Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 24584 | Rev 24612 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.1" language="da_DK">
<context>
  <name>AIPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="340"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importerer: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="343"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analyserer fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2294"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Gruppe%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3403"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Genererer elementer</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Bidrag fra:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="159"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>&amp;Om</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="169"/>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>&amp;Forfattere</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="179"/>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>Over&amp;sættelser</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="190"/>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;Internet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="233"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Luk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="263"/>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Udviklingsholdet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="271"/>
    <source>Haiku Port:</source>
    <translation>Haiku Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Officiel dokumentation:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="279"/>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Anden dokumentation:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
    <source>Scribus 1.5.1+ Icon Set:</source>
    <translation>Scribus 1.5.1+ Ikonsæt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
    <source>AppImage for Linux:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
    <source>Official Translations and Translators (in order of locale shortcode):</source>
    <translation>Officielle oversættelser og oversættere (sorteret efter den korte landekode):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="319"/>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Hjemmeside</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Dokumentation på nettet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="325"/>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Fejlrapporter og anmodning om nye funktioner</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="329"/>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Postliste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
    <source>Previous Translation Contributors:</source>
    <translation>Tidligere oversættelse fra:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
    <source>About Scribus %1</source>
    <translation>Om Scribus %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="323"/>
    <source>Wiki</source>
    <translation>Wiki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="137"/>
    <source>%1 %2 %3</source>
    <translation>%1 %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="142"/>
    <source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
    <translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="146"/>
    <source>SVN Revision: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="154"/>
    <source>Using Ghostscript version %1</source>
    <translation>Bruger Ghostscript version %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="156"/>
    <source>No Ghostscript version available</source>
    <translation>Ingen Ghostscript version tilgængelig</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="157"/>
    <source>Build ID:</source>
    <translation>Build ID:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
    <source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
    <translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="269"/>
    <source>Windows&amp;#174; Port:</source>
    <translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="285"/>
    <source>Tango Project Icons:</source>
    <translation>Tango Projekt Ikoner:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="195"/>
    <source>&amp;Updates</source>
    <translation>&amp;Opdateringer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="245"/>
    <source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
    <translation>Kontroller for opdateringer til Scribus. Der vil ikke blive sendt nogen data væk fra din maskine.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="267"/>
    <source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
    <translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="283"/>
    <source>Splash Screen:</source>
    <translation>Velkomstbillede:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="241"/>
    <source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
    <translation>Dette panel viser versionsnummer, dato for kompilering og den indbyggede biblioteksunderstøttelse i Scribus.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="242"/>
    <source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
    <translation>C-C-T-F står for C=littlecms C=CUPS T=TIFF understøttelse F=Fontconfig understøttelse. Sidste bogstav er gengivelse til skærm C=cairo eller Q=Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="243"/>
    <source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
    <translation>Manglende biblioteksunderstøttelse er angivet med en *. Det viser også den version af Ghostscript, som Scribus har fundet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="244"/>
    <source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
    <translation>Windows versionen bruger ikke fontconfig eller CUPS biblioteker.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="157"/>
    <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="157"/>
    <source>Scribus Version</source>
    <translation>Scribus Version</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="199"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation>Kontroller for Opdateringer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="327"/>
    <source>Developer Blog</source>
    <translation>Udvikler Blog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="206"/>
    <source>&amp;Licence</source>
    <translation>&amp;Licens</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="215"/>
    <source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
    <translation>Ikke i stand til at læse licensfil. Se venligst efter i installationsmappen eller på Scribus hjemmesiden for licensinformation.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
    <source>Doc Translators:</source>
    <translation>Doc Oversættere:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="281"/>
    <source>Webmasters:</source>
    <translation>Webmasters:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
    <source>Refactoring text layout code, the new boxes model &amp; CTL text layout, Oman House of Open Source Technology team:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="420"/>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="576"/>
    <location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="641"/>
    <source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
    <translation>Ikke i stand til at læse %1 fil. Se venligst efter i installationsmappen eller på Scribus hjemmesiden for %1 information.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AboutPlugins</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="70"/>
    <source>Filename:</source>
    <translation>Filnavn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="71"/>
    <source>Version:</source>
    <translation>Version:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="76"/>
    <source>Release Date:</source>
    <translation>Udgivelsesdato:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Beskrivelse:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="84"/>
    <source>Author(s):</source>
    <translation>Forfatter(e):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="85"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="86"/>
    <source>License:</source>
    <translation>Licens:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="14"/>
    <source>Scribus: About Plug-ins</source>
    <translation>Scribus: Om Plugins</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionManager</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Åbn...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Luk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Gem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Gem &amp;som...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>Genindl&amp;æs det gemte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>Saml &amp;projekt i mappe...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Hent tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>Tilføj &amp;tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
    <source>Get Image...</source>
    <translation>Hent billede...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Gem &amp;tekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Gem som P&amp;DF...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>&amp;Dokumentindstillinger...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Udskriv...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Afslut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Fortryd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Gentag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
    <source>&amp;Item Action Mode</source>
    <translation>&amp;Element-handlingstilstand</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Skæ&amp;r</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Indsæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
    <source>T&amp;runcate</source>
    <translation>&amp;Afkort</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>Ma&amp;rker alt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
    <source>&amp;Deselect All</source>
    <translation>&amp;Fjern al markering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>&amp;Søg/Erstat...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
    <source>Edit Image...</source>
    <translation>Rediger billede...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
    <source>&amp;Master Pages...</source>
    <translation>&amp;Mastersider...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>Pr&amp;æferencer...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
    <source>%1 pt</source>
    <translation>%1 pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>&amp;Andet...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>&amp;Venstre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>&amp;Center</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>&amp;Højre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>&amp;Blok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>&amp;Forceret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
    <source>&amp;Normal</source>
    <translation>&amp;Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>&amp;Understreg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
    <source>Underline &amp;Words</source>
    <translation>Understreg &amp;ord</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
    <source>&amp;Strike Through</source>
    <translation>&amp;Gennemstreg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
    <source>&amp;All Caps</source>
    <translation>&amp;Alt som store bogstaver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
    <source>Small &amp;Caps</source>
    <translation>Små &amp;Kapitæler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
    <source>Su&amp;perscript</source>
    <translation>&amp;Hævet skrift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
    <source>Su&amp;bscript</source>
    <translation>S&amp;ænket skrift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
    <source>S&amp;hadow</source>
    <translation>Sk&amp;ygge</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>&amp;Tabulatorer...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Dupliker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Slet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>Lav til &amp;gruppe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>Bryd g&amp;ruppe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
    <source>Is &amp;Locked</source>
    <translation>Er &amp;låst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
    <source>Si&amp;ze is Locked</source>
    <translation>St&amp;ørrelse er låst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
    <source>Lower to &amp;Bottom</source>
    <translation>Placer &amp;bagest</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
    <source>Raise to &amp;Top</source>
    <translation>Placer &amp;forrest</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>Flyt bag&amp;ud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>Flyt f&amp;orud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
    <source>&amp;Attributes...</source>
    <translation>K&amp;valiteter...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>Billede er &amp;synlig</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
    <source>&amp;Update Image</source>
    <translation>&amp;Opdater billede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
    <source>Insert Rows...</source>
    <translation>Indsæt rækker...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
    <source>Insert Columns...</source>
    <translation>Indsæt kolonner...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
    <source>Delete Rows</source>
    <translation>Slet rækker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
    <source>Delete Columns</source>
    <translation>slet kolonner</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
    <source>Merge Cells</source>
    <translation>Sammenflet celler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
    <source>Split Cells...</source>
    <translation>Opdel celler...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
    <source>Set Row Heights...</source>
    <translation>Indstil rækkehøjder...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
    <source>Set Column Widths...</source>
    <translation>Indstil kolonnebredder...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
    <source>Distribute Rows Evenly</source>
    <translation>Fordel rækker jævnt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
    <source>Distribute Columns Evenly</source>
    <translation>Fordel kolonner jævnt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
    <source>Adjust Frame to Table</source>
    <translation>Tilpas ramme til tabel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
    <source>Adjust Table to Frame</source>
    <translation>Tilpas tabel til ramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
    <source>Adjust Frame Height to Text</source>
    <translation>Tilpas rammehøjde til tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1609"/>
    <source>Adjust Frame to Image</source>
    <translation>Tilpas ramme til billede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1611"/>
    <source>Embed Image</source>
    <translation>Indlejre billede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
    <source>&amp;Low Resolution</source>
    <translation>&amp;Lav Opløsning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
    <source>&amp;Normal Resolution</source>
    <translation>&amp;Normal opløsning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
    <source>&amp;Full Resolution</source>
    <translation>&amp;Fuld opløsning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>Er PDF-&amp;Bogmærke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>Er PDF-&amp;Kommentering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>Re&amp;diger form...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>Fastgør &amp;tekst til sti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>Frigør t&amp;ekst fra sti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>Forbind &amp;polygoner</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>&amp;Opdel polygoner</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>&amp;Bezierkurve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1626"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>B&amp;illedramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
    <source>&amp;Polygon</source>
    <translation>&amp;Polygon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
    <source>&amp;Symbol</source>
    <translation>&amp;Symbol</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
    <source>Edit Weld</source>
    <translation>Rediger svejsning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
    <source>&amp;Frames...</source>
    <translation>&amp;Rammer...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
    <source>&amp;Glyph...</source>
    <translation>&amp;Glyf...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
    <source>Anchor Mark</source>
    <translation>Ankermærke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1641"/>
    <source>Variable Text</source>
    <translation>Variabeltekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
    <source>Reference to Item</source>
    <translation>Henvisning til element</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
    <source>Reference to Mark</source>
    <translation>Henvisning til mærke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
    <source>Foot/Endnote</source>
    <translation>Fod/Slutnote</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
    <source>Edit Mark</source>
    <translation>Rediger mærke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
    <source>Update Marks</source>
    <translation>Opdater mærker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>&amp;Indsæt...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
    <source>Im&amp;port...</source>
    <translation>Im&amp;porter...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>&amp;Slet...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
    <source>&amp;Copy...</source>
    <translation>&amp;Kopier...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1654"/>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Flyt...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
    <source>&amp;Apply Master Page...</source>
    <translation>&amp;Anvend masterside...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>Håndter &amp;hjælpelinjer...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1663"/>
    <source>&amp;50%</source>
    <translation>&amp;50%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
    <source>&amp;75%</source>
    <translation>&amp;75%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1665"/>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1666"/>
    <source>&amp;200%</source>
    <translation>&amp;200%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Vis &amp;margener</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Vis &amp;rammer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1675"/>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Vis &amp;billeder</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Vis &amp;Linjenet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Vis &amp;hjælpelinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1679"/>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>Vis &amp;grundlinjenet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
    <source>Show &amp;Text Chain</source>
    <translation>Vis &amp;tekstkæde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
    <source>Show Control Characters</source>
    <translation>Vis kontroltegn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>&amp;Klæb til linjenet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>Kl&amp;æb til hjælpelinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>&amp;Egenskaber</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Scrapbog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>&amp;Lag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
    <source>&amp;Arrange Pages</source>
    <translation>&amp;Arranger sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Bogmærker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
    <source>&amp;Measurements</source>
    <translation>&amp;Målinger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
    <source>Action &amp;History</source>
    <translation>&amp;Handlingshistorik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
    <source>Preflight &amp;Verifier</source>
    <translation>&amp;Preflight Efterprøvning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
    <source>&amp;Align and Distribute</source>
    <translation>Ops&amp;til på linje og fordel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>&amp;Værktøjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>P&amp;DF-værktøjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
    <source>Select Item</source>
    <translation>Marker element</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
    <source>Unlink Text Frames and Cut Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
    <source>T&amp;able</source>
    <translation>T&amp;abel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>For&amp;m</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation>&amp;Linje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
    <source>&amp;Freehand Line</source>
    <translation>&amp;Frihåndslinje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Roter objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1823"/>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Zoom ind eller ud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
    <source>Zoom in</source>
    <translation>Zoom ind</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
    <source>Zoom out</source>
    <translation>Zoom ud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Rediger indhold af ramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Link tekstrammer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Bryd linkede tekstrammer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
    <source>&amp;Eye Dropper</source>
    <translation>&amp;Farvevælger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
    <source>Copy Item Properties</source>
    <translation>Kopier elementegenskaber</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>&amp;Orddel tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
    <source>Dehyphenate Text</source>
    <translation>Fjern orddeling i tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1753"/>
    <source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
    <translation>&amp;Generer indholdsfortegnelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1761"/>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>&amp;Om Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1763"/>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>Om &amp;QT</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1765"/>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>Hj&amp;ælpetekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1850"/>
    <source>Non Breaking &amp;Space</source>
    <translation>Hårdt &amp;mellemrum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1852"/>
    <source>Page &amp;Number</source>
    <translation>Side&amp;nummer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1854"/>
    <source>New Line</source>
    <translation>Linjeskift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1855"/>
    <source>Frame Break</source>
    <translation>Rammeskift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1856"/>
    <source>Column Break</source>
    <translation>Spalteskift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1859"/>
    <source>Copyright</source>
    <translation>Ophavsret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1860"/>
    <source>Registered Trademark</source>
    <translation>Registreret varemærke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1861"/>
    <source>Trademark</source>
    <translation>Varemærke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1863"/>
    <source>Bullet</source>
    <translation>Punkttegn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1865"/>
    <source>Em Dash</source>
    <translation>Geviert tankestreg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1866"/>
    <source>En Dash</source>
    <translation>Halvgeviert tankestreg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1867"/>
    <source>Figure Dash</source>
    <translation>Tal tankestreg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1868"/>
    <source>Quotation Dash</source>
    <translation>Citat tankestreg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1776"/>
    <source>Toggle Palettes</source>
    <translation>Slå paletter til/fra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1777"/>
    <source>Toggle Guides</source>
    <translation>Slå hjælpelinjer til/fra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
    <source>Manage Page Properties...</source>
    <translation>Håndter sideegenskaber...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1757"/>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Bagved hinanden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1758"/>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>Ved &amp;siden af hinanden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
    <source>&amp;JavaScripts...</source>
    <translation>&amp;JavaScripts...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
    <source>Convert to Master Page...</source>
    <translation>konverter til masterside...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
    <source>More Info...</source>
    <translation>Mere Info...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>Document Outline Palette</comment>
    <translation>&amp;Oversigt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
    <source>ff</source>
    <translation>ff</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1897"/>
    <source>fi</source>
    <translation>fi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
    <source>fl</source>
    <translation>fl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1899"/>
    <source>ffi</source>
    <translation>ffi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
    <source>ffl</source>
    <translation>ffl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1901"/>
    <source>ft</source>
    <translation>ft</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
    <source>st</source>
    <translation>st</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
    <source>S&amp;tyles...</source>
    <translation>&amp;Typografier og Formater...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
    <source>&amp;Outline</source>
    <comment>type effect</comment>
    <translation>&amp;Omrids</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
    <source>&amp;Printing Enabled</source>
    <translation>&amp;Udskrivning aktiveret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
    <source>&amp;Flip Horizontally</source>
    <translation>&amp;Vend horisontalt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
    <source>&amp;Flip Vertically</source>
    <translation>&amp;Vend vertikalt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1627"/>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <comment>Convert to oulines</comment>
    <translation>&amp;Kurver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
    <source>Show Rulers</source>
    <translation>Vis linealer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1862"/>
    <source>Solidus</source>
    <translation>Skråstreg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1864"/>
    <source>Middle Dot</source>
    <translation>Mellem prik</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1889"/>
    <source>En Space</source>
    <translation>Halvgeviert mellemrum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
    <source>Em Space</source>
    <translation>Geviert mellemrum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1891"/>
    <source>Thin Space</source>
    <translation>tynd mellemrum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
    <source>Thick Space</source>
    <translation>Fed mellemrum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1893"/>
    <source>Mid Space</source>
    <translation>Halv mellemrum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
    <source>Hair Space</source>
    <translation>Hår mellemrum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
    <source>Paste (&amp;Absolute)</source>
    <translation>Indsæt (&amp;Ubetinget)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>R&amp;yd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1678"/>
    <source>Show Text Frame Columns</source>
    <translation>Vis spalter i tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
    <source>Save as &amp;EPS...</source>
    <translation>Gem som &amp;EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1668"/>
    <source>Preview Mode</source>
    <translation>Forhåndsvisningstilstand</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
    <source>Show Bleeds</source>
    <translation>Vis Skæremærker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1674"/>
    <source>Show Layer Indicators</source>
    <translation>Vis lag-indikatorer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1857"/>
    <source>&amp;Zero Width Space</source>
    <translation>&amp;Nulbredde mellemrum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1858"/>
    <source>Zero Width NB Space</source>
    <translation>Nulbredde hårdt mellemrum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
    <source>&amp;Fit to Height</source>
    <translation>&amp;Tilpas til højde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation>Tilpas til bredde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
    <source>Sticky Tools</source>
    <translation>Klæbende værktøjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
    <source>Edit in Preview Mode</source>
    <translation>Rediger i forhåndsvisningstilstand</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1670"/>
    <source>Toggle Color Management System</source>
    <translation>Slå farvestyring til/fra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
    <source>&amp;View Tools</source>
    <translation>&amp;Visningsværktøjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
    <source>&amp;Render Frame</source>
    <translation>&amp;Gengiveramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
    <source>Arc</source>
    <translation>Bue</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
    <source>Spiral</source>
    <translation>Spiral</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
    <source>Calligraphic Line</source>
    <translation>Kalligrafilinje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
    <source>PDF Push Button</source>
    <translation>PDF-trykknap</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
    <source>PDF Radio Button</source>
    <translatorcomment>PDF radioknap</translatorcomment>
    <translation>PDF-radioknap</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
    <source>PDF Text Field</source>
    <translation>PDF-tekstfelt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
    <source>PDF Check Box</source>
    <translation>PDF-afkrydsningsboks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
    <source>PDF Combo Box</source>
    <translation>PDF-komboboks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1742"/>
    <source>PDF List Box</source>
    <translation>PDF-listeboks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
    <source>Text Annotation</source>
    <translation>Tekstkommentering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
    <source>Link Annotation</source>
    <translation>Link-kommentering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
    <source>3D Annotation</source>
    <translation>3D-kommentering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1795"/>
    <source>Edit text in story editor</source>
    <translation>Rediger tekst i den Indbyggede tekstbehandler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1870"/>
    <source>Apostrophe</source>
    <comment>Unicode 0x0027</comment>
    <translation>Apostrof</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1871"/>
    <source>Straight Double</source>
    <comment>Unicode 0x0022</comment>
    <translation>Lige dobbelt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1872"/>
    <source>Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x2018</comment>
    <translation>Enkelt venstre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1873"/>
    <source>Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x2019</comment>
    <translation>Enkelt højre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1874"/>
    <source>Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x201C</comment>
    <translation>Dobbelt venstre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1875"/>
    <source>Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x201D</comment>
    <translation>Dobbelt højre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1876"/>
    <source>Single Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201B</comment>
    <translation>Enkelt omvendt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1877"/>
    <source>Double Reversed</source>
    <comment>Unicode 0x201F</comment>
    <translation>Dobbelt omvendt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1878"/>
    <source>Single Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x2039</comment>
    <translation>Enkelt venstre anførselstegn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1879"/>
    <source>Single Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x203A</comment>
    <translation>Enkelt højre anførselstegn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1880"/>
    <source>Double Left Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00AB</comment>
    <translation>Dobbelt venstre anførselstegn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1881"/>
    <source>Double Right Guillemet</source>
    <comment>Unicode 0x00BB</comment>
    <translation>Dobbelt højre anførselstegn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
    <source>Low Single Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201A</comment>
    <translation>Lavt enkelt komma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1883"/>
    <source>Low Double Comma</source>
    <comment>Unicode 0x201E</comment>
    <translation>Lavt dobbelt komma</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
    <source>CJK Single Left</source>
    <comment>Unicode 0x300C</comment>
    <translation>CJK Enkelt venstre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1885"/>
    <source>CJK Single Right</source>
    <comment>Unicode 0x300D</comment>
    <translation>CJK Enkelt højre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
    <source>CJK Double Left</source>
    <comment>Unicode 0x300E</comment>
    <translation>CJK Dobbelt venstre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1887"/>
    <source>CJK Double Right</source>
    <comment>Unicode 0x300F</comment>
    <translation>CJK Dobbelt højre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1667"/>
    <source>&amp;400%</source>
    <translation>&amp;400%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1768"/>
    <source>Scribus Homepage</source>
    <translation>Scribus Hjemmeside</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1769"/>
    <source>Scribus Online Documentation</source>
    <translation>Scribus Dokumentation på nettet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1770"/>
    <source>Scribus Wiki</source>
    <translation>Scribus Wiki</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1771"/>
    <source>Getting Started with Scribus</source>
    <translation>Kom godt i gang med Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
    <source>Show Context Menu</source>
    <translation>Vis kontekstmenu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1762"/>
    <source>&amp;About Plugins</source>
    <translation>&amp;Om Plugins</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1778"/>
    <source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
    <translation>Indsæt Unicode Startsekvens</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
    <source>Get Vector File...</source>
    <translation>Hent Vektor-fil...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
    <source>Advanced Select All...</source>
    <translation>Avanceret Marker alt...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
    <source>Edit Source...</source>
    <translation>Rediger kilde...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
    <source>Replace Colors...</source>
    <translation>Erstat farver...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
    <source>Rulers Relative to Page</source>
    <translation>Linealer relativt til side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1772"/>
    <source>Check for Updates</source>
    <translation>Kontroller for Opdateringer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1853"/>
    <source>Number of Pages</source>
    <translation>Antal sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1610"/>
    <source>Adjust Image to Frame</source>
    <translation>Tilpas billede til ramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
    <source>&amp;New...</source>
    <translation>&amp;Nyt...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
    <source>Print Previe&amp;w...</source>
    <translation>&amp;Vis udskrift...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
    <source>PDF...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
    <source>PostScript...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
    <source>Paste Image from Clipboard</source>
    <translation>Indsæt Billeder fra udklipsholder</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
    <source>Colors and Fills...</source>
    <translation>Farver og Udfyldninger...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
    <source>Marks...</source>
    <translation>Mærker...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
    <source>Notes Styles...</source>
    <translation>Noteformater...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
    <source>&amp;Image Effects...</source>
    <translation>&amp;Billedeffekter...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
    <source>&amp;Multiple Duplicate...</source>
    <translation>Dupliker &amp;flere gange...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
    <source>&amp;Transform...</source>
    <translation>For&amp;vandl...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
    <source>Adjust Group</source>
    <translation>Tilpas gruppe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
    <source>Patterns</source>
    <translation>Mønstre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
    <source>Inline Items</source>
    <translation>Indlejrede elementer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
    <source>Extended Image Properties...</source>
    <translation>Udvidede billedegenskaber...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
    <source>Annotation P&amp;roperties...</source>
    <translation>Kommentering-e&amp;genskaber...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
    <source>Field P&amp;roperties...</source>
    <translation>Felt-ege&amp;nskaber...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
    <source>Unweld Items</source>
    <translation>Adskil svejsede elementer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
    <source>Weld Items</source>
    <translation>Svejs elementer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
    <source>Sample Text...</source>
    <translation>Prøvetekst...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
    <source>Snap to Items</source>
    <translation>Klæb til elementer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
    <source>Content Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
    <source>&amp;Downloads</source>
    <translation>&amp;Hentede filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1699"/>
    <source>&amp;Resources</source>
    <translation>&amp;Ressourcer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
    <source>Symbols</source>
    <translation>Symboler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
    <source>Edit Text with Story Editor...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
    <source>&amp;Manage Images...</source>
    <translation>&amp;Håndter billeder...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1754"/>
    <source>&amp;Update Document</source>
    <translation>&amp;Opdater dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1764"/>
    <source>Action &amp;Search</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1767"/>
    <source>Scribus &amp;Help...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1773"/>
    <source>Chat with the Community</source>
    <translation>Chat med Fællesskabet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1782"/>
    <source>Copy</source>
    <translation>Kopier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1783"/>
    <source>Cut</source>
    <translation>Skær</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1784"/>
    <source>Paste</source>
    <translation>Indsæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1785"/>
    <source>Redo</source>
    <translation>Gentag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1786"/>
    <source>Undo</source>
    <translation>Fortryd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1787"/>
    <source>Close the current document</source>
    <translation>Luk det nuværende dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1788"/>
    <source>Export the document to PDF</source>
    <translation>Eksporter dokumentet til PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1789"/>
    <source>Create a new document</source>
    <translation>Opret et nyt dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1790"/>
    <source>Open an existing document</source>
    <translation>Åbn et eksisterende dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1791"/>
    <source>Print the document</source>
    <translation>Udskriv dokumentet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1792"/>
    <source>Save the current document</source>
    <translation>Gem det nuværende dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1793"/>
    <source>Copy item properties</source>
    <translation>Kopier elementegenskaber</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1794"/>
    <source>Edit contents of a frame</source>
    <translation>Rediger indholdet af en ramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1796"/>
    <source>Eye Dropper</source>
    <translation>Farvevælger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1797"/>
    <source>Insert an arc</source>
    <translation>Indsæt en bue</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1798"/>
    <source>Insert a bezier curve</source>
    <translation>Indsæt en bezierkurve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1799"/>
    <source>Insert a calligraphic line</source>
    <translation>Indsæt en kalligrafilinje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1800"/>
    <source>Insert a freehand line</source>
    <translation>Indsæt frihåndslinje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1801"/>
    <source>Insert an image frame</source>
    <translation>Indsæt en billedramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1802"/>
    <source>Insert a line</source>
    <translation>Indsæt en linje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1803"/>
    <source>Insert a polygon</source>
    <translation>Indsæt en polygon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1804"/>
    <source>Insert a render frame</source>
    <translation>Indsæt en gengiveramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1805"/>
    <source>Insert a shape</source>
    <translation>Indsæt en form</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1806"/>
    <source>Insert a spiral</source>
    <translation>Indsæt en spiral</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1807"/>
    <source>Insert a table</source>
    <translation>Indsæt en tabel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1808"/>
    <source>Insert a text frame</source>
    <translation>Indsæt en tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1809"/>
    <source>Link text frames</source>
    <translation>Link tekstrammer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1810"/>
    <source>Measurements</source>
    <translation>Målinger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1811"/>
    <source>Insert link annotation</source>
    <translation>Indsæt link-kommentering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1812"/>
    <source>Insert text annotation</source>
    <translation>Indsæt tekstkommentering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1813"/>
    <source>Insert PDF check box</source>
    <translation>Indsæt PDF-afkrydsningsboks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1814"/>
    <source>Insert PDF combo box</source>
    <translation>Indsæt PDF-komboboks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1815"/>
    <source>Insert PDF list box</source>
    <translation>Indsæt PDF-listeboks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1816"/>
    <source>Insert PDF push button</source>
    <translation>Indsæt PDF-trykknap</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1817"/>
    <source>Insert PDF radio button</source>
    <translation>Indsæt PDF-radioknap</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1818"/>
    <source>Insert PDF text field</source>
    <translation>Indsæt PDF-tekstfelt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1819"/>
    <source>Analyse the document for issues prior to exporting to PDF</source>
    <translation>Analyser dokumentet for problemer før eksport til PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1820"/>
    <source>Rotate an item</source>
    <translation>Roter et element</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1821"/>
    <source>Select an item</source>
    <translation>Vælg et element</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1822"/>
    <source>Unlink text frames</source>
    <translation>Bryd linkede tekstrammer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1824"/>
    <source>Enable preview mode</source>
    <translation>Aktiver forhåndsvisningstilstand</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1825"/>
    <source>Enable editing in preview mode</source>
    <translation>Aktiver redigering i forhåndsvisningstilstand</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1826"/>
    <source>Toggle color management system</source>
    <translation>Slå farvestyring til/fra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1828"/>
    <source>Insert 3D annotation</source>
    <translation>Indsæt 3D-kommentering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1846"/>
    <source>Zero Width Non-Joiner</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1847"/>
    <source>Zero Width Joiner</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1848"/>
    <source>Soft &amp;Hyphen</source>
    <translation>Blød &amp;Bindestreg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1849"/>
    <source>Non Breaking Hyphen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1851"/>
    <source>Narrow No-Break Space</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2032"/>
    <source>File</source>
    <translation>Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2032"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2034"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Rediger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2034"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Rediger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2036"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Format</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2036"/>
    <source>&amp;Style</source>
    <translation>&amp;Format</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2038"/>
    <source>Item</source>
    <translation>Element</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2038"/>
    <source>&amp;Item</source>
    <translation>&amp;Element</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2040"/>
    <source>Insert</source>
    <translation>Indsæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2040"/>
    <source>I&amp;nsert</source>
    <translation>&amp;Indsæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2042"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2042"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>&amp;Side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2044"/>
    <source>View</source>
    <translation>Vis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2044"/>
    <source>&amp;View</source>
    <translation>&amp;Vis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2046"/>
    <source>Table</source>
    <translation>Tabel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2046"/>
    <source>&amp;Table</source>
    <translation>&amp;Tabel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2048"/>
    <source>Extras</source>
    <translation>Ekstra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2048"/>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation>E&amp;kstra</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2050"/>
    <source>Windows</source>
    <translation>Vinduer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2050"/>
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation>&amp;Vinduer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2052"/>
    <source>Help</source>
    <translation>Hjælp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2052"/>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation>&amp;Hjælp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2418"/>
    <source>Plugin Menu Items</source>
    <translation>Plugin menuelementer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2420"/>
    <source>Others</source>
    <translation>Andet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2422"/>
    <source>Unicode Characters</source>
    <translation>Unicodetegn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1766"/>
    <source>Move/Resize Value Indicator</source>
    <translation>Flyt/Ændr størrelse Værdiindikator</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation>Nyt &amp;fra skabelon...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActionSearchDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/actionsearchdialog.ui" line="14"/>
    <source>Action Search</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/actionsearchdialog.ui" line="32"/>
    <source>Search for action...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistribute</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
    <source>Align and Distribute</source>
    <translation>Opstil på linje og fordel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="37"/>
    <source>Align</source>
    <translation>Opstil på linje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="81"/>
    <source>&amp;Selected Guide:</source>
    <translation>&amp;Valgte hjælpelinje:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="94"/>
    <source>&amp;Relative To:</source>
    <translation>&amp;Relativt til:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="113"/>
    <source>&amp;Align Sides By:</source>
    <translation>&amp;Juster sider ved at:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="429"/>
    <source>Distribute</source>
    <translation>Fordel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="836"/>
    <source>&amp;Distance:</source>
    <translation>&amp;Afstand:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="903"/>
    <source>Reverse Distribution</source>
    <translation>Omvendt fordeling</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="945"/>
    <source>Swap</source>
    <translation>Byt om på</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignDistributePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="91"/>
    <source>First Selected</source>
    <translation>Først markerede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="92"/>
    <source>Last Selected</source>
    <translation>Sidst markerede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
    <source>Page</source>
    <translation>Side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
    <source>Margins</source>
    <translation>Margener</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
    <source>Guide</source>
    <translation>Hjælpelinje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
    <source>Selection</source>
    <translation>Markering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
    <source>Align bottoms</source>
    <translation>Stil bundsider på linje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
    <source>Align right sides</source>
    <translation>Stil højre sider på linje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="114"/>
    <source>Center on vertical axis</source>
    <translation>Centrer omkring vertikal akse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
    <source>Align left sides</source>
    <translation>Stil venstre sider på linje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="116"/>
    <source>Center on horizontal axis</source>
    <translation>Centrer omkring horisontal akse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="118"/>
    <source>Align tops</source>
    <translation>Stil topsider på linje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
    <source>Distribute right sides equidistantly</source>
    <translation>Fordel højre sider med lige stor afstand</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="124"/>
    <source>Distribute bottoms equidistantly</source>
    <translation>Fordel bundsider med lige stor afstand</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
    <source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
    <translation>Fordel center af objekter med lige stor afstand horisontalt </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="128"/>
    <source>Distribute left sides equidistantly</source>
    <translation>Fordel venstre sider med lige stor afstand</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
    <source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
    <translation>Fordel center af objekter med lige stor afstand vertikalt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
    <source>Distribute tops equidistantly</source>
    <translation>Fordel topsider med lige stor afstand</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="136"/>
    <source>Distribute the items with the distance specified</source>
    <translation>Fordel elementerne med det anførte mellemrum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
    <source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
    <translation>Når der fordeles med en fast afstand, vend da retningen på fordelingen af elementerne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="139"/>
    <source>None Selected</source>
    <translation>Intet markeret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="141"/>
    <source>Swap items to the left</source>
    <translation>Bytter om på elementer til venstre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
    <source>Swap items to the right</source>
    <translation>Bytter om på elementer til højre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="456"/>
    <source>Y: %1%2</source>
    <translation>Y: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="464"/>
    <source>X: %1%2</source>
    <translation>X: %1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
    <source>Move</source>
    <translation>Flyt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
    <source>Resize</source>
    <translation>Ændr størrelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="105"/>
    <source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Når du justerer den ene side af et element kan du gøre et af følgende&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Flyt også altid den anden side (bevare eksisterende bredde og højde)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Hold den anden side fast (ændre størrelsen på elementet i stedet for at flytte det) når det er muligt&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
    <source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
    <translation>Stil højre sider af elementer på linje efter venstre side af anker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="110"/>
    <source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
    <translation>Stil venstre sider af elementer på linje efter højre side af anker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
    <source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
    <translation>Stil topsider af elementer på linje efter bunden af anker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
    <source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
    <translation>Stil bundsider af elementer på linje efter toppen af anker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="120"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal</source>
    <translation>Lav horisontale mellemrum mellem elementer lige store</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
    <source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Lav horisontale mellemrum mellem elementer lig med anførte værdi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="126"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal</source>
    <translation>Lav vertikale mellemrum mellem elementer lige store</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
    <source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
    <translation>Lav vertikale mellemrum mellem elementer lig med anførte værdi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
    <translation>Lav horisontale mellemrum mellem elementer og sider af side ens</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
    <translation>Lav vertikale mellemrum mellem elementer og top og bund af side ens</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
    <source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
    <translation>Lav horisontale mellemrum mellem elementer og sider af sidemargener ens</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="134"/>
    <source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
    <translation>Lav vertikale mellemrum mellem elementer og top og bund af sidemargener ens</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="98"/>
    <source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Juster relativt til:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Først valgte element&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Andet valgte element&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Den aktive sidde&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Margenerne på den nuværende side&lt;/li&gt;&lt;li&gt;En hjælpelinje&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Det valgte&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
    <source>The location of the selected guide to align to</source>
    <translation>Placeringen af den valgte hjælpelinje, hvortil der skal justeres</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="123"/>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Juster mod venstre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="125"/>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Centrer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="124"/>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Juster mod højre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="126"/>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Lige margener</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="127"/>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Tvunget lige margener</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="149"/>
    <source>Destination</source>
    <translation>Bestemmelsessted</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="84"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Link</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="134"/>
    <source>New Paragraph</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="206"/>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;X-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="445"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Åbn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="83"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="86"/>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Ekstern web-Link</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="53"/>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Kommentering-egenskaber</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="85"/>
    <source>External Link</source>
    <translation>Ekstern Link</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="203"/>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="213"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="88"/>
    <source>&amp;Type:</source>
    <translation>&amp;Type:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="123"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Indstillinger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="128"/>
    <source>Icon:</source>
    <translation>Ikon:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="130"/>
    <source>Note</source>
    <translation>Note</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
    <source>Comment</source>
    <translation>Kommentar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="132"/>
    <source>Key</source>
    <translation>Nøgle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="133"/>
    <source>Help</source>
    <translation>Hjælp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="135"/>
    <source>Paragraph</source>
    <translation>Afsnit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="136"/>
    <source>Insert</source>
    <translation>Indsæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="137"/>
    <source>Cross</source>
    <translation>Kryds</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="138"/>
    <source>Circle</source>
    <translation>Cirkel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="143"/>
    <source>Annotation is Open</source>
    <translation>Kommentering er åben</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="160"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>Æ&amp;ndr...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="180"/>
    <source>&amp;Page:</source>
    <translation>&amp;Side:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="215"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="445"/>
    <source>%1;;All Files (*)</source>
    <translation>%1;;Alle filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="162"/>
    <source>Export absolute Filename</source>
    <translation>Eksporter absolutte filnavn</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
    <source>Apply Master Page</source>
    <translation>Anvend masterside</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Masterside:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
    <source>Alt+W</source>
    <translation>Alt+W</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
    <source>to</source>
    <translation>til</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="287"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="289"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="284"/>
    <source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
    <translation>Anvend den valgte masterside på lige, ulige eller alle sider indenfor de valgte sidenumre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
    <source>Apply to</source>
    <translation>Anvend på</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
    <source>Current &amp;Page</source>
    <translation>Nuværende &amp;side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
    <source>&amp;Even Pages</source>
    <translation>&amp;Lige sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
    <source>O&amp;dd Pages</source>
    <translation>&amp;Ulige sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
    <source>&amp;All Pages</source>
    <translation>&amp;Alle sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="282"/>
    <source>&amp;Within Range</source>
    <translation>&amp;Indenfor udvalg</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArcVectorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
    <source>Edit Arc</source>
    <translation>Rediger bue</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="43"/>
    <source>Start Angle:</source>
    <translation>Startvinkel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="63"/>
    <source>End Angle:</source>
    <translation>Slutvinkel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="83"/>
    <source>Height:</source>
    <translation>Højde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="103"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Bredde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="140"/>
    <source>End Edit</source>
    <translation>Afslut redigering</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ArcWidgetBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="48"/>
    <source>Start Angle:</source>
    <translation>Startvinkel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="68"/>
    <source>End Angle:</source>
    <translation>Slutvinkel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="129"/>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation>Prøvepolygon</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AutoformButtonGroup</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="775"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Pile</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="776"/>
    <source>Flow Chart</source>
    <translation>Rutediagram</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="777"/>
    <source>Jigsaw</source>
    <translation>Puslespil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="778"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Særlige</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
    <location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="774"/>
    <source>Default Shapes</source>
    <translation>Standard figurer</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Barcode</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="25"/>
    <source>Barcode</source>
    <translation>Stregkode</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="26"/>
    <source>Insert a barcode</source>
    <translation>Indsæt en stregkode</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="51"/>
    <source>Scribus frontend for Barcode Writer in Pure PostScript</source>
    <translation>Scribus grænseflade for Stregkodegenerator i Ren Postscript</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGenerator</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="193"/>
    <source>Select a barcode family</source>
    <translation>Vælg en stregkodefamilie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="197"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="379"/>
    <source>Select a barcode format</source>
    <translation>Vælg et stregkodeformat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="203"/>
    <source>Point of Sale</source>
    <translation>Salgssted</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="209"/>
    <source>Supply Chain</source>
    <translation>Forsyningskæde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="217"/>
    <source>Two-dimensional symbols</source>
    <translation>Todimensionale symboler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="224"/>
    <source>One-dimensional symbols</source>
    <translation>Endimensionale symboler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="232"/>
    <source>GS1 DataBar family</source>
    <translation>GS1 DataBar familie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="240"/>
    <source>Postal symbols</source>
    <translation>Postale symboler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="248"/>
    <source>Pharmaceutical symbols</source>
    <translation>Farmaceutiske symboler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="257"/>
    <source>Less-used symbols</source>
    <translation>Mindre anvendte symboler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="267"/>
    <source>GS1 Composite symbols</source>
    <translation>GS1 sammensatte symboler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="398"/>
    <source>Select Type</source>
    <translation>Vælg type</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BarcodeGeneratorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="402"/>
    <source>Reset the barcode samples</source>
    <translation>Nulstil stregkodeprøverne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="277"/>
    <source>Alt+I</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="221"/>
    <source>Display checksum</source>
    <translation>Vis kontrolsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="271"/>
    <source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
    <translation>sæt kryds for også at få tal i stregkoden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="274"/>
    <source>Show readable text</source>
    <translation>Vis læsbar tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="264"/>
    <source>Parse specials</source>
    <translation>Analyser særlige</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
    <source>Colors</source>
    <translation type="unfinished">Farver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="186"/>
    <source>Options</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
    <source>Guard whitespace</source>
    <translation>Beskyt mellemrum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+G</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="322"/>
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished">Type</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="328"/>
    <source>Barcode Family:</source>
    <translation>Stregkodefamilie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="428"/>
    <source>Advanced options for the barcode</source>
    <translation>Avancerede indstillinger for stregkoden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="293"/>
    <source>Version of the symbol</source>
    <translation>Version af symbolet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="306"/>
    <source>Error correction level</source>
    <translation>Fejlkorrektionsniveau</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="338"/>
    <source>&amp;Barcode:</source>
    <translation>&amp;Stregkode:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="358"/>
    <source>&amp;Contents:</source>
    <translation>&amp;Indhold:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="412"/>
    <source>Options:</source>
    <translation>Indstillinger:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="383"/>
    <source>The contents encoded in the barcode</source>
    <translation>Indholdet, der er kodet i stregkoden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="351"/>
    <source>Select one of the available barcode types here</source>
    <translation>Vælg en af de tilgængelige stregkodetyper her</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
    <source>Version:</source>
    <translation>Version:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="251"/>
    <source>Error correction level:</source>
    <translation>Fejlkorrektionsniveau:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="231"/>
    <source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
    <translation>tegner pile for at være sikker på mellemrum ved siden af koden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="116"/>
    <source>&amp;Background</source>
    <translation>&amp;Baggrund</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="119"/>
    <source>Alt+B</source>
    <translation>Alt+B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="113"/>
    <source>Background color - under the code lines</source>
    <translation>Baggrundsfarve - under kode-linjerne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="244"/>
    <source>^NNN as ASCII</source>
    <translation>^NNN som ASCII</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="195"/>
    <source>Add checksum</source>
    <translation>Tilføj kontrolsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="129"/>
    <source>&amp;Lines</source>
    <translation>&amp;Linjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="132"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="126"/>
    <source>Color of the lines in barcode</source>
    <translation>Farve på linjerne i stregkoden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="84"/>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>Te&amp;kst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="87"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="81"/>
    <source>Color of the text and numbers</source>
    <translation>Farve for tekst og tal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="198"/>
    <source>Alt+N</source>
    <translation>Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="192"/>
    <source>Generate and include a checksum in barcode</source>
    <translation>Genererer og inkluderer en kontrolsum i stregkode</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="224"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+U</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="218"/>
    <source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
    <translation>Inkluderer kontrolsumcifret i stregkodeteksten</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
    <source>Insert Barcode</source>
    <translation>Indsæt stregkode</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1182"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Slet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1745"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1753"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1847"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1926"/>
    <source>Object</source>
    <translation>Objekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2037"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Scrapbog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1244"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1629"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1757"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1929"/>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Ny indgang</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1180"/>
    <source>Rename</source>
    <translation>Nyt navn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1244"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1437"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1629"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1757"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1929"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Navn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="941"/>
    <source>Choose a Scrapbook Directory</source>
    <translation>Vælg en scrapbog-mappe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="987"/>
    <source>Choose a scrapbook file to import</source>
    <translation>Vælg en scrapbogfil, der skal importeres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="779"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="780"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2051"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2052"/>
    <source>Main</source>
    <translation>Hovedbog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="753"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2043"/>
    <source>Hide Directories</source>
    <translation>Skjul mapper</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="763"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2046"/>
    <source>Open Directories in a new tab</source>
    <translation>Åbn mapper i en ny fane</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="782"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="783"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2058"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2059"/>
    <source>Copied Items</source>
    <translation>Kopierede elementer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1187"/>
    <source>Copy To:</source>
    <translation>Kopier til:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1188"/>
    <source>Move To:</source>
    <translation>Flyt til:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2038"/>
    <source>Create a new scrapbook page</source>
    <translation>Opret en ny scrapbogside</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2040"/>
    <source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
    <translation>Importer en scrapbogfil fra Scribus &lt;=1.3.2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2041"/>
    <source>Close the selected scrapbook</source>
    <translation>Luk den valgte scrapbog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1437"/>
    <source>New Name</source>
    <translation>Nyt navn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="756"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2044"/>
    <source>Hide Images</source>
    <translation>Skjul billeder</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="759"/>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2045"/>
    <source>Hide Vector files</source>
    <translation>Skjul vektorfiler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="989"/>
    <source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
    <translation>Scrapbog (*.scs *.SCS)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1176"/>
    <source>Paste to Page</source>
    <translation>Indsæt på side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1222"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Luk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1225"/>
    <source>Delete Contents</source>
    <translation>Slet indhold</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1389"/>
    <source>Do you really want to delete all entries?</source>
    <translation>Ønsker du virkelig at slette alle indgange?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2039"/>
    <source>Go up one Directory</source>
    <translation>Gå en mappe tilbage</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2042"/>
    <source>Configure the scrapbook</source>
    <translation>konfigurer scrapbogen</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="49"/>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Bogmærker</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
    <source>Icon</source>
    <translation>Ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>Never</source>
    <translation>Aldrig</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="124"/>
    <source>Reset</source>
    <translation>Nulstil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Billedtekst overlejrer ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Skaler hvordan:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Layout:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Kun tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Tekst under ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>Always</source>
    <translation>Altid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="121"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Annuller</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Skala:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Kun ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Tekst til venstre for ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Tekst til højre for ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Når ikon er for stor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Ikke Proportionel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Proportionel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Ikon placering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Tekst over ikon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Når ikon er for lille</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="86"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="655"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>Websikker RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="76"/>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Rediger farve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="269"/>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Statiske farvesøjler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="271"/>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Dynamiske farvesøjler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="84"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="201"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="594"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="994"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1001"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="85"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="196"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="572"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="655"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1006"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="87"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="206"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="721"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1011"/>
    <source>Lab</source>
    <translation>Lab</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="88"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="771"/>
    <source>HLC</source>
    <translation>HLC</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="99"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1117"/>
    <source>Color Map</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="102"/>
    <source>Scribus Swatches</source>
    <translation>Scribus Farveprøver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="106"/>
    <source>User Swatches</source>
    <translation>Bruger Farveprøver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="637"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="806"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="638"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="639"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="691"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="692"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="693"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="754"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="805"/>
    <source>L:</source>
    <translation>L:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="755"/>
    <source>a:</source>
    <translation>a:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="756"/>
    <source>b:</source>
    <translation>b:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="804"/>
    <source>H:</source>
    <translatorcomment>H:</translatorcomment>
    <translation>H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="828"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="829"/>
    <source>If color management is enabled, an exclamation mark indicates that the color may be outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1126"/>
    <source>You cannot create a color without a name.
Please give it a name</source>
    <translation>Du kan ikke oprette en farve uden et navn.
Giv den venligst et navn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1142"/>
    <source>The name of the color already exists.
Please choose another one.</source>
    <translation>Navnet på farven eksisterer allerede.
Vælg venligst et andet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="122"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="133"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="144"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="155"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="621"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="627"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="633"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1133"/>
    <source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
    <translation>Du kan ikke oprette en farve, der hedder &quot;%1&quot;.
Navnet er reserveret for gennemsigtig farve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="216"/>
    <source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
    <translation>At vælge dette vil gøre denne farve til en pantonefarve, og derfor laves endnu en plade, når der laves plader eller separationer. Det er ofte brugt, når et logo eller anden farve behøver at være helt præcis eller ikke kan laves med CMYK trykfarver. Metalliske og fluorescerende farver er gode eksempler på farver, som ikke særlig let kan laves med CMYK trykfarver.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChooseBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="14"/>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Rediger farve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="40"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Navn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="66"/>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>Farve&amp;model</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="79"/>
    <source>Is Spot Color</source>
    <translation>Er pantonefarve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="239"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="262"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Annuller</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="113"/>
    <source>New</source>
    <translation>Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="135"/>
    <source>Old</source>
    <translation>Gammel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="588"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="550"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="601"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="620"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="652"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="639"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="671"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cmykfwbase.ui" line="518"/>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CWDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="324"/>
    <source>Merging colors</source>
    <translation>Sammenfletter farver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
    <source>Error: </source>
    <translation>Fejl: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
    <source>Color %1 exists already!</source>
    <translation>Farve %1 findes allerede!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="335"/>
    <source>Color %1 appended.</source>
    <translation>Farve %1 tilføjet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="339"/>
    <source>Now opening the color manager.</source>
    <translation>Nu åbnes farvehåndteringen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="342"/>
    <source>Color Merging</source>
    <translation>Farve sammenfletning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="493"/>
    <source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
    <translation>Ikke i stand til at finde den forespurgte farve. Du har sandsynligvis valgt sort, grå eller hvid. Der er ikke ingen metode til at behandle denne farve.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="16"/>
    <source>Color Wheel</source>
    <translation>Farvehjul</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
    <source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
    <translation>Klik på hjulet for at få grundfarven. Dens farvemodel afhænger af det valgte faneblad.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="59"/>
    <source>Result Colors</source>
    <translation>Resultatfarver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="120"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="377"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="125"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="640"/>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="130"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="868"/>
    <source>HSV</source>
    <translation>HSV</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="165"/>
    <source>Color Scheme Method</source>
    <translation>Metode for Farvesammensætning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="191"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Vinkel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
    <source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Forskel mellem de markerede værdier og de optalte. Se dokumentation for mere information.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="222"/>
    <source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
    <translation>Vælg en af metoderne til at oprette en farvesammensætning. Se dokumentationen for mere information.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="262"/>
    <source>Merge created colors into the document colors</source>
    <translation>Sammenflet de nye farver med dokumentets farver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="265"/>
    <source>&amp;Merge</source>
    <translation>&amp;Sammenflet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="268"/>
    <source>Alt+M</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="275"/>
    <source>Replace created colors in the document colors</source>
    <translation>Erstat dokumentets farver med de nye farver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="278"/>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation>&amp;Erstat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="281"/>
    <source>Alt+R</source>
    <translation>Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="288"/>
    <source>Leave colors untouched</source>
    <translation>Efterlad farver urørt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="291"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Annuller</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="294"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="303"/>
    <source>Preview:</source>
    <translation>Forhåndsvisning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="321"/>
    <source>Sample color scheme</source>
    <translation>Prøve af farvesammensætning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="155"/>
    <source>Colors of your chosen color scheme</source>
    <translation>Farverne på din valgte farvesammensætning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="340"/>
    <source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
    <translation>Simuler almindelige synshandicap. Vælg type af handicap her.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="347"/>
    <source>Vision Defect Type:</source>
    <translation>Type af synshandicap:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="409"/>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="419"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="455"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="491"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="527"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="445"/>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="481"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="517"/>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="553"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="1013"/>
    <source>RGB:</source>
    <translation>RGB:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="595"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="824"/>
    <source>HSV:</source>
    <translation>HSV:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="686"/>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="719"/>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="752"/>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="785"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="1055"/>
    <source>CMYK:</source>
    <translation>CMYK:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="914"/>
    <source>H:</source>
    <translation>H:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="947"/>
    <source>S:</source>
    <translation>S:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="980"/>
    <source>V:</source>
    <translation>V:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="1099"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Canvas</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2504"/>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2532"/>
    <source>X: %1
Y: %2</source>
    <translation>X: %1
Y: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2517"/>
    <source>X: %1</source>
    <translation>X: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2524"/>
    <source>Y: %1</source>
    <translation>Y: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2540"/>
    <source>Length: %1
Angle: %2</source>
    <translation>Længde: %1
Vinkel: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2542"/>
    <source>Width: %1
Height: %2</source>
    <translation>Bredde: %1
Højde: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2554"/>
    <location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2561"/>
    <source>Angle: %1</source>
    <translation>Vinkel: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_EyeDropper</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="181"/>
    <source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="181"/>
    <source>Please enter a name for this new color.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="184"/>
    <source>Color Not Found</source>
    <translation>Farve ikke fundet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="184"/>
    <source>RGB %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="188"/>
    <source>The name you have selected already exists.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="188"/>
    <source>Please enter a different name for this new color.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_FrameLinks</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="219"/>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="286"/>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="293"/>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="300"/>
    <source>Linking Text Frames</source>
    <translation>Forbinder tekstrammer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="220"/>
    <source>You are trying to insert a frame into an existing text chain, where would you like to insert it?</source>
    <translation>Du forsøger at indsætte en ramme i en eksisterende tekstkæde, hvor vil du gerne indsætte den?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="222"/>
    <source>Before</source>
    <translation>Før</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="223"/>
    <source>After</source>
    <translation>Efter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="287"/>
    <source>You are trying to link a frame to itself.</source>
    <translation>Du prøver at linke en ramme til sig selv.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="294"/>
    <source>Frame is already linked. Unlink it before linking it to another frame.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="301"/>
    <source>You are trying to link a non-empty frame to frame which is already linked.</source>
    <translation>Du forsøger at linke en ramme med indhold til ramme som allerede er linket.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CanvasMode_Normal</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="389"/>
    <source>Go to Page %1</source>
    <translation>Gå til side %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="391"/>
    <source>Go to URL %1</source>
    <translation>Gå til URL %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="393"/>
    <source>Go to Page %1 in File %2</source>
    <translation>Gå til side %1 i fil %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="434"/>
    <source>Overflow Characters: %1 (%2 White Spaces)
Click to link to existing text frame or auto-create new linked text frame</source>
    <translation>Overløbstegn: %1 (%2 hvide mellemrum)
Klik for at linke til eksisterende tekstramme eller auto-opret en ny linket tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1499"/>
    <source>Page %1 does not exist!</source>
    <translation>Side %1 eksisterer ikke!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1505"/>
    <source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
    <translation>Link mål er WebURL.
URL: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1506"/>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1511"/>
    <source>Information</source>
    <translation>Information</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1510"/>
    <source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
    <translation>Link mål er ekstern fil.
Fil: %1
Side: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1799"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1827"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Åbn</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CdrPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdr.cpp" line="141"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importerer: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdr.cpp" line="144"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analyserer fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdr.cpp" line="386"/>
    <source>Parsing failed!

Please submit your file (if possible) to the
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
    <translation>Tolkning mislykkedes!

Indsend venligst din fil (hvis muligt) til
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CgmPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="185"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importerer: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="188"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analyserer fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="434"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Genererer elementer</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="30"/>
    <source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
    <translation>Scribus Tegnpalette (*.ucp);;Alle Filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="190"/>
    <source>Font: %2</source>
    <translation>Skrifttype: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="263"/>
    <source>Open Character Palette</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="298"/>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="327"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Fejl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="299"/>
    <source>Error reading file %1 - file is probably corrupted.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="328"/>
    <source>Cannot write file %1</source>
    <translation>Kan ikke skrive fil %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="14"/>
    <source>Character Palette</source>
    <translation>Skrifttegnpalette</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="34"/>
    <source>Show/Hide Enhanced Palette</source>
    <translation>Skjul/Vis Udvidet palette</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="44"/>
    <source>Unicode Search</source>
    <translation>Søgning af Unicode</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="51"/>
    <source>Load a Character Palette</source>
    <translation>Indlæs en skrifttegnpalette</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="61"/>
    <source>Save the Character Palette</source>
    <translation>Gem skrifttegnpaletten</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="71"/>
    <source>Empty the Character Palette</source>
    <translation>Tøm skrifttegnpaletten</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="348"/>
    <source>Empty the Palette?</source>
    <translation>Ryd palette?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="349"/>
    <source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
    <translation>Du vil fjerne alle tegn fra denne palette. er du sikker?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="311"/>
    <source>Save Quick Character Palette</source>
    <translation>Gem Hurtigt skrifttegnpalette</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharSelectEnhanced</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="207"/>
    <source>Full Character Set</source>
    <translation>Fuld tegnsæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="212"/>
    <source>Basic Latin</source>
    <translation>Grundlæggende latin</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="218"/>
    <source>Latin-1 Supplement</source>
    <translation>Latin-1 tillæg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="224"/>
    <source>Latin Extended-A</source>
    <translation>Latin udvidet-A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="230"/>
    <source>Latin Extended-B</source>
    <translation>Latin udvidet-B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="236"/>
    <source>General Punctuation</source>
    <translation>Generel tegnsætning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="242"/>
    <source>Super- and Subscripts</source>
    <translation>Hævet og sænket skrift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="248"/>
    <source>Currency Symbols</source>
    <translation>Valutasymboler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="254"/>
    <source>Letterlike Symbols</source>
    <translation>Bogstavlignende symboler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="260"/>
    <source>Number Forms</source>
    <translation>Talformer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="266"/>
    <source>Arrows</source>
    <translation>Pile</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="272"/>
    <source>Mathematical Operators</source>
    <translation>Matematiske operatorer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="278"/>
    <source>Box Drawing</source>
    <translation>Bokstegning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="284"/>
    <source>Block Elements</source>
    <translation>Blokelementer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="290"/>
    <source>Geometric Shapes</source>
    <translation>Geometriske figurer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="296"/>
    <source>Miscellaneous Symbols</source>
    <translation>Diverse symboler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="302"/>
    <source>Dingbats</source>
    <translation>Dingbats</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="308"/>
    <source>Small Form Variants</source>
    <translation>Små figur varianter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="314"/>
    <source>Ligatures</source>
    <translation>Ligaturer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="320"/>
    <source>Specials</source>
    <translation>Særlige</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="326"/>
    <source>Greek</source>
    <translation>Græsk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="332"/>
    <source>Greek Extended</source>
    <translation>Græsk udvidet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="338"/>
    <source>Cyrillic</source>
    <translation>Kyrillisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="344"/>
    <source>Cyrillic Supplement</source>
    <translation>Kyrillisk tillæg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="350"/>
    <source>Arabic</source>
    <translation>Arabisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="356"/>
    <source>Arabic Extended A</source>
    <translation>Arabisk udvidet A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="362"/>
    <source>Arabic Extended B</source>
    <translation>Arabisk udvidet B</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="368"/>
    <source>Hebrew</source>
    <translation>Hebraisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="14"/>
    <source>Enhanced Character Palette</source>
    <translation>Udvidet skrifttegnpalette</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="32"/>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation>&amp;Skrifttype:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="58"/>
    <source>C&amp;haracter Class:</source>
    <translation>S&amp;krifttegn klasse:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="90"/>
    <source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
    <translation>Du kan se en miniature, hvis du trykker på den højre musetaste og holder den nede.
Insert-tasten indsætter en glyf i feltet for neden og delete-tasten fjerner det sidst indsatte
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="109"/>
    <source>Insert &amp;Code:</source>
    <translation>Indsæt &amp;kode:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="144"/>
    <source>Glyphs to Insert</source>
    <translation>Glyffer som skal indsættes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="184"/>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation>Indsæt tegn ved markøren i teksten</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="187"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Indsæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="197"/>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation>Slet de(t) nuværende udvalg.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="200"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Ryd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="119"/>
    <source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
    <translation>Indtast en firecifret Unicodeværdi direkte her</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CharTableView</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/chartableview.cpp" line="21"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Slet</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CheckDocument</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="140"/>
    <source>Glyphs missing</source>
    <translation>Glyffer der mangler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="145"/>
    <source>Text overflow</source>
    <translation>Tekstoverløb</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="142"/>
    <source>Object is not on a Page</source>
    <translation>Objekt er ikke på en side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="141"/>
    <source>Missing Image</source>
    <translation>Manglende billede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="146"/>
    <source>Object has transparency</source>
    <translation>Objekt har gennemsigtighed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="130"/>
    <source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
    <translation>Objekt er en PDF-kommentering eller felt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="144"/>
    <source>Object is a placed PDF</source>
    <translation>Objekt er en anbragt PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="137"/>
    <source>Image dimension is smaller than its frame</source>
    <translation>Billedets dimension er mindre end dens ramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="433"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="435"/>
    <source>No Problems found</source>
    <translation>Ingen problemer fundet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="687"/>
    <source>Page </source>
    <translation>Side </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="749"/>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Frie objekter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="114"/>
    <source>Preflight Verifier</source>
    <translation>Preflight Efterprøvning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="116"/>
    <source>Items</source>
    <translation>Elementer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="116"/>
    <source>Problems</source>
    <translation>Problemer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="121"/>
    <source>Current Profile:</source>
    <translation>Nuværende profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="122"/>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="753"/>
    <source>&amp;Ignore Errors</source>
    <translation>&amp;Ignorer fejl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="125"/>
    <source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences.</source>
    <translation>Preflight profil til grundlag for rapportgenerering. Tilvalg kan sættes i dokumentopsætning eller præferencer.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="130"/>
    <source>Indicates that editorial changes have been made to a PDF are still present or your PDF contains unprintable annotation items. They may cause issues in professional printing. Also helpful reminder if you are wanting to publish a final draft without editorial relics.</source>
    <translation>Angiver, at redaktionelle ændringer der er foretaget i din PDF stadig er til stede, eller din PDF indeholder kommentering-elementer, der ikke kan udskrives. De kan forårsage problemer i professionel trykning. Også en nyttig påmindelse, hvis du ønsker at udgive et endeligt udkast uden redaktionelle levn.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="132"/>
    <source>Have you applied the correct Master Page?</source>
    <translation>Har du anvendt den rette masterside?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="135"/>
    <source>Imported document contains non-embedded fonts</source>
    <translation>Importeret dokument indeholder skrifttyper, som ikke er indlejrede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="138"/>
    <source>This warning alerts you that you are using a bitmap based graphic format that is typically not used for high resolution images (.gif is one of those). This may result in poor viewing quality (for example: when commercially printed, viewed on a high-resolution screens, etc...). If your PDF will be printed commercially, there are some printing systems that will have difficulty printing these types of images.</source>
    <translation>Denne ADVARSEL gør dig opmærksom på, at du bruger et bitmapbaseret grafisk format, der typisk ikke bruges til billeder i høj opløsning (.gif er en af disse). Dette kan resultere i dårlig visningskvalitet (for eksempel: ved kommerciel trykning, visning på højopløsning skærme, etc ...). Hvis din PDF skal trykkes kommercielt, er der nogle trykkerisystemer, der vil have svært ved at udskrive denne type billeder.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="143"/>
    <source>PDF supports many different ways to represent the color of any object including RGB, CMYK and Spot (aka Separation) colors. Some of the PDF standards, such as PDF/X-1a, require the only CMYK and Spot colors be used.</source>
    <translation>PDF understøtter mange forskellige måder at repræsentere farven på ethvert objekt, herunder RGB, CMYK og Pantone (aka separation) farver. Nogle PDF-standarder, såsom PDF / X-1a kræver kun, at der anvendes CMYK og pantonefarver.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="144"/>
    <source>The warning is verifying for you that there is a PDF loaded into an Image Frame, where it will be rasterized or converted to a bitmap. Its resolution may be less than ideal. See PDF Export to learn how to minimize this problem.</source>
    <translation>Advarslen er, for at fortælle dig, at der er en PDF indlæst i en billedramme, hvor det vil blive rasteriseret eller konverteret til en bitmap. Dets opløsning kan være mindre end ideel. Se PDF-Eksport, for at lære at mindske dette problem.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="145"/>
    <source>There is more text than can show in the frame as sized. Nonvisible excess characters like spaces and carriage returns may trigger this if nothing appears to be missing.</source>
    <translation>Der er mere tekst, end der kan vises i rammen, som den er dimensioneret. Ikke synlige overskydende tegn som mellemrum og linjeskift kan udløse dette, hvis ikke synes at mangle noget.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="146"/>
    <source>This warning indicates that your document contains images that have a transparent layer. This is really only an issue if using older printing profiles or PostScript. It is safe to ignore this when exporting to PDF version greater than 1.4.</source>
    <translation>Denne advarsel indikerer, at dokumentet indeholder billeder, der har et gennemsigtigt lag. Dette er egentlig kun et problem, hvis du bruger ældre udskrivningsprofiler eller PostScript. Det er sikkert at ignorere dette, når du eksporterer til en PDF version over 1,4.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="147"/>
    <source>Annotation uses a non-TrueType font</source>
    <translation>Kommentering bruger en skrifttype, som ikke er TrueType</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="147"/>
    <source>Annotations support only a standard set of fonts. Choose another one.</source>
    <translation>Kommenteringer understøtter kun et standard sæt af skrifttyper. Vælg et andet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="148"/>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="150"/>
    <source>This layer uses transparency, only an issue if using older printing profiles. You may safely ignore this when using modern printing methods, or exporting to PDF version greater than 1.4.</source>
    <translation>Dette lag bruger gennemsigtighed. Det er kun et problem, hvis du bruger ældre udskrivningsprofiler. Du kan roligt ignorere dette ved moderne trykkerimetoder, eller ved eksport til en PDF version over 1,4.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="149"/>
    <source>This layer uses blendmodes which relies on transparency, only an issue if using older printing profiles. You may safely ignore this when using modern printing methods, or exporting to PDF version greater than 1.4.</source>
    <translation>Dette lag bruger blandingstilstande, som er afhængig af gennemsigtighed. Det er kun et problem, hvis du bruger ældre udskrivningsprofiler. Du kan roligt ignorere dette ved moderne trykkerimetoder, eller ved eksport ti en PDF version over 1,4.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="150"/>
    <source>Print/Visible mismatch</source>
    <translation>Udskriv/Synligt misforhold</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="436"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="449"/>
    <source>After Marks update document was changed</source>
    <translation>Dokument blev ændret efter mærkeopdatering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="148"/>
    <source>Transparency used</source>
    <translation>Gennemsigtighed anvendt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="149"/>
    <source>Blendmode used</source>
    <translation>Blandingstilstand der er brugt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="495"/>
    <source>Layer &quot;%1&quot;</source>
    <translation>LAG &quot;%1&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="500"/>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="586"/>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
    <source>Issues: %1</source>
    <translation>Problemer/Sager: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="123"/>
    <source>Check again</source>
    <translation>Kontroller igen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="134"/>
    <source>Empty Text Frame</source>
    <translation>Tom tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="143"/>
    <source>Object colorspace is not CMYK or spot</source>
    <translation>Objektets farverum er ikke CMYK eller pantone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="131"/>
    <source>Applied master page has different page destination (left, middle, right side)</source>
    <translation>Anvendt masterside har forskellig side-bestemmelsessted (venstre, midten, højre side)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="138"/>
    <source>Image is GIF</source>
    <translation>Billede er GIF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="126"/>
    <source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
    <translation>Ignorer fundne fejl og fortsæt med eksport eller udskrivning. Vær sikker på, at forstå de fejl du ignorerer, før du fortsætter.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="127"/>
    <source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
    <translation>Kør dokumentscanningen igen for at kontrollere de ændringer, du har lavet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="133"/>
    <source>Empty Image Frame</source>
    <translation>Tøm Billedramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="133"/>
    <source>If you have created an image frame, there is the presumption that you planned to put an image in it</source>
    <translation>Hvis du har oprettet en billedramme, er der en formodning om, at du har planlagt at indsætte et billede i den</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="134"/>
    <source>If you have created a text frame, there is the presumption that you planned to put text in it</source>
    <translation>Hvis du har oprettet en tekstramme, er der en formodning om, at du har planlagt at indsætte tekst i den</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="135"/>
    <source>When some imported document uses non-embedded fonts, then their rendering will be wrong, unless by chance you have them installed on their system, but that cannot be guaranteed in case you want to share the resulting document</source>
    <translation>Når nogle importerede dokument anvender skrifttyper, som ikke er indlejrede, så vil deres gengivelse være forkert, medmindre du tilfældigvis har dem installeret på deres system, men det kan ikke garanteres, hvis du ønsker at dele det deraf følgende dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="136"/>
    <source>This is a user definable setting serving as a caution for high resolution images, which may lead to unnecessarily large files</source>
    <translation>Dette er en brugerdefinerbar indstilling, der tjener som en advarsel for billeder i høj opløsning, som kan føre til unødigt store filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="137"/>
    <source>The image does not fit the whole space you reserved for it. Maybe this is intended, or maybe this is caused by bad inner placement or scale. The result will either be a cropped image or white space around the image.</source>
    <translation>Billedet passer ikke til pladsen, du har reserveret for det. Måske er dette hensigten, eller måske skyldes det dårlig indvendig placering eller skalering. Resultatet vil enten være et beskåret billede eller hvide områder omkring billedet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="139"/>
    <source>This is a user definable setting serving as a caution for low resolution images, which may lead to poor quality output</source>
    <translation>Dette er en brugerdefinerbar indstilling, der tjener som en advarsel for billeder i lav opløsning, som kan føre til dårlig kvalitet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="140"/>
    <source>You have one or more characters which do not have a corresponding glyph in your chosen font</source>
    <translation>Du har en eller flere tegn, som ikke har en tilsvarende glyf i din valgte skrifttype</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="141"/>
    <source>The assigned image file cannot be found</source>
    <translation>Den tilknyttede billedfil blev ikke fundet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="142"/>
    <source>An object is placed somewhere outside of the page borders, it will not be printed and might be missing somewhere</source>
    <translation>Et objekt er placeret et eller andet sted uden for sidekanterne, det vil ikke blive udskrevet, og mangler måske et eller andet sted</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="456"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Lag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="509"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Mastersider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="117"/>
    <source>Layer</source>
    <translation>Lag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="139"/>
    <source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Billedopløsning under %1 DPI,
for øjeblikket %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="136"/>
    <source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
    <translation>Billedopløsning over %1 DPI, 
for øjeblikket %2 x %3 DPI</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ClockWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/clockwidget.cpp" line="79"/>
    <source>A</source>
    <translation>A</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="65"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Vælg en mappe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="95"/>
    <source>Cannot create directory:
%1</source>
    <translation>Kan ikke oprette mappe:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="109"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Indsamler...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="113"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>Kan ikke indsamle alle filer for uddata for fil:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="127"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation>Kan ikke hente filen:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CollectForOutput_UI</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="43"/>
    <source>Collecting Items:</source>
    <translation>Indsamler elementer:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="46"/>
    <source>Collecting Patterns:</source>
    <translation>Indsamler mønstre:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="52"/>
    <source>Collecting Fonts:</source>
    <translation>Indsamler skrifttyper:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="58"/>
    <source>Collecting Profiles:</source>
    <translation>Indsamler profiler:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="88"/>
    <source>Collecting...</source>
    <translation>Indsamler...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="92"/>
    <source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
    <translation>Kan ikke indsamle alle filer for uddata for fil:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="114"/>
    <source>Cannot collect the file: 
%1</source>
    <translation>Kan ikke hente filen:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorListBox</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="468"/>
    <source>Sort by Name</source>
    <translation>Sorter efter navn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="469"/>
    <source>Sort by Color</source>
    <translation>Sorter efter farve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="470"/>
    <source>Sort by Type</source>
    <translation>Sorter efter type</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorListModel</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorlistmodel.cpp" line="80"/>
    <source>R: %1 G: %2 B: %3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorlistmodel.cpp" line="86"/>
    <source>C: %1% M: %2% Y: %3% K: %4%</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorlistmodel.cpp" line="92"/>
    <source>L: %1 a: %2 b: %3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="75"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="89"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1917"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1922"/>
    <source>Solid</source>
    <translation type="unfinished">Massiv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="76"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="90"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1918"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1923"/>
    <source>Gradient</source>
    <translation type="unfinished">Gradient</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="77"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1919"/>
    <source>Hatch</source>
    <translation type="unfinished">Skravering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="427"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="429"/>
    <source>Pattern</source>
    <translation type="unfinished">Mønster</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="701"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="704"/>
    <source>Custom</source>
    <translation type="unfinished">Brugerdefineret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1330"/>
    <source>Create Mesh</source>
    <translation type="unfinished">Opret trådnet</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheel</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
    <source>Monochromatic</source>
    <translation>Monokromatisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
    <source>Analogous</source>
    <translation>Analog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="141"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="224"/>
    <source>Complementary</source>
    <translation>komplementær</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
    <source>Split Complementary</source>
    <translation>Opdelt komplementær</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
    <source>Triadic</source>
    <translation>Triade</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
    <source>Tetradic (Double Complementary)</source>
    <translation>Tetrade (Dobbelt komplementær)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
    <source>Base Color</source>
    <translation>Første farve i en trykgang</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="206"/>
    <source>Monochromatic Light</source>
    <translation>Monokromatisk lys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="209"/>
    <source>Monochromatic Dark</source>
    <translation>Monokromatisk mørk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="216"/>
    <source>1st. Analogous</source>
    <translation>1. Analog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="217"/>
    <source>2nd. Analogous</source>
    <translation>2. Analog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="231"/>
    <source>1st. Split</source>
    <translation>1. Opdelt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="232"/>
    <source>2nd. Split</source>
    <translation>2. Opdelt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="233"/>
    <source>3rd. Split</source>
    <translation>3. Opdelt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="234"/>
    <source>4th. Split</source>
    <translation>4. Opdelt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="241"/>
    <source>1st. Triadic</source>
    <translation>1. Triade</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="242"/>
    <source>2nd. Triadic</source>
    <translation>2. Triade</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="249"/>
    <source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
    <translation>1. Tetrade (basis modsætning)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="250"/>
    <source>2nd. Tetradic (angle)</source>
    <translation>2. Tetrade (vinkel)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="251"/>
    <source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
    <translation>3. Tetrade (vinkel modsætning)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorWheelPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="48"/>
    <source>&amp;Color Wheel...</source>
    <translation>&amp;Farvehjul...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
    <source>Color setting helper</source>
    <translation>Farveindstillings-hjælper</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="67"/>
    <source>Color selector with color theory included.</source>
    <translation>Farvevælger med farveteori inkluderet.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorsAndFillsBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="14"/>
    <source>Colors and Fills</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="38"/>
    <source>If color management is enabled, an exclamation mark indicates that the color may be outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="45"/>
    <source>1</source>
    <translation type="unfinished">1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="55"/>
    <source>Import colors to the current set from an existing document</source>
    <translation type="unfinished">Importer farver til det nuværende sæt fra et eksisterende dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="58"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Importer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="71"/>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation type="unfinished">Opret en ny farve i det nuværende sæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="74"/>
    <source>Add</source>
    <translation type="unfinished">Tilføj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="81"/>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation type="unfinished">Rediger den nuværende valgte farve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="84"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Rediger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="91"/>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation type="unfinished">Lav en kopi af den nuværende valgte farve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="94"/>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Dupliker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="101"/>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation type="unfinished">Slet den nuværende valgte farve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="104"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Slet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="111"/>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation type="unfinished">Fjern ubrugte farver fra det nuværende dokuments farvesæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="114"/>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Fjern ubrugte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="121"/>
    <source>Color Sets</source>
    <translation type="unfinished">Farvesæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="127"/>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation type="unfinished">Nuværende farvesæt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="147"/>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation type="unfinished">Gem det nuværende farvesæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="150"/>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Gem farvesæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="175"/>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation type="unfinished">Lav det nuværende farvesæt til standard farvesættet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="178"/>
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="185"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="unfinished">Annuller</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColorsAndFillsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="83"/>
    <source>Solid Colors</source>
    <translation type="unfinished">Massive farver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="85"/>
    <source>Gradients</source>
    <translation type="unfinished">Gradienter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="94"/>
    <source>Patterns</source>
    <translation type="unfinished">Mønstre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="103"/>
    <source>Scribus Swatches</source>
    <translation type="unfinished">Scribus Farveprøver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="107"/>
    <source>User Swatches</source>
    <translation type="unfinished">Bruger Farveprøver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="115"/>
    <source>Merge Color Set</source>
    <translation type="unfinished">Sammenflet farvesæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="328"/>
    <source>Sort by Name</source>
    <translation type="unfinished">Sorter efter navn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="329"/>
    <source>Sort by Color</source>
    <translation type="unfinished">Sorter efter farve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="330"/>
    <source>Sort by Type</source>
    <translation type="unfinished">Sorter efter type</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="365"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Importer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="366"/>
    <source>Add</source>
    <translation type="unfinished">Tilføj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="367"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Rediger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="394"/>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="405"/>
    <source>Load File</source>
    <translation type="unfinished">Indlæs fil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="395"/>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="406"/>
    <source>Load Set</source>
    <translation type="unfinished">Indlæs sæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="396"/>
    <source>Rename</source>
    <translation type="unfinished">Nyt navn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="455"/>
    <source>New Gradient</source>
    <translation type="unfinished">Ny Gradient</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="473"/>
    <source>New Color</source>
    <translation type="unfinished">Ny farve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="586"/>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1940"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Navn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="586"/>
    <source>Rename Entry</source>
    <translation type="unfinished">Omdøb indgang</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="641"/>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="679"/>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation type="unfinished">Kopi af %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="758"/>
    <source>Selected Colors</source>
    <translation type="unfinished">Valgte farver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="813"/>
    <source>Do you really want to clear all your gradients?</source>
    <translation type="unfinished">Ønsker du virkelig at rydde alle dine gradienter?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="836"/>
    <source>Do you really want to clear all your colors and gradients?</source>
    <translation type="unfinished">Ønsker du virkelig at rydde alle dine farver og gradienter?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="898"/>
    <source>Do you really want to clear all your patterns?</source>
    <translation type="unfinished">Ønsker du virkelig at rydde alle dine mønstre?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1028"/>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1098"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Alle understøttede formater</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1032"/>
    <source>Scribus Gradient Files &quot;*.sgr&quot; (*.sgr *.SGR);;</source>
    <translation type="unfinished">Scribus Gradientfiler &quot;*.sgr&quot; (*.sgr *.SGR);;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1033"/>
    <source>Gimp Gradient Files &quot;*.ggr&quot; (*.ggr *.GGR);;</source>
    <translation type="unfinished">Gimp Gradientfiler &quot;*.ggr&quot; (*.ggr *.GGR);;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1034"/>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished">Alle filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1038"/>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1191"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Åbn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1075"/>
    <source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished">Alle understøttede formater (%1);;Dokumenter (%2);;Andre Filer (%3);;Alle Filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1076"/>
    <source>Import Colors</source>
    <translation type="unfinished">Importer farver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1084"/>
    <source>Information</source>
    <translation type="unfinished">Information</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1084"/>
    <source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import. 
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
 This prevents importing colors from some files.
See the Edit Colors section of the documentation for more details.</source>
    <translation type="unfinished">Filen %1 indeholder ikke farver, som kan importeres.
Hvis filen var baseret på PostScript, prøv at importer med Fil -&amp;gt; Importer.
Ikke alle filer har DSC foreskrevne kommentarer, hvor farve-beskrivelserne er placeret.
 Dette forhindre import af farver fra nogle filer.
Se Rediger farver sektionen af dokumentationen for flere detaljer.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1228"/>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation type="unfinished">Vælg en mappe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1258"/>
    <source>Loading Patterns</source>
    <translation type="unfinished">Indlæser mønstre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1440"/>
    <source>R: %1 G: %2 B: %3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1446"/>
    <source>C: %1% M: %2% Y: %3% K: %4%</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1452"/>
    <source>L: %1 a: %2 b: %3</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/colorsandfills.cpp" line="1940"/>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation type="unfinished">Vælg et navn</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ColumnResize</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasgesture_columnresize.cpp" line="93"/>
    <source>Width</source>
    <translation>Bredde</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CommonStrings</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>A&amp;nvend</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="282"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Annuller</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="289"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="292"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Gem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="295"/>
    <source>Warning</source>
    <translation>Advarsel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
    <source>Custom</source>
    <comment>CommonStrings, custom page size</comment>
    <translation>Brugerdefineret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="342"/>
    <source>Single Page</source>
    <translation>Enkeltsidet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="344"/>
    <source>3-Fold</source>
    <translation>3-Fold</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
    <source>4-Fold</source>
    <translation>4-Fold</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="286"/>
    <source>None</source>
    <comment>color name</comment>
    <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="297"/>
    <source>Yes</source>
    <translation>Ja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="298"/>
    <source>No</source>
    <translation>Nej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="299"/>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Ja</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="300"/>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Nej</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="309"/>
    <source>PDF 3D Annotation</source>
    <translation>PDF-3D-kommentering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
    <source>Symbol</source>
    <translation>Symbol</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="311"/>
    <source>Group</source>
    <translation>Gruppe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
    <source>Regular Polygon</source>
    <translation>Almindelig polygon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="313"/>
    <source>Arc</source>
    <translation>Bue</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
    <source>Spiral</source>
    <translation>Spiral</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="315"/>
    <source>Table</source>
    <translation>Tabel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
    <source>PDF Radio Button</source>
    <translation>PDF-radioknap</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
    <source>Button</source>
    <translation>Knap</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="326"/>
    <source>RadioButton</source>
    <translation>Radioknap</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="327"/>
    <source>Textfield</source>
    <translation>Tekstfelt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="328"/>
    <source>Checkbox</source>
    <translation>Afkrydsningsboks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="329"/>
    <source>Combobox</source>
    <translation>Komboboks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="330"/>
    <source>Listbox</source>
    <translation>Listeboks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="331"/>
    <source>TextAnnot</source>
    <translation>TekstKomm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="332"/>
    <source>Link</source>
    <translation>Link</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="343"/>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
    <source>Left Page</source>
    <comment>Left page location</comment>
    <translation>Venstre side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="353"/>
    <source>Middle</source>
    <comment>Middle page location</comment>
    <translation>Midterste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
    <source>Middle Left</source>
    <comment>Middle Left page location</comment>
    <translation>Midterste til venstre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="355"/>
    <source>Middle Right</source>
    <comment>Middle Right page location</comment>
    <translation>Midterste til højre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
    <source>Right Page</source>
    <comment>Right page location</comment>
    <translation>Højre side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="359"/>
    <source>Normal</source>
    <comment>Default single master page</comment>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="361"/>
    <source>Normal Left</source>
    <comment>Default left master page</comment>
    <translation>Normal venstre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="363"/>
    <source>Normal Middle</source>
    <comment>Default middle master page</comment>
    <translation>Normal midterste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="365"/>
    <source>Normal Right</source>
    <comment>Default right master page</comment>
    <translation>Normal højre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="381"/>
    <source>Default Table Style</source>
    <translation>Standard tabelformat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="382"/>
    <source>Default Cell Style</source>
    <translation>Standard celleformat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="385"/>
    <source>Monday</source>
    <translation>Mandag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="386"/>
    <source>Tuesday</source>
    <translation>Tirsdag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="387"/>
    <source>Wednesday</source>
    <translation>Onsdag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
    <source>Thursday</source>
    <translation>Torsdag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="389"/>
    <source>Friday</source>
    <translation>Fredag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="390"/>
    <source>Saturday</source>
    <translation>Lørdag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="391"/>
    <source>Sunday</source>
    <translation>Søndag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="392"/>
    <source>January</source>
    <translation>Januar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="393"/>
    <source>February</source>
    <translation>Februar</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
    <source>March</source>
    <translation>Marts</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="395"/>
    <source>April</source>
    <translation>April</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="396"/>
    <source>May</source>
    <translation>Maj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="397"/>
    <source>June</source>
    <translation>Juni</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="398"/>
    <source>July</source>
    <translation>Juli</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="399"/>
    <source>August</source>
    <translation>August</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="400"/>
    <source>September</source>
    <translation>September</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="401"/>
    <source>October</source>
    <translation>Oktober</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="402"/>
    <source>November</source>
    <translation>November</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="403"/>
    <source>December</source>
    <translation>december</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="409"/>
    <source>Monochrome</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>Monokrom</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="412"/>
    <source>Normal Vision</source>
    <comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
    <translation>Normalt syn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="413"/>
    <source>Protanopia (Red)</source>
    <comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
    <translation>Protanopia (Rød)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="414"/>
    <source>Deuteranopia (Green)</source>
    <comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
    <translation>Deuteranopia (Grøn)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="415"/>
    <source>Tritanopia (Blue)</source>
    <comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
    <translation>Tritanopia (Blå)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="416"/>
    <source>Full Color Blindness</source>
    <comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
    <translation>Fuld farveblindhed</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="418"/>
    <source>Custom: </source>
    <comment>Custom Tab Fill Option</comment>
    <translation>Brugerdefineret: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="437"/>
    <source>File</source>
    <translation type="unfinished">Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="441"/>
    <source>PDF</source>
    <translation type="unfinished">PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="466"/>
    <source>px</source>
    <translation>px</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="476"/>
    <source>Alt</source>
    <translation>Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="477"/>
    <source>Shift</source>
    <translation>Skift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="480"/>
    <source>Cmd</source>
    <translation>Cmd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="481"/>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="484"/>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="488"/>
    <source>Ctrl</source>
    <translation>Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="485"/>
    <source>Windows</source>
    <translation>Vinduer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="489"/>
    <source>Meta</source>
    <translation>Meta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
    <source>None</source>
    <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="367"/>
    <source>Solid Line</source>
    <translation>Massiv linje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="368"/>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation>Stiplet linje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="369"/>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation>Prik linje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="370"/>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation>Streg prik linje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="371"/>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation>Streg prik prik linje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="420"/>
    <source>None</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="421"/>
    <source>Left Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Venstre udstående</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="422"/>
    <source>Right Protruding</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Højre udstående</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="423"/>
    <source>Left Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Venstre hængende tegnsætning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="424"/>
    <source>Right Hanging Punctuation</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Højre hængende tegnsætning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="428"/>
    <source>Min. Word Tracking</source>
    <translation>Min. spatiering af ord</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="432"/>
    <source>Min. Glyph Extension</source>
    <translation>Min. udvidelse af glyffer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="433"/>
    <source>Max. Glyph Extension</source>
    <translation>Maks.udvidelse af glyffer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="425"/>
    <source>Default</source>
    <comment>Optical Margin Setting</comment>
    <translation>Standard</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="429"/>
    <source>Max. Word Tracking</source>
    <translation>Maks. spatiering af ord</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="405"/>
    <source>RGB</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="406"/>
    <source>CMYK</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="407"/>
    <source>Grayscale</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>Gråskala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="408"/>
    <source>Duotone</source>
    <comment>Colorspace</comment>
    <translation>Duotone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="410"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>Colorspace (Unknown)</comment>
    <translation>Ukendt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="439"/>
    <source>PostScript</source>
    <translation>PostScript</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="302"/>
    <source>Text Frame</source>
    <translation>Tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="303"/>
    <source>Image Frame</source>
    <translation>Billedramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="304"/>
    <source>Line</source>
    <translation>Linje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Polygon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="306"/>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Polylinje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="307"/>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation>Tekst på en sti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
    <source>Multiple</source>
    <comment>Multiple frame types</comment>
    <translation>Adskillige</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="317"/>
    <source>PDF Push Button</source>
    <translation>PDF-trykknap</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="319"/>
    <source>PDF Text Field</source>
    <translation>PDF-tekstfelt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
    <source>PDF Check Box</source>
    <translation>PDF-afkrydsningsboks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="321"/>
    <source>PDF Combo Box</source>
    <translation>PDF-komboboks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="322"/>
    <source>PDF List Box</source>
    <translation>PDF-listeboks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="323"/>
    <source>PDF Text Annotation</source>
    <translation>PDF-Tekstkommentering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="324"/>
    <source>PDF Link Annotation</source>
    <translation>PDF-link-kommentering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="451"/>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation>PostScript niveau 1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="453"/>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation>PostScript niveau 2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="455"/>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation>PostScript niveau 3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="457"/>
    <source>Windows GDI</source>
    <translation>Windows GDI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
    <source>Render Frame</source>
    <translation>Gengiveramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="378"/>
    <source>Default Paragraph Style</source>
    <translation>Standard afsnitstypografi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="379"/>
    <source>Default Character Style</source>
    <translation>Standard tegnformat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="380"/>
    <source>Default Line Style</source>
    <translation>Standard linjetype</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContentPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contentpalette.cpp" line="331"/>
    <source>Content Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contentpalette.cpp" line="334"/>
    <source>Group Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contentpalette.cpp" line="337"/>
    <source>Image Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contentpalette.cpp" line="340"/>
    <source>Page Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contentpalette.cpp" line="343"/>
    <source>Table Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contentpalette.cpp" line="346"/>
    <source>Text Properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContentPalette_Default</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contentpalette_default.cpp" line="137"/>
    <source>&lt;html&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Open a document&lt;/p&gt;&lt;p&gt;and select an item to see its properties&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contentpalette_default.cpp" line="143"/>
    <source>Select a single item to see its properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contentpalette_default.cpp" line="145"/>
    <source>Select an item to see its properties</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContentPalette_DefaultBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contentpalette_defaultbase.ui" line="35"/>
    <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;Open a document&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;and select an item to see its properties&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContentPalette_PageBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contentpalette_pagebase.ui" line="35"/>
    <source>Select an item to see its properties.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContextMenu</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="107"/>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="146"/>
    <source>In&amp;fo</source>
    <translation>In&amp;fo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="131"/>
    <source>Print: </source>
    <translation>Udskriv: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="134"/>
    <source>Enabled</source>
    <translation>Aktiveret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="136"/>
    <source>Disabled</source>
    <translation>Deaktiveret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="196"/>
    <source>Content</source>
    <translation>Indhold</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="209"/>
    <source>Edit 3D Annotation...</source>
    <translation>Rediger 3D-kommentering...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="223"/>
    <source>Insert Mark</source>
    <translation>Indsæt mærke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="298"/>
    <source>Preview Settings</source>
    <translation>Forhåndsvisningsindstillinger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="342"/>
    <source>Image</source>
    <translation>Billede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="367"/>
    <source>Locking</source>
    <translation>Låsning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="372"/>
    <source>Send to</source>
    <translation>Placer i</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="374"/>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Scrapbog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="405"/>
    <source>Send to La&amp;yer</source>
    <translation>Placer i la&amp;g</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="437"/>
    <source>Le&amp;vel</source>
    <translation>Ni&amp;veau</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="460"/>
    <source>Conve&amp;rt to</source>
    <translation>Konve&amp;rter til</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="476"/>
    <source>&amp;PDF Options</source>
    <translation>&amp;PDF-indstillinger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="523"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Rediger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="509"/>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="565"/>
    <source>&amp;Paste Here</source>
    <translation>&amp;Indsæt her</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="573"/>
    <source>Paste Recent</source>
    <translation>Indsæt nyere</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="582"/>
    <source>Paste File...</source>
    <translation>Indsæt Fil...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="617"/>
    <source>Delete Page</source>
    <translation>Slet side</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="17"/>
    <source>Convert Page to Master Page</source>
    <translation>Konverter side til masterside</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="37"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Navn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="52"/>
    <source>Copy Applied Master Page Items</source>
    <translation>Kopier anvendte masterside elementer</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CopyPageToMasterPageDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="29"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation>Ny masterside %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateMode</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="829"/>
    <source>3DAnnot</source>
    <translation>3DKomm</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateRange</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="14"/>
    <source>Create Range</source>
    <translation>Lav udvalg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="34"/>
    <source>Number of Pages in Document:</source>
    <translation>Antal sider i dokument:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="92"/>
    <source>Basic Range Selection</source>
    <translation>Grundlæggende områdevalg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="248"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation>Udvalg af sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="254"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>S&amp;let</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="257"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="280"/>
    <source>Move &amp;Down</source>
    <translation>Flyt &amp;ned</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="283"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="290"/>
    <source>Move &amp;Up</source>
    <translation>Flyt &amp;op</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="293"/>
    <source>Alt+U</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="104"/>
    <source>Add a Range of Pages</source>
    <translation>Tilføj et udvalg af sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="110"/>
    <source>Consecutive Pages</source>
    <translation>Sammenhængende sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="192"/>
    <source>Even Pages</source>
    <translation>Lige sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="136"/>
    <source>From:</source>
    <translation>Fra:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="215"/>
    <source>To:</source>
    <translation>Til:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="164"/>
    <source>&amp;Add To Range</source>
    <translation>&amp;Tilføj til udvalg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="167"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="126"/>
    <source>Odd Pages</source>
    <translation>Ulige sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="225"/>
    <source>Comma Separated List</source>
    <translation>Komma adskilt liste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="307"/>
    <source>Advanced Reordering</source>
    <translation>Avanceret omrokering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="355"/>
    <source>Sample Page Order:</source>
    <translation>Prøve-siderækkefølge:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="384"/>
    <source>Page Group Size:</source>
    <translation>Sidegruppe-størrelse:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="416"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="419"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="426"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Annuller</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="429"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>CSV import-indstillinger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Feltseparator:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="44"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(TAB)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Værdiseparator:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>Første række er en overskrift</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Annuller</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
    <source>None</source>
    <comment>delimiter</comment>
    <translation>Ingen</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="144"/>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Kun lige sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="68"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Værdi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="197"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="207"/>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Side pr ark</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="180"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Landskab</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="154"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="164"/>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Spejle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="67"/>
    <source>Option</source>
    <translation>Indstilling</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="172"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="182"/>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Retning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="54"/>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Printerindstillinger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="145"/>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Kun ulige sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="179"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="186"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Portræt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="230"/>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *.</source>
    <translation>Dette panel viser forskellige CUPS valgmuligheder for udskrivning. De præcise parametre, som er tilgængelige afhænger af printerdriveren. Du kan se om CUPS er understøttet ved at vælge Hjælp &gt; Om Scribus. Se efter: C-C-T Disse står for C=CUPS C=littlecms T=TIFF understøttelse. Manglende biblioteksunderstøttelse er angivet med en *.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="136"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="146"/>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Sidesæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="198"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="199"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="200"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="201"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="202"/>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Sider pr ark</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="190"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="203"/>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>N-Op-udskrivning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="143"/>
    <location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="150"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Alle sider</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CurveWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="411"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Åbn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="411"/>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="449"/>
    <source>Curve Files (*.scu *.SCU);;All Files (*)</source>
    <translation>Kurve Filer (*.scu *.SCU);;Alle filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="449"/>
    <source>Save as</source>
    <translation>Gem som</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="483"/>
    <source>Cannot write the file: 
%1</source>
    <translation>Kan ikke skrive filen: 
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="509"/>
    <source>Inverts the curve</source>
    <translation>Inverterer kurven</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="510"/>
    <source>Resets the curve</source>
    <translation>Nulstiller kurven</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="511"/>
    <source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
    <translation>Skifter mellem lineær og kubisk interpolation af kurven</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="512"/>
    <source>Loads a curve</source>
    <translation>Indlæser en kurve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="513"/>
    <source>Saves this curve</source>
    <translation>Gemmer denne kurve</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="400"/>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Indkodning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="339"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="370"/>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Komprimer fil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="348"/>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>&amp;Medtag skrifttyper</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="316"/>
    <source>Show Preview</source>
    <translation>Vis Forhåndsvisning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="350"/>
    <source>&amp;Include Color Profiles</source>
    <translation>&amp;Medtag farveprofiler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="317"/>
    <source>Show a preview and information for the selected file</source>
    <translation>Viser en forhåndsvisning og information for den valgte fil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="387"/>
    <source>Compress the Scribus document on save</source>
    <translation>Komprimer Scribus dokumentet når det gemmes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="389"/>
    <source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
    <translation>Medtager skrifttyper, når filerne for dokumentet samles sammen. Vær sikker på at kende og forstå licensinformationen for de skrifttyper du samler og muligvis gendistribuerer.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="391"/>
    <source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
    <translation>Medtag farveprofiler, når filerne for dokumentet samles sammen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="446"/>
    <source>Import Option:</source>
    <translation>Import-indstilling:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="450"/>
    <source>Keep original size</source>
    <translation>Behold originale størrelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="451"/>
    <source>Downscale to page size</source>
    <translation>Nedskaler til sidestørrelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="452"/>
    <source>Upscale to page size</source>
    <translation>Opskaler til sidestørrelse</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CvgPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="139"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importerer: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="142"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analyserer fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="341"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Genererer elementer</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CxfImportDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cxfimportdialog.cpp" line="32"/>
    <source>Lab</source>
    <translation type="unfinished">Lab</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cxfimportdialog.cpp" line="38"/>
    <source>RGB</source>
    <translation type="unfinished">RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cxfimportdialog.cpp" line="44"/>
    <source>CMYK</source>
    <translation type="unfinished">CMYK</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CxfImportDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cxfimportdialogbase.ui" line="14"/>
    <source>CxF Import</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/cxfimportdialogbase.ui" line="32"/>
    <source>The file you are trying to import contains multiple definitions for colors. Please select how you would like colors to be imported by priority:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DashEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="376"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Værdi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="377"/>
    <source>Offset:</source>
    <translation>Forskydning:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DeferredTask</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/deferredtask.cpp" line="73"/>
    <source>Cancelled by user</source>
    <translation>Annulleret af bruger</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="28"/>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Slet farve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="36"/>
    <source>Delete Color:</source>
    <translation>Slet farve:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="47"/>
    <source>Replace With:</source>
    <translation>Erstat med:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="37"/>
    <source>to:</source>
    <translation>til:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="17"/>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Slet sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="26"/>
    <source>Delete From:</source>
    <translation>Slet fra:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DialogsAPI</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/api_dialogs.cpp" line="34"/>
    <source>Alert - Scribus</source>
    <translation>Advarsel - Scribus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DirectionSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/directionselect.cpp" line="90"/>
    <source>Left to right paragraph</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/directionselect.cpp" line="91"/>
    <source>Right to left paragraph</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocIm</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="178"/>
    <source>Importing failed</source>
    <translation>Import fejlede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="179"/>
    <source>Importing Word document failed 
%1</source>
    <translation>Import af Word dokument fejlede
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DownloadsPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalette.cpp" line="12"/>
    <source>Show In Finder</source>
    <translation>Vis i Finder</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalette.cpp" line="15"/>
    <source>Show In Explorer</source>
    <translation>Vis i Explorer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalette.cpp" line="17"/>
    <source>Remove</source>
    <translation>Fjern</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalette.cpp" line="18"/>
    <source>Remove All</source>
    <translation>Fjern alle</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DownloadsPalette_Base</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalettebase.ui" line="14"/>
    <source>Downloads</source>
    <translation>Hentede filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalettebase.ui" line="28"/>
    <source>Show</source>
    <translation>Vis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalettebase.ui" line="41"/>
    <source>Remove</source>
    <translation>Fjern</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/downloadspalettebase.ui" line="51"/>
    <source>Remove All</source>
    <translation>Fjern alle</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DrwPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1223"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="155"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importerer: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="158"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analyserer fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="366"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Genererer elementer</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="433"/>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Import af fil:
%1
fejlede!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="434"/>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Fatal fejl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="773"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Fejl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="92"/>
    <source>Analyzing PostScript:</source>
    <translation>Analyserer Postscript:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="439"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Genererer elementer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="772"/>
    <source>Converting of %1 images failed!</source>
    <translation>Konvertering af %1 billeder fejlede!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="646"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Lav til gruppe%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="89"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importerer: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Rediger</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="36"/>
    <source>Editor</source>
    <translation>Editor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="44"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Nyt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Åbn...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="49"/>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Gem &amp;som...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="51"/>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>&amp;Gem og afslut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="53"/>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>&amp;Afslut uden at gemme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="55"/>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Fortryd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="58"/>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Gentag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="60"/>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Skæ&amp;r</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="66"/>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Indsæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="69"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Ryd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="71"/>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>&amp;Hent feltnavne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="73"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="80"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Rediger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="104"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="108"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Annuller</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="154"/>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="170"/>
    <source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>JavaScripts (*.js);;Alle filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
    <source>Ctrl+N</source>
    <translation>Ctrl+N</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
    <source>Ctrl+Z</source>
    <translation>Ctrl+Z</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="61"/>
    <source>Ctrl+X</source>
    <translation>Ctrl+X</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="64"/>
    <source>Ctrl+C</source>
    <translation>Ctrl+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="67"/>
    <source>Ctrl-V</source>
    <translation>Ctrl-V</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="48"/>
    <source>Image Effects</source>
    <translation>Billedeffekter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="597"/>
    <source>Options:</source>
    <translation>Indstillinger:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="107"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Farve:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="83"/>
    <source>Preview</source>
    <translation type="unfinished">Forhåndsvisning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="119"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Farvetone:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="135"/>
    <source>Brightness:</source>
    <translation>Lysstyrke:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="157"/>
    <source>Contrast:</source>
    <translation>Kontrast:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="179"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="208"/>
    <source>Radius:</source>
    <translation>Radius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="190"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Værdi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="226"/>
    <source>Posterize:</source>
    <translation>Posteriser:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="464"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="481"/>
    <source>Available Effects</source>
    <translation>Tilgængelige effekter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="467"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="532"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="795"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="855"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1310"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1431"/>
    <source>Blur</source>
    <translation>Sløre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="468"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="517"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="780"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="849"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1261"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1409"/>
    <source>Brightness</source>
    <translation>Lysstyrke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="469"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="508"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="775"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="859"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="914"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1001"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1401"/>
    <source>Colorize</source>
    <translation>Farvelæg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="473"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="522"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="785"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="851"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1277"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1415"/>
    <source>Contrast</source>
    <translation>Kontrast</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="503"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="770"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="847"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="997"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation>Gråskala</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="476"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="498"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="765"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="845"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="999"/>
    <source>Invert</source>
    <translation>Inverter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="477"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="542"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="803"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="857"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1322"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1444"/>
    <source>Posterize</source>
    <translation>Posteriser</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="478"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="527"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="790"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="853"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1293"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1421"/>
    <source>Sharpen</source>
    <translation>Skærp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="485"/>
    <source>Add</source>
    <translation type="unfinished">Tilføj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="582"/>
    <source>Remove</source>
    <translation type="unfinished">Fjern</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="489"/>
    <source>Applied Effects</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="621"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="624"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Annuller</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="245"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="297"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="366"/>
    <source>Color 1:</source>
    <translation>Farve 1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="267"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="318"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="387"/>
    <source>Color 2:</source>
    <translation>Farve 2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="339"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="408"/>
    <source>Color 3:</source>
    <translation>Farve 3:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="429"/>
    <source>Color 4:</source>
    <translation>Farve 4:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="470"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="547"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="808"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="870"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="914"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1018"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1450"/>
    <source>Duotone</source>
    <translation>Duotone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="556"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="813"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="881"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="914"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1076"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1485"/>
    <source>Tritone</source>
    <translation>Tritone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="472"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="565"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="818"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="892"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="914"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1157"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1536"/>
    <source>Quadtone</source>
    <translation>Quadtone</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="475"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="574"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="823"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="903"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1338"/>
    <location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1601"/>
    <source>Curves</source>
    <translation>Kurver</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EmfPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemf.cpp" line="581"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importerer: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemf.cpp" line="584"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analyserer fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemf.cpp" line="1069"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Genererer elementer</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExceptHookDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="14"/>
    <source>Script error</source>
    <translation>Skriptfejl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="25"/>
    <source>An exception occured while running the script.</source>
    <translation>En undtagelse opstod under kørsel af skriptet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="32"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Luk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="45"/>
    <source>Exception</source>
    <translation>Undtagelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="52"/>
    <source>&amp;Details &gt;&gt;</source>
    <translation>&amp;Detaljer &gt;&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportBitmap</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="212"/>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation>Filen eksisterer. Overskriv?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="213"/>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation>eksisterer allerede. Overskriv?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="199"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="228"/>
    <source>Save as Image</source>
    <translation>Gem som billede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="199"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="200"/>
    <source>Insufficient memory for this image size.</source>
    <translation>Utilstrækkelig hukommelse for denne billedstørrelse.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="228"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="229"/>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation>Fejl ved skrivning af uddata-fil(er).</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="90"/>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>A&amp;lle sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="129"/>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Ændr mappen for uddata</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Tilgængelige eksportformater</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number</source>
    <translation>Indsæt en liste af tegn adskilt med komma, hvor
et tegn kan være * for alle siderne, 1-5 for
en række sider eller et enkelt sidenummer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
    <source>Create a range of pages</source>
    <translation>Opret en række sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="128"/>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Uddata-mappen - stedet hvor dine billeder gemmes.
Navnet på den eksporterede fil vil være &apos;dokumentnavn-sidenummer.filtype&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="130"/>
    <source>Don&apos;t export Page Background</source>
    <translation>Eksporter ikke side-baggrund</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Eksporter kun den nuværende side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="47"/>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Ændr...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="34"/>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Eksporter til mappe:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="152"/>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>Billed&amp;type:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="208"/>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Kvalitet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="14"/>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Eksporter som billede(r)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="130"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Tilvalg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="225"/>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>Opløs&amp;ning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="162"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="245"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="58"/>
    <source>Naming of exported files:</source>
    <translation>Navngivning af eksporterede filer:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
    <source>Prefix:</source>
    <translation>Præfiks:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="136"/>
    <source> dpi</source>
    <translation> dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="218"/>
    <source>No Background</source>
    <translation>Ingen baggrund</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="77"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Omfang</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="104"/>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>N&amp;uværende side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="83"/>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>&amp;Udvalg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Billedernes opløsning
Brug 72 dpi for billeder, der er beregnet til skærmen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Eksporterer en række sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="81"/>
    <source>Choose an Export Directory</source>
    <translation>Vælg en eksportmappe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Eksporter alle sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="178"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Størrelse:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
    <source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
    <translation>Billedernes størrelse. 100% for ingen ændringer. 200% for to gange større etc.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/exportform.ui" line="201"/>
    <source>Image size in Pixels</source>
    <translation>Billedstørrelse i pixler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
    <source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
    <translation>Komprimeringsforholdet for dine billeder - 100% er ingen komprimering, 0% højeste komprimering. Hvis du er i tvivl, så brug &apos;Automatisk&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Automatisk</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExtImageProps</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="40"/>
    <source>Extended Image Properties</source>
    <translation>Udvidede billedegenskaber</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="58"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="79"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="116"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="59"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="117"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Mørkere</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="60"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="81"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="118"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Lysere</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="119"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Kulør</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="83"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="120"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Farvestyrke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="84"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="121"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Farve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="85"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="122"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Lysstyrke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="86"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="123"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Multiplicer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="66"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="87"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="124"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Skærm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="67"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="88"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="125"/>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Opløs</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="68"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="89"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="126"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Overlejring</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="69"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="90"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="127"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Hårdt lys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="70"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="91"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="128"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Blødt lys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="71"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="92"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="129"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Forskel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="72"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="93"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="130"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Udelukkelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="73"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="94"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="131"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Farveudtværing</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="74"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="95"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="132"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Farvekontrastforskel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="75"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="96"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="133"/>
    <source>Plus</source>
    <translation>Plus</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="76"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="97"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="134"/>
    <source>Destination In</source>
    <translation>Bestemmelsessted ind</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="77"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="98"/>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="135"/>
    <source>Destination Out</source>
    <translation>Bestemmelsessted ud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="112"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Blandingstilstand:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="138"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Uigennemsigtighed:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="145"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="151"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Navn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="229"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Lag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="282"/>
    <source>Don&apos;t use any Path</source>
    <translation>Brug ikke nogen sti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="284"/>
    <source>Paths</source>
    <translation>Stier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="291"/>
    <source>Live Preview</source>
    <translation>Forhåndsvisning</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="184"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="210"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="247"/>
    <source>Size:</source>
    <translation>Størrelse:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="262"/>
    <source>No Title</source>
    <translation>Ingen titel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="259"/>
    <source>Title:</source>
    <translation>Titel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="264"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Forfatter:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="267"/>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="272"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Ukendt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="274"/>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Scribus Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="186"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Opløsning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="186"/>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="192"/>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Farverum:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="269"/>
    <source>File Format:</source>
    <translation>Fil format:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FhPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfh.cpp" line="141"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importerer: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfh.cpp" line="144"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analyserer fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfh.cpp" line="350"/>
    <source>Parsing failed!

Please submit your file (if possible) to the
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
    <translation>Tolkning mislykkedes!

Indsend venligst din fil (hvis muligt) til
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileLoader</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="462"/>
    <source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
    <translation>Nogle skrifttyper brugt i dette dokument er blevet erstattet:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="465"/>
    <source> was replaced by: </source>
    <translation> er erstattet med: </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FileToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="32"/>
    <source>File</source>
    <translation>Fil</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FlattenPathPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="76"/>
    <source>Flatten Path</source>
    <translation>Fladgør sti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="80"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Sti-Værktøjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="101"/>
    <source>Flattens a Path</source>
    <translation>Fladgør en sti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="102"/>
    <source>Converts a Bezier Path to a Path made of line segments.</source>
    <translation>Konverterer en bezierkurve til en kurve lavet af linjestykker.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontComboH</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="162"/>
    <source>Family:</source>
    <translation>Familie:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="163"/>
    <source>Style:</source>
    <translation>Typografi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="165"/>
    <source>Font Family of Selected Text or Text Frame</source>
    <translation>Skrifttypefamilie for valgte tekst eller tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="166"/>
    <source>Font Style of Selected Text or Text Frame</source>
    <translation>Typografi for valgte tekst eller tekstramme</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontEmbeddingModel</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontembeddingmodel.cpp" line="43"/>
    <source>Embed or Subset</source>
    <translation type="unfinished">Indlejring eller delmængde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontembeddingmodel.cpp" line="45"/>
    <source>Outline All Fonts</source>
    <translation type="unfinished">Lav kurver af alle skrifttyper</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontembeddingmodel.cpp" line="47"/>
    <source>Do Not Embed</source>
    <translation type="unfinished">Ingen indlejring</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontListModel</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="93"/>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Skrifttypenavn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="95"/>
    <source>Use Font</source>
    <translation>Brug skrifttype</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="148"/>
    <source>Family</source>
    <translation>Familie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="149"/>
    <source>Style</source>
    <translation>Typografi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="150"/>
    <source>Variant</source>
    <translation>Variant</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="97"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Type</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="99"/>
    <source>Format</source>
    <translation>Format</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="101"/>
    <source>Subset</source>
    <translation>Undersæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="103"/>
    <source>Access</source>
    <translation>Adgang</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="105"/>
    <source>Used in Doc</source>
    <translation>Brugt i dok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="107"/>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation>Sti til skrifttypefil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="169"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font type</comment>
    <translation>Ukendt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="182"/>
    <source>Unknown</source>
    <comment>font format</comment>
    <translation>Ukendt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="189"/>
    <source>User</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Bruger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="190"/>
    <source>System</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>System</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="212"/>
    <source>Click to change the value</source>
    <translation>Klik for at ændre værdien</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="110"/>
    <source>Leave preview</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Afslut visning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
    <source>Size of the selected font</source>
    <translation>Størrelse på valgte skrifttype</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="45"/>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <comment>font preview</comment>
    <translation>Vævet silkepyjamas byttet med blå kvarts</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="14"/>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation>Forhåndsvisning af skrifttyper</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="32"/>
    <source>&amp;Quick Search:</source>
    <translation>&amp;Hurtig søgning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="93"/>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation>&amp;Skrifttypestørrelse:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="116"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
    <source>Sample text to display</source>
    <translation>Prøvetekst der skal vises</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
    <source>Se&amp;t</source>
    <translation>&amp;Vis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="139"/>
    <source>Alt+T</source>
    <translation>Alt+V</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="146"/>
    <source>Reset the text</source>
    <translation>Nulstil teksten</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="174"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Luk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="177"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
    <source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
    <translation>Indtastning af tekst her giver en hurtig søgning i skrifttypenavne. Søgningen skelner ikke mellem store/små bogstaver. Den givne tekst tages som en delstreng.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="149"/>
    <source>&amp;Default</source>
    <translation>&amp;Standardværdi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="48"/>
    <source>Show Extended Font Information</source>
    <translation>Vis den udvidede skrifttypeinformation</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
    <source>Set the preview text</source>
    <translation>Forhåndsvisning af tekst</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreviewPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
    <source>&amp;Font Preview...</source>
    <translation>Forhåndsvisning af &amp;skrifttype...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
    <source>Font Preview dialog</source>
    <translation>Forhåndsvisning af skrifttype</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="68"/>
    <source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
    <translation>Sortering, søgning og gennemsyn af tilgængelige skrifttyper.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontReplaceDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="30"/>
    <source>Font Substitution</source>
    <translation>Skrifttypeerstatning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="44"/>
    <source>Original Font</source>
    <translation>Oprindelig skrifttype</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
    <source>Substitution Font</source>
    <translation>Erstatningsskrifttype</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="72"/>
    <source>Make these substitutions permanent</source>
    <translation>Gør disse erstatninger permanent</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
    <source>Cancels these font substitutions and stops loading the document</source>
    <translation>Annullerer disse skrifttypeerstatninger og stopper indlæsning af dokumentet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
    <source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in File &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
    <translation>Aktivering af dette får Scribus til at bruge disse erstatninger for manglende skrifttyper permanent i alle fremtidige layouts. Det kan blive ført tilbage eller ændres i Fil &gt; Præferencer &gt; Skrifttyper.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="85"/>
    <source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document</source>
    <translation>Hvis du vælger OK, og derefter gem, så er disse erstatninger gjort permanent i dokumentet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="40"/>
    <source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
    <translation>Dette dokument indeholder nogle skrifttyper, der ikke er installeret på dit system, vælg venligst en egnet erstatning for dem. Annuller vil stoppe indlæsning af dokumentet.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontSelect</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="35"/>
    <source>Select Alternate Font</source>
    <translation>Vælg alternativ skrifttype</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="44"/>
    <source>Font</source>
    <translation>Skrifttype</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="183"/>
    <source>Add, change or remove color stops here</source>
    <translation>Tilføje, ændr eller fjern farveskift her</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="72"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Placering:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="79"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="106"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="129"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="89"/>
    <source>Color:</source>
    <translation>Farve:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="99"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Uigennemsigtighed:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="122"/>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Farvetone:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientPreview</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="224"/>
    <source>Add Stop</source>
    <translation>Tilføj stop</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="226"/>
    <source>Remove Stop</source>
    <translation>Fjern stop</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientVectorBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="23"/>
    <source>Gradient Vector</source>
    <translation>Gradientvektor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="114"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="306"/>
    <source>Start:</source>
    <translation>Start:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="97"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="138"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="207"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="221"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="228"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="342"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="373"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="390"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="454"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="524"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="558"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="592"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="626"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="660"/>
    <source>/</source>
    <translation>/</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="131"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="282"/>
    <source>End:</source>
    <translation>Slutning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="80"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="289"/>
    <source>Skew:</source>
    <translation>Vridning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="214"/>
    <source>Focal:</source>
    <translation>Omdrejningspunkt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="275"/>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Skala:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="407"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="507"/>
    <source>1. Point:</source>
    <translation>1. Punkt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="471"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="541"/>
    <source>2. Point:</source>
    <translation>2. Punkt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="349"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="575"/>
    <source>3. Point:</source>
    <translation>3. Punkt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="366"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="609"/>
    <source>4. Point:</source>
    <translation>4. Punkt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="643"/>
    <source>5. Point:</source>
    <translation>5. Punkt:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="703"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="889"/>
    <source>Edit Grid Points</source>
    <translation>Rediger linjenet-punkter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="725"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="911"/>
    <source>Edit Control Points</source>
    <translation>Rediger kontrolpunkter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="750"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="936"/>
    <source>Reset selected Control Point</source>
    <translation>Nulstil valgte kontrolpunkt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="775"/>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="961"/>
    <source>Reset all Control Points</source>
    <translation>Nulstil alle kontrolpunkter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="812"/>
    <source>New Mesh...</source>
    <translation>Nyt trådnet...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="819"/>
    <source>Reset Mesh</source>
    <translation>Nulstil trådnet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="826"/>
    <source>Mesh -&gt; Shape</source>
    <translation>Trådnet -&gt; Form</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="994"/>
    <source>Snap to other Mesh Points</source>
    <translation>Fastgør til andre maskepunkter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="1006"/>
    <source>Add Patch</source>
    <translation>Tilføj patch</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="1019"/>
    <source>Remove Patch</source>
    <translation>Fjern patch</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="38"/>
    <source>&amp;Single</source>
    <translation>&amp;Enkel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="58"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="208"/>
    <source>Horizontals</source>
    <translation>Horisontale</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="77"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Tilføj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="80"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="287"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="392"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="469"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="90"/>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation>Sl&amp;et</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="93"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="300"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="405"/>
    <source>Alt+E</source>
    <translation>Alt+E</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="103"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="313"/>
    <source>Verticals</source>
    <translation>Vertikale</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="122"/>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation>Til&amp;føj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="125"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+F</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="135"/>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>S&amp;let</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="138"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="156"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="153"/>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation>&amp;Lås hjælpelinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="166"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="198"/>
    <source>Appl&amp;y to All Pages</source>
    <translation>Anvend effekt p&amp;å alle sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="169"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="201"/>
    <source>Alt+Y</source>
    <translation>Alt+Å</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="177"/>
    <source>&amp;Column/Row</source>
    <translation>&amp;Kolonne/Række</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="214"/>
    <source>&amp;Number:</source>
    <translation>&amp;Antal:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="246"/>
    <source>U&amp;se Gap:</source>
    <translation>B&amp;rug mellemrum:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="249"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation>Alt+R</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="268"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="373"/>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>Si&amp;de</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="271"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="376"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="456"/>
    <source>Alt+P</source>
    <translation>Alt+D</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="284"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="389"/>
    <source>M&amp;argins</source>
    <translation>M&amp;argener</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="297"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="402"/>
    <source>S&amp;election</source>
    <translation>U&amp;dvalg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="319"/>
    <source>Nu&amp;mber:</source>
    <translation>An&amp;tal:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="351"/>
    <source>Use &amp;Gap:</source>
    <translation>Brug &amp;mellemrum:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="354"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="432"/>
    <source>&amp;Misc</source>
    <translation>&amp;Diverse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="450"/>
    <source>Delete all guides from the current page</source>
    <translation>Slet alle hjælpelinjer fra den nuværende side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="453"/>
    <source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
    <translation>Slet hjælpelinjer fra den nuværende &amp;side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="463"/>
    <source>Delete all guides from the current document</source>
    <translation>Slet alle hjælpelinjer fra det nuværende dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="466"/>
    <source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
    <translation>Slet hjælpelinjer fra &amp;alle sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="16"/>
    <source>Guide Manager</source>
    <translation>Håndter hjælpelinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="74"/>
    <source>Add a new horizontal guide</source>
    <translation>Tilføj en ny horisontal hjælpelinje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="87"/>
    <source>Delete the selected horizontal guide</source>
    <translation>Slet den valgte horisontale hjælpelinje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="119"/>
    <source>Add a new vertical guide</source>
    <translation>Tilføj en ny vertikal hjælpelinje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="132"/>
    <source>Delete the selected vertical guide</source>
    <translation>Slet den valgte vertikale hjælpelinje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="150"/>
    <source>Lock the guides</source>
    <translation>Lås hjælpelinjerne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="163"/>
    <source>Apply to all pages</source>
    <translation>Anvend på alle sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="227"/>
    <source>Number of horizontal guides to create</source>
    <translation>Antal horisontale hjælpelinjer der skal oprettes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="332"/>
    <source>Number of vertical guides to create</source>
    <translation>Antal vertikale hjælpelinjer der skal oprettes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="243"/>
    <source>Create rows with guides, with an additional gap between the rows</source>
    <translation>Opret rækker med hjælpelinjer, med ekstra mellemrum mellem rækkerne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="348"/>
    <source>Create columns with guides, with an additional gap between the columns</source>
    <translation>Opret kolonner med hjælpelinjer, med ekstra mellemrum mellem kolonnerne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="265"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page</source>
    <translation>Opret det valgte antal horisontale hjælpelinjer relativt til den nuværende side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="281"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page&apos;s margins</source>
    <translation>Opret det valgte antal horisontale hjælpelinjer relativt til den nuværende sides margener</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="294"/>
    <source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items</source>
    <translation>Opret det valgte antal horisontale hjælpelinjer relativt til det nuværende udvalg af elementer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="370"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page</source>
    <translation>Opret det valgte antal vertikale hjælpelinjer relativt til den nuværende side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="386"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page&apos;s margins</source>
    <translation>Opret det valgte antal vertikale hjælpelinjer relativt til den nuværende sides margener</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="399"/>
    <source>Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items</source>
    <translation>Opret det valgte antal vertikale hjælpelinjer relativt til det nuværende udvalg af elementer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="195"/>
    <source>Apply the shown guides to all pages in the document</source>
    <translation>Anvend de viste hjælpelinjer på alle sider i dokumentet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="259"/>
    <location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="364"/>
    <source>Refer to</source>
    <translation>I forhold til</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="335"/>
    <source>Scribus Online Help</source>
    <translation>Scribus hjælp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="427"/>
    <source>Find</source>
    <translation>Find</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="427"/>
    <source>Search Term:</source>
    <translation>Søgeord:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="77"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="347"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Slet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="47"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="341"/>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Udskriv...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="337"/>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="57"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="343"/>
    <source>&amp;Find...</source>
    <translation>&amp;Søg...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="344"/>
    <source>Find &amp;Next</source>
    <translation>Søg &amp;Næste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="345"/>
    <source>Find &amp;Previous</source>
    <translation>Søg &amp;Foregående</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="338"/>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Rediger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="170"/>
    <source>Navigation</source>
    <translation>Navigation</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="346"/>
    <source>&amp;Add Bookmark</source>
    <translation>&amp;Tilføj bogmærke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="82"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="348"/>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation>Slet &amp;Alle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="339"/>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Bogmærker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="14"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="36"/>
    <source>Scribus Help</source>
    <translation>Scribus Hjælp</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="52"/>
    <source>&amp;Exit</source>
    <translation>&amp;Afslut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="62"/>
    <source>Find &amp;Next...</source>
    <translation>Søg &amp;Næste...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="67"/>
    <source>Find &amp;Previous...</source>
    <translation>Søg &amp;Foregående...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="72"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Tilføj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="342"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Afslut</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="759"/>
    <source>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Sorry, no manual is installed!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net for updated documentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net for downloads&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</source>
    <comment>HTML message for no documentation available to show</comment>
    <translation>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Desværre, ingen manual er installeret!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Se venligst:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net for nyeste dokumentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net for downloads&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowserNavigation</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="31"/>
    <source>&amp;Contents</source>
    <translation>&amp;Indhold</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="45"/>
    <source>Se&amp;arch</source>
    <translation>S&amp;øg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="53"/>
    <source>Searching is case insensitive</source>
    <translation>Søgning uden at skelne mellem store/små bogstaver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="60"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>&amp;Søg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="70"/>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="86"/>
    <source>1</source>
    <translation>1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="79"/>
    <source>Book&amp;marks</source>
    <translation>Bog&amp;mærker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="96"/>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Ny</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="103"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Slet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/helpbrowsernavigation.ui" line="110"/>
    <source>D&amp;elete All</source>
    <translation>Slet &amp;Alle</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HunspellDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialog.cpp" line="110"/>
    <source>Spelling check complete</source>
    <translation>Stavekontrol fuldført</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HunspellDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="14"/>
    <source>Check Spelling</source>
    <translation>Stavekontrol</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="22"/>
    <source>Text Language:</source>
    <translation>Tekstsprog:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="49"/>
    <source>Not in dictionary</source>
    <translation>Ikke i ordbog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="102"/>
    <source>Ignore Once</source>
    <translation>Ignorer en gang</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="109"/>
    <source>Ignore All</source>
    <translation>Ignorer alle</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="59"/>
    <source>Suggestions</source>
    <translation>Forslag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="71"/>
    <source>Change</source>
    <translation>Erstat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspelldialogbase.ui" line="78"/>
    <source>Change All</source>
    <translation>Erstat alle</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HunspellPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="33"/>
    <source>Check Spelling...</source>
    <translation>Stavekontrol...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="93"/>
    <source>Skip</source>
    <translation>Spring over</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="70"/>
    <source>Accept</source>
    <translation>Accepter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="112"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Annuller</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="50"/>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Mulig orddeling</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="71"/>
    <source>Accept the proposed hyphenation</source>
    <translation>Accepter den foreslåede orddeling</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="78"/>
    <source>Add edited hyphen to local hyphenation dictionary list</source>
    <translation>Tilføj redigerede bindestreg til lokal orddeling-ordbogsliste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="81"/>
    <source>Add to the
Exception List</source>
    <translation>Tilføj til
Undtagelsesliste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="99"/>
    <source>Add edited word to words that should not be hyphenated</source>
    <translation>Tilføj redigerede ord til ord, der ikke burde deles</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="102"/>
    <source>Add to the
Ignore List</source>
    <translation>Tilføj til
Ignorerliste</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/hyask.cpp" line="113"/>
    <source>Do not apply the proposed hyphenation</source>
    <translation>Anvend ikke den foreslåede orddeling</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>IdmlPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="316"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importerer: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="319"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analyserer fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="529"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Genererer elementer</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImageInfoDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="23"/>
    <source>Image Info</source>
    <translation>BilledInfo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="30"/>
    <source>General Info</source>
    <translation>Generel Info</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="34"/>
    <source>Date / Time:</source>
    <translation>Dato / Tid:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="38"/>
    <source>Has Embedded Profile:</source>
    <translation>Har indlejret profil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="46"/>
    <source>Profile Name:</source>
    <translation>Profil Navn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="50"/>
    <source>Has Embedded Paths:</source>
    <translation>Har indlejret sti:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="58"/>
    <source>Has Layers:</source>
    <translation>Har lag:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="69"/>
    <source>EXIF Info</source>
    <translation>EXIF Info</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="85"/>
    <source>Artist:</source>
    <translation>Kunstner:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="131"/>
    <source>Comment:</source>
    <translation>Kommentar:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="132"/>
    <source>User Comment:</source>
    <translation>Brugerkommentar:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="133"/>
    <source>Camera Model:</source>
    <translation>Kamera Model:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="134"/>
    <source>Camera Manufacturer:</source>
    <translation>Kamera producent:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="140"/>
    <source>Description:</source>
    <translation>Beskrivelse:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="141"/>
    <source>Copyright:</source>
    <translation>Copyright:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="142"/>
    <source>Scanner Model:</source>
    <translation>Scannermodel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="143"/>
    <source>Scanner Manufacturer:</source>
    <translation>Scannerproducent:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="135"/>
    <source>Exposure time</source>
    <translation>Eksponeringstid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="136"/>
    <source>Aperture:</source>
    <translation>blændeåbning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/imageinfodialog.cpp" line="137"/>
    <source>ISO equiv.:</source>
    <translation>ISO værdi:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportAIPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import AI...</source>
    <translation>Importer AI...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports Illustrator Files</source>
    <translation>Importerer Illustrator filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="81"/>
    <source>Imports most Illustrator files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="167"/>
    <source>This file contains 2 versions of the data.</source>
    <translation>Denne fil indeholder 2 udgaver af dataene.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="168"/>
    <source>Choose which one should be imported</source>
    <translation>Vælg den udgave, som skal importeres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="170"/>
    <source>Use the PDF part</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="171"/>
    <source>Use the AI part</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="180"/>
    <source>The PDF Import plugin could not be found</source>
    <translation>PDF Import-plugin blev ikke fundet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="190"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="211"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="225"/>
    <source>The file could not be imported</source>
    <translation>Filen kunne ikke importeres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="201"/>
    <source>The EPS Import plugin could not be found</source>
    <translation>EPS Import-plugin blev ikke fundet</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportCdrPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="55"/>
    <source>Import Corel Draw...</source>
    <translation>Importer Corel Draw...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="57"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="92"/>
    <source>Corel Draw</source>
    <translation>Corel Draw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="76"/>
    <source>Imports Corel Draw Files</source>
    <translation>Importerer Corel Draw Filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="58"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="93"/>
    <source>Corel Draw (*.ccx *.CCX *.cdr *.CDR *.cdt *.CDT *.cmx *.CMX)</source>
    <translation>Corel Draw (*.ccx *.CCX *.cdr *.CDR *.cdt *.CDT *.cmx *.CMX)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="77"/>
    <source>Imports most Corel Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="126"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="159"/>
    <source>The Uniconverter Import plugin could not be found</source>
    <translation>Uniconverter Import-plugin blev ikke fundet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="168"/>
    <source>Parsing failed!

Please submit your file (if possible) to the
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
    <translation>Tolkning mislykkedes!

Indsend venligst din fil (hvis muligt) til
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportCgmPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="97"/>
    <source>CGM File</source>
    <translation>CGM Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="99"/>
    <source>CGM File (*.cgm *.CGM)</source>
    <translation>CGM Fil (*.cgm *.CGM)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="81"/>
    <source>Imports CGM Files</source>
    <translation>Importerer CGM Filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="60"/>
    <source>Import Computer Graphics Metafile...</source>
    <translation>Importer Computer Graphics Metafil...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="62"/>
    <source>Computer Graphics Metafile</source>
    <translation>Computer Graphics Metafil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="63"/>
    <source>Computer Graphics Metafile (*.cgm *.CGM)</source>
    <translation>Computer Graphics Metafil (*.cgm *.CGM)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="82"/>
    <source>Imports most binary CGM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="129"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportCvgPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Calamus Vector Graphics...</source>
    <translation>Importer Calamus Vector Graphics...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Calamus Vector Graphics Files</source>
    <translation>Importerer Calamus Vector Graphics Filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Calamus Vector Graphics files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="122"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportDrwPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="98"/>
    <source>Micrografx DRW File</source>
    <translation>Micrografx DRW Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="100"/>
    <source>Micrografx DRW File (*.drw *.DRW)</source>
    <translation>Micrografx DRW Fil (*.drw *.DRW)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="82"/>
    <source>Imports DRW Files</source>
    <translation>Importerer DRW Filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="60"/>
    <source>Import Micrografx Draw...</source>
    <translation>Importer Micrografx Draw...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="62"/>
    <source>Micrografx Draw</source>
    <translation>Micrografx Draw</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="63"/>
    <source>Micrografx Draw (*.drw *.DRW)</source>
    <translation>Micrografx Draw (*.drw *.DRW)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="83"/>
    <source>Imports most DRW files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="130"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportEmfPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="95"/>
    <source>EMF</source>
    <translation>EMF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="96"/>
    <source>EMF (*.emf *.EMF)</source>
    <translation>EMF (*.emf *.EMF)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="79"/>
    <source>Imports EMF Files</source>
    <translation>Importerer EMF Filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="58"/>
    <source>Import Enhanced Metafile...</source>
    <translation>Importer Enhanced Metafile...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="60"/>
    <source>Enhanced Metafile</source>
    <translation>Enhanced Metafile</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="61"/>
    <source>Enhanced Metafile (*.emf *.EMF)</source>
    <translation>Enhanced Metafile (*.emf *.EMF)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports most EMF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="127"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportFhPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Freehand...</source>
    <translation>Importer Freehand...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="90"/>
    <source>Freehand</source>
    <translation>Freehand</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="91"/>
    <source>Freehand (*.fh* *.FH*)</source>
    <translation>Freehand (*.fh* *.FH*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Freehand Files</source>
    <translation>Importerer Freehand Filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Freehand files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="124"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportIdml</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="52"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="81"/>
    <source>Adobe InDesign IDML</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="53"/>
    <source>Adobe InDesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="65"/>
    <source>Imports Adobe IDML Packages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="66"/>
    <source>Imports Adobe InDesign&apos;s IDML packages into Scribus
 converting InDesign objects into Scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="67"/>
    <source>GPL</source>
    <translation>GPL</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="101"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportIdmlPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import Idml...</source>
    <translation>Importer Idml...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="83"/>
    <source>Imports IDML Files</source>
    <translation>Importerer IDML Filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="99"/>
    <source>Adobe InDesign IDML</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="100"/>
    <source>Adobe InDesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="113"/>
    <source>Adobe InDesign IDMS</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="114"/>
    <source>Adobe InDesign IDMS (*.idms *.IDMS)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="84"/>
    <source>Imports most IDML files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="147"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportOdgPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import ODF Document...</source>
    <translation>Importer ODF Dokument...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="99"/>
    <source>ODF Drawing</source>
    <comment>Import/export format name</comment>
    <translation>ODF Tegning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="100"/>
    <source>ODF Drawing (*.odg *.ODG *.fodg *.FODG)</source>
    <translation>ODF Tegning (*.odg *.ODG *.fodg *.FODG)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="112"/>
    <source>ODF Presentation</source>
    <comment>Import/export format name</comment>
    <translation>ODF Præsentation</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="113"/>
    <source>ODF Presentation (*.odp *.ODP *.fodp *.FODP)</source>
    <translation>ODF Præsentation (*.odp *.ODP *.fodp *.FODP)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="83"/>
    <source>Imports ODF Drawing Files</source>
    <translation>Importerer ODF Tegning Filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="84"/>
    <source>Imports most ODF Drawing files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="146"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPSPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="62"/>
    <source>Import PostScript...</source>
    <translation>Importer PostScript...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="83"/>
    <source>Imports PostScript Files</source>
    <translation>Importerer PostScript Filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="84"/>
    <source>Imports most PostScript files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importerer de fleste PostScript filer ind i det nuværende dokument,
og konverterer deres vektordata til Scribus objekter.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPagesPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import iWorks Pages...</source>
    <translation>Importer iWorks Pages...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="96"/>
    <source>iWorks Pages</source>
    <translation>iWorks Pages</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="97"/>
    <source>iWorks Pages (*.pages *.PAGES)</source>
    <translation>iWorks Pages (*.pages *.PAGES)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports iWorks Pages Files</source>
    <translation>Importerer iWorks Pages Filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="81"/>
    <source>Imports most iWorks Pages files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="130"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPctPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Macintosh Pict...</source>
    <translation>Importer Macintosh Pict...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Macintosh Pict Files</source>
    <translation>Importerer Macintosh Pict Filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Macintosh Pict files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="122"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPdfPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import PDF...</source>
    <translation>Importer PDF...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="89"/>
    <source>Imports PDF Files</source>
    <translation>Importerer PDF Filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="90"/>
    <source>Imports most PDF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="162"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="202"/>
    <source>The Import plugin cannot handle Postscript files</source>
    <translation>Import plugin kan ikke håndtere PostScript-filer</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPmPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Pagemaker...</source>
    <translation>Importer Pagemaker...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="90"/>
    <source>Pagemaker</source>
    <translation>Pagemaker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="91"/>
    <source>Pagemaker (*.pmd *.PMD *.pm *.PM *.pm3 *.PM3 *.pm4 *.PM4 *.pm5 *.PM5 *.pm6 *.PM6 *.p65 *.P65)</source>
    <translation>Pagemaker (*.pmd *.PMD *.pm *.PM *.pm3 *.PM3 *.pm4 *.PM4 *.pm5 *.PM5 *.pm6 *.PM6 *.p65 *.P65)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Pagemaker Files</source>
    <translation>Importerer Pagemaker Filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Pagemaker files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="123"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportPubPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import PUB...</source>
    <translation>Importer PUB...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="90"/>
    <source>MS Publisher</source>
    <translation>MS Publisher</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="91"/>
    <source>MS Publisher (*.pub *.PUB)</source>
    <translation>MS Publisher (*.pub *.PUB)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports PUB Files</source>
    <translation>Importerer PUB Filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most MS Publisher files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="124"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportQxpPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import QuarkXPress...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="89"/>
    <source>QuarkXPress</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="90"/>
    <source>QuarkXPress (*.qxd *.QXD *.qxt *.QXT)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="73"/>
    <source>Imports QuarkXPress Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports QuarkXPress 3.1-4.1 files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="122"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Alle understøttede formater</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportShapePlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Dia Shapes...</source>
    <translation>Import Dia Shapes...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="90"/>
    <source>Dia Shapes</source>
    <translation>Dia Shapes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="56"/>
    <source>Dia Shapes (*.shape *.SHAPE)</source>
    <translation>Dia Shapes (*.shape *.SHAPE)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Dia shape Files</source>
    <translation>Importerer Dia shape Filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Dia shapes into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="92"/>
    <source>Dia shapes (*.shape *.SHAPE)</source>
    <translation>Dia shapes (*.shape *.SHAPE)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportSmlPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Sml...</source>
    <translation>Importer Sml...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="55"/>
    <source>Kivio Stencils</source>
    <translation>Kivio Stencils</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="56"/>
    <source>Kivio Stencils (*.sml *.SML)</source>
    <translation>Kivio Stencils (*.sml *.SML)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Kivio stencils into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="90"/>
    <source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File</source>
    <translation>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="92"/>
    <source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File (*.sml *.SML)</source>
    <translation>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File (*.sml *.SML)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Sml Files</source>
    <translation>Importerer Sml File</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="123"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportSvmPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import SVM...</source>
    <translation>Importer SVM...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="96"/>
    <source>SVM</source>
    <translation>SVM</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="97"/>
    <source>SVM (*.svm *.svm)</source>
    <translation>SVM (*.svm *.svm)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports SVM Files</source>
    <translation>Importerer SVM Files</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="81"/>
    <source>Imports most SVM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="128"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportVivaPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import Viva...</source>
    <translation>Importer Viva...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="96"/>
    <source>Viva Designer XML</source>
    <translation>Viva Designer XML</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="97"/>
    <source>Viva Designer XML (*.xml *.XML)</source>
    <translation>Viva Designer XML (*.xml *.XML)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="80"/>
    <source>Imports Viva Files</source>
    <translation>Importerer Viva Filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="81"/>
    <source>Imports most Viva files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="130"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportVsdPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Visio...</source>
    <translation>Importer Visio...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="90"/>
    <source>MS Visio</source>
    <translation>MS Visio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="91"/>
    <source>MS Visio (*.vsd *.VSD *.vdx *.VDX *.vsdx *.VSDX)</source>
    <translation>MS Visio (*.vsd *.VSD *.vdx *.VDX *.vsdx *.VSDX)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports MS Visio Files</source>
    <translation>Importerer MS Visio Filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most MS Visio files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="124"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportWpgPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import WordPerfect Graphics...</source>
    <translation>Importer WordPerfect Graphics...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports WordPerfect Graphics Files</source>
    <translation>Importerer WordPerfect Graphics-Filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most WordPerfect Graphics files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="122"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportXarPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Xara...</source>
    <translation>Importer Xara...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="55"/>
    <source>XARA</source>
    <translation>XARA</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="56"/>
    <source>XARA (*.xar *.XAR)</source>
    <translation>XARA (*.xar *.XAR)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Xara files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="90"/>
    <source>XARA &quot;*.xar&quot; File</source>
    <translation>XARA &quot;*.xar&quot; Fil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="92"/>
    <source>XARA &quot;*.xar&quot; File (*.xar *.XAR)</source>
    <translation>XARA &quot;*.xar&quot; Fil (*.xar *.XAR)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Xara Files</source>
    <translation>Importerer Xara Filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportXfigPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Xfig...</source>
    <translation>Importer Xfig...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Xfig Files</source>
    <translation>Eksporterer Xfig Filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="75"/>
    <source>Imports most Xfig files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="122"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportXpsPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="59"/>
    <source>Import Xps...</source>
    <translation>Importer Xps...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="61"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="99"/>
    <source>Microsoft XPS</source>
    <translation>Microsoft XPS</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="100"/>
    <source>Microsoft XPS (*.xps *.XPS)</source>
    <translation>Microsoft XPS (*.xps *.XPS)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="112"/>
    <source>Open XML Paper</source>
    <translation>Open XML Paper</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="65"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="113"/>
    <source>Open XML Paper (*.oxps *.OXPS)</source>
    <translation>Open XML Paper (*.oxps *.OXPS)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="83"/>
    <source>Imports XPS and Open XML Paper Files</source>
    <translation>Importerer XPS and Open XML Paper Filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="84"/>
    <source>Imports most XPS and Open XML Paper files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="146"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Alle understøttede formater</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportZmfPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="53"/>
    <source>Import Zoner Draw...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="55"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="89"/>
    <source>Zoner Draw</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="56"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="90"/>
    <source>Zoner Draw (*.zmf *.ZMF)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="73"/>
    <source>Imports Zoner Draw Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="74"/>
    <source>Imports Zoner Draw 4-5 files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="122"/>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Alle understøttede formater</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InlinePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="141"/>
    <source>Paste to Item</source>
    <translation>Indsæt i element</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="146"/>
    <source>Edit Item</source>
    <translation>Rediger element</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="149"/>
    <source>Remove Item</source>
    <translation>Fjern element</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="290"/>
    <source>Inline Items</source>
    <translation>Indlejrede elementer</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="60"/>
    <source>at End</source>
    <translation>i slutningen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="58"/>
    <source>before Page</source>
    <translation>Før side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="34"/>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Indsæt side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="59"/>
    <source>after Page</source>
    <translation>Efter side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="54"/>
    <source>Page(s)</source>
    <translation>Side(r)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="49"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="71"/>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Indsæt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="90"/>
    <source>&amp;Master Page:</source>
    <translation>&amp;Masterside:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="229"/>
    <source>Override Master Page Sizing</source>
    <translation>Tilsidesæt masterside dimensionering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="232"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Sidestørrelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="236"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Størrelse:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="257"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Retning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="261"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Portræt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="262"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Landskab</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="268"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Bredde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="276"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Højde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="282"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation>Flyt objekter med deres side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inspage.cpp" line="76"/>
    <source>Master Pages</source>
    <translation>Mastersider</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertAFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="233"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Åbn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="36"/>
    <source>T&amp;ype</source>
    <translation>T&amp;ype</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="47"/>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="57"/>
    <source>&amp;Image Frame</source>
    <translation>B&amp;illedramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="87"/>
    <source>&amp;Location</source>
    <translation>&amp;Sted</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="96"/>
    <source>Page Placement</source>
    <translation>Sideplacering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="105"/>
    <source>Current Page</source>
    <translation>Nuværende side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="115"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Alle sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="169"/>
    <source>Position of Frame</source>
    <translation>Placering af ramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="178"/>
    <source>Top Left of Margins</source>
    <translation>Øverst til venstre ved margener</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="188"/>
    <source>Top Left of Page</source>
    <translation>Øverst til venstre på side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="198"/>
    <source>Top Left of Bleed</source>
    <translation>Øverst til venstre ved skæremærker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="242"/>
    <source>X:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="235"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="14"/>
    <source>Insert Frames</source>
    <translation>Indsæt rammer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="297"/>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Størrelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="320"/>
    <source>Same as the Page Margins</source>
    <translation>Det samme som sidemargener</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="330"/>
    <source>Same as the Page</source>
    <translation>Det samme som siden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="340"/>
    <source>Same as the Bleed</source>
    <translation>Det samme som beskæring</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="350"/>
    <source>Same as the Imported Image</source>
    <translation>Det samme som det importerede billede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="387"/>
    <source>Height:</source>
    <translation>Højde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="394"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Bredde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="448"/>
    <source>&amp;Options</source>
    <translation>&amp;Tilvalg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="594"/>
    <source>Source Image:</source>
    <translation>Kildebillede:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="631"/>
    <source>There are no options for this type of frame</source>
    <translation>Der er ikke nogen tilvalg for denne type ramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="489"/>
    <source>Columns:</source>
    <translation>Spalter:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="475"/>
    <source>Gap:</source>
    <translation>Mellemrum:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="555"/>
    <source>Source Document:</source>
    <translation>Kildedokument:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="125"/>
    <source>Range of Pages</source>
    <translation>Række af sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="208"/>
    <source>Custom Position</source>
    <translation>Brugerdefineret placering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="360"/>
    <source>Custom Size</source>
    <translation>Brugerdefineret størrelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="129"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor.</source>
    <translation>&lt;b&gt;Indsæt en tekstramme&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;En tekstramme tillader dig at placere en hvilken som helst tekst i et afgrænset område med den formatering du vælger. Du kan vælge en tekstfil fra tilvalgs fanebladet, hvis du med det samme ønsker at importere et dokument ind i rammen. Scribus understøtter mange forskellige importbare formater fra almindelig tekst til OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Din tekst kan redigeres og formateres direkte på siden eller i den indbyggede tekstbehandler.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="133"/>
    <source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
    <translation>&lt;b&gt;Indsæt en billedramme&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;En billedramme tillader dig at placere et billede på din side. Forskellige billedeffekter kan anvendes eller kombineres inklusive transparens, lysstyrke og posterisation, som tillader retouchering eller fremstilling af interessante visuelle resultater. Billedskalering og formning udføres med egenskabspaletten.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="44"/>
    <source>Insert one or more text frames</source>
    <translation>Indsæt en eller flere tekstrammer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="54"/>
    <source>Insert one or more image frames</source>
    <translation>Indsæt en eller flere billedrammer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="93"/>
    <source>Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range</source>
    <translation>Placer de nye rammer på den nuværende side, på alle sider eller på en udvalgt række af sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="102"/>
    <source>Insert the frame on the current page only</source>
    <translation>Indsæt rammen kun på den nuværende side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="112"/>
    <source>Insert one frame for each existing page</source>
    <translation>Indsæt en ramme for hver eksisterende side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="122"/>
    <source>Insert frames on a range of pages</source>
    <translation>Indsæt rammer på en udvalgt række af sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="134"/>
    <source>Range of pages to insert frames on</source>
    <translation>Række af sider hvor rammer skal indsættes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="166"/>
    <source>Position the new frame in relation to the page</source>
    <translation>Placer den nye ramme i forhold til siden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="175"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page margins</source>
    <translation>Indsætter rammen øverst til venstre ved sidemargener</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="185"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page</source>
    <translation>Indsætter rammen øverst til venstre på siden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="195"/>
    <source>Insert the frame at the top left of the page bleed</source>
    <translation>Indsætter rammen øverst til venstre ved sidens beskæring</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="205"/>
    <source>Insert the frame at a custom position on the page</source>
    <translation>Indsætter rammen i en brugerdefineret position på siden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="249"/>
    <source>Top position of the inserted frame</source>
    <translation>Top position af den indsatte ramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="256"/>
    <source>Left position of the inserted frame</source>
    <translation>Venstre position af den indsatte ramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="317"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the page margins</source>
    <translation>Indsætter den nye ramme med de samme dimensioner som sidemargener</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="327"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the page</source>
    <translation>Indsætter den nye ramme med de samme dimensioner som siden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="337"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself</source>
    <translation>Indsætter den nye ramme med de samme dimensioner som beskæringsområdet udenfor grænsen af selve siden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="347"/>
    <source>Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported</source>
    <translation>Indsætter den nye ramme med de samme dimensioner som billedet, der skal importeres</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="357"/>
    <source>Insert the new frame with a custom size</source>
    <translation>Indsætter den nye ramme med en brugerdefineret størrelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="401"/>
    <source>Width of the inserted frame</source>
    <translation>Bredde af den indsatte ramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="408"/>
    <source>Height of the inserted frame</source>
    <translation>Højde af den indsatte ramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="465"/>
    <source>Number of columns for the inserted text frame</source>
    <translation>Antal spalter for den indsatte tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="482"/>
    <source>Distance between the columns in the text frame</source>
    <translation>Afstand mellem spalterne i tekstrammen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="513"/>
    <source>Link the inserted text frames together to form a chain of frames</source>
    <translation>Forbinder de indsatte tekstrammer for at lave en kæde af rammer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="516"/>
    <source>Link Inserted Frames</source>
    <translation>Link de indsatte rammer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="525"/>
    <source>Link the first inserted frame to a preexisting text frame</source>
    <translation>Forbinder den første indsatte ramme med en allerede eksisterende tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="528"/>
    <source>Link to Existing Frame</source>
    <translation>Link med eksisterende ramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="544"/>
    <source>Name of existing text frame to link to</source>
    <translation>Navn på eksisterende tekstramme som skal linkes til</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="562"/>
    <source>Source document to load into the text frame</source>
    <translation>Kildedokument, som skal indlæses i tekstrammen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertaframe.ui" line="601"/>
    <source>Source image to load into the inserted image frame</source>
    <translation>Kildebillede, som skal indlæses i den indsatte billedramme</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertTable.cpp" line="15"/>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Indsæt tabel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertTable.cpp" line="28"/>
    <source>Number of rows:</source>
    <translation>Antal rækker:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/insertTable.cpp" line="29"/>
    <source>Number of columns:</source>
    <translation>Antal spalter:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTableColumnsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="14"/>
    <source>Insert Column(s)</source>
    <translation>Indsæt kolonne(r)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="37"/>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation>Antal kolonner:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="69"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Placering:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="78"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.cpp" line="23"/>
    <source>Before</source>
    <translation>Før</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="84"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="94"/>
    <source>positions</source>
    <translation>positioner</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.ui" line="91"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.cpp" line="24"/>
    <source>After</source>
    <translation>Efter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.cpp" line="29"/>
    <source>Beginning</source>
    <translation>Start</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablecolumnsdialog.cpp" line="30"/>
    <source>End</source>
    <translation>Slutning</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTableRowsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="14"/>
    <source>Insert Row(s)</source>
    <translation>Indsæt række(r)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="37"/>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation>Antal rækker:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="69"/>
    <source>Position:</source>
    <translation>Placering:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="78"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.cpp" line="23"/>
    <source>Before</source>
    <translation>Før</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="84"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="94"/>
    <source>positions</source>
    <translation>positioner</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.ui" line="91"/>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.cpp" line="24"/>
    <source>After</source>
    <translation>Efter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.cpp" line="29"/>
    <source>Beginning</source>
    <translation>Start</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/inserttablerowsdialog.cpp" line="30"/>
    <source>End</source>
    <translation>Slutning</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="82"/>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="83"/>
    <source>New Script</source>
    <translation>Ny script</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="31"/>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation>Rediger JavaScripts</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation>&amp;Rediger...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="53"/>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation>&amp;Tilføj...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="56"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Slet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="61"/>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Luk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="82"/>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation>&amp;Ny script:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="125"/>
    <source>Do you really want to delete this script?</source>
    <translation>Ønsker du virkelig at slette denne script?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/javadocs.cpp" line="76"/>
    <source>Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an &quot;Open Action&quot; script be sure not to change the name of the function.</source>
    <translation>Tilføjer et nyt Script, predefinerer en funktion med det samme navn. Hvis du ønsker at bruge dette script som et &quot;åben handling&quot; skript, så vær sikker på at du ikke ændrer funktionens navn.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LatexEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="45"/>
    <source>Enter Code:</source>
    <translation>Indtast kode:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="57"/>
    <source>Update</source>
    <translation>Opdater</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="64"/>
    <source>Revert</source>
    <translation>Fortryd ændringer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="135"/>
    <source>Program Messages:</source>
    <translation>Program-meddelelser:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="186"/>
    <source>Status: Unknown</source>
    <translation>Status: Ukendt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="170"/>
    <source>Kill Program</source>
    <translation>Dræb program</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="78"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Tilvalg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="86"/>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Opløsning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="93"/>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Automatisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="96"/>
    <source> DPI</source>
    <translation> DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="109"/>
    <source>Program:</source>
    <translation>Program:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="121"/>
    <source>Use Preamble</source>
    <translation>Brug Præambel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="360"/>
    <source>Status: </source>
    <translation>Status:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="173"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="223"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="240"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="364"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Fejl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="366"/>
    <source>Finished</source>
    <translation>Afsluttet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="369"/>
    <source>Running</source>
    <translation>Kører</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="561"/>
    <source>No item selected!</source>
    <translation>Ingen element valgt!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="562"/>
    <source>Insert Symbol</source>
    <translation>Indsæt symbol</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="14"/>
    <source>Editor</source>
    <translation>Tekstbehandler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="128"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="137"/>
    <source>Information</source>
    <translation>Information</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="129"/>
    <source>An editor for this frame is already running!</source>
    <translation>En tekstbehandler for denne ramme kører allerede!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="157"/>
    <source>Editor running!</source>
    <translation>Tekstbehandler kører!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="138"/>
    <source>Please specify an editor in the preferences!</source>
    <translation>Angiv venligst en tekstbehandler i præferencer!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="174"/>
    <source>Could not create a temporary file to run the external editor!</source>
    <translation>Kunne ikke oprette en midlertidig fil for kørsel af den eksterne tekstbehandler!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.ui" line="160"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="218"/>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="239"/>
    <source>Run External Editor...</source>
    <translation>Kør ekstern Tekstbehandler...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="224"/>
    <source>Running the editor failed with exitcode %d!</source>
    <translation>Kørsel af tekstbehandler mislykkedes med afslutningskode %d!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="241"/>
    <source>Running the editor &quot;%1&quot; failed!</source>
    <translation>Kørsel af tekstbehandler &quot;%1&quot; mislykkedes!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="365"/>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="748"/>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation>Slet lag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="711"/>
    <source>Layers</source>
    <translation>Lag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="366"/>
    <source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
    <translation>Ønsker du også at slette alle objekter i dette lag?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="83"/>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="738"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Navn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="736"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Uigennemsigtighed:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="69"/>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="737"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="712"/>
    <source>Blend Mode:</source>
    <translation>Blandingstilstand:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="717"/>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="718"/>
    <source>Darken</source>
    <translation>Mørkere</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="719"/>
    <source>Lighten</source>
    <translation>Lysere</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="720"/>
    <source>Multiply</source>
    <translation>Multiplicer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="721"/>
    <source>Screen</source>
    <translation>Skærm</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="722"/>
    <source>Overlay</source>
    <translation>Overlejring</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="723"/>
    <source>Hard Light</source>
    <translation>Hårdt lys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="724"/>
    <source>Soft Light</source>
    <translation>Blødt lys</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="725"/>
    <source>Difference</source>
    <translation>Forskel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="726"/>
    <source>Exclusion</source>
    <translation>Udelukkelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="727"/>
    <source>Color Dodge</source>
    <translation>Farveudtværing</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="728"/>
    <source>Color Burn</source>
    <translation>Farvekontrastforskel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="729"/>
    <source>Hue</source>
    <translation>Kulør</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="730"/>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Farvestyrke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="731"/>
    <source>Color</source>
    <translation>Farve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="732"/>
    <source>Luminosity</source>
    <translation>Lysstyrke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="753"/>
    <source>Color of the Layer Indicator. Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color.</source>
    <translation>Farve på lag-indikatoren. Hvert lag har fået tildelt en farve, som vises på dokumentområdet, når lag-indikatoren er aktiveret. Du kan dobbeltklikke for at ændre farven.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="754"/>
    <source>Make Layer Visible. Uncheck to hide the layer from the display.</source>
    <translation>Gør lag synligt. Fravælg for at skjule laget.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="755"/>
    <source>Print Layer. Uncheck to disable printing.</source>
    <translation>Udskriv lag. Fravælg for at deaktivere udskrivning.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="756"/>
    <source>Lock or Unlock Layer. Unchecked is unlocked.</source>
    <translation>Lås eller frigør lag. Fravælg for at frigøre.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="757"/>
    <source>Make text in lower layers flow around objects. Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled.</source>
    <translation>Får tekst i underliggende lag til at flyde uden om objekter. Aktivering af dette tvinger tekst i underliggende lag til at flyde rundt om objekter på laget, hvor dette er blevet aktiveret.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="758"/>
    <source>Outline Mode. Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
    <translation>Omrids-tilstand. Slår &apos;trådramme&apos; visning af objekter til/fra for hurtigere visning af meget komplekse objekter.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="759"/>
    <source>Select Objects on Layer. Check to enable selecting.</source>
    <translation>Vælg objekter på Lag. Afkryds for at kunne udvælge.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="760"/>
    <source>Name of the Layer. Double click on the name of a layer to edit the name.</source>
    <translation>Navn på laget. Dobbeltklik på lagets navn for at redigere navnet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="751"/>
    <source>Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4</source>
    <translation>Vælger blandingstilstanden. Virker kun i PDF 1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="752"/>
    <source>Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG</source>
    <translation>Lag gennemsigtighed, virker kun i PDF 1.4 og SVG</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="746"/>
    <source>Add a New Layer</source>
    <translation>Tilføj et nyt lag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="747"/>
    <source>Duplicate the Current Layer</source>
    <translation>Dupliker det nuværende lag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="749"/>
    <source>Raise Layer</source>
    <translation>Hæv lag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/layers.cpp" line="750"/>
    <source>Lower Layer</source>
    <translation>Sænk lag</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LensDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="14"/>
    <source>Optical Lens</source>
    <translation>Optisk linse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="90"/>
    <source>+</source>
    <translation>+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="100"/>
    <source>-</source>
    <translation>-</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="115"/>
    <source>Lens Parameters</source>
    <translation>Linse parametre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="50"/>
    <source>Add a new lens</source>
    <translation>Tilføj en ny linse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="53"/>
    <source>&amp;Add Lens</source>
    <translation>&amp;Tilføj linse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="60"/>
    <source>Remove selected lens</source>
    <translation>Fjern valgte linse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="63"/>
    <source>&amp;Remove Lens</source>
    <translation>&amp;Fjern linse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="87"/>
    <source>Zoom In</source>
    <translation>Zoom ind</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="97"/>
    <source>Zoom Out</source>
    <translation>Zoom ud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="121"/>
    <source>&amp;X Pos:</source>
    <translation>&amp;X Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="131"/>
    <source>Horizontal position of the lens</source>
    <translation>Linsens horisontale placering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="144"/>
    <source>&amp;Y Pos:</source>
    <translation>&amp;Y Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="154"/>
    <source>Vertical position of the lens</source>
    <translation>Linsens vertikale placering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="167"/>
    <source>The selected lens acts like a magnification lens</source>
    <translation>Den valgte linse virker som et forstørrelsesglas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="170"/>
    <source>&amp;Magnification Lens</source>
    <translation>&amp;Forstørrelsesglas</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="180"/>
    <source>The selected lens acts like a fish eye lens</source>
    <translation>Den valgte linse virker som et fiskeøjeobjektiv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="183"/>
    <source>&amp;Fish Eye Lens</source>
    <translation>&amp;Fiskeøjeobjektiv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="190"/>
    <source>Ra&amp;dius:</source>
    <translation>Ra&amp;dius:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="200"/>
    <source>Radius of the lens</source>
    <translation>Linsens radius</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="213"/>
    <source>&amp;Strength:</source>
    <translation>&amp;Styrke:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="223"/>
    <source>Strength of the lens</source>
    <translation>Linsens styrke</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LensEffectsPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="68"/>
    <source>Lens Effects...</source>
    <translation>Linseeffekter...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="72"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Sti-Værktøjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="96"/>
    <source>Lens Effects</source>
    <translation>Linseeffekter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="97"/>
    <source>Apply fancy lens effects</source>
    <translation>Anvend dekorative linseeffekter</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoadSavePlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="211"/>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Alle filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="243"/>
    <source>An error occurred while opening file or file is damaged</source>
    <translation>Der opstod en fejl under indlæsning af fil, eller fil er ødelagt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="248"/>
    <source>An error occurred while parsing file at line %1, column %2 :
%3</source>
    <translation>Der opstod en fejl under analysering af fil i linje %1 kolonne %2 :
%3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="98"/>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="134"/>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="170"/>
    <location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="189"/>
    <source>No File Loader Plugins Found</source>
    <translation>Ingen fil-indlæser plugins fundet</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LoremManager</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="151"/>
    <source>Select Lorem Ipsum</source>
    <translation>Vælg Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="226"/>
    <source>Author:</source>
    <translation>Forfatter:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="228"/>
    <source>Get More:</source>
    <translation>Hent mere:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="230"/>
    <source>XML File:</source>
    <translation>XML fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="138"/>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="265"/>
    <source>Lorem Ipsum</source>
    <translation>Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="266"/>
    <source>Paragraphs:</source>
    <translation>Afsnit:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="268"/>
    <source>Append to existing text</source>
    <translation>Føj til eksisterende tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="270"/>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="272"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="273"/>
    <source>Standard Lorem Ipsum</source>
    <translation>Standard Lorem Ipsum</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="267"/>
    <source>Random Paragraphs</source>
    <translation>Tilfældige afsnit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="274"/>
    <source>Number of paragraphs of selected sample text to insert</source>
    <translation>Antal afsnit af valgte prøvetekst som skal indsættes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="275"/>
    <source>List of languages available to insert sample text in</source>
    <translation>Liste over tilgængelige sprog af prøvetekst</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarginWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="41"/>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Bund:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="43"/>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>&amp;Top:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="45"/>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="229"/>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Højre:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="47"/>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="228"/>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Venstre:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="95"/>
    <source>Import the margins for the selected page size from the available printers</source>
    <translation>Importer margener for den valgte sidestørrelse fra de tilgængelige printere</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="137"/>
    <source>Ensure all bleeds have the same value</source>
    <translation>Sikrer, at alle beskæringer har samme værdi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="147"/>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Afstand mellem øverste margenhjælpelinje og sidens kant</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="148"/>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Afstand mellem nederste margenhjælpelinje og sidens kant</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="149"/>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding.</source>
    <translation>Afstand mellem venstre margenhjælpelinje og sidens kant. Hvis der er valgt dobbeltsidet, 3 eller 4-fold layout, så kan denne margen bruges til at opnå de rigtige margener for indbinding.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="150"/>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding.</source>
    <translation>Afstand mellem højre margenhjælpelinje og sidens kant. Hvis der er valgt dobbeltsidet, 3 eller 4-fold layout, så kan denne margen bruges til at opnå de rigtige margener for indbinding.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="151"/>
    <source>Ensure all margins have the same value</source>
    <translation>Sikrer, at alle margener har samme værdi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="228"/>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Inderside:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="229"/>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>&amp;Yderside:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="31"/>
    <source>Preset Layouts:</source>
    <translation>Forudindstillede layouts:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="88"/>
    <source>Apply the margin changes to all existing pages in the document</source>
    <translation>Anvend margen ændringerne på alle eksisterende sider i dokumentet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="93"/>
    <source>Printer Margins...</source>
    <translation>Printer margener...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="77"/>
    <source>Apply settings to:</source>
    <translation>Anvend indstillinger på:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="80"/>
    <source>All Document Pages</source>
    <translation>Alle dokument sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="84"/>
    <source>All Master Pages</source>
    <translation>Alle mastersider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="89"/>
    <source>Apply the margin changes to all existing master pages in the document</source>
    <translation>Anvend margen ændringer på alle eksisterende mastersider i dokumentet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="98"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Margen hjælpelinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="116"/>
    <source>Top:</source>
    <translation>Top:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="121"/>
    <source>Bottom:</source>
    <translation>Bund:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="143"/>
    <source>Bleeds</source>
    <translation>Beskæring</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="133"/>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation>Afstand for beskæring fra toppen af den fysiske side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="134"/>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation>Afstand for beskæring fra bunden af den fysiske side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="135"/>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation>Afstand for beskæring fra venstre af den fysiske side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="136"/>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation>Afstand for beskæring fra højre af den fysiske side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="234"/>
    <source>Inside:</source>
    <translation>Inderside:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="235"/>
    <source>Outside:</source>
    <translation>Yderside:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="239"/>
    <source>Left:</source>
    <translation>Venstre:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marginwidget.cpp" line="240"/>
    <source>Right:</source>
    <translation>Højre:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mark2Item</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2item.cpp" line="19"/>
    <source>Mark to Item</source>
    <translation>Mærke til element</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mark2ItemDlg</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2item.ui" line="26"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation>Vindue</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2item.ui" line="49"/>
    <source>Label:</source>
    <translation>Etikette:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2item.ui" line="59"/>
    <source>Item:</source>
    <translation>Element:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mark2Mark</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="16"/>
    <source>Anchors</source>
    <translation>Ankre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="29"/>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="75"/>
    <source>Mark to Mark</source>
    <translation>Mærke til mærke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="41"/>
    <source>Mark to Item</source>
    <translation>Mærke til element</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.cpp" line="53"/>
    <source>Note mark</source>
    <translation>Note-mærke</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mark2MarkDlg</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.ui" line="32"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation>Vindue</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.ui" line="54"/>
    <source>Label:</source>
    <translation>Etikette:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mark2mark.ui" line="67"/>
    <source>Select marker:</source>
    <translation>Vælg markør:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkAnchor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markanchor.cpp" line="7"/>
    <source>Anchor Mark</source>
    <translation>Ankermærke</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkAnchorDlg</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markanchor.ui" line="32"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation>Vindue</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markanchor.ui" line="50"/>
    <source>Label:</source>
    <translation>Etikette:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkNote</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marknote.cpp" line="13"/>
    <source>Insert Foot/Endnote</source>
    <translation>Indsæt Fod/Slutnote</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkNoteDlg</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marknote.ui" line="26"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation>Vindue</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marknote.ui" line="71"/>
    <source>Notes Style:</source>
    <translation>Noteformat:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkVariableText</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="11"/>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="53"/>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="58"/>
    <source>New Mark</source>
    <translation>Nyt mærke</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="18"/>
    <source>Edit selected Mark&apos;s label. To create new Mark select &quot;New Mark&quot; in drop list and input new label.</source>
    <translation>Rediger etikette for valgte mærke. Hvis du vil oprette nyt mærke vælg &quot;Nyt mærke&quot; i drop liste og indtast ny etikette.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="21"/>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="34"/>
    <source>Edit variable text</source>
    <translation>Rediger variabeltekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="22"/>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="35"/>
    <source>Mark with Variable Text</source>
    <translation>Mærke med variabeltekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.cpp" line="31"/>
    <source>Edit selected Mark&apos;s label</source>
    <translation>Rediger etikette for valgte mærke</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarkVariableTextDlg</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.ui" line="32"/>
    <source>Add new Mark for Variable Text</source>
    <translation>Tilføj nyt mærke for variabeltekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.ui" line="52"/>
    <source>Label:</source>
    <translation>Etikette:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/markvariabletext.ui" line="63"/>
    <source>Text to insert:</source>
    <translation>Tekst som skal indsættes:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MarksManager</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.ui" line="53"/>
    <source>Update All Marks</source>
    <translation>Opdater alle mærker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.ui" line="64"/>
    <source>Edit</source>
    <translation>Rediger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.ui" line="69"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Slet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="101"/>
    <source>Anchors</source>
    <translation>Ankre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="102"/>
    <source>Variable Text</source>
    <translation>Variabeltekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="103"/>
    <source>Marks to Items</source>
    <translation>Mærker til elementer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="104"/>
    <source>Marks to Anchors</source>
    <translation>Mærker til ankre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="105"/>
    <source>Notes marks</source>
    <translation>Note-mærker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.ui" line="26"/>
    <source>Marks Manager</source>
    <translation>Håndter mærker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="149"/>
    <source>Double click to find mark in text</source>
    <translation>Dobbeltklik for at finde mærke i tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="150"/>
    <source>Update all reference texts for all marks</source>
    <translation>Opdater alle referencetekster for alle mærker</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/marksmanager.cpp" line="151"/>
    <source>Edit selected mark</source>
    <translation>Rediger valgte mærke</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MeasurementsBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="14"/>
    <source>Measurements</source>
    <translation>Mål</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="32"/>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="49"/>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="66"/>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="83"/>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="100"/>
    <source>Length:</source>
    <translation>Længde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="117"/>
    <source>DX:</source>
    <translation>DX:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="134"/>
    <source>DY:</source>
    <translation>DY:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="151"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Vinkel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/measurementsbase.ui" line="168"/>
    <source>Unit:</source>
    <translation>Enhed:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MergeDoc</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="137"/>
    <source>Open</source>
    <translation>Åbn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="137"/>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Dokumenter (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);; Alle filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="39"/>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Importer side(r)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="62"/>
    <source>&amp;Import Master Page:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="75"/>
    <source>Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number</source>
    <translation>Indsæt en liste af tegn adskilt med komma, hvor et tegn kan være * for alle siderne, 1-5 for en række sider eller et enkelt sidenummer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="82"/>
    <source>Create Page(s)</source>
    <translation>Opret side(r)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="177"/>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="197"/>
    <source> from %1</source>
    <translation> fra %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="39"/>
    <source>Import Master Page</source>
    <translation>Importer masterside</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="50"/>
    <source>&amp;From Document:</source>
    <translation>&amp;Fra dokument:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="57"/>
    <source>&amp;Import Page(s):</source>
    <translation>&amp;Importer side(r):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="86"/>
    <source>Before Page</source>
    <translation>Før side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="87"/>
    <source>After Page</source>
    <translation>Efter side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="88"/>
    <source>At End</source>
    <translation>I slutningen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="105"/>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>&amp;Importer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="54"/>
    <source>&amp;Select...</source>
    <translation>&amp;Vælg...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MeshDistortionDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="57"/>
    <source>+</source>
    <translation>+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="67"/>
    <source>-</source>
    <translation>-</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="14"/>
    <source>Mesh Distortion</source>
    <translation>Trådnet-forvrængning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="40"/>
    <source>Drag the red handles with the mouse to distort the mesh</source>
    <translation>Træk de røde håndtag med musen for at forvrænge trådnettet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="54"/>
    <source>Zoom In</source>
    <translation>Zoom ind</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="64"/>
    <source>Zoom Out</source>
    <translation>Zoom ud</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="95"/>
    <source>Resets the selected handles to their initial position.
If no handle is selected all handles will be reset.</source>
    <translation>Nulstiller de markerede håndtag til deres oprindelige placering.
Hvis ingen håndtag er markerede, så nulstilles alle håndtag.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="99"/>
    <source>&amp;Reset</source>
    <translation>Nu&amp;lstil</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MeshDistortionPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="72"/>
    <source>Mesh Distortion...</source>
    <translation>Trådnet-forvrængning...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="76"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Sti-Værktøjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="101"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="102"/>
    <source>Mesh Distortion of Polygons</source>
    <translation>Trådnet-forvrængning af polygoner</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MissingFont</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/missing.cpp" line="27"/>
    <source>Missing Font</source>
    <translation>Manglende skrifttype</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/missing.cpp" line="35"/>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation>Skrifttypen %1 er ikke installeret.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/missing.cpp" line="40"/>
    <source>Use</source>
    <translation>Brug</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/missing.cpp" line="46"/>
    <source>instead</source>
    <translation>i stedet</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ModeToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="39"/>
    <source>Tools</source>
    <translation>Værktøjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="81"/>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="165"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Vinkel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="86"/>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="166"/>
    <source>Width:</source>
    <translation>Bredde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="167"/>
    <source>Properties...</source>
    <translation>Egenskaber...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MovePages</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="94"/>
    <source>Move Page(s):</source>
    <translation>Flyt side(r):</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="28"/>
    <source>Move Pages</source>
    <translation>Flyt sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="28"/>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="37"/>
    <source>Copy Page</source>
    <translation>Kopier side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="37"/>
    <source>Move Page(s)</source>
    <translation>Flyt side(r)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="78"/>
    <source>Before Page</source>
    <translation>Før side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="79"/>
    <source>After Page</source>
    <translation>Efter side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="80"/>
    <source>At End</source>
    <translation>I slutningen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="83"/>
    <source>Swap with Page</source>
    <translation>Byt om med side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="54"/>
    <source>To:</source>
    <translation>Til:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/movepage.cpp" line="66"/>
    <source>Number of Copies:</source>
    <translation>Antal kopier:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiProgressDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="14"/>
    <source>Progress</source>
    <translation>Fremgang</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="37"/>
    <source>Overall Progress:</source>
    <translation>Total fremgang:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.ui" line="74"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Annuller</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multiprogressdialog.cpp" line="67"/>
    <source>%v of %m</source>
    <translation>%v af %m</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultipleDuplicate</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="176"/>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="74"/>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation>&amp;Horisontalt skift:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="143"/>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="75"/>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation>&amp;Vertikalt skift:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="80"/>
    <source>&amp;Horizontal Gap:</source>
    <translation>&amp;Horisontal mellemrum:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="81"/>
    <source>&amp;Vertical Gap:</source>
    <translation>&amp;Vertikal mellemrum:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="23"/>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation>Dupliker flere gange</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="66"/>
    <source>&amp;By Number of Copies</source>
    <translation>&amp;Ud fra Antal &amp;kopier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="84"/>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation>Antal &amp;kopier:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="97"/>
    <source>&amp;Shift Created Items By</source>
    <translation>&amp;Forskyd de nye elementer med</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="100"/>
    <source>Alt+S</source>
    <translation>Alt+F</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="166"/>
    <source>Create &amp;Gap Between Items Of</source>
    <translation>Lav &amp;mellemrum mellem elementer af</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="169"/>
    <source>Alt+G</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="156"/>
    <source>Rotation:</source>
    <translation>Rotation:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="205"/>
    <source>By &amp;Rows &amp;&amp; Columns</source>
    <translation>Ud fra &amp;rækker &amp;&amp; kolonner</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="291"/>
    <source>Vertical Gap:</source>
    <translation>Vertikal mellemrum:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="281"/>
    <source>Horizontal Gap:</source>
    <translation>Horisontal mellemrum:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="239"/>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation>Antal rækker:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="213"/>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation>Antal kolonner:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="327"/>
    <source>By &amp;Page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="335"/>
    <source>&amp;Following Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="345"/>
    <source>Following &amp;Even Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="355"/>
    <source>Following &amp;Odd Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="365"/>
    <source>Ran&amp;ge of Pages:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="390"/>
    <source>&amp;Link Text Frames</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="434"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="450"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Annuller</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/myplugin/myplugin.cpp" line="31"/>
    <source>My &amp;Plugin</source>
    <translation>Mit &amp;Udvidelsesmodul</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MyPluginImpl</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="24"/>
    <source>Scribus - My Plugin</source>
    <translation>Scribus - Mit Udvidelsesmodul</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="25"/>
    <source>The plugin worked!</source>
    <translation>Udvidelsesmodulet virkede!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewDocDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="103"/>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="683"/>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="691"/>
    <source>New Document</source>
    <translation type="unfinished">Nyt dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="119"/>
    <source>&amp;New Document</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Nyt dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="122"/>
    <source>New &amp;from Template</source>
    <translation type="unfinished">Nyt &amp;fra skabelon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="124"/>
    <source>Open &amp;Existing Document</source>
    <translation type="unfinished">Åbn &amp;eksisterende dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="127"/>
    <source>Open Recent &amp;Document</source>
    <translation type="unfinished">Åbn nyere &amp;dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="138"/>
    <source>Do not show this dialog again</source>
    <translation type="unfinished">Vis ikke dette vindue igen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="152"/>
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation type="unfinished">Dokumentets sidestørrelse, enten standardstørrelse eller brugerdefineret størrelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="153"/>
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
    <translation type="unfinished">Retning på dokumentets sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="154"/>
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation type="unfinished">Bredde af dokumentets sider, kan ændres hvis du har valgt en brugerdefineret størrelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="155"/>
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation type="unfinished">Højde af dokumentets sider, kan ændres hvis du har valgt en brugerdefineret størrelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="156"/>
    <source>Initial number of pages of the document</source>
    <translation type="unfinished">De indledende antal sider i dokumentet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="157"/>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation type="unfinished">Standard-målenhed for dokumentredigering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="158"/>
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
    <translation type="unfinished">Opret tekstrammer automatisk, når der tilføjes nye sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="159"/>
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
    <translation type="unfinished">Antal spalter i tekstrammer, der oprettes automatisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="160"/>
    <source>Distance between automatically created columns</source>
    <translation type="unfinished">Afstand mellem spalter, der oprettes automatisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="187"/>
    <source>Document Layout</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="224"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Størrelse:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="233"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Retning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="236"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation type="unfinished">Portræt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="237"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation type="unfinished">Landskab</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="243"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Bredde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="249"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Højde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="256"/>
    <source>&amp;Default Unit:</source>
    <translation type="unfinished">Standard &amp;enhed:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="266"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation type="unfinished">Margen hjælpelinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="282"/>
    <source>Options</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="287"/>
    <source>N&amp;umber of Pages:</source>
    <translation type="unfinished">Antal si&amp;der:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="297"/>
    <source>First Page is:</source>
    <translation type="unfinished">Første side er:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="310"/>
    <source>&amp;Automatic Text Frames</source>
    <translation type="unfinished">Auto&amp;matiske tekstrammer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="313"/>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Spalter:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="322"/>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation type="unfinished">Mellemru&amp;m:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="336"/>
    <source>Show Document Settings After Creation</source>
    <translation type="unfinished">Vis dokument-indstillinger efter det er oprettet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="383"/>
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Åbn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="685"/>
    <source>New from Template</source>
    <translation type="unfinished">Nyt fra skabelon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="687"/>
    <source>Open Existing Document</source>
    <translation type="unfinished">Åbn eksisterende dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newdocdialog.cpp" line="689"/>
    <source>Open Recent Document</source>
    <translation type="unfinished">Åbn nyere dokument</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewMarginWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="80"/>
    <source>Preset Layouts:</source>
    <translation>Forudindstillede layouts:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="50"/>
    <source>Left:</source>
    <translation>Venstre:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="70"/>
    <source>Right:</source>
    <translation>Højre:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="87"/>
    <source>Top:</source>
    <translation>Top:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="40"/>
    <source>Bottom:</source>
    <translation>Bund:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="75"/>
    <source>Ensure all margins have the same value</source>
    <translation>Sikrer, at alle margener har samme værdi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidgetbase.ui" line="137"/>
    <source>Printer Margins...</source>
    <translation>Printer margener...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="71"/>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Afstand mellem øverste margenhjælpelinje og sidens kant</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="72"/>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Afstand mellem nederste margenhjælpelinje og sidens kant</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="73"/>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding.</source>
    <translation>Afstand mellem venstre margenhjælpelinje og sidens kant. Hvis der er valgt dobbeltsidet, 3 eller 4-fold layout, så kan denne margen bruges til at opnå de rigtige margener for indbinding.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="74"/>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding.</source>
    <translation>Afstand mellem højre margenhjælpelinje og sidens kant. Hvis der er valgt dobbeltsidet, 3 eller 4-fold layout, så kan denne margen bruges til at opnå de rigtige margener for indbinding.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="79"/>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation>Afstand for beskæring fra toppen af den fysiske side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="80"/>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation>Afstand for beskæring fra bunden af den fysiske side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="81"/>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation>Afstand for beskæring fra venstre af den fysiske side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="82"/>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation>Afstand for beskæring fra højre af den fysiske side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="83"/>
    <source>Ensure all bleeds have the same value</source>
    <translation>Sikrer, at alle beskæringer har samme værdi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="85"/>
    <source>Import the margins for the selected page size from the available printers</source>
    <translation>Importer margener for den valgte sidestørrelse fra de tilgængelige printere</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="327"/>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Inderside:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="327"/>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Venstre:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="328"/>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>&amp;Yderside:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="328"/>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Højre:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NodePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1132"/>
    <source>Nodes</source>
    <translation>Noder</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1156"/>
    <source>Reset this Control Point</source>
    <translation>Nulstil dette kontrolpunkt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1152"/>
    <source>Delete Nodes</source>
    <translation>Slet noder</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1151"/>
    <source>Add Nodes</source>
    <translation>Tilføj noder</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1149"/>
    <source>Move Nodes</source>
    <translation>Flyt noder</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1150"/>
    <source>Move Control Points</source>
    <translation>Flyt kontrolpunkter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1155"/>
    <source>Reset Control Points</source>
    <translation>Nulstil kontrolpunkter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1135"/>
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
    <translation>A&amp;bsolutte koordinater</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="296"/>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1145"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="301"/>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1146"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Annuller</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1138"/>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>&amp;X-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1139"/>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1140"/>
    <source>Hide Nodes</source>
    <translation>Skjul noder</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1141"/>
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
    <translation>Rediger &amp;konturlinje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1142"/>
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
    <translation>Nu&amp;lstil konturlinje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1153"/>
    <source>Move Control Points Independently</source>
    <translation>Flyt kontrolpunkter en af gangen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1154"/>
    <source>Move Control Points Symmetrical</source>
    <translation>Flyt kontrolpunkter symmetrisk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1157"/>
    <source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
    <translation>Åbn en polygon eller overskær en bezierkurve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1158"/>
    <source>Close this Bezier Curve</source>
    <translation>Luk denne bezierkurve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1159"/>
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
    <translation>Spejlvend stien horisontalt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1160"/>
    <source>Mirror the Path Vertically</source>
    <translation>Spejlvend stien vertikalt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1162"/>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
    <translation>Forskyd mod venstre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1163"/>
    <source>Shear the Path Vertically Up</source>
    <translation>Forskyd mod top</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1164"/>
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
    <translation>Forskyd mod bund</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1165"/>
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
    <translation>Roterer stien mod uret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1166"/>
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
    <translation>Roterer stien med uret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1168"/>
    <source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Forøger størrelsen på stien med den viste %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1171"/>
    <source>Angle of Rotation</source>
    <translation>Rotationsvinkel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1174"/>
    <source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
    <translation>Aktiverer Redigering af konturlinje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1175"/>
    <source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
    <translation>Nulstil konturlinjen til den originale form på rammen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1178"/>
    <source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object</source>
    <translation>Sæt kryds for at få koordinater i forhold til siden, ellers er koordinaterne vist i forhold til objektet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1161"/>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
    <translation>Forskyd mod højre</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1133"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1167"/>
    <source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Reducer størrelsen på stien med viste %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1147"/>
    <source>Reset all edits</source>
    <translation>Nulstil alle redigeringer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1169"/>
    <source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
    <translation>Formindsk størrelsen på stien med den viste værdi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1170"/>
    <source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
    <translation>Forøg størrelsen på stien med den viste værdi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1172"/>
    <source>% to Enlarge or Shrink By</source>
    <translation>% til at forøge eller reducere med</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1173"/>
    <source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
    <translation>Værdi til at forøge eller reducere med</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1143"/>
    <source>Set Contour to Image Clip</source>
    <translation>Indstil kontur til billed-afskæring</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1176"/>
    <source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
    <translation>Nulstiller konturlinjen til billedets fritlægningsmaske</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="245"/>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1136"/>
    <source>to Canvas</source>
    <translation>til dokumentområde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="247"/>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1137"/>
    <source>to Page</source>
    <translation>til side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1144"/>
    <source>Set Shape to Image Clip</source>
    <translation>Indstil form til billed-afskæring</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1177"/>
    <source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
    <translation>Indstil formen til billedets fritlægningsmaske</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NotesStylesEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="20"/>
    <source>Notes Styles Editor</source>
    <translation>Noteformater - Editor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="52"/>
    <source>Add New Style</source>
    <translation>Tilføj nyt format</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="63"/>
    <source>New Style Name</source>
    <translation>Navn på nyt format</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="79"/>
    <source>Footnotes</source>
    <translation>Fodnoter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="92"/>
    <source>Endnotes</source>
    <translation>Slutnoter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="99"/>
    <source>Numbering</source>
    <translation>Nummerering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="116"/>
    <source>Range</source>
    <translation>Omfang</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="133"/>
    <source>Start Number</source>
    <translation>Startnummer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="150"/>
    <source>Prefix</source>
    <translation>Præfiks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="160"/>
    <source>Suffix</source>
    <translation>Suffiks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="177"/>
    <source>Superscript in text</source>
    <translation>Hævet skrift i tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="191"/>
    <source>Superscript in notes</source>
    <translation>Hævet skrift i noter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="201"/>
    <source>Mark Character Style</source>
    <translation>Mærke-tegnformat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="221"/>
    <source>Note Paragraph Style</source>
    <translation>Note-afsnitstypografi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="245"/>
    <source>Auto Height</source>
    <translation>Auto Højde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="259"/>
    <source>Auto Width</source>
    <translation>Auto Bredde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="273"/>
    <source>Auto Welding</source>
    <translation>Auto Svejsning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="287"/>
    <source>Remove if empty</source>
    <translation>Fjern hvis tom</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="304"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="74"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="252"/>
    <source>Apply</source>
    <translation>Anvend</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="317"/>
    <source>Delete</source>
    <translation>Slet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.ui" line="330"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="250"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="403"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="406"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="28"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="94"/>
    <source>Document</source>
    <translation>Dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="29"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="95"/>
    <source>Story</source>
    <translation>Historie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="66"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Annuller</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="67"/>
    <source>Dialog is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button dialog will be switched into normal notes styles edit mode.</source>
    <translation>Vindue er i tilføj nyt noteformat tilstand. Ved at trykke på Annuller tilføjelse skiftes til den normale redigering af noteformat tilstand.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="68"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="392"/>
    <source>Add Style</source>
    <translation>Tilføj format</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="159"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="166"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="187"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="234"/>
    <source>default</source>
    <translation>Standard</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="202"/>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="204"/>
    <source>No Style</source>
    <translation>Intet format</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="364"/>
    <source>Warning! Deleting Notes Style</source>
    <translation>Advarsel! Sletter noteformat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="365"/>
    <source>You are going to delete notes style %1. All notes and marks using that style are also going to be deleted.</source>
    <translation>Du er ved at slette noteformat %1. Alle noter og mærker, som bruger dette format bliver også slettet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="397"/>
    <source>Cancel Adding</source>
    <translation>Annuller tilføjelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/notesstyleseditor.cpp" line="398"/>
    <source>Notes Styles Editor is in adding new notes style mode. After pressing Cancel button Notes Styles Editor switch into normal notes styles edit mode.</source>
    <translation>Note-format editor er i tilføj nyt noteformat tilstand. Ved at trykke på Annuller tilføjelse skiftes til den normale redigering af noteformat tilstand.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OODPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="413"/>
    <source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
    <translation>Dette dokument synes ikke at være et OpenOffice Tegnings-fil.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="634"/>
    <source>Group%1</source>
    <translation>Gruppe%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OODrawImportPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="91"/>
    <source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
    <translation>Importer &amp;OpenOffice.org Tegning...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="97"/>
    <source>OpenOffice.org 1.x Draw (*.sxd *.SXD)</source>
    <translation>OpenOffice.org 1.x Draw (*.sxd *.SXD)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="109"/>
    <source>Imports OpenOffice.org Draw Files</source>
    <translation>Importerer OpenOffice.org Tegning Filer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="110"/>
    <source>Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
    <translation>Importerer de fleste OpenOffice.org Tegnings-filer ind i det nuværende dokument, og konverterer deres vektordata til Scribus objekter.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="96"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="137"/>
    <source>OpenOffice.org 1.x Draw</source>
    <comment>Import/export format name</comment>
    <translation>OpenOffice.org 1.x Tegning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="206"/>
    <source>This file contains some unsupported features</source>
    <translation>Denne fil indeholder nogle ikke-understøttede egenskaber</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="204"/>
    <source>The file could not be imported</source>
    <translation>Filen kunne ikke importeres</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OSGEditor</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="14"/>
    <source>3D Properties</source>
    <translation>3D-egenskaber</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="127"/>
    <source>Load Model ...</source>
    <translation>Indlæs model ...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="137"/>
    <source>Clear Model</source>
    <translation>Ryd model</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="149"/>
    <source>Views</source>
    <translation>Visninger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="157"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Navn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="176"/>
    <source>Options</source>
    <translation>Tilvalg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="196"/>
    <source>Solid</source>
    <translation>Massiv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="201"/>
    <source>Solid Wireframe</source>
    <translation>Massiv trådramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="206"/>
    <source>Transparent</source>
    <translation>Gennemsigtig</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="211"/>
    <source>Transparent Wireframe</source>
    <translation>Gennemsigtig trådramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="231"/>
    <source>Wireframe</source>
    <translation>Trådramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="236"/>
    <source>Shaded Wireframe</source>
    <translation>Skraveret trådramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="241"/>
    <source>Hidden Wireframe</source>
    <translation>Skjult trådramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="246"/>
    <source>Vertices</source>
    <translation>Toppunkter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="251"/>
    <source>Shaded Vertices</source>
    <translation>Skraverede toppunkter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="256"/>
    <source>Illustration</source>
    <translation>Illustration</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="261"/>
    <source>Solid Outline</source>
    <translation>Massiv omrids</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="266"/>
    <source>Shaded Illustration</source>
    <translation>Skraveret illustration</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="279"/>
    <source>Line Color:</source>
    <translation>Linjefarve:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="314"/>
    <source>Face Color:</source>
    <translation>Fladefarve:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="349"/>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Uigennemsigtighed:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="359"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="188"/>
    <source>Render Style:</source>
    <translation>gengivestil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="216"/>
    <source>Bounding Box</source>
    <translation>Indbindingsboks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="221"/>
    <source>Transparent Bounding Box</source>
    <translation>Gennemsigtig indbindingsboks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="226"/>
    <source>Transparent Bounding Box Outline</source>
    <translation>Gennemsigtig indbindingsboks-omrids</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="380"/>
    <source>Lighting:</source>
    <translation>Belysning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="391"/>
    <source>None</source>
    <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="396"/>
    <source>Headlamp</source>
    <translation>Hovedlampe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="401"/>
    <source>White</source>
    <translation>Hvid</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="406"/>
    <source>Day</source>
    <translation>Dag</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="411"/>
    <source>Night</source>
    <translation>Nat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="416"/>
    <source>Hard</source>
    <translation>Hård</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="421"/>
    <source>Primary</source>
    <translation>Primær</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="426"/>
    <source>Blue</source>
    <translation>Blå</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="431"/>
    <source>Red</source>
    <translation>Rød</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="436"/>
    <source>Cube</source>
    <translation>Terning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="441"/>
    <source>CAD</source>
    <translation>CAD</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="446"/>
    <source>Artwork</source>
    <translation>Kunstværk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="457"/>
    <source>Field of Vision</source>
    <translation>Synsfelt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="469"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Vinkel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="497"/>
    <source>Add View...</source>
    <translation>Tilføj visning...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.ui" line="507"/>
    <source>Remove View</source>
    <translation>Fjern visning</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OSGEditorDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="172"/>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="173"/>
    <source>Default</source>
    <translation>Standard</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="237"/>
    <source>Add a new View</source>
    <translation>Tilføj en ny visning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="237"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Navn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="237"/>
    <source>New View</source>
    <translation>Ny visning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/osgeditor.cpp" line="576"/>
    <source>Import 3-D Model</source>
    <translation>Importer 3-D-Model</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OdgPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodg.cpp" line="151"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importerer: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodg.cpp" line="154"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analyserer fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodg.cpp" line="339"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Genererer elementer</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutlinePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="454"/>
    <source>Enter a keyword or regular expression to filter the outline</source>
    <translation>Indtast et nøgleord eller regulært udtryk for at filtrere oversigten</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="465"/>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1494"/>
    <source>Element</source>
    <translation>Element</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="570"/>
    <source>Active</source>
    <translation>aktiv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="578"/>
    <source>Visible</source>
    <translation>Synlig</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="586"/>
    <source>Printing</source>
    <translation>Udskrivning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="594"/>
    <source>Locked</source>
    <translation>Låst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="687"/>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
    <translation>Navnet &quot;%1&quot; er ikke entydigt.&lt;br/&gt;Vælg venligst et andet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1139"/>
    <source>Inline Frame</source>
    <translation>Indlejret ramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1213"/>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1309"/>
    <source>Layer: &quot;</source>
    <translation>Lag: &quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1280"/>
    <source>Page </source>
    <translation>Side </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1374"/>
    <source>Free Objects</source>
    <translation>Frigiv objekter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1493"/>
    <source>Outline</source>
    <translation>Oversigt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="456"/>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1495"/>
    <source>Filter:</source>
    <translation>Filter:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutlineValues</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="96"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="97"/>
    <source>Linewidth:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutlineWidget</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="323"/>
    <source>Layer is:</source>
    <translation>Lag er:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="325"/>
    <source>active</source>
    <translation>aktiv</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="327"/>
    <source>visible</source>
    <translation>Synlig</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="329"/>
    <source>invisible</source>
    <translation>Usynlig</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="331"/>
    <source>printing</source>
    <translation>Udskrivning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="333"/>
    <source>non printing</source>
    <translation>ingen udskrivning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="335"/>
    <source>locked</source>
    <translation>Låst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="429"/>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X-Pos:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="434"/>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y-Pos:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutputPreviewBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="14"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation type="unfinished">Vindue</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="82"/>
    <source>Scaling:</source>
    <translation type="unfinished">Skalering:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="92"/>
    <source>Resize the scale of the page</source>
    <translation type="unfinished">Ændrer sidens målestok</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="96"/>
    <source>50%</source>
    <translation type="unfinished">50%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="101"/>
    <source>100%</source>
    <translation type="unfinished">100%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="106"/>
    <source>150%</source>
    <translation type="unfinished">150%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="111"/>
    <source>200%</source>
    <translation type="unfinished">200%</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="116"/>
    <source>Fit to Width</source>
    <translation type="unfinished">Tilpas til bredde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="121"/>
    <source>Fit to Height</source>
    <translation type="unfinished">Tilpas til højde</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="126"/>
    <source>Fit to Page</source>
    <translation type="unfinished">Tilpas til side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="173"/>
    <source>Close</source>
    <translation type="unfinished">Luk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreviewbase.ui" line="183"/>
    <source>Export...</source>
    <translation type="unfinished">Eksporter...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutputPreview_PDF</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="20"/>
    <source>Form</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="38"/>
    <source>Preview Settings</source>
    <translation type="unfinished">Forhåndsvisningsindstillinger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="51"/>
    <source>Screen / Web</source>
    <translation type="unfinished">Skærm / Net</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="56"/>
    <source>Printer</source>
    <translation type="unfinished">Printer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="61"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="69"/>
    <source>Mirror Page(s) Horizontally</source>
    <translation type="unfinished">Spejlvend side(r) horisontalt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="76"/>
    <source>Mirror Pages(s) Vertically</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="83"/>
    <source>Clip to Printer Margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="90"/>
    <source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
    <translation type="unfinished">Aktiverer konvertering af pantonefarver til sammensatte farver. Medmindre du planlægger at trykke med pantonefarver hos et kommercielt trykkeri, er det sandsynligvis bedst at have aktiveret.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="93"/>
    <source>Convert Spot Colors</source>
    <translation type="unfinished">Konverter pantonefarver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="103"/>
    <source>Display Settings</source>
    <translation type="unfinished">Indstillinger for visning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="109"/>
    <source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
    <translation type="unfinished">Giver en mere behagelig forhåndsvisning af Type 1 skrifttyper, TrueType skrifttyper, OpenType skrifttyper, EPS, PDF og vektorgrafik, men det tager lidt længere tid at vise siden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="112"/>
    <source>Enable &amp;Antialiasing</source>
    <translation type="unfinished">Aktiver &amp;udjævning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="119"/>
    <source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later.</source>
    <translation type="unfinished">Viser gennemsigtighed og gennemsigtige objekter i dit dokument. Ghostscript 7.07 eller nyere skal være installeret.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="122"/>
    <source>Display Trans&amp;parency</source>
    <translation type="unfinished">Vis trans&amp;parens</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="129"/>
    <source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
    <translation type="unfinished">Giver forhåndsvisning af udskrift med simulering af CMYK farver i stedet for RGB farver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="132"/>
    <source>&amp;Display CMYK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Vis CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="161"/>
    <source>Display Ink Coverage</source>
    <translation type="unfinished">Vis farvedækning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.ui" line="173"/>
    <source>Threshold:</source>
    <translation type="unfinished">Tærskel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.cpp" line="45"/>
    <source>PDF Output Preview</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.cpp" line="67"/>
    <source>Separation Name</source>
    <translation type="unfinished">Navn på separation</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.cpp" line="79"/>
    <source>Cyan</source>
    <translation type="unfinished">Cyan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.cpp" line="87"/>
    <source>Magenta</source>
    <translation type="unfinished">Magenta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.cpp" line="95"/>
    <source>Yellow</source>
    <translation type="unfinished">Gul</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.cpp" line="103"/>
    <source>Black</source>
    <translation type="unfinished">Sort</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_pdf.cpp" line="128"/>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished"> %</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OutputPreview_PS</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="20"/>
    <source>Form</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="38"/>
    <source>Preview Settings</source>
    <translation type="unfinished">Forhåndsvisningsindstillinger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="51"/>
    <source>Color</source>
    <translation type="unfinished">Farve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="56"/>
    <source>Grayscale</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="64"/>
    <source>Mirror Page(s) Horizontally</source>
    <translation type="unfinished">Spejlvend side(r) horisontalt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="71"/>
    <source>Mirror Pages(s) Vertically</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="78"/>
    <source>Clip to Printer Margins</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="85"/>
    <source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
    <translation type="unfinished">Aktiverer konvertering af pantonefarver til sammensatte farver. Medmindre du planlægger at trykke med pantonefarver hos et kommercielt trykkeri, er det sandsynligvis bedst at have aktiveret.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="88"/>
    <source>Convert Spot Colors</source>
    <translation type="unfinished">Konverter pantonefarver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="95"/>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="98"/>
    <source>&amp;Under Color Removal</source>
    <translation type="unfinished">Reduktion af &amp;underliggende farve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="108"/>
    <source>Display Settings</source>
    <translation type="unfinished">Indstillinger for visning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="114"/>
    <source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
    <translation type="unfinished">Giver en mere behagelig forhåndsvisning af Type 1 skrifttyper, TrueType skrifttyper, OpenType skrifttyper, EPS, PDF og vektorgrafik, men det tager lidt længere tid at vise siden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="117"/>
    <source>Enable &amp;Antialiasing</source>
    <translation type="unfinished">Aktiver &amp;udjævning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="124"/>
    <source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later.</source>
    <translation type="unfinished">Viser gennemsigtighed og gennemsigtige objekter i dit dokument. Ghostscript 7.07 eller nyere skal være installeret.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="127"/>
    <source>Display Trans&amp;parency</source>
    <translation type="unfinished">Vis trans&amp;parens</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="134"/>
    <source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
    <translation type="unfinished">Giver forhåndsvisning af udskrift med simulering af CMYK farver i stedet for RGB farver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="137"/>
    <source>&amp;Display CMYK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Vis CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="166"/>
    <source>Display Ink Coverage</source>
    <translation type="unfinished">Vis farvedækning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.ui" line="178"/>
    <source>Threshold:</source>
    <translation type="unfinished">Tærskel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="49"/>
    <source>PostScript Output Preview</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="75"/>
    <source>Separation Name</source>
    <translation type="unfinished">Navn på separation</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="87"/>
    <source>Cyan</source>
    <translation type="unfinished">Cyan</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="95"/>
    <source>Magenta</source>
    <translation type="unfinished">Magenta</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="103"/>
    <source>Yellow</source>
    <translation type="unfinished">Gul</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="111"/>
    <source>Black</source>
    <translation type="unfinished">Sort</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/outputpreview_ps.cpp" line="136"/>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished"> %</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFExportDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="185"/>
    <source>Save as PDF</source>
    <translation>Gem som PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="68"/>
    <source>O&amp;utput to File:</source>
    <translation>&amp;Skriv til fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="102"/>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation>Æ&amp;ndr...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="105"/>
    <source>Output one file for eac&amp;h page</source>
    <translation>Udlæs en fil for &amp;hver side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="108"/>
    <source>Open PDF after Export</source>
    <translation>Åbn PDF efter eksport</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="120"/>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Gem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="132"/>
    <source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commercial printing.</source>
    <translation>Dette aktiverer eksport af en individuelt navngivet PDF-fil for hver side i dokumentet. Sidenumre er tilføjet automatisk. Dette er mest nyttigt for udskydning af PDF for kommerciel trykning.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="245"/>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF filer (*.pdf);;Alle filer (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="186"/>
    <source>%1 does not exists and will be created, continue?</source>
    <translation>%1 eksisterer ikke og vil blive lavet, fortsæt?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="133"/>
    <source>Open the exported PDF with the PDF viewer as set in External Tools preferences, when not exporting to a multi-file export destination</source>
    <translation>Åbner den eksporterede PDF med PDF-viewer som fastsat i Præferencer Eksterne værktøjer, når den ikke eksporteres til en multi-fil eksport-destination</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="134"/>
    <source>The save button will be disabled if you are trying to export PDF/X and the info string is missing from the PDF/X tab</source>
    <translation>Gem-knappen bliver deaktiveret, hvis du prøver at eksportere PDF/X og info-strengen mangler på PDF/X fanebladet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="174"/>
    <source>The range of pages to export is invalid.
Please check it and try again.</source>
    <translation>Intervallet af sider der skal eksporteres er ugyldig.
Kontroller det venligst og prøv igen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="205"/>
    <source>Cannot create directory: 
%1</source>
    <translation>Kan ikke oprette mappe: 
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfexportdialog.cpp" line="245"/>
    <source>Save As</source>
    <translation>Gem som</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFLibCore</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="563"/>
    <source>Saving PDF</source>
    <translation>Gemmer PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="567"/>
    <source>Exporting Master Page:</source>
    <translation>Eksporterer masterside:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="567"/>
    <source>Exporting Page:</source>
    <translation>Eksporterer Side:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="567"/>
    <source>Exporting Items on Current Page:</source>
    <translation>Eksporterer elementer på nuværende side:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="617"/>
    <source>Qt build miss both &quot;UTF-16&quot; and &quot;ISO-10646-UCS-2&quot; text codecs, pdf export is not possible</source>
    <translation>Qt Build mangler både &quot;UTF-16&quot; og &quot;ISO-10646-UCS-2&quot; kodeks for tekst, så pdf eksport er ikke muligt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3596"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Side:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3606"/>
    <source>Date:</source>
    <translation>Dato:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10399"/>
    <source>Failed to embed the PDF file : %1.
Please disable experimental PDF and PS embedding and try again.</source>
    <translation>Kunne ikke indlejre PDF-filen : %1.
Deaktiver venligst eksperimentel PDF og PS indlejring, og prøv igen.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11560"/>
    <source>Failed to load an image : %1</source>
    <translation>Kunne ikke indlæse et billede: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11565"/>
    <source>Failed to write an image : %1</source>
    <translation>Kunne ikke gemme et billede: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11570"/>
    <source>Failed to load an image mask : %1</source>
    <translation>Kunne ikke indlæse en billedmaske: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11575"/>
    <source>Insufficient memory for processing an image</source>
    <translation>Utilstrækkelig hukommelse for behandling af et billede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11555"/>
    <source>A write error occurred, please check available disk space</source>
    <translation>Der opstod en skrivefejl, kontroller venligst tilgængelig diskplads</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDFToolBar</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="29"/>
    <source>PDF Tools</source>
    <translation>PDF-Værktøjer</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PSLib</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1640"/>
    <source>Processing Master Page:</source>
    <translation>Behandler masterside:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1640"/>
    <source>Exporting Page:</source>
    <translation>Eksporterer Side:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1579"/>
    <source>Failed to write data for an image</source>
    <translation>Kunne ikke gemme data for et billede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="528"/>
    <source>Failed to open file for writing : %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1584"/>
    <source>Failed to load an image : %1</source>
    <translation>Kunne ikke indlæse et billede: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1589"/>
    <source>Failed to load an image mask : %1</source>
    <translation>Kunne ikke indlæse en billedmaske: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1594"/>
    <source>Insufficient memory for processing an image</source>
    <translation>Utilstrækkelig hukommelse for behandling af et billede</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="462"/>
    <source>Image</source>
    <translation>Billede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="466"/>
    <source>Text</source>
    <translation>Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="470"/>
    <source>Line</source>
    <translation>Linje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="474"/>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Polygon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="478"/>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Polylinje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="482"/>
    <source>PathText</source>
    <translation>Sti-tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="486"/>
    <source>Symbol</source>
    <translation>Symbol</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="490"/>
    <source>Group</source>
    <translation>Gruppe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="494"/>
    <source>RegularPolygon</source>
    <translation>AlmindeligPolygon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="498"/>
    <source>Arc</source>
    <translation>Bue</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="502"/>
    <source>Spiral</source>
    <translation>Spiral</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="506"/>
    <source>Table</source>
    <translation>Tabel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7427"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7428"/>
    <source>Copy of</source>
    <translation>Kopi af</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItemAttributes</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
    <source>Relates To</source>
    <translation>Relaterer til</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
    <source>Is Parent Of</source>
    <translation>Er forælder til</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
    <source>Is Child Of</source>
    <translation>Er barn af</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
    <source>None</source>
    <comment>relationship</comment>
    <translation>Ingen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="23"/>
    <source>None</source>
    <comment>types</comment>
    <translation type="unfinished">Ingen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="23"/>
    <source>Boolean</source>
    <translation type="unfinished">Boolsk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="23"/>
    <source>Integer</source>
    <translation type="unfinished">Heltal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="23"/>
    <source>Real Number</source>
    <translation type="unfinished">reelt tal</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="23"/>
    <source>String</source>
    <translation type="unfinished">Streng</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="71"/>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Tilføj</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="74"/>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+T</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="81"/>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="84"/>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+K</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="91"/>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Slet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="94"/>
    <source>Alt+D</source>
    <translation>Alt+S</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="101"/>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Ryd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="104"/>
    <source>Alt+L</source>
    <translation>Alt+L</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="127"/>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="143"/>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Annuller</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="36"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Navn</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="41"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Type</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="46"/>
    <source>Value</source>
    <translation>Værdi</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="51"/>
    <source>Parameter</source>
    <translation>Parameter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="56"/>
    <source>Relationship</source>
    <translation>Forbindelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="61"/>
    <source>Relationship To</source>
    <translation>Forbindelse til</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageitemattributes.ui" line="14"/>
    <source>Attributes</source>
    <translation>Kvaliteter</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_ImageFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="381"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="487"/>
    <source>Image</source>
    <translation>Billede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="110"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="397"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="493"/>
    <source>Embedded Image</source>
    <translation>Indlejret billede</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="112"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="394"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="428"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="495"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="521"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="523"/>
    <source>File:</source>
    <translation>Fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="113"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="402"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="496"/>
    <source>Original PPI:</source>
    <translation>Original PPI: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="114"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="407"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="497"/>
    <source>Actual PPI:</source>
    <translation>Faktiske PPI:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="115"/>
    <source>Size:</source>
    <translation>Størrelse:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="116"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="412"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="498"/>
    <source>Colorspace:</source>
    <translation>Farverum:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="119"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="417"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="501"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Ukendt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="126"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="508"/>
    <source>Page:</source>
    <translation>Side:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="128"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="510"/>
    <source>Pages:</source>
    <translation>Sider:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="432"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="519"/>
    <source>Embedded Image missing</source>
    <translation>Indlejret billede mangler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="434"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="521"/>
    <source>missing or corrupt</source>
    <translation>mangler eller er beskadiget</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="436"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="523"/>
    <source>missing</source>
    <translation>mangler</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="441"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="526"/>
    <source>No Image Loaded</source>
    <translation>Intet billede indlæst</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_LatexFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="266"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="284"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="433"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="438"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="601"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Fejl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="212"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="230"/>
    <source>Running the external application failed!</source>
    <translation>Kørsel af det eksterne program mislykkedes!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="267"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="271"/>
    <source>Could not create a temporary file to run the application!</source>
    <translation>Kunne ikke oprette en midlertidig fil for kørsel af programmet!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="445"/>
    <source>Running the application &quot;%1&quot; failed!</source>
    <translation>Kørsel af programmet &quot;%1&quot; mislykkedes!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="606"/>
    <source>Running</source>
    <translation>Kører</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="439"/>
    <source>The application &quot;%1&quot; crashed!</source>
    <translation>Programmet &quot;%1&quot; er brudt ned!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="595"/>
    <source>Application</source>
    <translation>Program</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="596"/>
    <source>DPI</source>
    <translation>DPI</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="598"/>
    <source>State</source>
    <translation>Tilstand</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="603"/>
    <source>Finished</source>
    <translation>Afsluttet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="47"/>
    <source>Render</source>
    <translation>Gengive</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="213"/>
    <source>This is usually a problem with your input. Please check the program&apos;s output.</source>
    <translation>Dette er sædvanligvis et problem med dit indput. Kontroller venligst programmets uddata.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="215"/>
    <source>Do you want to open the editor to fix the problem?</source>
    <translation>Ønsker du at åbne redigeringsprogrammet for at rette problemet?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="285"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="289"/>
    <source>The config file didn&apos;t specify a executable path!</source>
    <translation>Konfigurations-filen angav ikke en sti til programmet!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="434"/>
    <source>The application &quot;%1&quot; failed to start! Please check the path: </source>
    <translation>Programmet &quot;%1&quot; kunne ikke starte! Kontroller venligst stien:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="594"/>
    <source>Render Frame</source>
    <translation>Gengiveramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="256"/>
    <source>No configuration defined to run the application!</source>
    <translation>Ingen konfiguration er defineret til at køre programmet!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="452"/>
    <source>No application defined</source>
    <translation>Intet program defineret</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="141"/>
    <source>Rendering...</source>
    <translation>Gengivelse...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="152"/>
    <source>Render Error</source>
    <translation>Gengivefejl</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_NoteFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="23"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="56"/>
    <source>Endnote frame </source>
    <translation>Slutnoteramme </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="23"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="56"/>
    <source>Footnote frame </source>
    <translation>Fodnoteramme </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="29"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="62"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="148"/>
    <source>No Style</source>
    <translation>Intet format</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_OSGFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="48"/>
    <source>OSG</source>
    <translation>OSG</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="63"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="64"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="140"/>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="141"/>
    <source>Default</source>
    <translation>Standard</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="161"/>
    <source>3D Model</source>
    <translation>3D Model</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="163"/>
    <source>File:</source>
    <translation>Fil:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_PathText</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="371"/>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Afsnit:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="379"/>
    <source>Lines: </source>
    <translation>Linjer: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="385"/>
    <source>Words: </source>
    <translation>Ord: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="393"/>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Tegn: </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem_TextFrame</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4993"/>
    <source>Linked Text</source>
    <translation>Linket tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4995"/>
    <source>Text Frame</source>
    <translation>Tekstramme</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="4999"/>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Afsnit: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5007"/>
    <source>Lines: </source>
    <translation>Linjer: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5013"/>
    <source>Words: </source>
    <translation>Ord: </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5021"/>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Tegn: </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageLayouts</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagelayout.cpp" line="296"/>
    <source>First Page is:</source>
    <translation>Første side er:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagelayout.cpp" line="298"/>
    <source>Number of pages to show side-by-side on the canvas. Often used for allowing items to be placed across page spreads.</source>
    <translation>Antal sider der skal vises side-om-side på dokumentområdet. Ofte brugt for at tillade elementer at blive placeret over flere sider.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagelayout.cpp" line="227"/>
    <source>Document Layout</source>
    <translation>Dokument layout</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagelayout.cpp" line="303"/>
    <source>Location on the canvas where the first page of the document is placed</source>
    <translation>Stedet på dokumentområdet, hvor den første side af dokumentet er placeret</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePalette</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="203"/>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="238"/>
    <source>Manage Masterpages</source>
    <translation>Håndter mastersider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="221"/>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="240"/>
    <source>Arrange Pages</source>
    <translation>Arranger sider</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePalette_MasterPages</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="140"/>
    <source>Edit Master Pages</source>
    <translation>Rediger mastersider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="141"/>
    <source>Duplicate the selected master page</source>
    <translation>Dupliker den valgte masterside</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="142"/>
    <source>Delete the selected master page</source>
    <translation>Slet den valgte masterside</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="143"/>
    <source>Add a new master page</source>
    <translation>Tilføj en ny masterside</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="144"/>
    <source>Import master pages from another document</source>
    <translation>Importer mastersider fra et andet dokument</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="175"/>
    <source>This master page is used at least once in the document.</source>
    <translation>Denne masterside er brugt mindst en gang i dokumentet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="179"/>
    <source>Do you really want to delete master page &quot;%1&quot;?</source>
    <translation>Ønsker du virkelig at slette masterside &quot;%1&quot;?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="212"/>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Navn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="212"/>
    <source>New Master Page</source>
    <translation>Ny masterside</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="321"/>
    <source>Name:</source>
    <translation>Navn:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="321"/>
    <source>New MasterPage</source>
    <translation>Ny masterside</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="321"/>
    <source>New Master Page %1</source>
    <translation>Ny masterside %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePalette_MasterPagesBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_masterpagesbase.ui" line="114"/>
    <source>&lt;&lt;&lt; Return to Normal Page Mode</source>
    <translation>&lt;&lt;&lt; Gå tilbage til normal side-tilstand</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePalette_Pages</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="96"/>
    <source>This master page is used at least once in the document.</source>
    <translation>Denne masterside er brugt mindst en gang i dokumentet.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="100"/>
    <source>Do you really want to delete this master page?</source>
    <translation>Ønsker du virkelig at slette denne masterside?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="164"/>
    <source>Delete Page?</source>
    <translation type="unfinished">Slet side?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="165"/>
    <source>Are you sure you want to delete this page?</source>
    <translation type="unfinished">Er du sikker på, at du ønsker at slette denne side?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePalette_PagesBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="14"/>
    <source>Arrange Pages</source>
    <translation>Arranger sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="57"/>
    <source>Available Master Pages:</source>
    <translation>Tilgængelige mastersider:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="64"/>
    <source>&lt;qt&gt;List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Liste over mastersider i dokumentet. Mastersidenavne kan trækkes hen på side-visningen herunder for at anvende mastersider, eller hen på det tomme mellemrum mellem sider for at lave nye sider.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="96"/>
    <source>Document Pages:</source>
    <translation>Dokumentsider:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="103"/>
    <source>&lt;qt&gt;List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Liste over normale-sider i dokumentet, vist med dokument-layoutet. Sider kan trækkes for at flytte eller slette dem.&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="139"/>
    <source>Document Layout</source>
    <translation>Dokument-layout</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pagesbase.ui" line="158"/>
    <source>&lt;qt&gt;Drag pages or master pages onto the trash to delete them&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Træk sider eller mastersider hen på skraldespanden for at slette dem&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePropertiesDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="32"/>
    <source>Manage Page Properties</source>
    <translation type="unfinished">Håndter sideegenskaber</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="40"/>
    <source>Page Size</source>
    <translation type="unfinished">Sidestørrelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="45"/>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Størrelse:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="65"/>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Retning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="68"/>
    <source>Portrait</source>
    <translation type="unfinished">Portræt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="69"/>
    <source>Landscape</source>
    <translation type="unfinished">Landskab</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="76"/>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Bredde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="83"/>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Højde:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="88"/>
    <source>Move Objects with their Page</source>
    <translation type="unfinished">Flyt objekter med deres side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="94"/>
    <source>Type:</source>
    <translation type="unfinished">Type:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="115"/>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation type="unfinished">Margen hjælpelinjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="122"/>
    <source>Other Settings</source>
    <translation type="unfinished">Andre indstillinger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="130"/>
    <source>Master Page:</source>
    <translation type="unfinished">Masterside:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="176"/>
    <source>Size of the inserted pages, either a standard or custom size</source>
    <translation type="unfinished">Størrelse på de indsatte sider, enten en standard eller brugerdefineret størrelse</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="177"/>
    <source>Orientation of the page(s) to be inserted</source>
    <translation type="unfinished">Retning på side(r) som skal indsættes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="178"/>
    <source>Width of the page(s) to be inserted</source>
    <translation type="unfinished">Bredde på side(r) som skal indsættes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="179"/>
    <source>Height of the page(s) to be inserted</source>
    <translation type="unfinished">Højde på side(r) som skal indsættes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pagepropertiesdialog.cpp" line="180"/>
    <source>When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action.</source>
    <translation type="unfinished">Når der indsættes en ny side mellem andre, flyt da objekter med deres nuværende sider. Dette er standardhandlingen.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSelector</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="222"/>
    <source>Go to the first page</source>
    <translation>Gå til den første side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="223"/>
    <source>Go to the previous page</source>
    <translation>Gå til den foregående side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="224"/>
    <source>Go to the next page</source>
    <translation>Gå til den næste side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="225"/>
    <source>Go to the last page</source>
    <translation>Gå til den sidste side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="226"/>
    <source>Select the current page</source>
    <translation>Vælg den nuværende side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pageselector.cpp" line="227"/>
    <source> of %1</source>
    <comment>number of pages in document</comment>
    <translation>af %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagesPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="166"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="625"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importerer: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="169"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="627"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analyserer fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="387"/>
    <source>Parsing failed!

Please submit your file (if possible) to the
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</source>
    <translation>Tolkning mislykkedes!

Indsend venligst din fil (hvis muligt) til
Document Liberation Project http://www.documentliberation.org</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="810"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Genererer elementer</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathAlongPathPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="89"/>
    <source>Path Along Path...</source>
    <translation>Sti langs sti...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="90"/>
    <source>Bends a Polygon along a Path.</source>
    <translation>Bøjer en polygon langs en sti.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="94"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Sti-Værktøjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="121"/>
    <source>Bends a Polygon along a Polyline</source>
    <translation>Bøjer en polygon langs en polylinje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="122"/>
    <source>This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline.</source>
    <translation>Dette plugin bøjer en polygon ved hjælp af en polylinje.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathConnectDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="14"/>
    <source>Connect Paths</source>
    <translation>Forbind stier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="40"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="61"/>
    <source>Starting Point</source>
    <translation>Startpunkt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="45"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="66"/>
    <source>End Point</source>
    <translation>Slutpunkt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="82"/>
    <source>a straight Line</source>
    <translation>en lige linje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="87"/>
    <source>Points moving</source>
    <translation>Punkter flyttes</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="95"/>
    <source>Preview on Canvas</source>
    <translation>Forhåndsvisning på dokumentområdet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="32"/>
    <source>Connect First Line</source>
    <translation>Forbind første linje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="53"/>
    <source>with Second Line</source>
    <translation>med anden linje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="74"/>
    <source>by using:</source>
    <translation>ved brug af:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathConnectPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="69"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="99"/>
    <source>Connect Paths</source>
    <translation>Forbind stier</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="70"/>
    <source>Connects two Paths.</source>
    <translation>Forbind to stier.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="74"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Sti-Værktøjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="100"/>
    <source>Connect 2 Polylines.</source>
    <translation>Forbind 2 polylinjer.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathCutPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="73"/>
    <source>Cut Polygon</source>
    <translation>Skær polygon</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="74"/>
    <source>Cuts a Polygon with a Path.</source>
    <translation>Skærer en polygon med en sti.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="80"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Sti-Værktøjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="107"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="108"/>
    <source>Cuts a Polygon by a Polyline</source>
    <translation>Skærer en polygon med en polylinje</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="152"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Fejl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="152"/>
    <source>The cutting line must cross the polygon and
both end points must lie outside of the polygon</source>
    <translation>Den skærende linje skal krydse polygonen og
begge endepunkter skal ligge udenfor polygonen</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathDialogBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="14"/>
    <source>Path along Path</source>
    <translation>Sti langs sti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="34"/>
    <source>Effect Type</source>
    <translation>Effekt type</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="42"/>
    <source>Single</source>
    <translation>Enkel</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="47"/>
    <source>Single, stretched</source>
    <translation>Enkel, udspændt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="52"/>
    <source>Repeated</source>
    <translation>Gentaget</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="57"/>
    <source>Repeated, stretched</source>
    <translation>Gentaget, udspændt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="65"/>
    <source>Horizontal Offset</source>
    <translation>Horisontal forskydning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="75"/>
    <source>Vertical Offset</source>
    <translation>Vertikal forskydning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="116"/>
    <source>Gap between Objects</source>
    <translation>Mellemrum mellem objekter</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="126"/>
    <source>Preview on Canvas</source>
    <translation>Forhåndsvisning på dokumentområdet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="85"/>
    <source>Rotate Objects by:</source>
    <translation>Roter objekt med:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="93"/>
    <source>0°</source>
    <translation>0°</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="98"/>
    <source>90°</source>
    <translation>90°</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="103"/>
    <source>180°</source>
    <translation>180°</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="108"/>
    <source>270°</source>
    <translation>270°</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathFinderBase</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="14"/>
    <source>Boolean Path Operations</source>
    <translation>Boolske sti-operationer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="114"/>
    <source>+</source>
    <translation>+</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="219"/>
    <source>=</source>
    <translation>=</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="298"/>
    <source>Operation</source>
    <translation>Operation</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="379"/>
    <source>Swap Shapes</source>
    <translation>Byt om på figurer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="304"/>
    <source>Unites the shapes</source>
    <translation>Foren figurerne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="333"/>
    <source>Intersection of the shapes</source>
    <translation>Figurernes skæringspunkt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="346"/>
    <source>Result is the area where the two shapes do not intersect</source>
    <translation>Resultatet er området, hvor de to figurer ikke gennemskærer hinanden</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="359"/>
    <source>Break apart,
The result is a combination of &quot;Intersection&quot; and &quot;Exclusion&quot;</source>
    <translation>Bryd fra hinanden,
Resultatet er en kombination af &quot;gennemskæring&quot; og &quot;udelukkelse&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="441"/>
    <source>Custom Colors</source>
    <translation>Brugerdefinerede farver</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="453"/>
    <source>Stroke:</source>
    <translation>Streg:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="479"/>
    <source>Fill:</source>
    <translation>Udfyldning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="67"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="172"/>
    <source>Keep a copy of the original item after applying the operation</source>
    <translation>Behold en kopi af det originale element efter udførelse af operationen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="48"/>
    <source>First source shape</source>
    <translation>Første kilde figur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="70"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="175"/>
    <source>Keep</source>
    <translation>Behold</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="153"/>
    <source>Second source shape</source>
    <translation>Anden kilde figur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="258"/>
    <source>The resulting shape</source>
    <translation>Den resulterende figur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="320"/>
    <source>Subtracts the second shape from the first shape</source>
    <translation>Træk den anden figur fra den første figur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="376"/>
    <source>Exchange the Source Shapes</source>
    <translation>Bytter om på kilde figurerne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="415"/>
    <source>The resulting shape uses the color of the first source shape</source>
    <translation>Den resulterende figur bruger farven fra den første kilde figur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="418"/>
    <source>First Shape</source>
    <translation>Første figur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="428"/>
    <source>The resulting shape uses the color of the second source shape</source>
    <translation>Den resulterende figur bruger farven fra den anden kilde figur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="431"/>
    <source>Second Shape</source>
    <translation>Anden figur</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="438"/>
    <source>The resulting shape uses the colors listed below</source>
    <translation>Den resulterende figur bruger farverne som er vist herunder</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="469"/>
    <source>Stroke Color</source>
    <translation>Stregfarve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="489"/>
    <source>Fill Color</source>
    <translation>Udfyldningsfarve</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="409"/>
    <source>Result Takes Color from:</source>
    <translation>Resultat tager farve fra:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathFinderDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="106"/>
    <source>Result gets Color of:</source>
    <translation>Resultat får farve fra:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="130"/>
    <source>Intersection gets Color of:</source>
    <translation>gennemskæring får farve fra:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathFinderPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="80"/>
    <source>Path Operations...</source>
    <translation>Sti-operationer...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="84"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Sti-Værktøjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="113"/>
    <source>Path Operations</source>
    <translation>Sti-operationer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="114"/>
    <source>Apply fancy boolean operations to paths.</source>
    <translation>Anvend smarte boolske operationer på stier.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PathStrokerPlugin</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="80"/>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="109"/>
    <source>Create Path from Stroke</source>
    <translation>Opret sti fra streg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="84"/>
    <source>Path Tools</source>
    <translation>Sti-Værktøjer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="110"/>
    <source>Converts the stroke of a Path to a filled Path.</source>
    <translation>Konverterer stregen af en sti til en udfyldt sti.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PatternPropsDialog</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="173"/>
    <source>Pattern Properties</source>
    <translation>Mønster-egenskaber</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="174"/>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="175"/>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="176"/>
    <source>Offsets</source>
    <translation>Forskydninger</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="177"/>
    <source>X:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="179"/>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="181"/>
    <source>Scaling</source>
    <translation>Skalering</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="182"/>
    <source>X-Scale:</source>
    <translation>X-skala:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="184"/>
    <source>Y-Scale:</source>
    <translation>Y-skala:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="186"/>
    <source>Rotation</source>
    <translation>Rotation</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="187"/>
    <source>Skewing</source>
    <translation>Vridning</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="190"/>
    <source>Spacing</source>
    <translation>Afstand</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="192"/>
    <source>Value:</source>
    <translation>Værdi:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="194"/>
    <source>X-Skew:</source>
    <translation>X-Vridning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="195"/>
    <source>Y-Skew:</source>
    <translation>Y-Vridning:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="196"/>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Vinkel:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="197"/>
    <source>Flip:</source>
    <translation>Vend:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/patternpropsdialog.cpp" line="198"/>
    <source>Close</source>
    <translation>Luk</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PctPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="144"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importerer: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="147"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analyserer fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="450"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Genererer elementer</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PdfImportOptions</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="14"/>
    <source>PDF-Import</source>
    <translation>PDF-Import</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="43"/>
    <source>Importing File:</source>
    <translation>Importerer fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="75"/>
    <source>Page Range</source>
    <translation>Side-udvalg</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="81"/>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Alle sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="93"/>
    <source>Single Page</source>
    <translation>Enkelt side</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="109"/>
    <source>Choose Pages</source>
    <translation>Vælg sider</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="149"/>
    <source>Crop to:</source>
    <translation>Beskær til:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="159"/>
    <source>Media Box</source>
    <translation>Medie-boks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="164"/>
    <source>Bleed Box</source>
    <translation>Beskærings-boks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="169"/>
    <source>Trim Box</source>
    <translation>Renskærings-boks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="174"/>
    <source>Crop Box</source>
    <translation>Beskærings-boks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="179"/>
    <source>Art Box</source>
    <translation>Kunst-boks</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="196"/>
    <source>Text</source>
    <translation type="unfinished">Tekst</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="205"/>
    <source>Import Text As Vectors</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="215"/>
    <source>Import Text As Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.ui" line="222"/>
    <source>Note: importing text as text may significantly alter PDF visual aspect</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/pdfimportoptions.cpp" line="54"/>
    <source>The range of pages to import is invalid.
Please check it and try again.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PdfPlug</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="177"/>
    <source>Importing: %1</source>
    <translation>Importerer: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="179"/>
    <source>Analyzing File:</source>
    <translation>Analyserer fil:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="345"/>
    <source>Generating Items</source>
    <translation>Genererer elementer</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="379"/>
    <source>Open PDF-File</source>
    <translation>Åbn PDF-fil</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="379"/>
    <source>Password</source>
    <translation>Adgangskode</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PdfVersionModel</name>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfversionmodel.cpp" line="43"/>
    <source>PDF 1.3 (Acrobat 4)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfversionmodel.cpp" line="45"/>
    <source>PDF 1.4 (Acrobat 5)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfversionmodel.cpp" line="47"/>
    <source>PDF 1.5 (Acrobat 6)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../scribus/ui/pdfversionmodel.cpp" line="49"/>
    <source>PDF 1.6 (Acrobat 7)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>