Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 381 | Rev 418 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<!DOCTYPE TS><TS>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <source>Build-ID:</source>
    <translation>Id izgradnje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About</source>
    <translation type="obsolete">O programu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation type="obsolete">Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish:</source>
    <translation>Finščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brazilian:</source>
    <translation>Brazilščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
    <translation>Različica Scribusa %1
 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mailing list</source>
    <translation>E-poštni spisek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1. %2 %3 </source>
    <translation>%1. %2 %3 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Homepage and online reference</source>
    <translation>Domača stran in povezave na spletu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Galician:</source>
    <translation>Galščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Programming:</source>
    <translation>Razvoj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech:</source>
    <translation>Češčina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English:</source>
    <translation>Angleščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online</source>
    <translation type="obsolete">Na spletu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welsh:</source>
    <translation>Valižanščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Pomagali so:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Translations</source>
    <translation type="obsolete">Prevodi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish:</source>
    <translation>Poljščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian:</source>
    <translation>Ukrajinščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basque:</source>
    <translation>Baskovščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Authors</source>
    <translation type="obsolete">Avtorji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish and Catalan:</source>
    <translation>Španščina in Katalonščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak:</source>
    <translation>Slovaščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian:</source>
    <translation>Italijanščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish:</source>
    <translation>Danščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bugs and feature requests</source>
    <translation>Poročila o hroščih in dodatni predlogi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian:</source>
    <translation>Litvanščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windows port:</source>
    <translation>Različica za Windows:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turkish:</source>
    <translation>Turščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian:</source>
    <translation>Ruščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian:</source>
    <translation>Slovenščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian:</source>
    <translation>Madžarščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French:</source>
    <translation>Francoščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bulgarian:</source>
    <translation>Bolgarščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian:</source>
    <translation>Norveščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German:</source>
    <translation>Nemščina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documentation:</source>
    <translation>Dokumentacija:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Scribus%1%2</source>
    <translation>O Scribusu%1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Tu lahko vidite različico, datum priprave in\n
v Scribus vključene knjižnice\n
C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>&amp;O programu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>A&amp;vtorji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Prevajalci</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;Na spletu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zapri</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdvOptions</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Zrcali stran(i) vodoravno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply ICC-Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Uporabi ICC profile</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) vertical</source>
    <translation type="obsolete">Zrcali stran(i) navpično</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation>Napredne možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation type="obsolete">Postscript raven 3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation type="obsolete">Postscript raven 2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation type="obsolete">Postscript raven 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
    <translation>Ustvari Postscript 3. ravni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation>Ustvari Postscript 2. ravni; pazite,\n
to so lahko ogromne datoteke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation>Ustvari Postscript 1. ravni; pazite,\n
to so lahko ogromne datoteke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
    <translation>&amp;Vodoravno prezrcali stran(i)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
    <translation>&amp;Navpično prezrcali stran(i)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
    <translation>Uveljavi profile &amp;ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
    <translation>Postscript &amp;1. ravni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
    <translation>Postscript &amp;2. ravni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
    <translation>Postscript &amp;3. ravni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
    <translation>Uveljavi &amp;odstranjevanje barve pod</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation>To je način za zamenjavo sivin sestavljenih iz cijan, rumene in 
magenta barve s črnino. 
POD se najbolj izrazi na nevtralnih ali temnih delih slik, blizu sivi. Tako 
lahko izboljšate kakovost tiska nekaterih slik, vendar se splača prej 
narediti nekaj preiskusov. 
POD tudi zmanjša možnost prekomerne nasičenosti CMY črnil.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Align</name>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> pal</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pts</source>
    <translation type="obsolete"> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation>Poravnaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply</source>
    <translation type="obsolete">Uporabi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation>Vodoravno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t change</source>
    <translation type="obsolete">Ne spreminjaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Sides</source>
    <translation>Z vrha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement</source>
    <translation type="obsolete">Razpusti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middles</source>
    <translation>Po sredi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Sides</source>
    <translation>Z desne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Sides</source>
    <translation>Z leve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom Sides</source>
    <translation>Od spodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation>Navpično</translation>
  </message>
  <message>
    <source>between:</source>
    <translation type="obsolete">med:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/Align</source>
    <translation>Razporedi/Poravnaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute evenly</source>
    <translation type="obsolete">Razporedi enakomerno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>&amp;Uveljavi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Between:</source>
    <translation>&amp;Med:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lign</source>
    <translation>Po&amp;ravnaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Di&amp;splacement</source>
    <translation>Raz&amp;postavitev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
    <translation>&amp;Enakomerno razporedi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bet&amp;ween:</source>
    <translation>V&amp;mes:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do &amp;Not Change</source>
    <translation>&amp;Ne spreminjaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Al&amp;ign</source>
    <translation>Po&amp;ravnaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dis&amp;placement</source>
    <translation>Raz&amp;postavitev</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
    <translation>&amp;Enakomerno razporedi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Do Not Change</source>
    <translation>&amp;Ne spreminjaj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Besedilo poravnaj po levi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Besedilo vsiljeno poravnaj enakomerno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Besedilo poravnaj sredinsko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Besedilo poravnaj enakomerno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Besedilo poravnaj po desni</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sum</source>
    <translation>vsota</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation>Cilj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Datum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Push</source>
    <translation>Potisni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Star</source>
    <translation>Zvezda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thin</source>
    <translation>Tanek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time</source>
    <translation>Čas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wide</source>
    <translation>Široko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>Dodaj simbol valute</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Pošlji obrazec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Omejitev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check</source>
    <translation>Preveri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross</source>
    <translation>Križ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Focus</source>
    <translation>Ob pozornosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Go To</source>
    <translation>Pojdi na</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icons</source>
    <translation>Ikone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inset</source>
    <translation>Umik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Ime:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation>Stran:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other</source>
    <translation>Drugo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plain</source>
    <translation>Navadno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid</source>
    <translation>Enobarven</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation>Vrsta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List Box</source>
    <translation>Seznamsko polje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Uporabi simbol valute</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Oblika števil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Vrsta preverjanja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To File:</source>
    <translation>V datoteko:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Print</source>
    <translation>Ne tiskaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Pošlji na URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Izračunaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Prehod kazalca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>Vrednost ni preverjena</translation>
  </message>
  <message>
    <source>maximum</source>
    <translation>največ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Oblikovanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Kombinirano polje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Posebna skripta za preverbe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>minimum</source>
    <translation>najmanj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation>Dejanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Border</source>
    <translation>Rob</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Oblika datuma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation>Gumb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Circle</source>
    <translation>Krog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation>Barva:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Lastnosti polja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Črtkano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Prikrojeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Oblika časa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Event:</source>
    <translation>Dogodek:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is the</source>
    <translation>Vrednost je</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format</source>
    <translation>Oblika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hidden</source>
    <translation>Skrito</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Posebna skripta za izračunavanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Tu vnesite spisek polj, ločenih z vejicami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Posebne skripte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation>Zaobrni barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CancelAnnot::Flag is ignored for PDF-1.3</source>
    <translation type="obsolete">Možnost se ne upošteva za PDF-1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No View</source>
    <translation>Brez predogleda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Običajno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number</source>
    <translation>Število</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation>Odstrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square</source>
    <translation>Kvadrat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation>Slog:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>Polje je oblikovano kot:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Java Script</source>
    <translation>Java Script</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation>Ĺširina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation>Namig orodja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Blur</source>
    <translation>Ob razpustu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation>Ne izvozi vrednosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation>Slike (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation>Pošlji podatke kot HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Polje besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Postavitev ikon...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Kazalec spusti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Lastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Izberi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Kazalec vstopi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Uporabljaj ikone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Samo za branje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pressed</source>
    <translation>Pritisnjeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>product</source>
    <translation>zmnožek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Besedilo ob prehodu kazalca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Validate</source>
    <translation>Potrdi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Spremeni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Oblika odstotka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Characters</source>
    <translation>Znaki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Password</source>
    <translation>Geslo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for use with PDF-1.3:</source>
    <translation type="obsolete">Za PDF-1.3 uporabi pisavo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Vidnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>average</source>
    <translation>povprečje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Beveled</source>
    <translation>Privzdignjeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Uvozi podatke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Kazalec izstopi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Kazalec pritisne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script:</source>
    <translation>Skripta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Odstotek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">PDF-Dokumenti (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Decimalke:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>iz naslednjih polj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Uvozi podatke iz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>in manjša ali enaka kot:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Natipk:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Več-vrstično</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Podčrtano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Karo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Editable</source>
    <translation>Uredljiv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Videz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Potrditveno polje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>Vrednost ni izračunana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Uredi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Obnovi obrazec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Required</source>
    <translation>Zahtevano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>Ne preverjaj pravopisa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Obrobljeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visible</source>
    <translation>Viden</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>Vrednost mora biti večja ali enakakot :</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format:</source>
    <translation>Oblika izpisa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Poudari</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Privzeto izbrano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Example:</source>
    <translation>Primer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>Ne drsaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Besedilo ob pritisku gumba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>Če želiš uporabljati ikone na gumbih, potrebuješ vsaj ikono za Običajno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Spremeni izbiro</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flag is ignored for PDF-1.3</source>
    <translation type="obsolete">Ta nastavitev se ne upošteva za PDF-1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation>Pisava za k PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation>Možnost se ne upošteva pri PDF 1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF datoteke (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation>Cilj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation>Povezava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation>Stran:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation>Vrsta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Povezava na splet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Lastnosti opomb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Spremeni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF-Dokumenti (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Link</source>
    <translation>Povezava navzven</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyT</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation type="obsolete">Za:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template:</source>
    <translation type="obsolete">Predloga:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Običajo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to Current Page</source>
    <translation type="obsolete">Uveljavi na trenutni strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply from Page:</source>
    <translation type="obsolete">Uveljavi s strani:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Template</source>
    <translation>Uveljavi predlogo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation>&amp;Predloga:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
    <translation>Uveljavi na &amp;trenutni strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
    <translation>Uveljavi s &amp;strani:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To:</source>
    <translation>Za:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
    <translation>Uveljavi na &amp;sodih straneh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
    <translation>Uveljavi na &amp;lihih straneh</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <source>Big</source>
    <translation type="obsolete">Velik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation type="obsolete">Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation type="obsolete">Datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation type="obsolete">Shrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation type="obsolete">Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation type="obsolete">Ime:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small</source>
    <translation type="obsolete">Majhen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load...</source>
    <translation type="obsolete">Odpri...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Izbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation type="obsolete">Srednji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object</source>
    <translation>Predmet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as...</source>
    <translation type="obsolete">Shrani kot...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation type="obsolete">Predogled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
    <translation>Odložišča (*.scs);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Odložišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Nov vnos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename</source>
    <translation>Preimenuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Pozor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Ime &quot;%1&quot; ni Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno.
Prosim, izberite drugo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation>&amp;Naloži...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Shrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Shrani &amp;kot...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Small</source>
    <translation>&amp;Majhen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Medium</source>
    <translation>&amp;Srednji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Large</source>
    <translation>&amp;Velik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation>&amp;Predogled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Ime:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation>Premakni zaznamek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Zaznamki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation>Vstavi zaznamek</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Zaznamki</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon</source>
    <translation>Ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Never</source>
    <translation>Nikoli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset</source>
    <translation>Ponastavi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Napis prekrije ikono</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Kako umeriti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Postavitev:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Samo napis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Napis pod ikono</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Always</source>
    <translation>Vedno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Merilo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Samo ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Če je ikona premajhna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Napis levo od ikone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Naslov desno od ikone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Če je ikona prevelika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Nesorazmerno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Sorazmerno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Postavitev ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Napis nad ikono</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Barvni profil, ki ste ga pripravili sami ali dobili od proizvajalca. 
Ta naj bi bil prirejen vašemu modelu zaslona in ne kak splošen profil.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Barvni profil vašega tiskalnika. To naj bi bil poseben profil za vaš model,
priložen s strani proizvajalca.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absolutne barvne vrednosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simulate Printer on the Screen</source>
    <translation type="obsolete">Slika kot na tiskalniku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation>Sistemski profili</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Blackpoint Compensation</source>
    <translation type="obsolete">Uporabi kompenzacijo črnine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported images</source>
    <translation>Privzet profil pri uvažanju slik.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Barve:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mark Colors out of Gamut</source>
    <translation type="obsolete">Označi barve izven spektra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation>Namen izrisa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Management Settings</source>
    <translation>Nastavitve upravljanje barv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Monitor:</source>
    <translation type="obsolete">Zaslon:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation>Nadomeščanje po črnini je način za izboljšanje kontrasta slike. 
Če v dokumentu uporabljate slike je to priporočljivo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Privzet namen izrisovanja strani. Če niste gotovi,
izberite Relative-Colorimetric ali &quot;Samo pogled&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Omogoči &quot;mehko nastavljanje&quot; barv dokumenta pri tisku,
glede na izbran tiskalniški profil.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer:</source>
    <translation type="obsolete">Tiskalnik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Samo ze predogled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Relativne barvne vrednosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Privzet namen izrisovanja strani. Če niste gotovi,
izberite Relative-Colorimetric ali &quot;Samo pogled&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation>Način prikazovanja barv na zaslonu, ki se morda ne bodo natisnile pravilno. 
To zahteva zelo natančno izbiro vseh profilov.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">Slike:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Activate Color Management</source>
    <translation type="obsolete">Uporabi upravljanje barv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Nasičenost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
    <translation>Privzet profil za barvne površine na strani.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>&amp;Vključi upravljanje barv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Pictures:</source>
    <translation>&amp;Slike:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
    <translation>&amp;Polne barve:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Zaslon:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>Ti&amp;skalnik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;onitor:</source>
    <translation>Z&amp;aslon:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;inter:</source>
    <translation>&amp;Tiskalnik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation>Pri izrisu &amp;posnemaj tiskalnik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation>Označi barve izven &amp;spektra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation>Uporabljaj kopenzacijo &amp;črnine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Old</source>
    <translation>Staro</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation type="obsolete">Ime:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Color is not unique</source>
    <translation>Ime barve ni edinstveno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>Spletne RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSB-Colormap</source>
    <translation type="obsolete">Barvna paleta HSB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Model</source>
    <translation type="obsolete">Model barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Nastavi barvo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Stabilni izbirniki barv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Spremenljivi izbirniki barv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation>Paleta HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Ime:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>Barvni &amp;model</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the first color of object</source>
    <translation type="obsolete">Uredi prvo barvo predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation>Krožen preliv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the second color of object</source>
    <translation type="obsolete">Uredi drugo barvo predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation>Način prelivanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Senca:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>NormalCpalette::Horizontal Gradient</source>
    <translation type="obsolete">Vodoravni preliv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Prosojnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation>Navpičen preliv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation>Nastavi prosojnost izbrane barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of selected object</source>
    <translation>Barva izbranega predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation>Križem postrani preliv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation>Uredi lastnosti barve polnila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Nasičenost barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation>Preliv postrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation>Uredi lastnosti barvanja črte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Običajno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation>Vodoraven preliv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation>Prost enosmeren preliv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation>Prost krožen preliv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>pik</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>Možnosti CVS uvoza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Ločilo polj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Ločilo vrednosti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>Prva vrstica so naslovi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Da</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Samo sode strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation>Vrednost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Stran na list</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CancelCustomFDialog::Compress File</source>
    <translation type="obsolete">Stisni datoteko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Ležeče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Zrcali</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Option</source>
    <translation>Možnost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Usmerjenost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Možnosti tiskanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Samo lihe strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Navpično</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Nabor strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Strani na list</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>Tiskanje n-gor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Vse strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. 
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Tu vidite razne CUPSove možnosti pri tiskanju.\n
Natančne nastavitve so odvisne od vaših gonilnikov tiskalnika.\n
Podporo CUPSa lahko preverite pod Pomoč -&gt; O Scribusu.\n
Poiščite naslednje: C-C-T pomeni podporo za: C=CUPS C=littlecms T=TIFF.\n
Manjkajoča knjižnica je označena z zvezdico ( * )</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation>Premakne v mapo dokumenta.
To lahko nastavite v Nastavitvah.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Razpored znakov:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compress File</source>
    <translation type="obsolete">Stisni datoteko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Include Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Vključi pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Stiskaj datoteko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>&amp;vključi pisave</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace it with:</source>
    <translation>Zamenjaj z:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CancelDelColor::Delete color:</source>
    <translation type="obsolete">Izbriši barvo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete ColorDelColor::?</source>
    <translation type="obsolete">?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Izbriši barvo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete color:</source>
    <translation>Izbriši barvo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>?</source>
    <translation>?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>za:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete from:</source>
    <translation>Odstrani iz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Odstrani strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CancelDmF::Missing Font</source>
    <translation type="obsolete">Manjka pisava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DmF</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>instead</source>
    <translation>namesto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Font %1 is not installed.DmF::Use</source>
    <translation type="obsolete">Uporabi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missing Font</source>
    <translation>Manjka pisava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation>Pisava %1 ni nameščena.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use</source>
    <translation>Uporabi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <source>Keywords:DocInfos::OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description:</source>
    <translation type="obsolete">Opis:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Title:</source>
    <translation type="obsolete">Naziv:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CancelDocInfos::This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">To polje je lahko kot referenca vključeno v dokument, ali pa kot metapodatki v PDF dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation type="obsolete">To je polje za ključne besede o dokumentu, ki jih želite vključiti v PDF, za lažje iskanje in katalogiziranje PDF dokumentov.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author:</source>
    <translation type="obsolete">Avtor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation type="obsolete">To je polje za kratek opis ali povzetek dokumenta. Vključeno je tudi v PDF izvoz.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Info</source>
    <translation type="obsolete">Podatki o dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keywords:</source>
    <translation type="obsolete">Ključne besede:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">To polje lahko vključite kot referenco v dokument ali PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Podatki o dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>&amp;Naslov:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>&amp;Avtor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>&amp;Ključne besede:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>&amp;Opis:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>&amp;Založnik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>&amp;Prispevki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>&amp;Datum:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>&amp;Vrsta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>&amp;Oblika:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>&amp;Označevalec:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>&amp;Vir:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Jezik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>&amp;Odnos:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>&amp;Pokritje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>&amp;Pravice:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Document</source>
    <translation>&amp;Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>Nadaljne &amp;informacije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Oseba ali organizacije, ki je odgovorna za vsebino dokumenta.
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Ime dokumenta.
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation>Opis vsebine dokumenta.
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation>Tema vsebine dokumenta.
To polje lahko vključite v Scribusov dokument za opombo, ali v PDF kot metapodatek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation>Oseba ali organizacija, ki je odgovorna za distribucijo dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation>Oseba ali organizacija odgovorna za prispevke k vsebini dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>Datum povezan z dogodkov v življenskem ciklu dokumenta. Po standardu ISO 8601 v obliki: LETO-MM-DD</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>Vrsta ali žanr vsebine dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation>Fizično ali elektronsko udejanjenje dokumenta. Navedite vrsto nosilca in velikosti.
Lahko tudi RFC2045,RFC2046 kot MIME vrste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>Referenca do dokumenta v danem kontekstu, na primer ISBN ali URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>Referenca do dokumenta iz katere je dokument izveden, na primer ISBN ali URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation>Jezik v katerem je napisana vsebina dokumenta, običajno jezikovna koda ISO-639 
z dodano okrajšavo in ISO-3166 državno kodo, na primer sl-SI, en-GB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>Referenca do povezanega dokumenta, po možnosti s formalnim označevalcem kot sta ISBN in URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>Razširitev ali umestitev vsebine dokumenta, verjetno vključujoč mesto, čas in pravni doseg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Podatki o pravicah uporabljenih in zadržavnih v dokumentu, na primer avtorske pravice,
patenti, blagovne znamke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Druck</name>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan</source>
    <translation>Cijan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alternative Printer Command</source>
    <translation type="obsolete">Nadomesten ukaz za tiskanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File:</source>
    <translation type="obsolete">Datoteka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print all</source>
    <translation type="obsolete">Natisni vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options...</source>
    <translation type="obsolete">Možnosti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To page:</source>
    <translation type="obsolete">Na stran:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>BlackDruck::Print</source>
    <translation type="obsolete">Natisni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Normal</source>
    <translation type="obsolete">Tiskaj običajno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magenta</source>
    <translation>Magenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced Options...</source>
    <translation type="obsolete">Napredne možnosti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation>Postscript datoteke (*.ps);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range:</source>
    <translation type="obsolete">Obseg:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yellow</source>
    <translation>Rumena</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print range</source>
    <translation type="obsolete">Obseg tiskanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Command:</source>
    <translation type="obsolete">Ukaz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of copies:</source>
    <translation type="obsolete">Število kopij:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print in color if available</source>
    <translation type="obsolete">Če je mogoče tiskaj v barvah</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">Spremeni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print first page first</source>
    <translation type="obsolete">Natisni najprej prvo stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Shrani kot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print destination</source>
    <translation type="obsolete">Cilj tiskanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print in grayscale</source>
    <translation type="obsolete">Tiskaj sivinsko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print last page first</source>
    <translation type="obsolete">Natisni najprej zadnjo stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Setup Printer</source>
    <translation>Nastavi tiskalnik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Separations</source>
    <translation type="obsolete">Tiskaj razslojitev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From page:</source>
    <translation type="obsolete">S strani:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black</source>
    <translation>Črna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print</source>
    <translation type="obsolete">Natisni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print current page</source>
    <translation type="obsolete">Natisni trenutno stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Vpišite z vejicami ločen spisek območij.
Območje je lahko * za vse strani, 1-5 za 
več strani ali samo številka ene strani.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Destination</source>
    <translation>Cilj tiskanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Options...</source>
    <translation>&amp;Možnosti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File:</source>
    <translation>&amp;Datoteka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Spremeni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
    <translation>&amp;Nadomesten ukaz za tiskanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;mmand:</source>
    <translation>&amp;Ukaz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range</source>
    <translation>Obseg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;All</source>
    <translation>Natisni &amp;vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
    <translation>Natisni &amp;trenutno stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Range</source>
    <translation>Natisni &amp;obseg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
    <translation>&amp;Število tiskov:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Normal</source>
    <translation>Tiskaj &amp;običajno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Separations</source>
    <translation>Tiskaj &amp;separacije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
    <translation>Če je mogoče tiskaj v &amp;barvah</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
    <translation>Tiskaj &amp;črnobelo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
    <translation>&amp;Napredne možnosti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print</source>
    <translation>&amp;Natisni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
to utilize additional printing options</source>
    <translation>Uporabite drug upravljalnik tiskanja, na primer kprinter ali 
gtklp, za dodatne možnosti tiskanja</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Uvoz datoteke:\n
%1\n
ni uspel!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Usodna napaka</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Face:</source>
    <translation type="obsolete">Obraz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation type="obsolete">Ime:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation type="obsolete">Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Style is not unique</source>
    <translation>Ime sloga ni edinstveno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation>Razmik nad odstavkom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation>Tabulatorji in zamikanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation>Ime vašega sloga odstavka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Above:</source>
    <translation type="obsolete">Nad:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Below:</source>
    <translation type="obsolete">Pod:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color:</source>
    <translation type="obsolete">Barva polnila:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lines:</source>
    <translation type="obsolete">Črte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Velikost pisave:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
    <translation>Nastavi celotno višino ozaljšanih začetnic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation>Pisava za izbrano besedilo ali predmet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Ozaljšana začetnica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
    <translation>Poseben učinek, ki poveča prvo črko odstavka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation>Uredi slog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust to Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Prilagodi do osnovne mreže</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character</source>
    <translation>Znak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation>Barva črt besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Spaces</source>
    <translation>Navpični presledki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align text to baseline grid</source>
    <translation>Poravnaj besedilo na osnovno mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Barva polnenja besedila:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Opozorilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation>Razmik pod odstavkom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Color:</source>
    <translation type="obsolete">Barva poteze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Razmik vrstic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect:EditStyle::Alignment:</source>
    <translation type="obsolete">Poravnava:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect:</source>
    <translation>Učinek:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alignment:</source>
    <translation type="obsolete">Poravnava:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Razmik vrstic:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Ime:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation>&amp;Pisava:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Si&amp;ze:</source>
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Alignment:</source>
    <translation>P&amp;oravnava:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Drop Caps</source>
    <translation>&amp;Ozaljšana začetnica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation>&amp;Črte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation>Barva &amp;polnila:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;roke Color:</source>
    <translation>Barva po&amp;teze:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
    <translation>Prilagodi osnovni &amp;mreži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
    <translation>&amp;Razmik vrstic:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Abo&amp;ve:</source>
    <translation>&amp;Nad:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Below:</source>
    <translation>&amp;Pod:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <source>Cut</source>
    <translation type="obsolete">Izreži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation type="obsolete">Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation type="obsolete">Kopiraj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation type="obsolete">Uredi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation type="obsolete">Datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Redo</source>
    <translation type="obsolete">Obnovi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo</source>
    <translation type="obsolete">Razveljavi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Field Names</source>
    <translation type="obsolete">Najdi imena polj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation type="obsolete">Počisti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste</source>
    <translation type="obsolete">Prilepi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load...</source>
    <translation type="obsolete">Odpri...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Editor</source>
    <translation>Urejevalnik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as...</source>
    <translation type="obsolete">Shrani kot...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exit without Saving</source>
    <translation type="obsolete">Končaj brez shranjevanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>Java skripti (*.js);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save and Exit</source>
    <translation type="obsolete">Shrani in končaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Odpri...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Shrani &amp;kot...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>&amp;Shrani in končaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>&amp;Končaj brez shranjevanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Razveljavi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Obnovi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Izreži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiraj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Prilepi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Počisti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>&amp;Dobi imena polj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ur&amp;edi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <source>Export as Image</source>
    <translation type="obsolete">Izvozi kot sliko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export to directory:</source>
    <translation type="obsolete">Izvozi v mapo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Change...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Spremeni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image type:</source>
    <translation type="obsolete">Vrsta slike:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quality :</source>
    <translation type="obsolete">Kakovost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%</source>
    <translation type="obsolete">%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation type="obsolete">Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export </source>
    <translation type="obsolete">Izvoz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;One page</source>
    <translation type="obsolete">En&amp;o stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>Vse str&amp;ani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Interval from:</source>
    <translation type="obsolete">Območ&amp;je od:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+I</source>
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation type="obsolete">do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>V red&amp;u</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Spremeni končno mapo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Mapa v katero shranjujete slike.\n
Ime izvozne datoteke bo &apos;imedokumenta-številkastrani.vrstadatoteke&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Izvozi samo trenutno stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages to images</source>
    <translation type="obsolete">Izvozi vse strani kot slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages to images</source>
    <translation type="obsolete">Izvozi razpon strani kot slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First page to export when exporting a range</source>
    <translation type="obsolete">Prva stran v obsegu za izvažanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Last page to export when exporting a range</source>
    <translation type="obsolete">Zadnja stran v obsegu za izvažanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The height of the output images in pixels</source>
    <translation type="obsolete">Višina izvoznih slik v točkah</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the highest compression</source>
    <translation type="obsolete">Kakovost slik - 100% je najboljša kakovost, 1% največje stiskanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Dostopne oblike za izvažanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Izberite mapo za izvažanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Spremeni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Izvozi v imenik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Vrsta slike:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Kakovost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Izvozi kot sliko(e)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Resolucija:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source> dpi</source>
    <translation>dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range</source>
    <translation>Obseg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>&amp;Trenutna stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>&amp;Obseg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation>C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Izvozi več strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Vpišite z vejicami ločen spisek območij.
Območje je lahko * za vse strani, 1-5 za 
več strani ali samo številka ene strani.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Izvozi vse strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Resolucija slik. Za uporabo na zaslonu
uporabite 72 dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation>Kakovost slik - 100% je najboljša, 1% je najslabša</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation>Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Title</source>
    <translation>Brez naslova</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Title:</source>
    <translation>Naziv:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author:</source>
    <translation>Avtor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus-Document</source>
    <translation type="obsolete">Scribus-Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Neznano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Skribusov dokument</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Farbmanager</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation type="obsolete">Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation type="obsolete">Uredi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation type="obsolete">Ime:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
    <translation>V trenutni nabor dodaj barve iz obstoječega dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation>Ustvari novo barvo znotraj trenutnega nabora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation>Izberi nabor barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation>Odstrani neuporabljene barve iz nabora barv trenutnega dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append</source>
    <translation type="obsolete">Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>Barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation>Izbriši izbrano barvo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Sets</source>
    <translation>Nabori barv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Podvoji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation>Trenuten nabor barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation>Shrani trenuten nabor barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation>Nova barva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopija %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Color Set</source>
    <translation type="obsolete">Shrani nabor barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove Unused</source>
    <translation type="obsolete">Odstrani neuporabljene</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation>Uredi izbrano barvo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation>Izberi ime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation>Napravi kopijo trenutno izbrane barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation>Izberi trenuten nabor barv kot privzet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ur&amp;edi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>Po&amp;dvoji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation>&amp;Odstrani neuporabljene</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation>&amp;Shrani nabor barv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Ime:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Da</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Vrsta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add...</source>
    <translation type="obsolete">Dodaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Ime pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation type="obsolete">Odstrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation>Nadomestljive barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation>Podnabor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replacement</source>
    <translation>Zamenjava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">Spremeni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation>Dodatne &amp;poti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <translation>Vključi v:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <translation>Uporabi pisavo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Izberi mapo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation>Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation>Nadome&amp;stljive barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Global Font Settings</source>
    <translation>Globalne nastavitve pisav</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation>Pot do datoteke s pisavo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation>Dodatne poti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation>Dosegljive pis&amp;ave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation>Dosegljive pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Spremeni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation>&amp;Dodaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>&amp;Odstrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <source>Font Preview</source>
    <translation type="obsolete">Predogled pisav</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation>Piškur molče grabi fižol iz dna cezijeve hoste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation>Predogled pisav</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <source>Position:</source>
    <translation>Položaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
    <translation>Tu lahko dodajate, spreminjate ali odstranite barvne postanke.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add</source>
    <translation type="obsolete">Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock Guides</source>
    <translation type="obsolete">Zakleni vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Guides</source>
    <translation>Vodoravna vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation>Nastavi vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Guides</source>
    <translation>Navpična vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation>&amp;Izbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>&amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>&amp;Izbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation>&amp;Zakleni vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
    <translation>Priročnik žal ni dosegljiv. Za najnovejša navodila poglejte na http://scribus.net</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <source>SkipHyAsk::Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Accept</source>
    <translation>Sprejmi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Možno deljenje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Skip</source>
    <translation>Preskoči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HySettings</name>
  <message>
    <source>Hyphenator Settings</source>
    <translation>Nastavitve deljenja besed</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Language:</source>
    <translation type="obsolete">Jezik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smallest Word:HySettings::OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
    <translation>Največ zaporednih deljenj besed.
0 pomeni neomejeno.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables automatic checking of your text while typing.</source>
    <translation>Omogoči samodejno preverjanje med pisanjem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
    <translation>Dolžina najkrajše besede, ki se jo še deli.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check during Typing</source>
    <translation type="obsolete">Preverjaj med pisanjem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fully Automatic</source>
    <translation type="obsolete">Povsem samodejno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you uncheck this you will get a dialog
everytime a possible Hyphenation is found.</source>
    <translation>Če tega ne izberete, vas bom povprašal
vsakič, ko bom našel možnost za deljenje besede.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Hypenations allowed:</source>
    <translation type="obsolete">Dovoljeno število deljenj v besedi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smallest Word:</source>
    <translation type="obsolete">Najkrajša beseda:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fully Automatic</source>
    <translation>&amp;Povsem samodejno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check &amp;During Typing</source>
    <translation>Preverjaj med &amp;pisanjem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Jezik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
    <translation>&amp;Najmanjša beseda:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number of Hypenations allowed:</source>
    <translation>&amp;Število dovoljenih deljenj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template (Left Page):</source>
    <translation type="obsolete">Predloga (leva stran)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template:</source>
    <translation type="obsolete">Predloga:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Običajno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>page(s)</source>
    <translation type="obsolete">Stran(i)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation>na konec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation>pred stranjo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Vstavi stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inserting</source>
    <translation>Vstavljanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation>za stranjo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template (Right Page):</source>
    <translation>Predloga (desna stran)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inserting</source>
    <translation>&amp;Vstavljanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page(s)</source>
    <translation>Stran(i)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
    <translation>&amp;Predloga (leva stran):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation>&amp;Predloga:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Vstavi tabelo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation>Število stolpcev:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation>Število vrstic:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Da</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation type="obsolete">Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add...</source>
    <translation type="obsolete">Dodaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Script?</source>
    <translation>Ali res želite izbrisati to skripto?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Script</source>
    <translation>Nova skripta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Script:</source>
    <translation type="obsolete">Nova skripta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit...</source>
    <translation type="obsolete">Uredi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Pozor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation>Uredi Javaskripte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation>&amp;Uredi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation>&amp;Dodaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation>&amp;Nova skripta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Da</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>KeyManager</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt</source>
    <translation>Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+</source>
    <translation>Alt+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl</source>
    <translation>Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+</source>
    <translation>Ctrl+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift</source>
    <translation>Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User Defined Key</source>
    <translation type="obsolete">Nastavljena tipka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation>Dejanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Key</source>
    <translation type="obsolete">Brez tipke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift+</source>
    <translation>Shift+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
    <translation>Uredi bližnjice na tipkovnici</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
    <translation>ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set Key</source>
    <translation type="obsolete">Nastavi tipko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Key for this Action</source>
    <translation>Izberi tipko za to dejanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This Key-Sequence is already in use</source>
    <translation type="obsolete">Ta kombinacija tipk je že uporabljena</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Key</source>
    <translation>Trenutna tipka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Opozorilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No Key</source>
    <translation>&amp;Tipka &quot;ne&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User Defined Key</source>
    <translation>&amp;Uporabnikova tipka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;Key</source>
    <translation>Nastavi &amp;tipko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This Key Sequence is already in use</source>
    <translation>Ta kombinacija tipk je že uporabljena</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation>Odstrani sloj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower Layer</source>
    <translation>Spusti plast</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layers</source>
    <translation>Sloji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise Layer</source>
    <translation>Dvigni plast</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Layer</source>
    <translation>Nova plast</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
    <translation>Ali res želite izbrisati tudi vse predmete tega sloja?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new Layer</source>
    <translation>Dodaj sloj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineFormate</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation type="obsolete">Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Da</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation type="obsolete">Uredi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation type="obsolete">Shrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Line Styles</source>
    <translation>Uredi sloge črt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
    <translation>Ali zares želite izbrisati ta slog?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append</source>
    <translation type="obsolete">Pripni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Podvoji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Style</source>
    <translation>Nov slog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopija %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Opozorilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ur&amp;edi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>Po&amp;dvoji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Shrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Da</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MSpinBox</name>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation>in</translation>
  </message>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation>pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>pik</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mdup</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation>Večkratno podvojevanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Shift:</source>
    <translation type="obsolete">Vodoravni premik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Copies:</source>
    <translation type="obsolete">Število kopij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Shift:</source>
    <translation type="obsolete">Navpični premik</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>pal</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation>&amp;Število kopij:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation>&amp;Vodoravni zamik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation>&amp;Navpični zamik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Measurements</name>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation>Razdalje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DX:</source>
    <translation>DX:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DY:</source>
    <translation>DY:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Kot:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length:</source>
    <translation>Dolžina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>pal</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MenuTest</name>
  <message>
    <source>Script error</source>
    <translation>Napaka skripte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
    <translation>Če ste pognali uradno skipto, prosimo sporočite napako na &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Console</source>
    <translation type="obsolete">Prikaži konzolo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Console</source>
    <translation type="obsolete">Skrij konzolo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Console</source>
    <translation>Pokaži k&amp;onzolo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide &amp;Console</source>
    <translation>Skrij k&amp;onzolo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
    <translation>Tudi to sporočilo je v odložišču. Uporabite Ctrl+V da ga prilepite v slednika hroščev.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MergeDoc</name>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page Nr:</source>
    <translation type="obsolete">Vključi stran št.:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CancelMergeDoc::Open</source>
    <translation type="obsolete">Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document contains: %1 Page(s)</source>
    <translation type="obsolete">Dokument vsebuje: %1 stran(i)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <translation>Uvozi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document contains: 0 Page(s)</source>
    <translation type="obsolete">Dokument vsebuje: 0 strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document to load:</source>
    <translation type="obsolete">Naloži dokument:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import a Page</source>
    <translation type="obsolete">Uvozi stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Spremeni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Template</source>
    <translation>Uvozi predlogo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Uvozi stran(i)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From Document:</source>
    <translation>Iz dokumenta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s):</source>
    <translation>Uvozi stran(i):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Vpišite z vejicami ločen spisek območij.
Območje je lahko * za vse strani, 1-5 za 
več strani ali samo številka ene strani.</translation>
  </message>
  <message>
    <source> from 0</source>
    <translation>iz 0</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create Page(s)</source>
    <translation>Ustvari stran(i)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation>pred stranjo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation>za stranjo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation>na konec</translation>
  </message>
  <message>
    <source> from %1</source>
    <translation>if %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MovePages</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>Za:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Page(s):</source>
    <translation>Premakni stran(i)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation>na konec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Pages</source>
    <translation>Premakni strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Page</source>
    <translation>Kopiraj stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation>Pred stranjo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation>za stranjo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mpalette</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap:</source>
    <translation type="obsolete">Vrzel:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation type="obsolete">Črta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Ime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation type="obsolete">Besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top:</source>
    <translation type="obsolete">Zgoraj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image</source>
    <translation type="obsolete">Slika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to back</source>
    <translation>Premakni na dno </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round
Corners:</source>
    <translation type="obsolete">Zaobljeni
koti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left:</source>
    <translation type="obsolete">Levo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Level</source>
    <translation>Stopnja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape</source>
    <translation type="obsolete">Oblika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation type="obsolete">Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width</source>
    <translation>Širina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
    <translation>Obdrži razmerje raztega po X in Y enako</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select bottom left for basepoint</source>
    <translation>Izberi spodnji levi kot za izhodišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path Text Properties</source>
    <translation>Lastnosti besedila po poti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators...</source>
    <translation type="obsolete">Tabulatorji...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change settings for left or end points</source>
    <translation>Spremeni nastavitve levih ali končnih točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Horizontal</source>
    <translation>Obrni vodoravno </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absolutne barvne vrednosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation>Brez sloga</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Vertical</source>
    <translation>Obrni navpično</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select top right for basepoint</source>
    <translation>Izberi zgornji desni kot za izhodišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for the image</source>
    <translation>Namen upodobitve slike:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
    <translation>Razdalja med besedilom in dnom okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reverse Writing</source>
    <translation>Obratno pisanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Raven konec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Scale:</source>
    <translation type="obsolete">X-razteg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Scale:</source>
    <translation type="obsolete">Y-razteg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
    <translation>Uredi nastavitve tabulatorja v okvirju z besedilom...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance from Curve:</source>
    <translation>Razdalja do krivulje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
    <translation>Točka od katere se merijo razdalje ali koti vrtenja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
    <translation>Navpični zamik slike znotraj okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between columns</source>
    <translation>Razdalja med stolpci</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source profile of the image</source>
    <translation>Izvorni profil slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image vertically</source>
    <translation>Spremeni velikost slike navpično</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Zaobljen spoj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intent:</source>
    <translation>Namen upodobitve:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Endings:</source>
    <translation type="obsolete">Konci:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edges:</source>
    <translation type="obsolete">Robovi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Bottom</source>
    <translation>Črta na dnu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column width</source>
    <translation>Širina stolpcev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Language:</source>
    <translation type="obsolete">Jezik: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height</source>
    <translation>Višina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of selected object</source>
    <translation>Ime izbranega predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to front</source>
    <translation>Premakni na vrh </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Shape...</source>
    <translation type="obsolete">Uredi obliko...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text stroke</source>
    <translation>Nasičenost barve črte besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Velikost pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End Points</source>
    <translation>Končne točke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Razmik vrstic:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="obsolete">Širina črte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right:</source>
    <translation type="obsolete">Desno:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Senca:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape:</source>
    <translation>Oblika:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Language of object</source>
    <translation type="obsolete">Jezik predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation type="obsolete">Slog:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical position of current basepoint</source>
    <translation>Navpični položaj trenutnega izhodišča</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno.
Prosim, izberite drugo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation type="obsolete">Širina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Style:</source>
    <translation type="obsolete">Slog črte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation>Pisava za izbrano besedilo ali predmet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Columns:</source>
    <translation type="obsolete">Stolpci:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image horizontally</source>
    <translation>Spremeni velikost slike vodoravno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text fill</source>
    <translation>Nasičenost barve polnila besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text flows around frame</source>
    <translation type="obsolete">Besedilo poteka okrog okvirja </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Point</source>
    <translation>Leva točka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal offset of image within frame</source>
    <translation>Vodoravni zamik slike znotraj okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from top of frame</source>
    <translation>Razdalja med besedilom in vrhom okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Spacing</source>
    <translation>Posebna razdalja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Lastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Top</source>
    <translation>Črta na vrhu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line joins</source>
    <translation>Vrste spojev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thickness of line</source>
    <translation>Debelina črte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale to Frame Size</source>
    <translation type="obsolete">Razpni na velikost okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling width of characters</source>
    <translation>Velikost črk za razpenjanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of current paragraph</source>
    <translation>Slog trenutnega odstavka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select bottom right for basepoint</source>
    <translation>Izberi spodnji desni kot za izhodišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Kvadraten konec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation of object at current basepoint</source>
    <translation>Vrtenje predmeta okrog trenutnega izhodišča</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Right </source>
    <translation>Črta na desni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Left</source>
    <translation>Črta na levi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line end</source>
    <translation>Vrste zaključkov</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Curve</source>
    <translation>Prikaži krivuljo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom:</source>
    <translation type="obsolete">Spodaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Kerning</source>
    <translation>Ročno zgoščevanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the object</source>
    <translation>Zakleni ali odkleni predmet </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Samo za predogled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Switches between Gap or Column width</source>
    <translation>Zamenja med presledkom in širino stolpca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation>Barva črte besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Relativne barvne vrednosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation:</source>
    <translation type="obsolete">Sukanje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
    <translation>Nakaže raven na kateri je predmet, 0 pomeni da je predmet na dnu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X, Y, Z</source>
    <translation type="obsolete">X, Y, Z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos.:</source>
    <translation type="obsolete">X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the image fit within the size of the frame</source>
    <translation>Naj slika ustreza velikosti okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the size of the object</source>
    <translation>Zakleni ali odkleni velikost predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make text in lower frames flow around the object shape</source>
    <translation>Naj besedilo iz nižjih okvirjev obliva obliko predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select top left for basepoint</source>
    <translation>Izberi zgornji levi kot za izhodišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
    <translation>Uporbi raje razmerja slike, kot pa razmerja okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level up</source>
    <translation>Premakni raven navzgor </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Nagnjen spoj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style of current object</source>
    <translation>Slog črte trenutnega predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level down</source>
    <translation>Premakni raven navzdol </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos.:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Spoj pod kotom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Zaobljen konec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Geometry</source>
    <translation>Geometrija</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from left of frame</source>
    <translation>Razdalja med besedilom in levim robom okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basepoint:</source>
    <translation>Izhodišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Nasičenost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable or disable printing of the object</source>
    <translation>Vključi ali izključi možnost tiskanja predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Kerning:</source>
    <translation type="obsolete">Spodsekavanje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Barva polnila besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit shape of the frame...</source>
    <translation>Uredi obliko okvirja...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the aspect ratio</source>
    <translation>Ohrani razmerja </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proportional</source>
    <translation type="obsolete">Sorazmerno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Bounding Box</source>
    <translation type="obsolete">Naredi obrobo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free Scaling</source>
    <translation type="obsolete">Prosto raztegovanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Opozorilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from right of frame</source>
    <translation>Razdalja med besedilom in desnim robom okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Input Profile:</source>
    <translation>Profil vnosa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pattern of line</source>
    <translation>Vzorec črte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select center for basepoint</source>
    <translation>Izberi središče za izhodišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cell Lines</source>
    <translation>Črte celic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal position of current basepoint</source>
    <translation>Vodoravni položaj trenutnega izhodišča</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
    <translation>Dovoli, da je slika lahko druge velikosti kot okvir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set radius of corner rounding</source>
    <translation>Nastavi zaobljenost roba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height:</source>
    <translation type="obsolete">Višina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use the frame shape instead of the object one</source>
    <translation type="obsolete">Upoštevaj obliko okvirja namesto oblike predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the shape of frame...</source>
    <translation>Izberi obliko okvirja...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of Text</source>
    <translation>Razdalja besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns in text frame</source>
    <translation>Število stolpcev v okvirju besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Razmik vrstic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start Offset:</source>
    <translation>Začetni zamik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">Velikost pisave:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of Line:</source>
    <translation type="obsolete">Vrsta črte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X, Y, &amp;Z</source>
    <translation>X, Y, &amp;Z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>&amp;Oblika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>&amp;Besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Image</source>
    <translation>&amp;Slika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation>&amp;Črta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Colors</source>
    <translation>&amp;Barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>&amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Širina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Višina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation>&amp;Vrtenje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>&amp;Uredi obliko...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R&amp;ound
Corners:</source>
    <translation>&amp;Zaobljeni
robovi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>&amp;Stolpci:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>&amp;Razpoka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To&amp;p:</source>
    <translation>&amp;Vrh:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Dno:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Levo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Desno:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;abulators...</source>
    <translation>&amp;Tabulatorji...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text &amp;Flows Around Frame</source>
    <translation>Besedilo &amp;poteka okrog okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Bounding Box</source>
    <translation>Uporabi &amp;okvir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Contour Line</source>
    <translation>&amp;Uporabi obrobno črto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost pisave:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Kerning:</source>
    <translation>&amp;Zgoščevanje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>L&amp;ine Spacing:</source>
    <translation>&amp;Razmik vrstic:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;yle:</source>
    <translation>S&amp;log:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lan&amp;guage:</source>
    <translation>&amp;Jezik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Free Scaling</source>
    <translation>&amp;Prosto raztegovanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Sc&amp;ale:</source>
    <translation>&amp;Razteg X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Scal&amp;e:</source>
    <translation>Raz&amp;teg Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale &amp;To Frame Size</source>
    <translation>Raztegni na &amp;velikost okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;roportional</source>
    <translation>&amp;Sorazmerno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Basepoint:</source>
    <translation>&amp;Izhodišče:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype of Line:</source>
    <translation>&amp;Vrsta črte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Širina črte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ed&amp;ges:</source>
    <translation>&amp;Robovi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Endings:</source>
    <translation>&amp;Konci:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X1:</source>
    <translation>&amp;X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X&amp;2:</source>
    <translation>&amp;X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y&amp;1:</source>
    <translation>&amp;Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y2:</source>
    <translation>&amp;Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use a surrounding box instead of the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation>Pri oblivanju besedila uporabi pravokotno obrobo namesto oblike okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation>Pri oblivanju besedila uporabi dodatno črto na osnovi oblike okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenation language of frame</source>
    <translation>Jezik za deljenje besed v tem okvirju</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiLine</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Raven konec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation>Črta pika pika črta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Zaobljen spoj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation>Širina črte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno.
Prosim izberite drugo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation>Uredi slog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Kvadratast konec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation>Črtkana črta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation>Pikčasta črta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Nagnjen spoj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Spoj pod kotom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Zaobljen konec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation>Črta pia črta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Opozorilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Line</source>
    <translation>Polna črta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CancelMultiLine:: pt </source>
    <translation type="obsolete"> točk </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt </source>
    <translation>točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MusterSeiten</name>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation type="obsolete">Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Da</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation type="obsolete">Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Ime:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Kopija #%1 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append</source>
    <translation type="obsolete">Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Izbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Običajno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Podvoji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Template?</source>
    <translation>Ali zares želite izbrisati to predlogo?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopija %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Opozorilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Template</source>
    <translation>Nova predloga</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Templates</source>
    <translation>Uredi predloge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>Po&amp;dvoji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Da</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Ime:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewDoc</name>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>palcev</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap:</source>
    <translation type="obsolete">Preskok:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top:</source>
    <translation type="obsolete">Zgoraj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left:</source>
    <translation type="obsolete">Levo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Points (pts)</source>
    <translation>Točk (pts)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside:</source>
    <translation type="obsolete">Znotraj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation type="obsolete">Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Velikost strani v dokumentu; lahko standardna ali posebna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Document</source>
    <translation>Nov dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Razdalja med levim robom strani in levim mejnim vodilom.
Če ste izbrali nasproti postavljene strani, bo ta prostor uporabljen za pravilno zlaganje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Razdalja med spodnjim robom strani in spodnjim mejnim vodilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Dolžina strani v dokumentu; nastavljivo, če ste izbrali posebno velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First Page Number:</source>
    <translation type="obsolete">Številka prve strani:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
    <translation>Usmerjenost strani dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Prikrojeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Ležeče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Razdalja med desnim robom strani in desnim mejnim vodilom.
Če ste izbrali nasproti postavljene strani, bo ta prostor uporabljen za pravilno zlaganje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right:</source>
    <translation type="obsolete">Desno:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation type="obsolete">Širina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Columns:</source>
    <translation type="obsolete">Stolpci:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Pokončno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between automatically created columns</source>
    <translation>Razdalja med samodejno ustvarjenimi stolpci</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Vodila robov</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
    <translation>Naj bo prva stran leva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom:</source>
    <translation type="obsolete">Spodaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picas (p)</source>
    <translation>Pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page first</source>
    <translation type="obsolete">Najprej leva stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Širina strani v dokumentu; nastavljivo, če ste izbrali posebno velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic Text Frames</source>
    <translation type="obsolete">Samodejni okvirji za besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
    <translation>Ob dodajanju strani samodejno ustvari okvirje za besedila.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inches (in)</source>
    <translation>Palcev (in)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation>Omogoči enojno ali mnogotero postavitev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside:</source>
    <translation type="obsolete">Zunaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Unit:</source>
    <translation type="obsolete">Privzeta merska enota</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
    <translation>Število stolpcev v samodejno ustvarjenih okvirjih za besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Velikost strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation type="obsolete">Nasproti ležeče strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First page number of the document</source>
    <translation>Številka prve strani:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Privzeta enota mer pri urejanju dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column Guides</source>
    <translation>Vodila stolpcev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height:</source>
    <translation type="obsolete">Višina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Millimetres (mm)</source>
    <translation>Milimetrov (mm)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Razdalja med gornjim robom strani in zgornjim mejnim vodilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation:</source>
    <translation type="obsolete">Usmerjenost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Legal</source>
    <translation>Pravna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letter</source>
    <translation>Pismo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabloid</source>
    <translation>Tabloidna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Usmerjenost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Širina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Višina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation>&amp;Nasproti ležeče strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation>Najprej &amp;leva stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Levo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Desno:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>&amp;Vrh:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Dno:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;irst Page Number:</source>
    <translation>Številka &amp;prve strani:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Default Unit:</source>
    <translation>&amp;Privzeta merska enota:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Automatic Text Frames</source>
    <translation>&amp;Samodejni besedilni okvirji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>&amp;Razpoka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>&amp;Stolpci:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Znotraj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>Z&amp;unaj:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewTm</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation>Leva stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation>Desna stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NodePalette</name>
  <message>
    <source>Shears the Path horizontal to the left</source>
    <translation type="obsolete">Razreži pot vodoravno proti levi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shears the Path vertical up</source>
    <translation type="obsolete">Razreži pot navpično navzgor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nodes</source>
    <translation>Vozlišča</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shears the Path horizontal to the right</source>
    <translation type="obsolete">Razreži pot vodoravno proti desni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Closes this Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Zapre to Bezier krivuljo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirrors the Path Horizontally</source>
    <translation type="obsolete">Vodoravno prezrcali pot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When checked use Coordinates relative to the Page,
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
    <translation>Če označeno, uporabljaj koordinate glede na stran, 
sicer glede na predmet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset this Control Point</source>
    <translation>Ponastavi to kontrolno točko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirrors the Path Vertically</source>
    <translation type="obsolete">Navpično prezrcali pot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotates the Path counter-clockwise</source>
    <translation type="obsolete">Zavrti pot v nasprotni smeri ure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Nodes</source>
    <translation>Zbriši vozlišča</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Coordinates</source>
    <translation type="obsolete">Absolutne koordinate</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add Nodes</source>
    <translation>Dodaj vozlišča</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points independently</source>
    <translation type="obsolete">Premikaj kontrolne točke neodvisno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shears the Path vertical down</source>
    <translation type="obsolete">Razreži pot navpično navzdol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Nodes</source>
    <translation>Premakni vozlišča</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points</source>
    <translation>Premakni kontrolne točke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enlarges the Size of the Path by 10%</source>
    <translation type="obsolete">Povečaj pot za 10%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reduce the Size of the Path by 10%</source>
    <translation type="obsolete">Zmanjšaj pot za 10%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End Editing</source>
    <translation type="obsolete">Končaj urejanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotates the Path clockwise</source>
    <translation type="obsolete">Zavrti pot v smeri ure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opens a Polygon or cuts a Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Odpre poligon ali odreže bezier krivuljo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points symmetrical</source>
    <translation type="obsolete">Premikaj kontrolne točke simetrično</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Control Points</source>
    <translation>Ponastavi kontrolne točke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
    <translation>&amp;Absolutne koordinate</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>&amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
    <translation>&amp;Uredi obrobno črto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
    <translation>&amp;Ponastavi obrobno črto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;End Editing</source>
    <translation>&amp;Končaj urejanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points Independently</source>
    <translation>Kontrolne točke premikaj neodvisno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points Symmetrical</source>
    <translation>Kontrolne točke premikaj simetrično</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
    <translation>Odpri mnogokotnik ali odreži bezier krivuljo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this Bezier Curve</source>
    <translation>Zapri to bezier krivuljo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
    <translation>Vodoravno prezrcali pot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror the Path Vertically</source>
    <translation>Navpično prezrcali pot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
    <translation>Pot razreži vodoravno proti levi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Vertically Up</source>
    <translation>Pot razreži navpično navzgor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
    <translation>Pot razreži navpično navzdol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
    <translation>Pot zavrti proti smeri ure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
    <translation>Pot zavrti v smeri ure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reduce the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Zmanjšaj velikost poti za prikazanih %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Povečaj velikost poti za prikazanih %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle of Rotation</source>
    <translation>Kot vrtenja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% to Enlarge or Reduce By</source>
    <translation>Povečaj ali zmanjšaj za %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
    <translation>Vključi način za urejanje obrobnih črt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
    <translation>Ponastavi obrobno črto na osnovno obliko okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
    <translation>Pot razreži vodoravno proti desni</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PConsole</name>
  <message>
    <source>Script Console</source>
    <translation>Konzola skripte</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDF_Opts</name>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Box</source>
    <translation>Okvir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low</source>
    <translation>Nizka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zip</source>
    <translation>Zip</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation type="obsolete">Do:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> dpi</source>
    <translation> dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <source> sec</source>
    <translation> sec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>High</source>
    <translation>Visoka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>JPEG</source>
    <translation>JPEG</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation type="obsolete">Shrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wipe</source>
    <translation>Učinek zavzema</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images:</source>
    <translation>Slike:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation type="obsolete">Barva </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Binding:</source>
    <translation type="obsolete">Povezave:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Pisave </translation>
  </message>
  <message>
    <source>From:</source>
    <translation type="obsolete">Od:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split</source>
    <translation>Razdeli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User:</source>
    <translation type="obsolete">Uporabnik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Razpusti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Starting position for the box and split effects.</source>
    <translation>Začetek učinkov škatlja in razcep.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use ICC-Profile</source>
    <translation type="obsolete">Uporabi ICC profile</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection.</source>
    <translation>Izvozni profil za tiskanje. Če je mogoče izberite profil v povezavi z vašim tiskalnikom.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
    <translation>Ustvari PDF prispevke, kar je koristno pri pregledovanju povezanih člankov v PDFju.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for solid colors</source>
    <translation>Polno barvanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation>Vodoravno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absolutne barvne vrednosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Moving Lines:</source>
    <translation type="obsolete">Gibljive črte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed a color profile for solid colors</source>
    <translation>Vključi barvne profile za čiste barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Encryption</source>
    <translation type="obsolete">Uporabi enkripcijo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export resolution of text and vector graphics.
This does not affect the resolution of bitmap images like photos.</source>
    <translation>Izvozna resolucija za besedilo in vektorsko grafiko.
To ne vpliva na resolucijo slik.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation>Velikost odmika od fizičnega levega robu strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow printing of the PDF</source>
    <translation type="obsolete">Dovoli tiskanje dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Last page to export when exporting a range</source>
    <translation type="obsolete">Zadnja stran v obsegu za izvažanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Downsample Images to:</source>
    <translation type="obsolete">Pomanjšaj slike na:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a master password which enables or disables all the
security features in your exported PDF</source>
    <translation>Izberite glavno geslo, ki bo o(ne)mogočilo vse varnostne možnosti v izvoženem PDFju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show page previews of each page listed above.</source>
    <translation>Pokaži predoglede strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable the security features in your exported PDF.
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
    <translation>Omogoči varnostne zmožnosti v izvoznem PDFju.
Če izberete Acrobat 4, bo PDF zaščiten s 40 bitno enkripcijo.
Če izberete Acrobat 5, bo PDF zaščiten s 128 bitno enkripcijo.
Pozor: PDF enkripcija ni tako zanesljiva kot GPG ali PGP in ima nekatere omejitve.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export Range</source>
    <translation>Obseg izvoza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color</source>
    <translation type="obsolete">Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File Options</source>
    <translation>Možnosti datoteke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts</source>
    <translation>Pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed the bookmarks you created in your document.
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
    <translation>Vključi povezave iz dokumenta.
To je uporabno za pregledovanje dolgih PDFjev.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Margin</source>
    <translation>Desni rob</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Version of compression for images.
Automatic allows Scribus to choose the best method.
ZIP is good for images with solid colors.
JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image loss possible).
Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression options.</source>
    <translation>Vrsta stiskanja slik.
Samodejno dovoli Scribusu, da sam izbere najboljši način.
ZIP je uporabna za slike z barvnimi ploskvami.
JPEG je boljši pri ustvarjanju majhnih PDFjev z mnogo slikami.
Če ne potrebujete posebnih nastavitev stiskanja, raje pustite samodejno.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect Type:</source>
    <translation type="obsolete">Vrsta učinka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts to embed:</source>
    <translation>Vključi pisave:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create PDF-File</source>
    <translation type="obsolete">Naredi PDF datoteko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect Duration:</source>
    <translation type="obsolete">Trajanje učinka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation>Velikost odmika od fizičnega desnega robu strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Downsample your bitmap images to the selected DPI.
Leaving this unchecked will render them at their native resolution.</source>
    <translation>Pretvori slike na izbrano DPI resolucijo.
Če tega ne izberete, bodo slike risane pri izvirni resoluciji.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum</source>
    <translation>Največja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution:</source>
    <translation type="obsolete">Ločljivost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method:</source>
    <translation type="obsolete">Način:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
    <translation>Ključna beseda za PDF/X-3, sicer izvoz ne uspe pravilno.
Predlagamo, da uporabite naslov dokumenta.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left to Right</source>
    <translation>Z leve proti desni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right to Left</source>
    <translation>Z desne proti levi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum</source>
    <translation>Najmanjša</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output Profile:</source>
    <translation type="obsolete">Profil izvoza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%)</source>
    <translation>Raven stiskanja: najmanj (25%), malo (50%), srednje (75%), močno (85%), najmočneje (95%)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Colors:</source>
    <translation>Polne barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">Pripravi sličice</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">PDF datoteke (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering-Intent:</source>
    <translation>Namen upodobitve:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;PDF/X-3</source>
    <translation type="obsolete">&amp;PDF/X-3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-3</source>
    <translation type="obsolete">PDF/X-3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blinds</source>
    <translation>Zavese</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Effect</source>
    <translation>Brez učinkov</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
    <translation>Ne uporabi priloženih ICC profilov</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Extras</source>
    <translation type="obsolete">Dodatki </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts:</source>
    <translation>Dostopne pisave:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation>Srednja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
    <translation>Smer učinkov bleščice in metla.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Margin</source>
    <translation>Levi rob</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Owner:</source>
    <translation type="obsolete">Lastnik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compress Text and Vector Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Stisni besedilo in vektorje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen / Web</source>
    <translation>Zaslon / Splet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>from the:</source>
    <translation type="obsolete">iz: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copying Text and Graphics is allowed</source>
    <translation type="obsolete">Kopiranje besedila in slik je dovoljeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside</source>
    <translation>Zunaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages to PDF</source>
    <translation>Izvozi obseg strani v PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top-left to Bottom-Right</source>
    <translation>Od zgoraj levo do spodaj desno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed a color profile for images</source>
    <translation>Vključi barne profile za slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color model for the output of your PDF.
Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets.
Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer.</source>
    <translation>Barvni model za izvoz vašega PDFja.
Izberite Zaslon/splet za PDFje ki bodo brani na ekranu ali tiskani na običajnih tiskalnikih.
Izberite Tiskalnik, za tiskanje s CMYK tiskalniki.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed all Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Vključi vse pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode.</source>
    <translation>Omogoči učinke za predstavitve, kadar uporabljate Acrobat Reader v celozaslonskem načinu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Changing the Document</source>
    <translation type="obsolete">Dovoli spreminjanje dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation>Velikost odmika od fizičnega vrha strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for images</source>
    <translation>Vse strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer</source>
    <translation>Tiskalnik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation>Dodatki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">Spremeni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compression</source>
    <translation type="obsolete">Stiskanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Effect on all Pages</source>
    <translation type="obsolete">Dodaj učinek na vse strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embedding</source>
    <translation>Vključujem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow modifying of the PDF</source>
    <translation type="obsolete">Dovoli tiskanje dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Trim Box</source>
    <translation>Nastavljač</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Profile:</source>
    <translation>Profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compression of text and graphics.
Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size.</source>
    <translation>Stiskanje besedila in slik.
Če nimate dobrega razloga, raje pustite to vključeno, ker zmanjša velikost PDFja.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Shrani kot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
    <translation>Smer gibajočih črt pri učinkih razcep in zavesa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Samo za predogled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First page to export when exporting a range</source>
    <translation type="obsolete">Prva stran v obsegu za izvažanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for solid colors</source>
    <translation>Namen upodobitve:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages to PDF</source>
    <translation>Izvozi vse strani v PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Relativne barvne vrednosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output to File:</source>
    <translation type="obsolete">Izvozi v datoteko:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page.</source>
    <translation>Čas kazanja strani, preden se prezentacija prične na izbrani strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Duration:</source>
    <translation type="obsolete">Trajanje prikaza:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply the selected effect to all pages.</source>
    <translation>Dodaj učinek na vse strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generates thumbnails of each page in the PDF.
Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
    <translation>Pripravi pomanjšane sličice vsake strani v PDFju.
Nekateri pregledovalniki jih lahko uporabijo za pregledovanje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Passwords</source>
    <translation>Gesla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Previews</source>
    <translation type="obsolete">Pokaži predoglede strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Samodejno:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quality:</source>
    <translation type="obsolete">Kakovost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-3 Output Intent</source>
    <translation>Namen upodobitve PDF/X-3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Security</source>
    <translation type="obsolete">Varno&amp;st</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Direction:</source>
    <translation type="obsolete">Smer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects</source>
    <translation>Učinki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation>Velikost odmika od fizičnega dna strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DPI (Dots Per Inch) for image export.</source>
    <translation>DPI (Dots Per Inch) pri izvozu slik.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow adding annotations and fields to the PDF</source>
    <translation type="obsolete">Dodajanje opomb in polj je dovoljeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow copying of text or graphics from the PDF</source>
    <translation type="obsolete">Kopiranje besedila in slik je dovoljeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable Presentation Effects</source>
    <translation type="obsolete">Omogoči učinke za predstavitev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a password for users to be able to read your PDF</source>
    <translation type="obsolete">Izberite geslo za branje PDFja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adding Annotations and Fields is allowed</source>
    <translation type="obsolete">Dodajanje opomb in polj je dovoljeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Nasičenost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Settings</source>
    <translation>Nastavitve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
    <translation>Ne uporabi barvnih profilov iz izvirnih slik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of the display effect.</source>
    <translation>Vrsta učinka ob izrisu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility.
Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption.
PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable when you have activated color management.</source>
    <translation>Določi združljivost PDF. Privzeta je naširše združljiva oblika Acrobat 4.
Izberite Acrobat 5, če vaš dokument uproablja zmožnosti PDF-1.4, kot na
primer prosojnosti, ali če potrebujete enkripcijo.
PDF/X-3 se uporablja za pošiljanje v tiskarno, in je omogočeno le, če 
uporabljate tudi upravljanje barv.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save linked Text Frames as PDF-Articles</source>
    <translation type="obsolete">Shrani povezane okvirje besedila kot PDF prispevke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of time the effect runs.
A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
    <translation>Dolžina učinka. Krajši čas učinek pospeši, daljši upočasni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Splošno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;General</source>
    <translation>Splošno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Glitter</source>
    <translation>Osvetli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Pages</source>
    <translation type="obsolete">Vse strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for images</source>
    <translation>Namen upodobitve:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know
you need to change it leave the default choice - Left.</source>
    <translation>Določi povezovanje strani PDF. Če niste prepričani
pustite na privzeti vrednosti - levo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>VerticalPDF_Opts::Inside</source>
    <translation type="obsolete">Znotraj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compatibility:</source>
    <translation type="obsolete">Združljivost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom to Top</source>
    <translation>Od spodaj navzgor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Printing the Document</source>
    <translation type="obsolete">Dovoli tiskanje dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output intended for:</source>
    <translation type="obsolete">Namen izpisa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts
will preserve the layout and appearance of your document.</source>
    <translation>Vključi pisave v PDF. To bo omogočilo, da se pri
prenosu izgled in postavitev dokumenta ne spremenita.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Info String:</source>
    <translation type="obsolete">Vrstica s podatki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Settings</source>
    <translation>Nastavitve slik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Include Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">Vključi zaznamke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top to Bottom</source>
    <translation>Od zgoraj navzdol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From the:</source>
    <translation type="obsolete">Iz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation>Navpično</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside</source>
    <translation>Znotraj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Copying Text and Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Dovoli kopiranje besedila in slik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Adding Annotations and Fields</source>
    <translation type="obsolete">Dovoli dodajanje opomb in polj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a password for users to be able to read your PDF.</source>
    <translation>Izberite geslo, s katerim bodo uporabniki lahko brali vaš PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
    <translation>Dovoli tiskanje PDFja. ČE ne izberete, bo tiskanje onemogočeno.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
    <translation>Dovoli spreminjanje PDFja. Če ne izberete, bo spreminjanje onemogočeno.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow copying of text or graphics from the PDF. 
If un-checked, text and graphics cannot be copied.</source>
    <translation>Dovoli kopiranje besedila in slik iz PDFja.\n
Če ne izberete, se besedila in slik ne bo dalo presneti.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow adding annotations and fields to the PDF. 
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
    <translation>Dovolite dodajanje opomb in drugih polj v PDF.\n
Če ne izberete, bo dodajanje polj onemogočeno.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create PDF File</source>
    <translation>Ustvari datoteko PDF </translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utput to File:</source>
    <translation>&amp;Izvozi v datoteko:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation>&amp;Spremeni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All Pages</source>
    <translation>Vse str&amp;ani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hoose Pages</source>
    <translation>&amp;Izberi strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compatibilit&amp;y:</source>
    <translation>&amp;Združljivost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Binding:</source>
    <translation>&amp;Povezanost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate &amp;Thumbnails</source>
    <translation>Pripravi &amp;sličice</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Linked Text Frames as PDF Articles</source>
    <translation>&amp;Povezane besedilne okvirje shrani kot članke PDF </translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Vključi opombe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Resolucija:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Com&amp;press Text and Vector Graphics</source>
    <translation>&amp;Stiskaj besedila in vektorske risbe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Method:</source>
    <translation>&amp;Metoda:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Kakovost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Downsample Images to:</source>
    <translation>&amp;Slike reduciraj na:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Embed all Fonts</source>
    <translation>&amp;Vključi vse pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
    <translation>&amp;&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
    <translation>&amp;&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &amp;Presentation Effects</source>
    <translation>Vključi &amp;prezentacijske učinke </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Pre&amp;views</source>
    <translation>Pokaži pred&amp;oglede strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display Duration:</source>
    <translation>Dolžina &amp;prikazovanja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effec&amp;t Duration:</source>
    <translation>Trajanje &amp;učinka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect T&amp;ype:</source>
    <translation>&amp;Vrsta učinka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Moving Lines:</source>
    <translation>&amp;Premikanje črt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;rom the:</source>
    <translation>&amp;Iz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;irection:</source>
    <translation>&amp;Smer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply Effect on all Pages</source>
    <translation>&amp;Dodaj učinek na vse strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Encryption</source>
    <translation>&amp;Uporabi enkripcijo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User:</source>
    <translation>&amp;Uporabnik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Owner:</source>
    <translation>&amp;Lastnik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow &amp;Printing the Document</source>
    <translation>Dovoli &amp;tiskanje dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow &amp;Changing the Document</source>
    <translation>Dovoli &amp;spreminjanje dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
    <translation>Dovoli &amp;kopiranje besedila in slik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Adding &amp;Annotations and Fields</source>
    <translation>Dovoli &amp;dodajanje opomb in polj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;ecurity</source>
    <translation>&amp;Varnost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output &amp;Intended For:</source>
    <translation>&amp;Namen izhoda:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Custom Rendering Settings</source>
    <translation>&amp;Uporabi posebne nastavitve upodabljanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Settings</source>
    <translation>Nastavitve upodabljanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fre&amp;quency:</source>
    <translation>&amp;Frekvenca:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Angle:</source>
    <translation>&amp;Kot:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;pot Function:</source>
    <translation>Funkcija &amp;spot:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simple Dot</source>
    <translation>Enostavna točka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation>Črta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round</source>
    <translation>Okroglo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ellipse</source>
    <translation>Elipsa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use ICC Profile</source>
    <translation>Uporabi ICC profil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation>&amp;Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Info String:</source>
    <translation>&amp;Podatki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output &amp;Profile:</source>
    <translation>Profil &amp;izhoda:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-&amp;3</source>
    <translation>PDF/X-&amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Shrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Vpišite z vejicami ločen spisek območij.
Območje je lahko * za vse strani, 1-5 za 
več strani ali samo številka ene strani.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF datoteke (*.pdf);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled
when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed.
Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
    <translation>To je napredna nastavitev, ki ni privzeta. Vključite jo le, če jo potrebujete zaradi tiskalnika ali
navodil iz tiskarne. Sicer se vaš PDF morda ne bo pravilno natisnil in ne prav prikazal na drugih
sistemih.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PPreview</name>
  <message>
    <source>K</source>
    <translation type="obsolete">K</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M</source>
    <translation type="obsolete">M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y</source>
    <translation type="obsolete">Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Preview</source>
    <translation>Predogled tiskanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
    <translation>Vključi/izključi barvilo M (Magenta)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
    <translation>Vključi/izključi barvilo K (Črno)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Uporabi glajenje slik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias Text</source>
    <translation type="obsolete">Uporabi glajenje pisav</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
    <translation>Vključi/izključi barvilo C (cyan)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
    <translation>Prikazuj prosojnosti in prosojne predmete v dokumentu. To zahteva vsaj Ghostscript 7.07.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of True Type Fonts, Open Type Fonts, EPS, PDF and
vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
    <translation>Pisave vrste True-Type in Open-Type, ter EPS, PDF in vektorske grafike izgledajo prijetneje
na račun malce počasnejšega izrisovanja.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
    <translation>Prikaže predogled tiskanja s simulacijo splošnih CMYK barvil namesto RGB barv.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display TransparencyPPreview::Display CMYKPPreview::C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
    <translation>Vključi/izključi barvilo Y (Yellow)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense
 of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
    <translation type="obsolete">Besedila izgledajo bolj prijetno, na račun malce počasnejšega izrisovanja.
 To deluje le za pisave vrste Type 1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Transparency</source>
    <translation type="obsolete">Prikaži prosojnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display CMYK</source>
    <translation type="obsolete">Prikaži CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense
of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
    <translation>Omogoča lepši izgled besedil, na račun malce počasnejšega \n
izrisovanja. Vpliva samo na pisave vrste Type 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias &amp;Text</source>
    <translation>Mehčaj &amp;besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
    <translation>Mehčaj &amp;slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Trans&amp;parency</source>
    <translation>Prikaži &amp;prosojnost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display CMYK</source>
    <translation>&amp;Prikaži CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;C</source>
    <translation>&amp;C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;M</source>
    <translation>&amp;M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y</source>
    <translation>&amp;Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;K</source>
    <translation>&amp;K</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Under Color Removal</source>
    <translation>&amp;Odstranjevanje barve pod</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation>To je način za zamenjavo sivin sestavljenih iz cijan, rumene in 
magenta barve s črnino. 
POD se najbolj izrazi na nevtralnih ali temnih delih slik, blizu sivi. Tako 
lahko izboljšate kakovost tiska nekaterih slik, vendar se splača prej 
narediti nekaj preiskusov. 
POD tudi zmanjša možnost prekomerne nasičenosti CMY črnil.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Page</name>
  <message>
    <source>Cut</source>
    <translation type="obsolete">Izreži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation type="obsolete">Kopiraj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Info</source>
    <translation type="obsolete">Podatki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock</source>
    <translation type="obsolete">Zakleni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Picture</source>
    <translation type="obsolete">Posodobi sliko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Level</source>
    <translation type="obsolete">Raven</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower</source>
    <translation type="obsolete">Spusti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste</source>
    <translation type="obsolete">Prilepi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise</source>
    <translation type="obsolete">Dvigni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap to Guides</source>
    <translation type="obsolete">Preskakuj do vodil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Back</source>
    <translation type="obsolete">Pošlji na dno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Scrapbook</source>
    <translation type="obsolete">Pošlji v odložišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disabled</source>
    <translation>Izključeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap to Grid</source>
    <translation type="obsolete">Preskakuj do mreže</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Bezier krivulje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>is missing!</source>
    <translation>manjka!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Sample Text</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi naključno besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF-Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Je zaznamek PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un-group</source>
    <translation type="obsolete">Razdruži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture Frame</source>
    <translation type="obsolete">Okvir slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Picture</source>
    <translation type="obsolete">Uredi sliko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock object size</source>
    <translation type="obsolete">Odkleni velikost predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Frames</source>
    <translation type="obsolete">Pokaži okvirje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Frames</source>
    <translation type="obsolete">Skrij okvirje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field Properties</source>
    <translation type="obsolete">Lastnosti polja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Guides</source>
    <translation type="obsolete">Prikaži vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Images</source>
    <translation type="obsolete">Pokaži slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Images</source>
    <translation type="obsolete">Skrij slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File: </source>
    <translation>Datoteka: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock</source>
    <translation type="obsolete">Odkleni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Margins</source>
    <translation type="obsolete">Pokaži meje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frame</source>
    <translation>Okvir besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Original ppi: </source>
    <translation type="obsolete">Izvorni ppi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Grid</source>
    <translation type="obsolete">Kaži mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture</source>
    <translation>Slika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock object size</source>
    <translation type="obsolete">Zakleni velikost predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Poligon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Margins</source>
    <translation type="obsolete">Skrij meje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print: </source>
    <translation>Natisni: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation type="obsolete">Lastnosti opombe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Picture...</source>
    <translation type="obsolete">Dodaj sliko...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Program</source>
    <translation>Program</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Skrij osnovno mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to Front</source>
    <translation type="obsolete">Prinesi na vrh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Layer</source>
    <translation type="obsolete">Pošlji na sloj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Properties...</source>
    <translation type="obsolete">Kaži lastnosti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear Contents</source>
    <translation type="obsolete">Izbriši vsebino</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Kaži osnovno mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Properties...</source>
    <translation type="obsolete">Skrij lastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Znaki: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actual ppi: </source>
    <translation type="obsolete">Dejanski ppi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of</source>
    <translation>Kopija</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Grid</source>
    <translation type="obsolete">Skrij mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text...</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi besedilo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation>Besedilo po poti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Linked Text</source>
    <translation>Povezano besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabled</source>
    <translation>Vključeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outlines</source>
    <translation type="obsolete">Obrisi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert to</source>
    <translation type="obsolete">Pretvori v</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Visible</source>
    <translation type="obsolete">Slika je vidna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Pozor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append Text...</source>
    <translation type="obsolete">Dodaj besedilo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Odstavki: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF-Annotation</source>
    <translation type="obsolete">Je opomba PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Words: </source>
    <translation>Besede: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Uredi besedilo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust Frame to Picture</source>
    <translation type="obsolete">Okvir prilagodi sliki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Here</source>
    <translation>Kopiraj sem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Here</source>
    <translation>Premakni sem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Guides</source>
    <translation type="obsolete">Skrij vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Options</source>
    <translation type="obsolete">Možnosti PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group</source>
    <translation type="obsolete">Združi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Prilepi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Pokaži &amp;meje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Pokaži &amp;okvirje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Pokaži &amp;slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Kaži &amp;mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Prikaži &amp;vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>Kaži &amp;osnovno mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>&amp;Preskakuj do mreže</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>&amp;Preskakuj do vodil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Original PPI: </source>
    <translation>Izvorna PPI:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actual PPI: </source>
    <translation>Dejanska PPI:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In&amp;fo</source>
    <translation>&amp;Podatki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Picture...</source>
    <translation>&amp;Dodaj sliko...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>&amp;Slika je vidna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Picture</source>
    <translation>&amp;Osveži sliko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Picture</source>
    <translation>&amp;Uredi sliko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Adjust Frame to Picture</source>
    <translation>Okvir &amp;prilagodi sliki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Text...</source>
    <translation>&amp;Najdi besedilo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append Text...</source>
    <translation>&amp;Dodaj besedilo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Text...</source>
    <translation>&amp;Uredi besedilo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Sample Text</source>
    <translation>&amp;Vstavi naključno besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>Je PDF &amp;beležka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>je PDF &amp;opomba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation>&amp;Lastnosti opombe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation>Lastnosti &amp;polja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;PDF Options</source>
    <translation>Možnosti &amp;PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock</source>
    <translation>&amp;Zakleni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un&amp;lock</source>
    <translation>Od&amp;kleni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock Object &amp;Size</source>
    <translation>Zakleni &amp;velikost predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock Object &amp;Size</source>
    <translation>Odkleni &amp;velikost predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation>Pošlji na &amp;odložišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to La&amp;yer</source>
    <translation>Pošlji na &amp;sloj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>&amp;Združi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un&amp;group</source>
    <translation>&amp;Razdruži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Le&amp;vel</source>
    <translation>&amp;Raven</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to &amp;Back</source>
    <translation>Pošlji na &amp;dno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to &amp;Front</source>
    <translation>Prinesi na &amp;vrh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>&amp;Spusti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>&amp;Dvigni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Picture Frame</source>
    <translation>&amp;Okvir slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pol&amp;ygon</source>
    <translation>&amp;Mnogokotnik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <translation>&amp;Obrobe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Okvir besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>&amp;Bezier krivulja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Conve&amp;rt to</source>
    <translation>&amp;Pretvori v</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Izreži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiraj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear Contents</source>
    <translation>&amp;Počisti vsebino</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show P&amp;roperties...</source>
    <translation>Prikaži &amp;lastnosti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide P&amp;roperties...</source>
    <translation>Skrij &amp;lastnosti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
    <translation>Ali zares želite počistiti vso besedilo?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem</name>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation>Črta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image</source>
    <translation>Slika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Lomljena črta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Poligon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PathText</source>
    <translation>Besedilo po poti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSelector</name>
  <message>
    <source>Page </source>
    <translation>Stran </translation>
  </message>
  <message>
    <source> of %1</source>
    <translation> od %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicSearch</name>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Result</source>
    <translation>Rezultat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select</source>
    <translation>Izberi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search Results for: </source>
    <translation>Najdi rezultate za: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation>Predogled</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicStatus</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Da</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Goto</source>
    <translation>Pojdi v</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Ime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path</source>
    <translation>Pot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print</source>
    <translation>Natisni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missing</source>
    <translation>Manjkajoče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search</source>
    <translation>Iskanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Status</source>
    <translation>Stanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures</source>
    <translation>Slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PolygonProps</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convex Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Konveksen poligon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corners:</source>
    <translation type="obsolete">Koti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon Properties</source>
    <translation>Lastnosti poligona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation:</source>
    <translation type="obsolete">Zasuk:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Factor:</source>
    <translation type="obsolete">Faktor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corn&amp;ers:</source>
    <translation>&amp;Koti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation>&amp;Vrtenje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Conve&amp;x Polygon</source>
    <translation>&amp;Izbočeni mnogokotnik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Factor:</source>
    <translation>&amp;Faktor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of corners for polygons</source>
    <translation>Število kotov mnogokotnika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Degrees of rotation for polygons</source>
    <translation>Stopinje zasuka mnogokotnika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygons will be convex rather than concave</source>
    <translation>Mnogokotniki naj bodo raje izbočeni kot vbočeni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation>Primer poligona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the angles at which lines of the polygon join</source>
    <translation>Spremeni kot, pri katerem se črte mnogokotnika združijo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Preferences</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On</source>
    <translation type="obsolete">Vključeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source> px</source>
    <translation> px</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Big</source>
    <translation type="obsolete">Velik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>GUI</source>
    <translation>Grafični vmesnik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Off</source>
    <translation type="obsolete">Izključeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>min</source>
    <translation>min</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pts</source>
    <translation type="obsolete"> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap:</source>
    <translation type="obsolete">Vrzel:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top:</source>
    <translation type="obsolete">Zgoraj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Filesystem location for graphics editor</source>
    <translation>Položaj urejevalnika slik na sistemu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
    <translation>Uporabi mehčanje pisav pri izrisu za EPS in PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of executable:</source>
    <translation type="obsolete">Ime zagonske datoteke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum:</source>
    <translation type="obsolete">Najmanj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left:</source>
    <translation type="obsolete">Levo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Menus</source>
    <translation>Meniji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Misc.</source>
    <translation>Razno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paths</source>
    <translation>Poti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other</source>
    <translation>Drugo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside:</source>
    <translation type="obsolete">Znotraj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation type="obsolete">Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small</source>
    <translation>Majhen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Orodja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Units</source>
    <translation>Enote</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Major Grid Color:</source>
    <translation type="obsolete">Barva večjih črt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minor Grid Color:</source>
    <translation type="obsolete">Barva malih črt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of a document</source>
    <translation>Naj bo prva stran dokumenta leva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keyboard Shortcuts...</source>
    <translation type="obsolete">Bližnjice tipkovnice...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other Options</source>
    <translation>Druge možnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon Drawing Properties</source>
    <translation>Lastnosti risanja poligonov</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convex Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Konveksen poligon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Razdalja med levim robom strani in levim mejnim vodilom.
Če ste izbrali nasproti postavljene strani, bo ta prostor uporabljen za pravilno zlaganje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the size of the preview in the scrapbook palette</source>
    <translation>Izberi velikost predogleda v paleti odložišča</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement below the baseline of the normal font on a line</source>
    <translation>Razpored pod vodilom pisave na črti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Razdalja med spodnjim robom strani in spodnjim mejnim vodilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the minor grid lines</source>
    <translation>Razdalja med malimi črtami mreže</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the major grid lines</source>
    <translation>Razdalja med glavnimi črtami mreže</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page-Colors</source>
    <translation type="obsolete">Barve strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Tools</source>
    <translation>Dodatna orodja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of fill</source>
    <translation>Nasičenost barve polnila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep Aspect Ratio</source>
    <translation type="obsolete">Ohrani razmerja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of lines</source>
    <translation>Nasičenost barve črte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement:</source>
    <translation type="obsolete">Razpostavitev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use PDF-1.4 Transparency Features</source>
    <translation type="obsolete">Uporabi sposobnosti prosojnosti PDF-1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation>Male črke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place the grid behind your page objects</source>
    <translation>Naj bo mreža pod predmeti na strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When using facing pages, show the two pages side by side</source>
    <translation>Kadar uporabljaš nasproti postavljene strani, jih kaži dve po dve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size of font for new text frames</source>
    <translation>Velikost pisave v novih okvirjih z besedilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the subscript compared to the normal font</source>
    <translation>Relativna velikost podpisave v primerjavi z običajno pisavo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill color of picture frames</source>
    <translation>Barva polnila okvirjev s slikami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape Drawing Properties</source>
    <translation>Lastnosti risanja oblik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Scaling:</source>
    <translation type="obsolete">Vodoraven razteg:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
    <translation>Razpored nad vodilom pisave na črti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering</source>
    <translation>Uporabi mehčanje slik pri izrisu za EPS in PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of lines</source>
    <translation>Slog črt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript Interpreter</source>
    <translation>Postscript upodobljevalnik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Prikrojeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Ležeče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line color of shapes</source>
    <translation>Barva črte pri oblikah</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill color of shapes</source>
    <translation>Barva polnila pri oblikah</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Color:</source>
    <translation type="obsolete">Barva črte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the keyboard shortcuts to your preference</source>
    <translation type="obsolete">Spremeni bližnjice tipkovnice po svojih željah</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Color:</source>
    <translation type="obsolete">Barva besedila:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color:</source>
    <translation type="obsolete">Barva polnila:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep horizontal and vertical scaling the same</source>
    <translation>Naj bosta vodoraven in navpičen razteg ista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guides</source>
    <translation>Vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grid Colors</source>
    <translation>Barve mreže</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of corners for polygons</source>
    <translation>Število kotov poligona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation>Srednje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time period between saving automatically</source>
    <translation>Čas med samodejnimi shranjevanji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grid Layout</source>
    <translation>Postavitev mreže</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension
each time the time period elapses</source>
    <translation>Če izberete to, bo Scribus shranil varnostno kopijo
vašega dokumenta (s končnico .bak), vsako izbrano enoto časa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Razdalja med desnim robom strani in desnim mejnim vodilom.
Če ste izbrali nasproti postavljene strani, bo ta prostor uporabljen za pravilno zlaganje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="obsolete">Debelina črte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right:</source>
    <translation type="obsolete">Desno:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Theme:</source>
    <translation type="obsolete">Tema:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the Foreground</source>
    <translation type="obsolete">V ospredju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation type="obsolete">Širina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide Snap Distance:</source>
    <translation type="obsolete">Doseg preskakovanja do vodil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typography</source>
    <translation>Pisava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clip to Page Margins</source>
    <translation type="obsolete">Preskakuj do meja strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Style:</source>
    <translation type="obsolete">Slog črte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel</source>
    <translation>Število vrstic, ki jih preskoči premik kolešča na miški</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for new text frames</source>
    <translation>Pisava v novih okvirjih z besedilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Columns:</source>
    <translation type="obsolete">Stolpci:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum magnification allowed</source>
    <translation>Najmanjša dovoljena povečava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum magnification allowed</source>
    <translation>Največja dovoljena povečava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">Velikost pisave:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns on the basegrid</source>
    <translation>Vključi osnovno mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Širina strani dokumenta; to lahko nastavite, če ste označili posebno velikost strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corners:</source>
    <translation type="obsolete">Koti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Navpično</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Drawing Properties</source>
    <translation>Lastnosti risanja črt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Scaling:</source>
    <translation type="obsolete">Navpičen razteg:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Processing Tool</source>
    <translation>Orodje za upravljanje s slikami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the default zoom level</source>
    <translation>Privzeta povečava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatically scaled pictures keep their original proportions</source>
    <translation>Samodejno razpete slike ohranijo svoja razmerja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for paper</source>
    <translation>Barva papirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Placing</source>
    <translation>Postavitev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Degrees of rotation for polygons</source>
    <translation>Stopinje zasuka poligona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for the margin lines</source>
    <translation>Barva vodil robu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic Line Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Samodejni razmik vrstic:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Vodila meje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation>Predogled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal scaling of images</source>
    <translation>Vodoraven razteg slik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of lines</source>
    <translation>Širina črt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style of shapes</source>
    <translation>Slog črte pri oblikah</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the angles at which lines of the polygon join</source>
    <translation>Spremeni kot, pri katerem se črte poligona združijo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default font size for the menus and windows</source>
    <translation>Privzeta velikost menijev in oken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation>Piškur molče grabi fižol iz dna cezijeve hoste.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage increase over the font size for the line spacing</source>
    <translation>Večjost razmaka črt v primerjavi z velikostjo pisave v odstotkih</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">Spremeni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical scaling of images</source>
    <translation>Navpičen razteg slik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Odložišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margins:</source>
    <translation type="obsolete">Robovi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To adjust the display drag the ruler below with the Slider.</source>
    <translation>Za prilagoditev prikaza povlecite spodnje vodilo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture Frame Properties</source>
    <translation>Lastnosti okvija za sliko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ICC-Profiles:</source>
    <translation type="obsolete">Profili ICC</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum:</source>
    <translation type="obsolete">Največ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing</source>
    <translation>Tiskanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magnification Level Defaults</source>
    <translation>Privzete vrednosti povečav</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Scripter scripts directory</source>
    <translation>Privzeta mapa s Scripterjevimi skriptami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom:</source>
    <translation type="obsolete">Spodaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling:</source>
    <translation type="obsolete">Povečava:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picas (p)</source>
    <translation>Pike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
    <translation>Ne kaži predmet, ki so zunaj robov</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation>Podpisano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation>Nadpisano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline Offset:</source>
    <translation type="obsolete">Odmik osnovne črte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns in a text frame</source>
    <translation>Število stolpcev v okvirjih z besedilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Pages Side by Side</source>
    <translation type="obsolete">Prikaži strani drugo ob drugi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place the grid in front of your page objects</source>
    <translation>Naj bo mreža pred predmeti na strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the superscript compared to the normal font</source>
    <translation>Relativna velikost napisaneve v primerjavi z običajno pisavo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Unprintable Area in Margin Color</source>
    <translation type="obsolete">Prikaži nenatisljiva področja v barvi robov</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the small caps font compared to the normal font</source>
    <translation>Relativna velikost pomanjšanih vleikih črk v primerjav iz običajno velikostjo pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture frames allow pictures to scale to any size</source>
    <translation>Okvir s sliko lahko razpne sliko na kakršnokoli velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns off the basegrid</source>
    <translation>Izključi osnovno mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse-Settings</source>
    <translation type="obsolete">Nastavitve miške</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the minor grid lines</source>
    <translation>Barva malih črt mreže:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the major grid lines</source>
    <translation>Barva večjih črt mreže:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation:</source>
    <translation type="obsolete">Zasuk:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scripts:</source>
    <translation type="obsolete">Skripte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default ICC profiles directory</source>
    <translation>Privzeta mapa z ICC profili</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Interval:</source>
    <translation type="obsolete">Presledek:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frame Properties</source>
    <translation>Lastnosti okvirja z besedilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default documents directory</source>
    <translation>Privzeta mapa z dokumenti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default orientation of document pages</source>
    <translation>Privzeta usmeritev strani dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the guide lines you insert</source>
    <translation>Barva vodilnih črt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale Picture to Frame Size</source>
    <translation type="obsolete">Razpni sliko na velikost okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Points (pt)</source>
    <translation>Pike (pt)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display</source>
    <translation>Prikaz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Izberite mapo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of recently edited documents to show in the File menu</source>
    <translation>Število nedavno uporabljenih dokumentov, ki naj se prikažejo v meniju Datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Major Grid Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Razmik večjih črt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust Display Size</source>
    <translation type="obsolete">Prilagodi velikost prikaza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Nasičenost barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inches (in)</source>
    <translation>Palcev (in)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation>Vključi enotno ali razpršeno postavitev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change in magnification for each zoom operation</source>
    <translation>Sprememba povečave v vsaki zoom operaciji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap between text frame columns</source>
    <translation>Razmak med stolpci okvirja z besedilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents:</source>
    <translation type="obsolete">Dokumenti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Privzeta velikost strani; lahko je običajna ali posebna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabled</source>
    <translation type="obsolete">Vključeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line width of shapes</source>
    <translation>Debelina črte pri oblikah</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stepping:</source>
    <translation type="obsolete">Korak:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Factor:</source>
    <translation type="obsolete">Faktor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grab-Radius:</source>
    <translation type="obsolete">Doseg:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample of your font</source>
    <translation>Primer pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Linestyle:</source>
    <translation type="obsolete">Slog črte: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Autosave</source>
    <translation>Samodejno shranjevanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside:</source>
    <translation type="obsolete">Zunaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preferences</source>
    <translation>Nastavitve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Size:</source>
    <translation type="obsolete">Privzeta velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Font:</source>
    <translation type="obsolete">Privzeta pisava:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minor Grid Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Razmik malih črt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline Grid</source>
    <translation>Osnovna črta mreže</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
    <translation>Položaj upodobljevalnika Ghostscript na sistemu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free Scaling</source>
    <translation type="obsolete">Prosto raztegovanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Velikost strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygons will be convex rather than concave</source>
    <translation>Poligoni naj bodo konveksni raje kot konkavni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation type="obsolete">Nasproti ležeče strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the default window decoration and looks.
Scribus inherits any available KDE or Qt themes</source>
    <translation>Izberite privzet izgled in okraske oken.
 Scribus uporabi vse dostopne KDE ali QT teme.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame</source>
    <translation>Slike v okvirjih s slikami naj bodo razpete do elikosti okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
    <translation>Označi prostor robu z barvo robu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Splošne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable transparency features within PDF 1.4 export</source>
    <translation>Uporabi sposobnosti prosojnosti pri izvozu v PDF-1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles</source>
    <translation>Doseg oprijemanja predmetov</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias Text</source>
    <translation type="obsolete">Uporabi glajenje pisav</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the scrapbook contents everytime after a change</source>
    <translation>Shrani vsebino odložišča ob vsaki spremembi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Privzeta merska enota ob urejanju dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of lines</source>
    <translation>Barva črt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Višina strani dokumenta; to lahko nastavite, če ste označili posebno velikost strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shading:</source>
    <translation type="obsolete">Senčenje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height:</source>
    <translation type="obsolete">Višina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background:</source>
    <translation type="obsolete">Ozadje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Uporabi glajenje slik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Recent Documents:</source>
    <translation type="obsolete">Nedavni dokumenti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation>Primer poligona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Millimetres (mm)</source>
    <translation>Milimetri (mm)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wheel-Jump:</source>
    <translation type="obsolete">Preskok koleščka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Contents on Changes</source>
    <translation type="obsolete">Ob spremembah shrani vsebino</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Razdalja med gornjim robom strani in zgornjim mejnim vodilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the Background</source>
    <translation type="obsolete">V ozadju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline Grid:</source>
    <translation type="obsolete">Osnovna črta mreže:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance within which an object will snap to your placed guides</source>
    <translation>Razdalja do vodila, na kateri bo predmet preskočil na vodilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation:</source>
    <translation type="obsolete">Usmerjenost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of font</source>
    <translation>Barva pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User Guides Color:</source>
    <translation type="obsolete">Barva uporabnikovih vodil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page First</source>
    <translation type="obsolete">Najprej leva stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of Line:</source>
    <translation type="obsolete">Vrsta črte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Theme:</source>
    <translation>&amp;Tema:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost pisave:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Settings</source>
    <translation>Nastavitve miške</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Wheel Jump:</source>
    <translation>&amp;Preskok koleščka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Grab Radius:</source>
    <translation>&amp;Radij dosega:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Recent Documents:</source>
    <translation>&amp;Nedavni dokumenti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Documents:</source>
    <translation>&amp;Dokumenti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Change...</source>
    <translation>&amp;Spremeni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;ICC Profiles:</source>
    <translation>&amp;ICC profili:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Spremeni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scripts:</source>
    <translation>&amp;Skripte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ch&amp;ange...</source>
    <translation>&amp;Spremeni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Usmerjenost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Širina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Višina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation>&amp;Nasproti ležeče strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation>Najprej &amp;leva stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Dno:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>&amp;Vrh:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Desno:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Levo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Enabled</source>
    <translation>&amp;Vključeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Interval:</source>
    <translation>&amp;Presledek:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;inor Grid Spacing:</source>
    <translation>Razmik &amp;malih mrežnih črt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;jor Grid Spacing:</source>
    <translation>Razmik &amp;glavnih mrežnih črt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide &amp;Snap Distance:</source>
    <translation>Doseg &amp;preskakovanja do vodil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Min&amp;or Grid Color:</source>
    <translation>Barva &amp;malih mrežnih črt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Majo&amp;r Grid Color:</source>
    <translation>Barva &amp;glavnih mrežnih črt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User Guides Color:</source>
    <translation>Barva &amp;uporabnikovih vodil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Base&amp;line Grid Color:</source>
    <translation>&amp;Barva osnovne mreže:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the &amp;Background</source>
    <translation>V &amp;ozadju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the Fore&amp;ground</source>
    <translation>V o&amp;spredju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;n</source>
    <translation>&amp;Vključeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;ff</source>
    <translation>&amp;Izključeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Displacement:</source>
    <translation>&amp;Raz&amp;postavitev:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scaling:</source>
    <translation>&amp;Raztegovanje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;isplacement:</source>
    <translation>&amp;Raz&amp;postavitev:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;caling:</source>
    <translation>R&amp;aztegovanje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sc&amp;aling:</source>
    <translation>Ra&amp;ztegovanje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline &amp;Grid:</source>
    <translation>&amp;Osnova mreže:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline &amp;Offset:</source>
    <translation>&amp;Zamik osnove mreže:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic &amp;Line Spacing:</source>
    <translation>&amp;Samodejni razmiki &amp;vrstic:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default &amp;Font:</source>
    <translation>Privzeta &amp;pisava:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default &amp;Size:</source>
    <translation>Privzeta &amp;velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Color:</source>
    <translation>Barva &amp;besedila:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>&amp;Stolpci:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>&amp;Razpoka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Color:</source>
    <translation>Barva &amp;črte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shading:</source>
    <translation>&amp;Senčenje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fill Color:</source>
    <translation>Barva &amp;polnila:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;hading:</source>
    <translation>S&amp;enčenje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Type of Line:</source>
    <translation>&amp;Vrsta črte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Širina črte:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mi&amp;nimum:</source>
    <translation>&amp;Najmanj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;ximum:</source>
    <translation>Na&amp;jveč:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Stepping:</source>
    <translation>&amp;Po korakih:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Free Scaling</source>
    <translation>&amp;Prosto raztegovanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Scaling:</source>
    <translation>&amp;Vodoravno raztegovanje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Scaling:</source>
    <translation>&amp;Navpično raztegovanje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scale Picture to Frame Size</source>
    <translation>&amp;Raztegni sliko na velikost okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep Aspect &amp;Ratio</source>
    <translation>Ohrani &amp;razmerja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation>Barva &amp;polnila:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corn&amp;ers:</source>
    <translation>&amp;Koti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation>&amp;Vrtenje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Conve&amp;x Polygon</source>
    <translation>&amp;Izbočeni mnogokotnik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Factor:</source>
    <translation>&amp;Faktor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sa&amp;ve Contents on Changes</source>
    <translation>&amp;Shrani vsebino ob spremembah</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Large</source>
    <translation>Velik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Pages &amp;Side by Side</source>
    <translation>Prikazuj strani &amp;drugo ob drugi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Colors</source>
    <translation>Barve strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Background:</source>
    <translation>&amp;Ozadje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Margins:</source>
    <translation>&amp;Meje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display &amp;Unprintable Area in Margin Color</source>
    <translation>Prikazuj &amp;nenatisljivo območje v barvi meje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use PDF 1.4 &amp;Transparency Features</source>
    <translation>Uporabi PDF 1.4 &amp;prosojnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Adjust Display Size</source>
    <translation>&amp;Prilagodi velikost prikaza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name of Executable:</source>
    <translation>&amp;Ime zagonske datoteke:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias &amp;Text</source>
    <translation>Mehčaj &amp;besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias &amp;Graphics</source>
    <translation>Mehčaj &amp;slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of &amp;Executable:</source>
    <translation>Ime &amp;zagonske datoteke:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clip to Page &amp;Margins</source>
    <translation>&amp;Reži po mejah strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Znotraj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>Z&amp;unaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;Under Color Removal</source>
    <translation>Uveljavi &amp;odstranjevanje barve pod</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QColorDialog</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Sat:</source>
    <translation>Na&amp;s:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Val:</source>
    <translation>&amp;Vred:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hu&amp;e:</source>
    <translation>Odt&amp;enek:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Define Custom Colors &gt;&gt;</source>
    <translation>Nastavi barve &gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select color</source>
    <translation>Izberi barvo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
    <translation>&amp;Dodaj lastnim barvam</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bl&amp;ue:</source>
    <translation>Modra:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Green:</source>
    <translation>Zelena:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Basic colors</source>
    <translation>Osnovne &amp;barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Custom colors</source>
    <translation>Barve po meri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lpha channel:</source>
    <translation>Prosojnost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Red:</source>
    <translation>&amp;Rdeča:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QFileDialog</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dir</source>
    <translation>Mapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Back</source>
    <translation>Nazaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Datum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Ime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Shrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation>Velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort</source>
    <translation>Razvrsti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Vrsta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open</source>
    <translation>&amp;Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Shrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error</source>
    <translation>Napaka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write: %1</source>
    <translation>Pisanje: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Size</source>
    <translation>Uredi po veliko&amp;sti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Date</source>
    <translation>Uredi po &amp;datumih</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder 1</source>
    <translation>Nova mapa 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the directory</source>
    <translation>Mapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;type:</source>
    <translation>Vrs&amp;ta datoteke:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;name:</source>
    <translation>Ime datoteke:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete %1QFileDialog::&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;QFileDialog::&amp;Yes</source>
    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Ali ste prepričani, da želite izbrisati %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;QFileDialog::Da</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;UnsortedQFileDialog::Sort</source>
    <translation type="obsolete">Razvrsti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R&amp;eload</source>
    <translation>Znova naloži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder</source>
    <translation>Nova mapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unsorted</source>
    <translation>&amp;Nerazvrščeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Look &amp;in:</source>
    <translation>Poglej v:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Contents</source>
    <translation>Poglej vsebino datoteke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder %1</source>
    <translation>Nova mapa %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-write</source>
    <translation>Za pisanje in branje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-only</source>
    <translation>Samo za branje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy or Move a File</source>
    <translation>Prepiši ali premakni datoteko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Find Directory</source>
    <translation>Poišči mapo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attributes</source>
    <translation>Lastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;hidden files</source>
    <translation>Kaži skrite datoteke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save As</source>
    <translation>Shrani kot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inaccessible</source>
    <translation>Nedostopno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1
File not found.
Check path and filename.</source>
    <translation>%1
Ne najdem datoteke.
Preverite ime in pot do nje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List View</source>
    <translation>Seznamski pogled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Special</source>
    <translation>Posebno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write-only</source>
    <translation>Samo za pisanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the symlink</source>
    <translation>povezava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directories</source>
    <translation>Mape</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Special</source>
    <translation>Povezava do posebnega predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Directory</source>
    <translation>Izberite mapo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*.*)</source>
    <translation>Vse datoteke (*.*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read: %1</source>
    <translation>Branje: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rename</source>
    <translation>P&amp;reimenuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directory:</source>
    <translation>Mapa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>One directory up</source>
    <translation>Mapo navzgor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Info</source>
    <translation>Poglej podatke datoteke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the file</source>
    <translation>datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create New Folder</source>
    <translation>Ustvari novo mapo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to File</source>
    <translation>Povezava do datoteke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Directory</source>
    <translation>Povezava do mape</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Detail View</source>
    <translation>Podroben pogled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Name</source>
    <translation>Uredi po ime&amp;nih</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete %1</source>
    <translation>Izbriši %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Ali zares želite izbrisati %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Da</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QFontDialog</name>
  <message>
    <source>&amp;Font</source>
    <translation>&amp;Pisava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font st&amp;yle</source>
    <translation>S&amp;log pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects</source>
    <translation>Učinki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stri&amp;keout</source>
    <translation>Pre&amp;črtano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>&amp;Podčrtano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color</source>
    <translation>&amp;Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample</source>
    <translation>Primer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scr&amp;ipt</source>
    <translation>S&amp;kripta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply</source>
    <translation>Uporabi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Font</source>
    <translation>Izberi pisavo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QLineEdit</name>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Obnovi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Razveljavi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Počisti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Prilepi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select All</source>
    <translation>Izberi vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;tQLineEdit::&amp;Copy</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Kopiraj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Izreži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiraj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMainWindow</name>
  <message>
    <source>Line up</source>
    <translation>V vrsto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Customize...</source>
    <translation>Prilagodi...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMessageBox</name>
  <message>
    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br&gt;Qt is also available for embedded devices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; for more information.&lt;/p&gt;QObject::Initializing...</source>
    <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;O Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Ta program uporablja QT različico %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt je C++ orodje za razvoj grafičnih vmesnikov in programov za več okolij. .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt omogoča prenos iste kode v okolja MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, in vse pomembnejše Unixe.&lt;br&gt;Qt obstaja tudi za vključene pripomočke.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt ije izdelek Trolltecha. Več na &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;QObject::Pripravljam...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br&gt;Qt is also available for embedded devices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;h3&gt;O Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Ta program uporablja QT različico %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt je C++ orodje za razvoj grafičnih vmesnikov in programov za več okolij. .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt omogoča prenos iste kode v okolja MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, in vse pomembnejše Unixe.&lt;br&gt;Qt obstaja tudi za vključene pripomočke.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt ije izdelek Trolltecha. Več na &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QObject</name>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation type="obsolete">pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="obsolete"> pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation type="obsolete">in</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation type="obsolete">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation type="obsolete">točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="obsolete"> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="obsolete"> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="obsolete"> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Da</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Preview</source>
    <translation>Predogled tiskanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Scripts</source>
    <translation type="obsolete">Scribusove skripte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation>Ozadje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Recent Scripts</source>
    <translation type="obsolete">Skripte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! An object you&apos;re trying to textflow doesn&apos;t exist!</source>
    <translation>Joj! Poskušate ubesediti predmet ki ne obstaja!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG-Images (*.svg *.svgz);;All Files (*)</source>
    <translation>SVG Slike (*.svg *.svgz);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re calling an object doesn&apos;t exist!</source>
    <translation>Joj! Kličete predmet ki ne obstaja!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Python Scripts (*.py);; All Files (*)</source>
    <translation>Python Skripte (*.py);; Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;cript</source>
    <translation>Skripta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Execute Script...</source>
    <translation type="obsolete">Zeženi skripto...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to erase an object doesn&apos;t exist!</source>
    <translation>Joj! Poskušate zbrisati predmet ki ne obstaja!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import SVG-Image...</source>
    <translation type="obsolete">Uvozi SVG Sliko...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to overwrite the File:
%1 ?</source>
    <translation>Ali ste prepričani, da želite prepisati datoteko:
%1 ?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Shrani kot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scripter Manual...</source>
    <translation type="obsolete">Priročnik za skripte...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as SVG...</source>
    <translation type="obsolete">Shrani stran kot SVG...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Spletna pomoč</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Opozorilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Console</source>
    <translation type="obsolete">Prikaži konzolo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG-Images (*.svg);;All Files (*)</source>
    <translation>SVG Slike (*.svg);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Special</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi posebno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initializing...</source>
    <translation>Pripravljam...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as Image...</source>
    <translation type="obsolete">Shrani kot sliko...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as Image</source>
    <translation>Shrani kot sliko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error writting the output file(s).</source>
    <translation>Napaka pri zapisovanju izhodnih datotek.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation>Napaka pri zapisovanju izhodnih datotek.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export successful.</source>
    <translation>Izvoz je bil uspešen.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation>Datoteka že obstaja. Jo prepišem?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation>že obstaja. Jo prepišem?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes all</source>
    <translation>Da, vedno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts Preview</source>
    <translation>Predogled &amp;pisav</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Special</source>
    <translation>&amp;Vstavi posebej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation>Nova &amp;iz predloge...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Newsletters</source>
    <translation>Novice</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brochures</source>
    <translation>Brošure</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalogs</source>
    <translation>Katalogi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flyers</source>
    <translation>Letaki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Signs</source>
    <translation>Znaki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cards</source>
    <translation>Kartice</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letterheads</source>
    <translation>Glave pisem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Envelopes</source>
    <translation>Ovojnice</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Business Cards</source>
    <translation>Vizitke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calendars</source>
    <translation>Koledarji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advertisements</source>
    <translation>Oglasi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Labels</source>
    <translation>Nalepke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Menus</source>
    <translation>Meniji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Programs</source>
    <translation>Programi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Forms</source>
    <translation>PDF forme</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Presentations</source>
    <translation>PDF prezentacije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magazines</source>
    <translation>Revije</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Posters</source>
    <translation>Plakati</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Announcements</source>
    <translation>Napovedniki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Documents</source>
    <translation>Besedilne datoteke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Folds</source>
    <translation>Zgibanke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Own Templates</source>
    <translation>Lastne predloge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as &amp;Image...</source>
    <translation>Shrani kot &amp;sliko...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation>Pred&amp;ogled tiskanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Tiskaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation>Uvozi &amp;EPS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
    <translation>Vse podprte oblike (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as &amp;Template...</source>
    <translation>Shrani kot &amp;predlogo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Shrani &amp;kot...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;cripter Manual...</source>
    <translation>Priročnik za s&amp;kripte...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scribus Scripts</source>
    <translation>&amp;Skribusove skripte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Execute Script...</source>
    <translation>&amp;Poženi skripto...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Recent Scripts</source>
    <translation>&amp;Nedavne skripte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Console</source>
    <translation>Pokaži &amp;konzolo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;SVG...</source>
    <translation>Shrani stran kot &amp;SVG...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;SVG...</source>
    <translation>Uvozi &amp;SVG...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! Wrong arguments! Call: </source>
    <translation>Aaaa! Napačni argumenti! Kličite:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to load image into an object doesn&apos;t exist or isn&apos;t selected!</source>
    <translation>Aaaa! Sliko poskušate vklučiti v predmet ki ne obstaja ali ni izbran!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to (un)lock an object doesn&apos;t exist! None selected too.</source>
    <translation>Aaaa! Poskušate (od)kleniti predmet ki ne obstaja! In tudi noben drug ni izbran.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to query an object doesn&apos;t exist! None selected too.</source>
    <translation>Aaaa! Povprašujete po predmetu, ki ne obstaja! In tudi noben ni izbran.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing text</source>
    <translation>Uvažam besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importer</source>
    <translation>Uvoznik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the importer to use</source>
    <translation>Izberite uvoznika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Vse podprte oblike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HTML Files</source>
    <translation>Datoteke HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <source>html</source>
    <translation>html</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files</source>
    <translation>Datoteke z besedilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comma Separated Value Files</source>
    <translation>Datoteke z vrednostmi, ločene z vejicami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CSV_data</source>
    <translation>podatki CVS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CSV_header</source>
    <translation>glava CVS</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QTextEdit</name>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Izreži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>Kopiraj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Obnovi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Razveljavi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Počisti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Prilepi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select All</source>
    <translation>Izberi vse</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QTitleBar</name>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimize</source>
    <translation>Pomanjšaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation>Senči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximize</source>
    <translation>Razpni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normalize</source>
    <translation>Obnovi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Menu</source>
    <translation>Sistemski meni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unshade</source>
    <translation>Odsenči</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QWorkspace</name>
  <message>
    <source>&amp;Move</source>
    <translation>&amp;Premakni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimize</source>
    <translation>Pomanjšaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stay on &amp;Top</source>
    <translation>Ostani na &amp;vrhu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 - [%2]</source>
    <translation>%1 - [%2]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sh&amp;ade</source>
    <translation>Senči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Restore</source>
    <translation>&amp;Obnovi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unshade</source>
    <translation>Odsenči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mi&amp;nimize</source>
    <translation>Pomanjšaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;ximize</source>
    <translation>Razpni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Restore Down</source>
    <translation>Obnovi navzdol</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Query</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ReformDoc</name>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> pal</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top:</source>
    <translation type="obsolete">Zgoraj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left:</source>
    <translation type="obsolete">Levo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside:</source>
    <translation type="obsolete">Znotraj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Razdalja med levim robom strani in levim mejnim vodilom.
Če ste izbrali nasproti postavljene strani, bo ta prostor uporabljen za pravilno zlaganje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Razdalja med spodnjim robom strani in spodnjim mejnim vodilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Setup</source>
    <translation>Nastavitev dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Razdalja med desnim robom strani in desnim mejnim vodilom.
Če ste izbrali nasproti postavljene strani, bo ta prostor uporabljen za pravilno zlaganje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right:</source>
    <translation type="obsolete">Desno:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Vodila robov</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
    <translation>Naj bo prva stran leva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom:</source>
    <translation type="obsolete">Spodaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page first</source>
    <translation type="obsolete">Najprej leva stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation>Omogoči enojno ali mnogotero postavitev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside:</source>
    <translation type="obsolete">Zunaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation type="obsolete">Nasproti postavljene strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Razdalja med gornjim robom strani in zgornjim mejnim vodilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>&amp;Vrh:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Levo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Dno:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Desno:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation>&amp;Nasproti ležeče strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation>Najprej &amp;leva stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Znotraj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outside:</source>
    <translation>Z&amp;unaj:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBAlign</name>
  <message>
    <source>Style of current paragraph</source>
    <translation>Slog trenutnega odstavka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style Settings</source>
    <translation>Nastavitve sloga</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBColorF</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Barva polnila besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text fill</source>
    <translation>Nasičenost barve polnila besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color Settings</source>
    <translation>Nastavitve barve polnila</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBColorS</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation>Barva črte besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text stroke</source>
    <translation>Nasičenost barve črte besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Color Settings</source>
    <translation>Nastavitve barve črte</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBFont</name>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text</source>
    <translation>Pisava izbranega besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Velikost pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling width of characters</source>
    <translation>Velikost črk za razpenjanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Settings</source>
    <translation>Nastavitve pisave</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBStyle</name>
  <message>
    <source>Kerning:</source>
    <translation>Spodsekavanje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Kerning</source>
    <translation>Ročno spodsekavanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character Settings</source>
    <translation>Nastavitve znakov</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScriXmlDoc</name>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Kopija #%1 izvirnika </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation>Ozadje</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScribusApp</name>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation>pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation>pal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>pal</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>50%</source>
    <translation>50%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>75%</source>
    <translation>75%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cut</source>
    <translation>Izreži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <source>200%</source>
    <translation>200%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation>Kopiraj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font</source>
    <translation>Pisava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation type="obsolete">Levo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock</source>
    <translation>Zakleni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quit</source>
    <translation>Končaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Shrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation>Velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exiting now</source>
    <translation>Končujem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tile</source>
    <translation type="obsolete">Razpostavi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo</source>
    <translation>Razveljavi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Right</source>
    <translation>Poravnaj desno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close the current Document</source>
    <translation>Zapri trenuten dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Strikethru</source>
    <translation>Prečrtano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Center</source>
    <translation>Poravnaj na sredino</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ur&amp;edi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>Datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation>Pomoč</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Item</source>
    <translation>Predmet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>Stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;View</source>
    <translation>Pogled</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Styles...</source>
    <translation>Slogi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/Align...</source>
    <translation>Razporedi/Poravnaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block</source>
    <translation type="obsolete">Blok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Počisti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation>Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech</source>
    <translation>Češčina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dutch</source>
    <translation>Nizozemščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation>Grščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group</source>
    <translation>Združi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Irish</source>
    <translation>Irščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower</source>
    <translation>Spusti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste</source>
    <translation>Prilepi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise</source>
    <translation>Dvigni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ready</source>
    <translation>Pripravljen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation type="obsolete">Desno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation>Senči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape</source>
    <translation type="obsolete">Oblika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation type="obsolete">Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation>Slog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Orodja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap to Guides</source>
    <translation type="obsolete">Preskakuj do vodil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Slogi črt...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Back</source>
    <translation>Pošlji na dno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert to Outlines</source>
    <translation type="obsolete">Pretvori v črte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian</source>
    <translation>Italijanščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap to Grid</source>
    <translation>Preskakuj do mreže</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators...</source>
    <translation type="obsolete">Tabulatorji...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Getting ICC-Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Iščem ICC profile</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initializing Plugins</source>
    <translation>Vključujem dodatke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un-group</source>
    <translation>Razdruži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smart Hyphen</source>
    <translation>Pametno deljenje besed</translation>
  </message>
  <message>
    <source>EPS-Files (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation>EPS datoteke (*.eps);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Style</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Slog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>&amp;Orodja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete...</source>
    <translation>Zbriši...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraph Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Slogi odstavka...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation>Pomanjšane velike črke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split Polygons</source>
    <translation type="obsolete">Razdeli poligone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Palette</source>
    <translation type="obsolete">Paleta strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation>Večkrat podvoji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Palette</source>
    <translation>Prikaži paleto strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>IrishScribusApp::All Supported Formats</source>
    <translation type="obsolete">Vsi podprti formati</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors...</source>
    <translation>Barve...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Detach Text from Path</source>
    <translation type="obsolete">Snemi besedilo s poti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thumbnails</source>
    <translation>Sličice</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching for Fonts</source>
    <translation>Iščem pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page...</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi stran...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Info...</source>
    <translation>Podatki o dokumentu...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move...</source>
    <translation>Premakni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Frames</source>
    <translation type="obsolete">Prikaži okvirje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Frames</source>
    <translation>Skrij okvirje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation type="obsolete">Sredina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Guides</source>
    <translation type="obsolete">Skrij vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish</source>
    <translation>Danščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Guides</source>
    <translation type="obsolete">Pokaži vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Breaking Space</source>
    <translation>Nedeljiv presledek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Images</source>
    <translation type="obsolete">Pokaži slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo Object Change</source>
    <translation type="obsolete">Razveljavi spremembo predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Images</source>
    <translation>Skrij slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forced</source>
    <translation type="obsolete">Vsiljeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian</source>
    <translation>MadĹžarščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French</source>
    <translation>Francoščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German</source>
    <translation>Nemščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock/Unlock</source>
    <translation>Zakleni/Odkleni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation>Preobrni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layers</source>
    <translation type="obsolete">Sloji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Običajno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There are no Postscript-Fonts on your System</source>
    <translation>Na vašem sistemu ni Postscriptnih pisav</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Layers</source>
    <translation>Prikaži sloje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish</source>
    <translation>Poljščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading:</source>
    <translation>Nalagam:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock all</source>
    <translation>Odkleni vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock all</source>
    <translation>Zakleni vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation type="obsolete">Senči:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak</source>
    <translation>Slovaščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock</source>
    <translation>Odkleni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool&amp;bars</source>
    <translation type="obsolete">Orodjarne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tips</source>
    <translation type="obsolete">Namigi orodij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Margins</source>
    <translation type="obsolete">Pokaži meje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">Zaznamki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Frame</source>
    <translation type="obsolete">Uredi okvir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open...</source>
    <translation>Odpri...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Grid</source>
    <translation>Prikaži mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outline</source>
    <translation>Obroba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian</source>
    <translation>Slovenščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Lastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Recent Documents</source>
    <translation type="obsolete">Nedavni dokumenti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation>Podvoji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Margins</source>
    <translation>Skrij meje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export...</source>
    <translation type="obsolete">Izvozi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import...</source>
    <translation type="obsolete">Uvozi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as...</source>
    <translation>Shrani kot...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actual Size</source>
    <translation type="obsolete">Dejanska velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Picture...</source>
    <translation>Dodaj sliko...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t write the File: 
 %1</source>
    <translation type="obsolete">Ne morem zapisati datoteke: 
 %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation>Dodatno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attach Text to Path</source>
    <translation>Besedilo pripni na pot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Some Objects are locked.</source>
    <translation>Nekateri predmeti so zaklenjeni.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation>Vstavi številko strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Baseline Grid</source>
    <translation>Skrij osnovno mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to Front</source>
    <translation>Prinesi na vrh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjusting Colors</source>
    <translation>Prilagajam barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search/Replace...</source>
    <translation type="obsolete">Poišči in zamenjaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Guides...</source>
    <translation>Upravljaj vodila...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian</source>
    <translation>Ukrajinščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Odložišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reading Scrapbook</source>
    <translation>Berem odložišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenator...</source>
    <translation type="obsolete">Deljenje besed...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Setup...</source>
    <translation>Priprava dokumenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts...</source>
    <translation>Java skripti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fit in Window</source>
    <translation>Na velikost okna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print...</source>
    <translation>Natisni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Tools</source>
    <translation type="obsolete">Orodja za PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Baseline Grid</source>
    <translation>Prikaži osnovno mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Qt</source>
    <translation>O QT-ju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text/Picture...</source>
    <translation>Dodaj besedilo/sliko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cascade</source>
    <translation type="obsolete">Kaskadno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalan</source>
    <translation>Katalonščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Shrani kot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Template...</source>
    <translation>Uveljavi predlogo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation>Podpisano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open a Document</source>
    <translation>Odpri dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation>Nadpisano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert...</source>
    <translation>Vstavi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian</source>
    <translation>Ruščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing failed!</source>
    <translation>Tiskanje ni uspelo!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current Document as PDF</source>
    <translation>Shrani trenutno odprt dokument kot PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenate Text</source>
    <translation>Opravi deljenje besed</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish</source>
    <translation>Španščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus crashes due to Signal #%1</source>
    <translation>Scribus je razpadel zaradi napake #%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Grid</source>
    <translation type="obsolete">Skrij mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print the current Document</source>
    <translation>Natisni trenutno odprt dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Dodaj besedilo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Management...</source>
    <translation type="obsolete">Upravljanje barv...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing...</source>
    <translation>Tiskam...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Podčrtano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish</source>
    <translation>Švedščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other...</source>
    <translation type="obsolete">Drugo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current Document</source>
    <translation>Shrani trenuten dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as EPS...</source>
    <translation type="obsolete">Shrani stran kot EPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading...</source>
    <translation>Nalagam...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
    <translation>Besedilne datoteke (*.txt);;Vse datoteke(*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Collect for Output...</source>
    <translation type="obsolete">Zberi za izvoz...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo Object Move</source>
    <translation type="obsolete">Razveljavi premik predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Izberi mapo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new Document</source>
    <translation>Ustvari nov dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online-Help...</source>
    <translation>Pomoč na spletu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select all</source>
    <translation>Izberi vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portuguese</source>
    <translation>Portugalščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects</source>
    <translation type="obsolete">Učinki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Pictures</source>
    <translation>Upravljaj s slikami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preferences...</source>
    <translation type="obsolete">Nastavitve...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English</source>
    <translation>Angleščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General...</source>
    <translation type="obsolete">Splošno...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Obrisano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preferences</source>
    <translation type="obsolete">Nastavitve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo Delete Object</source>
    <translation type="obsolete">Razveljavi brisanje predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Crash</source>
    <translation>Scribus je razpadel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Templates...</source>
    <translation>Predloge...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saving...</source>
    <translation>Shranjujem...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish</source>
    <translation>Finščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combine Polygons</source>
    <translation type="obsolete">Združi poligone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reading Preferences</source>
    <translation>Nastavitve branja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Opozorilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as PDF...</source>
    <translation type="obsolete">Shrani kot PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Revert to Saved</source>
    <translation type="obsolete">Povrni na shranjeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append Text...</source>
    <translation type="obsolete">Najdi besedilo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Setting up Shortcuts</source>
    <translation>NAstavljam bližnjice</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Usodna napaka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Left</source>
    <translation>Poravnaj levo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation>Okna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select New Font</source>
    <translation>Izberi novo pisavo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Scribus</source>
    <translation>O Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Init Hyphenator</source>
    <translation>Vključujem deljenje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Text...</source>
    <translation type="obsolete">Shrani besedilo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian</source>
    <translation>Litvanščina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Manual</source>
    <translation>Priročnik za Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alignment</source>
    <translation type="obsolete">Poravnava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts...</source>
    <translation>Pisave...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keyboard Shortcuts...</source>
    <translation type="obsolete">Bližnjice tipkovnice...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Manual...</source>
    <translation type="obsolete">Priročnik za Scribus...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Settings</source>
    <translation>Na&amp;stavitve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Vse podprte oblike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t write the File: 
%1</source>
    <translation>Ne morem pisati v datoteko:\n
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The following Programs are missing:</source>
    <translation>Manjkajo sledeči programi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ghostscript : You cannot use EPS-Images</source>
    <translation type="obsolete">Ghostscript: Ne morete uporabljati slik EPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color Management...</source>
    <translation>&amp;Upravljanje barv...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Odpri...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open &amp;Recent</source>
    <translation>Odpri &amp;nedavno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Shrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Shrani &amp;kot...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>&amp;Povrni do shranjene</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>Zberi za &amp;izvoz...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Text/Picture...</source>
    <translation>&amp;Dodaj besedilo/sliko...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>Dodaj &amp;besedilo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert &amp;Page...</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi &amp;stran...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Uvozi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Shrani &amp;besedilo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
    <translation>Shrani stran kot &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Shrani kot &amp;PDF...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export</source>
    <translation>&amp;Izvoz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Info...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Podatki o dokumentu...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>&amp;Nastavitve dokumenta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Tiskaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Končaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Razveljavi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Izreži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiraj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Prilepi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Počisti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>Izberi &amp;vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>Po&amp;išči in zamenjaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation>&amp;Barve...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation>&amp;Slogi odstavka...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation>Slogi &amp;črt...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Templates...</source>
    <translation>&amp;Predloge...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Javascripts...</source>
    <translation>&amp;Java skripti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>Po&amp;dvoji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation>&amp;Večkratno podvojevanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>&amp;Združi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>&amp;Razdruži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock</source>
    <translation>&amp;Zakleni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to &amp;Back</source>
    <translation>Pošlji na &amp;dno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to &amp;Front</source>
    <translation>Prinesi na &amp;vrh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>&amp;Spusti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>&amp;Dvigni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/&amp;Align...</source>
    <translation>Razporedi/&amp;Poravnaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Frame</source>
    <translation type="obsolete">Ur&amp;edi okvir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>&amp;Oblika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>Besedilo &amp;pripni na pot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>Besedilo &amp;snemi s poti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>&amp;Sestavi poligone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>Razdeli &amp;poligone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;onvert to Outlines</source>
    <translation>Pr&amp;etvori v črte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>&amp;Vstavi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>&amp;Zbriši...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Premakni...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply Template...</source>
    <translation>&amp;Uveljavi predlogo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Manage Guides...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Upravljaj vodila...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fit in Window</source>
    <translation>&amp;Na velikost okna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation>&amp;Sličice</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide &amp;Margins</source>
    <translation type="obsolete">Skrij &amp;meje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide &amp;Frames</source>
    <translation type="obsolete">Skrij &amp;okvirje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide &amp;Images</source>
    <translation type="obsolete">Skrij &amp;slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Kaži &amp;mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap to &amp;Grid</source>
    <translation type="obsolete">Preskakuj do &amp;mreže</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide G&amp;uides</source>
    <translation type="obsolete">Skrij &amp;vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>&amp;Preskakuj do vodil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>Kaži &amp;osnovno mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>&amp;Lastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outline</source>
    <translation>&amp;Obroba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Odložišče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>&amp;Sloji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;age Palette</source>
    <translation>P&amp;aleta strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Zaznamki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation>&amp;Upravljaj s slikami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>Opravi &amp;deljenje besed</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>&amp;Namigi orodja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>Orodja za &amp;PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tooltips</source>
    <translation>Namigi orodja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Preferences...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Nastavitve...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts...</source>
    <translation>&amp;Pisave...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenator...</source>
    <translation>&amp;Deljenje besed...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Keyboard Shortcuts...</source>
    <translation>&amp;Bližnjice tipkovnice...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>&amp;O Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>O &amp;QT-ju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation>Pr&amp;iročnik za Scribusa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;yle</source>
    <translation>S&amp;log</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>&amp;Levo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>&amp;Sredinsko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>&amp;Desno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>&amp;Blok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>&amp;Vsiljeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>&amp;Drugo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Kaskadno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>&amp;Tlakovano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color</source>
    <translation>&amp;Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Invert</source>
    <translation>Pre&amp;obrni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Text...</source>
    <translation>&amp;Vstavi besedilo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font</source>
    <translation>&amp;Pisava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Effects</source>
    <translation>&amp;Učinki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Alignment</source>
    <translation>P&amp;oravnava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shade</source>
    <translation>&amp;Senca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>&amp;Tabulatorji...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un&amp;lock</source>
    <translation>Od&amp;kleni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Pokaži &amp;slike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Pokaži &amp;meje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Pokaži &amp;okvirje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Prikaži &amp;vodila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide &amp;Grid</source>
    <translation type="obsolete">Skrij &amp;mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide &amp;Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Skrij &amp;osnovno mrežo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ghostscript : You cannot use EPS Images</source>
    <translation>Ghostscript: Ne morete uporabiti EPS slik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;Page(s)...</source>
    <translation>Uvozi &amp;stran(i)...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>100%</source>
    <translation>100%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>&amp;Preskakuj do mreže</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>&amp;Nastavitve...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing Pages...</source>
    <translation>Uvažam strani...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Uvozi stran(i)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Poskušate uvoziti več strani, kot jih je na voljo v dokumentu od trenutno aktivne dalje.&lt;/p&gt;Izberite eno od možnosti:&lt;br&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Ustvari&lt;/b&gt; manjkajoče strani&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Uvozi&lt;/&gt; strani do zadnje strani&lt;/li&gt;&lt;/li&gt;&lt;b&gt;Prekliči&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;/&lt;ul&gt;&lt;br&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create</source>
    <translation>Ustvari</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <translation>Uvozi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import done</source>
    <translation>Uvoz končan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Found nothing to import</source>
    <translation>Nič za uvoziti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Getting ICC Profiles</source>
    <translation>Iščem ICC profile</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>Upravljaj &amp;vodila...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shade:</source>
    <translation>&amp;Senca:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Information...</source>
    <translation>&amp;Podatki o dokumentu...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo Delete Object</source>
    <translation>&amp;Prekliči brisanje predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo Object Move</source>
    <translation>&amp;Prekliči premikanje predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo Object Change</source>
    <translation>&amp;Prekliči spreminjanje predmeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Shape</source>
    <translation>&amp;Uredi obliko</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScribusView</name>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation>pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation>pal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layer</source>
    <translation>Sloj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScribusWin</name>
  <message>
    <source>Close Anyway</source>
    <translation type="obsolete">Vseeno zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave Anyway</source>
    <translation type="obsolete">Vseeno zapusti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>has been changed since the last save.</source>
    <translation>je bil od zadnjega shranjevanja še spremenjen.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Now</source>
    <translation type="obsolete">Shrani sedaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document:</source>
    <translation>Dokument:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Opozorilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Leave Anyway</source>
    <translation>Vseeno &amp;zapusti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lose Anyway</source>
    <translation>Vseeno &amp;zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Now</source>
    <translation>&amp;Shrani sedaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeList</name>
  <message>
    <source>Show Page Previews</source>
    <translation>Pokaži predoglede strani</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeView</name>
  <message>
    <source>Show Template Names</source>
    <translation>Pokaži imena predlog</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SearchReplace</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font</source>
    <translation>Pisava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation>Levo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Brez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block</source>
    <translation>Blok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave</source>
    <translation type="obsolete">Zapusti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation>Desno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraph Style</source>
    <translation>Slog odstavka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Whole Word</source>
    <translation type="obsolete">Cela beseda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Color</source>
    <translation>Barva poteze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Shade</source>
    <translation>Senca poteze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search/Replace</source>
    <translation>Poišči in zamenjaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation>Sredina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forced</source>
    <translation>Vsiljeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Velikost pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search</source>
    <translation type="obsolete">Iskanje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace All</source>
    <translation type="obsolete">Zamenjaj vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ignore Case</source>
    <translation type="obsolete">Zanemari velikosti črk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace</source>
    <translation type="obsolete">Zamenjaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search finished</source>
    <translation>Iskanje končano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search for:</source>
    <translation>Išči:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color</source>
    <translation>Barva polnila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Shade</source>
    <translation>Senca polnila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Effects</source>
    <translation>Učinki pisave</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace with:</source>
    <translation>Zamenjaj z:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Whole Word</source>
    <translation>&amp;Cela beseda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ignore Case</source>
    <translation>&amp;Ignoriraj velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>&amp;Išči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation>&amp;Zamenjaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace &amp;All</source>
    <translation>Zamenjaj &amp;vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zapri</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeitenPal</name>
  <message>
    <source>This previews all the pages of your Document.</source>
    <translation type="obsolete">Tu vidite predogled vseh strani dokumenta. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Običajno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here are all your Templates, to create a new Page
drag a Template to the Pageview below.</source>
    <translation>Tu so vse vaše predloge. Da sutvarite novo stran
povlecite predlogo na delovno področje spodaj.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Templates:</source>
    <translation>Dostopne predloge: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page first</source>
    <translation>Najprej leva stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drag Pages or Template Pages onto the Trashbin to delete them.</source>
    <translation>Za izbris povlecite strani ali predloge v koš.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation>Nasproti ležeče strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Pages:</source>
    <translation>Strani dokumenta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arrange Pages</source>
    <translation>Uredi strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Previews all the pages of your document.</source>
    <translation>Predogled vseh strani v dokumentu.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SelectFields</name>
  <message>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fields</source>
    <translation>Polja na voljo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selected Fields</source>
    <translation>Izbrana polja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Fields</source>
    <translation>Izberite polja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
    <translation>&amp;&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
    <translation>&amp;&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ShadeButton</name>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation>Senči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation type="obsolete">Senči:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other...</source>
    <translation>Drugo...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shade:</source>
    <translation>&amp;Senca:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SideBar</name>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation>Brez sloga</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Spalette</name>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation>Brez sloga</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StilFormate</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation type="obsolete">Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Da</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation type="obsolete">Uredi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation type="obsolete">Shrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenti (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
    <translation>Ali zareš želite izbrisati ta slog?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append</source>
    <translation type="obsolete">Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenti (*.sla *.scd);;Vse datoteke (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Styles</source>
    <translation>Uredi sloge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Podvoji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Style</source>
    <translation>Nov slog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopija od %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Opozorilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation>&amp;Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ur&amp;edi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>Po&amp;dvoji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Zbriši</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Shrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StoryEditor</name>
  <message>
    <source>Cut</source>
    <translation type="obsolete">Izreži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation type="obsolete">Novo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Text FrameStoryEditor::Insert Special...</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi posebej...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation type="obsolete">Kopiraj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation type="obsolete">Uredi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation type="obsolete">Levo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Redo</source>
    <translation type="obsolete">Obnovi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation type="obsolete">Besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo</source>
    <translation type="obsolete">Razveljavi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block</source>
    <translation type="obsolete">Blok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation type="obsolete">Počisti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste</source>
    <translation type="obsolete">Prilepi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation type="obsolete">Desno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation type="obsolete">Slog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save to File...</source>
    <translation type="obsolete">Shrani v datoteko...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to lose all your Changes?</source>
    <translation>Ali zares želite izgubiti vse spremembe?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Story Editor</source>
    <translation>Urejevalnik zgodbe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
    <translation>Ali zares želite počistiti vso besedilo?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation type="obsolete">Sredina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forced</source>
    <translation type="obsolete">Vsiljeno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Uredi sloge...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Paragraph:</source>
    <translation>Trenuten odstavek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to save your changes?</source>
    <translation>Ali želite shraniti spremembe?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search/Replace...</source>
    <translation type="obsolete">Poišči in zamenjaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Shrani kot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exit without Saving</source>
    <translation type="obsolete">Končaj brez shranjevanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Znaki: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load from File...</source>
    <translation type="obsolete">Naloži iz datoteke...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
    <translation>Besedilne datoteke (*.txt);;Vse datoteke(*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Totals:</source>
    <translation>Skupno:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Opozorilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save and Exit</source>
    <translation type="obsolete">Shrani in končaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Odstavki: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Words: </source>
    <translation>Besede: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Special</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi posebej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Document</source>
    <translation type="obsolete">Shrani dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Text Frame and Exit</source>
    <translation>Posodobi okvir z besedilom in končaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exit Without Updating Text Frame</source>
    <translation>Končaj brez posodabljanja besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Special...</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi posebej...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Text Frame</source>
    <translation>Posodobi okvir z besedilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Special</source>
    <translation>&amp;Vstavi posebej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nova</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reload Text from Frame</source>
    <translation>&amp;Osveži besedilo iz okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save to File...</source>
    <translation>&amp;Shrani v datoteko...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load from File...</source>
    <translation>&amp;Naloži iz datoteke...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Document</source>
    <translation>Shrani &amp;dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Text Frame and Exit</source>
    <translation>&amp;Posodobi okvir z besedilom in končaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit Without Updating Text Frame</source>
    <translation>&amp;Končaj brez posodabljanja besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Izreži</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiraj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Prilepi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Počisti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Special...</source>
    <translation>&amp;Vstavi posebej...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Text Frame</source>
    <translation>&amp;Posodobi okvir z besedilom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Datoteka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ur&amp;edi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>Izberi &amp;vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Styles...</source>
    <translation>&amp;Uredi sloge...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load Text from File</source>
    <translation>Naloži besedilo iz datoteke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Text to File</source>
    <translation>Shrani besedilo v datoteko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reload Text from Frame</source>
    <translation>Osveži besedilo iz okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>Po&amp;išči in zamenjaj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts Preview...</source>
    <translation>Predogled &amp;pisav...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Background...</source>
    <translation>&amp;Ozadje...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display Font...</source>
    <translation>Pisava za &amp;prikaz...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Settings</source>
    <translation>Na&amp;stavitve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search/Replace</source>
    <translation>Poišči in zamenjaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts Preview</source>
    <translation>Predogled &amp;pisav</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear all Text</source>
    <translation>Počisti vse besedilo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StyleSelect</name>
  <message>
    <source>Outline Text</source>
    <translation>Besedilo orisa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation>Pomanjšane velike črke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Strikeout</source>
    <translation type="obsolete">Prečrtano </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation>Podpisano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation>Nadpisano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Podčrtano</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Strike Out</source>
    <translation>Prečrtano</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>TabManager</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Tabulators</source>
    <translation>Nastavi tabulator</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Position:</source>
    <translation type="obsolete">Položaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alignment:</source>
    <translation type="obsolete">Poravnava:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Tabruler</name>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> pik</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> točk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation>Levo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comma</source>
    <translation>Vejica</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indent:</source>
    <translation type="obsolete">Poravnava:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation>Desno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Stop</source>
    <translation>Pika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation>Sredina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First Line:</source>
    <translation type="obsolete">Prva vrstica:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Position:</source>
    <translation type="obsolete">Položaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indentation for first line of the paragraph</source>
    <translation>Zamik prve vrstice odstavka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indentation from the left for the whole paragraph</source>
    <translation>Zamik celotnega odstavka v levo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete all Tabulators</source>
    <translation>Pobriši tabulatorje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete All</source>
    <translation>Izbriši vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Position:</source>
    <translation>&amp;Položaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First &amp;Line:</source>
    <translation>Prva &amp;črta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ind&amp;ent:</source>
    <translation>&amp;Zamik:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Tree</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation>Črta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Stran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Vrsta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font:</source>
    <translation>Pisava:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image</source>
    <translation>Slika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Ime &quot;%1&quot; ni edinstveno.
Prosim, izberite drugo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Lomljena črta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outline</source>
    <translation>Obroba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Poligon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PathText</source>
    <translation>Besedilo po poti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information</source>
    <translation>Podatki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Element</source>
    <translation>Element</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Pozor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group </source>
    <translation>Združi</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>WerkToolB</name>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Orodja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation>Uredi besedilo z urejevalnikom zgodbe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Poveča ali pomanjša </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Lines</source>
    <translation>Vstavi črte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Vstavi tabelo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Picture</source>
    <translation>Vstavi sliko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Items</source>
    <translation>Izberi predmete</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Uredi vsebino okvirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Draw various Shapes</source>
    <translation>Riše različne oblike </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Poveži okvirje besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bezier Curves</source>
    <translation>Vstavi Bezier krivulje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Zavrti predmet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Razveži okvire besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation>Vstavi prostoročno črto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties...</source>
    <translation>Lastnosti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Polygons</source>
    <translation>Vstavi poligone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation>Vstavi okvir besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do measurements</source>
    <translation>Izmeri</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>WerkToolBP</name>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation>Povezava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List Box</source>
    <translation>Seznamsko polje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Kombinirano polje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation>Gumb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Polje besedila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF-Fields</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi polje PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Tools</source>
    <translation type="obsolete">Orodja za PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Potrditveno polje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF-Annotations</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi opombo PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Tools</source>
    <translation>Orodja za PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF Fields</source>
    <translation>Vstavi polje PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF Annotations</source>
    <translation>Vstavi opombo PDF</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ZAuswahl</name>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation type="obsolete">Počisti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation type="obsolete">Zapri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Character:</source>
    <translation>Izberi znak:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert</source>
    <translation type="obsolete">Vstavi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation>Vstavi črke v besedilo pod kazalec</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation>Izbriši trenutno izbiro.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this dialog and return to text editing.</source>
    <translation>Zapri to pogovorno okno in se vrni k urejanju besedila.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Vstavi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Počisti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zapri</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>gtFileDialog</name>
  <message>
    <source>Choose the importer to use</source>
    <translation>Izberite uvoznika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Samodejno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get text only</source>
    <translation>Najdi samo besedilo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import text without any formatting</source>
    <translation>Uvozi besedilo brez oblikovanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importer:</source>
    <translation>Uvoznik:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Razpored znakov:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>nftdialog</name>
  <message>
    <source>New From Template</source>
    <translation>Nova iz predloge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Prekliči</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Vse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Ime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Velikost strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>Barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description</source>
    <translation>Opis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Usage</source>
    <translation>Uporaba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Created with</source>
    <translation>Narejeno z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author</source>
    <translation>Avtor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>&amp;Odstrani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open</source>
    <translation>&amp;Odpri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>Prekli&amp;či</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Downloading Templates</source>
    <translation>Nalagam predloge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Installing Templates</source>
    <translation>Nameščam predloge</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Extract the package to the template directory ~/.scribus/templates for the current user or PREFIX/share/scribus/templates for all users in the system.</source>
    <translation>Izvleci paket v imenik s predlogami: za trenutnega uporabnika ~/.scribus/templates, za vse uporabnike sistema pa 
PREDPONA/share/scribus/templates.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preparing a template</source>
    <translation>Pripravljam predlogo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Removing a template</source>
    <translation>Odstranujem predlogo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Translating template.xml</source>
    <translation>Prevajam template.xml</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document templates can be found in http://www.scribus.net/ Downloads section.</source>
    <translation type="obsolete">Predloge dokumentov lahko najdete na http://www.scribus.net/, stran &quot;Downloads&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make sure images you use can be used anywhere. Fonts must be checked for this as well. If fonts cannot be shared do not collect them when saving as a template.</source>
    <translation type="obsolete">Prepričajte se, da so uporabljene slike prenosljive. Zato morate obkljukati tudi pisave. Če te ne morejo biti deljene jih ne 
zbirajte ob shranjevanju predloge.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template creator should also make sure that the Installing Templates applies to her/his templates as well. Which means a user should download a template package and be able to extract them to the template directory and start using them.</source>
    <translation type="obsolete">Kdor je ustvaril predlogo bi se moral prepričati, da Nameščanje predlog najde tudi na njegove/njene predloge. Tako bi 
uporabnik lahko naložil paket s predlogo, jo dodal v svoj imenik predlog in jo takoj začel uporabljati.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Removing a template from the NFT dialog will only remove the entry from the template.xml. It will not delete the document files. Popup menu with remove is only shown if you have write access to the template.xml file.</source>
    <translation type="obsolete">Odstranjevanje predloge v oknu NFT samo odstrani vnos v datoteki template.xml, ne pa tudi dejanskih datotek.
Meni se pokaže samo, če uporabnik lahko piše v datoteko template.xml.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy an existing template.xml to a file called template.lang_COUNTRY.xml (use the same lang code that&apos;s present in the qm file for your language), for example template.fi.xml for Finnish language template.xml. Copy must locate in the same directory than the original template.xml for NFT being able to load it.</source>
    <translation type="obsolete">Skopiraj obstoječo datoteko template.xml v datoteko template.jezik_DRŽAVA.xml (uporabi isto jezikovno kodo, kot trenutno
uporabljana datoteka s prevodom qm), na primer template.sl_SI.xml za slovenske predloge v template.xml. Da jo lahko NFT
prebere, mora biti kopija v istem imeniku kot izvirna template.xml.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document templates can be found at http://www.scribus.net/ in the Downloads section.</source>
    <translation>Predloge dokumentov lahko najdete na http://www.scribus.net/, v rubriki &quot;Downloads&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be shared do not collect them when saving as a template.</source>
    <translation>Prepričajte se, da uporabljate prosto dostopne slike in pisave. Če pisave niso za prosto uporabo jih ne shranjujte v predlogo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The template creator should also make sure that the Installing Templates section above applies to their templates as well. This means a user should be able to download a template package and be able to extract them to the template directory and start using them.</source>
    <translation>Kdor ustvarja predlogo mora poskrbeti, da se gornji razdelek &quot;Nalagam predloge&quot; nanaša tudi na njegove predloge. Tako bodo uporabniki lahko uporabili paket s predlogo v svojih imenikih za predloge.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Removing a template from the New From Template dialog will only remove the entry from the template.xml, it will not delete the document files. A popup menu with remove is only shown if you have write access to the template.xml file.</source>
    <translation>Odstranjevanje predloge preko pogovornega okna &quot;Nova iz predloge&quot; odstrani le vnos v nastavitveni datoteki template.xmln ne pa tudi dejanske datoteke. Meni za brisanje se prikaže le, le imate pravico pisanja v datoteko template.xml.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy an existing template.xml to a file called template.lang_COUNTRY.xml (use the same lang code that is present in the qm file for your language), for example template.fi.xml for Finnish language template.xml. The copy must be located in the same directory as the original template.xml so Scribus can load it.</source>
    <translation>Skopiraj obstoječo datoteko template.xml v datoteko z imenom template.jezik_DRŽAVA.xml (uporabite isto jezikovno oznako kot za .qm datoteko vašega jezika), na primer template.sl_SI.xml za slovensko datoteko s predlogami. Kopija mora biti v istem imeniku kot izvirna datoteka template.xml.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Datum</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>satdialog</name>
  <message>
    <source>Save as Template</source>
    <translation>Shrani kot predlogo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Ime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Category</source>
    <translation>Vrsta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Velikost strani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>Barve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description</source>
    <translation>Opis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Usage</source>
    <translation>Uporaba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author</source>
    <translation>Avtor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Email</source>
    <translation>E-pošta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>More Details</source>
    <translation>Podrobnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>V redu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Less Details</source>
    <translation>Manj podrobnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Legal</source>
    <translation>Pravna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letter</source>
    <translation>Pismo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabloid</source>
    <translation>Tabloidna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>landscape</source>
    <translation>ležeče</translation>
  </message>
  <message>
    <source>portrait</source>
    <translation>pokončno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>custom</source>
    <translation>posebno</translation>
  </message>
</context>
</TS>