Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 454 | Rev 532 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<!DOCTYPE TS><TS>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <source>About Scribus%1%2</source>
    <translation>Om Scribus%1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1. %2 %3 </source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Build-ID:</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>&amp;Om</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Programming:</source>
    <translation type="obsolete">Programmering:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Bidrag från:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windows port:</source>
    <translation>Portning till Windows:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documentation:</source>
    <translation type="obsolete">Dokumentation:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>Skapa&amp;re:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German:</source>
    <translation>Tyska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French:</source>
    <translation>Franska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish and Catalan:</source>
    <translation type="obsolete">Spanska och katalanska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian:</source>
    <translation>Italienska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian:</source>
    <translation>Ungerska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian:</source>
    <translation>Ukrainska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bulgarian:</source>
    <translation>Bulgariska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Galician:</source>
    <translation>Galiciska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turkish:</source>
    <translation>Turkiska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian:</source>
    <translation>Litauiska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish:</source>
    <translation>Polska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech:</source>
    <translation>Tjekiska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak:</source>
    <translation>Slovakiska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish:</source>
    <translation>Danska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian:</source>
    <translation>Norska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English:</source>
    <translation type="obsolete">Engelska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welsh:</source>
    <translation>Walesiska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian:</source>
    <translation>Ryska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brazilian:</source>
    <translation>Brasilianska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish:</source>
    <translation>Finska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian:</source>
    <translation>Slovenska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basque:</source>
    <translation>Baskiska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Översättningar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Homepage and online reference</source>
    <translation type="obsolete">Hemsida och online dokumentation</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mailing list</source>
    <translation type="obsolete">Mailing lista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bugs and feature requests</source>
    <translation type="obsolete">Buggar och önskade funktioner</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>O&amp;nline</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Stäng</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Detta fönster visar versionsnummer, byggdatum och
 kompilerade stödbibliotek för Scribus. 
Beteckningen C-C-T betyder stöd för C=CUPS, C=littlecms och T=Tiff. 
Avsaknad av stöd är markerat med *</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Development Team:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>English (British):</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Homepage</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online Reference</source>
    <translation type="unfinished">Online referenshandbok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mailing List</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Esperanto:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Korean:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Serbian:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalan:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdvOptions</name>
  <message>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation>Avancerat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
    <translation>Spegla sida(sidor) &amp;horisontellt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
    <translation>Spegla sida(sidor) &amp;vertikalt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
    <translation>Applicera &amp;UCR (Under color removal)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
    <translation>Applicera &amp;ICC profiler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
    <translation>Postscript Nivå &amp;1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
    <translation>Postscript Nivå &amp;2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
    <translation>Postscript Nivå &amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
    <translation>Skapar Postscript Nivå 3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation>Skapar endast Postscript Nivå 2.
OBS! Detta kan skapa stora filer.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation>Skapar endast Postscript Nivå 1.
OBS! Detta kan skapa stora filer.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation>En metod för att ta bort en del av de gråtoner som kan uppstå (new line)
vid blandning av cyan, gult och magenta genom att ersätta med svart.(new line)
UCR påverkar de delar av bilden som är neutrala och/eller har mörka toner(new line)
i närheten av grått. Användande av UCR kan förbättra tryckkvalitetn för en del bilder(new line)
och för bästa resultat krävs testning och experiment från fall till fall.(new line)
UCR förhindrar risken för övermättnad med CMG färger</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Align</name>
  <message>
    <source>Distribute/Align</source>
    <translation>Fördela/Justera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation>Justera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation>Horisontellt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Sides</source>
    <translation>Vänsterkant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middles</source>
    <translation>Centrerat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Sides</source>
    <translation>Högerkant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Between:</source>
    <translation>&amp;Mellan:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Do Not Change</source>
    <translation>Ä&amp;ndra inte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lign</source>
    <translation>&amp;Justera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Di&amp;splacement</source>
    <translation>&amp;Förflyttning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
    <translation>Fördela &amp;jämnt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation>Vertikalt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Sides</source>
    <translation>Överkant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom Sides</source>
    <translation>Nederkant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bet&amp;ween:</source>
    <translation>Me&amp;llan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do &amp;Not Change</source>
    <translation>Ä&amp;ndra inte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Al&amp;ign</source>
    <translation>&amp;Justera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dis&amp;placement</source>
    <translation>&amp;Förflyttning</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
    <translation>Fördela &amp;jämnt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>A&amp;nvänd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Vänsterjustera text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Högerjustera text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Centrera text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Marginaljustering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Hård marginaljustering</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Fältegenskaper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation>Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation>Knapp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Textfält:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Kryssruta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Radioknapp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List Box</source>
    <translation>Lista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Egenskaper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Namn:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation>Verktygstips:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation>Typsnitt att använda med PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Border</source>
    <translation>Ram</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation>Färg:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation>Bredd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thin</source>
    <translation>Tunn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wide</source>
    <translation>Bred
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation>Stil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid</source>
    <translation>Heldragen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Streckad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Understruken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Beveled</source>
    <translation>Fasad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inset</source>
    <translation>Infälld</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other</source>
    <translation>Annan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Endast läsning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Required</source>
    <translation>Nödvändigt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation>Exportera inte värdet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Synlighet:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visible</source>
    <translation>Synlig</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hidden</source>
    <translation>Dold</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Print</source>
    <translation>Ingen utskrift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No View</source>
    <translation>Visas inte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Utseende</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Text när knapp trycks ner</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Text som visas vid Mus-över</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icons</source>
    <translation>Ikoner</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Använd ikoner</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation>Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pressed</source>
    <translation>Tryckt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Mus-över</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Ikonplacering...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Markera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation>Invertera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Konturerad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Push</source>
    <translation>Tryck</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Flerradig</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Password</source>
    <translation>Lösenord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Begränsning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Characters</source>
    <translation>Tecken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>Rulla (scrolla) inte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>Kör inte Rättstavning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Kontrollera stil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check</source>
    <translation>Kontrollera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross</source>
    <translation>Kors</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Diamant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Circle</source>
    <translation>Cirkel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Star</source>
    <translation>Stjärna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square</source>
    <translation>Kvadrat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Startvärde markerat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Editable</source>
    <translation>Redigerbar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Alternativ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Java Script</source>
    <translation>Java Script</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Go To</source>
    <translation>Gå till</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Skicka formulär</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Återställ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Importera data</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Event:</source>
    <translation>Händelse:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Mus upp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Mus ner</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation type="unfinished">Mus </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Focus</source>
    <translation>I fokus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Blur</source>
    <translation>Ej i fokus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script:</source>
    <translation>Skript:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Redigera...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Skicka till URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation>Skicka data som HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Importera data från:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation>Mottagare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To File:</source>
    <translation>Till fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Ändra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation>Sida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation>Åtgärd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>Fält är formatterat som:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plain</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number</source>
    <translation>Nummer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Procent</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Datum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time</source>
    <translation>Tid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Anpassad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Nummerformat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Decimaler:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Använd valutasymbol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>Lägg till valutasymbol först</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Formattera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Procentformat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Datumformat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Tidformat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Anpassade skript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format:</source>
    <translation>Format:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Snabbkommando:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format</source>
    <translation>Format</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>Värdet är ej bekräftat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>Värdet måste vara större än eller lika med:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>och mindre än eller lika med:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Anpassat valideringsskript:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Validate</source>
    <translation>Bekräfta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>Värde har ej beräknats</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is the</source>
    <translation>Värdet är</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sum</source>
    <translation>summa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>product</source>
    <translation>produkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>average</source>
    <translation>medelvärde</translation>
  </message>
  <message>
    <source>minimum</source>
    <translation>minimum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>maximum</source>
    <translation>maximum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>av följande fält:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Välj...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Anpassat beräkningsskript:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Beräkna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation>Markering beaktas ej för PDF 1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Ange en kommaseparerad fältförteckning här</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>Du måste minst ange en ikon för Normal om du vill använda knappikoner</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Öppna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation>Bilder (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Example:</source>
    <translation>Exempel:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection Change</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF filer (*.pdf);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Egenskaper Anteckningar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation type="obsolete">Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation>Länk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Link</source>
    <translation>Extern länk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Extern webblänk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation>Mottagare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">Ändra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation type="obsolete">Sida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">X-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">Y-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Öppna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF-dokument (*.pdf);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation type="unfinished">Ä&amp;ndra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Y-Pos:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyT</name>
  <message>
    <source>Apply Template</source>
    <translation>Använd mall</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation>&amp;Mall:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
    <translation>Använd på &amp;nuvarande sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
    <translation>Använd på alla &amp;jämna sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
    <translation>Använd på alla &amp;ojämna sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
    <translation>Använd från &amp;sida:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To:</source>
    <translation>Till:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Klippbok,</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation>&amp;Ladda...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Spara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Spara &amp;som...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Stäng</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Small</source>
    <translation>&amp;Liten</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Medium</source>
    <translation>&amp;Medium</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Large</source>
    <translation>S&amp;tor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation>För&amp;handsvisning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
    <translation>Klippbok (*.scs);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename</source>
    <translation>Byt namn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Namnet &quot;%1&quot; är inte unikt.(new line)
Vänligen välj ett annat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object</source>
    <translation>Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Namn:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Ny artikel</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Bokmärken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation>Flytta bokmärken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation>Lägg till bokmärke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Bokmärken</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Ikonplacering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Layout:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Endast text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Endast ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Text under ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Text ovanför ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Text till höger om ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Text till vänster om ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Text ovanpå ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Skala:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Always</source>
    <translation>alltid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>När ikonen är för liten</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>När ikonen är för stor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Never</source>
    <translation>Aldrig</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Skala hur:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Proportionellt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Icke-proportionellt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon</source>
    <translation>Ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset</source>
    <translation>Återställ</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <source>Color Management Settings</source>
    <translation>Inställningar för färghantering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>&amp;Aktivera färghantering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation>Systemprofiler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Pictures:</source>
    <translation>&amp;Bilder:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
    <translation>&amp;Fyllda färger:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>S&amp;krivare:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Perceptuell</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Relativ kolormetri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Mättnad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absolut kolormetri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;onitor:</source>
    <translation>M&amp;onitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;inter:</source>
    <translation>S&amp;krivare:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation>Sim&amp;ulera skrivare på skärmen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation>Markera färger utanför &amp;färgområdet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation>Använd &amp;svartpunktskompensation</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported images</source>
    <translation>Standard färgprofil vid import av bilder</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
    <translation>Standard färgprofil för tonplattor på sidan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Färgprofil som du skapat eller erhållit från leverantör.(new line)
Profilen måste vara anpassad till din monitor och inte en allmän profil, dvs. sRGB.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Färgprofil till skrivaren som du erhållit från leverantör.(new line)
Profilen måste vara anpassad till din skrivare och inte en allmän profil, dvs. sRGB.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Tillåt &apos;soft proofing&apos; för visning på skärm hur dina färger kommer att tryckas,(new line)
baserat på din valda skrivarprofil.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation>Metod för att visa på skärmen de färger som inte kommer att tryckas korrekt.(new line)
Detta kräver noggranna färgprofiler och ska endast ses som varningar.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation>Svartpunktskompensation är en metod för att förbättra kontrasten i foton.(new line)
Du rekommenderas att använda detta om ditt dokument innehåller foton.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Redigera färg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Namn:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>Färg&amp;modell</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMGS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>Webbsäker RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Old</source>
    <translation>Gammal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation>HSV-färgkarta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation>S:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Dynamiska färgstaplar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Statiska färgstaplar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Color is not unique</source>
    <translation>Namnet på färgen är inte unikt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Nyans:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Täckning:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation>Horisontell toning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation>Vertikal toning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation>Diagonal toning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation>Korsvis, diagonal toning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation>Radiell toning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation>Anpassad linjär toning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation>Anpassad radiell toning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation>Redigera linjens färgegenskaper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation>Redigera fyllningsfärgens egenskaper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Färgmättnad:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation>Normal eller tonad fyllning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation>Ange graden av transparens för vald färg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of selected object</source>
    <translation>Färg på valt objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>Alternativ för CSV-import</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Fältavgränsare:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Värdeavgränsare:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>Första raden är rubrik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Skrivaralternativ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Set</source>
    <translation type="unfinished">Sid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Alla sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Endast jämna sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Endast udda sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Spegla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Nej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Ja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Orientering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Porträtt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Landskap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Sida per ark</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Sidor per ark</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Option</source>
    <translation>Alternativ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation>Värde</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. 
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Denna dialogruta visar olika utskriftsalternativ för CUPS.(new line)
De exakta parametrar som är tillgängliga beror på din skrivardrivrutin.(new line)
Du kan kontrollera stöd för CUPS genom att välja Hjälp &gt; Om.(new line)
Kontrollera koden C-C-T. Dessa motsvarar stöd för C=CUPS, C=littlecms och T=Tiff.(new line)
Eventuellt saknat stöd markeras med *.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Komprimera fil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>&amp;Inkludera typsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Kodning:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation>Förflyttar till din dokumentmapp.(new line)
Du kan ange dokumentmapp i Inställningar.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Ta bort färg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete color:</source>
    <translation>Ta bort färg.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>?</source>
    <translation>?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace it with:</source>
    <translation>Ersätt med:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Ta bort sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete from:</source>
    <translation>Ta bort från:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>till:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DmF</name>
  <message>
    <source>Missing Font</source>
    <translation>Saknat typsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation>Typsnitt %1 är inte installerat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use</source>
    <translation>Använd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>instead</source>
    <translation>istället</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Dokumentinformation</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>&amp;Titel:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>&amp;Författare:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>&amp;Nyckelord:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>Beskri&amp;vning:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>U&amp;tgivare:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>&amp;Bidragare:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>Dat&amp;um:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>T&amp;yp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>F&amp;ormat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>Identi&amp;fierare:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>&amp;Källa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>S&amp;pråk:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>&amp;Relation:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>Täc&amp;kning:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>Rätti&amp;gheter:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Document</source>
    <translation>&amp;Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>Ytterligare &amp;information</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Den person eller organisation som är primärt ansvarig för tillkomsten av dokumentets innehåll.(new line)
Fältet kan bäddas in i Scribusdokumentet som referens, såväl som i metadata för PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Ett namn för dokumentet.(new line)
Fältet kan bäddas in i Scribusdokumentet som referens, såväl som i metadata för PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation>Kan ge en snabb inblick i vad dokumentet innehåller.(new line)
Ge en kort beskrivning eller sammanfattning av dokumentinnehåll. Inbäddas i metadata för PDF vid export</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation>Beskriver ämnet för dokumentets innehåll.(new line)
Används för att bädda in nyckelord i PDF, för att underlätta sökning och indexering av PDF-filer.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation>En person eller organisation som är ansvarig för att göra dokumentet tillgängligt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation>En person eller organisation ansvarig för att bidraga till dokumentinnehåll</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>Ett datum kopplat tilll en tidpunkt i dokumentets livscykel i formatet YYYY-MM-DD, enligt ISO 8601</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>Typ av innehåll eller genre i dokumentet, t ex kategori, funktion, genre, avdelning etc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation>Dokumentets fysiska eller digitala form . Mediatyp och storlek kan vara bra att ange.(new line)
RFC2045, RFC2046 för MIME-typer är också lämpliga att ange.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>En entydig referens till dokumentet i ett givet sammanhang, t ex ISBN eller URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>En referens till dokument som aktuellt dokument baseras på, t ex ISBN eller URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation>Det språk som dokumentet är skrivet i, vanligvis angivet med ISO639 kod(new line)
alternativt med en förkortning och en ISO-3166 landskod tillagt i slutet, t ex en-GB, fr-CH.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>En referens till ett relaterat dokument, oftast med en formell identifierare som ISBN eller URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>Innehållets giltighetsområde, oftast med angivande av plats, tidpunkt och ansvarsområde angett.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Information rörande upphovsrätt avseende aktuellt dokument, t ex copyright, patent, varumärke m m.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Druck</name>
  <message>
    <source>Setup Printer</source>
    <translation>Skrivarinställningar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Destination</source>
    <translation>Vald skrivare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Options...</source>
    <translation>&amp;Alternativ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File:</source>
    <translation>&amp;Fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>Ä&amp;ndra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
    <translation>A&amp;lternativt skrivarkommando</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
to utilize additional printing options</source>
    <translation>Använd en annan skrivarhanterare, t ex kprinter eller gtklp,(new line)
för att utnyttja ytterligare skrivaralternativ.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;mmand:</source>
    <translation>Ko&amp;mmando:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range</source>
    <translation>Avsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;All</source>
    <translation>S&amp;kriv ut allt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
    <translation>Skriv ut aktuell si&amp;da</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Range</source>
    <translation>Skriv &amp;ut avsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Infoga en kommaseparerad lista med symboler där(new line)
en symbol kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett avsnitt(new line)
av sidor eller en enskild sida.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
    <translation>An&amp;tal kopior:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Alternativ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Normal</source>
    <translation>Skriv ut &amp;Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Separations</source>
    <translation>Skriv ut s&amp;eparationer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Allt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan</source>
    <translation>Cyan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magenta</source>
    <translation>Magenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yellow</source>
    <translation>Gult</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black</source>
    <translation>Svart</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
    <translation>Skriv ut i färg om tillgängligt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
    <translation>Skriv ut i gråskala</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
    <translation>A&amp;vancerat...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print</source>
    <translation>&amp;Skriv ut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Spara som</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation>Postscriptfiler (*.ps);; Alla filer (*)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Import av fil:(new line)
%1(new line)
misslyckades!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Allvarligt fel</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation>Redigera stilmall</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Namn:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character</source>
    <translation>Tecken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation>&amp;Typsnitt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Si&amp;ze:</source>
    <translation>Stor&amp;lek:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect:</source>
    <translation>Effekt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Alignment:</source>
    <translation>&amp;Justering:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Drop Caps</source>
    <translation>An&amp;fang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation>&amp;Linjer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation>F&amp;yllnadsfärg:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;roke Color:</source>
    <translation>Streckfärg:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Spaces</source>
    <translation>Vertikala mellanrum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
    <translation>Justera mot &amp;baslinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
    <translation>Radav&amp;stånd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Abo&amp;ve:</source>
    <translation>O&amp;vanför:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Below:</source>
    <translation>Nedan&amp;för:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation>Tabulatorer och indrag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation>Namn på styckemall</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation>Typsnitt från vald text eller objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Typgrad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Textens fyllnadsfärg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation>Textens konturfärg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
    <translation>Skapar en förstorad första bokstav i stycket.(new line)
Används för att styra läsaren till rätt stycke efter en ingress.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
    <translation>Bestämmer anfangens totala höjd, i antal rader.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align text to baseline grid</source>
    <translation>Justera texten efter baslinjerna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation>Utrymme ovanför stycke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation>Utrymme nedanför stycke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Radavstånd</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Style is not unique</source>
    <translation>Namnet på stilmallen är inte unikt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <source>Editor</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>Ö&amp;ppna...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Spara &amp;som...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>&amp;Spara och avsluta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>&amp;Avsluta utan att spara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>Ån&amp;gra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>Gör &amp;om</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Klipp ut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>K&amp;opiera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>Klistr&amp;a in</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>Ra&amp;dera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>&amp;Hämta fältnamn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>R&amp;edigera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>Javascripts (*.js);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Välj en katalog att exportera till</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Exportera som bild(er)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Exportera till katalog:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>Ä&amp;ndra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Alternativ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>Bils&amp;typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Kvalitet:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Upplösning:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source> dpi</source>
    <translation>dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range</source>
    <translation>Avsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>&amp;Aktuell sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>&amp;Alla sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>&amp;Avsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation>C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Exportera en grupp sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Infoga en kommaseparerad lista med symboler där(new line)
en symbol kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett avsnitt(new line)
av sidor eller en enskild sida.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Exportera alla sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Exportera endast aktuell sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Bildens upplösning(new line)
Använd 72 dpi för bilder avsedda för visning på skärmen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation>Bildkvalitet - 100% är bäst, 1% är sämst kvalitet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Tillgängliga exportformat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Utmatningskatalog - den katalog där du sparar dina bilder(new line)
Namnet på den exporterade filen blir &apos;dokumentnamn-sidnummer.filtyp&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Ändra utmatningskatalog</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation>Storlek:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Title:</source>
    <translation>Titel:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Title</source>
    <translation>Ingen titel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author:</source>
    <translation>Författare:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Okänd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Scribusdokument</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Farbmanager</name>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>Färger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation>&amp;Lägg till</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>R&amp;edigera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>D&amp;uplicera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation>&amp;Ta bort oanvända</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Sets</source>
    <translation>Färggrupper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation>Aktuell färggrupp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation>&amp;Spara färggrupp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation>Välj färggrupp att ladda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation>Spara aktuell färggrupp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation>Ta bort oanvända färger fån aktuellt dokuments färggrupp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
    <translation>Lägg till färger till aktuell färggrupp från ett existerande dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation>Skapa en ny färg i färggruppen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation>Redigera vald färg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation>Gör en kopia av vald färg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation>Ta bort vald färg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation>Gör aktuell färggrupp till standardfärggrupp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Namn:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation>Välj namn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Öppna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopia av %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation>Ny färg</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <source>Global Font Settings</source>
    <translation>Globala inställningar för typsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation>Tillgängliga typsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation>Typsnittsersättningar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation>Ytterligare sökvägar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation>Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Ja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Typsnittsnamn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <translation>Använd typsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <translation>Inbäddad i:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation>Delmängd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation>Sökväg till typsnittsfil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation>&amp;Tillgängliga typsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replacement</source>
    <translation>Ersättning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation>Typsnitt&amp;sersättningar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>Ä&amp;ndra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation>&amp;Lägg till...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation>Ytterligare &amp;sökvägar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Välj en katalog</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation>Förhandsvisning av typsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation>Att lära utan att göra är som att älska utan att röra</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <source>Position:</source>
    <translation>Position:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
    <translation>Här kan du justera var färgerna börjar och slutar.
Du kan också lägga till ytterligare färger i toningen.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation>Hantera stödlinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Guides</source>
    <translation>Horisontella stödlinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Lägg till</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation>T&amp;a bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Guides</source>
    <translation>Vertikala stödlinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>&amp;X-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation>&amp;Lägg till...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>T&amp;a bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation>&amp;Lås stödlinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
    <translation type="obsolete">Tyvärr finns ingen handbok installerad. Gå till http://www.scribus.net(next)
för uppdaterad dokumentation och nerladdning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
and www.scribus.net for downloads.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Möjlig avstavning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Accept</source>
    <translation>Acceptera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Skip</source>
    <translation>Hoppa över</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HySettings</name>
  <message>
    <source>Hyphenator Settings</source>
    <translation>Inställning för avstavning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fully Automatic</source>
    <translation type="obsolete">He&amp;lt automatiskt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check &amp;During Typing</source>
    <translation type="obsolete">Kontrollera vi&amp;d inskrivning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>S&amp;pråk:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
    <translation>Korta&amp;ste ord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number of Hypenations allowed:</source>
    <translation type="obsolete">A&amp;ntal tillåtna avstavningar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you uncheck this you will get a dialog
everytime a possible Hyphenation is found.</source>
    <translation type="obsolete">Om du avmarkerar denna får du en dialogruta(new line)
varje gång en möjlig avstavning hittas.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables automatic checking of your text while typing.</source>
    <translation type="obsolete">Aktiverar automatisk kontroll av texten under inskrivning.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
    <translation>Längden för det kortaste ord som ska avstavas.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
    <translation>Maximalt antal avstavningar i följd(new line)
Värdet 0 innebär obegränsat med avstavningar.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Infoga sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inserting</source>
    <translation>&amp;Infoga</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page(s)</source>
    <translation>Sida/sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation>framför sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation>efter sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation>i slutet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inserting</source>
    <translation>Infoga</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
    <translation>&amp;Mall (Vänstersida):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation>&amp;Mall:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template (Right Page):</source>
    <translation>&amp;Mall (Högersida):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Infoga tabell</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation>Antal rader:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation>Antal kolumner:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation>Redigera Javascripts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation>R&amp;edigera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation>&amp;Lägg till</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Stäng</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation>&amp;Nytt script:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Script</source>
    <translation>Nytt script</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Script?</source>
    <translation type="obsolete">Vill du verkligen ta bort detta skript?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Nej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Ja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this Script?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>KeyManager</name>
  <message>
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
    <translation>Hantera snabbkommandon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation>Aktivitet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Key</source>
    <translation>Aktuell tangent</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Key for this Action</source>
    <translation>Välj tangent för denna aktivitet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No Key</source>
    <translation>&amp;Ingen tangent</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User Defined Key</source>
    <translation>&amp;Användardefinierad tangent</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
    <translation>ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;Key</source>
    <translation>Välj &amp;tangent</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt</source>
    <translation>Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl</source>
    <translation>Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift</source>
    <translation>Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift+</source>
    <translation>Shift+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+</source>
    <translation>Alt+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+</source>
    <translation>Ctrl+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This Key Sequence is already in use</source>
    <translation>Den här tangentkombination används redan</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
    <source>Layers</source>
    <translation>Lager</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new Layer</source>
    <translation>Lägg till nytt lager</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation>Ta bort lager</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise Layer</source>
    <translation>Höj lager</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower Layer</source>
    <translation>Sänk lager</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Layer</source>
    <translation>Nytt lager</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
    <translation>Vill du också ta bort alla objetkt i detta lager?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineFormate</name>
  <message>
    <source>Edit Line Styles</source>
    <translation>Redigera linjeutseende</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation>&amp;Lägg till</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>R&amp;edigera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>D&amp;uplicera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Spara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopia av %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Style</source>
    <translation>Ny stil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
    <translation type="obsolete">Vill du verkligen ta bort denna stilmall?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Nej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Ja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Öppna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this Style?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MSpinBox</name>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation>tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mdup</name>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation>Duplicera flera gånger</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation>A&amp;ntal kopior:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation>&amp;Horisontell förflyttning:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation>&amp;Vertikal förflyttning:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Measurements</name>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation>Avstånd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DX:</source>
    <translation>DX:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DY:</source>
    <translation>DY:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Vinkel:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length:</source>
    <translation>Längd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MenuTest</name>
  <message>
    <source>Script error</source>
    <translation>Skriptfel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
    <translation>Om du kör ett officiellt skript, vänligen rapportera till &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
    <translation>Detta meddelande finns också på ditt klippbord. Använd Ctrl+V för att klistra in i felhanteraren.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Console</source>
    <translation>Visa &amp;konsolen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide &amp;Console</source>
    <translation>Göm &amp;konsolen</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MergeDoc</name>
  <message>
    <source>Import Template</source>
    <translation>Importera mall</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Importera sida/sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From Document:</source>
    <translation>Från dokument:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Ändra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s):</source>
    <translation>Importera sida/sidor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Infoga en kommaseparerad lista med symboler där(new line)
en symbol kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett avsnitt(new line)
av sidor eller en enskild sida.</translation>
  </message>
  <message>
    <source> from 0</source>
    <translation>från 0</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create Page(s)</source>
    <translation>Skapa sida/sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation>framför sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation>efter sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation>i slutet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <translation>Importera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Öppna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source> from %1</source>
    <translation>från %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MovePages</name>
  <message>
    <source>Move Pages</source>
    <translation>Flytta sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Page</source>
    <translation>Kopiera sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Page(s):</source>
    <translation>Flytta sida/sidor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>till:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation>framför sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation>efter sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation>i slutet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mpalette</name>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Egenskaper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X, Y, &amp;Z</source>
    <translation>X, Y, &amp;Z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>&amp;Form</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>&amp;Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Image</source>
    <translation>&amp;Bild</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation>&amp;Linje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Colors</source>
    <translation>&amp;Färger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Namn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Geometry</source>
    <translation>Geometri</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>&amp;X-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Bredd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Höjd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation>&amp;Rotation:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basepoint:</source>
    <translation>Baspunkt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Level</source>
    <translation>Nivå</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape:</source>
    <translation>Form:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>R&amp;edigera form...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R&amp;ound
Corners:</source>
    <translation>R&amp;unda(new line)
hörn:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of Text</source>
    <translation>Textavstånd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>Kolu&amp;mner:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>&amp;Mellanrum:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To&amp;p:</source>
    <translation>To&amp;pp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Nederst:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Vänster:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>Höge&amp;r:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;abulators...</source>
    <translation>T&amp;abulatorer...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path Text Properties</source>
    <translation>Egenskaper för text längs kurvlinje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Curve</source>
    <translation>Visa kurvlinje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start Offset:</source>
    <translation>Start offset:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance from Curve:</source>
    <translation>Avstånd från kurvlinje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text &amp;Flows Around Frame</source>
    <translation>&amp;Flöda text runt ramen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Bounding Box</source>
    <translation>Använd &amp;avgränsande ram</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Contour Line</source>
    <translation>Använd kont&amp;urlinje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation>&amp;Typgrad</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Nyans:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Spacing</source>
    <translation>Anpassat avstånd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Kerning:</source>
    <translation>&amp;Kerning:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>L&amp;ine Spacing:</source>
    <translation>Radav&amp;stånd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;yle:</source>
    <translation>St&amp;il:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lan&amp;guage:</source>
    <translation>S&amp;pråk:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Free Scaling</source>
    <translation>Anpassa storleken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Sc&amp;ale:</source>
    <translation>X-sk&amp;ala:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Scal&amp;e:</source>
    <translation>Y-ska&amp;la:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale &amp;To Frame Size</source>
    <translation>Skala &amp;till ramstorlek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;roportional</source>
    <translation>P&amp;roportionellt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Input Profile:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intent:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Perceptuell</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Relativ kolormetri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Mättnad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absolut kolormetri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Point</source>
    <translation>Vänster punkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End Points</source>
    <translation>Slutpunkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Basepoint:</source>
    <translation>&amp;Baspunkt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype of Line:</source>
    <translation>Linjet&amp;yp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Width:</source>
    <translation>Linje&amp;bredd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Spetsigt hörn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Fasat hörn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Rundat hörn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ed&amp;ges:</source>
    <translation>Ka&amp;nter:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Platt avslutning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Fyrkantig avslutning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Rundad avslutning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Endings:</source>
    <translation>&amp;Avslutning:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation>Ingen stilmall</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cell Lines</source>
    <translation>Cellkanter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Top</source>
    <translation>Linje överst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Left</source>
    <translation>Linje till vänster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Right </source>
    <translation>Linje till höger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Bottom</source>
    <translation>Linje nederst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of selected object</source>
    <translation>Namn på valt objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal position of current basepoint</source>
    <translation>Horisontell position för vald baspunkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical position of current basepoint</source>
    <translation>Vertikal position för vald baspunkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width</source>
    <translation>Bredd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height</source>
    <translation>Höjd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation of object at current basepoint</source>
    <translation>Rotation av objekt vid vald baspunkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
    <translation>Punkt från vilken måttangivelse eller rotationsvinkel beräknas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select top left for basepoint</source>
    <translation>Välj överst till vänster som baspunkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select top right for basepoint</source>
    <translation>Välj överst till höger som baspunkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select bottom left for basepoint</source>
    <translation>Välj nederst till vänster som baspunkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select bottom right for basepoint</source>
    <translation>Välj nederst till höger som baspunkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select center for basepoint</source>
    <translation>Välj mitten som baspunkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Horizontal</source>
    <translation>Vänd horisontellt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Vertical</source>
    <translation>Vänd vertikalt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level up</source>
    <translation>Flytta upp en nivå</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level down</source>
    <translation>Flytta ner en nivå</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to front</source>
    <translation>Flytta till överst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to back</source>
    <translation>Flytta till nederst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
    <translation>Markerar vilken nivå objektet befinner sig, 0 markerar nederst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the object</source>
    <translation>Lås eller lås upp objektet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the size of the object</source>
    <translation>Lås eller lås upp objektets storlek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable or disable printing of the object</source>
    <translation>Tillåt/tillåt ej utskrift av objektet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make text in lower frames flow around the object shape</source>
    <translation>Låt texter i ramar på lägre nivåer flöda runt objektets form</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use a surrounding box instead of the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation>Använd en avgränsande ram istället för objektets form för textflöde</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation>Använd en extra linje baserat på objektets form för textflöde</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation>Typsnitt för vald text eller objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Typgrad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling width of characters</source>
    <translation>Storleksförändra teckenbredd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation>Färg på textkontur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Fyllnadsfärg på text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text stroke</source>
    <translation>Mättnad på färg på textkontur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text fill</source>
    <translation>Mättnad på fyllnadsfärg för text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reverse Writing</source>
    <translation type="obsolete">Omvänd skrivning (hö&gt;vä)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Kerning</source>
    <translation>Manuell kerning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Radavstånd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of current paragraph</source>
    <translation>Stil på valt stycke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenation language of frame</source>
    <translation>Avstavningsspråk för ramen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change settings for left or end points</source>
    <translation>Ändra inställningar för vänsterpunkt eller slutpunkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pattern of line</source>
    <translation>Linjemönster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thickness of line</source>
    <translation>Linjetjocklek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line joins</source>
    <translation>Fogtyper för linjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line end</source>
    <translation>Typ av linjeavslut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style of current object</source>
    <translation>Linjestil på valt objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the shape of frame...</source>
    <translation>Välj form på ram...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit shape of the frame...</source>
    <translation>Redigera form på ram...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set radius of corner rounding</source>
    <translation>Ange hörnradie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns in text frame</source>
    <translation>Antal spalter i textramen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Switches between Gap or Column width</source>
    <translation>Växla mellan spaltmellanrum och spaltbredd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between columns</source>
    <translation>Spaltmellanrum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from top of frame</source>
    <translation>Avstånd till text från ramens överkant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
    <translation>Avstånd till text från ramens nederkant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from left of frame</source>
    <translation>Avstånd till text från ramens vänsterkant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from right of frame</source>
    <translation>Avstånd till text från ramens högerkant</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
    <translation>Redigera ramens tabulatorinställningar...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
    <translation>Tillåt att bildens storlek är en annan än ramens</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal offset of image within frame</source>
    <translation>Horisontell offset för bilden innanför ramen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
    <translation>Vertikal offset för bilden innanför ramen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image horizontally</source>
    <translation>Storleksförändra bilden horisontellt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image vertically</source>
    <translation>Storleksförändra bilden vertikalt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
    <translation>Behåll proportioner i X- och Y-led</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the aspect ratio</source>
    <translation>Behåll proportionerna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the image fit within the size of the frame</source>
    <translation>Anpassa bilden till ramstorleken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
    <translation>Använd bildens proportioner istället för ramens</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source profile of the image</source>
    <translation>Bildens ursprungsprofil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for the image</source>
    <translation>Syfte för bildåtergivning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X1:</source>
    <translation>&amp;X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X&amp;2:</source>
    <translation>&amp;X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y&amp;1:</source>
    <translation>&amp;Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y2:</source>
    <translation>&amp;Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column width</source>
    <translation>Spaltbredd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Namnet &quot;%1&quot; är inte unikt.(new line)
Vänligen välj ett annat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right to Left Writing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiLine</name>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation>Redigera stilmall</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Platt avslutning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Fyrkantig avslutning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Rundad avslutning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Spetsigt hörn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Fasat hörn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Rundat hörn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation>Linjebredd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt </source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Line</source>
    <translation>Heldragen linje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation>Streckad linje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation>Punktlinje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation>Streck-punkt linje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation>Streck-punkt-punkt linje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Namnet &quot;%1&quot; är inte unikt.(new line)
Vänligen välj ett annat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MusterSeiten</name>
  <message>
    <source>Edit Templates</source>
    <translation>Redigera mallar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation>&amp;Lägg till</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>D&amp;uplicera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Stäng</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Template?</source>
    <translation type="obsolete">Vill du verkligen ta bort denna mall?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Nej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Ja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Namn:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Template</source>
    <translation>Ny mall</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopia av %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Namn:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Kopia #%1 av</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this Template?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewDoc</name>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Document</source>
    <translation>Nytt dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Sidstorlek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Storlek:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Legal</source>
    <translation>Legal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letter</source>
    <translation>Letter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabloid</source>
    <translation>Tabloid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Anpassad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Orie&amp;ntering:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Porträtt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Landskap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Bredd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Höjd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation>&amp;Uppslag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation>Vänst&amp;er sida först</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Marginallinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>Väns&amp;ter:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>Höge&amp;r:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>Ö&amp;verst:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Nederst:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Alternativ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;irst Page Number:</source>
    <translation>Första s&amp;idans nummer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Default Unit:</source>
    <translation>Stan&amp;dardenhet:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Points (pts)</source>
    <translation>Punkter (pts)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Millimetres (mm)</source>
    <translation>Millimeter (mm)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inches (in)</source>
    <translation>Tum (tum)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picas (p)</source>
    <translation>Pica (p)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Automatic Text Frames</source>
    <translation>Auto&amp;matiska textramar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column Guides</source>
    <translation>Stödlinjer för spalter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>S&amp;paltmellanrum:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>Spa&amp;lter:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Sidstorlek för dokumentet, antingen en standardstorlek eller en anpassad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
    <translation>Sidorientering i dokumentet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Dokumentsidornas bredd, redigerbara om du valt anpassad sidstorlek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Dokumentsidornas höjd, redigerbara om du valt anpassad dokumentstorlek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation>Tillåt enkelsidig eller dubbelsidig layout</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
    <translation>Gör dokumentets förstasida till en vänstersida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Avstånd mellan övre marginallinjen och papperskanten</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Avstånd mellan nedre marginallinjen och papperskanten</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Avstånd mellan vänster marginallinje och papperskanten.(new line)
Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Avstånd mellan höger marginallinje och papperskanten.(new line)
Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First page number of the document</source>
    <translation>Förstasidans nummer i dokumentet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Standardmåttenhet för redigering av dokumentet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
    <translation>Skapa automatiskt nya textramar när nya sidor läggs till dokumentet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
    <translation>Antal spalter i automatiskt skapade textramar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between automatically created columns</source>
    <translation>Spaltmellarum för automatisk skapade spalter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Innanför:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>&amp;Utanför:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewTm</name>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation>Vänster sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation>Höger sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NodePalette</name>
  <message>
    <source>Nodes</source>
    <translation>Noder</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
    <translation>&amp;Absoluta koordinater</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>&amp;X-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
    <translation>Redigera &amp;konturlinje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
    <translation>Åte&amp;rställ konturlinje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;End Editing</source>
    <translation>Avsluta r&amp;edigering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Nodes</source>
    <translation>Flytta noder</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points</source>
    <translation>Flytta kontrollpunkter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add Nodes</source>
    <translation>Lägg till noder</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Nodes</source>
    <translation>Ta bort noder</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points Independently</source>
    <translation>Flytta kontrollpunkter oberoende av varandra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points Symmetrical</source>
    <translation>Flytta kontrollpunkter symmetriskt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Control Points</source>
    <translation>Återställ kontrollpunkter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset this Control Point</source>
    <translation>Återställ denna kontrollpunkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
    <translation>Öppnar en polygon eller skär upp en Bezierkurva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this Bezier Curve</source>
    <translation>Stäng Bezierkurvan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
    <translation>Spegla kurvbanan horisontellt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror the Path Vertically</source>
    <translation>Spegla kurvbanan vertikalt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
    <translation>Luta kurvbanan horisontellt åt höger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
    <translation>Luta kurvbanan horisontellt åt vänster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Vertically Up</source>
    <translation>Luta kurvbanan vertikalt uppåt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
    <translation>Luta kurvbanan vertikalt nedåt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
    <translation>Rotera kurvbanan moturs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
    <translation>Rotera kurvbanan medturs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reduce the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Minska storleken på kurvbanan med visad %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Öka storleken på kurvbanan med visad %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle of Rotation</source>
    <translation>Rotationsvinkel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% to Enlarge or Reduce By</source>
    <translation>% att öka eller minska med</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
    <translation>Aktivera redigering av konturlinje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
    <translation>Återställ konturlinje till ursprunglig ramform</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When checked use Coordinates relative to the Page,
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
    <translation>När denna ruta kryssas används koordinater relativt sidan,
annars används koordinater relativt objektet.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PConsole</name>
  <message>
    <source>Script Console</source>
    <translation>Skriptkonsol</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDF_Opts</name>
  <message>
    <source>Create PDF File</source>
    <translation>Skapa PDF fil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utput to File:</source>
    <translation>Sk&amp;icka till fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation>Ä&amp;ndra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export Range</source>
    <translation>Skriv ut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All Pages</source>
    <translation>&amp;Alla sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hoose Pages</source>
    <translation>Vä&amp;lj sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File Options</source>
    <translation>Alternativ för fil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compatibilit&amp;y:</source>
    <translation>Kompatibilit&amp;et:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Binding:</source>
    <translation>&amp;Bindning:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Margin</source>
    <translation>Vänster sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Margin</source>
    <translation>Höger sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate &amp;Thumbnails</source>
    <translation>Skapa &amp;miniatyrer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Linked Text Frames as PDF Articles</source>
    <translation>Spara &amp;länkade textramar som PDF-artiklar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Inkludera bokmärken</translation>
  </message>
  <message>
    <source> dpi</source>
    <translation>dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Upplösning:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Com&amp;press Text and Vector Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Kom&amp;primera text och vektorgrafik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Settings</source>
    <translation>Bildinställningar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Automatisk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>JPEG</source>
    <translation>JPEG</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zip</source>
    <translation>Zip</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Method:</source>
    <translation>&amp;Metod:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Kvalitet:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum</source>
    <translation>Maximum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>High</source>
    <translation>Hög</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation>Medium</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low</source>
    <translation>Låg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum</source>
    <translation>Minimum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Downsample Images to:</source>
    <translation>Mi&amp;nska upplösningen på bilder till:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;General</source>
    <translation>&amp;Allmänt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Embed all Fonts</source>
    <translation>Bä&amp;dda in alla typsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embedding</source>
    <translation>Inbädda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts:</source>
    <translation>Tillgängliga typsnitt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
    <translation>&amp;&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
    <translation>&amp;&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts to embed:</source>
    <translation>Typsnitt att bädda in:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts</source>
    <translation>&amp;Typsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &amp;Presentation Effects</source>
    <translation type="obsolete">Tillåt &amp;presentationseffekter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Pre&amp;views</source>
    <translation>Förhands&amp;visning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects</source>
    <translation>Effekter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display Duration:</source>
    <translation>Tid&amp;d för bildvisning:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effec&amp;t Duration:</source>
    <translation>Tid för effek&amp;t:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect T&amp;ype:</source>
    <translation>T&amp;yp av effekt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Moving Lines:</source>
    <translation>Rörliga lin&amp;jer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;rom the:</source>
    <translation>F&amp;rån:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;irection:</source>
    <translation>R&amp;iktning:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> sec</source>
    <translation>sek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Effect</source>
    <translation>Ingen effekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blinds</source>
    <translation>Blinds</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Box</source>
    <translation>Box</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Dissolve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Glitter</source>
    <translation>Glitter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split</source>
    <translation>Split</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wipe</source>
    <translation>Wipe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation>Horisontell</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation>Vertikal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside</source>
    <translation>Inifrån</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside</source>
    <translation>Utifrån</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left to Right</source>
    <translation>Vänster till höger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top to Bottom</source>
    <translation>Uppifrån och ner</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom to Top</source>
    <translation>Nerifrån och upp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right to Left</source>
    <translation>Höger till vänster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top-left to Bottom-Right</source>
    <translation>Diagonalt från övre vänstra hörnet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply Effect on all Pages</source>
    <translation>&amp;Applicera effekten på alla sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation type="obsolete">E&amp;xtra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Encryption</source>
    <translation>&amp;Använd kryptering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Passwords</source>
    <translation>Lösenord</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User:</source>
    <translation>&amp;Användare:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Owner:</source>
    <translation>Ä&amp;gare:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Settings</source>
    <translation>Inställningar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow &amp;Printing the Document</source>
    <translation>Tillåt &amp;utskrift av dokumentet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow &amp;Changing the Document</source>
    <translation>Tillåt än&amp;dring av dokumentet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
    <translation>Tillåt kop&amp;iering av text och grafik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Adding &amp;Annotations and Fields</source>
    <translation>Tillåt att lägga till &amp;anteckningar och fält</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;ecurity</source>
    <translation>Säk&amp;erhet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Allmänt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output &amp;Intended For:</source>
    <translation>Utmatning&amp;en är avsedd för:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen / Web</source>
    <translation>Skärmen/webben</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer</source>
    <translation>Skrivare</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Custom Rendering Settings</source>
    <translation>&amp;Använd anpassade inställningar för återgivningen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Settings</source>
    <translation>Inställningar för återgivning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fre&amp;quency:</source>
    <translation>Fre&amp;kvens:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Angle:</source>
    <translation>&amp;Vinkel:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;pot Function:</source>
    <translation>&amp;Punktform:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simple Dot</source>
    <translation>Enkel punkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation>Linje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round</source>
    <translation>Rund</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ellipse</source>
    <translation>Ellips</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Colors:</source>
    <translation>Fyllda färger:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use ICC Profile</source>
    <translation>Använd ICC-profil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Profile:</source>
    <translation>Profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering-Intent:</source>
    <translation>Återgivningsavsikt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Perceptuell</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Relativ kolormetri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Mättnad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absolut kolormetri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images:</source>
    <translation>Bilder:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
    <translation>Använd inte inbäddade ICC-profiler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation>Fä&amp;rg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-3 Output Intent</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Info String:</source>
    <translation>&amp;informationssträng:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output &amp;Profile:</source>
    <translation>Utmatnings&amp;profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Trim Box</source>
    <translation>Trimmningsram</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-&amp;3</source>
    <translation>PDF/X-&amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Spara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages to PDF</source>
    <translation>Exportera alla sidor till PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages to PDF</source>
    <translation>Exportera en grupp av sidor till PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Infoga en kommaseparerad lista med symboler där(new line)
en symbol kan vara * för alla sidor, 1-5 för ett avsnitt(new line)
av sidor eller en enskild sida.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility.
Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption.
PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable when you have activated color management.</source>
    <translation>Avgör kompatibiliteten med PDF. Standardvärde är Acrobat 4.0 som ger störst kompatibilitet.(new line)
Välj Acrobat 5.0 om din fil har egenskaper som transparens eller du vill ha 128-bitars kryptering.(new line)
PDF/X-3 används för export för kommersiella utskrifter och är tillgängligt om du aktiverat färghantering.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know
you need to change it leave the default choice - Left.</source>
    <translation>Avgör sidbindningen i PDF. Om du inte vet(new line)
att du behöver ändra låter du standardvärdet - vänster - vara kvar.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generates thumbnails of each page in the PDF.
Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
    <translation>Skapar miniatyrer av alla sidor i PDF-filen.(new line)
En del PDF-läsare kan använda dessa för navigering.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
    <translation>Skapar PDF-artiklar, användbart för navigering av länkade artiklar i PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed the bookmarks you created in your document.
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
    <translation>Bäddar in de bokmärken du skapat i dokumentet.(new line)
Användbart för navigering av långa PDF dokument.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export resolution of text and vector graphics.
This does not affect the resolution of bitmap images like photos.</source>
    <translation>Exportera upplösning för text och vektorgrafik.(new line)
Detta påverkar inte upplösningen för punktuppbyggd grafik, t. ex. foton.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compression of text and graphics.
Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size.</source>
    <translation>Kompression av text och grafik.(new line)
Om du inte behöver ändra låter du detta var ikryssat. Det minskar storleken på PDF-filen.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Version of compression for images.
Automatic allows Scribus to choose the best method.
ZIP is good for images with solid colors.
JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image loss possible).
Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression options.</source>
    <translation>Kompressionsalternativ för bilder.(new line)
Automatisk låter Scribus välja den lämpligaste metoden.(new line)
ZIP passar bilder med rena färger/tonplattor.(new line)
JPEG skapar små PDF-filer om du har många foton i dokumentet (med en viss kvalitetsförlust).(new line)
Om du inte behöver någon speciell kompression, använd automatisk.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%)</source>
    <translation>Kompressionsnivåer: Minimum (25%), Låg (50%), Medium (75%), Hög (85%), Maximum (95%)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Downsample your bitmap images to the selected DPI.
Leaving this unchecked will render them at their native resolution.</source>
    <translation>Minska upplösningen på dina bitmappade bilder till vald DPI.(new line)
Om du inte markerar kryssrutan återges de med urprunglig upplösning.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DPI (Dots Per Inch) for image export.</source>
    <translation>(DPI (Dotr Per Inch) för export av bilder.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts
will preserve the layout and appearance of your document.</source>
    <translation>Inbäddade typsnitt i PDF-filen. Att bädda in typsnitt(new line)
bibehåller layout och utseende på ditt dokument.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode.</source>
    <translation>Tillåter presentationseffekter när du använder Acrobat Reader i fullskärmsläge.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show page previews of each page listed above.</source>
    <translation>Förhandsvisa varje sida i listan ovanför.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page.</source>
    <translation>Tid som sidan vissas innan presentationen startar på vald sida.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of time the effect runs.
A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
    <translation>Tid för effekten.(new line)
En kortare tis snabbar upp effekten, en längre gör den långsammare.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of the display effect.</source>
    <translation>Typ av visningseffekt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
    <translation>Riktning för effekten vid användande av effekterna Blinds eller Split.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Starting position for the box and split effects.</source>
    <translation>Startposition för effekterna Box eller Split.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
    <translation>Riktning för effekterna Wipe eller Glitter.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply the selected effect to all pages.</source>
    <translation>Använd vald effekt på alla sidor.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable the security features in your exported PDF.
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
    <translation>Aktivera säkerhetsfunktionerna i din exporterade PDF-fil.(new line)
Om du valt Acrobat 4.0 används en 40-bitars kryptering i din PDF-fil.(new line)
Om du valt Acrobat 5.0 används en 128-bitars kryptering i din PDF-fil.(new line)
Observera! Krypteringen i PDF är inte lika pålitlig som GPG eller PGP och har vissa begränsningar.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a master password which enables or disables all the
security features in your exported PDF</source>
    <translation>Välj ett huvudlösenord som aktiverar eller avaktiverar alla(new line)
säkerhetsfunktioner i din exporterade PDF-fil.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a password for users to be able to read your PDF.</source>
    <translation>Välj ett lösenord för dina användare som kan användas för att läsa din PDF-fil.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
    <translation>Tillåt utskrift av PDF-filen. Om ej markerad så tillåts ej utskrift.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
    <translation>Tillåt ändring av PDF-filen. Om ej kryssad är ändring förhindrad.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow copying of text or graphics from the PDF. 
If un-checked, text and graphics cannot be copied.</source>
    <translation>Tillåt kopiering av text eller grafik från din PDF-fil.(new line)
Om ej kryssad kan text och grafik inte kopieras.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow adding annotations and fields to the PDF. 
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
    <translation>Tillått tillägg av anteckningar och fält till din PDF-fil.(new line)
Om ej kryssat är tillägg av anteckningar och fält inte tillåtet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color model for the output of your PDF.
Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets.
Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer.</source>
    <translation>Färgmodell för utmatning av din PDF-fil.(new line)
Välj Skärm/Webben för PDF-filer som ska visas på skärmen eller för utskrift på enklare bläckstråleskrivare.(new line)
Välj Skrivare för utskrift på skrivare för äkta 4-färg CMGS.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled
when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed.
Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
    <translation>Detta är en avancerad inställning, ej aktiverad från start. Den skall endast aktiveras(new line)
om din tryckare särskilt kräver det och ger dig nödvändiga uppgifter.(new line)
Annars riskerar din exporterade PDF-fil att inte tryckas korrekt och portabiliteten mellan olika system försvinner.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed a color profile for solid colors</source>
    <translation>Bädda in en färgprofil för fyllda färger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for solid colors</source>
    <translation>Färgprofil för fyllda färger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for solid colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed a color profile for images</source>
    <translation>Bädda in en färgprofil för bilder</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
    <translation>Använd inte färgprofiler som är inbäddade i ursprungliga bildfiler.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for images</source>
    <translation>Färgprofil för bilder</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for images</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection.</source>
    <translation>Utmatningsprofil för utskrift. Om möjligt bör du rådgöra med din tryckare för korrekt val av profil.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
    <translation>Obligatorisk sträng för PDF/X-3 annars följer inte PDF-filen(new line)
reglerna för PDF/X-3. Vi rekommenderar att du använder dokumentets titel.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation>Avstånd för utfall räknat från övre kanten av pappret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation>Avstånd för utfall räknat från nedre kanten av pappret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation>Avstånd för utfall räknat från vänstra kanten av pappret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation>Avstånd för utfall räknat från högra kanten av pappret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Spara som</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF filer (*.pdf);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compress Text and &amp;Vector Graphics</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>En&amp;able Presentation Effects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Presentation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontally</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Rotation:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Options</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PPreview</name>
  <message>
    <source>Print Preview</source>
    <translation>Förhandsvisning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias &amp;Text</source>
    <translation>Anti-aliasing för &amp;text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
    <translation>Anti-aliasing för &amp;grafik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Trans&amp;parency</source>
    <translation>Visa trans&amp;parens</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Under Color Removal</source>
    <translation>&amp;Underfärgsborttagning (UCR)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display CMYK</source>
    <translation>&amp;Visa CMGS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;C</source>
    <translation>&amp;C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;M</source>
    <translation>&amp;M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y</source>
    <translation>&amp;G</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;K</source>
    <translation>&amp;S</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense
of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
    <translation>Visar en mer tilltalande bild av text i förhandsvisaren, på bekostnad av
en något långsammare laddning av dokumentet. Detta gäller endast Typ1 typsnitt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of True Type Fonts, Open Type Fonts, EPS, PDF and
vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
    <translation>Visar en mer tilltalande bild av TT typsnitt, Open Type typsntt, EPS, PDF och
vektorgrafik i förhandsvisaren, på bekostnad av en något långsammare laddning av dokumentet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
    <translation>Visar transparens och transparenta objekt i ditt dokument. Kräver Ghostscript 7.07 eller högre.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
    <translation>Visar en förhandsvisning med simulerad CMGS, istället för RGB färger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
    <translation>Aktivera/inaktivera plåten för C (Cyan)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
    <translation>Aktivera/inaktivera plåten för M (Magenta)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
    <translation>Aktivera/inaktivera plåten för G (Gul)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
    <translation>Aktivera/inaktivera plåten för S (Svart)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation>En metod för att ersätta några av de grå nyanserna som är
sammansatt av cyan, magenta och gult med svart istället.
UCR påverkar mest de delar av en bild som innehåller neutrala och/eller
mörka toner nära grått. Användning av UCR kan ge förbättrat tryckresultat
för en del bilder. Bästa resultat kräver experiment och tester från fall till fall.
UCR minskar risken för övermättnad av CMG färger.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Allt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Page</name>
  <message>
    <source>Copy Here</source>
    <translation>Kopiera hit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Here</source>
    <translation>Flytta hit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>Klistr&amp;a in</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Visa &amp;marginaler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Visa &amp;ramar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Visa b&amp;ilder</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Visa stö&amp;drutor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Visa stö&amp;dlinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>Visa &amp;baslinjerna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>&amp;Lås till rutmönster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>Lås till stödlin&amp;jerna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture</source>
    <translation>Bild</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File: </source>
    <translation>Fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Original PPI: </source>
    <translation>Ursprunglig PPI:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actual PPI: </source>
    <translation>Verklig PPI:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Linked Text</source>
    <translation>Länkad text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frame</source>
    <translation>Textram</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation>Text på kurvlinje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Stycken:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Words: </source>
    <translation>Ord:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Tecken:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print: </source>
    <translation>Skriv ut:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabled</source>
    <translation>Aktiverad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disabled</source>
    <translation>Inaktiverad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In&amp;fo</source>
    <translation>In&amp;fo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Picture...</source>
    <translation>&amp;Hämta bild...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>B&amp;ild synlig</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Picture</source>
    <translation>&amp;Uppdatera bild</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Picture</source>
    <translation>R&amp;edigera bild</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Adjust Frame to Picture</source>
    <translation>&amp;Anpassa ram till bild</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Text...</source>
    <translation>&amp;Hämta text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append Text...</source>
    <translation>L&amp;ägg till text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Text...</source>
    <translation>R&amp;edigera text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>Är ett PDF-&amp;bokmärke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>Är en PDF-a&amp;nteckning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation>&amp;Egenskaper för anteckning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation>Fält e&amp;genskaper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;PDF Options</source>
    <translation>&amp;PDF-alternativ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Redigera text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock</source>
    <translation>&amp;Lås</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un&amp;lock</source>
    <translation>&amp;Lås upp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock Object &amp;Size</source>
    <translation>Lås objekt&amp;storlek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock Object &amp;Size</source>
    <translation>Lås upp objekt&amp;storlek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation>Skicka till &amp;klippbok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to La&amp;yer</source>
    <translation>Skicka till la&amp;ger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Sample Text</source>
    <translation>&amp;Infoga dummytext</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>&amp;Gruppera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un&amp;group</source>
    <translation>Lås upp &amp;grupp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Le&amp;vel</source>
    <translation>Ni&amp;vå</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to &amp;Back</source>
    <translation>Flytta till &amp;nederst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to &amp;Front</source>
    <translation>Fly&amp;tta till överst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>Flytta &amp;ned en nivå</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>Flytta &amp;upp en nivå</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Picture Frame</source>
    <translation>&amp;Bildram</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pol&amp;ygon</source>
    <translation>Pol&amp;ygon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <translation>&amp;Konturer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Textram</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>&amp;Bezierkurva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Conve&amp;rt to</source>
    <translation>Konve&amp;rtera till</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Klipp u&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear Contents</source>
    <translation>Rensa innehå&amp;ll</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show P&amp;roperties...</source>
    <translation>Visa egenskape&amp;r</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide P&amp;roperties...</source>
    <translation>Göm egenskape&amp;r</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
    <translation>Vill du verkligen ta bort all text?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Program</source>
    <translation>Programmet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>is missing!</source>
    <translation>saknas!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of</source>
    <translation>En kopia av</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem</name>
  <message>
    <source>Image</source>
    <translation>Bild</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation>Linje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Polygon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polyline</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PathText</source>
    <translation>Kurvtext</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSelector</name>
  <message>
    <source>Page </source>
    <translation>Sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source> of %1</source>
    <translation>av %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicSearch</name>
  <message>
    <source>Result</source>
    <translation>Resultat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search Results for: </source>
    <translation>Sökresultat för:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation>Förhandsvisning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select</source>
    <translation>Välj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicStatus</name>
  <message>
    <source>Pictures</source>
    <translation>Bilder</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Namn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path</source>
    <translation>Kurva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print</source>
    <translation>Skriv ut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Status</source>
    <translation>Status</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Goto</source>
    <translation>Gå till</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Ja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missing</source>
    <translation>Saknas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search</source>
    <translation>Sök</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PolygonProps</name>
  <message>
    <source>Polygon Properties</source>
    <translation>Polygonegenskaper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corn&amp;ers:</source>
    <translation>Hö&amp;rn:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation>&amp;Rotation:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Conve&amp;x Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Konve&amp;x polygon</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Factor:</source>
    <translation>&amp;Faktor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of corners for polygons</source>
    <translation>Antal hörn för polygoner</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Degrees of rotation for polygons</source>
    <translation>Rotationsvinkel för polygoner</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygons will be convex rather than concave</source>
    <translation type="obsolete">Polygonerna blir konvexa snarare än konkava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation>Förhandsvisning av polygon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the angles at which lines of the polygon join</source>
    <translation type="obsolete">Ändrar vinkeln mellan polygonerna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;Factor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped),
 a positive value will make it convex</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Preferences</name>
  <message>
    <source>Preferences</source>
    <translation>Inställningar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Allmänt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guides</source>
    <translation>Stödlinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typography</source>
    <translation>Typografi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Verktyg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Klippbok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display</source>
    <translation>Visning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Tools</source>
    <translation>Externa verktyg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Misc.</source>
    <translation>Övrigt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>GUI</source>
    <translation>GUI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Theme:</source>
    <translation>&amp;Tema:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation>T&amp;ypgrad:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Units</source>
    <translation>Enheter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Points (pt)</source>
    <translation>Punkter (pt)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Millimetres (mm)</source>
    <translation>Millimeter (mm)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inches (in)</source>
    <translation>Tum (tum)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picas (p)</source>
    <translation>Pica (p)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Settings</source>
    <translation>Inställningar för musen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Wheel Jump:</source>
    <translation>Mus&amp;hjul:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> px</source>
    <translation>px</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Grab Radius:</source>
    <translation>Hämt&amp;a radien:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Menus</source>
    <translation>Menyer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Recent Documents:</source>
    <translation>Senas&amp;te dokument:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paths</source>
    <translation>Kurvor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Documents:</source>
    <translation>&amp;Dokument:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Change...</source>
    <translation>Ä&amp;ndra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;ICC Profiles:</source>
    <translation>&amp;ICC profiler:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>Ä&amp;ndra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scripts:</source>
    <translation>&amp;Skript:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ch&amp;ange...</source>
    <translation>Ä&amp;ndra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Sidstorlek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Anpassad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Storlek:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Porträtt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Landskap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Orie&amp;ntering:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Bredd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Höjd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation>&amp;Uppslag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation>Vänster &amp;sida först</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Marginallinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Nederst:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>Ö&amp;verst:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>Höge&amp;r:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Vänster:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Autosave</source>
    <translation>Autospar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Enabled</source>
    <translation>Aktiv&amp;erad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>min</source>
    <translation>min</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Interval:</source>
    <translation>&amp;Intervall:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grid Layout</source>
    <translation>Rutmönster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;inor Grid Spacing:</source>
    <translation>St&amp;orlek smårutor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;jor Grid Spacing:</source>
    <translation>Stor&amp;lek stora rutor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide &amp;Snap Distance:</source>
    <translation>Låsradie till stödlinjer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grid Colors</source>
    <translation>Färg på rutmönster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Min&amp;or Grid Color:</source>
    <translation>Smårut&amp;or:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Majo&amp;r Grid Color:</source>
    <translation>Sto&amp;ra rutor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User Guides Color:</source>
    <translation>A&amp;nvändarens stödlinjer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Base&amp;line Grid Color:</source>
    <translation>&amp;Baslinjer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Placing</source>
    <translation>Placering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the &amp;Background</source>
    <translation>I &amp;bakgrunden</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the Fore&amp;ground</source>
    <translation>I för&amp;grunden</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline Grid</source>
    <translation>Baslinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;n</source>
    <translation>&amp;På</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;ff</source>
    <translation>A&amp;v</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation>Nedsänkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Displacement:</source>
    <translation>&amp;Förflyttning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scaling:</source>
    <translation>&amp;Storleksförändring:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation>Upphöjt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;isplacement:</source>
    <translation>Förfl&amp;yttning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;caling:</source>
    <translation>S&amp;torleksförändring:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation>Kapitäler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sc&amp;aling:</source>
    <translation>Stor&amp;leksförändring:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other</source>
    <translation>Annat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline &amp;Grid:</source>
    <translation>Baslin&amp;jer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline &amp;Offset:</source>
    <translation>Baslinjer o&amp;ffset:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic &amp;Line Spacing:</source>
    <translation>Automatiskt rada&amp;vstånd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default &amp;Font:</source>
    <translation>Standard&amp;typsnitt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default &amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Storlek:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Color:</source>
    <translation>&amp;Färg på text:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>Spa&amp;lter:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>Spalt&amp;mellanrum:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation>Att lära utan att göra är som att älska utan att röra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Color:</source>
    <translation>Färg på &amp;linje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shading:</source>
    <translation>&amp;Toning:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fill Color:</source>
    <translation>&amp;Fylnadsfärg:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;hading:</source>
    <translation>To&amp;ning:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Type of Line:</source>
    <translation>Linjet&amp;yp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Width:</source>
    <translation>Linje&amp;bredd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mi&amp;nimum:</source>
    <translation>Mi&amp;nimum:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;ximum:</source>
    <translation>Ma&amp;ximum:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Stepping:</source>
    <translation>&amp;Steglängd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Free Scaling</source>
    <translation>&amp;Fri storleksförändring</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Scaling:</source>
    <translation>&amp;Horisontell storleksförändring:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Scaling:</source>
    <translation>&amp;Vertikal storleksförändring</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scale Picture to Frame Size</source>
    <translation>För&amp;stora bilden till ramstorlek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep Aspect &amp;Ratio</source>
    <translation>Behåll p&amp;roportioner</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation>F&amp;yllnadsfärg:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corn&amp;ers:</source>
    <translation>&amp;Hörn:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation>&amp;Rotation:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Conve&amp;x Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Konve&amp;x polygon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Factor:</source>
    <translation>&amp;Faktor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other Options</source>
    <translation>Andra alternativ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sa&amp;ve Contents on Changes</source>
    <translation>Spara innehåll &amp;vid ändringar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation>Förhandsvisning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small</source>
    <translation>Liten</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation>Medium</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Large</source>
    <translation>Stor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Pages &amp;Side by Side</source>
    <translation>Vi&amp;sa sidor som uppslag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Colors</source>
    <translation>Sidfärg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Background:</source>
    <translation>&amp;Bakgrund:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Margins:</source>
    <translation>&amp;Marginaler:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display &amp;Unprintable Area in Margin Color</source>
    <translation>Visa icke &amp;utskrivbar yta i marginalfärg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use PDF 1.4 &amp;Transparency Features</source>
    <translation>Använd egenskaper i PDF 1.4 för &amp;transparens </translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Adjust Display Size</source>
    <translation>&amp;Anpassa visningsstorlek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To adjust the display drag the ruler below with the Slider.</source>
    <translation>För att anpassa visning drag markören nedan till önskat värde</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript Interpreter</source>
    <translation>Postscripttolk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name of Executable:</source>
    <translation>&amp;Namn på program.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias &amp;Text</source>
    <translation>Anti-alias &amp;text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias &amp;Graphics</source>
    <translation>Anti-alias &amp;grafik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Processing Tool</source>
    <translation>Verktyg för bildhantering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of &amp;Executable:</source>
    <translation>Namn på &amp;program:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing</source>
    <translation>Utskrift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clip to Page &amp;Margins</source>
    <translation>Klipp efter sidans &amp;marginaler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;Under Color Removal</source>
    <translation>Använd &amp;underfärgsborttagning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the default window decoration and looks.
Scribus inherits any available KDE or Qt themes</source>
    <translation>Använd standardval för fönsterdekor och utseende.
Scribus ärver tillgängliga teman från KDE och Qt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default font size for the menus and windows</source>
    <translation>Standardtypgrad för menyer och fönster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Standardmåttenhet för redigering av dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel</source>
    <translation>Antal rader som Scribus rullar för varje steg på mushjulet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles</source>
    <translation>Radien för det område som Scribus tillåter att du markerar handtagen på ett objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of recently edited documents to show in the File menu</source>
    <translation>Antal tidigare redigerade dokument som ska visas i Fil-menyn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default documents directory</source>
    <translation>Standardkatalog för dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default ICC profiles directory</source>
    <translation>Standardkatalog för ICC-profiler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Scripter scripts directory</source>
    <translation>Standardkatalog för skript till Scripter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Standard sidstorlek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default orientation of document pages</source>
    <translation>Standardriktning för dokumentsidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Dokumentets sidbredd, redigerbar om du valt anpassad sidstorlek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Dokumentets sidhöjd, redigerbar om du valt anpassad sidstorlek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation>Aktivera enkelsidig eller dubbelsidig layout</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of a document</source>
    <translation>Gör dokumentets förstasida till en vänstersida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Avstånd mellan övre marginallinjen och papperskanten</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Avstånd mellan nedre marginallinjen och papperskanten</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Avstånd mellan vänster marginallinje och papperskanten.(new line)
Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Avstånd mellan höger marginallinje och papperskanten.(new line)
Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension
each time the time period elapses</source>
    <translation>Om aktiverad kommer Scribus att spara en backup av din fil med filtillägget .bak
efter varje tidsperiod</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time period between saving automatically</source>
    <translation>Tidsperiod mellan automatspar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the minor grid lines</source>
    <translation>Avstånd mellan smårutor i stödraster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the major grid lines</source>
    <translation>Avstånd mellan stora rutor i stödraster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance within which an object will snap to your placed guides</source>
    <translation>Avstånd inom vilket ett objekt låses till dina utplacerade stödlinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the minor grid lines</source>
    <translation>Färg på smårutor i stödraster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the major grid lines</source>
    <translation>Färg på stora rutor i stödraster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the guide lines you insert</source>
    <translation>Färg på införda stödlinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place the grid behind your page objects</source>
    <translation>Placera stödraster bakom sidans objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place the grid in front of your page objects</source>
    <translation>Placera stödraster framför sidans objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns on the basegrid</source>
    <translation>Slå på standardraster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns off the basegrid</source>
    <translation>Slå av standardraster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
    <translation>Förskjutning ovanför typsnittets baslinje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the superscript compared to the normal font</source>
    <translation>Relativ storlek för upphöjd text jämfört med normal typgrad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement below the baseline of the normal font on a line</source>
    <translation>Förskjutning nedanför typsnittets baslinje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the subscript compared to the normal font</source>
    <translation>Relativ storlek för nedsänkt text jämfört med normal typgrad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the small caps font compared to the normal font</source>
    <translation>Relativ storlek för kapitäler jämfört med normal typgrad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage increase over the font size for the line spacing</source>
    <translation>Procentuell ökning av radavstånd baserat på typgraden </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frame Properties</source>
    <translation>Egenskaper för textramen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture Frame Properties</source>
    <translation>Egenskaper för bildram</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape Drawing Properties</source>
    <translation>Egenskaper för geometriska figurer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magnification Level Defaults</source>
    <translation>Standardvärden för förstoringsgrad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Drawing Properties</source>
    <translation>Egenskaper för linjeritning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon Drawing Properties</source>
    <translation>Egenskaper för polygonritning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for new text frames</source>
    <translation>Typsnitt i nya textramar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size of font for new text frames</source>
    <translation>Typgrad för nya textramar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of font</source>
    <translation>Färg på typsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns in a text frame</source>
    <translation>Antal spalter i textramen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap between text frame columns</source>
    <translation>Spaltmellanrum mellan spalter i textramen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample of your font</source>
    <translation>Typsnittsexempel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture frames allow pictures to scale to any size</source>
    <translation>Bildramar tillåter bilder att storleksförändras till vilken storlek som helst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal scaling of images</source>
    <translation>Horisontell storleksförändring av bilder</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical scaling of images</source>
    <translation>Vertikal storleksförändring av bilder</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep horizontal and vertical scaling the same</source>
    <translation>Bibehåll proportionerna vid storleksförändring</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame</source>
    <translation>Bilder i bildram storleksförändras till ramens storlek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatically scaled pictures keep their original proportions</source>
    <translation>Automatiskt storleksförändrade bilder bibehåller ursprungliga proportioner</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill color of picture frames</source>
    <translation>Bildramens fyllnadsfärg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of fill</source>
    <translation>Fyllnadsfärgens mättnad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line color of shapes</source>
    <translation>Färg på formens konturlinje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of lines</source>
    <translation>Linjefärgens mättnad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill color of shapes</source>
    <translation>Formernas fyllnadsfärg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style of shapes</source>
    <translation>Formernas linjestil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line width of shapes</source>
    <translation>Formernas linjebredd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum magnification allowed</source>
    <translation>Minsta tillåtna förstoringsgrad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum magnification allowed</source>
    <translation>Största tillåtna förstoringsgrad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change in magnification for each zoom operation</source>
    <translation>Ändring av förstoringsgrad vid varje zoomning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of lines</source>
    <translation>Färg på linjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Färgmättnad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of lines</source>
    <translation>Stil på linjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of lines</source>
    <translation>Linjebredd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of corners for polygons</source>
    <translation>Antal hörn för polygoner</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Degrees of rotation for polygons</source>
    <translation>Rotationsvinkel för polygoner</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygons will be convex rather than concave</source>
    <translation type="obsolete">Polygonerna blir konvexa snarare än konkava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation>Förhandsvisning av polygon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the angles at which lines of the polygon join</source>
    <translation type="obsolete">Ändrar vinkeln mellan polygonerna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the size of the preview in the scrapbook palette</source>
    <translation>Välj storlek på förhandsvisning i Klippboken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the scrapbook contents everytime after a change</source>
    <translation>Spara innehållet i Klippboken efter varje ändring</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When using facing pages, show the two pages side by side</source>
    <translation>Vid användandet av motstående sidor visa dessa sida vid sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for paper</source>
    <translation>Färg för papper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for the margin lines</source>
    <translation>Färg för marginallinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
    <translation>Markera område utanför marginalerna i samma färg som marginallinjerna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable transparency features within PDF 1.4 export</source>
    <translation>Aktivera funktionerna för transparens vid export som PDF 1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the default zoom level</source>
    <translation>Ange standardvärde för zoomnivå</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
    <translation>Ghostscript-tolkens plats i filsystemet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
    <translation>Anti-alias av text vid visning av EPS eller PDF på skärmen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering</source>
    <translation>Anti-alias av grafik vid visning av EPS eller PDF på skärmen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Filesystem location for graphics editor</source>
    <translation>Bildbehandlingsprogrammets plats i filsystemet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
    <translation>Visa inte objekt utanför marginalerna vid utskrift eller export av filen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Välj en katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Innanför:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>&amp;Utanför:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;emplates:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation type="unfinished">Ä&amp;ndra...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;Factor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional Directory for Document Templates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped),
 a positive value will make it convex</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="unfinished">En metod för att ta bort en del av de gråtoner som kan uppstå (new line)
vid blandning av cyan, gult och magenta genom att ersätta med svart.(new line)
UCR påverkar de delar av bilden som är neutrala och/eller har mörka toner(new line)
i närheten av grått. Användande av UCR kan förbättra tryckkvalitetn för en del bilder(new line)
och för bästa resultat krävs testning och experiment från fall till fall.(new line)
UCR förhindrar risken för övermättnad med CMG färger</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QColorDialog</name>
  <message>
    <source>Hu&amp;e:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Sat:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Val:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Red:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Green:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bl&amp;ue:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lpha channel:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Basic colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Custom colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Define Custom Colors &gt;&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="unfinished">Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QFileDialog</name>
  <message>
    <source>Copy or Move a File</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;name:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;type:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>One directory up</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="unfinished">Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished">Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Namn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation type="unfinished">Storlek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation type="unfinished">Datum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attributes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Look &amp;in:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Back</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create New Folder</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>List View</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Detail View</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Info</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Contents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-write</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-only</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write-only</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inaccessible</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to File</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Directory</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Special</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation type="unfinished">Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dir</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Special</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Öppna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save As</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Spara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rename</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R&amp;eload</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Size</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Date</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unsorted</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;hidden files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>the file</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>the directory</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>the symlink</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Nej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder 1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Find Directory</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directories</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation type="unfinished">Spara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1
File not found.
Check path and filename.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*.*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Directory</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directory:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QFontDialog</name>
  <message>
    <source>&amp;Font</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Typsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font st&amp;yle</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Storlek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects</source>
    <translation type="unfinished">Effekter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stri&amp;keout</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Färg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scr&amp;ipt</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="unfinished">Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation type="unfinished">Stäng</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Font</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QLineEdit</name>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation type="unfinished">Rensa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select All</source>
    <translation type="unfinished">Markera allt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation type="unfinished">Ån&amp;gra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation type="unfinished">Gör &amp;om</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMainWindow</name>
  <message>
    <source>Line up</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Customize...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMessageBox</name>
  <message>
    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br&gt;Qt is also available for embedded devices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QObject</name>
  <message>
    <source>Oook! Wrong arguments! Call: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Alla format som stöds</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished">Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initializing...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation type="unfinished">Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="unfinished">Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to overwrite the File:
%1 ?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts Preview</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Förhandsvisning av typsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Special</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Infoga special...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation>Ny &amp;från mall...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Newsletters</source>
    <translation>Nyhetsbrev</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brochures</source>
    <translation>Broschyrer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalogs</source>
    <translation>Kataloger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flyers</source>
    <translation>Flygblad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Signs</source>
    <translation>Skyltar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cards</source>
    <translation>Kort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letterheads</source>
    <translation>Brevhuvuden</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Envelopes</source>
    <translation>Kuvert</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Business Cards</source>
    <translation>Visitkort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calendars</source>
    <translation>Kalendrar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advertisements</source>
    <translation>Annonser</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Labels</source>
    <translation>Etiketter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Menus</source>
    <translation>Menyer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Programs</source>
    <translation>Programblad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Forms</source>
    <translation>PDF formulär</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Presentations</source>
    <translation>PDF presentationer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magazines</source>
    <translation>Tidskrifter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Posters</source>
    <translation>Affischer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Announcements</source>
    <translation>Tillkännagivanden</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Documents</source>
    <translation>Textdokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Folds</source>
    <translation>Foldrar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Own Templates</source>
    <translation>Egna mallar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as &amp;Image...</source>
    <translation>Spara som b&amp;ild</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as Image</source>
    <translation>Spara som bild</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error writting the output file(s).</source>
    <translation>Fel vid skrivning till fil(er).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation>Fel vid skrivning till fil(er).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export successful.</source>
    <translation>Exporten lyckades.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation>Filen existerar redan. Vill du skriva över?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation>existerar redan. Villdu skriva över?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Nej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Ja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes all</source>
    <translation>Ja, allt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Preview</source>
    <translation>Skriv ut förhandsvisning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Skriv ut...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation>Skriv ut förhands&amp;visning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation>Importera &amp;EPS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
    <translation>Alla format som stöds (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Öppna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as &amp;Template...</source>
    <translation>Spara som &amp;mall...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Spara &amp;som...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to load image into an object doesn&apos;t exist or isn&apos;t selected!</source>
    <translation>Oj! Du försöker ladda in en bild till ett objekt som inte finns eller inte är valt!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to (un)lock an object doesn&apos;t exist! None selected too.</source>
    <translation>Oj! Du försöker llåsa/låsa uppl ett objekt som inte finns! Inte heller är något valt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to query an object doesn&apos;t exist! None selected too.</source>
    <translation>Oj! Du försöker få kontakt med ett objekt som inte finns! Inte heller är något valt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re calling an object doesn&apos;t exist!</source>
    <translation>Oj! Du försöker få kontakt med ett objekt som inte finns!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to erase an object doesn&apos;t exist!</source>
    <translation>Oj! Du försöker ta bort ett objekt som inte finns!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! An object you&apos;re trying to textflow doesn&apos;t exist!</source>
    <translation>Oj! Objektet du vill flöda finns inte!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;cripter Manual...</source>
    <translation>S&amp;cripter handbok...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scribus Scripts</source>
    <translation>&amp;Scribus skripts</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Execute Script...</source>
    <translation>&amp;Utför skript...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Recent Scripts</source>
    <translation>Se&amp;naste skript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Console</source>
    <translation>Visa &amp;konsol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;cript</source>
    <translation>Skri&amp;pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Online referenshandbok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Python Scripts (*.py);; All Files (*)</source>
    <translation>Python skript (*.py);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;SVG...</source>
    <translation>Spara sida som &amp;SVG</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Spara som</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG-Images (*.svg *.svgz);;All Files (*)</source>
    <translation>SVG-bilder (*.svg *.svgz);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG-Images (*.svg);;All Files (*)</source>
    <translation>SVG-bilder (*.svg);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;SVG...</source>
    <translation>Importera &amp;SVG...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comma Separated Value Files</source>
    <translation>Filer med kommaseparerade värden (CSV)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CSV_data</source>
    <translation>CSV_data</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CSV_header</source>
    <translation>CSV_header</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HTML Files</source>
    <translation>HTML-filer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>html</source>
    <translation>html</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files</source>
    <translation>Textfiler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 is broken, discarding it</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>
External Links
</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>OO.o Writer Documents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Filters</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Media Cases</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QTextEdit</name>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Rensa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select All</source>
    <translation>Markera allt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>Ån&amp;gra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>Gör &amp;om</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Klipp ut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>Klistr&amp;a in</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QTitleBar</name>
  <message>
    <source>System Menu</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation type="unfinished">Nyans</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unshade</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normalize</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimize</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximize</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation type="unfinished">Stäng</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QWorkspace</name>
  <message>
    <source>&amp;Restore</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Move</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Storlek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mi&amp;nimize</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;ximize</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Stäng</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stay on &amp;Top</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimize</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Restore Down</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation type="unfinished">Stäng</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sh&amp;ade</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 - [%2]</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unshade</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Query</name>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ReformDoc</name>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="unfinished">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation type="unfinished">mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation type="unfinished">tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation type="unfinished">p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Setup</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation type="unfinished">Marginallinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation type="unfinished">Ö&amp;verst:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Nederst:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation type="unfinished">Höge&amp;r:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Uppslag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
    <translation type="unfinished">Gör dokumentets förstasida till en vänstersida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="unfinished">Avstånd mellan övre marginallinjen och papperskanten</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="unfinished">Avstånd mellan nedre marginallinjen och papperskanten</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="unfinished">Avstånd mellan vänster marginallinje och papperskanten.(new line)
Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="unfinished">Avstånd mellan höger marginallinje och papperskanten.(new line)
Om Uppslag är valt kan denna marginal justeras för att uppnå korrekt marginalavstånd för bindning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Innanför:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outside:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBAlign</name>
  <message>
    <source>Style Settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of current paragraph</source>
    <translation type="unfinished">Stil på valt stycke</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBColorF</name>
  <message>
    <source>Fill Color Settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="unfinished">Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text fill</source>
    <translation type="unfinished">Mättnad på fyllnadsfärg för text</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBColorS</name>
  <message>
    <source>Stroke Color Settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="unfinished">Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text stroke</source>
    <translation type="unfinished">Mättnad på färg på textkontur</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBFont</name>
  <message>
    <source>Font Settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="unfinished">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished">%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation type="unfinished">Typgrad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling width of characters</source>
    <translation type="unfinished">Storleksförändra teckenbredd</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBStyle</name>
  <message>
    <source>Character Settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Kerning:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="unfinished">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Kerning</source>
    <translation type="unfinished">Manuell kerning</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScriXmlDoc</name>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation type="unfinished">Kopia #%1 av</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScribusApp</name>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new Document</source>
    <translation>Skapa ett nytt dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open a Document</source>
    <translation>Öppna ett dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current Document</source>
    <translation>Spara aktuellt dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close the current Document</source>
    <translation>Stäng aktuellt dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print the current Document</source>
    <translation>Skriv ut aktuellt dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current Document as PDF</source>
    <translation>Spara aktuellt dokument som PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching for Fonts</source>
    <translation>Sök efter typsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There are no Postscript-Fonts on your System</source>
    <translation>Det finns inga Postscript-typsnitt installerade</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exiting now</source>
    <translation>Avslutar nu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Allvarligt fel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smart Hyphen</source>
    <translation>Smart avstavning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Left</source>
    <translation>Vänsterjustera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Right</source>
    <translation>Högerjustera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Center</source>
    <translation>Centrera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation>Infoga sidnummer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attach Text to Path</source>
    <translation>Sammanfoga text och kurva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Layers</source>
    <translation>Visa lager</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts...</source>
    <translation>Javascripts...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo</source>
    <translation>Ångra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Palette</source>
    <translation>Visa sidpalett</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock/Unlock</source>
    <translation>Lås/Lås upp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Breaking Space</source>
    <translation>Hårt mellanslag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reading Preferences</source>
    <translation>Läser inställningar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Getting ICC Profiles</source>
    <translation>Hämtar ICC profiler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Init Hyphenator</source>
    <translation>Startar avstavningen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Setting up Shortcuts</source>
    <translation>Skapar genvägar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color Management...</source>
    <translation>&amp;Färghantering...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reading Scrapbook</source>
    <translation>Läser Klippboken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initializing Plugins</source>
    <translation>Startar insticksprogram</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>Ö&amp;ppna...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open &amp;Recent</source>
    <translation>Öppna s&amp;enaste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open...</source>
    <translation>Öppna...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Stäng</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Stäng</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Spara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Spara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Spara &amp;som...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as...</source>
    <translation>Spara som...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>Åter&amp;gå till senast sparad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>Samla ihop för utskrift...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Text/Picture...</source>
    <translation>&amp;Hämta text/bild...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>Lägg &amp;till text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;Page(s)...</source>
    <translation>Im&amp;portera sida/sidor:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Spara &amp;text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
    <translation>Spara sida som &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Spara som P&amp;DF...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export</source>
    <translation>&amp;Exportera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Information...</source>
    <translation>Dokument&amp;information...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Info...</source>
    <translation>Dokumentinformation...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>Dokumentin&amp;ställningar...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Setup...</source>
    <translation>Dokumentinställningar...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Skriv ut...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print...</source>
    <translation>Skriv ut...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Avsluta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quit</source>
    <translation>Avsluta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>Ån&amp;gra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Klipp u&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopiera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>Klistr&amp;a in</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>Ra&amp;dera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>M&amp;arkera allt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cut</source>
    <translation>Klipp ut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation>Kopiera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste</source>
    <translation>Klistra in</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Rensa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select all</source>
    <translation>Markera allt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>&amp;Sök/Ersätt...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation>Fä&amp;rger...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors...</source>
    <translation>Färger...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation>St&amp;yckemallar...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation>&amp;Linjemallar...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Styles...</source>
    <translation>Stilmallar...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Templates...</source>
    <translation>&amp;Mallar...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Templates...</source>
    <translation>Mallar...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Javascripts...</source>
    <translation>&amp;Javascripts...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select New Font</source>
    <translation>Välj nytt typsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>D&amp;uplicera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation>Duplicera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation>&amp;Duplicera flera gånger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation>Duplicera flera gånger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>&amp;Gruppera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group</source>
    <translation>Gruppera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>Lås &amp;upp grupp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un-group</source>
    <translation>Lås upp grupp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock</source>
    <translation>&amp;Lås</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to &amp;Back</source>
    <translation>Flytta till &amp;nederst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Back</source>
    <translation>Flytta till nederst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to &amp;Front</source>
    <translation>Fly&amp;tta till överst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to Front</source>
    <translation>Flytta till överst</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>F&amp;lytta ned en nivå</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower</source>
    <translation>Flytta ned en nivå</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>Flytta &amp;upp en nivå</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise</source>
    <translation>Flytta upp en nivå</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/&amp;Align...</source>
    <translation>Fördel&amp;a/Justera...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/Align...</source>
    <translation>Fördela/Justera...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Shape</source>
    <translation>R&amp;edigera form</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>&amp;Form</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>S&amp;ammanfoga text och kurva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>Lös&amp;gör text från kurva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>Sammanf&amp;oga polygoner</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>Dela upp &amp;polygoner</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;onvert to Outlines</source>
    <translation>K&amp;onvertera till konturer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>&amp;Infoga...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert...</source>
    <translation>Infoga...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete...</source>
    <translation>Ta bort...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Flytta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move...</source>
    <translation>Flytta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply Template...</source>
    <translation>&amp;Använd mall...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Template...</source>
    <translation>Använd mall...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>Hantera stö&amp;dlinjer...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Guides...</source>
    <translation>Hantera stödlinjer...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fit in Window</source>
    <translation>Anpassa till &amp;fönster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fit in Window</source>
    <translation>Anpassa till fönster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>50%</source>
    <translation>50%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>75%</source>
    <translation>75%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>100%</source>
    <translation>100%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>200%</source>
    <translation>200%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation>Minia&amp;tyrer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thumbnails</source>
    <translation>Miniatyrer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Visa &amp;marginaler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Margins</source>
    <translation>Dölj marginaler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Visa &amp;ramar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Frames</source>
    <translation>Dölj ramar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Visa b&amp;ilder</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Images</source>
    <translation>Dölj bilder</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Visa stö&amp;drutor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Grid</source>
    <translation>Dölj stödrutor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Visa stö&amp;dlinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>Visa &amp;baslinjerna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>&amp;Lås till rutmönster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap to Grid</source>
    <translation>Lås till rutmönster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>Lås till stödlin&amp;jerna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>Egenska&amp;per</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Egenskaper</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outline</source>
    <translation>Ö&amp;versikt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outline</source>
    <translation>Översikt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Klippbok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Klippbok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>&amp;Lager</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;age Palette</source>
    <translation>Sidp&amp;alett</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Bokmärken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation>Bild&amp;hantering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Pictures</source>
    <translation>Bildhantering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>A&amp;vstava text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenate Text</source>
    <translation>Avstava text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>Verktygsti&amp;ps</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>Ver&amp;ktyg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>P&amp;DF verktyg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Verktyg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tooltips</source>
    <translation>Verktygstips</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>Inställninga&amp;r...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts...</source>
    <translation>T&amp;ypsnitt...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts...</source>
    <translation>Typsnitts...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenator...</source>
    <translation>A&amp;vstavning...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Keyboard Shortcuts...</source>
    <translation>Sna&amp;bbkommandon...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>&amp;Om Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Scribus</source>
    <translation>Om Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>Om &amp;Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Qt</source>
    <translation>Om Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation>Scribus &amp;handbok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online-Help...</source>
    <translation>On-line hjälp...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>R&amp;edigera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;yle</source>
    <translation>St&amp;il</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Item</source>
    <translation>E&amp;nhet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>&amp;Sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;View</source>
    <translation>&amp;Vy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation>E&amp;xtra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Settings</source>
    <translation>Ins&amp;tällningar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation>Fönste&amp;r</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation>&amp;Hjälp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>&amp;Vänster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>&amp;Centrerat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>Höge&amp;r:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>&amp;Marginajustera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>&amp;Hård marginaljustering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>&amp;Annan...</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Understruken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Strikethru</source>
    <translation>Överstruken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation>Kapitäler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation>Upphöjt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation>Nedsänkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Konturerad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ready</source>
    <translation>Klar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Kaskad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>&amp;Sida vid sida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text/Picture...</source>
    <translation>Hämta text/bild...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Picture...</source>
    <translation>Hämta bild...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color</source>
    <translation>&amp;Färg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Invert</source>
    <translation>&amp;Invertera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Text...</source>
    <translation>&amp;Hämta text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font</source>
    <translation>&amp;Typsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Storlek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Effects</source>
    <translation>&amp;Effekter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Alignment</source>
    <translation>&amp;Justering</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shade</source>
    <translation>Nyan&amp;s</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>&amp;Tabulatorer...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Hämta text...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font</source>
    <translation>Typsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation>Storlek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation>Stil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation>Färg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation>Nyans</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un&amp;lock</source>
    <translation>&amp;Lås upp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Öppna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing Pages...</source>
    <translation>Importerar sida/sidor...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Importera sida/sidor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Du försöker importera fler sidor än det finns i aktuellt dokument räknat från aktiv sida.&lt;/p&gt;
Välj något av följande:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Skapa&lt;/b&gt; de saknade sidorna&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Importera&lt;/b&gt;befintliga sidor&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;b&gt;Avbryt&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create</source>
    <translation>Skapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <translation>Importera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import done</source>
    <translation>Import klar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Found nothing to import</source>
    <translation>Hittade inget att importera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading...</source>
    <translation>Laddar...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alla format som stöds</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t write the File: 
%1</source>
    <translation>Kan inte skriva till fil:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Spara som</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saving...</source>
    <translation>Sparar...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing...</source>
    <translation>Skriver ut...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing failed!</source>
    <translation>Utskriften misslyckades!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Manual</source>
    <translation>Scribus handbok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
    <translation>Textfiler (*.txt);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Storlek:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shade:</source>
    <translation>Nyan&amp;s:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Baseline Grid</source>
    <translation>Dölj baslinjerna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Baseline Grid</source>
    <translation>Visa baslinjerna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The following Programs are missing:</source>
    <translation>Följande program saknas:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ghostscript : You cannot use EPS Images</source>
    <translation>Ghostscript: Du kan inte använda EPS-bilder</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Allt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>EPS-Files (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation>EPS-filer (*.eps);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation>tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Some Objects are locked.</source>
    <translation>Några objekt är låsta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock all</source>
    <translation>Lås alla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock all</source>
    <translation>Lås upp alla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock</source>
    <translation>Lås upp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock</source>
    <translation>Lås</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading:</source>
    <translation>Laddar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjusting Colors</source>
    <translation>Justerar färger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo Delete Object</source>
    <translation>Ån&amp;gra Ta bort objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo Object Move</source>
    <translation>Ån&amp;gra Flytta objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo Object Change</source>
    <translation>Ån&amp;gra Ändra objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German</source>
    <translation>Tyska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish</source>
    <translation>Polska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English</source>
    <translation>Engelska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish</source>
    <translation>Spanska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian</source>
    <translation>Italienska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French</source>
    <translation>Franska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian</source>
    <translation>Ryska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish</source>
    <translation>Danska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak</source>
    <translation>Slovakiska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian</source>
    <translation>Ungerska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech</source>
    <translation>Tjekiska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dutch</source>
    <translation>Holländska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portuguese</source>
    <translation>Portugisiska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian</source>
    <translation>Ukrainska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation>Grekiska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalan</source>
    <translation>Katalanska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish</source>
    <translation>Finska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Irish</source>
    <translation>Irländska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian</source>
    <translation>Litauiska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish</source>
    <translation>Svenska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian</source>
    <translation>Slovenska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Välj en katalog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation>Invertera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Crash</source>
    <translation>Scribus har avbrutits</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus crashes due to Signal #%1</source>
    <translation>Scribus har avbrutits på grund av signal #%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File %1 is not in Scribus format</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Afrikaans</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScribusView</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layer</source>
    <translation>Lager</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation>tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Allt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScribusWin</name>
  <message>
    <source>&amp;Leave Anyway</source>
    <translation>Avs&amp;luta ändå</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lose Anyway</source>
    <translation>S&amp;täng ändå</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document:</source>
    <translation>Dokument:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>has been changed since the last save.</source>
    <translation>har ändrats sedan senast sparat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Now</source>
    <translation>&amp;Spara nu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeList</name>
  <message>
    <source>Show Page Previews</source>
    <translation>Förhandsvisning</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeView</name>
  <message>
    <source>Show Template Names</source>
    <translation>Visa mallnamn</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SearchReplace</name>
  <message>
    <source>Search/Replace</source>
    <translation>Sök/Ersätt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search for:</source>
    <translation>Sök efter:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraph Style</source>
    <translation>Styckemallar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font</source>
    <translation>Typsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation type="unfinished">Typgrad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Effects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Shade</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Shade</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation type="unfinished">Vänster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation type="unfinished">Centrera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation type="unfinished">Höger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forced</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation type="unfinished">pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation type="unfinished">Inget</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace with:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Whole Word</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ignore Case</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace &amp;All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Stäng</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search finished</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">OK</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeitenPal</name>
  <message>
    <source>Arrange Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Templates:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Pages:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page first</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drag Pages or Template Pages onto the Trashbin to delete them.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Previews all the pages of your document.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here are all your Templates, to create a new Page
drag a Template to the Pageview below.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation type="unfinished">Normal</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SelectFields</name>
  <message>
    <source>Select Fields</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fields</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&amp;&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
    <translation type="unfinished">&amp;&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selected Fields</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ShadeButton</name>
  <message>
    <source>Other...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shade:</source>
    <translation type="unfinished">Nyan&amp;s:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation type="unfinished">Nyans</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SideBar</name>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation type="unfinished">Ingen stilmall</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Spalette</name>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation type="unfinished">Ingen stilmall</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StilFormate</name>
  <message>
    <source>Edit Styles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Lägg till</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="unfinished">R&amp;edigera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="unfinished">D&amp;uplicera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Spara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="unfinished">Kopia av %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Style</source>
    <translation type="unfinished">Ny stil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="unfinished">Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="unfinished">Nej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="unfinished">Ja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Öppna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished">Dokument (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished">Dokument (*.sla *.scd);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this Style?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StoryEditor</name>
  <message>
    <source>Story Editor</source>
    <translation>Texthanteraren</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reload Text from Frame</source>
    <translation>Hämta texten igen f&amp;rån textramen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save to File...</source>
    <translation>&amp;Spara till fil...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load from File...</source>
    <translation>Hämta från fi&amp;l...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Document</source>
    <translation>Spara &amp;dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Text Frame and Exit</source>
    <translation>&amp;Uppdatera textramen och avsluta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit Without Updating Text Frame</source>
    <translation>Avsluta utan att uppdat&amp;era textramen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>M&amp;arkera allt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Klipp ut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>K&amp;opiera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>Klis&amp;tra in</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>Ra&amp;dera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>&amp;Sök/Ersätt...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Special...</source>
    <translation>&amp;Infoga special...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Styles...</source>
    <translation>R&amp;edigera stilmallar...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts Preview...</source>
    <translation>&amp;Förhandsvisning av typsnitt...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Text Frame</source>
    <translation>&amp;Uppdatera textramen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Background...</source>
    <translation>&amp;Bakgrund...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display Font...</source>
    <translation>&amp;Visa typsnitt...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>R&amp;edigera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Settings</source>
    <translation>Ins&amp;tällningar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear all Text</source>
    <translation>Rensa all text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load Text from File</source>
    <translation>Hämta text från fil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Text to File</source>
    <translation>Spara text till fil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Text Frame and Exit</source>
    <translation>Uppdatera textramen och avsluta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exit Without Updating Text Frame</source>
    <translation>Avsluta utan att uppdatera textramen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reload Text from Frame</source>
    <translation>Hämta texten igen från textramen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Text Frame</source>
    <translation>Uppdatera textramen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search/Replace</source>
    <translation>Sök/Ersätt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Paragraph:</source>
    <translation>Aktivt stycke:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Words: </source>
    <translation>Ord:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Tecken:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Totals:</source>
    <translation>Totalt:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Stycken:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to save your changes?</source>
    <translation>Vill du spara ändringarna?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Special</source>
    <translation>&amp;Infoga special...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts Preview</source>
    <translation>&amp;Förhandsvisning av typsnitt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to lose all your Changes?</source>
    <translation>Vill du verkligen förlora alla ändringar?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
    <translation>Vill du verkligen radera all text?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Öppna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
    <translation>Textfiler (*.txt);;Alla filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Spara som</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StyleSelect</name>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Understruken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation>Kapitäler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation>Nedsänkt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation>Upphöjt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Strike Out</source>
    <translation>Överstruken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outline Text</source>
    <translation>Konturtext</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SxwDialog</name>
  <message>
    <source>OO.o Writer Importer Options</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update paragraph styles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>If there already exists a paragraph style with the same
name than current OO.o document&apos;s paragraph should the style
in Scribus be edited to match the one being imported
or left untouched</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not ask again</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Should the importer always use currently
set value when importing OO.o document and
never ask your confirmation again</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>TabManager</name>
  <message>
    <source>Manage Tabulators</source>
    <translation>Hantera tabulatorer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Tabruler</name>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation>Vänster</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation>Höger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Stop</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comma</source>
    <translation>Komma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation>Centrera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Position:</source>
    <translation>&amp;Position:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First &amp;Line:</source>
    <translation>Första &amp;raden:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ind&amp;ent:</source>
    <translation>I&amp;ndrag:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete All</source>
    <translation>Ta bort allt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indentation for first line of the paragraph</source>
    <translation>Indrag från första raden i stycket</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indentation from the left for the whole paragraph</source>
    <translation>Vänsterindrag för hela stycket</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete all Tabulators</source>
    <translation>Rensa alla tabulatorer</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>tum</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Tree</name>
  <message>
    <source>Outline</source>
    <translation>Översikt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Element</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation type="unfinished">Varning</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation type="unfinished">Namnet &quot;%1&quot; är inte unikt.(new line)
Vänligen välj ett annat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished">G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image</source>
    <translation type="unfinished">Bild</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation type="unfinished">Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation type="unfinished">Linje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="unfinished">Polygon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polyline</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>PathText</source>
    <translation type="unfinished">Kurvtext</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation type="unfinished">Sida</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ValueDialog</name>
  <message>
    <source>Insert value</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a value then press OK.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a value then press OK</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="unfinished">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send your value to the script</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>WerkToolB</name>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation type="unfinished">Verktyg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Picture</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation type="unfinished">Infoga tabell</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Polygons</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Lines</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bezier Curves</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do measurements</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Draw various Shapes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>WerkToolBP</name>
  <message>
    <source>PDF Tools</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation type="unfinished">Knapp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Field</source>
    <translation type="unfinished">Textfält:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Box</source>
    <translation type="unfinished">Kryssruta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combo Box</source>
    <translation type="unfinished">Radioknapp:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List Box</source>
    <translation type="unfinished">Lista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF Fields</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation type="unfinished">Text</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation type="unfinished">Länk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF Annotations</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ZAuswahl</name>
  <message>
    <source>Select Character:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished">Ra&amp;dera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Stäng</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this dialog and return to text editing.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>gtFileDialog</name>
  <message>
    <source>Choose the importer to use</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic</source>
    <translation type="unfinished">Automatisk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get text only</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import text without any formatting</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importer:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Encoding:</source>
    <translation type="unfinished">Kodning:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>gtImporterDialog</name>
  <message>
    <source>Choose the importer to use</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source></source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remember association</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remember the file extension - importer association
and do not ask again to select an importer for
files of this type.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">OK</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>nftdialog</name>
  <message>
    <source>New From Template</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation type="unfinished">Allt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Namn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation type="unfinished">Sidstorlek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="unfinished">Färger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Usage</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Created with</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation type="unfinished">Datum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Downloading Templates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document templates can be found at http://www.scribus.net/ in the Downloads section.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Installing Templates</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Extract the package to the template directory ~/.scribus/templates for the current user or PREFIX/share/scribus/templates for all users in the system.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preparing a template</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be shared do not collect them when saving as a template.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>The template creator should also make sure that the Installing Templates section above applies to their templates as well. This means a user should be able to download a template package and be able to extract them to the template directory and start using them.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Removing a template</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Removing a template from the New From Template dialog will only remove the entry from the template.xml, it will not delete the document files. A popup menu with remove is only shown if you have write access to the template.xml file.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Translating template.xml</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy an existing template.xml to a file called template.lang_COUNTRY.xml (use the same lang code that is present in the qm file for your language), for example template.fi.xml for Finnish language template.xml. The copy must be located in the same directory as the original template.xml so Scribus can load it.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>satdialog</name>
  <message>
    <source>Save as Template</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation type="unfinished">Namn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Category</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation type="unfinished">Sidstorlek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="unfinished">Färger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Usage</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Email</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>More Details</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Less Details</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Legal</source>
    <translation type="unfinished">Legal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letter</source>
    <translation type="unfinished">Letter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabloid</source>
    <translation type="unfinished">Tabloid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>landscape</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>portrait</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>custom</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>tfDia</name>
  <message>
    <source>Create filter</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished">Ra&amp;dera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a previously saved filter</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Give a name to this filter for saving</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Give a name for saving</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Avbryt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>tfFilter</name>
  <message>
    <source>Disable or enable this filter row</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove this filter row</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new filter row</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>to</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>and</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>remove match</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>do not remove match</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>words</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation type="unfinished">Ta bort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value at the left is a regular expression</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>with</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>paragraph style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>all instances of</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>all paragraphs</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>paragraphs starting with</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>paragraphs with less than</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>paragraphs with more than</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
</TS>