Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 289 | Rev 310 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<!DOCTYPE TS><TS>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <source>About Scribus%1%2</source>
    <translation>Про Scribus %1 %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1. %2 %3 </source>
    <translation>%1. %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
    <translation>Версія Scribus %1
%2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Build-ID:</source>
    <translation> Збірка:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About</source>
    <translation>Програма</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Programming:</source>
    <translation>Програмування:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>У співпраці з:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windows port:</source>
    <translation>Портування до Віндоус:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documentation:</source>
    <translation>Документація:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Authors</source>
    <translation>Автори</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German:</source>
    <translation>Німецька:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French:</source>
    <translation>Французська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish and Catalan:</source>
    <translation>Іспанська та Каталонська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian:</source>
    <translation>Італійська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian:</source>
    <translation>Венгерська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian:</source>
    <translation>Українська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bulgarian:</source>
    <translation>Болгарська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Galician:</source>
    <translation>Галицька:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turkish:</source>
    <translation>Турецька:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian:</source>
    <translation>Литовська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish:</source>
    <translation>Польська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech:</source>
    <translation>Чешська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak:</source>
    <translation>Словацька:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish:</source>
    <translation>Датська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian:</source>
    <translation>Норвежська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English:</source>
    <translation>Англійська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welsh:</source>
    <translation>Уельська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian:</source>
    <translation>Російська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brazilian:</source>
    <translation>Бразільська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish:</source>
    <translation>Фінська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Translations</source>
    <translation>Переклад</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Homepage and online reference</source>
    <translation>Веб сторінка та довідник</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mailing list</source>
    <translation>Розсилка електронної пошти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bugs and feature requests</source>
    <translation>Програмні помилки та заявки на нові можливості</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online</source>
    <translation>Веб ресурси</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basque:</source>
    <translation>Баскська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian:</source>
    <translation>Словенська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Ця панель показує версію, дату збірки і 
використання зовнішніх бібліотек в Scribus.
С-С-T можна розібрати як С=CUPS - Загальна 
система друку для Юнікс, С=littlecms - Проста
система керування кольором, T=TIFF - Підтримка
формату зображень TIFF. При відсутності бібліотеки
літера індикатор заміщається на *</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdvOptions</name>
  <message>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation>Додаткові установки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) horizontal</source>
    <translation>Дзеркально відобразити сторінку(и) горизонтально</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) vertical</source>
    <translation>Дзеркально відобразити сторінку(и) вертикально</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply ICC-Profiles</source>
    <translation>Застосувати ICC-профілі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Align</name>
  <message>
    <source>Distribute/Align</source>
    <translation>Розташувати/Вирівняти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation>Вирівняти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation>Горизонтально</translation>
  </message>
  <message>
    <source>between:</source>
    <translation>поміж:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Sides</source>
    <translation>Ліві сторони</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middles</source>
    <translation>Середини</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Sides</source>
    <translation>Праві сторони</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t change</source>
    <translation>Не змінювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement</source>
    <translation>Зсув елементів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute evenly</source>
    <translation>Розташувати рівномірно</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation>Вертикально</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Sides</source>
    <translation>Верхні сторони</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom Sides</source>
    <translation>Нижні сторони</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pts</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>піки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply</source>
    <translation>Застосувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Вирівняти текст по лівому краю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Вирівняти текст по правому краю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Вирівняти текст по центру</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Вирівняти текст з обох сторін</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Змусити вирівняти текст з обох сторін</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Властивості поля</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation>Тип:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Властивості</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Ім&apos;я:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation>Підказка по інструменту:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for use with PDF-1.3:</source>
    <translation>Шрифт для використання з PDF-1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Border</source>
    <translation>Рамка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation>Колір:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Нічого немає</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation>Товщина:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thin</source>
    <translation>Тонка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Звичайна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wide</source>
    <translation>Широка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation>Стиль:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid</source>
    <translation>Суцільна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Переривчаста</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Підкреслена</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Beveled</source>
    <translation>Фасочна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inset</source>
    <translation>Вкладка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other</source>
    <translation>Інша</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Лише для читання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Required</source>
    <translation>Необхідне</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation>Не експортувати значення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Видимість:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visible</source>
    <translation>Видима</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hidden</source>
    <translation>Схована</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Print</source>
    <translation>Не друкувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No View</source>
    <translation>Не показувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Зовнішній вигляд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Текста для натиснутої кнопки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Текст для зображення, розміщеного поверх</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icons</source>
    <translation>Іконки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Використовувати іконки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation>Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pressed</source>
    <translation>Натиснута</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Розміщення поверх</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Розміщення іконок...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Виділення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation>Негатив</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Обведена</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Push</source>
    <translation>Натиснути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Багаторядкова</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Password</source>
    <translation>Пароль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Обмеження на</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Characters</source>
    <translation>Знаки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>Не прокручувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>Не перевіряти написання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Перевірити Стиль:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Вибране значення по умовчанню</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Editable</source>
    <translation>Можна редагувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Установки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Event:</source>
    <translation>Подія:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script:</source>
    <translation>Сценарій:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Редагування...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Відправити на URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation>Послати дані як HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Імпортувати дані з:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation>Призначення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To File:</source>
    <translation>Зберегти:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Змінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation>Сторінка:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>Поз. Х:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Поз. У:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation>Дія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>Поле відформатоване як:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Формат числа</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Десяткові:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Використовувати знак валюти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>Розмістити спереду символ валюти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Формати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Формат процентів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Формат дати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Формат часу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Зовнішні сценарії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format:</source>
    <translation>Формат:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Клавіша:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format</source>
    <translation>Формат</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>Значення не перевірене</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>Значення має бути білье або рівне:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>і менше або рівне:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Зовнішній сценарій перевірки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Validate</source>
    <translation>Перевірити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>Значення не вирахуване</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is the</source>
    <translation>Значення дорівнює</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sum</source>
    <translation>Сумма</translation>
  </message>
  <message>
    <source>product</source>
    <translation>помножене</translation>
  </message>
  <message>
    <source>average</source>
    <translation>середнє арифметичне</translation>
  </message>
  <message>
    <source>minimum</source>
    <translation>мінімум</translation>
  </message>
  <message>
    <source>maximum</source>
    <translation>максимум</translation>
  </message>
  <message>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>з наступих полів:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Вибрати...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Зовнішній сценарій обчислення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Обчислити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flag is ignored for PDF-1.3</source>
    <translation>Мітка ігнорується в PDF-1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Введіть список полів, розділений комами</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>Вам потрібна, як мінімум, іконка для Нормального, щоб використовувати іконки для кнопок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation>Зображення (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Постскрипт (*.eps);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Example:</source>
    <translation>Приклад:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Зміни вибірки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Java Script</source>
    <translation>Сценарій на мові Java</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF-документи (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation>Кнопка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Текстове поле</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Вибіркове поле</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Комбінований випадаючий список</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List Box</source>
    <translation>Випадаючий список</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check</source>
    <translation>Галочка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross</source>
    <translation>Хрест</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Ромб</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Circle</source>
    <translation>Коло</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Star</source>
    <translation>Зірка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square</source>
    <translation>Квадрат</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Go To</source>
    <translation>Перейти до</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Відправити форму</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Очистити форму</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Імпортувати дані</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Миша вгору</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Миша вниз</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Миша вхід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Миша вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Focus</source>
    <translation>На фокусування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Blur</source>
    <translation>На розмивання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plain</source>
    <translation>Звичайний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number</source>
    <translation>Номер</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Частка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Дата</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time</source>
    <translation>Час</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Нестандартний</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Властивості аннотації</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation>Тип:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation>Ссилка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Link</source>
    <translation>Зовнішня ссилка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Зовнішня ссилка на світову мережу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation>Призначення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Змінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation>Сторінка:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>Поз. Х:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>точок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Поз. У:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи PDF (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyT</name>
  <message>
    <source>Apply Template</source>
    <translation>Використати шаблон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template:</source>
    <translation>Шаблон:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Звичайний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to Current Page</source>
    <translation>Застосувати для цієї сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply from Page:</source>
    <translation>Застосувати з сторінки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>до:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Чорновик</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Записати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as...</source>
    <translation>Записати як...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load...</source>
    <translation>Завантажити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small</source>
    <translation>Малий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation>Середній</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Big</source>
    <translation>Великий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation>Попередній перегляд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
    <translation>Чорновики (*.scs);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object</source>
    <translation>Об&apos;єкт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Ім&apos;я:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Новий екземпляр</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename</source>
    <translation>Перейменувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Ім&apos;я &quot;%1&quot; вже використане.
Будь-ласка виберіть інше.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Закладки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation>Перемістити закладку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation>Вставити закладку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Закладки</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Розміщення іконок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Схема:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Масштаб:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Always</source>
    <translation>Завжди</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Коли іконка занадто мала</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Коли іконка занадто велика</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Never</source>
    <translation>Ніколи</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Змінити масштаб на:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Пропорційно</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Непропорційно</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon</source>
    <translation>Іконка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset</source>
    <translation>Скинути значення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Лише описання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Лише іконка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Описання під іконкою</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Описання над іконкою</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Описання справа від іконки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Описання зліва від іконки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Описання поверх іконки</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <source>Color Management Settings</source>
    <translation>Установка палітри кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Activate Color Management</source>
    <translation>Активувати установку палітри кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation>Системні профілі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures:</source>
    <translation>Зображення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Colors:</source>
    <translation>Однотонні кольори:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Monitor:</source>
    <translation>Монітор:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer:</source>
    <translation>Принтер:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation>Схеми перерахунку кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simulate Printer on the Screen</source>
    <translation>Симулювати принтер на екрані</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mark Colors out of Gamut</source>
    <translation>Помітити кольору, які не попадають в діапазон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Blackpoint Compensation</source>
    <translation>Використовувати компенсацію чорної точки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Уявний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Відносна кольорометрія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Насичення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Абсолютна кольорометрія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported images</source>
    <translation>Стандартний кольоровий профіль для імпортованих зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
    <translation>Стандартний кольоровий профіль для однотонних кольорів на сторінці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Кольоровий профіль побудований Вами або отриманий від виробника обладнання.
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Кольоровий профіль для Вашої моделі прінтера отриманий від виробника обладнання.
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого монітора. Не змінюйте
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
або перцептивну схему.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого прінтера. Не змінюйте
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
або перцептивну схему.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Ввімкнути імітацію друкованих кольорів на моніторі (м&apos;яка перевірка),
в залежності від вибраного профілю прінтера.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation>Метод відображення на екрані тих кольорів, які не будуть правильно надруковані.
Вимагає наявності дуже точних кольорових профілів і служить лише як застереження.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation>Компенсація точки чорного - це метод покращення контрастності фотографічних зображень.
Її використаннярекомендується при наявності фотографічних зображень в документі.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Редагування кольору</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Ім&apos;я:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Model</source>
    <translation>Кольорова модель</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>RGB для web</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Old</source>
    <translation>Старий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Динамічні кольорові полоси</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Статичні кольорові полоси</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Color is not unique</source>
    <translation>Ім&apos;я кольору уже використане</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation>HSV (ВНЗ) Палітра кольорів</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Нормальне</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation>Горизонтальний градієнт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation>Вертикальний градієнт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation>Діагональний градієнт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation>Крос-діагональний градієнт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation>Радіальний градієнт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Непрозорість:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Немає</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Тінь:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation>Редагувати установки кольору лінії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation>Редагувати установки кольору заливки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Насиченість кольору</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation>Нормальний або градієнтний метод заливки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the first color of object</source>
    <translation type="obsolete">Редагувати перший колір об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the second color of object</source>
    <translation type="obsolete">Редагувати другий колір об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation>Зробити вибраний колір прозорим</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of selected object</source>
    <translation>Колір вибраного об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Special</source>
    <translation type="obsolete">Особливий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation>Вільний лінійний градієнт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>п</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation>Вільний радіальний градієнт</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Установки принтера</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Option</source>
    <translation>Опція</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation>Значення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Набір сторінок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Всі сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Лише парні сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Лише непарні сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Дзеркальне зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Так</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Орієнтація</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Вертикальна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Горизонтальна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>Х сторінок лицем догори</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Сторінка на лист паперу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Сторінок на лист паперу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. 
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Ця панель показує параметри CUPS при друці.
Набір доступних параметрів залежить від 
драйвера прінтера. Наявність підтримки CUPS
можна засвідчити вибравши меню 
&quot;Допомога&gt;Про програму Scribus&quot;. Зверніть увагу на
літери індикатори С-С-T, які можна розібрати як 
С=CUPS - Загальна система друку для Юнікс, 
С=littlecms - Проста система керування кольором, 
T=TIFF - Підтримка формату зображень TIFF. 
При відсутності бібліотеки літера індикатор 
заміщається на *</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <source>Compress File</source>
    <translation>Стиснути файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Кодування:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation>Переміщує Вас в вашу домашню директорію.
Її можна установити заздалегідь в Опціях.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Видалити колір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>?</source>
    <translation>?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace it with:</source>
    <translation>Замінити це на:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete color:</source>
    <translation>Видалити колір:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Видалення сторінок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete from:</source>
    <translation>Видалити з:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>до:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DmF</name>
  <message>
    <source>Missing Font</source>
    <translation>Відсутній шрифт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation>Шрифт %1 не встановлений.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use</source>
    <translation>Використати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>instead</source>
    <translation>замість</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <source>Document Info</source>
    <translation>Інформація про документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author:</source>
    <translation>Автор:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Title:</source>
    <translation>Заголовок:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description:</source>
    <translation>Опис:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keywords:</source>
    <translation>Ключові слова:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Це поле може бути вбудоване в документ Scribus чи як метадата в PDF, як довідка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation>Це поле служить, як короткий опис або абстракт документу. Воно вбудовується в PDF при експорті</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation>Це поле для ключових слів, які Ви бажаєте вбудувати в PDF, для полегшення пошуку чи індексування PDF файлів</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Druck</name>
  <message>
    <source>Setup Printer</source>
    <translation>Налаштування принтера</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print destination</source>
    <translation>Куди друкувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options...</source>
    <translation>Установки...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File:</source>
    <translation>Файл:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Змінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alternative Printer Command</source>
    <translation>Альтернативна команда для друку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Command:</source>
    <translation>Команда:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range:</source>
    <translation>Діапазон:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To page:</source>
    <translation>До сторінки номер:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From page:</source>
    <translation>З сторінки номер:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print range</source>
    <translation>Друкувати інтервал</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print all</source>
    <translation>Друкувати всі сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print last page first</source>
    <translation>Почати друк з останньої сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print first page first</source>
    <translation>Почати друк з першої сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of copies:</source>
    <translation>Кількість копій:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Установки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Normal</source>
    <translation>Звичайний друк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Separations</source>
    <translation>Друкувати сепарації кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Всі кольори</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print in color if available</source>
    <translation>Кольоровий друк, якщо доступний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print in grayscale</source>
    <translation>Друк у відтінках сірого</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced Options...</source>
    <translation>Додаткові установки...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Записати як</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation>Постскрипт файли (*.ps);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan</source>
    <translation>Салатовий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magenta</source>
    <translation>Малиновий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yellow</source>
    <translation>Жовтий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black</source>
    <translation>Чорний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print</source>
    <translation>Друк</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Імпортувати файл:
%1
не вдалося!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Фатальна помилка</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation>Редагування стилю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Ім&apos;я:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character</source>
    <translation>Символ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Face:</source>
    <translation>Гарнітура:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation>Розмір:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect:</source>
    <translation>Ефект:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alignment:</source>
    <translation>Вирівнювання:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color:</source>
    <translation>Колір заповнення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Немає</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drop Caps</source>
    <translation>Буквиця</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lines:</source>
    <translation>Рядків:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Spaces</source>
    <translation>Вертикальні проміжки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Інтервал між рядками</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Above:</source>
    <translation>Над:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Below:</source>
    <translation>Під:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Style is not unique</source>
    <translation>Ім&apos;я стилю вже використане</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Color:</source>
    <translation>Колір контура:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust to Baseline Grid</source>
    <translation>Прив&apos;язатися до базової сітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>пік</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation>Назвіть Ваш стиль абзаца</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation>Шрифт вибраного тексту чи об&apos;єкту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Розмір шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Колір заповнення знаків</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation>Колір знакових силуетів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
    <translation>Буквиця - дуже збільшена перша літера абзаца. Використовується, як стилістичний ефект</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
    <translation>Визначає загальну висоту буквиці числом рядків тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align text to baseline grid</source>
    <translation>Вирівняти текст по базовій сітці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation>Проміжок над абзацом</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation>Проміжок під абзацом</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation>Табулятори та відступи</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing:</source>
    <translation>Міжрядковий інтервал:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <source>Editor</source>
    <translation>Редактор</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as...</source>
    <translation>Записати як...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load...</source>
    <translation>Завантажити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save and Exit</source>
    <translation>Зберегти документ та вийти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exit without Saving</source>
    <translation>Вийти без збереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo</source>
    <translation>Відмінити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Redo</source>
    <translation>Повторити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cut</source>
    <translation>Вирізати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation>Копіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste</source>
    <translation>Вклеїти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Очистити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Field Names</source>
    <translation>Визначити імена полів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation>Редагування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>Java-сценарії (*.js);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Виберіть директорію для експортування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export as Image</source>
    <translation>Експортувати, як растрове зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export to directory:</source>
    <translation>Директорія для експортування:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Change...</source>
    <translation>&amp;Замінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image type:</source>
    <translation>Тип зображення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quality :</source>
    <translation>Якість:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation>Розмір:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export </source>
    <translation>Експортування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;One page</source>
    <translation>&amp;Одна сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>&amp;Всі сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation>Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Interval from:</source>
    <translation>&amp;Інтервал від:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+I</source>
    <translation>Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>до:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Змінити вихідну директорію</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Вихідна директорія - місце в яке будуть записані Ваші
зображення. Назва експортованого файла буде у формі
&apos;імядокумента-номерсторінки.типфайла&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Експортувати лише активну сторінку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages to images</source>
    <translation>Експортувати всі сторінки, як растрові зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages to images</source>
    <translation>Експортувати діапазон сторінок, як растрові зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First page to export when exporting a range</source>
    <translation>Номер першої сторінки при експорті діапазону сторінок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Last page to export when exporting a range</source>
    <translation>Номер останньої сторінки при експорті діапазону сторінок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The height of the output images in pixels</source>
    <translation>Висота вихідних зображень в пікселях</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the highest compression</source>
    <translation>Якість зображень - 100% - навища, 1% - максимальне стиснення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Доступні формати експортування</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation>Розмір:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Title:</source>
    <translation>Заголовок:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Title</source>
    <translation>Немає заголовка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author:</source>
    <translation>Автор:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Невідомий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus-Document</source>
    <translation>Документ Scribus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Farbmanager</name>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>Кольори</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append</source>
    <translation>Зовнішній</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation>Редагувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation>Скопіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Sets</source>
    <translation>Набори кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation>Активний набір кольорів:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Color Set</source>
    <translation>Зберегти набір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Ім&apos;я:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation>Вибрати ім&apos;я</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation>Новий колір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Копія %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove Unused</source>
    <translation>Видалити невикористані</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation>Вибрати набір кольорів для завантаження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation>Записати активний набір кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation>Видалити невикористані кольори з набору кольорів активного документа</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
    <translation>Добавити кольори з існуючого документа в активний набір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation>Створити новий колір всередині активного набору</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation>Редагувати вибраний колір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation>Зробити копію вибраного кольору</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation>Видалити вибраний колір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation>Використовувати активний набір кольорів, як основний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <source>Global Font Settings</source>
    <translation>Глобальнi установки шрифтiв</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation>Доступні шрифти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation>Підміна шрифтів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation>Додаткові шляхи</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation>Постскрипт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Так</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Ім&apos;я шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replacement</source>
    <translation>Підміна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Змінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add...</source>
    <translation>Додати...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation>Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Вибрати директорію</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <translation>Використовувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <translation>Вбудувати в:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation>Вибірка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Тип</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation>Шлях до файла шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation>&amp;Доступні шрифти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation>&amp;Підміна шрифтів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation>Д&amp;одаткові шляхи до шрифтів</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <source>Font Preview</source>
    <translation>Попередній перегляд шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation>Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <source>Position:</source>
    <translation>Позиція:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
    <translation>Тут Ви можете добавити, змінити або видалити переходи кольорів.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation>Керування направляючими</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Guides</source>
    <translation>Горизонтальні направляючі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Поз. У:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add</source>
    <translation>Додати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Guides</source>
    <translation>Вертикальні направляючі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>Поз. Х:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock Guides</source>
    <translation>Замкнути направляючі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>п</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
    <translation>Вибачте - довідка відсутня! Будь-ласка зверніться до http://scribus.net за поновленою документацією та матеріалами доступними для зкачування.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Можливий перенос</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Accept</source>
    <translation>Застосувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Skip</source>
    <translation>Пропустити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HySettings</name>
  <message>
    <source>Hyphenator Settings</source>
    <translation>Установки переносу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fully Automatic</source>
    <translation>Повністю автоматичний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you uncheck this you will get a dialog
everytime a possible Hyphenation is found.</source>
    <translation>Якщо ви тут не відмітите, то кожен раз,
як можливий переніс буде знайдено,
ви побачите діалогове вікно.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check during Typing</source>
    <translation>Перевіряти під час друкування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables automatic checking of your text while typing.</source>
    <translation>Дозволяє виконувати автоматичну перевірку тексту під час друкування.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Language:</source>
    <translation>Мова:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smallest Word:</source>
    <translation>Найкоротше слово:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
    <translation>Довжина найкоротшого слова, яке буде розділене для переносу.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Hypenations allowed:</source>
    <translation>Дозволене число переносів:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
    <translation>Максимальне число послідовних переносів.
Нульове значення встановлює необмежену кількість
переносів.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Вставити сторінку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inserting</source>
    <translation>Вставка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>page(s)</source>
    <translation>сторінки(ок)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation>перед цією сторінкою</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation>після цієї сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation>в кінці документа</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template (Left Page):</source>
    <translation>Шаблон (Ліва сторінка):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template:</source>
    <translation>Шаблон:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Звичайний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template (Right Page):</source>
    <translation>Шаблон (Права сторінка):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Вставити таблицю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation>Число рядків:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation>Число стовпців:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Редагування...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add...</source>
    <translation>Додати...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Script:</source>
    <translation>Новий сценарій:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Script</source>
    <translation>Новий сценарій</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation>Редагувати сценарії JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Script?</source>
    <translation>Ви справді бажаєте видалити цей сценарій?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Так</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>KeyManager</name>
  <message>
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
    <translation>Керування гарячими клавішами</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation>Дія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Key</source>
    <translation>Активна клавіша</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Key for this Action</source>
    <translation>Вибрати клавішу для цієї дії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Key</source>
    <translation>Ніякої клавіші</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User Defined Key</source>
    <translation>Клавіша призначена користувачем</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
    <translation>ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set Key</source>
    <translation>Призначити клавішу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt</source>
    <translation>Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl</source>
    <translation>Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift</source>
    <translation>Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift+</source>
    <translation>Shift+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+</source>
    <translation>Alt+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+</source>
    <translation>Ctrl+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This Key-Sequence is already in use</source>
    <translation>Ця гаряча клавіша вже використовується</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
    <source>Layers</source>
    <translation>Плани</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new Layer</source>
    <translation>Додати новий план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation>Видалити план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise Layer</source>
    <translation>Підняти план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower Layer</source>
    <translation>Опустити план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Layer</source>
    <translation>Новий план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
    <translation>Ви бажаєте видалити всі об&apos;екти разом з цим планом?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineFormate</name>
  <message>
    <source>Edit Line Styles</source>
    <translation>Редагування стилів ліній</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append</source>
    <translation>Зовнішній</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation>Редагування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation>Скопіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Записати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Копія %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Style</source>
    <translation>Новий стиль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
    <translation>Ви справді бажаєте видалити цей стиль?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Так</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MSpinBox</name>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation>п</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>п</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mdup</name>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation>Множинне дублювання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Copies:</source>
    <translation>Кількість копій:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Shift:</source>
    <translation>Горизонтальний зсув:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Shift:</source>
    <translation>Вертикальний зсув:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Measurements</name>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation>Відстані</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DX:</source>
    <translation>DX:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DY:</source>
    <translation>DY:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Кут:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length:</source>
    <translation>Довжина:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>п</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MenuTest</name>
  <message>
    <source>Show Console</source>
    <translation>Показати консоль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Console</source>
    <translation>Сховати консоль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script error</source>
    <translation>Помилка сценарія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
    <translation>Якщо ви використовуєте офіційний сценарій то, будь-ласка, повідомляйте про помилки на &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MergeDoc</name>
  <message>
    <source>Import a Page</source>
    <translation>Імпортувати сторінку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document to load:</source>
    <translation>Документ для завантаження:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Вибрати...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document contains: 0 Page(s)</source>
    <translation>В документі: 0 сторінка(ок)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page Nr:</source>
    <translation>Імпортувати сторінку номер:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <translation>Імпортувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document contains: %1 Page(s)</source>
    <translation>В документі: %1 сторінка(ок)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MovePages</name>
  <message>
    <source>Move Pages</source>
    <translation>Переміщення сторінок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Page</source>
    <translation>Скопіювати сторінку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Page(s):</source>
    <translation>Перемістити сторінку(и):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>до:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation>перед сторінкою</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation>за сторінку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation>в кінець документа</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mpalette</name>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Властивості</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X, Y, Z</source>
    <translation>X, Y, Z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape</source>
    <translation>Фігура</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image</source>
    <translation>Зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation>Лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>Кольори</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Ім&apos;я</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Geometry</source>
    <translation>Геометрія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>Поз. Х:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Поз. У:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation>Ширина:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height:</source>
    <translation>Висота:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation:</source>
    <translation>Орієнтація:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basepoint:</source>
    <translation>Точка відліку:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Level</source>
    <translation>План</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Bounding Box</source>
    <translation>Використовувати обмежуючу рамку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape:</source>
    <translation>Фігура:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Shape...</source>
    <translation>Редагування фігури...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round
Corners:</source>
    <translation>Заокруглені
кути:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of Text</source>
    <translation>Відстань від тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Columns:</source>
    <translation>Стовпці:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap:</source>
    <translation>Проміжок:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top:</source>
    <translation>Верх:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom:</source>
    <translation>Низ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left:</source>
    <translation>Зліва:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right:</source>
    <translation>Зправа:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators...</source>
    <translation>Табулятори...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Curve</source>
    <translation>Показати криву</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start Offset:</source>
    <translation>Почати відступ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance from Curve:</source>
    <translation>Відстань від кривої:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Spacing</source>
    <translation>Нестандартний проміжок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Kerning:</source>
    <translation>Кернінг:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing:</source>
    <translation>Проміжок між рядками:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free Scaling</source>
    <translation>Вільне масштабування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos.:</source>
    <translation>Поз. Х:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos.:</source>
    <translation>Поз. Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Scale:</source>
    <translation>Шкала Х:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Scale:</source>
    <translation>Шкала Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale to Frame Size</source>
    <translation>Установити масштаб по розміру рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Пропорційно</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Input Profile:</source>
    <translation>Профіль вводу:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intent:</source>
    <translation>Схема перерахунку кольорів:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Уявний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Відносна кольорометрія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Насичення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Абсолютна кольорометрія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Point</source>
    <translation>Ліва точка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End Points</source>
    <translation>Кінцеві точки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Style:</source>
    <translation type="obsolete">Стиль лінії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation>Товщина лінії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edges:</source>
    <translation>Краї:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Фацеточне з&apos;єднання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Фасочне з&apos;єднання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Заокруглене з&apos;єднання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Endings:</source>
    <translation>Кінці:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Пласка верхівка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Квадратна верхівка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Заокруглена верхівка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation>Стиль не встановлено</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Розмір шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Проміжки між рядками</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Kerning</source>
    <translation>Ручна обробка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reverse Writing</source>
    <translation>Зворотнє написання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Немає</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Ім&apos;я &quot;%1&quot; вже використане.
Будь-ласка виберіть інше.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Тінь:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text flows around frame</source>
    <translation>Текст огинає рамку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Language:</source>
    <translation>Мова:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of selected object</source>
    <translation>Назва вибраного об&apos;єкту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal position of current basepoint</source>
    <translation>Горизонтальна позиція активної точки відліку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical position of current basepoint</source>
    <translation>Вертикальна позиція активної точки відліку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width</source>
    <translation>Ширина</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height</source>
    <translation>Висота</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation of object at current basepoint</source>
    <translation>Кут повороту об&apos;єкту від активної точки відліку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
    <translation>Точка, відносно якої вимірюються відстані та кути обертання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select top left for basepoint</source>
    <translation>Вибрати верхній лівий кут, як точку відліку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select top right for basepoint</source>
    <translation>Вибрати верхній правий кут, як точку відліку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select bottom left for basepoint</source>
    <translation>Вибрати нижній лівий кут, як точку відліку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select bottom right for basepoint</source>
    <translation>Вибрати нижній правий кут, як точку відліку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select center for basepoint</source>
    <translation>Вибрати центр, як точку відліку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Horizontal</source>
    <translation>Перевернути по горизонталі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Vertical</source>
    <translation>Перевернути по вертикалі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level up</source>
    <translation>Перемістити на один план вгору</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level down</source>
    <translation>Перемістити на один план вниз</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to front</source>
    <translation>Перемістити на передній план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to back</source>
    <translation>Перемістити на задній план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the object</source>
    <translation>Замкнути або відімкнути об&apos;єкт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the size of the object</source>
    <translation>Закнути або відімкнути розмір об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable or disable printing of the object</source>
    <translation>Дозволити або заборонити друкування об&apos;екта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation>Шрифт вибраного тексту чи об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling width of characters</source>
    <translation>Масштабування ширини знаків</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation>Колір знакових силуетів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Колір заповнення знаків</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text stroke</source>
    <translation>Насиченість кольору знакових силуетів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text fill</source>
    <translation>Насиченість кольору заповнення знаків</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of current paragraph</source>
    <translation>Стиль активного абзацу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Language of object</source>
    <translation>Мова об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change settings for left or end points</source>
    <translation>Змінити установки для лівих та правих закінчень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pattern of line</source>
    <translation>Вид лінії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thickness of line</source>
    <translation>Товщина лінії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line joins</source>
    <translation>Тип з&apos;єднань ліній</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line end</source>
    <translation>Тип закінчення лінії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style of current object</source>
    <translation>Стиль ліній активного об&apos;єкту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the shape of frame...</source>
    <translation>Вибрати форму рамки...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit shape of the frame...</source>
    <translation>Редагувати форму рамки...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set radius of corner rounding</source>
    <translation>Установити радіус заокруглення кутів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns in text frame</source>
    <translation>Число стовпців в текстовій рамці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between columns</source>
    <translation>Інтервал між стовпцями</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from top of frame</source>
    <translation>Відстань від верхівки рамки до тексту </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
    <translation>Відстань від тексту до низу рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from left of frame</source>
    <translation>Відстань від лівої сторони рамки до тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from right of frame</source>
    <translation>Відстань від тексту до правої сторони рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
    <translation>Редагувати установки відступів текстової рамки...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
    <translation>Дозволити неспівпадання розмірів зображення та рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal offset of image within frame</source>
    <translation>Горизонтальне зміщення зображення в рамці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
    <translation>Вертикальне зміщення зображення в рамці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image horizontally</source>
    <translation>Змінити розмір зображення по горизонталі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image vertically</source>
    <translation>Змінити розмір зображення по вертикалі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
    <translation>Утримувати масштаб по вісях X та Y однаковим</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the image fit within the size of the frame</source>
    <translation>Змусити зображення вміститися в рамку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
    <translation>Використовувати відношення сторін зображення, а не рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cell Lines</source>
    <translation>Лінії обрамлення клітин таблиці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Top</source>
    <translation>Лінія верхньої сторони</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Left</source>
    <translation>Лінія лівої сторони</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Right </source>
    <translation>Лінія правої сторони</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Bottom</source>
    <translation>Лінія нижньої сторони</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the aspect ratio</source>
    <translation>Зберігати відношення сторін</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source profile of the image</source>
    <translation>Стартовий профіль зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for the image</source>
    <translation>Схема перерахунку кольорів зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>пік</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation>Стиль:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Switches between Gap or Column width</source>
    <translation>Вибір між шириною стовпців або проміжком між стовпцями</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column width</source>
    <translation>Ширина стовпця</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path Text Properties</source>
    <translation>Властивості текстового шляху</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make text in lower frames flow around the object shape</source>
    <translation>Змусити текст в рамках на задніх планах обтікати форму об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use the frame shape instead of the object one</source>
    <translation>Використовувати форму рамки, а не об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
    <translation>Вказує на план, на якому розташовано об&apos;єкт. Нуль означає, що об&apos;єкт знаходиться на самому нижньому плані</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size:</source>
    <translation>Розмір шрифта:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of Line:</source>
    <translation>Тип лінії:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiLine</name>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation>Редагування стилю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Пласка верхівка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Квадратна верхівка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Заокруглена верхівка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Фацетне з&apos;єднання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Фасочне з&apos;єднання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Заокруглене з&apos;єднання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation>Товщина лінії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt </source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Line</source>
    <translation>Суцільна лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation>Переривчаста лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation>Лінія з точок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation>Переривчасто точкова лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation>Риска-точка-точка лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Ім&apos;я &quot;%1&quot; вже використане.
Будь-ласка виберіть інше.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MusterSeiten</name>
  <message>
    <source>Edit Templates</source>
    <translation>Редагування шаблонів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append</source>
    <translation>Зовнішній</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation>Скопіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Template?</source>
    <translation>Ви справді бажаєте видалити цей шаблон?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Так</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Копія %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Template</source>
    <translation>Новий шаблон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Копія №%1 з </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Нормальний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Ім&apos;я:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Зачинити</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewDoc</name>
  <message>
    <source>New Document</source>
    <translation>Новий документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Розмір сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation>Розмір:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Нестандартний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation:</source>
    <translation>Орієнтація:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Вертикальна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Горизонтальна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation>Ширина:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height:</source>
    <translation>Висота:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation>Суміжні сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page first</source>
    <translation>Ліва сторінка перша</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Розмітка полів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left:</source>
    <translation>Ліве:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right:</source>
    <translation>Праве:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top:</source>
    <translation>Верхнє:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom:</source>
    <translation>Нижнє:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Установки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First Page Number:</source>
    <translation>Номер першої сторінки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Unit:</source>
    <translation>Одиниця виміру по умовчанню:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Points (pts)</source>
    <translation>Точки (тчк)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inches (in)</source>
    <translation>Дюйми (д)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picas (p)</source>
    <translation>Піки (п)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column Guides</source>
    <translation>Розмітка стовпців</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Columns:</source>
    <translation>Кількість стовпців:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside:</source>
    <translation>Всередині:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside:</source>
    <translation>Ззовні:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Millimetres (mm)</source>
    <translation>Мілліметри (мм)</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>пік</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic Text Frames</source>
    <translation>Автоматичні текстові рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap:</source>
    <translation>Проміжок:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Розмір сторінки документа - стандартний чи вибраний Вами</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
    <translation>Орієнтація сторінок документу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Ширина сторінок документу. Може бути змінена, якщо вибраний нестандартний розмір сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Висота сторінок документу. Може бути змінена, якщо вибраний нестандартний розмір сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation>Вибрати одиничний чи книжковий перепліт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
    <translation>Помістити першу сторінку документу зліва</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Відстань від границі верхнього поля сторінки до її краю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Відстань від границі нижнього поля сторінки до її краю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Відстань від границі лівого поля сторінки до її краю. Якщо вибраний 
книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися
для установки правильних полів для переплітання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Відстань від границі правого поля сторінки до її краю. Якщо вибраний 
книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися
для установки правильних полів для переплітання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First page number of the document</source>
    <translation>Номер першої сторінки документа</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Стандартна одиниця вимірювання для редагування документа</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
    <translation>Автоматично створювати текстові рамки на нових сторінках</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between automatically created columns</source>
    <translation>Відстань між автоматично створеними стовпцями</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
    <translation>Число стовпців в автоматично створених текстових рамках</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Legal</source>
    <translation>Юридичний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letter</source>
    <translation>Лист</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabloid</source>
    <translation>Таблоїд</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewTm</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation>Ліва сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation>Права сторінка</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NodePalette</name>
  <message>
    <source>Nodes</source>
    <translation>Вузли</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Coordinates</source>
    <translation>Абсолютні координати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>Поз. Х:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Поз. У:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End Editing</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Nodes</source>
    <translation>Перемістити вузли</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points</source>
    <translation>Перемістити контрольні точки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add Nodes</source>
    <translation>Додати вузли</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Nodes</source>
    <translation>Видалити вузли</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points independently</source>
    <translation>Переміщати контрольні точки незалежно</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points symmetrical</source>
    <translation>Переміщати контрольні точки симетрично</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Control Points</source>
    <translation>Повернути контрольні точки до початкового стану</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset this Control Point</source>
    <translation>Повернути цю контрольну точку до початкового стану</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opens a Polygon or cuts a Bezier Curve</source>
    <translation>Відкриває полігон або розрізає криву Безьє</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Closes this Bezier Curve</source>
    <translation>Закриває цю криву Безьє</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirrors the Path Horizontally</source>
    <translation>Горизонтальне віддзеркалення шляху</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirrors the Path Vertically</source>
    <translation>Вертикальне віддзеркалення шляху</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shears the Path horizontal to the right</source>
    <translation>Скошує шлях горизонтально вправо</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shears the Path horizontal to the left</source>
    <translation>Скошує шлях горизонтально вліво</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shears the Path vertical up</source>
    <translation>Скошує шлях вертикально вверх</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shears the Path vertical down</source>
    <translation>Скошує шлях вертикально вниз</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotates the Path counter-clockwise</source>
    <translation>Поворот шляху проти часової стрілки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotates the Path clockwise</source>
    <translation>Поворот шляху по часовій стрілці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reduce the Size of the Path by 10%</source>
    <translation>Зменшити розмір шляху на 10%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enlarges the Size of the Path by 10%</source>
    <translation>Збільшити розмір шляху на 10%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When checked use Coordinates relative to the Page,
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
    <translation>Якщо вибрано, використувуються координати відносно до сторінки,
в іншому випадку координати відносні до об&quot;екта.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PConsole</name>
  <message>
    <source>Script Console</source>
    <translation>Консоль сценарія</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDF_Opts</name>
  <message>
    <source>Create PDF-File</source>
    <translation>Запис PDF файла</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output to File:</source>
    <translation>Записати в файл:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Змінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export Range</source>
    <translation>Діапазон експортування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Всі сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From:</source>
    <translation>Від:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>до:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File Options</source>
    <translation>Установки файла</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compatibility:</source>
    <translation>Сумісність:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Binding:</source>
    <translation>Перепліт:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Margin</source>
    <translation>Ліва сторона</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Margin</source>
    <translation>Права сторона</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate Thumbnails</source>
    <translation>Створити мініатюрні зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save linked Text Frames as PDF-Articles</source>
    <translation>Зберегти зв&apos;язані текстові рамки, як PDF-статтю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Include Bookmarks</source>
    <translation>Включити закладки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution:</source>
    <translation>Розрішення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> dpi</source>
    <translation>тнд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Downsample Images to:</source>
    <translation>Зменшити розрішення до:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compress Text and Vector Graphics</source>
    <translation>Стиснути текст та векторну графіку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Загальні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed all Fonts</source>
    <translation>Вкласти всі шрифти в документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embedding</source>
    <translation>Вкладання шрифтів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts:</source>
    <translation>Доступні шрифти:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation>&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation>&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts to embed:</source>
    <translation>Шрифти для вкладання:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable Presentation Effects</source>
    <translation>Ввімкнути презентаційні ефекти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Previews</source>
    <translation>Показати чорнове зображення сторінок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects</source>
    <translation>Ефекти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Duration:</source>
    <translation>Час показу:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect Duration:</source>
    <translation>Час дії ефекту:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect Type:</source>
    <translation>Тип ефекту:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Moving Lines:</source>
    <translation>Переміщення ліній:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Direction:</source>
    <translation>Напрямок:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> sec</source>
    <translation>сек</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation>Горизонтально</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation>Вертикально</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside</source>
    <translation>Зсередини</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside</source>
    <translation>Ззовні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Effect on all Pages</source>
    <translation>Застосувати ефект на всіх сторінках</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Encryption</source>
    <translation>Використовувати шифрування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Passwords</source>
    <translation>Паролі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User:</source>
    <translation>Користувач:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Owner:</source>
    <translation>Власник:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Settings</source>
    <translation>Установки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Printing the Document</source>
    <translation>Дозволити друк документа</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Changing the Document</source>
    <translation>Дозволити внесення змін в документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output intended for:</source>
    <translation>Призначення експортованого файла:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen / Web</source>
    <translation>Екран комп&apos;ютера/Веб сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer</source>
    <translation>Принтер</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Colors:</source>
    <translation>Однотонні кольори:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use ICC-Profile</source>
    <translation>Використовувати ICC-профіль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Profile:</source>
    <translation>Профіль:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering-Intent:</source>
    <translation>Призначення вихідного зображення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images:</source>
    <translation>Зображення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
    <translation>Не використовувати внутрішні ICC профілі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-3 Output Intent</source>
    <translation>Призначення вихідного документу PDF/X-3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Info String:</source>
    <translation>Опис:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output Profile:</source>
    <translation>Вихідний профіль:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Trim Box</source>
    <translation>Обрізати рамку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Записати як</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF-файли (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Effect</source>
    <translation>Ніякого ефекту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blinds</source>
    <translation>Венська фіранка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Box</source>
    <translation>Коробка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Розтавання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Glitter</source>
    <translation>Сяяння</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split</source>
    <translation>Розділення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wipe</source>
    <translation>Витирання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left to Right</source>
    <translation>Зліва направо</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top to Bottom</source>
    <translation>Зверху донизу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom to Top</source>
    <translation>Знизу вверх</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right to Left</source>
    <translation>Зправа наліво</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top-left to Bottom-Right</source>
    <translation>Зліва зверху вправо вниз</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Уявний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Відносна кольорометрія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Насичення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Абсолютна кольорометрія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Settings</source>
    <translation>Установки зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method:</source>
    <translation>Метод:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Автоматичний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>JPEG</source>
    <translation>JPEG</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zip</source>
    <translation>Zip</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Ніякого</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quality:</source>
    <translation>Якість:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum</source>
    <translation>Максимальна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>High</source>
    <translation>Висока</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation>Середня</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low</source>
    <translation>Низька</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum</source>
    <translation>Мінімальна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From the:</source>
    <translation>Від:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages to PDF</source>
    <translation>Експортувати всі сторінки в PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages to PDF</source>
    <translation>Експортувати діапазон сторінок в PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First page to export when exporting a range</source>
    <translation>Номер першої сторінки при експорті діапазону сторінок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Last page to export when exporting a range</source>
    <translation>Номер останньої сторінки при експорті діапазону сторінок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility.
Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption.
PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable when you have activated color management.</source>
    <translation>Визначає сумісність PDF. Стандартом є Acrobat 4.0, який дає найвищу сумісність.
Виберіть Acrobat 5.0, якщо в документі є риси PDF 1.4, такі як прозорість або 128-бітне шифрування.
PDF/X-3 використовується для експорту PDF для комерційного друку. Він доступний лише при наявності
активованої систему управління кольором.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know
you need to change it leave the default choice - Left.</source>
    <translation>Визначає тип переплітання сторінок в PDF. Стандартний варіант - 
переплітання з лівої сторони.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generates thumbnails of each page in the PDF.
Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
    <translation>Вкладає зменшені зображення кожної сторінки в PDF.
Деякі програми для перегляду PDF можуть використовувати
ці зображення для навігації.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
    <translation>Генерувати PDF Статті. Корисні для навігації ссилок на статті в PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed the bookmarks you created in your document.
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
    <translation>Вбудувати закладки. які Ви зробили в документі, в PDF.
Корисно для навігації довгих PDF документів.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export resolution of text and vector graphics.
This does not affect the resolution of bitmap images like photos.</source>
    <translation>Розрішення експортованого тексту та зображень.
Не має ніякого ефекту на розрішення растрових зображень,
таких як фотографії.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compression of text and graphics.
Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size.</source>
    <translation>Компресія тексту та зображень.
Зменшує розмір PDF. Не змінюйте без явної причини.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Version of compression for images.
Automatic allows Scribus to choose the best method.
ZIP is good for images with solid colors.
JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image loss possible).
Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression options.</source>
    <translation>Версія компресії для зображень.
Автоматична - дозволяє Scribus вибрати найкращий метод.
ZIP - добре використовувати для зображень з однотонними кольорами.
JPEG - добре використовувати при створенні невеликих PDF файлів в які
вставлено багато фотографічних зображень. Можлива невелика втрата
якості зображення.
Залиште установку на автоматичну компресію при відсутності явної причини для
використання більш специфічних схем компресії.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Downsample your bitmap images to the selected DPI.
Leaving this unchecked will render them at their native resolution.</source>
    <translation>Перерахувати розрішення растрових зображень до вибраних точок/кв. дюйм (DPI).
Якщо ця опція не установлена то буде використане вихідне розрішення зображень.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DPI (Dots Per Inch) for image export.</source>
    <translation>DPI (Точок на квадратний дюйм) для експорту зображень.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts
will preserve the layout and appearance of your document.</source>
    <translation>Вбудувати шрифти в PDF. Вбудовування шрифтів.
збереже формат і вигляд документу.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode.</source>
    <translation>Дозволяє використовувати презентаційні ефекти при використанні Acrobat
Reader в повноекранному режимі.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show page previews of each page listed above.</source>
    <translation>Показувати попередній перегляд кожної сторінки вказаної вверху.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page.</source>
    <translation>Тривалість показу сторінки перед початком прозентації на вибраній сторінці.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of time the effect runs.
A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
    <translation>Тривалість ефекту. Менша тривалість пришвидшуе ефект і навпаки.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of the display effect.</source>
    <translation>Тип ефекту.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
    <translation>Напрямок руху ліній для &quot;розділений&quot; і &quot;венеціанська штора&quot; ефектів.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Starting position for the box and split effects.</source>
    <translation>Початкова позиція для ефектів &quot;коробка&quot; і &quot;розділений&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
    <translation>Напрямок руху ефектів &quot;блиск&quot; і &quot;витирання&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply the selected effect to all pages.</source>
    <translation>Застосувати вибраний ефект на всіх сторінках.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable the security features in your exported PDF.
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
    <translation>Ввімкнути засоби захисту в експортованому PDF.
Якщо Ви вибрали Acrobat 4.0, то PDF буде захищено 40-бітним шифруванням.
Якщо Ви вибрали Acrobat 5.0, то PDF буде захищено 128-бітним шифруванням.
Застереження: Шифрування PDF не має такої надійності, як GPG або PGP шифрування і вносить додаткові обмеження.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a master password which enables or disables all the
security features in your exported PDF</source>
    <translation>Виберіть головний пароль для ввімкнення та вимкнення всіх
засобів захисту в експортованому PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color model for the output of your PDF.
Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets.
Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer.</source>
    <translation>Кольорова модель для створення PDF.
Виберіть Екран/Веб для PDF документів, призначених для показу на екрані або для друку на типових
струменевих прінтерах.
Виберіть Прінтер для друку на справжніх 4-х кольорових CMYK прінтерах.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed a color profile for solid colors</source>
    <translation>Вбудувати кольоровий профіль для однотонних кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for solid colors</source>
    <translation>Кольоровий профіль для однотонних кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for solid colors</source>
    <translation>Схема перерахунку кольорів для однотонних кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed a color profile for images</source>
    <translation>Вбудований кольоровий профіль для зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
    <translation>Не використовувати кольорові профілі вбудовані в оригінальні зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for images</source>
    <translation>Кольоровий профіль для зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for images</source>
    <translation>Схема перерахунку кольорів для зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection.</source>
    <translation>Профіль для друку. При можливості скористайтеся порадами 
технолога типографії для правильного вибору цього профіля.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
    <translation>Цей запис вимагається форматом PDF/X-3. Без нього PDF не пройде перевірку
на відповідність формату PDF/X-3. Ми рекомендуємо використання заголовку документу.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation>Розмір поля для перекриття з верхньої сторони фізичної сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation>Розмір поля для перекриття з нижньої сторони фізичної сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation>Розмір поля для перекриття з лівої сторони фізичної сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation>Розмір поля для перекриття з правої сторони фізичної сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;General</source>
    <translation>&amp;Загальні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts</source>
    <translation>&amp;Шрифти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation>&amp;Додатковi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Security</source>
    <translation>&amp;Безпека</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color</source>
    <translation>&amp;Колір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;PDF/X-3</source>
    <translation>&amp;PDF/X-3</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>пік</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Записати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%)</source>
    <translation>Ступені стиснення: Мінімальна (25%), Низка (50%), Середня (75%), Висока (85%), Максимальна (95%)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a password for users to be able to read your PDF.</source>
    <translation>Виберіть пароль для захисту PDF документа від перегляду.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
    <translation>Дозволити друк PDF. Якщо не вибрати цей параметр, то друк буде заборонено.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
    <translation>Дозволити редагування PDF. Якщо цей параметр не вибрати, то редагування PDF буде заборонено.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow copying of text or graphics from the PDF. 
If un-checked, text and graphics cannot be copied.</source>
    <translation>Дозволити копіювання тексту і зображень з PDF.
Якщо цей параметр не вибрати, то копіювання 
тексту і зображень буде заборонено.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow adding annotations and fields to the PDF. 
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
    <translation>Дозволити вставку анотацій та полів в PDF.
Якщо цей параметр не вибрати, то редагування
анотацій та полів буде заборонено.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Copying Text and Graphics</source>
    <translation>Дозволити копіювання тексту і зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Adding Annotations and Fields</source>
    <translation>Дозволити вставку анотацій та полів</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PPreview</name>
  <message>
    <source>Print Preview</source>
    <translation>Перегляд перед друком</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias Text</source>
    <translation>Згладжування тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias Graphics</source>
    <translation>Згладжування зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Все</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Transparency</source>
    <translation>Показ прозорісті</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display CMYK</source>
    <translation>Показ CMYK кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation>С</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M</source>
    <translation>М</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y</source>
    <translation>Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K</source>
    <translation>K</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense
of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
    <translation>Покращує вигляд текстових об&apos;єктів при перегляді за рахунок деякого
сповільнення процесу. Впливає лише на шрифти Type 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of True Type Fonts, Open Type Fonts, EPS, PDF and
vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
    <translation>Покращує вигляд True Type шрифтів, Open Type шрифтів, EPS, PDF та векторної
графіки при перегляді за рахунок деякого сповільнення процесу перегляду</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
    <translation>Показує прозорість та прозорі об&apos;єкти в документі. Вимагає Ghostscript 7.07 чи новіший</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
    <translation>Створює перегляд перед друком використовуючи симуляцію 
звичайних CMYK чорнил замість RGB кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
    <translation>Ввімкнути/вимкнути C (Салатову) чорнильну пластину</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
    <translation>Ввімкнути/вимкнути М (Малинову) чорнильну пластину</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
    <translation>Ввімкнути/вимкнути Y (Жовту) чорнильну пластину</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
    <translation>Ввімкнути/вимкнути К (Чорну) чорнильну пластину</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Page</name>
  <message>
    <source>Paste</source>
    <translation>Вклеїти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Margins</source>
    <translation>Сховати розмітку полів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Margins</source>
    <translation>Показати розмітку полів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Frames</source>
    <translation>Сховати рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Frames</source>
    <translation>Показати рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Images</source>
    <translation>Сховати зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Images</source>
    <translation>Показати зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Grid</source>
    <translation>Сховати сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Grid</source>
    <translation>Показати сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Guides</source>
    <translation>Сховати розмітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Guides</source>
    <translation>Показати розмітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap to Grid</source>
    <translation>Притягування до сітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap to Guides</source>
    <translation>Притягування до розмітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture</source>
    <translation>Зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File: </source>
    <translation>Файл:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Original ppi: </source>
    <translation>Початкові тчк/д:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actual ppi: </source>
    <translation>Реальні тчк/д:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Linked Text</source>
    <translation>Зв&apos;язаний текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frame</source>
    <translation>Текстова рамка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation>Текст на шляху</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Абзаци:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Words: </source>
    <translation>Слова:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Символи:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Info</source>
    <translation>Інформація</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Picture...</source>
    <translation>Вставити зображення ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Visible</source>
    <translation>Зображення видиме</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Вставити текст...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Редагувати текст...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF-Bookmark</source>
    <translation>Закладка PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF-Annotation</source>
    <translation>Аннотація до PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Властивості аннотації</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Властивості поля</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group</source>
    <translation>Згрупувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un-group</source>
    <translation>Розгрупувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock</source>
    <translation>Замкнути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Back</source>
    <translation>Опустити на задній план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to Front</source>
    <translation>Підняти на передній план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower</source>
    <translation>Вниз</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise</source>
    <translation>Вгору</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock</source>
    <translation>Відімкнути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Scrapbook</source>
    <translation>Послати в чорновик</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Layer</source>
    <translation>Послати на план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture Frame</source>
    <translation>Рамка для зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Полігон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outlines</source>
    <translation>Обриси</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bezier Curve</source>
    <translation>Крива Безьє</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert to</source>
    <translation>Конвертувати до</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Properties...</source>
    <translation>Показати властивості...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Properties...</source>
    <translation>Сховати властивості...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cut</source>
    <translation>Вирізати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation>Копіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear Contents</source>
    <translation>Очистити вміст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Немає</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print: </source>
    <translation>Друкувати:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabled</source>
    <translation>Ввімкнено</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disabled</source>
    <translation>Вимкнено</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Picture</source>
    <translation>Поновити зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Picture</source>
    <translation>Редагувати зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append Text...</source>
    <translation>Додати текст...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Program</source>
    <translation>Програма</translation>
  </message>
  <message>
    <source>is missing!</source>
    <translation>не існує!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of</source>
    <translation>Копія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Baseline Grid</source>
    <translation>Сховати базову сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Baseline Grid</source>
    <translation>Показати базову сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust Frame to Picture</source>
    <translation>Привести рамку у відповідність до зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock object size</source>
    <translation>Замкнути розмір об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock object size</source>
    <translation>Відімкнути розмір об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Sample Text</source>
    <translation>Вставити пробний текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Level</source>
    <translation>План</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Here</source>
    <translation>Копіювати сюди</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Here</source>
    <translation>Перемістити сюди</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Options</source>
    <translation>Установки PDF</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem</name>
  <message>
    <source>Image</source>
    <translation>Зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation>Лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Полігон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Багатосегментна лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PathText</source>
    <translation>Текст на шляху</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSelector</name>
  <message>
    <source>Page </source>
    <translation>Сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <source> of %1</source>
    <translation> з %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicSearch</name>
  <message>
    <source>Result</source>
    <translation>Результат</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search Results for: </source>
    <translation>Результати пошуку для:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation>Попередній перегляд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select</source>
    <translation>Вибрати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicStatus</name>
  <message>
    <source>Pictures</source>
    <translation>Зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Goto</source>
    <translation>Перейти до</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Так</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missing</source>
    <translation>Відсутні(й)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search</source>
    <translation>Пошук</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Ім&apos;я</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path</source>
    <translation>Шлях</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print</source>
    <translation>Друк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Status</source>
    <translation>Статус</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PolygonProps</name>
  <message>
    <source>Polygon Properties</source>
    <translation>Властивості полігонів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corners:</source>
    <translation>Кути:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation:</source>
    <translation>Поворот:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convex Polygon</source>
    <translation>Випуклий полігон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Factor:</source>
    <translation>Фактор:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Preferences</name>
  <message>
    <source>Preferences</source>
    <translation>Установки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Загальні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guides</source>
    <translation>Розмітка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typography</source>
    <translation>Типографія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Інструменти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Чорновик</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display</source>
    <translation>Відображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>GUI</source>
    <translation>Графічна оболонка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size:</source>
    <translation>Розмір шрифта:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pts</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Units</source>
    <translation>Одиниці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Points (pt)</source>
    <translation>Точки (тчк)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Millimetres (mm)</source>
    <translation>Мілліметри (мм)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inches (in)</source>
    <translation>Дюйми (д)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picas (p)</source>
    <translation>Піки (п)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse-Settings</source>
    <translation>Установки миші</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Menus</source>
    <translation>Меню</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Recent Documents:</source>
    <translation>Недавно редаговані документи:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paths</source>
    <translation>Шляхи</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents:</source>
    <translation>Документи:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Змінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ICC-Profiles:</source>
    <translation>ICC-профілі:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scripts:</source>
    <translation>Сценарії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Розмір сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation:</source>
    <translation>Орієнтація:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Нестандартний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Вертикальна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Горизонтальна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation>Розмір:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation>Ширина:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height:</source>
    <translation>Висота:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation>Суміжні сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page First</source>
    <translation>Ліва сторінка перша</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Розмітка полів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom:</source>
    <translation>Низ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top:</source>
    <translation>Верх:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right:</source>
    <translation>Зправа:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left:</source>
    <translation>Зліва:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Autosave</source>
    <translation>Автоматичне збереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabled</source>
    <translation>Ввімкнене</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Interval:</source>
    <translation>Інтервал:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>min</source>
    <translation>хв</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grid Layout</source>
    <translation>Розташування сітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minor Grid Spacing:</source>
    <translation>Крок допоміжної сітки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Major Grid Spacing:</source>
    <translation>Крок основної сітки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide Snap Distance:</source>
    <translation>Дистанція притягування до сітки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grid Colors</source>
    <translation>Кольори сітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minor Grid Color:</source>
    <translation>Колір допоміжної сітки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Major Grid Color:</source>
    <translation>Колір основної сітки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User Guides Color:</source>
    <translation>Колір розмітки користувача:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Placing</source>
    <translation>Розміщення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the Background</source>
    <translation>На задньому плані</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the Foreground</source>
    <translation>На передньому плані</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation>Нижній індекс</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling:</source>
    <translation>Масштабування:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation>Верхній індекс</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation>Капітель</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other</source>
    <translation>Інше</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic Line Spacing:</source>
    <translation>Автоматична відстань між рядками:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Size:</source>
    <translation>Стандартний кегль:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Font:</source>
    <translation>Стандартний Шрифт:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Color:</source>
    <translation>Колір тексту:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Columns:</source>
    <translation>Кількість стовпців:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap:</source>
    <translation>Інтервал:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation>Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Color:</source>
    <translation>Колір лінії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shading:</source>
    <translation>Затінення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color:</source>
    <translation>Колір заповнення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation>Товщина лінії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Немає</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Style:</source>
    <translation type="obsolete">Стиль лінії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum:</source>
    <translation>Мінімум:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum:</source>
    <translation>Максимум:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stepping:</source>
    <translation>Крок:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free Scaling</source>
    <translation>Вільне масштабування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale Picture to Frame Size</source>
    <translation>Масштабувати зображення до розміру рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep Aspect Ratio</source>
    <translation>Зберегти відношення сторін</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corners:</source>
    <translation>Кутів:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation:</source>
    <translation>Кут обертання:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convex Polygon</source>
    <translation>Випуклий полігон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Factor:</source>
    <translation>Фактор:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other Options</source>
    <translation>Інші установки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation>Попередній перегляд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small</source>
    <translation>Малий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation>Середній</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Big</source>
    <translation>Великий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Pages Side by Side</source>
    <translation>Показувати сторінки поруч</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page-Colors</source>
    <translation>Кольори сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background:</source>
    <translation>Фон:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margins:</source>
    <translation>Неробочі поля:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Unprintable Area in Margin Color</source>
    <translation>Показати недруковану область кольором поля</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use PDF-1.4 Transparency Features</source>
    <translation>Використовувати прозорість формату PDF-1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust Display Size</source>
    <translation>Відрегулювати розмір відображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To adjust the display drag the ruler below with the Slider.</source>
    <translation>Щоб відрегулювати відображення, перемістіть повзунок внизу.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Вибрати директорію</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside:</source>
    <translation>Всередині:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside:</source>
    <translation>Ззовні:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>п</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Tools</source>
    <translation>Зовнішні інструменти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript Interpreter</source>
    <translation>Інтерпретатор постскрипта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias Text</source>
    <translation>Антиаліасинг текста</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias Graphics</source>
    <translation>Антиаліасинг зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Processing Tool</source>
    <translation>Інструмент для обробки зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Misc.</source>
    <translation>Різне.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing</source>
    <translation>Друк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clip to Page Margins</source>
    <translation>Обрізати по полях сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement:</source>
    <translation>Зміщення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of executable:</source>
    <translation>Назва програми:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the default window decoration and looks.
Scribus inherits any available KDE or Qt themes</source>
    <translation>Виберіть стандартне оздоблення вікна та вигляд.
Scribus успадкує любі доступні теми KDE або Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default font size for the menus and windows</source>
    <translation>Стандартний розмір шрифта для меню та вікон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Стандартна одиниця вимірювання для редагування документу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel</source>
    <translation>Число рядків для прокручування на кожний рух колеса мишки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles</source>
    <translation>Радіус площі захвату вузлів об&apos;єктів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of recently edited documents to show in the File menu</source>
    <translation>Скільки недавно редагованих документів показувати в меню Файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default documents directory</source>
    <translation>Стандартна директорія для документів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default ICC profiles directory</source>
    <translation>Стандартна директорія для ICC профілів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Scripter scripts directory</source>
    <translation>Стандартна директорія для сценаріїв Сценариста</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Стандартний розмір сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default orientation of document pages</source>
    <translation>Стандартна орієнтація сторінок документа</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Ширина сторінок документа. Її можна змінити, якщо Ви вибрали нестандартний розмір сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Висота сторінок документа. Її можна змінити, якщо Ви вибрали нестандартний розмір сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation>Вибрати одиничний чи книжковий перепліт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of a document</source>
    <translation>Зробити першу сторінку лівою сторінкою</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Відстань від границі верхнього поля сторінки до її краю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Відстань від границі нижнього поля сторінки до її краю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Відстань від границі лівого поля сторінки до її краю.
Якщо вибраний книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися
для установки правильних полів для переплітання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Відстань від границі правого поля сторінки до її краю.
Якщо вибраний книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися
для установки правильних полів для переплітання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension
each time the time period elapses</source>
    <translation>Якщо ввімкнути цю установку, то Scribus записуватиме резервну 
копію файла з розширенням .bak після визначеного часу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time period between saving automatically</source>
    <translation>Період часу між двома автоматичними записами файла</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the minor grid lines</source>
    <translation>Відстань між лініями допоміжної сітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the major grid lines</source>
    <translation>Відстань між лініями головної сітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance within which an object will snap to your placed guides</source>
    <translation>Зона притягування об&apos;єкта до розмітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the minor grid lines</source>
    <translation>Колір ліній допоміжної сітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the major grid lines</source>
    <translation>Колір ліній головної сітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the guide lines you insert</source>
    <translation>Колір ліній розмітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place the grid behind your page objects</source>
    <translation>Розмістити сітку під об&apos;єктами на сторінці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place the grid in front of your page objects</source>
    <translation>Розмістити сітку над об&apos;єктами на сторінці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
    <translation>Зміщення над основою шрифта на лінії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the superscript compared to the normal font</source>
    <translation>Відносний розмір верхнього індексу у порівнянні з звичайним шрифтом</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement below the baseline of the normal font on a line</source>
    <translation>Зміщення під основою шрифта на лінії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the subscript compared to the normal font</source>
    <translation>Відносний розмір нижнього індексу у порівнянні з звичайним шрифтом</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the small caps font compared to the normal font</source>
    <translation>Відносний розмір капітелі у порівнянні з звичайним шрифтом</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage increase over the font size for the line spacing</source>
    <translation>Збільшення інтервалу між рядками у відсотках розміру шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frame Properties</source>
    <translation>Властивості текстової рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture Frame Properties</source>
    <translation>Властивості рамки зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape Drawing Properties</source>
    <translation>Властивості рисування геометричних фігур</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magnification Level Defaults</source>
    <translation>Стандартні установки масштабу зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Drawing Properties</source>
    <translation>Властивості рисування лінії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon Drawing Properties</source>
    <translation>Властивості рисування полігонів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for new text frames</source>
    <translation>Шрифт для нових текстових рамок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size of font for new text frames</source>
    <translation>Розмір шрифта для нових текстових рамок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of font</source>
    <translation>Колір шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns in a text frame</source>
    <translation>Число стовпців в текстовій рамці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap between text frame columns</source>
    <translation>Проміжок між стовпцями текстової рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample of your font</source>
    <translation>Зразок Вашого шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture frames allow pictures to scale to any size</source>
    <translation>Рамки для зображень дозволяють масштабування зображень до любого розміру</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal scaling of images</source>
    <translation>Горизонтальне масштабування зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical scaling of images</source>
    <translation>Вертикальне масштабування зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep horizontal and vertical scaling the same</source>
    <translation>Утримувати горизонтальне масштабування рівним вертикальному</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame</source>
    <translation>Зображення у рамках для зображень масштабовані до розміру рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatically scaled pictures keep their original proportions</source>
    <translation>Автоматично масштабовані зображення зберігають відношення сторін</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill color of picture frames</source>
    <translation>Колір заповнення рамок зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of fill</source>
    <translation>Насиченість кольору заповнення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line color of shapes</source>
    <translation>Колір ліній геометричних фігур</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of lines</source>
    <translation>Насиченість кольору ліній геометричних фігур</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill color of shapes</source>
    <translation>Колір заповнення геометричних фігур</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style of shapes</source>
    <translation>Стиль ліній геометричних фігур</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line width of shapes</source>
    <translation>Ширина ліній геометричних фігур</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum magnification allowed</source>
    <translation>Мінімально дозволений масштаб зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum magnification allowed</source>
    <translation>Максимально дозволений масштаб зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change in magnification for each zoom operation</source>
    <translation>Зміна масштабу зображення при кожному кроці масштабування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of lines</source>
    <translation>Колір ліній</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Насиченість кольору</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of lines</source>
    <translation>Стиль ліній</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of lines</source>
    <translation>Товщина ліній</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of corners for polygons</source>
    <translation>Число кутів полігонів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Degrees of rotation for polygons</source>
    <translation>Кут повороту полігонів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygons will be convex rather than concave</source>
    <translation>Полігони будуть вигнутими, а не вгнутими</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation>Зразок полігону</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the angles at which lines of the polygon join</source>
    <translation>Змінити кути з&apos;єднання сторін полігону</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the size of the preview in the scrapbook palette</source>
    <translation>Змінити розмір попереднього перегляду в палітрі чорновика</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When using facing pages, show the two pages side by side</source>
    <translation>При використанні книжкового перепліту показувати обидві сторінки поруч</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for paper</source>
    <translation>Колір паперу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for the margin lines</source>
    <translation>Колір границь полів сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
    <translation>Замаскувати область за полями кольором полів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable transparency features within PDF 1.4 export</source>
    <translation>Ввімкнути риси прозорісті при експорті PDF 1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the default zoom level</source>
    <translation>Установити стандартний масштаб зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
    <translation>Розміщення інтерпретатора Ghostscript на жорсткому диску</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
    <translation>Антиаліасинг тексту для рендерингу EPS та PDF на екрані</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering</source>
    <translation>Антиаліасинг графіки для рендерингу EPS та PDF на екрані</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
    <translation>Не показувати об&apos;єкти за полями на друкованій сторінці чи в експортованому файлі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline Grid:</source>
    <translation>Базова сітка:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline Offset:</source>
    <translation>Зміщення базової сітки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Contents on Changes</source>
    <translation>Зберегти вміст після кожної зміни</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the scrapbook contents everytime after a change</source>
    <translation>Зберегти вміст чорновика після зміни</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Filesystem location for graphics editor</source>
    <translation>Місцезнаходження графічного редактора на жорсткому диску</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Theme:</source>
    <translation>Тема:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wheel-Jump:</source>
    <translation>Число рядків прокручування на кожний рух колеса миші:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grab-Radius:</source>
    <translation>Радіус захвату:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline Grid</source>
    <translation>Базова сітка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On</source>
    <translation>Ввімкнути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Off</source>
    <translation>Вимкнути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Scaling:</source>
    <translation>Горизонтальне масштабування:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Scaling:</source>
    <translation>Вертикальне масштабування:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns on the basegrid</source>
    <translation>Ввімкнути базову сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns off the basegrid</source>
    <translation>Вимкнути базову сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source> px</source>
    <translation>пікс</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of Line:</source>
    <translation>Тип лінії:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QColorDialog</name>
  <message>
    <source>Hu&amp;e:</source>
    <translation>&amp;Тон:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Sat:</source>
    <translation>На&amp;сиченість:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Val:</source>
    <translation>З&amp;начення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Red:</source>
    <translation>&amp;Червоний:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Green:</source>
    <translation>&amp;Зелений:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bl&amp;ue:</source>
    <translation>&amp;Синій:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lpha channel:</source>
    <translation>&amp;Альфа канал:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Basic colors</source>
    <translation>&amp;Базові кольори</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Custom colors</source>
    <translation>&amp;Власні кольори</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Define Custom Colors &gt;&gt;</source>
    <translation>&amp;Вибрати власні кольори &gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
    <translation>&amp;Добавити у власні кольори</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select color</source>
    <translation>Вибрати колір</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QFileDialog</name>
  <message>
    <source>Copy or Move a File</source>
    <translation>Копіювати або перемістити файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read: %1</source>
    <translation>Зчитати: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write: %1</source>
    <translation>Записати: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;name:</source>
    <translation>Ім&apos;я &amp;файла:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;type:</source>
    <translation>Тип &amp;файла:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>One directory up</source>
    <translation>На один рівень вгору</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Ім&apos;я</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation>Розмір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Тип</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Дата</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attributes</source>
    <translation>Аттрибути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Look &amp;in:</source>
    <translation>Шукати &amp;в:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Back</source>
    <translation>Назад</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create New Folder</source>
    <translation>Створити нову директорію</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List View</source>
    <translation>Короткий список</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Detail View</source>
    <translation>Детальний список</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Info</source>
    <translation>Попередній перегляд інформації по файлу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Contents</source>
    <translation>Попередній перегляд вмісту файла</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-write</source>
    <translation>Зчитування та запис</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-only</source>
    <translation>Лише зчитування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write-only</source>
    <translation>Лише запис</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inaccessible</source>
    <translation>Недоступний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to File</source>
    <translation>Символічний лінк до файла</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Directory</source>
    <translation>Символічний лінк до директорії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Special</source>
    <translation>Символічний лінк до особливого</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dir</source>
    <translation>Директорія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Special</source>
    <translation>Особливий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save As</source>
    <translation>Записати як</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open</source>
    <translation>&amp;Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Записати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rename</source>
    <translation>&amp;Перейменувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R&amp;eload</source>
    <translation>П&amp;еречитати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Name</source>
    <translation>Сортувати по &amp;Імені</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Size</source>
    <translation>Сортувати по &amp;Розміру</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Date</source>
    <translation>Сортувати по &amp;Даті</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unsorted</source>
    <translation>&amp;Несортований</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort</source>
    <translation>Сортувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;hidden files</source>
    <translation>Показати при&amp;ховані файли</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the file</source>
    <translation>файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the directory</source>
    <translation>директорія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the symlink</source>
    <translation>символічний лінк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete %1</source>
    <translation>Видалити %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Ви справді бажаєте видалити %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Так</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder 1</source>
    <translation>Нова директорія 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder</source>
    <translation>Нова директорія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder %1</source>
    <translation>Нова директорія %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Find Directory</source>
    <translation>Знайти директорію</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directories</source>
    <translation>Директорії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Записати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error</source>
    <translation>Помилка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1
File not found.
Check path and filename.</source>
    <translation>%1
Файл не знайдено.
Перевірте шлях та ім&apos;я файла.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*.*)</source>
    <translation>Всі файли (*.*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Directory</source>
    <translation>Вибрати директорію</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directory:</source>
    <translation>Директорія:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QLineEdit</name>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Очистити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select All</source>
    <translation>Вибрати все</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Відмінити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Повторити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Ви&amp;різати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Скопіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Вклеїти</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMainWindow</name>
  <message>
    <source>Line up</source>
    <translation>Вирівняти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Customize...</source>
    <translation>Свої установки...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMessageBox</name>
  <message>
    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br&gt;Qt is also available for embedded devices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;h3&gt;Про Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Ця програма використовує версію %1 Qt .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt - багатоплатформний набір для розробки графічних оболонок та програмного забезпечення в C++.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt дає можливість портативного використання коду між MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Лінукс та всіма основними комерційними варіантами UNIX.&lt;br&gt;Існує версія Qt для вбудованих пристроїв.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt - продукт компанії Trolltech. Зверніться до &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; за додатковою інформацією.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QObject</name>
  <message>
    <source>Initializing...</source>
    <translation>Ініціалізація...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to overwrite the File:
%1 ?</source>
    <translation>Ви справді бажаєте переписати файл:
%1 ?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Special</source>
    <translation>Вставити особливий символ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Preview</source>
    <translation>Перегляд перед друком</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scripter Manual...</source>
    <translation>Керівництво по Сценаристу...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Execute Script...</source>
    <translation>Виконати сценарій...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Recent Scripts</source>
    <translation>Недавні сценарії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Console</source>
    <translation>Показати консоль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Документація на Інтернеті</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Python Scripts (*.py);; All Files (*)</source>
    <translation>Сценарії на Пітоні (*.py);; Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as SVG...</source>
    <translation>Записати сторінку як SVG...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Записати як</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG-Images (*.svg *.svgz);;All Files (*)</source>
    <translation>SVG-зображення (*.svg *.svgz);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG-Images (*.svg);;All Files (*)</source>
    <translation>SVG-зображення (*.svg);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Так</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation>Фон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Scripts</source>
    <translation>Сценарії Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;cript</source>
    <translation>С&amp;ценарії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re calling an object doesn&apos;t exist!</source>
    <translation>Ойойой! Спроба доступу до неіснуючого об&apos;єкту!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to erase an object doesn&apos;t exist!</source>
    <translation>Ойойой! Спроба видалення неіснуючого об&apos;єкту!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! An object you&apos;re trying to textflow doesn&apos;t exist!</source>
    <translation>Ойойой! Спроба оточення неіснуючого об&apos;єкту текстом!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import SVG-Image...</source>
    <translation>Вставити SVG-зображення...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as Image...</source>
    <translation>Записати, як растрове зображення...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation>Помилка при запису вихідного файла(ів).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation>Файл вже існує. Переписати поверх?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation>вже існує. Переписати поверх?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes all</source>
    <translation>Гаразд для всіх</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as Image</source>
    <translation>Записати, як зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error writting the output file(s).</source>
    <translation>Помилка при запису файла(ів).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export successful.</source>
    <translation>Експорт успішний.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import EPS/PS...</source>
    <translation>Імпортувати EPS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
    <translation>Всі доступні формати (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation>Попередній перегляд шрифтів</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QTextEdit</name>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Очистити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select All</source>
    <translation>Вибрати все</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Відмінити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Повторити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Вирізати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Скопіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Вклеїти</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QTitleBar</name>
  <message>
    <source>System Menu</source>
    <translation>Системне меню</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation>Затінити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unshade</source>
    <translation>Відтінити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normalize</source>
    <translation>Нормальний розмір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimize</source>
    <translation>Згорнути до мінімуму</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximize</source>
    <translation>Розгорнути до максимуму</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Зачинити</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QWorkspace</name>
  <message>
    <source>&amp;Restore</source>
    <translation>&amp;Відновити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Move</source>
    <translation>&amp;Перемістити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Розмір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mi&amp;nimize</source>
    <translation>Зверну&amp;ти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;ximize</source>
    <translation>Ма&amp;ксимальний розмір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stay on &amp;Top</source>
    <translation>&amp;Залишатися поверх</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimize</source>
    <translation>Звернути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Restore Down</source>
    <translation>Відновити вниз</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sh&amp;ade</source>
    <translation>За&amp;тінити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 - [%2]</source>
    <translation>%1 - [%2]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unshade</source>
    <translation>Відті&amp;нити</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Query</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ReformDoc</name>
  <message>
    <source>Document Setup</source>
    <translation>Установка опцій документа</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Розмітка полів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top:</source>
    <translation>Верхнє:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left:</source>
    <translation>Ліве:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom:</source>
    <translation>Нижнє:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right:</source>
    <translation>Праве:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation>Суміжні сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page first</source>
    <translation>Ліва сторінка перша</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside:</source>
    <translation>Всередині:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside:</source>
    <translation>Ззовні:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation>Вибрати одиничний чи книжковий перепліт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
    <translation>Помістити першу сторінку документу зліва</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Відстань від границі верхнього поля сторінки до її краю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Відстань від границі нижнього поля сторінки до її краю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Відстань від границі лівого поля сторінки до її краю. Якщо вибраний 
книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися
для установки правильних полів для переплітання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Відстань від границі правого поля сторінки до її краю. Якщо вибраний 
книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися
для установки правильних полів для переплітання</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>п</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScriXmlDoc</name>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Копія №%1 з </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation>Фон</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScribusApp</name>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching for Fonts</source>
    <translation>Пошук шрифтів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There are no Postscript-Fonts on your System</source>
    <translation>На Вашій системі немає Postscript шрифтів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exiting now</source>
    <translation>Виходжу зараз</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Фатальна помилка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smart Hyphen</source>
    <translation>Розумний дефіс</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Left</source>
    <translation>Вирівняти по лівому краю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Right</source>
    <translation>Вирівняти по правому краю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Center</source>
    <translation>Вирівняти по центру</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation>Вставити номер сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attach Text to Path</source>
    <translation>Приєднати текст до шляху</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Layers</source>
    <translation>Показати плани</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts...</source>
    <translation>Сценарії Javascript...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo</source>
    <translation>Відмінити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Palette</source>
    <translation>Показати палітру сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock/Unlock</source>
    <translation>Замкнути/Відімкнути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Breaking Space</source>
    <translation>Пропуск без розриву</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reading Preferences</source>
    <translation>Зчитування установок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Getting ICC-Profiles</source>
    <translation>Отримання ICC-профілів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Init Hyphenator</source>
    <translation>Ініціалізувати переніс</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Setting up Shortcuts</source>
    <translation>Установка гарячих клавіш</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Management...</source>
    <translation>Керування кольорами...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reading Scrapbook</source>
    <translation>Зчитування чорновика</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initializing Plugins</source>
    <translation>Ініціалізація модулів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open...</source>
    <translation>Відчинити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Recent Documents</source>
    <translation>Недавно редаговані документи</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Записати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as...</source>
    <translation>Записати як...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Revert to Saved</source>
    <translation>Повернутися до записаного</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Collect for Output...</source>
    <translation>Зібрати для виводу...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text/Picture...</source>
    <translation>Вставити текст/зображення... </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page...</source>
    <translation>Вставити сторінку...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import...</source>
    <translation>Імпорт...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Text...</source>
    <translation>Записати текст...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as EPS...</source>
    <translation>Записати сторінку як EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as PDF...</source>
    <translation>Записати документ як PDF...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export...</source>
    <translation>Експорт...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Info...</source>
    <translation>Інформація про документ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Setup...</source>
    <translation>Установка опцій документу...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print...</source>
    <translation>Друк...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quit</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cut</source>
    <translation>Вирізати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation>Копіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste</source>
    <translation>Вклеїти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Очистити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select all</source>
    <translation>Виділити все</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search/Replace...</source>
    <translation>Пошук/Заміна...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors...</source>
    <translation>Кольори...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraph Styles...</source>
    <translation>Стилі абзаців...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Styles...</source>
    <translation>Стилі ліній...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Styles...</source>
    <translation>Стилі...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Templates...</source>
    <translation>Шаблони...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts...</source>
    <translation>Шрифти...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenator...</source>
    <translation>Переніс...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select New Font</source>
    <translation>Вибрати новий шрифт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation>Дублювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation>Багаторазове дублювання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group</source>
    <translation>Згрупувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un-group</source>
    <translation>Розгрупувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock</source>
    <translation>Замкнути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Back</source>
    <translation>Опустити на задній план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to Front</source>
    <translation>Підняти на передній план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower</source>
    <translation>Опустити нижче</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise</source>
    <translation>Підняти вище</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/Align...</source>
    <translation>Розташувати/Вирівняти...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Frame</source>
    <translation>Редагувати рамку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape</source>
    <translation>Форма</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Detach Text from Path</source>
    <translation>Від&apos;єднати текст від шляху</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combine Polygons</source>
    <translation>Поєднати полігони</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split Polygons</source>
    <translation>Розділити полігони</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert to Outlines</source>
    <translation>Конвертувати у векторну форму</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert...</source>
    <translation>Вставити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete...</source>
    <translation>Видалити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move...</source>
    <translation>Пересунути...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Template...</source>
    <translation>Застосувати шаблон...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Guides...</source>
    <translation>Установка розмітки...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fit in Window</source>
    <translation>Вмістити у вікно</translation>
  </message>
  <message>
    <source>50%</source>
    <translation>50%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>75%</source>
    <translation>75%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actual Size</source>
    <translation>Реальний розмір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>200%</source>
    <translation>200%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thumbnails</source>
    <translation>Мініатюрні зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Margins</source>
    <translation>Сховати поля</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Frames</source>
    <translation>Сховати рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Images</source>
    <translation>Сховати зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Grid</source>
    <translation>Показати сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap to Grid</source>
    <translation>Притягування до сітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Guides</source>
    <translation>Сховати розмітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap to Guides</source>
    <translation>Притягування до розмітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Інструменти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Tools</source>
    <translation>PDF-Інструменти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Властивості</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outline</source>
    <translation>Схема документу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Чорновик</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layers</source>
    <translation>Плани</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Palette</source>
    <translation>Сторінки і шаблони</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Закладки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Pictures</source>
    <translation>Керування зображеннями</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenate Text</source>
    <translation>Перенос тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Scribus</source>
    <translation>Про програму Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Qt</source>
    <translation>Про систему Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online-Help...</source>
    <translation>Внутрішня довідка ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tips</source>
    <translation>Підказка по інструментах</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation>Стиль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation>Лівий край</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation>Центр</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation>Правий край</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block</source>
    <translation>Блок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forced</source>
    <translation>Вимушене</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other...</source>
    <translation>Інший...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Нормальний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Підкреслення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Strikethru</source>
    <translation>Перекреслення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation>Капітель</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation>Верхній індекс</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation>Нижній індекс</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Обведення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>Поз. Х:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Поз. У:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ready</source>
    <translation>Готовий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cascade</source>
    <translation>Каскадне розміщення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tile</source>
    <translation>Мозаїчне розміщення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Немає</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Frames</source>
    <translation>Показати рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Picture...</source>
    <translation>Вставити зображення...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation>Колір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation>Негатив</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Вставити текст...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font</source>
    <translation>Шрифт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation>Розмір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects</source>
    <translation>Ефекти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators...</source>
    <translation>Табулятори...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alignment</source>
    <translation>Вирівнювання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation>Тінь</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock</source>
    <translation>Відімкнути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading...</source>
    <translation>Завантаження...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
    <translation>Текстові файли (*.txt);;Всі файли(*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Записати як</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saving...</source>
    <translation>Записую...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing...</source>
    <translation>Друкую...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing failed!</source>
    <translation>Не вийшло надрукувати!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Manual</source>
    <translation>Довідка по Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Margins</source>
    <translation>Показати поля</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Images</source>
    <translation>Показати зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Grid</source>
    <translation>Заховати сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Guides</source>
    <translation>Показати розмітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation>Розмір:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Тінь:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The following Programs are missing:</source>
    <translation>Наступні програми відсутні:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ghostscript : You cannot use EPS-Images</source>
    <translation>Ghostscript : Ви не можете використовувати EPS зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Все</translation>
  </message>
  <message>
    <source>EPS-Files (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation>EPS-файли (*.eps);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading:</source>
    <translation>Завантаження:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjusting Colors</source>
    <translation>Настройка кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo Delete Object</source>
    <translation>Відмінити видалення об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo Object Move</source>
    <translation>Відмінити зсув об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo Object Change</source>
    <translation>Відмінити зміну об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English</source>
    <translation>Англійська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German</source>
    <translation>Німецька</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish</source>
    <translation>Іспанська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian</source>
    <translation>Італійська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French</source>
    <translation>Французська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian</source>
    <translation>Російська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish</source>
    <translation>Датська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak</source>
    <translation>Словацька</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian</source>
    <translation>Венгерська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech</source>
    <translation>Чешська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dutch</source>
    <translation>Голландська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portuguese</source>
    <translation>Португальська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian</source>
    <translation>Українська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish</source>
    <translation>Польська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation>Грецька</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalan</source>
    <translation>Каталанська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish</source>
    <translation>Фінська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Вибрати директорію</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Crash</source>
    <translation>Аварійний вихід Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus crashes due to Signal #%1</source>
    <translation>Аварійний вихід Scribus із-за сигнала №%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Irish</source>
    <translation>Ірландська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Всі формати, що підтримуються</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t write the File: 
%1</source>
    <translation>Неможливо записати до Файла:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new Document</source>
    <translation>Створити новий документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open a Document</source>
    <translation>Відчинити документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current Document</source>
    <translation>Записати активний документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close the current Document</source>
    <translation>Зачинити активний документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print the current Document</source>
    <translation>Друкувати активний документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current Document as PDF</source>
    <translation>Записати активний документ як PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append Text...</source>
    <translation>Добавити текст...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Редагування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Style</source>
    <translation>&amp;Стиль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Item</source>
    <translation>&amp;Об&apos;єкт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>С&amp;торінка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;View</source>
    <translation>&amp;Вид</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>&amp;Інструменти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation>&amp;Додатки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation>Ві&amp;кна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation>До&amp;помога</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Some Objects are locked.</source>
    <translation>Деякі об&apos;єкти замкнені.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock all</source>
    <translation>Замкнути все</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock all</source>
    <translation>Розімкнути все</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Baseline Grid</source>
    <translation>Показати базову сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Baseline Grid</source>
    <translation>Сховати базову сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>п</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation>п</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian</source>
    <translation>Литовська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish</source>
    <translation>Шведська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian</source>
    <translation>Словенська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keyboard Shortcuts...</source>
    <translation>Гарячі клавіші...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Manual...</source>
    <translation>Керівництво по Scribus...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Settings</source>
    <translation>&amp;Установки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preferences...</source>
    <translation>Параметри...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScribusView</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layer</source>
    <translation>План</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Все</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation>п</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScribusWin</name>
  <message>
    <source>Leave Anyway</source>
    <translation>Ігнорувати і вийти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close Anyway</source>
    <translation>Зачинити в любому випадку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document:</source>
    <translation>Документ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>has been changed since the last save.</source>
    <translation>був змінений з часу останнього запису.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Now</source>
    <translation>Записати зараз</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeList</name>
  <message>
    <source>Show Page Previews</source>
    <translation>Попередній перегляд сторінок</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeView</name>
  <message>
    <source>Show Template Names</source>
    <translation>Показати імена шаблонів</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SearchReplace</name>
  <message>
    <source>Search/Replace</source>
    <translation>Пошук/Заміна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search for:</source>
    <translation>Шукати:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraph Style</source>
    <translation>Стиль абзацу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font</source>
    <translation>Шрифт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Розмір шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Effects</source>
    <translation>Ефекти шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color</source>
    <translation>Колір заповнення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Shade</source>
    <translation>Тінь заповнення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Color</source>
    <translation>Колір контура</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Shade</source>
    <translation>Тінь контура</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Немає</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace with:</source>
    <translation>Замінити на:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Whole Word</source>
    <translation>Ціле слово</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ignore Case</source>
    <translation>Ігнорувати регістр</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search</source>
    <translation>Пошук</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace</source>
    <translation>Заміна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace All</source>
    <translation>Замінити все</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search finished</source>
    <translation>Пошук закінчено</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation>Лівий край</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation>Центр</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation>Правий край</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block</source>
    <translation>Блок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forced</source>
    <translation>Вимушене</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeitenPal</name>
  <message>
    <source>Arrange Pages</source>
    <translation>Розташувати сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Templates:</source>
    <translation>Доступні шаблони:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Pages:</source>
    <translation>Сторінки документу:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation>Суміжні сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page first</source>
    <translation>Ліва сторінка перша</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drag Pages or Template Pages onto the Trashbin to delete them.</source>
    <translation>Перетягніть сторінки або шаблони в сміттєву корзину для того, щоб видалити їх.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here are all your Templates, to create a new Page
drag a Template to the Pageview below.</source>
    <translation>Тут всі Ваші шаблони. Щоб створити нову сторінку
перетягніть шаблон на зображення сторінки внизу.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Звичайний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Previews all the pages of your document.</source>
    <translation>Перегляд всіх сторінок документа.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SelectFields</name>
  <message>
    <source>Select Fields</source>
    <translation>Вибрати поля</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fields</source>
    <translation>Доступні поля</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation>&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation>&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selected Fields</source>
    <translation>Вибрані поля</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ShadeButton</name>
  <message>
    <source>Other...</source>
    <translation>Інші...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Тінь:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation>Тінь</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Spalette</name>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation>Немає стилю</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StilFormate</name>
  <message>
    <source>Edit Styles</source>
    <translation>Редагування стилю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append</source>
    <translation>Зовнішній</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation>Редагувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation>Копіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Записати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Копія %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Style</source>
    <translation>Новий стиль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
    <translation>Ви справді бажаєте видалити цей стиль?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Так</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StoryEditor</name>
  <message>
    <source>Story Editor</source>
    <translation>Редактор тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save to File...</source>
    <translation>Записати в файл...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load from File...</source>
    <translation>Завантажити з файла...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save and Exit</source>
    <translation type="obsolete">Записати документ та вийти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exit without Saving</source>
    <translation type="obsolete">Вийти без запису</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo</source>
    <translation>Відмінити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Redo</source>
    <translation>Повторити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cut</source>
    <translation>Вирізати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation>Копіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste</source>
    <translation>Вклеїти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Очистити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Styles...</source>
    <translation>Редагувати стилі...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation>Редагувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation>Стиль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Paragraph:</source>
    <translation>Активний абзац:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Words: </source>
    <translation>Слова:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Символи:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Totals:</source>
    <translation>Сумми:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Абзаци:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to lose all your Changes?</source>
    <translation>Ви справді бажаєте втратити всі Ваші зміни?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
    <translation>Ви справді бажаєте очистити весь Ваш текст?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
    <translation>Текстові файли (*.txt);;Всі файли(*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Записати як</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation>Лівий край</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation>Центр</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation>Правий край</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block</source>
    <translation>Блок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forced</source>
    <translation>Вимушене</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Text Frame</source>
    <translation>Обновити вміст текстової рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Special...</source>
    <translation>Вставити символ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Special</source>
    <translation>Вставка символів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to save your changes?</source>
    <translation>Записати зміни?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Document</source>
    <translation>Записати документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Text Frame and Exit</source>
    <translation>Поновити текстову рамку та вийти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exit Without Updating Text Frame</source>
    <translation>Вийти без поновлення текстової рамки</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StyleSelect</name>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Підкреслення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation>Капітель</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation>Нижній індекс</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation>Верхній індекс</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outline Text</source>
    <translation>Силуетний текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Strike Out</source>
    <translation>Перекреслений текст</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>TabManager</name>
  <message>
    <source>Manage Tabulators</source>
    <translation>Налаштування табуляторів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Tabruler</name>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation>Лівий край</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation>Правий край</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Stop</source>
    <translation>Повна зупинка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comma</source>
    <translation>Кома</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation>Центр</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Position:</source>
    <translation>Позиція:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First Line:</source>
    <translation>Перший рядок:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indent:</source>
    <translation>Відступ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete All</source>
    <translation>Видалити всі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indentation for first line of the paragraph</source>
    <translation>Відступ для першого рядка абзаца</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indentation from the left for the whole paragraph</source>
    <translation>Лівий відступ для всього абзаца</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete all Tabulators</source>
    <translation>Видалити всі табулятори</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>п</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Tree</name>
  <message>
    <source>Outline</source>
    <translation>Об&apos;єкт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Element</source>
    <translation>Елемент</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Тип</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information</source>
    <translation>Інформація</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font:</source>
    <translation>Шрифт:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image</source>
    <translation>Зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation>Лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Полігон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Багатосегментна лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PathText</source>
    <translation>Текст на шляху</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Ім&apos;я &quot;%1&quot; вже використане.
Будь-ласка виберіть інше.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group </source>
    <translation>Група</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>WerkToolB</name>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Стандартні інструменти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Items</source>
    <translation>Вибрати об&apos;єкт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation>Вставити текстову рамку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Picture</source>
    <translation>Вставити рамку для зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties...</source>
    <translation>Властивості...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Polygons</source>
    <translation>Вставити полігон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Lines</source>
    <translation>Вставити лінію</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bezier Curves</source>
    <translation>Вставити криву Безьє</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation>Вставити вільно рисовану лінію</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Повернути об&apos;єкт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Редагувати зміст рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Установити зв&apos;язок між текстовими рамками</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Розірвати зв&apos;язок між текстовими рамками</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Змінити масштаб зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation>Редагувати текст вбудованим редактором</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Draw various Shapes</source>
    <translation>Вставити геометричну фігуру</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Вставити таблицю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do measurements</source>
    <translation>Виміряти</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>WerkToolBP</name>
  <message>
    <source>PDF-Tools</source>
    <translation>PDF Інструменти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF-Fields</source>
    <translation>Вставити PDF поле</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation>Ссилка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF-Annotations</source>
    <translation>Вставити PDF аннотацію</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation>Кнопка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Текстове поле</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Вибіркове поле</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Комбінований випадаючий список</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List Box</source>
    <translation>Випадаючий список</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ZAuswahl</name>
  <message>
    <source>Select Character:</source>
    <translation>Вибрати символ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert</source>
    <translation>Вставити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Очистити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation>Вставити символи в текст в місці знаходження курсора</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation>Видалити активну вибірку.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this dialog and return to text editing.</source>
    <translation>Зачинити цей діалог та повернутися до редагування тексту.</translation>
  </message>
</context>
</TS>