Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24311 → Rev 24312

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.sl.ts
27,234 → 27,239
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="279"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Avtorji prispevkov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="162"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;O programu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="149"/>
<source>SVN Revision: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>A&amp;vtorji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Prevajalci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="193"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;Na spletu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="236"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zapri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="281"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="269"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Razvijalci:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="281"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Uradna dokumentacija:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="285"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Druga dokumentacija:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="319"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
<source>AppImage for Linux:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
<source>Official Translations and Translators (in order of locale shortcode):</source>
<translation>Uradni prevodi in prevajalci (v zaporedju kode jezika):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="325"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Domača stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="327"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Spletna pomoč</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="331"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Poročila o napakah in predlogi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="335"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Dopisni seznam</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="311"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Nekdanji prevajalci:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="98"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>O Scribusu %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="329"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="140"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="145"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="157"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Uporabljen Ghostscript različice %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="159"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Na voljo ni nobene različice Ghostscript-a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="160"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>ID gradnje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="283"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="271"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Različica Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Različica Windows&amp;#174;:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Ikone projekta Tango:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="198"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation>&amp;Posodobitve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="248"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Preveri stanje posodobitev Scribusa. O vašem računalniku ne bodo poslani nikakršni podatki.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>Različica OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation>Zagonski zaslon:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="256"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="244"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation>Tukaj je izpisana različica, datum izgradnje in s Scribusom prevedena podpora knjižnicam.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="257"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="245"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation>C-C-T-F pomeni: C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF-podpora, F=Fontconfig-podpora. Zadnja črka je upodobljevalnik C=cairo ali Q=Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="246"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>Manjkajočo podporo knjižnic nakazuje *. Ta nakazuje tudi različico Ghostscripta, ki jo je zaznal Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="247"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>Ta različica za okolje Windows ne uporablja fontconfig ali knjižnic CUPS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="160"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="160"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Scribus različice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="202"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Preveri stanje posodobitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="333"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation>Blog razvijalcev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="209"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation>&amp;Dovoljenje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="230"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="218"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation>Datoteke licence ni mogoče odpreti. Informacije o licenci preverite v svoji namestitveni mapi ali na spletnem mestu Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="283"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation>Prevajalci dokumentacije:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation>Skrbniki spletišča:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<source>Refactoring text layout code, the new boxes model &amp; CTL text layout, Oman House of Open Source Technology team:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="437"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="593"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="660"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="427"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="583"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="650"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation>Datoteke %1 ni mogoče odpreti. Informacije o %1 preverite v svoji namestitveni mapi ali na spletnem mestu Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
<source>Haiku Port:</source>
<translation>Port Haiku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
<source>SVN Revision: %1</source>
<translation>Revizija SVN: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
<source>Scribus 1.5.1+ Icon Set:</source>
<translation>Nabor ikon Scribus 1.5.1+:</translation>
</message>
2493,6 → 2498,11
<translation>Povezava na splet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="134"/>
<source>New Paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="149"/>
<source>Destination</source>
<translation>Cilj</translation>
2574,11 → 2584,6
<translation>Pomoč</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="134"/>
<source>NewParagraph</source>
<translation>NovOdstavek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="135"/>
<source>Paragraph</source>
<translation>Odstavek</translation>
2733,17 → 2738,17
<context>
<name>ArcWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="48"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation>Začetni kot:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="68"/>
<source>End Angle:</source>
<translation>Zaključni kot:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="129"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation>Vzorčni mnogokotnik</translation>
</message>
3754,37 → 3759,37
<context>
<name>CWDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="323"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="324"/>
<source>Merging colors</source>
<translation>Združevanje barv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="329"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
<source>Error: </source>
<translation>Napaka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="329"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation>Barva %1 že obstaja!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="335"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation>Barva %1 je dodana.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="338"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="339"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation>Odpiranje upravljalnika barv.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="341"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="342"/>
<source>Color Merging</source>
<translation>Združevanje barv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="492"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="493"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation>Zahtevane barve ni mogoče najti. Najbrž ste izbrali črno, sivo ali belo. Teh barv ni mogoče pripraviti.</translation>
</message>
6051,7 → 6056,7
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="484"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="488"/>
<source>Ctrl</source>
<translation>Ctrl</translation>
<translation>Krmilka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="485"/>
7979,7 → 7984,7
<translation>Nekatere pisave, uporabljene v tem dokumentu, so bile nadomeščene:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="466"/>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="465"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation>je bila zamenjana z:</translation>
</message>
8146,18 → 8151,18
<context>
<name>FontPreview</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="110"/>
<source>Leave preview</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Zapusti predogled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
<source>Size of the selected font</source>
<translation>Velikost izbrane pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="45"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>V kožuščku hudobnega fanta stopiclja mizar</translation>
8213,7 → 8218,7
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
<source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
<translation>Z vnosom besedila lahko hitreje preiščete imena pisav. Iskanje ne ločuje med velikimi in malimi črkami. Podano besedilo je obravnavano kot podniz.</translation>
</message>
9172,6 → 9177,16
<translation>Uvozi datoteke Illustratorja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="170"/>
<source>Use the PDF part</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="171"/>
<source>Use the AI part</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="190"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="225"/>
9194,16 → 9209,6
<translation>Izberite, katera naj bo uvožena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="170"/>
<source>Use the pdf part</source>
<translation>Uporabi del pdf</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="171"/>
<source>Use the ai part</source>
<translation>Uporabi del ai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="180"/>
<source>The PDF Import plugin could not be found</source>
<translation>Vstavka Uvoz PDF ni mogoče najti</translation>
9455,16 → 9460,26
<context>
<name>ImportIdml</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="52"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="81"/>
<source>Adobe InDesign IDML</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="53"/>
<source>Adobe InDesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="65"/>
<source>Imports Adobe Idml Packages</source>
<translation>Uvozi pakete Adobe Idml</translation>
<source>Imports Adobe IDML Packages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="66"/>
<source>Imports Adobe Indesign&apos;s idml packages into Scribus
converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
<translation>Uvozi Adobe Inesign-ove pakete v Sribus
in pri tem Indesign-ove predmete pretvori v scribusove predmete strani. Niso vsi podprti, tisti ki pa so, bodo uvoženi sem.</translation>
<source>Imports Adobe InDesign&apos;s IDML packages into Scribus
converting InDesign objects into Scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="67"/>
9472,17 → 9487,6
<translation>GPL</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="52"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="81"/>
<source>Adobe Indesign IDML</source>
<translation>Adobe Indesign IDML</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="53"/>
<source>Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
<translation>Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="101"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Vse podprte vrste datotek</translation>
9496,33 → 9500,33
<translation>Uvozi Idml ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="83"/>
<source>Imports IDML Files</source>
<translation>Uvozi datoteke IDML</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="99"/>
<source>Adobe Indesign IDML</source>
<translation>Adobe Indesign IDML</translation>
<source>Adobe InDesign IDML</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="100"/>
<source>Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
<translation>Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML)</translation>
<source>Adobe InDesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="83"/>
<source>Imports IDML Files</source>
<translation>Uvozi datoteke IDML</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="64"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="113"/>
<source>Adobe Indesign IDMS</source>
<translation>Adobe Indesign IDMS</translation>
<source>Adobe InDesign IDMS</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="114"/>
<source>Adobe Indesign IDMS (*.idms *.IDMS)</source>
<translation>Adobe Indesign IDMS (*.idms *.IDMS)</translation>
<source>Adobe InDesign IDMS (*.idms *.IDMS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="84"/>
12569,32 → 12573,32
<context>
<name>NewMarginWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="68"/>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="80"/>
<source>Preset Layouts:</source>
<translation>Prednastavljene postavitve:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="50"/>
<source>Left:</source>
<translation>Levo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="58"/>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="70"/>
<source>Right:</source>
<translation>Desno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="75"/>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="87"/>
<source>Top:</source>
<translation>Vrh:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="28"/>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="40"/>
<source>Bottom:</source>
<translation>Dno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="137"/>
<source>Printer Margins...</source>
<translation>Robovi tiskanja ...</translation>
</message>
13922,37 → 13926,37
<translation>Prag:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="49"/>
<source>PostScript Output Preview</source>
<translation>Predogled izpisa PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="75"/>
<source>Separation Name</source>
<translation>Ime barvnega izvlečka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="87"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Sinja (cijan)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="94"/>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="95"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Škrlatna (magenta)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="103"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Rumena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="111"/>
<source>Black</source>
<translation>Črna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="136"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
14116,37 → 14120,37
<context>
<name>PSLib</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1636"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1637"/>
<source>Processing Master Page:</source>
<translation>Obdelovanje glavne strani:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1636"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1637"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation>Izvažanje strani:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1575"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1576"/>
<source>Failed to write data for an image</source>
<translation>Pisanje podatkov slike ni uspelo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="524"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="525"/>
<source>Failed to open file for writing : %1</source>
<translation>Odpiranje datoteke za zapisovanje je spodletelo: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1580"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1581"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Slike ni mogoče naložiti: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1585"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1586"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Krinke slike ni mogoče naložiti: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1590"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1591"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Za obdelavo slike primanjkuje pomnilnika</translation>
</message>
14634,32 → 14638,32
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4986"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4992"/>
<source>Linked Text</source>
<translation>Povezano besedilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4988"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4994"/>
<source>Text Frame</source>
<translation>Besedilni okvir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4992"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4998"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation>Odstavki: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5000"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5006"/>
<source>Lines: </source>
<translation>Vrstice: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5006"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5012"/>
<source>Words: </source>
<translation>Besede: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5014"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5020"/>
<source>Chars: </source>
<translation>Znaki: </translation>
</message>
17099,71 → 17103,71
<context>
<name>PolygonWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="28"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="40"/>
<source>Corn&amp;ers:</source>
<translation>&amp;Vogali:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="50"/>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation>Število oglišč mnogokotnikov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="66"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Sukanje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="64"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="89"/>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation>Stopinje sukanja za mnogokotnike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="136"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation>Vzorčni mnogokotnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="161"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="173"/>
<source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
<translation>Spremeni obliko mnogokotnika z uporabo količnika vbočenosti ali izbočenosti </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="164"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="176"/>
<source>Apply &amp;Factor</source>
<translation>Uveljavi &amp;količnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="173"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="185"/>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation>&amp;Količnik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="183"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="199"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="211"/>
<source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex</source>
<translation>Negativna vrednost pomeni vbočenost (ali zvezdastost) mnogokotnika, pozitivna pa izbočenost.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="186"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="303"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="218"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="230"/>
<source>Inner Rotation:</source>
<translation>Notranji zasuk:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="251"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="263"/>
<source>Inner C&amp;urvature:</source>
<translation>Notranja &amp;ukrivljenost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="284"/>
<location filename="../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="296"/>
<source>Outer Curvature:</source>
<translation>Zunanja ukrivljenost:</translation>
</message>
17238,8 → 17242,8
<context>
<name>PrefsManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2428"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2437"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2427"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2436"/>
<source>Postscript</source>
<translation>Postscript</translation>
</message>
17249,8 → 17253,8
<translation>Želite prenesti stare nastavitve Scribusa?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2427"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2437"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2426"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2436"/>
<source>PostScript</source>
<translation>PostScript</translation>
</message>
17282,28 → 17286,28
<translation>Neuspešno branje prednastavitev XML iz &quot;%1&quot;: %2 v vrstici %3, znak %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2853"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2852"/>
<source>Error Writing Preferences</source>
<translation>Napaka pri zapisovanju prednastavitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2855"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2854"/>
<source>Scribus was not able to save its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Please check file and directory permissions and available disk space.</source>
<comment>scribus app error</comment>
<translation>Scribus ni uspel shraniti svojih prednastavitev: &lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Preverite dovoljenja datoteke in mape ter razpoložljiv prostor na disku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2870"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2869"/>
<source>Error Loading Preferences</source>
<translation>Napaka pri nalaganju prednastavitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2872"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2871"/>
<source>Scribus was not able to load its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Default settings will be loaded.</source>
<translation>Scribus ni uspel naložiti svojih prednastavitev: &lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Naložene bodo privzete vrednosti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2545"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2544"/>
<source>No valid renderframe config found. Using defaults!</source>
<translation>Nobene veljavne nastavitve upodobitvenega okvirja ni bilo mogoče najti. Uporabljanje privzetega.</translation>
</message>
17436,7 → 17440,7
<name>Prefs_Display</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="27"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="26"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="29"/>
<source>Display</source>
<translation>Prikaz</translation>
</message>
17526,7 → 17530,7
<translation>Prevelikostenje prikaza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="396"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="414"/>
<source>Scratch Space:</source>
<translation>Prazen prostor:</translation>
</message>
17566,124 → 17570,124
<translation>Barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="382"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="400"/>
<source>Page Fill:</source>
<translation>Polnilo strani:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="410"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="428"/>
<source>Selected Page Border:</source>
<translation>Izbrani rob strani:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="424"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="442"/>
<source>Frames:</source>
<translation>Okvirji:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="438"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="456"/>
<source>Locked Frames:</source>
<translation>Zaklenjeni okvirji:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="452"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="470"/>
<source>Selected Frames:</source>
<translation>Izbrani okvirji:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="466"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="484"/>
<source>Linked Frames:</source>
<translation>Povezani okvirji:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="480"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="498"/>
<source>Grouped Frames:</source>
<translation>Združeni okvirji:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="494"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="512"/>
<source>Annotation Frames:</source>
<translation>Opisni okvirji:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="508"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="526"/>
<source>Text Control Characters:</source>
<translation>Oblikovalni znaki:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="77"/>
<source>Color for paper (onscreen)</source>
<translation>Barva papirja (na zaslonu)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="78"/>
<source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
<translation>Označi področje zunaj robov z barvo robu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="80"/>
<source>Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames</source>
<translation>Prikaži nenatisljive znake, kot je npr. konec odstavka, v besedilnih okvirih</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="81"/>
<source>Turns the display of frames on or off</source>
<translation>Vključi ali izključi prikaz okvirjev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="82"/>
<source>Turns the display of layer indicators on or off</source>
<translation>Vključi ali izključi prikazovanje pokazateljev plasti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="83"/>
<source>Turns the display of images on or off</source>
<translation>Vključi ali izključi prikaz slik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="84"/>
<source>Turns the page shadow on or off</source>
<translation>Vključi ali izključi senco strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="85"/>
<source>Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
<translation>Določi količino prostora levo od platna, ki bo deloval kot odložišče za ustvarjanje in popravljanje predmetov ter za njihovo vleko na dejavno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="86"/>
<source>Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
<translation>Določi količino prostora desno od platna, ki bo deloval kot odložišče za ustvarjanje in popravljanje predmetov ter za njihovo vleko na dejavno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="87"/>
<source>Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
<translation>Določi količino prostora nad platnom, ki bo deloval kot odložišče za ustvarjanje in popravljanje predmetov ter za njihovo vleko na dejavno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="85"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="88"/>
<source>Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
<translation>Določi količino prostora pod platnom, ki bo deloval kot odložišče za ustvarjanje in popravljanje predmetov ter za njihovo vleko na dejavno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="89"/>
<source>Set the default zoom level</source>
<translation>Nastavite privzeto stopnjo povečave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="90"/>
<source>Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size</source>
<translation>Položite ravnilo ob svoj zaslon in povlecite drsnik tako, da nastavite pravilno povečavo, pri kateri bo Scribus strani in predmete prikazal v pravi velikosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="281"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="284"/>
<source> dpi</source>
<translation>dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="79"/>
<source>Enable or disable the display of linked frames</source>
<translation>Omogoči ali onemogoči prikaz povezanih ovirjev</translation>
</message>
17692,7 → 17696,7
<name>Prefs_DocumentInformation</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="27"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformation.cpp" line="18"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformation.cpp" line="21"/>
<source>Document Information</source>
<translation>Podatki o dokumentu</translation>
</message>
17732,57 → 17736,57
<translation>Dodatni podatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="138"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="150"/>
<source>Publisher:</source>
<translation>Založnik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="160"/>
<source>Contributors:</source>
<translation>Avtorji prispevkov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="158"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="170"/>
<source>Date:</source>
<translation>Datum:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="168"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="180"/>
<source>Type:</source>
<translation>Vrsta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="178"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="190"/>
<source>Format:</source>
<translation>Zapis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="200"/>
<source>Identifier:</source>
<translation>Določilnik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="210"/>
<source>Source:</source>
<translation>Vir:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="208"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="220"/>
<source>Language:</source>
<translation>Jezik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="218"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="230"/>
<source>Relation:</source>
<translation>Odnos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="228"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="240"/>
<source>Coverage:</source>
<translation>Pokritost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="238"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="250"/>
<source>Rights:</source>
<translation>Pravice:</translation>
</message>
17797,77 → 17801,77
<translation>Lastnosti predmeta dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="42"/>
<source>Name</source>
<translation>Ime</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="53"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="47"/>
<source>Type</source>
<translation>Vrsta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="58"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="52"/>
<source>Value</source>
<translation>Vrednost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="57"/>
<source>Parameter</source>
<translation>Določilka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="68"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="62"/>
<source>Relationship</source>
<translation>Odnos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="73"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="67"/>
<source>Relationship To</source>
<translation>Odnos do</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="72"/>
<source>Auto Add To</source>
<translation>Samodejno dodaj k</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="98"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Dodaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="107"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="101"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="108"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopiraj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="111"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+K</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="118"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>I&amp;zbriši</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="127"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="121"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="134"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="128"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Počisti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="137"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="131"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
18028,7 → 18032,7
<name>Prefs_DocumentSetup</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="27"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="34"/>
<source>Document Setup</source>
<translation>Nastavitev dokumenta</translation>
</message>
18220,77 → 18224,77
<translation>Napušči</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="118"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Pokončno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="119"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Ležeče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="129"/>
<source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Širina strani dokumenta; to lahko nastavite, če ste označili velikost strani po meri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="130"/>
<source>Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Višina strani dokumenta; to lahko nastavite, če ste izbrali velikost strani po meri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="131"/>
<source>Default page size, either a standard size or a custom size. More page sizes can be made visible by activating them in Preferences.</source>
<translation>Privzeta standardna velikost strani ali velikost po meri. Več velikosti strani je lahko prikazanih, če jih omogočite v prednastavitvah.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="132"/>
<source>Enable or disable more page sizes by jumping to Page Size preferences</source>
<translation>Omogočite ali onemogočite več velikosti strani s skokom na Prednastavitve velikosti strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="133"/>
<source>Default orientation of document pages</source>
<translation>Privzeta usmerjenost strani dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="134"/>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation>Privzeta merska enota za urejanje dokumentov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="135"/>
<source>When enabled, Scribus saves backup copys of your file each time the time period elapses</source>
<translation>Če je omogočeno, po vsakem preteku določenega časa Scribus shrani varnostno kopijo vaše datoteke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="140"/>
<source>Keep this many files during the editing session. Backup files will be removed when you close the document.</source>
<translation>Hrani med urejanjem tolikšno število datotek. Varnostne kopije bodo izbrisane, ko zaprete dokument.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="420"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="423"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Izberite mapo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="136"/>
<source>Time period between saving automatically</source>
<translation>Časovni korak samodejnega shranjevanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="137"/>
<source>Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored.</source>
<translation>Nastavi, za koliko nazaj se ukazi shranjujejo po korakih. Nastavitev 0 pomeni, da se bo shranilo neskončno ukazov.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="138"/>
<source>Apply the page size changes to all existing pages in the document</source>
<translation>Uveljavi spremembo velikosti strani na vseh obstoječih straneh dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="139"/>
<source>Apply the page size changes to all existing master pages in the document</source>
<translation>Uveljavi spremembo velikosti strani na vseh obstoječih glavnih straneh dokumenta</translation>
</message>
18596,43 → 18600,43
<translation>Pisava</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="103"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="79"/>
<source>Delete</source>
<translation>Izbriši</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="102"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>Sp&amp;remeni ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="109"/>
<source>A&amp;dd...</source>
<translation>&amp;Dodaj ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="140"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="116"/>
<source>&amp;Remove</source>
<translation>&amp;Odstrani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="191"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="167"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="54"/>
<source>Rejected Fonts</source>
<translation>Zavrnjene pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="201"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="177"/>
<source>Font name</source>
<translation>Ime pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="206"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="182"/>
<source>Error message</source>
<translation>Obvestilo o napaki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="211"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="187"/>
<source>Font file</source>
<translation>Datoteka pisave</translation>
</message>
18643,13 → 18647,13
<translation>Pisave na voljo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="54"/>
<source>Font Substitutions</source>
<translation>Nadomestne pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fontsbase.ui" line="89"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="54"/>
<source>Additional Paths</source>
<translation>Dodatne poti</translation>
18680,7 → 18684,7
<name>Prefs_Guides</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="27"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="355"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="362"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="24"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="131"/>
18688,34 → 18692,34
<translation>Vodila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="50"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="57"/>
<source>Placement</source>
<translation>Postavitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="155"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="162"/>
<source>Snap Distance:</source>
<translation>Razdalja preskakovanja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="162"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="182"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="169"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="189"/>
<source> px</source>
<translation> px</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="175"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="182"/>
<source>Grab Radius:</source>
<translation>Doseg:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="345"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="352"/>
<source>Visibility</source>
<translation>Vidnost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="368"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="375"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="137"/>
<source>Margins</source>
18722,12 → 18726,12
<translation>Robovi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="381"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="388"/>
<source>Page Grid</source>
<translation>Mreža strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="405"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="412"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="135"/>
<source>Baseline Grid</source>
18734,57 → 18738,57
<translation>Mreža osnovnice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="259"/>
<source>Distances</source>
<translation>Razdalje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="280"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="287"/>
<source>Minor Grid Spacing:</source>
<translation>Razmiki pomožne mreže:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="290"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="297"/>
<source>Baseline Grid Spacing:</source>
<translation>Razmiki mreže osnovnic:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="277"/>
<source>Major Grid Spacing:</source>
<translation>Razmiki glavne mreže:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="304"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="311"/>
<source>Baseline Grid Offset:</source>
<translation>Zamik mreže od osnovnice:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="443"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="450"/>
<source>Colors</source>
<translation>Barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="454"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="461"/>
<source>Guides:</source>
<translation>Vodila:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="468"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="475"/>
<source>Margins:</source>
<translation>Robovi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="482"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="489"/>
<source>Major Grid:</source>
<translation>Glavna mreža:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="496"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="503"/>
<source>Minor Grid:</source>
<translation>Pomožna mreža:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="510"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="517"/>
<source>Baseline Grid:</source>
<translation>Mreža osnovnic:</translation>
</message>
18864,7 → 18868,7
<translation>Vključi ali izključi robove</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="388"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="395"/>
<source>Type:</source>
<translation>Vrsta:</translation>
</message>
19033,7 → 19037,7
<name>Prefs_ItemTools</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="27"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="28"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="34"/>
<source>Item Tools</source>
<translation>Predmetna orodja</translation>
</message>
19205,32 → 19209,32
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="572"/>
<source>First Line Offset</source>
<translation type="unfinished">Odmik prve vrstice</translation>
<translation>Odmik prve vrstice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="638"/>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished">Zamik:</translation>
<translation>Zamik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="646"/>
<source>Maximum Ascent</source>
<translation type="unfinished">Največji dvig</translation>
<translation>Največji dvig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="651"/>
<source>Font Ascent</source>
<translation type="unfinished">Dvig pisave</translation>
<translation>Dvig pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="656"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation type="unfinished">Razmik vrstic</translation>
<translation>Razmik vrstic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="661"/>
<source>Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished">Mreža osnovnice</translation>
<translation>Mreža osnovnice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="794"/>
19297,41 → 19301,41
<translation>Končna puščica:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="56"/>
<source>Hairline</source>
<translation>Lasasto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="376"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="383"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<translation>V kožuščku hudobnega fanta stopiclja mizar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="110"/>
<source>None</source>
<comment>tab fill</comment>
<translation>Brez</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="105"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="111"/>
<source>Dot</source>
<translation>Pika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="112"/>
<source>Hyphen</source>
<translation>Vezaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="107"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="113"/>
<source>Underscore</source>
<translation>Podčrtaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="114"/>
<source>Custom</source>
<translation>Po meri</translation>
</message>
19351,7 → 19355,7
<translation>Širina peresa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="68"/>
<source>Keep horizontal and vertical scaling the same</source>
<translation>Ohrani enako vodoravno in navpično spremembo merila</translation>
</message>
19666,7 → 19670,7
<name>Prefs_PDFExport</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="27"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="45"/>
<source>PDF Export</source>
<translation>Izvoz PDF</translation>
</message>
19707,33 → 19711,33
<translation>Zrcaljenje strani:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="283"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="295"/>
<source>Page Binding:</source>
<translation>Vezava:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="450"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="462"/>
<source>Resolution for EPS Graphics:</source>
<translation>Ločljivost slik EPS:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="420"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="457"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="432"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="469"/>
<source> dpi</source>
<translation>dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="309"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation>Poreži na robu tiskanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="413"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="425"/>
<source>Limit Maximum Image Resolution to:</source>
<translation>Omeji največjo ločljivost slik na:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="637"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="649"/>
<source>Allow Copying Text and Graphics</source>
<translation>Dovoli kopiranje besedila in slik</translation>
</message>
19748,974 → 19752,974
<translation>strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="285"/>
<source>Compatibility:</source>
<translation>Združljivost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="304"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="316"/>
<source>Generate Thumbnails</source>
<translation>Ustvari predogledne sličice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="323"/>
<source>Save Linked Text Frames as PDF Articles</source>
<translation>Povezane besedilne okvire shrani kot članke PDF </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="318"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="330"/>
<source>Include Layers</source>
<translation>Vključi plasti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="325"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="337"/>
<source>Include Bookmarks</source>
<translation>Vključi zaznamke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="332"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="344"/>
<source>Embed PDF &amp;&amp; EPS Files (Experimental)</source>
<translation>Vdelaj datoteke PDF in EPS (poskusno)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="363"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="375"/>
<source>Compression</source>
<translation>Stiskanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="377"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="389"/>
<source>Compress Text and Vector Graphics</source>
<translation>Stisni vektorsko grafiko in besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="389"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="401"/>
<source>Image Compression Method:</source>
<translation>Način stiskanja slik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="399"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="411"/>
<source>Image Compression Quality:</source>
<translation>Kakovost stiskanja slik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="503"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="515"/>
<source>Security</source>
<translation>Varnost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="509"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="521"/>
<source>Use Encryption</source>
<translation>Uporabi šifriranje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="538"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="550"/>
<source>Passwords</source>
<translation>Geslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="557"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="569"/>
<source>Owner:</source>
<translation>Lastnik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="571"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="583"/>
<source>User:</source>
<translation>Uporabnik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="609"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="621"/>
<source>Settings</source>
<translation>Nastavitve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="623"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="635"/>
<source>Allow Printing the Document</source>
<translation>Dovoli tiskanje dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="630"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="642"/>
<source>Allow Changing the Document</source>
<translation>Dovoli spreminjanje dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="644"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="656"/>
<source>Allow Adding Annotations and Fields</source>
<translation>Dovoli dodajanje opomb in polj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="665"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="677"/>
<source>Color</source>
<translation>Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="697"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="724"/>
<source>Output Intended For:</source>
<translation>Izvoz je namenjen za:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="709"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="736"/>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation>Pretvori posebne barve v procesne barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="738"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="765"/>
<source>Solid Colors</source>
<translation>Polne barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="759"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="826"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="786"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="853"/>
<source>Use Color Profile</source>
<translation>Uporabi barvni profil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="768"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="842"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="795"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="869"/>
<source>Profile:</source>
<translation>Profil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="778"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="852"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="805"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="879"/>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation>Namen upodobitve:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="812"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="839"/>
<source>Images</source>
<translation>Slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="833"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="860"/>
<source>Do not use Embedded Color Profiles</source>
<translation>Ne uporabi vdelanih barvnih profilov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="886"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="913"/>
<source>Custom Rendering</source>
<translation>Upodabljanje po meri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="900"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="927"/>
<source>Use Custom Rendering</source>
<translation>Uporabi upodabljanje po meri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="912"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="939"/>
<source>Color:</source>
<translation>Barva:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="922"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="949"/>
<source>Frequency:</source>
<translation>Frekvenca:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="939"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="966"/>
<source>Angle:</source>
<translation>Kot:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="946"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="973"/>
<source> °</source>
<translation> °</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="959"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="986"/>
<source>Spot Function:</source>
<translation>Oblika točke:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="989"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1016"/>
<source>Pre-Press</source>
<translation>Pred tiskanjem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1025"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1064"/>
<source>Printer Marks</source>
<translation>Oznake tiskalnika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1086"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1125"/>
<source>Page Information</source>
<translation>Podatki o strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1282"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1321"/>
<source>Embedding</source>
<translation>Vdelovanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1588"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1627"/>
<source>Facing Pages Left</source>
<translation>Soda stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1595"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1634"/>
<source>Facing Pages Right</source>
<translation>Liha stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1079"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1118"/>
<source>Registration Marks</source>
<translation>Registrske oznake</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1101"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1140"/>
<source>Crop Marks</source>
<translation>Oznake za porezavo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1065"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1104"/>
<source>Bleed Marks</source>
<translation>Oznake napuščev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1072"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1111"/>
<source>Color Bars</source>
<translation>Barvni stolpci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1148"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1187"/>
<source>Bleed Settings</source>
<translation>Nastavitve napušča</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1162"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1201"/>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation>Uporabi napušče dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1230"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1269"/>
<source>Output Profile:</source>
<translation>Profil izhoda:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1240"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1279"/>
<source>Information String:</source>
<translation>Podatkovni niz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1270"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1309"/>
<source>Fonts</source>
<translation>Pisava</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1330"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1369"/>
<source>Embed All</source>
<translation>Vdelaj vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1320"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1359"/>
<source>Fonts to Embed</source>
<translation>Vdelane pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1412"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1451"/>
<source>Extras</source>
<translation>Dodatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1418"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1457"/>
<source>Enable Presentation Effects</source>
<translation>Omogoči predstavitvene učinke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1437"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1476"/>
<source>Display Duration:</source>
<translation>Dolžina prikazovanja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1444"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1483"/>
<source>Effect Duration:</source>
<translation>Trajanje učinka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1451"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1490"/>
<source>Effect Type:</source>
<translation>Vrsta učinka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1461"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1500"/>
<source>Moving Lines:</source>
<translation>Premikanje črt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1471"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1510"/>
<source>From the:</source>
<translation>Od:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1481"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1520"/>
<source>Direction:</source>
<translation>Smer:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1491"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1501"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1530"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1540"/>
<source> s</source>
<translation> s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1516"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1555"/>
<source>Apply Effect to All Pages</source>
<translation>Uporabi učinek na vseh straneh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1540"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1579"/>
<source>Show Page Previews</source>
<translation>Pokaži predoglede strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1548"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1587"/>
<source>Viewer</source>
<translation>Ogledovalnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1560"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1599"/>
<source>Document Layout</source>
<translation>Postavitev dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1574"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1613"/>
<source>Single Page</source>
<translation>Posamezna stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1581"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1620"/>
<source>Continuous Pages</source>
<translation>Neprekinjene strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1624"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1663"/>
<source>Visual Appearance</source>
<translation>Videz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1642"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1681"/>
<source>Use Viewer&apos;s Default</source>
<translation>Uporabi privzeto pri pregledovalniku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1649"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1688"/>
<source>Use Full Screen Mode</source>
<translation>Uporabi celozaslonski način</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1656"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1695"/>
<source>Display Bookmarks Tab</source>
<translation>Pokaži zavihek Zaznamki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1663"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1702"/>
<source>Display Thumbnails</source>
<translation>Pokaži predogledne sličice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1670"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1709"/>
<source>Display Layers Tab</source>
<translation>Pokaži zavihek Plasti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1681"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1720"/>
<source>Hide Viewer&apos;s Menu Bar</source>
<translation>Skrij menijsko vrstico ogledovalnika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1688"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1727"/>
<source>Hide Viewer&apos;s Tool Bar</source>
<translation>Skrij orodno vrstico ogledovalnika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1695"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1734"/>
<source>Zoom Pages to fit Viewer Window</source>
<translation>Poveča/pomanjša strani, da se pogled prilagodi oknu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1741"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1780"/>
<source>Special Actions</source>
<translation>Posebna dejanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1757"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1796"/>
<source>Javascript to be executed when PDF document is opened:</source>
<translation>Javascript, ki se bo izvedel ob odprtju dokumenta PDF:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="52"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="61"/>
<source>Automatically rotate the exported pages</source>
<translation>Samodejno zasukaj izvožene strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="62"/>
<source>Export all pages to PDF</source>
<translation>Izvozi vse strani v PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="63"/>
<source>Export a range of pages to PDF</source>
<translation>Izvozi obseg strani v PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="60"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="69"/>
<source>Determines the PDF compatibility.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF 1.3&lt;/b&gt;, which is the earliest supported version, gives the widest compatibility with printers&apos; RIPS.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF 1.4&lt;/b&gt;, which is the default version, supports features such as transparency and 128 bit encryption.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF 1.5&lt;/b&gt; is necessary when you wish to preserve objects in separate layers within the PDF.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-1a&lt;/b&gt; is for blind exchange with colors strictly specified in CMYK or spot colors.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-3&lt;/b&gt; is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-4&lt;/b&gt; is an extension of PDF/X-3 to support transparency and layering.</source>
<translation>Določi združljivost PDF-ja.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF 1.3&lt;/b&gt; je najzgodnejša podprta različica, ki ponuja najširšo združljivost z RIP-i tiskalnika.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF 1.4&lt;/b&gt; je privzte različica in podpira značilnosti, kot so prosojnost in 128-bitno šifriranje.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF 1.5&lt;/b&gt; je obvezen, če želite ohraniti predmete v ločenih plasteh znotraj dokumenta PDF.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-1a&lt;/b&gt; omogoča slepo izmenjavo s točno določenimi CMAK ali posebnimi barvami.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-3&lt;/b&gt; je namenjen izvozu, kjer potrebujete dokument z upravljanjem RGB barv za tržni tisk in ga lahko izberete le, če imate vključeno upravljanje barv. Uporabite ga le, če je tako predlagano za vaš tiskalnik ali v nekaterih primerih tiskanja s štiribarvnim digitalnim barvnim laserskim tiskalnikom.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-4&lt;/b&gt; je razširitev PDF/X-3, da podpira prosojnost in plastenje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="70"/>
<source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left.</source>
<translation>Določi vezavo strani PDF. Če niste prepričani, pustite na privzeti vrednosti - levo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="71"/>
<source>Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
<translation>Pripravi predogledne sličice vsake strani v PDF-ju. Nekateri pregledovalniki jih lahko uporabijo za krmarjenje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="74"/>
<source>Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents.</source>
<translation>Vdela povezave iz dokumenta. To je uporabno za pregledovanje dolgih PDF-jev.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="75"/>
<source>Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos.</source>
<translation>Ločljivost izvoza za besedilo in vektorsko grafiko. To ne vpliva na ločljivost slik.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="76"/>
<source>Export PDFs in image frames as embedded PDFs. This does *not* yet take care of colorspaces, so you should know what you are doing before setting this to &apos;true&apos;.</source>
<translation>Izvozi PDF-je v slikovnih okvirih kot vdelane PDF-je. To zaenkrat še *ne* upošteva barvnih prostorov, zato se tega zavedajte, preden vključite to nastavitev.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="68"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="77"/>
<source>Enables lossless compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF file size.</source>
<translation>Vključi stiskanje besedila in slik brez izgub. Če nimate dobrega razloga, pustite to možnost vključeno. S tem zmanjšate velikost datoteke PDF.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="78"/>
<source>Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options.</source>
<translation>Uporabljena metoda stiskanja za slike. Samodejno omogoča Scribusu, da izbere najboljšo metodo. ZIP je stiskanje brez izgub in primerno za slike z nespremenljivimi barvami. JPEG je primernejše za manjše datoteke PDF, ki imajo veliko slik (z možno manjšo izgubo kakovosti slik). Pustite na Samodejno, v kolikor nimate posebnih želja za stiskanje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="70"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="79"/>
<source>Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg.</source>
<translation>Ravni kakovosti stiskanja za metode stiskanja z izgubami: najmanjše (25%), nizko (50%), srednje (75%), visoko (85%), največje (95%). Upoštevajte, da raven kakovosti ne določa neposredno velikost izhodne slike - tako velikost kot izguba kakovosti sta različna od slike do slike pri vsaki dani ravni kakovosti. Celo pri najmanjši izgubi - največje - pride pri jpeg vedno do določene izgube kakovosti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="71"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="80"/>
<source>Limits the resolution of your bitmap images to the selected DPI. Images with a lower resolution will be left untouched. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Enabling this will increase memory usage and slow down export.</source>
<translation>Omeji ločljivost bitnih slik na izbrani DPI. Slike z manjšo ločljivostjo ostanejo nespremenjene. Če ne potrdite izbire, bodo upodobljene v svoji naravni ločljivosti. Če izbiro potrdite, boste povečali uporbo pomnilnika in upočasnili izvoz.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="73"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="82"/>
<source>Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
<translation>Omogočite varnostne zmožnosti izvoženega PDF-ja. Če izberete PDF 1.3, bo zaščiten s 40-bitnim šifriranjem. Če izberete PDF 1.4, bo zaščiten s 128-bitnim šifriranjem. Opozorilo: Šifriranje PDF ni tako zanesljivo kot šifriranje GPG ali PGP ter vsebuje nekatere omejitve.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="87"/>
<source>Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied.</source>
<translation>Dovoli kopiranje besedila in slik iz PDF-ja. Če ne izberete, besedila in slik ne bo mogoče kopirati.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="88"/>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF. If unchecked, editing annotations and fields is prevented.</source>
<translation>Dovolite dodajanje opomb in drugih polj v PDF. Če ne izberete, bo dodajanje polj onemogočeno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="90"/>
<source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
<translation>To je napredna nastavitev, ki ni privzeta. Vključite jo le, če jo potrebujete zaradi tiskalnika ali navodil iz tiskarne. Sicer se vaš PDF morda ne bo pravilno natisnil in ne pravilno prikazan na drugih sistemih.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="91"/>
<source>Embed a color profile for solid colors</source>
<translation>Vdelaj barvni profil za polne barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="92"/>
<source>Color profile for solid colors</source>
<translation>Polno barvanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="93"/>
<source>Rendering intent for solid colors</source>
<translation>Namen upodobitve polnih barv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="85"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="94"/>
<source>Embed a color profile for images</source>
<translation>Vdelaj barvni profil za slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="95"/>
<source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
<translation>Ne uporabi barvnih profilov iz izvirnih slik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="96"/>
<source>Color profile for images</source>
<translation>Barvni profil slik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="88"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="97"/>
<source>Rendering intent for images</source>
<translation>Namen izrisa slik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="98"/>
<source>Mirror Page(s) horizontally</source>
<translation>Vodoravno prezrcali stran(i)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="99"/>
<source>Mirror Page(s) vertically</source>
<translation>Navpično prezrcali stran(i)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="100"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation>Vključi, da se posebne (čiste) barve pretvorijo v mešane. Če ne nameravate tiskati posebnih barv v tiskarni, potem je verjetno najbolje, da to pustite vključeno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="101"/>
<source>Do not show objects outside the margins in the exported file</source>
<translation>Ne pokaži v izvoženi datoteki predmetov, ki so izven robov tiskanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="94"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="103"/>
<source>Creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing</source>
<translation>Ustvari oznake za obrezavo v PDF, ki nakazujejo, kje naj bo papir odrezan ali porezan po zaključenem tiskanju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="104"/>
<source>This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit</source>
<translation>S tem ustvarite oznake napušča, ki so prikazane kot _ . _ in kažejo mejo napustitve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="96"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="105"/>
<source>Add registration marks to each separation</source>
<translation>Vsaki separaciji dodaj registrske oznake</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="106"/>
<source>Add color calibration bars</source>
<translation>Dodaj barvne stolpce za umirjanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="107"/>
<source>Add document information which includes the document title and page numbers</source>
<translation>Dodaj podatke o dokumentu, ki vključujejo naslov dokumenta in številke stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="109"/>
<source>Indicate the distance offset for the registration marks</source>
<translation>Nakaži odmik razdalje za registrske oznake</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="105"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="114"/>
<source>Use the existing bleed settings from the document preferences</source>
<translation>Uporabi nastavitve napušča iz prednastavitev dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="115"/>
<source>Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection.</source>
<translation>Izvozni profil za tiskanje. Če je mogoče, izberite profil v povezavi z vašim tiskalnikom.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="107"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="116"/>
<source>Mandatory string for PDF/X or the PDF will fail PDF/X conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
<translation>Obvezen niz za PDF/X, sicer izvoz ne bo v skladu s standardom PDF/X. Predlagamo, da uporabite naslov dokumenta.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="200"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="209"/>
<source>Automatic</source>
<translation>Samodejno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="201"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="210"/>
<source>Lossy - JPEG</source>
<translation>Z izgubami - JPEG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="202"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="211"/>
<source>Lossless - Zip</source>
<translation>Brez izgub - Zip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="212"/>
<source>None</source>
<translation>Brez</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="217"/>
<source>Maximum</source>
<translation>največja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="218"/>
<source>High</source>
<translation>visoka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="219"/>
<source>Medium</source>
<translation>srednja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="220"/>
<source>Low</source>
<translation>nizka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="221"/>
<source>Minimum</source>
<translation>najmanjša</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="228"/>
<source>Left Margin</source>
<translation>Levi rob</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="229"/>
<source>Right Margin</source>
<translation>Desni rob</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="234"/>
<source>Screen / Web</source>
<translation>zaslon / splet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="235"/>
<source>Printer</source>
<translation>tiskalnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="227"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="236"/>
<source>Grayscale</source>
<translation>sivinsko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="232"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="241"/>
<source>Simple Dot</source>
<translation>Enostavna točka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="233"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="242"/>
<source>Line</source>
<translation>Črta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="234"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="243"/>
<source>Round</source>
<translation>Okroglo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="244"/>
<source>Ellipse</source>
<translation>Elipsa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="252"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Zaznavno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="252"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Odnosne barvne vrednosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="252"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Nasičenost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="252"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Neodnosne barvne vrednosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1294"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="360"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1311"/>
<source>Page</source>
<translation>Stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="370"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="379"/>
<source>No Script</source>
<translation>Brez skript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="510"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="519"/>
<source>InfoString</source>
<translation>Podatkovni niz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="542"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="965"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="551"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="974"/>
<source>No Effect</source>
<translation>Brez učinkov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="543"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="966"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="552"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="975"/>
<source>Blinds</source>
<translation>Zavese</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="544"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="967"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="553"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="976"/>
<source>Box</source>
<translation>Okvir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="545"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="968"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="554"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="977"/>
<source>Dissolve</source>
<translation>Preliv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="546"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="969"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="555"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="978"/>
<source>Glitter</source>
<translation>Bleščice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="547"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="970"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="556"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="979"/>
<source>Split</source>
<translation>Razdeli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="548"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="971"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="557"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="980"/>
<source>Wipe</source>
<translation>Pomik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="551"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="974"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="560"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="983"/>
<source>Push</source>
<translation>Potisni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="552"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="975"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="561"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="984"/>
<source>Cover</source>
<translation>Zakrij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="553"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="976"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="562"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="985"/>
<source>Uncover</source>
<translation>Razkrij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="554"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="977"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="563"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="986"/>
<source>Fade</source>
<translation>Odtemni/zatemni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="598"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="607"/>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document.</source>
<translation>Vdelaj pisave v PDF. To bo omogočilo, da se pri prenosu izgled in postavitev dokumenta ne spremenita.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="599"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="608"/>
<source>Enables presentation effects when using Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode.</source>
<translation>Omogoči predstavitvene učinke ob uporabi bralnika Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; in ostalih prikazovalnikov PDF, ki to podpirajo v celozaslonskem načinu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="600"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="609"/>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation>Pokaži predoglede strani vsake zgoraj navedene strani.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="601"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="610"/>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition.</source>
<translation>Čas kazanja strani, preden se predstavitev prične na izbrani strani. Nastavitev 0 bo izključila samodejno prehajanje med stranmi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="602"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="611"/>
<source>Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
<translation>Dolžina trajanja učinka. Krajši čas učinek pospeši, daljši upočasni.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="609"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="618"/>
<source>Show the document in single page mode</source>
<translation>Pokaži dokument v enostranskem načinu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="610"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="619"/>
<source>Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll</source>
<translation>Pokaži dokument v enostranskem načinu s stranmi, neprekinjeno prikazanimi od konca do konca (kot na zvitku)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="611"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="620"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left</source>
<translation>Pokaži dokument z nasprotima stranema, prva stran naj bo prikazana na začetku na levi strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="612"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="621"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right</source>
<translation>Pokaži dokument z nasprotima stranema, prva stran naj bo prikazana na začetku na desni strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="613"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="622"/>
<source>Use the viewer&apos;s defaults or the user&apos;s preferences if set differently from the viewer defaults</source>
<translation>Uporabi privzete nastavitve ogledovalnika ali uporabnikove prednastavitve, če so drugačne od nastavitev ogledovalnika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="614"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="623"/>
<source>Enables viewing the document in full screen</source>
<translation>Omogoči celozaslonski ogled dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="615"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="624"/>
<source>Display the bookmarks upon opening</source>
<translation>Ob odprtju pokaži zaznamke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="616"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="625"/>
<source>Display the page thumbnails upon opening</source>
<translation>Ob odprtju prikaži predogledne sličice strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="617"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="626"/>
<source>Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+.</source>
<translation>Vsili prikaz plasti. Uporabno le za PDF 1.5+.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="618"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="627"/>
<source>Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities</source>
<translation>Skrije orodno vrstico, ki vsebuje Izbor in druge urejevalne zmožnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1043"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1082"/>
<source>Mark Length:</source>
<translation>Dolžina oznake:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1112"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1151"/>
<source>Mark Offset:</source>
<translation>Odmik oznake:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="108"/>
<source>Length of crop marks</source>
<translation>Dolžina oznak za porezavo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="83"/>
<source>Choose an owner password which enables or disables all the security features in your exported PDF</source>
<translation>Izberite geslo lastnika, ki omogoči oz. onemogoči vse druge varnostne zmožnosti pri izvažanju PDF-ja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="58"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="67"/>
<source>Create a range of pages</source>
<translation>Ustvari obseg strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1304"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1343"/>
<source>Embedding mode:</source>
<translation>Vdelovalni način:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1390"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1429"/>
<source>Fonts to Subset</source>
<translation>Pisave v Podskupino</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1400"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1439"/>
<source>Subset All</source>
<translation>Vse v podskupino</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="64"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number</source>
<translation>Vpišite z vejicami ločen seznam območij. Območje je lahko * za vse strani, 1-5 za razpon strani ali samo številka posamezne strani.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="72"/>
<source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF</source>
<translation>Ustvari članke PDF, kar je koristno pri pregledovanju povezanih člankov v PDF-ju.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="64"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="73"/>
<source>Layers in your document are exported to the PDF. Only available if PDF 1.5 is chosen.</source>
<translation>Plasti dokumenta se izvozijo v PDF. Možno le ob izbiri PDF 1.5.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="81"/>
<source>DPI (Dots Per Inch) for image export</source>
<translation>DPI (pik na palec - Dots Per Inch) pri izvozu slik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="84"/>
<source>Choose a password for users to be able to read your PDF</source>
<translation>Izberite geslo, s katerim bodo uporabniki lahko brali vaš PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="86"/>
<source>Allow modifying of the PDF. If unchecked, modifying the PDF is prevented.</source>
<translation>Dovoli spreminjanje PDF-ja. Če ne izberete, bo spreminjanje onemogočeno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="89"/>
<source>Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Choose Grayscale when you want a grey scale PDF.</source>
<translation>Barvni model za izvoz vašega PDF-ja. Izberite Zaslon/splet za PDF-je, ki bodo izpisani na ekranu ali tiskani na običajnih tiskalnikih. Izberite Tiskalnik za tiskanje s tiskalniki CMYK. Izberite sivinsko, če želite PDF v sivih odtenkih.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="603"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="612"/>
<source>Type of the display effect</source>
<translation>Vrsta učinka prikazovanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="604"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="613"/>
<source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects</source>
<translation>Smer učinka gibajočih črt pri učinkih razcepa in zavese</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="605"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="614"/>
<source>Starting position for the box and split effects</source>
<translation>Začetni položaj učinkov škatle in razcepa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="606"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="615"/>
<source>Direction of the glitter or wipe effects</source>
<translation>Smer učinkov bleščice in brisanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="607"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="616"/>
<source>Apply the selected effect to all pages</source>
<translation>Uporabi učinek na vseh straneh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="619"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="628"/>
<source>Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window</source>
<translation>Skrije menijsko vrstico ogledovalnika, PDF pa bo prikazan v navadnem oknu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="620"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="629"/>
<source>Fit the document page or pages to the available space in the viewer window</source>
<translation>Umeri stran ali strani dokumenta na prostor v oknu ogledovalnika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="608"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="617"/>
<source>Embed only subset fonts with glyphs used in the document into the PDF</source>
<translation>Vdelaj v PDF le podskupinske pisave z pismenkami, ki so uporabljene v dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1211"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1250"/>
<source>PDF/X Output Intent</source>
<translation>Namen izpisa PDF/X</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="85"/>
<source>Allow printing of the PDF. If unchecked, printing is prevented.</source>
<translation>Dovoli tiskanje PDF-ja. Če ne izberete, bo tiskanje onemogočeno. </translation>
</message>
22316,72 → 22320,72
<translation>Predogled tiskanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="253"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="254"/>
<source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
<translation>Prikaže predogled tiskanja s priustvaritvijo barvil CMYK nedoločene znamke namesto barv RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="126"/>
<source>Separation Name</source>
<translation>Ime barvnega izvlečka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="139"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Sinja (cijan)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="147"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Škrlatna (magenta)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="154"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="155"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Rumena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="162"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="163"/>
<source>Black</source>
<translation>Črna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="255"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation>Način nadomeščanja odtenkov sivine, ki nastanejo kot mešanica sinje, škrlatne in rumene, s črno. BO (barvno odvzemanje) najbolj vpliva na nevtralne in temnejše dele slike, ki so blizu sivi. S tem se lahko izboljša rezultat tiskanja, priporočamo pa preverjanje vsakega primera posebej. BO zmanjša tudi možnost prevelike nasičenosti s črnili CMY.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="570"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="574"/>
<source>File</source>
<translation>Datoteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="251"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="252"/>
<source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation>Ponuja prijaznejši ogled pisav Type 1, TrueType, OpenType, dokumentov EPS, PDF ter vektorske grafike v predogledu, pri čemer je predogled malce počasnejši</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="256"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="257"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation>Vključi pretvarjanje posebnih (čistih) barv v zmešane. Če ne nameravate tiskati posebnih barv v tiskarni, potem je verjetno najbolje, da to pustite omogočeno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="188"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="189"/>
<source>None</source>
<translation>Brez</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="253"/>
<source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later.</source>
<translation>Prikaže prosojnost in prosojne predmete v dokumentu. To zahteva vsaj Ghostscript 7.07 ali novejšega</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="255"/>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="256"/>
<source>Resize the scale of the page</source>
<translation>Spremeni merilo strani.</translation>
</message>
22390,8 → 22394,8
<name>PrintPreviewBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="14"/>
<source>Dialog</source>
<translation>Pogovorno okno</translation>
<source>Print Preview</source>
<translation type="unfinished">Predogled tiskanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreviewbase.ui" line="83"/>
25749,16 → 25753,16
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="232"/>
<source>Initializing...</source>
<translation>Priprave v teku ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1279"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="627"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="629"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1081"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1946"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1495"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="2148"/>
<source>Background</source>
<translation>Ozadje</translation>
</message>
25960,7 → 25964,7
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="265"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="266"/>
<source>Own Templates</source>
<translation>Lastne predloge</translation>
</message>
29645,7 → 29649,7
<translation>O skriptih</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="985"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="978"/>
<source>Scribus Python interface module
 
This module is the Python interface for Scribus. It provides functions
29796,7 → 29800,7
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.cpp" line="642"/>
<source>Selection must contain only shapes or bezier curves.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izbor sme vsebovati le oblike ali bezierove krivulje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/units.cpp" line="161"/>
29841,22 → 29845,22
<translation>Nova iz predloge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="68"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="69"/>
<source>Save As Template</source>
<translation>Shrani kot predlogo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="132"/>
<source>No User Template Location Defined</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mesto uporabniških predlog ni določeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="133"/>
<source>You have not configured where to save document templates.&lt;br&gt;Please go to the Paths section in the Scribus application Preferences to set a location.</source>
<translation>Niste še določili mesta shranjevanja dokumentovih predlog.&lt;br&gt;Pojdite v Sribusove prednastavitve programa pod razdelek Poti in določite mesto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="137"/>
<source>Scripter</source>
<translation>Skripterka</translation>
</message>
29893,43 → 29897,43
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="665"/>
<source>Font is broken: &quot;%1&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pisava je okvarjena: &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="667"/>
<source>Font %1 is broken, discarding it. Error message: &quot;%2&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pisava %1 je okvarjena, zato bo izpuščena. Sporočilo o napaki: &quot;%2&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="673"/>
<source>Failed to load font: font type unknown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Neuspešno nalaganje pisave: neznana vrsta pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="684"/>
<source>Failed to load font: font is not scalable</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Neuspešno nalaganje pisave: pisavi ni mogoče spreminjati velikosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="686"/>
<source>Failed to load font %1 - font is not scalable</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Neuspešno nalaganje pisave %1 - pisavi ni mogoče spreminjati velikosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="696"/>
<source>New Font found, checking...</source>
<translation>Najdene nove pisave, preverjanje je v teku ...</translation>
<translation>Najdena nova pisava, preverjanje ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="704"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="748"/>
<source>Font %1 has broken glyph %2 (charcode U+%3). Error message: &quot;%4&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pisava %1 ima okvarjen znak %2 (koda znaka U+%3). Sporočilo o napaki: &quot;%4&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="740"/>
<source>Modified Font found, checking...</source>
<translation>Najdene spremenjene pisave, preverjanje je v teku ...</translation>
<translation>Najdena spremenjena pisava, preverjanje ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="1201"/>
29954,7 → 29958,7
<message>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="356"/>
<source>A file named &apos;%1&apos; already exists.&lt;br/&gt;Do you want to replace it with the file you are saving?</source>
<translation>Datoteka z imenom &apos;%1&apos; že obstaja. &lt;br/&gt;Jo želite prepisati z datoteko, ki jo shranjujete?</translation>
<translation>Datoteka z imenom &apos;%1&apos; že obstaja. &lt;br/&gt;Ali jo želite prepisati z datoteko, ki jo shranjujete?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="50"/>
29973,12 → 29977,12
<translation>nemški (trad.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1628"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1629"/>
<source>Exporting PostScript File</source>
<translation>Izvažanje datoteke PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1630"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1631"/>
<source>Printing File</source>
<translation>Tiskanje datoteke</translation>
</message>
29990,7 → 29994,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="42"/>
<source>Barcode Generator</source>
<translation>Generator črtne kode</translation>
<translation>Ustvarjalnik črtne kode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="52"/>
30019,12 → 30023,12
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="398"/>
<source>Luxembourgish</source>
<translation>luksemburški</translation>
<translation>luksemburščina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="313"/>
<source>Japanese</source>
<translation>japonski</translation>
<translation>japonščina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="145"/>
30041,7 → 30045,7
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="104"/>
<source>Arabic</source>
<translation>arabski</translation>
<translation>arabščina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="225"/>
30051,102 → 30055,102
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="238"/>
<source>Estonian</source>
<translation>estonski</translation>
<translation>estonščina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="197"/>
<source>font %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>pisava %1 {1?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="199"/>
<source>size %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>velikost %1 {1?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="201"/>
<source>+fontfeatures %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>+značilnostipisave %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="203"/>
<source>+style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>+slog </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="205"/>
<source>+color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>+barva </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="207"/>
<source>+underline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>+podčrtano </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="207"/>
<source>-underline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>-podčrtano </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="209"/>
<source>+strikeout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>+prečrtano </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="209"/>
<source>-strikeout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>-prečrtano </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="211"/>
<source>+shadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>+senčeno </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="211"/>
<source>-shadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>-senčeno </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="213"/>
<source>+outline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>+obris</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="213"/>
<source>-outline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>-obris</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="215"/>
<source>+tracking %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>+razpiranje %1 {1?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="215"/>
<source>-tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>-razpiranje %1 {1?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="217"/>
<source>+baseline %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>+osnovnica %1 </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="219"/>
<source>+stretch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>+raztegnjeno </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="221"/>
<source>parent= %1</source>
<translation>starš= %1</translation>
<translation>nadrejenik= %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ps.cpp" line="126"/>
<source>Font %1 is broken (no Face), discarding it</source>
<translation>Pisava %1 je okvarjena (brez vrste), zato bo izpuščena</translation>
<translation>Pisava %1 je okvarjena (brez različice), zato bo izpuščena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="383"/>
30156,12 → 30160,12
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="298"/>
<source>Icelandic</source>
<translation>islandski</translation>
<translation>islandščina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="517"/>
<source>Romanian</source>
<translation>romunski</translation>
<translation>romunščina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="313"/>
30276,42 → 30280,42
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="378"/>
<source>9x12 (Arch A)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>9x12 (Arch A)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="384"/>
<source>12x18 (Arch B)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>12x18 (Arch B)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="390"/>
<source>18x24 (Arch C)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>18x24 (Arch C)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="396"/>
<source>24x36 (Arch D)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>24x36 (Arch D)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="402"/>
<source>36x48 (Arch E)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>36x48 (Arch E)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="408"/>
<source>30x42 (Arch E1)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>30x42 (Arch E1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="414"/>
<source>26x38 (Arch E2)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>26x38 (Arch E2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="420"/>
<source>27x39 (Arch E3)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>27x39 (Arch E3)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/imagedataloaders/scimgdataloader_tiff.cpp" line="895"/>
30335,7 → 30339,7
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.cpp" line="248"/>
<source>Blendmode out of bounds, must be 0 &lt;= blendmode &lt;= 15.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Način spajanja je zunaj meja, biti mora: 0 &lt;= način spajanja &lt;= 15.</translation>
<translation>Način mešanja je zunaj meja, biti mora: 0 &lt;= način mešanja &lt;= 15.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="68"/>
30346,7 → 30350,7
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/pdbim/pdbim.cpp" line="114"/>
<source>This file is not recognized as a PDB document. Please, report this as a bug if you are sure it is one.</source>
<comment>PDB Importer</comment>
<translation>Te datoteke ni mogoče prepoznati kot dokumenta PDB. Prosimo, sporočite tega hrošča, če ste prepričani vanj.</translation>
<translation>Te datoteke ni mogoče prepoznati kot dokument PDB. Sporočite tega hrošča, če ste prepričani vanj.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="185"/>
30357,7 → 30361,7
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="176"/>
<source>Breton</source>
<translation>bretonski</translation>
<translation>bretonščina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/imagedataloaders/scimgdataloader_jpeg.cpp" line="225"/>
30369,7 → 30373,7
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="264"/>
<source>German (Swiss)</source>
<translation>nemški (Švica)</translation>
<translation>nemščina (Švica)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="286"/>
30399,27 → 30403,27
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="339"/>
<source>Khmer</source>
<translation>kmerski</translation>
<translation>kmerščina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="382"/>
<source>Lao</source>
<translation>laoški</translation>
<translation>laoščina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="626"/>
<source>Vietnamese</source>
<translation>vietnamski</translation>
<translation>vietnamščina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scdocoutput_ps2.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/scdocoutput_ps2.cpp" line="121"/>
<source>An error occurred while initializing icc transforms</source>
<translation>Pri incializaciji transformacij ICC je prišlo do napake</translation>
<translation>Pri začenjanju ICC predrugačenj je prišlo do napake</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scdocoutput_ps2.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/scdocoutput_ps2.cpp" line="105"/>
<source>Output profile is not supported</source>
<translation>Izhodni profil ni podprt</translation>
<translation>Izhodni opis ni podprt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/units.cpp" line="162"/>
30479,7 → 30483,7
<message>
<location filename="../../scribus/util_formats.cpp" line="87"/>
<source>Krita</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Krita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/util_formats.cpp" line="89"/>
30509,12 → 30513,12
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ps.cpp" line="106"/>
<source>Valid metrics were found for font %1, using metrics in file %2</source>
<translation>Najdena veljavna metrika za pisavo %1, uporaba metrike za datoteko %2</translation>
<translation>Najdeno veljavno merstvo za pisavo %1, uporaba merstva v datoteki %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/scface_ps.cpp" line="93"/>
<source>No metrics found for font %1, ignoring font</source>
<translation>Metrike za pisavo %1 ni mogoče najti, pisava bo prezrta</translation>
<translation>Ni merstva za pisavo %1, pisava bo prezrta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexhelpers.cpp" line="103"/>
30526,7 → 30530,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="408"/>
<source>Configfile %1 not found or the file is not readable</source>
<translation>Konfiguracijske datoteke %1 ni mogoče najti ali pa datoteka ni berljiva</translation>
<translation>Nastavitvene datoteke %1 ni mogoče najti ali pa datoteka ni berljiva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="60"/>
30538,19 → 30542,19
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="66"/>
<source>hasdropcap is true but dropcaplines value is invalid</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>imaozaljšanozačetnico drži, vendar je vrednost vrsticeozaljšanezačetnice neveljavna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="72"/>
<source>hasdropcap and bullet are not allowed to be specified together.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>imaozaljšanozačetnico in seznamskatočka ne smeta biti dodeljena istočasno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="126"/>
<source>invalid tab-position specified.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>določeno neveljavno mesto zamika.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="218"/>
30562,25 → 30566,25
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="227"/>
<source>Specified font is not available.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Določena pisava ni na voljo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="239"/>
<source>Specified fill color is not available in document.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Določena barva polnila ni na voljo v dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="247"/>
<source>Specified stroke color is not available in document.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Določena barva poteze ni na voljo v dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="389"/>
<source>Specified color is not available in document.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Določena barva ni na voljo v dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1452"/>
30632,13 → 30636,14
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="475"/>
<source>Norwegian (Bokmål)</source>
<translation>norveški (Bokmål)</translation>
<translation>norveščina (Bokmål)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexhelpers.cpp" line="443"/>
<source>Parsing the configfile %1 failed! Depending on the type of the error render frames might not work correctly!
%2</source>
<translation>Razčlenjevanje konfiguracijske datoteke %1 ni uspelo! Glede na vrsto napake morda okviri LaTeX ne bodo delovali pravilno!%2</translation>
<translation>Razčlenjevanje nastavitvene datoteke %1 spodletelo! Glede na vrsto napake morda izrisovalni okvirji ne bodo delovali pravilno!
%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="93"/>
30654,13 → 30659,13
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="400"/>
<source>Cannot get text distances of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Razdalje besedila ni mogoče pridobiti iz nebesedilnega okvirja.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="907"/>
<source>Text distances out of bounds, must be positive.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Razdalje besedila so izven meja, biti morajo pozitivne.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="915"/>
30671,12 → 30676,12
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="157"/>
<source>Bengali</source>
<translation>bengalski</translation>
<translation>bengalščina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="535"/>
<source>Sanskrit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>sanskrt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="77"/>
30686,7 → 30691,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="91"/>
<source>PathConnect</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PovezovanjePoti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/imagedataloaders/scimgdataloader_ps.cpp" line="529"/>
30694,7 → 30699,10
%1 are not embedded or available for Scribus.
They might be replaced by &quot;Courier&quot;, depending how your Ghostscript is configured.
Therefore the image may be not correct</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pisava(e):
%1 ni vgrajenih ali na voljo v Srcribusu.
Lahko so nadomeščene s &quot;Courier&quot;, kar je odvisno od nastavitev Ghostscripta.
Zato je lahko podoba napačna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scprintengine_gdi.cpp" line="109"/>
30718,19 → 30726,19
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.cpp" line="101"/>
<source>Stop shade out of bounds, must be 0 &lt;= shade &lt;= 100.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Barvni mejnik je izven meja, biti mora 0&lt;=odtenek&lt;=100.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.cpp" line="106"/>
<source>Ramp point out of bounds, must be 0 &lt;= rampPoint &lt;= 1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>točka preliva je izven meja, biti mora 0 &lt;= točkaPreliva &lt;= 1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.cpp" line="111"/>
<source>Opacity out of bounds, must be 0 &lt;= transparency &lt;= 1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prekrivnost je izven meja, biti mora 0 &lt;= prozornost &lt;= 1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1177"/>
30737,7 → 30745,7
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1213"/>
<source>Character scaling out of bounds, must be &gt;= 10</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Povečava znakov je izven meja, biti mora &gt;=10</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1185"/>
30744,32 → 30752,32
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1221"/>
<source>Cannot set character scaling on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velikosti znakov ni mogoče določiti nebesedilnemu okvirju.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexhelpers.cpp" line="104"/>
<source>Opening the configfile %1 failed! %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odpiranje nastavitvene datoteke %1 spodletelo! %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="66"/>
<source>Pict Importer</source>
<translation>Uvoznik Pict</translation>
<translation>Uvozilnik Pict</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/uniconvertor/uniconvplugin.cpp" line="77"/>
<source>Uniconvertor Import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uvažanje Uniconvertorja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="66"/>
<source>WPG Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>WPG uvozilnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="66"/>
<source>Xara Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Xara uvozilnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowserplugin.cpp" line="53"/>
30780,18 → 30788,18
<location filename="../../scribus/imagedataloaders/scimgdataloader_gmagick.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/imagedataloaders/scimgdataloader_gmagick.cpp" line="112"/>
<source>Could not get pixel data!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ni mogoče pridobiti podatkov slikovnih pik!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/imagedataloaders/scimgdataloader_gmagick.cpp" line="77"/>
<source>Could not get alpha channel data!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ni mogoče pridobiti podatkov o kanalu alfa!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/imagedataloaders/scimgdataloader_gmagick.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/imagedataloaders/scimgdataloader_gmagick.cpp" line="118"/>
<source>Could not allocate output buffer!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ni mogoče dodeliti izhodnega medpomnilnika!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/util_layer.cpp" line="70"/>
30801,7 → 30809,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/xtgim.cpp" line="32"/>
<source>Quark XPress Tags Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dokument Quark XPress značk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="73"/>
30811,7 → 30819,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="58"/>
<source>Adobe IDML Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uvozilnik Adobe IDML</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="74"/>
30821,7 → 30829,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/scripter.cpp" line="33"/>
<source>Scripter Plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vtičnik Scripter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexhelpers.cpp" line="73"/>
30831,7 → 30839,7
<message>
<location filename="../../scribus/util_formats.cpp" line="91"/>
<source>PGF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PGF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/util_formats.cpp" line="82"/>
30841,27 → 30849,27
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="83"/>
<source>Scribus 1.5.0+ Support</source>
<translation type="unfinished">Podpora za Scribus 1.3.4+ {1.5.0+?}</translation>
<translation>Podpora za Scribus 1.5.0+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="66"/>
<source>Shape Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uvozilnik oblik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="66"/>
<source>Sml Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sml uvozilnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="93"/>
<source>FlattenPath</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>SploščiPot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="99"/>
<source>SmoothPath</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>ZgladiPot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="174"/>
30872,7 → 30880,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="81"/>
<source>PDF Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PDF uvozilnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcell.cpp" line="73"/>
30903,7 → 30911,7
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcell.cpp" line="30"/>
<source>Cannot get cell text on a non-table item.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Besedilo polje ni mogoče na predmetu, ki ni razpredelnica.</translation>
<translation>Besedila polja ni mogoče pridobiti na predmetu, ki ni razpredelnica.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcell.cpp" line="99"/>
30978,7 → 30986,7
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcell.cpp" line="489"/>
<source>Cell padding must be &gt;= 0.0</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Blazinjenj polj mora biti &gt;= 0,0</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcell.cpp" line="413"/>
31002,7 → 31010,7
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="137"/>
<source>Both numRows and numColumns must be greater than 0.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tako število vrstic, kot število polj mora biti večje od 0.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtable.cpp" line="28"/>
31052,7 → 31060,7
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtable.cpp" line="114"/>
<source>Row deletion range out of bounds, index + numRows must be &lt;= %1</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Razpon izbrisa vrstic je izven meja, kazalo + število vrstic mora biti &lt;= %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtable.cpp" line="135"/>
31108,7 → 31116,7
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtable.cpp" line="233"/>
<source>Column deletion range out of bounds, index + numColumns must be &lt;= %1</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Razpon izbrisa stolpcev je izven meja, kazalo + število stolpcev mora biti &lt;= %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtable.cpp" line="254"/>
31138,7 → 31146,7
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtable.cpp" line="311"/>
<source>Number of rows and columns must both be &gt; 0.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tako število vrstic, kot število polj mora biti večje od 0.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtable.cpp" line="318"/>
31198,7 → 31206,7
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdutil.cpp" line="173"/>
<source>%1 is not a valid page number.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1 ni veljavna številka strani.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdutil.cpp" line="222"/>
31205,99 → 31213,99
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdutil.cpp" line="231"/>
<source>Expected a list of border lines</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pričakovan seznam mejnih črt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdutil.cpp" line="253"/>
<source>Border line width must be &gt; 0.0</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Debelina mejne črte mora biti &gt; 0,0</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="75"/>
<source>Idml Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Idml uvozilnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdutil.cpp" line="247"/>
<source>Border lines are specified as (width,style,color,shade) tuples</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mejne črte črte so določene kot (debelina, slog, barva, oblika) n-terice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="122"/>
<source>Aragonese</source>
<translation>aragonski</translation>
<translation>aragonščina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="156"/>
<source>Belarusian</source>
<translation>beloruski</translation>
<translation>beloruščina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="228"/>
<source>English (Australia)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>angleščina (Avstralija)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="229"/>
<source>English (Canada)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>angleščina (Kanada)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="232"/>
<source>English (UK)</source>
<translation>angleški (ZK)</translation>
<translation>angleščina (ZK)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="230"/>
<source>English (New Zealand)</source>
<translation>angleški (Nova Zelandija)</translation>
<translation>angleščina (Nova Zelandija)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="231"/>
<source>English (South Africa)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>angleščina (JAR)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="571"/>
<source>Spanish (Argentina)</source>
<translation>španski (Argentina)</translation>
<translation>španščina (Argentina)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="61"/>
<source>Hunspell Plugin</source>
<translation>Vstavek Hunspell</translation>
<translation>Vtičnik Hunspell</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="158"/>
<source>Bengali (Bangladesh)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>bengalščina (Bangladeš)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="263"/>
<source>German (Austria)</source>
<translation>nemški (Avstrija)</translation>
<translation>nemščina (Avstrija)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="233"/>
<source>English (US)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>angleščina (ZDA)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="540"/>
<source>Scottish Gaelic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>škotska galščina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="274"/>
<source>Gujarati</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>gudžaratščina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="465"/>
<source>Nepali</source>
<translation>nepalski</translation>
<translation>nepalščina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="850"/>
31312,32 → 31320,32
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3169"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;p&gt;Uvoziti skušate več strani, kot jih je v tem dokumentu trenutno na voljo od dejavne strani dalje.&lt;/p&gt;Izberite eno izmed naslednjih možnosti:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Ustvari&lt;/b&gt;manjkajoče strani&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Uvozi&lt;/b&gt;kolikor gre do zadnje strani&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Prekliči&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17923"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17958"/>
<source>Unacceptable settings for note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nesprejemljive nastavitve opombnega sloga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="347"/>
<source>Compact Disc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zgočenka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="353"/>
<source>Letter Half</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pol Letter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="359"/>
<source>US Letter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>ZDA Letter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="365"/>
<source>US Legal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>ZDA Legal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="371"/>
31377,7 → 31385,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="143"/>
<source>Output Settings:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izhodne nastavitve:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="146"/>
31387,44 → 31395,44
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="147"/>
<source>Medium Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Srednja ločljivost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="148"/>
<source>High Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Visoka ločljivost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="103"/>
<source>Anii</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>aniiščina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="75"/>
<source>Open Document Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uvozilnik Open document-ov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="172"/>
<source>OpenOffice.org Draw (*.sxd *.SXD);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>OpenOffice.org Draw (*.sxd *.SXD);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="68"/>
<source>Corel Draw Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uvozilnik Corel Draw&#xa0;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="537"/>
<source>unexpected null &lt;%1&gt; node</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>nepričakovano ničelno vozlišče &lt;%1&gt; (null)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="607"/>
<source>element &lt;%1&gt; value must be an integer</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>vrednost predmeta &lt;%1&gt; mora biti celo število</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="625"/>
31435,7 → 31443,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="66"/>
<source>Pagemaker Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pagemaker uvozilnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="197"/>
31447,40 → 31455,40
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="437"/>
<source>Page number out of range: &apos;%1&apos;.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Številka strani je izven obsega: &quot;%1&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="456"/>
<source>Master page does not exist: &apos;%1&apos;</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Glavna stran ne obstaja: %1</translation>
<translation>Glavna stran ne obstaja: &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="461"/>
<source>Page number out of range: %1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Številka strani je izven obsega. %1.</translation>
<translation>Številka strani je izven obsega: %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="467"/>
<source>Failed to apply masterpage &apos;%1&apos; on page: %2</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Glavne strani &quot;%1&quot; ni bilo mogoče uveljaviti na strani: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="173"/>
<source>Bosnian</source>
<translation>bosanski</translation>
<translation>bosanščina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="546"/>
<source>Serbian (Latin)</source>
<translation>srbski (latinica)</translation>
<translation>srbščina (latinica)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="593"/>
<source>Telugu</source>
<translation>teluški</translation>
<translation>telugijščina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="71"/>
31501,7 → 31509,7
<message>
<location filename="../../scribus/util_formats.cpp" line="84"/>
<source>Encapsulated PostScript</source>
<translation>Vkapsulirani PostScript</translation>
<translation>Strnjen PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/util_formats.cpp" line="94"/>
31531,43 → 31539,43
<message>
<location filename="../../scribus/util_formats.cpp" line="88"/>
<source>Open Raster</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Open Raster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/util_formats.cpp" line="103"/>
<source>GraphicsMagick</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>GraphicsMagick</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/util_formats.cpp" line="107"/>
<source>UniConvertor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>UniConvertor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/util_formats.cpp" line="105"/>
<source>Macintosh Pict</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Macintosh Pict</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="511"/>
<source>&lt;fontEmbedding&gt; invalid</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;fontEmbedding&gt;neveljavno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="66"/>
<source>Calamus Vector Graphics Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uvozilnik Calamus Vector Graphics</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/util_formats.cpp" line="83"/>
<source>Calamus Vector Graphics</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Calamus Vector Graphics</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/util_formats.cpp" line="98"/>
<source>WordPerfect Graphics</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>WordPerfect Graphics</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/util_formats.cpp" line="106"/>
31577,7 → 31585,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="66"/>
<source>Freehand Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uvozilnik Freehand-a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/rtfim/rtfim.cpp" line="25"/>
31597,7 → 31605,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdannotations.cpp" line="44"/>
<source>Action must be an integer in range 0-9 </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dejanje mora biti celo število med 0 in 9</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdannotations.cpp" line="58"/>
31609,24 → 31617,24
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdannotations.cpp" line="115"/>
<source>Action must be 0-9 </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dejanje mora biti med 0 in 9</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdannotations.cpp" line="346"/>
<source>which must be 1 to </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>ki mora biti 1 proti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdannotations.cpp" line="447"/>
<source>Icon must be 0 to 8</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ikona mora biti med 0 in 8</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdannotations.cpp" line="486"/>
<source>which must be 0 to 8</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>ki mora biti med 0 in 8</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdannotations.cpp" line="526"/>
31643,17 → 31651,17
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdannotations.cpp" line="664"/>
<source>Can&apos;t set annotation on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opombe ni mogoče nastaviti na nebesedilnem okvirju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="66"/>
<source>QuarkXPress Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>QuarkXPress uvozilnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="66"/>
<source>Zoner Draw Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zoner Draw uvozilnik</translation>
</message>
</context>
<context>
31738,27 → 31746,27
<location filename="../../scribus/qtiocompressor.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/qtiocompressor.cpp" line="595"/>
<source>Internal zlib error when compressing: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Notranja zlib-ova napaka pri stiskanju:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/qtiocompressor.cpp" line="161"/>
<source>Error writing to underlying device: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Napaka pri zapisovanju na osnovno napravo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/qtiocompressor.cpp" line="362"/>
<source>Error opening underlying device: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Napaka pri odpiranju osnovne naprave:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/qtiocompressor.cpp" line="532"/>
<source>Error reading data from underlying device: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Napaka pri branju podatkov z osnovne naprave:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/qtiocompressor.cpp" line="552"/>
<source>Internal zlib error when decompressing: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Notranja zlib-ova napaka pri razširjanju:</translation>
</message>
</context>
<context>
31766,12 → 31774,12
<message>
<location filename="../../scribus/qtiocompressor.cpp" line="396"/>
<source>The gzip format not supported in this version of zlib.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zapis gzip ni podprt v tej različici zlib-a.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/qtiocompressor.cpp" line="412"/>
<source>Internal zlib error: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Notranja zlib-ova napaka:</translation>
</message>
</context>
<context>
31780,7 → 31788,8
<location filename="../../scribus/ui/query.cpp" line="83"/>
<source>Name &quot;%1&quot; already exists.
Do you want to replace the current contents?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ime &quot;%1&quot; že obstaja.
Ali želite prepisati obstoječo vsebino?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/query.cpp" line="93"/>
31787,7 → 31796,7
<source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
<translation>Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno.
Prosim, izberite drugo.</translation>
Izberite drugo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/query.cpp" line="71"/>
31794,7 → 31803,7
<source>Name &quot;%1&quot; is not allowed.
Please choose another.</source>
<translation>Ime &quot;%1&quot; ni dovoljeno.
Prosim, izberite drugo.</translation>
Izberite drugo.</translation>
</message>
</context>
<context>
31807,7 → 31816,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxp.cpp" line="150"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Analiziranje datoteke:</translation>
<translation>Pregledovanje datoteke:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxp.cpp" line="363"/>
31826,23 → 31835,23
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="52"/>
<source>Click here to toggle your choice</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Za preklapljanje med izbirami kliknite sem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="53"/>
<source>Autosaved files are automatically saved versions of a document that was opened in a previous Scribus session.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Samodejno shranjene datoteke so samodejno shranjene različice predhodno odprtega dokumenta v Scribusu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="101"/>
<source>(recovered)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>(obnovljeno)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="149"/>
<source>Emergency</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zasilno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="161"/>
31855,7 → 31864,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/resourcemanager.cpp" line="70"/>
<source>Show In Finder</source>
<translation>Pokaži v Finderju</translation>
<translation>Pokaži v iskalniku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/resourcemanager.cpp" line="73"/>
31865,22 → 31874,22
<message>
<location filename="../../scribus/ui/resourcemanager.cpp" line="77"/>
<source>Fonts</source>
<translation>Pisava</translation>
<translation>Pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/resourcemanager.cpp" line="78"/>
<source>Hyphenation Dictionaries</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slovarji deljenja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/resourcemanager.cpp" line="79"/>
<source>Spelling Dictionaries</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Črkovalni slovarji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/resourcemanager.cpp" line="80"/>
<source>Help Manuals</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Priročniki za pomoč</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/resourcemanager.cpp" line="81"/>
31949,7 → 31958,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/resourcemanager.cpp" line="379"/>
<source>Licence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dovoljenje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/resourcemanager.cpp" line="652"/>
31962,7 → 31971,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/resourcemanager.cpp" line="847"/>
<source>Source</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vir</translation>
</message>
</context>
<context>
31970,12 → 31979,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/resourcemanagerbase.ui" line="14"/>
<source>Resource Manager</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Upravljalnik virov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/resourcemanagerbase.ui" line="22"/>
<source>Category:</source>
<translation>Kategorija:</translation>
<translation>Zvrst:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/resourcemanagerbase.ui" line="60"/>
31992,7 → 32001,7
<location filename="../../scribus/ui/resourcemanagerbase.ui" line="88"/>
<location filename="../../scribus/ui/resourcemanagerbase.ui" line="189"/>
<source>ID</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Določilnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/resourcemanagerbase.ui" line="93"/>
32003,7 → 32012,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/resourcemanagerbase.ui" line="118"/>
<source>Show in Filesystem</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži v sistemu map</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/resourcemanagerbase.ui" line="131"/>
32013,7 → 32022,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/resourcemanagerbase.ui" line="158"/>
<source>Available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Na voljo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/resourcemanagerbase.ui" line="199"/>
32024,7 → 32033,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/resourcemanagerbase.ui" line="224"/>
<source>Update Available List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Posodobi seznam razpoložljivosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/resourcemanagerbase.ui" line="234"/>
32050,7 → 32059,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/rotationsetter.ui" line="42"/>
<source>+90</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>+90</translation>
</message>
</context>
<context>
32076,37 → 32085,37
<message>
<location filename="../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="96"/>
<source>Origin at Top Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izhodišče levo zgoraj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="97"/>
<source>Origin at Top Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izhodišče desno zgoraj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="98"/>
<source>Origin at Bottom Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izhodišče levo spodaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="99"/>
<source>Origin at Bottom Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izhodišče desno spodaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="100"/>
<source>Origin at Center</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izhodišče v sredini</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="101"/>
<source>Origin at Top Center</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izhodišče zgoraj sredinsko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="102"/>
<source>Origin at Bottom Center</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izhodišče spodaj sredinsko</translation>
</message>
</context>
<context>
32119,12 → 32128,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/runscriptdialog.ui" line="23"/>
<source>Run as Extension Script</source>
<translation>Poženi kot razširitveno skripto</translation>
<translation>Zaženi kot razširitveni skript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/runscriptdialog.ui" line="14"/>
<source>Run Script</source>
<translation>Izvrši skript</translation>
<translation>Zaženi skript</translation>
</message>
</context>
<context>
32180,12 → 32189,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.ui" line="27"/>
<source>Name of the document template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ime dokumentove predloge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.ui" line="34"/>
<source>Show more details to describe the document template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prikaži več podrobnosti pri opisu predloge dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.ui" line="37"/>
32195,12 → 32204,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.ui" line="44"/>
<source>Category:</source>
<translation>Kategorija:</translation>
<translation>Zvrst:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.ui" line="51"/>
<source>Category of the document template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zvrst dokumentove predloge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.ui" line="58"/>
32210,7 → 32219,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.ui" line="65"/>
<source>Page size of the document template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Velikost strani v predlogi dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.ui" line="72"/>
32220,7 → 32229,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.ui" line="79"/>
<source>Description of the color format of the document, or some hints regarding colors used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opis barvne sheme dokumenta ali namigi glede uporabe barv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.ui" line="86"/>
32230,7 → 32239,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.ui" line="99"/>
<source>Description of the document template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Opis predloge dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.ui" line="106"/>
32240,12 → 32249,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.ui" line="119"/>
<source>Planned usage of the document template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Načrtovana uporaba predloge dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.ui" line="126"/>
<source>Author:</source>
<translation>Avtor:</translation>
<translation>Ustvarjalec:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.ui" line="133"/>
32260,7 → 32269,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.ui" line="147"/>
<source>Email address of the author of the document template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>E-naslov ustvarjalca predloge dokumenta</translation>
</message>
</context>
<context>
32274,7 → 32283,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smalignselect.cpp" line="18"/>
<source>Use parent style&apos;s alignment instead of overriding it</source>
<translation>Uporabi poravnavo sloga starša namesto njegovega preglasovanja</translation>
<translation>Uporabi nadrejenikov slog poravnave namesto njegovega preglasovanja</translation>
</message>
</context>
<context>
32363,7 → 32372,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcstylewidget.ui" line="68"/>
<source>Parent Style</source>
<translation>Slog starša</translation>
<translation>Slog nadrejenika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcstylewidget.ui" line="132"/>
32378,12 → 32387,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcstylewidget.ui" line="327"/>
<source>Horizontal Scaling</source>
<translation>Vodoravna spr. merila</translation>
<translation>Vodoravno prevelikostenje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcstylewidget.ui" line="365"/>
<source>Vertical Scaling</source>
<translation>Navpična spr. merila</translation>
<translation>Navpično prevelikostenje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcstylewidget.ui" line="609"/>
32393,7 → 32402,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcstylewidget.ui" line="638"/>
<source>Fill Shade</source>
<translation>Senca polnila</translation>
<translation>Odtenek polnila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcstylewidget.ui" line="687"/>
32403,7 → 32412,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcstylewidget.ui" line="716"/>
<source>Stroke Shade</source>
<translation>Senca poteze</translation>
<translation>Odtenek poteze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcstylewidget.ui" line="765"/>
32413,17 → 32422,17
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcstylewidget.ui" line="794"/>
<source>Background Shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odtenek ozadja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcstylewidget.cpp" line="310"/>
<source>A default style cannot be assigned a parent style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Privzetega sloga ni mogoče dodeliti nadrejenikovemu slogu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcstylewidget.ui" line="193"/>
<source>Default width for space</source>
<translation>Privzeta širina za presledek</translation>
<translation>Privzeta širina presledka</translation>
</message>
</context>
<context>
32452,7 → 32461,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstyle.cpp" line="500"/>
<source>Setting that style as parent would create an infinite loop.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nastavljanje na ta slog, sicer bi nadrejenik ustvaril neskončno zanko.</translation>
</message>
</context>
<context>
32475,17 → 32484,17
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.ui" line="88"/>
<source>Fill Shade</source>
<translation>Senca polnila</translation>
<translation>Odtenek polnila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="100"/>
<source>A default style cannot be assigned a parent style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Privzetega sloga ni mogoče dodeliti nadrejenikovemu slogu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="151"/>
<source>Shade</source>
<translation>Senči</translation>
<translation>Odtenek</translation>
</message>
</context>
<context>
32508,7 → 32517,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2671"/>
<source>Setting that style as parent would create an infinite loop.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nastavljanje na ta slog, sicer bi nadrejenik ustvaril neskončno zanko.</translation>
</message>
</context>
<context>
32516,7 → 32525,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcolorcombo.cpp" line="114"/>
<source>Use Parent Value</source>
<translation>Uporabi vrednost starša</translation>
<translation>Uporabi vrednost nadrejenika</translation>
</message>
</context>
<context>
32530,7 → 32539,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smdirectionselect.cpp" line="10"/>
<source>Use parent style&apos;s direction instead of overriding it</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uporabi nadrejenikov slog smeri namesto njegovega preglasovanja</translation>
</message>
</context>
<context>
32538,7 → 32547,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smfontcomboh.cpp" line="12"/>
<source>Use Parent Font</source>
<translation>Uporabi pisavo starša</translation>
<translation>Uporabi pisavo nadrejenika</translation>
</message>
</context>
<context>
32561,7 → 32570,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smfontfeatures.cpp" line="493"/>
<source>Petite Capitals</source>
<translation>Dobne velike črke</translation>
<translation>Drobne velike črke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smfontfeatures.cpp" line="495"/>
32708,7 → 32717,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smlinestylewidget.ui" line="200"/>
<source>Line Width:</source>
<translation>Širina črte:</translation>
<translation>Debelina črte:</translation>
</message>
</context>
<context>
32717,7 → 32726,7
<location filename="../../scribus/ui/smnumformatcombo.cpp" line="35"/>
<location filename="../../scribus/ui/smnumformatcombo.cpp" line="79"/>
<source>Use Parent Value</source>
<translation>Uporabi vrednost starša</translation>
<translation>Uporabi vrednost nadrejenika</translation>
</message>
</context>
<context>
32774,7 → 32783,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="1260"/>
<source>Use Parent Values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uporabi vrednost nadrejenika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="1286"/>
32789,7 → 32798,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="48"/>
<source>Parent Style</source>
<translation>Slog starša</translation>
<translation>Slog nadrejenika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="131"/>
32814,7 → 32823,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="504"/>
<source>Maximum white space compression allowed. Expressed as a percentage of the current white space value.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stiskanje najmanjšega belega prostora je dovoljeno. Izraženo je kot delež vrednosti trenutnega belega prostora.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="522"/>
32834,7 → 32843,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="618"/>
<source>Tabs and Indentation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tabulatorji in zamikanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="776"/>
32849,7 → 32858,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="835"/>
<source>Enhanced Character Table for inserting custom characters as bullets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Razširjena paleta znakov za vstavljanje posebnih znakov kot seznamske točke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="838"/>
32901,12 → 32910,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="538"/>
<source>Maximum compression of glyphs</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Najmočnejše stiskanje znakov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="561"/>
<source>Maximum extension of glyphs</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Najmočnejše razširjanje znakov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="375"/>
32916,12 → 32925,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="478"/>
<source>A default style cannot be assigned a parent style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Privzetega sloga ni mogoče dodeliti nadrejenikovemu slogu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="390"/>
<source>Use Parent Value</source>
<translation>Uporabi vrednost starša</translation>
<translation>Uporabi vrednost nadrejenika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="383"/>
32962,7 → 32971,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="280"/>
<source>Don&apos;t separate first</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ne loči prve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="290"/>
32975,7 → 32984,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="317"/>
<source>Don&apos;t separate last</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ne loči zadnje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="355"/>
32985,7 → 32994,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="365"/>
<source>Keep with next paragraph</source>
<translation>Obdrži z naslednjim odstavkom</translation>
<translation>Drži z naslednjim odstavkom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="324"/>
33032,17 → 33041,17
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="926"/>
<source>Create New Set:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ustvari nov nabor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="1060"/>
<source>Restart after other format</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ponovni zagon po drugem zapisu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="1080"/>
<source>Restart after higher level</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ponovni zagon po višji ravni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="1230"/>
33062,12 → 33071,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="65"/>
<source>Alignment and Distances</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Poravnava in razdalje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="513"/>
<source>Glyph Extension </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Podaljšanje znaka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="696"/>
33077,12 → 33086,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="722"/>
<source>Background Shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odtenek ozadja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="482"/>
<source>Min. Space Width:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Najm. širina presledka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="550"/>
33117,7 → 33126,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="1037"/>
<source>Restart:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ponovni zagon:</translation>
</message>
</context>
<context>
33140,7 → 33149,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1708"/>
<source>Setting that style as parent would create an infinite loop.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nastavljanje na ta slog, sicer bi nadrejenik ustvaril neskončno zanko.</translation>
</message>
</context>
<context>
33173,7 → 33182,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smreplacedia.ui" line="84"/>
<source>Alt+N</source>
<translation>Alt+N</translation>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
</context>
<context>
33192,7 → 33201,7
<location filename="../../scribus/ui/smsccombobox.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/smsccombobox.cpp" line="177"/>
<source>Use Parent Value</source>
<translation>Uporabi vrednost starša</translation>
<translation>Uporabi vrednost nadrejenika</translation>
</message>
</context>
<context>
33200,7 → 33209,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smshadebutton.cpp" line="60"/>
<source>Use Parent Value</source>
<translation>Uporabi vrednost starša</translation>
<translation>Uporabi vrednost nadrejenika</translation>
</message>
</context>
<context>
33228,7 → 33237,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smstyleimport.ui" line="26"/>
<source>Available Styles</source>
<translation>Slogi na voljo</translation>
<translation>Razpoložljivi slogi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smstyleimport.ui" line="47"/>
33243,12 → 33252,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smstyleimport.ui" line="34"/>
<source>Select or Unselect All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izberi oz. odizberi vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smstyleimport.ui" line="41"/>
<source>In case of a name clash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>V primeru navzkrižja imen</translation>
</message>
</context>
<context>
33262,7 → 33271,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smstyleselect.cpp" line="17"/>
<source>Use parent style&apos;s effects instead of overriding them</source>
<translation>Uporabi učinke sloga starša namesto njihovega preglasovanja</translation>
<translation>Uporabi učinke sloga nadrejenika namesto njihovega preglasovanja</translation>
</message>
</context>
<context>
33291,7 → 33300,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestyle.cpp" line="502"/>
<source>Setting that style as parent would create an infinite loop.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nastavljanje na ta slog, sicer bi nadrejenik ustvaril neskončno zanko.</translation>
</message>
</context>
<context>
33314,17 → 33323,17
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="87"/>
<source>A default style cannot be assigned a parent style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Privzetega sloga ni mogoče dodeliti nadrejenikovemu slogu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="138"/>
<source>Shade</source>
<translation>Senči</translation>
<translation>Odtenek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.ui" line="76"/>
<source>Fill Shade</source>
<translation>Senca polnila</translation>
<translation>Odtenek polnila</translation>
</message>
</context>
<context>
33332,18 → 33341,18
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtabruler.cpp" line="19"/>
<source> Parent Tabs </source>
<translation> Zavihki staršev </translation>
<translation> Zavihki nadrejenikov</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SToolBAlign</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1447"/>
<source>Style of current paragraph</source>
<translation>Slog trenutnega odstavka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1414"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1415"/>
<source>Style Settings</source>
<translation>Nastavitve sloga</translation>
</message>
33351,17 → 33360,17
<context>
<name>SToolBColorF</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1176"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1177"/>
<source>Color of text fill</source>
<translation>Barva polnila besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1177"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1178"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Nasičenost barve polnila besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1132"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1133"/>
<source>Fill Color Settings</source>
<translation>Nastavitve barve polnila</translation>
</message>
33369,17 → 33378,17
<context>
<name>SToolBColorS</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1255"/>
<source>Color of text stroke</source>
<translation>Barva poteze besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1255"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1256"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation>Nasičenost barve poteze besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1205"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1206"/>
<source>Stroke Color Settings</source>
<translation>Nastavitve barve poteze</translation>
</message>
33387,40 → 33396,40
<context>
<name>SToolBFont</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1536"/>
<source>Font of selected text</source>
<translation>Pisava izbranega besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1537"/>
<source>Font Size</source>
<translation>Velikost pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1538"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Sprememba merila širine črk</translation>
<translation>Sprememba širine črk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1468"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1469"/>
<source>Font Settings</source>
<translation>Nastavitve pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1539"/>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation>Sprememba merila višine črk</translation>
<translation>Sprememba višine črk</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SToolBStyle</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1284"/>
<source>Character Settings</source>
<translation>Nastavitve znakov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1336"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation>Ročno sledenje</translation>
</message>
33430,7 → 33439,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="114"/>
<source>Exports SVG Files</source>
<translation>Uzvozi datoteke SVG</translation>
<translation>Izvozi datoteke SVG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="115"/>
33450,13 → 33459,14
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="144"/>
<source>Save Images inline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Shrani slike vdelano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="145"/>
<source>Adds all Images on the Page inline to the SVG.
Caution: this will increase the file size!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Doda vse slike na strani vdelano v SVG.
Pozor, to bo povečalo velikost datoteke!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="149"/>
33466,7 → 33476,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="150"/>
<source>Adds the Page itself as background to the SVG</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Doda stran kot ozadje v SVG</translation>
</message>
</context>
<context>
33484,7 → 33494,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="114"/>
<source>Imports most SVG files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uvozi večino datotek SVG v trenutni dokument in pretvori vektorske podatke v Scribusove predmete.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="197"/>
33521,12 → 33531,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="26"/>
<source>&amp;Selected Frames</source>
<translation>&amp;Izbrani okviri</translation>
<translation>&amp;Izbrani okvirji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="33"/>
<source>Active &amp;Page</source>
<translation>Aktivna &amp;stran</translation>
<translation>Dejavna &amp;stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="40"/>
33541,30 → 33551,30
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="56"/>
<source>&amp;Use Language from Style Definition</source>
<translation>&amp;Uporabi jezik iz definicije sloga</translation>
<translation>&amp;Uporabi jezik iz opredelbe sloga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.ui" line="20"/>
<source>Apply Unbreakable Space To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uveljavi nedeljivi presledek pri:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.cpp" line="116"/>
<source>Apply Unbreakable Space To:</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uveljavi nedeljivi presledek pri:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.cpp" line="117"/>
<source>&amp;Selected Frames</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>&amp;Izbrani okviri</translation>
<translation>&amp;Izbrani okvirji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.cpp" line="118"/>
<source>Active &amp;Page</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Aktivna &amp;stran</translation>
<translation>Dejavna &amp;stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.cpp" line="119"/>
33576,37 → 33586,37
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.cpp" line="122"/>
<source>Only selected frames processed</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obdelani le izbrani okvirji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.cpp" line="123"/>
<source>Only actual page processed</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obdelana le dejavna stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/swdialog.cpp" line="124"/>
<source>All items in document processed</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Obdelani vsi predmeti dokumenta.</translation>
<translation>Obdelani vsi predmeti dokumenta</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SaveAsTemplatePlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="57"/>
<source>Save as &amp;Template...</source>
<translation>Shrani kot &amp;predlogo ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="77"/>
<source>Save a document as a template</source>
<translation>Shrani dokument kot predlogo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="78"/>
<source>Save a document as a template. Good way to ease the initial work for documents with a constant look</source>
<translation>Shrani dokument kot predlogo. Dober način za poenostavitev začetka dela z dokumenti, ki imajo stalno enak videz</translation>
<translation>Shrani dokument kot predlogo. Dober način za poenostavitev začetka dela z dokumenti enakega videza</translation>
</message>
</context>
<context>
33636,7 → 33646,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="40"/>
<source>Check Box</source>
<translation>Potrditveno polje</translation>
<translation>Označno polje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="45"/>
33687,7 → 33697,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="252"/>
<source>Width:</source>
<translation>Širina:</translation>
<translation>Debelina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="234"/>
33706,7 → 33716,7
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="244"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="112"/>
<source>Wide</source>
<translation>Široko</translation>
<translation>Debelo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="259"/>
33731,7 → 33741,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="282"/>
<source>Beveled</source>
<translation>Privzdignjeno</translation>
<translation>Porobljeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="287"/>
33766,7 → 33776,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="312"/>
<source>Visible</source>
<translation>Viden</translation>
<translation>Vidno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="317"/>
34042,7 → 34052,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="1167"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation>Izvozi absolutno ime datoteke</translation>
<translation>Izvozi neodnosno ime datoteke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="1139"/>
34192,7 → 34202,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="1964"/>
<source>Keystroke:</source>
<translation>Natipk:</translation>
<translation>Tipkáj:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="1366"/>
34272,7 → 34282,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="2171"/>
<source>Custom calculation script:</source>
<translation>Posebna skripta za izračunavanje:</translation>
<translation>Posebni skript za izračunavanje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="2088"/>
34355,12 → 34365,12
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="933"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1386"/>
<source>Named</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Imenovano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="1335"/>
<source>Action Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ime dejanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="251"/>
34415,22 → 34425,22
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="261"/>
<source>Fit Page</source>
<translation>Umeri na stran</translation>
<translation>Cela stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="262"/>
<source>Fit Width</source>
<translation>Umeri na širino</translation>
<translation>Prilagodi po širini</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="263"/>
<source>Fit Height</source>
<translation>Umeri na višino</translation>
<translation>Prilagodi po višini</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="264"/>
<source>Fit Visible</source>
<translation>Umeri na vidno</translation>
<translation>Prilagodi na vidno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="265"/>
34455,17 → 34465,17
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="269"/>
<source>Zoom View In</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Približaj pogled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="270"/>
<source>Zoom View Out</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oddalji pogled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="271"/>
<source>Zoom To</source>
<translation>Povečava</translation>
<translation>Preodmičenje na</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="272"/>
34510,57 → 34520,57
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="280"/>
<source>Show/Hide Thumbnails</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži/skrij sličice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="281"/>
<source>Show/Hide Toolbar Editing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži/skrij orodno vrstico Urejanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="282"/>
<source>Show/Hide Toolbar Commenting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži/skrij orodno vrstico Opombe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="283"/>
<source>Show/Hide Toolbar Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži/skrij orodno vrstico Uredi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="284"/>
<source>Show/Hide Toolbar File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži/skrij orodno vrstico Datoteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="285"/>
<source>Show/Hide Toolbar Find</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži/skrij orodno vrstico Poišči</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="286"/>
<source>Show/Hide Toolbar Forms</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži/skrij orodno vrstico Obrazci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="287"/>
<source>Show/Hide Toolbar Measuring</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži/skrij orodno vrstico Merjenje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="288"/>
<source>Show/Hide Toolbar Data</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži/skrij orodno vrstico Podatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="289"/>
<source>Show/Hide Toolbar Page Display</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži/skrij orodno vrstico Prikaz strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="290"/>
<source>Show/Hide Toolbar Navigation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži/skrij orodno vrstico Krmarjenje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="291"/>
34575,42 → 34585,42
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="293"/>
<source>Show/Hide Toolbar Basic Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži/skrij orodno vrstico Osnovna orodja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="294"/>
<source>Show/Hide Toolbar Tasks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži/skrij orodno vrstico Naloge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="295"/>
<source>Show/Hide Toolbar Typewriter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži/skrij orodno vrstico Pisalnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="296"/>
<source>Show/Hide Articles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži/skrij Članke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="297"/>
<source>Show/Hide File Attachment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži/skrij Priloge datoteke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="298"/>
<source>Show/Hide Annot Manager</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži/skrij Upravljalnik opisov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="299"/>
<source>Show/Hide Fields</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži/skrij Polja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="300"/>
<source>Show/Hide Optional Content</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži/skrij Izbirno vsebino</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="301"/>
34620,7 → 34630,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="302"/>
<source>Show/Hide Signatures</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži/skrij Podpise</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="134"/>
34630,67 → 34640,67
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="139"/>
<source>Courier Bold</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Courier krepko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="144"/>
<source>Courier Italic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Courier ležeče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="149"/>
<source>Courier Bold Italic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Courier ležeče-krepko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="154"/>
<source>Helvetica</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Helvetica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="159"/>
<source>Helvetica Bold</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Helvetica krepko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="164"/>
<source>Helvetica Italic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Helvetica ležeče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="169"/>
<source>Helvetica Bold Italic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Helvetica ležeče-krepko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="174"/>
<source>Times</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Times</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="179"/>
<source>Times Bold</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Times krepko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="184"/>
<source>Times Italic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Times ležeče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="189"/>
<source>Times Bold Italic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Times ležeče-krepko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="194"/>
<source>Zapf Dingbats</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Slikovna pisava Zapf</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="199"/>
<source>Symbols</source>
<translation>Simboli</translation>
<translation>Znaki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="1382"/>
34784,7 → 34794,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="59"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>Možnosti &amp;PDF</translation>
<translation>Možnosti &amp;PDF-ja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="65"/>
34824,7 → 34834,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="45"/>
<source>&amp;Output Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pred&amp;ogled izpisa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="49"/>
34972,7 → 34982,8
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1383"/>
<source>You have opened a file produced by Scribus 1.2.x.
If you save it in this version, it will no longer be readable by older Scribus versions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odprli ste datoteku, ustvarjeno s Scribusom 1.2.x.
Če jo shranite v tej različici, je ne bo več mogoče prebrati s starejšimi različicami Scribusa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="491"/>
34983,7 → 34994,7
<context>
<name>Scribus134Format</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3858"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3919"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopija št. %1 </translation>
</message>
35031,7 → 35042,8
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1200"/>
<source>You have opened a file produced by Scribus 1.3.3.x.
If you save it in this version, it will no longer be readable by older Scribus versions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odprli ste datoteku, ustvarjeno s Scribusom 1.3.3..x.
Če jo shranite v tej različici, je ne bo več mogoče prebrati s starejšimi različicami Scribusa.</translation>
</message>
</context>
<context>
35043,9 → 35055,9
<translation>Dokument Scribus 1.5.0+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="7000"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="7288"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopija št. %1 </translation>
<translation>%1 . kopija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="93"/>
35061,52 → 35073,52
<context>
<name>ScribusCore</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="183"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="185"/>
<source>Initializing Plugins</source>
<translation>Inicializacija vtičnikov</translation>
<translation>Začenjanje vtičnikov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="170"/>
<source>Initializing Keyboard Shortcuts</source>
<translation>Začenjanje bližnjičnih tipk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="172"/>
<source>Reading Preferences</source>
<translation>Branje prednastavitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="193"/>
<source>Initializing Image Cache</source>
<translation>Začenjanje slikovnega predpomnilnika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="292"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>Iskanje pisav</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="297"/>
<source>There are no fonts found on your system.</source>
<translation>V sistemu ni mogoče najti pisav.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="283"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="298"/>
<source>Exiting now.</source>
<translation>Sledi izhod.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="284"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="299"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Usodna napaka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="302"/>
<source>Font System Initialized</source>
<translation>Sistem pisav je vključen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="186"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="188"/>
<source>Reading Color Profiles</source>
<translation>Branje barvnih profilov</translation>
</message>
35114,66 → 35126,66
<context>
<name>ScribusDoc</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="242"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16385"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16420"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="448"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="449"/>
<source>Background</source>
<translation>Ozadje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11108"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11138"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>Ne morete izbrisati predmetov v uporabi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11108"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11138"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>Predmet %1 uporablja urejevalnik zgodbe. Izrezovanje je bilo preklicano</translation>
<translation>Predmet %1 uporablja urejevalnik zgodbe. Brisanje je bilo preklicano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11713"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11743"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Nekateri predmeti so zaklenjeni.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11709"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11739"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Odkleni vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11710"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11740"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation>&amp;Preskoči zaklenjene predmete</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="939"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="940"/>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation>Pri odpiranju profilov ICC je prišlo do napake, zato upravljanje barv ni omogočeno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="948"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16066"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="949"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16101"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Prilagajanje barv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8943"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8973"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation>Odstrani neposredno oblikovanje odstavka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9412"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9442"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation>Odstrani neposredno oblikovanje znaka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13360"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13390"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
35184,51 → 35196,54
Sukanje: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13393"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13423"/>
<source>Number of rows: %1
Number of columns: %2
Horizontal gap: %3
Vertical gap: %4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Število vrstic: %1
Število stolpcev: %2
Vodoravni razmik: %3
Navpični razmik: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13514"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13544"/>
<source>Copied %1 items on %2 pages</source>
<translation>Kopiranih %1 predmetov na %2 straneh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14760"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14815"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14974"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14790"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14845"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15007"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Skupina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1524"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1525"/>
<source>Imported </source>
<comment>Prefix of imported default style</comment>
<translation>Uvoženo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16401"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16436"/>
<source>File %1 autosaved</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Datoteka %1 samodejno shranjena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17550"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17589"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17585"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17624"/>
<source>No Style</source>
<translation>Brez sloga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17917"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17952"/>
<source>%1 note style has document as range and provide same numbering style as set %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11006"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11036"/>
<source>Do you really want to clear the content of all selected frames?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ali res želite počistiti vsebino vseh izbranih okvirjev?</translation>
</message>
</context>
<context>
35236,7 → 35251,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="395"/>
<source>Initializing Story Editor</source>
<translation>Inicializacija urejevalnika zgodb</translation>
<translation>Začenjanje urejevalnika zgodb</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="409"/>
35286,8 → 35301,8
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4092"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4166"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4321"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6566"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8590"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6540"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8564"/>
<source>Ready</source>
<translation>Pripravljen</translation>
</message>
35316,13 → 35331,14
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3217"/>
<source>Found nothing to import</source>
<translation>Nič ni bilo mogoče uvoziti</translation>
<translation>Ničesar ni bilo mogoče uvoziti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3290"/>
<source>File does not exist on the specified path :
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Datoteka na določeni poti ne obstaja:
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3336"/>
35347,7 → 35363,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3927"/>
<source>Filename and Path for Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ime in pot slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3927"/>
35357,9 → 35373,9
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4022"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4087"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7036"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7194"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7208"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7010"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7168"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7182"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>V datoteko ni mogoče pisati:
35367,7 → 35383,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4072"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7025"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6999"/>
<source>Save As</source>
<translation>Shrani kot</translation>
</message>
35374,13 → 35390,13
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4101"/>
<source>Saving...</source>
<translation>Shranjevanje poteka ...</translation>
<translation>Shranjevanje ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4229"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6706"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6783"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6855"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6680"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6757"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6829"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Scribus je našel napake. Uporabite Predpregled, da jih odpravite</translation>
</message>
35393,8 → 35409,8
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1196"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2111"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4268"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7004"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8325"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6978"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8299"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
35401,7 → 35417,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4309"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation>Tiskanje ni uspelo!</translation>
<translation>Tiskanje spodletelo!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4399"/>
35414,34 → 35430,35
<translation>Predmet %1 uporablja urejevalnik zgodb. Izrezovanje je bilo preklicano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5037"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5011"/>
<source>About Qt</source>
<translation>O QT-ju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5068"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5042"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>Priročnik za Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6174"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6148"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Velikost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6174"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6148"/>
<source>Size</source>
<translation>Velikost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6552"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6526"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pri odpiranju profila zaslona je prišlo do napake.
Uporabljen bo predhodni profil zaslona.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6971"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6945"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>Scribus je našel napake.
35448,7 → 35465,7
Uporabite Predpregled, da jih odpravite.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7067"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7041"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Scribus je našel napake.
35455,33 → 35472,33
Uporabite Predpregled, da jih odpravite</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7190"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7164"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-Stran%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7725"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7699"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Nekateri predmeti so zaklenjeni.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7721"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7695"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>&amp;Zakleni vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7222"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7196"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation>Določite PDF ogledovalnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7722"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7696"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Odkleni vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3846"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8789"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8763"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Resnično želite zamenjati obstoječo sliko?</translation>
</message>
35518,7 → 35535,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3758"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Resnično želite izbrisati vse besedilo?</translation>
<translation>Ali res želite izbrisati vse besedilo?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3539"/>
35526,7 → 35543,7
<translation>Nekateri barvni profili, ki jih uporablja ta dokument, niso nameščeni:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7025"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6999"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
35536,7 → 35553,7
<translation>Uveljavljanje bližnjičnih tipk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6588"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6562"/>
<source>Updating Images</source>
<translation>Posodabljanje slik</translation>
</message>
35551,27 → 35568,27
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4372"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation>Inicializacija tiskalniškega pogona ni uspela</translation>
<translation>Začenjanje tiskalniškega pogona spodletelo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2973"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Vse podprte vrste</translation>
<translation>Vsi podprti zapisi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9066"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9144"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9040"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9118"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Ime:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9066"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9144"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9040"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9118"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nov vnos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6747"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6721"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation>Ghostscript manjka: predogled tiskanja PostScript ni na voljo</translation>
</message>
35583,12 → 35600,12
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3337"/>
<source>The file may be damaged or may have been produced in a later version of Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Datoteka je lahko poškodovana ali pa je bila shranjena v novejši različici Scribusa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7488"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7462"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Urejanje znaka: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1477"/>
35598,17 → 35615,17
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1528"/>
<source>%1 Objects selected, Selection Size = %2 x %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1 izbranih predmetov, velikost izbora = %2 x %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="401"/>
<source>Initializing Languages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pripravljanje jezikov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="661"/>
<source>All Supported Formats (%1);;%2All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vsi podprti zapisi (%1);;%2Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1143"/>
35616,33 → 35633,33
<translation>Oznake</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9488"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9462"/>
<source>Insert new </source>
<translation>Vstavi nov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9515"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9744"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9489"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9718"/>
<source>Anchor mark</source>
<translation>Oznaka sidra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9523"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9757"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9497"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9731"/>
<source>Mark with &lt;%1&gt; variable text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oznaka z &lt;%1&gt; spremenljivim besedilom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9531"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9795"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9505"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9769"/>
<source>Mark to %1 item</source>
<translation>Oznaka do predmeta %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9541"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9816"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9515"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9790"/>
<source>Mark to %1 mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oznaka do oznake %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="964"/>
35650,14 → 35667,9
<translation>Podvoji/preoblikuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="335"/>
<source>Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="913"/>
<source>&amp;Output Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pred&amp;ogled izpisa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="969"/>
35692,7 → 35704,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1010"/>
<source>P&amp;DF Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Možnosti P&amp;DF-ja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1024"/>
35746,13 → 35758,13
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8586"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8560"/>
<source>X:</source>
<translation>X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1394"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8587"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8561"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
35759,72 → 35771,72
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3321"/>
<source>This document is already open. It will be set as the active document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ta dokument je že odprt. Nastavljen bo kot dejavni dokument.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5122"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5096"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
<translation>Besedilne datoteke (*.txt);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5122"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5096"/>
<source>Save as</source>
<translation>Shrani kot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6187"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6161"/>
<source>&amp;Language:</source>
<translation>&amp;Jezik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6187"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6161"/>
<source>Language</source>
<translation>Jezik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7539"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7513"/>
<source>Editing Inline Item</source>
<translation>Urejanje vdelanega predmeta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8436"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8410"/>
<source>The program %1 is missing or failed to open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Program %1 manjka ali pa se ni mogel odpreti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8580"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8554"/>
<source>Current zoom level</source>
<translation>Trenutna raven povečave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8581"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8555"/>
<source>Zoom to 100%</source>
<translation>Povečaj na 100 %</translation>
<translation>Povečava na 100 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8582"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8556"/>
<source>Zoom out by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Oddaljuj po korakih, določenih v prednastavitvah orodja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8583"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8557"/>
<source>Zoom in by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Približuj po korakih, določenih v prednastavitvah orodja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8584"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8558"/>
<source>Select the current layer</source>
<translation>Izberi trenutno plast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8585"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8559"/>
<source>Select the current unit</source>
<translation>Izberite trenutno mersko enoto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9726"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9700"/>
<source>Edit %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uredi %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1016"/>
35834,7 → 35846,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1523"/>
<source>%1 selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1 izbranih</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3173"/>
35850,177 → 35862,177
<context>
<name>ScribusQApp</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="292"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="308"/>
<source>File %1 does not exist, aborting.</source>
<translation>Datoteka %1 ne obstaja. Sledi izhod.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="586"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="587"/>
<source>Options:</source>
<translation>Možnosti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="588"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="589"/>
<source>Print help (this message) and exit</source>
<translation>Izpiše pomoč (to sporočilo) in konča</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="589"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="590"/>
<source>Uses xx as shortcut for a language, eg `en&apos; or `de&apos;</source>
<translation>Uporabi xx kot bližnjico za jezik, npr. &apos;en&apos; ali &apos;de&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="590"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="591"/>
<source>List the currently installed interface languages</source>
<translation>Izpiše seznam trenutno nameščenih jezikov vmesnika</translation>
<translation>Izpiši seznam trenutno nameščenih jezikov vmesnika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="587"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="588"/>
<source>Show information on the console when fonts are being loaded</source>
<translation>Pokaži informacije v konzoli med nalaganjem pisav</translation>
<translation>Med nalaganjem pisav pokaži podatke na ukazni mizi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="591"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="592"/>
<source>Do not show the splashscreen on startup</source>
<translation>Ne pokaži pozdravnega okna med nalaganjem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="592"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="593"/>
<source>Stop showing the splashscreen on startup. Writes an empty file called .neversplash in ~/.config/scribus</source>
<translation>Onemogoči prikazovanje zagonskega zaslona. Zapiše prazno datoteko .neversplash v mapo ~/.config/scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="593"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="594"/>
<source>path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>pot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="593"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="594"/>
<source>Use path for user given preferences location</source>
<translation>Uporabi pot do uporabniško določenga mesta prednastavitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="596"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="597"/>
<source>Output version information and exit</source>
<translation>Izpiše različico in konča</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="268"/>
<source>Preferences directory %1 does not exist, aborting.</source>
<translation>Prednastavitvena mapa %1 ne obstaja. Prekinjanje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="626"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="627"/>
<source>Installed interface languages for Scribus are as follows:</source>
<translation>Nameščeni so naslednji jeziki Scribusovega vmesnika:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="632"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="633"/>
<source>To override the default language choice:</source>
<translation>Za izbiro drugega jezika od privzetega:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="633"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="634"/>
<source>scribus -l xx or scribus --lang xx, where xx is the language of choice.</source>
<translation>scribus -l xx ali scribus --lang xx, kjer xx nadomestite s kodo jezika.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="638"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="639"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Scribus različice</translation>
<translation>Različica Scribusa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="647"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="648"/>
<source>Scribus, Open Source Desktop Publishing</source>
<translation>Scribus, prostokodno namizno založništvo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="655"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="656"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Domača stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="656"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="657"/>
<source>Documentation</source>
<translation>Dokumentacija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="657"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="658"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="658"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="659"/>
<source>Issues</source>
<translation>Napake</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="603"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="604"/>
<source>Display a console window</source>
<translation>Pokaži okno konzole</translation>
<translation>Pokaži okno ukazne mize</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="286"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="287"/>
<source>Invalid argument: %1</source>
<translation>Neveljaven argument: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="607"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="608"/>
<source>Run unit tests and exit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zaženi preizkus enot in končaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="598"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="599"/>
<source>Do not start GUI</source>
<translation>Ne zaženi uporabniškega vmesnika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="594"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="595"/>
<source>Show location of ICC profile information on console while starting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži mesto podatkov o profilu ICC v ukazni mizi ob zagonu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="595"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="596"/>
<source>Download a file from the Scribus website and show the latest available version</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prenesi datoteko s Scribusove spletne strani in pokaži najnovejšo različico, ki je na voljo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="585"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="586"/>
<source>Usage: scribus [options] [files]</source>
<translation>Uporaba: scribus [možnosti ] [datoteke]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="599"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="600"/>
<source>Explicit end of command line options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Možnosti izrecnega končanja ukazne vrstnice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="260"/>
<source>Option %1 requires an argument.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Možnost %1 potrebuje argument.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="169"/>
<source>Python script %1 does not exist, aborting.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pythonov script %1 ne obstaja. Opustitev.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="597"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="598"/>
<source>script</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>skript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="597"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="598"/>
<source>arguments ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>argumenti ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="597"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="598"/>
<source>Run script in Python [with optional arguments]. This option must be last option used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zaženi skript v Pythonu [z možnostjo argumentov]. To mora bit nazadnje uporabljena možnost</translation>
</message>
</context>
<context>
36068,7 → 36080,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3169"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to outlines operation for this item will be skipped</source>
<translation>Predmet %1 uporablja urejevalnik zgodb. Pretvarjanje v črte je bilo preklicano</translation>
<translation>Predmet %1 uporablja urejevalnik zgodb. Pretvarjanje v obrise bo preskočeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="2129"/>
36093,7 → 36105,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="269"/>
<source>Click here to leave this special edit mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kliknite sem, če želite ta posebni način urejanja končati</translation>
</message>
</context>
<context>
36130,12 → 36142,12
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/sceditor/mainwindow.ui" line="47"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/sceditor/mainwindow.ui" line="72"/>
<source>&amp;Run</source>
<translation>&amp;Poženi</translation>
<translation>&amp;Zaženi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/sceditor/mainwindow.ui" line="59"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zapri</translation>
<translation>Za&amp;pri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/sceditor/mainwindow.ui" line="62"/>
36145,7 → 36157,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/sceditor/mainwindow.ui" line="67"/>
<source>&amp;Exit</source>
<translation>I&amp;zhod</translation>
<translation>Iz&amp;hod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/sceditor/mainwindow.ui" line="75"/>
36160,7 → 36172,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/sceditor/mainwindow.ui" line="83"/>
<source>Ctrl+C</source>
<translation>Ctrl+C</translation>
<translation>Ctrl+K</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/sceditor/mainwindow.ui" line="88"/>
36215,7 → 36227,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/sceditor/mainwindow.ui" line="126"/>
<source>Ctrl+O</source>
<translation>Ctrl+O</translation>
<translation>Krmilka+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/sceditor/mainwindow.ui" line="131"/>
36230,15 → 36242,15
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/sceditor/mainwindow.ui" line="137"/>
<source>Ctrl+S</source>
<translation>Ctrl+S</translation>
<translation>Krmilka+S</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScriptPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="148"/>
<source>Embedded Python scripting support for Python 3.x.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vgrajena podpora za skripte Python 3.x.</translation>
</message>
</context>
<context>
36248,22 → 36260,22
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="452"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="616"/>
<source>Script error</source>
<translation>Napaka skripte</translation>
<translation>Napaka skripta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="357"/>
<source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
<translation>Če ste pognali uradno skipto, prosim, sporočite napako na &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
<translation>Če ste zagnali uradni skipt, sporočite napako na &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="359"/>
<source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
<translation>Tudi to sporočilo je v odložišču. Uporabite Ctrl+V, da ga prilepite v slednika hroščev.</translation>
<translation>Tudi to sporočilo je v odložišču. Uporabite Krmilka+V, da ga prilepite v slednik hroščev.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="538"/>
<source>Examine Script</source>
<translation>Preuči skripto</translation>
<translation>Preuči skript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="453"/>
36278,7 → 36290,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="583"/>
<source>Could not find script: %1.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ni bilo mogoče najti skripta: %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="617"/>
36293,7 → 36305,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="556"/>
<source>Script</source>
<translation>Skripta</translation>
<translation>Skript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="556"/>
36303,7 → 36315,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="538"/>
<source>Python Scripts (*.py *.PY);;All Files (*)</source>
<translation>Skripte Python (*.py *.PY);; Vse datoteke (*)</translation>
<translation>Python skripti (*.py *.PY);; Vse datoteke (*)</translation>
</message>
</context>
<context>
36316,12 → 36328,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/scripterimpl.cpp" line="308"/>
<source>Please enter a Python command:</source>
<translation>Vnesite </translation>
<translation>Vnesite Pythonov ukaz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/scripterimpl.cpp" line="331"/>
<source>Scribus - Scripter Plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Scribus - Scripter vtičnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/scripterimpl.cpp" line="332"/>
36397,7 → 36409,7
<location filename="../../scribus/ui/search.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/ui/search.cpp" line="196"/>
<source>Stroke Shade</source>
<translation>Senca poteze</translation>
<translation>Odtenek poteze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/search.cpp" line="115"/>
36417,7 → 36429,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/search.cpp" line="115"/>
<source>Block</source>
<translation>Blok</translation>
<translation>Obojestransko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/search.cpp" line="115"/>
36432,7 → 36444,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/search.cpp" line="267"/>
<source>&amp;Ignore Case, Diacritics and Kashida</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prezr&amp;i velike/male črke, ločevala in kašido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/search.cpp" line="922"/>
36462,7 → 36474,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/search.cpp" line="287"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zapri</translation>
<translation>Zap&amp;ri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/search.cpp" line="285"/>
36493,7 → 36505,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/search.cpp" line="324"/>
<source>Replace all found instances</source>
<translation>Zamenjaj vse najdene</translation>
<translation>Zamenjaj vse najdene primerke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/search.cpp" line="325"/>
36582,12 → 36594,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/shapes/shapepalette.cpp" line="429"/>
<source>Choose a shape file to import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izberite datoteko oblike za uvoz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/shapes/shapepalette.cpp" line="429"/>
<source>Photoshop Custom Shape (*.csh *.CSH)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Photoshop oblika po meri (custom shape) (*.csh *.CSH)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/shapes/shapepalette.cpp" line="612"/>
36597,7 → 36609,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/shapes/shapepalette.cpp" line="613"/>
<source>Load Photoshop Custom Shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Naloži Photoshop oblike po meri (custom shapes)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/shapes/shapepalette.cpp" line="614"/>
36615,7 → 36627,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshape.cpp" line="145"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Analiziranje datoteke:</translation>
<translation>Pregledovanje datoteke:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshape.cpp" line="350"/>
36633,7 → 36645,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/shapes/shapeplugin.cpp" line="93"/>
<source>Palette for Photoshop Custom Shapes.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nabor Photoshop oblik po meri (custom shapes).</translation>
</message>
</context>
<context>
36656,7 → 36668,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/shapes/shapepalette.cpp" line="97"/>
<source>Do you really want to clear all your shapes in this tab?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ali res želite počistiti vse vaše oblike v tem zavihku?</translation>
</message>
</context>
<context>
36705,7 → 36717,7
<location filename="../../scribus/ui/shortcutwidget.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/shortcutwidget.cpp" line="137"/>
<source>Ctrl</source>
<translation>Ctrl</translation>
<translation>Krmilka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/shortcutwidget.cpp" line="78"/>
36737,7 → 36749,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/shortcutwidget.cpp" line="109"/>
<source>Ctrl+</source>
<translation>Ctrl+</translation>
<translation>Krmilka+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/shortcutwidget.cpp" line="54"/>
36752,14 → 36764,14
<message>
<location filename="../../scribus/ui/shortcutwidget.cpp" line="56"/>
<source>Assign a shortcut for the style</source>
<translation>Dodeli slogu bližnjiče tipke</translation>
<translation>Dodeli slogu bližnjične tipke</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SideBar</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="216"/>
<source>No Style</source>
<translation>Brez sloga</translation>
</message>
36774,7 → 36786,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsml.cpp" line="142"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Analiziranje datoteke:</translation>
<translation>Pregledoanje datoteke:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsml.cpp" line="352"/>
36802,7 → 36814,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="108"/>
<source>Converts a Polyline made of straight Lines to a smoothed Bezier Curve.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pretvori črtovje, sestavljeno iz ravnih črt v zglajeno Bezierjevo krivuljo.</translation>
</message>
</context>
<context>
36841,27 → 36853,27
<context>
<name>SpiralWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="45"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation>Začetni kot:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="65"/>
<source>End Angle:</source>
<translation>Zaključni kot:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="85"/>
<source>Factor:</source>
<translation>Faktor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="83"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="92"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="139"/>
<location filename="../../scribus/ui/spiralwidgetbase.ui" line="148"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation>Vzorčni mnogokotnik</translation>
</message>
36882,7 → 36894,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="2068"/>
<source>&amp;Smart Text Selection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Pametno izbiranje besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="2075"/>
36929,7 → 36941,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="2038"/>
<source>&amp;Reload Text from Frame</source>
<translation>&amp;Osveži besedilo iz okvira</translation>
<translation>&amp;Osveži besedilo iz okvirja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="2039"/>
36949,12 → 36961,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="2042"/>
<source>&amp;Update Text Frame and Exit</source>
<translation>&amp;Posodobi okvir z besedilom in končaj</translation>
<translation>&amp;Posodobi besedilni okvir in končaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="2043"/>
<source>&amp;Exit Without Updating Text Frame</source>
<translation>&amp;Končaj brez posodabljanja besedila</translation>
<translation>&amp;Končaj brez posodabljanja besedilnega okvirja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="2046"/>
36979,7 → 36991,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="2054"/>
<source>&amp;Update Text Frame</source>
<translation>&amp;Posodobi okvir z besedilom</translation>
<translation>&amp;Posodobi besedilni okvir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1743"/>
37091,7 → 37103,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="2057"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Znak ...</translation>
<translation>&amp;Znak ...</translation>
</message>
</context>
<context>
37314,7 → 37326,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.ui" line="275"/>
<source>Please select a unique name for the style</source>
<translation>Prosim, izberite enkratno ime za slog</translation>
<translation>Izberite slogu edinstveno ime</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.ui" line="366"/>
37330,12 → 37342,12
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.ui" line="23"/>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="101"/>
<source>Style Manager</source>
<translation>Upravitelj slogov</translation>
<translation>Upravljalnik slogov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.ui" line="138"/>
<source>Clone copies the style to make similar styles easily</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kloniranje podvoji slog, da je lažje ustvarjati podobne sloge</translation>
</message>
</context>
<context>
37363,27 → 37375,27
<message>
<location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="318"/>
<source>Underline Text. Hold down the button momentarily to set line width and displacement options.</source>
<translation>Podčrtano besedilo. Za kratek čas pritisnite tipko, da nastavite širino črte in možnosti razmika.</translation>
<translation>Podčrtano besedilo. Za kratek čas pritisnite tipko, da nastavite debelino črte in možnosti razmika.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="319"/>
<source>Underline Words Only. Hold down the button momentarily to set line width and displacement options.</source>
<translation>Podrčta samo besede. Za kratek čas pritisnite tipko, da nastavite širino črte in možnosti odstopanja.</translation>
<translation>Podrčta samo besede. Za kratek čas pritisnite tipko, da nastavite debelino črte in možnosti odstopanja.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="324"/>
<source>Strike Out. Hold down the button momentarily to set line width and displacement options.</source>
<translation>Prečrta besedilo. Za kratek čas pritisnite gumb, da nastavite širino črte in možnosti odmika.</translation>
<translation>Prečrta besedilo. Za kratek čas pritisnite gumb, da nastavite debelino črte in možnosti odmika.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="325"/>
<source>Outline. Hold down the button momentarily to change the outline stroke width.</source>
<translation>Orisano. Za kratek čas pritisnite gumb, da spremenite širino poteze orisa.</translation>
<translation>Orisano. Za kratek čas pritisnite gumb, da spremenite debelino poteze obrisa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="326"/>
<source>Shadowed Text. Hold down the button momentarily to change the shadow offset values.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Osenčeno besedilo. Za kratek čas pritisnite gumb, da spremenite vrednost odmika sence.</translation>
</message>
</context>
<context>
37411,7 → 37423,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/subdivide/subdivide.cpp" line="69"/>
<source>Subdivide a path by inserting new Nodes.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Porazdeli pot z vstavljanjem vozlišč.</translation>
</message>
</context>
<context>
37424,7 → 37436,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvm.cpp" line="411"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Analiziranje datoteke:</translation>
<translation>Pregledovanje datoteke:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvm.cpp" line="694"/>
37452,7 → 37464,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/sxwim/sxwdia.cpp" line="24"/>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<translation>Možnosti uvoznika iz OpenOffice.org Writer</translation>
<translation>Možnosti uvozilnika iz OpenOffice.org Writer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/sxwim/sxwdia.cpp" line="35"/>
37487,7 → 37499,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/sxwim/sxwdia.cpp" line="62"/>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OpenOffice.org 1.x document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Naj bodo te nastavitve privzete. Pri uvažanju OpenOffice.org 1.x datotek ne sprašuj več.</translation>
</message>
</context>
<context>
37652,7 → 37664,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="533"/>
<source>Fonts to embed:</source>
<translation>Vdelane pisave:</translation>
<translation>Pisarve za vdelavo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="467"/>
40441,7 → 40453,7
<translation>Pokaži le izbrani predmet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="458"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="460"/>
<source>%1 - %2
%3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
40491,7 → 40503,7
<location filename="../../scribus/plugins/import/uniconvertor/uniconvplugin.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/uniconvertor/uniconvplugin.cpp" line="100"/>
<source>Uniconvertor Import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uvažanje Uniconvertorja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/uniconvertor/uniconvplugin.cpp" line="157"/>
40517,17 → 40529,17
<context>
<name>UpgradeChecker</name>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="88"/>
<source>Timed out when attempting to get update file.</source>
<translation>Pri pridobivanju posodobitvene datoteke je čas potekel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="132"/>
<source>File not found on server</source>
<translation>Datoteke na strežniku ni mogoče najti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="134"/>
<source>Could not open version file: %1
Error:%2 at line: %3, row: %4</source>
<translation>Datoteko različice ni mogoče odpreti: %1
40534,52 → 40546,52
Napaka: %2 v vrstici: %3, stolpcu: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="206"/>
<source>An error occurred while looking for updates for Scribus, please check your internet connection.</source>
<translation>Pri iskanju posodobitev za Scribus je prišlo do napake, prosim, preverite svojo spletno povezavo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="210"/>
<source>No updates are available for your version of Scribus %1</source>
<translation>Za vašo različico Scribusa %1 posodobitve niso na voljo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="216"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="213"/>
<source>One or more updates for your version of Scribus (%1) are available:</source>
<translation>Na voljo je ena ali več posodobitev za vašo različico Scribusa (%1):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="217"/>
<source>Please visit www.scribus.net for details.</source>
<translation>Za več podrobnosti obiščite naslov www.scribus.net.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="95"/>
<source>Finished</source>
<translation>Dokončano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="214"/>
<source>This list may contain development/unstable versions.</source>
<translation>Ta seznam lahko vsebuje razvojne/nestabilne različice.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="218"/>
<source>If you have installed Scribus from a package management system, for example on a Linux-based operating system, your package manager may have this upgrade available.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="240"/>
<source>Error: %1</source>
<translation>Napaka: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="60"/>
<source>No data on your computer will be sent to an external location</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="70"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="67"/>
<source>Attempting to get the Scribus version update file:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
41855,7 → 41867,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/selectobjects.ui" line="173"/>
<source>Select based on the color of the line or outline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Izbor na podlagi barve črte ali obrisa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/selectobjects.ui" line="190"/>
42120,28 → 42132,28
<translation>Ustvari filter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="76"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Počisti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="79"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>I&amp;zbriši</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="86"/>
<source>Choose a previously saved filter</source>
<translation>Izberite shranjen filter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="278"/>
<source>Give a name to this filter for saving</source>
<translation>Izberite ime za shranjevanje filtra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp" line="141"/>
<source>Give a name for saving</source>
<translation>Izberite ime za shranjevanje</translation>
</message>