Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 12877 → Rev 12878

/trunk/Scribus/translations/po/scribus.gl.ts
1,5 → 1,6
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="gl_ES">
<defaultcodec></defaultcodec>
<context>
<name>@default</name>
<message>
31,7 → 32,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
167,7 → 167,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
234,7 → 233,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
 
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
276,7 → 274,6
documentación de cada función.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
362,11 → 359,10
documento que se mostra. O parámetro opcional &quot;páxinamaestra&quot; indica o nome
da páxina maestra para a nova páxina.
 
Pode provocar un IndexError se o número da páxina está fora de rango
Pode provocar un IndexError se o número da páxina está fora do intervalo
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>importSVG(&quot;string&quot;)
 
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
378,7 → 374,6
O texto debe ir codificado en UTF8 ou ser unha cadea &quot;unicode&quot; (o que se recomenda).</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
 
589,7 → 584,7
 
Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
As componentes das cores deberían estar no intervalo entre 0 e 255.
 
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
608,7 → 603,7
 
Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
As componentes das cores deberían estar no rango entre 0 e 255.
As componentes das cores deberían estar no intervalo entre 0 e 255.
 
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
</message>
654,7 → 649,6
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
847,7 → 841,6
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
859,7 → 852,6
son cadeas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
1349,7 → 1341,6
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1439,7 → 1430,6
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1457,7 → 1447,6
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1477,7 → 1466,6
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1760,10 → 1748,9
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
modelo de páxina para a páxina nova.
 
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora de rango.</translation>
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora do intervalo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1864,7 → 1851,8
Os números de páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal é o número
que se mostra na primeira páxina.
 
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora de rango</translation>
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora do intervalo
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
1971,7 → 1959,6
é o primeiro na páxina...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
2021,7 → 2008,7
<translation>setLineWidth(largura, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a largura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;largura&quot;.
&quot;largura&quot; debe estar no rango entre 0.0 e 12.0 incluídos e mídese en puntos.
&quot;largura&quot; debe estar no intervalo entre 0,0 e 12,0 incluídos e mídese en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un ValueError se a largura da liña está fóra dos limites.
2041,7 → 2028,7
<translation>setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a saturación da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
2103,7 → 2090,7
<translation>setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
2254,7 → 2241,6
seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
2305,7 → 2291,7
 
Fixa o tamaño da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
&quot;tamaño&quot; trátase como un valor en puntos. Se hai texto seleccionado só se
modifica o texto seleccionado. &quot;tamaño&quot; debe estar no rango 1 a 512.
modifica o texto seleccionado. &quot;tamaño&quot; debe estar no intervalo entre 1 e 512.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un ValueError por un tamaño de fonte que está fora dos limites.</translation>
2453,7 → 2439,7
 
Fixa a saturación da cor do texto do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no rango de 0 (menor) a 100 (intensidade
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100 (intensidade
total da cor). Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
2592,7 → 2578,6
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2613,7 → 2598,6
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
 
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2653,7 → 2637,6
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2693,7 → 2676,6
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2780,7 → 2762,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2820,7 → 2801,6
das cores do documento por omisión.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2887,7 → 2867,6
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2897,7 → 2876,6
Devolve o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos. Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
3017,7 → 2995,6
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
3031,7 → 3008,6
utilízase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
3640,7 → 3616,6
Se se logra cargar, a selección contén o ODG importado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="obsolete">Copia nº%1 de </translation>
</message>
3745,7 → 3720,7
que gotoPaxe non muda (na actualidade) a páxina que mostra a vista do usuario,
simplemente asigna a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.
 
Pode provocar un erro IndexErro se o número de páxina está fora do rango.
Pode provocar un erro IndexErro se o número de páxina está fora do intervalo.
</translation>
</message>
<message>
3784,7 → 3759,7
</source>
<translation>moveSelectionToFront()
 
Move a selección actual cara tras.
Move a selección actual cara tras.
</translation>
</message>
<message>
4057,7 → 4032,12
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getTextDistances([&quot;nome&quot;]) -&gt; catro valores
 
Devolve as distancias do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; expresadas en puntos. As
distancias devólvense como catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior). Se non
se fornece un nome emprégase o elemento seleccionado.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
4069,7 → 4049,14
 
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setTextDistances(esquerda, dereita, superior, inferior, [&quot;nome&quot;])
 
Asigna as distancias ao texto da moldura de texto &quot;nome&quot; aos valores &quot;esquerda&quot;
&quot;dereita&quot;, &quot;superior&quot; e &quot;inferior&quot;. Se non se fornece un nome emprégase
o elemento seleccionado.
 
Pode devolver un erro ValueErro se algunha das distancias está fora de límites (han de ser positivas).
</translation>
</message>
</context>
<context>
4098,17 → 4085,14
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>About Scribus%1%2</source>
<translation type="obsolete">Acerca de Scribus%1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>%1. %2 %3 </source>
<translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
<translation type="obsolete">Scribus, Versión %1
4115,12 → 4099,10
%2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Build-ID:</source>
<translation type="obsolete">ID da compilación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Programming:</source>
<translation type="obsolete">Programación:</translation>
</message>
4127,145 → 4109,117
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="304"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Contribucións de:</translation>
<translation>Aportacións de:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Windows port:</source>
<translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Documentation:</source>
<translation type="obsolete">Documentación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>German:</source>
<translation type="obsolete">Alemán:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>French:</source>
<translation type="obsolete">Francés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Spanish and Catalan:</source>
<translation type="obsolete">Español e Catalán:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Italian:</source>
<translation type="obsolete">Italiano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Hungarian:</source>
<translation type="obsolete">Húngaro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Ukrainian:</source>
<translation type="obsolete">Ucraniano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Bulgarian:</source>
<translation type="obsolete">Búlgaro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Galician:</source>
<translation type="obsolete">Galego:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Turkish:</source>
<translation type="obsolete">Turco:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Lithuanian:</source>
<translation type="obsolete">Lituano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Polish:</source>
<translation type="obsolete">Polonés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Czech:</source>
<translation type="obsolete">Checo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Slovak:</source>
<translation type="obsolete">Eslovaco:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Danish:</source>
<translation type="obsolete">Dinamarqués:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Norwegian:</source>
<translation type="obsolete">Noruegués:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>English:</source>
<translation type="obsolete">Inglés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Welsh:</source>
<translation type="obsolete">Galés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Russian:</source>
<translation type="obsolete">Ruso:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Brazilian:</source>
<translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Finnish:</source>
<translation type="obsolete">Finlandés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Homepage and online reference</source>
<translation type="obsolete">Sitio web e referencia en liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Mailing list</source>
<translation type="obsolete">Lista de corrreo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Bugs and feature requests</source>
<translation type="obsolete">Erros e propostas de funcionalidades</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Basque:</source>
<translation type="obsolete">Basco:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Slovenian:</source>
<translation type="obsolete">Esloveno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and
compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
4326,37 → 4280,30
<translation>Traducións e Tradutores Oficiais:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Catalan:</source>
<translation type="obsolete">Catalán:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>English (British):</source>
<translation type="obsolete">Inglés (británico):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Esperanto:</source>
<translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Korean:</source>
<translation type="obsolete">Coreano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Serbian:</source>
<translation type="obsolete">Serbio:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Spanish:</source>
<translation type="obsolete">Español:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Swedish:</source>
<translation type="obsolete">Sueco:</translation>
</message>
4386,7 → 4333,6
<translation>Lista de Correo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and
compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
4397,37 → 4343,30
A ausencia de apoio a librarías indícase cun *</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Portugese (Brazilian):</source>
<translation type="obsolete">Portugués (Brasileiro):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>%1 %2 %3 </source>
<translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Afrikaans:</source>
<translation type="obsolete">Africaner:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Portuguese (Brazilian):</source>
<translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Using GhostScript version %1</source>
<translation type="obsolete">Utilizando a versión %1 de GhostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>No GS version available</source>
<translation type="obsolete">Non hai unha versión de GS disponíbel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus Version %1
%2 %3 (%4)</source>
<translation type="obsolete">Scribus Versión %1
4434,12 → 4373,10
%2 %3 (%4)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Mac OSX Aqua Port:</source>
<translation type="obsolete">Portaxe ao Aqua de Mac OSX:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Windows Port:</source>
<translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
</message>
4449,7 → 4386,6
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e suporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa que se acepta C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. A última letra é o motor C=cairo ou A=libart. Se se aceptan librarías ausentes indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
</message>
4474,7 → 4410,6
<translation>Non se dispón dunha versión do Ghostscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Versión %1 de Scribus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
4484,7 → 4419,6
<translation>ID da Compilación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F equivale a C=littlecms C=CUPS T=soporta TIFF F=soporta Fontconfig. A derradeira letra é o visualizador C=cairo ou A=libart. Se falla o soporte de librarías indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
</message>
4499,7 → 4433,6
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>March</source>
<translation type="obsolete">Marzo</translation>
</message>
4519,7 → 4452,6
<translation type="obsolete">Comprobar se hai Act&amp;ualizacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa C=littlecms, C=CUPS, T=soporte TIFF, F soporte Fontconfig. A última letra é o renderizador C=cairo ou A=libart. Se falta soporte dalgunha libraría indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectado por Scribus. A versión para Windows non emprega librarías fontconfig ou CUPS.</translation>
</message>
4526,7 → 4458,7
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="276"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Comprobar se existen actualizacións de Scribus. Non se transferirá ningunha información sobre a súa máquina.</translation>
<translation>Comprobar se existen actualizacións de Scribus. Non se transferirá ningunha información sobre a máquina.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="300"/>
4551,7 → 4483,7
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="272"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation>Este painel mostra a versión, data de compilación e soporte de librarías incorporado no Scribus.</translation>
<translation>Este painel mostra a versión, data de compilación e soporte de bibliotecas incorporado no Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="273"/>
4561,12 → 4493,12
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="274"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>Se falta o soporte para unha libraría indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
<translation>Se falta o soporte para unha biblioteca indícase cun *. Isto tamén indica a versión do Ghostscript detectada polo Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="275"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>A versión para Windows non emprega as librarías fontconfig e CUPS.</translation>
<translation>A versión para Windows non emprega as bibliotecas fontconfig e CUPS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="643"/>
4596,28 → 4528,26
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="308"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tradutores da documentación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="312"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Webmasters:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="619"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Foi imposíbel abrir o ficheiro %1. Comprobe o directorio de instalación ou o sitio web do Scribus para información sobre %1.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AboutPlugins</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Non</translation>
</message>
4670,57 → 4600,46
<context>
<name>AboutPluginsBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">Scribus: Acerca das Extensións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>File Name:</source>
<translation type="obsolete">Nome do Ficheiro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Version:</source>
<translation type="obsolete">Versión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Enabled:</source>
<translation type="obsolete">Habilitado:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Release Date:</source>
<translation type="obsolete">Data de Publicación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Copyright:</source>
<translation type="obsolete">Copyright:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Author(s):</source>
<translation type="obsolete">Autor/es:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Description:</source>
<translation type="obsolete">Descrición:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>License:</source>
<translation type="obsolete">Licenza:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
4755,7 → 4674,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1247"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>&amp;Volver ao Salvado</translation>
<translation>&amp;Volver ao Gardado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1248"/>
4783,7 → 4702,6
<translation>Salvar &amp;Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save Page as &amp;EPS...</source>
<translation type="obsolete">Salvar Páxina como &amp;EPS...</translation>
</message>
4843,7 → 4761,6
<translation>&amp;Pegar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C&amp;lear Contents</source>
<translation type="obsolete">&amp;Limpar o Contido</translation>
</message>
4873,12 → 4790,10
<translation>C&amp;ores...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Paragraph Styles...</source>
<translation type="obsolete">Estilos de &amp;Parágrafo...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Line Styles...</source>
<translation type="obsolete">Estilos de &amp;Liña...</translation>
</message>
4955,7 → 4870,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>&amp;Tachar</translation>
<translation>Ri&amp;scar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
4978,7 → 4893,6
<translation>Su&amp;bíndice</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Outline</source>
<translation type="obsolete">&amp;Esquema</translation>
</message>
5153,7 → 5067,6
<translation>Moldura de &amp;Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<translation type="obsolete">C&amp;ontornos</translation>
</message>
5223,7 → 5136,6
<translation>Xerir as Propiedades da Páxina...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Fit in window</source>
<translation type="obsolete">A&amp;xustar á xanela</translation>
</message>
5248,7 → 5160,6
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Thumbnails</source>
<translation type="obsolete">&amp;Miniaturas</translation>
</message>
5390,7 → 5301,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Rotar Elemento</translation>
<translation>Xirar Elemento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
5613,97 → 5524,78
<translation>Guión para diálogos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apostrophe</source>
<translation type="obsolete">Apóstrofe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Straight Double</source>
<translation type="obsolete">Rectas Dobres</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Single Left</source>
<translation type="obsolete">Simple Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Single Right</source>
<translation type="obsolete">Simple Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Double Left</source>
<translation type="obsolete">Dobre Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Double Right</source>
<translation type="obsolete">Dobre Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Single Reversed</source>
<translation type="obsolete">Simple Invertida</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Double Reversed</source>
<translation type="obsolete">Dobre Invertida</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Simple Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Simple Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Dobre Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Dobre Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Low Single Comma</source>
<translation type="obsolete">Vírgula Baixa Simple</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Low Double Comma</source>
<translation type="obsolete">Vírgula Baixa Dobre</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Double Turned Comma</source>
<translation type="obsolete">Aspas dobres</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CJK Single Left</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Esquerdas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CJK Single Right</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Dereitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CJK Double Left</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Dobres Esquerdas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CJK Double Right</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Dobres Dereitas</translation>
</message>
5723,12 → 5615,10
<translation>Máis información...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Copy Contents</source>
<translation type="obsolete">Copiar o Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Paste Contents</source>
<translation type="obsolete">Pegar o Contido</translation>
</message>
5854,7 → 5744,6
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Paste Contents (Absolute)</source>
<translation type="obsolete">Pegar o Contido (Absoluto)</translation>
</message>
6223,7 → 6112,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Axustar a imaxe á moldura</translation>
</message>
</context>
<context>
6231,23 → 6120,20
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>CMS Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Configuración de CMS</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AdvOptions</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Advanced Options</source>
<translation type="obsolete">Opcións avanzadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Creates PostScript Level 3</source>
<translation type="obsolete">Crea PostScript Nível 3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Crea só PostScript Nível 2. Atención:
6254,7 → 6140,6
pódense crear ficheiros enormes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Crea só PostScript Nível 1. Atención:
6261,52 → 6146,42
pódense crear ficheiros enormes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
<translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
<translation type="obsolete">Aplicar os Perfís &amp;ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>PostScript Level &amp;1</source>
<translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>PostScript Level &amp;2</source>
<translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;2</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>PostScript Level &amp;3</source>
<translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
<translation type="obsolete">Aplicar UC&amp;R</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
6321,12 → 6196,10
O UCR reduce a posibilidade dun exceso de saturación coas tintas CMY.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="obsolete">Indicar o Tamaño do Medio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This enables you to explicitely set,
the media size of the postscript file.
Not recommended unless
6340,132 → 6213,106
<context>
<name>Align</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distribute/Align</source>
<translation type="obsolete">Distribuir/Aliñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Aliñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Left Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Esquerdos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Middles</source>
<translation type="obsolete">Medios</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Right Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Direitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Vertical</source>
<translation type="obsolete">Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Top Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Superiores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Bottom Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Inferiores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete">p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Between:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Entre:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>A&amp;lign</source>
<translation type="obsolete">A&amp;liñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Di&amp;splacement</source>
<translation type="obsolete">De&amp;sprazamento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distribute &amp;Evenly</source>
<translation type="obsolete">Distribuir &amp;Uniformemente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Bet&amp;ween:</source>
<translation type="obsolete">Ent&amp;re:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Do &amp;Not Change</source>
<translation type="obsolete">&amp;Non Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Al&amp;ign</source>
<translation type="obsolete">Al&amp;iñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Dis&amp;placement</source>
<translation type="obsolete">Des&amp;prazamento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distribute E&amp;venly</source>
<translation type="obsolete">Distribuir U&amp;niformemente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Do Not Change</source>
<translation type="obsolete">N&amp;on Modificar</translation>
</message>
6506,37 → 6353,30
<context>
<name>AlignDistributeBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation type="obsolete">Aliñar e Distribuir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Aliñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="obsolete">Guía &amp;Seleccionada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Relativa A:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>...</source>
<translation type="obsolete">...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distribute</source>
<translation type="obsolete">Distribuir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Distancia:</translation>
</message>
6589,12 → 6429,10
<translation>Selección</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar os lados direitos dos obxectso ao lado esquerdo da áncora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar os lados esquerdos dos obxectos ao lado direito da áncora</translation>
</message>
6609,7 → 6447,6
<translation>Aliñar os lados direitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar as partes superiores dos obxectos á parte inferior da áncora</translation>
</message>
6629,7 → 6466,6
<translation>centrar no eixo horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar as partes inferiores dos obxectos á parte superior da áncora</translation>
</message>
6649,12 → 6485,10
<translation>Distribuir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias horizontais entre os obxectos sexa iguais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias horizontais entre os obxectos sexa iguais ao valor indicado</translation>
</message>
6674,12 → 6508,10
<translation>Distribuir os centros equidistantes na horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Make vertical gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias verticais entre os obxectos sexan iguais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias verticais entre os obxectos sexan iguais ao valor indicado</translation>
</message>
6714,17 → 6546,14
<translation>Nengunha Seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="obsolete">Algúns obxectos están bloqueadas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="obsolete">&amp;Desbloquealo Todo</translation>
</message>
6885,7 → 6714,6
<translation>Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Tool-Tip:</source>
<translation type="obsolete">Suxestión:</translation>
</message>
6975,7 → 6803,6
<translation>Necesario</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Don&apos;t Export Value</source>
<translation type="obsolete">Non Exportar o Valor</translation>
</message>
7150,7 → 6977,6
<translation>Opcións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Java Script</source>
<translation type="obsolete">Java Script</translation>
</message>
7475,7 → 7301,6
<translation>Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Todos (*)</translation>
</message>
7510,7 → 7335,6
<translation>JavaScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
7562,7 → 7386,6
<translation>Propiedades das Anotacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Type:</source>
<translation type="obsolete">Tipo:</translation>
</message>
7592,17 → 7415,14
<translation>Destino</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Change...</source>
<translation type="obsolete">Modificar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page:</source>
<translation type="obsolete">Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Posición X:</translation>
</message>
7612,17 → 7432,14
<translation> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Posición Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">Dacordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
7662,12 → 7479,10
<translation>Pos-&amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
7685,7 → 7500,6
<context>
<name>ApplyMasterPageDialog</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
7747,7 → 7561,7
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>&amp;Within range</source>
<translation>Dent&amp;ro do rango</translation>
<translation>Dent&amp;ro do intervalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
7755,7 → 7569,6
<translation>Alt+W</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Aplicar o modelo seleccionado ás páxinas pares, impares ou a todas dentro do rango seguinte&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
7777,7 → 7590,7
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
<source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
<translation>Aplicar a páxina mestra seleccionada ás páxinas pares, impares ou a todas dentro do rango seguinte</translation>
<translation>Aplicar a páxina mestra seleccionada ás páxinas pares, impares ou a todas dentro do intervalo seguinte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
7788,52 → 7601,42
<context>
<name>ApplyT</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply Template</source>
<translation type="obsolete">Aplicar un Modelo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Template:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modelo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply to &amp;Current Page</source>
<translation type="obsolete">Aplicar á Páxina &amp;Actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply from &amp;Page:</source>
<translation type="obsolete">Aplicar desde a &amp;Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>To:</source>
<translation type="obsolete">Á:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply to all &amp;even Pages</source>
<translation type="obsolete">Aplicar a todas as Páxinas p&amp;ares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
<translation type="obsolete">Aplicar a todas as Páxinas &amp;impares</translation>
</message>
7841,7 → 7644,6
<context>
<name>ArrowChooser</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
7931,72 → 7733,72
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="45"/>
<source>Not in Dictionary:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non no dicionario:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="70"/>
<source>Word that was not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Palabra non atopada no dicionario activo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="125"/>
<source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non se atopou un texto substitutivo para a palabra actual no dicionario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="181"/>
<source>Active Dictionary: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dicionario activo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="194"/>
<source>The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>O dicionario activo. O Scribus emprega aspell como recurso de dicionarios.&lt;br /&gt;Se se rquiren actualizacións ou máis dicionarios hainos que instalar co sistema de instalación ou xestor de paquetes do sistema.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="225"/>
<source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ignorar o texto actual non atopado no dicionario activo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="228"/>
<source>&amp;Ignore</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ignorar</translation>
<translation>&amp;Ignorar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="247"/>
<source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ignorar todas as casos do texto actual que non se atopen no dicionario activo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="250"/>
<source>I&amp;gnore All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>I&amp;gnorar todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="275"/>
<source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Engadir a palabra actual ao dicionario ortográfico persoal para uso futuro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="303"/>
<source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mudar a palabra actual que non se atopou pola que se mostra no campo de entrada de substitución</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="331"/>
<source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mudar todas as aparicións da palabra actual no texto que non se atopou polo que aparece no campo de entrada de substitución</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="334"/>
<source>Change A&amp;ll</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mudar &amp;todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="372"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Fechar</translation>
<translation>Fechar</translation>
</message>
</context>
<context>
8059,12 → 7861,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="197"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rematou a corrección ortográfica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="198"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation type="unfinished">Corrector Ortográfico</translation>
<translation>Corrector Ortográfico</translation>
</message>
</context>
<context>
8072,7 → 7874,7
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<source>Arrows</source>
<translation>Flechas</translation>
<translation>Frechas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
8151,7 → 7953,6
<translation>2 díxitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
<translation type="obsolete">9 ou 10 díxitos separados adecuadamente por guións</translation>
</message>
8271,7 → 8072,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="74"/>
<source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
<translation>Debuxar flechas para asegurar o espazo acarón do código</translation>
<translation>Debuxar frechas para asegurar o espazo acarón do código</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="168"/>
8334,7 → 8135,6
<translation>Antevisión do resultado. Mostra a 72dpi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Make check digit visible in text</source>
<translation type="obsolete">Facer que o código de control se vexa no texto</translation>
</message>
8392,7 → 8192,6
<translation>Porta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Porta-retallos (*.scs);;Todos (*)</translation>
</message>
8417,12 → 8216,10
<translation>Mudar o Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">O nome &quot;%1&quot; non é único.
8429,57 → 8226,46
Escolla outro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Load...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Carregar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gardar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="obsolete">Gardar &amp;Como...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Small</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pequena</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Medium</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mediana</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Large</source>
<translation type="obsolete">&amp;Grande</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Preview</source>
<translation type="obsolete">&amp;Vista Previa</translation>
</message>
8738,7 → 8524,6
<context>
<name>CMSPrefs</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color Management Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración da Xestión das Cores</translation>
</message>
8773,12 → 8558,10
<translation>Colorimétrico absoluto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Default color profile for imported images</source>
<translation type="obsolete">Perfil de cores por omisión para as imaxes importadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Default color profile for solid colors on the page</source>
<translation type="obsolete">Perfil de cores por omisión para as cores sólidas na páxina</translation>
</message>
8804,7 → 8587,6
Recoméndase que a permita se ten fotos no seu documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Exhibición por omisión para o seu monitor. De non ter unha boa razón para mudala,
8811,7 → 8593,6
limítese a escoller Colorimétrica Relativa ou Perceptual.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Exhibición por omisión para a súa impresora. De non ter unha boa razón para mudala,
8837,12 → 8618,10
<translation type="obsolete">&amp;Activar a Xestión das Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Pictures:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Imaxes:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">Cores &amp;Sólidas:</translation>
</message>
8857,12 → 8636,10
<translation type="obsolete">Im&amp;resora:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>M&amp;onitor:</source>
<translation type="obsolete">M&amp;onitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Pr&amp;inter:</source>
<translation type="obsolete">Impres&amp;ora:</translation>
</message>
8882,12 → 8659,10
<translation type="obsolete">Usar a Compensación de Punto &amp;Negro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
8988,109 → 8763,109
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="19"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished">Formulario</translation>
<translation>Formulario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="40"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation type="unfinished">&amp;Activar a Xestión das Cores</translation>
<translation>&amp;Activar a Xestión das Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="50"/>
<source>System Profiles</source>
<translation type="unfinished">Perfís do Sistema</translation>
<translation>Perfís do Sistema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="74"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation type="unfinished">Imaxes &amp;RGB:</translation>
<translation>Imaxes &amp;RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="90"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation type="unfinished">Perfil de cor por omisión para as imaxes RGB importadas</translation>
<translation>Perfil de cor por omisión para as imaxes RGB importadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="97"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation type="unfinished">Imaxes &amp;CMYK:</translation>
<translation>Imaxes &amp;CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="113"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation type="unfinished">Perfil de cor por omisión para as imaxes CMYK importadas</translation>
<translation>Perfil de cor por omisión para as imaxes CMYK importadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="120"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished">Cores Sólidas &amp;RGB:</translation>
<translation>Cores Sólidas &amp;RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="136"/>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation type="unfinished">Perfil de cores predefinido para cores sólidas RGB na páxina</translation>
<translation>Perfil de cores predefinido para cores sólidas RGB na páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="143"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished">Cores Sólidas &amp;CMYK:</translation>
<translation>Cores Sólidas &amp;CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="159"/>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation type="unfinished">Perfil de cores predefinido para cores CMYK na páxina</translation>
<translation>Perfil de cores predefinido para cores CMYK na páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="166"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Monitor:</translation>
<translation>&amp;Monitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="182"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="unfinished">Perfil de cores que vostede xerou ou recebeu do fabricante.
<translation>Perfil de cores que vostede xerou ou recebeu do fabricante.
Este perfil debería ser específico do seu monitor e non un perfil xenérico (ou sexa, sRGB).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="190"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation type="unfinished">Im&amp;resora:</translation>
<translation>Im&amp;resora:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="206"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="unfinished">Perfil de cores para o seu modelo de impresora que forneceu o fabricante.
Este perfil debería ser específico da súa impresora e non un perfil xenérico (ou sexa, sRGB).</translation>
<translation>Perfil de cores para o modelo de impresora que forneceu o fabricante.
Este perfil debería ser específico da impresora e non un perfil xenérico (ou sexa, sRGB).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="220"/>
<source>Rendering Intents</source>
<translation type="unfinished">Tipo de Exhibición</translation>
<translation>Tipo de Exhibición</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="244"/>
<source>Images:</source>
<translation type="unfinished">Imaxes:</translation>
<translation>Imaxes:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="260"/>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished">Exhibición por omisión das imaxes. A non ser que saiba por que mudalo,
<translation>Exhibición por omisión das imaxes. A non ser que saiba por que mudalo,
debería escoller Colorimétrico Relativo ou Perceptual.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="268"/>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation type="unfinished">Cores Sól&amp;idas:</translation>
<translation>Cores Sól&amp;idas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="284"/>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished">Exhibición por omisión das cores sólidas. A non ser que saiba por que mudalo,
<translation>Exhibición por omisión das cores sólidas. A non ser que saiba por que mudalo,
debería escoller Colorimétrico Relativo ou Perceptual.</translation>
</message>
<message>
9097,49 → 8872,49
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="298"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation type="unfinished">Permitir &quot;probas virtuais&quot; de como se imprimirán as cores do seu documento,
<translation>Permitir &quot;probas virtuais&quot; de como se imprimirán as cores do seu documento,
baseadas no perfil de impresora escollido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="302"/>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation type="unfinished">Sim&amp;ular a Impresora na Pantalla</translation>
<translation>Sim&amp;ular a Impresora na Pantalla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="329"/>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
<translation type="unfinished">Simular un contorno xestionado a toda cor:
todas ascores, rgb ou cmyk, convírtense ao espazo de cores da impresora.</translation>
<translation>Simular un contorno xestionado a toda cor:
todas as cores, rgb ou cmyk, convírtense ao espazo de cores da impresora.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="333"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation type="unfinished">Converter todas as cores ao espazo da impresora</translation>
<translation>Converter todas as cores ao espazo da impresora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="340"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation type="unfinished">Método polo que se mostran cores na pantalla que pode que non se impriman adecuadamente.
<translation>Método polo que se mostran cores na pantalla que pode que non se impriman adecuadamente.
Isto require perfís moi exactos e só serve como advertencia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="344"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation type="unfinished">Marcar Cores da &amp;Gama</translation>
<translation>Marcar Cores da &amp;Gama</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="357"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation type="unfinished">Compensación do Punto Negro é un método para mellorar o contraste nas fotografías.
Recoméndase que a permita se ten fotos no seu documento.</translation>
<translation>A Compensación do Punto Negro é un método para mellorar o contraste nas fotografías.
Recoméndase que a permita se hai fotos no documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="361"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation type="unfinished">Usar a Compensación de Punto &amp;Negro</translation>
<translation>Usar a Compensación de Punto &amp;Negro</translation>
</message>
</context>
<context>
9175,7 → 8950,6
<translation>Vella</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
9230,12 → 9004,10
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name of the Color is not unique</source>
<translation type="obsolete">O nome da Cor non é único</translation>
</message>
9255,22 → 9027,18
<translation>&amp;Modelo de Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
<translation type="obsolete">Non pode crear unha cor chamada &quot;%1&quot;.
9294,7 → 9062,6
É un nome reservado para a cor transparente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name of the color is not unique</source>
<translation type="obsolete">O nome da cor non é único</translation>
</message>
9304,7 → 9071,6
<translation type="obsolete">Se escolle isto poderá imprimir isto en todos os tinteiros. As cores do rexistro empréganse para marcas de impresión como marcas de recorte, marcas de rexistro, etc. Nada disto se emprega normalmente no deseño mesmo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="obsolete">Se se activa a xestión de cores, aparecerá un triángulo indicador de aviso de que a cor pode estar fora da gama de cores do perfil da impresiora actual seleccionado. Isto significa que a cor pode non imprimirse exactamente tal e como se ve na pantalla. Atopará máis explicacións acerca de avisos sobre a gama na axuda en liña en Xestión da Cor.</translation>
</message>
9335,7 → 9101,7
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>HSV Color Map</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mapa de cores HSV</translation>
</message>
</context>
<context>
9369,27 → 9135,22
<context>
<name>CStylePBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Form1</source>
<translation type="obsolete">Formulario1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="obsolete">Baseado En:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Basic Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formato Básico</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Advanced Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formato Avanzado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Cores</translation>
</message>
9397,27 → 9158,22
<context>
<name>CWDialog</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="obsolete">Visión Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="obsolete">Protanopia (Vermello)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (Verde)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="obsolete">Tritanopia (Azul)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="obsolete">Cegueira Total para a Cor</translation>
</message>
9655,197 → 9411,158
<context>
<name>CWDialogBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="obsolete">Roda de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
<translation type="obsolete">Clique na roda para obte a cor básica. Este modelo de cor depende da pestana escollida.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C:</source>
<translation type="obsolete">Cián[C]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>M:</source>
<translation type="obsolete">Max.[M]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Ama.[Y]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>K:</source>
<translation type="obsolete">Neg.[K]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>RGB:</source>
<translation type="obsolete">RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>R:</source>
<translation type="obsolete">Vm:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>G:</source>
<translation type="obsolete">Vd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>B:</source>
<translation type="obsolete">Az:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CMYK:</source>
<translation type="obsolete">CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Document</source>
<translation type="obsolete">Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Escolla un dos métodos para crear un esquema de cores. Consulte a documentación para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="obsolete">Ángulo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Diferenza entre o valor seleccionado e os contados. Consulte a documentación para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Preview:</source>
<translation type="obsolete">Antevisión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Vision Defect Type:</source>
<translation type="obsolete">Tipo de Defecto da Visión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Sample color scheme.</source>
<translation type="obsolete">Esquema de cores de mostra.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Colors of your chosen color scheme.</source>
<translation type="obsolete">Cores do esquema de cores escollido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Merge</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mesclar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+M</source>
<translation type="obsolete">Alt+M</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="obsolete">Xuntar as cores creadas coas cores do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Replace</source>
<translation type="obsolete">&amp;Substituir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+R</source>
<translation type="obsolete">Alt+R</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="obsolete">Substituir as cores creadas nas cores do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="obsolete">Deixar sen tocar as cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="obsolete">Simular aquí deficiencias de visión frecuentes. Escolla o tipo de deficiencia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation type="obsolete">Método de Esquema de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> %</source>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>HSV:</source>
<translation type="obsolete">HSV:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>HSV</source>
<translation type="obsolete">HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>H:</source>
<translation type="obsolete">H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>S:</source>
<translation type="obsolete">S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>V:</source>
<translation type="obsolete">V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Result Colors</source>
<translation type="obsolete">Cores Resultantes</translation>
</message>
9853,7 → 9570,6
<context>
<name>ChTable</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>You can see a thumbnail if you press
and hold down the right mouse button
 
9866,7 → 9582,6
e a tecla Eliminar elimina o último que se inseriu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="obsolete">Pode ver unha miniatura se preme e mantén o botón dereito do rato. A tecla Inserir insire un Glifo na Selección de embaixo e a tecla Eliminar elimina o último que se inseriu</translation>
</message>
9874,7 → 9589,6
<context>
<name>CharSelect</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select Character:</source>
<translation type="obsolete">Escoller Carácter:</translation>
</message>
9899,7 → 9613,6
<translation>&amp;Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
9914,7 → 9627,6
<translation>Eliminar a(s) selección(s) actual/is.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Close this dialog and return to text editing.</source>
<translation type="obsolete">Fechar este diálogo e voltar á edición de texto.</translation>
</message>
9971,7 → 9683,7
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="309"/>
<source>Arrows</source>
<translation>Flechas</translation>
<translation>Frechas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="315"/>
10059,17 → 9771,14
<translation>Hebreu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Insert Code:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Inserir Código:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Close this dialog and return to text editing</source>
<translation type="obsolete">Fechar este diálogo e voltar á edición de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation type="obsolete">Introduza un valor unicode de catro díxitos aquí directamente</translation>
</message>
10161,13 → 9870,14
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="625"/>
<source>Save Quick Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gardar a paleta rápida de caracteres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="152"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pódese ver unha miniatura premendo e mantendo premido o botón dereito do rato.
A tecla Inserir coloca un glifo na Selección de embaixo e a tecla Suprimir elimina o último que se inseriu</translation>
</message>
</context>
<context>
10181,7 → 9891,6
<context>
<name>CharTable</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete</source>
<translation type="obsolete">Eliminar</translation>
</message>
10217,7 → 9926,6
<translation>Falta a Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
<translation type="obsolete">A imaxe ten un Valor de DPI menor de %1 DPI</translation>
</message>
10355,22 → 10063,18
<context>
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="obsolete">Escolla Estilos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Available Styles</source>
<translation type="obsolete">Estilos Disponíbeis</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
10388,7 → 10092,6
<translation>Recollendo...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
10515,17 → 10218,14
<translation>Escolla un Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
10585,7 → 10285,7
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
<source>Import Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importar Cores</translation>
</message>
</context>
<context>
10694,242 → 10394,194
<context>
<name>ColorWheelDialog</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="obsolete">Visión Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Protanopia (red)</source>
<translation type="obsolete">Protanopia (vermello)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Deuteranopia (green)</source>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (verde)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Tritanopia (blue)</source>
<translation type="obsolete">Tritanopia (azul)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="obsolete">Cegueira Total para a Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Vision Defect:</source>
<translation type="obsolete">Defecto de Visión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="obsolete">Roda de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color</source>
<translation type="obsolete">Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C</source>
<translation type="obsolete">C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>M</source>
<translation type="obsolete">M</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Y</source>
<translation type="obsolete">Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>K</source>
<translation type="obsolete">K</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select Method:</source>
<translation type="obsolete">Método de Selección:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
<translation type="obsolete">Ángulo (0 - 90 graos):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Merge Colors</source>
<translation type="obsolete">&amp;Xuntar Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Replace Colors</source>
<translation type="obsolete">Substitui&amp;r Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="obsolete">xuntar as cores creadas nas cores do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="obsolete">Substituir as cores creadas nas cores do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="obsolete">Deixar sen tocar as cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Merging colors</source>
<translation type="obsolete">A mesclar as cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Error: </source>
<translation type="obsolete">Erro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation type="obsolete">Estáse a abrir o xestor de cores.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color Merging</source>
<translation type="obsolete">Mescla de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cr&amp;eate color...</source>
<translation type="obsolete">Cr&amp;ear cor...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Import existing color...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importar cor existente...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Merge colors</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mesclar cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Replace colors</source>
<translation type="obsolete">Substitui&amp;r cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation type="obsolete">Sa&amp;ir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C&amp;olor</source>
<translation type="obsolete">C&amp;or</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Saturation:</source>
<translation type="obsolete">Saturación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Value:</source>
<translation type="obsolete">Valor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Diferenza entre o valor seleccionado e o contados. Consulte a documentación para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Saturation component in HSV mode</source>
<translation type="obsolete">Comonente de saturación en modo HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Value component in HSV mode</source>
<translation type="obsolete">Componente de valor en modo HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode.</source>
<translation type="obsolete">Faga clic na roda para obter a cor base. É ton no modo HSV.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Sample color scheme</source>
<translation type="obsolete">Esquema de cor de mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Escolla un dos métodos para crear un esquema de cores. Consulte a documentación para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Colors of your chosen color scheme</source>
<translation type="obsolete">Cores do esquema de cores escollido</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="obsolete">Simular aquí deficiencias de visión frecuentes. Escolla o tipo de deficiencia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>New Color</source>
<translation type="obsolete">Cor Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation type="obsolete">Foi imposíbel atopar a cor solicitada. Posibelmente escolleu negro, gris ou branco. Non hai maneira de procesar esta cor.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C&amp;olor Components...</source>
<translation type="obsolete">Componentes da C&amp;or...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="obsolete">Protanopia (Vermello)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (Verde)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="obsolete">Tritanopia (Azul)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation type="obsolete">Xa existe a cor %1!</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation type="obsolete">Adicionouse a cor %1.</translation>
</message>
11019,27 → 10671,22
<translation>Catro caras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Left Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Middle</source>
<translation type="obsolete">Medio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Middle Left</source>
<translation type="obsolete">Medio Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Middle Right</source>
<translation type="obsolete">Medio Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Right Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina Dereita</translation>
</message>
11159,7 → 10806,6
<translation>&amp;Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
11309,7 → 10955,6
<translation>Puntuación Colgante á Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Both sides</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="obsolete">Ambos os dous lados</translation>
11320,7 → 10965,6
<translation>Palabra Mínima para Tracking</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Norm. Word Tracking</source>
<translation type="obsolete">Palabra Normal para Tracking</translation>
</message>
11579,7 → 11223,6
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
11614,7 → 11257,6
<translation>Indicar a transparencia da cor seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color of selected object</source>
<translation type="obsolete">Cor do obxecto seleccionado</translation>
</message>
11654,17 → 11296,14
<translation type="obsolete">Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">pl</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
11729,7 → 11368,6
<translation>Diferenza</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Exlusion</source>
<translation type="obsolete">Exlusión</translation>
</message>
11829,7 → 11467,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="13"/>
<source>Create Range</source>
<translation>Crear Rango</translation>
<translation>Crear Intervalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="54"/>
11839,17 → 11477,17
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="64"/>
<source>Doc Page Range</source>
<translation>Rango de Páxinas do Documento</translation>
<translation>Intervalo de Páxinas do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="112"/>
<source>Basic Range Selection</source>
<translation>Selección Básica de Rango</translation>
<translation>Selección Básica de Intervalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="136"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation>Rango de Páxinas</translation>
<translation>Intervalo de Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="160"/>
11884,7 → 11522,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="218"/>
<source>Add a Range of Pages</source>
<translation>Engadir un Rango de Páxinas</translation>
<translation>Engadir un Intervalo de Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="242"/>
11909,7 → 11547,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="334"/>
<source>&amp;Add To Range</source>
<translation>Eng&amp;adir ao Rango</translation>
<translation>Eng&amp;adir ao Intervalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="337"/>
11970,142 → 11608,114
<context>
<name>CreateRangeBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Create Range</source>
<translation type="obsolete">Crear Rango</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Number of Pages in Document:</source>
<translation type="obsolete">Número de Páxinas do Documento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Doc Page Range</source>
<translation type="obsolete">Rango de Páxinas do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Basic Range Selection</source>
<translation type="obsolete">Selección Básica de Rango</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Add a Range of Pages</source>
<translation type="obsolete">Engadir un Rango de Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Consecutive Pages</source>
<translation type="obsolete">Páxinas Consecutivas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>From:</source>
<translation type="obsolete">Desde:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>To:</source>
<translation type="obsolete">Até:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Comma Separated List</source>
<translation type="obsolete">Lista Separada por Vírgulas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Even Pages</source>
<translation type="obsolete">Páxinas Pares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Odd Pages</source>
<translation type="obsolete">Páxinas Impares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Add To Range</source>
<translation type="obsolete">Eng&amp;adir ao Rango</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation type="obsolete">Rango de Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Move &amp;Up</source>
<translation type="obsolete">S&amp;ubir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+U</source>
<translation type="obsolete">Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Move &amp;Down</source>
<translation type="obsolete">Bai&amp;xar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation type="obsolete">El&amp;iminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Advanced Reordering</source>
<translation type="obsolete">Reordenación Avanzada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page Group Size:</source>
<translation type="obsolete">Tamaño do Grupo de Páxinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Sample Page Order:</source>
<translation type="obsolete">Orde de Páxina de Exemplo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page Order</source>
<translation type="obsolete">Orde das Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
12148,7 → 11758,6
<translation>Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengún</translation>
</message>
12204,12 → 11813,10
<translation>Reflectir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
12244,7 → 11851,6
<translation>Páxinas por Folla</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This panel displays various CUPS options when printing.
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
12257,12 → 11863,10
A ausencia de soporte para unha libraría indícase cun *</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
12269,7 → 11873,7
<message>
<location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="224"/>
<source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
<translation>Este painel mostra varias opcións de CUPS para imprimir. Os parámetros exactos disponíbeis dependerán do controlador da súa impresora. Pode confirmar o soporte CUPS indo a Axuda &gt; Acerca de. Procure as listas: C-C-T Equivalen a C=CUPS C=littlecms T=soporte TIFF. Se falta o soporte dunha libraría indícase cun *</translation>
<translation>Este painel mostra varias opcións de CUPS para imprimir. Os parámetros exactos disponíbeis dependerán do controlador da impresora. Pode confirmar o soporte CUPS indo a Axuda &gt; Acerca de. Procure as listas: C-C-T Equivalen a C=CUPS C=littlecms T=soporte TIFF. Se falta o soporte dunha biblioteca indícase cun *</translation>
</message>
</context>
<context>
12330,7 → 11934,6
<translation>Codificación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
<translation type="obsolete">Móvese para o seu Directorio de Documentos.
12385,87 → 11988,70
<context>
<name>CwSetColor</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Set Color Components</source>
<translation type="obsolete">Indicar os Componentes da Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>HSV</source>
<translation type="obsolete">HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>H:</source>
<translation type="obsolete">H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>S:</source>
<translation type="obsolete">S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>V:</source>
<translation type="obsolete">V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>R:</source>
<translation type="obsolete">Vm:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>G:</source>
<translation type="obsolete">Vd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>B:</source>
<translation type="obsolete">Az:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C:</source>
<translation type="obsolete">Cián[C]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>M:</source>
<translation type="obsolete">Max.[M]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Amar.[Y]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>K:</source>
<translation type="obsolete">Neg.[K]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Set &amp;RGB</source>
<translation type="obsolete">Seleccionar &amp;RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Set C&amp;MYK</source>
<translation type="obsolete">Seleccionar C&amp;MYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Set &amp;HSV</source>
<translation type="obsolete">Seleccionar &amp;HSV</translation>
</message>
12499,42 → 12085,34
<translation>Eliminar esta Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>?</source>
<translation type="obsolete">?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Replace it with:</source>
<translation type="obsolete">Substituir por:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">Dacordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete color:</source>
<translation type="obsolete">Eliminar a Cor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
12557,7 → 12135,6
<translation>Eliminar Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete from:</source>
<translation type="obsolete">Eliminar desde:</translation>
</message>
12567,12 → 12144,10
<translation>até:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
12585,22 → 12160,18
<context>
<name>DelStyle</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete Style</source>
<translation type="obsolete">Eliminar o Estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete Style:</source>
<translation type="obsolete">Eliminar o Estilo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Replace With:</source>
<translation type="obsolete">Substituir Por:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>No Style</source>
<translation type="obsolete">Sen Estilo</translation>
</message>
12608,27 → 12179,22
<context>
<name>DmF</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Missing Font</source>
<translation type="obsolete">Falta esta Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The Font %1 is not installed.</source>
<translation type="obsolete">A Fonte %1 non está instalada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Use</source>
<translation type="obsolete">Usar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>instead</source>
<translation type="obsolete">no seu lugar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
12731,7 → 12297,6
<translation>Direito&amp;s:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Document</source>
<translation type="obsolete">Docu&amp;mento</translation>
</message>
12741,7 → 12306,6
<translation>Máis &amp;Información</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation type="obsolete">A persoa ou organización responsábel en primeira instáncia de crear o contido do documento.
12748,7 → 12312,6
Este campo pódese incorporar ao documento de Scribus como referencia, así como nos meta-datos dun PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation type="obsolete">Nome que se lle dá ao documento.
12755,7 → 12318,6
Este campo pódese incorporar ao documento de Scribus como referencia, así como nos meta-datos dun PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
<translation type="obsolete">Relación do contido do documento.
12762,7 → 12324,6
Este campo prevese para unha descrición ou resumo breves do documento. Incorpórase ao PDF á hora de exportalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
<translation type="obsolete">O tema do contido do documento
12789,7 → 12350,6
<translation>A natureza ou xénero do contido do documento, como por exemplo categorías, funcións, xéneros, etc</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
<translation type="obsolete">A manifestación física ou dixital do documento. Paga a pena anotar o tipo e dimensións.
12806,7 → 12366,6
<translation>Unha referencia a un documento do que deriva o documento acutal, como por exemplo o ISBN ou o URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
<translation type="obsolete">O idioma no que está escrito o documento, normalmente un código de idioma ISO-639,
12820,7 → 12379,7
<message>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="172"/>
<source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
<translation>A entensión ou rango do contido do documento, que talvez inclúa a localización, hora e ámbitos de xurisdición</translation>
<translation>A entensión ou intervalo do contido do documento, que talvez inclúa a localización, hora e ámbitos de xurisdición</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="173"/>
12828,12 → 12387,10
<translation>Información sobre os direitos que se posúen sobre o documento, como o copyright, patente ou marca rexistrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
12913,7 → 12470,7
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="79"/>
<source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
<translation>&lt;b&gt;Nome:&lt;/b&gt; Nome optativo para a sección, p.ex. Índice&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Mostrados:&lt;/b&gt; Escolla se quer mostrar os números de páxina nesta sección se hai unha ou máis molduras de texto que o fagan.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Desde:&lt;/b&gt; O índice da páxina desta sección no que comezar.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Até:&lt;/b&gt; O índice da páxina desta sección no que rematar.&lt;/br/&gt;&lt;b&gt;Estilo&lt;/b&gt; Escolla o estilo de número de páxina que quer utilizar.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Inicio:&lt;/b&gt; O índice dentro do rango do Estilo no que comezar. P.ex. Se Inicio=2 e Estilo=a,b,c,..., os números comezarán en b. Para a primeira sección do documento isto substitúe o antigo Número da Primeira Páxina na nova xanela de ficheiro.</translation>
<translation>&lt;b&gt;Nome:&lt;/b&gt; Nome optativo para a sección, p.ex. Índice&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Mostrados:&lt;/b&gt; Escolla se quer mostrar os números de páxina nesta sección se hai unha ou máis molduras de texto que o fagan.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Desde:&lt;/b&gt; O índice da páxina desta sección no que comezar.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Até:&lt;/b&gt; O índice da páxina desta sección no que rematar.&lt;/br/&gt;&lt;b&gt;Estilo&lt;/b&gt; Escolla o estilo de número de páxina que quer utilizar.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Inicio:&lt;/b&gt; O índice dentro do intervalo do Estilo no que comezar. P.ex. Se Inicio=2 e Estilo=a,b,c,..., os números comezarán en b. Para a primeira sección do documento isto substitúe o antigo Número da Primeira Páxina na nova xanela de ficheiro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="201"/>
12923,7 → 12480,7
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.cpp" line="201"/>
<source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
<translation>O valor que introduciu está fora do rango de números de páxina do documento actual (%1-%2).</translation>
<translation>O valor que introduciu está fora do intervalo de números de páxina do documento actual (%1-%2).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="13"/>
12984,57 → 12541,46
<context>
<name>DocSectionsBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Document Sections</source>
<translation type="obsolete">Seccións do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>From</source>
<translation type="obsolete">Deste</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>To</source>
<translation type="obsolete">Até</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Style</source>
<translation type="obsolete">Estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Start</source>
<translation type="obsolete">Inicio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Shown</source>
<translation type="obsolete">Mostrados</translation>
</message>
13042,7 → 12588,6
<context>
<name>DocumentItemAttributes</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengún</translation>
</message>
13195,82 → 12740,66
<context>
<name>DocumentItemAttributesBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="obsolete">Atributos do Elemento do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Tipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Value</source>
<translation type="obsolete">Valor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Parameter</source>
<translation type="obsolete">Parámetro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Relationship</source>
<translation type="obsolete">Relación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Relationship To</source>
<translation type="obsolete">Relación Con</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Auto Add To</source>
<translation type="obsolete">Adicionar Automaticamente A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="obsolete">&amp;Copiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="obsolete">&amp;Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
13292,7 → 12821,6
<translation>Erro Fatal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Converting Image:
%1
failed!</source>
13334,17 → 12862,14
<context>
<name>EditMacroDialog</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Editing Macro: &lt;b&gt;</source>
<translation type="obsolete">A editar a Macro: &lt;b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus - Macro Manager</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Xestor de Macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The file &apos;%1&apos; already exists.
Are you sure you want to overwrite it?
</source>
13352,7 → 12877,6
Ten a certeza de querer escreber por riba?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>You have already edited this macro.
Are you sure you want to discard all your changes?
</source>
13360,7 → 12884,6
Ten a certeza de querer prescindir das modificacións?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>A full traceback follows:
 
%1
13370,7 → 12893,6
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Compilation of the macro failed, so it can not
be saved in its current form. The error was:
%1
13381,142 → 12903,114
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus - New Macro</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Macro Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;This is the Edit Macro / New Macro dialog box. Here you can change the source code to macros. Edit the source code to the macro in the text editing area below the &quot;Source Code&quot; label and click OK to save your changes to the macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Este é o diálogo de Modificación de Macro / Macro Nova. Aqui pode modificar o código fonte das macros. Modifíqueo na área de edición de texto baixo a equiqueta &quot;Código Fonte&quot; e prema sobre Aceptar as modificacións para gardar as mudanzas feitas na macro.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Source Code:</source>
<translation type="obsolete">Código Fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Editing Macro:</source>
<translation type="obsolete">Modificación da Macro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The name of the macro being edited.</source>
<translation type="obsolete">Nome da macro que se está a modificar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;/qt&gt;This item displays the name of the macro you are currently editing.&lt;qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;/qt&gt;Este elemento mostra o nome da macro que se está a editar neste momento.&lt;qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Discard all changes and exit.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Rexeitar as mudanzas feitas e sair.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Exit the editing dialog, discarding all changes you have made. If you want to exit without saving the macro but don&apos;t want to lose your changes, save your changes with &quot;Save Source As...&quot;.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Sair do diálogo de modificación, rexeitando todas as modificacións feitas. Se quer sair sen salvar a macro mais non quer perder as mudanzas, garde as modificacións con &quot;Salvar a Fonte Como...&quot;.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Ok</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aceptar as modificacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Save changes and exit.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Salvar as modificacións e sair.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Save changes to the macro and exit. If there is a problem with the macro, a message will be displayed and the editing dialog will not close.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Salvar as mudanzas feitas na macro e sair. De haber algún problema coa macro, mostrarase unha mensaxe e o diálogo de modificación non se fechará.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;This text area contains the source code of the macro. If you&apos;re creating a new macro there won&apos;t be anything in it, and if you&apos;re editing an existing macro the source code the macro was defined with will be shown here.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Esta área de texto contén o código fonte da macro. Se está a crear unha macro nova non haberá nada nel, mais se está a modificar unha macro xa existente, o código fonte co que se definiu a macro aparecerá aquí.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Load Source ...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Carregar a Fonte...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Replace the current source code with code from a file.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Substituir o código fonte actual con código dun ficheiro.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Load new source code into the editing area from &quot;file&quot;. Any source code in the editing area is replaced. The loaded source must be a Scribus macro function. If you load any other script, you&apos;ll need to edit it so that it&apos;ll work as a scripter macro before saving it.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Carregar código fonte novo na área de edición desde o &quot;ficheiro&quot;. Calquer código fonte existente na área de modificación será substituído. A fonte carregada debe ser unha función de macro de Scribus. Se carrega calquer outro tipo de guión precisará modificalo para que funcione como unha macro de guión antes de salvalo.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Save Source As...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Salvar a Fonte Como...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Save the source code being edited to a file.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Salvar nun ficheiro o código fonte que se está a modificar.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save the source code - the text - of the macro to a file. You can edit the saved source and load it again with &quot;Load Source...&quot;.</source>
<translation type="obsolete">Modificar o código fonte - o texto - da macro nun ficheiro. Pode modificar a fonte gardada e carregala de novo mediante &quot;Carregar Fonte...&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Python source files (*.py)</source>
<translation type="obsolete">Ficheiros fonte de Python (*.py)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save File Dialog</source>
<translation type="obsolete">Diálogo de Gardar Ficheiros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save macro source</source>
<translation type="obsolete">Gardar a fonte da macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Open File Dialog</source>
<translation type="obsolete">Diálogo de Abrir Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select the source file to load</source>
<translation type="obsolete">Escoller o ficheiro fonte a carregar</translation>
</message>
13524,282 → 13018,226
<context>
<name>EditStyle</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Edit Style</source>
<translation type="obsolete">Estilo de Edición</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Character</source>
<translation type="obsolete">Carácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Font:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Si&amp;ze:</source>
<translation type="obsolete">Tama&amp;ño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Effect:</source>
<translation type="obsolete">Efecto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Alignment:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aliñamento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">&amp;Maiúsculas Capitulares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Lines:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Liñas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>F&amp;ill Color:</source>
<translation type="obsolete">C&amp;or de Enchido:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>St&amp;roke Color:</source>
<translation type="obsolete">Cor do T&amp;razo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Vertical Spaces</source>
<translation type="obsolete">Espazos verticais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
<translation type="obsolete">Axustar á Liña Base e á &amp;Grella</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Line &amp;Spacing:</source>
<translation type="obsolete">E&amp;spaciamento da Liña:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Abo&amp;ve:</source>
<translation type="obsolete">Por &amp;encima:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Below:</source>
<translation type="obsolete">Por &amp;abaixo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation type="obsolete">Tabuladores e Indentación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name of your paragraph style</source>
<translation type="obsolete">Nome do seu estilo de parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation type="obsolete">Fonte do texto ou obxecto seleccionados</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Font Size</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color of text fill</source>
<translation type="obsolete">Cor do recheo do texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color of text stroke</source>
<translation type="obsolete">Cor do trazo do texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
<translation type="obsolete">Fornece unha primeira letra de parágrafo de tamaño máis grande. Úsase como efecto estilístico</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">Determina a altura total, en número de liñas, das Maiúsculas Capitulares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align text to baseline grid</source>
<translation type="obsolete">Aliñar o texto coa grella de base</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Spacing above the paragraph</source>
<translation type="obsolete">Espaciamento por en cima do parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Spacing below the paragraph</source>
<translation type="obsolete">Espaciamento por debaixo do parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation type="obsolete">Interliñado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">pl</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name of the Style is not unique</source>
<translation type="obsolete">O nome do Estilo non é único</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> %</source>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distances</source>
<translation type="obsolete">Distancias</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation type="obsolete">Espaciado de liña fixo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation type="obsolete">Espaciado de liña automático</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="obsolete">Aliñar á Grella Base</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">Maiúsculas Capitulares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance from Text:</source>
<translation type="obsolete">Distancia ao Texto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Preview of the Paragraph Style</source>
<translation type="obsolete">Antevisión do Estilo de Parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Determines the gap between the DropCaps and the Text</source>
<translation type="obsolete">Determina a distancia entre as Maiúsculas Capitulares e o Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
<translation type="obsolete">Activa o texto de mostra deste estilo de parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name of the style is not unique</source>
<translation type="obsolete">O nome do estilo non é único</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Background</source>
<translation type="obsolete">Fondo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
<translation type="obsolete">Escolla para unha lectura máis doada dos estilos de textos con pouca cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation type="obsolete">Tracking Manual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation type="obsolete">Separación dos caracteres da liña base</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Click to select the line spacing mode</source>
<translation type="obsolete">Clique para escoller o modo de espaciamento de liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select for easier reading of light colored text styles</source>
<translation type="obsolete">Seleccione para unha lectura máis doada dos estilos de texto con cores claras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Auto</source>
<translation type="obsolete">Auto</translation>
</message>
13890,7 → 13328,6
<translation>&amp;Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Javascripts (*.js);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
14096,7 → 13533,6
<translation>xa existe. Sobreescribimos?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>All</source>
<translation type="obsolete">Todo</translation>
</message>
14176,7 → 13612,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="175"/>
<source>Range</source>
<translation>Rango</translation>
<translation>Intervalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="197"/>
14191,20 → 13627,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="217"/>
<source>&amp;Range</source>
<translation>&amp;Rango</translation>
<translation>Inte&amp;rvalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C</source>
<translation type="obsolete">C</translation>
</message>
14211,7 → 13644,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="110"/>
<source>Export a range of pages</source>
<translation>Exportar un rango de páxinas</translation>
<translation>Exportar un intervalo de páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="111"/>
14220,7 → 13653,7
a range of pages or a single page number.</source>
<translation>Inserir unha lista de elementos separada por vírgulas, na que
un elemento pode ser * para todas as páxinas, 1-5 para
un rango de páxinas ou un único número de páxina.</translation>
un intervalo de páxinas ou un único número de páxina.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="112"/>
14279,12 → 13712,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="116"/>
<source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Relación de compresión das imaxes - 100% é nada de compresión, 0% é a máis alta. En caso de dúbida, empregue &quot;Automática&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Automática</translation>
</message>
</context>
<context>
14380,7 → 13813,6
<translation>Quimar a cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Exlusion</source>
<translation type="obsolete">Exlusión</translation>
</message>
14405,7 → 13837,6
<translation>Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Background</source>
<translation type="obsolete">Fondo</translation>
</message>
14473,17 → 13904,14
<translation>DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Grayscale</source>
<translation type="obsolete">Escala de grises</translation>
</message>
14493,7 → 13921,6
<translation>Espazo de cores:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Duotone</source>
<translation type="obsolete">Duotono</translation>
</message>
14506,157 → 13933,126
<context>
<name>Farbmanager</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Append</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="obsolete">D&amp;uplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Remove Unused</source>
<translation type="obsolete">Elimina&amp;r as que Non se usen</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color Sets</source>
<translation type="obsolete">Paletas de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Current Color Set:</source>
<translation type="obsolete">Paleta de Cores Actual:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Save Color Set</source>
<translation type="obsolete">&amp;Salvar a Paleta de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Choose a color set to load</source>
<translation type="obsolete">Escolla a paleta de cores a carregar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save the current color set</source>
<translation type="obsolete">Salvar a paleta de cores actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
<translation type="obsolete">Eliminar as cores que non se usen da paleta de cores do documento actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Append colors to the current set from an existing document</source>
<translation type="obsolete">Adicionar as cores á paleta actual desde un documento xa existente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Create a new color within the current set</source>
<translation type="obsolete">Crear unha cor nova dentro da paleta actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Edit the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Modificar a cor seleccionada agora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Make a copy of the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Facer unha copia da cor seleccionada agora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Eliminar a cor seleccionada agora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Make the current colorset the default color set</source>
<translation type="obsolete">Facer que a paleta de cores actual sexa a predeterminada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Choose a Name</source>
<translation type="obsolete">Escolla un Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="obsolete">Copiar de %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>New Color</source>
<translation type="obsolete">Cor Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Import colors to the current set from an existing document</source>
<translation type="obsolete">Importar cores ao conxunto actual desde un documento existente</translation>
</message>
14790,7 → 14186,6
<context>
<name>FontPrefs</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Global Font Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración Global das Fontes</translation>
</message>
14810,12 → 14205,10
<translation>Rotas adicionais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Postscript</source>
<translation type="obsolete">Postscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
14830,7 → 14223,6
<translation type="obsolete">Usar esta Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Embed in:</source>
<translation type="obsolete">Embeber en:</translation>
</message>
14840,7 → 14232,6
<translation type="obsolete">Subconxunto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Tipo</translation>
</message>
14890,12 → 14281,10
<translation>Ro&amp;tas Adicionais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
14905,13 → 14294,11
<translation>Escolla un Directorio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Font Name</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Nome da Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Use Font</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Usar esta Fonte
14919,7 → 14306,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Embed in:</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Embeber en:
14927,7 → 14313,6
antevisión da fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Subset</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Subconxunto
14935,7 → 14320,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Path to Font File</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Rota ao Ficheiro da Fonte
14943,22 → 14327,18
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>PostScript</source>
<translation type="obsolete">PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;As rotas de procura das fontes só se poden indicar nas Preferencias e só cando non hai nengún documento aberto. Feche todos os documentos abertos e vaia a Editar-&gt;Configuración para mudar a rota de procura de fontes.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
<translation type="obsolete">As rotas de procura de fontes só se poden indicar nas Preferencias, e só cando non hai nengún documento aberto. Feche todos os documentos e vaia entón a Modificar -&gt; Preferencias para mudar a rota de procura de fontes.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Embed in PostScript</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Embeber en PostScript</translation>
14982,17 → 14362,14
<translation>Antevisión das Fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
15002,27 → 14379,22
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Append selected font into Style, Font menu</source>
<translation type="obsolete">Adicionar a fonte seleccionada ao menú Estilo, Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Leave preview</source>
<translation type="obsolete">Abandonar a vista previa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Size of the Font</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<translation type="obsolete">Se xa o túzaro dicía que mañá quérenllo pór</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Font Name</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Nome da Fonte
15030,7 → 14402,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Doc</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Doc
15038,7 → 14409,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Type</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Tipo
15046,7 → 14416,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Subset</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Subconxunto
15054,7 → 14423,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Access</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Acceso
15062,12 → 14430,10
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Font Size:</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da Fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Fonts Preview</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Antevisión das Fontes
15080,7 → 14446,6
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+O</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Alt+O
15088,7 → 14453,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Quick Search: </source>
<translation type="obsolete">Procura Rápida: </translation>
</message>
15098,7 → 14462,6
<translation type="obsolete">&amp;Procurar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar
15106,7 → 14469,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Alt+C
15130,7 → 14492,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Typing the text here provides quick searching in the font names. E.g. &apos;bold&apos; shows all fonts with Bold in name. Searching is case insensitive.</source>
<translation type="obsolete">Se se escrebe o texto aquí pódese procurar rapidamente nos nomes das fontes. Por exemplo, &quot;negra&quot; mostra todas as fontes con Negra no nome. Para a pesquisa non importan as maiúsculas ou minúsculas.</translation>
</message>
15167,7 → 14528,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Sample will be shown after key release</source>
<translation type="obsolete">Mostrarase o exemplo cando solte a tecla</translation>
</message>
15269,108 → 14629,89
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
<source>Show Extended Font Information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mostrar Información Extendida da Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
<source>Set the preview text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Configurar o texto de antevisión</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontPreviewBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Fonts Preview</source>
<translation type="obsolete">Antevisión das Fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Quick Search:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Procura Rápida:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="obsolete">&amp;Procurar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Font Name</source>
<translation type="obsolete">Nome da Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Doc</source>
<translation type="obsolete">Doc</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Tipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Subset</source>
<translation type="obsolete">Subconxunto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Access</source>
<translation type="obsolete">Acceso</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da &amp;Fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Text</source>
<translation type="obsolete">Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Sample text to display</source>
<translation type="obsolete">Texto de exemplo para mostrar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Se&amp;t</source>
<translation type="obsolete">Conxun&amp;to</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+T</source>
<translation type="obsolete">Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Reset the text</source>
<translation type="obsolete">Limpar o texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Append</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
15451,7 → 14792,6
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
<translation type="obsolete">Aquí pode adicionar, modificar ou eliminar Paradas de Cor.</translation>
</message>
15472,37 → 14812,30
<context>
<name>GuideManager</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Manage Guides</source>
<translation type="obsolete">Xerir as Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> pl</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Horizontal Guides</source>
<translation type="obsolete">Guías Horizontais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Pos-&amp;Y:</translation>
</message>
15517,12 → 14850,10
<translation>&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Vertical Guides</source>
<translation type="obsolete">Guías Verticais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Pos-&amp;X:</translation>
</message>
15542,42 → 14873,34
<translation>B&amp;loquear as Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Rows and Columns - Automatic Guides</source>
<translation type="obsolete">Fileiras e Columnas - Guías Automáticas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Rows:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fileiras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C&amp;olumns:</source>
<translation type="obsolete">C&amp;olumnas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Row &amp;Gap</source>
<translation type="obsolete">&amp;Distancia entre Fileiras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Colum&amp;n Gap</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre Colum&amp;nas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Refer to:</source>
<translation type="obsolete">Con referencia a:</translation>
</message>
15587,27 → 14910,22
<translation>&amp;Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Margins</source>
<translation type="obsolete">&amp;Marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Selection</source>
<translation type="obsolete">&amp;Selección</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Update</source>
<translation type="obsolete">Act&amp;ualizar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant</source>
<comment>guide manager</comment>
<translation type="obsolete">Indicar as guías do documento. O xestor de guías ainda está aberto mais as modificación son persistentes
15615,7 → 14933,6
xestor de guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Apply to All Pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aplicar a Todas as Páxinas</translation>
</message>
15625,17 → 14942,14
<translation type="obsolete">Guía</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Unit</source>
<translation type="obsolete">Unidade</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Preview</source>
<translation type="obsolete">Antevisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>There is empty (0.0) guide already</source>
<translation type="obsolete">Xa existe unha guía baleira (0, 0)</translation>
</message>
15883,172 → 15197,138
<context>
<name>GuideManagerBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Manage Guides</source>
<translation type="obsolete">Xerir as Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Horizontals</source>
<translation type="obsolete">Horizontais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Guide</source>
<translation type="obsolete">Guía</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Unit</source>
<translation type="obsolete">Unidade</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>D&amp;elete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+E</source>
<translation type="obsolete">Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Verticals</source>
<translation type="obsolete">Verticais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>A&amp;dd</source>
<translation type="obsolete">A&amp;dicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation type="obsolete">El&amp;iminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Lock Guides</source>
<translation type="obsolete">B&amp;loquear as Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Appl&amp;y to All Pages</source>
<translation type="obsolete">Apl&amp;icar a Todas as Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+Y</source>
<translation type="obsolete">Alt+Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Number:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Número:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>U&amp;se Gap:</source>
<translation type="obsolete">U&amp;sar Espazo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Nu&amp;mber:</source>
<translation type="obsolete">Nú&amp;mero:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Use &amp;Gap:</source>
<translation type="obsolete">Usar &amp;Espazo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+G</source>
<translation type="obsolete">Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Refer To</source>
<translation type="obsolete">Referido A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="obsolete">&amp;Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+P</source>
<translation type="obsolete">Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>M&amp;argins</source>
<translation type="obsolete">M&amp;arxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>S&amp;election</source>
<translation type="obsolete">S&amp;elección</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Misc</source>
<translation type="obsolete">&amp;Diversos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete all guides from the current page</source>
<translation type="obsolete">Eliminar todas as guías da páxina actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete all guides from the current document</source>
<translation type="obsolete">Elimnar todas as guías do documento actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Single</source>
<translation type="obsolete">&amp;Simple</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Column/Row</source>
<translation type="obsolete">&amp;Columna/Fileira</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
<translation type="obsolete">Eliminar as Guías da &amp;Páxina Actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
<translation type="obsolete">Eliminar as Guías de Tod&amp;as as Páxinas</translation>
</message>
16056,12 → 15336,10
<context>
<name>HelpBrowser</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Contents</source>
<translation type="obsolete">Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Link</source>
<translation type="obsolete">Ligazón</translation>
</message>
16076,17 → 15354,14
<translation>&amp;Procurar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>S&amp;earch</source>
<translation type="obsolete">P&amp;rocurar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Ctrl+F</source>
<translation type="obsolete">Ctrl+F</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>F3</source>
<translation type="obsolete">F3</translation>
</message>
16103,7 → 15378,6
se hai documentos novos e www.scribus.net para descargas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>unknown</source>
<translation type="obsolete">descoñecido</translation>
</message>
16133,7 → 15407,6
<translation>&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>De&amp;lete All</source>
<translation type="obsolete">Elimin&amp;alo Todo</translation>
</message>
16153,7 → 15426,6
<translation type="obsolete">Sa&amp;ir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Searching is case unsensitive</source>
<translation type="obsolete">Nas pesquisas non importan as maiúsculas e minúsculas</translation>
</message>
16208,7 → 15480,6
<translation>&amp;Marcadores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Relevance</source>
<translation type="obsolete">Relevancia</translation>
</message>
16337,7 → 15608,6
<context>
<name>HySettings</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Hyphenator Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración do Hyphenator</translation>
</message>
16367,12 → 15637,10
<translation type="obsolete">Guións consecutivos &amp;Permitidos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
16442,12 → 15710,10
<translation>Ten o Perfil Embebido:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Non</translation>
</message>
16620,7 → 15886,6
convertindo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>PostScript</source>
<translation type="obsolete">PostScript</translation>
</message>
16757,7 → 16022,7
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Separe as páxinas cunha vírgula, os rangos cun guión, p.ex. 1,4,9-11 para obter as páxinas 1,4,9,10,11.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Separe as páxinas cunha vírgula, os intervalos cun guión, p.ex. 1,4,9-11 para obter as páxinas 1,4,9,10,11.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="339"/>
16861,7 → 16126,6
<translation>Inserir Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Inserting</source>
<translation type="obsolete">&amp;Inserindo</translation>
</message>
16886,37 → 16150,30
<translation>ao Final</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Inserting</source>
<translation type="obsolete">Inserindo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Template (Left Page):</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modelo (Páxina Esquerda):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Template:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modelo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Template (Right Page):</source>
<translation type="obsolete">Modelo (Páxina Dereita):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
16946,7 → 16203,6
<translation>&amp;Tamaño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Custom</source>
<translation type="obsolete">Personalizado</translation>
</message>
17041,7 → 16297,7
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="172"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation>Rango de Páxinas</translation>
<translation>Intervalo de Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="773"/>
17161,403 → 16417,355
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="133"/>
<source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;b&gt;Inserir unha moldura de texto&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Unha moldura de texto permíte introducir calquer texto nunha posición definida co formato escollido. Pódese elixir un ficheiro de texto na pestana Opcións se se quere importar inmediatamente un documento para unha moldura. O Scribus acepta unha ampla variedade de formato importábel, desde texto simple até OpenOffice.org.&lt;/br&gt;O texto pódese editar e formatar na páxina directamente ou no Editor de Artigos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="137"/>
<source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;b&gt;Inserir unha moldura de imaxe&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Unha moldura de imaxe permite colocar unha imaxe na páxina. Pódense aplicar e combinar diversos efectos de imaxe, incluindo transparencias, brillos e posterización, que permiten o retoque e a creación de resultados visuais interesantes. Pódese modificar a ampliación e a forma mediante a Paleta Propiedades.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="72"/>
<source>Insert one or more text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir unha ou máis molduras de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="82"/>
<source>Insert one or more image frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir unhas ou máis molduras de imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="134"/>
<source>Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Colocar as molduras novas na páxina actual, en todas as páxinas ou nun intervalo seleccionado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="149"/>
<source>Insert the frame on the current page only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir as moldura só na páxina actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="159"/>
<source>Insert one frame for each existing page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir unha moldura en cada páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="169"/>
<source>Insert frames on a range of pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir molduras nun intervalo de páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="187"/>
<source>Range of pages to insert frames on</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Intervalo de páxinas no que inserir molduras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="222"/>
<source>Position the new frame in relation to the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Posición da moldura nova en relación á páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="237"/>
<source>Insert the frame at the top left of the page margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir a moldura no rectano superior esquerdo das marxes da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="247"/>
<source>Insert the frame at the top left of the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir a moldura no recanto superior esquerdo da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="257"/>
<source>Insert the frame at the top left of the page bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir a moldura no recanto superior esquerdo do sangrado da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="267"/>
<source>Insert the frame at a custom position on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir a moldura nunha posición determinada da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="323"/>
<source>Top position of the inserted frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Posición superior da moldura inserida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="330"/>
<source>Left position of the inserted frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Posición esquerda da moldura inserida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="406"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the page margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir a moldura nova coas mesmas dimensións que as marxes da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="416"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir a moldura nova coas mesmas dimensións que a páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="426"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir a moldura nova coas mesmas dimensións que a área de sangrado fora do límite da páxina mesma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="436"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir a moldura nova coas mesmas dimensións que a imaxe que se vai importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="446"/>
<source>Insert the new frame with a custom size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir a moldura nova cun tamaño personalizado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="502"/>
<source>Width of the inserted frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Anchura da moldura inserida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="509"/>
<source>Height of the inserted frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Altura da moldura inserida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="601"/>
<source>Number of columns for the inserted text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Número de columnas da moldura de texto inserida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="618"/>
<source>Distance between the columns in the text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Distancia entre as columnas da moldura de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="649"/>
<source>Link the inserted text frames together to form a chain of frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ligar as molduras de texto inseridas para formar unha cadea de molduras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="652"/>
<source>Link Inserted Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ligar as Molduras Inseridas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="661"/>
<source>Link the first inserted frame to a preexisting text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ligar a primeira moldura inserida cunha moldura de texto xa existente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="664"/>
<source>Link to Existing Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ligar cunha Moldura Existente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="680"/>
<source>Name of existing text frame to link to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nome da moldura de texto existente coa que ligar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="704"/>
<source>Source document to load into the text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Documento de orixe que se ha de cargar na moldura de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="766"/>
<source>Source image to load into the inserted image frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Imaxe de orixe que se ha de cargar na moldura de imaxe inserida</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>InsertAFrameBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Insert A Frame</source>
<translation type="obsolete">Inserir Unha Moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>T&amp;ype</source>
<translation type="obsolete">T&amp;ipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Moldura de &amp;Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+T</source>
<translation type="obsolete">Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation type="obsolete">Moldura de &amp;Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+I</source>
<translation type="obsolete">Alt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>T&amp;able</source>
<translation type="obsolete">T&amp;abela</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Shape</source>
<translation type="obsolete">Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Polygon</source>
<translation type="obsolete">Polígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Location</source>
<translation type="obsolete">&amp;Localización</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page Placement</source>
<translation type="obsolete">Colocación na Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Current Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina Actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Selecting this will place the frame only on the current page.</source>
<translation type="obsolete">Se escolle isto, colocará a moldura só na páxina actual.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Range of Pages:</source>
<translation type="obsolete">Rango de Páxinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Selecting this will place frame on the selected range. </source>
<translation type="obsolete">Se escolle isto, colocará a moldura no rango seleccionado. </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Position of Frame</source>
<translation type="obsolete">Posición da Moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Top Left of Page</source>
<translation type="obsolete">Superior Esquerda da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Selecting this puts the frame on the top left with postion 0,0</source>
<translation type="obsolete">Se escolle isto, colocará a moldura na parte superior esquerda con posición 0,0</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Top Left of Margins</source>
<translation type="obsolete">Superior Esquerda das Marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Selecting this places the frame in the upper left of the page margins defined in your doc setup.</source>
<translation type="obsolete">Se escolle isto, colocará a moldura na parte superior esquerda das marxes da páxina definidas na configuración do documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Custom Position:</source>
<translation type="obsolete">Posición Personalizada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Set the dimensions wished below in the X: Y: dialog below.</source>
<translation type="obsolete">Indique as dimensións desexadas embaixo no diálogo X: Y:.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>X:</source>
<translation type="obsolete">X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Size</source>
<translation type="obsolete">Tama&amp;ño</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Same as the Page</source>
<translation type="obsolete">O mesmo que a Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Same as the Page Margins</source>
<translation type="obsolete">O mesmo que as Marxes da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Custom Size:</source>
<translation type="obsolete">Tamaño Personalizado:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Height:</source>
<translation type="obsolete">Altura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Width:</source>
<translation type="obsolete">Anchura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Options</source>
<translation type="obsolete">&amp;Opcións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Source Image:</source>
<translation type="obsolete">Imaxe Orixinal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Select File...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Escolla Ficheiro...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>There are no options for this type of frame</source>
<translation type="obsolete">Non hai opcións para este tipo de moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Source Document:</source>
<translation type="obsolete">Documento Orixinal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Columns:</source>
<translation type="obsolete">Columnas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Gap:</source>
<translation type="obsolete">Separación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Link Created Frames</source>
<translation type="obsolete">Ligar as Molduras Creadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>All Pages</source>
<translation type="obsolete">Todas as Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>...</source>
<translation type="obsolete">...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Top Left of Bleed</source>
<translation type="obsolete">Superior Esquerda do Sangrado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Selecting this places the frame in the upper left of the page bleed defined in your doc setup.</source>
<translation type="obsolete">Se escolle isto, colocará a moldura na parte superior esquerda do sangrado definido na configuración do documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Same as the Bleed</source>
<translation type="obsolete">A mesma que o Sangrado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Same as the Imported Image</source>
<translation type="obsolete">A mesma que a Imaxe Importada</translation>
</message>
17570,22 → 16778,18
<translation>Inserir unha Táboa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Number of Rows:</source>
<translation type="obsolete">Número de Fileiras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Number of Columns:</source>
<translation type="obsolete">Número de Columnas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
17638,22 → 16842,18
<translation>Novo Guión</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Do you really want to delete this Script?</source>
<translation type="obsolete">Realmente quer eliminar este Guión?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;No</source>
<translation type="obsolete">&amp;Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="obsolete">&amp;Si</translation>
</message>
17671,162 → 16871,130
<context>
<name>KeyManager</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
<translation type="obsolete">Xerir os Atallos do Teclado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Action</source>
<translation type="obsolete">Acción</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Current Key</source>
<translation type="obsolete">Tecla Actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select a Key for this Action</source>
<translation type="obsolete">Escolla unha Tecla para esta Acción</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;No Key</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nengunha Tecla</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;User Defined Key</source>
<translation type="obsolete">Tecla Definida polo &amp;Usuario</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>ALT+SHIFT+T</source>
<translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Set &amp;Key</source>
<translation type="obsolete">Asignar &amp;Tecla</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt</source>
<translation type="obsolete">Alt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Ctrl</source>
<translation type="obsolete">Ctrl</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Shift</source>
<translation type="obsolete">Maiúsculas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Shift+</source>
<translation type="obsolete">Maiúsculas+</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+</source>
<translation type="obsolete">Alt+</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Ctrl+</source>
<translation type="obsolete">Ctrl+</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This Key Sequence is already in use</source>
<translation type="obsolete">Esta Secuencia de Teclas xa está collida</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Loadable Shortcut Sets</source>
<translation type="obsolete">Conxuntos de Atallos Carregábeis</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Load</source>
<translation type="obsolete">&amp;Carregar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Import...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Export...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Exportar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Reset</source>
<translation type="obsolete">Desface&amp;r</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Keyboard shortcut sets available to load</source>
<translation type="obsolete">Conxuntos de atallos de teclado que se poden carregar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Load the selected shortcut set</source>
<translation type="obsolete">Carregar o conxunto de atallos seleccionado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Import a shortcut set into the current configuration</source>
<translation type="obsolete">Importar un conxunto de atallos na configuración actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Export the current shortcuts into an importable file</source>
<translation type="obsolete">Exportar os atallos actuais para un ficheiro importábel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Reload the default Scribus shortcuts</source>
<translation type="obsolete">Recarregar os atallos pré-definidos de Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Key Set XML Files (*.ksxml)</source>
<translation type="obsolete">Conxunto Key de Ficheiros XML (*.ksxml)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This key sequence is already in use</source>
<translation type="obsolete">Esta secuencia de teclas xa se está a utilizar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Meta</source>
<translation type="obsolete">Meta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Meta+</source>
<translation type="obsolete">Meta+</translation>
</message>
17936,47 → 17104,47
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="133"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Información</translation>
<translation>Información</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="125"/>
<source>An editor for this frame is already running!</source>
<translation type="unfinished">Xa se está a executar un editor para esta moldura!</translation>
<translation>Xa se está a executar un editor para esta moldura!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="129"/>
<source>Editor running!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>O Editor estáse a executar!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="135"/>
<source>Please specify an editor in the preferences!</source>
<translation type="unfinished">Especifique un editor nas preferencias!</translation>
<translation>Especifique un editor nas preferencias!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="166"/>
<source>Could not create a temporary file to run the external editor!</source>
<translation type="unfinished">Non se puido crear un ficheiro temporal para executar o editor externo!</translation>
<translation>Non se puido crear un ficheiro temporal para executar o editor externo!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="221"/>
<source>Run External Editor...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Executar Editor Externo...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="206"/>
<source>Running the editor failed with exitcode %d!</source>
<translation type="unfinished">A execución do editor fallou co código de saída %d!</translation>
<translation>A execución do editor fallou co código de saída %d!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="224"/>
<source>Running the editor &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation type="unfinished">Fallou a execución do editor &quot;%1&quot;!</translation>
<translation>Fallou a execución do editor &quot;%1&quot;!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="155"/>
<source>Run external editor...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Executar un editor externo...</translation>
</message>
</context>
<context>
17987,7 → 17155,6
<translation>Capas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Add a new Layer</source>
<translation type="obsolete">Adicionar unha Capa nova</translation>
</message>
17997,22 → 17164,18
<translation>Eliminar unha Capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Raise Layer</source>
<translation type="obsolete">Subir a Capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Lower Layer</source>
<translation type="obsolete">Eliminar a Capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>New Layer</source>
<translation type="obsolete">Capa Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
<translation type="obsolete">Quer eliminar tamén todos os Obxectos desta Capa?</translation>
</message>
18107,7 → 17270,6
<translation>Diferenza</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Exlusion</source>
<translation type="obsolete">Exlusión</translation>
</message>
18270,92 → 17432,92
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="55"/>
<source>Add a new lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Engadir unha lente nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="58"/>
<source>&amp;Add Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eng&amp;adir Lente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="65"/>
<source>Remove selected lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eliminar s lente seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="68"/>
<source>&amp;Remove Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Elimina&amp;r Lente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="95"/>
<source>Zoom In</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Achegarse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="105"/>
<source>Zoom Out</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alonxarse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="138"/>
<source>&amp;X Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pos-&amp;X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="148"/>
<source>Horizontal position of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Posición horizontal da lente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="161"/>
<source>&amp;Y Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pos-&amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="171"/>
<source>Vertical position of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Posición vertical da lente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="184"/>
<source>The selected lens acts like a magnification lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A lente seleccionada funciona como lupa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="187"/>
<source>&amp;Magnification Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>L&amp;upa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="197"/>
<source>The selected lens acts like a fish eye lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A lente seleccionada funciona como ollo de peixe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="200"/>
<source>&amp;Fish Eye Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>O&amp;llo de Peixe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="207"/>
<source>Ra&amp;dius:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ra&amp;dio:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="217"/>
<source>Radius of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Radio da lente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="230"/>
<source>&amp;Strength:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Potencia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="240"/>
<source>Strength of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Potencia da lente</translation>
</message>
</context>
<context>
18384,102 → 17546,82
<context>
<name>LineFormate</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Edit Line Styles</source>
<translation type="obsolete">Modificar os Estilos de Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Append</source>
<translation type="obsolete">&amp;Engadir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="obsolete">D&amp;uplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gardar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="obsolete">Copiar de %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>New Style</source>
<translation type="obsolete">Estilo Novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Do you really want to delete this Style?</source>
<translation type="obsolete">Realmente quer eliminar este Estilo?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;No</source>
<translation type="obsolete">&amp;Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="obsolete">&amp;Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Do you really want to delete this style?</source>
<translation type="obsolete">Pretende realmente eliminar este estilo?</translation>
</message>
18500,17 → 17642,14
<context>
<name>LineStyleWBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>LineStyleWBase</source>
<translation type="obsolete">LineStyleWBase</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>%</source>
<translation type="obsolete">%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Line Width:</source>
<translation type="obsolete">Anchura da Liña:</translation>
</message>
18553,27 → 17692,22
<translation type="obsolete">Xunta arredondada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Solid Line</source>
<translation type="obsolete">Liña continua</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation type="obsolete">Liña tracexada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation type="obsolete">Liña de puntos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Liña guión-punto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Liña guión-punto-punto</translation>
</message>
18697,42 → 17831,34
<context>
<name>MSpinBox</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>pt</source>
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>in</source>
<translation type="obsolete">in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>p</source>
<translation type="obsolete">p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
18740,7 → 17866,6
<context>
<name>Macro</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Passed object is not callable</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="obsolete">Ao obxecto que se pasou non se lle pode chamar
18751,62 → 17876,50
<context>
<name>MacroManager</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Manage Macros</source>
<translation type="obsolete">Xerir as Macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Brings up a graphical window for creating, deleting, editing, saving and loading macros.</source>
<translation type="obsolete">Fai aparecer unha xanela gráfica para crear, eliminar, modificar, salvar e carregar macros.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Create, edit and delete macros</source>
<translation type="obsolete">Crear, modificar e eliminar macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Macro</source>
<translation type="obsolete">&amp;Macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus - Macro Manager</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Xestor de Macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Unable to open the requested file: %1</source>
<translation type="obsolete">Non se pode abrir o ficheiro pedido: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus - Edit Macro</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Modificar Macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus - New Macro</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Macro Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Enter name for new macro: </source>
<translation type="obsolete">Introduza o nome para a nova macro: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;The macro name you requested is already taken by another macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;O nome de macro que pide xa está collido por outra macro.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Macro creation failed. The macro manager was unable to set up the macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Fallo ao crear a Macro. O xestor de macros non puido preparar a macro.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The macro &apos;%1&apos; has reported a minor error.
The error is: %2
A full traceback follows:
18819,7 → 17932,6
%3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The macro &apos;%1&apos; failed to execute correctly.
The error is: %2
A full traceback follows:
18836,77 → 17948,62
<context>
<name>ManageMacrosDialog</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus Macro Files (*.pymacro)</source>
<translation type="obsolete">Ficheiros de Macros de Scribus (*.pymacro)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Open File Dialog</source>
<translation type="obsolete">Diálogo de Abrir Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select the macro file to load.</source>
<translation type="obsolete">Escolla o ficheiro coa macro que quer carregar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save File Dialog</source>
<translation type="obsolete">Diálogo de Salvar Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save all macros</source>
<translation type="obsolete">Salvar todas as macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus - Rename Macro</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Mudar o nome da Macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Enter new name: </source>
<translation type="obsolete">Introduza o novo nome: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus - Set Macro Shortcut</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Designar un Atallo para a Macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Enter new shortcut: </source>
<translation type="obsolete">Introduza o novo atallo: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus - Macro Manager</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Xestor de Macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Renaming the macro failed because the name is already in use.</source>
<translation type="obsolete">Non se puido modificar o nome da macro porque o nome xa está collido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus - Manage Macros</source>
<translation type="obsolete">Scribu - Xestión de Macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;&lt;p&gt;This window is the Scribus Macro Manager. Here you can create macros, edit macros, etc. All changes are made using the buttons on the right hand side of the window.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;All changes made in this dialog take effect instantly - you cannot cancel the actions you make here.
The table in the center of the dialog lists what macros are currently loaded and some information about them. Use &quot;What&apos;s this&quot; on the table for more information.&lt;/p&gt;&lt;/qt&gt;</source>
18915,67 → 18012,54
A táboa do centro do diálogo lista as macros que están carregadas actualmente e algunha información sobre elas. Use &quot;Que é isto&quot; na táboa para máis información.&lt;/p&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+N</source>
<translation type="obsolete">Alt+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Create a new macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Crear unha macro nova&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Create a new macro by prompting for the macro name then bringing up the edit macro dialog box.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Crear unha macro nova pedindo o nome da macro e mostrando a continuación a caixa de diálogo de edición de macros.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Ok</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aceptar as modificacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Close this dialog</source>
<translation type="obsolete">Fechar este diálogo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Return to Scribus</source>
<translation type="obsolete">Voltar a Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Macro</source>
<translation type="obsolete">Macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Edit</source>
<translation type="obsolete">Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Accel</source>
<translation type="obsolete">Acelerador</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Description</source>
<translation type="obsolete">Descrición</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;p&gt;This table lists the macros that are currently defined.&lt;/p&gt;
 
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; The name of the macro, as shown in the menu bar and in other places around Scribus.&lt;/p&gt;
18990,42 → 18074,34
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Descrición:&lt;/b&gt; Se a macro contén un &quot;dosctring&quot;, unha cadea especial ao inicio da súa definición que a descrebe, mostrarase aquí. Se o dosctring é longo, só se mostrará o comezo - use &quot;Qué é Isto&quot; na entrada da macro no menú Macro para ver a descrición completa.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Rena&amp;me</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mudar o nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+M</source>
<translation type="obsolete">Alt+M</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Rename the selected macro.</source>
<translation type="obsolete">Mudarlle o nome á macro seleccionada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Rename the selected macro. You will be prompted for the new name.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Mudarlle o nome á macro seleccionada. Pediráselle que introduza o novo nome.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modificar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+E</source>
<translation type="obsolete">Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Edit the source of the selected macro, if the source is availible.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Modificar a fonte da macro seleccionada, se a fonte está disponíbel.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;p&gt;Edit the selected macro. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If this button is greyed out, either there is no selected macro or the macro manager does not have the source code for the macro you have selected (in which case &lt;tt&gt;No&lt;/tt&gt; will be shown in the &lt;tt&gt;Edit &lt;/tt&gt;column of the macro).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If Scribus doesn&apos;t have the source, the macro was probably created by a script.&lt;/p&gt;</source>
19034,62 → 18110,50
&lt;p&gt;Se Scribus non dispón da fonte, a macro foi probabelmente creada por medio dun guión.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Delete the currently selected macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Eliminar a macro seleccionada neste momento.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;p&gt;Delete the selected macro. This is instant, and there is no way to recover the macro once deleted. If the macro is created by a start-up script, it will reappear next time you load Scribus.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Eliminar a macro seleccionada. Isto é inmediato e non hai maneira de recuperar a macro unha vez eliminado. Se a macro se creou por medio dun guión de inicio, reaparecerá a próxima vez que inicie Scribus.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Set Accel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Designar un Acelerador</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Set the keyboard shortcut for the selected macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Designar o atallo de teclado para a macro seleccionada.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;p&gt;Set the keyboard shortcut (accelerator) key of the selected macro. You will be prompted for the new shortcut in a dialog box.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Designar a tecla de atallo de teclado (acelerador) para a macro seleccionada. Pediráselle o novo atallo nunha caixa de diálogo.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>E&amp;xport</source>
<translation type="obsolete">E&amp;xportar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+X</source>
<translation type="obsolete">Alt+X</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Export macros to a file.</source>
<translation type="obsolete">Exportar macros a un ficheiro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;p&gt;Export macros to an external file. The file will be a Python script containing the scripter commands to re-create the macros. It can be run using &lt;tt&gt;Load extension script&lt;/tt&gt; from the &lt;tt&gt;Script&lt;/tt&gt; menu, or the import button in the macro manager.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If you want a nice, human readable version of your macros, select the macro you want, press the &lt;tt&gt;Edit&lt;/tt&gt; button, and use the &lt;tt&gt;Save source&lt;/tt&gt; button in the &lt;tt&gt;Edit Macro&lt;/tt&gt; dialog. You won&apos;t be able to load that version with &lt;tt&gt;Load extension script&lt;/tt&gt; - instead, create a new macro with the&lt;tt&gt; New&lt;/tt&gt; button and use &lt;tt&gt;Load source&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Exportar macros para un ficheiro externo. O ficheiro consistirá nun guión en Python que conteña os comandos do scripter para recrear as macros. Pódese executar utilizando &lt;tt&gt;Carregar o guión de extensións&lt;/tt&gt; ou o botón Importar do xestor de macros.&lt;/p&gt;
19096,42 → 18160,34
&lt;p&gt;Se quer unha versión fácil de ler das súas macros, escolla a macro, calquer no botón &lt;tt&gt;Modificar&lt;/tt&gt; e utilice o botón &lt;tt&gt;Salvar a fonte&lt;/tt&gt; do diálogo &lt;tt&gt;Modificar Macro&lt;/tt&gt;. Non poderá carregar esa versión con &lt;tt&gt;Carregar o guión de extensións&lt;/tt&gt; - porén, cre unha nova macro co botón &lt;tt&gt;Novo&lt;/tt&gt; e utilice &lt;tt&gt;Carregar fonte&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete &amp;All</source>
<translation type="obsolete">Eliminalas &amp;Todas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete all macros.</source>
<translation type="obsolete">Eliminar todas as macros.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;p&gt;Delete all registered macros. This is instant, and there is no way to recover the deleted macros. Any macros created by your start-up script will reappear next time you load Scribus.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Eliminar todas as macros rexistradas. Isto é inmediato e non hai maneira de recuperar as macros eliminadas. As macros creadas co seu guión de inicio reaparecerán a próxima vez que lance o Scribus.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+I</source>
<translation type="obsolete">Alt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Import macros from a file.</source>
<translation type="obsolete">Importar macros desde un ficheiro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;p&gt;Loads macros from an external file.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Carrega macros desde un ficheiro externo.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
19154,7 → 18210,6
<translation>&amp;Tamaño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Custom</source>
<translation type="obsolete">Personalizado</translation>
</message>
19209,7 → 18264,6
<translation>Páxina Mestra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
19277,7 → 18331,6
<translation>Distancia entre a guía da marxe inferior e o bordo da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe esquerda e o bordo da páxina.
19284,7 → 18337,6
Se se escollen Páxinas Enfrentadas, este espazo de marxe pódese usar para obter as marxes adecuadas para a encuadernación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe direita e o bordo da páxina.
19301,7 → 18353,6
<translation>&amp;Fora:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply margin settings to all pages</source>
<translation type="obsolete">Aplicar a configuración de marxes a todas as páxinas</translation>
</message>
19311,12 → 18362,10
<translation>Aplicar as modificacións nas marxes a todas as páxinas existentes do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe esquerda e o bordo da páxina. Se se escolleron Páxinas Enfrontadas, este espazo de marxe pódese utilizar para obter as marxes adecuadas para encuadernar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe dereita e o bordo da páxina. Se se escolleron Páxinas Enfrontadas, este espazo de marxe pódese utlizar para lograr as marxes adecuadas para encuadernar</translation>
</message>
19429,27 → 18478,22
<translation>Modificar as Páxinas Mestras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Duplicates the selected master page</source>
<translation type="obsolete">Duplica a páxina mestra seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Deletes the selected master page</source>
<translation type="obsolete">Elimina a páxina mestra seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Adds a new master page</source>
<translation type="obsolete">Adiciona unha nova páxina mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Imports master pages from another document</source>
<translation type="obsolete">Importa as páxinas mestras doutro documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
19459,12 → 18503,10
<translation>Quer realmente eliminar esta páxina mestra?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;No</source>
<translation type="obsolete">&amp;Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="obsolete">&amp;Si</translation>
</message>
19479,7 → 18521,6
<translation>Nova Páxina Mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="obsolete">Copiar de %1</translation>
</message>
19499,7 → 18540,6
<translation>Copiar nº %1 de </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
19557,52 → 18597,42
<context>
<name>Mdup</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Multiple Duplicate</source>
<translation type="obsolete">Duplicados Múltiples</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Number of Copies:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Número de Copias:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Horizontal Shift:</source>
<translation type="obsolete">Desprazamento &amp;Horizontal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Vertical Shift:</source>
<translation type="obsolete">Desprazamento &amp;Vertical:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
19655,22 → 18685,18
<translation type="obsolete">Lonxitude:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
19690,58 → 18716,57
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="13"/>
<source>Distances</source>
<translation type="unfinished">Distancias</translation>
<translation>Distancias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="19"/>
<source>X1:</source>
<translation type="unfinished">X1:</translation>
<translation>X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="239"/>
<source>10000.0000</source>
<translation type="unfinished">10000.0000</translation>
<translation>10000,0000</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="52"/>
<source>Y1:</source>
<translation type="unfinished">Y1:</translation>
<translation>Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="82"/>
<source>X2:</source>
<translation type="unfinished">X2:</translation>
<translation>X2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="112"/>
<source>Y2:</source>
<translation type="unfinished">Y2:</translation>
<translation>Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="142"/>
<source>Length:</source>
<translation type="unfinished">Lonxitude:</translation>
<translation>Lonxitude:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="172"/>
<source>DX:</source>
<translation type="unfinished">DX:</translation>
<translation>DX:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="202"/>
<source>DY:</source>
<translation type="unfinished">DY:</translation>
<translation>DY:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="232"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Ángulo:</translation>
<translation>Ángulo:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MergeDoc</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Import Template</source>
<translation type="obsolete">Importar un Modelo</translation>
</message>
19751,22 → 18776,18
<translation>Importar Páxina(s)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>From Document:</source>
<translation type="obsolete">Desde o Documento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Change...</source>
<translation type="obsolete">Mudar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Import Page(s):</source>
<translation type="obsolete">Importar Páxina(s):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
19785,27 → 18806,22
<translation>Crear Páxina(s)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>before Page</source>
<translation type="obsolete">antes da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>after Page</source>
<translation type="obsolete">após a Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>at End</source>
<translation type="obsolete">ao Final</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Import</source>
<translation type="obsolete">Importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
19820,7 → 18836,6
<translation>Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
19857,7 → 18872,7
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="72"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number.</source>
<translation>Inserir unha lista de valores separados por vírgulas na que un valor pode ser * para todas as páxinas, 1-5 para un rango de páxinas ou un simple número de páxina.</translation>
<translation>Inserir unha lista de valores separados por vírgulas na que un valor pode ser * para todas as páxinas, 1-5 para un intervalo de páxinas ou un simple número de páxina.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="82"/>
19900,33 → 18915,34
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="13"/>
<source>Mesh Distortion</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Distorsión de Malla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="27"/>
<source>Drag the red handles with the mouse to distort the mesh</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Arrastre os puntos vermellos co rato para distorsionar a malla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="41"/>
<source>Zoom In</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Achegarse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="51"/>
<source>Zoom Out</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alonxarse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="82"/>
<source>Resets the selected handles to their initial position.
If no handle is selected all handles will be reset.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Repón os puntos seleccionados á posición orixinal.
Se non hai nengún seleccionado, reporanse todos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="86"/>
<source>&amp;Reset</source>
<translation type="unfinished">Desface&amp;r</translation>
<translation>Desface&amp;r</translation>
</message>
</context>
<context>
20001,32 → 19017,26
<translation>Mover Páxina(s):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>to:</source>
<translation type="obsolete">até:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>before Page</source>
<translation type="obsolete">antes da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>after Page</source>
<translation type="obsolete">após a Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>at End</source>
<translation type="obsolete">ao Final</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
20064,102 → 19074,82
<context>
<name>MultiLine</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Edit Style</source>
<translation type="obsolete">Modificar o Estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation type="obsolete">Terminación Plana</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Square Cap</source>
<translation type="obsolete">Terminación cadrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Round Cap</source>
<translation type="obsolete">Terminación Arredondada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Miter Join</source>
<translation type="obsolete">Xunta en inglete</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation type="obsolete">Xunta biselada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Round Join</source>
<translation type="obsolete">Xunta arredondada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Line Width:</source>
<translation type="obsolete">Anchura da Liña:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> %</source>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> pt </source>
<translation type="obsolete"> pt </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Solid Line</source>
<translation type="obsolete">Liña continua</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation type="obsolete">Liña tracexada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation type="obsolete">Liña de puntos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Liña guión-punto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Liña guión-punto-punto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">O nome &quot;%1&quot; non é único.
20166,17 → 19156,14
Escolla outro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">O nome &quot;%1&quot; non é único.&lt;br/&gt;Escolla outro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>pt</source>
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
20207,17 → 19194,14
<context>
<name>MultiProgressDialogBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Progress</source>
<translation type="obsolete">Progreso</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Overall Progress:</source>
<translation type="obsolete">Progreso Total:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
20323,87 → 19307,70
<context>
<name>MultipleDuplicateBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Multiple Duplicate</source>
<translation type="obsolete">Duplicados Múltiples</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;By Number of Copies</source>
<translation type="obsolete">&amp;Por Número de Copias</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Number of Copies:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Número de Copias:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Create &amp;Gap Between Items Of</source>
<translation type="obsolete">Crear &amp;Separación Entre Elementos De</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+G</source>
<translation type="obsolete">Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Shift Created Items By</source>
<translation type="obsolete">De&amp;sprazar os Elementos Creados En</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Horizontal Shift:</source>
<translation type="obsolete">Desprazamento &amp;Horizontal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Vertical Shift:</source>
<translation type="obsolete">Desprazamento &amp;Vertical:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>By &amp;Rows &amp;&amp; Columns</source>
<translation type="obsolete">En &amp;Fileiras e Columnas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Vertical Gap:</source>
<translation type="obsolete">Separación Vertical:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Horizontal Gap:</source>
<translation type="obsolete">Separación Horizontal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Number of Rows:</source>
<translation type="obsolete">Número de Fileiras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Number of Columns:</source>
<translation type="obsolete">Número de Columnas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Rotation:</source>
<translation type="obsolete">Rotación:</translation>
</message>
20411,82 → 19378,66
<context>
<name>MusterSeiten</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Edit Templates</source>
<translation type="obsolete">Modificar Modelos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Append</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="obsolete">D&amp;uplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Do you really want to delete this Template?</source>
<translation type="obsolete">Realmente quer eliminar este Modelo?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;No</source>
<translation type="obsolete">&amp;Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="obsolete">&amp;Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>New Template</source>
<translation type="obsolete">Modelo novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="obsolete">Copiar de %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name:</source>
<translation type="obsolete">Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="obsolete">Copia nº %1 de</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
20515,22 → 19466,18
<context>
<name>NewDoc</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
20540,7 → 19487,6
<translation>Documento novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page Size</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da páxina</translation>
</message>
20550,37 → 19496,30
<translation>&amp;Tamaño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Executive</source>
<translation type="obsolete">Executivo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Folio</source>
<translation type="obsolete">Folio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Ledger</source>
<translation type="obsolete">Libro contábel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Legal</source>
<translation type="obsolete">Legal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Letter</source>
<translation type="obsolete">Carta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Tabloid</source>
<translation type="obsolete">Tabloide</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Custom</source>
<translation type="obsolete">Personalizado</translation>
</message>
20610,12 → 19549,10
<translation>&amp;Altura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Facing Pages</source>
<translation type="obsolete">Páxinas &amp;Enfrentadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Left &amp;Page First</source>
<translation type="obsolete">A Páxina &amp;Esquerda Primeiro</translation>
</message>
20625,22 → 19562,18
<translation>Guías das Marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Esquerda:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Direita:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Top:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Superior:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Inferior:</translation>
</message>
20650,7 → 19583,6
<translation>Opcións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>F&amp;irst Page Number:</source>
<translation type="obsolete">Pr&amp;imeiro Número de Páxina:</translation>
</message>
20660,22 → 19592,18
<translation>Unidade por &amp;Omisión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Points (pts)</source>
<translation type="obsolete">Puntos (pts)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Millimetres (mm)</source>
<translation type="obsolete">Milímetros (mm)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Inches (in)</source>
<translation type="obsolete">Polgadas (in)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Picas (p)</source>
<translation type="obsolete">Picas (p)</translation>
</message>
20685,7 → 19613,6
<translation>Molduras de Texto &amp;Automáticas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Column Guides</source>
<translation type="obsolete">Guías das Columnas</translation>
</message>
20700,12 → 19627,10
<translation>Colu&amp;mnas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
20730,27 → 19655,22
<translation>Largura das páxinas do documentos, modificábel se escolleu un tamaño de páxina personalizado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Enable single or spread based layout</source>
<translation type="obsolete">Permitir a disposición sinxela ou de dobre páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Make the first page the left page of the document</source>
<translation type="obsolete">Facer que a primeira páxina sexa a páxina esquerda do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe superior e o bordo da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe inferior e o bordo da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe esquerda e o bordo da páxina.
20757,7 → 19677,6
Se se escollen Páxinas Enfrentadas, este espazo de marxe pódese ussar para obter as marxes adecuadas para a encuadernación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe direita e o bordo da páxina.
20764,7 → 19683,6
Se se escollen Páxinas Enfrentadas, este espazo de marxe pódese ussar para obter as marxes adecuadas para a encuadernación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>First page number of the document</source>
<translation type="obsolete">Primeiro número de páxina do documento</translation>
</message>
20789,22 → 19707,18
<translation>Distancia entre columnas creadas automaticamente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Inside:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dentro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>O&amp;utside:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fora:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Open Document</source>
<translation type="obsolete">Abrir Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Recent Documents</source>
<translation type="obsolete">Documentos Recentes</translation>
</message>
20824,17 → 19738,14
<translation>N&amp;úmero de Páxinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
20859,7 → 19770,6
<translation>Abrir un &amp;Documento Recente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page Layout</source>
<translation type="obsolete">Disposición da Páxina</translation>
</message>
20900,22 → 19810,18
<context>
<name>NewTm</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Left Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Right Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina Direita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
21040,15 → 19946,14
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Rotar o Trazo en sentido Anti-reloxio</translation>
<translation>Xirar o Trazo en sentido Anti-reloxio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Rotar o Trazo no sentido do Reloxio</translation>
<translation>Xirar o Trazo no sentido do Reloxio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Reduce the Size of the Path by shown %</source>
<translation type="obsolete">Reducir o Tamaño do Trazo polo % mostrado</translation>
</message>
21063,7 → 19968,6
<translation>Ángulo de Rotación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>% to Enlarge or Reduce By</source>
<translation type="obsolete">% polo que Aumentar ou Reducir</translation>
</message>
21078,7 → 19982,6
<translation>Limpar a Liña de Contorno para a Forma Orixinal da Moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>When checked use Coordinates relative to the Page,
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
<translation type="obsolete">Se está seleccionado, úsanse as Coordenadas relativas á Páxina; se non, as Coordenadas son relativas ao Obxecto.</translation>
21157,15 → 20060,13
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="95"/>
<source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
<translation>Importar do Draw de &amp;OpenOffice.org...</translation>
<translation>Importar do Draw do &amp;OpenOffice.org...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Imports OpenOffice Draw Files</source>
<translation type="obsolete">Importa Ficheiros do Draw de OpenOffice</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Imports most OpenOffice Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="obsolete">Importa a maioría dos ficheiros do Draw de OpenOffice no documento actual, convertendo os seus datos vectorais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
21183,17 → 20084,13
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="125"/>
<source>OpenDocument 1.0 Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation>OpenDocument 1.0 Draw
 
nome de formato de importación/exportación</translation>
<translation>OpenDocument 1.0 Draw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="137"/>
<source>OpenOffice.org 1.x Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation>OpenOffice.org 1.x Draw
 
nome de formato de importación/exportación</translation>
<translation>OpenOffice.org 1.x Draw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="207"/>
21211,10 → 20108,9
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="43"/>
<source>OpenDocument Importer Options</source>
<translation>Opcións do Importador de OpenDocument</translation>
<translation>Opcións do Importador do OpenDocument</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Update paragraph Styles</source>
<translation type="obsolete">Actualizar os Estilos de parágrafo</translation>
</message>
21355,18 → 20251,18
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="140"/>
<source>Enter a keyword or regular expression to filter the outline.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Introduza unha palabra chave ou unha expresión regular para filtrar o esquema.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="141"/>
<source>Ctrl+f</source>
<comment>Filter the Outline using a keyword</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ctrl+f</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="909"/>
<source>Filter:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Filtro:</translation>
</message>
</context>
<context>
21385,7 → 20281,6
<context>
<name>PConsole</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Script Console</source>
<translation type="obsolete">Consola de guións</translation>
</message>
21418,7 → 20313,6
<translation>&amp;Gardar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commerical printing.</source>
<translation type="obsolete">Isto permite exportar un ficheiro PDF con nome individual para cada unha das páxinas do documento. Os números de páxina adiciónanse automaticamente. Isto resulta moi útil para impostar PDF para a impresión comercial.</translation>
</message>
21510,7 → 20404,7
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7525"/>
<source>A write error occured, please check available disk space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Produciuse un erro de escrita; comprobe o espazo de que dispón o disco</translation>
</message>
</context>
<context>
21524,602 → 20418,482
<context>
<name>PDF_Opts</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save as PDF</source>
<translation type="obsolete">Salvar como PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>O&amp;utput to File:</source>
<translation type="obsolete">Saída para &amp;Ficheiro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cha&amp;nge...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mudar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Export Range</source>
<translation type="obsolete">Rango de exportación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation type="obsolete">Tod&amp;as as Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C&amp;hoose Pages</source>
<translation type="obsolete">Esco&amp;ller as Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Rotación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>File Options</source>
<translation type="obsolete">Opcións do Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Compatibilit&amp;y:</source>
<translation type="obsolete">Compat&amp;ibilidade:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Binding:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Encadernación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Left Margin</source>
<translation type="obsolete">Marxe Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Right Margin</source>
<translation type="obsolete">Marxe Direita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Generate &amp;Thumbnails</source>
<translation type="obsolete">Xerar &amp;Miniaturas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save &amp;Linked Text Frames as PDF Articles</source>
<translation type="obsolete">Salvar as Molduras de Texto Vin&amp;culadas como Artigos PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Include Bookmarks</source>
<translation type="obsolete">&amp;Incluir os Marcadores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> dpi</source>
<translation type="obsolete"> dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Resolution:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Resolución:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Compress Text and &amp;Vector Graphics</source>
<translation type="obsolete">Comprimir o Texto e os Gráficos &amp;Vectoriais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Image Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración das Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="obsolete">Automático</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>JPEG</source>
<translation type="obsolete">JPEG</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Zip</source>
<translation type="obsolete">Zip</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengún</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Method:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Método:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Quality:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Calidade:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Maximum</source>
<translation type="obsolete">Máxima</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>High</source>
<translation type="obsolete">Alta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Medium</source>
<translation type="obsolete">Media</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Low</source>
<translation type="obsolete">Baixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Minimum</source>
<translation type="obsolete">Mínima</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Downsample Images to:</source>
<translation type="obsolete">Re&amp;ducir as Imaxes a:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;General</source>
<translation type="obsolete">&amp;Xeral</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Embed all Fonts</source>
<translation type="obsolete">&amp;Embeber todas as Fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Subset all Fonts</source>
<translation type="obsolete">&amp;Subconxunto de todas as Fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Embedding</source>
<translation type="obsolete">Embeber</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Available Fonts:</source>
<translation type="obsolete">Fontes Disponíbeis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;&gt;&gt;</source>
<translation type="obsolete">&amp;&gt;&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;&lt;&lt;</source>
<translation type="obsolete">&amp;&lt;&lt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Fonts to embed:</source>
<translation type="obsolete">Fontes a embeber:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Fonts to subset:</source>
<translation type="obsolete">Fontes en subconxunto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Fonts</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>En&amp;able Presentation Effects</source>
<translation type="obsolete">Permitir os &amp;Efectos de Presentación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Show Page Pre&amp;views</source>
<translation type="obsolete">Mostrar a Ante&amp;visión das Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Effects</source>
<translation type="obsolete">Efectos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Display Duration:</source>
<translation type="obsolete">Duración da E&amp;xhibición:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Effec&amp;t Duration:</source>
<translation type="obsolete">Duración do Efec&amp;to:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Effect T&amp;ype:</source>
<translation type="obsolete">T&amp;ipo de Efecto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Moving Lines:</source>
<translation type="obsolete">Liñas que se &amp;moven:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>F&amp;rom the:</source>
<translation type="obsolete">De&amp;sde a:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>D&amp;irection:</source>
<translation type="obsolete">D&amp;irección:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> sec</source>
<translation type="obsolete"> seg</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>No Effect</source>
<translation type="obsolete">Sen Efectos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Blinds</source>
<translation type="obsolete">Persianas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Box</source>
<translation type="obsolete">Caixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Dissolve</source>
<translation type="obsolete">Disolución</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Glitter</source>
<translation type="obsolete">Brillos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Split</source>
<translation type="obsolete">Partir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Wipe</source>
<translation type="obsolete">Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Vertical</source>
<translation type="obsolete">Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Inside</source>
<translation type="obsolete">Dentro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Outside</source>
<translation type="obsolete">Fora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Left to Right</source>
<translation type="obsolete">De Esquerda a Direita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Top to Bottom</source>
<translation type="obsolete">De Arriba a Baixo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Bottom to Top</source>
<translation type="obsolete">De Abaixo a Riba</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Right to Left</source>
<translation type="obsolete">De Direita a Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Top-left to Bottom-Right</source>
<translation type="obsolete">Superior Esquerda a Inferior Direita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Apply Effect on all Pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aplicar o Efecto a todas as áxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Presentation</source>
<translation type="obsolete">&amp;Presentación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Use Encryption</source>
<translation type="obsolete">&amp;Usar Encriptación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Passwords</source>
<translation type="obsolete">Contrasinais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;User:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Utilizador:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Owner:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Propietario:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Allow &amp;Printing the Document</source>
<translation type="obsolete">Permitir a Im&amp;presión do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Allow &amp;Changing the Document</source>
<translation type="obsolete">Permitir a &amp;Modificación do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
<translation type="obsolete">Permitir a Cop&amp;ia de Texto e Gráficos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Allow Adding &amp;Annotations and Fields</source>
<translation type="obsolete">Permitir Engadir &amp;Anotacións e Campos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>S&amp;ecurity</source>
<translation type="obsolete">S&amp;eguranza</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>General</source>
<translation type="obsolete">Xeral</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Output &amp;Intended For:</source>
<translation type="obsolete">Saída e &amp;Deseñado Para:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Screen / Web</source>
<translation type="obsolete">Pantalla / Web</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Printer</source>
<translation type="obsolete">Impresora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Use Custom Rendering Settings</source>
<translation type="obsolete">&amp;Usar Configuración Personalizada da Produción</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Rendering Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración da Produción</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Fre&amp;quency:</source>
<translation type="obsolete">Fre&amp;cuencia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Angle:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ángulo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>S&amp;pot Function:</source>
<translation type="obsolete">Función P&amp;unto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Simple Dot</source>
<translation type="obsolete">Punto simple</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Line</source>
<translation type="obsolete">Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Round</source>
<translation type="obsolete">Arredondado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Ellipse</source>
<translation type="obsolete">Elipse</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">Cores sólidas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Use ICC Profile</source>
<translation type="obsolete">Usar o Perfil ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Profile:</source>
<translation type="obsolete">Perfil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Rendering-Intent:</source>
<translation type="obsolete">Propósito da exhibicion:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Perceptual</source>
<translation type="obsolete">Perceptual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation type="obsolete">Colorimétrico relativo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="obsolete">Saturación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation type="obsolete">Colorimétrico absoluto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Images:</source>
<translation type="obsolete">Imaxes:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
<translation type="obsolete">Non usar os perfís ICC embebidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C&amp;olor</source>
<translation type="obsolete">C&amp;or</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Info String:</source>
<translation type="obsolete">Cadea &amp;Info:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Output &amp;Profile:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Perfil de Saída:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Trim Box</source>
<translation type="obsolete">Caixa de Recorte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>PDF/X-&amp;3</source>
<translation type="obsolete">PDF/X-&amp;3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Color management must be enabled to use PDF/X-3. You can enable color management from the Settings menu.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Debe estar habilitada a xestión da cor para poder usar PDF/X-3. Pódea habilitar desde o menú de Configuración.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is supported and enabled, but can not be used for the selected PDF version. If you want to use PDF/X-3, you need to set PDF/X-3 as your PDF version (compatibility level).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Recoñécese PDF/X-3 e está habilitado, pero non se pode usar para a versión de PDF seleccionada. Se quer usar PDF/X-3 terá que designar PDF/X-3 como a versión de PDF (nível de compatibilidade).&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is not supported by this Scribus build (CMS support not present).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Non se recoñece PDF/X-3 nesta edición de Scribus (non está presente CMS).&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gardar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Export all pages to PDF</source>
<translation type="obsolete">Exportar todas as páxinas a PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Export a range of pages to PDF</source>
<translation type="obsolete">Exportar un rango de páxinas a PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
22128,12 → 20902,10
un rango de páxinas ou un único número de páxina.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility. Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption. PDF/X-3 is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Note: PDF/X-3 will convert all CMYK images to ICC based RGB colors. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.</source>
<translation type="obsolete">Determina a compatibilidade de PDF. Por omisión é Acrobat 4.0, que proporciona a maior compatibilidade. Escolla Acrobat 5.0 se o seu ficheiro ten funcionalidades de PDF 1.4 como a transparencia ou se require de encriptación de 128 bits. PDF/X-3 é para exportar o PDF cando quer cor RGB xestionada para a impresión comercial e selecciónase canto ten activada a xestión da cor. Nota: PDF/X-3 convertirá todas as imaxes CMYK a cores RGB baseadas en ICC. Úseo só cando llo recomenden na imprenta ou nalgúns casos en que teña que imprimir nunha impresora laser cor dixital.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know
you need to change it leave the default choice - Left.</source>
<translation type="obsolete">Determina a encadernación de páxinas no PDF. A non ser que o saiba
22140,7 → 20912,6
terá que deixar a escolla por omisión: Esquerda.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Generates thumbnails of each page in the PDF.
Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
<translation type="obsolete">Xera miniaturas de cada páxina no PDF.
22147,12 → 20918,10
Algúns visualizadores poden usar as miniaturas para a navegación.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
<translation type="obsolete">Xerar Artigos PDF, que resultan útiles para navegar por artigos vinculados nun PDF.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Embed the bookmarks you created in your document.
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
<translation type="obsolete">Embeber os marcadores que creou no seu documento.
22159,7 → 20928,6
Resultan útiles para navegar por documentos PDF longos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Export resolution of text and vector graphics.
This does not affect the resolution of bitmap images like photos.</source>
<translation type="obsolete">Exportar a resolución do texto e os gráficos vectoriais.
22166,7 → 20934,6
Isto non vai afectar a resolución das imaxes bitmap como as fotos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> Lossless compression of text and graphics.
Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size.</source>
<translation type="obsolete"> Compresión sen perdas de texto e gráficos.
22173,17 → 20940,14
A non ser que teña unha razón, non o seleccione. Isto reduce o tamaño do PDF.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic, unless you have a need for special compression options.</source>
<translation type="obsolete">Método de compresión a usar polas imaxes. Automático permite que Scribus escolla o mellor método. ZIP non provoca perdas e é bon para imaxes con cores sólidas. JPEG é mellor en crear ficheiros PDF máis pequenos con moitas fotos (cunha posíbel lixeira perda de calidade). Déixeo en Automático, a non ser que teña unha razón para escoller unha compresión especial.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%)</source>
<translation type="obsolete">Níveis de compresión: Mínimo (25%), Baixo (50%), Medio (75%), Alto (85%), Máximo (95%)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Re-sample your bitmap images to the selected DPI.
Leaving this unchecked will render them at their native resolution.
This can increase memory usage and slow down export.</source>
22192,12 → 20956,10
Isto pode incrementar o uso da memoria e enlentecer a exportación.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>DPI (Dots Per Inch) for image export.</source>
<translation type="obsolete">PPP (Puntos Por Pulgada) para a exportación das imaxes.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts
will preserve the layout and appearance of your document.</source>
<translation type="obsolete">Embeber as fontes no PDF. Embeber as fontes
22204,53 → 20966,43
manterá a dispoción e aparencia do seu documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode.</source>
<translation type="obsolete">Permite os efectos de presentación ao usar Acroba Reader en pantalla completa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation type="obsolete">Mostrar a antevisión de páxina para cada páxina das que se listan en cima.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page.</source>
<translation type="obsolete">Extensión de tempo durante a que se mostra a páxina antes de que a presentación comece na páxina seleccionada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Length of time the effect runs.
A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
<translation type="obsolete">Extensión de tempo durante a que dura o efecto. Un tempo menor acelerará o efecto; un maior enlentecerao.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Type of the display effect.</source>
<translation type="obsolete">Tipo de efecto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
<translation type="obsolete">Dirección do efecto de liñas que se moven para os efectos partir e persianas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Starting position for the box and split effects.</source>
<translation type="obsolete">Posición inicial para os efectos de caixa e partir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
<translation type="obsolete">Dirección dos efectos de brillos e borrado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply the selected effect to all pages.</source>
<translation type="obsolete">Aplicar os efectos seleccionados a todas as páxinas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Enable the security features in your exported PDF.
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
22261,7 → 21013,6
Advertencia: A encriptación dos PDF non é tan efectiva como a encriptación GPG ou PGP e ten certas limitacións.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Choose a master password which enables or disables all the
security features in your exported PDF</source>
<translation type="obsolete">Escolla un contrasinal mestre que permita ou deshabilite todas
22268,22 → 21019,18
as funcionalidades de seguranza do seu PDF exportado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Choose a password for users to be able to read your PDF.</source>
<translation type="obsolete">Escolla un contrasinal para que os usuarios poidan ler o seu PDF.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
<translation type="obsolete">Permite que se imprima o PDF. Se non se selecciona impídese que se imprima.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
<translation type="obsolete">Permite modificar o PDF. Se non se escolle impídese a modificación do PDF.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Allow copying of text or graphics from the PDF.
If un-checked, text and graphics cannot be copied.</source>
<translation type="obsolete">Permite copiar o texto ou gráficos do PDF.
22290,7 → 21037,6
Se non se escolle, non se poderán copiar nen o texto nen os gráficos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fields is prevented.</source>
<translation type="obsolete">Permite engadir anotacións e campos no PDF.
22297,7 → 21043,6
Se non se selecciona, impídese modificar as anotacións e os campos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color model for the output of your PDF.
Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets.
Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer.</source>
22306,7 → 21051,6
Escolla Impresora cando sexan para imprimir nunha impresora de 4 cores CMYK verdadeiros.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled
when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed.
Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
22315,47 → 21059,38
Se non, o seu PDF exportado pode non imprimirse correctamente e con certeza non será portábel entre sistemas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Embed a color profile for solid colors</source>
<translation type="obsolete">Embeber un perfil de cor para cores sólidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color profile for solid colors</source>
<translation type="obsolete">Perfil de cor para cores sólidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Rendering intent for solid colors</source>
<translation type="obsolete">Propósito da exhibición para cores sólidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Embed a color profile for images</source>
<translation type="obsolete">Embeber un perfil de cor para imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
<translation type="obsolete">Non usar perfís de cor embebidos en imaxes fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color profile for images</source>
<translation type="obsolete">Perfil de cor para imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Rendering intent for images</source>
<translation type="obsolete">Propósito da exhibición para imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection.</source>
<translation type="obsolete">Perfil de saída para a impresión. De ser posíbel, solicite orientación na imprenta sobre a selección de perfís.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
<translation type="obsolete">Cadea obrigatoria para PDF/X-3 ou o PDF fallará
22362,67 → 21097,54
na conformidade con PDF/X-3. Recomendamos que use o título do documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="obsolete">Distancia de sangrado desde a parte superior da páxina física</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="obsolete">Distancia de sangrado desde a parte inferior da páxina física</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="obsolete">Distancia de sangrado desde a esquerda da páxina física</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="obsolete">Distancia de sangrado desde a direita da páxina física</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Mirror Page(s) horizontally</source>
<translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) horizontalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Mirror Page(s) vertically</source>
<translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) verticalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>PDF security settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración de seguranza do PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>PDF/X-3 settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración PDF/X-3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;PDF security can not be used with PDF/X-3. If you want to turn on security, change your PDF version (compatibility level) to something other than PDF/X-3.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Non se pode usar seguranza PDF con PDF/X-3. Se quer activar a seguranza, mude de versión de PDF (nível de compatibilidade) para algo distinto de PDF/X-3.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save as</source>
<translation type="obsolete">Gardar como</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Ficheiros PDF (*.pdf);;Todos (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Output one file for eac&amp;h page</source>
<translation type="obsolete">Producir un ficheiro por ca&amp;da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commerical printing.</source>
<translation type="obsolete">Isto permite exportar un ficheiro PDF con nome individual para cada unha das páxinas do documento. Os números de páxina adiciónanse automaticamente. Isto resulta moi útil para impostar PDF para a impresión comercial.</translation>
</message>
22430,42 → 21152,34
<context>
<name>PDFlib</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Saving PDF</source>
<translation type="obsolete">A salvar PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Exporting Master Pages:</source>
<translation type="obsolete">A exportar Páxinas Mestras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Exporting Pages:</source>
<translation type="obsolete">A Exportar Páxinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Exporting Items on Current Page:</source>
<translation type="obsolete">A exportar Elementos da Páxina Actual:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Exporting Master Page:</source>
<translation type="obsolete">A exportar Páxina Mestra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="obsolete">A exportar Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page:</source>
<translation type="obsolete">Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Date:</source>
<translation type="obsolete">Data:</translation>
</message>
22478,12 → 21192,10
<translation>Antevisión da Impresión</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Anti-alias &amp;Text</source>
<translation type="obsolete">&amp;Texto Anti-alias</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gráficos Anti-alias</translation>
</message>
22523,7 → 21235,6
<translation>&amp;K</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense
of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
<translation type="obsolete">Proporciona unha visión máis agradábel dos elementos de texto a expensas
22530,7 → 21241,6
dunha menor velocidade no procesamento. Isto só afecta ás fontes Tipo 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and
vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation type="obsolete">Proporciona unha visión máis agradábel das Fontes Truetype, OpenType, EPS, PDF
22539,7 → 21249,7
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="326"/>
<source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
<translation>Mostra as transparencia e os elementos transparentes do seu documento. Require Ghostscript 7.07 ou posterior</translation>
<translation>Mostra as transparencia e os elementos transparentes do documento. Require Ghostscript 7.07 ou posterior</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="327"/>
22567,7 → 21277,6
<translation>Des/Activar o tinteiro K (Black-Negro)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
22622,12 → 21331,10
<translation>Imprimir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
<translation type="obsolete">Permite unha vista máis cómoda dos elementos de texto no visor a costa dunha exhibición máis lenta. Isto só afecta ás fontes Type 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation type="obsolete">Permite unha vista máis cómoda das Fontes Truetype, OpenType, EPS, PDF e gráficos vectoriais na antevisión a costa dunha exhibición máis lenta</translation>
</message>
22751,12 → 21458,10
<context>
<name>PSLib</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Processing Master Pages:</source>
<translation type="obsolete">A procesar Páxinas Mestras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Exporting Pages:</source>
<translation type="obsolete">A exportar Páxinas:</translation>
</message>
22837,42 → 21542,34
<context>
<name>PStyleWBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Form1</source>
<translation type="obsolete">Formulario1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Properties</source>
<translation type="obsolete">Propiedades</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distances and Alignment</source>
<translation type="obsolete">Distancias e Aliñamento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">Maiúsculas Capitulares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Parent&apos;s Drop Cap Status</source>
<translation type="obsolete">Estado das Maiúsculas Capitulares Pai</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation type="obsolete">Tabuladores e Indentación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Ch&amp;aracter Style</source>
<translation type="obsolete">Estilo de C&amp;arácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="obsolete">Baseado En:</translation>
</message>
22880,357 → 21577,286
<context>
<name>Page</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Copy Here</source>
<translation type="obsolete">Copiar Aquí</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Move Here</source>
<translation type="obsolete">Mover Aquí</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pegar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation type="obsolete">Mostrar as &amp;Marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation type="obsolete">Mostrar as &amp;Molduras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation type="obsolete">Mostrar as &amp;Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation type="obsolete">Mostrar a &amp;Grella</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation type="obsolete">Mostrar as G&amp;uías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation type="obsolete">Mostrar a Grella &amp;Base</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation type="obsolete">&amp;Agarre</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation type="obsolete">A&amp;garrarse ás Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Picture</source>
<translation type="obsolete">Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>File: </source>
<translation type="obsolete">Ficheiro: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Original PPI: </source>
<translation type="obsolete">PPI Orixinal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Actual PPI: </source>
<translation type="obsolete">PPI Real:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Linked Text</source>
<translation type="obsolete">Texto Vinculado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Moldura de Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Text on a Path</source>
<translation type="obsolete">Texto nun Trazo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation type="obsolete">Parágrafos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Words: </source>
<translation type="obsolete">Palabras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Chars: </source>
<translation type="obsolete">Caracteres.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Print: </source>
<translation type="obsolete">Imprimir:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Enabled</source>
<translation type="obsolete">Activado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="obsolete">Desactivado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>In&amp;fo</source>
<translation type="obsolete">In&amp;formación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Get Picture...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ir procurar Imaxe...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation type="obsolete">I&amp;maxe Visíbel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Update Picture</source>
<translation type="obsolete">Ac&amp;tualizar Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Edit Picture</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modificar Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Adjust Frame to Picture</source>
<translation type="obsolete">&amp;Axustar a Moldura á Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Get Text...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ir procurar Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Append Text...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Edit Text...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modificar Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation type="obsolete">É &amp;Marcador PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation type="obsolete">É A&amp;notación PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation type="obsolete">P&amp;ropriedades da Anotación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation type="obsolete">P&amp;ropriedades do Campo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation type="obsolete">Opcións do &amp;PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation type="obsolete">Modificar Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Lock</source>
<translation type="obsolete">B&amp;loquear</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Un&amp;lock</source>
<translation type="obsolete">Desb&amp;loquear</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Lock Object &amp;Size</source>
<translation type="obsolete">Bloquear o &amp;Tamaño do Obxecto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Unlock Object &amp;Size</source>
<translation type="obsolete">Desbloquear o &amp;Tamaño do Obxecto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation type="obsolete">Enviar para o Po&amp;rta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation type="obsolete">Enviar para &amp;Capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Insert Sample Text</source>
<translation type="obsolete">&amp;Inserir Texto de Mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation type="obsolete">A&amp;grupar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Un&amp;group</source>
<translation type="obsolete">Desa&amp;grupar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Le&amp;vel</source>
<translation type="obsolete">Ní&amp;vel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Send to &amp;Back</source>
<translation type="obsolete">Enviar para &amp;Tras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Bring to &amp;Front</source>
<translation type="obsolete">Traer para &amp;Diante</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation type="obsolete">&amp;Baixar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation type="obsolete">Subi&amp;r</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Picture Frame</source>
<translation type="obsolete">Moldura de &amp;Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Pol&amp;ygon</source>
<translation type="obsolete">Pol&amp;ígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<translation type="obsolete">C&amp;ontornos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Moldura de &amp;Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation type="obsolete">Curva de &amp;Bézier</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Conve&amp;rt to</source>
<translation type="obsolete">Conve&amp;rtir en</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation type="obsolete">Recor&amp;tar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="obsolete">&amp;Copiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C&amp;lear Contents</source>
<translation type="obsolete">&amp;Limpar o Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Show P&amp;roperties...</source>
<translation type="obsolete">Mostrar P&amp;ropriedades...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Hide P&amp;roperties...</source>
<translation type="obsolete">Agochar as P&amp;ropriedades...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengún</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Do you really want to clear all your Text?</source>
<translation type="obsolete">Realmente quer eliminar todo o Texto?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The Program</source>
<translation type="obsolete">O Programa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>is missing!</source>
<translation type="obsolete">falta!</translation>
</message>
23276,7 → 21902,6
<context>
<name>PageItemAttributes</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengún</translation>
</message>
23397,87 → 22022,70
<context>
<name>PageItemAttributesBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page Item Attributes</source>
<translation type="obsolete">Atributos do Elemento da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Tipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Value</source>
<translation type="obsolete">Valor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Parameter</source>
<translation type="obsolete">Parámetro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Relationship</source>
<translation type="obsolete">Relación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Relationship To</source>
<translation type="obsolete">Relación Con</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="obsolete">&amp;Copiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="obsolete">&amp;Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
23662,7 → 22270,6
<context>
<name>PageLayouts</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page Layout</source>
<translation type="obsolete">Disposición da Páxina</translation>
</message>
23680,12 → 22287,13
<location filename="../../scribus/pagelayout.cpp" line="268"/>
<source>Number of pages to show side-by-side on the canvas
Often used for allowing items to be placed across page spreads</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Número de páxinas que se han de mostrar xuntas no lenzo
Emprégase normalmente para permitir que se coloquen elementos que se extendan entre as páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagelayout.cpp" line="273"/>
<source>Location on the canvas where the first page of the document is placed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lugar do lenzo no que se coloca a primeira páxina do documento</translation>
</message>
</context>
<context>
23711,7 → 22319,6
<translation type="obsolete">Eis todas as páxinas mestras. Para crear unha páxina nova, arrastre unha páxina mestra á vista de páxinas de embaixo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
23748,23 → 22355,20
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="918"/>
<source>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lista de páxinas mestras do documento. Pódense arrastrar os nomes das páxinas mestras para a vista de páxina de embaixo para aplicar as páxinas mestras ou para o espazo baleiro entre as páxinas para crear páxinas novas.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PageSelector</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page </source>
<translation type="obsolete">Páxina </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> of %1</source>
<translation type="obsolete"> de %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>%1 of %1</source>
<translation type="obsolete">%1 de %1</translation>
</message>
23777,112 → 22381,90
<context>
<name>PageSize</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Quarto</source>
<translation type="obsolete">Cuarto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Foolscap</source>
<translation type="obsolete">Prego (43*35cm. aprox.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Letter</source>
<translation type="obsolete">Carta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Government Letter</source>
<translation type="obsolete">Carta Oficial</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Legal</source>
<translation type="obsolete">Legal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Ledger</source>
<translation type="obsolete">Libro contábel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Executive</source>
<translation type="obsolete">Executivo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Post</source>
<translation type="obsolete">Post</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Crown</source>
<translation type="obsolete">Coroa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Large Post</source>
<translation type="obsolete">Posta Grande</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Demy</source>
<translation type="obsolete">Demy</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Medium</source>
<translation type="obsolete">Media</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Royal</source>
<translation type="obsolete">Real</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Elephant</source>
<translation type="obsolete">Elefante</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Double Demy</source>
<translation type="obsolete">Dobre Demy</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Quad Demy</source>
<translation type="obsolete">Quad Demy</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>STMT</source>
<translation type="obsolete">STMT</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>A</source>
<translation type="obsolete">A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>B</source>
<translation type="obsolete">B</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C</source>
<translation type="obsolete">C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>D</source>
<translation type="obsolete">D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>E</source>
<translation type="obsolete">E</translation>
</message>
24018,27 → 22600,27
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="72"/>
<source>Rotate Objects by:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Xirar Obxectos:</translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="80"/>
<source>0°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>0°</translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="85"/>
<source>90°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>90°</translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="90"/>
<source>180°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>180°</translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="95"/>
<source>270°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>270°</translation>
</message>
</context>
<context>
24259,12 → 22841,10
<translation>Procurar Resultado para: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Preview</source>
<translation type="obsolete">Antevisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select</source>
<translation type="obsolete">Seleccionar</translation>
</message>
24294,22 → 22874,18
<translation>Descoñecido</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Grayscale</source>
<translation type="obsolete">Escala de grises</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Duotone</source>
<translation type="obsolete">Duotone</translation>
</message>
24342,32 → 22918,26
<context>
<name>PicSearchBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Result</source>
<translation type="obsolete">Resultado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Search Results for: </source>
<translation type="obsolete">Procurar Resultado para: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Preview</source>
<translation type="obsolete">Vista &amp;Previa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+P</source>
<translation type="obsolete">Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Select</source>
<translation type="obsolete">&amp;Seleccionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
24450,42 → 23020,34
<context>
<name>PicSearchOptionsBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Search Images</source>
<translation type="obsolete">Procurar Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Start at:</source>
<translation type="obsolete">Iniciar en:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Change...</source>
<translation type="obsolete">Mudar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Search for:</source>
<translation type="obsolete">Procurar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Case insensitive search</source>
<translation type="obsolete">Pesquisar sen distinguir maiúsculas e minúsculas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Search recursivly</source>
<translation type="obsolete">Procurar nos directorios inferiores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Searching</source>
<translation type="obsolete">A procurar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Start Search</source>
<translation type="obsolete">Iniciar a Procura</translation>
</message>
24493,32 → 23055,26
<context>
<name>PicStatus</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Pictures</source>
<translation type="obsolete">Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Path</source>
<translation type="obsolete">Rota</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Print</source>
<translation type="obsolete">Imprimir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Status</source>
<translation type="obsolete">Situación</translation>
</message>
24528,32 → 23084,26
<translation type="obsolete">IrA</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Missing</source>
<translation type="obsolete">Falta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Search</source>
<translation type="obsolete">Procurar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cancel Search</source>
<translation type="obsolete">Deter a Procura</translation>
</message>
24568,7 → 23118,6
<translation>Scribus - Procura de Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The search failed: %1</source>
<translation type="obsolete">Fallou a pesquisa: %1</translation>
</message>
24578,7 → 23127,6
<translation>Non se atoparon imaxes co nome &quot;%1&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select a base directory for search</source>
<translation type="obsolete">Escolla un directorio base para procurar</translation>
</message>
24633,22 → 23181,18
<translation>Descoñecido</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Grayscale</source>
<translation type="obsolete">Escala de grises</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Duotone</source>
<translation type="obsolete">Duotone</translation>
</message>
24805,248 → 23349,222
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="127"/>
<source>Name of the image file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nomo do ficheiro da imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="177"/>
<source>Location where the image file is stored</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lugar no que se almacena o ficheiro da imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="195"/>
<source>Search for a missing image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Procurar unha imaxe perdida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="240"/>
<source>Type of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tipo de imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="253"/>
<source>The colorspace of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>O espazo de cores da imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="275"/>
<source>Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>O espazo de cores empregado na imaxe, p.ex. RGB ou CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="307"/>
<source>Native resolution of the image, in dots per inch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Resolución orixinara da imaxe, en puntos por polegada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="345"/>
<source>Height and width of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Altura e anchura da imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="374"/>
<source>Horizontal and vertical scaling applied to the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ampliación horizontal e vertical aplicada á imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="409"/>
<source>Size of the image when printed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tamaño da imaxe cando se imprima</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="449"/>
<source>Page that the image is displayed on</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Páxina na que se mostra a imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="462"/>
<source>Page Item:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Elemento de páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="478"/>
<source>Name of the page item that contains the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nome do elemento de páxina que contén a imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="491"/>
<source>Effective DPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>DPI efectivos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="510"/>
<source>Effective resolution of the image after scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Resolución efectiva da imaxe despois da ampliación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="527"/>
<source>Move to the page that the image is on</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ir á páxina na que se atopa a imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="543"/>
<source>Move to the page that the item is on and select it</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ir á páxina na que está a imaxe e seleccionala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="587"/>
<source>Enable or disable exporting of the item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Activar ou desactivar a exportación do elemento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="590"/>
<source>Export/Print Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Exportar/Imprimir Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="597"/>
<source>Set format specfic properties of certain image types, like clipping paths</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Indicar as propiedades específicas do formato de determinados tipos de imaxes, como camiños de recorte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="610"/>
<source>Edit the image in the default editor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Modificar a imaxe no editor por omisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="620"/>
<source>Make the image visible or invisible</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tornar a imaxe visíbel ou invisíbel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="630"/>
<source>Apply non destructive effects to the image in its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aplicar efectos non destrutivos á imaxe na súa moldura</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PicStatusBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Manage Pictures</source>
<translation type="obsolete">Xestionar as Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Information</source>
<translation type="obsolete">Información</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Path:</source>
<translation type="obsolete">Rota:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Search...</source>
<translation type="obsolete">Procurar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name:</source>
<translation type="obsolete">Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Image</source>
<translation type="obsolete">Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>DPI:</source>
<translation type="obsolete">DPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Format:</source>
<translation type="obsolete">Formato:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation type="obsolete">Espazo de cores:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Size</source>
<translation type="obsolete">Tamaño</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Pixels:</source>
<translation type="obsolete">Píxeles:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scale:</source>
<translation type="obsolete">Escala:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Printed:</source>
<translation type="obsolete">Impreso:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Layout</source>
<translation type="obsolete">Disposición</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>On Page:</source>
<translation type="obsolete">Na Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Goto</source>
<translation type="obsolete">IrA</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>eff. DPI:</source>
<translation type="obsolete">DPI efect.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Object:</source>
<translation type="obsolete">Obxecto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select</source>
<translation type="obsolete">Seleccionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Image Tools</source>
<translation type="obsolete">Ferramentas de Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Layers &amp;&amp; Paths...</source>
<translation type="obsolete">Capas e Rotas...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Image Visible</source>
<translation type="obsolete">Imaxe Visíbel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Image Effects...</source>
<translation type="obsolete">Efectos de Imaxe...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation type="obsolete">Modificar a Imaxe...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Print Image</source>
<translation type="obsolete">Imprimir a Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Close</source>
<translation type="obsolete">Fechar</translation>
</message>
25135,22 → 23653,18
<translation>Extensión: %1 non se puido carregar: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>PostScript Files (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
<translation type="obsolete">Ficheiros PostScript (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>SVG Images (*.svg *.svgz);;</source>
<translation type="obsolete">Imaxes SVG (*.svg *.svgz);;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>SVG Images (*.svg);;</source>
<translation type="obsolete">Imaxes SVG (*.svg);;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OpenOffice.org Draw (*.sxd);;</source>
<translation type="obsolete">Draw do OpenOffice.org (*.sxd);;</translation>
</message>
25169,7 → 23683,7
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="228"/>
<source>There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by some kind of dependency issue or old plugins existing in your install directory. If you clean out your install directory and reinstall and this still occurs, please report it on bugs.scribus.net.</source>
<translation>Atopouse un problema ao carregar %1 de %2 extensións. %3 Isto débese probabelmente a algún tipo de problema de dependencias con extensións vellas existentes no seu directorio de instalación. Se limpa o seu directorio de instalación e reinstala e ainda así atopa este problema, informe deste problema en bugs.scribus.net.</translation>
<translation>Atopouse un problema ao carregar %1 de %2 extensións. %3 Isto débese probabelmente a algún tipo de problema de dependencias con extensións vellas existentes no directorio de instalación. Se limpa o directorio de instalación e reinstala e ainda así atopa este problema, informe deste problema en bugs.scribus.net.</translation>
</message>
</context>
<context>
25210,12 → 23724,10
<translation>Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Non</translation>
</message>
25238,62 → 23750,50
<translation>Propiedades do Polígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Corn&amp;ers:</source>
<translation type="obsolete">Esqu&amp;inas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Rotación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply &amp;Factor</source>
<translation type="obsolete">Aplicar &amp;Factor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> %</source>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Factor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation type="obsolete">Número de esquinas do polígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation type="obsolete">Graos de rotación do polígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
<translation type="obsolete">Aplicar un Factor de Convexidade/Concavidade para mudar a forma dos Polígonos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="obsolete">Polígono de Mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped),
a positive value will make it convex</source>
<translation type="obsolete">Un valor negativo fará que o polígono sexa cóncavo (que teña forma de estrela);
25348,7 → 23848,6
<translation>Polígono de Mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped),
a positive value will make it convex</source>
<translation type="obsolete">Un valor negativo fará que o polígono sexa cóncavo (que teña forma de estrela);
25408,652 → 23907,522
<translation>Ferramentas externas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Misc.</source>
<translation type="obsolete">Diversos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>GUI</source>
<translation type="obsolete">Aparencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Theme:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tema:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da &amp;Fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Units</source>
<translation type="obsolete">Unidades</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Points (pt)</source>
<translation type="obsolete">Puntos (pt)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Millimetres (mm)</source>
<translation type="obsolete">Milímetros (mm)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Inches (in)</source>
<translation type="obsolete">Polgadas (in)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Picas (p)</source>
<translation type="obsolete">Picas (p)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Mouse Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración do Rato</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Wheel Jump:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Salto do Rato:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> px</source>
<translation type="obsolete"> px</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Grab Radius:</source>
<translation type="obsolete">Radio de a&amp;garre:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Menus</source>
<translation type="obsolete">Menús</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Recent Documents:</source>
<translation type="obsolete">Documentos &amp;Recentes:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Paths</source>
<translation type="obsolete">Rotas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Documents:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Documentos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Change...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mudar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;ICC Profiles:</source>
<translation type="obsolete">Perfís &amp;ICC:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mudar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Scripts:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Guións:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Ch&amp;ange...</source>
<translation type="obsolete">Mud&amp;ar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>T&amp;emplates:</source>
<translation type="obsolete">Mod&amp;elos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cha&amp;nge...</source>
<translation type="obsolete">Muda&amp;r...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page Size</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Executive</source>
<translation type="obsolete">Executivo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Folio</source>
<translation type="obsolete">Folio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Ledger</source>
<translation type="obsolete">Libro contábel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Legal</source>
<translation type="obsolete">Legal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Letter</source>
<translation type="obsolete">Carta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Tabloid</source>
<translation type="obsolete">Tabloide</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Custom</source>
<translation type="obsolete">Personalizado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tamaño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Portrait</source>
<translation type="obsolete">Retrato</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Landscape</source>
<translation type="obsolete">Apaisado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation type="obsolete">Orie&amp;ntación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anchura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Altura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Facing Pages</source>
<translation type="obsolete">Páxinas &amp;Enfrentadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Left &amp;Page First</source>
<translation type="obsolete">A Páxina &amp;Esquerda Primeiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Margin Guides</source>
<translation type="obsolete">Guías das Marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Inferior:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Top:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Superior:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation type="obsolete">Di&amp;reita:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Esquerda:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Autosave</source>
<translation type="obsolete">Gardado automático</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Enabled</source>
<translation type="obsolete">&amp;Activado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>min</source>
<translation type="obsolete">min</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Interval:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Intervalo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Grid Layout</source>
<translation type="obsolete">Disposición da Grella</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>M&amp;inor Grid Spacing:</source>
<translation type="obsolete">Espaciamento da Grella S&amp;ecundaria:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Ma&amp;jor Grid Spacing:</source>
<translation type="obsolete">Espaciamento da Grella Pr&amp;incipal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Guide &amp;Snap Distance:</source>
<translation type="obsolete">Di&amp;stancia de Agarre:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Grid Colors</source>
<translation type="obsolete">Cores da Grella</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Min&amp;or Grid Color:</source>
<translation type="obsolete">Cor da Grella Secund&amp;oria:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Majo&amp;r Grid Color:</source>
<translation type="obsolete">Cor da Grella &amp;Principal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;User Guides Color:</source>
<translation type="obsolete">Cor das Guías do &amp;Usuario:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Base&amp;line Grid Color:</source>
<translation type="obsolete">Cor da Grella &amp;Base:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Placing</source>
<translation type="obsolete">Colocación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>In the &amp;Background</source>
<translation type="obsolete">No &amp;Fondo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>In the Fore&amp;ground</source>
<translation type="obsolete">Por &amp;Diante</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Baseline Grid</source>
<translation type="obsolete">Grella Base</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>O&amp;n</source>
<translation type="obsolete">&amp;Activada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>O&amp;ff</source>
<translation type="obsolete">De&amp;sactivada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Subscript</source>
<translation type="obsolete">Subíndice</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> %</source>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Displacement:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Desprazamento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Scaling:</source>
<translation type="obsolete">E&amp;scala:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Superscript</source>
<translation type="obsolete">Superíndice</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>D&amp;isplacement:</source>
<translation type="obsolete">D&amp;esprazamento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>S&amp;caling:</source>
<translation type="obsolete">Es&amp;cala:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Small Caps</source>
<translation type="obsolete">Versalitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Sc&amp;aling:</source>
<translation type="obsolete">Esc&amp;ala:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Other</source>
<translation type="obsolete">Outra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Baseline &amp;Grid:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Grella de Base:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Baseline &amp;Offset:</source>
<translation type="obsolete">Dis&amp;tancia da Grella Base:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Automatic &amp;Line Spacing:</source>
<translation type="obsolete">Inter&amp;liñado Automático:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Default &amp;Font:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fonte por Omisión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Default &amp;Size:</source>
<translation type="obsolete">Tama&amp;ño por Omisión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Text Color:</source>
<translation type="obsolete">Cor do &amp;Texto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation type="obsolete">Colu&amp;mnas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Gap:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Distancia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<translation type="obsolete">Se xa o túzaro dicía que mañá quérenllo pór</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Line Color:</source>
<translation type="obsolete">Cor da &amp;Liña:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Shading:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Saturación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Fill Color:</source>
<translation type="obsolete">Cor de &amp;Enchido:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>S&amp;hading:</source>
<translation type="obsolete">Sa&amp;turación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Type of Line:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tipo de Liña:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anchura da Liña:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Mi&amp;nimum:</source>
<translation type="obsolete">Mí&amp;nimo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Ma&amp;ximum:</source>
<translation type="obsolete">Má&amp;ximo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Stepping:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Salto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Free Scaling</source>
<translation type="obsolete">Ampliación &amp;Libre</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Horizontal Scaling:</source>
<translation type="obsolete">Ampliación &amp;Horizontal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Vertical Scaling:</source>
<translation type="obsolete">Ampliación &amp;Vertical:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Scale Picture to Frame Size</source>
<translation type="obsolete">Aco&amp;modar a Imaxe ao Tamaño da Moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Keep Aspect &amp;Ratio</source>
<translation type="obsolete">Manter a &amp;Proporción</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>F&amp;ill Color:</source>
<translation type="obsolete">C&amp;or de Enchido:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Corn&amp;ers:</source>
<translation type="obsolete">Esqu&amp;inas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Rotación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply &amp;Factor</source>
<translation type="obsolete">Aplicar &amp;Factor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Factor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Other Options</source>
<translation type="obsolete">Outras Opcións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Sa&amp;ve Contents on Changes</source>
<translation type="obsolete">Sal&amp;var o Contido nos Cambios</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Preview</source>
<translation type="obsolete">Antevisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Small</source>
<translation type="obsolete">Pequena</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Medium</source>
<translation type="obsolete">Media</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Large</source>
<translation type="obsolete">Grande</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Display Pages &amp;Side by Side</source>
<translation type="obsolete">Mostrar as Páxinas &amp;Lado a Lado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page Colors</source>
<translation type="obsolete">Cores da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Background:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fondo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Margins:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Marxes:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Display &amp;Unprintable Area in Margin Color</source>
<translation type="obsolete">Mostrar a Área &amp;Non Imprimíbel na Cor da Marxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Use PDF 1.4 &amp;Transparency Features</source>
<translation type="obsolete">Usar a Funcionalidade de &amp;Transparencia de PDF 1.4</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Adjust Display Size</source>
<translation type="obsolete">&amp;Axustar o Tamaño da Exhibición</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>To adjust the display drag the ruler below with the Slider.</source>
<translation type="obsolete">Para axustar a exhibición arrastre a regra de embaixo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Postscript Interpreter</source>
<translation type="obsolete">Intérprete de Postcript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Name of Executable:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nome do Executábel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Antialias &amp;Text</source>
<translation type="obsolete">&amp;Texto Antialias</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Antialias &amp;Graphics</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gráficos Antialias</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Image Processing Tool</source>
<translation type="obsolete">Ferramenta de Procesamento de Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name of &amp;Executable:</source>
<translation type="obsolete">Nome do &amp;Executábel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Printing</source>
<translation type="obsolete">Impresión</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Clip to Page &amp;Margins</source>
<translation type="obsolete">Arrimar ás &amp;Marxes da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply &amp;Under Color Removal</source>
<translation type="obsolete">Aplicar Eliminación da Cor &amp;Inferior (UCR)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Choose the default window decoration and looks.
Scribus inherits any available KDE or Qt themes</source>
<translation type="obsolete">Escolla a decoración e aparencia predeterminadas das xanelas.
26060,93 → 24429,75
Scribus herda calquer tema disponíbel de KDE ou Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Default font size for the menus and windows</source>
<translation type="obsolete">Tamaño por omisión da fonte para os menús e xanelas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation type="obsolete">Unidade de medida por omisión para a edición de documentos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel</source>
<translation type="obsolete">Número de liñas que se desprazará o punteiro a cada movemento da roda do rato</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles</source>
<translation type="obsolete">Radio da área dentro da que Scribus permitirá agarrar os manipuladores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Number of recently edited documents to show in the File menu</source>
<translation type="obsolete">Número de documentos editados recentementos que se mostrarán no menú Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Default documents directory</source>
<translation type="obsolete">Directorio por omisión dos documentos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Default ICC profiles directory. This cannot
be changed with documents open.</source>
<translation type="obsolete">Directorio por omisión dos perfís ICC. Non se pode mudar co documentos abertos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Default Scripter scripts directory</source>
<translation type="obsolete">Directorio por omisión dos guións do Scripter</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Additional Directory for Document Templates</source>
<translation type="obsolete">Directorio adicional dos Modelos de Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Default page size, either a standard size or a custom size</source>
<translation type="obsolete">Tamaño por omisión da páxina, ora un tamaño padrón ou un personalizado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Default orientation of document pages</source>
<translation type="obsolete">Orientación por omisión das páxinas dos documentos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation type="obsolete">Anchura das páxinas dos documentos, modificábel se escolleu un tamaño de páxina personalizado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation type="obsolete">Altura das páxinas dos documentos, modificábel se escolleu un tamaño de páxina personalizado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Enable single or spread based layout</source>
<translation type="obsolete">Permitir a disposición sinxela ou de dobre páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Make the first page the left page of a document</source>
<translation type="obsolete">Facer que a primeira páxina sexa a páxina esquerda do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe superior e o bordo da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe inferior e o bordo da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe esquerda e o bordo da páxina.
26153,7 → 24504,6
Se se escollen Páxinas Enfrentadas, este espazo de marxe pódese ussar para obter as marxes adecuadas para a encuadernación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe direita e o bordo da páxina.
26160,7 → 24510,6
Se se escollen Páxinas Enfrentadas, este espazo de marxe pódese ussar para obter as marxes adecuadas para a encuadernación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension
each time the time period elapses</source>
<translation type="obsolete">Se se activa, Scribus salva unha copia de seguranza do seu ficheiro coa extensión .bak
26167,272 → 24516,218
cada fracción de tempo determinada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Time period between saving automatically</source>
<translation type="obsolete">Período de tempo após o que se produce o gardado automático</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance between the minor grid lines</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre as liñas da grella secundaria</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance between the major grid lines</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre as liñas da grella principal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance within which an object will snap to your placed guides</source>
<translation type="obsolete">Distancia á que un obxecto se agarrará ás guías personalizadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color of the minor grid lines</source>
<translation type="obsolete">Cor das liñas da grella secundaria</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color of the major grid lines</source>
<translation type="obsolete">Cor das liñas da grella principal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color of the guide lines you insert</source>
<translation type="obsolete">Cor das liñas das liñas guía que vaia colocando</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Place the grid behind your page objects</source>
<translation type="obsolete">Colocar a grella por detrás dos obxectos da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Place the grid in front of your page objects</source>
<translation type="obsolete">Colocar a grella por diante dos obxectos da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Turns on the base grid</source>
<translation type="obsolete">Activa a grella base</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Turns off the base grid</source>
<translation type="obsolete">Desactiva a grella base</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
<translation type="obsolete">Desprazamento da fonte por en cima da liña de base nunha liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Relative size of the superscript compared to the normal font</source>
<translation type="obsolete">Tamaño relativo do superíndice en relación á fonte normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Displacement below the baseline of the normal font on a line</source>
<translation type="obsolete">Desprazamento da fonte por debaixo da liña de base nunha liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Relative size of the subscript compared to the normal font</source>
<translation type="obsolete">Tamaño relativo do subíndice en relación á fonte normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Relative size of the small caps font compared to the normal font</source>
<translation type="obsolete">Tamaño relativo das versalitas en relación á fonte normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Percentage increase over the font size for the line spacing</source>
<translation type="obsolete">Incremento en percentaxe sobre o tamaño da fonte do espaciamento da liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Text Frame Properties</source>
<translation type="obsolete">Propriedades das Molduras de Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Picture Frame Properties</source>
<translation type="obsolete">Propriedades das Molduras de Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Shape Drawing Properties</source>
<translation type="obsolete">Propriedades do Deseño de Formas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Magnification Level Defaults</source>
<translation type="obsolete">Nível Predeterminado de Aumento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Line Drawing Properties</source>
<translation type="obsolete">Propriedades do Deseño de Liñas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Polygon Drawing Properties</source>
<translation type="obsolete">Propriedades do Deseño de Polígonos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Font for new text frames</source>
<translation type="obsolete">Fonte para as molduras de texto novas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Size of font for new text frames</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da fonte para as molduras de texto novas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color of font</source>
<translation type="obsolete">Cor da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Number of columns in a text frame</source>
<translation type="obsolete">Número de columnas nunha moldura de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Gap between text frame columns</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre as columnas das molduras de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Sample of your font</source>
<translation type="obsolete">Mostra da súa fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Picture frames allow pictures to scale to any size</source>
<translation type="obsolete">As molduras de imaxes permiten que as imaxes varíen de escala</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Horizontal scaling of images</source>
<translation type="obsolete">Modificación do tamaño horizontal das imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Vertical scaling of images</source>
<translation type="obsolete">Modificación do tamaño vertical das imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Keep horizontal and vertical scaling the same</source>
<translation type="obsolete">Manter a proporción horizontal e vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame</source>
<translation type="obsolete">As imaxes nas molduras de imaxes acomódansse ao tamaño da moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Automatically scaled pictures keep their original proportions</source>
<translation type="obsolete">As imaxes cuxo tamaño se modifica automaticamente manteñen a proporcion orixinal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Fill color of picture frames</source>
<translation type="obsolete">Dor de enchido das molduras de imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Saturation of color of fill</source>
<translation type="obsolete">Saturación da cor de enchido</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Line color of shapes</source>
<translation type="obsolete">Cor da liña das formas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Saturation of color of lines</source>
<translation type="obsolete">Saturación da cor das liñas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Fill color of shapes</source>
<translation type="obsolete">Cor de enchido das formas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Line style of shapes</source>
<translation type="obsolete">Estilo de liña das formas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Line width of shapes</source>
<translation type="obsolete">Anchura da liña das formas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Minimum magnification allowed</source>
<translation type="obsolete">Redución mínima permitida</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Maximum magnification allowed</source>
<translation type="obsolete">Aumento máximo permitido</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Change in magnification for each zoom operation</source>
<translation type="obsolete">Paso de aumento/redución</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color of lines</source>
<translation type="obsolete">Cor das liñas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Saturation of color</source>
<translation type="obsolete">Saturación da cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Style of lines</source>
<translation type="obsolete">Estilo das liñas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Width of lines</source>
<translation type="obsolete">Anchura das liñas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation type="obsolete">Número de esquinas dos polígonos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation type="obsolete">Graos de rotación dos polígonos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
<translation type="obsolete">Aplicar un Factor de Convexidade/Concavidade para mudar a forma dos Polígonos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="obsolete">Polígono de Mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped),
a positive value will make it convex</source>
<translation type="obsolete">Un valor negativo fará que o polígono sexa cóncavo (que teña forma de estrela);
26439,62 → 24734,50
un valor positivo farao convexo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Choose the size of the preview in the scrapbook palette</source>
<translation type="obsolete">Escolla o tamaño da antevisión da paleta do porta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save the scrapbook contents everytime after a change</source>
<translation type="obsolete">Salvar o contido do porta-retallos depois de cada cambio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>When using facing pages, show the two pages side by side</source>
<translation type="obsolete">Ao usar páxinas enfrentadas, mostrar as dúas páxinas lado a lado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color for paper</source>
<translation type="obsolete">Cor do papel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color for the margin lines</source>
<translation type="obsolete">Cor das liñas das marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
<translation type="obsolete">Mascarar a área por fora das marxes coa cor das marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Enable transparency features within PDF 1.4 export</source>
<translation type="obsolete">Permitir a funcionalidade de transparencia ao exportar a PDF 1.4</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Set the default zoom level</source>
<translation type="obsolete">Asignar un nível de zoom por omisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>File system location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation type="obsolete">Localización do sistema de ficheiros do intérprete de Ghostscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
<translation type="obsolete">Texto antialias para a exhibición na pantalla de EPS e PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering</source>
<translation type="obsolete">Gráficos antialias para a exhibición na pantalla de EPS e PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>File system location for graphics editor. If you use gimp
and your distro includes it, we recommend &apos;gimp-remote&apos;,
as it allows you to edit the image in an already running
26505,12 → 24788,10
xa existente do Gimp.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
<translation type="obsolete">Non mostrar os obxectos por fora das marxes na páxina impresa ou no ficheiro exportado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
26525,57 → 24806,46
O UCR reduce a posibilidade dun exceso de saturación coas tintas CMY.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="obsolete">Escolla un Directorio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Inside:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dentro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>O&amp;utside:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fora:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Language:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Lingua:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Document T&amp;emplates:</source>
<translation type="obsolete">Mod&amp;elos de Documentos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Units:</source>
<translation type="obsolete">Unidades:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Undo/Redo</source>
<translation type="obsolete">Desfacer/Refacer</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Action history length</source>
<translation type="obsolete">Tamaño do historial de Accións</translation>
</message>
26620,112 → 24890,90
<translation>Atallos do teclado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page Display</source>
<translation type="obsolete">Exhibición da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color:</source>
<translation type="obsolete">Cor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+U</source>
<translation type="obsolete">Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Show Pictures</source>
<translation type="obsolete">Mostrar as Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Show Text Chains</source>
<translation type="obsolete">Mostrar as Cadeas de Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Show Text Control Characters</source>
<translation type="obsolete">Mostrar os Caracteres de Control do Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Show Frames</source>
<translation type="obsolete">Mostrar as Molduras</translation>
</message>
<message>
<location