Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 798 | Rev 902 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<!DOCTYPE TS>
<TS>
 <context>
  <name>About</name>
  <message>
   <source>%1. %2 %3 </source>
   <translation>%1.%2 %3</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
   <translation>Scribus versjon %1
%2 %3</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Build-ID:</source>
   <translation>Build-ID:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Contributions from:</source>
   <translation>Bidrag fra:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Windows port:</source>
   <translation>Windows versjon:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>German:</source>
   <translation>Tysk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>French:</source>
   <translation>Fransk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Italian:</source>
   <translation>Italiensk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Hungarian:</source>
   <translation>Ungarsk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Ukrainian:</source>
   <translation>Ukrainsk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Bulgarian:</source>
   <translation>Bulgarsk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Galician:</source>
   <translation>Galisk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Turkish:</source>
   <translation>Tyrkisk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Lithuanian:</source>
   <translation>Litauisk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Polish:</source>
   <translation>Polsk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Czech:</source>
   <translation>Tsjekkisk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Slovak:</source>
   <translation>Slovakisk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Danish:</source>
   <translation>Dansk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Norwegian:</source>
   <translation>Norsk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Welsh:</source>
   <translation>Welsk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Russian:</source>
   <translation>Russisk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Brazilian:</source>
   <translation>Brasiliansk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Finnish:</source>
   <translation>Finsk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Slovenian:</source>
   <translation>Slovensk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Basque:</source>
   <translation>Baskisk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
   <translation>Dette panelet viser versjonen, datoen den ble 
laget og inkompilert bibliotekstøtte i Scribus 
C-C-T står for C=CUPS C=littlecms T=TIFF større.
Manglende bibliotekstøtte er angitt ved *</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;About</source>
   <translation>&amp;Om</translation>
  </message>
  <message>
   <source>A&amp;uthors</source>
   <translation>&amp;Forfattere</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Translations</source>
   <translation>&amp;Oversettelser</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Online</source>
   <translation>&amp;Nett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Close</source>
   <translation>&amp;Lukk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Development Team:</source>
   <translation>Utviklingslag:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Official Documentation:</source>
   <translation>Offisiell dokumentasjon:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Other Documentation:</source>
   <translation>Annen dokumentasjon:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Official Translations and Translators:</source>
   <translation>Offisielle oversettelser og oversettere:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>English (British):</source>
   <translation>Engelsk (Britisk):</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Esperanto:</source>
   <translation>Esperanto:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Korean:</source>
   <translation>Koreansk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Serbian:</source>
   <translation>Serbisk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Spanish:</source>
   <translation>Spansk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Swedish:</source>
   <translation>Svensk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Previous Translation Contributors:</source>
   <translation>Tidligere oversettere:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Catalan:</source>
   <translation>Katalansk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Homepage</source>
   <translation>Hjemmeside</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Online Reference</source>
   <translation>Online referanse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Bugs and Feature Requests</source>
   <translation>Feil og ønsker</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Mailing List</source>
   <translation>E-postliste</translation>
  </message>
  <message>
   <source>About Scribus %1</source>
   <translation>Om Scribus %1</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>AdvOptions</name>
  <message>
   <source>Advanced Options</source>
   <translation>Flere valg</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Creates PostScript Level 3</source>
   <translation>Lager PostScript Nivå 3</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
   <translation>Lager kun PostScript Nivå 2,
OBS! Dette kan føre til store filer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
   <translation>Lager kun PostScript Nivå 1,
OBS! Dette kan føre til store filer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
   <translation>Speil siden(e) &amp;horisontalt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
   <translation>Speil siden(e) &amp;vertikalt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
   <translation>Bruk &amp;ICC profiler</translation>
  </message>
  <message>
   <source>PostScript Level &amp;1</source>
   <translation>PostScript Nivå &amp;1</translation>
  </message>
  <message>
   <source>PostScript Level &amp;2</source>
   <translation>PostScript Nivå &amp;2</translation>
  </message>
  <message>
   <source>PostScript Level &amp;3</source>
   <translation>PostScript Nivå &amp;3</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
   <translation>Bruk under fje&amp;rning av farge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
   <translation>En måte å skru av noen av de gråskygger som er laget 
av cyan, gult og magenta rød ved å bruke svart istedenfor. 
UCR virker best på deler av bilder som er nøytrale og/eller mørke toner 
som ligger nært opptil grått. Bruk dette for å få utsftening enkelteoen bilder til å se bedre; 
og noe eksperimentering og testing er nødvendig neste gang.
UCR reduserer muligheten for overmettning med CMY farger.</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>Align</name>
  <message>
   <source>Distribute/Align</source>
   <translation>Fordel/Still opp på linje</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Align</source>
   <translation>Stil opp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Horizontal</source>
   <translation>Vannrett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Left Sides</source>
   <translation>Venstre sider</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Middles</source>
   <translation>Midten</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Right Sides</source>
   <translation>Høyre sider</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Vertical</source>
   <translation>Loddrett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Top Sides</source>
   <translation>Øverste sider</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Bottom Sides</source>
   <translation>Nederste sider</translation>
  </message>
  <message>
   <source> mm</source>
   <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
   <source> in</source>
   <translation> i</translation>
  </message>
  <message>
   <source> p</source>
   <translation> p</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Apply</source>
   <translation>&amp;Bruk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Between:</source>
   <translation>&amp;Mellom:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>A&amp;lign</source>
   <translation>St&amp;il opp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Di&amp;splacement</source>
   <translation>For&amp;skyvning</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distribute &amp;Evenly</source>
   <translation>Fordel &amp;jevnt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Bet&amp;ween:</source>
   <translation>&amp;Mellom:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Do &amp;Not Change</source>
   <translation>Gjør i&amp;ngen endringer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Al&amp;ign</source>
   <translation>S&amp;til opp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Dis&amp;placement</source>
   <translation>For&amp;skyvning</translation>
  </message>
  <message>
   <source> pt</source>
   <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distribute E&amp;venly</source>
   <translation>Fordel &amp;jevnt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Do Not Change</source>
   <translation>&amp;Gjør ingen endringer</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
   <source>Align Text Left</source>
   <translation>Juster tekst mot venstre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Align Text Right</source>
   <translation>Juster tekst mot høyre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Align Text Center</source>
   <translation>Midtstill tekst</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Align Text Justified</source>
   <translation>Juster tekstfyll</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Align Text Forced Justified</source>
   <translation>Juster tekst tvungen fyll</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>Annot</name>
  <message>
   <source>Field Properties</source>
   <translation>Felt egenskaper</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Type:</source>
   <translation>Type:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Button</source>
   <translation>Knapp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Text Field</source>
   <translation>Tekstfelt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Check Box</source>
   <translation>Avkryssingsboks</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Combo Box</source>
   <translation>Kombiboks</translation>
  </message>
  <message>
   <source>List Box</source>
   <translation>Listeboks</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Properties</source>
   <translation>Egenskaper</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Name:</source>
   <translation>Navn:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Tool-Tip:</source>
   <translation>Hjelpetekst:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Text</source>
   <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Border</source>
   <translation>Grense</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Color:</source>
   <translation>Farge:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>None</source>
   <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Width:</source>
   <translation>Bredde:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Thin</source>
   <translation>Tynn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Normal</source>
   <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Wide</source>
   <translation>Bred</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Style:</source>
   <translation>Stil:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Solid</source>
   <translation>Solid</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Dashed</source>
   <translation>Punktet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Underline</source>
   <translation>Understreket</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Beveled</source>
   <translation>Med skrå kanter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Inset</source>
   <translation>Sett inn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Other</source>
   <translation>Andre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Read Only</source>
   <translation>Skrivebeskyttet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Required</source>
   <translation>Nødvendig</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Don't Export Value</source>
   <translation>Ikke eksporter verdi</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Visibility:</source>
   <translation>Synlighet:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Visible</source>
   <translation>Synlig</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Hidden</source>
   <translation>Skjult</translation>
  </message>
  <message>
   <source>No Print</source>
   <translation>Ingen utskrift</translation>
  </message>
  <message>
   <source>No View</source>
   <translation>Ingen visning</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Appearance</source>
   <translation>Utseende</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Text for Button Down</source>
   <translation>Tekst for knapp ned</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Text for Roll Over</source>
   <translation>Tekst for rull rundt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Icons</source>
   <translation>Ikoner</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Use Icons</source>
   <translation>Bruk ikoner</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Remove</source>
   <translation>Fjern</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Pressed</source>
   <translation>Trykket ned</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Roll Over</source>
   <translation>Rull rundt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Icon Placement...</source>
   <translation>Ikon plassering ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Highlight</source>
   <translation>Markert</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Invert</source>
   <translation>Inverter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Outlined</source>
   <translation>Utlinjet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Push</source>
   <translation>Dytt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Multi-Line</source>
   <translation>Multi-Linje</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Password</source>
   <translation>Passord</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Limit of</source>
   <translation>Maksimalt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Characters</source>
   <translation>Tegn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Do Not Scroll</source>
   <translation>Ingen rulling</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Do Not Spell Check</source>
   <translation>Ingen stavekontroll</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Check Style:</source>
   <translation>Sjekk stil:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Check</source>
   <translation>Sjekk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cross</source>
   <translation>Kryss</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Diamond</source>
   <translation>Diamant</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Circle</source>
   <translation>Sirkel</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Star</source>
   <translation>Stjerne</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Square</source>
   <translation>Firkant</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Default is Checked</source>
   <translation>Standard er aktiv</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Editable</source>
   <translation>Redigerbar</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Options</source>
   <translation>Innstillinger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Java Script</source>
   <translation>Java Script</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Go To</source>
   <translation>Gå til</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Submit Form</source>
   <translation>Send inn skjema</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Reset Form</source>
   <translation>Nullstill skjema</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Import Data</source>
   <translation>Importer data</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Event:</source>
   <translation>Hendelse:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Mouse Up</source>
   <translation>Mus opp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Mouse Down</source>
   <translation>Mus ned</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Mouse Enter</source>
   <translation>Mus Enter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Mouse Exit</source>
   <translation>Mus avslutt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>On Focus</source>
   <translation>På fokus</translation>
  </message>
  <message>
   <source>On Blur</source>
   <translation>På Blur</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Script:</source>
   <translation>Skript:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Edit...</source>
   <translation>Rediger ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Submit to URL:</source>
   <translation>Send til URL:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Submit Data as HTML</source>
   <translation>Send data som HTML</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Import Data from:</source>
   <translation>Importer data fra:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Destination</source>
   <translation>Bestemmelsessted</translation>
  </message>
  <message>
   <source>To File:</source>
   <translation>Til fil:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Change...</source>
   <translation>Endre ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Page:</source>
   <translation>Side:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>X-Pos:</source>
   <translation>X-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
   <source> pt</source>
   <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Y-Pos:</source>
   <translation>Y-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Action</source>
   <translation>Handling</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Field is formatted as:</source>
   <translation>Felt er formatert som:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Plain</source>
   <translation>Enkel</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Number</source>
   <translation>Nummer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Percentage</source>
   <translation>Prosentdel</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Date</source>
   <translation>Dato</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Time</source>
   <translation>Tid</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Custom</source>
   <translation>Brukerdefinert</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Number Format</source>
   <translation>Nummerformat</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Decimals:</source>
   <translation>Desimaler:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Use Currency Symbol</source>
   <translation>Bruk valutasymbol</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Prepend Currency Symbol</source>
   <translation>Sett valutasymbol foran</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Formatting</source>
   <translation>Formatering</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Percent Format</source>
   <translation>Prosentformat</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Date Format</source>
   <translation>Datoformat</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Time Format</source>
   <translation>Tidsformat</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Custom Scripts</source>
   <translation>Brukerdefinerte skript</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Format:</source>
   <translation>Format:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Keystroke:</source>
   <translation>Tasteanslag:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Format</source>
   <translation>Format</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Value is not validated</source>
   <translation>Verdi er ikke kontrollert</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Value must be greater than or equal to:</source>
   <translation>Verdi skal være lik med eller større enn:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>and less or equal to:</source>
   <translation>og lik med eller mindre enn:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Custom validate script:</source>
   <translation>Brukerdefinert valideringsscript:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Validate</source>
   <translation>Valider</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Value is not calculated</source>
   <translation>Verdi er ikke utregnet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Value is the</source>
   <translation>Verdien er</translation>
  </message>
  <message>
   <source>sum</source>
   <translation>sum</translation>
  </message>
  <message>
   <source>product</source>
   <translation>produkt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>average</source>
   <translation>gjennomsnitt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>minimum</source>
   <translation>minimum</translation>
  </message>
  <message>
   <source>maximum</source>
   <translation>maksimum</translation>
  </message>
  <message>
   <source>of the following fields:</source>
   <translation>av de følgende felter:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Pick...</source>
   <translation>Velg ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Custom calculation script:</source>
   <translation>Brukerdefinert utregningsskript:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Calculate</source>
   <translation>Regn ut</translation>
  </message>
  <message>
   <source>OK</source>
   <translation>Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cancel</source>
   <translation>Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
   <translation>Tast inn en kommaseparert liste med felter her</translation>
  </message>
  <message>
   <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
   <translation>Du behøver i det minste Normal-Ikonet for å bruke ikoner på knapper</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Open</source>
   <translation>Åpne</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
   <translation>Bilder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Example:</source>
   <translation>Eksempel:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Selection Change</source>
   <translation>Endring av valg</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
   <translation>Font som skal brukes med PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
   <translation>Dette valget blir ikke brukt i PDF 1.3</translation>
  </message>
  <message>
   <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
   <translation>PDF Filer (*.pdf);;Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>Annota</name>
  <message>
   <source>Annotation Properties</source>
   <translation>Kommentar egenskaper</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Text</source>
   <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Link</source>
   <translation>Lenke</translation>
  </message>
  <message>
   <source>External Link</source>
   <translation>Ekstern lenke</translation>
  </message>
  <message>
   <source>External Web-Link</source>
   <translation>Ekstern Web-Lenke</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Destination</source>
   <translation>Bestemmelsessted</translation>
  </message>
  <message>
   <source> pt</source>
   <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Open</source>
   <translation>Åpne</translation>
  </message>
  <message>
   <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
   <translation>PDF-Dokumenter (*.pdf);; Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Type:</source>
   <translation>&amp;Type:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>C&amp;hange...</source>
   <translation>Fo&amp;randre ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Page:</source>
   <translation>&amp;Side:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;X-Pos</source>
   <translation>&amp;X-Pos</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Y-Pos:</source>
   <translation>&amp;Y-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>ApplyT</name>
  <message>
   <source>Apply Template</source>
   <translation>Bruk mal</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Normal</source>
   <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Template:</source>
   <translation>&amp;Mal:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Apply to &amp;Current Page</source>
   <translation>Bruk på &amp;gjeldende side</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Apply from &amp;Page:</source>
   <translation>Bruk fra &amp;side:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>To:</source>
   <translation>Til:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
   <translation>Bruk på alle sider med &amp;partall</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
   <translation>Bruk på alle sider med &amp;oddetall</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
   <source>Scrapbook</source>
   <translation>Kladdebok</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
   <translation>Kladdebøker (*.scs);; Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Delete</source>
   <translation>Slett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Object</source>
   <translation>Objekt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>New Entry</source>
   <translation>Nytt innslag</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Rename</source>
   <translation>Endre navn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Warning</source>
   <translation>Advarsel</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Name &quot;%1&quot; isn't unique.
Please choose another.</source>
   <translation>Navnet &quot;%1&quot; er ikke entydig.
Velg vennligst et annet navn.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>OK</source>
   <translation>Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;New</source>
   <translation>&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Load...</source>
   <translation>&amp;Hent ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Save</source>
   <translation>&amp;Lagre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save &amp;As...</source>
   <translation>Lagre &amp;som ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Close</source>
   <translation>&amp;Lukk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Small</source>
   <translation>&amp;Liten</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Medium</source>
   <translation>&amp;Medium</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Large</source>
   <translation>&amp;Stor</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;File</source>
   <translation>&amp;Fil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Preview</source>
   <translation>&amp;Forhåndsvisning</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Name:</source>
   <translation>&amp;Navn:</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
   <source>Bookmarks</source>
   <translation>Bokmerker</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Move Bookmark</source>
   <translation>Flytt bokmerke</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Insert Bookmark</source>
   <translation>Sett inn bokmerke</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cancel</source>
   <translation>Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
   <source>Bookmarks</source>
   <translation>Bokmerker</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
   <source>Icon Placement</source>
   <translation>Ikonplassering </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Layout:</source>
   <translation>Utseende:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Caption only</source>
   <translation>Kun tekst</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Icon only</source>
   <translation>Kun ikon</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Caption below Icon</source>
   <translation>Tekst under ikon</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Caption above Icon</source>
   <translation>Tekst over ikon</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Caption right to Icon</source>
   <translation>Tekst til høyre for ikon</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Caption left to Icon</source>
   <translation>Tekst til venstre for ikon</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Caption overlays Icon</source>
   <translation>Tekst ovenpå ikon</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Scale:</source>
   <translation>Skala:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Always</source>
   <translation>Alltid</translation>
  </message>
  <message>
   <source>When Icon is too small</source>
   <translation>Når ikonet er for lite</translation>
  </message>
  <message>
   <source>When Icon is too big</source>
   <translation>Når ikonet er for stort</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Never</source>
   <translation>Aldri</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Scale How:</source>
   <translation>Skaler hvordan:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Proportional</source>
   <translation>Proporsjonal</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Non Proportional</source>
   <translation>Ikke-proporsjonal</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Icon</source>
   <translation>Ikon</translation>
  </message>
  <message>
   <source>OK</source>
   <translation>Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cancel</source>
   <translation>Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Reset</source>
   <translation>Tilbakestill</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
   <source>Color Management Settings</source>
   <translation>Innstilling av fargestyring</translation>
  </message>
  <message>
   <source>System Profiles</source>
   <translation>System profiler</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Rendering Intents</source>
   <translation>Rendering Intenter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Perceptual</source>
   <translation>Oppfattet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Relative Colorimetric</source>
   <translation>Relative Colorimetric</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Saturation</source>
   <translation>Mettning</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Absolute Colorimetric</source>
   <translation>Absolutt Colorimetric</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Default color profile for imported images</source>
   <translation>Standard farge profil for importerte bilder</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
   <translation>Standard fargeprofil for massive farger på siden</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
   <translation>Fargeprofil du har laget eller mottatt fra produsenten.
Denne profil burde være spesielt laget til din skjerm og ikke en generell profil (f.eks. sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
   <translation>Fargeprofil for din skrivermodel fra produsenten.
Denne profil burde være spesielt laget til din skriver og ikke en generell profil (f.eks. sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
   <translation>Standard rendering intent for din skjerm. Hvis ikke du vet hvorfor du burde
forandre det, bør du velge Relative Colorimetric eller Perceptual. </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
   <translation>Standard rendering intent for din skriver. Hvis ikke du vet hvorfor du burde
forandre det, bør du velge Relative Colorimetric eller Perceptual. </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Enable 'soft proofing' of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
   <translation>Aktiver 'soft proofing' av hvordan dine dokument farger vil 
skrives ut basert på den valgte skriver profil.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
   <translation>Metode for å vise farger på skjermen som kanskje ikke skrives ut korrekt.
Dette krever veldig nøyaktige profiler og fungerer kun som advarsel.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
   <translation>Black Point Compensation er en metode for å øke kontrasten i fotografier.
Det er smart å aktivere dette hvis du har fotografier i ditt dokumentet.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Activate Color Management</source>
   <translation>&amp;Aktiver fargekontroll</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Pictures:</source>
   <translation>&amp;Bilder:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Solid Colors:</source>
   <translation>&amp;Solide farger:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Monitor:</source>
   <translation>&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>P&amp;rinter:</source>
   <translation>S&amp;kriver:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>M&amp;onitor:</source>
   <translation>M&amp;onitor:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Pr&amp;inter:</source>
   <translation>S&amp;kriver:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
   <translation>Sim&amp;uler skriver på skjermen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
   <translation>Marker farge ut av &amp;Gamut</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
   <translation>Bruk &amp;Blackpoint Compensation</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
   <source>Edit Color</source>
   <translation>Rediger farger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>CMYK</source>
   <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
   <source>RGB</source>
   <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Web Safe RGB</source>
   <translation>Websikkert RGB</translation>
  </message>
  <message>
   <source>New</source>
   <translation>Ny</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Old</source>
   <translation>Gammel</translation>
  </message>
  <message>
   <source>OK</source>
   <translation>Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>C:</source>
   <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
   <source> %</source>
   <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
   <source>M:</source>
   <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Y:</source>
   <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>K:</source>
   <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Dynamic Color Bars</source>
   <translation>Dynamiske fargesøyler</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Static Color Bars</source>
   <translation>Statiske fargesøyler</translation>
  </message>
  <message>
   <source>R:</source>
   <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>G:</source>
   <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>B:</source>
   <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Warning</source>
   <translation>Advarsel</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Name of the Color is not unique</source>
   <translation>Navnet på denne fargen er brukt allerede</translation>
  </message>
  <message>
   <source>HSV-Colormap</source>
   <translation>HSV-Colormap</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Name:</source>
   <translation>&amp;Navn:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Color &amp;Model</source>
   <translation>Farge&amp;model</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>None</source>
   <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It's a reserved name for transparent color</source>
   <translation>Du kan ikke lage en farge med navn &quot;%1&quot;. 
Dette navnet er reservert for transparente farger</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
   <source>Shade:</source>
   <translation>Skygge:</translation>
  </message>
  <message>
   <source> %</source>
   <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Opacity:</source>
   <translation>Gjennomsiktighet:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Normal</source>
   <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Horizontal Gradient</source>
   <translation>Horisontal skravering</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Vertical Gradient</source>
   <translation>Vertikal skravering</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Diagonal Gradient</source>
   <translation>Diagonal skravering</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cross Diagonal Gradient</source>
   <translation>Kryssdiagonal gradering</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Radial Gradient</source>
   <translation>Radial skravering</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Edit Line Color Properties</source>
   <translation>Rediger egenskapene til linjefargen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Edit Fill Color Properties</source>
   <translation>Rediger egenskapene til fyllfargen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Saturation of color</source>
   <translation>Metning av farge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Normal or gradient fill method</source>
   <translation>Normal eller skravering fyllmetode</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Set the transparency for the color selected</source>
   <translation>Sett gjennomsiktigheten av den valgte fargen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Color of selected object</source>
   <translation>Det valgte objektets farge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>None</source>
   <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Free linear Gradient</source>
   <translation>Fri lineær skravering</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Free radial Gradient</source>
   <translation>Fri radial skravering</translation>
  </message>
  <message>
   <source>X1:</source>
   <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Y1:</source>
   <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
   <source> pt</source>
   <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>X2:</source>
   <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Y2:</source>
   <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
   <source> mm</source>
   <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
   <source> in</source>
   <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
   <source> p</source>
   <translation> p</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
   <source>CSV Importer Options</source>
   <translation>Opsjoner for CVS import</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Field delimiter:</source>
   <translation>Skillefelt:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>(TAB)</source>
   <translation>(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Value delimiter:</source>
   <translation>Skilleverdi:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>None</source>
   <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>First row is a header</source>
   <translation>Første rad er overskrift</translation>
  </message>
  <message>
   <source>OK</source>
   <translation>Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cancel</source>
   <translation>Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
   <source>Printer Options</source>
   <translation>Skriver innstillinger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Page Set</source>
   <translation>Sideoppsett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>All Pages</source>
   <translation>Alle sider</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Even Pages only</source>
   <translation>Kun partall sider</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Odd Pages only</source>
   <translation>Kun oddetall sider</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Mirror</source>
   <translation>Speil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>No</source>
   <translation>Nei</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Yes</source>
   <translation>Ja</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Orientation</source>
   <translation>Retning</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Portrait</source>
   <translation>Stående</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Landscape</source>
   <translation>Landskap</translation>
  </message>
  <message>
   <source>N-Up Printing</source>
   <translation>N-Up Utskriving</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Page per Sheet</source>
   <translation>Side per ark</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Pages per Sheet</source>
   <translation>Sider per ark</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Option</source>
   <translation>Innstilling</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Value</source>
   <translation>Verdi</translation>
  </message>
  <message>
   <source>This panel displays various CUPS options when printing. 
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help > About.
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
   <translation>Denne panel viser diverse CUPS innstillinger mens skriving pågår.
Hvilke parametre er tilgjengelige avhenger av din skriver driver.
Du kan sjekke for CUPS støtte ved å gå på Hjelp > Om.
Se etter: C-C-T Disse står for C=CUPS C=littlecms T=Tiff støtte.
Manglende librarz støtte er indikert med et *</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
   <source>Encoding:</source>
   <translation>Kodering:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
   <translation>Denne bringer deg til din standard katalog for 
dokumenter. Denne kan du selv velge i Preferanser.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Compress File</source>
   <translation>&amp;Komprimer filen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Include Fonts</source>
   <translation>&amp;Inkluder fontene</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
   <source>Delete Color</source>
   <translation>Fjern farge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Delete color:</source>
   <translation>Fjern farge:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>?</source>
   <translation>?</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Replace it with:</source>
   <translation>Erstatt den med:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>None</source>
   <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
   <source>Delete Pages</source>
   <translation>Slett sider</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Delete from:</source>
   <translation>Slett fra:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>to:</source>
   <translation>til:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>DmF</name>
  <message>
   <source>Missing Font</source>
   <translation>Manglende skrifttype</translation>
  </message>
  <message>
   <source>The Font %1 is not installed.</source>
   <translation>Fonten %1 er ikke installert.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Use</source>
   <translation>Bruk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>instead</source>
   <translation>i stedet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>OK</source>
   <translation>Greit</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
   <source>Document Information</source>
   <translation>Dokument informasjon</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Title:</source>
   <translation>&amp;Tittel:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Author:</source>
   <translation>&amp;Forfatter:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Keywords:</source>
   <translation>Nø&amp;kkelord:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Descri&amp;ption:</source>
   <translation>Beskri&amp;velse:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>P&amp;ublisher:</source>
   <translation>&amp;Utgiver:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Contributors:</source>
   <translation>&amp;Bidragsytere:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Dat&amp;e:</source>
   <translation>Da&amp;to:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>T&amp;ype:</source>
   <translation>T&amp;ype:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>F&amp;ormat:</source>
   <translation>F&amp;ormat:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Identi&amp;fier:</source>
   <translation>Identi&amp;fiser:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Source:</source>
   <translation>&amp;Kilde:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Language:</source>
   <translation>&amp;Språk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Relation:</source>
   <translation>&amp;Relasjon:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Co&amp;verage:</source>
   <translation>Dek&amp;ning:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Ri&amp;ghts:</source>
   <translation>Retti&amp;gheter:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Document</source>
   <translation>&amp;Dokument</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Further &amp;Information</source>
   <translation>Mer &amp;informasjon</translation>
  </message>
  <message>
   <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
   <translation>Personen eller organisasjonen som primært er ansvarlig for å lage dokumentets innhold.
Dette felt kan bli inkludert i Scribus dokumentet for referanse, såvel som i metadataene til en PDF</translation>
  </message>
  <message>
   <source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
   <translation>Et navn som er gitt til dokumentet.
Dette felt kan bli inkludert i Scribus dokumentet for referanse, såvel som i metadataene til en PDF</translation>
  </message>
  <message>
   <source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
   <translation>En beskrivelse av dokumentets innhold.
Dette felt er for en innholdsbeskrivelse eller sammenfatning av dokumentet. Det blir inkludert i PDFen ved eksport</translation>
  </message>
  <message>
   <source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
   <translation>Temaet for dokumentets innhold.
Dette felt er for dokument nøkkelord som du vil inkludere i en PDF, til å assistere søkninger og indeksering av PDF filer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
   <translation>En person eller organisasjon som er ansvarlig for å gjøre dokumentet tilgjengelig</translation>
  </message>
  <message>
   <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
   <translation>En person eller organisasjon som er ansvarlig for å bidra til dokumentets innhold</translation>
  </message>
  <message>
   <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
   <translation>En dato assosiert med en hendelse i dokumentets livssyklus, i YYYY-MM-DD format, som per ISO 8601</translation>
  </message>
  <message>
   <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
   <translation>Formen eller genren for dokumentets innhold, f.eks kategorier, funksjoner, genrer, etc</translation>
  </message>
  <message>
   <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
   <translation>Den fysiske eller digitale manifestasjon av dokumentet. Media type og dimensjoner ville være nyttige å merke seg.
RFC2045,RFC2046 for MIME typer er også brukbare her</translation>
  </message>
  <message>
   <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
   <translation>En entydig referanse til dokumentet innenfor en gitt kontekst som ISBN eller URI</translation>
  </message>
  <message>
   <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
   <translation>En referanse til et dokument hvor det nåværende dokument er derivert, f.eks ISBN eller URI</translation>
  </message>
  <message>
   <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
   <translation>Språket som dokumentet er skrevet i, vanligvis en ISO-638 språk kode 
eventuelt fulgt av en dash og en ISO-3166 lande kode, f.eks nn-NO, nb-NO, fr-CH, en-GB</translation>
  </message>
  <message>
   <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
   <translation>En referanse til et relatert dokument, kanskje ved bruk av en formell henvisning som ISBN eller URI </translation>
  </message>
  <message>
   <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
   <translation>Avgrensningen for dokumentets innhold, kanskje inkluderende sted, tid og juridisk virkningsområde </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
   <translation>Informasjoner omkring rettigheter holdet i og over dokumentet, f.eks copyright, patent eller trademark</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>Druck</name>
  <message>
   <source>Setup Printer</source>
   <translation>Skriverinnstillinger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>File</source>
   <translation>Fil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Options</source>
   <translation>Innstillinger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>All</source>
   <translation>Alle</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cyan</source>
   <translation>Cyan</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Magenta</source>
   <translation>Magenta</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Yellow</source>
   <translation>Gult</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Black</source>
   <translation>Svart</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save as</source>
   <translation>Lagre som</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
   <translation>Postscript-filer (*.ps);; Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
   <translation>Skriv inn en kommaseparert liste med tegn hvor
tegnet * representerer alle sider, og 1-5 
representerer en rekke sider, eller en enkelt side.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Print Destination</source>
   <translation>Valg av skriver</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Options...</source>
   <translation>&amp;Valg ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;File:</source>
   <translation>&amp;Fil:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>C&amp;hange...</source>
   <translation>Fo&amp;randre ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
   <translation>A&amp;lternativ utskriftskommando</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Co&amp;mmand:</source>
   <translation>Ko&amp;mmando:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Range</source>
   <translation>Område</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Print &amp;All</source>
   <translation>Skriv ut &amp;alt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
   <translation>Skriv ut gjeldende &amp;side</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Print &amp;Range</source>
   <translation>Utsk&amp;riftsområde</translation>
  </message>
  <message>
   <source>N&amp;umber of Copies:</source>
   <translation>A&amp;ntall kopier:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Print &amp;Normal</source>
   <translation>Skriv ut &amp;Normal</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Print &amp;Separations</source>
   <translation>Utskrift &amp;Seperasjoner</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
   <translation>Skri&amp;v ut i farger hvis tilgjengelig</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
   <translation>Skriv ut i grå&amp;farger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
   <translation>F&amp;lere valg ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Print</source>
   <translation>&amp;Skriv ut</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
to utilize additional printing options</source>
   <translation>Bruk en alternativ utskriftsbehandler, som kprinter eller gtklp,
for å bruke flere utskriftsopsjoner</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
   <source>Importing File:
%1
failed!</source>
   <translation>Import av fil:
%1
feilet!</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Fatal Error</source>
   <translation>Alvorlig feil</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
   <source>Edit Style</source>
   <translation>Rediger stil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Character</source>
   <translation>Tegn</translation>
  </message>
  <message>
   <source> pt</source>
   <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Effect:</source>
   <translation>Effekter:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>None</source>
   <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Vertical Spaces</source>
   <translation>Vertikal avstand</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Line Spacing</source>
   <translation>Linjeavstand</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Tabulators and Indentation</source>
   <translation>Tabulatorer og innrykk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>OK</source>
   <translation>Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Name of your paragraph style</source>
   <translation>Navn på din avsnittsstil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Font of selected text or object</source>
   <translation>Font til den markerte tekst eller objekt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Font Size</source>
   <translation>Fontstørrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Color of text fill</source>
   <translation>Farge på tekstfyll</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Color of text stroke</source>
   <translation>Farge på tekststrek</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
   <translation>Gir et ekstrastort førstebokstav til et avsnitt. Brukt som stileffekt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
   <translation>Bestemmer høyden, i linjeantall, av Drop Caps</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Align text to baseline grid</source>
   <translation>Juster tekst til baseline nettet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Spacing above the paragraph</source>
   <translation>Plass over avsnittet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Spacing below the paragraph</source>
   <translation>Plass under avsnittet</translation>
  </message>
  <message>
   <source> mm</source>
   <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
   <source> in</source>
   <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
   <source> p</source>
   <translation> p</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Warning</source>
   <translation>Advarsel</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Name of the Style is not unique</source>
   <translation>Navnet på denne stilen er ikke entydig</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Name:</source>
   <translation>&amp;Navn:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Font:</source>
   <translation>&amp;Font:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Si&amp;ze:</source>
   <translation>Større&amp;lse:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Alignment:</source>
   <translation>&amp;Justering:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Drop Caps</source>
   <translation>&amp;Fjern store bokstaver</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Lines:</source>
   <translation>&amp;Linjer:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>F&amp;ill Color:</source>
   <translation>&amp;Fyllfarge:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>St&amp;roke Color:</source>
   <translation>S&amp;trekfarge:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
   <translation>Juster til baseline &amp;nettet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Line &amp;Spacing:</source>
   <translation>Linjeav&amp;stand:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Abo&amp;ve:</source>
   <translation>Ov&amp;er:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Below:</source>
   <translation>&amp;Under:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>Editor</name>
  <message>
   <source>Editor</source>
   <translation>Tekstbehandler</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
   <translation>Javascripts (*.js);; Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;New</source>
   <translation>&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Open...</source>
   <translation>&amp;Åpne ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save &amp;As...</source>
   <translation>Lagre &amp;som ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Save and Exit</source>
   <translation>&amp;Lagre og avslutt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Exit without Saving</source>
   <translation>&amp;Avslutt uten å lagre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Undo</source>
   <translation>&amp;Angre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Redo</source>
   <translation>&amp;Gjør omigjen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cu&amp;t</source>
   <translation>&amp;Klipp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Copy</source>
   <translation>K&amp;opier</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Paste</source>
   <translation>&amp;Lim inn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>C&amp;lear</source>
   <translation>T&amp;øm</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Get Field Names</source>
   <translation>&amp;Hent navn på felt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;File</source>
   <translation>&amp;Fil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Edit</source>
   <translation>&amp;Rediger</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
   <source>Choose a Export Directory</source>
   <translation>Velg en katalog for eksport</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;All pages</source>
   <translation>&amp;Alle sider</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Change the output directory</source>
   <translation>Forandre output katalog</translation>
  </message>
  <message>
   <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be 'documentname-pagenumber.filetype'</source>
   <translation>Output Katalogen - stedet til å lagre bildene dine.
Navnet for den eksporterte fil vil være 'dokumentnavn-sidenummer.filtype'</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Export only the current page</source>
   <translation>Eksporter kun gjeldene side</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Available export formats</source>
   <translation>Tilgjengelige eksport formater</translation>
  </message>
  <message>
   <source>C&amp;hange...</source>
   <translation>&amp;Endre ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Export to Directory:</source>
   <translation>&amp;Eksporter til katalog:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Image &amp;Type:</source>
   <translation>Bilde&amp;format:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Quality:</source>
   <translation>&amp;Kvalitet:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Export as Image(s)</source>
   <translation>Eksporter som bilde(r)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Options</source>
   <translation>Innstillinger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Resolution:</source>
   <translation>&amp;Oppløsning:</translation>
  </message>
  <message>
   <source> %</source>
   <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
   <source> dpi</source>
   <translation> dpi</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Range</source>
   <translation>Område</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Current page</source>
   <translation>&amp;Gjeldende side</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Range</source>
   <translation>&amp;Område</translation>
  </message>
  <message>
   <source>C</source>
   <translation>C</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Export a range of pages</source>
   <translation>Eksporter et sett av sider</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
   <translation>Skriv inn en kommaseparert liste med tegn hvor
tegnet * representerer alle sider, og 1-5 
representerer en rekke sider, eller en enkelt side. </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Export all pages</source>
   <translation>Eksporter alle sidene</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
   <translation>Oppløsning av bildene 
Bruk 72 dpi for bilder som er ment for skjermen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
   <translation>Bildekvalitet - 100% er best, 1% er lavest kvalitet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Size:</source>
   <translation>&amp;Størrelse:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
   <translation>Størrelse på bildene. 100% for ingen endring, 200% for dobbelt så stort etc.</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
   <source>Size:</source>
   <translation>Størrelse:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Title:</source>
   <translation>Tittel:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>No Title</source>
   <translation>Ingen tittel</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Author:</source>
   <translation>Forfatter:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Unknown</source>
   <translation>Ukjent</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Scribus Document</source>
   <translation>Scribus dokument</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>Farbmanager</name>
  <message>
   <source>Colors</source>
   <translation>Farger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Color Sets</source>
   <translation>Fargesett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Current Color Set:</source>
   <translation>Nåværende fargesett:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Choose a color set to load</source>
   <translation>Velg et fargesett å laste inn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save the current color set</source>
   <translation>Lagre nåværende fargesett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Remove unused colors from current document's color set</source>
   <translation>Slett ikke-brukte farger fra dette dokuments fargesett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
   <translation>Legg til farger til nåværende sett fra et eksisterende dokument</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Create a new color within the current set</source>
   <translation>Lag en ny farge innenfor det nåværende sett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Edit the currently selected color</source>
   <translation>Rediger den nåværende aktive farge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Make a copy of the currently selected color</source>
   <translation>Lag en kopi av den nåværende aktive farge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Delete the currently selected color</source>
   <translation>Slett den nåværende aktive farge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Make the current colorset the default color set</source>
   <translation>Sett det nåværende fargesett til standard fargesett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Choose a Name</source>
   <translation>Velg et navn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Open</source>
   <translation>Åpne</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
   <translation>Dokumenter (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);; Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
   <translation>Dokumenter (*.sla *.scd);; Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Copy of %1</source>
   <translation>Kopi av %1</translation>
  </message>
  <message>
   <source>New Color</source>
   <translation>Ny farge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Append</source>
   <translation>&amp;Legg til</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;New</source>
   <translation>&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Edit</source>
   <translation>&amp;Rediger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>D&amp;uplicate</source>
   <translation>D&amp;upliker</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Delete</source>
   <translation>&amp;Slett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Remove Unused</source>
   <translation>&amp;Fjern ubrukte</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Save Color Set</source>
   <translation>&amp;Lagre fargevalg</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Name:</source>
   <translation>&amp;Navn:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>None</source>
   <translation>Ingen</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
   <source>Global Font Settings</source>
   <translation>Globale fontinnstillinger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Available Fonts</source>
   <translation>Tilgjengelige fonter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Font Substitutions</source>
   <translation>Erstatningsfonter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Additional Paths</source>
   <translation>Andre stier</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Postscript</source>
   <translation>Postscript</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Yes</source>
   <translation>Ja</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Font Name</source>
   <translation>Navn på skrifttype</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Use Font</source>
   <translation>Bruk skrifttype</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Embed in:</source>
   <translation>Innleir i:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Subset</source>
   <translation>Senket skrift</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Type</source>
   <translation>Type</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Path to Font File</source>
   <translation>Sti til fontfil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Available Fonts</source>
   <translation>&amp;Tilgjengelige fonter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Replacement</source>
   <translation>Erstatning</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Font &amp;Substitutions</source>
   <translation>&amp;Erstatnings fonter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Additional &amp;Paths</source>
   <translation>Andre &amp;stier</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Choose a Directory</source>
   <translation>Velg en katalog</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Delete</source>
   <translation>&amp;Slett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>C&amp;hange...</source>
   <translation>&amp;Endre ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>A&amp;dd...</source>
   <translation>&amp;Legg til ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Remove</source>
   <translation>&amp;Fjern</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Alt+O</source>
   <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Alt+C</source>
   <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
   <translation>Vevet silke pyjamas byttet for blå quartz</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Fonts Preview</source>
   <translation>Forhåndsvisning av fonter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
   <translation type="unfinished" />
  </message>
  <message>
   <source>Leave preview</source>
   <translation>Forlatt forhåndsvisning</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
   <source>Position:</source>
   <translation>Posisjon:</translation>
  </message>
  <message>
   <source> %</source>
   <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
   <translation>Her kan du legge til, forandre eller fjerne Color-Stops.</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
   <source>Manage Guides</source>
   <translation>Håndtering av hjelpelinjer</translation>
  </message>
  <message>
   <source> pt</source>
   <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
   <source> mm</source>
   <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
   <source> in</source>
   <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
   <source> p</source>
   <translation> p</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Horizontal Guides</source>
   <translation>Horisontale hjelpelinjer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Vertical Guides</source>
   <translation>Vertikale hjelpelinjer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Y-Pos:</source>
   <translation>&amp;Y-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Add</source>
   <translation>&amp;Legg til</translation>
  </message>
  <message>
   <source>D&amp;elete</source>
   <translation>&amp;Slett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;X-Pos:</source>
   <translation>&amp;X-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>A&amp;dd</source>
   <translation>&amp;Legg til</translation>
  </message>
  <message>
   <source>De&amp;lete</source>
   <translation>&amp;Slett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Lock Guides</source>
   <translation>Lås hje&amp;lpelinjer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
   <source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
and www.scribus.net for downloads.</source>
   <translation>Beklager, ingen håndbok er tilgjengelig. Ta en titt på http://docs.scribus.net for oppdaterte håndbøker, og www.scribus.net for nye versjoner av Scribus.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Contents</source>
   <translation>Innhold</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Link</source>
   <translation>Lenke</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Scribus Online Help</source>
   <translation>Scribus Online hjelp</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
   <source>Possible Hyphenation</source>
   <translation>Mulig orddeling</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Accept</source>
   <translation>Aksepter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Skip</source>
   <translation>Hopp over</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cancel</source>
   <translation>Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>HySettings</name>
  <message>
   <source>Hyphenator Settings</source>
   <translation>Orddelings innstillinger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
   <translation>Lengden av det minste ord som deles.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
   <translation>Maksimum antall orddelinger som følger etter hverandre.
0 betyr uendelige orddelinger.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Language:</source>
   <translation>&amp;Språk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Smallest Word:</source>
   <translation>&amp;Minste ord:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
   <translation type="unfinished" />
  </message>
  <message>
   <source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
   <translation>Bruk ordeling automatisk mens du skriver</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
   <translation type="unfinished" />
  </message>
  <message>
   <source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
   <translation type="unfinished" />
  </message>
  <message>
   <source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
   <translation>Skrur på automatisk orddeling mens du skriver.</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
   <source>Insert Page</source>
   <translation>Sett inn side</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Inserting</source>
   <translation>Setter inn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>before Page</source>
   <translation>før side</translation>
  </message>
  <message>
   <source>after Page</source>
   <translation>etter side</translation>
  </message>
  <message>
   <source>at End</source>
   <translation>på slutten</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Normal</source>
   <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Template (Right Page):</source>
   <translation>Mal (Høyre side):</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Inserting</source>
   <translation>&amp;Setter inn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Page(s)</source>
   <translation>Side(r)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Template (Left Page):</source>
   <translation>&amp;Mal (venstre side):</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Template:</source>
   <translation>&amp;Mal:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
   <source>Insert Table</source>
   <translation>Sett inn tabell</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Number of Rows:</source>
   <translation>Antall rader:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Number of Columns:</source>
   <translation>Antall kolonner:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>OK</source>
   <translation>Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cancel</source>
   <translation>Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
   <source>Edit JavaScripts</source>
   <translation>Rediger JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
   <source>New Script</source>
   <translation>Nytt skript</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Warning</source>
   <translation>Advarsel</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Edit...</source>
   <translation>&amp;Rediger ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Add...</source>
   <translation>&amp;Legg til ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Delete</source>
   <translation>&amp;Slett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Close</source>
   <translation>&amp;Lukk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;New Script:</source>
   <translation>&amp;Nytt skript:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;No</source>
   <translation>&amp;nei</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Yes</source>
   <translation>&amp;Ja</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Do you really want to delete this Script?</source>
   <translation>Vil du virkelig slette dette skriptet?</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>KeyManager</name>
  <message>
   <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
   <translation>Håndtering av hurtigtaster</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Action</source>
   <translation>Handling</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Current Key</source>
   <translation>Nåværende hurtigtast</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Select a Key for this Action</source>
   <translation>Velg en hurtigtast for denne handling</translation>
  </message>
  <message>
   <source>ALT+SHIFT+T</source>
   <translation>ALT + SHIFT + T</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Alt</source>
   <translation>Alt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Ctrl</source>
   <translation>Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Shift</source>
   <translation>Shift</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Shift+</source>
   <translation>Shift+</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Alt+</source>
   <translation>Alt+</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Ctrl+</source>
   <translation>Ctrl+</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Warning</source>
   <translation>Advarsel</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;No Key</source>
   <translation>&amp;Ingen hurtigtast</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;User Defined Key</source>
   <translation>Br&amp;ukerdefinert hurtigtast</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Set &amp;Key</source>
   <translation>Sett hurti&amp;gtast</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>This Key Sequence is already in use</source>
   <translation>Denne hurtigtasten er allerede i bruk</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
   <source>Layers</source>
   <translation>Lag</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Add a new Layer</source>
   <translation>Tilføy et ny lag</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Delete Layer</source>
   <translation>Slett lag</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Raise Layer</source>
   <translation>Hev lag</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Lower Layer</source>
   <translation>Senk lag</translation>
  </message>
  <message>
   <source>New Layer</source>
   <translation>Nytt lag</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
   <translation>Vil du også slette alle objekter på dette laget?</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>LineFormate</name>
  <message>
   <source>Edit Line Styles</source>
   <translation>Rediger linjestiler</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Copy of %1</source>
   <translation>Kopi av %1</translation>
  </message>
  <message>
   <source>New Style</source>
   <translation>Ny stil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Warning</source>
   <translation>Advarsel</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Open</source>
   <translation>Åpne</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
   <translation>Dokumenter (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);; Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
   <translation>Dokumenter (*.sla *.scd);; Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Append</source>
   <translation>&amp;Legg til</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;New</source>
   <translation>&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Edit</source>
   <translation>&amp;Rediger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>D&amp;uplicate</source>
   <translation>D&amp;upliker</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Delete</source>
   <translation>&amp;Slett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Save</source>
   <translation>&amp;Lagre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;No</source>
   <translation>&amp;Nei</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Yes</source>
   <translation>&amp;Ja</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Do you really want to delete this Style?</source>
   <translation>Vil du virkelig slette denne stilen?</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>MSpinBox</name>
  <message>
   <source> pt</source>
   <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>pt</source>
   <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>mm</source>
   <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
   <source>in</source>
   <translation>in</translation>
  </message>
  <message>
   <source>p</source>
   <translation>p</translation>
  </message>
  <message>
   <source> mm</source>
   <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
   <source> in</source>
   <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
   <source> p</source>
   <translation> p</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>Mdup</name>
  <message>
   <source>Multiple Duplicate</source>
   <translation>Dupliker flere ganger</translation>
  </message>
  <message>
   <source> pt</source>
   <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
   <source> mm</source>
   <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
   <source> in</source>
   <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
   <source> p</source>
   <translation> p</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Number of Copies:</source>
   <translation>&amp;Antall kopier:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
   <translation>&amp;Horisontale forskyvning:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Vertical Shift:</source>
   <translation>&amp;Vertikal forskyvning:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>Measurements</name>
  <message>
   <source>Distances</source>
   <translation>Avstander</translation>
  </message>
  <message>
   <source>X1:</source>
   <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Y1:</source>
   <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>X2:</source>
   <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Y2:</source>
   <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>DX:</source>
   <translation>DX:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>DY:</source>
   <translation>DY:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Angle:</source>
   <translation>Vinkel:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Length:</source>
   <translation>Lengde:</translation>
  </message>
  <message>
   <source> pt</source>
   <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
   <source> mm</source>
   <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
   <source> in</source>
   <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
   <source> p</source>
   <translation> p</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>MenuTest</name>
  <message>
   <source>Script error</source>
   <translation>Script feil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;>bugs.scribus.net&lt;/a> please.</source>
   <translation>Hvis du kjører et offisielt skript reporter det vennligst til 
&lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;>bugs.scribus.net&lt;/a>.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Show &amp;Console</source>
   <translation>Vis &amp;konsollen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Hide &amp;Console</source>
   <translation>Skjul &amp;konsollen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
   <translation>Denne meldingen er overført til ditt klippebord, bruk Ctrl+V for å lime den inn i feilmeldingssøkeren.</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>MergeDoc</name>
  <message>
   <source>Change...</source>
   <translation>Endre ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Import</source>
   <translation>Importer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cancel</source>
   <translation>Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Open</source>
   <translation>Åpne</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
   <translation>Dokumenter (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
   <translation>Dokumenter (*.sla *.scd);;Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Import Template</source>
   <translation>Importer en mal</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Import Page(s)</source>
   <translation>Importer side(r)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>From Document:</source>
   <translation>Fra dokument:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Import Page(s):</source>
   <translation>Importer side(r):</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
   <translation>Skriv inn en kommaseparert liste med tegn hvor
tegnet * representerer alle sider, og 1-5 
representerer en rekke sider, eller en enkelt side.</translation>
  </message>
  <message>
   <source> from 0</source>
   <translation> fra 0</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Create Page(s)</source>
   <translation>Lag side(r)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>before Page</source>
   <translation>før side</translation>
  </message>
  <message>
   <source>after Page</source>
   <translation>etter side</translation>
  </message>
  <message>
   <source>at End</source>
   <translation>på slutten</translation>
  </message>
  <message>
   <source> from %1</source>
   <translation> fra %1</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>MovePages</name>
  <message>
   <source>Move Pages</source>
   <translation>Flytt sider</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Copy Page</source>
   <translation>Kopier side</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Move Page(s):</source>
   <translation>Flytt side(r):</translation>
  </message>
  <message>
   <source>to:</source>
   <translation>til:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>before Page</source>
   <translation>før side</translation>
  </message>
  <message>
   <source>after Page</source>
   <translation>etter side</translation>
  </message>
  <message>
   <source>at End</source>
   <translation>på slutten</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>Mpalette</name>
  <message>
   <source>Properties</source>
   <translation>Egenskaper</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Name</source>
   <translation>Navn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Geometry</source>
   <translation>Geometri</translation>
  </message>
  <message>
   <source> pt</source>
   <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Basepoint:</source>
   <translation>Basepoint:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Level</source>
   <translation>Nivå</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Shape:</source>
   <translation>Form:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance of Text</source>
   <translation>Avstand til tekst</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Path Text Properties</source>
   <translation>Tekststi egenskaper</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Show Curve</source>
   <translation>Vis kurve</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Start Offset:</source>
   <translation>Start forskyvning:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance from Curve:</source>
   <translation>Avstand fra kurve:</translation>
  </message>
  <message>
   <source> %</source>
   <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Shade:</source>
   <translation>Skygge:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Custom Spacing</source>
   <translation>Brukerdefinert avstand</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Input Profile:</source>
   <translation>Input profil:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Rendering Intent:</source>
   <translation>Rendering Intent:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Perceptual</source>
   <translation>Perceptual</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Relative Colorimetric</source>
   <translation>Relative Colorimetric</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Saturation</source>
   <translation>Metning</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Absolute Colorimetric</source>
   <translation>Absolutt Colorimetric</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Left Point</source>
   <translation>Venstre punkt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>End Points</source>
   <translation>Endepunkter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Miter Join</source>
   <translation>Mitter sammenføyning</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Bevel Join</source>
   <translation>Bevel sammenføyning</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Round Join</source>
   <translation>Rund sammenføyning</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Flat Cap</source>
   <translation>Flat Cap</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Square Cap</source>
   <translation>Firkant Cap</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Round Cap</source>
   <translation>Rund Cap</translation>
  </message>
  <message>
   <source>No Style</source>
   <translation>Ingen stil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cell Lines</source>
   <translation>Cellelinjer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Line at Top</source>
   <translation>Linje ved topp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Line at the Left</source>
   <translation>Linje til venstre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Line at the Right </source>
   <translation>Linje til høyre </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Line at Bottom</source>
   <translation>Linje ved bunnen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Name of selected object</source>
   <translation>Det valgte objektets navn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Horizontal position of current basepoint</source>
   <translation>Horisontal posisjon av nåværende basepoint</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Vertical position of current basepoint</source>
   <translation>Vertikal posisjon av nåværende basepoint</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Width</source>
   <translation>Bredde</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Height</source>
   <translation>Høyde</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Rotation of object at current basepoint</source>
   <translation>Rotasjon av objekt ved nåværende basepoint</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
   <translation>Punkt hvorfra målinger eller rotasjonsvinkler er regnet ut</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Select top left for basepoint</source>
   <translation>Velg venstre på toppen som basepoint</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Select top right for basepoint</source>
   <translation>Velg høyre på toppen som basepoint</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Select bottom left for basepoint</source>
   <translation>Velg venstre på bunnen som basepoint</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Select bottom right for basepoint</source>
   <translation>Velg høyre på bunnen som basepoint</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Select center for basepoint</source>
   <translation>Velg senter som basepoint</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Flip Horizontal</source>
   <translation>Speil horisontalt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Flip Vertical</source>
   <translation>Speil vertikalt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Move one level up</source>
   <translation>Flytt et nivå opp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Move one level down</source>
   <translation>Flytt et nivå ned</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Move to front</source>
   <translation>Plasser fremst</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Move to back</source>
   <translation>Plasser bakerst</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
   <translation>Indikerer nivået objektet er på, 0 betyr at objektet er på bunnen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Lock or unlock the object</source>
   <translation>Lås objektet eller fjern låsing</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Lock or unlock the size of the object</source>
   <translation>Lås eller fjern låsing av objektets størrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Enable or disable printing of the object</source>
   <translation>Aktiver eller deaktiver utskriving av objektet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Make text in lower frames flow around the object shape</source>
   <translation>Få tekst i lavere rammer til å flyte rundt objektets form</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Font of selected text or object</source>
   <translation>Font til den valgte tekst eller objekt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Font Size</source>
   <translation>Fontstørrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Scaling width of characters</source>
   <translation>Skallering bredde av tegn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Color of text stroke</source>
   <translation>Tekststrekfarge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Color of text fill</source>
   <translation>Tekstfyllfarge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Saturation of color of text stroke</source>
   <translation>Metning av tekststrekens farge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Saturation of color of text fill</source>
   <translation>Metning av tekstfyllets farge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Manual Kerning</source>
   <translation>Manuell Kerning</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Line Spacing</source>
   <translation>Linjeavstand</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Style of current paragraph</source>
   <translation>Stil til gjeldende avsnitt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Change settings for left or end points</source>
   <translation>Endre innstillinger for venstre eller endepunkter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Pattern of line</source>
   <translation>Linjemønster</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Thickness of line</source>
   <translation>Linjetykkelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Type of line joins</source>
   <translation>Form for linjesammenføyninger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Type of line end</source>
   <translation>Form for linjeavslutninger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Line style of current object</source>
   <translation>linjestil for gjeldende objekt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Choose the shape of frame...</source>
   <translation>Velg rammens form ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Edit shape of the frame...</source>
   <translation>Endre rammens form ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Set radius of corner rounding</source>
   <translation>Sett radius på hjørneavrunding</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Number of columns in text frame</source>
   <translation>Antall kolonner i tekstrammen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Switches between Gap or Column width</source>
   <translation>Skifter mellom mellomrom og kolonnebredde</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance between columns</source>
   <translation>Avstand mellom koloner</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance of text from top of frame</source>
   <translation>Avstand av tekst til rammens topp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance of text from bottom of frame</source>
   <translation>Avstand av tekst til rammens bunn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance of text from left of frame</source>
   <translation>Avstand av tekst til rammens venstreside</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance of text from right of frame</source>
   <translation>Avstand av teksten til rammens høyreside</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Edit tab settings of text frame...</source>
   <translation>Rediger tab innstillinger av tekst rammen ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
   <translation>Tillat bildet å være en annen størrelse i forhold til rammen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Horizontal offset of image within frame</source>
   <translation>Horisontal forskyving av bildet innenfor rammen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Vertical offset of image within frame</source>
   <translation>Vertikal forskyving av bildet innenfor rammen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Resize the image horizontally</source>
   <translation>Skaler bildet horisontalt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Resize the image vertically</source>
   <translation>Skaler bilder vertikalt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
   <translation>Behold X og Y skaleringen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Keep the aspect ratio</source>
   <translation>Behold høyde/bredde forhold</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Make the image fit within the size of the frame</source>
   <translation>Få bildet til å passe innenfor rammens størrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
   <translation>Bruk bilde proporsjoner istedenfor rammens</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Source profile of the image</source>
   <translation>Kildeprofil til bildet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Rendering intent for the image</source>
   <translation>Rendering intent for bildet</translation>
  </message>
  <message>
   <source> mm</source>
   <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
   <source> in</source>
   <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
   <source> p</source>
   <translation> p</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Column width</source>
   <translation>Kolonnebredde</translation>
  </message>
  <message>
   <source>None</source>
   <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Warning</source>
   <translation>Advarsel</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Name &quot;%1&quot; isn't unique.
Please choose another.</source>
   <translation>Navnet &quot;%1&quot; er ikke entydig.
Vennligst velg et annet navn.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>OK</source>
   <translation>Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>X, Y, &amp;Z</source>
   <translation>X, Y, &amp;Z</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Shape</source>
   <translation>&amp;Form</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Text</source>
   <translation>&amp;Tekst</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Image</source>
   <translation>&amp;Bilde</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Line</source>
   <translation>&amp;Linje</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Colors</source>
   <translation>&amp;Farger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;X-Pos:</source>
   <translation>&amp;X-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Y-Pos:</source>
   <translation>&amp;Y-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Width:</source>
   <translation>&amp;Bredde:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Height:</source>
   <translation>&amp;Høyde:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Rotation:</source>
   <translation>&amp;Rotasjon:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Edit Shape...</source>
   <translation>&amp;Rediger form ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>R&amp;ound
Corners:</source>
   <translation>R&amp;unde
hjørner:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Colu&amp;mns:</source>
   <translation>Kolo&amp;nner:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Gap:</source>
   <translation>&amp;Mellomrom:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>To&amp;p:</source>
   <translation>To&amp;pp:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Bottom:</source>
   <translation>&amp;Bunn:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Left:</source>
   <translation>&amp;Venstre:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Right:</source>
   <translation>&amp;Høyre:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>T&amp;abulators...</source>
   <translation>&amp;Tabulatorer ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Text &amp;Flows Around Frame</source>
   <translation>Tekst &amp;flyter rundt ramme</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Use &amp;Bounding Box</source>
   <translation>&amp;Bruk Bounding boks</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Use Contour Line</source>
   <translation>Br&amp;uk kontur linjer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Font Size:</source>
   <translation>&amp;Font størrelse:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Kerning:</source>
   <translation>&amp;Kerning:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>L&amp;ine Spacing:</source>
   <translation>Linjeav&amp;stand:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>St&amp;yle:</source>
   <translation>St&amp;il:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Lan&amp;guage:</source>
   <translation>Sp&amp;råk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Free Scaling</source>
   <translation>&amp;Fri Skalering</translation>
  </message>
  <message>
   <source>X-Sc&amp;ale:</source>
   <translation>X-sk&amp;ala:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Y-Scal&amp;e:</source>
   <translation>Y-ska&amp;la:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Scale &amp;To Frame Size</source>
   <translation>Skaler &amp;til rammestørrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>P&amp;roportional</source>
   <translation>P&amp;roporsjonal</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Basepoint:</source>
   <translation>&amp;Basepoint:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>T&amp;ype of Line:</source>
   <translation>Li&amp;njetype:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Line &amp;Width:</source>
   <translation>Linje &amp;bredde:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Ed&amp;ges:</source>
   <translation>Ka&amp;nter:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Endings:</source>
   <translation>&amp;Endelser:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;X1:</source>
   <translation>&amp;X1:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>X&amp;2:</source>
   <translation>X&amp;2:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Y&amp;1:</source>
   <translation>Y&amp;1:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Y2:</source>
   <translation>&amp;Y2:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Use a surrounding box instead of the frame's shape for text flow</source>
   <translation>Bruk en omkringliggende boks fremfor rammens form for tekstflyt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Use a second line originally based on the frame's shape for text flow</source>
   <translation>Bruk en annen linje opprinnelig basert på rammens form for tekstflyten</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Hyphenation language of frame</source>
   <translation>Orddelingsspråk for rammen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Right to Left Writing</source>
   <translation>Høyre mot venstre skriving</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>MultiLine</name>
  <message>
   <source>Edit Style</source>
   <translation>Rediger stil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Flat Cap</source>
   <translation>Flat Cap</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Square Cap</source>
   <translation>Firkant Cap</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Round Cap</source>
   <translation>Rund Cap</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Miter Join</source>
   <translation>Midt sammenføyning</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Bevel Join</source>
   <translation>Bevel sammenføyning</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Round Join</source>
   <translation>Rund sammenføyning</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Line Width:</source>
   <translation>Linjetykkelse:</translation>
  </message>
  <message>
   <source> pt</source>
   <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
   <source> %</source>
   <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
   <source>OK</source>
   <translation>Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source> pt </source>
   <translation> pt </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Solid Line</source>
   <translation>Heltrukken linje</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Dashed Line</source>
   <translation>Prikket linje</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Dotted Line</source>
   <translation>Prikket linje</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Dash Dot Line</source>
   <translation>Bindestrek punktum linje</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Dash Dot Dot Line</source>
   <translation>Bindestrek punktum punktum linje</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Warning</source>
   <translation>Advarsel</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Name &quot;%1&quot; isn't unique.
Please choose another.</source>
   <translation>Navnet &quot;%1&quot; er ikke entydig.
Vennligst velg et annet navn.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>MusterSeiten</name>
  <message>
   <source>Edit Templates</source>
   <translation>Rediger maler</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Warning</source>
   <translation>Advarsel</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Name:</source>
   <translation>Navn:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>New Template</source>
   <translation>Ny mal</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Copy of %1</source>
   <translation>Kopi av %1</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Copy #%1 of </source>
   <translation>Kopi #%1 av </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Normal</source>
   <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Append</source>
   <translation>&amp;Legg til</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;New</source>
   <translation>&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
   <source>D&amp;uplicate</source>
   <translation>D&amp;upliker</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Delete</source>
   <translation>&amp;Slett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Close</source>
   <translation>&amp;Lukk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;No</source>
   <translation>&amp;No</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Yes</source>
   <translation>&amp;Ja</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Name:</source>
   <translation>&amp;Navn:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Do you really want to delete this Template?</source>
   <translation>Vil du virkelig slette denne malen?</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>NewDoc</name>
  <message>
   <source> pt</source>
   <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
   <source> mm</source>
   <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
   <source> in</source>
   <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
   <source> p</source>
   <translation> p</translation>
  </message>
  <message>
   <source>New Document</source>
   <translation>Nytt Dokument</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Page Size</source>
   <translation>Sidestørrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Custom</source>
   <translation>Brukerdefinert</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Portrait</source>
   <translation>Stående</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Landscape</source>
   <translation>Landskap</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Margin Guides</source>
   <translation>Marg hjelpelinjer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Options</source>
   <translation>Innstillinger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Points (pts)</source>
   <translation>Punkter (pts)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Millimetres (mm)</source>
   <translation>Millimeter (mm)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Inches (in)</source>
   <translation>Tommer (in)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Picas (p)</source>
   <translation>Picas (p)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Column Guides</source>
   <translation>Kolonne hjelpelinjer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
   <translation>Dokument side størrelse, enten en standard størrelse eller en brukerdefinert størrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Orientation of the document's pages</source>
   <translation>Retning for dokumentets sider</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Width of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
   <translation>Bredde av dokumentets sider, kun redigerbar hvis du har valgt en brukerdefinert sidestørrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Height of the document's pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
   <translation>Høyde av dokumentets sider, kun redigerbar hvis du har valgt en brukerdefinert sidestørrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Enable single or spread based layout</source>
   <translation>Aktiver singel eller spredt basert layout</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Make the first page the left page of the document</source>
   <translation>Lag første side venstre side av dokumentet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
   <translation>Avstanden mellom topp hjelpemarg og sidens kant</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
   <translation>Avstanden mellom bunn hjelpemarg og sidens kant</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
   <translation>Hvis Avstand mellom venstre hjelpemarg og sidens kant.
Hvis Motstående Sider er markert kan denne brukes til å få til den korrekte marg for binding</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
   <translation>Avstand mellom høyre hjelpemarg og sidens kant.
Hvis Motstående Sider er markert kan denne brukes til å få til den korrekte marg for binding</translation>
  </message>
  <message>
   <source>First page number of the document</source>
   <translation>Første sidenummer av dokumentet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Default unit of measurement for document editing</source>
   <translation>Standard enhet for måling ved dokument redigering</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
   <translation>Lag tekst rammer automatisk når nye sider er tilføyet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
   <translation>Antall kolonner som blir laget i automatisk lagde tekstrammer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance between automatically created columns</source>
   <translation>Avstand mellom automatisk lagde kolonner</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Legal</source>
   <translation>Legal</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Letter</source>
   <translation>Letter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Tabloid</source>
   <translation>Tabloid</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Size:</source>
   <translation>&amp;Størrelse:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Orie&amp;ntation:</source>
   <translation>Orie&amp;ntering:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Width:</source>
   <translation>&amp;Bredde:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Height:</source>
   <translation>&amp;Høyde:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Facing Pages</source>
   <translation>&amp;Motstående sider</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Left &amp;Page First</source>
   <translation>Venstre &amp;side først</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Left:</source>
   <translation>&amp;Venstre:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Right:</source>
   <translation>&amp;Høyre:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Top:</source>
   <translation>&amp;Topp:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Bottom:</source>
   <translation>&amp;Bunn:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>F&amp;irst Page Number:</source>
   <translation>Fø&amp;rste sidenummer:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Default Unit:</source>
   <translation>&amp;Standard enhet:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Automatic Text Frames</source>
   <translation>&amp;Automatiske tekstrammer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Gap:</source>
   <translation>&amp;Mellomrom:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Colu&amp;mns:</source>
   <translation>Kolo&amp;nner:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Inside:</source>
   <translation>&amp;Innenfor:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>O&amp;utside:</source>
   <translation>U&amp;tenfor:</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>NewTm</name>
  <message>
   <source>Left Page</source>
   <translation>Venstre side</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Right Page</source>
   <translation>Høyre side</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>NodePalette</name>
  <message>
   <source>Nodes</source>
   <translation>Noder</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Move Nodes</source>
   <translation>Flytt noder</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Move Control Points</source>
   <translation>Flytt kontrollpunkter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Add Nodes</source>
   <translation>Legg til noder</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Delete Nodes</source>
   <translation>Slett noder</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Reset Control Points</source>
   <translation>Nullstill Kontrollpunktene</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Reset this Control Point</source>
   <translation>Nullstill dette kontrollpunkt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>When checked use Coordinates relative to the Page,
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
   <translation>Hvis markert bruker Koordinater relativt til Siden,
ellers er Koordinater relative til Objektet.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
   <translation>&amp;Absolutte Koordinater</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;X-Pos:</source>
   <translation>&amp;X-Posisjon:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Y-Pos:</source>
   <translation>&amp;Y-Posisjon:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Edit &amp;Contour Line</source>
   <translation>Rediger &amp;konturlinjer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Reset Contour Line</source>
   <translation>Nullstill kontu&amp;rlinjer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;End Editing</source>
   <translation>Avslutt r&amp;edigeringen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Move Control Points Independently</source>
   <translation>Beveg kontrollpunkter uavhengig</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Move Control Points Symmetrical</source>
   <translation>Beveg kontrollpunkter symmetrisk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
   <translation>Åpen en Polygon eller skjærer en bezierkurve</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Close this Bezier Curve</source>
   <translation>Lukk denne bezierkurve</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Mirror the Path Horizontally</source>
   <translation>Speil stien horisontalt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Mirror the Path Vertically</source>
   <translation>Speil stien vertikalt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
   <translation>Shear stien horisontalt til venstre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Shear the Path Vertically Up</source>
   <translation>SHera stien horisontalt opp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Shear the Path Vertically Down</source>
   <translation>Shear stien vertikalt ned</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
   <translation>Roter stien mot klokka</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Rotate the Path Clockwise</source>
   <translation>Roter stien med klokka</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Reduce the Size of the Path by shown %</source>
   <translation>Reduser stiens størrelse med viste %</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
   <translation>Forstørr stiens størrelse med viste %</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Angle of Rotation</source>
   <translation>Rotasjonsvinkel</translation>
  </message>
  <message>
   <source>% to Enlarge or Reduce By</source>
   <translation>% å forstørre eller forminske med</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
   <translation>Aktiver konturlinjeediteringsmodus</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
   <translation>Tilbakestill konturlinjen til objektets originale form</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
   <translation>ShearShear stien horisontalt til høyre</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>PConsole</name>
  <message>
   <source>Script Console</source>
   <translation>Skript konsoll</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>PDF_Opts</name>
  <message>
   <source>Export Range</source>
   <translation>Eksporter område</translation>
  </message>
  <message>
   <source>File Options</source>
   <translation>Fil innstillinger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Left Margin</source>
   <translation>Venstre marg</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Right Margin</source>
   <translation>Høyre marg</translation>
  </message>
  <message>
   <source> dpi</source>
   <translation> dpi</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Image Settings</source>
   <translation>Bilde innstillinger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Automatic</source>
   <translation>Automatisk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>JPEG</source>
   <translation>JPEG</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Zip</source>
   <translation>Zip</translation>
  </message>
  <message>
   <source>None</source>
   <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Maximum</source>
   <translation>Maksimum</translation>
  </message>
  <message>
   <source>High</source>
   <translation>Høyde</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Medium</source>
   <translation>Medium</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Low</source>
   <translation>Lav</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Minimum</source>
   <translation>Minimum</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;General</source>
   <translation>&amp;Generelt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Embedding</source>
   <translation>Innleirer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Available Fonts:</source>
   <translation>Tilgjengelige Fonter:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Fonts to embed:</source>
   <translation>Fonter til innleiring:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Fonts</source>
   <translation>&amp;Fonter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Page</source>
   <translation>Side</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Effects</source>
   <translation>Effekter</translation>
  </message>
  <message>
   <source> sec</source>
   <translation> sec</translation>
  </message>
  <message>
   <source>No Effect</source>
   <translation>Ingen effekt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Blinds</source>
   <translation>Persienner</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Box</source>
   <translation>Boks</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Dissolve</source>
   <translation>Oppløse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Glitter</source>
   <translation>Glitter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Split</source>
   <translation>Dele</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Wipe</source>
   <translation>Tørk av</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Horizontal</source>
   <translation>Horisontalt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Vertical</source>
   <translation>Vertikalt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Inside</source>
   <translation>Innenfor</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Outside</source>
   <translation>Ytterside</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Left to Right</source>
   <translation>Venstre mot høyre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Top to Bottom</source>
   <translation>Topp til bunn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Bottom to Top</source>
   <translation>Bunn til topp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Right to Left</source>
   <translation>Høyre mot venstre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Top-left to Bottom-Right</source>
   <translation>Topp-venstre til Bunn-Høyre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Passwords</source>
   <translation>Passord</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Settings</source>
   <translation>Innstillinger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>General</source>
   <translation>Generelt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Screen / Web</source>
   <translation>Skjerm / Web</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Printer</source>
   <translation>Skriver</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Solid Colors:</source>
   <translation>Massive farger:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Profile:</source>
   <translation>Profil:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Rendering-Intent:</source>
   <translation>Rendering-Intent:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Perceptual</source>
   <translation>Perceptual</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Relative Colorimetric</source>
   <translation>Relative Colorimetric</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Saturation</source>
   <translation>Metning</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Absolute Colorimetric</source>
   <translation>Absolutt Colorimetric</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Images:</source>
   <translation>Bilder:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Don't use embedded ICC profiles</source>
   <translation>Ikke bruk innleirete ICC profiler</translation>
  </message>
  <message>
   <source>PDF/X-3 Output Intent</source>
   <translation>PDF/X-3 Output Internt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Trim Box</source>
   <translation>Trim boks</translation>
  </message>
  <message>
   <source> pt</source>
   <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
   <source> mm</source>
   <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
   <source> in</source>
   <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
   <source> p</source>
   <translation> p</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Export all pages to PDF</source>
   <translation>Eksporter alle sider til PDF</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Export a range of pages to PDF</source>
   <translation>Eksporter et område av sider til PDF</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility.
Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption.
PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable when you have activated color management.</source>
   <translation>Bestemmer PDf kompatibiliteten. Standard er Acrobat 4.0 som gir den største kompatibilitet.
Velg Acrobat 5.0 hvis din fil har PDF 1.4 egenskaper som gjennomsiktighet eller hvis du trenger 128 bit kryptering.
PDF/X-3 er for å eksportere PDf til kommersiell printing og kan kan velges dersom du har aktivert farge management.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know
you need to change it leave the default choice - Left.</source>
   <translation>Bestemmer bindingen av sider i PDFen. Hvis ikke du er sikker
på at du må forandre det, bruk Venstre.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Generates thumbnails of each page in the PDF.
Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
   <translation>Lager thumbnails av hver side i PDFen.
Noen visere kan bruke thumbnails for navigering.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
   <translation>Lag PDF artikler, noe som er nyttig for å navigere lenkede artikler i en PDF.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Embed the bookmarks you created in your document.
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
   <translation>Legg inn bokmerkene du lagde i ditt dokument.
Disse er nyttige for å navigere i lange PDF filer.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Export resolution of text and vector graphics.
This does not affect the resolution of bitmap images like photos.</source>
   <translation>Eksporter resolutionen til tekst og vektor grafikk.
Dette har ingen innflytelse på oppløsningen til bitmap bilder som fotografier.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Compression of text and graphics.
Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size.</source>
   <translation>Komprimering av tekst og grafikk.
Hvis ikke du har noen grunn, bruk dette. Det reduserer PDF størrelsen.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Version of compression for images.
Automatic allows Scribus to choose the best method.
ZIP is good for images with solid colors.
JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image loss possible).
Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression options.</source>
   <translation>Versjon av komprimering for bilder.
Automatisk tillater Scribus å velge den beste metoden.
ZIP er bra for bilder med solide farger.
JPEG er bedre for å lage små PDF filer som har mane fotografier (mens det kan forekomme tap i bildekvaliteten).
La det stå på automatisk, hvis ikke du har en spesiell grunn til å endre det.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%)</source>
   <translation>Komprimeringsnivåer: Minimum (25%), Lavt (50%), Medium (75%), Høyt (85%), Maksimum (95%)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Downsample your bitmap images to the selected DPI.
Leaving this unchecked will render them at their native resolution.</source>
   <translation>Nedgrader dine bitmap bilder til den valgte DPI.
Hvis du ikke velger dette vil de bruke sin egen oppløsning.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>DPI (Dots Per Inch) for image export.</source>
   <translation>DPI (Prikker per Tomme) for bilde eksportering.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts
will preserve the layout and appearance of your document.</source>
   <translation>Legg inn fonter i PDFen. Dette vil bety at layouten 
og utseendet av ditt dokument vil bli beholdt.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode.</source>
   <translation>Aktiverer presentasjonseffekter når du bruker Acrobat Reader i fullskjerm modus.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Show page previews of each page listed above.</source>
   <translation>Vis sideforhåndsvisning av alle de ovenfor valgte sider.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page.</source>
   <translation>Tidsrom siden er vist før presentasjonen starter på den valgte siden.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Length of time the effect runs.
A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
   <translation>Tidsrom effekten varer.
Et mindre tidsrom betyr at effekten vil gå fortere, et lengre vil gjøre at den går langsommere</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Type of the display effect.</source>
   <translation>Type av visningseffekt.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
   <translation>Retning på bevegende linjer for split og blining effektene.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Starting position for the box and split effects.</source>
   <translation>Startposisjonen av boks og splitt effektene.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
   <translation>Retningen på glitter eller wipe effektene.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Apply the selected effect to all pages.</source>
   <translation>Bruk effekt på alle sider.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Enable the security features in your exported PDF.
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
   <translation>Aktiver sikkerhetsfunksjoner i din eksporterte PDF.
Hvis du valgte Acrobat 4.0, vil PDFen bli beskyttet av 40 bit kryptering.
Hvis du valgte Acrobat 5.0, vil PDFen bli beskyttet av 128 bit kryptering.
Disclaimer: PDF kryptering er ikke like sikker som GPG eller PGP kryptering og har en del begrensninger.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Choose a master password which enables or disables all the
security features in your exported PDF</source>
   <translation>Velg et hovedpassord som aktiverer og deaktiverer alle
sikkerhetsfunksjonen i din eksporterte PDF</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Choose a password for users to be able to read your PDF.</source>
   <translation>Velg et passord så brukere kan lese din PDF.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
   <translation>Tillat utskriving av PDFen.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
   <translation>Tillat forandring av PDfen.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Allow copying of text or graphics from the PDF. 
If un-checked, text and graphics cannot be copied.</source>
   <translation>Tillat kopiering av tekst eller grafikk fra PDFen.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Allow adding annotations and fields to the PDF. 
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
   <translation>Tillat tilføyning av merknader og felter til PDFen.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Color model for the output of your PDF.
Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets.
Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer.</source>
   <translation>Fargemodel for utgivelse av din PDF.
Velg Skjerm/Web for PDFer som skal vises på skjerm eller for å skrive på vanlige inkjets.
Velg Skriver når du skal skrive på en riktig 4 farge CMYK skriver.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Embed a color profile for solid colors</source>
   <translation>Legg inn en fargeprofil for mettede farger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Color profile for solid colors</source>
   <translation>Fargeprofil for mettede farger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Rendering intent for solid colors</source>
   <translation>Rendering intent for mettede farger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Embed a color profile for images</source>
   <translation>Legg inn en farge profil for bilder</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
   <translation>Ikke bruk farge profiler som er lagt inn i bildene</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Color profile for images</source>
   <translation>Farge profil for bilder</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Rendering intent for images</source>
   <translation>Rendering intent for bilder</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection.</source>
   <translation>Utgivelse profil for utskrift. hvis mulig, få noe rådgiving fra din skriver når du velger.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
   <translation>Nødvendig tekstbit for PDF/X-3. Ellers vil PDFen ikke
følge PDF/X3-conformance. Vi foreslår at du bruker dokumentets tittel.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
   <translation>Avstand for bleed fra toppen av den fysiske siden</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
   <translation>Avstand for bleed fra bunnen av den fysiske siden</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
   <translation>Avstand for bleed fra venstresiden av den fysiske siden</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
   <translation>Avstand for bleed fra høyresiden av den fysiske siden</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save as</source>
   <translation>Lagre som</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Create PDF File</source>
   <translation>Lag PDF-fil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>O&amp;utput to File:</source>
   <translation>&amp;Send til fil:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cha&amp;nge...</source>
   <translation>E&amp;ndre ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;All Pages</source>
   <translation>&amp;Alle sider</translation>
  </message>
  <message>
   <source>C&amp;hoose Pages</source>
   <translation>&amp;Velg sider</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Compatibilit&amp;y:</source>
   <translation>Kompatibil&amp;itet:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Binding:</source>
   <translation>Inn&amp;binding:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Generate &amp;Thumbnails</source>
   <translation>Lag &amp;Thumbnailer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save &amp;Linked Text Frames as PDF Articles</source>
   <translation>Lagre &amp;lenkede tekstrammer som PDF artikler</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Include Bookmarks</source>
   <translation>&amp;Inkluder bokmerker</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Resolution:</source>
   <translation>&amp;Oppløsning:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Method:</source>
   <translation>&amp;Metode:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Quality:</source>
   <translation>&amp;Kvalitet:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Downsample Images to:</source>
   <translation>&amp;Forminsk bildene til:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Embed all Fonts</source>
   <translation>&amp;Bygg inn alle skrifttyper</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;>></source>
   <translation>&amp;>></translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;&lt;&lt;</source>
   <translation>&amp;&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Show Page Pre&amp;views</source>
   <translation>&amp;Vis forhåndsvisning av sidene</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Display Duration:</source>
   <translation>&amp;Vis varighet:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Effec&amp;t Duration:</source>
   <translation>&amp;Varighet på effekten:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Effect T&amp;ype:</source>
   <translation>Effektt&amp;ype:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Moving Lines:</source>
   <translation>Beve&amp;gelige linjer:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>F&amp;rom the:</source>
   <translation>F&amp;ra:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>D&amp;irection:</source>
   <translation>Retn&amp;ing:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Apply Effect on all Pages</source>
   <translation>&amp;Bruk effekten på alle sidene</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Use Encryption</source>
   <translation>&amp;Bruk kryptering</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;User:</source>
   <translation>&amp;Bruker:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Owner:</source>
   <translation>&amp;Eier:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Allow &amp;Printing the Document</source>
   <translation>&amp;Godta utskrift av dokumentet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Allow &amp;Changing the Document</source>
   <translation>&amp;Godta endringer i dokumentet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
   <translation>&amp;La andre kopiere tekst og bilder</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Allow Adding &amp;Annotations and Fields</source>
   <translation>La andre legge til nye &amp;kommentarer og felt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>S&amp;ecurity</source>
   <translation>S&amp;ikkerhet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Output &amp;Intended For:</source>
   <translation>Output Be&amp;regnet til:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Use Custom Rendering Settings</source>
   <translation>&amp;Bruk eget framvisningsoppsett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Rendering Settings</source>
   <translation>Framvisningsoppsett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Fre&amp;quency:</source>
   <translation>Hy&amp;ppighet:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Angle:</source>
   <translation>&amp;Vinkel:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>S&amp;pot Function:</source>
   <translation>S&amp;pot funksjon:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Simple Dot</source>
   <translation>Enkel prikk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Line</source>
   <translation>Linje</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Round</source>
   <translation>Rund</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Ellipse</source>
   <translation>Ellipse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Use ICC Profile</source>
   <translation>Bruk ICC profil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>C&amp;olor</source>
   <translation>F&amp;arge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Info String:</source>
   <translation>&amp;Informasjons streng:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Output &amp;Profile:</source>
   <translation>Output &amp;Profil:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>PDF/X-&amp;3</source>
   <translation>PDF/X-&amp;3</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Save</source>
   <translation>&amp;Lagre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
   <translation>Skriv inn en kommaseparert liste med tegn hvor
tegnet * representerer alle sider, og 1-5 
representerer en rekke sider, eller en enkelt side. </translation>
  </message>
  <message>
   <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
   <translation>PDF Filer (*.pdf);;Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled
when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed.
Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
   <translation>Dette er en avansert innstilling som ikke er tilgjengelig som standard. Du bør bare bruke dette hvis skriveren ber spesielt om det og du vet nøyaktig hvilke innstillinger du trenger. Hvis du gjør det feil kan det hende pdf-fila ikke kan skrives ut på rett vis, og er absolutt ikke overførbart mellom ulike plattformer.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Compress Text and &amp;Vector Graphics</source>
   <translation>Komprimer tekst og &amp;vektorgrafikk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>En&amp;able Presentation Effects</source>
   <translation>Br&amp;uk presentasjons effekter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Presentation</source>
   <translation>&amp;Presentasjon</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Rotation:</source>
   <translation>&amp;Rotasjon:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Subset all Fonts</source>
   <translation type="unfinished" />
  </message>
  <message>
   <source>Fonts to subset:</source>
   <translation type="unfinished" />
  </message>
  <message>
   <source>Mirror Page(s) horizontally</source>
   <translation>Speilvend siden(e) horisontalt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Mirror Page(s) vertically</source>
   <translation>Speilvend siden(e) vertikalt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>PPreview</name>
  <message>
   <source>Print Preview</source>
   <translation>Forhåndsvisning av utskrift</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense
of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
   <translation>Gir en pener visning av tekst i viseren, men forhåndsvisning blir
litt langsommere. Har kun effekt på Type 1 fonter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Provides a more pleasant view of True Type Fonts, Open Type Fonts, EPS, PDF and
vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
   <translation>Gir en pener visning av True Type Fonter, Open Type Fonter, EPS, PDF og 
vektor grafikk i forhåndsvisningen, men det går litt langsommere å forhåndsvise</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
   <translation>Viser gjennomsiktighet og gjennomsiktige objekter i dokumentet ditt. Trenger Ghostscript 7.07 eller senere</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
   <translation>Gir en utskrifsforhåndsvisning ved bruk av simulasjoner for generelle CMYK blekk, istedenfor RGB farger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
   <translation>Aktiver/deaktiver C (Cyan) blekkplate</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
   <translation>Aktiver/deaktiver M (Magenta) blekkplate</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
   <translation>Aktiver/deaktiver Y (Yellow) blekkplate</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
   <translation>Aktiver/deaktiver K (Black) blekkplate</translation>
  </message>
  <message>
   <source>All</source>
   <translation>Alle</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Anti-alias &amp;Text</source>
   <translation>Anti-alias &amp;tekst</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
   <translation>Anti-alias &amp;grafikk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Display Trans&amp;parency</source>
   <translation>Vis gjennoms&amp;iktighet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Display CMYK</source>
   <translation>&amp;Vis CMYK</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;C</source>
   <translation>&amp;C</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;M</source>
   <translation>&amp;M</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Y</source>
   <translation>&amp;Y</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;K</source>
   <translation>&amp;k</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Under Color Removal</source>
   <translation>&amp;Under fargefjernelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
   <translation>En måte å skru av noen av de gråskygger som er laget 
av cyan, gult og magenta rød ved å bruke svart istedenfor. 
UCR virker best på deler av bilder som er nøytrale og/eller mørke toner 
som ligger nært opptil grått. Bruk dette for å få utsftening enkelteoen bilder til å se bedre; 
og noe eksperimentering og testing er nødvendig neste gang.
UCR reduserer muligheten for overmettning med CMY farger.</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>Page</name>
  <message>
   <source>Copy Here</source>
   <translation>Kopier hit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Move Here</source>
   <translation>Flytt hit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cancel</source>
   <translation>Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Picture</source>
   <translation>Bilde</translation>
  </message>
  <message>
   <source>File: </source>
   <translation>Fil: </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Linked Text</source>
   <translation>Lenket tekst</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Text Frame</source>
   <translation>Tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Text on a Path</source>
   <translation>Legg tekst til sti</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Paragraphs: </source>
   <translation>Avsnitt: </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Words: </source>
   <translation>Ord: </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Chars: </source>
   <translation>Tegn: </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Print: </source>
   <translation>Skriv ut: </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Enabled</source>
   <translation>I bruk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Disabled</source>
   <translation>Ikke i bruk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Edit Text...</source>
   <translation>Rediger tekst ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>None</source>
   <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>The Program</source>
   <translation>Programmet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>is missing!</source>
   <translation>mangler!</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Warning</source>
   <translation>Advarsel</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Copy of</source>
   <translation>Kopi av</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Paste</source>
   <translation>&amp;Lim inn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Show &amp;Margins</source>
   <translation>Vis &amp;marger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Show &amp;Frames</source>
   <translation>Vis &amp;rammer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Show &amp;Images</source>
   <translation>Vis b&amp;ilder</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Show &amp;Grid</source>
   <translation>Vis &amp;gitter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Show G&amp;uides</source>
   <translation>Vis h&amp;jelpelinjer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
   <translation>Vis &amp;Baseline gitter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
   <translation>F&amp;est til gitter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Sna&amp;p to Guides</source>
   <translation>Fest til hjel&amp;pelinjer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Original PPI: </source>
   <translation>Original PPI: </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Actual PPI: </source>
   <translation>Faktisk PPI: </translation>
  </message>
  <message>
   <source>In&amp;fo</source>
   <translation>In&amp;fo</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Get Picture...</source>
   <translation>&amp;Hent bilde ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>I&amp;mage Visible</source>
   <translation>V&amp;is bilde</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Update Picture</source>
   <translation>&amp;Oppdater bilde</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Edit Picture</source>
   <translation>&amp;Rediger bilde</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Adjust Frame to Picture</source>
   <translation>Juster r&amp;amme til bilde</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Get Text...</source>
   <translation>&amp;Hent tekst ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Append Text...</source>
   <translation>&amp;Legg til tekst ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Edit Text...</source>
   <translation>R&amp;ediger tekst ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Insert Sample Text</source>
   <translation>Sett &amp;inn eksempeltekst</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
   <translation>Er et PDF &amp;bokmerke</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
   <translation>Er PDF komme&amp;ntar</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Annotation P&amp;roperties</source>
   <translation>Kommenta&amp;r egenskaper</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Field P&amp;roperties</source>
   <translation>Felt egenskape&amp;r</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;PDF Options</source>
   <translation>&amp;PDF opsjoner</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Lock</source>
   <translation>&amp;Lås</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Un&amp;lock</source>
   <translation>&amp;Lås/Lås opp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Lock Object &amp;Size</source>
   <translation>Lås objekt&amp;størrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Unlock Object &amp;Size</source>
   <translation>Lås opp objekt&amp;størrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Send to S&amp;crapbook</source>
   <translation>Send til k&amp;laddebok</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Send to La&amp;yer</source>
   <translation>Send til &amp;lag</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Group</source>
   <translation>&amp;Gruper</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Un&amp;group</source>
   <translation>&amp;Oppløs gruppen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Le&amp;vel</source>
   <translation>Ni&amp;vå</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Send to &amp;Back</source>
   <translation>Send til &amp;bakgrunn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Bring to &amp;Front</source>
   <translation>Bring til &amp;Forgrunn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Lower</source>
   <translation>&amp;Senk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Raise</source>
   <translation>He&amp;v</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Picture Frame</source>
   <translation>&amp;Bilderamme</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Pol&amp;ygon</source>
   <translation>Pol&amp;ygon</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Outlines</source>
   <translation>&amp;Oversikt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Text Frame</source>
   <translation>&amp;Tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Bezier Curve</source>
   <translation>&amp;Bezierkurve</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Conve&amp;rt to</source>
   <translation>Konve&amp;rter til</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cu&amp;t</source>
   <translation>K&amp;lipp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Copy</source>
   <translation>&amp;Kopier</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Delete</source>
   <translation>&amp;Slett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>C&amp;lear Contents</source>
   <translation>F&amp;jern innhold</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Show P&amp;roperties...</source>
   <translation>Vis e&amp;genskaper ....</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Hide P&amp;roperties...</source>
   <translation>Skjul e&amp;genskaper ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
   <translation>Ønsker du virkelig å fjerne all din Tekst?</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>PageItem</name>
  <message>
   <source>Image</source>
   <translation>Bilde</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Text</source>
   <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Line</source>
   <translation>Linje</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Polygon</source>
   <translation>Polygon</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Polyline</source>
   <translation>Polylinje</translation>
  </message>
  <message>
   <source>PathText</source>
   <translation>Tekststi</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>PageSelector</name>
  <message>
   <source>Page </source>
   <translation>Side </translation>
  </message>
  <message>
   <source> of %1</source>
   <translation> av %1</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>PicSearch</name>
  <message>
   <source>Result</source>
   <translation>Resultat</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Search Results for: </source>
   <translation>Søk i Resultat etter:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Preview</source>
   <translation>Forhåndsvis</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Select</source>
   <translation>Velg</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cancel</source>
   <translation>Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>PicStatus</name>
  <message>
   <source>Pictures</source>
   <translation>Bilder</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Name</source>
   <translation>Navn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Path</source>
   <translation>Sti</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Page</source>
   <translation>Side</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Print</source>
   <translation>Skriv ut</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Status</source>
   <translation>Tilstand</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Goto</source>
   <translation>Gå til</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Yes</source>
   <translation>Ja</translation>
  </message>
  <message>
   <source>OK</source>
   <translation>Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Missing</source>
   <translation>Mangler</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Search</source>
   <translation>Søk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>PolygonProps</name>
  <message>
   <source>Polygon Properties</source>
   <translation>Polygon egenskaper</translation>
  </message>
  <message>
   <source> %</source>
   <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Corn&amp;ers:</source>
   <translation>Hjørn&amp;er:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Rotation:</source>
   <translation>&amp;Rotasjon:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Factor:</source>
   <translation>&amp;Faktor:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Number of corners for polygons</source>
   <translation>Antall hjørner for polygoner</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Degrees of rotation for polygons</source>
   <translation>Antall grader rotasjon for polygoner</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Sample Polygon</source>
   <translation>Eksempel polygon</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Apply &amp;Factor</source>
   <translation>Bruk &amp;faktor</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
   <translation>Bruk konvenks/konkav faktor for å fornandre formen på polygoner</translation>
  </message>
  <message>
   <source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped),
 a positive value will make it convex</source>
   <translation>En negativ verdi vil gjøre polygonet konkavt (stjerneformet), mens en 
positiv verdi vil gjøre det konveks</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>Preferences</name>
  <message>
   <source>Preferences</source>
   <translation>Innstillinger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>General</source>
   <translation>Generelt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Document</source>
   <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Guides</source>
   <translation>Guide</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Typography</source>
   <translation>Typografier</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Tools</source>
   <translation>Verktøy</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Scrapbook</source>
   <translation>Kladdebok</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Display</source>
   <translation>Vis</translation>
  </message>
  <message>
   <source>External Tools</source>
   <translation>Eksterne verktøy</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Misc.</source>
   <translation>Misc.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>GUI</source>
   <translation>GUI</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Units</source>
   <translation>Enheter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Points (pt)</source>
   <translation>Punkter (pt)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Millimetres (mm)</source>
   <translation>Millimeter (mm)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Inches (in)</source>
   <translation>Tommer (in)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Picas (p)</source>
   <translation>Picas (p)</translation>
  </message>
  <message>
   <source> px</source>
   <translation> px</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Menus</source>
   <translation>Menyer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Paths</source>
   <translation>Stier</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Page Size</source>
   <translation>Sidestørrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Custom</source>
   <translation>Brukerdefinert</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Portrait</source>
   <translation>Stående</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Landscape</source>
   <translation>Liggende</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Margin Guides</source>
   <translation>Hjelpemarger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Autosave</source>
   <translation>Autolagre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>min</source>
   <translation>minimum</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Grid Layout</source>
   <translation>Gitter layout</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Grid Colors</source>
   <translation>Farge på gitter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Placing</source>
   <translation>Plassering</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Baseline Grid</source>
   <translation>Baseline gitter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Subscript</source>
   <translation>Senket skrift</translation>
  </message>
  <message>
   <source> %</source>
   <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Superscript</source>
   <translation>Hevet skrift</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Small Caps</source>
   <translation>Små bokstaver</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Other</source>
   <translation>Andre</translation>
  </message>
  <message>
   <source> pt</source>
   <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
   <translation>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</translation>
  </message>
  <message>
   <source>None</source>
   <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Other Options</source>
   <translation>Andre innstillinger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Preview</source>
   <translation>Forhåndsvis</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Small</source>
   <translation>Liten</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Medium</source>
   <translation>Medium</translation>
  </message>
  <message>
   <source>To adjust the display drag the ruler below with the Slider.</source>
   <translation>For å justere visningen trekk linjalen nedenfor med glideren.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Postscript Interpreter</source>
   <translation>Postscript behandler</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Image Processing Tool</source>
   <translation>Bildebehandlingsverktøy</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Printing</source>
   <translation>Skriver ut</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Choose the default window decoration and looks.
Scribus inherits any available KDE or Qt themes</source>
   <translation>Velg standard vindudekorasjon.
Scribus kan bruke alle KDE og Qt temaer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Default font size for the menus and windows</source>
   <translation>Standard skriftstørrelse for menyer og vinduer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Default unit of measurement for document editing</source>
   <translation>Standard enhet for måling ved dokument redigering</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel</source>
   <translation>Antall linjer Scribus vil scrolle for hver bevegelse med musehjulet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles</source>
   <translation>Radius for område der Scribus vil la deg fange handles for et objekt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Number of recently edited documents to show in the File menu</source>
   <translation>Antall nylig redigerte filer vist i filmenyen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Default documents directory</source>
   <translation>Standard dokument katalog</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Default ICC profiles directory</source>
   <translation>Standard ICC profil katalog</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Default Scripter scripts directory</source>
   <translation>Standard Scripter script katalog</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Default page size, either a standard size or a custom size</source>
   <translation>Standard dokument sidestørrelse, enten en standard størrelse eller en brukerdefinert størrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Default orientation of document pages</source>
   <translation>Standard retning for dokumentets sider</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
   <translation>Bredde av dokumentets sider, kun redigerbar hvis du har valgt en brukerdefinert sidestørrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
   <translation>Høyde av dokumentets sider, kun redigerbar hvis du har valgt en brukerdefinert sidestørrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Enable single or spread based layout</source>
   <translation>Aktiver singel eller spredt basert layout</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Make the first page the left page of a document</source>
   <translation>Gjør første side til venstre side av dokumentet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
   <translation>Avstanden mellom topp hjelpemargen og sidens kant</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
   <translation>Avstand mellom bunn hjelpemargen og sidens kant</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
   <translation>Avstand mellom venstre hjelpemarg og sidens kant.
Hvis Motstående Sider er markert kan denne brukes til å få til den korrekte marg for binding</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
   <translation>Avstand mellom høyre hjelpemarg og sidens kant.
Hvis Motstående Sider er markert kan denne brukes til å få til den korrekte marg for binding</translation>
  </message>
  <message>
   <source>When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension
each time the time period elapses</source>
   <translation>Hvis slått på, så lager Scribus en kopi av din fil med navnet *.bak hver
gang tidsperioden utløper</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Time period between saving automatically</source>
   <translation>Tidsperiode mellom automatisk lagring</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance between the minor grid lines</source>
   <translation>Avstand mellom gitter linjer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance between the major grid lines</source>
   <translation>Avstand mellom hoved-gitterlinjer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance within which an object will snap to your placed guides</source>
   <translation>Maksimum avstand for når et objekt vil legge seg på plasseringsguidene</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Color of the minor grid lines</source>
   <translation>Farge for gitterlinjer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Color of the major grid lines</source>
   <translation>Farge for hoved-gitterlinjer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Color of the guide lines you insert</source>
   <translation>Farge på hjelpelinjer du innsetter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Place the grid behind your page objects</source>
   <translation>Legg gitter bak dine sideobjekter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Place the grid in front of your page objects</source>
   <translation>Legg gitter foran dine sideobjekter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Turns on the basegrid</source>
   <translation>Vis Baseline gitter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Turns off the basegrid</source>
   <translation>Skjul Baseline gitter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
   <translation>Forskyvning over bunnlinjen for en skrifttype på en linje</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Relative size of the superscript compared to the normal font</source>
   <translation>Relativ størrelse av hevet skrift i forhold til normal skrifttype</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Displacement below the baseline of the normal font on a line</source>
   <translation>Forskyvning under bunnlinjen for en skrifttype på en linje</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Relative size of the subscript compared to the normal font</source>
   <translation>Relativ størrelse av senket skrift i forhold til normal skrifttype</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Relative size of the small caps font compared to the normal font</source>
   <translation>Relativ størrelse av små bokstaver i forhold til normal skrifttype</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Percentage increase over the font size for the line spacing</source>
   <translation>Relativ størrelse i prosent av linjeavstand i forhold til normal skrifttype</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Text Frame Properties</source>
   <translation>Tekstfelt egenskaper</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Picture Frame Properties</source>
   <translation>Billderamme egenskaper</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Shape Drawing Properties</source>
   <translation>Form tegningegenskaper</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Magnification Level Defaults</source>
   <translation>Standard forstørrelsesnivå</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Line Drawing Properties</source>
   <translation>Linje tegningegenskaper</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Polygon Drawing Properties</source>
   <translation>Polygon tegneegenskaper</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Font for new text frames</source>
   <translation>Font for nye tekstrammer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Size of font for new text frames</source>
   <translation>Størrelse for skrifttype for nye tekstrammer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Color of font</source>
   <translation>Fontfarge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Number of columns in a text frame</source>
   <translation>Antall kolonner i en tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Gap between text frame columns</source>
   <translation>Mellomrom mellom kolonner i tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Sample of your font</source>
   <translation>Eksempel på fonten din</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Picture frames allow pictures to scale to any size</source>
   <translation>Bilderamme tillater bilder å skalere til enhver størrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Horizontal scaling of images</source>
   <translation>Horisontal skalering av bilder</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Vertical scaling of images</source>
   <translation>Vertikal skalering av bilder</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Keep horizontal and vertical scaling the same</source>
   <translation>Samme horisontal og vertikal skalering </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame</source>
   <translation>Bilder i bilderammer er skalert opp til rammens størrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Automatically scaled pictures keep their original proportions</source>
   <translation>Automatisk skalerte bilder beholder deres originale proporsjoner</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Fill color of picture frames</source>
   <translation>Fyll farge på bilderammer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Saturation of color of fill</source>
   <translation>Fyllfargens styrke </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Line color of shapes</source>
   <translation>Formers linjefarge </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Saturation of color of lines</source>
   <translation>Linjefarges styrke</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Fill color of shapes</source>
   <translation>Formers fyllfarge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Line style of shapes</source>
   <translation>Formenes linjestil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Line width of shapes</source>
   <translation>Formenes linjebredde</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Minimum magnification allowed</source>
   <translation>Minimum tillat forstørrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Maximum magnification allowed</source>
   <translation>Maksimum tillat forstørrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Change in magnification for each zoom operation</source>
   <translation>Forandring i forstørrelse for hvert enkelt zoom</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Color of lines</source>
   <translation>Linjefarge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Saturation of color</source>
   <translation>Fargestyrke</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Style of lines</source>
   <translation>Linjestil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Width of lines</source>
   <translation>Linjetykkelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Number of corners for polygons</source>
   <translation>Antall hjørner for polygoner </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Degrees of rotation for polygons</source>
   <translation>Antall grader for rotasjon av polygoner</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Sample Polygon</source>
   <translation>Eksempel polygon</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Choose the size of the preview in the scrapbook palette</source>
   <translation>Velg størrelse på forhåndsvisning i kladdebok paletten</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save the scrapbook contents everytime after a change</source>
   <translation>Lagre kladdebokinnhold etter hver forandring</translation>
  </message>
  <message>
   <source>When using facing pages, show the two pages side by side</source>
   <translation>Ved bruk av motstående sider, vis sidene ved siden av hverandre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Color for paper</source>
   <translation>Papirfarge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Color for the margin lines</source>
   <translation>Marginlinjefarge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
   <translation>Legg området utenfor margene i margenfargen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Enable transparency features within PDF 1.4 export</source>
   <translation>Slå på gjennomsiktighetsfunksjoner innenfor PDF 1.4 eksportering</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Set the default zoom level</source>
   <translation>Sett standard zoom nivå</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
   <translation>Ghostscript behandlerens posisjon i filsystemet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
   <translation>Antialias tekst for EPS og PDF skjermrendering</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering</source>
   <translation>Antialias bilder for EPS og PDF skjermrendering</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Filesystem location for graphics editor</source>
   <translation>Bildebehandlerens posisjon i filsystemet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
   <translation>Ikke vis objekter utenfor margene på utskrift eller eksportert fil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Choose a Directory</source>
   <translation>Velg en katalog</translation>
  </message>
  <message>
   <source> mm</source>
   <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
   <source> in</source>
   <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
   <source> p</source>
   <translation> p</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Theme:</source>
   <translation>&amp;Tema:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Font Size:</source>
   <translation>&amp;Font størrelse:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Mouse Settings</source>
   <translation>Mus innstillinger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Wheel Jump:</source>
   <translation>&amp;Hjul hopp:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Grab Radius:</source>
   <translation>&amp;Hent radius:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Recent Documents:</source>
   <translation>&amp;Nylige dokumenter:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Documents:</source>
   <translation>&amp;Dokumenter:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Change...</source>
   <translation>&amp;Forandre ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;ICC Profiles:</source>
   <translation>&amp;ICC profiler:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>C&amp;hange...</source>
   <translation>&amp;Forandre ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Scripts:</source>
   <translation>&amp;Skript:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Ch&amp;ange...</source>
   <translation>Fo&amp;randre ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Size:</source>
   <translation>&amp;Størrelse:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Orie&amp;ntation:</source>
   <translation>Ret&amp;ning:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Width:</source>
   <translation>&amp;Bredde:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Height:</source>
   <translation>&amp;Høyde:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Facing Pages</source>
   <translation>&amp;Motstående sider</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Left &amp;Page First</source>
   <translation>Venstre &amp;side først</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Bottom:</source>
   <translation>&amp;Bunn:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Top:</source>
   <translation>&amp;Topp:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Right:</source>
   <translation>&amp;Høyre:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Left:</source>
   <translation>&amp;Venstre:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Enabled</source>
   <translation>&amp;Aktivert</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Interval:</source>
   <translation>&amp;Interval:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>M&amp;inor Grid Spacing:</source>
   <translation>M&amp;indre gitter avstand:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Ma&amp;jor Grid Spacing:</source>
   <translation>St&amp;ørre gitter avstand:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Guide &amp;Snap Distance:</source>
   <translation>Gitter &amp;snap avstand:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Min&amp;or Grid Color:</source>
   <translation>M&amp;indre gitterfarge:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Majo&amp;r Grid Color:</source>
   <translation>St&amp;ørre gitterfarge:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;User Guides Color:</source>
   <translation>Br&amp;uk gitterfarge:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Base&amp;line Grid Color:</source>
   <translation>Bruk Baes&amp;line gitterfarge:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>In the &amp;Background</source>
   <translation>I &amp;bakgrunnen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>In the Fore&amp;ground</source>
   <translation>I &amp;forgrunnen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>O&amp;n</source>
   <translation>&amp;På</translation>
  </message>
  <message>
   <source>O&amp;ff</source>
   <translation>&amp;Av</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Displacement:</source>
   <translation>&amp;Forskyvning:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Scaling:</source>
   <translation>&amp;Skalering:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>D&amp;isplacement:</source>
   <translation>F&amp;orskyvning:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>S&amp;caling:</source>
   <translation>S&amp;kalering:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Sc&amp;aling:</source>
   <translation>Sk&amp;alering:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Baseline &amp;Grid:</source>
   <translation>Grunnlinje &amp;Nett:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Automatic &amp;Line Spacing:</source>
   <translation>Automatisk linjeav&amp;stand:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Default &amp;Font:</source>
   <translation>Standard &amp;skrifttype:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Default &amp;Size:</source>
   <translation>Standard &amp;størrelse:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Text Color:</source>
   <translation>&amp;Tekstfarge:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Colu&amp;mns:</source>
   <translation>Kolo&amp;nner:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Gap:</source>
   <translation>&amp;Mellomrom:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Line Color:</source>
   <translation>&amp;Linjefarge:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Shading:</source>
   <translation>&amp;Skygge:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Fill Color:</source>
   <translation>&amp;Fyllfarge:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>S&amp;hading:</source>
   <translation>&amp;Skygge:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Type of Line:</source>
   <translation>Li&amp;njetype:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Line &amp;Width:</source>
   <translation>Linje&amp;bredde:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Mi&amp;nimum:</source>
   <translation>Mi&amp;nimum:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Ma&amp;ximum:</source>
   <translation>Ma&amp;ksimum:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Stepping:</source>
   <translation>&amp;Skritt:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Free Scaling</source>
   <translation>&amp;Fri skalering</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Horizontal Scaling:</source>
   <translation>&amp;Horisontal skalering:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Vertical Scaling:</source>
   <translation>&amp;Vertikal skalering:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Scale Picture to Frame Size</source>
   <translation>&amp;Skaler bilde til rammestørrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Keep Aspect &amp;Ratio</source>
   <translation>Behold høyde/bredde fo&amp;rhold</translation>
  </message>
  <message>
   <source>F&amp;ill Color:</source>
   <translation>&amp;Fyllfarge:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Corn&amp;ers:</source>
   <translation>Hjørn&amp;er:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Rotation:</source>
   <translation>&amp;Rotasjon:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Factor:</source>
   <translation>&amp;Faktor:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Sa&amp;ve Contents on Changes</source>
   <translation>La&amp;gre innhold når noe forandres</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Large</source>
   <translation>Stor</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Display Pages &amp;Side by Side</source>
   <translation>Vis &amp;sider ved siden av hverandre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Page Colors</source>
   <translation>Sidefarger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Background:</source>
   <translation>&amp;Bakgrunn:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Margins:</source>
   <translation>&amp;Marger:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Display &amp;Unprintable Area in Margin Color</source>
   <translation>Vis &amp;ikke utskrivbare områder i samme farge som margene</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Use PDF 1.4 &amp;Transparency Features</source>
   <translation>Bruk funksjonen for gjennomsiktighet som finnes i pdf 1.4</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Adjust Display Size</source>
   <translation>&amp;Juster visningsstørrelsen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Name of Executable:</source>
   <translation>&amp;Navn på kjørbar fil:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Antialias &amp;Text</source>
   <translation>Anti-alias &amp;tekst</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Antialias &amp;Graphics</source>
   <translation>Anti-alias &amp;grafikk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Name of &amp;Executable:</source>
   <translation>&amp;Navn på kjørbar fil:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Clip to Page &amp;Margins</source>
   <translation>&amp;Fest til sidemargene</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Inside:</source>
   <translation>&amp;Innside:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>O&amp;utside:</source>
   <translation>&amp;Utside:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Apply &amp;Under Color Removal</source>
   <translation>Bruk under farge fje&amp;rnelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>T&amp;emplates:</source>
   <translation>M&amp;aler:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cha&amp;nge...</source>
   <translation>E&amp;ndre ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Baseline &amp;Offset:</source>
   <translation>Grunnlinje &amp;forskyvning:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Apply &amp;Factor</source>
   <translation>Bruk &amp;faktor</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Additional Directory for Document Templates</source>
   <translation>Flere kataloger for dokumentmaler</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
   <translation>Bruk konveks/konkav faktoren for å endre formen på polygonet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped),
 a positive value will make it convex</source>
   <translation>En negativ verdi vil gjøre polygonet konkavt (stjerneformet), mens en 
positiv verdi vil gjøre det konveks</translation>
  </message>
  <message>
   <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
   <translation>En måte å skru av noen av de gråskygger som er laget 
av cyan, gult og magenta rød ved å bruke svart istedenfor. 
UCR virker best på deler av bilder som er nøyeutrale og/eller mørke toner
som ligger nært opptil grått. Bruk dette for å få utsftening enkelteoen bilder til å se bedre; 
og noe eksperimentering og testing er nødvendig neste gang.
UCR reduserer muligheten for overmettning med CMY farger.</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>QColorDialog</name>
  <message>
   <source>Hu&amp;e:</source>
   <translation>Hu&amp;e:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Sat:</source>
   <translation>&amp;Sat:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Val:</source>
   <translation>&amp;Val:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Red:</source>
   <translation>&amp;Rød:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Green:</source>
   <translation>&amp;Grønn:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Bl&amp;ue:</source>
   <translation>Bl&amp;å:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>A&amp;lpha channel:</source>
   <translation>A&amp;lfa kanal:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Basic colors</source>
   <translation>&amp;Basis farge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Custom colors</source>
   <translation>B&amp;rukerdefinerte farger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Define Custom Colors >></source>
   <translation>&amp;Definer egne farger >></translation>
  </message>
  <message>
   <source>OK</source>
   <translation>Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cancel</source>
   <translation>Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
   <translation>&amp;Legg til egne farger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Select color</source>
   <translation>Velg farge</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>QFileDialog</name>
  <message>
   <source>Copy or Move a File</source>
   <translation>Kopier eller flytt en fil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Read: %1</source>
   <translation>Les: %1</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Write: %1</source>
   <translation>Skriv: %1</translation>
  </message>
  <message>
   <source>File &amp;name:</source>
   <translation>Fil&amp;navn:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>File &amp;type:</source>
   <translation>Fil&amp;type:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>One directory up</source>
   <translation>En katalog opp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cancel</source>
   <translation>Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>All Files (*)</source>
   <translation>Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Name</source>
   <translation>Navn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Size</source>
   <translation>Størrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Type</source>
   <translation>Type</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Date</source>
   <translation>Dato</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Attributes</source>
   <translation>Attributer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>OK</source>
   <translation>Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Look &amp;in:</source>
   <translation>Søk &amp;i:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Back</source>
   <translation>Tilbake</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Create New Folder</source>
   <translation>Lag ny katalog</translation>
  </message>
  <message>
   <source>List View</source>
   <translation>Listevisning</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Detail View</source>
   <translation>Detaljert visning</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Preview File Info</source>
   <translation>Forhåndsvis info i fil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Preview File Contents</source>
   <translation>Forhåndsvis innhold i fil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Read-write</source>
   <translation>Lese og skrive</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Read-only</source>
   <translation>Skrivebeskyttet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Write-only</source>
   <translation>Bare skrive</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Inaccessible</source>
   <translation>Ikke tilgjengelig</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Symlink to File</source>
   <translation>Symlink til fil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Symlink to Directory</source>
   <translation>Symlink til katalog</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Symlink to Special</source>
   <translation>Symlink til spesiell</translation>
  </message>
  <message>
   <source>File</source>
   <translation>Fil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Dir</source>
   <translation>Katalog</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Special</source>
   <translation>Spesiell</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Open</source>
   <translation>Åpne</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save As</source>
   <translation>Lagre som</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Open</source>
   <translation>&amp;Åpne</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Save</source>
   <translation>&amp;Lagre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Rename</source>
   <translation>&amp;Endre navn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Delete</source>
   <translation>S&amp;lett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>R&amp;eload</source>
   <translation>&amp;Oppdater</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Sort by &amp;Name</source>
   <translation>Sorter etter &amp;navn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Sort by &amp;Size</source>
   <translation>Sorter etter &amp;størrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Sort by &amp;Date</source>
   <translation>Sorter etter &amp;dato</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Unsorted</source>
   <translation>&amp;Ikke sortert</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Sort</source>
   <translation>Sorter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Show &amp;hidden files</source>
   <translation>Vis s&amp;kjulte filer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>the file</source>
   <translation>filen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>the directory</source>
   <translation>katalogen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>the symlink</source>
   <translation>symlinken</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Delete %1</source>
   <translation>Slett %1</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&lt;qt>Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt></source>
   <translation>&lt;qt>Er du sikker på at du vil slette %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt></translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Yes</source>
   <translation>&amp;Ja</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;No</source>
   <translation>&amp;Nei</translation>
  </message>
  <message>
   <source>New Folder 1</source>
   <translation>Ny katalog 1</translation>
  </message>
  <message>
   <source>New Folder</source>
   <translation>Ny katalog</translation>
  </message>
  <message>
   <source>New Folder %1</source>
   <translation>Ny katalog %1</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Find Directory</source>
   <translation>Finn katalogen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Directories</source>
   <translation>Kataloger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save</source>
   <translation>Lagre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Error</source>
   <translation>Feil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>%1
File not found.
Check path and filename.</source>
   <translation>%1
Filen ble ikke funnet.
Sjekk sti og filnavn.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>All Files (*.*)</source>
   <translation>Alle filtyper (*.*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Select a Directory</source>
   <translation>Velg en katalog</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Directory:</source>
   <translation>Katalog:</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>QFontDialog</name>
  <message>
   <source>&amp;Font</source>
   <translation>&amp;Font</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Font st&amp;yle</source>
   <translation>Fontst&amp;il</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Size</source>
   <translation>&amp;Størrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Effects</source>
   <translation>Effekter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Stri&amp;keout</source>
   <translation>Gjennomstre&amp;k</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Underline</source>
   <translation>&amp;Understrek</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Color</source>
   <translation>&amp;Farge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Sample</source>
   <translation>Prøve</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Scr&amp;ipt</source>
   <translation>Skr&amp;ipt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>OK</source>
   <translation>Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Apply</source>
   <translation>Bruk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cancel</source>
   <translation>Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Close</source>
   <translation>Lukk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Select Font</source>
   <translation>Velg font</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>QLineEdit</name>
  <message>
   <source>Clear</source>
   <translation>Tøm</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Select All</source>
   <translation>Marker alt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Undo</source>
   <translation>&amp;Angre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Redo</source>
   <translation>&amp;Pånytt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cu&amp;t</source>
   <translation>&amp;Klipp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Copy</source>
   <translation>K&amp;opier</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Paste</source>
   <translation>&amp;Lim inn</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>QMainWindow</name>
  <message>
   <source>Line up</source>
   <translation>Still opp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Customize...</source>
   <translation>Brukerdefinert ...</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>QMessageBox</name>
  <message>
   <source>&lt;h3>About Qt&lt;/h3>&lt;p>This program uses Qt version %1.&lt;/p>&lt;p>Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p>&lt;p>Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br>Qt is also available for embedded devices.&lt;/p>&lt;p>Qt is a Trolltech product. See &lt;tt>http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt> for more information.&lt;/p></source>
   <translation>&lt;h3>Om Qt&lt;/h3>&lt;p>dette program bruker Qt versjon %1.&lt;/p>&lt;p>Qt er et C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; program utvikling&lt;/p>&lt;p>Qt gir single-source portabilitet mellom MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, og alle større kommersielle Unix varianter.&lt;br>Qt er også tilgjengelig for embedded deviced.&lt;/p>&lt;p>Qt er et Trolltech produkt. See &lt;tt>http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt> former informasjon.&lt;/p></translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>QObject</name>
  <message>
   <source>Initializing...</source>
   <translation>Starter opp ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Document</source>
   <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Background</source>
   <translation>Bakgrunn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Warning</source>
   <translation>Advarsel</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Do you really want to overwrite the File:
%1 ?</source>
   <translation>Ønsker du virkelig å overskrive filen:
%1 ?</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Fonts Preview</source>
   <translation>Forhåndsvisning av &amp;fonter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Insert Special</source>
   <translation>Sett &amp;inn spesielt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>New &amp;from Template...</source>
   <translation>Ny &amp;fra mal ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Newsletters</source>
   <translation>Nyhetsbrev</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Brochures</source>
   <translation>Brosjyrer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Catalogs</source>
   <translation>Kataloger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Flyers</source>
   <translation>Løpesedler</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Signs</source>
   <translation>Tegn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cards</source>
   <translation>Kort</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Letterheads</source>
   <translation>Brevhoder</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Envelopes</source>
   <translation>Konvoluter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Business Cards</source>
   <translation>Visitkort</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Calendars</source>
   <translation>Kalendere</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Advertisements</source>
   <translation>Annonser</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Labels</source>
   <translation>Merkelapper</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Menus</source>
   <translation>Menyer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Programs</source>
   <translation>Programmer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>PDF Forms</source>
   <translation>PDF skjemaer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>PDF Presentations</source>
   <translation>PDF presentasjoner</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Magazines</source>
   <translation>Magasiner</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Posters</source>
   <translation>Plakater</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Announcements</source>
   <translation>Beskjeder</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Text Documents</source>
   <translation>Tekst dokumenter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Folds</source>
   <translation>Folder</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Own Templates</source>
   <translation>Egne maler</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save as &amp;Image...</source>
   <translation>Lagre som b&amp;ilde ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save as Image</source>
   <translation>Lagre som bilde</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Error writting the output file(s).</source>
   <translation>Feil ved skriving av output filen(e).</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Error writing the output file(s).</source>
   <translation>Feil ved skriving av output filen(e).</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Export successful.</source>
   <translation>Eksportering gjennomført uten problemer.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>File exists. Overwrite?</source>
   <translation>Filen eksisterer. Erstatt?</translation>
  </message>
  <message>
   <source>exists already. Overwrite?</source>
   <translation>finnes allerede. Erstatt?</translation>
  </message>
  <message>
   <source>No</source>
   <translation>Nei</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Yes</source>
   <translation>Ja</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Yes all</source>
   <translation>Ja til alle</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Print Previe&amp;w</source>
   <translation>Forhåndsvisning av &amp;utskrift</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
   <translation>Importer &amp;EPS/PS ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
   <translation>Alle støttede formater (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
  </message>
  <message>
   <source>All Files (*)</source>
   <translation>Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Open</source>
   <translation>Åpne</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save as &amp;Template...</source>
   <translation>Lagre som &amp;mal ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>S&amp;cripter Manual...</source>
   <translation>S&amp;cripter Manual ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Scribus Scripts</source>
   <translation>&amp;Scribus Scripts</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Execute Script...</source>
   <translation>&amp;Utfør Script ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Recent Scripts</source>
   <translation>Nylig b&amp;rukte Scripts</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Show &amp;Console</source>
   <translation>Vis &amp;konsoll</translation>
  </message>
  <message>
   <source>S&amp;cript</source>
   <translation>S&amp;kript</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Online Reference</source>
   <translation>Online referanse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Python Scripts (*.py);; All Files (*)</source>
   <translation>Python Scripts (*.py);; Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save Page as &amp;SVG...</source>
   <translation>Lagre side som &amp;SVG ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save as</source>
   <translation>Lagre som</translation>
  </message>
  <message>
   <source>SVG-Images (*.svg *.svgz);;All Files (*)</source>
   <translation>SVG-Bilder (*.svg ·svgz);;Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>SVG-Images (*.svg);;All Files (*)</source>
   <translation>SVG-Bilder (*.svg);; Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Import &amp;SVG...</source>
   <translation>Importer &amp;SVG ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Oook! Wrong arguments! Call: </source>
   <translation>Auda! Feil argument. Bruk:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Print Preview</source>
   <translation>Forhåndsvisning av utskrift</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Importing text</source>
   <translation>Importerer tekst</translation>
  </message>
  <message>
   <source>All Supported Formats</source>
   <translation>Alle støttede formater</translation>
  </message>
  <message>
   <source>HTML Files</source>
   <translation>HTML filer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>html</source>
   <translation>html</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Text Files</source>
   <translation>Tekst filer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Font %1 is broken, discarding it</source>
   <translation>Skrifttype %1 er ødelagt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Template: </source>
   <translation>Mal: </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Media Cases</source>
   <translation type="unfinished" />
  </message>
  <message>
   <source>Comma Separated Value Files</source>
   <translation>Komma separert fil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>CSV_data</source>
   <translation>CSV_data</translation>
  </message>
  <message>
   <source>CSV_header</source>
   <translation>CSV_header</translation>
  </message>
  <message>
   <source>
External Links
</source>
   <translation>
Eksterne lenker</translation>
  </message>
  <message>
   <source>OO.o Writer Documents</source>
   <translation>OpenOffice Writer dokumenter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Text Filters</source>
   <translation>Textfiltre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Albanian</source>
   <translation>Albansk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Basque</source>
   <translation>Baskisk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Bulgarian</source>
   <translation>Bulgarsk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Brazilian</source>
   <translation>Brasilsk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Catalan</source>
   <translation>Katalansk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Chinese</source>
   <translation>Kinesisk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Czech</source>
   <translation>Tsjekkisk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Danish</source>
   <translation>Dansk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Dutch</source>
   <translation>Nderlandsk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>English</source>
   <translation>Engelsk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>English (British)</source>
   <translation>Engelsk (Britisk)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Esperanto</source>
   <translation>Esperanto</translation>
  </message>
  <message>
   <source>German</source>
   <translation>Tysk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Finnish</source>
   <translation>Finsk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>French</source>
   <translation>Fransk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Galician</source>
   <translation type="unfinished" />
  </message>
  <message>
   <source>Greek</source>
   <translation>Gresk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Hungarian</source>
   <translation>Ungarsk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Indonesian</source>
   <translation>Indonesisk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Italian</source>
   <translation>Italiensk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Korean</source>
   <translation>Koreansk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Lithuanian</source>
   <translation>Litauisk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Norwegian (Bokmaal)</source>
   <translation>Norsk (Bokmål)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Norwegian (Nnyorsk)</source>
   <translation>Norsk (Nynorsk)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Norwegian</source>
   <translation>Norsk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Polish</source>
   <translation>Polsk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Russian</source>
   <translation>Russisk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Swedish</source>
   <translation>Svensk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Spanish</source>
   <translation>Spansk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Spanish (Latin)</source>
   <translation>Spansk (Latin)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Slovak</source>
   <translation>Slovakisk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Slovenian</source>
   <translation>Slovensk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Serbian</source>
   <translation>Serbisk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Tried to set progress > maximum progress</source>
   <translation type="unfinished" />
  </message>
  <message>
   <source>&amp;About Script...</source>
   <translation>&amp;Om skript ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>About Script</source>
   <translation>Om skript</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Import &amp;Open Office Draw...</source>
   <translation>Importer &amp;Open Office Draw ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Open Office Draw (*.sxd);;All Files (*)</source>
   <translation>Open Office Draw (*.sxd);;Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>QTextEdit</name>
  <message>
   <source>Clear</source>
   <translation>Tøm</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Select All</source>
   <translation>Marker alt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Undo</source>
   <translation>&amp;Angre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Redo</source>
   <translation>&amp;Angre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cu&amp;t</source>
   <translation>&amp;Klipp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Copy</source>
   <translation>K&amp;opier</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Paste</source>
   <translation>&amp;Lim inn</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>QTitleBar</name>
  <message>
   <source>System Menu</source>
   <translation>Systemmeny</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Shade</source>
   <translation>Skygge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Unshade</source>
   <translation>Fjern skygge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Normalize</source>
   <translation>Normaliser</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Minimize</source>
   <translation>Minimer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Maximize</source>
   <translation>Maksimer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Close</source>
   <translation>Lukk</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>QWorkspace</name>
  <message>
   <source>&amp;Restore</source>
   <translation>&amp;Gjenopprett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Move</source>
   <translation>&amp;Flytt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Size</source>
   <translation>&amp;Størrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Mi&amp;nimize</source>
   <translation>Mi&amp;nimer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Ma&amp;ximize</source>
   <translation>Mak&amp;simer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Close</source>
   <translation>&amp;Lukk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Stay on &amp;Top</source>
   <translation>&amp;Bli på topp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Minimize</source>
   <translation>Minimer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Restore Down</source>
   <translation>Gjenopprett Ned</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Close</source>
   <translation>Lukk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Sh&amp;ade</source>
   <translation>Sk&amp;ygge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>%1 - [%2]</source>
   <translation>%1 - [%2]</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Unshade</source>
   <translation>&amp;Fjern skygge</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>Query</name>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>ReformDoc</name>
  <message>
   <source> pt</source>
   <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
   <source> mm</source>
   <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
   <source> in</source>
   <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
   <source> p</source>
   <translation> p</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Document Setup</source>
   <translation>Dokument innstillinger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Margin Guides</source>
   <translation>Marg hjelpelinjer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Enable single or spread based layout</source>
   <translation>Aktiverer singel eller oppdelt basert layout</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Make the first page the left page of the document</source>
   <translation>Gjør første side venstre side av dokumentet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
   <translation>Avstand mellom toppmargen guiden og sidens kant</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
   <translation>Avstand mellom bunnmargen guiden og sidens kant</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
   <translation>Avstand mellom venstremarg guiden og sidens kant.
Hvis Motstående Sider er markert kan denne brukes til å få til den korrekte marg for binding</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
   <translation>Avstand mellom høyremarg guiden og sidens kant.
Hvis Motstående Sider er markert kan denne brukes til å få til den korrekte marg for binding</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Top:</source>
   <translation>&amp;Topp:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Left:</source>
   <translation>&amp;Venstre:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Bottom:</source>
   <translation>&amp;Bunn:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Right:</source>
   <translation>&amp;Høyre:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Facing Pages</source>
   <translation>&amp;Motstående sider</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Left &amp;Page First</source>
   <translation>Venstre &amp;side først</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Inside:</source>
   <translation>&amp;Innenfor:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Outside:</source>
   <translation>&amp;Utenfor:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Page Size</source>
   <translation>Sidestørrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Size:</source>
   <translation>Størrelse:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Custom</source>
   <translation>Brukerdefinert</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Orientation:</source>
   <translation>Rettning:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Portrait</source>
   <translation>Stående</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Landscape</source>
   <translation>Liggende</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Width:</source>
   <translation>Bredde:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Height:</source>
   <translation>Høyde:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>F&amp;irst Page Number:</source>
   <translation>Fø&amp;rste sidenummer:</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>SToolBAlign</name>
  <message>
   <source>Style of current paragraph</source>
   <translation>Stilen til gjeldende avsnitt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Style Settings</source>
   <translation>Stil innstillinger</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>SToolBColorF</name>
  <message>
   <source>None</source>
   <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Color of text fill</source>
   <translation>Farge på tekstfyll</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Saturation of color of text fill</source>
   <translation>Metning av tekstfyllens farge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Fill Color Settings</source>
   <translation>Fyllfarge opsjoner</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>SToolBColorS</name>
  <message>
   <source>None</source>
   <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Color of text stroke</source>
   <translation>Farge til tekststrek</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Saturation of color of text stroke</source>
   <translation>Metning av tekststrekens farge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Stroke Color Settings</source>
   <translation>Fyllfarge opsjoner</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>SToolBFont</name>
  <message>
   <source> pt</source>
   <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
   <source> %</source>
   <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Font of selected text</source>
   <translation>Font til den markerte tekst</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Font Size</source>
   <translation>Fontstørrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Scaling width of characters</source>
   <translation>Skalering av tegnbredde</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Font Settings</source>
   <translation>Font innstillinger</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>SToolBStyle</name>
  <message>
   <source>Kerning:</source>
   <translation>Kerning:</translation>
  </message>
  <message>
   <source> pt</source>
   <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Manual Kerning</source>
   <translation>Manuell Kerning</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Character Settings</source>
   <translation>Tegninstillinger</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>ScriXmlDoc</name>
  <message>
   <source>Copy #%1 of </source>
   <translation>Kopi #%1 av </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Background</source>
   <translation>Bakgrunn</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>ScribusApp</name>
  <message>
   <source>File</source>
   <translation>Fil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Create a new Document</source>
   <translation>Lag et nytt dokument</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Open a Document</source>
   <translation>Åpne dokument</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save the current Document</source>
   <translation>Lagre dokument</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Close the current Document</source>
   <translation>Lukk dokument</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Print the current Document</source>
   <translation>Skriver ut dokument</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save the current Document as PDF</source>
   <translation>Lagre dokument som PDF</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Searching for Fonts</source>
   <translation>Henter fonter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>There are no Postscript-Fonts on your System</source>
   <translation>Det er ingen Postscript-Fonter installert</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Exiting now</source>
   <translation>Avslutter nå</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Fatal Error</source>
   <translation>Alvorlig feil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Smart Hyphen</source>
   <translation>Smart orddeling</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Align Left</source>
   <translation>Juster mot venstre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Align Right</source>
   <translation>Juster mot høyre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Align Center</source>
   <translation>Juster sentrert</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Insert Page Number</source>
   <translation>Sett inn sidenummer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Attach Text to Path</source>
   <translation>Legg tekst på sti</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Show Layers</source>
   <translation>Vis Lag</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Javascripts...</source>
   <translation>JavaSkript ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Undo</source>
   <translation>Angre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Show Page Palette</source>
   <translation>Vis side Palet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Lock/Unlock</source>
   <translation>Lås/Lås opp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Non Breaking Space</source>
   <translation>Ikke-delende mellomrom</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Reading Preferences</source>
   <translation>Henter innstillinger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Init Hyphenator</source>
   <translation>Starter orddeler</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Setting up Shortcuts</source>
   <translation>Setter opp snarveier</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Reading Scrapbook</source>
   <translation>Setter opp kladdebok</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Initializing Plugins</source>
   <translation>Starter tilleggsprogram</translation>
  </message>
  <message>
   <source>New</source>
   <translation>Ny</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Open...</source>
   <translation>Åpne ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Close</source>
   <translation>Lukk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save</source>
   <translation>Lagre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save as...</source>
   <translation>Lagre som ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Get Text/Picture...</source>
   <translation>Hent tekst/bilde ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Document Info...</source>
   <translation>Dokument info ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Document Setup...</source>
   <translation>Dokument innstillinger ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Print...</source>
   <translation>Skriv ut ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Quit</source>
   <translation>Avslutt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cut</source>
   <translation>Klipp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Copy</source>
   <translation>Kopier</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Paste</source>
   <translation>Lim inn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Clear</source>
   <translation>Tøm</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Select all</source>
   <translation>Marker alt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Colors...</source>
   <translation>Farger ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Styles...</source>
   <translation>Stiler ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Templates...</source>
   <translation>Maler ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Fonts...</source>
   <translation>Fonter ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Select New Font</source>
   <translation>Velg ny font</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Duplicate</source>
   <translation>Dupliker</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Multiple Duplicate</source>
   <translation>Dupliker flere ganger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Delete</source>
   <translation>Slett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Group</source>
   <translation>Gruper</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Un-group</source>
   <translation>Oppløs gruppen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Lock</source>
   <translation>Lås</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Send to Back</source>
   <translation>Plasser bakerst</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Bring to Front</source>
   <translation>Bring til forgrunnen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Lower</source>
   <translation>Senk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Raise</source>
   <translation>Hev</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distribute/Align...</source>
   <translation>Fordel/Still opp på linje ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Insert...</source>
   <translation>Sett inn ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Delete...</source>
   <translation>Slett ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Move...</source>
   <translation>Flytt ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Apply Template...</source>
   <translation>Bruk mal ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Manage Guides...</source>
   <translation>Håndter hjelpelinjer ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Fit in Window</source>
   <translation>Tilpass til vinduet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>50%</source>
   <translation>50%</translation>
  </message>
  <message>
   <source>75%</source>
   <translation>75%</translation>
  </message>
  <message>
   <source>200%</source>
   <translation>200%</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Thumbnails</source>
   <translation>Thumbnails</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Hide Margins</source>
   <translation>Skjul marg</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Hide Frames</source>
   <translation>Skjul rammer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Hide Images</source>
   <translation>Skjul bilder</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Show Grid</source>
   <translation>Vis gitter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Snap to Grid</source>
   <translation>Fest til gitter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Show Baseline Grid</source>
   <translation>Vis Baseline gitter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Tools</source>
   <translation>Verktøy</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Properties</source>
   <translation>Egenskaper</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Outline</source>
   <translation>Oversikt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Scrapbook</source>
   <translation>Kladdebok</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Manage Pictures</source>
   <translation>Håndter bilder</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Hyphenate Text</source>
   <translation>Orddel tekst</translation>
  </message>
  <message>
   <source>About Scribus</source>
   <translation>Om Scribus</translation>
  </message>
  <message>
   <source>About Qt</source>
   <translation>Om Qt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Online-Help...</source>
   <translation>Online hjelp ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;File</source>
   <translation>&amp;Fil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Edit</source>
   <translation>R&amp;ediger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Item</source>
   <translation>&amp;Objekt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Page</source>
   <translation>Si&amp;de</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;View</source>
   <translation>&amp;Vis</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Tools</source>
   <translation>Verk&amp;tøy</translation>
  </message>
  <message>
   <source>E&amp;xtras</source>
   <translation>E&amp;kstra</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Windows</source>
   <translation>Vi&amp;nduer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Help</source>
   <translation>&amp;Hjelp</translation>
  </message>
  <message>
   <source> pt</source>
   <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Normal</source>
   <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Underline</source>
   <translation>Understreket</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Strikethru</source>
   <translation>Gjennomstreking</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Small Caps</source>
   <translation>Små bokstaver</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Superscript</source>
   <translation>Hevet skrift</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Subscript</source>
   <translation>Senket skrift</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Outlined</source>
   <translation>Utlinjet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>X-Pos:</source>
   <translation>X-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Y-Pos:</source>
   <translation>Y-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
   <source> mm</source>
   <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
   <source> in</source>
   <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
   <source> p</source>
   <translation> p</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Ready</source>
   <translation>Klar</translation>
  </message>
  <message>
   <source>None</source>
   <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Get Picture...</source>
   <translation>Hent bilde ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Color</source>
   <translation>Farge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Invert</source>
   <translation>Inverter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Get Text...</source>
   <translation>Hent tekst ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Font</source>
   <translation>Font</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Size</source>
   <translation>Størrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Shade</source>
   <translation>Skygge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Style</source>
   <translation>Stil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Unlock</source>
   <translation>Lås opp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Open</source>
   <translation>Åpne</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
   <translation>Dokumenter (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
   <translation>Dokumenter (*.sla *.scd);;Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Loading...</source>
   <translation>Leser inn ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>All Supported Formats</source>
   <translation>Alle støttede formater</translation>
  </message>
  <message>
   <source>All Files (*)</source>
   <translation>Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
   <translation>Tekstfiler (*.txt);;Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Warning</source>
   <translation>Advarsel</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Can't write the File: 
%1</source>
   <translation>Kunne ikke skrive filen: 
%1</translation>
  </message>
  <message>
   <source>OK</source>
   <translation>Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save as</source>
   <translation>Lagre som</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*)</source>
   <translation>Dokumenter (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Saving...</source>
   <translation>Lagrer ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Printing...</source>
   <translation>Skriver ut ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Document</source>
   <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Printing failed!</source>
   <translation>Utskrift feilet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Scribus Manual</source>
   <translation>Scribus håndbok</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Hide Baseline Grid</source>
   <translation>Skjul Baseline gitter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>The following Programs are missing:</source>
   <translation>Disse programmer mangler:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>All</source>
   <translation>Alle</translation>
  </message>
  <message>
   <source>EPS-Files (*.eps);;All Files (*)</source>
   <translation>EPS-Filer (*.eps);;Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>pt</source>
   <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>mm</source>
   <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
   <source>in</source>
   <translation>in</translation>
  </message>
  <message>
   <source>p</source>
   <translation>p</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Some Objects are locked.</source>
   <translation>Noen objekter er låst.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cancel</source>
   <translation>Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Lock all</source>
   <translation>Lås alle</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Unlock all</source>
   <translation>Lås opp alle</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Loading:</source>
   <translation>Laster:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Adjusting Colors</source>
   <translation>Tilpasser farger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>English</source>
   <translation>Engelsk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>German</source>
   <translation>Tysk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Spanish</source>
   <translation>Spansk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Italian</source>
   <translation>Italiensk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>French</source>
   <translation>Fransk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Russian</source>
   <translation>Russisk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Danish</source>
   <translation>Dansk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Slovak</source>
   <translation>Slovakisk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Hungarian</source>
   <translation>Ungarsk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Czech</source>
   <translation>Tsjekkisk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Dutch</source>
   <translation>Nederlandsk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Portuguese</source>
   <translation>Portugisisk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Ukrainian</source>
   <translation>Ukrainsk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Polish</source>
   <translation>Polsk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Greek</source>
   <translation>Gresk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Catalan</source>
   <translation>Katalansk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Finnish</source>
   <translation>Finsk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Irish</source>
   <translation>Irsk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Lithuanian</source>
   <translation>Litauisk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Swedish</source>
   <translation>Svensk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Slovenian</source>
   <translation>Slovensk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Choose a Directory</source>
   <translation>Velg en katalog</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Scribus Crash</source>
   <translation>Scribus krasj</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Scribus crashes due to Signal #%1</source>
   <translation>Scribus krasjer pga Signal #%1</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Color Management...</source>
   <translation>&amp;Farge håndtering ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;New</source>
   <translation>&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Open...</source>
   <translation>&amp;Åpne ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Open &amp;Recent</source>
   <translation>Åpne nylig b&amp;rukte</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Close</source>
   <translation>&amp;Lukk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Save</source>
   <translation>&amp;Lagre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save &amp;As...</source>
   <translation>L&amp;agre som ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Re&amp;vert to Saved</source>
   <translation>Gå &amp;tilbake til lagret versjon</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Collect for O&amp;utput...</source>
   <translation>Samle for O&amp;utput ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Get Text/Picture...</source>
   <translation>&amp;Hent tekst/bilde ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Append &amp;Text...</source>
   <translation>Legg til &amp;tekst ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Import</source>
   <translation>&amp;Importer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save &amp;Text...</source>
   <translation>Lagre &amp;tekst ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
   <translation>Lagre side som &amp;EPS ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save as P&amp;DF...</source>
   <translation>Lagre som P&amp;DF ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Export</source>
   <translation>&amp;Eksporter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Document &amp;Setup...</source>
   <translation>Dokument inn&amp;stillinger ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Print...</source>
   <translation>Skriv &amp;ut ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Quit</source>
   <translation>Avs&amp;lutt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Undo</source>
   <translation>&amp;Angre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cu&amp;t</source>
   <translation>Kli&amp;pp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Copy</source>
   <translation>&amp;Kopier</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Paste</source>
   <translation>S&amp;ett inn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>C&amp;lear</source>
   <translation>T&amp;øm</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Select &amp;All</source>
   <translation>Marker &amp;alt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Search/Replace...</source>
   <translation>&amp;Søk/Erstatt ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>C&amp;olors...</source>
   <translation>Far&amp;ger ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
   <translation>A&amp;vsnitts stiler ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Line Styles...</source>
   <translation>&amp;Linjestiler ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Templates...</source>
   <translation>&amp;Maler ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Javascripts...</source>
   <translation>&amp;Javaskripts ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>D&amp;uplicate</source>
   <translation>D&amp;upliker</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
   <translation>&amp;Flere duplikasjoner</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Delete</source>
   <translation>F&amp;jern</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Group</source>
   <translation>&amp;Gruper</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Ungroup</source>
   <translation>&amp;Oppløs gruppen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Lock</source>
   <translation>&amp;Lås</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Send to &amp;Back</source>
   <translation>Send til &amp;Bakgrunn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Bring to &amp;Front</source>
   <translation>Bring til &amp;forgrunn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Lower</source>
   <translation>&amp;Lavere</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Raise</source>
   <translation>Høye&amp;re</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Distribute/&amp;Align...</source>
   <translation>Fordel/&amp;Still opp på linje ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Shape</source>
   <translation>&amp;Form</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Attach Text to Path</source>
   <translation>&amp;Legg tekst på sti</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Detach Text from Path</source>
   <translation>&amp;Fjern tekst fra sti</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Combine Polygons</source>
   <translation>&amp;Kombiner polygoner</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Split &amp;Polygons</source>
   <translation>Splitt &amp;polygoner</translation>
  </message>
  <message>
   <source>C&amp;onvert to Outlines</source>
   <translation>K&amp;onverter til Outlines</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Insert...</source>
   <translation>Sett &amp;inn ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Delete...</source>
   <translation>&amp;Slett ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Move...</source>
   <translation>&amp;Flytt ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Apply Template...</source>
   <translation>&amp;Bruk mal ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Fit in Window</source>
   <translation>Til&amp;pass vinduet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;100%</source>
   <translation>&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Thumbnails</source>
   <translation>&amp;Thumbnails</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Show &amp;Grid</source>
   <translation>Vis &amp;gitter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Sna&amp;p to Guides</source>
   <translation>Fest til hjel&amp;pelinjer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
   <translation>Vis &amp;Baseline gitter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Properties</source>
   <translation>&amp;Egenskaper</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Outline</source>
   <translation>&amp;Oversikt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Scrapbook</source>
   <translation>&amp;Kladdebok</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Layers</source>
   <translation>&amp;Nivåer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>P&amp;age Palette</source>
   <translation>Side P&amp;alet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Bookmarks</source>
   <translation>&amp;Bokmerker</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Manage Pictures</source>
   <translation>Hå&amp;ndter bilder</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Hyphenate Text</source>
   <translation>&amp;Orddel tekst</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Toolti&amp;ps</source>
   <translation>Hjel&amp;petekster</translation>
  </message>
  <message>
   <source>P&amp;DF Tools</source>
   <translation>P&amp;DF-Verktøy</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Tooltips</source>
   <translation>Hjelpetekster</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Fonts...</source>
   <translation>&amp;Fonter ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Hyphenator...</source>
   <translation>&amp;Orddeler ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Keyboard Shortcuts...</source>
   <translation>&amp;Håndtering av hurtigtaster ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;About Scribus</source>
   <translation>&amp;Om Scribus</translation>
  </message>
  <message>
   <source>About &amp;Qt</source>
   <translation>Om &amp;Qt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Scribus &amp;Manual...</source>
   <translation>Scribus h&amp;åndbok ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>St&amp;yle</source>
   <translation>St&amp;il</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Settings</source>
   <translation>Inn&amp;stillinger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Left</source>
   <translation>&amp;Venstre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Center</source>
   <translation>&amp;Midten</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Right</source>
   <translation>Høy&amp;re</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Block</source>
   <translation>&amp;Blokk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Forced</source>
   <translation>&amp;Tvunget</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Other...</source>
   <translation>&amp;Andre ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cascade</source>
   <translation>&amp;Legg over hverandre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Tile</source>
   <translation>L&amp;egg ved siden av hverandre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Color</source>
   <translation>&amp;Farge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Invert</source>
   <translation>&amp;Inverter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Get Text...</source>
   <translation>&amp;Hent tekst ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Font</source>
   <translation>&amp;Font</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Size</source>
   <translation>&amp;Størrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Effects</source>
   <translation>&amp;Effekter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Alignment</source>
   <translation>&amp;Justering</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Shade</source>
   <translation>&amp;Skygge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Tabulators...</source>
   <translation>&amp;Tabulatorer ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Un&amp;lock</source>
   <translation>&amp;Lås/Lås opp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Show &amp;Images</source>
   <translation>Vis b&amp;ilder</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Show &amp;Margins</source>
   <translation>Vis &amp;marger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Show &amp;Frames</source>
   <translation>Vis &amp;rammer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Show G&amp;uides</source>
   <translation>Vis h&amp;jelpelinjer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Ghostscript : You cannot use EPS Images</source>
   <translation>Ghostscript: Du kan ikke bruke EPS Bilder</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Import &amp;Page(s)...</source>
   <translation>Importer &amp;side(r) ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>100%</source>
   <translation>100%</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
   <translation>F&amp;est til gitter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>P&amp;references...</source>
   <translation>&amp;Innstillinger ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Importing Pages...</source>
   <translation>Importer sider ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Import Page(s)</source>
   <translation>Importer side(r)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&lt;p>You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p>Choose one of the following:&lt;br>&lt;ul>&lt;li>&lt;b>Create&lt;/b> missing pages&lt;/li>&lt;li>&lt;b>Import&lt;/b> pages until the last page&lt;/li>&lt;li>&lt;b>Cancel&lt;/b>&lt;/li>&lt;/ul>&lt;br></source>
   <translation>&lt;p>Du prøver å importere flere sider end hva som er tilgjengelig i det nåværende dokument hvis man teller fra den aktive side.&lt;/p>Velg et av de følgende:&lt;br>&lt;ul>&lt;li>&lt;b>Lag&lt;/b> maglende sider&lt;/li>&lt;li>&lt;b>Importer&lt;/b> sider inntil den siste siden&lt;/li>&lt;li>&lt;b>Kanseler&lt;/b>&lt;/li>&lt;/ul>&lt;br></translation>
  </message>
  <message>
   <source>Create</source>
   <translation>Lag</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Import</source>
   <translation>Importer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Import done</source>
   <translation>Import fullført</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Found nothing to import</source>
   <translation>Fant ingenting å importere</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Getting ICC Profiles</source>
   <translation>Henter ICC profiler</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Manage &amp;Guides...</source>
   <translation>Håndter &amp;hjelpelinjer ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Size:</source>
   <translation>&amp;Størrelse:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Shade:</source>
   <translation>&amp;Skygge:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Document &amp;Information...</source>
   <translation>Dokument &amp;informasjon ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Undo Delete Object</source>
   <translation>&amp;Angre sletting av objektet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Undo Object Move</source>
   <translation>&amp;Angre objektflytt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Undo Object Change</source>
   <translation>&amp;Angre objektforandring</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Edit Shape</source>
   <translation>&amp;Rediger form</translation>
  </message>
  <message>
   <source>File %1 is not in Scribus format</source>
   <translation>Filen %1 er ikke i Scribus format</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Afrikaans</source>
   <translation>Afrikaans</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>ScribusView</name>
  <message>
   <source> %</source>
   <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Layer</source>
   <translation>Lag</translation>
  </message>
  <message>
   <source>pt</source>
   <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>mm</source>
   <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
   <source>in</source>
   <translation>in</translation>
  </message>
  <message>
   <source>p</source>
   <translation>p</translation>
  </message>
  <message>
   <source>All</source>
   <translation>Alle</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>ScribusWin</name>
  <message>
   <source>Warning</source>
   <translation>Advarsel</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Document:</source>
   <translation>Dokument:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>has been changed since the last save.</source>
   <translation>er endret siden sist gang det ble lagret.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Leave Anyway</source>
   <translation>&amp;Avslutt uten å lagre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>C&amp;lose Anyway</source>
   <translation>&amp;Lukk uten å lagre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Save Now</source>
   <translation>&amp;Lagre nå</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>SeList</name>
  <message>
   <source>Show Page Previews</source>
   <translation>Vis forhåndsvisning av side</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>SeView</name>
  <message>
   <source>Show Template Names</source>
   <translation>Vis navn på maler</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>SearchReplace</name>
  <message>
   <source>Search/Replace</source>
   <translation>Søk/Erstatt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Search for:</source>
   <translation>Søk etter:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Text</source>
   <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Paragraph Style</source>
   <translation>Avsnittsstil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Font</source>
   <translation>Font</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Font Size</source>
   <translation>Fontstørrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Font Effects</source>
   <translation>Fonteffekter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Fill Color</source>
   <translation>Fyllfarge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Fill Shade</source>
   <translation>Fyllskygge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Stroke Color</source>
   <translation>Strekfarge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Stroke Shade</source>
   <translation>Strekskygge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Left</source>
   <translation>Venstre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Center</source>
   <translation>Midten</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Right</source>
   <translation>Høyre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Block</source>
   <translation>Blokk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Forced</source>
   <translation>Tvunget</translation>
  </message>
  <message>
   <source> pt</source>
   <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>None</source>
   <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Replace with:</source>
   <translation>Erstatt med:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Search finished</source>
   <translation>Søking avsluttet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>OK</source>
   <translation>Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Whole Word</source>
   <translation>&amp;Hele ordet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Ignore Case</source>
   <translation>&amp;Ignorer små/store bokstaver</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Search</source>
   <translation>&amp;Søk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Replace</source>
   <translation>&amp;Bytt ut</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Replace &amp;All</source>
   <translation>Bytt ut &amp;alle</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Close</source>
   <translation>&amp;Lukk</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>SeitenPal</name>
  <message>
   <source>Arrange Pages</source>
   <translation>Arranger sider</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Available Templates:</source>
   <translation>Tilgjengelige maler:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Document Pages:</source>
   <translation>Dokument sider:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Facing Pages</source>
   <translation>Motstående sider</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Left Page first</source>
   <translation>Venstre side først</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Drag Pages or Template Pages onto the Trashbin to delete them.</source>
   <translation>Trekk sider eller maler til Søppelbøtten for å slette dem.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Previews all the pages of your document.</source>
   <translation>Her kan du se forhåndsvisning av alle sidene i ditt dokument.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Here are all your Templates, to create a new Page
drag a Template to the Pageview below.</source>
   <translation>Her er alle dine maler. Trekk en mal
til vinduet nedenunder, for å lage en ny side.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Normal</source>
   <translation>Normal</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>SelectFields</name>
  <message>
   <source>Select Fields</source>
   <translation>Velg felt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Available Fields</source>
   <translation>Tilgjengelige felt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Selected Fields</source>
   <translation>Valgte felt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;>></source>
   <translation>&amp;>></translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;&lt;&lt;</source>
   <translation>&amp;&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>ShadeButton</name>
  <message>
   <source>Other...</source>
   <translation>Andre ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Shade</source>
   <translation>Skygge</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Shade:</source>
   <translation>&amp;Skygge:</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>SideBar</name>
  <message>
   <source>No Style</source>
   <translation>Ingen stil</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>Spalette</name>
  <message>
   <source>No Style</source>
   <translation>Ingen stil</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>StilFormate</name>
  <message>
   <source>Edit Styles</source>
   <translation>Rediger stiler</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Copy of %1</source>
   <translation>Kopi av %1</translation>
  </message>
  <message>
   <source>New Style</source>
   <translation>Ny stil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Warning</source>
   <translation>Advarsel</translation>
  </message>
  <message>
   <source>No</source>
   <translation>Nei</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Yes</source>
   <translation>Ja</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Open</source>
   <translation>Åpne</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
   <translation>Dokumenter (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
   <translation>Dokumenter (*.sla *.scd);;Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Append</source>
   <translation>&amp;Legg til</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;New</source>
   <translation>&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Edit</source>
   <translation>&amp;Rediger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>D&amp;uplicate</source>
   <translation>D&amp;upliker</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Delete</source>
   <translation>&amp;Slett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Save</source>
   <translation>&amp;Lagre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Do you really want to delete this Style?</source>
   <translation>Vil du virkelig slette denne stilen?</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>StoryEditor</name>
  <message>
   <source>Story Editor</source>
   <translation>Tekstbehandler</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Update Text Frame</source>
   <translation>Oppdater tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
   <source>File</source>
   <translation>Fil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Current Paragraph:</source>
   <translation>Gjeldende avsnitt:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Words: </source>
   <translation>Ord: </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Chars: </source>
   <translation>Tegn: </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Totals:</source>
   <translation>Totalt:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Paragraphs: </source>
   <translation>Avsnitt: </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Warning</source>
   <translation>Advarsel</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Do you want to save your changes?</source>
   <translation>Vil du lagre dine forandringer?</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Do you really want to lose all your Changes?</source>
   <translation>Ønsker du virkelig å miste alle dine forandringer?</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
   <translation>Ønsker du virkelig å fjerne all din tekst?</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Open</source>
   <translation>Åpne</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
   <translation>Tekstfiler (*.txt);;Alle filtyper (*)</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save as</source>
   <translation>Lagre som</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Update Text Frame and Exit</source>
   <translation>Oppdater tekstrammen og avslutt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Exit Without Updating Text Frame</source>
   <translation>Avslutt uten å oppdatere tekstrammen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;New</source>
   <translation>&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Reload Text from Frame</source>
   <translation>&amp;Hent pånytt tekst fra ramme</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Save to File...</source>
   <translation>&amp;Lagre til fil ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Load from File...</source>
   <translation>&amp;Hent fil ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save &amp;Document</source>
   <translation>Lagre &amp;dokument</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Update Text Frame and Exit</source>
   <translation>&amp;Oppdater tekstrammen og avslutt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Exit Without Updating Text Frame</source>
   <translation>&amp;avslutt uten oppdatering av tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Cu&amp;t</source>
   <translation>Kli&amp;pp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Copy</source>
   <translation>&amp;Kopier</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Paste</source>
   <translation>&amp;Lim inn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>C&amp;lear</source>
   <translation>T&amp;øm</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Insert Special...</source>
   <translation>Sett &amp;inn spesiell ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Update Text Frame</source>
   <translation>&amp;Oppdater tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;File</source>
   <translation>&amp;Fil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Edit</source>
   <translation>&amp;Rediger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Select &amp;All</source>
   <translation>Marker &amp;Alt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Edit Styles...</source>
   <translation>R&amp;ediger stiler ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Load Text from File</source>
   <translation>Hent tekst fra fil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Save Text to File</source>
   <translation>Lagre tekst til fil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Reload Text from Frame</source>
   <translation>Hent pånytt tekst fra ramme</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Search/Replace...</source>
   <translation>&amp;Søk/Erstatt ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Fonts Preview...</source>
   <translation>&amp;Forhåndsvisning av fonter ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Background...</source>
   <translation>&amp;Bakgrunn ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Display Font...</source>
   <translation>&amp;Vis skrifttype ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Settings</source>
   <translation>Inn&amp;stillinger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Search/Replace</source>
   <translation>Søk/Erstatt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Clear all Text</source>
   <translation>Slett all tekst</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Smart text selection</source>
   <translation>&amp;Smart tekstvalg</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>StyleSelect</name>
  <message>
   <source>Underline</source>
   <translation>Understreket</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Small Caps</source>
   <translation>Små bokstaver</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Subscript</source>
   <translation>Senket skrift</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Superscript</source>
   <translation>Hevet skrift</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Strike Out</source>
   <translation>Gjennomstrekking</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Outline Text</source>
   <translation>Fremhev tekst</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>SxwDialog</name>
  <message>
   <source>OO.o Writer Importer Options</source>
   <translation>Innstillinger for import fra OpenOffice Writer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Update paragraph styles</source>
   <translation>Oppdater stilen på avsnittet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
   <translation>Bruk filnavnet som begynnelse på navnet på stilen til avsnittet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
   <translation type="unfinished" />
  </message>
  <message>
   <source>Do not ask again</source>
   <translation>Ikke spør igjen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Should the importer always use currently
set value when importing OO.o document and
never ask your confirmation again</source>
   <translation type="unfinished" />
  </message>
  <message>
   <source>OK</source>
   <translation>Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document's paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
   <translation type="unfinished" />
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>TabManager</name>
  <message>
   <source>Manage Tabulators</source>
   <translation>Håndter tabulatorer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>Tabruler</name>
  <message>
   <source>Left</source>
   <translation>Venstre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Right</source>
   <translation>Høyre</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Full Stop</source>
   <translation>Full stopp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Comma</source>
   <translation>Komma</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Center</source>
   <translation>Midten</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Delete All</source>
   <translation>Slett alle</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Indentation for first line of the paragraph</source>
   <translation>Innrykk for første linje av avsnittet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Indentation from the left for the whole paragraph</source>
   <translation>Innrykk fra venstre for hele avsnittet</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Delete all Tabulators</source>
   <translation>Slett alle tabulatorer</translation>
  </message>
  <message>
   <source> pt</source>
   <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
   <source> mm</source>
   <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
   <source> in</source>
   <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
   <source> p</source>
   <translation> p</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Position:</source>
   <translation>&amp;Posisjon:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>First &amp;Line:</source>
   <translation>Første &amp;linje:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Ind&amp;ent:</source>
   <translation>Innr&amp;ykk:</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>Tree</name>
  <message>
   <source>Outline</source>
   <translation>Oversikt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Element</source>
   <translation>Element</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Type</source>
   <translation>Type</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Information</source>
   <translation>Informasjon</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Warning</source>
   <translation>Advarsel</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Name &quot;%1&quot; isn't unique.
Please choose another.</source>
   <translation>Navnet &quot;%1&quot; er ikke entydig.
Vennligst velg et annet.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>OK</source>
   <translation>Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>X:</source>
   <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Y:</source>
   <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Font:</source>
   <translation>Font:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Image</source>
   <translation>Bilde</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Text</source>
   <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Line</source>
   <translation>Linje</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Polygon</source>
   <translation>Polygon</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Polyline</source>
   <translation>Polylinje</translation>
  </message>
  <message>
   <source>PathText</source>
   <translation>Tekststi</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Page</source>
   <translation>Side</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Group </source>
   <translation>Gruppe </translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>ValueDialog</name>
  <message>
   <source>Insert value</source>
   <translation>Skriv inn en verdi</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Enter a value then press OK.</source>
   <translation>Skriv inn en verdi, og trykk på Greit.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Enter a value then press OK</source>
   <translation>Skriv inn en verdi, og trykk på Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Alt+O</source>
   <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Send your value to the script</source>
   <translation>Send din verdi til skriptet</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>WerkToolB</name>
  <message>
   <source>Tools</source>
   <translation>Verktøy</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Select Items</source>
   <translation>Valgte objekter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Insert Text Frame</source>
   <translation>Sett inn tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Insert Picture</source>
   <translation>Sett inn bilde</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Insert Table</source>
   <translation>Sett inn tabell</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Properties...</source>
   <translation>Egenskaper ...</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Insert Polygons</source>
   <translation>Sett inn polygoner</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Insert Lines</source>
   <translation>Sett inn linjer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Insert Bezier Curves</source>
   <translation>Sett inn Bezierkurve</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Insert Freehand Line</source>
   <translation>Sett inn frihånd tegnet linje</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Rotate Item</source>
   <translation>Roter objekt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Zoom in or out</source>
   <translation>Zoom inn eller ut</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Edit Contents of Frame</source>
   <translation>Rediger innhold av rammen</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Edit the text with the Story Editor</source>
   <translation>Rediger teksten med tekstbehandler</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Link Text Frames</source>
   <translation>Lenk sammen tekstrammer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Unlink Text Frames</source>
   <translation>Fjern lenken mellom tekstrammene</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Draw various Shapes</source>
   <translation>Tegn forskjellige former</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Do measurements</source>
   <translation>Gjennomfør målinger</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>WerkToolBP</name>
  <message>
   <source>Button</source>
   <translation>Knapp</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Text Field</source>
   <translation>Tekstfelt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Check Box</source>
   <translation>Avkryssingsboks</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Combo Box</source>
   <translation>Kombi boks</translation>
  </message>
  <message>
   <source>List Box</source>
   <translation>Liste Boks</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Text</source>
   <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Link</source>
   <translation>Lenke</translation>
  </message>
  <message>
   <source>PDF Tools</source>
   <translation>PDF Verktøy</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Insert PDF Fields</source>
   <translation>Sett inn PDF felt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Insert PDF Annotations</source>
   <translation>Sett inn PDF annotasjoner</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>ZAuswahl</name>
  <message>
   <source>Select Character:</source>
   <translation>Velg Tegn:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
   <translation>Sett inn tegn ved markørens posisjon i teksten</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Delete the current selection(s).</source>
   <translation>Fjern det valgte.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Close this dialog and return to text editing.</source>
   <translation>Lukk denne dialog og gå tilbake til tekstredigering.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Insert</source>
   <translation>Sett &amp;inn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>C&amp;lear</source>
   <translation>T&amp;øm</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Close</source>
   <translation>&amp;Lukk</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>gtFileDialog</name>
  <message>
   <source>Choose the importer to use</source>
   <translation>Velg filter for bruk ved import</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Automatic</source>
   <translation>Automatisk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Get text only</source>
   <translation>Hent kun tekst</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Import text without any formatting</source>
   <translation>Importer tekst uten å formatere den</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Importer:</source>
   <translation>Importer:</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Encoding:</source>
   <translation>Kodering:</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>gtImporterDialog</name>
  <message>
   <source>Choose the importer to use</source>
   <translation>Velg filter for bruk ved import</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Remember association</source>
   <translation>Husk filassosiasjon</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Remember the file extension - importer association
and do not ask again to select an importer for
files of this type.</source>
   <translation>Husk hvilken type importfilter som skal brukes for filer med 
denne filendelsen, og ikke spør i fremtiden om dette.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>OK</source>
   <translation>Greit</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>nftdialog</name>
  <message>
   <source>New From Template</source>
   <translation>Ny fra mal</translation>
  </message>
  <message>
   <source>All</source>
   <translation>Alle</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Name</source>
   <translation>Navn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Page Size</source>
   <translation>Sidestørrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Colors</source>
   <translation>Farger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Description</source>
   <translation>Beskrivelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Usage</source>
   <translation>Bruk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Created with</source>
   <translation>Laget med</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Author</source>
   <translation>Forfatter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Remove</source>
   <translation>&amp;Fjern</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Open</source>
   <translation>&amp;Åpne</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Downloading Templates</source>
   <translation>Last ned maler</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Installing Templates</source>
   <translation>Installer maler</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Extract the package to the template directory ~/.scribus/templates for the current user or PREFIX/share/scribus/templates for all users in the system.</source>
   <translation>Pakk ut til den midlertidige katalogen ~/.scribus/templates tilhørende gjeldende bruker, eller bruk PREFIX/share/scribus/templates for alle brukere på systemet.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Preparing a template</source>
   <translation>Gjør klar en mal</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Removing a template</source>
   <translation>Fjern en mal</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Translating template.xml</source>
   <translation>Oversetter template.xml</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Document templates can be found at http://www.scribus.net/ in the Downloads section.</source>
   <translation>Dokumentmaler finnes på http://www.scribus.net, se under Downloads.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be shared do not collect them when saving as a template.</source>
   <translation>Sørg for at bilder og fonter du bruker er fritt tilgjengelige. Hvis fonter ikke kan bli delt med andre, ikke sammel dem når dokumentet lagres som template.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>The template creator should also make sure that the Installing Templates section above applies to their templates as well. This means a user should be able to download a template package and be able to extract them to the template directory and start using them.</source>
   <translation>Maloppretteren sørger også for at Installasjonsmal seksjon overfor også passer til deres templates. Dette betyr at brukeren skulle kunne være i stand til å laste ned en samling med maler, og pakke dem ut i mal katalogen og starte å bruke dem. </translation>
  </message>
  <message>
   <source>Removing a template from the New From Template dialog will only remove the entry from the template.xml, it will not delete the document files. A popup menu with remove is only shown if you have write access to the template.xml file.</source>
   <translation>Det å fjerne en mal fra Ny Template dialogen vil kun fjerne denne fra template.xml, det vil ikke slette dokument filene. En meny angående fjerning vises bare dersom du har skrivetilgang til template.xml filen.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Copy an existing template.xml to a file called template.lang_COUNTRY.xml (use the same lang code that is present in the qm file for your language), for example template.fi.xml for Finnish language template.xml. The copy must be located in the same directory as the original template.xml so Scribus can load it.</source>
   <translation>Kopier en eksisterende template.xml til en fil med navn template.språk_LAND.xml (bruk samme språk kode som er brukt i qm filen for ditt språk), for eksempel template.nb_NO.xml for norsk bokmål template.xml. Kopien må ligge i samme katalog som den originale template.xml for at Scribus skal kunne laste den opp.</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Date</source>
   <translation>Dato</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>satdialog</name>
  <message>
   <source>Save as Template</source>
   <translation>Lagre som mal</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Name</source>
   <translation>Navn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Category</source>
   <translation>Kategori</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Page Size</source>
   <translation>Sidestørrelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Colors</source>
   <translation>Farger</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Description</source>
   <translation>Beskrivelse</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Usage</source>
   <translation>Bruk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Author</source>
   <translation>Forfatter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Email</source>
   <translation>Epost</translation>
  </message>
  <message>
   <source>More Details</source>
   <translation>Flere detaljer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>OK</source>
   <translation>Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Less Details</source>
   <translation>Færre detaljer</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Legal</source>
   <translation>Legal</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Letter</source>
   <translation>Letter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Tabloid</source>
   <translation>Tabloid</translation>
  </message>
  <message>
   <source>landscape</source>
   <translation>liggende</translation>
  </message>
  <message>
   <source>portrait</source>
   <translation>stående</translation>
  </message>
  <message>
   <source>custom</source>
   <translation>brukerdefinert</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>tfDia</name>
  <message>
   <source>Create filter</source>
   <translation>Lag et filter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>C&amp;lear</source>
   <translation>T&amp;øm</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Delete</source>
   <translation>&amp;Slett</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Choose a previously saved filter</source>
   <translation>Velg et tidligrere lagred filter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Give a name to this filter for saving</source>
   <translation>Oppgi et navn på dette filteret for lagring</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Give a name for saving</source>
   <translation>Oppgi et navn for lagring</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;OK</source>
   <translation>&amp;Greit</translation>
  </message>
  <message>
   <source>&amp;Cancel</source>
   <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
 </context>
 <context>
  <name>tfFilter</name>
  <message>
   <source>Disable or enable this filter row</source>
   <translation>Fjern eller aktiver denne filerraden</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Remove this filter row</source>
   <translation>Fjern denne filterraden</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Add a new filter row</source>
   <translation>Legg til et nytt filter</translation>
  </message>
  <message>
   <source>to</source>
   <translation>til</translation>
  </message>
  <message>
   <source>and</source>
   <translation>og</translation>
  </message>
  <message>
   <source>remove match</source>
   <translation>fjern passende</translation>
  </message>
  <message>
   <source>do not remove match</source>
   <translation>ikke fjern passende</translation>
  </message>
  <message>
   <source>words</source>
   <translation>ord</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Remove</source>
   <translation>Fjern</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Replace</source>
   <translation>Bytt ut</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Apply</source>
   <translation>Bruk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>Value at the left is a regular expression</source>
   <translation>Verdien til venstre er et regulært uttrykk</translation>
  </message>
  <message>
   <source>with</source>
   <translation>med</translation>
  </message>
  <message>
   <source>paragraph style</source>
   <translation>avsnittsstil</translation>
  </message>
  <message>
   <source>all instances of</source>
   <translation>alle tilfeller av</translation>
  </message>
  <message>
   <source>all paragraphs</source>
   <translation>alle avsnitt</translation>
  </message>
  <message>
   <source>paragraphs starting with</source>
   <translation>avsnitt som begynner med</translation>
  </message>
  <message>
   <source>paragraphs with less than</source>
   <translation>avsnitt med mindre enn</translation>
  </message>
  <message>
   <source>paragraphs with more than</source>
   <translation>avsnitt med mer enn</translation>
  </message>
 </context>
</TS>