Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 15427 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="lt_LT">
<context>
  <name>AIPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="403"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importuojama: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="406"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analizuojamas failas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="223"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2320"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupė %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3388"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Generuojami objektai</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>&amp;Apie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Pagalbininkai:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="201"/>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>A&amp;utoriai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German:</source>
    <translation type="obsolete">Vokiečių:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French:</source>
    <translation type="obsolete">Prancūzų:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian:</source>
    <translation type="obsolete">Ukrainiečių:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian:</source>
    <translation type="obsolete">Lietuvių:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak:</source>
    <translation type="obsolete">Slovakų:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="215"/>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Vertimai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="226"/>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;Internete</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Užverti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Plėtotės grupė:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Oficiali dokumentacija:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Kita dokumentacija:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Interneto svetainė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Žinynai internete</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="352"/>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Klaidų fiksavimo ir užklausų sistema</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="356"/>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Pašto grupių sąrašai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="330"/>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation>Oficialūs vertimai ir vertėjai:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="332"/>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Ankstesni vertimo talkininkai:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation>Apie „Scribus“ %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
    <source>Wiki</source>
    <translation>Vikis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
    <source>%1 %2 %3</source>
    <translation>%3 %2 %1 d. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="183"/>
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
    <translation>Naudojama „Ghostscript“ %1 versija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
    <source>No Ghostscript version available</source>
    <translation>Nėra prieinamos programos „Ghostscript“</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
    <source>Build ID:</source>
    <translation>Laidos Nr.:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua prievadas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
    <translation>Windows&amp;#174; prievadas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="318"/>
    <source>Tango Project Icons:</source>
    <translation>„Tango“ projekto piktogramos:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="229"/>
    <source>&amp;Updates</source>
    <translation>&amp;Atnaujinimai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
    <translation>Ieškoti „Scribus“ atnaujinimų. Jokie duomenys iš jūsų kompiuterio nebus siunčiami.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
    <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; prievadas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="316"/>
    <source>Splash Screen:</source>
    <translation>Pradžios užsklanda:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
    <translation>Šiame skydelyje rodoma versija, kompiliavimo data ir „Scribus“ bibliotekų naudojimo galimybė.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
    <translation>„C-C-T-F“ reiškia: C=littlecms C=CUPS T=TIFF palaikymas F=Fontconfig palaikymas. Paskutinė raidė žymi vizualizavimą ir yra arba C=cairo, arba Q=„Qt“</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation>Jei biblioteka nenaudojama, vietoje raidės rašoma žvaigždutė *. Čia taip pat parodoma aptiktos „Ghostscript“ versija.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation>Ši „Windows“ laida nenaudoja šriftų konfigūracijos arba CUPS bibliotekų.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
    <source>Scribus Version</source>
    <translation>„Scribus“ versija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="233"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="654"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation>Tikrinti, ar yra atnaujinimų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="652"/>
    <source>Abort Update Check</source>
    <translation>Nutraukti atnaujinimų paiešką</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="354"/>
    <source>Developer Blog</source>
    <translation>Kūrėjų ir plėtotojų tinklaraštis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="240"/>
    <source>&amp;Licence</source>
    <translation>&amp;Licencija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="249"/>
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
    <translation>Negalima atverti licencijos failo. Infoirmacijos apie licenciją ieškokite programos diegimo aplanke arba„Scribus“ interneto svetainėje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
    <source>Doc Translators:</source>
    <translation>Dokumentacijos vertėjai:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="314"/>
    <source>Webmasters:</source>
    <translation>Svetainės prižiūrėtojai:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="449"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="563"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="630"/>
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
    <translation>Negalima atverti failo „%1“. Prašome informacijos apie „%1“ ieškoti programos diegimo aplanke arba „Scribus“ interneto svetainėje.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Taip</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
    <source>Filename:</source>
    <translation>Failo vardas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
    <source>Version:</source>
    <translation>Laida:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
    <source>Enabled:</source>
    <translation>Leidžiama:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
    <source>Release Date:</source>
    <translation>Laidos data:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Aprašas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
    <source>Author(s):</source>
    <translation>Autorius(-iai):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Autorių teisė:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
    <source>License:</source>
    <translation>Licencija:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation>„Scribus“: apie papildinius</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Naujas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Atverti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Užverti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>Į&amp;rašyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Įrašyti &amp;kitaip...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>G&amp;rįžti prie įrašyto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>&amp;Surinkti perdavimui į spaudą...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Tekstą...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>Pridurti &amp;tekstą...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
    <source>Get Image...</source>
    <translation>Paveikslą...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Įrašyti &amp;tekstą...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Įrašyti kaip P&amp;DF...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>Dokumento nuo&amp;statos...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>S&amp;pausdinti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Išeiti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>Atša&amp;ukti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>A&amp;tstatyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation>&amp;Veiksmų tik su pasirinktu elementu veiksena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Iškirpti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopijuoti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>Pa&amp;dėti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>Pažymėti &amp;viską</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation>Visi &amp;nepažymėti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>&amp;Ieškoti/Keisti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation>Taisyti paveikslą...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation>Spalv&amp;os...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation>P&amp;uslapių šablonai...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>&amp;Nuostatos...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
    <source>Document &amp;Setup (old)...</source>
    <translation type="unfinished">Dokumento nuo&amp;statos (senos)...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
    <source>P&amp;references (old)...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Nuostata (sena)...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
    <source>Gradients...</source>
    <translation type="unfinished">Gradientas...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
    <source>%1 pt</source>
    <translation>%1 pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>&amp;Kita...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>K&amp;airėje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>Per &amp;vidurį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>&amp;Dešinėje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>&amp;Bloko pločio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>&amp;Paspartintas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation>Įp&amp;rastas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>Pa&amp;braukti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation>Pa&amp;braukti žodžius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation>Pe&amp;rbraukti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation>Visos &amp;didžiosios</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation>&amp;Mažos didžiosios</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation>&amp;Viršutinis indeksas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation>&amp;Apatinis indeksas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation>Š&amp;ešėlis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
    <source>&amp;Image Effects</source>
    <translation>&amp;Paveikslo efektai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>&amp;Tabuliatoriai...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>D&amp;ublikatas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Daug kopijų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
    <source>&amp;Transform</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Transformacija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>P&amp;ašalinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>&amp;Grupuoti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>&amp;Išgrupuoti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation>Pri&amp;tvirtintas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation>&amp;Nekeičiamas dydis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation>Į pačią a&amp;pačią</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation>Į patį &amp;viršų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>Vienu že&amp;miau</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>Vienu au&amp;kščiau</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation>Siųsti į &amp;koliažinę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation>&amp;Atributai...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>Pa&amp;veikslas matomas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation>At&amp;naujinti paveikslą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation>Rėmelį padaryti paveikslo dydžio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
    <source>Embed Image</source>
    <translation>Įtraukti paveikslą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Papildomos paveikslo ypatybės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation>Ž&amp;ema raiška</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation>&amp;Normali raiška</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation>&amp;Maksimali raiška</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>Tai PDF &amp;nuoroda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>Tai PDF &amp;anotacija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation>Anotacijos &amp;ypatybės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation>Lauko pa&amp;rinktys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>Taisyti &amp;figūrą...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>&amp;Susieti tekstą su kreive</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>A&amp;tsieti tekstą nuo kreivės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>Su&amp;vienyti daugiakampius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>Sus&amp;kaidyti daugiakampius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>&amp;Bezjė kreivę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>Pave&amp;ikslo rėmelį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation>Daugiakam&amp;pį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Teksto rėmelį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation>&amp;Rašmenys...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
    <source>Sample Text</source>
    <translation>Teksto pavyzdys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>Į&amp;terpti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation>Im&amp;portuoti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>Pa&amp;šalinti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation>&amp;Kopijuoti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Perkelti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation>P&amp;ritaikyti puslapio šabloną...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>Tvarkyti &amp;kreiptines...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation>Tvarkyti puslapio ypatybes...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation>&amp;50%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation>&amp;75%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation>&amp;200%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Rodyti &amp;paraštes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Rodyti &amp;rėmelius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Rodyti pa&amp;veikslus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Rodyti &amp;tinklelį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Rodyti &amp;kreiptines</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>Rodyti &amp;bazinį tinklelį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation>Rodyti teksto &amp;grandis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation>Rodyti valdymo simbolius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>Tr&amp;aukti prie tinklelio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>&amp;Traukti prie kreiptinių</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>&amp;Ypatybės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Koliažinė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>S&amp;luoksniai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation>T&amp;varkyti puslapius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Nuorodos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation>&amp;Matuoklis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation>Veiksmų &amp;žurnalas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation>Priešspaustuvinis &amp;tikrintuvas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation>&amp;Lygiuoti ir išdėstyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
    <source>Symbols</source>
    <translation>Simboliai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>&amp;Įrankiai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>P&amp;DF įrankiai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
    <source>Select Item</source>
    <translation>Pažymėti elementą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Pasukti elementą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Didinti/mažinti mastelį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
    <source>Zoom in</source>
    <translation>Didinti mastelį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
    <source>Zoom out</source>
    <translation>Mažinti mastelį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Taisyti rėmelio turinį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Taisyti tekstą...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Susieti teksto rėmelius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Atsieti teksto rėmelius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation>&amp;Pipetė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation>Kopijuoti elemento ypatybes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
    <source>Insert 3D Annotation</source>
    <translation>Įterpti erdvinę (3D) anotaciją</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>&amp;Skiemenuoti tekstą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation>Panaikinti teksto skiemenavimą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation>Surinkti &amp;turinį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>&amp;Apie „Scribus“</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>Apie &amp;„Qt“</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>Įrankių &amp;paaiškinimai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation>„Scribus“ &amp;vadovas...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
    <source>Non Breaking Dash</source>
    <translation>Nekeliamasis brūkšnys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation>Nekeliamasis &amp;tarpas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation>Puslapio &amp;numeris</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
    <source>New Line</source>
    <translation>Nauja eilutė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
    <source>Frame Break</source>
    <translation>Rėmelio turinio pabaiga (lūžis)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
    <source>Column Break</source>
    <translation>Stulpelio pabaiga (lūžis)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
    <source>Copyright</source>
    <translation>Autorių teisės ženklas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation>Registruotasis prekės ženklas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
    <source>Trademark</source>
    <translation>Prekės ženklas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
    <source>Bullet</source>
    <translation>Ženkliukas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
    <source>Em Dash</source>
    <translation>Ilgasis brūkšnys („Em“)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
    <source>En Dash</source>
    <translation>Vidutinis brūkšnys („En“)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation>Brūkšnelis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation>Dialogų brūkšnys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation>Perjungti palečių rodymą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation>Perjungti kreiptinių rodymą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation>Spausdinio pe&amp;ržiūra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation>„&amp;JavaScript“ programos...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation>Konvertuoti į puslapio šabloną...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Pakopos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>&amp;Išklotinė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
    <source>More Info...</source>
    <translation>Daugiau informacijos...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
    <translation>&amp;Spausdinimas leidžiamas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
    <translation>&amp;Atspindėti horizontaliai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
    <translation>&amp;Atspindėti vertikaliai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
    <source>Show Rulers</source>
    <translation>Rodyti liniuotes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>Document Outline Palette</comment>
    <translation>&amp;Kontūrai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
    <source>Solidus</source>
    <translation>Pasviras brūkšnys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
    <source>Middle Dot</source>
    <translation>Vidutinis taškas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
    <source>En Space</source>
    <translation>„N“ tarpas (1/2 „M“ tarpo)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
    <source>Em Space</source>
    <translation>„M“ tarpas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
    <source>Thin Space</source>
    <translation>1/5 „M“ tarpo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
    <source>Thick Space</source>
    <translation>1/3 „M“ tarpo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
    <source>Mid Space</source>
    <translation>1/4 „M“ tarpo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
    <source>Hair Space</source>
    <translation>Siauriausias tarpas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
    <source>ff</source>
    <translation>ff</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
    <source>fi</source>
    <translation>fi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
    <source>fl</source>
    <translation>fl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
    <source>ffi</source>
    <translation>ffi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
    <source>ffl</source>
    <translation>ffl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
    <source>ft</source>
    <translation>ft</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
    <source>st</source>
    <translation>st</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
    <source>S&amp;tyles...</source>
    <translation>S&amp;tiliai...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>type effect</comment>
    <translation>&amp;Kontūras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <comment>Convert to oulines</comment>
    <translation>&amp;Kontūrai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
    <translation>Padėti (&amp;tiksliai)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Išvalyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
    <source>Insert PDF Push Button</source>
    <translation>Įterpti PDF paleidimo mygtuką</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
    <source>Insert PDF Text Field</source>
    <translation>Įterpti PDF teksto lauką</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
    <source>Insert PDF Check Box</source>
    <translation>Įterpti PDF žymimąjį langelį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
    <source>Insert PDF Combo Box</source>
    <translation>Įterpti PDF parinkties akutę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
    <source>Insert PDF List Box</source>
    <translation>Įterpti PDF sąrašo langelį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
    <source>Insert Text Annotation</source>
    <translation>Įterpti tekstinę anotaciją</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
    <source>Insert Link Annotation</source>
    <translation>Įterpti saito anotaciją</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
    <translation>Įrašyti kaip &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
    <source>Show Text Frame Columns</source>
    <translation>Rodyti teksto rėmelio stulpelius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
    <source>&amp;Frame...</source>
    <translation>&amp;Rėmelis...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
    <source>Preview Mode</source>
    <translation>Peržiūros veiksena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
    <source>Show Layer Indicators</source>
    <translation>Rodyti sluoksnių rodmenis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
    <source>Patterns...</source>
    <translation>Tekstūros...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
    <source>Send to Patterns</source>
    <translation>Siųsti į tekstūras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
    <source>Sticky Tools</source>
    <translation>Kibieji įrankiai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
    <source>&amp;Fit to Height</source>
    <translation>Su&amp;talpinti aukščio atžvilgiu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation>Pritaikyti mastelį pločio atžvilgiu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
    <source>Show Bleeds</source>
    <translation>Rodyti užlaidas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
    <source>Soft &amp;Hyphen</source>
    <translation>Korektiškas &amp;skiemuo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
    <translation>&amp;Nulinio pločio tarpas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
    <source>Zero Width NB Space</source>
    <translation>Nulinio pločio nekeliamasis tarpas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
    <translation>Apostrofas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
    <source>Straight Double</source>
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
    <translation>Rašomosios mašinėlės kabutės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
    <source>Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
    <translation>Atidarančioji vienguba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
    <source>Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
    <translation>Uždarančioji vienguba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
    <source>Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
    <translation>Lietuviškos uždarančiosios</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
    <source>Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
    <translation>Uždarančiosios dvigubos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
    <translation>Apversta vienguba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
    <translation>Apverstos dvigubos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
    <translation>Prancūziška atidarančioji vienguba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
    <translation>Prancūziška uždarančioji vienguba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
    <translation>Prancūziškos atidarančiosios dvigubos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
    <translation>Prancūziškos uždarančiosios dvigubos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
    <translation>Apatinis atidarantysis apostrofas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
    <translation>Lietuviškos atidarančiosios</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
    <translation>CJK atidarančioji vienguba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
    <translation>CJK uždarančioji vienguba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
    <translation>CJK atidarančioji dviguba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
    <translation>CJK uždarančioji dviguba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
    <source>&amp;400%</source>
    <translation>&amp;400%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
    <source>Insert &amp;Text Frame</source>
    <translation>Įterpti &amp;teksto rėmelį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
    <source>Insert &amp;Image Frame</source>
    <translation>Įterpti &amp;paveikslo rėmelį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
    <source>Insert T&amp;able</source>
    <translation>Įterpti &amp;lentelę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
    <source>Insert &amp;Shape</source>
    <translation>Įterpti &amp;figūrą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
    <source>Insert &amp;Polygon</source>
    <translation>Įterpti &amp;daugiakampį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
    <source>Insert &amp;Line</source>
    <translation>Įterpti l&amp;iniją</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
    <source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
    <translation>Įterpti &amp;Bezjė kreivę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
    <source>Insert &amp;Freehand Line</source>
    <translation>Įterpti &amp;ranka brėžtą liniją</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
    <source>Scribus Homepage</source>
    <translation>„Scribus“ interneto svetainė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
    <source>Scribus Online Documentation</source>
    <translation>„Scribus“ dokumentacija internete</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
    <source>Scribus Wiki</source>
    <translation>„Scribus“ vikio žinynas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
    <source>Getting Started with Scribus</source>
    <translation>Darbo su „Scribus“ pradžia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
    <source>Show Context Menu</source>
    <translation>Rodyti kontekstinį meniu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
    <source>&amp;Manage Images</source>
    <translation>&amp;Tvarkyti paveikslus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
    <source>&amp;About Plugins</source>
    <translation>&amp;Apie papildinius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
    <translation>Įterpti unikodo simbolio pradžios seką</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
    <source>Get Vector File...</source>
    <translation>Importuoti vektorinį failą...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
    <source>Advanced Select All...</source>
    <translation>Pažymėti pagal kriterijus...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
    <source>Edit Source...</source>
    <translation>Taisyti šaltinį...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
    <source>Replace Colors...</source>
    <translation>Keisti spalvas...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
    <source>Rulers Relative to Page</source>
    <translation>Liniuotės susietos su puslapiu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
    <source>Insert &amp;Render Frame</source>
    <translation>Įterpti &amp;vizualizavimo rėmelį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation>Ieškoti programos atnaujinimų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
    <source>Number of Pages</source>
    <translation>Puslapių skaičius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
    <source>Adjust Image to Frame</source>
    <translation>Pritaikyti paveikslo mastelį prie rėmelio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
    <source>File</source>
    <translation>Failas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Failas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Taisyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Taisa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Stilius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
    <source>&amp;Style</source>
    <translation>&amp;Stilius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
    <source>Item</source>
    <translation>Objektas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
    <source>&amp;Item</source>
    <translation>&amp;Objektas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
    <source>Insert</source>
    <translation>Įterpimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
    <source>I&amp;nsert</source>
    <translation>&amp;Įterpimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Puslapis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>&amp;Puslapis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
    <source>View</source>
    <translation>Rodymas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
    <source>&amp;View</source>
    <translation>&amp;Rodymas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
    <source>Extras</source>
    <translation>Priemonės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation>Prie&amp;monės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
    <source>Windows</source>
    <translation>Langai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation>&amp;Langai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
    <source>Help</source>
    <translation>Pagalba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation>Pa&amp;galba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1897"/>
    <source>Plugin Menu Items</source>
    <translation>Papildinių meniu elementai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1899"/>
    <source>Others</source>
    <translation>Kiti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1901"/>
    <source>Unicode Characters</source>
    <translation>Unikodo rašmenys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
    <translation>Perkėlimo/Mastelio pakeitimo reikšmės indikatorius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation>Naujas &amp;šablono pagrindu...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdjustCmsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
    <source>CMS Settings</source>
    <translation>CMS nuostatos</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Align</name>
  <message>
    <source>Distribute/Align</source>
    <translation type="obsolete">Lygiuoti/Išdėstyti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Lygiuoti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Horizontaliai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Sides</source>
    <translation type="obsolete">Lygiuoti kairiąsias puses</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middles</source>
    <translation type="obsolete">Vidurinis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Sides</source>
    <translation type="obsolete">Lygiuoti dešiniąsias puses</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Vertikaliai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Sides</source>
    <translation type="obsolete">Pagal viršus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom Sides</source>
    <translation type="obsolete">Pagal apačias</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistribute</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="36"/>
    <source>Align</source>
    <translation>Lygiuoti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="65"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>&amp;Parinktos kreiptinės:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="78"/>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation>Atsi&amp;žvelgiant į:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="97"/>
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
    <translation>&amp;Lygiuoti kraštus pagal:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="153"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="160"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="167"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="174"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="181"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="188"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="195"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="202"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="209"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="216"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="286"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="293"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="300"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="307"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="314"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="324"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="331"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="341"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="348"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="358"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="365"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="372"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="382"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="389"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="396"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="403"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="577"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="584"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="260"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Išdėstyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="450"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Atstumas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="514"/>
    <source>Reverse Distribution</source>
    <translation>Atvirkštinis išdėstymas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="556"/>
    <source>Swap</source>
    <translation>Mainai</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributeBase</name>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation type="obsolete">Lygiuoti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="90"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation>Lygiuoti ir išdėstyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="91"/>
    <source>Align</source>
    <translation>Lygiuoti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
    <source>&amp;Relative to:</source>
    <translation>&amp;Susijęs su:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
    <source>First Selected</source>
    <translation>Pirmasis pažymėtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="97"/>
    <source>Last Selected</source>
    <translation>Paskutinis pažymėtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="98"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Puslapis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
    <source>Margins</source>
    <translation>Paraštės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
    <source>Guide</source>
    <translation>Kreiptinė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
    <source>Selection</source>
    <translation>Pažymėtieji</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="105"/>
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
    <translation>&amp;Lygiuoti kraštus pagal:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
    <source>Moving (Preserve Size)</source>
    <translation>Perkėlimas (išlaikant dydį)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
    <source>Resizing (Preserve Opposite Side)</source>
    <translation>Dydžio keitimas (nekeičiant priešingos pusės)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="110"/>
    <source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height), or &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Vienos elemento pusės lygiavimas:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Visuomet keiskite tik vieno krašto padėti, kita keisis atitinkamai (nekeiskite esamų objekto matmenų), arba &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Nurodykite fiksuoti kitą pusę (užuot perkėlę objektą, keiskite jo dydį) jei tik įmanoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="118"/>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation>Lygiuoti apačias</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="120"/>
    <source>Align right sides</source>
    <translation>Lygiuoti dešiniąsias puses</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="124"/>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation>Centruoti vertikalios ašies atžvilgiu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="126"/>
    <source>Align left sides</source>
    <translation>Lygiuoti kairiąsias puses</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="128"/>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation>Centruoti horizontalios ašies atžvilgiu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
    <source>Align tops</source>
    <translation>Lygiuoti pagal viršų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="134"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>&amp;Parinkos kreiptinės:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation>Išdėstyti taip, kad dešinieji objektų kraštai būtų nutolę vienodai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="144"/>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation>Išdėstyti taip, kad objektų apačios būtų nutolusios vienodai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="146"/>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation>Išdėstyti horizontaliai taip, kad atstumas tarp objektų centrų būtų vienodas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="152"/>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation>Išdėstyti taip, kad objektų kairieji kraštai būtų nutolę vienodai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="154"/>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation>Išdėstyti vertikaliai taip, kad atstumas tarp objektų centrų būtų vienodas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="156"/>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation>Išdėstyti taip, kad objektų viršūs būtų nutolę vienodai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="166"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Atstumas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation>Išdėstyti objektus nurodytu atstumu vienas nuo kito</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
    <source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
    <translation>Išdėstydami objektus vienodais atstumais vienas nuo kito, pakeiskite objektų eilės tvarką priešinga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="171"/>
    <source>None Selected</source>
    <translation>Nėra pažymėtų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="173"/>
    <source>Swap items to the left</source>
    <translation>Sukeisti objektus kairėje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
    <source>Swap items to the right</source>
    <translation>Sukeisti objektus dešinėje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Dėmesio!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="474"/>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation>Y: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="482"/>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation>X: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="114"/>
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
    <translation>Lygiuoti dešiniuosius objektų kraštus pagal kairįjį prieraišo kraštą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="116"/>
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
    <translation>Lygiuoti kairiuosius objektų kraštus pagal dešinįjį prieraišo kraštą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="122"/>
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
    <translation>Lygiuoti objektų viršų pagal prieraišo apačią</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
    <translation>Lygiuoti objektų apačias pagal prieraišo viršų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
    <translation>Suvienodinti horizontalius tarpus objektų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="139"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Horizontalius tarpus objektų padaryti nurodyto dydžio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="148"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
    <translation>Išdėstyti vertikaliai vienodais atstumais tarp objektų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="150"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Išdėstyti vertikaliai nurodytu atstumu tarp objektų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="158"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
    <translation>Išdėstyti objektus horizontaliai taip, kad atstumai tarp jų ir lapo krašto būtų vienodi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="164"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation>Išdėstyti objektus vertikaliai taip, kad atstumai tarp jų ir viršutinės ir apatinės lapo paraščių būtų vienodi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="162"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
    <translation>Išdėstyti objektus horizontaliai taip, kad atstumai tarp jų ir lapo paraščių būtų vienodi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="160"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
    <translation>Išdėstyti objektus vertikaliai taip, kad atstumai tarp jų ir lapo viršaus ir apačios būtų vienodi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="92"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Išdėstyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Lygiuoti pagal:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pirmą pažymėtą objektą&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Antrą pažymėtą objektą&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dabartinį puslapį&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dabartinio puslapio paraštese&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kreiptinę&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pažymėtą dalį&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
    <translation>Kreiptinės, pagal kurią lygiuoti, padėtis</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Kairioji teksto lygiuotė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Dešinioji teksto lygiuotė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Centrinė teksto lygiuotė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Abipusė teksto lygiuotė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Griežtoji abipusė lygiuotė</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="61"/>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Lauko ypatybės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="92"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="534"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Tipas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Button</source>
    <translation>Mygtukas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Teksto laukas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Žymimasis langelis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Parinkties akutė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
    <source>List Box</source>
    <translation>Sąrašo langelis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="111"/>
    <source>Properties</source>
    <translation>Ypatybės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="121"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Pavadinimas:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation type="obsolete">Įrankio paaiškinimas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="146"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="274"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekstas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="152"/>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation>„PDF 1.3“ skirtas šriftas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="176"/>
    <source>Border</source>
    <translation>Įrėminimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="182"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Spalva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2114"/>
    <source>None</source>
    <translation>Nieko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="197"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Plotis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
    <source>Thin</source>
    <translation>Plonas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="311"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Įprastas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
    <source>Wide</source>
    <translation>Platus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="209"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Stilius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Solid</source>
    <translation>Ryškus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Punktyrinis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
    <source>Underline</source>
    <translation>Pabrauktas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="214"/>
    <source>Beveled</source>
    <translation>Įkypas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="214"/>
    <source>Inset</source>
    <translation>Įklija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="224"/>
    <source>Other</source>
    <translation>Kita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="230"/>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Tik skaitymui</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="236"/>
    <source>Required</source>
    <translation>Būtinas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation type="obsolete">Neeksportuoti reikšmės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="248"/>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Matomumas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
    <source>Visible</source>
    <translation>Matomas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
    <source>Hidden</source>
    <translation>Paslėptas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
    <source>No Print</source>
    <translation>Nespausdinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="253"/>
    <source>No View</source>
    <translation>Nerodyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="262"/>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Išvaizda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="280"/>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Mygtuko žemyn tekstas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="283"/>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Išskleidžiamojo sąrašo tekstas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="294"/>
    <source>Icons</source>
    <translation>Piktogramos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="300"/>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Naudoti piktogramas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="321"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="339"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="357"/>
    <source>Remove</source>
    <translation>Pašalinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="329"/>
    <source>Pressed</source>
    <translation>Nuspaustas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="347"/>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Išskleisti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="366"/>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Piktogramos padėjimas...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="415"/>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Paryškinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Invertuoti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Sukontūrintas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
    <source>Push</source>
    <translation>Spausti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="439"/>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Daugiaeilutis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="443"/>
    <source>Password</source>
    <translation>Slaptažodis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="450"/>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Ribojamas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="461"/>
    <source>Characters</source>
    <translation>Rašmenys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="467"/>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>Neslinkti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="471"/>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>Netikrinti rašybos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="486"/>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Žymelės tipas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Check</source>
    <translation>Žymėti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Cross</source>
    <translation>Kryželis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Rombas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Circle</source>
    <translation>Apskritimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Star</source>
    <translation>Žvaigždė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
    <source>Square</source>
    <translation>Kvadratas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="503"/>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Numatytuoju atveju – pažymėtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="515"/>
    <source>Editable</source>
    <translation>Leidžiamas taisyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="522"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Parinktys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Java Script</source>
    <translation type="obsolete">„Java Script“</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
    <source>Go To</source>
    <translation>Eiti į</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Perduoti formą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Formą gražinti į pradinę būseną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Importuoti duomenis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="571"/>
    <source>Event:</source>
    <translation>Įvykis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Pelė aukštyn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Pelė žemyn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Pelės „Įvesties“ klavišas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Pelės „Išėjimo“ komanda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
    <source>On Focus</source>
    <translation>Akiratyje (On Focus)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
    <source>On Blur</source>
    <translation>Išnykus (On Blur)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="586"/>
    <source>Script:</source>
    <translation>Skriptas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="605"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="934"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="960"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1037"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1112"/>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Taisyti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="671"/>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Perduoti šiuo adresu (URL):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation type="obsolete">Pateikti duomenis kaip HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="708"/>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Importuoti duomenis iš:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="611"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Paskirtis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="617"/>
    <source>To File:</source>
    <translation>Į failą:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="624"/>
    <source>Change...</source>
    <translation>Keisti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="633"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Puslapis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="647"/>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X koord.:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="650"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="659"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="655"/>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y koord.:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="717"/>
    <source>Action</source>
    <translation>Veiksmas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="748"/>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>Laukas suformatuotas kaip:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Plain</source>
    <translation>Paprastas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Number</source>
    <translation>Skaičius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Procentai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Date</source>
    <translation>Data</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Time</source>
    <translation>Laikas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
    <source>Custom</source>
    <translation>Individualus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="769"/>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Skaičiaus formatas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="778"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="837"/>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Dešimtainės dalys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="792"/>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Naudoti valiutos ženklą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="801"/>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>Valiutos ženklas pradžioje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="805"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="848"/>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Formatavimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="828"/>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Procentų formatas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="871"/>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Datos formatas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="897"/>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Laiko formatas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="919"/>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Individualus skriptas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="931"/>
    <source>Format:</source>
    <translation>Formatas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="957"/>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Klavišų komanda:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="981"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Formatas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="997"/>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>Reikšmė nepatikrinta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1006"/>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>Reikšmė turi būti didesnė arba lygi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1010"/>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>ir mažesnė arba lygi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1021"/>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Individualus patikros scriptas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1042"/>
    <source>Validate</source>
    <translation>Patikrinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1059"/>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>Reišmė neapskaičiuota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1068"/>
    <source>Value is the</source>
    <translation>Reikšmė yra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
    <source>sum</source>
    <translation>suma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
    <source>product</source>
    <translation>sandauga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
    <source>average</source>
    <translation>vidurkis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
    <source>minimum</source>
    <translation>mažiausia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1074"/>
    <source>maximum</source>
    <translation>didžiausia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1081"/>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>iš šių laukų:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1091"/>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Parink...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1096"/>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Individualus skaičiavimų skriptas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1116"/>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Skaičiuoti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1135"/>
    <source>OK</source>
    <translation>Gerai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1139"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Atsisakyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1190"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1191"/>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation>„PDF-1.3“ ignoruojamas vyksmaženklis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1192"/>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Įveskite kableliais atskirtų laukų sąrašą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1193"/>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>Reikalinga bent piktograma „Įprastas“ norint naudoti piktogramas mygtukams</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1303"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1335"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1360"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2272"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Atverti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Taškinė grafika (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Vektorinė grafika (*.eps);;Visi failai (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1479"/>
    <source>Example:</source>
    <translation>Pavyzdys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2106"/>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Pasirinkto keitimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2272"/>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF failai (*.pdf);; Visi failai (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2115"/>
    <source>JavaScript</source>
    <translation>„JavaScript“</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
    <source>None</source>
    <comment>highlight</comment>
    <translation>Nieko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
    <source>None</source>
    <comment>action</comment>
    <translation>Nėra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="134"/>
    <source>Tooltip:</source>
    <translation>Įrankio paaiškinimas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="242"/>
    <source>Do Not Export Value</source>
    <translation>Neeksportuoti reikšmės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1336"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1361"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
    <translation>Paveikslai (*.tif *.png *.jpg *.xpm);; Postskriptiniai failai (*.eps *.epsi);; Visi failai (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1304"/>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
    <translation>Paveikslai (*.tif *.png *.jpg *.xpm);; %1;; Visi failai (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="626"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation>Eksportuoti visą failo vardą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="683"/>
    <source>Submit format:</source>
    <translation>Perdavimo formatas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
    <source>FDF</source>
    <translation>FDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
    <source>HTML</source>
    <translation>HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
    <source>XFDF</source>
    <translation>XFDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
    <source>PDF</source>
    <translation>PDF</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Anotacijos ypatybės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekstas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Saitas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
    <source>External Link</source>
    <translation>Išorinis saitas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="80"/>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Išorinis saityno saitas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="118"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Vieta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="168"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="177"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="409"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Atverti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Tipas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Keisti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="147"/>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>&amp;Puslapis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="171"/>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation>&amp;X koord.:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="179"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y koord:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="409"/>
    <source>%1;;All Files (*)</source>
    <translation>%1;;Visi failai (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation>Eksportuoti visą failo vardą</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Įprastas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation>Pritaikyti puslapio šabloną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>P&amp;uslapio šablonas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+V</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
    <source>Alt+W</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
    <source>to</source>
    <translation>iki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation>Taikyti pasirinkto puslapio šablono lyginiams, nelyginiams arba visiems nurodyto intervalo puslapiams</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Galimas skiemenavimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
    <source>Apply to</source>
    <translation>Taikyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
    <source>Current &amp;Page</source>
    <translation>&amp;Dabartiniam puslapiui</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
    <source>&amp;Even Pages</source>
    <translation>&amp;Lyginiams puslapiams</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
    <source>O&amp;dd Pages</source>
    <translation>&amp;Nelyginiams puslapiams</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
    <source>&amp;All Pages</source>
    <translation>&amp;Visiems puslapiams</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
    <source>&amp;Within Range</source>
    <translation>Priklausantiems &amp;intervalui</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyT</name>
  <message>
    <source>Apply Template</source>
    <translation type="obsolete">Pritaikyti šabloną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Įprastas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArrowChooser</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Nieko</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="68"/>
    <source>Spell-checking support</source>
    <translation>Rašybos tikrinimo palaikymas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
    <translation type="obsolete">Prideda rašybos tikrinimo galimybę naudojant „aspell“ žodynus. Kalbas galima parinkti iš įdiegtų „aspell“ žodynų ir bus galima tikrinti rašybą ištisai ar pasirinktame teksto fragmente.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
    <source>0.1</source>
    <translation>0,1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="36"/>
    <source>Spell Checker</source>
    <translation>Rašybos tikrintuvas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
    <source>Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
    <translation>Prideda rašybos tikrinimo funkcijas sistemoje esančių „Aspell“ žodynų pagrindu. Kalbą galima nurodyti tikrinimo metu. Rašybos tikrinimas gali būti atliekamas ir visamo dokumentui, ir pažymėtai teksto daliai.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="98"/>
    <source>Aspell Plugin Error</source>
    <translation>„Aspell“ papildinio klaida</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="14"/>
    <source>Spell Check</source>
    <translation>Rašybos tikrinimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="119"/>
    <source>Replacement:</source>
    <translation>Keitinys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="195"/>
    <source>The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
    <translation>Šiuo metu aktyvus žodynas. Žodynams „Scribus“ naudoja „Aspell“ priemones. &lt;br /&gt;Jei jums reikia atnaujintų at daugiau žodynų, galite juos įdiegti naudodamiesi sistemos diegimo priemonėmis arba paketų tvarkikliu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="279"/>
    <source>&amp;Add Word</source>
    <translation>&amp;Pridėti žodį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="307"/>
    <source>&amp;Change</source>
    <translation>&amp;Keisti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="46"/>
    <source>Not in Dictionary:</source>
    <translation>Nėra žodyne:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="71"/>
    <source>Word that was not found in the active dictionary</source>
    <translation>Žodžio aktyviajame žodyne nėra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="126"/>
    <source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
    <translation>Šio žodžio pakeitimo tekstas, nerastas žodyne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="182"/>
    <source>Active Dictionary: </source>
    <translation>Aktyvus žodynas: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
    <translation type="obsolete">Šiuo metu aktyvus žodynas. „Scribus“ žodynams naudoja „aspell“ papildinį. &lt;br /&gt;Jei jums reikia atnaujinto ar daugiau žodynų, turite įdiegti jį (juos) savo operacinėje sistemoje ar naudodamiesi paketų tvarkikliu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="226"/>
    <source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
    <translation>Ignoruoti nerastą aktyviame žodyne nerastą tekstą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="229"/>
    <source>&amp;Ignore</source>
    <translation>&amp;Ignoruoti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="248"/>
    <source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
    <translation>Ignoruoti visus šio aktyviame žodyne nerasto teksto atvejus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="251"/>
    <source>I&amp;gnore All</source>
    <translation>I&amp;gnoruoti visus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="276"/>
    <source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
    <translation>Įtraukti šį žodį į asmeninį rašybos tikrinimo žodyną ir ateityje jį naudoti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="304"/>
    <source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
    <translation>Pakeisti nerastą žodį nurodytu keitinių lauke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="332"/>
    <source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
    <translation>Visame tekste pakeisti nerastą žodį nurodytu keitinių lauke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="335"/>
    <source>Change A&amp;ll</source>
    <translation>Pakeisti v&amp;isus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="373"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Užverti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginImpl</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
    <source>Loaded </source>
    <translation>Įkeltas </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
    <source>default </source>
    <translation>numatytasis </translation>
  </message>
  <message>
    <source> aspell dictionary.</source>
    <translation type="obsolete"> „aspell“ žodynas.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
    <translation type="obsolete">aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Klaida „aspell“ rašybos tikrintuvo konfigūracijoje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller.</source>
    <translation type="obsolete">aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Klaida bandant sukurti „aspell“ rašybos tikrintuvą.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="365"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
    <translation>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Negalima praleisti visų pavartotų &quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="367"/>
    <source> by adding it to the session list.</source>
    <translation> įtraukiant jį į seansų sąrašą. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="388"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
    <translation>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Negalima įdėti žodžio į asmeninį sąrašą.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="242"/>
    <source>Spelling check complete</source>
    <translation>Rašybos tikrinimas baigtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
    <source> Aspell dictionary.</source>
    <translation> „Aspell“ žodynas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="89"/>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in Aspell speller configuration.</source>
    <translation>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Klaida „Aspell“ rašybos tikrintuvo konfigūracijoje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="96"/>
    <source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating Aspell speller.</source>
    <translation>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Klaida „Aspell“ rašybos tikrintuvo kūrimo metu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="243"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="434"/>
    <source>Spell Checker</source>
    <translation>Rašybos tikrintuvas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="69"/>
    <source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
    <translation>Nerasta prieinamų „aspell“ žodynų. Prašome įdiegti bent vieną.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="435"/>
    <source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
    <translation>Ar pakeitus kalbą kita, pradėti tikrinti nuo pažymėtos srities pradžios?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AutoformButtonGroup</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Rodyklės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
    <source>Flow Chart</source>
    <translation>Blokinių schemų elementai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
    <source>Jigsaw</source>
    <translation>Dėlionių elementai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1284"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Specialūs ženklai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
    <source>Default Shapes</source>
    <translation>Įprastos figūros</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Barcode</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
    <source>&amp;Barcode...</source>
    <translation>&amp;Brūkšninis kodas...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
    <source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
    <translation>„Pure Postscript Barcode Writer“ sąsaja „Scribus“ programoje</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGenerator</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="341"/>
    <source>Error opening file: %1</source>
    <translation>Failo atvėrimo klaida: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
    <source>12 or 13 digits</source>
    <translation>12 arba 13 skaitmenų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
    <source>8 digits</source>
    <translation>8 skaitmenys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
    <source>11 or 12 digits</source>
    <translation>11 arba 12 skaitmenų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
    <source>7 or 8 digits</source>
    <translation>7 arba 8 skaitmenys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
    <source>5 digits</source>
    <translation>5 skaitmenys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
    <source>2 digits</source>
    <translation>2 skaitmenys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
    <source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
    <translation>Įvairus simbolių, skaitmenų ir ženklų -. *$/+% skaičius.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
    <source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
    <translation>Įvairus ASCII ženklų ir specialių funkcinių simbolių skaičius, pradedant kiekvieno rinkinio pradžios simboliu. UCC/EAN-128s atveju iš karto po pradžios simbolio turi eiti privalomas FNC 1 simbolis.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
    <source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
    <translation>Kintamas skaitmenų skaičius ir nė vieno iš simbolių -$:/.+ABCD.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
    <source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
    <translation>Kintamas skaitmenų skaičius. ITF-14 turi 14 ženklų ir neturi kontrolinėssumos skaitmens</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
    <source>Variable number of digits</source>
    <translation>Kintamas skaitmenų skaičius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
    <source>Variable number of digits and capital letters</source>
    <translation>Kintamas skaitmenų ir didžiųjų raidžių skaičius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
    <source>Variable number of hexadecimal characters</source>
    <translation>Kintamas šešioliktainių ženklų skaičius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
    <source>Barcode</source>
    <translation>Brūkšninis kodas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="375"/>
    <source>Barcode incomplete</source>
    <translation>Brūkšninis kodas nebaigtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
    <source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
    <translation>12 arba 13 skaitmenų su brūkšneliais. ISBN-10 formatui naudojami 9 arbar 10 skaitmenų su brūkšneliais, bet stabdartas nebegalioja nuo 2007 metų sausio 1 d. (Pastaba: senuosius ISBN-10 galima konvertuoti į naujuosius ISBN-13, prirašius prefiksą 978- prie pirrmųjų 9 digits, pavyzdžiui 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479.Kontrolinės sumos skaitmuo pabaigoje apskaičiuojamas automatiškai.)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="163"/>
    <source>Select Type</source>
    <translation>Nurodyk tipą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Barcode Type</source>
    <translation type="obsolete">Nurodyk brūkšninio kodo tipą</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="135"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Tipas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
    <source>Select one of the available barcode type here</source>
    <translation>Pasirinkti vieną iš galimų brūkšninio kodo tipų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="108"/>
    <source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
    <translation>Kodo skaitmeninis atvaizdas. Žr. pahalbos pranešimą apačioje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="98"/>
    <source>Reset the barcode samples</source>
    <translation>Atstatyti brūkšninio kodo pavyzdžius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="76"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation>Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="70"/>
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
    <translation>Jei pažymėtas, tai skaitmenys bus parašyti po brūkšniniu kodu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="63"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="57"/>
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
    <translation>Apibrėžia rezervuotą sritį aplink kodą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="151"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Spalvos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="170"/>
    <source>Background color - under the code lines</source>
    <translation>Fono spalva – po kodo brūkšniais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="173"/>
    <source>&amp;Background</source>
    <translation>&amp;Fonas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="176"/>
    <source>Alt+B</source>
    <translation>Alt+F</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background color – under the code lines</source>
    <translation type="obsolete">Fono spalva – po brūkšninio kodo linijomis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
    <source>&amp;Lines</source>
    <translation>&amp;Linijos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="202"/>
    <source>Color of the lines in barcode</source>
    <translation>Brūkšninio kodo linijų spalva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>&amp;Tekstas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
    <source>Color of the text and numbers</source>
    <translation>Teksto ir skaitmenų spalva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
    <source>Hints and help is shown here</source>
    <translation>Čia rodomi patarimai ir pagalba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
    <translation type="obsolete">Rezultato peržiūra. 72 tšk. col. pavyzdys.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
    <source>Co&amp;de:</source>
    <translation>&amp;Kodas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="50"/>
    <source>Alt+N</source>
    <translation>Alt+Į</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="44"/>
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
    <translation>Generuoti brūkšninį kodą su pridėtų kontrolinės sumos skaitmeniu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="31"/>
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
    <translation>Įtraukti kontrolinės sumos skaitmenį į brūkšninio kodo tekstą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
    <source>Insert Barcode</source>
    <translation>Įterpti brūkšninį kodą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="25"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Formatas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="34"/>
    <source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
    <translation>Įtrau&amp;kti kontrolinės sumos skaitmenį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="47"/>
    <source>I&amp;nclude Checksum</source>
    <translation>&amp;Įtraukti kontrolinę sumą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="60"/>
    <source>&amp;Guard Whitespace</source>
    <translation>&amp;Palikti baltą erdvę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="73"/>
    <source>&amp;Include Text in Barcode</source>
    <translation>Įt&amp;raukti tekstą į brūkšninį kodą</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1680"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Koliažinė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1003"/>
    <source>Rename</source>
    <translation>Pervardyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1005"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Pašalinti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Gerai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1492"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1500"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1582"/>
    <source>Object</source>
    <translation>Objektas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1080"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1268"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1402"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1505"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>Pa&amp;vadinimas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1080"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1402"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1505"/>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Naujas įrašas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="obsolete">Pavadinimas „%1“ jau yra.
Prašome parinkti kitą.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="826"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="858"/>
    <source>Choose a Scrapbook Directory</source>
    <translation>Parinkite koliažinės aplanką</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="921"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Parinkti aplanką</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="899"/>
    <source>Choose a scrapbook file to import</source>
    <translation>Parinkite importuosimą koliažinės failą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1681"/>
    <source>Create a new scrapbook page</source>
    <translation>Sukurti naują koliažinės puslapį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1682"/>
    <source>Load an existing scrapbook</source>
    <translation>Įkelti turimą koliažinę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1683"/>
    <source>Save the selected scrapbook</source>
    <translation>Įrašyti pažymėtą koliažinę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1685"/>
    <source>Close the selected scrapbook</source>
    <translation>Užverti pasirinktą koliažinę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1010"/>
    <source>Copy To:</source>
    <translation>Kopijuoti į:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1011"/>
    <source>Move To:</source>
    <translation>Perkelti į:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="716"/>
    <source>Main</source>
    <translation>Pagrindinis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="718"/>
    <source>Copied Items</source>
    <translation>Nukopijuoti objektai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1268"/>
    <source>New Name</source>
    <translation>Naujas vardas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="901"/>
    <source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
    <translation>Koliažinė (*.scs *.SCS)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="999"/>
    <source>Paste to Page</source>
    <translation>Padėti į puslapį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1055"/>
    <source>Save as...</source>
    <translation>Irašyti kitaip...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1058"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Užverti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1061"/>
    <source>Delete Contents</source>
    <translation>Pašalinti turinį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1223"/>
    <source>Do you really want to delete all entries?</source>
    <translation>Ar tikrai norite pašalinti visus įrašus?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1684"/>
    <source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation>Importuoti koliažinės failą iš „Scribus“ &lt;=1.3.2</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">Nuorodos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Perkelti nuorodą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Įterpti nuorodą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Atsisakyti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="51"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Nuorodos</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Piktogramų išdėstymas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Maketas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Tik pavadinimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Tik piktograma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Pavadinimas po piktograma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Pavadinimas virš piktogramos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Pavadinimas piktogramos dešinėje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Pavadinimas piktogramos kairėje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Pavadinimas sluoksnyje virš piktogramos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Mastelis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>Always</source>
    <translation>Visada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Kai piktograma per maža</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Kai piktograma per didelė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>Never</source>
    <translation>Niekada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Tipas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Proporcingai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Neproporcingai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
    <source>Icon</source>
    <translation>Piktograma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
    <source>OK</source>
    <translation>Gerai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="121"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Atsisakyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="124"/>
    <source>Reset</source>
    <translation>Atstatyti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Sistemos profiliai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation type="obsolete">Vizualizavimo tikslumas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="26"/>
    <source>Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened.</source>
    <translation>Monitoriaus profilį galima pakeisti tik nesant atvertų dokumentų.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Suvokiamas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Santykinis kolorimetrinis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Prisotintas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absoliutusis kolorimetrinis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images:</source>
    <translation type="obsolete">Paveikslai:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefsBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="20"/>
    <source>Form</source>
    <translation>Anketa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="32"/>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>Su&amp;aktyvinti spalvų valdymą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Sistemos profiliai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="54"/>
    <source>&amp;RGB Images:</source>
    <translation>&amp;RŽM (RGB) paveikslai:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="70"/>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation>Numatytasis spalvų profilis importuotiems RŽM (RGB) paveikslams</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="77"/>
    <source>&amp;CMYK Images:</source>
    <translation>&amp;ŽPGJ (CMYK) paveikslai:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="93"/>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation>Numatytasis spalvų profilis importuotiems ŽPGJ (CMYK) paveikslams</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="100"/>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation>&amp;RŽM (RGB) grynosios spalvos:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="116"/>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation>Numatytasis spalvų profilis grynoms RŽM (RGB) spalvoms puslapyje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="123"/>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation>&amp;ŽPGJ (CMYK) grynosios spalvos:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="139"/>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation>Numatytasis spalvų profilis grynoms ŽPGJ (CMYK) spalvoms puslapyje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="176"/>
    <source>Document Rendering Intents</source>
    <translation>Dokumento vizualizavimo tikslumas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="245"/>
    <source>Document Options</source>
    <translation>Dokumento parinktys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="278"/>
    <source>Simulate printer on Screen</source>
    <translation>Imituoti spausdintuvą ekrane</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="313"/>
    <source>Monitor Profile</source>
    <translation>Monitoriaus profilis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="325"/>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Monitorius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="341"/>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Susikurtas arba gautas iš gamintojo spalvų profilis.
Šis profilis turi būti konkretaus monitoriaus profilis, o ne bendras 
(pavyzdžiui, sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="146"/>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>Spaus&amp;dintuvas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="42"/>
    <source>Document Profiles</source>
    <translation>Dokumento profilis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="162"/>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Iš spausdintuvo gamintojo gautas spalvų profilis.
Šis profilis turi būti konkretaus spausdintuvo profilis, o ne bendras 
(pavyzdžiui, „sRGB“).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation type="obsolete">Vizualizavimo tikslumas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="188"/>
    <source>Images:</source>
    <translation>Paveikslai:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="204"/>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Numatytuoju atveju naudojama paveikslams vizualizuoti. Jei nežinote,
kuri reikalinga, rinkitės santykinį kolorimetrinį arba suprantamą.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="212"/>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation>&amp;Grynosios spalvos:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="228"/>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Numatytuoju atveju naudojama grynosioms spalvoms vizualizuoti. Jei nežinote, 
kuri reikalinga,rinkitės santykinė kolorimetrinį arba suprantamą.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Įgalinti spausdintuvo „švelniąją spalvų bandymo veikseną“,
pasirinkto spausdintuvo profilio pagrindu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Imituoti spausdintuvą ekrane</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="285"/>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation>Įmituoti visų spalvų valdymo terpę: visos spalvos, RŽM (RGB)
ar ŽPGJ (CMYK) bus konvertuotos į spausdintuvo spalvas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="289"/>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation>Konvertuoti visas spalvas į spausdintuvo spalvas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="296"/>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation>Spalvų, kurios gali būti blogai spausdinamos, rodymo ekrane metodas.
Tam reikalingas labai tikslus profilis ir naudojamas tik perspėjimui.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="300"/>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation>Pažymėti ne &amp;gamos spalvas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="263"/>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation>Juodojo taško kompensavimas – kontrasto nuotraukose pagerinimo metodas.
Rekomenduojama jį įgalinti, jei dokumente yra nuotraukų.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="267"/>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation>Naudoti &amp;juodojo taško kompensavimą</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="92"/>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Keisti spalvą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="101"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>Pa&amp;vadinimas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="111"/>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>Spalvų &amp;modelis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="116"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="661"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="680"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="899"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="906"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>ŽPGJ/CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="117"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="414"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="911"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RŽM/RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="118"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="764"/>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>Saityno saugios RŽM (RGB)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="141"/>
    <source>New</source>
    <translation>Nauja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="158"/>
    <source>Old</source>
    <translation>Sena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="266"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="705"/>
    <source>C:</source>
    <translation>Ž (C):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="288"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="315"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="342"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="369"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="702"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="703"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="704"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="293"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="706"/>
    <source>M:</source>
    <translation>P (M):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="320"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="707"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>G (Y):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="347"/>
    <source>K:</source>
    <translation>J (K):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="444"/>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Kintančios spalvų juostos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="442"/>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Nuolatinės spalvų juostos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="749"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R (R):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="750"/>
    <source>G:</source>
    <translation>Ž (G):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="751"/>
    <source>B:</source>
    <translation>M (B):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Dėmesio!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Gerai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Nieko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="125"/>
    <source>Is Spot Color</source>
    <translation>Bus neskaidomoji spalva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1002"/>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
    <translation>Negalima sukurti spalvos pavadinimu „%1“.
Šis pavadinimas rezervuotas permatomai spalvai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1011"/>
    <source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
    <translation>Toks spalvos pavadinimas jau yra,
prašome parinkti kitą.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="390"/>
    <source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
    <translation>Pasirinkus tai, spalva taps neskaidoma į kitas spalvas, bus sukuriamas atskiras spalvos skaidinys spaudos plokštei kurti. Tai naudojama tuomet, kai reikia išgauti spaudoje tikslią, pavyzdžiui, logotipo ar kito spalvoto elemento spalvą ar negalima to pasiekti vien ŽPGJ (CMYK) spalvomis. Metalų ar ryškių plakatinių spalvų dažai yra puikus pavyzdys, ko negalima išgauti vien ŽPGJ spalvomis.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="784"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="785"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation>Jei įjungtas spalvų valdymas, tai perspėjantysis trikampiukas informuoja, kad gali būti, jog spalva nepriklauso naudojamo spausdintuvo pasirinktam spalvų profiliui. Tai reiškia, kad spausdinta spalva gali skirtis nuo matomos ekrane. Išsamiau apie spalvų gamos perspėjimus rasite internete, skyrelyje „Spalvų valdymas“ (Color Management).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="995"/>
    <source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
    <translation>Negalima sukurti bevardės spalvos
Suteik jai pavadinimą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="196"/>
    <source>HSV Color Map</source>
    <translation>AGR/HSV spalvų modelis</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CStyleP</name>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Spalvos</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="319"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation>Spalvų suliejimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
    <source>Error: </source>
    <translation>Klaida: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation>„%1“ spalva jau yra!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation>„%1“ spalva pridėta.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation>Atveriamas spalvų tvarkiklis.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="337"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation>Spalvų suliejimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="486"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation>Nepavyksta rasti nurodytos spalvos. Galite pasirinkti juodą, pilką arba baltą. Nėra galimybės apdoroti šią spalvą.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation>Spalvų skritulys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation>Bazinę spalvą gausite spragtelėję ratą. Spalvų modelis priklauso nuo dešinėje pasirinktos kortelės.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
    <source>Result Colors</source>
    <translation>Gauta spalva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="77"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>ŽPGJ/CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="82"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RŽM/RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="87"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
    <source>HSV</source>
    <translation>AGR/HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme.</source>
    <translation>Pasirinkto spalvų modelio spalvos.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation>Spalvų parinkimo metodas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Kampas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Skirtumas tarp pasirinktos reikšmės ir apskaičiuotos reikšmės. Daugiau informacijos ieškokite dokumentacijoje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Pasirinkite metodą spalvų shemai kurti. Daugiau informacijos ieškokite dokumentacijoje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation>Sukurtas spalvas prijungti prie dokumento spalvų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation>&amp;Prijungti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation>Sukurtas spalvas pakeisti dokumento spalvomis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation>Pa&amp;keisti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
    <source>Alt+R</source>
    <translation>Alt+K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation>Palikti nekpakeistas spalvas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Atsisakyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
    <source>Preview:</source>
    <translation>Peržiūra:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
    <source>Sample color scheme.</source>
    <translation>Spalvos sudėties pavyzdys.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation>Imituoti spalvų vaizdavimo defektus. Parinkite defekto tipą.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation>Vaizdavimo defekto tipas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
    <source>C:</source>
    <translation>Ž (C):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="352"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="382"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="412"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
    <source>M:</source>
    <translation>P (M):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>G (Y):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
    <source>K:</source>
    <translation>J (K):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="462"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
    <source>RGB:</source>
    <translation>RŽM/RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="498"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
    <source>HSV:</source>
    <translation>AGR/HSV:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R (R):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
    <source>G:</source>
    <translation>Ž (G):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
    <source>B:</source>
    <translation>M (B):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="652"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
    <source>CMYK:</source>
    <translation>ŽPGJ/CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
    <source>H:</source>
    <translation>A (H):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
    <source>S:</source>
    <translation>G (S):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
    <source>V:</source>
    <translation>R (V):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokumentas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Canvas</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2465"/>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2493"/>
    <source>X: %1
Y: %2</source>
    <translation>X: %1
Y: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2478"/>
    <source>X: %1</source>
    <translation>X: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2485"/>
    <source>Y: %1</source>
    <translation>Y: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2501"/>
    <source>Length: %1
Angle: %2</source>
    <translation>Ilgis: %1
Kampas: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2503"/>
    <source>Width: %1
Height: %2</source>
    <translation>Plotis: %1
Aukštis: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2515"/>
    <source>Angle: %1</source>
    <translation>Kampas: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_EyeDropper</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="166"/>
    <source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
    <translation>Pasirinktos spalvos nėra dokumento spalvų rinkinyje. Prašome parašyti šios spalvos pavadinimą.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="169"/>
    <source>Color Not Found</source>
    <translation>Spalva nerasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="173"/>
    <source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
    <translation>Pasirinktas pavadinimas jau yra. Prašome įvesti kitą pavadinimą šiai spalvai pavadinti.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_Normal</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1335"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Visi palaikomi formatai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1366"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Atverti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CgmPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="140"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="335"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupė %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="207"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importuojama: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="210"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analizuojamas failas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="495"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Generuojami objektai</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="31"/>
    <source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
    <translation>„Scribus“ simbolių paletė (*.ucp);; Visi failai (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="226"/>
    <source>Choose a filename to open</source>
    <translation>Parinkite atversimo failo vardą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="255"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="297"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Klaida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="256"/>
    <source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
    <translation>Failo „%1“ skaitymo klaida: gal būt pažeistas failas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="298"/>
    <source>Cannot write file %1</source>
    <translation>Negalima įrašyti failo „%1“</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.ui" line="13"/>
    <source>Character Palette</source>
    <translation>Raįmenų paletė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="306"/>
    <source>Empty the Palette?</source>
    <translation>Ištuštinti paletę?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="307"/>
    <source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
    <translation>Jūs ketinate pašalinti visus paletės rašmenis. At tikrai tai daryti?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.ui" line="24"/>
    <source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
    <translation>Slėpti/rodyti išplėtotąją paletę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="272"/>
    <source>Save Quick Character Palette</source>
    <translation>Įrašyti parankinę rašmenų paletę</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelectEnhanced</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="205"/>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation>Visa rašmenų aibė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="210"/>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation>Pagrindinė lotynų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="216"/>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation>Papildomoji „Lotynų 1“</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="222"/>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation>Lotynų išplėstoji A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="228"/>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation>Lotynų išplėstoji B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="234"/>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation>Bendroji skyrybos ženklų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="240"/>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation>Apatinių ir viršutinių indeksų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="246"/>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation>Valiutų ženklų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="252"/>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation>Raidžių pavidalo ženklų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="258"/>
    <source>Number Forms</source>
    <translation>Skaičų formų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="264"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Rodyklės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="270"/>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation>Matematiniai ženklai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="276"/>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation>Pseudografika</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="282"/>
    <source>Block Elements</source>
    <translation>Blokų elementai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="288"/>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation>Geometrinės figūros</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="294"/>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation>Įvairūs simboliai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="300"/>
    <source>Dingbats</source>
    <translation>Piktogramos (dingbats)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="306"/>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation>Mažos formų variacijos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="312"/>
    <source>Ligatures</source>
    <translation>Ligatūros</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="318"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Specialūs ženklai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="324"/>
    <source>Greek</source>
    <translation>Graikų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="330"/>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation>Graikų išplėstoji</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="336"/>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation>Kirilica</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="342"/>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation>Kirilica papildomoji</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="348"/>
    <source>Arabic</source>
    <translation>Arabų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="354"/>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation>Arabų išplėstoji A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="360"/>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation>Arabų išplėstoji B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="366"/>
    <source>Hebrew</source>
    <translation>Hebrajų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="13"/>
    <source>Enhanced Character Palette</source>
    <translation>Praturtintoji rašmenų paletė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="19"/>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation>&amp;Šriftas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="45"/>
    <source>C&amp;haracter Class:</source>
    <translation>&amp;Rašmenų klasė:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="77"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation>Norėdami pamatyti padidintą rašmens vaizdą palaikykite nuspaustą dešinįjį pelės klavišą.
Klavišu „Įterpti“ (Insert) įterpiamas rašmuo į žemiau esantį „Atrankos“ laukelį, o klavišu „Šalinti“ (Delete) pašaliamas paskutinis to laukelio rašmuo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="96"/>
    <source>Insert &amp;Code:</source>
    <translation>Įterpti &amp;kodą:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="131"/>
    <source>Glyphs to Insert</source>
    <translation>Galimi įterpti rašmenys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="171"/>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation>Įterpti rašmenis į tekstą ties žymekliu </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="174"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>Į&amp;terpimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="184"/>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation>Pašalinti šiuo metu pažymėtą (-us).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="187"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Valyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="106"/>
    <source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
    <translation>Rašyti keturių skaitmenų unikodo reikšmę tiesiog čia</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharStyleComboBox</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="94"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="107"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="118"/>
    <source>No Style</source>
    <translation>Be stiliaus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTable</name>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Pašalinti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTableView</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Pašalinti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckDocument</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="703"/>
    <source>Current Profile:</source>
    <translation>Dabartinis profilis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="698"/>
    <source>Items</source>
    <translation>Objektai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="429"/>
    <source>Print/Visible Mismatch</source>
    <translation>Spausdinamas/Rodomas nesutampa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="698"/>
    <source>Problems</source>
    <translation>Problemos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="711"/>
    <source>Glyphs missing</source>
    <translation>Nerasti rašmenys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="712"/>
    <source>Text overflow</source>
    <translation>Teksto perteklius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="713"/>
    <source>Object is not on a Page</source>
    <translation>Objektas ne puslapyje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="714"/>
    <source>Missing Image</source>
    <translation>Sugadintas paveikslas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="718"/>
    <source>Object has transparency</source>
    <translation>Objekte naudojamas permatomumas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="720"/>
    <source>Object is a placed PDF</source>
    <translation>Objektas – įdėtas PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="385"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokumentas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="387"/>
    <source>No Problems found</source>
    <translation>Problemų nerasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="599"/>
    <source>Page </source>
    <translation>Puslapis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Laisvi objektai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="696"/>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation>Priešspauspaustuvinis tikrintuvas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="719"/>
    <source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
    <translation>Objektas yra PDF anotacija arba laukas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="704"/>
    <source>&amp;Ignore Errors</source>
    <translation>&amp;Ignoruoti klaidas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="705"/>
    <source>Check again</source>
    <translation>Tikrinti vėl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="721"/>
    <source>Image is GIF</source>
    <translation>Paveikslo formatas – GIF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
    <source>OK</source>
    <translation>Gerai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="419"/>
    <source>Transparency used</source>
    <translation>Naudojamas permatomumas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="424"/>
    <source>Blendmode used</source>
    <translation>Naudota perėjimo veiksena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="437"/>
    <source>Layer &quot;%1&quot;</source>
    <translation>Sluoksnis „%1“</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="722"/>
    <source>Annotation uses a non TrueType font</source>
    <translation>Anotacijoje naudojamas ne „TrueType“ šriftas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="707"/>
    <source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
    <translation>Priešspaustuvinio tikrinimo profilis, kurio pagrindu rengiama ataskaita. Profilio parinktys parenkamos dokumento arba programos nuostatų lange</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="708"/>
    <source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
    <translation>Ignoruoti aptiktas klaidas ir tęsti eksportavimą arba spausdinimą. Prieš tęsdami įsitikinkite, ar iš tikrųjų ignoruoti klaidas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="709"/>
    <source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
    <translation>Paleiskite iš naujo padarytų dokumento pataisymų tikrinimą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="715"/>
    <source>Empty Image Frame</source>
    <translation>Tuščias paveikslo rėmelis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="400"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Sluoksniai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="442"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="528"/>
    <source>Issue(s): %1</source>
    <translation>Laida(-os): %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="453"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Puslapių šablonai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="699"/>
    <source>Layer</source>
    <translation>Sluoksnis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="716"/>
    <source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Paveikslo raiška mažesnė už %1 tšk. col.,
(konkrečiai – %2 x %3 tšk. col.)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="717"/>
    <source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Paveikslo raiška didesnė už %1 tšk. col. (konkrečiai – %2 x %3 tšk. col.)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ChooseStyles</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Gerai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Atsisakyti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="70"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Parinkite aplanką</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="83"/>
    <source>Cannot create directory:
%1</source>
    <translation>Nepavyksta sukurti aplanko:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="98"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Renkama...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Dėmesio!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="102"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>Negalima surinkti visų failų perdavimui į spaudą; maketo failas:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="117"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation>Negalima surinkti failų perdavimui į spaudą:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput_UI</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="37"/>
    <source>Collecting Items:</source>
    <translation>Renkamos objektai:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="40"/>
    <source>Collecting Patterns:</source>
    <translation>Renkamos tekstūros:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="46"/>
    <source>Collecting Fonts:</source>
    <translation>Renkami šriftai:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="52"/>
    <source>Collecting Profiles:</source>
    <translation>Renkami profiliai:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="85"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Renkama...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="89"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>Negalima surinkti visų failų perdavimui į spaudą; maketo failas:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="112"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation>Negalima surinkti failų perdavimui į spaudą:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorManager</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="54"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Spalvos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="80"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importuoti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nauja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="84"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Taisyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="88"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>D&amp;ublikatas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="91"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>P&amp;ašalinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="96"/>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation>&amp;Pašalinti nenaudojamas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="103"/>
    <source>Color Sets</source>
    <translation>Spalvų rinkiniai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="109"/>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation>Dabartinis spalvų rinkinys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="140"/>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation>Į&amp;rašyti spalvų rinkinį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="159"/>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation>Parinkti įkelsimą spalvų rinkinį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="160"/>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation>Įrašyti dabartinį spalvų rinkinį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="165"/>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation>Pašalinti nenaudojamas spalvas iš dabartinio dokumento spalvų rinkinio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="167"/>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation>Importuoti spalvas į dabartinį rinkinį iš turimo dokumento</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="168"/>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation>Sukurti naują spalvą ir įrašyti į dabartinį rinkinį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="169"/>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation>Taisyti šiuo metu pasirinktą spalvą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="170"/>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation>Kurti šiuo metu pasirinktos spalvos kopiją</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="171"/>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation>Pašalinti pasirinktą spalvą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="172"/>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation>Šiuo metu pasirinktą spalvų rinkinį daryti numatytuoju</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="192"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>Pa&amp;vadinimas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="192"/>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation>Parinkite pavadinimą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Atverti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="356"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>„%1“ kopija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="367"/>
    <source>New Color</source>
    <translation>Nauja spalva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="324"/>
    <source>Information</source>
    <translation>Informacija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="324"/>
    <source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import. 
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
 This prevents importing colors from some files.
See the Edit Colors section of the documentation for more details.</source>
    <translation>Faile „%1“ nėra spalvų, kurias galima importuoti.
Jei tai „PostScript“ pagrindu sukurtas failas, pabandykite importuoti „Failas -&amp;gt; Importuoti“.
Ne visuose failuose būna komentarai apie DSC su spalvų aprašais,
leidžiantys importuoti spalvas iš kai kurių failų.
Išsamesnės informacijos ieškokite dokumentacijoje, skyrelyje „Edit Colors“ (Spalvų tvarkymas).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="173"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</source>
    <translation>Jei spalvų valdymas yra leidžiamas, perspėjantysis trikampiukas atsiranda greta spalvos, jei ji neatitinka pasirinkto spausdintuvo naudojamo spalvų profilio. Tai reiškia, kas spausdinta spalva gali skirti nuo ekrane matomos. Neskaidomos spalvos pažymėtos raudonu apskritimu. Greta registracinių spalvų bus sutapimo su kitomis spalvomis žymos. Daugiau patarimų apie spalvų naudojimą rasite internete, skyrelyje „Color Management“ (Spalvų valdymas“).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="314"/>
    <source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
    <translation>Visi palaikomi firmatai (%1);; Dokumentai (%2);; Kiti failai (%3);; Visi failai (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="315"/>
    <source>Import Colors</source>
    <translation>Importuoti spalvas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheel</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
    <source>Monochromatic</source>
    <translation>Monochromatinės spalvos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
    <source>Analogous</source>
    <translation>Analoginės spalvos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="141"/>
    <source>Complementary</source>
    <translation>Papildomos spalvos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
    <source>Split Complementary</source>
    <translation>Atskirtos papildomai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
    <source>Triadic</source>
    <translation>Triadinės spalvos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
    <source>Tetradic (Double Complementary)</source>
    <translation>Tetradinės spalvos (Dukart papildomos)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
    <source>Base Color</source>
    <translation>Pagrindinės spalvos</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelDialog</name>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Spalva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Nauja spalva</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="48"/>
    <source>&amp;Color Wheel...</source>
    <translation>&amp;Spalvų skritulys...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
    <source>Color setting helper</source>
    <translation>Spalvų nuostatų parinkiklis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
    <source>Color selector with color theory included.</source>
    <translation>Spalvų parinkiklis, atsižvelgiantis į spalvų teoriją.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonStrings</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="248"/>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>&amp;Pritaikyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="251"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Atsisakyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="254"/>
    <source>None</source>
    <translation>Nėra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="258"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Gerai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="261"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>Į&amp;rašyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="264"/>
    <source>Warning</source>
    <translation>Dėmesio!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="255"/>
    <source>None</source>
    <comment>color name</comment>
    <translation>Nieko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="291"/>
    <source>Custom</source>
    <comment>CommonStrings, custom page size</comment>
    <translation>Individualus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="297"/>
    <source>Single Page</source>
    <translation>Puslapinis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="298"/>
    <source>Double Sided</source>
    <translation>Dviejų dalių (atvartai)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="299"/>
    <source>3-Fold</source>
    <translation>Trijų dalių</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="300"/>
    <source>4-Fold</source>
    <translation>Keturių dalių</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="obsolete">Kairysis puslapis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="obsolete">Dešinysis puslapis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
    <source>Monday</source>
    <translation>Pirmadienis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
    <source>Tuesday</source>
    <translation>Antradienis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
    <source>Wednesday</source>
    <translation>Trečiadienis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="339"/>
    <source>Thursday</source>
    <translation>Ketvirtadienis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="340"/>
    <source>Friday</source>
    <translation>Penktadienis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="341"/>
    <source>Saturday</source>
    <translation>Šeštadienis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="342"/>
    <source>Sunday</source>
    <translation>Sekmadienis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="343"/>
    <source>January</source>
    <translation>sausio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="344"/>
    <source>February</source>
    <translation>vasario</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
    <source>March</source>
    <translation>kovo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="346"/>
    <source>April</source>
    <translation>balandžio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
    <source>May</source>
    <translation>gegužės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
    <source>June</source>
    <translation>birželio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="349"/>
    <source>July</source>
    <translation>liepos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="350"/>
    <source>August</source>
    <translation>rugpjūčio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="351"/>
    <source>September</source>
    <translation>rugsėjo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
    <source>October</source>
    <translation>spalio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="353"/>
    <source>November</source>
    <translation>lapkričio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
    <source>December</source>
    <translation>gruodžio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="266"/>
    <source>Yes</source>
    <translation>Taip</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="267"/>
    <source>No</source>
    <translation>Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="268"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Taip</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="269"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Iprastas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="307"/>
    <source>Left Page</source>
    <comment>Left page location</comment>
    <translation>Kairysis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
    <source>Middle</source>
    <comment>Middle page location</comment>
    <translation>Vidurinysis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="309"/>
    <source>Middle Left</source>
    <comment>Middle Left page location</comment>
    <translation>Vidinis kairysis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
    <source>Middle Right</source>
    <comment>Middle Right page location</comment>
    <translation>Vidinis dešinysis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="311"/>
    <source>Right Page</source>
    <comment>Right page location</comment>
    <translation>Dešinysis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
    <source>Normal</source>
    <comment>Default single master page</comment>
    <translation>Įprastas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
    <source>Normal Left</source>
    <comment>Default left master page</comment>
    <translation>Įprastas kairysis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
    <source>Normal Middle</source>
    <comment>Default middle master page</comment>
    <translation>Įprastas vidurinis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
    <source>Normal Right</source>
    <comment>Default right master page</comment>
    <translation>Įprastas dešinysis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
    <translation>Normalus vaizdas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="363"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
    <translation>Aklumas raudonai spalvai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
    <translation>Aklumas žaliai spalvai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="365"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
    <translation>Aaklumas mėlynai spalvai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="366"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
    <translation>Visiškas spalvų neskyrimas (daltonizmas)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="368"/>
    <source>Custom: </source>
    <comment>Custom Tab Fill Option</comment>
    <translation>Individualus:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="322"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation>Ištisinė linija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="323"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation>Punktyrinė linija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="324"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation>Taškinė linija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation>Brūkšnelių ir taškų linija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="326"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation>Brūkšnelių ir taškų porų linija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="370"/>
    <source>None</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Nėra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="371"/>
    <source>Left Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Iškyša kairėje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
    <source>Right Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Iškyša dešinėje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
    <source>Left Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Išsikišę kairėje kabutės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="374"/>
    <source>Right Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Išsikišę dešinėje kabutės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="375"/>
    <source>Default</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Numatytasis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="378"/>
    <source>Min. Word Tracking</source>
    <translation>Mažiausias tarpžodis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="379"/>
    <source>Max. Word Tracking</source>
    <translation>Didžiausias tarpžodis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="382"/>
    <source>Min. Glyph Extension</source>
    <translation>Minimalus rašmenų išplėtimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="383"/>
    <source>Max. Glyph Extension</source>
    <translation>Maksimalus rašmenų išplėtimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
    <source>RGB</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>RŽM/RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="357"/>
    <source>CMYK</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>ŽPGJ/CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
    <source>Grayscale</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>Nespalvotai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="359"/>
    <source>Duotone</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>Dupleksas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>Colorspace (Unknown)</comment>
    <translation>Nežinomas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="387"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation>Postskriptas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="271"/>
    <source>Text Frame</source>
    <translation>Teksto rėmelis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
    <source>Image Frame</source>
    <translation>Paveikslo rėmelis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="273"/>
    <source>Line</source>
    <translation>Linija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="274"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Daugiakampis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Laužtė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="276"/>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation>Tekstas virš kreivės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
    <source>PDF 3D Annotation</source>
    <translation>PDF dokumento 3D anotacija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
    <source>Symbol</source>
    <translation>Simbolis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="280"/>
    <source>Multiple</source>
    <comment>Multiple frame types</comment>
    <translation>Įvairiatipis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="281"/>
    <source>PDF Push Button</source>
    <translation>PDF paleidimo mygtukas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="282"/>
    <source>PDF Text Field</source>
    <translation>PDF teksto laukas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="283"/>
    <source>PDF Check Box</source>
    <translation>PDF žymimasis langelis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="284"/>
    <source>PDF Combo Box</source>
    <translation>PDF parinkties akutė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
    <source>PDF List Box</source>
    <translation>PDF sąrašo langelis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="286"/>
    <source>PDF Text Annotation</source>
    <translation>PDF tekstinė anotacija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="287"/>
    <source>PDF Link Annotation</source>
    <translation>PDF saito anotacija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="396"/>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation>PostScript Level 1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="398"/>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation>PostScript Level 2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="400"/>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation>PostScript Level 3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="402"/>
    <source>Windows GDI</source>
    <translation>„Windows“ grafinė sąsaja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="277"/>
    <source>Render Frame</source>
    <translation>Vizualizavimo rėmelis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="331"/>
    <source>Default Paragraph Style</source>
    <translation>Numatytasis pastraipų stilius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="332"/>
    <source>Default Character Style</source>
    <translation>Numatytasis rašmenų stilius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="333"/>
    <source>Default Line Style</source>
    <translation>Numatytasis linijų stilius</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContextMenu</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="219"/>
    <source>Preview Settings</source>
    <translation>Peržiūros nuostatos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="433"/>
    <source>Paste File...</source>
    <translation>Padėti failą...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="466"/>
    <source>Delete Page</source>
    <translation>Pašalinti puslapį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="186"/>
    <source>Paste Image from Clipboard</source>
    <translation>Puslapio šablonas iš iškarpinės</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
    <source>Convert Page to Master Page</source>
    <translation>Konvertuoti puslapį į puslapio šabloną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Pavadinimas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
    <source>Copy Applied Master Page Items</source>
    <translation>Kopijuoti pritaikytus puslapio šablono objektus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="18"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation>Naujas puslapio šablonas %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation type="obsolete">Šešėlis:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="obsolete"> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation type="obsolete">Nepermatomumas:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Įprastas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Horizalusis gradientas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Vertikalusis gradientas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Įstrižasis gradientas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Įstrižasis kryžinis gradientas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Spindulinis gradientas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Laisvasis tiesinis gradientas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Laisvasis spindulinis gradientas</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation type="obsolete">Keisti linijos spalvos ypatybes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation type="obsolete">Keisti užpildo spalvos ypatybes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation type="obsolete">Spalvos grynis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation type="obsolete">Įprastasis ar gradientinis užpildymo metodas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation type="obsolete">Nurodyti pasirinktos spalvos permatomumą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Nieko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Vector</source>
    <translation type="obsolete">Perkelti vektorių</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
    <translation type="obsolete">Kairiojo pelės klavišo paspaudimu nurodykite gradiento vektoriaus pradžią, o dešiniojo pelės klavišo paspaudimu – pabaigą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Transparency Settings</source>
    <translation type="obsolete">Permatomumo nuostatos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation type="obsolete">Perėjimo būdas:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Darken</source>
    <translation type="obsolete">Tamsyn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lighten</source>
    <translation type="obsolete">Šviesyn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiply</source>
    <translation type="obsolete">Daugėja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen</source>
    <translation type="obsolete">Ekranas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overlay</source>
    <translation type="obsolete">Perdanga</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hard Light</source>
    <translation type="obsolete">Ryški šviesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Soft Light</source>
    <translation type="obsolete">Švelni šviesa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Difference</source>
    <translation type="obsolete">Skirtumas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation type="obsolete">Štrichų patamsinimas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Burn</source>
    <translation type="obsolete">Štrichų pašviesinimas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hue</source>
    <translation type="obsolete">Atspalvis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="obsolete">Grynis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Spalva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Luminosity</source>
    <translation type="obsolete">Ryškumas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Offsets</source>
    <translation type="obsolete">Poslinkiai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X:</source>
    <translation type="obsolete">X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling</source>
    <translation type="obsolete">Mastelis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation</source>
    <translation type="obsolete">Sukimas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle</source>
    <translation type="obsolete">Kampas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pattern</source>
    <translation type="obsolete">Tekstūra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exclusion</source>
    <translation type="obsolete">Išimtis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Scale:</source>
    <translation type="obsolete">X mastelis:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Scale:</source>
    <translation type="obsolete">Y mastelis:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display only used Colors</source>
    <translation type="obsolete">Rodyti tik panaudotas spalvas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display all colors from the document color list, or only the already used colors</source>
    <translation type="obsolete">Rodyti visas dokumento spalvų sąrašo spalvas arba tik panaudotas spalvas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="397"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="400"/>
    <source>Custom</source>
    <translation>Individualus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="902"/>
    <source>Create Mesh</source>
    <translation>Sukurti karkaso tinklelį</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRange</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="13"/>
    <source>Create Range</source>
    <translation>Sukurti puslaių intervalą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="54"/>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation>Dokumento puslapių skaičius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="64"/>
    <source>Doc Page Range</source>
    <translation>Dokumento puslapių intervalas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="112"/>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation>Pagrindinio intervalo parinkimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="136"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation>Puslapių intervalas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="160"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>Pa&amp;šalinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="163"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="186"/>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation>Perkelti &amp;žemyn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="189"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+Ž</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="196"/>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation>Perkelti &amp;aukštyn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="199"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="218"/>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation>Pridėti puslapių intervalą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="242"/>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation>Iš eilės einantys puslapiai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="252"/>
    <source>Even Pages</source>
    <translation>Lyginiai puslapiai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="259"/>
    <source>From:</source>
    <translation>Nuo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="291"/>
    <source>To:</source>
    <translation>Iki:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="334"/>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation>&amp;Pridėti prie intervalo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="337"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="362"/>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation>Nelyginiai puslapiai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="372"/>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation>Kableliais atskirtų elementų sąrašas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="383"/>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation>Sudėtingesnis perrikiavimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="439"/>
    <source>Page Order</source>
    <translation>Puslapių eilė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="449"/>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation>Puslapių eilės pavyzdys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="478"/>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation>Puslapių grupės dydis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="525"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Gerai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="528"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="535"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Atsisakyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="538"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>CSV importuoklio parinktys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Laukų skyriklis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="44"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Reikšmių skyriklis:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Nėra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>Pirmoji eilutė – antraštinė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
    <source>OK</source>
    <translation>Gerai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Atsisakyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
    <source>None</source>
    <comment>delimiter</comment>
    <translation>Nieko</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="52"/>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Spausdinimo parinktys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="133"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="143"/>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Puslapių rinkinys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="140"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="147"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Visi puslapiai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="141"/>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Tik lyginius puslapius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="142"/>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Tik nelyginius puslapius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="150"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="160"/>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Veidrodiškumas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Taip</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="167"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="177"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Kryptis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="174"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="181"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Stačias</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="175"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Gulsčias</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="184"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="197"/>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>Puslapių lape</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="191"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="201"/>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Puslapis lape</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="192"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="193"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="194"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="195"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="196"/>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Puslapių lape</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="63"/>
    <source>Option</source>
    <translation>Parinktis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="64"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Reikšmė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="224"/>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Šiame pulte spausdinimo metu rodomos įvairios bendrosios UNIX spausdinimo sistemos (CUPS) parinktys. Tikslūs galimi parametrai priklauso nuo spausdintuvo tvarkyklės. Galite patikrinti, ar naudojama CUPS meniu komanda „Pagalba &gt; Apie“. Ieškokite tokio pavidalo santrumpos: C-C-T; čia C=CUPS, C=littlecms, T=TIFF. Nerastos bibliotekos žymimos „*“</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CurveWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="415"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Atverti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Curve Files (*.scu *.SCU);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Kreivių failai (*.scu *.SCU);; Visi failai (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="453"/>
    <source>Save as</source>
    <translation>Įrašyti kitaip</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Curve Files (*.scu *.scu);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">Kreivių failai (*.scu *.scu);; Visi failai (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="415"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="453"/>
    <source>Curve Files &quot;*.scu&quot; (*.scu *.SCU);;All Files (*)</source>
    <translation>Kreivių failai „*.scu“ (*.scu *.SCU);; Visi failai (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="487"/>
    <source>Cannot write the file: 
%1</source>
    <translation>Negalima įrašyti failo:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="513"/>
    <source>Inverts the curve</source>
    <translation>Invertuoja kreivę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="514"/>
    <source>Resets the curve</source>
    <translation>Atstato kreivę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="515"/>
    <source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
    <translation>Perjungia tarp linijos tiesinės ir kubinės interpoliacijų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="516"/>
    <source>Loads a curve</source>
    <translation>Įkelia kreivę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="517"/>
    <source>Saves this curve</source>
    <translation>Įrašo šią kreivę</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="400"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="430"/>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Suglaudinti failą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="409"/>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>&amp;Įtraukti šriftus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="458"/>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Koduotė:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="377"/>
    <source>Show Preview</source>
    <translation>Rodyti peržiūrą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="411"/>
    <source>&amp;Include Color Profiles</source>
    <translation>&amp;Įtraukti spalvų profilius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
    <source>Show a preview and information for the selected file</source>
    <translation>Peržiūrėti pasirinktus failus ir jų informaciją</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="445"/>
    <source>Compress the Scribus document on save</source>
    <translation>Suglaudinti „Scribus“ dokumentą įrašymo metu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="447"/>
    <source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
    <translation>Įtraukti į aplanką kartu su surinktais failais ir projekte panausotus šriftus. Išsiaiškinkite, ar turima licencija leidžia perduoti šriftus tretiesiems asmenims.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="449"/>
    <source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
    <translation>Surenkant dokumento failus įtraukti ir spalvų profilius</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CvgPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="203"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importuojama: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="206"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analizuojamas failas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="136"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="334"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupė %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="461"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Generuojami objektai</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DashEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="363"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Reikšmė:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="364"/>
    <source>Offset:</source>
    <translation>Poslinkis:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DeferredTask</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/deferredtask.cpp" line="82"/>
    <source>Cancelled by user</source>
    <translation>Atšaukė naudotojas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="28"/>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Pašalinti spalvą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace it with:</source>
    <translation type="obsolete">Pakeisti į:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Gerai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Atsisakyti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Nieko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="36"/>
    <source>Delete Color:</source>
    <translation>Pašalinti spalvą:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="45"/>
    <source>Replace With:</source>
    <translation>Keisti į:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="17"/>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Pašalinti puslapius</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete from:</source>
    <translation type="obsolete">Pašalinti nuo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="34"/>
    <source>to:</source>
    <translation>iki:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="26"/>
    <source>Delete From:</source>
    <translation>Pašalinti nuo:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelStyle</name>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation type="obsolete">Be stiliaus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DialogsAPI</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/api_dialogs.cpp" line="34"/>
    <source>Alert - Scribus</source>
    <translation>Įspėjimas - „Scribus“</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DmF</name>
  <message>
    <source>Missing Font</source>
    <translation type="obsolete">Nerasti šriftai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation type="obsolete">Šriftas %1 neįdiegtas.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use</source>
    <translation type="obsolete">Naudoti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>instead</source>
    <translation type="obsolete">vietoj to</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Gerai</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocIm</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="160"/>
    <source>Importing failed</source>
    <translation>Importavimas nepavyko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="161"/>
    <source>Importing Word document failed 
%1</source>
    <translation>Wordo dokumento importuoti nepavyko 
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="30"/>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Dokumento informacija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="39"/>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>An&amp;traštė:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>&amp;Autorius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="53"/>
    <source>&amp;Subject:</source>
    <translation>&amp;Tema:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="61"/>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>&amp;Raktiniai žodžiai:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="69"/>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>A&amp;prašas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="82"/>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>&amp;Leidėjas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="89"/>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>&amp;Talkininkai:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="97"/>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>&amp;Data:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="104"/>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>T&amp;ipas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="111"/>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>F&amp;ormatas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="118"/>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>V&amp;ardas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="125"/>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>&amp;Šaltinis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="132"/>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>Ka&amp;lba:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="139"/>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>&amp;Santykis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="146"/>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>&amp;Veiklos sritis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="153"/>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>&amp;Teisės:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="161"/>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>Daugiau &amp;informacijos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="171"/>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation>Asmuo ar įstaiga, atsakinga už dokumento prieinamumą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="172"/>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation>Asmuo ar įstaiga, atsakinga už dokumento dokumento turinio kūrimą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="173"/>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>Data, susieta su šio dokumento gtvavimo ciklu, yra YYYY-MM-DD formato (pagal ISO 8601)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="174"/>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>Dokumento turinio žanras, pavyzdžiui, kategorijos, funkcijos ir kita</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="176"/>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>Unikali nuoroda į dokumentą beveik kaip kontekstas, pavyzdžiui, ISBN abra URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="177"/>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>Nuoroda į giminingos tematikos dokumentą, gal būt su formaliu identifikatoriumi, pavyzdžiui, ISBN arba URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="179"/>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>Nuoroda į artimos tematikos dokumentą, gal būt turintį identifikatorių, pavyzdžiui, ISBN arba URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="180"/>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>Duoto dokumento aprėpties sritis, gal būt apimanti vietą, laiką ir jurisdikcijos sritį </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="181"/>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Informacija apie teises į dokumentą ir jo turinį, pavyzdžiui, autorines ar patento teises, prekinius ženklus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="160"/>
    <source>Documen&amp;t</source>
    <translation>Dokumen&amp;tas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="167"/>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Asmuo ar įmonė, atsakinga už dokumento turinį. Šis laukas gali būti įtrauktas į „Scribus“ dokumentą nuorodoms, pavyzdžiui PDF dokumento metaduomenyse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="168"/>
    <source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Dokumentui suteiktas pavadinimas. Šis laukas gali būti įtrauktas į „Scribus“ dokumentą nuorodoms, pavyzdžiui PDF dokumento metaduomenyse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="169"/>
    <source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation>Trumpas dokumento turinio aprašas. Jis įtraukiamas į PDF dokumentą eksportavimo metu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="170"/>
    <source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation>Dokumento turinio tema. Šis laukas skirtas dokumento raktiniams žodžiams, kurie bus įtraukti i PDF dokumentą ir skirti paieškos sistemoms, indeksuojančioms, PDF failus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="175"/>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation>Fizinis ar skaitmeninis dokumento pateikimas. Verta nurodyti laikmenos tipą ir matmenis. MIME tipams taip pat pravers RFC2045 ir RFC2046</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="178"/>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation>Kalba, kuria parašytas dokumentas, paprastai nurodoma ISO-639 kodu, papildomai pridėjus kalbos santrumpą ir valstybės santrumpą (ISO-3166), atskirtas brūkšneliu. Pavyzdžiui, en-GB, fr-CH, lt-LT</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSections</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="72"/>
    <source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
    <translation>Dokumentą papildyti puslapių numeracijos skyriumi. Naujas skyrius bus pridėtas už šiuo metu pažymėto skyriaus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="73"/>
    <source>Delete the currently selected section.</source>
    <translation>Pašalinti šiuo metu pažymėtą skyrių.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>1, 2, 3, ...</source>
    <translation>1, 2, 3, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>i, ii, iii, ...</source>
    <translation>i, ii, iii, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>I, II, III, ...</source>
    <translation>I, II, III, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>a, b, c, ...</source>
    <translation>a, b, c, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
    <source>A, B, C, ...</source>
    <translation>A, B, C, ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="74"/>
    <source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
    <translation>&lt;b&gt;Pavadinimas:&lt;/b&gt; Neprivalomas skyriaus pavadinimas, pavyzdžiui, „Rodyklė“&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Rodoma:&lt;/b&gt; Nustatykite, kad būtų rodomi šio skyriaus puslapių numeriai, jei jame yra vienas ar keli nurodyti teksto rėmeliai.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Kas:&lt;/b&gt; Šio skyriaus puslapių numeracijos pradžia nurodoma „nuo“.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Kam:&lt;/b&gt; Puslapių numeracijos, nurodytos „nuo“ pabaiga.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Stilius:&lt;/b&gt; Parinkite naudosimą puslapio numerio stilių.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Pradėti:&lt;/b&gt; Pasirinkto stiliaus puslapių prasidės „nuo“. Pavyzdžiui, jei Pradžia = 2 ir Stilius = a,b,c, ..., tai numeracija prasidės nuo „b“. Pirmajame dokumento skyriuje toks nurodymas reiškia, kad bus pakeistas naujo failo lango anksčiau buvęs „Pirmasis puslapio numeris“.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="201"/>
    <source>Page Number Out Of Bounds</source>
    <translation>Puslapio numeris už ribų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="201"/>
    <source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
    <translation>Įvesta reikšmė šio dokumento puslapių numerių rėžius (%1-%2).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="13"/>
    <source>Document Sections</source>
    <translation>Dokumento skyriai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="83"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Pridėti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="86"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="93"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>P&amp;ašalinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="96"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="32"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Pavadinimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="37"/>
    <source>Shown</source>
    <translation>Rodomas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="42"/>
    <source>From</source>
    <translation>Nuo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="47"/>
    <source>To</source>
    <translation>iki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="52"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Stilius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="57"/>
    <source>Start</source>
    <translation>Pradėti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocSectionsBase</name>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation type="obsolete">Stilius</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributes</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Nėra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Relates To</source>
    <translation>Susijęs su</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation>Jo sukurtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation>Jį sukūrė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Text Frames</source>
    <translation>Teksto rėmelis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>Image Frames</source>
    <translation>Paveikslo rėmelis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Boolean</source>
    <translation>Loginis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Integer</source>
    <translation>Sveikasis skaičius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>String</source>
    <translation>Eilutė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="31"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Tipas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
    <source>None</source>
    <comment>relationship</comment>
    <translation>Nesisieja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
    <source>None</source>
    <comment>auto add</comment>
    <translation>Nėra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>None</source>
    <comment>types</comment>
    <translation>Nieko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
    <source>Real Number</source>
    <translation>Realusis sk.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="13"/>
    <source>Document Item Attributes</source>
    <translation>Dokumento elemento atributai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="82"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Pridėti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="85"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="92"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopijuoti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="95"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="102"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>P&amp;ašalinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="105"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="112"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Trinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="115"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="26"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Pavadinimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="36"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Reikšmė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="41"/>
    <source>Parameter</source>
    <translation>Parametras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="46"/>
    <source>Relationship</source>
    <translation>Ryšys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="51"/>
    <source>Relationship To</source>
    <translation>Ryšys su</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="56"/>
    <source>Auto Add To</source>
    <translation>Autom. įtraukti į</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocumentItemAttributesBase</name>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tipas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DrwPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="143"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="349"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1337"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupė %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="219"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importuojama: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="222"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analizuojamas failas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="487"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Generuojami objektai</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="476"/>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Failo:
%1
importuoti nepavyko!
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="477"/>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Lemtinga klaida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="875"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Klaida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="81"/>
    <source>Analyzing PostScript:</source>
    <translation>Analizuojamas postskriptas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="482"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Generuojami objektai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="874"/>
    <source>Converting of %1 images failed!</source>
    <translation>Nepavyko konvertuoti paveikslo „%1“!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="278"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="705"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="741"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupė %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="78"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importuojama: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation type="obsolete">Taisyti stilių</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character</source>
    <translation type="obsolete">Rašmuo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Nieko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Spaces</source>
    <translation type="obsolete">Vertikalūs tarpai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation type="obsolete">Šrifto dydis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Dėmesio!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Style is not unique</source>
    <translation type="obsolete">Stiliaus pavadinimas kartojasi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Gerai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Fonas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Taisyti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="30"/>
    <source>Editor</source>
    <translation>Teksto rengyklė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="36"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Naujas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="39"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Atverti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Įrašyti &amp;kitaip...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>Į&amp;rašyti ir išeiti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>I&amp;šeiti neįrašius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>Atša&amp;ukti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>A&amp;tstatyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Iškirpti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopijuoti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>Pa&amp;dėti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="61"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Trinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>&amp;Gauti laukelio pavadinimus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="65"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Failas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="72"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Taisyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="111"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="127"/>
    <source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>„JavaScript“ (*.js);; Visi failai (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="37"/>
    <source>Ctrl+N</source>
    <translation>Ctrl+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="48"/>
    <source>Ctrl+Z</source>
    <translation>Ctrl+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="53"/>
    <source>Ctrl+X</source>
    <translation>Ctrl+X</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
    <source>Ctrl+C</source>
    <translation>Ctrl+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="59"/>
    <source>Ctrl-V</source>
    <translation>Ctrl-V</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="45"/>
    <source>Image Effects</source>
    <translation>Paveikslų efektai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="83"/>
    <source>Options:</source>
    <translation>Parinktys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="100"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Spalva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="111"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Šešėlis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="127"/>
    <source>Brightness:</source>
    <translation>Ryškumas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="149"/>
    <source>Contrast:</source>
    <translation>Kontrastas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="171"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="200"/>
    <source>Radius:</source>
    <translation>Spindulys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="182"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Reikšmė:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="218"/>
    <source>Posterize:</source>
    <translation>Mažinti spalvų:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="457"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="502"/>
    <source>Available Effects</source>
    <translation>Galimi efektai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="461"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="543"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="780"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="842"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1297"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1419"/>
    <source>Blur</source>
    <translation>Išsklydimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="462"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="528"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="765"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="836"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1248"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1397"/>
    <source>Brightness</source>
    <translation>Ryškumas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="463"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="519"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="760"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="846"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="901"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="988"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1388"/>
    <source>Colorize</source>
    <translation>Tonavimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="467"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="533"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="770"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="838"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1264"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1403"/>
    <source>Contrast</source>
    <translation>Kontrastas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="468"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="514"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="755"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="834"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="984"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Nespalvotai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="470"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="509"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="750"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="832"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="986"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Invertuoti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="553"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="788"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="844"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1309"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1432"/>
    <source>Posterize</source>
    <translation>Sumažinti spalvų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="472"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="538"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="775"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="840"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1280"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1409"/>
    <source>Sharpen</source>
    <translation>Paryškinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="484"/>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation>&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="488"/>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation>&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="499"/>
    <source>Effects in use</source>
    <translation>Naudojami efektai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="618"/>
    <source>OK</source>
    <translation>Gerai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="622"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Atsisakyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="237"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="287"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="353"/>
    <source>Color 1:</source>
    <translation>Spalva 1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="258"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="307"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="373"/>
    <source>Color 2:</source>
    <translation>Spalva 2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="327"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="393"/>
    <source>Color 3:</source>
    <translation>Spalva 3:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="413"/>
    <source>Color 4:</source>
    <translation>Spalva 4:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="464"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="558"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="793"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="857"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="901"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1005"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1438"/>
    <source>Duotone</source>
    <translation>Dupleksas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="465"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="567"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="798"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="868"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="901"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1063"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1474"/>
    <source>Tritone</source>
    <translation>Tripleksas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="466"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="576"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="803"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="879"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="901"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1144"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1525"/>
    <source>Quadtone</source>
    <translation>Kvadrupleksas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="469"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="585"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="808"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="890"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1325"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1591"/>
    <source>Curves</source>
    <translation>Kreivės</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExceptHookDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="13"/>
    <source>Script error</source>
    <translation>Skripto klaida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="24"/>
    <source>An exception occured while running the script.</source>
    <translation>Vykdant skriptą įvyko išimties atvejis.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="31"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Užverti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="44"/>
    <source>Exception</source>
    <translation>Išimtis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="51"/>
    <source>&amp;Details &gt;&gt;</source>
    <translation>&amp;Išsamiau &gt;&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportBitmap</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="202"/>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation>Failas jau yra. Rašyti ant viršaus?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="203"/>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation>jau yra. Rašyti ant viršaus?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation type="obsolete">Viską</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="189"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="216"/>
    <source>Save as Image</source>
    <translation>Įrašyti kaip paveikslą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="189"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
    <source>Insufficient memory for this image size.</source>
    <translation>Šio dydžio paveikslui nepakanka atminties.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="216"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="217"/>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation>Išvesties failo (-ų) rašymo klaida.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="80"/>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Pariknkti aplanką eksportavimui</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="13"/>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Eksportuoti kaip paveikslą (-us)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>Aplankas &amp;ekspotavimui:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="166"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Keisti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="25"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Parinktys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="54"/>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>Paveikslo &amp;tipas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Kokybė:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="74"/>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Raiška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="94"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="126"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="110"/>
    <source> dpi</source>
    <translation> tšk. col.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="175"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Sritis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="197"/>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>&amp;Dabartinį puslapį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="224"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>V&amp;isus puslapius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="217"/>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>&amp;Rėžis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Eksportuoti puslapių grupę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Įterpti kableliais atskirtų šablonų sąrašą; šablonuoe 
* reiškia visus puslapius, 1–5 nurodo iš eilės einančius 
puslapius, vienas skaičius – konkretų puslapį.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Eksportuoti visus puslapius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Eksportuoti tik dabartinį puslapį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Paveikslų raiška
Naudokite 72 dpi paveikslus vaizdavimui kompiuterio ekrane</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
    <source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
    <translation>Jūsų paveikslų glaudinimo lygis: 100% - jokio glaudinimo, 0% - maksimalus glaudinimas, Jei abejojate, rinkitės „Automatiškai“</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Galimi eksportavimo formatai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Išvedimo aplankas - vieta, išsaugoti jūsų paveikslams.
Eksporto failo pavadinimas bus „dokumentopavadinimas-puslapionumeris.failotipas“</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The output directory – the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation type="obsolete">Išvesties aplankas – vieta jūsų paveikslams laikyti.
 Eksportuojamų failų pavadinimai bus „dok-pavadinimas-pslNr.failotipas“</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Pakeisti išvesties aplanką</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="84"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Dydis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
    <translation>Paveikslų dydis. 100% – be pakeitimų, 200% – dvigubai didesnis ir pan.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="44"/>
    <source>Image size in Pixels</source>
    <translation>Paveikslo dydis pikseliais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
    <source>TextLabel</source>
    <translation>Tekstinė žyma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The compression ratio of your images – 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
    <translation type="obsolete">Jūsų paveikslų glaudinimo lygis – 100%, jei netaikomas glaudinimas, 0% – maksimalus. Jei nežinote, ką rinktis, palikite „Automatiškai parinktas“</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Automatiškai parinktas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExtImageProps</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="39"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Papildomos paveikslo ypatybės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="50"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="68"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="102"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Įprastas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="51"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="69"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="103"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Tamsiau</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="52"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="70"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="104"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Šviesiau</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="53"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="71"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="105"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Atspalvis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="54"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="72"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="106"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Grynis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="73"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="107"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Spalva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="74"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="108"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Ryškumas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="57"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="75"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="109"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Daugintinis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="58"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="76"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="110"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Ekraninis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="59"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="77"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="111"/>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Išsisklaidymas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="60"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="78"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="112"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Perdanginis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="79"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="113"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Ryškios šviesos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="114"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Švelnios šviesos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="81"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="115"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Skirtuminis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="116"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Išskyrimo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="83"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="117"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Štrichų patamsinimo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="84"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="118"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Štrichų pašviesinimo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="98"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Perėjimo būdas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="121"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Nepermatomumas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="127"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="133"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Pavadinimas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation type="obsolete">Fonas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="214"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Sluoksniai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="267"/>
    <source>Don&apos;t use any Path</source>
    <translation>Nenaudoti jokių kontūrų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="269"/>
    <source>Paths</source>
    <translation>Kontūrai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="276"/>
    <source>Live Preview</source>
    <translation>Tiesioginė peržiūra</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="213"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="251"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="306"/>
    <source>Size:</source>
    <translation>Dydis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="319"/>
    <source>Title:</source>
    <translation>Antraštė:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="322"/>
    <source>No Title</source>
    <translation>Be antraštės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="324"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autorius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="191"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="327"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="332"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Nežinomas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="334"/>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>„Scribus“ dokumentas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Raiška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
    <source>DPI</source>
    <translation>tšk. col.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="194"/>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Spalvų modelis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="329"/>
    <source>File Format:</source>
    <translation>Failo formatas:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Farbmanager</name>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Spalvos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Atverti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation type="obsolete">Nauja spalva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Nieko</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileLoader</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="625"/>
    <source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
    <translation>Kai kurie šio dokumento šriftai yra pakeisti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="629"/>
    <source> was replaced by: </source>
    <translation> bus pakeisti šiais: </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="31"/>
    <source>File</source>
    <translation>Failas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontComboH</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="148"/>
    <source>Family:</source>
    <translation>Garnitūras:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="149"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Stilius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="151"/>
    <source>Font Family of Selected Text or Text Frame</source>
    <translation>Pažymėto teksto ar teksto rėmelio garnitūras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="152"/>
    <source>Font Style of Selected Text or Text Frame</source>
    <translation>Pažymėto teksto ar teksto rėmelio šrifto stilius</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontListModel</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="63"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Šrifto pavadinimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="65"/>
    <source>Use Font</source>
    <translation>Naudoti šriftą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="67"/>
    <source>Family</source>
    <translation>Garnitūras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="69"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Stilius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="71"/>
    <source>Variant</source>
    <translation>Atmaina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="73"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Tipas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="75"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Formatas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="77"/>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <translation>Įtraukti į postskriptinius failus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="79"/>
    <source>Subset</source>
    <translation>Poaibis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="81"/>
    <source>Access</source>
    <translation>Prieiga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="83"/>
    <source>Used in Doc</source>
    <translation>Naudojamas dokumente</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="85"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation>Šrifto failo laikymo vieta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="144"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font type</comment>
    <translation>Nežinomas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="157"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font format</comment>
    <translation>Nežinomas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Naudotojas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="165"/>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Sistema</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="190"/>
    <source>Click to change the value</source>
    <translation>Spragtelėkite, jei norite pakeisti reikšmę</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Turimi šriftai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation type="obsolete">Šriftų keitiniai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation type="obsolete">Papildomos šriftų laikymo vietos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Taip</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation type="obsolete">Šrifto pavadinimas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <translation type="obsolete">Įtraukti į:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tipas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Turimi šriftai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replacement</source>
    <translation type="obsolete">Keitinys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="obsolete">P&amp;ašalinti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation type="obsolete">Šriftų &amp;keitiniai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation type="obsolete">K&amp;eisti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation type="obsolete">Pri&amp;dėti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation type="obsolete">Pa&amp;šalinti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation type="obsolete">Papildomos &amp;laikymo vietos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation type="obsolete">Parinkti aplanką</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Įtraukti į:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
    <translation type="obsolete">Šriftų paieškos vietas galima nurodyti tik „Failas &gt; Nuostatos“ ir tik jei nėra atverto jokio dokumento. Užverkite visus dokumentus, pasirinkite komandą „Failas &gt; Nuostatos &gt; Šriftai“ ir galėsite pakeisti šriftų paieškos vietas.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefsTab</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation>Turimi šriftai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation>Šriftų keitiniai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation>Papildomos šriftų laikymo vietos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation>&amp;Turimi šriftai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="66"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Šrifto pavadinimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="67"/>
    <source>Replacement</source>
    <translation>Keitinys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>P&amp;ašalinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="88"/>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation>Šriftų &amp;keitiniai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="107"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Keisti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="109"/>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation>Pri&amp;dėti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="111"/>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>Pa&amp;šalinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="128"/>
    <source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
    <translation>Šriftų paieškos vietas galima nurodyti tik „Failas &gt; Nuostatos“ ir tik jei nėra atverto jokio dokumento. Užverkite visus dokumentus, pasirinkite komandą „Failas &gt; Nuostatos &gt; Šriftai“ ir galėsite pakeisti šriftų paieškos vietas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="135"/>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation>Papildomos &amp;laikymo vietos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="222"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="247"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Parinkti aplanką</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <source>Type</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation type="obsolete">Tipas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="110"/>
    <source>Leave preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Išeiti iš peržiūros</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Šešios žąsys su šešiais žąsyčiais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
    <source>Size of the selected font</source>
    <translation>Pažymėto šrifto dydis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tipas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation>Šriftų peržiūra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="19"/>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation>&amp;Sparčioji paieška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation>&amp;Šrifto dydis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekstas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation>Rodysimo teksto pavyzdys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation>Nus&amp;tatyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
    <source>Reset the text</source>
    <translation>Atstatyti tekstą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Užverti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
    <translation>Rašydami čia tekstą pradėsite sparčiają šriftų pavadinimų paiešką. Didžiosios ir mažosios raidės laikomos vienodomis. Parašytas tekstas laikomas eilutės poaibiu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
    <source>&amp;Default</source>
    <translation>&amp;Numatytasis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
    <source>Show Extended Font Information</source>
    <translation>Rodyti išplėstinę šrifto informaciją</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
    <source>Set the preview text</source>
    <translation>Nustatyti teksto peržiūrą</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewBase</name>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tipas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation type="obsolete">Tekstas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Font Preview...</source>
    <translation>&amp;Šriftų peržiūra...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
    <source>Font Preview dialog</source>
    <translation>Šriftų peržiūros langas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
    <source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
    <translation>Rikiuoti, ieškoti ir naršyti galimų šriftų.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontReplaceDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="30"/>
    <source>Font Substitution</source>
    <translation>Šriftų pakeitimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
    <source>Original Font</source>
    <translation>Originalus šriftas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="46"/>
    <source>Substitution Font</source>
    <translation>Pakaitos šriftas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="72"/>
    <source>Make these substitutions permanent</source>
    <translation>Šį keitimą taikyti visuomet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Gerai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="40"/>
    <source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
    <translation>Šiame dokumente vartojami šriftai, kurie neįdiegti jūsų kompiuteryje. Nurodykite, kuriais šriftais juos pakeisti arba atšaukite dokumento atvėrimo komandą.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
    <source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
    <translation>Neatlikti šriftų keitimo ir stabdyti dokumento atvėrimą.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
    <source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
    <translation>Visuomet taikyti tokį šriftų keitimą nesamiems (ar sugadintiems) šriftams pakeisti. Pakeisti šriftų keitimo atitikmenis galima programos nuostatose: Taisa &gt; Nuostatos &gt; Šriftai.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="85"/>
    <source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
    <translation>Jei pasirinksite „Gerai“, po to „Įrašyti“, nurodyti šrifto keitimai bus naudojami dokumente.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="35"/>
    <source>Select Alternate Font</source>
    <translation>Parinkti alternatyvų šriftą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="44"/>
    <source>Font</source>
    <translation>Šriftas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="161"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Vieta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="162"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="170"/>
    <source>Add, change or remove color stops here</source>
    <translation>Pridėti, keisti arba pašalinti spalvų kontrolės taškus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="14"/>
    <source>Frame</source>
    <translation>Rėmelis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="63"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Vieta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="70"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="97"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="120"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="80"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Spalva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="90"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Nepermatomumas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="113"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Šešėlis:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="230"/>
    <source>Add Stop</source>
    <translation>Pridėti „Stop“</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="232"/>
    <source>Remove Stop</source>
    <translation>Pašalinti „Stop“</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientVectorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="23"/>
    <source>Gradient Vector</source>
    <translation>Gradiento vektorius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="39"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="131"/>
    <source>Start:</source>
    <translation>Pradžios:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="56"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="90"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="148"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="182"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="216"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="291"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="325"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="359"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="393"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="431"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="465"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="499"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="533"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="567"/>
    <source>/</source>
    <translation>/</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="73"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="165"/>
    <source>End:</source>
    <translation>Pabaigos:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="107"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="233"/>
    <source>Skew:</source>
    <translation>Posvyris:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="199"/>
    <source>Focal:</source>
    <translation>Židinys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="250"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Mastelis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="274"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="414"/>
    <source>1. Point:</source>
    <translation>1. Taškas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="308"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="448"/>
    <source>2. Point:</source>
    <translation>2. Taškas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="342"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="482"/>
    <source>3. Point:</source>
    <translation>3. Taškas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="376"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="516"/>
    <source>4. Point:</source>
    <translation>4. Taškas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="550"/>
    <source>5. Point:</source>
    <translation>5. Taškas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="598"/>
    <source>Edit Grid Points</source>
    <translation>Taisyti tinklelio taškus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="620"/>
    <source>Edit Control Points</source>
    <translation>Taisyti valdymo taškus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="645"/>
    <source>Reset selected Control Point</source>
    <translation>Atstatyti pasirinktus valdymo taškus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="670"/>
    <source>Reset all Control Points</source>
    <translation>Atstatyti visus valdymo taškus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="707"/>
    <source>New Mesh...</source>
    <translation>Naujas karkaso tinklelis...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="714"/>
    <source>Reset Mesh</source>
    <translation>Atstatyti karkaso tinklelį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="721"/>
    <source>Mesh -&gt; Shape</source>
    <translation>Karkaso tinklelis -&gt; Figūra</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientVectorDialog</name>
  <message>
    <source>Gradient Vector</source>
    <translation type="obsolete">Gradiento vektorius</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation type="obsolete">Peržiūra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="32"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="226"/>
    <source>&amp;Single</source>
    <translation>&amp;Viengubas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="40"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="147"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="229"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="237"/>
    <source>Horizontals</source>
    <translation>Horizontalūs</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="56"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="231"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Pridėti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="59"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="211"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="298"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="66"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="232"/>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation>Pa&amp;šalinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="69"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="221"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="308"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+Š</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="79"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="234"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="230"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="238"/>
    <source>Verticals</source>
    <translation>Vertikalūs</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="95"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="233"/>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation>Pri&amp;dėti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="98"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+V</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="105"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="234"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>Pa&amp;šalinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="108"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="123"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+Š</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="120"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="235"/>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation>&amp;Fiksuoti kreiptines</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="130"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="321"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="236"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="251"/>
    <source>Appl&amp;y to All Pages</source>
    <translation>Pritaik&amp;yti visiems puslapiams</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="133"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="324"/>
    <source>Alt+Y</source>
    <translation>Alt+Y</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="141"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="227"/>
    <source>&amp;Column/Row</source>
    <translation>&amp;Stulpelis/Eilutė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="153"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="239"/>
    <source>&amp;Number:</source>
    <translation>&amp;Skaičius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="176"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="241"/>
    <source>U&amp;se Gap:</source>
    <translation>Naudoti &amp;intervalą:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="179"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="195"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="282"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="245"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="248"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>&amp;Puslapis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="198"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="285"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="208"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="295"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="246"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="249"/>
    <source>M&amp;argins</source>
    <translation>P&amp;araštės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="218"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="305"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="247"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="250"/>
    <source>S&amp;election</source>
    <translation>I&amp;šranka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="240"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="240"/>
    <source>Nu&amp;mber:</source>
    <translation>S&amp;kaičius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="263"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="242"/>
    <source>Use &amp;Gap:</source>
    <translation>Naudoti &amp;intervalą:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="266"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="332"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="228"/>
    <source>&amp;Misc</source>
    <translation>&amp;Įvairūs</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="338"/>
    <source>Delete all guides from the current page</source>
    <translation>Pašalinti visas dabartinio puslapio kreiptines</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="341"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="252"/>
    <source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
    <translation>Pašalinti dabartinio puslapio &amp;kreiptines</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="351"/>
    <source>Delete all guides from the current document</source>
    <translation>Pašalinti dabartinio puslapio kreiptines</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="354"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="253"/>
    <source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
    <translation>Pašalinti kreiptines iš &amp;visų puslapių</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="16"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="225"/>
    <source>Guide Manager</source>
    <translation>Kreiptinių tvarkiklis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="255"/>
    <source>Add a new horizontal guide</source>
    <translation>Pridėti naują horizontalią kreiptinę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="256"/>
    <source>Delete the selected horizontal guide</source>
    <translation>Pašalinti pažymėtą horizontalią kreiptinę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="257"/>
    <source>Add a new vertical guide</source>
    <translation>Pridėti naują vertikalią kreiptinę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="258"/>
    <source>Delete the selected vertical guide</source>
    <translation>Pašalinti pažymėtą vertikalią kreiptinę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="259"/>
    <source>Lock the guides</source>
    <translation>Fiksuoti kreiptines</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="260"/>
    <source>Apply to all pages</source>
    <translation>Taikyti visiems puslapiams</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="261"/>
    <source>Number of horizontal guides to create</source>
    <translation>Kursimų horizontalių kreiptinių skaičius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="262"/>
    <source>Number of vertical guides to create</source>
    <translation>Kursimų vertikalių kreiptinių skaičius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="263"/>
    <source>Create rows with guides, with an additional gap between the rows</source>
    <translation>Sukurti iš kreiptinių eilutes naudojant papildomą intervalą tarp eilučių</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="264"/>
    <source>Create columns with guides, with an additional gap between the columns</source>
    <translation>Sukurti iš kreiptinių stulpelius naudojant papildomą intervalą tarp stulpelių</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="265"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page</source>
    <translation>Sukurti nurodytą skaičių horizontalių kreiptinių dabartinio puslapio krašto atžvilgiu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="266"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page&apos;s margins</source>
    <translation>Sukurti nurodytą skaičių horizontalių kreiptinių dabartinio puslapio paraščių atžvilgiu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="267"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items</source>
    <translation>Sukurti nurodytą skaičių horizontalių kreiptinių pažymėtų objektų atžvilgiu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="268"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page</source>
    <translation>Sukurti nurodytą skaičių vertikalių kreiptinių dabartinio puslapio krašto atžvilgiu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="269"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page&apos;s margins</source>
    <translation>Sukurti nurodytą skaičių vertikalių kreiptinių dabartinio puslapio paraščių atžvilgiu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="270"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items</source>
    <translation>Sukurti nurodytą skaičių vertikalių kreiptinių pažymėtų objektų atžvilgiu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="271"/>
    <source>Apply the shown guides to all pages in the document</source>
    <translation>Rodomas kreiptines pritaikyti visiems dokumento puslapiams</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="272"/>
    <source>Delete all guides shown on the current page</source>
    <translation>Pašalinti visas dabartinio puslapio kreiptines</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="273"/>
    <source>Delete all guides from all pages</source>
    <translation>Pašalinti visas visų puslapių kreiptines</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="189"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="276"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="243"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="244"/>
    <source>Refer to</source>
    <translation>Nukreipia į</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation type="obsolete">Saitas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="327"/>
    <source>Scribus Online Help</source>
    <translation>„Scribus“ pagalba internete</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Turinys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Paieška</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation type="obsolete">Pa&amp;ieška</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Naujas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="76"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="339"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>P&amp;ašalinti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation type="obsolete">Nuo&amp;rodos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="46"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="333"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>S&amp;pausdinti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="418"/>
    <source>Find</source>
    <translation>Ieškoti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="418"/>
    <source>Search Term:</source>
    <translation>Paieškos frazė:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="450"/>
    <source>New Bookmark</source>
    <translation>Nauja nuoroda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="450"/>
    <source>New Bookmark&apos;s Title:</source>
    <translation>Naujas nuorodų pavadinimas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="329"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Failas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="56"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="335"/>
    <source>&amp;Find...</source>
    <translation>I&amp;eškoti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="336"/>
    <source>Find &amp;Next</source>
    <translation>Ieškoti &amp;kito</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="337"/>
    <source>Find &amp;Previous</source>
    <translation>Ieškoti kito link &amp;pradžios</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="330"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Taisyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="151"/>
    <source>Navigation</source>
    <translation>Navigacija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="312"/>
    <source>Loading Failed</source>
    <translation>Įkėlimas nepavyko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="338"/>
    <source>&amp;Add Bookmark</source>
    <translation>&amp;Pridėti nuorodą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="81"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="340"/>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation>Pašalinti &amp;viską</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="331"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Nuorodos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="13"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="35"/>
    <source>Scribus Help</source>
    <translation>„Scribus“ pagalba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching is case insensitive</source>
    <translation type="obsolete">Didžiosios ir mažosios raidės laikomos vienodomis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>1</source>
    <translation type="obsolete">1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="51"/>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation>&amp;Išeiti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="61"/>
    <source>Find &amp;Next...</source>
    <translation>Ieškoti &amp;kito...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="66"/>
    <source>Find &amp;Previous...</source>
    <translation>Ieškoti kito link &amp;pradžios...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="71"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Pridėti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="334"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Išeiti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="755"/>
    <source>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Sorry, no manual is installed!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net for updated documentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net for downloads&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</source>
    <comment>HTML message for no documentation available to show</comment>
    <translation>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Apgailestaujame, bet vadovas neįdiegtas!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prašome žiūrėti:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net – atnaujintos dokumentacijos ir &lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net – parsisiuntimui&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowserNavigation</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="13"/>
    <source>Form</source>
    <translation>Forma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="30"/>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation>&amp;Turinys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="44"/>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation>Pa&amp;ieška</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="52"/>
    <source>Searching is case insensitive</source>
    <translation>Didžiosios ir mažosios raidės laikomos vienodomis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="59"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>&amp;Paieška</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="69"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="85"/>
    <source>1</source>
    <translation>1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="78"/>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation>Nuo&amp;rodos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="95"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nauja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="102"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>P&amp;ašalinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="109"/>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation>Pašalinti &amp;viską</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hyask.cpp" line="48"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Galimas skiemenavimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hyask.cpp" line="68"/>
    <source>Accept</source>
    <translation>Priimti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hyask.cpp" line="89"/>
    <source>Skip</source>
    <translation>Praleisti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hyask.cpp" line="107"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Atsisakyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hyask.cpp" line="77"/>
    <source>Add to the
Exception List</source>
    <translation>Įrašyti į
„Išimčių sąrašą“</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hyask.cpp" line="97"/>
    <source>Add to the
Ignore List</source>
    <translation>Įrašyti į&quot;
„Ignoruojamų sąrašą“</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HySettings</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="92"/>
    <source>Ignore List</source>
    <translation>Ignoruojamų žodžių sąrašas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="121"/>
    <source>Add a new Entry</source>
    <translation>Pridėti naują įrašą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="92"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="133"/>
    <source>Edit Entry</source>
    <translation>Taisyti įrašą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="121"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="133"/>
    <source>Exception List</source>
    <translation>Išimčių sąrašas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImageInfoDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="23"/>
    <source>Image Info</source>
    <translation>Paveikslo informacija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="30"/>
    <source>General Info</source>
    <translation>Pagrindinė informacija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="34"/>
    <source>Date / Time:</source>
    <translation>Data / Laikas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="38"/>
    <source>Has Embedded Profile:</source>
    <translation>Turi įdėtąjį profilį:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Taip</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="46"/>
    <source>Profile Name:</source>
    <translation>Profilio pavadinimas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="50"/>
    <source>Has Embedded Paths:</source>
    <translation>Turi įdėtas apybrėžas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="58"/>
    <source>Has Layers:</source>
    <translation>Turi sluoksnių:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="69"/>
    <source>EXIF Info</source>
    <translation>EXIF informacija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="84"/>
    <source>Artist:</source>
    <translation>Dailininkas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="126"/>
    <source>Comment:</source>
    <translation>Komentaras:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="127"/>
    <source>User Comment:</source>
    <translation>Naudotojo komentaras:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="128"/>
    <source>Camera Model:</source>
    <translation>Fotoaparato modelis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="129"/>
    <source>Camera Manufacturer:</source>
    <translation>Fotoaparato gamintojas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="135"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Aprašas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="136"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Autorystė:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="137"/>
    <source>Scanner Model:</source>
    <translation>Skenerio modelis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="138"/>
    <source>Scanner Manufacturer:</source>
    <translation>Skenerio gamintojas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="130"/>
    <source>Exposure time</source>
    <translation>Išlaikymo (ekspozicijos) laikas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="131"/>
    <source>Aperture:</source>
    <translation>Diafragma:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="132"/>
    <source>ISO equiv.:</source>
    <translation>ISO atitikmuo:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportAIPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="58"/>
    <source>Import AI...</source>
    <translation>Importuoti „.ai“ failus...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports Illustrator Files</source>
    <translation>Importuoti „Adobe Illustrator“ failus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports most Illustrator files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuoti daugumą „Adobe Illustrator“ failų į aktyvų dokumentą,
o jų vektorinės grafikos objektus konvertuoti į „Scribus“ objektus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="165"/>
    <source>The file could not be imported</source>
    <translation>Failo importuoti negalima</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportCgmPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import Cgm...</source>
    <translation>Importuoti CGM failą...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="96"/>
    <source>CGM File</source>
    <translation>CGM failas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="98"/>
    <source>CGM File (*.cgm *.CGM)</source>
    <translation>CGM failas (*.cgm *.CGM)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports CGM Files</source>
    <translation>Importuoja CGM failus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="81"/>
    <source>Imports most binary CGM files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuoti daugumą dvejetainių CGM failų į aktyvų dokumentą,
o jų vektorinės grafikos objektus konvertuoti į „Scribus“ objektus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="129"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Visi palaikomi formatai</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportCvgPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="58"/>
    <source>Import Cvg...</source>
    <translation>Importuoti „Cvg“...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports Cvg Files</source>
    <translation>Importuoti „cvg“ failus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports most Cvg files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuoja daugelį „cvg“ failų į taisomą dokumentą,
o jų vektorinės grafikos objektus konvertuoja į „Scribus“ objektus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="128"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Visi palaikomi formatai</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportDrwPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import DRW...</source>
    <translation>Importuoti DRW failą...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="97"/>
    <source>Micrografx DRW File</source>
    <translation>„Micrografx DRW“ failas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="99"/>
    <source>Micrografx DRW File (*.drw *.DRW)</source>
    <translation>„Micrografx DRW“ failas (*.drw *.DRW)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="81"/>
    <source>Imports DRW Files</source>
    <translation>Importuoja DRW failus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="82"/>
    <source>Imports most DRW files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuoja daugumą DRW failų į aktyvų dokumentą,
o jų vektorinės grafikos objektus konvertuoti į „Scribus“ objektus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="130"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Visi palaikomi formatai</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportIdml</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="52"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="81"/>
    <source>Adobe Indesign IDML</source>
    <translation>„Adobe Indesign“ IDML failas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="53"/>
    <source>Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
    <translation>„Adobe Indesign“ IDML (*.idml *.IDML)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="65"/>
    <source>Imports Adobe Idml Packages</source>
    <translation>„Adobe Indesign“ IDML paketas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="66"/>
    <source>Imports Adobe Indesign&apos;s idml packages into Scribus
 converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
    <translation>Importuoja „Adobe Indesign“ IDML paketus į „Scribus“
 konvertuodamas „Indesign“ objektus į „Scribus“ puslapių objektus; ne viską „Scribus“ palaiko, bet visi palaikomi objektai bus importuoti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="67"/>
    <source>GPL</source>
    <translation>GPL</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="101"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Visi palaikomi formatai</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPSPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="57"/>
    <source>Import PostScript...</source>
    <translation>Importuoti postskriptinį failą...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="78"/>
    <source>Imports PostScript Files</source>
    <translation>Importuojami postskriptiniai failai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports most PostScript files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuoja daugelį postskriptinių failų į taisomą dokumentą,
o jų vektorinės grafikos objektus konvertuoja į „Scribus“ objektus.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPctPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="51"/>
    <source>Import Pict...</source>
    <translation>Importuoti „Mac Pict“ paveikslus...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="72"/>
    <source>Imports Pict Files</source>
    <translation>Importuoja „Mac Pict“ failus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="73"/>
    <source>Imports most Mac Pict files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuoja daugelį „Mac Pict“ paveikslų į taisomą dokumentą,
o jų vektorinės grafikos objektus konvertuoja į „Scribus“ objektus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="121"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Visi palaikomi formatai</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportWpgPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="58"/>
    <source>Import WPG...</source>
    <translation>Importuoti WPG failus...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports WPG Files</source>
    <translation>Importuoti WPG failus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports most WPG files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuoti daugumą „WPG“ failų į aktyvų dokumentą,
o jų vektorinės grafikos objektus konvertuoti į „Scribus“ objektus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="128"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Visi palaikomi formatai</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportXarPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="52"/>
    <source>Import Xara...</source>
    <translation>Importuoti XARA failą...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="54"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="89"/>
    <source>XARA &quot;*.xar&quot; File</source>
    <translation>XARA „*.xar“ failas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="91"/>
    <source>XARA &quot;*.xar&quot; File (*.xar *.XAR)</source>
    <translation>XARA „*.xar“ failas (*.xar *.XAR)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="73"/>
    <source>Imports Xara Files</source>
    <translation>Importuoja XARA failus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports most Xara files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuoti daugumą „Xara“ failų į aktyvų dokumentą,
o jų vektorinės grafikos objektus konvertuoti į „Scribus“ objektus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="122"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Visi palaikomi formatai</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportXfigPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="58"/>
    <source>Import Xfig...</source>
    <translation>Importuoti „Xfig“...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports Xfig Files</source>
    <translation>Importuoti „Xfig“ failus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports most Xfig files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuoja daugelį „Xfig“ failų į taisomą dokumentą,
o jų vektorinės grafikos objektus konvertuoja į „Scribus“ objektus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="128"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Visi palaikomi formatai</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Imposition</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="72"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Stačias</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="73"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Gulsčias</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImpositionBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="19"/>
    <source>Imposition</source>
    <translation>Išdėstymas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="44"/>
    <source>Gri&amp;d</source>
    <translation>&amp;Tinklelis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="102"/>
    <source>Copies</source>
    <translation>Kopijos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="157"/>
    <source>Do&amp;uble sided</source>
    <translation>&amp;Dvipusis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="160"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="186"/>
    <source>Front side</source>
    <translation>Titulinis puslapis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="218"/>
    <source>Back side</source>
    <translation>Atvirkštinė pusė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="253"/>
    <source>&amp;Booklet</source>
    <translation>&amp;Bukletas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="285"/>
    <source>Pages per sheet</source>
    <translation>Puslapi sk. lape</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="296"/>
    <source>4</source>
    <translation>4</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="301"/>
    <source>8</source>
    <translation>8</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="306"/>
    <source>16</source>
    <translation>16</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="318"/>
    <source>Pages</source>
    <translation>Puslapiai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="325"/>
    <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
    <translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Atskirkite puslapių numerius kableliais, intervalams nurodyti naudokite brūkšnelį, pavyzdžiui, 1,4,9-11 reiškia 1,4,9,10,11 puslapius.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="339"/>
    <source>Fold</source>
    <translation>Lankstinukas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="349"/>
    <source>Front page from</source>
    <translation>Titulinis puslapis nuo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="376"/>
    <source>Double sided</source>
    <translation>Dvipusis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="387"/>
    <source>Back page from</source>
    <translation>Atvirkštinė pusė nuo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="415"/>
    <source>Destination page</source>
    <translation>Paskirties puslapis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="455"/>
    <source>Size</source>
    <translation>Dydis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="487"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Kryptis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="519"/>
    <source>Width</source>
    <translation>Plotis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="564"/>
    <source>Height</source>
    <translation>Aukštis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="620"/>
    <source>Preview</source>
    <translation>Peržiūra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="627"/>
    <source>Refresh preview</source>
    <translation>Arnaujinti peržiūrą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="671"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Gerai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="674"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="681"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Atsisakyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="684"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImpositionPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="37"/>
    <source>&amp;Imposition...</source>
    <translation>&amp;Išdėstymas...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="69"/>
    <source>Imposition dialog</source>
    <translation>Išdėstymo (impozicijos) dialogas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="70"/>
    <source>Imposition on grids, booklets and folds</source>
    <translation>Bukletų ir leidinio lankų išdėstymas tinklelyje</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="30"/>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Įterpti puslapį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="46"/>
    <source>Page(s)</source>
    <translation>Puslapis(-iai)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="50"/>
    <source>before Page</source>
    <translation>prieš puslapį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="51"/>
    <source>after Page</source>
    <translation>po puslapio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="52"/>
    <source>at End</source>
    <translation>pabaigoje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inserting</source>
    <translation type="obsolete">Įterpiama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Įprastas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="42"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>Į&amp;terpimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="67"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Puslapių šablonai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="79"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>P&amp;uslapio šablonas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="208"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Lapo dydis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="212"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Dydis:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Individualus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="232"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Kryptis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="235"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Stačias</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="236"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Gulsčias</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="241"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Plotis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="248"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Aukštis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/inspage.cpp" line="253"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Perkelti objektus kartu su puslapiais, kuriuose jie yra</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="237"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Atverti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="13"/>
    <source>Insert A Frame</source>
    <translation>Įterpti rėmelį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="37"/>
    <source>T&amp;ype</source>
    <translation>Ti&amp;pas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="75"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Teksto rėmelis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="85"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>Pave&amp;ikslo rėmelis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Daugiakampis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="122"/>
    <source>&amp;Location</source>
    <translation>&amp;Padėtis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="137"/>
    <source>Page Placement</source>
    <translation>Puslapio išdėstymas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="152"/>
    <source>Current Page</source>
    <translation>Dabartinis puslapis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="162"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Visi puslapiai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="197"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="711"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="773"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="225"/>
    <source>Position of Frame</source>
    <translation>Rėmelio padėtis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="240"/>
    <source>Top Left of Margins</source>
    <translation>Viršutinis kairysis paraščių kampas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="250"/>
    <source>Top Left of Page</source>
    <translation>Viršutinis kairysis puslapio kampas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="260"/>
    <source>Top Left of Bleed</source>
    <translation>Viršutinis kairysis užlaidos kampas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="316"/>
    <source>X:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="309"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="379"/>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Dydis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="409"/>
    <source>Same as the Page Margins</source>
    <translation>Toks pat, kaip puslapio rinkinys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="419"/>
    <source>Same as the Page</source>
    <translation>Toks pat, kaip puslapis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="429"/>
    <source>Same as the Bleed</source>
    <translation>Sutampa su užlaidomis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="439"/>
    <source>Same as the Imported Image</source>
    <translation>Toks pat, kaip importuotas paveikslas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="488"/>
    <source>Height:</source>
    <translation>Aukštis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="495"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Plotis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="558"/>
    <source>&amp;Options</source>
    <translation>&amp;Parinktys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="759"/>
    <source>Source Image:</source>
    <translation>Paveikslo šaltinis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="813"/>
    <source>There are no options for this type of frame</source>
    <translation>Šio tipo rėmeliui nėra parinkčių</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="625"/>
    <source>Columns:</source>
    <translation>Stulpeliai:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="611"/>
    <source>Gap:</source>
    <translation>Intervalas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="697"/>
    <source>Source Document:</source>
    <translation>Šalrinio dokumentas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="172"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation>Puslapių intervalas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="270"/>
    <source>Custom Position</source>
    <translation>Laisvai pasirinkta vieta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="449"/>
    <source>Custom Size</source>
    <translation>Pasirinktas dydis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="133"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor.</source>
    <translation>&lt;b&gt;Įterpti teksto rėmelį&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Naudodamiesi tekstiniais rėmeliais tekstą padėti bet kurioje puslapio vietoje ir suformatuoti taip, kaip jums reikia. „Parinkčių“ kortelėje galima nurodyti tekstinį failą, kuris bus naudojamas tekstiniame rėmelyje. „Scribus“ leidžia panaudoti įvairių formatų tekstinius dokumentus, pradedant grynuoju tekstu ir baigiant „OpenOffice.org“ dokumentais.&lt;br/&gt;Importuotą tekstą galima pakeisti (tvarkyti) tiesiog puslapyje arba „Teksto tvarkytuvėje“.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="137"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
    <translation>&lt;b&gt;Įterpti paveikslo rėmelį&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Paveikslų rėmeliai naudojami paveikslams puslapiuose išdėlioti. Paveikslus apdoroti galima įvairiai: keisti ryškumą, permatomumą, spalvų mažinimą (posterisation), šviesinti ar tamsinti. Šie įdomūs efektai būtų pritaikomi nekeičiant paveikslo originalo. Mastelio keitimas ir apybrėžos nurodomos „Ypatybių“ skydelyje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="72"/>
    <source>Insert one or more text frames</source>
    <translation>Įterpti vieną ar daugiau tekstinių rėmelių</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="82"/>
    <source>Insert one or more image frames</source>
    <translation>Įterpti vieną ar daugiau paveikslo rėmelių</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="134"/>
    <source>Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range</source>
    <translation>Padėti naujus rėmelius arba dabartiniame puslapyje, arba visuose puslapiuose, arba nurodytuose puslapiuose</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="149"/>
    <source>Insert the frame on the current page only</source>
    <translation>Įterpti rėmelį tik dabartiniame puslapyje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="159"/>
    <source>Insert one frame for each existing page</source>
    <translation>Įterpti po vieną rėmelį kiekviename puslapyje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="169"/>
    <source>Insert frames on a range of pages</source>
    <translation>Įterpti rėmelius nurodytuose puslapiuose</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="187"/>
    <source>Range of pages to insert frames on</source>
    <translation>Puslapiai, kuriuose bus įterpiami rėmeliai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="222"/>
    <source>Position the new frame in relation to the page</source>
    <translation>Naujo rėmelio padėtis puslapio atžvilgiu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="237"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page margins</source>
    <translation>Įterpti rėmelį viršutiniame kairiajame puslapio paraščių kampe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="247"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page</source>
    <translation>Įterpti rėmelį viršutiniame kairiajame puslapio kampe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="257"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page bleed</source>
    <translation>Įterpti rėmelį viršutiniame kairiajame puslapio užlaidos kampe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="267"/>
    <source>Insert the frame at a custom position on the page</source>
    <translation>Įterpti rėmelį į konkrečiai nurodytą puslapio vietą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="323"/>
    <source>Top position of the inserted frame</source>
    <translation>Įterpto rėmelio viršaus padėtis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="330"/>
    <source>Left position of the inserted frame</source>
    <translation>Įterpto rėmelio kairiojo kampo padėtis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="406"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the page margins</source>
    <translation>Įterpti puslapio rinkinio (puslapio atmetus paraštes) dydžio naują rėmelį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="416"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the page</source>
    <translation>Įterpti puslapio dydžio naują rėmelį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="426"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself</source>
    <translation>Įterpti naują rėmelį tiksliai puslapio užlaidų dydžio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="436"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported</source>
    <translation>Įterpti naują rėmelį tiksliai tokio dydžio, kaip importuosimas paveikslas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="446"/>
    <source>Insert the new frame with a custom size</source>
    <translation>Įterpti naują laisvai pasirinkto dydžio rėmelį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="502"/>
    <source>Width of the inserted frame</source>
    <translation>Įterpto rėmelio plotis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="509"/>
    <source>Height of the inserted frame</source>
    <translation>Įterpto rėmelio aukštis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="601"/>
    <source>Number of columns for the inserted text frame</source>
    <translation>Įterptų tekstinių rėmelių stulpelių skaičius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="618"/>
    <source>Distance between the columns in the text frame</source>
    <translation>Atstumas tarp teksto rėmelio stulpeių</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="649"/>
    <source>Link the inserted text frames together to form a chain of frames</source>
    <translation>Susieti įterptus rėmelius tarpusavyje į rėmelių grandinėlę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="652"/>
    <source>Link Inserted Frames</source>
    <translation>Susieti įterptus rėmelius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="661"/>
    <source>Link the first inserted frame to a preexisting text frame</source>
    <translation>Susieti pirmą įterptą rėmelį su jau buvusiu tekstiniu rėmeliu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="664"/>
    <source>Link to Existing Frame</source>
    <translation>Susieti su esamu rėmeliu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="680"/>
    <source>Name of existing text frame to link to</source>
    <translation>Jau esančio susiesimo teksto rėmelio pavadinimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="704"/>
    <source>Source document to load into the text frame</source>
    <translation>Dokumentas, kuris bus įkeltas į teksto rėmelį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="766"/>
    <source>Source image to load into the inserted image frame</source>
    <translation>Paveikslas, kuris bus įkeltas į paveikslo rėmelį</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrameBase</name>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Daugiakampis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Dydis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height:</source>
    <translation type="obsolete">Aukštis:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation type="obsolete">Plotis:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertTable.cpp" line="15"/>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Įterpti lentelę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Gerai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Atsisakyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertTable.cpp" line="28"/>
    <source>Number of rows:</source>
    <translation>Eilučių skaičius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/insertTable.cpp" line="29"/>
    <source>Number of columns:</source>
    <translation>Stulpelių skaičius:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="27"/>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation>Redaguoti „Java Script“ programas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation>&amp;Taisyti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation>&amp;Pridėti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="52"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>P&amp;ašalinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="57"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Užverti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="77"/>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation>&amp;Naujas skriptas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="77"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="78"/>
    <source>New Script</source>
    <translation>Naujas skriptas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Dėmesio!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="115"/>
    <source>Do you really want to delete this script?</source>
    <translation>Ar tikrai norite pašalinti šį skriptą?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="71"/>
    <source>Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an &quot;Open Action&quot; script be sure not to change the name of the function.</source>
    <translation>Pridėti naują skriptą (apibrėžia taip pat pavadintą funkciją). Jei norite jį naudoti kaip skriptą &quot;Pradėti veiksmą&quot;, įsitikinkite, kad nepakeitėte funkcijos vardo.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>KeyManager</name>
  <message>
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
    <translation type="obsolete">Tvarkyti klaviatūros šaukinius</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation type="obsolete">Veiksmas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Key</source>
    <translation type="obsolete">Esamas derinys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Key for this Action</source>
    <translation type="obsolete">Pasirink derinį šiam veiksmui</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Dėmesio!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LatexEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="33"/>
    <source>Enter Code:</source>
    <translation>Įveskite kodą:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="45"/>
    <source>Update</source>
    <translation>Atnaujinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="52"/>
    <source>Revert</source>
    <translation>Grąžinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="123"/>
    <source>Program Messages:</source>
    <translation>Programos pranešimas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="174"/>
    <source>Status: Unknown</source>
    <translation>Būsena: nežinoma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="158"/>
    <source>Kill Program</source>
    <translation>Nutraukti programos vykdymą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="66"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Parinktys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="74"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Raiška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="81"/>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Automatiškai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="84"/>
    <source> DPI</source>
    <translation>tšk. col.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="97"/>
    <source>Program:</source>
    <translation>Programa:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="109"/>
    <source>Use Preamble</source>
    <translation>Naudoti preambulę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="338"/>
    <source>Status: </source>
    <translation>Būsena:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="165"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="206"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="223"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="342"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Klaida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="344"/>
    <source>Finished</source>
    <translation>Atlikta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="347"/>
    <source>Running</source>
    <translation>Vykdoma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="528"/>
    <source>No item selected!</source>
    <translation>Nepasirinktas joks objektas!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="14"/>
    <source>Editor</source>
    <translation>Rengyklė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="122"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="130"/>
    <source>Information</source>
    <translation>Informacija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="123"/>
    <source>An editor for this frame is already running!</source>
    <translation>Redagavimo programa šiam rėmeliui jau paleista!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="150"/>
    <source>Editor running!</source>
    <translation>Rengyklė paleidžiama!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="131"/>
    <source>Please specify an editor in the preferences!</source>
    <translation>Prašome nurodyti nuostatose redagavimo programą!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="166"/>
    <source>Could not create a temporary file to run the external editor!</source>
    <translation>Nepavyksta sukurti laikino failo, reikalingo išorinei redagavimo programai paleisti!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="148"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="202"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="222"/>
    <source>Run External Editor...</source>
    <translation>Paleisti išorinę rengyklę...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="207"/>
    <source>Running the editor failed with exitcode %d!</source>
    <translation>Rengyklės paleidimas nutrauktas; baigties kodas %d!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="224"/>
    <source>Running the editor &quot;%1&quot; failed!</source>
    <translation>Rengyklės „%1“ paleidimas nutrūko!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="529"/>
    <source>Insert Symbol</source>
    <translation>Įterpti rašmenį</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="568"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Sluoksniai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new Layer</source>
    <translation type="obsolete">Pridėti naują sluoksnį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="290"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="599"/>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation>Pašalinti sluoksnį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="600"/>
    <source>Raise Layer</source>
    <translation>Pakelti sluoksnį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="601"/>
    <source>Lower Layer</source>
    <translation>Žemesnis sluoksnis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Layer</source>
    <translation type="obsolete">Naujas sluoksnis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="72"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="589"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Pavadinimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="291"/>
    <source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
    <translation>Ar tikrai norite pašalinti ir visus šio sluoksnio objektus?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="54"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="587"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Nepermatomumas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="60"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="588"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="569"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Perėjimo būdas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="571"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Įprastas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="572"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Tamsyn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="573"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Šviesyn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="574"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Daugėja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="575"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Ekranas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="576"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Perdanga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="577"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Ryški šviesa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="578"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Švelni šviesa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="579"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Skirtumas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="581"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Štrichų patamsinimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="582"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Štrichų pašviesinimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="605"/>
    <source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
    <translation>Padaryti sluoksnį matomu - nuimti žymą, kad paslėptas sluoksnis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="606"/>
    <source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
    <translation>Spausdinti sluoksnį - nuimti žymą, kad draudžiama spausdinti.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="607"/>
    <source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
    <translation>Užrakintas ar atrakintas sluoksnis: nepažymėtas yra atrakintas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="608"/>
    <source>Make text in lower layers flow around objects - Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled</source>
    <translation>Leisti žemesnių sluoksnių tekstui apgaubti objektus. Tai leidus, žemesniųjų sluoksnių tekstas apgaubia sluoksnio, kuriam ši parinktis pažymėta, objektus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="580"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Išskyrimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="583"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Atspalvis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="584"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Grynis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="585"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Spalva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="586"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Ryškumas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="604"/>
    <source>Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. </source>
    <translation>Sluoksnių indikatoriaus spalva: kiekvienam sluoksniui priskiriama spalva, kuria nuspalvinamas lapo sluoksnis, jei leidžiami naudoti sluoksnių indikatoriai. Dukart spragtelėjus sluoksnį, bus galima pakeisti spalvą. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make Layer Visible – Uncheck to hide the layer from the display </source>
    <translation type="obsolete">Padaryti sluoksnį matomu; nuėmus žymą sluoksnis paslepiamas ir neberodomas </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Layer – Uncheck to disable printing. </source>
    <translation type="obsolete">Spausdinti sluoksnį; panaikinus žymą uždraudžiama spausdinti. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or Unlock Layer – Unchecked is unlocked </source>
    <translation type="obsolete">Užrakinti arba atrakinti sluoksnį; nepažymėtas sluoksnis yra atrakintas </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="609"/>
    <source>Outline Mode - Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
    <translation>Kontūro veiksena; į šią veikseną pereinama, kai reikia pagreitinti sudėtingų objektų vaizdavimą (perpiešimą).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="602"/>
    <source>Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4</source>
    <translation>Perėjimo veiksena veikia tik PDF 1.4 dokumentuose</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="603"/>
    <source>Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG</source>
    <translation>Sluoksnio skaidrumas, veikia tik PDF 1.4 ir SVG</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="597"/>
    <source>Add a New Layer</source>
    <translation>Pridėti naują sluoksnį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="598"/>
    <source>Duplicate the Current Layer</source>
    <translation>Dubliuoti dabartinį sluoksnį</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make text in lower layers flow around objects – Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled</source>
    <translation type="obsolete">Leisti žemesnių sluoksnių tekstui apgaubti objektus. Tai leidus, žemesniųjų sluoksnių tekstas apgaubia sluoksnio, kuriam ši parinktis pažymėta, objektus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="610"/>
    <source>Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name</source>
    <translation>Sluoksnio pavadinimas: dukart spragtelėję sluoksnio pavadinimą galėsite jį pakeisti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LegacyMode</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5003"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Atverti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4973"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Visi palaikomi formatai</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LensDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="13"/>
    <source>Optical Lens</source>
    <translation>Optinis lęšis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="98"/>
    <source>+</source>
    <translation>+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="108"/>
    <source>-</source>
    <translation>-</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="126"/>
    <source>Lens Parameters</source>
    <translation>Lęšio parametrai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="55"/>
    <source>Add a new lens</source>
    <translation>Pridėti naują lęšį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="58"/>
    <source>&amp;Add Lens</source>
    <translation>&amp;Pridėti lęšį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="65"/>
    <source>Remove selected lens</source>
    <translation>Pašalinti pažymėtą lęšį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="68"/>
    <source>&amp;Remove Lens</source>
    <translation>&amp;Pašalinti lęšį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="95"/>
    <source>Zoom In</source>
    <translation>Padidinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="105"/>
    <source>Zoom Out</source>
    <translation>Sumažinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="138"/>
    <source>&amp;X Pos:</source>
    <translation>&amp;X koord.:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="148"/>
    <source>Horizontal position of the lens</source>
    <translation>Horizontali lęšio padėtis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="161"/>
    <source>&amp;Y Pos:</source>
    <translation>&amp;Y koord.:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="171"/>
    <source>Vertical position of the lens</source>
    <translation>Vertikali lęšio padėtis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="184"/>
    <source>The selected lens acts like a magnification lens</source>
    <translation>Pasirinktas lęšis veikia kaip lupa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="187"/>
    <source>&amp;Magnification Lens</source>
    <translation>&amp;Lupa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="197"/>
    <source>The selected lens acts like a fish eye lens</source>
    <translation>Pasirinktas lęšis veikia kaip „žuvies akies“ objektyvas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="200"/>
    <source>&amp;Fish Eye Lens</source>
    <translation>„&amp;žuvies akies“ lęšis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="207"/>
    <source>Ra&amp;dius:</source>
    <translation>&amp;Spindulys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="217"/>
    <source>Radius of the lens</source>
    <translation>Lešio spindulys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="230"/>
    <source>&amp;Strength:</source>
    <translation>&amp;Intensyvumas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="240"/>
    <source>Strength of the lens</source>
    <translation>Lęšio intensyvumas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LensEffectsPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="67"/>
    <source>Lens Effects...</source>
    <translation>Optiniai efektai...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="71"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Kontūrų įrankiai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="92"/>
    <source>Lens Effects</source>
    <translation>Optiniai efektai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="93"/>
    <source>Apply fancy lens effects</source>
    <translation>Pritaikyti vaizdžius optinius efektus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineFormate</name>
  <message>
    <source>New Style</source>
    <translation type="obsolete">Naujas stilius</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Dėmesio!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="obsolete">Atverti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineStyleW</name>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="obsolete">Linijos storis:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoadSavePlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="187"/>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Visi failai (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="199"/>
    <source>An error occured while opening file or file is damaged</source>
    <translation>Aptikta klaida atidarant failą arba failas yra pažeistas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="204"/>
    <source>An error occured while parsing file at line %1, column %2 :
%3</source>
    <translation>aptikta klaida tikrinant failą (eilutė %1, stulpelis %2):
%3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="91"/>
    <location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="123"/>
    <location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="155"/>
    <location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="186"/>
    <source>No File Loader Plugins Found</source>
    <translation>Failų įkėliklio papildinio nerasta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoremManager</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="152"/>
    <source>Select Lorem Ipsum</source>
    <translation>Pažymėti „Lorem Ipsum“ tekstą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="220"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autorius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="222"/>
    <source>Get More:</source>
    <translation>Gauti daugiau:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="224"/>
    <source>XML File:</source>
    <translation>XML failas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="139"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="259"/>
    <source>Lorem Ipsum</source>
    <translation>Šabloninis tekstas „Lorem Ipsum“</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="260"/>
    <source>Paragraphs:</source>
    <translation>Pastraipos:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="263"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="265"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="266"/>
    <source>Standard Lorem Ipsum</source>
    <translation>Standartiniai šabloniniai tekstai (Lorem Ipsum)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="261"/>
    <source>Random Paragraphs</source>
    <translation>Atsitiktinės pastraipos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="267"/>
    <source>Number of paragraphs of selected sample text to insert</source>
    <translation>Pasirinkto įterpti pavyzdžio pastraipų skaičius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="268"/>
    <source>List of languages available to insert sample text in</source>
    <translation>Kalbų, kuriomis yra įterpiamų pavyzdžių tekstas, sąrašas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="31"/>
    <source>Manage Page Properties</source>
    <translation>Tvarkyti puslapio ypatybes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="39"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Lapo dydis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="44"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Dydis:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Individualus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="64"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Kryptis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="67"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Stačias</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="68"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Gulsčias</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="75"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Plotis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Aukštis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="87"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Perkelti objektus kartu su puslapiais, kuriuose jie yra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="93"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Tipas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="114"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Paraštės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="121"/>
    <source>Other Settings</source>
    <translation>Kitos nuostatos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="126"/>
    <source>Master Page:</source>
    <translation>Puslapio šablonas:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Įprastas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="180"/>
    <source>Size of the inserted pages, either a standard or custom size.</source>
    <translation>Įterptų puslapių dydis arba standartinis, arba individualus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="181"/>
    <source>Orientation of the page(s) to be inserted</source>
    <translation>Įterpsimų puslapių kryptis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="182"/>
    <source>Width of the page(s) to be inserted</source>
    <translation>Įterpsimų puslapių plotis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="183"/>
    <source>Height of the page(s) to be inserted</source>
    <translation>Įterpsimų puslapių aukštis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="184"/>
    <source>When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action.</source>
    <translation>Jei naujas puslapis įterpiamas tarp jau esamų, tai esami puslapiai pasislenka su visais juose buvusiais objektais. Tai numatytoji veiksena.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Apačioje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="45"/>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>&amp;Viršuje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="47"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="212"/>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Dešinėje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="49"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="211"/>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Kairėje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="156"/>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Atstumas tarp viršutinės paraštės ir lapo krašto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="157"/>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Atstumas tarp apatinės paraštės ir lapo krašto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="211"/>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Vidinės:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="212"/>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>&amp;Išorinės:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="33"/>
    <source>Preset Layouts:</source>
    <translation>Numatytieji formatai:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="90"/>
    <source>Apply the margin changes to all existing pages in the document</source>
    <translation>Pritaikyti paraščių keitimus visiems dokumento puslapiams</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="102"/>
    <source>Printer Margins...</source>
    <translation>Spausdintuvo paraštės...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="104"/>
    <source>Import the margins for the selected page size from the available printers.</source>
    <translation>Importuoti prieinamų spausdintuvų paraštes nurodyto formato puslapiui.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="79"/>
    <source>Apply settings to:</source>
    <translation>Pritaikyti nuostatas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="82"/>
    <source>All Document Pages</source>
    <translation>Visi dokumento puslapiai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="86"/>
    <source>All Master Pages</source>
    <translation>Visi puslapio šablonai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="91"/>
    <source>Apply the margin changes to all existing master pages in the document</source>
    <translation>Pritaikyti paraščių keitimus visiems dokumento puslapių šablonams</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="108"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Paraštės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="126"/>
    <source>Top:</source>
    <translation>Viršuje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="131"/>
    <source>Bottom:</source>
    <translation>Apačioje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="143"/>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation>Atstumas užlaidoms nuo popieriaus lapo viršaus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="144"/>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation>Atstumas užlaidoms nuo popieriaus lapo apačios</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="145"/>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation>Atstumas užlaidoms nuo popieriaus lapo kairės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="146"/>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation>Atstumas užlaidoms nuo popieriaus lapo dešinės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="152"/>
    <source>Bleeds</source>
    <translation>Užlaidos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="217"/>
    <source>Inside:</source>
    <translation>Viduje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="218"/>
    <source>Outside:</source>
    <translation>Išorėje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="222"/>
    <source>Left:</source>
    <translation>Kairėje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="223"/>
    <source>Right:</source>
    <translation>Dešinėje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="158"/>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Atstumas tarp kairiosios paraštės ir lapo krašto. Jei pasirinktas dvipusis, 2 arba 3 lenkimų maketo šablonas, ši paraštės erdvė gali būti panaudojama tinkamoms įrišimo paraštėms parinkti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="159"/>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Atstumas tarp dešiniosios paraštės ir lapo krašto. Jei pasirinktas dvipusis, 2 arba 3 lenkimų maketo šablonas, ši paraštės erdvė gali būti panaudojama tinkamoms įrišimo paraštėms parinkti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MasterPagesPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="98"/>
    <source>Edit Master Pages</source>
    <translation>Keisti puslapių šablonus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Dėmesio!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="178"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>Pa&amp;vadinimas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="178"/>
    <source>New Master Page</source>
    <translation>Naujas puslapio šablonas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="304"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Pavadinimas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="304"/>
    <source>New MasterPage</source>
    <translation>Naujas puslapio šablonas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="373"/>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>%1-oji kopija iš </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Įprastas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="99"/>
    <source>Duplicate the selected master page</source>
    <translation>Dubliuoti pasirinktą puslapio šabloną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="100"/>
    <source>Delete the selected master page</source>
    <translation>Pašalinti pasirinktą puslapio šabloną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="101"/>
    <source>Add a new master page</source>
    <translation>Pridėti naują puslapio šabloną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="102"/>
    <source>Import master pages from another document</source>
    <translation>Importuoti puslapių šablonus iš kitų dokumentų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="304"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation>Naujas puslapio šablonas %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="465"/>
    <source>Unable to Rename Master Page</source>
    <translation>Neįmanoma pervadinti puslapio šablono</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="465"/>
    <source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
    <translation>„Įprastojo puslapio“ neleidžiama pervadinti.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="469"/>
    <source>Rename Master Page</source>
    <translation>Pervadinti puslapio šabloną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="469"/>
    <source>New Name:</source>
    <translation>Naujas pavadinimas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="176"/>
    <source>Copy #%1 of %2</source>
    <translation>Kopija #%1 iš %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="140"/>
    <source>This master page is used at least once in the document.</source>
    <translation>Puslapio šablonai dokumente panaudoti mažiausiai vieną kartą.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="144"/>
    <source>Do you really want to delete master page &quot;%1&quot;?</source>
    <translation>Ar tikrai norite pašalinti puslapio šabloną „%1“?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mdup</name>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Daug kopijų</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Measurements</name>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation type="obsolete">Atstumas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="obsolete">Kampas:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length:</source>
    <translation type="obsolete">Ilgis:</translation>
  </message>
  <message utf8="true">
    <location filename="../../../scribus/ui/measurements.cpp" line="51"/>
    <source> °</source>
    <translation> °</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MeasurementsBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="13"/>
    <source>Distances</source>
    <translation>Matavimo rezultatai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="19"/>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="26"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="43"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="60"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="77"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="94"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="111"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="128"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="145"/>
    <source>10000.0000</source>
    <translation>10000,0000</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="36"/>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="53"/>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="70"/>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="87"/>
    <source>Length:</source>
    <translation>Ilgis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="104"/>
    <source>DX:</source>
    <translation>DX:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="121"/>
    <source>DY:</source>
    <translation>DY:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="138"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Kampas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="155"/>
    <source>Unit:</source>
    <translation>Vienetai:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MergeDoc</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="39"/>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Importuoti puslapio šabloną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">Pakeisti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="77"/>
    <source> from 0</source>
    <translation> nuo 0</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="80"/>
    <source>Create Page(s)</source>
    <translation>Sukurti puslapį (-ius)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation type="obsolete">prieš puslapį</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation type="obsolete">po puslapio</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Atsisakyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="137"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Atverti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="137"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumentai (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);; Visi failai (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="173"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="192"/>
    <source> from %1</source>
    <translation> nuo %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;From Document:</source>
    <translation>&amp;Iš dokumento:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="57"/>
    <source>&amp;Import Page(s):</source>
    <translation>&amp;Importuoti puslapį (-ius):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="84"/>
    <source>Before Page</source>
    <translation>Prieš puslapį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="85"/>
    <source>After Page</source>
    <translation>Po puslapio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="86"/>
    <source>At End</source>
    <translation>Pabaigoje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="103"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importuoti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="39"/>
    <source>Import Master Page</source>
    <translation>Importuoti puslapo šabloną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="61"/>
    <source>&amp;Import Master Page</source>
    <translation>&amp;Importuoti puslapio šabloną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="72"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Įterpti kableliais atskirtų importuosimų leksemų sąrašą, kur leksema „*“ nurodo visus puslapius, 1-5 – puslapių intervalą, vienas skaičius – konkreų puslapį.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="54"/>
    <source>&amp;Select...</source>
    <translation>&amp;Pasirinkti...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MeshDistortionDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="44"/>
    <source>+</source>
    <translation>+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="54"/>
    <source>-</source>
    <translation>-</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="13"/>
    <source>Mesh Distortion</source>
    <translation>Karkaso tinklelio iškraipymas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="27"/>
    <source>Drag the red handles with the mouse to distort the mesh</source>
    <translation>Norėdami deformuoti išskirtą dalį, tempkite pele raudonas rankenėles</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="41"/>
    <source>Zoom In</source>
    <translation>Didinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="51"/>
    <source>Zoom Out</source>
    <translation>Mažinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="82"/>
    <source>Resets the selected handles to their initial position.
If no handle is selected all handles will be reset.</source>
    <translation>Grąžinti pažymėtas rankenėles į jų pradinę padėtį.
Jei nėra pažymėtų rankenėlių, į pradinę padėtį bus grąžinos visos.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="86"/>
    <source>&amp;Reset</source>
    <translation>&amp;Grąžinti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MeshDistortionPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="69"/>
    <source>Mesh Distortion...</source>
    <translation>Karkaso tinklelio iškraipymas...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="73"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Kontūrų įrankiai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="95"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="96"/>
    <source>Mesh Distortion of Polygons</source>
    <translation>Daugiakampių tinklelio iškraipymas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MissingFont</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/missing.cpp" line="309"/>
    <source>Missing Font</source>
    <translation>Nerastas šriftaas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/missing.cpp" line="317"/>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation>Šriftas „%1“ neįdiegtas.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/missing.cpp" line="322"/>
    <source>Use</source>
    <translation>Naudoti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/missing.cpp" line="331"/>
    <source>instead</source>
    <translation>vietoje</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ModeToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="39"/>
    <source>Tools</source>
    <translation>Įrankiai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="121"/>
    <source>Properties...</source>
    <translation>Ypatybės...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MovePages</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/movepage.cpp" line="28"/>
    <source>Move Pages</source>
    <translation>Perkelti puslapius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/movepage.cpp" line="28"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/movepage.cpp" line="37"/>
    <source>Copy Page</source>
    <translation>Kopijuoti puslapį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/movepage.cpp" line="78"/>
    <source>Move Page(s):</source>
    <translation>Perkelti puslapį (-ius):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation type="obsolete">iki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation type="obsolete">prieš puslapį</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation type="obsolete">po puslapio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/movepage.cpp" line="37"/>
    <source>Move Page(s)</source>
    <translation>Perkelti puslapį (-ius)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/movepage.cpp" line="68"/>
    <source>Before Page</source>
    <translation>Prieš puslapį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/movepage.cpp" line="69"/>
    <source>After Page</source>
    <translation>Po puslapio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/movepage.cpp" line="70"/>
    <source>At End</source>
    <translation>Į pabaigą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/movepage.cpp" line="48"/>
    <source>To:</source>
    <translation>Į:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/movepage.cpp" line="58"/>
    <source>Number of Copies:</source>
    <translation>Kopijų skaičius:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiLine</name>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation type="obsolete">Taisyti stilių</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="obsolete">Linijos storis:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Dėmesio!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Gerai</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiProgressDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="13"/>
    <source>Progress</source>
    <translation>Eiga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="24"/>
    <source>Overall Progress:</source>
    <translation>Bendroji eiga:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="67"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Atsisakyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multiprogressdialog.cpp" line="74"/>
    <source>%v of %m</source>
    <translation>%v iš %m </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultipleDuplicate</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="113"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation>&amp;Horizontalus poslinkis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="166"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="64"/>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation>&amp;Vertikalus poslinkis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="69"/>
    <source>&amp;Horizontal Gap:</source>
    <translation>&amp;Horizontalus tarpas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="70"/>
    <source>&amp;Vertical Gap:</source>
    <translation>&amp;Vertikalus tarpas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="14"/>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation>Daug dublikatų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="33"/>
    <source>&amp;By Number of Copies</source>
    <translation>&amp;Pagal kopijų numerius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="51"/>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation>&amp;Kopijų skaičius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="92"/>
    <source>&amp;Shift Created Items By</source>
    <translation>&amp;Sukurtų kopijų poslinkis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="95"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="82"/>
    <source>Create &amp;Gap Between Items Of</source>
    <translation>Padaryti &amp;intervalą tarp objektų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="85"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="146"/>
    <source>Rotation:</source>
    <translation>Posūkis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="218"/>
    <source>By &amp;Rows &amp;&amp; Columns</source>
    <translation>Pagal &amp;eilutes ir stulpelius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="237"/>
    <source>Vertical Gap:</source>
    <translation>Vertikalus intervalas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="264"/>
    <source>Horizontal Gap:</source>
    <translation>Horizontalus intervalas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="281"/>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation>Eilučių skaičius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="301"/>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation>Stulpelių skaičius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="369"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Gerai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="385"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Atsisakyti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultipleDuplicateBase</name>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Daug kopijų</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MusterPages</name>
  <message>
    <source>Edit Templates</source>
    <translation type="obsolete">Taisyti šablonus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Dėmesio!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Template</source>
    <translation type="obsolete">Naujas šablonas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation type="obsolete">Pavadinimas:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Įprastas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MusterSeiten</name>
  <message>
    <source>Edit Templates</source>
    <translation type="obsolete">Taisyti šablonus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Dėmesio!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Template</source>
    <translation type="obsolete">Naujas šablonas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation type="obsolete">Pavadinimas:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Įprastas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/myplugin/myplugin.cpp" line="31"/>
    <source>My &amp;Plugin</source>
    <translation>Mano &amp;papildiniai</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPluginImpl</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="23"/>
    <source>Scribus - My Plugin</source>
    <translation>„Scribus“ – Mano papildiniai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="24"/>
    <source>The plugin worked!</source>
    <translation>Papildinys veikia!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewDoc</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="101"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="686"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="694"/>
    <source>New Document</source>
    <translation>Naujas dokumentas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation type="obsolete">Lapo dydis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="226"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Dydis:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabloid</source>
    <translation type="obsolete">11 x 17 colių (tabloid)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation type="obsolete">Individualus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="235"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Kryptis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="238"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Stačias</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="239"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Gulsčias</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="245"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Plotis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="251"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Aukštis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="267"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Paraštės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="286"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Parinktys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="299"/>
    <source>&amp;Default Unit:</source>
    <translation>Numatytieji &amp;vienetai:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inches (in)</source>
    <translation type="obsolete">Coliai (col.)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picas (p)</source>
    <translation type="obsolete">Anglosaksų sp. tšk. (pica, p)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="309"/>
    <source>&amp;Automatic Text Frames</source>
    <translation>&amp;Automatiniai teksto rėmeliai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column Guides</source>
    <translation type="obsolete">Stulpelių kreiptinės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="319"/>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>&amp;Intervalai tarp stulpelių:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="311"/>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>Stu&amp;lpelių:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="144"/>
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Dokumento puslapio dydis arba standartinis, arba individualus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="145"/>
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
    <translation>Dokumento puslapių kryptis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="146"/>
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Dokumento puslapių plotis keičiamas jei pasirinksite individualų puslapio dydį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="147"/>
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Dokumento puslapių aukštis keičiamas jei pasirinksite individualų puslapio dydį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="149"/>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Numatytieji taisomo dokumento matavimo vienetai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="150"/>
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
    <translation>Pridėjus naują puslapį tekstinius rėmelius sukurti automatiškai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="151"/>
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
    <translation>Stulpelių skaičius automatiškai sukurtuose tekstiniuose rėmeliuose</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="152"/>
    <source>Distance between automatically created columns</source>
    <translation>Atstumas tarp automatiškai sukurtų stulpelių</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="688"/>
    <source>New from Template</source>
    <translation>Naujas šablono pagrindu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="690"/>
    <source>Open Existing Document</source>
    <translation>Atverti esamą dokumentą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="692"/>
    <source>Open Recent Document</source>
    <translation>Atverti taisytą dokumentą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="130"/>
    <source>Do not show this dialog again</source>
    <translation>Neberodyti šio lango</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="148"/>
    <source>Initial number of pages of the document</source>
    <translation>Pradinis dokumento puslapių numeris</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="293"/>
    <source>N&amp;umber of Pages:</source>
    <translation>P&amp;uslapių skaičius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="367"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="377"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Atverti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="111"/>
    <source>&amp;New Document</source>
    <translation>&amp;Naujas dokumentas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="116"/>
    <source>Open &amp;Existing Document</source>
    <translation>Atverti &amp;esamą dokumentą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="119"/>
    <source>Open Recent &amp;Document</source>
    <translation>Atverti taisytą &amp;dokumentą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="258"/>
    <source>First Page is:</source>
    <translation>Pirmasis puslapis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="331"/>
    <source>Show Document Settings After Creation</source>
    <translation>Sukūrus dokumentą rodyti jo nuostatas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="183"/>
    <source>Document Layout</source>
    <translation>Dokumento maketas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="114"/>
    <source>New &amp;from Template</source>
    <translation>Naujas &amp;šablono pagrindu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewFromTemplatePlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="59"/>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation>Naujas &amp;šablono pagrindu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="79"/>
    <source>Load documents with predefined layout</source>
    <translation>Įkelti apibrėžto maketo dokumentus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="80"/>
    <source>Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style).</source>
    <translation>Sukurti naują dokumentą parengto šablono pagrindu (pavyzdžiui, dokumentą, kuriame naudojami nurodyti visi reikiami stiliai).</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewMarginWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="20"/>
    <source>Form</source>
    <translation>Forma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="31"/>
    <source>Preset Layouts:</source>
    <translation>Numatytieji maketai:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="48"/>
    <source>Left:</source>
    <translation>Kairėje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="68"/>
    <source>Right:</source>
    <translation>Dešinėje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="88"/>
    <source>Top:</source>
    <translation>Viršuje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="108"/>
    <source>Bottom:</source>
    <translation>Apačioje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="128"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Saitas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="135"/>
    <source>Printer Margins...</source>
    <translation>Spausdintuvo paraštės...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="75"/>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Atstumas tarp viršutinės paraštės ir lapo krašto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="76"/>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Atstumas tarp apatinės paraštės ir lapo krašto</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="77"/>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Atstumas tarp kairiosios paraštės ir lapo krašto. Jei pasirinktas dvipusis, 2 arba 3 lenkimų maketo šablonas, ši paraštės erdvė gali būti panaudojama tinkamoms įrišimo paraštėms parinkti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="78"/>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Atstumas tarp dešiniosios paraštės ir lapo krašto. Jei pasirinktas dvipusis, 2 arba 3 lenkimų maketo šablonas, ši paraštės erdvė gali būti panaudojama tinkamoms įrišimo paraštėms parinkti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="312"/>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Vidinės:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="312"/>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Kairėje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="313"/>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>&amp;Išorinės:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="313"/>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Dešinėje:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewTm</name>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation type="obsolete">Kairysis puslapis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation type="obsolete">Dešinysis puslapis</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NodePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="897"/>
    <source>Nodes</source>
    <translation>Mazgai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="900"/>
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
    <translation>&amp;Absoliučiosios koordinatės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="903"/>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>&amp;X koord.:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="904"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y koord:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
    <translation>Taisyti &amp;kontūro liniją</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
    <translation>&amp;Atitaisyti kontūro liniją</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
    <source>&amp;End Editing</source>
    <translation>&amp;Baigti taisymą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="910"/>
    <source>Move Nodes</source>
    <translation>Perkelti mazgus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
    <source>Move Control Points</source>
    <translation>Perkelti valdymo taškus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
    <source>Add Nodes</source>
    <translation>Pridėti mazgų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="913"/>
    <source>Delete Nodes</source>
    <translation>Pašalinti mazgus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
    <source>Move Control Points Independently</source>
    <translation>Perkelti valdymo taškus atskirai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
    <source>Move Control Points Symmetrical</source>
    <translation>Perkelti valdymo taškus simetriškai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
    <source>Reset Control Points</source>
    <translation>Valdymo taškus grąžinti į pradinę būseną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
    <source>Reset this Control Point</source>
    <translation>Grąžinti į pradinę būseną šį valdymo tašką</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
    <source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
    <translation>Atrišti mazgą (atverti daugiakampį) arba iškirpti Bezjė kreivę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
    <source>Close this Bezier Curve</source>
    <translation>Sujungti Bezjė kreivės galus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
    <translation>Atspindėti kontūrą horizontaliai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
    <source>Mirror the Path Vertically</source>
    <translation>Atspindėti kontūrą vertikaliai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
    <translation>Kirpti kontūrą horizontaliai į dešinę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="923"/>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
    <translation>Kirpti kontūrą horizontaliai į kairę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="924"/>
    <source>Shear the Path Vertically Up</source>
    <translation>Kirpti kontūrą vertikaliai aukštyn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="925"/>
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
    <translation>Kirpti kontūrą vertikaliai žemyn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
    <translation>Pasukti kontūrą prieš laikrodžio rodyklę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
    <translation>Pasukti kontūrą laikrodžio rodyklės kryptimi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
    <source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Padidinti kontūrą (procentais)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="932"/>
    <source>Angle of Rotation</source>
    <translation>Pasukimo kampas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="935"/>
    <source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
    <translation>Įjungti kontūro linijų keitimo veikseną</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="936"/>
    <source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
    <translation>Atstatyti kontūro liniją į pradinę formą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="898"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="939"/>
    <source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
    <translation>Jei pažymėtas, tai koordinatės nurodytos puslapio atžvilgiu, jei ne – objekto atžvilgiu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="928"/>
    <source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Sumažinti kontūrą (procentais)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="930"/>
    <source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
    <translation>Sumažinti kontūro dydį nurodytu skaičiumi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="931"/>
    <source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
    <translation>Padidinti kontūro dydį nurodytu skaičiumi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="933"/>
    <source>% to Enlarge or Shrink By</source>
    <translation>% padidinimui arba sumažinimui</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="934"/>
    <source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
    <translation>Reikšmė, kuria reikia padidinti arba sumažinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
    <source>Set Contour to Image Clip</source>
    <translation>Kontūrą laikyti plokštuminiu piešiniu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="937"/>
    <source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
    <translation>Grąžinti kontūro liniją į paveikslo apybrėžos formą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="241"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
    <source>to Canvas</source>
    <translation>lapo (canvas) atžvilgiu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="243"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
    <source>to Page</source>
    <translation>puslapio atžvilgiu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
    <source>Set Shape to Image Clip</source>
    <translation>Nustatyti piešinio apybrėžos formą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="938"/>
    <source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
    <translation>Nustatyti formą pagal piešinio apybrėžą</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OODPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="514"/>
    <source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
    <translation>Dokumentas nepanašus į „OpenOffice Draw“ failą.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="406"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="685"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="835"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupė %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OODrawImportPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="96"/>
    <source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
    <translation>Importuoti „&amp;OpenOffice.org Draw“...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="111"/>
    <source>Imports OpenOffice.org Draw Files</source>
    <translation>Importuoja „Imports OpenOffice.org Draw“ failus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="112"/>
    <source>Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuoja daugelį „OpenOffice.org Draw“ failų į dabartinį dokumentą,
konvertuoja jų vektorinius objektus į „Scribus“ objektus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="126"/>
    <source>OpenDocument 1.0 Draw</source>
    <comment>Import/export format name</comment>
    <translation>„OpenDocument 1.0“ brėžinys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="140"/>
    <source>OpenOffice.org 1.x Draw</source>
    <comment>Import/export format name</comment>
    <translation>„OpenDocument 1.x“ brėžinys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="214"/>
    <source>This file contains some unsupported features</source>
    <translation>Šiame faile yra nepalaikomų ypatybių</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="212"/>
    <source>The file could not be imported</source>
    <translation>Failo negalima importuoti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OSGEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="14"/>
    <source>3D Properties</source>
    <translation>Trimačių objektų ypatybės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="118"/>
    <source>Load Model ...</source>
    <translation>Įkelti modelį...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="128"/>
    <source>Clear Model</source>
    <translation>Išvalyti modelį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="140"/>
    <source>Views</source>
    <translation>Rodiniai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="151"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Pavadinimas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="170"/>
    <source>Options</source>
    <translation>PArinktys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="182"/>
    <source>Render Style:</source>
    <translation>Vizualizavimo stilius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="190"/>
    <source>Solid</source>
    <translation>Ryškus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="195"/>
    <source>Solid Wireframe</source>
    <translation>Ryškus karkasas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="200"/>
    <source>Transparent</source>
    <translation>Permatomas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="205"/>
    <source>Transparent Wireframe</source>
    <translation>Permatomas karkasas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="210"/>
    <source>Bounding Box</source>
    <translation>Aprėpos stačiakampis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="215"/>
    <source>Transparent Bounding Box</source>
    <translation>Permatomas aprėpos stačiakampis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="220"/>
    <source>Transparent Bounding Box Outline</source>
    <translation>Permatomo aprėpos stačiakampio kontūras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="225"/>
    <source>Wireframe</source>
    <translation>Karkasas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="230"/>
    <source>Shaded Wireframe</source>
    <translation>Karkasas su šešėliu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="235"/>
    <source>Hidden Wireframe</source>
    <translation>Paslėptas karkasas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="240"/>
    <source>Vertices</source>
    <translation>Viršūnės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="245"/>
    <source>Shaded Vertices</source>
    <translation>Viršūnės su šešėliais</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="250"/>
    <source>Illustration</source>
    <translation>Iliustracija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="255"/>
    <source>Solid Outline</source>
    <translation>Ryškus kontūras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="260"/>
    <source>Shaded Illustration</source>
    <translation>Iliustracija su šešėliu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="273"/>
    <source>Line Color:</source>
    <translation>Linijos spalva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="308"/>
    <source>Face Color:</source>
    <translation>Priekinė spalva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="343"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Nepermatomumas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="353"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="374"/>
    <source>Lighting:</source>
    <translation>Šviesumas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="385"/>
    <source>None</source>
    <translation>Nieko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="390"/>
    <source>Headlamp</source>
    <translation>Apšvietimo lempa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="395"/>
    <source>White</source>
    <translation>Balta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="400"/>
    <source>Day</source>
    <translation>Dienos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="405"/>
    <source>Night</source>
    <translation>Nakties</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="410"/>
    <source>Hard</source>
    <translation>Ryški</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="415"/>
    <source>Primary</source>
    <translation>Įprasta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="420"/>
    <source>Blue</source>
    <translation>Mėlyna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="425"/>
    <source>Red</source>
    <translation>Raudona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="430"/>
    <source>Cube</source>
    <translation>Kubas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="435"/>
    <source>CAD</source>
    <translation>CAD</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="440"/>
    <source>Artwork</source>
    <translation>Meno kūrinys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="451"/>
    <source>Field of Vision</source>
    <translation>Akiratis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="463"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Kampas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="491"/>
    <source>Add View...</source>
    <translation>Pridėti vaizdą...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="501"/>
    <source>Remove View</source>
    <translation>Pašalinti vaizdą</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OSGEditorDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="168"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="169"/>
    <source>Default</source>
    <translation>Numatytasis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="233"/>
    <source>Add a new View</source>
    <translation>Pridėti naują peržiūros vaizdą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="233"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Pavadinimas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="233"/>
    <source>New View</source>
    <translation>Naujas peržiūros vaizdas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="573"/>
    <source>All Supported Formats (%1);;All Files (*)</source>
    <translation>Visi leidžiami formatai (%1);; Visi failai (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="574"/>
    <source>Import 3-D Model</source>
    <translation>Importuoti trimatį (3D) modelį</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OdtDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="43"/>
    <source>OpenDocument Importer Options</source>
    <translation>„OpenDocument“ importuoklio parinktys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="52"/>
    <source>Overwrite Paragraph Styles</source>
    <translation>Užrašyti ant viršaus pastraipų stilius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="54"/>
    <source>Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document</source>
    <translation>Įgalinus tai, aktyvaus „Scribus“ dokumento stiliai bus užrašomi ant viršaus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="61"/>
    <source>Merge Paragraph Styles</source>
    <translation>Sulieti pastraipų stilius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="63"/>
    <source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
    <translation>Sujungti pastraipų stilius pagal atributus. Bus gauta mažiau stilių, bet su tais pačiais atributais net jei pradiniai dokumento stiliai pavadinti skirtingai.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="70"/>
    <source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
    <translation>Naudoti dokumento pavadinimą kaip pastraipos stiliaus prefiksą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="72"/>
    <source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
    <translation>Pridėti dokumento pavadinimą prieš pastraipos stiliaus pavadinimą.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="79"/>
    <source>Do not ask again</source>
    <translation>Daugiau nebeklausti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="81"/>
    <source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
    <translation>Padaryti šias nuostatas numatytosiomis ir importuojant „OASIS OpenDocument“ nebeklausti.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="90"/>
    <source>OK</source>
    <translation>Gerai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="92"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Atsisakyti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OldScribusFormat</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/oldscribusformat/oldscribusformat.cpp" line="59"/>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>„Scribus“ dokumentas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/oldscribusformat/oldscribusformat.cpp" line="70"/>
    <source>Scribus 1.2.x Document</source>
    <translation>„Scribus 1.2.x“ dokumentas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OneClick</name>
  <message>
    <source>Origin</source>
    <translation type="obsolete">Atramos taškas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/oneclick.cpp" line="38"/>
    <source>Basepoint</source>
    <translation>Bazinis taškas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/oneclick.cpp" line="55"/>
    <source>Size</source>
    <translation>Dydis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/oneclick.cpp" line="60"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Plotis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/oneclick.cpp" line="62"/>
    <source>Length:</source>
    <translation>Ilgis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/oneclick.cpp" line="70"/>
    <source>Height:</source>
    <translation>Aukštis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/oneclick.cpp" line="72"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Kampas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/oneclick.cpp" line="102"/>
    <source>Remember Values</source>
    <translation>Įsiminti reikšmes</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OpenPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/openpalette.cpp" line="46"/>
    <source>empty palette</source>
    <translation>tuščia paletė</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OpenPaletteModel</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/openpalettemodel.cpp" line="109"/>
    <source>Elements</source>
    <translation>Elementai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/openpalettemodel.cpp" line="111"/>
    <source>Visible</source>
    <translation>Matomi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutlinePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="172"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="939"/>
    <source>Element</source>
    <translation>Elementas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="309"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
    <translation>Pavadinimas „%1“ nėra unikalus.&lt;br/&gt;Prašome parinkti kitą.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="717"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="767"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="822"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="907"/>
    <source>Group </source>
    <translation>Grupė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="782"/>
    <source>Page </source>
    <translation>Puslapis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="837"/>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Laisvi objektai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="938"/>
    <source>Outline</source>
    <translation>Kontūras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="161"/>
    <source>Enter a keyword or regular expression to filter the outline.</source>
    <translation>Įrašykite raktinius žodžius ar reiškinį objektams filtruoti.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="163"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="940"/>
    <source>Filter:</source>
    <translation>Filtras:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="162"/>
    <source>Ctrl+F</source>
    <comment>Filter the Outline using a keyword</comment>
    <translation>Ctrl+F</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutlineValues</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="97"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="98"/>
    <source>Linewidth</source>
    <translation>Linijos storis</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFExportDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="60"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="158"/>
    <source>Save as PDF</source>
    <translation>Įrašyti kaip PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="66"/>
    <source>O&amp;utput to File:</source>
    <translation>Iš&amp;vesti į failą:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="95"/>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation>&amp;Keisti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="98"/>
    <source>Output one file for eac&amp;h page</source>
    <translation>Išvesti &amp;kiekvieną puslapį į atskirą failą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="101"/>
    <source>Open PDF after Export</source>
    <translation>Baigus eksportavimą atverti PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="115"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>Į&amp;rašyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="128"/>
    <source>Open the exported PDF with the PDF viewer as set in External Tools preferences, when not exporting to a multi-file export destination.</source>
    <translation>Atverti eksportuotą PDF dokumentą PDF žiūrykle, numatyta išorinių įrankių nuostatose (jei neeksportuojama į kelis failus vienu metu).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="129"/>
    <source>The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X and the info string is missing from the PDF/X tab.</source>
    <translation>Mygtukas „Įrašyti“ bus uždraustas jei bandoma eksportuoti PDF/X ir nerasta PDF/X kortelės informacinė eilutė.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation type="obsolete">Įrašyti kitaip</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="210"/>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF failai (*.pdf);; Visi failai (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="127"/>
    <source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing.</source>
    <translation>Tai leidžia eksportuoti kiekvieną dokumento puslapį kaip atskirą PDF dokumentą.Puslapių numeriai failo pavadinimuose bus pridėti automatiškai. Tai labai praverčia spaustuvėse išdėliojant puslapius į spaudos lankus.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X-3 and the info string is missing from the PDF/X-3 tab.</source>
    <translation type="obsolete">Įrašymo mygtukas bus neveiksnus, jei bandysite eksportuoti „PDF/X-3“ ir kortelės „PDF/X-3“ informacinė eilutė yra tuščia.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="159"/>
    <source>%1 does not exists and will be created, continue?</source>
    <translation>%1 neegzistuoja, todėl bus sukurtas; ar tęsti?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="176"/>
    <source>Cannot create directory: 
%1</source>
    <translation>Nepavyksta sukurti aplanko:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="210"/>
    <source>Save As</source>
    <translation>Įrašyti kitaip</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFLibCore</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="145"/>
    <source>Saving PDF</source>
    <translation>Įrašyti PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="149"/>
    <source>Exporting Master Page:</source>
    <translation>Eksportuoti puslapio šabloną:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="149"/>
    <source>Exporting Page:</source>
    <translation>Eksportuoti puslapį:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="149"/>
    <source>Exporting Items on Current Page:</source>
    <translation>Eksportuojami aktyvaus puslapio objektai:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="187"/>
    <source>Qt build miss both &quot;UTF-16&quot; and &quot;ISO-10646-UCS-2&quot; text codecs, pdf export is not possible</source>
    <translation>Ši „Qt“ laida nepalaiko „UTF-16“ ir „ISO-10646-UCS-2“ teksto koduočių, „pdf“ eksportas negalimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2851"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Puslapis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2864"/>
    <source>Date:</source>
    <translation>Data:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10350"/>
    <source>Failed to load an image : %1</source>
    <translation>Nepavyko įkelti paveikslo: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10355"/>
    <source>Failed to write an image : %1</source>
    <translation>Nepavyko įrašyti paveikslo: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10360"/>
    <source>Failed to load an image mask : %1</source>
    <translation>Nepavyko įkelti paveikslo maskuotės: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10365"/>
    <source>Insufficient memory for processing an image</source>
    <translation>Nepakanka atminties paveikslui apdoroti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10345"/>
    <source>A write error occurred, please check available disk space</source>
    <translation>Rašymo klaida, prašome patikrinti, ar pakanka vietos diske</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="29"/>
    <source>PDF Tools</source>
    <translation>PDF įrankiai</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDF_Opts</name>
  <message>
    <source>Export Range</source>
    <translation type="obsolete">Eksporto grupė</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File Options</source>
    <translation type="obsolete">Failo parinktys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Margin</source>
    <translation type="obsolete">Kairioji paraštė</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Margin</source>
    <translation type="obsolete">Dešinioji paraštė</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Nieko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation type="obsolete">Vidutinis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embedding</source>
    <translation type="obsolete">Įtraukimas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts:</source>
    <translation type="obsolete">Galimi šriftai:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts to embed:</source>
    <translation type="obsolete">Įtraukti šiuos šriftus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation type="obsolete">Puslapis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects</source>
    <translation type="obsolete">Efektai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Effect</source>
    <translation type="obsolete">Be efektų</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blinds</source>
    <translation type="obsolete">Uždangos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Box</source>
    <translation type="obsolete">Dėžutė</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dissolve</source>
    <translation type="obsolete">Išsisklaidymas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Glitter</source>
    <translation type="obsolete">Mirgesys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split</source>
    <translation type="obsolete">Atskirimas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wipe</source>
    <translation type="obsolete">Nuvalymas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Horizontaliai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation type="obsolete">Vertikaliai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside</source>
    <translation type="obsolete">Vidun</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside</source>
    <translation type="obsolete">Išorėn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left to Right</source>
    <translation type="obsolete">Iš kairės dešinėn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top to Bottom</source>
    <translation type="obsolete">Iš viršaus apačion</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom to Top</source>
    <translation type="obsolete">Iš apačios viršun</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right to Left</source>
    <translation type="obsolete">Iš dešinės kairėn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation type="obsolete">Pagrindinis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer</source>
    <translation type="obsolete">Spausdintuvas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation type="obsolete">Linija</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Grynosios spalvos:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation type="obsolete">Suvokiamasis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation type="obsolete">Santykinis kolorimetrinis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation type="obsolete">Sodrumas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation type="obsolete">Absoliutusis kolorimetrinis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images:</source>
    <translation type="obsolete">Paveikslai:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation type="obsolete">Įrašyti kitaip</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="84"/>
    <source>Print Preview</source>
    <translation>Spausdinio peržiūra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="136"/>
    <source>Display Trans&amp;parency</source>
    <translation>Rodyti &amp;permatomumą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="280"/>
    <source>&amp;Under Color Removal</source>
    <translation>Išskirti j&amp;uodą spalvą (UCR)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="141"/>
    <source>&amp;Display CMYK</source>
    <translation>Ro&amp;dyti ŽPGJ (CMYK)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="238"/>
    <source>&amp;C</source>
    <translation>&amp;Ž</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="243"/>
    <source>&amp;M</source>
    <translation>&amp;P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="248"/>
    <source>&amp;Y</source>
    <translation>&amp;G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="253"/>
    <source>&amp;K</source>
    <translation>&amp;J</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="262"/>
    <source>Preview Settings</source>
    <translation>Peržiūros nuostatos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="358"/>
    <source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
    <translation>Rodyti permatomus (skaidrius) dokumento elementus. Reikalinga „Ghostscript 7.07“ ar naujesnė programa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="359"/>
    <source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
    <translation>Įjungiamas ŽPGJ (CMYK) spalvų modelio simuliavimas (vietoje RŽM (RGB))</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="382"/>
    <source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
    <translation>Leidžia/draudžia žydros (cyan) spalvos plokštę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="383"/>
    <source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
    <translation>Leidžia/draudžia purpurinės (magenta) spalvos plokštę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="384"/>
    <source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
    <translation>Leidžia/draudžia geltonos (yellow) spalvos plokštę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="385"/>
    <source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
    <translation>Leidžia/draudžia Juodos (key) spalvos plokštę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="590"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="695"/>
    <source>All</source>
    <translation>Viską</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Dėmesio!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="154"/>
    <source>Separation Name</source>
    <translation>Spalvų skaidinio pavadinimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="166"/>
    <source>Cyan</source>
    <translation>Žydra (Cyan)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="173"/>
    <source>Magenta</source>
    <translation>Purpurinė (Magenta)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="180"/>
    <source>Yellow</source>
    <translation>Geltona (Yellow)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="187"/>
    <source>Black</source>
    <translation>Juoda (Key)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="301"/>
    <source>Scaling:</source>
    <translation>Mastelis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="329"/>
    <source>Print...</source>
    <translation>Spausdinti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="360"/>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation>Kai kurių pilkų (achromatinių) tonų, sudarytų iš žydros (C), purpurinės (M) ir geltonos (Y) spalvų, pašalinimo būdas, pakeičiant juos juodais. Juodos spalvos išskyrimu (UCR) paprastai keičiamos neutralios spalvų atžvilgiu paveikslo dalys. Šio metodo taikymas leidžia pagerinti kai kurių paveikslų spaudos kokybę. Tačiau būtina kiekvieną atvejį nagrinėti ypač atidžiai. Vartojant UCR metodą sumažinama CMY dažų per didelio grynio tikimybė.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="361"/>
    <source>Resize the scale of the page.</source>
    <translation>Pakeisti puslapio rodymo mastelį.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="326"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Užverti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="1270"/>
    <source>File</source>
    <translation>Failas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="131"/>
    <source>Enable &amp;Antialiasing</source>
    <translation>Leidžiama &amp;dantijimo šalinimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="313"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation>Pritaikyti mastelį pločio atžvilgiu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="314"/>
    <source>Fit to Height</source>
    <translation>Pritaikyti mastelį aukščio atžvilgiu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="315"/>
    <source>Fit to Page</source>
    <translation>Sutalpinti į puslapį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="357"/>
    <source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
    <translation>Leidžia išgauti geresnį „Type 1“, „TrueType“, „OpenType“ šriftų, EPS, PDF ir vektorinėsgrafikos vaizdą peržiūros metu; tai pasiekiama sulėtinus vaizdo kontūro perpiešimą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="125"/>
    <source>Display Settings</source>
    <translation>Rodymo nuostatos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="268"/>
    <source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
    <translation>Atspindėti puslapį (-ius) horizontaliai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="271"/>
    <source>Mirror Page(s) Vertical</source>
    <translation>Atspindėti puslapį (-ius) vertikaliai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="277"/>
    <source>Print in Grayscale</source>
    <translation>Spausdinti nespalvotai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="283"/>
    <source>Convert Spot Colors</source>
    <translation>Konvertuoti neskaidomąsias spalvas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="362"/>
    <source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
    <translation>Leisti konvertuoti neskaidomąsias spalvas į skaidomąsias. Jei ketinate spausdinti neskaidomąsias spalvas profesionaliu spausdintuvu, tai greičiausiai verta palikti įgalintą šią ypatybę.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="286"/>
    <source>Apply Color Profiles</source>
    <translation>Taikyti spalvų profilius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="363"/>
    <source>Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled</source>
    <translation>Leidžia įdėti spalvų profilius (ICC) į spausdinimo srautą, kuriame leidžiamas spalvų valdymas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="274"/>
    <source>Clip to Printer Margins</source>
    <translation>Apkirpti pagal spausdintuvo paraštes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="208"/>
    <source>Display Ink Coverage</source>
    <translation>Rodyti dengimo dažais ribą </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="216"/>
    <source>Threshold:</source>
    <translation>Slenkstis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="219"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="223"/>
    <source>None</source>
    <translation>Nėra</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PSLib</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1510"/>
    <source>Processing Master Page:</source>
    <translation>Apdorojamas puslapio šablonas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1510"/>
    <source>Exporting Page:</source>
    <translation>Eksportuoti puslapį:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1444"/>
    <source>Failed to write data for an image</source>
    <translation>Nepavyko įrašyti paveikslo duomenų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1449"/>
    <source>Failed to load an image : %1</source>
    <translation>Nepavyko įkelti paveikslo: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1454"/>
    <source>Failed to load an image mask : %1</source>
    <translation>Nepavyko įkelti paveikslo maskuotės: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1459"/>
    <source>Insufficient memory for processing an image</source>
    <translation>Nepakanka atminties paveikslui apdoroti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PStyleW</name>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation type="obsolete">Ypatybės</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PStyleWBase</name>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation type="obsolete">Ypatybės</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Page</name>
  <message>
    <source>Copy Here</source>
    <translation type="obsolete">Kopijuoti čia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Here</source>
    <translation type="obsolete">Perkelti čia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Atsisakyti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frame</source>
    <translation type="obsolete">Teksto rėmelis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Nieko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="obsolete">Dėmesio!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="525"/>
    <source>Image</source>
    <translation>Paveikslas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="529"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekstas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="533"/>
    <source>Line</source>
    <translation>Linija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="537"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Daugiakampis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="541"/>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Laužtė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="545"/>
    <source>PathText</source>
    <translation>Kreivės tekstas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="549"/>
    <source>Symbol</source>
    <translation>Simbolis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="5037"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="5038"/>
    <source>Copy of</source>
    <translation>Kopija </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItemAttributes</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="obsolete">Nėra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
    <source>Relates To</source>
    <translation>Susijęs su</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation>Jo sukurtas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation>Jį sukūrė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="28"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Tipas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
    <source>None</source>
    <comment>relationship</comment>
    <translation>Jokio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="58"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Pridėti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="61"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="68"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopijuoti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="71"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="78"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>P&amp;ašalinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="81"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="88"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Trinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="91"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="114"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Gerai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="130"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Atsisakyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="23"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Pavadinimas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="33"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Reikšmė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="38"/>
    <source>Parameter</source>
    <translation>Parametras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="43"/>
    <source>Relationship</source>
    <translation>Ryšys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="48"/>
    <source>Relationship To</source>
    <translation>Ryšys su</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="13"/>
    <source>Attributes</source>
    <translation>Atributai</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItemAttributesBase</name>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Tipas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_ImageFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="324"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="429"/>
    <source>Image</source>
    <translation>Paveikslas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="99"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="340"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="435"/>
    <source>Embedded Image</source>
    <translation>Įtrauktasis paveikslas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="101"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="337"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="371"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="437"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="464"/>
    <source>File:</source>
    <translation>Failas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="102"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="345"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="438"/>
    <source>Original PPI:</source>
    <translation>Originalo raiška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="103"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="350"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="439"/>
    <source>Actual PPI:</source>
    <translation>Dabartinė raiška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="104"/>
    <source>Size:</source>
    <translation>Dydis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="105"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="355"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="440"/>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Spalvų modelis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="109"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="360"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="444"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Nežinomas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="116"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="451"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Puslapis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="118"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="453"/>
    <source>Pages:</source>
    <translation>Puslapiai:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="375"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="462"/>
    <source>Embedded Image missing</source>
    <translation>Nerastas įtrauktasis paveikslas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="377"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="464"/>
    <source>missing</source>
    <translation>nerastas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="382"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="467"/>
    <source>No Image Loaded</source>
    <translation>Nėra įkelto paveikslo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_LatexFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="247"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="267"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="415"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="420"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="580"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Klaida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="161"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="179"/>
    <source>Running the external application failed!</source>
    <translation>Nepavyko paleisti išorinės programos!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="162"/>
    <source>This is usually a problem with your input. Please check the program&apos;s output.</source>
    <translation>Ši problema susijusi su jūsų įvedamais duomenimis. Patikrinkite programų išvedamus rezultatus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="164"/>
    <source>Do you want to open the editor to fix the problem?</source>
    <translation>Ar atverti rengyklę problemai ištaisyti?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="248"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="252"/>
    <source>Could not create a temporary file to run the application!</source>
    <translation>Nepavyksta sukurti laikino failo, reikalingo programai paleisti!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="416"/>
    <source>The application &quot;%1&quot; failed to start! Please check the path: </source>
    <translation>Nepavyko paleisti programos „%1“! Patikrinkite, ar teisingai nurodyta jos įdiegimo vieta:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="427"/>
    <source>Running the application &quot;%1&quot; failed!</source>
    <translation>Programos „%1“ vykdymas nutrauktas!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Gerai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="585"/>
    <source>Running</source>
    <translation>Vykdoma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="421"/>
    <source>The application &quot;%1&quot; crashed!</source>
    <translation>Programos „%1“ vykdymas nutrūko!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="574"/>
    <source>Application</source>
    <translation>Programa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="575"/>
    <source>DPI</source>
    <translation>tšk. col.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="577"/>
    <source>State</source>
    <translation>Būsena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="582"/>
    <source>Finished</source>
    <translation>Atlikta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="44"/>
    <source>Render</source>
    <translation>Vizualizuoti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="268"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="272"/>
    <source>The config file didn&apos;t specify a executable path!</source>
    <translation>Konfigūracijos faile nenurodyta vizualizavimo programos vieta!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="573"/>
    <source>Render Frame</source>
    <translation>Vizualizavimo rėmelis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="237"/>
    <source>No configuration defined to run the application!</source>
    <translation>Neapibrėžta programos paleidimo konfigūracija!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="433"/>
    <source>No application defined</source>
    <translation>Nenurodyta programa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="128"/>
    <source>Rendering...</source>
    <translation>Vizualizuojama...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="137"/>
    <source>Render Error</source>
    <translation>Vizualizavimo klaida</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_OSGFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="48"/>
    <source>OSG</source>
    <translation>OSG</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="137"/>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="138"/>
    <source>Default</source>
    <translation>Numatytasis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="158"/>
    <source>3D Model</source>
    <translation>Trimatis (3D) modelis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="160"/>
    <source>File:</source>
    <translation>Failas:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_PathText</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="365"/>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Pastraipų:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="373"/>
    <source>Lines: </source>
    <translation>Linijų:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="379"/>
    <source>Words: </source>
    <translation>Žodžių:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="387"/>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Ženklų: </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_TextFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3574"/>
    <source>Linked Text</source>
    <translation>Susaistytas tekstas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3576"/>
    <source>Text Frame</source>
    <translation>Teksto rėmelis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3580"/>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Pastraipų:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3588"/>
    <source>Lines: </source>
    <translation>Linijų:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3594"/>
    <source>Words: </source>
    <translation>Žodžių:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3602"/>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Ženklų: </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageLayouts</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pagelayout.cpp" line="266"/>
    <source>First Page is:</source>
    <translation>Pirmasis puslapis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pagelayout.cpp" line="197"/>
    <source>Document Layout</source>
    <translation>Dokumento maketas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pagelayout.cpp" line="268"/>
    <source>Number of pages to show side-by-side on the canvas
Often used for allowing items to be placed across page spreads</source>
    <translation>Puslapių, rodomų darbo lauke greta, skaičius.
Dažnai naudojamas atvarto objektams išdėstyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pagelayout.cpp" line="273"/>
    <source>Location on the canvas where the first page of the document is placed</source>
    <translation>Vieta darbo lauke, kur rodomas pirmasis puslapis</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePalette</name>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="obsolete">Įprastas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="931"/>
    <source>Arrange Pages</source>
    <translation>Tvarkyti puslapius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="932"/>
    <source>Available Master Pages:</source>
    <translation>Esami puslapio šablonai:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="933"/>
    <source>Document Pages:</source>
    <translation>Dokumento puslapiai:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="936"/>
    <source>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</source>
    <translation>Įprastų dokumento puslapių sąrašas, rodomas kartu su maketu. Jame galima keisti puslapių eilę, pašalinti nereikalingus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="937"/>
    <source>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</source>
    <translation>Nutempkite puslapį ar puslapio šabloną ant šiukšlinės ir jis bus pašalintas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="935"/>
    <source>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</source>
    <translation>Dokumento puslapių šablonų rinkinys. Nutempus puslapio šablono pavadinimą ant puslapio žemiau, šablonas bus pritaikomas puslapiui, nutempus į tuščią vietą – bus sukuriamas naujas puslapis šio šablono pagrindu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="638"/>
    <source>This master page is used at least once in the document.</source>
    <translation>Šis šablonas dokumente panaudotas mažiausiai vieną kartą.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="642"/>
    <source>Do you really want to delete this master page?</source>
    <translation>Ar tikrai pašalinti šį puslapio šabloną?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSelector</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="267"/>
    <source>Go to the first page</source>
    <translation>Eiti į pirmą puslapį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="268"/>
    <source>Go to the previous page</source>
    <translation>Eiti į ankstesnį puslapį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="269"/>
    <source>Go to the next page</source>
    <translation>Eiti į tolesnį puslapį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="270"/>
    <source>Go to the last page</source>
    <translation>Eiti į paskutinį puslapį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="271"/>
    <source>Select the current page</source>
    <translation>Pažymėti dabartinį puslapį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="272"/>
    <source> of %1</source>
    <comment>number of pages in document</comment>
    <translation> iš %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSize</name>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation type="obsolete">Vidutinis</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ParaStyleComboBox</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="38"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="51"/>
    <location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="62"/>
    <source>No Style</source>
    <translation>Be stiliaus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathAlongPathPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="69"/>
    <source>Path Along Path...</source>
    <translation>Kontūras išilgai kontūro...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="73"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Kontūrų įrankiai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="97"/>
    <source>Bends a Polygon along a Polyline</source>
    <translation>Išlenkti daugiakampį išilgai laužtės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="98"/>
    <source>This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline.</source>
    <translation>Šis papildinys naudojamas daugiakampiui ištempt išilgai laužtės. </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathConnectDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="13"/>
    <source>Connect Paths</source>
    <translation>Sujungti kontūrus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="27"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="48"/>
    <source>Starting Point</source>
    <translation>Pradžios taškas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="32"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="53"/>
    <source>End Point</source>
    <translation>Pabaigos taškas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="69"/>
    <source>a straight Line</source>
    <translation>tiesė</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="74"/>
    <source>Points moving</source>
    <translation>Perkeliami taškai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="82"/>
    <source>Preview on Canvas</source>
    <translation>Lapo peržiūra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="19"/>
    <source>Connect First Line</source>
    <translation>Sujungti pirmą liniją</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="40"/>
    <source>with Second Line</source>
    <translation>su antra linija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="61"/>
    <source>by using:</source>
    <translation>naudojantis:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathConnectPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="67"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="93"/>
    <source>Connect Paths</source>
    <translation>Sujungti kontūrus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="71"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Kontūrų įrankiai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="94"/>
    <source>Connect 2 Polylines.</source>
    <translation>Sujungti 2 laužtes.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathCutPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="72"/>
    <source>Cut Polygon</source>
    <translation>Kirsti daugiakampį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="78"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Kontūrų įrankiai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="102"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="103"/>
    <source>Cuts a Polygon by a Polyline</source>
    <translation>Laužte kerta daugiakampį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="122"/>
    <source>Qt Version too old</source>
    <translation>„Qt“ versija per sena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="122"/>
    <source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
    <translation>Šiam papildiniui reikia bent 4.3.3 „Qt“ bibliotekos versijos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="153"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Klaida</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="153"/>
    <source>The cutting line must cross the polygon and
both end points must lie outside of the polygon</source>
    <translation>Kertančioji linija turi kirsti daugiakampį ir
abu pabaigos taškai turi būti daugiakampio išorėje</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="13"/>
    <source>Path along Path</source>
    <translation>Kontūras išilgai kontūro</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="21"/>
    <source>Effect Type</source>
    <translation>Efekto tipas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="29"/>
    <source>Single</source>
    <translation>Atskiras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="34"/>
    <source>Single, stretched</source>
    <translation>Atskiras, ištemptas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="39"/>
    <source>Repeated</source>
    <translation>Pasikartojantis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="44"/>
    <source>Repeated, stretched</source>
    <translation>Pasikartojantis, ištemptas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="52"/>
    <source>Horizontal Offset</source>
    <translation>Horizontalus poslinkis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="62"/>
    <source>Vertical Offset</source>
    <translation>Vertikalus poslinkis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="103"/>
    <source>Gap between Objects</source>
    <translation>Atstumas tarp objektų</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="113"/>
    <source>Preview on Canvas</source>
    <translation>Lapo peržiūra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="72"/>
    <source>Rotate Objects by:</source>
    <translation>Pasukti objektus:</translation>
  </message>
  <message utf8="true">
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="80"/>
    <source>0°</source>
    <translation>0°</translation>
  </message>
  <message utf8="true">
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="85"/>
    <source>90°</source>
    <translation>90°</translation>
  </message>
  <message utf8="true">
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="90"/>
    <source>180°</source>
    <translation>180°</translation>
  </message>
  <message utf8="true">
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="95"/>
    <source>270°</source>
    <translation>270°</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathFinderBase</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="13"/>
    <source>Boolean Path Operations</source>
    <translation>Loginės kontūro operacijos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="97"/>
    <source>+</source>
    <translation>+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="195"/>
    <source>=</source>
    <translation>=</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="274"/>
    <source>Operation</source>
    <translation>Operacija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="289"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="308"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="324"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="340"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="357"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="381"/>
    <source>Swap Shapes</source>
    <translation>Sukeisti figūras vietomis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation type="obsolete">Parinktys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="41"/>
    <source>First source shape.</source>
    <translation>Pirmoji duota figūra.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="139"/>
    <source>Second source shape.</source>
    <translation>Antroji duota figūra.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="234"/>
    <source>The resulting shape.</source>
    <translation>Rezultato figūra.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="286"/>
    <source>Unites the shapes</source>
    <translation>Figūrų sąjunga</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="321"/>
    <source>Intersection of the shapes</source>
    <translation>Figūrų sankirta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="337"/>
    <source>Result is the area where the two shapes do not intersect</source>
    <translation>Rezultatas – sritis, kur abi figūros nesikerta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="353"/>
    <source>Break apart,
The result is a combination of &quot;Intersection&quot; and &quot;Exclusion&quot;</source>
    <translation>Laužytuvas.
Rezultatas yra sankirtos ir išskirimo kombinacija</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="450"/>
    <source>Custom Colors</source>
    <translation>Individualios spalvos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="462"/>
    <source>Stroke:</source>
    <translation>Apvadas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="488"/>
    <source>Fill:</source>
    <translation>Užpildas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="60"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="158"/>
    <source>Keep a copy of the original item after applying the operation</source>
    <translation>Pritaikius operaciją išlaikyti (išsaugoti) originalo kopiją </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="63"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="161"/>
    <source>Keep</source>
    <translation>Išlaikyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="305"/>
    <source>Subtracts the second shape from the first shape</source>
    <translation>Atimti antrą figūrą iš pirmos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="378"/>
    <source>Exchange the Source Shapes</source>
    <translation>Sukeisti vietomis duotas figūras</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="424"/>
    <source>The resulting shape uses the color of the first source shape</source>
    <translation>Rezultato figūroje naudojama pirmos duotosios figūros spalva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="427"/>
    <source>First Shape</source>
    <translation>Pirmoji figūra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="437"/>
    <source>The resulting shape uses the color of the second source shape</source>
    <translation>Rezultato figūroje naudojama antros duotosios figūros spalva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="440"/>
    <source>Second Shape</source>
    <translation>Antroji figūra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="447"/>
    <source>The resulting shape uses the colors listed below</source>
    <translation>Rezultato figūroje naudojamos žemiau išvardintos spalvos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="478"/>
    <source>Stroke Color</source>
    <translation>Apvado spalva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="498"/>
    <source>Fill Color</source>
    <translation>Užpildo spalva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="418"/>
    <source>Result Takes Color from:</source>
    <translation>Rezultato figūroje naudojamos spalvos iš:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathFinderDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="106"/>
    <source>Result gets Color of:</source>
    <translation>Rezultato spalva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="130"/>
    <source>Intersection gets Color of:</source>
    <translation>Sankirta įgaus spalvą:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathFinderPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="77"/>
    <source>Path Operations...</source>
    <translation>Kontūrų komandos...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="81"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Kontūrų įrankiai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="107"/>
    <source>Path Operations</source>
    <translation>Kontūrų komandos</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="108"/>
    <source>Apply fancy boolean operations to paths.</source>
    <translation>Taikyti trokštamas logines operacijas kontūrams.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="127"/>
    <source>Qt Version too old</source>
    <translation>„Qt“ versija per sena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="127"/>
    <source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
    <translation>Šiam papildiniui reikia bent 4.3.3 „Qt“ bibliotekos versijos</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathStrokerPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="76"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="102"/>
    <source>Create Path from Stroke</source>
    <translation>Iš apvado sukurti kontūrą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="80"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Kontūrų įrankiai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="103"/>
    <source>Converts the stroke of a Path to a filled Path.</source>
    <translation>Paversti apvadą užpildyta figūra.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PatternDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="134"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Parinkti aplanką</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="162"/>
    <source>Loading Patterns</source>
    <translation>Įkeliamos tekstūros</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="296"/>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Visi failai (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="310"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Atverti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="15"/>
    <source>Patterns</source>
    <translation>Tekstūros</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="48"/>
    <source>Load File</source>
    <translation>Įkelti failą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="55"/>
    <source>Load Set</source>
    <translation>Įkeltį rinkinį</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="69"/>
    <source>Remove</source>
    <translation>Pašalinti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="76"/>
    <source>Remove All</source>
    <translation>Pašalinti visus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="99"/>
    <source>OK</source>
    <translation>Gerai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="106"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Atsisakyti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="85"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>Pa&amp;vadinimas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="85"/>
    <source>Rename Entry</source>
    <translation>Pervardyti objektą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="213"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Visi palaikomi formatai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="62"/>
    <source>Rename</source>
    <translation>Pervardyti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PatternPropsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="173"/>
    <source>Pattern Properties</source>
    <translation>Tekstūros ypatybės</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="174"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="175"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="176"/>
    <source>Offsets</source>
    <translation>Poslinkiai</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="177"/>
    <source>X:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="179"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="181"/>
    <source>Scaling</source>
    <translation>Mastelis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="182"/>
    <source>X-Scale:</source>
    <translation>X mastelis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="184"/>
    <source>Y-Scale:</source>
    <translation>Y mastelis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="186"/>
    <source>Rotation</source>
    <translation>Posūkis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="187"/>
    <source>Skewing</source>
    <translation>Posvyris</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="190"/>
    <source>Spacing</source>
    <translation>Intervalas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="192"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Reikšmė:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="194"/>
    <source>X-Skew:</source>
    <translation>X posvyris:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="195"/>
    <source>Y-Skew:</source>
    <translation>Y posvyris:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="196"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Kampas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="197"/>
    <source>Flip:</source>
    <translation>Atspindys:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="198"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Užverti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PctPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="206"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importuojama: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="209"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analizuojamas failas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="139"/>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="335"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Grupė %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="494"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Generuojami objektai</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PermitDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/permitdlg.ui" line="13"/>
    <source>Confirm to run unsafe script</source>
    <translation>Patvirtinti nesaugaus skripto paleidimą</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/permitdlg.ui" line="29"/>
    <source>scriptname.py</source>
    <translation>skriptovardas.py</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/permitdlg.ui" line="42"/>
    <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Attention:&lt;/span&gt; This script file contains code which &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;might harm &lt;/span&gt;your system.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
    <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Dėmesio:&lt;/span&gt; Šiame skripte yra programos fragmentas, &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;galintis pakenkti &lt;/span&gt;jūsų sistemai.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Leiskite vykdyti šį skriptą tik jei esate įsitikinęs, kad skriptas gautas iš patikimo šaltinio. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/permitdlg.ui" line="60"/>
    <source>De&amp;tails &gt;&gt;</source>
    <translation>&amp;Išsamiau &gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/permitdlg.ui" line="72"/>
    <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans Serif&apos;;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
    <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans Serif&apos;;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/permitdlg.ui" line="83"/>
    <source>&amp;Remember preference for this file</source>
    <translation>&amp;Įsiminti šio failo ypatybę</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/permitdlg.ui" line="105"/>
    <source>&amp;Allow</source>
    <translation>&amp;Leisti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/permitdlg.ui" line="112"/>
    <source>&amp;Deny</source>
    <translation>&amp;Drausti</translation>
  </message&g