Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24120 → Rev 24121

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.uk.ts
14200,8 → 14200,8
<translation>Символ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7415"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7416"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7411"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7412"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Копія</translation>
</message>
31278,7 → 31278,7
<translation>&lt;p&gt;Ви намагаєтесь імпортувати більше сторінок, ніж доступно в документі, починаючи з поточної сторінки.&lt;/p&gt;Виберіть варіант продовження:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Створити&lt;/b&gt; відсутні сторінки&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Імпортувати&lt;/b&gt; лише до останньої наявної сторінки&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Скасувати&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17859"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17881"/>
<source>Unacceptable settings for note style</source>
<translation>Неприйнятні параметри для стилю примітки</translation>
</message>
31795,7 → 31795,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="53"/>
<source>Autosaved files are automatically saved versions of a document that was opened in a previous Scribus session.</source>
<translation>Автозбережені файли, це файли з автоматично збереженими версіями документа, відкритого в попередньому сеансі Scribus.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="99"/>
35084,7 → 35084,7
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="242"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16321"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16343"/>
<source>Document</source>
<translation>Документ</translation>
</message>
35125,7 → 35125,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="948"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16002"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16024"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Налаштування кольорів</translation>
</message>
35166,7 → 35166,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14718"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14773"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14927"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14932"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Група%1</translation>
</message>
35177,18 → 35177,18
<translation>Імпортовано </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16337"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16359"/>
<source>File %1 autosaved</source>
<translation>Файл %1 автоматично збережено</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17486"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17525"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17508"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17547"/>
<source>No Style</source>
<translation>Без стилю</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17853"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17875"/>
<source>%1 note style has document as range and provide same numbering style as set %2</source>
<translation>Стиль примітки %1 має діапазоном весь документ і надає такий самий стиль нумерації, як набір %2</translation>
</message>
36015,27 → 36015,27
<translation>Вихід</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10367"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10363"/>
<source>Print: </source>
<translation>Друкувати: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10369"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10365"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Ввімкнено</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10371"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10367"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Вимкнено</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3151"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3169"/>
<source>Cannot Convert In-Use Item</source>
<translation>Неможливо конвертувати об&apos;єкт під час його використання</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3151"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3169"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to outlines operation for this item will be skipped</source>
<translation>Об&apos;єкт %1 в даний час редагується в редакторі тексту. Операція конвертування в контурні лінії буде пропущена</translation>
</message>