Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24159 → Rev 24160

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.sl.ts
783,7 → 783,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>Končno pre&amp;verjanje</translation>
<translation>Predhodno pre&amp;verjanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
1283,7 → 1283,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation>Pokaži dodatek za porezavo</translation>
<translation>Pokaži napušče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1848"/>
3465,7 → 3465,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
<source>Enable 'soft proofing' of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation>Omogoči &quot;mehko nastavljanje&quot; barv dokumenta pri tisku
glede na izbran tiskalniški profil.</translation>
3628,7 → 3628,7
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="828"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="829"/>
<source>If color management is enabled, an exclamation mark indicates that the color may be outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Če je vključeno upravljanje barv, klicaj označuje, da je barva morda zunaj barvnega obsega profila trenutno izbranega tiskalnika. To pomeni, da se barva morda ne bo natisnila natanko tako, kot je prikazana na zaslonu. Več namigov o opozorilih gamuta najdete v spletni pomoči pod Upravljanje barv.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1126"/>
5089,7 → 5089,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'Sans Serif'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; style=&quot;-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;&quot;&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style=&quot;border: none;&quot;&gt;
6634,7 → 6634,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="388"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation>Ob shranjevanju stisni Scribusov dokument&#xa0;</translation>
<translation>Ob shranjevanju stisni Scribusov dokument </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="390"/>
8048,7 → 8048,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/fontembeddingmodel.cpp" line="45"/>
<source>Outline All Fonts</source>
<translation>Obriši vse pisave</translation>
<translation>Oriši vse pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/fontembeddingmodel.cpp" line="47"/>
9461,7 → 9461,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="66"/>
<source>Imports Adobe Indesign&apos;s idml packages into Scribus
<source>Imports Adobe Indesign's idml packages into Scribus
converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
<translation>Uvozi Adobe Inesign-ove pakete v Sribus
in pri tem Indesign-ove predmete pretvori v scribusove predmete strani. Niso vsi podprti, tisti ki pa so, bodo uvoženi sem.</translation>
10237,7 → 10237,7
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="325"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
10517,7 → 10517,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="201"/>
<source>Top Left of Bleed</source>
<translation>Levi zgornji vogal dodatka za porezavo</translation>
<translation>Levi zgornji vogal napušča</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="245"/>
10547,7 → 10547,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="338"/>
<source>Same as the Bleed</source>
<translation>Enako kot dodatek za porezavo</translation>
<translation>Enako kot napušč</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="348"/>
10672,7 → 10672,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="198"/>
<source>Insert the frame at the top left of the page bleed</source>
<translation>Vstavi okvir v levi zgornji vogal dodatka za porezavo</translation>
<translation>Vstavi okvir v levi zgornji vogal napušča</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="208"/>
10702,7 → 10702,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="335"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself</source>
<translation>Vstavi nov okvir z enakimi merami kot je dodatek za porezavo izben robovi strani</translation>
<translation>Vstavi nov okvir z enakimi merami kot je napušč izven robovi strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="345"/>
11600,27 → 11600,27
<message>
<location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="140"/>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation>Oddaljenost dodatka za porezavo od stvarnega vrha strani</translation>
<translation>Velikost napušča od stvarnega vrha strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="141"/>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation>Oddaljenost dodatka za porezavo od stvarnega dna strani</translation>
<translation>Velikost napušča od stvarnega dna strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="142"/>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation>Oddaljenost dodatka za porezavo od stvarnega levega roba strani</translation>
<translation>Velikost napušča od stvarnega levega roba strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="143"/>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation>Oddaljenost dodatka za porezavo od stvarnega desnega roba strani</translation>
<translation>Velikost napušča od stvarnega desnega roba strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="150"/>
<source>Bleeds</source>
<translation>Dodatki za porezavo</translation>
<translation>Napušči</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="241"/>
11660,7 → 11660,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="144"/>
<source>Ensure all bleeds have the same value</source>
<translation>Poskrbite, da imajo vsi dodatki porezave enako vrednost</translation>
<translation>Poskrbite, da imajo vsi napušči enako vrednost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="158"/>
11673,7 → 11673,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/mark2item.cpp" line="19"/>
<source>Mark to Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oznaka do predmeta</translation>
</message>
</context>
<context>
11686,7 → 11686,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/mark2item.ui" line="37"/>
<source>Label:</source>
<translation>Oznaka:</translation>
<translation>Označba:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/mark2item.ui" line="47"/>
11705,17 → 11705,17
<location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="29"/>
<location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="75"/>
<source>Mark to Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oznaka oznaki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="41"/>
<source>Mark to Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oznaka do predmeta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="53"/>
<source>Note mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opombna oznaka</translation>
</message>
</context>
<context>
11728,12 → 11728,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/mark2mark.ui" line="42"/>
<source>Label:</source>
<translation>Oznaka:</translation>
<translation>Označba:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/mark2mark.ui" line="55"/>
<source>Select marker:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izberi označevalnik</translation>
</message>
</context>
<context>
11754,7 → 11754,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/markanchor.ui" line="38"/>
<source>Label:</source>
<translation>Oznaka:</translation>
<translation>Označba:</translation>
</message>
</context>
<context>
11802,12 → 11802,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="18"/>
<source>Edit selected Mark&apos;s label. To create new Mark select &quot;New Mark&quot; in drop list and input new label.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uredi izbrano označbo oznake. Če želite ustvariti novo oznako, izberite &quot;Nova oznaka&quot; v spustnem seznamu in vnesite njeno označbo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="31"/>
<source>Edit selected Mark&apos;s label</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uredi označbo izbrane oznake</translation>
</message>
</context>
<context>
11815,12 → 11815,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.ui" line="32"/>
<source>Add new Mark for Variable Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Za spremenljivo besedilo dodaj novo oznako</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.ui" line="40"/>
<source>Label:</source>
<translation>Oznaka:</translation>
<translation>Označba:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.ui" line="51"/>
11858,17 → 11858,17
<message>
<location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="103"/>
<source>Marks to Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oznake predmetom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="104"/>
<source>Marks to Anchors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oznake sidrom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="105"/>
<source>Notes marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oznake opomb</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/marksmanager.ui" line="26"/>
11878,7 → 11878,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="149"/>
<source>Double click to find mark in text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dvokliknite, da poiščete oznako v besedilu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="151"/>
11888,18 → 11888,10
<message>
<location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="150"/>
<source>Update all reference texts for all marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Posodobi vsa sklicna besedila vseh oznak</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Measurements</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/measurements.cpp" line="74"/>
<source> °</source>
<translation> °</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MeasurementsBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="20"/>
11972,7 → 11964,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="62"/>
<source>&amp;Import Master Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uvoz&amp;i glavno stran:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="82"/>
11983,7 → 11975,7
<location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="195"/>
<source> from %1</source>
<translation> od %1</translation>
<translation> iz %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="39"/>
12046,12 → 12038,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="13"/>
<source>Mesh Distortion</source>
<translation>Distorzija mreževine</translation>
<translation>Popačenje mreževine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="27"/>
<source>Drag the red handles with the mouse to distort the mesh</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Za popačenje mreževine povlecite z miško rdeče ročaje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="41"/>
12067,7 → 12059,8
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="82"/>
<source>Resets the selected handles to their initial position.
If no handle is selected all handles will be reset.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ponastavi izbrane ročaje na prvotni položaj.
Če ni izbran noben ročaj, bodo ponastavljeni vsi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="86"/>
12080,7 → 12073,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="72"/>
<source>Mesh Distortion...</source>
<translation>Distorzija mreževine ...</translation>
<translation>Popačenje mreževine ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="76"/>
12091,7 → 12084,7
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="102"/>
<source>Mesh Distortion of Polygons</source>
<translation>Distorzija mreževine mnogokotnikov</translation>
<translation>Popačenje mreževine mnogokotnikov</translation>
</message>
</context>
<context>
12251,17 → 12244,17
<message>
<location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="57"/>
<source>&amp;By Number of Copies</source>
<translation>&amp;Po številu kopij</translation>
<translation>&amp;Po številu dvojnikov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="147"/>
<source>&amp;Number of Copies:</source>
<translation>&amp;Število kopij:</translation>
<translation>&amp;Število dvojnikov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="203"/>
<source>&amp;Shift Created Items By</source>
<translation>&amp;Zamakni ustvarjene elemente za</translation>
<translation>&amp;Zamakni ustvarjene predmete za</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="206"/>
12271,7 → 12264,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="193"/>
<source>Create &amp;Gap Between Items Of</source>
<translation>Ustvari &amp;razmik med elementi</translation>
<translation>Ustvari &amp;razmik med predmeti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="196"/>
12311,22 → 12304,22
<message>
<location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="355"/>
<source>By &amp;Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Po strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="363"/>
<source>&amp;Following Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Za stranmi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="373"/>
<source>Following &amp;Even Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Za &amp;sodimi stranmi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="383"/>
<source>Following &amp;Odd Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Za &amp;lihimi stranmi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="393"/>
12341,7 → 12334,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="421"/>
<source>&amp;Link Text Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Poveži besedi&amp;lne okvire</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="465"/>
12527,7 → 12520,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="316"/>
<source>&amp;Gap:</source>
<translation>&amp;Oddaljenost:</translation>
<translation>&amp;Razmik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="330"/>
12560,12 → 12553,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="59"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation>Nova &amp;iz predloge ...</translation>
<translation>Nov &amp;iz predloge ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="79"/>
<source>Load documents with predefined layout</source>
<translation>Naloži dokument z vnaprej nastavljeno postavitvijo</translation>
<translation>Naloži dokumente z vnaprej nastavljeno postavitvijo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="80"/>
12653,7 → 12646,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="83"/>
<source>Ensure all bleeds have the same value</source>
<translation>Poskrbite, da imajo vsi dodatki porezave enako vrednost</translation>
<translation>Poskrbite, da imajo vsi napušči enako vrednost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="85"/>
12696,7 → 12689,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1150"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Premakni nadzorne točke</translation>
<translation>Premakni krmilne točke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1151"/>
12711,17 → 12704,17
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1155"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Ponastavi nadzorne točke</translation>
<translation>Ponastavi krmilne točke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1156"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Ponastavi to nadzorno točko</translation>
<translation>Ponastavi to krmilno točko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1135"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>&amp;Absolutne koordinate</translation>
<translation>&amp;Neodnosne sorednice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1138"/>
12751,12 → 12744,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1153"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Nadzorne točke premikaj neodvisno</translation>
<translation>Premikaj krmilne točke neodvisno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1154"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Nadzorne točke premikaj simetrično</translation>
<translation>Premikaj krmilne točke somerno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1157"/>
12978,12 → 12971,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="195"/>
<source>Mark Character Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Znakovni slog oznake</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="215"/>
<source>Note Paragraph Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slog opombenega odstavka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="239"/>
13045,7 → 13038,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="67"/>
<source>Dialog is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button dialog will be switched into normal notes styles edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pogovorno okno je v načinu urejanja novega opombenega sloga. Po pritisku na Prekliči, bo pogovorno okno preklopilo v način urejanja navadnih opombenih slogov.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="68"/>
13070,12 → 13063,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="364"/>
<source>Warning! Deleting Notes Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opozorilo! Brisanje opombenih slogov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="365"/>
<source>You are going to delete notes style %1. All notes and marks using that style are also going to be deleted.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izbrisali boste opombeni slog %1. Vse opombe in oznake, ki imajo uporabljen ta slog, bodo prav tako izbrisane.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="397"/>
13085,7 → 13078,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="398"/>
<source>Notes Styles Editor is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button Notes Styles Editor switch into normal notes styles edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Urejevalnik opombenih slogov je v načinu dodajanja novih opombenih slogov. Po pritisku na Prekliči, bo Urejevalnik opombenih slogov preklopil v način urejanja navadnih opombenih slogov.</translation>
</message>
</context>
<context>
13161,7 → 13154,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="140"/>
<source>Views</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pogledi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="151"/>
13176,12 → 13169,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="190"/>
<source>Solid</source>
<translation>Enobarvno</translation>
<translation>Polno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="195"/>
<source>Solid Wireframe</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Polno z robovi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="200"/>
13191,32 → 13184,32
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="205"/>
<source>Transparent Wireframe</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prosojno z robovi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="225"/>
<source>Wireframe</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Robovi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="230"/>
<source>Shaded Wireframe</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Senčeno z robovi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="235"/>
<source>Hidden Wireframe</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Brez robov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="240"/>
<source>Vertices</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oglišča</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="245"/>
<source>Shaded Vertices</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Senčeno z oglišči</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="250"/>
13241,7 → 13234,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="308"/>
<source>Face Color:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Barva ploskve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="343"/>
13261,17 → 13254,17
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="210"/>
<source>Bounding Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Očrtan okvir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="215"/>
<source>Transparent Bounding Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prozoren očrtan okvir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="220"/>
<source>Transparent Bounding Box Outline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prozoren očrtan okvir z obrisom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="374"/>
13286,12 → 13279,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="390"/>
<source>Headlamp</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Žaromet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="395"/>
<source>White</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bela</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="400"/>
13306,7 → 13299,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="410"/>
<source>Hard</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="415"/>
13326,17 → 13319,17
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="430"/>
<source>Cube</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kocka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="435"/>
<source>CAD</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>CAD</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="440"/>
<source>Artwork</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Umetnina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="451"/>
13398,7 → 13391,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodg.cpp" line="156"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Analiziranje datoteke:</translation>
<translation>Pregledovanje datoteke:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodg.cpp" line="341"/>
13416,7 → 13409,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="79"/>
<source>Do not ask again</source>
<translation>Ne vprašaj več</translation>
<translation>Ne sprašaj več</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="90"/>
13446,7 → 13439,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="43"/>
<source>OpenDocument Importer Options</source>
<translation>Možnosti uvoznika OpenDocument</translation>
<translation>Možnosti uvozilnika OpenDocument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="92"/>
13469,7 → 13462,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oldscribusformat/oldscribusformat.cpp" line="59"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Dokument Scribusa</translation>
<translation>Scribusov dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oldscribusformat/oldscribusformat.cpp" line="70"/>
13509,7 → 13502,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="686"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation>Ime Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno. Prosim, izberite drugo.</translation>
<translation>Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno. Izberite drugo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1279"/>
13524,18 → 13517,18
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1492"/>
<source>Outline</source>
<translation>Oris</translation>
<translation>Pregled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="456"/>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1494"/>
<source>Filter:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sito:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="569"/>
<source>Active</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dejavno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="577"/>
13561,12 → 13554,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1138"/>
<source>Inline Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vdelani okvir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="454"/>
<source>Enter a keyword or regular expression to filter the outline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vnesite ključno besedo ali regularni izraz za presejanje pregleda</translation>
</message>
</context>
<context>
13579,7 → 13572,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="97"/>
<source>Linewidth:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Debelina črte:</translation>
</message>
</context>
<context>
13640,7 → 13633,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="85"/>
<source>Scaling:</source>
<translation>Sprememba merila:</translation>
<translation>Prevelikostenje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="98"/>
13650,22 → 13643,22
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="102"/>
<source>50%</source>
<translation type="unfinished">50%</translation>
<translation>50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="107"/>
<source>100%</source>
<translation type="unfinished">100%</translation>
<translation>100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="112"/>
<source>150%</source>
<translation type="unfinished">150%</translation>
<translation>150%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="117"/>
<source>200%</source>
<translation type="unfinished">200%</translation>
<translation>200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="122"/>
13728,7 → 13721,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="76"/>
<source>Mirror Pages(s) Vertically</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Navpično prezrcali stran(i)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="83"/>
13738,12 → 13731,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="90"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation>Vključi čiste barve, da se pretvorijo v kompozitne. Če ne nameravate tiskati čistih barv v tiskarni, potem je verjetno najbolje, da to pustite vključeno.</translation>
<translation>Omogoči pretvarjanje posebnih barv v zmešane. Če ne nameravate tiskati posebnih barv v tiskarni, potem je verjetno najbolje, da to pustite omogočeno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="93"/>
<source>Convert Spot Colors</source>
<translation>Pretvori čiste barve</translation>
<translation>Pretvori posebne barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="103"/>
13753,7 → 13746,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="124"/>
<source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation>Ponuja prijaznejši ogled pisav Type 1, TrueType, OpenType, dokumentov EPS, PDF ter vektorske grafike v predogledu, pri čemer je predogled malce počasnejši</translation>
<translation>Ponuja prijaznejši ogled pisav Type 1, TrueType, OpenType, dokumentov EPS, PDF ter vektorske grafike v predogledu, pri čemer pa je predogled malce počasnejši</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="127"/>
13773,7 → 13766,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="144"/>
<source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
<translation>Prikaže predogled tiskanja s simulacijo splošnih barvil CMYK namesto barv RGB</translation>
<translation>Prikaže predogled tiskanja s priustvaritvijo barvil CMYK nedoločene znamke namesto barv RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="147"/>
13783,7 → 13776,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="176"/>
<source>Display Ink Coverage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prikaži pokritost s črnilom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="188"/>
13793,12 → 13786,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.cpp" line="45"/>
<source>PDF Output Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Predogled PDF izpisa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.cpp" line="67"/>
<source>Separation Name</source>
<translation>Ime separacije</translation>
<translation>Ime barvnega izvlečka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.cpp" line="79"/>
13856,7 → 13849,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="71"/>
<source>Mirror Pages(s) Vertically</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Navpično prezrcali stran(i)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="78"/>
13866,22 → 13859,22
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="85"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation>Vključi čiste barve, da se pretvorijo v kompozitne. Če ne nameravate tiskati čistih barv v tiskarni, potem je verjetno najbolje, da to pustite vključeno.</translation>
<translation>Omogoči pretvarjanje posebnih barv v zmešane. Če ne nameravate tiskati posebnih barv v tiskarni, potem je verjetno najbolje, da to pustite omogočeno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="88"/>
<source>Convert Spot Colors</source>
<translation>Pretvori čiste barve</translation>
<translation>Pretvori posebne barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="95"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation>Metoda nadomeščanja odtenkov sivine, ki nastanejo kot mešanica cijanske, magente in rumene, s črno. To najbolj vpliva na nevtralne dele slike, ki so blizu sivi. S tem se lahko izboljša rezultat tiskanja, priporočamo pa preverjanje vsakega primera posebej. To tudi zmanjpa možnost prevelike nasičenosti črnil CMY.</translation>
<translation>Način nadomeščanja odtenkov sivine, ki nastanejo kot mešanica sinje, magente in rumene, s črno. BO najbolj vpliva na nevtralne dele slike, ki so blizu sivi. S tem se lahko izboljša rezultat tiskanja, priporočamo pa preverjanje vsakega primera posebej. BO zmanjša tudi možnost prevelike nasičenosti s črnili CMY.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="98"/>
<source>&amp;Under Color Removal</source>
<translation>&amp;Odstranjevanje barve pod</translation>
<translation>&amp;Barvno odvzemanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="108"/>
13911,7 → 13904,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="149"/>
<source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
<translation>Prikaže predogled tiskanja s simulacijo splošnih barvil CMYK namesto barv RGB</translation>
<translation>Prikaže predogled tiskanja s priustvaritvijo barvil CMYK nedoločene znamke namesto barv RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="152"/>
13921,7 → 13914,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="181"/>
<source>Display Ink Coverage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prikaži pokritost s črnilom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="193"/>
13931,12 → 13924,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="48"/>
<source>PostScript Output Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Predogled izpisa PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="74"/>
<source>Separation Name</source>
<translation>Ime separacije</translation>
<translation>Ime barvnega izvlečka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="86"/>
13985,7 → 13978,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="105"/>
<source>Output one file for eac&amp;h page</source>
<translation>Izvozi datoteko za vsako stra&amp;n posebej</translation>
<translation>Izvozi svojo datoteko za vsako stra&amp;n</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="108"/>
14005,7 → 13998,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="132"/>
<source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing.</source>
<translation>S tem vključite shranjevanje ločenih PDF datotek za vsako stran dokumenta. Številke strani so dodane samodejno. To je koristno pri pripravi PDF za tisk.</translation>
<translation>S tem vključite shranjevanje ločenih PDF datotek za vsako stran dokumenta. Številke strani so dodane samodejno. To je koristno pri pripravi PDF-jev za tisk.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="186"/>
14027,7 → 14020,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="133"/>
<source>Open the exported PDF with the PDF viewer as set in External Tools preferences, when not exporting to a multi-file export destination</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odpri izvoženi PDF s PDF pregledovalnikom, ki je izbran v prednastavitah Zunanjih orodij, razen pri večdatotečnem izvažanju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="134"/>
14038,7 → 14031,8
<location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="174"/>
<source>The range of pages to export is invalid.
Please check it and try again.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Razpon strani, ki jih želite izvoziti je neveljaven.
Preverite in ponovno poskusite.</translation>
</message>
</context>
<context>
14082,7 → 14076,8
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10332"/>
<source>Failed to embed the PDF file : %1.
Please disable experimental PDF and PS embedding and try again.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spodletela vdelava datoteke PDF: %1.
Onemogočite delovno različico PDF in PS vdelave ter poskusite ponovno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11493"/>
14107,7 → 14102,7
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11488"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prišlo je do napake pri zapisovanju. Preverite razpoložljivost prostora na disku</translation>
</message>
</context>
<context>
14138,7 → 14133,7
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="524"/>
<source>Failed to open file for writing : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odpiranje datoteke za zapisovanje je spodletelo: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1580"/>
14148,7 → 14143,7
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1585"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Maske slike ni mogoče naložiti: %1</translation>
<translation>Krinke slike ni mogoče naložiti: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1590"/>
14181,7 → 14176,7
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="478"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Lomljena črta</translation>
<translation>Črtovje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="482"/>
14207,7 → 14202,7
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="494"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pravilni večkotnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="498"/>
14217,12 → 14212,12
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="502"/>
<source>Spiral</source>
<translation>Spirala</translation>
<translation>Viba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="506"/>
<source>Table</source>
<translation>Tabela</translation>
<translation>Razpredelnica</translation>
</message>
</context>
<context>
14235,12 → 14230,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
<source>Is Parent Of</source>
<translation>Je starš</translation>
<translation>Je nadrejenik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
<source>Is Child Of</source>
<translation>Je otrok</translation>
<translation>Je podrejenik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
14257,7 → 14252,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="23"/>
<source>Boolean</source>
<translation>Dvojiško</translation>
<translation>Logična operacija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="23"/>
14342,7 → 14337,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="38"/>
<source>Parameter</source>
<translation>Parameter</translation>
<translation>Določilka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="43"/>
14357,7 → 14352,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="13"/>
<source>Attributes</source>
<translation>Lastnosti</translation>
<translation>Značilke</translation>
</message>
</context>
<context>
14390,7 → 14385,7
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="402"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="496"/>
<source>Original PPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izvorna ločljivost (slikovnih pik na palec):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="114"/>
14397,7 → 14392,7
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="407"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="497"/>
<source>Actual PPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dejanska ločljivost (slikovnih pik na palec):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="115"/>
14470,7 → 14465,7
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="230"/>
<source>Running the external application failed!</source>
<translation>Poganjanje zunanje aplikacije ni uspelo!</translation>
<translation>Zagon zunanje aplikacije spodletel!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="267"/>
14481,12 → 14476,12
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="445"/>
<source>Running the application &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation>Poganjanje aplikacije &quot;%1&quot; ni uspelo!</translation>
<translation>Zagon aplikacije &quot;%1&quot; spodletel!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="606"/>
<source>Running</source>
<translation>Poteka</translation>
<translation>Se izvaja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="439"/>
14521,38 → 14516,38
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="213"/>
<source>This is usually a problem with your input. Please check the program&apos;s output.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>To je po navadi težava z vašim vnosom. Preverite izpis programa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="215"/>
<source>Do you want to open the editor to fix the problem?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ali želi za odpravo težave odpreti urejevalnik?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="289"/>
<source>The config file didn&apos;t specify a executable path!</source>
<translation>Konfiguracijska datoteka ne navaja poti programa!</translation>
<translation>Nastavitvena datoteka ne navaja izvedljive poti!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="434"/>
<source>The application &quot;%1&quot; failed to start! Please check the path: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Program &quot;%1&quot; se ni mogel zaganti! Preverite pot:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="594"/>
<source>Render Frame</source>
<translation>Upodobi okvir</translation>
<translation>Izriši okvir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="256"/>
<source>No configuration defined to run the application!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ni določene nastavitve za zagon programa!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="452"/>
<source>No application defined</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Noben program ni določen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="141"/>
14592,7 → 14587,7
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="48"/>
<source>OSG</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>OSG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="63"/>
14684,12 → 14679,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagelayout.cpp" line="303"/>
<source>Location on the canvas where the first page of the document is placed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mesto na platnu, kamor je postavljena prva stran dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagelayout.cpp" line="298"/>
<source>Number of pages to show side-by-side on the canvas. Often used for allowing items to be placed across page spreads.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Število strani, prikazanih na platnu ena ob drugi. Pogosto uporabljeno pri predmetih, postavljenih preko več razgrnjenih strani.</translation>
</message>
</context>
<context>
14737,7 → 14732,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="175"/>
<source>This master page is used at least once in the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ta glavna stran je v dokumentu uporabljena najmanj enkrat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="179"/>
14775,7 → 14770,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpagesbase.ui" line="108"/>
<source>&lt;&lt;&lt; Return to Normal Page Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;&lt;&lt; Vrnitev na navadni način strani</translation>
</message>
</context>
<context>
14783,7 → 14778,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="97"/>
<source>This master page is used at least once in the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ta glavna stran je v dokumentu uporabljena najmanj enkrat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="101"/>
14811,12 → 14806,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="57"/>
<source>Available Master Pages:</source>
<translation>Glavne strani na voljo:</translation>
<translation>Razpoložljive glavne strani:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="70"/>
<source>&lt;qt&gt;List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;qt&gt;Seznam glavnih strani v dokumentu. S potegom imena glavnih strani na spodnji pogled s stranmi lahko uveljavite glavne stani oz. z vstavitvijo v prazen protor med strani ustvarite nove strani.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="102"/>
14826,7 → 14821,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="115"/>
<source>&lt;qt&gt;List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;qt&gt;Seznam navadnih strani v dokumentu, prikazan s postavitvijo dokumenta. Strani je mogoče z vlečenjem premestiti ali izbrisati.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="151"/>
14836,7 → 14831,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="170"/>
<source>&lt;qt&gt;Drag pages or master pages onto the trash to delete them&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;qt&gt;Če želite izbrisati stran ali glavno stran, jo povlecite v koš&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
14914,7 → 14909,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="177"/>
<source>Orientation of the page(s) to be inserted</source>
<translation>Postavitev strani, ki bodo vstavljene</translation>
<translation>Usmerjenost strani, ki bodo vstavljene</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="178"/>
14963,7 → 14958,7
<location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="237"/>
<source> of %1</source>
<comment>number of pages in document</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation> od %1</translation>
</message>
</context>
<context>
14978,7 → 14973,7
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="625"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Analiziranje datoteke:</translation>
<translation>Pregledovanje datoteke:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="808"/>
15012,12 → 15007,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="121"/>
<source>Bends a Polygon along a Polyline</source>
<translation>Upogne mnogokotnik vzdolž lomljene črte</translation>
<translation>Upogne mnogokotnik vzdolž črtovja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="122"/>
<source>This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline.</source>
<translation>Ta vtičnik upogne mnogokotnik s pomočjo lomljene črte.</translation>
<translation>Ta vtičnik upogne mnogokotnik s pomočjo črtovja.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="90"/>
15047,12 → 15042,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="69"/>
<source>a straight Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>ravna črta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="74"/>
<source>Points moving</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>premikanje točk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="82"/>
15062,17 → 15057,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="19"/>
<source>Connect First Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spoji prvo črto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="40"/>
<source>with Second Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>z drugo črto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="61"/>
<source>by using:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>s pomočjo:</translation>
</message>
</context>
<context>
15091,7 → 15086,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="100"/>
<source>Connect 2 Polylines.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Poveži dve črtovji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="70"/>
15132,7 → 15127,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="74"/>
<source>Cuts a Polygon with a Path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Raži mnogokotnik s potjo</translation>
</message>
</context>
<context>
15190,7 → 15185,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="72"/>
<source>Rotate Objects by:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zasukaj predmete za:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="80"/>
15233,7 → 15228,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="301"/>
<source>Operation</source>
<translation>Operacija</translation>
<translation>Dejanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="316"/>
15252,7 → 15247,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="313"/>
<source>Unites the shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Združi oblike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="348"/>
15262,13 → 15257,14
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="364"/>
<source>Result is the area where the two shapes do not intersect</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rezultat je površina v kateri se obliki ne sekata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="380"/>
<source>Break apart,
The result is a combination of &quot;Intersection&quot; and &quot;Exclusion&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Loči.
Rezultat je združek &quot;Preseka&quot; in &quot;Izvzetja&quot; </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="465"/>
15289,7 → 15285,7
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="61"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="172"/>
<source>Keep a copy of the original item after applying the operation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Po uveljavitvi dejanja ohrani dvojnik izvirnega predmeta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="64"/>
15300,37 → 15296,37
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="332"/>
<source>Subtracts the second shape from the first shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odšteje drugo obliko od prve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="400"/>
<source>Exchange the Source Shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izmenjaj izvorne oblike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="439"/>
<source>The resulting shape uses the color of the first source shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izhajajoča oblika prevzame barvo prve izvorne oblike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="442"/>
<source>First Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prva oblika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="452"/>
<source>The resulting shape uses the color of the second source shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izhajajoča oblika prevzame barvo druge izvorne oblike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="455"/>
<source>Second Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Druga oblika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="462"/>
<source>The resulting shape uses the colors listed below</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izhajajoča oblika prevzame spodaj navedene barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="493"/>
15345,22 → 15341,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="433"/>
<source>Result Takes Color from:</source>
<translation>Rezultat dobi barvo od:</translation>
<translation>Rezultat prevzame barvo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="42"/>
<source>First source shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prva izvorna oblika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="153"/>
<source>Second source shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Druga izvorna oblika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="261"/>
<source>The resulting shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izhajajoča oblika</translation>
</message>
</context>
<context>
15368,12 → 15364,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="106"/>
<source>Result gets Color of:</source>
<translation>Rezultat dobi barvo:</translation>
<translation>Rezultat prevzame barvo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="130"/>
<source>Intersection gets Color of:</source>
<translation>Presek dobi barvo:</translation>
<translation>Presek prevzame barvo:</translation>
</message>
</context>
<context>
15381,7 → 15377,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="80"/>
<source>Path Operations...</source>
<translation>Operacije nad potmi ...</translation>
<translation>Dejanja poti ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="84"/>
15391,7 → 15387,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="113"/>
<source>Path Operations</source>
<translation>Operacije nad potmi</translation>
<translation>Dejanja poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="114"/>
15473,12 → 15469,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="187"/>
<source>Skewing</source>
<translation>Nagibanje</translation>
<translation>Poševnost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="190"/>
<source>Spacing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Razmikanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="192"/>
15488,12 → 15484,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="194"/>
<source>X-Skew:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Striženje po X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="195"/>
<source>Y-Skew:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Striženje po Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="196"/>
15503,7 → 15499,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="197"/>
<source>Flip:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Preobrni:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="198"/>
15521,7 → 15517,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="147"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Analiziranje datoteke:</translation>
<translation>Pregledovanje datoteke:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="450"/>
15544,7 → 15540,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="63"/>
<source>Page Range</source>
<translation>strani</translation>
<translation>Obseg strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="69"/>
15569,27 → 15565,27
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="150"/>
<source>Media Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Okvir nosilca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="155"/>
<source>Bleed Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Napuščni okvir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="160"/>
<source>Trim Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Porezavni okvir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="165"/>
<source>Crop Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obrezni okvir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="170"/>
<source>Art Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vsebinski okvir</translation>
</message>
</context>
<context>
15602,7 → 15598,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="178"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Analiziranje datoteke:</translation>
<translation>Pregledovanje datoteke:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="344"/>
15640,7 → 15636,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfversionmodel.cpp" line="49"/>
<source>PDF 1.6 (Acrobat 7)</source>
<translation type="unfinished">PDF 1.5 (Acrobat 6) {1.6 ?} {7)?}</translation>
<translation>PDF 1.6 (Acrobat 7)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfversionmodel.cpp" line="51"/>
15663,12 → 15659,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/permitdlg.ui" line="13"/>
<source>Confirm to run unsafe script</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Potrdite izvajanje nevarnega skripta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/permitdlg.ui" line="29"/>
<source>scriptname.py</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>imeskripta.py</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/permitdlg.ui" line="42"/>
15675,11 → 15671,17
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Attention:&lt;/span&gt; This script file contains code which &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;might harm &lt;/span&gt;your system.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Pozor:&lt;/span&gt; Ta datoteka skripta vsebuje kodo, ki &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;lahko škoduje &lt;/span&gt;vašemu sistemu.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Izvršitev tega skripta dovolite le, če ste prepričani, da prihaja od zaupanja vrednega vira. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/permitdlg.ui" line="60"/>
15691,14 → 15693,18
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans Serif&apos;;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans Serif&apos;;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans Serif&apos;;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/permitdlg.ui" line="83"/>
<source>&amp;Remember preference for this file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Zapomni si prednastavitev za to datoteko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/permitdlg.ui" line="105"/>
15761,7 → 15767,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="211"/>
<source>Apply to all &amp;matching images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uporabi na vseh uje&amp;majočih slikah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="214"/>
15771,12 → 15777,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="230"/>
<source>Since you selected an image with a broken link, only image frames with invalid links will be modified.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ker ste izbrali sliko z okvarjeno povezavo, bodo preoblikovani le slikovni okvirji z neveljavnimi povezavami.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="258"/>
<source>&amp;Select</source>
<translation>&amp;Izberite</translation>
<translation>&amp;Izberi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearch.ui" line="261"/>
15805,7 → 15811,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.cpp" line="92"/>
<source>Select a base directory to search for </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izberite osnovno mapo za iskanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picsearchoptions.cpp" line="104"/>
16016,7 → 16022,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="598"/>
<source>Set format specific properties of certain image types, like clipping paths</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nastavi lastnosti, značilne za posamezen zapis fotografije, kot npr. izrezni obrisi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="624"/>
16066,7 → 16072,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="170"/>
<source>Location where the image file is stored</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mesto, na katerem je slika shranjena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="188"/>
16076,12 → 16082,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="204"/>
<source>Show Image in the File Manager</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži sliko v upravljalniku datotek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="207"/>
<source>Show directory...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži mapo ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="249"/>
16096,12 → 16102,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="284"/>
<source>Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Barvni prostor slike, npr. RGB ali CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="316"/>
<source>Native resolution of the image, in dots per inch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izvorna ložljivost slike v pikah na palec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="354"/>
16111,7 → 16117,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="383"/>
<source>Horizontal and vertical scaling applied to the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uveljavljeno vodoravno in navpično prevelikostenje slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="418"/>
16126,32 → 16132,32
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="471"/>
<source>Page Item:</source>
<translation>Ime:</translation>
<translation>Gradnik strani:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="487"/>
<source>Name of the page item that contains the image</source>
<translation>Ime elementa strani, ki vsebuje sliko</translation>
<translation>Ime predmeta strani, ki vsebuje sliko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="500"/>
<source>Effective DPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dejanska ločljivost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="519"/>
<source>Effective resolution of the image after scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dejanska ločljivost slike po prevelikostenju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="536"/>
<source>Move to the page that the image is on</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pojdi na stran, na kateri je slika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="552"/>
<source>Move to the page that the item is on and select it</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pojdi na stran, na kateri je predmet, in ga izberi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="588"/>
16171,12 → 16177,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="621"/>
<source>Make the image visible or invisible</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Naredi sliko vidno ali nevidno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.ui" line="631"/>
<source>Apply non destructive effects to the image in its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uveljavi na sliki v okvirju neuničevalne učinke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="153"/>
16246,17 → 16252,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="333"/>
<source>Import collection/collectionset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uvozi zbirko/nabor zbirk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="355"/>
<source>Export collection/collectionset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izvozi zbirko/nabor zbirk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="384"/>
<source>add selected images to collections</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>dodaj izbrane slike v zbirke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="523"/>
16292,17 → 16298,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="653"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Povečaj</translation>
<translation>Približaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="681"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Pomanjšaj</translation>
<translation>Oddalji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="719"/>
<source>Preview with Information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Predogled z informacijami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="741"/>
16328,7 → 16334,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="807"/>
<source>0 Image(s) Displayed, 0 Image(s) Filtered</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>0 slik prikazanih, 0 slik presejanih</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="830"/>
16425,7 → 16431,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1152"/>
<source>Filter / Search</source>
<translation>Filtriraj / išči</translation>
<translation>Sito / išči</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1166"/>
16435,7 → 16441,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1185"/>
<source>Filter Displayed Images</source>
<translation>Filtriraj prikazane slike</translation>
<translation>Presejaj prikazane slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1190"/>
16445,7 → 16451,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1195"/>
<source>Filter Collections</source>
<translation>Filtriraj zbirke</translation>
<translation>Presejaj zbirke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1248"/>
16551,22 → 16557,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1630"/>
<source>Position of New Frame(s)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Položaj novih okvirjev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1640"/>
<source>Top Left of Margins</source>
<translation>Zgoraj levo robu</translation>
<translation>Levi zgornji vogal roba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1645"/>
<source>Top Left of Page</source>
<translation>Zgornje levo strani</translation>
<translation>Levi zgornji vogal strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1650"/>
<source>Top Left of Bleed</source>
<translation>Zgoraj levo dodatka za porezavo</translation>
<translation>Levi zgornji vogal napušča</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1655"/>
16586,12 → 16592,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1774"/>
<source>Same as Page Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Enako kot robovi strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1779"/>
<source>Same as Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Enako kot stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1784"/>
16601,7 → 16607,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1789"/>
<source>Same as Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Enako kot slika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1794"/>
16616,12 → 16622,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1829"/>
<source>0 Page(s)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>0 strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1842"/>
<source>0 Frame(s)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>0 okvirjev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1855"/>
16631,7 → 16637,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1865"/>
<source>Tag Image(s)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Označi slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1871"/>
16641,7 → 16647,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1900"/>
<source>Tag Selected Image(s)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Označi izbrane slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1916"/>
16651,7 → 16657,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1923"/>
<source>Set Tags</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nastavi značke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="424"/>
16669,23 → 16675,23
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="424"/>
<source>No Image(s) Selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nobene slike ni izbrane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="751"/>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1257"/>
<source>You have to create a category first</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Najprej morate ustvariti zvrst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="915"/>
<source>No image(s) selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nobene slike ni izbrane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="956"/>
<source>No page/image frame selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nobena stran oz. slikovni okvir ni izbran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1062"/>
16700,23 → 16706,23
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1299"/>
<source>Import Image Collection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uvozi zbirko slik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1299"/>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1321"/>
<source>Scribus ImageCollection (*.sic)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribusova zbirka slik (Scribus ImageCollection (*.sic))</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1321"/>
<source>Export Image Collection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izvozi zbirko slik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1327"/>
<source>You have to select something you want to export</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kar želite izvoziti, morate izbrati</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1433"/>
16726,7 → 16732,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1577"/>
<source>%1 image(s) displayed, %2 image(s) filtered</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1 prikazanih slik, %2 presejanih slik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1759"/>
16781,7 → 16787,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1889"/>
<source>Hide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Skri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="482"/>
16791,7 → 16797,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="714"/>
<source>Preview Images Only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Le preogledi slik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1581"/>
16811,7 → 16817,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="479"/>
<source>Move the document view to the selected page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prestavi pogled dokumenta na izbrano stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="520"/>
16826,7 → 16832,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="612"/>
<source>Change sort order</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spremeni zaporedje razvrstitve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="710"/>
16856,7 → 16862,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1310"/>
<source>Filter criteria</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Merila presejanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1367"/>
16863,7 → 16869,7
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1407"/>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1447"/>
<source>Search criteria</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Iskalna merila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1384"/>
16883,22 → 16889,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1499"/>
<source>Select file type(s)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izberite vrste datotek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1591"/>
<source>Select the page(s) where to insert the image(s)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izberite strani, na katere se naj vstavijo slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1614"/>
<source>Select which frame(s) to use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izberite, katere okvirje želite uporabiti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1636"/>
<source>Set the position of the image frame(s) to insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Določite položaj slikovnih okvirjev, ki jih želite vstaviti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1686"/>
16913,7 → 16919,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1770"/>
<source>Set the size of the image frame(s) to insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Določite velikost slikovnih okvirjev, ki jih želite vstaviti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="1760"/>
16955,7 → 16961,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="83"/>
<source>Exports selected pages as bitmap images.</source>
<translation>Izbrane strani izvozi kot rastrske slike.</translation>
<translation>Izbrane strani izvozi kot točkovne slike.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="124"/>
16971,12 → 16977,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="125"/>
<source>The target location %1 must be an existing directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ciljno mesto %1 mora biti obstoječa mapa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="131"/>
<source>The target location %1 must be writable</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ciljno mesto %1 mora dopuščati shranjevanje</translation>
</message>
</context>
<context>
17012,7 → 17018,7
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="262"/>
<source>init failed</source>
<comment>plugin load error</comment>
<translation>zaganjanje neuspešno</translation>
<translation>začenjanje spodletelo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="268"/>
17042,12 → 17048,12
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="346"/>
<source>Plugin: %1 failed post initialization</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Vtičnik: %1 po inicializaciji ne more nadaljevati z delom</translation>
<translation>Vtičnik: %1 po zagonu odpovedal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="229"/>
<source>There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by some kind of dependency issue or old plugins existing in your install directory. If you clean out your install directory and reinstall and this still occurs, please report it on bugs.scribus.net.</source>
<translation>Pri nalaganju %1 od %2-ih vtičnikov je prišlo do težav. %3 Najverjetneje je vzrok v odvisnosti ali v starih vtičnikih v vaši namestitveni mapi. Če počistite namestitveno mapo in ponovno namestite program, ta težava pa se pojavi znova, prosim, sporočite napako na bugs.scribus.net.</translation>
<translation>Pri nalaganju %1 od %2-ih vtičnikov je prišlo do težav. %3 Najverjetneje je vzrok v odvisnosti ali v starih vtičnikih v vaši namestitveni mapi. Če počistite namestitveno mapo in ponovno namestite program, ta težava pa se pojavi znova, sporočite napako na bugs.scribus.net.</translation>
</message>
</context>
<context>
17060,7 → 17066,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpm.cpp" line="140"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Analiziranje datoteke:</translation>
<translation>Pregledovanje datoteke:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpm.cpp" line="344"/>
17095,7 → 17101,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="28"/>
<source>Corn&amp;ers:</source>
<translation>&amp;Koti:</translation>
<translation>&amp;Vogali:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="38"/>
17121,17 → 17127,17
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="161"/>
<source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
<translation>Spremeni obliko mnogokotnika z uporabo faktorja vbočenosti ali izbočenosti </translation>
<translation>Spremeni obliko mnogokotnika z uporabo količnika vbočenosti ali izbočenosti </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="164"/>
<source>Apply &amp;Factor</source>
<translation>Uveljavi &amp;faktor</translation>
<translation>Uveljavi &amp;količnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="173"/>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation>&amp;Faktor:</translation>
<translation>&amp;Količnik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="183"/>
17149,17 → 17155,17
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="218"/>
<source>Inner Rotation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Notranji zasuk:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="251"/>
<source>Inner C&amp;urvature:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Notranja &amp;ukrivljenost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="284"/>
<source>Outer Curvature:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zunanja ukrivljenost:</translation>
</message>
</context>
<context>
17206,7 → 17212,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/preferencesdialogbase.ui" line="75"/>
<source>Defaults</source>
<translation>Izvirnik</translation>
<translation>Privzeto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/preferencesdialogbase.ui" line="98"/>
17268,12 → 17274,12
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1968"/>
<source>Failed to open prefs file &quot;%1&quot;: %2</source>
<translation>Neuspešno odpiranje datoteke nastavitev &quot;%1&quot;: %2</translation>
<translation>Neuspešno odpiranje datoteke prednastavitev &quot;%1&quot;: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1978"/>
<source>Failed to read prefs XML from &quot;%1&quot;: %2 at line %3, col %4</source>
<translation>Neuspešno branje nastavitev XML iz &quot;%1&quot;: %2 v vrstici %3, znak %4</translation>
<translation>Neuspešno branje prednastavitev XML iz &quot;%1&quot;: %2 v vrstici %3, znak %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2840"/>
17299,7 → 17305,7
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2536"/>
<source>No valid renderframe config found. Using defaults!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nobene veljavne nastavitve upodobitvenega okvirja ni bilo mogoče najti. Uporabljanje privzetega.</translation>
</message>
</context>
<context>
17418,12 → 17424,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="32"/>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are open.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Profile zaslona je mogoče spreminjati le, ko so vsi dokumenti zaprti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="57"/>
<source>&lt;qt&gt;Color Management cannot be activated due to missing color profiles.&lt;/br&gt;You need to install at least one RGB and one CMYK profile.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;qt&gt;Barvnega upravljanja se zaradi manjkajočih barvnih profilov ne da omogočiti.&lt;/br&gt;Namestiti morate vsaj en RGB in en CMYK profil.</translation>
</message>
</context>
<context>
17442,7 → 17448,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="86"/>
<source>Show Text Control Characters</source>
<translation>Pokaži ukazne znake v besedilu</translation>
<translation>Pokaži oblikovalne znake v besedilu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="51"/>
17462,12 → 17468,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="65"/>
<source>Show Frames</source>
<translation>Pokaži okvire</translation>
<translation>Pokaži okvirje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="93"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation>Pokaži indikatorje plasti</translation>
<translation>Pokaži kazalnike plasti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="100"/>
17477,7 → 17483,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="107"/>
<source>Show Bleed Area</source>
<translation>Pokaži dodatek za porezavo</translation>
<translation>Pokaži območje napušča</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="114"/>
17487,7 → 17493,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="121"/>
<source>Show Preflight Verifier Warnings on the Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prikaži opozorila predpregleda na strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="142"/>
17517,7 → 17523,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="266"/>
<source>Display Scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prevelikostenje prikaza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="393"/>
17552,7 → 17558,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="300"/>
<source>Resets the scale to the default dpi of your display</source>
<translation>Ponastavi merilo na privzete ločljivost (dpi) vašega zaslona</translation>
<translation>Ponastavi merilo na privzeto ločljivost (dpi) vašega zaslona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="358"/>
17572,42 → 17578,42
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="421"/>
<source>Frames:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Okvirji:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="435"/>
<source>Locked Frames:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zaklenjeni okvirji:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="449"/>
<source>Selected Frames:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izbrani okvirji:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="463"/>
<source>Linked Frames:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Povezani okvirji:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="477"/>
<source>Grouped Frames:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Združeni okvirji:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="491"/>
<source>Annotation Frames:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opisni okvirji:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="505"/>
<source>Text Control Characters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oblikovalni znaki:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="74"/>
<source>Color for paper (onscreen)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Barva papirja (na zaslonu)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="75"/>
17617,12 → 17623,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="77"/>
<source>Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames</source>
<translation>Prikaži nenatisljive znake, kot je konec odstavka, v besedilnih okvirih</translation>
<translation>Prikaži nenatisljive znake, kot je npr. konec odstavka, v besedilnih okvirih</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="78"/>
<source>Turns the display of frames on or off</source>
<translation>Vključi ali izključi prikazovanje okvirov</translation>
<translation>Vključi ali izključi prikaz okvirjev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="79"/>
18201,7 → 18207,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="329"/>
<source>Margins &amp;&amp; Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Robovi &amp;&amp; Napušči</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="377"/>
18211,7 → 18217,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="459"/>
<source>Bleeds</source>
<translation>Dodatki za porezavo</translation>
<translation>Napušči</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="115"/>
19930,7 → 19936,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1065"/>
<source>Bleed Marks</source>
<translation>Oznake dodatka za porezavo</translation>
<translation>Oznake napuščev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1072"/>
19940,12 → 19946,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1148"/>
<source>Bleed Settings</source>
<translation>Nastavitve dodatka za porezavo</translation>
<translation>Nastavitve napušča</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1162"/>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation>Uporabi rob za porezavo dokumenta</translation>
<translation>Uporabi napušče dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1230"/>
20251,7 → 20257,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="95"/>
<source>This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit</source>
<translation>S tem ustvarite dodatek za porezavo, ki ga nakazujejo _ . _ in prikazujejo mejo dodatka</translation>
<translation>S tem ustvarite oznake napušča, ki so prikazane kot _ . _ in kažejo mejo napustitve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="96"/>
20276,7 → 20282,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="105"/>
<source>Use the existing bleed settings from the document preferences</source>
<translation>Uporabi nastavitve dodatka za porezavo iz prednastavitev dokumenta</translation>
<translation>Uporabi nastavitve napušča iz prednastavitev dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="106"/>
20674,7 → 20680,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1211"/>
<source>PDF/X Output Intent</source>
<translation type="unfinished">Namen upodobitve PDF/X</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="76"/>
20848,7 → 20854,7
<location filename="../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="27"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_preflightverifier.cpp" line="18"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Končno preverjanje</translation>
<translation>Predpregled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="41"/>
21062,7 → 21068,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_printerbase.ui" line="321"/>
<source>Apply Under Color Removal</source>
<translation>Uveljavi odstranjevanje pod barvo</translation>
<translation>Uveljavi barvno odvzemanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_printerbase.ui" line="328"/>
21102,7 → 21108,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_printerbase.ui" line="443"/>
<source>Bleed Marks</source>
<translation>Oznake dodatka za porezavo</translation>
<translation>Oznake napuščev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_printerbase.ui" line="450"/>
21122,7 → 21128,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_printerbase.ui" line="526"/>
<source>Bleed Settings</source>
<translation>Nastavitve dodatka za porezavo</translation>
<translation>Nastavitve napuščev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_printer.cpp" line="22"/>
21803,8 → 21809,8
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source></source>
<translation></translation>
<source/>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="307"/>
22082,7 → 22088,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="409"/>
<source>Apply Under Color Removal</source>
<translation>Uporabi odstranjevanje pod barvo</translation>
<translation>Uveljavi barvno odvzemanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="419"/>
22117,12 → 22123,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="452"/>
<source>This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit</source>
<translation>S tem ustvarite dodatek za porezavo, ki ga nakazujejo _ . _ in prikazujejo mejo dodatka</translation>
<translation>S tem ustvarite oznake napušča, ki so prikazane kot _ . _ in kažejo mejo napustitve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="455"/>
<source>Bleed Marks</source>
<translation>Oznake dodatka za porezavo</translation>
<translation>Oznake napušča</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="472"/>
22147,7 → 22153,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="548"/>
<source>Bleeds</source>
<translation>Dodatki za porezavo</translation>
<translation>Napušči</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="554"/>
22157,7 → 22163,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="561"/>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation>Oddaljenost dodatka za porezavo od fizičnega vrha strani</translation>
<translation>Oddaljenost napušča od fizičnega vrha strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="568"/>
22167,7 → 22173,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="575"/>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation>Oddaljenost dodatka za porezavo od fizičnega desnega roba strani</translation>
<translation>Oddaljenost napušča od stvarnega desnega roba strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="582"/>
22177,7 → 22183,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="589"/>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation>Oddaljenost dodatka za porezavo od fizičnega dna strani</translation>
<translation>Oddaljenost napušča od stvarnega dna strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="596"/>
22187,17 → 22193,17
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="603"/>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation>Oddaljenost dodatka za porezavo od fizičnega levega roba strani</translation>
<translation>Oddaljenost napušča od stvarnega levega roba strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="610"/>
<source>Use the existing bleed settings from the document preferences</source>
<translation>Uporabi nastavitve dodatka za porezavo iz prednastavitev dokumenta</translation>
<translation>Uporabi nastavitve napušča iz prednastavitev dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="613"/>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation>Uporabi dodatek za porezavo dokumenta</translation>
<translation>Uporabi napušče dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialogbase.ui" line="639"/>
22377,7 → 22383,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="128"/>
<source>Mirror Pages(s) Vertically</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Navpično prezrcali stran(i)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="135"/>
22392,7 → 22398,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="149"/>
<source>&amp;Under Color Removal</source>
<translation>&amp;Odstranjevanje barve pod</translation>
<translation>&amp;Barvno odvzemanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="159"/>
22417,7 → 22423,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="220"/>
<source>Display Ink Coverage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prikaži pokritost s črnilom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="229"/>
22437,22 → 22443,22
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="296"/>
<source>50%</source>
<translation type="unfinished">50%</translation>
<translation>50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="301"/>
<source>100%</source>
<translation type="unfinished">100%</translation>
<translation>100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="306"/>
<source>150%</source>
<translation type="unfinished">150%</translation>
<translation>150%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="311"/>
<source>200%</source>
<translation type="unfinished">200%</translation>
<translation>200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="316"/>
23839,7 → 23845,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyzbase.ui" line="337"/>
<source>0</source>
<translation type="unfinished">0</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyzbase.ui" line="362"/>
29600,11 → 29606,11
without a document to operate on.
- If you do not pass a frame name to a function that requires one,
the function will use the currently selected frame, if any, or
raise a NoValidObjectError if it can&apos;t find anything to operate
raise a NoValidObjectError if it can't find anything to operate
on.
- Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them
on a frame type that they do not make sense with. For example, setting
the text color on a graphics frame doesn&apos;t make sense, and will result
the text color on a graphics frame doesn't make sense, and will result
in this exception being raised.
- Errors resulting from calls to the underlying Python API will be
passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by
29611,7 → 29617,7
any function as provided here and in its docstring is incomplete.
 
Details of what exceptions each function may throw are provided on the
function&apos;s documentation, though as with most Python code this list
function's documentation, though as with most Python code this list
is not exhaustive due to exceptions from called functions.
</source>
<translation>Scribus Python interface module
30778,7 → 30784,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="83"/>
<source>Scribus 1.5.0+ Support</source>
<translation type="unfinished">Podpora za Scribus 1.3.4+ {1.5.0+?}</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="66"/>
35313,7 → 35319,7
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6811"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6883"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Scribus je našel napake. Uporabite Končno preverjanje, da jih odpravite</translation>
<translation>Scribus je našel napake. Uporabite Predpregled, da jih odpravite</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4264"/>
35376,7 → 35382,7
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>Scribus je našel napake.
Uporabite Končno preverjanje, da jih odpravite.</translation>
Uporabite Predpregled, da jih odpravite.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7095"/>
35383,7 → 35389,7
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Scribus je našel napake.
Uporabite Končno preverjanje, da jih odpravite</translation>
Uporabite Predpregled, da jih odpravite</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7218"/>
37022,7 → 37028,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="2057"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Znak ...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
37041,7 → 37047,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="42"/>
<source>Linewidth:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Debelina črte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="37"/>
38037,22 → 38043,22
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="278"/>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation>Odmik od fizičnega vrha strani</translation>
<translation>Velikost napušča od stvarnega vrha strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="279"/>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation>Odmik od fizičnega dna strani</translation>
<translation>Velikost napušča od stvarnega dna strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="280"/>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation>Odmik od fizičnega levega robu strani</translation>
<translation>Velikost napušča od stvarnega levega roba strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="281"/>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation>Odmik od fizičnega desnega robu strani</translation>
<translation>Velikost napušča od stvarnega desnega roba strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="204"/>
38261,7 → 38267,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1717"/>
<source>Bleed Marks</source>
<translation>Oznake dodatka za porezavo</translation>
<translation>Oznake napuščev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1710"/>
38286,7 → 38292,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1769"/>
<source>Bleed Settings</source>
<translation>Nastavitve dodatka za porezavo</translation>
<translation>Nastavitve napušča</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1790"/>
38311,7 → 38317,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1830"/>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation>Uporabi rob za porezavo dokumenta</translation>
<translation>Uporabi napušče dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1661"/>
38416,7 → 38422,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="272"/>
<source>This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit</source>
<translation>S tem ustvarite dodatek za porezavo, ki ga nakazujejo _ . _ in prikazujejo mejo dodatka</translation>
<translation>S tem ustvarite oznake napušča, ki so prikazane kot _ . _ in kažejo mejo napustitve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="273"/>
38441,7 → 38447,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="282"/>
<source>Use the existing bleed settings from the document preferences</source>
<translation>Uporabi nastavitve dodatka za porezavo iz prednastavitev dokumenta</translation>
<translation>Uporabi nastavitve napušča iz prednastavitev dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1518"/>
38582,7 → 38588,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="260"/>
<source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
<translation type="unfinished">To je napredna nastavitev, ki ni privzeta. Vključite jo le, če jo potrebujete zaradi tiskalnika ali navodil iz tiskarne. Sicer se vaš PDF morda ne bo pravilno natisnil in ne pravilno prikazan na drugih sistemih.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="199"/>
39063,7 → 39069,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="75"/>
<source>Linewidth:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Debelina črte:</translation>
</message>
</context>
<context>