Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 13192 → Rev 13193

/trunk/Scribus/scribus/loremipsum/sk.xml
0,0 → 1,18
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<lorem>
 
<name>sk</name>
<author>Július Pastierik</author>
<url></url>
 
<p>Lákanie vônehulás umýval rohľvekvý a jednovod liek rí s tým veď jedostie lyžčkou. I sobit býva čilo začerp zvesmezôl marabubej schvám v čít zak úmyvaď? Dostrhnov ne znaďloval rícipádnie. A rojedpovu ísť sudba zásobný zvestupné. Žvesmezil bicie Onová vlačiť sobit, robopre ka čnieky umývať umyvačkod zásou. Mať pa autor ním parta Tor smietkom, spoluzavéď v onohuby hudba. Rojskočiar čtie roštienkam u čuvalemi.</p>
 
<p>Ísťkom úmyvaleka Bájen čuvaďiát je časťou dopary, čtiem večný zásoby vietrhnova. Pánova lušledné hafanaďop čítie, umraď a jakošil s prodený úmyvaldeň prestá hulákaj škojdi. Marajin poler znouvedieť o bubený, šťastý, ačkový čuva lušledné ísť slochyňsko? Mesíciť úmysel školný ječnie o Smut slochyňsko, ľahýnkami krazy je dychvá málobrazy. Bútny škou jedosté nie riekomi Tajakkoľvek.</p>
 
<p>Ísťkom dobrajin škovat Dobožek Musí s psohafanaďop, roštenkám dychová Mať umraprošť úmysel. Marajin máš ísť úmyvať čuvaleda s večný hafan ísťkom sudbale obzor prestie! Žasíčnie dychvá záprostia ísť k spubený klehrátko, nestakkol Čarasný ačísť maľné tak. Trilógia po lásny rícipádnie bo čuvaď s lyžčkoď rojednova a ky jednovod. Záprostie nie je bický umraprošť. Je škoľvekvé dobzor šťastím o mésíčniekl čapicou. Stako Dobzor rojskočár nasy, nim ríklemôt z ček Depicou pytlačkou dostie nie.</p>
 
<p>Autnie a nuchredos riadiť žiari umiesi, ním smuslušle ma úmyvadlem hudba. Roštínkuc Šreziv magneumín obzor, dechyňský zle roštie čo bolo ak úmyslnko umrapríke. A pretožeto smutomáš smietkom rojdi, zápresivý Hoľvekv krádnie rúk Bický prednie. Vlačít čuvaď čnie nám hudiečkou, á šťastím žiari bo ním ja? Úmyslušle rúk umýva nápne, lásna dokicčou hulák maráva, obolekno bájedpodl nač. Ťmusí drátobick obačný trilogie, dobýva starásny čnie vie bolo dobus. Ňasy riaciť!</p>
 
<p>Ňalem večný ku Ľakanie, dostičí dráčik Poľvekvnie, no umýva láka smeti. Raďložný božný malér rovtí, premať bájný Niesmetít rieci lento Dobzor obzor. Prehľvekv prodený sou poc a, povodlobi halekamat, boli nasy umyslupné. Tor napné dievčat vie Tanechreh, sa v ríky poci večný umraprošť vietkočin? Ražie a je Vény rieci akoto, božkať, vietorznova umiesí v pôda. A prednie čepraď Ňatkolek leboto zteplaleď k bičík žiari alehradi.</p>
 
</lorem>