Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 298 | Rev 310 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<!DOCTYPE TS><TS>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <source>Build-ID:</source>
    <translation>Id izgradnje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About</source>
    <translation>O programu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish:</source>
    <translation>Finščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brazilian:</source>
    <translation>Brazilščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
    <translation>Različica Scribusa %1
 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mailing list</source>
    <translation>E-poštni spisek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1. %2 %3 </source>
    <translation>%1. %2 %3 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Homepage and online reference</source>
    <translation>Domača stran in povezave na spletu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Galician:</source>
    <translation>Galščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Programming:</source>
    <translation>Razvoj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech:</source>
    <translation>Češčina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English:</source>
    <translation>Angleščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online</source>
    <translation>Na spletu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welsh:</source>
    <translation>Valižanščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Pomagali so:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Translations</source>
    <translation>Prevodi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish:</source>
    <translation>Poljščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian:</source>
    <translation>Ukrajinščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basque:</source>
    <translation>Baskovščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Authors</source>
    <translation>Avtorji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish and Catalan:</source>
    <translation>Španščina in Katalonščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak:</source>
    <translation>Slovaščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian:</source>
    <translation>Italijanščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish:</source>
    <translation>Danščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bugs and feature requests</source>
    <translation>Poročila o hroščih in dodatni predlogi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian:</source>
    <translation>Litvanščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windows port:</source>
    <translation>Različica za Windows:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turkish:</source>
    <translation>Turščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian:</source>
    <translation>Ruščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian:</source>
    <translation>Slovenščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian:</source>
    <translation>Madžarščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French:</source>
    <translation>Francoščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bulgarian:</source>
    <translation>Bolgarščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian:</source>
    <translation>Norveščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German:</source>
    <translation>Nemščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documentation:</source>
    <translation>Dokumentacija:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Scribus%1%2</source>
    <translation>O Scribusu%1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Tu lahko vidite različico, datum priprave in\n
v Scribus vključene knjižnice\n
C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdvOptions</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) horizontal</source>
    <translation>Zrcali stran(i) vodoravno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply ICC-Profiles</source>
    <translation>Uporabi ICC profile</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) vertical</source>
    <translation>Zrcali stran(i) navpično</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation>Napredne možnosti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Align</name>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> pal</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pts</source>
    <translation> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation>Poravnaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply</source>
    <translation>Uporabi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation>Vodoravno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t change</source>
    <translation>Ne spreminjaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Sides</source>
    <translation>Z vrha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement</source>
    <translation>Razpusti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middles</source>
    <translation>Po sredi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Sides</source>
    <translation>Z desne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Sides</source>
    <translation>Z leve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom Sides</source>
    <translation>Od spodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation>Navpično</translation>
  </message>
  <message>
    <source>between:</source>
    <translation>med:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/Align</source>
    <translation>Razporedi/Poravnaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute evenly</source>
    <translation>Razporedi enakomerno</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Besedilo poravnaj po levi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Besedilo vsiljeno poravnaj enakomerno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Besedilo poravnaj sredinsko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Besedilo poravnaj enakomerno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Besedilo poravnaj po desni</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sum</source>
    <translation>vsota</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation>Cilj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Datum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Push</source>
    <translation>Potisni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Star</source>
    <translation>Zvezda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thin</source>
    <translation>Tanek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time</source>
    <translation>Čas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wide</source>
    <translation>Široko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>Dodaj simbol valute</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Pošlji obrazec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Omejitev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check</source>
    <translation>Preveri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross</source>
    <translation>Križ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Focus</source>
    <translation>Ob pozornosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Go To</source>
    <translation>Pojdi na</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icons</source>
    <translation>Ikone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inset</source>
    <translation>Umik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Ime:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation>Stran:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other</source>
    <translation>Drugo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plain</source>
    <translation>Navadno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid</source>
    <translation>Enobarven</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation>Vrsta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List Box</source>
    <translation>Seznamsko polje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Uporabi simbol valute</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Oblika števil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Vrsta preverjanja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To File:</source>
    <translation>V datoteko:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Print</source>
    <translation>Ne tiskaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Pošlji na URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Izračunaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Prehod kazalca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>Vrednost ni preverjena</translation>
  </message>
  <message>
    <source>maximum</source>
    <translation>največ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Oblikovanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Kombinirano polje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Posebna skripta za preverbe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>minimum</source>
    <translation>najmanj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation>Dejanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Border</source>
    <translation>Rob</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Oblika datuma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation>Gumb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Circle</source>
    <translation>Krog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation>Barva:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Lastnosti polja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Črtkano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Prikrojeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Oblika časa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Event:</source>
    <translation>Dogodek:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is the</source>
    <translation>Vrednost je</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format</source>
    <translation>Oblika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hidden</source>
    <translation>Skrito</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Posebna skripta za izračunavanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Tu vnesite spisek polj, ločenih z vejicami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Posebne skripte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation>Zaobrni barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CancelAnnot::Flag is ignored for PDF-1.3</source>
    <translation type="obsolete">Možnost se ne upošteva za PDF-1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No View</source>
    <translation>Brez predogleda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Običajno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number</source>
    <translation>Število</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation>Odstrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square</source>
    <translation>Kvadrat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation>Slog:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>Polje je oblikovano kot:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Java Script</source>
    <translation>Java Script</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation>Ĺširina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation>Namig orodja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Blur</source>
    <translation>Ob razpustu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation>Ne izvozi vrednosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation>Slike (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation>Pošlji podatke kot HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Polje besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Postavitev ikon...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Kazalec spusti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Lastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Izberi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Kazalec vstopi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Uporabljaj ikone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Samo za branje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pressed</source>
    <translation>Pritisnjeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>product</source>
    <translation>zmnožek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Besedilo ob prehodu kazalca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Validate</source>
    <translation>Potrdi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Spremeni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Oblika odstotka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Characters</source>
    <translation>Znaki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Password</source>
    <translation>Geslo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for use with PDF-1.3:</source>
    <translation>Za PDF-1.3 uporabi pisavo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Vidnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>average</source>
    <translation>povprečje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Beveled</source>
    <translation>Privzdignjeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Uvozi podatke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Kazalec izstopi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Kazalec pritisne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script:</source>
    <translation>Skripta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Odstotek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF-Dokumenti (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Decimalke:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>iz naslednjih polj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Uvozi podatke iz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>in manjša ali enaka kot:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Natipk:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Več-vrstično</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Podčrtano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Karo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Editable</source>
    <translation>Uredljiv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Videz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Potrditveno polje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>Vrednost ni izračunana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Uredi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Obnovi obrazec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Required</source>
    <translation>Zahtevano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>Ne preverjaj pravopisa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Obrobljeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visible</source>
    <translation>Viden</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>Vrednost mora biti večja ali enakakot :</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format:</source>
    <translation>Oblika izpisa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Poudari</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Privzeto izbrano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Example:</source>
    <translation>Primer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>Ne drsaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Besedilo ob pritisku gumba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>Če želiš uporabljati ikone na gumbih, potrebuješ vsaj ikono za Običajno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Spremeni izbiro</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flag is ignored for PDF-1.3</source>
    <translation>Ta nastavitev se ne upošteva za PDF-1.3</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation>Cilj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation>Povezava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation>Stran:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation>Vrsta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Povezava na splet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Lastnosti opomb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Spremeni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF-Dokumenti (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Link</source>
    <translation>Povezava navzven</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyT</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>Za:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template:</source>
    <translation>Predloga:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Običajo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to Current Page</source>
    <translation>Uveljavi na trenutni strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply from Page:</source>
    <translation>Uveljavi s strani:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Template</source>
    <translation>Uveljavi predlogo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <source>Big</source>
    <translation>Velik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Shrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Ime:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small</source>
    <translation>Majhen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load...</source>
    <translation>Odpri...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Izbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation>Srednji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object</source>
    <translation>Predmet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as...</source>
    <translation>Shrani kot...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation>Predogled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
    <translation>Odložišča (*.scs);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Odložišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Nov vnos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename</source>
    <translation>Preimenuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Pozor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Ime &quot;%1&quot; ni Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno.
Prosim, izberite drugo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation>Premakni zaznamek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Zaznamki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation>Vstavi zaznamek</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Zaznamki</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon</source>
    <translation>Ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Never</source>
    <translation>Nikoli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset</source>
    <translation>Ponastavi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Napis prekrije ikono</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Kako umeriti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Postavitev:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Samo napis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Napis pod ikono</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Always</source>
    <translation>Vedno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Merilo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Samo ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Če je ikona premajhna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Napis levo od ikone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Naslov desno od ikone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Če je ikona prevelika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Nesorazmerno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Sorazmerno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Postavitev ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Napis nad ikono</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Barvni profil, ki ste ga pripravili sami ali dobili od proizvajalca. 
Ta naj bi bil prirejen vašemu modelu zaslona in ne kak splošen profil.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Barvni profil vašega tiskalnika. To naj bi bil poseben profil za vaš model,
priložen s strani proizvajalca.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absolutne barvne vrednosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simulate Printer on the Screen</source>
    <translation>Slika kot na tiskalniku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation>Sistemski profili</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Blackpoint Compensation</source>
    <translation>Uporabi kompenzacijo črnine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported images</source>
    <translation>Privzet profil pri uvažanju slik.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Colors:</source>
    <translation>Barve:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mark Colors out of Gamut</source>
    <translation>Označi barve izven spektra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation>Namen izrisa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Management Settings</source>
    <translation>Nastavitve upravljanje barv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Monitor:</source>
    <translation>Zaslon:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation>Nadomeščanje po črnini je način za izboljšanje kontrasta slike. 
Če v dokumentu uporabljate slike je to priporočljivo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Privzet namen izrisovanja strani. Če niste gotovi,
izberite Relative-Colorimetric ali &quot;Samo pogled&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Omogoči &quot;mehko nastavljanje&quot; barv dokumenta pri tisku,
glede na izbran tiskalniški profil.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer:</source>
    <translation>Tiskalnik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Samo ze predogled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Relativne barvne vrednosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Privzet namen izrisovanja strani. Če niste gotovi,
izberite Relative-Colorimetric ali &quot;Samo pogled&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation>Način prikazovanja barv na zaslonu, ki se morda ne bodo natisnile pravilno. 
To zahteva zelo natančno izbiro vseh profilov.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures:</source>
    <translation>Slike:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Activate Color Management</source>
    <translation>Uporabi upravljanje barv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Nasičenost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
    <translation>Privzet profil za barvne površine na strani.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Old</source>
    <translation>Staro</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Ime:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Color is not unique</source>
    <translation>Ime barve ni edinstveno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>Spletne RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSB-Colormap</source>
    <translation type="obsolete">Barvna paleta HSB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Model</source>
    <translation>Model barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Nastavi barvo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Stabilni izbirniki barv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Spremenljivi izbirniki barv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation>Paleta HSV</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the first color of object</source>
    <translation type="obsolete">Uredi prvo barvo predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation>Krožen preliv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the second color of object</source>
    <translation type="obsolete">Uredi drugo barvo predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation>Način prelivanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Senca:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>NormalCpalette::Horizontal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Vodoravni preliv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Prosojnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation>Navpičen preliv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation>Nastavi prosojnost izbrane barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of selected object</source>
    <translation>Barva izbranega predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation>Križem postrani preliv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation>Uredi lastnosti barve polnila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Nasičenost barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation>Preliv postrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation>Uredi lastnosti barvanja črte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Običajno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation>Vodoraven preliv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation>Prost enosmeren preliv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation>Prost krožen preliv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>pik</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Da</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Samo sode strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation>Vrednost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Stran na list</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CancelCustomFDialog::Compress File</source>
    <translation type="obsolete">Stisni datoteko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Ležeče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Zrcali</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Option</source>
    <translation>Možnost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Usmerjenost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Možnosti tiskanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Samo lihe strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Navpično</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Nabor strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Strani na list</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>Tiskanje n-gor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Vse strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. 
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Tu vidite razne CUPSove možnosti pri tiskanju.\n
Natančne nastavitve so odvisne od vaših gonilnikov tiskalnika.\n
Podporo CUPSa lahko preverite pod Pomoč -&gt; O Scribusu.\n
Poiščite naslednje: C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation>Premakne v mapo dokumenta.
To lahko nastavite v Nastavitvah.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Razpored znakov:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compress File</source>
    <translation>Stisni datoteko</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace it with:</source>
    <translation>Zamenjaj z:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CancelDelColor::Delete color:</source>
    <translation type="obsolete">Izbriši barvo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete ColorDelColor::?</source>
    <translation type="obsolete">?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Izbriši barvo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete color:</source>
    <translation>Izbriši barvo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>?</source>
    <translation>?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>za:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete from:</source>
    <translation>Odstrani iz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Odstrani strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CancelDmF::Missing Font</source>
    <translation type="obsolete">Manjka pisava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DmF</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>instead</source>
    <translation>namesto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Font %1 is not installed.DmF::Use</source>
    <translation type="obsolete">Uporabi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missing Font</source>
    <translation>Manjka pisava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation>Pisava %1 ni nameščena.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use</source>
    <translation>Uporabi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <source>Keywords:DocInfos::OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description:</source>
    <translation>Opis:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Title:</source>
    <translation>Naziv:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CancelDocInfos::This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">To polje je lahko kot referenca vključeno v dokument, ali pa kot metapodatki v PDF dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation>To je polje za ključne besede o dokumentu, ki jih želite vključiti v PDF, za lažje iskanje in katalogiziranje PDF dokumentov.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author:</source>
    <translation>Avtor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation>To je polje za kratek opis ali povzetek dokumenta. Vključeno je tudi v PDF izvoz.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Info</source>
    <translation>Podatki o dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keywords:</source>
    <translation>Ključne besede:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>To polje lahko vključite kot referenco v dokument ali PDF</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Druck</name>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan</source>
    <translation>Cijan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alternative Printer Command</source>
    <translation>Nadomesten ukaz za tiskanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File:</source>
    <translation>Datoteka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print all</source>
    <translation>Natisni vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options...</source>
    <translation>Možnosti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To page:</source>
    <translation>Na stran:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>BlackDruck::Print</source>
    <translation type="obsolete">Natisni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Normal</source>
    <translation>Tiskaj običajno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magenta</source>
    <translation>Magenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced Options...</source>
    <translation>Napredne možnosti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation>Postscript datoteke (*.ps);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range:</source>
    <translation>Obseg:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yellow</source>
    <translation>Rumena</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print range</source>
    <translation>Obseg tiskanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Command:</source>
    <translation>Ukaz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of copies:</source>
    <translation>Število kopij:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print in color if available</source>
    <translation>Če je mogoče tiskaj v barvah</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Spremeni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print first page first</source>
    <translation>Natisni najprej prvo stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Shrani kot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print destination</source>
    <translation>Cilj tiskanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print in grayscale</source>
    <translation>Tiskaj sivinsko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print last page first</source>
    <translation>Natisni najprej zadnjo stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Setup Printer</source>
    <translation>Nastavi tiskalnik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Separations</source>
    <translation>Tiskaj razslojitev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From page:</source>
    <translation>S strani:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black</source>
    <translation>Črna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print</source>
    <translation>Natisni</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Face:</source>
    <translation>Obraz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Ime:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation>Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Style is not unique</source>
    <translation>Ime sloga ni edinstveno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation>Razmik nad odstavkom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation>Tabulatorji in zamikanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation>Ime vašega sloga odstavka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Above:</source>
    <translation>Nad:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Below:</source>
    <translation>Pod:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color:</source>
    <translation>Barva polnila:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lines:</source>
    <translation>Črte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Velikost pisave:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
    <translation>Nastavi celotno višino ozaljšanih začetnic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation>Pisava za izbrano besedilo ali predmet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drop Caps</source>
    <translation>Ozaljšana začetnica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
    <translation>Poseben učinek, ki poveča prvo črko odstavka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation>Uredi slog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust to Baseline Grid</source>
    <translation>Prilagodi do osnovne mreže</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character</source>
    <translation>Znak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation>Barva črt besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Spaces</source>
    <translation>Navpični presledki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align text to baseline grid</source>
    <translation>Poravnaj besedilo na osnovno mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Barva polnenja besedila:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Opozorilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation>Razmik pod odstavkom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Color:</source>
    <translation>Barva poteze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Razmik vrstic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect:EditStyle::Alignment:</source>
    <translation type="obsolete">Poravnava:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect:</source>
    <translation>Učinek:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alignment:</source>
    <translation>Poravnava:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing:</source>
    <translation>Razmik vrstic:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <source>Cut</source>
    <translation>Izreži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation>Kopiraj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation>Uredi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Redo</source>
    <translation>Obnovi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo</source>
    <translation>Razveljavi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Field Names</source>
    <translation>Najdi imena polj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Počisti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste</source>
    <translation>Prilepi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load...</source>
    <translation>Odpri...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Editor</source>
    <translation>Urejevalnik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as...</source>
    <translation>Shrani kot...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exit without Saving</source>
    <translation>Končaj brez shranjevanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>Java skripti (*.js);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save and Exit</source>
    <translation>Shrani in končaj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <source>Export as Image</source>
    <translation>Izvozi kot sliko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export to directory:</source>
    <translation>Izvozi v mapo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Change...</source>
    <translation>&amp;Spremeni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image type:</source>
    <translation>Vrsta slike:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quality :</source>
    <translation>Kakovost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation>Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export </source>
    <translation>Izvoz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;One page</source>
    <translation>En&amp;o stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>Vse str&amp;ani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Interval from:</source>
    <translation>Območ&amp;je od:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+I</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>V red&amp;u</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Spremeni končno mapo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Mapa v katero shranjujete slike.\n
Ime izvozne datoteke bo &apos;imedokumenta-številkastrani.vrstadatoteke&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Izvozi samo trenutno stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages to images</source>
    <translation>Izvozi vse strani kot slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages to images</source>
    <translation>Izvozi razpon strani kot slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First page to export when exporting a range</source>
    <translation>Prva stran v obsegu za izvažanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Last page to export when exporting a range</source>
    <translation>Zadnja stran v obsegu za izvažanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The height of the output images in pixels</source>
    <translation>Višina izvoznih slik v točkah</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the highest compression</source>
    <translation>Kakovost slik - 100% je najboljša kakovost, 1% največje stiskanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Dostopne oblike za izvažanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Izberite mapo za izvažanje</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation>Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Title</source>
    <translation>Brez naslova</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Title:</source>
    <translation>Naziv:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author:</source>
    <translation>Avtor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus-Document</source>
    <translation>Scribus-Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Neznano</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Farbmanager</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation>Uredi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Ime:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
    <translation>V trenutni nabor dodaj barve iz obstoječega dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation>Ustvari novo barvo znotraj trenutnega nabora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation>Izberi nabor barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation>Odstrani neuporabljene barve iz nabora barv trenutnega dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append</source>
    <translation>Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>Barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Izbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation>Izbriši izbrano barvo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Sets</source>
    <translation>Nabori barv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation>Podvoji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation>Trenuten nabor barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation>Shrani trenuten nabor barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation>Nova barva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopija %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Color Set</source>
    <translation>Shrani nabor barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove Unused</source>
    <translation>Odstrani neuporabljene</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation>Uredi izbrano barvo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation>Izberi ime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation>Napravi kopijo trenutno izbrane barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation>Izberi trenuten nabor barv kot privzet</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Da</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Vrsta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add...</source>
    <translation>Dodaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Izbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Ime pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation>Odstrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation>Nadomestljive barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation>Podnabor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replacement</source>
    <translation>Zamenjava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Spremeni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation>Dodatne &amp;poti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <translation>Vključi v:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <translation>Uporabi pisavo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Izberi mapo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation>Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation>Nadome&amp;stljive barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Global Font Settings</source>
    <translation>Globalne nastavitve pisav</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation>Pot do datoteke s pisavo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation>Dodatne poti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation>Dosegljive pis&amp;ave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation>Dosegljive pisave</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <source>Font Preview</source>
    <translation>Predogled pisav</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation>Piškur molče grabi fižol iz dna cezijeve hoste</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <source>Position:</source>
    <translation>Položaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
    <translation>Tu lahko dodajate, spreminjate ali odstranite barvne postanke.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add</source>
    <translation>Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Izbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock Guides</source>
    <translation>Zakleni vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Guides</source>
    <translation>Vodoravna vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation>Nastavi vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Guides</source>
    <translation>Navpična vodila</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
    <translation>Priročnik žal ni dosegljiv. Za najnovejša navodila poglejte na http://scribus.net</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <source>SkipHyAsk::Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Accept</source>
    <translation>Sprejmi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Možno deljenje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Skip</source>
    <translation>Preskoči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HySettings</name>
  <message>
    <source>Hyphenator Settings</source>
    <translation>Nastavitve deljenja besed</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Language:</source>
    <translation>Jezik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smallest Word:HySettings::OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
    <translation>Največ zaporednih deljenj besed.
0 pomeni neomejeno.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables automatic checking of your text while typing.</source>
    <translation>Omogoči samodejno preverjanje med pisanjem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
    <translation>Dolžina najkrajše besede, ki se jo še deli.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check during Typing</source>
    <translation>Preverjaj med pisanjem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fully Automatic</source>
    <translation>Povsem samodejno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you uncheck this you will get a dialog
everytime a possible Hyphenation is found.</source>
    <translation>Če tega ne izberete, vas bom povprašal
vsakič, ko bom našel možnost za deljenje besede.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Hypenations allowed:</source>
    <translation>Dovoljeno število deljenj v besedi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smallest Word:</source>
    <translation>Najkrajša beseda:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template (Left Page):</source>
    <translation>Predloga (leva stran)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template:</source>
    <translation>Predloga:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Običajno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>page(s)</source>
    <translation>Stran(i)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation>na konec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation>pred stranjo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Vstavi stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inserting</source>
    <translation>Vstavljanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation>za stranjo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template (Right Page):</source>
    <translation>Predloga (desna stran)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi tabelo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation type="obsolete">Število stolpcev:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation type="obsolete">Število vrstic</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Da</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add...</source>
    <translation>Dodaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Izbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Script?</source>
    <translation>Ali res želite izbrisati to skripto?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Script</source>
    <translation>Nova skripta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Script:</source>
    <translation>Nova skripta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Uredi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Pozor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation>Uredi Javaskripte</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>KeyManager</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt</source>
    <translation>Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+</source>
    <translation>Alt+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl</source>
    <translation>Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+</source>
    <translation>Ctrl+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift</source>
    <translation>Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User Defined Key</source>
    <translation>Nastavljena tipka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation>Dejanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Key</source>
    <translation>Brez tipke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift+</source>
    <translation>Shift+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
    <translation>Uredi bližnjice na tipkovnici</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
    <translation>ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set Key</source>
    <translation>Nastavi tipko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Key for this Action</source>
    <translation>Izberi tipko za to dejanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This Key-Sequence is already in use</source>
    <translation>Ta kombinacija tipk je že uporabljena</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Key</source>
    <translation>Trenutna tipka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Opozorilo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation>Odstrani sloj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower Layer</source>
    <translation>Spusti plast</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layers</source>
    <translation>Sloji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise Layer</source>
    <translation>Dvigni plast</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Layer</source>
    <translation>Nova plast</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
    <translation>Ali res želite izbrisati tudi vse predmete tega sloja?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new Layer</source>
    <translation>Dodaj sloj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineFormate</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Da</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation>Uredi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Shrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Line Styles</source>
    <translation>Uredi sloge črt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
    <translation>Ali zares želite izbrisati ta slog?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append</source>
    <translation>Pripni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Izbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation>Podvoji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Style</source>
    <translation>Nov slog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopija %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Opozorilo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MSpinBox</name>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation>in</translation>
  </message>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation>pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>pik</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mdup</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation>Večkratno podvojevanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Shift:</source>
    <translation>Vodoravni premik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Copies:</source>
    <translation>Število kopij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Shift:</source>
    <translation>Navpični premik</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MenuTest</name>
  <message>
    <source>Script error</source>
    <translation>Napaka skripte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
    <translation>Če ste pognali uradno skipto, prosimo sporočite napako na &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Console</source>
    <translation>Prikaži konzolo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Console</source>
    <translation>Skrij konzolo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MergeDoc</name>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page Nr:</source>
    <translation>Vključi stran št.:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CancelMergeDoc::Open</source>
    <translation type="obsolete">Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document contains: %1 Page(s)</source>
    <translation>Dokument vsebuje: %1 stran(i)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <translation>Uvozi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document contains: 0 Page(s)</source>
    <translation>Dokument vsebuje: 0 strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document to load:</source>
    <translation>Naloži dokument:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import a Page</source>
    <translation>Uvozi stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Spremeni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Odpri</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MovePages</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>Za:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Page(s):</source>
    <translation>Premakni stran(i)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation>na konec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Pages</source>
    <translation>Premakni strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Page</source>
    <translation>Kopiraj stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation>Pred stranjo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation>za stranjo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mpalette</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap:</source>
    <translation>Vrzel:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation>Črta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Ime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top:</source>
    <translation>Zgoraj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image</source>
    <translation>Slika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to back</source>
    <translation>Premakni na dno </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round
Corners:</source>
    <translation>Zaobljeni
koti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left:</source>
    <translation>Levo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Level</source>
    <translation>Stopnja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape</source>
    <translation>Oblika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation type="obsolete">Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width</source>
    <translation>Širina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
    <translation>Obdrži razmerje raztega po X in Y enako</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select bottom left for basepoint</source>
    <translation>Izberi spodnji levi kot za izhodišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path Text Properties</source>
    <translation>Lastnosti besedila po poti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators...</source>
    <translation>Tabulatorji...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change settings for left or end points</source>
    <translation>Spremeni nastavitve levih ali končnih točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Horizontal</source>
    <translation>Obrni vodoravno </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absolutne barvne vrednosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation>Brez sloga</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Vertical</source>
    <translation>Obrni navpično</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select top right for basepoint</source>
    <translation>Izberi zgornji desni kot za izhodišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for the image</source>
    <translation>Namen upodobitve slike:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
    <translation>Razdalja med besedilom in dnom okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reverse Writing</source>
    <translation>Obratno pisanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Raven konec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Scale:</source>
    <translation>X-razteg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Scale:</source>
    <translation>Y-razteg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
    <translation>Uredi nastavitve tabulatorja v okvirju z besedilom...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance from Curve:</source>
    <translation>Razdalja do krivulje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
    <translation>Točka od katere se merijo razdalje ali koti vrtenja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
    <translation>Navpični zamik slike znotraj okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between columns</source>
    <translation>Razdalja med stolpci</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source profile of the image</source>
    <translation>Izvorni profil slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image vertically</source>
    <translation>Spremeni velikost slike navpično</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Zaobljen spoj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intent:</source>
    <translation>Namen upodobitve:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>Barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Endings:</source>
    <translation>Konci:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edges:</source>
    <translation>Robovi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Bottom</source>
    <translation>Črta na dnu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column width</source>
    <translation>Širina stolpcev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Language:</source>
    <translation>Jezik: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height</source>
    <translation>Višina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of selected object</source>
    <translation>Ime izbranega predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to front</source>
    <translation>Premakni na vrh </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Shape...</source>
    <translation>Uredi obliko...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text stroke</source>
    <translation>Nasičenost barve črte besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Velikost pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End Points</source>
    <translation>Končne točke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing:</source>
    <translation>Razmik vrstic:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation>Širina črte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right:</source>
    <translation>Desno:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Senca:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape:</source>
    <translation>Oblika:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Language of object</source>
    <translation>Jezik predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation>Slog:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical position of current basepoint</source>
    <translation>Navpični položaj trenutnega izhodišča</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno.
Prosim, izberite drugo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation>Širina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Style:</source>
    <translation type="obsolete">Slog črte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation>Pisava za izbrano besedilo ali predmet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Columns:</source>
    <translation>Stolpci:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image horizontally</source>
    <translation>Spremeni velikost slike vodoravno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text fill</source>
    <translation>Nasičenost barve polnila besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text flows around frame</source>
    <translation>Besedilo poteka okrog okvirja </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Point</source>
    <translation>Leva točka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal offset of image within frame</source>
    <translation>Vodoravni zamik slike znotraj okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from top of frame</source>
    <translation>Razdalja med besedilom in vrhom okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Spacing</source>
    <translation>Posebna razdalja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Lastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Top</source>
    <translation>Črta na vrhu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line joins</source>
    <translation>Vrste spojev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thickness of line</source>
    <translation>Debelina črte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale to Frame Size</source>
    <translation>Razpni na velikost okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling width of characters</source>
    <translation>Velikost črk za razpenjanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of current paragraph</source>
    <translation>Slog trenutnega odstavka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select bottom right for basepoint</source>
    <translation>Izberi spodnji desni kot za izhodišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Kvadraten konec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation of object at current basepoint</source>
    <translation>Vrtenje predmeta okrog trenutnega izhodišča</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Right </source>
    <translation>Črta na desni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Left</source>
    <translation>Črta na levi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line end</source>
    <translation>Vrste zaključkov</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Curve</source>
    <translation>Prikaži krivuljo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom:</source>
    <translation>Spodaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Kerning</source>
    <translation>Ročno zgoščevanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the object</source>
    <translation>Zakleni ali odkleni predmet </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Samo za predogled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Switches between Gap or Column width</source>
    <translation>Zamenja med presledkom in širino stolpca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation>Barva črte besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Relativne barvne vrednosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation:</source>
    <translation>Sukanje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
    <translation>Nakaže raven na kateri je predmet, 0 pomeni da je predmet na dnu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X, Y, Z</source>
    <translation>X, Y, Z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos.:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the image fit within the size of the frame</source>
    <translation>Naj slika ustreza velikosti okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the size of the object</source>
    <translation>Zakleni ali odkleni velikost predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make text in lower frames flow around the object shape</source>
    <translation>Naj besedilo iz nižjih okvirjev obliva obliko predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select top left for basepoint</source>
    <translation>Izberi zgornji levi kot za izhodišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
    <translation>Uporbi raje razmerja slike, kot pa razmerja okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level up</source>
    <translation>Premakni raven navzgor </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Nagnjen spoj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style of current object</source>
    <translation>Slog črte trenutnega predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level down</source>
    <translation>Premakni raven navzdol </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos.:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Spoj pod kotom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Zaobljen konec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Geometry</source>
    <translation>Geometrija</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from left of frame</source>
    <translation>Razdalja med besedilom in levim robom okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basepoint:</source>
    <translation>Izhodišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Nasičenost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable or disable printing of the object</source>
    <translation>Vključi ali izključi možnost tiskanja predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Kerning:</source>
    <translation>Spodsekavanje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Barva polnila besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit shape of the frame...</source>
    <translation>Uredi obliko okvirja...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the aspect ratio</source>
    <translation>Ohrani razmerja </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Sorazmerno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Bounding Box</source>
    <translation>Naredi obrobo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free Scaling</source>
    <translation>Prosto raztegovanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Opozorilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from right of frame</source>
    <translation>Razdalja med besedilom in desnim robom okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Input Profile:</source>
    <translation>Profil vnosa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pattern of line</source>
    <translation>Vzorec črte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select center for basepoint</source>
    <translation>Izberi središče za izhodišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cell Lines</source>
    <translation>Črte celic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal position of current basepoint</source>
    <translation>Vodoravni položaj trenutnega izhodišča</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
    <translation>Dovoli, da je slika lahko druge velikosti kot okvir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set radius of corner rounding</source>
    <translation>Nastavi zaobljenost roba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height:</source>
    <translation>Višina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use the frame shape instead of the object one</source>
    <translation>Upoštevaj obliko okvirja namesto oblike predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the shape of frame...</source>
    <translation>Izberi obliko okvirja...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of Text</source>
    <translation>Razdalja besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns in text frame</source>
    <translation>Število stolpcev v okvirju besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Razmik vrstic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start Offset:</source>
    <translation>Začetni zamik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size:</source>
    <translation>Velikost pisave:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of Line:</source>
    <translation>Vrsta črte:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiLine</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Raven konec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation>Črta pika pika črta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Zaobljen spoj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation>Širina črte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno.
Prosim izberite drugo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation>Uredi slog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Kvadratast konec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation>Črtkana črta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation>Pikčasta črta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Nagnjen spoj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Spoj pod kotom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Zaobljen konec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation>Črta pia črta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Opozorilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Line</source>
    <translation>Polna črta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CancelMultiLine:: pt </source>
    <translation type="obsolete"> točk </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt </source>
    <translation>točk</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MusterSeiten</name>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Da</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Ime:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Kopija #%1 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append</source>
    <translation>Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Izbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Običajno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation>Podvoji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Template?</source>
    <translation>Ali zares želite izbrisati to predlogo?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopija %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Opozorilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Template</source>
    <translation>Nova predloga</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Templates</source>
    <translation>Uredi predloge</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewDoc</name>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>palcev</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap:</source>
    <translation>Preskok:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top:</source>
    <translation>Zgoraj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left:</source>
    <translation>Levo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Points (pts)</source>
    <translation>Točk (pts)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside:</source>
    <translation>Znotraj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation>Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Velikost strani v dokumentu; lahko standardna ali posebna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Document</source>
    <translation>Nov dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Razdalja med levim robom strani in levim mejnim vodilom.
Če ste izbrali nasproti postavljene strani, bo ta prostor uporabljen za pravilno zlaganje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Razdalja med spodnjim robom strani in spodnjim mejnim vodilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Dolžina strani v dokumentu; nastavljivo, če ste izbrali posebno velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First Page Number:</source>
    <translation>Številka prve strani:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
    <translation>Usmerjenost strani dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Prikrojeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Ležeče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Razdalja med desnim robom strani in desnim mejnim vodilom.
Če ste izbrali nasproti postavljene strani, bo ta prostor uporabljen za pravilno zlaganje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right:</source>
    <translation>Desno:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation>Širina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Columns:</source>
    <translation>Stolpci:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Pokončno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between automatically created columns</source>
    <translation>Razdalja med samodejno ustvarjenimi stolpci</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Vodila robov</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
    <translation>Naj bo prva stran leva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom:</source>
    <translation>Spodaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picas (p)</source>
    <translation>Pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page first</source>
    <translation>Najprej leva stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Širina strani v dokumentu; nastavljivo, če ste izbrali posebno velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic Text Frames</source>
    <translation>Samodejni okvirji za besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
    <translation>Ob dodajanju strani samodejno ustvari okvirje za besedila.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inches (in)</source>
    <translation>Palcev (in)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation>Omogoči enojno ali mnogotero postavitev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside:</source>
    <translation>Zunaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Unit:</source>
    <translation>Privzeta merska enota</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
    <translation>Število stolpcev v samodejno ustvarjenih okvirjih za besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Velikost strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation>Nasproti ležeče strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First page number of the document</source>
    <translation>Številka prve strani:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Privzeta enota mer pri urejanju dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column Guides</source>
    <translation>Vodila stolpcev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height:</source>
    <translation>Višina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Millimetres (mm)</source>
    <translation>Milimetrov (mm)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Razdalja med gornjim robom strani in zgornjim mejnim vodilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation:</source>
    <translation>Usmerjenost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Legal</source>
    <translation>Pravna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letter</source>
    <translation>Pismo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabloid</source>
    <translation>Tabloidna</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewTm</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation>Leva stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation>Desna stran</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NodePalette</name>
  <message>
    <source>Shears the Path horizontal to the left</source>
    <translation>Razreži pot vodoravno proti levi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shears the Path vertical up</source>
    <translation>Razreži pot navpično navzgor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nodes</source>
    <translation>Vozlišča</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shears the Path horizontal to the right</source>
    <translation>Razreži pot vodoravno proti desni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Closes this Bezier Curve</source>
    <translation>Zapre to Bezier krivuljo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirrors the Path Horizontally</source>
    <translation>Vodoravno prezrcali pot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When checked use Coordinates relative to the Page,
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
    <translation>Če označeno, uporabljaj koordinate glede na stran, 
sicer glede na predmet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset this Control Point</source>
    <translation>Ponastavi to kontrolno točko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirrors the Path Vertically</source>
    <translation>Navpično prezrcali pot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotates the Path counter-clockwise</source>
    <translation>Zavrti pot v nasprotni smeri ure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Nodes</source>
    <translation>Zbriši vozlišča</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Coordinates</source>
    <translation>Absolutne koordinate</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add Nodes</source>
    <translation>Dodaj vozlišča</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points independently</source>
    <translation>Premikaj kontrolne točke neodvisno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shears the Path vertical down</source>
    <translation>Razreži pot navpično navzdol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Nodes</source>
    <translation>Premakni vozlišča</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points</source>
    <translation>Premakni kontrolne točke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enlarges the Size of the Path by 10%</source>
    <translation>Povečaj pot za 10%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reduce the Size of the Path by 10%</source>
    <translation>Zmanjšaj pot za 10%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End Editing</source>
    <translation>Končaj urejanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotates the Path clockwise</source>
    <translation>Zavrti pot v smeri ure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opens a Polygon or cuts a Bezier Curve</source>
    <translation>Odpre poligon ali odreže bezier krivuljo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points symmetrical</source>
    <translation>Premikaj kontrolne točke simetrično</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Control Points</source>
    <translation>Ponastavi kontrolne točke</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PConsole</name>
  <message>
    <source>Script Console</source>
    <translation>Konzola skripte</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDF_Opts</name>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation>&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation>&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Box</source>
    <translation>Okvir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low</source>
    <translation>Nizka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zip</source>
    <translation>Zip</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>Do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> dpi</source>
    <translation> dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <source> sec</source>
    <translation> sec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>High</source>
    <translation>Visoka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>JPEG</source>
    <translation>JPEG</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Shrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wipe</source>
    <translation>Učinek zavzema</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images:</source>
    <translation>Slike:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Barva </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Binding:</source>
    <translation>Povezave:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Pisave </translation>
  </message>
  <message>
    <source>From:</source>
    <translation>Od:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split</source>
    <translation>Razdeli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User:</source>
    <translation>Uporabnik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Razpusti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Starting position for the box and split effects.</source>
    <translation>Začetek učinkov škatlja in razcep.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use ICC-Profile</source>
    <translation>Uporabi ICC profile</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection.</source>
    <translation>Izvozni profil za tiskanje. Če je mogoče izberite profil v povezavi z vašim tiskalnikom.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
    <translation>Ustvari PDF prispevke, kar je koristno pri pregledovanju povezanih člankov v PDFju.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for solid colors</source>
    <translation>Polno barvanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation>Vodoravno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absolutne barvne vrednosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Moving Lines:</source>
    <translation>Gibljive črte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed a color profile for solid colors</source>
    <translation>Vključi barvne profile za čiste barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Encryption</source>
    <translation>Uporabi enkripcijo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export resolution of text and vector graphics.
This does not affect the resolution of bitmap images like photos.</source>
    <translation>Izvozna resolucija za besedilo in vektorsko grafiko.
To ne vpliva na resolucijo slik.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation>Velikost odmika od fizičnega levega robu strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow printing of the PDF</source>
    <translation type="obsolete">Dovoli tiskanje dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Last page to export when exporting a range</source>
    <translation>Zadnja stran v obsegu za izvažanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Downsample Images to:</source>
    <translation>Pomanjšaj slike na:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a master password which enables or disables all the
security features in your exported PDF</source>
    <translation>Izberite glavno geslo, ki bo o(ne)mogočilo vse varnostne možnosti v izvoženem PDFju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show page previews of each page listed above.</source>
    <translation>Pokaži predoglede strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable the security features in your exported PDF.
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
    <translation>Omogoči varnostne zmožnosti v izvoznem PDFju.
Če izberete Acrobat 4, bo PDF zaščiten s 40 bitno enkripcijo.
Če izberete Acrobat 5, bo PDF zaščiten s 128 bitno enkripcijo.
Pozor: PDF enkripcija ni tako zanesljiva kot GPG ali PGP in ima nekatere omejitve.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export Range</source>
    <translation>Obseg izvoza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color</source>
    <translation>Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File Options</source>
    <translation>Možnosti datoteke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts</source>
    <translation>Pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed the bookmarks you created in your document.
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
    <translation>Vključi povezave iz dokumenta.
To je uporabno za pregledovanje dolgih PDFjev.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Margin</source>
    <translation>Desni rob</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Version of compression for images.
Automatic allows Scribus to choose the best method.
ZIP is good for images with solid colors.
JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image loss possible).
Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression options.</source>
    <translation>Vrsta stiskanja slik.
Samodejno dovoli Scribusu, da sam izbere najboljši način.
ZIP je uporabna za slike z barvnimi ploskvami.
JPEG je boljši pri ustvarjanju majhnih PDFjev z mnogo slikami.
Če ne potrebujete posebnih nastavitev stiskanja, raje pustite samodejno.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect Type:</source>
    <translation>Vrsta učinka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts to embed:</source>
    <translation>Vključi pisave:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create PDF-File</source>
    <translation>Naredi PDF datoteko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect Duration:</source>
    <translation>Trajanje učinka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation>Velikost odmika od fizičnega desnega robu strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Downsample your bitmap images to the selected DPI.
Leaving this unchecked will render them at their native resolution.</source>
    <translation>Pretvori slike na izbrano DPI resolucijo.
Če tega ne izberete, bodo slike risane pri izvirni resoluciji.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum</source>
    <translation>Največja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Ločljivost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method:</source>
    <translation>Način:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
    <translation>Ključna beseda za PDF/X-3, sicer izvoz ne uspe pravilno.
Predlagamo, da uporabite naslov dokumenta.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left to Right</source>
    <translation>Z leve proti desni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right to Left</source>
    <translation>Z desne proti levi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum</source>
    <translation>Najmanjša</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output Profile:</source>
    <translation>Profil izvoza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%)</source>
    <translation>Raven stiskanja: najmanj (25%), malo (50%), srednje (75%), močno (85%), najmočneje (95%)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Colors:</source>
    <translation>Polne barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate Thumbnails</source>
    <translation>Pripravi sličice</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF datoteke (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering-Intent:</source>
    <translation>Namen upodobitve:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;PDF/X-3</source>
    <translation>&amp;PDF/X-3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-3</source>
    <translation type="obsolete">PDF/X-3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blinds</source>
    <translation>Zavese</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Effect</source>
    <translation>Brez učinkov</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
    <translation>Ne uporabi priloženih ICC profilov</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Extras</source>
    <translation type="obsolete">Dodatki </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts:</source>
    <translation>Dostopne pisave:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation>Srednja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
    <translation>Smer učinkov bleščice in metla.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Margin</source>
    <translation>Levi rob</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Owner:</source>
    <translation>Lastnik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compress Text and Vector Graphics</source>
    <translation>Stisni besedilo in vektorje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen / Web</source>
    <translation>Zaslon / Splet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>from the:</source>
    <translation type="obsolete">iz: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copying Text and Graphics is allowed</source>
    <translation type="obsolete">Kopiranje besedila in slik je dovoljeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside</source>
    <translation>Zunaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages to PDF</source>
    <translation>Izvozi obseg strani v PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top-left to Bottom-Right</source>
    <translation>Od zgoraj levo do spodaj desno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed a color profile for images</source>
    <translation>Vključi barne profile za slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color model for the output of your PDF.
Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets.
Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer.</source>
    <translation>Barvni model za izvoz vašega PDFja.
Izberite Zaslon/splet za PDFje ki bodo brani na ekranu ali tiskani na običajnih tiskalnikih.
Izberite Tiskalnik, za tiskanje s CMYK tiskalniki.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed all Fonts</source>
    <translation>Vključi vse pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode.</source>
    <translation>Omogoči učinke za predstavitve, kadar uporabljate Acrobat Reader v celozaslonskem načinu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Changing the Document</source>
    <translation>Dovoli spreminjanje dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation>Velikost odmika od fizičnega vrha strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for images</source>
    <translation>Vse strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer</source>
    <translation>Tiskalnik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation>Dodatki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Spremeni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compression</source>
    <translation type="obsolete">Stiskanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Effect on all Pages</source>
    <translation>Dodaj učinek na vse strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embedding</source>
    <translation>Vključujem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow modifying of the PDF</source>
    <translation type="obsolete">Dovoli tiskanje dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Trim Box</source>
    <translation>Nastavljač</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Profile:</source>
    <translation>Profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compression of text and graphics.
Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size.</source>
    <translation>Stiskanje besedila in slik.
Če nimate dobrega razloga, raje pustite to vključeno, ker zmanjša velikost PDFja.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Shrani kot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
    <translation>Smer gibajočih črt pri učinkih razcep in zavesa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Samo za predogled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First page to export when exporting a range</source>
    <translation>Prva stran v obsegu za izvažanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for solid colors</source>
    <translation>Namen upodobitve:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages to PDF</source>
    <translation>Izvozi vse strani v PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Relativne barvne vrednosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output to File:</source>
    <translation>Izvozi v datoteko:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page.</source>
    <translation>Čas kazanja strani, preden se prezentacija prične na izbrani strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Duration:</source>
    <translation>Trajanje prikaza:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply the selected effect to all pages.</source>
    <translation>Dodaj učinek na vse strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generates thumbnails of each page in the PDF.
Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
    <translation>Pripravi pomanjšane sličice vsake strani v PDFju.
Nekateri pregledovalniki jih lahko uporabijo za pregledovanje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Passwords</source>
    <translation>Gesla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Previews</source>
    <translation>Pokaži predoglede strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Samodejno:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quality:</source>
    <translation>Kakovost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-3 Output Intent</source>
    <translation>Namen upodobitve PDF/X-3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Security</source>
    <translation>Varno&amp;st</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Direction:</source>
    <translation>Smer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects</source>
    <translation>Učinki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation>Velikost odmika od fizičnega dna strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DPI (Dots Per Inch) for image export.</source>
    <translation>DPI (Dots Per Inch) pri izvozu slik.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow adding annotations and fields to the PDF</source>
    <translation type="obsolete">Dodajanje opomb in polj je dovoljeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow copying of text or graphics from the PDF</source>
    <translation type="obsolete">Kopiranje besedila in slik je dovoljeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable Presentation Effects</source>
    <translation>Omogoči učinke za predstavitev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a password for users to be able to read your PDF</source>
    <translation type="obsolete">Izberite geslo za branje PDFja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adding Annotations and Fields is allowed</source>
    <translation type="obsolete">Dodajanje opomb in polj je dovoljeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Nasičenost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Settings</source>
    <translation>Nastavitve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
    <translation>Ne uporabi barvnih profilov iz izvirnih slik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of the display effect.</source>
    <translation>Vrsta učinka ob izrisu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility.
Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption.
PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable when you have activated color management.</source>
    <translation>Določi združljivost PDF. Privzeta je naširše združljiva oblika Acrobat 4.
Izberite Acrobat 5, če vaš dokument uproablja zmožnosti PDF-1.4, kot na
primer prosojnosti, ali če potrebujete enkripcijo.
PDF/X-3 se uporablja za pošiljanje v tiskarno, in je omogočeno le, če 
uporabljate tudi upravljanje barv.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save linked Text Frames as PDF-Articles</source>
    <translation>Shrani povezane okvirje besedila kot PDF prispevke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of time the effect runs.
A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
    <translation>Dolžina učinka. Krajši čas učinek pospeši, daljši upočasni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Splošno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;General</source>
    <translation>Splošno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Glitter</source>
    <translation>Osvetli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Vse strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for images</source>
    <translation>Namen upodobitve:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know
you need to change it leave the default choice - Left.</source>
    <translation>Določi povezovanje strani PDF. Če niste prepričani
pustite na privzeti vrednosti - levo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>VerticalPDF_Opts::Inside</source>
    <translation type="obsolete">Znotraj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compatibility:</source>
    <translation>Združljivost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom to Top</source>
    <translation>Od spodaj navzgor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Printing the Document</source>
    <translation>Dovoli tiskanje dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output intended for:</source>
    <translation>Namen izpisa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts
will preserve the layout and appearance of your document.</source>
    <translation>Vključi pisave v PDF. To bo omogočilo, da se pri
prenosu izgled in postavitev dokumenta ne spremenita.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Info String:</source>
    <translation>Vrstica s podatki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Settings</source>
    <translation>Nastavitve slik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Include Bookmarks</source>
    <translation>Vključi zaznamke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top to Bottom</source>
    <translation>Od zgoraj navzdol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From the:</source>
    <translation>Iz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation>Navpično</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside</source>
    <translation>Znotraj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Copying Text and Graphics</source>
    <translation>Dovoli kopiranje besedila in slik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Adding Annotations and Fields</source>
    <translation>Dovoli dodajanje opomb in polj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a password for users to be able to read your PDF.</source>
    <translation>Izberite geslo, s katerim bodo uporabniki lahko brali vaš PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
    <translation>Dovoli tiskanje PDFja. ČE ne izberete, bo tiskanje onemogočeno.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
    <translation>Dovoli spreminjanje PDFja. Če ne izberete, bo spreminjanje onemogočeno.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow copying of text or graphics from the PDF. 
If un-checked, text and graphics cannot be copied.</source>
    <translation>Dovoli kopiranje besedila in slik iz PDFja.\n
Če ne izberete, se besedila in slik ne bo dalo presneti.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow adding annotations and fields to the PDF. 
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
    <translation>Dovolite dodajanje opomb in drugih polj v PDF.\n
Če ne izberete, bo dodajanje polj onemogočeno.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PPreview</name>
  <message>
    <source>K</source>
    <translation>K</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M</source>
    <translation>M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y</source>
    <translation>Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Preview</source>
    <translation>Predogled tiskanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
    <translation>Vključi/izključi barvilo M (Magenta)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
    <translation>Vključi/izključi barvilo K (Črno)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias Graphics</source>
    <translation>Uporabi glajenje slik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias Text</source>
    <translation>Uporabi glajenje pisav</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
    <translation>Vključi/izključi barvilo C (cyan)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
    <translation>Prikazuj prosojnosti in prosojne predmete v dokumentu. To zahteva vsaj Ghostscript 7.07.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of True Type Fonts, Open Type Fonts, EPS, PDF and
vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
    <translation>Pisave vrste True-Type in Open-Type, ter EPS, PDF in vektorske grafike izgledajo prijetneje
na račun malce počasnejšega izrisovanja.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
    <translation>Prikaže predogled tiskanja s simulacijo splošnih CMYK barvil namesto RGB barv.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display TransparencyPPreview::Display CMYKPPreview::C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
    <translation>Vključi/izključi barvilo Y (Yellow)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense
 of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
    <translation type="obsolete">Besedila izgledajo bolj prijetno, na račun malce počasnejšega izrisovanja.
 To deluje le za pisave vrste Type 1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Transparency</source>
    <translation>Prikaži prosojnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display CMYK</source>
    <translation>Prikaži CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation>C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense
of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
    <translation>Omogoča lepši izgled besedil, na račun malce počasnejšega \n
izrisovanja. Vpliva samo na pisave vrste Type 1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Page</name>
  <message>
    <source>Cut</source>
    <translation>Izreži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation>Kopiraj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Info</source>
    <translation>Podatki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock</source>
    <translation>Zakleni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Picture</source>
    <translation>Posodobi sliko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Level</source>
    <translation>Raven</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower</source>
    <translation>Spusti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste</source>
    <translation>Prilepi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise</source>
    <translation>Dvigni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap to Guides</source>
    <translation>Preskakuj do vodil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Back</source>
    <translation>Pošlji na dno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Scrapbook</source>
    <translation>Pošlji v odložišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disabled</source>
    <translation>Izključeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap to Grid</source>
    <translation>Preskakuj do mreže</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bezier Curve</source>
    <translation>Bezier krivulje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>is missing!</source>
    <translation>manjka!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Sample Text</source>
    <translation>Vstavi naključno besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF-Bookmark</source>
    <translation>Je zaznamek PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un-group</source>
    <translation>Razdruži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture Frame</source>
    <translation>Okvir slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Picture</source>
    <translation>Uredi sliko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock object size</source>
    <translation>Odkleni velikost predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Frames</source>
    <translation>Pokaži okvirje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Frames</source>
    <translation>Skrij okvirje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Lastnosti polja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Guides</source>
    <translation>Prikaži vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Images</source>
    <translation>Pokaži slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Images</source>
    <translation>Skrij slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File: </source>
    <translation>Datoteka: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock</source>
    <translation>Odkleni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Margins</source>
    <translation>Pokaži meje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frame</source>
    <translation>Okvir besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Original ppi: </source>
    <translation>Izvorni ppi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Grid</source>
    <translation>Kaži mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture</source>
    <translation>Slika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock object size</source>
    <translation>Zakleni velikost predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Poligon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Margins</source>
    <translation>Skrij meje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print: </source>
    <translation>Natisni: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Lastnosti opombe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Picture...</source>
    <translation>Dodaj sliko...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Program</source>
    <translation>Program</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Baseline Grid</source>
    <translation>Skrij osnovno mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to Front</source>
    <translation>Prinesi na vrh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Layer</source>
    <translation>Pošlji na sloj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Properties...</source>
    <translation>Kaži lastnosti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear Contents</source>
    <translation>Izbriši vsebino</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Baseline Grid</source>
    <translation>Kaži osnovno mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Properties...</source>
    <translation>Skrij lastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Znaki: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actual ppi: </source>
    <translation>Dejanski ppi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of</source>
    <translation>Kopija</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Grid</source>
    <translation>Skrij mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Vstavi besedilo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation>Besedilo po poti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Linked Text</source>
    <translation>Povezano besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabled</source>
    <translation>Vključeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outlines</source>
    <translation>Obrisi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert to</source>
    <translation>Pretvori v</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Visible</source>
    <translation>Slika je vidna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Pozor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append Text...</source>
    <translation>Dodaj besedilo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Odstavki: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF-Annotation</source>
    <translation>Je opomba PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Words: </source>
    <translation>Besede: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Uredi besedilo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust Frame to Picture</source>
    <translation>Okvir prilagodi sliki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Here</source>
    <translation>Kopiraj sem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Here</source>
    <translation>Premakni sem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Guides</source>
    <translation>Skrij vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Options</source>
    <translation>Možnosti PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group</source>
    <translation>Združi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem</name>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation>Črta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image</source>
    <translation>Slika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Lomljena črta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Poligon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PathText</source>
    <translation>Besedilo po poti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSelector</name>
  <message>
    <source>Page </source>
    <translation>Stran </translation>
  </message>
  <message>
    <source> of %1</source>
    <translation> od %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicSearch</name>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Result</source>
    <translation>Rezultat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select</source>
    <translation>Izberi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search Results for: </source>
    <translation>Najdi rezultate za: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation>Predogled</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicStatus</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Da</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Goto</source>
    <translation>Pojdi v</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Ime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path</source>
    <translation>Pot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print</source>
    <translation>Natisni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missing</source>
    <translation>Manjkajoče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search</source>
    <translation>Iskanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Status</source>
    <translation>Stanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures</source>
    <translation>Slike</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PolygonProps</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convex Polygon</source>
    <translation>Konveksen poligon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corners:</source>
    <translation>Koti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon Properties</source>
    <translation>Lastnosti poligona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation:</source>
    <translation>Zasuk:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Factor:</source>
    <translation>Faktor:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Preferences</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On</source>
    <translation>Vključeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source> px</source>
    <translation> px</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Big</source>
    <translation>Velik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>GUI</source>
    <translation>Grafični vmesnik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Off</source>
    <translation>Izključeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>min</source>
    <translation>min</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pts</source>
    <translation> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap:</source>
    <translation>Vrzel:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top:</source>
    <translation>Zgoraj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Filesystem location for graphics editor</source>
    <translation>Položaj urejevalnika slik na sistemu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
    <translation>Uporabi mehčanje pisav pri izrisu za EPS in PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of executable:</source>
    <translation>Ime zagonske datoteke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum:</source>
    <translation>Najmanj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left:</source>
    <translation>Levo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Menus</source>
    <translation>Meniji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Misc.</source>
    <translation>Razno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paths</source>
    <translation>Poti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other</source>
    <translation>Drugo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside:</source>
    <translation>Znotraj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation>Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small</source>
    <translation>Majhen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Orodja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Units</source>
    <translation>Enote</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Major Grid Color:</source>
    <translation>Barva večjih črt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minor Grid Color:</source>
    <translation>Barva malih črt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of a document</source>
    <translation>Naj bo prva stran dokumenta leva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keyboard Shortcuts...</source>
    <translation type="obsolete">Bližnjice tipkovnice...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other Options</source>
    <translation>Druge možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon Drawing Properties</source>
    <translation>Lastnosti risanja poligonov</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convex Polygon</source>
    <translation>Konveksen poligon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Razdalja med levim robom strani in levim mejnim vodilom.
Če ste izbrali nasproti postavljene strani, bo ta prostor uporabljen za pravilno zlaganje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the size of the preview in the scrapbook palette</source>
    <translation>Izberi velikost predogleda v paleti odložišča</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement below the baseline of the normal font on a line</source>
    <translation>Razpored pod vodilom pisave na črti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Razdalja med spodnjim robom strani in spodnjim mejnim vodilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the minor grid lines</source>
    <translation>Razdalja med malimi črtami mreže</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the major grid lines</source>
    <translation>Razdalja med glavnimi črtami mreže</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page-Colors</source>
    <translation>Barve strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Tools</source>
    <translation>Dodatna orodja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of fill</source>
    <translation>Nasičenost barve polnila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep Aspect Ratio</source>
    <translation>Ohrani razmerja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of lines</source>
    <translation>Nasičenost barve črte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement:</source>
    <translation>Razpostavitev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use PDF-1.4 Transparency Features</source>
    <translation>Uporabi sposobnosti prosojnosti PDF-1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation>Male črke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place the grid behind your page objects</source>
    <translation>Naj bo mreža pod predmeti na strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When using facing pages, show the two pages side by side</source>
    <translation>Kadar uporabljaš nasproti postavljene strani, jih kaži dve po dve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size of font for new text frames</source>
    <translation>Velikost pisave v novih okvirjih z besedilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the subscript compared to the normal font</source>
    <translation>Relativna velikost podpisave v primerjavi z običajno pisavo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill color of picture frames</source>
    <translation>Barva polnila okvirjev s slikami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape Drawing Properties</source>
    <translation>Lastnosti risanja oblik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Scaling:</source>
    <translation>Vodoraven razteg:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
    <translation>Razpored nad vodilom pisave na črti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering</source>
    <translation>Uporabi mehčanje slik pri izrisu za EPS in PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of lines</source>
    <translation>Slog črt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript Interpreter</source>
    <translation>Postscript upodobljevalnik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Prikrojeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Ležeče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line color of shapes</source>
    <translation>Barva črte pri oblikah</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill color of shapes</source>
    <translation>Barva polnila pri oblikah</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Color:</source>
    <translation>Barva črte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the keyboard shortcuts to your preference</source>
    <translation type="obsolete">Spremeni bližnjice tipkovnice po svojih željah</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Color:</source>
    <translation>Barva besedila:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color:</source>
    <translation>Barva polnila:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep horizontal and vertical scaling the same</source>
    <translation>Naj bosta vodoraven in navpičen razteg ista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guides</source>
    <translation>Vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grid Colors</source>
    <translation>Barve mreže</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of corners for polygons</source>
    <translation>Število kotov poligona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation>Srednje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time period between saving automatically</source>
    <translation>Čas med samodejnimi shranjevanji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grid Layout</source>
    <translation>Postavitev mreže</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension
each time the time period elapses</source>
    <translation>Če izberete to, bo Scribus shranil varnostno kopijo
vašega dokumenta (s končnico .bak), vsako izbrano enoto časa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Razdalja med desnim robom strani in desnim mejnim vodilom.
Če ste izbrali nasproti postavljene strani, bo ta prostor uporabljen za pravilno zlaganje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation>Debelina črte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right:</source>
    <translation>Desno:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Theme:</source>
    <translation>Tema:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the Foreground</source>
    <translation>V ospredju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation>Širina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide Snap Distance:</source>
    <translation>Doseg preskakovanja do vodil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typography</source>
    <translation>Pisava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clip to Page Margins</source>
    <translation>Preskakuj do meja strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Style:</source>
    <translation type="obsolete">Slog črte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel</source>
    <translation>Število vrstic, ki jih preskoči premik kolešča na miški</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for new text frames</source>
    <translation>Pisava v novih okvirjih z besedilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Columns:</source>
    <translation>Stolpci:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum magnification allowed</source>
    <translation>Najmanjša dovoljena povečava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum magnification allowed</source>
    <translation>Največja dovoljena povečava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size:</source>
    <translation>Velikost pisave:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns on the basegrid</source>
    <translation>Vključi osnovno mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Širina strani dokumenta; to lahko nastavite, če ste označili posebno velikost strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corners:</source>
    <translation>Koti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Navpično</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Drawing Properties</source>
    <translation>Lastnosti risanja črt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Scaling:</source>
    <translation>Navpičen razteg:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Processing Tool</source>
    <translation>Orodje za upravljanje s slikami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the default zoom level</source>
    <translation>Privzeta povečava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatically scaled pictures keep their original proportions</source>
    <translation>Samodejno razpete slike ohranijo svoja razmerja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for paper</source>
    <translation>Barva papirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Placing</source>
    <translation>Postavitev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Degrees of rotation for polygons</source>
    <translation>Stopinje zasuka poligona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for the margin lines</source>
    <translation>Barva vodil robu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic Line Spacing:</source>
    <translation>Samodejni razmik vrstic:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Vodila meje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation>Predogled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal scaling of images</source>
    <translation>Vodoraven razteg slik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of lines</source>
    <translation>Širina črt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style of shapes</source>
    <translation>Slog črte pri oblikah</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the angles at which lines of the polygon join</source>
    <translation>Spremeni kot, pri katerem se črte poligona združijo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default font size for the menus and windows</source>
    <translation>Privzeta velikost menijev in oken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation>Piškur molče grabi fižol iz dna cezijeve hoste.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage increase over the font size for the line spacing</source>
    <translation>Večjost razmaka črt v primerjavi z velikostjo pisave v odstotkih</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Spremeni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical scaling of images</source>
    <translation>Navpičen razteg slik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Odložišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margins:</source>
    <translation>Robovi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To adjust the display drag the ruler below with the Slider.</source>
    <translation>Za prilagoditev prikaza povlecite spodnje vodilo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture Frame Properties</source>
    <translation>Lastnosti okvija za sliko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ICC-Profiles:</source>
    <translation>Profili ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum:</source>
    <translation>Največ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing</source>
    <translation>Tiskanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magnification Level Defaults</source>
    <translation>Privzete vrednosti povečav</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Scripter scripts directory</source>
    <translation>Privzeta mapa s Scripterjevimi skriptami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom:</source>
    <translation>Spodaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling:</source>
    <translation>Povečava:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picas (p)</source>
    <translation>Pike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
    <translation>Ne kaži predmet, ki so zunaj robov</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation>Podpisano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation>Nadpisano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline Offset:</source>
    <translation>Odmik osnovne črte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns in a text frame</source>
    <translation>Število stolpcev v okvirjih z besedilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Pages Side by Side</source>
    <translation>Prikaži strani drugo ob drugi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place the grid in front of your page objects</source>
    <translation>Naj bo mreža pred predmeti na strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the superscript compared to the normal font</source>
    <translation>Relativna velikost napisaneve v primerjavi z običajno pisavo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Unprintable Area in Margin Color</source>
    <translation>Prikaži nenatisljiva področja v barvi robov</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the small caps font compared to the normal font</source>
    <translation>Relativna velikost pomanjšanih vleikih črk v primerjav iz običajno velikostjo pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture frames allow pictures to scale to any size</source>
    <translation>Okvir s sliko lahko razpne sliko na kakršnokoli velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns off the basegrid</source>
    <translation>Izključi osnovno mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse-Settings</source>
    <translation>Nastavitve miške</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the minor grid lines</source>
    <translation>Barva malih črt mreže:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the major grid lines</source>
    <translation>Barva večjih črt mreže:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation:</source>
    <translation>Zasuk:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scripts:</source>
    <translation>Skripte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default ICC profiles directory</source>
    <translation>Privzeta mapa z ICC profili</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Interval:</source>
    <translation>Presledek:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frame Properties</source>
    <translation>Lastnosti okvirja z besedilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default documents directory</source>
    <translation>Privzeta mapa z dokumenti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default orientation of document pages</source>
    <translation>Privzeta usmeritev strani dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the guide lines you insert</source>
    <translation>Barva vodilnih črt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale Picture to Frame Size</source>
    <translation>Razpni sliko na velikost okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Points (pt)</source>
    <translation>Pike (pt)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display</source>
    <translation>Prikaz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Izberite mapo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of recently edited documents to show in the File menu</source>
    <translation>Število nedavno uporabljenih dokumentov, ki naj se prikažejo v meniju Datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Major Grid Spacing:</source>
    <translation>Razmik večjih črt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust Display Size</source>
    <translation>Prilagodi velikost prikaza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Nasičenost barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inches (in)</source>
    <translation>Palcev (in)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation>Vključi enotno ali razpršeno postavitev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change in magnification for each zoom operation</source>
    <translation>Sprememba povečave v vsaki zoom operaciji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap between text frame columns</source>
    <translation>Razmak med stolpci okvirja z besedilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents:</source>
    <translation>Dokumenti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Privzeta velikost strani; lahko je običajna ali posebna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabled</source>
    <translation>Vključeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line width of shapes</source>
    <translation>Debelina črte pri oblikah</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stepping:</source>
    <translation>Korak:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Factor:</source>
    <translation>Faktor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grab-Radius:</source>
    <translation>Doseg:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample of your font</source>
    <translation>Primer pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Linestyle:</source>
    <translation type="obsolete">Slog črte: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Autosave</source>
    <translation>Samodejno shranjevanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside:</source>
    <translation>Zunaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preferences</source>
    <translation>Nastavitve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Size:</source>
    <translation>Privzeta velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Font:</source>
    <translation>Privzeta pisava:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minor Grid Spacing:</source>
    <translation>Razmik malih črt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline Grid</source>
    <translation>Osnovna črta mreže</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
    <translation>Položaj upodobljevalnika Ghostscript na sistemu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free Scaling</source>
    <translation>Prosto raztegovanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Velikost strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygons will be convex rather than concave</source>
    <translation>Poligoni naj bodo konveksni raje kot konkavni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation>Nasproti ležeče strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the default window decoration and looks.
Scribus inherits any available KDE or Qt themes</source>
    <translation>Izberite privzet izgled in okraske oken.
 Scribus uporabi vse dostopne KDE ali QT teme.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame</source>
    <translation>Slike v okvirjih s slikami naj bodo razpete do elikosti okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
    <translation>Označi prostor robu z barvo robu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Splošne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable transparency features within PDF 1.4 export</source>
    <translation>Uporabi sposobnosti prosojnosti pri izvozu v PDF-1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles</source>
    <translation>Doseg oprijemanja predmetov</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias Text</source>
    <translation>Uporabi glajenje pisav</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the scrapbook contents everytime after a change</source>
    <translation>Shrani vsebino odložišča ob vsaki spremembi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Privzeta merska enota ob urejanju dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of lines</source>
    <translation>Barva črt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Višina strani dokumenta; to lahko nastavite, če ste označili posebno velikost strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shading:</source>
    <translation>Senčenje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height:</source>
    <translation>Višina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background:</source>
    <translation>Ozadje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias Graphics</source>
    <translation>Uporabi glajenje slik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Recent Documents:</source>
    <translation>Nedavni dokumenti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation>Primer poligona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Millimetres (mm)</source>
    <translation>Milimetri (mm)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wheel-Jump:</source>
    <translation>Preskok koleščka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Contents on Changes</source>
    <translation>Ob spremembah shrani vsebino</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Razdalja med gornjim robom strani in zgornjim mejnim vodilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the Background</source>
    <translation>V ozadju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline Grid:</source>
    <translation>Osnovna črta mreže:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance within which an object will snap to your placed guides</source>
    <translation>Razdalja do vodila, na kateri bo predmet preskočil na vodilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation:</source>
    <translation>Usmerjenost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of font</source>
    <translation>Barva pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User Guides Color:</source>
    <translation>Barva uporabnikovih vodil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page First</source>
    <translation>Najprej leva stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of Line:</source>
    <translation>Vrsta črte:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QColorDialog</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Sat:</source>
    <translation>Na&amp;s:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Val:</source>
    <translation>&amp;Vred:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hu&amp;e:</source>
    <translation>Odt&amp;enek:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Define Custom Colors &gt;&gt;</source>
    <translation>Nastavi barve &gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select color</source>
    <translation>Izberi barvo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
    <translation>&amp;Dodaj lastnim barvam</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bl&amp;ue:</source>
    <translation>Modra:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Green:</source>
    <translation>Zelena:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Basic colors</source>
    <translation>Osnovne &amp;barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Custom colors</source>
    <translation>Barve po meri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lpha channel:</source>
    <translation>Prosojnost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Red:</source>
    <translation>&amp;Rdeča:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QFileDialog</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dir</source>
    <translation>Mapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Back</source>
    <translation>Nazaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Datum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Ime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Shrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation>Velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort</source>
    <translation>Razvrsti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Vrsta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open</source>
    <translation>&amp;Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Shrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error</source>
    <translation>Napaka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write: %1</source>
    <translation>Pisanje: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Size</source>
    <translation>Uredi po veliko&amp;sti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Date</source>
    <translation>Uredi po &amp;datumih</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder 1</source>
    <translation>Nova mapa 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the directory</source>
    <translation>Mapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;type:</source>
    <translation>Vrs&amp;ta datoteke:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;name:</source>
    <translation>Ime datoteke:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete %1QFileDialog::&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;QFileDialog::&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Ali ste prepričani, da želite izbrisati %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;QFileDialog::Da</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;UnsortedQFileDialog::Sort</source>
    <translation type="obsolete">Razvrsti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R&amp;eload</source>
    <translation>Znova naloži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder</source>
    <translation>Nova mapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unsorted</source>
    <translation>&amp;Nerazvrščeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Look &amp;in:</source>
    <translation>Poglej v:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Contents</source>
    <translation>Poglej vsebino datoteke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder %1</source>
    <translation>Nova mapa %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-write</source>
    <translation>Za pisanje in branje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-only</source>
    <translation>Samo za branje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy or Move a File</source>
    <translation>Prepiši ali premakni datoteko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Find Directory</source>
    <translation>Poišči mapo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attributes</source>
    <translation>Lastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;hidden files</source>
    <translation>Kaži skrite datoteke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save As</source>
    <translation>Shrani kot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inaccessible</source>
    <translation>Nedostopno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1
File not found.
Check path and filename.</source>
    <translation>%1
Ne najdem datoteke.
Preverite ime in pot do nje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List View</source>
    <translation>Seznamski pogled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Special</source>
    <translation>Posebno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write-only</source>
    <translation>Samo za pisanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the symlink</source>
    <translation>povezava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directories</source>
    <translation>Mape</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Special</source>
    <translation>Povezava do posebnega predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Directory</source>
    <translation>Izberite mapo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*.*)</source>
    <translation>Vse datoteke (*.*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read: %1</source>
    <translation>Branje: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rename</source>
    <translation>P&amp;reimenuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directory:</source>
    <translation>Mapa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>One directory up</source>
    <translation>Mapo navzgor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Info</source>
    <translation>Poglej podatke datoteke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the file</source>
    <translation>datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create New Folder</source>
    <translation>Ustvari novo mapo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to File</source>
    <translation>Povezava do datoteke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Directory</source>
    <translation>Povezava do mape</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Detail View</source>
    <translation>Podroben pogled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Name</source>
    <translation>Uredi po ime&amp;nih</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete %1</source>
    <translation>Izbriši %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Ali zares želite izbrisati %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Da</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QLineEdit</name>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Obnovi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Razveljavi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Počisti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Prilepi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select All</source>
    <translation>Izberi vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;tQLineEdit::&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kopiraj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Izreži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiraj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMainWindow</name>
  <message>
    <source>Line up</source>
    <translation>V vrsto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Customize...</source>
    <translation>Prilagodi...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMessageBox</name>
  <message>
    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br&gt;Qt is also available for embedded devices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; for more information.&lt;/p&gt;QObject::Initializing...</source>
    <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;O Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Ta program uporablja QT različico %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt je C++ orodje za razvoj grafičnih vmesnikov in programov za več okolij. .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt omogoča prenos iste kode v okolja MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, in vse pomembnejše Unixe.&lt;br&gt;Qt obstaja tudi za vključene pripomočke.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt ije izdelek Trolltecha. Več na &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;QObject::Pripravljam...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br&gt;Qt is also available for embedded devices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;h3&gt;O Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Ta program uporablja QT različico %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt je C++ orodje za razvoj grafičnih vmesnikov in programov za več okolij. .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt omogoča prenos iste kode v okolja MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, in vse pomembnejše Unixe.&lt;br&gt;Qt obstaja tudi za vključene pripomočke.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt ije izdelek Trolltecha. Več na &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QObject</name>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation type="obsolete">pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete"> pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation type="obsolete">in</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation type="obsolete">točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete"> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete"> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Da</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Preview</source>
    <translation>Predogled tiskanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Scripts</source>
    <translation>Scribusove skripte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation>Ozadje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Recent Scripts</source>
    <translation>Skripte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! An object you&apos;re trying to textflow doesn&apos;t exist!</source>
    <translation>Joj! Poskušate ubesediti predmet ki ne obstaja!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG-Images (*.svg *.svgz);;All Files (*)</source>
    <translation>SVG Slike (*.svg *.svgz);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re calling an object doesn&apos;t exist!</source>
    <translation>Joj! Kličete predmet ki ne obstaja!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Python Scripts (*.py);; All Files (*)</source>
    <translation>Python Skripte (*.py);; Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;cript</source>
    <translation>Skripta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Execute Script...</source>
    <translation>Zeženi skripto...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to erase an object doesn&apos;t exist!</source>
    <translation>Joj! Poskušate zbrisati predmet ki ne obstaja!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import SVG-Image...</source>
    <translation>Uvozi SVG Sliko...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to overwrite the File:
%1 ?</source>
    <translation>Ali ste prepričani, da želite prepisati datoteko:
%1 ?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Shrani kot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scripter Manual...</source>
    <translation>Priročnik za skripte...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as SVG...</source>
    <translation>Shrani stran kot SVG...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Spletna pomoč</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Opozorilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Console</source>
    <translation>Prikaži konzolo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG-Images (*.svg);;All Files (*)</source>
    <translation>SVG Slike (*.svg);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Special</source>
    <translation>Vstavi posebno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initializing...</source>
    <translation>Pripravljam...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as Image...</source>
    <translation>Shrani kot sliko...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as Image</source>
    <translation>Shrani kot sliko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error writting the output file(s).</source>
    <translation>Napaka pri zapisovanju izhodnih datotek.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation>Napaka pri zapisovanju izhodnih datotek.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export successful.</source>
    <translation>Izvoz je bil uspešen.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation>Datoteka že obstaja. Jo prepišem?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation>že obstaja. Jo prepišem?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes all</source>
    <translation>Da, vedno</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QTextEdit</name>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Izreži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>Kopiraj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Obnovi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Razveljavi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Počisti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Prilepi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select All</source>
    <translation>Izberi vse</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QTitleBar</name>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimize</source>
    <translation>Pomanjšaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation>Senči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximize</source>
    <translation>Razpni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normalize</source>
    <translation>Obnovi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Menu</source>
    <translation>Sistemski meni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unshade</source>
    <translation>Odsenči</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QWorkspace</name>
  <message>
    <source>&amp;Move</source>
    <translation>&amp;Premakni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimize</source>
    <translation>Pomanjšaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stay on &amp;Top</source>
    <translation>Ostani na &amp;vrhu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 - [%2]</source>
    <translation>%1 - [%2]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sh&amp;ade</source>
    <translation>Senči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Restore</source>
    <translation>&amp;Obnovi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unshade</source>
    <translation>Odsenči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mi&amp;nimize</source>
    <translation>Pomanjšaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;ximize</source>
    <translation>Razpni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Restore Down</source>
    <translation>Obnovi navzdol</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Query</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ReformDoc</name>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> pal</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top:</source>
    <translation>Zgoraj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left:</source>
    <translation>Levo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside:</source>
    <translation>Znotraj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Razdalja med levim robom strani in levim mejnim vodilom.
Če ste izbrali nasproti postavljene strani, bo ta prostor uporabljen za pravilno zlaganje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Razdalja med spodnjim robom strani in spodnjim mejnim vodilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Setup</source>
    <translation>Nastavitev dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Razdalja med desnim robom strani in desnim mejnim vodilom.
Če ste izbrali nasproti postavljene strani, bo ta prostor uporabljen za pravilno zlaganje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right:</source>
    <translation>Desno:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Vodila robov</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
    <translation>Naj bo prva stran leva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom:</source>
    <translation>Spodaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page first</source>
    <translation>Najprej leva stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation>Omogoči enojno ali mnogotero postavitev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside:</source>
    <translation>Zunaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation>Nasproti postavljene strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Razdalja med gornjim robom strani in zgornjim mejnim vodilom</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScriXmlDoc</name>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Kopija #%1 izvirnika </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation>Ozadje</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScribusApp</name>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation>pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation>pal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>pal</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>50%</source>
    <translation>50%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>75%</source>
    <translation>75%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cut</source>
    <translation>Izreži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <source>200%</source>
    <translation>200%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation>Kopiraj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font</source>
    <translation>Pisava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation>Levo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock</source>
    <translation>Zakleni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quit</source>
    <translation>Končaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Shrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation>Velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exiting now</source>
    <translation>Končujem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tile</source>
    <translation>Razpostavi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo</source>
    <translation>Razveljavi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Right</source>
    <translation>Poravnaj desno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close the current Document</source>
    <translation>Zapri trenuten dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Strikethru</source>
    <translation>Prečrtano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Center</source>
    <translation>Poravnaj na sredino</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ur&amp;edi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>Datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation>Pomoč</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Item</source>
    <translation>Predmet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>Stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;View</source>
    <translation>Pogled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Styles...</source>
    <translation>Slogi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/Align...</source>
    <translation>Razporedi/Poravnaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block</source>
    <translation>Blok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Počisti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation>Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech</source>
    <translation>Češčina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dutch</source>
    <translation>Nizozemščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation>Grščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group</source>
    <translation>Združi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Irish</source>
    <translation>Irščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower</source>
    <translation>Spusti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste</source>
    <translation>Prilepi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise</source>
    <translation>Dvigni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ready</source>
    <translation>Pripravljen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation>Desno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation>Senči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape</source>
    <translation>Oblika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation>Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation>Slog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Orodja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap to Guides</source>
    <translation>Preskakuj do vodil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Styles...</source>
    <translation>Slogi črt...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Back</source>
    <translation>Pošlji na dno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert to Outlines</source>
    <translation>Pretvori v črte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian</source>
    <translation>Italijanščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap to Grid</source>
    <translation>Preskakuj do mreže</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators...</source>
    <translation>Tabulatorji...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Getting ICC-Profiles</source>
    <translation>Iščem ICC profile</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initializing Plugins</source>
    <translation>Vključujem dodatke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un-group</source>
    <translation>Razdruži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smart Hyphen</source>
    <translation>Pametno deljenje besed</translation>
  </message>
  <message>
    <source>EPS-Files (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation>EPS datoteke (*.eps);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Style</source>
    <translation>&amp;Slog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>&amp;Orodja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete...</source>
    <translation>Zbriši...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraph Styles...</source>
    <translation>Slogi odstavka...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation>Pomanjšane velike črke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split Polygons</source>
    <translation>Razdeli poligone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Palette</source>
    <translation>Paleta strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation>Večkrat podvoji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Palette</source>
    <translation>Prikaži paleto strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>IrishScribusApp::All Supported Formats</source>
    <translation type="obsolete">Vsi podprti formati</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors...</source>
    <translation>Barve...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Detach Text from Path</source>
    <translation>Snemi besedilo s poti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thumbnails</source>
    <translation>Sličice</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching for Fonts</source>
    <translation>Iščem pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page...</source>
    <translation>Vstavi stran...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Info...</source>
    <translation>Podatki o dokumentu...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move...</source>
    <translation>Premakni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Frames</source>
    <translation>Prikaži okvirje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Frames</source>
    <translation>Skrij okvirje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation>Sredina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Guides</source>
    <translation>Skrij vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish</source>
    <translation>Danščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Guides</source>
    <translation>Pokaži vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Breaking Space</source>
    <translation>Nedeljiv presledek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Images</source>
    <translation>Pokaži slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo Object Change</source>
    <translation>Razveljavi spremembo predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Images</source>
    <translation>Skrij slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forced</source>
    <translation>Vsiljeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian</source>
    <translation>MadĹžarščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French</source>
    <translation>Francoščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German</source>
    <translation>Nemščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock/Unlock</source>
    <translation>Zakleni/Odkleni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation>Preobrni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layers</source>
    <translation>Sloji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Običajno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There are no Postscript-Fonts on your System</source>
    <translation>Na vašem sistemu ni Postscriptnih pisav</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Layers</source>
    <translation>Prikaži sloje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish</source>
    <translation>Poljščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading:</source>
    <translation>Nalagam:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock all</source>
    <translation>Odkleni vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock all</source>
    <translation>Zakleni vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Senči:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak</source>
    <translation>Slovaščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock</source>
    <translation>Odkleni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool&amp;bars</source>
    <translation type="obsolete">Orodjarne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tips</source>
    <translation>Namigi orodij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Margins</source>
    <translation>Pokaži meje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Zaznamki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Frame</source>
    <translation>Uredi okvir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open...</source>
    <translation>Odpri...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Grid</source>
    <translation>Prikaži mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outline</source>
    <translation>Obroba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian</source>
    <translation>Slovenščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Lastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Recent Documents</source>
    <translation>Nedavni dokumenti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation>Podvoji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Margins</source>
    <translation>Skrij meje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export...</source>
    <translation>Izvozi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import...</source>
    <translation>Uvozi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as...</source>
    <translation>Shrani kot...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actual Size</source>
    <translation>Dejanska velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Picture...</source>
    <translation>Dodaj sliko...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t write the File: 
 %1</source>
    <translation type="obsolete">Ne morem zapisati datoteke: 
 %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation>Dodatno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attach Text to Path</source>
    <translation>Besedilo pripni na pot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Some Objects are locked.</source>
    <translation>Nekateri predmeti so zaklenjeni.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation>Vstavi številko strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Baseline Grid</source>
    <translation>Skrij osnovno mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to Front</source>
    <translation>Prinesi na vrh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjusting Colors</source>
    <translation>Prilagajam barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search/Replace...</source>
    <translation>Poišči in zamenjaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Guides...</source>
    <translation>Upravljaj vodila...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian</source>
    <translation>Ukrajinščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Odložišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reading Scrapbook</source>
    <translation>Berem odložišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenator...</source>
    <translation>Deljenje besed...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Setup...</source>
    <translation>Priprava dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts...</source>
    <translation>Java skripti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fit in Window</source>
    <translation>Na velikost okna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print...</source>
    <translation>Natisni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Tools</source>
    <translation>Orodja za PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Baseline Grid</source>
    <translation>Prikaži osnovno mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Qt</source>
    <translation>O QT-ju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text/Picture...</source>
    <translation>Dodaj besedilo/sliko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cascade</source>
    <translation>Kaskadno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalan</source>
    <translation>Katalonščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Shrani kot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Template...</source>
    <translation>Uveljavi predlogo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation>Podpisano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open a Document</source>
    <translation>Odpri dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation>Nadpisano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert...</source>
    <translation>Vstavi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian</source>
    <translation>Ruščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing failed!</source>
    <translation>Tiskanje ni uspelo!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current Document as PDF</source>
    <translation>Shrani trenutno odprt dokument kot PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenate Text</source>
    <translation>Opravi deljenje besed</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish</source>
    <translation>Španščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus crashes due to Signal #%1</source>
    <translation>Scribus je razpadel zaradi napake #%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Grid</source>
    <translation>Skrij mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print the current Document</source>
    <translation>Natisni trenutno odprt dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Dodaj besedilo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Management...</source>
    <translation>Upravljanje barv...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing...</source>
    <translation>Tiskam...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Podčrtano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish</source>
    <translation>Švedščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other...</source>
    <translation>Drugo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current Document</source>
    <translation>Shrani trenuten dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as EPS...</source>
    <translation>Shrani stran kot EPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading...</source>
    <translation>Nalagam...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
    <translation>Besedilne datoteke (*.txt);;Vse datoteke(*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Collect for Output...</source>
    <translation>Zberi za izvoz...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo Object Move</source>
    <translation>Razveljavi premik predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Izberi mapo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new Document</source>
    <translation>Ustvari nov dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online-Help...</source>
    <translation>Pomoč na spletu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select all</source>
    <translation>Izberi vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portuguese</source>
    <translation>Portugalščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects</source>
    <translation>Učinki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Pictures</source>
    <translation>Upravljaj s slikami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preferences...</source>
    <translation>Nastavitve...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English</source>
    <translation>Angleščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General...</source>
    <translation type="obsolete">Splošno...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Obrisano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preferences</source>
    <translation type="obsolete">Nastavitve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo Delete Object</source>
    <translation>Razveljavi brisanje predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Crash</source>
    <translation>Scribus je razpadel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Templates...</source>
    <translation>Predloge...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saving...</source>
    <translation>Shranjujem...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish</source>
    <translation>Finščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combine Polygons</source>
    <translation>Združi poligone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reading Preferences</source>
    <translation>Nastavitve branja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Opozorilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as PDF...</source>
    <translation>Shrani kot PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Revert to Saved</source>
    <translation>Povrni na shranjeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append Text...</source>
    <translation>Najdi besedilo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Setting up Shortcuts</source>
    <translation>NAstavljam bližnjice</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Usodna napaka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Left</source>
    <translation>Poravnaj levo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation>Okna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select New Font</source>
    <translation>Izberi novo pisavo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Scribus</source>
    <translation>O Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Init Hyphenator</source>
    <translation>Vključujem deljenje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Text...</source>
    <translation>Shrani besedilo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian</source>
    <translation>Litvanščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Manual</source>
    <translation>Priročnik za Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alignment</source>
    <translation>Poravnava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts...</source>
    <translation>Pisave...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keyboard Shortcuts...</source>
    <translation>Bližnjice tipkovnice...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Manual...</source>
    <translation>Priročnik za Scribus...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Settings</source>
    <translation>Na&amp;stavitve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Vse podprte oblike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t write the File: 
%1</source>
    <translation>Ne morem pisati v datoteko:\n
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The following Programs are missing:</source>
    <translation>Manjkajo sledeči programi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ghostscript : You cannot use EPS-Images</source>
    <translation>Ghostscript: Ne morete uporabljati slik EPS</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScribusView</name>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation>pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation>pal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layer</source>
    <translation>Sloj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScribusWin</name>
  <message>
    <source>Close Anyway</source>
    <translation>Vseeno zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave Anyway</source>
    <translation>Vseeno zapusti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>has been changed since the last save.</source>
    <translation>je bil od zadnjega shranjevanja še spremenjen.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Now</source>
    <translation>Shrani sedaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document:</source>
    <translation>Dokument:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Opozorilo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeList</name>
  <message>
    <source>Show Page Previews</source>
    <translation>Pokaži predoglede strani</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeView</name>
  <message>
    <source>Show Template Names</source>
    <translation>Pokaži imena predlog</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SearchReplace</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font</source>
    <translation>Pisava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation>Levo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block</source>
    <translation>Blok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave</source>
    <translation>Zapusti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation>Desno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraph Style</source>
    <translation>Slog odstavka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Whole Word</source>
    <translation>Cela beseda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Color</source>
    <translation>Barva poteze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Shade</source>
    <translation>Senca poteze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search/Replace</source>
    <translation>Poišči in zamenjaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation>Sredina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forced</source>
    <translation>Vsiljeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Velikost pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search</source>
    <translation>Iskanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace All</source>
    <translation>Zamenjaj vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ignore Case</source>
    <translation>Zanemari velikosti črk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace</source>
    <translation>Zamenjaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search finished</source>
    <translation>Iskanje končano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search for:</source>
    <translation>Išči:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color</source>
    <translation>Barva polnila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Shade</source>
    <translation>Senca polnila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Effects</source>
    <translation>Učinki pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace with:</source>
    <translation>Zamenjaj z:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeitenPal</name>
  <message>
    <source>This previews all the pages of your Document.</source>
    <translation type="obsolete">Tu vidite predogled vseh strani dokumenta. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Običajno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here are all your Templates, to create a new Page
drag a Template to the Pageview below.</source>
    <translation>Tu so vse vaše predloge. Da sutvarite novo stran
povlecite predlogo na delovno področje spodaj.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Templates:</source>
    <translation>Dostopne predloge: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page first</source>
    <translation>Najprej leva stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drag Pages or Template Pages onto the Trashbin to delete them.</source>
    <translation>Za izbris povlecite strani ali predloge v koš.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation>Nasproti ležeče strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Pages:</source>
    <translation>Strani dokumenta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arrange Pages</source>
    <translation>Uredi strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Previews all the pages of your document.</source>
    <translation>Predogled vseh strani v dokumentu.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SelectFields</name>
  <message>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation>&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation>&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fields</source>
    <translation>Polja na voljo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selected Fields</source>
    <translation>Izbrana polja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Fields</source>
    <translation>Izberite polja</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ShadeButton</name>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation>Senči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Senči:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other...</source>
    <translation>Drugo...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Spalette</name>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation>Brez sloga</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StilFormate</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Da</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation>Uredi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Shrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
    <translation>Ali zareš želite izbrisati ta slog?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append</source>
    <translation>Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Styles</source>
    <translation>Uredi sloge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation>Podvoji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Style</source>
    <translation>Nov slog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopija od %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Opozorilo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StoryEditor</name>
  <message>
    <source>Cut</source>
    <translation>Izreži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Text FrameStoryEditor::Insert Special...</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi posebej...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation>Kopiraj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation>Uredi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation>Levo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Redo</source>
    <translation>Obnovi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo</source>
    <translation>Razveljavi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block</source>
    <translation>Blok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Počisti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste</source>
    <translation>Prilepi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation>Desno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation>Slog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save to File...</source>
    <translation>Shrani v datoteko...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to lose all your Changes?</source>
    <translation>Ali zares želite izgubiti vse spremembe?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Story Editor</source>
    <translation>Urejevalnik zgodbe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
    <translation>Ali zares želite počistiti vso besedilo?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation>Sredina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forced</source>
    <translation>Vsiljeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Styles...</source>
    <translation>Uredi sloge...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Paragraph:</source>
    <translation>Trenuten odstavek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to save your changes?</source>
    <translation>Ali želite shraniti spremembe?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search/Replace...</source>
    <translation type="obsolete">Poišči in zamenjaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Shrani kot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exit without Saving</source>
    <translation type="obsolete">Končaj brez shranjevanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Znaki: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load from File...</source>
    <translation>Naloži iz datoteke...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
    <translation>Besedilne datoteke (*.txt);;Vse datoteke(*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Totals:</source>
    <translation>Skupno:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Opozorilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save and Exit</source>
    <translation type="obsolete">Shrani in končaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Odstavki: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Words: </source>
    <translation>Besede: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Special</source>
    <translation>Vstavi posebej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Document</source>
    <translation>Shrani dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Text Frame and Exit</source>
    <translation>Posodobi okvir z besedilom in končaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exit Without Updating Text Frame</source>
    <translation>Končaj brez posodabljanja besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Special...</source>
    <translation>Vstavi posebej...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Text Frame</source>
    <translation>Posodobi okvir z besedilom</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StyleSelect</name>
  <message>
    <source>Outline Text</source>
    <translation>Besedilo orisa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation>Pomanjšane velike črke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Strikeout</source>
    <translation type="obsolete">Prečrtano </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation>Podpisano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation>Nadpisano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Podčrtano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Strike Out</source>
    <translation>Prečrtano</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>TabManager</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Tabulators</source>
    <translation>Nastavi tabulator</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Position:</source>
    <translation type="obsolete">Položaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alignment:</source>
    <translation type="obsolete">Poravnava:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Tabruler</name>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation>Levo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comma</source>
    <translation>Vejica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indent:</source>
    <translation>Poravnava:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation>Desno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Stop</source>
    <translation>Pika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation>Sredina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First Line:</source>
    <translation>Prva vrstica:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Position:</source>
    <translation>Položaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indentation for first line of the paragraph</source>
    <translation>Zamik prve vrstice odstavka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indentation from the left for the whole paragraph</source>
    <translation>Zamik celotnega odstavka v levo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete all Tabulators</source>
    <translation>Pobriši tabulatorje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete All</source>
    <translation>Izbriši vse</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Tree</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation>Črta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Vrsta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font:</source>
    <translation>Pisava:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image</source>
    <translation>Slika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno.
Prosim, izberite drugo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Lomljena črta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outline</source>
    <translation>Obroba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Poligon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PathText</source>
    <translation>Besedilo po poti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information</source>
    <translation>Podatki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Element</source>
    <translation>Element</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Pozor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group </source>
    <translation>Združi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>WerkToolB</name>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Orodja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation>Uredi besedilo z urejevalnikom zgodbe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Poveča ali pomanjša </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Lines</source>
    <translation>Vstavi črte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Vstavi tabelo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Picture</source>
    <translation>Vstavi sliko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Items</source>
    <translation>Izberi predmete</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Uredi vsebino okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Draw various Shapes</source>
    <translation>Riše različne oblike </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Poveži okvirje besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bezier Curves</source>
    <translation>Vstavi Bezier krivulje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Zavrti predmet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Razveži okvire besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation>Vstavi prostoročno črto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties...</source>
    <translation>Lastnosti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Polygons</source>
    <translation>Vstavi poligone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation>Vstavi okvir besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do measurements</source>
    <translation>Izmeri</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>WerkToolBP</name>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation>Povezava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List Box</source>
    <translation>Seznamsko polje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Kombinirano polje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation>Gumb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Polje besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF-Fields</source>
    <translation>Vstavi polje PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Tools</source>
    <translation>Orodja za PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Potrditveno polje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF-Annotations</source>
    <translation>Vstavi opombo PDF</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ZAuswahl</name>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Počisti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Character:</source>
    <translation>Izberi znak:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert</source>
    <translation>Vstavi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation>Vstavi črke v besedilo pod kazalec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation>Izbriši trenutno izbiro.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this dialog and return to text editing.</source>
    <translation>Zapri to pogovorno okno in se vrni k urejanju besedila.</translation>
  </message>
</context>
</TS>