>Edit shape</source>
<translation>Edytuj figurę geometryczną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="984"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="996"/>
<source>Reset contour line</source>
<translation>Wyzeruj kontur obiektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="985"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="997"/>
<source>Add page</source>
<translation>Dodaj stronę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="986"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="998"/>
<source>Add pages</source>
<translation>Dodaj strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="987"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="999"/>
<source>Replace text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="988"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1000"/>
<source>Change First Line Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="989"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1001"/>
<source>Delete text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="990"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1002"/>
<source>Insert text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="991"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1003"/>
<source>Append text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="992"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1004"/>
<source>Import text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="993"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1005"/>
<source>Clear text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="994"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1006"/>
<source>Add Lorem Ipsum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="995"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1007"/>
<source>Insert mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="996"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1008"/>
<source>Insert note</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="997"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1009"/>
<source>Edit mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="998"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1010"/>
<source>Delete mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="999"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1011"/>
<source>Delete note</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1012"/>
<source>Add note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1001"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1013"/>
<source>Edit note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1002"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1003"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1015"/>
<source>Delete note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1016"/>
<source>Delete page</source>
<translation>Usuń stronę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1017"/>
<source>Delete pages</source>
<translation>Usuń strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1018"/>
<source>Change page properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1007"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1019"/>
<source>Add layer</source>
<translation>Dodaj warstwę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1021"/>
<source>Delete layer</source>
<translation>Usuń warstwę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1022"/>
<source>Rename layer</source>
<translation>Zmień nazwę warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1023"/>
<source>Raise layer</source>
<translation>Przesuń o wartwę wyżej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1012"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1024"/>
<source>Change gradient position</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1013"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1025"/>
<source>Lower layer</source>
<translation>Przesuń o warstwę niżej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1026"/>
<source>Send to layer</source>
<translation>Przesuń do warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1015"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1027"/>
<source>Enable printing of layer</source>
<translation>Włącz drukowanie obiektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1016"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1028"/>
<source>Disable printing of layer</source>
<translation>Wyłącz drukowanie obiektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1017"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1029"/>
<source>Change name of the layer</source>
<translation>Zmień nazwę warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1018"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1030"/>
<source>Enable text flow around for lower layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1019"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1031"/>
<source>Disable text flow around for lower layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1032"/>
<source>Set layer blend mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1033"/>
<source>Set layer opacity</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1022"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1034"/>
<source>Lock layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1023"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1035"/>
<source>Unlock layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1024"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1036"/>
<source>Get image</source>
<translation>Pobierz obrazek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1026"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1038"/>
<source>Duplicate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1028"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1040"/>
<source>Remove mesh patch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1030"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1042"/>
<source>Remove text style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1045"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1057"/>
<source>Move page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1046"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1058"/>
<source>Import page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1048"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1060"/>
<source>Link text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1049"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1061"/>
<source>Unlink text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1050"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1062"/>
<source>Clear image frame content</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1051"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1063"/>
<source>Path Operation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1052"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1064"/>
<source>Change Page Attributes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1053"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1065"/>
<source>Transform</source>
<translation type="unfinished">Przekształcenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1054"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1066"/>
<source>Weld Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="922"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="934"/>
<source>Set font height</source>
<translation>Ustaw wysokość pisma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="954"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="966"/>
<source>Import OpenOffice.org Draw image</source>
<translation>Importuj obrazk OpenOffice.org Draw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="948"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="960"/>
<source>Text on a Path</source>
<translation>Tekst na ścieżce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="892"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="904"/>
<source>Enable Item Printing</source>
<translation>Włącz drukowanie obiektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="893"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="905"/>
<source>Disable Item Printing</source>
<translation>Wyłącz drukowanie obiektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1027"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1039"/>
<source>Multiple duplicate</source>
<translation>Wielokrotne klonowanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="862"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="874"/>
<source>Change Image Offset</source>
<translation>Zmień przesunięcie obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="837"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="849"/>
<source>Connect path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="863"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="875"/>
<source>Change Image Scale</source>
<translation>Zmień skalowanie obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="864"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="876"/>
<source>X1: %1, Y1: %2
X2: %4, Y2: %5</source>
<translation>X1: %1, Y1: %2
55136,7 → 55695,7
X2: %4, Y2: %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="865"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="877"/>
<source>X: %1, Y: %2
X: %4, Y: %5</source>
<translation>X: %1, Y: %2
55143,149 → 55702,149
X: %4, Y: %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1029"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1041"/>
<source>Apply text style</source>
<translation>Zastosuj styl tekstu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1031"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1043"/>
<source>&amp;Undo: %1</source>
<comment>f.e. Undo: Move</comment>
<translation>&amp;Cofnij: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1032"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1044"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Cofnij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1033"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1045"/>
<source>&amp;Redo: %1</source>
<comment>f.e. Redo: Move</comment>
<translation>&amp;Przywróć: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1034"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1046"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Przywróć</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="968"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="980"/>
<source>No object frame</source>
<translation>Brak ramki obiektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1036"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1048"/>
<source>Reset control point</source>
<translation>Wyzeruj punkt kontrolny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1037"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1049"/>
<source>Reset control points</source>
<translation>Wyzeruj punkty kontrolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1038"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1050"/>
<source>Apply image effects</source>
<translation>Zastosuj filtry obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1039"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1051"/>
<source>Insert frame</source>
<translation>Wstaw ramkę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1040"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1052"/>
<source>Adjust frame to the image size</source>
<translation>Dopasuj ramkę do rozmiarów obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="913"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="925"/>
<source>Set start and end arrows</source>
<translation>Ustaw strzałki początkowe i końcowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1041"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1053"/>
<source>Remove all guides</source>
<translation>Usuń wszystkie linie pomocnicze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1043"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1055"/>
<source>Copy</source>
<translation>Kopiuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1044"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1056"/>
<source>Copy page</source>
<translation>Kopiuj stronę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="966"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="978"/>
<source>Text flows around image clipping path</source>
<translation>Tekst opływa ścieżkę odcięcia obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="842"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="854"/>
<source>Remove vertical auto guide</source>
<translation>Usuń pionową automatyczną linię pomocniczą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="843"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="855"/>
<source>Remove horizontal auto guide</source>
<translation>Usuń poziomą automatyczną linię pomocniczą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1047"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1059"/>
<source>Convert to outlines</source>
<translation>Zamień na krzywe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1042"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1054"/>
<source>Remove page guides</source>
<translation>Usuń linie pomocnicze strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1025"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1037"/>
<source>Change formula</source>
<translation>Zmień wzór</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="955"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="967"/>
<source>Import AI drawing</source>
<translation>Importuj grafikę AI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="956"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="968"/>
<source>Import XFig drawing</source>
<translation>Importuj grafikę XFig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="941"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="953"/>
<source>Render frame</source>
<translation>Ramka renderowana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="953"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="965"/>
<source>Import Barcode</source>
<translation>Importuj kod kreskowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1020"/>
<source>Duplicate layer %1</source>
<translation>Klonuj warstwę %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="959"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="971"/>
<source>Import WMF drawing</source>
<translation>Importuj grafikę WMF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="983"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="995"/>
<source>Change shape type</source>
<translation>Zmień typ figury geometrycznej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="877"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="889"/>
<source>More than 20 items involved</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
55301,43 → 55860,43
<translation type="obsolete">Wyświetlaj tylko zaznaczone obiekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="313"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="315"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Cofnij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="316"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Przywróć</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="287"/>
<source>Initial State</source>
<translation>Stan początkowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="318"/>
<source>Show the action history for the selected item only. This changes the effect of the undo/redo buttons to act on the object or document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="317"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="319"/>
<source>Undo the last action for either the current object or the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="318"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="320"/>
<source>Redo the last action for either the current object or the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="535"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="537"/>
<source>%1 - %2
%3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="314"/>
<source>Show Selected Object Only</source>
<translation>Wyświetlaj tylko zaznaczone obiekty</translation>
</message>
55345,8 → 55904,8
<context>
<name>UndoWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="149"/>
<source>%1: %2</source>
<comment>undo target: action (f.e. Text frame: Resize)</comment>
<translation>%1: %2</translation>
55674,6 → 56233,24
</message>
</context>
<context>
<name>VivaPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importviva.cpp" line="222"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importowanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importviva.cpp" line="225"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Analiza pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importviva.cpp" line="391"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VlnaDialog</name>
<message>
<source>Short Words</source>
55806,6 → 56383,19
</message>
</context>
<context>
<name>VsdPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsd.cpp" line="1535"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importowanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsd.cpp" line="1538"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Analiza pliku:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>WMFImport</name>
<message>
<source>Group%1</source>
55913,6 → 56503,24
</message>
</context>
<context>
<name>XPSExportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="97"/>
<source>Save as XPS...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="113"/>
<source>Exports XPS Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="114"/>
<source>Exports the current document into an XPS file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>XarPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="248"/>
55925,12 → 56533,12
<translation type="unfinished">Analiza pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="3504"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="3678"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">Grupa%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="537"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="539"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
55958,6 → 56566,62
</message>
</context>
<context>
<name>XpsImportOptions</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="14"/>
<source>XPS Import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="31"/>
<source>Importing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="44"/>
<source>TextLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="61"/>
<source>Page Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="67"/>
<source>All Pages</source>
<translation type="unfinished">Wszystkie strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="79"/>
<source>Single Page</source>
<translation type="unfinished">Pojedyncza strona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="95"/>
<source>Choose Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>XpsPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxps.cpp" line="214"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importowanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxps.cpp" line="217"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Analiza pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxps.cpp" line="406"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>XtgDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/xtgdialog.cpp" line="44"/>
55996,6 → 56660,59
</message>
</context>
<context>
<name>Zip</name>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1605"/>
<source>ZIP operation completed successfully.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1606"/>
<source>Failed to initialize or load zlib library.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1607"/>
<source>zlib library error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1608"/>
<source>Unable to create or open file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1609"/>
<source>No archive has been created yet.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1610"/>
<source>File or directory does not exist.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1611"/>
<source>File read error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1612"/>
<source>File write error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1613"/>
<source>File seek error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1617"/>
<source>Unknown error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>colorPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="14"/>