Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 21208 | Rev 21247 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.1" language="cs_CZ">
<context>
  <name>AIPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importuji: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Zkoumám soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2345"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Skupina%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3459"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Vytvářím objekty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Příspěvky od:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="174"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>O &amp;Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>&amp;Autoři</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="194"/>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Překlady</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="205"/>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;Online</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="248"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="281"/>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Tým vývojářů:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Oficiální dokumentace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Ostatní dokumentace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="333"/>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Webová stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="335"/>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Online odkazy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Mailová skupina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="317"/>
    <source>Official Translations and Translators:</source>
    <translation>Oficiální překlady a překladatelé:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="319"/>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation>O Scribusu %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
    <source>Wiki</source>
    <translation>Wiki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="124"/>
    <source>%1 %2 %3</source>
    <translation>%1 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="129"/>
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="169"/>
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
    <translation>Ghostscript verze %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="171"/>
    <source>No Ghostscript version available</source>
    <translation>Ghostscript není dostupný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
    <source>Build ID:</source>
    <translation>Build ID:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="283"/>
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
    <source>Tango Project Icons:</source>
    <translation>Ikonky projektu Tango:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="210"/>
    <source>&amp;Updates</source>
    <translation>Akt&amp;ualizace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="260"/>
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
    <translation>Pokouším se získat aktualizační soubor Scribusu. Z Vašeho počítače nebudou odesílána žádná data.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="285"/>
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
    <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
    <source>Splash Screen:</source>
    <translation>Úvodní obrazovka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="256"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
    <translation>Tento panel ukazuje verzi, datum sestavení a zkompilování podpůrných knihoven Scribusu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="257"/>
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
    <translation>C-C-T-F značí C=littlecms C=CUPS T=TIFF podpora F=Fontconfig podpora. Poslední písmeno vyjadřuje C=cairo nebo Q=Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="258"/>
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation>* je označena chybějící podpůrná knihovna. Také ukazuje verzi Ghostscriptu, kterou zjistil Scribus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="259"/>
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation>Verze pro Windows nepoužívá knihovny fontconfig nebo CUPS.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
    <source>Scribus Version</source>
    <translation>Verze Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="214"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation>Zkontrolovat aktualizace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
    <source>Developer Blog</source>
    <translation>Blog vývojářů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="221"/>
    <source>&amp;Licence</source>
    <translation>&amp;Licence</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="230"/>
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
    <translation>Není možné otevřít soubor s licencí. Zkontrolujte si, prosím, umístění nainstalovaného programu nebo si přečtěte informace o licenci na stránkách Scribusu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
    <source>Doc Translators:</source>
    <translation>Překladatelé dokumentace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
    <source>Webmasters:</source>
    <translation>Správci webových stránek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="436"/>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="591"/>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="658"/>
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
    <translation>Není možné otevřít soubor %1 . Zkontrolujte si, prosím, umístění nainstalovaného programu nebo navštivte stránky Scribusu, kde je také %1.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
    <source>Haiku Port:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
    <source>SVN Revision: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
    <source>Scribus 1.5.1+ Icon Set:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="70"/>
    <source>Filename:</source>
    <translation>Soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="71"/>
    <source>Version:</source>
    <translation>Verze:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="76"/>
    <source>Release Date:</source>
    <translation>Datum vydání:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Popis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="84"/>
    <source>Author(s):</source>
    <translation>Autor/Autoři:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="85"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="86"/>
    <source>License:</source>
    <translation>Licence:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation>Scribus: O modulech</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>&amp;Tabelátory...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Uložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>Návrat k u&amp;loženému</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>Ad&amp;resář pro výstup...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Vložit text...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>&amp;Připojit text...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
    <source>Get Image...</source>
    <translation>Vložit obrázek...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Uložit &amp;text...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Uložit jako P&amp;DF...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>Na&amp;stavení dokumentu...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Tisk...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Konec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Zpět</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Vpřed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation>Reži&amp;m hromadných akcí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Vyjmou&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>Vybr&amp;at vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation>&amp;Zrušit výběr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>&amp;Hledat/Nahradit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation>&amp;Vzorové stránky...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>N&amp;astavení...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
    <source>%1 pt</source>
    <translation>%1 pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>&amp;Jiný...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>V&amp;levo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>Na &amp;střed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>V&amp;pravo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>Do &amp;bloku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>&amp;Vynucené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation>&amp;Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>Po&amp;dtržené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation>Podtržená &amp;slova</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation>Př&amp;eškrtnuté</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation>&amp;Verzálky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation>&amp;Kapitálky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation>&amp;Horní index</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation>&amp;Dolní index</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Duplikovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>&amp;Seskupit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>&amp;Zrušit seskupení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation>Je &amp;zamčeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation>&amp;Velikost je zamčena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation>Přesunout dos&amp;podu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>O hladinu &amp;níž</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation>&amp;Atributy...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>Obrázek je vi&amp;ditelný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
    <source>Embed Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>Je PDF &amp;záložkou</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>Je PDF &amp;anotací</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>Upravit &amp;tvar...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>Připojit &amp;text ke křivce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>&amp;Odpojit text od křivky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>&amp;Kombinovat mnohoúhelníky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1609"/>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>&amp;Rozdělit mnohoúhelníky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1610"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>&amp;Beziérova křivka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1611"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>&amp;Obrázkový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation>&amp;Mnohoúhelník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Textový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation>&amp;Znak...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>&amp;Vložit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation>&amp;Importovat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>&amp;Smazat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation>&amp;Kopírovat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Přesunout...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation>&amp;Použít vzorovou stránku...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>O&amp;vládání vodítek...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation>&amp;50%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation>&amp;75%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation>&amp;200%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Zobrazit o&amp;kraje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Zobrazit &amp;rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Zobrazit &amp;obrázky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Zobrazit &amp;mřížku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Zobrazit &amp;vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>&amp;Zobrazit pomocnou mřížku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1665"/>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation>Zob&amp;razit řetězení textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>M&amp;agnetická mřížka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1670"/>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>&amp;Magnetická vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>&amp;Vlastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1678"/>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Zápisník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1679"/>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>V&amp;rstvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation>&amp;Vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation>&amp;Historie akcí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation>&amp;Předtisková kontrola</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
    <source>Symbols</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>&amp;Nástroje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>P&amp;DF nástroje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
    <source>Select Item</source>
    <translation>Vybrat objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Otočit objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1807"/>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Přiblížit nebo oddálit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
    <source>Zoom in</source>
    <translation>Přiblížit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1699"/>
    <source>Zoom out</source>
    <translation>Oddálit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Upravit obsah rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Propojit textové rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Zrušit propojení textových rámců</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation>&amp;Barevná pipeta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation>Kopírovat vlastnosti objektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
    <source>&amp;Manage Images...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>&amp;Dělení slov v textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation>&amp;Generovat obsah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>&amp;O Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1748"/>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>O &amp;Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1749"/>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>&amp;Tipy nástrojů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation>Scribus &amp;manuál...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1832"/>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation>Nedělitelná &amp;mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1833"/>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation>Číslo &amp;stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1840"/>
    <source>Copyright</source>
    <translation>Copyright</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1841"/>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation>Registrovaná obchodní známka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1842"/>
    <source>Trademark</source>
    <translation>Obchodní známka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1844"/>
    <source>Bullet</source>
    <translation>Odrážka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1846"/>
    <source>Em Dash</source>
    <translation>Em pomlčka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1847"/>
    <source>En Dash</source>
    <translation>En pomlčka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1848"/>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation>Číslicová pomlčka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1849"/>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation>Uvozovací pomlčka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1760"/>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation>Přepnout palety</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation>&amp;Stín</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation>&amp;Nízké rozlišení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation>N&amp;ormální rozlišení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation>&amp;Plné rozlišení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation>Upravit obrázek...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation>&amp;Aktualizovat obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation>Přizpůsobit rámec obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1666"/>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation>Zobrazit řídicí znaky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation>&amp;Zarovnat a rozmístit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Upravit text...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1835"/>
    <source>New Line</source>
    <translation>Nový řádek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1836"/>
    <source>Frame Break</source>
    <translation>Zalomení rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1837"/>
    <source>Column Break</source>
    <translation>Zalomení sloupce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1831"/>
    <source>Non Breaking Dash</source>
    <translation>Nedělitelná pomlčka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1761"/>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation>Přepnout vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation>&amp;Uspořádat stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation>Zrušit dělení slov textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation>Vlastnosti stránky...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation>&amp;Javaskripty...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1641"/>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation>Převést na vzorovou stránku...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1742"/>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Kaskáda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>&amp;Dlaždice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
    <source>More Info...</source>
    <translation>Více informací...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
    <translation>&amp;Tisk povolen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
    <translation>Překlopit &amp;vodorovně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
    <translation>Překlopit &amp;svisle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1667"/>
    <source>Show Rulers</source>
    <translation>Zobrazit pravítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>Document Outline Palette</comment>
    <translation>&amp;Obrys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1843"/>
    <source>Solidus</source>
    <translation>Lomítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1845"/>
    <source>Middle Dot</source>
    <translation>Střední tečka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1870"/>
    <source>En Space</source>
    <translation>En mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1871"/>
    <source>Em Space</source>
    <translation>Em mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1872"/>
    <source>Thin Space</source>
    <translation>Úzká mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1873"/>
    <source>Thick Space</source>
    <translation>Široká mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1874"/>
    <source>Mid Space</source>
    <translation>Střední mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1875"/>
    <source>Hair Space</source>
    <translation>Vlasová mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1877"/>
    <source>ff</source>
    <translation>ff</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1878"/>
    <source>fi</source>
    <translation>fi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1879"/>
    <source>fl</source>
    <translation>fl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1880"/>
    <source>ffi</source>
    <translation>ffi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1881"/>
    <source>ffl</source>
    <translation>ffl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
    <source>ft</source>
    <translation>ft</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1883"/>
    <source>st</source>
    <translation>st</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
    <source>S&amp;tyles...</source>
    <translation>S&amp;tyly...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>type effect</comment>
    <translation>&amp;Obrys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <comment>Convert to oulines</comment>
    <translation>O&amp;brysy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
    <translation>Vložit (&amp;Absolutně)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Vymazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
    <translation>Uložit jako &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1663"/>
    <source>Show Text Frame Columns</source>
    <translation>Zobrazit sloupce textového rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
    <source>Preview Mode</source>
    <translation>Náhledový režim</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
    <source>Show Layer Indicators</source>
    <translation>Zobrazit ukazatele vrstev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
    <source>Sticky Tools</source>
    <translation>Lepící nástroje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
    <source>&amp;New...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
    <source>Print Previe&amp;w...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
    <source>&amp;Image Effects...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
    <source>&amp;Multiple Duplicate...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
    <source>&amp;Transform...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
    <source>Extended Image Properties...</source>
    <translation>Rozšířené vlastnosti obrázku...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
    <source>Annotation P&amp;roperties...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
    <source>Field P&amp;roperties...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
    <source>Sample Text...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
    <source>&amp;Fit to Height</source>
    <translation>&amp;Přizpůsobit výšce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation>Přizpůsobit šířce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
    <source>Show Bleeds</source>
    <translation>Zobrazit spadávku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1830"/>
    <source>Soft &amp;Hyphen</source>
    <translation>Podmíněný spojovník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1838"/>
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
    <translation>&amp;Nulová mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1839"/>
    <source>Zero Width NB Space</source>
    <translation>Nulová nedělitená mezera</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1851"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
    <translation>Apostrof</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1852"/>
    <source>Straight Double</source>
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
    <translation>Přímé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1853"/>
    <source>Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
    <translation>Pravé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1854"/>
    <source>Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
    <translation>Pravé jednoduché anglické</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1855"/>
    <source>Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
    <translation>Pravé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1856"/>
    <source>Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
    <translation>Pravé dvojité anglické</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1857"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
    <translation>Jednoduché obrácené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1858"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
    <translation>Dvojité obrácené</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1859"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
    <translation>Jednoduché levé Guillemet (francouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1860"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
    <translation>Jednoduché pravé Guillemet (francouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1861"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
    <translation>Dvojité levé Guillemet (francouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1862"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
    <translation>Dvojité pravé Guillemet (framcouzské)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1863"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
    <translation>Levé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1864"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
    <translation>Levé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1865"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
    <translation>Asijské levé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1866"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
    <translation>Asijské pravé jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1867"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
    <translation>Asijské levé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1868"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
    <translation>Asijské pravé dvojité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
    <source>&amp;400%</source>
    <translation>&amp;400%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
    <source>Scribus Homepage</source>
    <translation>Webová stránka Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1753"/>
    <source>Scribus Online Documentation</source>
    <translation>Online dokumentace Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1754"/>
    <source>Scribus Wiki</source>
    <translation>Wiki Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
    <source>Getting Started with Scribus</source>
    <translation>Začínáme se Scribusem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
    <source>Show Context Menu</source>
    <translation>Zobrazit související nabídku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1747"/>
    <source>&amp;About Plugins</source>
    <translation>O &amp;modulech</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1762"/>
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
    <source>Get Vector File...</source>
    <translation>Získat vektorový soubor...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
    <source>Advanced Select All...</source>
    <translation>Pokročilý hromadný výběr...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
    <source>Edit Source...</source>
    <translation>Změnit zdroj...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
    <source>Replace Colors...</source>
    <translation>Nahradit barvy...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1668"/>
    <source>Rulers Relative to Page</source>
    <translation>Pravítka relativně ke stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation>Zkontrolovat aktualizace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1834"/>
    <source>Number of Pages</source>
    <translation>Počet stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
    <source>Adjust Image to Frame</source>
    <translation>Změnit velikost obrázku na rozměr rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2010"/>
    <source>File</source>
    <translation>Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2010"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2012"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Upravit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2012"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ú&amp;pravy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2014"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2014"/>
    <source>&amp;Style</source>
    <translation>St&amp;yl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2016"/>
    <source>Item</source>
    <translation>Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2016"/>
    <source>&amp;Item</source>
    <translation>O&amp;bjekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2018"/>
    <source>Insert</source>
    <translation>Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2018"/>
    <source>I&amp;nsert</source>
    <translation>&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2020"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2020"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>&amp;Stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2022"/>
    <source>View</source>
    <translation>Náhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2022"/>
    <source>&amp;View</source>
    <translation>Ná&amp;hled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2026"/>
    <source>Extras</source>
    <translation>Extra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2026"/>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation>E&amp;xtra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2028"/>
    <source>Windows</source>
    <translation>Okna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2028"/>
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation>&amp;Okna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2030"/>
    <source>Help</source>
    <translation>Nápověda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2030"/>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation>Nápo&amp;věda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2390"/>
    <source>Plugin Menu Items</source>
    <translation>Nabídka modulů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2392"/>
    <source>Others</source>
    <translation>Všechny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2394"/>
    <source>Unicode Characters</source>
    <translation>Znaky unicode</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
    <translation>Přesunout/změnit velikost ukazatele hodnoty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation>N&amp;ový ze šablony...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
    <source>Paste Image from Clipboard</source>
    <translation>Vložit obrázek ze schránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
    <source>Insert Rows...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
    <source>Insert Columns...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
    <source>Delete Rows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
    <source>Delete Columns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
    <source>Merge Cells</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
    <source>Split Cells...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
    <source>Set Row Heights...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
    <source>Set Column Widths...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
    <source>Distribute Rows Evenly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
    <source>Distribute Columns Evenly</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
    <source>Adjust Frame to Table</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
    <source>Adjust Table to Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
    <source>&amp;Frames...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
    <source>Unlink Text Frame with Text Copy</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
    <source>Unlink Text Frame with Text Cut</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
    <source>Adjust Frame Height to Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
    <source>Marks...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
    <source>Notes Styles...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
    <source>Adjust Group</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
    <source>Anchor Mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1626"/>
    <source>Variable Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1627"/>
    <source>Reference to Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
    <source>Reference to Mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
    <source>Foot/Endnote</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
    <source>Edit Mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
    <source>Update Marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
    <source>Snap to Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
    <source>Colors and Fills...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
    <source>Patterns</source>
    <translation>Vzorky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
    <source>Inline Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
    <source>&amp;Symbol</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
    <source>&amp;Update Document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2024"/>
    <source>Table</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2024"/>
    <source>&amp;Table</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
    <source>Test Qt Quick</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1766"/>
    <source>Copy</source>
    <translation>Kopírovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1767"/>
    <source>Cut</source>
    <translation>Vyjmout</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1768"/>
    <source>Paste</source>
    <translation>Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1769"/>
    <source>Redo</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1770"/>
    <source>Undo</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1771"/>
    <source>Close the current document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1772"/>
    <source>Export the document to PDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1773"/>
    <source>Create a new document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1774"/>
    <source>Open an existing document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1775"/>
    <source>Print the document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1776"/>
    <source>Save the current document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1777"/>
    <source>Copy item properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1778"/>
    <source>Edit contents of a frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1780"/>
    <source>Eye Dropper</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1781"/>
    <source>Insert an arc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1782"/>
    <source>Insert a bezier curve</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1783"/>
    <source>Insert a calligraphic line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1784"/>
    <source>Insert a freehand line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1785"/>
    <source>Insert an image frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1786"/>
    <source>Insert a line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1787"/>
    <source>Insert a polygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1788"/>
    <source>Insert a render frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1789"/>
    <source>Insert a shape</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1790"/>
    <source>Insert a spiral</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1791"/>
    <source>Insert a table</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1792"/>
    <source>Insert a text frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1793"/>
    <source>Link text frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1794"/>
    <source>Measurements</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1795"/>
    <source>Insert link annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1796"/>
    <source>Insert text annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1797"/>
    <source>Insert PDF check box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1798"/>
    <source>Insert PDF combo box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1799"/>
    <source>Insert PDF list box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1800"/>
    <source>Insert PDF push button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1801"/>
    <source>Insert PDF radio button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1802"/>
    <source>Insert PDF text field</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1803"/>
    <source>Analyse the document for issues prior to exporting to PDF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1804"/>
    <source>Rotate an item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1805"/>
    <source>Select an item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1806"/>
    <source>Unlink text frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1812"/>
    <source>Insert 3D annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
    <source>Unweld Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
    <source>Weld Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
    <source>T&amp;runcate</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1654"/>
    <source>Edit in Preview Mode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
    <source>Toggle Color Management System</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
    <source>&amp;View Tools</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
    <source>&amp;Render Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>&amp;Tvar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
    <source>Arc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
    <source>Spiral</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation>Čár&amp;a</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
    <source>Calligraphic Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
    <source>&amp;Freehand Line</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
    <source>PDF Push Button</source>
    <translation>PDF tlačítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
    <source>PDF Radio Button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
    <source>PDF Text Field</source>
    <translation>PDF Textové pole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
    <source>PDF Check Box</source>
    <translation>PDF pole k zaškrtnutí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
    <source>PDF Combo Box</source>
    <translation>PDF pole k výběru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
    <source>PDF List Box</source>
    <translation>PDF pole se seznamem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
    <source>Text Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
    <source>Link Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
    <source>3D Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1779"/>
    <source>Edit text in story editor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1808"/>
    <source>Enable preview mode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1809"/>
    <source>Enable editing in preview mode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1810"/>
    <source>Toggle color management system</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
    <source>Edit Weld</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
    <source>&amp;Downloads</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
    <source>&amp;Resources</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1757"/>
    <source>Chat with the Community</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdjustCmsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
    <source>CMS Settings</source>
    <translation>Nastavení CMS</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistribute</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="25"/>
    <source>Align</source>
    <translation>Zarovnat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="51"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>Vy&amp;brané vodítko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="64"/>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation>V&amp;zhledem k:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="83"/>
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
    <translation>Zarovnat &amp;strany:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="306"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Rozmístit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="592"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Vzdálenost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="656"/>
    <source>Reverse Distribution</source>
    <translation>Obrácené rozmístění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="698"/>
    <source>Swap</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
    <source>First Selected</source>
    <translation>prvně vybranému</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="97"/>
    <source>Last Selected</source>
    <translation>naposledy vybranému</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="98"/>
    <source>Page</source>
    <translation>stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
    <source>Margins</source>
    <translation>okrajům</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
    <source>Selection</source>
    <translation>výběrům</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="116"/>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation>Zarovnat dole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
    <source>Align right sides</source>
    <translation>Zarovnat pravé strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation>Vystředit na svislé osy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="120"/>
    <source>Align left sides</source>
    <translation>Zarovnat levé strany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation>Vystředit na vodorovné osy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
    <source>Align tops</source>
    <translation>Zarovnat nahoře</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation>Rozmístit levé strany ve stejné vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation>Rozmístit spodní části ve stejné vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation>Rozmístit středy ve stejné vzdálenosti vodorovně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="134"/>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation>Rozmístit středy svisle ve stejné vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation>Rozmístit horní části ve stejné vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="128"/>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation>Rozmístit pravé strany ve stejné vzdálenosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
    <source>Guide</source>
    <translation>vodítkům</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="141"/>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation>Rozmístit objekty na určenou vzdálenost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
    <source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
    <translation>Při rozmístění pomocí nastavení vzdálenosti obrátí směr rozmístění objektů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="144"/>
    <source>None Selected</source>
    <translation>Nic nevybráno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="146"/>
    <source>Swap items to the left</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
    <source>Swap items to the right</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="513"/>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation>Y: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="521"/>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation>X: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="114"/>
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
    <translation>Zarovnat pravé strany objektů na levou stranu kotvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
    <translation>Zarovnat levé strany objektů na pravou stranu kotvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="118"/>
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
    <translation>Zarovnat horní části objektů k spodní části kotvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="122"/>
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
    <translation>Zarovnat spodní části objektů k horní části kotvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
    <translation>Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="126"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty na zadanou hodnotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
    <translation>Sjednotit svislé mezery mezi objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Sjednotit svislé mezery mezi objekty na zadanou hodnotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="136"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
    <translation>Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty a okraji stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="139"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation>Sjednotit svislé mezery mezi objekty a horním/dolním okrajem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="138"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
    <translation>Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty a okraji</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
    <translation>Sjednotit svislé mezery mezi objekty a horním/dolním okrajem stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Zarovnat relativně k:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;První položce&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Druhé položce&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktuální stránce&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Okraji aktuální stránky&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vodítku&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Výběru&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
    <translation>Umístění vybraného vodítka, ke kterému se bude zarovnávat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
    <source>Move</source>
    <translation>Přesunout</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
    <source>Resize</source>
    <translation>Změnit velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="110"/>
    <source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="107"/>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Zarovnat text doleva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="108"/>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Zarovnat text doprava</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="109"/>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Zarovnat text na střed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Zarovnat text vyrovnaně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Zarovnat text vynuceně vyrovnaně</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="46"/>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Vlastnosti anotace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="76"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Odkaz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
    <source>External Link</source>
    <translation>Odkaz ven</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Odkaz ven na web</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="142"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Cíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="195"/>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="205"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="439"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="81"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="153"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>Z&amp;měnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="173"/>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>Stránk&amp;a:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="198"/>
    <source>&amp;X-Pos</source>
    <translation>&amp;X-Poz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="207"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="439"/>
    <source>%1;;All Files (*)</source>
    <translation>%1;;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="155"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation>Exportovat absolutní název souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="116"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Volby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="121"/>
    <source>Icon:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="123"/>
    <source>Note</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="124"/>
    <source>Comment</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="125"/>
    <source>Key</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="126"/>
    <source>Help</source>
    <translation>Nápověda</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="127"/>
    <source>NewParagraph</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="128"/>
    <source>Paragraph</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
    <source>Insert</source>
    <translation>Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="130"/>
    <source>Cross</source>
    <translation>Kříž</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
    <source>Circle</source>
    <translation>Kruh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="136"/>
    <source>Annotation is Open</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation>Použít vzorovou stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>V&amp;zorová stránka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="282"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+V</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="284"/>
    <source>Alt+W</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="286"/>
    <source>to</source>
    <translation>po</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="288"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="290"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation>Použít vybranou vzorovou stránku na sudé, liché, nebo všechny stránky z tohoto rozmezí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Přijatelné dělení slov</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
    <source>Apply to</source>
    <translation>Použít na</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
    <source>Current &amp;Page</source>
    <translation>&amp;Aktuální stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
    <source>&amp;Even Pages</source>
    <translation>&amp;Sudé stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
    <source>O&amp;dd Pages</source>
    <translation>&amp;Liché stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
    <source>&amp;All Pages</source>
    <translation>&amp;Všechny stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
    <source>&amp;Within Range</source>
    <translation>&amp;Interval stránek</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArcVectorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
    <source>Edit Arc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
    <source>Start Angle:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
    <source>End Angle:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
    <source>Height:</source>
    <translation>Výška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="91"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Šířka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="128"/>
    <source>End Edit</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArcWidgetBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
    <source>Start Angle:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
    <source>End Angle:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation>Ukázkový mnohoúhelník</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AutoformButtonGroup</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="772"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Šipky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="773"/>
    <source>Flow Chart</source>
    <translation>Vývojový diagram</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="774"/>
    <source>Jigsaw</source>
    <translation>Skládačka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="775"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Speciální tvary</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="771"/>
    <source>Default Shapes</source>
    <translation>Běžné tvary</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Barcode</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="25"/>
    <source>Barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="26"/>
    <source>Insert a barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="51"/>
    <source>Scribus frontend for Barcode Writer in Pure PostScript</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGenerator</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="386"/>
    <source>Select Type</source>
    <translation>Vybrat typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="184"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="367"/>
    <source>Select a barcode format</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="190"/>
    <source>Point of Sale</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="196"/>
    <source>Supply Chain</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="203"/>
    <source>Two-dimensional symbols</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="210"/>
    <source>One-dimensional symbols</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="218"/>
    <source>GS1 DataBar family</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="226"/>
    <source>Postal symbols</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="234"/>
    <source>Pharmaceutical symbols</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="243"/>
    <source>Less-used symbols</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="253"/>
    <source>GS1 Composite symbols</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="180"/>
    <source>Select a barcode family</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="412"/>
    <source>Reset the barcode samples</source>
    <translation>Vynulovat ukázky čárového kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="87"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation>Alt+TAlt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="81"/>
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
    <translation>Jestliže je zatrženo, bude ve výsledném kódu také jeho textová reprezentace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="110"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="104"/>
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
    <translation>Kreslit pomocné šipky, aby bylo kolem kódu dostatek místa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="152"/>
    <source>&amp;Background</source>
    <translation>&amp;Pozadí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="155"/>
    <source>Alt+B</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="149"/>
    <source>Background color - under the code lines</source>
    <translation>Barva pozadí - pod čaramy kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="184"/>
    <source>&amp;Lines</source>
    <translation>Čá&amp;ry</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="187"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="181"/>
    <source>Color of the lines in barcode</source>
    <translation>Barva čar v čárovém kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="216"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>&amp;Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="219"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="213"/>
    <source>Color of the text and numbers</source>
    <translation>Barva textu a čísel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="130"/>
    <source>Alt+N</source>
    <translation>Alt+V</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="124"/>
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
    <translation>Vytvořit a vložit kontrolní součet do kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="74"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="68"/>
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
    <translation>Vložit kontrolní číslici do textu kódu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
    <source>Insert Barcode</source>
    <translation>Vložit čárový kód</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="71"/>
    <source>Display checksum</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="84"/>
    <source>Show readable text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="97"/>
    <source>Parse specials</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="107"/>
    <source>Guard whitespace</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="117"/>
    <source>^NNN as ASCII</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="127"/>
    <source>Add checksum</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="346"/>
    <source>Advanced options for the barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="289"/>
    <source>&amp;Barcode:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="321"/>
    <source>&amp;Contents:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="384"/>
    <source>Options:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="371"/>
    <source>The contents encoded in the barcode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="308"/>
    <source>Select one of the available barcode types here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="457"/>
    <source>Version:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="496"/>
    <source>Error correction level:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="266"/>
    <source>Barcode Family:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="476"/>
    <source>Version of the symbol</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="489"/>
    <source>Error correction level</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1981"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Zápisník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1163"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1727"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1735"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1821"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1901"/>
    <source>Object</source>
    <translation>Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1225"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1610"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1739"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1904"/>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Nová položka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1161"/>
    <source>Rename</source>
    <translation>Přejmenovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1225"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1418"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1610"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1739"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1904"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="921"/>
    <source>Choose a Scrapbook Directory</source>
    <translation>Zvolit adresář zápisníku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="967"/>
    <source>Choose a scrapbook file to import</source>
    <translation>Zvolit zápisník k importu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1982"/>
    <source>Create a new scrapbook page</source>
    <translation>Vytvořit novou stránku zápisníku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1985"/>
    <source>Close the selected scrapbook</source>
    <translation>Zavřít vybraný zápisník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1168"/>
    <source>Copy To:</source>
    <translation>Kopírovat do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1169"/>
    <source>Move To:</source>
    <translation>Přesunout do:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="761"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="762"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1995"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1996"/>
    <source>Main</source>
    <translation>Hlavní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="764"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="765"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2002"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2003"/>
    <source>Copied Items</source>
    <translation>Zkopírované položky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1418"/>
    <source>New Name</source>
    <translation>Nový název</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="969"/>
    <source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
    <translation>Zápisník (*.scs *.SCS)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1157"/>
    <source>Paste to Page</source>
    <translation>Vložit na stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1203"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1206"/>
    <source>Delete Contents</source>
    <translation>Vymazat obsah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1370"/>
    <source>Do you really want to delete all entries?</source>
    <translation>Opravdu si přejete smazat všechny vstupy?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1984"/>
    <source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation>Importovat výstřižky ze Scribusu &lt;=1.3.2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="738"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1988"/>
    <source>Hide Images</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="741"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1989"/>
    <source>Hide Vector files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1983"/>
    <source>Go up one Directory</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1986"/>
    <source>Configure the scrapbook</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="735"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1987"/>
    <source>Hide Directories</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="745"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1990"/>
    <source>Open Directories in a new tab</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="48"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Záložky</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Umístění ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Návrh úpravy sazby:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Jen popisky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Jen ikony </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Popisky pod ikonami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Popisky nad ikonami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Popisky vpravo od ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Popisky vlevo od ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Popisky překrývají ikony</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Měřítko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>Always</source>
    <translation>Vždy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Když jsou ikony příliš velké</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>Never</source>
    <translation>Nikdy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Jak škálovat:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Proporcionálně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Neproporcionálně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
    <source>Icon</source>
    <translation>Ikona</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="121"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="124"/>
    <source>Reset</source>
    <translation>Vynulovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Když jsou ikony příliš malé</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="26"/>
    <source>Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Perceptuální (fotografická) transformace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Relativní kolorimetrická transformace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Sytost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absolutní kolorimetrická transformace</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefsBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="20"/>
    <source>Form</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="32"/>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>&amp;Aktivovat správu barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="54"/>
    <source>&amp;RGB Images:</source>
    <translation>&amp;RGB obrázky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="70"/>
    <source>Default color profile for imported RGB images</source>
    <translation>Výchozí barevný profil importovaných RGB obrázků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="77"/>
    <source>&amp;CMYK Images:</source>
    <translation>&amp;CMYK obrázky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="93"/>
    <source>Default color profile for imported CMYK images</source>
    <translation>Výchozí barevný profil importovaných CMYK obrázků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="100"/>
    <source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
    <translation>&amp;RGB plné barvy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="116"/>
    <source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
    <translation>Výchozí barevný profil pro plné RGB barvy na stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="123"/>
    <source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
    <translation>&amp;CMYK plné barvy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="139"/>
    <source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
    <translation>Výchozí barevný profil pro plné CMYK barvy na stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="245"/>
    <source>Document Options</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="278"/>
    <source>Simulate printer on Screen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="313"/>
    <source>Monitor Profile</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="325"/>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Monitor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="341"/>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Barevný profil, který máte vygenerován nebo dodán od výrobce zařízení.
Tento profil by měl být nastavený na váše prostředí - ne obecný (např. sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="146"/>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>&amp;Tiskárna:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="42"/>
    <source>Document Profiles</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="162"/>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Barevný profil vaší tiskárny, který máte od výrobce.
Tento profil by měl být nastavený na Váši tiskárnu - ne obecný (např. sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="188"/>
    <source>Images:</source>
    <translation>Obrázky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="204"/>
    <source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="212"/>
    <source>Sol&amp;id Colors:</source>
    <translation>Pl&amp;né barvy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="228"/>
    <source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
    <source>Enable 'soft proofing' of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Povolit &quot;soft proofing&quot; (nátisk) založený na vybraném profilu tiskárny.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="285"/>
    <source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="289"/>
    <source>Convert all colors to printer space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="296"/>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="300"/>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="263"/>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="176"/>
    <source>Document Rendering Intents</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="267"/>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="76"/>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Upravit barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="83"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="200"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="588"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="974"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="981"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="84"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="195"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="646"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="986"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="85"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="646"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="688"/>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>RGB pro web</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="631"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="794"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="632"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="633"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="270"/>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Mřížky s dynamickými barvami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="268"/>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Mřížky se statickými barvami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="682"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="683"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="684"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="121"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="132"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="143"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="154"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="615"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="621"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="627"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1121"/>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
    <translation>Nelze vytvořit barvu s názvem &quot;%1&quot;.
Je vyhrazen pro průhlednou barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="215"/>
    <source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
    <translation>Výběrem této volby nastavíte tuto barvu jako přímou barvu, tedy vytvoříte další přímou barvu pro archy nebo separace. Používá se to, když např. logo nebo jiné barvy potřebují přesnou reprezentaci nebo nemohou být replikovány pomocí CMYK inkoustů. Metalické nebo fluorescentní inkousty jsou dobrým příkladem nemožnosti replikace pomocí CMYK inkoustů.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="816"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="817"/>
    <source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="98"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1105"/>
    <source>HSV Color Map</source>
    <translation>Barevná mapa HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="101"/>
    <source>Scribus Swatches</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="105"/>
    <source>User Swatches</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1114"/>
    <source>You cannot create a color without a name.
Please give it a name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1130"/>
    <source>The name of the color already exists.
Please choose another one.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="86"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="205"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="709"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="991"/>
    <source>Lab</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="87"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="759"/>
    <source>HLC</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="742"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="793"/>
    <source>L:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="743"/>
    <source>a:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="744"/>
    <source>b:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="792"/>
    <source>H:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChooseBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="14"/>
    <source>Edit Color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="43"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="69"/>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="82"/>
    <source>Is Spot Color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="229"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="239"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="116"/>
    <source>New</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="138"/>
    <source>Old</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="506"/>
    <source>C:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="474"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="513"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="526"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="546"/>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="539"/>
    <source>M:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="559"/>
    <source>Y:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="448"/>
    <source>K:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="322"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation>Slučování barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="328"/>
    <source>Error: </source>
    <translation>Chyba:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="328"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation>Barva %1 už existuje!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="333"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation>Barva %1 přidána.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="337"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation>Spouštění správce barev.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="340"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation>Slučování barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="489"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation>Není možné nalézt požadovanou barvu. Pravděpodobně jste vybrali černou, šedou nebo bílou. Tuto barvu není možné zpracovat.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="16"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation>Kruhová paleta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="55"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="62"/>
    <source>Result Colors</source>
    <translation>Výsledné barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="138"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="431"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="143"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="715"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="148"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="964"/>
    <source>HSV</source>
    <translation>HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="183"/>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation>Způsob barevného schéma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Úhel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="237"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Rozdíl mezi vybranou a počítanou hodnotou. Více informací naleznete v dokumentaci.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="258"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Vyberte jednu z metod pro vytvoření barevného schématu. Více informací naleznete v dokumentaci.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="301"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation>Sloučit vytvořené barvy s barvami dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="304"/>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation>&amp;Sloučit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="307"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation>Alt+M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="314"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation>Nahradit vytvořené barvy v barvách dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="317"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation>&amp;Nahradit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="320"/>
    <source>Alt+R</source>
    <translation>Alt+K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="327"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation>Ponechat barvy netknuté</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="330"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="333"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
    <source>Preview:</source>
    <translation>Náhled:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="394"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation>Simulace běžných zrakových vad. Vyberte typ vady.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="401"/>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation>Typ poruchy vidění:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="469"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="479"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="518"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="557"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="596"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="508"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="547"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="586"/>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="1127"/>
    <source>RGB:</source>
    <translation>RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="670"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="920"/>
    <source>HSV:</source>
    <translation>HSV:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="770"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="806"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="842"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="878"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="1172"/>
    <source>CMYK:</source>
    <translation>CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="1019"/>
    <source>H:</source>
    <translation>H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="1055"/>
    <source>S:</source>
    <translation>S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="1091"/>
    <source>V:</source>
    <translation>V:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="1216"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="375"/>
    <source>Sample color scheme</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="173"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Canvas</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2414"/>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2442"/>
    <source>X: %1
Y: %2</source>
    <translation>X: %1
Y: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2427"/>
    <source>X: %1</source>
    <translation>X: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2434"/>
    <source>Y: %1</source>
    <translation>Y: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2450"/>
    <source>Length: %1
Angle: %2</source>
    <translation>Délka: %1
Úhel: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2452"/>
    <source>Width: %1
Height: %2</source>
    <translation>Šířka: %1
Výška: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2464"/>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
    <source>Angle: %1</source>
    <translation>Úhel: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_EyeDropper</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="168"/>
    <source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
    <translation>Vybraná barva v barevné paletě dokumentu neexistuje. Zadejte prosím její nový název.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="171"/>
    <source>Color Not Found</source>
    <translation>Barva nenalezena</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="175"/>
    <source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
    <translation>Barva, kterou jste vybrali, již existuje. Pojmenujte, prosím, novou barvu jinak.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_FrameLinks</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="186"/>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="253"/>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="260"/>
    <source>Linking Text Frames</source>
    <translation>Propojení textových rámců</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="189"/>
    <source>Before</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="190"/>
    <source>After</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="187"/>
    <source>You are trying to insert a frame into an existing text chain, where would you like to insert it?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="254"/>
    <source>You are trying to link a frame to itself.</source>
    <translation>Pokoušíte se propojit rámec sám se sebou.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="261"/>
    <source>You are trying to link a non-empty frame to frame which is already linked.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_Normal</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1822"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1850"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="391"/>
    <source>Go to Page %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="393"/>
    <source>Go to URL %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="395"/>
    <source>Go to Page %1 in File %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1544"/>
    <source>Page %1 does not exist!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1550"/>
    <source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1551"/>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1556"/>
    <source>Information</source>
    <translation>Informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1555"/>
    <source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="436"/>
    <source>Overflow Characters: %1 (%2 White Spaces)
Click to link to existing text frame or auto-create new linked text frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CdrPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdr.cpp" line="147"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importuje se: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdr.cpp" line="150"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Zkoumá se soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdr.cpp" line="392"/>
    <source>Parsing failed!

Please submit your file (if possible) to the
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CellStyleComboBox</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="141"/>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="154"/>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="165"/>
    <source>No Style</source>
    <translation>Bez stylu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CgmPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="192"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importuje se: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="195"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Zkoumá se soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="443"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Vytvářím objekty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="31"/>
    <source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
    <translation>Paleta znaků Scribusu (*.ucp);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="256"/>
    <source>Choose a filename to open</source>
    <translation>Vyberte název souboru, který má být otevřen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="290"/>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="332"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="291"/>
    <source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
    <translation>Chyba při načítání souboru %1 - soubor může být poškozený.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="333"/>
    <source>Cannot write file %1</source>
    <translation>Nelze uložit soubor %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="14"/>
    <source>Character Palette</source>
    <translation>Paleta znaků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="341"/>
    <source>Empty the Palette?</source>
    <translation>Vypráznit paletu?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="342"/>
    <source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
    <translation>Opravdu chcete vypráznit všechny znaky z palety?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="305"/>
    <source>Save Quick Character Palette</source>
    <translation>Uložit rychlou paletu znaků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="25"/>
    <source>Show/Hide Enhanced Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="35"/>
    <source>Unicode Search</source>
    <translation>Unicode hledání</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="42"/>
    <source>Load a Character Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="52"/>
    <source>Save the Character Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="62"/>
    <source>Empty the Character Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="183"/>
    <source>Font: %2</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelectEnhanced</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="209"/>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation>Plná znaková sada</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="214"/>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation>Základní latinka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="220"/>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation>Latin-1 doplňky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="226"/>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation>Rozšířená latinka A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="232"/>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation>Rozšířená latinka B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="238"/>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation>Obecná interpunkce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="244"/>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation>Horní a dolní indexy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="250"/>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation>Symboly měn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="256"/>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation>Symboly dopisu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="262"/>
    <source>Number Forms</source>
    <translation>Symboly číslic</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="268"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Šipky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="274"/>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation>Matematické operátory</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="280"/>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation>Kresby boxů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="286"/>
    <source>Block Elements</source>
    <translation>Blokové elementy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="292"/>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation>Geometrické tvary</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="298"/>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation>Různé symboly</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="304"/>
    <source>Dingbats</source>
    <translation>Blbinky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="310"/>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation>Varianty minuskulí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="316"/>
    <source>Ligatures</source>
    <translation>Ligatury</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="322"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Speciální znaky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="328"/>
    <source>Greek</source>
    <translation>Řečtina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="334"/>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation>Rozšířená řečtina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="340"/>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation>Azbuka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="346"/>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation>Azbuka - doplňky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="352"/>
    <source>Arabic</source>
    <translation>Arabština</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="358"/>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation>Rozšířená arabština A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="364"/>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation>Rozšířená arabština B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="370"/>
    <source>Hebrew</source>
    <translation>Hebrejština</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="13"/>
    <source>Enhanced Character Palette</source>
    <translation>Rozšířená paleta znaků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="19"/>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation>&amp;Písmo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="45"/>
    <source>C&amp;haracter Class:</source>
    <translation>&amp;Třída znaků:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="77"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation>Náhled uvidíte, pokud stisknete a uvolníte pravé tlačítko myši. Klávesa Insert vloží do výběru znak a Delete smaže naposledy vložený</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="96"/>
    <source>Insert &amp;Code:</source>
    <translation>Vložit &amp;kód:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="131"/>
    <source>Glyphs to Insert</source>
    <translation>Znaky k vložení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="171"/>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation>Vložit znak na pozici kurzoru v textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="174"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="184"/>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation>Smazat aktuální výběr(y).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="187"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Vyčistit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="106"/>
    <source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
    <translation>Zadejte přímo čtyřčíselnou hodnotu Unicode</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharStyleComboBox</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="88"/>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="101"/>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="111"/>
    <source>No Style</source>
    <translation>Bez stylu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTableView</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Smazat</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckDocument</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="136"/>
    <source>Glyphs missing</source>
    <translation>Chybí znaky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="141"/>
    <source>Text overflow</source>
    <translation>Text přetéká</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="138"/>
    <source>Object is not on a Page</source>
    <translation>Objekt není na stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="137"/>
    <source>Missing Image</source>
    <translation>Chybí obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="142"/>
    <source>Object has transparency</source>
    <translation>Objekt obsahuje průhlednost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="126"/>
    <source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
    <translation>Objekt je PDF anotace nebo pole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="140"/>
    <source>Object is a placed PDF</source>
    <translation>Objekt je umístěné PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="393"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="395"/>
    <source>No Problems found</source>
    <translation>Nenalezeny žádné problémy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="648"/>
    <source>Page </source>
    <translation>Stránka </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="710"/>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Volné objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="110"/>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation>Předtisková kontrola</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="112"/>
    <source>Items</source>
    <translation>Objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="112"/>
    <source>Problems</source>
    <translation>Problémy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="117"/>
    <source>Current Profile:</source>
    <translation>Aktuální profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="118"/>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="714"/>
    <source>&amp;Ignore Errors</source>
    <translation>&amp;Ignorovat chyby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="119"/>
    <source>Check again</source>
    <translation>Znovu zkontrolovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="134"/>
    <source>Image is GIF</source>
    <translation>Obrázek je GIF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="396"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="144"/>
    <source>Transparency used</source>
    <translation>Je použita průhlednost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="145"/>
    <source>Blendmode used</source>
    <translation>Je použito směšování barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="455"/>
    <source>Layer &quot;%1&quot;</source>
    <translation>Vrstva &quot;%1&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="122"/>
    <source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
    <translation>Ignorovat nalezené chyby a pokračovat v exportu nebo tisku. Měli byste vědět, jaké chyby ingnorujete před tím, než budete pokračovat.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="123"/>
    <source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="129"/>
    <source>Empty Image Frame</source>
    <translation>Prázdý obrázkový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="416"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Vrstvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="469"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Vzorové stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="113"/>
    <source>Layer</source>
    <translation>Vrstva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="135"/>
    <source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Rozlišení obrázku pod %1 DPI,
nyní %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="132"/>
    <source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Rozlišení obrázku nad %1 DPI,
nyní %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="133"/>
    <source>Image dimension is smaller than its frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="409"/>
    <source>After Marks update document was changed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="460"/>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="547"/>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="640"/>
    <source>Issues: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="139"/>
    <source>Object colorspace is not CMYK or spot</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="127"/>
    <source>Applied master page has different page destination (left, middle, right side)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="130"/>
    <source>Empty Text Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="126"/>
    <source>Indicates that editorial changes have been made to a PDF are still present or your PDF contains unprintable annotation items. They may cause issues in professional printing. Also helpful reminder if you are wanting to publish a final draft without editorial relics.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="128"/>
    <source>Have you applied the correct Master Page?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="131"/>
    <source>Imported document contains non-embedded fonts</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="134"/>
    <source>This warning alerts you that you are using a bitmap based graphic format that is typically not used for high resolution images (.gif is one of those). This may result in poor viewing quality (for example: when commercially printed, viewed on a high-resolution screens, etc...). If your PDF will be printed commercially, there are some printing systems that will have difficulty printing these types of images.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="139"/>
    <source>PDF supports many different ways to represent the color of any object including RGB, CMYK and Spot (aka Separation) colors. Some of the PDF standards, such as PDF/X-1a, require the only CMYK and Spot colors be used.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="140"/>
    <source>The warning is verifying for you that there is a PDF loaded into an Image Frame, where it will be rasterized or converted to a bitmap. Its resolution may be less than ideal. See PDF Export to learn how to minimize this problem.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="141"/>
    <source>There is more text than can show in the frame as sized. Nonvisible excess characters like spaces and carriage returns may trigger this if nothing appears to be missing.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="142"/>
    <source>This warning indicates that your document contains images that have a transparent layer. This is really only an issue if using older printing profiles or PostScript. It is safe to ignore this when exporting to PDF version greater than 1.4.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="143"/>
    <source>Annotation uses a non-TrueType font</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="143"/>
    <source>Annotations support only a standard set of fonts. Choose another one.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="144"/>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="146"/>
    <source>This layer uses transparency, only an issue if using older printing profiles. You may safely ignore this when using modern printing methods, or exporting to PDF version greater than 1.4.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="145"/>
    <source>This layer uses blendmodes which relies on transparency, only an issue if using older printing profiles. You may safely ignore this when using modern printing methods, or exporting to PDF version greater than 1.4.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="146"/>
    <source>Print/Visible mismatch</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="133"/>
    <source>The image does not fit the whole space you reserved for it. Maybe this is intended, or maybe this is caused by bad inner placement or scale. The result will either be a cropped image or white space around the image.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="121"/>
    <source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="129"/>
    <source>If you have created an image frame, there is the presumption that you planned to put an image in it</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="130"/>
    <source>If you have created a text frame, there is the presumption that you planned to put text in it</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="131"/>
    <source>When some imported document uses non-embedded fonts, then their rendering will be wrong, unless by chance you have them installed on their system, but that cannot be guaranteed in case you want to share the resulting document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="132"/>
    <source>This is a user definable setting serving as a caution for high resolution images, which may lead to unnecessarily large files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="135"/>
    <source>This is a user definable setting serving as a caution for low resolution images, which may lead to poor quality output</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="136"/>
    <source>You have one or more characters which do not have a corresponding glyph in your chosen font</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="137"/>
    <source>The assigned image file cannot be found</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="138"/>
    <source>An object is placed somewhere outside of the page borders, it will not be printed and might be missing somewhere</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ClockWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/clockwidget.cpp" line="79"/>
    <source>A</source>
    <translation>A</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="73"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Vybrat adresář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="103"/>
    <source>Cannot create directory:
%1</source>
    <translation>Nelze vytvořit soubor:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="117"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Provádím export...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="121"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>Nelze exportovat všechny soubory:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="135"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation>Nelze exportovat soubor:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput_UI</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="41"/>
    <source>Collecting Items:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="44"/>
    <source>Collecting Patterns:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="50"/>
    <source>Collecting Fonts:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="56"/>
    <source>Collecting Profiles:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="86"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Provádím export...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="90"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>Nelze exportovat všechny soubory:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="112"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation>Nelze exportovat soubor:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorListBox</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="255"/>
    <source>Sort by Name</source>
    <translation>Seřadit podle názvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="256"/>
    <source>Sort by Color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="257"/>
    <source>Sort by Type</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheel</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
    <source>Monochromatic</source>
    <translation>Monochromatické</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
    <source>Analogous</source>
    <translation>Analogické</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="141"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="224"/>
    <source>Complementary</source>
    <translation>Komplementární</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
    <source>Split Complementary</source>
    <translation>Dělené komplementární</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
    <source>Triadic</source>
    <translation>Triadické</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
    <source>Tetradic (Double Complementary)</source>
    <translation>Tetradické (zdvojené komplementární)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
    <source>Base Color</source>
    <translation>Základní barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="206"/>
    <source>Monochromatic Light</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="209"/>
    <source>Monochromatic Dark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="216"/>
    <source>1st. Analogous</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="217"/>
    <source>2nd. Analogous</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="231"/>
    <source>1st. Split</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="232"/>
    <source>2nd. Split</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="233"/>
    <source>3rd. Split</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="234"/>
    <source>4th. Split</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="241"/>
    <source>1st. Triadic</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="242"/>
    <source>2nd. Triadic</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="249"/>
    <source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="250"/>
    <source>2nd. Tetradic (angle)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="251"/>
    <source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="48"/>
    <source>&amp;Color Wheel...</source>
    <translation>&amp;Kruhová paleta...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
    <source>Color setting helper</source>
    <translation>Pomocník pro nastavení barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="67"/>
    <source>Color selector with color theory included.</source>
    <translation>Výběr barev s naukou o barvách.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColumnResize</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasgesture_columnresize.cpp" line="93"/>
    <source>Width</source>
    <translation>Šířka</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonStrings</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="274"/>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>&amp;Použít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="277"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="284"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="287"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Uložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="290"/>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="281"/>
    <source>None</source>
    <comment>color name</comment>
    <translation>Žádný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="304"/>
    <source>PDF 3D Annotation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
    <source>Symbol</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="331"/>
    <source>Custom</source>
    <comment>CommonStrings, custom page size</comment>
    <translation>Vlastní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
    <source>Single Page</source>
    <translation>Jedna strana</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
    <source>Double Sided</source>
    <translation>Dvojstrany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="339"/>
    <source>3-Fold</source>
    <translation>3 složení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="340"/>
    <source>4-Fold</source>
    <translation>4 složení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="380"/>
    <source>Monday</source>
    <translation>Pondělí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="381"/>
    <source>Tuesday</source>
    <translation>Úterý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="382"/>
    <source>Wednesday</source>
    <translation>Středa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="383"/>
    <source>Thursday</source>
    <translation>Čtvrtek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="384"/>
    <source>Friday</source>
    <translation>Pátek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="385"/>
    <source>Saturday</source>
    <translation>Sobota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="386"/>
    <source>Sunday</source>
    <translation>Neděle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="387"/>
    <source>January</source>
    <translation>Leden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
    <source>February</source>
    <translation>Únor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="389"/>
    <source>March</source>
    <translation>Březen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="390"/>
    <source>April</source>
    <translation>Duben</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="391"/>
    <source>May</source>
    <translation>Květen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="392"/>
    <source>June</source>
    <translation>Červen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="393"/>
    <source>July</source>
    <translation>Červenec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
    <source>August</source>
    <translation>Srpen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="395"/>
    <source>September</source>
    <translation>Září</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="396"/>
    <source>October</source>
    <translation>Říjen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="397"/>
    <source>November</source>
    <translation>Listopad</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="398"/>
    <source>December</source>
    <translation>Prosinec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="292"/>
    <source>Yes</source>
    <translation>Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="293"/>
    <source>No</source>
    <translation>Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="294"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Ano</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="295"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Ne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
    <source>Left Page</source>
    <comment>Left page location</comment>
    <translation>Levá stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
    <source>Middle</source>
    <comment>Middle page location</comment>
    <translation>Střední</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="349"/>
    <source>Middle Left</source>
    <comment>Middle Left page location</comment>
    <translation>Střední levá</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="350"/>
    <source>Middle Right</source>
    <comment>Middle Right page location</comment>
    <translation>Střední pravá</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="351"/>
    <source>Right Page</source>
    <comment>Right page location</comment>
    <translation>Pravá stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
    <source>Normal</source>
    <comment>Default single master page</comment>
    <translation>Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
    <source>Normal Left</source>
    <comment>Default left master page</comment>
    <translation>Normální vlevo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
    <source>Normal Middle</source>
    <comment>Default middle master page</comment>
    <translation>Normální na střed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
    <source>Normal Right</source>
    <comment>Default right master page</comment>
    <translation>Normální vpravo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="407"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
    <translation>Normální vidění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="408"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
    <translation>Barvoslepost (červená)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="409"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
    <translation>Barvoslepost (zelená)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="410"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
    <translation>Barvoslepost (modrá)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="411"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
    <translation>Barvoslepost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="413"/>
    <source>Custom: </source>
    <comment>Custom Tab Fill Option</comment>
    <translation>Vlastní: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation>Plná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="363"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation>Přerušovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation>Tečkovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="365"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation>Čerchovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="366"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation>Dvojitě čerchovaná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="415"/>
    <source>None</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Žádné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="416"/>
    <source>Left Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Vyčnívající vlevo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="417"/>
    <source>Right Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Vyčnívající vpravo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="418"/>
    <source>Left Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Vlevo zavěšená interpunkce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="419"/>
    <source>Right Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Vpravo zavěšená interpunkce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="420"/>
    <source>Default</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Výchozí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="423"/>
    <source>Min. Word Tracking</source>
    <translation>Min. prokládání textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="424"/>
    <source>Max. Word Tracking</source>
    <translation>Max. prokládání textu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="427"/>
    <source>Min. Glyph Extension</source>
    <translation>Min. šířka znaků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="428"/>
    <source>Max. Glyph Extension</source>
    <translation>Max. šířka znaků</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="280"/>
    <source>None</source>
    <translation>Žádná</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="400"/>
    <source>RGB</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="401"/>
    <source>CMYK</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="402"/>
    <source>Grayscale</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>Odstíny šedé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="403"/>
    <source>Duotone</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>Dvoubarevný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="405"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>Colorspace (Unknown)</comment>
    <translation>Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="432"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation>PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="297"/>
    <source>Text Frame</source>
    <translation>Textový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="298"/>
    <source>Image Frame</source>
    <translation>Obrázkový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="299"/>
    <source>Line</source>
    <translation>Čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="300"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Mnohoúhelník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="301"/>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Lomená čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="302"/>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation>Text na křivce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="311"/>
    <source>Multiple</source>
    <comment>Multiple frame types</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
    <source>PDF Push Button</source>
    <translation>PDF tlačítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
    <source>PDF Text Field</source>
    <translation>PDF Textové pole</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="315"/>
    <source>PDF Check Box</source>
    <translation>PDF pole k zaškrtnutí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
    <source>PDF Combo Box</source>
    <translation>PDF pole k výběru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="317"/>
    <source>PDF List Box</source>
    <translation>PDF pole se seznamem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
    <source>PDF Text Annotation</source>
    <translation>PDF textová anotace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="319"/>
    <source>PDF Link Annotation</source>
    <translation>PDF anotace odkazem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="441"/>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation>PostScript Level 1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="443"/>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation>PostScript Level 2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="445"/>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation>PostScript Level 3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="447"/>
    <source>Windows GDI</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="303"/>
    <source>Render Frame</source>
    <translation>Generovaný rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
    <source>Default Paragraph Style</source>
    <translation>Výchozí styl odstavce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="374"/>
    <source>Default Character Style</source>
    <translation>Výchozí styl znaku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="375"/>
    <source>Default Line Style</source>
    <translation>Výchozí styl čáry</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="306"/>
    <source>Group</source>
    <translation>Seskupit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="307"/>
    <source>Regular Polygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
    <source>Arc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="309"/>
    <source>Spiral</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
    <source>Table</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="376"/>
    <source>Default Table Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="377"/>
    <source>Default Cell Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="313"/>
    <source>PDF Radio Button</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
    <source>Button</source>
    <translation>Tlačítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="321"/>
    <source>RadioButton</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="322"/>
    <source>Textfield</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="323"/>
    <source>Checkbox</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="324"/>
    <source>Combobox</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
    <source>Listbox</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="326"/>
    <source>TextAnnot</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="327"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Odkaz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="404"/>
    <source>Monochrome</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="466"/>
    <source>Alt</source>
    <translation>Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="467"/>
    <source>Shift</source>
    <translation>Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="470"/>
    <source>Cmd</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="471"/>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="474"/>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="478"/>
    <source>Ctrl</source>
    <translation>Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="475"/>
    <source>Windows</source>
    <translation>Okna</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="479"/>
    <source>Meta</source>
    <translation>Meta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="456"/>
    <source>px</source>
    <translation>px</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContextMenu</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="300"/>
    <source>Preview Settings</source>
    <translation>Nastavení náhledu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="575"/>
    <source>Paste File...</source>
    <translation>Vložit soubor...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="609"/>
    <source>Delete Page</source>
    <translation>Smazat stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="112"/>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="151"/>
    <source>In&amp;fo</source>
    <translation>In&amp;fo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="136"/>
    <source>Print: </source>
    <translation>Tisk: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="139"/>
    <source>Enabled</source>
    <translation>Povoleno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="141"/>
    <source>Disabled</source>
    <translation>Zakázáno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="213"/>
    <source>Edit 3D Annotation...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="227"/>
    <source>Insert Mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="344"/>
    <source>Image</source>
    <translation>Obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="369"/>
    <source>Locking</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="374"/>
    <source>Send to</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="376"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Výstřižky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="407"/>
    <source>Send to La&amp;yer</source>
    <translation>Přesu&amp;nout do vrstvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="439"/>
    <source>Le&amp;vel</source>
    <translation>&amp;Hladina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="462"/>
    <source>Conve&amp;rt to</source>
    <translation>K&amp;onverze na</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="478"/>
    <source>&amp;PDF Options</source>
    <translation>&amp;Volby PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="511"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Upravit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="559"/>
    <source>&amp;Paste Here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="567"/>
    <source>Paste Recent</source>
    <translation>Vložit nedávný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="200"/>
    <source>Content</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
    <source>Convert Page to Master Page</source>
    <translation>Převést stránku na vzorovou stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
    <source>Copy Applied Master Page Items</source>
    <translation>Kopírovat aplikované položky vzorové stránky</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="29"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation>Nová vzorová stránka %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="419"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="421"/>
    <source>Pattern</source>
    <translation>Vzorek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="705"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="708"/>
    <source>Custom</source>
    <translation>Vlastní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1332"/>
    <source>Create Mesh</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="94"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1918"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1923"/>
    <source>Solid</source>
    <translation>plný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="81"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="95"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1919"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1924"/>
    <source>Gradient</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1920"/>
    <source>Hatch</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateMode</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="839"/>
    <source>3DAnnot</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRange</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="14"/>
    <source>Create Range</source>
    <translation>Vytvořit interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="22"/>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation>Počet stránek v dokumentu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="80"/>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation>Základní výběr intervalu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="86"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation>Interval stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="92"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="95"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="118"/>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation>Přesunout &amp;dolů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="121"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="128"/>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation>Přesunout &amp;nahoru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="131"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="150"/>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation>Přidat interval stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="156"/>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="166"/>
    <source>Even Pages</source>
    <translation>Sudé stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="173"/>
    <source>From:</source>
    <translation>Od:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="205"/>
    <source>To:</source>
    <translation>po:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="233"/>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="236"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="261"/>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation>Liché stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="271"/>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation>Seznam oddělený čárkami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="282"/>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation>Pokročilé seřazení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="330"/>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation>Ukázkové pořadí stránek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="359"/>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="391"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="394"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="401"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="404"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>Volby CSV importu </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Oddělovač položek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="44"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Oddělovač hodnot:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>První řádek je hlavička</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
    <source>None</source>
    <comment>delimiter</comment>
    <translation>Žádný</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="55"/>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Nastavení tiskárny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="66"/>
    <source>Option</source>
    <translation>Volba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="67"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Hodnota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="136"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="146"/>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Nastavení stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="143"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="150"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Všechny stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="144"/>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Pouze sudé stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="145"/>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Pouze liché stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="153"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="163"/>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Zrcadlit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="170"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="180"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Orientace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="177"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="184"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Na výšku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="178"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Na šířku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="187"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="200"/>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>N-Up tisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="194"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="204"/>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Stránek na list</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="195"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="196"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="197"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="198"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="199"/>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Stránky na list</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="227"/>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CurveWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="411"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="449"/>
    <source>Save as</source>
    <translation>Uložit jako</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="483"/>
    <source>Cannot write the file: 
%1</source>
    <translation>Nelze uložit soubor: 
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="509"/>
    <source>Inverts the curve</source>
    <translation>Převrátit křivku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="510"/>
    <source>Resets the curve</source>
    <translation>Obnovit křivku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="511"/>
    <source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
    <translation>Přepnout mezi lineární a kubickou interpoloací křivky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="512"/>
    <source>Loads a curve</source>
    <translation>Nahrát křivku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="513"/>
    <source>Saves this curve</source>
    <translation>Uložit tuto křivku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="411"/>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="449"/>
    <source>Curve Files (*.scu *.SCU);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="416"/>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Kódování:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="356"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="386"/>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Komprimovat soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="365"/>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>Včetně &amp;písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="328"/>
    <source>Show Preview</source>
    <translation>Ukázat náhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="367"/>
    <source>&amp;Include Color Profiles</source>
    <translation>Včetně profilů &amp;barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="329"/>
    <source>Show a preview and information for the selected file</source>
    <translation>Ukázat náhled a informace o vybraném souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="403"/>
    <source>Compress the Scribus document on save</source>
    <translation>Při uložení komprimovat dokument Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="405"/>
    <source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="407"/>
    <source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
    <translation>Při exportu dokumentu vložit barevné profily</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="462"/>
    <source>Import Option:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="466"/>
    <source>Keep original size</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="467"/>
    <source>Downscale to page size</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="468"/>
    <source>Upscale to page size</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CvgPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="146"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importuje se: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="149"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Zkoumá se soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="350"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Vytvářím objekty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DashEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="372"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Hodnota:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="373"/>
    <source>Offset:</source>
    <translation>Posun:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DeferredTask</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/deferredtask.cpp" line="82"/>
    <source>Cancelled by user</source>
    <translation>Zrušeno uživatelem</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="28"/>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Smazat barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="36"/>
    <source>Delete Color:</source>
    <translation>Smazat barvu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="47"/>
    <source>Replace With:</source>
    <translation>Nehradit čím:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="17"/>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Smazat stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="37"/>
    <source>to:</source>
    <translation>po:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="26"/>
    <source>Delete From:</source>
    <translation>Smazat od:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DialogsAPI</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/api_dialogs.cpp" line="34"/>
    <source>Alert - Scribus</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocIm</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="181"/>
    <source>Importing failed</source>
    <translation>Chyba importu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="182"/>
    <source>Importing Word document failed 
%1</source>
    <translation>Chyba importu Word dokumentu 
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="30"/>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Informace o dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="39"/>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>&amp;Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="46"/>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>&amp;Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="53"/>
    <source>&amp;Subject:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="61"/>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>&amp;Klíčová slova:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="69"/>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>&amp;Popis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="82"/>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>&amp;Vydavatel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="89"/>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>Př&amp;ispěvatelé:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="97"/>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>&amp;Datum:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="104"/>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>&amp;Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="111"/>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>&amp;Formát:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="118"/>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>Identi&amp;fikátor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="125"/>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>&amp;Zdroj:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="132"/>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Jazyk:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="139"/>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>&amp;Odkaz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="146"/>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>O&amp;blast:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="153"/>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>P&amp;ráva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="161"/>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>Da&amp;lší informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="173"/>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>Datum přiřazené k události v životním cyklu dokumentu. Použijte RRRR-MM-DD formát podle ISO 8601</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="174"/>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>Povaha dokumentu. Např. kategorie, funkce, žánr, atd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="176"/>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>Jednoznačný odkaz na dokument. Např. ISBN nebo URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="177"/>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>Odkaz na dokument, ze kterého tento vychází. Např. ISBN nebo URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="179"/>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>Odkaz na související dokument např. ISBN nebo URI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="180"/>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>Rozšířený rámec obsahu dokumentu - oblast působnosti, datum anebo soudní pravomoc atd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="181"/>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Informace o autorských právech a licencích, např. copyright, patenty nebo obchodní značka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="160"/>
    <source>Documen&amp;t</source>
    <translation>Dokumen&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="178"/>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation>Jazyk obsahu dokumentu, obvykle kód jazyka podle ISO-639 doplněný pomlčkou a kódem země podle ISO-3166, např. en-GB, fr-CH, cs-CZ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="168"/>
    <source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="169"/>
    <source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="170"/>
    <source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="175"/>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="167"/>
    <source>The person or organization primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="171"/>
    <source>A person or organization responsible for making the document available</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="172"/>
    <source>A person or organization responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DownloadsPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalette.cpp" line="12"/>
    <source>Show In Finder</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalette.cpp" line="15"/>
    <source>Show In Explorer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalette.cpp" line="17"/>
    <source>Remove</source>
    <translation>Odstranit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalette.cpp" line="18"/>
    <source>Remove All</source>
    <translation>Odstanit vše</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DownloadsPalette_Base</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalettebase.ui" line="14"/>
    <source>Downloads</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalettebase.ui" line="28"/>
    <source>Show</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalettebase.ui" line="41"/>
    <source>Remove</source>
    <translation>Odstranit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalettebase.ui" line="51"/>
    <source>Remove All</source>
    <translation>Odstanit vše</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DrwPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1233"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Skupina%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="162"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importuje se: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="165"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Zkoumá se soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="375"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Vytvářím objekty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="433"/>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Import souboru:
%1
se nepodařil!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="434"/>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Kritická chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="773"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="439"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Vytvářím objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="92"/>
    <source>Analyzing PostScript:</source>
    <translation>Analyzuji PostScript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="772"/>
    <source>Converting of %1 images failed!</source>
    <translation>Konverze %1 obrázků selhala!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="646"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Skupina%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="89"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importuji: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Upravit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="34"/>
    <source>Editor</source>
    <translation>Editor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="44"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="46"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="48"/>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>&amp;Uložit a skončit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>S&amp;končit bez uložení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Zpět</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Vpřed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="57"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Vyjmou&amp;t</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="60"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="66"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Vymazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="68"/>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>Získat &amp;názvy polí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="70"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="77"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ú&amp;pravy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="133"/>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="149"/>
    <source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>JavaScripty (*.js);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="42"/>
    <source>Ctrl+N</source>
    <translation>Ctrl+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="53"/>
    <source>Ctrl+Z</source>
    <translation>Ctrl+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="58"/>
    <source>Ctrl+X</source>
    <translation>Ctrl+X</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="61"/>
    <source>Ctrl+C</source>
    <translation>Ctrl+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="64"/>
    <source>Ctrl-V</source>
    <translation>Ctrl-V</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="101"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="105"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="46"/>
    <source>Image Effects</source>
    <translation>Efekty obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="88"/>
    <source>Options:</source>
    <translation>Volby:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="105"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Barva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="116"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Odstín:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="132"/>
    <source>Brightness:</source>
    <translation>Jas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="154"/>
    <source>Contrast:</source>
    <translation>Kontrast:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="176"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="205"/>
    <source>Radius:</source>
    <translation>Poloměr:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="187"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Hodnota:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="223"/>
    <source>Posterize:</source>
    <translation>Posterizovat:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="462"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="479"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="507"/>
    <source>Available Effects</source>
    <translation>Dostupné efekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="466"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="548"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="797"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="859"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1314"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1436"/>
    <source>Blur</source>
    <translation>Blur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="467"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="533"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="782"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="853"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1265"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1414"/>
    <source>Brightness</source>
    <translation>Jas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="468"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="524"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="777"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="863"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="918"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1005"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1405"/>
    <source>Colorize</source>
    <translation>Kolorovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="472"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="538"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="787"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="855"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1281"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1420"/>
    <source>Contrast</source>
    <translation>Kontrast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="473"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="519"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="772"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="851"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1001"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Odstíny šedé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="475"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="514"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="767"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="849"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1003"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Invertovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="476"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="558"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="805"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="861"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1326"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1449"/>
    <source>Posterize</source>
    <translation>Posterizovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="477"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="543"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="792"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="857"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1297"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1426"/>
    <source>Sharpen</source>
    <translation>Zaostřit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="489"/>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation>&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="493"/>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation>&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="504"/>
    <source>Effects in use</source>
    <translation>Použité efekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="623"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="627"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="242"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="292"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="358"/>
    <source>Color 1:</source>
    <translation>Barva 1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="263"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="312"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="378"/>
    <source>Color 2:</source>
    <translation>Barva 2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="332"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="398"/>
    <source>Color 3:</source>
    <translation>Barva 3:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="418"/>
    <source>Color 4:</source>
    <translation>Barva 4:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="469"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="563"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="810"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="874"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="918"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1022"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1455"/>
    <source>Duotone</source>
    <translation>Dvoubarevný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="470"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="572"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="815"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="885"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="918"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1080"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1491"/>
    <source>Tritone</source>
    <translation>Tříbarevný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="581"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="820"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="896"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="918"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1161"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1542"/>
    <source>Quadtone</source>
    <translation>Čtyřbarevný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="590"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="825"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="907"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1342"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1608"/>
    <source>Curves</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EmfPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemf.cpp" line="558"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importuje se: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemf.cpp" line="561"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Zkoumá se soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemf.cpp" line="1047"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Vytvářím objekty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExceptHookDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="13"/>
    <source>Script error</source>
    <translation>Chyba ve skriptu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="24"/>
    <source>An exception occured while running the script.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="31"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="44"/>
    <source>Exception</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="51"/>
    <source>&amp;Details &gt;&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportBitmap</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="207"/>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation>Soubor již existuje. Přepsat?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="208"/>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation>už existuje. Přepsat?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="194"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="223"/>
    <source>Save as Image</source>
    <translation>Uložit jako obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="194"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="195"/>
    <source>Insufficient memory for this image size.</source>
    <translation>Nedostatek paměti pro tak velký obrázek.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="223"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="224"/>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation>Chyba při zápisu souboru.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="229"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>&amp;Všechny stánky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Změnit výstupní adresář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Výstupní adresář - místo, kde budou uloženy vaše obrázky.
Názvy exportovaných souborů budou ve tvaru &apos;nazevdokumentu-cislostranky.typ&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="79"/>
    <source>Choose an Export Directory</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Exportovat pouze aktuální stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Dostupné exportní formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="50"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Změnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Exportovat do adresáře:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="86"/>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Typ obrázku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="99"/>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Kvalita:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="14"/>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Uložit jako obrázky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="80"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Volby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="125"/>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Rozlišení:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="109"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="161"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="135"/>
    <source> dpi</source>
    <translation>dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="201"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="243"/>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>&amp;Aktuální stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="222"/>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>&amp;Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="116"/>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Exportovat interval stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Uložit všechny stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Rozlišení obrázků
Použijte 72 dpi, jestliže je obrázek určen pro obrazovku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="151"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
    <translation>Velikost obrázků. 100% beze změny, 200% dvakrát větší atd.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="184"/>
    <source>Image size in Pixels</source>
    <translation>Velikost obrázku v pixelech</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
    <source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
    <translation>Komprimační poměr vašeho obrázku - 100% je bez komprimace, 0% nejvyšší komprimace. Jestliže si nevíte rady, použijte &apos;Automaticky&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Automaticky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="61"/>
    <source>Naming of exported files:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="67"/>
    <source>Prefix:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="177"/>
    <source>No Background</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="128"/>
    <source>Don&apos;t export Page Background</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
    <source>Create a range of pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExtImageProps</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="40"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Rozšířené vlastnosti obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="58"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="79"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="116"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="59"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="117"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Ztmavit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="60"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="81"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="118"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Zesvětlit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="119"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Odstín</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="83"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="120"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Sytost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="84"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="121"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="85"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="122"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Světlost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="86"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="123"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Násobit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="87"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="124"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Obrazovka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="67"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="88"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="125"/>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Rozpuštění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="68"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="89"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="126"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Overlay</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="69"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="90"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="127"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Studené světlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="70"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="91"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="128"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Teplé světlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="71"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="92"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="129"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Rozdíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="73"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="94"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="131"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Barevný fígl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="74"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="95"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="132"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Vypálení barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="112"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Režim směšování:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="138"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Neprůsvitnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="145"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="151"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Název</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="229"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Vrstvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="282"/>
    <source>Don&apos;t use any Path</source>
    <translation>Nepoužívat žádnou cestu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="284"/>
    <source>Paths</source>
    <translation>Cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="72"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="93"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="130"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Exkluze</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="291"/>
    <source>Live Preview</source>
    <translation>Živý náhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="75"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="96"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="133"/>
    <source>Plus</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="76"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="97"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="134"/>
    <source>Destination In</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="77"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="98"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="135"/>
    <source>Destination Out</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="190"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="217"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="257"/>
    <source>Size:</source>
    <translation>Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="270"/>
    <source>Title:</source>
    <translation>Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="273"/>
    <source>No Title</source>
    <translation>Bez názvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="275"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="195"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="278"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="283"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="285"/>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Scribus dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="192"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Rozlišení:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="192"/>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="198"/>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Barevný prostor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="280"/>
    <source>File Format:</source>
    <translation>Formát souboru:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FhPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfh.cpp" line="147"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfh.cpp" line="150"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfh.cpp" line="355"/>
    <source>Parsing failed!

Please submit your file (if possible) to the
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileLoader</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="470"/>
    <source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
    <translation>Některá písma, použitá v tomto dokumentu, byla nahrazena:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="474"/>
    <source> was replaced by: </source>
    <translation> nahrazeno čím: </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="32"/>
    <source>File</source>
    <translation>Soubor</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FlattenPathPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="76"/>
    <source>Flatten Path</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="80"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Nástroje cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="101"/>
    <source>Flattens a Path</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="102"/>
    <source>Converts a Bezier Path to a Path made of line segments.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontComboH</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="148"/>
    <source>Family:</source>
    <translation>Rodina:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="149"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Styl:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="151"/>
    <source>Font Family of Selected Text or Text Frame</source>
    <translation>Rodina písma vybraného textu nebo textového rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="152"/>
    <source>Font Style of Selected Text or Text Frame</source>
    <translation>Styl písma vybraného textu nebo textového rámce</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontListModel</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="86"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Název písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="88"/>
    <source>Use Font</source>
    <translation>Použít písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="143"/>
    <source>Family</source>
    <translation>Rodina</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="144"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Styl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="145"/>
    <source>Variant</source>
    <translation>Varianta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="90"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="92"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Formát</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="94"/>
    <source>Embed in PostScript</source>
    <translation>Vložený v PostScriptu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="96"/>
    <source>Subset</source>
    <translation>Podmnožina glyphů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="98"/>
    <source>Access</source>
    <translation>Přístup</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="100"/>
    <source>Used in Doc</source>
    <translation>Použité v dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="102"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation>Cesta k souboru s písmem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font type</comment>
    <translation>Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="177"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font format</comment>
    <translation>Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="184"/>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Uživatel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="185"/>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Systém</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="208"/>
    <source>Click to change the value</source>
    <translation>Kliknutím změníte hodnotu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="110"/>
    <source>Leave preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Zavřít náhled písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
    <source>Size of the selected font</source>
    <translation>Velikost zvoleného písma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské Ódy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation>Náhled písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="19"/>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation>&amp;Rychlé hledání:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost písma:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation>Výplňový text, který se zobrazí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation>Na&amp;stavit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
    <source>Reset the text</source>
    <translation>Obnovit text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
    <source>&amp;Default</source>
    <translation>Vých&amp;ozí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
    <source>Show Extended Font Information</source>
    <translation>Zobrazit rozšířené informace o písmu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
    <source>Set the preview text</source>
    <translation>Nastavit výplňový text</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Font Preview...</source>
    <translation>&amp;Náhled písem...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
    <source>Font Preview dialog</source>
    <translation>Dialog náhledu písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="68"/>
    <source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
    <translation>Třídění, prohledávání a procházení písem.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontReplaceDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="30"/>
    <source>Font Substitution</source>
    <translation>Náhrady písem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
    <source>Original Font</source>
    <translation>Původní písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="46"/>
    <source>Substitution Font</source>
    <translation>Nové písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="72"/>
    <source>Make these substitutions permanent</source>
    <translation>Nastavit tyto náhrady jako trvalé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="40"/>
    <source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
    <translation>Tento dokument obsahuje některá písma, která nejsou na vašem systému instalována, vyberte prosím jejich odpovídající náhrady. Tlačítko Zrušit načítání dokumentu zastaví.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
    <source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in File &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
    <source>Cancels these font substitutions and stops loading the document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="85"/>
    <source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="35"/>
    <source>Select Alternate Font</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="44"/>
    <source>Font</source>
    <translation>Písmo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="182"/>
    <source>Add, change or remove color stops here</source>
    <translation>Přidat, změnit nebo odebrat zarážky barev</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="14"/>
    <source>Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="63"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Pozice:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="70"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="97"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="120"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="80"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Barva:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="90"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Neprůsvitnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="113"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Odstín:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="223"/>
    <source>Add Stop</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="225"/>
    <source>Remove Stop</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientVectorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="23"/>
    <source>Gradient Vector</source>
    <translation>Vektor přechodu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="39"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="131"/>
    <source>Start:</source>
    <translation>Začátek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="90"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="148"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="182"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="216"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="291"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="325"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="359"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="393"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="431"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="465"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="499"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="533"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="567"/>
    <source>/</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="73"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="165"/>
    <source>End:</source>
    <translation>Konec:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="107"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="233"/>
    <source>Skew:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="199"/>
    <source>Focal:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="250"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Měřítko:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="274"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="414"/>
    <source>1. Point:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="308"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="448"/>
    <source>2. Point:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="342"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="482"/>
    <source>3. Point:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="376"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="516"/>
    <source>4. Point:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="550"/>
    <source>5. Point:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="598"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="772"/>
    <source>Edit Grid Points</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="620"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="794"/>
    <source>Edit Control Points</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="645"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="819"/>
    <source>Reset selected Control Point</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="670"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="844"/>
    <source>Reset all Control Points</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="707"/>
    <source>New Mesh...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="714"/>
    <source>Reset Mesh</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="721"/>
    <source>Mesh -&gt; Shape</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="877"/>
    <source>Snap to other Mesh Points</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="889"/>
    <source>Add Patch</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="902"/>
    <source>Remove Patch</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="32"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="221"/>
    <source>&amp;Single</source>
    <translation>&amp;Jednoduché</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="40"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="147"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="224"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="232"/>
    <source>Horizontals</source>
    <translation>Vodorovně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="226"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Přidat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="59"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="214"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="304"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="363"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="66"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="227"/>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="69"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="224"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="314"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="79"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="237"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="225"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="233"/>
    <source>Verticals</source>
    <translation>Svislé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="95"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="228"/>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation>Přd&amp;at</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="98"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="105"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="229"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="108"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="123"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="120"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="230"/>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation>&amp;Zamknout vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="130"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="327"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="231"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="246"/>
    <source>Appl&amp;y to All Pages</source>
    <translation>&amp;Použít pro všechny stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="133"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="330"/>
    <source>Alt+Y</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="141"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="222"/>
    <source>&amp;Column/Row</source>
    <translation>&amp;Sloupce/řádky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="153"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="234"/>
    <source>&amp;Number:</source>
    <translation>&amp;Počet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="179"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="236"/>
    <source>U&amp;se Gap:</source>
    <translation>Po&amp;užít mezeru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="182"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="198"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="288"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="240"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="243"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>&amp;Stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="201"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="291"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="350"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="211"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="301"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="241"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="244"/>
    <source>M&amp;argins</source>
    <translation>Okr&amp;ajům</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="221"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="311"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="242"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="245"/>
    <source>S&amp;election</source>
    <translation>Vý&amp;běrům</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="243"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="235"/>
    <source>Nu&amp;mber:</source>
    <translation>P&amp;očet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="269"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="237"/>
    <source>Use &amp;Gap:</source>
    <translation>Použít &amp;mezeru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="272"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="338"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="223"/>
    <source>&amp;Misc</source>
    <translation>&amp;Různé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
    <source>Delete all guides from the current page</source>
    <translation>Smazat všechny vodítka na aktuální stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="347"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="247"/>
    <source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
    <translation>Smazat vodítka z &amp;aktuální stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
    <source>Delete all guides from the current document</source>
    <translation>Smazat všechny vodítka v aktuálním dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="360"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="248"/>
    <source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
    <translation>Smazat vodítka ze &amp;všech stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="16"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="220"/>
    <source>Guide Manager</source>
    <translation>Správce vodítek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="250"/>
    <source>Add a new horizontal guide</source>
    <translation>Přidat nové vodorovné vodítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="251"/>
    <source>Delete the selected horizontal guide</source>
    <translation>Smazat vybrané vodorovné vodítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="252"/>
    <source>Add a new vertical guide</source>
    <translation>Přidat nové svislé vodítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="253"/>
    <source>Delete the selected vertical guide</source>
    <translation>Smazat vybrané svislé vodítko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="254"/>
    <source>Lock the guides</source>
    <translation>Zamknout vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="255"/>
    <source>Apply to all pages</source>
    <translation>Použít pro všechny stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="256"/>
    <source>Number of horizontal guides to create</source>
    <translation>Počet vytvořených vodorovných vodítek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="257"/>
    <source>Number of vertical guides to create</source>
    <translation>Počet vytvořených svislých vodítek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="258"/>
    <source>Create rows with guides, with an additional gap between the rows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="259"/>
    <source>Create columns with guides, with an additional gap between the columns</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="260"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="261"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page&apos;s margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="262"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="263"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="264"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page&apos;s margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="265"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="266"/>
    <source>Apply the shown guides to all pages in the document</source>
    <translation>Použít zobrazená vodítka na všechny stránky dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="267"/>
    <source>Delete all guides shown on the current page</source>
    <translation>Smazat všechna vodítka zobrazené na aktuální stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="268"/>
    <source>Delete all guides from all pages</source>
    <translation>Smazat všechny vodítka na všech stránkách</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="192"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="282"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="238"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="239"/>
    <source>Refer to</source>
    <translation>Vztaženo k</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="306"/>
    <source>Scribus Online Help</source>
    <translation>Online nápověda Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="397"/>
    <source>Find</source>
    <translation>Najít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="397"/>
    <source>Search Term:</source>
    <translation>Hledaný řetězec:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="76"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="318"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="46"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="312"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Tisk...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="308"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="314"/>
    <source>&amp;Find...</source>
    <translation>&amp;Hledat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="315"/>
    <source>Find &amp;Next</source>
    <translation>Hledat &amp;další</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="316"/>
    <source>Find &amp;Previous</source>
    <translation>Hledat &amp;předchozí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="309"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>Ú&amp;pravy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="147"/>
    <source>Navigation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="317"/>
    <source>&amp;Add Bookmark</source>
    <translation>&amp;Přidat záložku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="81"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="319"/>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation>S&amp;mazat vše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="310"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="13"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="35"/>
    <source>Scribus Help</source>
    <translation>Nápověda Scribusu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="51"/>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="61"/>
    <source>Find &amp;Next...</source>
    <translation>Hledat &amp;další...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="66"/>
    <source>Find &amp;Previous...</source>
    <translation>Hledat &amp;předchozí...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="71"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Přidat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="313"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Konec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="740"/>
    <source>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Sorry, no manual is installed!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net for updated documentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net for downloads&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</source>
    <comment>HTML message for no documentation available to show</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowserNavigation</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="31"/>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation>&amp;Obsah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="45"/>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation>Hl&amp;edat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="53"/>
    <source>Searching is case insensitive</source>
    <translation>Hledání ignoruje velikost písmen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="60"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>&amp;Hledat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="70"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="86"/>
    <source>1</source>
    <translation>1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="79"/>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation>&amp;Záložky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="96"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nový</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="103"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="110"/>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation>S&amp;mazat vše</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HunspellDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialog.cpp" line="88"/>
    <source>Spelling check complete</source>
    <translation>Kontrola pravopisu dokončena</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HunspellDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="14"/>
    <source>Check Spelling</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="22"/>
    <source>Text Language:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="47"/>
    <source>Not in dictionary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="61"/>
    <source>Ignore Once</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="68"/>
    <source>Ignore All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="92"/>
    <source>Suggestions</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="106"/>
    <source>Change</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="113"/>
    <source>Change All</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HunspellPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="33"/>
    <source>Check Spelling...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="50"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Přijatelné dělení slov</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="70"/>
    <source>Accept</source>
    <translation>Přijmout</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="93"/>
    <source>Skip</source>
    <translation>Přeskočit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="112"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="81"/>
    <source>Add to the
Exception List</source>
    <translation>Přidat so seznamu výjimek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="102"/>
    <source>Add to the
Ignore List</source>
    <translation>Přidat do seznamu
 k ignorování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="71"/>
    <source>Accept the proposed hyphenation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="78"/>
    <source>Add edited hyphen to local hyphenation dictionary list</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="99"/>
    <source>Add edited word to words that should not be hyphenated</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="113"/>
    <source>Do not apply the proposed hyphenation</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>IdmlPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="301"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importuje se: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="304"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Zkoumá se soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="515"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Vytvářím objekty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImageInfoDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="23"/>
    <source>Image Info</source>
    <translation>Informace o obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="30"/>
    <source>General Info</source>
    <translation>Obecné informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="34"/>
    <source>Date / Time:</source>
    <translation>Datum/čas:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="38"/>
    <source>Has Embedded Profile:</source>
    <translation>Má vložený profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="46"/>
    <source>Profile Name:</source>
    <translation>Název profilu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="50"/>
    <source>Has Embedded Paths:</source>
    <translation>Má vložené cesty:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="58"/>
    <source>Has Layers:</source>
    <translation>Má vrstvy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="69"/>
    <source>EXIF Info</source>
    <translation>EXIF informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="85"/>
    <source>Artist:</source>
    <translation>Umělec:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="131"/>
    <source>Comment:</source>
    <translation>Komentář:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="132"/>
    <source>User Comment:</source>
    <translation>Uživatelův komentář:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="133"/>
    <source>Camera Model:</source>
    <translation>Typ fotoaparátu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="134"/>
    <source>Camera Manufacturer:</source>
    <translation>Výrobce fotoaparátu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="140"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Popis:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="141"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="142"/>
    <source>Scanner Model:</source>
    <translation>Typ skeneru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="143"/>
    <source>Scanner Manufacturer:</source>
    <translation>Výrobce skeneru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="135"/>
    <source>Exposure time</source>
    <translation>Expoziční čas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="136"/>
    <source>Aperture:</source>
    <translation>Clona:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="137"/>
    <source>ISO equiv.:</source>
    <translation>Ekvivalent ISO:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportAIPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import AI...</source>
    <translation>Importovat AI...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports Illustrator Files</source>
    <translation>Importovat soubory Illustratoru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="81"/>
    <source>Imports most Illustrator files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje do dokumentu většinu souborů Illustratoru,
přičemž převede vektorová data na objekty Scribusu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="190"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="211"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="225"/>
    <source>The file could not be imported</source>
    <translation>Soubor nelze importovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="167"/>
    <source>This file contains 2 versions of the data.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="168"/>
    <source>Choose which one should be imported</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="170"/>
    <source>Use the pdf part</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="171"/>
    <source>Use the ai part</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="180"/>
    <source>The PDF Import plugin could not be found</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="201"/>
    <source>The EPS Import plugin could not be found</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportCdrPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="55"/>
    <source>Import Corel Draw...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="57"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="92"/>
    <source>Corel Draw</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="76"/>
    <source>Imports Corel Draw Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="77"/>
    <source>Imports most Corel Draw files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="126"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="159"/>
    <source>The Uniconverter Import plugin could not be found</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="168"/>
    <source>Parsing failed!

Please submit your file (if possible) to the
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="58"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="93"/>
    <source>Corel Draw (*.ccx *.CCX *.cdr *.CDR *.cdt *.CDT *.cmx *.CMX)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportCgmPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="97"/>
    <source>CGM File</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="99"/>
    <source>CGM File (*.cgm *.CGM)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="81"/>
    <source>Imports CGM Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="82"/>
    <source>Imports most binary CGM files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="129"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="60"/>
    <source>Import Computer Graphics Metafile...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="62"/>
    <source>Computer Graphics Metafile</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="63"/>
    <source>Computer Graphics Metafile (*.cgm *.CGM)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportCvgPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="122"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Calamus Vector Graphics...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Calamus Vector Graphics Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Calamus Vector Graphics files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportDrwPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="98"/>
    <source>Micrografx DRW File</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="100"/>
    <source>Micrografx DRW File (*.drw *.DRW)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="82"/>
    <source>Imports DRW Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="83"/>
    <source>Imports most DRW files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="130"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="60"/>
    <source>Import Micrografx Draw...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="62"/>
    <source>Micrografx Draw</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="63"/>
    <source>Micrografx Draw (*.drw *.DRW)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportEmfPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="95"/>
    <source>EMF</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="96"/>
    <source>EMF (*.emf *.EMF)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports EMF Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports most EMF files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="127"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="58"/>
    <source>Import Enhanced Metafile...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="60"/>
    <source>Enhanced Metafile</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="61"/>
    <source>Enhanced Metafile (*.emf *.EMF)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportFhPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Freehand...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="90"/>
    <source>Freehand</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="91"/>
    <source>Freehand (*.fh* *.FH*)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Freehand Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Freehand files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="124"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportIdml</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="65"/>
    <source>Imports Adobe Idml Packages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="66"/>
    <source>Imports Adobe Indesign's idml packages into Scribus
 converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="67"/>
    <source>GPL</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="52"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="81"/>
    <source>Adobe Indesign IDML</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="53"/>
    <source>Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="101"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportIdmlPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import Idml...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="99"/>
    <source>Adobe Indesign IDML</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="100"/>
    <source>Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="83"/>
    <source>Imports IDML Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="84"/>
    <source>Imports most IDML files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="113"/>
    <source>Adobe Indesign IDMS</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="114"/>
    <source>Adobe Indesign IDMS (*.idms *.IDMS)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="147"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportOdgPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import ODF Document...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="99"/>
    <source>ODF Drawing</source>
    <comment>Import/export format name</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="100"/>
    <source>ODF Drawing (*.odg *.ODG *.fodg *.FODG)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="112"/>
    <source>ODF Presentation</source>
    <comment>Import/export format name</comment>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="113"/>
    <source>ODF Presentation (*.odp *.ODP *.fodp *.FODP)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="83"/>
    <source>Imports ODF Drawing Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="84"/>
    <source>Imports most ODF Drawing files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="146"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPSPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="62"/>
    <source>Import PostScript...</source>
    <translation>Importovat PostScript...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="83"/>
    <source>Imports PostScript Files</source>
    <translation>Importovat PostScript soubory</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="84"/>
    <source>Imports most PostScript files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje většinu PostSript souborů do aktuálního dokumentu
a konvertuje vektorová data do objektů Scribusu.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPagesPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import iWorks Pages...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="96"/>
    <source>iWorks Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="97"/>
    <source>iWorks Pages (*.pages *.PAGES)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports iWorks Pages Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="81"/>
    <source>Imports most iWorks Pages files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="130"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPctPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="122"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Macintosh Pict...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Macintosh Pict Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Macintosh Pict files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPdfPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import PDF...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="89"/>
    <source>Imports PDF Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="90"/>
    <source>Imports most PDF files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="162"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="215"/>
    <source>The Import plugin cannot handle Postscript files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPmPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Pagemaker...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="90"/>
    <source>Pagemaker</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="91"/>
    <source>Pagemaker (*.pmd *.PMD *.pm *.PM *.pm3 *.PM3 *.pm4 *.PM4 *.pm5 *.PM5 *.pm6 *.PM6 *.p65 *.P65)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Pagemaker Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Pagemaker files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="123"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPubPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import PUB...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="90"/>
    <source>MS Publisher</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="91"/>
    <source>MS Publisher (*.pub *.PUB)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports PUB Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most MS Publisher files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="124"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportShapePlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Dia Shapes...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Dia shape Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Dia shapes into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="90"/>
    <source>Dia Shapes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="56"/>
    <source>Dia Shapes (*.shape *.SHAPE)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="92"/>
    <source>Dia shapes (*.shape *.SHAPE)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportSmlPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Sml...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="90"/>
    <source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="92"/>
    <source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File (*.sml *.SML)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Sml Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Kivio stencils into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="123"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="55"/>
    <source>Kivio Stencils</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="56"/>
    <source>Kivio Stencils (*.sml *.SML)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportSvmPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="58"/>
    <source>Import SVM...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="60"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="95"/>
    <source>SVM</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="96"/>
    <source>SVM (*.svm *.svm)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports SVM Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports most SVM files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="127"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportVivaPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import Viva...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="96"/>
    <source>Viva Designer XML</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="97"/>
    <source>Viva Designer XML (*.xml *.XML)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports Viva Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="81"/>
    <source>Imports most Viva files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="130"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportVsdPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Visio...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="90"/>
    <source>MS Visio</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="91"/>
    <source>MS Visio (*.vsd *.VSD *.vdx *.VDX *.vsdx *.VSDX)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports MS Visio Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most MS Visio files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="124"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportWpgPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="122"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import WordPerfect Graphics...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports WordPerfect Graphics Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most WordPerfect Graphics files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportXarPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Xara...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="90"/>
    <source>XARA &quot;*.xar&quot; File</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="92"/>
    <source>XARA &quot;*.xar&quot; File (*.xar *.XAR)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Xara Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Xara files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="55"/>
    <source>XARA</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="56"/>
    <source>XARA (*.xar *.XAR)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportXfigPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Xfig...</source>
    <translation>Importovat Xfig...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Xfig Files</source>
    <translation>Importovat Xfig soubory</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Xfig files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje většinu Xfig souborů do aktuálního dokumentu,
přičemž konvertuje vektorová data na objekty Scribusu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="122"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportXpsPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import Xps...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="99"/>
    <source>Microsoft XPS</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="100"/>
    <source>Microsoft XPS (*.xps *.XPS)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="112"/>
    <source>Open XML Paper</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="113"/>
    <source>Open XML Paper (*.oxps *.OXPS)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="83"/>
    <source>Imports XPS and Open XML Paper Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="84"/>
    <source>Imports most XPS and Open XML Paper files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="146"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Imposition</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="72"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Na výšku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="73"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Na šířku</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImpositionBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="19"/>
    <source>Imposition</source>
    <translation>Impozice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="44"/>
    <source>Gri&amp;d</source>
    <translation>Mříž&amp;ka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="102"/>
    <source>Copies</source>
    <translation>Počet kopií</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="157"/>
    <source>Do&amp;uble sided</source>
    <translation>Dv&amp;ojstrany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="160"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="186"/>
    <source>Front side</source>
    <translation>Titulní stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="218"/>
    <source>Back side</source>
    <translation>Zadní stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="253"/>
    <source>&amp;Booklet</source>
    <translation>&amp;Brožura</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="285"/>
    <source>Pages per sheet</source>
    <translation>Stránek na list</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="296"/>
    <source>4</source>
    <translation>4</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="301"/>
    <source>8</source>
    <translation>8</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="306"/>
    <source>16</source>
    <translation>16</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="318"/>
    <source>Pages</source>
    <translation>Stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="325"/>
    <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="339"/>
    <source>Fold</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="349"/>
    <source>Front page from</source>
    <translation>Titulní stránka z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="376"/>
    <source>Double sided</source>
    <translation>Dvojstrany</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="387"/>
    <source>Back page from</source>
    <translation>Zadní stránka z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="415"/>
    <source>Destination page</source>
    <translation>Cílová stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="455"/>
    <source>Size</source>
    <translation>Velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="487"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Orientace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="519"/>
    <source>Width</source>
    <translation>Šířka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="564"/>
    <source>Height</source>
    <translation>Výška</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="620"/>
    <source>Preview</source>
    <translation>Náhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="627"/>
    <source>Refresh preview</source>
    <translation>Obnovit náhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="671"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="674"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="681"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="684"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImpositionPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="37"/>
    <source>&amp;Imposition...</source>
    <translation>Impozice...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="69"/>
    <source>Imposition dialog</source>
    <translation>Dialog impozice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="70"/>
    <source>Imposition on grids, booklets and folds</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InlinePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="140"/>
    <source>Paste to Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="145"/>
    <source>Edit Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="148"/>
    <source>Remove Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="289"/>
    <source>Inline Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="31"/>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Vložit stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="51"/>
    <source>before Page</source>
    <translation>před stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="52"/>
    <source>after Page</source>
    <translation>za stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="53"/>
    <source>at End</source>
    <translation>na konec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="47"/>
    <source>Page(s)</source>
    <translation>Stránku(y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="43"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="64"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Vložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="83"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Vzorová stránka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="224"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Velikost stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="228"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="248"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Orientace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="251"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Na výšku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="252"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Na šířku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="257"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>Šíř&amp;ka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="264"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Výška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="269"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Přesunout objekty společně s jejich stránkou</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="69"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Vzorové stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="221"/>
    <source>Override Master Page Sizing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="234"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="24"/>
    <source>T&amp;ype</source>
    <translation>T&amp;yp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="44"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Textový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="54"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>&amp;Obrázkový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="87"/>
    <source>&amp;Location</source>
    <translation>&amp;Umístění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="96"/>
    <source>Page Placement</source>
    <translation>Umístění stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="105"/>
    <source>Current Page</source>
    <translation>Aktuální stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="115"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Všechny stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="144"/>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="568"/>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="610"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="172"/>
    <source>Position of Frame</source>
    <translation>Umístění rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="181"/>
    <source>Top Left of Margins</source>
    <translation>Vlevo nahoru na okraj stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="191"/>
    <source>Top Left of Page</source>
    <translation>Vlevo nahoru na stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="201"/>
    <source>Top Left of Bleed</source>
    <translation>Vlevo nahoru na spadávku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="245"/>
    <source>X:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="238"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="300"/>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="318"/>
    <source>Same as the Page Margins</source>
    <translation>Shodná jako okraje stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="328"/>
    <source>Same as the Page</source>
    <translation>Shodná jako stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="338"/>
    <source>Same as the Bleed</source>
    <translation>Shodná jako spadávka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="348"/>
    <source>Same as the Imported Image</source>
    <translation>Shodná jako importovaný obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="385"/>
    <source>Height:</source>
    <translation>Výška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="392"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Šířka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="447"/>
    <source>&amp;Options</source>
    <translation>&amp;Volby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="596"/>
    <source>Source Image:</source>
    <translation>Zdrojový obrázek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="636"/>
    <source>There are no options for this type of frame</source>
    <translation>Nenalezeny žádné volby pro tento typ rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="488"/>
    <source>Columns:</source>
    <translation>Sloupce:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="474"/>
    <source>Gap:</source>
    <translation>Mezera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="554"/>
    <source>Source Document:</source>
    <translation>Zdrojový dokument:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="125"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation>Interval stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="211"/>
    <source>Custom Position</source>
    <translation>Vlastní umístění</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="358"/>
    <source>Custom Size</source>
    <translation>Vlastní velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="130"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="134"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="41"/>
    <source>Insert one or more text frames</source>
    <translation>Vloží jeden nebo více textových rámců</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="51"/>
    <source>Insert one or more image frames</source>
    <translation>Vloží jeden nebo více obrázkových rámců</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="93"/>
    <source>Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range</source>
    <translation>Umístit nové rámce na aktuální stránku, na všechny stránky nebo vybraný interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="102"/>
    <source>Insert the frame on the current page only</source>
    <translation>Vložit rámec pouze na aktuální stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="112"/>
    <source>Insert one frame for each existing page</source>
    <translation>Vložit jeden rámec na všechny existující stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="122"/>
    <source>Insert frames on a range of pages</source>
    <translation>Vložit rámce na interval stránek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="134"/>
    <source>Range of pages to insert frames on</source>
    <translation>Interval stránek, na které budou vloženy rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="169"/>
    <source>Position the new frame in relation to the page</source>
    <translation>Umístění nového rámce vzhledem ke stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="178"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page margins</source>
    <translation>Vložit rámec do levého horního okraje stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="188"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page</source>
    <translation>Vložit rámec do levého horního okraje stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="198"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page bleed</source>
    <translation>Vložit rámec do levého horního rohu spadávky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="208"/>
    <source>Insert the frame at a custom position on the page</source>
    <translation>Vložit rámec do vlastního umístění na stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="252"/>
    <source>Top position of the inserted frame</source>
    <translation>Umístění shora vloženého rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="259"/>
    <source>Left position of the inserted frame</source>
    <translation>Umístění zleva vloženého rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="315"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the page margins</source>
    <translation>Vložit nový rámec se stejnou velikostí jako okraje stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="325"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the page</source>
    <translation>Vložit nový rámec se stejnou velikostí jako stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="335"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="345"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported</source>
    <translation>Vložit nový rámec se stejnou velikostí jako obrázek, který bude importován</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="355"/>
    <source>Insert the new frame with a custom size</source>
    <translation>Vložit nový rámec s vlastní velikostí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="399"/>
    <source>Width of the inserted frame</source>
    <translation>Šířka vloženého rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="406"/>
    <source>Height of the inserted frame</source>
    <translation>Výška vloženého rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="464"/>
    <source>Number of columns for the inserted text frame</source>
    <translation>Počet sloupců vloženého textového rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="481"/>
    <source>Distance between the columns in the text frame</source>
    <translation>Vzdálenost mezi sloupci v textovém rámci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="512"/>
    <source>Link the inserted text frames together to form a chain of frames</source>
    <translation>Spojí vložené textové rámce a vytvoří zřetězené rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="515"/>
    <source>Link Inserted Frames</source>
    <translation>Spojit vložené rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="524"/>
    <source>Link the first inserted frame to a preexisting text frame</source>
    <translation>Spojit první vložený rámec s existujícím textovým rámcem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="527"/>
    <source>Link to Existing Frame</source>
    <translation>Spojit s existujícím rámcem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="543"/>
    <source>Name of existing text frame to link to</source>
    <translation>Název existujícího textového rámce, se kterým se spojí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="561"/>
    <source>Source document to load into the text frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="603"/>
    <source>Source image to load into the inserted image frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="14"/>
    <source>Insert Frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertTable.cpp" line="15"/>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Vložit tabulku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertTable.cpp" line="28"/>
    <source>Number of rows:</source>
    <translation>Počet řádků:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertTable.cpp" line="29"/>
    <source>Number of columns:</source>
    <translation>Počet sloupců:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTableColumnsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="14"/>
    <source>Insert Column(s)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="25"/>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation>Počet sloupců:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="57"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Pozice:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="66"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.cpp" line="23"/>
    <source>Before</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="72"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="82"/>
    <source>positions</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="79"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.cpp" line="24"/>
    <source>After</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.cpp" line="29"/>
    <source>Beginning</source>
    <translation>Začátek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.cpp" line="30"/>
    <source>End</source>
    <translation>Konec</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTableRowsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="14"/>
    <source>Insert Row(s)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="25"/>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation>Počet řádků:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="57"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Pozice:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="66"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.cpp" line="23"/>
    <source>Before</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="72"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="82"/>
    <source>positions</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="79"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.cpp" line="24"/>
    <source>After</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.cpp" line="29"/>
    <source>Beginning</source>
    <translation>Začátek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.cpp" line="30"/>
    <source>End</source>
    <translation>Konec</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="83"/>
    <source>New Script</source>
    <translation>Nový skript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="31"/>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation>Upravit Java skripty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation>&amp;Upravit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="53"/>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation>&amp;Přidat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="56"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="61"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation>&amp;Nový skript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="125"/>
    <source>Do you really want to delete this script?</source>
    <translation>Opravdu chcete smazat tento skript?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="76"/>
    <source>Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an &quot;Open Action&quot; script be sure not to change the name of the function.</source>
    <translation>Přidá nový skript a definuje funkci se stejným názvem. Pokud chcete tento skript použít jako skript pro &quot;otevřenou akci&quot;, ujistěte se, že nezměníte název funkce.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LatexEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="33"/>
    <source>Enter Code:</source>
    <translation>Vložit kód:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="45"/>
    <source>Update</source>
    <translation>Aktualizovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="52"/>
    <source>Revert</source>
    <translation>Vrátit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="123"/>
    <source>Program Messages:</source>
    <translation>Hlášení programu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="174"/>
    <source>Status: Unknown</source>
    <translation>Stav: Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="158"/>
    <source>Kill Program</source>
    <translation>Zabít program</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="66"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Volby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="74"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Rozlišení:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="81"/>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Automaticky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="84"/>
    <source> DPI</source>
    <translation> DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="97"/>
    <source>Program:</source>
    <translation>Program:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="109"/>
    <source>Use Preamble</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="339"/>
    <source>Status: </source>
    <translation>Stav:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="166"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="207"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="224"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="343"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="345"/>
    <source>Finished</source>
    <translation>Dokončeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="348"/>
    <source>Running</source>
    <translation>Běží</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="529"/>
    <source>No item selected!</source>
    <translation>Není vybraná žádná položka!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="14"/>
    <source>Editor</source>
    <translation>Editor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="123"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="131"/>
    <source>Information</source>
    <translation>Informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="124"/>
    <source>An editor for this frame is already running!</source>
    <translation>Editor pro tento rámec již běží!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="151"/>
    <source>Editor running!</source>
    <translation>Editor běží!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="132"/>
    <source>Please specify an editor in the preferences!</source>
    <translation>Prosím, určete editor v nastavení!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="167"/>
    <source>Could not create a temporary file to run the external editor!</source>
    <translation>Není možné vytvořit dočasnou složku pro běh externího editoru!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="148"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="203"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="223"/>
    <source>Run External Editor...</source>
    <translation>Spustit externí editor...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="208"/>
    <source>Running the editor failed with exitcode %d!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="225"/>
    <source>Running the editor &quot;%1&quot; failed!</source>
    <translation>Spuštění editoru &quot;%1&quot; selhalo!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="530"/>
    <source>Insert Symbol</source>
    <translation>Vložit symbol</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="636"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Vrstvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="314"/>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="675"/>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation>Smazat vrstvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="665"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Název</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="315"/>
    <source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
    <translation>Opravdu chcete smazat také všechny objekty v této vrstvě?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="59"/>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="663"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Neprůsvitnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="664"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="637"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Režim směšování:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="643"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="644"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Ztmavit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="645"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Zesvětlit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="646"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Násobit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="647"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Obrazovka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="648"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Překrytí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="649"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Tvrdé světlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="650"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Měkké světlo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="651"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Rozdíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="653"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Zesvětlit barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="654"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Ztmavit barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="652"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Vyloučit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="655"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Odstín</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="656"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Sytost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="657"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="658"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Světlost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="678"/>
    <source>Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4</source>
    <translation>Vybrat režim směšování, funguje pouze v PDF 1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="679"/>
    <source>Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG</source>
    <translation>Průsvitnost vrstev, funguje pouze v PDF 1.4 a SVG</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="673"/>
    <source>Add a New Layer</source>
    <translation>Přidat vrstvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="674"/>
    <source>Duplicate the Current Layer</source>
    <translation>Duplikovat aktuální vrstvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="676"/>
    <source>Raise Layer</source>
    <translation>Vrstvu nahoru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="677"/>
    <source>Lower Layer</source>
    <translation>Vrstvu dolů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="680"/>
    <source>Color of the Layer Indicator. Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="681"/>
    <source>Make Layer Visible. Uncheck to hide the layer from the display.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="682"/>
    <source>Print Layer. Uncheck to disable printing.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="683"/>
    <source>Lock or Unlock Layer. Unchecked is unlocked.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="684"/>
    <source>Make text in lower layers flow around objects. Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="685"/>
    <source>Outline Mode. Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="686"/>
    <source>Select Objects on Layer. Check to enable selecting.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="687"/>
    <source>Name of the Layer. Double click on the name of a layer to edit the name.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LensDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="13"/>
    <source>Optical Lens</source>
    <translation>Optická čočka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="98"/>
    <source>+</source>
    <translation>+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="108"/>
    <source>-</source>
    <translation>-</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="126"/>
    <source>Lens Parameters</source>
    <translation>Parametry čočky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="55"/>
    <source>Add a new lens</source>
    <translation>Přidat novou čočku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="58"/>
    <source>&amp;Add Lens</source>
    <translation>&amp;Přidat čočku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="65"/>
    <source>Remove selected lens</source>
    <translation>Odstanit vybranou čočku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="68"/>
    <source>&amp;Remove Lens</source>
    <translation>&amp;Odstanit čočku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="95"/>
    <source>Zoom In</source>
    <translation>Přiblížit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="105"/>
    <source>Zoom Out</source>
    <translation>Oddálit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="138"/>
    <source>&amp;X Pos:</source>
    <translation>&amp;X Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="148"/>
    <source>Horizontal position of the lens</source>
    <translation>Vodorovné umístění čočky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="161"/>
    <source>&amp;Y Pos:</source>
    <translation>&amp;Y Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="171"/>
    <source>Vertical position of the lens</source>
    <translation>Svislé umístění čočky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="184"/>
    <source>The selected lens acts like a magnification lens</source>
    <translation>Vybraná čočka funguje jako lupa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="187"/>
    <source>&amp;Magnification Lens</source>
    <translation>&amp;Zvětšení čočky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="197"/>
    <source>The selected lens acts like a fish eye lens</source>
    <translation>Vybraná čočka funguje jako čočka typu rybí oko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="200"/>
    <source>&amp;Fish Eye Lens</source>
    <translation>Čočka typu rybí &amp;oko</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="207"/>
    <source>Ra&amp;dius:</source>
    <translation>Polomě&amp;r:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="217"/>
    <source>Radius of the lens</source>
    <translation>Poloměr čočky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="230"/>
    <source>&amp;Strength:</source>
    <translation>&amp;Síla:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="240"/>
    <source>Strength of the lens</source>
    <translation>Síla čočky</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LensEffectsPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="67"/>
    <source>Lens Effects...</source>
    <translation>Efekt čočky...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="71"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Nástroje cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="95"/>
    <source>Lens Effects</source>
    <translation>Efekt čočky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="96"/>
    <source>Apply fancy lens effects</source>
    <translation>Použít ozdobné efekty čočky</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoadSavePlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="212"/>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="244"/>
    <source>An error occurred while opening file or file is damaged</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="249"/>
    <source>An error occurred while parsing file at line %1, column %2 :
%3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="104"/>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="140"/>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="176"/>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="211"/>
    <source>No File Loader Plugins Found</source>
    <translation>Program nenalezl žádné moduly</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoremManager</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="152"/>
    <source>Select Lorem Ipsum</source>
    <translation>Vybrat Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="227"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Autor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="229"/>
    <source>Get More:</source>
    <translation>Více:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="231"/>
    <source>XML File:</source>
    <translation>XML soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="139"/>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="266"/>
    <source>Lorem Ipsum</source>
    <translation>Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="267"/>
    <source>Paragraphs:</source>
    <translation>Odstavce:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="271"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="273"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="274"/>
    <source>Standard Lorem Ipsum</source>
    <translation>Klasické Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="268"/>
    <source>Random Paragraphs</source>
    <translation>Náhodné odstavce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="275"/>
    <source>Number of paragraphs of selected sample text to insert</source>
    <translation>Počet odstavců, do kterých se vlije vybraný výplňový text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="276"/>
    <source>List of languages available to insert sample text in</source>
    <translation>Seznam jazyků, ve kterých můžete vlít výplňový text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="269"/>
    <source>Append to existing text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="115"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Okrajová vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="32"/>
    <source>Manage Page Properties</source>
    <translation>Správa vlastností stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="40"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Velikost stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="45"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="65"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Orientace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="68"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Na výšku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="69"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Na šířku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="76"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>Šíř&amp;ka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="83"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Výška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="88"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Přesunout objekty společně s jejich stránkou</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="94"/>
    <source>Type:</source>
    <translation>Typ:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="122"/>
    <source>Other Settings</source>
    <translation>Ostatní nastavení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="130"/>
    <source>Master Page:</source>
    <translation>Vzorová stránka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="185"/>
    <source>Orientation of the page(s) to be inserted</source>
    <translation>Orientace stránek, které budou vloženy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="186"/>
    <source>Width of the page(s) to be inserted</source>
    <translation>Šířka stránek, které budou vloženy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="187"/>
    <source>Height of the page(s) to be inserted</source>
    <translation>Výška stránek, které budou vloženy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="188"/>
    <source>When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="184"/>
    <source>Size of the inserted pages, either a standard or custom size</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Dole:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="45"/>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>Na&amp;hoře:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="47"/>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="237"/>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>V&amp;pravo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="49"/>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="236"/>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>V&amp;levo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="155"/>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Vzdálenost mezi vodítkem horního okraje a okrajem stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="156"/>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Vzdálenost mezi vodítkem dolního okraje a okrajem stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="236"/>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Uvnitř:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="237"/>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>&amp;Vnější:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="33"/>
    <source>Preset Layouts:</source>
    <translation>Předdefinované vzhledy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="90"/>
    <source>Apply the margin changes to all existing pages in the document</source>
    <translation>Použít změny okrajů na všechny existující stránky v dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="101"/>
    <source>Printer Margins...</source>
    <translation>Okraje tiskárny...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="79"/>
    <source>Apply settings to:</source>
    <translation>Použít nastavení na:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="82"/>
    <source>All Document Pages</source>
    <translation>Všechny stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="86"/>
    <source>All Master Pages</source>
    <translation>Všechny vzorové stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="91"/>
    <source>Apply the margin changes to all existing master pages in the document</source>
    <translation>Použít změny okrajů na všechny vzorové stránky v dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="106"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Okrajová vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="124"/>
    <source>Top:</source>
    <translation>Nahoře:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="129"/>
    <source>Bottom:</source>
    <translation>Dole:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="141"/>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation>Vzdálenost spadávky od horního okraje fyzické stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="142"/>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation>Vzdálenost spadávky od dolního okraje fyzické stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="143"/>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation>Vzdálenost spadávky od levého okraje fyzické stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="144"/>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation>Vzdálenost spadávky od pravého okraje fyzické stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="151"/>
    <source>Bleeds</source>
    <translation>Spadávka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="242"/>
    <source>Inside:</source>
    <translation>Uvnitř:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="243"/>
    <source>Outside:</source>
    <translation>Vně:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="247"/>
    <source>Left:</source>
    <translation>Vlevo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="248"/>
    <source>Right:</source>
    <translation>Vpravo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="103"/>
    <source>Import the margins for the selected page size from the available printers</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="157"/>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="158"/>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="145"/>
    <source>Ensure all bleeds have the same value</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="159"/>
    <source>Ensure all margins have the same value</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mark2Item</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2item.cpp" line="19"/>
    <source>Mark to Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mark2ItemDlg</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2item.ui" line="26"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2item.ui" line="37"/>
    <source>Label:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2item.ui" line="47"/>
    <source>Item:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mark2Mark</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="15"/>
    <source>Anchors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="27"/>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="71"/>
    <source>Mark to Mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="38"/>
    <source>Mark to Item</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="49"/>
    <source>Note mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mark2MarkDlg</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.ui" line="32"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.ui" line="42"/>
    <source>Label:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.ui" line="55"/>
    <source>Select marker:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkAnchor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markanchor.cpp" line="7"/>
    <source>Anchor Mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkAnchorDlg</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markanchor.ui" line="32"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markanchor.ui" line="38"/>
    <source>Label:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkNote</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marknote.cpp" line="13"/>
    <source>Insert Foot/Endnote</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkNoteDlg</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marknote.ui" line="26"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marknote.ui" line="65"/>
    <source>Notes Style:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkVariableText</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="11"/>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="52"/>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="57"/>
    <source>New Mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="21"/>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="34"/>
    <source>Edit variable text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="22"/>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="35"/>
    <source>Mark with Variable Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="18"/>
    <source>Edit selected Mark&apos;s label. To create new Mark select &quot;New Mark&quot; in drop list and input new label.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="31"/>
    <source>Edit selected Mark&apos;s label</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="48"/>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="64"/>
    <source>Edit selected Mark&apos;s label.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkVariableTextDlg</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.ui" line="32"/>
    <source>Add new Mark for Variable Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.ui" line="40"/>
    <source>Label:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.ui" line="51"/>
    <source>Text to insert:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarksManager</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.ui" line="41"/>
    <source>Update All Marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.ui" line="52"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Upravit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.ui" line="57"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="101"/>
    <source>Anchors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="102"/>
    <source>Variable Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="103"/>
    <source>Marks to Items</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="104"/>
    <source>Marks to Anchors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="105"/>
    <source>Notes marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.ui" line="26"/>
    <source>Marks Manager</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="149"/>
    <source>Double click to find mark in text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="151"/>
    <source>Edit selected mark</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="150"/>
    <source>Update all reference texts for all marks</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Measurements</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurements.cpp" line="56"/>
    <source> °</source>
    <translation> °</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MeasurementsBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="20"/>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="27"/>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="44"/>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="78"/>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="95"/>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="112"/>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="129"/>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="146"/>
    <source>10000.0000</source>
    <translation>10000.0000</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="37"/>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="54"/>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="71"/>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="88"/>
    <source>Length:</source>
    <translation>Délka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="105"/>
    <source>DX:</source>
    <translation>DX:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="122"/>
    <source>DY:</source>
    <translation>DY:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="139"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Úhel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="156"/>
    <source>Unit:</source>
    <translation>Jednotka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="14"/>
    <source>Measurements</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MergeDoc</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="143"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="143"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="38"/>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Importovat stránku(y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="86"/>
    <source>Create Page(s)</source>
    <translation>Vytvořit stránku(y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="180"/>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="199"/>
    <source> from %1</source>
    <translation>od %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="38"/>
    <source>Import Master Page</source>
    <translation>Importovat vzorovou stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;From Document:</source>
    <translation>&amp;Z dokumentu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="57"/>
    <source>&amp;Import Page(s):</source>
    <translation>&amp;Importovat stránku(y):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="67"/>
    <source>&amp;Import Master Page</source>
    <translation>Importovat &amp;vzorovou stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="90"/>
    <source>Before Page</source>
    <translation>před stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="91"/>
    <source>After Page</source>
    <translation>za stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="92"/>
    <source>At End</source>
    <translation>na konec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="109"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="54"/>
    <source>&amp;Select...</source>
    <translation>&amp;Vybrat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="79"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MeshDistortionDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="44"/>
    <source>+</source>
    <translation>+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="54"/>
    <source>-</source>
    <translation>-</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="13"/>
    <source>Mesh Distortion</source>
    <translation>Síťové zkreslení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="27"/>
    <source>Drag the red handles with the mouse to distort the mesh</source>
    <translation>Posunutím červených řídících bodů zkreslíte šíť</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="41"/>
    <source>Zoom In</source>
    <translation>Přiblížit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="51"/>
    <source>Zoom Out</source>
    <translation>Oddálit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="82"/>
    <source>Resets the selected handles to their initial position.
If no handle is selected all handles will be reset.</source>
    <translation>Vynuluje pozici vybraných řídících bodů na jejich původní hodnotu. Jestliže není vybrán žádný řídící bod, všechny body budou vynulovány.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="86"/>
    <source>&amp;Reset</source>
    <translation>&amp;Obnovit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MeshDistortionPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="72"/>
    <source>Mesh Distortion...</source>
    <translation>Síťové zkreslení...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="76"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Nástroje cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="101"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="102"/>
    <source>Mesh Distortion of Polygons</source>
    <translation>Síťové zkreslení mnohoúhelníků</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MissingFont</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/missing.cpp" line="27"/>
    <source>Missing Font</source>
    <translation>Chybějící písmo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/missing.cpp" line="35"/>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation>Písmo %1 není nainstalované.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/missing.cpp" line="40"/>
    <source>Use</source>
    <translation>Použít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/missing.cpp" line="46"/>
    <source>instead</source>
    <translation>místo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ModeToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="39"/>
    <source>Tools</source>
    <translation>Nástroje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="161"/>
    <source>Properties...</source>
    <translation>Vlastnosti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="81"/>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="159"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Úhel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="86"/>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="160"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Šířka:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MovePages</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="28"/>
    <source>Move Pages</source>
    <translation>Přesunout stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="28"/>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="37"/>
    <source>Copy Page</source>
    <translation>Kopírovat stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="94"/>
    <source>Move Page(s):</source>
    <translation>Přesunout stránku(y):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="37"/>
    <source>Move Page(s)</source>
    <translation>Přesunout stránku(y)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="78"/>
    <source>Before Page</source>
    <translation>před stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="79"/>
    <source>After Page</source>
    <translation>za stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="80"/>
    <source>At End</source>
    <translation>na konec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="54"/>
    <source>To:</source>
    <translation>po:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="66"/>
    <source>Number of Copies:</source>
    <translation>Počet kopií:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="83"/>
    <source>Swap with Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiProgressDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="13"/>
    <source>Progress</source>
    <translation>Průběh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="24"/>
    <source>Overall Progress:</source>
    <translation>Celkový průběh:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="67"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.cpp" line="72"/>
    <source>%v of %m</source>
    <translation>%v z %m</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultipleDuplicate</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="75"/>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="57"/>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation>&amp;Vodorovné posunutí:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="108"/>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation>&amp;Svislé posunutí:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Horizontal Gap:</source>
    <translation>&amp;Vodorovná mezera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="64"/>
    <source>&amp;Vertical Gap:</source>
    <translation>&amp;Svislá mezera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="23"/>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation>Vícenásobné duplikování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="57"/>
    <source>&amp;By Number of Copies</source>
    <translation>Podle počtu &amp;kopií</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="147"/>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation>&amp;Počet kopií:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="203"/>
    <source>&amp;Shift Created Items By</source>
    <translation>Po&amp;sunout vytvořené objekty o</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="206"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="193"/>
    <source>Create &amp;Gap Between Items Of</source>
    <translation>Vytvořit &amp;mezeru mezi objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="196"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="88"/>
    <source>Rotation:</source>
    <translation>Otočení:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="220"/>
    <source>By &amp;Rows &amp;&amp; Columns</source>
    <translation>Podle počtu &amp;řad a sloupců</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="319"/>
    <source>Vertical Gap:</source>
    <translation>Svislá mezera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="309"/>
    <source>Horizontal Gap:</source>
    <translation>Vodorovná mezera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="267"/>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation>Počet řádků:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="241"/>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation>Počet sloupců:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="376"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="392"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/myplugin/myplugin.cpp" line="31"/>
    <source>My &amp;Plugin</source>
    <translation>Můj &amp;Modul</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPluginImpl</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="24"/>
    <source>Scribus - My Plugin</source>
    <translation>Scribus - Můj modul</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="25"/>
    <source>The plugin worked!</source>
    <translation>Modul funguje!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewDoc</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="102"/>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="663"/>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="671"/>
    <source>New Document</source>
    <translation>Nový dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="234"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Na výšku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="235"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Na šířku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="264"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Okrajová vodítka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="280"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Volby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="145"/>
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Velikost stránky dokumentu - buď standardní, nebo volitelný rozměr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="146"/>
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
    <translation>Orientace stránek dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="147"/>
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Šířka stránek dokumentu - upravitelná, je-li vybrán volitelný rozměr stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="148"/>
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Výška stránek dokumentu - upravitelná, je-li vybrán volitelný rozměr stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="150"/>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Výchozí měrná jednotka dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="151"/>
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
    <translation>Vytvářet automaticky textové rámce, jsou-li přidány nové stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="153"/>
    <source>Distance between automatically created columns</source>
    <translation>Vzdálenost mezi automaticky vytvořenými sloupci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="152"/>
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
    <translation>Počet sloupců v automaticky vytvořených textových rámcích</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="222"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="231"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Orientace:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="241"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>Šíř&amp;ka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="247"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Výška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="254"/>
    <source>&amp;Default Unit:</source>
    <translation>&amp;Výchozí jednotka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="308"/>
    <source>&amp;Automatic Text Frames</source>
    <translation>&amp;Automatické textové rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="318"/>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>&amp;Mezera:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="665"/>
    <source>New from Template</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="667"/>
    <source>Open Existing Document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="669"/>
    <source>Open Recent Document</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="310"/>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>S&amp;loupce:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="131"/>
    <source>Do not show this dialog again</source>
    <translation>Tento dialog znovu nezobrazovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="149"/>
    <source>Initial number of pages of the document</source>
    <translation>Počáteční počet stránek dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="287"/>
    <source>N&amp;umber of Pages:</source>
    <translation>&amp;Počet stránek:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="368"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="112"/>
    <source>&amp;New Document</source>
    <translation>&amp;Nový dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="117"/>
    <source>Open &amp;Existing Document</source>
    <translation>Otevřít &amp;existující dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="120"/>
    <source>Open Recent &amp;Document</source>
    <translation>Otevřít ne&amp;dávný dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="296"/>
    <source>First Page is:</source>
    <translation>První stránka je:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="332"/>
    <source>Show Document Settings After Creation</source>
    <translation>Po vytvoření dokumentu ukázat jeho nastavení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="184"/>
    <source>Document Layout</source>
    <translation>Vzhled dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newfile.cpp" line="115"/>
    <source>New &amp;from Template</source>
    <translation>N&amp;ový ze šablony</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewFromTemplatePlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="59"/>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation>N&amp;ový ze šablony...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="79"/>
    <source>Load documents with predefined layout</source>
    <translation>Načíst dokumenty s předdefinovaným vzhledem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="80"/>
    <source>Start a document from a template made by other users or yourself (f.e. for documents you have a constant style).</source>
    <translation>Vytvořit dokument ze šablony připravené jinými uživateli nebo vámi (vhodné pro dokumenty s jednotným vzhledem).</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewMarginWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="68"/>
    <source>Preset Layouts:</source>
    <translation>Předdefinované vzhledy:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="38"/>
    <source>Left:</source>
    <translation>Vlevo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="58"/>
    <source>Right:</source>
    <translation>Vpravo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="75"/>
    <source>Top:</source>
    <translation>Nahoře:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="28"/>
    <source>Bottom:</source>
    <translation>Dole:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="125"/>
    <source>Printer Margins...</source>
    <translation>Okraje tiskárny...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="85"/>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Vzdálenost mezi vodítkem horního okraje a okrajem stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="86"/>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Vzdálenost mezi vodítkem dolního okraje a okrajem stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="339"/>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Uvnitř:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="339"/>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>V&amp;levo:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="340"/>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>&amp;Vně:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="340"/>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Pravý:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="89"/>
    <source>Ensure all margins have the same value</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="87"/>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="88"/>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="97"/>
    <source>Ensure all bleeds have the same value</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="99"/>
    <source>Import the margins for the selected page size from the available printers</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="93"/>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="94"/>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="95"/>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="96"/>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NodePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1001"/>
    <source>Nodes</source>
    <translation>Uzly</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1017"/>
    <source>Move Nodes</source>
    <translation>Přesunout uzly</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1018"/>
    <source>Move Control Points</source>
    <translation>Přesunout řídicí body</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1019"/>
    <source>Add Nodes</source>
    <translation>Přidat uzly</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1020"/>
    <source>Delete Nodes</source>
    <translation>Smazat uzly</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1023"/>
    <source>Reset Control Points</source>
    <translation>Vynulovat řídicí body</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1024"/>
    <source>Reset this Control Point</source>
    <translation>Vynulovat tento řídicí bod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1004"/>
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
    <translation>&amp;Absolutní souřadnice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1007"/>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>&amp;X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1008"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1009"/>
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
    <translation>Upravit &amp;obrysovou čáru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1010"/>
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
    <translation>Zr&amp;ušit obrysovou čáru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1021"/>
    <source>Move Control Points Independently</source>
    <translation>Nezávisle přesouvat řídicí body</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1022"/>
    <source>Move Control Points Symmetrical</source>
    <translation>Symetricky přesouvat řídicí body</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1025"/>
    <source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
    <translation>Otevře polygon nebo ořeže Bézierovou křivku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1026"/>
    <source>Close this Bezier Curve</source>
    <translation>Zavřít tuto Beziérovu křivku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1027"/>
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
    <translation>Zrcadlit vodorovně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1028"/>
    <source>Mirror the Path Vertically</source>
    <translation>Zrcadlit svisle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1030"/>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
    <translation>Uvolnit horizontálu doleva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1031"/>
    <source>Shear the Path Vertically Up</source>
    <translation>Uvolnit vertikálu nahoru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1032"/>
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
    <translation>Uvolnit vertikálu dolů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1033"/>
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
    <translation>Otočit cestu proti směru hodinových ručiček</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1034"/>
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
    <translation>Otočit cestu po směru hodinových ručiček</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1036"/>
    <source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Zvětšit o uvedené %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1039"/>
    <source>Angle of Rotation</source>
    <translation>Úhel otočení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1042"/>
    <source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
    <translation>Aktivovat režim pro úpravy obrysové čáry</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1043"/>
    <source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
    <translation>Nastavit obrysovou čáru na původní tvar rámce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1029"/>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
    <translation>Uvolnit horizontálu doprava</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1002"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1035"/>
    <source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Zmenšit o uvedené %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1037"/>
    <source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
    <translation>Zmenšit o zobrazenou hodnotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1038"/>
    <source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
    <translation>Zvětšit o zobrazenou hodnotu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1040"/>
    <source>% to Enlarge or Shrink By</source>
    <translation>% zvětšení či zmenšení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1041"/>
    <source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
    <translation>Hodnota zvětšení či zmenšení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1011"/>
    <source>Set Contour to Image Clip</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1044"/>
    <source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="243"/>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1005"/>
    <source>to Canvas</source>
    <translation>k ploše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="245"/>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1006"/>
    <source>to Page</source>
    <translation>k stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1012"/>
    <source>Set Shape to Image Clip</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1045"/>
    <source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="290"/>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1013"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="295"/>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1014"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1015"/>
    <source>Reset all edits</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1046"/>
    <source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NotesStylesEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="26"/>
    <source>Notes Styles Editor</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="46"/>
    <source>Add New Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="57"/>
    <source>New Style Name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="73"/>
    <source>Footnotes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="86"/>
    <source>Endnotes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="93"/>
    <source>Numbering</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="110"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Interval</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="127"/>
    <source>Start Number</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="144"/>
    <source>Prefix</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="154"/>
    <source>Suffix</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="171"/>
    <source>Superscript in text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="185"/>
    <source>Superscript in notes</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="195"/>
    <source>Mark Character Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="215"/>
    <source>Note Paragraph Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="239"/>
    <source>Auto Height</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="253"/>
    <source>Auto Width</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="267"/>
    <source>Auto Welding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="281"/>
    <source>Remove if empty</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="298"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="84"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="273"/>
    <source>Apply</source>
    <translation>Použít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="311"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="324"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="271"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="424"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="427"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="35"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="104"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="36"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="105"/>
    <source>Section</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="37"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="106"/>
    <source>Story</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="38"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="107"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="39"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="108"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="226"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="239"/>
    <source>Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="76"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="77"/>
    <source>Dialog is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button dialog will be switched into normal notes styles edit mode.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="78"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="413"/>
    <source>Add Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="172"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="179"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="200"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="255"/>
    <source>default</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="217"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="219"/>
    <source>No Style</source>
    <translation>Bez stylu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="385"/>
    <source>Warning! Deleting Notes Style</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="386"/>
    <source>You are going to delete notes style %1. All notes and marks using that style are also going to be deleted.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="418"/>
    <source>Cancel Adding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="419"/>
    <source>Notes Styles Editor is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button Notes Styles Editor switch into normal notes styles edit mode.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OODPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="418"/>
    <source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
    <translation>Tento dokument nevypadá jako OpenOffice Draw soubor.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="642"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Skupina%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OODrawImportPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="93"/>
    <source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
    <translation>Importovat OpenOffice.org &amp;Draw...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="111"/>
    <source>Imports OpenOffice.org Draw Files</source>
    <translation>Importovat soubory OpenOffice Draw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="112"/>
    <source>Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importuje do aktuálního dokumentu soubory OpenOffice.org Draw a převede vektory na objekty Scribusu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="98"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="139"/>
    <source>OpenOffice.org 1.x Draw</source>
    <comment>Import/export format name</comment>
    <translation>OpenOffice.org 1.x Draw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="208"/>
    <source>This file contains some unsupported features</source>
    <translation>Tento soubor obsahuje nějaké nepodporované vlastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="206"/>
    <source>The file could not be imported</source>
    <translation>Soubor nelze importovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="99"/>
    <source>OpenOffice.org 1.x Draw (*.sxd *.SXD)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OSGEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="14"/>
    <source>3D Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="118"/>
    <source>Load Model ...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="128"/>
    <source>Clear Model</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="140"/>
    <source>Views</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="151"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="170"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Volby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="190"/>
    <source>Solid</source>
    <translation>plný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="195"/>
    <source>Solid Wireframe</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="200"/>
    <source>Transparent</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="205"/>
    <source>Transparent Wireframe</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="225"/>
    <source>Wireframe</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="230"/>
    <source>Shaded Wireframe</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="235"/>
    <source>Hidden Wireframe</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="240"/>
    <source>Vertices</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="245"/>
    <source>Shaded Vertices</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="250"/>
    <source>Illustration</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="255"/>
    <source>Solid Outline</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="260"/>
    <source>Shaded Illustration</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="273"/>
    <source>Line Color:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="308"/>
    <source>Face Color:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="343"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Neprůsvitnost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="353"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="182"/>
    <source>Render Style:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="210"/>
    <source>Bounding Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="215"/>
    <source>Transparent Bounding Box</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="220"/>
    <source>Transparent Bounding Box Outline</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="374"/>
    <source>Lighting:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="385"/>
    <source>None</source>
    <translation>Žádná</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="390"/>
    <source>Headlamp</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="395"/>
    <source>White</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="400"/>
    <source>Day</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="405"/>
    <source>Night</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="410"/>
    <source>Hard</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="415"/>
    <source>Primary</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="420"/>
    <source>Blue</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="425"/>
    <source>Red</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="430"/>
    <source>Cube</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="435"/>
    <source>CAD</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="440"/>
    <source>Artwork</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="451"/>
    <source>Field of Vision</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="463"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Úhel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="491"/>
    <source>Add View...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="501"/>
    <source>Remove View</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OSGEditorDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="172"/>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="173"/>
    <source>Default</source>
    <translation>Výchozí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="237"/>
    <source>Add a new View</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="237"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="237"/>
    <source>New View</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="576"/>
    <source>Import 3-D Model</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OdgPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodg.cpp" line="158"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importuje se: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodg.cpp" line="161"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Zkoumá se soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodg.cpp" line="347"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Vytvářím objekty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OdtDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="70"/>
    <source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
    <translation>Použít název dokumentu jako předponu stylů odstavce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="79"/>
    <source>Do not ask again</source>
    <translation>Neptat se znovu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="90"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="54"/>
    <source>Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document</source>
    <translation>Přepsat existující styly novými</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="61"/>
    <source>Merge Paragraph Styles</source>
    <translation>Sloučit styly odstavce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="63"/>
    <source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
    <translation>Sloučí styly podle jejich vlastností. Výsledkem bude několik stylů se specifickými vlastnostmi, přestože původní dokument obsahoval styly pojmenované jinak.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="52"/>
    <source>Overwrite Paragraph Styles</source>
    <translation>Přepsat styly odstavce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="43"/>
    <source>OpenDocument Importer Options</source>
    <translation>Volby importu OpenDocument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="92"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="72"/>
    <source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="81"/>
    <source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OldScribusFormat</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oldscribusformat/oldscribusformat.cpp" line="59"/>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Scribus dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oldscribusformat/oldscribusformat.cpp" line="70"/>
    <source>Scribus 1.2.x Document</source>
    <translation>Scribus 1.2.x dokument</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OneClick</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/oneclick.cpp" line="39"/>
    <source>Basepoint</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/oneclick.cpp" line="56"/>
    <source>Size</source>
    <translation>Velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/oneclick.cpp" line="61"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Šířka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/oneclick.cpp" line="63"/>
    <source>Length:</source>
    <translation>Délka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/oneclick.cpp" line="71"/>
    <source>Height:</source>
    <translation>Výška:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/oneclick.cpp" line="73"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Úhel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/oneclick.cpp" line="105"/>
    <source>Remember Values</source>
    <translation>Zapamatovat hodnoty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OpenPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/openpalette.cpp" line="46"/>
    <source>empty palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OpenPaletteModel</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/openpalettemodel.cpp" line="109"/>
    <source>Elements</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/openpalettemodel.cpp" line="111"/>
    <source>Visible</source>
    <translation>Viditelné</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutlinePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="435"/>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1434"/>
    <source>Element</source>
    <translation>Prvek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="662"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
    <translation>Název &quot;%1&quot; není jedinečný.&lt;br/&gt;Zvolte prosím jiný.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1247"/>
    <source>Page </source>
    <translation>Stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1341"/>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Volné objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1433"/>
    <source>Outline</source>
    <translation>Obrys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="426"/>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1435"/>
    <source>Filter:</source>
    <translation>Filtr:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="550"/>
    <source>Active</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="558"/>
    <source>Visible</source>
    <translation>Viditelné</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="566"/>
    <source>Printing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="574"/>
    <source>Locked</source>
    <translation>Zamčený</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1180"/>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1276"/>
    <source>Layer: &quot;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1106"/>
    <source>Inline Frame</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="424"/>
    <source>Enter a keyword or regular expression to filter the outline</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutlineValues</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="96"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="97"/>
    <source>Linewidth</source>
    <translation>Tloušťka čáry</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutlineWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="287"/>
    <source>Layer is:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="289"/>
    <source>active</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="291"/>
    <source>visible</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="293"/>
    <source>invisible</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="295"/>
    <source>printing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="297"/>
    <source>non printing</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="299"/>
    <source>locked</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="395"/>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X-Poz:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="400"/>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y-Poz:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFExportDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="187"/>
    <source>Save as PDF</source>
    <translation>Uložit jako PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="70"/>
    <source>O&amp;utput to File:</source>
    <translation>&amp;Výstup do souboru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="104"/>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation>&amp;Změnit...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="107"/>
    <source>Output one file for eac&amp;h page</source>
    <translation>&amp;Každou stránku do souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="110"/>
    <source>Open PDF after Export</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="122"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Uložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="237"/>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF soubory (*.pdf);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="134"/>
    <source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing.</source>
    <translation>Umožňuje exportovat individuálně pojmenované PDF soubory pro každou stránku v dokumentu. Čísla stránek jsou přidána automaticky. Vhodné zejména pro efektní komerční tisky.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="188"/>
    <source>%1 does not exists and will be created, continue?</source>
    <translation>%1 neexistuje a bude vytvořen, pokračovat?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="207"/>
    <source>Cannot create directory: 
%1</source>
    <translation>Nelze vytvořit adresář:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="237"/>
    <source>Save As</source>
    <translation>Uložit jako</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="135"/>
    <source>Open the exported PDF with the PDF viewer as set in External Tools preferences, when not exporting to a multi-file export destination</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="136"/>
    <source>The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X and the info string is missing from the PDF/X tab</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="176"/>
    <source>The range of pages to export is invalid.
Please check it and try again.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFLibCore</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="527"/>
    <source>Saving PDF</source>
    <translation>Ukládám PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="531"/>
    <source>Exporting Master Page:</source>
    <translation>Exportuji vzorovou stránku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="531"/>
    <source>Exporting Page:</source>
    <translation>Exportuji stránku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="531"/>
    <source>Exporting Items on Current Page:</source>
    <translation>Exportuji objekty na aktuální stránce:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="584"/>
    <source>Qt build miss both &quot;UTF-16&quot; and &quot;ISO-10646-UCS-2&quot; text codecs, pdf export is not possible</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3484"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Stránka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3494"/>
    <source>Date:</source>
    <translation>Datum:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11365"/>
    <source>Failed to load an image : %1</source>
    <translation>Chyba při nahrávání obrázku: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11370"/>
    <source>Failed to write an image : %1</source>
    <translation>Chyba při ukládání obrázku: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11375"/>
    <source>Failed to load an image mask : %1</source>
    <translation>Chyba při nahrávání masky obrázky: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11380"/>
    <source>Insufficient memory for processing an image</source>
    <translation>Nedostatek paměti pro zpracování obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11360"/>
    <source>A write error occurred, please check available disk space</source>
    <translation>Při ukládání došlo k chybě. Prosím, zkontrolujte volné místo na disku</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="29"/>
    <source>PDF Tools</source>
    <translation>PDF nástroje</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="83"/>
    <source>Print Preview</source>
    <translation>Náhled před tiskem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="568"/>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="683"/>
    <source>All</source>
    <translation>Všechny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="352"/>
    <source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
    <translation>Vytvoří náhled tisku simulací CMYK inkoustů místo RGB barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="373"/>
    <source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
    <translation>Povolí/zakáže C (Cyan) složku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="374"/>
    <source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
    <translation>Povolí/zakáže M (Magenta) složku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="375"/>
    <source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
    <translation>Povolí/zakáže Y (Yellow) složku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="376"/>
    <source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
    <translation>Povolí/zakáže B (Black) složku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="134"/>
    <source>Display Trans&amp;parency</source>
    <translation>Zobrait &amp;průhlednost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="139"/>
    <source>&amp;Display CMYK</source>
    <translation>&amp;Zobrazit CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="236"/>
    <source>&amp;C</source>
    <translation>&amp;C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="241"/>
    <source>&amp;M</source>
    <translation>&amp;M</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="246"/>
    <source>&amp;Y</source>
    <translation>&amp;Y</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="251"/>
    <source>&amp;K</source>
    <translation>&amp;K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="278"/>
    <source>&amp;Under Color Removal</source>
    <translation>&amp;Under Color Removal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="152"/>
    <source>Separation Name</source>
    <translation>Název separace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="163"/>
    <source>Cyan</source>
    <translation>Tyrkysová</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="170"/>
    <source>Magenta</source>
    <translation>Purpurová</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="177"/>
    <source>Yellow</source>
    <translation>Žlutá (Yellow)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="184"/>
    <source>Black</source>
    <translation>Černá (Black)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="260"/>
    <source>Preview Settings</source>
    <translation>Nastavení náhledu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="294"/>
    <source>Scaling:</source>
    <translation>Zvětšení:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="322"/>
    <source>Print...</source>
    <translation>Tisk...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="353"/>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation>Způsob, jak odstranit některé odstíny šedé, které jsou tvořeny tyrkysovou, žlutou a purpurovou, a použít místo nich černou. UCR ovlivní části obrázku, které jsou neutrální a/nebo obsahují tmavé tóny blízké šedé. Můžete tak vylepšit tisk některých obrázků, je ale nutné to vyzkoušet v praxi a trochu experimentovat. UCR snižuje riziko přesycení v případě CMY inkoustů.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="319"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Zavřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="1306"/>
    <source>File</source>
    <translation>Soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="129"/>
    <source>Enable &amp;Antialiasing</source>
    <translation>Povolit &amp;vyhlazování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="306"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation>Přizpůsobit šířce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="307"/>
    <source>Fit to Height</source>
    <translation>Přizpůsobit výšce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="308"/>
    <source>Fit to Page</source>
    <translation>Přizpůsobit stránce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="350"/>
    <source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
    <translation>Umožňuje hezčí náhled písem Type 1, TrueType, OpenType, EPS, PDF a vektorové grafiky, ovšem za cenu zpomalení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="123"/>
    <source>Display Settings</source>
    <translation>Nastavení zobrazení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="266"/>
    <source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
    <translation>Zrcadlit stránky vodorovně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="269"/>
    <source>Mirror Page(s) Vertical</source>
    <translation>Zrcadlit stránky svisle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="275"/>
    <source>Print in Grayscale</source>
    <translation>Tisknout v odstínech šedé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="281"/>
    <source>Convert Spot Colors</source>
    <translation>Konvertovat přímé barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="355"/>
    <source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
    <translation>Povolí převod přímých barev na kompozitní. Pokud neplánujete tisk přímých barev na komerční tiskárně, je zřejmě lepší nechat tuto volbu povolenou.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="272"/>
    <source>Clip to Printer Margins</source>
    <translation>Zmenšit na okraje stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="205"/>
    <source>Display Ink Coverage</source>
    <translation>Ukázat pokrytí barvou</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="213"/>
    <source>Threshold:</source>
    <translation>Práh:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="216"/>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="221"/>
    <source>None</source>
    <translation>Žádná</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="351"/>
    <source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/preview.cpp" line="354"/>
    <source>Resize the scale of the page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PSLib</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1591"/>
    <source>Processing Master Page:</source>
    <translation>Zpracovávám vzorovou stránku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1591"/>
    <source>Exporting Page:</source>
    <translation>Exportuji stránku:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1529"/>
    <source>Failed to write data for an image</source>
    <translation>Chyba při zapisování dat obrázku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1534"/>
    <source>Failed to load an image : %1</source>
    <translation>Chyba při exportu obrázku: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1539"/>
    <source>Failed to load an image mask : %1</source>
    <translation>Chyba při nahrávání masky obrázky: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1544"/>
    <source>Insufficient memory for processing an image</source>
    <translation>Nedostatek paměti pro zpracování obrázku</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="561"/>
    <source>Image</source>
    <translation>Obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="565"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="569"/>
    <source>Line</source>
    <translation>Čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="573"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Mnohoúhelník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="577"/>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Lomená čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="581"/>
    <source>PathText</source>
    <translation>Text na křivky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="585"/>
    <source>Symbol</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7629"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7630"/>
    <source>Copy of</source>
    <translation>Kopie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="589"/>
    <source>Group</source>
    <translation>Seskupit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="593"/>
    <source>RegularPolygon</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="597"/>
    <source>Arc</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="601"/>
    <source>Spiral</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="605"/>
    <source>Table</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItemAttributes</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
    <source>Relates To</source>
    <translation>Vztahuje se k</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation>Je rodičem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation>Je dítětem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
    <source>None</source>
    <comment>relationship</comment>
    <translation>Žádný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="58"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Přidat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="61"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="68"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopírovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="71"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="78"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="81"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="88"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Vyčistit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="91"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="114"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="130"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="23"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Název</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="28"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="33"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Hodnota</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="38"/>
    <source>Parameter</source>
    <translation>Parametr</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="43"/>
    <source>Relationship</source>
    <translation>Vztah</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="48"/>
    <source>Relationship To</source>
    <translation>Vztah k</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="13"/>
    <source>Attributes</source>
    <translation>Atributy</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_ImageFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="369"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="475"/>
    <source>Image</source>
    <translation>Obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="108"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="385"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="481"/>
    <source>Embedded Image</source>
    <translation>Vložený obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="110"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="382"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="416"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="483"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="510"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="512"/>
    <source>File:</source>
    <translation>Soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="111"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="390"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="484"/>
    <source>Original PPI:</source>
    <translation>Původní PPI:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="112"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="395"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="485"/>
    <source>Actual PPI:</source>
    <translation>Aktuální PPI:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="113"/>
    <source>Size:</source>
    <translation>Velikost:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="114"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="400"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="486"/>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Barevný prostor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="118"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="405"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="490"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="125"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="497"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Stránka:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="127"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="499"/>
    <source>Pages:</source>
    <translation>Stránky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="420"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="508"/>
    <source>Embedded Image missing</source>
    <translation>Chybí vložený obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="424"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="512"/>
    <source>missing</source>
    <translation>chybí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="429"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="515"/>
    <source>No Image Loaded</source>
    <translation>Není nahrán žádný obrázek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="422"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="510"/>
    <source>missing or corrupt</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_LatexFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="244"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="264"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="412"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="417"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="578"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="163"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="181"/>
    <source>Running the external application failed!</source>
    <translation>Spuštění externí aplikace selhalo!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="245"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="249"/>
    <source>Could not create a temporary file to run the application!</source>
    <translation>Není možné vytvořit dočasnou složku pro běh aplikace!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="424"/>
    <source>Running the application &quot;%1&quot; failed!</source>
    <translation>Spuštění aplikace &quot;%1&quot; selhalo!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="583"/>
    <source>Running</source>
    <translation>Běží</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="418"/>
    <source>The application &quot;%1&quot; crashed!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="572"/>
    <source>Application</source>
    <translation>Aplikace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="573"/>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="575"/>
    <source>State</source>
    <translation>Stav</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="580"/>
    <source>Finished</source>
    <translation>Dokončeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="45"/>
    <source>Render</source>
    <translation>Generovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="164"/>
    <source>This is usually a problem with your input. Please check the program&apos;s output.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="166"/>
    <source>Do you want to open the editor to fix the problem?</source>
    <translation>Přejete si otevřít editor a opravit problém?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="265"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="269"/>
    <source>The config file didn&apos;t specify a executable path!</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="413"/>
    <source>The application &quot;%1&quot; failed to start! Please check the path: </source>
    <translation>Aplikace &quot;%1&quot; selhala při startu! Prosím zkontrolujte cestu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="571"/>
    <source>Render Frame</source>
    <translation>Generovaný rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="234"/>
    <source>No configuration defined to run the application!</source>
    <translation>Nebylo nalezeno žádné nastavení k běžící aplikaci!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="431"/>
    <source>No application defined</source>
    <translation>Není nastavena žádná aplikace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="130"/>
    <source>Rendering...</source>
    <translation>Generuje se...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="139"/>
    <source>Render Error</source>
    <translation>Chyba generování</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_NoteFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="23"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="78"/>
    <source>Endnote frame </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="23"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="78"/>
    <source>Footnote frame </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="29"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="84"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="147"/>
    <source>No Style</source>
    <translation>Bez stylu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_OSGFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="48"/>
    <source>OSG</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="140"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="141"/>
    <source>Default</source>
    <translation>Výchozí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="161"/>
    <source>3D Model</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="163"/>
    <source>File:</source>
    <translation>Soubor:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_PathText</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="384"/>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Odstavců:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="392"/>
    <source>Lines: </source>
    <translation>Řádků:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="398"/>
    <source>Words: </source>
    <translation>Slov:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="406"/>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Znaků:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_TextFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4904"/>
    <source>Linked Text</source>
    <translation>Řeťezený text</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4906"/>
    <source>Text Frame</source>
    <translation>Textový rámec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4910"/>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Odstavce:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4918"/>
    <source>Lines: </source>
    <translation>Řádků:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4924"/>
    <source>Words: </source>
    <translation>Slov:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4932"/>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Znaků:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageLayouts</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagelayout.cpp" line="296"/>
    <source>First Page is:</source>
    <translation>První stránka je:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagelayout.cpp" line="227"/>
    <source>Document Layout</source>
    <translation>Vzhled dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagelayout.cpp" line="303"/>
    <source>Location on the canvas where the first page of the document is placed</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagelayout.cpp" line="298"/>
    <source>Number of pages to show side-by-side on the canvas. Often used for allowing items to be placed across page spreads.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="236"/>
    <source>Arrange Pages</source>
    <translation>Uspořádat stránky</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePalette_MasterPages</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="128"/>
    <source>Edit Master Pages</source>
    <translation>Upravit vzorové stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="129"/>
    <source>Duplicate the selected master page</source>
    <translation>Duplikovat zvolenou vzorovou stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="130"/>
    <source>Delete the selected master page</source>
    <translation>Smazat zvolenou vzorovou stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="131"/>
    <source>Add a new master page</source>
    <translation>Přidat novou vzorovou stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="132"/>
    <source>Import master pages from another document</source>
    <translation>Importuje vzorové stránky z existujícího dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="167"/>
    <source>This master page is used at least once in the document.</source>
    <translation>Vzorová stránka je použita alespoň jednou v dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="171"/>
    <source>Do you really want to delete master page &quot;%1&quot;?</source>
    <translation>Opravdu si přejete smazat vzorovou stránku &quot;%1&quot;?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="205"/>
    <source>Copy #%1 of %2</source>
    <translation>Kopie #%1 z/ze %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="207"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="207"/>
    <source>New Master Page</source>
    <translation>Nová vzorová stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="332"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="332"/>
    <source>New MasterPage</source>
    <translation>Nová vzorová stránka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="332"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation>Nová vzorová stránka %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="397"/>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Kopie č. #%1 z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="529"/>
    <source>Unable to Rename Master Page</source>
    <translation>Nelze přejmenovat vzorovou stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="529"/>
    <source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
    <translation>Normální stránka nemůže být přejmenována.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePalette_MasterPagesBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpagesbase.ui" line="108"/>
    <source>&lt;&lt;&lt; Return to Normal Page Mode</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePalette_Pages</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="94"/>
    <source>This master page is used at least once in the document.</source>
    <translation>Vzorová stránka je použita alespoň jednou v dokumentu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="98"/>
    <source>Do you really want to delete this master page?</source>
    <translation>Opravdu chcete smazat tuto vzorovou stránku?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePalette_PagesBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="14"/>
    <source>Arrange Pages</source>
    <translation>Uspořádat stránky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="57"/>
    <source>Available Master Pages:</source>
    <translation>Dostupné vzorové stránky:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="70"/>
    <source>&lt;qt&gt;List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="102"/>
    <source>Document Pages:</source>
    <translation>Stránky dokumentu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="115"/>
    <source>&lt;qt&gt;List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="151"/>
    <source>Document Layout</source>
    <translation>Vzhled dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="170"/>
    <source>&lt;qt&gt;Drag pages or master pages onto the trash to delete them&lt;/qt&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSelector</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="228"/>
    <source>Go to the first page</source>
    <translation>Jdi na první stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="229"/>
    <source>Go to the previous page</source>
    <translation>Jdi na předchozí stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="230"/>
    <source>Go to the next page</source>
    <translation>Jdi na následující stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="231"/>
    <source>Go to the last page</source>
    <translation>Jdi na poslední stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="232"/>
    <source>Select the current page</source>
    <translation>Vybrat aktuální stránku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="233"/>
    <source> of %1</source>
    <comment>number of pages in document</comment>
    <translation>z %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagesPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="152"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="599"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importuje se: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="155"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="602"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Zkoumá se soubor:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="787"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Vytvářím objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="371"/>
    <source>Parsing failed!

Please submit your file (if possible) to the
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PaintManagerBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="32"/>
    <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'Sans Serif'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; style=&quot;-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;&quot;&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style=&quot;border: none;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="46"/>
    <source>1</source>
    <translation>1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="56"/>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation>Importovat barvy do současné množiny z jiného dokumentu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="59"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="72"/>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation>Vytvořit novou barvu v aktuální množině</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="75"/>
    <source>Add</source>
    <translation>Přidat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="82"/>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation>Upravit zvolenou barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="85"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>U&amp;pravit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="92"/>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation>Vytvořit kopii vybrané barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="95"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Duplikovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="102"/>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation>Smazat vybranou barvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="105"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Smazat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="112"/>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation>Odstranit nepoužité barvy z aktuální množiny barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="115"/>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation>&amp;Odstranit nepoužité</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="122"/>
    <source>Color Sets</source>
    <translation>Množiny barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="134"/>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation>Aktuální množina barev:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="147"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="157"/>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation>Uložit aktuální množinu barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="160"/>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation>&amp;Uložit množinu barev</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="188"/>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation>Nastavit aktuální množinu barev jako výchozí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="191"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="198"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="14"/>
    <source>Manage Colors and Fills</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PaintManagerDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="82"/>
    <source>Solid Colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="84"/>
    <source>Gradients</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="102"/>
    <source>Scribus Swatches</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="106"/>
    <source>User Swatches</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="114"/>
    <source>Merge Color Set</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="322"/>
    <source>Sort by Name</source>
    <translation>Seřadit podle názvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="323"/>
    <source>Sort by Color</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="324"/>
    <source>Sort by Type</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="449"/>
    <source>New Gradient</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="467"/>
    <source>New Color</source>
    <translation>Nová barva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="635"/>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="673"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopie %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="753"/>
    <source>Selected Colors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="808"/>
    <source>Do you really want to clear all your gradients?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="831"/>
    <source>Do you really want to clear all your colors and gradients?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1022"/>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1091"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Všechny podporované formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1026"/>
    <source>Scribus Gradient Files &quot;*.sgr&quot; (*.sgr *.SGR);;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1027"/>
    <source>Gimp Gradient Files &quot;*.ggr&quot; (*.ggr *.GGR);;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1028"/>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1032"/>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1184"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Otevřít</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1069"/>
    <source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
    <translation>Všechny podporované formáty (%1);;Dokumenty (%2);;Ostatní soubory (%3);;Všechny soubory (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1070"/>
    <source>Import Colors</source>
    <translation>Importovat barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1078"/>
    <source>Information</source>
    <translation>Informace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1078"/>
    <source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import. 
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
 This prevents importing colors from some files.
See the Edit Colors section of the documentation for more details.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="580"/>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1869"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Název:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1869"/>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation>Vybrat název</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="93"/>
    <source>Patterns</source>
    <translation>Vzorky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="360"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="361"/>
    <source>Add</source>
    <translation>Přidat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="362"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>U&amp;pravit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="389"/>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="400"/>
    <source>Load File</source>
    <translation>Načíst soubor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="390"/>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="401"/>
    <source>Load Set</source>
    <translation>Načíst složku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="391"/>
    <source>Rename</source>
    <translation>Přejmenovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="580"/>
    <source>Rename Entry</source>
    <translation>Přejmenovat záznam</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="893"/>
    <source>Do you really want to clear all your patterns?</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1224"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Vybrat složku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1252"/>
    <source>Loading Patterns</source>
    <translation>Nahrávají se vzorky</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ParaStyleComboBox</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="35"/>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="48"/>
    <location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="58"/>
    <source>No Style</source>
    <translation>Bez stylu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathAlongPathPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="89"/>
    <source>Path Along Path...</source>
    <translation>Cesta podél cesty...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="94"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Nástroje cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="121"/>
    <source>Bends a Polygon along a Polyline</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="122"/>
    <source>This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="90"/>
    <source>Bends a Polygon along a Path.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathConnectDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="13"/>
    <source>Connect Paths</source>
    <translation>Spojit cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="27"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="48"/>
    <source>Starting Point</source>
    <translation>Počáteční bod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="32"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="53"/>
    <source>End Point</source>
    <translation>Koncový bod</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="69"/>
    <source>a straight Line</source>
    <translation>rovná čára</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="74"/>
    <source>Points moving</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="82"/>
    <source>Preview on Canvas</source>
    <translation>Náhled na ploše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="19"/>
    <source>Connect First Line</source>
    <translation>Spojit první čáru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="40"/>
    <source>with Second Line</source>
    <translation>s druhou čárou</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="61"/>
    <source>by using:</source>
    <translation>použitím:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathConnectPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="75"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="105"/>
    <source>Connect Paths</source>
    <translation>Spojit cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="80"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Nástroje cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="106"/>
    <source>Connect 2 Polylines.</source>
    <translation>Spojit 2 lomené čáry.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="76"/>
    <source>Connects two Paths.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathCutPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="73"/>
    <source>Cut Polygon</source>
    <translation>Rozdělit mnohoúhelník</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="80"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Nástroje cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="107"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="108"/>
    <source>Cuts a Polygon by a Polyline</source>
    <translation>Rozdělit mnohoúhelník lomenou čárou</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="127"/>
    <source>Qt Version too old</source>
    <translation>Verze Qt je zastaralá</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="127"/>
    <source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
    <translation>Tento modul vyžaduje verzi knihovny Qt alespoň 4.3.3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="158"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="158"/>
    <source>The cutting line must cross the polygon and
both end points must lie outside of the polygon</source>
    <translation>Dělící čára musí ležet přes mnohoúhelník
a oba konce musí ležet vně mnohoúhelníku</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="74"/>
    <source>Cuts a Polygon with a Path.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="13"/>
    <source>Path along Path</source>
    <translation>Cesta podél cesty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="21"/>
    <source>Effect Type</source>
    <translation>Typ efektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="29"/>
    <source>Single</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="34"/>
    <source>Single, stretched</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="39"/>
    <source>Repeated</source>
    <translation>Opakovaný</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="44"/>
    <source>Repeated, stretched</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="52"/>
    <source>Horizontal Offset</source>
    <translation>Vodorovné posunutí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="62"/>
    <source>Vertical Offset</source>
    <translation>Svislé posunutí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="103"/>
    <source>Gap between Objects</source>
    <translation>Mezera mezi objekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="113"/>
    <source>Preview on Canvas</source>
    <translation>Náhled na ploše</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="72"/>
    <source>Rotate Objects by:</source>
    <translation>Otočit objekt o:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="80"/>
    <source>0°</source>
    <translation>0°</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="85"/>
    <source>90°</source>
    <translation>90°</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="90"/>
    <source>180°</source>
    <translation>180°</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="95"/>
    <source>270°</source>
    <translation>270°</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathFinderBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="14"/>
    <source>Boolean Path Operations</source>
    <translation>Booleovské operace s cestami</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="111"/>
    <source>+</source>
    <translation>+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="222"/>
    <source>=</source>
    <translation>=</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="301"/>
    <source>Operation</source>
    <translation>Operace</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="316"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="335"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="351"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="367"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="384"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="403"/>
    <source>Swap Shapes</source>
    <translation>Prohodit tvary</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="313"/>
    <source>Unites the shapes</source>
    <translation>Sloučit tvary</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="348"/>
    <source>Intersection of the shapes</source>
    <translation>Průnik tvarů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="364"/>
    <source>Result is the area where the two shapes do not intersect</source>
    <translation>Výsledkem je plocha, kde se tvary neprotínají</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="380"/>
    <source>Break apart,
The result is a combination of &quot;Intersection&quot; and &quot;Exclusion&quot;</source>
    <translation>Rozdělit od sebe. Výsledkem je kombinace &quot;průniku&quot; a &quot;vyloučení&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="465"/>
    <source>Custom Colors</source>
    <translation>Vlastní barvy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="477"/>
    <source>Stroke:</source>
    <translation>Tah:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="503"/>
    <source>Fill:</source>
    <translation>Výplň:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="172"/>
    <source>Keep a copy of the original item after applying the operation</source>
    <translation>Po použití operace ponechá kopii původního tvaru </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="64"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="175"/>
    <source>Keep</source>
    <translation>Ponechat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="332"/>
    <source>Subtracts the second shape from the first shape</source>
    <translation>Odečte druhý tvar od prvního</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="400"/>
    <source>Exchange the Source Shapes</source>
    <translation>Prohodí původní tvary</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="439"/>
    <source>The resulting shape uses the color of the first source shape</source>
    <translation>Výsledný tvar bude mít barvu prvního původního tvaru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="442"/>
    <source>First Shape</source>
    <translation>První tvar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="452"/>
    <source>The resulting shape uses the color of the second source shape</source>
    <translation>Výsledný tvar bude mít barvu druhého původního tvaru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="455"/>
    <source>Second Shape</source>
    <translation>Druhý tvar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="462"/>
    <source>The resulting shape uses the colors listed below</source>
    <translation>Výsledný tvar bude mít barvu vybranou níže</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="493"/>
    <source>Stroke Color</source>
    <translation>Barva tahu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="513"/>
    <source>Fill Color</source>
    <translation>Barva výplně</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="433"/>
    <source>Result Takes Color from:</source>
    <translation>Barva výsledného tvaru:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="42"/>
    <source>First source shape</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="153"/>
    <source>Second source shape</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="261"/>
    <source>The resulting shape</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathFinderDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="106"/>
    <source>Result gets Color of:</source>
    <translation>Výsledný tvar bude mít barvu:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="130"/>
    <source>Intersection gets Color of:</source>
    <translation>Průnik bude mít barvu:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathFinderPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="79"/>
    <source>Path Operations...</source>
    <translation>Operace s cestami...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="83"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Nástroje cesty</tran