Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24085 → Rev 24086

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.uk.ts
23396,13 → 23396,13
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="92"/>
<source>Text flow around frame shape</source>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="58"/>
<source>Text flow around frame disabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="58"/>
<source>Text flow around frame disabled</source>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="92"/>
<source>Text flow around frame shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
31278,7 → 31278,7
<translation>&lt;p&gt;Ви намагаєтесь імпортувати більше сторінок, ніж доступно в документі, починаючи з поточної сторінки.&lt;/p&gt;Виберіть варіант продовження:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Створити&lt;/b&gt; відсутні сторінки&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Імпортувати&lt;/b&gt; лише до останньої наявної сторінки&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Скасувати&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17850"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17859"/>
<source>Unacceptable settings for note style</source>
<translation>Неприйнятні параметри для стилю примітки</translation>
</message>
35084,7 → 35084,7
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="242"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16312"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16321"/>
<source>Document</source>
<translation>Документ</translation>
</message>
35094,27 → 35094,27
<translation>Фон</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11099"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11108"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>Неможливо видалити об&apos;єкт під час його використання</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11099"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11108"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>Об&apos;єкт %1 в даний час редагується в редакторі тексту. Операцію видалення буде скасовано</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11704"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11713"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Деякі об&quot;єкти - замкнені.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11700"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11709"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Розімкнути всі об&quot;єкти</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11701"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11710"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation>&amp;Пропустити заблоковані об&apos;єкти</translation>
</message>
35125,7 → 35125,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="948"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15993"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16002"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Налаштування кольорів</translation>
</message>
35140,7 → 35140,7
<translation>прибрати пряме форматування знаків</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13308"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13317"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
35151,7 → 35151,7
Поворот: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13343"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13352"/>
<source>Number of rows: %1
Number of columns: %2
Horizontal gap: %3
35159,14 → 35159,14
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13463"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13472"/>
<source>Copied %1 items on %2 pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14709"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14764"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14918"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14718"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14773"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14927"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Група%1</translation>
</message>
35177,18 → 35177,18
<translation>Імпортовано </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16328"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16337"/>
<source>File %1 autosaved</source>
<translation>Файл %1 автоматично збережено</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17477"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17516"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17486"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17525"/>
<source>No Style</source>
<translation>Без стилю</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17844"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17853"/>
<source>%1 note style has document as range and provide same numbering style as set %2</source>
<translation>Стиль примітки %1 має діапазоном весь документ і надає такий самий стиль нумерації, як набір %2</translation>
</message>