Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 18941 | Rev 19643 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.1" language="cs_CZ">
<context>
  <name>AIPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="343"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importuji: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="346"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Zkoumám soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2341"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3440"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Vytvářím objekty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Příspěvky od:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>O &amp;Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="199"/>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>&amp;Autoři</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="213"/>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Překlady</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="224"/>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;Online</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Tým vývojářů:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
    <source>Haiku Port:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Oficiální dokumentace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="314"/>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Ostatní dokumentace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Webová stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Online odkazy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="354"/>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="358"/>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Mailová skupina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="332"/>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation>Oficiální překlady a překladatelé:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="334"/>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="98"/>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation>O Scribusu %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="352"/>
    <source>Wiki</source>
    <translation>Wiki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="126"/>
    <source>%1 %2 %3</source>
    <translation>%1 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="134"/>
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="181"/>
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
    <translation>Ghostscript verze %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="183"/>
    <source>No Ghostscript version available</source>
    <translation>Ghostscript není dostupný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
    <source>Build ID:</source>
    <translation>Build ID:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="320"/>
    <source>Tango Project Icons:</source>
    <translation>Ikonky projektu Tango:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
    <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
    <source>Scribus Version</source>
    <translation>Verze Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="318"/>
    <source>Splash Screen:</source>
    <translation>Úvodní obrazovka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="356"/>
    <source>Developer Blog</source>
    <translation>Blog vývojářů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
    <source>&amp;Updates</source>
    <translation>Akt&amp;ualizace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="231"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation>Zkontrolovat aktualizace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="238"/>
    <source>&amp;Licence</source>
    <translation>&amp;Licence</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="247"/>
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
    <translation>Není možné otevřít soubor s licencí. Zkontrolujte si, prosím, umístění nainstalovaného programu nebo si přečtěte informace o licenci na stránkách Scribusu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
    <translation type="unfinished">Tento panel ukazuje verzi, datum sestavení a zkompilování podpůrných knihoven Scribusu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
    <translation type="unfinished">C-C-T-F značí C=littlecms C=CUPS T=TIFF podpora F=Fontconfig podpora. Poslední písmeno vyjadřuje C=cairo nebo Q=Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation>* je označena chybějící podpůrná knihovna. Také ukazuje verzi Ghostscriptu, kterou zjistil Scribus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation>Verze pro Windows nepoužívá knihovny fontconfig nebo CUPS.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
    <translation>Pokouším se získat aktualizační soubor Scribusu. Z Vašeho počítače nebudou odesílána žádná data.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
    <source>Doc Translators:</source>
    <translation>Překladatelé dokumentace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="316"/>
    <source>Webmasters:</source>
    <translation>Správci webových stránek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="451"/>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="606"/>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="673"/>
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
    <translation type="unfinished">Není možné otevřít soubor %1 . Zkontrolujte si, prosím, umístění nainstalovaného programu nebo navštivte stránky Scribusu, kde je také %1.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
    <source>Filename:</source>
    <translation>Soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
    <source>Version:</source>
    <translation>Verze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
    <source>Enabled:</source>
    <translation>Povoleno:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
    <source>Release Date:</source>
    <translation>Datum vydání:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Popis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
    <source>Author(s):</source>
    <translation>Autor/Autoři:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
    <source>License:</source>
    <translation>Licence:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation>Scribus: O modulech</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Uložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>Návrat k u&amp;loženému</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>Ad&amp;resář pro výstup...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Vložit text...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>&amp;Připojit text...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
    <source>Get Image...</source>
    <translation>Vložit obrázek...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Uložit &amp;text...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Uložit jako P&amp;DF...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>Na&amp;stavení dokumentu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Tisk...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Konec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Zpět</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Vpřed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation>Reži&amp;m hromadných akcí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Vyjmou&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
    <source>T&amp;runcate</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>Vybr&amp;at vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation>&amp;Zrušit výběr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>&amp;Hledat/Nahradit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation>Upravit obrázek...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation>&amp;Vzorové stránky...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>N&amp;astavení...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
    <source>%1 pt</source>
    <translation>%1 pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>&amp;Jiný...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>V&amp;levo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>Na &amp;střed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>V&amp;pravo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>Do &amp;bloku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>&amp;Vynucené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation>&amp;Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>Po&amp;dtržené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation>Podtržená &amp;slova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation>Př&amp;eškrtnuté</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation>&amp;Verzálky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation>&amp;Kapitálky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation>&amp;Horní index</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation>&amp;Dolní index</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation>&amp;Stín</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
    <source>&amp;Image Effects</source>
    <translation>&amp;Efekty obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>&amp;Tabelátory...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Duplikovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation>&amp;Vícenásobné duplikování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>&amp;Seskupit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>&amp;Zrušit seskupení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation>Je &amp;zamčeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation>&amp;Velikost je zamčena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation>Přesunout dos&amp;podu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation>Přesunout nav&amp;rch</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>O hladinu &amp;níž</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>O hladinu &amp;výš</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation>&amp;Atributy...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>Obrázek je vi&amp;ditelný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation>&amp;Aktualizovat obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
    <source>Insert Rows...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
    <source>Insert Columns...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
    <source>Delete Rows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
    <source>Delete Columns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
    <source>Merge Cells</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
    <source>Split Cells...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
    <source>Set Row Heights...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
    <source>Set Column Widths...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
    <source>Distribute Rows Evenly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
    <source>Distribute Columns Evenly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
    <source>Adjust Frame to Table</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
    <source>Adjust Table to Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
    <source>Adjust Frame Height to Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation>Přizpůsobit rámec obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Rozšířené vlastnosti obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation>&amp;Nízké rozlišení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation>N&amp;ormální rozlišení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation>&amp;Plné rozlišení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>Je PDF &amp;záložkou</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>Je PDF &amp;anotací</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation>Vlast&amp;nosti anotace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation>Vlastnosti &amp;pole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>Upravit &amp;tvar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>Připojit &amp;text ke křivce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>&amp;Odpojit text od křivky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>&amp;Kombinovat mnohoúhelníky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>&amp;Rozdělit mnohoúhelníky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>&amp;Beziérova křivka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>&amp;Obrázkový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation>&amp;Mnohoúhelník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Textový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
    <source>&amp;Symbol</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
    <source>&amp;Frames...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation>&amp;Znak...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
    <source>Sample Text</source>
    <translation>Výplňový text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>&amp;Vložit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation>&amp;Importovat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>&amp;Smazat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation>&amp;Kopírovat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Přesunout...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation>&amp;Použít vzorovou stránku...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>O&amp;vládání vodítek...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1626"/>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation>Vlastnosti stránky...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation>&amp;50%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation>&amp;75%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation>&amp;200%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Zobrazit o&amp;kraje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1641"/>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Zobrazit &amp;rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Zobrazit &amp;obrázky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Zobrazit &amp;mřížku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Zobrazit &amp;vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>&amp;Zobrazit pomocnou mřížku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation>Zob&amp;razit řetězení textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation>Zobrazit řídicí znaky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>M&amp;agnetická mřížka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>&amp;Magnetická vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>&amp;Vlastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Zápisník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>V&amp;rstvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1663"/>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation>&amp;Uspořádat stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1665"/>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation>&amp;Vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1666"/>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation>&amp;Historie akcí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1667"/>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation>&amp;Předtisková kontrola</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1668"/>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation>&amp;Zarovnat a rozmístit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>&amp;Nástroje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>P&amp;DF nástroje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
    <source>Select Item</source>
    <translation>Vybrat objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
    <source>&amp;Render Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tabulka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Tvar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
    <source>Arc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
    <source>Spiral</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1699"/>
    <source>Calligraphic Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
    <source>&amp;Freehand Line</source>
    <translation type="unfinished">Čára od r&amp;uky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Otočit objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1678"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1787"/>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Přiblížit nebo oddálit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1679"/>
    <source>Zoom in</source>
    <translation>Přiblížit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
    <source>Zoom out</source>
    <translation>Oddálit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Upravit obsah rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Upravit text...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Propojit textové rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Zrušit propojení textových rámců</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation>&amp;Barevná pipeta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation>Kopírovat vlastnosti objektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>&amp;Dělení slov v textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation>Zrušit dělení slov textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation>&amp;Generovat obsah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>&amp;O Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>O &amp;Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>&amp;Tipy nástrojů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation>Scribus &amp;manuál...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1801"/>
    <source>Non Breaking Dash</source>
    <translation>Nedělitelná pomlčka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1802"/>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation>Nedělitelná &amp;mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1803"/>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation>Číslo &amp;stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1805"/>
    <source>New Line</source>
    <translation>Nový řádek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1806"/>
    <source>Frame Break</source>
    <translation>Zalomení rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1807"/>
    <source>Column Break</source>
    <translation>Zalomení sloupce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1810"/>
    <source>Copyright</source>
    <translation>Copyright</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1811"/>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation>Registrovaná obchodní známka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1812"/>
    <source>Trademark</source>
    <translation>Obchodní známka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1814"/>
    <source>Bullet</source>
    <translation>Odrážka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1816"/>
    <source>Em Dash</source>
    <translation>Em pomlčka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1817"/>
    <source>En Dash</source>
    <translation>En pomlčka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1818"/>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation>Číslicová pomlčka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1819"/>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation>Uvozovací pomlčka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation>Přepnout palety</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation>Přepnout vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation>Náhled pře&amp;d tiskem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation>&amp;Javaskripty...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation>Převést na vzorovou stránku...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Kaskáda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>&amp;Dlaždice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
    <source>More Info...</source>
    <translation>Více informací...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
    <translation>&amp;Tisk povolen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
    <translation>Překlopit &amp;vodorovně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
    <translation>Překlopit &amp;svisle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
    <source>Show Rulers</source>
    <translation>Zobrazit pravítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>Document Outline Palette</comment>
    <translation>&amp;Obrys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
    <source>PDF Push Button</source>
    <translation type="unfinished">PDF tlačítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
    <source>PDF Radio Button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
    <source>PDF Text Field</source>
    <translation type="unfinished">PDF Textové pole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
    <source>PDF Check Box</source>
    <translation type="unfinished">PDF pole k zaškrtnutí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
    <source>PDF Combo Box</source>
    <translation type="unfinished">PDF pole k výběru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
    <source>PDF List Box</source>
    <translation type="unfinished">PDF pole se seznamem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
    <source>Text Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
    <source>Link Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
    <source>3D Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1813"/>
    <source>Solidus</source>
    <translation>Lomítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1815"/>
    <source>Middle Dot</source>
    <translation>Střední tečka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1840"/>
    <source>En Space</source>
    <translation>En mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1841"/>
    <source>Em Space</source>
    <translation>Em mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1842"/>
    <source>Thin Space</source>
    <translation>Úzká mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1843"/>
    <source>Thick Space</source>
    <translation>Široká mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1844"/>
    <source>Mid Space</source>
    <translation>Střední mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1845"/>
    <source>Hair Space</source>
    <translation>Vlasová mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1847"/>
    <source>ff</source>
    <translation>ff</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1848"/>
    <source>fi</source>
    <translation>fi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1849"/>
    <source>fl</source>
    <translation>fl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1850"/>
    <source>ffi</source>
    <translation>ffi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1851"/>
    <source>ffl</source>
    <translation>ffl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1852"/>
    <source>ft</source>
    <translation>ft</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1853"/>
    <source>st</source>
    <translation>st</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
    <source>S&amp;tyles...</source>
    <translation>S&amp;tyly...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>type effect</comment>
    <translation>&amp;Obrys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <comment>Convert to oulines</comment>
    <translation>O&amp;brysy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
    <translation>Vložit (&amp;Absolutně)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Vymazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
    <source>Show Text Frame Columns</source>
    <translation>Zobrazit sloupce textového rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
    <source>&amp;400%</source>
    <translation>&amp;400%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
    <source>&amp;Manage Images</source>
    <translation>&amp;Správa obrázků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
    <source>Get Vector File...</source>
    <translation>Získat vektorový soubor...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
    <translation>Uložit jako &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
    <source>Advanced Select All...</source>
    <translation>Pokročilý hromadný výběr...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
    <source>Edit Source...</source>
    <translation>Změnit zdroj...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
    <source>Replace Colors...</source>
    <translation>Nahradit barvy...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
    <source>&amp;Transform</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
    <source>Embed Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
    <source>Sticky Tools</source>
    <translation>Lepící nástroje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
    <source>Anchor Mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1609"/>
    <source>Variable Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1610"/>
    <source>Reference to Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1611"/>
    <source>Reference to Mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
    <source>Foot/Endnote</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
    <source>Edit Mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
    <source>Update Marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
    <source>&amp;Fit to Height</source>
    <translation>&amp;Přizpůsobit výšce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation>Přizpůsobit šířce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
    <source>Preview Mode</source>
    <translation>Náhledový režim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
    <source>Edit in Preview Mode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
    <source>Toggle Color Management System</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
    <source>Show Bleeds</source>
    <translation type="unfinished">Zobrazit spadávku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
    <source>Show Layer Indicators</source>
    <translation>Zobrazit ukazatele vrstev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
    <source>Rulers Relative to Page</source>
    <translation>Pravítka relativně ke stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1654"/>
    <source>Snap to Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
    <source>Show Context Menu</source>
    <translation>Zobrazit související nabídku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
    <source>Symbols</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
    <source>&amp;View Tools</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
    <source>Unlink Text Frame with Text Copy</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
    <source>Unlink Text Frame with Text Cut</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
    <source>&amp;Update Document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
    <source>Test Qt Quick</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
    <source>&amp;About Plugins</source>
    <translation>O &amp;modulech</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
    <source>Scribus Homepage</source>
    <translation>Webová stránka Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
    <source>Scribus Online Documentation</source>
    <translation>Online dokumentace Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
    <source>Scribus Wiki</source>
    <translation>Wiki Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
    <source>Getting Started with Scribus</source>
    <translation>Začínáme se Scribusem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation>Zkontrolovat aktualizace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1742"/>
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
    <translation type="unfinished">Vložit znak unicode pro začátek sekvence</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
    <source>Copy</source>
    <translation type="unfinished">Kopírovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1747"/>
    <source>Cut</source>
    <translation type="unfinished">Vyjmout</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1748"/>
    <source>Paste</source>
    <translation type="unfinished">Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1749"/>
    <source>Redo</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
    <source>Undo</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
    <source>Close the current document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
    <source>Export the document to PDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1753"/>
    <source>Create a new document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1754"/>
    <source>Open an existing document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
    <source>Print the document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
    <source>Save the current document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1757"/>
    <source>Copy item properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1758"/>
    <source>Edit contents of a frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1759"/>
    <source>Edit text in the Story Editor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1760"/>
    <source>Eye Dropper</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1761"/>
    <source>Insert an arc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1762"/>
    <source>Insert a bezier curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1763"/>
    <source>Insert a calligraphic line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1764"/>
    <source>Insert a freehand line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1765"/>
    <source>Insert an image frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1766"/>
    <source>Insert a line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1767"/>
    <source>Insert a polygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1768"/>
    <source>Insert a render frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1769"/>
    <source>Insert a shape</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1770"/>
    <source>Insert a spiral</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1771"/>
    <source>Insert a table</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1772"/>
    <source>Insert a text frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1773"/>
    <source>Link text frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1774"/>
    <source>Measurements</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1775"/>
    <source>Insert link annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1776"/>
    <source>Insert text annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1777"/>
    <source>Insert PDF check box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1778"/>
    <source>Insert PDF combo box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1779"/>
    <source>Insert PDF list box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1780"/>
    <source>Insert PDF push button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1781"/>
    <source>Insert PDF radio button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1782"/>
    <source>Insert PDF text field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1783"/>
    <source>Analyse the document for issues prior to exporting to PDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1784"/>
    <source>Rotate an item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1785"/>
    <source>Select an item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1786"/>
    <source>Unlink text frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1789"/>
    <source>Insert 3D annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1800"/>
    <source>Soft &amp;Hyphen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1804"/>
    <source>Number of Pages</source>
    <translation>Počet stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1808"/>
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
    <translation>&amp;Nulová mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1809"/>
    <source>Zero Width NB Space</source>
    <translation>Nulová nedělitená mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1821"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
    <translation>Apostrof</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1822"/>
    <source>Straight Double</source>
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
    <translation>Přímé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1823"/>
    <source>Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
    <translation>Pravé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1824"/>
    <source>Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
    <translation>Pravé jednoduché anglické</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1825"/>
    <source>Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
    <translation>Pravé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1826"/>
    <source>Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
    <translation>Pravé dvojité anglické</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1827"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
    <translation>Jednoduché obrácené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1828"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
    <translation>Dvojité obrácené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1829"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
    <translation>Jednoduché levé Guillemet (francouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1830"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
    <translation>Jednoduché pravé Guillemet (francouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1831"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
    <translation>Dvojité levé Guillemet (francouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1832"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
    <translation>Dvojité pravé Guillemet (framcouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1833"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
    <translation>Levé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1834"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
    <translation>Levé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1835"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
    <translation>Asijské levé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1836"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
    <translation>Asijské pravé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1837"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
    <translation>Asijské levé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1838"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
    <translation>Asijské pravé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
    <source>Adjust Image to Frame</source>
    <translation>Změnit velikost obrázku na rozměr rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
    <source>Paste Image from Clipboard</source>
    <translation type="unfinished">Vložit obrázek ze schránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
    <source>Colors and Fills...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
    <source>Marks...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
    <source>Notes Styles...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
    <source>Adjust Group</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
    <source>Patterns</source>
    <translation type="unfinished">Obrysy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1670"/>
    <source>Inline Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
    <source>Unweld Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
    <source>Weld Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
    <source>Edit Welded Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1980"/>
    <source>File</source>
    <translation>Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1980"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1982"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Upravit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1982"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ú&amp;pravy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1984"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1984"/>
    <source>&amp;Style</source>
    <translation>St&amp;yl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1986"/>
    <source>Item</source>
    <translation>Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1986"/>
    <source>&amp;Item</source>
    <translation>O&amp;bjekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1988"/>
    <source>Insert</source>
    <translation>Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1988"/>
    <source>I&amp;nsert</source>
    <translation>&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1990"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1990"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>&amp;Stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1992"/>
    <source>View</source>
    <translation>Náhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1992"/>
    <source>&amp;View</source>
    <translation>Ná&amp;hled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1994"/>
    <source>Table</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1994"/>
    <source>&amp;Table</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1996"/>
    <source>Extras</source>
    <translation>Extra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1996"/>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation>E&amp;xtra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1998"/>
    <source>Windows</source>
    <translation>Okna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1998"/>
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation>&amp;Okna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2000"/>
    <source>Help</source>
    <translation>Nápověda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2000"/>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation>Nápo&amp;věda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2357"/>
    <source>Plugin Menu Items</source>
    <translation type="unfinished">Nabídka modulů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2359"/>
    <source>Others</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2361"/>
    <source>Unicode Characters</source>
    <translation>Znaky unicode</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
    <translation type="unfinished">Přesunout/změnit velikost ukazatele hodnoty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation>N&amp;ový ze šablony...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdjustCmsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
    <source>CMS Settings</source>
    <translation>Nastavení CMS</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistribute</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
    <source>DockWidget</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="25"/>
    <source>Align</source>
    <translation>Zarovnat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="54"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>Vy&amp;brané vodítko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="67"/>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation>V&amp;zhledem k:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="86"/>
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="142"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="149"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="156"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="163"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="170"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="177"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="184"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="191"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="198"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="205"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="275"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="282"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="289"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="296"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="303"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="313"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="320"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="330"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="337"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="347"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="354"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="361"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="371"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="378"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="385"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="392"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="566"/>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="573"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="249"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Rozmístit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="439"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Vzdálenost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="503"/>
    <source>Reverse Distribution</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="545"/>
    <source>Swap</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation>Zarovnat a rozmístit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
    <source>Align</source>
    <translation>Zarovnat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
    <source>&amp;Relative to:</source>
    <translation>V&amp;zhledem k:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
    <source>First Selected</source>
    <translation>prvně vybranému</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
    <source>Last Selected</source>
    <translation>naposledy vybranému</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
    <source>Page</source>
    <translation>stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
    <source>Margins</source>
    <translation>okrajům</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
    <source>Guide</source>
    <translation>vodítkům</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
    <source>Selection</source>
    <translation>výběrům</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation>Zarovnat dole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
    <source>Align right sides</source>
    <translation>Zarovnat pravé strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation>Vystředit na svislé osy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
    <source>Align left sides</source>
    <translation>Zarovnat levé strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation>Vystředit na vodorovné osy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
    <source>Align tops</source>
    <translation>Zarovnat nahoře</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>&amp;Vybrané vodítko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Rozmístit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation>Rozmístit pravé strany ve stejné vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation>Rozmístit spodní části ve stejné vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="149"/>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation>Rozmístit středy ve stejné vzdálenosti vodorovně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation>Rozmístit levé strany ve stejné vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="157"/>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation>Rozmístit středy svisle ve stejné vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="159"/>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation>Rozmístit horní části ve stejné vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Vzdálenost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="170"/>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation>Rozmístit objekty na určenou vzdálenost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
    <source>None Selected</source>
    <translation>Nic nevybráno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="477"/>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation>Y: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="485"/>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation>X: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="106"/>
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Zarovnat relativně k:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;První položce&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Druhé položce&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktuální stránce&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Okraji aktuální stránky&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vodítku&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Výběru&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
    <source>Move</source>
    <translation type="unfinished">Přesunout</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
    <source>Resize</source>
    <translation type="unfinished">Změnit velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
    <source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
    <translation>Umístění vybraného vodítka, ke kterému se bude zarovnávat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
    <translation>Zarovnat pravé strany objektů na levou stranu kotvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
    <translation>Zarovnat levé strany objektů na pravou stranu kotvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
    <translation>Zarovnat horní části objektů k spodní části kotvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
    <translation>Zarovnat spodní části objektů k horní části kotvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="140"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
    <translation>Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty na zadanou hodnotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="151"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
    <translation>Sjednotit svislé mezery mezi objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="153"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Sjednotit svislé mezery mezi objekty na zadanou hodnotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="161"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
    <translation type="unfinished">Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty a stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="163"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
    <translation type="unfinished">Sjednotit svislé mezery mezi objekty a horním/spodním okrajem stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="165"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
    <translation type="unfinished">Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty a okraji</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation type="unfinished">Sjednotit svislé mezery mezi objekty a horním/spodním okrajem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="172"/>
    <source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="176"/>
    <source>Swap items to the left</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="177"/>
    <source>Swap items to the right</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Zarovnat text doleva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Zarovnat text doprava</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Zarovnat text na střed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Zarovnat text vyrovnaně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Zarovnat text vynuceně vyrovnaně</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Vlastnosti anotace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Odkaz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
    <source>External Link</source>
    <translation>Odkaz ven</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="80"/>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Odkaz ven na web</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="117"/>
    <source>Options</source>
    <translation type="unfinished">Volby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="122"/>
    <source>Icon:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="124"/>
    <source>Note</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="125"/>
    <source>Comment</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="126"/>
    <source>Key</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="127"/>
    <source>Help</source>
    <translation type="unfinished">Nápověda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="128"/>
    <source>NewParagraph</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
    <source>Paragraph</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="130"/>
    <source>Insert</source>
    <translation type="unfinished">Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
    <source>Cross</source>
    <translation type="unfinished">Kříž</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="132"/>
    <source>Circle</source>
    <translation type="unfinished">Kruh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="137"/>
    <source>Annotation is Open</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="143"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Cíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="196"/>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="206"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="154"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>Z&amp;měnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="174"/>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>Stránk&amp;a:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="208"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="156"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation type="unfinished">Expotrovat absolutní název souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
    <source>%1;;All Files (*)</source>
    <translation>%1;;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="199"/>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation>Použít vzorovou stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>V&amp;zorová stránka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+V</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
    <source>Alt+W</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
    <source>to</source>
    <translation>po</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="287"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="289"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="284"/>
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation>Použít vybranou vzorovou stránku na sudé, liché, nebo všechny stránky z tohoto rozmezí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation type="unfinished">Přijatelné dělení slov</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
    <source>Apply to</source>
    <translation>Použít na</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
    <source>Current &amp;Page</source>
    <translation>&amp;Aktuální stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
    <source>&amp;Even Pages</source>
    <translation>&amp;Sudé stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
    <source>O&amp;dd Pages</source>
    <translation>&amp;Liché stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
    <source>&amp;All Pages</source>
    <translation>&amp;Všechny stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="282"/>
    <source>&amp;Within Range</source>
    <translation>&amp;Interval stránek</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArcVectorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
    <source>Edit Arc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
    <source>Start Angle:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
    <source>End Angle:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
    <source>Height:</source>
    <translation type="unfinished">Výška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="91"/>
    <source>Width:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="128"/>
    <source>End Edit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArcWidgetBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="26"/>
    <source>Form</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
    <source>Start Angle:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
    <source>End Angle:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation type="unfinished">Ukázkový mnohoúhelník</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="38"/>
    <source>Spell Checker</source>
    <translation>Kontrola pravopisu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Spell-checking support</source>
    <translation>Kontrola pravopisu zapnuta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="76"/>
    <source>Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="80"/>
    <source>0.1</source>
    <translation>0.1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="104"/>
    <source>Aspell Plugin Error</source>
    <translation>Chyba modulu Aspell</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="14"/>
    <source>Spell Check</source>
    <translation>Kontrolovat pravopis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="119"/>
    <source>Replacement:</source>
    <translation>Nahrada:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="195"/>
    <source>The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="279"/>
    <source>&amp;Add Word</source>
    <translation>&amp;Přidat slovo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="307"/>
    <source>&amp;Change</source>
    <translation>Z&amp;měnit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="46"/>
    <source>Not in Dictionary:</source>
    <translation type="unfinished">Není ve slovníku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="71"/>
    <source>Word that was not found in the active dictionary</source>
    <translation>Slovo nebylo nalezeno v aktivním slovníku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="126"/>
    <source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
    <translation type="unfinished">Ve slovníku nebyl nalezen nahrazující text pro aktuální slovo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="182"/>
    <source>Active Dictionary: </source>
    <translation>Aktivní slovník:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="226"/>
    <source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
    <translation type="unfinished">Ignorovat aktuální text, který nebyl nalezen v aktivním slovníku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="229"/>
    <source>&amp;Ignore</source>
    <translation>&amp;Ignorovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="248"/>
    <source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
    <translation type="unfinished">Ignorovat všechny výskyty aktuálního textu, který nebyl nalezen v aktivním slovníku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="251"/>
    <source>I&amp;gnore All</source>
    <translation>I&amp;gnorovat vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="276"/>
    <source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
    <translation>Přidat aktuální slovo do Vašeho slovníku pro další použití</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="304"/>
    <source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="332"/>
    <source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="335"/>
    <source>Change A&amp;ll</source>
    <translation>Změ&amp;nit vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="373"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Zavřít</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AspellPluginImpl</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
    <source>Loaded </source>
    <translation type="unfinished">Načtený</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
    <source>default </source>
    <translation>výchozí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="391"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="393"/>
    <source> by adding it to the session list.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="414"/>
    <source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="267"/>
    <source>Spelling check complete</source>
    <translation>Kontrola pravopisu dokončena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
    <source> Aspell dictionary.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="268"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="460"/>
    <source>Spell Checker</source>
    <translation>Kontrola pravopisu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="81"/>
    <source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
    <translation>Nebyl nalezen žádný slovník Aspell. Prosíme, nainstalujte nějaký.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="106"/>
    <source>Spell Checker Plugin Failed to Initialise.
Configuration invalid</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="113"/>
    <source>Spell Checker Plugin Failed to Initialise.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="115"/>
    <source>No Aspell dictionaries could be found.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="461"/>
    <source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AutoformButtonGroup</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
    <source>Default Shapes</source>
    <translation>Běžné tvary</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Šipky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
    <source>Flow Chart</source>
    <translation>Vývojový diagram</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
    <source>Jigsaw</source>
    <translation>Skládačka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1284"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Speciální tvary</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Barcode</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="24"/>
    <source>Barcode</source>
    <translation type="unfinished">Čárový kód</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="48"/>
    <source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGenerator</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="393"/>
    <source>Error opening file: %1</source>
    <translation>Chyba při otevírání souboru: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
    <source>12 or 13 digits</source>
    <translation>12 nebo 13 číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
    <source>8 digits</source>
    <translation>8 číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
    <source>11 or 12 digits</source>
    <translation>11 nebo 12 číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
    <source>7 or 8 digits</source>
    <translation>7 nebo 8 číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
    <source>5 digits</source>
    <translation>5 číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
    <source>2 digits</source>
    <translation>2 číslice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
    <source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
    <translation>Volitelný počet znaků, číslic a symbolů: -. *$/+%.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
    <source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
    <source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
    <translation>Volitelný počet číslic a symbolů: -$:/.+ABCD.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
    <source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
    <translation>Volitelný počet číslic. ITF-14 obsahuje 14 číslic a nemá číslici kontrolní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
    <source>Variable number of digits</source>
    <translation>Volitelný počet číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
    <source>Variable number of digits and capital letters</source>
    <translation>Volitelný počet číslic a velkých písmen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
    <source>Variable number of hexadecimal characters</source>
    <translation>Volitelný počet hexadecimálních číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="102"/>
    <source>Variable number of characters, digits and any symbols.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="111"/>
    <source>Barcode</source>
    <translation type="unfinished">Čárový kód</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="427"/>
    <source>Barcode incomplete</source>
    <translation>Čárový kód není kompletní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
    <source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
    <translation>12 nebo 13 číslic s mezerami. Formát ISBN-10 vyžaduje 9 nebo 10 číslic s mezerami, ale tento standard se nedoporučuje používat po 1. lednu 2007. (Poznámka: K převodu starého ISBN-10 na nový ISBN-13 stačí uvést před prvními devíti číslicemi předponu 978-, např. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. Konečné číslo se spočítá automaticky.)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="200"/>
    <source>Select Type</source>
    <translation>Vybrat typ</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="141"/>
    <source>Select one of the available barcode type here</source>
    <translation>Vyberte jeden z dostupných typů čárových kódů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="108"/>
    <source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
    <translation>Číselná reprezentace vlastního kódu. Přečtěte si níže uvedenou nápovědu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="98"/>
    <source>Reset the barcode samples</source>
    <translation>Vynulovat ukázky čárového kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="76"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation>Alt+TAlt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="70"/>
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
    <translation>Jestliže je zatrženo, bude ve výsledném kódu také jeho textová reprezentace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="63"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="57"/>
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
    <translation>Kreslit pomocné šipky, aby bylo kolem kódu dostatek místa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="151"/>
    <source>Colors</source>
    <translation>Barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="173"/>
    <source>&amp;Background</source>
    <translation>&amp;Pozadí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="176"/>
    <source>Alt+B</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="170"/>
    <source>Background color - under the code lines</source>
    <translation>Barva pozadí - pod čaramy kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
    <source>&amp;Lines</source>
    <translation>Čá&amp;ry</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="202"/>
    <source>Color of the lines in barcode</source>
    <translation>Barva čar v čárovém kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>&amp;Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
    <source>Color of the text and numbers</source>
    <translation>Barva textu a čísel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
    <source>Hints and help is shown here</source>
    <translation>Tipy a nápověda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
    <source>Co&amp;de:</source>
    <translation>&amp;Kód:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="50"/>
    <source>Alt+N</source>
    <translation>Alt+V</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="44"/>
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
    <translation>Vytvořit a vložit kontrolní součet do kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="31"/>
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
    <translation>Vložit kontrolní číslici do textu kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
    <source>Insert Barcode</source>
    <translation>Vložit čárový kód</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="25"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Formát</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="34"/>
    <source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
    <translation>Vl&amp;ožit kontrolní číslici</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="47"/>
    <source>I&amp;nclude Checksum</source>
    <translation>&amp;Vložit kontrolní součet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="60"/>
    <source>&amp;Guard Whitespace</source>
    <translation>&amp;Hlídat okolní místo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="73"/>
    <source>&amp;Include Text in Barcode</source>
    <translation>Vložit t&amp;ext do výsledného kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="323"/>
    <source>Options</source>
    <translation type="unfinished">Volby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="329"/>
    <source>&amp;Format:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="349"/>
    <source>Error &amp;checking:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="362"/>
    <source>Minimum error checking; raised opportunistically if size of symbol is not increased</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1969"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Zápisník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1160"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="735"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1976"/>
    <source>Hide Images</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="738"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1977"/>
    <source>Hide Vector files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1718"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1726"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1811"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1890"/>
    <source>Object</source>
    <translation>Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1222"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1602"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1730"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1893"/>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Nová položka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="732"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1975"/>
    <source>Hide Directories</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="742"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1978"/>
    <source>Open Directories in a new tab</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1158"/>
    <source>Rename</source>
    <translation>Přejmenovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1222"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1411"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1602"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1730"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1893"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="918"/>
    <source>Choose a Scrapbook Directory</source>
    <translation>Zvolit adresář zápisníku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="964"/>
    <source>Choose a scrapbook file to import</source>
    <translation>Zvolit zápisník k importu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="758"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="759"/>
    <source>Main</source>
    <translation>Hlavní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="761"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="762"/>
    <source>Copied Items</source>
    <translation>Zkopírované položky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="966"/>
    <source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
    <translation>Zápisník (*.scs *.SCS)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1154"/>
    <source>Paste to Page</source>
    <translation>Vložit na stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1165"/>
    <source>Copy To:</source>
    <translation>Kopírovat do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1166"/>
    <source>Move To:</source>
    <translation>Přesunout do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1200"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1203"/>
    <source>Delete Contents</source>
    <translation>Vymazat obsah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1366"/>
    <source>Do you really want to delete all entries?</source>
    <translation>Opravdu si přejete smazat všechny vstupy?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1411"/>
    <source>New Name</source>
    <translation>Nový název</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1970"/>
    <source>Create a new scrapbook page</source>
    <translation>Vytvořit novou stránku zápisníku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1971"/>
    <source>Go up one Directory</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1974"/>
    <source>Configure the scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1972"/>
    <source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1973"/>
    <source>Close the selected scrapbook</source>
    <translation>Zavřít vybraný zápisník</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="48"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Záložky</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Umístění ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Návrh úpravy sazby:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Jen popisky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Jen ikony </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Popisky pod ikonami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Popisky nad ikonami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Popisky vpravo od ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Popisky vlevo od ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Popisky překrývají ikony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Měřítko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>Always</source>
    <translation>Vždy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Když jsou ikony příliš malé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Když jsou ikony příliš velké</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>Never</source>
    <translation>Nikdy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Jak škálovat:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Proporcionálně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Neproporcionálně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
    <source>Icon</source>
    <translation>Ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="121"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="124"/>
    <source>Reset</source>
    <translation>Vynulovat</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="26"/>
    <source>Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Perceptuální (fotografická) transformace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Relativní kolorimetrická transformace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Sytost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absolutní kolorimetrická transformace</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefsBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="20"/>
    <source>Form</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="32"/>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>&amp;Aktivovat správu barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="54"/>
    <source>&amp;RGB Images:</source>
    <translation>&amp;RGB obrázky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="70"/>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation>Výchozí barevný profil importovaných RGB obrázků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="77"/>
    <source>&amp;CMYK Images:</source>
    <translation>&amp;CMYK obrázky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="93"/>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation>Výchozí barevný profil importovaných CMYK obrázků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="100"/>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;RGB plné barvy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="116"/>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation type="unfinished">Výchozí barevný profil pro plné RGB barvy na stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="123"/>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;CMYK plné barvy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="139"/>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation type="unfinished">Výchozí barevný profil pro plné CMYK barvy na stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="245"/>
    <source>Document Options</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="278"/>
    <source>Simulate printer on Screen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="313"/>
    <source>Monitor Profile</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="325"/>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="341"/>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation type="unfinished">Barevný profil, který máte vygenerován nebo dodán od výrobce zařízení.
Tento profil by měl být nastavený na váše prostředí - ne obecný (např. sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="146"/>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>&amp;Tiskárna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="42"/>
    <source>Document Profiles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="162"/>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Barevný profil vaší tiskárny, který máte od výrobce.
Tento profil by měl být nastavený na Váši tiskárnu - ne obecný (např. sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="188"/>
    <source>Images:</source>
    <translation>Obrázky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="204"/>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="212"/>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="228"/>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation type="unfinished">Povolit &quot;soft proofing&quot; (nátisk) založený na vybraném profilu tiskárny.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="285"/>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="289"/>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation type="unfinished">Konvertovat všechny barvy do barev tiskárny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="296"/>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation type="unfinished">Metoda zobrazení těch barev na obrazovce, které mohou být nesprávně vytištěny.
Vyžaduje to přesné profily a slouží to pouze jako varování.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="300"/>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation type="unfinished">Označit netisknutelné barvy (&amp;gamut)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="263"/>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation type="unfinished">Mapování černé barvy ze dvou profilů (blackpoint compensation) je způsob,
jakým lze zlepšit kontrast fotografií. Doporučeno, jestliže je máte v dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="176"/>
    <source>Document Rendering Intents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="267"/>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation type="unfinished">Použí&amp;t mapování černé ze dvou profilů</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="90"/>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Upravit barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="114"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="632"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="842"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="849"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="115"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="384"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="854"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="116"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="707"/>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>RGB pro web</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="133"/>
    <source>New</source>
    <translation>Nový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="150"/>
    <source>Old</source>
    <translation>Starý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="191"/>
    <source>Scribus Swatches</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="195"/>
    <source>User Swatches</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="235"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="657"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="262"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="658"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="289"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="659"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="316"/>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="413"/>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Mřížky s dynamickými barvami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="938"/>
    <source>You cannot create a color without a name.
Please give it a name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="954"/>
    <source>The name of the color already exists.
Please choose another one.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="411"/>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Mřížky se statickými barvami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="696"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="698"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="257"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="284"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="311"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="338"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="654"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="655"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="656"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="99"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="109"/>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>&amp;Barevný model</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="123"/>
    <source>Is Spot Color</source>
    <translation>Je přímou barvou</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="945"/>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
    <translation>Nelze vytvořit barvu s názvem &quot;%1&quot;.
Je vyhrazen pro průhlednou barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="359"/>
    <source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
    <translation>Výběrem této volby nastavíte tuto barvu jako přímou barvu, tedy vytvoříte další přímou barvu pro archy nebo separace. Používá se to, když např. logo nebo jiné barvy potřebují přesnou reprezentaci nebo nemohou být replikovány pomocí CMYK inkoustů. Metalické nebo fluorescentní inkousty jsou dobrým příkladem nemožnosti replikace pomocí CMYK inkoustů.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="727"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="728"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="188"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="199"/>
    <source>HSV Color Map</source>
    <translation type="unfinished">Barevná mapa HSV</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="323"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation>Slučování barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="329"/>
    <source>Error: </source>
    <translation>Chyba:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="329"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation>Barva %1 už existuje!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation>Barva %1 přidána.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="338"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation>Spouštění správce barev.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="341"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation>Slučování barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="490"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation>Není možné nalézt požadovanou barvu. Pravděpodobně jste vybrali černou, šedou nebo bílou. Tuto barvu není možné zpracovat.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation>Kruhová paleta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
    <source>Result Colors</source>
    <translation>Výsledné barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="77"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="82"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="87"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
    <source>HSV</source>
    <translation>HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation type="unfinished">Způsob barevného schéma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Úhel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="unfinished">Rozdíl mezi vybranou a počítanou hodnotou. Více informací naleznete v dokumentaci.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation type="unfinished">Vyberte jednu z metod pro vytvoření barevného schématu. Více informací naleznete v dokumentaci.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation>Sloučit vytvořené barvy s barvami dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation>&amp;Sloučit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation type="unfinished">Nahradit vytvořené barvy v barvách dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation>&amp;Nahradit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
    <source>Alt+R</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation type="unfinished">Ponechat barvy netknuté</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
    <source>Preview:</source>
    <translation>Náhled:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
    <source>Sample color scheme.</source>
    <translation>Ukázkové barevné schéma.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation>Simulace běžných zrakových vad. Vyberte typ vady.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation>Typ poruchy vidění:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="352"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="382"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="412"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="462"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
    <source>RGB:</source>
    <translation>RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="498"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
    <source>HSV:</source>
    <translation>HSV:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="652"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
    <source>CMYK:</source>
    <translation>CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
    <source>H:</source>
    <translation>H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
    <source>S:</source>
    <translation>S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
    <source>V:</source>
    <translation>V:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Canvas</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2433"/>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2461"/>
    <source>X: %1
Y: %2</source>
    <translation>X: %1
Y: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2446"/>
    <source>X: %1</source>
    <translation>X: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2453"/>
    <source>Y: %1</source>
    <translation>Y: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2469"/>
    <source>Length: %1
Angle: %2</source>
    <translation>Délka: %1
Úhel: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
    <source>Width: %1
Height: %2</source>
    <translation>Šířka: %1
Výška: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2483"/>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2490"/>
    <source>Angle: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_EyeDropper</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="169"/>
    <source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
    <translation>Vybraná barva v barevné paletě dokumentu neexistuje. Zadejte prosím její nový název.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="172"/>
    <source>Color Not Found</source>
    <translation>Barva nenalezena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="176"/>
    <source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
    <translation>Barva, kterou jste vybrali, již existuje. Pojmenujte, prosím, novou barvu jinak.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_FrameLinks</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="191"/>
    <source>Linking Text Frames</source>
    <translation type="unfinished">Propojení textových rámců</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="195"/>
    <source>Before</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="196"/>
    <source>After</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_Normal</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="392"/>
    <source>Go to Page %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="394"/>
    <source>Go to URL %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="396"/>
    <source>Go to Page %1 in File %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="437"/>
    <source>Overflow Characters: %1 (%2 White Spaces)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1545"/>
    <source>Page %1 does not exist!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1551"/>
    <source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1552"/>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1557"/>
    <source>Information</source>
    <translation type="unfinished">Informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1556"/>
    <source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1823"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1851"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CdrPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdr.cpp" line="144"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished">Importuji: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdr.cpp" line="147"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation type="unfinished">Zkoumám soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdr.cpp" line="388"/>
    <source>Parsing failed!

Please submit your file (if possible) to the
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CellStyleComboBox</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="145"/>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="158"/>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="169"/>
    <source>No Style</source>
    <translation type="unfinished">Bez stylu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CgmPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="193"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished">Importuji: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="196"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation type="unfinished">Zkoumám soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="443"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation type="unfinished">Vytvářím objekty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="30"/>
    <source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
    <translation>Paleta znaků Scribusu (*.ucp);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="228"/>
    <source>Choose a filename to open</source>
    <translation>Vyberte název souboru, který má být otevřen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="262"/>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="304"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="263"/>
    <source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
    <translation>Chyba při načítání souboru %1 - soubor může být poškozený.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="305"/>
    <source>Cannot write file %1</source>
    <translation>Nelze uložit soubor %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="313"/>
    <source>Empty the Palette?</source>
    <translation>Vypráznit paletu?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="314"/>
    <source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
    <translation>Opravdu chcete vypráznit všechny znaky z palety?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="13"/>
    <source>Character Palette</source>
    <translation>Paleta znaků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="24"/>
    <source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
    <translation>Skrýt/zobrazit pokročilou paletu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="277"/>
    <source>Save Quick Character Palette</source>
    <translation>Uložit rychlou paletu znaků</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelectEnhanced</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="208"/>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation>Plná znaková sada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="213"/>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation>Základní latinka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="219"/>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation>Latin-1 doplňky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="225"/>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation>Rozšířená latinka A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="231"/>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation>Rozšířená latinka B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="237"/>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation>Obecná interpunkce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="243"/>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation>Horní a dolní indexy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="249"/>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation>Symboly měn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="255"/>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation>Symboly dopisu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="261"/>
    <source>Number Forms</source>
    <translation>Symboly číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="267"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Šipky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="273"/>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation>Matematické operátory</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="279"/>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation type="unfinished">Kreslení boxů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="285"/>
    <source>Block Elements</source>
    <translation type="unfinished">Blokové elementy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="291"/>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation>Geometrické tvary</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="297"/>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation>Různé symboly</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="303"/>
    <source>Dingbats</source>
    <translation type="unfinished">Blbinky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="309"/>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation>Varianty minuskulí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="315"/>
    <source>Ligatures</source>
    <translation>Ligatury</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="321"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Speciální znaky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="327"/>
    <source>Greek</source>
    <translation>Řečtina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="333"/>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation>Rozšířená řečtina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="339"/>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation>Azbuka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="345"/>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation>Azbuka - doplňky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="351"/>
    <source>Arabic</source>
    <translation>Arabština</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="357"/>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation>Rozšířená arabština A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="363"/>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation>Rozšířená arabština B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="369"/>
    <source>Hebrew</source>
    <translation>Hebrejština</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="13"/>
    <source>Enhanced Character Palette</source>
    <translation>Rozšířená paleta znaků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="19"/>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation>&amp;Písmo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="45"/>
    <source>C&amp;haracter Class:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="77"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation>Náhled uvidíte, pokud stisknete a uvolníte pravé tlačítko myši. Klávesa Insert vloží do výběru znak a Delete smaže naposledy vložený</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="96"/>
    <source>Insert &amp;Code:</source>
    <translation>Vložit &amp;kód:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="131"/>
    <source>Glyphs to Insert</source>
    <translation>Znaky k vložení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="171"/>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation>Vložit znak na pozici kurzoru v textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="174"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="184"/>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation>Smazat aktuální výběr(y).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="187"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Vymazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="106"/>
    <source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
    <translation>Zadejte přímo čtyřčíselnou hodnotu Unicode</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharStyleComboBox</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="90"/>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="103"/>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="114"/>
    <source>No Style</source>
    <translation>Bez stylu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTableView</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Smazat</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckDocument</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
    <source>Glyphs missing</source>
    <translation>Chybí znaky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
    <source>Text overflow</source>
    <translation>Text přetéká</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
    <source>Object is not on a Page</source>
    <translation>Objekt není na stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
    <source>Missing Image</source>
    <translation>Chybí obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="686"/>
    <source>Object has transparency</source>
    <translation>Objekt obsahuje průhlednost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="687"/>
    <source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
    <translation>Objekt je PDF anotace nebo pole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="688"/>
    <source>Object is a placed PDF</source>
    <translation>Objekt je umístěné PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="324"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="326"/>
    <source>No Problems found</source>
    <translation>Nenalezeny žádné problémy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="575"/>
    <source>Page </source>
    <translation>Stránka </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="637"/>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Volné objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation>Předtisková kontrola</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
    <source>Items</source>
    <translation>Objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
    <source>Problems</source>
    <translation>Problémy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
    <source>Current Profile:</source>
    <translation>Aktuální profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="641"/>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
    <source>&amp;Ignore Errors</source>
    <translation>&amp;Ignorovat chyby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="690"/>
    <source>Annotation uses a non TrueType font</source>
    <translation>Anotace používá ne-TrueType písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="327"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="340"/>
    <source>After Marks update document was changed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="366"/>
    <source>Transparency used</source>
    <translation>Je použita průhlednost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="371"/>
    <source>Blendmode used</source>
    <translation>Je použito směšování barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="376"/>
    <source>Print/Visible Mismatch</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="383"/>
    <source>Layer &quot;%1&quot;</source>
    <translation>Vrstva &quot;%1&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="475"/>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="567"/>
    <source>Issues: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="672"/>
    <source>Check again</source>
    <translation>Znovu zkontrolovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
    <source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
    <source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
    <translation>Ignorovat nalezené chyby a pokračovat v exportu nebo tisku. Měli byste vědět, jaké chyby ingnorujete před tím, než budete pokračovat.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="676"/>
    <source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
    <source>Empty Image Frame</source>
    <translation>Prázdý obrázkový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="683"/>
    <source>Empty Text Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="689"/>
    <source>Image is GIF</source>
    <translation>Obrázek je GIF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="691"/>
    <source>Image dimension is smaller than its frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="692"/>
    <source>Object colorspace is not CMYK or spot</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="693"/>
    <source>Imported document contains non embedded fonts</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="695"/>
    <source>Applied master page has different page destination (left, middle, right side)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="347"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Vrstvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="397"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Vzorové stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="666"/>
    <source>Layer</source>
    <translation>Vrstva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="684"/>
    <source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Rozlišení obrázku pod %1 DPI,
nyní %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="685"/>
    <source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Rozlišení obrázku nad %1 DPI,
nyní %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ClockWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/clockwidget.cpp" line="79"/>
    <source>A</source>
    <translation type="unfinished">A</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="73"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Vybrat adresář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="103"/>
    <source>Cannot create directory:
%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="118"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation type="unfinished">Provádím export...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="122"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation type="unfinished">Nelze exportovat všechny soubory:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="137"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation type="unfinished">Nelze exportovat soubor:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput_UI</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="39"/>
    <source>Collecting Items:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="42"/>
    <source>Collecting Patterns:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="48"/>
    <source>Collecting Fonts:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="54"/>
    <source>Collecting Profiles:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="87"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation type="unfinished">Provádím export...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="91"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation type="unfinished">Nelze exportovat všechny soubory:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="114"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation type="unfinished">Nelze exportovat soubor:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorListBox</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="250"/>
    <source>Sort by Name</source>
    <translation type="unfinished">Seřadit podle názvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="251"/>
    <source>Sort by Color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="252"/>
    <source>Sort by Type</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheel</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
    <source>Monochromatic</source>
    <translation>Monochromatické</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
    <source>Analogous</source>
    <translation>Analogické</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="141"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="224"/>
    <source>Complementary</source>
    <translation>Komplementární</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
    <source>Split Complementary</source>
    <translation>Dělené komplementární</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
    <source>Triadic</source>
    <translation>Triadické</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
    <source>Tetradic (Double Complementary)</source>
    <translation>Tetradické (zdvojené komplementární)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
    <source>Base Color</source>
    <translation>Základní barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="206"/>
    <source>Monochromatic Light</source>
    <translation type="unfinished">Monochromatické světlé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="209"/>
    <source>Monochromatic Dark</source>
    <translation type="unfinished">Monochromatické tmavé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="216"/>
    <source>1st. Analogous</source>
    <translation type="unfinished">První analogická</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="217"/>
    <source>2nd. Analogous</source>
    <translation type="unfinished">Druhá analogická</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="231"/>
    <source>1st. Split</source>
    <translation type="unfinished">První dělená</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="232"/>
    <source>2nd. Split</source>
    <translation type="unfinished">Druhá dělená</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="233"/>
    <source>3rd. Split</source>
    <translation type="unfinished">Třetí dělená</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="234"/>
    <source>4th. Split</source>
    <translation type="unfinished">Čtvrtá dělená</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="241"/>
    <source>1st. Triadic</source>
    <translation type="unfinished">První triadická</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="242"/>
    <source>2nd. Triadic</source>
    <translation type="unfinished">Druhá triadická</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="249"/>
    <source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
    <translation type="unfinished">První tetradická (opak základní)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="250"/>
    <source>2nd. Tetradic (angle)</source>
    <translation type="unfinished">Druhá tetradická (úhel)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="251"/>
    <source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
    <translation type="unfinished">Třetí tetradická (opačný úhel)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="48"/>
    <source>&amp;Color Wheel...</source>
    <translation>&amp;Kruhová paleta...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
    <source>Color setting helper</source>
    <translation>Pomocník pro nastavení barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="67"/>
    <source>Color selector with color theory included.</source>
    <translation>Výběr barev s naukou o barvách.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColumnResize</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasgesture_columnresize.cpp" line="93"/>
    <source>Width</source>
    <translation type="unfinished">Šířka</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonStrings</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="274"/>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>&amp;Použít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="277"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="284"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="287"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Uložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="290"/>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="281"/>
    <source>None</source>
    <comment>color name</comment>
    <translation>Žádný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="331"/>
    <source>Custom</source>
    <comment>CommonStrings, custom page size</comment>
    <translation>Vlastní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
    <source>Single Page</source>
    <translation>Jedna strana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
    <source>Double Sided</source>
    <translation>Dvojstrany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="339"/>
    <source>3-Fold</source>
    <translation>3 složení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="340"/>
    <source>4-Fold</source>
    <translation>4 složení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="380"/>
    <source>Monday</source>
    <translation>Pondělí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="381"/>
    <source>Tuesday</source>
    <translation>Úterý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="382"/>
    <source>Wednesday</source>
    <translation>Středa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="383"/>
    <source>Thursday</source>
    <translation>Čtvrtek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="384"/>
    <source>Friday</source>
    <translation>Pátek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="385"/>
    <source>Saturday</source>
    <translation>Sobota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="386"/>
    <source>Sunday</source>
    <translation>Neděle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="387"/>
    <source>January</source>
    <translation>Leden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
    <source>February</source>
    <translation>Únor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="389"/>
    <source>March</source>
    <translation>Březen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="390"/>
    <source>April</source>
    <translation>Duben</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="391"/>
    <source>May</source>
    <translation>Květen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="392"/>
    <source>June</source>
    <translation>Červen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="393"/>
    <source>July</source>
    <translation>Červenec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
    <source>August</source>
    <translation>Srpen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="395"/>
    <source>September</source>
    <translation>Září</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="396"/>
    <source>October</source>
    <translation>Říjen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="397"/>
    <source>November</source>
    <translation>Listopad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="398"/>
    <source>December</source>
    <translation>Prosinec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="432"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation>PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="280"/>
    <source>None</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="292"/>
    <source>Yes</source>
    <translation>Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="293"/>
    <source>No</source>
    <translation>Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="294"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="295"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="297"/>
    <source>Text Frame</source>
    <translation>Textový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="298"/>
    <source>Image Frame</source>
    <translation>Obrázkový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="299"/>
    <source>Line</source>
    <translation>Čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="300"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Mnohoúhelník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="301"/>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Lomená čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="302"/>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation>Text na křivce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="303"/>
    <source>Render Frame</source>
    <translation>Generovaný rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="304"/>
    <source>PDF 3D Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
    <source>Symbol</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="306"/>
    <source>Group</source>
    <translation type="unfinished">Seskupit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="307"/>
    <source>Regular Polygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
    <source>Arc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="309"/>
    <source>Spiral</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
    <source>Table</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="311"/>
    <source>Multiple</source>
    <comment>Multiple frame types</comment>
    <translation type="unfinished">Vícenásobný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
    <source>PDF Push Button</source>
    <translation>PDF tlačítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="313"/>
    <source>PDF Radio Button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
    <source>PDF Text Field</source>
    <translation>PDF Textové pole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="315"/>
    <source>PDF Check Box</source>
    <translation>PDF pole k zaškrtnutí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
    <source>PDF Combo Box</source>
    <translation>PDF pole k výběru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="317"/>
    <source>PDF List Box</source>
    <translation>PDF pole se seznamem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
    <source>PDF Text Annotation</source>
    <translation type="unfinished">PDF textová anotace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="319"/>
    <source>PDF Link Annotation</source>
    <translation type="unfinished">PDF anotace odkazem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
    <source>Button</source>
    <translation type="unfinished">Tlačítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="321"/>
    <source>RadioButton</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="322"/>
    <source>Textfield</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="323"/>
    <source>Checkbox</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="324"/>
    <source>Combobox</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
    <source>Listbox</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="326"/>
    <source>TextAnnot</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="327"/>
    <source>Link</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
    <source>Left Page</source>
    <comment>Left page location</comment>
    <translation>Levá stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
    <source>Middle</source>
    <comment>Middle page location</comment>
    <translation>Střední</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="349"/>
    <source>Middle Left</source>
    <comment>Middle Left page location</comment>
    <translation>Střední levá</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="350"/>
    <source>Middle Right</source>
    <comment>Middle Right page location</comment>
    <translation>Střední pravá</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="351"/>
    <source>Right Page</source>
    <comment>Right page location</comment>
    <translation>Pravá stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
    <source>Normal</source>
    <comment>Default single master page</comment>
    <translation>Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
    <source>Normal Left</source>
    <comment>Default left master page</comment>
    <translation>Normální vlevo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
    <source>Normal Middle</source>
    <comment>Default middle master page</comment>
    <translation>Normální na střed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
    <source>Normal Right</source>
    <comment>Default right master page</comment>
    <translation>Normální vpravo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation>Plná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="363"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation>Přerušovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation>Tečkovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="365"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation>Čerchovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="366"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation>Dvojitě čerchovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
    <source>Default Paragraph Style</source>
    <translation>Výchozí styl odstavce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="374"/>
    <source>Default Character Style</source>
    <translation>Výchozí styl znaku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="375"/>
    <source>Default Line Style</source>
    <translation>Výchozí styl čáry</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="376"/>
    <source>Default Table Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="377"/>
    <source>Default Cell Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="400"/>
    <source>RGB</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="401"/>
    <source>CMYK</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="402"/>
    <source>Grayscale</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>Odstíny šedé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="403"/>
    <source>Duotone</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished">Dvoubarevný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="404"/>
    <source>Monochrome</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="405"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>Colorspace (Unknown)</comment>
    <translation>Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="407"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
    <translation>Normální vidění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="408"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
    <translation>Barvoslepost (červená)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="409"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
    <translation>Barvoslepost (zelená)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="410"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
    <translation>Barvoslepost (modrá)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="411"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
    <translation>Barvoslepost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="413"/>
    <source>Custom: </source>
    <comment>Custom Tab Fill Option</comment>
    <translation>Vlastní: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="415"/>
    <source>None</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Žádné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="416"/>
    <source>Left Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Vyčnívající vlevo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="417"/>
    <source>Right Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Vyčnívající vpravo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="418"/>
    <source>Left Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Vlevo zavěšená interpunkce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="419"/>
    <source>Right Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Vpravo zavěšená interpunkce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="420"/>
    <source>Default</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Výchozí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="423"/>
    <source>Min. Word Tracking</source>
    <translation>Min. prokládání textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="424"/>
    <source>Max. Word Tracking</source>
    <translation>Max. prokládání textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="427"/>
    <source>Min. Glyph Extension</source>
    <translation>Min. šířka znaků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="428"/>
    <source>Max. Glyph Extension</source>
    <translation>Max. šířka znaků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="441"/>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation type="unfinished">PostScript Level 1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="443"/>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation type="unfinished">PostScript Level 2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="445"/>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation type="unfinished">PostScript Level 3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="447"/>
    <source>Windows GDI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="456"/>
    <source>px</source>
    <translation type="unfinished">px</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="466"/>
    <source>Alt</source>
    <translation type="unfinished">Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="467"/>
    <source>Shift</source>
    <translation type="unfinished">Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="470"/>
    <source>Cmd</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="471"/>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="474"/>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="478"/>
    <source>Ctrl</source>
    <translation type="unfinished">Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="475"/>
    <source>Windows</source>
    <translation type="unfinished">Okna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="479"/>
    <source>Meta</source>
    <translation type="unfinished">Meta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContextMenu</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="112"/>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="151"/>
    <source>In&amp;fo</source>
    <translation type="unfinished">In&amp;fo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="136"/>
    <source>Print: </source>
    <translation type="unfinished">Tisk:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="139"/>
    <source>Enabled</source>
    <translation type="unfinished">Povoleno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="141"/>
    <source>Disabled</source>
    <translation type="unfinished">Zakázáno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="200"/>
    <source>Contents</source>
    <translation type="unfinished">Obsah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="213"/>
    <source>Edit 3D Annotation...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="227"/>
    <source>Insert Mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="300"/>
    <source>Preview Settings</source>
    <translation>Nastavení náhledu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="344"/>
    <source>Image</source>
    <translation type="unfinished">Obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="369"/>
    <source>Locking</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="374"/>
    <source>Send to</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="376"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation type="unfinished">Zápisník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="407"/>
    <source>Send to La&amp;yer</source>
    <translation type="unfinished">Přesu&amp;nout do hladiny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="439"/>
    <source>Le&amp;vel</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Hladina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="462"/>
    <source>Conve&amp;rt to</source>
    <translation type="unfinished">K&amp;onverze na</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="478"/>
    <source>&amp;PDF Options</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Volby PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="511"/>
    <source>Edit</source>
    <translation type="unfinished">Upravit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="559"/>
    <source>&amp;Paste Here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="567"/>
    <source>Paste Recent</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="575"/>
    <source>Paste File...</source>
    <translation>Vložit soubor...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="609"/>
    <source>Delete Page</source>
    <translation>Smazat stránku</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
    <source>Convert Page to Master Page</source>
    <translation>Převést stránku na vzorovou stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
    <source>Copy Applied Master Page Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="29"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation>Nová vzorová stránka %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="417"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="419"/>
    <source>Pattern</source>
    <translation type="unfinished">Obrys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="94"/>
    <source>Solid</source>
    <translation type="unfinished">plný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="81"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="95"/>
    <source>Gradient</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="82"/>
    <source>Hatch</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="685"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="688"/>
    <source>Custom</source>
    <translation type="unfinished">Vlastní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1314"/>
    <source>Create Mesh</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateMode</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="845"/>
    <source>3DAnnot</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRange</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="14"/>
    <source>Create Range</source>
    <translation>Vytvořit interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="34"/>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation>Počet stránek v dokumentu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="44"/>
    <source>Doc Page Range</source>
    <translation>Interval stránek dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="92"/>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation>Základní výběr intervalu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="104"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation>Interval stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="116"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="119"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="142"/>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation>Přesunout &amp;dolů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="145"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="152"/>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation>Přesunout &amp;nahoru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="155"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="unfinished">Alt+K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="174"/>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation>Přidat interval stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="186"/>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="196"/>
    <source>Even Pages</source>
    <translation>Sudé stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="203"/>
    <source>From:</source>
    <translation>Od:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="235"/>
    <source>To:</source>
    <translation type="unfinished">po:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="269"/>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Přidat do intervalu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="272"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="297"/>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation>Liché stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="307"/>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation>Seznam oddělený čárkami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="318"/>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation type="unfinished">Pokročilé seřazení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="362"/>
    <source>Page Order</source>
    <translation type="unfinished">Pořadí stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="372"/>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation type="unfinished">Ukázkové pořadí stránek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="401"/>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="439"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="442"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="unfinished">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="449"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="452"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>Volby CSV importu </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Oddělovač položek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="44"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Oddělovač hodnot:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>První řádek je hlavička</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
    <source>None</source>
    <comment>delimiter</comment>
    <translation>Žádný</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="53"/>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Nastavení tiskárny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="64"/>
    <source>Option</source>
    <translation>Volba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="65"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Hodnota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="134"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="144"/>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Nastavení stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="141"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="148"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Všechny stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="142"/>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Pouze sudé stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="143"/>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Pouze liché stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="151"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="161"/>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Zrcadlit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="168"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="178"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Orientace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="175"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="182"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Na výšku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="176"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Na šířku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="185"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="198"/>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>N-Up tisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="192"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="202"/>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Stránek na list</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="193"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="194"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="195"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="196"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="197"/>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Stránky na list</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="225"/>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Tento panel zobrazuje volby CUPS při tisku. Přesné dostupné parametry zavisí na ovladači vaší tiskárny. Podporu pro CUPS si můžete ověřit v nabídce Nápověda &gt; O Scribusu. Hledejte výpis C-C-T, což znamená C=CUPS, C=littlecms a T=TIFF. Chybějící knihovna je označena hvězdičkou *</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CurveWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
    <source>Curve Files &quot;*.scu&quot; (*.scu *.SCU);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
    <source>Save as</source>
    <translation>Uložit jako</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="478"/>
    <source>Cannot write the file: 
%1</source>
    <translation>Nelze uložit soubor: 
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="504"/>
    <source>Inverts the curve</source>
    <translation type="unfinished">Převrátit křivku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="505"/>
    <source>Resets the curve</source>
    <translation type="unfinished">Obnovit křivku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="506"/>
    <source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
    <translation type="unfinished">Přepnout mezi lineární a kubickou interpoloací křivky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="507"/>
    <source>Loads a curve</source>
    <translation type="unfinished">Nahrát křivku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="508"/>
    <source>Saves this curve</source>
    <translation type="unfinished">Uložit tuto křivku</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="409"/>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Kódování:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="349"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="379"/>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Komprimovat soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="358"/>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>Včetně &amp;písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
    <source>Show Preview</source>
    <translation>Ukázat náhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="327"/>
    <source>Show a preview and information for the selected file</source>
    <translation>Ukázat náhled a informace o vybraném souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="360"/>
    <source>&amp;Include Color Profiles</source>
    <translation>Včetně profilů &amp;barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="396"/>
    <source>Compress the Scribus document on save</source>
    <translation type="unfinished">Při uložení komprimovat dokument Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="398"/>
    <source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="400"/>
    <source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CvgPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="147"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished">Importuji: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="150"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation type="unfinished">Zkoumám soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="348"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation type="unfinished">Vytvářím objekty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DashEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="372"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Hodnota:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="373"/>
    <source>Offset:</source>
    <translation type="unfinished">Posun:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DeferredTask</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/deferredtask.cpp" line="82"/>
    <source>Cancelled by user</source>
    <translation>Zrušeno uživatelem</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="28"/>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Smazat barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="36"/>
    <source>Delete Color:</source>
    <translation>Smazat barvu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="45"/>
    <source>Replace With:</source>
    <translation>Nehradit čím:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="17"/>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Smazat stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="37"/>
    <source>to:</source>
    <translation>po:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="26"/>
    <source>Delete From:</source>
    <translation>Smazat od:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DialogsAPI</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/api_dialogs.cpp" line="33"/>
    <source>Alert - Scribus</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocIm</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="180"/>
    <source>Importing failed</source>
    <translation>Chyba importu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="181"/>
    <source>Importing Word document failed 
%1</source>
    <translation>Chyba importu Word dokumentu 
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="30"/>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Informace o dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="39"/>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>&amp;Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>&amp;Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="53"/>
    <source>&amp;Subject:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="61"/>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>&amp;Klíčová slova:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="69"/>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>&amp;Popis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="82"/>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>&amp;Vydavatel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="89"/>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>Př&amp;ispěvatelé:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="97"/>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>&amp;Datum:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="104"/>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="111"/>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>&amp;Formát:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="118"/>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>Identi&amp;fikátor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="125"/>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>&amp;Zdroj:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="132"/>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Jazyk:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="139"/>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>&amp;Odkaz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="146"/>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>O&amp;blast:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="153"/>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>P&amp;ráva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="161"/>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>Da&amp;lší informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="171"/>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation>Osoba nebo organizace, která dokument zveřejňuje, publikuje nebo vydává</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="172"/>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation>Osoby nebo organizace, které přispěly k obsahu dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="173"/>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>Datum přiřazené k události v životním cyklu dokumentu. Použijte RRRR-MM-DD formát podle ISO 8601</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="174"/>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>Povaha dokumentu. Např. kategorie, funkce, žánr, atd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="176"/>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>Jednoznačný odkaz na dokument. Např. ISBN nebo URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="177"/>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>Odkaz na dokument, ze kterého tento vychází. Např. ISBN nebo URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="179"/>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>Odkaz na související dokument např. ISBN nebo URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="180"/>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>Rozšířený rámec obsahu dokumentu - oblast působnosti, datum anebo soudní pravomoc atd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="181"/>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Informace o autorských právech a licencích, např. copyright, patenty nebo obchodní značka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="160"/>
    <source>Documen&amp;t</source>
    <translation>Dokumen&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="167"/>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Osoba nebo organizace primárně odpovědná za obsah dokumentu. Toto pole může být vloženo do dokumentu Scribus jako odkaz, stejně tak do PDF jako metadata</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="168"/>
    <source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Název dokumentu. Toto pole může být vloženo do dokumentu Scribusu jako odkaz, stejně tak do PDF jako metadata</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="169"/>
    <source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation>Popis obsahu dokumentu. Jedná se stručné shrnutí nebo abstrakt dokumentu. Je vloženo do PDF při exportu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="170"/>
    <source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation>Námět obsahu dokumentu. Toto pole obsahuje klíčová slova, která si přejete vložit do PDF kvůli vyhledávání a indexování PDF souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="175"/>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation>Fyzická nebo digitální prezentace dokumentu. Neuškodí typ média nebo rozměry. Praktické jsou zde také RFC2045, RFC2046 jako MIME typy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="178"/>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation>Jazyk obsahu dokumentu, obvykle kód jazyka podle ISO-639 doplněný pomlčkou a kódem země podle ISO-3166, např. en-GB, fr-CH, cs-CZ</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DrwPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1233"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="163"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished">Importuji: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="166"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation type="unfinished">Zkoumám soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="375"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation type="unfinished">Vytvářím objekty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="427"/>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Import souboru:
%1
se nepodařil!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="428"/>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Kritická chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="767"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="86"/>
    <source>Analyzing PostScript:</source>
    <translation>Analyzuji PostScript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="433"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Vytvářím objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="766"/>
    <source>Converting of %1 images failed!</source>
    <translation>Konverze %1 obrázků selhala!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="83"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importuji: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="640"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Upravit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="34"/>
    <source>Editor</source>
    <translation>Editor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="40"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>&amp;Uložit a skončit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>S&amp;končit bez uložení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="51"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Zpět</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="54"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Vpřed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Vyjmou&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="59"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="62"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="65"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Vymazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="67"/>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>Získat &amp;názvy polí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="69"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="76"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ú&amp;pravy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="100"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="104"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="unfinished">Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="132"/>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="148"/>
    <source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>JavaScripty (*.js);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
    <source>Ctrl+N</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
    <source>Ctrl+Z</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="57"/>
    <source>Ctrl+X</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="60"/>
    <source>Ctrl+C</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
    <source>Ctrl-V</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="45"/>
    <source>Image Effects</source>
    <translation>Efekty obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="87"/>
    <source>Options:</source>
    <translation>Volby:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="104"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Barva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="115"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Odstín:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="131"/>
    <source>Brightness:</source>
    <translation>Jas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="153"/>
    <source>Contrast:</source>
    <translation>Kontrast:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="175"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="204"/>
    <source>Radius:</source>
    <translation>Poloměr:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="186"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Hodnota:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="222"/>
    <source>Posterize:</source>
    <translation>Posterizovat:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="461"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="478"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="506"/>
    <source>Available Effects</source>
    <translation>Dostupné efekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="465"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="547"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="796"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="858"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1313"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1435"/>
    <source>Blur</source>
    <translation>Blur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="466"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="532"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="781"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="852"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1264"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1413"/>
    <source>Brightness</source>
    <translation>Jas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="467"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="523"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="776"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="862"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1004"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1404"/>
    <source>Colorize</source>
    <translation>Kolorovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="537"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="786"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="854"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1280"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1419"/>
    <source>Contrast</source>
    <translation>Kontrast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="472"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="518"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="771"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="850"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1000"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Odstíny šedé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="513"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="766"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="848"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1002"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Invertovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="475"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="557"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="804"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="860"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1325"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1448"/>
    <source>Posterize</source>
    <translation>Posterizovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="476"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="542"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="791"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="856"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1296"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1425"/>
    <source>Sharpen</source>
    <translation>Zaostřit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="488"/>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation>&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="492"/>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation>&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="503"/>
    <source>Effects in use</source>
    <translation>Použité efekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="622"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="626"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="241"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="291"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="357"/>
    <source>Color 1:</source>
    <translation>Barva 1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="262"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="311"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="377"/>
    <source>Color 2:</source>
    <translation>Barva 2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="331"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="397"/>
    <source>Color 3:</source>
    <translation>Barva 3:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="417"/>
    <source>Color 4:</source>
    <translation>Barva 4:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="468"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="562"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="809"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="873"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1021"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1454"/>
    <source>Duotone</source>
    <translation type="unfinished">Dvoubarevný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="469"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="571"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="814"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="884"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1079"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1490"/>
    <source>Tritone</source>
    <translation type="unfinished">Tříbarevný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="470"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="580"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="819"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="895"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1160"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1541"/>
    <source>Quadtone</source>
    <translation type="unfinished">Čtyřbarevný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="473"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="589"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="824"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="906"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1341"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1607"/>
    <source>Curves</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExceptHookDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="13"/>
    <source>Script error</source>
    <translation type="unfinished">Chyba ve skriptu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="24"/>
    <source>An exception occured while running the script.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="31"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="44"/>
    <source>Exception</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="51"/>
    <source>&amp;Details &gt;&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportBitmap</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="194"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="221"/>
    <source>Save as Image</source>
    <translation>Uložit jako obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="194"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="195"/>
    <source>Insufficient memory for this image size.</source>
    <translation>Nedostatek paměti pro tak velký obrázek.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="207"/>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation>Soubor již existuje. Přepsat?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="208"/>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation>už existuje. Přepsat?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="221"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="222"/>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation>Chyba při zápisu souboru.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="229"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>&amp;Všechny stánky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="128"/>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Změnit výstupní adresář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Výstupní adresář - místo, kde budou uloženy vaše obrázky.
Názvy exportovaných souborů budou ve tvaru &apos;nazevdokumentu-cislostranky.typ&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Exportovat pouze aktuální stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Dostupné exportní formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="81"/>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Vyberte adresář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="50"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Změnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Exportovat do adresáře:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="86"/>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Typ obrázku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="99"/>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Kvalita:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="14"/>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Uložit jako obrázky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="80"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Volby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="125"/>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Rozlišení:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="109"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="161"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="61"/>
    <source>Naming of exported files:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="67"/>
    <source>Prefix:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="135"/>
    <source> dpi</source>
    <translation>dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="177"/>
    <source>No Background</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="201"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="243"/>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>&amp;Aktuální stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="222"/>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>&amp;Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Exportovat interval stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Vložte čárkou oddělený seznam položek, kde
položka může být *, t.j. všechny stránky, 1-5,
t.j. interval, nebo jediné číslo stránky.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Uložit všechny stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Rozlišení obrázků
Použijte 72 dpi, jestliže je obrázek určen pro obrazovku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="129"/>
    <source>Don&apos;t export Page Background</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="151"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
    <translation>Velikost obrázků. 100% beze změny, 200% dvakrát větší atd.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="191"/>
    <source>TextLabel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="184"/>
    <source>Image size in Pixels</source>
    <translation>Velikost obrázku v pixelech</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
    <source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
    <translation>Komprimační poměr vašeho obrázku - 100% je bez komprimace, 0% nejvyšší komprimace. Jestliže si nevíte rady, použijte &apos;Automaticky&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Automaticky</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExtImageProps</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="39"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Rozšířené vlastnosti obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="50"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="71"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="108"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="51"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="72"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="109"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Ztmavit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="52"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="73"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="110"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Zesvětlit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="53"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="74"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="111"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Odstín</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="54"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="75"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="112"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Sytost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="76"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="113"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="77"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="114"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Světlost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="57"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="78"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="115"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Násobit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="58"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="79"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="116"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Obrazovka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="59"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="117"/>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Rozpuštění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="60"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="81"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="118"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Overlay</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="119"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Studené světlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="83"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="120"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Teplé světlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="84"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="121"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Rozdíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="85"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="122"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Exkluze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="86"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="123"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Barevný fígl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="87"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="124"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Vypálení barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="67"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="88"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="125"/>
    <source>Plus</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="68"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="89"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="126"/>
    <source>Destination In</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="69"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="90"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="127"/>
    <source>Destination Out</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="104"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Režim směšování:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="130"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Neprůsvitnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="137"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="143"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Název</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="224"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Vrstvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="277"/>
    <source>Don&apos;t use any Path</source>
    <translation>Nepoužívat žádnou cestu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="279"/>
    <source>Paths</source>
    <translation>Cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="286"/>
    <source>Live Preview</source>
    <translation>Živý náhled</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="215"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="255"/>
    <source>Size:</source>
    <translation>Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="268"/>
    <source>Title:</source>
    <translation>Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="271"/>
    <source>No Title</source>
    <translation>Bez názvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="273"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="193"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="276"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="281"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="283"/>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Scribus dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="190"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Rozlišení:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="190"/>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="196"/>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Barevný prostor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="278"/>
    <source>File Format:</source>
    <translation>Formát souboru:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileLoader</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="449"/>
    <source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
    <translation>Některá písma, použitá v tomto dokumentu, byla nahrazena:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="453"/>
    <source> was replaced by: </source>
    <translation> nahrazeno čím: </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="32"/>
    <source>File</source>
    <translation>Soubor</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FlattenPathPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="76"/>
    <source>Flatten Path</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="80"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="101"/>
    <source>Flattens a Path</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="102"/>
    <source>Converts a Bezier Path to a Path made of line segments.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontComboH</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="147"/>
    <source>Family:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="148"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Styl:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="150"/>
    <source>Font Family of Selected Text or Text Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="151"/>
    <source>Font Style of Selected Text or Text Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontListModel</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="64"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Název písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="66"/>
    <source>Use Font</source>
    <translation>Použít písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="68"/>
    <source>Family</source>
    <translation>Rodina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="70"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="72"/>
    <source>Variant</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="74"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="76"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Formát</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="78"/>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <translation>Vložený v PostScriptu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="80"/>
    <source>Subset</source>
    <translation type="unfinished">Podmnožina glyphů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="82"/>
    <source>Access</source>
    <translation>Přístup</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="84"/>
    <source>Used in Doc</source>
    <translation>Použité v dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="86"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation>Cesta k souboru s písmem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="145"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font type</comment>
    <translation>Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="158"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font format</comment>
    <translation>Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="165"/>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Uživatel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="166"/>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Systém</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="191"/>
    <source>Click to change the value</source>
    <translation>Kliknutím změníte hodnotu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="110"/>
    <source>Leave preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Zavřít náhled písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
    <source>Size of the selected font</source>
    <translation>Velikost zvoleného písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské Ódy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation>Náhled písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="19"/>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation>&amp;Rychlé hledání:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost písma:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation>Výplňový text, který se zobrazí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation>Na&amp;stavit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
    <source>Reset the text</source>
    <translation>Obnovit text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
    <source>&amp;Default</source>
    <translation>Vých&amp;ozí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
    <source>Show Extended Font Information</source>
    <translation>Zobrazit rozšířené informace o písmu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
    <source>Set the preview text</source>
    <translation>Nastavit výplňový text</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Font Preview...</source>
    <translation>&amp;Náhled písem...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
    <source>Font Preview dialog</source>
    <translation>Dialog náhledu písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="68"/>
    <source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
    <translation>Třídění, prohledávání a procházení písem.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontReplaceDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="30"/>
    <source>Font Substitution</source>
    <translation>Náhrady písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
    <source>Original Font</source>
    <translation>Původní písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="46"/>
    <source>Substitution Font</source>
    <translation>Nové písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="72"/>
    <source>Make these substitutions permanent</source>
    <translation>Nastavit tyto náhrady jako trvalé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
    <source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in File &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="40"/>
    <source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
    <translation>Tento dokument obsahuje některá písma, která nejsou na vašem systému instalována, vyberte prosím jejich odpovídající náhrady. Tlačítko Zrušit načítání dokumentu zastaví.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
    <source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
    <translation>Zruší náhrady písem a zastaví načítání dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="85"/>
    <source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
    <translation>Pokud vyberete OK a uložíte, náhrady budou pro dokument trvalé.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="35"/>
    <source>Select Alternate Font</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="44"/>
    <source>Font</source>
    <translation type="unfinished">Písmo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="174"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Pozice:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="175"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="183"/>
    <source>Add, change or remove color stops here</source>
    <translation>Přidat, změnit nebo odebrat zarážky barev</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="14"/>
    <source>Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="63"/>
    <source>Position:</source>
    <translation type="unfinished">Pozice:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="70"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="97"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="120"/>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="80"/>
    <source>Color:</source>
    <translation type="unfinished">Barva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="90"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation type="unfinished">Neprůsvitnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="113"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation type="unfinished">Odstín:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="224"/>
    <source>Add Stop</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="226"/>
    <source>Remove Stop</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientVectorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="23"/>
    <source>Gradient Vector</source>
    <translation type="unfinished">Vektor přechodu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="39"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="131"/>
    <source>Start:</source>
    <translation type="unfinished">Začátek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="90"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="148"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="182"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="216"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="291"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="325"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="359"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="393"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="431"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="465"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="499"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="533"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="567"/>
    <source>/</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="73"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="165"/>
    <source>End:</source>
    <translation type="unfinished">Konec:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="107"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="233"/>
    <source>Skew:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="199"/>
    <source>Focal:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="250"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation type="unfinished">Měřítko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="274"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="414"/>
    <source>1. Point:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="308"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="448"/>
    <source>2. Point:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="342"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="482"/>
    <source>3. Point:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="376"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="516"/>
    <source>4. Point:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="550"/>
    <source>5. Point:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="598"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="772"/>
    <source>Edit Grid Points</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="620"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="794"/>
    <source>Edit Control Points</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="645"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="819"/>
    <source>Reset selected Control Point</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="670"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="844"/>
    <source>Reset all Control Points</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="707"/>
    <source>New Mesh...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="714"/>
    <source>Reset Mesh</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="721"/>
    <source>Mesh -&gt; Shape</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="877"/>
    <source>Snap to other Mesh Points</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="889"/>
    <source>Add Patch</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="902"/>
    <source>Remove Patch</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="235"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Přidat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="66"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="236"/>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="95"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="237"/>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation>Přd&amp;at</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="105"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="238"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="120"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="239"/>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation>&amp;Zamknout vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="198"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="288"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="249"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="252"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>&amp;Stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="16"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="229"/>
    <source>Guide Manager</source>
    <translation>Správce vodítek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="32"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="230"/>
    <source>&amp;Single</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="141"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="231"/>
    <source>&amp;Column/Row</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Sloupce/řádky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="338"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="232"/>
    <source>&amp;Misc</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Různé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="40"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="147"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="233"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="241"/>
    <source>Horizontals</source>
    <translation type="unfinished">Vodorovné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="79"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="237"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="234"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="242"/>
    <source>Verticals</source>
    <translation type="unfinished">Svislé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="130"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="327"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="240"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="255"/>
    <source>Appl&amp;y to All Pages</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Použít pro všechny stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="153"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="243"/>
    <source>&amp;Number:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Počet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="243"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="244"/>
    <source>Nu&amp;mber:</source>
    <translation type="unfinished">P&amp;očet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="179"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="245"/>
    <source>U&amp;se Gap:</source>
    <translation type="unfinished">Po&amp;užít mezeru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="269"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="246"/>
    <source>Use &amp;Gap:</source>
    <translation type="unfinished">Použít &amp;mezeru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="211"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="301"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="250"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="253"/>
    <source>M&amp;argins</source>
    <translation type="unfinished">Okr&amp;ajům</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="221"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="311"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="251"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="254"/>
    <source>S&amp;election</source>
    <translation type="unfinished">Vý&amp;běrům</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="347"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="256"/>
    <source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
    <translation type="unfinished">Smazat vodítka z &amp;aktuální stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="360"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="257"/>
    <source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
    <translation type="unfinished">Smazat vodítka ze &amp;všech stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="259"/>
    <source>Add a new horizontal guide</source>
    <translation>Přidat nové vodorovné vodítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="260"/>
    <source>Delete the selected horizontal guide</source>
    <translation>Smazat vybrané vodorovné vodítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="261"/>
    <source>Add a new vertical guide</source>
    <translation>Přidat nové svislé vodítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="262"/>
    <source>Delete the selected vertical guide</source>
    <translation>Smazat vybrané svislé vodítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="263"/>
    <source>Lock the guides</source>
    <translation>Zamknout vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="264"/>
    <source>Apply to all pages</source>
    <translation>Použít pro všechny stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="265"/>
    <source>Number of horizontal guides to create</source>
    <translation type="unfinished">Počet vytvořených vodorovných vodítek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="266"/>
    <source>Number of vertical guides to create</source>
    <translation type="unfinished">Počet vytvořených svislých vodítek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="267"/>
    <source>Create rows with guides, with an additional gap between the rows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="268"/>
    <source>Create columns with guides, with an additional gap between the columns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="269"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="270"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page&apos;s margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="271"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="272"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="273"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page&apos;s margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="274"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="275"/>
    <source>Apply the shown guides to all pages in the document</source>
    <translation>Použít zobrazená vodítka na všechny stránky dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="276"/>
    <source>Delete all guides shown on the current page</source>
    <translation>Smazat všechna vodítka zobrazené na aktuální stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="277"/>
    <source>Delete all guides from all pages</source>
    <translation>Smazat všechny vodítka na všech stránkách</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="59"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="214"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="304"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="363"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="69"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="224"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="314"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation type="unfinished">Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="98"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="108"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="123"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="133"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="330"/>
    <source>Alt+Y</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="182"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="unfinished">Alt+H</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="201"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="291"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="350"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="272"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="unfinished">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
    <source>Delete all guides from the current page</source>
    <translation>Smazat všechny vodítka na aktuální stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
    <source>Delete all guides from the current document</source>
    <translation>Smazat všechny vodítka v aktuálním dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="192"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="282"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="247"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="248"/>
    <source>Refer to</source>
    <translation type="unfinished">Vztaženo k</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="328"/>
    <source>Scribus Online Help</source>
    <translation>Online nápověda Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="419"/>
    <source>Find</source>
    <translation>Najít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="419"/>
    <source>Search Term:</source>
    <translation>Hledaný řetězec:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="76"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="340"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="46"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="334"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Tisk...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="451"/>
    <source>New Bookmark</source>
    <translation>Nová záložka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="451"/>
    <source>New Bookmark&apos;s Title:</source>
    <translation>Název nové záložky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="330"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="336"/>
    <source>&amp;Find...</source>
    <translation>&amp;Hledat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="337"/>
    <source>Find &amp;Next</source>
    <translation>Hledat &amp;další</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="338"/>
    <source>Find &amp;Previous</source>
    <translation>Hledat &amp;předchozí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="331"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ú&amp;pravy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="152"/>
    <source>Navigation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="313"/>
    <source>Loading Failed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="339"/>
    <source>&amp;Add Bookmark</source>
    <translation>&amp;Přidat záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="81"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="341"/>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation>S&amp;mazat vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="332"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="335"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Konec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="757"/>
    <source>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Sorry, no manual is installed!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net for updated documentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net for downloads&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</source>
    <comment>HTML message for no documentation available to show</comment>
    <translation type="unfinished">&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Lituji, ale není dostupný žádný manuál!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prosím, podívejte se na:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net , kde naleznete aktuální dokumentaci&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net ke stažení&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="13"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="35"/>
    <source>Scribus Help</source>
    <translation>Nápověda Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="51"/>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="61"/>
    <source>Find &amp;Next...</source>
    <translation>Hledat &amp;další...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="66"/>
    <source>Find &amp;Previous...</source>
    <translation>Hledat &amp;předchozí...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="71"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Přidat</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowserNavigation</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="13"/>
    <source>Form</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="30"/>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Obsah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="44"/>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation type="unfinished">Hl&amp;edat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="52"/>
    <source>Searching is case insensitive</source>
    <translation type="unfinished">Hledání ignoruje velikost písmen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="59"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Hledat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="69"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="85"/>
    <source>1</source>
    <translation type="unfinished">1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="78"/>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="95"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="102"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="109"/>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation type="unfinished">S&amp;mazat vše</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HunspellDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialog.cpp" line="83"/>
    <source>Spelling check complete</source>
    <translation type="unfinished">Kontrola pravopisu dokončena</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HunspellDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="14"/>
    <source>Check Spelling</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="22"/>
    <source>Text Language:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="47"/>
    <source>Not in dictionary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="61"/>
    <source>Ignore Once</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="68"/>
    <source>Ignore All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="92"/>
    <source>Suggestions</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="106"/>
    <source>Change</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="113"/>
    <source>Change All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HunspellPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="33"/>
    <source>Check Spelling...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="48"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Přijatelné dělení slov</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="68"/>
    <source>Accept</source>
    <translation>Přijmout</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="89"/>
    <source>Skip</source>
    <translation>Přeskočit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="107"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="77"/>
    <source>Add to the
Exception List</source>
    <translation>Přidat so seznamu výjimek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="97"/>
    <source>Add to the
Ignore List</source>
    <translation type="unfinished">Seznam k ignorování</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>IdmlPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="302"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished">Importuji: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="305"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation type="unfinished">Zkoumám soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="513"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation type="unfinished">Vytvářím objekty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImageInfoDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="23"/>
    <source>Image Info</source>
    <translation>Informace o obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="30"/>
    <source>General Info</source>
    <translation>Obecné informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="34"/>
    <source>Date / Time:</source>
    <translation>Datum/čas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="38"/>
    <source>Has Embedded Profile:</source>
    <translation>Má vložený profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="46"/>
    <source>Profile Name:</source>
    <translation>Název profilu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="50"/>
    <source>Has Embedded Paths:</source>
    <translation>Má vložené cesty:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="58"/>
    <source>Has Layers:</source>
    <translation>Má vrstvy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="69"/>
    <source>EXIF Info</source>
    <translation>EXIF informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="84"/>
    <source>Artist:</source>
    <translation>Umělec:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="126"/>
    <source>Comment:</source>
    <translation>Komentář:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="127"/>
    <source>User Comment:</source>
    <translation>Uživatelův komentář:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="128"/>
    <source>Camera Model:</source>
    <translation>Typ fotoaparátu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="129"/>
    <source>Camera Manufacturer:</source>
    <translation>Výrobce fotoaparátu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="135"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Popis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="136"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="137"/>
    <source>Scanner Model:</source>
    <translation>Typ skeneru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="138"/>
    <source>Scanner Manufacturer:</source>
    <translation>Výrobce skeneru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="130"/>
    <source>Exposure time</source>
    <translation>Expoziční čas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="131"/>
    <source>Aperture:</source>
    <translation>Clona:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="132"/>
    <source>ISO equiv.:</source>
    <translation>Ekvivalent ISO:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportAIPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="58"/>
    <source>Import AI...</source>
    <translation>Importovat AI...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports Illustrator Files</source>
    <translation>Importovat soubory Illustratoru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports most Illustrator files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje do dokumentu většinu souborů Illustratoru,
přičemž převede vektorová data na objekty Scribusu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="166"/>
    <source>This file contains 2 versions of the data.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="167"/>
    <source>Choose which one should be imported</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="169"/>
    <source>Use the pdf part</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="170"/>
    <source>Use the ai part</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="179"/>
    <source>The PDF Import plugin could not be found</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="193"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="218"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="236"/>
    <source>The file could not be imported</source>
    <translation>Soubor nelze importovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="204"/>
    <source>The EPS Import plugin could not be found</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportCdrPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="54"/>
    <source>Import Corel Draw...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="91"/>
    <source>Corel Draw</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="57"/>
    <source>Corel Draw CDR (*.cdr *.CDR)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports Corel Draw Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="76"/>
    <source>Imports most Corel Draw files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="92"/>
    <source>Corel Draw (*.cdr *.CDR)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="125"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="158"/>
    <source>The Uniconverter Import plugin could not be found</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="167"/>
    <source>Parsing failed!

Please submit your file (if possible) to the
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportCgmPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="60"/>
    <source>Import Cgm...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="97"/>
    <source>CGM File</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="99"/>
    <source>CGM File (*.cgm *.CGM)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="81"/>
    <source>Imports CGM Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="82"/>
    <source>Imports most binary CGM files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="129"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportCvgPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Cvg...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Cvg Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Cvg files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="122"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportDrwPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="60"/>
    <source>Import DRW...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="98"/>
    <source>Micrografx DRW File</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="100"/>
    <source>Micrografx DRW File (*.drw *.DRW)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="82"/>
    <source>Imports DRW Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="83"/>
    <source>Imports most DRW files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="130"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportIdml</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="65"/>
    <source>Imports Adobe Idml Packages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="66"/>
    <source>Imports Adobe Indesign&apos;s idml packages into Scribus
 converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="67"/>
    <source>GPL</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="52"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="81"/>
    <source>Adobe Indesign IDML</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="53"/>
    <source>Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="101"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportIdmlPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import Idml...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="99"/>
    <source>Adobe Indesign IDML</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="100"/>
    <source>Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="83"/>
    <source>Imports IDML Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="84"/>
    <source>Imports most IDML files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="113"/>
    <source>Adobe Indesign IDMS</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="114"/>
    <source>Adobe Indesign IDMS (*.idms *.IDMS)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="147"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportOdgPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import ODF Document...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="99"/>
    <source>ODF Drawing</source>
    <comment>Import/export format name</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="100"/>
    <source>ODF Drawing (*.odg *.ODG *.fodg *.FODG)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="112"/>
    <source>ODF Presentation</source>
    <comment>Import/export format name</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="113"/>
    <source>ODF Presentation (*.odp *.ODP *.fodp *.FODP)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="83"/>
    <source>Imports ODF Drawing Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="84"/>
    <source>Imports most ODF Drawing files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="146"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPSPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="61"/>
    <source>Import PostScript...</source>
    <translation>Importovat PostScript...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="82"/>
    <source>Imports PostScript Files</source>
    <translation>Importovat PostScript soubory</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="83"/>
    <source>Imports most PostScript files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje většinu PostSript souborů do aktuálního dokumentu
a konvertuje vektorová data do objektů Scribusu.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPagesPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import iWorks Pages...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="96"/>
    <source>iWorks Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="97"/>
    <source>iWorks Pages (*.pages *.PAGES)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports iWorks Pages Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="81"/>
    <source>Imports most iWorks Pages files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="130"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPctPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Pict...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Pict Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Mac Pict files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="122"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPdfPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="58"/>
    <source>Import PDF...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="88"/>
    <source>Imports PDF Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="89"/>
    <source>Imports most PDF files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="161"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="214"/>
    <source>The Import plugin cannot handle Postscript files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPubPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import PUB...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="90"/>
    <source>MS Publisher</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="91"/>
    <source>MS Publisher (*.pub *.PUB)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports PUB Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most MS Publisher files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="124"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportShapePlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Dia Shapes...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="90"/>
    <source>Dia Shapes &quot;*.shape&quot; File</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="56"/>
    <source>Dia Shapes &quot;*.shape&quot; File (*.shape *.SHAPE)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Dia shape Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Dia shapes into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="92"/>
    <source>Dia shapes &quot;*.shape&quot; File (*.shape *.SHAPE)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportSmlPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Sml...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="90"/>
    <source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="92"/>
    <source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File (*.sml *.SML)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Sml Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Kivio stencils into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="123"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportVivaPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import Viva...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="96"/>
    <source>Viva Designer XML</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="97"/>
    <source>Viva Designer XML (*.xml *.XML)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports Viva Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="81"/>
    <source>Imports most Viva files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="130"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportVsdPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Visio...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="90"/>
    <source>MS Visio</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="91"/>
    <source>MS Visio (*.vsd *.VSD *.vdx *.VDX *.vsdx *.VSDX)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports MS Visio Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most MS Visio files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="124"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportWpgPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import WPG...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports WPG Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most WPG files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="122"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportXarPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Xara...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="90"/>
    <source>XARA &quot;*.xar&quot; File</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="92"/>
    <source>XARA &quot;*.xar&quot; File (*.xar *.XAR)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Xara Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Xara files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportXfigPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Xfig...</source>
    <translation>Importovat Xfig...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Xfig Files</source>
    <translation>Importovat Xfig soubory</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Xfig files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje většinu Xfig souborů do aktuálního dokumentu,
přičemž konvertuje vektorová data na objekty Scribusu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="122"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportXpsPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import Xps...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="99"/>
    <source>Microsoft XPS</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="100"/>
    <source>Microsoft XPS (*.xps *.XPS)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="112"/>
    <source>Open XML Paper</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="113"/>
    <source>Open XML Paper (*.oxps *.OXPS)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="83"/>
    <source>Imports XPS and Open XML Paper Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="84"/>
    <source>Imports most XPS and Open XML Paper files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="146"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Imposition</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="72"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Na výšku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="73"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Na šířku</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImpositionBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="19"/>
    <source>Imposition</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="44"/>
    <source>Gri&amp;d</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="102"/>
    <source>Copies</source>
    <translation type="unfinished">Kopie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="157"/>
    <source>Do&amp;uble sided</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="160"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation type="unfinished">Alt+K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="186"/>
    <source>Front side</source>
    <translation>Titulní stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="218"/>
    <source>Back side</source>
    <translation type="unfinished">Zadní stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="253"/>
    <source>&amp;Booklet</source>
    <translation>&amp;Brožura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="285"/>
    <source>Pages per sheet</source>
    <translation>Stránek na list</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="296"/>
    <source>4</source>
    <translation>4</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="301"/>
    <source>8</source>
    <translation>8</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="306"/>
    <source>16</source>
    <translation>16</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="318"/>
    <source>Pages</source>
    <translation>Stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="325"/>
    <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="339"/>
    <source>Fold</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="349"/>
    <source>Front page from</source>
    <translation>Titulní stránka z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="376"/>
    <source>Double sided</source>
    <translation type="unfinished">Dvojstrany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="387"/>
    <source>Back page from</source>
    <translation type="unfinished">Zadní stránka z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="415"/>
    <source>Destination page</source>
    <translation type="unfinished">Cílová stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="455"/>
    <source>Size</source>
    <translation>Velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="487"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Orientace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="519"/>
    <source>Width</source>
    <translation>Šířka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="564"/>
    <source>Height</source>
    <translation>Výška</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="620"/>
    <source>Preview</source>
    <translation>Náhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="627"/>
    <source>Refresh preview</source>
    <translation>Obnovit náhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="671"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="674"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="unfinished">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="681"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="684"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImpositionPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="37"/>
    <source>&amp;Imposition...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="69"/>
    <source>Imposition dialog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="70"/>
    <source>Imposition on grids, booklets and folds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InlinePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="140"/>
    <source>Paste to Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="145"/>
    <source>Edit Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="148"/>
    <source>Remove Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="289"/>
    <source>Inline Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="31"/>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Vložit stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="51"/>
    <source>before Page</source>
    <translation>před stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="52"/>
    <source>after Page</source>
    <translation>za stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="53"/>
    <source>at End</source>
    <translation>na konec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="47"/>
    <source>Page(s)</source>
    <translation>Stránku(y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="43"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="64"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="68"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Vzorové stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="80"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Vzorová stránka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="221"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Velikost stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="225"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="245"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Orientace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="248"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Na výšku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="249"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Na šířku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="254"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>Šíř&amp;ka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="261"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Výška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="266"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Přesunout objekty společně s jejich stránkou</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="233"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="14"/>
    <source>Insert Frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="24"/>
    <source>T&amp;ype</source>
    <translation>T&amp;yp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="44"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Textový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="54"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>&amp;Obrázkový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="87"/>
    <source>&amp;Location</source>
    <translation>&amp;Umístění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="96"/>
    <source>Page Placement</source>
    <translation type="unfinished">Umístění stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="105"/>
    <source>Current Page</source>
    <translation>Aktuální stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="115"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Všechny stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="125"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation>Interval stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="144"/>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="568"/>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="610"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="172"/>
    <source>Position of Frame</source>
    <translation>Umístění rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="181"/>
    <source>Top Left of Margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="191"/>
    <source>Top Left of Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="201"/>
    <source>Top Left of Bleed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="211"/>
    <source>Custom Position</source>
    <translation>Vlastní umístění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="238"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="245"/>
    <source>X:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="300"/>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="318"/>
    <source>Same as the Page Margins</source>
    <translation>Shodná jako okraje stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="328"/>
    <source>Same as the Page</source>
    <translation>Shodná jako stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="338"/>
    <source>Same as the Bleed</source>
    <translation type="unfinished">Shodná jako spadávka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="348"/>
    <source>Same as the Imported Image</source>
    <translation>Shodná jako importovaný obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="358"/>
    <source>Custom Size</source>
    <translation>Vlastní velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="385"/>
    <source>Height:</source>
    <translation>Výška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="392"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Šířka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="447"/>
    <source>&amp;Options</source>
    <translation>&amp;Volby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="474"/>
    <source>Gap:</source>
    <translation>Mezera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="488"/>
    <source>Columns:</source>
    <translation>Sloupce:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="554"/>
    <source>Source Document:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="596"/>
    <source>Source Image:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="636"/>
    <source>There are no options for this type of frame</source>
    <translation>Nenalezeny žádné volby pro tento typ rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="129"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="133"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="41"/>
    <source>Insert one or more text frames</source>
    <translation>Vloží jeden nebo více textových rámců</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="51"/>
    <source>Insert one or more image frames</source>
    <translation>Vloží jeden nebo více obrázkových rámců</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="93"/>
    <source>Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range</source>
    <translation>Umístit nové rámce na aktuální stránku, na všechny stránky nebo vybraný interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="102"/>
    <source>Insert the frame on the current page only</source>
    <translation>Vložit rámec pouze na aktuální stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="112"/>
    <source>Insert one frame for each existing page</source>
    <translation>Vložit jeden rámec na všechny existující stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="122"/>
    <source>Insert frames on a range of pages</source>
    <translation>Vložit rámce na interval stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="134"/>
    <source>Range of pages to insert frames on</source>
    <translation>Interval stránek, na které budou vloženy rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="169"/>
    <source>Position the new frame in relation to the page</source>
    <translation>Umístění nového rámce vzhledem ke stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="178"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page margins</source>
    <translation type="unfinished">Vložit rámec do levého horního okraje </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="188"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page</source>
    <translation type="unfinished">Vložit rámec do levého horního okraje stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="198"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page bleed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="208"/>
    <source>Insert the frame at a custom position on the page</source>
    <translation type="unfinished">Vložit rámec do vlastního umístění na stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="252"/>
    <source>Top position of the inserted frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="259"/>
    <source>Left position of the inserted frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="315"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the page margins</source>
    <translation type="unfinished">Vložit nový rámec se stejnou velikostí jako okraje stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="325"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the page</source>
    <translation type="unfinished">Vložit nový rámec se stejnou velikostí jako stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="335"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="345"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="355"/>
    <source>Insert the new frame with a custom size</source>
    <translation>Vložit nový rámec s vlastní velikostí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="399"/>
    <source>Width of the inserted frame</source>
    <translation>Šířka vloženého rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="406"/>
    <source>Height of the inserted frame</source>
    <translation>Výška vloženého rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="464"/>
    <source>Number of columns for the inserted text frame</source>
    <translation>Počet sloupců vloženého textového rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="481"/>
    <source>Distance between the columns in the text frame</source>
    <translation>Vzdálenost mezi sloupci v textovém rámci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="512"/>
    <source>Link the inserted text frames together to form a chain of frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="515"/>
    <source>Link Inserted Frames</source>
    <translation type="unfinished">Spojit vložené rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="524"/>
    <source>Link the first inserted frame to a preexisting text frame</source>
    <translation type="unfinished">Spojit první vložený rámec s existujícím textovým rámcem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="527"/>
    <source>Link to Existing Frame</source>
    <translation type="unfinished">Spojit s existujícím rámcem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="543"/>
    <source>Name of existing text frame to link to</source>
    <translation type="unfinished">Název existujícího textového rámce, se kterým se spojí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="561"/>
    <source>Source document to load into the text frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="603"/>
    <source>Source image to load into the inserted image frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertTable.cpp" line="15"/>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Vložit tabulku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertTable.cpp" line="28"/>
    <source>Number of rows:</source>
    <translation>Počet řádků:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertTable.cpp" line="29"/>
    <source>Number of columns:</source>
    <translation>Počet sloupců:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTableColumnsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="14"/>
    <source>Insert Column(s)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="25"/>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation type="unfinished">Počet sloupců:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="57"/>
    <source>Position:</source>
    <translation type="unfinished">Pozice:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="66"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.cpp" line="23"/>
    <source>Before</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="72"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="82"/>
    <source>positions</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="79"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.cpp" line="24"/>
    <source>After</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.cpp" line="29"/>
    <source>Beginning</source>
    <translation type="unfinished">Začátek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.cpp" line="30"/>
    <source>End</source>
    <translation type="unfinished">Konec</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTableRowsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="14"/>
    <source>Insert Row(s)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="25"/>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation type="unfinished">Počet řádků:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="57"/>
    <source>Position:</source>
    <translation type="unfinished">Pozice:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="66"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.cpp" line="23"/>
    <source>Before</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="72"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="82"/>
    <source>positions</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="79"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.cpp" line="24"/>
    <source>After</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.cpp" line="29"/>
    <source>Beginning</source>
    <translation type="unfinished">Začátek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.cpp" line="30"/>
    <source>End</source>
    <translation type="unfinished">Konec</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="81"/>
    <source>New Script</source>
    <translation>Nový skript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="30"/>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation>Upravit Java skripty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation>&amp;Upravit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="52"/>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation>&amp;Přidat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="60"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="80"/>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation>&amp;Nový skript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="117"/>
    <source>Do you really want to delete this script?</source>
    <translation>Opravdu chcete smazat tento skript?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="74"/>
    <source>Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an &quot;Open Action&quot; script be sure not to change the name of the function.</source>
    <translation type="unfinished">Přidá nový skript a definuje funkci se stejným názvem. Pokud chcete tento skript použít jako skript pro &quot;otevřenou akci&quot;, ujistěte se, že nezměníte název funkce.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LatexEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="338"/>
    <source>Status: </source>
    <translation>Stav:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="165"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="206"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="223"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="342"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="344"/>
    <source>Finished</source>
    <translation>Dokončeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="347"/>
    <source>Running</source>
    <translation>Běží</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="528"/>
    <source>No item selected!</source>
    <translation type="unfinished">Není vybraná žádná položka!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="14"/>
    <source>Editor</source>
    <translation type="unfinished">Editor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="33"/>
    <source>Enter Code:</source>
    <translation>Vložit kód:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="45"/>
    <source>Update</source>
    <translation>Aktualizovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="52"/>
    <source>Revert</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="66"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Volby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="74"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Rozlišení:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="81"/>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Automaticky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="84"/>
    <source> DPI</source>
    <translation> DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="97"/>
    <source>Program:</source>
    <translation>Program:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="109"/>
    <source>Use Preamble</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="123"/>
    <source>Program Messages:</source>
    <translation>Hlášení programu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="158"/>
    <source>Kill Program</source>
    <translation>Zabít program</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="174"/>
    <source>Status: Unknown</source>
    <translation>Stav: Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="122"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="130"/>
    <source>Information</source>
    <translation>Informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="123"/>
    <source>An editor for this frame is already running!</source>
    <translation type="unfinished">Editor pro tento rámec již běží!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="150"/>
    <source>Editor running!</source>
    <translation type="unfinished">Editor běží!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="131"/>
    <source>Please specify an editor in the preferences!</source>
    <translation type="unfinished">Prosím, určete editor v nastavení!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="166"/>
    <source>Could not create a temporary file to run the external editor!</source>
    <translation type="unfinished">Není možné vytvořit dočasný adresář pro běh externího editoru!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="148"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="202"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="222"/>
    <source>Run External Editor...</source>
    <translation type="unfinished">Spustit externí editor...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="207"/>
    <source>Running the editor failed with exitcode %d!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="224"/>
    <source>Running the editor &quot;%1&quot; failed!</source>
    <translation type="unfinished">Spuštění editoru &quot;%1&quot; selhalo!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="529"/>
    <source>Insert Symbol</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="637"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Vrstvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="316"/>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="668"/>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation>Smazat vrstvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="317"/>
    <source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
    <translation>Opravdu chcete smazat také všechny objekty v této vrstvě?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="78"/>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="658"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Název</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="58"/>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="656"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Neprůsvitnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="657"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="638"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Režim směšování:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="640"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="641"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Ztmavit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="642"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Zesvětlit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="643"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Násobit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="644"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Obrazovka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="645"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Překrytí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="646"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation type="unfinished">Studené světlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="647"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation type="unfinished">Teplé světlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="648"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Rozdíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="649"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation type="unfinished">Exkluze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="650"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation type="unfinished">Barevný fígl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="651"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation type="unfinished">Vypálení barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="652"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Odstín</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="653"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Sytost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="654"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="655"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Světlost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="673"/>
    <source>Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="674"/>
    <source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
    <translation>Zviditelnit vrstvu - odškrtnutím zkryjete vrstvu z displeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="675"/>
    <source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
    <translation>Tiskne vrstvu - nezaškrtnutá vypne tisk.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="676"/>
    <source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
    <translation>Zamkne nebo odemkne vrstvu - nezaškrtnutá je odemčená</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="678"/>
    <source>Outline Mode - Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="671"/>
    <source>Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4</source>
    <translation>Vybrat režim směšování, funguje pouze v PDF 1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="672"/>
    <source>Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG</source>
    <translation>Průsvitnost vrstev, funguje pouze v PDF 1.4 a SVG</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="666"/>
    <source>Add a New Layer</source>
    <translation>Přidat vrstvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="667"/>
    <source>Duplicate the Current Layer</source>
    <translation>Duplikovat aktuální vrstvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="669"/>
    <source>Raise Layer</source>
    <translation>Vrstvu nahoru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="670"/>
    <source>Lower Layer</source>
    <translation>Vrstvu dolů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="677"/>
    <source>Make text in lower layers flow around objects - Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="679"/>
    <source>Select Objects on Layer - Check to enable selecting. </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="680"/>
    <source>Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name</source>
    <translation>Název vrstvy - Dvojklikem na název jej změníte</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LensDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="13"/>
    <source>Optical Lens</source>
    <translation>Optická čočka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="98"/>
    <source>+</source>
    <translation>+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="108"/>
    <source>-</source>
    <translation>-</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="126"/>
    <source>Lens Parameters</source>
    <translation>Parametry čočky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="55"/>
    <source>Add a new lens</source>
    <translation>Přidat novou čočku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="58"/>
    <source>&amp;Add Lens</source>
    <translation>&amp;Přidat čočku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="65"/>
    <source>Remove selected lens</source>
    <translation>Odstanit vybranou čočku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="68"/>
    <source>&amp;Remove Lens</source>
    <translation>&amp;Odstanit čočku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="95"/>
    <source>Zoom In</source>
    <translation>Přiblížit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="105"/>
    <source>Zoom Out</source>
    <translation>Oddálit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="138"/>
    <source>&amp;X Pos:</source>
    <translation>&amp;X Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="148"/>
    <source>Horizontal position of the lens</source>
    <translation>Vodorovné umístění čočky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="161"/>
    <source>&amp;Y Pos:</source>
    <translation>&amp;Y Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="171"/>
    <source>Vertical position of the lens</source>
    <translation>Svislé umístění čočky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="184"/>
    <source>The selected lens acts like a magnification lens</source>
    <translation>Vybraná čočka funguje jako lupa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="187"/>
    <source>&amp;Magnification Lens</source>
    <translation>&amp;Zvětšení čočky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="197"/>
    <source>The selected lens acts like a fish eye lens</source>
    <translation>Vybraná čočka funguje jako čočka typu rybí oko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="200"/>
    <source>&amp;Fish Eye Lens</source>
    <translation>Čočka typu rybí &amp;oko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="207"/>
    <source>Ra&amp;dius:</source>
    <translation>Polomě&amp;r:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="217"/>
    <source>Radius of the lens</source>
    <translation>Poloměr čočky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="230"/>
    <source>&amp;Strength:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="240"/>
    <source>Strength of the lens</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LensEffectsPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="67"/>
    <source>Lens Effects...</source>
    <translation>Efekt čočky...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="71"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="95"/>
    <source>Lens Effects</source>
    <translation>Efekt čočky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="96"/>
    <source>Apply fancy lens effects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoadSavePlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="212"/>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="244"/>
    <source>An error occured while opening file or file is damaged</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="249"/>
    <source>An error occured while parsing file at line %1, column %2 :
%3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="104"/>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="140"/>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="176"/>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="211"/>
    <source>No File Loader Plugins Found</source>
    <translation>Program nenalezl žádné moduly</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoremManager</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="156"/>
    <source>Select Lorem Ipsum</source>
    <translation>Vybrat Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="231"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="233"/>
    <source>Get More:</source>
    <translation>Více:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="235"/>
    <source>XML File:</source>
    <translation>XML soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="143"/>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="270"/>
    <source>Lorem Ipsum</source>
    <translation>Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="271"/>
    <source>Paragraphs:</source>
    <translation>Odstavce:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="273"/>
    <source>Append to existing text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="275"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="277"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="272"/>
    <source>Random Paragraphs</source>
    <translation>Náhodné odstavce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="278"/>
    <source>Standard Lorem Ipsum</source>
    <translation>Klasické Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="279"/>
    <source>Number of paragraphs of selected sample text to insert</source>
    <translation>Počet odstavců, do kterých se vlije vybraný výplňový text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="280"/>
    <source>List of languages available to insert sample text in</source>
    <translation>Seznam jazyků, ve kterých můžete vlít výplňový text</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="31"/>
    <source>Manage Page Properties</source>
    <translation>Správa vlastností stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="39"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Velikost stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="44"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="64"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Orientace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="67"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Na výšku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="68"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Na šířku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="75"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>Šíř&amp;ka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Výška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="87"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Přesunout objekty společně s jejich stránkou</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="93"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="114"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Okrajová vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="121"/>
    <source>Other Settings</source>
    <translation>Ostatní nastavení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="126"/>
    <source>Master Page:</source>
    <translation>Vzorová stránka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="180"/>
    <source>Size of the inserted pages, either a standard or custom size.</source>
    <translation type="unfinished">Velikost vložených stránek, běžné nebo vlastní velikosti.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="181"/>
    <source>Orientation of the page(s) to be inserted</source>
    <translation>Orientace stránek, které budou vloženy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="182"/>
    <source>Width of the page(s) to be inserted</source>
    <translation>Šířka stránek, které budou vloženy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="183"/>
    <source>Height of the page(s) to be inserted</source>
    <translation>Výška stránek, které budou vloženy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="184"/>
    <source>When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Dole:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="45"/>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>Na&amp;hoře:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="47"/>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="212"/>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>V&amp;pravo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="49"/>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="211"/>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>V&amp;levo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="156"/>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Vzdálenost mezi vodítkem horního okraje a okrajem stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="157"/>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Vzdálenost mezi vodítkem dolního okraje a okrajem stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="211"/>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Uvnitř:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="212"/>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>&amp;Vnější:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="33"/>
    <source>Preset Layouts:</source>
    <translation>Předdefinované vzhledy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="90"/>
    <source>Apply the margin changes to all existing pages in the document</source>
    <translation>Použít změny okrajů na všechny existující stránky v dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="102"/>
    <source>Printer Margins...</source>
    <translation>Okraje tiskárny...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="104"/>
    <source>Import the margins for the selected page size from the available printers.</source>
    <translation>Importovat okraje pro vybranou velikost stránky z dostupných tiskáren.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="79"/>
    <source>Apply settings to:</source>
    <translation>Použít nastavení na:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="82"/>
    <source>All Document Pages</source>
    <translation>Všechny stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="86"/>
    <source>All Master Pages</source>
    <translation>Všechny vzorové stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="91"/>
    <source>Apply the margin changes to all existing master pages in the document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="108"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Okrajová vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="126"/>
    <source>Top:</source>
    <translation>Nahoře:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="131"/>
    <source>Bottom:</source>
    <translation>Dole:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="143"/>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od horního okraje fyzické stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="144"/>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od dolního okraje fyzické stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="145"/>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od levého okraje fyzické stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="146"/>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od pravého okraje fyzické stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="152"/>
    <source>Bleeds</source>
    <translation type="unfinished">Spadávka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="158"/>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="159"/>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="217"/>
    <source>Inside:</source>
    <translation type="unfinished">Zevnitř:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="218"/>
    <source>Outside:</source>
    <translation type="unfinished">Zvenku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="222"/>
    <source>Left:</source>
    <translation type="unfinished">Vlevo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="223"/>
    <source>Right:</source>
    <translation type="unfinished">Vpravo:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mark2Item</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2item.cpp" line="19"/>
    <source>Mark to Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mark2ItemDlg</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2item.ui" line="26"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2item.ui" line="37"/>
    <source>Label:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2item.ui" line="47"/>
    <source>Item:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mark2Mark</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="15"/>
    <source>Anchors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="27"/>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="71"/>
    <source>Mark to Mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="38"/>
    <source>Mark to Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="49"/>
    <source>Note mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mark2MarkDlg</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.ui" line="32"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.ui" line="42"/>
    <source>Label:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.ui" line="55"/>
    <source>Select marker:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkAnchor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markanchor.cpp" line="7"/>
    <source>Anchor Mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkAnchorDlg</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markanchor.ui" line="32"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markanchor.ui" line="38"/>
    <source>Label:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkNote</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marknote.cpp" line="13"/>
    <source>Insert Foot/Endnote</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkNoteDlg</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marknote.ui" line="26"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marknote.ui" line="65"/>
    <source>Notes Style:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkVariableText</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="11"/>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="52"/>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="57"/>
    <source>New Mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="18"/>
    <source>Edit selected Mark`s label. To create new Mark select &quot;New Mark&quot; in drop list and input new label</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="21"/>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="34"/>
    <source>Edit variable text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="22"/>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="35"/>
    <source>Mark with Variable Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="31"/>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="48"/>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="64"/>
    <source>Edit selected Mark`s label.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkVariableTextDlg</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.ui" line="32"/>
    <source>Add new Mark for Variable Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.ui" line="40"/>
    <source>Label:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.ui" line="51"/>
    <source>Text to insert:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarksManager</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.ui" line="26"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.ui" line="41"/>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="136"/>
    <source>Update All Marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.ui" line="52"/>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="138"/>
    <source>Edit</source>
    <translation type="unfinished">Upravit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.ui" line="57"/>
    <source>Delete</source>
    <translation type="unfinished">Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="101"/>
    <source>Anchors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="102"/>
    <source>Variable Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="103"/>
    <source>Marks to Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="104"/>
    <source>Marks to Anchors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="105"/>
    <source>Notes marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="134"/>
    <source>Marks Manager</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="135"/>
    <source>Double click to find mark in text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="137"/>
    <source>Update all reference texts for all marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="139"/>
    <source>Edit selected mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MasterPagesPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="97"/>
    <source>Edit Master Pages</source>
    <translation>Upravit vzorové stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="189"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="189"/>
    <source>New Master Page</source>
    <translation>Nová vzorová stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="323"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="323"/>
    <source>New MasterPage</source>
    <translation>Nová vzorová stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="401"/>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Kopie č. %1 z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="98"/>
    <source>Duplicate the selected master page</source>
    <translation>Duplikovat zvolenou vzorovou stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="99"/>
    <source>Delete the selected master page</source>
    <translation>Smazat zvolenou vzorovou stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="100"/>
    <source>Add a new master page</source>
    <translation>Přidat novou vzorovou stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="101"/>
    <source>Import master pages from another document</source>
    <translation>Importovat vzorové stránky z existujícího dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="323"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation>Nová vzorová stránka %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="499"/>
    <source>Unable to Rename Master Page</source>
    <translation>Nelze přejmenovat vzorovou stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="499"/>
    <source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
    <translation>Normální stránka nemůže být přejmenována.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="503"/>
    <source>Rename Master Page</source>
    <translation>Přejmenovat vzorovou stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="503"/>
    <source>New Name:</source>
    <translation type="unfinished">Nový název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="187"/>
    <source>Copy #%1 of %2</source>
    <translation>Kopie #%1 z/ze %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="142"/>
    <source>This master page is used at least once in the document.</source>
    <translation>Vzorová stránka je použita alespoň jednou v dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="146"/>
    <source>Do you really want to delete master page &quot;%1&quot;?</source>
    <translation>Opravdu si přejete smazat vzorovou stránku &quot;%1&quot;?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Measurements</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurements.cpp" line="50"/>
    <source> °</source>
    <translation> °</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MeasurementsBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="13"/>
    <source>Distances</source>
    <translation>Vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="19"/>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="26"/>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="43"/>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="60"/>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="77"/>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="94"/>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="111"/>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="128"/>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="145"/>
    <source>10000.0000</source>
    <translation>10000.0000</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="36"/>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="53"/>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="70"/>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="87"/>
    <source>Length:</source>
    <translation>Délka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="104"/>
    <source>DX:</source>
    <translation>DX:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="121"/>
    <source>DY:</source>
    <translation>DY:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="138"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Úhel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="155"/>
    <source>Unit:</source>
    <translation>Jednotka:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MergeDoc</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="137"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="137"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="39"/>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Importovat stránku(y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="80"/>
    <source>Create Page(s)</source>
    <translation>Vytvořit stránku(y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="174"/>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="193"/>
    <source> from %1</source>
    <translation>od %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="39"/>
    <source>Import Master Page</source>
    <translation>Importovat vzorovou stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="51"/>
    <source>&amp;From Document:</source>
    <translation>&amp;Z dokumentu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Import Page(s):</source>
    <translation>&amp;Importovat stránku(y):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="62"/>
    <source>&amp;Import Master Page</source>
    <translation>Importovat &amp;vzorovou stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="73"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Vložte seznam identifikátorů oddělený čárkami. Identifikátor může být * pro všechny stránky, 1-5 pro rozmezí stránek nebo číslo konkrétní stránky.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="84"/>
    <source>Before Page</source>
    <translation>před stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="85"/>
    <source>After Page</source>
    <translation>za stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="86"/>
    <source>At End</source>
    <translation>na konec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="103"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Select...</source>
    <translation>&amp;Vybrat...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MeshDistortionDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="44"/>
    <source>+</source>
    <translation>+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="54"/>
    <source>-</source>
    <translation>-</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="13"/>
    <source>Mesh Distortion</source>
    <translation type="unfinished">Síťové zkreslení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="27"/>
    <source>Drag the red handles with the mouse to distort the mesh</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="41"/>
    <source>Zoom In</source>
    <translation>Přiblížit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="51"/>
    <source>Zoom Out</source>
    <translation>Oddálit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="82"/>
    <source>Resets the selected handles to their initial position.
If no handle is selected all handles will be reset.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="86"/>
    <source>&amp;Reset</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Obnovit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MeshDistortionPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="70"/>
    <source>Mesh Distortion...</source>
    <translation type="unfinished">Síťové zkreslení...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="74"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="99"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="100"/>
    <source>Mesh Distortion of Polygons</source>
    <translation type="unfinished">Síťové zkreslení mnohoúhelníků</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MissingFont</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/missing.cpp" line="309"/>
    <source>Missing Font</source>
    <translation>Chybějící písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/missing.cpp" line="317"/>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation>Písmo %1 není nainstalované.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/missing.cpp" line="322"/>
    <source>Use</source>
    <translation>Použít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/missing.cpp" line="331"/>
    <source>instead</source>
    <translation>místo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ModeToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="41"/>
    <source>Tools</source>
    <translation>Nástroje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="83"/>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="155"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="unfinished">Úhel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="88"/>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="156"/>
    <source>Width:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="157"/>
    <source>Properties...</source>
    <translation>Vlastnosti...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MovePages</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="28"/>
    <source>Move Pages</source>
    <translation>Přesunout stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="28"/>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="37"/>
    <source>Copy Page</source>
    <translation>Kopírovat stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="86"/>
    <source>Move Page(s):</source>
    <translation>Přesunout stránku(y):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="37"/>
    <source>Move Page(s)</source>
    <translation>Přesunout stránku(y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="74"/>
    <source>Before Page</source>
    <translation>před stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="75"/>
    <source>After Page</source>
    <translation>za stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="76"/>
    <source>At End</source>
    <translation>na konec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="50"/>
    <source>To:</source>
    <translation>po:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="62"/>
    <source>Number of Copies:</source>
    <translation>Počet kopií:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiProgressDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.cpp" line="72"/>
    <source>%v of %m</source>
    <translation type="unfinished">%v z %m</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="13"/>
    <source>Progress</source>
    <translation>Průběh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="24"/>
    <source>Overall Progress:</source>
    <translation>Celkový průběh:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="67"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultipleDuplicate</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="116"/>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="61"/>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation>&amp;Vodorovné posunutí:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="169"/>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="62"/>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation>&amp;Svislé posunutí:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="67"/>
    <source>&amp;Horizontal Gap:</source>
    <translation>&amp;Vodorovná mezera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="68"/>
    <source>&amp;Vertical Gap:</source>
    <translation>&amp;Svislá mezera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="14"/>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation>Vícenásobné duplikování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="36"/>
    <source>&amp;By Number of Copies</source>
    <translation type="unfinished">Podle počtu &amp;kopií</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="54"/>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Počet kopií:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="85"/>
    <source>Create &amp;Gap Between Items Of</source>
    <translation type="unfinished">Vytvořit &amp;mezeru mezi objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="88"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation type="unfinished">Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="95"/>
    <source>&amp;Shift Created Items By</source>
    <translation type="unfinished">Po&amp;sunout vytvořené objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="98"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation type="unfinished">Alt+H</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="149"/>
    <source>Rotation:</source>
    <translation>Otočení:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="221"/>
    <source>By &amp;Rows &amp;&amp; Columns</source>
    <translation type="unfinished">Podle počtu &amp;řad a sloupců</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="240"/>
    <source>Vertical Gap:</source>
    <translation>Svislá mezera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="267"/>
    <source>Horizontal Gap:</source>
    <translation>Vodorovná mezera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="284"/>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation>Počet řádků:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="304"/>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation>Počet sloupců:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="372"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="388"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/myplugin/myplugin.cpp" line="31"/>
    <source>My &amp;Plugin</source>
    <translation>Můj &amp;Modul</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPluginImpl</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="23"/>
    <source>Scribus - My Plugin</source>
    <translation>Scribus - Můj modul</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="24"/>
    <source>The plugin worked!</source>
    <translation>Modul funguje!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewDoc</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="102"/>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="690"/>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="698"/>
    <source>New Document</source>
    <translation>Nový dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="239"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Na výšku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="240"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Na šířku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="268"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Okrajová vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="287"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Volby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="145"/>
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Velikost stránky dokumentu - buď standardní, nebo volitelný rozměr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="146"/>
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
    <translation>Orientace stránek dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="147"/>
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Šířka stránek dokumentu - upravitelná, je-li vybrán volitelný rozměr stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="148"/>
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Výška stránek dokumentu - upravitelná, je-li vybrán volitelný rozměr stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="150"/>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Výchozí měrná jednotka dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="151"/>
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
    <translation>Vytvářet automaticky textové rámce, jsou-li přidány nové stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="152"/>
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
    <translation>Počet sloupců v automaticky vytvořených textových rámcích</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="153"/>
    <source>Distance between automatically created columns</source>
    <translation>Vzdálenost mezi automaticky vytvořenými sloupci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="227"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="236"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Orientace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="246"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>Šíř&amp;ka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="252"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Výška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="300"/>
    <source>&amp;Default Unit:</source>
    <translation>&amp;Výchozí jednotka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="310"/>
    <source>&amp;Automatic Text Frames</source>
    <translation>&amp;Automatické textové rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="320"/>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>&amp;Mezera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="692"/>
    <source>New from Template</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="694"/>
    <source>Open Existing Document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="696"/>
    <source>Open Recent Document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="312"/>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>S&amp;loupce:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="131"/>
    <source>Do not show this dialog again</source>
    <translation>Tento dialog znovu nezobrazovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="149"/>
    <source>Initial number of pages of the document</source>
    <translation>Počáteční počet stránek dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="294"/>
    <source>N&amp;umber of Pages:</source>
    <translation>&amp;Počet stránek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="368"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="112"/>
    <source>&amp;New Document</source>
    <translation>&amp;Nový dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="117"/>
    <source>Open &amp;Existing Document</source>
    <translation>Otevřít &amp;existující dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="120"/>
    <source>Open Recent &amp;Document</source>
    <translation>Otevřít ne&amp;dávný dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="184"/>
    <source>Document Layout</source>
    <translation>Vzhled dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="259"/>
    <source>First Page is:</source>
    <translation>První stránka je:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="332"/>
    <source>Show Document Settings After Creation</source>
    <translation>Po vytvoření dokumentu ukázat jeho nastavení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="115"/>
    <source>New &amp;from Template</source>
    <translation>N&amp;ový ze šablony</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewFromTemplatePlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="59"/>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation>N&amp;ový ze šablony...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="79"/>
    <source>Load documents with predefined layout</source>
    <translation>Načíst dokumenty s předdefinovaným vzhledem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="80"/>
    <source>Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style).</source>
    <translation>Vytvořit dokument ze šablony připravené jinými uživateli nebo vámi (vhodné pro dokumenty s jednotným vzhledem).</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewMarginWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="20"/>
    <source>Form</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="40"/>
    <source>Preset Layouts:</source>
    <translation type="unfinished">Předdefinované vzhledy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="57"/>
    <source>Left:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="77"/>
    <source>Right:</source>
    <translation type="unfinished">Vpravo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="97"/>
    <source>Top:</source>
    <translation type="unfinished">Nahoře:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="117"/>
    <source>Bottom:</source>
    <translation type="unfinished">Dole:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="137"/>
    <source>Ensure all margins have the same value</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="140"/>
    <source>Link</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="147"/>
    <source>Printer Margins...</source>
    <translation type="unfinished">Okraje tiskárny...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="79"/>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="unfinished">Vzdálenost mezi vodítkem horního okraje a okrajem stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="80"/>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation type="unfinished">Vzdálenost mezi vodítkem dolního okraje a okrajem stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="81"/>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="82"/>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="83"/>
    <source>Import the margins for the selected page size from the available printers.</source>
    <translation type="unfinished">Importovat okraje pro vybranou velikost stránky z dostupných tiskáren.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="323"/>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Uvnitř:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="323"/>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="324"/>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Vnější:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="324"/>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NodePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="988"/>
    <source>Nodes</source>
    <translation>Uzly</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1002"/>
    <source>Reset all edits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1004"/>
    <source>Move Nodes</source>
    <translation>Přesunout uzly</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1005"/>
    <source>Move Control Points</source>
    <translation>Přesunout řídicí body</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1006"/>
    <source>Add Nodes</source>
    <translation>Přidat uzly</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1007"/>
    <source>Delete Nodes</source>
    <translation>Smazat uzly</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1010"/>
    <source>Reset Control Points</source>
    <translation>Vynulovat řídicí body</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1011"/>
    <source>Reset this Control Point</source>
    <translation>Vynulovat tento řídicí bod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="991"/>
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
    <translation>&amp;Absolutní souřadnice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="289"/>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1000"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="294"/>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1001"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="unfinished">Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="994"/>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>&amp;X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="995"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="996"/>
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
    <translation>Upravit &amp;obrysovou čáru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="997"/>
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
    <translation>Zr&amp;ušit obrysovou čáru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1008"/>
    <source>Move Control Points Independently</source>
    <translation>Nezávisle přesouvat řídicí body</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1009"/>
    <source>Move Control Points Symmetrical</source>
    <translation>Symetricky přesouvat řídicí body</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1012"/>
    <source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
    <translation>Otevře polygon nebo ořeže Bézierovou křivku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1013"/>
    <source>Close this Bezier Curve</source>
    <translation>Zavřít tuto Beziérovu křivku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1014"/>
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
    <translation>Zrcadlit vodorovně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1015"/>
    <source>Mirror the Path Vertically</source>
    <translation>Zrcadlit svisle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1017"/>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
    <translation>Uvolnit horizontálu doleva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1018"/>
    <source>Shear the Path Vertically Up</source>
    <translation>Uvolnit vertikálu nahoru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1019"/>
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
    <translation>Uvolnit vertikálu dolů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1020"/>
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
    <translation type="unfinished">Otočení proti směru hodinových ručiček</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1021"/>
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
    <translation type="unfinished">Otočení po směru hodinových ručiček</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1023"/>
    <source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Zvětšit o uvedené %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1026"/>
    <source>Angle of Rotation</source>
    <translation type="unfinished">Úhel otočení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1029"/>
    <source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
    <translation>Aktivovat režim pro úpravy obrysové čáry</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1030"/>
    <source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
    <translation>Nastavit obrysovou čáru na původní tvar rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1016"/>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
    <translation>Uvolnit horizontálu doprava</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="989"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1033"/>
    <source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
    <translation>Je-li zatrženo, používají se souřadnice relativní ke stránce, jinak jsou relativní k objektu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1022"/>
    <source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Zmenšit o uvedené %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1024"/>
    <source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
    <translation>Zmenšit o zobrazenou hodnotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1025"/>
    <source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
    <translation>Zvětšit o zobrazenou hodnotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1027"/>
    <source>% to Enlarge or Shrink By</source>
    <translation>% zvětšení či zmenšení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1028"/>
    <source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
    <translation>Hodnota zvětšení či zmenšení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="242"/>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="992"/>
    <source>to Canvas</source>
    <translation>k ploše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="244"/>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="993"/>
    <source>to Page</source>
    <translation>k stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="998"/>
    <source>Set Contour to Image Clip</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1031"/>
    <source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="999"/>
    <source>Set Shape to Image Clip</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1032"/>
    <source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NotesStylesEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="26"/>
    <source>Notes Styles Editor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="59"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="73"/>
    <source>Add New Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="70"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="75"/>
    <source>New Style Name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="86"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="76"/>
    <source>Footnotes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="99"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="77"/>
    <source>Endnotes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="106"/>
    <source>Numbering</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="123"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="79"/>
    <source>Range</source>
    <translation type="unfinished">Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="140"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="80"/>
    <source>Start Number</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="157"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="81"/>
    <source>Prefix</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="167"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="82"/>
    <source>Suffix</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="184"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="83"/>
    <source>Superscript in text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="198"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="84"/>
    <source>Superscript in notes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="208"/>
    <source>Mark Character Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="228"/>
    <source>Note Paragraph Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="252"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="87"/>
    <source>Auto Height</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="266"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="88"/>
    <source>Auto Width</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="280"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="89"/>
    <source>Auto Welding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="294"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="90"/>
    <source>Remove if empty</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="311"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="71"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="252"/>
    <source>Apply</source>
    <translation type="unfinished">Použít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="324"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="91"/>
    <source>Delete</source>
    <translation type="unfinished">Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="337"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="250"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="401"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="404"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="35"/>
    <source>Document</source>
    <translation type="unfinished">Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="36"/>
    <source>Section</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="37"/>
    <source>Story</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="38"/>
    <source>Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="39"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="205"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="218"/>
    <source>Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="63"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="unfinished">Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="64"/>
    <source>Dialog is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button dialog will be switched into normal notes styles edit mode.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="390"/>
    <source>Add Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="74"/>
    <source>New notes style will be add to document only after pressing Apply button.
You cannot switch to different notes style before you apply that new one or press Cancel button and exit from adding mode.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="85"/>
    <source>Mark`s Character Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="86"/>
    <source>Note`s Paragraph Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="151"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="158"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="179"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="234"/>
    <source>default</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="196"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="198"/>
    <source>No Style</source>
    <translation type="unfinished">Bez stylu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="364"/>
    <source>Warning! Deleting Notes Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="365"/>
    <source>You are going to delete notes style %1. All notes and marks using that style are also going to be deleted.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="395"/>
    <source>Cancel Adding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="396"/>
    <source>Notes Styles Editor is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button Notes Styles Editor switch into normal notes styles edit mode.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OODPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="422"/>
    <source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
    <translation>Tento dokument nevypadá jako OpenOffice Draw soubor.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="646"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OODrawImportPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="93"/>
    <source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
    <translation>Importovat OpenOffice.org &amp;Draw...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="99"/>
    <source>OpenOffice.org 1.x Draw (*.sxd *.SXD)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="111"/>
    <source>Imports OpenOffice.org Draw Files</source>
    <translation>Importovat soubory OpenOffice Draw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="112"/>
    <source>Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje do aktuálního dokumentu soubory OpenOffice.org Draw a převede vektory na objekty Scribusu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="98"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="139"/>
    <source>OpenOffice.org 1.x Draw</source>
    <comment>Import/export format name</comment>
    <translation>OpenOffice.org 1.x Draw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="212"/>
    <source>This file contains some unsupported features</source>
    <translation>Tento soubor obsahuje nějaké nepodporované vlastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="210"/>
    <source>The file could not be imported</source>
    <translation>Soubor nelze importovat</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OSGEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="14"/>
    <source>3D Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="118"/>
    <source>Load Model ...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="128"/>
    <source>Clear Model</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="140"/>
    <source>Views</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="151"/>
    <source>Name:</source>
    <translation type="unfinished">Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="170"/>
    <source>Options</source>
    <translation type="unfinished">Volby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="190"/>
    <source>Solid</source>
    <translation type="unfinished">plný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="195"/>
    <source>Solid Wireframe</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="200"/>
    <source>Transparent</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="205"/>
    <source>Transparent Wireframe</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="225"/>
    <source>Wireframe</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="230"/>
    <source>Shaded Wireframe</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="235"/>
    <source>Hidden Wireframe</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="240"/>
    <source>Vertices</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="245"/>
    <source>Shaded Vertices</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="250"/>
    <source>Illustration</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="255"/>
    <source>Solid Outline</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="260"/>
    <source>Shaded Illustration</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="273"/>
    <source>Line Color:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="308"/>
    <source>Face Color:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="343"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation type="unfinished">Neprůsvitnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="353"/>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="182"/>
    <source>Render Style:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="210"/>
    <source>Bounding Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="215"/>
    <source>Transparent Bounding Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="220"/>
    <source>Transparent Bounding Box Outline</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="374"/>
    <source>Lighting:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="385"/>
    <source>None</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="390"/>
    <source>Headlamp</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="395"/>
    <source>White</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="400"/>
    <source>Day</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="405"/>
    <source>Night</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="410"/>
    <source>Hard</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="415"/>
    <source>Primary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="420"/>
    <source>Blue</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="425"/>
    <source>Red</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="430"/>
    <source>Cube</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="435"/>
    <source>CAD</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="440"/>
    <source>Artwork</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="451"/>
    <source>Field of Vision</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="463"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation type="unfinished">Úhel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="491"/>
    <source>Add View...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="501"/>
    <source>Remove View</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OSGEditorDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="172"/>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="173"/>
    <source>Default</source>
    <translation type="unfinished">Výchozí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="237"/>
    <source>Add a new View</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="237"/>
    <source>Name:</source>
    <translation type="unfinished">Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="237"/>
    <source>New View</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="576"/>
    <source>Import 3-D Model</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OdgPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodg.cpp" line="158"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished">Importuji: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodg.cpp" line="161"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation type="unfinished">Zkoumám soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodg.cpp" line="344"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation type="unfinished">Vytvářím objekty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OdtDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="70"/>
    <source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
    <translation type="unfinished">Použít název dokumentu jako předponu stylů odstavce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="79"/>
    <source>Do not ask again</source>
    <translation>Neptat se znovu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="90"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="43"/>
    <source>OpenDocument Importer Options</source>
    <translation>Volby importu OpenDocument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="54"/>
    <source>Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document</source>
    <translation>Přepsat existující styly novými</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="61"/>
    <source>Merge Paragraph Styles</source>
    <translation>Sloučit styly odstavce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="63"/>
    <source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
    <translation>Sloučí styly podle jejich vlastností. Výsledkem bude několik stylů se specifickými vlastnostmi, přestože původní dokument obsahoval styly pojmenované jinak.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="72"/>
    <source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
    <translation>Přidat název dokumentu do názvu stylu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="81"/>
    <source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
    <translation>Nastavit tyto vlastnosti jako výchozí a neptat se na ně při každém importu OASIS OpenDocument formátu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="52"/>
    <source>Overwrite Paragraph Styles</source>
    <translation>Přepsat styly odstavce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="92"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OldScribusFormat</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oldscribusformat/oldscribusformat.cpp" line="59"/>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Scribus dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oldscribusformat/oldscribusformat.cpp" line="70"/>
    <source>Scribus 1.2.x Document</source>
    <translation>Scribus 1.2.x dokument</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OneClick</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/oneclick.cpp" line="38"/>
    <source>Basepoint</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/oneclick.cpp" line="55"/>
    <source>Size</source>
    <translation>Velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/oneclick.cpp" line="60"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Šířka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/oneclick.cpp" line="62"/>
    <source>Length:</source>
    <translation>Délka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/oneclick.cpp" line="70"/>
    <source>Height:</source>
    <translation>Výška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/oneclick.cpp" line="72"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Úhel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/oneclick.cpp" line="102"/>
    <source>Remember Values</source>
    <translation>Zapamatovat hodnoty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OpenPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/openpalette.cpp" line="46"/>
    <source>empty palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OpenPaletteModel</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/openpalettemodel.cpp" line="109"/>
    <source>Elements</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/openpalettemodel.cpp" line="111"/>
    <source>Visible</source>
    <translation type="unfinished">Viditelné</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutlinePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="438"/>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1436"/>
    <source>Element</source>
    <translation type="unfinished">Prvek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="552"/>
    <source>Active</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="560"/>
    <source>Visible</source>
    <translation type="unfinished">Viditelné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="568"/>
    <source>Printing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="576"/>
    <source>Locked</source>
    <translation type="unfinished">Zamčený</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="664"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
    <translation type="unfinished">Název &quot;%1&quot; není jedinečný.&lt;br/&gt;Zvolte prosím jiný.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1108"/>
    <source>Inline Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1182"/>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1278"/>
    <source>Layer: &quot;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1249"/>
    <source>Page </source>
    <translation>Stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1343"/>
    <source>Free Objects</source>
    <translation type="unfinished">Volné objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1435"/>
    <source>Outline</source>
    <translation>Obrys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="427"/>
    <source>Enter a keyword or regular expression to filter the outline.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="429"/>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1437"/>
    <source>Filter:</source>
    <translation>Filtr:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutlineValues</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="97"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="98"/>
    <source>Linewidth</source>
    <translation>Tloušťka čáry</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutlineWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="290"/>
    <source>Layer is:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="292"/>
    <source>active</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="294"/>
    <source>visible</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="296"/>
    <source>invisible</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="298"/>
    <source>printing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="300"/>
    <source>non printing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="302"/>
    <source>locked</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="398"/>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation type="unfinished">X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="403"/>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation type="unfinished">Y-Poz:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFExportDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="164"/>
    <source>Save as PDF</source>
    <translation>Uložit jako PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="67"/>
    <source>O&amp;utput to File:</source>
    <translation>&amp;Výstup do souboru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="101"/>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation>&amp;Změnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="104"/>
    <source>Output one file for eac&amp;h page</source>
    <translation>&amp;Každou stránku do souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="107"/>
    <source>Open PDF after Export</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="121"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Uložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="134"/>
    <source>Open the exported PDF with the PDF viewer as set in External Tools preferences, when not exporting to a multi-file export destination.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="135"/>
    <source>The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X and the info string is missing from the PDF/X tab.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="215"/>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF soubory (*.pdf);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="133"/>
    <source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing.</source>
    <translation>Umožňuje exportovat individuálně pojmenované PDF soubory pro každou stránku v dokumentu. Čísla stránek jsou přidána automaticky. Vhodné zejména pro efektní komerční tisky.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="165"/>
    <source>%1 does not exists and will be created, continue?</source>
    <translation>%1 neexistuje a bude vytvořen, pokračovat?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="182"/>
    <source>Cannot create directory: 
%1</source>
    <translation>Nelze vytvořit adresář:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfopts.cpp" line="215"/>
    <source>Save As</source>
    <translation>Uložit jako</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFLibCore</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="150"/>
    <source>Saving PDF</source>
    <translation>Ukládám PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="154"/>
    <source>Exporting Master Page:</source>
    <translation>Exportuji vzorovou stránku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="154"/>
    <source>Exporting Page:</source>
    <translation>Exportuji stránku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="154"/>
    <source>Exporting Items on Current Page:</source>
    <translation>Exportuji objekty na aktuální stránce:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="214"/>
    <source>Qt build miss both &quot;UTF-16&quot; and &quot;ISO-10646-UCS-2&quot; text codecs, pdf export is not possible</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2934"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Stránka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2944"/>
    <source>Date:</source>
    <translation>Datum:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11396"/>
    <source>Failed to load an image : %1</source>
    <translation>Chyba při nahrávání obrázku: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11401"/>
    <source>Failed to write an image : %1</source>
    <translation>Chyba při ukládání obrázku: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11406"/>
    <source>Failed to load an image mask : %1</source>
    <translation type="unfinished">Chyba při nahrávání masky obrázku: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11411"/>
    <source>Insufficient memory for processing an image</source>
    <translation>Nedostatek paměti pro zpracování obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11391"/>
    <source>A write error occurred, please check available disk space</source>
    <translation>Při ukládání došlo k chybě. Prosím, zkontrolujte volné místo na disku</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="29"/>
    <source>PDF Tools</source>
    <translation>PDF nástroje</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="84"/>
    <source>Print Preview</source>
    <translation>Náhled před tiskem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="593"/>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="706"/>
    <source>All</source>
    <translation>Všechny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="358"/>
    <source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
    <translation>Zobrazí průhlednost a průhledné objekty v dokumentu. Vyžaduje Ghostscript 7.07 nebo novější</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="359"/>
    <source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
    <translation>Vytvoří náhled tisku simulací CMYK inkoustů místo RGB barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="382"/>
    <source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
    <translation>Povolí/zakáže C (Cyan) složku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="383"/>
    <source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
    <translation>Povolí/zakáže M (Magenta) složku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="384"/>
    <source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
    <translation>Povolí/zakáže Y (Yellow) složku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="385"/>
    <source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
    <translation>Povolí/zakáže B (Black) složku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="136"/>
    <source>Display Trans&amp;parency</source>
    <translation>Zobrait &amp;průhlednost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="141"/>
    <source>&amp;Display CMYK</source>
    <translation>&amp;Zobrazit CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="238"/>
    <source>&amp;C</source>
    <translation>&amp;C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="243"/>
    <source>&amp;M</source>
    <translation>&amp;M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="248"/>
    <source>&amp;Y</source>
    <translation>&amp;Y</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="253"/>
    <source>&amp;K</source>
    <translation>&amp;K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="280"/>
    <source>&amp;Under Color Removal</source>
    <translation>&amp;Under Color Removal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="154"/>
    <source>Separation Name</source>
    <translation type="unfinished">Název separace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="165"/>
    <source>Cyan</source>
    <translation>Tyrkysová</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="172"/>
    <source>Magenta</source>
    <translation>Purpurová</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="179"/>
    <source>Yellow</source>
    <translation>Žlutá (Yellow)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="186"/>
    <source>Black</source>
    <translation>Černá (Black)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="262"/>
    <source>Preview Settings</source>
    <translation type="unfinished">Nastavení náhledu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="301"/>
    <source>Scaling:</source>
    <translation>Zvětšení:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="329"/>
    <source>Print...</source>
    <translation>Tisk...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="360"/>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation>Způsob, jak odstranit některé odstíny šedé, které jsou tvořeny tyrkysovou, žlutou a purpurovou, a použít místo nich černou. UCR ovlivní části obrázku, které jsou neutrální a/nebo obsahují tmavé tóny blízké šedé. Můžete tak vylepšit tisk některých obrázků, je ale nutné to vyzkoušet v praxi a trochu experimentovat. UCR snižuje riziko přesycení v případě CMY inkoustů.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="361"/>
    <source>Resize the scale of the page.</source>
    <translation>Změnit měřítko stránky.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="326"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="1324"/>
    <source>File</source>
    <translation>Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="131"/>
    <source>Enable &amp;Antialiasing</source>
    <translation>Povolit &amp;vyhlazování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="125"/>
    <source>Display Settings</source>
    <translation type="unfinished">Nastavení displeje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="268"/>
    <source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
    <translation>Zrcadlit stránky vodorovně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="271"/>
    <source>Mirror Page(s) Vertical</source>
    <translation>Zrcadlit stránky svisle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="277"/>
    <source>Print in Grayscale</source>
    <translation>Tisknout v odstínech šedé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="283"/>
    <source>Convert Spot Colors</source>
    <translation type="unfinished">Konvertovat přímé barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="286"/>
    <source>Apply Color Profiles</source>
    <translation>Použít profily barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="313"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation>Přizpůsobit šířce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="314"/>
    <source>Fit to Height</source>
    <translation>Přizpůsobit výšce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="315"/>
    <source>Fit to Page</source>
    <translation>Přizpůsobit stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="357"/>
    <source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="362"/>
    <source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="363"/>
    <source>Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="274"/>
    <source>Clip to Printer Margins</source>
    <translation type="unfinished">Zmenšit na okraje stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="207"/>
    <source>Display Ink Coverage</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="215"/>
    <source>Threshold:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="218"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="223"/>
    <source>None</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PSLib</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1383"/>
    <source>Failed to write data for an image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1388"/>
    <source>Failed to load an image : %1</source>
    <translation>Chyba při exportu obrázku: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1393"/>
    <source>Failed to load an image mask : %1</source>
    <translation type="unfinished">Chyba při nahrávání masky obrázky: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1398"/>
    <source>Insufficient memory for processing an image</source>
    <translation>Nedostatek paměti pro zpracování obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1448"/>
    <source>Processing Master Page:</source>
    <translation>Zpracovávám vzorovou stránku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1448"/>
    <source>Exporting Page:</source>
    <translation>Exportuji stránku:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="558"/>
    <source>Image</source>
    <translation>Obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="562"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="566"/>
    <source>Line</source>
    <translation type="unfinished">Čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="570"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Mnohoúhelník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="574"/>
    <source>Polyline</source>
    <translation type="unfinished">Lomená čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="578"/>
    <source>PathText</source>
    <translation>Text na křivky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="582"/>
    <source>Symbol</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="586"/>
    <source>Group</source>
    <translation type="unfinished">Seskupit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="590"/>
    <source>RegularPolygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="594"/>
    <source>Arc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="598"/>
    <source>Spiral</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="602"/>
    <source>Table</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7655"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7656"/>
    <source>Copy of</source>
    <translation>Kopie</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItemAttributes</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
    <source>Relates To</source>
    <translation>Vztahuje se k</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation>Je rodičem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation>Je dítětem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
    <source>None</source>
    <comment>relationship</comment>
    <translation>Žádný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="13"/>
    <source>Attributes</source>
    <translation type="unfinished">Atributy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="23"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Název</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="28"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="33"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Hodnota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="38"/>
    <source>Parameter</source>
    <translation>Parametr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="43"/>
    <source>Relationship</source>
    <translation>Vztah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="48"/>
    <source>Relationship To</source>
    <translation>Vztah k</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="58"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Přidat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="61"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="68"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="71"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="78"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="81"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="88"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="91"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="114"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="130"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_ImageFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="358"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="464"/>
    <source>Image</source>
    <translation>Obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="106"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="374"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="470"/>
    <source>Embedded Image</source>
    <translation type="unfinished">Vložený obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="108"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="371"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="405"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="472"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="499"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="501"/>
    <source>File:</source>
    <translation>Soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="109"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="379"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="473"/>
    <source>Original PPI:</source>
    <translation>Původní PPI:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="110"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="384"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="474"/>
    <source>Actual PPI:</source>
    <translation>Aktuální PPI:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="111"/>
    <source>Size:</source>
    <translation>Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="112"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="389"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="475"/>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Barevný prostor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="116"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="394"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="479"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="123"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="486"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Stránka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="125"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="488"/>
    <source>Pages:</source>
    <translation>Stránky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="409"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="497"/>
    <source>Embedded Image missing</source>
    <translation type="unfinished">Chybí vložený obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="411"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="499"/>
    <source>missing or corrupt</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="413"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="501"/>
    <source>missing</source>
    <translation type="unfinished">chybí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="418"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="504"/>
    <source>No Image Loaded</source>
    <translation type="unfinished">Není nahrán žádný obrázek</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_LatexFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="45"/>
    <source>Render</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="163"/>
    <source>This is usually a problem with your input. Please check the program&apos;s output.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="165"/>
    <source>Do you want to open the editor to fix the problem?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="243"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="263"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="411"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="416"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="577"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="162"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="180"/>
    <source>Running the external application failed!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="244"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="248"/>
    <source>Could not create a temporary file to run the application!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="264"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="268"/>
    <source>The config file didn&apos;t specify a executable path!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="417"/>
    <source>The application &quot;%1&quot; crashed!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="423"/>
    <source>Running the application &quot;%1&quot; failed!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="570"/>
    <source>Render Frame</source>
    <translation type="unfinished">Generovaný rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="571"/>
    <source>Application</source>
    <translation type="unfinished">Aplikace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="572"/>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="574"/>
    <source>State</source>
    <translation>Stav</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="579"/>
    <source>Finished</source>
    <translation type="unfinished">Dokončeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="582"/>
    <source>Running</source>
    <translation>Běží</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="233"/>
    <source>No configuration defined to run the application!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="412"/>
    <source>The application &quot;%1&quot; failed to start! Please check the path: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="430"/>
    <source>No application defined</source>
    <translation type="unfinished">Není nastavena žádná aplikace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="129"/>
    <source>Rendering...</source>
    <translation type="unfinished">Generuji...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="138"/>
    <source>Render Error</source>
    <translation type="unfinished">Chyba generování</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_NoteFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="23"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="80"/>
    <source>Endnote frame </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="23"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="80"/>
    <source>Footnote frame </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="29"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="86"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="150"/>
    <source>No Style</source>
    <translation type="unfinished">Bez stylu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_OSGFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="48"/>
    <source>OSG</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="140"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="141"/>
    <source>Default</source>
    <translation type="unfinished">Výchozí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="161"/>
    <source>3D Model</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="163"/>
    <source>File:</source>
    <translation type="unfinished">Soubor:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_PathText</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="401"/>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Odstavců:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="409"/>
    <source>Lines: </source>
    <translation>Řádků:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="415"/>
    <source>Words: </source>
    <translation>Slov:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="423"/>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Znaků:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_TextFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5202"/>
    <source>Linked Text</source>
    <translation>Řeťezený text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5204"/>
    <source>Text Frame</source>
    <translation>Textový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5208"/>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Odstavce:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5216"/>
    <source>Lines: </source>
    <translation>Řádků:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5222"/>
    <source>Words: </source>
    <translation>Slov:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5230"/>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Znaků:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageLayouts</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagelayout.cpp" line="296"/>
    <source>First Page is:</source>
    <translation>První stránka je:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagelayout.cpp" line="227"/>
    <source>Document Layout</source>
    <translation>Vzhled dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagelayout.cpp" line="298"/>
    <source>Number of pages to show side-by-side on the canvas
Often used for allowing items to be placed across page spreads</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagelayout.cpp" line="303"/>
    <source>Location on the canvas where the first page of the document is placed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="234"/>
    <source>Arrange Pages</source>
    <translation>Uspořádat stránky</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePalette_MasterPages</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="126"/>
    <source>Edit Master Pages</source>
    <translation type="unfinished">Upravit vzorové stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="127"/>
    <source>Duplicate the selected master page</source>
    <translation type="unfinished">Duplikovat zvolenou vzorovou stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="128"/>
    <source>Delete the selected master page</source>
    <translation type="unfinished">Smazat zvolenou vzorovou stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="129"/>
    <source>Add a new master page</source>
    <translation type="unfinished">Přidat novou vzorovou stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="130"/>
    <source>Import master pages from another document</source>
    <translation type="unfinished">Importovat vzorové stránky z existujícího dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="156"/>
    <source>This master page is used at least once in the document.</source>
    <translation type="unfinished">Vzorová stránka je použita alespoň jednou v dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="160"/>
    <source>Do you really want to delete master page &quot;%1&quot;?</source>
    <translation type="unfinished">Opravdu si přejete smazat vzorovou stránku &quot;%1&quot;?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="192"/>
    <source>Copy #%1 of %2</source>
    <translation type="unfinished">Kopie #%1 z/ze %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="194"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="194"/>
    <source>New Master Page</source>
    <translation type="unfinished">Nová vzorová stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="319"/>
    <source>Name:</source>
    <translation type="unfinished">Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="319"/>
    <source>New MasterPage</source>
    <translation type="unfinished">Nová vzorová stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="319"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation type="unfinished">Nová vzorová stránka %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="384"/>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation type="unfinished">Kopie č. %1 z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="516"/>
    <source>Unable to Rename Master Page</source>
    <translation type="unfinished">Nelze přejmenovat vzorovou stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="516"/>
    <source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
    <translation type="unfinished">Normální stránka nemůže být přejmenována.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePalette_MasterPagesBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpagesbase.ui" line="20"/>
    <source>Form</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpagesbase.ui" line="114"/>
    <source>&lt;&lt;&lt; Return to Normal Page Mode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePalette_Pages</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="95"/>
    <source>This master page is used at least once in the document.</source>
    <translation type="unfinished">Vzorová stránka je použita alespoň jednou v dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="99"/>
    <source>Do you really want to delete this master page?</source>
    <translation type="unfinished">Opravdu chcete smazat tuto vzorovou stránku?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="398"/>
    <source>Arrange Pages</source>
    <translation type="unfinished">Uspořádat stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="399"/>
    <source>Available Master Pages:</source>
    <translation type="unfinished">Dostupné vzorové stránky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="400"/>
    <source>Document Pages:</source>
    <translation type="unfinished">Stránky dokumentu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="402"/>
    <source>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="403"/>
    <source>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="404"/>
    <source>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePalette_PagesBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="14"/>
    <source>Form</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="39"/>
    <source>Available Master Pages:</source>
    <translation type="unfinished">Dostupné vzorové stránky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="72"/>
    <source>Document Pages:</source>
    <translation type="unfinished">Stránky dokumentu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="118"/>
    <source>Document Layout</source>
    <translation type="unfinished">Vzhled dokumentu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSelector</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="228"/>
    <source>Go to the first page</source>
    <translation>Jdi na první stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="229"/>
    <source>Go to the previous page</source>
    <translation>Jdi na předchozí stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="230"/>
    <source>Go to the next page</source>
    <translation>Jdi na následující stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="231"/>
    <source>Go to the last page</source>
    <translation>Jdi na poslední stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="232"/>
    <source>Select the current page</source>
    <translation>Vybrat aktuální stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="233"/>
    <source> of %1</source>
    <comment>number of pages in document</comment>
    <translation>z %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagesPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="215"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished">Importuji: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="218"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation type="unfinished">Zkoumám soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="400"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation type="unfinished">Vytvářím objekty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PaintManagerBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="14"/>
    <source>Manage Colors and Fills</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="32"/>
    <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; style=&quot;-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;&quot;&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style=&quot;border: none;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="46"/>
    <source>1</source>
    <translation type="unfinished">1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="56"/>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation type="unfinished">Importovat do současné množiny barvy z jiného dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="59"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Importovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="72"/>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation type="unfinished">Vytvořit novou barvu v aktuální množině</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="75"/>
    <source>Add</source>
    <translation type="unfinished">Přidat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="82"/>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation type="unfinished">Upravit zvolenou barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="85"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="92"/>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation type="unfinished">Vytvořit kopii vybrané barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="95"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Duplikovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="102"/>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation type="unfinished">Smazat vybranou barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="105"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="112"/>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation type="unfinished">Odstranit nepoužité barvy z aktuální množiny barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="115"/>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Odstranit nepoužité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="122"/>
    <source>Color Sets</source>
    <translation type="unfinished">Množiny barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="134"/>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation type="unfinished">Aktuální množina barev:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="147"/>
    <source>...</source>
    <translation type="unfinished">...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="157"/>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation type="unfinished">Uložit aktuální množinu barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="160"/>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Uložit množinu barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="188"/>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation type="unfinished">Nastavit aktuální množinu barev jako výchozí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="191"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="198"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="unfinished">Zrušit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PaintManagerDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="80"/>
    <source>Solid Colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="82"/>
    <source>Gradients</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="91"/>
    <source>Patterns</source>
    <translation type="unfinished">Obrysy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="100"/>
    <source>Scribus Swatches</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="104"/>
    <source>User Swatches</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="112"/>
    <source>Merge Color Set</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="320"/>
    <source>Sort by Name</source>
    <translation type="unfinished">Seřadit podle názvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="321"/>
    <source>Sort by Color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="322"/>
    <source>Sort by Type</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="359"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Importovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="360"/>
    <source>Add</source>
    <translation type="unfinished">Přidat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="361"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="388"/>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="399"/>
    <source>Load File</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="389"/>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="400"/>
    <source>Load Set</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="390"/>
    <source>Rename</source>
    <translation type="unfinished">Přejmenovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="448"/>
    <source>New Gradient</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="466"/>
    <source>New Color</source>
    <translation type="unfinished">Nová barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="579"/>
    <source>Rename Entry</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="634"/>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="667"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="unfinished">Kopie %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="747"/>
    <source>Selected Colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="802"/>
    <source>Do you really want to clear all your gradients?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="822"/>
    <source>Do you really want to clear all your colors and gradients?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="879"/>
    <source>Do you really want to clear all your patterns?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1006"/>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1075"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1010"/>
    <source>Scribus Gradient Files &quot;*.sgr&quot; (*.sgr *.SGR);;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1011"/>
    <source>Gimp Gradient Files &quot;*.ggr&quot; (*.ggr *.GGR);;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1012"/>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1016"/>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1168"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1053"/>
    <source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished">Všechny podporované formáty (%1);;Dokumenty (%2);;Ostatní soubory (%3);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1054"/>
    <source>Import Colors</source>
    <translation type="unfinished">Importovat barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1062"/>
    <source>Information</source>
    <translation type="unfinished">Informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1062"/>
    <source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import. 
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
 This prevents importing colors from some files.
See the Edit Colors section of the documentation for more details.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="579"/>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1843"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1208"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation type="unfinished">Vybrat adresář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1236"/>
    <source>Loading Patterns</source>
    <translation type="unfinished">Nahrávám obrysy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1843"/>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation type="unfinished">Vybrat název</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ParaStyleComboBox</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="35"/>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="48"/>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="59"/>
    <source>No Style</source>
    <translation>Bez stylu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathAlongPathPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="73"/>
    <source>Path Along Path...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="74"/>
    <source>Bends a Polygon along a Path.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="78"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="105"/>
    <source>Bends a Polygon along a Polyline</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="106"/>
    <source>This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathConnectDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="13"/>
    <source>Connect Paths</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="27"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="48"/>
    <source>Starting Point</source>
    <translation>Počáteční bod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="32"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="53"/>
    <source>End Point</source>
    <translation>Koncový bod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="69"/>
    <source>a straight Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="74"/>
    <source>Points moving</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="82"/>
    <source>Preview on Canvas</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="19"/>
    <source>Connect First Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="40"/>
    <source>with Second Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="61"/>
    <source>by using:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathConnectPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="69"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="99"/>
    <source>Connect Paths</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="70"/>
    <source>Connects two Paths.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="74"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="100"/>
    <source>Connect 2 Polylines.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathCutPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="72"/>
    <source>Cut Polygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="73"/>
    <source>Cuts a Polygon with a Path.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="79"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="106"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="107"/>
    <source>Cuts a Polygon by a Polyline</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="126"/>
    <source>Qt Version too old</source>
    <translation>Verze Qt je zastaralá</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="126"/>
    <source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
    <translation>Tento modul vyžaduje verzi knihovny Qt alespoň 4.3.3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="157"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="157"/>
    <source>The cutting line must cross the polygon and
both end points must lie outside of the polygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="13"/>
    <source>Path along Path</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="21"/>
    <source>Effect Type</source>
    <translation>Typ efektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="29"/>
    <source>Single</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="34"/>
    <source>Single, stretched</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="39"/>
    <source>Repeated</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="44"/>
    <source>Repeated, stretched</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="52"/>
    <source>Horizontal Offset</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="62"/>
    <source>Vertical Offset</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="103"/>
    <source>Gap between Objects</source>
    <translation>Mezera mezi objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="113"/>
    <source>Preview on Canvas</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="72"/>
    <source>Rotate Objects by:</source>
    <translation>Otočit objekt o:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="80"/>
    <source>0°</source>
    <translation>0°</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="85"/>
    <source>90°</source>
    <translation>90°</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="90"/>
    <source>180°</source>
    <translation>180°</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="95"/>
    <source>270°</source>
    <translation>270°</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathFinderBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="14"/>
    <source>Boolean Path Operations</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="111"/>
    <source>+</source>
    <translation>+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="222"/>
    <source>=</source>
    <translation>=</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="301"/>
    <source>Operation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="316"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="335"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="351"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="367"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="384"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="403"/>
    <source>Swap Shapes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="42"/>
    <source>First source shape.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="153"/>
    <source>Second source shape.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="261"/>
    <source>The resulting shape.</source>
    <translation>Výsledný tvar.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="313"/>
    <source>Unites the shapes</source>
    <translation type="unfinished">Spojit tvary</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="348"/>
    <source>Intersection of the shapes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="364"/>
    <source>Result is the area where the two shapes do not intersect</source>
    <translation type="unfinished">Výsledkem je plocha, kde se tvary neprotínají</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="380"/>
    <source>Break apart,
The result is a combination of &quot;Intersection&quot; and &quot;Exclusion&quot;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="465"/>
    <source>Custom Colors</source>
    <translation>Vlastní barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="477"/>
    <source>Stroke:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="503"/>
    <source>Fill:</source>
    <translation>Výplň:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="172&