Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 15402 | Rev 15892 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="et_EE">
<context>
  <name>AIPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="403"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Import: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="406"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Faili analüüs:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="223"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2320"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupp%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3388"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Elementide genereerimine</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation>Scribus %1 info</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
    <source>%1 %2 %3</source>
    <translation>%1 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="183"/>
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
    <translation>Ghostscripti versioon %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
    <source>No Ghostscript version available</source>
    <translation>Ghostscripti versioon pole teada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribuse versioon %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
    <source>Build ID:</source>
    <translation>Ehitamise ID:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>&amp;Info</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Arendajate meeskond:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Kaasautorid:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
    <translation>Windows&amp;#174; port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Ametlik dokumentatsioon:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Muu dokumentatsioon:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="318"/>
    <source>Tango Project Icons:</source>
    <translation>Tango projekti ikoonid:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="201"/>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>A&amp;utorid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="330"/>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation>Ametlikud tõlked ja tõlkijad:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="332"/>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Varasemad tõlkijad:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="215"/>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Tõlked</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Kodulehekülg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Dokumentatsioon internetis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
    <source>Wiki</source>
    <translation>Wiki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="352"/>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Veateated ja soovid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="356"/>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Meililist</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="226"/>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>I&amp;nternet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>S&amp;ulge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation type="obsolete">See dialoog näitab Scribuse versiooni, ehitamise aega ja kompileeritud teekide toetust. Lühendis C-C-T-F tähendab C littlecms&apos;i, teine C CUPS-i, T TIFF-i ja F Fontconfig&apos;i tuge. Viimane täht näitab renderdajat: C=cairo või A=libart. Teegi toe puudumist näitab *. Samuti näeb siin Ghostscripti versiooni, mille Scribus leidis.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="229"/>
    <source>&amp;Updates</source>
    <translation>&amp;Uuendused</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check for &amp;Updates</source>
    <translation type="obsolete">Kontrolli &amp;uuendusi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation type="obsolete">See dialoog näitab Scribuse versiooni, ehitamise aega ja kompileeritud teekide toetust. Lühendis C-C-T-F tähendab C littlecms&apos;i, teine C CUPS-i, T TIFF-i ja F Fontconfig&apos;i tuge. Viimane täht näitab renderdajat: C=cairo või A=libart. Teegi toe puudumist näitab *. Samuti näeb siin Ghostscripti versiooni, mille Scribus leidis. Windowsi versioon ei kasuta Fontconfig&apos;i ega CUPS-i teeke.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
    <translation>Scribuse uuenduste kontrollimine. Masinast ei saadeta selleks välja mingeid andmeid.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
    <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="316"/>
    <source>Splash Screen:</source>
    <translation>Käivitusekraan:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
    <translation>See paneel näitab Scribuse versiooni, selle valmimise aega ja teekide toetust.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
    <translation>C-C-T-F tähendab: C=littlecms C=CUPS T=TIFF-i toetus F=Fontconfig&apos;i toetus.Viimane täht märgib renderdajat: C=cairo või Q=Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation>Teegi toetuse puudumist tähistab *. Samuti on näha Scribuse tuvastatud Ghostscripti versioon.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation>Windowsi versioon ei kasuta fontconfig&apos;i või CUPS-i teeke.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
    <source>Scribus Version</source>
    <translation>Scribuse versioon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="233"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="654"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation>Kontrolli uuendusi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="652"/>
    <source>Abort Update Check</source>
    <translation>Loobu uuenduste kontrollist</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="354"/>
    <source>Developer Blog</source>
    <translation>Arendajate veebipäevik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="240"/>
    <source>&amp;Licence</source>
    <translation>&amp;Litsents</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="249"/>
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
    <translation>Litsentsifaili avamine nurjus. Palun kontrolli oma paigalduskataloogi või Scribuse veebilehte litsentsi kohta teabe hankimiseks.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
    <source>Doc Translators:</source>
    <translation>Dokumentatsiooni tõlkijad:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="314"/>
    <source>Webmasters:</source>
    <translation>Veebimeistrid:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="449"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="563"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="630"/>
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
    <translation>Faili %1 avamine nurjus. Palun kontrolli oma paigalduskataloogi või Scribuse veebilehte %1 kohta teabe hankimiseks.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
    <source>Filename:</source>
    <translation>Failinimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
    <source>Version:</source>
    <translation>Versioon:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Jah</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ei</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
    <source>Enabled:</source>
    <translation>Lubatud:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
    <source>Release Date:</source>
    <translation>Väljalaskeaeg:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Kirjeldus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
    <source>Author(s):</source>
    <translation>Autor(id):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Autoriõigus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
    <source>License:</source>
    <translation>Litsents:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation>Scribus: pluginate info</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPluginsBase</name>
  <message>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation type="obsolete">Scribus: pluginate info</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;ulge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Uus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Ava...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>S&amp;ulge</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Salvesta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Salvesta &amp;kui...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>&amp;Taasta salvestatud versioon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>Ko&amp;gu väljundiks...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Hangi tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>Lisa &amp;tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
    <source>Get Image...</source>
    <translation>Hangi pilt...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Salvesta &amp;tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
    <translation>Salvesta &amp;EPS-failina...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Salvesta P&amp;DF-failina...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>Dokumendi &amp;seadistused...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Trüki...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation>T&amp;rükkimise eelvaatlus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Välju</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Võta tagasi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Tee uuesti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation>Val&amp;itud elemendi režiim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Lõika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopeeri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Aseta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
    <translation>Aseta (a&amp;bsoluutselt)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Puhasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>&amp;Vali kõik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation>&amp;Tühista kõik valikud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>Ot&amp;si/asenda...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation>Redigeeri pilti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation>Vä&amp;rvid...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
    <source>Gradients...</source>
    <translation>Üleminekud...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
    <source>S&amp;tyles...</source>
    <translation>S&amp;tiilid...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Lõigu stiilid...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Joone stiilid...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation>Le&amp;heküljetoorikud...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation>&amp;JavaScriptid...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>&amp;Seadistused...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
    <source>%1 pt</source>
    <translation>%1 pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>&amp;Muu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>&amp;Vasakule</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>&amp;Keskele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>&amp;Paremale</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>&amp;Rööpjoondus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>Pü&amp;siv rööpjoondus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;%1 %</source>
    <translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation>&amp;Normaalne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>Alla&amp;joonitud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation>&amp;Sõnade allajoonimine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation>&amp;Läbikriipsutatud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation>S&amp;uurtähed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation>&amp;Kapiteelkiri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation>Ü&amp;laindeks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation>Ala&amp;indeks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>type effect</comment>
    <translation>K&amp;ontuur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation>&amp;Vari</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
    <source>&amp;Image Effects</source>
    <translation>&amp;Pildiefektid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>&amp;Tabeldusmärgid...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Klooni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation>Klooni &amp;mitmekordselt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
    <source>&amp;Transform</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>K&amp;ustuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>&amp;Rühmita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>Lõh&amp;u rühm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation>&amp;Lukustatud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation>&amp;Suurus lukustatud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
    <translation>&amp;Trükkimine lubatud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
    <translation>Pee&amp;gelda rõhtsalt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
    <translation>Pee&amp;gelda püstiselt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation>V&amp;ii kõige taha</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation>Too &amp;kõige ette</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>&amp;Vii tahapoole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>&amp;Too ettepoole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation>Saada &amp;visandimappi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation>&amp;Atribuudid...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
    <source>More Info...</source>
    <translation>Rohkem infot...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>Pilt &amp;nähtaval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation>&amp;Uuenda pilti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation>Sobita kast pildiga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
    <source>Embed Image</source>
    <translation>Põimi pilt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Pildi laiendatud omadused</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation>&amp;Madala kvaliteediga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation>&amp;Normaalse kvaliteediga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation>&amp;Täieliku kvaliteediga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>On PDF-i &amp;järjehoidja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>On PDF-i &amp;annotatsioon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation>A&amp;nnotatsiooni omadused</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation>&amp;Välja omadused</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>&amp;Muuda kuju...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>Lis&amp;a tekst vektorjoonele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>&amp;Haagi tekst vektorjoone küljest lahti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>Ü&amp;henda hulknurgad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>Lah&amp;uta hulknurgad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>&amp;Bezier&apos; kõver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>P&amp;ildikast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <comment>Convert to oulines</comment>
    <translation>&amp;Kontuurid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation>&amp;Hulknurk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Tekstikast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation>&amp;Glüüf...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
    <source>Sample Text</source>
    <translation>Näidistekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>L&amp;isa...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation>Im&amp;pordi...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>&amp;Eemalda...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation>&amp;Kopeeri...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Liiguta...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation>&amp;Rakenda leheküljetoorikut...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation>Salvesta leheküljetoorikuna...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>Halda &amp;juhtjooni...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation>Halda lehekülje omadusi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fit in window</source>
    <translation type="obsolete">So&amp;bita aknasse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation>&amp;50%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation>&amp;75%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation>&amp;200%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pisipildid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>&amp;Veeriste näitamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>&amp;Kastide näitamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>P&amp;iltide näitamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>&amp;Alusvõrgu näitamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>&amp;Juhtjoonte näitamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>Al&amp;usjoonte näitamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation>&amp;Tekstiahela näitamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation>Mittetrükitavate märkide näitamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
    <source>Show Rulers</source>
    <translation>Joonlaudade näitamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rulers relative to Page</source>
    <translation type="obsolete">Joonlauad on seotud leheküljega</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>Tõmme &amp;alusvõrgule</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>Tõmme &amp;juhtjoontele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>&amp;Omadused</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>Document Outline Palette</comment>
    <translation>&amp;Struktuur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Visandimapp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>&amp;Kihid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation>L&amp;ehekülgede korraldamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Järjehoidjad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation>&amp;Mõõtmine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation>T&amp;oimingute ajalugu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation>Trük&amp;ieelne kontroll</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation>Joo&amp;ndus ja jaotus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>&amp;Tööriistad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>P&amp;DF-i tööriistad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
    <source>Select Item</source>
    <translation>Vali element</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;abel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kujund</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Joon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Freehand Line</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vabakäejoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Pööra elementi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Suurenda või vähenda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
    <source>Zoom in</source>
    <translation>Suurenda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
    <source>Zoom out</source>
    <translation>Vähenda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Redigeeri kasti sisu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Redigeeri teksti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Lingi tekstikastid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Eemalda tekstikastide link</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation>&amp;Värvivalija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation>Kopeeri elemendi omadused</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation type="obsolete">Redigeeri teksti looredaktoris</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Lisa tekstikast</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Image Frame</source>
    <translation type="obsolete">Lisa pildikast</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation type="obsolete">Lisa tabel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Shape</source>
    <translation type="obsolete">Lisa kujund</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Lisa hulknurk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Line</source>
    <translation type="obsolete">Lisa joon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Lisa Bezier&apos; kõver</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation type="obsolete">Lisa vabakäejoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
    <source>Insert PDF Push Button</source>
    <translation>Lisa PDF-i kinnitusnupp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
    <source>Insert PDF Text Field</source>
    <translation>Lisa PDF-i tekstiväli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
    <source>Insert PDF Check Box</source>
    <translation>Lisa PDF-i märkekast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
    <translation>Lisa PDF-i liitkast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
    <source>Insert PDF List Box</source>
    <translation>Lisa PDF-i nimekirjakast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
    <source>Insert Text Annotation</source>
    <translation>Lisa teksti annotatsioon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
    <source>Insert Link Annotation</source>
    <translation>Lisa lingi annotatsioon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation type="obsolete">Piltide &amp;haldamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>&amp;Poolitamise lubamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation>Poolitamise keelamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation>Sisukorra &amp;genereerimine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Kaskaadi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>&amp;Paanidena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>&amp;Scribuse info</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Plug-ins</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Pluginate info</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>&amp;Qt info</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>&amp;Vihjed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation>S&amp;cribuse käsiraamat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation>Lülita palette</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation>Lülita juhtjooni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smart &amp;Hyphen</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Poolituskoht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
    <source>Non Breaking Dash</source>
    <translation>Sidekriips</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation>&amp;Sisetühik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation>Lehekülje&amp;number</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
    <source>New Line</source>
    <translation>Uus rida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
    <source>Frame Break</source>
    <translation>Kasti katkestus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
    <source>Column Break</source>
    <translation>Veeru katkestus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
    <source>Copyright</source>
    <translation>Autoriõigus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation>Registreeritud kaubamärk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
    <source>Trademark</source>
    <translation>Kaubamärk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
    <source>Solidus</source>
    <translation>Kaldkriips</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
    <source>Bullet</source>
    <translation>Täpp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
    <source>Middle Dot</source>
    <translation>Punkt keskel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
    <source>Em Dash</source>
    <translation>Pikk mõttekriips</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
    <source>En Dash</source>
    <translation>Lühike mõttekriips</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation>Arvuvahemiku kriips</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation>Tsitaadikriips</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apostrophe</source>
    <translation type="obsolete">Ülakoma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Straight Double</source>
    <translation type="obsolete">Sirged topelt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Left</source>
    <translation type="obsolete">Ühekordne vasakpoolne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Right</source>
    <translation type="obsolete">Ühekordne parempoolne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Left</source>
    <translation type="obsolete">Kahekordne vasakpoolne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Right</source>
    <translation type="obsolete">Kahekordne parempoolne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Ühekordne ümberpööratud</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Reversed</source>
    <translation type="obsolete">Kahekordne ümberpööratud</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Ühekordne vasakpoolne prantsuse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Ühekordne parempoolne prantsuse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Kahekordne vasakpoolne prantsuse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <translation type="obsolete">Kahekordne parempoolne prantsuse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Single Comma</source>
    <translation type="obsolete">Ühekordne alumine koma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low Double Comma</source>
    <translation type="obsolete">Kahekordne alumine koma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Single Left</source>
    <translation type="obsolete">CJK ühekordne vasakpoolne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Single Right</source>
    <translation type="obsolete">CJK ühekordne parempoolne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Double Left</source>
    <translation type="obsolete">CJK kahekordne vasakpoolne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CJK Double Right</source>
    <translation type="obsolete">CJK kahekordne parempoolne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
    <source>En Space</source>
    <translation>Enn-tühik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
    <source>Em Space</source>
    <translation>Emm-tühik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
    <source>Thin Space</source>
    <translation>Kitsas tühik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
    <source>Thick Space</source>
    <translation>Lai tühik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
    <source>Mid Space</source>
    <translation>Keskmine tühik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
    <source>Hair Space</source>
    <translation>Juuspeen tühik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Smart Hyphen</source>
    <translation type="obsolete">Lisa poolituskoht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Non Breaking Dash</source>
    <translation type="obsolete">Lisa sidekriips</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Non Breaking Space</source>
    <translation type="obsolete">Lisa sisetühik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation type="obsolete">Lisa leheküljenumber</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
    <source>ff</source>
    <translation>ff</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
    <source>fi</source>
    <translation>fi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
    <source>fl</source>
    <translation>fl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
    <source>ffi</source>
    <translation>ffi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
    <source>ffl</source>
    <translation>ffl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
    <source>ft</source>
    <translation>ft</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
    <source>st</source>
    <translation>st</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
    <source>Show Text Frame Columns</source>
    <translation>Tekstikasti veergude näitamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text 2...</source>
    <translation type="obsolete">Hangi tekst 2...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
    <source>&amp;Frame...</source>
    <translation>&amp;Kast...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
    <source>Preview Mode</source>
    <translation>Eelvaatluse režiim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
    <source>Show Layer Indicators</source>
    <translation>Kihi indikaatorite näitamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
    <source>Patterns...</source>
    <translation>Mustrid...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
    <source>Document &amp;Setup (old)...</source>
    <translation>Dokumendi &amp;seadistused (vana)...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
    <source>P&amp;references (old)...</source>
    <translation>&amp;Seadistused (vana)...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
    <source>Send to Patterns</source>
    <translation>Lisa mustritesse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
    <source>Sticky Tools</source>
    <translation>Kleepuvad tööriistad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
    <source>&amp;Fit to Height</source>
    <translation>Ma&amp;hutamine kõrgusele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation>Mahutamine laiusele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
    <source>Show Bleeds</source>
    <translation>Lõikevaru näitamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
    <source>Symbols</source>
    <translation>Sümbolid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
    <source>Insert 3D Annotation</source>
    <translation>Lisa ruumiline annotatsioon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
    <source>Soft &amp;Hyphen</source>
    <translation>&amp;Poolituskoht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
    <translation>&amp;Null-laiusega tühik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
    <source>Zero Width NB Space</source>
    <translation>Null-laiusega sisetühik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
    <translation>Ülakoma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
    <source>Straight Double</source>
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
    <translation>Sirged topelt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
    <source>Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
    <translation>Ühekordne vasakpoolne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
    <source>Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
    <translation>Ühekordne parempoolne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
    <source>Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
    <translation>Kahekordne vasakpoolne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
    <source>Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
    <translation>Kahekordne parempoolne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
    <translation>Ühekordne ümberpööratud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
    <translation>Kahekordne ümberpööratud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
    <translation>Ühekordne vasakpoolne prantsuse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
    <translation>Ühekordne parempoolne prantsuse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
    <translation>Kahekordne vasakpoolne prantsuse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
    <translation>Kahekordne parempoolne prantsuse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
    <translation>Ühekordne alumine koma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
    <translation>Kahekordne alumine koma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
    <translation>CJK ühekordne vasakpoolne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
    <translation>CJK ühekordne parempoolne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
    <translation>CJK kahekordne vasakpoolne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
    <translation>CJK kahekordne parempoolne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
    <source>&amp;400%</source>
    <translation>&amp;400%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
    <source>Insert &amp;Text Frame</source>
    <translation>Lisa &amp;tekstikast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
    <source>Insert &amp;Image Frame</source>
    <translation>Lisa p&amp;ildikast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
    <source>Insert T&amp;able</source>
    <translation>Lisa t&amp;abel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
    <source>Insert &amp;Shape</source>
    <translation>Li&amp;sa kujund</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
    <source>Insert &amp;Polygon</source>
    <translation>Lisa &amp;hulknurk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
    <source>Insert &amp;Line</source>
    <translation>&amp;Lisa joon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
    <source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
    <translation>Lisa &amp;Bezier&apos; kõver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
    <source>Insert &amp;Freehand Line</source>
    <translation>Lisa &amp;vabakäejoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
    <source>Scribus Homepage</source>
    <translation>Scribuse kodulehekülg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
    <source>Scribus Online Documentation</source>
    <translation>Scribuse dokumentatsioon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
    <source>Scribus Wiki</source>
    <translation>Scribuse Wiki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
    <source>Getting Started with Scribus</source>
    <translation>Scribuse tundmaõppimine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
    <source>Show Context Menu</source>
    <translation>Kontekstimenüü näitamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
    <source>&amp;Manage Images</source>
    <translation>Piltide halda&amp;mine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
    <source>&amp;About Plugins</source>
    <translation>&amp;Pluginate info</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
    <translation>Lisa Unicode märgi algusjada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
    <source>Get Vector File...</source>
    <translation>Hangi vektorfail...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
    <source>Advanced Select All...</source>
    <translation>Põhjalikum kõigi valimine...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
    <source>Edit Source...</source>
    <translation>Muuda allikat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
    <source>Replace Colors...</source>
    <translation>Asenda värvid...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
    <source>Rulers Relative to Page</source>
    <translation>Joonlaudade sidumine leheküljega</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
    <source>Insert &amp;Render Frame</source>
    <translation>Lisa &amp;renderduskast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation>Uuenduste kontroll</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
    <source>Number of Pages</source>
    <translation>Lehekülgede arv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
    <source>Adjust Image to Frame</source>
    <translation>Sobita pilt kasti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
    <source>File</source>
    <translation>Fail</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Fail</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Redigeerimine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Redigeerimine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Stiil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
    <source>&amp;Style</source>
    <translation>&amp;Stiil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
    <source>Item</source>
    <translation>Element</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
    <source>&amp;Item</source>
    <translation>&amp;Element</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
    <source>Insert</source>
    <translation>Lisamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
    <source>I&amp;nsert</source>
    <translation>L&amp;isamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Lehekülg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>Le&amp;hekülg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
    <source>View</source>
    <translation>Vaade</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
    <source>&amp;View</source>
    <translation>&amp;Vaade</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
    <source>Extras</source>
    <translation>Ekstra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation>E&amp;kstra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
    <source>Windows</source>
    <translation>Aknad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation>&amp;Aknad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
    <source>Help</source>
    <translation>Abi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation>A&amp;bi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1897"/>
    <source>Plugin Menu Items</source>
    <translation>Plugina menüü elemendid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1899"/>
    <source>Others</source>
    <translation>Muu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1901"/>
    <source>Unicode Characters</source>
    <translation>Unicode märgid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
    <translation>Liigutamise/suuruse muutmise väärtuse indikaator</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation>Uus &amp;mallist...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdjustCmsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
    <source>CMS Settings</source>
    <translation>Värvihalduse seadistused</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistribute</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="36"/>
    <source>Align</source>
    <translation>Joondus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="65"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>&amp;Valitud juhtjoon:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="78"/>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation>&amp;Joondamise alus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="97"/>
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
    <translation>Külgede &amp;joondamise meetod:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="153"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="160"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="167"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="174"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="181"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="188"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="195"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="202"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="209"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="216"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="286"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="293"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="300"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="307"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="314"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="324"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="331"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="341"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="348"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="358"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="365"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="372"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="382"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="389"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="396"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="403"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="577"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="584"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="260"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Jaotus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="450"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>Va&amp;hemaa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="514"/>
    <source>Reverse Distribution</source>
    <translation>Jaotus teistpidi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="556"/>
    <source>Swap</source>
    <translation>Vahetamine</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributeBase</name>
  <message>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation type="obsolete">Joondus ja jaotus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Joondus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Valitud juhtjoon:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Seotud:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>...</source>
    <translation type="obsolete">...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute</source>
    <translation type="obsolete">Jaotus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation type="obsolete">Va&amp;hemaa:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="90"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation>Joondus ja jaotus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="91"/>
    <source>Align</source>
    <translation>Joondus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
    <source>&amp;Relative to:</source>
    <translation>&amp;Joondamise alus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
    <source>First Selected</source>
    <translation>Esimene valitud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="97"/>
    <source>Last Selected</source>
    <translation>Viimane valitud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="98"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Lehekülg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
    <source>Margins</source>
    <translation>Veerised</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
    <source>Guide</source>
    <translation>Juhtjoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
    <source>Selection</source>
    <translation>Valik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Objektide parema serva joondamine ankru vasaku serva järgi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Objektide vasaku serva joondamine ankru parema serva järgi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="118"/>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation>Joondamine alumise serva järgi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="120"/>
    <source>Align right sides</source>
    <translation>Joondamine parema serva järgi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Objektide ülemise serva joondamine ankru alumise serva järgi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="124"/>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation>Tsentreerimine püstteljel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="126"/>
    <source>Align left sides</source>
    <translation>Joondamine vasaku serva järgi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="128"/>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation>Tsentreerimine rõhtteljel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
    <translation type="obsolete">Objektide alumise serva joondamine ankru ülemise serva järgi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
    <source>Align tops</source>
    <translation>Joondamine ülemise serva järgi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="134"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>&amp;Valitud juhtjoon:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="92"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Jaotus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Objektide rõhtsate vahede võrdsustamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Objektide rõhtsate vahede võrdsustamine määratud väärtuse järgi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation>Paremate servade võrdsed vahed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="144"/>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation>Alumiste servade võrdsed vahed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="146"/>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation>Rõhtsuunas keskmete võrdsed vahed</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects equal</source>
    <translation type="obsolete">Objektide püstiste vahede võrdsustamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
    <translation type="obsolete">Objektide püstiste vahede võrdsustamine määratud väärtuse järgi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="152"/>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation>Vasakute servade võrdsed vahed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="154"/>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation>Püstsuunas keskmete võrdsed vahed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="156"/>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation>Ülemiste servade võrdsed vahed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="166"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>Va&amp;hemaa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation>Elementide jaotus määratud vahemaa järgi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
    <source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
    <translation>Jaotamisel määratud vahemaa järgi muudetakse elementide jaotamise suund vastupidiseks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="171"/>
    <source>None Selected</source>
    <translation>Valik puudub</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="173"/>
    <source>Swap items to the left</source>
    <translation>Vaheta elemendid vasakule</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
    <source>Swap items to the right</source>
    <translation>Vaheta elemendid paremale</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="474"/>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation>Y: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="482"/>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation>X: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects and sides of page equal</source>
    <translation type="obsolete">Objektide ja lehekülje külgede rõhtsate vahede võrdsustamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation type="obsolete">Objektide ja lehekülje üla- ja alaveerise püstiste vahede võrdsustamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make horizontal gaps between objects and sides of page margins equal</source>
    <translation type="obsolete">Objektide ja lehekülje külgveeriste rõhtsate vahede võrdsustamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page equal</source>
    <translation type="obsolete">Objektide ja lehekülje üla- ja alaserva püstiste vahede võrdsustamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="114"/>
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
    <translation>Elementide parema serva joondamine ankru vasaku serva järgi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="116"/>
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
    <translation>Elementide vasaku serva joondamine ankru parema serva järgi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="122"/>
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
    <translation>Elementide ülemise serva joondamine ankru alumise serva järgi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
    <translation>Elementide alumise serva joondamine ankru ülemise serva järgi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
    <translation>Elementide rõhtsate vahede võrdsustamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="139"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Elementide rõhtsate vahede võrdsustamine määratud väärtuse järgi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="148"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
    <translation>Elementide püstiste vahede võrdsustamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="150"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Elementide püstiste vahede võrdsustamine määratud väärtuse järgi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="158"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
    <translation>Elementide ja lehekülje külgede rõhtsate vahede võrdsustamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="164"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation>Elementide ja lehekülje üla- ja alaveerise püstiste vahede võrdsustamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="162"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
    <translation>Elementide ja lehekülje külgveeriste rõhtsate vahede võrdsustamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="105"/>
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
    <translation>Külgede &amp;joondamise meetod:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
    <source>Moving (Preserve Size)</source>
    <translation>Liigutamine (säilitatakse suurus)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
    <source>Resizing (Preserve Opposite Side)</source>
    <translation>Suuruse muutmine (säilitatakse vastasserv)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="110"/>
    <source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height), or &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Elemendi ühe külje joondamisel:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;liigutatakse alati ka teist külge (säilitades senise laiuse ja kõrguse) või &lt;/li&gt;&lt;li&gt;jäetakse teine külg võimaluse korral fikseerituks (liigutamise asemel muudetakse elemendi suurust)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="160"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
    <translation>Elementide ja lehekülje üla- ja alaserva püstiste vahede võrdsustamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Joondamine järgmistel alustel:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Esimene valitud element&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Teine valitud element&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktiivne lehekülg&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktiivse lehekülje veerised&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Juhtjoon&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Valik&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
    <translation>Valitud juhtjoone asukoht, mille järgi joondada</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Joonda tekst vasakule</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Joonda tekst paremale</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Joonda tekst keskele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Rööpjoondus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Püsiv rööpjoondus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="61"/>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Välja omadused</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="92"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="534"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Tüüp:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Button</source>
    <translation>Nupp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Tekstiväli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Märkekast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Liitkast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
    <source>List Box</source>
    <translation>Nimekirjakast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="111"/>
    <source>Properties</source>
    <translation>Omadused</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="121"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation type="obsolete">Kohtspikker:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="146"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="274"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="152"/>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation>Font PDF 1.2 jaoks:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="176"/>
    <source>Border</source>
    <translation>Piire</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="182"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Värv:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="197"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Laius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
    <source>Thin</source>
    <translation>Peen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="311"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normaalne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
    <source>Wide</source>
    <translation>Lai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="209"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Stiil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Solid</source>
    <translation>Ühtlane</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Punktiir</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Underline</source>
    <translation>Allajoonitud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="214"/>
    <source>Beveled</source>
    <translation>Esilekerkiv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="214"/>
    <source>Inset</source>
    <translation>Süvistatud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="224"/>
    <source>Other</source>
    <translation>Muu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="230"/>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Ainult lugemiseks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="236"/>
    <source>Required</source>
    <translation>Nõutav</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation type="obsolete">Väärtust ei ekspordita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="248"/>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Nähtavus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
    <source>Visible</source>
    <translation>Nähtav</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
    <source>Hidden</source>
    <translation>Peidetud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
    <source>No Print</source>
    <translation>Ei trükita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="253"/>
    <source>No View</source>
    <translation>Ei näidata</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="262"/>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Välimus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="280"/>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Button Down tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="283"/>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Roll Over tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="294"/>
    <source>Icons</source>
    <translation>Ikoonid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="300"/>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Ikoonide kasutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="321"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="339"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="357"/>
    <source>Remove</source>
    <translation>Eemalda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="329"/>
    <source>Pressed</source>
    <translation>Allavajutatud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="347"/>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Pealeliikumisel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="366"/>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Ikooni paigutus...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="415"/>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Esiletõstmine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
    <source>None</source>
    <comment>highlight</comment>
    <translation>Puudub</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Inverteeritud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Kontuuriga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
    <source>Push</source>
    <translation>Vajutatav</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="439"/>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Mitmerealine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="443"/>
    <source>Password</source>
    <translation>Parool</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="450"/>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Piiratud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="461"/>
    <source>Characters</source>
    <translation>märgiga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="467"/>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>Ei kerita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="471"/>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>Õigekirja ei kontrollita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="486"/>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Märkimise stiil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Check</source>
    <translation>Linnuke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Cross</source>
    <translation>Rist</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Romb</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Circle</source>
    <translation>Ring</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Star</source>
    <translation>Täht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Square</source>
    <translation>Ruut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="503"/>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Vaikimisi on märgitud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="515"/>
    <source>Editable</source>
    <translation>Redigeeritav</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="522"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Valikud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
    <source>None</source>
    <comment>action</comment>
    <translation>Puudub</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2115"/>
    <source>JavaScript</source>
    <translation>JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
    <source>Go To</source>
    <translation>Liikumine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Vormi saatmine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Vormi lähtetamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Andmete import</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="571"/>
    <source>Event:</source>
    <translation>Sündmus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Hiir alla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Hiir üles</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Hiir peale</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Hiir ära</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
    <source>On Focus</source>
    <translation>Fookuses</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
    <source>On Blur</source>
    <translation>Pole fookuses</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="586"/>
    <source>Script:</source>
    <translation>Skript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="605"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="934"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="960"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1037"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1112"/>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Redigeeri...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="671"/>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Saatmine URL-ile:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation type="obsolete">Andmed saadetakse HTML-ina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="708"/>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Andmed imporditakse asukohast:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="611"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Sihtkoht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="617"/>
    <source>To File:</source>
    <translation>Fail:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="624"/>
    <source>Change...</source>
    <translation>Muuda...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="633"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Lehekülg:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="647"/>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X-asukoht:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="650"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="659"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="655"/>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y-asukoht:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="717"/>
    <source>Action</source>
    <translation>Toiming</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="748"/>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>Välja vorming:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Plain</source>
    <translation>Puhas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Number</source>
    <translation>Arv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Protsent</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Date</source>
    <translation>Kuupäev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Time</source>
    <translation>Kellaaeg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Custom</source>
    <translation>Kohandatud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="769"/>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Arvuvorming</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="778"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="837"/>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Kümnendkohti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="792"/>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Rahasümboli kasutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="801"/>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>Rahasümbol ees</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="805"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="848"/>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Vorming</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="828"/>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Protsendivorming</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="871"/>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Kuupäevavorming</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="897"/>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Kellaajavorming</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="919"/>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Kohandatud skriptid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="931"/>
    <source>Format:</source>
    <translation>Vorming:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="957"/>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Klahv:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="981"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Vorming</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="997"/>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>Väärtuse sobivust ei kontrollita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1006"/>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>Väärtus peab olema suurem kui või võrdne:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1010"/>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>ja väiksem kui või võrdne:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1021"/>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Kohandatud sobivuse kontrollimise skript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1042"/>
    <source>Validate</source>
    <translation>Sobivuse kontroll</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1059"/>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>Väärtust ei arvutata</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1068"/>
    <source>Value is the</source>
    <translation>Väärtus on järgmiste väljade</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
    <source>sum</source>
    <translation>summa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
    <source>product</source>
    <translation>korrutis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
    <source>average</source>
    <translation>keskmine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
    <source>minimum</source>
    <translation>miinimum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1074"/>
    <source>maximum</source>
    <translation>maksimum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1081"/>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation> :</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1091"/>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Vali...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1096"/>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Kohandatud arvutamise skript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1116"/>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Arvutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1135"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1139"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Loobu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1190"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1191"/>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation>Lippu ignoreeritakse PDF 1.3 korral</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1192"/>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Sisesta siia komadega eraldatult väljade nimekiri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1193"/>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>Nuppudel ikoonide kasutamiseks on vaja vähemalt normaalse nupu ikooni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1303"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1335"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1360"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2272"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Avamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Pildid (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Kõik failid (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1479"/>
    <source>Example:</source>
    <translation>Näide:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2106"/>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Valiku muutmine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2114"/>
    <source>None</source>
    <translation>Puudub</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2272"/>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF-failid (*.pdf);;Kõik failid (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="134"/>
    <source>Tooltip:</source>
    <translation>Kohtspikker:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="242"/>
    <source>Do Not Export Value</source>
    <translation>Väärtust ei ekspordita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1336"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1361"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
    <translation>Pildid (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;Kõik failid (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1304"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
    <translation>Pildid (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;Kõik failid (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="626"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation>Absoluutse failinime eksport</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="683"/>
    <source>Submit format:</source>
    <translation>Saatmisvorming:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
    <source>FDF</source>
    <translation>FDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
    <source>HTML</source>
    <translation>HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
    <source>XFDF</source>
    <translation>XFDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
    <source>PDF</source>
    <translation>PDF</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Annotatsiooni omadused</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Link</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
    <source>External Link</source>
    <translation>Väline link</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="80"/>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Väline veebilink</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Tüüp:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="118"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Sihtkoht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Muuda...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="147"/>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>&amp;Lehekülg:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="168"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="177"/>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="171"/>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation>&amp;X-asukoht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="179"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y-asukoht:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="409"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Avamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">PDF-dokumendid (*.pdf);;Kõik failid (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="409"/>
    <source>%1;;All Files (*)</source>
    <translation>%1;;Kõik failid (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation>Absoluutse failinime eksport</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normaalne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation>Leheküljetooriku rakendamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Leheküljetoorik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply To</source>
    <translation type="obsolete">Rakendatakse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current &amp;page</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Aktiivsele leheküljele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Even pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Paarislehekülgedele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;dd pages</source>
    <translation type="obsolete">Paa&amp;ritutele lehekülgedele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kõigile lehekülgedele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Within range</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vahemikule</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
    <source>Alt+W</source>
    <translation>Alt+W</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation>Valitud leheküljetooriku rakendamine paaris-, paaritutele või kõigile lehekülgedele määratud vahemikus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
    <source>to</source>
    <translation>kuni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Võimalik poolitus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
    <source>Apply to</source>
    <translation>Rakendamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
    <source>Current &amp;Page</source>
    <translation>&amp;Aktiivsele leheküljele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
    <source>&amp;Even Pages</source>
    <translation>&amp;Paarislehekülgedele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
    <source>O&amp;dd Pages</source>
    <translation>Paa&amp;ritutele lehekülgedele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
    <source>&amp;All Pages</source>
    <translation>&amp;Kõigile lehekülgedele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
    <source>&amp;Within Range</source>
    <translation>&amp;Vahemikule</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArrowChooser</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Puudub</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="68"/>
    <source>Spell-checking support</source>
    <translation>Õigekirja kontrollimise toetus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
    <translation type="obsolete">Võimaldab kontrollida õigekirja aspelli vahendusel. Keeli saab valida paigaldatud aspelli sõnaraamatute seast ning kontroll võib toimuda kohe töö ajal või ainult valitud teksti puhul.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
    <source>0.1</source>
    <translation>0.1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="36"/>
    <source>Spell Checker</source>
    <translation>Õigekirja kontroll</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
    <source>Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
    <translation>Võimaldab kontrollida õigekirja Aspelli vahendusel. Keeli saab valida paigaldatud Aspelli sõnaraamatute seast ning kontroll võib toimuda kohe töö ajal või ainult valitud teksti puhul.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="98"/>
    <source>Aspell Plugin Error</source>
    <translation>Aspelli plugina viga</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="14"/>
    <source>Spell Check</source>
    <translation>Õigekirja kontroll</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="119"/>
    <source>Replacement:</source>
    <translation>Asendus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="195"/>
    <source>The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
    <translation>Praegu aktiivne sõnaraamat. Scribus kasutab Aspelli sõnaraamatuid.&lt;br/&gt;Kui soovid sõnaraamatuid uuendada, tuleks need paigaldada sinu süsteemi tarkvarahalduriga.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="279"/>
    <source>&amp;Add Word</source>
    <translation>Lis&amp;a sõna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="307"/>
    <source>&amp;Change</source>
    <translation>&amp;Muuda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Välju</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="46"/>
    <source>Not in Dictionary:</source>
    <translation>Puudub sõnaraamatus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="71"/>
    <source>Word that was not found in the active dictionary</source>
    <translation>Sõna, mida ei leitud aktiivsest sõnaraamatust</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="126"/>
    <source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
    <translation>Sõnaraamatust puuduva sõna asendustekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="182"/>
    <source>Active Dictionary: </source>
    <translation>Aktiivne sõnaraamat: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
    <translation type="obsolete">Praegu aktiivne sõnaraamat. Scribus kasutab aspelli sõnaraamatuid.&lt;br/&gt;Kui soovid sõnaraamatuid uuendada, tuleks need paigaldada sinu süsteemi tarkvarahalduriga.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="226"/>
    <source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
    <translation>Aktiivses sõnaraamatus puuduva aktiivse teksti eiramine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="229"/>
    <source>&amp;Ignore</source>
    <translation>&amp;Ignoreeri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="248"/>
    <source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
    <translation>Aktiivses sõnaraamatus puuduva aktiivse teksti eiramine kõigil esinemiskordadel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="251"/>
    <source>I&amp;gnore All</source>
    <translation>I&amp;gnoreeri kõiki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="276"/>
    <source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
    <translation>Aktiivse sõna lisamine sinu isiklikku õigekirja kontrolli sõnaraamatusse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="304"/>
    <source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
    <translation>Leidmata sõna asendamine asendusväljal näidatava sõnaga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="332"/>
    <source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
    <translation>Leidmata sõna asendamine asendusväljal näidatava sõnaga kõigil esinemiskordadel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="335"/>
    <source>Change A&amp;ll</source>
    <translation>M&amp;uuda kõiki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="373"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Sulge</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginImpl</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
    <source>Loaded </source>
    <translation>Laaditi </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
    <source>default </source>
    <translation>vaikimisi </translation>
  </message>
  <message>
    <source> aspell dictionary.</source>
    <translation type="obsolete">aspelli sõnaraamat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
    <translation type="obsolete">aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): viga aspelli õigekirja kontrollija seadistuses.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller.</source>
    <translation type="obsolete">aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): viga aspelli õigekirja kontrollija loomisel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="365"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
    <translation>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): ei saa jätta vahele kõiki &quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="367"/>
    <source> by adding it to the session list.</source>
    <translation> isendeid selle lisamisega seansinimekirja.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="388"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
    <translation>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): sõna lisamine isiklikku nimekirja nurjus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="242"/>
    <source>Spelling check complete</source>
    <translation>Õigekiri on kontrollitud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
    <source> Aspell dictionary.</source>
    <translation> Aspelli sõnaraamat.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="89"/>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in Aspell speller configuration.</source>
    <translation>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): viga Aspelli õigekirja kontrollija seadistuses.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="96"/>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating Aspell speller.</source>
    <translation>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): viga Aspelli õigekirja kontrollija loomisel.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="243"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="434"/>
    <source>Spell Checker</source>
    <translation>Õigekirja kontroll</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="69"/>
    <source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
    <translation>Aspelli sõnaraamatuid ei leitud. Palun paigalda kas või üks.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="435"/>
    <source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
    <translation>Kas alustada uue valitud keelega valiku algusest?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AutoformButtonGroup</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Nooled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
    <source>Flow Chart</source>
    <translation>Vooskeem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
    <source>Jigsaw</source>
    <translation>Pusle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1284"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Erisümbolid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
    <source>Default Shapes</source>
    <translation>Vaikekujundid</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Barcode</name>
  <message>
    <source>&amp;Barcode Generator...</source>
    <translation type="obsolete">Ri&amp;bakoodi generaator...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
    <translation type="obsolete">Scribuse kasutajaliides puhtas PostScriptis loodud ribakoodi generaatorile</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
    <source>&amp;Barcode...</source>
    <translation>Ri&amp;bakood...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
    <source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
    <translation>Scribuse kasutajaliides puhtas PostScriptis loodud ribakoodi generaatorile</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGenerator</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
    <source>12 or 13 digits</source>
    <translation>12 või 13 arvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
    <source>8 digits</source>
    <translation>8 arvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
    <source>11 or 12 digits</source>
    <translation>11 või 12 arvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
    <source>7 or 8 digits</source>
    <translation>7 või 8 arvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
    <source>5 digits</source>
    <translation>5 arvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
    <source>2 digits</source>
    <translation>2 arvu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
    <translation type="obsolete">9 või 10 arvu, mugavuse mõttes eraldatud kriipsudega</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
    <source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
    <translation>Varieeruv arv tähti, arve ja sümboleid -. *$/+%.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
    <source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
    <translation>Varieeruv arv ASCII sümboleid ja erifunktsioonide sümboleid. Algab esialgsele märgistikule vastava sobiva algustähega. UCC/EAN-128 nõuab, et algustähele järgneks tingimata FNC 1 sümbol.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
    <source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
    <translation>Varieeruv arv arve ja sümboleid -$:/.+ABCD.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
    <source>Variable number of digits</source>
    <translation>Varieeruv arv arve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
    <source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
    <translation>Varieeruv arv arve. ITF-14 koosneb 14 arvust ega sisalda kontrollarvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
    <source>Variable number of digits and capital letters</source>
    <translation>Varieeruv arv arve ja suurtähti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
    <source>Variable number of hexadecimal characters</source>
    <translation>Varieeruv arv kuueteistkümnendsüsteemi märke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
    <source>Barcode</source>
    <translation>Ribakood</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="341"/>
    <source>Error opening file: %1</source>
    <translation>Viga faili avamisel: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="375"/>
    <source>Barcode incomplete</source>
    <translation>Ribakood pole täielik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>For ISBN-10 the data should contain 9 or 10                               digits separated appropriately by dash characters.
For ISBN-13 the data should contain 12 or 13                              digits separated appropriately by dash characters.
If the last digit is not given then the ISBN                              checkdigit is calculated automatically.</source>
    <translation type="obsolete">ISBN-10 korral peavad andmed sisaldama 9 või 10 (tab)(tab)(tab)(tab)(tab)(tab)(tab)(tab)arvu, mida eraldavad kriipsud.(new line)
ISBN-13 korral peavad andmed sisaldama 12 või 13 (tab)(tab)(tab)(tab)(tab)(tab)(tab)(tab)arvu, mida eraldavad kriipsud.(new line)
Kui viimast arvu ei ole antud, arvutatakse (tab)(tab)(tab)(tab)(tab)(tab)(tab)(tab)ISBN kontrollarv automaatselt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
    <source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
    <translation>12 või 13 arvu kriipsudega. ISBN-10 pärandvorming tunnistab 9 või 10 arvu kriipsudega, kuid see standard on tunnistatud alates 1. jaanuarist 2007 iganenuks. (Märkus: vana ISBN-10 teisendamiseks ISBN-13 vormingusse, lisa esimese 9 arvu ette prefiks 978-, nt. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. Viimane kontrollarv arvutatakse automaatselt.)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="163"/>
    <source>Select Type</source>
    <translation>Vali tüüp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Barcode Type</source>
    <translation type="obsolete">Vali ribakoodi tüüp</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
  <message>
    <source>Barcode Creator</source>
    <translation type="obsolete">Ribakoodi generaator</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Barcode</source>
    <translation type="obsolete">Ribakood</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="135"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Tüüp:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
    <source>Co&amp;de:</source>
    <translation>Koo&amp;d:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
    <source>Select one of the available barcode type here</source>
    <translation>Vali mõni saadaolevatest ribakoodi tüüpidest</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="108"/>
    <source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
    <translation>Kood ise arvuna. Vaata täpsemalt allolevat abiteadet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="98"/>
    <source>Reset the barcode samples</source>
    <translation>Lähtesta ribakoodi näited</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include text in barcode</source>
    <translation type="obsolete">Tekst&amp;i kaasamine ribakoodi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="76"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="70"/>
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
    <translation>Märkimise korral võib ribakoodis olla ka tähti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Guard whitespace</source>
    <translation type="obsolete">Tühimär&amp;gi kaitse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="63"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="57"/>
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
    <translation>Noolte joonistamine koodi järel tühiku tagamiseks</translation>
  </message>
  <message>
    <source>I&amp;nclude checksum</source>
    <translation type="obsolete">Ko&amp;ntrollsumma kaasamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="50"/>
    <source>Alt+N</source>
    <translation>Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="44"/>
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
    <translation>Kontrollsumma genereerimine ja kaasamine ribakoodi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
    <translation type="obsolete">Kontrolls&amp;umma arvu kaasamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="31"/>
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
    <translation>Kontrollsumma arvu lisamine ribakoodi teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="151"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Värvid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="173"/>
    <source>&amp;Background</source>
    <translation>&amp;Taust</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="176"/>
    <source>Alt+B</source>
    <translation>Alt+B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="170"/>
    <source>Background color - under the code lines</source>
    <translation>Taustavärv ribade taga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
    <source>&amp;Lines</source>
    <translation>&amp;Ribad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="202"/>
    <source>Color of the lines in barcode</source>
    <translation>Ribakoodi ribade värv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>&amp;Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
    <source>Color of the text and numbers</source>
    <translation>Teksti ja arvude värv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
    <source>Hints and help is shown here</source>
    <translation>Siin näeb vihjeid ja abi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
    <translation type="obsolete">Tulemuse eelvaatlus. 72dpi näide.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
    <source>Insert Barcode</source>
    <translation>Ribakoodi lisamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="25"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Vorming</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="34"/>
    <source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
    <translation>Kontrolls&amp;umma arvu kaasamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="47"/>
    <source>I&amp;nclude Checksum</source>
    <translation>Ko&amp;ntrollsumma kaasamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="60"/>
    <source>&amp;Guard Whitespace</source>
    <translation>Tühimär&amp;gi kaitse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="73"/>
    <source>&amp;Include Text in Barcode</source>
    <translation>Tekst&amp;i kaasamine ribakoodi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="826"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="858"/>
    <source>Choose a Scrapbook Directory</source>
    <translation>Visandimapi kataloogi valik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook (*.scs)</source>
    <translation type="obsolete">Visandimapp (*.scs)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="899"/>
    <source>Choose a scrapbook file to import</source>
    <translation>Imporditava visandimapifaili valik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="921"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Kataloogi valik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1003"/>
    <source>Rename</source>
    <translation>Nimeta ümber</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1005"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Kustuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Nimi &quot;%1&quot; ei ole unikaalne.
Palun vali mõni muu nimi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1492"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1500"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1582"/>
    <source>Object</source>
    <translation>Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1080"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1268"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1402"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1505"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1080"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1402"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1505"/>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Uus kirje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1680"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Visandimapp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1681"/>
    <source>Create a new scrapbook page</source>
    <translation>Loo uus visandimapi lehekülg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1682"/>
    <source>Load an existing scrapbook</source>
    <translation>Ava olemasolev visandimapp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1683"/>
    <source>Save the selected scrapbook</source>
    <translation>Salvesta valitud visandimapp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1684"/>
    <source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation>Visandimapifaili import Scribuse versioonist &lt;=1.3.2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation type="obsolete">Impordi visandimapifail Scribuse versioonist &lt;=1.3.2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1685"/>
    <source>Close the selected scrapbook</source>
    <translation>Sulge valitud visandimapp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1010"/>
    <source>Copy To:</source>
    <translation>Kopeerimine:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1011"/>
    <source>Move To:</source>
    <translation>Liigutamine:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="716"/>
    <source>Main</source>
    <translation>Peamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="718"/>
    <source>Copied Items</source>
    <translation>Kopeeritud elemendid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1268"/>
    <source>New Name</source>
    <translation>Uus nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="901"/>
    <source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
    <translation>Visandimapp (*.scs *.SCS)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="999"/>
    <source>Paste to Page</source>
    <translation>Aseta leheküljele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1055"/>
    <source>Save as...</source>
    <translation>Salvesta kui...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1058"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Sulge</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1061"/>
    <source>Delete Contents</source>
    <translation>Kustuta sisu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1223"/>
    <source>Do you really want to delete all entries?</source>
    <translation>Kas tõesti kustutada kõik kirjed?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Liiguta järjehoidjat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Lisa järjehoidja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Loobu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">Järjehoidjad</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="51"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Järjehoidjad</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Ikooni paigutus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Välimus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Ainult pealdis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Ainult ikoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Pealdis ikooni all</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Pealdis ikooni kohal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Pealdis ikoonist paremal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Pealdis ikoonist vasakul</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Pealdis ikooni peal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Skaleerimine:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>Always</source>
    <translation>Alati</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Kui ikoon on liiga väike</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Kui ikoon on liiga suur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>Never</source>
    <translation>Mitte kunagi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Skaleerimine viis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Proportsionaalne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Mitteproportsionaalne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
    <source>Icon</source>
    <translation>Ikoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="121"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Loobu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="124"/>
    <source>Reset</source>
    <translation>Lähtesta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation type="obsolete">Värvih&amp;alduse lubamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Süsteemsed profiilid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;RGB Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;RGB pildid:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;CMYK Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;CMYK pildid:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;RGB ühtlased värvid:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;CMYK ühtlased värvid:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;rinter:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation type="obsolete">Renderdamisviisid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="26"/>
    <source>Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened.</source>
    <translation>Monitori profiile saab muuta ainult siis, kui avatud ei ole ühtegi dokumenti.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Pertseptuaalne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Suhteline kolorimeetriline</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Küllastus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absoluutne kolorimeetriline</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">Pildid:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Ühtlased värv&amp;id:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation type="obsolete">Printeri sim&amp;uleerimine ekraanil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation type="obsolete">Kõigi värvide teisendamine printeriruumi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation type="obsolete">Värviulatusest väl&amp;jajäävate värvide märkimine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation type="obsolete">Must&amp;punkti kompenseerimine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation type="obsolete">Imporditud CMYK piltide vaikimisi värviprofiil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation type="obsolete">Imporditud RGB piltide vaikimisi värviprofiil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Ühtlaste RGB värvide vaikimisi värviprofiil leheküljel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation type="obsolete">Ühtlaste CMYK värvide vaikimisi värviprofiil leheküljel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="obsolete">Värviprofiil, mille oled genereerinud või saanud tootjalt.
See profiil peab vastama monitorile ega tohi olla üldine profiil (s.t. sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="obsolete">Printeri tootjapoolne värviprofiil.
See profiil peab vastama printerile ega tohi olla üldine profiil (s.t. sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Ühtlaste värvide vaikimisi renderdamisviis. Kui sa ei tea, kuidas seda muuta,
tuleks valida suhteline kolorimeetriline või pertseptuaalne.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="obsolete">Piltide vaikimisi renderdamisviis. Kui sa ei tea, kuidas seda muuta,
tuleks valida suhteline kolorimeetriline või pertseptuaalne.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation type="obsolete">Niinimetatud väljundvaate lubamine, mis näitab printeri profiili alusel,
millised näevad dokumendi värvid välja trükkimisel.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation type="obsolete">Täieliku värvihaldusega keskkonna simuleerimine:
kõik värvid, nii RGB kui CMYK, teisendatakse printeri värviruumi.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation type="obsolete">Ekraanil näidatakse värve, mida ei pruugi olla võimalik korralikult trükkida.
See nõuab väga täpseid profiile ja on mõeldud lihtsalt hoiatuseks.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation type="obsolete">Mustpunkti kompenseerimisega saab parandada fotode kontrasti.
Kui dokumendis leidub fotosid, on soovitatav see valik sisse lülitada.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images:</source>
    <translation type="obsolete">Pildid:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefsBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="20"/>
    <source>Form</source>
    <translation>Vorm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="32"/>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>Värvih&amp;alduse lubamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Süsteemsed profiilid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="54"/>
    <source>&amp;RGB Images:</source>
    <translation>&amp;RGB-pildid:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="70"/>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation>Imporditud RGB-piltide vaikimisi värviprofiil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="77"/>
    <source>&amp;CMYK Images:</source>
    <translation>&amp;CMYK-pildid:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="93"/>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation>Imporditud CMYK-piltide vaikimisi värviprofiil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="100"/>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation>Ühtlased &amp;RGB-värvid:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="116"/>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation>Ühtlaste RGB-värvide vaikimisi värviprofiil leheküljel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="123"/>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation>Ühtlased &amp;CMYK-värvid:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="139"/>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation>Ühtlaste CMYK-värvide vaikimisi värviprofiil leheküljel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="245"/>
    <source>Document Options</source>
    <translation>Dokumendi valikud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="278"/>
    <source>Simulate printer on Screen</source>
    <translation>Printeri simuleerimine ekraanil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="313"/>
    <source>Monitor Profile</source>
    <translation>Monitori profiil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="325"/>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="341"/>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Värviprofiil, mille oled genereerinud või saanud tootjalt.
See profiil peab vastama monitorile ega tohi olla üldine profiil (s.t. sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="146"/>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>P&amp;rinter:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="42"/>
    <source>Document Profiles</source>
    <translation>Dokumendi profiilid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="162"/>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Printeri tootjapoolne värviprofiil.
See profiil peab vastama printerile ega tohi olla üldine profiil (s.t. sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation type="obsolete">Renderdamisviisid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="188"/>
    <source>Images:</source>
    <translation>Pildid:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="204"/>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Piltide vaikimisi renderdamisviis. Kui sa ei tea, kuidas seda muuta,
tuleks valida suhteline kolorimeetriline või pertseptuaalne.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="212"/>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation>Ühtlased värv&amp;id:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="228"/>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Ühtlaste värvide vaikimisi renderdamisviis. Kui sa ei tea, kuidas seda muuta,
tuleks valida suhteline kolorimeetriline või pertseptuaalne.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Niinimetatud väljundvaate lubamine, mis näitab printeri profiili alusel,
millised näevad dokumendi värvid välja trükkimisel.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation type="obsolete">Printeri sim&amp;uleerimine ekraanil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="285"/>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation>Täieliku värvihaldusega keskkonna simuleerimine:
kõik värvid, nii RGB kui CMYK, teisendatakse printeri värviruumi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="289"/>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation>Kõigi värvide teisendamine printeriruumi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="296"/>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation>Ekraanil näidatakse värve, mida ei pruugi olla võimalik korralikult trükkida.
See nõuab väga täpseid profiile ja on mõeldud lihtsalt hoiatuseks.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="300"/>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation>Värviulatusest väl&amp;jajäävate värvide märkimine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="263"/>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation>Mustpunkti kompenseerimisega saab parandada fotode kontrasti.
Kui dokumendis leidub fotosid, on soovitatav see valik sisse lülitada.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="176"/>
    <source>Document Rendering Intents</source>
    <translation>Dokumendi renderdamisviisid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="267"/>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation>Must&amp;punkti kompenseerimine</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="92"/>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Värvi muutmine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="101"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="111"/>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>Värvi&amp;mudel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="116"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="661"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="680"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="899"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="906"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="117"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="414"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="911"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="118"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="764"/>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>Web Safe RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="125"/>
    <source>Is Spot Color</source>
    <translation>Spot-värv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is Registration Color</source>
    <translation type="obsolete">Kokkutrükivärv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="141"/>
    <source>New</source>
    <translation>Uus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="158"/>
    <source>Old</source>
    <translation>Vana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation type="obsolete">HSV-värvikaart</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="266"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="705"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="288"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="315"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="342"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="369"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="702"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="703"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="704"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="293"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="706"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="320"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="707"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="347"/>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="444"/>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Dünaamilised värviribad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="442"/>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Staatilised värviribad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="749"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="750"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="751"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1002"/>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
    <translation>Värvi nimega &quot;%1&quot; ei saa luua.
See nimi on reserveeritud läbipaistvale värvile</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the color is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Värvi nimi ei ole unikaalne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choosing this will enable printing this on all plates. Registration colors are used for printer marks such as crop marks, registration marks and the like. These are not typically used in the layout itself.</source>
    <translation type="obsolete">Selle valimine võimaldab trükkimise kõigil plaatidel. Kokkutrükivärve kasutatakse enamasti selliste printeritähiste jaoks, nagu kärpimisääred, registreerimismärgid ja nii edasi. Tavaliselt ei kasutata neid küljenduses endas.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="obsolete">Kui värvihaldus on lubatud, hoiatab kolmnurkne märk värvi ees, et see võib jääda parajasti valitud printeriprofiili värviulatusest välja. See tähendab, et trükkimisel ei pruugi värv olla täpselt selline, nagu seda näeb ekraanil. Lähemalt räägib värviulatuse hoiatustest käsiraamat värvihalduse osas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1011"/>
    <source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
    <translation>Selle nimega värv on juba olemas, palun vali mõni muu nimi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="390"/>
    <source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
    <translation>Selle valimisel muudetakse värv spot-värviks, luues plaatide või separeerimise jaoks täiendava värvi. Enamasti on seda mõtet kasutada siis, kui logo või mõned muud värvid peavad olema äärmiselt täpsed või neid ei saa tekitada CMYK-i abil. Heaks näiteks on metallik- ja fluorestsensvärv, mida CMYK-iga on raske saavutada.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="784"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="785"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation>Kui värvihaldus on lubatud, hoiatab kolmnurkne märk värvi ees, et see võib jääda parajasti valitud printeriprofiili värviulatusest välja. See tähendab, et trükkimisel ei pruugi värv olla täpselt selline, nagu seda näeb ekraanil. Lähemalt räägib värviulatuse hoiatustest käsiraamat värvihalduse osas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="995"/>
    <source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
    <translation>Ilma nimeta värvi ei saa luua
Palun anna sellele nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="196"/>
    <source>HSV Color Map</source>
    <translation>HSV-värvikaart</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CStyleP</name>
  <message>
    <source>Form1</source>
    <translation type="obsolete">Vorm1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Värvid</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CStylePBase</name>
  <message>
    <source>Form1</source>
    <translation type="obsolete">Vorm1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parent</source>
    <translation type="obsolete">Eellane</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialog</name>
  <message>
    <source>Normal Vision</source>
    <translation type="obsolete">Tavaline nägemine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <translation type="obsolete">Protanoopia (punane)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <translation type="obsolete">Deuteranoopia (roheline)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <translation type="obsolete">Tritanoopia (sinine)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <translation type="obsolete">Täielik värvipimedus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="319"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation>Värvide ühendamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
    <source>Error: </source>
    <translation>Viga: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation>Värv %1 on juba olemas!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation>Värv %1 lisatud.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation>Avatakse värvihaldur.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="337"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation>Värvide ühendamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="486"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation>Soovitud värvi ei leitud. Arvatavasti valisid musta, halli või valge. Seda värvi pole võimalik töödelda.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation>Värviratas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation>Klõpsa rattal baasvärvi valimiseks. Selle värvimudel sõltub valitud meetodist.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
    <source>Result Colors</source>
    <translation>Tulemusvärvid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="77"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="82"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="87"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
    <source>HSV</source>
    <translation>HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme.</source>
    <translation>Valitud värviskeemi värvid.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation>Värviskeemi meetod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Nurk:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Erinevus valitud ja arvutatud väärtuse vahel. Lähemalt räägib sellest dokumentatsioon.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Vali värviskeemi loomiseks mõni meetod. Lähemalt räägib neist dokumentatsioon.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation>Loodud värvide ühendamine dokumendi värvidega</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation>Ü&amp;henda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation>Alt+M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation>Dokumendi värvide asendamine loodud värvidega</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation>&amp;Asenda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
    <source>Alt+R</source>
    <translation>Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation>Värvid jäetakse muutmata</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Loobu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
    <source>Preview:</source>
    <translation>Eelvaatlus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
    <source>Sample color scheme.</source>
    <translation>Näidisvärviskeem.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation>Levinumate nägemishäirete simuleerimine. Vali vajalik puudetüüp.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation>Nägemishäire tüüp:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="352"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="382"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="412"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="462"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
    <source>RGB:</source>
    <translation>RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="498"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
    <source>HSV:</source>
    <translation>HSV:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="652"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
    <source>CMYK:</source>
    <translation>CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
    <source>H:</source>
    <translation>H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
    <source>S:</source>
    <translation>S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
    <source>V:</source>
    <translation>V:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialogBase</name>
  <message>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="obsolete">Värviratas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation type="obsolete">Klõpsa rattal baasvärvi valimiseks. Selle värvimudel sõltub valitud meetodist.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">K:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB:</source>
    <translation type="obsolete">RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK:</source>
    <translation type="obsolete">CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation type="obsolete">Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Scheme Method:</source>
    <translation type="obsolete">Värviskeemi meetod:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Vali värviskeemi loomiseks mõni meetod. Lähemalt räägib neist dokumentatsioon.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="obsolete">Nurk:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="obsolete">Erinevus valitud ja arvutatud väärtuse vahel. Lähemalt räägib sellest dokumentatsioon.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview:</source>
    <translation type="obsolete">Eelvaatlus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation type="obsolete">Nägemishäire tüüp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample color scheme.</source>
    <translation type="obsolete">Näidisvärviskeem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors of your chosen color scheme.</source>
    <translation type="obsolete">Valitud värviskeemi värvid.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation type="obsolete">Ü&amp;henda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+M</source>
    <translation type="obsolete">Alt+M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Loodud värvide ühendamine dokumendi värvidega</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Asenda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+R</source>
    <translation type="obsolete">Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="obsolete">Dokumendi värvide asendamine loodud värvidega</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Loobu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="obsolete">Värvid jäetakse muutmata</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation type="obsolete">Levinumate nägemishäirete simuleerimine. Vali vajalik puudetüüp.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV</source>
    <translation type="obsolete">HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>H:</source>
    <translation type="obsolete">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S:</source>
    <translation type="obsolete">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>V:</source>
    <translation type="obsolete">V:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Canvas</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2465"/>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2493"/>
    <source>X: %1
Y: %2</source>
    <translation>X: %1
Y: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2478"/>
    <source>X: %1</source>
    <translation>X: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2485"/>
    <source>Y: %1</source>
    <translation>Y: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2501"/>
    <source>Length: %1
Angle: %2</source>
    <translation>Pikkus: %1
Nurk: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2503"/>
    <source>Width: %1
Height: %2</source>
    <translation>Laius: %1
Kõrgus: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2515"/>
    <source>Angle: %1</source>
    <translation>Nurk: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_EyeDropper</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="166"/>
    <source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
    <translation>Valitud värv puudub dokumendi värvikomplektis. Palun anna uuele värvile nimi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="169"/>
    <source>Color Not Found</source>
    <translation>Värvi ei leitud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="173"/>
    <source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
    <translation>Valitud nimi on juba olemas. Palun anna uuele värvile mõni muu nimi.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_Normal</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1335"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Kõik toetatud vormingud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1366"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Avamine</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CgmPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="207"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Import: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="210"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Faili analüüs:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="140"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="335"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupp%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="495"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Elementide genereerimine</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChTable</name>
  <message>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="obsolete">Hiire paremat klahvi all hoides näeb pisipilti. Klahviga Insert saab glüüfi allolevasse valikukasti lisada, klahviga Delete viimati lisatud glüüfi eemaldada.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelect</name>
  <message>
    <source>Select Character:</source>
    <translation type="obsolete">Märgi valimine:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font:</source>
    <translation type="obsolete">Font:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character Class:</source>
    <translation type="obsolete">Märgiklass:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Code:</source>
    <translation type="obsolete">L&amp;isatava märgi kood:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation type="obsolete">L&amp;isa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Puhasta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;ulge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation type="obsolete">Lisab märgid teksti kursori asukohta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation type="obsolete">Kustutab aktiivse valiku.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this dialog and return to text editing</source>
    <translation type="obsolete">Sulgeb dialoogi ja naaseb teksti redigeerimise juurde</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
    <translation type="obsolete">Siia saab otse kirjutada Unicode&apos;i neljakohalise arvväärtuse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation type="obsolete">Täielik märgistik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation type="obsolete">Ladina alusosa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation type="obsolete">Latin-1 täiendosa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation type="obsolete">Ladina laiendatud A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation type="obsolete">Ladina laiendatud B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation type="obsolete">Üldised kirjavahemärgid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation type="obsolete">Üla- ja alaindeksid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation type="obsolete">Rahasümbolid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation type="obsolete">Tähelaadsed sümbolid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Forms</source>
    <translation type="obsolete">Arvuvormid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arrows</source>
    <translation type="obsolete">Nooled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation type="obsolete">Matemaatilised märgid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation type="obsolete">Joonekombinatsioonid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block Elements</source>
    <translation type="obsolete">Plokid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation type="obsolete">Geomeetrilised kujundid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation type="obsolete">Mitmesugused sümbolid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dingbats</source>
    <translation type="obsolete">Piltmärgid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation type="obsolete">Väikesed märgid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ligatures</source>
    <translation type="obsolete">Ligatuurid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specials</source>
    <translation type="obsolete">Erisümbolid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation type="obsolete">Kreeka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation type="obsolete">Kreeka laiendatud</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation type="obsolete">Kirillitsa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation type="obsolete">Kirillitsa täiendosa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic</source>
    <translation type="obsolete">Araabia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation type="obsolete">Araabia laiendatud A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation type="obsolete">Araabia laiendatud B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hebrew</source>
    <translation type="obsolete">Heebrea</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation type="obsolete">Hiire paremat klahvi all hoides näeb pisipilti. Klahviga Insert saab glüüfi allolevasse valikukasti lisada, klahviga Delete viimati lisatud glüüfi eemaldada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="31"/>
    <source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
    <translation>Scribuse märgipalett (*.ucp);;Kõik failid (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="226"/>
    <source>Choose a filename to open</source>
    <translation>Faili avamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="255"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="297"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Viga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="256"/>
    <source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
    <translation>Viga faili %1 lugemisel - fail on arvatavasti vigane.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="298"/>
    <source>Cannot write file %1</source>
    <translation>Faili %1 kirjutamine nurjus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.ui" line="13"/>
    <source>Character Palette</source>
    <translation>Märgipalett</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">Ot&amp;si</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="306"/>
    <source>Empty the Palette?</source>
    <translation>Kas tühjendada palett?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="307"/>
    <source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
    <translation>Nii eemaldatakse paletist kõik märgid. Kas tõesti seda teha?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.ui" line="24"/>
    <source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
    <translation>Põhjalikuma paleti näitamine/peitmine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="272"/>
    <source>Save Quick Character Palette</source>
    <translation>Kiirmärgipaleti salvestamine</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelectEnhanced</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="205"/>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation>Täielik märgistik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="210"/>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation>Ladina alusosa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="216"/>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation>Latin-1 täiendosa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="222"/>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation>Ladina laiendatud A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="228"/>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation>Ladina laiendatud B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="234"/>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation>Üldised kirjavahemärgid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="240"/>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation>Üla- ja alaindeksid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="246"/>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation>Rahasümbolid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="252"/>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation>Tähelaadsed sümbolid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="258"/>
    <source>Number Forms</source>
    <translation>Arvuvormid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="264"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Nooled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="270"/>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation>Matemaatilised märgid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="276"/>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation>Joonekombinatsioonid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="282"/>
    <source>Block Elements</source>
    <translation>Plokid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="288"/>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation>Geomeetrilised kujundid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="294"/>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation>Mitmesugused sümbolid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="300"/>
    <source>Dingbats</source>
    <translation>Piltmärgid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="306"/>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation>Väikesed märgid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="312"/>
    <source>Ligatures</source>
    <translation>Ligatuurid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="318"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Erisümbolid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="324"/>
    <source>Greek</source>
    <translation>Kreeka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="330"/>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation>Kreeka laiendatud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="336"/>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation>Kirillitsa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="342"/>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation>Kirillitsa täiendosa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="348"/>
    <source>Arabic</source>
    <translation>Araabia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="354"/>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation>Araabia laiendatud A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="360"/>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation>Araabia laiendatud B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="366"/>
    <source>Hebrew</source>
    <translation>Heebrea</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="13"/>
    <source>Enhanced Character Palette</source>
    <translation>Põhjalikum märgipalett</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="19"/>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation>&amp;Font:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="45"/>
    <source>C&amp;haracter Class:</source>
    <translation>Mär&amp;giklass:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="77"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation>Hiire paremat nuppu all hoides näeb pisipilti.
Klahviga Insert saab lisada glüüfi allolevasse valikusse, klahviga Delete eemaldada viimati lisatu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="96"/>
    <source>Insert &amp;Code:</source>
    <translation>&amp;Kood:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
    <translation type="obsolete">Siia saab otse kirjutada Unicode&apos;i neljakohalise arvväärtuse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="131"/>
    <source>Glyphs to Insert</source>
    <translation>Lisatavad glüüfid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="171"/>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation>Lisab märgid teksti kursori asukohta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="174"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>L&amp;isa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="184"/>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation>Kustutab aktiivse valiku.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="187"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Puhasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="106"/>
    <source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
    <translation>Kirjuta siia Unicode neljaarvuline väärtus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharStyleComboBox</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="94"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="107"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="118"/>
    <source>No Style</source>
    <translation>Stiil puudub</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTableView</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Kustuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckDocument</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="385"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="387"/>
    <source>No Problems found</source>
    <translation>Probleeme ei esinenud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="599"/>
    <source>Page </source>
    <translation>Lehekülg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Vabad objektid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Problems found</source>
    <translation type="obsolete">Esines probleeme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="696"/>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation>Trükieelne kontroll</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="698"/>
    <source>Items</source>
    <translation>Elemendid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="698"/>
    <source>Problems</source>
    <translation>Probleemid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="703"/>
    <source>Current Profile:</source>
    <translation>Aktiivne profiil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="704"/>
    <source>&amp;Ignore Errors</source>
    <translation>&amp;Ignoreeri vigu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="429"/>
    <source>Print/Visible Mismatch</source>
    <translation>Trükkimise ja nähtavuse ebakõlad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="705"/>
    <source>Check again</source>
    <translation>Kontrolli uuesti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="711"/>
    <source>Glyphs missing</source>
    <translation>Puuduvad glüüfid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="712"/>
    <source>Text overflow</source>
    <translation>Teksti ülejooksmine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="713"/>
    <source>Object is not on a Page</source>
    <translation>Objekt ei paikne leheküljel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="714"/>
    <source>Missing Image</source>
    <translation>Puuduv pilt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="obsolete">Pildi lahutus on alla %1 DPI, praegu %2 x %3 DPI-d</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation type="obsolete">Pildi lahutus on üle %1 DPI, praegu %2 x %3 DPI-d</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="718"/>
    <source>Object has transparency</source>
    <translation>Objekt on läbipaistev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="719"/>
    <source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
    <translation>Objekt on PDF-i annotatsioon või väli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="720"/>
    <source>Object is a placed PDF</source>
    <translation>Objekt on põimitud PDF-fail</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="721"/>
    <source>Image is GIF</source>
    <translation>Pilt on GIF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="419"/>
    <source>Transparency used</source>
    <translation>Läbipaistvuse kasutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="424"/>
    <source>Blendmode used</source>
    <translation>Sulandamise kasutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="437"/>
    <source>Layer &quot;%1&quot;</source>
    <translation>Kiht &quot;%1&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="722"/>
    <source>Annotation uses a non TrueType font</source>
    <translation>Annotatsioon kasutab muud kui TrueType fonti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="707"/>
    <source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
    <translation>Trükieelne profiil, mille põhjal luuakse aruanne. Valikud saab määrata dokumendi või üldistes seadistustes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="708"/>
    <source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
    <translation>Leitud vigade eiramine ning ekspordi või trükkimise jätkamine. Enne jätkamist tuleks kindlasti vigade iseloom endale selgeks teha.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="709"/>
    <source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
    <translation>Dokumendi taasuurimine, et kontrollida tehtud parandusi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="715"/>
    <source>Empty Image Frame</source>
    <translation>Tühi pildikast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="400"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Kihid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="442"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="528"/>
    <source>Issue(s): %1</source>
    <translation>Probleemid: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="453"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Leheküljetoorikud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="699"/>
    <source>Layer</source>
    <translation>Kiht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="716"/>
    <source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Pildi lahutus on alla %1 DPI,
praegu %2 x %3 DPI-d</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="717"/>
    <source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Pildi lahutus on üle %1 DPI,
praegu %2 x %3 DPI-d</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChooseStyles</name>
  <message>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation type="obsolete">Stiilide valik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Styles</source>
    <translation type="obsolete">Saadaolevad stiilid</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="70"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Kataloogi valik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="83"/>
    <source>Cannot create directory:
%1</source>
    <translation>Kataloogi loomine nurjus:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="98"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Kogumine...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="117"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation>Faili ei õnnestunud koguda:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Hoiatus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="102"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>Ei õnnestunud koguda kõigi faile väljundiks failile:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput_UI</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="37"/>
    <source>Collecting Items:</source>
    <translation>Elementide kogumine:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="40"/>
    <source>Collecting Patterns:</source>
    <translation>Mustrite kogumine:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="46"/>
    <source>Collecting Fonts:</source>
    <translation>Fontide kogumine:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="52"/>
    <source>Collecting Profiles:</source>
    <translation>Profiilide kogumine:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="85"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Kogumine...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="89"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>Ei õnnestunud koguda kõiki faile väljundiks failile:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="112"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation>Faili ei õnnestunud koguda:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorManager</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="54"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Värvid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="80"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Impordi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Uus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="84"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Redigeeri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="88"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Klooni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="91"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>K&amp;ustuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="96"/>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation>&amp;Eemalda kasutud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="103"/>
    <source>Color Sets</source>
    <translation>Värvikomplektid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="109"/>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation>Aktiivne värvikomplekt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="140"/>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation>&amp;Salvesta värvikomplekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="159"/>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation>Vali avatav värvikomplekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="160"/>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation>Salvesta aktiivne värvikomplekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="165"/>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation>Eemalda kasutamata värvid dokumendi aktiivsest värvikomplektist</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="167"/>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation>Impordi olemasolevast dokumendist värvid aktiivsesse värvikomplekti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="168"/>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation>Loo aktiivses värvikomplektis uus värv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="169"/>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation>Redigeeri valitud värvi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="170"/>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation>Kopeeri valitud värv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="171"/>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation>Kustuta valitud värv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="172"/>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation>Muuda aktiivne värvikomplekt vaikimisi värvikomplektiks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="192"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="192"/>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation>Nime valik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Avamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumendid (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Kõik failid (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumendid (*.sla *.scd);;Kõik failid (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="356"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>%1 koopia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="367"/>
    <source>New Color</source>
    <translation>Uus värv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected.What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="obsolete">Kui värvihaldus on lubatud, hoiatab kolmnurkne märk värvi ees, et see võib jääda parajasti valitud printeriprofiili värviulatusest välja. See tähendab, et trükkimisel ei pruugi värv olla täpselt selline, nagu seda näeb ekraanil. Lähemalt räägib värviulatuse hoiatustest käsiraamat värvihalduse osas.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumendid (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Teised failid (*.eps *.ps *.ai);;Kõik failid (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumendid (*.sla *.scd);;Teised failid (*.eps *.ps *.ai);;Kõik failid (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="324"/>
    <source>Information</source>
    <translation>Info</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <translation type="obsolete">Impordi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="324"/>
    <source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import. 
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
 This prevents importing colors from some files.
See the Edit Colors section of the documentation for more details.</source>
    <translation>Fail %1 ei sisalda värve, mida saaks importida.
Kui see on PostScripti põhine fail, võiks proovida seda importida (Fail -&amp;gt; Import. 
Sugugi kõigis failides ei ole DSC-le vastavaid kommentaare, mis sisaldaks värvi kirjeldust.
See takistab mõnest failist värvide importimist.
Täpsemalt kõneleb sellest dokumentatsiooni värvide muutmise osa.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="173"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</source>
    <translation>Kui värvihaldus on lubatud, hoiatab kolmnurkne märk värvi ees, et see võib jääda parajasti valitud printeriprofiili värviulatusest välja. See tähendab, et trükkimisel ei pruugi värv olla täpselt selline, nagu seda näeb ekraanil. Spot-värve tähistatakse punase ringikesega. Täpsemalt tutvustab värviulatuse hoiatusi dokumentatsioon värvihalduse osas. Kokkutrükivärvidel on värvi ees kokkutrükimärk. Neid tuleb kasutada ainult printeri- ja lõikemärkide jaoks.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="314"/>
    <source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
    <translation>Kõik toetatud vormingud (%1);;Dokumendid (%2);;Muud failid (%3);;Kõik failid (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="315"/>
    <source>Import Colors</source>
    <translation>Värvide import</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheel</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
    <source>Monochromatic</source>
    <translation>Monokromaatiline</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
    <source>Analogous</source>
    <translation>Analoogvärvid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="141"/>
    <source>Complementary</source>
    <translation>Komplementaarvärvid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
    <source>Split Complementary</source>
    <translation>Lõhestatud komplementaarvärvid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
    <source>Triadic</source>
    <translation>Triaad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
    <source>Tetradic (Double Complementary)</source>
    <translation>Nelikõla (topeltkomplementaarsus)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
    <source>Base Color</source>
    <translation>Baasvärv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Monochromatic Light</source>
    <translation type="obsolete">Mnonokromaatiline hele</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Monochromatic Dark</source>
    <translation type="obsolete">Monokromaatiline tume</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Analogous</source>
    <translation type="obsolete">1. analoogvärv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Analogous</source>
    <translation type="obsolete">2. analoogvärv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Split</source>
    <translation type="obsolete">1. lõhestatud värv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Split</source>
    <translation type="obsolete">2. lõhestatud värv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>3rd. Split</source>
    <translation type="obsolete">3. lõhestatud värv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>4th. Split</source>
    <translation type="obsolete">4. lõhestatud värv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Triadic</source>
    <translation type="obsolete">1. triaad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Triadic</source>
    <translation type="obsolete">2. triaad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
    <translation type="obsolete">1. tetraad (baasi vastand)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>2nd. Tetradic (angle)</source>
    <translation type="obsolete">2. tetraad (nurk)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
    <translation type="obsolete">3. tetraad (nurga vastand)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelDialog</name>
  <message>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Välju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Värv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation type="obsolete">Värviratas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Värv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M</source>
    <translation type="obsolete">M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y</source>
    <translation type="obsolete">Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K</source>
    <translation type="obsolete">K</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error: </source>
    <translation type="obsolete">Viga: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation type="obsolete">Värv %1 on juba olemas!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation type="obsolete">Värv %1 lisatud.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Uus värv</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="48"/>
    <source>&amp;Color Wheel...</source>
    <translation>&amp;Värviratas...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
    <source>Color setting helper</source>
    <translation>Värviseadistuste abiline</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
    <source>Color selector with color theory included.</source>
    <translation>Värvivalija, mis arvestab värviteooriat.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonStrings</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="248"/>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>&amp;Rakenda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="251"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Loobu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="255"/>
    <source>None</source>
    <comment>color name</comment>
    <translation>Puudub</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="258"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="261"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Salvesta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="264"/>
    <source>Warning</source>
    <translation>Hoiatus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="291"/>
    <source>Custom</source>
    <comment>CommonStrings, custom page size</comment>
    <translation>Kohandatud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="297"/>
    <source>Single Page</source>
    <translation>Üks lehekülg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="298"/>
    <source>Double Sided</source>
    <translation>Kaks lehekülge</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="299"/>
    <source>3-Fold</source>
    <translation>Kolm lehekülge</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="300"/>
    <source>4-Fold</source>
    <translation>4 lehekülge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="obsolete">Vasakpoolne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle</source>
    <translation type="obsolete">Keskmine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Left</source>
    <translation type="obsolete">Vasak keskmine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middle Right</source>
    <translation type="obsolete">Parem keskmine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="obsolete">Parempoolne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
    <source>Monday</source>
    <translation>Esmaspäev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
    <source>Tuesday</source>
    <translation>Teisipäev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
    <source>Wednesday</source>
    <translation>Kolmapäev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="339"/>
    <source>Thursday</source>
    <translation>Neljapäev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="340"/>
    <source>Friday</source>
    <translation>Reede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="341"/>
    <source>Saturday</source>
    <translation>Laupäev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="342"/>
    <source>Sunday</source>
    <translation>Pühapäev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="343"/>
    <source>January</source>
    <translation>Jaanuar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="344"/>
    <source>February</source>
    <translation>Veebruar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
    <source>March</source>
    <translation>Märts</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="346"/>
    <source>April</source>
    <translation>Aprill</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
    <source>May</source>
    <translation>Mai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
    <source>June</source>
    <translation>Juuni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="349"/>
    <source>July</source>
    <translation>Juuli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="350"/>
    <source>August</source>
    <translation>August</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="351"/>
    <source>September</source>
    <translation>September</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
    <source>October</source>
    <translation>Oktoober</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="353"/>
    <source>November</source>
    <translation>November</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
    <source>December</source>
    <translation>Detsember</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="266"/>
    <source>Yes</source>
    <translation>Jah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="267"/>
    <source>No</source>
    <translation>Ei</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="268"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Jah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="269"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Ei</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normaalne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal Left</source>
    <translation type="obsolete">Normaalne vasakul</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal Middle</source>
    <translation type="obsolete">Normaalne keskel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal Right</source>
    <translation type="obsolete">Normaalne paremal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="307"/>
    <source>Left Page</source>
    <comment>Left page location</comment>
    <translation>Vasakpoolne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
    <source>Middle</source>
    <comment>Middle page location</comment>
    <translation>Keskmine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="309"/>
    <source>Middle Left</source>
    <comment>Middle Left page location</comment>
    <translation>Vasak keskmine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
    <source>Middle Right</source>
    <comment>Middle Right page location</comment>
    <translation>Parem keskmine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="311"/>
    <source>Right Page</source>
    <comment>Right page location</comment>
    <translation>Parempoolne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
    <source>Normal</source>
    <comment>Default single master page</comment>
    <translation>Normaalne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
    <source>Normal Left</source>
    <comment>Default left master page</comment>
    <translation>Normaalne vasakul</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
    <source>Normal Middle</source>
    <comment>Default middle master page</comment>
    <translation>Normaalne keskel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
    <source>Normal Right</source>
    <comment>Default right master page</comment>
    <translation>Normaalne paremal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
    <translation>Tavaline nägemine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="363"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
    <translation>Protanoopia (punane)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
    <translation>Deuteranoopia (roheline)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="365"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
    <translation>Tritanoopia (sinine)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="366"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
    <translation>Täielik värvipimedus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="368"/>
    <source>Custom: </source>
    <comment>Custom Tab Fill Option</comment>
    <translation>Kohandatud: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="254"/>
    <source>None</source>
    <translation>Puudub</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="322"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation>Ühtlane joon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="323"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation>Punktiirjoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="324"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation>Punktjoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation>Kriipspunktjoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="326"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation>Kriipspunktpunktjoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="370"/>
    <source>None</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Puudub</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="371"/>
    <source>Left Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Eendumine vasakule</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
    <source>Right Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Eendumine paremale</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
    <source>Left Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Kirjavahemärkide väljaulatumine vasakule</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="374"/>
    <source>Right Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Kirjavahemärkide väljaulatumine paremale</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="375"/>
    <source>Default</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Vaikimisi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="378"/>
    <source>Min. Word Tracking</source>
    <translation>Min. sõnade koondamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="379"/>
    <source>Max. Word Tracking</source>
    <translation>Maks. sõnade koondamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="382"/>
    <source>Min. Glyph Extension</source>
    <translation>Min. glüüfi laiendamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="383"/>
    <source>Max. Glyph Extension</source>
    <translation>Maks. glüüfi laiendamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
    <source>RGB</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="357"/>
    <source>CMYK</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
    <source>Grayscale</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>Halltoonid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="359"/>
    <source>Duotone</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>Duotone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>Colorspace (Unknown)</comment>
    <translation>Teadmata</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="387"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation>PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="271"/>
    <source>Text Frame</source>
    <translation>Tekstikast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
    <source>Image Frame</source>
    <translation>Pildikast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="273"/>
    <source>Line</source>
    <translation>Joon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="274"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Hulknurk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Murdjoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="276"/>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation>Tekst vektorjoonel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
    <source>PDF 3D Annotation</source>
    <translation>PDF ruumiline annotatsioon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
    <source>Symbol</source>
    <translation>Sümbol</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="280"/>
    <source>Multiple</source>
    <comment>Multiple frame types</comment>
    <translation>Mitu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="281"/>
    <source>PDF Push Button</source>
    <translation>PDF-i kinnitusnupp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="282"/>
    <source>PDF Text Field</source>
    <translation>PDF-i tekstiväli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="283"/>
    <source>PDF Check Box</source>
    <translation>PDF-i märkekast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="284"/>
    <source>PDF Combo Box</source>
    <translation>PDF-i liitkast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
    <source>PDF List Box</source>
    <translation>PDF-i nimekirjakast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="286"/>
    <source>PDF Text Annotation</source>
    <translation>PDF-i tekstiannotatsioon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="287"/>
    <source>PDF Link Annotation</source>
    <translation>PDF-i lingiannotatsioon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="396"/>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation>PostScript tase 1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="398"/>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation>PostScript tase 2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="400"/>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation>PostScript tase 3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="402"/>
    <source>Windows GDI</source>
    <translation>Windows GDI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="277"/>
    <source>Render Frame</source>
    <translation>Renderduskast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="331"/>
    <source>Default Paragraph Style</source>
    <translation>Vaikimisi lõigustiil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="332"/>
    <source>Default Character Style</source>
    <translation>Vaikimisi märgistiil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="333"/>
    <source>Default Line Style</source>
    <translation>Vaikimisi joonestiil</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContextMenu</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="219"/>
    <source>Preview Settings</source>
    <translation>Eelvaatluse seadistused</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="433"/>
    <source>Paste File...</source>
    <translation>Aseta fail...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="466"/>
    <source>Delete Page</source>
    <translation>Kustuta lehekülg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="186"/>
    <source>Paste Image from Clipboard</source>
    <translation>Aseta pilt lõikepuhvrist</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
    <source>Convert Page to Master Page</source>
    <translation>Lehekülje salvestamine toorikuna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
    <source>Copy Applied Master Page Items</source>
    <translation>Rakendatud leheküljetooriku elementide kopeerimine</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="18"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation>Uus leheküljetoorik %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation type="obsolete">Varjund:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation type="obsolete">Läbipaistmatus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Vector</source>
    <translation type="obsolete">Liiguta vektorit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normaalne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Rõhtne üleminek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Püstine üleminek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Diagonaalne üleminek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Ristdiagonaalne üleminek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Radiaalne üleminek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Vaba lineaarne üleminek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Vaba radiaalne üleminek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation type="obsolete">Muuda joonevärvi omadusi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation type="obsolete">Muuda täitevärvi omadusi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation type="obsolete">Värviküllastus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation type="obsolete">Normaalne või ülemineku täitmise meetod</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation type="obsolete">Määra valitud värvi läbipaistvus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
    <translation type="obsolete">Liiguta üleminekuvektori algust hiire vasakut nuppu ja üleminekuvektori lõppu hiire paremat nuppu all hoides</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Transparency Settings</source>
    <translation type="obsolete">Läbipaistvuse seadistused</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation type="obsolete">Sulandamisrežiim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Darken</source>
    <translation type="obsolete">Tumendamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lighten</source>
    <translation type="obsolete">Helendamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiply</source>
    <translation type="obsolete">Korrutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen</source>
    <translation type="obsolete">Ekraan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overlay</source>
    <translation type="obsolete">Ülekatmine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hard Light</source>
    <translation type="obsolete">Külm valgus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Soft Light</source>
    <translation type="obsolete">Soe valgus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference</source>
    <translation type="obsolete">Lahutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exlusion</source>
    <translation type="obsolete">Väljajätmine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation type="obsolete">Värvi helestamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Burn</source>
    <translation type="obsolete">Värvi tumestamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hue</source>
    <translation type="obsolete">Toon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="obsolete">Küllastus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Värv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Luminosity</source>
    <translation type="obsolete">Valgsus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Offsets</source>
    <translation type="obsolete">Nihe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X:</source>
    <translation type="obsolete">X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling</source>
    <translation type="obsolete">Skaleerimine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation</source>
    <translation type="obsolete">Pööramine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle</source>
    <translation type="obsolete">Nurk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pattern</source>
    <translation type="obsolete">Muster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exclusion</source>
    <translation type="obsolete">Väljajätmine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Scale:</source>
    <translation type="obsolete">X-skaala:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Scale:</source>
    <translation type="obsolete">Y-skaala:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display only used Colors</source>
    <translation type="obsolete">Ainult kasutatud värvide näitamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display all colors from the document color list, or only the already used colors</source>
    <translation type="obsolete">Kas kõigi dokumendi värvinimekirja värvide või ainult kasutatud värvide näitamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="397"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="400"/>
    <source>Custom</source>
    <translation>Kohandatud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="902"/>
    <source>Create Mesh</source>
    <translation>Võre loomine</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRange</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="13"/>
    <source>Create Range</source>
    <translation>Vahemiku loomine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="54"/>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation>Lehekülgede arv dokumendis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="64"/>
    <source>Doc Page Range</source>
    <translation>Dokumendi lehekülgede vahemik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="112"/>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation>Baasvahemiku valimine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="136"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation>Lehekülgede vahemik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="160"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>&amp;Kustuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="163"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="186"/>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation>L&amp;iiguta alla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="189"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="196"/>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation>&amp;Liiguta üles</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="199"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="218"/>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation>Lehekülgede vahemiku lisamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="242"/>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation>Järjestikused leheküljed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="252"/>
    <source>Even Pages</source>
    <translation>Paarisleheküljed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="259"/>
    <source>From:</source>
    <translation>Alates:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="291"/>
    <source>To:</source>
    <translation>kuni:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="334"/>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation>Lis&amp;a vahemikku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="337"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="362"/>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation>Paaritud leheküljed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="372"/>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation>Komadega eraldatud loend</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="383"/>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation>Täpsem ümberkorraldamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="439"/>
    <source>Page Order</source>
    <translation>Lehekülgede järjekord</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="449"/>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation>Lehekülgede näidisjärjekord:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="478"/>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation>Leheküljerühma suurus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="525"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="528"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="535"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Loobu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="538"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRangeBase</name>
  <message>
    <source>Create Range</source>
    <translation type="obsolete">Vahemiku loomine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation type="obsolete">Lehekülgede arv dokumendis:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Doc Page Range</source>
    <translation type="obsolete">Dokumendi lehekülgede vahemik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation type="obsolete">Vahemiku valimine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation type="obsolete">Lisa lehekülgede vahemik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation type="obsolete">Järjestikused lehed</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From:</source>
    <translation type="obsolete">Alates:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To:</source>
    <translation type="obsolete">Kuni:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation type="obsolete">Komadega eraldatud loend</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Even Pages</source>
    <translation type="obsolete">Paarisleheküljed</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation type="obsolete">Paaritud leheküljed</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation type="obsolete">Lis&amp;a vahemikku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation type="obsolete">Lehekülgede vahemik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Liiguta üles</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="obsolete">Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation type="obsolete">L&amp;iiguta alla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kustuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation type="obsolete">Täpsem ümberkorraldamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation type="obsolete">Leheküljerühma suurus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation type="obsolete">Lehekülgede näidisjärjekord:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Order</source>
    <translation type="obsolete">Lehekülgede järjekord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Loobu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>CSV importija valikud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Väljade eraldaja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="44"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Väärtuste eraldaja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
    <source>None</source>
    <comment>delimiter</comment>
    <translation>Puudub</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>Esimene rida on päis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Loobu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="52"/>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Printeri valikud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="133"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="143"/>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Lehekülgede valim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="140"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="147"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Kõik leheküljed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="141"/>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Ainult paarisleheküljed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="142"/>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Ainult paaritud leheküljed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="150"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="160"/>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Peegeldamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ei</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Jah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="167"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="177"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Orientatsioon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="174"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="181"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Püstpaigutus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="175"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Rõhtpaigutus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="184"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="197"/>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>Lehekülgi lehele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="191"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="201"/>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>lehekülg lehe kohta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="192"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="193"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="194"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="195"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="196"/>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>lehekülge lehe kohta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="63"/>
    <source>Option</source>
    <translation>Valik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="64"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Väärtus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="224"/>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>See dialoog näitab trükkimisel kasutatavaid CUPS-i valikuid. Täpsed parameetrid sõltuvad printeri draiverist. CUPS-i toetust saab kontrollida dialoogis Abi -&gt; Info. Seal tuleb otsida kirjet C-C-T, milles C=CUPS, teine C=littlecms ja T=TIFF. Puuduva toetuse korral seisab vastava teegi asemel *</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CurveWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="415"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Avamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Curve Files (*.scu);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Kõverafailid (*.scu);;Kõik failid (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="415"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="453"/>
    <source>Curve Files &quot;*.scu&quot; (*.scu *.SCU);;All Files (*)</source>
    <translation>Kõverafailid &quot;*.scu&quot; (*.scu *.SCU);;Kõik failid (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="453"/>
    <source>Save as</source>
    <translation>Salvestamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="487"/>
    <source>Cannot write the file: 
%1</source>
    <translation>Ei õnnestunud kirjutada faili:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="513"/>
    <source>Inverts the curve</source>
    <translation>Inverteerib kõvera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="514"/>
    <source>Resets the curve</source>
    <translation>Lähtestab kõvera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="515"/>
    <source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
    <translation>Lülitab kõvera lineaarse ja kolmanda astme interpolatsiooni vahel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="516"/>
    <source>Loads a curve</source>
    <translation>Laadib kõvera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="517"/>
    <source>Saves this curve</source>
    <translation>Salvestab kõvera</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="400"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="430"/>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Faili tihendamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="409"/>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>Fo&amp;ntide kaasamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="458"/>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Kodeering:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation type="obsolete">Liigub määratud dokumentide kataloogi.
Selle saab määrata seadistustes.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include ICC Profiles</source>
    <translation type="obsolete">&amp;ICC profiilide kaasamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="377"/>
    <source>Show Preview</source>
    <translation>Eelvaatluse näitamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="411"/>
    <source>&amp;Include Color Profiles</source>
    <translation>Värv&amp;iprofiilide kaasamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
    <source>Show a preview and information for the selected file</source>
    <translation>Valitud faili eelvaatluse ja teabe näitamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="445"/>
    <source>Compress the Scribus document on save</source>
    <translation>Scribuse dokumendi tihendamine salvestamisel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="447"/>
    <source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
    <translation>Fontide kaasamine dokumendi failide kogumisel. Kontrolli kindlasti kõigi kogutavate fontide litsentse, sest sellest võib sõltuda õigus neid levitada.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="449"/>
    <source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
    <translation>Värviprofiilide kaasamine dokunendi failide kogumisel</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CvgPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="203"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Import: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="206"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Faili analüüs:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="136"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="334"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupp%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="461"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Elementide genereerimine</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CwSetColor</name>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV</source>
    <translation type="obsolete">HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>H:</source>
    <translation type="obsolete">H:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S:</source>
    <translation type="obsolete">S:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>V:</source>
    <translation type="obsolete">V:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation type="obsolete">R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation type="obsolete">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation type="obsolete">B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation type="obsolete">C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation type="obsolete">M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation type="obsolete">K:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DashEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="363"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Väärtus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="364"/>
    <source>Offset:</source>
    <translation>Nihe:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DeferredTask</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/deferredtask.cpp" line="82"/>
    <source>Cancelled by user</source>
    <translation>Kasutaja katkestas toimingu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="28"/>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Värvi kustutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="36"/>
    <source>Delete Color:</source>
    <translation>Kustutatav värv:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="45"/>
    <source>Replace With:</source>
    <translation>Asendus:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="17"/>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Lehekülgede kustutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="26"/>
    <source>Delete From:</source>
    <translation>Kustutatakse alates:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="34"/>
    <source>to:</source>
    <translation>kuni:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelStyle</name>
  <message>
    <source>Delete Style</source>
    <translation type="obsolete">Stiili kustutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Style:</source>
    <translation type="obsolete">Kustutatav stiil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace With:</source>
    <translation type="obsolete">Asendus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation type="obsolete">Stiil puudub</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DialogsAPI</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/api_dialogs.cpp" line="34"/>
    <source>Alert - Scribus</source>
    <translation>Hoiatus - Scribus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocIm</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="160"/>
    <source>Importing failed</source>
    <translation>Import nurjus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="161"/>
    <source>Importing Word document failed 
%1</source>
    <translation>Word&apos;i dokumendi import nurjus
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="30"/>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Dokumendi info</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="39"/>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>&amp;Pealkiri:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>A&amp;utor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="53"/>
    <source>&amp;Subject:</source>
    <translation>&amp;Teema:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="61"/>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>&amp;Võtmesõnad:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="69"/>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>&amp;Kirjeldus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="82"/>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>&amp;Avaldaja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="89"/>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>&amp;Kaasautorid:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="97"/>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>Kuupä&amp;ev:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="104"/>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>&amp;Tüüp:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="111"/>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>&amp;Vorming:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="118"/>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>I&amp;dentifikaator:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="125"/>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>All&amp;ikas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="132"/>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Keel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="139"/>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>&amp;Seos:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="146"/>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>&amp;Hõlmamine:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="153"/>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>Õi&amp;gused:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="160"/>
    <source>Documen&amp;t</source>
    <translation>&amp;Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="161"/>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>Täiendav &amp;info</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="167"/>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Isik või organisatsioon, kes vastutab dokumendi sisu eest tervikuna. Selle välja saab info huvides põimida nii Scribuse dokumenti kui ka PDF-i metaandmetesse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="168"/>
    <source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Dokumendi nimi. Selle välja saab info huvides põimida nii Scribuse dokumenti kui ka PDF-i metaandmetesse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="169"/>
    <source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation>Dokumendi sisu ülevaade. See väli sisaldab dokumendi lühikirjeldust või kokkuvõtet. See põimitakse eksportimisel PDF-i</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="170"/>
    <source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation>Dokumendi sisu teema. See väli on mõeldud PDF-i põimitavate dokumendi võtmesõnade jaoks, mis aitavad PDF-failides otsida ja neid indekseerida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="171"/>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation>Isik või organisatsioon, kes vastutab dokumendi avaldamise eest</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="172"/>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation>Isik või organisatsioon, kes on andnud panuse dokumendi sisu loomisse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="173"/>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>Dokumendi loomisega seotud kuupäev vormingus YYYY-MM-DD (vastavalt ISO 8601 nõuetele)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="174"/>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>Dokumendi sisu iseloom või žanr, nt. kategooria, funktsioon, žanr vms</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="175"/>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation>Dokumendi füüsiline või digitaalne kuju. Mainida tasuks nii andmekandja tüüpi kui ka mõõtmeid. Siin saab ära kasutada MIME tüüpide jaoks mõeldud RFC2045 ja RFC2046</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="176"/>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>Üheselt mõistetav viide dokumendile kindlas kontekstis, n. ISBN või URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="177"/>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>Viide dokumendile, millest aktiivne dokument on tuletatud, nt. ISBN või URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="178"/>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation>Keel, milles on kirja pandud dokumendi sisu. Tavaliselt keelekood (ISO-639 järgi), millele võib lisanduda sidekriips ja riigikood (ISO-3166 järgi), nt. et, en-GB, fr-CH</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="179"/>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>Viide seotud dokumendile, võib olla formaalne identifikaator, nt. ISBN või URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="180"/>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>Dokumendi sisu haare või ulatus, võib sisaldada asukohta, aega, jurisdiktsiooni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="181"/>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Info dokumendiga seotud õiguste kohta, nt. autoriõigus, patent, kaubamärk</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSections</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="72"/>
    <source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
    <translation>Lisa dokumendile lehekülgede nummerdamise sektsioon. Uus sektsioon lisatakse valitud sektsiooni järele.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="73"/>
    <source>Delete the currently selected section.</source>
    <translation>Kustuta valitud sektsioon.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="74"/>
    <source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
    <translation>&lt;b&gt;Nimi:&lt;/b&gt; sektsiooni nimi, nt Indeks; võib ka ära jääda&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Näitamine:&lt;/b&gt; märkimise korral näidatakse sektsioonis leheküljenumbreid, kui seda vajab üks või enam tekstikasti.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Alates:&lt;/b&gt; lehekülg, millest antud sektsiooni indeks algab.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Kuni:&lt;/b&gt; lehekülg, milleni antud sektsiooni indeks ulatub.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Stiil:&lt;/b&gt; kasutatav leheküljenumbri stiil.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Algus:&lt;/b&gt; indeks stiili vahemikus, millest alustatakse. Kui nt. Algus=2 ja Stiil=a,b,c, ..., algavad numbrid b-ga. Dokumendi esimese sektsiooni korral asendab see senise esimese lehekülje numbri uues failiaknas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>1, 2, 3, ...</source>
    <translation>1, 2, 3, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>i, ii, iii, ...</source>
    <translation>i, ii, iii, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>I, II, III, ...</source>
    <translation>I, II, III, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>a, b, c, ...</source>
    <translation>a, b, c, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>A, B, C, ...</source>
    <translation>A, B, C, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="201"/>
    <source>Page Number Out Of Bounds</source>
    <translation>Leheküljenumber väljub piiridest</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="201"/>
    <source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
    <translation>Sisestatud väärtus väljub aktiivse dokumendi leheküljenumbrite vahemikust (%1-%2).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="13"/>
    <source>Document Sections</source>
    <translation>Dokumendi sektsioonid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="83"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>Lis&amp;a</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="86"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="93"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>K&amp;ustuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="96"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="32"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="37"/>
    <source>Shown</source>
    <translation>Näitamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="42"/>
    <source>From</source>
    <translation>Alates</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="47"/>
    <source>To</source>
    <translation>Kuni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="52"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Stiil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="57"/>
    <source>Start</source>
    <translation>Algus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSectionsBase</name>
  <message>
    <source>Document Sections</source>
    <translation type="obsolete">Dokumendi sektsioonid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shown</source>
    <translation type="obsolete">Näitamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From</source>
    <translation type="obsolete">Alates</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To</source>
    <translation type="obsolete">Kuni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation type="obsolete">Stiil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start</source>
    <translation type="obsolete">Algus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">Lis&amp;a</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">K&amp;ustuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributes</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>None</source>
    <comment>relationship</comment>
    <translation>Puudub</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Relates To</source>
    <translation>On seotud elemendiga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation>On eellane elemendile</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation>On järglane elemendile</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>None</source>
    <comment>auto add</comment>
    <translation>Puudub</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Text Frames</source>
    <translation>Tekstikastid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Image Frames</source>
    <translation>Pildikastid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>None</source>
    <comment>types</comment>
    <translation>Puudub</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Boolean</source>
    <translation>Tõeväärtus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Integer</source>
    <translation>Täisarv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Real Number</source>
    <translation>Reaalarv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>String</source>
    <translation>String</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="13"/>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation>Dokumendi elemendi atribuudid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="82"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>Lis&amp;a</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="85"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="92"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopeeri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="95"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="102"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>K&amp;ustuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="105"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="112"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Puhasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="115"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="26"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="31"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Tüüp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="36"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Väärtus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="41"/>
    <source>Parameter</source>
    <translation>Parameeter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="46"/>
    <source>Relationship</source>
    <translation>Seos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="51"/>
    <source>Relationship To</source>
    <translation>Seos elemendiga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="56"/>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation>Automaane lisamine elemendile</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributesBase</name>
  <message>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation type="obsolete">Dokumendi elemendi atribuudid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="obsolete">Nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tüüp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation type="obsolete">Väärtus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Parameter</source>
    <translation type="obsolete">Parameeter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship</source>
    <translation type="obsolete">Seos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relationship To</source>
    <translation type="obsolete">Seos elemendiga</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation type="obsolete">Automaane lisamine elemendile</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">Lis&amp;a</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kopeeri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">K&amp;ustuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Puhasta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DrwPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="143"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="349"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1337"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupp%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="219"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Import: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="222"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Faili analüüs:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="487"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Elementide genereerimine</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <source>Importing PostScript</source>
    <translation type="obsolete">PostScripti import</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="81"/>
    <source>Analyzing PostScript:</source>
    <translation>PostScripti analüüsimine:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="476"/>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Faili:
%1
import nurjus!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="477"/>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Saatuslik viga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="482"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Elementide genereerimine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="874"/>
    <source>Converting of %1 images failed!</source>
    <translation>%1 pildi teisendamine nurjus!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="875"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Viga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="278"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="705"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="741"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupp%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="78"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Import: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation type="obsolete">Stiili redigeerimine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character</source>
    <translation type="obsolete">Märk</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation type="obsolete">Vahemaad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fixed Linespacing</source>
    <translation type="obsolete">Fikseeritud reavahe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic Linespacing</source>
    <translation type="obsolete">Automaatne reavahe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align to Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Joondamine alusjoontele</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Süvisinitsiaalid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ridu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance from Text:</source>
    <translation type="obsolete">Kaugus tekstist:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation type="obsolete">Tabeldusmärgid ja taandus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of the Paragraph Style</source>
    <translation type="obsolete">Lõigustiili eelvaatlus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Taust</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
    <translation type="obsolete">Vali heleda tekstistiili paremaks nägemiseks</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Lõigustiili nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation type="obsolete">Valitud teksti või objekti font</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation type="obsolete">Fondi suurus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation type="obsolete">Teksti täidise värv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation type="obsolete">Teksti äärejoone värv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Määrab ridades süvisinitsiaalide kogukõrguse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the gap between the DropCaps and the Text</source>
    <translation type="obsolete">Määrab vahe süvisinitsiaali ja teksti vahel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Vahe enne lõiku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation type="obsolete">Vahe pärast lõiku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Tracking</source>
    <translation type="obsolete">Märkide koondamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Offset to baseline of characters</source>
    <translation type="obsolete">Nihe märkide alusjoone suhtes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation type="obsolete">Reavahe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click to select the line spacing mode</source>
    <translation type="obsolete">Klõpsa reavahe režiimi valimiseks</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
    <translation type="obsolete">Näitab näidisteksti antud lõigustiiliga</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the style is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Stiili nimi pole unikaalne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Auto</source>
    <translation type="obsolete">Automaatne</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Redigeerimine</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="30"/>
    <source>Editor</source>
    <translation>Redaktor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="36"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Uus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="39"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Ava...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Salvesta &amp;kui...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>&amp;Salvesta ja välju</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>&amp;Välju salvestamata</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Võta tagasi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Tee uuesti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Lõika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopeeri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Aseta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="61"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Puhasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>&amp;Hangi väljanimed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="65"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Fail</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="72"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Redigeerimine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="111"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="127"/>
    <source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>JavaScriptid (*.js);;Kõik failid (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="37"/>
    <source>Ctrl+N</source>
    <translation>Ctrl+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="48"/>
    <source>Ctrl+Z</source>
    <translation>Ctrl+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="53"/>
    <source>Ctrl+X</source>
    <translation>Ctrl+X</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
    <source>Ctrl+C</source>
    <translation>Ctrl+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="59"/>
    <source>Ctrl-V</source>
    <translation>Ctrl+V</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="45"/>
    <source>Image Effects</source>
    <translation>Pildiefektid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="83"/>
    <source>Options:</source>
    <translation>Valikud:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="100"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Värv:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="111"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Varjund:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="127"/>
    <source>Brightness:</source>
    <translation>Heledus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="149"/>
    <source>Contrast:</source>
    <translation>Kontrast:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="171"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="200"/>
    <source>Radius:</source>
    <translation>Raadius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="182"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Väärtus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="218"/>
    <source>Posterize:</source>
    <translation>Posterdamine:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="457"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="502"/>
    <source>Available Effects</source>
    <translation>Saadaolevad efektid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="461"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="543"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="780"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="842"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1297"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1419"/>
    <source>Blur</source>
    <translation>Pehmendamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="462"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="528"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="765"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="836"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1248"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1397"/>
    <source>Brightness</source>
    <translation>Heledus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="463"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="519"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="760"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="846"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="901"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="988"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1388"/>
    <source>Colorize</source>
    <translation>Toonimine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="467"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="533"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="770"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="838"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1264"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1403"/>
    <source>Contrast</source>
    <translation>Kontrast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="468"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="514"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="755"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="834"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="984"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Halltoonid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="470"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="509"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="750"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="832"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="986"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Inverteerimine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="553"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="788"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="844"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1309"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1432"/>
    <source>Posterize</source>
    <translation>Posterdamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="472"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="538"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="775"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="840"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1280"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1409"/>
    <source>Sharpen</source>
    <translation>Teravustamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="484"/>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation>&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="488"/>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation>&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="499"/>
    <source>Effects in use</source>
    <translation>Kasutatavad efektid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="618"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="622"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Loobu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="237"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="287"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="353"/>
    <source>Color 1:</source>
    <translation>Värv 1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="258"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="307"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="373"/>
    <source>Color 2:</source>
    <translation>Värv 2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="327"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="393"/>
    <source>Color 3:</source>
    <translation>Värv 3:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="413"/>
    <source>Color 4:</source>
    <translation>Värv 4:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="464"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="558"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="793"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="857"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="901"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1005"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1438"/>
    <source>Duotone</source>
    <translation>Duotone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="465"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="567"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="798"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="868"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="901"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1063"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1474"/>
    <source>Tritone</source>
    <translation>Tritone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="466"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="576"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="803"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="879"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="901"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1144"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1525"/>
    <source>Quadtone</source>
    <translation>Quadtone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="469"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="585"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="808"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="890"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1325"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1591"/>
    <source>Curves</source>
    <translation>Kurvid</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExceptHookDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="13"/>
    <source>Script error</source>
    <translation>Skripti viga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="24"/>
    <source>An exception occured while running the script.</source>
    <translation>Skripti töö ajal tekkis erind.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="31"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>S&amp;ulge</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="44"/>
    <source>Exception</source>
    <translation>Erind</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="51"/>
    <source>&amp;Details &gt;&gt;</source>
    <translation>Ü&amp;ksikasjad &gt;&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportBitmap</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="202"/>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation>Fail on olemas. Kas kirjutada üle?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="203"/>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation>on juba olemas. Kas kirjutada üle?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation type="obsolete">Kõik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="189"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="216"/>
    <source>Save as Image</source>
    <translation>Salvestamine pildina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="189"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
    <source>Insufficient memory for this image size.</source>
    <translation>Selle pildi suuruse jaoks jääb mälu napiks.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="216"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="217"/>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation>Viga väljundfaili kirjutamisel.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="80"/>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Ekspordikataloogi valik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="13"/>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Eksport piltidena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Ekspordikataloog:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="166"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Muuda...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="25"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Valikud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="54"/>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>Pildi &amp;tüüp:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Kvaliteet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="74"/>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Lahutus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="84"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Suurus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="94"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="126"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="110"/>
    <source> dpi</source>
    <translation> dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="175"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Vahemik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="197"/>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>&amp;Aktiivne lehekülg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="224"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>&amp;Kõik leheküljed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="217"/>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>&amp;Vahemik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="44"/>
    <source>Image size in Pixels</source>
    <translation>Pildi suurus pikslites</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Lehekülgede vahemiku eksport</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Sisesta komadega eradatud arvud või märgid:
* tähistab kõiki lehekülgi, 1-5 lehekülgede vahemikku,
konkreetsed leheküljenumbrid vastavaid lehekülgi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Kõigi lehekülgede eksport</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Ainult aktiivse lehekülje eksport</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Piltide lahutus
Ekraanile mõeldud piltide korral võiks see olla 72 dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
    <translation>Piltide suurus. 100% tähendab muudatusteta, 200% kaks korda suuremat jne.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation type="obsolete">Piltide kvaliteet. 100% on parim, 1% halvim kvaliteet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Saadaolevad ekspordivormingud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Väljundkataloog, kuhu pildid salvestatakse.
Eksportfaili nimeks saab &apos;dokumendinimi-leheküljenumber.failitüüp&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Muuda väljundkataloogi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
    <source>TextLabel</source>
    <translation>Tekstipealdis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
    <source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
    <translation>Piltide tihendustase - 100% korral tihendus puudub, 0% on suurim tihendus. Kahtluse korral vali &apos;Automaatne&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Automaatne</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExtImageProps</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="39"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Laiendatud pildi omadused</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="50"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="68"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="102"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normaalne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="51"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="69"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="103"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Tumendamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="52"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="70"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="104"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Helendamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="53"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="71"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="105"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Toon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="54"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="72"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="106"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>KüllastusKüllastus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="73"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="107"/>
    <source>Color</source>
    <translation>VärvVärv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="74"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="108"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Valgsus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="57"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="75"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="109"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Korrutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="58"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="76"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="110"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Ekraan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="59"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="77"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="111"/>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Hägunemine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="60"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="78"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="112"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Ülekatmine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="79"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="113"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Külm valgus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="114"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Soe valgus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="81"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="115"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Lahutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="116"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Väljajätmine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="83"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="117"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Värvi helestamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="84"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="118"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Värvi tumestamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exlusion</source>
    <translation type="obsolete">Väljajätmine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="98"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Sulandamisrežiim:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="121"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Läbipaistmatus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="127"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="133"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Taust</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="214"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Kihid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="267"/>
    <source>Don&apos;t use any Path</source>
    <translation>Ära kasuta vektorjooni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="269"/>
    <source>Paths</source>
    <translation>Vektorjooned</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="276"/>
    <source>Live Preview</source>
    <translation>Live-eelvaatlus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="213"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="251"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="306"/>
    <source>Size:</source>
    <translation>Suurus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Lahutus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="191"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="327"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="332"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Teadmata</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation type="obsolete">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="obsolete">CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grayscale</source>
    <translation type="obsolete">Halltoonid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="194"/>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Värviruum:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="319"/>
    <source>Title:</source>
    <translation>Pealkiri:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="322"/>
    <source>No Title</source>
    <translation>Pealkiri puudub</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="324"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="334"/>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Scribuse dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duotone</source>
    <translation type="obsolete">Duotone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="329"/>
    <source>File Format:</source>
    <translation>Failivorming:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileLoader</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="625"/>
    <source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
    <translation>Mõned selles dokumendis kasutatavad fondid on asendatud:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="629"/>
    <source> was replaced by: </source>
    <translation> asendati fondiga: </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="31"/>
    <source>File</source>
    <translation>Fail</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontComboH</name>
  <message>
    <source>Face:</source>
    <translation type="obsolete">Tüüp:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="148"/>
    <source>Family:</source>
    <translation>Pere:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="149"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Stiil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="151"/>
    <source>Font Family of Selected Text or Text Frame</source>
    <translation>Valitud teksti või tekstikasti fondipere</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="152"/>
    <source>Font Style of Selected Text or Text Frame</source>
    <translation>Valitud teksti või tekstikasti fondistiil</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontListModel</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="63"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Fondi nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="65"/>
    <source>Use Font</source>
    <translation>Kasutusel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="67"/>
    <source>Family</source>
    <translation>Pere</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="69"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Stiil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="71"/>
    <source>Variant</source>
    <translation>Variant</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="73"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Tüüp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="75"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Vorming</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="77"/>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <translation>Põimimine PostScripti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="79"/>
    <source>Subset</source>
    <translation>Alamhulk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="81"/>
    <source>Access</source>
    <translation>Õigused</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="83"/>
    <source>Used in Doc</source>
    <translation>Kasutamine dokumendis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="85"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation>Fondifaili asukoht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="144"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font type</comment>
    <translation>Teadmata</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="157"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font format</comment>
    <translation>Teadmata</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Kasutaja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="165"/>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Süsteem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="190"/>
    <source>Click to change the value</source>
    <translation>Klõpsa väärtuse muutmiseks</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Saadaolevad fondid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation type="obsolete">Fondiasendused</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation type="obsolete">Lisaasukohad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Fondi nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Kasutusel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Põimimine:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Alamhulk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Fondifaili asukoht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="obsolete">PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Saadaolevad fondid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Fondi nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replacement</source>
    <translation type="obsolete">Asendus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">K&amp;ustuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fondiasendused</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Muuda...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation type="obsolete">Lis&amp;a...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Eemalda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
    <translation type="obsolete">Fontide asukohad saab määrata ainult seadistustes ja ainult siis, kui ükski dokument pole avatud. Sulge kõik avatud dokumendid ning muuda siis fontide asukohta menüükäsuga Redigeerimine-&gt;Seadistused.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation type="obsolete">Lis&amp;aasukohad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation type="obsolete">Kataloogi valik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Põimimine PostScripti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
    <translation type="obsolete">Fondi otsinguteed saab määrata ainult Fail -&gt; Seadistused ja ainult siis, kui parajasti ei ole avatud ühtegi dokumenti. Fondi otsingutee muutmiseks sulge kõik avatud dokumendid ning vali Fail -&gt; Seadistused -&gt; Fondid.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <translation type="obsolete">Kasutusel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <translation type="obsolete">Põimimine PostScripti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Alamhulk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation type="obsolete">Fondifaili asukoht</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefsTab</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation>Saadaolevad fondid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation>Fondiasendused</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation>Lisaasukohad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation>&amp;Saadaolevad fondid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="66"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Fondi nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="67"/>
    <source>Replacement</source>
    <translation>Asendus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>K&amp;ustuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="88"/>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation>&amp;Fondiasendused</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="107"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Muuda...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="109"/>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation>Lis&amp;a...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="111"/>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>&amp;Eemalda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="128"/>
    <source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
    <translation>Fondi otsinguteed saab määrata ainult Fail -&gt; Seadistused ja ainult siis, kui parajasti ei ole avatud ühtegi dokumenti. Fondi otsingutee muutmiseks sulge kõik avatud dokumendid ning vali Fail -&gt; Seadistused -&gt; Fondid.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="135"/>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation>Lis&amp;aasukohad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="222"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="247"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Kataloogi valik</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Põdur Zagrebi tšellomängija-följetonist Ciqo külmetas kehvas garaažis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append selected font into Style, Font menu</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Lisa valitud font stiili- ja fondimenüüsse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="110"/>
    <source>Leave preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Sulge eelvaatlus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. You can provide a common wild cards (*, ?, [...]) in your phrase. Examples: t* will list all fonts starting with t or T. *bold* will list all fonts with word bold, bolder etc. in the name.</source>
    <translation type="obsolete">Siin saab kiiresti vajaliku fondi leida. Otsing on tõstutundetu. Otsingus võib kasutada metamärke (*, ?, [...]). Näide: t* leiab kõik fondid, mille alguses seisab t või T. *bold* leiab kõik fondid, mille nimes esineb sõna bold, bolder vms.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start searching</source>
    <translation type="obsolete">Alusta otsimist</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
    <source>Size of the selected font</source>
    <translation>Valitud fondi suurus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample will be shown after key release</source>
    <translation type="obsolete">Näidet näeb pärast klahvi vabastamist</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Kasutaja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Süsteem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Fondi nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Doc</source>
    <translation type="obsolete">Dok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tüüp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Alamhulk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access</source>
    <translation type="obsolete">Õigused</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation>Fontide eelvaatlus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="19"/>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation>&amp;Kiirotsing:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">Ot&amp;si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation>&amp;Fondi suurus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation>Näitetekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation>&amp;Määra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
    <source>Reset the text</source>
    <translation>Lähtesta tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">Lis&amp;a</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>S&amp;ulge</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
    <translation>Siia midagi kirjutades saab kiiresti otsida fondinimedes. Otsing on tõstutundetu. Kirjutatud teksti käsitletakse alamstringina.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
    <source>&amp;Default</source>
    <translation>&amp;Vaikeväärtus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
    <source>Show Extended Font Information</source>
    <translation>Laiendatud fondiinfo näitamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
    <source>Set the preview text</source>
    <translation>Näiteteksti määramine</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewBase</name>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="obsolete">Fontide eelvaatlus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kiirotsing:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">Ot&amp;si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Fondi nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Doc</source>
    <translation type="obsolete">Dok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tüüp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation type="obsolete">Alamhulk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access</source>
    <translation type="obsolete">Õigused</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Fondi suurus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation type="obsolete">Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation type="obsolete">Näitetekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Määra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="obsolete">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset the text</source>
    <translation type="obsolete">Lähtesta tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="obsolete">Lis&amp;a</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="obsolete">S&amp;ulge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Font Preview...</source>
    <translation>&amp;Fontide eelvaatlus...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
    <source>Font Preview dialog</source>
    <translation>Fontide eelvaatluse dialoog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
    <source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
    <translation>Saadaolevate fontide sortimine, otsimine ja sirvimine.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontReplaceDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="30"/>
    <source>Font Substitution</source>
    <translation>Fondiasendus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="40"/>
    <source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
    <translation>Dokument sisaldab fonte, mida pole sinu süsteemi paigaldatut. Palun vali neile sobiv asendus. Loobumisel dokumenti ei avata.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
    <source>Original Font</source>
    <translation>Originaalfont</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="46"/>
    <source>Substitution Font</source>
    <translation>Asendusfont</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="72"/>
    <source>Make these substitutions permanent</source>
    <translation>Alati kasutatakse määratud asendusi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
    <source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
    <translation>Katkestab fontide asendamise ja dokumendi avamise.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
    <source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
    <translation>Sisselülitamisel kasutab Scribus määratud asendusi puuduvate fontide jaoks ka edaspidi. Seda saab tühistada või muuta menüükäsuga Redigeerimine-&gt;Seadistused-&gt;Fondid.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="85"/>
    <source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
    <translation>Kui valida OK ja siis salvestada, kehtestatakse asendused dokumendis püsivalt.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="35"/>
    <source>Select Alternate Font</source>
    <translation>Alternatiivse fondi valimine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="44"/>
    <source>Font</source>
    <translation>Font</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="170"/>
    <source>Add, change or remove color stops here</source>
    <translation>Lisa, muuda või eemalda värvimarkereid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="161"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Asukoht:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="162"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="14"/>
    <source>Frame</source>
    <translation>Kast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="63"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Asukoht:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="70"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="97"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="120"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="80"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Värv:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="90"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Läbipaistmatus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="113"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Varjund:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="230"/>
    <source>Add Stop</source>
    <translation>Lisa murdepunkt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="232"/>
    <source>Remove Stop</source>
    <translation>Eemalda murdepunkt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientVectorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="23"/>
    <source>Gradient Vector</source>
    <translation>Ülemineku vektor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="39"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="131"/>
    <source>Start:</source>
    <translation>Algus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="56"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="90"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="148"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="182"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="216"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="291"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="325"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="359"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="393"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="431"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="465"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="499"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="533"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="567"/>
    <source>/</source>
    <translation>/</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="73"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="165"/>
    <source>End:</source>
    <translation>Lõpp:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="107"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="233"/>
    <source>Skew:</source>
    <translation>Nurgeti pööramine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="199"/>
    <source>Focal:</source>
    <translation>Fookus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="250"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Skaleerimine:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="274"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="414"/>
    <source>1. Point:</source>
    <translation>1. punkt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="308"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="448"/>
    <source>2. Point:</source>
    <translation>2. punkt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="342"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="482"/>
    <source>3. Point:</source>
    <translation>3. punkt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="376"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="516"/>
    <source>4. Point:</source>
    <translation>4. punkt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="550"/>
    <source>5. Point:</source>
    <translation>5. punkt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="598"/>
    <source>Edit Grid Points</source>
    <translation>Muuda alusvõrgu punkte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="620"/>
    <source>Edit Control Points</source>
    <translation>Muuda kontrollpunkte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="645"/>
    <source>Reset selected Control Point</source>
    <translation>Lähtesta valitud kontrollpunkt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="670"/>
    <source>Reset all Control Points</source>
    <translation>Lähtesta kõik kontrollpunktid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="707"/>
    <source>New Mesh...</source>
    <translation>Uus võre...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="714"/>
    <source>Reset Mesh</source>
    <translation>Lähtesta võre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="721"/>
    <source>Mesh -&gt; Shape</source>
    <translation>Võre -&gt; Kujund</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientVectorDialog</name>
  <message>
    <source>Gradient Vector</source>
    <translation type="obsolete">Ülemineku vektor</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <source>Edit Guide</source>
    <translation type="obsolete">Juhtjoone redigeerimine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a position:</source>
    <translation type="obsolete">Asukoht:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Guide</source>
    <translation type="obsolete">Uus juhtjoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="32"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="226"/>
    <source>&amp;Single</source>
    <translation>Ü&amp;ksik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="40"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="147"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="229"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="237"/>
    <source>Horizontals</source>
    <translation>Rõhtjooned</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide</source>
    <translation type="obsolete">Juhtjoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="56"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="231"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>Lis&amp;a</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="59"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="211"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="298"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="66"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="232"/>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation>K&amp;ustuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="69"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="221"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="308"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="79"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="234"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="230"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="238"/>
    <source>Verticals</source>
    <translation>Püstjooned</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="95"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="233"/>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation>L&amp;isa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="98"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="105"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="234"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>&amp;Kustuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="108"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="123"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="120"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="235"/>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation>&amp;Juhtjoonte lukustamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="130"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="321"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="236"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="251"/>
    <source>Appl&amp;y to All Pages</source>
    <translation>&amp;Rakenda kõigile lehekülgedele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="133"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="324"/>
    <source>Alt+Y</source>
    <translation>Alt+Y</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="141"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="227"/>
    <source>&amp;Column/Row</source>
    <translation>&amp;Veerg/rida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="153"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="239"/>
    <source>&amp;Number:</source>
    <translation>&amp;Arv:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="176"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="241"/>
    <source>U&amp;se Gap:</source>
    <translation>&amp;Vahe:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="179"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Refer To</source>
    <translation type="obsolete">Sidumine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="195"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="282"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="245"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="248"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>Le&amp;heküljega</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="198"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="285"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="208"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="295"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="246"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="249"/>
    <source>M&amp;argins</source>
    <translation>V&amp;eeristega</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="218"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="305"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="247"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="250"/>
    <source>S&amp;election</source>
    <translation>&amp;Valikuga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="240"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="240"/>
    <source>Nu&amp;mber:</source>
    <translation>A&amp;rv:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="263"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="242"/>
    <source>Use &amp;Gap:</source>
    <translation>Va&amp;he:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="266"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="332"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="228"/>
    <source>&amp;Misc</source>
    <translation>&amp;Muud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="338"/>
    <source>Delete all guides from the current page</source>
    <translation>Kõigi juhtjoonte kustutamine aktiivselt lehelt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="341"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="252"/>
    <source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
    <translation>Kustuta aktii&amp;vse lehe juhtjooned</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="351"/>
    <source>Delete all guides from the current document</source>
    <translation>Kõigi juhtjoonte kustutamine aktiivsest dokumendist</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="354"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="253"/>
    <source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
    <translation>Kustuta kõi&amp;gi lehtede juhtjooned</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="16"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="225"/>
    <source>Guide Manager</source>
    <translation>Juhtjoonte haldur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="255"/>
    <source>Add a new horizontal guide</source>
    <translation>Uue rõhtsa juhtjoone lisamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="256"/>
    <source>Delete the selected horizontal guide</source>
    <translation>Valitud rõhtsa juhtjoone kustutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="257"/>
    <source>Add a new vertical guide</source>
    <translation>Uue püstise juhtjoone lisamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="258"/>
    <source>Delete the selected vertical guide</source>
    <translation>Valitud püstise juhtjoone kustutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="259"/>
    <source>Lock the guides</source>
    <translation>Juhtjoonte lukustamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="260"/>
    <source>Apply to all pages</source>
    <translation>Rakendamine kõigile lehekülgedele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="261"/>
    <source>Number of horizontal guides to create</source>
    <translation>Loodavate rõhtsate juhtjoonte arv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="262"/>
    <source>Number of vertical guides to create</source>
    <translation>Loodavate püstiste juhtjoonte arv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="263"/>
    <source>Create rows with guides, with an additional gap between the rows</source>
    <translation>Juhtjoontega ridade loomine, soovi korral ridade vahet määrates</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="264"/>
    <source>Create columns with guides, with an additional gap between the columns</source>
    <translation>Juhtjoontega veergude loomine, soovi korral veergude vahet määrates</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="265"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page</source>
    <translation>Määratud arvu aktiivse leheküljega seotud rõhtsate juhtjoonte loomine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="266"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page&apos;s margins</source>
    <translation>Määratud arvu aktiivse lehekülje veeristega seotud rõhtsate juhtjoonte loomine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="267"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items</source>
    <translation>Määratud arvu aktiivse elemendivalikuga seotud rõhtsate juhtjoonte loomine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="268"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page</source>
    <translation>Määratud arvu aktiivse leheküljega seotud püstiste juhtjoonte loomine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="269"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page&apos;s margins</source>
    <translation>Määratud arvu aktiivse lehekülje veeristega seotud püstiste juhtjoonte loomine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="270"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items</source>
    <translation>Määratud arvu aktiivse elemendivalikuga seotud püstiste juhtjoonte loomine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="271"/>
    <source>Apply the shown guides to all pages in the document</source>
    <translation>Näidatavate juhtjoonte rakendamine dokumendi kõigile lehtedele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="272"/>
    <source>Delete all guides shown on the current page</source>
    <translation>Kõigi aktiivsel lehel näidatavate juhtjoonte kustutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="273"/>
    <source>Delete all guides from all pages</source>
    <translation>Kõigi lehtede kõigi juhtjoonte kustutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="189"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="276"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="243"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="244"/>
    <source>Refer to</source>
    <translation>Sidumine</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManagerBase</name>
  <message>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation type="obsolete">Juhtjoonte haldamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Standard</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Standard</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontals</source>
    <translation type="obsolete">Rõhtjooned</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide</source>
    <translation type="obsolete">Juhtjoon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unit</source>
    <translation type="obsolete">Ühik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="obsolete">Lis&amp;a</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation type="obsolete">K&amp;ustuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="obsolete">Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Verticals</source>
    <translation type="obsolete">Püstjooned</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation type="obsolete">L&amp;isa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="obsolete">Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kustuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="obsolete">Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Juhtjoonte lukustamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Appl&amp;y to All Pages</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Rakendamine kõigile lehekülgedele</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+Y</source>
    <translation type="obsolete">Alt+Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;utomatic</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;utomaatne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Arv:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>U&amp;se Gap:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vahe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nu&amp;mber:</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;rv:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Gap:</source>
    <translation type="obsolete">Va&amp;he:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="obsolete">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Refer To</source>
    <translation type="obsolete">Sidumine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation type="obsolete">Le&amp;hekülg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+P</source>
    <translation type="obsolete">Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;argins</source>
    <translation type="obsolete">V&amp;eerised</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;election</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Valik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Misc</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Muud</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete &amp;Page Guides</source>
    <translation type="obsolete">K&amp;ustuta lehekülje juhtjooned</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete all guides from the current page</source>
    <translation type="obsolete">Kõigi juhtjoonte kustutamine aktiivselt lehelt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete &amp;Document guides</source>
    <translation type="obsolete">Kustuta &amp;dokumendi juhtjooned</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete all guides from the current document</source>
    <translation type="obsolete">Kõigi juhtjoonte kustutamine aktiivsest dokumendist</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Single</source>
    <translation type="obsolete">Ü&amp;ksik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Column/Row</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Veerg/rida</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <source>Contents</source>
    <translation type="obsolete">Sisukord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation type="obsolete">Link</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sisukord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">Ot&amp;si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relevance</source>
    <translation type="obsolete">Asjakohasus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation type="obsolete">O&amp;tsing</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Uus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="76"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="339"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>K&amp;ustuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete All</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kustuta kõik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Järjehoidjad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="46"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="333"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Trüki...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Välju</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="329"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Fail</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="56"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="335"/>
    <source>&amp;Find...</source>
    <translation>Ot&amp;si...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="336"/>
    <source>Find &amp;Next</source>
    <translation>Otsi &amp;järgmine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="337"/>
    <source>Find &amp;Previous</source>
    <translation>Otsi &amp;eelmine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="330"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Redigeerimine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="151"/>
    <source>Navigation</source>
    <translation>Liikumine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="312"/>
    <source>Loading Failed</source>
    <translation>Laadimine nurjus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="338"/>
    <source>&amp;Add Bookmark</source>
    <translation>Lis&amp;a järjehoidja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="81"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="340"/>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation>&amp;Kustuta kõik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="331"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Järjehoidjad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="327"/>
    <source>Scribus Online Help</source>
    <translation>Scribuse abi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching is case unsensitive</source>
    <translation type="obsolete">Otsimine on tõstutundetu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
and www.scribus.net for downloads.</source>
    <translation type="obsolete">Vabandust, käsiraamatut pole!
Palun otsi saidilt http://docs.scribus.net värsket dokumentatsiooni
ja saidilt www.scribus.net allalaadimisvõimalusi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="418"/>
    <source>Find</source>
    <translation>Otsimine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="418"/>
    <source>Search Term:</source>
    <translation>Otsingusõna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="450"/>
    <source>New Bookmark</source>
    <translation>Uus järjehoidja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="450"/>
    <source>New Bookmark&apos;s Title:</source>
    <translation>Uue järjehoidja nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="13"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="35"/>
    <source>Scribus Help</source>
    <translation>Scribuse abi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching is case insensitive</source>
    <translation type="obsolete">Otsimine on tõstutundetu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1</source>
    <translation type="obsolete">1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="51"/>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation>&amp;Välju</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="61"/>
    <source>Find &amp;Next...</source>
    <translation>Otsi &amp;järgmine...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="66"/>
    <source>Find &amp;Previous...</source>
    <translation>Otsi &amp;eelmine...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="71"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>Lis&amp;a</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="334"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Välju</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="755"/>
    <source>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Sorry, no manual is installed!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net for updated documentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net for downloads&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</source>
    <comment>HTML message for no documentation available to show</comment>
    <translation>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Vabandust, käsiraamatut pole paigaldatud!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Palun vaata:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net - uusim dokumentatsioon&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net - allalaadimine&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser2</name>
  <message>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Sisukord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation type="obsolete">O&amp;tsing</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">Ot&amp;si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Järjehoidjad</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowserNavigation</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="13"/>
    <source>Form</source>
    <translation>Vorm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="30"/>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation>&amp;Sisukord</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="44"/>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation>O&amp;tsing</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="52"/>
    <source>Searching is case insensitive</source>
    <translation>Otsimine on tõstutundetu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="59"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>Ot&amp;si</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="69"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="85"/>
    <source>1</source>
    <translation>1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="78"/>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation>&amp;Järjehoidjad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="95"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Uus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="102"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>K&amp;ustuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="109"/>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation>&amp;Kustuta kõik</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hyask.cpp" line="48"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Võimalik poolitus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hyask.cpp" line="68"/>
    <source>Accept</source>
    <translation>Nõus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hyask.cpp" line="89"/>
    <source>Skip</source>
    <translation>Jäta vahele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hyask.cpp" line="107"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Loobu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hyask.cpp" line="77"/>
    <source>Add to the
Exception List</source>
    <translation>Lisa erandite
nimekirja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hyask.cpp" line="97"/>
    <source>Add to the
Ignore List</source>
    <translation>Lisa eiratavate
nimekirja</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HySettings</name>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Poolitamisettepanekud</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Teksti automaatne poolitamine kirjutamise ajal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Keel:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
    <translation type="obsolete">Lü&amp;him poolitatav sõna:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
    <translation type="obsolete">Poolitamisega lõppevaid ridu &amp;järjestikku:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
    <translation type="obsolete">Sisselülitamise korral avatakse menüükäsu Ekstra-&gt;Teksti poolitamine valimisel dialoog, kus näidatakse iga sõna võimalikke poolitusi.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
    <translation type="obsolete">Lülitab sisse teksti automaatse poolitamise kirjutamise ajal.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
    <translation type="obsolete">Väikseima sõna pikkus, mida veel poolitatakse.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
    <translation type="obsolete">Järjestikuste poolitamisega lõppevate ridade maksimaalne arv.
0 tähendab, et piirang puudub.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="92"/>
    <source>Ignore List</source>
    <translation>Eiramisnimekiri</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="121"/>
    <source>Add a new Entry</source>
    <translation>Lisa uus kirje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="92"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="133"/>
    <source>Edit Entry</source>
    <translation>Muuda kirjet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="121"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="133"/>
    <source>Exception List</source>
    <translation>Erandite nimekiri</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImageInfoDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="23"/>
    <source>Image Info</source>
    <translation>Pildi info</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="30"/>
    <source>General Info</source>
    <translation>Üldine info</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="34"/>
    <source>Date / Time:</source>
    <translation>Kuupäev/kellaaeg:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="38"/>
    <source>Has Embedded Profile:</source>
    <translation>Põimitud profiil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Jah</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ei</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="46"/>
    <source>Profile Name:</source>
    <translation>Profiili nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="50"/>
    <source>Has Embedded Paths:</source>
    <translation>Põimitud asukohad:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="58"/>
    <source>Has Layers:</source>
    <translation>Kihid:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="69"/>
    <source>EXIF Info</source>
    <translation>EXIF-info</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="84"/>
    <source>Artist:</source>
    <translation>Kunstnik:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="126"/>
    <source>Comment:</source>
    <translation>Kommentaar:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="127"/>
    <source>User Comment:</source>
    <translation>Kasutaja kommentaar:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="128"/>
    <source>Camera Model:</source>
    <translation>Kaamera mudel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="129"/>
    <source>Camera Manufacturer:</source>
    <translation>Kaamera tootja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="135"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Kirjeldus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="136"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Autoriõigus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="137"/>
    <source>Scanner Model:</source>
    <translation>Skänneri mudel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="138"/>
    <source>Scanner Manufacturer:</source>
    <translation>Skänneri tootja:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="130"/>
    <source>Exposure time</source>
    <translation>Säriaeg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="131"/>
    <source>Aperture:</source>
    <translation>Ava:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="132"/>
    <source>ISO equiv.:</source>
    <translation>ISO vaste:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportAIPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="58"/>
    <source>Import AI...</source>
    <translation>Impordi AI...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports Illustrator Files</source>
    <translation>Illustratori failide import</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports most Illustrator files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Enamiku Illustratori failide import aktiivsesse dokumenti,
teisendades nende vektorandmed Scribuse objektideks.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="165"/>
    <source>The file could not be imported</source>
    <translation>Faili import nurjus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportCgmPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import Cgm...</source>
    <translation>Impordi Cgm...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="96"/>
    <source>CGM File</source>
    <translation>CGM-fail</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="98"/>
    <source>CGM File (*.cgm *.CGM)</source>
    <translation>CGM-fail (*.cgm *.CGM)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports CGM Files</source>
    <translation>CGM-failide import</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="81"/>
    <source>Imports most binary CGM files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="129"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Kõik toetatud vormingud</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportCvgPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="58"/>
    <source>Import Cvg...</source>
    <translation>Impordi Cvg...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports Cvg Files</source>
    <translation>Cvg-failide import</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports most Cvg files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Enamiku Cvg-failide import aktiivsesse dokumenti
ja nende vektorandmete teisendamine Scribuse objektideks.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="128"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Kõik toetatud vormingud</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportDialog</name>
  <message>
    <source>Choose Styles</source>
    <translation type="obsolete">Stiilide valik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Styles</source>
    <translation type="obsolete">Saadaolevad stiilid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character Styles</source>
    <translation type="obsolete">Märgistiilid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraph Styles</source>
    <translation type="obsolete">Lõigustiilid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Styles</source>
    <translation type="obsolete">Joone stiilid</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportDrwPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import DRW...</source>
    <translation>Impordi DRW...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="97"/>
    <source>Micrografx DRW File</source>
    <translation>Micrografxi DRW-fail</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="99"/>
    <source>Micrografx DRW File (*.drw *.DRW)</source>
    <translation>Micrografxi DRW-fail (*.drw *.DRW)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="81"/>
    <source>Imports DRW Files</source>
    <translation>DRW-failide import</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="82"/>
    <source>Imports most DRW files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Enamiku DRW-failide import aktiivsesse dokumenti
ja nende vektorandmete teisendamine Scribuse objektideks.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="130"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Kõik toetatud vormingud</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportIdml</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="65"/>
    <source>Imports Adobe Idml Packages</source>
    <translation>Adobe Idml-pakettide import</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="66"/>
    <source>Imports Adobe Indesign&apos;s idml packages into Scribus
 converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
    <translation>Adobe Indesigni idml-pakettide import Scribusesse
ja Indesigni objektide teisendamine Scribuse leheküljeelementideks; mitte kõik ei ole Scribuses toetatud, aga toetatud imporditakse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="67"/>
    <source>GPL</source>
    <translation>GPL</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="52"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="81"/>
    <source>Adobe Indesign IDML</source>
    <translation>Adobe Indesign IDML</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="53"/>
    <source>Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
    <translation>Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="101"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Kõik toetatud vormingud</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPSPlugin</name>
  <message>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation type="obsolete">Impordi &amp;EPS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports EPS Files</source>
    <translation type="obsolete">Impordib EPS-faile</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Imports most EPS files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="obsolete">Impordib EPS-failid aktiivsesse dokumenti,
muutes nende vektorandmed Scribuse objektideks.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript</source>
    <translation type="obsolete">PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF</source>
    <translation type="obsolete">PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="57"/>
    <source>Import PostScript...</source>
    <translation>Impordi PostScript...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="78"/>
    <source>Imports PostScript Files</source>
    <translation>PostScript-failide import</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports most PostScript files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Enamiku PostScript-failide import aktiivsesse dokumenti,
teisendades nende vektorandmed Scribuse objektideks.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPctPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="51"/>
    <source>Import Pict...</source>
    <translation>Impordi Pict...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="72"/>
    <source>Imports Pict Files</source>
    <translation>Pict-failide import</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="73"/>
    <source>Imports most Mac Pict files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Enamiku Maci Pict-failide import aktiivsesse dokumenti
ja nende vektorandmete teisendamine Scribuse objektideks.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="121"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Kõik toetatud vormingud</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportWpgPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="58"/>
    <source>Import WPG...</source>
    <translation>Impordi WPG...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports WPG Files</source>
    <translation>WPG-failide import</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports most WPG files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Enamiku WPG-failide import aktiivsesse dokumenti
ja nende vektorandmete teisendamine Scribuse objektideks.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="128"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Kõik toetatud vormingud</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportXarPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="52"/>
    <source>Import Xara...</source>
    <translation>Impordi Xara...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="54"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="89"/>
    <source>XARA &quot;*.xar&quot; File</source>
    <translation>XARA &quot;*.xar&quot; fail</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="91"/>
    <source>XARA &quot;*.xar&quot; File (*.xar *.XAR)</source>
    <translation>XARA &quot;*.xar&quot; fail (*.xar *.XAR)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="73"/>
    <source>Imports Xara Files</source>
    <translation>Xara failide import</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports most Xara files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Enamiku Xara failide import aktiivsesse dokumenti
ja nende vektorandmete teisendamine Scribuse objektideks.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="122"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Kõik toetatud vormingud</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportXfigPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="58"/>
    <source>Import Xfig...</source>
    <translation>Impordi Xfig...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports Xfig Files</source>
    <translation>Xfig-failide import</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports most Xfig files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Enamiku Xfig-failide import aktiivsesse dokumenti,
teisendades nende vektorandmed Scribuse objektideks.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="128"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Kõik toetatud vormingud</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Imposition</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="72"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Püstpaigutus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="73"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Rõhtpaigutus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImpositionBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="19"/>
    <source>Imposition</source>
    <translation>Poognamontaaž</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="44"/>
    <source>Gri&amp;d</source>
    <translation>&amp;Võrgustik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="102"/>
    <source>Copies</source>
    <translation>Koopiad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="157"/>
    <source>Do&amp;uble sided</source>
    <translation>Kahe&amp;poolne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="160"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="186"/>
    <source>Front side</source>
    <translation>Esikülg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="218"/>
    <source>Back side</source>
    <translation>Tagakülg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="253"/>
    <source>&amp;Booklet</source>
    <translation>&amp;Brošüür</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="285"/>
    <source>Pages per sheet</source>
    <translation>Lehekülgi lehe kohta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="296"/>
    <source>4</source>
    <translation>4</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="301"/>
    <source>8</source>
    <translation>8</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="306"/>
    <source>16</source>
    <translation>16</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="318"/>
    <source>Pages</source>
    <translation>Leheküljed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="325"/>
    <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
    <translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Eralda leheküljed komaga, vahemikud sidekriipsuga, nt. 1,4,9-11 lehekülgede 1, 4, 9, 10, 11 jaoks.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="339"/>
    <source>Fold</source>
    <translation>Voltimine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="349"/>
    <source>Front page from</source>
    <translation>Esikülg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="376"/>
    <source>Double sided</source>
    <translation>Kahepoolne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="387"/>
    <source>Back page from</source>
    <translation>Tagakülg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="415"/>
    <source>Destination page</source>
    <translation>Sihtlehekülg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="455"/>
    <source>Size</source>
    <translation>Suurus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="487"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Orientatsioon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="519"/>
    <source>Width</source>
    <translation>Laius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="564"/>
    <source>Height</source>
    <translation>Kõrgus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="620"/>
    <source>Preview</source>
    <translation>Eelvaatlus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="627"/>
    <source>Refresh preview</source>
    <translation>Värskenda eelvaatlust</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="671"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="674"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="681"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Loobu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="684"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImpositionPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="37"/>
    <source>&amp;Imposition...</source>
    <translation>P&amp;oognamontaaž...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="69"/>
    <source>Imposition dialog</source>
    <translation>Poognamontaaži dialoog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="70"/>
    <source>Imposition on grids, booklets and folds</source>
    <translation>Võrgustike, brošüüride ja voltimisega poognamontaaž</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="30"/>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Lehekülje lisamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="42"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>L&amp;isatakse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="46"/>
    <source>Page(s)</source>
    <translation>lehekülg(e)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="50"/>
    <source>before Page</source>
    <translation>enne lehekülge</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="51"/>
    <source>after Page</source>
    <translation>pärast lehekülge</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="52"/>
    <source>at End</source>
    <translation>lõppu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="67"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Leheküljetoorikud</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normaalne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="79"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Leheküljetoorik:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="208"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Lehekülje suurus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="212"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Suurus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Kohandatud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="232"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Orie&amp;ntatsioon:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="235"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Püstpaigutus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="236"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Rõhtpaigutus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="241"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Laius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="248"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Kõrgus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="253"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Objektide liigutamine koos leheküljega</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="237"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Avamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable format from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the simple Story Editor.</source>
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Tekstikasti lisamine&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Tekstikast võimaldab sisestada teksti vajalikku kohta vajaliku vormindusega. Kui soovid kohe kasti dokumendi importida, vali tekstifail valikute kaardilt. Scribus toetab paljude vormingute importimist alates klaartekstist ja lõpetades OpenOffice.org-i dokumentidega.&lt;br/&gt;Sisestatud teksti saab redigeerida ja vormindada kas otse leheküljel või lihtsas looredaktoris.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Pildikasti lisamine&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Pildikast võimaldab sisestada leheküljele pildi. Piltidele saab ükshaaval või kombineeritult rakendada mitmesuguseid pildiefekte, sealhulgas läbipaistvus, toon ja muud sellised, mis võimaldavad pilti retušeerida või luua huvitavaid visuaalseid efekte. Piltide skaleerimine ja kuju muutmine käib omaduste paleti abil.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="13"/>
    <source>Insert A Frame</source>
    <translation>Kasti lisamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="37"/>
    <source>T&amp;ype</source>
    <translation>Tüü&amp;p</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="75"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Tekstikast</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="obsolete">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="85"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>P&amp;ildikast</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+I</source>
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;abel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape</source>
    <translation type="obsolete">Kujund</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Hulknurk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="122"/>
    <source>&amp;Location</source>
    <translation>Asuko&amp;ht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="137"/>
    <source>Page Placement</source>
    <translation>Asetus lehekülgedel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selecting this will place the frame only on the current page.</source>
    <translation type="obsolete">Selle valimisel asetatakse kast ainult aktiivsele leheküljele.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="152"/>
    <source>Current Page</source>
    <translation>Aktiivne lehekülg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="162"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Kõik leheküljed</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selecting this will place frame on the selected range. </source>
    <translation type="obsolete">Selle valimisel asetatakse kast valitud lehekülgede vahemikku. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range of Pages:</source>
    <translation type="obsolete">Lehekülgede vahemik:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="197"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="711"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="773"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="225"/>
    <source>Position of Frame</source>
    <translation>Kasti asukoht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selecting this places the frame in the upper left of the page margins defined in your doc setup.</source>
    <translation type="obsolete">Selle valimisel asetatakse kast dokumendi seadistustes määratud veeriste ülemisse vasakusse nurka.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="240"/>
    <source>Top Left of Margins</source>
    <translation>Veeriste ülemine vasak nurk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selecting this puts the frame on the top left with postion 0,0</source>
    <translation type="obsolete">Selle valimisel asetatakse kast üles vasakule asukohta 0,0</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="250"/>
    <source>Top Left of Page</source>
    <translation>Lehekülje ülemine vasak nurk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="260"/>
    <source>Top Left of Bleed</source>
    <translation>Lõikevaru ülemine vasak nurk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the dimensions wished below in the X: Y: dialog below.</source>
    <translation type="obsolete">Määra allolevas dialoogis vajalikud X- ja Y-asukoht.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Position:</source>
    <translation type="obsolete">Kohandatud asukoht:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="316"/>
    <source>X:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="309"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="379"/>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Suurus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="409"/>
    <source>Same as the Page Margins</source>
    <translation>Sama lehekülje veeristega</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="419"/>
    <source>Same as the Page</source>
    <translation>Sama leheküljega</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="429"/>
    <source>Same as the Bleed</source>
    <translation>Sama lõikevaruga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="439"/>
    <source>Same as the Imported Image</source>
    <translation>Sama imporditud pildiga</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Size:</source>
    <translation type="obsolete">Kohandatud suurus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="488"/>
    <source>Height:</source>
    <translation>Kõrgus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="495"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Laius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="558"/>
    <source>&amp;Options</source>
    <translation>&amp;Valikud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="759"/>
    <source>Source Image:</source>
    <translation>Lähtepilt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Select File...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vali fail...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="813"/>
    <source>There are no options for this type of frame</source>
    <translation>Seda tüüpi kasti jaoks pole valikuid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="625"/>
    <source>Columns:</source>
    <translation>Veerud:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="611"/>
    <source>Gap:</source>
    <translation>Vahe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link Created Frames</source>
    <translation type="obsolete">Loodud kastid lingitakse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="697"/>
    <source>Source Document:</source>
    <translation>Lähtedokument:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Loobu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="172"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation>Lehekülgede vahemik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="270"/>
    <source>Custom Position</source>
    <translation>Kohandatud asukoht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="449"/>
    <source>Custom Size</source>
    <translation>Kohandatud suurus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="133"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor.</source>
    <translation>&lt;b&gt;Tekstikasti lisamine&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Tekstikast võimaldab sisestada teksti vajalikku kohta vajaliku vormindusega. Kui soovid kohe kasti dokumendi importida, vali tekstifail valikute kaardil. Scribus toetab paljude vormingute importimist alates klaartekstist ja lõpetades OpenOffice.org-i dokumentidega.&lt;br/&gt;Sisestatud teksti saab redigeerida ja vormindada kas otse leheküljel või lihtsas looredaktoris.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="137"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
    <translation>&lt;b&gt;Pildikasti lisamine&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Pildikast võimaldab sisestada leheküljele pildi. Piltidele saab ükshaaval või kombineeritult rakendada mitmesuguseid pildiefekte, sealhulgas läbipaistvus, toon ja muud sellised, mis võimaldavad pilti retušeerida või luua huvitavaid visuaalseid efekte. Piltide skaleerimine ja kuju muutmine käib omaduste paleti abil.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="72"/>
    <source>Insert one or more text frames</source>
    <translation>Ühe või enama tekstikasti lisamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="82"/>
    <source>Insert one or more image frames</source>
    <translation>Ühe või enama pildikasti lisamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="134"/>
    <source>Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range</source>
    <translation>Uute kastide asetamine aktiivsele leheküljele, kõigile lehekülgedele või valitud vahemikku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="149"/>
    <source>Insert the frame on the current page only</source>
    <translation>Kasti lisamine ainult aktiivsele leheküljele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="159"/>
    <source>Insert one frame for each existing page</source>
    <translation>Kasti lisamine kõigile olemasolevatele lehekülgedele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="169"/>
    <source>Insert frames on a range of pages</source>
    <translation>Kasti lisamine valitud lehekülgedele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="187"/>
    <source>Range of pages to insert frames on</source>
    <translation>Lehekülgede vahemik, kuhu kastid lisatakse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="222"/>
    <source>Position the new frame in relation to the page</source>
    <translation>Uue kasti asukoht leheküljel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="237"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page margins</source>
    <translation>Kasti lisamine lehekülje veeriste ülemisse vasakusse nurka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="247"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page</source>
    <translation>Kasti lisamine lehekülje ülemisse vasakusse nurka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="257"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page bleed</source>
    <translation>Kasti lisamine lehekülje lõikevaru ülemisse vasakusse nurka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="267"/>
    <source>Insert the frame at a custom position on the page</source>
    <translation>Kasti lisamine kohandatud asukohta leheküljel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="323"/>
    <source>Top position of the inserted frame</source>
    <translation>Lisatud kasti ülaserva asukoht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="330"/>
    <source>Left position of the inserted frame</source>
    <translation>Lisatud kasti vasaku serva asukoht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="406"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the page margins</source>
    <translation>Uue kasti lisamine lehekülje veeristega võrdsete mõõtmetega</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="416"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the page</source>
    <translation>Uue kasti lisamine leheküljega võrdsete mõõtmetega</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="426"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself</source>
    <translation>Uue kasti lisamine lehe enda piiridest välja jääva lõikevaruga võrdsete mõõtmetega</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="436"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported</source>
    <translation>Uus kasti lisamine imporditava pildiga võrdsete mõõtmetega</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="446"/>
    <source>Insert the new frame with a custom size</source>
    <translation>Uue kasti lisamine kohandatud suurusega</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="502"/>
    <source>Width of the inserted frame</source>
    <translation>Lisatud kasti laius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="509"/>
    <source>Height of the inserted frame</source>
    <translation>Lisatud kasti kõrgus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="601"/>
    <source>Number of columns for the inserted text frame</source>
    <translation>Lisatud tekstikasti veergude arv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="618"/>
    <source>Distance between the columns in the text frame</source>
    <translation>Tekstikasti veergude vahe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="649"/>
    <source>Link the inserted text frames together to form a chain of frames</source>
    <translation>Lisatud tekstikastide linkimine kastiahela moodustamiseks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="652"/>
    <source>Link Inserted Frames</source>
    <translation>Lisatud kastide linkimine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="661"/>
    <source>Link the first inserted frame to a preexisting text frame</source>
    <translation>Esimese lisatud kasti linkimine olemasoleva tekstikastiga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="664"/>
    <source>Link to Existing Frame</source>
    <translation>Linkimine olemasoleva kastiga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="680"/>
    <source>Name of existing text frame to link to</source>
    <translation>Olemasoleva tekstikasti nimi, millega linkida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="704"/>
    <source>Source document to load into the text frame</source>
    <translation>Tekstikasti laaditav lähtedokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="766"/>
    <source>Source image to load into the inserted image frame</source>
    <translation>Lisatud pildikasti laaditav lähtepilt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrameBase</name>
  <message>
    <source>Insert A Frame</source>
    <translation type="obsolete">Kasti lisamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype</source>
    <translation type="obsolete">Tüü&amp;p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Tekstikast</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="obsolete">Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;ildikast</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+I</source>
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="obsolete">T&amp;abel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape</source>
    <translation type="obsolete">Kujund</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Hulknurk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Location</source>
    <translation type="obsolete">Asuko&amp;ht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Placement</source>
    <translation type="obsolete">Asetus lehekülgedel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Page</source>
    <translation type="obsolete">Aktiivne lehekülg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selecting this will place the frame only on the current page.</source>
    <translation type="obsolete">Selle valimisel asetatakse kast ainult aktiivsele leheküljele.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range of Pages:</source>
    <translation type="obsolete">Lehekülgede vahemik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selecting this will place frame on the selected range. </source>
    <translation type="obsolete">Selle valimisel asetatakse kast valitud lehekülgede vahemikku. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Position of Frame</source>
    <translation type="obsolete">Kasti asukoht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Left of Page</source>
    <translation type="obsolete">Lehekülje ülemine vasak nurk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selecting this puts the frame on the top left with postion 0,0</source>
    <translation type="obsolete">Selle valimisel asetatakse kast üles vasakule asukohta 0,0</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Left of Margins</source>
    <translation type="obsolete">Veeriste ülemine vasak nurk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selecting this places the frame in the upper left of the page margins defined in your doc setup.</source>
    <translation type="obsolete">Selle valimisel asetatakse kast dokumendi seadistustes määratud veeriste ülemisse vasakusse nurka.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Position:</source>
    <translation type="obsolete">Kohandatud asukoht:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the dimensions wished below in the X: Y: dialog below.</source>
    <translation type="obsolete">Määra allolevas dialoogis vajalikud X- ja Y-asukoht.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X:</source>
    <translation type="obsolete">X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Suurus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Same as the Page</source>
    <translation type="obsolete">Sama leheküljega</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Same as the Page Margins</source>
    <translation type="obsolete">Sama lehekülje veeristega</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Size:</source>
    <translation type="obsolete">Kohandatud suurus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height:</source>
    <translation type="obsolete">Kõrgus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation type="obsolete">Laius:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Options</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Valikud</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source Image:</source>
    <translation type="obsolete">Lähtepilt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Select File...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vali fail...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There are no options for this type of frame</source>
    <translation type="obsolete">Seda tüüpi kasti jaoks pole valikuid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source Document:</source>
    <translation type="obsolete">Lähtedokument:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Columns:</source>
    <translation type="obsolete">Veerud:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap:</source>
    <translation type="obsolete">Vahe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Loobu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link Created Frames</source>
    <translation type="obsolete">Loodud kastid lingitakse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Pages</source>
    <translation type="obsolete">Kõik leheküljed</translation>
  </message>
  <message>
    <source>...</source>
    <translation type="obsolete">...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertTable.cpp" line="15"/>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Tabeli lisamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertTable.cpp" line="28"/>
    <source>Number of rows:</source>
    <translation>Ridade arv:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertTable.cpp" line="29"/>
    <source>Number of columns:</source>
    <translation>Veergude arv:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="27"/>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation>JavaScriptide redigeerimine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation>&amp;Redigeeri...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation>Lis&amp;a...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="52"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>K&amp;ustuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="57"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>S&amp;ulge</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="71"/>
    <source>Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an &quot;Open Action&quot; script be sure not to change the name of the function.</source>
    <translation>Lisab uue skripti, määrates samas kindlaks samanimelise funktsiooni. Kui soovid seda skripti kasuada avamistoimingu (Open Action) skriptina, ära kindlasti funktsiooni nime muuda.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="77"/>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation>&amp;Uus skript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="77"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="78"/>
    <source>New Script</source>
    <translation>Uus skript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="115"/>
    <source>Do you really want to delete this script?</source>
    <translation>Kas tõesti see skript kustutada?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jah</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ei</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>KeyManager</name>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation type="obsolete">Toiming</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Key</source>
    <translation type="obsolete">Aktiivne klahv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Key for this Action</source>
    <translation type="obsolete">Toimingu klahvi valimine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No Key</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Klahv puudub</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User Defined Key</source>
    <translation type="obsolete">Kas&amp;utaja määratud klahv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
    <translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;Key</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Määra klahv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loadable Shortcut Sets</source>
    <translation type="obsolete">Laaditavad kiirklahvikomplektid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Laadi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Impordi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ekspordi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reset</source>
    <translation type="obsolete">Lä&amp;htesta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keyboard shortcut sets available to load</source>
    <translation type="obsolete">Saadaolevad kiirklahvikomplektid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load the selected shortcut set</source>
    <translation type="obsolete">Laadi valitud kiirklahvikomplekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import a shortcut set into the current configuration</source>
    <translation type="obsolete">Impordib kiirklahvikomplekti praegusse seadistusse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export the current shortcuts into an importable file</source>
    <translation type="obsolete">Ekspordib aktiivsed kiirklahvid imporditavasse faili</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reload the default Scribus shortcuts</source>
    <translation type="obsolete">Laadib uuesti Scribuse vaikimisi kiirklahvid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt</source>
    <translation type="obsolete">Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl</source>
    <translation type="obsolete">Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift</source>
    <translation type="obsolete">Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Meta</source>
    <translation type="obsolete">Meta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Meta+</source>
    <translation type="obsolete">Meta+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift+</source>
    <translation type="obsolete">Shift+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+</source>
    <translation type="obsolete">Alt+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+</source>
    <translation type="obsolete">Ctrl+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This key sequence is already in use</source>
    <translation type="obsolete">See klahvikombinatsioon on juba kasutusel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Key Set XML Files (*.ksxml)</source>
    <translation type="obsolete">Klahvikomplektide XML-failid (*.ksxml)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LatexEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="33"/>
    <source>Enter Code:</source>
    <translation>Kood:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="45"/>
    <source>Update</source>
    <translation>Uuenda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="52"/>
    <source>Revert</source>
    <translation>Võta tagasi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="123"/>
    <source>Program Messages:</source>
    <translation>Programmi teated:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="174"/>
    <source>Status: Unknown</source>
    <translation>Olek: teadmata</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="158"/>
    <source>Kill Program</source>
    <translation>Tapa programm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="66"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Valikud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="74"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Lahutus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="81"/>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Automaatne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="84"/>
    <source> DPI</source>
    <translation> DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="97"/>
    <source>Program:</source>
    <translation>Programm:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="109"/>
    <source>Use Preamble</source>
    <translation>Preambuli kasutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="338"/>
    <source>Status: </source>
    <translation>Olek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="165"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="206"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="223"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="342"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Viga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="344"/>
    <source>Finished</source>
    <translation>Lõpetatud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="347"/>
    <source>Running</source>
    <translation>Töös</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="528"/>
    <source>No item selected!</source>
    <translation>Midagi pole valitud!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert symbol</source>
    <translation type="obsolete">Lisa sümbol</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="14"/>
    <source>Editor</source>
    <translation>Redaktor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="122"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="130"/>
    <source>Information</source>
    <translation>Info</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="123"/>
    <source>An editor for this frame is already running!</source>
    <translation>Redaktor juba töötab!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="150"/>
    <source>Editor running!</source>
    <translation>Redaktor töötab!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="131"/>
    <source>Please specify an editor in the preferences!</source>
    <translation>Palun määra seadistustes redaktor!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="166"/>
    <source>Could not create a temporary file to run the external editor!</source>
    <translation>Ajutise faili loomine välise redaktori käivitamiseks nurjus!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="148"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="202"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="222"/>
    <source>Run External Editor...</source>
    <translation>Käivita väline redaktor...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="207"/>
    <source>Running the editor failed with exitcode %d!</source>
    <translation>Redaktori käivitamine nurjus lõpetamiskoodiga %d!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="224"/>
    <source>Running the editor &quot;%1&quot; failed!</source>
    <translation>Redaktori &quot;%1&quot; käivitamine nurjus!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Run external editor...</source>
    <translation type="obsolete">Käivita väline redaktor...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="529"/>
    <source>Insert Symbol</source>
    <translation>Lisa sümbol</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="290"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="599"/>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation>Kihi kustutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="291"/>
    <source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
    <translation>Kas kustutada ka kõik selle kihi objektid?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="568"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Kihid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="72"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="589"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new layer</source>
    <translation type="obsolete">Lisa uus kiht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete layer</source>
    <translation type="obsolete">Kustuta kiht</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise layer</source>
    <translation type="obsolete">Too kiht ettepoole</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower layer</source>
    <translation type="obsolete">Vii kiht tahapoole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="54"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="587"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Läbipaistmatus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="60"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="588"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="569"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Sulandamisrežiim:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="571"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normaalne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="572"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Tumendamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="573"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Helendamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="574"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Korrutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="575"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Ekraan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="576"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Ülekatmine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="577"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Külm valgus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="578"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Soe valgus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="579"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Lahutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exlusion</source>
    <translation type="obsolete">Väljajätmine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="581"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Värvi helestamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="582"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Värvi tumestamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="580"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Väljajätmine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="583"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Toon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="584"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Küllastus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="585"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Värv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="586"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Valgsus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="604"/>
    <source>Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. </source>
    <translation>Kihi indikaatori värv - igale kihile omistatakse värv, kui kihi indikaatorid on sisse lülitatud. Topeltklõpsuga saab värvi redigeerida. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="605"/>
    <source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
    <translation>Kiht on nähtaval - märke eemaldamisel ei ole kihti näha </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="606"/>
    <source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
    <translation>Kihi trükkimine - märke eemaldamisel kihti ei trükita. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="607"/>
    <source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
    <translation>Kihi lukustamine - märke eemaldamisel ei ole kiht lukustatud </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below</source>
    <translation type="obsolete">Tekst kulgeb ümber alumiste kihtide objektide - märkimisel kulgeb tekstikastide tekst ümber teiste objektide, isegi kui need asuvad alumistel kihtidel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="609"/>
    <source>Outline Mode - Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
    <translation>Kontuurirežiim - lülitab punktiirjoone näitamist objektide ümber, mis kiirendab väga keeruliste objektide kuvamist.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Layer - Double clicking on the name of a layer enabled editing</source>
    <translation type="obsolete">Kihi nimi - topeltklõpsuga kihi nimel saab seda redigeerida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicates the current layer</source>
    <translation type="obsolete">Kloonib aktiivse kihi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="602"/>
    <source>Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4</source>
    <translation>Sulandamisrežiimi valik, töötab ainult PDF 1.4 korral</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="603"/>
    <source>Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG</source>
    <translation>Kihi läbipaistvus, toimib ainult PDF 1.4 ja SVG korral</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="597"/>
    <source>Add a New Layer</source>
    <translation>Lisa uus kiht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="598"/>
    <source>Duplicate the Current Layer</source>
    <translation>Klooni aktiivne kiht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="600"/>
    <source>Raise Layer</source>
    <translation>Too kiht ettepoole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="601"/>
    <source>Lower Layer</source>
    <translation>Vii kiht tahapoole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="608"/>
    <source>Make text in lower layers flow around objects - Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled</source>
    <translation>Alumiste kihtide tekst pannakse kulgema ümber objektide - Selle sisselülitamine sunnib alumiste kihtide teksti kulgema ümber selle kihi objektide, mille puhul säte sisse lülitati</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="610"/>
    <source>Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name</source>
    <translation>Kihi nimi - topeltklõpsuga kihi nimel saab seda redigeerida</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LegacyMode</name>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Kõik failid (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5003"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Avamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4973"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Kõik toetatud vormingud</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LensDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="13"/>
    <source>Optical Lens</source>
    <translation>Läätsed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="98"/>
    <source>+</source>
    <translation>+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="108"/>
    <source>-</source>
    <translation>-</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="126"/>
    <source>Lens Parameters</source>
    <translation>Läätse parameetrid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radius:</source>
    <translation type="obsolete">Raadius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="55"/>
    <source>Add a new lens</source>
    <translation>Lisa uus läähts</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="58"/>
    <source>&amp;Add Lens</source>
    <translation>Lis&amp;a lääts</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="65"/>
    <source>Remove selected lens</source>
    <translation>Eemalda valitud lääts</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="68"/>
    <source>&amp;Remove Lens</source>
    <translation>&amp;Eemalda lääts</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="95"/>
    <source>Zoom In</source>
    <translation>Suurenda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="105"/>
    <source>Zoom Out</source>
    <translation>Vähenda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="138"/>
    <source>&amp;X Pos:</source>
    <translation>&amp;X-asukoht:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="148"/>
    <source>Horizontal position of the lens</source>
    <translation>Läätse rõhtsuunas asukoht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="161"/>
    <source>&amp;Y Pos:</source>
    <translation>&amp;Y-asukoht:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="171"/>
    <source>Vertical position of the lens</source>
    <translation>Läätse püstsuunas asukoht</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="184"/>
    <source>The selected lens acts like a magnification lens</source>
    <translation>Valitud lääts käitub suurendusklaasina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="187"/>
    <source>&amp;Magnification Lens</source>
    <translation>Suu&amp;rendusklaas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="197"/>
    <source>The selected lens acts like a fish eye lens</source>
    <translation>Valitud lääts tekitab kalasilmaefekti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="200"/>
    <source>&amp;Fish Eye Lens</source>
    <translation>Kala&amp;silm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="207"/>
    <source>Ra&amp;dius:</source>
    <translation>Raa&amp;dius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="217"/>
    <source>Radius of the lens</source>
    <translation>Läätse raadius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="230"/>
    <source>&amp;Strength:</source>
    <translation>Tugevu&amp;s:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="240"/>
    <source>Strength of the lens</source>
    <translation>Läätse tugevus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LensEffectsPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="67"/>
    <source>Lens Effects...</source>
    <translation>Läätseefektid...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="71"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Vektorjoone tööriistad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="92"/>
    <source>Lens Effects</source>
    <translation>Läätseefektid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="93"/>
    <source>Apply fancy lens effects</source>
    <translation>Naljakate läätseefektide rakendamine</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineFormate</name>
  <message>
    <source>Edit Line Styles</source>
    <translation type="obsolete">Joonestiilide redigeerimine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Impordi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Uus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Redigeeri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Klooni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">K&amp;ustuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Salvesta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">%1 koopia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Style</source>
    <translation type="obsolete">Uus stiil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this style?</source>
    <translation type="obsolete">Kas tõesti see stiil kustutada?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jah</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ei</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Avamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumendid (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Kõik failid (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumendid (*.sla *.scd);;Kõik failid (*)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineStyleW</name>
  <message>
    <source>%</source>
    <translation type="obsolete">%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="obsolete">Joone jämedus:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineStyleWBase</name>
  <message>
    <source>LineStyleWBase</source>
    <translation type="obsolete">LineStyleWBase</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%</source>
    <translation type="obsolete">%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="obsolete">Joone jämedus:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineStyleWidget</name>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation type="obsolete">Lameots</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation type="obsolete">Ruutots</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation type="obsolete">Ümarots</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation type="obsolete">Nurkühendus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation type="obsolete">Längühendus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation type="obsolete">Ümarühendus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Line</source>
    <translation type="obsolete">Ühtlane joon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation type="obsolete">Punktiirjoon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation type="obsolete">Punktjoon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">Kriipspunktjoon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">Kriipspunktpunktjoon</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoadSavePlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="187"/>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Kõik failid (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="199"/>
    <source>An error occured while opening file or file is damaged</source>
    <translation>Faili avamisel tekkis tõrge või on fail vigane</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="204"/>
    <source>An error occured while parsing file at line %1, column %2 :
%3</source>
    <translation>Faili parsimisel tekkis tõrge reas %1 veerus %2:
%3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="91"/>
    <location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="123"/>
    <location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="155"/>
    <location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="186"/>
    <source>No File Loader Plugins Found</source>
    <translation>Faililaadija pluginaid ei leitud</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoremManager</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="152"/>
    <source>Select Lorem Ipsum</source>
    <translation>Lorem Ipsumi valik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="220"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="222"/>
    <source>Get More:</source>
    <translation>Allikas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="224"/>
    <source>XML File:</source>
    <translation>XML-fail:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="139"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="259"/>
    <source>Lorem Ipsum</source>
    <translation>Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="260"/>
    <source>Paragraphs:</source>
    <translation>Lõigud:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="263"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="265"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="266"/>
    <source>Standard Lorem Ipsum</source>
    <translation>Standardne Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="261"/>
    <source>Random Paragraphs</source>
    <translation>Juhuslikud lõigud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="267"/>
    <source>Number of paragraphs of selected sample text to insert</source>
    <translation>Valitud näidisteksti lisatavate lõikude arv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="268"/>
    <source>List of languages available to insert sample text in</source>
    <translation>Keelte loend, milles leidub näidistekst</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="31"/>
    <source>Manage Page Properties</source>
    <translation>Lehekülje omaduste haldamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="39"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Lehekülje suurus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="44"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Suurus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Kohandatud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="64"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Orie&amp;ntatsioon:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="67"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Püstpaigutus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="68"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Rõhtpaigutus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="75"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Laius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Kõrgus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="87"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Objektide liigutamine koos leheküljega</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="93"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Tüüp:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="114"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Veerisejooned</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="121"/>
    <source>Other Settings</source>
    <translation>Muud seadistused</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="126"/>
    <source>Master Page:</source>
    <translation>Leheküljetoorik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normaalne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="180"/>
    <source>Size of the inserted pages, either a standard or custom size.</source>
    <translation>Lisatavate lehekülgede suurus, kas standardne või kohandatud.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="181"/>
    <source>Orientation of the page(s) to be inserted</source>
    <translation>Lisatavate lehekülgede orientatsioon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="182"/>
    <source>Width of the page(s) to be inserted</source>
    <translation>Lisatavate lehekülgede laius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="183"/>
    <source>Height of the page(s) to be inserted</source>
    <translation>Lisatavate lehekülgede kõrgus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="184"/>
    <source>When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action.</source>
    <translation>Uue lehekülje lisamisel teiste vahele liigutatakse objekte koos nende senise leheküljega. Vaikimisi on see sisse lülitatud.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="33"/>
    <source>Preset Layouts:</source>
    <translation>Valmispaigutused:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;All:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="45"/>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>Ü&amp;lal:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="47"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="212"/>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Paremal:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="49"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="211"/>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Vasakul:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply margin settings to all pages</source>
    <translation type="obsolete">Veeriseseadistusi rakendatakse kõigile lehekülgedele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="90"/>
    <source>Apply the margin changes to all existing pages in the document</source>
    <translation>Veeriste muudatused rakendatakse kõigile dokumendi olemasolevatele lehekülgedele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="102"/>
    <source>Printer Margins...</source>
    <translation>Printeri veerised...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="104"/>
    <source>Import the margins for the selected page size from the available printers.</source>
    <translation>Veeriste import valitud leheküljesuurusele saadaolevatelt printeritelt.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="156"/>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Vahemaa ülemise veerisejoone ja lehekülje serva vahel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="157"/>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Vahemaa alumise veerisejoone ja lehekülje serva vahel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Vahemaa vasaku veerisejoone ja lehekülje serva vahel. Kui valitud on kaks lehekülge kõrvuti, saab seda veeriste vahet kasutada köitmiseks vajalike veeriste korrigeerimiseks.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="obsolete">Vahemaa parema veerisejoone ja lehekülje serva vahel. Kui valitud on kaks lehekülge kõrvuti, saab seda veeriste vahet kasutada köitmiseks vajalike veeriste korrigeerimiseks.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="211"/>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>S&amp;isemine:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="212"/>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>Vä&amp;limine:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="79"/>
    <source>Apply settings to:</source>
    <translation>Seadistuste rakendamine:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="82"/>
    <source>All Document Pages</source>
    <translation>Dokumendi kõigile lehekülgedele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="86"/>
    <source>All Master Pages</source>
    <translation>Kõigile leheküljetoorikutele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="91"/>
    <source>Apply the margin changes to all existing master pages in the document</source>
    <translation>Veeriste muudatused rakendatakse dokumendi kõigile leheküljetoorikutele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="108"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Veerisejooned</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="126"/>
    <source>Top:</source>
    <translation>Ülal:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="131"/>
    <source>Bottom:</source>
    <translation>All:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="143"/>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation>Lõikevaru füüsilise lehekülje ülaservas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="144"/>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation>Lõikevaru füüsilise lehekülje allservas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="145"/>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation>Lõikevaru füüsilise lehekülje vasakus servas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="146"/>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation>Lõikevaru füüsilise lehekülje paremas servas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="152"/>
    <source>Bleeds</source>
    <translation>Lõikevaru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="217"/>
    <source>Inside:</source>
    <translation>Sisemine:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="218"/>
    <source>Outside:</source>
    <translation>Välimine:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="222"/>
    <source>Left:</source>
    <translation>Vasakul:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="223"/>
    <source>Right:</source>
    <translation>Paremal:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="158"/>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Vahemaa vasaku veerisejoone ja lehekülje serva vahel. Kui valitud on 2, 3 või 4 lehekülge kõrvuti, saab seda veeriste vahet kasutada köitmiseks vajalike veeriste korrigeerimiseks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="159"/>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Vahemaa parema veerisejoone ja lehekülje serva vahel. Kui valitud on 2, 3 või 4 lehekülge kõrvuti, saab seda veeriste vahet kasutada köitmiseks vajalike veeriste korrigeerimiseks</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MasterPagesPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="98"/>
    <source>Edit Master Pages</source>
    <translation>Leheküljetoorikute redigeerimine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="99"/>
    <source>Duplicate the selected master page</source>
    <translation>Klooni valitud leheküljetoorik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="100"/>
    <source>Delete the selected master page</source>
    <translation>Kustuta valitud leheküljetoorik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="101"/>
    <source>Add a new master page</source>
    <translation>Lisa uus leheküljetoorik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="102"/>
    <source>Import master pages from another document</source>
    <translation>Impordi leheküljetoorikuid mõnest muust dokumendist</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this master page?</source>
    <translation type="obsolete">Kas tõesti kustutada see leheküljetoorik?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Jah</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ei</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="178"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="178"/>
    <source>New Master Page</source>
    <translation>Uus leheküljetoorik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">%1 koopia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="304"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="304"/>
    <source>New MasterPage</source>
    <translation>Uus leheküljetoorik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="304"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation>Uus leheküljetoorik %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="373"/>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Koopia nr. %1 toorikust </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Normaalne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="465"/>
    <source>Unable to Rename Master Page</source>
    <translation>Leheküljetooriku ümbernimetamine nurjus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="465"/>
    <source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
    <translation>Normaalset lehekülge ei saa ümber nimetada.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="469"/>
    <source>Rename Master Page</source>
    <translation>Leheküljetooriku ümbernimetamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="469"/>
    <source>New Name:</source>
    <translation>Uus nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="176"/>
    <source>Copy #%1 of %2</source>
    <translation>Koopia nr. %1 toorikust %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="140"/>
    <source>This master page is used at least once in the document.</source>
    <translation>Seda leheküljetoorikut on dokumendis vähemalt ühel korral kasutatud.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="144"/>
    <source>Do you really want to delete master page &quot;%1&quot;?</source>
    <translation>Kas tõesti kustutada leheküljetoorik &quot;%1&quot;?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mdup</name>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Mitmekordne kloonimine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation type="obsolete">Koo&amp;piate arv:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation type="obsolete">Ni&amp;he rõhtsuunas:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nihe püstsuunas:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Measurements</name>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation type="obsolete">Mõõtmine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DX:</source>
    <translation type="obsolete">DX:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DY:</source>
    <translation type="obsolete">DY:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="obsolete">Nurk:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length:</source>
    <translation type="obsolete">Pikkus:</translation>
  </message>
  <message utf8="true">
    <location filename="../../../scribus/ui/measurements.cpp" line="51"/>
    <source> °</source>
    <translation> °</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MeasurementsBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="13"/>
    <source>Distances</source>
    <translation>Vahemaad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="19"/>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="26"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="43"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="60"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="77"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="94"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="111"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="128"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="145"/>
    <source>10000.0000</source>
    <translation>10000,0000</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="36"/>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="53"/>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="70"/>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="87"/>
    <source>Length:</source>
    <translation>Pikkus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="104"/>
    <source>DX:</source>
    <translation>DX:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="121"/>
    <source>DY:</source>
    <translation>DY:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="138"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Nurk:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="155"/>
    <source>Unit:</source>
    <translation>Ühik:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MergeDoc</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="39"/>
    <source>Import Master Page</source>
    <translation>Leheküljetooriku import</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="39"/>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Lehekülgede import</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;From Document:</source>
    <translation>&amp;Dokumendist:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chan&amp;ge...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Muuda...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="57"/>
    <source>&amp;Import Page(s):</source>
    <translation>&amp;Imporditakse leheküljed:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="61"/>
    <source>&amp;Import Master Page</source>
    <translation>&amp;Imporditakse leheküljetoorik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="72"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Sisesta komadega eradatud arvud või märgid: * tähistab kõiki lehekülgi, 1-5 lehekülgede vahemikku, konkreetsed leheküljenumbrid vastavaid lehekülgi.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="77"/>
    <source> from 0</source>
    <translation> 0 leheküljest</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="80"/>
    <source>Create Page(s)</source>
    <translation>Leheküljed lisatakse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="84"/>
    <source>Before Page</source>
    <translation>enne lehekülge</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="85"/>
    <source>After Page</source>
    <translation>pärast lehekülge</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="86"/>
    <source>At End</source>
    <translation>lõppu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="103"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Impordi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="137"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Avamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="137"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumendid (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Kõik failid (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Dokumendid (*.sla *.scd);;Kõik failid (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="173"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="192"/>
    <source> from %1</source>
    <translation> %1 leheküljest</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="54"/>
    <source>&amp;Select...</source>
    <translation>&amp;Vali...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MeshDistortionDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="44"/>
    <source>+</source>
    <translation>+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="54"/>
    <source>-</source>
    <translation>-</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="13"/>
    <source>Mesh Distortion</source>
    <translation>Võrepinna moonutus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="27"/>
    <source>Drag the red handles with the mouse to distort the mesh</source>
    <translation>Võrepinna moonutamiseks lohista hiirega punaseid pidemeid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="41"/>
    <source>Zoom In</source>
    <translation>Suurenda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="51"/>
    <source>Zoom Out</source>
    <translation>Vähenda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="82"/>
    <source>Resets the selected handles to their initial position.
If no handle is selected all handles will be reset.</source>
    <translation>Lähtestab valitud pidemed algpositsiooni.
Kui pidet pole valitud, lähtestatakse kõik pidemed.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="86"/>
    <source>&amp;Reset</source>
    <translation>Lä&amp;htesta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MeshDistortionPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="69"/>
    <source>Mesh Distortion...</source>
    <translation>Võrepinna moonutus...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="73"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Vektorjoone tööriistad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="95"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="96"/>
    <source>Mesh Distortion of Polygons</source>
    <translation>Hulknurkade võrepinna moonutamine</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MissingFont</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/missing.cpp" line="309"/>
    <source>Missing Font</source>
    <translation>Puuduv font</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/missing.cpp" line="317"/>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation>Font %1 ei ole paigaldatud.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/missing.cpp" line="322"/>
    <source>Use</source>
    <translation>Font</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/missing.cpp" line="331"/>
    <source>instead</source>
    <translation>asendab fondi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ModeToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="39"/>
    <source>Tools</source>
    <translation>Tööriistad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="121"/>
    <source>Properties...</source>
    <translation>Omadused...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MovePages</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/movepage.cpp" line="28"/>
    <source>Move Pages</source>
    <translation>Lehekülgede liigutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/movepage.cpp" line="28"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/movepage.cpp" line="37"/>
    <source>Copy Page</source>
    <translation>Lehekülje kopeerimine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/movepage.cpp" line="37"/>
    <source>Move Page(s)</source>
    <translation>Lehekülgede liigutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/movepage.cpp" line="48"/>
    <source>To:</source>
    <translation>leheküljele:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of copies:</source>
    <translation type="obsolete">Koopiate arv:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/movepage.cpp" line="68"/>
    <source>Before Page</source>
    <translation>Enne lehekülge</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/movepage.cpp" line="69"/>
    <source>After Page</source>
    <translation>Pärast lehekülge</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/movepage.cpp" line="70"/>
    <source>At End</source>
    <translation>Lõppu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/movepage.cpp" line="78"/>
    <source>Move Page(s):</source>
    <translation>Lehekülgede liigutamine:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/movepage.cpp" line="58"/>
    <source>Number of Copies:</source>
    <translation>Koopiate arv:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiLine</name>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation type="obsolete">Stiili redigeerimine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation type="obsolete">Lameots</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation type="obsolete">Ruutots</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation type="obsolete">Ümarots</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation type="obsolete">Nurkühendus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation type="obsolete">Längühendus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation type="obsolete">Ümarühendus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="obsolete">Joone jämedus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt </source>
    <translation type="obsolete"> pt </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Line</source>
    <translation type="obsolete">Ühtlane joon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation type="obsolete">Punktiirjoon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation type="obsolete">Punktjoon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">Kriipspunktjoon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation type="obsolete">Kriipspunktpunktjoon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Nimi &quot;%1&quot; ei ole unikaalne.&lt;br/&gt;Palun vali mõni muu nimi.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation type="obsolete">pt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiProgressDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="13"/>
    <source>Progress</source>
    <translation>Edenemine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="24"/>
    <source>Overall Progress:</source>
    <translation>Üldine edenemine:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="67"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Loobu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multiprogressdialog.cpp" line="74"/>
    <source>%v of %m</source>
    <translation>%v / %m</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiProgressDialogBase</name>
  <message>
    <source>Progress</source>
    <translation type="obsolete">Edenemine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overall Progress:</source>
    <translation type="obsolete">Üldine edenemine:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Loobu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultipleDuplicate</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="113"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation>Ni&amp;he rõhtsuunas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="166"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="64"/>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation>&amp;Nihe püstsuunas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="69"/>
    <source>&amp;Horizontal Gap:</source>
    <translation>V&amp;ahe rõhtsuunas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="70"/>
    <source>&amp;Vertical Gap:</source>
    <translation>&amp;Vahe püstsuunas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="14"/>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation>Mitmekordne kloonimine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="33"/>
    <source>&amp;By Number of Copies</source>
    <translation>Koo&amp;piate arvu järgi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="51"/>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation>Koo&amp;piate arv:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="92"/>
    <source>&amp;Shift Created Items By</source>
    <translation>Loo&amp;dud elementide nihutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="95"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="82"/>
    <source>Create &amp;Gap Between Items Of</source>
    <translation>&amp;Vahe loomine elementide vahele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="85"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="146"/>
    <source>Rotation:</source>
    <translation>Pööramine:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="218"/>
    <source>By &amp;Rows &amp;&amp; Columns</source>
    <translation>&amp;Ridade ja veergude järgi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="237"/>
    <source>Vertical Gap:</source>
    <translation>Vahe püstsuunas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="264"/>
    <source>Horizontal Gap:</source>
    <translation>Vahe rõhtsuunas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="281"/>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation>Ridade arv:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="301"/>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation>Veergude arv:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="369"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="385"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Loobu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultipleDuplicateBase</name>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Mitmekordne kloonimine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;By Number of Copies</source>
    <translation type="obsolete">Koo&amp;piate arvu järgi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation type="obsolete">Koo&amp;piate arv:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create &amp;Gap Between Items Of</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Vahe loomine elementide vahele</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="obsolete">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shift Created Items By</source>
    <translation type="obsolete">Loo&amp;dud elementide nihutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation type="obsolete">Ni&amp;he rõhtsuunas:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nihe püstsuunas:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>By &amp;Rows &amp;&amp; Columns</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Ridade ja veergude järgi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Gap:</source>
    <translation type="obsolete">Vahe püstsuunas:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Gap:</source>
    <translation type="obsolete">Vahe rõhtsuunas:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation type="obsolete">Ridade arv:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation type="obsolete">Veergude arv:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Loobu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/myplugin/myplugin.cpp" line="31"/>
    <source>My &amp;Plugin</source>
    <translation>Minu &amp;plugin</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPluginImpl</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="23"/>
    <source>Scribus - My Plugin</source>
    <translation>Scribus - Minu plugin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="24"/>
    <source>The plugin worked!</source>
    <translation>Plugin töötas!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewDoc</name>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Kohandatud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="101"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="686"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="694"/>
    <source>New Document</source>
    <translation>Uus dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="111"/>
    <source>&amp;New Document</source>
    <translation>&amp;Uus dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="116"/>
    <source>Open &amp;Existing Document</source>
    <translation>Ol&amp;emasolev dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="119"/>
    <source>Open Recent &amp;Document</source>
    <translation>Viimati kasutatud &amp;dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="130"/>
    <source>Do not show this dialog again</source>
    <translation>Seda dialoogi rohkem ei näidata</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="144"/>
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Dokumendi lehekülje suurus: kas mõni standardne või kohandatud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="145"/>
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
    <translation>Dokumendi lehekülgede orientatsioon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="146"/>
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Dokumendi lehekülgede laius. Kui valisid kohandatud suuruse, saab seda muuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="147"/>
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Dokumendi lehekülgede kõrgus. Kui valisid kohandatud suuruse, saab seda muuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="148"/>
    <source>Initial number of pages of the document</source>
    <translation>Esialgne dokumendi lehekülgede arv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="149"/>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Dokumendi redigeerimisel vaikimisi kasutatav mõõtühik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="150"/>
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
    <translation>Tekstikastide automaatne loomine uute lehekülgede lisamisel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="151"/>
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
    <translation>Veergude arv automaatselt loodud tekstikastides</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="152"/>
    <source>Distance between automatically created columns</source>
    <translation>Automaatselt loodud veergude vahe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="688"/>
    <source>New from Template</source>
    <translation>Uus mallist</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="690"/>
    <source>Open Existing Document</source>
    <translation>Olemasoleva dokumendi avamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="692"/>
    <source>Open Recent Document</source>
    <translation>Viimati kasutatud dokumendi avamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation type="obsolete">Lehekülje suurus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="226"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Suurus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="235"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Orie&amp;ntatsioon:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="238"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Püstpaigutus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="239"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Rõhtpaigutus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="245"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Laius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="251"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Kõrgus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="267"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Veerisejooned</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="286"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Valikud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="293"/>
    <source>N&amp;umber of Pages:</source>
    <translation>Le&amp;hekülgede arv:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="299"/>
    <source>&amp;Default Unit:</source>
    <translation>Va&amp;ikimisi ühik:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="309"/>
    <source>&amp;Automatic Text Frames</source>
    <translation>&amp;Automaatsed tekstikastid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="319"/>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>Va&amp;he:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="311"/>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>V&amp;eergude arv:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="367"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="377"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Avamine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Layout</source>
    <translation type="obsolete">Lehekülgede paigutus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="258"/>
    <source>First Page is:</source>
    <translation>Esimene lehekülg on:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="331"/>
    <source>Show Document Settings After Creation</source>
    <translation>Dokumendi seadistuste näitamine loomise järel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="183"/>
    <source>Document Layout</source>
    <translation>Dokumendi omadused</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="114"/>
    <source>New &amp;from Template</source>
    <translation>Uus &amp;mallist</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewFromTemplatePlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="59"/>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation>Uus &amp;mallist...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="79"/>
    <source>Load documents with predefined layout</source>
    <translation>Laadib valmispaigutusega dokumente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="80"/>
    <source>Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style).</source>
    <translation>Teiste või enda loodud dokumendipõhja avamine (tagab dokumentidele ühtse stiili).</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewMarginWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="20"/>
    <source>Form</source>
    <translation>Vorm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="31"/>
    <source>Preset Layouts:</source>
    <translation>Valmispaigutused:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="48"/>
    <source>Left:</source>
    <translation>Vasakul:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="68"/>
    <source>Right:</source>
    <translation>Paremal:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="88"/>
    <source>Top:</source>
    <translation>Ülal:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="108"/>
    <source>Bottom:</source>
    <translation>All:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="128"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Linkimine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="135"/>
    <source>Printer Margins...</source>
    <translation>Printeri veerised...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="75"/>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Vahemaa ülemise veerisejoone ja lehekülje serva vahel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="76"/>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Vahemaa alumise veerisejoone ja lehekülje serva vahel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="77"/>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Vahemaa vasaku veerisejoone ja lehekülje serva vahel. Kui valitud on 2, 3 või 4 lehekülge kõrvuti, saab seda veeriste vahet kasutada köitmiseks vajalike veeriste korrigeerimiseks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="78"/>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Vahemaa parema veerisejoone ja lehekülje serva vahel. Kui valitud on 2, 3 või 4 lehekülge kõrvuti, saab seda veeriste vahet kasutada köitmiseks vajalike veeriste korrigeerimiseks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="312"/>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>S&amp;isemine:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="312"/>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Vasakul:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="313"/>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>Vä&amp;limine:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="313"/>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Paremal:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NodePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="897"/>
    <source>Nodes</source>
    <translation>Sõlmed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="898"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="900"/>
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
    <translation>&amp;Absoluutsed koordinaadid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="903"/>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>&amp;X-asukoht:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="904"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y-asukoht:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
    <translation>&amp;Kontuurjoone redigeerimine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
    <translation>Lä&amp;htesta kontuurjoon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
    <source>&amp;End Editing</source>
    <translation>Lõp&amp;eta redigeerimine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="910"/>
    <source>Move Nodes</source>
    <translation>Sõlmede liigutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
    <source>Move Control Points</source>
    <translation>Kontrollpunktide liigutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
    <source>Add Nodes</source>
    <translation>Sõlmede lisamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="913"/>
    <source>Delete Nodes</source>
    <translation>Sõlmede kustutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
    <source>Move Control Points Independently</source>
    <translation>Kontrollpunktide liigutamine ükshaaval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
    <source>Move Control Points Symmetrical</source>
    <translation>Kontrollpunktide liigutamine sümmeetriliselt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
    <source>Reset Control Points</source>
    <translation>Kontrollpunktide lähtestamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
    <source>Reset this Control Point</source>
    <translation>Konkreetse kontrollpunkti lähtestamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
    <source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
    <translation>Hulknurga avamine või Bezier&apos; kõvera lõikamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
    <source>Close this Bezier Curve</source>
    <translation>Bezier&apos; kõvera sulgemine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
    <translation>Asukoha peegeldamine rõhtsuunas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
    <source>Mirror the Path Vertically</source>
    <translation>Asukoha peegeldamine püstsuunas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
    <translation>Asukoha nihe rõhtsuunas paremale</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="923"/>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
    <translation>Asukoha nihe rõhtsuunas vasakule</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="924"/>
    <source>Shear the Path Vertically Up</source>
    <translation>Asukoha nihe püstsuunas üles</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="925"/>
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
    <translation>Asukoha nihe püstsuunas alla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
    <translation>Asukoha pööramine vastupäeva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
    <translation>Asukoha pööramine päripäeva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="928"/>
    <source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Asukoha suuruse kärpimine määratud protsendi võrra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
    <source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Asukoha suuruse suurendamine määratud protsendi võrra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="930"/>
    <source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
    <translation>Asukoha suuruse kärpimine määratud väärtuse võrra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="931"/>
    <source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
    <translation>Asukoha suuruse suurendamine määratud väärtuse võrra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="932"/>
    <source>Angle of Rotation</source>
    <translation>Pööramisnurk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="933"/>
    <source>% to Enlarge or Shrink By</source>
    <translation>Suurendamise või vähendamise protsent</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="934"/>
    <source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
    <translation>Suurendamise või vähendamise väärtus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="935"/>
    <source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
    <translation>Kontuurjoone redigeerimise lubamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="936"/>
    <source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
    <translation>Kontuurjoone lähtestamine kasti esialgsele kujule</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="939"/>
    <source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
    <translation>Sisselülitamisel kasutatakse leheküljega, vastasel juhul objektiga seotud koordinaate.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
    <source>Set Contour to Image Clip</source>
    <translation>Kontuuri seadmine pildi lõikejoonele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="937"/>
    <source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
    <translation>Kontuurjoone lähtestamine pildi lõikejoonele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="241"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
    <source>to Canvas</source>
    <translation>Sidumine dokumendialaga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="243"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
    <source>to Page</source>
    <translation>Sidumine leheküljega</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
    <source>Set Shape to Image Clip</source>
    <translation>Kujundi seadmine pildi lõikejoonele</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="938"/>
    <source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
    <translation>Kujundi seadmine pildi lõikejoonele</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OODPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="514"/>
    <source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
    <translation>See dokument ei paista olevat OpenOffice Draw&apos; fail.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="406"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="685"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="835"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupp%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OODrawImportPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="96"/>
    <source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
    <translation>Impordi &amp;OpenOffice.org Draw...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="111"/>
    <source>Imports OpenOffice.org Draw Files</source>
    <translation>Impordib OpenOffice.org Draw&apos; faile</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="112"/>
    <source>Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Impordib OpenOffice.org Draw&apos; failid aktiivsesse dokumenti, muutes nende vektorandmed Scribuse objektideks.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="126"/>
    <source>OpenDocument 1.0 Draw</source>
    <comment>Import/export format name</comment>
    <translation>OpenDocument 1.0 Draw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="140"/>
    <source>OpenOffice.org 1.x Draw</source>
    <comment>Import/export format name</comment>
    <translation>OpenOffice.org 1.x Draw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="214"/>
    <source>This file contains some unsupported features</source>
    <translation>See fail sisaldab mõningaid toetamata omadusi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="212"/>
    <source>The file could not be imported</source>
    <translation>Faili import nurjus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OSGEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="14"/>
    <source>3D Properties</source>
    <translation>3D omadused</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="118"/>
    <source>Load Model ...</source>
    <translation>Laadi mudel...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="128"/>
    <source>Clear Model</source>
    <translation>Puhasta mudel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="140"/>
    <source>Views</source>
    <translation>Vaated</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="151"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="170"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Valikud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="190"/>
    <source>Solid</source>
    <translation>Ühtlane</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="195"/>
    <source>Solid Wireframe</source>
    <translation>Ühtlane sõrestik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="200"/>
    <source>Transparent</source>
    <translation>Läbipaistev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="205"/>
    <source>Transparent Wireframe</source>
    <translation>Läbipaistev sõrestik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="225"/>
    <source>Wireframe</source>
    <translation>Sõrestik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="230"/>
    <source>Shaded Wireframe</source>
    <translation>Varjutatud sõrestik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="235"/>
    <source>Hidden Wireframe</source>
    <translation>Peidetud sõrestik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="240"/>
    <source>Vertices</source>
    <translation>Tipud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="245"/>
    <source>Shaded Vertices</source>
    <translation>Varjutatud tipud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="250"/>
    <source>Illustration</source>
    <translation>Illustratsioon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="255"/>
    <source>Solid Outline</source>
    <translation>Ühtlane kontuur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="260"/>
    <source>Shaded Illustration</source>
    <translation>Varjutatud illustratsioon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="273"/>
    <source>Line Color:</source>
    <translation>Joone värv:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="308"/>
    <source>Face Color:</source>
    <translation>Tahu värv:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="343"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Läbipaistmatus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="353"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="182"/>
    <source>Render Style:</source>
    <translation>Renderdamisstiil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="210"/>
    <source>Bounding Box</source>
    <translation>Ümbritsev ristkülik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="215"/>
    <source>Transparent Bounding Box</source>
    <translation>Läbipaistev ümbritsev ristkülik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="220"/>
    <source>Transparent Bounding Box Outline</source>
    <translation>Läbipaistev ümbritseva ristküliku kontuur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="374"/>
    <source>Lighting:</source>
    <translation>Valgustus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="385"/>
    <source>None</source>
    <translation>Puudub</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="390"/>
    <source>Headlamp</source>
    <translation>Pealamp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="395"/>
    <source>White</source>
    <translation>Valge</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="400"/>
    <source>Day</source>
    <translation>Päev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="405"/>
    <source>Night</source>
    <translation>Öö</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="410"/>
    <source>Hard</source>
    <translation>Tugev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="415"/>
    <source>Primary</source>
    <translation>Primaarne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="420"/>
    <source>Blue</source>
    <translation>Sinine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="425"/>
    <source>Red</source>
    <translation>Punane</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="430"/>
    <source>Cube</source>
    <translation>Kuup</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="435"/>
    <source>CAD</source>
    <translation>CAD</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="440"/>
    <source>Artwork</source>
    <translation>Kunstiline</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="451"/>
    <source>Field of Vision</source>
    <translation>Vaateväli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="463"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Nurk:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="491"/>
    <source>Add View...</source>
    <translation>Lisa vaade...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="501"/>
    <source>Remove View</source>
    <translation>Eemalda vaade</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OSGEditorDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="168"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="169"/>
    <source>Default</source>
    <translation>Vaikimisi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="233"/>
    <source>Add a new View</source>
    <translation>Uue vaate lisamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="233"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="233"/>
    <source>New View</source>
    <translation>Uus vaade</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="573"/>
    <source>All Supported Formats (%1);;All Files (*)</source>
    <translation>Kõik toetatud vormingud (%1);;Kõik failid (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="574"/>
    <source>Import 3-D Model</source>
    <translation>Ruumilise mudeli import</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OdtDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="43"/>
    <source>OpenDocument Importer Options</source>
    <translation>OpenDocument&apos;i importija valikud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="52"/>
    <source>Overwrite Paragraph Styles</source>
    <translation>Lõigustiilide ülekirjutamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="54"/>
    <source>Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document</source>
    <translation>Sisselülitamisel kirjutatakse aktiivses Scribuse dokumendis olemasolevad stiilid üle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="61"/>
    <source>Merge Paragraph Styles</source>
    <translation>Lõigustiilide ühendamine</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="63"/>
    <source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
    <translation>Lõigustiilid ühendatakse atribuutide kaupa. See vähendab erinevate lõigustiilide hulka, kui originaaldokumendis kasutatakse teistsuguse nimega, aga samasuguste atribuutidega stiili.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="70"/>
    <source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
    <translation>Dokumendi nime kasutamine lõigustiili prefiksina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="72"/>
    <source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
    <translation>Dokumendi nimi lisatakse Scribuses lõigustiilide ette.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="79"/>
    <source>Do not ask again</source>
    <translation>Rohkem ei küsita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="81"/>
    <source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
    <translation>Määratud seadistused muudetakse vaikeseadistusteks ning dialoogi OASIS OpenDocument&apos;i importimisel enam ei näidata.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="90"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="92"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Loobu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OldScribusFormat</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/oldscribusformat/oldscribusformat.cpp" line="59"/>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Scribuse dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/oldscribusformat/oldscribusformat.cpp" line="70"/>
    <source>Scribus 1.2.x Document</source>
    <translation>Scribus 1.2.x dokument</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OneClick</name>
  <message>
    <source>Orig