Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 13488 → Rev 13489

/trunk/Scribus/translations/po/scribus.sl.ts
4716,22 → 4716,22
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="125"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Uvažanje: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="128"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Analiziranje datoteke:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="265"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Skupina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2468"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2469"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Tvorba predmetov</translation>
</message>
4781,7 → 4781,7
<translation type="obsolete">Valižanščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="304"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="305"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Avtorji prispevkov:</translation>
</message>
4882,42 → 4882,42
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="188"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;O programu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="200"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="201"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>A&amp;vtorji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="215"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Prevajalci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="226"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;Na spletu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="265"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zapri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="296"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="297"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Razvijalci:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="306"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="307"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Uradna dokumentacija:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="310"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="311"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Druga dokumentacija:</translation>
</message>
4932,27 → 4932,27
<translation type="obsolete">Švedščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="344"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="345"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Domača stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="346"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="347"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Spletna pomoč</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="350"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="351"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Poročila o napakah in predlogi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="354"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="355"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Dopisni seznam</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="328"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="329"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Uradni prevodi in prevajalci:</translation>
</message>
4977,7 → 4977,7
<translation type="obsolete">Španščina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="330"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="331"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Nekdanji prevajalci:</translation>
</message>
5050,7 → 5050,7
<translation type="obsolete">Okenska različica:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="349"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
5060,22 → 5060,22
<translation type="obsolete">Tu vidite natančno različico Scribusa, datum izgradnje in podporo knjižnic. C-C-T-F pomeni C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF, F=Fontconfig. Zadnja črka označuje upodobljevalnik C=Cairo ali A=libart. Manjkajoče knjižnice so predstavljene z *. Vidite lahko tudi zaznano različico Ghostscripta.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="125"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="133"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="183"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Uporabljena različica Ghostscript-a %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Na voljo ni nobene različice Ghostscript-a</translation>
</message>
5085,7 → 5085,7
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus različice %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="186"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>ID gradnje:</translation>
</message>
5095,12 → 5095,12
<translation type="obsolete">Tu vidite natančno različico Scribusa, datum izgradnje in podporo knjižnicam. C-C-T-F pomeni C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF, F=Fontconfig. Zadnja črka označuje upodobljevalnik C=Cairo ali A=libart. Manjkajoče knjižnice so predstavljene z *. Vidite lahko tudi zaznano različico Ghostscripta.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="298"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="299"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Različica Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="302"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="303"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Različica Windows&amp;#174; :</translation>
</message>
5115,32 → 5115,32
<translation type="obsolete">Maj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="317"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Ikone projekta Tango:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="300"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="301"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>Različica OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="186"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="186"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Scribus različice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="315"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation>Zagonski zaslon:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="228"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="229"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation>&amp;Posodobitve</translation>
</message>
5150,67 → 5150,67
<translation type="obsolete">Preveri stanje &amp;posodobitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="273"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation>Tukaj je izpisana različica, datum izgradnje in s Scribusom prevedena podpora knjižnicam.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="274"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation>C-C-T-F pomeni: C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF-podpora, F=Fontconfig-podpora. Zadnja črka je upodobljevalnik C=cairo ali Q=Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="274"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="275"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>Manjkajočo podporo knjižnic nakazuje *. Ta nakazuje tudi različico Ghostscripta, ki jo je zaznal Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="276"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>Ta različica za okolje Windows ne uporablja fontconfig ali knjižnic CUPS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="277"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Preveri stanje posodobitev Scribusa. O vašem računalniku ne bodo poslani nikakršni podatki.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="648"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="649"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Preveri stanje posodobitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="646"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="647"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation>O preverjanju stanja posodobitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="353"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation>Blog razvijalcev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="239"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="240"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation>&amp;Licenca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="249"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation>Datoteke licence ni mogoče odpreti. Informacije o licenci preverite v svoji namestitveni mapi ali na spletnem mestu Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="309"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="313"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="624"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="625"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13913,7 → 13913,7
<context>
<name>EPSPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="477"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="478"/>
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
13922,12 → 13922,12
ni uspel!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="478"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="479"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Usodna napaka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="876"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="877"/>
<source>Error</source>
<translation>Napaka</translation>
</message>
13937,27 → 13937,27
<translation type="obsolete">Uvažanje PostScripta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="85"/>
<source>Analyzing PostScript:</source>
<translation>Preučevanje PostScripta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="483"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="484"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Tvorba predmetov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="875"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="876"/>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation>Pretvorba %1 slik ni uspela!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="82"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Uvažanje: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="742"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="743"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Skupina%1</translation>
</message>
15124,12 → 15124,12
<context>
<name>FileLoader</name>
<message>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="593"/>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="594"/>
<source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
<translation>Nekatere pisave, uporabljene v tem dokumentu, so bile nadomeščene:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="597"/>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="598"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation>je bila zamenjana z:</translation>
</message>
17798,22 → 17798,22
<translation type="obsolete">Pogovorno okno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="32"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="33"/>
<source>Enter Code:</source>
<translation>Vnesite kodo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="44"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="45"/>
<source>Update</source>
<translation>Posodobi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="51"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="52"/>
<source>Revert</source>
<translation>Povrni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="130"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="123"/>
<source>Program Messages:</source>
<translation>Programska sporočila:</translation>
</message>
17829,37 → 17829,37
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="181"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="174"/>
<source>Status: Unknown</source>
<translation>Stanje: neznano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="165"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="158"/>
<source>Kill Program</source>
<translation>Ubij program</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="73"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="66"/>
<source>Options</source>
<translation>Možnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="81"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="74"/>
<source>Resolution:</source>
<translation>Ločljivost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="88"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="81"/>
<source>Automatic</source>
<translation>Samodejna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="91"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="84"/>
<source> DPI</source>
<translation>DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="104"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="97"/>
<source>Program:</source>
<translation>Program:</translation>
</message>
17869,7 → 17869,7
<translation type="obsolete">LaTeX</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="116"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="109"/>
<source>Use Preamble</source>
<translation>Uporabi uvodni del</translation>
</message>
17909,7 → 17909,7
<translation>Poteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="524"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="522"/>
<source>No item selected!</source>
<translation>Nič ni izbrano!</translation>
</message>
17916,10 → 17916,10
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="526"/>
<source>Insert symbol</source>
<translation>Vstavi simbol</translation>
<translation type="obsolete">Vstavi simbol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="14"/>
<source>Editor</source>
<translation>Urejevalnik</translation>
</message>
17949,7 → 17949,7
<translation type="unfinished">Začasne datoteke za zagon zunanjega urejevalnika ni mogoče ustvariti!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="222"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="148"/>
<source>Run External Editor...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
17964,8 → 17964,8
<translation type="unfinished">Poganjanje urejevalnika &quot;%1&quot; ni uspelo!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="155"/>
<source>Run external editor...</source>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="523"/>
<source>Insert Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
19010,7 → 19010,7
<context>
<name>MasterPagesPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="43"/>
<source>Edit Master Pages</source>
<translation>Uredi glavne strani</translation>
</message>
19055,12 → 19055,12
<translation type="obsolete">&amp;Da</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="177"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Ime:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="177"/>
<source>New Master Page</source>
<translation>Nova glavna stran</translation>
</message>
19070,17 → 19070,17
<translation type="obsolete">Kopija %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="288"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="292"/>
<source>Name:</source>
<translation>Ime:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="288"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="292"/>
<source>New MasterPage</source>
<translation>Nova glavna stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="355"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="359"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopija #%1 od </translation>
</message>
19090,62 → 19090,62
<translation type="obsolete">Navadno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="94"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="98"/>
<source>Duplicate the selected master page</source>
<translation>Podvoji izbrano glavno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="99"/>
<source>Delete the selected master page</source>
<translation>Izbriši izbrano glavno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="96"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="100"/>
<source>Add a new master page</source>
<translation>Dodaj novo glavno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="101"/>
<source>Import master pages from another document</source>
<translation>Uvozi glavne strani iz drugega dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="288"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="292"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation>Nova glavna stran %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="449"/>
<source>Unable to Rename Master Page</source>
<translation>Glavne strani ni mogoče preimenovati</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="449"/>
<source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
<translation>Navadne strani ni mogoče preimenovati.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="449"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="453"/>
<source>Rename Master Page</source>
<translation>Preimenuj glavno stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="449"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="453"/>
<source>New Name:</source>
<translation>Novo ime:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="175"/>
<source>Copy #%1 of %2</source>
<translation>Kopija št. %1/%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="139"/>
<source>This master page is used at least once in the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="143"/>
<source>Do you really want to delete master page &quot;%1&quot;?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
20193,12 → 20193,12
<translation type="obsolete">Točk (pts)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="144"/>
<source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
<translation>Velikost strani dokumenta; lahko je običajna ali po meri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="101"/>
<source>New Document</source>
<translation>Nov dokument</translation>
</message>
20215,12 → 20215,12
<translation type="obsolete">Razdalja med spodnjim robom strani in spodnjim mejnim vodilom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="147"/>
<source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Dolžina strani v dokumentu; nastavljivo, če ste izbrali posebno velikost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="145"/>
<source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
<translation>Usmerjenost strani dokumenta</translation>
</message>
20230,7 → 20230,7
<translation type="obsolete">Po meri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="237"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="238"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Ležeče</translation>
</message>
20242,22 → 20242,22
Če ste izbrali nasproti postavljene strani, bo ta prostor uporabljen za pravilno zlaganje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="284"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="285"/>
<source>Options</source>
<translation>Možnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="236"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="237"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Pokončno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="152"/>
<source>Distance between automatically created columns</source>
<translation>Razdalja med samodejno ustvarjenimi stolpci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="265"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="266"/>
<source>Margin Guides</source>
<translation>Vodila robov</translation>
</message>
20272,12 → 20272,12
<translation type="obsolete">Pik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="146"/>
<source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Širina strani v dokumentu; nastavljivo, če ste izbrali velikost po meri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="149"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="150"/>
<source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
<translation>Ob dodajanju strani samodejno ustvari besedilne okvire</translation>
</message>
20292,7 → 20292,7
<translation type="obsolete">Omogoči enojno ali mnogotero postavitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="151"/>
<source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
<translation>Število stolpcev v samodejno ustvarjenih besedilnih okvirih</translation>
</message>
20307,7 → 20307,7
<translation type="obsolete">Številka prve strani:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="149"/>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation>Privzeta merska enota za urejanje dokumenta</translation>
</message>
20342,22 → 20342,22
<translation type="obsolete">Tabloidna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="224"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="225"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Velikost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="233"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="234"/>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation>&amp;Usmerjenost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="244"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>&amp;Širina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="249"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="250"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Višina:</translation>
</message>
20397,22 → 20397,22
<translation type="obsolete">Številka &amp;prve strani:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="298"/>
<source>&amp;Default Unit:</source>
<translation>&amp;Privzeta merska enota:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="308"/>
<source>&amp;Automatic Text Frames</source>
<translation>&amp;Samodejni besedilni okviri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="317"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="318"/>
<source>&amp;Gap:</source>
<translation>&amp;Razdalja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="309"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="310"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>&amp;Stolpci:</translation>
</message>
20462,17 → 20462,17
<translation type="obsolete">Nedavni dokumenti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="130"/>
<source>Do not show this dialog again</source>
<translation>Tega okna ne kaži več</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="148"/>
<source>Initial number of pages of the document</source>
<translation>Začetno število strani dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="292"/>
<source>N&amp;umber of Pages:</source>
<translation>Š&amp;tevilo strani:</translation>
</message>
20507,42 → 20507,42
<translation type="obsolete">Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="370"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="371"/>
<source>Open</source>
<translation>Odpri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="111"/>
<source>&amp;New Document</source>
<translation>&amp;Nov dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="116"/>
<source>Open &amp;Existing Document</source>
<translation>Odpri &amp;obstoječi dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="119"/>
<source>Open Recent &amp;Document</source>
<translation>Odpri nedavni &amp;dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="182"/>
<source>Document Layout</source>
<translation>Postavitev dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="256"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="257"/>
<source>First Page is:</source>
<translation>Prva stran:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="329"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="330"/>
<source>Show Document Settings After Creation</source>
<translation>Pokaži nastavitve dokumenta po izdelavi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="114"/>
<source>New &amp;from Template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
20831,12 → 20831,12
<context>
<name>OODPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="299"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="300"/>
<source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
<translation>Ta dokument ni videti kot datoteka OpenOffice Draw.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="618"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="619"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Skupina%1</translation>
</message>
20844,7 → 20844,7
<context>
<name>OODrawImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="96"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="97"/>
<source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
<translation>Uvozi iz &amp;OpenOffice Draw ...</translation>
</message>
20859,34 → 20859,34
<translation type="obsolete">Uvozi OpenOffice Draw datoteko v trenuten dokument in spremeni vektorske podatke v Scribusove predmete.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="112"/>
<source>Imports OpenOffice.org Draw Files</source>
<translation>Uvozi datoteke OpenOffice.org Draw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="113"/>
<source>Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Uvozi večino datotek OpenOffice.org Draw v trenutni dokument, njihovi vektorski podatki se pretvorijo v predmete Scribusa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="127"/>
<source>OpenDocument 1.0 Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation>OpenDocument 1.0 Draw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="139"/>
<source>OpenOffice.org 1.x Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation>OpenDocument 1.x Draw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="211"/>
<source>This file contains some unsupported features</source>
<translation>Ta datoteka vsebuje nekatere nepodprte značilnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="209"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation>Datoteke ni mogoče uvoziti</translation>
</message>
22480,32 → 22480,32
<translation type="obsolete">Izvažanje strani:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1838"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1839"/>
<source>Processing Master Page:</source>
<translation>Obdelovanje glavne strani:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1838"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1839"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation>Izvažanje strani:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1771"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1772"/>
<source>Failed to write data for an image</source>
<translation>Pisanje podatkov slike ni uspelo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1776"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1777"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Slike ni mogoče naložiti: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1781"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1782"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Maske slike ni mogoče naložiti: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1786"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1787"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Za obdelavo slike primanjkuje pomnilnika</translation>
</message>
23406,32 → 23406,32
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3469"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3471"/>
<source>Linked Text</source>
<translation>Povezano besedilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3471"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3473"/>
<source>Text Frame</source>
<translation>Besedilni okvir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3475"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3477"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation>Odstavki: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3483"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3485"/>
<source>Lines: </source>
<translation>Vrstice: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3489"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3491"/>
<source>Words: </source>
<translation>Besede: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3497"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3499"/>
<source>Chars: </source>
<translation>Znaki: </translation>
</message>
25279,7 → 25279,7
<translation type="obsolete">Majhen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="88"/>
<source>Tools</source>
<translation>Orodja</translation>
</message>
25336,7 → 25336,7
<translation type="obsolete">Razdalja med glavnimi črtami mreže</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="142"/>
<source>External Tools</source>
<translation>Zunanja orodja</translation>
</message>
25431,7 → 25431,7
<translation type="obsolete">Naj bosta vodoraven in navpičen razteg ista</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="82"/>
<source>Guides</source>
<translation>Vodila</translation>
</message>
25475,12 → 25475,12
Če ste izbrali nasproti postavljene strani, bo ta prostor uporabljen za pravilno zlaganje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="79"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="85"/>
<source>Typography</source>
<translation>Tipografija</translation>
</message>
25605,7 → 25605,7
<translation type="obsolete">Navpičen razteg slik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="136"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Skicirka</translation>
</message>
25725,7 → 25725,7
<translation type="obsolete">Pike (pt)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="139"/>
<source>Display</source>
<translation>Prikaz</translation>
</message>
25785,7 → 25785,7
<translation type="obsolete">Samodejno shranjevanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="73"/>
<source>Preferences</source>
<translation>Nastavitve</translation>
</message>
25822,7 → 25822,7
<translation type="obsolete">Označi področje zunaj robov z barvo robu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="76"/>
<source>General</source>
<translation>Splošno</translation>
</message>
26404,12 → 26404,12
<translation type="obsolete">Obseg zgodovine dejanj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="91"/>
<source>Hyphenator</source>
<translation>Deljenje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="94"/>
<source>Fonts</source>
<translation>Pisave</translation>
</message>
26419,17 → 26419,17
<translation type="obsolete">Pregled dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="105"/>
<source>Color Management</source>
<translation>Upravljanje barv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="120"/>
<source>PDF Export</source>
<translation>Izvoz PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="133"/>
<source>Keyboard Shortcuts</source>
<translation>Tipke za bližnjice</translation>
</message>
26494,7 → 26494,7
<translation type="obsolete">&amp;Posodobi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="149"/>
<source>Plugins</source>
<translation>Vtičniki</translation>
</message>
26535,17 → 26535,17
<translation type="obsolete">Pr&amp;edloge dokumeta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="100"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Končno preverjanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="125"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation>Lastnosti predmeta dokumenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="130"/>
<source>Table of Contents and Indexes</source>
<translation>Kazalo vsebine in seznami</translation>
</message>
26620,7 → 26620,7
<translation type="obsolete">Števec odstavkov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="145"/>
<source>Miscellaneous</source>
<translation>Razno</translation>
</message>
26774,7 → 26774,7
<translation type="obsolete">Dodajte pot za prevajalnik Ghostscript. V okolju Windows potrebujete povezavo do programa z imenom gswin32c.exe - IN NE gswin32.exe. Sicer se bo ob zagonu Scribusa slednji morda obesil.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="96"/>
<location filename="../../scribus/prefs.cpp" line="97"/>
<source>Printer</source>
<translation>Tiskalnik</translation>
</message>
26880,17 → 26880,17
<translation type="obsolete">Srednja desna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2062"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2075"/>
<source>Postscript</source>
<translation>Postscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="814"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="816"/>
<source>Migrate Old Scribus Settings?</source>
<translation>Želite prenesti stare nastavitve Scribusa?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="816"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="818"/>
<source>Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files.
Do you want to migrate them to the new Scribus version?</source>
<translation>Scribus je zaznal datoteke nastavitev različice 1.2.
26897,27 → 26897,27
Ali jih želite uporabiti z novo različico?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2062"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2075"/>
<source>PostScript</source>
<translation>PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1691"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1696"/>
<source>Could not open preferences file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
<translation>Datoteke z nastavitvami &quot;%1&quot; ni mogoče odpreti za pisanje: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1703"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1708"/>
<source>Writing to preferences file &quot;%1&quot; failed: QIODevice status code %2</source>
<translation>Neuspešno pisanje v datoteko nastavitev &quot;%1&quot;: QIODevice koda stanja %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1717"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1722"/>
<source>Failed to open prefs file &quot;%1&quot;: %2</source>
<translation>Neuspešno odpiranje datoteke nastavitev &quot;%1&quot;: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1727"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1732"/>
<source>Failed to read prefs XML from &quot;%1&quot;: %2 at line %3, col %4</source>
<translation>Neuspešno branje nastavitev XML iz &quot;%1&quot;: %2 v vrstici %3, znak %4</translation>
</message>
26937,28 → 26937,28
<translation type="obsolete">PDF/X-3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2402"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2414"/>
<source>Error Writing Preferences</source>
<translation>Napaka pri zapisovanju nastavitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2408"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2420"/>
<source>Scribus was not able to save its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Please check file and directory permissions and available disk space.</source>
<comment>scribus app error</comment>
<translation>Scribus ni uspel shraniti svojih nastavitev: &lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Preverite dovoljenja datoteke in mape ter razpoložljiv prostor na disku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2421"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2433"/>
<source>Error Loading Preferences</source>
<translation>Napaka pri nalaganju nastavitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2426"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2438"/>
<source>Scribus was not able to load its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Default settings will be loaded.</source>
<translation>Scribus ni uspel naložiti svojih nastavitev: &lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Naložene bodo privzete vrednosti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2134"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2146"/>
<source>No valid renderframe config found. Using defaults!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
27841,7 → 27841,7
<context>
<name>PropertiesPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5276"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5287"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
27866,12 → 27866,12
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5290"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5301"/>
<source> pt</source>
<translation> točk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5093"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5097"/>
<source>Name</source>
<translation>Ime</translation>
</message>
27881,22 → 27881,22
<translation type="obsolete">Brez</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5431"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5442"/>
<source>Move to back</source>
<translation>Premakni v ozadje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5101"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5105"/>
<source>Level</source>
<translation>Raven</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5415"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5426"/>
<source>Width</source>
<translation>Širina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5504"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5515"/>
<source>Keep the X and Y scaling the same</source>
<translation>Obdrži razmerje spremembe merila X in Y enako</translation>
</message>
27906,32 → 27906,32
<translation type="obsolete">Izberi spodnji levi kot za izhodišče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5197"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5205"/>
<source>Path Text Properties</source>
<translation>Lastnosti besedila po poti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5478"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5489"/>
<source>Change settings for left or end points</source>
<translation>Spremeni nastavitve levih ali končnih točk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5426"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5437"/>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation>Prezrcali vodoravno </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5224"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5235"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Absolutne barvne vrednosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5317"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5328"/>
<source>No Style</source>
<translation>Brez sloga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5427"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5438"/>
<source>Flip Vertical</source>
<translation>Prezrcali navpično</translation>
</message>
27941,102 → 27941,102
<translation type="obsolete">Izberi zgornji desni kot za izhodišče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5511"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5522"/>
<source>Rendering intent for the image</source>
<translation>Namen upodobitve slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5494"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5505"/>
<source>Distance of text from bottom of frame</source>
<translation>Razdalja med besedilom in dnom okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5260"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5271"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation>Raven konec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5497"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5508"/>
<source>Edit tab settings of text frame...</source>
<translation>Uredi nastavitve tabulatorja v besedilnem okviru ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5149"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5157"/>
<source>Distance from Curve:</source>
<translation>Razdalja do krivulje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5418"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5429"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation>Točka, od katere se merijo razdalje ali koti sukanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5501"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5512"/>
<source>Vertical offset of image within frame</source>
<translation>Navpični zamik slike znotraj okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5492"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5503"/>
<source>Distance between columns</source>
<translation>Razdalja med stolpci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5510"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5521"/>
<source>Source profile of the image</source>
<translation>Izvorni profil slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5503"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5514"/>
<source>Resize the image vertically</source>
<translation>Spremeni velikost slike navpično</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5255"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5266"/>
<source>Round Join</source>
<translation>Zaobljen spoj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5211"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5219"/>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation>Namen upodobitve:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5270"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5281"/>
<source>Line at Bottom</source>
<translation>Črta na dnu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3805"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3809"/>
<source>Column width</source>
<translation>Širina stolpcev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5416"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5427"/>
<source>Height</source>
<translation>Višina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5412"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5423"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation>Ime izbranega predmeta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5430"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5441"/>
<source>Move to front</source>
<translation>Premakni v ospredje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5455"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5466"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation>Nasičenost barve črte besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5449"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5460"/>
<source>Font Size</source>
<translation>Velikost pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5234"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5245"/>
<source>End Points</source>
<translation>Končne točke</translation>
</message>
28046,12 → 28046,12
<translation type="obsolete">Senca:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5107"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5111"/>
<source>Shape:</source>
<translation>Oblika:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5414"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5425"/>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation>Navpični položaj trenutnega izhodišča</translation>
</message>
28063,32 → 28063,32
Prosim, izberite drugo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5448"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5459"/>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation>Pisava za izbrano besedilo ali predmet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5502"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5513"/>
<source>Resize the image horizontally</source>
<translation>Spremeni velikost slike vodoravno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5456"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5467"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Nasičenost barve polnila besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5233"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5244"/>
<source>Left Point</source>
<translation>Leva točka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5500"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5511"/>
<source>Horizontal offset of image within frame</source>
<translation>Vodoravni zamik slike znotraj okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5493"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5504"/>
<source>Distance of text from top of frame</source>
<translation>Razdalja med besedilom in vrhom okvirja</translation>
</message>
28098,27 → 28098,27
<translation type="obsolete">Posebna razdalja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5083"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5087"/>
<source>Properties</source>
<translation>Lastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5267"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5278"/>
<source>Line at Top</source>
<translation>Črta na vrhu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5481"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5492"/>
<source>Type of line joins</source>
<translation>Vrste spojev črt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5480"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5491"/>
<source>Thickness of line</source>
<translation>Debelina črte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5451"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5462"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Širina spremembe merila znakov</translation>
</message>
28133,32 → 28133,32
<translation type="obsolete">Izberi spodnji desni kot za izhodišče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5261"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5272"/>
<source>Square Cap</source>
<translation>Kvadraten konec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5417"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5428"/>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation>Sukanje predmeta okrog trenutnega izhodišča</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5269"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5280"/>
<source>Line at the Right </source>
<translation>Črta na desni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5268"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5279"/>
<source>Line at the Left</source>
<translation>Črta na levi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5482"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5493"/>
<source>Type of line end</source>
<translation>Vrste zaključkov črt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5146"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5154"/>
<source>Show Curve</source>
<translation>Pokaži krivuljo</translation>
</message>
28168,17 → 28168,17
<translation type="obsolete">Ročno zgoščevanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5433"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5444"/>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation>Zakleni ali odkleni predmet </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5221"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5232"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Zaznavno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5491"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5502"/>
<source>Switches between Gap or Column width</source>
<translation>Preklopi med presledkom in širino stolpca</translation>
</message>
28188,22 → 28188,22
<translation type="obsolete">Barva črte besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5222"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5233"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Relativne barvne vrednosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5432"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5443"/>
<source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
<translation>Nakaže raven, na kateri je predmet, 0 pomeni, da je predmet na dnu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5506"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5517"/>
<source>Make the image fit within the size of the frame</source>
<translation>Naj slika ustreza velikosti okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5434"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5445"/>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation>Zakleni ali odkleni velikost predmeta</translation>
</message>
28218,57 → 28218,57
<translation type="obsolete">Izberi zgornji levi kot za izhodišče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5509"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5520"/>
<source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
<translation>Uporabi raje razmerje stranic slike in ne okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5428"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5439"/>
<source>Move one level up</source>
<translation>Premakni eno raven navzgor </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5254"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5265"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation>Nagnjen spoj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5483"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5494"/>
<source>Line style of current object</source>
<translation>Slog črte trenutnega predmeta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5429"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5440"/>
<source>Move one level down</source>
<translation>Premakni eno raven navzdol </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5253"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5264"/>
<source>Miter Join</source>
<translation>Spoj pod kotom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5262"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5273"/>
<source>Round Cap</source>
<translation>Zaobljen konec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5094"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5098"/>
<source>Geometry</source>
<translation>Geometrija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5495"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5506"/>
<source>Distance of text from left of frame</source>
<translation>Razdalja med besedilom in levim robom okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5100"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5104"/>
<source>Basepoint:</source>
<translation>Izhodišče:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5223"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5234"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Nasičenost</translation>
</message>
28283,12 → 28283,12
<translation type="obsolete">Barva polnila besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5488"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5499"/>
<source>Edit shape of the frame...</source>
<translation>Uredi obliko okvira ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5505"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5516"/>
<source>Keep the aspect ratio</source>
<translation>Ohrani razmerja</translation>
</message>
28298,17 → 28298,17
<translation type="obsolete">Opozorilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5496"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5507"/>
<source>Distance of text from right of frame</source>
<translation>Razdalja med besedilom in desnim robom okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5210"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5218"/>
<source>Input Profile:</source>
<translation>Vhodni profil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5479"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5490"/>
<source>Pattern of line</source>
<translation>Vzorec črte</translation>
</message>
28318,27 → 28318,27
<translation type="obsolete">Izberi središče za izhodišče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5266"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5277"/>
<source>Cell Lines</source>
<translation>Črte celic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5413"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5424"/>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation>Vodoravni položaj trenutnega izhodišča</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5499"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5510"/>
<source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
<translation>Dovoli, da je slika lahko druge velikosti kot okvir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5489"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5500"/>
<source>Set radius of corner rounding</source>
<translation>Nastavi radij zaobljenosti roba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5487"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5498"/>
<source>Choose the shape of frame...</source>
<translation>Izberi obliko okvira ...</translation>
</message>
28348,72 → 28348,72
<translation type="obsolete">Razdalja besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5490"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5501"/>
<source>Number of columns in text frame</source>
<translation>Število stolpcev v okviru besedila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5459"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5470"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Razmik vrstic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5148"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5156"/>
<source>Start Offset:</source>
<translation>Začetni zamik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5085"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5089"/>
<source>X, Y, &amp;Z</source>
<translation>X, Y, &amp;Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5088"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5092"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation>&amp;Oblika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5086"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5090"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Besedilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5087"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5091"/>
<source>&amp;Image</source>
<translation>&amp;Slika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5089"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5093"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation>&amp;Črta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5090"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5094"/>
<source>&amp;Colors</source>
<translation>&amp;Barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5202"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5210"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5203"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5211"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5097"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5101"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>&amp;Širina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5098"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5102"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Višina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5099"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5103"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Sukanje:</translation>
</message>
28423,7 → 28423,7
<translation type="obsolete">&amp;Uredi obliko ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5127"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5133"/>
<source>R&amp;ound
Corners:</source>
<translation>&amp;Zaobljeni
28430,7 → 28430,7
robovi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5128"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5134"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>&amp;Stolpci:</translation>
</message>
28440,27 → 28440,27
<translation type="obsolete">&amp;Razdalja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5135"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5141"/>
<source>To&amp;p:</source>
<translation>&amp;Vrh:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5136"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5142"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Dno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5137"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5143"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>&amp;Levo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5138"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5144"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>&amp;Desno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5139"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5145"/>
<source>T&amp;abulators...</source>
<translation>&amp;Tabulatorji ...</translation>
</message>
28470,12 → 28470,12
<translation type="obsolete">Besedilo &amp;poteka okrog okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5162"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5170"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation>Uporabi &amp;okvir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5163"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5171"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation>&amp;Uporabi obrobno črto</translation>
</message>
28505,72 → 28505,72
<translation type="obsolete">&amp;Jezik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5199"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5207"/>
<source>&amp;Free Scaling</source>
<translation>&amp;Prosto spreminjanje merila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5204"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5212"/>
<source>X-Sc&amp;ale:</source>
<translation>&amp;Sprememba merila X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5205"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5213"/>
<source>Y-Scal&amp;e:</source>
<translation>Sprememba &amp;merila Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5206"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5214"/>
<source>Scale &amp;To Frame Size</source>
<translation>Raztegni na &amp;velikost okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5207"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5215"/>
<source>P&amp;roportional</source>
<translation>&amp;Sorazmerno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5236"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5247"/>
<source>&amp;Basepoint:</source>
<translation>&amp;Izhodišče:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5237"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5248"/>
<source>T&amp;ype of Line:</source>
<translation>&amp;Vrsta črte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5249"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5260"/>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation>&amp;Širina črte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5250"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5261"/>
<source>Ed&amp;ges:</source>
<translation>&amp;Robovi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5264"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5275"/>
<source>&amp;Endings:</source>
<translation>&amp;Konci:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4041"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4045"/>
<source>&amp;X1:</source>
<translation>&amp;X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4042"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4046"/>
<source>X&amp;2:</source>
<translation>&amp;X2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4043"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4047"/>
<source>Y&amp;1:</source>
<translation>&amp;Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4044"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4048"/>
<source>&amp;Y2:</source>
<translation>&amp;Y2:</translation>
</message>
28590,62 → 28590,62
<translation type="obsolete">Jezik za deljenje besed v tem okviru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5457"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5468"/>
<source>Right to Left Writing</source>
<translation>Pisava z leve na desno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5238"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5249"/>
<source>Start Arrow:</source>
<translation>Začetna puščica:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5239"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5250"/>
<source>End Arrow:</source>
<translation>Končna puščica:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5216"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5226"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation>Nespremenljiv razmik vrstic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5217"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5227"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation>Samodejno razmikanje vrstic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5218"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5228"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation>Poravnaj na mrežo osnovnice </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5200"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5208"/>
<source>Actual X-DPI:</source>
<translation>Dejanska X-DPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5201"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5209"/>
<source>Actual Y-DPI:</source>
<translation>Dejanska Y-DPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5450"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5461"/>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation>Zamik na osnovnico znakov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5452"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5463"/>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation>Višina spremembe merila znakov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5458"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5469"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation>Ročno sledenje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4959"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4963"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation>Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno.&lt;br/&gt;Prosim, izberite drugo.</translation>
</message>
28660,17 → 28660,17
<translation type="obsolete">Barva polnila besedila. Na voljo le z nastavitvijo pisave na &quot;obrobo&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5150"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5158"/>
<source>Fill Rule</source>
<translation>Pravilo polnjenja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5151"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5159"/>
<source>Even-Odd</source>
<translation>Liho-sodo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5152"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5160"/>
<source>Non Zero</source>
<translation>Neničelno</translation>
</message>
28680,12 → 28680,12
<translation type="obsolete">Klikni za izbiro kako so vrstice razmaknjene</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5453"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5464"/>
<source>Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color.</source>
<translation>Barva poteze črke in/ali sence, odvisno od izbire. Če sta izbrani obe, si delita isto barvo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5454"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5465"/>
<source>Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color.</source>
<translation>Barva izbranega besedila. Če je izbran učinek pisave Orisano, bo to tudi barva polnila. Če je izbrano senčenje besedila, bo to najbolj vrhnja barva.</translation>
</message>
28695,7 → 28695,7
<translation type="obsolete">Besedilo v spodnjih okvirih naj obliva predmet. Možnosti spodaj določajo podrobnosti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5444"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5455"/>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation>Uporabite okvirno škatlo, ki je vedno pravokotna, namesto oblike okvira za potek besedila ali okvire besedila pod predmetom. </translation>
</message>
28715,157 → 28715,157
<translation type="obsolete">Klinite in držite pritisnjeno za izbor načina razmikanja črt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5108"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5112"/>
<source>Transparency Settings</source>
<translation>Nastavitve prosojnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5091"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5095"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Združi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5109"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5113"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Prekrivnost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5110"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5114"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation>Način spajanja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5112"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5117"/>
<source>Normal</source>
<translation>Navadno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5113"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5118"/>
<source>Darken</source>
<translation>Potemni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5114"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5119"/>
<source>Lighten</source>
<translation>Posvetli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5115"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5120"/>
<source>Multiply</source>
<translation>Pomnoži</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5116"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5121"/>
<source>Screen</source>
<translation>Zaslon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5117"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5122"/>
<source>Overlay</source>
<translation>Prekrij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5118"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5123"/>
<source>Hard Light</source>
<translation>Ostra luč</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5119"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5124"/>
<source>Soft Light</source>
<translation>Mehka luč</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5120"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5125"/>
<source>Difference</source>
<translation>Razlika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5121"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5126"/>
<source>Exclusion</source>
<translation>Izključitev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5122"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5127"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation>Barvno posvetli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5123"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5128"/>
<source>Color Burn</source>
<translation>Barvno potemni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5124"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5129"/>
<source>Hue</source>
<translation>Obarvanost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5126"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5131"/>
<source>Color</source>
<translation>Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5131"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5137"/>
<source>Gap:</source>
<translation>Razmik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5132"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5138"/>
<source>Width:</source>
<translation>Širina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5142"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5149"/>
<source>Default</source>
<translation>Privzeto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5143"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5150"/>
<source>Stair Step</source>
<translation>Stopnica koraka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5144"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5151"/>
<source>Skew</source>
<translation>Nagib</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5145"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5153"/>
<source>Flip Text</source>
<translation>Prezrcali besedilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5147"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5155"/>
<source>Type:</source>
<translation>Vrsta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5159"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5167"/>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation>Besedilo &amp;poteka okrog okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5160"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5168"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Izključeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5161"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5169"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation>Uporabi &amp;obliko okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5164"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5172"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation>Uporabi pot obrezovanja slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5165"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5173"/>
<source>Paragraph St&amp;yle:</source>
<translation>Slog &amp;odstavka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5166"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5174"/>
<source>Character St&amp;yle:</source>
<translation>Slog &amp;znaka:</translation>
</message>
28875,57 → 28875,57
<translation type="obsolete">Optične meje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5186"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5194"/>
<source>Word Tracking</source>
<translation>Sledenje besed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5190"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5198"/>
<source>Min:</source>
<translation>Najm:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5188"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5196"/>
<source>Norm:</source>
<translation>Navad:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5189"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5197"/>
<source>Glyph Extension</source>
<translation>Končnica znaka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5191"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5199"/>
<source>Max:</source>
<translation>Najv:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5208"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5216"/>
<source>Image Effects</source>
<translation>Slikovni učinki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5209"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5217"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Razširjene lastnosti slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5272"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5283"/>
<source>Overprinting</source>
<translation>Pretiskanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5273"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5284"/>
<source>Knockout</source>
<translation>Izpodrivanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5274"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5285"/>
<source>Overprint</source>
<translation>Pretiskaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5424"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5435"/>
<source>Group the selected objects</source>
<translation>Združi izbrane predmete</translation>
</message>
28935,67 → 28935,67
<translation type="obsolete">Uniči izbrano skupino</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5435"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5446"/>
<source>Enable or disable exporting of the object</source>
<translation>Omogoči ali onemogoči izvoz predmeta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5442"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5453"/>
<source>Disable text flow from lower frames around object</source>
<translation>Onemogoči potek besedila iz nižjih okvirov okoli predmeta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5443"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5454"/>
<source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation>Uporabi obliko okvira za potek besedila besedilnega okvira pod predmetom.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5445"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5456"/>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. T</source>
<translation>Če je izbrano, lahko contour line urejate z orodjem Uredi lik na paleti zgoraj. Če urejate prek palete likov, to postane druga ločilna črta, ki izvorno temelji na obliki okvira za potek besedila ali besedilnih okvirov pod predmetom. č</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5446"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5457"/>
<source>Use the clipping path of the image</source>
<translation>Uporabi pot obrezovanja slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5462"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5473"/>
<source>Paragraph style of currently selected text or paragraph</source>
<translation>Slog odstavka trenutno izbranega besedila ali odstavka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5463"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5474"/>
<source>Character style of currently selected text or paragraph</source>
<translation>Slog znakov trenutno izbranega besedila ali odstavka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5464"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5475"/>
<source>Remove Direct Paragraph Formatting</source>
<translation>Odstrani neposredno oblikovanje odstavka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5465"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5476"/>
<source>Remove Direct Character Formatting</source>
<translation>Odstrani neposredno oblikovanje znaka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5472"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5483"/>
<source>Minimal width of spaces between words</source>
<translation>Najmanjša širina presledka med besedami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5473"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5484"/>
<source>Normal width of spaces between words</source>
<translation>Navadna širina presledka med besedami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5474"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5485"/>
<source>Minimal shrinkage of glyphs for justification</source>
<translation>Najmanjša mera stisnjenosti črk za poravnavo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5475"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5486"/>
<source>Maximal extension of glyphs for justification</source>
<translation>Največja razširitev znakov za poravnavo</translation>
</message>
29005,17 → 29005,17
<translation type="obsolete">Uporablja viseče spodsekavanje ločil in robov, da doseže lepši videz stolpcev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5229"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5240"/>
<source>Custom</source>
<translation>Po meri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5106"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5110"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation>&amp;Uredi ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5195"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5203"/>
<source>First Line Offset</source>
<translation>Odmik prve vrstice</translation>
</message>
29030,17 → 29030,17
<translation>Dvig pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5192"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5200"/>
<source>Color &amp; Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5193"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5201"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5194"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5202"/>
<source>Style Settings</source>
<translation type="unfinished">Nastavitve sloga</translation>
</message>
29050,37 → 29050,37
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5425"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5436"/>
<source>Ungroup the selected group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5461"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5472"/>
<source>Select the line spacing mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5468"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5479"/>
<source>Set the height of the first line of the text frame to use the tallest height of the included characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5469"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5480"/>
<source>Set the height of the first line of text frame to use the full ascent of the font(s) in use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5470"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5481"/>
<source>Set the height of the first line of the text frame to the specified line height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5198"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5206"/>
<source>&amp;Page Number:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5196"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5204"/>
<source>Columns &amp; Text Distances</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
29105,7 → 29105,7
<translation type="obsolete">Desno viseče ločilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5185"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5193"/>
<source>Reset</source>
<translation type="unfinished">Ponastavi</translation>
</message>
29115,51 → 29115,51
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5299"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5310"/>
<source>Hairline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5181"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5189"/>
<source>None</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Brez</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5182"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5190"/>
<source>Both Sides</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5183"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5191"/>
<source>Left Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5184"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5192"/>
<source>Right Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5484"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5495"/>
<source>Arrow head style for start of line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5485"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5496"/>
<source>Arrow head style for end of line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5507"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5518"/>
<source>Effective horizontal DPI of the image after scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5508"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5519"/>
<source>Effective vertical DPI of the image after scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
29862,7 → 29862,7
<translation type="obsolete">Predogled tiskanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1102"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1104"/>
<source>Background</source>
<translation>Ozadje</translation>
</message>
30179,7 → 30179,7
<translation type="obsolete">Aaaa! Povprašujete po predmetu, ki ne obstaja! In tudi noben ni izbran.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/gtaction.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/gtaction.cpp" line="77"/>
<source>Importing text</source>
<translation>Uvažanje besedila</translation>
</message>
31228,85 → 31228,85
<translation>DLE</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="40"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="41"/>
<source>Could not open output file %1</source>
<translation>Izhodne datoteke %1 ni mogoče odpreti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="57"/>
<source>Output stream not writeable</source>
<translation>Izhodni tok ni zapisljiv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="80"/>
<source>Verification of settings failed: %1</source>
<translation>Neuspešno preverjanje nastavitev: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="281"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="282"/>
<source>Could not open input file %1</source>
<translation>Neuspešno odpiranje vhodne datoteke %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="663"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="664"/>
<source>Unable to read settings XML:</source>
<translation>Neuspešno branje nastavitev XML:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="298"/>
<source>%1 (line %2 col %3)</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>%1 (vrstica %2, znak %3)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="317"/>
<source>Unable to read settings XML: %1</source>
<translation>Neuspešno branje nastavitev XML: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="317"/>
<source>null root node</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>ničelno korensko vozlišče</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="441"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="442"/>
<source>&lt;pdfVersion&gt; invalid</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>neveljavna &lt;pdfVersion&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="454"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="455"/>
<source>found %1 &lt;%2&gt; nodes, need 1.</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>najdenih %1 &lt;%2&gt; vozlišč, potrebno je le eno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="469"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="470"/>
<source>unexpected null &lt;%2&gt; node</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>nepričakovano ničelno vozlišče &lt;%2&gt; (null)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="477"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="478"/>
<source>node &lt;%1&gt; not an element</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>vozlišče &lt;%1&gt; ni element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="497"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="498"/>
<source>element &lt;%1&gt; lacks `value&apos; attribute</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>elementu &lt;%1&gt; manjka lastnost &apos;value&apos; (vrednost)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="526"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="527"/>
<source>element &lt;%1&gt; value must be `true&apos; or `false&apos;</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>vrednost elementa &lt;%1&gt; mora biti &apos;true&apos; ali &apos;false&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="664"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="665"/>
<source>element &lt;lpiSettingsEntry&gt; lacks `name&apos; attribute</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>elementu &lt;lpiSettingsEntry&gt; manjka lastnost &apos;name&apos; (ime)</translation>
31563,7 → 31563,7
<translation type="obsolete">Predogled &amp;pisav...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2312"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2322"/>
<source>Document Template: </source>
<translation>Predloga dokumenta: </translation>
</message>
31694,27 → 31694,27
<translation>Dokumenti z besedilom OpenDocument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2628"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2656"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopija #%1 od </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="2012"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="2013"/>
<source>Black</source>
<translation>Črna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="2014"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="2015"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Cijanska</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="2016"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="2017"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Magenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="2018"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="2019"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Rumena</translation>
</message>
31769,12 → 31769,12
<translation>Izvoz SVG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/svgimplugin/svgplugin.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/plugins/svgimplugin/svgplugin.cpp" line="102"/>
<source>SVG Import</source>
<translation>Uvoz SVG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="105"/>
<source>OpenOffice.org Draw Importer</source>
<translation>Uvoznik OpenOffice.org Draw </translation>
</message>
31819,7 → 31819,7
<translation type="obsolete">Uporabljate razvojno različico Scribus 1.3.x. Trenutni dokument je bil izvorno pripravljen s Scribusom 1.2.2 ali starejšim. Če ga sedaj shranite, ga s Scribusom 1.2.2 ne boste več mogli odpreti, razen če izberete Datoteka-&gt;Shrani kot. Ste prepričani, da želite nadaljevati s to operacijo?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4338"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4349"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation>Spremembe v vašem dokumentu niso bile shranjene, zahtevali pa ste, da se jih povrne v staro stanje. Želite nadaljevati?</translation>
</message>
31845,27 → 31845,27
<translation>nemški (trad.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1828"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1829"/>
<source>Exporting PostScript File</source>
<translation>Izvažanje datoteke PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1830"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1831"/>
<source>Printing File</source>
<translation>Tiskanje datoteke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3678"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3689"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Ali poskušati uvoziti več strani, kot jih je trenutno na voljo v dokumentu, šteto od aktivne strani.&lt;/p&gt;Izberite eno od naslednjih možnosti:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Ustvari&lt;/b&gt; manjkajoče strani&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Uvozi&lt;/b&gt; strani do zadnje strani&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Prekliči&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3679"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3690"/>
<source>C&amp;reate</source>
<translation>&amp;Ustvari</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3680"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3691"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>Uvo&amp;zi</translation>
</message>
31880,7 → 31880,7
<translation>Generator črtne kode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="173"/>
<source>OpenOffice.org Draw (*.sxd *.odg);;All Files (*)</source>
<translation>OpenOffice.org Draw (*.sxd *.odg);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
32162,7 → 32162,7
<translation>Uvoznik Adobe Illustrator</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="59"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="60"/>
<source>Scribus 1.2.x Support</source>
<translation>Podpora za Scribus 1.2.x</translation>
</message>
32172,7 → 32172,7
<translation type="obsolete">Podpora za Scribus 1.3.4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="64"/>
<source>Scribus 1.3.0-&gt;1.3.3.x Support</source>
<translation>Podpora za Scribus 1.3.0-&gt;1.3.3.x</translation>
</message>
32511,13 → 32511,13
%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="386"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="387"/>
<source>second argument is not tuple: must be tuple of int values.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>drugi argument ni dvojice: mora biti par celoštevilskih vrednosti (int).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.cpp" line="399"/>
<source>second argument contains non-numeric values: must be list of int values.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>drugi parameter vsebuje ne številske vrednosti: mora biti seznam celoštevilskih vrednosti (int).</translation>
32647,7 → 32647,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="64"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="65"/>
<source>Scribus 1.3.4+ Support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
34438,17 → 34438,17
<context>
<name>SVGImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/svgimplugin/svgplugin.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/plugins/svgimplugin/svgplugin.cpp" line="94"/>
<source>Import &amp;SVG...</source>
<translation>Uvozi &amp;SVG ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/svgimplugin/svgplugin.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/plugins/svgimplugin/svgplugin.cpp" line="109"/>
<source>Imports SVG Files</source>
<translation>Uzvozi datoteke SVG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/svgimplugin/svgplugin.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/plugins/svgimplugin/svgplugin.cpp" line="110"/>
<source>Imports most SVG files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Uvozi večino datotek SVG v trenutni dokument in
34460,12 → 34460,12
<translation type="obsolete">SVG (Scalable Vector Graphics)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/svgimplugin/svgplugin.cpp" line="197"/>
<location filename="../../scribus/plugins/svgimplugin/svgplugin.cpp" line="198"/>
<source>SVG file contains some unsupported features</source>
<translation>Datoteka SVG vsebuje nepodprte možnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/svgimplugin/svgplugin.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/plugins/svgimplugin/svgplugin.cpp" line="196"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation>Datoteke ni mogoče uvoziti</translation>
</message>
34473,7 → 34473,7
<context>
<name>SVGPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/svgimplugin/svgplugin.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../scribus/plugins/svgimplugin/svgplugin.cpp" line="1001"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Skupina%1</translation>
</message>
34856,27 → 34856,27
<context>
<name>Scribus12Format</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="110"/>
<source>Scribus 1.2.x Document</source>
<translation>Dokument Scribusa 1.2.x</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1731"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1732"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopija št. %1 </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="70"/>
<source>Scribus 1.2.x File Format Support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="70"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="71"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.2.x formatted files.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="753"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="754"/>
<source>You have opened a file produced by Scribus 1.2.x.
If you save it in this version, it will no longer be readable by older Scribus versions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
34890,22 → 34890,22
<translation type="obsolete">Dokument Scribusa 1.3.4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3471"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3485"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopija št. %1 </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="75"/>
<source>Scribus 1.3.4+ File Format Support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="76"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.3.4 and higher formatted files.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="93"/>
<source>Scribus 1.3.4+ Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
34913,27 → 34913,27
<context>
<name>Scribus13Format</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="92"/>
<source>Scribus 1.3.0-&gt;1.3.3.7 Document</source>
<translation>Dokument Scribusa 1.3.0-&gt;1.3.3.7</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="3074"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="3099"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopija št. %1 </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="73"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="74"/>
<source>Scribus 1.3.x File Format Support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="75"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.3.0-&gt;1.3.3.x formatted files.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1140"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1142"/>
<source>You have opened a file produced by Scribus 1.3.3.x.
If you save it in this version, it will no longer be readable by older Scribus versions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
37112,22 → 37112,22
<translation>Odstrani neposredno oblikovanje znaka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7825"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7818"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Odkleni vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7826"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7819"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation>&amp;Preskoči zaklenjene predmete</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7829"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7822"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Nekateri predmeti so zaklenjeni.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8940"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8933"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
37138,7 → 37138,7
Sukanje: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8969"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8962"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal gap: %2
Vertical gap: %3</source>
37147,7 → 37147,7
Navpični razmik: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="10010"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="10003"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Skupina%1</translation>
</message>
37236,7 → 37236,7
<translation type="obsolete">Sledi izhod.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3842"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3853"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Usodna napaka</translation>
</message>
37251,17 → 37251,17
<translation type="obsolete">&amp;Datoteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9226"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9234"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation>Odpri &amp;nedavne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9228"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9236"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Uvozi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9229"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9237"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Izvozi</translation>
</message>
37321,7 → 37321,7
<translation>Pošlji na p&amp;last</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9236"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9244"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>Možnosti &amp;PDF</translation>
</message>
37331,7 → 37331,7
<translation type="obsolete">&amp;Oblika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9238"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9246"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation>&amp;Pretvori v</translation>
</message>
37341,17 → 37341,17
<translation type="obsolete">&amp;Vstavi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9241"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9249"/>
<source>Character</source>
<translation>Znak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9242"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9250"/>
<source>Quote</source>
<translation>Narekovaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9243"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9251"/>
<source>Space</source>
<translation>Presledek</translation>
</message>
37381,47 → 37381,47
<translation type="obsolete">&amp;Pomoč</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9251"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9259"/>
<source>&amp;Alignment</source>
<translation>P&amp;oravnava</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9261"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9269"/>
<source>Ready</source>
<translation>Pripravljen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4196"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4207"/>
<source>Open</source>
<translation>Odpri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3645"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3656"/>
<source>Importing Pages...</source>
<translation>Uvažanje strani ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3674"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3685"/>
<source>Import Page(s)</source>
<translation>Uvozi stran(i)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3716"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3727"/>
<source>Import done</source>
<translation>Uvoz končan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3720"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3731"/>
<source>Found nothing to import</source>
<translation>Nič ni bilo mogoče uvoziti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3842"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3853"/>
<source>File %1 is not in an acceptable format</source>
<translation>Datoteka %1 ni v sprejemljivi obliki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3863"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3874"/>
<source>Loading...</source>
<translation>Nalaganje ...</translation>
</message>
37436,17 → 37436,17
<translation type="obsolete">Nekateri profili ICC, uporabljeni v dokumentu, niso nameščeni:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4010"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4021"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation>je bila zamenjana z:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4042"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4053"/>
<source>(converted)</source>
<translation>(pretvorjen)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3493"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3504"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Vse podprte vrste</translation>
</message>
37456,7 → 37456,7
<translation type="obsolete">Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8020"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8028"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>V datoteko ni mogoče pisati:
37473,17 → 37473,17
<translation type="obsolete">Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7855"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7863"/>
<source>Save As</source>
<translation>Shrani kot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4445"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4456"/>
<source>Saving...</source>
<translation>Shranjevanje poteka ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7717"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7725"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Scribus je našel napake. Uporabite Končno preverjanje, da jih odpravite</translation>
</message>
37498,37 → 37498,37
<translation type="obsolete">&amp;Ustavi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4746"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4757"/>
<source>Printing...</source>
<translation>Tiskanje v teku ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7832"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7840"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4787"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4798"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation>Tiskanje ni uspelo!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4877"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4888"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation>Ne morete izrezati predmetov v uporabi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4877"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4888"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation>Predmet %1 uporablja urejevalnik zgodb. Izrezovanje je bilo preklicano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5425"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5436"/>
<source>About Qt</source>
<translation>O QT-ju</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5436"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5447"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>Priročnik za Scribus</translation>
</message>
37538,7 → 37538,7
<translation type="obsolete">Shrani kot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5466"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5477"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
<translation>Besedilne datoteke (*.txt);;Vse datoteke(*)</translation>
</message>
37563,47 → 37563,47
<translation type="obsolete">Nova glavna stran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6852"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6863"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Velikost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6852"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6863"/>
<source>Size</source>
<translation>Velikost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6882"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6893"/>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation>&amp;Senca:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6882"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6893"/>
<source>Shade</source>
<translation>Senči</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6986"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6997"/>
<source>No Style</source>
<translation>Brez sloga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7612"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7620"/>
<source>The following programs are missing:</source>
<translation>Manjkajo naslednji programi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7614"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7622"/>
<source>Ghostscript : You cannot use EPS images or Print Preview</source>
<translation>Ghostscript: slik EPS ne morete uporabiti v predogledu tiskanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7753"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7761"/>
<source>All</source>
<translation>Vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7801"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7809"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>Scribus je našel napake.
37615,7 → 37615,7
<translation type="obsolete">Datoteke EPS (*.eps);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7898"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7906"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Scribus je našel napake.
37622,37 → 37622,37
Uporabite Končno preverjanje, da jih odpravite</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7994"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8002"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-Stran%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8378"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8386"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Nekateri predmeti so zaklenjeni.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8374"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8382"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>&amp;Zakleni vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8375"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8383"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Odkleni vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9075"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9083"/>
<source>Information</source>
<translation>Podatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9075"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9083"/>
<source>The program %1 is already running!</source>
<translation>Program %1 že teče!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9114"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9122"/>
<source>The program %1 is missing!</source>
<translation>Program %1 manjka!</translation>
</message>
37672,17 → 37672,17
<translation type="obsolete">Izbrano ime že obstaja. Izberite drugo ime za to barvo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9233"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9241"/>
<source>&amp;Level</source>
<translation>&amp;Raven</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9234"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9242"/>
<source>Send to Layer</source>
<translation>Pošlji na plast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9235"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9243"/>
<source>Previe&amp;w Settings</source>
<translation>Nastavit&amp;ve predogleda</translation>
</message>
37692,12 → 37692,12
<translation type="obsolete">&amp;Orodja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9257"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9265"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation>X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9258"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9266"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
37726,7 → 37726,7
Navpični zamik: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7616"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7624"/>
<source>Ghostscript : You cannot use EPS images or PostScript Print Preview</source>
<translation>Ghostscript: Slik EPS ali predogleda tiskanja Postscript ne morete uporabljati</translation>
</message>
37736,17 → 37736,17
<translation type="obsolete">Ghostscript manjka: Predogled tiskanja Postscript ni na voljo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9411"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9419"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Resnično želite zamenjati obstoječo sliko?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9231"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9239"/>
<source>Contents</source>
<translation>Vsebina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9244"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9252"/>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation>Liga&amp;tura</translation>
</message>
37756,7 → 37756,7
<translation>Scribus </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9227"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9235"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation>Prilepi nedavne</translation>
</message>
37776,7 → 37776,7
<translation>Pres&amp;ledki in prelomi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9252"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9260"/>
<source>Online &amp;Tutorials</source>
<translation>Spletni &amp;vodniki</translation>
</message>
37786,22 → 37786,22
<translation type="obsolete">Posodabljanje slik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4007"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4018"/>
<source>Some color profiles used by this document are not installed:</source>
<translation>Nekateri barvni profili, ki jih uporablja ta dokument, niso nameščeni:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4227"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4238"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Resnično želite izbrisati vse besedilo?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4413"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4424"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7855"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7863"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Vse datoteke (*)</translation>
</message>
37811,12 → 37811,12
<translation>Uveljavljanje tipk za bližnjice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2522"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2533"/>
<source>Updating Images</source>
<translation>Posodabljanje slik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4429"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4440"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved:
%1</source>
<translation>Vaš dokument je bil shranjen v začasno datoteko in ga ni mogoče premakniti:
37823,32 → 37823,32
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4842"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4853"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation>Inicializacija tiskalniškega pogona ni uspela</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9465"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9473"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Ime:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9465"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9473"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nov vnos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7663"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7671"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3825"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3836"/>
<source>Document is already opened</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3827"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3838"/>
<source>This document is already in use.You&apos;ll be switched into its window now.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
37999,7 → 37999,7
<translation type="obsolete">pik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="218"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
38029,17 → 38029,17
<translation type="obsolete">Plast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1126"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1127"/>
<source>Copy Here</source>
<translation>Kopiraj sem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1127"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1128"/>
<source>Move Here</source>
<translation>Premakni sem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1128"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1129"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Prekliči</translation>
</message>
38334,17 → 38334,17
<translation type="obsolete">Ali zares želite izbirasti vse besedilo?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3984"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3985"/>
<source>Cannot Convert In-Use Item</source>
<translation>Ne morete pretvoriti predmetov v uporabi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3984"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3985"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to outlines operation for this item will be skipped</source>
<translation>Predmet %1 uporablja urejevalnik zgodb. Pretvarjanje v črte je bilo preklicano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="2474"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="2475"/>
<source>Page %1 to %2</source>
<translation>Strani %1 do %2</translation>
</message>
38421,17 → 38421,17
Izberete lahko med navadno in več oblikami barvne slepote</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="433"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="434"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Predogledni način</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="434"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="435"/>
<source>CMS is active. Therefore the color display may not match the perception by visually impaired</source>
<translation>CMS je aktiven. Zato se prikaz barv morda ne bo ujemal z zaznavo vidno omejenih</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3677"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3678"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Skupina%1</translation>
</message>
38446,72 → 38446,72
<translation type="obsolete">Strani: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="374"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="375"/>
<source>Enable/disable Color Management</source>
<translation>Omogoči/onemogoči upravljanje barv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="376"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="377"/>
<source>Enable/disable the Preview Mode</source>
<translation>Omogoči/onemogoči predogledni način</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="377"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="378"/>
<source>Select the visual appearance of the display. You can choose between normal and several color blindness forms</source>
<translation>Izberite videz prikazanega. Izberete lahko med navadno in več oblikami barvne slepote</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="375"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="376"/>
<source>Configure CMS...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="364"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="365"/>
<source>Zoom to 100%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="365"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="366"/>
<source>Zoom out by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="366"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="367"/>
<source>Zoom in by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="367"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="368"/>
<source>Current zoom level</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="370"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="371"/>
<source>Select the current layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="371"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="372"/>
<source>Select the current unit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="206"/>
<source>High</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="207"/>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="208"/>
<source>Low</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="372"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="373"/>
<source>Select the image preview quality</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
39796,17 → 39796,17
<translation>Izbriši izbrane sloge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="351"/>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="244"/>
<source>Name:</source>
<translation>Ime:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="500"/>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="385"/>
<source>&amp;Reset</source>
<translation>&amp;Ponastavi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="478"/>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="363"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation>&amp;Uporabi</translation>
</message>
39816,27 → 39816,27
<translation>&amp;Opravljeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/stylemanager.cpp" line="703"/>
<location filename="../../scribus/stylemanager.cpp" line="721"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Uredi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="169"/>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="110"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="235"/>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="157"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Uvozi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="200"/>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="141"/>
<source>&amp;Clone</source>
<translation>&amp;Kloniraj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="251"/>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="173"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>I&amp;zbriši</translation>
</message>
39886,72 → 39886,72
<translation>Nov - %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="78"/>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="54"/>
<source>Shortcut</source>
<translation>Tipke za bližnjico</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/stylemanager.cpp" line="993"/>
<location filename="../../scribus/stylemanager.cpp" line="1011"/>
<source>This key sequence is already in use</source>
<translation>To zaporedje tipk je že v uporabi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/stylemanager.cpp" line="1081"/>
<location filename="../../scribus/stylemanager.cpp" line="1099"/>
<source>More than one style selected</source>
<translation>Izbran je več kot en slog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="73"/>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="49"/>
<source>Name</source>
<translation>Ime</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="172"/>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="113"/>
<source>Alt+N</source>
<translation>Alt+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="197"/>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="138"/>
<source>Clone copies the style to make similar styles easily.</source>
<translation>Kloniraj kopira slog, kar poenostavlja poenotenje slogov.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="203"/>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="144"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="238"/>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="160"/>
<source>Alt+I</source>
<translation>Alt +I</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="459"/>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="344"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="382"/>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="275"/>
<source>Please select a unique name for the style</source>
<translation>Prosim, izberite enkratno ime za slog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="456"/>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="341"/>
<source>&lt;&lt; &amp;Done</source>
<translation>&lt;&lt; &amp;Opravljeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="481"/>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="366"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="503"/>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="388"/>
<source>Alt+R</source>
<translation>Alt+R</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="22"/>
<location filename="../../scribus/stylemanager.ui" line="23"/>
<source>Style Manager</source>
<translation>Upravitelj slogov</translation>
</message>
41657,47 → 41657,47
<translation>Vnesite ime za nabor tipk za bližnjice:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabkeyboardshortcutswidget.cpp" line="556"/>
<location filename="../../scribus/tabkeyboardshortcutswidget.cpp" line="557"/>
<source>Alt</source>
<translation>Alt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabkeyboardshortcutswidget.cpp" line="556"/>
<location filename="../../scribus/tabkeyboardshortcutswidget.cpp" line="557"/>
<source>Ctrl</source>
<translation>Ctrl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabkeyboardshortcutswidget.cpp" line="556"/>
<location filename="../../scribus/tabkeyboardshortcutswidget.cpp" line="557"/>
<source>Shift</source>
<translation>Shift</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabkeyboardshortcutswidget.cpp" line="556"/>
<location filename="../../scribus/tabkeyboardshortcutswidget.cpp" line="557"/>
<source>Meta</source>
<translation>Meta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabkeyboardshortcutswidget.cpp" line="503"/>
<location filename="../../scribus/tabkeyboardshortcutswidget.cpp" line="504"/>
<source>Meta+</source>
<translation>Meta+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabkeyboardshortcutswidget.cpp" line="507"/>
<location filename="../../scribus/tabkeyboardshortcutswidget.cpp" line="508"/>
<source>Shift+</source>
<translation>Shift+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabkeyboardshortcutswidget.cpp" line="511"/>
<location filename="../../scribus/tabkeyboardshortcutswidget.cpp" line="512"/>
<source>Alt+</source>
<translation>Alt+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabkeyboardshortcutswidget.cpp" line="515"/>
<location filename="../../scribus/tabkeyboardshortcutswidget.cpp" line="516"/>
<source>Ctrl+</source>
<translation>Ctrl+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabkeyboardshortcutswidget.cpp" line="525"/>
<location filename="../../scribus/tabkeyboardshortcutswidget.cpp" line="526"/>
<source>This key sequence is already in use</source>
<translation>To zaporedje tipk je že v uporabi</translation>
</message>
43471,12 → 43471,12
<translation>To omogoča natančno določitev velikosti datoteke PostScript. Ni priporočeno, razen če to zahteva vaš tiskalnik.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabprinter.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/tabprinter.cpp" line="76"/>
<source>File</source>
<translation>Datoteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabprinter.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/tabprinter.cpp" line="137"/>
<source>All</source>
<translation>Vse</translation>
</message>
43742,7 → 43742,7
<translation>Pisava:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="635"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="633"/>
<source> pt</source>
<translation> točk</translation>
</message>
43752,7 → 43752,7
<translation>Velikost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="749"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="747"/>
<source>None</source>
<translation>Brez</translation>
</message>
43777,22 → 43777,22
<translation>&amp;Oddaljenost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="922"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="920"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<translation>V kožuščku hudobnega fanta stopiclja mizar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="292"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="291"/>
<source>&amp;Line Color:</source>
<translation>Barva &amp;črte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="463"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="461"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="300"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="299"/>
<source>&amp;Shading:</source>
<translation>&amp;Senčenje:</translation>
</message>
43802,7 → 43802,7
<translation>Barva &amp;polnila:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="396"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="394"/>
<source>S&amp;hading:</source>
<translation>S&amp;enčenje:</translation>
</message>
43812,42 → 43812,42
<translation>Slog črte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="329"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="327"/>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation>&amp;Širina črte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="306"/>
<source>Line S&amp;tyle:</source>
<translation>Slog &amp;črte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="315"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="314"/>
<source>Arrows:</source>
<translation>Puščice:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="317"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="316"/>
<source>Start:</source>
<translation>Začetek:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="320"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="319"/>
<source>End:</source>
<translation>Konec:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="343"/>
<source>&amp;Free Scaling</source>
<translation>&amp;Prosto spreminjanje merila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="356"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="354"/>
<source>&amp;Horizontal Scaling:</source>
<translation>&amp;Vodoravna spr. merila:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="365"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="363"/>
<source>&amp;Vertical Scaling:</source>
<translation>&amp;Navpična spr. merila:</translation>
</message>
43857,32 → 43857,32
<translation type="obsolete">&amp;Spremeni merilo slike na velikost okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="382"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="380"/>
<source>Keep Aspect &amp;Ratio</source>
<translation>Ohrani &amp;razmerja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="386"/>
<source>F&amp;ill Color:</source>
<translation>Barva &amp;polnila:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="447"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="445"/>
<source>Mi&amp;nimum:</source>
<translation>&amp;Najmanj:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="456"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="454"/>
<source>Ma&amp;ximum:</source>
<translation>Na&amp;jveč:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="465"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="463"/>
<source>&amp;Stepping:</source>
<translation>&amp;Po korakih:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="525"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="523"/>
<source>Text Frame Properties</source>
<translation>Lastnosti besedilnega okvira</translation>
</message>
43892,52 → 43892,52
<translation type="obsolete">Lastnosti slikovnega okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="527"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="525"/>
<source>Shape Drawing Properties</source>
<translation>Lastnosti risanih oblik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="528"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="526"/>
<source>Magnification Level Defaults</source>
<translation>Privzete vrednosti povečav</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="529"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="527"/>
<source>Line Drawing Properties</source>
<translation>Lastnosti risanih črt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="530"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="528"/>
<source>Polygon Drawing Properties</source>
<translation>Lastnosti risanih poligonov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="532"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="530"/>
<source>Font for new text frames</source>
<translation>Pisava v novih besedilnih okvirih</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="533"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="531"/>
<source>Size of font for new text frames</source>
<translation>Velikost pisave v novih besedilnih okvirih</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="534"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="532"/>
<source>Color of font</source>
<translation>Barva pisave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="535"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="533"/>
<source>Number of columns in a text frame</source>
<translation>Število stolpcev v besedilnih okvirih</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="536"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="534"/>
<source>Gap between text frame columns</source>
<translation>Razmik med stolpci besedilnega okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="537"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="535"/>
<source>Sample of your font</source>
<translation>Vzorec pisave</translation>
</message>
43947,17 → 43947,17
<translation type="obsolete">Slikovni okviri omogočajo poljubno spremembo merila slik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="539"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="537"/>
<source>Horizontal scaling of images</source>
<translation>Vodoravna sprememba merila slik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="540"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="538"/>
<source>Vertical scaling of images</source>
<translation>Navpična sprememba merila slik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="541"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="539"/>
<source>Keep horizontal and vertical scaling the same</source>
<translation>Obdrži vodoravno in navpično spremembo merila isti</translation>
</message>
43977,67 → 43977,67
<translation type="obsolete">Barva polnila slikovnih okvirov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="549"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="547"/>
<source>Saturation of color of fill</source>
<translation>Nasičenost barve polnila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="546"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="544"/>
<source>Line color of shapes</source>
<translation>Barva črte oblik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="547"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="545"/>
<source>Saturation of color of lines</source>
<translation>Nasičenost barv črt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="548"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="546"/>
<source>Fill color of shapes</source>
<translation>Barva polnila pri oblikah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="550"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="548"/>
<source>Line style of shapes</source>
<translation>Slog črt pri oblikah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="551"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="549"/>
<source>Line width of shapes</source>
<translation>Debelina črt pri oblikah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="552"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="550"/>
<source>Minimum magnification allowed</source>
<translation>Najmanjša dovoljena povečava</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="553"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="551"/>
<source>Maximum magnification allowed</source>
<translation>Največja dovoljena povečava</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="554"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="552"/>
<source>Change in magnification for each zoom operation</source>
<translation>Sprememba povečave v vsaki operaciji povečave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="555"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="553"/>
<source>Color of lines</source>
<translation>Barva črt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="556"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="554"/>
<source>Saturation of color</source>
<translation>Nasičenost barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="557"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="555"/>
<source>Style of lines</source>
<translation>Slog črt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="558"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="556"/>
<source>Width of lines</source>
<translation>Širina črt</translation>
</message>
44052,27 → 44052,27
<translation>Širina tabulatorja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="400"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="398"/>
<source>Use embedded Clipping Path</source>
<translation>Uporabi vdelano pot obrezovanja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="404"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="402"/>
<source>On Screen Preview</source>
<translation>Predogled na zaslonu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="410"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="408"/>
<source>Full Resolution Preview</source>
<translation>Predogled v polni ločljivosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="413"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="411"/>
<source>Normal Resolution Preview</source>
<translation>Predogled v običajni ločljivosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="416"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="414"/>
<source>Low Resolution Preview</source>
<translation>Predogled v nizki ločljivosti</translation>
</message>
44102,22 → 44102,22
<translation>Obroba besedila:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="703"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="701"/>
<source>Dot</source>
<translation>Pika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="704"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="702"/>
<source>Hyphen</source>
<translation>Vezaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="705"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="703"/>
<source>Underscore</source>
<translation>Podčrtaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="706"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="704"/>
<source>Custom</source>
<translation>Po meri</translation>
</message>
44132,123 → 44132,123
<translation>Liki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="286"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="285"/>
<source>Lines</source>
<translation>Črte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="337"/>
<source>Images</source>
<translation>Slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="427"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="425"/>
<source>Regular Polygons</source>
<translation>Pravilni mnogokotniki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="439"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="437"/>
<source>Zoom</source>
<translation>Povečava</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="473"/>
<source>Miscellaneous Settings</source>
<translation>Razne nastavitve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="480"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="478"/>
<source>Item Duplicate</source>
<translation>Dvojnik elementa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="488"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="486"/>
<source>X Displacement</source>
<translation>Razpostavitev X</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="495"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="493"/>
<source>Y Displacement</source>
<translation>Razpostavitev Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="501"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="499"/>
<source>Rotation Tool</source>
<translation>Orodje za sukanje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="510"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="508"/>
<source>Constrain to:</source>
<translation>Omeji na:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="513"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="511"/>
<source>Degrees</source>
<translation>stopinj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="531"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="529"/>
<source>Other Properties</source>
<translation>Druge lastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="559"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="557"/>
<source>Horizontal displacement of page items</source>
<translation>Vodoravna razpostavitev elementov strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="560"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="558"/>
<source>Vertical displacement of page items</source>
<translation>Navpična razpostavitev elementov strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="561"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="559"/>
<source>Constrain value for the rotation tool when the Control key is pressed</source>
<translation>Omejitvena vrednost za orodje sukanja, ko je pritisnjena tipka Control</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="562"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="560"/>
<source>Use the embedded clipping paths in images when importing them. JPEG, PSD and TIFF are the image formats which can embedded clipping paths.</source>
<translation>Uporabi vdelane poti obrezovanja v slikah, ko jih uvoziš. JPEG, PSD in TIFF so vrste slik, ki imajo lahko vdelane tovrstne poti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="702"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="700"/>
<source>None</source>
<comment>tab fill</comment>
<translation>Brez</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="376"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="374"/>
<source>&amp;Scale Image to Frame Size</source>
<translation>&amp;Umeri sliko na okvir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="526"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="524"/>
<source>Image Frame Properties</source>
<translation>Lastnosti okvira slike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="538"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="536"/>
<source>Image frames allow images to scale to any size</source>
<translation>Okviri slik omogočajo slikam spremembo velikost na poljubno vrednost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="542"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="540"/>
<source>Images in image frames are scaled to the size of the frame</source>
<translation>Slike v okvirih so umerjene na velikost okvira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="543"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="541"/>
<source>Automatically scaled images keep their original proportions</source>
<translation>Slike s samodejno prilagojeno velikostjo ohranijo svoja izvorna razmerja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="544"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="542"/>
<source>Fill color of image frames</source>
<translation>Barva polnila okvirov slik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/tabtools.cpp" line="324"/>
<source>Hairline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
45792,15 → 45792,15
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="86"/>
<source>Attempting to get the Scribus version update file</source>
<translation>Poizkus pridobivanja posodobitvene datoteke za Scribus</translation>
<translation type="obsolete">Poizkus pridobivanja posodobitvene datoteke za Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="87"/>
<source>(No data on your computer will be sent to an external location)</source>
<translation>(Navzven ne bodo poslani nikakršni podatki z vašega računalnika)</translation>
<translation type="obsolete">(Navzven ne bodo poslani nikakršni podatki z vašega računalnika)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="111"/>
<source>Timed out when attempting to get update file.</source>
<translation>Pri pridobivanju posodobitvene datoteke je čas potekel.</translation>
</message>
45810,12 → 45810,12
<translation type="obsolete">Napaka pri pridobivanju datoteke posodobitve: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="140"/>
<source>File not found on server</source>
<translation>Datoteke na strežniku ni mogoče najti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="142"/>
<source>Could not open version file: %1
Error:%2 at line: %3, row: %4</source>
<translation>Datoteko različice ni mogoče odpreti: %1
45822,17 → 45822,17
Napaka: %2 v vrstici: %3, stolpcu: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="223"/>
<source>An error occurred while looking for updates for Scribus, please check your internet connection.</source>
<translation>Pri iskanju posodobitev za Scribus je prišlo do napake, prosim, preverite svojo spletno povezavo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="224"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="227"/>
<source>No updates are available for your version of Scribus %1</source>
<translation>Za vašo različico Scribusa %1 posodobitve niso na voljo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="227"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="230"/>
<source>One or more updates for your version of Scribus (%1) are available:</source>
<translation>Na voljo je ena ali več posodobitev za vašo različico Scribusa (%1):</translation>
</message>
45842,30 → 45842,40
<translation type="obsolete">Ta seznam lahko vsebuje tudi razvojne različice.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="234"/>
<source>Please visit www.scribus.net for details.</source>
<translation>Za več podrobnosti obiščite naslov www.scribus.net.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="123"/>
<source>Finished</source>
<translation>Dokončano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="218"/>
<source>Operation canceled</source>
<translation>Operacija preklicana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="228"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="231"/>
<source>This list may contain development/unstable versions.</source>
<translation>Ta seznam lahko vsebuje razvojne/nestabilne različice.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="314"/>
<source>Error: %1</source>
<translation>Napaka: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="86"/>
<source>No data on your computer will be sent to an external location</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/upgradechecker.cpp" line="92"/>
<source>Attempting to get the Scribus version update file:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UrlLauncher</name>
46782,113 → 46792,113
<context>
<name>nftwidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="30"/>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="31"/>
<source>&amp;Remove</source>
<translation type="unfinished">&amp;Odstrani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="32"/>
<source>&amp;Open</source>
<translation type="unfinished">&amp;Odpri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="54"/>
<source>All</source>
<translation type="unfinished">Vse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="141"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Ime</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="143"/>
<source>Page Size</source>
<translation type="unfinished">Velikost strani</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="145"/>
<source>Colors</source>
<translation type="unfinished">Barve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="147"/>
<source>Description</source>
<translation type="unfinished">Opis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="149"/>
<source>Usage</source>
<translation type="unfinished">Uporaba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="151"/>
<source>Created with</source>
<translation type="unfinished">Ustvarjeno z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="152"/>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="153"/>
<source>Date</source>
<translation type="unfinished">Datum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="154"/>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="155"/>
<source>Author</source>
<translation type="unfinished">Avtor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="170"/>
<source>Downloading Templates</source>
<translation type="unfinished">Prenašanje predlog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="173"/>
<source>Document templates can be found at http://www.scribus.net/ in the Downloads section.</source>
<translation type="unfinished">Predloge dokumentov lahko najdete na http://www.scribus.net/, v rubriki &quot;Downloads&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="176"/>
<source>Installing Templates</source>
<translation type="unfinished">Nameščanje predlog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="182"/>
<source>Extract the package to the template directory ~/.scribus/templates for the current user or PREFIX/share/scribus/templates for all users in the system.</source>
<translation type="unfinished">Izvleci paket v mapo s predlogami: za trenutnega uporabnika ~/.scribus/templates, za vse uporabnike sistema pa
PREDPONA/share/scribus/templates.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="185"/>
<source>Preparing a template</source>
<translation type="unfinished">Pripravljanje predloge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="186"/>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="187"/>
<source>Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be shared do not collect them when saving as a template.</source>
<translation type="unfinished">Prepričajte se, da uporabljate prosto dostopne slike in pisave. Če pisave niso za prosto uporabo, jih ne shranjujte v predlogo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="188"/>
<source>The template creator should also make sure that the Installing Templates section above applies to their templates as well. This means a user should be able to download a template package and be able to extract them to the template directory and start using them.</source>
<translation type="unfinished">Kdor ustvarja predlogo, mora poskrbeti, da se gornji razdelek &quot;Nameščanje predlog&quot; nanaša tudi na njegove predloge. Tako bodo uporabniki lahko uporabili paket s predlogo v svojih mapah za predloge.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="190"/>
<source>Removing a template</source>
<translation type="unfinished">Odstranjevanje predloge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="192"/>
<source>Removing a template from the New From Template dialog will only remove the entry from the template.xml, it will not delete the document files. A popup menu with remove is only shown if you have write access to the template.xml file.</source>
<translation type="unfinished">Odstranjevanje predloge preko pogovornega okna &quot;Nova iz predloge&quot; odstrani le vnos v datoteki template.xml, ne pa tudi dejanske datoteke. Meni za brisanje se prikaže le, le imate pravico pisanja v datoteko template.xml.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="195"/>
<source>Translating template.xml</source>
<translation type="unfinished">Prevajanje template.xml</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/nftwidget.cpp" line="197"/>
<source>Copy an existing template.xml to a file called template.lang_COUNTRY.xml (use the same lang code that is present in the qm file for your language), for example template.fi.xml for Finnish language template.xml. The copy must be located in the same directory as the original template.xml so Scribus can load it.</source>
<translation type="unfinished">Skopiraj obstoječo datoteko template.xml v datoteko z imenom template.jezik_DRŽAVA.xml (uporabite isto jezikovno oznako kot za .qm datoteko vašega jezika), na primer template.sl_SI.xml za slovensko datoteko s predlogami. Kopija mora biti v isti mapi kot izvirna datoteka template.xml.</translation>
</message>